На 14 декември 2016 г. г-н Джемал Текканат, съветник по култура и туризъм към Посолството на Република Турция, и господата Ахмет Кот и Мустафа Фъратлъ от Фондация „Тюрк дюнясъ“ гостуваха на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Д-р Марчела Борисова, заместник-директор по библиотечните дейности, и сътрудници на отдел „Ориенталски сбирки“ посрещнаха гостите и ги запознаха с дейността на Библиотеката. Те бяха информирани и за специфичната дейност на отдел „Реставрационен център“, представен им от д-р Ивайла Богданова.

Целта на посещението на г-н Джемал Текканат и на господата Ахмет Кот и Мустафа Фъратлъ беше установяване на ползотворен контакт с Националната библиотека. Обсъдени бяха възможностите за бъдещо сътрудничество.

img_00