На 16 декември 2016 г. представителна група от Националната и университетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Скопие и Македонската академия на науките и изкуствата посети Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Гостите от Република Македония бяха посрещнати от доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека, и от д-р Марчела Борисова, зам.-директор, които ги приветстваха и поздравиха. Те се запознаха с историята на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, с архитектурата на сградата, нейните читални зали и каталози. Д-р Ивайла Богданова, ръководителят на отдел „Реставрационен център“, представи дейността му и ги запозна със спецификата на методите за реставрация на документи и книги. Бяха показани изключително ценни екземпляри от старопечатни книги и два ръкописа от богатите колекции на Националната библиотека. Украсеното с плетенични заставки и инициали Ловчанско четириевангелие на Петър Граматик от 1555 г. впечатли гостите и със сребърния си обков, изпълнен от софийски златари в началото на ХІХ в. Учебникът по гръцки език на Захарий Христодулов от 1849 г., калиграфски изписан и изящно украсен ръкопис под влияние на аробаграфичната традиция, от своя страна, стана причина да бъде припомнена романтичната предистория на едно българско възрожденско семейство. „Световната хроника” на Хартман Шедел на латински език от 1493 г. – един от най-богато илюстрираните инкунабули, привлече на свой ред вниманието на гостите с гравюрите на европейски средновековни градове крепости и с географските карти, а Октоихът на Гюрг Църноевич от 1494 г. и Четвероевангелието на монах Макарий от 1512 г. припомниха за ранната история на южнославянското книгопечатане. Две миниатюрни книги – издание на молитвата „Отче наш” и двуезичен речник от началото на ХІХ в., създадоха поводи за усмивки и запечатване на впечатленията в поредица от фотографии за спомен от посещение, за което се погрижиха д-р Бояна Минчева, Нона Петкова и доц. д-р Любомир Георгиев – специалисти от направление „Опазване на ръкописно-документално наследство”.

Накрая уважаемите гости посетиха и разгледаха благотворителния базар на книги, организиран в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Той е част от кампанията за набиране на средства за закупуване на камера по метода „Аноксия”.

001

Фотограф: Стефан Рангелов