Уважаеми читатели и потребители на ресурсите на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, поредният бюлетин „Криминалистика и криминология” е предназначен за интересуващите се от актуалното развитие на науките, отразено в публикации от научни списания, за които библиотеката има абонамент.

Публикуваните материали са на английски, испанки, турски, руски, сръбски и др. езици.

Предлаганите статии са достъпни в пълен текст, като за целта се свържете с Анна Александрова, отдел БИО.МЗС, стая 53, тел. 02/9183223.

Информационен бюлетин „Криминология и криминалистика” 2015 – 2017 г.