117 ГОДИНИ ОТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ

Според решенията на Берлинския конгрес (1878) Македония и Одринско остават в европейските владения на Османската империя.  Българите започват своята борба срещу несправедливия Берлинския договор още през есента на 1878 [...]

ХРОНОГРАФ ОТ 1627 Г.
(КНИГА ГЛАГОЛЕМАЯ ХРОНОГРАФ, ЛЕТОПИСЕЦ ИЗБРАНО ВКРАТЦЕ)

В „Перли в КОРОНАта“ на Националната библиотека се представя единственият цялостно запазен славянски Хронограф в най-голямата ръкописна колекция  на територията на България. Средновековната българска историопис се заражда със създаването [...]

СВИДЕТЕЛИ И СЪЗДАТЕЛИ НА ИСТОРИЯТА
ИБРАХИМ ПЕЧЕВИ И НЕГОВОТО СЪЧИНЕНИЕ „КОРОНА НА ИСТОРИИТЕ“

В ръкописната колекция на отдел „Ориенталски сбирки“ се съхраняват важни съчинения с исторически характер на османотурски език, които са плод на перото на известни османски хронисти и историци. Едно от [...]

КАРТИНЕН РАЗКАЗ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖИВОТ

На днешния ден се честват 170 години от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов. По случай неговия юбилей в рубриката „Перли в КОРОНАта“ ще Ви представим адаптация [...]

БИБЛИОТЕКАТА СЪХРАНЯВА НАЙ-ГОЛЯМАТА КОЛЕКЦИЯ С ДНЕВНИЦИ НА ОСМАНСКИТЕ СЪДИИ

Най-голямата сбирка с кадийски книги (сиджили) в България се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Тя включва общо 185 документални корпуса, които съдържат огромно количество записи, [...]

145 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КИРИЛ ХРИСТОВ

Видния български поет, драматург, белетрист и преводач Кирил Генчев Христов е роден на 29 юни 1875 г. в град Стара Загора. Първоначалното си образование получава в родния си град. [...]

ПЛАГИАТСТВО В УСЛУГА НА МЕДИЦИНАТА – АТЛАСЪТ ПО АНАТОМИЯ НА СЪР УИЛЯМ КУПЪР ОТ 1698 Г.

През 1698 г. в Лондон английският хирург и патоанатом д-р Уилям Купър (1666 – 1709) публикува атлас по анатомия на човешкото тяло (The Anatomy Of Humane Bodies, With Figures [...]

ГРЪЦКИ ЛЕКАРСТВЕНИК ОТ XVIII ВЕК

В колекцията от гръцки ръкописи към отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се съхранява „Гръцки светогорски лекарственик“, датиран от XVIII в. и [...]