Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Анелия Иванова

Съставители: Бойка Първанова, Дора Деведжиева, Румяна Николова, Стефка Стоева, Стефка Скорчева, Таня Стоилова