Серия 6
ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


Месечен бюлетин

Год. 59, 2010, бр. 11СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

Св 1
БЕРОН, Петър Кирилов, 1940-
        Трябва да изстискаме роба от себе си капка по капка : интервю с учения и политика Петър Берон / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 251 (1 ноем. 2010), с. 8, 17.

001(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234878948
Св 2
ВАСИЛЕВ, Николай Кирилов, 1946-
        Обещавам тези, които разтурят БАН, да лежат в затвора / Николай Василев ; Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 275 (29 ноем. 2010), с. 8.
Интервю по повод проблемите в администрирането на българската наука

001(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234962404
Св 3
ДАМЯНОВ, Дамян Николов, 1934-
        Науката не може да бъде покорена : правителството няма политика за развитие нито на страната, нито на знанието / Дамян Дамянов. - Из словото на автора за Деня на будителите, произнесено на 2 ноември т. г.

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 258 (9 ноем. 2010), с. 13.

001(497.2)(042)
378(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1234908644
Св 4
ДЕНКОВ, Николай
        Митове задушават науката у нас / Николай Денков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 321 (20 ноем. 2010), с. 16.

001(497.2)
COBISS.BG-ID 1234929380
Св 5
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Няма да вдигнем бяло знаме над БАН : интервю с историка Георги Марков / Мариела Балева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 330 (29 ноем. 2010), с. 10-11.

001(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234951140
Св 6
СЕНТЮРИН, Юрий
        Без повече пари всяка реформа е на хартия : Русия увеличава парите за наука с 28%, планира 1000 нови места за млади академични учени, обяснява руският заместник-министър на образованието и науката Юрий Сентюрин : интервю / Велиана Христова, Ина Михайлова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 269 (22 ноем. 2010), с. 8, 17.

001(470)(047.53)
378(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234956260

002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Св 7
ПОТЕЛ, Хорацио
        Срещу мракобесието: аржентинският казус : разговор с Хорацио Потел / Беатрис Бусаниче ; прев. от англ. Цветелина Вътева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 41 (26 ноем. 2010), с. 7.
Интервю с аржентинския професор, даден под съд за качване на философски текстове със свободен достъп в Интернет

002.2:681.324(047.53)
COBISS.BG-ID 1235454180
Св 8
РИЗОВА, Люба
        Има медии, които се издържат от друг вид икономика : интервю с Люба Ризова, шеф на новините на Би Ти Ви / Паола Хюсеин

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 317 (16 ноем. 2010), с. 27.

002.6:654.197(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234842340
Св 9
ШУЛЦ, Мартин, 1955-
        Странно е да преследваш леви, а да хвалиш Живков : с председателя на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Мартин Шулц, разговаря Йова Апостолова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 320 (19 ноем. 2010), с. 14-15.
По повод дискусията "Свободата на медиите и демокрацията под заплаха", София, 18 ноем. 2010

002.6:061.3(047.53)
COBISS.BG-ID 1234926820

008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

Св 10
БАЙЧЕВ, Веселин Петров, 1938-
        Още веднъж за финансирането на културата / Веселин Байчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 258 (9 ноем. 2010), с. 17.

008(497.2):336
COBISS.BG-ID 1234908900

02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

Св 11
СТОЙЧЕВА, Юлия
        Какво се крие под шапката на Националната библиотека? / Юлия Стойчева, Гавраил Баталов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 39 (12 ноем. 2010), с. 9.
Проблеми и постижения в дейността на Народна библиотека "Кирил и Методий" в София

027.54(497.2)
COBISS.BG-ID 1235374820

06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

Св 12
ДОБРЕВА, Ваня Чавдарова, 1965-
        Защитата на БАН е национална кауза / Ваня Добрева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 267 (19 ноем. 2010), с. 32.

061.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1234940132
Св 13
ИВАНОВА, Мирела Цветкова, 1962-
        Всички обичат Вазов / Мирела Иванова

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 226 (24 ноем. 2010), с. 7.
Мнение на директора на къщата-музей на Иван Вазов в София за нейното стопанисване

069.02:886.7(497.223)
COBISS.BG-ID 1234814692
Св 14
КОСЕВ, Андон
        Тласкат науката към ликвидация : интервю с директора на Института по биофизика и биомедицинско инженерство в БАН Андон Косев / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 253 (3 ноем. 2010), с. 11.

061.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234894308
Св 15
СЪБОТИНОВ, Никола Василев, 1941-
        Дянков цели да разтури БАН и да вземе имотите ни : интервю с председателя на академията Никола Съботинов / Миглена Славова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 255 (3 ноем. 2010), с. 6-7.

061.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234794980
Св 16
ФОТЕВ, Георги, 1941-
        По-слабо ръководство БАН никога не е имала : с Георги Фотев, преподавател в НБУ и бивш директор на Института по социология на БАН, разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 307 (6 ноем. 2010), с. 14-15.

061.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234891492
Св 17
ЦЕНКОВ, Емил
        Министри, кметове и чиновници тайно си отглеждат "понгос" : една особена категория неправителствени организации, тясно обвързани с властта, се изплъзва от общественото око / Емил Ценков

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 262 (11 ноем. 2010), с. 9, 10.

061.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1234768100

09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

Св 18
ПЕХЛИВАНОВ, Илия, 1941-
        По- тихо, бе, Тихо! : габровец изпреварва бележития европейски астроном Тихо Брахе с един месец / Илия Пехливанов

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 32, бр. 33 (ноем. 2010), с. 12.
Приписки към Габровски ръкопис no.415 от сбирката на Държ. науч. библиотека в Одеса свидетелства за наблюдавана комета в периода 8 окт.-14 дек. 1577 г. и нова звезда на 13 февр. 1578 г.

091(=867)
COBISS.BG-ID 1234371044

1 ФИЛОСОФИЯ


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

Св 19
КОН, Сянлин
        Управление чрез добродетели, ритуали и закон / Кон Сянлин ; прев. от кит. Мария Маринова. - В името на по-високи цели / Кон Сянлин ; разговаря Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 41 (26 ноем. 2010), с. 9.
Политическите и философските възгледи на Конфуций

101(091)(510)
COBISS.BG-ID 1235456484
Св 20
УЗУНОВ, Огнян
        Хегелиански поглед върху сократическата ирония / Огнян Узунов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 39 (24-30 ноем. 2010), с. 6-7.

101(091)(38)
COBISS.BG-ID 1235600356

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

Св 21
КРОНДЕВ, Петър
        Вероучение ли? : законите на религията важат само между стените на храмовете и нито сантиметър извън тях / Петър Крондев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 253 (3 ноем. 2010), с. 14.

261
COBISS.BG-ID 1234895076

29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

Св 22
МАРАЗОВ, Иван Русев, 1942-
        Разкъсаният Орфей или разкъсаната песен / Иван Маразов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 39 (24-30 ноем. 2010), с. 12-14.
Митът за разкъсването на Орфей у траките

292(=919.885)
COBISS.BG-ID 1235609316

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

Св 23
ГЕРМАНОВ, Теофан
        Измамността на рейтингите / Теофан Германов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 224 (23 ноем. 2010), с. 8, 17.
Общественото доверие към кабинета на Бойко Борисов

316.334.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1234773220
Св 24
КОНСТАНТИНОВА, Райна Иванова
        Моцарт е жив : европейските обществени медии в дигиталния свят / Райна Константинова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 38 (5 ноем. 2010), с. 9.

316.77(4)
654.19(4)
COBISS.BG-ID 1235355620
Св 25
МИТЕВ, Трендафил Атанасов, 1950-
        "Циганският ни проблем" си е български проблем / Трендафил Митев ; Лилия Томова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 276 (30 ноем. 2010), с. 11.
Интервю с историка за национално-демографските процеси в обществото

316.347(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234967268
Св 26
        МОДЕЛИ на мислене на бъдещето : доклади от уъркшоп, организиран от Института за съвременно изкуство - София и Софийски университет "Св. Климент Охридски", 7-8 ноем. 2010. - Съдържа: Светът след проекта / Боян Манчев. За управлението на звездите / Стилиян Йотов. Неолиберализмът, посткапиталистическият субект и неуспехът / Тодор Христов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 40 (19 ноем. 2010), с. 10-11.

316.334.2(042)
COBISS.BG-ID 1235405540
Св 27
РАГАРУ, Надеж
        Няма справедлива памет за миналото : разговор с Надеж Рагару / въпросите зададе Марин Бодаков ; прев. от фр. Момчил Христов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 38 (5 ноем. 2010), с. 10, 11.
Социалнополитически аспекти на прехода в България

316.334.3(497.2)(047.53)
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1235358436

32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

Св 28
НАЙДЕНОВ, Валери
        Кризата съсипа религиите на прехода : настъпи идейното затишие пред новата 20-годишна буря / Валери Найденов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 324 (23 ноем. 2010), с. 11.
Политическите идеи в България

32(497.2)
COBISS.BG-ID 1234860004

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

Св 29
СВОБОДА, Ханес
        Липсата на свободни медии изкривява демокрацията / Ханес Свобода ; Александър Симов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 270 (23 ноем. 2010), с. 11.
Интервю със заместник-председателя на парламентарната група на социалистите в ЕП

321.7(4-6)
COBISS.BG-ID 1234958052

323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

Св 30
АБРОСИМОВ, Светослав
        ЩАЗИ и КГБ са знаели за атентатите на Карлос Чакала : възстановени документи на бившата тайна полиция на ГДР доказват, че бившият терорист N 1 е сътрудничил с комунистическите режими в Европа / Светослав Абросимов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 260 (9 ноем. 2010), с. 13.

323.28(4)
COBISS.BG-ID 1234764516
Св 31
АНАЧКОВ, Михаил Методиев, 1940-
        Страсти около мюсюлманите : от изкуството на политиците зависи да не се стигне до формиране на консолидирано обособено ислямско общество в Германия / Михаил Аначков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 275 (29 ноем. 2010), с. 15.

323.1(430)
COBISS.BG-ID 1234965220
Св 32
АСЛАНОВ, Юрий, 1951-
        Българинът е отмъстителен на тема злоупотреба с власт : интервю със социолога Юрий Асланов / Наделина Анева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 275 (26 ноем. 2010), с. 10.

323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234782692
Св 33
БОРИСЛАВОВ, Божидар
        Избори с "Код червено" / Божидар Бориславов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 257 (8 ноем. 2010), с. 9, 15.
Терористичните атаки в Гърция в навечерието на изборите за местна власт

323.28(495)
COBISS.BG-ID 1234901476
Св 34
БОРИСОВ, Томо
        Колет с лекета? Викайте ченгета! : с Томо Борисов, шеф на Международната асоциация по самозащита, лична охрана и сигурност, разговаря Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 319 (18 ноем. 2010), с. 10-11.

323.28(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234917092
Св 35
БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        Непреодолимите граници на идентичността : защо се провалиха усилията на Западна Европа да изгради мултиетническо общество / Петър Бочуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 269 (22 ноем. 2010), с. 12.

323.1(4-15)
COBISS.BG-ID 1234956772
Св 36
ВОДЕНИЧАРОВ, Румен Илиев, 1938-
        Не можахме да изгоним търговците от храма / Румен Воденичаров ; Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 259 (10 ноем. 2010), с. 11.
Интервю по повод 21 г. от началото на демократичните промени у нас, 10 ноем. 1989 г.

323(497.2)"1989/2010"
COBISS.BG-ID 1234909412
Св 37
ГЕОРГИЕВ, Живко Петров
        ГЕРБ търси отсрочка чрез шум и скандали : със социолога Живко Георгиев, разговаря Мариела Балева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 324 (23 ноем. 2010), с. 14-15.

323(047.53)
COBISS.BG-ID 1234945252
Св 38
ГЕОРГИЕВ, Людмил Дочев, 1960-
        Кабинетът като цяло е неподготвен : интервю с Людмил Георгиев, социален и политически психолог

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 225 (24 ноем. 2010), с. 17.

323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234774244
Св 39
ИМАМОВ, Алиосман
        Тройната коалиция сгреши, като намали данъците : интервю със заместник-председателя на ДПС Алиосман Имамов / Любен Обретенов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 272 (23 ноем. 2010), с. 10.

323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234781924
Св 40
ПАРАМОВ, Кольо Петков, 1954-
        Да свалим картите и разберем кой кой е в държавата : интервю с финансиста Кольо Парамов / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 273 (24 ноем. 2010), с. 6-7.

323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234807268
РАГАРУ, Надеж
        Няма справедлива памет за миналото : разговор с Надеж Рагару Вж Св 27
Св 41
РЕШЕТНИКОВ, Леонид
        Русия не е държава. Русия е цивилизация : интервю с директора на Руския институт за стратегически изследвания Леонид Решетников / Лилия Томова, Васил Попов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 274 (27-28 ноем. 2010), с. 12, 29.

323(470)(047.53)
327(470:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234961636
Св 42
УИЛИАМС, Стийв
        Незаконното имущество може да се отнема и без влязла в сила присъда! / Стийв Уилиамс ; Васил С. Сотиров

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 317 (16 ноем. 2010), с. 13, 26.
Интервю с посланика на Великобритания по проблеми на българската вътрешна политика

323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234841060
Св 43
ХОЛМС, Стивън
        Изследователят на съвременната руска политика и общество Стивън Холмс: Авторитаризмът в Русия днес също е фалшив / интервюто взе Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 46 (20-26 ноем. 2010), с. 28-29.

323(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234412004

324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

Св 44
АНДРЕЕВ, Елин
        Черният вторник на Обама : демократите изгубиха Конгреса, тежки дни очакват американския президент / Елин Андреев

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 260 (9 ноем. 2010), с. 8.

324:328(73)
COBISS.BG-ID 1234796004
Св 45
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов
        Стойте далеч от шефа при интернет гласуване : с Михаил Константинов разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 325 (24 ноем. 2010), с. 14-15.
Интервю за предимствата и недостатъците на електронното гласуване

324:681.324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234945764
Св 46
МЛАДЕНОВА, Галина
        Демократите са в беда : републиканците се надяват да вземат солиден реванш на междинните избори на 2 ноември / Галина Младенова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 251 (1 ноем. 2010), с. 9, 12.

324:329(73)
COBISS.BG-ID 1234880228
Св 47
        ПОГРОМ за Обама: републиканците превзеха Камарата на представителите, демократите едва удържаха мнозинството в Сената след частичния вот / страницата подготви Димитър Павлов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 256 (4 ноем. 2010), с. 10.
По повод резултатите от частичните избори в САЩ, 2 ноември 2010

324:329(73)
COBISS.BG-ID 1234795492

327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

Св 48
АНГЕЛОВ, Георги
        Презареждане на отношенията между Русия и НАТО : срещата на върха може да промени света / Георги Ангелов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 3999 (18 ноем. 2010), с. 15.

327(470):327.51НАТО
COBISS.BG-ID 1234871012
Св 49
БОРИСЛАВОВ, Божидар
        Белград отново зове за бойкот на изборите в Косово / Божидар Бориславов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 263 (15 ноем. 2010), с. 12-13.

327(497.11:497.115)
COBISS.BG-ID 1234918628
Св 50
БОРИСЛАВОВ, Божидар
        Важен жест към Сърбия : външните министри на ЕС дадоха зелена светлина страната да получи официален статут на кандидат / Божидар Бориславов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 251 (1 ноем. 2010), с. 12.

327(497.11):327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1234881252
Св 51
БОРИСЛАВОВ, Божидар
        Една спорна годишнина : през 1995 г. Дейтънското споразумение сложи край на войната в Босна / Божидар Бориславов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 269 (22 ноем. 2010), с. 16.

327(497.15)
COBISS.BG-ID 1234957284
Св 52
БОРИСОВ, Бойко Методиев, 1959-
        Да успокоя Костов?! А да не би и Меркел, и Обама да са изпаднали под руско влияние! / Бойко Борисов ; Борислав Зюмбюлев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067
Год. 20, бр. 316 (15 ноем. 2010), с. 12-13.
Год. 20, бр. 317 (16 ноем. 2010), с. 15.
Интервю с министър-председателя по повод посещението на Вл. Путин в България, 13 ноември 2010

327(497.2:560)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234840036
БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        Имперски сериал по османски сценарий : Турция налага прагматична регионална политика, която не се нрави на САЩ Вж Св 140
Св 53
БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        С особено мнение за бъдещето на НАТО : големите европейски страни не искат конфронтация с Русия, а САЩ търсят помощта й в Афганистан / Петър Бочуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 251 (1 ноем. 2010), с. 13.

327.51НАТО
COBISS.BG-ID 1234890980
Св 54
ВЕЛЧЕВ, Божидар
        Голямата чакалня : страните-кандидати за НАТО от Западните Балкани, няма да бъдат поканени в Лисабон / Божидар Велчев

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 10, бр. 114 (19 ноем. 2010), с. 7.

327.51НАТО
COBISS.BG-ID 1234826212
Св 55
ГЕОРГИЕВ, Георги
        Пакет от (не)решими проблеми / Георги Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 263 (15 ноем. 2010), с. 9, 13.
Резултати от посещението на Владимир Путин в София, 13 ноем. 2010

327(497.2:470)
COBISS.BG-ID 1234916580
Св 56
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Три войни по-късно / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 47 (27 ноем.-3 дек. 2010), с. 34-35.
Срещата на върха на НАТО в Лисабон, 20 ноем. 2010 г.

327.51НАТО
COBISS.BG-ID 1234414820
Св 57
ГУО, Йеджоу
        Китай иска да строи магистрали в България : интервю с новоназначения посланик на Китай у нас Гуо Йеджоу / Любомир Михайлов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 18, бр. 6402 (9 ноем. 2010), с. 28.

327(510:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234816740
Св 58
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Агресията в Ирак - престъпление срещу човечеството / Чавдар Добрев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 208 (1 ноем. 2010), с. 8, 17.

327.56(567)
COBISS.BG-ID 1234767332
Св 59
ИСАКОВ, Юрий
        Двустранният диалог получи мощен импулс за развитие : интервю с посланика на Русия у нас Юрий Исаков / Светлана Михова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 227 (26 ноем. 2010), с. 8, 17.

327(470:479.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234776804
КИСЕЛИНЧЕВ, Чавдар
        Как се появи нов триъгълник Париж-Берлин-Москва Вж Св 142
Св 60
КОВАЧЕВ, Андрей
        Европа, накъде? / Андрей Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 302 (1 ноем. 2010), с. 26.
Перспективи пред европейския интеграционен процес

327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1234824420
Св 61
МЛАДЕНОВ, Николай Евтимов, 1972-
        Отивам в Либия да закърпим диалога : интервю с Николай Младенов, министър на външните работи / Георги Милков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 319 (18 ноем. 2010), с. 13.

327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234849764
Св 62
        [НАТО след срещата в Лисабон, 19-20 ноем. 2010]. - Съдържа: Солидарност, сила и решителност / Михаил Григоров. НАТО и Русия вече не са врагове / Боряна Радева. Лисабон отвори преспектива пред Алианса : Европа да не чака друг да плати сметката в сигурността / Димитър Йончев

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 10, бр. 115 (26 ноем. 2010), с. 8-10.

327.51НАТО
COBISS.BG-ID 1234828004
Св 63
ОТИЕ, Филип
        Франция ви иска в Шенген : интервю с посланик Филип Отие / Красимира Темелкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 18, бр. 6417 (24 ноем. 2010), с. 28.

327(44:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234823396
РЕШЕТНИКОВ, Леонид
        Русия не е държава. Русия е цивилизация : интервю с директора на Руския институт за стратегически изследвания Леонид Решетников Вж Св 41
Св 64
РОТ, Юрген
        Истинска смяна на елитите в Източна Европа не се случи : интервю с Юрген Рот / Драгомир Иванов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 10, бр. 114 (19 ноем. 2010), с. 6.

327(4-11)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234825444
Св 65
СИКУРЕЛ, Мишел
        Китай търси света / Мишел Сикурел ; прев. от фр. Момчил Христов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 41 (26 ноем. 2010), с. 10, 11.
Международни политически и икономически отношения на Китай

327(510)
339.9(510)
COBISS.BG-ID 1235456740
Св 66
СЛУЦКИЙ, Леонид, 1968-
        Обречени сме на дружба с България : движение "Русофили" е нашият представител в страната ви, категоричен е председателят на Международния обществен "Руски фонд на мира" Леонид Слуцкий : интервю / Лилия Томова, Васил Попов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 265 (17 ноем. 2010), с. 11.

327.39(=82)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234925284
Св 67
ТЕРЗИЕВ, Светослав
        ЕС наказва България, подплашен от Турция : ако Шенгенската зона се ограничи до Австрия, Европа ще събира сили за колективна отбрана край Виена / Светослав Терзиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 265 (15 ноем. 2010), с. 9, 11.

327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1234771684
Св 68
ФУЕНТЕС, Хорхе, 1940-
        Икономическият ви ръст е по-важен и от Шенген, и от еврозоната / Хорхе Фуентес ; Момчил Инджов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 327 (26 ноем. 2010), с. 27.
Интервю по повод отпътуването от България

327(497.2:460)
COBISS.BG-ID 1234862820
Св 69
ЦВЕТКОВА, Августина Кирилова
        Дългът пред отечеството е определящ за военните : интервю със заместник-министъра на отбраната Августина Цветкова / Михаил Григоров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407
Год. 10, бр. 111 (29 окт. 2010), с. 6.
Год. 10, бр. 112 (5 ноем. 2010), с. 15.

327.51НАТО(047.53)
COBISS.BG-ID 1234820068
Св 70
ЦОНКОВ, Николай Иванов
        Нови дрехи за Алианса в Лисабон / Николай Цонков

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 10, бр. 114 (19 ноем. 2010), с. 9.
По повод срещата на върха на НАТО, 19-20 ноем. 2010

327.51НАТО
COBISS.BG-ID 1234826724

328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

Св 71
АБРОСИМОВ, Светослав
        Терминатора се прости с Калифорния / Светослав Абросимов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 266 (16 ноем. 2010), с. 13.
По повод края на мандата на Арнолд Шварценегер като губернатор на щата

328(73)
COBISS.BG-ID 1234773988
Св 72
АВРАМОВ, Алберт
        Il cavaliere стигна до ръба на пропастта / Алберт Аврамов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 269 (22 ноем. 2010), с. 9, 14.
Проблеми за кабинета на италианския премиер Силвио Берлускони

328.16(45)
COBISS.BG-ID 1234956516
Св 73
КОЛАРОВА, Румяна Петрова, 1956-
        Политологът Румяна Коларова: Бойко Борисов допуска прекалено много хора в кухнята на реформите : интервю

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 44 (6-12 ноем. 2010), с. 14-15.

328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234404068
Св 74
КОШЛУКОВ, Емил, 1965-
        Ние 20 г. не успяхме, но Първанов ще разцепи БСП / Емил Кошлуков ; Лиляна Клисурова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 305 (4 ноем. 2010), с. 13.
Интервю по проблеми на българската политика

328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234839524
Св 75
МОДРОВ, Ханс, 1928-
        Погребаха КПСС пред очите ми : с Ханс Модров, последният премиер на ГДР, разговаря Мариела Балева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 308 (7 ноем. 2010), с. 8-9.

328(430.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234894052
Св 76
ПЪРВАНОВ, Георги Седефчов, 1957-
        Като не могат да управляват, правят скандали : президентът на Републиката Георги Първанов в разговор с Ивелин Николов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 268 (20-21 ноем. 2010), с. 10-11.

328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234941668
Св 77
ТЕРЗИЕВ, Светослав
        Първанов излетя от външната политика : президентът изпадна в абсурдната ситуация да пита гостите си за какво идват в България / Светослав Терзиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 268 (18 ноем. 2010), с. 9, 10.

328(497.2)
COBISS.BG-ID 1234776292

329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

Св 78
БУРУДЖИЕВА, Татяна Иванова
        Говоренето цяла година за намеренията на президента работи в полза на ГЕРБ : интервю с политолога Татяна Буруджиева / Биляна Рилска

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 220 (16 ноем. 2010), с. 10.
По повод създаването на гражданско движение АБВ

329(497.2)АБВ(047.53)
COBISS.BG-ID 1234811620
Св 79
ГЕРМАНОВ, Теофан
        Декоративната опозиция / Теофан Германов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 229 (30 ноем. 2010), с. 8.
Поведението на парламентарно представените партии-опоненти на ГЕРБ

329(497.2)
COBISS.BG-ID 1234777316
Св 80
ГЪЛЪБОВ, Антоний Найденов
        Първанов насърчава сивия сектор в политиката / Антоний Гълъбов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 3999 (18 ноем. 2010), с. 12, 14.

329(497.2)АБВ
COBISS.BG-ID 1234869732
Св 81
ДИМИТРОВ, Мартин Димитров, 1977-
        ГЕРБ сами забъркват 90% от проблемите : Мартин Димитров, лидер на СДС, пред в. "Банкеръ" / Павлина Живкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 46 (20-26 ноем. 2010), с. 13, 15.

329(497.2)СДС(047.53)
COBISS.BG-ID 1234411748
Св 82
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Едно предизвикателство в "Царството на тъмнината" : алтернативата за българско възраждане - изпитания и възможности / Чавдар Добрев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 219 (16 ноем. 2010), с. 8, 17.

329(497.2) АБВ
COBISS.BG-ID 1234770916
Св 83
ЖАБЛЯНОВ, Валери, 1965-
        Страдаме от дефицит на политическа отговорност : интервю с политолога Валери Жаблянов / Ина Михайлова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 266 (18 ноем. 2010), с. 11.
Отношенията между БСП и АБВ

329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234929636
Св 84
ЖЕЛЕВ, Желю Митев, 1935-
        Ако АБВ разцепи БСП, тя ще има съдбата на СДС : интервю с Желю Желев, президент на България 1990-1997 г. / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 330 (29 ноем. 2010), с. 13.

329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234863332
Св 85
ИВАНОВА, Николая
        Дупнишката комуна / Николая Иванова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 272 (25 ноем. 2010), с. 22.
По повод 110 г. от организираното социалистическо движение в града и 90 г. от победата на Дупнишката комуна

329(497.2)БСП(091)
COBISS.BG-ID 1234960100
Св 86
КОСТАДИНОВ, Камен
        В ДПС безрезервно подкрепяме ГЕРБ в рязането на пипалата на Октопода / Камен Костадинов ; Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 275 (26 ноем. 2010), с. 6-7.
Интервю с депутата от ДПС

329(497.2)ДПС(047.53)
COBISS.BG-ID 1234810852
Св 87
СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        Премиерът натика българите във фризера : с лидера на БСП Сергей Станишев разговаря Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 331 (30 ноем. 2010), с. 14-15.

329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1234960356
Св 88
СТАРИДОЛСКА, Елена
        Изтупване на чувала : проектът АБВ на Георги Първанов тръгна с буксуване / Елена Старидолска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 45 (13-19 ноем. 2010), с. 16-17.

329(497.2)
COBISS.BG-ID 1234407396
Св 89
ХАК, Неджметин, 1950-
        Доган и ДПС? Аз ги създадох! : интервю с Неджметин Хак, основал през 80-те години турско движения в България / Любомир Илиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 302 (1 ноем. 2010), с. 17.

329(497.2)ДПС(047.53)
COBISS.BG-ID 1234877924

331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

Св 90
ДОНЕВ, Огнян
        Милионер можеш да станеш и с честен труд : с Огнян Донев, новия председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, разговаря Диана Тенчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 319 (18 ноем. 2010), с. 14-15.

331.105.5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234920932
Св 91
ЛИТВА, Мирослав, 1977-
        Полицаите повече плачат, отколкото страдат : с Мирослав Литва, вицепрезидент на Еврокоп - конфедерацията на полицейските профсъюзи в Европа, разговаря Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 311 (10 ноем. 2010), с. 10-11.

331.105.5(4):351.74(47.53)
COBISS.BG-ID 1234905572
Св 92
РАШЕВ, Емил
        Разумни сме, а не стачкоизменници : интервю с президента на Националния полицейски синдикат Емил Рашев / Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 306 (5 ноем. 2010), с. 12-13.

331.105.5(497.2):351.74(047.53)
COBISS.BG-ID 1234884836

331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

Св 93
МЛАДЕНОВ, Тотю Младенов, 1964-
        Ако има пари, не виждам причина да не се даде 13-а пенсия : интервю с Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 278 (30 ноем. 2010), с. 6-7.

331.5(497.2)(047.53)
36(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234813668
НАЙДЕНОВ, Чавдар
        Диспропорциите между висшето образование и пазара на труда в България Вж Св 153

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

Св 94
ПЕТКОВ, Борислав
        И в министерството не знаят колко са арендаторите : Борислав Петков, председател на Българска асоциация на собствениците на земеделски земи, пред в. "Банкеръ" / Румяна Гочева

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 47 (27 ноем.-3 дек. 2010), с. 28.

332.2:061.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234414564

336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

Св 95
АНГЕЛОВ, Иван, 1934-
        Данъчни реверанси : българската система изсмуква най-много от хората със средни и ниски доходи, обслужвайки паразитните интереси на икономическата стагнация / Иван Ангелов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 267 (19 ноем. 2010), с. 34.

336.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1234941156
БАЛЦЕРОВИЧ, Лешек
        По добре да се намалят разходите чрез реформи, а не да се увеличават данъците : интервю с Лешек Балцерович Вж Св 102
Св 96
ГАНЬОН, Франсоа
        България е първа в ЕС по скок на лихвите по ипотечните заеми : интервю с Франсоа Ганьон президент на "ЕРА Европа" / Лили Границка

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 225 (23 ноем. 2010), с. 7.

336.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234814436
Св 97
ДЖЕЙМС, Харолд
        Кризисната бюджетна политика - преди и сега / Харолд Джеймс

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 218 (12 ноем. 2010), с. 7.

336.1/.5
COBISS.BG-ID 1234802404
Св 98
        КАПАНЪТ на длъжника. - Съдържа: Изкуствените фалити повличат все повече кредитори ; Гордън Геко от Тънково / Зорница Маркова,Теодора Василева. Ще се срещнем в съда / Константин Николов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 47 (27 ноем.-3 дек. 2010), с. 8-12.

336.77(497.2)
COBISS.BG-ID 1234414052
Св 99
МИНАСЯН, Гарабед Ардашес, 1944-
        Бюджетният хаос роди идеята за нов вид борд / Гарабед Минасян

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 260 (9 ноем. 2010), с. 10.

336.1/.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1234764260
Св 100
СТИГЛИЦ, Джоузеф
        Справедливост за някои / Джоузеф Стиглиц . - Прев. от англ.

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 227 (25 ноем. 2010), с. 7.
Проблеми на кредитирането в САЩ

336.77.000.34(73)
COBISS.BG-ID 1234815716

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

Св 101
АНДРЕЕВ, Елин
        Раненият "Келтски тигър" / Елин Андреев

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 274 (25 ноем. 2010), с. 10.
Проблемите в икономиката на Ирландия

338.124.4:336(417)
COBISS.BG-ID 1234810596
Св 102
БАЛЦЕРОВИЧ, Лешек
        По добре да се намалят разходите чрез реформи, а не да се увеличават данъците : интервю с Лешек Балцерович / Велизар Узунов

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 214 (8 ноем. 2010), с. viii.
Стратегии за излизане от световната стопанска и финансова криза

338.2(047.53)
336(047.53)
COBISS.BG-ID 1234798564
Св 103
БАЛЦЕРОВИЧ, Лешек
        Политиците, които се правят на Дядо Коледа са опасни : интервю с бащата на "Шоковата терапия" Лешек Балцерович / Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 44 (6-12 ноем. 2010), с. 6.

338.242(047.53)
COBISS.BG-ID 1234410468
Св 104
ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        Трудно е в криза да се правят реформи, но трябва, за да се върнем към растежа : интервю с Кристалина Георгиева - еврокомисар / въпросите зададоха Стефан Антонов и Чавдар Първанов

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 221 (17 ноем. 2010), с. iv.

338.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234813412
Св 105
ДЕНИЗОВА, Вера
        Бааавно оттласкване : българската икономика започна да расте, но пътят към новата реалност ще е труден / Вера Денизова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 45 (13-19 ноем. 2010), с. 18-19.

338(497.2)
COBISS.BG-ID 1234407652
Св 106
ИВАНОВ, Петко Георгиев
        Гръцкото земеделие е по-производително от българското / Петко Иванов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 216 (11 ноем. 2010), с. 8, 17.

338.43(495+497.2)
COBISS.BG-ID 1234769892
Св 107
КАТЕВ, Красимир
        "Тигърът" може да ни забави за еврото / Красимир Катев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 325 (24 ноем. 2010), с. 11.
Кризата на ирландската икономика и последиците за ЕС

338.124.4:336.74(417)
COBISS.BG-ID 1234860516
Св 108
МИХАЛКОВ, Юри
        Пророкът Рубини е кръстоска на различни цивилизации : иранският евреин от Нюйоркския университет, роден в Истанбул, бе обявен за най-влиятелния икономист на планетата / Юри Михалков

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 264 (13-14 ноем. 2010), с. 15.

338(73)
COBISS.BG-ID 1234770148
Св 109
СИМЕОНОВ, Светослав
        Фермери дължат над 230 млн. на фонд "Земеделие" : Светослав Симеонов, изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие", пред в. "Банкеръ" / Румяна Гочева

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 44 (6-12 ноем. 2010), с. 27, 28.

338.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234410980
Св 110
СЛАВОВА, Цветанка
        Европа "изнасили" Ирландия / Цветанка Славова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 47 (27 ноем.-3 дек. 2010), с. 8.
Развитието на финансовата и икономическа криза в Ирландия

338.124.4(495)
COBISS.BG-ID 1234413540
Св 111
СТОИЛОВ, Стефан Илиев, 1928-
        Напудреният оптимизъм не ни прави по-богати / Стефан Стоилов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 323 (22 ноем. 2010), с. 16.
Икономическата политика на кабинета на Бойко Борисов

338.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1234931684
Св 112
СТОЙНЕВ, Драгомир
        Управляващите пестят пари на гърба на хората : интервю с депутата от БСП Драгомир Стойнев / Наделина Анева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 278 (30 ноем. 2010), с. 10.

338.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234782948
Св 113
ТРАЙКОВ, Трайчо Димитров, 1970-
        Започваме износ на ток за Турция : с Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, разговаря Весела Ванева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 330 (29 ноем. 2010), с. 14-15.

338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234952164

339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

Св 114
МИЧЕК, Райнхард
        "Набуко" тръгва с газ от Ирак и Азербайджан : с Райнхард Мичек, изпълнителен директор на проекта за газопровода, разговаря Йорданка Вайс

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 326 (25 ноем. 2010), с. 14-15.

339.56:622.69(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234948836

339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Вж и 336

Св 115
ЙОТОВА, Калина
        Замразена европейска пица : забуксувалият бюджет на ЕС има дъх на институционална криза / Калина Йотова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 269 (22 ноем. 2010), с. 13.

339.7(4-6)
COBISS.BG-ID 1234957028

339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Св 116
АВРАМОВ, Лъчезар
        България няма скоро да стане средноевропейска държава, господин премиер! / Лъчезар Аврамов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 40 (19 ноем. 2010), с. 3.
Докладът за глобалната конкурентноспособност "The Global Competitiveness Report 2010-2011" на Световния искономически форум и мястото на България в него

339.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1235391460
Св 117
БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        Островна амнезия : териториални разногласия в Охотско и в Южнокитайско море трупат напрежение в навечерието на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество / Петър Бочуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 257 (8 ноем. 2010), с. 13.

339.923(265)
COBISS.BG-ID 1234901988
Св 118
ДОНЧЕВ, Томислав, 1973-
        Още плащаме за гяволъка с европари : с министъра по управление на средставата от ЕС Томислав Дончев, разговаря Цвета Динкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 305 (4 ноем. 2010), с. 14-15.

339.96(4-6:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234883556
Св 119
КИРЯКОВ, Красимир
        Въпросът не е дали, а колко от евросредствата за селските райони ще загубим : интервю с Красимир Киряков, председател на УС на Асоциацията на консултантите по европроекти / Лили Границка

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 215 (9 ноем. 2010), с. 7.

339.96:338.43(4-6:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234799844
Св 120
        КЪДЕ сбърка Европа. - Съдържа: За да запази еврото, Брюксел трябва не просто да спаси задлъжнелите държави, а и драстично да промени правилата / Николай Стоянов. Ирландският пациент / Светломира Гюрова. Съветникът на Жозе Мануел Барозу Лукас Цукалис: Когато стигне ръба на пропастта, Европа действа / интервюто взе Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 46 (20-26 ноем. 2010), с. 8-12.

339.923:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1234411236
СИКУРЕЛ, Мишел
        Китай търси света Вж Св 65

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

Св 121
ЕКОВ, Евгений
        Сърбия разиграва "Генералски гамбит" / Евгений Еков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 265 (17 ноем. 2010), с. 14.
По повод операциите на сръбската полиция за издирване на генерал Ратко Младич

341.4(497.11)
COBISS.BG-ID 1234927076
Св 122
КРЪСТЕВ, Тодор Иванов, 1943-
        Дълго ли още ще стърчи резовската Берлинска стена? : спорният въпрос за крайморската ни граница с Турция виси и 13 години след като уж беше решен / Тодор Кръстев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 309 (8 ноем. 2010), с. 16.

341.22(497.2:560)
COBISS.BG-ID 1234896868

342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

Св 123
БЛИЗНАШКИ, Георги Петков, 1956-
        Конституционната ревизия е твърде сложна материя, за да има прости решения : интервю с юриста Георги Близнашки / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 263 (12 ноем. 2010), с. 6-7.

342.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234797540
Св 124
БЛИЗНАШКИ, Георги Петков, 1956-
        Президентската република бързо ще се изроди в нещо като султанат : интервю с Георги Близнашки, преподавател по Конституционно право в СУ "Св. Климент Охридски" / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 253 (1 ноем. 2010), с. 10.

342.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234755300
МИТОВ, Борис
        Законите пазят МВР от искове на пострадалите Вж Св 136

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

Св 125
БАДЕНТЕР, Робер, 1928-
        Още съдите деца по сталински закон!? : интервю с Робер Бадентер, бивш министър на правосъдието на Франция / Лилия Христовска

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 323 (22 ноем. 2010), с. 18.

343-053.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234943460
Св 126
ВАСИЛЕВ, Петър
        Затворите са на режим "Сървайвър" : интервю с директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Петър Василев / Огнян Стойчев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 46 (20-26 ноем. 2010), с. 43, 46.

343.81(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234412772

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Св 127
ГЕРДЖИКОВ, Огнян Стефанов, 1946-
        Трябва да помагаме на ГЕРБ с всички сили : с бившия председател на 39-ото народно събрание Огнян Герджиков, разговаря Емилия Караабова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 327 (26 ноем. 2010), с. 14-15.

347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234949604
Св 128
ИВАНОВА, Иванка Петкова
        Трябва смел идеалист начело на ВАС / Иванка Иванова

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 215 (9 ноем. 2010), с. 6.

347.97/.99(497.2)
COBISS.BG-ID 1234799076
Св 129
КОЛЕВ, Георги, 1966-
        МВР притиска съда? Не, престъпността притиска държавата! : интервю с Георги Колев, председател на ВАС / Силвия Гурмева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 326 (25 ноем. 2010), с. 13.

347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234860772
Св 130
НИКОЛОВА, Виолета
        57 в Търговския регистър вземат повече от депутатите, но не работят : интервю с Виолета Николова, директор на Агенцията по вписванията / Силвия Гурмева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 319 (18 ноем. 2010), с. 16.

347.7.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234850532
Св 131
ТАНЕВ, Димитър
        Най-много мамят с лични карти : интервю с председателя на Нотариалната камара Димитър Танев / Антония Кюмюрджиева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 18, бр. 6396 (3 ноем. 2010), с. 15.

347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234815204
Св 132
ФИНАШКОВА, Наталия
        Реформатор пое ВАС / Наталия Финашкова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 3998 (17 ноем. 2010), с. 15.
Изборът на Георги Колев за председател на ВАС

347.97/.99(497.2)
COBISS.BG-ID 1234868452
Св 133
ШОПОВА, Венета
        ЕГН-тата ни изтичат отвсякъде : интервю с Венета Шопова, председател на Комисията за защита на личните данни / Соня Ангелова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 4004 (24 ноем. 2010), с. 13.

347.15/.18(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234873060

351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Св 134
ГЕОРГИЕВ, Виден
        Едно предсказано фиаско : законът за развитие на академичния състав трябва да бъде отменен и направен наново / Виден Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 252 (2 ноем. 2010), с. 14.

351.85(497.2)
COBISS.BG-ID 1234891236
Св 135
КИРЯКОВА, Татяна
        Чумата на ХХІ век / Татяна Кирякова ; Галина Младенова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 275 (29 ноем. 2010), с. 12.
Интервю с един от съставителите на сборника "Международният тероризъм в досиетата на ДС"

351.74:930.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234963684
Св 136
МИТОВ, Борис
        Законите пазят МВР от искове на пострадалите / Борис Митов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 268 (18 ноем. 2010), с. 11.

351.74(497.2)
342.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1234777060
Св 137
ПЕНКОВ, Иван
        Реформа в разузнаването? Само ако е обмислена / Иван Пенков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 314 (13 ноем. 2010), с. 16.

351.74(497.2)
355.40(497.2)
COBISS.BG-ID 1234909156
Св 138
РАДУЛОВ, Николай
        Илюзорната победа над престъпността в България / Николай Радулов

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 222 (18 ноем. 2010), с. 7.

351.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1234813924

355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

Св 139
        АРМИЯТА обръща представите на света : на 14 ноември се навършват 125 г. от Сръбско-българската война

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 10, бр. 113 (12 ноем. 2010), с. 8-9.

355.48(497.2:497.11)"1885"
COBISS.BG-ID 1234823908
Св 140
БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        Имперски сериал по османски сценарий : Турция налага прагматична регионална политика, която не се нрави на САЩ / Петър Бочуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 263 (15 ноем. 2010), с. 15.

355.02(560)
327(560)
COBISS.BG-ID 1234919140
Св 141
ВАСИЛЕВ, Стефан
        Всеки офицер, сержант и войник е ценен : интервю с началника на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев / Андрей Рангелов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 10, бр. 114 (19 ноем. 2010), с. 16-17.

356/358(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234841316
Св 142
КИСЕЛИНЧЕВ, Чавдар
        Как се появи нов триъгълник Париж-Берлин-Москва / Чавдар Киселинчев

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 3990 (8 ноем. 2010), с. 15.

355.02(4)
327(4)
COBISS.BG-ID 1234865636
Св 143
МИХОВ, Михо Димитров, 1949-
        Разправии по медиите за шеф на военното разузнаване ни излагат : стига толкова борба с тероризма, съветва бившият шеф на Генщаба о.р. ген. Михо Михов / Диана Кънчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 324 (23 ноем. 2010), с. 15.

355.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234860260
ПЕНКОВ, Иван
        Реформа в разузнаването? Само ако е обмислена Вж Св 137

36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

Св 144
ЗАЙКОВА, Мика
        Този път синдикатите се държат като държавници / Мика Зайкова ; Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 253 (1 ноем. 2010), с. 6-7.
Интервю по проблемите на пенсионното осигуряване в България

368.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234794724
МЛАДЕНОВ, Тотю Младенов, 1964-
        Ако има пари, не виждам причина да не се даде 13-а пенсия : интервю с Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика Вж Св 93
Св 145
МРЪЧКОВ, Васил Желязков, 1934-
        Крайно време е таванът на пенсиите в България да падне / Васил Мръчков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 309 (8 ноем. 2010), с. 18.

368.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1234899172
Св 146
РАФАИЛОВА, Христина
        Започнаха да рушат домовете за деца тухла по тухла : премахването на социалните институции - кауза за неродените сираци / Христина Рафаилова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 262 (11 ноем. 2010), с. 8.

364.44(497.2)
COBISS.BG-ID 1234796260

373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Св 147
ЗАХАРИЕВ, Боян
        Отново за средното образование : разговор с Боян Захариев / Теодора Георгиева, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 39 (12 ноем. 2010), с. 10.

373.5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1235376868

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Св 148
АТАНАСОВ, Ивайло
        Нито една от идеите за висшето образование не е европейско изискване : специален доклад на ЕК нареди България на последно място като страната с най-малък публичен разход за студент в съюза / Ивайло Атанасов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 269 (19 ноем. 2010), с. 10.

378(497.2)
COBISS.BG-ID 1234777828
Св 149
        В момента няма връзка с този свят. - Съдържа: Рейтингът на университетите показва как бизнесът и образованието не говорят на един език / Люба Йорданова, Огнян Георгиев. Карта на университетите в България. Дързост и фантазия / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 44 (6-12 ноем. 2010), с. 8-12.

378.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1234401508
Св 150
ВЕСЕЛИНОВ, Камен Владимиров, 1946-
        Категоризацията на вузовете ще спре разхищението на пари : интервю с Камен Веселинов, ректор на Техническия университет-София / Тодор Господинов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 4009 (30 ноем. 2010), с. 13.

378(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234877668
Св 151
ВЕСЕЛИНОВ, Камен Владимиров, 1946-
        Сливането на технически вузове ще повиши престижа ни : интервю с Камен Веселинов, ректор на Техническия университет-София / Тодор Господинов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 4005 (25 ноем. 2010), с. 13.

378.962(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234874596
ДАМЯНОВ, Дамян Николов, 1934-
        Науката не може да бъде покорена : правителството няма политика за развитие нито на страната, нито на знанието Вж Св 3
Св 152
ДЕНЧЕВ, Стоян Георгиев, 1953-
        Науката трябва да се съсредоточи в университетите : интервю със Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии / Георги Георгиев

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 3987 (4 ноем. 2010), с. 13.

378.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234864612
Св 153
НАЙДЕНОВ, Чавдар
        Диспропорциите между висшето образование и пазара на труда в България / Чавдар Найденов

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 213 (5 ноем. 2010), с. 8-9.

378(497.2)
331.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1234797284
Св 154
ПЕТРОВА, Таня
        7 университета доминират в науката / Таня Петрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 259 (8 ноем. 2010), с. 12-13.
Висшето образование в България

378.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1234757348
СЕНТЮРИН, Юрий
        Без повече пари всяка реформа е на хартия : Русия увеличава парите за наука с 28%, планира 1000 нови места за млади академични учени, обяснява руският заместник-министър на образованието и науката Юрий Сентюрин : интервю Вж Св 6
Св 155
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова
        Рейтингова система изкарва вузовете от анонимност / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 255 (5 ноем. 2010), с. 32.

378(497.2)
COBISS.BG-ID 1234897124

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

Св 156
ЯНКОВ, Петър Нинков, 1953-
        Перките за ток от вятър са опасни, пречат на радарите : интервю с Петър Янков, председател на Българското дружество за защита на птиците / Паулина Йоргова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 3989 (6 ноем. 2010), с. 11.

502:620.9(047.53)
COBISS.BG-ID 1234865380

54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Вж и 577.1; 612.015; 631.41; 66

Св 157
МОМЧИЛОВ, Кирил
        Кипяща натура, голям учен, достолепен човек : 90 г. от рождението на академик Георги Близнаков / Кирил Момчилов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 262 (13-14 ноем. 2010), с. 31.

54(092)
92 Близнаков, Г.
COBISS.BG-ID 1234915812

55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 502

Св 158
СВЕНСЕН, Хенрик
        Много по-уязвими сме, отколкото си мислим / Хенрик Свенсен ; Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 271 (24 ноем. 2010), с. 17.
По повод представянето на кн. "Краят е близо : земетресения, вулкани, урагани, наводнения".-София, Персей, 2010

55(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234959332

551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

Св 159
ЖАРО, Мишел
        Последното десетилетие беше най-горещото : интервю с Мишел Жаро генерален секретар на Световната метеорологична организация / Георги Жечев

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 217 (11 ноем. 2010), с. 7.

551.5(047.53)
COBISS.BG-ID 1234800612

572 АНТРОПОЛОГИЯ. СОМАТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ. РАСИ
Вж и 599.1; 61

Св 160
ЙОРДАНОВ, Йордан
        Най-много истински блондинки има в София : антропологията подкрепя хипотезата за иранския произход на българите / Йордан Йорданов ; интервю на Димитър Николов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 278 (27-28 ноем. 2010), с. 8.

572(047.53)
COBISS.BG-ID 1234811108

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

Св 161
АНАСТАСОВ, Константин Йорданов, 1926-
        Реформата е сбор от традиции и новаторство : интервю с лицево-челюстния хирург Константин Анастасов / Петра Ташева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 260 (11 ноем. 2010), с. 11.
Проблеми в системата на здравеопазването в България

614.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234911716
Св 162
КОНСТАНТИНОВ, Стефан
        Министърът на здравеопазването Стефан Константинов: Парите за здраве не са много / интервюто взе Десислава Николова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 44 (6-12 ноем. 2010), с. 20-21.

614(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234404836
Св 163
РАЙЧИНОВ, Цветан
        Дайте на безработния ваучери за лекар : интервю с Цветан Райчинов, председател на Българския лекарски съюз / Илияна Ангелова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 303 (2 ноем. 2010), с. 13.

614.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234836452

615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

Св 164
КЕЛЕР, Ренато
        Мудни чиновници провалят България / Ренато Келер ; Катерина Иванова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 18, бр. 6395 (2 ноем. 2010), с. 15.
Интервю с управляващия директор на "Байер" за България по проблемите на фармацевтичния сектор и условията за чуждестранни инвестиции в страната

615.014(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234814948

617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ
Вж и 61

Св 165
ВЛАДОВ, Никола Николов
        Българинът вече е съгласен да дарява органи : интервю с Никола Владов, началник на Клиниката по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия във ВМА / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 3997 (16 ноем. 2010), с. 13.

617-089.84(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234867172

620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

Св 166
КИРИЕНКО, Сергей, 1965-
        Решение до пролетта или край на АЕЦ "Белене" : интервю със Сергей Кириенко, генерален директор на "Росатом" / Весела Ванева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 328 (27 ноем. 2010), с. 14-15.

620.9(470:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234950116
Св 167
СТАНЕВ, Илин
        Ако не дойдете вие... : руският премиер Владимир Путин бърза да прокара енергийните си проекти. На България й е все по-трудно да ги бави / Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 45 (13-19 ноем. 2010), с. 13.

620.9(470:497.2)
COBISS.BG-ID 1234406628
Св 168
ТАСЕВ, Атанас
        Условията на Русия целят ускоряване на преговорите за АЕЦ "Белене" : интервю с Атанас Тасев, енергиен експерт / Десислава Янкова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 279 (29 ноем. 2010), с. 6-7.

620.9(497.2:470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234812132

622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

Св 169
ГЕОРГИЕВА, Надежда
        Българското правителство защитава американски интереси : отказът от петролопровода Бургас-Александруполис е в полза на Турция / Надежда Георгиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 265 (17 ноем. 2010), с. 13.

622.69:339.56(497.2)
COBISS.BG-ID 1234926308
Св 170
ГИЙО, Тома
        Абсурдно е да се копаят реките за строителни материали / Тома Гийо ; Милен Енчев

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 212 (4 ноем. 2010), с. 10.
Интервю със съпредседателя на асоциацията на производителите на инертни материали

622.35(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234797028

654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Вж и 347; 621. 39 ; 656

КОНСТАНТИНОВА, Райна Иванова
        Моцарт е жив : европейските обществени медии в дигиталния свят Вж Св 24

655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

Св 171
ВЛАДИМИРОВА, Радост
        Нашите книги са изборът на образования читател : интервю с Радост Владимирова, управител на издателство "РИВА" / Светлана Михова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 213 (8 ноем. 2010), с. 4.

655.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234769380
Св 172
ТОДОРОВ, Веселин, 1965-
        Книгоиздаване напук на държавата / Веселин Тодоров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 303 (2 ноем. 2010), с. 22.

655.4/.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1234880484

659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

Св 173
ИВАНОВА, Илиана
        Трябва да сме нащрек за скрита реклама във форуми и чатове / Илиана Иванова ; Миглена Славова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 266 (16 ноем. 2010), с. 6-7.
Интервю по повод доклад на комисията за защита на потребителите в ЕП

659.1:681.324(047.53)
COBISS.BG-ID 1234800356
Св 174
КРУМОВ, Красимир Петров, 1955-
        Онтология / Красимир Крумов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 40 (19 ноем. 2010), с. 9.
Философски аспекти на съвременната реклама

659.1:101
COBISS.BG-ID 1235401956
Св 175
ПАНДЕЛИЕВА, Лияна Пантелеева, 1970-
        Къде е България в света на дигиталната реклама / Лияна Панделиева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 3991 (9 ноем. 2010), с. 15.

659.1(497.2):681.324
COBISS.BG-ID 1234866148

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

Св 176
ПОПОВ, Павел Иванов, 1945-
        Нечетна годишнина : 45 години от основаването на Съюза на архитектите / Павел Попов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 38 (5 ноем. 2010), с. 8.

72:061.25(497.2)
COBISS.BG-ID 1235322084

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

Св 177
БАРТОЛИНИ, Масимо, 1962-
        "В съвременното изкуство няма репродукции" : разговор с Масимо Бартолини / Светла Петкова, Лъчезар Бояджиев, Яра Бубнова ; прев. от англ. Ангелина Генова. - За Масимо Бартолини и изкуството на сетивата / Ангелина Генова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 39 (12 ноем. 2010), с. 6, 7.

73/76.071.1(45)(047.53)
COBISS.BG-ID 1235369700
Св 178
ГЕНОВА, Ангелина
        Върхове и утопии / Ангелина Генова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 40 (19 ноем. 2010), с. 3.
По повод "На върха - изложба на Самуил Стоянов и влиянието й върху глобалното затопляне", София, 28 окт.-4 ноем. 2010

73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1235389668
Св 179
ДАКОВА, Ирина
        Първите 10 / Ирина Дакова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 40 (19 ноем. 2010), с. 4.
Изложбата "10-те години", организирана от италианския галерист Енцо Канавиело, представена в София, 25 окт.-22 ноем. 2010

73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1235398372
Св 180
ПОПОВА, Диана Николаева, 1958-
        XXL? Изложбата "Група XXL. Реминисценции от 90-те", куратори Иван Кюранов и Свилен Стефанов, СГХГ, 12 окт.-21 ноем. 2010 / Диана Попова. - СГХГ - Софийска градска художествена галерия

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 39 (12 ноем. 2010), с. 4.

73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1235364836
Св 181
РОССА, Боряна
        Критично за критическото изкуство : "Група XXL. Реминисценции от 90-те", куратори Свилен Стефанов и Иван Кюранов, СГХГ, 12 окт.-21 ноем. 2010 / Боряна Росса. - СГХГ - Софийска градска художествена галерия

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 40 (19 ноем. 2010), с. 5.

73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1235398628
Св 182
СОНДЪРС, Франсис Стоунър
        Съвременното изкуство - оръжие на ЦРУ / Франсис Стоунър Сондърс ; прев. от англ. Росен Асенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 41 (26 ноем. 2010), с. 12.
Включване на културата и изкуството в Студената война, водена от САЩ

73/76.036(73)
COBISS.BG-ID 1235456996
Св 183
ЯНАКИЕВА, Стефания
        Портрети в деконструкция / Стефания Янакиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 41 (26 ноем. 2010), с. 2.
Изложбата на художника Иво Бистрички "Деконструктивни портрети", представена в София, ноем. 2010

73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1235451108
Св 184
ЯНАКИЕВА, Стефания
        Сънища и мечти в "1908" / Стефания Янакиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 39 (12 ноем. 2010), с. 2.
Изложбата на Пенка Минчева "Сънища", представена в София, окт. 2010

73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1235363556

741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

Св 185
ЕРЕНБУРГ, Борис
        Липсва ми времето на съветската цензура : интервю с израелския карикатурист Борис Еренбург / Димитър Николов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 255 (3 ноем. 2010), с. 8.

741.5.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1234795236

75 ЖИВОПИС
Вж и 74

Св 186
ЛАРДЕВА, Галина Георгиева, 1972-
        Извън естетическите формули : Иван Костолов, изложба живопис, галерия "Буларт", Варна, 22 окт.-5 ноем. 2010 / Галина Лардева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 38 (5 ноем. 2010), с. 2.

75:061.4
COBISS.BG-ID 1235306980
Св 187
МУТАФЧИЕВА, Ирина Николова, 1952-
        Моперше не е излаган, но не е бил скрит / Ирина Мутафчиева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 317 (16 ноем. 2010), с. 18.
По повод статията на Светлин Русев "Извадете шедьоврите на Моперше от мазето", Труд, 1 ноем. 2010, с. 10

75.074
COBISS.BG-ID 1234915556
Св 188
РУСЕВ, Светлин, 1933-
        Извадете шедьоврите на Моперше от мазето / Светлин Русев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 302 (1 ноем. 2010), с. 20.
Картини на френския бароков художник, притежание на Нац. галерия за чуждестранно изкуство

75.074
COBISS.BG-ID 1234879204

77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

Св 189
ГАДЖЕВА, Катерина Здравкова
        За фотографията - с опитимизъм и очаквания : Международни фотографски срещи - Пловдив, 16-31 окт. 2010 / Катерина Гаджева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 38 (5 ноем. 2010), с. 3.

77.091.4(497.234)
COBISS.BG-ID 1235314404

78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

Св 190
СТАМБОЛИЕВ, Огнян Тодоров
        Къде е българската музика? : в БНР тя е в немилост, както и музикантите ни / Огнян Стамболиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 255 (5 ноем. 2010), с. 30.

78.096(497.2)
COBISS.BG-ID 1234896612
Св 191
ХОЛИГЕР, Хайнц, 1939-
        "Никой нормален човек не композира" : разговор с Хайнц Холигер / Клаус Шпан ; прев. от нем. Ирина Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 38 (5 ноем. 2010), с. 7.
Интервю с швейцарския обоист, диригент и композитор за личността и творчеството на Роберт Шуман по повод 200 години от рождението му

78.071.1(430)(047.53)
COBISS.BG-ID 1235321316

782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        Духовното наследство на Маестрото : 120 години Софийска опера Вж Св 210
Св 192
ФРЕНИ, Мирела, 1935-
        Усмивката на Мими : интервю с Мирела Френи / разговаря Оливие Белами ; прев. от фр. Петър Герджиков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 38 (5 ноем. 2010), с. 12.

782.1.071.2(45)(047.53)
COBISS.BG-ID 1235360484

784 ВОКАЛНА МУЗИКА

Св 193
ТОНЧЕВА, Веселка Милчева
        Българи мюсюлмани пазят уникални песни : помаците в Тетевенско са съхранили автентични образци на народното ни творчество / Веселка Тончева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 262 (13-14 ноем. 2010), с. 22.

784.4(497.21)
COBISS.BG-ID 1234915044
Св 194
ЧЕРНЯЕВ, Христо Иванов, 1930-
        Един завет за България : Иван П. Йончев, авторът на текста за песента, вдъхновявала много поколения със своето патриотично съдържание / Христо Черняев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 262 (13-14 ноем. 2010), с. 21.
Маршът на Българската армия "Един завет" - текст Иван Петров Йончев, музика Георги Шагунов

784.66(497.2)
COBISS.BG-ID 1234913764

785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

Св 195
БОЯДЖИЕВ, Кристиян
        Един от най-големите в джаза : след концерта на Хърби Хенкок в София / Кристиян Бояджиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 39 (12 ноем. 2010), с. 5.

785.161.071.1(73)
COBISS.BG-ID 1235366116
Св 196
НЕЙЧЕВА, Светлана, 1951-
        Ансамблите за нова музика, този фактически авангард / Светлана Нейчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 41 (26 ноем. 2010), с. 6.

785.16
COBISS.BG-ID 1235453156
Св 197
ПАНАЙОТОВ, Милен
        50 години бигбенд на БНР / Милен Панайотов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 41 (26 ноем. 2010), с. 2.

785.161(497.2)
COBISS.BG-ID 1235439588

787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

Св 198
ИЛИЕВА, Наталия
        Звукът като комуникация : "ТукСега" - трети фестивал на Биляна Вучкова, 23-25 окт. София / Наталия Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 40 (19 ноем. 2010), с. 8.
Участието на цигуларката в Третия фестивал за нова музика

787.1.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1235401444
Св 199
МИНЧЕВ, Минчо, 1950-
        Не подарявам "Страдивариуса", той не е мой, а на държавата : интервю с цигуларя Минчо Минчев / Диляна Димитрова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 310 (9 ноем. 2010), с. 22.

787.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1234901732

791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

Св 200
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Депресия и морална паника : разговор с Харалан Александров по повод 29-ия Фестивал на българския игрален филм "Златна роза", 2-8 окт. 2010 във Варна / разговаря Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 38 (5 ноем. 2010), с. 5.

791.43-2(497.2).091.4(497.211)(047.53)
COBISS.BG-ID 1235318500
Св 201
ГЕОРГИЕВА, Галина
        Американски независими филми - що е то, кои са те / Галина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 38 (17-23 ноем. 2010), с. 16.
Първият фестивал за американско независимо кино "So! Independent", София, 5-11 ноем. 2010

791.43-2(73).072
COBISS.BG-ID 1235573732
Св 202
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Интензитет без компромиси : първи фестивал на независимото американско кино "So! Independent", София, 5-11 ноем.2010 / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 41 (26 ноем. 2010), с. 8.

791.43(73).091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1235454692
Св 203
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Яростта да оцелееш в разглобена България : критически разговор за новото българско кино / Геновева Димитрова ... [и др.]

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 40 (19 ноем. 2010), с. 6-7.
Мнения на български кинокритици

791.43-2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1235399652
Св 204
ЕНЕВА, Мариана
        Актриса - това е повече от жена : моето щастие е публиката, заявява звездата на съветското и руското кино Людмила Гурченко, която навърши 75 години / Мариана Енева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 265 (17 ноем. 2010), с. 20.

791.071.2(470)(092)
792.2.071.2(470)(092)
92 Гурченко, Л.
COBISS.BG-ID 1234928100
Св 205
ЛАМБРИНОВА, Катерина, 1989-
        "Филмини" - образът на младото кино / Катерина Ламбринова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 38 (5 ноем. 2010), с. 4.
Четвърти международен фестивал за късометражно кино в София

791.43.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1235318244
Св 206
МИХАЙЛОВ, Явор
        "Здравето е твое право" / Явор Михайлов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 38 (5 ноем. 2010), с. 2.
Третото българско издание на "Един свят" - международен фестивал за документално кино, посветено на човешките права

791.43-92.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1235312100
Св 207
МИЧЕВА, Нева Георгиева, 1973
        Сезони: филмовата година в четири фестивала / Нева Мичева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 38 (17-23 ноем. 2010), с. 6-7.
Впечатления от кинофестивалите във Порту, Йерусалим, Сан Себастиан и Ситджес

791.43.091.4(460+469+569.4)
COBISS.BG-ID 1235538148
Св 208
ЧОЛАКОВА, Мадлен
        Летящото червено килимче / Мадлен Чолакова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 266 (16 ноем. 2010), с. 16-17.
По повод Доха Трайбека Филм фест, Катар, октомври 2010

791.43.091.4(536.4)
COBISS.BG-ID 1234801892

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

Св 209
АЛЕКСАНДРОВА, Ана, 1924-
        Кармен или неутолимата жажда за свобода : шедьовърът на Жорж Бизе десетилетия изкушава хореографите и продължава триумфално да покорява световните сцени / Ана Александрова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 253 (3 ноем. 2010), с. 17.
По повод балетната постановка на Соня Алонсо на сцената на Националния театър за опера и балет по музика на Родион Шчедрин

792.8.072
COBISS.BG-ID 1234896100
Св 210
АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        Духовното наследство на Маестрото : 120 години Софийска опера / Боянка Арнаудова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 38 (5 ноем. 2010), с. 6.
По повод юбилея на театъра и концертното изпълнение на операта "Косара" от Маестро Георги Атанасов, диригент Григор Паликаров

792.54.09
782.1
COBISS.BG-ID 1235320548
Св 211
БАЙКОВ, Михаил
        Синдромът "Стратиев" / Михаил Байков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 35 (3-9 ноем. 2010), с. 8.
Пиесата "Балкански синдром" от Станислав Стратиев в Малък градски театър "Зад канала", постановка Мариус Куркински

792.2.09
COBISS.BG-ID 1235480036
Св 212
БОРАНОВА, Албена
        Живот, "отнесен" от театъра : актьорът Петър Петров на 80 г. / Албена Боранова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 267 (19 ноем. 2010), с. 36.

792.2.071.2(092)
92 Петров, П.
COBISS.BG-ID 1234941412
Св 213
ГЕОРГИЕВА, Ангелина
        Паралелни маршрути / Ангелина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 38 (17-23 ноем. 2010), с. 8.
Международният театрален фестивал "Паралелни градове" (Ciudades Paralelas / Parallele Städte), Берлин, септ. 2010

792.091.4(430-25)
COBISS.BG-ID 1235540196
Св 214
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Да работиш Хамлет / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 41 (26 ноем. 2010), с. 2.
Ателие: "Да пътуваш или да слезеш" по "Хамлет" от Шекспир и "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви" от Том Стопард в Театрална работилница "Сфумато", водещи Иван Добчев и Маргарита Младенова

792.2.09
COBISS.BG-ID 1235448036
Св 215
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Икономика на всекидневната романтика / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 38 (5 ноем. 2010), с. 3.
Театралният проект "Ноктюрно. От прахта до сиянието" на сдружение "По действителен случай" в галерия "Индустриална 11", режисьор Ирина Дочева

792.9.09
COBISS.BG-ID 1235315428
Св 216
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Между сериала и шоуто / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 40 (19 ноем. 2010), с. 2.
Пиесата "Ангели в Америка" от Тони Кушнър в Народен театър "Иван Вазов", режисьор Десислава Шпатова

792.2.09
COBISS.BG-ID 1235387364
Св 217
ДЖИГАРХАНЯН, Армен
        Само Шекспир може да бъде близо до Чехов / Армен Джигарханян ; Гергана Димитрова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 318 (17 ноем. 2010), с. 23.
Интервю с руския актьор и режисьор по повод първата му постановка в България - "Три сестри" от А. П. Чехов на сцената на Русенския драматичен театър

792.2.075(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234843876
Св 218
ДИМИТРОВ, Тодор
        Оперетата "Арабеск" ще ни зарадват с нови спектакли : интервю с директора на Държавния музикален и балетен център-София Тодор Димитров / Иванка Иванова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 212, бр. 208 (5 ноем. 2010), с. 11.

792.56.075(075.53)
COBISS.BG-ID 1234768356
ЕНЕВА, Мариана
        Актриса - това е повече от жена : моето щастие е публиката, заявява звездата на съветското и руското кино Людмила Гурченко, която навърши 75 години Вж Св 204
Св 219
ИВАНОВА, Иванка
        За многая лета, мускетари! : Театърът на армията навърши 60 години / Иванка Иванова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 222 (19 ноем. 2010), с. 10.

792.2(497.223)
COBISS.BG-ID 1234772196
Св 220
МОРФОВ, Александър
        Всички сме доброволно в психиатрията-живот : интервю с режисьора Александър Морфов / Мариана Първанова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 4007 (27 ноем. 2010), с. 11.
По повод постановката на пиесата "Полет над кукувиче гнездо" от Кен Киси в Народния театър "Иван Вазов"

792.2.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1234877156
Св 221
НАДЖ, Йозеф
        Шери бренди, кръвта на вишневата градина / Йозеф Надж ; разговаря Елена Дякова ; прев. от рус. Веселина Гюлева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 40 (19 ноем. 2010), с. 12.
Интервю с френския балетист и хореограф за танцовия му спектакъл "Шери бренди"

792.8.071.1(44)(047.53)
COBISS.BG-ID 1235406308
Св 222
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Румънският национален театрален фестивал - за 20-и път / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 39 (24-30 ноем. 2010), с. 8.

792.091.4(498)
COBISS.BG-ID 1235601892
Св 223
        СБОГОМ, Андрей! : in memoriam

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 331 (30 ноем. 2010), с. 17.
По повод смъртта на актьора Андрей Баташов

792.071.2(092)
92 Баташов, А.
COBISS.BG-ID 1234961892
Св 224
СПАСОВ, Красимир
        Ще чуем ли погребален звън за културата? / Красимир Спасов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 312 (11 ноем. 2010), с. 20.
Реформата в българския театър

792.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1234906852
Св 225
ТЕРЗИЙСКА, Калина
        Режисьорски практики в британския театър на границата на XX и XXI век / Калина Терзийска

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 36-37 (10-16 ноем. 2010), с. 8.

792.2(410).072
COBISS.BG-ID 1235507172
Св 226
ТОЦЕВА, София
        Античният музей на Петер Щайн / София Тоцева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 40 (19 ноем. 2010), с. 12.
Пиесата "Едип в Колон" от Софокъл в Берлинер Ансамбъл, постановка Петер Щайн

792.2.09
COBISS.BG-ID 1235406564
Св 227
УРУМОВ, Николай
        За Дянко Лалугера и реформата като рошка : интервю с актьора Николай Урумов / Васил Балев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 330 (29 ноем. 2010), с. 17.
По повод моноспектакъла "Лалугер" на Н. Урумов по негови авторски текстове в театър "Българска армия", режисьор Юрий Дачев

792.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1234959076
Св 228
ЯМПОЛСКИ, Михаил Бенеаминович, 1948-
        Лицето маска и лицето машина / Михаил Ямполски ; прев. от рус. Мария Липискова. - Прев. от кн. на Михаил Ямпольский "Демон и Лабиринт: диаграммы, деформации, мимесис", Москва, Новое литературное обозрение, 1996

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 35 (3-9 ноем. 2010), с. 12-13.
Концепцията на Лев Кулешов за поведението на актьора като механизирано същество

792.028
COBISS.BG-ID 1235481316

8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Св 229
КЪНЕВ, Венко Асенов
        Мрачни мисли за словото / Венко Кънев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 273 (26 ноем. 2010), с. 31.
Навлизането на чуждици в българския език

808.67-06
COBISS.BG-ID 1234960868

82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

Св 230
СТАНЕВА, Катя Боянова, 1952-
        Как се създава школа / Катя Станева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 39 (24-30 ноем. 2010), с. 3.
100 години от рождението на акад. Петър Динеков

82.0(497.2)(092)
92 Динеков, П.
COBISS.BG-ID 1235577060

82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Св 231
ЛАНЮ, Дейвид, 1954-
        Хлъзгаво хайку: три примера / Дейвид Ланю ; прев. от англ. Петър Чухов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 35 (3-9 ноем. 2010), с. 14, 15.
Творчеството на поетите Фей Айоаги от САЩ, Ейми Танака от Япония и Петър Чухов от България

82-193.09
COBISS.BG-ID 1235482084
Св 232
ТЕНЕВ, Дарин Войнов, 1978-
        Вулгарно литературознание. Гл. 4, Кулинарно литературознание (Вкусът на литературата II) : откъси / Дарин Тенев. - Продълж. от бр. 20 (2-8 юни 2010), с. 12

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 35 (3-9 ноем. 2010), с. 7.

82.09
COBISS.BG-ID 1235478500

820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

Св 233
ФИЛИПОВА, Божана
        "Европейски романтизъм" - възможности на понятието / Божана Филипова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 35 (3-9 ноем. 2010), с. 6.
По повод едноименната поредица на издателство "Алтера"

820/899(4-15)(091)
COBISS.BG-ID 1235477476

820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 234
КИМЕЛМАН, Майкъл
        Вземете българската ми книжка с вицове. Моля : проза / Майкъл Кимелман ; прев. от англ. Цветелина Вътева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 39 (12 ноем. 2010), с. 12.

820(73)-3
COBISS.BG-ID 1235377892
Св 235
ФРАНК, Елизабет, 1945-
        "Литературата е основата на хуманистичния усет за света" : разговор с Елизабет Франк / въпрсите зададе Здравка Евтимова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 38 (17-23 ноем. 2010), с. 4.
Интервю с американската писателка

820(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1235531748

820(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 236
ДРЪМХЕЛЪР, Док
        Странни тотеми ; Литва, страна на приказки ; България : хайку / Док Дръмхелър ; прев. от англ. Петър Чухов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 36-37 (10-16 ноем. 2010), с. 16.

820(931)-193
COBISS.BG-ID 1235518180

820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 237
ПЕНКОВА, Стефани
        Разпознаване и самоунищожаване : "Портретът на Дориан Грей" от Оскар Уайлд и митът за Нарцис на Овидий / Стефани Пенкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 35 (3-9 ноем. 2010), с. 10, 11.

820-31.09
871.09
COBISS.BG-ID 1235480804

859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 238
ИЛИС, Флорина
        Румъния в огледалото / Флорина Илис ; разговора води Раду Константинеску. - Прев. със съкр. от рум.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 38 (5 ноем. 2010), с. 12.
Интервю с румънската писателка

859.0(047.53)
COBISS.BG-ID 1235362788
Св 239
СТАМБОЛИЕВ, Огнян Тодоров, 1947-
        Един румънски Оруел : Гъливер в страната на кукунизма / Огнян Стамболиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 35 (3-9 ноем. 2010), с. 4, 5.
По повод романа "Гъливер в Страната на лъжите" от румънския писател Йон Йеремия

859.0-31.09
COBISS.BG-ID 1235474148

860(7/8) ЛАТИНОАМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 240
СТОЯНОВ, Румен Бориславов, 1941-
        Бестселърясването е другата страна на соцреализма / Румен Стоянов ; Григор Николов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 270 (20-21 ноем. 2010), с. 9.
Интервю с преводача по проблеми на латиноамериканската литература

860(7/8)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234779620

860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 241
ВАРГАС Льоса, Марио, 1936-
        Пътуване към фикцията : есе : откъси / Марио Варгас Льоса ; прев. от исп. Лиляна Табакова. - Прев. от кн. на Mario Vargas Liosa "El viaje a la ficción: el mundo de Juan Carlos Onetti", Madrid, Santillana Ed. Generales, 2008


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 38 (17-23 ноем. 2010), с. 9-10, 11.

860(85)-4
COBISS.BG-ID 1235544804

871 РИМСКА ЛИТЕРАТУРА

БУКОВА, Яна, 1968-
        Античното училище по скромност : разговор с Яна Букова по повод преводите й на Сафо и Катул Вж Св 242
ПЕНКОВА, Стефани
        Разпознаване и самоунищожаване : "Портретът на Дориан Грей" от Оскар Уайлд и митът за Нарцис на Овидий Вж Св 237

875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

Св 242
БУКОВА, Яна, 1968-
        Античното училище по скромност : разговор с Яна Букова по повод преводите й на Сафо и Катул / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 41 (26 ноем. 2010), с. 5.

875.03(047.53)
871.03(047.53)
COBISS.BG-ID 1235452644
Св 243
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Логиката на многопосочното осъществяване : Богдан Богданов на 70 години / Михаил Неделчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 38 (5 ноем. 2010), с. 4.

875(092)
92 Богданов, Б.
COBISS.BG-ID 1235317220

882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 244
СУХИВАНОВ, Иван, 1961-
        "Колимски разкази" / Иван Сухиванов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 36-37 (10-16 ноем. 2010), с. 5.
По повод едноименната книга на Варлам Шаламов

882.09
COBISS.BG-ID 1235505636
Св 245
ШВАБ, Леонид, 1961-
        На нашата Енска улица... ; Часовете звънят, сърдят се, плашат... ; Шахматните фигури се разпиляват... ; Кришна не плаче... : стихотворения / Леонид Шваб ; прев. от рус. Мария Липискова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 36-37 (10-16 ноем. 2010), с. 15.

882-1
COBISS.BG-ID 1235517156

886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 246
БОРИСОВА, Елена
        "Няма поглед без илюзия..." : "Музеят" на Цветан Марангозов / Елена Борисова. Следсъбитийното в "Градината на епилога" / Морис Фадел

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 39 (24-30 ноем. 2010), с. 5, 9.
Доклади от конференцията "Цветан Марангозов в литературата, политиката, театъра и киното", София, НБУ, 19 ноем. 2010

886.7(042)
COBISS.BG-ID 1235598564
Св 247
ВУЧКОВ, Юлиан Димитров, 1936-
        Ана Александрова / Юлиан Вучков

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 30 (4 ноем. 2010), с. 14.
Творчеството на писателката и преводачката

886.7.09
COBISS.BG-ID 1235637220
Св 248
ДИМКОВ, Николай Димитров, 1937-
        Наричан "Златния" : кой е авторът на Пространното Климентово житие и дали за св. Климент е написано то? / Николай Димков

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 32, бр. 33 (ноем. 2010), с. 6.

886.7-023.09
COBISS.BG-ID 1234369252
Св 249
ИВАНОВ, Стефан, 1986-
        Крехкото щастие в несъвършената градина / Стефан Иванов. Да разбулиш нещата чрез писането / Иван Теофилов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 38 (17-23 ноем. 2010), с. 3.
По повод романа на Силвия Чолева "Зелено и златно", Пловдив, Жанет 45, 2010

886.7-31.09
COBISS.BG-ID 1235519716
Св 250
ЙОСИФОВА, Бригита
        Русия ме плени завинаги / Бригита Йосифова ; Александър Смочевски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 267 (19 ноем. 2010), с. 12.
Интервю с българската писателка и журналистка по повод последната й книга "Беглецът в Сибир", Пловдив, Летера, 2010

886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1234939876
Св 251
КАЛЧЕВА, Галина
        Героинът Тома Марков / Галина Калчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 35 (3-9 ноем. 2010), с. 5.
Творчеството на писателя

886.7.09
COBISS.BG-ID 1235473124
Св 252
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        С външност на Санчо Панса и святкащия поглед на Хитър Петър : щрихи от портрета на Георги Мишев, който днес става на 75 години / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 304 (3 ноем. 2010), с. 23.

886.7(092)
92 Мишев, Г.
COBISS.BG-ID 1234838244
Св 253
КУШЕВ, Йордан Паунов, 1935-
        Край Росица аз съм раснал... : интервю с Йордан Кушев

В: Новият Пулс. - ISSN 1311-9451. - Год. 11, бр. 21 (8-21 ноем. 2010), с. 3.
По повод 75 г. от рождението на писателя

886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1234712548
Св 254
МИТЕВА, Кремена Иванова, 1966-
        Антимовски хан в сърцето на Добруджа : 130 години от рождението на Йордан Йовков / Кремена Митева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 256 (6-7 ноем. 2010), с. 21.

886.7(092)
92 Йовков, Й.
COBISS.BG-ID 1234900452
Св 255
МИТЕВА, Кремена Иванова, 1966-
        Това не е музей, а храм : с Кремена Митева, главен уредник на дом-паметник "Йордан Йовков" разговаря Анжела Димчева

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 32 (25 ноем. 2010), с. 9.
По повод 130 г. от рождението на писателя Йордан Йовков

886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1235687652
Св 256
НЕДЕЛЧЕВА, Цветанка Нанева, 1951-
        Издаден в Лондон : първото самостоятелно издание на "Под игото" (1894) / Цветанка Неделчева

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 32, бр. 33 (ноем. 2010), с. 17.
Английският превод на романа на Иван Вазов

886.7.09
COBISS.BG-ID 1234372324
Св 257
РАДЕВА, Яница, 1977-
        Сакрализирани времена и места в поезията на Иван Теофилов и Борис Христов / Яница Радева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 36-37 (10-16 ноем. 2010), с. 9-10.

886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1235508452
Св 258
ЧОЛЕВА, Силвия Николова, 1959-
        Животът като липсваща лъжица / Силвия Чолева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 38 (17-23 ноем. 2010), с. 2.
Текстът е четен на премиерата на едноименната книга от Иван Димитров на 6 ноем. 2010

886.7-31(042)
COBISS.BG-ID 1235518948

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

Св 259
АНТОВ, Пламен, 1964-
        Убий хайку! : хайку стихотворения / Пламен Антов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 36-37 (10-16 ноем. 2010), с. 11.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1235509732
Св 260
        [БЪЛГАРСКИ поети] : стихотворения. - Съдържа: Бедност / Валентин Чернев. Тракийска маска от Свещари на 25 века ; Къща на ъгъл / Дафина Попова. Грозде ; Среднощно къпане / Мариана Александрова. В порива на ясното вълнение / Павел Славянски

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 30 (4 ноем. 2010), с. 9.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235610596
Св 261
        [БЪЛГАРСКИ поети] : стихотворения. - Съдържа: Исихии / Иван Есенски. Поверие ; Късмет ; Целувам ръка ; Вой / Иван Арнаудов. Захвърлена като ненужна дреха... ; Дунавски вятър ; Настигне ли ме... ; Майка ми / Ели Томинска. Нощен вятър ; Слизане в кладенец ; Бокс ; Ремонт на покрива / Карол Николов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 32 (25 ноем. 2010), с. 5, 12.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235685348
Св 262
        [БЪЛГАРСКИ поети] : стихотворения. - Съдържа: Разстрел в сълзата ; Нарисувана песен ; Преди разсъмване / Виолета Терзиева. Неразумно разумна ; Спасена тишина / Алина Стоянова. Моето утро, тъжно и разплакано... ; Сред късните снеговалежи... ; Детство ; Болка / Недялко Чалъков. Ситуация ; Лято ; Импресия в бяло ; Клада / Тодорка Божкова. Цел ; С ръка - отрудена за хляба... / Петко Кицов. И щастлива съм, че теб те има... ; В просъница протягам топли длани... ; Не си ли златната окова...; Телефонът отново звъни... / Стойка Мариновска

В: Новият Пулс. - ISSN 1311-9451. - Год. 11, бр. 21 (8-21 ноем. 2010), с. 6-7.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234714596
Св 263
        [БЪЛГАРСКИ поети] : стихотворения. - Съдържа: Самоизмисляне ; Съчиненият човек ; Любов / Деян Деянов. Живот, зареден като пистолет ; Нейните пръсти са като попивателна хартия ; Първото, за което се сещам / Мария Липискова. Корабокрушение ; Аз съм път... / Стефан Абаджиев. Delta City Blues / Васил Балев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 35 (3-9 ноем. 2010), с. 16.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235492836
Св 264
        [ЛИТЕРАТУРНО-музикално представление "точка срещу точка", София, 23 септ. 2010] : стихотворения. - Съдържа: Weltmeisteri-те на скръбта пристигат... / Георги Господинов. Weltmeister dodecacaecus mephitis / ВБВ. дендроморфни / Камелия Спасова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 38 (17-23 ноем. 2010), с. 15.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235550436
Св 265
МИЛЧЕВ, Николай, 1958-
        Бяло ; Райско време ; Къщата на мама ; Страх ; Върба ; Многоточие ; Невидим страх : стихотворения / Николай Милчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 262 (13-14 ноем. 2010), с. 20.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234912228
Св 266
МИХАЙЛОВ, Калин Руменов, 1966-
        Уморен : стихотворение / Калин Михайлов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 39 (24-30 ноем. 2010), с. 15.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235610084
Св 267
        [НАГРАДЕНИ стихотворения от Националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" в Стара Загора, 5-6 ноем. 2010] : стихотворения. - Съдържа: С три метаморфози ; Тазобедрените стави на нощта / Калин Петров. когато камъкът ; реквием за счупената раковина / Цветелина Манова. RE: Икар ; Епилог / Никола Петров. Преди вечеря ; Пейзаж / Андриана Светлинова. Калкан на сграда ; Моят частен апокалипсис / Димитър Калчев. Бавна деконструкция на автобиографията ; Откровение беззъбо / Захари Захариев. София - Благоевград / Ивайло Динев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 38 (17-23 ноем. 2010), с. 12-13.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235549412
Св 268
ПЪТЕВА, Десислава
        Наследих от теб една песен... ; Потапям в билки лечебни... ; Смъркам миризма на графит... ; Животът ми е късогледа котка... ; Мухлясвам : стихотворения / Десислава Пътева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 36-37 (10-16 ноем. 2010), с. 11.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235509988
Св 269
САБОУРИН, Владимир, 1967-
        оня гибелен гняв ; Разказ за предпоследната стъпка на процеса ; Тебеширен прах ; Св. гора, 2010 ; Босди Енд Майнд ; Морски шах ; Двойникът ; Отново и отново, Дон Кихот ; Покръстването ; Протоиерей Владимир Дренски ; Безмилостният разказвач : стихотворения / Владимир Сабоурин

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 39 (24-30 ноем. 2010), с. 4.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235577828
Св 270
СОТИРОВ, Васил Сотиров, 1947-
        Райска ябълка ; Отправено по скайпа ; Камбанен звън на първи ноември ; Сбогом, приятели ; Послеписен триптих : стихотворения / Васил Сотиров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 321 (20 ноем. 2010), с. 19.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234930148
Св 271
СТАНКОВ, Валери Петров, 1956-
        Присъдата ; Изгубеният брачен пръстен ; Забравените пещерни слънца ; Шест милиарда пеперуди ; Камъче за спомен от Созопол : стихотворения / Валери Станков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 314 (13 ноем. 2010), с. 22.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234909668
Св 272
ТРАЙКОВ, Николай
        Индианска мелодия ; Maňana ; So what и без това е вечер ; капка, удар по камбана... ; около всеки духат ветрове... ; винаги си спомням това, докато те галя... ; ще те достигна ли... : стихотворения / Николай Трайков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 36-37 (10-16 ноем. 2010), с. 15.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235516132
Св 273
ХРИСТОВ, Иван, 1978-
        Кота Нула ; Бърни ; Самолети ; Обама блус : стихотворения / Иван Христов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 35 (3-9 ноем. 2010), с. 1, 11.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235468516
Св 274
ЯНЧЕВ, Иван Петров, 1935-
        Спомените на един поклон ; Влъхвите ; И ще вървим : стихотворения / Иван Янчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 256 (6-7 ноем. 2010), с. 20.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234897892

886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

Св 275
АЛЕКСАНДРОВА, Петя, 1948-
        Отдалеч, отдалеч, между балконите : разказ / Петя Александрова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 307 (6 ноем. 2010), с. 21.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234892004
Св 276
БОЙЧЕВ, Стоян Тодоров, 1927-
        В светла лятна нощ : разказ / Стоян Бойчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 268 (20-21 ноем. 2010), с. 20.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234942180
Св 277
ГЕШЕВА, Анелия Иванова, 1968-
        Прайм тайм : разказ / Анелия Гешева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 321 (20 ноем. 2010), с. 19.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234930916
Св 278
ЕВТИМОВА, Здравка Василева, 1959-
        Априлски дъжд : разказ / Здравка Евтимова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 36-37 (10-16 ноем. 2010), с. 14.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1235511524
Св 279
ЕВТИМОВА, Здравка Василева, 1959-
        Погрешно : разказ / Здравка Евтимова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 38 (17-23 ноем. 2010), с. 14, 15.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1235549924
Св 280
КАЛИНОВА, Мария, 1983-
        Акордеонът над нашата фамилия : разказ / Мария Калинова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 38 (17-23 ноем. 2010), с. 15.
Текстът е от литературно-музикалното представление "точка срещу точка", София, 23 септ. 2010

886.7-32
COBISS.BG-ID 1235610340
Св 281
МАРАНГОЗОВ, Цветан Николаев, 1933-
        Травматургия : проза / Цветан Марангозов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 39 (24-30 ноем. 2010), с. 10-11.

886.7-3
COBISS.BG-ID 1235602660
Св 282
МИХАЛКОВ, Георги Илиев, 1952-
        Танцуващият с акули : разказ / Георги Михалков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 314 (13 ноем. 2010), с. 22.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234910436
Св 283
НИКОЛОВ, Любомир Павлов, 1961-
        Крем Калиопа : разказ / Любомир Николов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 262 (13-14 ноем. 2010), с. 20.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234912740
Св 284
ПАНЧЕВ, Панчо Борисов, 1933-
        Тъмно и светло : разказ / Панчо Панчев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 31 (11 ноем. 2010), с. 7.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1235661540
Св 285
ПАСТУХОВ, Кръстю Ивайлов, 1941-
        Замайвания : разказ / Кръстю Пастухов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 36-37 (10-16 ноем. 2010), с. 14.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1235511780
Св 286
ЧЕРНЕВА, Пенка
        Цяр за ревност : разказ / Пенка Чернева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 274 (27-28 ноем. 2010), с. 20.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234962148

886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

Св 287
ВЪЛЧАНОВ, Пеньо, 1930-
        Шейтана : есе / Пеньо Вълчанов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 256 (6-7 ноем. 2010), с. 20.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1234899428
Св 288
ДИМИТРОВ, Илко Димитров, 1955-
        ? ergo sum ; Думите : есета / Илко Димитров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 39 (24-30 ноем. 2010), с. 15.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1235609828

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

Св 289
КАНДУЛКОВА, Йорданка Иванова
        Частници ще се грижат по-добре за антиките / Йорданка Кандулкова ; Константин Събчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 18, бр. 6411 (18 ноем. 2010), с. 15.
Интервю по проблемите на културно-историческото наследство в Несебър

904(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234818276
Св 290
МИЛЧЕВА, Женя
        Долмените имали врата за отвъдното : те са най-старите тракийски гробници, строили ги одрисите / Женя Милчева. - Мъртвите в тях говорят с предците / интервю с археолога Деян Дичев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 318 (17 ноем. 2010), с. 20-21.

904(497.2)"-09/-07"
COBISS.BG-ID 1234843108
Св 291
СМОЛЕНОВ, Христо Панчев, 1954-
        Некрополът на Варна по-древен от пирамидите / Христо Смоленов ; Кръстина Маринова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 18, бр. 6406 (13 ноем. 2010), с. 10, 27.
Интервю по повод проекта "Археологика на свещените символи и знания"

904(497.211)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234817764
Св 292
ЧОБАНОВ, Тодор, 1977-
        Мутробарок руши храм от XI век в Несебър : интервю със заместинк-министъра на културата Тодор Чобанов / Ива Йолова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 320 (19 ноем. 2010), с. 20.

904(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234928612

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БОРАНОВА, Албена
        Живот, "отнесен" от театъра : актьорът Петър Петров на 80 г. Вж Св 212
ЕНЕВА, Мариана
        Актриса - това е повече от жена : моето щастие е публиката, заявява звездата на съветското и руското кино Людмила Гурченко, която навърши 75 години Вж Св 204
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        С външност на Санчо Панса и святкащия поглед на Хитър Петър : щрихи от портрета на Георги Мишев, който днес става на 75 години Вж Св 252
КОПРИВЛЕНСКИ, Димитър
        Гадове са тия, които правят хората нещастни! : "царят на Пирин" Яне Сандански е един от ръководителите на македонското революционно движение: "Главната задача на организацията е да възпитава хората за свободен живот" Вж Св 297
МИТЕВА, Кремена Иванова, 1966-
        Антимовски хан в сърцето на Добруджа : 130 години от рождението на Йордан Йовков Вж Св 254
МОМЧИЛОВ, Кирил
        Кипяща натура, голям учен, достолепен човек : 90 г. от рождението на академик Георги Близнаков Вж Св 157
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Логиката на многопосочното осъществяване : Богдан Богданов на 70 години Вж Св 243
ПИСАРЕВ, Павел Николаев, 1934-
        Генерал Де Гол - символ на френското величие Вж Св 294
        СБОГОМ, Андрей! : in memoriam Вж Св 223
СТАНЕВА, Катя Боянова, 1952-
        Как се създава школа Вж Св 230
ЦЕКОВ, Христо
        Рада Киркович: в Русия учих за народна учителка : целият живот на видната българка е посветен на просветата и духовността Вж Св 296

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

Св 293
ДИАМАНДИЕВ, Светослав Димитров, 1936-
        Мадарският релеф и надписите са дело на кан Омуртаг / Светослав Диамандиев

В: Про & Анти. - ISSN 1312-255X. - Год. 20, бр. 44 (15-21 ноем. 2010), с. 8-9.
Хипотези за създаването на Мадарския мемориален комплекс от хан Омуртаг

930.27(497.2)
COBISS.BG-ID 1234316516

941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

ПЕТРИНСКИ, Герасим Иванов, 1983-
        Голямата тайна на младотурците : историята на Османската империя е безкраен низ от етническо и верско насилие Вж Св 299
Св 294
ПИСАРЕВ, Павел Николаев, 1934-
        Генерал Де Гол - символ на френското величие / Павел Писарев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 226 (25 ноем. 2010), с. 8.

944(092)
92 Дьо Гол, Ш.
COBISS.BG-ID 1234776548

949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на XVIII В. – 1878 Г.)

Св 295
БРЕЗИНСКИ, Стефан Христов, 1932-
        Минало незабравимо... : 1877 г. боевете за Елена и Златарица / Стефан Брезински

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 271 (24 ноем. 2010), с. 14.

949.72.043
COBISS.BG-ID 1234958308
Св 296
ЦЕКОВ, Христо
        Рада Киркович: в Русия учих за народна учителка : целият живот на видната българка е посветен на просветата и духовността / Христо Цеков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 252 (2 ноем. 2010), с. 21.

949.72.04(092)
949.72.05(092)
92 Киркович, Р.
COBISS.BG-ID 1234892260

949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

Св 297
КОПРИВЛЕНСКИ, Димитър
        Гадове са тия, които правят хората нещастни! : "царят на Пирин" Яне Сандански е един от ръководителите на македонското революционно движение: "Главната задача на организацията е да възпитава хората за свободен живот" / Димитър Копривленски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 268 (20-21 ноем. 2010), с. 28.

949.72.05(092)
92 Сандански, Я.
COBISS.BG-ID 1234942948
ЦЕКОВ, Христо
        Рада Киркович: в Русия учих за народна учителка : целият живот на видната българка е посветен на просветата и духовността Вж Св 296

949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

Св 298
КОВАЧЕВ, Андрей
        Необходим ни е Институт за националната памет : амнезията за българската антикомунистическа съпротива трябва да се преодолее : интервю с Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ, председател на българската делегация в групата на ЕНП в Европарламента / Тодор Токин

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 10, бр. 113 (12 ноем. 2010), с. 6, 11.

949.72.06(047.53)
COBISS.BG-ID 1234823140

950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

Св 299
ПЕТРИНСКИ, Герасим Иванов, 1983-
        Голямата тайна на младотурците : историята на Османската империя е безкраен низ от етническо и верско насилие / Герасим Петрински, Иван Петрински

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 256 (4 ноем. 2010), с. 13.

956.0
947
COBISS.BG-ID 1234756324
Св 300
ПЕТРИНСКИ, Иван Герасимов
        Антихристиянските погроми в Турция вече не са тайна / Иван Петрински

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 262 (11 ноем. 2010), с. 13.

956.0
COBISS.BG-ID 1234768868