На 26 май 2016 г. в 14.00 ч. на официална церемония с участието на представители на Министерството на културата беше обявен новият директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – доц. д-р Красимира Александрова.

Досегашният директор проф. дфн Боряна Христова получи от г-н Стоян Стоянов, главен секретар на Министерството на културата, плакет и почетна грамота за постиженията си в сферата на българската култура и литературно наследство.
Доц. д-р Красимира Александрова спечели конкурса за директор на Националната библиотека през май 2016 г. Тя е с повече от 25 години стаж като библиотекар. В периода 1980-1998 г. е била главен библиотекар на библиотеката на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, а от 2004 до 2013 г. е директор на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров” в Шумен.
Красимира Александрова е и университетски преподавател, ръководител на Лаборатория по библиотечни технологии, комуникации и информиране – LibLab.
Научните й интереси са в областта на библиотекознанието и съхраняване на книжовното наследство. Има изследвания в сферата на националната и чуждестранна библиография, както и в дигитализацията на библиотечните колекции.