Серия 6
ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


Месечен бюлетин

Год. 59, 2010, бр. 6СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


 

0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

Св 1
ГЕОРГИЕВ, Младен
        По-добре още по-лошо, отколкото само лошо / Младен Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 134 (15 юни 2010), с. 14.
По повод споровете около новия Закон за акад. състав

001(497.2)
351.85(497.2)
COBISS.BG-ID 1233423332

 

002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Св 2
ГОТЕВ, Горан Георгиев
        Регулация на медиите, а не власт над медиите / Горан Готев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 119 (25 юни 2010), с. 8.
По повод Кръгла маса "Прозрачност на собствеността и свобода на медиите в България", София, 18 юни 2010

002.6(497.2):061.3
COBISS.BG-ID 1233231844

Св 3
ПОЛИТОВА, Вики
        Докато го гледат, Слави ще го има / Вики Политова ; Паола Хюсеин

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 149 (1 юни 2010), с. 29.
Интервю с генералния директор на bTV по повод 10 г. от създаването на медията

002.6:654.197(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233243364

 

02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

Св 4
ДИМЧЕВ, Александър Георгиев, 1952-
        Библиотеката: бъдеще в миналото - минало в бъдещето / Александър Димчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 21 (4 юни 2010), с. 9.
Слово, произнесено на Тържественото събрание в Аулата на Алма Матер, 24 май 2010

021(042)
COBISS.BG-ID 1233801188

 

05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР
Вж и 07

Св 5
        ПОЛИТИКА, граждани и медии - пътят на идеите : кръгла маса, София юни 2010 г.. - Съдържа: Ако си искрен читателите го оценяват : интервю / Жан-Пол Пиеро ; Лилия Томова . Лявата преса трябва да е в постоянна "пражка пролет" : интервю / Марк Седън ; Александър Симов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 140 (22 юни 2010), с. 10-11.

050(4):061.3(047.53)
COBISS.BG-ID 1233445348

 

06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

Св 6
АВРАМОВ, Лъчезар
        За науката и нейните закони : частен поглед върху общи проблеми / Лъчезар Аврамов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 21 (4 юни 2010), с. 5.
Реформата в БАН

061.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1233794276

 

07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

Св 7
БЛАУ, Волфганг
        Върви учудващо добре / Волфганг Блау ; прев. от нем. Ирина Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 21 (4 юни 2010), с. 10.
Журналистиката в епохата на електронните медии

070.1:681.324
COBISS.BG-ID 1233805284

Св 8
БРАУЧЛИ, Маркус
        Държавната помощ не е никакво решение : разговор с Маркус Браучли, главен редактор на "Вашингтон поуст" / разговора водят Грегор Петер Шмитц, Томас Шулц ; прев. от нем. Ирина Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 21 (4 юни 2010), с. 11.

070.42(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233806564

Св 9
РУСЕВА, Любослава
        Срещу деградацията - с прозрачност, права, защита и участие / Любослава Русева ... [ и др.]

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 22 (11 юни 2010), с. 10, 11.
Анкета с български журналисти по повод публикацията на Андрей Райчев "Закон за защита на свободата на журналистите" във в. Труд, N 141, 24 май 2010, с. 16

070.13(497.2)
COBISS.BG-ID 1233833188


1 ФИЛОСОФИЯ


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

Св 10
ИВАНЧЕВА, Мария
        Утопията в творчеството на Валтер Бенямин / Мария Иванчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 20 (2-8 юни 2010), с. 10-11.

101(091)(430)
COBISS.BG-ID 1233570532


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

Св 11
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Слово от премиерата на книгата "Светлината в Стария завет" от проф. Мони Алмалех, 22.04.2010 г., Софийска градска художествена галерия / Михаил Неделчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 24 (30 юни-6 юли 2010), с. 4, 7.

221(042)
COBISS.BG-ID 1233743844

 

23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

Св 12
БУКОВСКИ, Христо Димитров, 1947-
        Победителят в Смирна : 200 г. от мъченическата смърт на св. Прокопий Варненски / Христо Буковски

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 115 (21 юни 2010), с. 7.

281.962(092)
92 Прокопий Варненски, св.
COBISS.BG-ID 1233228260

 

29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

Св 13
АХМЕД, Ведат
        Има наченки на нов възродителен процес : интервю с Ведат Ахмед, заместник главен мюфтия / Миглена Славова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 142 (23 юни 2010), с. 6.

297(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233148900


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

Св 14
КОЦЕВА, Мариана Михайлова
        По-голяма част от доходите вече идват от социални плащания : интервю с председателя на Националния статистически институт Мариана Коцева / Десислава Колева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 143 (24 юни 2010), с. 11.

311.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233081316

 

316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

Св 15
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Има отчайващ дефицит на хора, които имат почтеността и знанията да работят : интервю с Харалан Александров, социален антрополог / Ангел Зафиров

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 129 (8 юни 2010), с. 6.

316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233105124

Св 16
БОЛТАНСКИ, Люк
        "Правилата не са спуснати от Господ" : разговор с Люк Болтански / разговора води Геро фон Рандоу ; прев. от нем. Ирина Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 24 (25 юни 2010), с. 9.
Интервю с френския социолог по повод книгата му "Социология и социална критика"

316.334.3(44)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233899492

Св 17
ЖЕЛЯЗКОВА, Антонина Любомирова, 1952-
        Необходими са безкомпромисни санкции за проповядването на ксенофобия и омраза : интервю с историка Антонина Желязкова / Ангел Зафиров

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 140 (21 юни 2010), с. 8.

316.647.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233126372

Св 18
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов
        Поуките за света от финансовата и нефтената катастрофа / Михаил Константинов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3874 (25 юни 2010), с. 15.

316.32(100)
339.9
COBISS.BG-ID 1233195492

Св 19
МИТЕВ, Петър-Емил Иванов, 1936-
        Връщаме се към жизнения стандарт от 2004 година : интервю с Петър-Емил Митев, председател на Управителния съвет на Института за социални ценности и структури "Иван Хаджийски" / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 128 (7 юни 2010), с. 8-9.

316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233101796

Св 20
РАНДЕВ, Панайот А.
        Хомосексуалните са по-толерантни и адаптивни от останалите : интервю с психолога Панайот Рандев / Христина Рафаилова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 145 (26-27 юни 2010), с. 8.

316.353(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233150180

Св 21
СИМЕОНОВА, Даниела
        Завръщащият се у дома / Даниела Симеонова

В: Литературен форум. - ISSN 0861-2153. - Бр. 1 (2010), с. 16.
Социалнопсихологически аспекти на завръщането в родната страна и у дома

316.62
COBISS.BG-ID 1233772004

Св 22
ТОМОВ, Цветозар
        Митове и реалност в социологическите изследвания / Цветозар Томов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 153 (5 юни 2010), с. 16.

316.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1233340388

ХЕЛБЕК, Йохен
        Идеология на всекидневието: животът по времето на сталинизма Вж Св 312

 

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

Св 23
        ВЪЗМОЖНА ли е демокрацията? Тук и сега? / Антоний Тодоров ... [и др.]

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 22 (16-22 юни 2010), с. 3, 12-13.
Дискусия на български политолози и философи по повод книгите: Възможна ли е демокрацията тук? : принципи на нов политически дебат / Роналд Дуоркин. - София : КХ, 2010 и Сфери на справедливостта : защита на плурализма и равенството / Майкъл Уолзър. - София : КХ, 2010

321.01(047.53)
COBISS.BG-ID 1233680612

 

323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

Св 24
АБРОСИМОВ, Светослав
        Касапницата, която Лондон можеше да предотврати / Светослав Абросимов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 144 (25 юни 2010), с. 13.
"Кървавата неделя" в Северна Ирландия през 1972 г., отприщила насилието през следващите три десетилетия в Ълстър и Англия

323.28(416)
COBISS.BG-ID 1233082084

Св 25
ДВАДЕСЕТ
        20 години от Великото народно събрание : сблъсъкът - идеалисти срещу нов елит / страниците подготви Таня Джоева. - Съдържа: Искахме от риби да станем лъвове. Не може / Петко Симеонов. Време на митинги и компромиси / Георги Марков. Луканов даде рамо на Стоян Ганев / Любен Гоцев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 158 (10 юни 2010), с. 18-19.

323(497.2)"1990"
COBISS.BG-ID 1233350372

Св 26
МАРИНОВ, Александър Иванов, 1957-
        Походът на слепите кучета / Александър Маринов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 25 (26 юни-2 юли 2010), с. 14.
Вътрешнополитическата ситуация в България

323(497.2)
COBISS.BG-ID 1233263844

МИХИЛСЕН, Марк
        Напредвате към модерно правосъдие : интервю с посланика на Белгия Марк Михилсен Вж Св 49

 

324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

Св 27
ГЮРОВА, Светломира
        Добрият, лошият и изборите / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 25 (26 юни-2 юли 2010), с. 30.
Президентските избори в Полша

324(438)
COBISS.BG-ID 1233184228

Св 28
        [КОМЕНТАРИ на първия тур на президентските избори в Полша]. - Съдържа: Знаците от изборите в Полша / Александър Йорданов. Новият президент на Полша ясен на 4 юли

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3871 (22 юни 2010), с. 14, 30.

324(438)
COBISS.BG-ID 1233194724

Св 29
ПАЛМЪР, Джон
        Белгия няма да се разпадне въпреки успеха на сепаратистите : лидерът на Нов фламандски алианс Барт де Вевер: Не искам страната да експлодира / Джон Палмър. - Прев. от англ.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 117 (23 юни 2010), с. 14.

324:328(493)
COBISS.BG-ID 1233229284

 

325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

Св 30
ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        В Сърбия ще има български църкви : интервю с министъра без портфейл Божидар Димитров / Константин Събчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 17, бр. 6252 (12 юни 2010), с. 15.

325.25(497.11=867)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233154276

Св 31
КАРАЯНЕВА, Петя
        Интеграцията на чужденците е двустранен процес : интервю с Петя Караянева, съветник към Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България / Румяна Божкова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 147 (29 юни 2010), с. 6-7.

325.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233150948

 

327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

Св 32
БЕЛЧЕВ, Красимир
        Газа - история на една блокада / Красимир Белчев

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 66, бр. 91 (11 юни 2010), с. 21.

327(560.4:569.433)
COBISS.BG-ID 1233345252

Св 33
БИНЕВ, Слави
        Икономиката на една страна е отражение на духа на народа й : интервю с евродепутата Слави Бинев / Лиляна Караджова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 133 (12-13 юни 2010), с. 8-9.

327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1233119460

Св 34
ВЕЛЧЕВ, Божидар
        Големите балкански въпросителни : ще се преначертае ли наново днешната карта на Западните Балкани? / Божидар Велчев

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 66, бр. 90 (4 юни 2010), с. 7.

327(497)
COBISS.BG-ID 1233332964

Св 35
ВЕСТЕРВЕЛЕ, Гидо
        Искаме заедно да градим бъдещето на Европа : вицеканцлерът и външен министър на република Германия Гидо Вестервеле пред Ваня Енчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 172 (24 юни 2010), с. 10-11.

327(430)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233375204

Св 36
ВОЛОВСКИ, Пауло Америко В.
        Бразилия ще е шампион на световното по футбол, а Испания - втора / Пауло Воловски ; Васил Нанчев

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3858 (7 юни 2010), с. 13.
Интервю с посланика на Федеративна република Бразилия у нас по повод края на мандата му

327(81:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233170660

Св 37
ГРИГОРОВ, Михаил, 1951-
        НАТО и ЕС - двете колони на стабилността / Михаил Григоров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 66, бр. 90 (4 юни 2010), с. 15.

327.51НАТО
327(4-6)
COBISS.BG-ID 1233335524

ГРИГОРОВ, Михаил, 1951-
        НАТО и ЕС - двете колони на стабилността Вж Св 37

Св 38
ГРИЙН, Матю
        Най-опасното място, на което съм бил, е Кандахар - крепостта на талибаните : интервю с топрепортера на "Файненшъл таймс" Матю Грийн / Мария Манчева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 123 (1 юни 2010), с. 6-7.

327.56(410)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233095140

Св 39
ДАНОВ, Дмитър
        Ще падне ли Европа в ислямския капан на Анкара / Димитър Данов

В: Про & Анти. - ISSN 1312-255X. - Год. 20, 24 (28 юни-4 юли 2010), с. 6.

327(560)
COBISS.BG-ID 1232612324

Св 40
ДЖОНСЪН, Дейвид
        Инвестираме във волята ви за реформи : интервю с Дейвид Джонсън, помощник държавен секретар на САЩ / Деян Йотов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 157 (9 юни 2010), с. 26-28.

327(73:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233347556

Св 41
ДИМИТРОВСКИ, Предраг
        Продължава агонията с името : в Македония няма политическа воля за решение на спора и просто чакат изборите / Предраг Димитровски, Мариела Трайковска. - Прев. от макед.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 122 (30 юни 2010), с. 12.

327(497.17)
COBISS.BG-ID 1233245156

Св 42
ИЗБАСТИН, Темиртай
        Имаме динамично сътрудничество : интервю с Темиртай Избастин, посланик на Казахстан в България / Светлана Михова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 118 (24 юни 2010), с. 17.

327(574:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233230564

Св 43
ИЛИЧ, Йован
        Анкара се ангажира с все по-сложни дипломатически проблеми / Йован Илич. - Прев. от сръб.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 117 (23 юни 2010), с. 21.

327(560)
COBISS.BG-ID 1233228772

Св 44
ИСАКОВ, Юрий
        ЕС е наш естествен стратегически партньор : интервю с посланика на Русия у нас Юрий Исаков / Петър Бочуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 132 (12-13 юни 2010), с. 10-11.

327(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233414628

Св 45
ЙОНЧЕВ, Димитър Трендафилов, 1944-
        Стратегия вече имаме, дано и сигурността стане факт / Димитър Йончев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 157 (9 юни 2010), с. 14-15.

327(497.2)
355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 1233346788

ЙОНЧЕВ, Димитър Трендафилов, 1944-
        Стратегията ще резсее мъглата в полето на сигурността Вж Св 145

Св 46
КИСЕЛИНЧЕВ, Чавдар
        Белият дом балансира политиката си за ивицата Газа / Чавдар Киселинчев

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3868 (18 юни 2010), с. 14.

327(73:569.433)
COBISS.BG-ID 1233181668

Св 47
КОВАЧЕВ, Андрей
        Очаквам скорошно падане на американските визи и за България : интервю с Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ, председател на българската делегация в групата на ЕНП / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3859 (8 юни 2010), с. 13.

327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1233171172

Св 48
КОЦЕВ, Виктор
        Чака ни горещо лято : провалената израелска морска операция е катастрофа за Израел, но и за активистите / Виктор Коцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 22 (11 юни 2010), с. 9.
Нападение от страна на Израел над хуманитарна флотилия от турски кораби на 31 май 2010

327.56(569.4)
COBISS.BG-ID 1233832932

Св 49
МИХИЛСЕН, Марк
        Напредвате към модерно правосъдие : интервю с посланика на Белгия Марк Михилсен / Илиана Беновска

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 17, бр. 6261 (21 юни 2010), с. 28.

327(493)(047.53)
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233157604

Св 50
МИХИЛСЕН, Марк
        Страната ни е като сиамски близнаци, които не могат да бъдат разделени : интервю с Марк Михилсен, посланик на Кралство Белгия / Мария Манчева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 134 (14 юни 2010), с. 8-9.

327(493)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233119972

Св 51
МЛАДЕНОВ, Николай Евтимов, 1972-
        На Балканите не може да се държим ката балканци / министърът на външните работи Николай Младенов ; интервюто взеха Славомира Гюрова и Цветелина Манолова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 22 (5-11 юни 2010), с. 16-17.

327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233090020

Св 52
НИКОЛОВ, Симеон
        Грешките на това правителство ще имат тежки последици : интервю с експерта от Българско дипломатическо дружество Симеон Николов / Ралица Табакова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 144 (26-27 юни 2010), с. 10.

327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233448676

Св 53
УОРЛИК, Джеймс
        Отношенията ни никога не са били по-добри / Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в България ; интервюто взе Константин Николов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 25 (26 юни-2 юли 2010), с. 20-21.

327(73:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233183972

ФРАНШОН, Ален
        Бебето Ердоган и истинската същност на турския режим : странната дипломация на турския премиер е отражение на уникален държавен профил Вж Св 59

Св 54
ХЕРОЛД, Ян
        Война след войната / Ян Херолд. - Прев. от пол.

В: Про & Анти. - ISSN 1312-255X. - Год. 20, 22 (14-20 юни 2010), с. 8-9.
Студената война в Европа

327.54
COBISS.BG-ID 1232611812

Св 55
ХЪРСТ, Стивън
        Израелската акция - изпитание за дипломацията на Обама / Стивън Хърст. - Прев. от англ.

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3854 (2 юни 2010), с. 15.
По повод акцията на израелски командоси срещу пътуващи за Газа кораби с хуманитарна помощ, 31 май 2010

327(100)
355.46(569.4:560)
COBISS.BG-ID 1233168612

Св 56
ХЬОПФНЕР, Матиас
        Кабинетът доказа политическа воля за промени и реформи : интервю с Матиас Хьопфнер, посланик на Германия у нас / Георги Ангелов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3865 (15 юни 2010), с. 13.

327(430:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233178852

 

328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

Св 57
КИМ, Джак
        Ким Чен-ир дава ключови постове на роднини и хора от старата гвардия / Джак Ким. - Прев. от англ.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 112 (16 юни 2010), с. 15.
Персонални промени в управлението на Северна Корея

328(519.3)
COBISS.BG-ID 1233223652

Св 58
МАНОЛОВА, Цветелина
        Необичайният заподозрян : Реджеп Тайип Ердоган предизвика света да мисли по нов начин за Турция / Цветелина Манолова, Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 23 (12-18 юни 2010), с. 26-27.
1. Турция
328(560)
COBISS.BG-ID 1233090532

Св 59
ФРАНШОН, Ален
        Бебето Ердоган и истинската същност на турския режим : странната дипломация на турския премиер е отражение на уникален държавен профил / Ален Франшон. - Прев. от фр.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 112 (16 юни 2010), с. 13.

328.13(560)
327(560)
COBISS.BG-ID 1233222628

Св 60
ЦЕКОВ, Петьо Иванов
        Първанов нервно се лута под Вола / Петьо Цеков

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 126 (4 юни 2010), с. 9.
Усилията на президента да дискредитира управл. на ГЕРБ и да осъществи своя политически проект

328(497.2)
COBISS.BG-ID 1233067236

 

329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

Св 61
ГЕОРГИЕВ, Людмил Руменов, 1960-
        ДПС изолира Касим Дал и се самозатвори / Людмил Георгиев ; Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 178 (30 юни 2010), с. 13.
Интервю за проблемите на партия ДПС

329(497.2)ДПС(047.53)
COBISS.BG-ID 1233252324

Св 62
ГЕЧЕВ, Явор, 1978-
        В България всички си мислят, че разбират от младежка политика : интервю с председателя на Младежката организация на БСП Явор Гечев / Ралица Табакова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 128 (8 юни 2010), с. 11.

329(497.2)БСП-053.81(047.53)
COBISS.BG-ID 1233413860

Св 63
ДИМИТРОВА, Боряна Иванова
        Критичността към ГЕРБ нараства, но това не снема вината от предишните : интервю със социолога Боряна Димитрова / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 133 (12-13 юни 2010), с. 8.

329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233072356

Св 64
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Новата политика на левицата : БСП трябва да обяви своя антикризисна програма / Чавдар Добрев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 110 (14 юни 2010), с. 8, 17.

329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1233207524

Св 65
ЙОТОВА, Илияна
        Кадиев ще успее, ако не му пречим : с Илияна Йотова, депутатка от БСП в Европейския парламент, разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 178 (29 юни 2010), с. 14-15.
По повод кандидатурата, издигната от БСП за кмет на София

329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1233380068

Св 66
КОВАЧЕВ, Андрей
        Не приемам синовете на агентите от ДС да говорят за полицейщина : интервю с Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ / Миглена Славова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 130 (9 юни 2010), с. 6.

329(497.2)ГЕРБ(047.53)
COBISS.BG-ID 1233116388

Св 67
МАРИНОВ, Александър
        Първановият дворец и Станишевата колиба / Александър Маринов

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 123 (30 юни 2010), с. 6.
Нови проекти за възраждане на БСП

329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1233274084

Св 68
МАРИНОВ, Александър Иванов, 1957-
        Да отгледаш чужд проект / Александър Маринов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 22 (5-11 юни 2010), с. 15.
Относно политическия проект на президента Георги Първанов

329(497.2)
COBISS.BG-ID 1233258980

ПИСАРЕВ, Павел Николаев, 1934-
        Георги Димитров - европейски измерения : по повод 128-ата год. от неговото рождение Вж Св 318

Св 69
ПРЕМЯНОВ, Красимир Андреев, 1955-
        Предстои дълъг път на промени в БСП : интервю с председателя на федерация "Открит форум" Красимир Премянов / Александър Симов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 143 (25 юни 2010), с. 12.

329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1233448164

Св 70
СИДЕРОВ, Волен Николов, 1956-
        Моята политика не е даваш-получаваш : с лидера на "Атака" Волен Сидеров разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 178 (30 юни 2010), с. 14-15.

329(497.2)"Атака"(047.53)
COBISS.BG-ID 1233381604

Св 71
ЯНКОВ, Янко
        На Бойко Борисов трябва да се помага, а не да се пречи : интервю с Янко Янков, депутат от ДПС / Миглена Славова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 124 (2 юни 2010), с. 6-7.

329(497.2)ДПС(047.53)
COBISS.BG-ID 1233096676

 

330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

Св 72
АНГЕЛОВ, Георги
        От какво имат нужда инвеститорите / Георги Ангелов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 178 (30 юни 2010), с. 14-15.

330.322.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1233382372

МАКДУГАЛ, Малкълм
        Сделките с проблемни активи ще се увеличават : интервю с Малкълм Макдугал, партньор на DLA Piper в офиса в Лондон Вж Св 124

 

330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Св 73
ЗАХАРИЕВ, Боян
        Бедността като бумеранг : кабинетът да спре да реже социалните разходи и да премахне плоския данък / Боян Захариев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 17, бр. 6241 (1 юни 2010), с. 12.

330.59(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233151972

Св 74
ХРИСТОВА, Дина
        В България и доход от 65 лева може да е много / Дина Христова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 125 (3 юни 2010), с. 11.
Коментар на изследванията на Световната банка, Отворено общество и Института за соц. и синдикални изследвания на КНСБ за прага на бедност у нас

330.59(497.2)
COBISS.BG-ID 1233066980

 

331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

Св 75
        СИНДИКАТИ с двойна употреба : национално представителните КНСБ и "Подкрепа" представляват едва 1/10 от работещите / страниците подготви Павлина Живкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 23 (12-18 юни 2010), с. 1, 12-13.

331.105.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1233261028

 

331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

Св 76
СТЕЛИЯНОВА, Росица
        Гурбетчиите спряха парите за вкъщи : интервю с директора на Агенцията по заетостта Росица Стелиянова / Мария Чипилева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 17, бр. 6264 (24 юни 2010), с. 15.

331.5.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233158628

 

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

Св 77
ПЛЕВНЕЛИЕВ, Росен
        Ще изгоним строител, който залага цени на минус, за да си играе после с държавата : интервю с Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие / Александър Томов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 159 (11 юни 2010), с. 13.

332.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233248228

 

334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

Св 78
МИТРЕВ, Васил
        Просперитетът на кооперативната промишленост - съществен фактор за стабилност на кооперативната система : интервю с Васил Митрев, директор на дирекция "Промишленост и услуги" на ЦКС / Асен Станимиров

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 112 (16 юни 2010), с. 6.

334.6(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233222116

 

336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

Св 79
АЛАДЖОВ, Иван, 1969-
        Данъкът Тобин / Иван Аладжов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 127 (7 юни 2010), с. 9, 14.
Възможността за въвеждане на налог върху международните валутни сделки

336.2
COBISS.BG-ID 1233411812

Св 80
АЛЕКСАНДРОВ, Стоян Илиев, 1949-
        В бюджета не бива да има анонимни разходи : интервю със Стоян Александров, бивш министър на финансите и предсeдател на надзорния съвет на "Търговска банка Д" / Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 25 (26 юни-2 юли 2010), с. 9, 11.

336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233263332

Св 81
АЛЕСИНА, Алберто
        Намалявайте разходи, не пипайте данъците / Алберто Алесина

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 17, бр. 6264 (24 юни 2010), с. 13, 26.
Интервю с икономиста от Харвардския унив. пред сп. "Мениджър", юни 2010

336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233158116

Св 82
АНГАРСКИ, Красимир Тотев, 1953-
        Парламентът да не позволява пробив на борда / Красимир Ангарски ; Блага Букева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 162 (14 юни 2010), с. 18.
Интервю с финансиста по повод актуализация на бюджет 2010

336.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233249252

Св 83
АНГЕЛОВ, Георги
        По-добрият начин : борбата с бюджетните дефицити / Георги Ангелов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 23 (12-18 юни 2010), с. 24.

336.126(497.2)
COBISS.BG-ID 1233090276

Св 84
АНГЕЛОВ, Иван, 1934-
        Погрешна е самата концепция на бюджета / Иван Ангелов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 127 (7 юни 2010), с. 8.

336.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1233410788

Св 85
ДЯНКОВ, Симеон
        Давам пари само ако има реформи : с вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков разговаря Цвета Динкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 155 (7 юни 2010), с. 14-15.

336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233345508

Св 86
ИВАНОВ, Александър
        Българската банкова дилема / Александър Иванов

В: Земя. - ISSN 0861-2315
Год. 21, бр. 106 (8 юни 2010), с. 17.
Год. 21, бр. 107 (9 юни 2010), с. 18.
Год. 21, бр. 108 (10 юни 2010), с. 17.
Банковата система в условията на криза

336.71(497.2)
COBISS.BG-ID 1233201636

Св 87
КАЛИНА, Роберт
        Може да печатаме вашето евро в Австрия : с Роберт Калина, дизайнер на евробанкнотите, разговаря Йорданка Вайс

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 152 (4 юни 2010), с. 14-16.

336.74(436)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233339108

Св 88
КАРОЛЕВ, Владимир
        ГЕРБ трябва да продължи данъчната революция / Владимир Каролев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 148 (30 юни 2010), с. 9, 11.

336.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1233092580

Св 89
ЛАГАРД, Кристин
        Без убежища за крадени пари / Кристин Лагард. - Прев. от англ.

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 117 (23 юни 2010), с. 7.
Мерки за излизане от световната финансова криза

336(100)
COBISS.BG-ID 1233268452

Св 90
МАВРОДИЕВ, Стоян
        Спира раздаването на лицензи за компании с неясни собственици! : интервю с новия председател на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 165 (17 юни 2010), с. 13.

336.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233250788

Св 91
МАНОЛОВ, Димитър
        Бюджетът за едни е майка, за други мащеха : интервю с Димитър Манолов, вицепрезидент на КТ "Подкрепа" / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 136 (16 юни 2010), с. 6-7.

336.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233122020

Св 92
МИКОСИ, Стефано
        Фалшивото обещание на кризисните фондове / Стефано Микоси. - Прев. от англ.

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 110 (11 юни 2010), с. 7.

336.74
COBISS.BG-ID 1233255652

Св 93
МИНАСЯН, Гарабед Ардашес, 1944-
        Не ние трябва да се плашим от поевтиняването на еврото / Гарабед Минасян

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 130 (9 юни 2010), с. 9, 11.

336.74(4-6:497.2)
COBISS.BG-ID 1233071332

Св 94
НИКОЛОВ, Иван
        Научиха ли си уроците от кризата еврошефовете / Иван Николов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3864 (14 юни 2010), с. 15.
Коментар относно договорения от държавните ръководители от Европейския съюз спасителен план на еврото

336.74(4)
COBISS.BG-ID 1233175268

Св 95
        ПЛАТЕНО с лихвите. - Съдържа: Защитата на банковите длъжници в България все още е само добро намерение / Валентина Илиева. Защо не падат лихвите ; Такса по такса - печалба / Мария Иванова.

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 25 (26 юни-2 юли 2010), с. 8-12.

336.71(497.2)
COBISS.BG-ID 1233167076

Св 96
ПРЪМОВ, Андрей
        Слабото евро спасява туризма : интервю с финансиста Андрей Пръмов / Валерия Стойкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 17, бр. 6249 (9 юни 2010), с. 15.

336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233152996

Св 97
СОКОЛОВА, Цветелина
        Не скритите договори, а опитите за фокуси объркаха бюджета на Дянков / Цветелина Соколова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 136 (16 юни 2010), с. 9, 11.
Критика на действията на фин. министър

336.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1233073636

Св 98
СОРОС, Джордж, 1930-
        Европейски дефицит в Берлин : или за бъдещето на еврото и ролята на Германия / Джордж Сорос. - Прев. от англ.

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 25 (26 юни-2 юли 2010), с. 31.

336.74(4-6:430)
COBISS.BG-ID 1233185252

Св 99
СТОИЧКОВА, Нора
        Еврошоковете пращат еврозоната в Червената книга / Нора Стоичкова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 130 (9 юни 2010), с. 8.

336.74(4-6)
COBISS.BG-ID 1233117156

Св 100
ФУЕНТЕС, Хорхе, 1940-
        Така стегнахте колана, че не знам как ще издържите : с посланика на Кралство Испания Хорхе Фуентес разговаря Михайлина Димитрова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 174 (26 юни 2010), с. 10-11.

336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233376484

Св 101
ХАДЖИГЕНЧЕВА, Павлина
        Търговията с инвестиционно злато в България се раздвижва : една банка и финансова компания предлагат вече и обратно изкупуване на метала / Павлина Хаджигенчева

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 117 (23 юни 2010), с. xii.

336.76(497.2)
COBISS.BG-ID 1233268196

 

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

Св 102
АНГЕЛОВ, Иван, 1934-
        Икономиката продължава да потъва / Иван Ангелов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 146 (29 юни 2010), с. 14.

338.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1233457124

Св 103
ВАСИЛЕВА, Светла
        В ЕС дават 9 евро за час работа на полето, у нас малко над 1 евро / Светла Василева

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 120 (28 юни 2010), с. 5.

338.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1233235684

Св 104
ДАЦОВ, Любомир
        Правителството смачка българския бизнес : интервю с Любомир Дацов, заместник-председател на НДСВ и бивш заместник-министър на финансите / Ралица Пейчева

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 22 (5-11 юни 2010), с. 10.

338.24(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233254884

Св 105
ИВАНОВ, Андрей Атанасов, 1958-
        След криза - пътища всякакви... Но кой да изберем!? / Андрей Иванов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 24 (25 юни 2010), с. 9-11.
Икономическата криза и развитието на България

338.124.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1233899748

Св 106
МАРИНОВ, Иво
        "Слънчев бряг" е тотално окраден : с Иво Маринов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, разговаря Румяна Пенкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 158 (10 юни 2010), с. 10-11.

338.48(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233348836

Св 107
НАЙДЕНОВ, Мирослав
        Нужни са пари, за да тръгне реформата : с аграрния министър Мирослав Найденов разговаря Румяна Пенкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 169 (21 юни 2010), с. 14-15.

338.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233371364

НИКОЛОВА, Юлиана
        Край на злоупотребите с европарите : интервю с Юлиана Николова, секретар на Съвета за управление на средствата от ЕС Вж Св 116

Св 108
ОВЧАРОВ, Румен
        Дянков е новият Кашпировски : с Румен Овчаров, депутат от БСП, бивш министър на икономиката и енергетиката, разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 164 (16 юни 2010), с. 14-15.
Интервю за икономическата политика на правителството на ГЕРБ

338.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233369572

Св 109
ОРБАН, Кристиян
        Западна Европа върви към изгубено десетилетие, но не и новите страни членки / Кристиян Орбан ; Ирина Новакова

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 109 (10 юни 2010), с. 7.
Интервю по проблемите на икономиката на Унгария

338.2(439)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233253604

Св 110
ТРАЙКОВ, Трайчо
        Ако не станат проектите с Русия, ще ни спрат газа ли?! : интервю с Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма / Марияна Бойкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 156 (8 юни 2010), с. 13.

338(497.2)(047.53)
620.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233247204

Св 111
ШОПОВ, Владимир
        Актуализациите на бюджета заплашват да се превърнат в месечен ритуал : интервю с Владимир Шопов, политолог / Нора Стоичкова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 127 (5-6 юни 2010), с. 8.

338.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233098212

 

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

Св 112
ЛАЗАРОВ, Дамян Лазаров
        Гледам всяка стока 100 пъти, преди да купя : Дамян Лазаров, председател на Комисията за защита на потребителите, пред Леонора Лекова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 163 (15 юни 2010), с. 10-11.

339.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233369060

 

339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Св 113
ГРАНИЦКА, Лили
        Защо и "отличниците" по еврофондове нарушават правилата / Лили Границка

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 106 (7 юни 2010), с. 9.

339.923:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1233248740

Св 114
ДОНЧЕВ, Томислав
        Пускаме бърза писта за еврофондавете : интервю с Томислав Дончев, министър по еврофондовете / Павлина Живкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 22 (5-11 юни 2010), с. 13.

339.923:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1233255396

Св 115
ЕРИАН, Мохамед ел
        Ще спасят ли развиващите се пазари световната икономика / Мохамед ел Ериан, Майкъл Спенс. - Прев. от англ.

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 113 (16 юни 2010), с. 6.

339.9
COBISS.BG-ID 1233257188

КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов
        Поуките за света от финансовата и нефтената катастрофа Вж Св 18

Св 116
НИКОЛОВА, Юлиана
        Край на злоупотребите с европарите : интервю с Юлиана Николова, секретар на Съвета за управление на средствата от ЕС / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3854 (2 юни 2010), с. 13.

339.923:061.1ЕС
338(497.2)
COBISS.BG-ID 1233167844

Св 117
НОВАКОВА, Ирина
        Малки стъпки в неизвестна посока : ЕС отложи реформата на икономическото управление. Отново / Ирина Новакова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 24 (19-25 юни 2010), с. 26-27.
1. Европейски съюз
339.923:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1233114084

Св 118
ПЛУГЧИЕВА, Меглена Иванова, 1956-
        Абсолютно реална е възможността да загубим пари по ОП "Транспорт" : интервю с Меглена Плугчиева, депутат от Коалиция за България и заместник-председател на еврокомисията в парламента / Наделина Анева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 142 (23 юни 2010), с. 10.

339.923:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1233078756

 

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

Св 119
ЯНКОВ, Александър, 1924-
        Международната общност съвсем не е безпомощна : интервю със специалиста по международно право Александър Янков / Лилия Томова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 124 (3 юни 2010), с. 10.
По повод конфликта в международни води между Турция и Израел

341.22(047.53)
COBISS.BG-ID 1233403620

 

342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

Св 120
КАШЪМОВ, Александър Емилов
        Къде стигнахме в битката за повече прозрачност / Александър Кашъмов

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 122 (29 юни 2010), с. 7.
Достъпът до обществена информация в България

342.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1233273316

Св 121
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов
        По закон партиите представляват бизнеса : интервю с Михаил Константинов за изборите и бъдещия изборен кодекс / Павлина Живкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 24 (19-25 юни 2010), с. 13.

342.8(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233262052

Св 122
НАЧЕВ, Начо
        С мисъл за Отечеството / Начо Начев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 144 (26-27 юни 2010), с. 34.
131 г. от приемането на Търновската конституция

342.4(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1233452260

 

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Св 123
ВЕЛЧЕВ, Борис Владимиров, 1962-
        За отпор на мафията трябват хора с мисия : интервю с главния прокурор Борис Велчев / Светлана Йорданова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 164 (16 юни 2010), с. 12-13.

347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233250276

Св 124
МАКДУГАЛ, Малкълм
        Сделките с проблемни активи ще се увеличават : интервю с Малкълм Макдугал, партньор на DLA Piper в офиса в Лондон / Чавдар Първанов

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 121 (28 юни 2010), с. viii.

347.7(047.53)
330.322.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1233270756

Св 125
ПЕНКОВ, Владимир
        Необходими изменения на търговския регистър / Владимир Пенков

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 107 (8 юни 2010), с. 6-7.

347.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1233250020

Св 126
ПЕНЧЕВ, Константин Любенов
        Групировките си назначаваха магистрати по квоти : интервю с Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд / Кристи Петрова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, 3868 (18 юни 2010), с. 13.

347.97/.99(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233180388

Св 127
ПОПОВА, Маргарита, 1956-
        Отчетност и отговорност за присъдите на Маргините : интервю с правосъдния министър Маргарита Попова / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 139 (19-20 юни 2010), с. 8.

347.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233125092

Св 128
ПЪРВАНОВ, Валери
        Магистратът няма работа в казиното : интервю с Валери Първанов, заместник главен прокурор / Кристи Петрова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3877 (29 юни 2010), с. 13.

347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233196772

Св 129
СОКОЛОВА, Цветелина
        Ще направи ли съдът революция при банковите заеми у нас / Цветелина Соколова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 146 (28 юни 2010), с. 12-13.
По повод първия в историята на България колективен иск за банкови лихви, заведен от Комисията за защита на потребителите срещу УниКредит Булбанк

347.9:336.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1233091556

Св 130
ТОНЕВА, Галина
        Министър Цветанов ще трябва да почака за спецсъдилищата : интервю със заместник главния прокурор Галина Тонева / Доротея Дачкова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 141 (22 юни 2010), с. 10.

347.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233075940

Св 131
ФИДОСОВА, Искра
        Имаме подкрепата на ЕС за спецсъдилищата : интервю с Искра Фидосова, съпредседател на ПГ на ГЕРБ / Полина Паунова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3873 (24 юни 2010), с. 13.

347.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233194980

Св 132
ФРИЙЛАНД, Стивън
        Луната пак е секси, защото Русия и Китай искат да кацнат / Стивън Фрийланд ; Георги Милков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 150 (2 юни 2010), с. 20-21.
Интервю с австралийския специалист по космическо право по повод гостуването му у нас

347.85(93/99)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233245412

Св 133
ЦОНЕВ, Цони
        Случаят с Красьо Черния ни научи с кого да разговаряме : интервю с председателя на Етичната комисия към ВСС Цони Цонев / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 132 (11 юни 2010), с. 8.

347.96:174.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233118692

Св 134
ЧОЧКОВА, Вера
        Жалко е за обществото, когато прокуратурата демонстрира безсилие : интервю със съдия Вера Чочкова от Софийски градски съд / Доротея Дачкова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 147 (29 юни 2010), с. 12.

347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233092324

 

349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

Св 135
СРЕДКОВА, Красимира, 1952-
        В България се правят все по-лоши закони : интервю с Красимира Средкова, ръководител на катедра "Трудово и осигурително право" в Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски" / Доротея Дачкова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 129 (8 юни 2010), с. 10.

349.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233070308

 

351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Св 136
АДЕМОВ, Хасан
        Не може да се губи правото на платен отпуск : интервю с депутата от ДПС Хасан Адемов / Любен Обретенов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 123 (1 юни 2010), с. 10.

351.83(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233066724

Св 137
АНДРЕЕВ, Методи Борисов, 1959-
        Политическата сервилност не означава професионализъм : интервю с бившия председател на Комисията по досиетата Методи Андреев / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 131 (10 юни 2010), с. 6-7.

351.74(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233118180

ГЕОРГИЕВ, Младен
        По-добре още по-лошо, отколкото само лошо Вж Св 1

Св 138
ГУНЕВ, Филип
        Корупционните връзки на престъпните групи с полицията не се разследват : интервю с Филип Гунев, експерт в Центъра за изследване на демокрацията / Петя Владимирова

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 116 (21 юни 2010), с. 8.

351.74(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233267172

Св 139
МАРКОВА, Цвета
        Костов иска да овладее секретните масиви чрез шеф послушко / Цвета Маркова ; Любомир Денов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 155 (7 юни 2010), с. 13.
Интервю с председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията, по повод представянето на годишния доклад

351.74(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233246692

Св 140
МИНЕВ, Георги
        Разузнаването - начин на употреба : създаването на разузнавателна общност е предмет на широка дискусия / Георги Минев, Васил Попов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 133 (14 юни 2010), с. 6.

351.74(497.2)
355.40(497.2)
COBISS.BG-ID 1233420772

Св 141
ХИРШФЕЛТ, Йохан
        Конфискацията на имущество изисква съдебна система на високо ниво : интервю с Йохан Хиршфелт, член на Венецианската комисия / Ирина Новакова

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 107 (8 юни 2010), с. 10.

351.71:347.23(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233251300

 

352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Св 142
ФАНДЪКОВА, Йорданка Асенова, 1962-
        И в Париж се виждат кръпки по улиците : с кметицата на София Йорданка Фандъкова разговаря Вангелина Михайлова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 156 (8 юни 2010), с. 14-15.

352.071(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233346020

 

355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

Св 143
БОРИСЛАВОВ, Божидар
        На Балканите задуха вятърът на промяната / Божидар Бориславов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 133 (14 юни 2010), с. 15.
Споразумението вежду Сърбия и Хърватия от 8 юни 2010 г.

355(497.11:497.13)
COBISS.BG-ID 1233422308

Св 144
ИБРИШИМОВ, Иван
        Чадърът на Чичо Сам и масовиците на Дядо Иван : изграждането на системата за ПРО няма да ни конфронтира с Русия / Иван Ибришимов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 66, бр. 90 (4 юни 2010), с. 9.

355.02(497.2:73)
COBISS.BG-ID 1233334500

ЙОНЧЕВ, Димитър Трендафилов, 1944-
        Стратегия вече имаме, дано и сигурността стане факт Вж Св 45

Св 145
ЙОНЧЕВ, Димитър Трендафилов, 1944-
        Стратегията ще резсее мъглата в полето на сигурността / Димитър Йончев ; Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 66, бр. 93 (25 юни 2010), с. 6.
Интервю по повод проекта за Стратегия за национална сигурност на България

355.02(497.2)(047.53)
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233348324

МИНЕВ, Георги
        Разузнаването - начин на употреба : създаването на разузнавателна общност е предмет на широка дискусия Вж Св 140

Св 146
РИКС, Томас
        Изгуби един генерал и спечели войната : Обама не се поколеба да махне Маккристъл и да го замени с Петреъс / Томас Рикс. - Прев. от англ.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 122 (30 юни 2010), с. 15.

355.1(73)
COBISS.BG-ID 1233245924

ХЪРСТ, Стивън
        Израелската акция - изпитание за дипломацията на Обама Вж Св 55

 

36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

Св 147
ГЕРАСИМОВ, Богомил
        Само чужденци осиновяват български ромчета : интервю с Богомил Герасимов, председател на асоциация "Семейство за всяко дете" / Соня Ангелова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3853 (1 юни 2010), с. 13.

364.465(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233167332

Св 148
МИТРЕВА, Христина
        Край на принудителното пенсиониране : интервю с Христина Митрева, управител на Националния осигурителен институт / Светла Каролева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3874 (25 юни 2010), с. 13.

368.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233195236

Св 149
МИТРЕВА, Христина
        Трябват 10 г. да преброим инвалидите : с Христина Митрева, управител на Националния осигурителен институт, разговаря Соня Гълъбарова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 165 (17 юни 2010), с. 10-11.

368.43.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233370084

Св 150
ШУЛЕВА, Лидия Сантова, 1956-
        За дългия стаж за пенсии са нужни здрави българи! : интервю с Лидия Шулева, член на Националния консултативен съвет по пенсиите / Лиляна Филипова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 166 (18 юни 2010), с. 13.

368.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233252068

 

37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

Св 151
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова
        За дупките во веки веков / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 138 (19-20 юни 2010), с. 30.
Състояние на българското образование на фона на стратегия "Европа 2020"

37.014(497.2)
COBISS.BG-ID 1233438692

Св 152
ЮНУЗ, Юнуз М.
        Бъдещето на просветата е затворено в писмо в бутилка / Юнуз М. Юнуз

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 148 (30 юни 2010), с. 10.

37.014(497.2)
COBISS.BG-ID 1233094372

 

371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

Св 153
БИЖКОВ, Георги Христов, 1940-
        Матурите у нас не измерват нищо : интервю с педагога Георги Бижков / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 132 (12-13 юни 2010), с. 30.

371.27(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233417444

 

373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Св 154
КОДЖАБАШИЕВА, Милка
        Първолаците без чанти на училище : със заместник-министърката за средното образование Милка Коджабашиева разговаря Анета Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 167 (19 юни 2010), с. 14-15.

373.5(97.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233370852

Св 155
ПЕТРОВА, Таня
        Истината за матурите потъва в политическа коректност / Таня Петрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 128 (7 юни 2010), с. 13.

373.512.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1233069540

 

376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

Св 156
ЗАФИРОВ, Ангел
        Едва 3 на сто от децата в домовете са сираци / Ангел Зафиров

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 137 (17 юни 2010), с. 8.
Проект на НБУ за промяна на домовете от места, в които се отглеждат деца, в услуги за деца и семейства

376.5.018.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1233123556

 

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Св 157
ИЛЧЕВ, Иван, 1953-
        Университетът няма да стане печатница за дипломи : отворено писмо на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" / Иван Илчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 137 (18 юни 2010), с. 30-31.

378.4(497.223)(049)
COBISS.BG-ID 1233432036

Св 158
КЕЛЕР, Мариане
        Сега е мода да се учи в страните от ЕС : интервю с Мариане Келер, председател на настоятелството на Американския университет в България / Татяна Пунчева

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 104 (3 юни 2010), с. 7.

378(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233247716


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

Св 159
МАНЕВА, Евдокия Иванова, 1945-
        Не сме чиста и подредена нация : интервю с Евдокия Манева, заместник-министър на МОСВ / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 135 (15 юни 2010), с. 6-7.

502(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233120996

 

57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ
Вж и 58; 59; 61; 63

Св 160
ИНЗЕ, Дирк
        В Белгия имаме само 8 университета : с Дирк Инзе, директор на Института по растителни молекулярни биотехнологии в град Гент, разговаря Румяна Пенкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 153 (5 юни 2010), с. 14-15.

57(430)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233339620


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

Св 161
АКЕ, Дрийс
        Не е нужно държавата да е богата, за да развива зелена икономика : интервю с Дрийс Аке, експерт в Европейската климатична фондация / Георги Жечев

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 120 (25 юни 2010), с. v.

620.97(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233269988

Св 162
ИВАНОВ, Иван
        Ще купуваме ток от Турция? Чисти спекулации : с Иван Иванов, заместник-председател на ПГ на "Синята коалиция", разговаря Таня Джоева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 171 (23 юни 2010), с. 14-15.

620.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233372132

ТРАЙКОВ, Трайчо
        Ако не станат проектите с Русия, ще ни спрат газа ли?! : интервю с Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма Вж Св 110

 

621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539

Св 163
СТАМЕНОВ, Й.
        В света работят 439 атомни реактора, други 29 се строят / Й. Стаменов, Светла Стефанова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 129 (8 юни 2010), с. 8.

621.039.003(100)
COBISS.BG-ID 1233106916

 

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

Св 164
ЯНЕВ, Янко
        Без силно участие на държавата няма атомна енергетика : интервю със специалиста от МААЕ Янко Янев / Янко Долапчиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 133 (14 юни 2010), с. 8.

621.311.25:621.039(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233421284

 

622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

Св 165
ДИМИТРОВА, Юлиана
        Имаме ход за Бургас-Александруполис / Юлиана Димитрова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 25 (26 юни-2 юли 2010), с. 21.
Проектът за нефтопровода Бургас-Александруполис

622.69(497.231:495)
COBISS.BG-ID 1233264356

 

625 ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
Вж и 629; 656

Св 166
ЙОВЧЕВ, Румен
        "Люлин" е пример как не бива да се работи : интервю с Румен Йовчев, председател на Българската браншова камара "Пътища" / Стефан Савов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 22 (5-11 юни 2010), с. 24, 26.
По повод строежа на автомагистрала "Люлин"

625.711(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233260260

 

629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

Св 167
ИВАНОВ, Георги Иванов, 1940-
        Нямаше да летя, ако не си бях сменил името : с Георги Иванов, разговаря Магдалена Гигова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 175 (27 юни 2010), с. 8-9.
Интервю с първия български космонавт пред 70-годишния му юбилей

629.78(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233378532

 

631.5 АГРОТЕХНИКА
Вж и 631.3

Св 168
КРЪСТЕВА, Лилия
        Искаме да бъдем крачка напред в аграрните науки : интервю с директора на Института по растителни генетични ресурси "Константин Малков"-Садово Лилия Кръстева

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 107 (9 юни 2010), с. 8, 17.

631.52:061.6(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233203684

 

656.1/.5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Св 169
ЦВЕТКОВ, Александър
        И в нашите влакове ще се сърфира в Интернет : интервю с Александър Цветков, министър на транспорта / Лияна Панделиева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3878 (30 юни 2010), с. 13.

656.1/.5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233197796

 

664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 634/637; 641/642

Св 170
ТАБАКОВ, Георги
        Българите не са бедни, за да ядат сурогати : интервю с Георги Табаков, изпълнителен директор на Български инвестиционен форум / Паулина Йоргова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3862 (11 юни 2010), с. 13.

664(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233172708

 

665 ТЕХНОЛОГИЯ НА МАСЛАТА, МАЗНИНИТЕ И ВОСЪЦИТЕ
Вж и 547.91

Св 171
ГОГОВ, Димитър
        Умерен оптимист съм за преговорите с "Газпром" : интервю с Димитър Гогов, изпълнителен директор на "Булгаргаз" / Теодора Тодорова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3876 (28 юни 2010), с. 13.

665.6/.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233196004

 

681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

Св 172
        ЧАКАМ те във Facebook. - Съдържа: Милион и половина българи са в социалната мрежа, влиянието й излиза отвъд интернет / Адриан Георгиев. В социума : как изглежда светът на социалните мрежи към 18 юни 2010. Бизнеси, които умеят да слушат ; Мрежи за избрани... : ...или как се развива микроблогинг платформата Twitter в България / Зорница Стоилова. Демаскирани пред света / Момчил Милев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 24 (19-25 юни 2010), с. 8- 13.

681.324(100)
COBISS.BG-ID 1233113572


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

Св 173
МАНОВ, Румен Венциславов
        Бумащина умъртвява колекциите / Румен Манов ; Елена Кръстева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3863 (12-13 юни 2010), с. 11.
Интервю по проблемите на колекционерството у нас и във връзка с откриване на изложбата "Другият музей" в Галерията за чуждестранно изкуство

7.074(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233174244

Св 174
МАНЧЕВ, Боян Красимиров, 1970-
        Напрежението между "модерно" и "съвременно" : съвременната институция на изкуството и нейните дисциплини : тези и въпроси след прочита на "Модерно и съвременно. За изкуството и неговите истории", съставител Ирина Генова, изд. на НБУ, София, 2010 / Боян Манчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 24 (25 юни 2010), с. 6.

7.01
COBISS.BG-ID 1233894628

 

71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

Св 175
ДИКОВ, Петър
        Опасваме София с алеи за велосипедисти : интервю с Петър Диков, главен архитект на столицата / Здравка Андонова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 12, бр. 3855 (3 юни 2010), с. 13.

711.43(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233169636

 

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

Св 176
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева
        Повече или по-малко художник / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 22 (11 юни 2010), с. 3.
Участието на холандския визуален артист Хелмут Шмиц в изложбата "More or Less Exibition", част от програмата на Sofia Design Week 2010, май-юни 2010

73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1233824484

Св 177
ПЕТКОВА, Светла
        Нашите 20 години в съвременното изкуство : изложба - архиви и документация на ИСИ : галерия на Института за съвременно изкуство - София, 21 май-30 юни 2010 / Светла Петкова. - ИСИ - Институт за съвременно изкуство

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 24 (25 юни 2010), с. 1.

73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1233877220

Св 178
ЯНАКИЕВА, Стефания
        "Парижки дневници" / Стефания Янакиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 23 (18 юни 2010), с. 2.
Едноименната изложба на художничката Соня Ковачева, представена в София, юни 2010

73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1233839076

 

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

Св 179
КОТЪР, Холън
        Луиз Буржоа или цената на късното признание : влиятелната скулпторка почина на 98 години / Холън Котър ; прев. от англ. Светослав Недев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 22 (11 юни 2010), с. 12.

730.071.1(73)(092)
92 Буржоа, Л.
COBISS.BG-ID 1233833700

 

75 ЖИВОПИС
Вж и 74

Св 180
АССА, Греди Хаим, 1954-
        Какво като съм евреин? По-важно е да си човек : художникът Греди Асса за трудния път към успеха пред Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 160 (12 юни 2010), с. 24.

75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1233368804

Св 181
ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Магическата формула на Володя Кенарев : емблематични портрети от русенския живописец / Иван Гранитски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 144 (26-27 юни 2010), с. 22.

75.071.1
COBISS.BG-ID 1233452004

Св 182
ГЮЗЕЛЕВ, Чавдар Николов
        С Теди Москов не се работи лесно, но така е по-добре / Чавдар Гюзелев ; Лиляна Караджова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 140 (21 юни 2010), с. 28.
Интервю с художника и автор на сценографията на пиесата "Сирано дьо Бержерак" от Едмон Ростан в Нар. театър "Иван Вазов", режисьор Теди Москов

75.054(047.53)
COBISS.BG-ID 1233147620

Св 183
ЗЕНГ, Фанжи
        Рисувам често автопортрети с маски : интервю с китайския художник Зенг Фанжи, който открива изложба в София / Ива Йолова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 159 (11 юни 2010), с. 24.

75.071.1(510)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233352164

Св 184
КАМБУРОВ, Димитър Костадинов, 1962-
        Преобърнатите роли : по повод изложбата на Ясен Гюзелев "Илюстрации", състояла се през май в Националната художествена галерия / Димитър Камбуров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 22 (11 юни 2010), с. 7.

75.056:061.4
COBISS.BG-ID 1233830884

Св 185
КАМЕНОВА, Дора, 1939-
        Графичната изложба на Ясен Гюзелев / Дора Каменова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 23 (18 юни 2010), с. 2.
По повод изложбата на художника в НХГ, май 2010

75.056:061.4
76:061.4
COBISS.BG-ID 1233840356

Св 186
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева
        Арт терапия : Богдан Александров, "Шум. Портрети на близък човек", СГХГ, 11 май-6 юни 2010 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 21 (4 юни 2010), с. 1.
По повод изложбата на художника, представена в София

75:061.4
COBISS.BG-ID 1233779172

Св 187
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева
        Златен век : изложбата на Зенг Фанжи, НГЧИ, 11 юни-17 август 2010 / Светлана Куюмджиева. - НГЧИ - Национална галерия за чуждестранно изкуство

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 23 (18 юни 2010), с. 3.
Изложбата на китайския художник в България

75:061.4
COBISS.BG-ID 1233840612

Св 188
ПЕТКОВА, Светла
        Красотата на баналното / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 22 (11 юни 2010), с. 4.
Ретроспективна изложба на Славка Денева (1929-1984), посветена на 80-годишнината от рождението й, София, 10 май-10 юни 2010

75:061.4
COBISS.BG-ID 1233826020

Св 189
ТОМОВ, Тома
        В България не обичат и не познават Кристо : с журналиста Тома Томов разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 154 (6 юни 2010), с. 8-9.

75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1233341924

 

76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

КАМЕНОВА, Дора, 1939-
        Графичната изложба на Ясен Гюзелев Вж Св 185

 

77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

Св 190
ЯНАКИЕВА, Стефания
        Портрети на тялото / Стефания Янакиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 21 (4 юни 2010), с. 2.
По повод фото изложбата на Галя Йотова "4х3+1", представена в София

77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1233780708

 

78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

Св 191
АБАДЖИЕВ, Александър Маринов, 1935-
        Българските медии премълчават постиженията на нашите изпълнители : интервю с музиковеда Александър Абаджиев, който днес навършва 75 г. / Надежда Ушева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 123 (2 юни 2010), с. 15.

78(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233402084

Св 192
ГЕРОВА, Людмила
        Камерна капела "Полифония" продължава да живее : интервю с диригентката на хора Людмила Герова / Катина Кирова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 131 (11 юни 2010), с. 34.

78.087.682(047.53)
COBISS.BG-ID 1233414116

Св 193
ДОКОВСКА, Павлина
        Да помним откъде сме тръгнали... : музиката на Петко Стайнов в Съединените щати : разговор с Павлина Доковска и арх. Стефан Стайнов / Цветелина Начева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 24 (25 юни 2010), с. 5.

78.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1233891300

Св 194
ИЛИЕВА, Наталия
        Територия на младите изпълнители / Наталия Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 24 (25 юни 2010), с. 3.
41-ят Международен фестивал "Софийски музикални седмици", май 2010

78.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1233886948

 

782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

Св 195
АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        Разказ за прокобата / Боянка Арнаудова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 22 (11 юни 2010), с. 5.
Операта "Рейнско злато" от Рихард Вагнер в Софийската опера, диригент Павел Балев

782.1.072
COBISS.BG-ID 1233828068

 

785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

Св 196
ЮКИ, Мияги
        Преследвайте мечтите си всеотдайно и с вдъхновение : интервю с японския диригент Юки Мияги / Иванка Иванова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 135 (16 юни 2010), с. 15.

785.071.2(520)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233428964

 

786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

Св 197
АРГЕРИЧ, Марта, 1941-
        "Никога не съм направлявала кариета си" : разговор с Марта Аргерич / разговорът води Оливие Белами ; прев. от фр. Петър Герджиков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 21 (4 юни 2010), с. 12.
Интервю с аржентинската пианистка

786.2.071.2(82)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233807588

Св 198
КИСИН, Евгений, 1971-
        В търсене на чудото : разговор с Евгений Кисин / Бертран Дермонкур ; прев. от фр. Петър Герджиков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 23 (18 юни 2010), с. 12.
Интервю с руския пианист

786.2.071.2(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233856228

 

788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Св 199
КЮШЕН, Мартин
        "Никой звук не е невинен" : шведският саксофонист Мартин Кюшен "пряко" от 15-ия юбилей на фестивала за нова музика "Ринг Ринг" в Белград : интервю / Цветан Цветанов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 24 (25 юни 2010), с. 8.

788.43.071.2(485)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233897956

 

791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

Св 200
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Копродукции и преживелици / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 23 (18 юни 2010), с. 7.
15-ти Фестивал на европейските копродукции, София, 28 май-4 юни 2010

791.43.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1233853668

Св 201
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Нежност към нетрайното / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 22 (11 юни 2010), с. 4.
Българският документален филм "Кристо на 75 - едно интервю на Тома Томов", режисьор Жезко Давидов

791.43-92.072
COBISS.BG-ID 1233827044

Св 202
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Пламен Масларов (1.01.1950-8.06.2010). Сбогом, приятелю! / Геновева Димитрова, Никола Вандов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 23 (18 юни 2010), с. 4.
По повод смъртта на режисьора

791.44.071.1(092)
92 Масларов, П.
COBISS.BG-ID 1233845732

Св 203
КРАПАЧЕВА, Искра
        Маслара си отиде с камера в ръка : в памет на режисьора Пламен Масларов / Искра Крапачева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 17, бр. 6250 (10 юни 2010), с. 23.

791.43.071.1(092)
92 Масларов, П.
COBISS.BG-ID 1233153252

Св 204
МАРКОВА, Олга Василева
        Мисията "Златен Витяз" / Олга Маркова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 144 (26-27 юни 2010), с. 14, 27.
По повод 19-то издание на Международния кинофестивал в Москва

791.43.091.4(470)
COBISS.BG-ID 1233449188

Св 205
МИНДОВ, Мирослав, 1924-
        Прекланям се пред свещеното българско слово : интервю с артиста и режисьора Мирослав Миндов / Джуни Александрова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 141 (23 юни 2010), с. 15.

791.071(047.53)
792.071(497.2)
COBISS.BG-ID 1233446116

Св 206
НАЙДЕНОВА, Вера Найденова
        Кан 2010: новите импулси на кинореализма / Вера Найденова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 21 (4 юни 2010), с. 8.
Впечатления от международния кинофестивал

791.43.091.4(44)
COBISS.BG-ID 1233798628

Св 207
        ПЛАМЕН Масларов си отиде в разгара на нов филм : in memoriam

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 158 (10 юни 2010), с. 20.

791.4.071.2(092)
92 Масларов, П.
COBISS.BG-ID 1233351140

Св 208
УШЕВ, Теодор
        "Казват ми, че съм екстремист" : разговор с Теодор Ушев / разговаря Марта Монева-Енчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 24 (25 юни 2010), с. 12.
Интервю с художника и аниматора по повод участието му в 34. Международен анимационен фестивал в Анеси, Франция, 2010

791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1233900772

Св 209
ЧЕРКЕЛОВ, Георги, 1930-
        Уморих се от шумните празници / Георги Черкелов ; Вера Чалъкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 171 (23 юни 2010), с. 22.
Интервю с актьора по случай 80-годишнината му

791.071.2(047.53)
792.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1233374180

 

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

Св 210
ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        21-ата Враца / Никола Вандов. - Наградите на Враца 2010

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 21 (4 юни 2010), с. 3.
Националният фестивал на малките театрални форми, Враца, 16-21 май 2010

792.091.4(497.213)
COBISS.BG-ID 1233781988

Св 211
ВАСЕВ, Павел
        Няма мяра как да се финансира изкуството : интервю с директора на Народния театър "Иван Вазов" Павел Васев / Григор Николов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 139 (19-20 юни 2010), с. 9.

792.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233074404

Св 212
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        След и отвъд театъра / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 22 (11 юни 2010), с. 6.
Спектакълът "Хей, момиче!" от Ромео Кастелучи, гастрол във Варна и София

792.9.09
COBISS.BG-ID 1233829604

Св 213
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Смях по инерция / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 24 (25 юни 2010), с. 2.
Пиесата "Air Tango" (Боинг, Боинг) от Марк Камолети в Сатиричен театър "Алеко Константинов", режисьор Атанас Атанасов

792.2.09
COBISS.BG-ID 1233886436

Св 214
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Техники / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 23 (18 юни 2010), с. 4.
Гастролът у нас на театрална компания "Imitating the Dog" - Лийдс, Обединено кралство, със спектакъла "Хотел Матусал", текст и режисура Пийт Брукс, Андрю Куик

792.2.09
COBISS.BG-ID 1233842916

Св 215
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Три дъждовни дни щастие / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 21 (4 юни 2010), с. 4.
Пиесата "Три дъждовни дни" от Ричард Грийнбърг в Театър 199, режисьор Владимир Люцканов

792.2.09
COBISS.BG-ID 1233786340

Св 216
КРЪСТЕВ, Чавдар Кръстев
        Защото още сме си в тоталитаризма... : или как реформата на сценичните изкуства в България може да не се превърне в ликвидацията им / Чавдар Кръстев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 125 (4 юни 2010), с. 31.

792(497.2)
COBISS.BG-ID 1233404644

МИНДОВ, Мирослав, 1924-
        Прекланям се пред свещеното българско слово : интервю с артиста и режисьора Мирослав Миндов Вж Св 205

Св 217
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Ромео Кастелучи и британската трупа "Имитейтинг дъ дог" - основните акценти на МТФ "Варненско лято" / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 23 (23-29 юни 2010), с. 8.

792.2.09
COBISS.BG-ID 1233738724

Св 218
РАДЕВА, Василена
        Василена Радева: Да не бягаме чрез изкуството от действителността : интервю по повод нейната постановка на пиесата "Нордост - приказка за разрушението" от Торстен Бухщайнер в Младежкия театър / въпросите зададе Катерина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 24 (30 юни-6 юли 2010), с. 8.

792.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1233755364

Св 219
ТЕРЗИЙСКА, Калина
        Колаборативният творчески процес в театъра / Калина Терзийска

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 22 (16-22 юни 2010), с. 8.

792.01
COBISS.BG-ID 1233687268

ЧЕРКЕЛОВ, Георги, 1930-
        Уморих се от шумните празници Вж Св 209


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Св 220
ГОРЧЕВА, Мая Стоянова
        Романът: сверяване на стрелките : четвърти международни сесии за романа (AIR), Лион, 24-30 май 2010 / Мая Горчева. - AIR - Assises Internationales du Roman


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 22 (16-22 юни 2010), с. 10-11.

82-31.09
COBISS.BG-ID 1233687780

Св 221
ТЕНЕВ, Дарин Войнов, 1978-
        Вулгарно литературознание. Гл. 4, Дегустационно литературознание (Вкусът на литературата I) : откъси / Дарин Тенев. - Продълж. от бр. 8 (3-9 март 2010), с. 7

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 20 (2-8 юни 2010), с. 12.

82.09
COBISS.BG-ID 1233611236

 

820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 222
ИВАНОВ, Стефан, 1986-
        Да чуеш воя на Гинзбърг / Стефан Иванов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 21 (9-15 юни 2010), с. 7.
По повод кн.: Вой / Алън Гинзбърг. - София : Колибри, 2009

820(73).09
COBISS.BG-ID 1233651428

Св 223
МИХАЙЛОВА, Мария
        Елизабет лети от цвят на цвят, но друг път като риба се изплъзва... / Мария Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 23 (23-29 юни 2010), с. 6.
Творчеството на американската писателка Елизабет Гилбърт в превод на български език

820(73).09
COBISS.BG-ID 1233716708

Св 224
        НЮОРЛЕАНСКОТО хайку общество : стихотворения / прев. от англ. Петър Чухов. - Съдържа: глухарчета... ; сухи хризантеми... ; почти безплътни... ; урок по тай чи... ; плат на точки... / Джонет Даунинг. дълбоко под Ню Орлеанс... ; ех, този мой късмет... ; Свята нощ... ; малък град... ; свински грип... / Дейвид Ланю. пътуване на запад... ; оголяват... ; пълна луна... ; докосвайки змия... ; пак в родното градче... / Керълин Гретс. след проливния дъжд... ; тих смях... ; арлекинът танцува... ; рало в черната земя... ; невинна котка.../ Чарлз Гремлик. клатушка се... ; връзвам панделката... ; сутрешен имейл... ; със всяка стъпка... ; сред раковините... / Саманта Клайн. Под бялата лапа... ; Взряна... ; Той свири блус... ; Свети Валентин... ; Сподели с мен... / Джулиет Пазера. Спи... ; Градина... ; Застинал... ; Яздят вълните... ; Танцьор в морето... / Керъл Слоун-Букбайндър. призрачни комети... ; лека музика... ; сватбено тържество... ; майка и син... ; още сол... / Майк Ейбеър. алчен океан... ; тъжна мисъл... ; спазвайки обещанията... ; толкова рани... / Воон Бантинг. щурецът замлъква / Еймико Мияшита. пия хладно вино... / Сокуо Нокамура

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 20 (2-8 юни 2010), с. 6.

820(73)-193
COBISS.BG-ID 1233566692

Св 225
ПО, Едгар Алън, 1809-1849
        Овалният портрет : разказ / Едгар Алън По ; прев. [от англ.] Борис Дамянов

В: Новият Пулс. - ISSN 1311-9451. - Год. 11, бр. 12 (28 юни-18 юли 2010), с. 9.

820(73)-32
COBISS.BG-ID 1234595812

 

830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 226
МЕНАСЕ, Роберт
        Австрийският писател Роберт Менасе: Образованието и културата са шансът на Европа / интервюто взе Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 23 (12-18 юни 2010), с. 30-31.

830(436)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233090788

 

860(729.1) КУБИНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 227
ГЕРА, Уенди
        У вас още витае социалистическа отпуснатост / Уенди Гера ; Васил Балев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 151 (3 юни 2010), с. 20-21.
Интервю с кубинската писателка, която гостува у нас, за да представи романа си "Всички си тръгват" на издателство "Жанет 45"

860(729.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233338596

 

860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 228
БУКАЙ, Хорхе, 1949-
        Не съм писател, а терапевт : с аржентинския писател Хорхе Букай разговаря Васил Балев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 157 (9 юни 2010), с. 10-11.

860(82)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233346276

 

860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 229
ИВАСАКИ, Фернандо
        Сянката на воина ; Ритуалът : разкази / Фернандо Ивасаки ; прев. от исп. Нева Мичева. - Разказът е поверителна информация / Фернандо Ивасаки ; въпросите зададе Нева Мичева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 21 (9-15 юни 2010), с. 14, 15.

860(85)-32
COBISS.BG-ID 1233661412

 

875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

Св 230
ПРОТОХРИСТОВА, Клео Стефанова, 1950-
        Българските маршрути на Едип / Клео Протохристова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 20 (2-8 юни 2010), с. 3, 4.
Слово при откриване на Нац. уъркшоп на тема "Съдбата на Едип - български маршрути", Пловдив, 18 май 2010, посветен на трагедията "Едип цар" от Софокъл в българската култура

875.09
COBISS.BG-ID 1233560548

 

882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 231
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Между златния и сребърния век / Чавдар Добрев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 120 (28 юни 2010), с. 8, 17.
По повод кн. "Руски поети", подбор и прев. Петър Велчев, С., Захарий Стоянов, 2009

882-1.09
COBISS.BG-ID 1233243620

Св 232
ДУДАРЕВ, Валерий
        Есен... ; Гарван ; Нощта от мълния е светла... : стихотворения / Валерий Дударев ; прев. [от рус.] Елка Няголова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 21 (17 юни 2010), с. 15.

882-1
COBISS.BG-ID 1235301860

Св 233
ЕЛЕНКОВ, Лъчезар, 1936-
        Ахилесовото сърце на поета / Лъчезар Еленков

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 20 (10 юни 2010), с. 12.
Живот и торчество на руския поет Андрей Вознесенски

882.09
COBISS.BG-ID 1235108836

Св 234
ИВАНОВА-Верховская, Елена Ивановна, 1949-
        Ако до кладенеца се спреше... ; Рожден ден ; Въздухът пълен е с клони... : стихотворения / Елена Иванова-Верховская ; прев. [от рус.] Елка Няголова, Надя Попова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 20 (10 юни 2010), с. 15.

882-1
COBISS.BG-ID 1235115492

Св 235
ИСАЕВ, Иван
        Тишина... ; Любов ли бе? Една усмивка... ; Селска вечер ; Ти си тръгна - вкъщи стана пусто... : стихотворения / Иван Исаев ; прев. от рус. Йордан Янков

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 22 (24 юни 2010), с. 15.

882-1
COBISS.BG-ID 1235306212

 

883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 236
ЗАВГОРОДНИЙ, Юрий, 1940-
        някой непознат... ; кой ли знае... ; емиграцията съвсем не е Едем... ; бял квадрат върху черен... : стихотворения / Юрий Завгородний ; прев. от укр. Димитър Христов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 19 (3 юни 2010), с. 11.

883-1
COBISS.BG-ID 1235098084

 

884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 237
НАВРОЦКИ, Александер, 1941-
        На Барбара - жена ми ; Да бъдем... : стихотворения / Александер Навроцки ; прев. [от пол.] Димитрина Лау-Буковска

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 21 (17 юни 2010), с. 15.

884-1
COBISS.BG-ID 1235300580

 

886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 238
АРСЕНИЕВИЧ, Владимир
        Балканите са малко езеро с твърде много крокодили : интервю със сръбския писател Владимир Арсениевич / Ангел Зафиров

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 143 (24 юни 2010), с. 6-7.

886.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1233149412

Св 239
ИГНАТОВИЧ, Срба, 1946-
        Летопис ; За душата ; Приказка ; Високо израсла е... : стихотворения / Сърба Игнатович ; прев. [от сръб.] Елка Няголова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 20 (10 юни 2010), с. 15.

886.1-1
COBISS.BG-ID 1235117796

 

886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 240
ЦИНДОРИ, Ружица, 1961-
        Поетеса ; Croquis ; Дете в града : стихотворения / Ружица Циндори ; прев. [от хърв.] Елка Няголова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 21 (17 юни 2010), с. 15.

886.2-1
COBISS.BG-ID 1235299812

 

886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 241
ЙЕСИХ, Милан, 1950-
        Живях цял ден... ; Свечеряване. Там планински връх... ; Синеглазка и полудете, съблечена пред огледало... : стихотворения / Милан Йесих ; прев. [от словен.] Елка Няголова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 19 (3 юни 2010), с. 11.

886.3-1
COBISS.BG-ID 1235096804

 

886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 242
МИХАИЛОВА-Бошнакоска, Гордана, 1940-
        Безконечното ; Ъгъл : стихотворения / Гордана Бошнакоска ; прев. [от макед.] Елка Няголова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 20 (10 юни 2010), с. 15.

886.6-1
COBISS.BG-ID 1235120868

 

886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 243
ВУЧКОВ, Юлиан Димитров, 1936-
        Лиана Даскалова / Юлиан Вучков

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 20 (10 юни 2010), с. 1, 6.

886.7(091)
COBISS.BG-ID 1235103204

Св 244
ДИМИТРОВА, Кристин Костадинова, 1963-
        Какво е да си български писател / Кристин Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 23 (18 юни 2010), с. 9.
Лекция, произнесена на созополския семинар по творческо писане на фондация "Елизабет Костова", май 2010

886.7(042)
COBISS.BG-ID 1233853924

Св 245
        [ДИСКУСИЯ за вариантите на одата "Васил Левски" от Христо Ботев]. - Съдържа: Дискусия за одата "Васил Левски" / Христо Манев. Защо ни е нужна дискусията? / Надежда Драгова. Оригиналният Ботев или редактираният? / Пенчо Чернаев. Одата "Васил Левски" / Христо Манев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 19 (3 юни 2010), с. 1, 7, 8-9.

886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1235082468

Св 246
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Поезията - земно цвете с небесен корен : Чавдар Добрев разговаря с Петър Анастасов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 21 (17 юни 2010), с. 3, 7.

886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1235284196

Св 247
ЕФТИМОВ, Йордан Симеонов, 1971-
        От класиката идва поетизирането на престъпника / Йордан Ефтимов ; Милена Димова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 127 (5-6 юни 2010), с. 9.
Интервю с писателя по повод последната му книга "Двойното дъно на класиката"

886.7.09(497.2)
COBISS.BG-ID 1233068260

Св 248
ИВАНОВ, Никола
        Вярност на класиката : Милена Цанева на 80 години / Никола Иванов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 21 (17 юни 2010), с. 13.

886.7.09
COBISS.BG-ID 1235298020

Св 249
ИГОВ, Светлозар Атанасов, 1945-
        Вазов "спори" с Толстой : за заглавието "Под игото" / Светлозар Игов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 21 (4 юни 2010), с. 6.

886.7.09
COBISS.BG-ID 1233796580

Св 250
КОНДАКОВА, Мария Иванова, 1944-
        [Литературнокритически статии, излъчени по BBC] / Мария Кондакова. - Съдържа: "Песен на песните" - поетическа школа за много поети ; Религията в творчеството на Иван Вазов ; Йордан Йовков и християнството ; Мисли за "прототипа" ; Мисли за "типичното" ; Компромис с таланта : [творчеството на поета Христо Фотев]

В: Литературен форум. - ISSN 0861-2153. - Бр. 1 (2010), с. 4, 5, 6, 12, 15.

886.7.09
COBISS.BG-ID 1233768676

Св 251
КОНДАКОВА, Мария Иванова, 1944-
        Показания без бой / отговаря Мария Кондакова ; пита Марин Георгиев

В: Литературен форум. - ISSN 0861-2153. - Бр. 1 (2010), с. 1, 10.
Интервю с писателката

886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1233765860

Св 252
МАЖДРАКОВА-Чавдарова, Огняна Панайотова, 1936-
        Каравелов и процесът срещу Левски / Огняна Маждракова

В: Новият Пулс. - ISSN 1311-9451. - Год. 10, бр. 11 (7-27 юни 2010), с. 10.

886.7.09
COBISS.BG-ID 1234495972

Св 253
МАРИЯНОВА, Мирослава
        Българската драматургия, отличена през сезон 2009/2010 / Мирослава Мариянова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 20 (2-8 юни 2010), с. 8.

886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1233570020

Св 254
МЕВСИМ, Хюсеин, 1964-
        Един турски търсач из българските архиви : разговор с Хюсеин Мевсим

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 22 (11 юни 2010), с. 8.
Интервю с преводача на българска литература на турски език

886.7.03(560)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233832420

Св 255
МОМЧИЛОВ, Кирил
        Генчо Стоев за словото българско / Кирил Момчилов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 126 (5-6 юни 2010), с. 21.

886.7(093.3)
COBISS.BG-ID 1233408228

Св 256
НАНЧЕВ, Йордан Людмилов, 1955-
        Дамгосаният нежен скитник на българската поезия / Йордан Нанчев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 21 (17 юни 2010), с. 10.
Поетът Атанас Капралов

886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1235290340

Св 257
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Как огорчихме Тодор Живков : или Мемоарен очерк за представянето в Кюстендил на дебютната книга "Късо пътуване" на Екатерина Йосифова и за отзвуците от това литературно събитие / Михаил Неделчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 24 (30 юни-6 юли 2010), с. 3, 6.

886.7.09
COBISS.BG-ID 1233743588

Св 258
НЕДЕЛЧЕВА, Цветанка Нанева
        Документи с клеймото на времето : 160 г.от рождението на поета Иван Вазов / Цветанка Неделчева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 144 (26-27 юни 2010), с. 21.

886.7(092)
92 Вазов, И.
COBISS.BG-ID 1233451236

Св 259
ПАНАЙОТОВ, Пламен Тодоров, 1957-
        Незавършеният шедьовър на българското литературознание : Цветан Стоянов - "Геният и неговият наставник" / Пламен Панайотов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 24 (30 юни-6 юли 2010), с. 12-14.

886.7.09
COBISS.BG-ID 1233755620

Св 260
РАЙКОВА, Венда Георгиева, 1942-
        Между болката и копнежа / Венда Райкова

В: Литературен форум. - ISSN 0861-2153. - Бр. 1 (2010), с. 7.
По повод поетичната книга на Мария Кондакова "Забранена тетрадка", София, Златорогъ, 1993

886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1233770212

Св 261
ТЕРЗИЙСКА, Миглена
        Дебатът за "Велислава" : бележки върху талантите и "недостатките" в едно възрожденско представление / Миглена Терзийска

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 20 (2-8 юни 2010), с. 7.
Драмата "Велислава, българска княгиня" от Добри Войников, представена през 1870 г. в Браила

886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1233569508

Св 262
ЦОЛОВА, Петя, 1939-
        Да бъдем творци, нужни на своята нация : интервю с Петя Цолова / въпросите зададе Благовеста Касабова

В: Новият Пулс. - ISSN 1311-9451. - Год. 11, бр. 11 (7-27 юни 2010), с. 3.

886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1234495204

 

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

Св 263
АСЕНОВ, Воймир, 1939-
        Из цикъла "Отечествена прошка" : стихотворения / Воймир Асенов. - Съдържа: Изповедта на разбойника ; Беззащитният ; Дъжд ; Грешник ; Словоливница

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 20 (10 юни 2010), с. 9.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235107556

Св 264
        [БЪЛГАРСКИ поети] : стихотворения. - Съдържа: Интимно ; Как сърцето пуска корен... ; А в душата никне песен ; Късно признание ; Изворче / Петър Динчев. Ако ме търсиш ; Пейзаж / Аглая Павлова. Като лошо промити снимки... ; За да ме забравиш, не плачи... / Захари Иванов. Вълшевство ; Присъдата / Ирина Йорданова. Пияният ; Убиецът ; Шекспириада ; Отело / Цвятко Дечев

В: Новият Пулс. - ISSN 1311-9451. - Год. 10, бр. 11 (7-27 юни 2010), с. 6-7.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234495716

Св 265
        [БЪЛГАРСКИ поети] : стихотворения. - Съдържа: Пълнолетие ; Потребност ; Отсъствие / Светозар Аврамов. Лебедовата песен на грозното пате ; Невидими пътеки ; Песничка за пустините / Марина Матеева. Болките остават ; Осъществяване / Мария Йонкова. Пробуждане ; Изповед ; Онази вечер / Ирина Йорданова. Циганче ; Каубоите ; Нощно къпане / Теодоси Антонов. Тихо време ; Дарба ; Вдъхновение / Полина Ванкова

В: Новият Пулс. - ISSN 1311-9451. - Год. 11, бр. 12 (28 юни-18 юли 2010), с. 6-7.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234595044

Св 266
ВАСИЛЕВ, Ясен Ивайлов, 1988-
        (анти)Омир ; 3001: космическа илиада ; ГЕНетика : стихотворения / Ясен Василев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 132 (12-13 юни 2010), с. 20.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1233416676

Св 267
ДИМИТРОВ, Илко Димитров, 1955-
        Когато сме далеч един от друг... : стихотворение / Илко Димитров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 22 (16-22 юни 2010), с. 1.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1233678308

Св 268
ДОНЕВА, Мария, 1974-
        Като деца пред рецитал... ; Каквото виждам е красиво... ; Подминах зайче на поляна... ; Тихи пуканки в небето... ; Тъкмо прецъфтяха сливите... : стихотворения / Мария Донева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 144 (26-27 юни 2010), с. 20.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1233449700

Св 269
ИЛИЕВА, Мариета, 1960-
        Безкрайна приказка ; На баща ми ; Равносметка I ; Среща : стихотворения / Мариета Илиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 23 (23-29 юни 2010), с. 16.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1233740260

Св 270
КОНДАКОВА, Мария Иванова, 1944-
        Червената милиция ; Аз сега съм далече, далече... ; Огнище ; Дар ; Залив ; Утеши сърцето ми, о Боже!... ; Завещание ; Усетих по сърцето си, че лятото се свършва... ; Фар : стихотворения / Мария Кондакова

В: Литературен форум. - ISSN 0861-2153. - Бр. 1 (2010), с. 8.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1233760740

Св 271
        [ЛАУРЕАТИ на фестивала "Славянска прегръдка", Варна, 2010] : стихотворения. - Съдържа: Чудоявление ; Среднощно такси ; Некролог за бяла птица ; Апел ; Носталгия във Варшава / Ивайло Балабанов, носител на Голямата награда "Летящо перо". Отговор ; Случайна любов ; Битие ; Писмо, изпратено по лебеди / Надя Попова, носителка на наградата "Летящо сребърно перо"

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 21 (17 юни 2010), с. 8.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235288292

Св 272
МАНОЛОВ, Димитър
        Виена като български чадър : стихотворение / Димитър Манолов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 21 (9-15 юни 2010), с. 14.
Стихотворението е отличено с наградата за поезия на Нац. литературен конкурс на Софийския университет и фондация "Св. Климент Охридски" на 24 май 2010 г.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1233660644

Св 273
ПАЛЕЖЕВ, Йордан Йорданов, 1940-
        Американски етюди : стихотворения / Йордан Палежев. - Съдържа: Катерицата. Бостън ; Урок по Пикасо в Йейл ; Памет ; Хляб. Сентрал парк ; Бродуей ; Внезапна гледка ; Сан Франциско. Летящите хора ; Долината. Любопитникът гущер ; Над Атлантика

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 22 (16-22 юни 2010), с. 16.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1233709540

Св 274
ПАНАЙОТОВА, Мария
        Мътни часове ; Дванайсет без петнайсет ; Девет бала гняв : стихотворения / Мария Панайотова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 21 (17 юни 2010), с. 6.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235285476

Св 275
ПАНЧОВСКА, Рада Стоянова, 1949-
        На свобода ; Дъга над пустотата ; Крадешком ; Задръстване ; Тайните. I. Думи за продан. II. Поравно ; При тази непосилно огромна вселена... ; Случка с куче ; Пледоария за грамофона ; Бездната от време ; През ключалката. I. Навик за четене. II. Тоалетни хартии. III. От автобуса през 80-те. IV. Тоалетна мода : стихотворения / Рада Панчовска

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 22 (16-22 юни 2010), с. 1, 7.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1233677796

Св 276
ПАРУШЕВ, Георги, 1950-
        Цветно е днешното време... ; Мисли за моя юбилей ; Интеграция : стихотворения / Георги Парушев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 20 (10 юни 2010), с. 8.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235106788

Св 277
ПЕТРОВ, Златозар Господинов, 1975-
        Сняг ; Хепи ; Нощ : стихотворения / Златозар Петров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 153 (5 юни 2010), с. 18.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1233340900

Св 278
РАНЧЕВ, Палми Стоянов, 1950-
        Америка : цикъл стихотворения / Палми Ранчев. - Съдържа: Часове ; Джон Ленън: черно ; По-черно ; Истински черно ; Елизабет Бишоп: посока ; Времето ; Несигурност ; Надежда ; Среща ; Първо допълнение ; Второ допълнение ; Боб Марли: новината ; Полет ; Звукът ; Появяване ; Търсене ; Разстояния ; Манхатън ; Сиво ; Куче ; Появяване ; Тя ; Полуусмивка

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 24 (30 юни-6 юли 2010), с. 15, 16.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1233755876

Св 279
РУПЕЛ, Емил Иванов, 1939-
        Пейзаж ; Алтернатива ; Самочувствие ; Полет към родината : стихотворения / Емил Рупел

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 20 (10 юни 2010), с. 5.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235101412

Св 280
        СВЕТЪТ на словото : стихотворения. - Съдържа: Символ ; Обръщение към Европа ; Хубавото време / Таньо Клисуров. Шепа родна пръст... ; Никога никъде не изчезвам... ; Все по-рядко... ; Ден подир ден угасват... ; Към изгрева вървя... / Саффет Ерен. Дъжд - 2 ; Завист ; Потребност / Ганчо Керечев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 19 (3 юни 2010), с. 5.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235087076

Св 281
        СЛАВЕЙКОВА награда, Трявна 2010 : наградени стихотворения. - Съдържа: Йога / Калоян Игнатовски. Стихотворение, което твърди, че е написано... / Петя Хайнрих. Колко прегазени кучета има... / Евгения Панчева. Finita la vita nuova / Любомир Терзиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 23 (23-29 юни 2010), с. 3.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1233714916

Св 282
СТЕФАНОВ, Димитър, 1932-
        Пътник през времето ; Птици над селото ; Двамата ; Зимен фрагмент : стихотворения / Димитър Стефанов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 126 (5-6 юни 2010), с. 20.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1233405412

Св 283
        УТОПИЯТА I : "Литературна работилница" ЛВ : стихотворения. - Съдържа: Утопия на детското гробище / Емил Христов. Утопия на книжарницата / Камелия Спасова. Утопия за племето / Станимир Панайотов. Утопия за съдилищата и затворите / Лидия Кирилова. Утопия за психиатрията / Иван Христов. Утопия на подземието / Петър Топуров. Утопия на пира: Вакханка / Андриана Спасова. В детската градина на утопията / Иван Ланджев. Утопия на кръчмата vs. Утопия на агората / Guy de July, Octavian von August. До пояс / Марин Бодаков. Утопия на градината / Николай Атанасов. Утопичен бардак / Стефан Иванов. Утопия за църква / Иван Димитров. Утопия на спорта / Яница Радева. Утопия на сладкарница / Владислав Христов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 20 (2-8 юни 2010), с. 13, 15-16.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1233625828

Св 284
        ЧЕТВЪРТИ национален конкурс за поезия на името на Биньо Иванов : наградени стихотворения. - Съдържа: Въпрос ; А аз ли?... / Методи Джонев. За кривото дърво (довчера) в Морската градина Варна / Даниела Михайлова. Човекът от часовниковата кула / Филип Кабакян

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 20 (2-8 юни 2010), с. 2.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1233658852

Св 285
ШОПОВ, Драгомир Георгиев, 1938-
        Каквото и да ми се случи... ; Сън ; Размисъл ; XXI век : стихотворения / Драгомир Шопов. Септември си отива... ; Изповед ; Испанско стихотворение : стихотворения / Иван Странджев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 22 (24 юни 2010), с. 9.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235304676

 

886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

Св 286
ГРИВНЕВ, Георги Христов, 1942-
        Сънят : разказ / Георги Гривнев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 20 (10 юни 2010), с. 9.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1235107300

Св 287
ДВОРЯНОВА, Емилия Валтер, 1958-
        Из романа "Изместване" / Емилия Дворянова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 21 (9-15 юни 2010), с. 12-13.
Откъс от ръкописа на романа

886.7-31
COBISS.BG-ID 1233660388

Св 288
ЗЛАТКОВ, Костадин, 1931-
        Сенка преко поле ; Сардаринка, Сардаринка... ; Трапезата, която няма да свърши ; Махмурлук : проза / Костадин Златков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 126 (5-6 юни 2010), с. 20.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1233406692

Св 289
КАЛО, Емил
        Йосиф : проза / Емил Кало

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 22 (24 юни 2010), с. 8.

886.7-3
COBISS.BG-ID 1235303396

Св 290
ЛЯХОВА, Весела Борисова
        Късметлия : разказ / Весела Ляхова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 23 (23-29 юни 2010), с. 16.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1233740516

Св 291
МИХАЛКОВ, Георги Илиев, 1952-
        Бела Мара : разказ / Георги Михалков

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 21 (17 юни 2010), с. 6.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1235286500

Св 292
НАЦЕВ, Станко Нацев, 1943-
        Нона и лятото : разказ / Станко Нацев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 20 (10 юни 2010), с. 4.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1235100388

Св 293
РАДОЙНОВ, Атанас Янев, 1934-
        Акварелен сюжет : разказ / Атанас Радойнов

В: Новият Пулс. - ISSN 1311-9451. - Год. 11, бр. 12 (28 юни-18 юли 2010), с. 5.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234594020

Св 294
РОШКЕВ, Стоил, 1976-
        Куц жребий в 7-ми клас : разказ / Стоил Рошкев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 23 (23-29 юни 2010), с. 1, 7.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1233710308

Св 295
СОФРОНИЕВ, Петър, 1950-
        Гальовник : разказ / Петър Софрониев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 20 (10 юни 2010), с. 8.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1235107044

Св 296
СЪБЕВ, Бранимир Димитров, 1981-
        Човекът, който обичаше Стивън Кинг : разказ / Бранимир Събев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 21 (9-15 юни 2010), с. 14.
Разказът е отличен с наградата за проза на Нац. литературен конкурс на Софийския университет и фондация "Св. Климент Охридски" на 24 май 2010 г.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1233660900

Св 297
ТЕРЗИЕВ, Антон Петров, 1977-
        Офицери и пешки : разказ / Антон Терзиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 160 (12 юни 2010), с. 20.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1233353188

Св 298
        УТОПИЯТА I : "Литературна работилница" ЛВ : проза. - Съдържа: Утопия на Universitas / ВБВ. Утопия. Театър. Влак / Моника Вакарелова. Утопия на фермата / Галина Калчева. Утопия на библиотеката / Димитър Божков. Утопия на местата за просене / Мартин Колев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 20 (2-8 юни 2010), с. 9, 14.

886.7-3
COBISS.BG-ID 1233619428

Св 299
ХРИСТОВА, Цонка Людмилова, 1959-
        В полунощ ; Игра на зарове ; Възраждане ; Фризове ; Гримаса ; Прекрояване на пространства : импресии / Цонка Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 138 (19-20 юни 2010), с. 20.

886.7-3
COBISS.BG-ID 1233434340

Св 300
ЦОНЧЕВ, Дончо Стефанов, 1933-2010
        Кумецът на моя кумец : разказ / Дончо Цончев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 144 (26-27 юни 2010), с. 20.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1233450212

 

886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

Св 301
КОНДАКОВА, Мария Иванова, 1944-
        Бягството : спомени / Мария Кондакова

В: Литературен форум. - ISSN 0861-2153. - Бр. 1 (2010), с. 13, 14.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1233770980

Св 302
КОНДАКОВА, Мария Иванова, 1944-
        За семейството ми / Мария Кондакова

В: Литературен форум. - ISSN 0861-2153. - Бр. 1 (2010), с. 1, 2.
Автобиографични бележки на писателката

886.7-94
COBISS.BG-ID 1233765092

Св 303
КОНДАКОВА, Мария Иванова, 1944-
        Спомен за Далчев / Мария Кондакова

В: Литературен форум. - ISSN 0861-2153. - Бр. 1 (2010), с. 1, 3.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1233762276

 

891.983 АЛБАНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 304
        [АЛБАНСКИ поети] : стихотворения / прев. от алб. и гръцки Ромео Чолаку, Яна Букова. - Албания и Алефът / Ромео Чолаку ; интервю на Яна Букова. - Съдържа: Константин Палеолог съветва своите посланици, 1451 г. ; Посетител в трапистки манастир разсъждава върху поезията / Ромео Чолаку. Тунел ; За акитата на сина ми ; 1969 / Арбен Дедия. Изповед в трето лице / Лулиета Лешанаку. В перспектива ; Поетът / Парид Теферичи

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 22 (16-22 юни 2010), с. 14-15.

891.983-1
COBISS.BG-ID 1233708004

 

892.4 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 305
МИХАЕЛ, Сами
        Единствено българските евреи споменаваха с любов родината си : интервю със Сами Михаел, най-четения израелски автор, пишещ на иврит / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 126 (4 юни 2010), с. 6-7.

892.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1233097188

 

894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 306
ДЬОРФИ, Акош
        Когато още ; Въпрос ; Безмълвен гледа ; Сгрешена безкрайност ; Аполон ; Лице на ангел ; Там свърши : стихотворения / Акош Дьорфи ; прев. от унг. Николай П. Бойков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 21 (9-15 юни 2010), с. 1, 16.

894.511-1
COBISS.BG-ID 1233627108

Св 307
ФЮЩ, Милан, 1888-1967
        Въображаемо с Милан Фющ / Светла Кьосева. - Прев. от унг.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 22 (16-22 юни 2010), с. 6.
Отговорите на интервюто са откъси от писма, дневници и от автобиографията на унгарския писател

894.511-3
COBISS.BG-ID 1233687012


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

Св 308
КАНДУЛКОВА, Йорданка Иванова
        Какво всъщност става? / Йорданка Кандулкова, директор на НИНКН ; разговора води Христо Буцев. - НИНКН - Национален институт за недвижимо културно наследство

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 23 (18 юни 2010), с. 6.
Интервю за необходимостта от запазване на археологическото наследство в центъра на София, във връзка с изграждането на метрополитена

904(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233853156

 

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БУКОВСКИ, Христо Димитров, 1947-
        Победителят в Смирна : 200 г. от мъченическата смърт на св. Прокопий Варненски Вж Св 12

ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Пламен Масларов (1.01.1950-8.06.2010). Сбогом, приятелю! Вж Св 202

КОЛЕВ, Богомил
        Голготата Христо Ботев : из спомените на негови съвременници Вж Св 313

КОТЪР, Холън
        Луиз Буржоа или цената на късното признание : влиятелната скулпторка почина на 98 години Вж Св 179

КРАПАЧЕВА, Искра
        Маслара си отиде с камера в ръка : в памет на режисьора Пламен Масларов Вж Св 203

НЕДЕЛЧЕВА, Цветанка Нанева
        Документи с клеймото на времето : 160 г.от рождението на поета Иван Вазов Вж Св 258

ОББОВ, Христо
        Голям общественик, надарен трибун и... никакъв администратор : 87 г. от убийството на министър-председателя Александър Стамболийски Вж Св 317

ПИСАРЕВ, Павел Николаев, 1934-
        Георги Димитров - европейски измерения : по повод 128-ата год. от неговото рождение Вж Св 318

        ПЛАМЕН Масларов си отиде в разгара на нов филм : in memoriam Вж Св 207

 

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

Св 309
ЧЕРНОКОЖЕВ, Николай Христов
        България, разказана за жени / Николай Чернокожев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 21 (9-15 юни 2010), с. 9-11.
Исторически и географски сведения за България и българите, отразени в изданието "Damen Conversations Lexikon", Leipzig, 1834-1838

930.85(497.2)
COBISS.BG-ID 1233660132

 

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

Св 310
БАКАЛОВ, Георги Петров, 1943-
        Отваряме нови врати пред изследователите на историята : интервю с Георги Бакалов - председател на Държавна агенция "Архиви" / Лъчезар Лозанов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 66, бр. 92 (18 юни 2010), с. 12.

930.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1233345764

 

940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

Св 311
ХРИСТОВА, Зорница
        Удоволствието да следваш ясен ум : размисли след превода на книгата на Тони Джуд "След войната: историята на Европа след 1945 г." / Зорница Христова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 23 (18 юни 2010), с. 5.

940.55
COBISS.BG-ID 1233846500

 

941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

ПИСАРЕВ, Павел Николаев, 1934-
        Споровете на Георги Димитров със Сталин : героят от Лайпциг невинаги е бил съгласен с "великия вожд" и винаги е търсел най-доброто за България Вж Св 319

Св 312
ХЕЛБЕК, Йохен
        Идеология на всекидневието: животът по времето на сталинизма / Йохен Хелбек ; прев. от англ. Камен Костов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 23 (18 юни 2010), с. 10-11.
Въздействие на комунистическата идеология върху живота на индивидите в периода на сталинското управление, въз основа на дневника на Степан Подлубни

947
316.334.3(470)(091)
COBISS.BG-ID 1233855460

 

949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на XVIII В. – 1878 Г.)

Св 313
КОЛЕВ, Богомил
        Голготата Христо Ботев : из спомените на негови съвременници / Богомил Колев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 123 (2 юни 2010), с. 14.

949.72.042.22(092)
92 Ботев, Х.
COBISS.BG-ID 1233401316

Св 314
ЦЕКОВ, Христо
        Неописуемо е усещането да дописваш биографията на Левски / Христо Цеков ; Юлия Кулинска

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 102 (2 юни 2010), с. 17.
Интервю с писателя и журналиста по повод допълненото изд. на книгата му "Димитър Ценович - Касиерът на БРЦК"

949.72.042.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1233200356

 

949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

Св 315
ВАСИЛЕВ, Йордан Асенов, 1935-
        Младост и вдъхновение, старост и мъдрост : Симеон Радев (1879-1967) : 100 г. от появата на "Строители на съвременна България" / Йордан Василев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 22 (16-22 юни 2010), с. 5.

949.72.05
COBISS.BG-ID 1233686244

Св 316
ГЪРДЕВ, Борислав
        50 години от смъртта на Георги Кьосеиванов / Борислав Гърдев

В: Про & Анти. - ISSN 1312-255X. - Год. 20, 23 (21-27 юни 2010), с. 4.

949.72.05(092)
COBISS.BG-ID 1232612068

Св 317
ОББОВ, Христо
        Голям общественик, надарен трибун и... никакъв администратор : 87 г. от убийството на министър-председателя Александър Стамболийски / Христо Оббов ; Христо Буковски

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 111 (15 юни 2010), с. 8, 17.
Среща и разговор с Христо Оббов през 1990 г.

949.72.05(092)
92 Стамболийски, А.
COBISS.BG-ID 1233209316

Св 318
ПИСАРЕВ, Павел Николаев, 1934-
        Георги Димитров - европейски измерения : по повод 128-ата год. от неговото рождение / Павел Писарев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 136 (17 юни 2010), с. 11.

949.72.05/.06(092)
329(497.2)БКП(092)
92 Димитров, Г.
COBISS.BG-ID 1233430244

Св 319
ПИСАРЕВ, Павел Николаев, 1934-
        Споровете на Георги Димитров със Сталин : героят от Лайпциг невинаги е бил съгласен с "великия вожд" и винаги е търсел най-доброто за България / Павел Писарев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 113 (17 юни 2010), с. 8.

949.72.053
947
COBISS.BG-ID 1233226212

Св 320
ХАНДЖИЕВ, Радко
        Кой уби майор Томпсън : 66 г. от екзекуцията на британския офицер антифашист в България / Радко Ханджиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 141 (23 юни 2010), с. 20.

949.72.053.2
COBISS.BG-ID 1233447140