Директорът на институцията доц. д-р Красимира Александрова стартира кампания за набиране на средства за закупуване на специална камера

Днес в присъствието на журналисти, библиотекари от читалищни библиотеки в София, студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии и ученици от Националната гимназия по полиграфия и фотография изследователският екип, ръководен от директора на Националната библиотека доц. д-р Красимира Александрова, отвори балона с дезинфекцирани книги от хранилището на НБКМ и демонстрира ефекта от прилагането на технологията.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” стартира кампания за набиране на средства за закупуване на камера за дезинфекция по метода „Аноксия”. Това е екологична технология за нетоксично почистване и спасяване на старинни книги и документи, позната в света от над 15 години.