УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА ВИ  ПОЗДРАВЯВА  С  ДЕНЯ  НА  БЪЛГАРСКАТА  ПРОСВЕТА  И  КУЛТУРА  И  НА  СЛАВЯНСКАТА  ПИСМЕНОСТ   24   МАЙ.

 

В  ПРАЗНИЧНИЯ  ДЕН  БИБЛИОТЕКАТА  НЯМА  ДА  ОБСЛУЖВА  ЧИТАТЕЛИ.

 

2018-05-22T12:27:14+00:00 22.05.2018|Новини|

Уважаеми читатели,

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ви предоставя възможност за ползване на дигитално копие на списание „Гранитоид известия” 1932-1938 г. (колекция
Продължаващи издания 1878 – 1944 на Дигиталната библиотека). Научно-техническото списание е издание на Българското акционерно дружество „Гранитоид” за електрически, индустриални и минни предприятия. Съдържа технически статии, професионални въпроси и отговори с илюстрации.

Изданието е дигитализирано по Дарителска програма „Осинови книга” благодарение на финансовата подкрепа на г-н Андрей Букурещлиев. Националната библиотека изказва искрената си благодарност към дарителя.

2018-05-16T13:53:45+00:00 16.05.2018|Новини|

11 МАЙ – ПАТРОННИЯТ  ПРАЗНИК  НА  НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА „СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“ 

И  ПРОФЕСИОНАЛЕН  ПРАЗНИК  НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ  И  ИНФОРМАЦИОННИ  РАБОТНИЦИ.

ПОЗДРАВЯВАМЕ  ВСИЧКИ  КОЛЕГИ  И ЧИТАТЕЛИ!

В  ПРАЗНИЧНИЯ  ДЕН  БИБЛИОТЕКАТА НЯМА  ДА  РАБОТИ  С  ЧИТАТЕЛИ.

2018-05-10T13:21:13+00:00 10.05.2018|Новини|

Съобщение

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА „СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“

ВИ  ЧЕСТИТИ  6  МАЙ С  ПОЖЕЛАНИЯ  ЗА  ЗДРАВЕ  И УСПЕХИ!

 

НА  6  И  7  МАЙ  2018  Г. БИБЛИОТЕКАТА  НЯМА  ДА  РАБОТИ.

2018-05-10T17:48:46+00:00 03.05.2018|Новини|

1 МАЙ 2018

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ВИ ЧЕСТИТИ 1 МАЙ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА УСПЕХИ!

НА 1 МАЙ 2018 Г. БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ.

 

НА 2 МАЙ (СРЯДА) ЩЕ РАБОТИМ С ОБИЧАЙНОТО СИ РАБОТНО ВРЕМЕ.

2018-04-27T09:56:10+00:00 27.04.2018|Новини|

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ПОРАДИ  МЕСЕЧНА  ПРОВЕРКА НА  ФОНДОВЕТЕ  НА

30  АПРИЛ  (ПОНЕДЕЛНИК)  НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА

„СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“ НЯМА  ДА  РАБОТИ  С  ЧИТАТЕЛИ.

2018-04-26T08:59:17+00:00 26.04.2018|Новини|

Съобщение

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА „СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“

ВИ  ЧЕСТИТИ СВЕТЛИТЕ  ВЕЛИКДЕНСКИ  ПРАЗНИЦИ !

ОТ 06 ДО 09 АПРИЛ ВКЛ. 2018  Г. БИБЛИОТЕКАТА  НЯМА ДА РАБОТИ.

2018-04-04T10:07:43+00:00 04.04.2018|Новини|

Временен пробен достъп до следните три колекции на ProQuest в Националната библиотека

Уважаеми читатели,

Български информационен консорциум организира временен пробен достъп до следните три колекции на ProQuest:

ABI/INFORM Collection – съдържа около 8 хиляди пълнотекстови списания, дисертации, доклади и данни в областта на икономиката и бизнеса – трудно достъпни регионални пълнотекстови бизнес издания с информация и анализи за местни компании и пазари ; пълнотекстови и анотирани документи с бизнес и финансови данни, тенденции, мениджърски техники, практики и теория, корпоративни стратегии и информация за компании, продукти, водещи фигури в бизнеса.

Arts & Humanities Database – осигурява достъп до 570 списания по антропология, архитектура, изкуство, етнически изследвания, история, културология, лингвистика, литературознание, музика, социология, театър, фотография, философия и други, 510 от тях са с пълен текст.

Social Science Premium Collection – предлага достъп до пълнотекстови и анотирани списания, вестници, дисертации, издания от конференции и доклади в областта на антропологията, библиотечно-информационните науки, криминологията, образованието, лингвистиката, политическите и социални науки, психология, международни отношения и други.

Документите са на различни езици – английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, руски и други.

Достъпът е до 11.04.2018 г. и се осъществява чрез IP мрежата на Националната библиотека от адрес: https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=FQA9EBIBBN7JZE18OS6P

2018-03-27T13:03:31+00:00 27.03.2018|Новини|

Санитарен ден

 

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ПОРАДИ  МЕСЕЧНА  ПРОВЕРКА НА  ФОНДОВЕТЕ  НА

26  МАРТ  (ПОНЕДЕЛНИК)  НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА

„СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“

НЯМА  ДА  РАБОТИ  С  ЧИТАТЕЛИ.

2018-03-22T17:40:10+00:00 22.03.2018|Новини|

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ВИ ЧЕСТИТИ

НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК 3 МАРТ !

 

БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ НА 3, 4 И 5 МАРТ 2018 Г.

НА 6 МАРТ ЩЕ РАБОТИМ С ОБИЧАЙНОТО СИ РАБОТНО ВРЕМЕ.

2018-03-02T19:29:25+00:00 02.03.2018|Новини|