Серия 5
ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


Месечен бюлетин

Год. 59, 2010, бр. 2СТАТИИ ОТ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


 

0 ОБЩ ОТДЕЛ

 

007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД
Вж и 519.6; 519.7; 681

Сс 1
ГРИГОРОВ, Атанас Кръстев, 1952-
        Информацията и нейният адресат / Атанас Григоров. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 6 (2009), с. 125-148.

007
COBISS.BG-ID 1232676324

 

008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

Сс 2
ЛАЗАРОВА, Ерика Георгиева, 1954-
        XX век. Екология на духа или цивилизацията срещу културата / Ерика Лазарова

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 7-8 (2009), с. 31-35.

008"19"
COBISS.BG-ID 1232689892

 

06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

Сс 3
ГЕНЧЕВ, Славомир
        Дъх на барут и духовност в Копривщица / Славомир Генчев

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 139, бр. 7-12 (2009), с. 12-13.
Дарителят от Копривщица Нено Палавеев (1859-1936)

061.75(497.23)
COBISS.BG-ID 1232441572

 

1 ФИЛОСОФИЯ

 

101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

Сс 4
ГЕОРГОВ, Иван Андреев, 1862-1936
        Средновековна философия : лекции, четени през зимното полугодие на уч. 1902/1903 г. / Иван Георгов. - Към историята на философската медиевистика в България / Атанас Стаматов

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 6 (2009), с. 149-169.

101(091)"04/14"
COBISS.BG-ID 1232677092
Сс 5
ПЕНЧЕВ, Деян
        За същността на философията и връзката й с музиката : интерпретацията на Платоновата идея за философията като най-висша музика / Деян Пенчев

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 18, бр. 4 (2009), с. 85-88.

101(091)(38)
COBISS.BG-ID 1232706788

 

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

Сс 6
ГЬОШЕВ, Христо
        Рорти за философската революция / Христо Гьошев

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 6 (2009), с. 115-125.

101.1
COBISS.BG-ID 1232676068
Сс 7
ДЕНКОВА, Лидия Димитрова, 1957-
        Един прекрасен ден от края на лятото : философско есе / Лидия Денкова

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - бр. 21 (2009), с. 84-91.

101
COBISS.BG-ID 1232629988
Сс 8
ДИМИТРОВ, Стефан Ивелинов, 1974-
        Философия и практика / Стефан Димитров. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 6 (2009), с. 111-115.

101.1
COBISS.BG-ID 1232675556
Сс 9
КУЛОВ, Венцеслав Георгиев, 1950-
        Карл Попър за философията / Венцеслав Кулов

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 18, бр. 4 (2009), с. 52-60.

101.1
COBISS.BG-ID 1232695780
Сс 10
ОСЕМДЕСЕТ
        80 години специализиран философски печат в България : кръгла маса, София, 15 май 2009 г.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 6 (2009), с. 5-25.

101(05)(497.2)"1929/2009"
COBISS.BG-ID 1232665060
Сс 11
ПЕТРОВ, Петър
        Човек с главна буква : проф. дфн Слави Славов на осемдесет години / Петър Петров

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 139, бр. 7-12 (2009), с. 36-37.

101(092)
92 Славов, С.
COBISS.BG-ID 1232457188
Сс 12
ТАБАКОВ, Мартин Матеев, 1951-
        На 67-годишна възраст почина нашият колега и приятел Иван Пунчев / Мартин Табаков

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 18, бр. 4 (2009), с. 93-94.

101(092)
92 Пунчев, И.
COBISS.BG-ID 1232704484

 

13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

Сс 13
НЕДЕЛЧЕВ, Никола
        Маркиз дьо Сад и другата страна на Просвещението / Никола Неделчев. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 6 (2009), с. 77-89.

130.2
COBISS.BG-ID 1232671972

 

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Сс 14
ФРАНКФЪРТ, Хари Гордън
        Свободата на волята и понятието за личност / Хари Гордън Франкфърт ; прев. от англ. Христо П. Тодоров. - Хари Франкфърт за свободата на волята / Христо П. Тодоров

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 6 (2009), с. 26-40.

141.5
COBISS.BG-ID 1232666084
Сс 15
ХРИСТОВ, Любомир Илиев
        Хомоонтологията като цялостна визия за човека : реалностите - основа на човешкото битие / Любомир Христов. - С библиогр.

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 18, бр. 4 (2009), с. 34-51.

141.31
COBISS.BG-ID 1232694756

 

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

Сс 16
БАЙЧИНСКА, Красимира Костадинова
        Архетипът на духа в процеса на женското развитие : приказката "Момата, омъжена за крилат змей". Ч. 2 / Красимира Байчинска. - Продълж. от бр. 4 (2009), с. 60-75. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 5 (2009), с. 151-167.

159.964.2:398.21
COBISS.BG-ID 1232657380
Сс 17
ВАСИЛЕВ, Веселин Костов, 1949-
        Когнитивните схеми в психологическата наука / Веселин Василев. - Рез. на англ. ез.

В: Психология на развитието. - ISSN 1313-759X. - Бр. 1 (2009), с. 33-54.

159.93/.95
COBISS.BG-ID 1232686564
Сс 18
ГЕОРГИЕВ, Любомир Стоев, 1930-
        Проф. Любен Десев - на 70 години / Л. Ст. Георгиев

В: Стенография. - ISSN 1311-4522. - Год. 8, бр. 4 (2007), с. 99-103.

159.9(092)
92 Десев, Л.
COBISS.BG-ID 1232485348
Сс 19
РАДЕВА, Виржиния Боянова
        Диксусията на Зигмунд Фройд за историческия процес и чувството за вина / Виржиния Радева

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 18, бр. 4 (2009), с. 61-67.

159.964.2
930.1
COBISS.BG-ID 1232697316
Сс 20
ТЪРКОЛЕВА, Поля
        Къщата - антропологично пространство на въображение и игра / Поля Търколева. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 5 (2009), с. 145-151.

159.964.2
COBISS.BG-ID 1232656868

 

16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

Сс 21
ТУРЛАКОВ, Николай Иванов
        Философски бележки за нихилизма / Николай Турлаков. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899
Год. 18, бр. 5 (2009), с. 168-184.
Год. 18, бр. 6 (2009), с. 61-76.

165.72
COBISS.BG-ID 1232657892
Сс 22
ЮСУФ, Юсуф Салих
        Проблемът за теория на познанието в творчеството на д-р Иван Селимински / Юсуф Салих Юсуф

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 18, бр. 4 (2009), с. 68-72.

165(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1232698084
Сс 23
ЯНЕВА, Жана
        Учебникът по логика на Константин Бранкович "Мысловле или Логика", Београд, 1851, 301 с. (за първогодишни слушатели на мъдрословие в Лицея на Княжество Сърбия). Ч. 2 / Жана Янева. - Продълж. от бр. 4 (2009). - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 6 (2009), с. 170-185.

16:37"1851"
COBISS.BG-ID 1232677860

 

17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

Сс 24
КОЛЕВА, Бисера Николаева, 1961-
        Проблемът за изворите и интерпретацията на Сократовата морална философия / Бисера Колева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 6 (2009), с. 46-60.

17.03
COBISS.BG-ID 1232671204
Сс 25
СОТИРОВА, Даниела Василева, 1955-
        Криза и етика: глобална криза и промените в бизнес-етичния дискурс / Даниела Сотирова. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 5 (2009), с. 85-95.

174.4
COBISS.BG-ID 1232653028

 

18 ЕСТЕТИКА

Сс 26
БОРИСОВА, Силвия
        Понятието за естетическо съзнание / Силвия Борисова. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 6 (2009), с. 41-45.

18
COBISS.BG-ID 1232666340

 

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

 

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

Сс 27
БОГОМИЛОВА, Нонка, 1952-
        Амбивалентният подход към религията у Ерих Фром / Нонка Богомилова. - С библиогр.

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 18, бр. 4 (2009), с. 19-27.

21:159.964.2
COBISS.BG-ID 1232693220
Сс 28
КЮНЦЛЕН, Готфрид
        Функционалисткият подход към религията: граници и опасности / Готфрид Кюнцлен ; прев. от англ. Нонка Богомилова. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 6 (2009), с. 90-96.

21:316
COBISS.BG-ID 1232673764

 

22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

Сс 29
СТЕФАНОВ, Павел, 1948-
        Свободата в Библията / архимандрит Павел Стефанов

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 18, бр. 4 (2009), с. 28-33.

22
COBISS.BG-ID 1232693732

 

23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

Сс 30
РАДЕНКОВ, Владимир
        Репрезентация vs есхатология: един поглед към теолога Карл Шмит / Владимир Раденков. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 6 (2009), с. 96-110.

230.1
COBISS.BG-ID 1232675044
Сс 31
РУСЕВА, Мариана
        Участието на свещеници в Българското опълчение 1877 - 1878 г. / Мариана Русева. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2008), с. 101-109.

253(497.2)"1877/1878"
COBISS.BG-ID 1232568548

 

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Сс 32
РУСЕВА, Мариана
        Заслугите на генерал Колев за освобождението на Добруджа през Първата световна война (1915-1918) и признателните българи / Мариана Русева. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 131-141.

355.48(092)
92 Колев, И.
COBISS.BG-ID 1232483044

 

314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

ЮНКЕР, Клаус
        Демографските промени като движеща сила за развитието на застрахователния пазар Вж Сс 119

 

316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

Сс 33
АНГЕЛОВА, Боряна
        Маркс, Франкфуртската школа и Жан Бодрияр: историята на една идея / Боряна Ангелова

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 7-8 (2009), с. 135-146.

316.32
COBISS.BG-ID 1232700900
Сс 34
АНЧЕВ, Панко Кирилов, 1946-
        Културата и интелигенцията на постмодерната епоха / Панко Анчев

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 7-8 (2009), с. 15-29.

316.343.652
COBISS.BG-ID 1232688356
Сс 35
АТАНАСОВ, Теодор
        Устойчивото развитие в условията на трансформиращите се икономики / Теодор Атанасов. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Стопански факултет. - ISSN 1311-8420. - Т. 8 (2009), с. 5-27.

316.32:502
338:502
COBISS.BG-ID 1232709860
Сс 36
БОНЧЕВА, Цветана Делева
        Приложната и индустриалната антропология - траектории на развитие / Цветана Бончева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 4 (2009), с. 111-133.

316.334
COBISS.BG-ID 1232475108
Сс 37
ЛАНЦИЛО, Мария Лаура
        Управление на страха: от епохата на модерността до глобалната епоха / Мария Лаура Ланцило ; прев. Росен Люцканов. - Прев. от англ. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 5 (2009), с. 95-105.

316.334.3
COBISS.BG-ID 1232654564
Сс 38
ЛЕВТЕРОВА, Дора Стоилова
        Социален капитал и социална компетентност на хора с увреждания / Дора Левтерова. - Рез. на англ. ез.

В: Психология на развитието. - ISSN 1313-759X. - Бр. 1 (2009), с. 71-81.

316.35-056.26
COBISS.BG-ID 1232689124
Сс 39
ПЕТРОВА, Иванка
        Антропологичен поглед към трудовия свят в съвременна Естония / Иванка Петрова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 4 (2009), с. 92-110.

316.334.24(474.2)
COBISS.BG-ID 1232474596
Сс 40
СТАМАТОВ, Румен Иванов
        Агресия и социо-когнитивно развитие на детето / Румен Стаматов. - Рез. на англ. ез.

В: Психология на развитието. - ISSN 1313-759X. - Бр. 1 (2009), с. 5-17.

316.647.3-053.2
COBISS.BG-ID 1232684260
ХАН, Крис
        Отговор: не скучен хибрид, а пикантен консорциум Вж Сс 140

 

32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

Сс 41
КОЕВА, Стефка Михайлова
        Частни пазари и политически пазари : съпоставителен анализ / Стефка М. Коева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Икономически изследвания. - ISSN 0205-3292. - Т. 17, бр. 1 (2008), с. 30-57.

32.01:339.13
339.13
COBISS.BG-ID 1232672484
Сс 42
МИЗОВ, Максим Николаев, 1953-
        Екзорсисткият реванш на популизма / Максим Мизов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 5-6 (2009), с. 15-39.

32.01
COBISS.BG-ID 1232268516

 

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

Сс 43
БЕНОВСКА-Събкова, Милена Асенова, 1954-
        Социализмът като модернизация (наблюдения върху България) / Милена Беновска-Събкова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 4 (2009), с. 5-22.

321.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1232465124
Сс 44
ХОДЖА, Улвие Мохамед
        Олигархично отклонение в управленските модели на демократичните режими / Улвие Ходжа . - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 5 (2009), с. 120-135.

321.7
COBISS.BG-ID 1232655844

 

323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

Сс 45
АЛАДЖОВ, Любен
        Въпреки всичко - 50 години социална революция в Куба / Любен Аладжов, Иван Аладжов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 5-6 (2009), с. 73-89.

323(729.1)
327(729.1)
COBISS.BG-ID 1232676580
Сс 46
СТАМОВА, Марияна Николова
        Косовският въпрос в официалните югославски документи (1981-1989) / Марияна Стамова. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 27-47.

323.2(497.1=919.83)"1981/89"
COBISS.BG-ID 1232623844

 

324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

Сс 47
БАЕВА, Искра Василева, 1951-
        Изборите за европейски парламент - тревожни тенденции / Искра Баева

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 7-8 (2009), с. 5-13.

324(4)"2009"
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1232688100

 

325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

Сс 48
ЗАПРЯНОВА-Тодорова, Антоанета Георгиева, 1942-
        Българите в Унгария. Светоусещането за родното / Антоанета Запрянова. - С библиогр.

В: Родознание. - ISSN 0861-9573. - Год. 14, бр. 4 (2009), с. 23-32.

325.25(439=867)
COBISS.BG-ID 1232696292

 

327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

АЛАДЖОВ, Любен
        Въпреки всичко - 50 години социална революция в Куба Вж Сс 45 БАЕВА, Искра Василева, 1951-
        Изборите за европейски парламент - тревожни тенденции Вж Сс 47
Сс 49
ДЮЛГЕРОВА, Нина Ангелова, 1956-
        Статутът на "непризнатите държави" в постсъветското пространство / Нина Дюлгерова

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 6 (2009), с. 60-67.
Отношенията между Русия и прикавказките територии

327(470:479.2)
COBISS.BG-ID 1232514532
Сс 50
КАРАГЬОЗОВ, Мариян
        Кратка история на ивицата Газа / Мариян Карагьозов. - С библиогр.

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 7-8 (2009), с. 97-114.

327(569.433)
COBISS.BG-ID 1232699364
Сс 51
        КРИТИЧЕСКИ подходи към сигурността в Европа: колективен манифест / колектив C.A.S.E. ; прев. Ина Димитрова. - Прев. от англ. - Името на колектива е съкращение от: Collective Critical Approaches to Security in Europe. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 5 (2009), с. 3-41.

327(4)
COBISS.BG-ID 1232638692
Сс 52
МИНИОТАЙТЕ, Грацина
        Нормативното влияние на ЕС върху конструирането на литовската интернационална идентичност / Грацина Миниотайте ; прев. Ина Димитрова. - Прев. от англ. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 5 (2009), с. 74-84.
1. Литва
327(474.5:4-6)
COBISS.BG-ID 1232651748
Сс 53
МИХАЙЛОВ, Валентин Тодоров
        Страните от Вишеградската група - 20 години след "нежните революции" / Валентин Михайлов . - Вишеградската група - Чехия, Словакия, Унгария, Полша

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 9 (2009), с. 37-51.

327(4-11)
COBISS.BG-ID 1232716260
Сс 54
ПАП, Андраш
        Комедия от грешки в динамиката на сигурността - конституционните права и изплъзващото се възприятие за сигурност / Андраш Пап ; прев. Росен Люцканов. - Прев. от англ. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 5 (2009), с. 106-120.

327(100)
COBISS.BG-ID 1232655076
Сс 55
РИЙД, Джулиан
        Значението на лекциите на Фуко "Сигурност, територия, население" за теорията на международните отношения / Джулиан Рийд ; прев. Ина Димитрова. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 5 (2009), с. 136-144.

327.001
COBISS.BG-ID 1232656612
РУСЕВ, Марин Рахнев
        Политикогеографски, геополитически и геостратегически измерения на сигурността Вж Сс 115
Сс 56
СЕРАФИМОВА, Мила
        Еволюция на доктрините по връзки с обществеността в НАТО и българският опит / Мила Серафимова

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 5 (2009), с.71-79.

327.51НАТО:659.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1232494820
Сс 57
СТОИЛОВ, Кръстю Стоилов, 1927-
        Новото разположение на силите в света / Кръстю Стоилов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 7-8 (2009), с. 91-96.

327(100)
355.02(100)
COBISS.BG-ID 1232698596
Сс 58
СТОЙКОВ, Стойко
        Европа за сигурност, базирана на знания / Стойко Стойков

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 6 (2009), с. 5-14.

327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1232509156
Сс 59
СЪБЕВ, Съби
        Новата стратегическа концепция на НАТО - предизвикателства и очаквания / Съби Събев

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 5 (2009), с. 39-48.

327.51НАТО
COBISS.BG-ID 1232493540
Сс 60
УИСМАНС, Джеф
        Ситуиране на социалния конструктивизъм в изследванията на сигурността: нормативната дилема / Джеф Уисманс ; прев. Росен Люцканов. - Прев. от англ. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 5 (2009), с. 43-61.

327:316
COBISS.BG-ID 1232639716

 

329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

Сс 61
АЛАДЖОВ, Иван, 1969-
        Лявото политическо пространство в Португалия / Иван Аладжов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 7-8 (2009), с. 49-79.

329.14(469)
COBISS.BG-ID 1232696804
Сс 62
АЛАДЖОВ, Любен
        Левицата в Холандия / Любен Аладжов, Иван Аладжов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 9 (2009), с. 87-119.

329.14(492)
COBISS.BG-ID 1232727524
Сс 63
АЛАДЖОВ, Любен
        Метаморфозите на британската левица / Любен Аладжов, Иван Аладжов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 7-8 (2009), с. 37-48.

329.14(410)
COBISS.BG-ID 1232696036
Сс 64
АЛЕКСИЕВА, Калина
        Какво знаем и не знаем за Партията на европейските социалисти / Калина Алексиева

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 5-6 (2009), с. 63-72.

329(4)ПЕС
COBISS.BG-ID 1232674020
Сс 65
ГИНДЕВ, Евгений Георгиев
        Еволюционната война и антиленинизмът / Евгений Гиндев

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 5-6 (2009), с. 125-139.
По повод статиите на Александър Митев "За идентичността на Българската социалистическа партия", и на Илия Ганчев "Неугасващата звезда на европейския социализъм", публикувани в бр. 1, 2009

329(497.2)БСП
329(4)
COBISS.BG-ID 1232678116
ГИНДЕВ, Евгений Георгиев
        Еволюционната война и антиленинизмът Вж Сс 65
Сс 66
МИТЕВ, Александър Димитров, 1923-
        За вътрешнопартийната ерозия на доверието / Александър Митев

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 9 (2009), с. 73-78.

329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1232726500
Сс 67
МИХАЙЛОВА, Ина
        Спрелите часовници на БСП / Ина Михайлова

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 9 (2009), с. 61-72.

329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1232719332
Сс 68
НИКОЛОВ, Християн
        За характера и задачите на левите социалисти, за общите им виждания със социалдемократите и за някои принципни различия между тях / Християн Николов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 9 (2009), с. 79-86.

329.14
COBISS.BG-ID 1232727012

 

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

Сс 69
МИХАЙЛОВ, Пеню Иванов
        За формите на икономическа организация на обществения живот / Пеню Михайлов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 7-8 (2009), с. 115-134.

330.1
COBISS.BG-ID 1232700132

 

330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

Сс 70
ВЕЛКОВА, Лидия Стоянова
        Икономика на знанието / Лидия Велкова

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 6 (2009), с. 84-91.

330.341:001.89
COBISS.BG-ID 1232517092
Сс 71
ГЕОРГИЕВ, Венелин Ангелов
        Иновации в публичния сектор / Венелин Георгиев

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 6 (2009), с. 92-104.

330.341
COBISS.BG-ID 1232517604
Сс 72
КОРНАЙ, Янош
        Какво означава "промяна на системата"? / Янош Корнай. - Прев. от англ. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Икономически изследвания. - ISSN 0205-3292. - Т. 17, бр. 1 (2008), с. 3-29.

330.34
COBISS.BG-ID 1232671460
Сс 73
РАНГЕЛОВА, Росица
        Разходи за НИРД и икономически растеж - международно сравнение / Росица Рангелова. - НИРД - научноизследователска и развойна дейност. - Рез. на англ. ез.

В: Икономически изследвания. - ISSN 0205-3292. - Т. 16, бр. 4 (2007), с. 18-52.

330.341:001.89
COBISS.BG-ID 1232667364

 

330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ

Сс 74
СЕДЛАРСКИ, Теодор
        Когнитивни аспекти на транзакционните разходи / Теодор Седларски. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Стопански факултет. - ISSN 1311-8420. - Т. 8 (2009), с. 201-221.

330.8
COBISS.BG-ID 1232719588

 

331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

Сс 75
ЗАХАРИЕВ, Андрей Боянов
        Избрани аспекти от фирмените инвестиции в човешкия капитал / Андрей Захариев, Галина Захариева, Александър Ганчев. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник-висше училище по застраховане и финанси. - ISSN 1312-7918. - Т. 5 (2009), с. 83-114.

331.5
COBISS.BG-ID 1232669156

 

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

МИНЧЕВ, Недко
        Клъстърите - характерни особености и структура Вж Сс 77

 

334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

Сс 76
ДАВИДКОВ, Цветан Първанов, 1956-
        Ценности на забогатяване: сравнение на трудови ценности при предприемачи и непредприемачи / Цветан Давидков. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Стопански факултет. - ISSN 1311-8420. - Т. 8 (2009), с. 81-130.

334.72:330.16
COBISS.BG-ID 1232712420
Сс 77
МИНЧЕВ, Недко
        Клъстърите - характерни особености и структура / Недко Минчев. - Рез. на англ. ез.

В: Икономически изследвания. - ISSN 0205-3292. - Т. 16, бр. 4 (2007), с. 96-125.

334.72:339.13
332.14
COBISS.BG-ID 1232669668
Сс 78
ПЕТРОВ, Петър
        Общото - чуждо. Нагласи и поведение в предсоциалистическите земеделски производителни кооперации / Петър Петров. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 4 (2009), с. 23-46.

334.6:63(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1232465636
Сс 79
СТРАКОВА, Лиляна Иванова
        Обучението и възпитанието в предприемачество в средните училища - европейски опит и български практики / Лиляна Стракова. - Продълж. от т. 99 (2007). - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика. - ISSN 0861-8291. - Т. 100 (2009), с. 93-112.

334.72(072)(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1232687588

 

336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

Сс 80
АВРАМОВ, Йосиф Аврамов
        Световната икономическа криза и българската банкова система / Йосиф Аврамов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 5-6 (2009), с. 41-53.

336.71(497.2)
338.124.4
COBISS.BG-ID 1232672740
Сс 81
КАНЕВА, Лидия
        Иновации в банкирането на дребно / Лидия Канева. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Стопански факултет. - ISSN 1311-8420. - Т. 8 (2009), с. 131-147.

336.71:001.89
COBISS.BG-ID 1232712932
Сс 82
НЕНКОВ, Димитър Ненков, 1959-
        Сравнителните методи за оценка на цели предприятия и уроците от настоящата глобална финансова криза / Димитър Ненков. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник-висше училище по застраховане и финанси. - ISSN 1312-7918. - Т. 5 (2009), с. 151-198.

336.76
COBISS.BG-ID 1232680676
Сс 83
ПИРЯН, Арменухи Гарбис
        Изграждането на българския фондов пазар и неговото настояще / Арменухи Пирян. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Стопански факултет. - ISSN 1311-8420. - Т. 8 (2009), с. 179-200.

336.76(497.2)
COBISS.BG-ID 1232718052
Сс 84
OZTURK, Ilhan
        Finance-growth nexus: empirical evidence from South Afrika / Ilhan Ozturk. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Икономически изследвания. - ISSN 0205-3292. - Т. 16, бр. 4 (2007), с. 3-17.

336(68)
338.1(68)
COBISS.BG-ID 1232666852

 

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

Сс 85
АВРАМОВ, Йосиф Аврамов
        Глобалната икономическа криза и кризите от XX век / Йосиф Аврамов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 7-8 (2009), с. 81-89.

338.124.4
COBISS.BG-ID 1232697572
АВРАМОВ, Йосиф Аврамов
        Световната икономическа криза и българската банкова система Вж Сс 80
АТАНАСОВ, Теодор
        Устойчивото развитие в условията на трансформиращите се икономики Вж Сс 35
Сс 86
ВАСИЛЕВА, Евгения
        Характеристики на неформална икономика и конкурентност при преход към пазарна икономика / Евгения Василева. - Рез. на англ. ез.

В: Икономически изследвания. - ISSN 0205-3292. - Т. 16, бр. 4 (2007), с. 126-152.

338:339.13(497.2)
COBISS.BG-ID 1232670180
Сс 87
GESIOU, Sofia
        Tourism marketing and production of complementary income: a case study in hospitality industry / Sofia Gesiou. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Стопански факултет. - ISSN 1311-8420. - Т. 8 (2009), с. 59-79.

338.48:339.13
COBISS.BG-ID 1232711652
OZTURK, Ilhan
        Finance-growth nexus: empirical evidence from South Afrika Вж Сс 84
Сс 88
STOJNOV, Pavel
        An improvement of Krippendorf model / Pavel Stoynov. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Стопански факултет. - ISSN 1311-8420. - Т. 8 (2009), с. 223-226.

338.48
COBISS.BG-ID 1232720100
Сс 89
VLADIMIROV, Želju Dečev
        Impact of the food safety standards implementation on the small business / Zhelyu Vladimirov. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Стопански факултет. - ISSN 1311-8420. - Т. 8 (2009), с. 29-57.

338.48
COBISS.BG-ID 1232710884

 

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

КОЕВА, Стефка Михайлова
        Частни пазари и политически пазари : съпоставителен анализ Вж Сс 41

 

339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

Сс 90
ТАСЕВ, Александър
        Външнотърговският стокообмен на България със страните от ЕС и ЕАСТ 1988-2003 / Александър Тасев. - ЕАСТ - Европейска асоциация за свободна търговия. - Рез. на англ. ез.

В: Икономически изследвания. - ISSN 0205-3292. - Т. 16, бр. 4 (2007), с. 53-95.

339.5(497.2:4-6)"1988/2003"
COBISS.BG-ID 1232668132

 

34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

Сс 91
ЦАЦОВ, Димитър, 1950-
        Цеко Торбов - един забравен етичен социалист / Димитър Цацов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 5-6 (2009), с. 141-149.

34(092)
92 Торбов, Ц.
COBISS.BG-ID 1232681956

 

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

Сс 92
        ПЕРСПЕКТИВИ на медиацията по наказателни дела : кръгла маса, София, 14 дек. 2007 г.. - Прев. от англ. - Прев. от фр. - Библиогр. след някои статии. - Съдържа: Законодателството в сферата на възстановителното правосъдие: нито повече, нито по-малко, само колкото е нужно / Мартин Райт. Ефикасност на законодателните мерки относно медиацията по наказателни дела: европейският подход ; Ефикасност на медиацията по наказателни дела. Подзаконови мерки / Жюлиен Люилие. Обзор на международните инструменти по възстановително правосъдие и медиация между пострадал и извършител на престъпление / Добринка Чанкова. Актуално състояние на алтернативните способи в българското наказателно законодателство. Необходимост от промяна / Катя Димитрова. За въвеждане на медиацията по наказателни дела в България и основните стъпки за ускоряване на този процес / Пейчо Пеев. Становище на Върховна касационна прокуратура относно законодателното уреждане на медиацията по наказателни дела / Петър Раймундов, Павлина Николова. Относно приложимостта на медиацията в наказателното правораздаване / Байчо Панев. Спорен ли е въпросът за приложимостта на медиацията по наказателни дела в България? / Екатерина Салкова. Някои допълнителни съображения относно въвеждането на медиация по наказателни дела / Любомир Стойчев.

В: Правна трибуна. - ISSN 1314-2208. - Бр. 1 (2008), с. 7-90.

343.1:061.3
COBISS.BG-ID 1232479716
Сс 93
BAKER, Kerry
        Risk assessment of young offenders: the Asset assessment framework / Kerry Baker. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Психология на развитието. - ISSN 1313-759X. - Бр. 1 (2009), с. 19-32.

343.97
COBISS.BG-ID 1232685284

 

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Сс 94
АНГЕЛОВ, Кирил
        Насоки за повишаване ефективността на превенцията и противодействието на корупцията в обществените поръчки / Кирил Ангелов

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 6 (2009), с. 76-83.

347.45/.47
COBISS.BG-ID 1232516580
Сс 95
        НАЦИОНАЛНА конференция "Имотни измами - проблеми и противодействие", София, 31 окт. 2008 г.. - Съдържа: Посегателствата срещу собствеността върху недвижими имоти - престъпления с висока степен на обществена опасност / Йосиф Герон. Предложение на Нотариалната камара за комплексни законодателни промени относно държавната защита на правото на собственост / Димитър Танев. Имотните измами - гражданскоправни аспекти в съдебната практика / Маринела Дончева. Проблеми на наказателно-правната защита при измами с предмет недвижимо имущество / Николай Георгиев. Не се използват максимално възможностите, които законът дава за пресичане на имотните измами / Ина Лулчева. Полицейски аспекти относно защитата на собствеността / Георги Арабаджиев. Основни проблеми във връзка с разследването и доказването на престъпления при измамите с недвижими имоти / Деньо Терзийски

В: Правна трибуна. - ISSN 1314-2208. - Бр. 2 (2008), с. 15-70.

347.2:061.3
COBISS.BG-ID 1232481764

 

351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Сс 96
ПЕТКОВА, Стефка Христова
        Законът за Националния архивен фонд от 2007 г. и документалното наследство на страната / Стефка Петкова

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2008), с. 7-23.

351:930.253(497.2)
COBISS.BG-ID 1232557028

 

352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Сс 97
КИРИЛОВА, Яна
        Различия в инвестиционния капацитет на териториалните единици - състояние и промени / Яна Кирилова. - Рез. на англ. ез.

В: Икономически изследвания. - ISSN 0205-3292. - Т. 17, бр. 1 (2008), с. 85-102.

352/353(497.2):330.322.1
COBISS.BG-ID 1232673508
Сс 98
ЧКОРЕВ, Николай
        Екологични параметри и територии / Николай Чкорев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Икономически изследвания. - ISSN 0205-3292. - Т. 17, бр. 1 (2008), с. 126-165.

352.071(497.2)
502(497.2)
COBISS.BG-ID 1232675300
Сс 99
ШОПОВ, Георги Иванов
        Социални различия между териториалните единици - състояние и проблеми / Георги Шопов. - Рез. на англ. ез.

В: Икономически изследвания. - ISSN 0205-3292. - Т. 17, бр. 1 (2008), с. 103-125.

352.071:364(497.2)
COBISS.BG-ID 1232674532
Сс 100
ЯНКОВА, Нина Петрова
        Различия в развитието на териториалните единици в страната за периода 2003-2004 г. / Нина Янкова. - Рез. на англ. ез.

В: Икономически изследвания. - ISSN 0205-3292. - Т. 17, бр. 1 (2008), с. 58-84.

352/353(497.2)
COBISS.BG-ID 1232673252

 

355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

Сс 101
АВРАМОВ, Йордан
        Методологията на научното изследване - базов фактор за генериране на ново военноприложно знание / Йордан Аврамов

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 5 (2009), с. 121-130.

355.4.001.8
COBISS.BG-ID 1232497124
Сс 102
БАКАЛОВ, Йордан
        Предизвикателства пред политиката за сигурност / Йордан Бакалов

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 5 (2009), с. 131-140.

355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 1232497636
Сс 103
ВАСИЛЕВ, Валентин
        Съвременна парадигма на лидерството в организациите от сферата на сигурността / Валентин Василев

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 6 (2009), с. 68-75.

355.3:316.46
COBISS.BG-ID 1232516068
Сс 104
ВАСИЛЕВ, Васил
        Състояние и задачи на морската наука / Васил Василев

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 5 (2009), с. 60-70.

359.001.1
COBISS.BG-ID 1232494564
Сс 105
ГЮРГАКОВ, Иван
        Нов поглед към системата за поразяване на противника в операциите на съвместни оперативни сили / Иван Гюргаков

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 5 (2009), с. 5-13.

355.4
COBISS.BG-ID 1232490980
Сс 106
ДИКОВ, Добрин Маринов
        Подход за нарастване ефективността на управлението в условия на кризи чрез повишаване ефективността на комуникационно-информационната система / Добрин Диков

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 6 (2009), с. 34-38.

355.4:681.32
COBISS.BG-ID 1232510692
Сс 107
КАРЕВ, Максим
        Същност и развитие на системата за командване и управление (С2) / Максим Карев, Нено Христов, Димитър Кирков

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 6 (2009), с. 15-24.

355.4
COBISS.BG-ID 1232509924
Сс 108
КОЛЕВ, Кирил
        Анализ и оценка на риска при управление на формирование въоръжени сили / Кирил Колев

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 5 (2009), с. 80-95.

355.3
COBISS.BG-ID 1232495332
Сс 109
КОЛЕВ, Николай Недев, 1948-
        Трансформацията на медицинската служба на въоръжените сили - исторически преглед и перспективи / Николай Колев. - С библиогр.

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 5 (2009), с. 141-150.

355.1:614.21(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1232498660
Сс 110
ЛАЗАРОВ, Антон Димитров
        Организационно-архитектурно моделиране в отбраната / Антон Лазаров, Иво Радулов, Пламена Андреева

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 6 (2009), с. 25-33.

355.4.000.57
COBISS.BG-ID 1232510180
Сс 111
ПЕЛОВА, Весела
        Към въпроса за откриването и ролята на Офицерското събрание във Враца (първата половина на XX в.) / Весела Пелова. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 149-157.

355:374.29(091)(497.22)
COBISS.BG-ID 1232484068
Сс 112
ПЕТРОВ, Петър
        Щабовете на оперативно и тактическо ниво и пълният процес на вземане на решение при оперативното планиране / Петър Петров

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 5 (2009), с. 24-29.

355.42
COBISS.BG-ID 1232492004
Сс 113
ПЕТРОВ, Тодор Петров, 1949-
        Наградната система на Република България / Тодор Петров. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 94 (2007), с. 3-23.

355.13(497.2)
COBISS.BG-ID 1232589540
Сс 114
РАДУЛОВ, Иво
        Процесен подход за управление в отбраната / Иво Радулов

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 5 (2009), с. 96-120.

355.02.008
COBISS.BG-ID 1232495588
Сс 115
РУСЕВ, Марин Рахнев
        Политикогеографски, геополитически и геостратегически измерения на сигурността / Марин Русев

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 6 (2009), с. 48-54.

355.02
327:911.3
COBISS.BG-ID 1232512996
СТОИЛОВ, Кръстю Стоилов, 1927-
        Новото разположение на силите в света Вж Сс 57
Сс 116
ТОШКОВА, Биляна
        Стилът на военния лидер - залог за бъдещо конкурентно предимство / Биляна Тошкова, Димитър Иванов, Георги Петков

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 5 (2009), с. 30-38.

355.3:316.46
COBISS.BG-ID 1232493028
Сс 117
ХРИСТОВ, Нено
        Особености в планирането на стабилизиращи операции / Нено Христов, Димитър Кирков

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 5 (2009), с. 49-59.

355.42
COBISS.BG-ID 1232493796

 

36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

Сс 118
ИЛИЕВ, Боян Кръстев
        Цели на застрахователното дружество / Боян Илиев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник-висше училище по застраховане и финанси. - ISSN 1312-7918. - Т. 5 (2009), с. 115-150.

368.03
COBISS.BG-ID 1232680420
Сс 119
ЮНКЕР, Клаус
        Демографските промени като движеща сила за развитието на застрахователния пазар / Клаус Юнкер. - Прев. от нем. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник-висше училище по застраховане и финанси. - ISSN 1312-7918. - Т. 5 (2009), с. 11-22.

368.1(4-6)
314.18(4-6)
COBISS.BG-ID 1232667620

 

37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

Сс 120
КРЪСТЕВА, Станислава
        Отношение на родителите към съвременното българско образование и нуждата от промени и иновации в него / Станислава Кръстева. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика. - ISSN 0861-8291. - Т. 100 (2009), с. 303-318.

37.018.26
COBISS.BG-ID 1232708580
Сс 121
ЦОНЕВА, Пенка Ненова
        Управление на училището в България през периода от 1944 до 1989 година / Пенка Цонева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика. - ISSN 0861-8291. - Т. 100 (2009), с. 153-195.

37.07(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1232692708
Сс 122
ЧАВДАРОВА, Албена Дянкова, 1959-
        Wilhelm Dilthey (1833-1911) - основоположник на духовно-научната педагогика / Албена Чавдарова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика. - ISSN 0861-8291. - Т. 100 (2009), с. 67-92.

37.013
COBISS.BG-ID 1232685028

 

371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

Сс 123
ГЮРОВА, Вяра Тодорова
        Екипната работа в ефективното управление на училището / Вяра Гюрова, Ваня Божилова . - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика. - ISSN 0861-8291. - Т. 100 (2009), с. 5-33.

371.01.07
COBISS.BG-ID 1232682468
Сс 124
ЙОРДАНОВА, Ралица М.
        Родителският контрол в контекста на взаимодействието училище - семейство / Ралица М. Йорданова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика. - ISSN 0861-8291. - Т. 100 (2009), с. 279-302.

371.018.26
COBISS.BG-ID 1232708324
Сс 125
ХРИСТОВ, Иван
        Управление на училището на базата на проекти / Иван Христов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика. - ISSN 0861-8291. - Т. 100 (2009), с. 253-278.

371.07
COBISS.BG-ID 1232708068

 

372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Сс 126
ЕРМОЛОВА, Т. В.
        Влияние на ранния опит от организирани взаимодействия с връстници върху процесите на психологическа адаптация на децата в предучилищни заведения / Т. В. Ермолова, М. С. Кирюшкина. - Прев. от рус. - Рез. на англ. ез.

В: Психология на развитието. - ISSN 1313-759X. - Бр. 1 (2009), с. 55-69.

372.3.015.3
COBISS.BG-ID 1232687844
Сс 127
САХАКЯН, Берджухи
        Теоретични интерпретации за готовността на детето за училище / Берджухи Сахакян. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика. - ISSN 0861-8291. - Т. 100 (2009), с. 227-252.

372.3.015.3
COBISS.BG-ID 1232695268

 

372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Сс 128
ЛОЗАНОВА, Ина
        Съвременен подход към организацията на чуждоезиково обучение в Европейския съюз / Ина Лозанова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика. - ISSN 0861-8291. - Т. 100 (2009), с. 319-337.

372.65(4-6)
COBISS.BG-ID 1232708836

 

372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Сс 129
ИВАНОВА, Нели Стоянова, 1956-
        Очакваните резултати от обучението по български език в началния етап на образование и реалните постижения на учениците в четвърти клас / Нели Иванова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика. - ISSN 0861-8291. - Т. 100 (2009), с. 35-66.

372.880.867
COBISS.BG-ID 1232683492

 

374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

Сс 130
ЦЕКОВ, Христо
        С оптимизъм за утрешния ден : 140 години читалище "Надежда" - В. Търново / Христо Цеков

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 139, бр. 7-12 (2009), с. 10.

374.28(497.216)(091)
COBISS.BG-ID 1232441316

 

376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

Сс 131
ГОСПОДИНОВ, Владислав Динков
        Рационално-емоционални предпоставки за превъзпитание на юношите с девиантно поведение / Владислав Господинов. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика. - ISSN 0861-8291. - Т. 100 (2009), с. 197-226.

376.5
COBISS.BG-ID 1232693476

 

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Сс 132
ПЕЙЧЕВА, Румяна Веселинова
        Привлекателност на българското висше образование (в контекста на Болонския процес) / Румяна Пейчева-Форсайт. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика. - ISSN 0861-8291. - Т. 100 (2009), с. 113-151.

378(497.2)
COBISS.BG-ID 1232691940

 

39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

Сс 133
ВАСИЛЕВА, Маргарита Михайлова, 1938-
        В памет на Лилия Пенева-Винце (1929-2007) / Маргарита Василева

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 3 (2009), с. 143-144.

39(092)
92 Пенева-Винце, Л.
COBISS.BG-ID 1232723940
Сс 134
ГИЧЕВА, Росица Атанасова
        Куковден - дионисов или кабирически обред? Обредни действия, храна, забрани, роли / Росица Гичева-Меймари. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 3 (2009), с. 46-66.

398.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1232718820
Сс 135
ДАДОВА, Юлина
        Сценичност и музикална продукция като аспект на еврейската идентичност в България след 1989 г. / Юлина Дадова. - Рез. на англ. ез.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 3 (2009), с. 91-107.

398.3(497.2=924)
COBISS.BG-ID 1232721124
Сс 136
КЕЗИЧ, Джовани
        От името на плашилото до произхода на карнавала / Джовани Кезич ; прев. от итал. Мария Ладовинска. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 3 (2009), с. 5-21.

394.25(45)
COBISS.BG-ID 1232714724
Сс 137
МИНЧЕВА, Елка Минчева
        Етнографски експедиции в Бесарабия (Молдова и Украйна). Теренна работа по проект на МОН - май, юни и септември 2009 г. / Елка Минчева, Галин Георгиев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 4 (2009), с. 134-143.

39(477+478.9)(=867)
COBISS.BG-ID 1232476644
Сс 138
МИХАЙЛОВА, Ганка Михайлова
        "Маскирането": смяна на митичния статус при преминаване от едно космическо време-пространство в друго : Ганка Михайлова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 3 (2009), с. 22-45.

398.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1232718308
Сс 139
СИМЕОНОВА, Гатя Гатева, 1946-
        Люба Макавеева (1938-2010) : in memoriam / Гатя Симеонова

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 4 (2009), с. 160-161.

39(092)
92 Макавеева, Л.
COBISS.BG-ID 1232480740
Сс 140
ХАН, Крис
        Отговор: не скучен хибрид, а пикантен консорциум / Крис Хан ; прев. от англ. Светла Ракшиева

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 3 (2009), с. 125-136.
По повод края на дискусията в списанието, започнала със статията на авт. "Хронологическите ориентации на антропологията и нейното бъдеще в Източна и Централна Европа" бр. 2-3, 2007 г.

39.001
316.7
COBISS.BG-ID 1232723172

 

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

 

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

ЧКОРЕВ, Николай
        Екологични параметри и територии Вж Сс 98

 

519.2 ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА
Вж и 311

Сс 141
ТОШКОВ, Любен Тодоров
        Тренд и оптимум на неравенството на доходите в България / Любен Тошков, Цветан Игнатов. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Стопански факултет. - ISSN 1311-8420. - Т. 8 (2009), с. 227-247.

519.23:331.2
COBISS.BG-ID 1232733412

 

519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ

Сс 142
МЕНГОВ, Георги Димитров
        Математико-психологически подход към функциите на полезност при икономически агенти / Георги Менгов, Светла Николова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Стопански факултет. - ISSN 1311-8420. - Т. 8 (2009), с. 149-166.

519.81
COBISS.BG-ID 1232713700

 

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 

622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

Сс 143
ПЕТРОВ, Камен Димитров
        Геоикономическо значение на трансевропейските тръбопроводи в контекста на международните икономически отношения и ролята на България в тях / Камен Петров

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 6 (2009), с. 55-59.

622.69(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1232514020

 

623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

Сс 144
НЕДЕВСКИ, Димитър
        Ядрена, химическа и биологична защита в операциите на многонационални съвместни оперативни сили / Димитър Недевски

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 5 (2009), с. 14-23.

623.454.86
COBISS.BG-ID 1232491236
Сс 145
ЦЕКОВ, Иво
        Ядрените програми на КНДР и Иран и международната сигурност / Иво Цеков

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 6 (2009), с. 39-47.

623.454.8(519.3+55)
COBISS.BG-ID 1232510948

 

631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Вж и 65

Сс 146
        ДИРЕКТНИТЕ плащания и развитието на земеделските стопанства в България / Красимира Кънева ... [и др.]. - Други авт.: Нина Котева, Мимоза Младенова, Виолина Хаджиева, Мария Рисина, Минка Анастасова-Чопева, Храбрин Башев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Икономически изследвания. - ISSN 0205-3292. - Т. 17, бр. 1 (2008), с. 166-209.

631.15(497.2)
COBISS.BG-ID 1232682724
Сс 147
ЛАНГЕНХАН, Дагмар
        Експериментален етап "Аграрно-промишлено обединение". Селото и селското стопанство в Германската демократична република през 70-те и 80-те години на XX век / Дагмар Лангенхан. - Прев. от нем. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 4 (2009), с. 72-91.

631.14(430)
COBISS.BG-ID 1232474084
Сс 148
ЯНЧЕВА, Яна
        Аспекти на социалистическото всекидневие - организация, управлене и практики в трудово-кооперативните земеделски стопанства (По примера на с. Брестовица, Пловдивско) / Яна Янчева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 4 (2009), с. 47-71.

631.115.8(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1232467428

 

636.2 ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ. ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК

Сс 149
АНГЕЛОВ, Димо
        Състояние и перспективи на развитие на биволовъдството в България / Димо Ангелов, Пенчо Драгоев, Марина Цанкова. - Рез. на англ. ез.

В: Икономически изследвания. - ISSN 0205-3292. - Т. 16, бр. 4 (2007), с. 153-186.

636.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1232670948

 

65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

Сс 150
МЕНГОВ, Георги Димитров
        Управленски опит и отрицателни емоции при хипотетичен избор на мениджър / Георги Менгов, Олга Тодорова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Стопански факултет. - ISSN 1311-8420. - Т. 8 (2009), с. 167-178.

65.01:159.9.072
COBISS.BG-ID 1232717540
Сс 151
HRISTOVA, Miroslava
        Le domaine académique et de recherche du management stratégique: unité et diversité / Miroslava Hristova. - Рез. на фр. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Стопански факултет. - ISSN 1311-8420. - Т. 8 (2009), с. 249-264.

65.012
COBISS.BG-ID 1232733924

 

655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

Сс 152
ВОЙЧЕВА, Цветелина Николова
        Варненските издателства, печатници и книжарници - национални културно-просветни средища в периода след Освобождението до Балканската война / Цветелина Войчева. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2008), с. 83-94.

655.1/.4(497.2)"1878/1914"
COBISS.BG-ID 1232566244

 

656.8 ПОЩЕНСКО ДЕЛО. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОЩИТЕ

Сс 153
ДИМИТРОВА, Цветомира
        Поява и развитие на филателното движение в Ловеч / Цветомира Димитрова. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2008), с. 121-127.

656.835(497.214.1)(091)
COBISS.BG-ID 1232542948

 

657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

Сс 154
БАШЕВА, Снежана Александрова, 1962-
        Концептуални основи на счетоводството / Снежана Башева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник-висше училище по застраховане и финанси. - ISSN 1312-7918. - Т. 5 (2009), с. 23-82.

657
COBISS.BG-ID 1232668388

 

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

 

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

Сс 155
МАРКОВ, Васил
        Видеото: пластичният образ / Васил Марков

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - бр. 21 (2009), с. 68-70.
Видеоинсталацията на Михаил Димов "Нюйоркска поема"

73/76.072
COBISS.BG-ID 1232628452

 

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

ОДРИНСКИ, Теодор
        Генеалогия и фалеристика Вж Сс 241

 

75 ЖИВОПИС
Вж и 74

Сс 156
ДЕЕВ, Иван
        Художник с европейско измерение : 110 г. от рождението на Бенчо Обрешков / Иван Деев

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 139, бр. 7-12 (2009), с. 18-19.

75.071.1(092)
92 Обрешков, Б.
COBISS.BG-ID 1232443108
Сс 157
ДИМИТРОВА, Румяна
        Щрихи от творческата биография на художничката Дария Василянска (80 години от рождението й) / Румяна Димитрова. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2008), с. 79-82.

75.071.1(092)
92 Василянска, Д.
COBISS.BG-ID 1232563172
Сс 158
ШОРСКЕ, Карл
        Густав Климт: Живописта и кризата на либералното его / Карл Шорске ; прев. от англ. Йордан Ефтимов

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - бр. 21 (2009), с. 54-67.
По повод стенописите на австр. художник за Виенския университет

75.052(436)
COBISS.BG-ID 1232628196

 

77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

Сс 159
ВОЛФ, Габриеле
        Фотографиране на обичаи в Горна Бавария. Ерика Грот-Шмахтенбергер и нейните снимки на фастнахт в Митенвалд от 1936 до 1979 г. / Габриеле Волф ; прев. [от нем.] Евгения Троева-Григорова, Иванка Петрова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 3 (2009), с. 67-90.

77.071.1(430)(092)
92 Грот-Шмахтенбергер, Е.
COBISS.BG-ID 1232720356
Сс 160
СТЕФАНОВА, Румяна
        Камера обскура / Румяна Стефанова, Деница Ивелинова

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - бр. 21 (2009), с. 71-76.
История на явлението "Camera obscura"

771.3
COBISS.BG-ID 1232628964

 

78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

Сс 161
ВАСИЛЕВА, Ирена
        Музикалният живот в гр. Враца след Освобождението до 1944 г. / Ирена Василева. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2008), с. 114-121.

78(497.213)"1878/1944"
COBISS.BG-ID 1232571620
Сс 162
        МЕТОДИЙ Григоров - на 70 години. - Съдържа: Автоинтервю / Методий Григоров. Методий Григоров - диригент и стенограф

В: Стенография. - ISSN 1311-4522. - Год. 8, бр. 4 (2007), с. 104-111.

78.071.2(092)
92 Григоров, М.
COBISS.BG-ID 1232485860
Сс 163
ЧЕРНЕВА, Пенка
        Троянският музикален педагог Владимир Парушев / Пенка Чернева

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 62-65.

78.071(092)
92 Парушев В.
COBISS.BG-ID 1232497380

 

782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

Сс 164
СТАМБОЛИЕВ, Огнян Тодоров, 1947-
        120 години от рождението на "българския славей" Христина Морфова / Огнян Стамболиев

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 9 (2009), с. 153-156.

782.1.071.2(092)
92 Морфова, Х.
COBISS.BG-ID 1232729828

 

791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

Сс 165
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Кинематографичен народопис. Сред първите филми, заснети в България, има и етнографски / Петър Кърджилов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 3 (2009), с. 108-124.

791.43-92:(497.2)
COBISS.BG-ID 1232721892

 

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

Сс 166
АВШАРОВ, Юрий Михайлович
        Лекота, лекота и пак лекота : интервюта с Юрий Михайлович Авшаров, Андрей Борисович Дрознин / Валерия Кардашевска. - От мечтата - право в реалността / Валерия Кардашевска

В: Годишник на театрален колеж Любен Гройс. - ISSN 1313-325X. - Бр. 3 (2009), с. 32-42.

792.2(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1232440036
Сс 167
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Как навиците на възприемане на медиализираната реалност променят театъра : новият политически и метафизически театър: два радикални отговора / Виолета Дечева

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - бр. 21 (2009), с. 94-98.
Въздействие на медиите върху съвр. театър

792.01:316.77
COBISS.BG-ID 1232630756
Сс 168
ДИМИТРОВА, Румяна
        Варненският професионален театър (1921-1944) / Румяна Димитрова. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 142-149.

792.2(497.211)"1921/1944"
COBISS.BG-ID 1232483300
Сс 169
ИВАНОВА, Арсения
        Ремарки за рамката / Арсения Иванова. - С библиогр.

В: Годишник на театрален колеж Любен Гройс. - ISSN 1313-325X. - Бр. 3 (2009), с. 20-31.
Обучението по актьорско майсторство

792.028
COBISS.BG-ID 1232438244
Сс 170
КОТ, Ян
        Похвално слово за театъра / Ян Кот ; прев. от англ. Огнян Стамболиев

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 9 (2009), с. 157-159.

792.1
COBISS.BG-ID 1232730852

 

8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Сс 171
СЪРБУ, Йон Дезидериу
        Чета и препрочитам... : проза / Йон Дезидериу Сърбу ; прев. [от рум.] Огнян Стамболиев

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 7-8 (2009), с. 163-169.

859.0-3
COBISS.BG-ID 1232712164

 

801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

Сс 172
ТАМБОВЦЕВ, Ю. А.
        Степень гортанности в языке: дистрибуция и частотное функционирование гуттуральных (заднеязычных, увулярных, фарингальных и ларингальных) согласных в языках мира / Ю. А. Тамбовцев. - Рез. на англ. ез.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 3, бр. 3 (2009), с. 42-60.

801.4
COBISS.BG-ID 1232499684
Сс 173
PAVLOVA, Anna
        Zweisprachige Wörterbücher für die Hinübersetzung / Anna Pavlova, Natalya Swetozarowa. - Рез. на англ. ез.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 3, бр. 3 (2009), с. 101-115.

801.323.2=30=50
COBISS.BG-ID 1232504804

 

802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ

БЕЛОВ, Е. С.
        Спортивная и игровая метафорика в российском и американском внешнеполитическом дискурсе Вж Сс 180

 

802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СТОЯНОВА, Юлияна Иванова
        Показателни местоимения и пространствен дейксис Вж Сс 184
Сс 174
ТИМОШИЛОВА, Т. М.
        Концептуьльно-этимологический анализ ономатопеичных глаголов говорения в английском языке / Т. М. Тимошилова, О. Ю. Ромашина. - Рез. на англ. ез.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 3, бр. 3 (2009), с. 124-132.

802.0-5
COBISS.BG-ID 1232508388
Сс 175
ХОЛАНДИ, Райна Благоева
        Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език / Райна Холанди. - Рез. на англ. ез.

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 34, бр. 1 (2009), с. 5-22.

802.0-3
808.67-3
COBISS.BG-ID 1232748516

 

803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

ДЕНЧЕВА, Емилия Николова
        За теоретичното описание на конструкцията Nominativus cum infinitivo Вж Сс 177

 

Сс 176
PAVLOVA, Anna
        Ob sich alles Bemerkenswerte in der Sprache niederschlägt? (Am Beispiel Russisch-Deutscher lexikalischer Vergleiche) / Anna Pavlova. - Рез. на англ. ез.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 3, бр. 3 (2009), с. 116--123.

803.0-03
808.2-03
COBISS.BG-ID 1232507876

 

807 КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ

Сс 177
ДЕНЧЕВА, Емилия Николова
        За теоретичното описание на конструкцията Nominativus cum infinitivo / Емилия Денчева. - Прев. от нем. със съкр. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 34, бр. 1 (2009), с. 54-73.

807-5
807-5
803.0-5
COBISS.BG-ID 1232749796
ДЕНЧЕВА, Емилия Николова
        За теоретичното описание на конструкцията Nominativus cum infinitivo Вж Сс 177

 

808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

Сс 178
ИВАНОВА, Е. Ю.
        Признак "контролируемость действия" в исследовательском аппарате сопоставительного синтаксиса (на материале славянских языков) / Е. Ю. Иванова. - Рез. на англ. ез.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 3, бр. 3 (2009), с. 61-70.

808.1-5
COBISS.BG-ID 1232502500
Сс 179
AJDUKOVIČ, Jovan
        About the first volume of a contactological dictionary of Slavic languages / Jovan Ajdukovich. - Рез. на англ. ез.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 3, бр. 3 (2009), с. 90-100.

808.1-3
COBISS.BG-ID 1232504036

 

808.2 РУСКИ ЕЗИК

Сс 180
БЕЛОВ, Е. С.
        Спортивная и игровая метафорика в российском и американском внешнеполитическом дискурсе / Е. С. Белов. - Рез. на англ. ез.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 3, бр. 3 (2009), с. 133-143.

808.2-3
802.0-3
COBISS.BG-ID 1232508900
Сс 181
МАРКОВА, Татьяна
        Функционально-смысловая оппозиция аорист - имперфект в славяно-русском Прологе XVI века / Татьяна Маркова. - Рез. на англ. ез.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 3, бр. 3 (2009), с. 71-89.

808.2-02
COBISS.BG-ID 1232503268
PAVLOVA, Anna
        Ob sich alles Bemerkenswerte in der Sprache niederschlägt? (Am Beispiel Russisch-Deutscher lexikalischer Vergleiche) Вж Сс 176

 

808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Сс 182
ГЕШЕВ, Валентин Миланов
        Книжовноезикови стилове на българския ХVІІІ в. / Валентин Гешев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 34, бр. 1 (2009), с. 23-53.

808.67-02
COBISS.BG-ID 1232749028
Сс 183
МИХАЙЛОВА-Мръвкарова, Мария Стоянова, 1936-
        Les dénominations des vents dans le vocabulaire des pêchers de la région située entre la ville de Balchik et cap Kaliakra / Maria Mihaylova-Mravkarova. - Рез. на англ. ез.

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 34, бр. 1 (2009), с. 90-97.

808.67-08
COBISS.BG-ID 1232752356
Сс 184
СТОЯНОВА, Юлияна Иванова
        Показателни местоимения и пространствен дейксис / Юлияна Стоянова. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 34, бр. 1 (2009), с. 74-89.
Онтогенеза в бълг. и англ. език

808.67-2
802.0-2
COBISS.BG-ID 1232751844
ХОЛАНДИ, Райна Благоева
        Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език Вж Сс 175

 

809.1 ИНДОЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ

Сс 185
ЗАРЕЦКИЙ, Е. В.
        Некоторые реликты активного строя в индоевропейских языках : ч. 2 / Е. В. Зарецкий. - Продълж. от бр. 2. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 3, бр. 3 (2009), с. 3-41.

809.1
COBISS.BG-ID 1232499428

 

82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Сс 186
        [ЕЗИК и съзнание в хайку] : [трета конференция, с международно участие, Благоевград, 30-31 май 2009]. - Рез. на англ. ез. - Съдържа: Ролан Барт: "Кратката форма, която предпочитам най-много" / Лазар Копринаров. Хайку и далекоизточното разбиране за Аза / Антоанета Николова. След думите. Продължение и многопосочност на смисъла / Нина Мирева. Някои философски и естетически подходи в традиционното японско хайку / Зорница Харизанова. Езикът на Егзюпери - дзен философия и поезия : Малкият принц - търсещият Просветление / Катя Христова. Между водопада и морето от сълзи / Петър Чухов

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 6 (2009), с. 186-214.

82-193.09
COBISS.BG-ID 1232692196

 

820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 187
ОНО, Йоко, 1943-
        Инструкции за рисуване : стихотворения / Йоко Оно ; прев. от англ. Йордан Ефтимов. - Стихотворенията на Йоко Оно за гледане

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - бр. 21 (2009), с. 77-81.

820(73)-1
COBISS.BG-ID 1232629476
Сс 188
СТАМБОЛИЕВ, Огнян Тодоров, 1947-
        Загадъчният Селинджър : 90 години от рождението на писателя / Огнян Стамболиев

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 7-8 (2009), с.159-161.

820(73)(092)
COBISS.BG-ID 1232711396

 

877.4(564.3) КИПЪРСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 189
ПАПАЛЕОНТИУ, Лефтерис
        Преглед на съвременната кипърска литература / Лефтерис Папалеонтиу ; прев. от гр. Василка Петрова-Хаджипапа

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 52, бр. 11-12 (2009), с. 11-12.

877.4(564.3)
COBISS.BG-ID 1232538852

 

877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 190
ВАЛЕТАС, Костас
        Три фурни е Гърция ; Откраднатата кола : разкази / Костас Валетас ; прев. от гр. Кирил Топалов

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 52, бр. 9-10 (2009), с. 205-211.

877.4-32
COBISS.BG-ID 1232529892

 

886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 191
АЛЕКСАНДРОВА, Надежда, 1943-
        Дора Габе и Елисавета Багряна в "Златорог" / Надежда Александрова

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - бр. 21 (2009), с. 16-26.

886.7.09
COBISS.BG-ID 1232624612
Сс 192
МИТЕВА, Кремена Иванова, 1966-
        За един неразчетен автограф от личната библиотека на Йордан Йовков / Кремена Митева. - Факсимиле на автографа на д-р Христо Стамболски. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 269-275.

886.7(091)
COBISS.BG-ID 1232660452
Сс 193
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Любовност и творческа възбудимост през 30-те selon Кирил Кръстев / Михаил Неделчев

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - бр. 21 (2009), с. 6-14.
По повод кн. на Кирил Кръстев "Съвременната любов", 1938

886.7.09
COBISS.BG-ID 1232623588
Сс 194
ПАСКАЛЕВА, Маринела, 1966-
        Неизвестна кореспонденция на Йордан Йовков с Георги Соколов / Маринела Паскалева. - 8 бр. писма. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 276-289.

886.7(044)
COBISS.BG-ID 1232661220
Сс 195
ПЕНЧЕВА, Румяна
        Живот като на кино / Румяна Пенчева. - Истински демократи : лъжепиеска в четвърт действие / Светослав Минков

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 52, бр. 9-10 (2009), с. 150-156.
Работата на писателя Светослав Минков в "Бълг. кинематография"

886.7.09
COBISS.BG-ID 1232527332

 

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

Сс 196
АЛЕКСАНДРОВА, Мариана
        Отново ни трябва Паисий ; Дюли : стихотворения / Мариана Александрова

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 139, бр. 7-12 (2009), с. 1.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1232440804
Сс 197
        МЛАДИ поети : стихотворения. - Съдържа: Този град ми отесня ; Есента не е само сезон ; Взривявам мосотве ; Ограбена ; Завръщане към себе си ; Отпуск от живота ; Между въпроси и точки / Ирина Велева. Б.Т.Р. ; Р.S. ; Фабрика за отчаяни думи ; Малки хорални прелюдии ; Сълзите на Бога ; Прогноза / Александър Видев. Пеперуда ; Самодива ; Любовни пасианси / Лилия Кошукеева. Летеж ; Измислица ; Дъждове ; Листопад ; Реплика ; Юда / Валентин Чернев. Отново съм хлапак... ; В нощта на самотата... ; По-високо от етажа / Димитър П. Шопов. Септември ; Насрещен бряг ; Когато свършва любовта ; Птицата, която води ятото / Елена Димитрова. Еротична квартира / Петя Панова. Без черупка ; Ако позволиш ; Единствено и свободно ; Винаги е във фрак / Вера Балева. Охлювче ; Насаме със самотата ; Обява ; Последно / Светла Георгиева

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 52, бр. 9-10 (2009), с. 7-16, 24-29, 59-64, 77, 125-127, 137-139.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1232522468
Сс 198
ПЪРВИ
        1 октомври: Празник на поезията : стихотворения. - Съдържа: Часове / Петко Братинов. Съпротива / Димитър Милов. Лазаровден / Ирена Панкева. И зная... / Нико Стоянов. Дами канят / Хубен Стефанов. Усилия / Боян Ангелов. Музика / Димитър Златев. Магьосница / Валентина Михайлова. Снежно / Венета Арахангелова. Тополата / Александър Михайлов. Гайдар / Стоянка Митева

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 139, бр. 7-12 (2009), с. 25, 32, 35, 38-39.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1232448484

 

886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

Сс 199
ШОМОВ, Румен Христов, 1951-
        Конкурсът или оголената паст на Минотавъра : радиопиеса / Румен Шомов

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 52, бр. 9-10 (2009), с. 212-223.

886.7-2
COBISS.BG-ID 1232530660

 

886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

Сс 200
КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Двубой : разказ / Йордан Костурков

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 9 (2009), с. 147-151.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1232729316
Сс 201
        МЛАДИ белетристи : проза. - Съдържа: Етюд в три части за един некултурен шок / Севдалин Панев. Тънкият писък на времето / Здравко Златков. За мен и други мои любови ; Относно нормалната едноличност ; Още една история ; Дневникът на една еднодневка / Димитър Ганев. Скъпият покойник / Николай Павлов. Шараните / Станко Нацев. Заветът / Георги Андреев. Орис / Иван Андонов

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 52, бр. 9-10 (2009), с. 17-23, 30-58, 65-76, 79-105, 116-124, 130-136, 140-142.

886.7-3
COBISS.BG-ID 1232525540
Сс 202
НАКОВСКИ, Атанас Фотинов, 1925-
        Пак започна! : разказ / Атанас Наковски

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 7-8 (2009), с. 147-152.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1232701668
Сс 203
ЦЕНОВ, Борислав Славчев, 1938-
        Кантон в дефилето : разказ / Борислав Ценов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 7-8 (2009), с. 153-158.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1232705764

 

886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

Сс 204
АТАНАСОВ, Александър Методиев
        Майор Томпсън или българският Байрон : документална политическа пиеса / Александър Атанасов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 9 (2009), с. 121-139.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1232728804
Сс 205
БАЯСЛИЕВА, Мая
        Разговор с Ницше, насаме / Мая Баяслиева

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 18, бр. 4 (2009), с. 79-84.

886.7-96
COBISS.BG-ID 1232704996
Сс 206
КАЦАРСКА, Красимира Щерева, 1953-
        Обещание ; Въпросът : есета / Красимира Кацарска

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 52, бр. 9-10 (2009), с. 128-129.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1232526308

 

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

 

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

Сс 207
АВДЕВ, Стоян Николов
        Венецианските и генуезките perperi comunali и perperi latini / Стоян Авдев. - 2 л. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 153-170.

904:737.1(497.2)"01/12"
COBISS.BG-ID 1232444644
Сс 208
БОЖКОВА, Бистра
        Култът на Сарапис в Сердика по нумизматични данни / Бистра Божкова. - 1 л. ил . - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 77-83.

904:737.1(497.223)"-03"
COBISS.BG-ID 1232422884
Сс 209
ВЕНЕДИКОВА, Катерина Иванова
        Байракът с надписи от Момчилградското село Постник-Теке / Катерина Венедикова. - 2 л. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 377-410.

904:930.27(497.21)"12"
COBISS.BG-ID 1232466660
Сс 210
ВЛАДИМИРОВА-Аладжова, Дочка Иванова
        Златни монети на император Лъв ІІ / Дочка Владимирова-Аладжова. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 133-138.

904:737.1(497.2)"04"
COBISS.BG-ID 1232436708
Сс 211
ВОЙКОВ, Иван
        Три оловни огледалца от Arsus / Иван Войков. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 315-320.

904:739.5(497.23)"01/02"
COBISS.BG-ID 1232461028
Сс 212
ГЕОРГИЕВ, Павел Петков
        Владетелският дарствен пръстен от Плиска / Павел Георгиев. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 333-342.

904:739.1(497.21)"03/05"
COBISS.BG-ID 1232463588
Сс 213
ГЕРАСИМОВА, Василка Тодорова, 1940-2011
        Драгашите : пръстенът на Константин Драгаш от колекцията на РИМ- Кюстендил / Василка Герасимова. - 2 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 343-362.

904:739.1(497.221)"11"
COBISS.BG-ID 1232464356
Сс 214
ГУЩЕРАКЛИЕВ, Радослав
        Находка с бронзови монети на градски управи (III в.) от района на пътна станция и кастел Состра, Ловешка област / Радослав Гущераклиев. - 2 л. ил. - Каталог на монетите. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 101-111.

904:737.1(497.21)"00/02"
COBISS.BG-ID 1232434660
Сс 215
ДЗАНЕВ, Георги Георгиев
        Късноантични контролни тегловни мерки, изработени от бронзови монети : открити в земите на днешна България / Георги Дзанев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 411-415.

904:737.1(497.2)"-03/06"
COBISS.BG-ID 1232475364
Сс 216
ДИМИТРОВ, Янко
        Три оловни печата от теренни обхождания през 2006 г. във вътрешния град на Плиска / Янко Димитров. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 251-262.

904:736.3(497.21)"08/10"
COBISS.BG-ID 1232456932
Сс 217
ДОТКОВА, Мирослава
        Архитектурни паметници, представени върху монетите на Топир / Мирослава Доткова. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 85-94.

904:737.1(398)"01"
COBISS.BG-ID 1232433892
Сс 218
ДОЧЕВ, Константин Иванов
        Монетни находки и парично обращение (XII-XIV в.) в средновековния "Перперикон" (Кърджалийска област) / Константин Дочев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 171-190.

904:737.1(497.232.1)"11/13"
COBISS.BG-ID 1232447460
Сс 219
ДРАГАНОВ, Димитър Георгиев, 1952-
        Нови монетни типове и варианти на скитските царе от Западнопонтийския ареал / Димитър Драганов. - 1 л. ил. - Каталог на монетите. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 71-76.

904:737.1(262.5:210:497.2)"-04/-01"
COBISS.BG-ID 1232421604
Сс 220
ЖЕКОВА, Женя Йорданова
        Оловни монети на император Алексей І Комнин (1081-1118) от България / Женя Жекова. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 139-147.

904:737.1(497.2-18)"11"
COBISS.BG-ID 1232440292
Сс 221
ЙОРДАНОВА, Калина
        Варваризат-фуре на статер с името на Филип ІІІ Аридей от нумизматичната сбирка на НИМ - София / Калина Йорданова. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 65-70.

904:737.1(497.217)"-03"
COBISS.BG-ID 1232419044
Сс 222
КАРАДИМИТРОВА, Красимира
        Нови данни за земеделието в района на Рациария : от надгробна плоча с изобразени земед. инструменти / Красимира Карадимитрова. - 2 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 293-300.

904:730.027(497.21)"01"
COBISS.BG-ID 1232459236
Сс 223
КАРАЙОТОВ, Иван Димитров
        Сребърното монетосечене на Аполония през V-IV в. пр. Хр. / Иван Карайотов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 50-64.

904:737.1(497.2-12)"-05/04"
COBISS.BG-ID 1232418788
Сс 224
КОВАЧЕВА, Теодора Цветанова
        Още данни за монетното съкровище от село Слатина, Ловешко / Теодора Ковачева. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 113-120.

904:737.1(497.21)"02/03"
COBISS.BG-ID 1232435172
Сс 225
ЛАЗАРЕНКО, Игор
        Бронзова матрица за сребърни монети с типовете "котва/свастика", открита край с. Климентово, Варненско и възможната връзка на това монетосечене с Одесос / Игор Лазеренко. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 35-49.

904:737.1(497.211)"-07/-05"
COBISS.BG-ID 1232417508
Сс 226
МАНОВ, Методи
        Белана - емпории на прасените (опит за локализация) : епиграфски паметник от с. Ветрен / Методи Манов. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 281-291.

904:930.27(497.215.2)"-04"
COBISS.BG-ID 1232458212
Сс 227
МАРКОВ, Николай
        Най-старото шифровъчно приспособление : кръгла бронзова пластина / Николай Марков. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 321-328.

904:739.5(497.2)"01/03"
COBISS.BG-ID 1232461540
Сс 228
МИНКОВА, Мариана
        За прекъсването на монетното обращение в Берое в началото на VII в. / Мариана Минкова. - 1 л. ил. - Каталог на монетите. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 121-132.

904:737.1(497.23)"06"
COBISS.BG-ID 1232435684
Сс 229
ПЕНЧЕВ, Владимир М.
        Моливдовул на вселенския патриарх Григорий ІІ (1283-1289), произхождащ от България / Владимир Пенчев. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 277-279.

904:736.3(497.2)"12"
COBISS.BG-ID 1232457700
Сс 230
ПЕНЧЕВ, Владимир М.
        Нов тип билонови скифати на Исак Комнин, узурпатор на остров Кипър / Владимир Пенчев. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 149-151.

904:737.1(497.215.2)"11"
COBISS.BG-ID 1232442340
Сс 231
РУСЕВА, Боряна
        Сребърни и бронзови монетни съкровища от ямните полета в Древна Тракия / Боряна Русева. - 2 л. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 1-34.

904:737.1(398)"-05/01"
COBISS.BG-ID 1232417252
Сс 232
САЛТИРОВА-Павлова, Кателина
        Надписът върху сердикийския Labrum / Кателина Салтирова-Павлова. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 309-314.

904:730.027(497.223)"01/02"
COBISS.BG-ID 1232460516
Сс 233
СЛАВОВА, Мариана
        Част от колективна находка с римски монети (I-III в.) от село Любеново, Хасковско / Мариана Славова. - 1 л. ил. - Каталог на монетите. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 95-100.

904:737.1(497.23)"01/02"
COBISS.BG-ID 1232434148
Сс 234
ТОМОВА, Бисера
        Късносредновековен накит от Кюстендил / Бисера Томова. - 3 л. ил. - Каталог на монетите. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 417-422.

904:739.1(497.221)"17/18"
COBISS.BG-ID 1232475620
Сс 235
ХАДЖИЕВ, Коста
        За надписа на Граматик Андрея от Осмарски боаз, Шуменско / Коста Хаджиев. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 363-376.

904:930.27(497.21)"12"
COBISS.BG-ID 1232466404
Сс 236
ШАЛГАНОВ, Константин
        Мраморен фрагмент с монограм от Софийския исторически музей / Константин Шалганов. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 329-332.

904:730.027(497.223)
COBISS.BG-ID 1232462052
Сс 237
ЯНЕВ, Николай
        Augustales в структурата на римската провинциална власт в colonia Ulpia Ratiaria / Николай Янев. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 5 (2008), с. 301-307.

904:730.027(497.21)"00/02"
COBISS.BG-ID 1232460004

 

908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

Сс 238
ГЕЧЕВА, Катя
        Архивният фонд на Илия Иванов Габровски в Държавен архив - Габрово / Катя Гечева. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 194-198.

908(092)
92 Габровски, И.
COBISS.BG-ID 1232487140

 

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

Сс 239
БЕДРОВА, Елена
        Рупчоският изследовател Георги Вулджев / Елена Бедрова

В: Родознание. - ISSN 0861-9573. - Год. 14, бр. 4 (2009), с. 46-49.
По повод 90 г. от раждението му

929.5(092)
COBISS.BG-ID 1232698852
ВАСИЛЕВА, Маргарита Михайлова, 1938-
        В памет на Лилия Пенева-Винце (1929-2007) Вж Сс 133 Сс 240
ГЕОРГИЕВ, Лазар Григоров, 1927-
        История на генеалогията. Отломки от една прастара наука : принос към началото на организираното движение в България / Лазар Георгиев. - Продълж. от бр. 2-3

В: Родознание. - ISSN 0861-9573. - Год. 14, бр. 4 (2009), с. 33-37.

929.51(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1232697828
ГЕОРГИЕВ, Любомир Стоев, 1930-
        Проф. Любен Десев - на 70 години Вж Сс 18 ГЕЧЕВА, Катя
        Архивният фонд на Илия Иванов Габровски в Държавен архив - Габрово Вж Сс 238 ДЕЕВ, Иван
        Художник с европейско измерение : 110 г. от рождението на Бенчо Обрешков Вж Сс 156 ДИМИТРОВА, Румяна
        Щрихи от творческата биография на художничката Дария Василянска (80 години от рождението й) Вж Сс 157 ЗЛАТИЛОВ, Вълчо
        Костадин Гемеджиев - командир на българо-гръцкия партизански отряд "Васил Левски" (по повод 100 години от рождението му) Вж Сс 311         МЕТОДИЙ Григоров - на 70 години Вж Сс 162 Сс 241
ОДРИНСКИ, Теодор
        Генеалогия и фалеристика / Теодор Одрински. - Следва

В: Родознание. - ISSN 0861-9573. - Год. 14, бр. 4 (2009), с. 13-19.

929.5(497.2)
737.2(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1232690916
Сс 242
ПЕЕВ, Атанас Друмев, 1936-
        Мечтите на добруджанските родоведи се сбъдват / Атанас Пеев

В: Родознание. - ISSN 0861-9573. - Год. 14, бр. 4 (2009), с. 5-10.
За родовите изследвания в Добрич.

929.52(497.211.1)
COBISS.BG-ID 1232690404
ПЕТРОВ, Петър
        Човек с главна буква : проф. дфн Слави Славов на осемдесет години Вж Сс 11 Сс 243
ПОППЕТРОВ, Николай Пейчев, 1954-
        Възможности и ограничения пред съвременното родознание / Николай Поппетров

В: Родознание. - ISSN 0861-9573. - Год. 14, бр. 4 (2009), с. 20-22.

929.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1232694500
РУСЕВА, Мариана
        Заслугите на генерал Колев за освобождението на Добруджа през Първата световна война (1915-1918) и признателните българи Вж Сс 32 СИМЕОНОВА, Гатя Гатева, 1946-
        Люба Макавеева (1938-2010) : in memoriam Вж Сс 139 СТАМБОЛИЕВ, Огнян Тодоров, 1947-
        120 години от рождението на "българския славей" Христина Морфова Вж Сс 164 Сс 244
СТОЯНОВ, Гавраил Илиев, 1921-
        Родова хроника за Стояновия род от Нова Загора и Сливен / Гавраил Стоянов. - Продълж. от бр. 2-3

В: Родознание. - ISSN 0861-9573. - Год. 14, бр. 4 (2009), с. 59-64.

929.52 Стоянов род(497.23)
COBISS.BG-ID 1232701156
ТАБАКОВ, Мартин Матеев, 1951-
        На 67-годишна възраст почина нашият колега и приятел Иван Пунчев Вж Сс 12 ХАНДЖИЕВ, Радко
        Кобургите - поглед отвън Вж Сс 307 ЦАЦОВ, Димитър, 1950-
        Цеко Торбов - един забравен етичен социалист Вж Сс 91 ЧЕРНЕВА, Пенка
        Троянският музикален педагог Владимир Парушев Вж Сс 163

 

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

Сс 245
АНДРЕЕВ, Георги Кирилов
        Състояние и перспективи за приемственост в научно-справочния апарат към документите в учрежденията и Държавния архивен фонд (в ръчен и автоматизиран режим) / Георги Андреев

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 41-47.

930.253:025.5
COBISS.BG-ID 1232493284
Сс 246
АНТОНОВА, Веселина Йорданова
        Тенденции в работата по справочните издания на ТД "Държавен архив" - Русе / Веселина Антонова

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 29-36.

930.253(497.215)(03)
COBISS.BG-ID 1232492260
Сс 247
АНТОНОВА, Веселина Йорданова, 1956-
        Документални свидетелства за рода Канети, съхранявани в Русе / Веселина Антонова. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2008), с. 96-105.

930.253:929.52 Канети род(497.215)
COBISS.BG-ID 1232542180
Сс 248
БАЛЧЕВ, Владимир
        Постижения и проблеми на информационното обслужване със съхраняваните фотодокументи в Държавен архив - Пловдив / Владимир Балчев

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 37-40.

930.253:025.5(497.234)
COBISS.BG-ID 1232492516
Сс 249
БИЛЯРСКИ, Цочо Василев, 1949-
        Сръбски дипломатически документи за сръбско-българските отношения, българската независимост и за анексията на Босна и Херцеговина / Цочо В. Билярски. - 24 бр. док., прев. от нем. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 95-96 (2008), с. 307-350.

930.253(497.223):949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1232614884
Сс 250
БОЯНОВ, Станислав
        Книга с наставления за селските кметове в Източна Румелия / Станислав Боянов. - 11 бр. док.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 76-89.

930.253(497.2)
COBISS.BG-ID 1232498916
Сс 251
БУРИЛКОВА, Ива Тодорова
        Документи по обявяване на независимостта на България от българското дипломатическо агентство в Лондон / Ива Бурилкова. - 96 бр. док. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 95-96 (2008), с. 160 -247.

930.253(497.223):949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1232613348
Сс 252
ВАНОВА, Лиляна Славкова
        Въпросът за Западна Тракия, Добруджа, Западните покрайнини и Македония в дипломатическата кореспонденция на проф. Венелин Ганев по време на мирните конференции в Париж и Сан Ремо (1919 - 1920) / Лиляна Ванова, Цочо Билярски. - 61 бр. док. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 94 (2007), с. 134-211.

930.253(497.2):949.72.053.11
COBISS.BG-ID 1232594660
Сс 253
ВАСИЛЕВА, Ирена
        Общоградски комитет по отпразнуване 50-годишнината от смъртта на Христо Ботев, Враца. Комитет за въздигане паметници на Христо Ботев, Враца / Ирена Василева. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 123-129.
Преглед на съхраняваните в Държавен архив - Враца док. материали

930.253(497.213)
COBISS.BG-ID 1232535780
Сс 254
ВАСИЛЕВА, Стефка
        Личните фондове в Териториален държавен архив - Габрово / Стефка Василева. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 94 (2007), с. 234-256.

930.251(497.216.1)
COBISS.BG-ID 1232600548
Сс 255
ВЕЛИЧКОВА, Цветана Иванова
        Един дипломат разказва (из архива на Михаил Сарафов) / Цветана Величкова. - 5 бр. док. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 95-96 (2008), с. 26-55.

930.253:949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1232603364
Сс 256
ВЛАДЕВА, Лиляна В.
        Преговорите с Турция за признаване на независимостта на България / Лиляна Владева. - 96 бр. док. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 95-96 (2008), с. 248-306.

930.253(497.2)
COBISS.BG-ID 1232613860
Сс 257
ВУЧКОВА, Мариана
        Работните срещи и семинарите на отраслов принцип - удачна и ефективна форма на контакт с фондообразувателите / Мариана Вучкова

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 59-61.

930.251
COBISS.BG-ID 1232496356
Сс 258
ГЕОРГИЕВА, Ира
        Някои проблеми при подготовката и публикуването на архивни справочници с оглед новите условия и съвременните изисквания / Ира Георгиева

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 85-90.

930.25(03)
COBISS.BG-ID 1232477156
Сс 259
ГЕЧЕВА, Катя
        Архивният фонд на Лазар Николов Попминков в Държавен архив - Габрово / Катя Гечева

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 119-123.

930.253(497.216.1)"19"
COBISS.BG-ID 1232535012
Сс 260
ГРАНЖ, Дидие
        Подходът IDEA : един опит за нормализация на описанието / Дидие Гранж ; прев. от фр. В. Петрова. - Прев. от фр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 54-58.
Проект за текстообработващ софтуер на инвентарния опис на градския архив в Женева

930.251:681.324
COBISS.BG-ID 1232496100
Сс 261
ДЖОНЕВ, Ангел Симеонов, 1971-
        Документи по въпроса за Западните покрайнини, съхранявани в Регионален исторически музей - Кюстендил / Ангел Джонев. - 11 бр. док. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 126-159.
9 бр. док. са от периода 1919-1929 г., като последните два са от 1968 и 1982 г.

930.253(497.221):908(497.11=867)(091)
COBISS.BG-ID 1232635108
Сс 262
ДЗИПАЛСКА, Бойка
        Актуални проблеми на съществуващия НСА в архивната система / Бойка Дзипалска. - НСА - Научно-справочен апарат

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с.76-84.

930.25:025.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1232476900
Сс 263
ДЗИПАЛСКА, Бойка
        Новооткрити снимки на Васил Левски в Централния държавен архив / Бойка Дзипалска

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 72-75.

930.253(497.223)
COBISS.BG-ID 1232498148
Сс 264
ДИМИТРОВА, Нели
        Балканската война в документите на Държавен архив - Шумен / Нели Димитрова. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2008), с. 174-179.

930.253:355.48(497.2)"1912/1913"
COBISS.BG-ID 1232550116
Сс 265
ДИМОВА, Веселка
        Независимостта на България и армията / Веселка Димова, Диана Вачева. - 42 бр. док. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 95-96 (2008), с. 413-485.

930.253(497.223):949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1232616932
Сс 266
ЖЕЛЕВ, Йордан
        Научно-справочният апарат към учрежденските фондове от "Стария период" в Централния държавен архив / Йордан Желев

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 99-108.

930.253:025.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1232477924
Сс 267
ЖЕЧЕВА, Сашка
        Обявяването на независимостта на България и анексията на Босна и Херцеговина от Австро-Унгария на страниците на германския печат / Сашка Жечева. - 10 бр. док., съхранявани в Берлинския държ. архив, в прев. от нем. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 95-96 (2008), с. 486-517.

930.253(430):949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1232618212
Сс 268
ИВАНОВА, Зоя Койчева
        Земеустройството в Русенско. Архивен фонд "Кадастър и икономическа оценка на землища в Русенско (1950-1992)" / Зоя Иванова. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 183-193.

930.253:528.44(497.211)"1950/1992"
COBISS.BG-ID 1232486116
Сс 269
КЕРЕЗОВА, Мария Димитрова
        Празнично-обредната система в Пазарджик от края на XIX век до 1944 г. (по документи в Държавен архив - Пазарджик) / Мария Керезова. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2008), с. 149-161.

930.253:394.2(497.234.1)"1900/1944"
COBISS.BG-ID 1232548580
Сс 270
КОТЕВ, Николай Георгиев
        Неизвестни документи за англо-българските бомбардировки над България през 1944 г. и за създадения военнопленнически лагер в гр. Шумен / Николай Котев. - 18 бр. док.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2008), с. 134-148.

930.253:355.46(497.2)(093)
COBISS.BG-ID 1232547556
Сс 271
КОТЕВ, Николай Георгиев
        Неизвестни документи и дейността на турските разузнавателни служби в годините на Втората световна война / Николай Котев. - 16 бр. док.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 90-109.

930.25:355.40(560)"1939/1945"
COBISS.BG-ID 1232503012
Сс 272
КУМАНОВА, Мария
        Мястото на фотокаталога и научно-справочния апарат на Държавен архив - Шумен / Мария Куманова

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 48-53.

930.253:025.5(497.217)
COBISS.BG-ID 1232495076
Сс 273
ЛЕВАКОВА, Светла Кр.
        Австро-Унгария и признаването на българската независимост / Светла Левакова. - 28 бр. док. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 95-96 (2008), с. 385-412.
Документи от фонда на ЦДА, чиито оригинали се съхраняват в Австрийския държ. архив

930.253(436):949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1232616676
Сс 274
ЛЕФТЕРОВ, Живко
        Комитетът по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове / Живко Лефтеров. - 32 бр. док. за периода 1947 - 1991 г. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 48-125.

930.253(497.223):281.962(497.2)
COBISS.BG-ID 1232625636
Сс 275
ЛЕЧЕВА, Мариана Ив.
        Френските дипломати и провъзгласяването на българската независимост (1907 - 1909 г.) / Мариана Лечева. - 62 бр. док. - Прев. от фр. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 95-96 (2008), с. 56-118.
Документите се публикуват за първи път и са копирани от Дипломат. архив на Министерството на външ. работи на Франция

930.253(44):949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1232603876
Сс 276
МАРИНКЕВА, Людмила
        Обявяване независимостта на България и финансовите преговори за признаването й (по документи от българското дипломатическо представителство в Санкт Петербург) / Людмила Маринкева. - 33 бр. док. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 95-96 (2008), с. 351-383.

930.253(497.223):949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1232615652
Сс 277
МАРЧЕВА, Рени
        Репродуциране на библиотечни документи - практики, проблеми, тенденции на развитие / Рени Марчева

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2008), с. 85-95.

930.251(0.035)
COBISS.BG-ID 1232538596
Сс 278
МИГЕВ, Владимир Тихомиров, 1939-
        Ново документално свидетелство за "преустройството" и дисидентството в България (1987) / Владимир Мигев. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 160-170.
Текст от изказванията на Никола Петков, Недялко Белев и Николай Василев, участници в отчетно-изборната конф. на парт. орг. на Соф. унив., проведена на 18 ноем. 1987 г.

930.253(497.223):323.5(497.2)"1987"
COBISS.BG-ID 1232636644
Сс 279
МИХАЙЛОВ, Пело
        Преименуването на връх Дикчан на връх професор Унден, отразено в документи от Централния държавен архив / Пело Михайлов. - 9 бр. док. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 94 (2007), с. 95-106.

930.25:808.67-311(497.2)
COBISS.BG-ID 1232592100
Сс 280
НЕЙЧЕВА, Нонка
        Архивният фонд на Кесарий Попвасилев в Държавен архив - Пазарджик / Нонка Нейчева. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2008), с. 110-113.
Постъпилите док. разкриват живота и дейността на възрожденския учител

930.253:37(497.234.1)"18"
COBISS.BG-ID 1232571108
Сс 281
НИКОЛОВА, Донка
        Родовият фонд "Кастан-Дюрони" в Държавния архив - Варна / Донка Николова

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 110-119.

930.253(497.211)
COBISS.BG-ID 1232504292
Сс 282
ПАСКОВА, Илияна
        Електронните архивни справочници по съдържанието на документите - справочници на бъдещето / Илияна Паскова, Давид Нинов

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 109-112.

930.25:681.518(03)
COBISS.BG-ID 1232478436
Сс 283
ПАСКОВА, Илияна Илиева
        Документи за Българската независимост в личния архив на цар Фердинанд І / Илияна Паскова. - 35 бр. док. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 95-96 (2008), с. 119-159.

930.253(497.223):949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1232612836
Сс 284
ПЕЕВ, Георги Йорданов
        Доклади и анализи на френската полиция за България по време на Втората световна война / Георги Пеев. - 5 бр. докл. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 94 (2007), с. 24-33.

930.25(44):949.72.053.2(042)
COBISS.BG-ID 1232590052
Сс 285
ПЕЛОВА, Весела
        Отношението на католическата църква в България към ОФ - властта (1944 - 1952) (по съхраняваните в ДА - Враца католическа преса и архивни документи) / Весела Пелова. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2008), с. 162-173.

930.253:282(497.213)"1944/1952"
COBISS.BG-ID 1232549348
Сс 286
ПРОДАНОВ, Николай
        Из историята на нормативната обезпеченост на националната сигурност. Ч. 2, Проект за устройствен акт на българското военно разузнаване от 1907 г. / Николай Проданов. - Текст на ръкописа на проекта за "Тайно положение на тайноразузнавателната служба при Щаба на армията ". - Биогр. бележки за генерал-майор Тодор Марков, един от създателите на бълг. воен. разузнаване

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2008), с. 128-133.

930.253:355.40(497.2)
COBISS.BG-ID 1232546532
Сс 287
ПУНЕВ, Огнян
        Състоянието на научно-справочния апарат в ЦДА и възможности за използването му за основа на информационната система на архивите / Огнян Пунев. - ЦДА - Централен държавен архив

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 117-125.

930.253:025.5
COBISS.BG-ID 1232482020
РАДЕВА, Виржиния Боянова
        Диксусията на Зигмунд Фройд за историческия процес и чувството за вина Вж Сс 19 Сс 288
СЕВОВ, Димитър Ангелов
        Проблеми на научно-справочния апарат в ТД "Държавен архив" - Смолян. Възможности за реализация / Димитър Севов

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 125-130.

930.253:025.5(497.233)
COBISS.BG-ID 1232482276
Сс 289
ТОДОРОВА, Иванка
        Проблемите на фондовите картотеки - негативен фактор за информационните възможности на ЦФК / Иванка Тодорова, Пенка Милачкова. - ЦФК - Централна фондова картотека

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 91-99.

930.253(03)
COBISS.BG-ID 1232477412
Сс 290
ТРИФОНОВА, Александра
        Документи за България и за чехословашко-българските отношения след Втората световна война, съхранявани в Националния архив на Чешката република / Александра Трифонова. - Анотиран списък на док. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 94 (2007), с. 212-233.

930.25(437.1)
COBISS.BG-ID 1232600036
Сс 291
ТЮЛЕКОВ, Димитър
        Следи от проблема Македония в архивния фонд на в. "Пиринско дело" / Димитър Тюлеков. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 130-134.
Обхванат период 1948-1989 г.

930.253:07(497.222.1)Пиринско дело
COBISS.BG-ID 1232536036
Сс 292
ТЮЛЕКОВ, Димитър Любенов
        Непубликувани документи за съдебно-наказателната дейност на ВМРО в Петрички окръг през 1925 г. от Държавен архив - Благоевград / Димитър Тюлеков. - 12 бр. док. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 94 (2007), с. 107-133.

930.253(497.222.1):949.72.053
COBISS.BG-ID 1232599268
Сс 293
ЦВЕТКОВА, Лилия
        Каталозите - история и съдба / Лилия Цветкова

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 113-116.

930.251:025.3
COBISS.BG-ID 1232478692
Сс 294
ЦОНОВ, Петър
        Документи и архиви в медицинската практика / Петър Цонов. - С библиогр.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2008), с. 23-43.

930.25:614.23/.26
COBISS.BG-ID 1232557796

 

940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

Сс 295
ГЕОРГИЕВ, Методи Иванов
        Величие и падение на XX век / Методи Георгиев

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 9 (2009), с. 53-59.
70 г. от началото на Втората световна война

940.53
COBISS.BG-ID 1232719076

 

941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

ЛЕЧЕВ, Велико Станчев
        Българската военно-административна власт в Тимошко 1915 - 1916 г. Вж Сс 301 ШАНДАНСКИ, Иван П.
        Въоръжената самозащита на българите в Егейска Македония (март - септември 1943 г.) Вж Сс 308

 

949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на XVIII В. – 1878 Г.)

Сс 296
ДАНОВА, Надя Христова, 1942-
        Османското време в българските текстове през XIX и XX век / Надя Данова

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - бр. 21 (2009), с. 29-42.

949.72.04
949.72.052.1
COBISS.BG-ID 1232625892

 

949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

Сс 297
БИЛЯРСКИ, Цочо Василев, 1949-
        Българският въпрос в позицията на Американската делегация на Парижката мирна конференция (1918-1919 г.). Документи от дневника на Дейвид Хънтър Милър / Цочо Билярски. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 200-249.
Пълният текст на преписите от док., по подбора на Димитър Попниколов и Иван Пенаков

949.72.053.11
COBISS.BG-ID 1232647652
Сс 298
БОЖИНОВ, Войн Константинов, 1977-
        Андрей Ляпчев и българската независимост / Войн Божинов. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 95-96 (2008), с. 18-25.

949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1232601828
Сс 299
ВЪЛКАНОВ, Велко, 1927-
        Преди и сега : доклад пред научната конференция "Българският антифашизъм - неделима част от балканската, европейската и световната антифашистка съпротива" - 9 май 2009 г., София / Велко Вълканов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 5-6 (2009), с. 179-184.

949.72.053
COBISS.BG-ID 1232683748
ДАНОВА, Надя Христова, 1942-
        Османското време в българските текстове през XIX и XX век Вж Сс 296 Сс 300
КОЛЕВА, Дарина
        За дейността на БЗНС в Разград и региона (1920-1923) по спомени на земеделския деец Неделчо Вачков / Дарина Колева. - Подбрани текстове от спомените на Неделчо Вачков

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 166-182.

949.72.053.11
COBISS.BG-ID 1232485604
Сс 301
ЛЕЧЕВ, Велико Станчев
        Българската военно-административна власт в Тимошко 1915 - 1916 г. / Велико Лечев. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 3-26.

949.72.052.3
949.711
COBISS.BG-ID 1232622820
Сс 302
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Провъзгласяването и признаването на независимото царство България през балканската криза (1908 - 1909 г.) / Георги Марков. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 95-96 (2008), с. 3-17.

949.72.052.1
COBISS.BG-ID 1232601316
Сс 303
МИТЕВ, Димитър
        Тракийски договор от 1920 г. / Димитър Митев. - Прев. от англ. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 188-199.
Текст на документа "Договор за Тракия, сключен в Севър на 10 авг. 1920 г.", поместен в офиц. изд. на Обществото на народите

949.72.053
COBISS.BG-ID 1232645348
Сс 304
МИХАЙЛОВ, Пело Михайлов
        Кореспонденцията между проф. Анастас Иширков и проф. Константин Иречек (по повод 140 години от рождението на Анастас Иширков) / Пело Михайлов. - 14 писма от периода юли 1909-1916 г. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 256-268.

949.72.052(044)
COBISS.BG-ID 1232659684
Сс 305
ПЕНЧЕВ, Пенчо Д.
        Едно писмо от Григор Начович до генералния консул на САЩ в България Доминик Мърфи / Пенчо Д. Пенчев. - Текст на писмото с дата: София, 24 дек.1918 г., прев. от фр. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 250-255.

949.72.053.11
COBISS.BG-ID 1232658916
Сс 306
ХАНДЖИЕВ, Радко
        Имало ли е фашизъм в България? Поглед отвън / Радко Ханджиев. - С библиогр.

В: Ново време. - ISSN 0323-9055
Год. 84, бр. 9 (2009), с. 5-35.
Год. 84, бр. 10 (2009), с. 5-27.

949.72.05
COBISS.BG-ID 1232715236
Сс 307
ХАНДЖИЕВ, Радко
        Кобургите - поглед отвън / Радко Ханджиев . - С библиогр.

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 5-6 (2009), с. 151-177.

949.72.05(092)
929.52(497.2) Кобурги
COBISS.BG-ID 1232683236
Сс 308
ШАНДАНСКИ, Иван П.
        Въоръжената самозащита на българите в Егейска Македония (март - септември 1943 г.) / Иван Шандански. - 14 бр. док. от Централния държавен архив - София. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 94 (2007), с. 34-94.

949.72.053.2
949.5
COBISS.BG-ID 1232591588

 

949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

Сс 309
ВЪЛКАНОВ, Вълкан
        Симеон Радев като защитник на българската национална кауза през 1946 г. / Вълкан Вълканов. - 4 бр. писма на Симеон Радев

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 158-165.

949.72.063
COBISS.BG-ID 1232485092
Сс 310
ВЪЛКАНОВ, Вълкан Неделчев, 1950-
        Спорове за оценката на Деветосептемврийския преврат от 1944 г. в ЦК на БРП (к) / Вълкан Вълканов. - Откъс от стенограмата на XIV пленум на ЦК на БРП (к), 4 ян. 1948 г. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 171-175.

949.72.061
COBISS.BG-ID 1232638180
Сс 311
ЗЛАТИЛОВ, Вълчо
        Костадин Гемеджиев - командир на българо-гръцкия партизански отряд "Васил Левски" (по повод 100 години от рождението му) / Вълчо Златилов

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2008), с. 65-79.

949.72.062(92)
92 Гемеджиев, К.
COBISS.BG-ID 1232560100

 

РЕЦЕНЗИИ


 

0 ОБЩ ОТДЕЛ

 

0 ОБЩ ОТДЕЛ

Рс 1
ПОППЕТРОВ, Николай
        Основа за размисъл / Николай Поппетров. - Рецензия за кн.: Книжовно-документално наследство / Ани Гергова. - София : Унив. изд. Климент Охридски, 2006

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2007), с. 135-138.

0
COBISS.BG-ID 1232537316
Рс 2
ЧОЛОВ, Петър Иванов, 1923-
        Българската национална библиотека и нейните директори / Петър Чолов. - Рецензия за кн.: Българската национална библиотека и нейните директори: 1879-2009 / Ружа Симеонова. - София : Христо Ботев, 2009

В: Родознание. - ISSN 0861-9573. - Год. 14, бр. 4 (2009), с. 78-79.

0
COBISS.BG-ID 1232704228

 

1 ФИЛОСОФИЯ

 

1 ФИЛОСОФИЯ

Рс 3
ЖАБИЛОВА, Камелия Кирилова
        Академичното битие на философията в България / Камелия Жабилова. - Рецензия за кн.: Шест десетилетия академична философия : история, етапи, поколения, парадигми, проблеми, дискусии / Васил Проданов ... [и др.]. - София : Институт за филос. изследавния БАН, 2008

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 18, бр. 4 (2009), с. 89-90.

1
COBISS.BG-ID 1232702436
Рс 4
ПАНИЦИДИС, Хараламби
        Рецензия за книгата "Цивилизация и естествен подбор", автор Константинос Марицас, изд. Захарий Стоянов, 2006 / Хараламби Паницидис

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 18, бр. 4 (2009), с. 91-92.

1
COBISS.BG-ID 1232703972

 

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

 

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Рс 5
БАРОВА, Вихра
        Общества, трансформации, култури: Постсоциалистическата всекидневна култура в България и Сърбия / състав, ред. Ана Лулева и др. - София : Етногр. институт с музей към БАН, 2009 / Вихра Барова. - Рецензия за книгата

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 4 (2009), с. 154-159.

3
COBISS.BG-ID 1232480484
Рс 6
ДИМИТРОВ, Пламен
        КГБ в България, или още веднъж за гората и отделните дървета в занаята на историка / Пламен Димитров. - Рецензия за кн.: КГБ в България. Сътрудничеството между съветските и българските тайни служби. 1944-1991 / Йордан Баев. - София : Военно издателство, 2009

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 6 (2009), с. 105-107.

3
COBISS.BG-ID 1232518372
Рс 7
ДИМИТРОВА, Таня
        Светлана Антова. "Тук живеем, тукашен хляб ядем. Етнокултурна идентичност на българите в Словакия", София, Парадигма, 2007 / Таня Димитрова. - Рецензия за книгата

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 3 (2009), с. 149-152.

3
COBISS.BG-ID 1232726244
Рс 8
КУЗОВА, Маргарита
        Fremdes Europa?: Selbstbilder und Europa-Vorstellungen in Bulgarien (1850-1945) hrsg. von Petar Petrov, Katerina Gehl, Klaus Roth, Berlin, Lit. Verlag, 2007 / Маргарита Кузова. - Загл. на нем. ез. - Рецензия за книгата

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 3 (2009), с. 145-148.

3
COBISS.BG-ID 1232724708
Рс 9
КЬОСЕВА, Нинел
        Адаптивната ефикасност на финансовото познание / Нинел Кьосева. - Рецензия за кн.: Финансови иновации: изследвания и практики / състав. Виолета Касърова. - София : НБУ, 2008

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - бр. 21 (2009), с. 144-147.

3
COBISS.BG-ID 1232631524
Рс 10
ЛЮБЕНОВА, Милена
        Книга не само за четене и ползване, но и за поучаване на поколенията / Милена Любенова . - Рецензия за кн.: Храната на граовци / Вера Георгиева. - София, Св. Иван Рилски, 2009

В: Родознание. - ISSN 0861-9573. - Год. 14, бр. 4 (2009), с. 80-81.

3
COBISS.BG-ID 1232705252
Рс 11
МАРКОВ, Ивайло
        Мирелла Дечева. Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция. Парадигма, 2008 / Ивайло Марков. - Рецензия за книгата

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 3 (2009), с. 153-156.

3
COBISS.BG-ID 1232727268
Рс 12
ТОДОРОВА, Богдана Йорданова
        Спомени за бъдещето / Богдана Тодорова. - Рецензия за кн.: Дружба "Родина" : спомени за бъдещето / състав. Георги Бакалов ... [и др.]. - София : Тангра ТанНакРа, 2009

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 18, бр. 4 (2009), с. 73-78.

3
COBISS.BG-ID 1232699876
Рс 13
ХРИСТОВ, Петко
        Магдалена Славкова. Циганите евангелисти в България. София, Парадигма, 2007 / Петко Христов. - Рецензия за книгата

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 4 (2009), с. 151-153.

3
COBISS.BG-ID 1232479972
Рс 14
ЦАНЕВА, Еля
        "Етнография на България" от Христо Вакарелски - една от вечните книги за българската литература / Еля Цанева. - Рецензия за кн.: 3. изд. - София, Артграф, 2008

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 290-293.

3
COBISS.BG-ID 1232661732

 

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Рс 15
ПЕТРОВ, Тодор Петров, 1949-
        Книга за дългото хладно оръжие в българската армия / Тодор Петров. - Рецензия за кн.: Образци дълго хладно оръжие в българската войска / Пламен Петров. - София, 2009

В: Военен журнал. - ISSN 0861-7392. - Год. 116, бр. 6 (2009), с. 108-109.

6
COBISS.BG-ID 1232518884

 

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

 

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

Рс 16
СТАНИШЕВ, Георгий
        Интерфейс София или критика на визуалното очарование от града / Георгий Станишев. - Рецензия за кн.: Interface Sofia = Интерфейс София / състав. и ред. Александър Кьосев. - София : Изток-Запад, 2006-2009

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 7 (26 февр. 2010), с. 8.

7
COBISS.BG-ID 1232448996
Рс 17
ХАРБОВА, Маргарита Александрова
        Приносен труд за историята на Годечко-Царибродския край / Маргарита Харбова. - Рецензия за кн.: Славинските първомайстори / Николай Тулешков. - София : Архитектурно изд. Арх и Арт, 2007

В: Родознание. - ISSN 0861-9573. - Год. 14, бр. 4 (2009), с. 75-76.

7
COBISS.BG-ID 1232702948

 

8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

 

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

Рс 18
АСЕНОВА, Петя, 1941-
        Д. Младенова. Звездното небе над нас. Етнолингвистично изследване на балканските народни астроними. София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2006 / Петя Асенова. - Рецензия за книгата

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 34, бр. 1 (2009), с. 151-155.

80
COBISS.BG-ID 1232760548
Рс 19
БОЯДЖИЕВ, Андрей Тодоров
        K. Steinke, X. Ylli. Die slavischen Minderheiten in Albanien. 1. Teil Prespa - Vernik - Boboshtica. Munchen, Verlag Otto Sagner (Slavistische Beiträge, Band 458), 2007, 374 с. / Андрей Бояджиев. - Загл. на нем. ез. - Рецензия за книгата

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 34, бр. 1 (2009), с. 155-158.

80
COBISS.BG-ID 1232761572
Рс 20
ИЛИЕВА, Лилия Иванова, 1952-
        Езиковата типология - проблем за българската наука / Лилия Илиева. - Рецензия за кн.: Езикови универсалии и типология. От описание към обяснение / М. Пенчева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 34, бр. 1 (2009), с. 98-134.

80
COBISS.BG-ID 1232755684
Рс 21
МЛАДЕНОВА-Михайлова, Дарина Максимова
        В. Алексова. Румънска диалектология. София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2004 / Дарина Младенова. - Рецензия за книгата

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 34, бр. 1 (2009), с. 135-142.

80
COBISS.BG-ID 1232757476
Рс 22
РАДЕВА, Василка
        Функциональные аспекты словаўтварэння. Мінск. БТАА, Права і эканоміка, 2006, 361 с. / Василка Радева. - Загл. на белорус. ез. - Рецензия за книгата. - Рез. на англ. ез.

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 34, бр. 1 (2009), с. 159-167.

80
COBISS.BG-ID 1232762084
Рс 23
ТЪРПОМАНОВА, Екатерина
        Ev. Adamou (ed.). Le nom des langues. II. Le patrimoine plurilingue de la Grèce. Louvaine-la-Neuve. Peters, 2008. 153 p. / Екатерина Търпоманова. - Загл. на фр. ез. - Рецензия за книгата

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 34, бр. 1 (2009), с. 142-151.

80
COBISS.BG-ID 1232759268

 

82 ЛИТЕРАТУРА

Рс 24
АНГЕЛОВА, Мариана
        Мирозрението на Гьоте в 175 страници / Мариана Ангелова. - Рецензия за кн.: 1606 афоризми, максими и сентенции на Йохан Волфганг фон Гьоте (1749-1832). - София, 2009

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 7 (25 февр. 2010), с. 13.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232220900
Рс 25
АНТОНОВА, Александра
        Паноптикум на тълкувания / Александра Антонова. - Рецензия за кн.: Димчо Дебелянов - Юбилеен сборник с нови изследвания по случай 120 години от рождението му. - София : Захарий Стоянов, 2010

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 5 (11 февр. 2010), с. 10.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232207332
Рс 26
АРЕТОВ, Николай Аретов, 1954-
        Увлекателно и майсторски / Николай Аретов. - Рецензия за кн.: Другата врата / Чавдар Ценов. - Софя : Рива, 2009

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 5 (10-16 февр. 2010), с. 6.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232218340
Рс 27
ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Тайният живот на думите / Иван Гранитски. - Рецензия за кн.: Тайните на телевизията / Кеворк Кеворкян. - София : Захарий Стоянов, 2009

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 7 (25 февр. 2010), с. 10.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232220644
Рс 28
ГЯУРОВ, Стоян Димитров
        Спасителят в калта / Стоян Гяуров. - Рецензия за кн.: Фотописи / Иван Кулеков. - Плодвив : Жанет 45, 2009

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 4 (5 февр. 2010), с. 1.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232329188
Рс 29
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Кризата и мълчанието / Виолета Дечева. - Рецензия за кн.: Нови драми / Елфриде Йелинек ; състав. и прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Рива, 2009

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 4 (5 февр. 2010), с. 2.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232329956
Рс 30
КАЗАНСКИ, Никола
        Между Кафка и Баба Яга : писателят Ищван Вьорьош за средноевропейското битие и време / Никола Казански. - Рецензия за кн.: Изповедникът на Швейк / Ищван Вьорьош. - София : Фонд. Изкуство срещу насилието, 2009

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 7 (24 февр.-2 март 2010), с. 4.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232313060
Рс 31
КАСАБОВА, Благовеста Йорданова
        По следите на близкото минало / Благовеста Касабова. - Рецензия за кн.: По следите на норвежеца / Никола Инджов. - София : Ciela, 2009 и кн. Попътно / Йордан Хаджиев. - Велико Търново : Абагар, 2009

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 4 (4 февр. 2010), с. 10.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232197092
Рс 32
КУНЧЕВ, Божидар Богомилов, 1948-
        "Непотребния" / Божидар Кунчев. - Рецензия за кн.: Непотребния / Георги Гроздев. - София : Балкани, 2009

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 4 (3-9 февр. 2010), с. 5.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232189924
Рс 33
КЬОСЕВА, Светла, 1955-
        Да не се бърка с автора... / Светла Кьосева. - Рецензия за кн.: Шейсет и четири хиляди деветстотин двайсет и осем / Борис Роканов. - Пловдив : Жанет 45, 2009

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 6 (17-23 февр. 2010), с. 3.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232264164
Рс 34
МИНДОВА, Людмила Любомирова, 1974-
        Диалектическият балканизъм / Людмила Миндова. - Рецензия за кн.: Хамамът Балкания: роман и други истории / Владислав Баяц. - София : Сиела, 2009

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 6 (17-23 февр. 2010), с. 6, 7.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232268772
Рс 35
НЕДЕЛЧЕВА, Десислава
        В устата на вълка / Десислава Неделчева. - Рецензия за кн.: Другата врата / Чавдар Ценов. - София : Рива, 2009

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 7 (24 февр.-2 март 2010), с. 3.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232312292
Рс 36
НЕНОВ, Николай
        Свети Георги и българите - топос в родната картина за свят от времето на създаването на Преславската православна цивилизация / Николай Ненов. - Рецензия за кн.: "Сказание за железния кръст" и епохата на цар Симеон / Анчо Калоянов, Мария Спасова, Тодор Моллов. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 4 (2009), с. 148-150.

82-01/-09
COBISS.BG-ID 1232479460
Рс 37
ПЕТРОВ, Петър
        Навременен изследователски труд - "Културната мисия на кръга "Мисъл" от доц. д-р Мирослава Кортенска / Петър Петров. - Рецензия за кн.: Културната мисия на кръга "Мисъл" / Мирослава Кортенска. - София : ЕМАС, 2008

В: Годишник на театрален колеж Любен Гройс. - ISSN 1313-325X. - Бр. 3 (2009), с. 13-14.

82.01/.09
COBISS.BG-ID 1232437220
Рс 38
ПОПОВ, Кирил
        Между логоса и чувството / Кирил Попов. - Рецензия за кн.: През бърчинки и долчинки / Владимир Арденски. - София : Ваньо Недков, 2009

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 5 (11 февр. 2010), с. 10.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232208356
Рс 39
СТОЯНОВА, Йоана
        Нови гласове / Йоана Стоянова. - Рецензия за кн.: Изпепелени сенки / Камила Шамзи. - София : Ера, 2009

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 5 (10-16 февр. 2010), с. 7.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232234724
Рс 40
ТОТЕВ, Петко, 1932-
        Светлини от залези-изгреви / Петко Тотев. - Рецензия за кн.: Тихи канонади / Григор Чернев. - София : Българска книжница, 2009

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 4 (4 февр. 2010), с. 10, 11.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232199140
Рс 41
ХРИСТОВ, Гале
        Духовно насилие над загиналите антифашисти / Гале Христов. - Рецензия за кн.: По особено мъчителен начин... : документален роман / Свобода Бъчварова. - Пловдив : ИК Жанет 45, 2009

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 84, бр. 5-6 (2009), с. 185-191.

82-1/-9
9
COBISS.BG-ID 1232686308
Рс 42
ХРИСТОВ, Димитър
        Трайче Кацаров - балканският Дон Кихот / Димитър Христов. - Рецензия за кн.: Инакомислещи / Трайче Кацаров. - София : Мултипринт, 2009

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 6 (18 февр. 2010), с. 11.

82-1/-9
COBISS.BG-ID 1232217316
Рс 43
ШУРБАНОВ, Александър Владимиров, 1941-
        Задокеанският трансцендентализъм в една вдъхновена и премислена книга / Александър Шурбанов. - Рецензия за кн.: Видимост отвъд видимото : художественият дискурс на американския трансцендентализъм / Албена Бакрачева. - София : НБУ, 2007

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - бр. 21 (2009), с. 140-143.

82.01/.09
COBISS.BG-ID 1232631268

 

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

 

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

Рс 44
АРЕТОВ, Николай Аретов, 1954-
        Паметта за поражението - травма или героизъм / Николай Аретов. - Рецензия за кн.: Изобретяване на памет и забрава: "падналото царство" и "последният владетел" в нациналната памет на сърби и българи / Евгения Иванова. - София : НБУ, 2009

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 5 (10-16 февр. 2010), с. 6.

9
COBISS.BG-ID 1232220132
Рс 45
ГРЕБЕНАРОВ, Александър Георгиев, 1953-
        Независимостта от 1908 г. в българския печат. Сборник документи. С., 2008 г., 584 с., Съставител Милен Куманов / Александър Гребенаров. - Рецензия за книгата

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 95-96 (2008), с. 577-581.

9
COBISS.BG-ID 1232621540
Рс 46
ЕНЧЕВ, Кристиян Русев, 1968-
        Микроанатомия на цивилизования разум / Кристиян Енчев. - Рецензия за кн.: Разумът в цивилизацията : към философско обосноваване на цивилизационния подход в историята / Васил Пенчев. - София : Институт за филос. изследвания БАН, 2008

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 18, бр. 5 (2009), с. 186-188.

9
COBISS.BG-ID 1232658148
Рс 47
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Пленник на паметта / Милена Кирова. - Рецензия за кн.: И някога, и днес, и завинаги : памет за Апостола / състав. Иван Стоянов, Дора Чаушева. - В. Търново : Ивис, 2009

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 5 (12 февр. 2010), с. 4.

9
COBISS.BG-ID 1232349924
Рс 48
ЛУЛЕВА, Ана Георгиева
        Zuzana Profantová. (Ed.) The small history of great events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Veda publishing house of the Slovak Akademy of Sciences, Bratislava, 2006 / Ана Лулева. - Загл. на англ. ез. - Рецензия за книгата

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 35, бр. 4 (2009), с. 144-147.

9
COBISS.BG-ID 1232477668
Рс 49
МИГЕВ, Владимир Тихомиров, 1939-
        Принос към историята на град Сунгурларе / Владимир Мигев. - Рецензия за кн.: Страници от историята на град Сунгурларе / Добри В. Келеведжиев. - София : Дамян Яков, 2009

В: Родознание. - ISSN 0861-9573. - Год. 14, бр. 4 (2009), с. 77-78.

9
COBISS.BG-ID 1232703716
Рс 50
НИКОЛОВА, Веска Георгиева, 1942-
        Александър Малинов - спорното и безпорното в неговото присъствие в политическия и обществен живот на България / Веска Николова. - Рецензия за кн.: Политикът и неговият избор. Александър Малинов (1867-1938) / Р. Стоянова. - София : Световит, 2007.

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2008), с. 187-189.

9
COBISS.BG-ID 1232556004
Рс 51
ПЕНЧЕВА, Радка Пенчева, 1960-
        Архивите и обществото / Радка Пенчева. - Рецензия за кн.: Архиви и общество / Адриана Нейкова. - София : СОФИ-Р, 2007.

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 294-297.

9
COBISS.BG-ID 1232663012
Рс 52
ПЕТРОВА, Валентина
        Елена Харбова. Българското читалище в Цариград (1866-1876) и културно-националното Възраждане / Валентина Петрова. - Рецензия за книгата, издадена в София, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2007), с. 199-205.

9
COBISS.BG-ID 1232490468
Рс 53
ПЕТРОВА, Евдокия
        Сборник с документи от архивите на Ватикана за българското участие в католическите мисии в европейските владения на Османската империя през XVII-XVIII lвек / Евдокия Петрова. - Рецензия за сб.: Българско участие в католически мисии из Унгария и Трансилвания през 17-18 век : документи от Архива на Светата конгрегация за разпространяване на вярата - Ватикана 1637-1716 г. / Състав. Ищван Дьорд Тот. - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2008

В: Известия на държавните архиви. - ISSN 0323-9780. - Т. 97 (2009), с. 298-305.

9
COBISS.BG-ID 1232664804
Рс 54
ПОППЕТРОВ, Николай Пейчев, 1954-
        Недю Недев. Три държавни преврата или Кимон Георгиев и неговото време. София, Сиела, 2007. 805 с., 32 л. ил. / Николай Поппетров. - Рецензия за книгата

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2008), с. 129-131.

9
COBISS.BG-ID 1232579300
Рс 55
РУСИНОВА, Евгения Стефанова
        Люба Цветкова. Българската национално-информационна система на архивите. Постижения, проблеми, перспективи на развитие. С., "Софтрейд", 2007, 99 с. / Евгения Русинова. - Рецензия за книгата

В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 1-2 (2008), с. 184-187.

9
COBISS.BG-ID 1232554724
Рс 56
РУСИНОВА, Евгения Стефанова
        Полезно и актуално справочно издание / Евгения Русинова. - Рецензия за кн.: Vademecum: contemporary history of Bulgaria : a guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and sites of memory / I. Baeva, S. Troebst. - Berlin ; Sofia : Stiftung zur Aufarbeitung der SED - Diktatur, 2007.


В: Архивен преглед. - ISSN 0204-8132. - Бр. 3-4 (2008), с. 124-126.

9
COBISS.BG-ID 1232578532
Рс 57
ТРОАНСКИ, Христо Иванов, 1946-
        Възстановена памет / Христо Троански. - Рецензия за кн.: Между два века : хроника на градежи и съсипни / Мария Киселинчева. - София : Фама, 2009

В: Про & Анти. - ISSN 1312-255X. - Год. 20, бр. 7 (26 февр.- 4 март 2010), с. 12.

9
COBISS.BG-ID 1232335844
ХРИСТОВ, Гале
        Духовно насилие над загиналите антифашисти Вж Рс 41