Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова

Отговорен редактор за броя: Даниела Димитрова Андонова

Редактори: Весела Иванова Генова, Емилия Георгиева Григорова