Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Дора Деведжиева

Съставители: Румяна Николова, Стефка Стоева, Стефка Скорчева