Известната „Сръбска Александрия” участва в международна изложба в Белград, Сърбия

В периода 22 август-30 септември 2016 г. в галерията на Сръбската академия на науките и изкуствата в Белград беше представена международната изложба „Светът на сръбските ръкописи (от XII до XVII в.)”, в рамките на 23ти Международен конгрес по византинистика. Единствената чуждестранна институция, която взе участие със свой паметник в експозицията, беше Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Ръкописът, част от колекцията „Славянски ръкописи” на Националната библиотека, е широко известен в научните среди като „Сръбска (Софийска) илюстрована Александрия”. Той е датиран от 30-те-40-те години на XV в., представлява разказ за живота и завоеванията на Александър Македонски и е единствения запазен днес славянски препис на античната повест с обширен цикъл от миниатюри. Ръкописът е част от сборник, който включва още разказа за Троянската война (Троянската притча), поучителни слова, гадателни текстове, врачувания за болест и др.

На 7 октомври 2016 г. ръкописът беше върнат в Националната библиотека. Гл. ас. д-р Бояна Минчева, ръководител на Отдел „Ръкописи и старопечатни книги”, и д-р Ивайла Богданова, ръководител на Направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете”, приеха официално документа като прегледаха внимателно неговото състояние преди връщането му в хранилището за ръкописи на Националната библиотека.

Предстои организирането на събитие, на което паметникът ще бъде представен и пред българската публика.