Поредният гост на клуб „Писмена” на НБКМ беше поетесата Илиана Илиева с шестата си поред книга, този път издание на ИК „Жанет 45”.

Авторката е завършила Националната гимназия за древни езици и култури “Константин-Кирил Философ” – София, а след това Факултета по славянски филологии на Софийския университет “Св.Климент Охридски”.

Днес Илиана Илиева е член на Българския хайку съюз /БХС/ и „Хайку клуб” –София.Редактор в електронното списание „LiterNet” и зам.гл. редактор на списание „Хайку свят”.

Има публикации в редица български и чуждестранни издания за литература, култура и публицистика.

За Илиана Илиева поезията е възможност за духовен живот, за себеизразяване, запасяване със светлина и доброта. „Поезията за мен е по-добрият живот” – заявява авторката и реди обаятелно и убедително своите магични думи в новата си стихотворна книга „И не помислям докога”.

За многобройната публика представляваха интерес и думите на Иглика Дионисиева – поет, писател и литературен критик, която доказа, че „стиховете на Илиана са със силни вибрации, изградени от бистри метафори и слова, готови да прегръщат”!

Класическата китара и виртуозното изпълнение на Георги Димитров, десетокласник от Музикалното училище „Любомир Пипков” – София допринесоха за живата атмосфера и озарените лица на публиката.

Текст: Стефка Рангелова