На 7 октомври в повече от 130 държави по целия свят се отбелязва Световния ден за достоен труд. Денят се чества по решение на конгреса на Международната организация на профсъюзите и обединява синдикалисти от цял свят в усилията им за установяване и спазване на работните права и солидарност.

Достойните условия на труд според Европейската конфедерация на профсъюзите включват закриване на временните работни места, които застрашават здравето и безопасността на работещите, въвеждане на по-добра организация на работа и създаване на благоприятна работна среда, възможности за обучение и развиване на уменията и квалификацията през целия живот.

През тази седмица по инициатива на Конфедерацията на труда „Подкрепа” в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” провеждат обучение за служители на библиотеката под надслов „Безопасният труд е достоен труд”.

На 7 октомври, събота, от 14,00 часа в присъствието на директора на Националната библиотека доц. Красимира Александрова и вицепрезидента на КТ „Подкрепа” Йоанис Партениотис служителите на библиотеката ще получат своите сертификати за проведеното обучение и помагала за безопасност на труда. Срещата е открита за медиите.