Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Таня Стоилова

Съставители: Анелия Иванова, Дора Деведжиева, Стефка Стоева