Най-ранният запазен славянски препис на Романа за Александър ще бъде част от международна изложба в Белград, озаглавена „Светът на сръбските ръкописи (от ХІІ до ХVІІ век)”. Ръкописът, известен в научните среди с названието „Сръбска (Софийска) илюстрована Александрия”, е датиран към 30-те – 40-те години на ХV век. Текстът разказва за живота и завоеванията на Александър Македонски и представлява единствения днес славянски препис на античната повест, съдържащ обширен цикъл от миниатюри. Ръкописът е част от сборник, който включва още разказа за Троянската война (Троянската притча), поучителни слова, гадателни текстове, врачувания за болест и др.

Експозицията ще бъде представена в галерията на Сръбската академия на науките и изкуствата от 22 август до 30 септември 2016 г. като съпътстващо събитие на 23 Международен конгрес по византинистика – световен научен форум, организиран на всеки пет години.

Ръкописът е част от колекцията „Славянски ръкописи” на Националната библиотека.