ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 61, 2012, бр. 7

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Дора Деведжиева

Съставители: Анелия Иванова, Румяна Николова


ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БС 2012/7 Св 1
СИМЕОНОВА, Кристиела
        Ще изяде ли мишката книжката? : изданията на хартия vs. онлайн версиите / Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 151 (2 юли 2012), с. 14.
002.19:681.324
COBISS.BG-ID 1245281508


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2012/7 Св 2
АНДРЕЕВА, Диана
        Стратегията за култура - мерки на хартия или... : разговор с Диана Андреева / Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 28 (20 юли 2012), с. 10-11.
Дейността на неправителствената организация "Обсерватория по икономика на културата", създадена през 2008 г.
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245725156

БС 2012/7 Св 3
        ГЛАСЪТ на интелектуалеца? : дискусия / модератор Миглена Николчина. - Съдържа и: Нито една казана дума не изчезва съвсем напразно : разговор с Юрий Андрухович / въпросите зададе Ани Бурова ; прев. от укр. Албена Стаменова. Няма бунтарство без значителен личен риск : разговор с Дубравка Угрешич / въпросите зададоха Амелия Личева, Ани Бурова ; прев. от хърв. Жела Георгиева. Табуки, свободният човек / Марко Травальо ; прев. от итал. Дария Карапеткова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 28 (18-24 юли 2012), с. i-viii.
008
316.343.652
COBISS.BG-ID 1246049252

БС 2012/7 Св 4
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        С повече реализъм за делото и приноса й в духовната ни култура : 70 г. от рождението на Людмила Живкова / Чавдар Добрев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 142 (26 юли 2012), с. 8, 17.
008(092)
92 Живкова, Л.
COBISS.BG-ID 1245510116

БС 2012/7 Св 5
ПИСАРЕВ, Павел Николаев, 1934-
        Мадона на българската култура или трън в петата на тоталитаризма : Людмила Живкова - жената, която изпревари своето време / Павел Писарев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 137 (19 юли 2012), с. 8, 17.
70 години от рождението на Людмила Живкова и 31 г. от смъртта й
008(092)
92 Живкова, Л.
COBISS.BG-ID 1245449700

БС 2012/7 Св 6
РАШИДОВ, Вежди Летифов, 1951-
        Ще се радвам, ако ЦУМ стане исторически музей : след Париж и Монако иска да покаже тракийските съкровища : интервю с Вежди Рашидов, министър на културата / Мила Вачева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 179 (4 юли 2012), с. 13.
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245310180

БС 2012/7 Св 7
ФОТЕВ, Георги, 1941-
        Мястото на България в духовната форма на Европа / Георги Фотев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 27 (11-17 юли 2012), с. 3, 6.
Академично слово, изнесено в Нов български университет в навечерието на 3 март 2012 г.
008(497.2:4)(042)
COBISS.BG-ID 1245915876


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2012/7 Св 8
ДОДУНЕКОВ, Стефан Манев, 1945-
        БАН ще работи за министерствата : с акад. Стефан Додунеков, председател на БАН, разговаря Анета Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 188 (13 юли 2012), с. 21.
061.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245395428

БС 2012/7 Св 9
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова
        Музеят "Яворов" сега съжителства с масоните, но пак има проблеми : интервю с директорката на Националния литературен музей Катя Зографова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 167 (21-22 юли 2012), с. 9.
069.02:886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1245474532

БС 2012/7 Св 10
ПЕНКОВА, Соня Борисова
        Генералите никога не изневериха на България : със Соня Пенкова, директор на Военноисторическия музей, разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 184 (9 юли 2012), с. 21.
По повод книгата "Алманах на сухопътните войски в България", издадена във връзка с началото на отбелязването на 100-годишнината от Балканските войни
069.02:355.48(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245350116


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2012/7 Св 11
ГЕОРГИЕВА, Александрина
        Отразяването на Пражката пролет от вестник "Работническо дело" (януари-август 1968 г.) / Александрина Георгиева. - С библиогр.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 27 (11-17 юли 2012), с. 12-14.
07(497.2)"1968"
323.22(437)"1968"
COBISS.BG-ID 1245938916

БС 2012/7 Св 12
        ЗАЩО в България и защо гледаме към Иран?

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4538 (20 юли 2012), с. 13.
Световните медии коментират атентата на летище "Сарафово" в Бургас срещу израелски туристи на 18.07.2012
070(100):323.28(497.2)
COBISS.BG-ID 1245462500

БС 2012/7 Св 13
ПИСАРЕВ, Павел Николаев, 1934-
        Коалиционна политика, традиции и съвременност : 70 г. от създаването на [вестник] "Отечествен фронт" / Павел Писарев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 163 (16 юли 2012), с. 21.
07(497.2)Отечествен фронт"1942/2012"
COBISS.BG-ID 1245408484


1 ФИЛОСОФИЯ


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2012/7 Св 14
СИРЮЛНИК, Борис, 1937-
        За паметта и нейните зони на мрака : разговор с френсикя психиатър Борис Сирюлник / разговаря Тони Николов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 28 (20 юли 2012), с. 9.
159.9(047.53)
COBISS.BG-ID 1245724900


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БС 2012/7 Св 15
МАСКРЪЧКА, Тони
        Странни фондации внасят радикален ислям / Тони Маскръчка

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 198 (23 юли 2012), с. 15.
297:061.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1245472228

БС 2012/7 Св 16
ХАДЖИ, Мустафа Алиш, 1962-
        Политиците, а не религиите сеят омраза : интервю с главния мюфтия на мюсюлманите в България Мустафа Алиш Хаджи / Руслан Йорданов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 7006 (25 юли 2012), с. 15.
297(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245500900


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2012/7 Св 17
АНЧЕВ, Панко Кирилов, 1946-
        Непрочетеният Иван Хаджийски : кой ще избере следващото правителство / Панко Анчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343
Год. 22, бр. 159 (11 юли 2012), с. 16.
Год. 22, бр. 160 (12 юли 2012), с. 13.
316.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1245374180

        ГЛАСЪТ на интелектуалеца? : дискусия Вж Св 3

БС 2012/7 Св 18
ГРУЕВА, Мария Николаева
        Разни илюзии, интегрален спектакъл / Мария Груева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 27 (13 юли 2012), с. 10-11.
По повод книгата на Крис Хеджис "Империя на илюзиите : краят на грамотността и триумфът на спектакъла", Ню Йорк, Nation Books, 2009
316.77
COBISS.BG-ID 1245704420

БС 2012/7 Св 19
СЕДАКОВА, Олга Александровна, 1949-
        Посредствеността като социална опасност / Олга Седакова ; прев. от рус. Виржиния Томова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 26 (6 юли 2012), с. 10-11.
316.6
COBISS.BG-ID 1245671140


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БС 2012/7 Св 20
ЗНЕПОЛСКИ, Ивайло Боянов, 1940-
        Карл Маркс не пречи на студентите : с проф. Ивайло Знеполски, директор на Института за изследване на близкото минало, разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 182 (7 юли 2012), с. 16-17.
321.6(047.53)
COBISS.BG-ID 1245350628

БС 2012/7 Св 21
МЕТОДИЕВ, Момчил Николаев, 1969-
        Осмислянето на комунизма в България: оптимистичната гледна точка / Момчил Методиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 29 (27 юли 2012), с. 10-11.
321.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1245760996

БС 2012/7 Св 22
СМИЛОВ, Даниел Михайлов, 1970-
        Румънската "бомба" е заложена и у нас / Даниел Смилов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 193 (18 юли 2012), с. 11, 12.
Кризата на посткомунистическата демокрация
321.72(497.2+498)
COBISS.BG-ID 1245431012

БС 2012/7 Св 23
ФУКУЯМА, Франсис, 1952-
        Реалното разделение в Европа не е културно, а клиентелистко / Франсис Фукуяма. - Достъпно също на: http://www.librev.com/index.php/--/1699-2012 -07-20-10-44-00. - Прев. от англ.

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 169 (24 юли 2012), с. 12-13.
321.6/.8
COBISS.BG-ID 1245481700


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2012/7 Св 24
        [АТЕНТАТЪТ на летище "Сарафово" в Бургас срещу израелски туристи, 18 юли 2012 г.]. - Съдържа: Кучето е заровено в Дамаск / Георги Милков. Борисов подцени заплахата с фразата за дюнерите : интервю / Соломон Паси ; Мила Гешакова. Имаме насоки за последните дни на камикадзето у нас : интервю / Цветан Цветанов ; Тони Щилиянова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 195 (20 юли 2012), с. 15-17.
323.28:297(497.2)
COBISS.BG-ID 1245461220

ГЕОРГИЕВА, Александрина
        Отразяването на Пражката пролет от вестник "Работническо дело" (януари-август 1968 г.) Вж Св 11

БС 2012/7 Св 25
ЗУКОРЛИЧ, Муамер
        Силна ислямска общност означава и силна Сърбия : интервю с лидера на ислямската общност в Сърбия Муамер Зукорлич / Методи Методиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 157 (9 юли 2012), с. 23-13.
323.1(497.11)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245346020

БС 2012/7 Св 26
ЛЕОНИДОВ, Румен Александров, 1953-
        Животът е по-силен от измишльотините / Румен Леонидов ; интервю на Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 175 (30 юли 2012), с. 6-7.
По повод представянето на документалната книга на Здравко Здравевски "Аз, българинът в Македония", София, Изток-Запад, 2012
323.1(497.17=867)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245536484

БС 2012/7 Св 27
МЕТАУЛИ, Мохамед
        Ислямското лице на Арабската пролет : разговор с Мохамед Метаули и Гретчен МакКълоу / Митко Новков ; прев. от англ. Яна Пункина

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 29 (27 юли 2012), с. 6-7.
Политическитe промени в Египет
323.26(620)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245759460

БС 2012/7 Св 28
ОВЧАРОВ, Румен Стоянов, 1952-
        Бумът на "зелени" централи е при ГЕРБ : с депутата от БСП Румен Овчаров разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 179 (4 юли 2012), с. 16-17.
323(497.2)(047.53)
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1245309668

БС 2012/7 Св 29
ХАРУН, Али
        ФНО беше нелегална организация, но с ваша помощ имахме фабрика за оръжие : като алжирци сме признателни, че България пое голям риск, за да помогне да се освободим / Али Харун ; Георги Милков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 179 (4 юли 2012), с. 11, 12.
Интервю по повод честването на 50 г. независим Алжир
323(65)(047.53)
965(047.53)
COBISS.BG-ID 1245310948

БС 2012/7 Св 30
ЦОНЕВ, Киряк Цонев, 1938-
        Египет: А сега накъде? / Киряк Цонев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 169 (23 юли 2012), с. 15.
Политическите процеси в страната
323(620)
COBISS.BG-ID 1245478884

ЩЕФАН, Лаура
        Открийте приликите между България и Румъния : какво не трябва да забравяме след доклада на Европейската комисия Вж Св 55


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2012/7 Св 31
ПЕТКОВ, Кръстьо Илиев, 1943-
        Двете лица на референдума в Румъния : балканизация на политиката и финансиализация на икономиката / Кръстьо Петков

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 175 (31 юли 2012), с. 9, 10.
324(498)
COBISS.BG-ID 1245541092


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2012/7 Св 32
АСЕНОВ, Бончо Станоев, 1946-
        Трябва да градим отново това, което разрушихме : интервю с Бончо Асенов, експерт по проблемите на контраразузнаването / Ина Михайлова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 168 (21-22 юли 2012), с. 10.
327.84(497.2)(047.53)
355.40(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245472996

БС 2012/7 Св 33
БЕН-Ами, Шломо, 1943-
        Шах и го / Шломо Бен Ами. - Прев. от англ. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 27 (13 юли 2012), с. 11.
Политиката на Китай към Афганистан
327(510:581)
COBISS.BG-ID 1245717476

БС 2012/7 Св 34
БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        Как врагът мутира в партньор : някои особености на новата американска политика в Близкия Изток според западните медии / Петър Бочуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 175 (30 юли 2012), с. 13.
327(73:5-011)
COBISS.BG-ID 1245531620

БС 2012/7 Св 35
БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        Опасният стратегически "триъгълник" / Петър Бочуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 169 (23 юли 2012), с. 16.
Геополитически процеси между страните в Средна Азия
327:911.3(575)
COBISS.BG-ID 1245479396

БС 2012/7 Св 36
ГУО, Йеджоу
        Готови сме да инвестираме в български шосета : интервю с Н. Пр. г-н Гуо Йеджоу посланик на Китайската народна република у нас / Екатерина Павлова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4523 (5 юли 2012), с. 14-15.
327(510:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245324260

БС 2012/7 Св 37
ДРОНЗИНА, Татяна Александрова, 1959-
        Все повече европейци, приели радикален ислям, ще бъдат използвани за живи бомби : интервю с проф. дпн Татяна Дронзина, политолог, експерт по конфликти и тероризъм / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 201 (26 юли 2012), с. 13.
327.88:297(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245508836

БС 2012/7 Св 38
ИВАНОВ, Димитър
        Външна политика "под чехъл" / Димитър Иванов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 30 (27 юли-3 авг. 2012), с. 11, 14.
Някои изводи и оценки за българската външната политика
327(497.2)
COBISS.BG-ID 1245654244

БС 2012/7 Св 39
ЛЕВИТ, Матю
        "Хизбула" ли стои зад атентата в Бургас? / Матю Левит. - Прев. от англ. ез.

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 166 (20 юли 2012), с. 9, 10.
327.88:297
COBISS.BG-ID 1245462756

БС 2012/7 Св 40
МИЛКОВ, Георги, 1973-
        Да е база, колко да е база? : новината за групировката "Каедат ал джихад" изглежда като скалъпена, за да затвърди израелската версия за "Хизбула" / Георги Милков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 198 (23 юли 2012), с. 14.
По повод съобщението, че групировката "Базата на джихад" ("Каедат ал джихад" ) е поела отговорност за атентата в Бургас на 18 юли 2012 г.
327.88:297
COBISS.BG-ID 1245471972

БС 2012/7 Св 41
МЛАДЕНОВ, Николай Евтимов, 1972-
        Не сме достатъчно бдителни : с министъра на външните работи Николай Младенов разговаря Деян Йотов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 196 (21 юли 2012), с. 16-17.
По повод атентата на летище "Сарафово" в Бургас срещу израелски туристи на 18.07.2012
327(497.2)(047.53)
327.88:297(497.2)
COBISS.BG-ID 1245476324

МЛАДЕНОВ, Николай Евтимов, 1972-
        Не сме достатъчно бдителни : с министъра на външните работи Николай Младенов разговаря Деян Йотов Вж Св 41

        НЕ се получи Вж Св 106

БС 2012/7 Св 42
НИКОЛОВ, Симеон
        Потенциалът на "Ал Кайда" е сериозна заплаха за България : терористичната мрежа на Осама бин Ладен има "спящи клетки" в над 60 страни / Симеон Николов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 139 (23 юли 2012), с. 8, 17.
Анализът е публикуван на сайта www.crs-bg.com през м. май 2011 г.
327.88:297
COBISS.BG-ID 1245472740

БС 2012/7 Св 43
ОТИЕ, Филип, 1956-
        Налага се все повече интегрирана Европа : интервю с Н. Пр. Филип Отие, посланик на Франция в България / Зорница Илиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 174 (28 юли 2012), с. 8-9.
327(44:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245535460

БС 2012/7 Св 44
ОТИЕ, Филип, 1956-
        Посланикът на Франция в България Филип Отие: Бюджетната дисциплина не стига, България трябва и да расте / интервюто взе Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 28 (14-20 юли 2012), с. 22-23.
327(44:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246373092

БС 2012/7 Св 45
ОТИЕ, Филип, 1956-
        Търсим български строители и инженери : интервю с Н. Пр. Филип Отие, посланик на Франция в България / Мая Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4532 (14 юли 2012), с. 11.
327(44:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245409508

БС 2012/7 Св 46
ПАСИ, Гергана Христова, 1973-
        В Брюксел са доволни, че ГЕРБ номинира за цифров шампион човек от опозицията : интервю с Гергана Паси, бивш министър по европейските въпроси / Георги Милков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 177 (2 юли 2012), с. 13.
327.7:061.1ЕС:327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245285604

БС 2012/7 Св 47
САВОВ, Васил Савов
        България в геополитическите простори : центърът на тежестта в бъдещото развитие се накланя на Изток / Васил Савов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 175 (30 юли 2012), с. 15.
327:911.3
327(497.2)
COBISS.BG-ID 1245532132

САВОВ, Васил Савов
        България в геополитическите простори : центърът на тежестта в бъдещото развитие се накланя на Изток Вж Св 47

БС 2012/7 Св 48
СТАМАТОПУЛОС, Трасивулос
        Гърция няма да остави еврото : интервю с посланика на Гърция в България Трасивулос Стаматопулос / Любомир Михайлов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 7005 (24 юли 2012), с. 28.
327(495:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245482724

БС 2012/7 Св 49
СТАНЕВА, Марина
        Развод ми дай : преброени ли са дните на Великобритания в ЕС и защо това няма да е добре нито за нея, нито за Европа / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 28 (14-20 юли 2012), с. 26-27.
327(410:4-6)
COBISS.BG-ID 1246374628

БС 2012/7 Св 50
ТЕРЗИЕВ, Светослав Стефанов
        Румънците се давят, Борисов и Станишев потъват : революцията на мошениците в Букурещ дърпа към дъното и българската политическа класа / Светослав Терзиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 160 (13 юли 2012), с. 9, 10.
България и Румъния 5 г. след приемането им в ЕС
327(497.2+498)
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1245395172

ТЕРЗИЕВ, Светослав Стефанов
        Румънците се давят, Борисов и Станишев потъват : революцията на мошениците в Букурещ дърпа към дъното и българската политическа класа Вж Св 50

ХАДЖИНИКОЛОВ, Димитър Веселинов
        Мисията невъзможна Вж Св 102

БС 2012/7 Св 51
        ХИЗБУЛА ли окървави Сарафово? / Руслан Йорданов. - Съдържа и: В "Ал Кайда" има и жени камикадзе / Иван Бояджиев. Ползват ни като фитил за война / Славчо Велков. Неизбежно бе да ни се случи / Тихомир Стойчев ; интервю на Антония Кюмюрджиева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 7004 (23 юли 2012), с. 12-13.
По повод атентата на летище "Сарафово" в Бургас срещу израелски туристи на 18.07.2012
327.88:297(497.2)
COBISS.BG-ID 1245476068

БС 2012/7 Св 52
ХЬОПФНЕР, Матиас, 1953-
        Европа внимателно следи избора на нов Висш съдебен съвет : интервю с германския посланик Матиас Хьопфнер / Нено Петканов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 205 (30 юли 2012), с. 15.
327(430:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245528804

БС 2012/7 Св 53
ЦОНЕВ, Киряк Цонев, 1938-
        Българска ли е българската дипломация? : интервю с Киряк Цонев, дипломат / Алберт Аврамов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 164 (17 юли 2012), с. 11.
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245424100

БС 2012/7 Св 54
ЧУКОВ, Боян
        Геополитическо "Лего" / Боян Чуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 169 (23 юли 2012), с. 9, 12.
327:911.3
COBISS.BG-ID 1245477604

БС 2012/7 Св 55
ЩЕФАН, Лаура
        Открийте приликите между България и Румъния : какво не трябва да забравяме след доклада на Европейската комисия / Лаура Щефан, Тодор Коларов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 30 (28 юли-3 авг. 2012), с. 26.
327.7:061.1ЕК
323(497.2+498)|
COBISS.BG-ID 1246385636

БС 2012/7 Св 56
ЯНСОН, Коре
        Дания изгради мостове между държавите в ЕС : интервю с Н. Пр. Коре Янсон, посланик на Дания в Р България / Зорница Илиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 158 (10 юли 2012), с. 6-7.
По повод края на 6-месечното председателство на Дания на ЕС
327(489:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245362916


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2012/7 Св 57
БОРИСОВ, Бойко Методиев, 1959-
        Вече мислим и за доходите : премиерът Бойко Борисов / интервюто взеха Станка Тошева, Йово Николов, Николай Стоянов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 30 (28 юли-3 авг. 2012), с. 14-15, 16.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246383332

БС 2012/7 Св 58
ДЯНКОВ, Симеон, 1970-
        Има шанс за по-евтин ток : интервю с финансовия министър и вицепремиер Симеон Дянков / Наталия Малчева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 6991 (10 юли 2012), с. 15.
По повод 3 г.от управлението на ГЕРБ
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245363428

БС 2012/7 Св 59
КАЛФИН, Ивайло Георгиев, 1964-
        Корупцията - кой я подхранва и кой може а я спре? : съдебната ни система все още се реформира бавно / Ивайло Калфин

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 164 (17 юли 2012), с. 14.
328.185(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245424612

БС 2012/7 Св 60
КОЛАРОВА, Румяна Петрова
        На дебатите депутатите загубиха приличие като Мая Манолова : интервю с [политолога] Румяна Коларова / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 172 (26 юли 2012), с. 6-7.
По повод поредния вот на недоверие към правителството
328.13(497.2)(047.53)
329(497.2)ГЕРБ(047.53)
COBISS.BG-ID 1245510372

БС 2012/7 Св 61
МЕТОДИЕВ, Методи
        В Белград - ново правителство и стари приоритети : накъде ще насочи погледа си [новият сръбски президент Ивица] Дачич - към Москва, към Запада, към Китай, а може би и към БРИКС / Методи Методиев. - БРИКС - Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 175 (30 юли 2012), с. 11.
328.13(497.11)
COBISS.BG-ID 1245531364

БС 2012/7 Св 62
МИНЧЕВ, Огнян Димитров, 1958-
        По-добре "на пожар", а не "напук" : с политолога Огнян Минчев разговаря Веселин Стойнев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 180 (5 юли 2012), с. 16-17.
Интервю по повод 3 години от управлението на ГЕРБ
328.13(497.2)(047.53)
329(497.2)ГЕРБ(047.53)
COBISS.BG-ID 1245325284

БС 2012/7 Св 63
САВОВ, Васил Савов
        Политическо напрежение в Румъния / Васил Савов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 163 (16 юли 2012), с. 9, 12.
328(498)
COBISS.BG-ID 1245406692

СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        Убийствен доклад на Брюксел! : с лидера на БСП Сергей Станишев разговаря Красина Кръстева Вж Св 74

БС 2012/7 Св 64
СТОЙЧЕВ, Кънчо, 1960-
        Докладът на Брюксел е провал за ГЕРБ : интервю със социолога Кънчо Стойчев / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 193 (18 юли 2012), с. 13.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245431780

БС 2012/7 Св 65
ЦАЧЕВА, Цецка, 1958-
        ГЕРБ няма да сложи ръка на квотата за нов ВСС : интервю с Цецка Цачева, председател на Народното събрание / Диана Кънчева. - ВСС - Висш съдебен съвет

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 192 (17 юли 2012), с. 13.
328.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245423844

БС 2012/7 Св 66
ЦАЧЕВА, Цецка, 1958-
        Правителството е стабилно, парламентарна криза няма : интервю с Цецка Цачева, председател на Народното събрание / Мина Маринова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4548 (30 юли 2012), с. 14-15.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245532644

БС 2012/7 Св 67
ЦОЛОВ, Чавдар
        Симеон Дянков: орган и археолог, ценовик и иконом / Чавдар Цолов, Ивайло Станчев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 29 (20-27 юли 2012), с. 9, 10.
Портрет на вицепремиера и министър на финансите
328.13(497.2)
336(497.2)
COBISS.BG-ID 1245652196


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2012/7 Св 68
БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        Колоната на европейските популисти / Петър Бочуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 151 (2 юли 2012), с. 9, 12.
Засилване на националистическите и пронацистки настроения в Европейския съюз в годините на криза
329.17(4-6)
COBISS.BG-ID 1245280484

БС 2012/7 Св 69
ВЛАЙКОВА, Калина
        Наследството, което царят ни остави - ние, вие и те : 11 г. след създаването си НДСВ вече е партия майка на 7 проекта и догонва СДС / Калина Влайкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 180 (5 юли 2012), с. 14.
329(497.2)НДСВ
COBISS.BG-ID 1245323236

ВЪЛКАНОВ, Велко, 1927-
        Една странна статия Вж Св 219

БС 2012/7 Св 70
ГЕОРГИЕВ, Живко Петров
        Политическата ни сцена прилича на мол в ромски квартал : интервю със социолога Живко Георгиев / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 163 (17 юли 2012), с. 10.
По повод резултатите от националното представително проучване на НЦИОМ, проведено в периода 27 юни - 3 юли 2012 г.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245421284

БС 2012/7 Св 71
ГРОЗЕВ, Йонко Миладинов, 1965-
        Бързото влизане във властта крие рискове : Йонко Грозев, секретар на партия "Движение България на гражданите", пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 27 (6-13 юли 2012), с. 14.
329(497.2)"Движение България на гражданите"(047.53)
COBISS.BG-ID 1245642980

БС 2012/7 Св 72
ЙОТОВ, Йордан Николов, 1920-2012
        Партизаните умират сами / Йордан Йотов ; Ирина Денева, Мартин Карбовски

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 6998 (17 юли 2012), с. 22.
Последното интервю на един от идеолозите на комунизма
329.15(497.2)БКП(047.53)
COBISS.BG-ID 1245422564

БС 2012/7 Св 73
КАБАИВАНОВ, Емил, 1961-
        Никой външен няма да командва в СДС : интервю с Емил Кабаиванов, председател на СДС / Калина Влайкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 192 (17 юли 2012), с. 13.
329(497.2)СДС(047.53)
COBISS.BG-ID 1245423332

КОЛАРОВА, Румяна Петрова
        На дебатите депутатите загубиха приличие като Мая Манолова : интервю с [политолога] Румяна Коларова Вж Св 60

МИНЧЕВ, Огнян Димитров, 1958-
        По-добре "на пожар", а не "напук" : с политолога Огнян Минчев разговаря Веселин Стойнев Вж Св 62

ОВЧАРОВ, Румен Стоянов, 1952-
        Бумът на "зелени" централи е при ГЕРБ : с депутата от БСП Румен Овчаров разговаря Красина Кръстева Вж Св 28

БС 2012/7 Св 74
СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        Убийствен доклад на Брюксел! : с лидера на БСП Сергей Станишев разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 193 (18 юли 2012), с. 16-17.
По повод последния доклад на Европейската комисия за напредъка на страната
329(497.2)БСП(047.53)
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245434852

БС 2012/7 Св 75
ТОМОВ, Калин, 1981-
        ГЕРБ търси власт с БСП и ДПС : с Калин Томов, организационен секретар на партия "Движение България на гражданите", разговаря Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 191 (16 юли 2012), с. 16-17.
329(497.2)"Движение България на гражданите"(047.53)
COBISS.BG-ID 1245409252

БС 2012/7 Св 76
ТРИФОНОВА, Иглика Иванова, 1957-
        Около Кунева ще сме без юзди : с кинорежисьорката Иглика Трифонова, член на сдружение "България на гражданите" разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 177 (2 юли 2012), с. 16-17.
329(497.2)"България на гражданите"(047.53)
COBISS.BG-ID 1245285860


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БС 2012/7 Св 77
ПЕТРОВ, Георги Атанасов, 1929-
        Съвременната цивилизация се крепи на свободния пазар / Георги Петров

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 28 (13-20 юли 2012), с. 10.
По повод книгата "Човешката природа и обществото", София, Тракия-М, 2012
330.342
338.242.2
COBISS.BG-ID 1245644516


331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

БС 2012/7 Св 78
ТРЕНЧЕВ, Константин, 1955-
        Съжалявам, че останах в България : с президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев разговаря Мишел Гутсузян

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 200 (25 юли 2012), с. 16-17.
331.105.5(497.2)КТ "Подкрепа"(047.53)
COBISS.BG-ID 1245501156


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БС 2012/7 Св 79
ТАТАРСКИ, Любен, 1958-
        Не може да съборим всичко незаконно : с председателя на регионалната комисия в парламента Любен Татарски разговаря Христо Николов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 202 (27 юли 2012), с. 16-17.
332.14:328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245520356


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2012/7 Св 80
ВАСИЛЕВ, Илиян, 1956-
        Еврозоната е пред разпад, трябва ни план Б - за извънредна ситуация : ситуацията е толкова зле, че нищо радикално в мерките няма да е прекомерно : интервю с Илиян Василев, почетен председател на Българския икономически форум / Генка Маркова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 200 (25 юли 2012), с. 15.
336.74(4-6:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245499876

БС 2012/7 Св 81
ГЮРОВА, Светломира
        (Не) правете като тях : Латвия стигна дъното и отскочи. Но опитът й не е универсален урок за Гърция и сие / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 28 (14-20 юли 2012), с. 28-29.
336(474.3)
COBISS.BG-ID 1246377188

БС 2012/7 Св 82
ДЕНИЗОВА, Вера
        Дългово завръщане / Вера Денизова, Татяна Пунчева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 27 (7-13 юли 2012), с. 14-15.
Емисията еврооблигации, пласирана от правителството за финансиране на външния дълг
336.76:336.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1246370020

БС 2012/7 Св 83
ДЯНКОВ, Симеон, 1970-
        Искам да вдигна всички доходи с 3-5% от април : интервю със Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 188 (13 юли 2012), с. 13.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245395684

БС 2012/7 Св 84
НЕНОВСКИ, Николай Ненов, 1963-
        Преувеличават се опасностите след разпад на еврозоната / Николай Неновски ; Женя Милчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 191 (16 юли 2012), с. 15.
Интервю с икономиста
336.74(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245405924

БС 2012/7 Св 85
ПОПОВ, Николай, 1965-
        Чуйте гласа и на дребния акционер : Николай Попов, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в КФН, пред в. "Банкеръ" / Чавдар Цолов. - КФН - Комисия за финансов надзор

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 30 (27 юли-3 авг. 2012), с. 10.
336.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245653732

БС 2012/7 Св 86
ЦОЛОВ, Чавдар
        Дянков е по-рисков от Велчев / Чавдар Цолов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 28 (13-20 юли 2012), с. 7.
По повод емисията еврооблигации за финансиране на външния дълг на България
336.76(497.2)
COBISS.BG-ID 1245644260

ЦОЛОВ, Чавдар
        Симеон Дянков: орган и археолог, ценовик и иконом Вж Св 67


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2012/7 Св 87
ГЕОРГИЕВ, Георги
        Техеран в менгемето на санкциите : иранската икономика демонстрира растеж дори в условия на търговска и технологична блокада / Георги Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 151 (2 юли 2012), с. 13.
338.1(55)
COBISS.BG-ID 1245281252

БС 2012/7 Св 88
ДИМИТРОВ, Петър
        Ударът върху нашия бизнес е непоносим : интервю с икономиста Петър Димитров / Веселка Венкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 160 (12 юли 2012), с. 11, 15.
338.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245387748

БС 2012/7 Св 89
ДОБРЕВ, Делян Александров, 1978-
        Към септември може би ще получим 11% по-евтин газ : интервю с Делян Добрев министър на икономиката, енергетиката и туризма / Марияна Бойкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 180 (5 юли 2012), с. 13.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245322724

БС 2012/7 Св 90
ДОБРЕВ, Делян Александров, 1978-
        Най-бедната държава в Европа стимулира най-скъпия вид електроенергия : Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма / интервю на Ралица Русева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 155 (6 юли 2012), с. 6-7.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245329636

БС 2012/7 Св 91
ЗАХАРИЕВ, Боян
        До 5-7 г. икономиката няма как съществено да се подобри : интервю с Боян Захариев, икономист от институт "Отворено общество" / Генка Маркова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 182 (7 юли 2012), с. 13.
338.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245343972

БС 2012/7 Св 92
МЕСЕЖНИКОВ, Стас, 1969-
        След атентата българите ще станат по-внимателни и наблюдателни : интервю със Стас Месежников, министър на туризма на Израел / Лияна Панделиева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 200 (25 юли 2012), с. 14-15.
338.48(569.4:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245500388

БС 2012/7 Св 93
НАЙДЕНОВ, Валери, 1947-
        Кога и как ще излезем от кризата / Валери Найденов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 179 (4 юли 2012), с. 11, 12.
338.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1245309924

БС 2012/7 Св 94
НАЙДЕНОВ, Мирослав Христофоров, 1968-
        Слагаме камери и сензори в горите : интервю с Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните / Паулина Йоргова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4541 (23 юли 2012), с. 14-15.
338.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245473508

БС 2012/7 Св 95
ПЕТРАНОВ, Стефан Христов
        Държавата губи около 10 млрд. лв. годишно заради сивата икономика : интервю с икономиста Стефан Петранов / Румяна Гочева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 156 (9 юли 2012), с. 10.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245346276

ПЕТРОВ, Георги Атанасов, 1929-
        Съвременната цивилизация се крепи на свободния пазар Вж Св 77

БС 2012/7 Св 96
СТОИЛОВ, Стефан Илиев, 1928-
        Поддържаме ли Симеон Дянков? : необяснимо се промени един текст в документите на БСП за фискалната политика / Стефан Стоилов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 172 (26 юли 2012), с. 13.
338.23:336.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1245713380


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

БС 2012/7 Св 97
        КИТАЙ не изпуска от поглед и Източна Европа

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 29 (20-27 юли 2012), с. 15.
Външнотърговските отношения на страната
339.54(510)
COBISS.BG-ID 1245652964


339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Вж и 336

БС 2012/7 Св 98
ЧАКРАБАРТИ, Сума
        Вършим здрава работа в България : интервю със Сума Чакрабарти президент на Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон / Валерия Стойкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 7000 (19 юли 2012), с. 15.
339.732(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245450212


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2012/7 Св 99
АНГЕЛОВ, Иван, 1934-
        Европейският съвет попари надеждите за промяна : на 28-29 юни 2012 г. консервативният догматизъм надделя над идеите за поврат в икономическата политика на ЕС / Иван Ангелов

В: Дума. - ISSN 0861-1343
Год. 22, бр. 169 (23 юли 2012), с. 18.
Год. 22, бр. 170 (24 юли 2012), с. 14.
339.923:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1245480676

БС 2012/7 Св 100
БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        На Албиона пишат свой сценарий за ЕС / Петър Бочуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 163 (16 юли 2012), с. 16.
Идеите на британските политици за създаването на различен от сегашния Европейски клуб - зона за свободна търговия от Исландия до Турция
339.923:061.1(410)
COBISS.BG-ID 1245407716

БС 2012/7 Св 101
СЛАВОВА, Цветанка
        Опозиция в сърцето на Европа / Цветанка Славова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 27 (6-13 юли 2012), с. 15.
Противници на приетите през юни антикризисни мерки за Европейския съюз
339.921:061.1ЕС:336.74(4-6)
COBISS.BG-ID 1245643236

БС 2012/7 Св 102
ХАДЖИНИКОЛОВ, Димитър Веселинов
        Мисията невъзможна / Димитър Хаджиниколов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 175 (30 юли 2012), с. 9, 12.
Финансово-икономически условия и политическа консолидация на Европейския съюз
339.923:061.1ЕС
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1245530852


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2012/7 Св 103
ГЕОРГИЕВ, Георги
        Агенти на "меката сила" : "полузащитниците" на правата в Русия получиха тежък репутационен удар с новия закон за НПО / Георги Георгиев. - НПО - Неправителствена организация

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 163 (16 юли 2012), с. 12-13.
342.7:061.2(470)
COBISS.BG-ID 1245407460

БС 2012/7 Св 104
        ПРОЦЕСЪТ срещу "Цапачите" / Гийом Дюма ... [и др.] ; прев. от фр. Момчил Христов. - Други авт.: Меди Хамаси, Карим Ндиайе, Ив Жуф, Люк Фубер, Камий Рот

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 27 (13 юли 2012), с. 11.
Правото на избор за получаване на рекламна информация
342.7
659.1:34
COBISS.BG-ID 1245716196


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2012/7 Св 105
ГЕОРГИЕВ, Пламен
        ВИП затворници в България няма : интервю с Пламен Георгиев, заместник-министър на правосъдието / Ива Григорова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4537 (19 юли 2012), с. 14-15.
347.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245449956

БС 2012/7 Св 106
        НЕ се получи. - Съдържа: Докладът на ЕК легитимира неуспеха на ГЕРБ да изпълни едно от най-важните си обещания - да върне усещането за справедливост в България / Алексей Лазаров, Росен Босев. Какво казва докладът и какво реално може да се промени. Говорителят на Европейската комисия Марк Грей: Наблюдаваме изключително внимателно избора на ВСС и на главен прокурор / интервюто взе Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 29 (21-27 юли 2012), с. 8-12.
347.9(497.2)
327.7:061.1ЕК
COBISS.BG-ID 1246378724

БС 2012/7 Св 107
САРАФОВ, Борислав, 1969-
        Спряхме групи, ощетили бюджета с над 35 млн. лв. : интервю с Борислав Сарафов, ръководител на Апелативната специализирана прокуратура / Невелин Ганчев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 185 (10 юли 2012), с. 13.
347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245359844


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2012/7 Св 108
ПЕНЧЕВ, Константин Любенов, 1952-
        Доверието към съда е критично ниско : интервю с омбудсмана Константин Пенчев / Антония Кюмюрджиева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 6997 (16 юли 2012), с. 13.
351.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245411300


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БС 2012/7 Св 109
ДЖАМБАЗКИ, Ангел, 1979-
        Циганите правят своя паралелна държава у нас : интервю със заместник-председателя на ВМРО Ангел Джамбазки / Петър Чергаров

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 164 (17 юли 2012), с. 6-7.
352.07(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245420772


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

АСЕНОВ, Бончо Станоев, 1946-
        Трябва да градим отново това, което разрушихме : интервю с Бончо Асенов, експерт по проблемите на контраразузнаването Вж Св 32

БС 2012/7 Св 110
ДРЕНИКОВ, Иван Георгиев, 1935-
        Храбрецът на "Завоя на Черна" ; Рилският орел отлита във висините / Иван Г. Дреников

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407
Год. 121, бр. 28 (13 юли 2012), с. 16-17.
Год. 121, бр. 29 (20 юли 2012), с. 16-17.
Живот и дело на полковник Георги Ст. Дреников (1897-1980), последният командир на Военновъздушните на Негово Величество войски
358.4(497.2)(091)(092)
92 Дреников, Г.
COBISS.BG-ID 1245396708

БС 2012/7 Св 111
КОТЕВ, Николай Георгиев
        Частната армия на Попски / Николай Г. Котев

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 28 (13 юли 2012), с. 19.
Дейността на подполковник Владимир Пенякофф-Попски (1897-1951), създател и организатор в началото на Втората световна война на независимо бойно съединение за подривни операции в тила на противника, известно под името "Частната армия на Попски", което работи съвместно с британските Групи за далечно действие в пустинята (LRDG-s)
355.48(100)"1939/45"
940.53
COBISS.BG-ID 1245398244

БС 2012/7 Св 112
НИКОЛОВ, Румен Георгиев, 1957-
        Ще имаме подводница след години / контраадмирал Румен Николов ; Андрей Рангелов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 27 (6 юли 2012), с. 6-7.
Интервю с командира на Военноморските сили по повод учението с международно участие "Бриз 2012", 22 юни-1 юли
359(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245332196

БС 2012/7 Св 113
ТАШЕВА, Петра
        Гюро Михайлов или преданост до смърт на дълга / Петра Ташева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 150 (30 юни-1 юли 2012), с. 28.
355.48(092)
92 Михайлов, Г.
COBISS.BG-ID 1245279460


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2012/7 Св 114
ВАСИЛИУ, Андрула
        Освен майчиния си език децата следва да учат и поне два езика още : специално интервю с Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието / Яни Узунов

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 22, бр. 29 (19-25 юли 2012), с. 6-7.
37(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245536996


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БС 2012/7 Св 115
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Нямаме министри за историята : с акад. Георги Марков разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 189 (14 юли 2012), с. 16-17.
По повод актуализирането на учебниците по история и география, като в тях е добавен периодът 2001-2012 г.
372.89(075)(047.53)
9(075)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245408228

БС 2012/7 Св 116
ТОДОРОВ, Христо Петков, 1958-
        Науката още спори има ли "история на съвременността" : интервю с преподавателя по философия проф. Христо П. Тодоров / Ванина Стоянова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 162 (16 юли 2012), с. 13.
По повод актуализирането на учебниците по история и география, като в тях е добавен периодът 2001-2012 г.
372.89(075)(047.53)
9(075)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245410532


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БС 2012/7 Св 117
СТОЙКОВА, Елена Стойкова
        "Аз съм само един пиксел в екрана" замени "тухла в стената" : училището кара младите да са безучастни към собствения си живот : [интервю] / Елена Стойкова ; Мила Гешакова. - Съдържа и: Учебниците пращат децата в миналото, не в настоящето

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 185 (10 юли 2012), с. 14-15.
По повод резултатите от проучване съдържанието на 21 учебници, за 4-ти и 7-ми клас, по дисциплини съпричастни към гражданското образование на подрастващите, проведено от екип от учени и студенти от катедра "Социология" на СУ, с научен ръководител проф. Георги Димитров и Елена Стойкова
373.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245360100


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2012/7 Св 118
ИЛЧЕВ, Иван, 1953-
        Студентите ще учат български в първи курс : интервю с проф. Иван Илчев, ректор на СУ "Св. Климент Охридски" / Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 6986 (5 юли 2012), с. 18.
378.4(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245324772

БС 2012/7 Св 119
СИМЕОНОВА, Кристиела
        Китай - суперсила и в образованието / Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 169 (23 юли 2012), с. 13.
378(510)
COBISS.BG-ID 1245478372


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА
Вж и 621.039; 621.384

БС 2012/7 Св 120
ВАСИЛЕВА, Светла
        Елисавета Карамихайлова - радиевата принцеса на България / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 158 (10 юли 2012), с. 16.
115 г. от рождението на първата българска жена атомен физик 1897-1968
539.1(092)
92 Карамихайлова, Е.
COBISS.BG-ID 1245361892

БС 2012/7 Св 121
ЛИТОВ, Леандър, 1955-
        700 тона от капана за частицата на Бог : вселената се разширява ускоряващо : интервю с доц. Леандър Литов преподавател по физика на елементарните частици в Софийския университет / Ярослава Прохаскова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 182 (7 юли 2012), с. 16.
По повод съобщението от 4 юли 2012 на учените от CERN, че са открили частица с предвижданите характеристики на Хигс бузона
539.1.06(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245344484


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БС 2012/7 Св 122
АТАНАСОВА, Десислава Вълчева, 1978-
        Касата поема ин витрото : с Десислава Атанасова, министър на здравеопазването разговаря Диана Тенчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 184 (9 юли 2012), с. 16-17.
614.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245352164

БС 2012/7 Св 123
ДАРИТКОВА, Даниела, 1966-
        Отново изоставихме закони за есента : с Даниела Дариткова, председателка на здравната комисия в парламента, разговаря Диана Тенчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 201 (26 юли 2012), с. 16-17.
614.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245510884

БС 2012/7 Св 124
        SMS-и вместо здравна реформа / по темата работиха Люба Йорданова ... [и др.]. - Други авт.: Десислава Николова, Зорница Стоилова, Росен Босев. - Съдържа: Лечението на тежко болни хора не трябва да е тяхна отговорност, а задължение на здравеопазването ; Тотална недостатъчност : управлението на средствата за лечение в чужбина ; Само не и тук : липсата на доверие в здравната система ; Докторе, къде си : липсата на специалисти и на пари за обучението им ; Купете си картичка : злоупотреби с доверието на хората ; На опашка за живот : отказите за финансиране ; Липсващото звено : недостигът на съвременна апаратура и средства за медицински изделия. ; Листата, която няма край : липсата на донори за трансплантация

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 27 (7-13 юли 2012), с. 8-13.
614.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1246368740


616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
Вж и 616

БС 2012/7 Св 125
ФИЛИПОВА, Лиляна
        Проф. Тодор Патрашков работи до последно : известният уролог лекува половин век във ВМА : in memoriam / Лиляна Филипова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 186 (11 юли 2012), с. 23.
616.6(092)
92 Патрашков, Т.
COBISS.BG-ID 1245373412


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БС 2012/7 Св 126
ВАСИЛЕВ, Илиян, 1956-
        Защо е важно да затворим страницата на АЕЦ "Белене" : искат референдум за бъдещето на ядрената енергетика сега, но не питаха, когато подписваха "енергийния шлем" в един бар / Илиян Василев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 192 (17 юли 2012), с. 11-12.
Енергийната политика на България
620.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1245422052


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

БС 2012/7 Св 127
КОСТОВ, Георги Георгиев, 1959-
        Горите у нас се феодализират : интервю с вече бившия ректор на Селскостопанската академия Георги Костов / Тихомир Тончев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 185 (10 юли 2012), с. 17.
630(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245360356


656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ
Вж и 351; 625; 626/627; 629

БС 2012/7 Св 128
МОСКОВСКИ, Ивайло, 1972-
        Спасихме 140 млн. евро от забавени проекти : интервю с Ивайло Московски, министър на транспорта и съобщенията / Лияна Панделиева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4530 (12 юли 2012), с. 14-15.
656(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245385956


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

        ПРОЦЕСЪТ срещу "Цапачите" Вж Св 104


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

БС 2012/7 Св 129
ДИКОВ, Петър, 1953-
        Витоша е пред катастрофа : с главния архитект на София Петър Диков разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 181 (6 юли 2012), с. 16-17.
719(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245327844


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2012/7 Св 130
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Юли на сянка / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 29 (27 юли 2012), с. 2.
Изложбата на Стела Василева "Юли", 3-20 юли 2012 и изложбата на Леда Екимова от конкурса за наградата за съвременно изкуство БАЗА, 26 юни-22 юли 2012, представени в София
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1245747428

БС 2012/7 Св 131
ПЕТКОВА, Светла
        "Документа" като състояние на ума : doCUMENTA (13), артистичен директор Каролин Христов-Бакърджиев, 9 юни-16 септ. 2012 / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 26 (6 юли 2012), с. 6-7.
Тринадесетото издание на международната изложба за съвременно изкуство в Касел, Германия,
73/76:061.4(430)
COBISS.BG-ID 1245670372

БС 2012/7 Св 132
СИМИТЧИЕВ, Васил, 1938-
        След смяната на адреса... : разговор с Васил Симитчиев / Диана Попова. - САМСИ - Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 29 (27 юли 2012), с. 8.
По повод изложбата на художника "Проект", куратор Мария Василева, САМСИ, 17 юни-17 юли 2012
73/76.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1245760228

БС 2012/7 Св 133
ЧЕРКЕЛОВ, Хубен, 1970-
        Краят на концептуалността : разговор с [художника] Хубен Черкелов / Васил Жечев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 27 (13 юли 2012), с. 8.
73/76.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1245703908


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2012/7 Св 134
ПАМУКЧИЕВ, Станислав Минков, 1953-
        Акция срещу забравата : Константин Денев, "Потъващи скулптури", галерия "Резонанс", Пловдив, 21 юни-12 юли 2012 / Станислав Памукчиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 26 (6 юли 2012), с. 3.
730:061.4
COBISS.BG-ID 1245656036


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2012/7 Св 135
ИЛИЕВ, Красимир
        "Корида" като тема на другостта / Красимир Илиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 28 (20 юли 2012), с. 3.
Изложбата живопис на художничката Евгения Воденичарова, представена в София, 12-31 юли 2012
75:061.4
COBISS.BG-ID 1245724388

БС 2012/7 Св 136
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        По образ и подобие : Милко Павлов, "Братя по оръжие", куратор Филип Зидаров, галерия Юзина, 5-26 юли 2012 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 27 (13 юли 2012), с. 2.
По повод изложбата на художника, представена в София
75:061.4
COBISS.BG-ID 1245686756


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2012/7 Св 137
ПОПОВ, Кирил
        Memorial Exhibition Atanas Vassilev ; Елитарен апотеоз на графикатурата / Кирил Попов. - Загл. на англ. ез.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 27 (11-17 юли 2012), с. 7.
По повод две изложби: "70 години от рождението на Атанас Василев", ретроспективна изложба на графика-илюстратор в галерията на Съюза на българските художници, ул. "Шипка" 6, 8-23 май 2012 г. и "Вълшебното магическо графично пътешествие" на Иван Газдов, по случай 25 години от установяването на стила графикатура, галерия "Алма Матер", 7-28 май 2012 г.
76:061.4
COBISS.BG-ID 1245923300


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БС 2012/7 Св 138
ГАДЖЕВА, Катерина Здравкова
        Месецът на фотографията / Катерина Гаджева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 28 (20 юли 2012), с. 3.
Сто и една фотографски изложби на български и чуждестранни автори, представени в България през м. юни, 2012
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1245723876

БС 2012/7 Св 139
ПОПОВА, Диана Николаева, 1958-
        Страстите... / Диана Попова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 27 (13 юли 2012), с. 3.
Изложбата фотографии "Passion" на Александър Нишков, представена в София
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1245698020

БС 2012/7 Св 140
ХАДЖИМИШЕВ, Иво Михайлов, 1950-
        ... И някои концептуални разминавания : национален конкурс "Снимка на годината - България 2011", Национална художествена галерия, 10 юли-15 авг. 2012 : разговор с Иво Хаджимишев / Катерина Гаджева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 29 (27 юли 2012), с. 9.
77.04.092(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245760740

БС 2012/7 Св 141
ЯВОРСКИ, Велин
        Специалните фотографи по бойните полета / Велин Яворски

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 28 (13 юли 2012), с. 18.
По повод книгата на Цветан Томчев "Големите фоторепортери на България 1912-1960", София, 2012
77.044.071.1(497.2)(091)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1245397220


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2012/7 Св 142
НЕДЯЛКОВ, Христо Христов, 1932-
        Обикновеният българин няма къде да учи пеене : интервю с акад. Христо Недялков, диригент на Детския радиохор / Мариана Първанова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4520 (2 юли 2012), с. 17.
78.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1245289188

БС 2012/7 Св 143
СТАТЕЛОВА, Розмари Константинова, 1941-
        Варненско лято 2012 / Розмари Стателова. От периферията към центъра : Варненско лято 2012 / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 56, бр. 28 (20 юли 2012), с. 8.
Год. 56, бр. 29 (27 юли 2012), с. 5.
Впечатления от Международния музикален фестивал
78.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1245741028

БС 2012/7 Св 144
ШУРБАНОВА, Олга Владимирова, 1945-
        Невъобразимият Михаил Ангелов / Олга Шурбанова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 26 (6 юли 2012), с. 8.
80 г. от рождението на диригента
78.071.1(092)
92 Ангелов, М.
COBISS.BG-ID 1245670628


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2012/7 Св 145
РАМАЗАНОВА, Земфира Талгатовна, 1976-
        Нужна ми е тишина : разговор с [руската поппевица] Земфира / Инна Денисова ; прев. от рус. със съкр. Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 29 (27 юли 2012), с. 12.
784.7.071.2(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245769444

БС 2012/7 Св 146
СТАНЧЕВА, Бисерка
        Боян Иванов на последно море в Царево / Бисерка Станчева, Диана Саватева, Николай Москов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 185 (10 юли 2012), с. 29.
По повод смъртта на певеца 1943-2012
784.7.071.2(092)
92 Иванов, Б.
COBISS.BG-ID 1245360868


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2012/7 Св 147
ГЕЛИНОВ, Огнян, 1948-
        "Приятел в жури се познава" / Огнян Гелинов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 26 (6 юли 2012), с. 9.
Конкурсното оценяване на проекти в областта на киноизкуството у нас
791.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1245670884

БС 2012/7 Св 148
ГРЕЙ, Джон, 1948-
        Възраждането на трагедията / Джон Грей ; прев. от англ. Теодора Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 27 (13 юли 2012), с. 12.
По повод американския телевизионен сериал "The Wire", главен сценарист Дейвид Саймън
791.43.097(73).09
COBISS.BG-ID 1245721060

БС 2012/7 Св 149
ГЪРДЕВ, Явор, 1972-
        "Дзифт" бе трамплин към "Тезей" : с известния театрален и кинорежисьор Явор Гърдев разговаря Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 180 (5 юли 2012), с. 27.
791.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1245325796

БС 2012/7 Св 150
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Андрей Алтъпармаков (9.01.1949-25.06.2012) / Г.Д.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 26 (6 юли 2012), с. 2.
По повод смъртта на кинорежисьора
791.44.071.1(092)
92 Алтъпармаков, А.
COBISS.BG-ID 1245654500

БС 2012/7 Св 151
        КИНОТАВЪР 2012 / прев. от рус. Геновева Димитрова. - Съдържа: Дискретният чар на буржоазността / Андрей Плахов. Тук, но не сега / Михаил Шиянов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 26 (6 юли 2012), с. 12.
По повод руския кинофестивал в Сочи, 3-10 юни 2012
791.43-2.091.4(470)
COBISS.BG-ID 1245683428

БС 2012/7 Св 152
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        Светът, видян през "Кристалния глобус" : 47. Карлови Вари, 29 юни-7 юли 2012 / Божидар Манов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 28 (20 юли 2012), с. 12.
Впечатления от международния филмов фестивал
791.43.091.4(437.1)
COBISS.BG-ID 1245739492

БС 2012/7 Св 153
ПОПГАНЧЕВА, Зорница София, 1972-
        30 години нямаме филм, в който думата "българин" те кара да настръхнеш : интервю с режисьора Зорница София Попганчева / Анита Димитрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 161 (14 юли 2012), с. 9.
791.43.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1245410276

БС 2012/7 Св 154
ТУРОВСКА, Майя Йосифовна, 1924-
        "Европа ми заприличва на Русия" : разговор с [руския кинокритик] Майя Туровска / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 28 (20 юли 2012), с. 6-7.
Развитие и проблеми на руското кино
791.43(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245740772


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2012/7 Св 155
ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Една неизплатена сметка по-малко / Никола Вандов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 27 (13 юли 2012), с. 3.
Спектакълът "Невидими 1" на режисьорката Неда Соколовска, представен в "Червената къща"
792.2.09
COBISS.BG-ID 1245700068

БС 2012/7 Св 156
ГЕОРГИЕВА, Ангелина
        Непостижимата реалност / Ангелина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 27 (11-17 юли 2012), с. 8.
Пиесата "Дориан Грей" от Оскар Уайлд, сценична версия и режисура Бастиан Крафт, участва Маркус Мейер, Бургтеатър, Виена, Австрия, представена на Международния театрален фестивал "Варненско лято" и "Световен театър" в София, юни, 2012
792.2.09
COBISS.BG-ID 1245924068

БС 2012/7 Св 157
ГЕРГИЦОВ, Крум Евлогиев, 1949-
        "Европейска театрална работилница" в Русе / Крум Гергицов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 29 (27 юли 2012), с. 3.
Впечатления от театралния форум, юни 2012
792.2.091.4(497.215)
COBISS.BG-ID 1245748708

БС 2012/7 Св 158
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Вулканичният талант на Стефан Гецов : 80 г. от рождението на големия български артист / Чавдар Добрев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 174 (28-29 юли 2012), с. 21.
792.2.071.2(092)
92 Гецов, С.
COBISS.BG-ID 1245530596

БС 2012/7 Св 159
ИВАНОВА, Иванка
        Оперният фестивал "Сцена на вековете" за пети път на Царевец / Иванка Иванова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 138 (20 юли 2012), с. 11.
792.54.091.4(497.216)
COBISS.BG-ID 1245461988

БС 2012/7 Св 160
ИСКРЕНОВА, Мила Йорданова, 1960-
        Танцовият театър на Пина Бауш / Мила Искренова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 27 (13 юли 2012), с. 5.
792.8.071.2(430)
COBISS.BG-ID 1245702116

БС 2012/7 Св 161
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Гео Милев и неговият експресионистичен проект за обновление на българския театър / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 28 (18-24 юли 2012), с. 8.
792(497.2)
COBISS.BG-ID 1245978852

БС 2012/7 Св 162
ПЛАМЕНОВ, Петър, 1978-
        Да наместиш себе си в себе си / Петър Пламенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 27 (13 юли 2012), с. 4.
Танцовият спектакъл "Един следобед" на Раймунд Хог, представен на фестивала Световен театър в София
792.8.09
COBISS.BG-ID 1245701860

БС 2012/7 Св 163
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        "Госпожица Юлия" в 2012 / Асен Терзиев. "Клишето" ʼГоспожица Юлияʼ / Михаил Байков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 26 (4-10 юли 2012), с. 8.
Пиесата "Госпожица Юлия" от Аугуст Стриндберг, pежисура и изпълнение Анна Петерсон, театър "Интима", Стокхолм, Швеция. Спектакълът е представен на 20-ия Международен театрален фестивал "Варненско лято" и "Световен театър" в София, юни, 2012
792.2.09
COBISS.BG-ID 1245820644


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БС 2012/7 Св 164
НАЧЕВА, Вяра
        Ако си сам на върха, значи падаш : с най-успялата в чужбина българска балерина Вяра Начева разговаря Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 183 (8 юли 2012), с. 8-9.
По повод пристигането й за участие в журито на Международния балетен конкурс във Варна
792.8.071.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245351140


796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

БС 2012/7 Св 165
КОСТАДИНОВА, Стефка, 1965-
        Без държавно рамо няма голям спорт : интервю с председателя на Българския олимпийски комитет Стефка Костодинова / Пламен Вълков

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 7008 (27 юли 2012), с. 15.
796.062(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245520100


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БС 2012/7 Св 166
КРЪПОВА, Илияна
        Във века на мозъка : Ноам Чомски или как се прави революция в науката за езика / Илияна Кръпова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 27 (13 юли 2012), с. 6.
По повод книгата на Ноам Чомски "Студии за езика и философията на ума", София, ЛИК, 2012
800:159.9
COBISS.BG-ID 1245703396

БС 2012/7 Св 167
ПАПАЗОВ, Димитър
        125 години от появата на международния език есперанто / Димитър Папазов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 172 (26 юли 2012), с. 16.
800.892(091)
COBISS.BG-ID 1245509860


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2012/7 Св 168
        ИЗБРАНИЯТ : Михаил Неделчев на 70 години / Георги Арнаудов ... [и др.]. - Други авт.: Пламен Дойнов, Биляна Курташева, Емилия Дворянова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 28 (20 юли 2012), с. 5.
82.0(497.2)(092)
92 Неделчев, М.
COBISS.BG-ID 1245740260

БС 2012/7 Св 169
        КОЙ сте вие, господин Коларов? : [литературоведът] Радосвет Коларов на 70 години / Миряна Янакиева ... [и др.]. - Други авт.: Клео Протохристова, Яни Милчаков, Дечка Чавдарова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 26 (6 юли 2012), с. 5.
82.0(497.2)(092)
92 Коларов, Р.
COBISS.BG-ID 1245669348

БС 2012/7 Св 170
        [ЛИТЕРАТУРОВЕДЪТ Радосвет Коларов]. - Съдържа: Най-добрият читател, когото познавам / Александър Панов. Словото като мисия и отговорност / Елка Трайкова. Радосвет Коларов в Музея на литературата / Добромир Григоров. За постоянството на мисълта и страстта на теорията / Боян Манчев. Сътворение и модификации / Еньо Стоянов. В теорията скритата надежда / Дарин Тенев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 26 (4-10 юли 2012), с. 12-13.
82.0(497.2)(092)
92 Коларов, Р.
COBISS.BG-ID 1245889764

БС 2012/7 Св 171
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Преди юбилея : разговор с Михаил Неделчев две седмици преди 70-ата му годишнина / Николай Трайков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 27 (11-17 юли 2012), с. 1, 6.
82.0(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245903844


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БС 2012/7 Св 172
ЕТКИНД, Ефим Григориевич, 1918-1999
        "Вътрешният човек" в света на психопоетиката / Ефим Еткинд ; прев. [от рус.] Мария Пилева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 28 (18-24 юли 2012), с. 12-13.
Понятието "вътрешен човек" в европейската литература
820/899(4).09
COBISS.BG-ID 1246031844


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/7 Св 173
КОЛРИДЖ, Самюъл Тейлър, 1772-1834
        Време, истинско и въображаемо. Алегория ; Нещо детинско, но много естествено ; Желание ; На Природата : [стихотворения] / Самюъл Тейлър Колридж ; прев. от англ. Николай Тодоров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 26 (4-10 юли 2012), с. 15.
820-1
COBISS.BG-ID 1245890788


820(540) ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БС 2012/7 Св 174
РОЙ, Арундхати
        Индийската писателка Арундхати Рой разговаря с Ирис Радиш за капитализма, изкушенията и щастието на аскезата. - Прев. от нем. от http://www.zeit.de/2011/37/Interview-Roy


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 28 (18-24 юли 2012), с. 9.
820(540)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245979876


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/7 Св 175
БРУКС, Ема
        Тони Морисън: Искам да усещам какво чувствам. Дори това да не е щастие / Ема Броукс ; прев. от англ. Ружа Мускурова. - Прев. от The Guardian (13 апр. 2012)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 28 (18-24 юли 2012), с. 10-11.
Живот и творчество на американската писателка Тони Морисън, носителка на Нобелова награда за литература през 1993 г.
820(73).09
COBISS.BG-ID 1246017508

        ДВАМА духовни поети: Василис Марагоз и Кристофър Мерил : [стихотворения] Вж Св 179

БС 2012/7 Св 176
ФРАНК, Елизабет, 1945-
        Защо един очевидно морален човек би постъпил по също толкова очевидно неморален начин? : Елизабет Франк / въпросите зададе Чавдар Парушев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 28 (18-24 юли 2012), с. 4-5.
Интервю по повод дебютния роман на американската писателка "Измамен чар", София, Сиела, 2012
820(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245961444


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/7 Св 177
ДАГОН, Магнус, 1981-
        Среща от третия вид с ягоди и сметана : [разказ] / Магнус Дагон ; прев. от исп. Мария Асенова. - Бележки за автора от преводача

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 28 (18-24 юли 2012), с. 15.
860-32
COBISS.BG-ID 1246033892

БС 2012/7 Св 178
ЧОЛЕВА, Силвия Николова, 1959-
        Картичка до Лорка / Силвия Чолева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 29 (27 юли 2012), с. 3.
Изложбата "Пощенска география. Картичките на семействата Гарсия Лорка и Де лос Риос", представена в София, 4 апр.-20 май 2012
860-6:061.4
COBISS.BG-ID 1245754596


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/7 Св 179
        ДВАМА духовни поети: Василис Марагоз и Кристофър Мерил : [стихотворения] / прев. от англ. Цветанка Еленкова. - Бележки за авторите от преводача. - Съдържа: Епоха ; Светилище на слънцето ; Приближаване ; Нагоре / Василис Марагоз. Редове за Еддин Кху ; Редове за Исаак Слепия ; Редове за смъртта на Йоан Павел II ; Редове по пътя / Кристофър Мерил

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 27 (11-17 юли 2012), с. 16.
877.4-1
820(73)-1
COBISS.BG-ID 1245953508

БС 2012/7 Св 180
КАВАДИАС, Никос, 1910-1975
        Попътни писма от плаването. Моряци : [проза] / Никос Кавадиас ; прев. от гр. Здравка Михайлова. - Бележки за автора от преводача

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 26 (4-10 юли 2012), с. 11.
877.4-3
COBISS.BG-ID 1245888228


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/7 Св 181
ИВАНОВ-Таганский, Валерий Александрович, 1943-
        Правим всичко възможно да издаваме български автори : интервю с руския писател Валерий Иванов-Тагански заместник-председател на Петровската академия на науките и изкуствата / Надежда Ушева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 173 (27 юли 2012), с. 26.
882(047.53)
COBISS.BG-ID 1245519588

БС 2012/7 Св 182
ШУЛПЯКОВ, Глеб Юриевич, 1971-
        поезията расте от нищото... ; Моят стих : [стихотворения] / Глеб Шулпяков ; прев. от рус. Мария Липискова. - Прев. от кн.: Письма Якубу : третья книга стихотворений / Глеб Шульпяков. - Москва : Время, 2012. - Бележки за автора

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 28 (18-24 юли 2012), с. 14.
882-1
COBISS.BG-ID 1246033636


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/7 Св 183
КУЧИНСКА-Кошани, Катажина, 1970-
        Зачеванка : фрагменти / Катажина Кучинска-Кошани ; прев. от пол. Адриана Ковачева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 28 (18-24 юли 2012), с. 16.
884-3
COBISS.BG-ID 1246034148

БС 2012/7 Св 184
ЛИПСКА, Ева, 1945-
        Да спасиш смисъла : разговор с [полската поетеса] Ева Липска / Марин Бодаков ; прев. от пол. Вера Деянова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 29 (27 юли 2012), с. 4.
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1245755364


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/7 Св 185
ГЕОРГИЕВА, Галина
        За литературата като ресурс на политическото : трите най-ярки литературни събития [в България] в периода 2000-2010? / Галина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 26 (4-10 юли 2012), с. 10.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1245845988

БС 2012/7 Св 186
ЗАРЕВ, Тони
        По следите на един автограф : последната есен на поета / Тони Зарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 27 (11-17 юли 2012), с. 10-11.
Историята на един автограф с посвещение от Кирил Христов върху стихосбирката му "Последни пожари" (1944) в спомените на Петър Нейков "Техните образи" (1956)
886.7.09
COBISS.BG-ID 1245937892

БС 2012/7 Св 187
ИСКРОВ, Николай
        Няма харизма във времето ни : интервю с писателя Михаил Неделчев / Николай Искров

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 173 (28-29 юли 2012), с. 9.
По повод новата му книга "Двете култури и техните поети"
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1245533924

БС 2012/7 Св 188
МАЛИНОВА, Людмила Христова, 1955-
        Археолог на истини : към неотбелязаната 70-годишнина на [поета и преводача] Румен Стоянов / Людмила Хр. Малинова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 29 (27 юли 2012), с. 6.
886.7(092)
92 Стоянов, Р.
COBISS.BG-ID 1245757668

БС 2012/7 Св 189
МИХАЙЛОВ, Камен
        Нашият съвременник Никола Вапцаров : 70 г. от разстрела на големия български поет и антифашист / Камен Михайлов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 168 (21-22 юли 2012), с. 20-21.
886.7(092)
92 Вапцаров, Н.
COBISS.BG-ID 1245474020

БС 2012/7 Св 190
МОНОВА, Пенка, 1957-
        Свобода Бъчварова или опасният чар на словото / Пенка Монова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 26 (6 юли 2012), с. 3.
По повод смъртта на писателката
886.7(092)
92 Бъчварова, С.
COBISS.BG-ID 1245662692

БС 2012/7 Св 191
        НИКОЛАЙ Хайтов: "Изтървем ли България, изтървали сме всичко" : 10 години от смъртта на писателя

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 128 (6 юли 2012), с. 15.
886.7(092)
92 Хайтов, Н.
COBISS.BG-ID 1245329124

БС 2012/7 Св 192
НИКОЛЧИНА, Миглена Илиева, 1955-
        Говорената литература / Миглена Николчина

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 26 (4-10 юли 2012), с. 9.
Новите форми на представяне на българската литература след 1990 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1245844452

БС 2012/7 Св 193
САЧАНСКА, Теодора
        Таня Гайтанджиева. Една забележителна и очарователна личност / Теодора Сачанска

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 138 (20 юли 2012), с. 15.
По повод книгата на Таня Гайтанджиева "Под крилете на Балкана", София, [Изд. авт.], 2003
886.7(092)
92 Гайтанджиева, Т.
COBISS.BG-ID 1245462244

БС 2012/7 Св 194
ШОПОВА, Изабела, 1971-
        И в Австралия ядат шопска салата / Изабела Шопова ; Димитър Николов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 156 (7 юли 2012), с. 19.
Интервю с писателката по повод новата й книга "На запад от рая", София, Колибри, 2012
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1245347044


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2012/7 Св 195
БОДАКОВ, Марин Христов, 1971-
        Из ръкописа "Северна тетрадка" : [стихотворения] / Марин Бодаков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 26 (4-10 юли 2012), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245891556

БС 2012/7 Св 196
ДЕРМЕНДЖИЕВА, Надежда, 1985-
        да можеш да дадеш някому нещо... ; твърде много съвпадения... ; композиция от празни изпити лица... ; твоята ключица... ; жадно хрупаш ябълка... ; някой седна зад мен... ; някой пусна климатика... ; връхлитаме един върху друг... ; тялото ти се притиска в моето... ; в онзи пролетен следобед... : [стихотворения] / Надежда Дерменджиева. - Бележки за автора от Силвия Чолева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 28 (18-24 юли 2012), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246033124

БС 2012/7 Св 197
КАЛДЪРЪМОВ, Михаил Георгиев
        Зидарят ; Седи човекът, дворчето му - кръпка... : [стихотворения] / Михаил Калдъръмов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 182 (7 юли 2012), с. 28.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245350884

БС 2012/7 Св 198
ЛИЧЕВА, Амелия Веселинова, 1968-
        Нещо за хуманизма : [стихотворение] / Амелия Личева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 26 (4-10 юли 2012), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245759204

БС 2012/7 Св 199
МАРГОВ, Борис
        едно такова особено... ; щастливи мои мили бедни приятели... ; дъщеря ми ме пита усмихнато... ; наближава денят... : [стихотворения] / Борис Маргов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 26 (4-10 юли 2012), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245891300

БС 2012/7 Св 200
МИЛЕВ, Йордан Тошев, 1933-
        След слънцето ; Псалм ; Гласът на птиците ; Кукувица ; Керванът ; И времето ; Многая лета ; Все някъде ; Завръщане : стихотворения / Йордан Милев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 174 (28-29 юли 2012), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245530340

БС 2012/7 Св 201
МИХАЙЛОВ, Калин Руменов, 1966-
        Есхатон : [цикъл стихотворения] / Калин Михайлов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 26 (4-10 юли 2012), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245891044

БС 2012/7 Св 202
МИХАЙЛОВА, Аксиния Тодорова, 1963-
        Роза и супа ; Черно-бяла фотография ; Невинни ; Как да утешиш приятел : [стихотворения] / Аксиния Михайлова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 203 (28 юли 2012), с. 28.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245534436

БС 2012/7 Св 203
ПЕТРОВ, Златозар Господинов, 1975-
        Топло животно ; Поливане на зеленчуковата градина ; Кавафис : [стихотворения] / Златозар Петров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 196 (21 юли 2012), с. 28.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245476836

БС 2012/7 Св 204
ПЕТРОВ, Пламен Маринов, 1963-
        Нов юнашки епос. Сказание за баса славен Пеев, казашки песни който пее. Сказание за пребиваването във Франкфурт на лорд Пацан от Дръстърбург : [стихотворения] / Пламен Петров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 27 (11-17 юли 2012), с. 2.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245915108

БС 2012/7 Св 205
ПУНКИНА, Яна, 1984-
        Проклетата порта ; Опитомяване ; Лимбо ; Тавански прозорец ; Падането на гласа ; Охлюви ; Топка : [стихотворения] / Яна Пункина

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 26 (4-10 юли 2012), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245890020

БС 2012/7 Св 206
ТОНОВСКИ, Васил, 1976-
        Нови колажи ; Вълните тихо прибират... ; Хиляди послания ; На майка си в буквата ; Легионът на нощта : [стихотворения] / Васил Тоновски

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 26 (4-10 юли 2012), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245890276

БС 2012/7 Св 207
ШУЛИКОВ, Пламен Димитров, 1959-
        Иначе казано : [поема] / Пламен Шуликов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 27 (11-17 юли 2012), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245939428


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2012/7 Св 208
НИКОЛОВ, Любомир Павлов, 1961-
        Полиглотът : [разказ] / Любомир Николов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 196 (21 юли 2012), с. 28.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245476580

БС 2012/7 Св 209
ПРОХОРОВ, Стефан, 1993-
        Одисей : [разказ] / Стефан Прохоров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 203 (28 юли 2012), с. 28.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245534692

БС 2012/7 Св 210
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Младата поезия : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 156 (7 юли 2012), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245346532

БС 2012/7 Св 211
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Среща на класа : малка история за моето поколение в две части : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093
Год. 20, бр. 162 (14 юли 2012), с. 10.
Год. 20, бр. 168 (21 юли 2012), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245410020

БС 2012/7 Св 212
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Терористът : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 174 (28 юли 2012), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245535716


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Нямаме министри за историята : с акад. Георги Марков разговаря Валентина Петкова Вж Св 115

ТОДОРОВ, Христо Петков, 1958-
        Науката още спори има ли "история на съвременността" : интервю с преподавателя по философия проф. Христо П. Тодоров Вж Св 116


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ВАСИЛЕВА, Светла
        Елисавета Карамихайлова - радиевата принцеса на България Вж Св 120

ВЪЛКАНОВ, Велко, 1927-
        Една странна статия Вж Св 219

ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Андрей Алтъпармаков (9.01.1949-25.06.2012) Вж Св 150

ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Вулканичният талант на Стефан Гецов : 80 г. от рождението на големия български артист Вж Св 158

ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        С повече реализъм за делото и приноса й в духовната ни култура : 70 г. от рождението на Людмила Живкова Вж Св 4

ДРЕНИКОВ, Иван Георгиев, 1935-
        Храбрецът на "Завоя на Черна" ; Рилският орел отлита във висините Вж Св 110

        ИЗБРАНИЯТ : Михаил Неделчев на 70 години Вж Св 168

КАРАДЖОВ, Максим
        "Свята и чиста република" не е израз на Левски Вж Св 216

        КОЙ сте вие, господин Коларов? : [литературоведът] Радосвет Коларов на 70 години Вж Св 169

ЛЕВСКИ, Васил, 1837-1873
        18 юлий, лето 1837-мо : недовършената автобиография : 175 г. от рождението на Васил Левски Вж Св 217

        [ЛИТЕРАТУРОВЕДЪТ Радосвет Коларов] Вж Св 170

МАЛИНОВА, Людмила Христова, 1955-
        Археолог на истини : към неотбелязаната 70-годишнина на [поета и преводача] Румен Стоянов Вж Св 188

МИХАЙЛОВ, Камен
        Нашият съвременник Никола Вапцаров : 70 г. от разстрела на големия български поет и антифашист Вж Св 189

МОНОВА, Пенка, 1957-
        Свобода Бъчварова или опасният чар на словото Вж Св 190

        НИКОЛАЙ Хайтов: "Изтървем ли България, изтървали сме всичко" : 10 години от смъртта на писателя Вж Св 191

ПИСАРЕВ, Павел Николаев, 1934-
        Мадона на българската култура или трън в петата на тоталитаризма : Людмила Живкова - жената, която изпревари своето време Вж Св 5

САЧАНСКА, Теодора
        Таня Гайтанджиева. Една забележителна и очарователна личност Вж Св 193

СТАНЧЕВА, Бисерка
        Боян Иванов на последно море в Царево Вж Св 146

ТАШЕВА, Петра
        Гюро Михайлов или преданост до смърт на дълга Вж Св 113

ФИЛИПОВА, Лиляна
        Проф. Тодор Патрашков работи до последно : известният уролог лекува половин век във ВМА : in memoriam Вж Св 125

ШУРБАНОВА, Олга Владимирова, 1945-
        Невъобразимият Михаил Ангелов Вж Св 144

ЯВОРСКИ, Велин
        Специалните фотографи по бойните полета Вж Св 141


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2012/7 Св 213
ГИНЗБУРГ, Карло, 1939-
        Европа (пре)открива тютюна : [есе от сборника] "Нишки и следи" / Карло Гинзбург ; прев. от англ. А. Л.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 27 (11-17 юли 2012), с. 9-10.
Върху книгата на Гонзало Фернандес де Овиедо "Historia general y natural de las Indias" (1535)
930.1
COBISS.BG-ID 1245936868

БС 2012/7 Св 214
ЛОЗЕВ, Александър Емилов
        Две-три дати в микроисторията / Александър Лозев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 27 (11-17 юли 2012), с. 9.
По повод есето на Карло Гинзбург "Микроисторията, две или три неща, които зная за нея" от сборника "Нишки и следи" (2012)
930.1
COBISS.BG-ID 1245936356


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

КОТЕВ, Николай Георгиев
        Частната армия на Попски Вж Св 111


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2012/7 Св 215
        КАК чистата и свята република на Левски възпламна в Ново село / [състав.] Илия Пехливанов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 156 (7-8 юли 2012), с. 14, 27.
Разкази на участници и очевидци в Априлското въстание през 1876 г. в Ново село, записани стенографски през 1926 г. от ученици в местната прогимназия
949.72.042
COBISS.BG-ID 1245345508

БС 2012/7 Св 216
КАРАДЖОВ, Максим
        "Свята и чиста република" не е израз на Левски / Максим Караджов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 193 (18 юли 2012), с. 21.
По повод кн. на Иван Стоянов "Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски", В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2012
949.72.042(092)
92 Левски, В.
COBISS.BG-ID 1245436644

БС 2012/7 Св 217
ЛЕВСКИ, Васил, 1837-1873
        18 юлий, лето 1837-мо : недовършената автобиография : 175 г. от рождението на Васил Левски. - Откъси от недовършената автобиография на Васил Левски, писана в периода 1867-1868 г. - Бележки от Богомил Колев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 165 (18 юли 2012), с. 11.
949.72.042(092)
92 Левски, В.
COBISS.BG-ID 1245433828


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2012/7 Св 218
ВАСИЛЕВ, Йордан Асенов, 1935-
        Фердинанд Лисицата се измъква от всички капани : любопитни случки и премеждия в живота на българския княз, за които знаят малцина / Йордан Василев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 168 (21-22 юли 2012), с. 28.
125 г. от провъзгласяването на Фердинанд Сакскобургготски за княз на България
949.72.05
COBISS.BG-ID 1245475044

БС 2012/7 Св 219
ВЪЛКАНОВ, Велко, 1927-
        Една странна статия / Велко Вълканов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 125 (3 юли 2012), с. 8.
По повод статията на Никола Терзиев "Величие и трагизъм : как Сталин и Берия отровиха Георги Димитров", бр. 139 (18 юни 2012)
949.72.05/.06(092)
329(497.2)БКП(091)(092)
92 Димитров, Г.
COBISS.BG-ID 1245295588


96 ИСТОРИЯ НА АФРИКА

ХАРУН, Али
        ФНО беше нелегална организация, но с ваша помощ имахме фабрика за оръжие : като алжирци сме признателни, че България пое голям риск, за да помогне да се освободим Вж Св 29

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 177 (2012) Св 46
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 179 (2012) Св 6, Св 29
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 179 (2012) Св 93
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 180 (2012) Св 69, Св 89
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 182 (2012) Св 91, Св 121
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 185 (2012) Св 107, Св 117, Св 127, Св 146
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 186 (2012) Св 125
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 188 (2012) Св 83
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 191 (2012) Св 84
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 192 (2012) Св 65, Св 73, Св 126
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 193 (2012) Св 22, Св 64
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 195 (2012) Св 24
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 198 (2012) Св 15, Св 40
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 200 (2012) Св 80
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 201 (2012) Св 37
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 205 (2012) Св 52
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 22, бр. 29 (2012) Св 114
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 27 (2012) Св 71, Св 101
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 28 (2012) Св 77, Св 86
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 29 (2012) Св 67, Св 97
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 30 (2012) Св 38, Св 85
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 27 (2012) Св 112
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 28, Год. 121, бр. 29 (2012) Св 110
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 28 (2012) Св 111, Св 141
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 150 (2012) Св 113
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 151 (2012) Св 1, Св 68, Св 87
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 156 (2012) Св 215
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 157 (2012) Св 25
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 158 (2012) Св 120
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 159, Год. 22, бр. 160 (2012) Св 17
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 160 (2012) Св 88
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 163 (2012) Св 13, Св 63, Св 100, Св 103
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 164 (2012) Св 53, Св 59
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 165 (2012) Св 217
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 168 (2012) Св 32, Св 189, Св 218
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 169, Год. 22, бр. 170 (2012) Св 99
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 169 (2012) Св 30, Св 35, Св 54, Св 119
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 172 (2012) Св 96, Св 167
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 173 (2012) Св 181
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 174 (2012) Св 158, Св 200
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 175 (2012) Св 34, Св 47, Св 61, Св 102
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 23, бр. 125 (2012) Св 219
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 23, бр. 128 (2012) Св 191
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 23, бр. 137 (2012) Св 5
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 23, бр. 138 (2012) Св 159, Св 193
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 23, бр. 139 (2012) Св 42
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 23, бр. 142 (2012) Св 4
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 27 (2012) Св 82, Св 124
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 28 (2012) Св 44
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 28 (2012) Св 49, Св 81
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 29 (2012) Св 106
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 30 (2012) Св 55, Св 57
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 26 (2012) Св 19, Св 131, Св 134, Св 144, Св 147, Св 150, Св 151, Св 169, Св 190
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 27 (2012) Св 18, Св 33, Св 104, Св 133, Св 136, Св 139, Св 148, Св 155, Св 160, Св 162, Св 166
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 28, Год. 56, бр. 29 (2012) Св 143
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 28 (2012) Св 2, Св 14, Св 135, Св 138, Св 152, Св 154, Св 168
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 29 (2012) Св 21, Св 27, Св 130, Св 132, Св 140, Св 145, Св 157, Св 178, Св 184, Св 188
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 26 (2012) Св 163, Св 170, Св 173, Св 180, Св 185, Св 192, Св 195, Св 198, Св 199, Св 201, Св 205, Св 206
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 27 (2012) Св 7, Св 11, Св 137, Св 156, Св 171, Св 179, Св 186, Св 204, Св 207, Св 213, Св 214
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 28 (2012) Св 3, Св 161, Св 172, Св 174, Св 175, Св 176, Св 177, Св 182, Св 183, Св 196
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 200 (2012) Св 92
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4520 (2012) Св 142
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4523 (2012) Св 36
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4530 (2012) Св 128
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4532 (2012) Св 45
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4537 (2012) Св 105
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4538 (2012) Св 12
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4541 (2012) Св 94
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4548 (2012) Св 66
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 155 (2012) Св 90
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 156 (2012) Св 194, Св 210
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 158 (2012) Св 56
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 162, Год. 20, бр. 168 (2012) Св 211
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 164 (2012) Св 109
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 172 (2012) Св 60
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 174 (2012) Св 43, Св 212
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 175 (2012) Св 26
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 156 (2012) Св 95
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 160 (2012) Св 50
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 161 (2012) Св 153
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 162 (2012) Св 116
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 163 (2012) Св 70
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 166 (2012) Св 39
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 167 (2012) Св 9
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 169 (2012) Св 23
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 173 (2012) Св 187
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 175 (2012) Св 31
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 6986 (2012) Св 118
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 6991 (2012) Св 58
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 6997 (2012) Св 108
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 6998 (2012) Св 72
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 7000 (2012) Св 98
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 7004 (2012) Св 51
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 7005 (2012) Св 48
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 7006 (2012) Св 16
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 7008 (2012) Св 165
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 177 (2012) Св 76
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 179 (2012) Св 28
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 180 (2012) Св 62, Св 149
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 181 (2012) Св 129
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 182 (2012) Св 20, Св 197
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 183 (2012) Св 164
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 184 (2012) Св 10, Св 122
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 188 (2012) Св 8
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 189 (2012) Св 115
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 191 (2012) Св 75
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 193 (2012) Св 74, Св 216
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 196 (2012) Св 41, Св 203, Св 208
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 200 (2012) Св 78
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 201 (2012) Св 123
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 202 (2012) Св 79
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 203 (2012) Св 202, Св 209

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Аврамов, Алберт (интервюиращо лице) Св 53
Ангелов, Иван, 1934- (автор) Св 99
Андреева, Диана (интервюирано лице) Св 2
Андрухович, Юрий Игорович, 1960- (интервюирано лице) Св 3
Анчев, Панко Кирилов, 1946- (автор) Св 17
Арнаудов, Георги, 1957- (автор) Св 168
Асенов, Бончо Станоев, 1946- (интервюирано лице) Св 32
Асенова, Мария (преводач) Св 177
Атанасова, Десислава Вълчева, 1978- (интервюирано лице) Св 122
 
Б

Байков, Михаил (автор) Св 163
Бен-Ами, Шломо, 1943- (автор) Св 33
Бодаков, Марин Христов, 1971- (автор) Св 195
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 184
Бойкова, Марияна (интервюиращо лице) Св 89
Борисов, Бойко Методиев, 1959- (интервюирано лице) Св 57
Босев, Росен (автор) Св 106, Св 124
Бочуков, Петър Стоянов (автор) Св 34, Св 35, Св 68, Св 100
Бояджиев, Иван Стоянов, 1938- (автор) Св 51
Брукс, Ема (автор) Св 175
Бурова, Ани (интервюиращо лице) Св 3
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 2
 
В

Вандов, Никола Иванов, 1949- (автор) Св 155
Василев, Илиян, 1956- (автор) Св 126
Василев, Илиян, 1956- (интервюирано лице) Св 80
Василев, Йордан Асенов, 1935- (автор) Св 218
Василева, Светла (автор) Св 120
Василиу, Андрула (интервюирано лице) Св 114
Вачева, Мила (интервюиращо лице) Св 6
Велков, Славчо (автор) Св 51
Венкова, Веселка (интервюиращо лице) Св 88
Влайкова, Калина (автор) Св 69
Влайкова, Калина (интервюиращо лице) Св 73
Вълканов, Велко, 1927- (автор) Св 219
Вълков, Пламен (интервюиращо лице) Св 165
 
Г

Гаджева, Катерина Здравкова (автор) Св 138
Гаджева, Катерина Здравкова (интервюиращо лице) Св 140
Ганев, Димитър (интервюиращо лице) Св 71
Ганчев, Невелин (интервюиращо лице) Св 107
Гелинов, Огнян, 1948- (автор) Св 147
Георгиев, Георги (автор) Св 87, Св 103
Георгиев, Живко Петров (интервюирано лице) Св 70
Георгиев, Огнян (интервюиращо лице) Св 106
Георгиев, Пламен (интервюирано лице) Св 105
Георгиева, Александрина (автор) Св 11
Георгиева, Ангелина (автор) Св 156
Георгиева, Галина (автор) Св 185
Георгиева, Жела, 1943- (преводач) Св 3
Георгиева, Теодора (преводач) Св 148
Гергицов, Крум Евлогиев, 1949- (автор) Св 157
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 24, Св 37, Св 64, Св 117
Гинзбург, Карло, 1939- (автор) Св 213
Горанова, Галя (интервюиращо лице) Св 70
Гочева, Румяна (интервюиращо лице) Св 95
Грей, Джон, 1948- (автор) Св 148
Грей, Марк (интервюирано лице) Св 106
Григоров, Добромир Григоров (автор) Св 170
Григорова, Ива (интервюиращо лице) Св 105
Грозев, Йонко Миладинов, 1965- (интервюирано лице) Св 71
Груева, Мария Николаева (автор) Св 18
Гуо, Йеджоу (интервюирано лице) Св 36
Гутсузян, Мишел (интервюиращо лице) Св 78
Гърдев, Явор, 1972- (интервюирано лице) Св 149
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 26
Гюрова, Светломира (автор) Св 81
Гюрова, Светломира (интервюиращо лице) Св 44
 
Д

Дагон, Магнус, 1981- (автор) Св 177
Дариткова, Даниела, 1966- (интервюирано лице) Св 123
Дворянова, Емилия Валтер, 1958- (автор) Св 168
Делийска, Аделина (интервюиращо лице) Св 60
Денева, Ирина (интервюиращо лице) Св 72
Денизова, Вера (автор) Св 82
Денисова, Инна (интервюиращо лице) Св 145
Денчева, Румяна (интервюиращо лице) Св 83
Дерменджиева, Надежда, 1985- (автор) Св 196
Деянова, Вера, 1946- (преводач) Св 184
Джамбазки, Ангел, 1979- (интервюирано лице) Св 109
Диков, Петър, 1953- (интервюирано лице) Св 129
Димитров, Петър (интервюирано лице) Св 88
Димитрова, Анита (интервюиращо лице) Св 153
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 150
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 154
Димитрова, Геновева, 1958- (преводач) Св 145
Димитрова, Геновева (преводач) Св 151
Добрев, Делян Александров, 1978- (интервюирано лице) Св 89, Св 90
Добрев, Чавдар Атанасов, 1933- (автор) Св 4, Св 158
Додунеков, Стефан Манев, 1945- (интервюирано лице) Св 8
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор) Св 168
Дочева, Екатерина (автор) Св 143
Дреников, Иван Георгиев, 1935- (автор) Св 110
Дронзина, Татяна Александрова, 1959- (интервюирано лице) Св 37
Дюма, Гийом (автор) Св 104
Дянков, Симеон, 1970- (интервюирано лице) Св 58, Св 83
 
Е

Еленкова, Цветанка Стефанова, 1968- (преводач, автор на предговор) Св 179
Еткинд, Ефим Григориевич, 1918-1999 (автор) Св 172
 
Ж

Жечев, Васил (интервюиращо лице) Св 133
Жуф, Ив, 1977- (автор) Св 104
 
З

Зарев, Тони (автор) Св 186
Захариев, Боян (интервюирано лице) Св 91
Знеполски, Ивайло Боянов, 1940- (интервюирано лице) Св 20
Зукорлич, Муамер (интервюирано лице) Св 25
 
И

Иванов, Димитър (автор) Св 38
Иванов-Таганский, Валерий Александрович, 1943- (интервюирано лице) Св 181
Иванова, Иванка (автор) Св 159
Илиев, Красимир (автор) Св 135
Илиева, Зорница (интервюиращо лице) Св 43, Св 56
Илчев, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 118
Искренова, Мила Йорданова, 1960- (автор) Св 160
Искров, Николай (автор) Св 187
 
Й

Йоргова, Паулина (интервюиращо лице) Св 94
Йорданов, Руслан (автор) Св 51
Йорданов, Руслан (интервюиращо лице) Св 16
Йорданова, Люба (автор) Св 124
Йотов, Деян (интервюиращо лице) Св 41
Йотов, Йордан Николов, 1920-2012 (интервюирано лице) Св 72
 
К

Кабаиванов, Емил, 1961- (интервюирано лице) Св 73
Кавадиас, Никос, 1910-1975 (автор) Св 180
Калдъръмов, Михаил Георгиев (автор) Св 197
Калфин, Ивайло Георгиев, 1964- (автор) Св 59
Караджов, Максим (автор) Св 216
Карапеткова, Дария Светлозарова (преводач) Св 3
Карбовски, Мартин, 1970- (интервюиращо лице) Св 72
Ковачева, Адриана (преводач) Св 183
Коларов, Тодор (автор) Св 55
Коларова, Румяна Петрова (интервюирано лице) Св 60
Колев, Богомил (автор на предговор) Св 217
Колридж, Самюъл Тейлър, 1772-1834 (автор) Св 173
Костадинова, Стефка, 1965- (интервюирано лице) Св 165
Костов, Георги Георгиев, 1959- (интервюирано лице) Св 127
Котев, Николай Георгиев (автор) Св 111
Кръпова, Илияна (автор) Св 166
Кръстева, Красина (интервюиращо лице) Св 28, Св 74
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова (интервюирано лице) Св 9
Курташева, Биляна Радославова, 1973- (автор) Св 168
Кучинска-Кошани, Катажина, 1970- (автор) Св 183
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 130, Св 136
Кънчева, Диана (интервюиращо лице) Св 65
Кюмюрджиева, Антония (интервюиращо лице) Св 51, Св 108
 
Л

Лазаров, Алексей (автор) Св 106
Левит, Матю (автор) Св 39
Левски, Васил, 1837-1873 (автор) Св 217
Леонидов, Румен Александров, 1953- (интервюирано лице) Св 26
Липискова, Мария Иванова, 1972- (преводач) Св 182
Липска, Ева, 1945- (интервюирано лице) Св 184
Литов, Леандър, 1955- (интервюирано лице) Св 121
Личева, Амелия Веселинова, 1968- (автор) Св 198
Личева, Амелия Веселинова, 1968- (интервюиращо лице) Св 3
Лозев, Александър Емилов (автор) Св 214
Лозев, Александър Емилов (преводач) Св 213
Любомирска, Мая (интервюиращо лице) Св 45
 
М

МакКълоу, Гретчен (интервюирано лице) Св 27
Малинова, Людмила Христова, 1955- (автор) Св 188
Малчева, Наталия (интервюиращо лице) Св 58
Манов, Божидар Стефанов, 1947- (автор) Св 152
Манчев, Боян Красимиров, 1970- (автор) Св 170
Марагос, Василис, 1963- (автор) Св 179
Маргов, Борис (автор) Св 199
Маринова, Мина (интервюиращо лице) Св 66
Марков, Георги Георгиев, 1946- (интервюирано лице) Св 115
Маркова, Генка (интервюиращо лице) Св 80, Св 91
Маскръчка, Тони (автор) Св 15
Мерил, Кристофър, 1957- (автор) Св 179
Месежников, Стас, 1969- (интервюирано лице) Св 92
Метаули, Мохамед (интервюирано лице) Св 27
Методиев, Методи (автор) Св 61
Методиев, Методи (интервюиращо лице) Св 25
Методиев, Момчил Николаев, 1969- (автор) Св 21
Милев, Йордан Тошев, 1933- (автор) Св 200
Милков, Георги, 1973- (автор) Св 24, Св 40
Милков, Георги, 1973- (интервюиращо лице) Св 29, Св 46
Милчаков, Яни Михайлов, 1955- (автор) Св 169
Милчева, Женя (интервюиращо лице) Св 84
Минчев, Огнян Димитров, 1958- (интервюирано лице) Св 62
Михайлов, Калин Руменов, 1966- (автор) Св 201
Михайлов, Камен (автор) Св 189
Михайлов, Любомир (интервюиращо лице) Св 48
Михайлова, Аксиния Тодорова, 1963- (автор) Св 202
Михайлова, Здравка Евгениева, 1961- (преводач, автор на предговор) Св 180
Михайлова, Ина (интервюиращо лице) Св 32
Младенов, Николай Евтимов, 1972- (интервюирано лице) Св 41
Монова, Пенка, 1957- (автор) Св 190
Москов, Николай (автор) Св 146
Московски, Ивайло, 1972- (интервюирано лице) Св 128
Мускурова, Ружа (преводач) Св 175
 
Н

Найденов, Валери, 1947- (автор) Св 93
Найденов, Мирослав Христофоров, 1968- (интервюирано лице) Св 94
Начева, Вяра (интервюирано лице) Св 164
Ндиайе, Карим (автор) Св 104
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (интервюирано лице) Св 171
Недялков, Христо Христов, 1932- (интервюирано лице) Св 142
Неновски, Николай Ненов, 1963- (интервюирано лице) Св 84
Николов, Димитър (интервюиращо лице) Св 194
Николов, Йово (интервюиращо лице) Св 57
Николов, Любомир Павлов, 1961- (автор) Св 208
Николов, Румен Георгиев, 1957- (интервюирано лице) Св 112
Николов, Симеон (автор) Св 42
Николов, Тони Георгиев, 1966- (интервюиращо лице) Св 14
Николов, Христо (интервюиращо лице) Св 79
Николова, Десислава (автор) Св 124
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 161
Николчина, Миглена Илиева, 1955- (автор) Св 192
Николчина, Миглена Илиева, 1955- (съставител) Св 3
Новков, Митко Георгиев, 1961- (интервюиращо лице) Св 27
 
О

Овчаров, Румен Стоянов, 1952- (интервюирано лице) Св 28
Отие, Филип, 1956- (интервюирано лице) Св 43, Св 44, Св 45
 
П

Павлова, Екатерина (интервюиращо лице) Св 36
Памукчиев, Станислав Минков, 1953- (автор) Св 134
Панделиева, Лияна Пантелеева, 1970- (интервюиращо лице) Св 92, Св 128
Панов, Александър Асенов, 1953- (автор) Св 170
Папазов, Димитър (автор) Св 167
Парушев, Чавдар (интервюиращо лице) Св 176
Паси, Гергана Христова, 1973- (интервюирано лице) Св 46
Паси, Соломон Исак, 1956- (интервюирано лице) Св 24
Пенкова, Соня Борисова (интервюирано лице) Св 10
Пенчев, Константин Любенов, 1952- (интервюирано лице) Св 108
Петканов, Нено (интервюиращо лице) Св 52
Петков, Кръстьо Илиев, 1943- (автор) Св 31
Петкова, Анета (интервюиращо лице) Св 8
Петкова, Валентина (интервюиращо лице) Св 10, Св 20, Св 76, Св 115, Св 129
Петкова, Светла (автор) Св 131
Петранов, Стефан Христов (интервюирано лице) Св 95
Петров, Георги Атанасов, 1929- (автор) Св 77
Петров, Златозар Господинов, 1975- (автор) Св 203
Петров, Пламен Маринов, 1963- (автор) Св 204
Пехливанов, Илия, 1941- (съставител) Св 215
Пилева, Мария (преводач) Св 172
Писарев, Павел Николаев, 1934- (автор) Св 5, Св 13
Пламенов, Петър, 1978- (автор) Св 162
Плахов, Андрей Степанович, 1950- (автор) Св 151
Попганчева, Зорница София, 1972- (интервюирано лице) Св 153
Попов, Кирил (автор) Св 137
Попов, Николай, 1965- (интервюирано лице) Св 85
Попова, Диана Николаева, 1958- (автор) Св 139
Попова, Диана Николаева, 1958- (интервюиращо лице) Св 132
Протохристова, Клео Стефанова, 1950- (автор) Св 169
Прохаскова, Ярослава (интервюиращо лице) Св 121
Прохоров, Стефан, 1993- (автор) Св 209
Пункина, Яна, 1984- (автор) Св 205
Пункина, Яна, 1984- (преводач) Св 27
Пунчева, Татяна (автор) Св 82
Първанова, Марияна (интервюиращо лице) Св 142
 
Р

Радиш, Ирис, 1959- (интервюиращо лице) Св 174
Рамазанова, Земфира Талгатовна, 1976- (интервюирано лице) Св 145
Рангелов, Андрей (интервюиращо лице) Св 112
Рашидов, Вежди Летифов, 1951- (интервюирано лице) Св 6
Рой, Арундхати (интервюирано лице) Св 174
Рот, Камий (автор) Св 104
Русева, Ралица (интервюиращо лице) Св 90
 
С

Саватева, Диана (автор) Св 146
Савов, Васил Савов (автор) Св 47, Св 63
Сарафов, Борислав, 1969- (интервюирано лице) Св 107
Сачанска, Теодора (автор) Св 193
Седакова, Олга Александровна, 1949- (автор) Св 19
Симеонова, Кристиела (автор) Св 1, Св 119
Симитчиев, Васил, 1938- (интервюирано лице) Св 132
Сирюлник, Борис, 1937- (интервюирано лице) Св 14
Славова, Цветанка (автор) Св 101
Смилов, Даниел Михайлов, 1970- (автор) Св 22
Стаматопулос, Трасивулос (интервюирано лице) Св 48
Стаменова, Албена Проданова (преводач) Св 3
Станева, Марина (автор) Св 49
Станишев, Сергей Дмитриевич, 1966- (интервюирано лице) Св 74
Станчев, Ивайло (автор) Св 67
Станчева, Бисерка (автор) Св 146
Стателова, Розмари Константинова, 1941- (автор) Св 143
Стоилов, Стефан Илиев, 1928- (автор) Св 96
Стоилова, Зорница (автор) Св 124
Стойкова, Валерия (интервюиращо лице) Св 98
Стойкова, Елена Стойкова (интервюирано лице) Св 117
Стойнев, Веселин (интервюиращо лице) Св 62
Стойчев, Кънчо, 1960- (интервюирано лице) Св 64
Стойчев, Тихомир Димитров, 1953- (интервюирано лице) Св 51
Стоянов, Еньо Константинов (автор) Св 170
Стоянов, Николай (интервюиращо лице) Св 57
Стоянова, Ванина (интервюиращо лице) Св 116
Стоянова, Стела (интервюиращо лице) Св 118
 
Т

Татарски, Любен, 1958- (интервюирано лице) Св 79
Ташева, Петра (автор) Св 113
Тенев, Дарин Войнов, 1978- (автор) Св 170
Тенчева, Диана (интервюиращо лице) Св 122, Св 123
Терзиев, Асен Тодоров (автор) Св 163
Терзиев, Светослав Стефанов (автор) Св 50
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 210, Св 211, Св 212
Тодоров, Николай, 1982- (преводач) Св 173
Тодоров, Христо Петков, 1958- (интервюирано лице) Св 116
Томов, Калин, 1981- (интервюирано лице) Св 75
Томова, Виржиния (преводач) Св 19
Тоновски, Васил, 1976- (автор) Св 206
Тончев, Тихомир (интервюиращо лице) Св 127
Тошева, Станка (интервюиращо лице) Св 57
Травальо, Марко (автор) Св 3
Трайков, Николай (интервюиращо лице) Св 171
Трайкова, Елка Савова, 1959- (автор) Св 170
Тренчев, Константин, 1955- (интервюирано лице) Св 78
Трифонова, Иглика Иванова, 1957- (интервюирано лице) Св 76
Туровска, Майя Йосифовна, 1924- (интервюирано лице) Св 154
 
У

Угрешич, Дубравка, 1949- (интервюирано лице) Св 3
Узунов, Яни (интервюиращо лице) Св 114
Ушева, Надежда (интервюиращо лице) Св 181
 
Ф

Филипова, Лиляна (автор) Св 125
Фотев, Георги, 1941- (автор) Св 7
Франк, Елизабет, 1945- (интервюирано лице) Св 176
Фубер, Люк, 1974- (автор) Св 104
Фукуяма, Франсис, 1952- (автор) Св 23
 
Х

Хаджи, Мустафа Алиш, 1962- (интервюирано лице) Св 16
Хаджимишев, Иво Михайлов, 1950- (интервюирано лице) Св 140
Хаджиниколов, Димитър Веселинов (автор) Св 102
Хамаси, Меди, 1980- (автор) Св 104
Харун, Али (интервюирано лице) Св 29
Христов, Момчил (преводач) Св 104
Хьопфнер, Матиас, 1953- (интервюирано лице) Св 52
 
Ц

Цачева, Лилия (интервюиращо лице) Св 75
Цачева, Цецка, 1958- (интервюирано лице) Св 65, Св 66
Цветанов, Цветан, 1965- (интервюирано лице) Св 24
Цветкова, Виолета (интервюиращо лице) Св 149, Св 164
Цолов, Чавдар (автор) Св 67, Св 86
Цолов, Чавдар (интервюиращо лице) Св 85
Цонев, Киряк Цонев, 1938- (автор) Св 30
Цонев, Киряк Цонев, 1938- (интервюирано лице) Св 53
 
Ч

Чавдарова, Дечка Дечева, 1950- (автор) Св 169
Чакрабарти, Сума (интервюирано лице) Св 98
Чергаров, Петър (интервюиращо лице) Св 109
Черкелов, Хубен, 1970- (интервюирано лице) Св 133
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор) Св 178
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор на предговор) Св 196
Чуков, Боян (автор) Св 54
 
Ш

Шиянов, Михаил (автор) Св 151
Шопова, Изабела, 1971- (интервюирано лице) Св 194
Шуликов, Пламен Димитров, 1959- (автор) Св 207
Шулпяков, Глеб Юриевич, 1971- (автор) Св 182
Шурбанова, Олга Владимирова, 1945- (автор) Св 144
 
Щ

Щефан, Лаура (автор) Св 55
Щилиянова, Тони (интервюиращо лице) Св 24
 
Я

Яворски, Велин (автор) Св 141
Янакиева, Миряна Александрова, 1961- (автор) Св 169
Янсон, Коре (интервюирано лице) Св 56
 
B

Bucev, Hristo вж Буцев, Христо

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Агенти на "меката сила" Св 103
"Аз съм само един пиксел в екрана" замени "тухла в стената" Св 117
Ако си сам на върха, значи падаш Св 164
Акция срещу забравата Св 134
Андрей Алтъпармаков (9.01.1949-25.06.2012) Св 150
Археолог на истини Св 188
[Атентатът на летище "Сарафово" в Бургас срещу израелски туристи, 18 юли 2012 г.] Св 24
 
Б

Без държавно рамо няма голям спорт Св 165
Боян Иванов на последно море в Царево Св 146
Бумът на "зелени" централи е при ГЕРБ Св 28
България в геополитическите простори Св 47
Българска ли е българската дипломация? Св 53
[Българската академия на науките] БАН ще работи за министерствата Св 8
Бързото влизане във властта крие рискове Св 71
 
В

В Белград - ново правителство и стари приоритети Св 61
В Брюксел са доволни, че ГЕРБ номинира за цифров шампион човек от опозицията Св 46
в онзи пролетен следобед... Св 196
Варненско лято 2012 Св 143
Вече мислим и за доходите Св 57
ВИП затворници в България няма Св 105
Витоша е пред катастрофа Св 129
Време, истинско и въображаемо. Алегория Св 173
връхлитаме един върху друг... Св 196
Все някъде Св 200
Все повече европейци, приели радикален ислям, ще бъдат използвани за живи бомби Св 37
Вулканичният талант на Стефан Гецов Св 158
Във века на мозъка Св 166
Възраждането на трагедията Св 148
Вълните тихо прибират... Св 206
Външна политика "под чехъл" Св 38
Вършим здрава работа в България Св 98
"Вътрешният човек" в света на психопоетиката Св 172
 
Г

Генералите никога не изневериха на България Св 10
Гео Милев и неговият експресионистичен проект за обновление на българския театър Св 161
Геополитическо "Лего" Св 54
ГЕРБ няма да сложи ръка на квотата за нов ВСС Св 65
ГЕРБ търси власт с БСП и ДПС Св 75
Гласът на интелектуалеца? Св 3
Гласът на птиците Св 200
Говорената литература Св 192
Горите у нас се феодализират Св 127
"Госпожица Юлия" в 2012 Св 163
Готови сме да инвестираме в български шосета Св 36
Гърция няма да остави еврото Св 48
Гюро Михайлов или преданост до смърт на дълга Св 113
 
Д

Да е база, колко да е база? Св 40
да можеш да дадеш някому нещо... Св 196
Да наместиш себе си в себе си Св 162
Да спасиш смисъла Св 184
Дания изгради мостове между държавите в ЕС Св 56
Двама духовни поети: Василис Марагоз и Кристофър Мерил Св 179
Две-три дати в микроисторията Св 214
Двете лица на референдума в Румъния Св 31
"Дзифт" бе трамплин към "Тезей" Св 149
До 5-7 г. икономиката няма как съществено да се подобри Св 91
Доверието към съда е критично ниско Св 108
Докладът на Брюксел е провал за ГЕРБ Св 64
"Документа" като състояние на ума Св 131
Дългово завръщане Св 82
Държавата губи около 10 млрд. лв. годишно заради сивата икономика Св 95
дъщеря ми ме пита усмихнато... Св 199
Дянков е по-рисков от Велчев Св 86
 
Е

Еврозоната е пред разпад, трябва ни план Б - за извънредна ситуация Св 80
Европа внимателно следи избора на нов Висш съдебен съвет Св 52
"Европа ми заприличва на Русия" Св 154
Европа (пре)открива тютюна Св 213
"Европейска театрална работилница" в Русе Св 157
Европейският съвет попари надеждите за промяна Св 99
Египет: А сега накъде? Св 30
Една неизплатена сметка по-малко Св 155
Една странна статия Св 219
едно такова особено... Св 199
Елисавета Карамихайлова - радиевата принцеса на България Св 120
Елитарен апотеоз на графикатурата Св 137
Есхатон Св 201
 
Ж

Жадно хрупаш ябълка... Св 196
Желание Св 173
Животът е по-силен от измишльотините Св 26
 
З

За литературата като ресурс на политическото Св 185
За паметта и нейните зони на мрака Св 14
Завръщане Св 200
Зачеванка Св 183
Защо в България и защо гледаме към Иран? Св 12
Защо е важно да затворим страницата на АЕЦ "Белене" Св 126
Защо един очевидно морален човек би постъпил по също толкова очевидно неморален начин? Св 176
Зидарят Св 197
 
И

И в Австралия ядат шопска салата Св 194
И времето Св 200
... И някои концептуални разминавания Св 140
Из ръкописа "Северна тетрадка" Св 195
Избраният Св 168
Има шанс за по-евтин ток Св 58
Иначе казано Св 207
Индийската писателка Арундхати Рой разговаря с Ирис Радиш за капитализма, изкушенията и щастието на аскезата Св 174
Искам да вдигна всички доходи с 3-5% от април Св 83
Ислямското лице на Арабската пролет Св 27
 
К

Кавафис Св 203
Как врагът мутира в партньор Св 34
Как да утешиш приятел Св 202
Как чистата и свята република на Левски възпламна в Ново село Св 215
Карл Маркс не пречи на студентите Св 20
Картичка до Лорка Св 178
Касата поема ин витрото Св 122
Керванът Св 200
Кинотавър 2012 Св 151
Китай не изпуска от поглед и Източна Европа Св 97
Китай - суперсила и в образованието Св 119
Коалиционна политика, традиции и съвременност Св 13
Кога и как ще излезем от кризата Св 93
Кой сте вие, господин Коларов? Св 169
Колоната на европейските популисти Св 68
композиция от празни изпити лица... Св 196
"Корида" като тема на другостта Св 135
Корупцията - кой я подхранва и кой може а я спре? Св 59
Краят на концептуалността Св 133
Кукувица Св 200
Към септември може би ще получим 11% по-евтин газ Св 89
 
Л

Легионът на нощта Св 206
Лимбо Св 205
[Литературоведът Радосвет Коларов] Св 170
 
М

Мадона на българската култура или трън в петата на тоталитаризма Св 5
Месецът на фотографията Св 138
Мисията невъзможна Св 102
Младата поезия Св 210
Многая лета Св 200
Моят стих Св 182
Музеят "Яворов" сега съжителства с масоните, но пак има проблеми Св 9
Мястото на България в духовната форма на Европа Св 7
 
Н

На Албиона пишат свой сценарий за ЕС Св 100
На дебатите депутатите загубиха приличие като Мая Манолова Св 60
На майка си в буквата Св 206
На Природата Св 173
наближава денят... Св 199
Най-бедната държава в Европа стимулира най-скъпия вид електроенергия Св 90
Налага се все повече интегрирана Европа Св 43
Наследството, което царят ни остави - ние, вие и те Св 69
Науката още спори има ли "история на съвременността" Св 116
Нашият съвременник Никола Вапцаров Св 189
Не може да съборим всичко незаконно Св 79
(Не) правете като тях Св 81
Не се получи Св 106
Не сме достатъчно бдителни Св 41
Невинни Св 202
Невъобразимият Михаил Ангелов Св 144
Непостижимата реалност Св 156
Непрочетеният Иван Хаджийски Св 17
Нещо детинско, но много естествено Св 173
Нещо за хуманизма Св 198
Никой външен няма да командва в СДС Св 73
Николай Хайтов: "Изтървем ли България, изтървали сме всичко" Св 191
Нов юнашки епос. Сказание за баса славен Пеев, казашки песни който пее. Сказание за пребиваването във Франкфурт на лорд Пацан от Дръстърбург Св 204
Нови колажи Св 206
Нужна ми е тишина Св 145
някой пусна климатика... Св 196
някой седна зад мен... Св 196
Няма харизма във времето ни Св 187
Нямаме министри за историята Св 115
 
О

Обикновеният българин няма къде да учи пеене Св 142
Одисей Св 209
Около Кунева ще сме без юзди Св 76
Опасният стратегически "триъгълник" Св 35
Оперният фестивал "Сцена на вековете" за пети път на Царевец Св 159
Опитомяване Св 205
Опозиция в сърцето на Европа Св 101
Освен майчиния си език децата следва да учат и поне два езика още Св 114
[Осемнайсти] 18 юлий, лето 1837-мо Св 217
Осмислянето на комунизма в България: оптимистичната гледна точка Св 21
Открийте приликите между България и Румъния Св 55
Отново изоставихме закони за есента Св 123
Отразяването на Пражката пролет от вестник "Работническо дело" (януари-август 1968 г.) Св 11
Охлюви Св 205
 
П

Падането на гласа Св 205
Партизаните умират сами Св 72
По образ и подобие Св 136
По следите на един автограф Св 186
По-добре "на пожар", а не "напук" Св 62
Поддържаме ли Симеон Дянков? Св 96
поезията расте от нищото... Св 182
Поливане на зеленчуковата градина Св 203
Полиглотът Св 208
Политиците, а не религиите сеят омраза Св 16
Политическата ни сцена прилича на мол в ромски квартал Св 70
Политическо напрежение в Румъния Св 63
Попътни писма от плаването. Моряци Св 180
Посланикът на Франция в България Филип Отие: Бюджетната дисциплина не стига, България трябва и да расте Св 44
Посредствеността като социална опасност Св 19
Потенциалът на "Ал Кайда" е сериозна заплаха за България Св 42
Правим всичко възможно да издаваме български автори Св 181
Правителството е стабилно, парламентарна криза няма Св 66
Преди юбилея Св 171
Преувеличават се опасностите след разпад на еврозоната Св 84
"Приятел в жури се познава" Св 147
Проклетата порта Св 205
[Професор] Проф. Тодор Патрашков работи до последно Св 125
Процесът срещу "Цапачите" Св 104
Псалм Св 200
 
Р

Развод ми дай Св 49
Разни илюзии, интегрален спектакъл Св 18
Реалното разделение в Европа не е културно, а клиентелистко Св 23
Рилският орел отлита във висините Св 110
Роза и супа Св 202
Румънската "бомба" е заложена и у нас Св 22
Румънците се давят, Борисов и Станишев потъват Св 50
 
С

С повече реализъм за делото и приноса й в духовната ни култура Св 4
Светът, видян през "Кристалния глобус" Св 152
Свобода Бъчварова или опасният чар на словото Св 190
"Свята и чиста република" не е израз на Левски Св 216
[Седемстотин] 700 тона от капана за частицата на Бог Св 121
Седи човекът, дворчето му - кръпка... Св 197
Силна ислямска общност означава и силна Сърбия Св 25
Симеон Дянков: орган и археолог, ценовик и иконом Св 67
Слагаме камери и сензори в горите Св 94
След атентата българите ще станат по-внимателни и наблюдателни Св 92
След слънцето Св 200
След смяната на адреса... Св 132
Спасихме 140 млн. евро от забавени проекти Св 128
Специалните фотографи по бойните полета Св 141
Спряхме групи, ощетили бюджета с над 35 млн. лв. Св 107
Среща на класа Св 211
Среща от третия вид с ягоди и сметана Св 177
[Сто двайсет и пет] 125 години от появата на международния език есперанто Св 167
Странни фондации внасят радикален ислям Св 15
Страстите... Св 139
Стратегията за култура - мерки на хартия или... Св 2
Студентите ще учат български в първи курс Св 118
Съвременната цивилизация се крепи на свободния пазар Св 77
Съжалявам, че останах в България Св 78
 
Т

Тавански прозорец Св 205
Танцовият театър на Пина Бауш Св 160
Таня Гайтанджиева. Една забележителна и очарователна личност Св 193
твоята ключица... Св 196
твърде много съвпадения... Св 196
Терористът Св 212
Техеран в менгемето на санкциите Св 87
Тони Морисън: Искам да усещам какво чувствам. Дори това да не е щастие Св 175
Топка Св 205
Топло животно Св 203
[Тридесет] 30 години нямаме филм, в който думата "българин" те кара да настръхнеш Св 153
Трябва да градим отново това, което разрушихме Св 32
Търсим български строители и инженери Св 45
тялото ти се притиска в моето... Св 196
 
У

Убийствен доклад на Брюксел! Св 74
Ударът върху нашия бизнес е непоносим Св 88
 
Ф

Фердинанд Лисицата се измъква от всички капани Св 218
[Фронтът за национално освобождение] ФНО беше нелегална организация, но с ваша помощ имахме фабрика за оръжие Св 29
 
Х

Хизбула ли окървави Сарафово? Св 51
"Хизбула" ли стои зад атентата в Бургас? Св 39
Хиляди послания Св 206
Храбрецът на "Завоя на Черна" Св 110
 
Ц

Циганите правят своя паралелна държава у нас Св 109
 
Ч

Частната армия на Попски Св 111
Черно-бяла фотография Св 202
Чуйте гласа и на дребния акционер Св 85
 
Ш

Шах и го Св 33
 
Щ

Щастливи мои мили бедни приятели... Св 199
Ще изяде ли мишката книжката? Св 1
Ще имаме подводница след години Св 112
Ще се радвам, ако ЦУМ стане исторически музей Св 6
 
Ю

Юли на сянка Св 130
 
M

Memorial Exhibition Atanas Vassilev Св 137
 
S

SMS-и вместо здравна реформа Св 124

УДК
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 1
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 2, Св 3, Св 4, Св 5, Св 6, Св 7
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 8, Св 9, Св 10
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 11, Св 12, Св 13


159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 14


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Св 15, Св 16


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 3, Св 17, Св 18, Св 19
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Св 20, Св 21, Св 22, Св 23
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 11, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 55
324 ИЗБОРИ Св 31
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 32, Св 33, Св 34, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46, Св 47, Св 48, Св 49, Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 54, Св 55, Св 56, Св 102, Св 106
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 57, Св 58, Св 59, Св 60, Св 61, Св 62, Св 63, Св 64, Св 65, Св 66, Св 67, Св 74
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 28, Св 60, Св 62, Св 68, Св 69, Св 70, Св 71, Св 72, Св 73, Св 74, Св 75, Св 76, Св 219
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Св 77
331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ Св 78
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Св 79
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 67, Св 80, Св 81, Св 82, Св 83, Св 84, Св 85, Св 86
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 77, Св 87, Св 88, Св 89, Св 90, Св 91, Св 92, Св 93, Св 94, Св 95, Св 96
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА Св 97
339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ Св 98
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 99, Св 100, Св 101, Св 102
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 103, Св 104
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 105, Св 106, Св 107
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 108
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Св 109
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 32, Св 110, Св 111, Св 112, Св 113
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 114
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Св 115, Св 116
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Св 117
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 118, Св 119


539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Св 120, Св 121


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Св 122, Св 123, Св 124
616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА Св 125
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 126
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Св 127
656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ Св 128
659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ Св 104


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Св 129
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 130, Св 131, Св 132, Св 133
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 134
75 ЖИВОПИС Св 135, Св 136
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 137
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 138, Св 139, Св 140, Св 141
78 МУЗИКА Св 142, Св 143, Св 144
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 145, Св 146
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 147, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 155, Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 160, Св 161, Св 162, Св 163
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Св 164
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР. Св 165


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Св 166, Св 167
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 168, Св 169, Св 170, Св 171
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Св 172
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 173
820(540) ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Св 174
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 175, Св 176, Св 179
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 177, Св 178
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Св 179, Св 180
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 181, Св 182
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 183, Св 184
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 185, Св 186, Св 187, Св 188, Св 189, Св 190, Св 191, Св 192, Св 193, Св 194
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 195, Св 196, Св 197, Св 198, Св 199, Св 200, Св 201, Св 202, Св 203, Св 204, Св 205, Св 206, Св 207
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 208, Св 209, Св 210, Св 211, Св 212


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ Св 115, Св 116
92 БИОГРАФИИ Св 4, Св 5, Св 110, Св 113, Св 120, Св 125, Св 141, Св 144, Св 146, Св 150, Св 158, Св 168, Св 169, Св 170, Св 188, Св 189, Св 190, Св 191, Св 193, Св 216, Св 217, Св 219
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 213, Св 214
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Св 111
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 215, Св 216, Св 217
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 218, Св 219
96 ИСТОРИЯ НА АФРИКА Св 29

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Алтъпармаков, Андрей (1949-2012) Св 150
Ангелов, Михаил (1932-) Св 144
 
Б

Бакърджиев, Каролин Христов- вж Христов-Бакърджиев, Каролин (1957-)
Бауш, Пина (1940-2009) Св 160
Берия, Лаврентий Павлович (1899-1953) Св 219
Бин Ладен, Осама (1957-2011) Св 42
Бъчварова, Свобода вж Бъчварова, Свобода Тодорова (1925-2012)
Бъчварова, Свобода Тодорова (1925-2012) Св 190
 
В

Вапцаров, Никола вж Вапцаров, Никола Йонков (1909-1942)
Вапцаров, Никола Йонков (1909-1942) Св 189
Василев, Атанас Веселинов (1942-2011) Св 137
Василева, Мария вж Василева, Мария Димитрова (1961-)
Василева, Мария Димитрова (1961-) Св 132
Василева, Стела (1983-) Св 130
Велчев, Милен (1966-) Св 86
Воденичарова, Евгения (1946-) Св 135
 
Г

Газдов, Иван вж Газдов, Иван Едуард (1945-)
Газдов, Иван Едуард (1945-) Св 137
Гайтанджиева, Таня вж Гайтанджиева, Таня Кирилова (1922-)
Гайтанджиева, Таня Кирилова (1922-) Св 193
Гарсия Лорка, Федерико (1899-1936) Св 178
Гарсия Лорка (семейство) Св 178
Гецов, Стефан (1932-1996) Св 158
Гинзбург, Карло (1939-) Св 214
 
Д

Дачич, Ивица (1966-) Св 61
Де лос Риос (семейство) Св 178
Денев, Константин вж Денев, Константин Станев (1954-)
Денев, Константин Станев (1954-) Св 134
Димитров, Георги (1882-1949) Св 219
Дреников, Георги Ст. вж Дреников, Георги Стоименов (1897-1980)
Дреников, Георги Стоименов (1897-1980) Св 110
Дянков, Симеон (1970-) Св 67, Св 86
 
Е

Екимова, Леда (1980-) Св 130
 
Ж

Живкова, Людмила вж Живкова, Людмила Тодорова (1942-1981)
Живкова, Людмила Тодорова (1942-1981) Св 4, Св 5
 
З

Здравевски, Здравко (1964-) Св 26
Зидаров, Филип вж Зидаров, Филип Любенов (1953-)
Зидаров, Филип Любенов (1953-) Св 136
 
И

Иванов, Боян (1943-2012) Св 146
 
К

Карамихайлова, Елисавета (1897-1968) Св 120
Коларов, Радосвет вж Коларов, Радосвет Стефанов (1942-)
Коларов, Радосвет Стефанов (1942-) Св 169, Св 170
Крафт, Бастиан (1980-) Св 156
 
Л

Левски, Васил (1837-1873) Св 215, Св 216, Св 217
 
М

Мейер, Маркус (1971-) Св 156
Милев, Гео (1895-1925) Св 161
Михайлов, Гюро (1862-1880) Св 113
Морисън, Тони (1931-) Св 175
 
Н

Неделчев, Михаил вж Неделчев, Михаил Димитров (1942-)
Неделчев, Михаил Димитров (1942-) Св 168, Св 187
Нейков, Петър вж Нейков, Петър Тодоров (1880-1968)
Нейков, Петър Тодоров (1880-1968) Св 186
Нишков, Александър (1962-) Св 139
 
П

Павлов, Милко (1956-) Св 136
Патрашков, Тодор вж Патрашков, Тодор Кръстев (1926-2012)
Патрашков, Тодор Кръстев (1926-2012) Св 125
Пенякофф, Владимир (1897-1951) Св 111
Петерсон, Анна Св 163
Попски вж Пенякофф, Владимир (1897-1951)
 
С

Саймън, Дейвид (1960-) Св 148
Соколовска, Неда Св 155
Сталин, Йосиф Висарионович (1879-1953) Св 219
Стоянов, Иван вж Стоянов, Иван Илиев (1949-)
Стоянов, Иван Илиев (1949-) Св 216
Стоянов, Румен Бориславов (1941-) Св 188
Стоянов, Румен вж Стоянов, Румен Бориславов (1941-)
Стриндберг, Аугуст (1849-1912) Св 163
 
Т

Томчев, Цветан вж Томчев, Цветан Тодоров (1960-)
Томчев, Цветан Тодоров (1960-) Св 141
 
У

Уайлд, Оскар (1854-1900) Св 156
 
Ф

Фердинанд І, цар (1861-1948) Св 218
Фердинанд Сакскобургготски, княз вж Фердинанд І, цар (1861-1948)
Фернандес де Овиедо, Гонзало (1478-1557) Св 213
 
Х

Хаджийски, Иван вж Хаджийски, Иван Минков (1907-1944)
Хаджийски, Иван Минков (1907-1944) Св 17
Хайтов, Николай Александров (1919-2002) Св 191
Хайтов, Николай вж Хайтов, Николай Александров (1919-2002)
Хеджис, Крис (1956-) Св 18
Хог, Раймунд (1949-) Св 162
Христов, Кирил (1875-1944) Св 186
Христов-Бакърджиев, Каролин (1957-) Св 131
 
Ч

Чомски, Ноам (1928-) Св 166
 
V

Vassilev, Atanas вж Василев, Атанас Веселинов (1942-2011)

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Афганистан Св 33
 
Б

Близък Изток Св 34
България Св 5, Св 12, Св 21, Св 22, Св 24, Св 36, Св 47, Св 48, Св 50, Св 55, Св 86, Св 93, Св 120, Св 161
 
В

Варна Св 143
Велико Търново Св 159
Великобритания Св 100
 
Г

Гърция Св 48
 
Д

Дания Св 56
 
Е

Европейски съюз Св 50, Св 68, Св 99, Св 101, Св 102
Египет Св 27, Св 30
ЕС вж Европейски съюз
 
И

Източна Европа Св 97
Иран Св 87
 
К

Карлови Вари Св 152
Касел
- Германия Св 131
Китай Св 33, Св 36, Св 97, Св 119
 
Л

Латвия Св 81
 
Р

Румъния Св 22, Св 31, Св 50, Св 55, Св 63
Русе Св 157
Русия Св 103
 
С

Сочи
- Русия Св 151
Средна Азия Св 35
Съединени американски щати Св 34
Сърбия Св 25, Св 61