Проучване сред читатели


АНКЕТА СРЕД ЧИТАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Уважаеми читатели,

Във връзка с желанието на НБКМ да подобри услугите за своите потребители, бихме искали да Ви помолим да попълните този въпросник. Вашето мнение е изключително важно за нас! Анкетата е напълно анонимна и събраната чрез нея информация ще бъде използвана само в обобщен вид.

Това допитване се провежда в рамките на проект, финансиран от Национален фонд „Култура“. Резултатите ще бъдат публикувани през месец май 2017 г.

Благодарим Ви за съдействието!