Списък на разработените списания и сборници през 2010 г.

 

Списък на разработените списания през 2010 г.


 

1. Адвокатски преглед, 2010, N 1-2, 3, 4-5, 6-7, 8, 9, 10-11, 12
ISSN 1313-7204

 

2. Административно правосъдие, XI, 2008, N 1 – 6; XII, 2009, N 1 - 5
ISSN 0861-5268

 

3. Алтера Академика, III, 2009, N 1
ISSN 1313-034X

 

4. Археология, LI, 2010, N 1-2, 3-4
ISSN 0324-1203

 

5. Архив за поселищни проучвания, XIII, 2009, N 3-4
ISSN 0861-6507

 

6. Архивен преглед, 2007, N 1-2, 3-4; 2008, N 1-2, 3-4
ISSN 0204-8132

 

7. Библиотека, XVII, 2010, N 1, 2-3, 4 - 6
ISSN 0861-847Х

 

8. Борба, LIX, 2010, N 1 - 5
ISSN 1310-4055

 

9. Българска етнология, XXXV, 2009, N 3, 4; XXXVI, 2010, N 1-2
ISSN 1310-5213

 

10. Българска реч, XV, 2009, N 3
ISSN 1310-733Х

 

11. Български воин, LXIX, 2010, N 1-2
ISSN 1310-7569

 

12. Български дипломатически преглед, X, 2010, N 3-4
ISSN 1311-9281

 

13. Български език, LIV, 2007, N 4
ISSN 0005-4283

 

14. Български език и литература, LIII, 2010, N 1, 2
ISSN 0323-9519

 

15. Български фолклор, XXXV, 2009, N 1, 2, 3-4; XXXVI, 2010, N 1, 2
ISSN 0323-9861

 

16. Българско списание по психология, 2009, N 1-2
ISSN 0861-7813

 

17. Везни, XIX, 2009, N 9, 10
ISSN 0861-606X

 

18. Военен журнал, CXVI, 2009, N 5, 6; CXVII, 2010, N 1-2
ISSN 0861-7392

 

19. Военноисторически сборник, 2010, N 1-2
ISSN 0204-4080

 

20. Дипломация, 2009, N 2, 3
ISSN 1313-6437

 

21. Европа 2001, XVII, 2010, N 1 - 6
ISSN 1310-3989

 

22. Eдин завет, XX, 2010, N 1 - 3
ISSN 0861-8151

 

23. Език и литература, LXIII, 2010, N 1-2, 3-4
ISSN 0324-1270

 

24. Епохи, XV, 2007, N 3-4
ISSN 1310-2141

 

25. Знаци, VII, 2010, N 1 - 3
ISSN 1312-4412

 

26. Известия на Българската орда, XVI, 2010, N 1
ISSN 1311-5057

 

27. Известия - списание на Икономическия университет - Варна, 2008, N 3, 4
ISSN 1310-0343

 

28. Издател, XII, 2010, N 1-2-3
ISSN 1310-4624

 

29. Икономика, LXIV, 2010, N 1 - 4
ISSN 1312-2428

 

30. Икономика и управление, VI, 2010, N 1 - 4
ISSN 1312-594X

 

31. Икономическа мисъл, LIII, 2008, N 5, 6; LIV, 2009, N 1 – 6; LV, 2010, N 1 – 6
ISSN 0013-2993

 

32. Икономически алтернативи, 2009, N 3 – 6; 2010, N 1 - 6
ISSN 1312-5281

 

33. Исторически преглед, LXVI, 2010, N 1-2, 3-4
ISSN 0323-9748

 

34. История, XVIII, 2010, N 1 - 4, 5-6
ISSN 0861-3710

 

35. Критика и хуманизъм, 2009, N 30(3)
ISSN 0861-1718

 

36. Кукларт, 2009, N 2, 3 ISSN 1313-3276

 

37. Литературна мисъл, LII, 2009, N 2; LIII, 2010, N 1
ISSN 0324-0495

 

38. Македонски преглед, XXXII, 2009, N 4; XXXIII, 2010, N 1 - 4
ISSN 0861-2277

 

39. Международни отношения, XXXVIII, 2009, N 3, 4, 5-6; XXXIX, 2010, N 1-2, 3, 4
ISSN 0324-1092

 

40. Минало, XVII, 2010, N 1 - 4
ISSN 1310-3415

 

41. Музика. Вчера. Днес, 2010, N 1 - 6
ISSN 1310-2443

 

42. Музикални хоризонти, XLIII, 2009, N 9, 10; XLIV, 2010, N 1 - 5
ISSN 1310-0076

 

43. Народностопански архив, LXIII, 2010, N 1 – 4, юбил. бр.
ISSN 0323-9004

 

44. Население, 2010, N 1-2, 3-4
ISSN 0205-0617

 

45. Наука, XVI, 2006, N 5, 6; XVII, 2007, N 1 – 6; XVIII, 2008, N 1 – 6; XIX, 2009, N 1 – 5
ISSN 0861-3362

 

46. Начално образование, L, 2010, N 1 - 6
ISSN 0204-4951

 

47. Ново време, LXXIX, 2009, N 10 – 12; LXXX, 2010, N 1 - 11
ISSN 0323-9055

 

48. Паметници. Реставрация. Музеи, 2009, N 3-4; 2010, N 1-2
ISSN 1312-3327

 

49. Педагогика, XX, 2010, N 1 - 6
ISSN 0861-3982

 

50. Педагогически алманах, XVII, 2009, N 1, 2
ISSN 1310-358X

 

51. Пламък, LII, 2009, N 9-10, 11-12
ISSN 0032-0528

 

52. Полиграфия, XXXI, 2010, N 1 - 6
ISSN 0204-9953

 

53. Политически изследвания, 2009, 1-2
ISSN 0861-4830

 

54. Понеделник, XII, 2009, N 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; XIII, 2010, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, N извънр. бр.
ISSN 0861-6620

 

55. Посоки, XII, 2010, N 1 – 4, 5-6
ISSN 1310-8751

 

56. Правна мисъл, LI, 2010, N 1 - 4
ISSN 1310-7348

 

57. Правна трибуна, 2008, N 1, 2
ISSN 1314-2208

 

58. Предучилищно възпитание, LVIII, 2010, N 1 - 10
ISSN 0204-7004

 

59. Психология на развитието, 2009, N 1
ISSN 1313-759X

 

60. Проглас, XVIII, 2009, N 2
ISSN 0861-7902

 

61. Психологични изследвания, 2009, N 1
ISSN 1311-4700

 

62. Психология – теория и практика, I, 2009, N 1
ISSN 1314-006X

 

63. Родознание, XIX, 2009, N 4
ISSN 0861-9573

 

64. Родопи, 2010, N 1-2, 3-4, 5-6
ISSN 1312-4552

 

65. Следва, 2009, N 21
ISSN 1311-9060

 

66. Социологически проблеми, L, 2009, N 3-4; LI, 2010, N 1-2, N извънр. бр.
ISSN 0324-1572

 

67. Социология, I, 2009, N 1
ISSN 1313-9762

 

68. Специална педагогика, XIX, 2009, N 3, 4; XX, 2010, N 1, 2
ISSN 1310-7003

 

69. Списание на Българската академия на науките, CXXIII, 2010, N 1 - 6
ISSN 0007-3989

 

70. Стандартизация, метрология, сертификация, LXI, 2010, N 1 - 6, 7-8, 9, 10
ISSN 1310-0831

 

71. Старобългаристика, XXXIII, 2009, N 3, 4
ISSN 0204-4021

 

72. Статистика, LXII, 2010, N 1-2
ISSN 1310-7410

 

73. Стенография, VIII, 2007, N 4
ISSN 1311-4522

 

74. Страница, XI, 2010, N 1 - 4
ISSN 1310-9081

 

75. Стратегии на образователната и научна политика, XCVIII, 2010, N 1 - 4
ISSN 1310-0270

 

76. Съвременник, XXXVIII, 2010, N 1 – 3
ISSN 0204-6962

 

77. Съвременно право, XX, 2009, N 5, 6; XXI, 2010, N 1 - 6
ISSN 0861-1815

 

78. Съпоставително езикознание, XXXIV, 2009, N 1
ISSN 0204-8701

 

79. Театър, LXIII, 2009, N 10-12
ISSN 0204-6253

 

80. Търговско право, XIX, 2010, N 1 - 4
ISSN 0861-6892

 

81. Управление и образование, V, 2009, N 3
ISSN 1312-6121

 

82. Факел експрес, XXX, 2010
ISSN 1312-0239

 

83. Филателен преглед, LXXII, 2010, N 1 - 12
ISSN 0204-8752

 

84. Философия, XVIII, 2009, N 4
ISSN 0861-6302

 

85. Философски алтернативи, XVIII, 2009, N 5 - 6
ISSN 0861-7899

 

86. Хермес, 2009, N 19
ISSN 0861-1947

 

87. Християнство и култура, VIII, 2009, N 7 – 11-12; IX, 2010, N 1 – 8
ISSN 1311-9761

 

88. Читалище, CXXXIX, 2009, N 7-12; CXXXX, 2010, N 1-2, 3-6, 7-9, 10-12
ISSN 0324-0746

 

89. Чуждоезиково обучение, XXVI, 2010, N 1 – 3, 4-5, 6
ISSN 0205-1834

 

90. Юридически свят, 2010, N 1, 2
ISSN 1311-3488

 

91. Acta linguistica, III, 2009, N 3
ISSN 1313-2296

 

92. Balkan journal of philosophy, II, 2010, 1
ISSN 1313-888X

 

93. Bulgarian journal of science and educational policy, III, 2009, N 2; IV, 2010, N 1, 2
ISSN 1313-1958

 

94. Bulgarian historical review, XXXVII, 2009, N 3-4; XXXVIII, 2010, N 1-2
ISSN 0204-8906

 

95. Bulgarian journal of communication disorders, II, 2008, N 2
ISSN 1313-1400

 

96. Divinatio, 2008, N 28; 2009, N 29
ISSN 1310-9456

 

97. Etudes balkaniques, XLV, 2009, N 3, 4; XLVI, 2010, N 1-2
ISSN 0324-1654

 

98. Homo bohemicus, 2009, N 1
ISSN 1312-9252

 

99. Journal of science & research, 2010, N 1
ISSN 1314-295X

 

100. Scripta & E-Scripta, 2009, N 7
ISSN 1312-238X

 

 

 

Списък на разработените сборници през 2010 г.


 

1. Актуални проблеми, аспекти и перспективи на международните отношения. ЮЗУ „Неофит Рилски”, Правноист. фак., Катедра „Международно право и международни отношения”. Т. 2. Благоевград, 2010.
ISSN 1314-2453

 


2. Алманах за историята на Русе. Община Русе и др. Т. 10. Русе, Община Русе, 2010.
ISSN 1312-0980

 


3. Алманах научни изследвания. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов. Институт за научни изследвания. Т. 11 - 13. Свищов, Акад. изд. Ценов, 2010.
ISSN 1312-3815

 


4. Алманах - Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров. Т. 1. С., Хайни, 2009.
ISSN 1313-9886

 


5. Антропологични изследвания. Нов български университет. Департамент Археология. Т. 7. С., 2009.
ISSN 1311-5189

 


6. Българско възраждане – идеи, личности, събития. Общобългарски комитет В. Левски. Т. 12. С., 2010.
ISSN 1313-938X

 


7. Годишник на Археологически музей – Пловдив. Пловдив, 2001-2002, 2004.
      Т. 10. 2001.
      Т. 11, N 1. 2002.
      Т. 11, N 2. 2004.
ISSN 1310-9480

 


8. Годишник на Асоциация "Онгъл" (Год. Асоц. "Онгъл"). С., 2008-2009.
      Г. 5, Т. 5. Етнология на пространството. Ч. 1. 2008.
      Г. 6, Научен симпозиум „Владетелят и светецът цар Иван Шишман”. 2009.
             Т. 7. Ч. 1.
             Т. 8. Ч. 2.
ISSN 1311-493X

 


9. Годишник – Висше училище по застраховане и финанси. С., Изд. ВУЗФ, 2008-2009.
      Т. 4. 2008.
      Т. 5. 2009.
ISSN 1312-7918

 


10. Годишник на Военноморския музей – Варна. Т. 7. Варна, Морски свят, 2009.
ISSN 1311-8587

 


11. Годишник на Исторически музей – Пловдив. Пловдив, Вион, 2004-2005.
      Кн. 2. 2004.
      Кн. 3. 2005. Науч. Форум „Пловдивски приноси” - „Пловдив в културната история на България”, 8-9 ноем. 2004, Пловдив.
ISSN 1311-9133

 


12. Годишник – Министерство на вътрешните работи. Институт по психология. С., 2010.
ISSN 1314-0116

 


13. Годишник на Народния театър „Иван Вазов”. С., 2010.
ISSN 1313-2164

 


14. Годишник – Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов. С., 2004, 2006, 2008.
ISSN 1314-0760

 


      Продълж. на Сборник теоретични текстове – Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов, Т. 29, 2003.
15. Годишник на Регионален исторически музей Пазарджик. Т. 1. Пазарджик, 2010.
ISSN 1314-2038

 


16. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет. Т. 8. С., Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009.
ISSN 1331-8420

 


17. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по класически и нови филологии. Т. 102. С., Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009.
ISSN 0204-9600

 


18. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика. Т. 100. Кн. Педагогика. С., Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009.
ISSN 0861-8291

 


19. Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов. Свищов, Изд. Ценов, 2009-2010.
      Т. 111. 2009.
      Т. 112. 2009.
      Т. 113. 2010.
ISSN 0861-8054

 


20. Годишник на Театрален колеж Любен Гройс. Т. 3. С., Фонд. „Любен Гройс”, 2009
ISSN 1313-325X

 


21. Годишник на Филологическия факултет. Югозападен университет „Неофит Рилски”. Катедра по чужди езици. Т. 7. Благоевград, Унив. изд., 2009.
ISSN 1312-0492

 


22. Известия на Държавните архиви. Глав. управл. на архивите при Минист. съвет. С., 2007-2009.
      Т. 94. 2007.
      Т. 95-96. 2008.
      Т. 97. 2009.
ISSN 0323-9780

 


23. Известия на Исторически музей – Кюстендил (Изв. Ист. музей – Кюстендил). В. Търново, Faber, 2010.
      Т. 14. 2010.
      Т. 15. 2010.
ISSN 0861-4342

 


24. Известия на Националния исторически музей. Т. 22. Велико Търново, 2010.
ISSN 1311-5219

 


25. Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Технически науки. Т. 2. Науч. конф. „Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация”, Варна, 1.10.2010. Варна, 2010.
ISSN 1310-5833

 


26. Икономически изследвания (Икон. изследв.). БАН. Икон. инст. С., 2007-2010.
       Г. 16, N 4. 2007.
       Г. 17, N 1, 3, 4. 2008.
       Г. 18, N 1 – 4. 2009.
       Г. 19, N 2, 3. 2010.
ISSN 0205-3292

 


27. Интердисциплинарни изследвания. Археологически инст. с музей – БАН. Т. 22-23. С., 2010.
ISSN 0204-966X

 


28. Кирило-Методиевски студии, БАН. Кирило-Методиевски ц-р. С., Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1991, 1995, 1999-2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010.
      Т. 8. 1991.
      Т. 10. 1995.
      Т. 12. 1999.
      Т. 13. 2000.
      Т. 14. 2001.
      Т. 15. 2003.
      Т. 16. 2004.
      Т. 17. 2007.
      Т. 18. 2009.
      Т. 19. 2010.
ISSN 0205-2253

 


29. Научни известия – Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет. Т. 6, N 1-2. Благоевград, Унив. изд., 2010.
ISSN 1312-6385

 


30. Научни трудове. Европейски колеж по икономика и управление. Пловдив, 2009-2010.
      Кн. 6. 2009.
      Кн. 7, 8. 2010.
ISSN 1312-739Х

 


31. Научни трудове – УНСС. Т. 1. София, Унив. Изд. Стопанство, 2010.
ISSN 0861-9344

 


32. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. БАН. Нац. археологически инст. с музей. С., 2008-2010.
      Т. 4. 2008.
      Т. 5. 2009.
      Т. 6. 2010.
ISSN 1312-5532

 


33. Панагюрски летописи. Ист. музей Панагюрище. Т. 5. Панагюрище, Ист. музей, 2010.
ISSN 1312-4803

 


34. Помощни исторически дисциплини. София и др. Инст. по история – БАН и др. 2010.
      Т. 6. Hungarian-Bulgarian history conference „Political, social, economic and cultural elites in the Central- and East-Europien states in modernity and post-moderniry”, Budapest, May 2009. 2010.
ISSN 0205-2504

 


35. Разкопки и проучвания. София, НАИМ-БАН. Т. 40. 2010.
ISSN 0205-0722

 


36. Сборник. Военноисторически музеи - Плевен. Плевен, Изкуството утре, 2008, 2010.
      Т. 1. 2008.
      Т. 2. 2010.
ISSN 1313-4647

 


37. Сборник теоретични текстове – Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов. Т. 29. С. , НАТФИЗ, 2003.
ISSN 1310-7151

 


38. Социално-икономически анализи. ВТУ Св. св. Кирил и Методий, Стопански факултет. В. Търново, 2008, 2010.
      Т. 2. 2008.
      Т. 3. 2010.
ISSN 1313-6909

 


39. Слово и образ. Православен богословски факултет. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Бр. 1. 2009.
ISSN 1313-8022

 


40. Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. Т. 8. С., За буквите – О писменехь, 2010.
ISSN 1312-5834

 


41. Studia praehistorica. BAS. Nat. Inst. of Archaeology and Museum.
T. 13. 2010.
ISSN 0204-9880

 


42. Thracia. BAS, Institute of thracology. Sofia, 2007, 2009.
      Т. 17. 2007.
      Т. 18. 2009.
ISSN 0204-9872