ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 61, 2012, бр. 9

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Румяна Николова

Съставители: Анелия Иванова, Дора Деведжиева, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2012/9 Св 1
ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Баста на чалгата и художествените мутанти : целта ни е да популяризираме българската литература и изкуство, стойностните творци и творби, казва директорът на издателство "Захарий Стоянов" за предстоящите културни празници "Албена 2012" / Иван Гранитски ; Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 214 (15-16 септ. 2012), с. 21.
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246110180

БС 2012/9 Св 2
РАШИДОВ, Вежди Летифов, 1951-
        Светът не се върти около нас : интервю с министъра на културата Вежди Рашидов / Албена Атанасова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7056 (14 септ. 2012), с. 15.
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246093540


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2012/9 Св 3
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        БАН и СУ напредват в световните класации : международният рейтинг Webometrics нарежда нашата академия на 97-мо място сред 7530 научни организации в света, а Алма матер е 749-а сред 12 000 вузове / Велиана Христова. - СУ - Софийски университет

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 222 (25 септ. 2012), с. 13.
061.12(497.2)
378(497.2)
COBISS.BG-ID 1246184164


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

ДУФАРИ, Лина
        Писмо до карикатурата Вж Св 6


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

БС 2012/9 Св 4
ХАДЖИНИКОЛОВ, Димитър Веселинов, 1953-
        Северна приказка : скандинавския социален модел на управление / Димитър Хаджиниколов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 205 (3 септ. 2012), с. 9, 12.
308(48)
COBISS.BG-ID 1245973732


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2012/9 Св 5
ДИЧЕВ, Ивайло Стефанов, 1955-
        Интернет може да обърка изборите : с професор Ивайло Дичев разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 265 (29 септ. 2012), с. 16-17.
316.32:681.324(047.53)
COBISS.BG-ID 1246226916

БС 2012/9 Св 6
ДУФАРИ, Лина
        Писмо до карикатурата / Лина Дуфари. - Прев. от фр. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 32 (28 септ. 2012), с. 11.
Отворено писмо до редакционния директор на френския сатиричен седмичник "Шарли Ебдо", поместил карикатури на пророка Мохамед
316.77(44)
07(44):179.1
COBISS.BG-ID 1246380004

БС 2012/9 Св 7
ЖЕЛЯЗКОВА, Антонина Любомирова, 1952-
        Тъничката нишка на доверието : разговор с Антонина Желязкова / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 30 (14 септ. 2012), с. 10-11.
Дейността на Международния център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия във връзка с неговата 20 годишнина
316.347.2(497.2)(047.53)
323.15(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246252772

БС 2012/9 Св 8
КРЪСТЕВ, Иван, 1965-
        Политологът Иван Кръстев: Икономическата криза превърна социалната сигурност в основна ценност за младото поколение / интервюто взе Йово Николов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 36 (6-14 септ. 2012), с. 20-21.
316.346.32(047.53)
COBISS.BG-ID 1246497508

БС 2012/9 Св 9
МАРКОВСКИ, Вени Миланов, 1968-
        Интернет сега е в по-голяма опасност, отколкото с ACTA : интервю с Вени Марковски, председател на "Интернет общество - България" / Генка Маркова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 255 (19 септ. 2012), с. 16.
316.32:681.324(047.53)
COBISS.BG-ID 1246143204

БС 2012/9 Св 10
ПЕТРОВА, Силвия
        Политикът като лайфстайл икона / Силвия Петрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 32 (28 септ. 2012), с. 5.
Представяне на политическите фигури в България чрез личните им истории и задълбочаване на проблемите в българската медийна среда
Текстът е част от проект "Застрашените свобода и плурализъм на медиите. Диагностика и решения" на фондация "Медийна демокрация"
316.77(497.2)
COBISS.BG-ID 1246357732

БС 2012/9 Св 11
ТЕРЗИЕВ, Светослав Стефанов
        Бонжур, деца! Имате нов учител по френски обноски : Париж ни бута към международна изолация заради "дискриминация на ромите", каквато ни уреди Турция заради "възродителния процес" на мюсюлманите / Светослав Терзиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 212 (14 септ. 2012), с. 9, 10.
Проблеми на интеграцията на ромите в страните от Европейския съюз
316.347.2(4=914.99)
323.1(4=914.99)
COBISS.BG-ID 1246088676

БС 2012/9 Св 12
ХРИСТОВ, Иво, 1970-
        Въпросът не е има ли го, а дали е възможно / Иво Христов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 251 (15 септ. 2012), с. 14.
По повод дискусиите за гражданско общество в България
316.32(497.2)
COBISS.BG-ID 1246110948


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

ЖЕЛЯЗКОВА, Антонина Любомирова, 1952-
        Тъничката нишка на доверието : разговор с Антонина Желязкова Вж Св 7

БС 2012/9 Св 13
ИВАНЧЕВА, Мария
        Загубената кауза? : протестите срещу "Закона за горите" и общите блага / Мария Иванчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 31 (21 септ. 2012), с. 10.
323.23(497.2)
COBISS.BG-ID 1246267876

МЮМЮН, Назми, 1950-
        БСП започва сериозно работа с изселниците в Турция : интервю с Назми Мюмюн, член на Националния съвет на социалистическата партия и ръководител на група за работа с изселническите организации и Народно-републиканската партия (CHP) в Турция Вж Св 52

БС 2012/9 Св 14
ОВЧАРОВ, Румен Стоянов, 1952-
        При ГЕРБ газът скочи двойно : с депутата от БСП Румен Овчаров разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 246 (10 септ. 2012), с. 16-17.
323(497.2)(047.53)
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1246011876

ТЕРЗИЕВ, Светослав Стефанов
        Бонжур, деца! Имате нов учител по френски обноски : Париж ни бута към международна изолация заради "дискриминация на ромите", каквато ни уреди Турция заради "възродителния процес" на мюсюлманите Вж Св 11

БС 2012/9 Св 15
ЧУКОВ, Владимир Стефанов, 1960-
        Арабската пролет се смени от есен на търсещи реванш крайни радикали : интервю с проф. Владимир Чуков, арабист / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 218 (19 септ. 2012), с. 6-7.
323.26(5/6=927)
COBISS.BG-ID 1246143460


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2012/9 Св 16
КАЛИНОВ, Красимир Бойчев, 1952-
        Не сме готови за електронно гласуване през 2012 г. : интервю с Красимир Калинов, член на ЦИК / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4607 (28 септ. 2012), с. 14-15.
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246220772


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

ГАВРИЛОВ, Любомир
        Имат ли права "външните" българи? : разговор с проф. Любомир Гаврилов Вж Св 82


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2012/9 Св 17
АЛНУЕЙМИ, Мохамед бен Али
        Дадохме $200 млн. за български проекти / Мохамед бен Али Алнуейми ; Любомир Михайлов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7062 (20 септ. 2012), с. 28.
Интервю с посланика на Катар в България
327(536.4:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246153188

БС 2012/9 Св 18
АНДРЕЕВ, Тодор Георгиев
        Призракът на "Голямата игра" изплува в Каспийско море / Тодор Андреев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 221 (24 септ. 2012), с. 12-13.
Енергоресурсите в Каспийския регион като геополитически фактор
327:911.3(575)
COBISS.BG-ID 1246178788

БС 2012/9 Св 19
БОЧАРОВ, Петко Димитров, 1919-
        Призраци в Озмузкия проток : в действията около пролива, сиреч в ударната мощ на въздушно-морската формация, участват 25 държави / Петко Бочаров

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 224 (26 септ. 2012), с. 8.
Геополитически интереси и положението в Близкия Изток
327:911.3(5-11)
COBISS.BG-ID 1246196964

БС 2012/9 Св 20
ВАСИЛЕВ, Илиян, 1956-
        Най-силният ни ход срещу "Газпром" е местният добив на газ : договорите с руския газов гигант трябва да станат публични : интервю с Илиян Василев, експерт по енергийна сигурност / Генка Маркова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 254 (18 септ. 2012), с. 16.
327(497.2:470)(047.53)
339.9:620.9(497.2:470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246123492

ВИГЕНИН, Кристиан, 1975-
        В Европа познават Станишев и залагат на силните му страни Вж Св 42

БС 2012/9 Св 21
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Тази дяволски трудна страна : отношенията между България и Македония изглеждат блокирани. За да имат шанс, фокусът трябва да е върху настоящето, не върху миналото / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 37 (15-21 септ. 2012), с. 16-17.
327(497.2:497.17)
COBISS.BG-ID 1246503652

БС 2012/9 Св 22
ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        Еврокомисарят по кризи и бедствия Кристалина Георгиева: Кризата в Сирия заплашва Ливан и Йордания / интервюто взе Красимир Янков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 35 (1-5 септ. 2012), с. 27.
327(5-011)(047.53)
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1246496484

БС 2012/9 Св 23
ГУО, Йеджоу
        Един цялостен преглед и задълбочен анализ върху перспективите в отношенията между Китай и ЕС : на 20 септември в Брюксел се състоя 15-ата среща на върха Китай - ЕС / Гуо Йеджоу

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 222 (26 септ. 2012), с. 16.
327(510:4-6)
COBISS.BG-ID 1246196452

БС 2012/9 Св 24
ГУО, Йеджоу
        Китай обръща поглед към Източна Европа / Гуо Йеджоу

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7052 (10 септ. 2012), с. 27.
327(510:4-11)
COBISS.BG-ID 1246011620

БС 2012/9 Св 25
ДИМИТРОВ, Доброслав Дилянов, 1978-
        Позицията на Холандия за Шенген е разочароваща : интервю с Доброслав Димитров, председател на Комисията по външна политика и отбрана в НС / Мина Маринова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4597 (18 септ. 2012), с. 14-15.
327(497.2)(047.53)
355.02(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246127076

БС 2012/9 Св 26
ДУШЕВ, Марин
        Дракон в преход : китайската политика се готви за промяна. Икономиката също / Марин Душев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 38 (22-28 септ. 2012), с. 28-29.
327(510)
338(510)
COBISS.BG-ID 1246510308

ДУШЕВ, Марин
        През един океан разстояние : въпреки всичко ЕС и САЩ продължават да гледат в една посока и да споделят общи проблеми Вж Св 70

ЙОНЧЕВ, Димитър Трендафилов, 1944-
        Законът стабилизира полето на сигурността Вж Св 88

БС 2012/9 Св 27
ЙОТОВА, Илияна
        Раздават се проекти на приближени фирми : Илияна Йотова, евродепутат от БСП, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 39 (28 септ.-5 окт. 2012), с. 14.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1246356708

БС 2012/9 Св 28
КОВАЧЕВ, Андрей, 1967-
        Страхът от истината в Скопие е огромен : ЕС трябва да помогне на историческите рани на Балканите да заздравеят : интервю с Андрей Ковачев, евродепутат / Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 36 (5 септ. 2012), с. 6.
По повод организираната в Брюксел изложба със страробългарски книги и документи, представени като македонски
327(497)(047.53)
327.7:061.1EС(047.53)
COBISS.BG-ID 1246002404

БС 2012/9 Св 29
МАЛИНОВ, Светослав Христов, 1968-
        Европа върви към по-дълбока интеграция : Светослав Малинов, евродепутат от ДСБ, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 37 (14-21 септ. 2012), с. 14.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1246341604

БС 2012/9 Св 30
МИНЧЕВ, Огнян Димитров, 1958-
        Русия иска пак да сме нейни : с политолога Огнян Минчев разговаря Веселин Стойнев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 257 (21 септ. 2012), с. 16-17.
Интервю по повод енергийната политика на България и отношенията с Русия
327(497.2:470)(047.53)
339.9:620.9(497.2:470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246162916

БС 2012/9 Св 31
НИБЛЕТ, Робин, 1961-
        Мит Ромни ще е по-агресивен : с д-р Робин Ниблет, директор на Чатъм хаус, [британския Кралски институт за международни отношения], разговаря Николай Петров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 248 (12 септ. 2012), с. 16-17, 19.
327(047.53)
COBISS.BG-ID 1246040804

БС 2012/9 Св 32
СХОЯН, Арсен
        Където и да се намира арменецът, първо строи черква, а после училище : интервю с Арсен Схоян, посланик на Армения у нас / Зорница Илиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 217 (18 септ. 2012), с. 6-7.
327(479.25:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246124260

БС 2012/9 Св 33
УОРЛИК, Джеймс, 1955-
        Борисов е уникален като Рейгън : с Джеймс Уорлик, досегашен посланик на САЩ у нас, разговаря Деян Йотов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 250 (14 септ. 2012), с. 16-17.
327(73:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246089956

БС 2012/9 Св 34
УОРЛИК, Джеймс, 1955-
        България е добре поставена и ще дръпне напред : интервю с Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в България / Васил С. Сотиров

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 248 (12 септ. 2012), с. 13, 25.
327(73:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246042340


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2012/9 Св 35
ДУШЕВ, Марин
        Новата звезда на Арабската пролет : египетският президент Мохамед Мурси е изненадващо уверен както вътре в страната, така и в Близкия изток / Марин Душев, Красимир Янков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 36 (1-5 септ. 2012), с. 26-27.
328(620)
COBISS.BG-ID 1246499300

БС 2012/9 Св 36
ЕФТИМОВА, Ваня
        Кандидат СЕО-то на Америка : като вече официална номинация за президент на Републиканската партия Мит Ромни има шанс да рестартира кампанията си / Ваня Ефтимова. - CEO - Chief executive officer


В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 35 (1-5 септ. 2012), с. 22-23.
328(73)
COBISS.BG-ID 1246493412

БС 2012/9 Св 37
МИХАЙЛОВ, Николай, 1946-
        При Борисов на мода е страхът : с д-р Николай Михайлов, психиатър и бивш депутат от десницата, разговаря Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 238 (1 септ. 2012), с. 16-17.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245977316

БС 2012/9 Св 38
РАДЕВ, Емил Йорданов, 1971-
        Прозрачният избор на ВСС гарантира съдебната реформа : интервю с Емил Радев, депутат от ГЕРБ, член на правната комисия в НС / Петър Иванов. - ВСС - Висш съдебен съвет

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4606 (27 септ. 2012), с. 14-15.
328.34(497.2)(047.53)
347.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246205924

БС 2012/9 Св 39
СТОЯНОВ, Петър Стефанов, 1952-
        "Героите" на българския комунизъм искат да са герои и днес - мъчително е : раболепието на някои нашенски "русофили" разсмива и руските им приятели : интервю с Петър Стоянов, президент (1997-2002) на България / Юри Велев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 255 (19 септ. 2012), с. 13, 15.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246142692

БС 2012/9 Св 40
ЦАЧЕВА, Цецка, 1958-
        Не таван, а работещ пазар укротява цените / Цецка Цачева ; Йова Апостолова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7047 (4 септ. 2012), с. 15.
Интервю с председателя на парламента по повод началото на есенната сесия
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245989348


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2012/9 Св 41
АСЛАНОВ, Юрий, 1951-
        БСП охладня към ДПС - то често оставя впечатление, че подкрепя ГЕРБ : интерес от референдума за "Белене" имат двете големи партии : интервю с Юрий Асланов, социолог, член на НС на БСП / Юри Велев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 247 (11 септ. 2012), с. 13.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246029284

БС 2012/9 Св 42
ВИГЕНИН, Кристиан, 1975-
        В Европа познават Станишев и залагат на силните му страни / Кристиан Вигенин ; Александър Симов. - ПЕС - Партия на европейските социалисти

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 216 (18 септ. 2012), с. 11.
Интервю с евродепутата по повод кандидатурата на Сергей Станишев за председател на ПЕС
329(497.2)БСП(047.53)
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1246125796

БС 2012/9 Св 43
ГЛАВЧЕВ, Димитър Борисов, 1963-
        Скокът на пенсиите не е предизборен ход : интервю с Димитър Главчев, заместник-председател на ПГ на ГЕРБ / Петър Иванов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4583 (3 септ. 2012), с. 14-15.
329(497.2)ГЕРБ(047.53)
COBISS.BG-ID 1245974756

БС 2012/9 Св 44
ГЪЛЪБОВ, Антоний Найденов, 1964-
        ГЕРБ с най-много гласове и на следващите избори : интервю с Антоний Гълъбов, социолог / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4476 (17 май 2012), с. 14-15.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246015204

БС 2012/9 Св 45
ДАЛ, Касим Исмаил, 1962-
        Не се боря за стола в политиката : с независимия депутат Касим Дал разговаря Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 263 (27 септ. 2012), с. 16-17.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246212836

БС 2012/9 Св 46
ДИМИТРОВ, Мартин Димитров, 1977-
        Десницата ще има поне още една възможност : Мартин Димитров, съпредседател на Синята коалиция, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 38 (21-28 септ. 2012), с. 14.
329(497.2)Синята коалиция(047.53)
COBISS.BG-ID 1246347236

БС 2012/9 Св 47
ДЪЛБОКОВ, Сава Атанасов, 1919-
        В обединението е спасението : по повод 70 години от създаването на ОФ / Сава Дълбоков. - ОФ - Отечествен фронт

В: Дума. - ISSN 0861-1343
Год. 22, бр. 206 (4 септ. 2012), с. 21.
Год. 22, бр. 207 (5 септ. 2012), с. 20.
329.7(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1246001380

БС 2012/9 Св 48
ЕЛКОВА, Людмила, 1973-
        Явно не сме съвсем пазарна икономика : интервю с Людмила Елкова секретар на Националния съвет на "България на гражданите" / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 240 (3 септ. 2012), с. 13.
329(497.2)"България на гражданите"(047.53)
COBISS.BG-ID 1245970660

БС 2012/9 Св 49
ЗЛАТЕВА, Деница, 1975-
        Позицията на Станишев в ПЕС дава нови възможности на България : интервю с Деница Златева, член на ИБ на БСП, вицепрезидент на Социалистическия интернационал на жените / Александър Симов. - ПЕС - Партия на европейските социалисти

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 216 (18 септ. 2012), с. 11.
По повод кандидатурата на Сергей Станишев за председател на ПЕС
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1246207460

БС 2012/9 Св 50
КАЛОНКИН, Марин Нанков, 1931-
        Отечественият фронт и спасяването на България : в Париж през 1947 г. бе подписан първият следвоенен договор, който не отне родна територия / Марин Калонкин

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 211 (12 септ. 2012), с. 20.
329.7(497.2)(091)
949.72.063
COBISS.BG-ID 1246045156

БС 2012/9 Св 51
КАРАКАЧАНОВ, Красимир Дончев, 1965-
        Патриотичното пространство е "колкото капи, толкова и капитани" : не виждам нищо лошо в коалициите, казва лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов : интервю / Венелина Ангелова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 218 (21 септ. 2012), с. 9-10.
329(497.2)ВМРО(047.53)
COBISS.BG-ID 1246159332

БС 2012/9 Св 52
МЮМЮН, Назми, 1950-
        БСП започва сериозно работа с изселниците в Турция : интервю с Назми Мюмюн, член на Националния съвет на социалистическата партия и ръководител на група за работа с изселническите организации и Народно-републиканската партия (CHP) в Турция / Александър Симов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 222 (25 септ. 2012), с. 11, 14.
329(497.2)БСП(047.53)
323.1(497.2=943.5)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246183908

ОВЧАРОВ, Румен Стоянов, 1952-
        При ГЕРБ газът скочи двойно : с депутата от БСП Румен Овчаров разговаря Красина Кръстева Вж Св 14

БС 2012/9 Св 53
СИДЕРОВ, Волен Николов, 1956-
        Разни кукувици крадат "Атака" : интервю / Волен Сидеров ; Биляна Веселинова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7068 (26 септ. 2012), с. 15.
По повод започналите разговори за изграждане на широка патриотична коалиция с участието на ВМРО, "Атака" и други националистически формации
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246195940

БС 2012/9 Св 54
СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        Цел N 1 на БСП - без нов мандат за ГЕРБ : с лидера на БСП Сергей Станишев разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 261 (25 септ. 2012), с. 12-13.
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1246183652

БС 2012/9 Св 55
СТОЙНЕВ, Драгомир Велков, 1976-
        БСП няма да подстрекава хората към бунтове : интервю с председателя на социалната комисия в НС Драгомир Стойнев / Венелина Ангелова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 204 (3 септ. 2012), с. 11.
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1245977060

БС 2012/9 Св 56
ТАРАСОВ, Александър Николаевич, 1958-
        Пуситата и левичките: любовта не пита / Александър Тарасов ; прев. от рус. София Бранц

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 32 (28 септ. 2012), с. 10-11.
Политическото "ляво пространство" в Русия
329.14(470)
COBISS.BG-ID 1246376420

БС 2012/9 Св 57
ТОДОРОВ, Антоний Тодоров, 1957-
        Чувалът с възможни политически грешки е огромен : интервю с политолога Антоний Тодоров / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 206 (4 септ. 2012), с. 6-7.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245988068

БС 2012/9 Св 58
ТОНЧЕВ, Васил, 1955-
        Борисов трудно ще повтори изборното чудо : ако Станишев стане и президент на ПЕС, това ще освободи място за нови лица в БСП, които ще се борят за изпълнителната власт : интервю с Васил Тончев, социолог / Любен Обретенов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 216 (19 септ. 2012), с. 9-10.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246141412

ХАНДЖИЕВ, Радко, 1944-
        Емил, Победителят... : 100 години от рождението на Емил Шекерджийски Вж Св 175

БС 2012/9 Св 59
ШОПОВ, Владимир, 1970-
        В България няма невъзможни коалиции : Владимир Шопов, политолог, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 36 (7-14 септ. 2012), с. 13, 14.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246336996


330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ

БС 2012/9 Св 60
ГАНЕВ, Георги Йорданов, 1967-
        За държавите, дълговете и домакините : или защо днешните икономисти често грешат, когато ползват мисли на Кейнс / Георги Ганев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 35 (20-21 септ. 2012), с. 20-21.
330.83
COBISS.BG-ID 1246490084


331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
Вж и 311; 349; 351; 613; 614; 658

БС 2012/9 Св 61
МЛАДЕНОВ, Тотю Младенов, 1964-
        Не очаквам срив на пазара на труда : с министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов разговаря Мишел Гутсузян

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 241 (4 септ. 2012), с. 16-17.
331(497.2)(047.53)
364(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245989604


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2012/9 Св 62
ДЕНИЗОВА, Вера
        Още правила за всички / Вера Денизова, Огнян Георгиев, Бисера Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 39 (29 септ.-5 окт. 2012), с. 16-17.
Някои ограничения за публичните финанси
336.1/.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1247050468

БС 2012/9 Св 63
ИЛИЕВ, Петър
        Европейската комисия бърза с единния надзор. Меркел: "ЕЦБ не може да надзирава всичко и всички" / Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 37 (14-21 септ. 2012), с. 6.
336.71(4-6)
339.73(4)
COBISS.BG-ID 1246339556

БС 2012/9 Св 64
НАТОВ, Евгений
        Банковите акции се върнаха на сцената / Евгений Натов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 37 (14-21 септ. 2012), с. 10.
336.76(497.2)
COBISS.BG-ID 1246340836

БС 2012/9 Св 65
СТОЯНОВА, Менда, 1956-
        Планираме повече средства за здравеопазване и социални дейности : единната сметка за плащания към хазната тръгва догодина : интервю с Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия в парламента / Дарина Кахраманова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4603 (24 септ. 2012), с. 14-15.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246177764


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2012/9 Св 66
АНГЕЛОВ, Иван, 1934-
        Колко конкурентоспособна е нашата икономика : ако продължава сегашната тесногръда икономическа политика, не ни чака нищо добро / Иван Ангелов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 225 (28 септ. 2012), с. 22.
338.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1246220260

БС 2012/9 Св 67
АНГЕЛОВ, Иван, 1934-
        Стиглиц за ограничителната икономическа политика / Иван Ангелов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 206 (4 септ. 2012), с. 14.
По повод статията на Джоузеф Стиглиц "След ограниченията" (After Austerity), Project Syndicate (7 май 2012)
338.2
COBISS.BG-ID 1245987300

БС 2012/9 Св 68
ГЕЛБРАЙТ, Джеймс Кенет, 1952-
        Голямото неравенство в доходите дестабилизира обществото : известният икономист Джеймс Гелбрайт специално за в. "Новинар / интервю на Бойчо Дамянов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 222 (24 септ. 2012), с. 6-7.
338(047.53)
COBISS.BG-ID 1246173668

БС 2012/9 Св 69
ДОБРЕВ, Делян Александров, 1978-
        Надявам се Русия да не ни притиска за газа с "Белене" : интервю с Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма / Марияна Бойкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 249 (13 септ. 2012), с. 13.
338(497.2)(047.53)
620.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246068964

ДУШЕВ, Марин
        Дракон в преход : китайската политика се готви за промяна. Икономиката също Вж Св 26

БС 2012/9 Св 70
ДУШЕВ, Марин
        През един океан разстояние : въпреки всичко ЕС и САЩ продължават да гледат в една посока и да споделят общи проблеми / Марин Душев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 37 (15-21 септ. 2012), с. 30.
338(73:4-6)
327(73:4-6)
COBISS.BG-ID 1246503908

БС 2012/9 Св 71
        КРАЯТ на старите ленти / Илин Станев ... [и др.]. - Други авт.: Бисера Станева, Радостина Маркова, Калина Горанова, Огнян Георгиев. - Съдържа: Големите проекти се забързаха почти до нормална скорост. Това е повод за повече планиране, не за национална радост ; Линии доникъде : жп проекти ; Между два бряга : Дунав мост 2 ; Магистрални десетилетки ; Технология на мечтите : [проектът за технологичен парк в София]

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 35 (1-5 септ. 2012), с. 8-12.
338.49(497.2)
COBISS.BG-ID 1246485732

БС 2012/9 Св 72
НАЙДЕНОВ, Мирослав Христофоров, 1968-
        Наливаме милиони, за да омекотим скока на храните : интервю с Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните / Тихомир Тончев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 250 (14 септ. 2012), с. 13.
338.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246089188

БС 2012/9 Св 73
СТАНЕВ, Илин
        Енергийният шлем на ГЕРБ : правителството обяви тази седмица пренареждането на картите на българската енергийна политика / Илин Станев. - Съдържа и: Изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Михаил Андонов: Не искаме АЕЦ "Белене" 2 / интервюто взе Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 35 (1-5 септ. 2012), с. 13-15.
338.2:620.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246488548

БС 2012/9 Св 74
СТАНЕВА, Марина
        Криза, помощи и сепаратизъм : разкъсвана от протести и искания за независимост, Испания е все по-близо до вземането на помощи / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 39 (29 септ.-5 окт. 2012), с. 26-27.
338(45)
COBISS.BG-ID 1247050724

БС 2012/9 Св 75
СТАНЧЕВ, Красен Стефанов, 1955-
        Живков и икономиката на днешна България / Красен Станчев. - Продълж. от бр. 249 (13 септ. 2012)

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 255 (19 септ. 2012), с. 15.
Анализ на процесите в икономическото развитие на страната от времето на управлението на Тодор Живков и БКП до днес
338(497.2)
COBISS.BG-ID 1246142948

БС 2012/9 Св 76
СТАНЧЕВ, Красен Стефанов, 1955-
        Живков и икономиката на днешна България / Красен Станчев. - Следва

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067
Год. 22, бр. 247 (11 септ. 2012), с. 11, 14.
Год. 22, бр. 248 (12 септ. 2012), с. 14.
Год. 22, бр. 249 (13 септ. 2012), с. 18.
Анализ на процесите в икономическото развитие на страната от времето на управлението на Тодор Живков и БКП до днес
338(497.2)
COBISS.BG-ID 1246028516

БС 2012/9 Св 77
ХАБЕРМАС, Юрген, 1929-
        Европа, повече от всякога / Юрген Хабермас, Петер Бофингер, Юлиян Нида-Рюмелин. - Прев. от фр. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 30 (14 септ. 2012), с. 11.
Кризата в Евросъюза и стратегии за справяне с нея
338.22(4-6)
COBISS.BG-ID 1246255844


339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Вж и 336

ИЛИЕВ, Петър
        Европейската комисия бърза с единния надзор. Меркел: "ЕЦБ не може да надзирава всичко и всички" Вж Св 63

БС 2012/9 Св 78
СЛАВОВА, Цветанка
        ЕЦБ финансира богатите / Цветанка Славова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 39 (29 септ.-5 окт. 2012), с. 8.
339.732
COBISS.BG-ID 1246352868

БС 2012/9 Св 79
СТОЯНОВ, Николай
        Един банкер ще ги владее : проектът на еврокомисията да прехвърли надзора над банките в еврозоната към ЕЦБ превръща Марио Драги в най-влиятелния човек в съюза ; Регулатор по желание : правителството трябва да прецени дали да се присъедини към единния банков надзор, или да остави контрола в ръцете на БНБ / Николай Стоянов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 37 (1-5 септ. 2012), с. 8-12.
339.732(4-6)
COBISS.BG-ID 1246502116


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ВАСИЛЕВ, Илиян, 1956-
        Най-силният ни ход срещу "Газпром" е местният добив на газ : договорите с руския газов гигант трябва да станат публични : интервю с Илиян Василев, експерт по енергийна сигурност Вж Св 20

БС 2012/9 Св 80
ГАБРИЕЛ, Мария Иванова, 1979-
        30% повече европари за земеделие : с евродепутатката от ГЕРБ Мария Габриел разговаря Цветелина Йорданова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 262 (26 септ. 2012), с. 14-17.
339.96:63(4-6:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246196196

БС 2012/9 Св 81
        ИЗМАМНИЯТ уют на европейските пари : как прекалената зависимост от фондовете е вредна за българската икономика / Огнян Георгиев ... [и др.]. - Други авт.: Вера Денизова, Зорница Стоилова, Радостина Маркова, Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 38 (22-28 септ. 2012), с. 8-12.
339.923:061.1ЕС:338(497.2)
COBISS.BG-ID 1246507492

МИНЧЕВ, Огнян Димитров, 1958-
        Русия иска пак да сме нейни : с политолога Огнян Минчев разговаря Веселин Стойнев Вж Св 30


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2012/9 Св 82
ГАВРИЛОВ, Любомир
        Имат ли права "външните" българи? : разговор с проф. Любомир Гаврилов / Мариана Христова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 31 (21 септ. 2012), с. 11.
Дейността на Обществените съвети на българите в чужбина
342.7(100=867)(047.53)
325.25(100=867)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246274532


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2012/9 Св 83
БОСЕВ, Росен
        Обединението прави ВСС : след задкулисни договори парламентът избра последните 11 членове в кадровия орган на съдебната власт. Какво следва / Росен Босев. - ВСС - Висш съдебен съвет

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 39 (29 септ.-5 окт. 2012), с. 14-15.
347.97/.99(497.2)
COBISS.BG-ID 1247049444

БС 2012/9 Св 84
КОЛЕВ, Георги, 1966-
        Нов съд да гледа делата за обществени поръчки : интервю с Георги Колев, председател на Върховния административен съд / Силвия Гурмева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 261 (25 септ. 2012), с. 13.
347.97/.99(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246183396

РАДЕВ, Емил Йорданов, 1971-
        Прозрачният избор на ВСС гарантира съдебната реформа : интервю с Емил Радев, депутат от ГЕРБ, член на правната комисия в НС Вж Св 38


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2012/9 Св 85
КОЛЕВ, Александър
        Късата законодателна писта към скритата диктатура / Александър Колев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 216 (19 септ. 2012), с. 13-14.
По повод пакета проектозакони за специалните служби
351.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1246141924

БС 2012/9 Св 86
НИКОЛОВА, Елеонора Николаева, 1950-
        Електронните обществени поръчки ще осигурят прозрачност и обективност : интервю с Елеонора Николова, заместник-директор на Център за превенция и предотвратяване на корупцията към Министерския съвет / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 216 (17 септ. 2012), с. 6-7.
351.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246105572

БС 2012/9 Св 87
СЕМОВА-Колева, Габриела
        "За нуждите на обществото" / Габриела Семова-Колева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 30 (14 септ. 2012), с. 3.
Коментар върху предложените текстове за изменение в "Закона за културното наследство"
351.85:904(497.2)
COBISS.BG-ID 1246242276


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

ДИМИТРОВ, Доброслав Дилянов, 1978-
        Позицията на Холандия за Шенген е разочароваща : интервю с Доброслав Димитров, председател на Комисията по външна политика и отбрана в НС Вж Св 25

БС 2012/9 Св 88
ЙОНЧЕВ, Димитър Трендафилов, 1944-
        Законът стабилизира полето на сигурността / Димитър Йончев

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 39 (28 септ. 2012), с. 11.
Мнение на експерта по национална и международна сигурност относно проектозакона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност на Република България
355.02(497.2)
327(497.2)
COBISS.BG-ID 1246221540


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

МЛАДЕНОВ, Тотю Младенов, 1964-
        Не очаквам срив на пазара на труда : с министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов разговаря Мишел Гутсузян Вж Св 61

БС 2012/9 Св 89
ЯКОВЕНКО, Нана
        Пенсии по азиатски / Нана Яковенко. - Прев. от рус. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 31 (21 септ. 2012), с. 11.
Пенсионните системи в Азия
368.43(5)
COBISS.BG-ID 1246275300


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2012/9 Св 90
ВАСИЛЕВА, Светла
        Българските студенти в чужбина - нужни, но само на думи / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 206 (4 септ. 2012), с. 16.
378.18(87=867)
COBISS.BG-ID 1245987556

БС 2012/9 Св 91
ДОЙНОВ, Пламен Иванов, 1969-
        Езикът на омразата. Словото на любовта : едно (недо)изговорено академично слово / Пламен Дойнов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 29 (19-25 септ. 2012), с. 3, 6.
Словото е произнесено на 23 май 2012 в аулата на Нов български университет по повод празника на славянската писменост, българската просвета и култура
378.4(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1246272228

ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        БАН и СУ напредват в световните класации : международният рейтинг Webometrics нарежда нашата академия на 97-мо място сред 7530 научни организации в света, а Алма матер е 749-а сред 12 000 вузове Вж Св 3


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 621.3

БС 2012/9 Св 92
ДЕРЖАНСКИ, Иван Александров, 1967-
        Език мой - драг и непредвидим : с доц. д-р Иван Держански, световен учен по математическа лингвистика, разговаря Милена Бойчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 252 (16 септ. 2012), с. 8-9.
519.76(047.53)
COBISS.BG-ID 1246108132


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БС 2012/9 Св 93
ВАСИЛЕВА, Милка
        На петима доктори се падат четири сестри : интервю с Милка Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи / Мариана Тодорова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4591 (12 септ. 2012), с. 14-15.
614.23/.26(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246041316

БС 2012/9 Св 94
НИКОЛОВ, Николай Славев, 1962-
        98% от пожарите са дело на хора : с директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Николай Николов разговаря Александър Ботев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 250 (14 септ. 2012), с. 20.
614.84(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246092004

БС 2012/9 Св 95
ПАНИКЯН, Аида
        В началото бяха обещанията : родното здравеопазване - три години "проба-грешка" / Аида Паникян

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 207 (5 септ. 2012), с. 13, 15.
614.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1246000612


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

ДОБРЕВ, Делян Александров, 1978-
        Надявам се Русия да не ни притиска за газа с "Белене" : интервю с Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма Вж Св 69

БС 2012/9 Св 96
НИКОЛОВА, Ралица
        Как държавата фалира зеления сектор : едно решение на енергийния регулатор, граничещо с абсурда / Ралица Николова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 38 (22-28 септ. 2012), с. 14-15.
По повод въведената допълнителна такса за бизнеса с възобновяеми енергийни източници
620.97(497.2)
COBISS.BG-ID 1246509796


621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539

БС 2012/9 Св 97
        ЯДРЕНИЯТ цирк "Белене" продължава. - Съдържа: Проектът изведнъж възкръсна заради съмнителен инвеститор, който покрива сложно кълбо от интереси ; Квантова мъгла : кои са Quantum group / Ралица Николова, Илин Станев. Представителите на Global Power Consortium: Никога не сме участвали в ядрен проект / Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 39 (29 септ.-5 окт. 2012), с. 8-12.
621.039(497.2)
COBISS.BG-ID 1247044580


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БС 2012/9 Св 98
НИКОЛОВ, Валентин Алексиев, 1971-
        Червени депутати имат интереси в АЕЦ, те са слагали шефовете там : интервю с Валентин Николов, изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" / Марияна Бойкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 253 (17 септ. 2012), с. 16.
621.311.25:621.039(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246108388


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

ДИМИТРОВА, Кристин Костадинова, 1963-
        Паметникът пред НДК да си върви в историята Вж Св 104

БС 2012/9 Св 99
КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        По следите на красив портрет, или една история в мрамор : Саркис Балян и братята му са проектирали шест дворци, четири казарми, джамии, училища, часовникова кула... / Пенка Калинкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 211 (12 септ. 2012), с. 17.
Архитектите от арменския род Балян
72.071.1
929.52 Балян
COBISS.BG-ID 1246044644

БС 2012/9 Св 100
ТОДОРОВ, Георги Георгиев, 1956-
        Delenda : за премахването на монумента при НДК [скулптор Валентин Старчев] / Георги Тодоров. - Загл. на лат. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 30 (14 септ. 2012), с. 5.
725.94(497.223)
COBISS.BG-ID 1246234340


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2012/9 Св 101
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Необходимата история / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 32 (28 септ. 2012), с. 3.
По повод изложбата "Възможната история. Българското изкуство през колекцията на Софийска градска художствена галерия", посветена на 60-годишнината от съществуването на галерията, 12 септ. 2012-12 март 2013
73/76:069(497.223)
COBISS.BG-ID 1246280420

БС 2012/9 Св 102
МИХАЙЛОВА, Владия
        Глобалното поколение - II / Владия Михайлова. - Продълж. от бр. 6 (18 февр. 2011), с. 8

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 31 (21 септ. 2012), с. 9.
Развитие на съвременното българско изкуство
73/76(497.2)
COBISS.BG-ID 1246266596

БС 2012/9 Св 103
СТОИЛОВ, Симеон
        За изкуството и хората с лодките : разговор със Симеон Стоилов / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 32 (28 септ. 2012), с. 6-7.
По повод изложбата на художника "Ти ще помниш мен, аз ще помня теб" в Скопие, Македония, юни 2012
73/76:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1246359012


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2012/9 Св 104
ДИМИТРОВА, Кристин Костадинова, 1963-
        Паметникът пред НДК да си върви в историята / Кристин Димитрова. Нещо като нищо на света / Веселин Кандимиров. - НДК - Национален дворец на културата

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 30 (26 септ.-2 окт. 2012), с. 3.
Две мнения от дискусия относно съдбата на монумента "1300 години България" до НДК, скулптор Валентин Старчев
730.027(497.223)
725.94(497.223)
COBISS.BG-ID 1246402020


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2012/9 Св 105
ПЪРВАНОВА, Мариана
        Художник става свещеник след среща с Исус : Григор Бояджиев се завръща след 30 години с изложба на "Шипка" 6 / Мариана Първанова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4594 (15 септ. 2012), с. 25.
По повод самостоятелната изложба живопис на художника, представена в София, 10 септ.-10 окт. 2012
75:061.4
COBISS.BG-ID 1246109668

БС 2012/9 Св 106
ХРИСТОВА, Теменужка
        Десислава Денева: Важно е да бъдеш витален, да отстояваш себе си / Теменужка Христова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 181 (21 септ. 2012), с. 10.
Изложбата живопис "Споделено за стълбата" на художничката Десислава Денева в галерия "Средец", София, 19-30 септ. 2012
75:061.4
COBISS.BG-ID 1246162148


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2012/9 Св 107
АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        Музикална Виена през лятото / Боянка Арнаудова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 30 (14 септ. 2012), с. 6.
78(436-25).072
COBISS.BG-ID 1246243556

БС 2012/9 Св 108
ДОЧЕВА, Екатерина
        Музикфест Берлин. Ч. 1, Америка - митове и музика. Ч. 2, Сюжети от концерт. Ч. 3, Берлинската премиера на "Никсън в Китай" : [опера от Джон Адамс] / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 56, бр. 30 (14 септ. 2012), с. 2.
Год. 56, бр. 31 (21 септ. 2012), с. 2.
Год. 56, бр. 32 (28 септ. 2012), с. 4.
Впечатления от Берлинския музикален фестивал, 31 авг.-18 септ. 2012
78.091.4(430-25)
COBISS.BG-ID 1246233572

БС 2012/9 Св 109
ИЛИЕВА, Наталия
        Четвърти международен конкурс по композиция : ["София 2012"] / Наталия Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 32 (28 септ. 2012), с. 2.
78.092(497.223)
COBISS.BG-ID 1246279908

БС 2012/9 Св 110
СТАТЕЛОВА, Розмари Константинова, 1941-
        Между лятната академия и кросоувър-събитията / Розмари Стателова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 31 (21 септ. 2012), с. 4.
Впечатления от майсторските класове и Cross over-проектите на международния музикален фестивал, Варна, 2012
78.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1246262500

БС 2012/9 Св 111
ТАБАКОВ, Емил Русев, 1947-
        Отвикнахме да общуваме с младите : интервю с диригента и композитора Емил Табаков / Альона Нейкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 211 (12 септ. 2012), с. 11.
78.071.1/.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1246044132


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2012/9 Св 112
ГЕОРГИЕВ, Георги, 1968-
        Има политика срещу прогресивно мислещите : интервю с основателя и китарист на група "Остава" / Свилен Кириловски

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 225 (29-30 септ. 2012), с. 9.
784.7.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1246232036

БС 2012/9 Св 113
КИРОВ, Бисер, 1942-
        С български паспорт по света : интервю с певеца Бисер Киров, който днес навършва 70 г. / Никола Дамянов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 206 (4 септ. 2012), с. 11.
784.7.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1245986788


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БС 2012/9 Св 114
ИЛИЕВ, Иван
        Кое е общото заболяване? : поглед върху действителността в българското музикално-сценично изкуство / Иван Илиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 31 (21 септ. 2012), с. 5.
Проблеми в дейността на Плевенската филхармония и необходимост от стратегия за развитие на симфоничната музика в България
785.11(497.2)
COBISS.BG-ID 1246264292


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2012/9 Св 115
МИНЧЕВ, Минчо, 1950-
        "Добрият концерт е дрогата в моя живот" : разговор с [цигуларя] Минчо Минчев / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 31 (21 септ. 2012), с. 6-7.
787.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1246264804


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2012/9 Св 116
АЛЕКСАНДРОВА, Соня Александрова, 1956-
        Спящият Венециански кинофестивал / Соня Александрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 31 (21 септ. 2012), с. 12.
Впечатления от 69-та Мостра на киното във Венеция, 29 авг.-8 септ. 2012
791.43.091.4(45)
COBISS.BG-ID 1246275556

БС 2012/9 Св 117
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Авантюри и провали / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 31 (21 септ. 2012), с. 4.
20. Международен филмов фестивал "Любовта е лудост", Варна, 31 авг.-6 септ. 2012
791.43.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1246264036

БС 2012/9 Св 118
ЖЕЛЕВА, Павлина
        Локарно - дискретният кинофестивал / Павлина Желева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 30 (14 септ. 2012), с. 12.
Впечатления от международния кинофестивал, 1-11 авг. 2012
791.43.091.4(494)
COBISS.BG-ID 1246256612

БС 2012/9 Св 119
КАДУРИН, Георги, 1955-
        Киното има нужда от ентусиазъм, а театърът от разум : интервю с [актьора] Георги Кадурин / Иван Венчев

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 220 (21 септ. 2012), с. 6-7.
791.44.071.2(047.53)
792.2.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1246160612

БС 2012/9 Св 120
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Съюзници и противници с кинокамери възвестяват българската бойна слава / Петър Кърджилов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 37 (14 септ. 2012), с. 16-17.
Отразяването на Балканската война (1912-1913) от чуждестранни кинооператори
791.43-92(44)(091)
949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1246087908

БС 2012/9 Св 121
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        Кръстопът или безпътица? : новата криза в киното ни / Божидар Манов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 30 (14 септ. 2012), с. 8.
791.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1246248164

БС 2012/9 Св 122
МАТЕЕВА, Боряна Стефанова, 1952-
        Фестивал с профил / Боряна Матеева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 32 (28 септ. 2012), с. 12.
Световен фестивал на анимационния филм, Варна, 10-15 септ.2012
791.44.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1246401252


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2012/9 Св 123
БОЙЧЕВ, Христо Димитров, 1950-
        За модите в драматургията : разговор с драматурга Христо Бойчев / Никола Вандов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 32 (28 септ. 2012), с. 9.
По повод десетото юбилейно издание на фестивала "New Plays from Europe 2012" ("Нови пиеси от Европа 2012"), Висбаден, Германия и наградената българска постановка "Откат" от Захари Карабашлиев, режисьор Стайко Мурджев
792.2.091.4(430)(047.53)
886.7-2(047.53)
COBISS.BG-ID 1246366180

КАДУРИН, Георги, 1955-
        Киното има нужда от ентусиазъм, а театърът от разум : интервю с [актьора] Георги Кадурин Вж Св 119

БС 2012/9 Св 124
КАМАРАШЕВ, Вълчо, 1937-
        Без Вазов и Йовков си режем корените / Вълчо Камарашев ; Мариана Първанова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4581 (1 септ. 2012), с. 11.
Интервю с актьора по повод 75 г. от рождението му
792.2.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1245974500

БС 2012/9 Св 125
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        БИТЕФ за 46-и път / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 30 (26 септ.-2 окт. 2012), с. 8.
Международният театрален фестивал в Белград, 12-22 септ. 2012
792.2.091.4(497.11-25)
COBISS.BG-ID 1246407908

БС 2012/9 Св 126
РУСАНОВА, Мария
        Духът на Варна е жив... : XXV Международен балетен конкурс - Варна / Мария Русанова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 30 (14 септ. 2012), с. 9.
792.8.092(497.211)
COBISS.BG-ID 1246250212

БС 2012/9 Св 127
ЦВЕТКОВА, Петя
        Школата на Пина Бауш (1940-2009) - създател на съвременния танцов театър / Петя Цветкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 29 (19-25 септ. 2012), с. 8.
792.8.071.2(430)
COBISS.BG-ID 1246277860


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2012/9 Св 128
ГЕОРГИЕВ, Никола Георгиев, 1937-
        Слагачество сменя българската дума с чужда - според господаря : тъй като сега влиянието е американско, не пазаруваме, а правим шопинг : интервю с проф. д-р Никола Георгиев, литературовед / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 214 (8 авг. 2012), с. 13.
По повод представения от Института по български език към БАН "Официален правописен речник на българския език", София, Просвета, 2012
808.67(047.53)
COBISS.BG-ID 1246179556

БС 2012/9 Св 129
МУРДАРОВ, Владко Данаилов, 1948-
        Не е вярно, че младите са по-неграмотни : интервю с проф. Владко Мурдаров, езиковед / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 215 (15 септ. 2012), с. 6-7.
По повод представения от Института по български език към БАН "Официален правописен речник на българския език", София, Просвета, 2012
808.67(047.53)
COBISS.BG-ID 1246107108


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/9 Св 130
КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Тайнствен глас диктува на Джон Голсуърти / Йордан Костурков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 204 (1-2 септ. 2012), с. 21.
145 г. от рождението на английския писател
820(092)
92 Голзуърди, Д.
COBISS.BG-ID 1245973476


849.9 КАТАЛОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/9 Св 131
НИКОЛОВА, Патриция, 1979-
        Крадецът на сюжети от улицата / Патриция Николова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 250 (14 септ. 2012), с. 26.
По повод представянето на издадения у нас роман на каталонския писател Ким Монзó "Размерите на трагедията", София, Колибри, 2012
849.9.09
COBISS.BG-ID 1246093028


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/9 Св 132
ОВЧАРОВА, Мария
        Борис Шивачев и романът "Доня Лус" : кога Хуан Валера излиза за пръв път на български език / Мария Овчарова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 226 (29-30 септ. 2012), с. 21.
По повод първото издание на романа на испанския писател Хуан Валера "Доня Лус", превод Борис Шивачев, изд. "Ив. Г. Игнатов & синове", 1929 г.
860.09
COBISS.BG-ID 1246231780


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/9 Св 133
БОДАКОВ, Марин Христов, 1971-
        Самотата, преживявана с хумор / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 32 (28 септ. 2012), с. 3.
Думи, произнесени на премиерата на книгата на Ева Липска "Портокалът на Нютон", София, ИК Стигмати, 2012
884(042)
COBISS.BG-ID 1246280932


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БОЙЧЕВ, Христо Димитров, 1950-
        За модите в драматургията : разговор с драматурга Христо Бойчев Вж Св 123

БС 2012/9 Св 134
ГАНЧЕВА, Вера Лалева, 1943-
        Лява съм, но дълбоко не одобрявам БСП : с Вера Ганчева, писателка, преводачка и издателка, разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 258 (22 септ. 2012), с. 16-17.
По повод удостоявянето й със званието Рицар на Кралския орден за заслуги на Норвегия I степен за активна дейност за популяризиране на норвежката литература, език и култура в България
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1246172132

БС 2012/9 Св 135
ГРИГОРОВ, Михаил, 1951-
        С перо и оръжие в ръка : българските писатели по време на Балканската война / Михаил Григоров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 39 (28 септ. 2012), с. 18.
886.7(091)
949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1246224100

БС 2012/9 Св 136
ГЪРДЕВ, Борислав, 1962-
        За Тончо Жечев, Тодор Икономов и страстите български : исторически паралели и мрежи / Борислав Гърдев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 29 (19-25 септ. 2012), с. 6-7.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1246276068

БС 2012/9 Св 137
ЗАРЕВ, Владимир Пантелеев, 1947-
        Голямата болка на остаряването е, че човек продължава да е млад : свободата е в различието: лудият е опасно свободен, а мъртвият - абсолютно свободен : интервю с писателя Владимир Зарев / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 227 (29 септ. 2012), с. 16-17.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1246229732

БС 2012/9 Св 138
ЛЕРИНСКА, Мария Г.
        "Откровеността на формата за сядане" / Мария Г. Леринска

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 30 (26 септ.-2 окт. 2012), с. 15-16.
Анализ на стихотворението "Стол" на поета Иван Теофилов и неговата интерпретация с автор Соня Вутова, отпечатана в Литературен вестник, бр. 21 (30 май-5 юни 2012), с. 11
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1246418916

БС 2012/9 Св 139
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Дебютът на Яна Язова в любовното им десетилетие с Александър Балабанов / Михаил Неделчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 30 (26 септ.-2 окт. 2012), с. 6-7, 10.
Текстът е четен като пленарен доклад на Националната научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на Яна Язова, организирана от Международната фондация Европейски форум, от Международното немско-българско културно дружество с научен форум и Института по литература при БАН, проведена на 15 септември 2012 г. в град Лом
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1246406372

БС 2012/9 Св 140
НИКОЛОВ, Георги Н.
        "Влачи ни на думите пороят" / Георги Н. Николов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 16 (20 септ. 2012), с. 12.
Сатиричната поезия на Георги Константинов
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1246936548

БС 2012/9 Св 141
ПЕТРОВ, Петър Василев, 1939-2012
        Щрихи към портрета на Димитър Шишманов / Петър Петров. - Съдържа и: Жрец на словото : in memoriam Петър Петров (1939-2012) / Емил Димитров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 29 (19-25 септ. 2012), с. 13.
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1246339044

БС 2012/9 Св 142
РАДЕВ, Иван Николов, 1943-
        Д-р Кръстев, интелектуалният елит и войната от 1912 година / Иван Радев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 29 (19-25 септ. 2012), с. 9, 14-15.
Идеята за съставяне на списък на убитите по време на Балканската война видни представители на художествено-творческата интелигенция и за тяхното официално съхраняване, проследена в спомени на писателя Стилиян Чилингиров и новоиздирени документи в Държавния военно-исторически архив - Велико Търново
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1246332900

БС 2012/9 Св 143
ТРАЙКОВА, Елка Савова, 1959-
        Литературната история : за книгите "Литературноисторическата реконструкция" (ИК Просвета, 2011) и "Цензурираните класици" (ИК Сиела, 2011) от Михаил Неделчев / Елка Трайкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 32 (28 септ. 2012), с. 8.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1246364900

БС 2012/9 Св 144
ШОПКИН, Матей Любенов, 1938-
        Стожери на българския дух / Матей Шопкин

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 181 (21 септ. 2012), с. 15.
По повод книгата на Драгомир Шопов "По хребета на дните", София, Wini 1837, 2012
886.7.09
COBISS.BG-ID 1246162404

БС 2012/9 Св 145
ШОПОВ, Драгомир Илиев, 1938-
        Михаил Кремен - съвременник на бурна ехпоха / Драгомир Шопов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 16 (20 септ. 2012), с. 1, 4.
886.7(092)
92 Кремен, М.
COBISS.BG-ID 1246899940


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2012/9 Св 146
АНГЕЛОВ, Боян, 1955-
        Унгарските коне ; Водни огледала ; Напуснатата стая ; Ухания ; Мелодия на скръбта : стихотворения / Боян Ангелов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 226 (29-30 септ. 2012), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246230756

БС 2012/9 Св 147
ВЕЛЕВА, Анелия, 1956-
        Из "Неизящна словесност" : [стихотворения] / Анелия Велева. - Съдържа: Манифест ; Недребно нарушение ; Изневяра ; Пейзаж ; Трансмисия ; Епитаф

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 29 (19-25 септ. 2012), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246352356

БС 2012/9 Св 148
ДЕЛЧЕВ, Веселин
        Залез ; Избързване ; Хоризонтът ; Речен наниз : [стихотворения] / Веселин Делчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 238 (1 септ. 2012), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245978084

БС 2012/9 Св 149
ДЕНЕВ, Румен, 1958-
        Глас ; Бездната на блаженството ; Остров ; Вечер : [стихотворения] / Румен Денев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 245 (8 септ. 2012), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246012900

БС 2012/9 Св 150
ИВОЙЛОВА, Александра, 1966-
        Деветият кръг ; Грехопадението : [стихотворения] / Александра Ивойлова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 204 (1-2 септ. 2012), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245972196

БС 2012/9 Св 151
ИЛИЕВА, Илиана, 1969-
        Помиряване с изгрева ; Тайната вечеря на палачите ; Оздравяване на надеждата ; Наблюдение на красиви форми : [стихотворения] / Илиана Илиева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 251 (15 септ. 2012), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246105060

БС 2012/9 Св 152
КОНСТАНТИНОВ, Георги, 1943-
        Езеро ; Дърво и птица ; Благодаря ти, че ме мразиш искрено... ; Как се ражда дракон ; Константинопол : [стихотворения] / Георги Константинов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 220 (22-23 септ. 2012), с. 21.
Част от стиховете, представени от поета на "Транспоези' 2012" в Брюксел
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246175204

БС 2012/9 Св 153
ЛЕВЧЕВ, Любомир Спиридонов, 1935-
        Фантазия ; Панделка : [стихотворения] / Любомир Левчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7056 (14 септ. 2012), с. 36.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246094052

БС 2012/9 Св 154
ЛЕКОВА, Виктория
        Слушах ленърд коен и пиех на терасата... ; Приятелю, планина неотместима... ; Поднебие ; очите ми светят... ; Дървото на живота ; Поради Е. : [стихотворения] / Виктория Лекова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 30 (26 септ.-2 окт. 2012), с. 11.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246414308

БС 2012/9 Св 155
МИНКОВ, Маргарит Иванов, 1947-1997
        Апология на щуреца или щурец на апологията : [поема] / Маргарит Минков. - Поема, родена от литературен спор : из архива на Маргарит Минков / Севдалин Генов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 30 (26 септ.-2 окт. 2012), с. 14-15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246417124


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2012/9 Св 156
АНГЕЛОВА, Мая
        Десети ноември : [разказ] / Мая Ангелова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 29 (19-25 септ. 2012), с. 16.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246354404

БС 2012/9 Св 157
БОЯДЖИЕВА, Димитрина
        Далеч край Ла Плата : [разказ] / Димитрина Бояджиева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 238 (1 септ. 2012), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245979108

БС 2012/9 Св 158
БОЯДЖИЕВА, Димитрина
        Тъгата на Нина : разказ / Димитрина Бояджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 226 (29-30 септ. 2012), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246231012

БС 2012/9 Св 159
БОЯДЖИЕВА, Димитрина, 1937-
        Казабланка : разказ / Димитрина Бояджиева

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 16 (20 септ. 2012), с. 14.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246907108

БС 2012/9 Св 160
ГЕШЕВА, Анелия Иванова, 1968-
        Женски работи : [разказ] / Анелия Гешева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 265 (29 септ. 2012), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246227428

БС 2012/9 Св 161
ИЛИЕВА, Денка Илиева, 1941-
        Ромео и Жулиета от махалата Манастирци : разказ / Денка Илиева

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 16 (20 септ. 2012), с. 8.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246900964

БС 2012/9 Св 162
ПАНЧЕВ, Панчо Борисов, 1933-
        Едно кафе след работа : [разказ] / Панчо Панчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 251 (15 септ. 2012), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246104292

БС 2012/9 Св 163
ПИСКУЛИЙСКА, Юлия Йорданова, 1942-
        Полетът : [разказ] / Юлия Пискулийска

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 245 (8 септ. 2012), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246013156

БС 2012/9 Св 164
СУХИВАНОВ, Иван, 1961-
        Б. Б. : [разказ] / Иван Сухиванов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 258 (22 септ. 2012), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246171876

БС 2012/9 Св 165
ТАХИРОВ, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
        Джента или две съдби : разказ / Мюмюн Тахир

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 16 (20 септ. 2012), с. 6.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246900708

БС 2012/9 Св 166
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Аскетът в мола и относителностите : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 204 (1 септ. 2012), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245881572

БС 2012/9 Св 167
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Дни преди отлитането : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 215 (15 септ. 2012), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246107364

БС 2012/9 Св 168
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Подслушаният разговор между Леонардо и Микеланджело : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 227 (29 септ. 2012), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246228964

БС 2012/9 Св 169
ЧЕРНЕВА, Пенка
        Трамвай за Лондон : разказ / Пенка Чернева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 204 (1-2 септ. 2012), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245972708


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/9 Св 170
ЛАНЮ, Дейвид, 1954-
        Животни, любители на красотата, в хайку стихотворенията на Исса / Дейвид Ланю ; прев. [от англ.] Людмила Балабанова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 30 (26 септ.-2 окт. 2012), с. 12-13.
895.6-193.09
COBISS.BG-ID 1246415076


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        По следите на красив портрет, или една история в мрамор : Саркис Балян и братята му са проектирали шест дворци, четири казарми, джамии, училища, часовникова кула... Вж Св 99

КОЛЕВА, Петрана
        Преновителят на българите Юрий Венелин : да си спомним за учения, който преди 180 години преоткри нашия народ, подкрепи неговото духовно пробуждане и национално осъзнаване Вж Св 172

КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Тайнствен глас диктува на Джон Голсуърти Вж Св 130

ХАНДЖИЕВ, Радко, 1944-
        Емил, Победителят... : 100 години от рождението на Емил Шекерджийски Вж Св 175

ШОПОВ, Драгомир Илиев, 1938-
        Михаил Кремен - съвременник на бурна ехпоха Вж Св 145


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БС 2012/9 Св 171
ПЕТРИНСКИ, Иван Герасимов
        Цар Константин Срацимир ли е последният български средновековен владетел? ; "България още не беше разорена" : историческите и археологическите извори очертават владенията на цар Константин Срацимир (1397-1422) в Западна Стара планина / Иван Петрински. - Следва

В: Сега. - ISSN 1311-3186
Год. 15, бр. 217 (20 септ. 2012), с. 13.
Год. 15, бр. 223 (27 септ. 2012), с. 13.
949.72.032.24
COBISS.BG-ID 1246150372


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2012/9 Св 172
КОЛЕВА, Петрана
        Преновителят на българите Юрий Венелин : да си спомним за учения, който преди 180 години преоткри нашия народ, подкрепи неговото духовно пробуждане и национално осъзнаване / Петрана Колева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 220 (22-23 септ. 2012), с. 21.
210 години от рождението на Юрий Венелин
949.72.042(092)
92 Венелин, Ю.
COBISS.BG-ID 1246175972

БС 2012/9 Св 173
СУХИВАНОВ, Иван, 1961-
        Случаят "Батак" / Иван Сухиванов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 30 (26 септ.-2 окт. 2012), с. 2, 5.
По повод споровете около историята за баташкото клане през 1876 г.
949.72.042.22
COBISS.BG-ID 1246400996


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

ГРИГОРОВ, Михаил, 1951-
        С перо и оръжие в ръка : българските писатели по време на Балканската война Вж Св 135

БС 2012/9 Св 174
КОЛЕВ, Богомил Великов
        Един народ, една кауза : 100 години от Балканската война / Богомил В. Колев

В: Дума. - ISSN 0861-1343
Год. 22, бр. 222 (25 септ. 2012), с. 21.
Год. 22, бр. 223 (26 септ. 2012), с. 20.
Год. 22, бр. 228 (2 окт. 2012), с. 21.
949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1246185188

КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Съюзници и противници с кинокамери възвестяват българската бойна слава Вж Св 120

БС 2012/9 Св 175
ХАНДЖИЕВ, Радко, 1944-
        Емил, Победителят... : 100 години от рождението на Емил Шекерджийски / Радко Ханджиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 210 (11 септ. 2012), с. 21.
949.72.05/.06(092)
329(497.2)БКП(091)(092)
92 Шекерджийски, Е.
COBISS.BG-ID 1246029796

БС 2012/9 Св 176
ШИВАЧЕВ, Стефан Николов, 1954-
        Когато ние, българите, сме се съединявали, винаги сме печелели : интервю със Стефан Шивачев, директор на Регионалния исторически музей в Пловдив / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 202 (6 септ. 2012), с. 6-7.
По повод 127 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия
949.72.051.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1246014180


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

КАЛОНКИН, Марин Нанков, 1931-
        Отечественият фронт и спасяването на България : в Париж през 1947 г. бе подписан първият следвоенен договор, който не отне родна територия Вж Св 50

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 

24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 214 (2012) Св 128
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 240 (2012) Св 48
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 247, Год. 22, бр. 248, Год. 22, бр. 249 (2012) Св 76
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 247 (2012) Св 41
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 248 (2012) Св 34
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 249 (2012) Св 69
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 250 (2012) Св 72
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 251 (2012) Св 12
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 253 (2012) Св 98
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 254 (2012) Св 20
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 255 (2012) Св 9, Св 39, Св 75
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 261 (2012) Св 84
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 36 (2012) Св 59
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 37 (2012) Св 29, Св 63, Св 64
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 38 (2012) Св 46
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 39 (2012) Св 27, Св 78
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 36 (2012) Св 28
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 37 (2012) Св 120
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 39 (2012) Св 88, Св 135
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 204 (2012) Св 130, Св 150, Св 169
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 205 (2012) Св 4
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 206, Год. 22, бр. 207 (2012) Св 47
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 206 (2012) Св 67, Св 90, Св 113
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 207 (2012) Св 95
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 210 (2012) Св 175
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 211 (2012) Св 50, Св 99, Св 111
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 214 (2012) Св 1
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 216 (2012) Св 42, Св 49
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 220 (2012) Св 152, Св 172
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 221 (2012) Св 18
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 222, Год. 22, бр. 223, Год. 22, бр. 228 (2012) Св 174
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 222 (2012) Св 3, Св 52
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 225 (2012) Св 66
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 226 (2012) Св 132, Св 146, Св 158
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 23, бр. 181 (2012) Св 106, Св 144
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 35 (2012) Св 22, Св 36, Св 60, Св 71, Св 73
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 36 (2012) Св 8, Св 35
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 37 (2012) Св 21, Св 70, Св 79
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 38 (2012) Св 26, Св 81, Св 96
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 39 (2012) Св 62, Св 74, Св 83, Св 97
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 30, Год. 56, бр. 31, Год. 56, бр. 32 (2012) Св 108
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 30 (2012) Св 7, Св 77, Св 87, Св 100, Св 107, Св 118, Св 121, Св 126
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 31 (2012) Св 13, Св 82, Св 89, Св 102, Св 110, Св 114, Св 115, Св 116, Св 117
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 32 (2012) Св 6, Св 10, Св 56, Св 101, Св 103, Св 109, Св 122, Св 123, Св 133, Св 143
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 29 (2012) Св 91, Св 127, Св 136, Св 141, Св 142, Св 147, Св 156
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 30 (2012) Св 104, Св 125, Св 138, Св 139, Св 154, Св 155, Св 170, Св 173
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4476 (2012) Св 44
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4581 (2012) Св 124
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4583 (2012) Св 43
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4591 (2012) Св 93
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4594 (2012) Св 105
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4597 (2012) Св 25
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4603 (2012) Св 65
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4606 (2012) Св 38
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4607 (2012) Св 16
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 202 (2012) Св 176
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 204 (2012) Св 166
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 206 (2012) Св 57
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 215 (2012) Св 129, Св 167
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 216 (2012) Св 86
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 217 (2012) Св 32
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 218 (2012) Св 15
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 220 (2012) Св 119
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 222 (2012) Св 68
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 224 (2012) Св 19
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 227 (2012) Св 137, Св 168
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 204 (2012) Св 55
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 212 (2012) Св 11
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 216 (2012) Св 58, Св 85
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 217, Год. 15, бр. 223 (2012) Св 171
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 218 (2012) Св 51
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 222 (2012) Св 23
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 225 (2012) Св 112
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 18, бр. 16 (2012) Св 140, Св 145, Св 159, Св 161, Св 165
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7047 (2012) Св 40
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7052 (2012) Св 24
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7056 (2012) Св 2, Св 153
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7062 (2012) Св 17
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7068 (2012) Св 53
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 238 (2012) Св 37, Св 148, Св 157
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 241 (2012) Св 61
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 245 (2012) Св 149, Св 163
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 246 (2012) Св 14
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 248 (2012) Св 31
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 250 (2012) Св 33, Св 94, Св 131
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 251 (2012) Св 151, Св 162
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 252 (2012) Св 92
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 257 (2012) Св 30
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 258 (2012) Св 134, Св 164
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 261 (2012) Св 54
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 262 (2012) Св 80
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 263 (2012) Св 45
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 265 (2012) Св 5, Св 160

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Александрова, Соня Александрова, 1956- (автор) Св 116
Алнуейми, Мохамед бен Али (интервюирано лице) Св 17
Ангелов, Боян, 1955- (автор) Св 146
Ангелов, Иван, 1934- (автор) Св 66, Св 67
Ангелова, Венелина (интервюиращо лице) Св 51, Св 55
Ангелова, Мая (автор) Св 156
Андонов, Михаил (интервюирано лице) Св 73
Андреев, Тодор Георгиев (автор) Св 18
Апостолова, Йова (интервюиращо лице) Св 40
Арнаудова, Боянка Апостолова, 1941- (автор) Св 107
Асланов, Юрий, 1951- (интервюирано лице) Св 41
Атанасова, Албена (интервюиращо лице) Св 2
 
Б

Балабанова, Людмила (преводач) Св 170
Бодаков, Марин Христов, 1971- (автор) Св 133
Бойкова, Марияна (интервюиращо лице) Св 69, Св 98
Бойчев, Христо Димитров, 1950- (интервюирано лице) Св 123
Бойчева, Милена (интервюиращо лице) Св 92
Босев, Росен (автор) Св 83
Ботев, Александър (интервюиращо лице) Св 94
Бофингер, Петер (автор) Св 77
Бочаров, Петко Димитров, 1919- (автор) Св 19
Бояджиева, Димитрина, 1937- (автор) Св 159
Бояджиева, Димитрина (автор) Св 157, Св 158
Бранц, София Азариева, 1949- (преводач) Св 56
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 7
 
В

Вандов, Никола Иванов, 1949- (интервюиращо лице) Св 123
Василев, Илиян, 1956- (интервюирано лице) Св 20
Василева, Милка (интервюирано лице) Св 93
Василева, Светла (автор) Св 90
Велев, Юри (интервюиращо лице) Св 39, Св 41
Велева, Анелия, 1956- (автор) Св 147
Венчев, Иван (интервюиращо лице) Св 119
Веселинова, Биляна (интервюиращо лице) Св 53
Вигенин, Кристиан, 1975- (интервюирано лице) Св 42
 
Г

Габриел, Мария Иванова, 1979- (интервюирано лице) Св 80
Гаврилов, Любомир (интервюирано лице) Св 82
Ганев, Георги Йорданов, 1967- (интервюирано лице) Св 60
Ганев, Димитър (интервюиращо лице) Св 27, Св 29, Св 46, Св 59
Ганчева, Вера Лалева, 1943- (интервюирано лице) Св 134
Гелбрайт, Джеймс Кенет, 1952- (интервюирано лице) Св 68
Генов, Севдалин Паунов, 1943- (автор на предговор) Св 155
Георгиев, Георги, 1968- (интервюирано лице) Св 112
Георгиев, Никола Георгиев, 1937- (интервюирано лице) Св 128
Георгиев, Огнян (автор) Св 21, Св 62, Св 71, Св 81
Георгиева, Аглика (интервюиращо лице) Св 137
Георгиева, Кристалина Иванова, 1953- (интервюирано лице) Св 22
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 128
Гешева, Анелия Иванова, 1968- (автор) Св 160
Главчев, Димитър Борисов, 1963- (интервюирано лице) Св 43
Горанова, Калина (автор) Св 71
Гранитски, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 1
Григоров, Михаил, 1951- (автор) Св 135
Гуо, Йеджоу (автор) Св 23, Св 24
Гурмева, Силвия (интервюиращо лице) Св 84
Гутсузян, Мишел (интервюиращо лице) Св 61
Гълъбов, Антоний Найденов, 1964- (интервюирано лице) Св 44
Гърдев, Борислав, 1962- (автор) Св 136
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 15, Св 57, Св 129
 
Д

Дал, Касим Исмаил, 1962- (интервюирано лице) Св 45
Дамянов, Бойчо (интервюиращо лице) Св 68
Дамянов, Никола (интервюиращо лице) Св 113
Данков, Борис Ганчев, 1941- (интервюиращо лице) Св 1
Делийска, Аделина (интервюиращо лице) Св 86, Св 176
Делчев, Веселин (автор) Св 148
Денев, Румен, 1958- (автор) Св 149
Денизова, Вера (автор) Св 62, Св 81
Денчева, Румяна (интервюиращо лице) Св 48
Держански, Иван Александров, 1967- (интервюирано лице) Св 92
Димитров, Доброслав Дилянов, 1978- (интервюирано лице) Св 25
Димитров, Емил Иванов, 1961- (автор) Св 141
Димитров, Мартин Димитров, 1977- (интервюирано лице) Св 46
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 117
Димитрова, Кристин Костадинова, 1963- (автор) Св 104
Дичев, Ивайло Стефанов, 1955- (интервюирано лице) Св 5
Добрев, Делян Александров, 1978- (интервюирано лице) Св 69
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор) Св 91
Дочева, Екатерина (автор) Св 108
Дочева, Екатерина (интервюиращо лице) Св 115
Дуфари, Лина (автор) Св 6
Душев, Марин (автор) Св 26, Св 35, Св 70
Дълбоков, Сава Атанасов, 1919- (автор) Св 47
 
Е

Елкова, Людмила, 1973- (интервюирано лице) Св 48
Ефтимова, Ваня (автор) Св 36
 
Ж

Желева, Павлина (автор) Св 118
Желязкова, Антонина Любомирова, 1952- (интервюирано лице) Св 7
 
З

Зарев, Владимир Пантелеев, 1947- (интервюирано лице) Св 137
Златева, Деница, 1975- (интервюирано лице) Св 49
 
И

Иванов, Петър (интервюиращо лице) Св 38, Св 43
Иванчева, Мария (автор) Св 13
Ивойлова, Александра, 1966- (автор) Св 150
Илиев, Иван (автор) Св 114
Илиев, Петър (автор) Св 63
Илиева, Денка Илиева, 1941- (автор) Св 161
Илиева, Зорница (интервюиращо лице) Св 32
Илиева, Илиана, 1969- (автор) Св 151
Илиева, Наталия (автор) Св 109
 
Й

Йончев, Димитър Трендафилов, 1944- (интервюирано лице) Св 88
Йорданова, Люба (автор) Св 81
Йорданова, Цветелина (интервюиращо лице) Св 80
Йотов, Деян (интервюиращо лице) Св 33
Йотова, Илияна (интервюирано лице) Св 27
 
К

Кадурин, Георги, 1955- (интервюирано лице) Св 119
Калинкова, Пенка Стефанова, 1946- (автор) Св 99
Калинов, Красимир Бойчев, 1952- (интервюирано лице) Св 16
Калонкин, Марин Нанков, 1931- (автор) Св 50
Камарашев, Вълчо, 1937- (интервюирано лице) Св 124
Кандимиров, Веселин (автор) Св 104
Каракачанов, Красимир Дончев, 1965- (интервюирано лице) Св 51
Кахраманова, Дарина (интервюиращо лице) Св 65
Кириловски, Свилен (интервюиращо лице) Св 112
Киров, Бисер, 1942- (интервюирано лице) Св 113
Ковачев, Андрей, 1967- (интервюирано лице) Св 28
Колев, Александър (автор) Св 85
Колев, Богомил Великов (автор) Св 174
Колев, Георги, 1966- (интервюирано лице) Св 84
Колева, Петрана (автор) Св 172
Константинов, Георги, 1943- (автор) Св 152
Костурков, Йордан Йорданов, 1948- (автор) Св 130
Кръстев, Иван, 1965- (интервюирано лице) Св 8
Кръстева, Красина (интервюиращо лице) Св 14, Св 54
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 101
Кърджилов, Петър Иванов, 1950- (автор) Св 120
 
Л

Ланю, Дейвид, 1954- (автор) Св 170
Левчев, Любомир Спиридонов, 1935- (автор) Св 153
Лекова, Виктория (автор) Св 154
Леринска, Мария Г. (автор) Св 138
Любомирска, Майя (интервюиращо лице) Св 16, Св 44
 
М

Малинов, Светослав Христов, 1968- (интервюирано лице) Св 29
Манов, Божидар Стефанов, 1947- (автор) Св 121
Маринова, Мина (интервюиращо лице) Св 25
Маркова, Генка (интервюиращо лице) Св 9, Св 20
Маркова, Радостина (автор) Св 71, Св 81
Марковски, Вени Миланов, 1968- (интервюирано лице) Св 9
Матеева, Боряна Стефанова, 1952- (автор) Св 122
Минков, Маргарит Иванов, 1947-1997 (автор) Св 155
Минчев, Минчо, 1950- (интервюирано лице) Св 115
Минчев, Огнян Димитров, 1958- (интервюирано лице) Св 30
Михайлов, Любомир (интервюиращо лице) Св 17
Михайлов, Николай, 1946- (интервюирано лице) Св 37
Михайлова, Владия (автор) Св 102
Младенов, Тотю Младенов, 1964- (интервюирано лице) Св 61
Мурдаров, Владко Данаилов, 1948- (интервюирано лице) Св 129
Мюмюн, Назми, 1950- (интервюирано лице) Св 52
 
Н

Найденов, Мирослав Христофоров, 1968- (интервюирано лице) Св 72
Натов, Евгений (автор) Св 64
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 139
Нейкова, Альона (интервюиращо лице) Св 111
Ниблет, Робин, 1961- (интервюирано лице) Св 31
Нида-Рюмелин, Юлиян (автор) Св 77
Николов, Валентин Алексиев, 1971- (интервюирано лице) Св 98
Николов, Георги Н. (автор) Св 140
Николов, Йово (интервюиращо лице) Св 8
Николов, Николай Славев, 1962- (интервюирано лице) Св 94
Николова, Елеонора Николаева, 1950- (интервюирано лице) Св 86
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 125
Николова, Патриция, 1979- (автор) Св 131
Николова, Ралица (автор) Св 96, Св 97
 
О

Обретенов, Любен (интервюиращо лице) Св 58
Овчаров, Румен Стоянов, 1952- (интервюирано лице) Св 14
Овчарова, Мария (автор) Св 132
 
П

Паникян, Аида (автор) Св 95
Панчев, Панчо Борисов, 1933- (автор) Св 162
Петкова, Валентина (интервюиращо лице) Св 5, Св 134
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 103
Петрински, Иван Герасимов (автор) Св 171
Петров, Николай (интервюиращо лице) Св 31
Петров, Петър Василев, 1939-2012 (автор) Св 141
Петрова, Силвия (автор) Св 10
Пискулийска, Юлия Йорданова, 1942- (автор) Св 163
Първанова, Мариана (автор) Св 105
Първанова, Мариана (интервюиращо лице) Св 124
 
Р

Радев, Емил Йорданов, 1971- (интервюирано лице) Св 38
Радев, Иван Николов, 1943- (автор) Св 142
Рашидов, Вежди Летифов, 1951- (интервюирано лице) Св 2
Русанова, Мария (автор) Св 126
 
С

Семова-Колева, Габриела (автор) Св 87
Сидеров, Волен Николов, 1956- (интервюирано лице) Св 53
Симов, Александър (интервюиращо лице) Св 42, Св 49, Св 52
Славова, Цветанка (автор) Св 78
Сотиров, Васил С. (интервюиращо лице) Св 34
Станев, Илин (автор, интервюиращо лице) Св 73
Станев, Илин (автор) Св 71, Св 97
Станева, Бисера (автор) Св 62, Св 71
Станева, Марина (автор) Св 74
Станишев, Сергей Дмитриевич, 1966- (интервюирано лице) Св 54
Станчев, Красен Стефанов, 1955- (автор) Св 75, Св 76
Стателова, Розмари Константинова, 1941- (автор) Св 110
Стоилов, Симеон (интервюирано лице) Св 103
Стоилова, Зорница (автор) Св 81
Стойнев, Веселин (интервюиращо лице) Св 30
Стойнев, Драгомир Велков, 1976- (интервюирано лице) Св 55
Стоянов, Николай (автор) Св 79
Стоянов, Петър Стефанов, 1952- (интервюирано лице) Св 39
Стоянова, Менда, 1956- (интервюирано лице) Св 65
Сухиванов, Иван, 1961- (автор) Св 164, Св 173
Схоян, Арсен (интервюирано лице) Св 32
 
Т

Табаков, Емил Русев, 1947- (интервюирано лице) Св 111
Тарасов, Александър Николаевич, 1958- (автор) Св 56
Тахиров, Мюмюн Мюмюнов, 1957- (автор) Св 165
Терзиев, Светослав Стефанов (автор) Св 11
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 166, Св 167, Св 168
Тодоров, Антоний Тодоров, 1957- (интервюирано лице) Св 57
Тодоров, Георги Георгиев, 1956- (автор) Св 100
Тодорова, Мариана (интервюиращо лице) Св 93
Тончев, Васил, 1955- (интервюирано лице) Св 58
Тончев, Тихомир (интервюиращо лице) Св 72
Трайкова, Елка Савова, 1959- (автор) Св 143
 
У

Уорлик, Джеймс, 1955- (интервюирано лице) Св 33, Св 34
 
Х

Хабермас, Юрген, 1929- (автор) Св 77
Хаджиниколов, Димитър Веселинов, 1953- (автор) Св 4
Ханджиев, Радко, 1944- (автор) Св 175
Христов, Иво, 1970- (автор) Св 12
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (автор) Св 3
Христова, Мариана (интервюиращо лице) Св 82
Христова, Теменужка (автор) Св 106
 
Ц

Цачева, Лилия (интервюиращо лице) Св 37, Св 45
Цачева, Цецка, 1958- (интервюирано лице) Св 40
Цветкова, Петя (автор) Св 127
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 28
 
Ч

Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 7
Чернева, Пенка (автор) Св 169
Чуков, Владимир Стефанов, 1960- (интервюирано лице) Св 15
 
Ш

Шивачев, Стефан Николов, 1954- (интервюирано лице) Св 176
Шопкин, Матей Любенов, 1938- (автор) Св 144
Шопов, Владимир, 1970- (интервюирано лице) Св 59
Шопов, Драгомир Илиев, 1938- (автор) Св 145
 
Я

Яковенко, Нана (автор) Св 89
Янков, Красимир (автор) Св 35
Янков, Красимир (интервюиращо лице) Св 22
 
B

Bucev, Hristo вж Буцев, Христо
 
D

Dimitrova, Kristin Kostadinova, 1963- вж Димитрова, Кристин Костадинова, 1963-

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Авантюри и провали Св 117
Апология на щуреца или щурец на апологията Св 155
Арабската пролет се смени от есен на търсещи реванш крайни радикали Св 15
Аскетът в мола и относителностите Св 166
 
Б

Б. Б. Св 164
Банковите акции се върнаха на сцената Св 64
Баста на чалгата и художествените мутанти Св 1
Без Вазов и Йовков си режем корените Св 124
Бездната на блаженството Св 149
БИТЕФ за 46-и път Св 125
Благодаря ти, че ме мразиш искрено... Св 152
Бонжур, деца! Имате нов учител по френски обноски Св 11
Борис Шивачев и романът "Доня Лус" Св 132
Борисов е уникален като Рейгън Св 33
Борисов трудно ще повтори изборното чудо Св 58
България е добре поставена и ще дръпне напред Св 34
"България още не беше разорена" Св 171
[Българската академия на науките] БАН и СУ напредват в световните класации Св 3
[Българската социалистическа партия] БСП започва сериозно работа с изселниците в Турция Св 52
[Българската социалистическа партия] БСП няма да подстрекава хората към бунтове Св 55
[Българската социалистическа партия] БСП охладня към ДПС - то често оставя впечатление, че подкрепя ГЕРБ Св 41
Българските студенти в чужбина - нужни, но само на думи Св 90
 
В

В България няма невъзможни коалиции Св 59
В Европа познават Станишев и залагат на силните му страни Св 42
В началото бяха обещанията Св 95
В обединението е спасението Св 47
Вечер Св 149
"Влачи ни на думите пороят" Св 140
Водни огледала Св 146
Въпросът не е има ли го, а дали е възможно Св 12
 
Г

ГЕРБ с най-много гласове и на следващите избори Св 44
"Героите" на българския комунизъм искат да са герои и днес - мъчително е Св 39
Глас Св 149
Глобалното поколение - II Св 102
Голямата болка на остаряването е, че човек продължава да е млад Св 137
Голямото неравенство в доходите дестабилизира обществото Св 68
Грехопадението Св 150
 
Д

Дадохме $200 млн. за български проекти Св 17
Далеч край Ла Плата Св 157
Дебютът на Яна Язова в любовното им десетилетие с Александър Балабанов Св 139
[Деветдесет и осем процента] 98% от пожарите са дело на хора Св 94
Деветият кръг Св 150
Десети ноември Св 156
Десислава Денева: Важно е да бъдеш витален, да отстояваш себе си Св 106
Десницата ще има поне още една възможност Св 46
Джента или две съдби Св 165
Дни преди отлитането Св 167
"Добрият концерт е дрогата в моя живот" Св 115
[Доктор] Д-р Кръстев, интелектуалният елит и войната от 1912 година Св 142
Дракон в преход Св 26
Духът на Варна е жив... Св 126
Дърво и птица Св 152
Дървото на живота Св 154
 
Е

Еврокомисарят по кризи и бедствия Кристалина Георгиева: Кризата в Сирия заплашва Ливан и Йордания Св 22
Европа, повече от всякога Св 77
Европа върви към по-дълбока интеграция Св 29
Европейската комисия бърза с единния надзор. Меркел: "ЕЦБ не може да надзирава всичко и всички" Св 63
[Европейската централна банка] ЕЦБ финансира богатите Св 78
Един банкер ще ги владее Св 79
Един народ, една кауза Св 174
Един цялостен преглед и задълбочен анализ върху перспективите в отношенията между Китай и ЕС Св 23
Едно кафе след работа Св 162
Езеро Св 152
Език мой - драг и непредвидим Св 92
Езикът на омразата. Словото на любовта Св 91
Електронните обществени поръчки ще осигурят прозрачност и обективност Св 86
Емил, Победителят... Св 175
Енергийният шлем на ГЕРБ Св 73
 
Ж

Женски работи Св 160
Живков и икономиката на днешна България Св 75, Св 76
Животни, любители на красотата, в хайку стихотворенията на Исса Св 170
 
З

За държавите, дълговете и домакините Св 60
За изкуството и хората с лодките Св 103
За модите в драматургията Св 123
"За нуждите на обществото" Св 87
За Тончо Жечев, Тодор Икономов и страстите български Св 136
Загубената кауза? Св 13
Законът стабилизира полето на сигурността Св 88
Залез Св 148
 
И

Из "Неизящна словесност" Св 147
Избързване Св 148
Измамният уют на европейските пари Св 81
Има политика срещу прогресивно мислещите Св 112
Имат ли права "външните" българи? Св 82
Интернет може да обърка изборите Св 5
Интернет сега е в по-голяма опасност, отколкото с ACTA Св 9
 
К

Казабланка Св 159
Как държавата фалира зеления сектор Св 96
Как се ражда дракон Св 152
Кандидат СЕО-то на Америка Св 36
Киното има нужда от ентусиазъм, а театърът от разум Св 119
Китай обръща поглед към Източна Европа Св 24
Когато ние, българите, сме се съединявали, винаги сме печелели Св 176
Кое е общото заболяване? Св 114
Колко конкурентоспособна е нашата икономика Св 66
Константинопол Св 152
Крадецът на сюжети от улицата Св 131
Краят на старите ленти Св 71
Михаил Кремен - съвременник на бурна ехпоха Св 145
Криза, помощи и сепаратизъм Св 74
Кръстопът или безпътица? Св 121
Където и да се намира арменецът, първо строи черква, а после училище Св 32
Късата законодателна писта към скритата диктатура Св 85
 
Л

Литературната история Св 143
Локарно - дискретният кинофестивал Св 118
Лява съм, но дълбоко не одобрявам БСП Св 134
 
М

Между лятната академия и кросоувър-събитията Св 110
Мелодия на скръбта Св 146
Мит Ромни ще е по-агресивен Св 31
Музикална Виена през лятото Св 107
Музикфест Берлин. Ч. 1, Америка - митове и музика. Ч. 2, Сюжети от концерт. Ч. 3, Берлинската премиера на "Никсън в Китай" Св 108
 
Н

На петима доктори се падат четири сестри Св 93
Наблюдение на красиви форми Св 151
Надявам се Русия да не ни притиска за газа с "Белене" Св 69
Най-силният ни ход срещу "Газпром" е местният добив на газ Св 20
Наливаме милиони, за да омекотим скока на храните Св 72
Напуснатата стая Св 146
Не е вярно, че младите са по-неграмотни Св 129
Не очаквам срив на пазара на труда Св 61
Не се боря за стола в политиката Св 45
Не сме готови за електронно гласуване през 2012 г. Св 16
Не таван, а работещ пазар укротява цените Св 40
Необходимата история Св 101
Нов съд да гледа делата за обществени поръчки Св 84
Новата звезда на Арабската пролет Св 35
 
О

Обединението прави ВСС Св 83
Оздравяване на надеждата Св 151
Остров Св 149
Отвикнахме да общуваме с младите Св 111
Отечественият фронт и спасяването на България Св 50
"Откровеността на формата за сядане" Св 138
очите ми светят... Св 154
Още правила за всички Св 62
 
П

Паметникът пред НДК да си върви в историята Св 104
Панделка Св 153
Патриотичното пространство е "колкото капи, толкова и капитани" Св 51
Пенсии по азиатски Св 89
Писмо до карикатурата Св 6
Планираме повече средства за здравеопазване и социални дейности Св 65
По следите на красив портрет, или една история в мрамор Св 99
Поднебие Св 154
Подслушаният разговор между Леонардо и Микеланджело Св 168
Позицията на Станишев в ПЕС дава нови възможности на България Св 49
Позицията на Холандия за Шенген е разочароваща Св 25
Полетът Св 163
Политикът като лайфстайл икона Св 10
Политологът Иван Кръстев: Икономическата криза превърна социалната сигурност в основна ценност за младото поколение Св 8
Помиряване с изгрева Св 151
Поради Е. Св 154
През един океан разстояние Св 70
Преновителят на българите Юрий Венелин Св 172
При Борисов на мода е страхът Св 37
При ГЕРБ газът скочи двойно Св 14
Призракът на "Голямата игра" изплува в Каспийско море Св 18
Призраци в Озмузкия проток Св 19
Приятелю, планина неотместима... Св 154
Прозрачният избор на ВСС гарантира съдебната реформа Св 38
Пуситата и левичките: любовта не пита Св 56
 
Р

Раздават се проекти на приближени фирми Св 27
Разни кукувици крадат "Атака" Св 53
Регулатор по желание : правителството трябва да прецени дали да се присъедини към единния банков надзор, или да остави контрола в ръцете на БНБ Св 79
Речен наниз Св 148
Ромео и Жулиета от махалата Манастирци Св 161
Русия иска пак да сме нейни Св 30
 
С

С български паспорт по света Св 113
С перо и оръжие в ръка Св 135
Самотата, преживявана с хумор Св 133
Светът не се върти около нас Св 2
Северна приказка Св 4
Скокът на пенсиите не е предизборен ход Св 43
Слагачество сменя българската дума с чужда - според господаря Св 128
Случаят "Батак" Св 173
Слушах ленърд коен и пиех на терасата... Св 154
Спящият Венециански кинофестивал Св 116
Стиглиц за ограничителната икономическа политика Св 67
Стожери на българския дух Св 144
Страхът от истината в Скопие е огромен Св 28
Съюзници и противници с кинокамери възвестяват българската бойна слава Св 120
 
Т

Тази дяволски трудна страна Св 21
Тайната вечеря на палачите Св 151
Тайнствен глас диктува на Джон Голсуърти Св 130
Трамвай за Лондон Св 169
[Тридесет процента] 30% повече европари за земеделие Св 80
Тъгата на Нина Св 158
Тъничката нишка на доверието Св 7
 
У

Унгарските коне Св 146
Ухания Св 146
 
Ф

Фантазия Св 153
Фестивал с профил Св 122
 
Х

Хоризонтът Св 148
Художник става свещеник след среща с Исус Св 105
 
Ц

Цар Константин Срацимир ли е последният български средновековен владетел? Св 171
Цел N 1 на БСП - без нов мандат за ГЕРБ Св 54
 
Ч

Червени депутати имат интереси в АЕЦ, те са слагали шефовете там Св 98
Четвърти международен конкурс по композиция Св 109
Чувалът с възможни политически грешки е огромен Св 57
 
Ш

Школата на Пина Бауш (1940-2009) - създател на съвременния танцов театър Св 127
 
Щ

Щрихи към портрета на Димитър Шишманов Св 141
 
Я

Явно не сме съвсем пазарна икономика Св 48
Ядреният цирк "Белене" продължава Св 97
 
D

Delenda Св 100

УДК008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 1, Св 2
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 3
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 6


308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ Св 4
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 5, Св 6, Св 7, Св 8, Св 9, Св 10, Св 11, Св 12
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 7, Св 11, Св 13, Св 14, Св 15, Св 52
324 ИЗБОРИ Св 16
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 82
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 42, Св 70, Св 88
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 14, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46, Св 47, Св 48, Св 49, Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 54, Св 55, Св 56, Св 57, Св 58, Св 59, Св 175
330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ Св 60
331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА Св 61
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 62, Св 63, Св 64, Св 65
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 26, Св 66, Св 67, Св 68, Св 69, Св 70, Св 71, Св 72, Св 73, Св 74, Св 75, Св 76, Св 77
339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ Св 63, Св 78, Св 79
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 20, Св 30, Св 80, Св 81
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 82
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 38, Св 83, Св 84
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 85, Св 86, Св 87
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 25, Св 88
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 61, Св 89
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 3, Св 90, Св 91


519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Св 92


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Св 93, Св 94, Св 95
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 69, Св 96
621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА Св 97
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Св 98


72 АРХИТЕКТУРА Св 99, Св 100, Св 104
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 101, Св 102, Св 103
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 104
75 ЖИВОПИС Св 105, Св 106
78 МУЗИКА Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 112, Св 113
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Св 114
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Св 115
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 116, Св 117, Св 118, Св 119, Св 120, Св 121, Св 122
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 119, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 128, Св 129
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 130
849.9 КАТАЛОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 131
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 132
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 133
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 123, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141, Св 142, Св 143, Св 144, Св 145
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 146, Св 147, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154, Св 155
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 160, Св 161, Св 162, Св 163, Св 164, Св 165, Св 166, Св 167, Св 168, Св 169
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 170


92 БИОГРАФИИ Св 99, Св 130, Св 145, Св 172, Св 175
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Св 171
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 172, Св 173
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 120, Св 135, Св 174, Св 175, Св 176
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 50

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Адамс, Джон (1947-) Св 108
 
Б

Балабанов, Александър вж Балабанов, Александър Михайлов (1879-1955)
Балабанов, Александър Михайлов (1879-1955) Св 139
Балян (род) Св 99
Бауш, Пина (1940-2009) Св 127
Бояджиев, Григор (1946-) Св 105
 
В

Валера, Хуан (1824-1905) Св 132
Венелин, Юрий вж Венелин, Юрий Иванович (1802-1839)
Венелин, Юрий Иванович (1802-1839) Св 172
Вутова, Соня Св 138
 
Г

Голзуърди, Джон (1867-1933) Св 130
Голсуърти, Джон вж Голзуърди, Джон (1867-1933)
 
Д

Денева, Десислава Св 106
Драги, Марио (1947-) Св 79
 
Ж

Жечев, Тончо (1929-2000) Св 136
Живков, Тодор вж Живков, Тодор Христов (1911-1998)
Живков, Тодор Христов (1911-1998) Св 75, Св 76
 
И

Икономов, Тодор вж Икономов, Тодор Поппетров (1838-1892)
Икономов, Тодор Поппетров (1838-1892) Св 136
 
К

Карабашлиев, Захари (1968-) Св 123
Кейнс, Джон Мейнард (1883-1946) Св 60
Кобаяши, Исса (1763-1827) Св 170
Константин II Асен, цар (1397-1422) Св 171
Константин Срацимир, цар вж Константин II Асен, цар (1397-1422)
Константинов, Георги (1943-) Св 140
Кремен, Михаил (1884-1964) Св 145
Кръстев, Кръстьо Котев (1866-1919) Св 142
 
Л

Липска, Ева (1945-) Св 133
 
М

Монзó, Ким (1952-) Св 131
Мурджев, Стайко вж Мурджев, Стайко Пламенов (1984-)
Мурджев, Стайко Пламенов (1984-) Св 123
Мурси, Мохамед (1951-) Св 35
 
Н

Неделчев, Михаил вж Неделчев, Михаил Димитров (1942-)
Неделчев, Михаил Димитров (1942-) Св 143
 
П

Петров, Петър Василев (1939-2012) Св 141
Петров, Петър вж Петров, Петър Василев (1939-2012)
 
Р

Ромни, Мит (1947-) Св 36
 
С

Сгиглиц, Джоузеф вж Стиглиц, Джоузеф Е. (1943-)
Станишев, Сергей вж Станишев, Сергей Дмитриевич (1966-)
Станишев, Сергей Дмитриевич (1966-) Св 42, Св 49
Старчев, Валентин вж Старчев, Валентин Дечев (1935-)
Старчев, Валентин Дечев (1935-) Св 100, Св 104
Стиглиц, Джоузеф Е. (1943-) Св 67
 
Т

Теофилов, Иван вж Теофилов, Иван Николов (1931-)
Теофилов, Иван Николов (1931-) Св 138
 
Ч

Чилингиров, Стилиян вж Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев (1881-1962)
Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев (1881-1962) Св 142
 
Ш

Шекерджийски, Емил (1912-1944) Св 175
Шивачев, Борис вж Шивачев, Борис Константинов (1902-1932)
Шивачев, Борис Константинов (1902-1932) Св 132
Шишманов, Димитър вж Шишманов, Димитър Иванов (1889-1945)
Шишманов, Димитър Иванов (1889-1945) Св 141
Шопов, Драгомир вж Шопов, Драгомир Георгиев (1938-)
Шопов, Драгомир Георгиев (1938-) Св 144
 
Я

Язова, Яна (1912-1974) Св 139

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Азия Св 89
 
Б

Балкански страни Св 28
Белград Св 125
Берлин Св 108
Близък изток Св 19
България Св 3, Св 10, Св 12, Св 20, Св 21, Св 47, Св 50, Св 66, Св 75, Св 76, Св 88, Св 102, Св 114
 
В

Варна Св 110, Св 117, Св 122, Св 126
Венеция Св 116
Виена Св 107
 
Е

Европейски съюз Св 11, Св 23, Св 28, Св 70, Св 77
ЕС вж Европейски съюз
 
И

Източна Европа Св 24
Испания Св 74
 
К

Каспийски регион Св 18
Китай Св 23, Св 24, Св 26
 
Л

Локарно
- Швейцария Св 118
 
М

Македония Св 21
 
Р

Русия Св 20, Св 56
 
С

САЩ вж Съединени американски щати
Скандинавски страни Св 4
София Св 109
Съединени американски щати Св 36, Св 70