На 16 декември 2016 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” бе представен пети брой на списание „Библиотека”, посветен на юбилея на доц. д.и.н. Милкана Бошнакова, автор на капиталния труд „Яворов и Македония”.

Редакторът на списанието сподели, че това е едни от най-дълго подготвяните броеве, в който са включени интересни и приносни публикации от изтъкнати автори. Това е първият брой на списанието, който излиза с ново художествено оформление.

Доц. д.и.н. Милкана Бошнакова е дългогодишен архивист, ръководител и изследовател в Българския исторически архив на Националната библиотека. Високите й професионални постижения и успехи дават тласък и посока за развитие на младото поколение архивисти. Колеги и приятели споделиха спомени от съвместната им работа с юбилярката и я поздравиха, като й пожелаха на добър час и още по-богат сборник за следващия й юбилей. Доц. д.и.н. Милкана Бошнакова сърдечно благодари на всички гости и ги поздрави с откъс от стихотворението „Нощ” на П. К. Яворов.