Книгата на полк. доц. д-р Игнат Криворов “Войната и военното изкуство. Исторически аспекти и съвременни проекции” (издателство “Рива”) бе представена вчера в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Според издателите подобно изследване е изключително важно за “осмислянето на съвременните процеси в развитието на българската армия”. А авторът допълва: “Прецизният исторически анализ на водените от България в миналото войни би могъл да бъде сигурен инструмент при изготвяне на адекватна на съвременните реалности Национална отбранителна стратегия.”

За „Войната и военното изкуство…” говориха полк. проф. Димитър Недялков, преподавател във Военна академия “Георги Стойков Раковски”, и от проф. Веселин Янчев, преподавател по Нова българска история в СУ “Св. Климент Охридски”. Те подчертаха големия исторически обхват на изследването, проследяващо формите на военните конфликти от древността до съвременните варианти на кибервойната.

Полк. доц. д-р Игнат Криворов е дългогодишен преподавател и утвърден изследовател в областта на военното дело. Автор е на монографии за историята на войните, за историята на военното изкуство и строителството на въоръжените сили.

Фотограф: Иван Добромиров