ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Абаджиева, Красимира Светославова, 1950- (преводач) Кн 666, Кн 694
Абеди, Изабел, 1967- (автор) Кн 695, Кн 696
Абрамс, Джей Джей, 1966- (библиографски предшественик) Кн 645, Кн 674
Абът, Едуин Абът, 1838-1926 (автор) Кн 579
Авакян, Хованес Мардирос, 1957- (автор) Кн 441
Аврамов, Йосиф Аврамов, 1959- (автор) Кн 178
Аврамов, Мартин (автор) Кн 225
Аврамова, Галина Йорданова (автор) Кн 555
Аврейски, Никола Иванов, 1948- (автор) Кн 150
Агре, Даниела Иванова, 1957- (автор) Кн 1017, (редактор) Кн 1017, (илюстратор) Кн 1017
Адзалин, Стефано (илюстратор) Кн 41
Аждерян, Симон Степан (автор) Кн 410, Кн 411
Айкинс, Дейв (илюстратор) Кн 12
Айнщайн, Алберт, 1879-1955 (автор) Кн 697
Акабалиев, Валентин Христов, 1955- (автор) Кн 429, Кн 430, (редактор) Кн 429, Кн 430
Акабалиев, Валентин Христов, 1955- вж Akabaliev, Valentin Hristov, 1955-
Акимов, Николай (преводач) Кн 659
Акиф, Хашим, 1946- (преводач) Кн 824
Алгафари, Мадлен Николаева, 1967- (автор) Кн 75
Алгафари, Нидал, 1965- (автор) Кн 867
Алекова, Елена, 1963- (автор) Кн 1082, (редактор) Кн 1095
Александров, Александър Хараланов, 1938- (автор на предговор) Кн 449, (съставител) Кн 449
Александров, Иван, 1955- (автор) Кн 535
Александрова, Александрина Борисова (автор) Кн 184
Александрова, Атанаска Иванова, 1949- (автор) Кн 360
Александрова, Атанаска Иванова, 1949- вж Aleksandrova, Atanaska Ivanova, 1949-
Александрова, Боряна Балева, 1976- (автор) Кн 151
Александрова, Маргарита Любомирова, 1963- вж Aleksandrova, Margarita Ljubomirova, 1963-
Александрова, Розалия Николова, 1954- (съставител) Кн 836, (редактор) Кн 836
Александрова, Силвия Стоянова, 1972- (автор) Кн 362, Кн 363, Кн 364, Кн 390, Кн 391
Александрова, Силвия Стоянова, 1972- вж Aleksandrova, Silvija Stojanova, 1972-
Александрова, Татяна Георгиева (автор) Кн 563, Пи 5, (автор на предговор) Пи 5
Александрова-Янкуловска, Силвия, 1972- вж Александрова, Силвия Стоянова, 1972-
Алексеев, Виктор (илюстратор) Кн 714
Алексиев, Георги Алексиев (автор) Кн 225
Алексиев, Иван Трифонов, 1913-1991 вж Бурин, Иван, 1913-1991 
Алексиев, Сим, 1976- (съставител) Г 5, Г 12
Алексиев, Симеон Симеонов, 1976- вж Алексиев, Сим, 1976-
Алексиев, Стоян Георгиев, 1912-1993 вж Серафим, архимандрит, 1912-1993
Алексиева, Десислава Александрова (автор) Кн 472
Алексиева, Красимира Тодорова, 1948- (автор) Г 5, (автор на предговор) Г 12, (съставител) Г 5, Г 12
Алексиева, Мария Стоянова, 1964- (автор) Кн 246
Алексиева, Наталия Пламенова, 1990- (автор) Кн 184
Алексиева, Невена Стефанова (преводач) Кн 133
Алексиева, Соня Александрова, 1956- (съставител) Кн 295, (редактор) Кн 295
Аленбоу, Кей (автор) Кн 626
Алиева, Гюлшен, 1952- (автор) Кн 773
Алтъпармаков, Леонид Димитров, 1935- вж Димитров, Леонид, 1935-
Амуджев, Иван Маринов (член на редакционна колегия) Кн 1
Ананд, Марго, 1944- (автор) Кн 354
Анастасов, Васил Георгиев, 1944- (автор) Кн 405
Анастасова, Екатерина Евгениева (автор на предговор) Пи 2, (съставител) Пи 2
Анастасова, Силвия Ташкова, 1978- (автор) Кн 428
Анастасова-Постаджиян, Мария Любомирова (автор) Кн 410, Кн 411
Ангелов, Ангел, фотограф (фотограф, оператор) Г 3
Ангелов, Ангел Димитров, ендокринолог (автор) Кн 410, Кн 411
Ангелов, Ангел Ефремов, 1962- (автор) Кн 185
Ангелов, Ангел Пенчев, 1968- (преводач) Кн 643, Кн 675
Ангелов, Боян, 1955- (автор) Кн 774, (автор на предговор) Кн 779, Кн 783, (съставител) Кн 781, (редактор) Кн 1063
Ангелов, Венцислав Цветанов, 1920- (автор) Кн 1024
Ангелов, Вихър (преводач) Кн 659
Ангелов, Георги Григоров, 1988- (автор) Кн 184
Ангелов, Милко Георгиев, 1927- (редактор) Кн 1049
Ангелов, Найден, 1929- (автор) Кн 932
Ангелов, Петко Тошев (автор) Кн 184
Ангелов, Петър Димитров, 1951- (автор) Кн 1082
Ангелов, Петър Недялков (автор) Кн 487
Ангелова, Ани Николова (автор) Кн 261
Ангелова, Анна Йорданова, 1956- (автор) Кн 558
Ангелова, Евгения Ангелова, 1974- (автор) Кн 314
Ангелова, Мария Георгиева, 1948-2016 (автор) Кн 313, Кн 316
Ангелова, Пенка Емилова, 1949- (редактор) Кн 702, (преводач) Кн 703
Ангелова, Пенка Емилова, 1949- вж Angelova, Penka Emilova, 1949-
Ангелова, Поля Георгиева, 1960- (автор) Кн 126
Ангелова, Росица Жечкова, 1967- (автор) Кн 97
Ангелова, София Асенова (автор) Кн 410, Кн 411
Ангелова, Стефана (автор) Кн 429, Кн 430
Ангелова, Стоянка Ачкова, 1947- (преводач) Кн 646
Ангелова, Христина Николаева, 1973- (илюстратор) Кн 892
Ангелова-Дамянова, София Ангелова, 1958- (автор) Кн 766
Ангелова-Илчева, Стоянка Ачкова, 1947- вж Ангелова, Стоянка Ачкова, 1947-
Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875 (автор) Кн 714
Андонов, Атанас, фотограф (илюстратор) Кн 1055
Андонова, Вяра Стефанова (автор на предговор) Кн 845, (редактор) Кн 845
Андонова, Мая Михайлова, 1956- вж Andonova, Maja Mihajlova, 1956-
Андонова, Снежина Ангелова (член на редакционна колегия) Кн 1
Андреева, Китка (автор на предговор) Г 11
Андреева, Любимка (автор) Кн 187
Андреева, Милена, 1970- (автор на предговор)  Кн 1028, (съставител) Кн 1028
Андреева, Петя Андреева, 1981- (преводач) Пи 7
Андреева, Светла, 1955- (автор) Кн 868
Андрич, Иво, 1892-1975 (автор) Кн 762
Анслен Шютценбергер, Ан, 1919- (автор) Кн 374
Антонов, Алеко, 1941- (съставител) Кн 516
Антонов, Иван Димитров, 1950- (автор) Кн 775
Антонов, Константин К. (редактор) Г 4, (преводач) Г 4
Антонов, Людмил Спасов (автор) Кн 376
Антонов, Николай (автор) Кн 184
Антонова, Веселина Йорданова, 1956- (автор) Кн 702
Антонова, Веселина Йорданова, 1956- вж Antonova, Veselina Jordanova, 1956-
Антонова, Диана Антонова, 1957- (редактор) Кн 288
Антонова, Илка Емилова вж Antonova, Ilka Emilova
Антонова, Катя вж Лазарова, Катя Антонова
Антонова, Юлия Николова (автор на предговор) Кн 841
Анчев, Анатол Василев, 1953- (съставител) Кн 292, (член на редакционна колегия) Кн 292
Анчев, Виктор Христов, 1938- (автор) Кн 520
Анчев, Панко Кирилов, 1946- (автор) Кн 1089, (автор на предговор) Кн 888
Апостолов, Ангел Тодоров, 1968- (автор) Кн 334
Апостолов, Стефан Стоянов (автор) Кн 1025
Апостолова, Илиана Наумова, 1970- (автор) Кн 334
Апостолова, Стана, 1951- (автор)  Кн 869, Кн 984, Кн 985 (илюстратор) Кн 984
Апостолова, Станка Пръвчева, 1951- вж Апостолова, Стана, 1951-
Апресян, Юрий Дереникович, 1930- (автор на предговор) Кн 561
Арабаджиев, Златослав Петров (автор) Кн 429, Кн 430
Арабаджиев, Златослав Петров вж Arabadžiev, Zlatoslav Petrov
Арабаджиева, Темз (фотограф, оператор) Г 3
Аракелян, Артур Стефан, 1995- (автор) Кн 540
Ареф, Рехаб (автор) Кн 115
Аристотел, 384-322 пр.Хр. (автор) Кн 54
Арифов, Реджеп Мехмет, 1932- вж Arifov, Redžep Mehmet, 1932-
Арнаудов, Александър Петров, 1933- (автор на предговор) Пи 1
Арнаудова, Живка Атанасова, 1938- (автор) Кн 986
Арнд, Майкъл, сценарист (библиографски предшественик) Кн 645, Кн 674
Арнщед, Симона, 1967- (автор) Кн 708
Асенов, Анатолий Стефанов, 1967- (автор) Кн 463, Кн 476
Асенов, Румен, 1957- вж Филипов, Румен Асенов, 1957-
Асенов, Стоян Иванов, 1960- (преводач) Кн 92
Асенов, Тодор (автор) Кн 164
Асенова, Вера, 1981- (автор) Кн 144
Асенова, Радост Спиридонова (автор) Кн 335, Кн 387
Асенова, Радост Спиридонова вж Asenova, Radost Spiridonova
Аскилдсен, Хел, 1929- (автор) Кн 705
Асланян, Крикор, 1936- (автор) Кн 870
Аслунд, Андерс, 1952- (автор) Кн 144, (автор на предговор) Кн 144, (съставител) Кн 144
Асов, Слави Йорданов (автор) Кн 410, Кн 411
Атанасов, Антон Йорданов, 1949- (автор) Кн 452
Атанасов, Атанас (редактор) Кн 225
Атанасов, Атанас Василев, 1943- вж Звездинов, Атанас, 1943-
Атанасов, Атанас Дойчев, 1942- (редактор) Кн 1063
Атанасов, Атанас Христов, 1964- (автор) Кн 776
Атанасов, Владимир Герчев, 1955- (преводач) Кн 715
Атанасов, Гриша Александров, 1957- (преводач) Кн 719, Кн 720
Атанасов, Кирил Славчев, 1981- (автор) Кн 315
Атанасов, Кирил Славчев, 1981- вж Atanasov, Kiril Slavčev, 1981-
Атанасов, Николай Асенов, 1934- (автор) Кн 399
Атанасов, Петко Христов, 1937- (автор) Кн 933
Атанасов, Стоян Илиев, 1946- (автор на предговор) Кн 93
Атанасов, Тодор Георгиев (автор) Кн 429, Кн 430
Атанасов, Тодор Георгиев вж Atanasov, Todor Georgiev
Атанасова, Антония (автор) Кн 871
Атанасова, Божанка (автор) Кн 872, (илюстратор) Кн 872
Атанасова, Валентина, 1951- (автор на предговор) Кн 835, (преводач) Кн 835
Атанасова, Валентина Стоянова, 1974- (преводач) Кн 580
Атанасова, Венера Иванова (преводач) Кн 25
Атанасова, Виктория Константинова (автор) Кн 360
Атанасова, Виктория Константинова вж Atanasova, Viktorija Konstantinova
Атанасова, Иванка Николова (автор) Кн 376
Атанасова, Лиляна Петрова (автор) Кн 550
Атанасова, Лиляна Петрова вж Atanasova, Liljana Petrova
Атанасова, Мария Василева, 1960- (автор) Кн 329, Кн 394, (редактор) Кн 329
Атанасова, Милена Атанасова, 1967- (автор) Кн 327, (редактор) Кн 327
Атанасова, Тодорка Стоянова, 1964- (автор) Кн 464
Атанасова-Арнаудова, Валентина, 1974- вж Атанасова, Валентина Стоянова, 1974-
Ахчиев, Даниел (фотограф, оператор) Г 3
Ачева, Мариана Досева (автор) Кн 270
 
Б

Багряна, Анна, 1981- (илюстратор) Кн 758
Багрянцева, Анна Юрийевна, 1981- вж Багряна, Анна, 1981-
Баев, Йордан Ангелов, 1954- вж Baev, Jordan Angelov, 1954-
Баева, Искра Василева, 1951- (автор) Кн 1082, (редактор) Кн 156
Баева, Надя Димитрова, 1963- (преводач) Кн 245, Кн 585, Кн 586, Кн 587, Кн 647, Кн 656
Баева, Радка Петкова, 1944- (автор) Кн 777
Байнщайн, Фийби (автор на адаптация) Кн 12
Байчев, Георги Тодоров, 1961- (автор) Кн 410, Кн 411
Бакалов, Александър Димитров, 1978- (преводач) Кн 589
Бакалов, Георги Петров, 1943-2012 (автор) Кн 1082
Бакалова, Елка Георгиева, 1938- (автор) Кн 98, (автор на предговор) Кн 513
Бакалова, Севдалина Цанкова, 1895-? (автор на предговор) Кн 973
Бакрачева, Албена Кузманова, 1961- (автор на предговор) Кн 667, (преводач) Кн 667
Бакърджиев, Стефан Иванов, 1955- (автор) Кн 873
Бакюс, Ан, 1955- (автор) Кн 355
Балабанов, Делчо, 1937-2016 (автор на предговор) Кн 146, Кн 147, (преводач) Кн 146, Кн 147
Балабанов, Димитър, фотограф (фотограф, оператор) Г 3
Балабанов, Михаил (преводач) Кн 23, Кн 621, Кн 622, Кн 682, Кн 685, Кн 686, Кн 687, Кн 688, Кн 689, Кн 690
Балашкова, Магдалена Иванова, 1957- (автор) Кн 338
Балева, Анна Борисова, 1973- (преводач) Кн 597
Балова, Татяна Кузманова, 1953- (преводач) Кн 748, Кн 749, Кн 750, Кн 751, Кн 753
Балтаджиев, Атанас Георгиев, 1967- (автор) Кн 352
Балтаджиев, Георги Атанасов, 1940- (автор) Кн 352, (редактор) Кн 352
Балтаджиев, Иван Георгиев, 1975- (автор) Кн 387, Кн 432, (редактор) Кн 432
Балцерович, Лешек, 1947- (автор) Кн 144
Балчева, Евелина Георгиева, 1954- вж Белчева, Евелина, 1954-
Балъков, Цанко Илиев (автор) Кн 225
Балъкчи, Емел, 1955- вж Balǎkči, Emel, 1955-
Банев, Александър Борисов (автор) Кн 178
Банков, Банко Петков, 1936- (съставител) Кн 801
Баракова, Пенка Петрова (автор) Кн 421
Барбера, Анжелик, 1962- (автор) Кн 715
Барбу-Киримбу, Адина Михаела (редактор) Кн 536
Бардуков, Пейо Георгиев (автор) Кн 225
Барлоу, Деймиън (илюстратор) Кн 15
Барова, Дора Минчева, 1948-2018 (преводач) Кн 1014, Кн 1015
Барова, Тодорка Минчева, 1948-2018 вж Барова, Дора Минчева, 1948-2018
Баръмова, Мария Георгиева, 1977- (съставител) Кн 1078
Батаклиев, Иван Василев, 1961- (автор) Кн 428
Баталов, Иван Константинов, 1960- (автор на предговор) Кн 541
Батуров, Димитър Василев, 1964- (автор) Кн 365
Бах, Ричард, 1936- (автор) Кн 627
Бахтин, Михаил Михайлович, 1895-1975 (автор на предговор) Кн 92
Бачийска, Елизабета Василева (автор) Кн 410, Кн 411
Башиянов, Георги (съставител) Кн 975
Бегбеде, Фредерик, 1965- (автор) Кн 716
Бегшоу, Луиз, 1971- (автор) Кн 580, Кн 581
Беинса Дуно, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Белева, Станислава Желязкова (автор) Кн 874
Беловеждов, Веселин Тодоров, 1962- (автор) Кн 287
Белоев, Христо Иванов, 1958- (редактор) Кн 288
Беломъжева-Димитрова, Стефания Иванова, 1980- (автор) Кн 527
Белчева, Весела Белчева, 1978- (отговорен редактор) Кн 536
Белчева, Евелина, 1954- (автор) Кн 567
Бендукидзе, Каха, 1956-2014 (автор) Кн 144
Бенин, Никола Димитров, 1956- (автор) Кн 255, Кн 767
Бенина, Илияна Ганчева (автор) Кн 549
Бенковски, Цветан Цаков (автор) Кн 934
Бентън, Джим, 1960- (автор) Кн 680
Берберян-Гарабедян, Варта (автор) Кн 778
Бернаскони, Валдо А., 1945- (автор на предговор) Кн 75
Беров, Христо Анастасов, 1978- (съставител) Кн 1078
Бесон, Агнес, 1967- (автор) Кн 13
Бешков, Александър Илиев, 1937-2013 (редактор) Кн 967
Бибина, Йорданка Златева, 1954- (автор) Кн 1082
Бивалд, Катарина, 1983- (автор) Кн 709
Биволарски, Илия Петров, 1968- (автор) Кн 287, Кн 340
Бизев, Димитър Цветков, 1925- (автор) Кн 336
Бийн, Фейт (преводач) Кн 513, Кн 514
Билярски, Цочо Василев, 1949- (автор на предговор) Кн 1099, (съставител) Кн 1099
Биолчев, Боян Асенов, 1942- (автор) Кн 772
Бичоку, Едмонд (автор) Кн 528
Бишо, 1951- вж Величков, Борис Недев, 1951-
Благоева, Диана Георгиева, 1962- (съставител) Кн 538, (редактор) Кн 538
Блажев, Александър Божидаров, 1975- (автор) Кн 327
Блейк, Куентин, 1932- (илюстратор) Кн 622
Боброва, Наталия Борисовна (автор) Кн 247, Кн 248
Бовоар, Симон дьо, 1908-1986 (автор) Кн 717
Богданов, Иван, 1910-1992 (автор) Кн 5
Богева, Ирен Василева вж Bogeva, Iren Vasileva
Богов, Борис Илиев, 1962- (автор) Кн 376
Боев, Боян Димитров, 1883-1963 (библиографски предшественик) Кн 99
Боевски, Иван Йочев, 1958- (редактор) Кн 193
Божанова, Ивайла Русева, 1952- (преводач) Кн 648
Божилов, Георги Борисов, 1967- (автор) Кн 428
Божилов, Йордан, 1969- (редактор) Кн 159
Божинов, Петър Георгиев (автор) Кн 356
Божинова, Яна Георгиева, 1960- (преводач) Кн 88
Божков, Васил Стефанов, 1940- (автор) Кн 473
Божков, Милко Йорданов, 1953- (библиографски предшественик) Кн 781
Божков, Юлиян Божков (преводач) Пи 3
Божкова, Мария Кръстева, 1975- (автор) Кн 384
Бойлов, Добрил, 1951- (автор) Кн 935
Бойчев, Боян Иванов, 1971- (автор) Кн 779
Бокрош, Лайош, 1954- (автор) Кн 144
Бонев, Димитър Василев (автор) Кн 282
Бонев, Иван Йорданов, 1950- (илюстратор) Кн 846
Бонев, Петър Стефанов (автор) Кн 340
Бонева, Галя Йорданова (автор) Кн 128, Кн 249
Бонети, Фабио, 1972- вж Воло, Фабио, 1972-
Бонзелс, Валдемар, 1881-1952 (библиографски предшественик) Кн 49, Кн 573, Кн 576, Кн 625, Кн 683, Кн 728, Кн 732
Бончева, Тиха, 1988- (съставител) Кн 746
Бончовски, Петър Георгиев, 1973- (автор) Кн 210
Бораджиева, Елена Атанасова, 1958- (автор) Кн 129
Боре Поета, 1971- вж Бъчваров, Борис, 1971-
Борисов, Борислав Димитров, 1957- (автор) Кн 465
Борисов, Кирил, журналист (автор на предговор) Кн 916
Борисов, Христо, 1945- (автор на предговор) Кн 949
Борисова, Иванка Ангелова (автор) Кн 550
Борисова, Тоня Кръстева, 1952- (автор на предговор) Кн 798
Борко Бърборко, 1959- вж Ганчев, Борислав Иванов, 1959-
Босяцки, Евгений Димитров, 1929-2009 (илюстратор) Кн 806
Ботева, Ирина Атанасова (редактор) Кн 1063
Ботева, Ралица (преводач) Кн 568
Ботунски, Марин, 1940- (автор на предговор) Кн 450
Боудън, Оливър, 1948- (автор) Кн 582
Бочев, Димитър Върбанов, 1944- (автор) Кн 936
Бочев, Петьо Гешев, 1948- (автор) Кн 337
Бочева, Яна Димитрова, 1976- (автор) Кн 388
Бочков, Пламен Георгиев, 1957- (автор) Кн 780
Бояджиев, Драгомир Филипов, 1950- (автор) Кн 176
Бояджиев, Николай Петров, 1959- (автор) Кн 340
Бояджиев, Трифон Кунев, 1880-1954 вж Кунев, Трифон, 1880-1954
Бояджиева, Валентина Борисова, 1955- (автор) Кн 541
Боянов, Георги Боянов, 1944- (автор) Кн 211
Боянов, Илиян Георгиев, 1978- (автор) Кн 1018
Боянов, Михаил Ангелов, 1965- вж Bojanov, Mihail Angelov, 1965-
Боянов, Павел Валериев (преводач) Кн 681
Боянова, Гергана Василева, 1979- (автор) Кн 176, Кн 212, (редактор) Кн 211
Брадфорд, Барбара Тейлър, 1933- (автор) Кн 628
Брайкова, Мария Аспарухова, 1961- вж Brajkova, Marija Asparuhova, 1961-
Брайнова, Мария (преводач) Кн 733, Кн 734
Брам, Аджан, 1951- (автор) Кн 116
Бранц, София Азариева, 1949-2015 (преводач) Кн 568
Братанов, Даниел Михайлов, 1969- (автор) Кн 377, Кн 442
Братанов, Даниел Михайлов, 1969- вж Bratanov, Daniel Mihajlov, 1969-
Братанов, Петър Георгиев (автор) Кн 184, Кн 185, (редактор) Кн 161
Братоева, Милена Димитрова (редактор) Кн 1009
Браун, Томас, 1605-1682 (автор) Кн 62
Брет, Питър В., 1973- (автор) Кн 629
Бруген, Джон ван (автор на адаптация) Кн 625
Брук, Леонард Лесли, 1862-1940 (илюстратор) Кн 1008
Бузов, Вихрен Янакиев, 1966- (автор на предговор) Кн 230, (съставител) Кн 230, (член на редакционна колегия) Кн 230
Бурден, Франсоаз, 1952- (автор) Кн 718
Бурин, Иван, 1913-1991 (автор на предговор) Кн 973
Бурова, Ани Антонова, 1974- (съставител) Кн 746
Бускетс, Милена, 1972- (автор) Кн 739
България. Министерски съвет Кн 223
България. Министерство на правосъдието Кн 223
България. Министерство на регионалното развитие и благоустройството Кн 223
Българска академия на науките (София) Кн 6
Българско книжовно дружество (Браила) вж Българска академия на науките (София)
Бърд, Джесика Раули Пел, 1969- вж Уорд, Дж. Р., 1969-
Бърдарски, Димитър Станчев, 1954- (преводач) Кн 597
Бърнев, Петър Христов, 1935-2010 (автор) Кн 305
Бъчваров, Александър Янков, 1939- (автор) Кн 875
Бъчваров, Борис, 1971- (автор) Кн 782
Бъчева, Цветанка Евтимова, 1929- (автор) Кн 987
Бъчър, Джим, 1971- (автор) Кн 630
Бьорлинд, Ролф, 1943- (автор) Кн 710
Бьорлинд, Шила, 1961- (автор) Кн 710
 
В

Вагалински, Людмил Фердинандов, 1958- вж Vagalinski, Ljudmil Ferdinandov, 1958-
Вагенщайн, Силвия Илиева, 1950- (автор) Кн 541
Вадиник, 1933- вж Николов, Васил Димитров, 1933-
Ваклева, Златка Петкова, 1964- (автор) Кн 359
Валентинова, Цветелина, 1973- (автор) Кн 338
Ванева, Светлоблагина Андреева, 1955- вж Андреева, Светла, 1955-
Варамезов, Любчо Минчев, 1963- (автор) Кн 477
Варналис, Костас, 1884-1974 (автор) Кн 744
Варнев, Стефан Савов, 1944- (автор) Кн 1026
Васева, Валентина Иванова (член на редакционна колегия) Кн 339
Василев, Алексей Николаевич (автор) Кн 488
Василев, Васил Асенов, 1928- (автор) Кн 352
Василев, Васко, военен (автор) Кн 225
Василев, Венцислав Симеонов, 1971- (автор) Кн 232
Василев, Георги, литература (автор на предговор) Кн 973
Василев, Димо Василев, 1956- (автор) Кн 399
Василев, Ивайло, 1961- (автор) Кн 213
Василев, Йордан Иванов, 1958- (автор) Кн 164
Василев, Пламен (илюстратор) Кн 841
Василев, Цветомир Иванов (автор) Кн 489
Василев, Цветомир Иванов вж Vasilev, Cvetomir Ivanov
Василева, Анна (автор на предговор) Кн 973
Василева, Бисерка, 1957- (автор на предговор) Кн 79
Василева, Валя, 1962- вж Василева, Васка Христева, 1962- 
Василева, Ваня Радкова, 1961- (илюстратор) Кн 836
Василева, Васка Христева, 1962- (автор) Кн 876
Василева, Елка Тодорова, 1951- (съставител) Кн 937, (редактор) Кн 937
Василева, Живка Иванова, 1951- вж Иванова, Живка, 1951-
Василева, Иглика В. (преводач) Кн 208
Василева, Лиляна Василева, 1953- (автор) Кн 562, (автор на предговор) Кн 539, (редактор) Кн 562
Василева, Петя Пламенова, 1983- (автор) Кн 184
Василева, Райна Васкова, 1954- (автор) Кн 360
Василева, Райна Васкова, 1954- вж Vasileva, Rajna Vaskova, 1954-
Василева, Румяна Димитрова, 1973- (преводач) Кн 709
Васич, Биляна, 1957- (автор) Кн 557
Вацов, Светлозар Петков, 1957- (автор) Кн 130
Вачкова, Веселина Кирилова, 1966- (автор на предговор) Кн 108, (редактор) Кн 108
Ведър, Олимпия Йорданова (автор) Кн 7
Везиров, Венцислав Младенов, 1968- вж Vezirov, Vencislav Mladenov, 1968-
Везьов, Костадин Иванов, 1971- (съставител) Г 8
Веков, Тони Йонков, 1968- (автор) Кн 366, Кн 380
Велев, Георги Иванов (автор) Кн 76
Велев, Георги Цонев, 1979- (автор) Кн 174
Велева, Ирина Радославова, 1971- (автор) Кн 783
Велева, Надя Руменова, 1976- (автор) Кн 380
Велева, Пепа Пенева (автор) Кн 202
Велева-Горанова, Стефка Иванова, 1945- Кн 387
Великов, Никола Вълков, 1930- (автор) Кн 160, Кн 284
Великова, Еленита Кирилова, 1978- (автор) Кн 196
Великова, Жужанна Франк (преводач) Кн 1021
Великова, Снежана Иванова, 1959- (редактор) Кн 493
Велинов, Цветан Борисов (автор) Кн 410, Кн 411
Велинова, Цвета Цветкова (автор) Кн 877
Величков, Борис Недев, 1951- (автор) Кн 878
Величков, Георги Василев, 1938- (автор на предговор) Кн 975, (съставител) Кн 975
Величков, Петър, 1954- (автор) Кн 459
Велков, Кирил Христов, 1959- (автор) Кн 447
Велковска, Гена Цветкова, 1953- (автор) Кн 784
Велчев, Борис Владимиров, 1962- (автор) Кн 204
Велчев, Васил Константинов, 1972- (преводач) Кн 599, Кн 760
Велчев, Иля Борисов, 1947- (автор) Кн 785
Велчева, Милена Димитрова, 1963- (илюстратор) Кн 785
Велчева-Балъкова, Мария Найденова (автор) Кн 939
Вергиев, Димитър Стоянов, 1957- (автор) Кн 188
Вернан, Жан-Пиер, 1914-2007 (автор) Кн 117
Веселинов, Димитър, 1962- (автор) Кн 558
Видев, Огнян, 1946- (музикант) Н 1
Виденов, Михаил Георгиев, 1940- (автор на предговор) Кн 324
Виденова, Елка Йорданова, 1975- (преводач) Кн 693
Видинова, Христина Николаева, 1971- (автор) Кн 410, Кн 411
Вила, Фабриция (автор) Кн 1027
Винченци, Пени, 1939- (автор) Кн 583
Виплош, Шарл, 1947- (автор) Кн 144
Витанова, Елена Христова (автор) Кн 257, Кн 258, Кн 259, Кн 260
Витошанска, Мария Захариева, 1938- (автор) Кн 1082
Вичкова, Даниела Събева, 1970- (автор на предговор) Кн 1038
Вишоградска, Ина Георгиева вж Višogradska, Ina Georgieva
Владев, Влади Железов, 1977- (преводач) Кн 307, Кн 488, Кн 490, Кн 491, Кн 492
Влади, Калина, 1956- вж Сумева, Василка Владимирова, 1956-
Владимиров, Валентин Драганов, 1953- (автор) Кн 443
Владимирова, Боряна Владимирова, 1987- (автор) Кн 879
Владимирова, Лора Стефанова, 1941- (автор на предговор) Кн 4
Владимирова-Китова, Людмила Георгиева, 1966- (автор)  Кн 387, Кн 399 Кн 403, Кн 405 (редактор) Кн 399
Владков, Стефан Христов, 1924- (автор) Кн 1093
Владов, Никола Николов, 1960- (автор) Кн 340
Владова, Илиана Михайлова, 1938- (преводач) Кн 754
Владова, Марта Владимирова, 1939- (преводач) Кн 63
Влаева, Иванка Аспарухова вж Vlaeva, Ivanka Asparuhova
Влайкова, Татяна Иванова, 1961- (автор) Кн 410, Кн 411
Влахов, Миролюб Димов, 1956- (автор на предговор) Кн 868
Влахова, Нели Трифонова (автор на адаптация) Кн 99
Влашка, Елена Момчилова, 1938- (автор на предговор) Кн 945
Влашки, Младен Цветанов, 1959- (преводач) Кн 699
Влюбените в книгите. Изложба (София ; 2016) Г 3
Воденичаров, Петър Асенов, 1960- (автор на предговор) Кн 973
Воденичарски, Иван Михайлов, 1939- (автор) Кн 880
Водинчар, Елена Илинична (съставител) Кн 8, (редактор) Кн 8
Войников, Живко Гочев, 1966- (преводач) Кн 1084
Войнов, Лъчезар Георгиев, 1954- (автор) Кн 410, Кн 411
Войчева, Христина Чанкова, 1976- (автор) Кн 381
Воло, Фабио, 1972- (автор) Кн 735, Кн 736
Врикт, Георг Хенрик фон, 1916-2003 (автор на предговор) Кн 92
Вулф, Кристоф, 1944- (автор) Кн 239
Вутова, Вера Любенова, 1948- (преводач) Кн 1015
Вутова-Стефанова, Вера, 1948- вж Вутова, Вера Любенова, 1948-
Вълева, Теодора Янкова, 1981- (автор) Кн 988, (илюстратор) Кн 988
Вълкачовски, Максим Петров (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Вълков, Серьожа Иванов, 1967- (автор) Кн 1029
Вълкова, Василиса Емилова (автор) Кн 278
Вълкова, Петя Георгиева, 1943- (автор) Кн 519
Вълчев, Ваньо Маринов, 1937- (автор) Кн 881
Вълчев, Владимир Валентинов (автор) Кн 184
Вълчев, Светлин Русев, 1933-2018 вж Русев, Светлин, 1933-2018
Вълчев, Тодор, 1926- (преводач) Кн 654, Кн 661, Кн 662
Вълчева, Пламена Николаева, 1977- (редактор) Кн 536
Върбанов, Иван Ангелов, 1958- (автор) Кн 786
Върбанов, Тихомир Богомилов, 1987- (автор) Кн 126
Върбанова, Валентина Пенева (автор) Кн 508
Върнън, Марк (автор) Кн 584
Върнън, Урсула, 1977- (автор) Кн 681
Вътева, Ганка Семова, 1968- (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
 
Г

Гаврилишин, Олег, 1943- вж Хаврилишин, Олех, 1943-
Гаврилов, Божин Владимиров (автор) Кн 225, (член на редакционна колегия) Кн 225
Гагова, Красимира Димитрова, 1953- (автор) Кн 1073
Гадамер, Ханс-Георг, 1900-2002 (автор на предговор) Кн 92
Гаджева, Михаела вж Гаджева-Неделчева, Михаела Ганчева
Гаджева-Неделчева, Михаела Ганчева (илюстратор) Кн 791
Газдов, Иван Едуард, 1945- (библиографски предшественик) Кн 781
Гайе, Никола (автор на адаптация) Кн 573
Галбрейт, Робърт, 1965- (автор) Кн 585, Кн 586, Кн 587
Галвес, Карина, 1964- (автор) Кн 740
Галерия Възраждане (Пловдив) Г 5
Гализова, Мариела вж Димитрова-Гализова, Мариела Петрова
Галунов, Тодор Георгиев, 1964- (редактор) Кн 1090
Ганев, Владимир, 1962- (автор) Кн 882
Ганчев, Александър Павлинов (преводач) Кн 630
Ганчев, Александър Петров, 1979- (автор) Кн 185
Ганчев, Борислав Иванов, 1959- (автор) Кн 989, Кн 990, Кн 991
Гарабедян, Илвана Иванова, 1974- (преводач) Кн 581
Гарджева, Петя Ангелова, 1970- (автор) Кн 394
Гарелов, Иван, 1943- (автор) Кн 9, (интервюирано лице) Кн 9
Гарчева, Юлияна Николова, 1951- (автор) Кн 14
Гацева, Пенка Димитрова, 1956- (автор) Кн 360, Кн 389, (редактор) Кн 360
Гацева, Пенка Димитрова, 1956- вж Gaceva, Penka Dimitrova, 1956-
Гачев, Георги Димитров, 1929-2008 (автор) Кн 63
Гачев, Георги Стамов (автор) Кн 301
Гейдж, Ранди, 1959- (автор) Кн 162
Гемиджиева, Дида Димитрова, 1942- (автор на предговор) Кн 564
Гемиджиева, Дидка, 1942- вж Гемиджиева, Дида Димитрова, 1942-
Генадиев, Владимир Иванов, 1946- (автор) Г 5
Генина, Ноеми (автор на предговор) Кн 757
Генов, Явор Димов, 1981- (автор) Кн 100
Геновски, Михаил Попов, 1903-1996 (автор на предговор) Кн 973
Генчев, Евгени Димитров (автор) Кн 225
Генчева, Грета Димитрова, 1974- (автор) Кн 555
Генчева, Незабравка Николаева, 1963- (автор на предговор) Кн 409
Генчева, Росица Иванова (автор) Кн 460
Генчева, Цветана Тодорова, 1964- (преводач) Кн 577, Кн 583, Кн 601, Кн 668
Георгиев, Антони Емилов, 1963- (фотограф, оператор) Г 3
Георгиев, Бисер Христов, 1962- (автор) Кн 1090
Георгиев, Борислав Георгиев, 1961- (автор на предговор) Кн 409
Георгиев, Васил Христов, 1975- (автор) Кн 883
Георгиев, Георги Евтимов (член на редакционна колегия) Кн 1049
Георгиев, Георги Иванов, преводач (преводач) Кн 1028
Георгиев, Георги Йорданов, 1981- (автор) Кн 501
Георгиев, Георги Йорданов, 26.02.1932- (автор на предговор) Кн 1040
Георгиев, Ивайло (преводач) Кн 144
Георгиев, Красимир Георгиев, 1955- (илюстратор) Кн 1017, Кн 1019
Георгиев, Красимир Георгиев, 1955- вж Georgiev, Krasimir Georgiev, 1955-
Георгиев, Кристиян (преводач) Кн 594
Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- (автор) Кн 3
Георгиев, Лъчезар Еленков, 1936- вж Еленков, Лъчезар, 1936-
Георгиев, Николай (преводач) Г 6
Георгиев, Николай Петров, 1971-1996 (музикант) Н 1
Георгиев, Огнян Борисов (автор) Кн 410, Кн 411
Георгиев, Петко, 1941- (автор) Кн 787
Георгиев, Петър Борисов, 1963- (автор) Кн 884
Георгиев, Петър Илиев, 1946- вж Georgiev, Petǎr Iliev, 1946-
Георгиев, Светлозар Иванов (автор) Кн 429, Кн 430
Георгиев, Светлозар Иванов вж Georgiev, Svetlozar Ivanov
Георгиев, Христо Метев, 1956- вж Метев, Христо, 1956-
Георгиев, Цветозар Стефанов вж Georgiev, Cvetozar Stefanov
Георгиев, Цветослав Антонов (автор) Кн 424
Георгиева, Бистра Стоянова, 1987- (преводач) Кн 47
Георгиева, Валя Тодорова, 1953- (автор) Кн 1030, Кн 1086
Георгиева, Галя Павлова, 1990- (автор) Кн 184
Георгиева, Даниела Петрова, 1970- (съставител) Кн 223
Георгиева, Евгения Стойчева, 1974- вж Georgieva, Evgenija Stojčeva, 1974-
Георгиева, Елена Петкова, 1968- (автор на предговор) Кн 1053, (съставител) Кн 1053
Георгиева, Катя, 1963- вж Георгиева-Петрова, Катя Адрианова, 1963-
Георгиева, Красимира Господинова, 1954- (редактор) Кн 437, (член на редакционна колегия) Кн 1
Георгиева, Кристина Николаева, 1977- (преводач) Кн 635, Кн 674
Георгиева, Марга Янкова, 1939- (автор) Кн 250
Георгиева, Марианна, 1986- (автор) Кн 788
Георгиева, Мариела Любенова (автор) Кн 410, Кн 411
Георгиева, Мирослава Веселинова (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Георгиева, Нели Асенова, 1966- (редактор) Кн 437, (член на редакционна колегия) Кн 1
Георгиева, Николина Димитрова, 1942- вж Димитрова, Николина, 1942-
Георгиева, Николина Иванова, 1964- (автор) Кн 1059, (илюстратор) Кн 1059
Георгиева, Пенка Вълкова, 1961- (автор) Кн 304
Георгиева, Петя Димитрова (автор) Кн 164
Георгиева, Ренета Росева (автор) Кн 184
Георгиева, Тиха, 1988- вж Бончева, Тиха, 1988-
Георгиева, Тиха Бончева, 1988- вж вж Бончева, Тиха, 1988-
Георгиева, Цветелина Николова, 1969- (автор) Кн 559
Георгиева-Петрова, Катя Адрианова, 1963- (автор) Кн 14, Кн 264, Кн 265, Кн 266, Кн 267, Кн 270, Кн 271
Геранда (автор) Кн 118
Герасимова, Светлана Маринова вж Gerasimova, Svetlana Marinova
Герганов, Димитър Георгиев, 1971- (автор) Кн 885
Герганова, Дунка Славчева, 1931- (автор) Кн 941
Герганова-Григорова, Цветана Вълчова, 1929- (автор) Кн 942
Гергова, Диана Спасова, 1948- (автор на предговор) Кн 1055
Гергова, Яна Максимова, 1983- (съставител) Кн 8, (редактор) Кн 8
Герджикова, Нина Димитрова, 1960- (преводач) Кн 239
Германов, Владимир Милчев, 1956- (преводач) Кн 676
Германов, Георги Димитров, 1926- (преводач) Кн 754
Гецова, Биляна Иванова, 1975- (автор) Кн 179
Гечев, Стефан Албертов, 1911-2000 (преводач) Кн 612
Гешева, Валентина Георгиева (автор) Кн 1067
Гибън, Маурин (автор) Кн 631
Гигов, Никола Андонов, 1936-2016 (автор) Кн 789
Гигова, Марияна (съставител) Кн 279, Кн 280
Гиджини, Джулия, 1983- (илюстратор) Кн 46
Гил, Антон, 1948- вж Боудън, Оливър, 1948-
Гилбърт, Елизабет, 1969- (автор) Кн 77
Гилбърт, Елизабет Т. (илюстратор) Кн 15
Гилина, Надя Викторова, 1976- (автор) Кн 176
Гифърд, Крис (библиографски предшественик) Кн 48
Глайнс, Аби, 1977- (автор) Кн 632
Глушков, Костадин (автор на предговор) Кн 878
Гоев, Ангел, 1948- (автор) Кн 291
Голдман, Лазар (преводач) Кн 612
Гонгалов, Иван Иванов, 1932- (автор на предговор) Г 11
Горанов, Васил Иванов, 1972- (библиографски предшественик) Кн 797, (илюстратор) Кн 1088
Горанова, Пенка Вълчева, 1955- (автор) Кн 483
Гордер, Юстайн, 1952- (автор) Кн 706
Гордън, Стивън Е. (илюстратор) Кн 38
Госини, Рьоне, 1926-1977 (библиографски предшественик) Кн 731
Господинова, Антония Димитрова (преводач) Кн 707
Господинова-Вълкова, Диана Петкова, 1965- (автор) Кн 410, Кн 411
Гочев, Георги Иванов, 1981- (автор на предговор) Кн 54, (преводач) Кн 54
Гочева, Марина Златева, 1936- (автор) Кн 943
Градев, Владимир Николаев, 1963- (автор на предговор) Кн 62, (съставител) Кн 62, (преводач) Кн 62
Градинаров, Борислав Николов, 1960- (автор на предговор) Кн 156, (съставител) Кн 156, (редактор) Кн 156
Градинарова, Таня Панайотова, 1961- (автор) Кн 214, (автор на предговор) Кн 210
Граматикова, Антоанета (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Гранитски, Иван, 1953- (автор на предговор) Кн 774, Кн 799, Кн 888
Грейди, Джеймс, 1949- (автор) Кн 633
Греъм Джонстън, Ан, 1928-1998 (илюстратор) Кн 575
Григоров, Евгени Евгениев, 1979- (автор) Кн 380
Григоров, Никола Петрушинов, 1944- (автор) Кн 189
Григорова, Лиляна Йорданова, 1933- (автор) Кн 790, (илюстратор) Кн 790
Григорова, Милена Иванова, 1963- (преводач) Кн 633
Григорова-Петрова, Кристин Людмилова, 1968- (автор) Кн 410, Кн 411
Григорова-Трифонова, Лиляна, 1933- вж Григорова, Лиляна Йорданова, 1933-
Грим, Вилхелм, 1786-1859 (библиографски предшественик) Кн 1008
Грим, Якоб, 1785-1863 (библиографски предшественик) Кн 1008
Гроган, Джон, 1957- (автор) Кн 634
Грозданова, Галина Стефанова вж Grozdanova, Galina Stefanova
Гроздев, Сава Иванов, 1950- (автор) Кн 250
Грозев, Валентин Иванов, 1950-2010 (илюстратор) Кн 898
Грозев, Костадин Иванов, 1961-2017 вж Grozev, Kostadin Ivanov, 1961-2017
Грозева, Даниела Тихомирова (автор) Кн 419, Кн 420
Грозева, Таня Петкова, 1960- (редактор) Кн 288
Грос, Даниел, 1955 (автор) Кн 144
Грудева, Жанет, 1958- вж Грудева-Попова, Жанет Грудева, 1958-
Грудева-Попова, Жанет Грудева, 1958- (автор) Кн 387, Кн 399
Грънчаров, Стойчо Георгиев, 1942-2009 (автор) Кн 1082
Грънчарова, Гена Георгиева, 1945- (автор) Кн 390, Кн 391
Гулев, Никола Илиев, 1987- (автор) Кн 509
Гуцев, Георги Борисов (автор) Кн 477
Гълъбов, Витан Борисов, 1942- (автор) Кн 439
Гълъбов, Марин Иванов, 1964- (автор) Кн 176
Гърков, Илия Борисов (автор) Кн 443
Гьошев, Божидар Станакиев, 1944- (автор) Кн 466
Гюров, Иван Тасов, 1950- вж Ерулски, Иван, 1950-
Гюрова, Зорница Костова (автор) Кн 10
 
Д

Даварски, Атанас Николов, 1978- (автор) Кн 428
Давидков, Цветан Първанов, 1956- (автор) Кн 7
Давидова, Теодора Михайлова (автор) Кн 524
Давчева, Деляна Митева (автор) Кн 314
Дайсън, Фрийман Дж., 1923- (автор на предговор) Кн 697
Далчев, Атанас Христов, 1904-1978 (преводач) Кн 754
Дамянов, Бисер Илиев, 1955- (художник) Г 12
Дамянов, Крум Димитров, 1937- (автор) Г 7, (илюстратор) Г 7
Дамянов, Маргарит Маргаритов, 1977- (преводач на резюме) Пи 6
Дамянова, Станка Тодорова, 1962- (автор) Кн 486
Даниел, Леон, 1927-2008 (автор) Кн 521
Данков, Борис Ганчев, 1941- (интервюиращо лице) Кн 1060
Данов, Мартин вж Danov, Martin
Данчева, Живка, 1979- (автор) Кн 410, Кн 411
Дараданова, Елена Иванова, 1968- (съставител) Кн 746
Даракчиев, Дончо Димитров, 1953- (автор) Кн 1031
Даракчиева, Боряна, 1975- (преводач) Кн 631, Кн 652
Даскалов, Ивайло Рилков, 1968- (автор) Кн 410, Кн 411
Даскалова, Велина Венелинова, 1984- (илюстратор) Кн 989, Кн 990, Кн 991
Даскалова, Стела Любенова, 1966- (автор) Кн 78
Дачева, Роза Иванова (автор) Кн 791, (илюстратор) Кн 791
Дачевски, Кирил Димитров, 1926- (автор) Кн 792
Дейтън, Кийт У., 1949- вж Dayton, Keith W., 1949-
Делева, Надежда Петкова (автор на предговор) Кн 561, (съставител) Кн 561
Делирадева, Росица Павлова (автор на предговор) Кн 299, (редактор) Кн 299
Делова, Стефка (автор) Кн 793
Делчев, Виктор (илюстратор) Кн 578
Делчев, Румен Делчев (редактор) Кн 225
Делчева-Вежинова, Павлина, 1949- (автор) Кн 993
Демирева, Мария Петрова (преводач) Кн 606, Кн 680
Демиревска-Михайлова, Лилия Давидкова (автор) Кн 404
Денев, Деньо Тодоров, 1946- (автор) Кн 944
Денев, Константин Станев, 1954- (автор на предговор) Кн 960
Денева, Румяна Любенова (автор) Кн 550
Денева, Румяна Любенова вж Deneva, Rumjana Ljubenova
Денева-Койчева, Таня Иванова, 1975- (автор) Кн 314
Денева-Слав, Ирина, 1978- (преводач) Кн 640
Денков, Димитър Ангелов, 1956- (преводач) Кн 92
Денкова, Лидия Димитрова, 1957- (преводач) Кн 117
Дередел Рожон, Сандрин (автор) Кн 726, Кн 727
Дерменджиев, Тихомир Мишев, 1954- (автор) Кн 394
Дерменджиев, Христо Петров, 1970- (преводач) Кн 568
Дерменджиева, Грета Николаева (автор на предговор) Кн 11
Деспотова-Толева, Любима Димитрова, 1961- (автор) Кн 341, Кн 387, (редактор) Кн 387, Кн 397
Деспотова-Толева, Любима Димитрова, 1961- вж Despotova-Toleva, Ljubima Dimitrova, 1961-
Дечев, Иван Янков, 1953- (автор) Кн 387
Дечев, Тодор (редактор) Кн 225
Дечева, Гергана Петрова, 1965- (преводач) Кн 632, Кн 708
Деър, Теса (автор) Кн 635
Джамбазов, Славейко Николаев (автор) Кн 380
Джамбазова, Елизабета, 1952- вж Наур, Бета, 1952-
Джеймс, Джули, 1974- (автор) Кн 636
Джелепова, Стела Алексеева, 1988- (преводач) Кн 707, Кн 713
Дженингс, Линда, 1937- (автор) Кн 575, (съставител) Кн 575
Джибир, Мухаммед Селяме (автор) Кн 119
Джонг, Питър де, 1947- (автор) Кн 637
Джонев, Ангел Симеонов, 1971- (автор) Кн 1094
Джонев, Светослав Димитров (автор) Кн 183
Джонсън-Шелтън, Нилс, 1970- (автор) Кн 675
Джордан, Силвия (автор) Кн 794
Джордан, Софи (автор) Кн 638
Джорджевич, Ваня (автор) Кн 460
Джурков, Венцислав Георгиев (автор) Кн 414
Джурова, Аксиния Добрева, 1942- (автор на предговор) Г 7
Дивър, Джефри Уилдс, 1950- (автор) Кн 639
Дидиелоран, Жан-Пол, 1962- (автор) Кн 719, Кн 720
Дикова, Елена (илюстратор) Кн 376
Дилков, Цветан Софрониев, 1968- (автор) Кн 463
Дилова, Анета, 1941- (член на редакционна колегия) Кн 970
Дилова, Маргарита Любенова, 1954- (редактор) Кн 81
Дилтай, Вилхелм, 1833-1911 (автор на предговор) Кн 92
Дим К. Дим, 1952- вж Димитров, Димитър Кирилов, 1952-
Димитров, Димитър Веселинов, 1962- вж Веселинов, Димитър, 1962- 
Димитров, Димитър Кирилов, 1952- (автор) Кн 994, Кн 994а 
Димитров, Димитър М. (автор) Кн 542
Димитров, Димитър Славчев, 1969-2016 (илюстратор) Кн 1051
Димитров, Димитър Стефанов, 1962- (автор) Кн 467
Димитров, Емил Паскалев, 1962- вж Паскалев, Емил, 1962- 
Димитров, Здравко Димитров, 1974- (автор) Пи 7
Димитров, Иван Йорданов, 1953- вж Гранитски, Иван, 1953- 
Димитров, Йордан, 1933- (автор) Кн 886
Димитров, Константин, 1960- (преводач) Кн 110, Кн 113
Димитров, Леонид, 1935- (автор) Кн 795
Димитров, Милен Венциславов, 1971- (автор) Кн 320
Димитров, Недко Иванов, 20.08.1966- (автор) Кн 225
Димитров, Пламен, 1967- (автор на предговор) Кн 82
Димитров, Стоян Димитров (член на редакционна колегия) Кн 225
Димитров, Христо Иванов, 1978- (преводач) Кн 658
Димитрова, Антоанета Василева, 1966- (автор) Кн 410, Кн 411
Димитрова, Бистра Георгиева, 1959- (автор) Кн 530, Кн 531
Димитрова, Бистра Георгиева, 1959- вж Dimitrova, Bistra Georgieva, 1959-
Димитрова, Блага Николова, 1922-2003 (автор) Кн 887
Димитрова, Валентина Димова, 1970- (автор) Кн 410, Кн 411
Димитрова, Димитринка, 1943-2017 вж Петрова, Димитринка, 1943-2017
Димитрова, Димитринка Петрова, 1943-2017 вж Петрова, Димитринка, 1943-2017
Димитрова, Елена Стоянова, 1972- (преводач) Кн 698
Димитрова, Емилия Миткова вж Dimitrova, Emilija Mitkova
Димитрова, Здравка (автор) Кн 945
Димитрова, Красимира Костадинова, 1970 (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Димитрова, Лъчезара (илюстратор) Кн 994
Димитрова, Маргарет Драганова, 1964- (автор) Кн 101
Димитрова, Маргарита Тодорова, 1954- (автор) Кн 563
Димитрова, Николина, 1942- (автор) Кн 261
Димитрова, Славея Димитрова (съставител) Кн 746
Димитрова, Соня, фотограф (илюстратор) Г 11
Димитрова, Таня Георгиева (автор) Кн 183
Димитрова, Христина Трифонова, 1978- (автор) Кн 796
Димитрова-Гализова, Мариела Петрова (автор) Кн 482
Димитрова-Рачева, Пламена Василева, 1953- (автор на предговор) Г 10
Димкова, Лили Петрова, 1932- вж Dimkova, Lili Petrova, 1932-
Димов, Венцислав Димов, 1963- вж Dimov, Vencislav Dimov, 1963-
Димов, Димо Митев (автор) Кн 410, Кн 411
Димова, Емилия Димова, 1959- (автор) Кн 285
Димова, Йорданка Димитрова, 1959- (автор) Кн 359
Димова, Петя Димова, 1964- (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Димова, Росица Цветанова (автор) Кн 367
Динков, Динко Маринов, 1977- (автор) Кн 797
Динков, Милен Емилов (автор) Кн 472
Динчев, Венцислав Николов, 1959- (редактор) Пи 7, (отговорен редактор) Пи 6
Дичев, Деян (илюстратор) Кн 1017
Дичева, Елена Георгиева, 1960- (автор) Кн 131
Добрев, Марин Дончев, 1950- (автор на предговор) Г 6
Добрев, Николай, 1948- (илюстратор) Кн 787
Добрев, Христо, 1923-2013 (автор на предговор) Кн 953
Добрев, Чавдар Атанасов, 1933- (автор на предговор) Кн 523
Добрева, Бистра Владимирова (автор) Кн 399
Добрева, Елка Рачева, 1952- (редактор) Кн 493
Добрева, Красимира Желязкова, 1963- (редактор) Кн 437, (член на редакционна колегия) Кн 1
Добрева, Цвета Бочева, 1973- (преводач) Кн 711
Добрева-Драгостинова, Иванка Димитрова, 1978- (редактор) Кн 512
Доган, Атанур, 1964- (автор на предговор) Г 10
Доджсън, Чарлз Латуидж, 1832-1898 вж Карол, Луис, 1832-1898
Дойков, Ненко Георгиев, 1955- (автор на предговор) Кн 224, (редактор) Кн 224
Дойнов, Дойно Христосков, 1929-2014 (автор) Кн 1082
Дойновска, Росица Николова, 1961- (автор) Кн 410, Кн 411
Дойчинов, Димитър Станимиров, 1950- (автор) Кн 946, (автор на предговор) Кн 1054
Дойчинов, Дойчин Александров, 1939- (автор) Кн 1074
Дойчинова, Ирини Атанас (автор) Кн 319
Дойчинова, Мира, 1979- (автор) Кн 798
Долчинков, Радостин Симеонов, 1959- (автор) Кн 439
Донкова, Валентина Георгиева, 1964- (преводач) Кн 626
Дончев, Антон Николов, 1930- (автор) Кн 888, Кн 889
Дончев, Борис, 1940- (автор) Кн 890
Дончева, Стела Милчева, 1972- (автор) Кн 510
Дончева, Стефка Тотева, 1943- (автор) Кн 947
Дончева, Юлия Георгиева (автор) Кн 262
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова, 1964- (преводач) Кн 591
Донъли, Дженифър, 1963- (автор) Кн 640
Дорадо, Фил (автор) Кн 132
Досев, Христо Досев, 1974- (автор) Кн 474
Достоевски, Фьодор Михайлович, 1821-1881 (автор) Кн 747
Дочева, Венета, 1974- (илюстратор) Кн 778
Драганова, Любов Неделчева, 1950- (преводач) Кн 355, Кн 721
Драгиев, Драгия Райчев (редактор) Кн 225
Драгиева, Елка вж Dragieva, Elka
Драгомирова, Петя Василева, 1972- (автор) Кн 327
Драмбозов, Георги Димитров, 1945- (автор на предговор) Кн 846
Дрискол, Лаура (автор) Кн 16
Дронзина, Татяна Александрова, 1959- (автор) Кн 79
Дрор, Йезекил, 1928- (автор) Кн 133
Дубарова-Петкова, Елица Стайкова, 1977- (редактор) Кн 766
Дулев, Цанко Лалев, 1962- вж Лалев, Цанко, 1962-
Дулева, Деметра Куманова (преводач) Кн 571
Думанов, Йордан Атанасов, 1973- (автор) Кн 326
Дункова, Татяна Страшимирова, 1953- (автор) Кн 557
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 67, Кн 68, Кн 69, Кн 70
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 вж Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
Дърева, Велислава Иванова, 1953- (автор на предговор) Кн 978, (съставител) Кн 978
Дьо Мюи, Иван (автор) Кн 733, Кн 734
Дюма, Александър, син, 1824-1895 (автор) Кн 721
Дюпонт, Филип (автор) Кн 891
Дянков, Любомир Асенов, 1932- вж Djankov, Ljubomir Asenov, 1932-
Дянков, Симеон Денчев, 1970- (автор) Кн 144, (автор на предговор) Кн 144, (съставител) Кн 144
 
Е

Еванс-Уенц, У. Й., 1878-1965 (автор на предговор) Кн 120
Евтимов, Евтим Михалушев, 1933-2016 (автор) Кн 799
Евтимов, Иван Илиев (автор) Кн 445, Кн 446, Кн 447, (редактор) Кн 447
Едуардс, Мат (илюстратор) Кн 41
Ежков, Кирил Георгиев, 1931- (автор) Кн 1033
Езоп, 620 пр. Хр.-560 пр. Хр. (автор) Кн 743
Експертът, 1950- вж Павлов, Сашко Ангелов, 1950-
Еленков, Лъчезар, 1936- (автор) Кн 800, (автор на предговор) Кн 825, (съставител) Кн 825
Елис, Дейвид, 1967- (автор) Кн 656
Елиът, Томас Стърнс, 1888-1965 (автор) Кн 588
Елкелес, Симон, 1970- (автор) Кн 641, Кн 642
Елчинова, Магдалена Борисова, 1962- (редактор) Кн 780
Ембер, Алекс, 1975- вж Ember, Alex, 1975-
Емилиан Симонопетритски, архимандрит, 1934- (автор) Кн 102
Емилова, Ирена, 1973- (автор) Кн 463, Кн 476
Емилова, Мария (преводач) Кн 659
Енгълбергер, Том (автор) Кн 682, (илюстратор) Кн 682
Енев, Деян, 1960- (автор) Кн 948
Енчева, Илияна, 1991- (илюстратор) Кн 974
Енчева, Милена Димитрова (автор) Кн 410, Кн 411
Ердейи, Ищван, 1931- (автор на предговор) Кн 1021
Ерулски, Иван, 1950- (автор) Кн 1034, (съставител) Кн 1034
Ерусалимов, Румен Георгиев (автор) Кн 233
Ечков, Пламен Ечков, 1956- (автор) Кн 949
 
Ж

Жаблянов, Никола Христов (съставител) Кн 2
Жанет вж Атанасова, Божанка
Жейнов, Иво Георгиев, 1958- (автор) Кн 702
Жейнов, Иво Георгиев, 1958- вж Žejnov, Ivo Georgiev, 1958-
Жеков, Светлозар Иванов, 1951- (автор) Кн 103
Желева, Александра Любомирова (преводач) Кн 93
Желева, Силвия Вангелова, 1965- (преводач) Кн 679
Желязков, Асен Стоянов, 1936- (редактор) Кн 940
Желязков, Диян Димитров, 1956- (автор) Кн 537, (преводач) Кн 537
Желязков, Райчо (илюстратор) К 2
Желязков, Христо Богданов, 1955- (автор) Кн 428
Желязкова, Добринка (автор на предговор) Г 11
Желязкова, Илина Георгиева, 1976- (автор) Кн 802
Живков, Васил Живков (автор) Кн 499, Кн 500
Живкова, Цветанка Добрева (автор) Кн 319
Жишев, Антон (илюстратор) Кн 995
Жишев, Илчо Ангелов, 1933- (автор) Кн 995
 
З

Забунов, Георги Шинков, 1966- (автор) Кн 176
Загарова, Маргарита Дичева (автор) Кн 104
Загоров, Орлин Тихомиров, 1936- (автор) Кн 1069
Загорчев, Любен Иванов, 1981- (автор) Кн 326
Загорчев, Марин Иванов, 1972- (преводач) Кн 639, Кн 673
Заимов, Бранимир Стоянов, 1958- (интервюирано лице) Кн 1077
Залм, Рон, 1954- (илюстратор) Кн 30
Замфирова, Галина Иванова, 1952- (автор) Кн 803
Занова, Станка Койнова, 1939- (автор) Кн 804
Запрянов, Запрян Николов, 1943- (автор) Кн 396, (редактор) Кн 396
Запрянов, Никола Йорданов, 1929- (автор на предговор) Кн 964, (съставител) Кн 964
Зарев, Владимир Пантелеев, 1947- (автор на предговор) Кн 800
Зарков, Владимир Владимиров, 1961- (преводач) Кн 653
Зарябова, Виктория Георгиева (автор) Кн 373
Захариев, Андрей Боянов, 1971- (автор) Кн 185
Захариев, Васил Стоянов (автор) Кн 479
Захариев, Йордан, 1877-1965 (илюстратор) Кн 1094
Захариева, Кристина Петрова, 1958- (автор) Кн 353, Кн 392
Зашев, Димитър Георгиев, 1948-2018 (преводач) Кн 92
Звездинов, Атанас, 1943- (автор на адаптация) Кн 892, (автор) Кн 892(съставител) Кн 781
Звездов, Станимир Стефанов, 1985- (автор) Кн 1087
Звонарева, Лола Уткировна, 1957- (автор на предговор) Кн 756
Згуров, Христо, 1947- (автор) Кн 893
Здравков, Николай Георгиев, 1962- (автор) Кн 399
Здравкова, Боряна Стойнова, 1971- (автор) Кн 241, (съставител) Кн 237
Зиглер, Урсула (автор на адаптация) Кн 683
Зидаров, Камен, 1902-1987 (автор на предговор) Кн 973
Зингер, Марлена, 1972- (автор) Кн 759
Зиновиев, Никола (автор) Кн 805
Златанов, Антон Николаев, 1976- (автор) Кн 220
Златаров, Светозар Асенов, 1926-1992 (автор на предговор) Кн 737, (преводач) Кн 737
Златев, Димитър Константинов, 1936- (автор) Кн 806
Златев, Марко Иванов, 1952- (автор) Кн 286
Златева, Добринка Петкова (автор) Кн 163
Златева, Минка Генчева, 1942- (автор на рецензия) Кн 892
Златков, Александър Борисов, 1960- (автор) Кн 315
Златкова, Анна Асенова, 1944- (преводач) Кн 113
Знеполски, Боян Ивайлов, 1968- (преводач) Кн 761
Зографова, Йоланда Константинова (автор) Кн 134
Зубрин, Робърт, 1952- (автор) Кн 308
Зуркова, Краси, 1974- (автор) Кн 895
 
И

Ибсен, Хенрик, 1828-1906 (автор) Кн 707
Ибътсън, Ева, 1925-2010 (автор) Кн 611
Иванов, Борислав Иванов, 1956- (автор) Кн 896
Иванов, Боян Ангелов, 1955- вж Ангелов, Боян, 1955-
Иванов, Валентин Крумов (автор) Кн 340
Иванов, Валери Манолов, 1962- вж Манолов, Валери, 1962-
Иванов, Владимир Иванов, 1977- (автор) Кн 529
Иванов, Георги (преводач) Кн 144
Иванов, Георги Мишев, 1935- вж Мишев, Георги, 1935-
Иванов, Георги Петков, 1954- (автор) Кн 263
Иванов, Георги Петков (автор) Кн 340
Иванов, Димитър Христов, 1951- (автор) Кн 94
Иванов, Ивайло Петров, 1948- вж Петров, Ивайло, 1948-
Иванов, Иван (автор) Кн 225
Иванов, Иван А., военен (автор) Кн 225
Иванов, Иван Владимиров, педагог (автор) Кн 257, Кн 258, Кн 259, Кн 260
Иванов, Иван Георгиев, 1961- вж Сухиванов, Иван, 1961-
Иванов, Иван Денчев, 1933-1977 (автор) Кн 950
Иванов, Иван Рандев вж Рандев, Иван
Иванов, Иван Стефанов, 1960- (автор) Кн 340
Иванов, Иван Стойков, 1967- (автор) Кн 1036
Иванов, Искрен Пламенов (автор) Кн 152
Иванов, Любчо Николов, 1948- (автор на предговор) Кн 977
Иванов, Марио Иванов (илюстратор) Кн 1019
Иванов, Николай Стойчев (автор) Кн 225
Иванов, Огнян Димитров, 1945-2000 (автор) Кн 1037
Иванов, Петър Иванов, 1946- (автор) Кн 135
Иванов, Росен Кирилов, 1970- (автор) Кн 221
Иванов, Росен Петров, 1962- (автор) Кн 445, Кн 446, Кн 447
Иванов, Станислав Иванов (автор) Кн 410, Кн 411
Иванов, Стоян Цонев (автор) Кн 410, Кн 411
Иванов, Христо Йорданов (автор) Кн 343
Иванов, Христо Йорданов вж Ivanov, Hristo Jordanov
Иванова, Анелия Стоянова, 1969- (автор) Кн 441
Иванова, Анна Маринова, 1978- (член на редакционна колегия) Кн 230
Иванова, Ваня Иванова, 1975- (автор на предговор) Кн 1029
Иванова, Виолета (автор) Кн 202
Иванова, Галина Иванова, 1979- (автор) Кн 441
Иванова, Десислава Венчова (редактор) Кн 4
Иванова, Десислава Чанкова, 1975- (автор) Кн 534, (член на редакционна колегия) Кн 534
Иванова, Димана, 1979- (автор) Кн 807
Иванова, Димитрина, 1947- вж Иванова, Мита, 1947-
Иванова, Е. (съставител) Кн 358
Иванова, Елена Юрьевна, 1960- вж Иванова, Елена Юриевна, 1960-
Иванова, Елена Юриевна, 1960- (редактор) Кн 561
Иванова, Живка, 1951- (автор) Кн 897
Иванова, Калина Йорданова, 1966- (съставител) Кн 535, (редактор) Кн 535
Иванова, Кристина Здравкова (илюстратор) Кн 993
Иванова, Мариана, 1969- (автор) Кн 424
Иванова, Милена Емилова (автор) Кн 1037
Иванова, Мирела Цветкова, 1962- (автор) Кн 951
Иванова, Мита, 1947- (автор) Кн 808
Иванова, Михаела Стоилова, 1970- (автор) Кн 373
Иванова, Надежда Димитрова (преводач) Кн 736
Иванова, Павлина Цветкова вж Ivanova, Pavlina Cvetkova
Иванова, Петя, 1972- (автор) Кн 190
Иванова, Таня Иванова, учител (автор) Кн 14
Ивановски, Иван Илиев, 1944- (автор) Кн 898
Иванчев, Илиян Милев (автор) Кн 410, Кн 411
Иванчич, Томислав, 1938- (автор) Кн 105
Игнатов, Игнат Николов, 1929- (автор) Кн 809
Игнатов, Сергей Симеонов, 1960- (преводач) Кн 522
Игнатова, Николинка Димитрова, 1965- (автор) Кн 176
Израел, Мишел Салватор, 1948- (автор) Кн 373, (редактор) Кн 373
Иларионов, Илко, 1954- (автор) Кн 810
Илиев, Божидар (преводач) Кн 595
Илиев, Върбан Иванов, 1935- (автор) Кн 489, (редактор) Кн 489
Илиев, Георги, преводач (преводач) Кн 6
Илиев, Илия Георгиев, 1954- (преводач) Кн 31, Кн 41, Кн 1072
Илиев, Илиян Илиев, 1965- (автор) Кн 899
Илиев, Никола Илийчев, 1988- (автор) Кн 184, Кн 185, (редактор) Кн 161
Илиев, Тошко Мартинов, 1957- вж Мартинов, Тошко, 1957-
Илиева, Анета (преводач) Кн 695, Кн 696
Илиева, Ваня Димова (автор) Кн 410, Кн 411
Илиева, Калина Стефчева (автор) Кн 327
Илиева, Таня Георгиева (автор) Кн 234
Илийчовски, Светослав Йорданов, 1972- (автор) Кн 177
Илф, Иля, 1897-1937 (автор) Кн 748, Кн 749, Кн 750, Кн 751
Илчева, Стоянка, 1947- вж Ангелова, Стоянка Ачкова, 1947-
Инджов, Никола Иванов, 1935- (автор на предговор) Кн 888
Инков, Иван, 1987- (автор) Кн 410, Кн 411
Исакова, Снежина Георгиева (автор) Кн 297
Исмаилов, Танер Мустафов (автор) Кн 184
Ишев, Ясен Тодоров вж Išev, Jasen Todorov
 
Й

Йоан, 1952- вж Нечев, Иван Иванов, 1952-
Йованович, Алекса, 1982- (илюстратор) Кн 763, Кн 764, Кн 765
Йовкова, Йорданка Христова, 1950- (автор) Кн 176
Йогананда, парамаханса, 1893-1952 (автор) Кн 120
Йозе, Йозкан, 1974- (автор) Кн 121
Йонева, Цветелина Димитрова (автор) Кн 424
Йонкова, Илиана Илиева (автор) Кн 376
Йончев, Диман (преводач) Кн 569
Йончева, Ема Стоянова, 1929- (автор) Кн 900
Йорданов, Деян Емилов, 1959- (автор) Кн 410, Кн 411
Йорданов, Калин (автор) Кн 1083
Йорданов, Светослав Витков, 1977- (автор) Кн 1017
Йорданов, Стефан Пенчев, 1954- (член на редакционна колегия) Кн 1047
Йорданов, Юлий Теодосиев, 1953- (автор) Кн 768
Йорданова, Диана (автор) Кн 811
Йорданова, Светлана Атанасова (илюстратор) Г 6
Йосифов, Михаил Христов, 1976- (музикант) Н 1
Йотов, Йото Трифонов, 1961- (автор) Кн 399
Йотов, Любомир (илюстратор) Кн 915
Йотов, Марин, 1926-2016 (автор) Кн 952, Кн 953, (автор на предговор) Кн 942
Йотов, Станимир Ботев, 1964- (преводач) Кн 626, Кн 672, Кн 677, Кн 697
Йотова, Валентина Стефанова, 1963- (автор) Кн 812
Йотовски, Дечо Тодоров, 1963- (илюстратор) Г 5
Йънг, Уилям Пол, 1955- (автор) Кн 623
 
К

Кабасанов, Стайко Константинов, 1906-1997 (автор на предговор) Кн 1042
Кабасанова, Мария Сивкова, 1930- (автор) Кн 276
Кавалова, Ирина Георгиева, 1969- (илюстратор) Кн 613
Кадийски, Кирил Крумов, 1947- (преводач) Кн 569
Кадик, Даниел, 1981- (автор на предговор) Кн 155
Кадиян, Вахан Ованес (автор) Кн 430
Кадиян, Вахан Ованес вж Kadijan, Vahan Ovanes
Казаларска, Светла Иляева (съставител) Кн 8, (редактор) Кн 8
Каканакова, Андриана Руменова, 1979- (автор) Кн 429, Кн 430
Каканакова, Андриана Руменова, 1979- вж Kakanakova, Andriana Rumenova, 1979-
Какачева, Даниела Стоянова (автор) Кн 18, Кн 19, Кн 20, (илюстратор)  Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 32, Кн 52
Калайджиев, Илия Петков (автор) Кн 225
Калапрайс, Алис, 1941- (автор на предговор) Кн 697, (съставител) Кн 697, (редактор) Кн 697
Калев, Димитър Николаев, 1953- (автор) Кн 410, Кн 411
Калейчев, Светослав Матеев, 1981- (автор) Кн 196
Калинков, Борис Савов, 1948- (автор) Кн 433
Калинова, Десислава Райкова (автор) Кн 424
Калинова, Евгения Иванова, 1959- (автор) Кн 1082
Калнев, Борислав Михайлов, 1959- (автор) Кн 428
Калнин, Людмила Едуардовна (съставител) Кн 562, (отговорен редактор) Кн 562
Калонита, Джен (автор) Кн 684
Калоянов, Иван Цветанов, 1942- (автор) Кн 813, Кн 954, (автор на предговор) Кн 1061, (преводач) Кн 813
Калоянова, Надежда Ангелова, 1972- (автор) Кн 131, (редактор) Кн 131
Калоянова, Силвия Добринова, 1968- (илюстратор) Кн 997
Калъчев, Милен Димов, 1975- (илюстратор) Кн 654, Кн 996
Камаринчева, Даниела Николова, 1956- (автор) Кн 256
Каменова, Величка Найденова, 1934- (автор) Кн 226, (съставител) Кн 226
Каменова-Борин, Анюта Петрова, 1953- (автор) Кн 1039
Каназирска, Маргарита Иванова, 1941-2013 (автор) Кн 149, (преводач) Кн 149
Кангалов, Пламен Ганчев, 1962- (редактор) Кн 437, (член на редакционна колегия) Кн 1
Кангалов, Пламен Ганчев, 1962- вж Kangalov, Plamen Gančev, 1962-
Канджева, Вяра Николова вж Kandževa, Vjara Nikolova
Кандиларова, Севдалина Севдалинова, 1981- (автор) Кн 429, Кн 430
Кандиларова, Севдалина Севдалинова, 1981- вж Kandilarova, Sevdalina Sevdalinova, 1981-
Канев, Камен Петров, 1952- (автор) Кн 375
Канети, Елиас, 1905-1994 (автор) Кн 703
Капела, Антъни, 1962- (автор) Кн 589
Карабашев, Даци (илюстратор) Г 11
Караганова, Ирина Мончева, 1983- (автор) Кн 379, Кн 383, Кн 393, Кн 422, Кн 526
Карагьозов, Георги Кутев, 1968- (музикант) Н 1
Карагьозова-Дилкова, Делка Василева (автор) Кн 359
Караджов, Дечко Дянков (автор на предговор) Кн 1040, (съставител) Кн 1040
Караджов, Дянко Дечков, 1860-1938 (автор) Кн 1040
Караджов, Спас (автор) Кн 225
Карадимитрова, Красимира Добрева (автор) Кн 1019
Карадонев, Пламен Динков, 1977- (музикант) Н 1
Каракачанов, Красимир Дончев, 1965- (автор на предговор) Кн 1099, (съставител) Кн 1099
Каракашев, Йордан Атанасов (автор) Кн 225
Каракашев, Тодор Вълчов, 1955- (автор на предговор) Кн 786
Каракънева, Надежда (автор) Кн 814
Каракънева, Юлияна Димитрова (автор) Кн 227
Каралийчев, Ангел Иванов, 1902-1972 (автор) Кн 996
Караманова, Даниела Симеонова (автор) Кн 153
Карамишева, Таня вж Karamiševa, Tanja
Карамфилов, Кольо Илиев, 1963-2014 (илюстратор) Кн 923
Карапеткова, Дария Светлозарова, 1978- (автор) Кн 543
Карастанев, Красимир Иванов, 1959- (автор) Кн 399
Карастойчева, Емилия Станимирова, 1971- (преводач) Кн 15, Кн 582, Кн 611, Кн 657, Кн 665, Кн 710
Каратепелиева, Огняна Димитрова, 1942-2015 вж Свилина, Огняна, 1942-2015
Крачанова, Стефка, 1943- вж Дончева, Стефка Тотева, 1943-
Карачанова, Стоянка Христова, 1983- вж Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983-
Кардашев, Георги Трифонов, 1930- (автор на предговор) Кн 1102, (съставител) Кн 1102
Кардашев, Трифон Георгиев, 1954- (автор) Кн 427, Кн 901
Карлсон, Юнас, 1971- (автор) Кн 711
Карол, Луис, 1832-1898 (автор) Кн 612, (библиографски предшественик) Кн 693
Карталов, Георги (илюстратор) Г 11
Картър, Крис, 1965- (автор) Кн 590
Касабов, Даниел Дианов (автор) Кн 183
Касабов, Марио Дианов (автор) Кн 183
Касабова, Благовеста Йорданова, 1934- (автор на предговор) Кн 804, Кн 876
Касдан, Лорънс, 1949- (библиографски предшественик) Кн 645, Кн 674
Катева, Димитринка Минкова, 1952- вж Kateva, Dimitrinka Minkova, 1952-
Катошева, Милена Гришева (член на редакционна колегия) Кн 1047
Кацарева, Дочка Тодорова, 1939- (автор) Кн 815
Кацарова, Веселка Василева, 1971- (отговорен редактор) Пи 6
Кейбъл, Джон (автор) Кн 21
Кели, Джейми, 1960- вж Бентън, Джим, 1960-
Кемп, Пол С., 1972- (автор) Кн 643
Кендеров, Петър Стоянов, 1943- (автор) Кн 301, (автор на предговор) Кн 300
Кенов, Тодор Кенов, 1958- (преводач) Кн 596
Керемидчиева, Славка Георгиева, 1955- (автор) Кн 562, (автор на предговор) Кн 539, (редактор) Кн 562
Кехайов, Иво Инков, 1980- (автор) Кн 428
Кинг, Трей (автор на адаптация) Кн 22
Кини, Джеф, 1971- (автор) Кн 23, Кн 685, Кн 686, Кн 687, Кн 688, Кн 689, Кн 690
Кинсела, Софи, 1969- (автор) Кн 591
Кирев, Любен Димитров, 1947- (автор) Кн 164, (отговорен редактор) Кн 164
Кирева, Мария вж Kireva, Marija
Кирил Чолаков, протойерей, 1898-1979 (автор) Кн 1061
Кирилов, Калин Йорданов вж Йорданов, Калин
Кирилов, Калин Х. (съставител) Кн 70
Кирилов, Кирил Първанов, 1975- вж Първанов, Кирил, 1975-
Кирилова, Величка (автор) Кн 410, Кн 411
Киримбу, Себастиан (редактор) Кн 536
Кирин, Диана Атанасова (автор) Кн 298, Кн 328
Кирина, Веселина Иванова, 1953- (автор) Кн 329, Кн 394
Кирина, Илина, 1954- (автор) Кн 902
Кирова, Галина Иванова (автор) Кн 410, Кн 411
Кирова, Добромира Стойкова, 1976- (преводач) Кн 1012
Кирова, Надежда Стоянова (автор на предговор) Кн 508, Кн 1016, (съставител) Кн 1016, (редактор) Кн 1016
Кирчева, Елен, 1951- (преводач) Кн 1011
Кирякова, Калина, 1968- вж Лазарова, Калина Иванова, 1968-
Киселова, Ангелина, 1948- вж Киселова-Янева, Ангелина Илиева, 1948-
Киселова-Янева, Ангелина Илиева, 1948- (редактор) Кн 413
Кисовска, Александра Георгиева, 1952- (илюстратор) Кн 786
Китов, Борислав Димитров, 1954- (автор) Кн 428, (редактор) Кн 428
Кичева, Алексина Демирева (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Кларк, Кристофър, 1953- (автор) Кн 1075
Класанова, Людмила Миланова, 1978- (илюстратор) Кн 1010
Клаус, Вацлав, 1941- (автор) Кн 144
Клерк, Филип (автор на адаптация) Кн 728
Клеър, Касандра, 1973- (автор) Кн 644
Клисурска, Мария Георгиева, 1957- (преводач) Кн 1082
Кобли, Пол, 1963- (член на редакционна колегия) Кн 56
Кованджийска, Евелина Огнянова, 1976- (автор) Кн 816
Ковачев, Гълъб Георгиев, 1950- (автор) Кн 817
Ковачки, Георги, ?-2011 (илюстратор) Кн 1034
Коев, Илиян Георгиев, 1969- (автор) Кн 428
Коев, Красимир Стоянов, 1964- (автор) Кн 215
Кожухаров, Кънчо Иванов, 1950- (преводач) Кн 579
Койчев, Атанас Койчев (автор) Кн 1017
Койчев, Желязко Стойчев, 1939- вж Стойчев, Желязко, 1939-
Кокеров, Георги Маринов, 1944- (автор) Кн 1096
Кокудева, Петя Димитрова, 1982- (автор) Кн 14
Коларов, Златимир Господинов, 1954- (автор) Кн 424
Коларов, Радосвет Стефанов, 1942- (автор) Кн 769
Коларов, Стефан Любенов, 1943- (автор на предговор) Кн 971
Коларова, Анита Димитрова, 1940- (автор на предговор) Кн 806
Коларска, Десислава Любомирова (автор) Кн 257, Кн 258, Кн 259, Кн 260
Колган, Джени, 1972- (автор) Кн 592
Колев, Иван Георгиев, 1959- (съставител) Кн 92
Колев, Йордан Колев, 1945- (автор) Кн 1082
Колев, Кольо Димитров, 1944- (автор) Кн 234
Колев, Марин Тодоров, 1939- (съставител) Кн 801
Колев, Никола Филипов, 1930- вж Филипов, Никола, 1930-
Колев, Пламен Колев, 1956- (автор) Кн 903
Колева, Веселка, 1950- (автор) Кн 818
Колибаров, Димо Колев, 1965- (библиографски предшественик) Кн 781
Колибри (издателство) (София) Г 3
Колисниченко, Денис Николаевич, 1983- (автор) Кн 490, Кн 491, Кн 492
Колковска, Сия Борисова, 1961- (съставител) Кн 538, (редактор) Кн 538
Колоквиум "Наука и съвест" (София ; 2015) Кн 2
Комата, 1968- вж Комогорова, Светлана Николаева, 1968-
Комогорова, Светлана Николаева, 1968- (преводач) Кн 575, Кн 662, Кн 664
Константинов, Венцеслав Константинов, 1940- (автор) Кн 955
Константинов, Георги, 1943- (преводач) Кн 747
Константинов, Константин Димитров, 1979- (преводач) Кн 102
Константинов, Константин Илиев, 1890-1970 (преводач) Кн 724
Константинова, Маглена Иванова, 1948- (илюстратор) Кн 1004
Константинова, Нели Кирилова, 1948-2016 (преводач) Кн 627
Константину, Каллиопи Панайотис, 1963- (автор) Кн 530
Консулов, Илия, 1933- (автор) Кн 904
Конференция Обяснение и разбиране (София ; 2013) Кн 92
Копан, Йекта, 1968- (автор) Кн 1011
Копчев, Александър Александров, 1986- (автор) Кн 424
Кордие, Северин, 1979- (илюстратор) Кн 13
Кортезов, Ивайло Стефанов, 1969-2012 (редактор) Кн 302
Косев, Константин Димитров, 1937- (автор) Кн 1091
Косева-Тотева, Диана Тодорова, 1959- (автор) Кн 513, Кн 514
Костадинов, Димитър Темелков, 1956- (автор) Кн 410, Кн 411
Костадинов, Никола Николов, 1936- вж Николов, Никола, 1936-
Костадинов, Ростислав Стефанов, 1965- (автор) Кн 371
Костадинов, Ростислав Стефанов, 1965- вж Kostadinov, Rostislav Stefanov, 1965-
Костадинов, Свилен Цветков, 1955- (илюстратор) Кн 905
Костадинова, Ваня, 1984- (автор) Кн 410, Кн 411
Костадинова, Катя Йорданова, 1956- (автор на предговор) Кн 1032, (редактор) Кн 1032
Костадинова, Тодорка Игнатова, 1960- (автор) Кн 368
Костов, Даниел Василев, 1962- (автор) Кн 410, Кн 411
Костов, Димитър Добринов (автор) Кн 184
Костов, Иван Йосифов, 1959- (автор) Кн 440
Костов, Коста Василев, 1955- (автор) Кн 410, Кн 411, (съставител) Кн 410, Кн 411, (редактор) Кн 410, Кн 411
Костов, Ленко (преводач) Кн 598
Костова, Гергана Костадинова, 1989- (автор) Кн 184
Костова, Цветанка Станева, 1937- (автор на предговор) Кн 848
Костянев, Стефан Стоилов, 1952- (автор) Кн 410, Кн 411
Котева, Маргарита Йорданова (автор) Кн 562
Котетаров, Васил Ангелов (автор) Кн 429, Кн 430
Котетаров, Васил Ангелов вж Kotetarov, Vasil Angelov
Коуг, Майкъл (автор) Кн 645
Коцаков, Георги (илюстратор) Кн 1059
Коцев, Георги Костов (автор) Кн 508
Кочева, Ана, 1965- вж Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова, 1965-
Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова, 1965- (автор на предговор) К 1, (съставител) Кн 539
Краева, Лиляна Петрова (съставител) Кн 801
Крайджикова, Лейла Огуз, 1958- (редактор) Кн 356
Краус, Ханс-Кристоф, 1958- (автор) Кн 1076
Кременлиев, Атанас Георгиев, 1934- (автор) Кн 154
Кретиен, Никола (автор на адаптация) Кн 728
Крижич, Зденко, 1953- (автор на предговор) Кн 113
Кристи, Агата, 1890-1976 (автор) Кн 593, Кн 594, Кн 595, Кн 596, Кн 597, Кн 598
Кристи, Нилс, 1928-2015 (автор) Кн 208
Крумов, Веселин Георгиев, 1966- (автор) Кн 819
Крумова, Албена Крумова, 1973- (автор) Кн 80
Крумова, Юлия Георгиева, 1962- (преводач) Кн 1021
Крусева, Диляна Маринова, 1986- (автор) Кн 24, Кн 997, (съставител) Кн 24
Кръгла маса 50 години Архитектурно-етнографски комплекс Етър - живата традиция (Габрово ; 2014) Кн 295
Кръгла маса 50 години АЕК Етър - живата традиция (Габрово ; 2014) вж Кръгла маса 50 години Архитектурно-етнографски комплекс Етър - живата традиция (Габрово ; 2014)
Кръстанова, Красимира Христова (автор) Кн 905
Кръстанова, Мая Стефанова, 1962- (автор) Кн 423
Кръстев, Благой Митов, 1932- (автор) Кн 1062
Кръстев, Емил Христов, 1946- (автор) Кн 565
Кръстев, Захарий Александров, 1943- (автор) Кн 998
Кръстев, Кирил Стоянов, 1934- (автор) Кн 309
Кръстев, Николай Гогов (автор) Кн 387, Кн 414, Кн 415
Кръстев, Олег Марков, 1958- (автор) Кн 447
Кръстев, Павел, 1930- (автор) Кн 956
Кръстев, Цаню (автор) Кн 343
Кръстева, Виолета Михова, 1959- вж Михова, Виолета, 1959-
Кръстева, Габриела Янкова (автор) Кн 184
Кръстева, Корнелия Петрова, 1944- вж Петрова, Корнелия, 1944-
Кръстева, Мая Богданова, 1956- (автор) Кн 395
Кръстева, Нонка Първанова, 1959- (автор) Кн 820
Кръстева-Панова, Ася Захариева, 1978- (илюстратор) Кн 998
Ксенофонт, 430-355 пр. Хр. (автор) Кн 205
Кубел, Ото, 1868-1951 (илюстратор) Кн 1008
Кузерман, Надежда (съставител) Кн 236, (редактор) Кн 236
Кузманова, Албена (преводач) Кн 416
Кузманова, Елка Петрова, 1942- (автор) Кн 311
Кузнецов, Александър, 1950- (автор) Кн 752
Кузов, Румен Димитров, 1957- (съставител) Кн 511
Куйтов, Ахмед Османов (съставител) Кн 175
Кукушев, Георги Петров, 1983- (автор) Кн 410, Кн 411
Куланова, Светлана (преводач) Кн 537
Кумар, Винод (автор на предговор) Кн 118
Кун, Николай Албертович, 1877-1940 (автор) Кн 753
Кундера, Милан, 1929- (автор) Кн 761
Кунев, Красимир Веселинов, 1950- (автор) Кн 164
Кунев, Трифон, 1880-1954 (автор на предговор) Кн 973
Кунева, Илиана вж Кунева, Илияна
Кунева, Илияна (автор) Кн 563
Кунц, Дийн Р., 1945- (автор) Кн 646, Кн 647
Кунчев, Делчо (автор) Кн 225
Кунчева, Рая Тодорова, 1951- (член на редакционна колегия) Кн 56
Куртева, Галина Недялкова (автор) Кн 560
Кутева, Диана Янакиева, 1955- (преводач) Кн 655
Куфов, Георги Христов, 1923-2004 (преводач) Кн 744
Куцаров, Асен Валентинов (автор) Кн 412
Куюмджиева, Светлана Емилова, 1949- (автор на предговор) Г 9
Къдрев, Александър Георгиев (автор) Кн 821
Кълвачев, Златко Николов, 1954- (автор) Кн 329, Кн 410, Кн 411
Кънева, Аглика Божидарова (автор) Кн 183
Кънева, Красимира Димитрова, 1951- вж Kǎneva, Krasimira Dimitrova, 1951-
Кънчев, Атанас, 1942-2016 (автор) Кн 906, Кн 1041
Кънчев, Петър Петков, 1936- (автор) Кн 907, Кн 957, Кн 1097, (автор на предговор) Кн 438
Кънчева, Елена Костова (автор) Кн 527
Кърпаров, Владимир Димитров, 1977- (музикант) Н 1
Кършева, Маргарита Костова (автор на предговор) Кн 1036
Кьосева, Диана (автор) Кн 410, Кн 411
Кьосева, Любима Владимирова (автор) Кн 410, Кн 411
Кюмюрджиев, Любомир Георгиев (автор) Кн 1083
Кютев, Иван-Александър (фотограф, оператор) Г 3
Кючуков, Георги Борисов, 1933- (автор) Кн 499, Кн 500
Кючуков, Деян Любомиров, 1969- (преводач) Кн 610
 
Л

Лаар, Март, 1960- (автор) Кн 144
Лазарков, Тодор Евстатиев (автор) Кн 225
Лазаров, Борислав Йорданов, 1959- (автор) Кн 302
Лазаров, Веселин (илюстратор) Кн 376
Лазаров, Георги Игнатов, 1947- (автор) Кн 191
Лазаров, Иван Георгиев, 1944- (автор) Кн 455
Лазаров, Румен Николаев, 1960- (автор) Кн 164
Лазарова, Елена Георгиева, 1985- (преводач) Кн 755
Лазарова, Ерика Георгиева, 1954-2017 (интервюиращо лице) Кн 538
Лазарова, Калина Иванова, 1968- (преводач) Кн 605
Лазарова, Катя Антонова (автор) Кн 191
Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983- (преводач) Кн 33
Лалев, Цанко, 1962- (автор на адаптация) Кн 999
Лалман, Ориан, 1972- (автор) Кн 729, Кн 730
Ламбовска, Людмила Кирилова, 1967- (автор) Кн 822
Лапатов, Иван Русков (автор) Кн 96
Ларина, Елена Сергеевна вж Larina, Elena Sergeevna
Латинка Златна, 1957- вж Сапунджиева, Алтенка Асенова, 1957-
Левакова, Кремена Тодорова вж Levakova, Kremena Todorova
Леви, Клер Соломон, 1947- (съставител) Кн 505, (редактор) Кн 505
Леви, Клер Соломон, 1947- вж Levi, Kler Solomon, 1947-
Левчев, Владимир Любомиров, 1957- (автор на предговор) Кн 588, (преводач) Кн 588
Левчева, Лена Ганева, 1927- (автор) Кн 823
Лекишев, Здравко Борисов, 1946-2014 (автор) Кн 908
Леншев, Васил вж Lenšev, Vasil
Леонидов, Атанас, 1934-2015 (съставител) Кн 172, (редактор) Кн 172
Лер, Томас, 1957- (автор) Кн 698
Лермонтов, Михаил Юриевич, 1814-1841 (автор) Кн 754
Леунклавиус, Йоханес, 1533-1593 (автор) Кн 1103
Лефтерова, Светлана Пламенова, 1976-2015 (автор) Кн 293
Ликова, Алена, 1954- (преводач) Кн 513, Кн 514
Лилиев, Димо (автор на предговор) Кн 973
Лилова, Милена Цветкова, 1958- (преводач) Кн 505
Лилова, Милена Цветкова, 1958- вж Lilova, Milena Cvetkova, 1958-
Лилова, Румяна, 1953- (автор) Кн 180
Лингорска, Благовеста Власева, 1938- (преводач) Кн 113
Линдарева, Мария (автор) Кн 508
Линдън, Каролайн (автор) Кн 648, Кн 649
Линов, Пенчо Пенчев, 1936- вж Пелинов, Пелин, 1936-
Линч, Браян, 1973- (библиографски предшественик) Кн 22
Липовска, Анна Христова, 1959-2012 (автор) Кн 561
Литературен конкурс за есе или стихотворение Бургас - моят роден град (Бургас) (2012) Кн 937
Литературен конкурс за есе или стихотворение Бургас - моят роден град (Бургас) (2013) Кн 937
Литературен конкурс за есе или стихотворение Бургас - моят роден град (Бургас) (2014) Кн 937
Литературен конкурс за есе или стихотворение Бургас - моят роден град (Бургас) (2015) Кн 937
Лозанова, Лилия Цветанова, 1972- (автор) Кн 130
Луканова, Йоана Йонкова (автор) Кн 434
Лукас, Джордж, 1944- (библиографски предшественик) Кн 645, Кн 674
Льоня, 1965- вж Илиев, Илиян Илиев, 1965-
Льопти, Еманюел, 1973- (автор на адаптация) Кн 731
Любенов, Тодор, 1942- (автор) Кн 958
Любенова, Даниела Тодорова, 1967- (автор) Кн 410, Кн 411
Любенова, Ирена Емилова, 1973- вж Емилова, Ирена, 1973-
Люнчев, Манол Николов, 1952- (автор) Кн 1042
Ляпова, Русанка Костова, 1966- (преводач) Кн 763, Кн 764, Кн 765
Ляпчев, Никола (автор) Кн 1083
 
М

Мавродиев, Георги, 1944- (автор на предговор) Кн 938, (съставител)  Кн 938, (редактор) Кн 938
Мавродиева, Иванка Тодорова, 1961- (автор на предговор) Кн 11, (редактор) Кн 11
Мадемов, Пламен Дянков, 1979- (автор) Кн 1000
Маджарова, Иваничка Райкова, 1939- вж Madžarova, Ivanička Rajkova, 1939-
Маджирова, Надежда Петрова, 1945- (автор) Кн 387
Маджова, Валентина Христова, 1958- (автор) Кн 387
Мадзали, Густаво, 1961- (илюстратор) Кн 726, Кн 727, Кн 1013
Мазлум, Гюлсер (автор) Кн 824
Майер, Мира (автор) Кн 1071
Макаренко, Антон Семенович, 1888-1939 (автор) Кн 242
Макаренко, Антон Семьонович, 1888-1939 вж Макаренко, Антон Семенович, 1888-1939
Макгий, Уорнър (илюстратор) Кн 40
Макиавели, Николо, 1469-1527 (автор) Кн 737
Макнот, Джудит, 1944- (автор) Кн 650
Малаховский, Владимир Владимирович, 1971- (автор) Кн 755
Малила, Сами (автор) Кн 461
Малинов, Васил Станоев (автор) Кн 453, Кн 454, Кн 456, Кн 457, Кн 458, (илюстратор) Кн 453, Кн 454, Кн 456
Малинов, Никола, инженер (редактор) Г 4
Мамучевски, Зоран Войев (автор на предговор) Кн 237, (съставител) Кн 237
Мангано, Том (илюстратор) Кн 16
Мангачев, Петко Иванов, 1941- (автор) Кн 520, Кн 1077
Мандино, Ог, 1923-1996 (автор на предговор) Кн 88
Манев, Красимир Георгиев, 1955- (автор) Кн 909
Манев, Тодор Събев, 1902-1987 вж Зидаров, Камен, 1902-1987
Манев, Христо Стефанов, 1935- (автор) Кн 544
Манов, Богомил Борисов, 1955- (автор) Кн 183
Манова, Ангелина Филипова, 1948- (автор) Кн 14
Манолов, Валери, 1962- (автор на адаптация) Кн 999
Манолов, Калоян Русев, 1930- (автор) Кн 276
Манолов, Ненко Георгиев (преводач) Кн 175
Манолова, Мануела (преводач) Кн 684
Мантарков, Младен Йорданов (автор) Кн 429, Кн 430
Мантарков, Младен Йорданов вж Mantarkov, Mladen Jordanov
Манушева, Ирина Борисова, 1977- (преводач) Кн 77, Кн 609, Кн 627
Манчева, Яна Красимирова (автор) Кн 1104
Марангозов, Николай, 1900-1967 (автор на предговор) Кн 973
Маринов, Александър Валентинов, 1979- (преводач) Кн 651
Маринов, Анатоли Георгиев, 1956- (автор) Кн 959
Маринов, Благой Иванов, 1970- (автор) Кн 340, Кн 410, Кн 411
Маринов, Владимир Владимиров, 1980- (редактор) Кн 117
Маринов, Драгомир Ангелов (автор) Кн 465
Маринов, Иван Сашев, 1983- (автор) Кн 184
Маринов, Красимир Маринов, 1973- (автор) Кн 478
Маринов, Марин Йотов, 1926-2016 вж Йотов, Марин, 1926-2016
Маринов, Никола Радев, 1940-2016 вж Радев, Никола, 1940-2016
Маринова, Дора Маринова, 1983- (автор) Кн 410, Кн 411
Маринова, Красимира Тодорова, 1952- (автор на предговор) Кн 898
Маринчева, Силвия Величкова (автор) Кн 424
Марков, Георги Георгиев, 1946- (автор) Кн 1068, Кн 1082, (автор на предговор) Кн 1082
Марков, Иван Гатев, 1951- (автор) Кн 192
Марков, Константин Йорданов, 1972- (автор) Кн 504
Марков, Николай Асенов, 1954- вж Markov, Nikolaj Asenov, 1954-
Марков, Огнян Цвятков, 1969- (автор) Кн 164
Маркова, Валя Илиева, 1957- (автор) Кн 314
Маркова, Параскева (автор на предговор) Кн 962
Маркова, Румяна Димитрова, 1950- (преводач) Кн 731
Маркова, Румяна Кирилова, 1946- (автор) Кн 410, Кн 411
Марковска, Ангелина Мирославова, 1978- (член на редакционна колегия) Кн 230
Маров, Ненко Ненков, 1933-2011 (автор) Кн 960
Мартен-Люган, Анес, 1979- (автор) Кн 722
Мартин, Лайза (илюстратор) Кн 15
Мартинов, Тошко, 1957- (илюстратор) Кн 820
Марчев, Сотир Тодоров, 1961- (автор) Кн 406, (илюстратор) Кн 406
Масалджиева, Радка Иванова (автор) Кн 429, Кн 430
Масалджиева, Радка Иванова вж Masaldžieva, Radka Ivanova
Масларов, Иван Ангелов, 1935- (автор) Кн 436
Масларова, Емилия Любенова, 1956- (преводач) Кн 691
Матанов, Христо Лука, 1952- (автор) Кн 1082
Матанова, Ваня Лукова, 1957- (автор на предговор) Кн 86
Матева, Красимира Иванова, 1962- (преводач) Кн 162
Матеев, Илиян Генов, 1970- (автор) Кн 201
Матеев, Михаил (автор на предговор) Кн 308, (преводач) Кн 308
Медицински университет. Катедра Обща и клинична патология (Пловдив) Кн 287
Международен музикален фестивал Лауреатски дни Катя Попова (Плевен ; 1966-2016) Кн 516
Международна конференция Балканите и Балтика в обединена Европа 2 (София ; 2014) Пи 2
Международна научна конференция за млади учени (25 ; Благоевград ; 2016) Кн 1
Международна научна конференция за млади учени Мениджмънт и качество (25 ; Ямбол ; 2016) Кн 437
Международна научна конференция Иран и Балканите в огледалото на историята (София ; 2013) Кн 1070
Международна научна конференция Преосмисляйки историите на изкуствата през XX век (Мала Църква ; 2015) Кн 505
Международни славистични четения Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури (12 ; София ; 2014) Кн 746
Международно триенале Духът на акварела (Варна ; 2016) вж Международно триенале на акварела (Варна ; 2016)
Международно триенале на акварела (Варна ; 2016) Г 10
Мезан, Живка Данчева, 1979- вж Данчева, Живка, 1979-
Мейснър, Стефани (отговорен редактор) Кн 15
Менд-Оойо, Гомбоджав, 1952- (автор) Кн 1010
Метев, Христо, 1956- (автор) Кн 410, Кн 411
Метева, Мирослава, 1953- (автор) Кн 1043
Мехмед, Сунай Ремзи, 1978- вж Ремзи, Сунай, 1978-
Мец, Детелина Маринова, 1956- вж Metz, Detelina Marinova, 1956-
Мечева, Анета Константинова (преводач) Кн 604
Мечкуева, Антония Михайлова (илюстратор) Кн 14
Мешинков, Иван Николов, 1938- (автор) Кн 910
Мизов, Максим Николаев, 1953- (автор) Кн 71
Миклош, Иван, 1960- (автор) Кн 144
Миланов, Владимир (автор) Кн 410, Кн 411
Миланова, Антоанета Найчова (автор) Кн 264, Кн 265, Кн 266, Кн 267
Миланова, Ваня Стоянова, 1958- (автор) Кн 268, Кн 269
Миланова, Иванка Стоянова, 1958- вж Миланова, Ваня Стоянова, 1958-
Миланова, Петя Симеонова (автор) Кн 164
Миланова, Силвана Спасова, 1961- (преводач) Кн 626, Кн 1081
Миланова, Станислава Александрова, 1967- (преводач) Кн 354, Кн 584
Милев, Гео, 1895-1925 (автор) Кн 825
Милев, Йордан Тошев, 1933- (автор на предговор) Кн 971, (съставител) Кн 971, (преводач) Кн 569
Милев, Станислав Тодоров, 1951- (автор на предговор) Кн 877
Милева, Снежана Цветанова, 1974- (преводач) Кн 116, Кн 623
Миленков, Божидар Атанасов (автор на предговор) Кн 69, (съставител) Кн 69
Миленков, Стоян Благов, 1949- (автор) Кн 961
Миленкова, Лучия Бориславова, 1951- (илюстратор) Кн 836
Миленов, Иван Костадинов (автор) Кн 447
Милиева, Диана Георгиева, 1955- (автор на предговор) Кн 340, (съставител) Кн 340, (редактор) Кн 340
Милиева, Емилия Тодорова (автор) Кн 310, Кн 340
Милс, Кайл, 1966- (автор) Кн 673
Милър, Виктория (илюстратор) Кн 48
Минасян, Левон Ованезов, 1923- вж Ованезов, Левон, 1923-
Минева, Жанет Иванова (автор) Кн 399
Минева, Светлана Мануилова, 1984- (преводач) Кн 37
Минева, Силвия Стефанова, 1964- (автор) Кн 95, (съставител) Кн 95, (редактор) Кн 95
Минков, Николай Акимов вж Акимов, Николай
Минчева-Ризова, Мариана Иванова, 1962- (автор) Кн 254
Мирзоев, Ахмед (илюстратор) Кн 756
Мирков, Александър Пенчев, 1952- (автор) Кн 508
Митев, Митко Трифонов (автор) Кн 225
Митев, Пламен Димитров, 1956- (автор) Кн 1082
Митева, Дияна Тодорова, 1985- (автор) Кн 183
Митева, Пепа Иванова, 1963- (автор) Кн 246
Митева-Балева, Стоянка Колева, 1939- (автор на рецензия) Кн 892
Митков, Георги Николов, 1925- (член на редакционна колегия) Кн 1049
Митков, Милен Стефчов, 1980- (автор) Кн 232
Митов, Димитър Диловски, 1896-1925 вж Румянцев, Сергей, 1896-1925
Митрев, Иво Несторов, 1962- (автор) Кн 429, Кн 430
Митрев, Иво Несторов, 1962- вж Mitrev, Ivo Nestorov, 1962-
Митрева, Велина Ивова, 1992- (автор) Кн 429, Кн 430
Митрева, Велина Ивова, 1992- вж Mitreva, Velina Ivova, 1992-
Михайлов, Георги Георгиев (автор) Кн 376
Михайлов, Георги Иванов, 1915-1991 (редактор) Кн 743
Михайлов, Димитър Михайлов, 1948- (автор) Кн 106, (съставител) Кн 107
Михайлов, Ивайло Михайлов, 1973- (автор) Кн 181
Михайлов, Камен Василев, 1954- (автор на предговор) Кн 6, (съставител) Кн 6, (редактор) Кн 6
Михайлов, Михаил Евтимов (автор) Кн 193
Михайлов, Николай Кирилов, 1963- (автор) Кн 95
Михайлов, Росен (автор) Кн 225
Михайлова, Велислава Иванова, 1973- (преводач) Кн 608, Кн 638
Михайлова, Катя Михайлова (автор) Пи 3, (съставител) Пи 3
Михайлова, Мария Атанасова, 1972- (преводач) Кн 592
Михайлова, Мила Георгиева (преводач) Кн 175
Михайлова, Румяна Борисова (автор) Кн 473
Михайлова, Румяна Цветанова вж Mihajlova, Rumjana Cvetanova
Михайлова-Гарнизова, Райничка Петрова (автор) Кн 410, Кн 411
Михайлова-Пецу, Екатерина Михайлова (преводач) Кн 378
Михалкова, Радостина Борисова, 1976- (съставител) Кн 209
Михов, Михо Димитров, 1949- (автор) Кн 228, (илюстратор) Кн 228
Михов, Михо Иванов, 1930- (автор) Кн 297
Михова, Виолета, 1959- (автор) Кн 1001
Михова, Людмила Кирилова, 1965- (автор) Кн 315
Михова, Тонка (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Мичев, Ангелин Димитров, 1977- (преводач) Кн 90, Кн 385
Мичева, Паулина Стойчева, 1972- (преводач) Кн 89
Мишев, Георги, 1935- (автор) Кн 911
Младенов, Миролюб Иванов, 1951- (автор) Кн 485
Младенов, Младен Иванов (автор) Кн 194, Кн 206
Младенов, Младен Марков, 1930- (автор) Кн 962
Младенов, Юлиян Пенчев, 1949- (автор) Кн 467, (редактор) Кн 467
Младенова, Вилма Асенова (автор) Кн 64
Младенова, Вилма Асенова вж Mladenova, Vilma Asenova
Младенова, Галина Пенчева, 1959- (автор) Кн 478
Младенова, Маргарита Захариева, 1956- (съставител) Кн 746
Младенова, Мария Младенова (автор) Кн 184
Мокиенко, Валерий Михайлович (автор на предговор) Кн 561
Моллова, Милена (преводач) Кн 701
Момеков, Георги Цветанов, 1976- (автор) Кн 410, Кн 411
Момекова, Деница Богомилова, 1975- (автор) Кн 410, Кн 411
Момчева, Теодора Вълканова (автор) Кн 14
Момчилова, Адриана Николова, 1961- (преводач) Кн 660, Кн 1075, Кн 1082
Момчилова, Адриана Николова, 1961- вж Momčilova, Adriana Nikolova, 1961-
Момчилова-Иванова, Кина (автор) Кн 826
Монев, Виктор Георгиев, 1963- вж Monev, Viktor Georgiev, 1963-
Монов, Симеон Валентинов, 1967- (автор) Кн 424
Монова, Даниела Валентинова (автор) Кн 424
Монто, Мишел, 1954- (автор) Кн 416
Мордън, Саймън (автор) Кн 599
Морен, Жан, 1959- (илюстратор) Кн 733, Кн 734
Мори, Делфин, 1973- (автор на адаптация) Кн 732
Мотков, Петър Вълков, 1932-2017 (автор) Кн 912, (автор на предговор) Кн 982
Мундрова, Славянка Димитрова, 1958- (автор) Кн 913
Мур, Хари (илюстратор) Кн 21
Мурад, Селвие (преводач) Кн 121
Мураками Харуки, 1949- (автор) Кн 1014
Мурдаров, Владко Данаилов, 1948- (автор) Кн 563, (редактор) Кн 563
Мурджева, Мариана Атанасова, 1960- (автор) Кн 340, Кн 394, (автор на предговор) Кн 394, (съставител) Кн 394, (редактор) Кн 394
Мустакерски, Пано Вълчев, 1932- (автор) Кн 827
Мутафов, Емануел Стефанов, 1968- (автор на предговор) Кн 505
Мутафов, Емануел Стефанов, 1968- вж Mutafov, Emanuel Stefanov, 1968-
Мутафчиев, Петър Стоянов, 1883-1943 (автор) Кн 1072
Мутафчиева, Милена Митева (автор) Кн 81
Мухарска, Илияна Енчева, 1991- вж Енчева, Илияна, 1991-
Мухарски, Виктор Ивайлов, 1988- (съставител) Кн 974
Мъл, Брандън, 1974- (автор) Кн 691
Мълинс, Сам вж Mullins, Sam
Мънсон, Ръсел (фотограф, оператор) Кн 627
 
Н

Найденов, Георги Петров, 1986- (преводач) Кн 132
Найденов, Найден Ангелов, 1929- вж Ангелов, Найден, 1929-
Найденов, Тотко, 1948- (автор) Кн 963
Налбантов, Милен, 1939- (автор) Кн 1044
Нанков, Никола Цочев, 1901-1983 (съставител) Кн 68
Натан-Пауновска, Таня Жак (съставител) Кн 967, (редактор) Кн 967
Натов, Владимир (автор) Кн 1045
Наумец, Дария (илюстратор) Кн 29
Наур, Бета, 1952- (автор) Кн 1002
Научна конференция Европейски стандарти в спортното образование (Враца ; 2015) Кн 525
Научна конференция Музеят и обществото на спектакъла (2 ; София ; 2014) Кн 8
Научна конференция Самоводене от древността до наши дни (5 ; Самоводене ; 2003) Кн 1049
Научна конференция Самоводене от древността до наши дни (6 ; Самоводене ; 2008) Кн 1049
Научна конференция Социалното служение в съвременното общество (В. Търново ; 2015) Кн 237
Научна конференция Христо Караманджуков и Родопите (Смолян ; 2011) Кн 1095
Научно-практическа конференция по предучилищно образование Водим бъдещето за ръка - заедно с нашите деца (9 ; Пазарджик ; 2016) Кн 280
Научно-приложна конференция Психично здраве и социални услуги в общността - проблеми и решения (1 ; Стрелча ; 2015) Кн 236
Национална конференция по клинична токсикология Съвременни акценти върху токсикологичната патология (Плевен ; 2015) Кн 400
Национална научна конференция Поломието - находки, събития, личности (7-8 ; Попово ; 2012-2014) Кн 1047
Национална студентска сесия Здравните грижи през XXI век - тенденции и перспективи (4 ; Плевен ; 2016) Е 1
Национална студентска сесия Съвременни тенденции в развитието на здравните грижи (3 ; Плевен ; 2015) Е 2
Начева, Грозданка, 1973- (илюстратор) Кн 1001
Начева, Зоя Иванова, 1957- (автор на предговор) Кн 1095, (съставител) Кн 1095, (редактор) Кн 1095
Недев, Евгени (съставител) Г 6
Недева, Нели, 1975- (автор на предговор) Г 6
Недевски, Димитър Ганчев (автор) Кн 229
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор на предговор) Кн 951
Недков, Димитър, 1960- (автор) Кн 914
Недкова, Мария (автор) Кн 410, Кн 411
Недкова-Миланова, Ваня, 1976- (автор) Кн 338
Недялкова, Десислава, 1973- (преводач) Кн 1027
Недялкова, Йоана Кирилова, 1966- (редактор) Кн 542
Недялкова-Качулкова, Райна, 1961- (автор) Кн 828
Недялкова-Качулкова, Райна, 1961- (автор на предговор) Кн 834, Кн 904
Нейков, Николай, 1900-1967 вж Марангозов, Николай, 1900-1967
Нейкова, Ружа Георгиева, 1955- (автор на предговор) Кн 1084, (редактор) Кн 1084
Нели, 1944- вж Петрова, Корнелия, 1944-
Нелсон, Леонард, 1882-1927 (автор на предговор) Кн 58
Нелсън, Джанди, 1965- (автор) Кн 651
Неминска, Румяна Илчева, 1964- (автор) Кн 270
Ненов, Петър Петров, 1976- (илюстратор) Кн 1006
Ненова, Звездица Петрова, 1959- (автор) Кн 174
Несторов, Людмил Иванов, 1959- (автор) Кн 164
Нецева-Порчева, Татяна Нейчева, 1973- (автор) Кн 478
Нечев, Иван Иванов, 1952- (автор) Кн 829, (илюстратор) Кн 829
Нешев, Кирил, 1935-2010 (автор) Кн 95
Нешева, Елена, 1949- (автор) Кн 294, Кн 830
Нешков, Николай Иванов, 1972- (автор на предговор) Кн 948
Николаев, Георги, 1943- (автор на предговор) Кн 336
Николаев, Иван, 19?? (автор) Кн 410, Кн 411
Николов, Ангел Николов, 1971- (автор) Кн 1038
Николов, Васил Димитров, 1933- (автор) Кн 831
Николов, Владимир Георгиев, 1926-1998 вж Свинтила, Владимир, 1926-1998
Николов, Владимир Тодоров, 1960- (автор) Кн 410, Кн 411
Николов, Ивайло Николаев, 1976- (автор) Кн 222
Николов, Любен Христов, 1946- (съставител) Кн 1051, (редактор) Кн 1051
Николов, Митко Иванов, 1962- (редактор) Кн 437, (член на редакционна колегия) Кн 1
Николов, Никола, 1936- (автор) Кн 832, Кн 833
Николов, Николай Ангелов (автор) Кн 184
Николов, Николай Кънчев, 1963- (автор) Кн 534, (член на редакционна колегия) Кн 534
Николов, Николай Любенов, 1972- (автор) Кн 439
Николов, Пано, 1936-2009 (автор на предговор) Кн 4
Николов, Петър Федев, 1982- (автор) Кн 399
Николов, Стоян Чавдаров, 1979- вж Nikolov, Stojan Čavdarov, 1979-
Николов, Тодор Георгиев, 1931- (автор) Кн 324
Николов, Федя Петров (автор) Кн 387, Кн 399, Кн 407
Николов, Христо Николов, 1960- (автор) Кн 311
Николова, Вана Николова, 1940- (автор) Кн 1003
Николова, Весела, преводач вж Nikolova, Vesela, преводач
Николова, Вяра Гешкова, 1946- (автор) Кн 55
Николова, Гергана (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Николова, Емилия Паскалева, 1963- (автор) Кн 165
Николова, Ивелина Николова, 1979- (автор на адаптация) Кн 29
Николова, Йовка, 1962- (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Николова, Капка Освалд, 1946- (автор) Кн 1082
Николова, Мария Илиева, 1989- (преводач) Кн 706, Кн 707
Николова, Надя, математик (автор) Кн 277, (автор на предговор) Кн 277
Николова, Наталия Бориславова (автор) Кн 4
Николова, Нели Иванова, 1971- (автор) Кн 468
Николова, Христина, 1975- (автор) Кн 834
Ним, Сюзан Д. (автор на адаптация) Кн 30
Нинов, Иван Райков, 1946- (библиографски предшественик) Кн 781
Нинов, Петър Нонов (автор) Кн 225
Ничай, Станислав, 1943- (автор на предговор) Кн 759
Ничева-Карастойчева, Емилия, 1971- вж Карастойчева, Емилия Станимирова, 1971-
Новак, Али, 1991- (автор) Кн 652
Новак, Николета (автор) Кн 763, Кн 764, Кн 765
Новаков, Иван Петков (автор) Кн 387, Кн 410, Кн 411
Новаков, Стоян Симеонов, 1959- (автор) Кн 340
Новакова, Силвия (автор) Кн 410, Кн 411
Новикова, Олга Александровна (автор) Кн 835
Нончев, Павел Веселинов, 1950- (автор) Кн 429, Кн 430
Нончев, Павел Веселинов, 1950- вж Nončev, Pavel Veselinov, 1950-
Нордланд, Род (автор) Кн 653
Ноуи, Барбара А., 1964- (автор) Кн 1046
Нумизматично дружество Червен (Русе) Кн 511
Нунев, Сашо Тодоров, 1956- (автор) Кн 235
 
О

Облакова, Дафина Спасова (автор) Кн 837
Областна конференция Децата и големият свят (Пазарджик ; 2015) Кн 279
Обрешков, Веско Янков (автор на предговор) Кн 1103, (преводач) Кн 1103
Обрешкова, Данка Петрова, 1955- (автор) Кн 320, (редактор) Кн 322, Кн 384
Ованезов, Левон, 1923- (автор) Кн 1098
Овчаров, Любен Стоянов, 1928- (автор) Кн 965
Овчаров, Николай Димитров, 1957- (автор) Кн 1088
Овчински, Владимир Семьонович вж Ovčinskij, Vladimir Semenovič
Овчинский, Владимир Семëнович вж Ovčinskij, Vladimir Semenovič
Оджакова, Мариела Константинова, 1951- (автор) Кн 326
Одисеева, Евелина Христова, 1956- (автор) Кн 410, Кн 411
Оливери, Джанлука, 1969- (илюстратор) Кн 571
Онбаши, Салих (преводач) Кн 119
Опенхайм, Паул, 1885-1977 (автор на предговор) Кн 92
Орбецова, Мария Миткова, 1962- (автор) Кн 387
Орфурт, К. (илюстратор) Кн 1008
Османлиев, Денчо Петров, 1950- (автор) Кн 410, Кн 411, (редактор) Кн 410, Кн 411
Османлиева, Величка Кирилова вж Кирилова, Величка
Остин, Джейн, 1775-1817 (автор) Кн 600
О'Хенри, 1862-1910 (автор) Кн 654
 
П

Павликянов, Кирил Парашкевов, 1965- (автор на предговор) Кн 745, (съставител) Кн 745, (редактор) Кн 745
Павлов, Велизар Тодоров, 1963- (автор) Кн 166
Павлов, Веселин Божидаров (автор) Кн 482
Павлов, Павел Борисов, 1934- (автор) Кн 1004
Павлов, Павел Илиев, 01.01.1952- (автор) Кн 314
Павлов, Пламен Славов, 1962- (автор) Кн 410, Кн 411
Павлов, Пламен Христов, 1958- (автор) Кн 1082, (автор на предговор) Кн 1021
Павлов, Сашко Ангелов, 1950- (автор) Кн 915
Павлов, Цветан Лъчезаров (автор) Кн 184
Павлова, Валентина Кирилова, 1959- (автор) Кн 1067
Павлова, Илиана, 1974- (автор) Кн 11
Павлова, Маргарита Павлова, 1969- (автор) Кн 1005
Павлова, Марияна Красимирова (автор) Кн 184
Павлова, Павлина Георгиева, 1981- (автор) Кн 424
Павлова, Павлина Петрова, 1949- (автор) Кн 838, Кн 1006
Пажински, Пьотр, 1973- (автор) Кн 760
Пайк, Джери (илюстратор) Кн 41
Палазов, Димитър Неделчев, 1933- (автор) Кн 839
Палангурска, Антоанета Аврамова (автор) Кн 24, Кн 278
Палангурски, Милко Стоянов, 1961- (автор на предговор) Кн 1047, (член на редакционна колегия) Кн 1047
Панайотов, Валентин Андреев (автор) Кн 472
Панайотов, Емануил Панайотов (автор) Кн 383
Панайотов, Милен Йорданов (автор на предговор) Кн 782
Панайотова, Маргарита вж Панайотова-Стоянова, Маргарита Йорданова
Панайотова-Стоянова, Маргарита Йорданова (автор) Кн 359
Панов, Иво Кирилов, 1958- (редактор) Кн 1070, (преводач) Кн 1070
Панов, Станислав (автор) Кн 225
Панов, Тодор, 1885-1945 (автор) Кн 82
Панова, Валентина, 1949- (съставител) Кн 970
Панова, Марианна Георгиева, 1959- (преводач) Кн 209
Панчев, Ивелин Йорданов, 1965- (автор) Кн 326
Панчев, Никола Димитров, 1947- (редактор) Кн 437, (член на редакционна колегия) Кн 1
Панчев, Петър Панчев, 1942- (съставител) Кн 1032
Панчовска, Мария Стоянова, 1962- (автор) Кн 387, Кн 408
Панчовска, Мария Стоянова, 1962- вж Pančovska, Marija Stojanova, 1962-
Папазов, Игнат Петров (автор) Кн 184
Паракини, Джан Луиджи, 1947- (автор) Кн 738
Парес, Ивет, 1926-2010 (автор на предговор) Кн 416
Парушев, Петър Стоянов, 1973- (автор на предговор) Кн 1032
Паси, Соломон Исак, 1956- (автор на предговор) Кн 9
Паскалев, Георги, 1942- (автор) Кн 387, Кн 410, Кн 411, (автор на предговор) Кн 836
Паскалев, Емил, 1962- (автор) Кн 376
Паскалев, Кузман Павлов, 1954- (автор) Кн 375
Паскалев, Николай Димитров (автор) Кн 563
Паскалева, Калина, 1986- (автор) Кн 916
Паскалева-Пейчева, Венета Димитрова (автор) Кн 387, Кн 424
Паслиева, Лили (автор на предговор) Кн 834
Патерсън, Джеймс, 1947- (автор) Кн 655, Кн 656
Патриков, Георги Христов, 1931- (член на редакционна колегия) Кн 1049
Паунова, Вера Христова, 1979- (преводач) Кн 636, Кн 644, Кн 669
Пауновски, Владимир Иванов, 1960- (съставител) Кн 967, (редактор) Кн 967
Пауновски, Иван Димитров, 1935-1990 (автор) Кн 967, (автор на предговор) Кн 754
Пацов, Йото Христов, 1949- (автор на предговор) Кн 226
Пачикова, Нели Стефанова, 1958- вж Стефанова, Нели, 1958-
Пашева, Евдокия Александрова, 1956- (съставител) Кн 2
Пашкунова, Силвия Владимирова, 1978- (автор) Кн 410, Кн 411
Пеев, Здравко Николов, 1950- (автор на предговор) Кн 826, (редактор) Кн 940
Пейков, Пламен Тодоров, 1948- (автор) Кн 315
Пейкова, Лили Пламенова (автор) Кн 322, Кн 384
Пейчева, Лозанка Георгиева, 1961- вж Pejčeva, Lozanka Georgieva, 1961-
Пелинов, Пелин, 1936- (автор) Кн 917
Пелов, Тихомир Петров, 1952- (автор) Кн 176
Пендичева, Диана Илиева, 1962- вж Pendičeva, Diana Ilieva, 1962-
Пенев, Пламен, военен (автор) Кн 225
Пенева, Бранимира Симеонова (автор) Кн 381
Пенова, Росица Захаринова (автор) Кн 183
Пенчев, Владимир Георгиев, 1957- (автор на предговор) Кн 293
Пенчев, Константин Любенов, 1952- вж Penčev, Konstantin Ljubenov, 1952-
Пенчев, Пенчо Стоянов, 1958- (автор) Кн 482
Пенчева, Анелия Живкова, 1954- (автор) Кн 331, Кн 332
Пенчева, Велизара Иванова, 1956- (редактор) Кн 288
Пенчева, Венцислава Пенчева (автор) Кн 410, Кн 411
Пенчева, Данча Лазарова (съставител) Кн 801
Пенчева, Ивалина Петкова, 1959- (автор) Кн 482
Пенчева, Ивалинка, 1959- вж Пенчева, Ивалина Петкова, 1959-
Пенчева, Ивелина Димова (автор) Кн 65
Пенчева, Невелина Петрова, 1983- (автор) Кн 383
Пенчева, Пламена Ванева (автор) Кн 482
Пенчева, Румяна Генчева, 1961- (член на редакционна колегия) Кн 1047
Перек, Жорж, 1936-1982 (автор) Кн 723
Переновска, Пенка Илиева, 1948- (автор) Кн 410, Кн 411
Перица, Тадей (преводач) Кн 113
Перков, Венцислав Емилов, 1979- (автор) Кн 177
Пернишка, Емилия Илиева, 1936- (интервюирано лице) Кн 538
Петева, Анета Георгиева, 1978- (преводач) Кн 492
Петканов, Константин Николов, 1891-1952 (автор на предговор) Кн 973
Петков, Калоян Ангелов, 1990- (автор) Кн 184, Кн 185, (редактор) Кн 161
Петков, Марин, 1945-2015 (автор) Кн 154
Петков, Мартин, 1976- (автор) Кн 918
Петков, Петко Митев (автор) Кн 225
Петков, Пламен (автор) Кн 225
Петков, Роман Пепович, 1978- вж Petkov, Roman Pepovič, 1978-
Петков, Росен Емилов, 1965- (автор) Кн 410, Кн 411
Петкова, Анета Симеонова, 1965- (автор) Кн 428
Петкова, Диана, 1965- вж Господинова-Вълкова, Диана Петкова, 1965-
Петкова, Елена Георгиева, 1979- (автор) Кн 410, Кн 411
Петкова, Елена Петкова, 1960- (автор) Кн 131
Петкова, Елица Петкова (автор) Кн 164
Петкова, Зорница Ганчева, 1977- (автор) Кн 182
Петкова, Петя Кръстева, 1979- (преводач) Кн 674
Петлешкова, Пенка Василева (автор) Кн 395
Петранова, Цветанка Петрова (автор) Кн 424
Петрелийски, Стефан Димитров (автор) Кн 225
Петрини, Карло, 1949- (автор) Кн 462
Петров, Борислав Василев (автор) Кн 225, (редактор) Кн 225
Петров, Данаил Борисов, 1951- (автор) Кн 410, Кн 411
Петров, Евгений, 1903-1942 (автор) Кн 748, Кн 749, Кн 750, Кн 751
Петров, Ивайло, 1948- (автор на предговор) Кн 756, (редактор) Кн 493
Петров, Ивайло, 1986- (фотограф, оператор) Г 3
Петров, Иван, 1947- (автор) Кн 164
Петров, Иво Спасов, 1965- (автор) Кн 405
Петров, Любен, 1924- (автор) Кн 1082
Петров, Людмил, 1955- (автор) Кн 528
Петров, Николай Кирилов, 1959- (автор) Кн 375, Кн 410, Кн 411, (редактор) Кн 375, Кн 398
Петров, Петър Диков, 1937- (автор) Кн 243, Кн 244
Петров, Петър Райков (автор) Кн 244
Петров, Петър Христов, 1951- (илюстратор) Кн 108
Петров, Пламен Станиславов (автор) Кн 184
Петрова, Антоанета Христова (автор) Кн 522
Петрова, Бояна Валериева, 1948-2017 (преводач) Кн 723
Петрова, Вероника Симеонова (автор) Кн 410, Кн 411
Петрова, Генка Иванова, 1961- (автор) Кн 376
Петрова, Гергана Георгиева, 1967- (автор) Кн 410, Кн 411
Петрова, Даниела Стоичкова, 1958- (автор) Кн 410, Кн 411
Петрова, Десислава Иванова, 1973- (автор) Кн 468
Петрова, Димитринка, 1943-2017 (автор) Кн 261
Петрова, Златка Иванова (автор на предговор) Кн 970, (член на редакционна колегия) Кн 970
Петрова, Корнелия, 1944- (автор) Кн 840, Кн 919
Петрова, Мария, 1968- вж Чайлд, Мария Кирова, 1968-
Петрова, Мария Кирова, 1968- вж Чайлд, Мария Кирова, 1968-
Петрова, Марияна Борисова (автор) Кн 108, (илюстратор) Кн 108
Петрова, Павлина Христова, 1963- (автор) Кн 968
Петрова, Радостина Диянова, 1988- (съставител) Кн 746
Петрова, Светла Димитрова, 1961- (автор) Кн 326
Петрова, Светлана Стоянова, 1969- (съставител) Кн 801
Петрова, Танче (автор) Кн 508
Петрова, Юлия Йорданова (автор) Кн 405
Петрова-Гюзелева, Анна Мария Людмилова, 1959- (съставител) Кн 518
Петровски, Пламен Димитров, 1955- (автор) Кн 410, Кн 411
Петрунов, Богдан Николов, 1936- (автор на предговор) Кн 432, (редактор) Кн 413
Петрунов, Георги Светлозаров, 1980- (съставител) Кн 209
Петрунов, Пламен Стефанов (автор) Кн 398
Петрунова, Анелия Георгиева, 1977- (преводач) Г 1, Г 2
Пехливански, Венцислав Иванов (автор) Кн 225
Пешев, Живко Владимиров, 1955- (автор) Кн 287
Пешева, Петя Димитрова, 1953- (преводач) Кн 700
Пешков, Иван, 1958-1987 (автор) Кн 841
Пещерска, Ели Бориславова (автор) Кн 264, Кн 265, Кн 266, Кн 267
Писанкънева, Моника Неделчева (автор) Кн 136
Пискулийска, Стефка (илюстратор) Кн 969
Пискулийска, Юлия Йорданова, 1942- (автор) Кн 969
Пискулийска, Юлия Йорданова, 1942- вж Piskulijska, Julija Jordanova, 1942-
Питс, Кристофър (автор) Кн 1046
Пищалова, Емилия Стайкова, 1957- вж Pištalova, Emilija Stajkova, 1957-
Платиканова-Иванова, Магдалена Стефанова (автор) Кн 299
Плявов, Красимир Събев, 1939- (автор) Кн 920
Попиванова, Недялка Иванова, 1941- (автор) Кн 387, Кн 432
Попов, Антон Николов, 1915-1942 (автор) Кн 971
Попов, Владимир Стефанов, 1942- (интервюиращо лице) Кн 975
Попов, Деян Енчев, 1960- вж Енев, Деян, 1960-
Попов, Димитър Георгиев, 1952- (автор) Кн 410, Кн 411
Попов, Рачко Иванов, 1953- (автор) Кн 1038, (член на редакционна колегия) Кн 292
Попов, Румен Стойков, 1959- (автор) Кн 375, Кн 398
Попов, Стефан Петров, 1954- (автор) Кн 429, Кн 430
Попов, Стефан Петров, 1954- вж Popov, Stefan Petrov, 1954-
Попова, Гергана Миролюбова, 1973- (автор) Кн 137
Попова, Дора Николова, 1953- (автор) Кн 410, Кн 411
Попова, Елица Емилова, 1974- (преводач) Кн 462, Кн 735
Попова, Маргарита Пенчева, 1958- (автор) Кн 545
Попова, Мария Ганчева, 1941- (автор на предговор) Кн 538
Попова, Милена Димитрова, 1958- (редактор) Кн 288
Попова, Татяна Ангелова, 1975- (автор) Кн 394
Попова-Недялкова, Незабравка Стефанова (автор) Кн 512
Попър, Карл Раймунд, 1902-1994 (автор на предговор) Кн 92
Портър, Уилям Сидни, 1862-1910 вж О'Хенри, 1862-1910
Порязова-Маркова, Елена Гълъбова, 1968- (автор) Кн 287, Кн 396
Постаджиян, Арман Шнорк, 1972- (автор) Кн 399
Потър, Биатрикс, 1866-1943 (автор) Кн 614, Кн 615, Кн 616, Кн 617, Кн 618, Кн 619, Кн 620
Поу, Джени (илюстратор) Кн 47
Проданов, Васил Костадинов, 1946- (редактор) Кн 156
Проданов, Стефан Станимиров (автор) Кн 184
Проданов, Стоян Станимиров, 1969- (автор) Кн 479
Проданов, Юрий Петров, 1959- (отговорен редактор) Кн 493
Пройнова, Емилия Николова, 1969- (автор) Кн 842
Професионална гимназия по икономика Д-р Иван Богоров (Варна) Кн 281
Прошкова, Весела Богомилова, 1950- (преводач) Кн 84
Пурмохаммад, Алиреза, 1981- (редактор) Кн 1070, (преводач) Кн 1070
Първанов, Кирил, 1975- (автор) Кн 562
Първанова, Зорка Петрова, 1958- (автор на предговор) Кн 568
Първанова, Поли Рангелова, 1964- вж Рангелова, Поли, 1964-
Първев, Иван Христов, 1960- (автор на предговор) Кн 1078
Пъсътоиу, Флорин, 1975- (член на редакционна колегия) Кн 230
Пьоч, Оливер, 1970- (автор) Кн 699
 
Р

Раабе, Мелани, 1981- (автор) Кн 700
Рабовянов, Деян Сашков (автор) Кн 1020, (илюстратор) Кн 1020
Радански, Станислав Миладинов, 1979- вж Radanski, Stanislav Miladinov, 1979-
Радев, Иван Николов, 1943- (автор) Кн 566, Кн 1092
Радев, Никола, 1940-2016 (автор на предговор) Кн 967
Радев, Симеон Трайчев, 1879-1967 (автор) Кн 1099
Радева, Анастасия Симеонова, 1983- (автор на предговор) Кн 535
Радева, Надежда Атанасова, 1967- (автор) Кн 843
Радевски, Христо Василев, 1903-1996 (преводач) Кн 754
Раденовски, Димитър Радков, 1949- (автор) Кн 433
Радинска, Елена Пламенова, 1985- (преводач) Кн 712
Радионова, Ксения (автор) Кн 756
Радичева, Мая Николаева, 1975- (съставител) Кн 746
Раднев, Динко Иванов (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Радоев, Георги, 1895-1980 (автор на предговор) Кн 973
Радоев, Митко Генчев, 1964- (автор) Кн 306
Радойкова, Гергана Георгиева, 1983- (автор) Кн 155
Радуканов, Сергей Румянов (автор) Кн 184
Радулов, Иван Иванов, 1944- (съставител) Кн 283
Радулова, Анелия Кирилова, 1956- (автор) Кн 180
Радулова, Нина Димитрова (съставител) Кн 283
Райков, Васил, преводач (преводач) Кн 1076
Райков, Стефан Димитров, 1964- (автор) Кн 428
Райкова, Мария Денева, 1958- (автор) Кн 502
Райкова, Мая (преводач) Кн 113
Райт, Ким, 1955- (автор) Кн 657
Райх, Кристофър, 1961- (автор) Кн 658
Райчев, Николай (автор) Кн 225
Райчевски, Стоян Чилов, 1944- (автор) Кн 296, Кн 1082
Ракеш, Мохан, 1925-1972 (автор на предговор) Кн 1009
Ракьовски, Цветан Кирилов, 1959- (автор) Кн 770
Рангелов, Велко Рангелов, 1962- (автор) Кн 398
Рангелов, Райчо Благоев (автор) Кн 158
Рангелова, Поли, 1964- (автор) Кн 14, Кн 263, Кн 264, Кн 265, Кн 266, Кн 267, Кн 271
Рандев, Иван (автор) Кн 369
Рачева, Соня Георгиева, 1961- (автор) Кн 14
Рачин, Емил Иванов, 1940- вж Račin, Emil Ivanov, 1940-
Рашева, Валентина Борисова, 1972- (преводач) Кн 600, Кн 637, Кн 649
Рашева-Джейвънс, Валентина, 1972- вж Рашева, Валентина Борисова, 1972-
Рашков, Рашко Колев, 1954- (автор) Кн 424, (редактор) Кн 424
Рашков, Рашо, 1954- вж Рашков, Рашко Колев, 1954-
Рашкова, Наталия Рашкова, 1955- (автор) Пи 4, (редактор) Пи 4
Рашкова, Нина Николаева (преводач) Кн 628
Рейнър, Джеф (илюстратор) Кн 41
Ремзи, Сунай, 1978- (автор) Кн 972
Решкова, Валентина Симеонова (автор) Кн 424
Рибарова, Павлина Стефанова, 1977- вж Ribarova, Pavlina Stefanova, 1977-
Риболов, Светослав Светозаров, 1973- (редактор) Кн 112
Ризов, Георги (илюстратор) Г 11
Ризов, Илиан Стефанов, 1962- (автор) Кн 238, Кн 251
Рийд, Стивън (илюстратор) Кн 51
Ричи, Кристин (автор) Кн 34, Кн 35
Родев, Цончо Христов, 1926-2011 (автор) Кн 921
Родел, Анджела, 1974- вж Rodel, Angela, 1974-
Рождественский, Андрей Юриевич, 1951- (автор) Кн 66
Розенсток, Джейсън, 1978- (илюстратор) Кн 682
Розова, Надежда Иванова, 1968- (преводач) Кн 87
Ролан, Жерар, 1954- (автор) Кн 144
Ронкалиоло, Сантяго, 1975- (автор) Кн 742
Рос, Тони, 1938- (илюстратор) Кн 621
Росева, Ренета вж Георгиева, Ренета Росева
Рот, Филип, 1933- (автор) Кн 659
Роузън, Люси (автор) Кн 36
Роуландс, Каролайн (автор) Кн 37
Роулинг, Джоан К., 1965- вж Галбрейт, Робърт, 1965-
Роупър, Робърт (илюстратор) Кн 34, Кн 45
Рохова, Мария Димитрова (автор) Кн 368
Рубибанова, Елка, 1947- (преводач) Кн 568
Руева, Нина Стоянова (преводач) Кн 53
Румянцев, Сергей, 1896-1925 (автор) Кн 973
Рупчев, Димитър Йорданов, 1979- (певец) Н 1
Русанов, Любомир Кирилов, 1962- (съставител) Кн 999
Русев, Богдан Бориславов, 1975- (преводач) Кн 624
Русев, Иван Динев, 1963- (автор) Кн 199
Русев, Никола Рафаилов (член на редакционна колегия) Кн 1047
Русев, Светлин, 1933-2018 (библиографски предшественик) Кн 781
Русева, Аделаида Лазарова, 1957- (автор) Кн 382
Русева, Светла Симеонова, 1951- (редактор) Кн 451
Русенски университет Ангел Кънчев Кн 288
Русенфелт, Ханс, 1964- (автор) Кн 713
Русинов, Янко, преводач (преводач) Кн 754
Рускова, Елизария Райчева, 1956- (съставител) Кн 707
Рушкова, Бистра Благоева, 1959- (преводач) Кн 1017
Ръдърфорд, Тристан (автор) Кн 1048
 
С

Саакашвили, Михаил, 1967- (автор) Кн 144
Сабитаев, Карл Аврамов, 1907-1995 (преводач) Кн 92
Савов, Алексей Славков (автор) Кн 410, Кн 411
Савов, Енчо Запрянов, 1950- (автор) Кн 410, Кн 411
Савова, Александра Цветанова (автор) Кн 376
Савова, Стойна (преводач) Кн 725
Сазаклис, Джон (автор) Кн 38
Салмин, Антон Кирилович, 1949- (автор) Кн 1084
Сапарев, Огнян Стефанов, 1942- (автор на предговор) Кн 969
Сапунджиев, Богоя Добрев, 1930- (илюстратор) Кн 815
Сапунджиев, Константин Павлов (автор) Кн 370
Сапунджиев, Павел Костов (автор) Кн 371
Сапунджиева, Алтенка Асенова, 1957- (автор на предговор) Кн 801
Сарафов, Тодор Димитров, 1924-1980 (автор на предговор) Кн 743, (преводач) Кн 743
Сарафян, Виктория Степан, 1962- (съставител) Кн 836
Сарачев, Емил Лефтеров, 1949- (автор) Кн 418
Сасън, Джийн, 1947- (автор) Кн 660
Сафев, Георги, 1942- вж Паскалев, Георги, 1942-
Сафев, Георги Паскалев, 1942- вж Паскалев, Георги, 1942-
Сачев, Евгений Иванов, 1952- (автор) Кн 1082
Свилина, Огняна, 1942-2015 (автор) Кн 844
Свинтила, Владимир, 1926-1998 (автор на предговор) Кн 884
Сгурев, Васил Стоянов, 1936- (автор на предговор) Кн 449, (съставител) Кн 449
Сдружение Съюз на пенсионерите - 2004 - Бургас. Преглед на художественото слово Бургаска пролет (11 ; Бургас ; 2015) Кн 845
Сегара, Жан-Жак, 1955- (съставител) Кн 2
Седларски, Теодор Венков, 1978- (съставител) Кн 172, (редактор) Кн 172
Секулов, Александър Илиев, 1964- (автор) Кн 922
Селинджър, Джеръм Дейвид, 1919-2010 (автор) Кн 661, Кн 662, Кн 663, Кн 664
Селяшки, Лъчезар Петров, 1949- (преводач) Кн 759
Семпе, Жан-Жак, 1932- (библиографски предшественик) Кн 731
Сенгалевич, Радослава Георгиева (преводач) Г 5, Г 12
Сендова, Евгения Йовкова, 1944- (автор на предговор) Кн 303, (редактор) Кн 300, Кн 301, Кн 303
Сент-Екзюпери, Антоан дьо, 1900-1944 (автор) Кн 724, (илюстратор) Кн 724
Серафим, архимандрит, 1912-1993 (автор) Кн 109
Сергеева, Елисавета, 1953- (автор) Кн 272, Кн 273, Кн 274, Кн 275
Сийгъл, Джери, 1914-1996 (библиографски предшественик) Кн 38
Симеонов, Васил Попов, 1900-1985 (автор) Кн 1050
Симеонов, Людмил Лефтеров, 1950- (автор) Кн 846
Симеонов, Стефан Маринов, 1968- (автор) Кн 180
Симеонова, Александра, 1948- (автор на предговор) Кн 811
Симеонова, Росица Цветанова, 1955- (автор) Кн 473
Симеонова, Татяна Асенова, 1953- вж Simeonova, Tatjana Asenova, 1953-
Симова, Яна Ивайлова (автор) Кн 405
Симпозиум Преходът в перспектива (Будапеща ; 2014) Кн 144
Скипп, Петър, 1956- (преводач) Кн 603, Кн 604
Скот, Манда, 1944- (автор) Кн 601
Славев, Стефан Славев, 1941- (автор) Кн 1052
Славейков, Кирил Стефанов (автор) Кн 341
Славейков, Кирил Стефанов вж Slavejkov, Kiril Stefanov
Славов, Слави Тодоров, 1941- (автор) Кн 83
Славов, Станчо (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Славов, Янко (автор) Кн 225
Славова, Веселина (автор) Кн 72
Славова, Мирена Христова, 1959- (преводач) Кн 205
Славова, Янина Георгиева (автор) Кн 410, Кн 411
Славчев, Кирил Славев (автор) Кн 1067
Славчева, Нина (фотограф, оператор) Г 3
Славчева, Светослава Василева, 1980- (преводач) Кн 739
Славчева, Силвия Петьова, 1990- (автор на предговор) Кн 535
Славянска, Вяра Красимирова, 1974- (автор) Кн 139, Кн 469, Кн 470, Кн 480, Кн 481
Слапчук, Васил, 1961- (автор) Кн 758
Словачевски, Юрий (редактор) Кн 437, (член на редакционна колегия) Кн 1
Слокоска, Людмила Петрова, 1936- (автор) Пи 6
Слънчева, Боряна Петрова, 1955- (автор на предговор) Кн 355
Смит, Кери, 1973- (автор) Кн 84
Смрикаров, Ангел Сотиров, 1949- (автор) Кн 289, Кн 441, (редактор) Кн 441
Смрикаров, Ангел Сотиров, 1949- вж Smrikarov, Angel Sotirov, 1949-
Смрикарова, Стоянка Рачева, 1949- (отговорен редактор) Кн 288
Смрикарова, Стоянка Рачева, 1949- вж Smrikarova, Stojanka Račeva, 1949-
Сокачев, Иван Ангелов, 1887-1949 (автор) Кн 533
Сонеборн, Скот Сонебор (автор) Кн 40
Сотирова, Надя, преводач (преводач) Кн 663
Софрониева, Екатерина Неделчева, 1968- (автор) Кн 253
Спаркс, Никълъс, 1965- (автор) Кн 665, Кн 666
Спасова-Дикова, Йоана Минкова, 1964- (съставител) Кн 505, (редактор) Кн 505
Спасова-Дикова, Йоана Минкова, 1964- вж Spasova-Dikova, Joana Minkova, 1964-
Спиридонов, Валентин Атанасов, 1961- (автор) Кн 1079, Кн 1080, Кн 1085
Спиридонова, Лора Илиева (автор) Кн 257, Кн 258, Кн 259, Кн 260
Спиров, Юлиян (автор) Кн 202
Сретениев, Сретени Иванов (автор) Кн 847
Ставрев, Владимир Павлов, 1968- (автор) Кн 387
Ставрев, Светослав Бориславов, 1944- (автор) Кн 125
Ставру, Стоян Андреас, 1980- (автор) Кн 216
Стайков, Ивайло Иванов, 1970- (автор) Кн 219
Стаматов, Георги Александров, 1893-1965 (автор на предговор) Кн 973
Стаматова, Гергана Николова, 1986- (илюстратор) Кн 994, Кн 994а
Стамболиева, Кина Владимирова (автор на предговор) Кн 811
Стамболов, Алексей, 1976- (преводач) Кн 102
Стаменова, Благовеста Петкова, 1941- (съставител) Кн 1035
Стаменова, Василка Евтимова, 1949- (автор) Кн 176
Станев, Людмил Станчев, 1959- (автор) Кн 923
Станев, Петър Иванов, историк, 1935- (автор на предговор) Кн 1049, (съставител) Кн 1049, (член на редакционна колегия) Кн 1049
Станев, Стефан Йорданов, 1938- (автор) Кн 330
Станева, Валентина Илиева, 1968- (автор) Кн 475
Станева, Милена Станева (автор) Кн 399
Станева, Светлозара (член на редакционна колегия) Кн 1049
Станимиров, Стефан вж Проданов, Стефан Станимиров
Станимирова, Ирина Димова, 1973- (автор) Кн 394
Станинска, Анета Дилова, 1941- вж Дилова, Анета, 1941-
Станкова, София (автор) Кн 1038
Станоев, Станой Александров, 1958- (редактор) Пи 2, Пи 3
Станоева, Зоя (автор) Кн 848
Станчев, Марин Станчев (автор) Кн 224
Станчев, Свилен Богданов, 1957- (редактор) Кн 536
Станчева, Румяна Лъчезарова, 1951- (автор) Кн 515
Станчева, Руска Събева, 1958- (автор) Кн 563, Пи 5, (автор на предговор) Пи 5
Станчевски, Кольо Цочев, 1940- (автор на предговор) Кн 932, (редактор) Кн 438
Старчев, Валентин Дечев, 1935- (автор) Г 9, (библиографски предшественик) Кн 781
Степанов, Цветелин Йорданов, 1964- (автор на предговор) Кн 1021, (съставител) Кн 1021, (преводач) Кн 1021
Стефанов, Валери Стоилов, 1958- (автор на предговор) Кн 928
Стефанов, Владимир Стаменов, 1925- (автор) Кн 924
Стефанов, Димитър (илюстратор) Г 11
Стефанов, Драгомир Желчев, 1980- (автор) Кн 176
Стефанов, Румен Стефанов, 1972- (автор) Кн 340
Стефанов, Румен Стефанов, 1972- вж Stefanov, Rumen Stefanov, 1972-
Стефанов, Светлозар Кирилов (автор) Кн 225
Стефанов, Тодор, 1909-1992 (автор) Кн 1054
Стефанов, Чавдар Стефанов, 1964- (автор) Кн 340, Кн 410, Кн 411
Стефанова, Ваня Костадинова, 1984- вж Костадинова, Ваня, 1984-
Стефанова, Ивелина, 1973- (автор) Кн 383
Стефанова, Лиляна Димитрова, 1929- (автор на предговор) Кн 1097
Стефанова, Маргарита, 1956- (автор) Кн 272, Кн 273, Кн 274, Кн 275
Стефанова, Нели, 1958- (автор на адаптация) Кн 1008, (съставител) Кн 358, (редактор) Кн 540, (преводач) Кн 118, Кн 123, Кн 574, Кн 614, Кн 615, Кн 616, Кн 617, Кн 618, Кн 619, Кн 620, Кн 714, Кн 1008
Стефанова-Бакрачева, Маргарита Ангелова, 1976- (автор) Кн 85
Стийл, Филип, 1948- (автор) Кн 41
Стилиянова, Маргарита, 1951- (автор на предговор) Кн 1028, (съставител) Кн 1028
Стоев, Борислав Владимиров, 1927-2017 (библиографски предшественик) Кн 781
Стоев, Димчо Стоев, 1972- (автор) Кн 428
Стоева, Вихра Борисова (автор) Кн 263
Стоева, Таня (съставител) Кн 357, (редактор) Кн 357
Стоева-Фурнаджиева, Даниела Христова, 1996-2012 (автор) Кн 849, (илюстратор) Кн 849
Стоева-Янчева, Вихра вж Стоева, Вихра Борисова
Стоенчев, Николай Стоянов, 1956- (автор) Кн 127, Кн 171
Стоилов, Борис Николов, 1962- (илюстратор) Кн 992
Стоилов, Николай Руменов (автор) Кн 424
Стоилов, Румен Малинов (автор) Кн 424
Стоилов, Стоимен Иванов, 1944- (библиографски предшественик) Кн 781
Стоилова, Илиана Илиева (автор) Кн 563
Стоилова, Любинка Христова, 1954- (автор) Кн 508
Стоименова, Асена Христова, 1973- (автор) Кн 376, (съставител) Кн 376
Стоименова, Борислава Борисова (автор) Кн 478
Стойков, Димитър, 1973- (автор на предговор) Кн 1028, (съставител) Кн 1028
Стойков, Стефан Георгиев, 1951- (редактор) Кн 525
Стойнов, Станимир Недялков (автор) Кн 225
Стойчев, Георги Николов, 1920- (автор) Кн 1038
Стойчев, Желязко, 1939- (автор) Кн 850
Стойчев, Красимир Димитров (автор) Кн 225
Стойчев, Стамен Димов, 1945- (преводач) Кн 641, Кн 642, Кн 655, Кн 670, Кн 671
Стойчева, Мария Димитрова (автор) Кн 145
Стопанска академия Д. А. Ценов. Студентска научна сесия (Свищов ; 2016) Кн 161
Стоукс, Майкъл (автор на адаптация) Кн 576
Стоун, У. Клемънт, 1902-2002 (автор) Кн 88
Стоянов, Валентин Богданов, 1954- (автор) Кн 494, Кн 495
Стоянов, Валери Григоров, 1951- (автор) Кн 1082
Стоянов, Валери П., 1954- (автор) Кн 42
Стоянов, Веселин Георгиев, 1942- (автор) Кн 228
Стоянов, Владимир Стоянов, 1959- (автор) Кн 851, (съставител) Кн 755, (редактор) Кн 755, (преводач) Кн 755
Стоянов, Дроздстой Стоянов, 1980- (автор) Кн 430
Стоянов, Дроздстой Стоянов, 1980- вж Stojanov, Drozdstoj Stojanov, 1980-
Стоянов, Ивайло Цветанов, 1977- (автор) Кн 140, Кн 167, Кн 471
Стоянов, Иван Борисов (автор) Кн 225
Стоянов, Иван Димитров, 1981- (автор) Кн 195, Кн 482
Стоянов, Момчил Руменов, 1979- (илюстратор) Кн 852
Стоянов, Пламен Стефанов, 1982- (автор) Кн 340
Стоянов, Радослав Светославов, 1987- (автор на предговор) Кн 136
Стоянов, Румен Бориславов, 1941- (автор) Кн 852
Стоянов, Тотко Найденов, 1948- вж Найденов, Тотко, 1948-
Стоянова, Алина Радкова, 1962- (автор) Кн 853
Стоянова, Ангелина Милчева, 1952- (автор) Кн 313, Кн 316, Кн 323
Стоянова, Ангелина Милчева, 1952- вж Stojanova, Angelina Milčeva, 1952-
Стоянова, Ваня (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Стоянова, Ваня Петрова, 1961- (автор) Кн 1082
Стоянова, Вили Кръстева (автор) Кн 342, Кн 343, (редактор) Кн 343
Стоянова, Вили Кръстева вж Stojanova, Vili Krǎsteva
Стоянова, Грета Живкова (автор) Кн 534, (член на редакционна колегия) Кн 534
Стоянова, Десислава Стоянова вж Stojanova, Desislava Stojanova
Стоянова, Магдалена Димитрова (автор) Кн 257, Кн 258, Кн 259, Кн 260
Стоянова, Румяна Петрова (преводач) Кн 593
Стоянова, Станислава Красимирова, 1985- (автор) Кн 472
Струнджева, Светлана Борисова (автор) Кн 257, Кн 258, Кн 259, Кн 260
Суботина, Наталия Фьодоровна, 1950- (автор) Кн 757, (илюстратор) Кн 757
Сугарев, Рашко Михайлов, 1941-1995 (автор) Кн 975, (интервюирано лице) Кн 975
Сузо, Хайнрих, 1295?-1366 (автор) Кн 110
Сумева, Василка Владимирова, 1956- (автор) Кн 854
Сухиванов, Иван, 1961- (автор) Кн 925
Събев, Пламен Славев, 1960- (отговорен редактор) Кн 1047
Съботинов, Съботин (автор) Кн 225
Съдерланд, Кари (автор на адаптация) Кн 693
Съливан, Стивън (автор на адаптация) Кн 683
Сюен, Жерар, 1952- (илюстратор) Кн 1046
 
Т

Табаков, Илия (автор на предговор) Кн 294
Танев, Гроздан Марков, 1940- (автор) Кн 141
Танев, Кирил Танев (илюстратор) Кн 999
Танев, Минко Неделчев, 1953- (редактор) Кн 836
Танев, Стоян Георгиев, 1935- (автор) Кн 1082
Танев, Тодор Александров, 1957- (автор) Кн 143
Танидзаки, Джуничиро, 1886-1965 (автор) Кн 1015
Танкова, Румяна Димитрова, 1958- (автор) Кн 14
Тасев, Георги Асенов, 1946- (редактор) Кн 437, (член на редакционна колегия) Кн 1
Тасева, Спаска (автор на предговор) Кн 283
Тасков, Ивайло Любомиров (автор) Кн 183
Тачев, Иван (автор) Кн 225
Ташев, Андрей Христов, 1983- (член на редакционна колегия) Кн 56
Ташева, Лигия Младенова, 1963- (автор) Кн 111
Ташева, Росица Борисова, 1946- (автор) Кн 541, (преводач) Кн 13, Кн 374, Кн 716, Кн 717, Кн 729, Кн 730
Ташков, Андрей (автор) Кн 225
Темелков, Темелко, 1972- (фотограф, оператор) Г 3
Тенев, Любомир Димов, 1915-1993 (автор) Кн 523
Тенекеджиев, Любомир Ганчев (автор) Кн 112
Тениъл, Джон, 1820-1914 (илюстратор) Кн 612
Тенчев, Любомир (автор) Кн 225
Теоклиева-Стойчева, Евтелпа (автор) Кн 1055
Теохаридис, Сотиракис Коста (автор) Кн 95, (съставител) Кн 95, (редактор) Кн 95
Тереза Авилска, света, 1515-1582 (автор) Кн 113, (автор на предговор) Кн 113
Тереза-Бенедикта на Кръста, света, 1891-1942 (автор на предговор) Кн 113
Терзиева, Галина Янкова, 1959- (автор) Кн 372
Терзиева, Дора Димитрова, 1956- (автор) Кн 408
Терзииванов, Димитър Николов, 1948- (автор) Кн 376
Тетимова, Евгения Георгиева (преводач) Кн 707
Тимова, Елена (автор) Кн 340
Тимошенко, Елена Ивановна (автор) Кн 252
Тимчев, Любомир Кирилов, 1961- (автор) Кн 217
Титоренков, Пламен Тодоров, 1974- (автор) Кн 410, Кн 411
Тихинова-Йованович, Ася (преводач) Кн 762
Тихова, Анета Маринова, 1974- (член на редакционна колегия) Кн 534
Тихолов, Стефан Тихолов, 1973- (автор) Кн 207
Тодев, Илия Тосков, 1952- (автор) Кн 1038, Кн 1082, (автор на предговор) Кн 1038, (редактор) Кн 1038
Тодоров, Венцеслав Стоянов (автор) Кн 310
Тодоров, Живко Божидаров, 1990- (автор) Кн 184, Кн 185, (редактор) Кн 161
Тодоров, Йордан, 1980- (преводач) Кн 678
Тодоров, Йордан Димитров, 1933- вж Димитров, Йордан, 1933-
Тодоров, Калин Димитров, 1963- (редактор) Кн 433, (преводач) Кн 433
Тодоров, Никифор Тодоров, 1985- (илюстратор) Кн 514
Тодоров, Петър, 1948- (автор) Г 4, (редактор) Г 4
Тодоров, Цветан, 1939-2017 (автор) Кн 93
Тодоров, Цветан С., 1956- (автор на предговор) Кн 787
Тодорова, Валентина Атанасова, 1951- вж Атанасова, Валентина, 1951-
Тодорова, Виолета, математик (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Тодорова, Екатерина Въткова, 1971- (автор) Кн 86
Тодорова, Елена, 1934- (автор) Кн 1064, Кн 1065
Тодорова, Ива, биолог (автор) Кн 410, Кн 411
Тодорова, Илиана Цветанова, 1967- (автор на предговор) Кн 535
Тодорова, Ирина Любенова (автор) Кн 238
Тодорова, Маргарита Тодорова, 1979- (преводач) Кн 740
Тодорова, Мария Недкова вж Недкова, Мария
Тодорова, Нели, 1979- (съставител) Г 11
Тодорова, Селма Ехаскиел, 1962- (автор на предговор) Г 10, (редактор) Г 10
Тодорова, Таня Пламенова (автор) Кн 164, Кн 168, Кн 169, Кн 173
Токмакова, Мария Петкова, 1971- (автор) Кн 399
Толедо, Ася, 1955- (илюстратор) Кн 987
Томасети, Катрин (автор) Кн 1048
Томов, Емануил (преводач) Кн 629
Томов, Милен Петров (автор) Кн 563
Томов, Орлин Асенов, 1981- (автор) Кн 441
Томов, Томо Хинков (автор) Кн 225
Топалов, Олег Степанов, 1973- (илюстратор) Кн 572
Топалова, Веска Тодорова (автор) Кн 373
Топалова, Таня Стефанова (автор) Кн 555
Топалска, Радка Стоянова (автор) Кн 14
Топи, Мирян вж Topi, Mirjan
Топузова-Торбова, Валентина Илиева, 1918-2008 (преводач) Кн 58
Торо, Хенри Дейвид, 1817-1862 (автор) Кн 667
Торосян, Анахид Артюн, 1958- (автор) Кн 410, Кн 411
Тотомиров, Цветан Младенов, 1943- (автор) Кн 976
Тошев, Тодор Вълчев, 1926- вж Вълчев, Тодор, 1926-
Тошева, Атанаска Славчева (автор на предговор) Кн 561, (съставител) Кн 561
Тошева, Илияна Кирилова, 1954- вж Кирина, Илина, 1954-
Тошева, Милена Тошева, 1977- (преводач) Кн 200
Трайкова, Елка Савова, 1959- (съставител) Кн 505, (редактор) Кн 505, (член на редакционна колегия) Кн 56
Трайкова, Елка Савова, 1959- вж Trajkova, Elka Savova, 1959-
Трейсман, Даниел, 1964- (автор) Кн 144
Трендафилов, Константин Владимиров, 1990- (автор) Кн 855
Трендафилов, Кръстьо Параскевов, 1936- (автор) Кн 450
Тренова, Анастасия Георгиева (автор) Кн 340
Тренова, Надежда вж Trenova, Nadežda
[Тридесет и пет] 35 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов. Документална изложба (Ловеч ; 2014) Кн 448
Триджиани, Адриана, 1970- (автор) Кн 668
Трифонов, Златко Иванов (автор) Кн 341
Трифонов, Златко Иванов вж Trifonov, Zlatko Ivanov
Трифонова, Александра Димитрова, 1975- (автор на предговор) Кн 58
Трифонова, Ангелина (автор) Кн 410, Кн 411
Трифонова-Славейкова, Калина Златкова, 1984- (автор) Кн 341
Трифонова-Славейкова, Калина Златкова вж Trifonova-Slavejkova, Kalina Zlatkova
Трифоновски, Тома Ахил, 1939- (автор на предговор) Кн 950, (съставител) Кн 950, (редактор) Кн 950
Трифоновски, Трифон Петров, 1932- (автор) Кн 59, Кн 60, Кн 856, Кн 857, Кн 926
Троева, Евгения Петкова, 1969- (автор на предговор) Кн 339, (съставител) Кн 339, (член на редакционна колегия) Кн 292, Кн 339
Трополова, Йорданка Илиева, 1935- (автор) Кн 1100
Трънкова, Димана Младенова, 1980- (автор) Кн 927
Турция. Министерски съвет. Съвет за висше образование Кн 146, Кн 147
Тюилие, Елеонор, 1979- (илюстратор) Кн 729, Кн 730
 
У

Уайнър, Ерик (библиографски предшественик) Кн 45
Уест, Трейси, 1965- (автор) Кн 44
Узунер, Букет, 1955- (автор) Кн 1012
Узунова, Елка Кирилова (автор) Кн 550
Уидър, Джеймс Кенет вж Wither, James Kenneth
Уилвертън, Линда, 1952- (библиографски предшественик) Кн 693
Уикам, Маделин, 1969- вж Кинсела, Софи, 1969-
Уилсън, Сара (автор на адаптация) Кн 45
Уливерова, Иванка, 1937- вж Уливерова-Венкова, Иванка Ангелова, 1937-
Уливерова-Венкова, Иванка Ангелова, 1937- (автор) Кн 564
Уолш, Валери (библиографски предшественик) Кн 30
Уолш, Нийл Доналд, 1943- (автор) Кн 87
Уолямс, Дейвид, 1971- (автор) Кн 621, Кн 622
Уорд, Дж. Р., 1969- (автор) Кн 669
Уотс, Питър, 1958- (автор) Кн 624
Урумов, Александър, 1969- (автор) Кн 928
Учиков, Ангел Петров, 1965- (автор) Кн 340
Учителя Беинса Дуно1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Учителят, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944Файнзилберг, Иля Арнолдович, 1897-1937 вж Илф, Иля, 1897-1937
Фаркуар, Майкъл (автор) Кн 46
Федотов, Александър Викторов, 1956- (автор на предговор) Кн 1010, (преводач) Кн 1010
Фенс, Марсел вж Fens, Marcel
Фердов, Стоил, 1931- (автор на предговор) Кн 1069
Филипов, Димитър Петров (автор) Кн 225
Филипов, Емил Йорданов, 1942- (автор) Кн 1022
Филипов, Никола, 1930- (съставител) Кн 801
Филипов, Румен Асенов, 1957- (автор) Кн 410, Кн 411
Филипова, Бисерка Емилова, 1969- (автор) Кн 1022
Филипс, Сюзън Елизабет, 1948- (автор) Кн 670, Кн 671
Филипс, Том, 1964- (автор) Кн 602
Филипсън, Фиона (автор) Кн 47
Филчев, Буян Йорданов, 1952- (библиографски предшественик) Кн 781
Финеган, Делфин (автор на адаптация) Кн 48
Фицджералд, Франсис Скот, 1896-1940 (автор) Кн 672
Флин, Винс, 1966- (автор) Кн 673
Форева, Гергана Христева, 1967- (автор) Кн 335, Кн 387
Форева, Гергана Христева, 1967- вж Foreva, Gergana Hristeva, 1967-
Фостър, Алън Дийн, 1946- (автор) Кн 674
Фрей, Джеймс, 1969- (автор) Кн 675
Фрейн, Майкъл, 1933- (автор) Кн 603, Кн 604
Фриментъл, Елизабет, 1962- (автор) Кн 605
Фурнаджиева, Елена Василева, 1925-2009 (автор на предговор) Кн 825
Фурнаджиева, Соня Стефанова, 1966- (съставител) Кн 849, (редактор) Кн 849
Фърков, Юлий Кирилов, 1946- (автор на предговор) Пи 6
Фьолер, Ева, 1956- (автор) Кн 701
 
Х

Хаврилишин, Олех, 1943- (автор) Кн 144
Хаджиева, Соня Емилова, 1978- (преводач) Кн 115
Хаджиева, Станка Василева (автор) Кн 429, Кн 430
Хаджииванов, Марчо (автор) Кн 1056
Хаджийска, Елка (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Хаджийска, Йоана Илиева, 1988- (автор) Кн 496
Хаджимишев, Иво Михайлов, 1950- (фотограф, оператор) Г 3
Хаджипетров, Петър Асенов, 1930-2003 (автор на предговор) Кн 4
Хаджитанев, Никола Благоев, 1938- (илюстратор) Кн 886
Хайдегер, Мартин, 1889-1976 (автор на предговор) Кн 92
Хайдушка, Ирина Атанасова, 1945- (автор) Кн 329, (редактор) Кн 329
Хайланд, Тара, 1976- (автор) Кн 606
Халаши, Барбара вж Halasi, Barbara
Халилова, Айтен (преводач) Кн 726, Кн 727, Кн 1013
Хана, Софи, 1971- (автор) Кн 607
Ханджиев, Иван, 1948- (автор) Кн 977
Ханджийски, Антоний Георгиев вж Handžijski, Antonij Georgiev
Ханстеен, Антоанета Александрова (преводач) Кн 705
Харазян, Айк Арменович, 1990- (автор) Кн 307
Хараламбиева, Юлия (автор) Кн 277, (съставител) Кн 277
Харви, Алекс (автор) Кн 51
Харди, Томас, 1840-1928 (автор) Кн 608
Харизанов, Йордан Захариев, 1877-1965 вж Захариев, Йордан, 1877-1965
Харизанова, Станислава Николаева вж Harizanova, Stanislava Nikolaeva
Харис, Джоан, 1964- (автор) Кн 609
Харис, Томас, 1940- (автор) Кн 676
Хатип, Джемал Мехмедали, 1978- (преводач) Кн 122
Хей, П. (илюстратор) Кн 1008
Хейл, Шанън, 1974- (автор) Кн 694
Хелмхолц, Херман Лудвиг Фердинанд фон, 1821-1894 (автор на предговор) Кн 92
Хемпел, Карл Густав, 1905-1997 (автор на предговор) Кн 92
Хербст, Йосиф Яков, 1875-1925 (автор) Кн 978
Хил, Наполеон, 1883-1970 (автор) Кн 88
Хименес, Пако (автор) Кн 741
Хинкел, К. (илюстратор) Кн 1008
Хинов, Иван Димитров, 1942- (член на редакционна колегия) Кн 1049
Хнканосян, Гоар Размиковна (преводач) Кн 568
Ходжев, Владимир Асенов, 1965- (автор) Кн 387, Кн 399, Кн 410, Кн 411
Хокинг, Аманда, 1984- (автор) Кн 677
Хол, Сюзан, 1965- (илюстратор) Кн 35
Хофман, Карл, 1960- (автор) Кн 678
Хранов, Иван Стефанов, 1958- (автор на предговор) Кн 946
Хрелков, Николай Ралев, 1894-1950 (автор на предговор) Кн 973
Христов, Георги Константинов, 1943- вж Константинов, Георги, 1943-
Христов, Георги Христов, 1960- (автор) Кн 410, Кн 411
Христов, Гълъбин Цветанов, 1978- (илюстратор) Кн 956
Христов, Димитър, 1957- (автор на предговор) Кн 277, (преводач) Кн 277
Христов, Желязко Иванов, 1948-2010 (редактор) Кн 371
Христов, Ивайло Христов, 1970- (автор на предговор) Кн 820, Кн 987
Христов, Иван Василев, 1960- (редактор) Кн 112
Христов, Калин Йорданов, 1980- вж Hristov, Kalin Jordanov, 1980-
Христов, Паисий Димитров, 1942- (автор на предговор) Кн 541
Христов, Петко Петров (член на редакционна колегия) Кн 339
Христов, Стойчо (автор) Кн 225, (член на редакционна колегия) Кн 225
Христов, Христо Борисов, 1945- вж Борисов, Христо, 1945-
Христов, Христо Желязков, 1963- (илюстратор) Кн 755, Кн 851
Христова, Венета (автор) Кн 195, Кн 482
Христова, Веселка Иванова, 1970- (автор) Кн 858
Христова, Даниела Иванова вж Hristova, Daniela Ivanova
Христова, Димка Радева, 1954- (автор) Кн 405
Христова, Елена, 1968- вж Дараданова, Елена Иванова, 1968-
Христова, Елена Алекова, 1963- вж Алекова, Елена, 1963-
Христова, Ина Илиева (съставител) Кн 746
Христова, Красимира Генчева (автор) Кн 399
Христова, Лилия Кирилова, 1970- (автор) Кн 859
Христова, Наталия Василева, 1975- (преводач) Кн 26, Кн 27
Христова-Шомова, Искра Владимирова, 1958- (автор) Кн 771
Христовска, Красимира Любомирова, 1949- (преводач) Кн 634, Кн 672
Христозова, Ели Христова, 1969- (автор) Кн 394
Хрисчев, Лъчезар Спасов, 1977- (автор) Кн 503
Художествена галерия Христо Цокев (Габрово) Г 6
 
Ц

Цанев, Митьо, 1930- (автор) Кн 929
Цанева, Габриела Цанева, 1964- (автор) Кн 860, (илюстратор) Кн 860
Цанева, Еля Александрова, 1956- (член на редакционна колегия) Кн 339
Цанева, Светла Руменова, 1954- (преводач) Кн 1017
Цанкарски, Николай Данов, 1944- (автор на предговор) Кн 1050
Цанкова, Цвета (преводач) Кн 738
Цанкова, Цветанка вж Цанкова, Цвета
Царану, Андрей (член на редакционна колегия) Кн 230
Цацов, Димитър, 1950- (автор) Кн 57, Кн 58
Цачев, Христо Цачев (автор) Кн 376, (съставител) Кн 376
Цветанова, Ася Руменова (автор) Кн 1009
Цветанова, Маргарита Тодорова, 1950- (автор) Кн 272, Кн 273, Кн 274, Кн 275
Цветанова, Росица Георгиева, 1985- (преводач) Кн 461
Цветкова, Бойка Георгиева (автор) Кн 322, Кн 384
Цветкова, Боряна (преводач) Кн 741
Цветкова, Добринка Дончева (автор) Кн 320
Цветкова, Тодорка Здравкова, 1941- (автор) Кн 314, (редактор) Кн 314
Цветкова-Глазер, Анна, 1978- (автор) Кн 114
Цвятков, Петко Лазаров, 1899-19?? (автор) Кн 979
Циров, Тодор (автор) Кн 225, (член на редакционна колегия) Кн 225
Цолов, Марин Стефанов (автор) Кн 861
Цолова, Светлана Кунчева (автор) Кн 410, Кн 411
Цолова, Стоянка Делчева, 1951- вж Цолова, Таня, 1951-
Цолова, Таня, 1951- (преводач) Кн 242, Кн 247, Кн 248, Кн 252, Кн 490
Цонев, Стоян Цонев, 1956- (съставител) Г 15
Цонева, Боряна Никифорова, 1954- (автор на предговор) Кн 742, (преводач) Кн 742
Цонева, Димитрина Игнатова, 1949- (редактор) Кн 288
Цонева, Елка Иванова, 1973- (автор) Кн 164
Цонева, Тодорка Радославова, 1962- (редактор) Кн 940
Цоневска, Антония Денчева (автор) Кн 410, Кн 411
Цоцорков, Лъчезар Димитров, 1945-2017 (редактор) Кн 1063
 
Ч

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева, 1969- (автор на предговор) Кн 240, (съставител) Кн 240
Чайлд, Мария Кирова, 1968- (преводач) Кн 650
Чапкънов, Георги Тодоров, 1943- (библиографски предшественик) Кн 781
Чаралозова, Катя Михайлова (автор) Кн 563
Чатфийлд, Том, 1980- (автор) Кн 89
Чаушев, Ангел Петров, 1921-2014 (автор) Кн 1038
Чаушев, Антон Росенов (музикант) Н 1
Чепкънова-Станева, Светлозара вж Станева, Светлозара
Червениванова, Александра Георгиева (автор) Кн 410, Кн 411
Червенкова, Людмила Кирилова, 1973- (автор) Кн 409
Чергова, Весела Петрова (автор) Кн 556
Чернева, Пенка Димитрова (автор) Кн 448
Чернева, Радостина Влаева (автор) Кн 410, Кн 411
Чернева, Юлия Недкова, 1955- (преводач) Кн 28, Кн 46, Кн 590, Кн 607, Кн 645, Кн 1048
Черняев, Димитър Христов, 1957- вж Христов, Димитър, 1957-
Чехларова, Тони Кондева (автор) Кн 301, Кн 303
Чехларова, Тони Кондева (редактор) Кн 300
Чешмеджиев, Димо Дончев, 1960- (автор на предговор) Кн 106
Чикендов, Марин Атанасов, 1931-2007 (автор) Кн 862
Чиксентмихай, Михай, 1934- (автор) Кн 90
Чилвърс, Найджъл (илюстратор) Кн 41
Чипев, Петър Милчев (автор) Кн 410, Кн 411
Чифтчи, Седа Даркан (автор) Кн 1013
Чолаков, Иво Динчев, 1970- (илюстратор) Кн 1019
Чолаков, Никола Иванов, 1888-1966 (автор) Кн 1101
Чорбаджиев, Никола Георгиев (автор) Кн 225
Чорбаджиева, Магдалена Иванова, 1949- (автор) Кн 326
Чулова, Даниела Данаилова, 1976- (автор) Кн 504
Чулова-Маркова, Даниела, 1976- вж Чулова, Даниела Данаилова, 1976-
Чучулаин, Иван Димитров, 1862-? (автор) Кн 1057
Чърчил, Уинстън, 1874-1965 (автор) Кн 1081
 
Ш

Шанън, Саманта, 1991- (автор) Кн 610
Шаранков, Николай Стефанов, 1979- вж Šarankov, Nikolaj Stefanov, 1979-
Шахпазова, Севастиана (автор) Кн 863, (илюстратор) Кн 863
Шейтанов, Иван Йорданов (автор) Кн 424
Шейтанова, Геновева (автор) Кн 980
Шейфър, Алисън, 1963- (автор) Кн 245
Шенкова, Цветана Атанасова, 1969- вж Šenkova, Cvetana Atanasova, 1969-
Шивананда, свами, 1887-1963 (автор) Кн 123
Шивачев, Георги Ненов, 1937- (автор) Кн 981
Шигел, Грег, 1968- (илюстратор) Кн 44
Шиков, Васил Тодоров, 1975- (автор) Кн 311
Шипков, Дочо Петров, 1913-2000 (автор на предговор) Кн 953
Шишков, Васил Венцеславов (автор) Кн 410, Кн 411
Шишманова, Пенка Димитрова, 1968- (автор) Кн 164
Шопов, Драгомир Георгиев, 1938- (автор на предговор) Кн 768, Кн 973, (съставител) Кн 973
Шопов, Йордан Методиев, 1943- (автор) Кн 436
Шопов, Кирил Николов, 1966-2016 (член на редакционна колегия) Кн 230
Шопов, Румен (автор) Кн 1034, (съставител) Кн 1034
Шопов, Тодор Крумов, 1952- (автор) Кн 253, (преводач) Г 7, Г 9, Кн 518
Шопова, Маргарита Стефанова (автор) Кн 126
Шпатов, Александър Ламбринов, 1985- вж Špatov, Aleksandǎr Lambrinov, 1985-
Шрайтер, Том (автор) Кн 200
Шуликов, Пламен Димитров, 1959- (редактор) Кн 493
Шумакова, Весела Генова, 1954- (преводач) Кн 718, Кн 722
Шумелов, Владимир Стефанов, 1958- (отговорен редактор) Кн 940
Шумналиева, Руска Петрова, 1984- (автор) Кн 424
Шуп, Джоана, 1971- (автор) Кн 679
Шурбанов, Александър Владимиров, 1941- (автор) Кн 864
Шурбанов, Александър Владимиров, 1941- вж Šurbanov, Aleksandǎr Vladimirov, 1941-
Шустър, Джо, 1914-1992 (библиографски предшественик) Кн 38
 
Щ

Щайн, Едит, 1891-1942 вж Тереза-Бенедикта на Кръста, света, 1891-1942
Щинкова-Сиракова, Рада Стайкова, 1942- (автор) Кн 1066
Щрегарска, Мария Петрова, 1939- (автор) Кн 982
Щрегарска, Мария Петрова, 1939- (автор на предговор) Кн 912
Щърбанова, Анна Любомирова, 1960- (съставител) Пи 4
 
Ю

Юбилейна международна научна конференция Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век (София ; 2015) Кн 142
Юбилейна международна научно-практическа конференция Глобални предизвикателства пред международния бизнес (20 ; Свищов ; 2016) Кн 203
Юнасон, Юнас, 1961- (автор) Кн 712
Юрт, Микаел, 1963- (автор) Кн 713
Юрукова, Ваня Милошева (автор) Кн 410, Кн 411
 
Я

Язова, Станка Василева, 1972- вж Jazova, Stanka Vasileva, 1972-
Якимов, Яким Маринов, 1963- (автор) Кн 930
Якова, Маруся (преводач) Кн 569
Яковлиев, Пламен Христов, 1961- (автор) Кн 410, Кн 411
Ялом, Ървин Д., 1931- (автор) Кн 385
Ялъмов, Ибрахим Ахмедов, 1934- (преводач) Кн 1082
Янакиев, Константин Георгиев, 1959- (съставител) Кн 92, (преводач) Кн 92
Янакиева, Миряна Александрова, 1961- (член на редакционна колегия) Кн 56
Янакиева, Цветана Георгиева, 1949- (отговорен редактор) Кн 534
Янакиева, Цветанка, 1949- вж Янакиева, Цветана Георгиева, 1949-
Янев, Стефан Недков, 1979- (автор) Кн 383
Янев, Янко Георгиев, 1917- (автор) Кн 1038
Янева, Анелия Великова, 1963- (преводач) Кн 1046
Янева, Мариана Кирилова, 1968- (автор) Кн 196
Янева-Апостолова, Трендафилка, 1938- (автор) Кн 983
Янева-Рибагина, Красимира Борисова, 1954- (автор на предговор) Кн 356, (редактор) Кн 356
Янков, Георги Недев, 1946- (автор на предговор) Кн 142, (съставител) Кн 142
Янков, Камен Янков, 1953- (автор) Кн 410, Кн 411
Янков, Митко Делчев (автор) Кн 225
Янкова, Венета Стоева, 1958- (преводач) Кн 692
Янкова, Иванка Василева, 1950- (автор на предговор) Кн 535
Янкова-Аврамова, Румяна Златинова (автор) Кн 321
Янкулова, Йоана Димитрова, 1968- (автор) Кн 290
Янсен, Тон вж Jansen, Ton
Янсон, Туве, 1914-2001 (автор) Г 1, Г 2, (илюстратор) Г 1, Г 2, Кн 461
Япова, Кристина Петрова, 1956- (автор) Кн 865
Ясенов, Борислав Александров, 1967- (композитор) Н 1
 
A

Abadžieva, Krasimira Svetoslavova, 1950- вж Абаджиева, Красимира Светославова, 1950-
Abbott, Edwin Abbott, 1838-1926 вж Абът, Едуин Абът, 1838-1926
Abedi, Isabel, 1967- вж Абеди, Изабел, 1967-
Abrams, J. J., 1966- вж Абрамс, Джей Джей, 1966-
Ačeva, Mariana Doseva вж Ачева, Мариана Досева
Agre, Daniela Ivanova, 1957- вж Агре, Даниела Иванова, 1957-
Ahčiev, Daniel вж Ахчиев, Даниел
Ahrnstedt, Simona, 1967- вж Арнщед, Симона, 1967-
Aikins, Dave вж Айкинс, Дейв
Aisopos, 620 пр. Хр.-560 пр. Хр. вж Езоп, 620 пр. Хр.-560 пр. Хр.
Akabaliev, Valentin Hristov, 1955- (автор) Кн 431, (редактор) Кн 431
Akabaliev, Valentin Hristov, 1955- вж Акабалиев, Валентин Христов, 1955-
Akif, Hašim, 1946- вж Акиф, Хашим, 1946-
Akimov, Nikolaj вж Акимов, Николай
Alekova, Elena, 1963- вж Алекова, Елена, 1963-
Aleksandrov, Aleksandǎr Haralanov, 1938- вж Александров, Александър Хараланов, 1938-
Aleksandrov, Ivan, 1955- вж Александров, Иван, 1955-
Aleksandrova, Aleksandrina Borisova вж Александрова, Александрина Борисова
Aleksandrova, Atanaska Ivanova, 1949- (автор) Кн 361
Aleksandrova, Atanaska Ivanova, 1949- вж Александрова, Атанаска Иванова, 1949-
Aleksandrova, Borjana Baleva, 1976- вж Александрова, Боряна Балева, 1976-
Aleksandrova, Margarita Ljubomirova, 1963- (автор) Кн 344
Aleksandrova, Rozalija Nikolova, 1954- вж Александрова, Розалия Николова, 1954-
Aleksandrova, Silvija Stojanova, 1972- (автор) Кн 401
Aleksandrova, Silvija Stojanova, 1972- вж Александрова, Силвия Стоянова, 1972-
Aleksandrova, Tatjana Georgieva вж Александрова, Татяна Георгиева
Alekseev, Viktor вж Алексеев, Виктор
Aleksiev, Georgi Aleksiev вж Алексиев, Георги Алексиев
Aleksiev, Sim, 1976- вж Алексиев, Сим, 1976-
Aleksieva, Desislava Aleksandrova вж Алексиева, Десислава Александрова
Aleksieva, Krasimira Todorova, 1948- вж Алексиева, Красимира Тодорова, 1948-
Aleksieva, Marija Stojanova, 1964- вж Алексиева, Мария Стоянова, 1964-
Aleksieva, Natalija Plamenova, 1990- вж Алексиева, Наталия Пламенова, 1990-
Aleksieva, Nevena Stefanova вж Алексиева, Невена Стефанова
Aleksieva, Sonja Aleksandrova, 1956- вж Алексиева, Соня Александрова, 1956-
Algafari, Madlen Nikolaeva, 1967- вж Алгафари, Мадлен Николаева, 1967-
Algafari, Nidal, 1965- вж Алгафари, Нидал, 1965-
Alieva, Gjulšen, 1952- вж Алиева, Гюлшен, 1952-
Allenbaugh, Kay вж Аленбоу, Кей
Amudžev, Ivan Marinov вж Амуджев, Иван Маринов
Anand, Margot, 1944- вж Ананд, Марго, 1944-
Anastasov, Vasil Georgiev, 1944- вж Анастасов, Васил Георгиев, 1944-
Anastasova, Ekaterina Evgenieva вж Анастасова, Екатерина Евгениева
Anastasova, Silvija Taškova, 1978- вж Анастасова, Силвия Ташкова, 1978-
Ancelin Schützenberger, Anne, 1919- вж Анслен Шютценбергер, Ан, 1919-
Ančev, Anatol Vasilev, 1953- вж Анчев, Анатол Василев, 1953-
Ančev, Panko Kirilov, 1946- вж Анчев, Панко Кирилов, 1946-
Ančev, Viktor Hristov, 1938- вж Анчев, Виктор Христов, 1938-
Andersen, Hans Christian, 1805-1875 вж Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875
Andonov, Atanas, фотограф вж Андонов, Атанас, фотограф
Andonova, Maja Mihajlova, 1956- (автор) Кн 361, Кн 417
Andonova, Snežina Angelova вж Андонова, Снежина Ангелова
Andonova, Vjara Stefanova вж Андонова, Вяра Стефанова
Andreeva, Kitka вж Андреева, Китка
Andreeva, Ljubimka вж Андреева, Любимка
Andreeva, Milena, 1970- вж Андреева, Милена, 1970-
Andreeva, Petja Andreeva, 1981- вж Андреева, Петя Андреева, 1981-
Andreeva, Svetla, 1955- вж Андреева, Светла, 1955-
Andrić, Ivo, 1892-1975 вж Андрич, Иво, 1892-1975
Angelov, Angel Dimitrov, ендокринолог вж Ангелов, Ангел Димитров, ендокринолог
Angelov, Angel Efremov, 1962- вж Ангелов, Ангел Ефремов, 1962-
Angelov, Angel Penčev, 1968- вж Ангелов, Ангел Пенчев, 1968-
Angelov, Angel, фотограф. вж Ангелов, Ангел, фотограф
Angelov, Bojan, 1955- вж Ангелов, Боян, 1955-
Angelov, Georgi Grigorov, 1988- вж Ангелов, Георги Григоров, 1988-
Angelov, Milko Georgiev, 1927- вж Ангелов, Милко Георгиев, 1927-
Angelov, Najden, 1929- вж Ангелов, Найден, 1929-
Angelov, Petǎr Dimitrov, 1951- вж Ангелов, Петър Димитров, 1951-
Angelov, Petǎr Nedjalkov вж Ангелов, Петър Недялков
Angelov, Petko Tošev вж Ангелов, Петко Тошев
Angelov, Vencislav Cvetanov, 1920- вж Ангелов, Венцислав Цветанов, 1920-
Angelov, Vihǎr вж Ангелов, Вихър
Angelova, Ani Nikolova вж Ангелова, Ани Николова
Angelova, Anna Jordanova, 1956- вж Ангелова, Анна Йорданова, 1956-
Angelova, Evgenija Angelova, 1974- вж Ангелова, Евгения Ангелова, 1974-
Angelova, Hristina Nikolaeva, 1973- вж Ангелова, Христина Николаева, 1973-
Angelova, Marija Georgieva, 1948-2016 вж Ангелова, Мария Георгиева, 1948-2016
Angelova, Penka Emilova, 1949- (редактор) Кн 704
Angelova, Penka Emilova, 1949- вж Ангелова, Пенка Емилова, 1949-
Angelova, Polja Georgieva, 1960- вж Ангелова, Поля Георгиева, 1960-
Angelova, Rosica Žečkova, 1967- вж Ангелова, Росица Жечкова, 1967-
Angelova, Stefana вж Ангелова, Стефана
Angelova, Stojanka Ačkova, 1947- вж Ангелова, Стоянка Ачкова, 1947-
Angelova-Damjanova, Sofija Angelova, 1958- вж Ангелова-Дамянова, София Ангелова, 1958-
Angleberger, Tom вж Енгълбергер, Том
Antonov, Aleko, 1941- вж Антонов, Алеко, 1941-
Antonov, Ivan Dimitrov, 1950- вж Антонов, Иван Димитров, 1950-
Antonov, Konstantin K. вж Антонов, Константин К.
Antonov, Ljudmil Spasov вж Антонов, Людмил Спасов
Antonov, Nikolaj вж Антонов, Николай
Antonova, Diana Antonova, 1957- вж Антонова, Диана Антонова, 1957-
Antonova, Ilka Emilova (автор) Кн 554
Antonova, Julija Nikolova вж Антонова, Юлия Николова
Antonova, Veselina Jordanova, 1956- (автор) Кн 704
Antonova, Veselina Jordanova, 1956- вж Антонова, Веселина Йорданова, 1956-
Apostolov, Angel Todorov, 1968- вж Апостолов, Ангел Тодоров, 1968-
Apostolov, Stefan Stojanov вж Апостолов, Стефан Стоянов
Apostolova, Iliana Naumova, 1970- вж Апостолова, Илиана Наумова, 1970-
Apostolova, Stana, 1951- вж Апостолова, Стана, 1951-
Apresjan, Jurij Derenikovič, 1930- вж Апресян, Юрий Дереникович, 1930-
Arabadžiev, Zlatoslav Petrov (автор) Кн 431
Arabadžiev, Zlatoslav Petrov вж Арабаджиев, Златослав Петров
Arabadžieva, Temz вж Арабаджиева, Темз
Arakeljan, Artur Stefan, 1995- вж Аракелян, Артур Стефан, 1995-
Arifov, Redžep Mehmet, 1932- (автор) Кн 1058
Aristoteles, 384-322 пр.Хр. вж Аристотел, 384-322 пр.Хр.
Arnaudov, Aleksandǎr Petrov, 1933- вж Арнаудов, Александър Петров, 1933-
Arnaudova, Živka Atanasova, 1938- вж Арнаудова, Живка Атанасова, 1938-
Arndt, Michael, сценарист вж Арнд, Майкъл, сценарист
Art Galery Hristo Tsokev (Gabrovo) вж Художествена галерия Христо Цокев (Габрово)
Asenov, Anatolij Stefanov, 1967- вж Асенов, Анатолий Стефанов, 1967-
Asenov, Stojan Ivanov, 1960- вж Асенов, Стоян Иванов, 1960-
Asenov, Todor вж Асенов, Тодор
Asenova, Radost Spiridonova (автор) Кн 345
Asenova, Radost Spiridonova вж Асенова, Радост Спиридонова
Asenova, Vera, 1981- вж Асенова, Вера, 1981-
Askildsen, Kjell, 1929- вж Аскилдсен, Хел, 1929-
Aslanjan, Krikor, 1936- вж Асланян, Крикор, 1936-
Åslund, Anders, 1952- вж Аслунд, Андерс, 1952-
Atanasov, Anton Jordanov, 1949- вж Атанасов, Антон Йорданов, 1949-
Atanasov, Atanas Dojčev, 1942- вж Атанасов, Атанас Дойчев, 1942-
Atanasov, Atanas Hristov, 1964- вж Атанасов, Атанас Христов, 1964-
Atanasov, Atanas вж Атанасов, Атанас
Atanasov, Griša Aleksandrov, 1957- вж Атанасов, Гриша Александров, 1957-
Atanasov, Kiril Slavčev, 1981- (автор) Кн 317
Atanasov, Kiril Slavčev, 1981- вж Атанасов, Кирил Славчев, 1981-
Atanasov, Nikolaj Asenov, 1934- вж Атанасов, Николай Асенов, 1934-
Atanasov, Petko Hristov, 1937- вж Атанасов, Петко Христов, 1937-
Atanasov, Stojan Iliev, 1946- вж Атанасов, Стоян Илиев, 1946-
Atanasov, Todor Georgiev (автор) Кн 431
Atanasov, Todor Georgiev вж Атанасов, Тодор Георгиев
Atanasov, Vladimir Gerčev, 1955- вж Атанасов, Владимир Герчев, 1955-
Atanasova, Antonija вж Атанасова, Антония
Atanasova, Božanka вж Атанасова, Божанка
Atanasova, Ivanka Nikolova вж Атанасова, Иванка Николова
Atanasova, Liljana Petrova (автор) Кн 551
Atanasova, Liljana Petrova вж Атанасова, Лиляна Петрова
Atanasova, Marija Vasileva, 1960- вж Атанасова, Мария Василева, 1960-
Atanasova, Milena Atanasova, 1967- вж Атанасова, Милена Атанасова, 1967-
Atanasova, Todorka Stojanova, 1964- вж Атанасова, Тодорка Стоянова, 1964-
Atanasova, Valentina Stojanova, 1974- вж Атанасова, Валентина Стоянова, 1974-
Atanasova, Valentina, 1951- вж Атанасова, Валентина, 1951-
Atanasova, Venera Ivanova вж Атанасова, Венера Иванова
Atanasova, Viktorija Konstantinova (автор) Кн 361, Кн 417
Atanasova, Viktorija Konstantinova вж Атанасова, Виктория Константинова
Austen, Jane, 1775-1817 вж Остин, Джейн, 1775-1817
Avakjan, Hovanes Mardiros, 1957- вж Авакян, Хованес Мардирос, 1957-
Avramov, Josif Avramov, 1959- вж Аврамов, Йосиф Аврамов, 1959-
Avramov, Martin вж Аврамов, Мартин
Avramova, Galina Jordanova вж Аврамова, Галина Йорданова
Avrejski, Nikola Ivanov, 1948- вж Аврейски, Никола Иванов, 1948-
Azzalin, Stefano вж Адзалин, Стефано
 
B

Bach, Richard, 1936- вж Бах, Ричард, 1936-
Bacus, Anne, 1955- вж Бакюс, Ан, 1955-
Bǎčeva, Cvetanka Evtimova, 1929- вж Бъчева, Цветанка Евтимова, 1929-
Bǎčvarov, Aleksandǎr Jankov, 1939- вж Бъчваров, Александър Янков, 1939-
Bǎčvarov, Boris, 1971- вж Бъчваров, Борис, 1971-
Baev, Jordan Angelov, 1954- (редактор) Кн 231
Baeva, Iskra Vasileva, 1951- вж Баева, Искра Василева, 1951-
Baeva, Nadja Dimitrova, 1963- вж Баева, Надя Димитрова, 1963-
Baeva, Radka Petkova, 1944- вж Баева, Радка Петкова, 1944-
Bagrjana, Anna, 1981- вж Багряна, Анна, 1981-
Bagshawe, Louise, 1971- вж Бегшоу, Луиз, 1971-
Bahtin, Mihail Mihajlovic, 1895-1975 вж Бахтин, Михаил Михайлович, 1895-1975
Bakalov, Aleksandǎr Dimitrov, 1978- вж Бакалов, Александър Димитров, 1978-
Bakalov, Georgi Petrov, 1943-2012 вж Бакалов, Георги Петров, 1943-2012
Bakalova, Elka Georgieva, 1938- вж Бакалова, Елка Георгиева, 1938-
Bakalova, Sevdalina Cankova, 1895-? вж Бакалова, Севдалина Цанкова, 1895-?
Bakǎrdžiev, Stefan Ivanov, 1955- вж Бакърджиев, Стефан Иванов, 1955-
Bakračeva, Albena Kuzmanova, 1961- вж Бакрачева, Албена Кузманова, 1961-
Balabanov, Delčo, 1937-2016 вж Балабанов, Делчо, 1937-2016
Balabanov, Dimitǎr, фотограф вж Балабанов, Димитър, фотограф
Balabanov, Mihail вж Балабанов, Михаил
Balǎkči, Emel, 1955- (преводач) Кн 1058
Balǎkov, Canko Iliev вж Балъков, Цанко Илиев
Balaškova, Magdalena Ivanova, 1957- вж Балашкова, Магдалена Иванова, 1957-
Balcerowicz, Leszek, 1947- вж Балцерович, Лешек, 1947-
Baleva, Anna Borisova, 1973- вж Балева, Анна Борисова, 1973-
Bǎlgarska akademija na naukite (Sofija) вж Българска академия на науките (София)
Balova, Tatjana Kuzmanova, 1953- вж Балова, Татяна Кузманова, 1953-
Baltadžiev, Atanas Georgiev, 1967- вж Балтаджиев, Атанас Георгиев, 1967-
Baltadžiev, Georgi Atanasov, 1940- вж Балтаджиев, Георги Атанасов, 1940-
Baltadžiev, Ivan Georgiev, 1975- вж Балтаджиев, Иван Георгиев, 1975-
Banev, Aleksandǎr Borisov вж Банев, Александър Борисов
Bankov, Banko Petkov, 1936- вж Банков, Банко Петков, 1936-
Barakova, Penka Petrova вж Баракова, Пенка Петрова
Barǎmova, Marija Georgieva, 1977- вж Баръмова, Мария Георгиева, 1977-
Barbérat, Angélique, 1962- вж Барбера, Анжелик, 1962-
Barbu-Chirimbu, Adina Mihaela вж Барбу-Киримбу, Адина Михаела
Bǎrdarski, Dimitǎr Stančev, 1954- вж Бърдарски, Димитър Станчев, 1954-
Bardukov, Pejo Georgiev вж Бардуков, Пейо Георгиев
Barlow, Damien вж Барлоу, Деймиън
Barova, Dora Minčeva, 1948-2018 вж Барова, Дора Минчева, 1948-2018
Bašijanov, Georgi вж Башиянов, Георги
Batakliev, Ivan Vasilev, 1961- вж Батаклиев, Иван Василев, 1961-
Batalov, Ivan Konstantinov, 1960- вж Баталов, Иван Константинов, 1960-
Baturov, Dimitǎr Vasilev, 1964- вж Батуров, Димитър Василев, 1964-
Beane, Faith вж Бийн, Фейт
Beauvoir, Simone de, 1908-1986 вж Бовоар, Симон дьо, 1908-1986
Beigbeder, Frédéric, 1965- вж Бегбеде, Фредерик, 1965-
Beinstein, Phoebe вж Байнщайн, Фийби
Belčeva, Evelina, 1954- вж Белчева, Евелина, 1954-
Belčeva, Vesela Belčeva, 1978- вж Белчева, Весела Белчева, 1978-
Beleva, Stanislava Željazkova вж Белева, Станислава Желязкова
Beloev, Hristo Ivanov, 1958- вж Белоев, Христо Иванов, 1958-
Belomǎževa-Dimitrova, Stefanija Ivanova, 1980- вж Беломъжева-Димитрова, Стефания Иванова, 1980-
Beloveždov, Veselin Todorov, 1962- вж Беловеждов, Веселин Тодоров, 1962-
Benin, Nikola Dimitrov, 1956- вж Бенин, Никола Димитров, 1956-
Benina, Ilijana Gančeva вж Бенина, Илияна Ганчева
Benkovski, Cvetan Cakov вж Бенковски, Цветан Цаков
Benton, Jim, 1960- вж Бентън, Джим, 1960-
Berberjan-Garabedjan, Varta вж Берберян-Гарабедян, Варта
Bernabе, Beatriz (преводач) Кн 546, Кн 547, Кн 548
Bernasconi, Waldo A., 1945- вж Бернаскони, Валдо А., 1945-
Berov, Hristo Anastasov, 1978- вж Беров, Христо Анастасов, 1978-
Besson, Agnès, 1967- вж Бесон, Агнес, 1967-
Beškov, Aleksandǎr Iliev, 1937-2013 вж Бешков, Александър Илиев, 1937-2013
Bibina, Jordanka Zlateva, 1954- вж Бибина, Йорданка Златева, 1954-
Bichocu, Edmond вж Бичоку, Едмонд
Biljarski, Cočo Vasilev, 1949- вж Билярски, Цочо Василев, 1949-
Biolčev, Bojan Asenov, 1942- вж Биолчев, Боян Асенов, 1942-
Bivald, Katarina, 1983- вж Бивалд, Катарина, 1983-
Bivolarski, Ilija Petrov, 1968- вж Биволарски, Илия Петров, 1968-
Bizev, Dimitǎr Цветков, 1925- вж Бизев, Димитър Цветков, 1925-
Blagoeva, Diana Georgieva, 1962- вж Благоева, Диана Георгиева, 1962-
Blake, Quentin, 1932- вж Блейк, Куентин, 1932-
Blažev, Aleksandǎr Božidarov, 1975- вж Блажев, Александър Божидаров, 1975-
Bobrova, Natal´ja Borisovna вж Боброва, Наталия Борисовна
Bočev, Dimitǎr Vǎrbanov, 1944- вж Бочев, Димитър Върбанов, 1944-
Bočev, Pet´o Gešev, 1948- вж Бочев, Петьо Гешев, 1948-
Bočeva, Jana Dimitrova, 1976- вж Бочева, Яна Димитрова, 1976-
Bočkov, Plamen Georgiev, 1957- вж Бочков, Пламен Георгиев, 1957-
Boev, Bojan Dimitrov, 1883-1963 вж Боев, Боян Димитров, 1883-1963
Boevski, Ivan Jočev, 1958- вж Боевски, Иван Йочев, 1958-
Bogdanov, Ivan, 1910-1992 вж Богданов, Иван, 1910-1992
Bogeva, Iren Vasileva (редактор) Кн 348
Bogov, Boris Iliev, 1962- вж Богов, Борис Илиев, 1962-
Bojadžiev, Dragomir Filipov, 1950- вж Бояджиев, Драгомир Филипов, 1950-
Bojadžiev, Nikolaj Petrov, 1959- вж Бояджиев, Николай Петров, 1959-
Bojadžieva, Valentina Borisova, 1955- вж Бояджиева, Валентина Борисова, 1955-
Bojanov, Georgi Bojanov, 1944- вж Боянов, Георги Боянов, 1944-
Bojanov, Ilijan Georgiev, 1978- вж Боянов, Илиян Георгиев, 1978-
Bojanov, Mihail Angelov, 1965- (автор) Кн 425
Bojanov, Pavel Valeriev вж Боянов, Павел Валериев
Bojanova, Gergana Vasileva, 1979- вж Боянова, Гергана Василева, 1979-
Bojčev, Bojan Ivanov, 1971- вж Бойчев, Боян Иванов, 1971-
Bojlov, Dobril, 1951- вж Бойлов, Добрил, 1951-
Bokros, Lajos, 1954- вж Бокрош, Лайош, 1954-
Bončeva, Tiha, 1988- вж Бончева, Тиха, 1988-
Bončovski, Petǎr Georgiev, 1973- вж Бончовски, Петър Георгиев, 1973-
Bonev, Dimitǎr Vasilev вж Бонев, Димитър Василев
Bonev, Ivan Jordanov, 1950- вж Бонев, Иван Йорданов, 1950-
Bonev, Petǎr Stefanov вж Бонев, Петър Стефанов
Boneva, Galja Jordanova вж Бонева, Галя Йорданова
Bonsels, Waldemar, 1881-1952 вж Бонзелс, Валдемар, 1881-1952
Boradžieva, Elena Atanasova, 1958- вж Бораджиева, Елена Атанасова, 1958-
Borisov, Borislav Dimitrov, 1957- вж Борисов, Борислав Димитров, 1957-
Borisov, Hristo, 1945- вж Борисов, Христо, 1945-
Borisov, Kiril, журналист вж Борисов, Кирил, журналист
Borisova, Ivanka Angelova вж Борисова, Иванка Ангелова
Borisova, Tonja Krǎsteva, 1952- вж Борисова, Тоня Кръстева, 1952-
Börjlind, Cilla, 1961- вж Бьорлинд, Шила, 1961-
Börjlind, Rolf, 1943- вж Бьорлинд, Ролф, 1943-
Bosjacki, Evgenij Dimitrov, 1929-2009 вж Босяцки, Евгений Димитров, 1929-2009
Boteva, Irina Atanasova вж Ботева, Ирина Атанасова
Boteva, Ralica вж Ботева, Ралица
Botunski, Marin, 1940- вж Ботунски, Марин, 1940-
Bourdin, Françoise, 1952- вж Бурден, Франсоаз, 1952-
Bowden, Oliver, 1948- вж Боудън, Оливър, 1948-
Božanova, Ivajla Ruseva, 1952- вж Божанова, Ивайла Русева, 1952-
Božiková, Monika (автор) Кн 312
Božilov, Georgi Borisov, 1967- вж Божилов, Георги Борисов, 1967-
Božilov, Jordan, 1969- вж Божилов, Йордан, 1969-
Božinov, Petǎr Georgiev вж Божинов, Петър Георгиев
Božinova, Jana Georgieva, 1960- вж Божинова, Яна Георгиева, 1960-
Božkov, Julijan Božkov вж Божков, Юлиян Божков
Božkov, Milko Jordanov, 1953- вж Божков, Милко Йорданов, 1953-
Božkov, Vasil Stefanov, 1940- вж Божков, Васил Стефанов, 1940-
Božkova, Marija Krǎsteva, 1975- вж Божкова, Мария Кръстева, 1975-
Bradford, Barbara Taylor, 1933- вж Брадфорд, Барбара Тейлър, 1933-
Brahm, Ajahn, 1951- вж Брам, Аджан, 1951-
Brajkova, Marija Asparuhova, 1961- (преводач) Кн 74
Brajnova, Marija вж Брайнова, Мария
Branc, Sofija Azarieva, 1949-2015 вж Бранц, София Азариева, 1949-2015
Bratanov, Daniel Mihajlov, 1969- (автор) Кн 426
Bratanov, Daniel Mihajlov, 1969- вж Братанов, Даниел Михайлов, 1969-
Bratanov, Petǎr Georgiev вж Братанов, Петър Георгиев
Bratoeva, Milena Dimitrova вж Братоева, Милена Димитрова
Brett, Peter V., 1973- вж Брет, Питър В., 1973-
Brooke, Leonard Leslie, 1862-1940 вж Брук, Леонард Лесли, 1862-1940
Browne, Thomas, 1605-1682 вж Браун, Томас, 1605-1682
Bruggen, John van вж Бруген, Джон ван
Burin, Ivan, 1913-1991 вж Бурин, Иван, 1913-1991
Burova, Ani Antonova, 1974- вж Бурова, Ани Антонова, 1974-
Busquets, Milena, 1972- вж Бускетс, Милена, 1972-
Butcher, Jim, 1971- вж Бъчър, Джим, 1971-
Buzov, Vihren Janakiev, 1966- вж Бузов, Вихрен Янакиев, 1966-
 
C

Cabell, John вж Кейбъл, Джон
Cacov, Dimitǎr, 1950- вж Цацов, Димитър, 1950-
Cačev, Hristo Cačev вж Цачев, Христо Цачев
Calaprice, Alice, 1941- вж Калапрайс, Алис, 1941-
Calonita, Jen вж Калонита, Джен
Canetti, Elias, 1905-1994 вж Канети, Елиас, 1905-1994
Canev, Mit´o, 1930- вж Цанев, Митьо, 1930-
Caneva, Elja Aleksandrova, 1956- вж Цанева, Еля Александрова, 1956-
Caneva, Gabriela Caneva, 1964- вж Цанева, Габриела Цанева, 1964-
Caneva, Svetla Rumenova, 1954- вж Цанева, Светла Руменова, 1954-
Cankarski, Nikolaj Danov, 1944- вж Цанкарски, Николай Данов, 1944-
Cankova, Cveta вж Цанкова, Цвета
Capella, Anthony, 1962- вж Капела, Антъни, 1962-
Carroll, Lewis, 1832-1898 вж Карол, Луис, 1832-1898
Carter, Chris, 1965- вж Картър, Крис, 1965-
Cegarra, Jean-Jack, 1955- вж Сегара, Жан-Жак, 1955-
Chatfield, Tom, 1980- вж Чатфийлд, Том, 1980-
Child, Marija Kirova, 1968- вж Чайлд, Мария Кирова, 1968-
Chilvers, Nigel вж Чилвърс, Найджъл
Chirimbu, Sebastian вж Киримбу, Себастиан
Chretien, Nicolas вж Кретиен, Никола
Christie, Agatha, 1890-1976 вж Кристи, Агата, 1890-1976
Christie, Nils, 1928-2015 вж Кристи, Нилс, 1928-2015
Churchill, Winston, 1874-1965 вж Чърчил, Уинстън, 1874-1965
Çiftçi, Seda Darcan вж Чифтчи, Седа Даркан
Cirov, Todor вж Циров, Тодор
Clare, Cassandra, 1973- вж Клеър, Касандра, 1973-
Clark, Christopher, 1953- вж Кларк, Кристофър, 1953-
Clerc, Philippe вж Клерк, Филип
Cobley, Paul, 1963- вж Кобли, Пол, 1963-
Cocorkov, Lǎčezar Dimitrov, 1945-2017 вж Цоцорков, Лъчезар Димитров, 1945-2017
Colgan, Jenny, 1972- вж Колган, Джени, 1972-
Colloque Science et conscience (Sofia ; 2015) вж Колоквиум Наука и съвест (София ; 2015)
Colov, Marin Stefanov вж Цолов, Марин Стефанов
Colova, Tanja, 1951- вж Цолова, Таня, 1951-
Conev, Stojan Conev, 1956- вж Цонев, Стоян Цонев, 1956-
Coneva, Borjana Nikiforova, 1954- вж Цонева, Боряна Никифорова, 1954-
Coneva, Dimitrina Ignatova, 1949- вж Цонева, Димитрина Игнатова, 1949-
Coneva, Elka Ivanova, 1973- вж Цонева, Елка Иванова, 1973-
Coneva, Todorka Radoslavova, 1962- вж Цонева, Тодорка Радославова, 1962-
Conevska, Antonija Denčeva вж Цоневска, Антония Денчева
Conference of the International Association Cosmos & Philosophy (15 ; Smolian ; 2004) Кн 61
Congrés de l'Association Internationale Cosmos & Philosiphie (15 ; Smolian ; 2004) вж Conference of the International Association Cosmos & Philosophy (15 ; Smolian ; 2004)
Constantinou, Kalliopi, 1963- вж Константину, Каллиопи Панайотис, 1963-
Cordier, Séverine, 1979- вж Кордие, Северин, 1979-
Csikszentmihalyi, Mihaly, 1934- вж Чиксентмихай, Михай, 1934-
Cvetanova, Asja Rumenova вж Цветанова, Ася Руменова
Cvetanova, Margarita Todorova, 1950- вж Цветанова, Маргарита Тодорова, 1950-
Cvetanova, Rosica Georgieva, 1985- вж Цветанова, Росица Георгиева, 1985-
Cvetkova, Bojka Georgieva вж Цветкова, Бойка Георгиева
Cvetkova, Borjana вж Цветкова, Боряна
Cvetkova, Dobrinka Dončeva вж Цветкова, Добринка Дончева
Cvetkova, Todorka Zdravkova, 1941- вж Цветкова, Тодорка Здравкова, 1941-
Cvjatkov, Petko Lazarov, 1899-19?? вж Цвятков, Петко Лазаров, 1899-19??
 
Č

Čapkǎnov, Georgi Todorov, 1943- вж Чапкънов, Георги Тодоров, 1943-
Čaralozova, Katja Mihajlova вж Чаралозова, Катя Михайлова
Čaušev, Angel Petrov, 1921-2014 вж Чаушев, Ангел Петров, 1921-2014
Čaušev, Anton Rosenov вж Чаушев, Антон Росенов
Čavdarova-Kostova, Sijka Georgieva, 1969- вж Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева, 1969-
Čehlarova, Toni Kondeva вж Чехларова, Тони Кондева
Čergova, Vesela Petrova вж Чергова, Весела Петрова
Černeva, Julija Nedkova, 1955- вж Чернева, Юлия Недкова, 1955-
Černeva, Penka Dimitrova вж Чернева, Пенка Димитрова
Červenivanova, Aleksandra Georgieva вж Червениванова, Александра Георгиева
Červenkova, Ljudmila Kirilova, 1973- вж Червенкова, Людмила Кирилова, 1973-
Češmedžiev, Dimo Dončev, 1960- вж Чешмеджиев, Димо Дончев, 1960-
Čikendov, Marin Atanasov, 1931-2007 вж Чикендов, Марин Атанасов, 1931-2007
Čolakov, Ivo Dinčev, 1970- вж Чолаков, Иво Динчев, 1970-
Čolakov, Nikola Ivanov, 1888-1966 вж Чолаков, Никола Иванов, 1888-1966
Čorbadžiev, Nikola Georgiev вж Чорбаджиев, Никола Георгиев
Čorbadžieva, Magdalena Ivanova, 1949- вж Чорбаджиева, Магдалена Иванова, 1949-
Čučulain, Ivan Dimitrov, 1862-? вж Чучулаин, Иван Димитров, 1862-?
Čulova, Daniela Danailova, 1976- вж Чулова, Даниела Данаилова, 1976-
 
D

Dačeva, Roza Ivanova вж Дачева, Роза Иванова
Dačevski, Kiril Dimitrov, 1926- вж Дачевски, Кирил Димитров, 1926-
Dalčev, Atanas Hristov, 1904-1978 вж Далчев, Атанас Христов, 1904-1978
Damjanov, Biser Iliev, 1955- вж Дамянов, Бисер Илиев, 1955-
Damjanov, Krum Dimitrov, 1937- вж Дамянов, Крум Димитров, 1937-
Damjanov, Margarit Margaritov, 1977- вж Дамянов, Маргарит Маргаритов, 1977-
Damjanova, Stanka Todorova, 1962- вж Дамянова, Станка Тодорова, 1962-
Daniel, Leon, 1927-2008 вж Даниел, Леон, 1927-2008
Dankov, Boris Gančev, 1941- вж Данков, Борис Ганчев, 1941-
Danov, Martin (преводач) Г 16
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 (автор) Кн 73, Кн 74
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Daradanova, Elena Ivanova, 1968- вж Дараданова, Елена Иванова, 1968-
Darakčiev, Dončo Dimitrov, 1953- вж Даракчиев, Дончо Димитров, 1953-
Darakčieva, Borjana, 1975- вж Даракчиева, Боряна, 1975-
Dare, Tessa вж Деър, Теса
Dǎreva, Velislava Ivanova, 1953- вж Дърева, Велислава Иванова, 1953-
Daskalova, Stela Ljubenova, 1966- вж Даскалова, Стела Любенова, 1966-
Daskalova, Velina Venelinova, 1984- вж Даскалова, Велина Венелинова, 1984-
Davarski, Atanas Nikolov, 1978- вж Даварски, Атанас Николов, 1978-
Davčeva, Deljana Miteva вж Давчева, Деляна Митева
Davidkov, Cvetan Pǎrvanov, 1956- вж Давидков, Цветан Първанов, 1956-
Davidova, Teodora Mihajlova вж Давидова, Теодора Михайлова
Dayton, Keith W., 1949- (автор на предговор) Кн 148
Deaver, Jeffery Wilds, 1950- вж Дивър, Джефри Уилдс, 1950-
Dečev, Ivan Jankov, 1953- вж Дечев, Иван Янков, 1953-
Dečev, Todor вж Дечев, Тодор
Dečeva, Gergana Petrova, 1965- вж Дечева, Гергана Петрова, 1965-
Delčev, Rumen Delčev вж Делчев, Румен Делчев
Delčev, Viktor вж Делчев, Виктор
Delčeva-Vežinova, Pavlina, 1949- вж Делчева-Вежинова, Павлина, 1949-
Deleva, Nadežda Petkova вж Делева, Надежда Петкова
Deliradeva, Rosica Pavlova вж Делирадева, Росица Павлова
Delova, Stefka вж Делова, Стефка
Demireva, Marija Petrova вж Демирева, Мария Петрова
Demirevska-Mihajlova, Lilija Davidkova вж Демиревска-Михайлова, Лилия Давидкова
DeMuy, Yvan вж Дьо Мюи, Иван
Denev, Den´o Todorov, 1946- вж Денев, Деньо Тодоров, 1946-
Denev, Konstantin Stanev, 1954- вж Денев, Константин Станев, 1954-
Deneva, Rumjana Ljubenova (автор) Кн 551
Deneva, Rumjana Ljubenova вж Денева, Румяна Любенова
Deneva-Kojčeva, Tanja Ivanova, 1975- вж Денева-Койчева, Таня Иванова, 1975-
Deneva-Slav, Irina, 1978- вж Денева-Слав, Ирина, 1978-
Denkov, Dimitǎr Angelov, 1956- вж Денков, Димитър Ангелов, 1956-
Denkova, Lidija Dimitrova, 1957- вж Денкова, Лидия Димитрова, 1957-
Deredel Rogeon, Sandrine вж Дередел Рожон, Сандрин
Dermendžiev, Hristo Petrov, 1970- вж Дерменджиев, Христо Петров, 1970-
Dermendžiev, Tihomir Mišev, 1954- вж Дерменджиев, Тихомир Мишев, 1954-
Dermendžieva, Greta Nikolaeva вж Дерменджиева, Грета Николаева
Despotova-Toleva, Ljubima Dimitrova, 1961- (автор) Кн 347
Despotova-Toleva, Ljubima Dimitrova, 1961- вж Деспотова-Толева, Любима Димитрова, 1961-
Dičev, Dejan вж Дичев, Деян
Dičeva, Elena Georgieva, 1960- вж Дичева, Елена Георгиева, 1960-
Didierlaurent, Jean-Paul, 1962- вж Дидиелоран, Жан-Пол, 1962-
Dikova, Elena вж Дикова, Елена
Dilkov, Cvetan Sofroniev, 1968- вж Дилков, Цветан Софрониев, 1968-
Dilova, Aneta, 1941- вж Дилова, Анета, 1941-
Dilova, Margarita Ljubenova, 1954- вж Дилова, Маргарита Любенова, 1954-
Dilthey, Wilhelm, 1833-1911 вж Дилтай, Вилхелм, 1833-1911
Dimitrov, Dimitǎr Kirilov, 1952- вж Димитров, Димитър Кирилов, 1952-
Dimitrov, Dimitǎr M. вж Димитров, Димитър М.
Dimitrov, Dimitǎr Slavčev, 1969-2016 вж Димитров, Димитър Славчев, 1969-2016
Dimitrov, Dimitǎr Stefanov, 1962- вж Димитров, Димитър Стефанов, 1962-
Dimitrov, Hristo Ivanov, 1978- вж Димитров, Христо Иванов, 1978-
Dimitrov, Jordan, 1933- вж Димитров, Йордан, 1933-
Dimitrov, Konstantin, 1960- вж Димитров, Константин, 1960-
Dimitrov, Leonid, 1935- вж Димитров, Леонид, 1935-
Dimitrov, Milen Vencislavov, 1971- вж Димитров, Милен Венциславов, 1971-
Dimitrov, Nedko Ivanov, 20.08.1966- вж Димитров, Недко Иванов, 20.08.1966-
Dimitrov, Plamen, 1967- вж Димитров, Пламен, 1967-
Dimitrov, Stojan Dimitrov вж Димитров, Стоян Димитров
Dimitrov, Zdravko Dimitrov, 1974- вж Димитров, Здравко Димитров, 1974-
Dimitrova, Antoaneta Vasileva, 1966- вж Димитрова, Антоанета Василева, 1966-
Dimitrova, Bistra Georgieva, 1959- (автор) Кн 198, Кн 532
Dimitrova, Bistra Georgieva, 1959- вж Димитрова, Бистра Георгиева, 1959-
Dimitrova, Blaga Nikolova, 1922-2003 вж Димитрова, Блага Николова, 1922-2003
Dimitrova, Elena Stojanova, 1972- вж Димитрова, Елена Стоянова, 1972-
Dimitrova, Emilija Mitkova (редактор) Кн 348
Dimitrova, Hristina Trifonova, 1978- вж Димитрова, Христина Трифонова, 1978-
Dimitrova, Krasimira Kostadinova, 1970- вж Димитрова, Красимира Костадинова, 1970
Dimitrova, Lǎčezara вж Димитрова, Лъчезара
Dimitrova, Margaret Draganova, 1964- вж Димитрова, Маргарет Драганова, 1964-
Dimitrova, Margarita Todorova, 1954- вж Димитрова, Маргарита Тодорова, 1954-
Dimitrova, Nikolina, 1942- вж Димитрова, Николина, 1942-
Dimitrova, Slaveja Dimitrova вж Димитрова, Славея Димитрова
Dimitrova, Sonja, фотограф вж Димитрова, Соня, фотограф
Dimitrova, Tanja Georgieva вж Димитрова, Таня Георгиева
Dimitrova, Valentina Dimova, 1970- вж Димитрова, Валентина Димова, 1970-
Dimitrova, Zdravka вж Димитрова, Здравка
Dimitrova-Galizova, Mariela Petrova вж Димитрова-Гализова, Мариела Петрова
Dimitrova-Račeva, Plamena Vasileva, 1953- вж Димитрова-Рачева, Пламена Василева, 1953-
Dimkova, Lili Petrova, 1932- (илюстратор) Кн 74
Dimov, Vencislav Dimov, 1963- (съставител) Кн 517, (редактор) Кн 517
Dimova, Emilija Dimova, 1959- вж Димова, Емилия Димова, 1959-
Dimova, Jordanka Dimitrova, 1959- вж Димова, Йорданка Димитрова, 1959-
Dimova, Petja Dimova, 1964- вж Димова, Петя Димова, 1964-
Dimova, Rosica Cvetanova вж Димова, Росица Цветанова
Dinčev, Vencislav Nikolov, 1959- вж Динчев, Венцислав Николов, 1959-
Dinkov, Dinko Marinov, 1977- вж Динков, Динко Маринов, 1977-
Dinkov, Milen Emilov вж Динков, Милен Емилов
Djankov, Ljubomir Asenov, 1932- (автор на предговор) Кн 425
Djankov, Simeon Denčev, 1970- вж Дянков, Симеон Денчев, 1970-
Djupont, Filip вж Дюпонт, Филип
Dobrev, Čavdar Atanasov, 1933- вж Добрев, Чавдар Атанасов, 1933-
Dobrev, Hristo, 1923-2013 вж Добрев, Христо, 1923-2013
Dobrev, Marin Dončev, 1950- вж Добрев, Марин Дончев, 1950-
Dobrev, Nikolaj, 1948- вж Добрев, Николай, 1948-
Dobreva, Bistra Vladimirova вж Добрева, Бистра Владимирова
Dobreva, Cveta Bočeva, 1973- вж Добрева, Цвета Бочева, 1973-
Dobreva, Elka Račeva, 1952- вж Добрева, Елка Рачева, 1952-
Dobreva, Krasimira Željazkova, 1963- вж Добрева, Красимира Желязкова, 1963-
Dobreva-Dragostinova, Ivanka Dimitrova, 1978- вж Добрева-Драгостинова, Иванка Димитрова, 1978-
Dočeva, Veneta, 1974- вж Дочева, Венета, 1974-
Dogan, Atanur, 1964- вж Доган, Атанур, 1964-
Dojčinov, Dimitǎr Stanimirov, 1950- вж Дойчинов, Димитър Станимиров, 1950-
Dojčinov, Dojčin Aleksandrov, 1939- вж Дойчинов, Дойчин Александров, 1939-
Dojčinova, Irini Atanas вж Дойчинова, Ирини Атанас
Dojčinova, Mira, 1979- вж Дойчинова, Мира, 1979-
Dojkov, Nenko Georgiev, 1955- вж Дойков, Ненко Георгиев, 1955-
Dojnov, Dojno Hristoskov, 1929-2014 вж Дойнов, Дойно Христосков, 1929-2014
Dolčinkov, Radostin Simeonov, 1959- вж Долчинков, Радостин Симеонов, 1959-
Dončev, Anton Nikolov, 1930- вж Дончев, Антон Николов, 1930-
Dončev, Boris, 1940- вж Дончев, Борис, 1940-
Dončeva, Julija Georgieva вж Дончева, Юлия Георгиева
Dončeva, Stefka Toteva, 1943- вж Дончева, Стефка Тотева, 1943-
Dončeva, Stela Milčeva, 1972- вж Дончева, Стела Милчева, 1972-
Dončeva-Stamatova, Antoaneta Antonova, 1964- вж Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова, 1964-
Donkova, Valentina Georgieva, 1964- вж Донкова, Валентина Георгиева, 1964-
Donnelly, Jennifer, 1963- вж Донъли, Дженифър, 1963-
Dosev, Hristo Dosev, 1974- вж Досев, Христо Досев, 1974-
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič, 1821-1881 вж Достоевски, Фьодор Михайлович, 1821-1881
Dourado, Phil вж Дорадо, Фил
Draganova, Ljubov Nedelčeva, 1950- вж Драганова, Любов Неделчева, 1950-
Dragiev, Dragija Rajčev вж Драгиев, Драгия Райчев
Dragieva, Elka (преводач) Кн 506
Dragomirova, Petja Vasileva, 1972- вж Драгомирова, Петя Василева, 1972-
Drambozov, Georgi Dimitrov, 1945- вж Драмбозов, Георги Димитров, 1945-
Driscoll, Laura вж Дрискол, Лаура
Dronzina, Tatjana Aleksandrova, 1959- вж Дронзина, Татяна Александрова, 1959-
Dror, Yehezkel, 1928- вж Дрор, Йезекил, 1928-
Dubarova-Petkova, Elica Stajkova, 1977- вж Дубарова-Петкова, Елица Стайкова, 1977-
Duleva, Demetra Kumanova вж Дулева, Деметра Куманова
Dumanov, Jordan Atanasov, 1973- вж Думанов, Йордан Атанасов, 1973-
Dumas, Alexandre, син, 1824-1895 вж Дюма, Александър, син, 1824-1895
Dunkova, Tatjana Strašimirova, 1953- вж Дункова, Татяна Страшимирова, 1953-
Dyson, Freeman J., 1923- вж Дайсън, Фрийман Дж., 1923-

Džambazov, Slavejko Nikolaev вж Джамбазов, Славейко Николаев
Dželepova, Stela Alekseeva, 1988- вж Джелепова, Стела Алексеева, 1988-
Džonev, Angel Simeonov, 1971- вж Джонев, Ангел Симеонов, 1971-
Džonev, Svetoslav Dimitrov вж Джонев, Светослав Димитров
Džordan, Silvija вж Джордан, Силвия
Džurkov, Vencislav Georgiev вж Джурков, Венцислав Георгиев
Džurova, Aksinija Dobreva, 1942- вж Джурова, Аксиния Добрева, 1942-


Đorđević, Vanja вж Джорджевич, Ваня
 
E

EAAE Seminar CAP Impact on Economic Growth and Sustainability of Agriculture and Rural Areas (147 ; Sofia ; 2015) вж European Association of Agricultural Economists Seminar CAP Impact on Economic Growth and Sustainability of Agriculture and Rural Areas (147 ; Sofia ; 2015)
Ečkov, Plamen Ečkov, 1956- вж Ечков, Пламен Ечков, 1956-
Edwards, Mat вж Едуардс, Мат
Einstein, Albert, 1879-1955 вж Айнщайн, Алберт, 1879-1955
Elčinova, Magdalena Borisova, 1962- вж Елчинова, Магдалена Борисова, 1962-
Elenkov, Lǎčezar, 1936- вж Еленков, Лъчезар, 1936-
Eliot, Thomas Stearns, 1888-1965 вж Елиът, Томас Стърнс, 1888-1965
Elkeles, Simone, 1970- вж Елкелес, Симон, 1970-
Ellis, David, 1967- вж Елис, Дейвид, 1967-
Ember, Alex, 1975- (съставител) Кн 218, (редактор) Кн 218
Emilianu Simonopetritu, архимандрит, 1934- вж Емилиан Симонопетритски, архимандрит, 1934-
Emilova, Irena, 1973- вж Емилова, Ирена, 1973-
Emilova, Marija вж Емилова, Мария
Enčeva, Ilijana, 1991- вж Енчева, Илияна, 1991-
Enev, Dejan, 1960- вж Енев, Деян, 1960-
Erdélyi, István, 1931- вж Ердейи, Ищван, 1931-
Erulski, Ivan, 1950- вж Ерулски, Иван, 1950-
Erusalimov, Rumen Georgiev вж Ерусалимов, Румен Георгиев
European Association of Agricultural Economists Seminar CAP Impact on Economic Growth and Sustainability of Agriculture and Rural Areas (147 ; Sofia ; 2015) Кн 197
Evans-Wentz, W. Y., 1878-1965 вж Еванс-Уенц, У. Й., 1878-1965
Evtimov, Evtim Mihalušev, 1933-2016 вж Евтимов, Евтим Михалушев, 1933-2016
Evtimov, Ivan Iliev вж Евтимов, Иван Илиев
Ežkov, Kiril Georgiev, 1931- вж Ежков, Кирил Георгиев, 1931-
 
F

Fǎrkov, Julij Kirilov, 1946- вж Фърков, Юлий Кирилов, 1946-
Farquhar, Michael вж Фаркуар, Майкъл
Fedotov, Aleksandǎr Viktorov, 1956- вж Федотов, Александър Викторов, 1956-
Fens, Marcel (фотограф, оператор) Г 13, Г 14
Ferdov, Stoil, 1931- вж Фердов, Стоил, 1931-
Filčev, Bujan Jordanov, 1952- вж Филчев, Буян Йорданов, 1952-
Filipov, Dimitǎr Petrov вж Филипов, Димитър Петров
Filipov, Emil Jordanov, 1942- вж Филипов, Емил Йорданов, 1942-
Filipov, Nikola, 1930- вж Филипов, Никола, 1930-
Filipova, Biserka Emilova, 1969- вж Филипова, Бисерка Емилова, 1969-
Finnegan, Delphine вж Финеган, Делфин
Fitzgerald, Francis Scott, 1896-1940 вж Фицджералд, Франсис Скот, 1896-1940
Flynn, Vince, 1966- вж Флин, Винс, 1966-
Foreva, Gergana Hristeva, 1967- (автор) Кн 345
Foreva, Gergana Hristeva, 1967- вж Форева, Гергана Христева, 1967-
Foster, Alan Dean, 1946- вж Фостър, Алън Дийн, 1946-
Frayn, Michael, 1933- вж Фрейн, Майкъл, 1933-
Fremantle, Elizabeth, 1962- вж Фриментъл, Елизабет, 1962-
Frey, James, 1969- вж Фрей, Джеймс, 1969-
Furnadžieva, Sonja Stefanova, 1966- вж Фурнаджиева, Соня Стефанова, 1966-
Furnadžieva, Elena Vasileva, 1925-2009 вж Фурнаджиева, Елена Василева, 1925-2009
 
G

Gaarder, Jostein, 1952- вж Гордер, Юстайн, 1952-
Gaceva, Penka Dimitrova, 1956- (автор) Кн 361, Кн 417, (редактор) Кн 361, Кн 417
Gaceva, Penka Dimitrova, 1956- вж Гацева, Пенка Димитрова, 1956-
Gačev, Georgi Stamov вж Гачев, Георги Стамов
Gačev, Georgij Dmitrievič, 1929-2008 вж Гачев, Георги Димитров, 1929-2008
Gadamer, Hans-Georg, 1900-2002 вж Гадамер, Ханс-Георг, 1900-2002
Gadževa-Nedelčeva, Mihaela Gančeva вж Гаджева-Неделчева, Михаела Ганчева
Gage, Randy, 1959- вж Гейдж, Ранди, 1959-
Gagova, Krasimira Dimitrova, 1953- вж Гагова, Красимира Димитрова, 1953-
Gǎlǎbov, Marin Ivanov, 1964- вж Гълъбов, Марин Иванов, 1964-
Gǎlǎbov, Vitan Borisov, 1942- вж Гълъбов, Витан Борисов, 1942-
Galbraith, Robert, 1965- вж Галбрейт, Робърт, 1965-
Galerija Vǎzraždane (Plovdiv) вж Галерия Възраждане (Пловдив)
Gallet, Nicolas вж Гайе, Никола
Galunov, Todor Georgiev, 1964- вж Галунов, Тодор Георгиев, 1964-
Galvez, Karina, 1964- вж Галвес, Карина, 1964-
Gančev, Aleksandǎr Pavlinov вж Ганчев, Александър Павлинов
Gančev, Aleksandǎr Petrov, 1979- вж Ганчев, Александър Петров, 1979-
Gančev, Borislav Ivanov, 1959- вж Ганчев, Борислав Иванов, 1959-
Ganev, Vladimir, 1962- вж Ганев, Владимир, 1962-
Garabedjan, Ilvana Ivanova, 1974- вж Гарабедян, Илвана Иванова, 1974-
Garčeva, Julijana Nikolova, 1951- вж Гарчева, Юлияна Николова, 1951-
Gardževa, Petja Angelova, 1970- вж Гарджева, Петя Ангелова, 1970-
Garelov, Ivan, 1943- вж Гарелов, Иван, 1943-
Gǎrkov, Ilija Borisov вж Гърков, Илия Борисов
Gavrilišin, Oleg, 1943- вж Хаврилишин, Олех, 1943-
Gavrilov, Božin Vladimirov вж Гаврилов, Божин Владимиров
Gazdov, Ivan Eduard, 1945- вж Газдов, Иван Едуард, 1945-
Gecova, Biljana Ivanova, 1975- вж Гецова, Биляна Иванова, 1975-
Gečev, Stefan Albertov, 1911-2000 вж Гечев, Стефан Албертов, 1911-2000
Gemidžieva, Dida Dimitrova, 1942- вж Гемиджиева, Дида Димитрова, 1942-
Genadiev, Vladimir Ivanov, 1946- вж Генадиев, Владимир Иванов, 1946-
Genčev, Evgeni Dimitrov вж Генчев, Евгени Димитров
Genčeva, Cvetana Todorova, 1964- вж Генчева, Цветана Тодорова, 1964-
Genčeva, Greta Dimitrova, 1974- вж Генчева, Грета Димитрова, 1974-
Genčeva, Nezabravka Nikolaeva, 1963- вж Генчева, Незабравка Николаева, 1963-
Genčeva, Rosica Ivanona вж Генчева, Росица Иванова
Genina, Noemi вж Генина, Ноеми
Genov, Javor Dimov, 1981- вж Генов, Явор Димов, 1981-
Genovski, Mihail Popov, 1903-1996 вж Геновски, Михаил Попов, 1903-1996
Georgiev, Antoni Emilov, 1963- вж Георгиев, Антони Емилов, 1963-
Georgiev, Biser Hristov, 1962- вж Георгиев, Бисер Христов, 1962-
Georgiev, Borislav Georgiev, 1961- вж Георгиев, Борислав Георгиев, 1961-
Georgiev, Cvetoslav Antonov вж Георгиев, Цветослав Антонов
Georgiev, Cvetozar Stefanov (автор) Кн 546, Кн 547, Кн 548
Georgiev, Georgi Evtimov вж Георгиев, Георги Евтимов
Georgiev, Georgi Ivanov, преводач вж Георгиев, Георги Иванов, преводач
Georgiev, Georgi Jordanov, 1981- вж Георгиев, Георги Йорданов, 1981-
Georgiev, Georgi Jordanov, 26.02.1932- вж Георгиев, Георги Йорданов, 26.02.1932-
Georgiev, Ivajlo вж Георгиев, Ивайло
Georgiev, Krasimir Georgiev, 1955- (илюстратор) Кн 506
Georgiev, Krasimir Georgiev, 1955- вж Георгиев, Красимир Георгиев, 1955-
Georgiev, Kristijan вж Георгиев, Кристиян
Georgiev, Lǎčezar Georgiev, 1956- вж Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956-
Georgiev, Nikolaj Petrov, 1971-1996 вж Георгиев, Николай Петров, 1971-1996
Georgiev, Nikolaj вж Георгиев, Николай
Georgiev, Petǎr Borisov, 1963- вж Георгиев, Петър Борисов, 1963-
Georgiev, Petǎr Iliev, 1946- (автор) Кн 124
Georgiev, Petko, 1941- вж Георгиев, Петко, 1941-
Georgiev, Svetlozar Ivanov (автор) Кн 431
Georgiev, Svetlozar Ivanov вж Георгиев, Светлозар Иванов
Georgiev, Vasil Hristov, 1975- вж Георгиев, Васил Христов, 1975-
Georgieva, Bistra Stojanova, 1987- вж Георгиева, Бистра Стоянова, 1987-
Georgieva, Cvetelina Nikolova, 1969- вж Георгиева, Цветелина Николова, 1969-
Georgieva, Daniela Petrova, 1970- вж Георгиева, Даниела Петрова, 1970-
Georgieva, Elena Petkova, 1968- вж Георгиева, Елена Петкова, 1968-
Georgieva, Evgenija Stojčeva, 1974- (автор) Кн 546, Кн 547, Кн 548
Georgieva, Galja Pavlova, 1990- вж Георгиева, Галя Павлова, 1990-
Georgieva, Krasimira Gospodinova, 1954- вж Георгиева, Красимира Господинова, 1954-
Georgieva, Kristina Nikolaeva, 1977- вж Георгиева, Кристина Николаева, 1977-
Georgieva, Marga Jankova, 1939- вж Георгиева, Марга Янкова, 1939-
Georgieva, Marianna, 1986- вж Георгиева, Марианна, 1986-
Georgieva, Miroslava Veselinova вж Георгиева, Мирослава Веселинова
Georgieva, Neli Asenova, 1966- вж Георгиева, Нели Асенова, 1966-
Georgieva, Nikolina Ivanova, 1964- вж Георгиева, Николина Иванова, 1964-
Georgieva, Penka Vǎlkova, 1961- вж Георгиева, Пенка Вълкова, 1961-
Georgieva, Petja Dimitrova вж Георгиева, Петя Димитрова
Georgieva, Reneta Roseva вж Георгиева, Ренета Росева
Georgieva, Valja Todorova, 1953- вж Георгиева, Валя Тодорова, 1953-
Georgieva-Petrova, Katja Adrianova, 1963- вж Георгиева-Петрова, Катя Адрианова, 1963-
Gerasimova, Svetlana Marinova (автор) Кн 554
Gerdžikova, Nina Dimitrova, 1960- вж Герджикова, Нина Димитрова, 1960-
Gerganov, Dimitǎr Georgiev, 1971- вж Герганов, Димитър Георгиев, 1971-
Gerganova, Dunka Slavčeva, 1931- вж Герганова, Дунка Славчева, 1931-
Gerganova-Grigorova, Cvetana Vǎlčova, 1929- вж Герганова-Григорова, Цветана Вълчова, 1929-
Gergova, Diana Spasova, 1948- вж Гергова, Диана Спасова, 1948-
Gergova, Jana Maksimova, 1983- вж Гергова, Яна Максимова, 1983-
Germanov, Georgi Dimitrov, 1926- вж Германов, Георги Димитров, 1926-
Germanov, Vladimir Milčev, 1956- вж Германов, Владимир Милчев, 1956-
Geševa, Valentina Georgieva вж Гешева, Валентина Георгиева
Gheranda вж Геранда
Ghigini, Giulia, 1983- вж Гиджини, Джулия, 1983-
Gibbon, Maureen вж Гибън, Маурин
Gifford, Chris вж Гифърд, Крис
Gigov, Nikola Andonov, 1936-2016 вж Гигов, Никола Андонов, 1936-2016
Gigova, Marijana вж Гигова, Марияна
Gilbert, Elizabeth T. вж Гилбърт, Елизабет Т.
Gilbert, Elizabeth, 1969- вж Гилбърт, Елизабет, 1969-
Gilina, Nadja Viktorova, 1976- вж Гилина, Надя Викторова, 1976-
Gjurova, Zornica Kostova вж Гюрова, Зорница Костова
Glanz des Ostens - Christliche kunst aus Bulgarien. Изложба (Klosterneuburg ; 2016) Кн 506
Glines, Abbi, 1977- вж Глайнс, Аби, 1977-
Gluškov, Kostadin вж Глушков, Костадин
Gočev, Georgi Ivanov, 1981- вж Гочев, Георги Иванов, 1981-
Gočeva, Marina Zlateva, 1936- вж Гочева, Марина Златева, 1936-
Goev, Angel, 1948- вж Гоев, Ангел, 1948-
Goldman, Lazar вж Голдман, Лазар
Gongalov, Ivan Ivanov, 1932- вж Гонгалов, Иван Иванов, 1932-
Goranov, Vasil Ivanov, 1972- вж Горанов, Васил Иванов, 1972-
Goranova, Penka Vǎlčeva, 1955- вж Горанова, Пенка Вълчева, 1955-
Gordon, Steven E. вж Гордън, Стивън Е.
Goscinny, René, 1926-1977 вж Госини, Рьоне, 1926-1977
Gospodinova, Antonija Dimitrova вж Господинова, Антония Димитрова
Gradev, Vladimir Nikolaev, 1963- вж Градев, Владимир Николаев, 1963-
Gradinarov, Borislav Nikolov, 1960- вж Градинаров, Борислав Николов, 1960-
Gradinarova, Tanja Panajotova, 1961- вж Градинарова, Таня Панайотова, 1961-
Grady, James, 1949- вж Грейди, Джеймс, 1949-
Grahame Johnstone, Anne, 1928-1998 вж Греъм Джонстън, Ан, 1928-1998
Gramatikova, Antoaneta вж Граматикова, Антоанета
Grǎnčarov, Stojčo Georgiev, 1942-2009 вж Грънчаров, Стойчо Георгиев, 1942-2009
Grǎnčarova, Gena Georgieva, 1945- вж Грънчарова, Гена Георгиева, 1945-
Granitski, Ivan, 1953- вж Гранитски, Иван, 1953-
Grigorov, Evgeni Evgeniev, 1979- вж Григоров, Евгени Евгениев, 1979-
Grigorov, Nikola Petrušinov, 1944- вж Григоров, Никола Петрушинов, 1944-
Grigorova, Liljana Jordanova, 1933- вж Григорова, Лиляна Йорданова, 1933-
Grigorova, Milena Ivanova, 1963- вж Григорова, Милена Иванова, 1963-
Grimm, Jacob, 1785-1863 вж Грим, Якоб, 1785-1863
Grimm, Wilhelm, 1786-1859 вж Грим, Вилхелм, 1786-1859
Grogan, John, 1957- вж Гроган, Джон, 1957-
Gros, Daniel, 1955- вж Грос, Даниел, 1955
Grozdanova, Galina Stefanova (редактор) Кн 506
Grozdev, Sava Ivanov, 1950- вж Гроздев, Сава Иванов, 1950-
Grozev, Kostadin Ivanov, 1961-2017 (редактор) Кн 231
Grozev, Valentin Ivanov, 1950-2010 вж Грозев, Валентин Иванов, 1950-2010
Grozeva, Daniela Tihomirova вж Грозева, Даниела Тихомирова
Grozeva, Tanja Petkova, 1960- вж Грозева, Таня Петкова, 1960-
Grudeva-Popova, Žanet Grudeva, 1958- вж Грудева-Попова, Жанет Грудева, 1958-
Gucev, Georgi Borisov вж Гуцев, Георги Борисов
Gulev, Nikola Iliev, 1987- вж Гулев, Никола Илиев, 1987-
G´ošev, Božidar Stanakiev, 1944- вж Гьошев, Божидар Станакиев, 1944-
 
H

Hadžieva, Sonja Emilova, 1978- вж Хаджиева, Соня Емилова, 1978-
Hadžieva, Stanka Vasileva вж Хаджиева, Станка Василева
Hadžiivanov, Marčo вж Хаджииванов, Марчо
Hadžijska, Elka вж Хаджийска, Елка
Hadžijska, Joana Ilieva, 1988- вж Хаджийска, Йоана Илиева, 1988-
Hadžimišev, Ivo Mihajlov, 1950- вж Хаджимишев, Иво Михайлов, 1950-
Hadžipetrov, Petǎr Asenov, 1930-2003 вж Хаджипетров, Петър Асенов, 1930-2003
Hadžitanev, Nikola Blagoev, 1938- вж Хаджитанев, Никола Благоев, 1938-
Hajduška, Irina Atanasova, 1945- вж Хайдушка, Ирина Атанасова, 1945-
Halasi, Barbara (редактор) Кн 218
Hale, Shannon, 1974- вж Хейл, Шанън, 1974-
Halilova, Ajten вж Халилова, Айтен
Hall, Susan, 1965- вж Хол, Сюзан, 1965-
Handžiev, Ivan, 1948- вж Ханджиев, Иван, 1948-
Handžijski, Antonij Georgiev (автор) Г 16, Г 17, (илюстратор) Г 16, Г 17
Hannah, Sophie, 1971- вж Хана, Софи, 1971-
Haralambieva, Julija вж Хараламбиева, Юлия
Harazjan, Ajk Armenovič, 1990- вж Харазян, Айк Арменович, 1990-
Hardy, Thomas, 1840-1928 вж Харди, Томас, 1840-1928
Harizanova, Stanislava Nikolaeva (автор) Кн 361, Кн 417
Harris, Joanne, 1964- вж Харис, Джоан, 1964-
Harris, Thomas, 1940- вж Харис, Томас, 1940-
Harvey, Alex вж Харви, Алекс
Hatip, Džеmal Mehmedali, 1978- вж Хатип, Джемал Мехмедали, 1978-
Heidegger, Martin, 1889-1976 вж Хайдегер, Мартин, 1889-1976
Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von, 1821-1894 вж Хелмхолц, Херман Лудвиг Фердинанд фон, 1821-1894
Hempel, Carl Gustav, 1905-1997 вж Хемпел, Карл Густав, 1905-1997
Herbst, Josif Jakov, 1875-1925 вж Хербст, Йосиф Яков, 1875-1925
Hill, Napoleon, 1883-1970 вж Хил, Наполеон, 1883-1970
Hinov, Ivan Dimitrov, 1942- вж Хинов, Иван Димитров, 1942-
Hjorth, Michael, 1963- вж Юрт, Микаел, 1963-
Hnkanosjan, Goar Razmikovna вж Хнканосян, Гоар Размиковна
Hocking, Amanda, 1984- вж Хокинг, Аманда, 1984-
Hodžev, Vladimir Asenov, 1965- вж Ходжев, Владимир Асенов, 1965-
Hoffman, Carl, 1960- вж Хофман, Карл, 1960-
Hranov, Ivan Stefanov, 1958- вж Хранов, Иван Стефанов, 1958-
Hrelkov, Nikolaj Ralev, 1894-1950 вж Хрелков, Николай Ралев, 1894-1950
Hrisčev, Lǎčezar Spasov, 1977- вж Хрисчев, Лъчезар Спасов, 1977-
Hristov, Dimitǎr, 1957- вж Христов, Димитър, 1957-
Hristov, Gǎlǎbin Cvetanov, 1978- вж Христов, Гълъбин Цветанов, 1978-
Hristov, Hristo Željazkov, 1963- вж Христов, Христо Желязков, 1963-
Hristov, Ivajlo Hristov, 1970- вж Христов, Ивайло Христов, 1970-
Hristov, Ivan Vasilev, 1960- вж Христов, Иван Василев, 1960-
Hristov, Kalin Jordanov, 1980- (редактор) Кн 435
Hristov, Paisij Dimitrov, 1942- вж Христов, Паисий Димитров, 1942-
Hristov, Petko Petrov вж Христов, Петко Петров
Hristov, Stojčo вж Христов, Стойчо
Hristov, Željazko Ivanov, 1948-2010 вж Христов, Желязко Иванов, 1948-2010
Hristova, Daniela Ivanova (преводач) Кн 546, Кн 547, Кн 548
Hristova, Dimka Radeva, 1954- вж Христова, Димка Радева, 1954-
Hristova, Ina Ilieva вж Христова, Ина Илиева
Hristova, Krasimira Genčeva вж Христова, Красимира Генчева
Hristova, Lilija Kirilova, 1970- вж Христова, Лилия Кирилова, 1970-
Hristova, Natalija Vasileva, 1975- вж Христова, Наталия Василева, 1975-
Hristova, Veneta вж Христова, Венета
Hristova, Veselka Иванова, 1970- вж Христова, Веселка Иванова, 1970-
Hristova-Šomova, Iskra Vladimirova, 1958- вж Христова-Шомова, Искра Владимирова, 1958-
Hristovska, Krasimira Ljubomirova, 1949- вж Христовска, Красимира Любомирова, 1949-
Hristozova, Eli Hristova, 1969- вж Христозова, Ели Христова, 1969-
Hudožestvena galerija Hristo Cokev (Gabrovo) вж Художествена галерия Христо Цокев (Габрово)
Hyland, Tara, 1976- вж Хайланд, Тара, 1976-
 
I

Ibbotson, Eva, 1925-2010 вж Ибътсън, Ева, 1925-2010
Ibsen, Henrik, 1828-1906 вж Ибсен, Хенрик, 1828-1906
Ignatov, Ignat Nikolov, 1929- вж Игнатов, Игнат Николов, 1929-
Ignatov, Sergej Simeonov, 1960- вж Игнатов, Сергей Симеонов, 1960-
Ignatova, Nikolinka Dimitrova, 1965- вж Игнатова, Николинка Димитрова, 1965-
Ilarionov, Ilko, 1954- вж Иларионов, Илко, 1954-
Iliev, Božidar вж Илиев, Божидар
Iliev, Georgi, преводач вж Илиев, Георги, преводач
Iliev, Ilija Georgiev, 1954- вж Илиев, Илия Георгиев, 1954-
Iliev, Ilijan Iliev, 1965- вж Илиев, Илиян Илиев, 1965-
Iliev, Nikola Ilijčev, 1988- вж Илиев, Никола Илийчев, 1988-
Iliev, Vǎrban Ivanov, 1935- вж Илиев, Върбан Иванов, 1935-
Ilieva, Aneta вж Илиева, Анета
Ilieva, Kalina Stefčeva вж Илиева, Калина Стефчева
Ilieva, Tanja Georgieva вж Илиева, Таня Георгиева
Ilieva, Vanja Dimova вж Илиева, Ваня Димова
Ilijčovski, Svetoslav Jordanov, 1972- вж Илийчовски, Светослав Йорданов, 1972-
Il´f, Il´ja, 1897-1937 вж Илф, Иля, 1897-1937
Indžov, Nikola Ivanov, 1935- вж Инджов, Никола Иванов, 1935-
Internacia literatura konkurso EKRA (Razgrad ; 2015) Кн 570
International Conference for Young Scientists (25 ; Blagoevgrad ; 2016) вж Международна научна конференция за млади учени (25 ; Благоевград ; 2016)
International Conference Management and quality for Young Scientists (25 ; Yambol ; 2016) вж Международна научна конференция за млади учени Мениджмънт и качество (25 ; Ямбол ; 2016)
International Conference Rethinking Histories of Arts in the 20th Century (Sofia ; 2015) Кн 507
International Congress of Military History (40 ; Varna ; 2014) Кн 231
International Congress of Military History World War One 1914-1918 (40 ; Varna ; 2014) вж International Congress of Military History (40 ; Varna ; 2014)
International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors (13 ; Pleven ; 2015) Кн 348
International Scientific Conference Tradition and Modernity in Veterinary Medicine (Sofia ; 2016) Кн 435
International Triennial Watercolor & spirit (Varna ; 2016) вж Международно триенале на акварела (Варна ; 2016)
International Watercolor Triennial (Varna ; 2016) вж Международно триенале на акварела (Варна ; 2016)
Irini, 1979- вж Dojčinova, Mira, 1979-
Isakova, Snežina Georgieva вж Исакова, Снежина Георгиева
Ismailov, Taner Mustafov вж Исмаилов, Танер Мустафов
Išev, Jasen Todorov (съставител) Кн 444
Ivančić, Tomislav, 1938- вж Иванчич, Томислав, 1938-
Ivanov, Borislav Ivanov, 1956- вж Иванов, Борислав Иванов, 1956-
Ivanov, Dimitǎr Hristov, 1951- вж Иванов, Димитър Христов, 1951-
Ivanov, Georgi Petkov вж Иванов, Георги Петков
Ivanov, Georgi Petkov, 1954- вж Иванов, Георги Петков, 1954-
Ivanov, Georgi вж Иванов, Георги
Ivanov, Hristo Jordanov (автор) Кн 351
Ivanov, Hristo Jordanov вж Иванов, Христо Йорданов
Ivanov, Iskren Plamenov вж Иванов, Искрен Пламенов
Ivanov, Ivan A., военен вж Иванов, Иван А., военен
Ivanov, Ivan Denčev, 1933-1977 вж Иванов, Иван Денчев, 1933-1977
Ivanov, Ivan Stefanov, 1960- вж Иванов, Иван Стефанов, 1960-
Ivanov, Ivan Stojkov, 1967- вж Иванов, Иван Стойков, 1967-
Ivanov, Ivan Vladimirov, педагог вж Иванов, Иван Владимиров, педагог
Ivanov, Ivan вж Иванов, Иван
Ivanov, Ljubčo Nikolov, 1948- вж Иванов, Любчо Николов, 1948-
Ivanov, Mario Ivanov вж Иванов, Марио Иванов
Ivanov, Nikolaj Stojcev вж Иванов, Николай Стойчев
Ivanov, Ognjan Dimitrov, 1945-2000 вж Иванов, Огнян Димитров, 1945-2000
Ivanov, Petǎr Ivanov, 1946- вж Иванов, Петър Иванов, 1946-
Ivanov, Rosen Kirilov, 1970- вж Иванов, Росен Кирилов, 1970-
Ivanov, Rosen Petrov, 1962- вж Иванов, Росен Петров, 1962-
Ivanov, Valentin Krumov вж Иванов, Валентин Крумов
Ivanov, Vladimir Ivanov, 1977- вж Иванов, Владимир Иванов, 1977-
Ivanova, Anelija Stojanova, 1969- вж Иванова, Анелия Стоянова, 1969-
Ivanova, Anna Marinova, 1978- вж Иванова, Анна Маринова, 1978-
Ivanova, Desislava Čankova, 1975- вж Иванова, Десислава Чанкова, 1975-
Ivanova, Desislava Venčova вж Иванова, Десислава Венчова
Ivanova, Dimana, 1979- вж Иванова, Димана, 1979-
Ivanova, E. вж Иванова, Е.
Ivanova, Elena Jur´evna, 1960- вж Иванова, Елена Юриевна, 1960-
Ivanova, Galina Ivanova, 1979- вж Иванова, Галина Иванова, 1979-
Ivanova, Kalina Jordanova, 1966- вж Иванова, Калина Йорданова, 1966-
Ivanova, Kristina Zdravkova вж Иванова, Кристина Здравкова
Ivanova, Mariana, 1969- вж Иванова, Мариана, 1969-
Ivanova, Mihaela Stoilova, 1970- вж Иванова, Михаела Стоилова, 1970-
Ivanova, Milena Emilova вж Иванова, Милена Емилова
Ivanova, Mirela Cvetkova, 1962- вж Иванова, Мирела Цветкова, 1962-
Ivanova, Mita, 1947- вж Иванова, Мита, 1947-
Ivanova, Nadežda Dimitrova вж Иванова, Надежда Димитрова
Ivanova, Pavlina Cvetkova (автор) Кн 317
Ivanova, Petja, 1972- вж Иванова, Петя, 1972-
Ivanova, Tanja Ivanova, учител вж Иванова, Таня Иванова, учител
Ivanova, Vanja Ivanova, 1975- вж Иванова, Ваня Иванова, 1975-
Ivanova, Violeta вж Иванова, Виолета
Ivanova, Živka, 1951- вж Иванова, Живка, 1951-
Ivanovski, Ivan Iliev, 1944- вж Ивановски, Иван Илиев, 1944-
Izrael, Mišel Salvator, 1948- вж Израел, Мишел Салватор, 1948-
 
J

Jakimoski, Zoran, 1968- вж Якимоски, Зоран, 1968-
Jakimov, Jakim Marinov, 1963- вж Якимов, Яким Маринов, 1963-
Jakova, Marusja вж Якова, Маруся
Jalǎmov, Ibrahim Ahmedov, 1934- вж Ялъмов, Ибрахим Ахмедов, 1934-
James, Julie, 1974- вж Джеймс, Джули, 1974-
Janakiev, Konstantin Georgiev, 1959- вж Янакиев, Константин Георгиев, 1959-
Janakieva, Cvetana Georgieva, 1949- вж Янакиева, Цветана Георгиева, 1949-
Janakieva, Mirjana Aleksandrova, 1961- вж Янакиева, Миряна Александрова, 1961-
Janev, Janko Georgiev, 1917- вж Янев, Янко Георгиев, 1917-
Janev, Stefan Nedkov, 1979- вж Янев, Стефан Недков, 1979-
Janeva, Anelija Velikova, 1963- вж Янева, Анелия Великова, 1963-
Janeva, Mariana Kirilova, 1968- вж Янева, Мариана Кирилова, 1968-
Janeva-Apostolova, Trendafilka, 1938- вж Янева-Апостолова, Трендафилка, 1938-
Janeva-Ribagina, Krasimira Borisova, 1954- вж Янева-Рибагина, Красимира Борисова, 1954-
Jankov, Georgi Nedev, 1946- вж Янков, Георги Недев, 1946-
Jankov, Mitko Delčev вж Янков, Митко Делчев
Jankova, Ivanka Vasileva, 1950- вж Янкова, Иванка Василева, 1950-
Jankova, Veneta Stoeva, 1958- вж Янкова, Венета Стоева, 1958-
Jankova-Avramova, Rumjana Zlatinova вж Янкова-Аврамова, Румяна Златинова
Jankulova, Joana Dimitrova, 1968- вж Янкулова, Йоана Димитрова, 1968-
Jansen, Ton (автор) Кн 386
Jansson, Tove, 1914-2001 вж Янсон, Туве, 1914-2001
Japova, Kristina Petrova, 1956- вж Япова, Кристина Петрова, 1956-
Jasenov, Borislav Aleksandrov, 1967- вж Ясенов, Борислав Александров, 1967-
Jazova, Stanka Vasileva, 1972- (автор) Кн 431
Jennings, Linda, 1937- вж Дженингс, Линда, 1937-
Jiménez, Paco вж Хименес, Пако
Johnson-Shelton, Nils, 1970- вж Джонсън-Шелтън, Нилс, 1970-
Jonason, Jonas, 1961- вж Юнасон, Юнас, 1961-
Jončev, Diman вж Йончев, Диман
Jončeva, Ema Stojanova, 1929- вж Йончева, Ема Стоянова, 1929-
Joneva, Cvetelina Dimitrova вж Йонева, Цветелина Димитрова
Jonge, Peter de, 1947- вж Джонг, Питър де, 1947-
Jonkova, Iliana Ilieva вж Йонкова, Илиана Илиева
Jordan, Sophie вж Джордан, Софи
Jordanov, Julij Teodosiev, 1953- вж Йорданов, Юлий Теодосиев, 1953-
Jordanov, Kalin вж Йорданов, Калин
Jordanov, Stefan Penčev, 1954- вж Йорданов, Стефан Пенчев, 1954-
Jordanov, Svetoslav Vitkov, 1977- вж Йорданов, Светослав Витков, 1977-
Jordanova, Diana вж Йорданова, Диана
Jordanova, Svetlana Atanasova вж Йорданова, Светлана Атанасова
Josifov, Mihail Hristov, 1976- вж Йосифов, Михаил Христов, 1976-
Jotov, Joto Trifonov, 1961- вж Йотов, Йото Трифонов, 1961-
Jotov, Ljubomir вж Йотов, Любомир
Jotov, Marin, 1926-2016 вж Йотов, Марин, 1926-2016
Jotov, Stanimir Botev, 1964- вж Йотов, Станимир Ботев, 1964-
Jotova, Valentina Stefanova, 1963- вж Йотова, Валентина Стефанова, 1963-
Jotovski, Dečo Todorov, 1963- вж Йотовски, Дечо Тодоров, 1963-
Jovanović, Aleksa, 1982- вж Йованович, Алекса, 1982-
Jovkova, Jordanka Hristova, 1950- вж Йовкова, Йорданка Христова, 1950-
 
K

Kabasanov, Stajko Konstantinov, 1906-1997 вж Кабасанов, Стайко Константинов, 1906-1997
Kabasanova, Marija Sivkova, 1930- вж Кабасанова, Мария Сивкова, 1930-
Kacareva, Dočka Todorova, 1939- вж Кацарева, Дочка Тодорова, 1939-
Kacarova, Veselka Vasileva, 1971- вж Кацарова, Веселка Василева, 1971-
Kaddik, Daniel, 1981- вж Кадик, Даниел, 1981-
Kadijan, Vahan Ovanes (автор) Кн 431
Kadijan, Vahan Ovanes вж Кадиян, Вахан Ованес
Kadijski, Kiril Krumov, 1947- вж Кадийски, Кирил Крумов, 1947-
Kǎdrev, Aleksandǎr Georgiev вж Къдрев, Александър Георгиев
Kakačeva, Daniela Stojanova вж Какачева, Даниела Стоянова
Kakanakova, Andriana Rumenova, 1979- (автор) Кн 431
Kakanakova, Andriana Rumenova, 1979- вж Каканакова, Андриана Руменова, 1979-
Kalǎčev, Milen Dimov, 1975- вж Калъчев, Милен Димов, 1975-
Kalajdžiev, Ilija Petkov вж Калайджиев, Илия Петков
Kalejčev, Svetoslav Mateev, 1981- вж Калейчев, Светослав Матеев, 1981-
Kalinkov, Boris Savov, 1948- вж Калинков, Борис Савов, 1948-
Kalinova, Desislava Rajkova вж Калинова, Десислава Райкова
Kalinova, Evgenija Ivanova, 1959- вж Калинова, Евгения Иванова, 1959-
Kalnev, Borislav Mihajlov, 1959- вж Калнев, Борислав Михайлов, 1959-
Kalnyn´, Ljudmila Eduardovna вж Калнин, Людмила Едуардовна
Kalojanov, Ivan Cvetanov, 1942- вж Калоянов, Иван Цветанов, 1942-
Kalojanova, Nadežda Angelova, 1972- вж Калоянова, Надежда Ангелова, 1972-
Kalojanova, Silvija Dobrinova, 1968- вж Калоянова, Силвия Добринова, 1968-
Kǎlvačev, Zlatko Nikolov, 1954- вж Кълвачев, Златко Николов, 1954-
Kamarinčeva, Daniela Nikolova, 1956- вж Камаринчева, Даниела Николова, 1956-
Kamenova, Velička Najdenova, 1934- вж Каменова, Величка Найденова, 1934-
Kamenova-Borin, Anjuta Petrova, 1953- вж Каменова-Борин, Анюта Петрова, 1953-
Kanazirska, Margarita Ivanova, 1941-2013 вж Каназирска, Маргарита Иванова, 1941-2013
Kǎnčev, Atanas, 1942-2016 вж Кънчев, Атанас, 1942-2016
Kǎnčev, Petǎr Petkov, 1936- вж Кънчев, Петър Петков, 1936-
Kǎnčeva, Elena Kostova вж Кънчева, Елена Костова
Kandilarova, Sevdalina Sevdalinova, 1981- (автор) Кн 431
Kandilarova, Sevdalina Sevdalinova, 1981- вж Кандиларова, Севдалина Севдалинова, 1981-
Kandževa, Vjara Nikolova (автор) Г 16, Г 17, (илюстратор) Г 16, Г 17
Kanev, Kamen Petrov, 1952- вж Канев, Камен Петров, 1952-
Kǎneva, Aglika Božidarova вж Кънева, Аглика Божидарова
Kǎneva, Krasimira Dimitrova, 1951- (редактор) Кн 197
Kangalov, Plamen Gančev, 1962- (автор) Кн 312
Kangalov, Plamen Gančev, 1962- вж Кангалов, Пламен Ганчев, 1962-
Karabašev, Daci вж Карабашев, Даци
Karadimitrova, Krasimira Dobreva вж Карадимитрова, Красимира Добрева
Karadonev, Plamen Dinkov, 1977- вж Карадонев, Пламен Динков, 1977-
Karadžov, Dečko Djankov вж Караджов, Дечко Дянков
Karadžov, Djanko Dečkov, 1860-1938 вж Караджов, Дянко Дечков, 1860-1938
Karadžov, Spas вж Караджов, Спас
Karaganova, Irina Mončeva, 1983- вж Караганова, Ирина Мончева, 1983-
Karag´ozov, Georgi Kutev, 1968- вж Карагьозов, Георги Кутев, 1968-
Karag´ozova-Dilkova, Delka Vasileva вж Карагьозова-Дилкова, Делка Василева
Karakačanov, Krasimir Dončev, 1965- вж Каракачанов, Красимир Дончев, 1965-
Karakǎnеva, Julijana Dimitrova вж Каракънева, Юлияна Димитрова
Karakǎneva, Nadežda вж Каракънева, Надежда
Karakašev, Jordan Atanasov вж Каракашев, Йордан Атанасов
Karakašev, Todor Vǎlčov, 1955- вж Каракашев, Тодор Вълчов, 1955-
Karalijčev, Angel Ivanov, 1902-1972 вж Каралийчев, Ангел Иванов, 1902-1972
Karamanova, Daniela Simeonova вж Караманова, Даниела Симеонова
Karamfilov, Kol´o Iliev, 1963-2014 вж Карамфилов, Кольо Илиев, 1963-2014
Karamiševa, Tanja (автор) Кн 186
Karapetkova, Darija Svetlozarova, 1978- вж Карапеткова, Дария Светлозарова, 1978-
Karastanev, Krasimir Ivanov, 1959- вж Карастанев, Красимир Иванов, 1959-
Karastojčeva, Emilija Stanimirova, 1971- вж Карастойчева, Емилия Станимирова, 1971-
Kardašev, Georgi Trifonov, 1930- вж Кардашев, Георги Трифонов, 1930-
Kardašev, Trifon Gеorgiev, 1954- вж Кардашев, Трифон Георгиев, 1954-
Karlsson, Jonas, 1971- вж Карлсон, Юнас, 1971-
Kǎrparov, Vladimir Dimitrov, 1977- вж Кърпаров, Владимир Димитров, 1977-
Kǎrševa, Margarita Kostova вж Кършева, Маргарита Костова
Kartalov, Georgi вж Карталов, Георги
Kasabov, Daniel Dianov вж Касабов, Даниел Дианов
Kasabov, Mario Dianov вж Касабов, Марио Дианов
Kasabova, Blagovesta Jordanova, 1934- вж Касабова, Благовеста Йорданова, 1934-
Kasdan, Lawrence, 1949- вж Касдан, Лорънс, 1949-
Kateva, Dimitrinka Minkova, 1952- (съставител) Кн 570
Katoševa, Milena Griševa вж Катошева, Милена Гришева
Kavalova, Irina Georgieva, 1969- вж Кавалова, Ирина Георгиева, 1969-
Kazalarska, Svetla Iljaeva вж Казаларска, Светла Иляева
Kehajov, Ivo Inkov, 1980- вж Кехайов, Иво Инков, 1980-
Kemp, Paul S., 1972- вж Кемп, Пол С., 1972-
Kenderov, Petǎr Stojanov, 1943- вж Кендеров, Петър Стоянов, 1943-
Kenov, Todor Kenov, 1958- вж Кенов, Тодор Кенов, 1958-
Keremidčieva, Slavka Georgieva, 1955- вж Керемидчиева, Славка Георгиева, 1955-
Kičeva, Aleksina Demireva вж Кичева, Алексина Демирева
King, Trey вж Кинг, Трей
Kinney, Jeff, 1971- вж Кини, Джеф, 1971-
Kinsella, Sophie, 1969- вж Кинсела, Софи, 1969-
Kirčeva, Elen, 1951- вж Кирчева, Елен, 1951-
Kirev, Ljuben Dimitrov, 1947- вж Кирев, Любен Димитров, 1947-
Kireva, Marija (преводач) Кн 73
Kiril Čolakov, протойерей, 1898-1979 вж Кирил Чолаков, протойерей, 1898-1979
Kirilov, Kalin H. вж Кирилов, Калин Х.
Kirin, Diana Atanasova вж Кирин, Диана Атанасова
Kirina, Ilina, 1954- вж Кирина, Илина, 1954-
Kirina, Veselina Ivanova, 1953- вж Кирина, Веселина Иванова, 1953-
Kirova, Dobromira Stojkova, 1976- вж Кирова, Добромира Стойкова, 1976-
Kirova, Nadežda Stojanova вж Кирова, Надежда Стоянова
Kiselova-Janeva, Angelina Ilieva, 1948- вж Киселова-Янева, Ангелина Илиева, 1948-
Kisovska, Aleksandra Georgieva, 1952- вж Кисовска, Александра Георгиева, 1952-
Kitov, Borislav Dimitrov, 1954- вж Китов, Борислав Димитров, 1954-
Kjučukov, Dejan Ljubomirov, 1969- вж Кючуков, Деян Любомиров, 1969-
Kjučukov, Georgi Borisov, 1933- вж Кючуков, Георги Борисов, 1933-
Kjumjurdžiev, Ljubomir Georgiev вж Кюмюрджиев, Любомир Георгиев
Kjutev, Ivan-Aleksandǎr вж Кютев, Иван-Александър
Klasanova, Ljudmila Milanova, 1978- вж Класанова, Людмила Миланова, 1978-
Klaus, Václav, 1941- вж Клаус, Вацлав, 1941-
Klisurska, Marija Georgieva, 1957- вж Клисурска, Мария Георгиева, 1957-
Kocakov, Georgi вж Коцаков, Георги
Kocev, Georgi Kostov вж Коцев, Георги Костов
Kočeva-Lefedžieva, Ana Ivanova, 1965- вж Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова, 1965-
Koev, Ilijan Georgiev, 1969- вж Коев, Илиян Георгиев, 1969-
Koev, Krasimir Stojanov, 1964- вж Коев, Красимир Стоянов, 1964-
Kogge, Michael вж Коуг, Майкъл
Kohler, Sharie вж Jordan, Sophie
Kojčev, Atanas Kojčev вж Койчев, Атанас Койчев
Kokerov, Georgi Marinov, 1944- вж Кокеров, Георги Маринов, 1944-
Kokudeva, Petja Dimitrova, 1982- вж Кокудева, Петя Димитрова, 1982-
Kolarov, Radosvet Stefanov, 1942- вж Коларов, Радосвет Стефанов, 1942-
Kolarov, Stefan Ljubenov, 1943- вж Коларов, Стефан Любенов, 1943-
Kolarov, Zlatimir Gospodinov, 1954- вж Коларов, Златимир Господинов, 1954-
Kolarova, Anita Dimitrova, 1940- вж Коларова, Анита Димитрова, 1940-
Kolarska, Desislava Ljubomirova вж Коларска, Десислава Любомирова
Kolev, Ivan Georgiev, 1959- вж Колев, Иван Георгиев, 1959-
Kolev, Jordan Kolev, 1945- вж Колев, Йордан Колев, 1945-
Kolev, Kol´o Dimitrov, 1944- вж Колев, Кольо Димитров, 1944-
Kolev, Marin Todorov, 1939- вж Колев, Марин Тодоров, 1939-
Kolev, Plamen Kolev, 1956- вж Колев, Пламен Колев, 1956-
Koleva, Veselka, 1950- вж Колева, Веселка, 1950-
Kolibarov, Dimo Kolev, 1965- вж Колибаров, Димо Колев, 1965-
Kolisničenko, Denis Nikolaevič, 1983- вж Колисниченко, Денис Николаевич, 1983-
Kolkovska, Sija Borisova, 1961- вж Колковска, Сия Борисова, 1961-
Kollia, Zacharoula (преводач) Кн 547
Komogorova, Svetlana Nikolaeva, 1968- вж Комогорова, Светлана Николаева, 1968-
Konstantinov, Georgi, 1943- вж Константинов, Георги, 1943-
Konstantinov, Konstantin Dimitrov, 1979- вж Константинов, Константин Димитров, 1979-
Konstantinov, Konstantin Iliev, 1890-1970 вж Константинов, Константин Илиев, 1890-1970
Konstantinov, Venceslav Konstantinov, 1940- вж Константинов, Венцеслав Константинов, 1940-
Konstantinova, Maglena Ivanova, 1948- вж Константинова, Маглена Иванова, 1948-
Konstantinova, Neli Kirilova, 1948-2016 вж Константинова, Нели Кирилова, 1948-2016
Konsulov, Ilija, 1933- вж Консулов, Илия, 1933-
Koontz, Dean R., 1945- вж Кунц, Дийн Р., 1945-
Kopan, Yekta, 1968- вж Копан, Йекта, 1968-
Kopčev, Aleksandǎr Aleksandrov, 1986- вж Копчев, Александър Александров, 1986-
Kortezov, Ivajlo Stefanov, 1969-2012 вж Кортезов, Ивайло Стефанов, 1969-2012
Kosev, Konstantin Dimitrov, 1937- вж Косев, Константин Димитров, 1937-
Koseva-Toteva, Diana Todorova, 1959- вж Косева-Тотева, Диана Тодорова, 1959-
Kostadinov, Rostislav Stefanov, 1965- (автор) Кн 349
Kostadinov, Rostislav Stefanov, 1965- вж Костадинов, Ростислав Стефанов, 1965-
Kostadinov, Svilen Cvetkov, 1955- вж Костадинов, Свилен Цветков, 1955-
Kostadinova, Katja Jordanova, 1956- вж Костадинова, Катя Йорданова, 1956-
Kostadinova, Todorka Ignatova, 1960- вж Костадинова, Тодорка Игнатова, 1960-
Kostadinova, Vanja, 1984- вж Костадинова, Ваня, 1984-
Kostov, Dimitǎr Dobrinov вж Костов, Димитър Добринов
Kostov, Ivan Josifov, 1959- вж Костов, Иван Йосифов, 1959-
Kostov, Lenko вж Костов, Ленко
Kostova, Cvetanka Staneva, 1937- вж Костова, Цветанка Станева, 1937-
Kostova, Gergana Kostadinova, 1989- вж Костова, Гергана Костадинова, 1989-
Kotetarov, Vasil Angelov (автор) Кн 431
Kotetarov, Vasil Angelov вж Котетаров, Васил Ангелов
Koteva, Margarita Jordanova вж Котева, Маргарита Йорданова
Kovačev, Gǎlǎb Georgiev, 1950- вж Ковачев, Гълъб Георгиев, 1950-
Kovački, Georgi, ?-2011 вж Ковачки, Георги, ?-2011
Kovandžijska, Evelina Ognjanova, 1976- вж Кованджийска, Евелина Огнянова, 1976-
Kožuharov, Kǎnčo Ivanov, 1950- вж Кожухаров, Кънчо Иванов, 1950-
Kraeva, Liljana Petrova вж Краева, Лиляна Петрова
Krajdžikova, Lejla Oguz, 1958- вж Крайджикова, Лейла Огуз, 1958-
Krǎstanova, Krasimira Hristova вж Кръстанова, Красимира Христова
Krǎstanova, Maja Stefanova, 1962- вж Кръстанова, Мая Стефанова, 1962-
Krǎstev, Blagoj Mitov, 1932- вж Кръстев, Благой Митов, 1932-
Krǎstev, Canju вж Кръстев, Цаню
Krǎstev, Emil Hristov, 1946- вж Кръстев, Емил Христов, 1946-
Krǎstev, Kiril Stojanov, 1934- вж Кръстев, Кирил Стоянов, 1934-
Krǎstev, Nikolaj Gogov вж Кръстев, Николай Гогов
Krǎstev, Oleg Markov, 1958- вж Кръстев, Олег Марков, 1958-
Krǎstev, Pavel, 1930- вж Кръстев, Павел, 1930-
Krǎstev, Zaharij Aleksandrov, 1943- вж Кръстев, Захарий Александров, 1943-
Krǎsteva, Gabriela Jankova вж Кръстева, Габриела Янкова
Krǎsteva, Maja Bogdanova, 1956- вж Кръстева, Мая Богданова, 1956-
Krǎsteva, Nonka Pǎrvanova, 1959- вж Кръстева, Нонка Първанова, 1959-
Krǎsteva-Panova, Asja Zaharieva, 1978- вж Кръстева-Панова, Ася Захариева, 1978-
Kraus, Hans-Christof, 1958- вж Краус, Ханс-Кристоф, 1958-
Kremenliev, Atanas Georgiev, 1934- вж Кременлиев, Атанас Георгиев, 1934-
Križić, Zdenko, 1953- вж Крижич, Зденко, 1953-
Krumov, Veselin Georgiev, 1966- вж Крумов, Веселин Георгиев, 1966-
Krumova, Albena Krumova, 1973- вж Крумова, Албена Крумова, 1973-
Krumova, Julija Georgieva, 1962- вж Крумова, Юлия Георгиева, 1962-
Kruseva, Diljana Marinova, 1986- вж Крусева, Диляна Маринова, 1986-
Kubel, Otto, 1868-1951 вж Кубел, Ото, 1868-1951
Kucarov, Asen Valentinov вж Куцаров, Асен Валентинов
Kufov, Georgi Hristov, 1923-2004 вж Куфов, Георги Христов, 1923-2004
Kujtov, Ahmed Osmanov вж Куйтов, Ахмед Османов
Kujumdžieva, Svetlana Emilova, 1949- вж Куюмджиева, Светлана Емилова, 1949-
Kulanova, Svetlana вж Куланова, Светлана
Kumar, Vinod вж Кумар, Винод
Kun, Nikolaj Al´bertovič, 1877-1940 вж Кун, Николай Албертович, 1877-1940
Kunčev, Delčo вж Кунчев, Делчо
Kunčeva, Raja Todorova, 1951- вж Кунчева, Рая Тодорова, 1951-
Kundera, Milan, 1929- вж Кундера, Милан, 1929-
Kunev, Krasimir Veselinov, 1950- вж Кунев, Красимир Веселинов, 1950-
Kunev, Trifon, 1880-1954 вж Кунев, Трифон, 1880-1954
Kuneva, Ilijana вж Кунева, Илияна
Kurteva, Galina Nedjalkova вж Куртева, Галина Недялкова
Kuteva, Diana Janakieva, 1955- вж Кутева, Диана Янакиева, 1955-
Kuzerman, Nadežda вж Кузерман, Надежда
Kuzmanova, Albena вж Кузманова, Албена
Kuzmanova, Elka Petrova, 1942- вж Кузманова, Елка Петрова, 1942-
Kuznecov, Aleksandr, 1950- вж Кузнецов, Александър, 1950-
Kuzov, Rumen Dimitrov, 1957- вж Кузов, Румен Димитров, 1957-
 
L

Laar, Mart, 1960- вж Лаар, Март, 1960-
Lalev, Canko, 1962- вж Лалев, Цанко, 1962-
Lallemand, Orianne, 1972- вж Лалман, Ориан, 1972-
Lambovska, Ljudmila Kirilova, 1967- вж Ламбовска, Людмила Кирилова, 1967-
Lapatov, Ivan Ruskov вж Лапатов, Иван Русков
Larina, Elena Sergeevna (автор) Кн 157
Lazarkov, Todor Evstatiev вж Лазарков, Тодор Евстатиев
Lazarov, Borislav Jordanov, 1959- вж Лазаров, Борислав Йорданов, 1959-
Lazarov, Georgi Ignatov, 1947- вж Лазаров, Георги Игнатов, 1947-
Lazarov, Ivan Georgiev, 1944- вж Лазаров, Иван Георгиев, 1944-
Lazarov, Rumen Nikolaev, 1960- вж Лазаров, Румен Николаев, 1960-
Lazarov, Veselin вж Лазаров, Веселин
Lazarova, Elena Georgieva, 1985- вж Лазарова, Елена Георгиева, 1985-
Lazarova, Erika Georgieva, 1954-2017 вж Лазарова, Ерика Георгиева, 1954-2017
Lazarova, Kalina Ivanova, 1968- вж Лазарова, Калина Иванова, 1968-
Lazarova, Katja Antonova вж Лазарова, Катя Антонова
Lazarova-Karačanova, Stojanka Hristova, 1983- вж Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983-
Lefterova, Svetlana Plamenova, 1976-2015 вж Лефтерова, Светлана Пламенова, 1976-2015
Lehr, Thomas, 1957- вж Лер, Томас, 1957-
Lekišev, Zdravko Borisov, 1946-2014 вж Лекишев, Здравко Борисов, 1946-2014
Lenšev, Vasil (преводач) Кн 124
Leonidov, Atanas, 1934-2015 вж Леонидов, Атанас, 1934-2015
Lepetit, Emmanuelle, 1973- вж Льопти, Еманюел, 1973-
Lermontov, Mihail Jur´evič, 1814-1841 вж Лермонтов, Михаил Юриевич, 1814-1841
Leunclavius, Johannes, 1533-1593 вж Леунклавиус, Йоханес, 1533-1593
Levakova, Kremena Todorova (преводач) Кн 546, Кн 547, Кн 548
Levčev, Vladimir Ljubomirov, 1957- вж Левчев, Владимир Любомиров, 1957-
Levčeva, Lena Ganeva, 1927- вж Левчева, Лена Ганева, 1927-
Levi, Kler Solomon, 1947- (редактор) Кн 507
Levi, Kler Solomon, 1947- вж Леви, Клер Соломон, 1947-
Likova, Alena, 1954- вж Ликова, Алена, 1954-
Liliev, Dimo вж Лилиев, Димо
Lilova, Milena Cvetkova, 1958- (преводач) Кн 507
Lilova, Milena Cvetkova, 1958- вж Лилова, Милена Цветкова, 1958-
Lilova, Rumjana, 1953- вж Лилова, Румяна, 1953-
Lindareva, Marija вж Линдарева, Мария
Linden, Caroline вж Линдън, Каролайн
Lingorska, Blagovesta Vlaseva, 1938- вж Лингорска, Благовеста Власева, 1938-
Lipovska, Anna Hristova, 1959-2012 вж Липовска, Анна Христова, 1959-2012
Ljapčev, Nikola вж Ляпчев, Никола
Ljapova, Rusanka Kostova, 1966- вж Ляпова, Русанка Костова, 1966-
Ljubenov, Todor, 1942- вж Любенов, Тодор, 1942-
Ljunčev, Manol Nikolov, 1952- вж Люнчев, Манол Николов, 1952-
Lozanova, Lilija Cvetanova, 1972- вж Лозанова, Лилия Цветанова, 1972-
Lucas, George, 1944- вж Лукас, Джордж, 1944-
Luis, Injes (преводач) Кн 546, Кн 547, Кн 548
Lukanova, Joana Jonkova вж Луканова, Йоана Йонкова
Lynch, Brian, 1973- вж Линч, Браян, 1973-
 
M

MacGee, Warner вж Макгий, Уорнър
Machiavelli, Niccolò, 1469-1527 вж Макиавели, Николо, 1469-1527
Macnaught, Judith, 1944- вж Макнот, Джудит, 1944-
Mademov, Plamen Djankov, 1979- вж Мадемов, Пламен Дянков, 1979-
Madžarova, Ivanička Rajkova, 1939- (съставител) Кн 570
Madžirova, Nadežda Petrova, 1945- вж Маджирова, Надежда Петрова, 1945-
Madžova, Valentina Hristova, 1958- вж Маджова, Валентина Христова, 1958-
Majer, Mira вж Майер, Мира
Makarenko, Anton Semenovič, 1888-1939 вж Макаренко, Антон Семенович, 1888-1939
Malahovskij, Vladimir Vladimirovič, 1971- вж Малаховский, Владимир Владимирович, 1971-
Malila, Sami вж Малила, Сами
Malinov, Nikola, инженер вж Малинов, Никола, инженер
Malinov, Vasil Stanoev вж Малинов, Васил Станоев
Mamučevski, Zoran Vojev вж Мамучевски, Зоран Войев
Mančeva, Jana Krasimirova вж Манчева, Яна Красимирова
Mandino, Og, 1923-1996 вж Мандино, Ог, 1923-1996
Manev, Hristo Stefanov, 1935- вж Манев, Христо Стефанов, 1935-
Manev, Krasimir Georgiev, 1955- вж Манев, Красимир Георгиев, 1955-
Mangačev, Petko Ivanov, 1941- вж Мангачев, Петко Иванов, 1941-
Mangano, Tom вж Мангано, Том
Manolov, Kalojan Rusev, 1930- вж Манолов, Калоян Русев, 1930-
Manolov, Nenko Georgiev вж Манолов, Ненко Георгиев
Manolov, Valeri, 1962- вж Манолов, Валери, 1962-
Manolova, Manuela вж Манолова, Мануела
Manov, Bogomil Borisov, 1955- вж Манов, Богомил Борисов, 1955-
Manova, Angelina Filipova, 1948- вж Манова, Ангелина Филипова, 1948-
Mantarkov, Mladen Jordanov (автор) Кн 431
Mantarkov, Mladen Jordanov вж Мантарков, Младен Йорданов
Manuševa, Irina Borisova, 1977- вж Манушева, Ирина Борисова, 1977-
Marangozov, Nikolaj, 1900-1967 вж Марангозов, Николай, 1900-1967
Marčev, Sotir Todorov, 1961- вж Марчев, Сотир Тодоров, 1961-
Marinčeva, Silvija Veličkova вж Маринчева, Силвия Величкова
Marinov, Aleksandǎr Valentinov, 1979- вж Маринов, Александър Валентинов, 1979-
Marinov, Anatoli Georgiev, 1956- вж Маринов, Анатоли Георгиев, 1956-
Marinov, Blagoj Ivanov, 1970- вж Маринов, Благой Иванов, 1970-
Marinov, Dragomir Angelov вж Маринов, Драгомир Ангелов
Marinov, Ivan Sašev, 1983- вж Маринов, Иван Сашев, 1983-
Marinov, Krasimir Marinov, 1973- вж Маринов, Красимир Маринов, 1973-
Marinov, Vladimir Vladimirov, 1980- вж Маринов, Владимир Владимиров, 1980-
Marinova, Krasimira Todorova, 1952- вж Маринова, Красимира Тодорова, 1952-
Markov, Georgi Georgiev, 1946- вж Марков, Георги Георгиев, 1946-
Markov, Ivan Gatev, 1951- вж Марков, Иван Гатев, 1951-
Markov, Konstantin Jordanov, 1972- вж Марков, Константин Йорданов, 1972-
Markov, Nikolaj Asenov, 1954- (автор) Кн 1023
Markov, Ognjan Cvjatkov, 1969- вж Марков, Огнян Цвятков, 1969-
Markova, Paraskeva вж Маркова, Параскева
Markova, Rumjana Dimitrova, 1950- вж Маркова, Румяна Димитрова, 1950-
Markova, Valja Ilieva, 1957- вж Маркова, Валя Илиева, 1957-
Markovska, Angelina Miroslavova, 1978- вж Марковска, Ангелина Мирославова, 1978-
Marov, Nenko Nenkov, 1933-2011 вж Маров, Ненко Ненков, 1933-2011
Martin, Lisa вж Мартин, Лайза
Martin-Lugand, Agnès, 1979- вж Мартен-Люган, Анес, 1979-
Martinov, Toško, 1957- вж Мартинов, Тошко, 1957-
Masaldžieva, Radka Ivanova (автор) Кн 431
Masaldžieva, Radka Ivanova вж Масалджиева, Радка Иванова
Maslarov, Ivan Angelov, 1935- вж Масларов, Иван Ангелов, 1935-
Maslarova, Emilija Ljubenova, 1956- вж Масларова, Емилия Любенова, 1956-
Matanov, Hristo Luka, 1952- вж Матанов, Христо Лука, 1952-
Matanova, Vanja Lukova, 1957- вж Матанова, Ваня Лукова, 1957-
Mateev, Ilijan Genov, 1970- вж Матеев, Илиян Генов, 1970-
Mateev, Mihail вж Матеев, Михаил
Mateva, Krasimira Ivanova, 1962- вж Матева, Красимира Иванова, 1962-
Maury, Delphine, 1973- вж Мори, Делфин, 1973-
Mavrodiev, Georgi, 1944- вж Мавродиев, Георги, 1944-
Mavrodieva, Ivanka Todorova, 1961- вж Мавродиева, Иванка Тодорова, 1961-
Mazali, Gustavo, 1961- вж Мадзали, Густаво, 1961-
Mazlum, Gjulser вж Мазлум, Гюлсер
Mečeva, Aneta Konsantinova вж Мечева, Анета Константинова
Mečkueva, Antonija Mihajlova вж Мечкуева, Антония Михайлова
Meissner, Stephanie вж Мейснър, Стефани
Mešinkov, Ivan Nikolov, 1938- вж Мешинков, Иван Николов, 1938-
Meteva, Miroslava, 1953- вж Метева, Мирослава, 1953-
Metz, Detelina Marinova, 1956- (автор) Кн 484
Mičev, Angelin Dimitrov, 1977- вж Мичев, Ангелин Димитров, 1977-
Mičeva, Paulina Stojčeva, 1972- вж Мичева, Паулина Стойчева, 1972-
Mihajlov, Dimitǎr Mihajlov, 1948- вж Михайлов, Димитър Михайлов, 1948-
Mihajlov, Georgi Georgiev вж Михайлов, Георги Георгиев
Mihajlov, Georgi Ivanov, 1915-1991 вж Михайлов, Георги Иванов, 1915-1991
Mihajlov, Ivajlo Mihajlov, 1973- вж Михайлов, Ивайло Михайлов, 1973-
Mihajlov, Kamen Vasilev, 1954- вж Михайлов, Камен Василев, 1954-
Mihajlov, Mihail Evtimov вж Михайлов, Михаил Евтимов
Mihajlov, Nikolaj Kirilov, 1963- вж Михайлов, Николай Кирилов, 1963-
Mihajlov, Rosen вж Михайлов, Росен
Mihajlova, Katja Mihajlova вж Михайлова, Катя Михайлова
Mihajlova, Marija Atanasova, 1972- вж Михайлова, Мария Атанасова, 1972-
Mihajlova, Mila Georgieva вж Михайлова, Мила Георгиева
Mihajlova, Rumjana Borisova вж Михайлова, Румяна Борисова
Mihajlova, Rumjana Cvetanova (преводач) Кн 546, Кн 547, Кн 548
Mihajlova, Velislava Ivanova, 1973- вж Михайлова, Велислава Иванова, 1973-
Mihalkova, Radostina Borisova, 1976- вж Михалкова, Радостина Борисова, 1976-
Mihov, Miho Dimitrov, 1949- вж Михов, Михо Димитров, 1949-
Mihov, Miho Ivanov, 1930- вж Михов, Михо Иванов, 1930-
Mihova, Ljudmila Kirilova, 1965- вж Михова, Людмила Кирилова, 1965-
Mihova, Tonka вж Михова, Тонка
Mihova, Violeta, 1959- вж Михова, Виолета, 1959-
Mikloš, Ivan, 1960- вж Миклош, Иван, 1960-
Milanova, Antoaneta Najčova вж Миланова, Антоанета Найчова
Milanova, Petja Simeonova вж Миланова, Петя Симеонова
Milanova, Silvana Spasova, 1961- вж Миланова, Силвана Спасова, 1961-
Milanova, Stanislava Aleksandrova, 1967- вж Миланова, Станислава Александрова, 1967-
Milanova, Vanja Stojanova, 1958- вж Миланова, Ваня Стоянова, 1958-
Milenkov, Božidar Atanasov вж Миленков, Божидар Атанасов
Milenkov, Stojan Blagov, 1949- вж Миленков, Стоян Благов, 1949-
Milenkova, Lučija Borislavova, 1951- вж Миленкова, Лучия Бориславова, 1951-
Milenov, Ivan Kostadinov вж Миленов, Иван Костадинов
Milev, Geo, 1895-1925 вж Милев, Гео, 1895-1925
Milev, Jordan Tošev, 1933- вж Милев, Йордан Тошев, 1933-
Milev, Stanislav Todorov, 1951- вж Милев, Станислав Тодоров, 1951-
Mileva, Snežana Cvetanova, 1974- вж Милева, Снежана Цветанова, 1974-
Milieva, Diana Georgieva, 1955- вж Милиева, Диана Георгиева, 1955-
Milieva, Emilija Todorova вж Милиева, Емилия Тодорова
Miller, Victoria вж Милър, Виктория
Mills, Kyle, 1966- вж Милс, Кайл, 1966-
Minčeva-Rizova, Mariana Ivanova, 1962- вж Минчева-Ризова, Мариана Иванова, 1962-
Mineva, Silvija Stefanova, 1964- вж Минева, Силвия Стефанова, 1964-
Mineva, Svetlana Manuilova, 1984- вж Минева, Светлана Мануилова, 1984-
Mineva, Žanet Ivanova вж Минева, Жанет Иванова
Mirkov, Aleksandǎr Penčev, 1952- вж Мирков, Александър Пенчев, 1952-
Mirzoev, Ahmed вж Мирзоев, Ахмед
Mišev, Georgi, 1935- вж Мишев, Георги, 1935-
Mitev, Mitko Trifonov вж Митев, Митко Трифонов
Mitev, Plamen Dimitrov, 1956- вж Митев, Пламен Димитров, 1956-
Miteva, Dijana Todorova, 1985- вж Митева, Дияна Тодорова, 1985-
Miteva, Pepa Ivanova, 1963- вж Митева, Пепа Иванова, 1963-
Miteva-Baleva, Stojanka Koleva, 1939- вж Митева-Балева, Стоянка Колева, 1939-
Mitkov, Georgi Nikolov, 1925- вж Митков, Георги Николов, 1925-
Mitkov, Milen Stefčov, 1980- вж Митков, Милен Стефчов, 1980-
Mitrev, Ivo Nestorov, 1962- (автор) Кн 431
Mitrev, Ivo Nestorov, 1962- вж Митрев, Иво Несторов, 1962-
Mitreva, Velina Ivova, 1992- (автор) Кн 431
Mitreva, Velina Ivova, 1992- вж Митрева, Велина Ивова, 1992-
Mizov, Maksim Nikolaev, 1953- вж Мизов, Максим Николаев, 1953-
Mladenov, Julijan Penčev, 1949- вж Младенов, Юлиян Пенчев, 1949-
Mladenov, Miroljub Ivanov, 1951- вж Младенов, Миролюб Иванов, 1951-
Mladenov, Mladen Ivanov вж Младенов, Младен Иванов
Mladenov, Mladen Markov, 1930- вж Младенов, Младен Марков, 1930-
Mladenova, Galina Penčeva, 1959- вж Младенова, Галина Пенчева, 1959-
Mladenova, Margarita Zaharieva, 1956- вж Младенова, Маргарита Захариева, 1956-
Mladenova, Marija Mladenova вж Младенова, Мария Младенова
Mladenova, Vilma Asenova (автор) Кн 91
Mladenova, Vilma Asenova вж Младенова, Вилма Асенова
Mokienko, Valerij Mihajlovič вж Мокиенко, Валерий Михайлович
Mollova, Milena вж Моллова, Милена
Momčeva, Teodora Vǎlkanova вж Момчева, Теодора Вълканова
Momčilova, Adriana Nikolova, 1961- (преводач) Кн 157
Momčilova, Adriana Nikolova, 1961- вж Момчилова, Адриана Николова, 1961-
Momčilova-Ivanova, Kina вж Момчилова-Иванова, Кина
Monev, Viktor Georgiev, 1963- (автор) Кн 552
Monov, Simeon Valentinov, 1967- вж Монов, Симеон Валентинов, 1967-
Monova, Daniela Valentinova вж Монова, Даниела Валентинова
Montaud, Michel, 1954- вж Монто, Мишел, 1954-
Moore, Harry вж Мур, Хари
Morden, Simon вж Мордън, Саймън
Morin, Jean, 1959- вж Морен, Жан, 1959-
Motkov, Petǎr Vǎlkov, 1932-2017 вж Мотков, Петър Вълков, 1932-2017
Muharski, Viktor Ivajlov, 1988- вж Мухарски, Виктор Ивайлов, 1988-
Mull, Brandon, 1974- вж Мъл, Брандън, 1974-
Mullins, Sam (редактор) Кн 148
Mundrova, Slavjanka Dimitrova, 1958- вж Мундрова, Славянка Димитрова, 1958-
Munson, Russell вж Мънсон, Ръсел
Murad, Selvie вж Мурад, Селвие
Murakami Haruki, 1949- вж Мураками Харуки, 1949-
Murdarov, Vladko Danailov, 1948- вж Мурдаров, Владко Данаилов, 1948-
Murdževa, Mariana Atanasova, 1960- вж Мурджева, Мариана Атанасова, 1960-
Mustakerski, Pano Vǎlčev, 1932- вж Мустакерски, Пано Вълчев, 1932-
Mutafčiev, Petǎr Stojanov, 1883-1943 вж Мутафчиев, Петър Стоянов, 1883-1943
Mutafčieva, Milena Miteva вж Мутафчиева, Милена Митева
Mutafov, Emanuel Stefanov, 1968- (автор на предговор) Кн 507
Mutafov, Emanuel Stefanov, 1968- вж Мутафов, Емануел Стефанов, 1968-
 
N

Načeva, Grozdanka, 1973- вж Начева, Грозданка, 1973-
Načeva, Zoja Ivanova, 1957- вж Начева, Зоя Иванова, 1957-
Najdenov, Georgi Petrov, 1986- вж Найденов, Георги Петров, 1986-
Najdenov, Totko, 1948- вж Найденов, Тотко, 1948-
Nalbantov, Milen, 1939- вж Налбантов, Милен, 1939-
Nankov, Nikola Cočev, 1901-1983 вж Нанков, Никола Цочев, 1901-1983
Natan-Paunovska, Tanja Žak вж Натан-Пауновска, Таня Жак
Natov, Vladimir вж Натов, Владимир
Naumec, Darija вж Наумец, Дария
Naur, Beta, 1952- вж Наур, Бета, 1952-
Neceva-Porčeva, Tatjana Nejčeva, 1973- вж Нецева-Порчева, Татяна Нейчева, 1973-
Nečev, Ivan Ivanov, 1952- вж Нечев, Иван Иванов, 1952-
Nedelčev, Mihail Dimitrov, 1942- вж Неделчев, Михаил Димитров, 1942-
Nedev, Evgeni вж Недев, Евгени
Nedeva, Neli, 1975- вж Недева, Нели, 1975-
Nedevski, Dimitǎr Gančev вж Недевски, Димитър Ганчев
Nedjalkova, Desislava, 1973- вж Недялкова, Десислава, 1973-
Nedjalkova, Joana Kirilova, 1966- вж Недялкова, Йоана Кирилова, 1966-
Nedjalkova-Kačulkova, Rajna, 1961- вж Недялкова-Качулкова, Райна, 1961-
Nedkov, Dimitǎr, 1960- вж Недков, Димитър, 1960-
Nedkova-Milanova, Vanja, 1976- вж Недкова-Миланова, Ваня, 1976-
Nejkova, Ruža Georgieva, 1955- вж Нейкова, Ружа Георгиева, 1955-
Nelson, Jandy, 1965- вж Нелсън, Джанди, 1965-
Nelson, Leonard, 1882-1927 вж Нелсон, Леонард, 1882-1927
Neminska, Rumjana Ilčeva, 1964- вж Неминска, Румяна Илчева, 1964-
Nenov, Petǎr Petrov, 1976- вж Ненов, Петър Петров, 1976-
Nenova, Zvezdica Petrova, 1959- вж Ненова, Звездица Петрова, 1959-
Nestorov, Ljudmil Ivanov, 1959- вж Несторов, Людмил Иванов, 1959-
Nešev, Kiril, 1935-2010 вж Нешев, Кирил, 1935-2010
Neševa, Elena, 1949- вж Нешева, Елена, 1949-
Neškov, Nikolaj Ivanov, 1972- вж Нешков, Николай Иванов, 1972-
Nikolaev, Georgi, 1943- вж Николаев, Георги, 1943-
Nikolov, Angel Nikolov, 1971- вж Николов, Ангел Николов, 1971-
Nikolov, Fedja Petrov вж Николов, Федя Петров
Nikolov, Hristo Nikolov, 1960- вж Николов, Христо Николов, 1960-
Nikolov, Ivajlo Nikolaev, 1976- вж Николов, Ивайло Николаев, 1976-
Nikolov, Ljuben Hristov, 1946- вж Николов, Любен Христов, 1946-
Nikolov, Mitko Ivanov, 1962- вж Николов, Митко Иванов, 1962-
Nikolov, Nikola, 1936- вж Николов, Никола, 1936-
Nikolov, Nikolaj Angelov вж Николов, Николай Ангелов
Nikolov, Nikolaj Kǎnčev, 1963- вж Николов, Николай Кънчев, 1963-
Nikolov, Nikolaj Ljubenov, 1972- вж Николов, Николай Любенов, 1972-
Nikolov, Pano, 1936-2009 вж Николов, Пано, 1936-2009
Nikolov, Petǎr Fedev, 1982- вж Николов, Петър Федев, 1982-
Nikolov, Stojan Čavdarov, 1979- (автор, илюстратор) Кн 333
Nikolov, Todor Georgiev, 1931- вж Николов, Тодор Георгиев, 1931-
Nikolov, Vasil Dimitrov, 1933- вж Николов, Васил Димитров, 1933-
Nikolova, Emilija Paskaleva, 1963- вж Николова, Емилия Паскалева, 1963-
Nikolova, Gergana вж Николова, Гергана
Nikolova, Hristina, 1975- вж Николова, Христина, 1975-
Nikolova, Ivelina Nikolova, 1979- вж Николова, Ивелина Николова, 1979-
Nikolova, Jovka, 1962- вж Николова, Йовка, 1962-
Nikolova, Kapka Osvald, 1946- вж Николова, Капка Освалд, 1946-
Nikolova, Marija Ilieva, 1989- вж Николова, Мария Илиева, 1989-
Nikolova, Nadja, математик вж Николова, Надя, математик
Nikolova, Natalija Borislavova вж Николова, Наталия Бориславова
Nikolova, Neli Ivanova, 1971- вж Николова, Нели Иванова, 1971-
Nikolova, Vana Nikolova, 1940- вж Николова, Вана Николова, 1940-
Nikolova, Vesela, преводач (преводач) Г 17
Nikolova, Vjara Geškova, 1946- вж Николова, Вяра Гешкова, 1946-
Nimm, Suzanne D. вж Ним, Сюзан Д.
Ninov, Ivan Rajkov, 1946- вж Нинов, Иван Райков, 1946-
Ninov, Petǎr Nonov вж Нинов, Петър Нонов
Noe, Barbara A., 1964- вж Ноуи, Барбара А., 1964-
Nončev, Pavel Veselinov, 1950- (автор) Кн 431
Nončev, Pavel Veselinov, 1950- вж Нончев, Павел Веселинов, 1950-
Nordland, Rod вж Нордланд, Род
Novak, Ali, 1991- вж Новак, Али, 1991-
Novak, Nikoleta вж Новак, Николета
Novakov, Ivan Petkov вж Новаков, Иван Петков
Novakov, Stojan Simeonov, 1959- вж Новаков, Стоян Симеонов, 1959-
Novikova, Ol´ga Aleksandrovna вж Новикова, Олга Александровна
Nunev, Sašo Todorov, 1956- вж Нунев, Сашо Тодоров, 1956-
Nyczaj, Stanisław, 1943- вж Ничай, Станислав, 1943-
 
O

Oblakova, Dafina Spasova вж Облакова, Дафина Спасова
Obreškov, Vesko Jankov вж Обрешков, Веско Янков
Obreškova, Danka Petrova, 1955- вж Обрешкова, Данка Петрова, 1955-
Odžakova, Mariela Konstantinova, 1951- вж Оджакова, Мариела Константинова, 1951-
O'Henry, 1862-1910 вж О'Хенри, 1862-1910
Oliveri, Gian Luca, 1969- вж Оливери, Джанлука, 1969-
Onbaši, Salih вж Онбаши, Салих
Oppenheim, Paul, 1885-1977 вж Опенхайм, Паул, 1885-1977
Orbecova, Marija Mitkova, 1962- вж Орбецова, Мария Миткова, 1962-
Ovanezov, Levon, 1923- вж Ованезов, Левон, 1923-
Ovčarov, Ljuben Stojanov, 1928- вж Овчаров, Любен Стоянов, 1928-
Ovčarov, Nikolaj Dimitrov, 1957- вж Овчаров, Николай Димитров, 1957-
Ovčinskij, Vladimir Semenovič (автор) Кн 157
Öze, Özkan, 1974- вж Йозе, Йозкан, 1974-
 
P

Pacov, Joto Hristov, 1949- вж Пацов, Йото Христов, 1949-
Palangurska, Antoaneta Avramova вж Палангурска, Антоанета Аврамова
Palangurski, Milko Stojanov, 1961- вж Палангурски, Милко Стоянов, 1961-
Palazov, Dimitǎr Nedelčev, 1933- вж Палазов, Димитър Неделчев, 1933-
Panajotov, Emanuil Panajotov вж Панайотов, Емануил Панайотов
Panajotov, Milen Jordanov вж Панайотов, Милен Йорданов
Panajotov, Valentin Andreev вж Панайотов, Валентин Андреев
Panajotova-Stojanova, Margarita Jordanova вж Панайотова-Стоянова, Маргарита Йорданова
Pančev, Ivelin Jordanov, 1965- вж Панчев, Ивелин Йорданов, 1965-
Pančev, Nikola Dimitrov, 1947- вж Панчев, Никола Димитров, 1947-
Pančev, Petǎr Pančev, 1942- вж Панчев, Петър Панчев, 1942-
Pančovska, Marija Stojanova, 1962- (автор) Кн 402, (редактор) Кн 402
Pančovska, Marija Stojanova, 1962- вж Панчовска, Мария Стоянова, 1962-
Panov, Ivo Kirilov, 1958- вж Панов, Иво Кирилов, 1958-
Panov, Stanislav вж Панов, Станислав
Panov, Todor, 1885-1945 вж Панов, Тодор, 1885-1945
Panova, Marianna Georgieva, 1959- вж Панова, Марианна Георгиева, 1959-
Panova, Valentina, 1949- вж Панова, Валентина, 1949-
Pantelopoulou, Olga (преводач) Кн 546, Кн 548
Papazov, Ignat Petrov вж Папазов, Игнат Петров
Paracchini, Gian Luigi, 1947- вж Паракини, Джан Луиджи, 1947-
Parès, Yvette, 1926-2010 вж Парес, Ивет, 1926-2010
Parušev, Petǎr Stojanov, 1973- вж Парушев, Петър Стоянов, 1973-
Pǎrvanov, Kiril, 1975- вж Първанов, Кирил, 1975-
Pǎrvanova, Zorka Petrova, 1958- вж Първанова, Зорка Петрова, 1958-
Pǎrvev, Ivan Hristov, 1960- вж Първев, Иван Христов, 1960-
Pasatoiu, Florin, 1975- вж Пъсътоиу, Флорин, 1975-
Pasi, Solomon Isak, 1956- вж Паси, Соломон Исак, 1956-
Paskalev, Emil, 1962- вж Паскалев, Емил, 1962-
Paskalev, Georgi, 1942- вж Паскалев, Георги, 1942-
Paskalev, Kuzman Pavlov, 1954- вж Паскалев, Кузман Павлов, 1954-
Paskalev, Nikolaj Dimitrov вж Паскалев, Николай Димитров
Paskaleva, Kalina, 1986- вж Паскалева, Калина, 1986-
Paskaleva-Pejčeva, Veneta Dimitrova вж Паскалева-Пейчева, Венета Димитрова
Paslieva, Lili вж Паслиева, Лили
Paševa, Evdokija Aleksandrova, 1956- вж Пашева, Евдокия Александрова, 1956-
Patrikov, Georgi Hristov, 1931- вж Патриков, Георги Христов, 1931-
Patterson, James, 1947- вж Патерсън, Джеймс, 1947-
Paunova, Vera Hristova, 1979- вж Паунова, Вера Христова, 1979-
Paunovski, Ivan Dimitrov, 1935-1990 вж Пауновски, Иван Димитров, 1935-1990
Paunovski, Vladimir Ivanov, 1960- вж Пауновски, Владимир Иванов, 1960-
Pavlikjanov, Kiril Paraškevov, 1965- вж Павликянов, Кирил Парашкевов, 1965-
Pavlov, Cvetan Lǎčezarov вж Павлов, Цветан Лъчезаров
Pavlov, Pavel Borisov, 1934- вж Павлов, Павел Борисов, 1934-
Pavlov, Pavel Iliev, 01.01.1952- вж Павлов, Павел Илиев, 01.01.1952-
Pavlov, Plamen Hristov, 1958- вж Павлов, Пламен Христов, 1958-
Pavlov, Saško Angelov, 1950- вж Павлов, Сашко Ангелов, 1950-
Pavlov, Velizar Todorov, 1963- вж Павлов, Велизар Тодоров, 1963-
Pavlov, Veselin Božidarov вж Павлов, Веселин Божидаров
Pavlova, Iliana, 1974- вж Павлова, Илиана, 1974-
Pavlova, Margarita Pavlova, 1969- вж Павлова, Маргарита Павлова, 1969-
Pavlova, Marijana Krasimirova вж Павлова, Марияна Красимирова
Pavlova, Pavlina Georgieva, 1981- вж Павлова, Павлина Георгиева, 1981-
Pavlova, Pavlina Petrova, 1949- вж Павлова, Павлина Петрова, 1949-
Pavlova, Valentina Kirilova, 1959- вж Павлова, Валентина Кирилова, 1959-
Paziński, Piotr, 1973- вж Пажински, Пьотр, 1973-
Peev, Zdravko Nikolov, 1950- вж Пеев, Здравко Николов, 1950-
Pehlivanski, Vencislav Ivanov вж Пехливански, Венцислав Иванов
Pejčeva, Lozanka Georgieva, 1961- (съставител) Кн 517, (редактор) Кн 517
Pejkov, Plamen Todorov, 1948- вж Пейков, Пламен Тодоров, 1948-
Pejkova, Lili Plamenova вж Пейкова, Лили Пламенова
Pelinov, Pelin, 1936- вж Пелинов, Пелин, 1936-
Pelov, Tihomir Petrov, 1952- вж Пелов, Тихомир Петров, 1952-
Penčev, Konstantin Ljubenov, 1952- (автор на предговор) Г 13, Г 14
Penčev, Penčo Stojanov, 1958- вж Пенчев, Пенчо Стоянов, 1958-
Penčev, Vladimir Georgiev, 1957- вж Пенчев, Владимир Георгиев, 1957-
Penčeva, Anelija Živkova, 1954- вж Пенчева, Анелия Живкова, 1954-
Penčeva, Danča Lazarova вж Пенчева, Данча Лазарова
Penčeva, Ivalina Petkova, 1959- вж Пенчева, Ивалина Петкова, 1959-
Penčeva, Ivelina Dimova вж Пенчева, Ивелина Димова
Penčeva, Nevelina Petrova, 1983- вж Пенчева, Невелина Петрова, 1983-
Penčeva, Plamena Vaneva вж Пенчева, Пламена Ванева
Penčeva, Rumjana Genčeva, 1961- вж Пенчева, Румяна Генчева, 1961-
Penčeva, Velizara Ivanova, 1956- вж Пенчева, Велизара Иванова, 1956-
Pendičeva, Diana Ilieva, 1962- (редактор) Кн 348
Penev, Plamen, военен вж Пенев, Пламен, военен
Peneva, Branimira Simeonova вж Пенева, Бранимира Симеонова
Penova, Rosica Zaharinova вж Пенова, Росица Захаринова
Pepovich, Roman, 1978- вж Petkov, Roman Pepovič, 1978-
Perec, George, 1936-1982 вж Перек, Жорж, 1936-1982
Perkov, Vencislav Emilov, 1979- вж Перков, Венцислав Емилов, 1979-
Perniška, Emilija Ilieva, 1936- вж Пернишка, Емилия Илиева, 1936-
Pešev, Živko Vladimirov, 1955- вж Пешев, Живко Владимиров, 1955-
Peševa, Petja Dimitrova, 1953- вж Пешева, Петя Димитрова, 1953-
Peškov, Ivan, 1958-1987 вж Пешков, Иван, 1958-1987
Pešterska, Eli Borislavova вж Пещерска, Ели Бориславова
Peteva, Aneta Georgieva, 1978- вж Петева, Анета Георгиева, 1978-
Petkanov, Konstantin Nikolov, 1891-1952 вж Петканов, Константин Николов, 1891-1952
Petkov, Kalojan Angelov, 1990- вж Петков, Калоян Ангелов, 1990-
Petkov, Marin, 1945-2015 вж Петков, Марин, 1945-2015
Petkov, Martin, 1976- вж Петков, Мартин, 1976-
Petkov, Petko Mitev вж Петков, Петко Митев
Petkov, Plamen вж Петков, Пламен
Petkov, Roman Pepovič, 1978- (редактор) Кн 435
Petkova, Aneta Simeonova, 1965- вж Петкова, Анета Симеонова, 1965-
Petkova, Elena Petkova, 1960- вж Петкова, Елена Петкова, 1960-
Petkova, Elica Petkova вж Петкова, Елица Петкова
Petkova, Petja Krǎsteva, 1979- вж Петкова, Петя Кръстева, 1979-
Petkova, Zornica Gančeva, 1977- вж Петкова, Зорница Ганчева, 1977-
Petleškova, Penka Vasileva вж Петлешкова, Пенка Василева
Petranova, Cvetanka Petrova вж Петранова, Цветанка Петрова
Petrelijski, Stefan Dimitrov вж Петрелийски, Стефан Димитров
Petrini, Carlo, 1949- вж Петрини, Карло, 1949-
Petrov, Borislav Vasilev вж Петров, Борислав Василев
Petrov, Evgenij, 1903-1942 вж Петров, Евгений, 1903-1942
Petrov, Ivajlo, 1948- вж Петров, Ивайло, 1948-
Petrov, Ivajlo, 1986- вж Петров, Ивайло, 1986-
Petrov, Ivan, 1947- вж Петров, Иван, 1947-
Petrov, Ivo Spasov, 1965- вж Петров, Иво Спасов, 1965-
Petrov, Ljuben, 1924- вж Петров, Любен, 1924-
Petrov, Ljudmil, 1955- вж Петров, Людмил, 1955-
Petrov, Nikolaj Kirilov, 1959- вж Петров, Николай Кирилов, 1959-
Petrov, Petǎr Dikov, 1937- вж Петров, Петър Диков, 1937-
Petrov, Petǎr Hristov, 1951- вж Петров, Петър Христов, 1951-
Petrov, Petǎr Rajkov вж Петров, Петър Райков
Petrov, Plamen Stanislavov вж Петров, Пламен Станиславов
Petrova, Antoaneta Hristova вж Петрова, Антоанета Христова
Petrova, Bojana Valerieva, 1948-2017 вж Петрова, Бояна Валериева, 1948-2017
Petrova, Desislava Ivanova, 1973- вж Петрова, Десислава Иванова, 1973-
Petrova, Dimitrinka, 1943-2017 вж Петрова, Димитринка, 1943-2017
Petrova, Genka Ivanova, 1961- вж Петрова, Генка Иванова, 1961-
Petrova, Julija Jordanova вж Петрова, Юлия Йорданова
Petrova, Kornelija, 1944- вж Петрова, Корнелия, 1944-
Petrova, Marijana Borisova вж Петрова, Марияна Борисова
Petrova, Pavlina Hristova, 1963- вж Петрова, Павлина Христова, 1963-
Petrova, Radostina Dijanova, 1988- вж Петрова, Радостина Диянова, 1988-
Petrova, Svetla Dimitrova, 1961- вж Петрова, Светла Димитрова, 1961-
Petrova, Svetlana Stojanova, 1969- вж Петрова, Светлана Стоянова, 1969-
Petrova, Tanče вж Петрова, Танче
Petrova, Zlatka Ivanova вж Петрова, Златка Иванова
Petrova-Gjuzeleva, Anna Marija Ljudmilova, 1959- вж Петрова-Гюзелева, Анна Мария Людмилова, 1959-
Petrunov, Bogdan Nikolov, 1936- вж Петрунов, Богдан Николов, 1936-
Petrunov, Georgi Svetlozarov, 1980- вж Петрунов, Георги Светлозаров, 1980-
Petrunov, Plamen Stefanov вж Петрунов, Пламен Стефанов
Petrunova, Anelija Georgieva, 1977- вж Петрунова, Анелия Георгиева, 1977-
Phillips, Susan Elizabeth, 1948- вж Филипс, Сюзън Елизабет, 1948-
Phillips, Tom, 1964- вж Филипс, Том, 1964-
Phillipson, Fiona вж Филипсън, Фиона
Pike, Jerry вж Пайк, Джери
Pisankǎneva, Monika Nedelceva вж Писанкънева, Моника Неделчева
Piskulijska, Julija Jordanova, 1942- (съставител) Кн 346
Piskulijska, Julija Jordanova, 1942- вж Пискулийска, Юлия Йорданова, 1942-
Piskulijska, Stefka вж Пискулийска, Стефка
Pištalova, Emilija Stajkova, 1957- (преводач) Кн 444
Pitts, Christopher вж Питс, Кристофър
Platikanova-Ivanova, Magdalena Stefanova вж Платиканова-Иванова, Магдалена Стефанова
Pljavov, Krasimir Sǎbev, 1939- вж Плявов, Красимир Събев, 1939-
Poh, Jennie вж Поу, Джени
Popivanova, Nedjalka Ivanova, 1941- вж Попиванова, Недялка Иванова, 1941-
Popov, Anton Nikolov, 1915-1942 вж Попов, Антон Николов, 1915-1942
Popov, Račko Ivanov, 1953- вж Попов, Рачко Иванов, 1953-
Popov, Rumen Stojkov, 1959- вж Попов, Румен Стойков, 1959-
Popov, Stefan Petrov, 1954- (автор) Кн 431
Popov, Stefan Petrov, 1954- вж Попов, Стефан Петров, 1954-
Popov, Vladimir Stefanov, 1942- вж Попов, Владимир Стефанов, 1942-
Popova, Elica Emilova, 1974- вж Попова, Елица Емилова, 1974-
Popova, Gergana Miroljubova, 1973- вж Попова, Гергана Миролюбова, 1973-
Popova, Margarita Penčeva, 1958- вж Попова, Маргарита Пенчева, 1958-
Popova, Marija Gančeva, 1941- вж Попова, Мария Ганчева, 1941-
Popova, Milena Dimitrova, 1958- вж Попова, Милена Димитрова, 1958-
Popova, Tatjana Angelova, 1975- вж Попова, Татяна Ангелова, 1975-
Popova-Nedjalkova, Nezabravka Stefanova вж Попова-Недялкова, Незабравка Стефанова
Popper, Karl Raimund, 1902-1994 вж Попър, Карл Раймунд, 1902-1994
Porjazova-Markova, Elena Gǎlǎbova, 1968- вж Порязова-Маркова, Елена Гълъбова, 1968-
Postadžijan, Arman Šnork, 1972- вж Постаджиян, Арман Шнорк, 1972-
Potter, Beatrix, 1866-1943 вж Потър, Биатрикс, 1866-1943
Pötzsch, Oliver, 1970- вж Пьоч, Оливер, 1970-
Pourmohammad, Alireza, 1981- вж Пурмохаммад, Алиреза, 1981-
Prodanov, Jurij Petrov, 1959- вж Проданов, Юрий Петров, 1959-
Prodanov, Stefan Stanimirov вж Проданов, Стефан Станимиров
Prodanov, Stojan Stanimirov, 1969- вж Проданов, Стоян Станимиров, 1969-
Prodanov, Vasil Kostadinov, 1946- вж Проданов, Васил Костадинов, 1946-
Projnova, Emilija Nikolova, 1969- вж Пройнова, Емилия Николова, 1969-
Proškova, Vesela Bogomilova, 1950- вж Прошкова, Весела Богомилова, 1950-
 
R

Raabe, Melanie, 1981- вж Раабе, Мелани, 1981-
Rabovjanov, Dejan Saškov вж Рабовянов, Деян Сашков
Račeva, Sonja Georgieva, 1961- вж Рачева, Соня Георгиева, 1961-
Račin, Emil Ivanov, 1940- (автор) Кн 318
Radanski, Stanislav Miladinov, 1979- (редактор) Кн 435
Radenovski, Dimitǎr Radkov, 1949- вж Раденовски, Димитър Радков, 1949-
Radev, Ivan Nikolov, 1943- вж Радев, Иван Николов, 1943-
Radev, Nikola, 1940-2016 вж Радев, Никола, 1940-2016
Radev, Simeon Trajčev, 1879-1967 вж Радев, Симеон Трайчев, 1879-1967
Radeva, Anastasija Simeonova, 1983- вж Радева, Анастасия Симеонова, 1983-
Radeva, Nadežda Atanasova, 1967- вж Радева, Надежда Атанасова, 1967-
Radevski, Hristo Vasilev, 1903-1996 вж Радевски, Христо Василев, 1903-1996
Radičeva, Maja Nikolaeva, 1975- вж Радичева, Мая Николаева, 1975-
Radinska, Elena Plamenova, 1985- вж Радинска, Елена Пламенова, 1985-
Radionova, Ksenija вж Радионова, Ксения
Radnev, Dinko Ivanov вж Раднев, Динко Иванов
Radoev, Georgi, 1895-1980 вж Радоев, Георги, 1895-1980
Radoev, Mitko Genčev, 1964- вж Радоев, Митко Генчев, 1964-
Radojkova, Gergana Georgieva, 1983- вж Радойкова, Гергана Георгиева, 1983-
Radukanov, Sergej Rumjanov вж Радуканов, Сергей Румянов
Radulov, Ivan Ivanov, 1944- вж Радулов, Иван Иванов, 1944-
Radulova, Anelija Kirilova, 1956- вж Радулова, Анелия Кирилова, 1956-
Radulova, Nina Dimitrova вж Радулова, Нина Димитрова
Rajčev, Nikolaj вж Райчев, Николай
Rajčevski, Stojan Čilov, 1944- вж Райчевски, Стоян Чилов, 1944-
Rajkov, Stefan Dimitrov, 1964- вж Райков, Стефан Димитров, 1964-
Rajkov, Vasil, преводач вж Райков, Васил, преводач
Rajkova, Maja вж Райкова, Мая
Rajkova, Marija Deneva, 1958- вж Райкова, Мария Денева, 1958-
Rakesh, Mohan, 1925-1972 вж Ракеш, Мохан, 1925-1972
Rak´ovski, Cvetan Kirilov, 1959- вж Ракьовски, Цветан Кирилов, 1959-
Randev, Ivan вж Рандев, Иван
Rangelov, Rajčo Blagoev вж Рангелов, Райчо Благоев
Rangelov, Velko Rangelov, 1962- вж Рангелов, Велко Рангелов, 1962-
Rangelova, Poli, 1964- вж Рангелова, Поли, 1964-
Raševa, Valentina Borisova, 1972- вж Рашева, Валентина Борисова, 1972-
Raškov, Raško Kolev, 1954- вж Рашков, Рашко Колев, 1954-
Raškova, Natalija Raškova, 1955- вж Рашкова, Наталия Рашкова, 1955-
Raškova, Nina Nikolaeva вж Рашкова, Нина Николаева
Rayner, Anna (редактор) Кн 386
Reed, Stephen вж Рийд, Стивън
Reich, Christopher, 1961- вж Райх, Кристофър, 1961-
Remzi, Sunai, 1978- вж Ремзи, Сунай, 1978-
Reškova, Valentina Simeonova вж Решкова, Валентина Симеонова
Ribarova, Pavlina Stefanova, 1977- (автор) Кн 554
Ribolov, Svetoslav Svetozarov, 1973- вж Риболов, Светослав Светозаров, 1973-
Ricci, Christine вж Ричи, Кристин
Rizov, Georgi вж Ризов, Георги
Rizov, Ilian Stefanov, 1962- вж Ризов, Илиан Стефанов, 1962-
Rodel, Angela, 1974- (преводач) Кн 931
Rodev, Cončo Hristov, 1926-2011 вж Родев, Цончо Христов, 1926-2011
Rohova, Marija Dimitrova вж Рохова, Мария Димитрова
Roland, Gerard, 1954- вж Ролан, Жерар, 1954-
Roncagliolo, Santiago, 1975- вж Ронкалиоло, Сантяго, 1975-
Roper, Robert вж Роупър, Робърт
Rosen, Lucy вж Роузън, Люси
Rosenfeldt, Hans, 1964- вж Русенфелт, Ханс, 1964-
Rosenstock, Jason, 1978- вж Розенсток, Джейсън, 1978-
Ross, Tony, 1938- вж Рос, Тони, 1938-
Roth, Philip, 1933- вж Рот, Филип, 1933-
Rowlands, Caroline вж Роуландс, Каролайн
Rozova, Nadežda Ivanova, 1968- вж Розова, Надежда Иванова, 1968-
Roždestvenskij, Andrej Jurievič, 1951- вж Рождественский, Андрей Юриевич, 1951-
Rubibanova, Elka, 1947- вж Рубибанова, Елка, 1947-
Rueva, Nina Stojanova вж Руева, Нина Стоянова
Rumjancev, Sergej, 1896-1925 вж Румянцев, Сергей, 1896-1925
Rupčev, Dimitǎr Jordanov, 1979- вж Рупчев, Димитър Йорданов, 1979-
Rusanov, Ljubomir Kirilov, 1962- вж Русанов, Любомир Кирилов, 1962-
Rusev, Bogdan Borislavov, 1975- вж Русев, Богдан Бориславов, 1975-
Rusev, Ivan Dinev, 1963- вж Русев, Иван Динев, 1963-
Rusev, Nikola Rafailov вж Русев, Никола Рафаилов
Rusev, Svetlin, 1933-2018 вж Русев, Светлин, 1933-2018
Ruseva, Adelaida Lazarova, 1957- вж Русева, Аделаида Лазарова, 1957-
Ruseva, Svetla Simeonova, 1951- вж Русева, Светла Симеонова, 1951-
Rusinov, Janko, преводач вж Русинов, Янко, преводач
Ruškova, Bistra Blagoeva, 1959- вж Рушкова, Бистра Благоева, 1959-
Ruskova, Elizarija Rajčeva, 1956- вж Рускова, Елизария Райчева, 1956-
Rutherford, Tristan вж Ръдърфорд, Тристан
 
S

Sǎbev, Plamen Slavev, 1960- вж Събев, Пламен Славев, 1960-
Sabitaev, Karl Avramov, 1907-1995 вж Сабитаев, Карл Аврамов, 1907-1995
Sǎbotinov, Sǎbotin вж Съботинов, Съботин
Sačev, Evgenij Ivanov, 1952- вж Сачев, Евгений Иванов, 1952-
Saint-Exupéry, Antoine de, 1900-1944 вж Сент-Екзюпери, Антоан дьо, 1900-1944
Salinger, Jerome David, 1919-2010 вж Селинджър, Джеръм Дейвид, 1919-2010
Salmin, Anton Kirillovič, 1949- вж Салмин, Антон Кирилович, 1949-
Saparev, Ognjan Stefanov, 1942- вж Сапарев, Огнян Стефанов, 1942-
Sapundžiev, Bogoja Dobrev, 1930- вж Сапунджиев, Богоя Добрев, 1930-
Sapundžiev, Konstantin Pavlov вж Сапунджиев, Константин Павлов
Sapundžiev, Pavel Kostov вж Сапунджиев, Павел Костов
Sapundžieva, Altenka Asenova, 1957- вж Сапунджиева, Алтенка Асенова, 1957-
Saračev, Emil Lefterov, 1949- вж Сарачев, Емил Лефтеров, 1949-
Sarafjan, Viktorija Stepan, 1962- вж Сарафян, Виктория Степан, 1962-
Sarafov, Todor Dimitrov, 1924-1980 вж Сарафов, Тодор Димитров, 1924-1980
Sasson, Jean, 1947- вж Сасън, Джийн, 1947-
Savov, Aleksej Slavkov вж Савов, Алексей Славков
Savova, Aleksandra Cvetanova вж Савова, Александра Цветанова
Savova, Stojna вж Савова, Стойна
Sazaklis, John вж Сазаклис, Джон
Schafer, Alyson, 1963- вж Шейфър, Алисън, 1963-
Schreiter, Tom вж Шрайтер, Том
Scott, Manda, 1944- вж Скот, Манда, 1944-
Sedlarski, Teodor Venkov, 1978- вж Седларски, Теодор Венков, 1978-
Sekulov, Aleksandǎr Iliev, 1964- вж Секулов, Александър Илиев, 1964-
Seljaški, Lǎčezar Petrov, 1949- вж Селяшки, Лъчезар Петров, 1949-
Sempé, Jean-Jacques, 1932- вж Семпе, Жан-Жак, 1932-
Sendova, Evgenija Jovkova, 1944- вж Сендова, Евгения Йовкова, 1944-
Sengalevič, Radoslava Georgieva вж Сенгалевич, Радослава Георгиева
Serafim, архимандрит, 1912-1993 вж Серафим, архимандрит, 1912-1993
Sergeeva, Elisaveta, 1953- вж Сергеева, Елисавета, 1953-
Seuse, Heinrich, 1295?-1366 вж Сузо, Хайнрих, 1295?-1366
Sgurev, Vasil Stojanov, 1936- вж Сгурев, Васил Стоянов, 1936-
Shannon, Samantha, 1991- вж Шанън, Саманта, 1991-
Shupe, Joanna, 1971- вж Шуп, Джоана, 1971-
Shuster, Joe, 1914-1992 вж Шустър, Джо, 1914-1992
Siegel, Greg, 1968- вж Шигел, Грег, 1968-
Siegel, Jerry, 1914-1996 вж Сийгъл, Джери, 1914-1996
Simeonov, Ljudmil Lefterov, 1950- вж Симеонов, Людмил Лефтеров, 1950-
Simeonov, Stefan Marinov, 1968- вж Симеонов, Стефан Маринов, 1968-
Simeonov, Vasil Popov, 1900-1985 вж Симеонов, Васил Попов, 1900-1985
Simeonova, Aleksandra, 1948- вж Симеонова, Александра, 1948-
Simeonova, Rosica Cvetanova, 1955- вж Симеонова, Росица Цветанова, 1955-
Simeonova, Tatjana Asenova, 1953- (автор) Кн 402
Simova, Jana Ivajlova вж Симова, Яна Ивайлова
Sioen, Gerard, 1952- вж Сюен, Жерар, 1952-
Sivananda, свами, 1887-1963 вж Шивананда, свами, 1887-1963
Skipp, Peter, 1956- вж Скипп, Петър, 1956-
Slǎnčeva, Borjana Petrova, 1955- вж Слънчева, Боряна Петрова, 1955-
Slapčuk, Vasil, 1961- вж Слапчук, Васил, 1961-
Slavčev, Kiril Slavev вж Славчев, Кирил Славев
Slavčeva, Nina вж Славчева, Нина
Slavčeva, Silvija Pet´ova, 1990- вж Славчева, Силвия Петьова, 1990-
Slavčeva, Svetoslava Vasileva, 1980- вж Славчева, Светослава Василева, 1980-
Slavejkov, Kiril Stefanov (автор) Кн 347
Slavejkov, Kiril Stefanov вж Славейков, Кирил Стефанов
Slavev, Stefan Slavev, 1941- вж Славев, Стефан Славев, 1941-
Slavjanska, Vjara Krasimirova, 1974- вж Славянска, Вяра Красимирова, 1974-
Slavov, Janko вж Славов, Янко
Slavov, Slavi Todorov, 1941- вж Славов, Слави Тодоров, 1941-
Slavov, Stančo вж Славов, Станчо
Slavova, Mirena Hristova, 1959- вж Славова, Мирена Христова, 1959-
Slavova, Veselina вж Славова, Веселина
Slokoska, Ljudmila Petrova, 1936- вж Слокоска, Людмила Петрова, 1936-
Slovachevski, Jurai вж Словачевски, Юрий
Smith, Keri, 1973- вж Смит, Кери, 1973-
Smrikarov, Angel Sotirov, 1949- (автор) Кн 498
Smrikarov, Angel Sotirov, 1949- вж Смрикаров, Ангел Сотиров, 1949-
Smrikarova, Stojanka Račeva, 1949- (автор) Кн 498, (редактор) Кн 546, Кн 547, Кн 548, (главен редактор) Кн 497
Smrikarova, Stojanka Račeva, 1949- вж Смрикарова, Стоянка Рачева, 1949-
Sofronieva, Ekaterina Nedelčeva, 1968- вж Софрониева, Екатерина Неделчева, 1968-
Sokačev, Ivan Angelov, 1887-1949 вж Сокачев, Иван Ангелов, 1887-1949
Sonneborn, Scott вж Сонеборн, Скот Сонебор
Sotirova, Nadja, преводач вж Сотирова, Надя, преводач
Sparks, Nicholas, 1965- вж Спаркс, Никълъс, 1965-
Spasova-Dikova, Joana Minkova, 1964- (редактор) Кн 507
Spasova-Dikova, Joana Minkova, 1964- вж Спасова-Дикова, Йоана Минкова, 1964-
Spiridonov, Valentin Atanasov, 1961- вж Спиридонов, Валентин Атанасов, 1961-
Spiridonova, Lora Ilieva вж Спиридонова, Лора Илиева
Spirov, Julijan вж Спиров, Юлиян
Sreteniev, Sreteni Ivanov вж Сретениев, Сретени Иванов
Stajkov, Ivajlo Ivanov, 1970- вж Стайков, Ивайло Иванов, 1970-
Stamatov, Georgi Aleksandrov, 1893-1965 вж Стаматов, Георги Александров, 1893-1965
Stamatova, Gergana Nikolova, 1986- вж Стаматова, Гергана Николова, 1986-
Stambolieva, Kina Vladimirova вж Стамболиева, Кина Владимирова
Stambolov, Aleksej, 1976- вж Стамболов, Алексей, 1976-
Stamenova, Blagovesta Petkova, 1941- вж Стаменова, Благовеста Петкова, 1941-
Stamenova, Vasilka Evtimova, 1949- вж Стаменова, Василка Евтимова, 1949-
Stančev, Marin Stančev вж Станчев, Марин Станчев
Stančev, Svilen Bogdanov, 1957- вж Станчев, Свилен Богданов, 1957-
Stančeva, Rumjana Lǎčezarova, 1951- вж Станчева, Румяна Лъчезарова, 1951-
Stančeva, Ruska Sǎbeva, 1958- вж Станчева, Руска Събева, 1958-
Stančevski, Kol´o Cočev, 1940- вж Станчевски, Кольо Цочев, 1940-
Stanev, Ljudmil Stančev, 1959- вж Станев, Людмил Станчев, 1959-
Stanev, Petǎr Ivanov, историк, 1935- вж Станев, Петър Иванов, историк, 1935-
Stanev, Stefan Jordanov, 1938- вж Станев, Стефан Йорданов, 1938-
Staneva, Milena Staneva вж Станева, Милена Станева
Staneva, Svetlosara вж Станева, Светлозара
Staneva, Valentina Ilieva, 1968- вж Станева, Валентина Илиева, 1968-
Stanimirova, Irina Dimova, 1973- вж Станимирова, Ирина Димова, 1973-
Stankova, Sofija вж Станкова, София
Stanoev, Stanoj Aleksandrov, 1958- вж Станоев, Станой Александров, 1958-
Stanoeva, Zoja вж Станоева, Зоя
Stǎrbanova, Anna Ljubomirova, 1960- вж Щърбанова, Анна Любомирова, 1960-
Starčev, Valentin Dečev, 1935- вж Старчев, Валентин Дечев, 1935-
Stavrev, Svetoslav Borislavov, 1944- вж Ставрев, Светослав Бориславов, 1944-
Stavrev, Vladimir Pavlov, 1968- вж Ставрев, Владимир Павлов, 1968-
Stavru, Stojan Andreas, 1980- вж Ставру, Стоян Андреас, 1980-
Steele, Philip, 1948- вж Стийл, Филип, 1948-
Stefanov, Čavdar Stefanov, 1964- вж Стефанов, Чавдар Стефанов, 1964-
Stefanov, Dimitar вж Стефанов, Димитър
Stefanov, Dragomir Želčev, 1980- вж Стефанов, Драгомир Желчев, 1980-
Stefanov, Rumen Stefanov, 1972- (автор на предговор) Кн 349
Stefanov, Rumen Stefanov, 1972- вж Стефанов, Румен Стефанов, 1972-
Stefanov, Svetlozar Kirilov вж Стефанов, Светлозар Кирилов
Stefanov, Todor, 1909-1992 вж Стефанов, Тодор, 1909-1992
Stefanov, Valeri Stoilov, 1958- вж Стефанов, Валери Стоилов, 1958-
Stefanov, Vladimir Stamenov, 1925- вж Стефанов, Владимир Стаменов, 1925-
Stefanova, Ivelina, 1973- вж Стефанова, Ивелина, 1973-
Stefanova, Liljana Dimitrova, 1929- вж Стефанова, Лиляна Димитрова, 1929-
Stefanova, Margarita, 1956- вж Стефанова, Маргарита, 1956-
Stefanova, Neli, 1958- вж Стефанова, Нели, 1958-
Stefanova-Bakračeva, Margarita Angelova, 1976- вж Стефанова-Бакрачева, Маргарита Ангелова, 1976-
Stepanov, Cvetelin Jordanov, 1964- вж Степанов, Цветелин Йорданов, 1964-
Stilijanova, Margarita, 1951- вж Стилиянова, Маргарита, 1951-
Stoenčev, Nikolaj Stojanov, 1956- вж Стоенчев, Николай Стоянов, 1956-
Stoev, Borislav Vladimirov, 1927-2017 вж Стоев, Борислав Владимиров, 1927-2017
Stoev, Dimčo Stoev, 1972- вж Стоев, Димчо Стоев, 1972-
Stoeva, Tanja вж Стоева, Таня
Stoeva, Vihra Borisova вж Стоева, Вихра Борисова
Stoeva-Furnadžieva, Daniela Hristova, 1996-2012 вж Стоева-Фурнаджиева, Даниела Христова, 1996-2012
Stoilov, Boris Nikolov, 1962- вж Стоилов, Борис Николов, 1962-
Stoilov, Nikolaj Rumenov вж Стоилов, Николай Руменов
Stoilov, Rumen Malinov вж Стоилов, Румен Малинов
Stoilov, Stoimen Ivanov, 1944- вж Стоилов, Стоимен Иванов, 1944-
Stoilova, Iliana Ilieva вж Стоилова, Илиана Илиева
Stoilova, Ljubinka Hristova, 1954- вж Стоилова, Любинка Христова, 1954-
Stoimenova, Asena Hristova, 1973- вж Стоименова, Асена Христова, 1973-
Stoimenova, Borislava Borisova вж Стоименова, Борислава Борисова
Stojanov, Drozdstoj Stojanov, 1980- (автор) Кн 431
Stojanov, Drozdstoj Stojanov, 1980- вж Стоянов, Дроздстой Стоянов, 1980-
Stojanov, Ivajlo Cvetanov, 1977- вж Стоянов, Ивайло Цветанов, 1977-
Stojanov, Ivan Borisov вж Стоянов, Иван Борисов
Stojanov, Ivan Dimitrov, 1981- вж Стоянов, Иван Димитров, 1981-
Stojanov, Momčil Rumenov, 1979- вж Стоянов, Момчил Руменов, 1979-
Stojanov, Plamen Stefanov, 1982- вж Стоянов, Пламен Стефанов, 1982-
Stojanov, Radoslav Svetoslavov, 1987- вж Стоянов, Радослав Светославов, 1987-
Stojanov, Rumen Borislavov, 1941- вж Стоянов, Румен Бориславов, 1941-
Stojanov, Valentin Bogdanov, 1954- вж Стоянов, Валентин Богданов, 1954-
Stojanov, Valeri Grigorov, 1951- вж Стоянов, Валери Григоров, 1951-
Stojanov, Valeri P., 1954- вж Стоянов, Валери П., 1954-
Stojanov, Veselin Georgiev, 1942- вж Стоянов, Веселин Георгиев, 1942-
Stojanov, Vladimir Stojanov, 1959- вж Стоянов, Владимир Стоянов, 1959-
Stojanova, Alina Radkova, 1962- вж Стоянова, Алина Радкова, 1962-
Stojanova, Angelina Milčeva, 1952- (автор) Кн 318
Stojanova, Angelina Milčeva, 1952- вж Стоянова, Ангелина Милчева, 1952-
Stojanova, Desislava Stojanova (автор) Кн 170
Stojanova, Greta Živkova вж Стоянова, Грета Живкова
Stojanova, Magdalena Dimitrova вж Стоянова, Магдалена Димитрова
Stojanova, Rumjana Petrova вж Стоянова, Румяна Петрова
Stojanova, Stanislava Krasimirova, 1985- вж Стоянова, Станислава Красимирова, 1985-
Stojanova, Vanja Petrova, 1961- вж Стоянова, Ваня Петрова, 1961-
Stojanova, Vanja вж Стоянова, Ваня
Stojanova, Vili Krǎsteva (автор) Кн 350, Кн 351
Stojanova, Vili Krǎsteva вж Стоянова, Вили Кръстева
Stojčev, Georgi Nikolov, 1920- вж Стойчев, Георги Николов, 1920-
Stojčev, Krasimir Dimitrov вж Стойчев, Красимир Димитров
Stojčev, Stamen Dimov, 1945- вж Стойчев, Стамен Димов, 1945-
Stojčev, Željazko, 1939- вж Стойчев, Желязко, 1939-
Stojčeva, Marija Dimitrova вж Стойчева, Мария Димитрова
Stojkov, Dimitǎr, 1973- вж Стойков, Димитър, 1973-
Stojkov, Stefan Georgiev, 1951- вж Стойков, Стефан Георгиев, 1951-
Stojnov, Stanimir Nedkalkov вж Стойнов, Станимир Недялков
Stokes, Michael вж Стоукс, Майкъл
Stone, W. Clement, 1902-2002 вж Стоун, У. Клемънт, 1902-2002
Strundževa, Svetlana Borisova вж Струнджева, Светлана Борисова
Subbotina, Natal´ja Fеdorovna, 1950- вж Суботина, Наталия Фьодоровна, 1950-
Sugarev, Raško Mihajlov, 1941-1995 вж Сугарев, Рашко Михайлов, 1941-1995
Suhivanov, Ivan, 1961- вж Сухиванов, Иван, 1961-
Sullivan, Steven вж Съливан, Стивън
Sumeva, Vasilka Vladimirova, 1956- вж Сумева, Василка Владимирова, 1956-
Sutherland, Kari вж Съдерланд, Кари
Svilina, Ognjana, 1942-2015 вж Свилина, Огняна, 1942-2015
Svintila, Vladimir, 1926-1998 вж Свинтила, Владимир, 1926-1998
Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe (5 ; Blagoevgrad ; 2016) Кн 517
 
Š

Šahpazova, Sevastiana вж Шахпазова, Севастиана
Šarankov, Nikolaj Stefanov, 1979- (редактор) Кн 506
Šejtanov, Ivan Jordanov вж Шейтанов, Иван Йорданов
Šejtanova, Genoveva вж Шейтанова, Геновева
enkova, Cvetana Atanasova, 1969- (автор) Кн 551
Šikov, Vasil Todorov, 1975- вж Шиков, Васил Тодоров, 1975-
Šipkov, Dočo Petrov, 1913-2000 вж Шипков, Дочо Петров, 1913-2000
Šišmanova, Penka Dimitrova, 1968- вж Шишманова, Пенка Димитрова, 1968-
Šivačev, Georgi Nenov, 1937- вж Шивачев, Георги Ненов, 1937-
Šopov, Dragomir Georgiev, 1938- вж Шопов, Драгомир Георгиев, 1938-
Šopov, Jordan Metodiev, 1943- вж Шопов, Йордан Методиев, 1943-
Šopov, Kiril Nikolov, 1966-2016 вж Шопов, Кирил Николов, 1966-2016
Šopov, Rumen вж Шопов, Румен
Šopov, Todor Krumov, 1952- вж Шопов, Тодор Крумов, 1952-
Šopova, Margarita Stefanova вж Шопова, Маргарита Стефанова
Špatov, Aleksandǎr Lambrinov, 1985- (автор) Кн 931
Štregarska, Marija Petrova, 1939- вж Щрегарска, Мария Петрова, 1939-
Šulikov, Plamen Dimitrov, 1959- вж Шуликов, Пламен Димитров, 1959-
Šumakova, Vesela Genova, 1954- вж Шумакова, Весела Генова, 1954-
Šumelov, Vladimir Stefanov, 1958- вж Шумелов, Владимир Стефанов, 1958-
Šumnalieva, Ruska Petrova, 1984- вж Шумналиева, Руска Петрова, 1984-
Šurbanov, Aleksandǎr Vladimirov, 1941- (автор) Кн 866
Šurbanov, Aleksandǎr Vladimirov, 1941- вж Шурбанов, Александър Владимиров, 1941-
 
T

Tabakov, Ilija вж Табаков, Илия
Tačev, Ivan вж Тачев, Иван
Tanev, Grozdan Markov, 1940- вж Танев, Гроздан Марков, 1940-
Tanev, Kiril Tanev вж Танев, Кирил Танев
Tanev, Minko Nedelčev, 1953- вж Танев, Минко Неделчев, 1953-
Tanev, Stojan Georgiev, 1935- вж Танев, Стоян Георгиев, 1935-
Tanev, Todor Aleksandrov, 1957- вж Танев, Тодор Александров, 1957-
Tanizaki, Jun'ichiro, 1886-1965 вж Танидзаки, Джуничиро, 1886-1965
Tankova, Rumjana Dimitrova, 1958- вж Танкова, Румяна Димитрова, 1958-
Ţǎranu, Andrei вж Царану, Андрей
Tasev, Georgi Asenov, 1946- вж Тасев, Георги Асенов, 1946-
Taseva, Spaska вж Тасева, Спаска
Taskov, Ivajlo Ljubomirov вж Тасков, Ивайло Любомиров
Tašev, Andrej Hristov, 1983- вж Ташев, Андрей Христов, 1983-
Taševa, Ligija Mladenova, 1963- вж Ташева, Лигия Младенова, 1963-
Taševa, Rosica Borisova, 1946- вж Ташева, Росица Борисова, 1946-
Taškov, Andrej вж Ташков, Андрей
Temelkov, Temelko, 1972- вж Темелков, Темелко, 1972-
Tenčev, Ljubomir вж Тенчев, Любомир
Tenekedžiev, Ljubomir Gančev вж Тенекеджиев, Любомир Ганчев
Tenev, Ljubomir Dimov, 1915-1993 вж Тенев, Любомир Димов, 1915-1993
Tenniel, John, 1820-1914 вж Тениъл, Джон, 1820-1914
Teoklieva-Stojčeva, Evtelpa вж Теоклиева-Стойчева, Евтелпа
Teresa Benedykta od Krzyża, света, 1891-1942 вж Тереза-Бенедикта на Кръста, света, 1891-1942
Teresa de Ávila, света, 1515-1582 вж Тереза Авилска, света, 1515-1582
Terzieva, Dora Dimitrova, 1956- вж Терзиева, Дора Димитрова, 1956-
Terzieva, Galina Jankova, 1959- вж Терзиева, Галина Янкова, 1959-
Terziivanov, Dimitǎr Nikolov, 1948- вж Терзииванов, Димитър Николов, 1948-
Tetimova, Evgenija Georgieva вж Тетимова, Евгения Георгиева
Thoreau, Henry David, 1817-1862 вж Торо, Хенри Дейвид, 1817-1862
Thuillier, Éléonore, 1979- вж Тюилие, Елеонор, 1979-
Tihinova-Jovanović, Asja вж Тихинова-Йованович, Ася
Tiholov, Stefan Tiholov, 1973- вж Тихолов, Стефан Тихолов, 1973-
Tihova, Aneta Marinova, 1974- вж Тихова, Анета Маринова, 1974-
Timčev, Ljubomir Kirilov, 1961- вж Тимчев, Любомир Кирилов, 1961-
Timošenko, Elena Ivanovna вж Тимошенко, Елена Ивановна
Timova, Elena вж Тимова, Елена
Todev, Ilija Toskov, 1952- вж Тодев, Илия Тосков, 1952-
Todorov, Cvetan, 1939-2017 вж Тодоров, Цветан, 1939-2017
Todorov, Cvetan S., 1956- вж Тодоров, Цветан С., 1956-
Todorov, Jordan, 1980- вж Тодоров, Йордан, 1980-
Todorov, Kalin Dimitrov, 1963- вж Тодоров, Калин Димитров, 1963-
Todorov, Nikifor Todorov, 1985- вж Тодоров, Никифор Тодоров, 1985-
Todorov, Petǎr, 1948- вж Тодоров, Петър, 1948-
Todorov, Venceslav Stojanov вж Тодоров, Венцеслав Стоянов
Todorov, Živko Božidarov, 1990- вж Тодоров, Живко Божидаров, 1990-
Todorova, Ekaterina Vǎtkova, 1971- вж Тодорова, Екатерина Въткова, 1971-
Todorova, Elena, 1934- вж Тодорова, Елена, 1934-
Todorova, Iliana Cvetanova, 1967- вж Тодорова, Илиана Цветанова, 1967-
Todorova, Irina Ljubenova вж Тодорова, Ирина Любенова
Todorova, Margarita Todorova, 1979- вж Тодорова, Маргарита Тодорова, 1979-
Todorova, Neli, 1979- вж Тодорова, Нели, 1979-
Todorova, Selma Ehaskiel, 1962- вж Тодорова, Селма Ехаскиел, 1962-
Todorova, Tanja Plamenova вж Тодорова, Таня Пламенова
Todorova, Violeta, математик вж Тодорова, Виолета, математик
Tokmakova, Marija Petkova, 1971- вж Токмакова, Мария Петкова, 1971-
Toledo, Asja, 1955- вж Толедо, Ася, 1955-
Tomasetti, Kathryn вж Томасети, Катрин
Tomov, Emanuil вж Томов, Емануил
Tomov, Milen Petrov вж Томов, Милен Петров
Tomov, Orlin Asenov, 1981- вж Томов, Орлин Асенов, 1981-
Tomov, Tomo Hinkov вж Томов, Томо Хинков
Topalov, Oleg Stepanov, 1973- вж Топалов, Олег Степанов, 1973-
Topalova, Tanja Stefanova вж Топалова, Таня Стефанова
Topalova, Veska Todorova вж Топалова, Веска Тодорова
Topalska, Radka Stojanova вж Топалска, Радка Стоянова
Topi, Mirjan (автор) Кн 333
Topuzova-Torbova, Valentina Ilieva, 1918-2008 вж Топузова-Торбова, Валентина Илиева, 1918-2008
Torosjan, Anahid Artjun, 1958- вж Торосян, Анахид Артюн, 1958-
Toševa, Atanaska Slavčeva вж Тошева, Атанаска Славчева
Toševa, Milena Toševa, 1977- вж Тошева, Милена Тошева, 1977-
Totomirov, Cvetan Mladenov, 1943- вж Тотомиров, Цветан Младенов, 1943-
Trajkova, Elka Savova, 1959- (редактор) Кн 507
Trajkova, Elka Savova, 1959- вж Трайкова, Елка Савова, 1959-
Trǎnkova, Dimana Mladenova, 1980- вж Трънкова, Димана Младенова, 1980-
Treisman, Daniel, 1964- вж Трейсман, Даниел, 1964-
Trendafilov, Konstantin Vladimirov, 1990- вж Трендафилов, Константин Владимиров, 1990-
Trendafilov, Krǎst´o Paraskevov, 1936- вж Трендафилов, Кръстьо Параскевов, 1936-
Trenova, Anastasija Georgieva вж Тренова, Анастасия Георгиева
Trenova, Nadežda (преводач) Кн 91
Trifonov, Zlatko Ivanov (автор) Кн 347
Trifonov, Zlatko Ivanov вж Трифонов, Златко Иванов
Trifonova, Aleksandra Dimitrova, 1975- вж Трифонова, Александра Димитрова, 1975-
Trifonova, Angelina вж Трифонова, Ангелина
Trifonova, Kalina Zlatkova, 1984- вж Трифонова, Калина Златкова, 1984-
Trifonova-Slavejkova, Kalina Zlatkova (автор) Кн 347
Trifonova-Slavejkova, Kalina Zlatkova вж Трифонова-Славейкова, Калина Златкова
Trifonovski, Toma Ahil, 1939- вж Трифоновски, Тома Ахил, 1939-
Trifonovski, Trifon Petrov, 1932- вж Трифоновски, Трифон Петров, 1932-
Trigiani, Adriana, 1970- вж Триджиани, Адриана, 1970-
Troeva, Evgenija Petkova, 1969- вж Троева, Евгения Петкова, 1969-
Tropolova, Jordanka Ilieva, 1935- вж Трополова, Йорданка Илиева, 1935-
Tzvetkova-Glaser, Anna, 1978- вж Цветкова-Глазер, Анна, 1978-
 
U

Učikov, Angel Petrov, 1965- вж Учиков, Ангел Петров, 1965-
Uliverova-Venkova, Ivanka Angelova, 1937- вж Уливерова-Венкова, Иванка Ангелова, 1937-
Urumov, Aleksandǎr, 1969- вж Урумов, Александър, 1969-
Uzuner, Buket, 1955- вж Узунер, Букет, 1955-
Uzunova, Elka Kirilova вж Узунова, Елка Кирилова
 
V

Vacov, Svetlozar Petkov, 1957- вж Вацов, Светлозар Петков, 1957-
Vačkova, Veselina Kirilova, 1966- вж Вачкова, Веселина Кирилова, 1966-
Vagalinski, Ljudmil Ferdinandov, 1958- (редактор) Кн 506
Vagenštajn, Silvija Ilieva, 1950- вж Вагенщайн, Силвия Илиева, 1950-
Vakleva, Zlatka Petkova, 1964- вж Ваклева, Златка Петкова, 1964-
Valach, Michal (автор) Кн 312
Vǎlčev, Todor, 1926- вж Вълчев, Тодор, 1926-
Vǎlčev, Van´o Marinov, 1937- вж Вълчев, Ваньо Маринов, 1937-
Vǎlčev, Vladimir Valentinov вж Вълчев, Владимир Валентинов
Vǎlčeva, Plamena Nikolaeva, 1977- вж Вълчева, Пламена Николаева, 1977-
Valentinova, Cvetelina, 1973- вж Валентинова, Цветелина, 1973-
Vǎleva, Teodora Jankova, 1981- вж Вълева, Теодора Янкова, 1981-
Vǎlkačovski, Maksim Petrov вж Вълкачовски, Максим Петров
Vǎlkov, Ser´oža Ivanov, 1967- вж Вълков, Серьожа Иванов, 1967-
Vǎlkova, Petja Georgieva, 1943- вж Вълкова, Петя Георгиева, 1943-
Vǎlkova, Vasilisa Emilova вж Вълкова, Василиса Емилова
Varamezov, Ljubčo Minčev, 1963- вж Варамезов, Любчо Минчев, 1963-
Vǎrbanov, Ivan Angelov, 1958- вж Върбанов, Иван Ангелов, 1958-
Vǎrbanov, Tihomir Bogomilov, 1987- вж Върбанов, Тихомир Богомилов, 1987-
Vǎrbanova, Valentina Peneva вж Върбанова, Валентина Пенева
Varnalis, Kostas, 1884-1974 вж Варналис, Костас, 1884-1974
Varnev, Stefan Savov, 1944- вж Варнев, Стефан Савов, 1944-
Vaseva, Valentina Ivanova вж Васева, Валентина Иванова
Vasić, Biljana, 1957- вж Васич, Биляна, 1957-
Vasilev, Cvetomir Ivanov (преводач) Кн 546, Кн 547, Кн 548
Vasilev, Cvetomir Ivanov вж Василев, Цветомир Иванов
Vasilev, Dimo Vasilev, 1956- вж Василев, Димо Василев, 1956-
Vasilev, Georgi, литература вж Василев, Георги, литература
Vasilev, Ivajlo, 1961- вж Василев, Ивайло, 1961-
Vasilev, Jordan Ivanov, 1958- вж Василев, Йордан Иванов, 1958-
Vasilev, Plamen вж Василев, Пламен
Vasilev, Vasil Asenov, 1928- вж Василев, Васил Асенов, 1928-
Vasilev, Vasko, военен вж Василев, Васко, военен
Vasilev, Vencislav Simeonov, 1971- вж Василев, Венцислав Симеонов, 1971-
Vasileva, Biserka, 1957- вж Василева, Бисерка, 1957-
Vasileva, Elka Todorova, 1951- вж Василева, Елка Тодорова, 1951-
Vasileva, Iglika V. вж Василева, Иглика В.
Vasileva, Liljana Vasileva, 1953- вж Василева, Лиляна Василева, 1953-
Vasileva, Petja Plamenova, 1983- вж Василева, Петя Пламенова, 1983-
Vasileva, Rajna Vaskova, 1954- (автор) Кн 361, Кн 417
Vasileva, Rajna Vaskova, 1954- вж Василева, Райна Васкова, 1954-
Vasileva, Rumjana Dimitrova, 1973- вж Василева, Румяна Димитрова, 1973-
Vasileva, Vanja Radkova, 1961- вж Василева, Ваня Радкова, 1961-
Vasileva, Vaska Hristeva, 1962- вж Василева, Васка Христева, 1962-
Vasil´ev, Aleksej Nikolaevič вж Василев, Алексей Николаевич
Vaslieva, Anna вж Василева, Анна
Vǎteva, Ganka Semova, 1968- вж Вътева, Ганка Семова, 1968-
Vazrazdane Gallery (Plovdiv) вж Галерия Възраждане (Пловдив)
Vedǎr, Olimpija Jordanova вж Ведър, Олимпия Йорданова
Vekov, Toni Jonkov, 1968- вж Веков, Тони Йонков, 1968-
Velčev, Boris Vladimirov, 1962- вж Велчев, Борис Владимиров, 1962-
Velčev, Ilja Borisov, 1947- вж Велчев, Иля Борисов, 1947-
Velčev, Vasil Konstantinov, 1972- вж Велчев, Васил Константинов, 1972-
Velčeva, Milena Dimitrova, 1963- вж Велчева, Милена Димитрова, 1963-
Velčeva-Balǎkova, Marija Najdenova вж Велчева-Балъкова, Мария Найденова
Velev, Georgi Conev, 1979- вж Велев, Георги Цонев, 1979-
Velev, Georgi Ivanov вж Велев, Георги Иванов
Veleva, Irina Radoslavova, 1971- вж Велева, Ирина Радославова, 1971-
Veleva, Nadja Rumenova, 1976- вж Велева, Надя Руменова, 1976-
Veleva, Pepa Peneva вж Велева, Пепа Пенева
Veleva-Goranova, Stefka Ivanova, 1945- вж Велева-Горанова, Стефка Иванова, 1945-
Veličkov, Boris Nedev, 1951- вж Величков, Борис Недев, 1951-
Veličkov, Georgi Vasilev, 1938- вж Величков, Георги Василев, 1938-
Veličkov, Petǎr, 1954- вж Величков, Петър, 1954-
Velikov, Nikola Vǎlkov, 1930- вж Великов, Никола Вълков, 1930-
Velikova, Elenita Kirilova, 1978- вж Великова, Еленита Кирилова, 1978-
Velikova, Snežana Ivanova, 1959- вж Великова, Снежана Иванова, 1959-
Velinova, Cveta Cvetkova вж Велинова, Цвета Цветкова
Velkov, Kiril Hristov, 1959- вж Велков, Кирил Христов, 1959-
Velkovska, Gena Cvetkova, 1953- вж Велковска, Гена Цветкова, 1953-
Vergiev, Dimitǎr Stojanov, 1957- вж Вергиев, Димитър Стоянов, 1957-
Vernant, Jean-Pierre, 1914-2007 вж Вернан, Жан-Пиер, 1914-2007
Vernon, Mark вж Върнън, Марк
Vernon, Ursula, 1977- вж Върнън, Урсула, 1977-
Veselinov, Dimitǎr, 1962- вж Веселинов, Димитър, 1962-
Vezirov, Vencislav Mladenov, 1968- (автор) Кн 553
Vez´ov, Kostadin Ivanov, 1971- вж Везьов, Костадин Иванов, 1971-
Vičkova, Daniela Sǎbeva, 1970- вж Вичкова, Даниела Събева, 1970-
Videnov, Mihail Georgiev, 1940- вж Виденов, Михаил Георгиев, 1940-
Videnova, Elka Jordanova, 1975- вж Виденова, Елка Йорданова, 1975-
Videv, Ognjan, 1946- вж Видев, Огнян, 1946-
Villa, Fabrizia вж Вила, Фабриция
Vincenzi, Penny, 1939- вж Винченци, Пени, 1939-
Višogradska, Ina Georgieva (редактор) Кн 218
Vitanova, Elena Hristova вж Витанова, Елена Христова
Vitošanska, Marija Zaharieva, 1938- вж Витошанска, Мария Захариева, 1938-
Vladev, Vladi Železov, 1977- вж Владев, Влади Железов, 1977-
Vladimirov, Valentin Draganov, 1953- вж Владимиров, Валентин Драганов, 1953-
Vladimirova, Borjana Vladimirova, 1987- вж Владимирова, Боряна Владимирова, 1987-
Vladimirova, Lora Stefanova, 1941- вж Владимирова, Лора Стефанова, 1941-
Vladimirova-Kitova, Ljudmila Georgieva, 1966- вж Владимирова-Китова, Людмила Георгиева, 1966-
Vladkov, Stefan Hristov, 1924- вж Владков, Стефан Христов, 1924-
Vladov, Nikola Nikolov, 1960- вж Владов, Никола Николов, 1960-
Vladova, Iliana Mihajlova, 1938- вж Владова, Илиана Михайлова, 1938-
Vladova, Marta Vladimirova, 1939- вж Владова, Марта Владимирова, 1939-
Vlaeva, Ivanka Asparuhova (съставител, редактор) Кн 517
Vlahov, Miroljub Dimov, 1956- вж Влахов, Миролюб Димов, 1956-
Vlahova, Neli Trifonova вж Влахова, Нели Трифонова
Vlaška, Elena Momčilova, 1938- вж Влашка, Елена Момчилова, 1938-
Vlaški, Mladen Cvetanov, 1959- вж Влашки, Младен Цветанов, 1959-
Vodeničarov, Petǎr Asenov, 1960- вж Воденичаров, Петър Асенов, 1960-
Vodeničarski, Ivan Mihajlov, 1939- вж Воденичарски, Иван Михайлов, 1939-
Vodinčar, Elena Ilinična вж Водинчар, Елена Илинична
Vojčeva, Hristina Čankova, 1976- вж Войчева, Христина Чанкова, 1976-
Vojnikov, Živko Gočev, 1966- вж Войников, Живко Гочев, 1966-
Völler, Eva, 1956- вж Фьолер, Ева, 1956-
Volo, Fabio, 1972- вж Воло, Фабио, 1972-
Vutova, Vera Ljubenova, 1948- вж Вутова, Вера Любенова, 1948-
 
W

Walliams, David, 1971- вж Уолямс, Дейвид, 1971-
Walsch, Neale Donald, 1943- вж Уолш, Нийл Доналд, 1943-
Walsh, Valérie вж Уолш, Валери
Ward, J. R., 1969- вж Уорд, Дж. Р., 1969-
Watts, Peter, 1958- вж Уотс, Питър, 1958-
Weiner, Eric вж Уайнър, Ерик
West, Tracey, 1965- вж Уест, Трейси, 1965-
Willson, Sarah вж Уилсън, Сара
Wither, James Kenneth (редактор) Кн 148
Witt, Richard C. H. (автор на предговор) Кн 61, (редактор) Кн 61
Woolverton, Linda, 1952- вж Уилвертън, Линда, 1952-
Wright, Georg Henrik von, 1916-2003 вж Врикт, Георг Хенрик фон, 1916-2003
Wright, Kim, 1955- вж Райт, Ким, 1955-
Wulf, Christoph, 1944- вж Вулф, Кристоф, 1944-
Wyplosz, Charles, 1947- вж Виплош, Шарл, 1947-
 
X

Xenophon, 430-355 пр. Хр. вж Ксенофонт, 430-355 пр. Хр.
 
Y

Yalom, Irvin D., 1931- вж Ялом, Ървин Д., 1931-
Yogananda, парамаханса, 1893-1952 вж Йогананда, парамаханса, 1893-1952
Young, William Paul, 1955- вж Йънг, Уилям Пол, 1955-
 
Z

Zabunov, Georgi Šinkov, 1966- вж Забунов, Георги Шинков, 1966-
Zagarova, Margarita Dičeva вж Загарова, Маргарита Дичева
Zagorčev, Ljuben Ivanov, 1981- вж Загорчев, Любен Иванов, 1981-
Zagorčev, Marin Ivanov, 1972- вж Загорчев, Марин Иванов, 1972-
Zagorov, Orlin Tihomirov, 1936- вж Загоров, Орлин Тихомиров, 1936-
Zahariev, Andrej Bojanov, 1971- вж Захариев, Андрей Боянов, 1971-
Zahariev, Jordan, 1877-1965 вж Захариев, Йордан, 1877-1965
Zahariev, Vasil Stojanov вж Захариев, Васил Стоянов
Zaharieva, Kristina Petrova, 1958- вж Захариева, Кристина Петрова, 1958-
Zaimov, Branimir Stojanov, 1958- вж Заимов, Бранимир Стоянов, 1958-
Zalmе, Ron, 1954- вж Залм, Рон, 1954-
Zamfirova, Galina Ivanova, 1952- вж Замфирова, Галина Иванова, 1952-
Zanova, Stanka Kojnova, 1939- вж Занова, Станка Койнова, 1939-
Zaprjanov, Nikola Jordanov, 1929- вж Запрянов, Никола Йорданов, 1929-
Zaprjanov, Zaprjan Nikolov, 1943- вж Запрянов, Запрян Николов, 1943-
Zarev, Vladimir Panteleev, 1947- вж Зарев, Владимир Пантелеев, 1947-
Zarjabova, Viktorija Georgieva вж Зарябова, Виктория Георгиева
Zarkov, Vladimir Vladimirov, 1961- вж Зарков, Владимир Владимиров, 1961-
Zašev, Dimitǎr Georgiev, 1948-2018 вж Зашев, Димитър Георгиев, 1948-2018
Zdravkov, Nikolaj Georgiev, 1962- вж Здравков, Николай Георгиев, 1962-
Zdravkova, Borjana Stojnova, 1971- вж Здравкова, Боряна Стойнова, 1971-
Zgurov, Hristo, 1947- вж Згуров, Христо, 1947-
Zidarov, Kamen, 1902-1987 вж Зидаров, Камен, 1902-1987
Ziegler, Ursula вж Зиглер, Урсула
Zinoviev, Nikola вж Зиновиев, Никола
Zlatanov, Anton Nikolaev, 1976- вж Златанов, Антон Николаев, 1976-
Zlatarov, Svetozar Asenov, 1926-1992 вж Златаров, Светозар Асенов, 1926-1992
Zlatev, Dimitǎr Konstantinov, 1936- вж Златев, Димитър Константинов, 1936-
Zlatev, Marko Ivanov, 1952- вж Златев, Марко Иванов, 1952-
Zlateva, Dobrinka Petkova вж Златева, Добринка Петкова
Zlateva, Minka Genčeva, 1942- вж Златева, Минка Генчева, 1942-
Zlatkov, Aleksandǎr Borisov, 1960- вж Златков, Александър Борисов, 1960-
Zlatkova, Anna Asenova, 1944- вж Златкова, Анна Асенова, 1944-
Znepolski, Bojan Ivajlov, 1968- вж Знеполски, Боян Ивайлов, 1968-
Zografova, Jolanda Konstantinova вж Зографова, Йоланда Константинова
Zubrin, Robert, 1952- вж Зубрин, Робърт, 1952-
Zurkova, Krasi, 1974- вж Зуркова, Краси, 1974-
Zvezdinov, Atanas, 1943- вж Звездинов, Атанас, 1943-
Zvezdov, Stanimir Stefanov, 1985- вж Звездов, Станимир Стефанов, 1985-
Zvonareva, Lola Utkirovna, 1957- вж Звонарева, Лола Уткировна, 1957-
Zynger, Marlena, 1972- вж Зингер, Марлена, 1972-
 
Ž

Žabljanov, Nikola Hristov вж Жаблянов, Никола Христов
Žejnov, Ivo Georgiev, 1958- (автор) Кн 704
Žejnov, Ivo Georgiev, 1958- вж Жейнов, Иво Георгиев, 1958-
Žekov, Svetlozar Ivanov, 1951- вж Жеков, Светлозар Иванов, 1951-
Želeva, Aleksandra Ljubomirova вж Желева, Александра Любомирова
Želeva, Silvija Vangelova, 1965- вж Желева, Силвия Вангелова, 1965-
Željazkov, Asen Stojanov, 1936- вж Желязков, Асен Стоянов, 1936-
Željazkov, Dijan Dimitrov, 1956- вж Желязков, Диян Димитров, 1956-
Željazkov, Hristo Bogdanov, 1955- вж Желязков, Христо Богданов, 1955-
Željazkov, Rajčo вж Желязков, Райчо
Željazkova, Dobrinka вж Желязкова, Добринка
Željazkova, Ilina Georgieva, 1976- вж Желязкова, Илина Георгиева, 1976-
Žišev, Anton вж Жишев, Антон
Žišev, Ilčo Angelov, 1933- вж Жишев, Илчо Ангелов, 1933-
Živkov, Vasil Živkov вж Живков, Васил Живков
Živkova, Cvetanka Dobreva вж Живкова, Цветанка Добрева