Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова

Отговорен редактор за броя: Анриета Иванова Жекова

Редактори: Боряна Симеонова Табакова, Весела Иванова Генова, Емилия Георгиева Григорова, Зорница Маринова Джункова, Силвия Трендафилова Филипова

Съставители: Борислава Господинова Димитрова, Даниела Димитрова Андонова, Росица Димитрова Пъкова, Снежанка Методиева Коларова, Юлий Николаев Врайков