9 юни (четвъртък) 2016 г., 17.00 ч., Кабинет на директора  

На 9 юни в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе официална среща между доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека, и г-н Луиш Фераш, и.д. посланик на Португалия в София. Срещата се състоя в навечерието на националния празник на страната 10 юни (годишнина от смъртта на поета Луиш де Камойш през 1580 г.) и преди литературното обсъждане на романа „На края на географията“ от португалския писател Антониу Лобу Антунеш. Официален гост беше също така г-н Франсишку Назарет, ръководител на „Камойнш София” и лектор по португалски език и култура в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Срещата започна с представяне на участниците и ръководените от тях институции. Г-н Луиш Фераш запозна доц. д-р Красимира Александрова с инициативите, които Посолството е осъществило през годините за популяризирането на езика и културата – участието на Португалия, наред с Испания, като фокусни страни на Панаира на книгата през 2015 г., превърналите се вече в традиция седмици на Иберийското кино в България и разбира се най-вече дейността на „Институт Камойнш” в София. Португалският културен и езиков център е открит през 2013 г. в отговор на все по-увеличаващия се интерес към изучаването на португалски в България. В момента този език се преподава в различни училища в София, Пловдив, Бургас и Варна, както и специализирано в „Португалска филология” в СУ и „Романистика” във Великотърновския университет.

Доц. д-р Красимира Александрова отбеляза, че между двете страни има общи исторически и културни връзки, които успешно могат да бъдат задълбочени в културата и четенето чрез сключване на договор за сътрудничество между националните библиотеки на двете държави. Затова тази първа среща на високо ниво може да даде начало на бъдещи успешни съвместни инициативи като например обмяна на опит и специалисти, организиране на прояви на гостуващи португалски писатели и артисти, представяния на изложби с уникални документи и др. За да може отношенията между страните и институциите да се развият успешно и пълноценно, доц. д-р Александрова предостави на г-н Фераш официално писмо с презентация на Националната библиотека, нейната структура и колекции. В края беше отправено пожелание за бъдещо ползотворно сътрудничество, чието начало беше поставено и с обсъждането на романа на известния писател Антониу Лобу Антунеш.