Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 117, 2013, бр. 8

 

 

КНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БЮЗАН, Тони, 1942-
        Как да чета бързо и да постигам повече Вж Кн 46

БК 2013/8 Кн 1
ГЕКОВ, Николай Бончев, 1939-
        Скандална история на Земята и хората ; Българската древност / Николай Геков. - Разград : Полиграф, 2012. - 152 с. : с ил., к., табл. ; 19 см

ISBN 978-954-773-178-3
1. Археологични находки - България 2. Извънземни цивилизации 3. Космология 4. България - паметници на културата
001.9
904(497.2)
COBISS.BG-ID 1251451620

ЛЮЦКАНОВ, Росен Любомиров, 1979-
        Теоремата за непълнота : контексти на интерпретация Вж Кн 152

ТОЛБОТ, Майкъл, 1953-1992
        Холографската вселена Вж Кн 60


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БК 2013/8 Кн 2
        КНИГАТА - нашето по-смислено настояще / състав., [предг.] Любомира Парижкова. - София : За буквите - О писменехь, 2011 (София : Симелпрес). - 256 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 23 см

За авторите: с. 242-249. - Съдържа материали от: Веселин Тодоров, Алберт Бенбасат, Цветанка Панчева, Васил Загоров, Елена Павловска, Ирина Александрова, Таня Тодорова, Тереза Тренчева, Григор Гачев, Магдалена Абаджиева, Елена Игнатова, Милена Златарова, Спаска Тарандова, Сандра Димитрова, Надежда Томова, Добри Бояджиев, Иванка Павлова, Стефан Пилц, Светла Шапкалова, Любомира Парижкова, Юлиян Лазаров, Ася Петрова, Лиана Петрова, Диана Тошева, Димитър Димитров, Камелия Планска, Марияна Таланова, Албена Павлова, Виктория Лизама, Петя Березова, Анета Райкова, Димана Янкова, Златомира Кулчева, Десислава Попова, Мариела Стефанова, Ивайло Димитров. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2946-11-3
1. Книга - сборници
002.19(062.2)
COBISS.BG-ID 1251357412


005 ИЗУЧАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. МЕТОДОЛОГИЯ, АНАЛИЗ, СИНТЕЗ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ТАКСОНОМИЯ (ТЕОРИЯ, ОСНОВИ), СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

БК 2013/8 Кн 3
ПАРАШКЕВОВА, Даниела Димитрова, 1970-
        Автоматизация на обогатителни фабрики / Даниела Парашкевова, Крум Любенов. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2011. - 192 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 182-187

ISBN 978-954-353-169-1
1. Автоматизация на производството - учебници за ВУЗ 2. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
65.011.56(075.8)
COBISS.BG-ID 1251583460


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БК 2013/8 Кн 4
        The BALKANS as reality. Cultural policy and religious communities in the Balkans: present condition and future development : proceedings of the third international workshop, 5-7 October 2012 / ed. by Bogdana Todorova. - Sofia : Publ. House "St. Ivan Rilski" - UMG, 2013. - 148 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа докл. от: Alexandru Bobok, Ivan Jelev, Viorel Cernica, Jasmina Donkova, Nina Dimitrova, Klara Toneva, Mihaela Pop, Hristina Ambareva, Dimitar Ganov, Dessislava Damyanova, Bogdana Todorova. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-353-205-6
1. Култура - Балкански полуостров - конференции 2. Религия - Балкански полуостров - конференции 3. Балкански полуостров - култура
008(497)(063)
2(497)(063)
COBISS.BG-ID 1251029476


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БК 2013/8 Кн 5
ВАЙЧЕВА, Ваня Георгиева
        Вълко Грозев : био-библиография / [състав. Ваня Вайчева]. - Хасково : Регион. библ. "Хр. Смирненски", 2011 (Хасково : [Графопринт]). - 16 с. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

1. Грозев, Вълко Въчев, 1931- - библиографии 2. Библиотекари, български - библиографии 3. България - библиотечно дело
016:92
02(497.2)(01)
92 Грозев, Вълко Въчев
COBISS.BG-ID 1251280612

БК 2013/8 Кн 6
ВЕНЕВ, Иван Димитров, 1932-
        Библиография - каталог : книги в продажба / [състав.] хаджи Иван Д. Венев. - [2]. изд. - София : Симелпрес, 2012. - 192 с. ; 25 см

1. изд. 2010. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9487-83-1 !
1. Каталози, книжарски 2. България - библиография
017.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1251387364

БК 2013/8 Кн 7
ЧАЛЪКОВА, Димитрина Ангелова, 1957-
        Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва" - Перник : библиографски указател / Димитрина Чалъкова ; [ред. Донка Правдомирова]. - Перник : Дворец на културата, 2012 ([Перник] : [Съперник]). - 243 с. : с ил. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на ред. Донка Правдомирова е Донка Правдомирова Боянова. - Изд. на Регион. библ. Св. Минков - Перник. - Маскарадните игри в Средна Западна България през втората половина на 20 век / Цветана Манова: с. 7-49. - Летопис на фестивала: календар-хроника 1966-2011 г. : наградени групи и маски: с. 41-72. - Именен показалец, показалец на пер. изд., в които е публикувана информ. за фестивала, геогр. показалец

ISBN 978-954-8944-20-5
1. Маски - библиографии 2. Кукери - библиографии
016:391.8
391.8(01)
COBISS.BG-ID 1250917860


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БЮЗАН, Тони, 1942-
        Как да чета бързо и да постигам повече Вж Кн 46

ВАЙЧЕВА, Ваня Георгиева
        Вълко Грозев : био-библиография Вж Кн 5


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2013/8 Кн 8
        АВТОМОБИЛИ помощници. - София : Посоки, 2009. - [20] с. : с цв. ил., [2] л. цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 6)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-125-6 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251376868

БК 2013/8 Кн 9
        АЗ обичам цифрите / [прев. Димитър Риков]. - София : Софтпрес, 2011 (Китай). - [16] с. : с цв. ил. ; 27 см

Кор. опис. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-685-996-9

087.5
COBISS.BG-ID 1251680484

БК 2013/8 Кн 10
        АНГЛИЙСКИ за най-малките с Дейзи, Бен и Кики : картинен речник с произношения / [прев. Невена Илиева]. - [София] : Хеба, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 78 с. : с цв. ил. ; 28 см + 1 оптичен диск (CD)

Ориг. загл.: Collins first English words. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на прев. Невена Илиева е Невена Илиева Рикова

ISBN 978-619-151-035-1 (Софтпрес) : 9.99 лв.
1. Английски език - речници, английско-български - детска и юношеска литература
087.5:801.321.19=20=867
801.321.19=20=867:087.5
COBISS.BG-ID 1251646692

БК 2013/8 Кн 11
БЛАГОЕВА, Румяна Любомирова, 1960-
        Първите 1234 думи на английски : картинен речник с произношения / Румяна Благоева ; ил. Владимир Благоев. - София : Софтпрес, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 72 с. : с цв. ил. ; 28 см

Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-151-003-0 : 9.99 лв.
ISBN 978-6-19-151003-0 !
1. Английски език - речници, английско-български - детска и юношеска литература
087.5:801.321.19=20=867
801.321.19=20=867:087.5
COBISS.BG-ID 1251736036

БК 2013/8 Кн 12
        БРЕМЕНСКИТЕ музиканти : по мотиви от приказката на Братя Грим. - [София] : Посоки, 2012 ([София] : [Инвестпрес]). - [20] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 9)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-129-4 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251037412

БК 2013/8 Кн 13
        ВАЖНИТЕ автомобили. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [20] с. : с цв. ил., [2] л. цв. : стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 13)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-133-1 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251007204

БК 2013/8 Кн 14
        ГРОЗНОТО пате : [по мотиви от приказката на Х. К. Андерсен]. - София : Посоки, 2009. - [20] с. : с цв. ил., [2] л. цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 5)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-124-9 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251376612

БК 2013/8 Кн 15
ДАНАИЛОВА, Катя Драганова, 1965-
        Нарисувай. Кн. 1, Животинчета / [текст и ил. Катя Данаилова]. - [София] : [Алекс Софт], [2011] ([София] : [Експертпринт]). - 16 с. : с ил. ; 29 см

Кор. опис. - Името на авт. установено от доп. източник. - Истинското име на авт. е Катерина Драганова Данаилова-Стоянова. - Вариант на наименованието на изд.: Алекс Кидс, отбелязано на кор.

ISBN 978-954-656-229-6 : 2.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251287012

БК 2013/8 Кн 16
ДАНАИЛОВА, Катя Драганова, 1965-
        Нарисувай. Кн. 2, Приказни същества / [текст и ил. Катя Данаилова]. - [София] : Алекс Софт, [2011] ([София] : [Експертпринт]). - 16 с. : с ил. ; 29 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор. - Истинското име на авт. е Катерина Драганова Данаилова-Стоянова. - Вариант на наименованието на изд.: Алекс Кидс, отбелязано на кор.

ISBN 978-954-656-232-6 : 2.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251286500

БК 2013/8 Кн 17
ДАНАИЛОВА, Катя Драганова, 1965-
        Нарисувай. Кн. 3, Зли създания / [текст и ил. Катя Данаилова]. - [София] : Алекс Софт, [2011] ([София] : [Експертпринт]). - 16 с. : с ил. ; 29 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор. - Истинското име на авт. е Катерина Драганова Данаилова-Стоянова. - Вариант на наименованието на изд.: Алекс Кидс, отбелязано на кор.

ISBN 978-954-656-236-4 : 2.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251285988

БК 2013/8 Кн 18
ДАНАИЛОВА, Катя Драганова, 1965-
        Нарисувай. кн. 4, Зимна приказка / [текст Катя Данаилова] ; [ил. Катя Данаилова]. - [София] : Алекс Софт, [2011] ([София] : [Експертпринт]). - 16 с. : с ил. ; 29 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор. - Истинското име на авт. е Катерина Драганова Данаилова-Стоянова. - Вариант на наименованието на изд.: Алекс Кидс, отбелязано на кор.

ISBN 978-954-656-242-5 : 2.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251285732

БК 2013/8 Кн 19
ДАНАИЛОВА, Катя Драганова, 1965-
        Нарисувай. кн. 5, Домашни животни / [текст и ил. Катя Данаилова]. - [София] : Алекс Софт, [2012] ([София] : [Експертпринт]). - 16 с. : с ил. ; 29 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор. - Истинското име на авт. е Катерина Драганова Данаилова-Стоянова. - Вариант на наименованието на изд.: Алекс Кидс, отбелязано на кор.

ISBN 978-954-656-246-3 : 2.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251285220

БК 2013/8 Кн 20
        ДОБРАТА принцеса. - София : Посоки, 2009. - [20] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 8)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-127-0 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251036388

БК 2013/8 Кн 21
        ДЯДО и ряпа. - София : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [20] с., [2] л. : цв. стикери : с цв. ил. ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 19)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-178-2 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251006180

БК 2013/8 Кн 22
        ДЯДОВАТА ръкавичка. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [20] с. : с цв. ил., [2] л. цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 21)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-184-3 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251377124

БК 2013/8 Кн 23
        ЗАЕШКО семейство. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [20] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 18)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-173-7 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251040740

БК 2013/8 Кн 24
        ИГРАЧКИТЕ. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [20] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 15)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-170-6 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251039460

БК 2013/8 Кн 25
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        Панда : забавните животни : залепи и оцвети / текст Христина Йотова. - София : Софтпрес, 2012. - [12] с., [2] л. : с ил., стикери ; 20 см

Ориг. загл: Jungle, stick 'n' colour: Panda. - Кн. е с нестандартна форма

ISBN 978-619-151-012-2 : 2.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251550948

БК 2013/8 Кн 26
        КАКЪВ да стана. - София : Софтпрес, 2011 ([Добрич] : [ФолиАрт]). - [8] с. : с ил. ; 26 x 14 см. - (Моята книжка-човече ; 6)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма

ISBN 978-954-685-997-6 : 5.90 лв

087.5
COBISS.BG-ID 1251687140

БК 2013/8 Кн 27
        КЪЩИЧКА в гората. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [20] с. : с цв. ил., [2] л. цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 22)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-192-8 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251377380

БК 2013/8 Кн 28
        МАЙКИ и деца. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [20] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 12)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-131-7 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251038436

БК 2013/8 Кн 29
        МАЛКАТА принцеса. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [20] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 14)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-126-3 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251038948

БК 2013/8 Кн 30
        ПАЛЕЧКА. - София : Посоки, 2009. - [20] с. : с цв. ил., [2] л. цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 3)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-122-5 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251375844

БК 2013/8 Кн 31
        ПЕПЕЛЯШКА / [прев. Христина Йотова]. - [София] : Софтпрес, 2011 ([Добрич : [Фолиарт]). - [16] с., [2] л. : с цв. ил., стикери ; 27 см

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-151-025-2 : 4.95 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251735268

БК 2013/8 Кн 32
        ПИРАТИ. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [20] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 7)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-132-4 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251007972

БК 2013/8 Кн 33
        ПЪРВАТА тетрадка на Мечо: оцветявам и се уча - 3/4 години / [прев. Христина Йотова]. - София : Софтпрес, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - [24] с. : с цв. ил. ; 25 см

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-151-009-2 (не e отпеч.) : 3.99 лв.
ISBN 978-6-19-151009-2 !

087.5
COBISS.BG-ID 1251731684

БК 2013/8 Кн 34
        ПЪРВИЯТ бал. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [20] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 17)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-172-0 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251039716

БК 2013/8 Кн 35
        ФЕИ - вълшебници. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [20] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 20)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-179-9 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251041252

БК 2013/8 Кн 36
        ФЕИТЕ. - София : Посоки, 2009. - [20] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 24 см. - (Прочети и оцвети ; бр. 10)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-128-7 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1251037924

БК 2013/8 Кн 37
        ЧЕРВЕНАТА шапчица / [прев. Христина Йотова]. - [София] : Софтпрес, [2012] ([Добрич] : [Фолиарт]). - [18] с. : с цв. ил. ; 27 см

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-151-024-5 : 4.95 лв.
ISBN 978-6-19-151024-5 !

087.5
COBISS.BG-ID 1251736292


1 ФИЛОСОФИЯ

111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ

БК 2013/8 Кн 38
ГЕРДЖИКОВ, Сергей Стоилов, 1956-
        Светуване : човешкият жизнен процес / Сергей Герджиков. - София : Изток-Запад : Екстрем, 2010. - 416 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 413-415

ISBN 978-954-321-789-2 (Изток-Запад) : 17 лв.
ISBN 978-954-8418-50-8 (Екстрем)
1. Онтология 2. Философска антропология
111
141.31
COBISS.BG-ID 1251402468

БК 2013/8 Кн 39
КАНТ, Имануел, 1724-1804
        Единствено възможното доказателствено основание за демонстрация на Божието битие (1763) / Имануел Кант ; прев. от нем. Божидар Иванов Гумнеров. - София : Фараго, 2012. - 262 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes (1763) / Immanuel Kant. - Превод на няколко извадки от Хегеловите "Лекции по доказателства за Битието на Бога": с. 171-261

ISBN 978-954-2961-38-3
1. Онтология
111.7
COBISS.BG-ID 1251041508


113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА

БК 2013/8 Кн 40
СВИЯШ, Александър Григориевич, 1953-
        Смисълът на живота : проект "човечество" успех или провал? / Александър Свияш ; [прев. Христина Йотова]. - София : СофтПрес, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 320 с. : с табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Проект "Человечество". Успех или неудача? / Александр Свияш. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-026-9 : 14.99 лв.
1. Живот - философски проблеми 2. Човек - философски проблеми
113/119
128
COBISS.BG-ID 1251758820


122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА

ЛАКТИОНОВА, Галина
        Истината за живота след смъртта Вж Кн 56

СВИЯШ, Александър Григориевич, 1953-
        Смисълът на живота : проект "човечество" успех или провал? Вж Кн 40

ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Смъртта като преобразуване на живота : седем лекции, държани в различни градове между 29 ноември 1917 г. и 16 октомври 1918 г. Вж Кн 43


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2013/8 Кн 41
        АСТРОЛОГИЧЕСКИ алманах : 2013. - [София] : Астролинк [т. е. Артграф], [2012] ([София] : [Артграф]). - [26] с. : с цв. ил. ; 23 x 24 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-9401-70-7 (подв. със спирала)
1. Астрология
133.52(059.3)
COBISS.BG-ID 1251490788

МАНДОВА, Ваня Минчева
        Лунен календар за всеки ден 2013 г. Вж Кн 154


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕРДЖИКОВ, Сергей Стоилов, 1956-
        Светуване : човешкият жизнен процес Вж Кн 38

РАЙТ, Робърт, 1957-
        Еволюцията на Бог Вж Кн 69

БК 2013/8 Кн 42
ТОМА Аквински, 1225?-1274
        Сума на теологията / Тома от Аквино ; прев. от лат. Цочо Бояджиев. - София : Изток-Запад, 2003-<2009>. - Т. <1-2> ; 22 см

Ориг. загл.: Summa theologiae / Thomas Aquinas. - Офс. изд.

ISBN 978-954-321-615-4 (ч. 2. разд. 2., подв.) : 75 лв.

Съдържа досега:
Ч. 2. Разд. 2. - 2009. - 2499 с.

1. Томизъм 2. Богословие 3. Бог
141.30
230.1
231
COBISS.BG-ID 1041451236

БК 2013/8 Кн 43
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Смъртта като преобразуване на живота : седем лекции, държани в различни градове между 29 ноември 1917 г. и 16 октомври 1918 г. / Рудолф Щайнер ; прев. от нем. Нели Спиридонова-Хорински, [Димитър Димчев]. - София : Изд. ателие Аб, 2013. - 202 с. ; 20 см. - (Поредица Просветление)

Ориг. загл.: Der Tod als Lebenswandlung / Rudolf Steiner. - Името на прев. Димитър Димчев отбелязано на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на прев. Нели Спиридонова-Хорински е Нели Хорински. - Рудолф Щайнер - живот и творчество: с. 199-201

ISBN 978-954-737-880-3
1. Антропософия - лекции 2. Живот - философски проблеми - лекции 3. Смърт - философски проблеми - лекции
141.33(042.3)
128(042.3)
COBISS.BG-ID 1251228388


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БК 2013/8 Кн 44
БЕЗЛИ, Дейв
        Наръчник на ретросексуалния мъж : как да бъдеш истински мъж / Дейв Безли ; прев. от англ. Мила Драгостинова. - София : Изток-Запад, 2009. - 173 с., [16] л. : с цв. ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The retrosexual manual

ISBN 978-954-321-514-0 : 13 лв.
1. Мъже - психология 2. Поведение
159.922.1-055.1
316.62-055.1
COBISS.BG-ID 1251537636

БК 2013/8 Кн 45
БЕКУИТ, Майкъл Бърнард, 1956-
        Духовно освобождение : разгърни пълния си потенциал! / Майкъл Бърнард Бекуит ; прев. от англ. Снежана Милева. - София : Изток-Запад, 2009. - 271 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Spiritual liberation / Michael Bernard Beckwith

ISBN 978-954-321-582-9 : 14 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 1251490532

БК 2013/8 Кн 46
БЮЗАН, Тони, 1942-
        Как да чета бързо и да постигам повече / Тони Бюзан ; [прев. от англ. Марин Загорчев] ; [предг. Ан Джонс]. - София : Софтпрес, 2013 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 240 с. : с ил., табл. ; 21 см

Ориг. загл.: The speed reading book: read more, learn more, achieve more / Tony Buzan. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 9

ISBN 978-619-151-043-6 : 14.99 лв.
1. Мнемоника - наръчници и ръководства 2. Четене - методика - наръчници и ръководства
159.953(035)
028.1(035)
001.81(035)
COBISS.BG-ID 1251649508

БК 2013/8 Кн 47
ВИТАЛИС, Вис
        Жената: къде е нейното копче? / Вис Виталис ; прев. от рус. Данчо Господинов. - София : Изток-Запад, 2009. - 309 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Женщина: где у нее кнопка? / Вис Виталис. - Вис Виталис - псевд. на руски автор  

ISBN 978-954-321-585-0 !
1. Жени - психология
159.922.1-055.2
316.62
COBISS.BG-ID 1251453156

БК 2013/8 Кн 48
ГИГЕРЕНЦЕР, Герд, 1947-
        Гласът на интуицията : интелигентността на несъзнаваното / Герд Гигеренцер ; прев. от англ. Светлана Кимпан. - София : Изток-Запад, 2009. - 288 с. : с ил., диагр. ; 22 см

Прев. по: Gut feelings / Gerd Gigerenzer. - Библиогр.: с. 267-284. - Именен показалец

ISBN 978-954-321-586-7 : 14 лв.
1. Интуиция
159.956
COBISS.BG-ID 1251388132

ГОЛМАН, Даниъл, 1946-
        Новата социална интелигентност Вж Кн 83

БК 2013/8 Кн 49
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        55 начина да преодоляваме трудностите / [текст Христина Йотова]. - София : СофтПрес, 2012 ([София] : [Фолиарт]). - 64 с. : с цв. ил. ; 12 x 17 см

Адапт. по: 55 ways to overcome setbacks. - Името на авт. на адапт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-016-0 : 3.99 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1251226852

БК 2013/8 Кн 50
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        55 начина да сме очарователни / [текст Христина Йотова]. - София : СофтПрес, 2012 ([София] : [Фолиарт]). - 64 с. : с цв. ил. ; 12 x 17 см

Адапт. по: 55 ways to charm people. - Името на авт. на адапт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-014-6 : 3.99 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1251226340

БК 2013/8 Кн 51
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        55 начина да сме уверени / [текст Христина Йотова]. - София : СофтПрес, 2012 ([София] : [Фолиарт]). - 64 с. : с цв. ил. ; 12 x 17 см

Адапт. по: 55 ways to feel confident. - Името на авт. на адапт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-015-3 : 3.99 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1251227364

КАЛЧЕВ, Пламен Петров, 1956-
        Скàли за агресия в юношеска възраст. Ч. 1, Многомерна скàла за агресивност Вж Кн 85

КАПЛАН Талер, Линда, 1951-
        Прави добро и ще получиш добро Вж Кн 86

КАПЛАН Талер, Линда, 1951-
        Прави добро и ще получиш добро Вж Кн 87

КАСАДЕЙ, Райън Браунинг
        Ще го срещнеш ли някога... : революционен начин романтичната среща отново да стане основа на любовните ви отношения Вж Кн 65

БК 2013/8 Кн 52
КОЙПЕР, Рик, 1977-
        Не заглеждайте красивите жени : и още 106 доказани съвети, които могат да променят живота ви / Рик Койпер, Тони Мюде ; прев. от англ. Весела Василева. - София : Изток-Запад, 2009. - 144 с. : с табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Don't look at beautiful women / Rik Kuiper, Tonie Mudde

ISBN 978-954-321-575-1 : 10 лв.
1. Мъже - психология 2. Поведение
159.922.1-055.1
316.62-055.1
COBISS.BG-ID 1251489252

БК 2013/8 Кн 53
КОРНФИЙЛД, Джек, 1945-
        Път със сърце / Джек Корнфийлд ; прев. от англ. Константин Янакиев, Светлана Янакиева. - [2. изд.]. - [София] : Изток-Запад, [2009]. - 447 с. ; 20 см. - (Медитации)

Ориг. загл.: A Path with heart / Jack Kornfield. - 1. изд. 2003. - Доп. лит.: с. 440-443. - Речник на термините: с. 444-446. - Грешният ISBN отпеч. на предзагл. с.

ISBN 978-954-321-532-4 : 18 лв.
ISBN 945-8945-42-8 !
1. Медитация 2. Будизъм 3. Самоусъвършенстване
159.96
294.3
COBISS.BG-ID 1251682532

БК 2013/8 Кн 54
КОУТС, Дениз
        Изживей я наистина! / Дениз Коутс ; прев. от англ. Весела Василева. - София : Изток-Запад, 2009. - 242 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Feel it real! / Denise Coats

ISBN 978-954-321-572-0 : 13 лв.
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване 3. Успех
159.922/.923
174.4
COBISS.BG-ID 1251553252

КУПЪР, Йън, 1979-
        Задай правилния въпрос Вж Кн 66

БК 2013/8 Кн 55
ЛАЙМЪН, Аврил, 1952-
        Позитивна психология for dummies / Аврил Лаймън, Гладийна Макмеън ; [прев. Ирена Райчева]. - [София] : Алекс Софт, [2011] ([София] : Експреспринт). - 302, X с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Ориг. загл.: Positive psychology for dummies / Averil Leimon, Gladeana McMahon. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - За авторите: с. 3

ISBN 978-954-656-210-4 : 15 лв.
1. Личност - психология - наръчници и ръководства
159.923(035)
COBISS.BG-ID 1251218916

БК 2013/8 Кн 56
ЛАКТИОНОВА, Галина
        Истината за живота след смъртта / Галина Лактионова ; [прев. Ирена Патулова]. - София : СофтПрес, 2012 ([Добрич] : [ФолиАрт]). - 320 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Правда о жизни после смерти, или Реальность иной реальности / Галина Локтинова [т.е.] Галина Локтионова. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 307-319

ISBN 978-619-151-001-6 : 14.99 лв.
1. Парапсихология 2. Безсмъртие 3. Прераждане 4. Душа
159.96
218
128
COBISS.BG-ID 1251741668

БК 2013/8 Кн 57
МЪРФИ, Джоузеф, 1898-1981
        Как да изживеем пълноценно живота си / Джоузеф Мърфи ; [прев. Росица Шалмуткова] ; [предг. Артър Р. Пел]. - София : Софтпрес, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 288 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Maximize your potential through the power of your subconscious mind for enriched life / Joseph Murphy. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 20

ISBN 978-619-151-040-5 : 14.99 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 1251673060

БК 2013/8 Кн 58
МЪРФИ, Джоузеф, 1898-1981
        Как да израснем духовно и да се радваме на живота : силата на подсъзнанието / Джоузеф Мърфи ; [прев. Маргарита Терзиева] ; [предг. Артър Р. Пел]. - София : Софтпрес, 2013 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 352 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 19

ISBN 978-619-151-044-3 : 14.99 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Подсъзнание 3. Мислене
159.922
159.964
COBISS.BG-ID 1251611108

САКС, Оливър, 1933-2015
        Окото на съзнанието Вж Кн 194

БК 2013/8 Кн 59
СВИНТИЛА, Владимир, 1926-1998
        Грифонът и Химерата : българската душевност през Възраждането / Владимир Свинтила. - София : Изток-Запад, 2008. - 285 с. ; 22 см

Владимир Свинтила - псевд. на Владимир Георгиев Николов

ISBN 978-954-321-493-8 : 14 лв.
1. Българи - народопсихология 2. Възраждане - България 3. България - психология
159.922.4(=867)
949.72.04
COBISS.BG-ID 1251412964

БК 2013/8 Кн 60
ТОЛБОТ, Майкъл, 1953-1992
        Холографската вселена / Майкъл Толбот ; прев. от англ. Данчо Господинов. - [2. изд.]. - [София] : Изток-Запад, [2008]. - 509 с. : с ил. ; 21 см. - (Древна мъдрост. Нова наука)

Ориг. загл.: The holographic universe / Michael Talbot. - 1. изд. 2003. - Год. на изд. погрешно отпеч. в кн. 2003. - Азб. показалец. - Грешният ISBN отпеч. на предзагл. с.

ISBN 978-954-321-503-4 (подв.) : 23 лв.
ISBN 954-8945-28-2 !
1. Холография 2. Психични процеси 3. Нервна система - физиология 4. Парапсихология
159.93/.95:535
159.961:535
612.821:535
001.9
COBISS.BG-ID 1251681764

БК 2013/8 Кн 61
УИЛЯМС, Марк, 1952-
        Осъзнатост : път за преодоляване на тревожността и стреса / Марк Уилямс и Дани Пенман ; прев. от англ. Ангелин Мичев. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 304 с. ; 20 см. - (Психология за всеки ден)

Ориг. загл.: Mindfulness: a practical guide to finding peace in a frantic world / Mark Williams and Danny Penman. - Библиогр.: с. 289-294. - Азб. показалец

ISBN 978-954-26-1136-3 : 12.95 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Автотренинг 3. Стрес
159.922
COBISS.BG-ID 1251675620

БК 2013/8 Кн 62
ФОТЕВ, Георги, 1941-
        Българската меланхолия / Георги Фотев. - София : Изток-Запад, 2010. - 462 с. ; 23 см

Загл. и на англ. ез.: Bulgarian melancholy / Georgy Fotev. - Пълното име на авт. Георги Фотев е Георги Фотев Георгиев. - Именен показалец, предм. показалец

ISBN 978-954-321-700-7 (подв.) : 25 лв.
1. История - България - нова 2. Българи - народопсихология 3. България - психология
159.922.4(=867)
949.72.053.123/.2
COBISS.BG-ID 1251485156

БК 2013/8 Кн 63
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Проблеми на модерната психоанализа : три лекции, изнесени в Дорнах през 1916 и 1917 година / Рудолф Щайнер ; прев. от нем. Христо Маринов. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Angoboy]). - 90 с. ; 20 см. - (Поредица Просветление ; 8)

Ориг. загл.: Über die Psychoanalyse / Rudolf Steiner. - Рудолф Щайнер - живот и творчество: с. 87-89

ISBN 978-954-737-878-4 !
1. Психоанализа - лекции и доклади
159.964.2(042.3)
COBISS.BG-ID 1251654884

БК 2013/8 Кн 64
        ЯПОНЦИТЕ - какво не знаем за тях / прев. от англ. Александрина Мавродиева. - София : Изток-Запад, 2009. - 118 с. ; 21 см

Прев. по: 100 tough questions for Japan

ISBN 978-954-321-563-8 : 10 лв.
1. Японци - народопсихология - популярна литература 2. Япония - психология
159.922.4(=956)(02.062)
COBISS.BG-ID 1251573988


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БЕЛСКИ, Скот, 1980-
        Как се реализират добрите идеи Вж Кн 105

ГОЛДСМИТ, Маршал, 1949-
        С каквото си успял, с него няма да преуспееш Вж Кн 106

КАПЛАН Талер, Линда, 1951-
        Прави добро и ще получиш добро Вж Кн 86

КАПЛАН Талер, Линда, 1951-
        Прави добро и ще получиш добро Вж Кн 87

БК 2013/8 Кн 65
КАСАДЕЙ, Райън Браунинг
        Ще го срещнеш ли някога... : революционен начин романтичната среща отново да стане основа на любовните ви отношения / Райън Браунинг Касадей, Джесика Касадей ; прев. от англ. Румяна Автанска. - София : Изток-Запад, 2013. - 284 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Stop wondering if you'll ever meet him / Ryan Browning Cassaday , Jessica Cassaday

ISBN 978-619-152-161-6 : 14 лв.
1. Любов 2. Поведение 3. Жени - психология
177.6
316.647.2
159.923
COBISS.BG-ID 1251490276

КОУТС, Дениз
        Изживей я наистина! Вж Кн 54

БК 2013/8 Кн 66
КУПЪР, Йън, 1979-
        Задай правилния въпрос / Йън Купър ; [прев. Маргарита Терзиева]. - София : СофтПрес, 2010. - 256 с. ; 20 см. - (Приложна психология)

Ориг. загл.: Just ask the right question to get what you want / Ian Cooper. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кой е Йън Купър?: с. 3

ISBN 978-954-685-846-7 : 10 лв.
1. Словесна комуникация - психологични проблеми 2. Социална психология 3. Поведение
177.2
159.923
316.454.5
316.6
COBISS.BG-ID 1251735780

БК 2013/8 Кн 67
НАЙДЕНОВ, Тотко, 1948-
        Изберете живота! : размисли за самоубийствата / Тотко Найденов. - [София] : [Изд. авт.], 2013. - 16 с. ; 17 см

Кор. опис. - Пълното име на авт. Тотко Найденов е Тотко Найденов Стоянов

1 лв.
1. Самоубийство
179.7
COBISS.BG-ID 1250957028

БК 2013/8 Кн 68
СТАНЧЕВ, Кирил Владимиров, 1941-
        Гей като пол и характер / Кирил Станчев. - София : Изд. ателие Аб, 2011 (София : [Angoboy]). - 247, XVI с. : с ил. ; 20 см

За автора: с. 239. - Библиогр.: с. 236-238. - Рез. на англ. ез. / прев. Михаил Славейков

ISBN 978-954-737-847-6
1. Хомосексуализъм
176.4
COBISS.BG-ID 1251380452

ФОТЕВ, Георги, 1941-
        Ценности срещу безпорядък Вж Кн 91

ШЕПАРД, Глен, 1963-
        Незаменимият служител : 18 начина да станете човека, без когото фирмата ви не може Вж Кн 93


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

        The BALKANS as reality. Cultural policy and religious communities in the Balkans: present condition and future development : proceedings of the third international workshop, 5-7 October 2012 Вж Кн 4


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

ЛАКТИОНОВА, Галина
        Истината за живота след смъртта Вж Кн 56

БК 2013/8 Кн 69
РАЙТ, Робърт, 1957-
        Еволюцията на Бог / Робърт Райт ; прев. от англ. Жана Ценова. - София : Изток-Запад, 2013. - 636 с. ; 23 см

Ориг. загл.: The evolution of God / Robert Wright. - Азб. показалец

ISBN 978-619-152-169-2 (подв.) : 34.90 лв.
1. Бог 2. Религия - история
211
141.4
COBISS.BG-ID 1251447524


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2013/8 Кн 70
БРУСТЪР, Дан
        Децата, църквата, мисията / Дан Брустър ; [прев. от англ. ез. Валентин Кожухаров]. - В. Търново : Веста, 2013. - 263 с. : с ил., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: Child, church and mission / Dr. Dan Brewster. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - За авт.: с. 263. - Библиогр.: с. 259-262

ISBN 978-954-543-048-0
1. Християнска етика 2. Религиозно възпитание
241
COBISS.BG-ID 1251035364

БК 2013/8 Кн 71
ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай, свети, 1880-1956
        Вярата на светците : катехизис на Източноправославната църква / светител Николай (Велимирович) ; прев. от сръб. Маргарита Хаджипейкова. - с. Бяла черква, Пловдивско : Манастир "Св. св. Петър и Павел", 2012. - 104 с. ; 24 см

Ориг. загл.: Вера светих / епископ Николаj Д. Велимировиђ

ISBN 978-954-92987-1-0
1. Православие
238:281.9
COBISS.BG-ID 1251588324

БК 2013/8 Кн 72
ГАВРИИЛ, митрополит Ловчански, 1950-
        Характерни черти на подвига на руските подвижници на благочестието на XIX век / йеромонах Гавриил (Динев). - София : Бълг.-рус. информ. пул : Форум България-Русия, 2004 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 351 с. : с ил., портр., табл. ; 21 см

Гавриил - духовно име на Цветан Методиев Динев

1. Духовници, руски - биографии 2. Русия - религия
276(470)(092)
92(470)
COBISS.BG-ID 1250982372

ГОСПОДИНОВА, Мълвина Цонева, 1965-
        Кръстът и короната : юбилейно издание, посветено на 1100 години от блажената кончина на Св. княз Борис I Покръстител и 1080 години от официалното признаване на патриаршеското достойнство на българските духовни водачи и царската титла на българските владетери, и на благословената 70-годишнина на Негово Величество цар Симеон II Вж Кн 97

БК 2013/8 Кн 73
        ДОМЕТИАН, митрополит Видински : юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината от рождението на архиерея и 25-годишнината от избора му за митрополит / [състав., предг. Борис Цацов]. - София : Синодално изд. на Бълг. православна църква, 2012 ([София] : Маус Принт). - 528 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 20 х 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Песен за дядо Дометиан / Смоленски епископ Нестор: [с. 5]. - Братско единомислие и единодействие / Русенски митрополит Неофит: с. 13-15. - На любимия ни духовен отец и наставник / Велички епископ Сионий: с. 17-19. - Албум: с. 121-528. - Съдържа и: Автобиографични бележки и спомени / Видински митрополит Дометиан

Подв.
1. Дометиан, митрополит Видински, 1932- - юбилеи и чествания - сборници 2. Митрополити, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - религия
262(497.2)(092)(08)
92 Дометиан, митрополит Видински
COBISS.BG-ID 1251489764

ТОМА Аквински, 1225?-1274
        Сума на теологията. Ч. 2. Разд. 2 Вж Кн 42

БК 2013/8 Кн 74
ЧУКАЛОВ, Сава Константинов, 1889-1971
        Вероучението в българското основно училище до 1944 г., изложено в 6 подбрани учебника. [Т.] 2, Вероучение за трето отделение (сега трети клас) / С. Чукалов, Ив. п. Василев ; [състав. Димитър Христов]. - Фототип. изд. - София : Фараго, 2012. - 52 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Ив. п. Василев е Иван Попвасилев, с пълно име Иван Попвасилев Мавродиев. - Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Фототип. изд.: Вероучение за трето отделение. - София : Казанлъшка долина, 1936

ISBN 978-954-2961-27-7
1. Вероучение - учебници за основни училища
244(075.2)
COBISS.BG-ID 1251101412

БК 2013/8 Кн 75
ЧУКАЛОВ, Сава Константинов, 1889-1971
        Вероучението в българското основно училище до 1944 г., изложено в 6 подбрани учебника. [Т.] 3, Вероучение за четвърто отделение (сега четвърти клас) / С. Чукалов, Ив. п. Василев ; [състав. Димитър Христов]. - Фототип. изд. - София : Фараго, 2012. - 51 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Ив. п. Василев е Иван Попвасилев, с пълно име Иван Попвасилев Мавродиев. - Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Фототип. изд.: Вероучение за четвърто отделение. - София : Казанлъшка долина, 1936

ISBN 978-954-2961-28-4
1. Вероучение - учебници за основни училища
244(075.2)
COBISS.BG-ID 1251105252

БК 2013/8 Кн 76
        IN memoriam : протойерей Георги Флоровски (1893-1979) : сборник с доклади от Годината на Флоровски / състав., [предг.] Павел Павлов ; [науч. ред. Александър Омарчевски ... и др.]. - София : Intern. Center for Theological and Scientific Culture, 2012 ([София] : [Артграф]). - 250 с. ; 22 см

Загл. на гърба на кн.: Сборник в памет на протойерей Георги Флоровски (1893-1979). - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Емил Трайчев, Дилян Николчев. - Текст и на англ. ез. - Съдържа материали от: Павел Павлов, Нина Димитрова, Емил Трайчев, Свилен Тутеков, Добромир Димитров, Стоян Бербатов, С. Панталеев, Steven Bigham, Mattew Baker, Стоян Танев, Димо Пенков. - Рез. на бълг., англ. ез.

1. Флоровски, Георги Василиевич, 1893-1979 - конференции 2. Духовници, български - конференции 3. Русия - религия
262(470)(092)(063)
92 Флоровски, Георги Василиевич
COBISS.BG-ID 1251529956


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

ГИНСБЕРГ, Ашер, 1856-1927
        Протоколи на Сионските Мъдреци Вж Кн 99

БК 2013/8 Кн 77
ЕЛИАДЕ, Мирча, 1907-1986
        Трактат по история на религиите / Елиаде ; прев. от фр. Георги Цанков ; [предг. Жорж Дюмезил]. - 2. прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2012. - 539 с. ; 23 см

Ориг. загл.: Traité d'histoire des religions / Mircea Eliade. - Пълното име на прев.
Георги Цанков е Георги Цанков Цанев. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 16. - 1. изд. 2002 на изд. ЛИК, в сер. Гносис. - Библиогр.: с. 487-538

ISBN 978-619-152-121-0 (подв.) : 29.90 лв.
1. Религия - произход 2. Митология 3. Символи и знаци
291.2/.3(091)
39
COBISS.BG-ID 1251085796

КОРНФИЙЛД, Джек, 1945-
        Път със сърце Вж Кн 53


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2013/8 Кн 78
БАКЪРДЖИЕВ, Светлозар Димитров, 1946-
        Основи на геостатистиката / Св. Бакърджиев, Д. Въндев, К. Русков. - 2. прераб. изд. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 112 с. : с черт., табл., диагр. ; 30 см

1. изд. 2006. - Изд. на МГУ Св. Иван Рилски. Геологопроучвателен фак. Кат. Геология и проучване на полезни изкопаеми. - Библиогр.: с. 112

ISBN 978-954-353-194-3
1. Геология - статистика - учебници за ВУЗ
311:551.1/.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1251725284


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БК 2013/8 Кн 79
ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Учебна книжка за семинарни занятия по дисциплината "Демография" / Гена Велковска. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2012 ([Враца] : [Полипринт]). - 55 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9875-32-4
1. Демография - учебници за ВУЗ
314(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1251443428


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БЕЗЛИ, Дейв
        Наръчник на ретросексуалния мъж : как да бъдеш истински мъж Вж Кн 44

БЕЛСКИ, Скот, 1980-
        Как се реализират добрите идеи Вж Кн 105

БК 2013/8 Кн 80
ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Терминологичен речник по развитие на човека / Гена Велковска. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2012 ([Враца] : [Полипринт]). - 67 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9875-26-3
1. Общество - развитие - терминология - речници 2. Човек - терминология - речници
316.42(038.1)
COBISS.BG-ID 1251442148

ВИТАЛИС, Вис
        Жената: къде е нейното копче? Вж Кн 47

БК 2013/8 Кн 81
ГАНЕВ, Венелин Йорданов, 1880-1966
        Социологически трудове / Венелин Ганев ; състав. Георги Фотев. - София : Изток-Запад, 2009. - 424 с. ; 23 см. - (Социологическо наследство ; 5)

Пълното име на състав. Георги Фотев е Георги Фотев Георгиев. - Венелин Ганев като социолог / Георги Фотев: с. 7-14

ISBN 978-954-321-564-5 (подв.) : 25 лв.
1. Социология 2. Обществено устройство и обществени отношения
316.2
COBISS.BG-ID 1251486692

БК 2013/8 Кн 82
ГИТОМЪР, Джефри, 1946-
        Малка зелена книга за постигане на своето : как да говориш, пишеш, представяш, убеждаваш, влияеш и продаваш своята гледна точка на другите / Джефри Гитомър ; прев. от англ. Данчо Господинов. - София : Изток-Запад, 2009. - 208 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Little green book of getting your way / Jeffrey Gitomer

ISBN 978-954-321-525-6 (подв.) : 22 лв.
1. Комуникация 2. Реторика 3. Успех
316.77
82.085.4
COBISS.BG-ID 1251531236

БК 2013/8 Кн 83
ГОЛМАН, Даниъл, 1946-
        Новата социална интелигентност / Даниъл Голман ; прев. от англ. Юлиян Антонов. - София : Изток-Запад, 2010. - 512 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Social intelligence / Daniel Goleman. - Азб. показалец

ISBN 978-954-321-672-7 (подв.) : 30 лв.

1. Социална психология 2. Личност - психология 3. Поведение
316.6
159.923
COBISS.BG-ID 1251556836

ДОЙЧИНОВА, Мария Димитрова
        Комуникация за риска : технология на вземане на решения в променящата се среда Вж Кн 222

БК 2013/8 Кн 84
ЙЕЙГЪР, Джан, 1948-
        Когато приятелството наранява : как да се справим, когато приятелите ни предават, нараняват и разочароват / Джан Йейгър ; прев. от англ. Ралица Дерилова. - София : Изток-Запад, 2013. - 252 с. ; 22 см

Ориг. загл.: When friendship hurts / Jan Yager

ISBN 978-619-152-170-8 : 14 лв.
1. Приятелство 2. Конфликт - психология
316.647.2/.3
COBISS.BG-ID 1251413988

БК 2013/8 Кн 85
КАЛЧЕВ, Пламен Петров, 1956-
        Скàли за агресия в юношеска възраст. Ч. 1, Многомерна скàла за агресивност / Пламен Калчев. - София : Изток-Запад, 2009. - 218 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Библиогр.: с. 200-211

ISBN 978-954-321-556-0 : 10 лв.
1. Агресия 2. Девиантно поведение 3. Юноши - психология
316.647.3-053.6
159.922.8
COBISS.BG-ID 1251571172

КАНЕВ, Добрин Христов, 1948-
        Учебник по политически мениджмънт. Ч. 2, Политическа комуникация и предизборни кампании Вж Кн 103

БК 2013/8 Кн 86
КАПЛАН Талер, Линда, 1951-
        Прави добро и ще получиш добро / Линда Каплан, Робин Ковал ; прев. от англ. Диляна Стоянова ; [предг. Джей Лено]. - София : Изток-Запад, 2009. - 153 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The power of nice. How to conquer the business world with kindness / Linda Kaplan Thaler and Robin Koval. - Загл. на предзагл. с.: Прави добро и ще получиш добро. Силата на доброто отношение в бизнеса и живота. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 13. - Пълното име на авт. на предг. Джей Лено е Джеймс Дъглас Муир Лено

ISBN 978-954-321-541-6 (подв.) : 14 лв.
1. Лидерство - психология 2. Успех - психология
316.46
159.923.2
174.4
COBISS.BG-ID 1251480036

БК 2013/8 Кн 87
КАПЛАН Талер, Линда, 1951-
        Прави добро и ще получиш добро / Линда Каплан, Робин Ковал ; прев. от англ. Диляна Стоянова ; ред. Милена Попова ; [предг. Джей Лено]. - София : Изток-Запад, 2009. - 153 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The power of nice. How to conquer the business world with kindness / Linda Kaplan Thaler and Robin Koval. - Загл. на предзагл. с.: Прави добро и ще получиш добро. Силата на доброто отношение в бизнеса и живота. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 13. - Пълното име на авт. на предг. Джей Лено е Джеймс Дъглас Муир Лено

ISBN 978-954-321-540-9 : 10 лв.
1. Лидерство - психология 2. Успех - психология
316.46
159.923.2
174.4
COBISS.BG-ID 1251480548

КАСАДЕЙ, Райън Браунинг
        Ще го срещнеш ли някога... : революционен начин романтичната среща отново да стане основа на любовните ви отношения Вж Кн 65

КОЙПЕР, Рик, 1950-
        Не заглеждайте красивите жени : и още 106 доказани съвети, които могат да променят живота ви Вж Кн 52

БК 2013/8 Кн 88
КОСТОВА, Десислава Христова, 1950-
        Организационно поведение / Десислава Костова. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 196 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 189-192

ISBN 978-954-353-186-8
1. Организационно поведение - учебници за ВУЗ 2. Управление и организация - учебници за ВУЗ
316.43/.47(075.8)
65.012.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1251581668

КУПЪР, Йън, 1979-
        Задай правилния въпрос Вж Кн 66

БК 2013/8 Кн 89
        РОМИТЕ в София: от изолация към интеграция? / Майя Грекова ... [и др.] ; ред. Милена Якимова. - София : Изток-Запад, 2008. - 357, XLVIII с. : с цв. ил., к. ; 21 см

Други авт.: Вероника Димитрова, Давид Кюранов, Невена Германова, Яна Маркова. - Библиогр.: с. 352-354

ISBN 978-954-321-509-6 : 15 лв.
1. Малцинства, ромски - София - социални проблеми 2. София - социология
316.347.2(497.223=914.99)
COBISS.BG-ID 1251489508

БК 2013/8 Кн 90
        СБОРНИК с изследвания по проблемите на: Модерният град и съхраняване на националната идентичност / състав., ред. Свободна Вранчева. - София : За буквите - О писменехь, 2013- ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - Т. <1-> ; 22 см

Загл. на гърба на кн.: Модерният град и съхраняване на националната идентичност. - Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии

ISBN 978-954-2946-60-1 (т. 1, подв.)

Съдържа досега:
Т. 1 / [предг. Свободна Вранчева] ; [фотографи Свободна Вранчева, Добри Бояджиев]. - 2013. - 304 с., [13] л. : с ил., диагр., цв. к.

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 5. - Съдържа материали от: Александър Божков, Борис Милчев, Боряна Китова, Васил Китов, Вяра Ганчева, Добри Бояджиев, Лизбет Любенова, Николай Борисов, Петя Димова, Румен Савов, Свободна Вранчева, София Василева, Цветелина Варадинова

1. Българи - национална идентичност - сборници 2. Урбанизация - сборници
316.347.2(=867)(08)
COBISS.BG-ID 1251530468

БК 2013/8 Кн 91
ФОТЕВ, Георги, 1941-
        Ценности срещу безпорядък / Георги Фотев. - София : Изток-Запад, 2009. - 211 с. : с табл. ; 22 см

Пълното име на авт. Георги Фотев е Георги Фотев Георгиев. - Библиогр.: с.199-204. - Темат. показалец

ISBN 978-954-321-538-6 : 11 лв.
1. Гражданско общество 2. Морал - социологични проблеми 3. Философия на ценностите
316.322
17.022:316
COBISS.BG-ID 1251374564

БК 2013/8 Кн 92
ХИЙТ, Чип, 1963-
        Направено да се запомни : как казаното от вас да се запечата в съзнанието на другите / Чип Хийт, Дан Хийт ; [прев. Данчо Господинов]. - София : Изток-Запад, 2008. - 304 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Made to stick / Chip Heath and Dan Heath. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Азб. показалец

ISBN 978-954-321-494-5 : 14 лв.
1. Социална психология 2. Комуникация 3. Поведение
316.6
COBISS.BG-ID 1251536868

БК 2013/8 Кн 93
ШЕПАРД, Глен, 1963-
        Незаменимият служител : 18 начина да станете човека, без когото фирмата ви не може / Глен Шепард ; прев. от англ. Ралица Дерилова. - София : Изток-Запад, 2009. - 181 с. ; 22 см

Ориг. загл.: How to be the employee your company can't live without / Glenn Shepard

ISBN 978-954-321-537-9 : 10 лв.
1. Труд - социология 2. Професионална етика
316.334.24
174.4
COBISS.BG-ID 1251487716

БК 2013/8 Кн 94
DASKALOVA, Nikoleta Todorova, 1980-
        Balkan media barometer - Bulgaria 2012 / [rapporteur Nikoleta Daskalova] ; ed. Orlin Spassov ; [introd. Regine Schubert] ; [transl. Katerina Popova]. - Sofia : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012 ([София] : [Старс 98]). - 80 с. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Имената на авт., прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2979-07-4
1. Средства за масова информация - България - лекции и доклади 2. България - социология
316.77(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1251404516


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

МАЙЕР, Бети, 1922-
        Холокост и спасяването на българските евреи Вж Кн 100

БК 2013/8 Кн 95
        УЧЕБНИК по политически мениджмънт. Ч. 1, Политически анализ и организационни практики / Добрин Канев ... [и др.] ; [състав. Добрин Канев]. - [София] : Фонд. "Фридрих Еберт". Бюро България, 2012 ([София] : Графимакс 02). - 224 с. : с цв. ил., портр., сх. ; 21 см

Други авт.: Ивелин Николов, Лиляна Канева, Антоний Тодоров. - Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 216-219

ISBN 978-954-2979-04-3
1. Политика - учебници за ВУЗ
32.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1251267300

БК 2013/8 Кн 96
ЦАЧЕВСКИ, Венелин Тодоров, 1948-
        Швейцарският модел : силата на демокрацията / Венелин Цачевски. - София : Изток-Запад, 2013. - 447 с. : с портр., к., ил. ; 24 см

За автора: с. 445. - Библиогр.: с. 377-410. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-152-171-5 : 20 лв.
1. Политика - Швейцария 2. Швейцария - политика
32(494)
342(494)
COBISS.BG-ID 1251532516


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БК 2013/8 Кн 97
ГОСПОДИНОВА, Мълвина Цонева, 1965-
        Кръстът и короната : юбилейно издание, посветено на 1100 години от блажената кончина на Св. княз Борис I Покръстител и 1080 години от официалното признаване на патриаршеското достойнство на българските духовни водачи и царската титла на българските владетери, и на благословената 70-годишнина на Негово Величество цар Симеон II / Мълвина Господинова. - [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2007. - 316 с. : с факс., портр., ил. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: The cross and the crown. - Библиогр.: с. 312-314. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-2520-8 : 12 лв.
1. Власт 2. Християнство 3. Държава и църква
321.01
23/28
322
COBISS.BG-ID 1251408100


322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА
Вж и 172.3; 261; 291.6; 342.7; 348.71

ГОСПОДИНОВА, Мълвина Цонева, 1965-
        Кръстът и короната : юбилейно издание, посветено на 1100 години от блажената кончина на Св. княз Борис I Покръстител и 1080 години от официалното признаване на патриаршеското достойнство на българските духовни водачи и царската титла на българските владетери, и на благословената 70-годишнина на Негово Величество цар Симеон II Вж Кн 97


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БК 2013/8 Кн 98
БАДВАГАНЯН, Карник, 1928-
        Антитези на твърденията на Джъстин Маккарти за историята на западните арменци / Карник Бадваганян. - Пловдив : [Изд. авт.], 2013 ([София] : [Скала принт]). - 136 с., [1] л. : с ил. ; 21 см

Книга, написана с ерудиция и обективност, с болка и надежда / Пламен Павлов: с. 4-13. - Карта на депортацията на Западните арменци 1915-1916 г. и бежанските им пътища 1918-1923 г.: с. 135-136. - Библиогр.: с. 125-129

1. Маккарти, Джъстин, 1945- - възгледи - критика 2. Историци, североамерикански - възгледи - критика 3. Геноцид - Турция - история 4. Турция - национален въпрос 5. САЩ - история
323.12(560=919.81)(091)
930.1(73)(092)
92 Маккарти, Джъстин
COBISS.BG-ID 1251586532

БК 2013/8 Кн 99
ГИНСБЕРГ, Ашер, 1856-1927
        Протоколи на Сионските Мъдреци / [Ашер Гинсберг] ; прев. Н. Рашков. - Фототип. изд. - София : Симелпрес, 2013. - [2], 112 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Протоколы сионских мудрецов. - Името на авт. отбелязано на с. 3. - Фототип. изд.: София, 1943

ISBN 978-954-2918-78-3 : 6 лв.
1. Ционизъм 2. Евреи - религия 3. Международни отношения 4. Обществено устройство и обществени отношения
323.13(=924)
296
327
COBISS.BG-ID 1251418596

БК 2013/8 Кн 100
МАЙЕР, Бети, 1922-
        Холокост и спасяването на българските евреи / Бети Майер. - [София] : Фараго, 2013. - 2 т. ; 20 см

ISBN 978-954-2961-44-4 (т. 1) : 12 лв.
ISBN 978-954-2961-45-1 (т. 2) : 12 лв.

Съдържа:
Т. 1. - 238 с.
Т. 2. - 216 с.
1. Политика - България - история 2. Еврейски въпрос 3. Евреи - България - история 4. България - национален въпрос
323.12(497.2=924)
32(497.2)(091)
949.72.053
COBISS.BG-ID 1251552228

БК 2013/8 Кн 101
МИТЕВ, Петър-Емил Иванов, 1936-
        Македония на кръстопът / Петър-Емил Митев, Антонина Желязкова, Горан Стойковски ; [ред. Петър-Емил Митев] = Macedonia at a crossroads / Petar-Emil Mitev, Antonina Zhelyazkova, Goran Stoykovski ; [ed. Petar-Emil Mitev] ; [transl. into Engl. Aglika Markova]. - София : Изток-Запад, 2008. - 208 с. : с табл., к. ; 20 см

Имената на ред., прев. отбелязани на гърба на загл. с. - За авт.: с. 108

ISBN 978-954-321-511-9
1. Национален въпрос и национална политика - Македония 2. Македония - национален въпрос
323.1(497.17)
COBISS.BG-ID 1251492068

БК 2013/8 Кн 102
СЕДМИ
        VII състав на Народния съд : едно забравено документално свидетелство за антисемитизма в България през 1941-1944 г. / състав. и предг. Върбан Тодоров, Николай Поппетров. - София : Изток-Запад, 2013. - 461, XXXII с. : с портр., факс. ; 22 см. - (Библиотека Спасената история ; No 2)

ISBN 978-619-152-172-2 : 22 лв.
1. Еврейски въпрос - България - история - 1941-1944 2. България - национален въпрос
323.12(497.2=924)(091)
COBISS.BG-ID 1251026916

ХИЛЯДА деветстотин петдесет и шеста
        1956: Унгарското въстание и българската литература : творби и документи Вж Кн 437


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БК 2013/8 Кн 103
КАНЕВ, Добрин Христов, 1948-
        Учебник по политически мениджмънт. Ч. 2, Политическа комуникация и предизборни кампании / Добрин Канев, Ивелин Николов, Лиляна Канева ; [състав. Добрин Канев]. - [София] : Фонд. "Фридрих Еберт". Бюро България, 2012 ([София] : Графимакс 02). - 216 с. : с цв. портр. ; 21 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 211-214

ISBN 978-954-2979-08-1
1. Избори 2. Комуникация
324
316.77
COBISS.BG-ID 1251270628


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

ГИНСБЕРГ, Ашер, 1856-1927
        Протоколи на Сионските Мъдреци Вж Кн 99

БК 2013/8 Кн 104
СТОЯНОВ, Емил Стефанов, 1961-
        Основи на Европейския съюз / Емил Стоянов. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012 (В. Търново : Фабер). - 87 с. ; 20 см

ISBN 978-916-7048-10-0
1. Европейски съюз
327.7:061.1EC
COBISS.BG-ID 1251353572


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2013/8 Кн 105
БЕЛСКИ, Скот, 1980-
        Как се реализират добрите идеи / Скот Белски ; прев. от англ. Ралица Дерилова. - София : Изток-Запад, 2013. - 242 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Ориг. загл.: Making ideas happen / Scott Belsky

ISBN 978-619-152-163-0 : 14 лв.
1. Иновации 2. Успех 3. Лидерство 4. Икономическо поведение
330.16
316.46
174.4
COBISS.BG-ID 1251413220

БК 2013/8 Кн 106
ГОЛДСМИТ, Маршал, 1949-
        С каквото си успял, с него няма да преуспееш / Маршал Голдсмит, Марк Райтър ; прев. от англ. Данчо Господинов. - София : Изток-Запад, 2008. - 380 с. ; 21 см

Ориг. загл.: What got you here won't get you there / Marshall Goldsmith with Mark Reiter. - Азб. показалец

ISBN 978-954-321-499-0 (подв.) : 23.90 лв.
1. Икономическо поведение 2. Успех
330.16
174.4
COBISS.BG-ID 1251379172

БК 2013/8 Кн 107
ГУОРТНИ, Джеймс Д.
        Какво всеки трябва да знае за икономиката и просперитета / Дж. Гуортни, Р. Строуп ; прев. от англ. Стоян Стоянов. - София : Изток-Запад, 2009. - 119 с. : с табл. ; 21 см

Ориг. загл.: What Everyone Should Know About Economics and Prosperity / James D. Gwartney, Richard L. Stroup. - За авторите: с. 115

ISBN 978-954-321-628-4 : 8 лв.
1. Икономика - теория 2. Предприемачество 3. Икономически растеж
330.1
338.1
COBISS.BG-ID 1251372516

БК 2013/8 Кн 108
ИЛИЕВ, Цветан, 1978-
        Микроикономика / Цветан Илиев. - София [т.е. Враца] : Медиа груп - Иво Йорданов, 2012 ([Враца] : [БГ принт]). - 368 с. : с табл., черт. ; 20 см

Пълното име на авт. Цветан Илиев е Цветан Илиев Петков. - Библиогр.: с. 367

ISBN 978-954-2955-10-8
1. Микроикономика - учебници за ВУЗ
330.101.54(075.8)
COBISS.BG-ID 1251172324

ПОРТ, Майкъл, 1970-
        Стъпи здраво на пазара Вж Кн 126


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

ЦОНКОВА, Ваня Денчева, 1973-
        Капиталово бюджетиране Вж Кн 115

SIMEONOV, Stefan Marinov, 1968-
        Financial derivatives : a distance learning academic course book Вж Кн 116


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БК 2013/8 Кн 109
ГАНЕВ, Атанас Радев, 1925-
       
    Земята, която ни храни. Ч. 2, И още нещо... : сборник публикации и спомени (2009-2012 г.) / Атанас Ганев. - София : [Изд. авт.], 2013 ([София] : Славейков). - 208 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Фотографии : личен архив: с. 190-2071. Селскостопански кооперации - България - история 2. България - кооперативно дело
334.4(497.2)(091)
631.115.9(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1282082276

БК 2013/8 Кн 110
ИВАНОВ, Мартин Иванов, 1970-
        Бизнес елитите на България 1912-1947, 1989-2005 / Мартин Иванов, Георги Ганев. - София : Изток-Запад, 2009. - 473 с. : с табл., сх. ; 23 см

ISBN 978-954-321-610-9 (подв.) : 29 лв.
1. Стопански предприятия - България - история 2. България - стопански обединения
334.72(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1251421412


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БК 2013/8 Кн 111
АСЕНОВА, Мариана Георгиева, 1959-
        Банков маркетинг / Мариана Асенова, Бисер Кръстев. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012 (В. Търново : Фабер). - 188 с. : с табл., сх. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Център за дистанционно обучение

ISBN 978-619-7048-04-9
1. Банково дело - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ
336.71:339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1251195876

БК 2013/8 Кн 112
АСЕНОВА, Мариана Георгиева, 1959-
        Фондови борси / Мариана Асенова. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012 (В. Търново : Фабер). - 148 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Център за дистанционно обучение

ISBN 978-619-7048-01-8
1. Фондова борса - учебници за ВУЗ
336.76(075.8)
COBISS.BG-ID 1251381988

БК 2013/8 Кн 113
ГЕОРГИЕВ, Георги Петров, 1966-
        Управление на банковия риск / Георги Петров Георгиев. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012 (В. Търново : Фабер). - 146 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Център за дистанционно обучение. - За автора: с. 146

ISBN 978-619-7048-03-2
1. Кредит - учебници за ВУЗ 2. Банки - учебници за ВУЗ
336.77(075.8)
COBISS.BG-ID 1251223780

БК 2013/8 Кн 114
КРЪСТЕВ, Бисер Йорданов, 1970-
        Банков анализ / Бисер Кръстев. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012 (В. Търново : Фабер). - 166 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Център за дистанционно обучение

ISBN 978-619-7048-02-5
1. Банково дело - учебници за ВУЗ
336.71(075.8)
COBISS.BG-ID 1251192804

БК 2013/8 Кн 115
ЦОНКОВА, Ваня Денчева, 1973-
        Капиталово бюджетиране / Ваня Цонкова. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012 (В. Търново : Фабер). - 108 с. : с табл. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 108

ISBN 978-619-7048-05-6
1. Стопански предприятия - учебници за ВУЗ 2. Инвестиции - учебници за ВУЗ
336.6(075.8)
330.322(075.8)
COBISS.BG-ID 1251225828

БК 2013/8 Кн 116
SIMEONOV, Stefan Marinov, 1968-
        Financial derivatives : a distance learning academic course book / Stefan Simeonov ; [transl. Vencislav Dikov]. - 2. rev. and extended ed. - V. Tarnovo : Abagar, 2012. - 495 с. : с табл., черт., диагр. ; 24 см

Ориг. загл.: Финансови деривати / Стефан Симеонов. - Без сведение за 1. изд. - Името на прев. отбелязано но гърба на загл. с. - Изд. на D. A. Tsenov Acad. of Economics - Свищов. - Речник на специализираните понятия, свързани с опционната проблематика: с. 439-452. - Регистър на фондовите борси и борси на финансови деривати: с. 461-483. - Библиогр.: с. 453-460

ISBN 978-619-168-005-4
1. Финансов пазар - учебници за ВУЗ 2. Инвестиции - учебници за ВУЗ
336.76(075.8)
330.322(075.8)
COBISS.BG-ID 1251131876


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2013/8 Кн 117
ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Учебна книжка за семинарни занятия по дисциплината "Геоикономика" / Гена Велковска. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2012 ([Враца] : [Полипринт]). - 52 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9875-29-4
1. Геоикономика - учебници за ВУЗ
338:91(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1251375332

ГУОРТНИ, Джеймс Д.
        Какво всеки трябва да знае за икономиката и просперитета Вж Кн 107

БК 2013/8 Кн 118
КРУГМАН, Пол, 1953-
        Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. / Пол Кругман ; прев. от англ. Ина Димитрова. - София : Изток-Запад, 2009. - 196 с. : с диагр. ; 22 см

Ориг. загл.: The return of depression economics and the crisis of 2008 / Paul Krugman

ISBN 978-954-321-565-2 : 11 лв.
1. Стопански кризи 2. Стопанска политика 3. Световно стопанство
338.124.4
338.2(100)
339.9
COBISS.BG-ID 1251482596

БК 2013/8 Кн 119
ЛУЛАНСКИ, Веселин Панов, 1974-
        Културният туризъм: теоретични и приложни аспекти / Веселин Лулански. - [Пловдив] : Европ. колеж по икономика и управл., 2012 ([Пловдив] : [ИМН]). - 240 с. : с табл. ; 21 см

Бългрски паметници на културата включени в списъка на Юнеско за световно културно наследство: с. 133-136. - Стоте туристически обекти на България: с. 137-141. - Закон за културното наследство: с. 142-212. - Библиогр.: с. 213-239

ISBN 978-954-2959-08-3 (подв.)
1. Културен туризъм - България - учебници за ВУЗ
338.48-6:7/8(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1251268068

БК 2013/8 Кн 120
ЛУЛАНСКИ, Веселин Панов, 1974-
        Теория и организация на кариерното развитие: компетенции в туризма / Веселин Лулански. - [Пловдив] : Европ. колеж по икономика и управл., 2012 ([Пловдив] : [ИМН]). - 45 с. : с табл., сх. ; 21 см

Изд. на Европ. колеж по икономика и управл. - Пловдив. Център за кариерно развитие

ISBN 978-954-2959-11-3
1. Туризъм - кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ
338.48:658.3.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1251269604

БК 2013/8 Кн 121
ЛУЛАНСКИ, Веселин Панов, 1974-
        Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма / Веселин Лулански. - [Пловдив] : Европ. колеж по икономика и управл., 2012 ([Пловдив] : [ИМН]). - 180 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр.: с. 174-179

ISBN 978-954-2959-07-6
1. Туризъм - управление и организация - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1251268836

БК 2013/8 Кн 122
НАУЧНО-практическа конференция Отрасловото многообразие - условие за устойчивото развитие на селските райони (2009 ; Велико Търново)
        Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Отрасловото многообразие - условие за устойчивото развитие на селските райони", 12-14 ноември 2009 г. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земеделски колеж, 2010 (В. Търново : Фабер). - 444 с. : с цв. ил., табл., к. ; 24 см

Изд. на Висше у-ще Земеделски колеж - Пловдив. Филиал В. Търново. - Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Иван Кънчев, Юлия Дойчинова, Marek Stefański, Георги Сенгалевич, Михаил Кечев, Иванка Витанова, Стела Димкова, Марияна Иванова, Емилия Патарчанова, Николай Найденов, Зорница Богданова, Тонка Василева, Боряна Бопова, Пламен Патарчанов, Наталия Неделчева, Веселин Бояджиев, Горяна Йонкова, Волфганг Люпке, Христо Горанов, Виолина Каменарова, Мария Раева, Виолета Стоименова, Димитър Шопов, Христо Иванов, Иван Георгиев, Виктор Млечков, Радостина Мичева, Георги Георгиев, Иван Георгиев, Румен Караколев, Ангел Ангелов, Слави Димитров, Димитър Симеонов, Виолета Блажева, Пламен Христов, Тодор Гамизов, Соня Милева,  Валентин Г. Митков, Петър Петров, Иван Марков, Георги Леонидов Георгиев, Мария Трифонова Василева, Златка Григорова, Велико Великов, Милена Стоянова, Ивайло Владев, Свилен Тонев, Венцислав Статев, Кристина Косева, Нора Миланова, Галя Везирова, Стефан Петров, Анатолий Асенов, Венцислав Иванов, Петър [Стефанов] Петров, Петър Петков, Севдалина Димитрова, Борислав Борисов, Даниел Манолов, Ваня Банабакова, Момчил Стоянов, Яким Валентинов Китанов, Недко Минчев, Ваня Цонкова, Вихра Димитрова, Валентин Граматиков, Николина Янкова Марева, Румяна Димитрова, Десислава Донева, Гергана Лятова, Момчил Дачев, Тоня Савова, Таня Хинкова, Цветелина Гачовска, Цветелина Атанасова, Мариета Зарзаланова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-9498-57-8
1. Селско стопанство - България - икономика - конференции 2. Аграрна политика - България - конференции 3. Селски туризъм - България - конференции 4. Устойчиво развитие - конференции 5. България - селско стопанство
338.43(497.2)(063)
631.15(497.2)(063)
338.48-44(497.2)(063)
502:338.43(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1251385316

БК 2013/8 Кн 123
НИСТОРОВ, Георги Илиянов, 1986-
        Предприемачество за 10. клас на средните общообразователни училища и гимназиите, изучаващи технологични профили / Г. Нисторов, И. Нисторов, М. Гешева. - [Враца] : Медиа груп, 2012 ([Враца] : [БГ принт]). - 112 с. : с табл., сх. ; 20 см

ISBN 978-954-2955-12-2
1. Предприемачество - учебници за средни общообразователни училища
338(075.3)
COBISS.BG-ID 1251343076

ПЕТРОВА, Мариана Матеева, 1962-
        Електронни административни услуги в публичната администрация Вж Кн 130


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2013/8 Кн 124
БРАНКОВА-Златанова, Богдана Ангелова, 1947-
        Маркетинг / Богдана Бранкова-Златанова. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2013. - 164 с. : с табл., диагр., сх. ; 30 см

Библиогр.: с. 163

ISBN 978-954-353-207-0
1. Маркетинг - учебници за ВУЗ
339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1251625700

БК 2013/8 Кн 125
ГЕНЧЕВ, Евгени Росенов, 1970-
        Маркетингови анализи : задачи, казуси / Евгени Генчев. - 2. доп. изд. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2013 ([Враца] : [Полипринт]). - 82 с. : с табл. ; 21 см

1. изд. 2012

ISBN 978-954-9875-36-2
1. Маркетинг - учебници за ВУЗ
339.13(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1251457764

БК 2013/8 Кн 126
ПОРТ, Майкъл, 1970-
        Стъпи здраво на пазара / Майкъл Порт ; прев. от англ. Мария Николова. - София : Изток-Запад, 2009. - 284 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Book yourself solid / Michael Port

ISBN 978-954-321-535-5 : 15 лв.
1. Маркетинг - наръчници и ръководства 2. Икономическо поведение - наръчници и ръководства 3. Стопански планове - наръчници и ръководства
339.13(035)
330.16(035)
COBISS.BG-ID 1251414244


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

МАТЕЕВ, Илиян Генов, 1970-
        Регионални пазари и международни търговски операции Вж Кн 127


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КРУГМАН, Пол, 1953-
        Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. Вж Кн 118

БК 2013/8 Кн 127
МАТЕЕВ, Илиян Генов, 1970-
        Регионални пазари и международни търговски операции / Илиян Матеев. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012 (В. Търново : Фабер). - 166 с. : с табл. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Център за дистанционно обучение

ISBN 978-619-7048-08-7
1. Пазари 2. Външна търговия
339.9
339.5
COBISS.BG-ID 1251223012


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БК 2013/8 Кн 128
БАЛДЖИЕВА, Миглена Димитрова, 1974-
        Моята информационна книжка / [Миглена Балджиева] ; [ред. Миглена Балджиева] ; [ил. Блага Банова]. - София : Фонд. Детски правен център - България, 2008. - 32 с. : с цв. ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92246-1-0
1. Деца - защита - правни проблеми
342.7-053.2
COBISS.BG-ID 1251587044

ЦАЧЕВСКИ, Венелин Тодоров, 1948-
        Швейцарският модел : силата на демокрацията Вж Кн 96


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2013/8 Кн 129
ЦАНКОВ, Васил
        Търговско право : специализирано издание с ключови понятия, въпроси, казуси и тестове / Васил Цанков. - 2. прераб. и доп. изд. - Пловдив : Акад. изд. при Център за евроинтеграция и култура на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012. - 219 с. : със сх. ; 22 см

Пълното име на авт. Васил Цанков е Васил Цанков Драганов. - 1. изд. 2008 изд. на Колеж по туризъм - Благоевград

ISBN 978-954-9498-86-8
1. Търговско право - учебници за ВУЗ
347.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1251550436


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2013/8 Кн 130
ПЕТРОВА, Мариана Матеева, 1962-
        Електронни административни услуги в публичната администрация / Мариана Петрова. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012 (В. Търново : Фабер). - 144 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 129-130

ISBN 978-954-9498-91-2
1. Администрация - автоматизация - учебници за ВУЗ 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в администрацията - учебници за ВУЗ 3. Административно-правни услуги - автоматизация - учебници за ВУЗ
351/354:681.3(075.8)
681.3(075.8)
338.46:352/354:681.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1251382756


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БК 2013/8 Кн 131
СТОЯНОВ, Емил Стефанов, 1961-
        Местно управление / Емил Стоянов. - Пловдив : Акад. изд. Талант на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012. - 87 с. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Център за дистанционно обучение. - За авт.: с. 87

ISBN 978-619-7048-09-4
1. Местно управление - учебници за ВУЗ
353/354(075.8)
COBISS.BG-ID 1251391204


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

КАЗАНДЖИЕВ, Георги Атанасов, 1940-
        Добруджанските полкове във войните 1912-1913 и 1915-1918 г. : 100 години от Балканската и 95 години от края на Първата световна война (1912-1913 и 1915-1918 г.) Вж Кн 503

БК 2013/8 Кн 132
НАУЧНА конференция с международно участие Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната (София ; 2011)
        Научна конференция с международно участие "Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната" 2011 (MT&S 2011), 8-9 декември 2011 г. : сборник доклади. - София : Институт по отбрана, 2012 ([София] : [Воен. печ.]). - 574 с. : с ил. ; 23 см

Текст и на англ. ез. - Съдържа материали от: Николай Величков, Росен Илиев, Стоян Балабанов, Веселин Целков, Николай Стоянов, Добрин Диков, Орхан Исмаилов, Сергей Велков, Георги Георгиев, Веселка Стоянова, Христо Мазнев, Маргарита Василева, Ангел Генчев, Иван Иванов, Атанас Начев, Георги Георгиев, Красимир Костадинов, Петко Симеонов, Мирослав Начев, Станимир Стоянов, Емил Шошев, Димитър Митев, Даринка Николова, Радостин Николов, Николай Живков, Милена Ламбева, Иван Христозов, Григор Велев, Александър Колев, Михаил Калбанов, Марио Ангелов, Мариан Нинов, Владимир Туртански, Георги Стефанов, Кармен Александрова, Петко Таушанов, Георги Дуков, Димитър Желязков, Николай Стоянов, Севдалин Стойков, Мая Божилова, Слави Славов, Христина Христова, Цветана Донова, Светослав Спасов, Igor Radisavljević, Sebastian Balos, Milutin Nikačević, Пейчо Калоянчев, Николай Колев, Siniša Pašagić, Петър Генов, Стоян Танев, Пламен Трендафилов, Боян Желев, Ивайло Николов, Калин Димитров, Илия Ангелов, Ганчо Душков, Георги Б. Генов, Борислав Г. Генов, Димитър Попов, Бранимир Банов, Красимир Събев, Младен Младенов, Иво Балевски, Ради Ганев, Благовеста Владкова, Атанас Начев, Павлин Козарски, Христо Христов, Николай Вълков, Румен Димитров, Пламен Петров, Георги Банков, Иво Балевски, Ради Ганев, Райко Станев, Иглика Чамурова, Емилия Б. Улучева, Татяна Събчева, Невена Радоева, Николай Стойчев, Димо Демирев, Валентин Атанасов, Георги Грънчаров, Николай Стоянов, Захари Атанасов, Вакрилов Славов, Сергей Марков, Камелия Йорданова, Краса Костова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-90024-1-4
1. Отбрана(военно дело) - конференции
355.02(063)
COBISS.BG-ID 1251221476

БК 2013/8 Кн 133
НАЦИОНАЛЕН военен университет "Васил Левски" (Велико Търново)
        Административен модел на НВУ "Васил Левски" / [Евгени Стоянов Генев ... и др.] ; [ред. Цветан Георгиев Харизанов]. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2012. - 1025 с. : с портр., табл., сх. ; 30 см


Сведения за авт. отговорност отбелязани на с. 9. - Други авт.: Кристиян Иванов Гранджан, Валентин Йорданов Граматиков, Красимир Йорданов Кирилов, Димитър Кирилов Радов, Георги Иванов Колев, Хинко Петров Хинков, Даниел Стоянов Берчев, Милко Йорданов Стефанов, Павлин Христов Кабакчиев, Недко Димитров Недков, Тихомир Иванов Тодоров, Иванка Александрова Георгиева, Веселин Емилов Петров, Елица Стоянова Петрова, Екатерина Христова Димова, Татяна Миленова Пиринска. - За ред: с. 3. - Речник на някои малко познати понятия и определения: с. 973-986. - Образци на документи в НВУ "Васил Левски": с. 987-1018. - Библиогр.: с. 1019-1023


ISBN 978-954-753-084-3 !
1. Национален военен университет "Васил Левски" (Велико Търново) - управление и организация 2. Велико Търново - военно дело
355.23(497.216)
COBISS.BG-ID 1251269092

БК 2013/8 Кн 134
НАЦИОНАЛЕН военен университет "Васил Левски". Юбилейна научна конференция (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Националния военен университет "Васил Левски", 14-15 юни 2012 година. Т. 8, Научно направление "Технически науки". - В. Търново : НВУ "Васил Левски", 2012. - 184 с. : с табл., ил. ; 20 см

Загл. на кор.: Сборник научни трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ "Васил Левски". - Съдържа докл. от: Йордан Стоянов, Антонио Андонов, Зоя Хубенова, Полина Милушева, Николай Иванов, Йордан Щерев, Тихомир Трифонов, Иван Симеонов Иванов, Росен Джаков, Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Стоянка Моллова, Павлик Рахнев, Марин Пашов, Тодор Антов, Илия Хутов, Иван Богомилов, Николай Миланов, Антони Славински, Кольо Спасов, Пламен Цветков, Николай Гуров, Диян Тополов, Иво Драганов, Илия Хутова, Ради Ганев, Енчо Гогов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-753-095-9 !
1. Национален военен университет "Васил Левски" - конференции 2. Техника - конференции 3. Велико Търново - военно дело
355.23(497.216)(063)
62(063)
COBISS.BG-ID 1251240420

БК 2013/8 Кн 135
НАЦИОНАЛЕН военен университет "Васил Левски". Юбилейна научна конференция (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Националния военен университет "Васил Левски", 14-15 юни 2012 година. Т. 10. - В. Търново : НВУ "Васил Левски", 2012. - 144 с. : с табл. ; 20 см

Загл. на кор.: Сборник научни трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ "Васил Левски". - Съдържа докл. от: Мария Фъртунова, Ивана Радонова, Георги Карамишев, Марко Златев, Мариела Царкова, Теодора Георгиева, Катя Симеонова, Даниела Йорданов, Георги Василев, Розалия Кузманова-Карталова, Пламен Иванов, Събина Анева, Даниела Атанасова, Екатерина Дикова, Ружа Симеонова, Цветана Величкова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-753-095-9 !
1. Национален военен университет "Васил Левски" - конференции 2. Педагогика - конференции 3. Велико Търново - военно дело
355.23(497.216)(063)
37(063)
COBISS.BG-ID 1251240676

БК 2013/8 Кн 136
НАЦИОНАЛЕН военен университет "Васил Левски". Юбилейна научна конференция (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Националния военен университет "Васил Левски", 14-15 юни 2012 година. Т. 11. - В. Търново : НВУ "Васил Левски", 2012. - 196 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Загл. на кор.: Сборник научни трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ "Васил Левски". - Съдържа докл. от: Мария Фъртунова, Ивана Радонова, Георги Карамашев, Марко Златев, Ирена Младенова-Христова, Веселин Иванов, Даниел Тотев, Кирил Желязков, Владко Сидеров, Петър Маринов, Димитър П. Димитров, Петьо Иванов, Емил Енев, Калин Градев, Стефан Петков, Георги Георгиев, Атанас Л. Атанасов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-753-095-9 !
1. Национален военен университет "Васил Левски" - конференции 2. Отбрана (военно дело) - конференции 3. Велико Търново - военно дело
355.23(497.216)(063)
355.4(063)
COBISS.BG-ID 1251241444

ЯМАМОТО, Цунетомо, 1659-1719
        Хагакуре. Записките на самурая Вж Кн 485


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БК 2013/8 Кн 137
БАЛДЖИЕВА, Миглена Димитрова, 1974-
        Моята книжка за приемната грижа : информационна книжка за деца над 7 години, на които им предстои да бъдат настанени в приемни семейства или деца, които вече са настанени в приемни семейства / [Миглена Балджиева]. - София : Фонд. Междунар. социална служба - България, 2012. - 20 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92979-1-1
1. Приемна грижа - България 2. България - социално осигуряване
364.465-058.86(497.2)
COBISS.BG-ID 1251572452


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

        ДОБЪР педагогически опит : сборник статии. Кн. 2 Вж Кн 139

НАЦИОНАЛЕН военен университет "Васил Левски". Юбилейна научна конференция (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Националния военен университет "Васил Левски", 14-15 юни 2012 година. Т. 10 Вж Кн 135


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

НИКОЛОВ, Венцеслав Михайлов, 1943-
        Едно учителско семейство Вж Кн 240


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2013/8 Кн 138
ТРУШКОВ, Георги Крачунов, 1943-
        Училището с Дебеляновия лик : опит за история на СОУ "Димчо Дебелянов" - Белене / Георги Трушков. - В. Търново : Веста, 2012. - 375 с., [12] л. : ил. ; 21 см

Авторът: с. 373

ISBN 978-954-543-044-2 (подв.)
1. СОУ "Димчо Дебелянов" (Белене) - история 2. Училища - България - история 3. Белене - средно образование
373.5(497.21-21)(091)
COBISS.BG-ID 1251145444


377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2013/8 Кн 139
        ДОБЪР педагогически опит : сборник статии. - [София] : Център за развитие на човешките ресурси, 2012- ([София] : [Експо Вижън]). - Т. <2> ; 15 x 22 см

ISBN 978-619-90005-5-7 (кн. 2)

Съдържа досега:
Кн. 2. - 2012. - 24 с. : с цв. ил.

Съдържа статии от: Росица Милева-Баръмова, Маргаритка Малинова Желева, Мария Христова, Таня Нейкова Картулева
 

1. Европейски съюз - програми - сборници 2. Продължаващо обучение - Европа - сборници 3. Електронно обучение - Европа - сборници 4. Европа - професионално образование
377.4(4-6)(08)
37.014.544(4-6)(08)
COBISS.BG-ID 1251472356


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БК 2013/8 Кн 140
        ПОЛИТИКИ за наука в Софийския университет "Св. Климент Охридски" / [Георги Димитров ... и др.] ; състав. и обща науч. ред., [предг.] Георги Димитров. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012. - 397 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на кор. - Други авт.: Калоян Харалампиев, Теодора Ангелова, Атанас Гроздев, Здравка Георгиева. - Пълното име на авт. Здравка Георгиева е Здравка Георгиева Димитрова. - Документи, отразяващи хода на изследването: с.355-396

ISBN 978-954-07-3408-8
1. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2. София - висше образование
378.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1250963428

БК 2013/8 Кн 141
СОФИЙСКИ университет "Св. Климент Охридски". Биологически факултет. Младежка научна конференция Климентови дни (2010 ; София)
        Младежка научна конференция "Климентови дни", 22-23 ноември 2010 г. : сборник статии / [ред. Мариела Оджакова ... и др.]. - София : Съюз на учените в България, 2010. - 121 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Здравко Лалчев, Румен Панков, Яна Топалова, Спасимир Тонков, Албена Момчилова-Панкова, Диана Петкова, Геновева Начева, Йована Тодорова, Иван Трайков, Анита Тошева. - Възприетата форма на името на ред. Албена Момчилова-Панкова е Албена Борисова Момчилова. - Съдържа статии от: Diana Deyanova, Dimitar Berov, Maya Stoyneva, Borislava Gyosheva, A. Tosheva, S. Tonkov, E. Bozilova, G. Possnert, Emilian Stoynov, Atanas Grozdanov, Danielo Peshev, Rosica Marinova, Galerida Nikolova Raikova-Petrova, L. Kenderov, G. Gueorguieva, M. Pavlov, Venislava Racheva, Anna Gavrilova, Diana Zlatanova, Steliana Borisova, Valentina Grigorova, Otmar Bock, I. Traykov, T. Stoyanova, N. Doykin, N. Stankova, N. Cvetkova, T. Kostadinova, Y. Todorova, Y. Topalova, Marieta Stanachkova, Dimitar Kozuharov, Teodora Trichkova, Ivan Botev, Violeta Tyufekchieva, M. Iliev, S. Lincheva, Ivanka Yaneva, Valentin Bogoev, Teodora Teofilova, Zornitsa Dutskinova, Nikolai Kodzhabashev, Svetoslav Gerasimov, Ralitsa Tsekova, Desislava Hristova, Kristina Kadiyska, Kalina Pachedjieva, Nadezhda Georgieva, Yanitsa Todorova, Albena Ivanova, Momchil Panayotov, Veselina Doncheva, Vyara Mamatarkova, Ts. Ignatova-Ivanova, S. Mehmedova, N. Ermenlieva, R. Ivanov, I. Ivanova, Hristo Aladjov, Georgi Donkov, Rositsa Raikova, Tanya Zhivkova, Gergana Sabruteva, Lora Dyakova, Eleonora Leventieva-Necheva, Reni Kalfin, Daniela-Cristina Culita, Gabriela Marinescu, Luminita Patron, Radostina Alexandrova, Gergana Ivanova, Milena Momchilova, Nevenka Rumyan, Nelly Georgieva, Ralitsa Georgieva, Rositsa Tropcheva, Jordan Manassiev, Svetla Danova, Vesselin Bivolarski, Tonka Vasileva, Ilia Iliev, Radoslava Naidenova, Kalinka Pashova-Baltova, Zoltan Urshev, Svetlana Minkova, Nadya Ninova-Nikolova, Daniela Ishlimova, Petar Botev, Anna Yordanova, George Russev, Miglena Koprinarova, Alexander Kyumurkov, Mashenka Dimitrova, Ivaylo Ivanov, Tanya Topouzova-Hristova, Mihaela Kirilova, Yovana Todorova, Yana Topalova, Raycho Dimkov, I. Schneider, Svetla Ilieva, Dilyana Nikolova, Yana Evstatieva, Iskra Ivanova, Rositsa Denkova, Atanas Atev, Elena Ivanova, Zhechko Dimitrov, Irina Gotova, Michaela Michaylova, Isa Hadjiali, Teodora Kolarova. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-397-019-3
1. Софийски университет "Св. Климент Охридски". Биологичен факултет - конференции 2. София - висше образование
378.096:57(497.223)(063)
COBISS.BG-ID 1251028452


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БК 2013/8 Кн 142
БУБАЛОВ, Иван Желязков, 1932-2017
        Иманярски и хайдушки предания : оригинални снимки, карти и документи : сведения от асовете на иманярите / Иван Бубалов. - 2. прераб. изд. - София : Изд. ателие Аб, 2011- (София : [Анго бой]). - Т. <1-> ; 21 см. - (Библиотека Поколения ; No 6)


ISBN 978-954-737-839-1 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2011. - 64 с. : с ил., портр., к.

1. изд. 1996, изд. на авт. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. -
Предговор към първото издание / Стоян Радев: с. 5-7 ; Великолепна книга за Странджанското иманярство / Тодор Балкански: с. 8-9

1. Иманярство - България 2. Съкровища - България 3. България - фолклористика
398.22(497.2)
904(497.2)
COBISS.BG-ID 1251654372

БК 2013/8 Кн 143
ГЕОРГИЕВ, Георги Маринов, 1928-
        Детски игри и играчки в с. Голяма Железна, Троянско / Георги М. Георгиев. - София : [Изд. авт.], 2008. - 139 л. : с портр. ; 30 см

Копирно изд.

(Подв. със спирала)
1. Детски игри - България 2. Народни обичаи и обреди, български 3. Голяма Желязна, Ловешка област - етнография
392(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1251171044

ГЕОРГИЕВА, Вера Михайлова, 1932-
        Народни лечения в Брезнишко Вж Кн 179

БК 2013/8 Кн 144
ГРОЗЕВ, Вълко Въчев, 1931-
        Песенно народно творчество : с. Сусам - Хасковска област : сборник текстове / [авт.-състав.] Вълко Грозев. - Хасково : [Изд. авт.], 2011 (Хасково : Графопринт). - 111 с. : с ил., портр. ; 23 см

С пламък и вдъхновение / Иван Маринов: с. 3. - Пълното име на авт. на предг. Иван Маринов е Иван Маринов Николов. - Нещо и от мен за автора и за книгата му - Песенно народно творчество / Стефан Милев: с. 95

ISBN 954-967394-9-7 !
1. Народни песни, български 2. Сусам, Хасковска област - фолклористика
398.8(497.23-22)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1251232228

ЕЛИАДЕ, Мирча, 1907-1986
        Трактат по история на религиите Вж Кн 77

БК 2013/8 Кн 145
МОЛЛОВ, Тодор Дончев, 1958-
        Болен Дойчин. Т. 1, Песента за Болен Дойчин в българския фолклор. Изследване / Тодор Моллов ; [науч. ред. Анчо Калоянов]. - В. Търново : Веста, 2012. - 160 с. ; 24 см

Загл. на кор. на том 1: Изследване. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Анчо Калоянов - псевд. на Анчо Йорданов Анчев. - Библиогр.: с. 151-159

ISBN 978-954-543-045-9 : 15 лв.
1. Народни песни, български - теми, образи, сюжети 2. България - фолклористика
398.8(497.2)
886.7-192.09
COBISS.BG-ID 1251178468

БК 2013/8 Кн 146
МОЛЛОВ, Тодор Дончев, 1958-
        Болен Дойчин. Т. 2, Песента за Болен Дойчин в българския фолклор. Текстове / Тодор Моллов ; [науч. ред. Анчо Калоянов]. - В. Търново : Веста, 2012. - 472 с. ; 24 см

Загл. на кор. на том 2: Текстове. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Анчо Калоянов - псевд. на Анчо Йорданов Анчев. - Библиогр.: с. 463-470

ISBN 978-954-543-046-6 : 25 лв.
1. Народни песни, български 2. България - фолклористика
398.8(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1251178980

БК 2013/8 Кн 147
МОЛЛОВ, Тодор Дончев, 1958-
        Етнология и медиевистика : топоси, имена, светци / Тодор Моллов ; [науч. ред. Анчо Калоянов]. - В. Търново : Веста, 2012. - 384 с. : с ил. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Анчо Калоянов - псевд. на Анчо Йорданов Анчев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-543-047-3 : 30 лв.
1. Народни обичаи и обреди, български 2. Народно творчество, словесно, българско - теми ,образи, сюжети 3. Народни песни, български 4. България - фолклористика
398(497.2)
COBISS.BG-ID 1250964964

БК 2013/8 Кн 148
        ПЪТЯТ на маскарада : сборник доклади от научната конференция, проведена в рамките на XXI международен фестивал на маскарадните игри "Сурва 2012" / [ред. Цветана Манова]. - Перник : Общински комплекс Дворец на културата, 2013 (Перник : Аргус). - 352 с. : с цв. ил., портр. ; 23 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Текст и на сръб. ез. - Съдържа доклади от: Иван Маразов, Весна Мариянович, Валерия Фол, Марианка Борисова, Маргарита Николова, Валентина Ганева-Маразова, Николай Ненов, Ирина Коларска, Михаил Стойчев, Мария Маркова, Владимир Демирев, Иглика Мишкова, Цветана Манова, Силва Налбантян-Хачерян, Теодора Колева, Венета Георгиева-Козарева, Вася Гергинова, Мария Йорданова, Анюта Каменова, Елена Георгиева, Кателина Салтирова-Павлова, Десислава Първанова. -
Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез. 

ISBN 978-954-8944-18-2
1. Маски, български - конференции 2. Народни игри, български - конференции 3. България - етнография
391.8(497.2)(063)
398.5(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1251677412

ЧАЛЪКОВА, Димитрина Ангелова, 1957-
        Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва" - Перник : библиографски указател Вж Кн 7


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

НАУЧНО-практическа конференция Отрасловото многообразие - условие за устойчивото развитие на селските райони (2009 ; Велико Търново)
        Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Отрасловото многообразие - условие за устойчивото развитие на селските райони", 12-14 ноември 2009 г. Вж Кн 122


51 МАТЕМАТИКА

БК 2013/8 Кн 149
ДИНОВ, Йордан Георгиев, 1929-
         История на математиката в България : [в два тома]. [Т.] 2, Развитие на математиката в социалистическа България (1944-1974) / Йордан Динов. - Факс. изд. - Плевен : [Изд. авт.], 2013. - 6 т. ; 21 см

В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - Факс. изд.: История на математиката в България в социалистическа България (1944-1974) / Й. Г. Динов. - В: Математически обзор, Год. 3, бр. 1-2, 1975; Год. 4, бр. 1-2, 1976; Год. 5, бр.1-2, 1977; Год. 6, бр. 1-2, 1978; Год. 7, бр. 1-2, 1979. и В: Средно професионално-техническо училище по строителна механизация "Г. С. Раковски", Плевен (1960-2000). Плевен, 2000, с. 87-139.


Съдържа:
[Ч.] 1. - с. 41-65

Библиогр.: с. 62-64

[Ч.] 2: Алгебра. - с. 37-77

Библиогр.: с. 65-75

[Ч.] 3: Терория на апроксимациите ; Номография. - с. 39-71

Библиогр.: с. 68-71

[Ч.] 4: Теория на вероятностите и математическата статистика ; Философски въпроси на математиката ; История на математиката ; Математическа логика ; Теория на рекурсивните функции. - с. 30-71

Библиогр. след отд. теми

[Ч.] 5: Геометрия. - с. 31-70

Библиогр: с. 56-69

[Ч.] 6: Функционален анализ ; Топология ; Обикновени диференциални уравнения ; Частни диференциални уравнения. Интегрални уравнения ; Теория на функциите. - с. 87-141

Библиогр. след отд. теми

1. Математика - България - история 2. България - математика
51(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1251129828

БК 2013/8 Кн 150
ДИНОВ, Йордан Георгиев, 1929-
         История на математиката в България : [в два тома]. Т. 1, От древни времена до 9.IX.1944 г. / Й. Г. Динов. - Факс. изд. - Плевен : [Изд. авт.], 2013. - 154 с. ; 21 см

Изд. на Бълг. мат. д-во - Плевен. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - Библиогр.: с. 138-151. - Факс. изд.: История на математиката в България : в два тома. Т. 1. / Й. Г. Динов. Плевен, 1975


1. Математика - България - история 2. България - математика
51(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1251128292

БК 2013/8 Кн 151
СТОЯНОВ, Георги, 1872-1912
        Математикът от Нова Загора Георги Стоянов 1872-1912 : пръв доцент по математика и пръв редник на паметната плоча с "гроб - мнима величина за нас" в с. Кадъ-кьой край Чаталджа / Георги Стоянов ; [състав. Ваня Данева Баева ... и др.]. - София : Фараго, 2012. - 78 с. : с портр., факс. ; 21 см

Пълното име на авт. Георги Стоянов е Георги Стоянов Петков. - Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Мариана Кънчева Кънева, Димитър Костадинов Христов. - Спомен за доцента Георги Стоянов / Антон Шоурек: с. 73-76. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Антон Шоурек е Антонин Вацлав Шоурек. - Текст и на фр. ез.

ISBN 978-954-2961-31-4
1. Математици, български 2. Нова Загора - математика
51(497.23-21)(092)
92 Стоянов, Георги
COBISS.BG-ID 1251031268


510 ОСНОВНИ И ОБЩИ ПРОБЛЕМИ НА МАТЕМАТИКАТА

БК 2013/8 Кн 152
ЛЮЦКАНОВ, Росен Любомиров, 1979-
        Теоремата за непълнота : контексти на интерпретация / Росен Люцканов. - София : Изток-Запад, 2008. - 260 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 242-258

ISBN 978-954-321-480-8 : 12 лв.
1. Логика, символна и математическа 2. Научно предвиждане и прогнозиране
510.6
001.2
COBISS.BG-ID 1251495396


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

БК 2013/8 Кн 153
УОГНЪР, Ричард, 1966-
        HTML for Dummies : кратко ръководство / Ричард Уогнър ; [прев. Георги Далаков]. - София : Алекс-Софт, [2013]. - 130, VI с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: HTML for Dummies. - За автора: с. 3

9.99 лв.
ISBN 978-954-656-228-9 !
1. Езици за програмиране - наръчници и ръководства
519.682(035)
COBISS.BG-ID 1251133156


519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 621.3

РАДЕВ, Димитър Иванов, 1959-
        Цифрова обработка на сигнали : учебник за студенти от професионално направление "Комуникационна и компютърна техника" Вж Кн 203


52 АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. КОСМОЛОГИЯ. ГЕОДЕЗИЯ. ХРОНОЛОГИЯ

МАНДОВА, Ваня Минчева
        Лунен календар за всеки ден 2013 г. Вж Кн 154


521/527 АСТРОНОМИЯ

БК 2013/8 Кн 154
МАНДОВА, Ваня Минчева
        Лунен календар за всеки ден 2013 г. / Ваня Мандова-Джована. - София : New media group, 2012 ([София] : Симолини). - 144 с. : с ил. ; 20 см

Джована - псевд. на Ваня Минчева Мандова

ISBN 978-954-340-276-2
1. Луна 2. Астрология 3. Календар
523.3
133.52
613.16
529
COBISS.BG-ID 1251659748


532 МЕХАНИКА НА ТЕЧНОСТИ. ХИДРОМЕХАНИКА

БК 2013/8 Кн 155
ПЕРЕНОВСКИ, Николай Стефанов, 1966-
        Ръководство за лабораторни упражнения по механика на флуидите / Николай Стефанов Переновски. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 56 с. : с табл., черт. ; 30 см

ISBN 978-954-353-179-0
1. Хидроаеромеханика - учебници за ВУЗ
532(076)(075.8)
533(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1251625444


533 МЕХАНИКА НА ГАЗОВЕТЕ. АЕРОДИНАМИКА. ФИЗИКА НА ПЛАЗМАТА

ПЕРЕНОВСКИ, Николай Стефанов, 1966-
        Ръководство за лабораторни упражнения по механика на флуидите Вж Кн 155


539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА
Вж и 621.039; 621.384

БК 2013/8 Кн 156
ВЪЛКОВ, Михаил Василев, 1958-
        Съпротивление на материалите. Ч. 1, Еластостатика / Михаил Вълков. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2011. - 300 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

Библиогр.: с. 292-293

ISBN 978-954-353-165-3
1. Съпротивление на материалите - учебници за ВУЗ 2. Еластичност - учебници за ВУЗ
539.3/.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1251651556


547 ОРГАНИЧНА ХИМИЯ

БК 2013/8 Кн 157
ЗАНЕВА-Добранова, Ефросима Петрова, 1957-
        Неконвенционални източници на въглеводородни ресурси, технологии и екологични предизвикателства / Ефросима Занева-Добранова, Щерьо Льомов, Анатолий Ангелов. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 212 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 81-90, 159-160, 202-207

ISBN 978-954-353-191-2
1. Въглеводороди - източници
547.91
COBISS.BG-ID 1251579108


549 МИНЕРАЛОГИЯ. СПЕЦИАЛНО МИНЕРАЛОЗНАНИЕ
Вж и 552; 553

БК 2013/8 Кн 158
        РЪКОВОДСТВО за учебни практики по минералогия и петрография / Бануш Банушев ... [и др.]. - 3. прераб. и доп. изд. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 144 с. : с к., сх. ; 24 см

Други авт.: Стефка Приставова, Руслан Костов, Радостин Паздеров, Николета Цанкова, Емилия Раева, Светла Малинова. - 1. изд. 2001 на ИК Екопрогрес. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-353-202-5 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-353-809-1 !
1. Минералогия - учебници за ВУЗ 2. Петрография - учебници за ВУЗ
549(075.8)
552.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1251676388


550 СПОМАГАТЕЛНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2013/8 Кн 159
        ТВОРЧЕСКИ жизнен път посветен на геофизичната наука и образование : 100 години от рождението на проф. Любен Димитров / [състав. и ред. Петър Ставрев]. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 32 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Изд. на МГУ. Кат. Приложна геофизика. - Библиография на трудовете на проф. Любен Димитров: с. 16-21

ISBN 978-954-353-189-9
1. Димитров, Любен Василев, 1912-1992 - юбилеи и чествания - сборници 2. Геолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - геологически и геофизически науки
550.3(497.2)(092)(08)
92 Димитров, Любен Василев
COBISS.BG-ID 1251650276


551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА

БК 2013/8 Кн 160
СТЕФАНОВА, Милка, 1950-
        Легенди от хайдушките пещери / Милка Стефанова. - София : Дамян Яков, 2012 (София : Симолини 94). - 128 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Милка Стефанова е Милка Стефанова Вълчова. - Пещери, свързани с хайдушкото движение и борбите на българския народ срещу османското робство: с. 114-124. - Рез. на англ. ез. - Библиогр.: с. 125-126

ISBN 978-954-527-519-7 : 6 лв.
1. Пещери - България 2. България - геология
551.44(497.2)
COBISS.BG-ID 1251135972


551.7 ИСТОРИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. СТРАТИГРАФИЯ
Вж и 551.8; 56

БК 2013/8 Кн 161
ХАЙДУТОВ, Иван Славев, 1933-
        Къснонеопротерозойска - раннопалеозойска еволюция на Балканския терен (ЮИ Европа) - вероятен блок от океана Япетус / Иван Хайдутов, Стефка Приставова, Лилан-Анна Даиева ; [предг. Тодор Николов]. - Sofia : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 132 с. : с табл., цв. ил., к. ; 23 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 10. - Библиогр.: с. 113-126. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-353-188-2
1. Стратиграфия - Балкански полуостров 2. Балкански полуостров - геология
551.7(497)
COBISS.BG-ID 1251586788


552 ПЕТРОГРАФИЯ. ПЕТРОЛОГИЯ
Вж и 553

        РЪКОВОДСТВО за учебни практики по минералогия и петрография Вж Кн 158


553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ Вж 549; 552; 622.3

БК 2013/8 Кн 162
        ГЕОЛОГИЯ и металогения на Панагюрския руден район / Петко Попов ... [и др.]. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 228 с. : с ил. ; 30 см

Загл. и на англ. ез.: Geology and metallogeny of the Panagyurishte ore region, погрешно означено на загл. с.: Geology and matallogeny of the Panagyurishte ore region. - Други авт.: Страшимир Страшимиров, Камен Попов, Милко Каназирски, Камен Богданов, Ради Радичев, Стефан Димовски, Станислав Стойков. - Библиогр.: с. 215-227. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-353-181-3 (подв.)
1. Полезни изкопаеми - Панагюрски край - геология 2. Рудни находища - Панагюрски край 3. Панагюрски край - геология
553(497.23-31)
COBISS.BG-ID 1251689188


574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ
Вж и 504; 581; 591

БК 2013/8 Кн 163
SEMINAR of Еcology (Sofia ; 2009)
        Seminar of ecology - 2009 : 23-24 April 2009, Sofia : proceedings / comp. St. Chankova ... [и др.]. - София : Съюз на учените в България, 2009. - 361 с. : с ил. ; 24 см

Загл. и на бълг. ез.: Семинар по екология - 2009. - Други състав.: Sv. Gateva, G. Jovtchev, N. Chipev. - Съдържа докл. от: Sonja Selenska-Pobell, M. Merroun, Galina Satchanska, Evgeni Golovinski, Irina Vassileva, Juliana Stoinova, Ivan Petrov, Sergey Bistrichanov, Mariam Bozhilova, Tzenka Kouneva, Galina Yancheva, Milena Pavlova, Luchezar Pehlivanov, Bistra Atanassova, Asen Lazarov, Diana Nekova, Vihra Stefanova, Elka Tcvetkova, Hristo Djodjov, Violeta Vateva, Svetla Rousseva, Nadejda Zapryanova, Miglena Zhiyanski, Maria Sokolovska, Margarita Kouzmanova, Milena Dimitrova, Daniela Dragolova, Gabriela Atanasova, Nikolaj Atanasov, Hristo Tsakov, Ivan Marinov, Fedya Genova, Olga Ermohina, Evgeniya Dimova, Maria Dimitrova, Stephka Chankova, Nadezhda Yurina, Dimitar Domozetov, Venera Taseva, Maria Borovinova, Anelia Zdravkova, Ivan Sredkov, Iliana Radomirska, Efrian Krishkov, Diana Nencheva, Zhana Mitrovska, Daniela Miteva, Maria Dimitrova, Konstantin Chakalov, Radka Altimirska, Anna Markova, Emilia Atanasova, I. Mitova, D. Stoicheva, Maria Borissova, Rossitca Toncheva, Fotina Dimitrova, Hristina Pchelarova, Nadejda Todorova, Stayka Stratieva, Stefan Todorov, Radka Kancheva, Veneta Krasteva, Grozio Dochev, Lilyana Koleva, Anton Atanasov, Bernd Ulber, Gospodin Kolev, Gerhard Wolf, Yanka Kotopanova, Diana Nencheva, Luba Nenova, Totka Mitova, Milena Stoichkova, Evgenia Tosheva, Zdravka Petkova, Ivailo Valchovski, Efrosina Jonova, Elka Tcvetkova, Hristo Djodjov, Hristina Dinkova, Anka Samalieva, Anna Markova, Radka Altimirska Moteva, Rossitca, Elena Didinova, Milena Moteva, Stefka Alexieva, Ivanka Stoimenova, Angelina Mikova, Elizabeta Mitreva, Violeta Chepujnoska, Roman Efremov, Biserka Dimiskovska, Mariela Marinova-Shahanova, Veselin Shahanov, Vineta Srebrenkoska, Bojan Dimzoski, Gordana Gaceva, Stefan Todorov, Lidia Todorova. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-397-015-5
1. Екология - конференции
574(063)
COBISS.BG-ID 1251000804

БК 2013/8 Кн 164
SEMINAR of Еcology (Sofia ; 2011)
        Seminar of ecology - 2011 : 28-29 April 2011 - Sofia : proceedings [and extended abstarcs] / [comp. Stephka Chankova, Svetla Gateva]. - София : Съюз на учените в България, 2011. - 105 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Загл. и на бълг. ез.: Семинар по екология - 2011. - Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на БАН. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Съюз на учените в България. Секция Биология. - Съдържа докл. от: Diana Nencheva, Bistra Atanassova, Elka Tsvetkova, Svetla Ruseva, Efrosina Djonova, Hristo Djodjov, Viktor Kolchakov, Violeta Vateva, Biserka Dimiskovska, Tomislav Petrovski, Snezana Stavreva Veselinovska, Jordan Zivanovic, Georgi Dimitrov, Lilyana Koleva, Encho Myanushev, Maya Kurteva, Dimitrina Zheleva-Dimitrova, Nevena Kambourova, Yordan Koshev, Georgi Popgeorgiev, Dimitar Ragyov, Milena Pavlova, Ivelin Mollov, Nedko Nedialkov, Svetoslav Cheshmedjiev, Rabia Soufi, Yanka Vidinova, Violeta Tyufekchieva, Ivanka Yaneva, Yordan Uzunov, Emilia Varadinova, Slaveya Petrova, Lilyana Yurukova, Radostina Alexandrova, Boyka Andonova-Lilova, Tanya Zhivkova, Abdulkadir Abudalleh, Janette Kojumdjian-Ivanova, Lora Dyakova, Dimitar Ivanov, Reni Kalfin, Marin Alexandrov, Ivayla Pantcheva-Kadreva, Mariana Mitewa, Otilia Costisor, Luminita Patron, Svetla Gateva, Gabriele Jovtchev, Stoianka Stoicova, Ana Eusébio, José Cardoso Duarte, Stela Lazarova, Milka Elshishka, Vlada Peneva, Valko Biserkov, Borislav Naumov, Maria Naumova, Stephka Chankova, Petranka Yonova, Evgenia Dimova, Nadezhda Yurina, Bisera Yankulova, Daniela Miteva, Zhana Mitrovska, Кalina Danova, Antoaneta Trendafilova, Rumen Denev, Boryana Nikolova-Damianova, Dimitar Dimitrov, Martin Dimitrov, Maya Georgieva, Vassya Bankova, Margarita Pesheva, Ljuba Evstatieva, Emilia Pisareva, Ventzislava Petrova, A. Angelov, Anna Kujumdzieva. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-397-024-7
1. Екология - конференции
574(063)
COBISS.BG-ID 1251002084

БК 2013/8 Кн 165
SEMINAR of Еcology (Sofia ; 2012)
        Seminar of ecology - 2012 : 26-27 April 2012 - Sofia : proceedings and abstracts / [comp. Stephka Chankova ... и др.]. - София : Съюз на учените в България, 2012. - 302 с. : с табл., ил., диагр. ; 24 см

Загл. и на бълг. ез.: Семинар по екология - 2012. - Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Светла Гатева, Габриеле Йовчев. - Изд. на БАН. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Съюз на учените в България. Секция Биология. - Съдържа материали от: Bistra Atanassova, Diana Nencheva, Lilyana Markova, Gospodin Kolev, Elena Tsolova, Ionita Perfanova, Emilia Atanasova, Radka Donkova, Radka Kancheva, Stayka Stratieva, Vasil Sabev, Antoniy Stoev, Vanyo Alexandrov, Violeta Vateva, Elka Tsvetkova, Jeny Staykova, Rositsa Chilingirova, Denislava Angelova, Rumiana Kancheva, Denitza Borisova, Georgy Georgiev, Nina Kuz'mina, Victoriya Suskova, Anna Aghajanyan, Igor Suskov, Svetla Bratanova-Doncheva, Mariana Lyubenova, Nedelina Nikolova, Assen Assenov, Kalina Pachedjieva, Nadezhda Georgieva, Nikolay Nikolov, Svetlana Bancheva, Malina Delcheva, Stancho Petrov, Hristo Valchovski, Vanyo Alexandrov, Biserka Dimiskovska, Ivet Zdravkova, Nino Mihailov, Snezana Stavreva Veselinovska, Marjan Veselinovski, Lubomir Kenderov, Ivan Pandourski, Apostol Apostolov, Ivan Botev, Vladimir Pešić, Ivana Karanovic, Jose Duarte, Cristina Moreira, Stephka Chankova, Stefan Hristov, Rossen Mirchev, Anetka Trifonova, Sonya Shukerova, D. Kirin, Anelia Dobrikova, Radka Vladkova, Svetla Todinova, Sashka Krumova, Emilia Apostolova, Detelin Stefanov, Maya Kurteva, Marianna Merakchiyska, Tsonko Tsonev, Vasilena Krasteva, Vladimir Alexandrov, Margarita Kouzmanova, Vasilij Goltsev, Galina Panayotova, Milka Todorova, Antoaneta Trendafilova, Stefka Taneva, Kalina Danova, Mariya Chepisheva, Vasilena Krasteva, Reto J. Strasser, Daniela Miteva, Zhana Mitrovska, Diana Svetleva, Vladimir Krastev, Dochka Dimova, Abdulkadir Abudalleh, Boyka Andonova-Lilova, Tania Zhivkova, Lora Dyakova, Dimitar Ivanov, Janette Kojumdgian-Ivanova, Marin Alexandrov, Vasil Atanasov, Reni Kalfin, Radostina Alexandrova, Anife Mahmud, Borislava Boteva, Rumiana Djingova, George Miloshev, Svetla Gateva, Gabriele Jovtchev, Mila Stergios, Stanislava Kulekova, Ingo Schubert, Roumiana Metcheva, Michaela Beltcheva, Petya Parvanova, Nikolina Tzvetkova, Evgeny Donev, Plamen Ivanov, Tsvetelina Isheva, Svetoslav Cheshmedjiev, Georgi Rashkov, Irina Pouneva, Kolyo Dankov, Irena Grigorova, Teodora Todorova, Margarita Pesheva, Tsvetelina Gerasimova, Margarita Topashka-Ancheva, Irina Moskova, Elena Balacheva, Tania Kartzeva, Iskren Sergiev, Nina Georgieva, Asya Nikolova, Boriana Hadjieva, Alexi Alexiev, Didi Nalbantova, Djovani Polizoev, Vera Alexieva, Borislav Naumov, Teodor Denchev, Cvetomir Denchev, Valentina Goranova, Kiril Vassilev, Hristo Pedashenko, Maria Naumova, Veselin Shivarov, Dimitar Stoykov, Svetlana Kamenova, Zornitsa Katerova, Elena Shopova, Dessislava Todorova, Galina Satchanska, Dimitar Djilianov, Liliana Brankova, Daniela Boyankova, Dessislava Georgieva. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-397-031-5
1. Екология - конференции
574(063)
COBISS.BG-ID 1251003108


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

СЕРВАН-Шрайбер, Давид, 1961-2011
        Анти рак : нов начин на живот Вж Кн 190


611 АНАТОМИЯ
Вж и 572; 591; 616

БК 2013/8 Кн 166
КРЪСТЕВ, Димо Стоянов, 1964-
        Анатомия на опорно-двигателния апарат с основи на биомеханиката : учебник-атлас с тестове за специалност рехабилитатор / Димо Кръстев, Манол Калниев, Николай Кръстев. - София : Симелпрес, 2012. - 234 с. : с ил., сх. ; 23 см

ISBN 978-954-2918-60-8
1. Опорно-двигателен апарат - анатомия - тестове - учебници за ВУЗ
611.7(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1251373028

БК 2013/8 Кн 167
КРЪСТЕВ, Димо Стоянов, 1964-
        Ембрионално развитие на лицето и шията. Патогенеза на някои вродени и придобити дефекти в лицево-челюстната област / Димо Кръстев, Деница Добрева, Трифон Вълков. - [София] : Симелпрес, 2012. - 150 с. : с ил., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-2918-56-1
1. Лице - ембриология 2. Шия - ембриология
611-013
COBISS.BG-ID 1251269860

БК 2013/8 Кн 168
КРЪСТЕВ, Димо Стоянов, 1964-
        Основи на анатомията и физиологията : учебник-атлас за студенти с образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" / Димо Кръстев, Елена Джамбазова. - [София] : Симелпрес, 2012. - 447 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 24 см

ISBN 978-954-2918-67-7
1. Анатомия - учебници за ВУЗ 2. Физиология - учебници за ВУЗ
611(075.8)
612(075.8)
COBISS.BG-ID 1251387108

БК 2013/8 Кн 169
КРЪСТЕВ, Димо Стоянов, 1964-
        Тестове по анатомия и физиология : учебно помагало за студенти с образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" / Димо Кръстев, Елена Джамбазова. - [София] : Симелпрес, 2013. - 226 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-2918-76-9
1. Анатомия - тестове - учебници за ВУЗ 2. Физиология - тестове - учебници за ВУЗ
611(079)(075.8)
612(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1251383012


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

БК 2013/8 Кн 170
ДОЙДЖИ, Норман
        Невероятният мозък : безграничните способности на мозъка да се самовъзстановява / Норман Дойджи ; прев. от англ. Анна Христова. - София : Изток-Запад, 2009. - 358 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The brain that changes itself / Norman Doidge. - Библиогр.: с. 335-346. - Азб. показалец

ISBN 978-954-321-521-8 : 18 лв.
1. Невропсихология 2. Главен мозък - физиология 3. Рехабилитация 4. Висша нервна дейност
612.821
616.8
COBISS.BG-ID 1251481060

КРЪСТЕВ, Димо Стоянов, 1964-
        Основи на анатомията и физиологията : учебник-атлас за студенти с образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" Вж Кн 168

КРЪСТЕВ, Димо Стоянов, 1964-
        Тестове по анатомия и физиология : учебно помагало за студенти с образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" Вж Кн 169

БК 2013/8 Кн 171
ПОПОВ, Борис Крумов
        Функционална биохимия на човека / Борис Попов, Симона Попова, Анна Толекова ; под ред. на Борис Попов. - 3. прераб. и доп. изд. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2012 ([с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 308 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

1. изд. 1994, изд. на авт. - Библиогр.: с. 307-308. - Предм. показалец

ISBN 978-954-338-043-5
1. Биохимия - учебници за ВУЗ 2. Обмяна на веществата - учебници за ВУЗ
612.015(075.8)
616-008(075.8)
COBISS.BG-ID 1250966244

ТОЛБОТ, Майкъл, 1953-1992
        Холографската вселена Вж Кн 60

ХОФМАН, Инге
        Стройна след 40 Вж Кн 176

БК 2013/8 Кн 172
INTERNATIONAL Symposium for Immunology of Reproduction (13 ; Varna ; 2012)
        13th International symposium for immunology of reproduction "From the roots to the tops of reproductive immunology", [22-24 June 2012, Varna, Bulgaria] : final program and abstract book. - [София] : [Институт по биология и имунология на размножаването], [2012]. - 65 с. : с ил. ; 29 см

Съдържа материали от: B. Anne Croy, Brian Acacio, Carolyn B. Coulam, David A. Clark, Eytan R. Barnea, Gerard Chaouat, Gil Mor, Hans Donat, Hiroaki Shibahara, Ian Surgent, Jana Peknicova, Julia Szekeres-Bartho, Katja Teerds, Liselotte Mettler, Maciej Kurpisz, Marie-Pierre Piccinni, Milena Mourdjeva, Nelson Fernández, Nina Atanassova, Shinji Komori, Natalya Sotnikova, Peter Sedlmayr, Philippe Le Bouteiller, Qing-Yuan Sun, Rayna Georgieva, Raina N. Fichorova, Rossitza Konakchieva, Satish Kumar Gupta, Soren Bohos Hayrabedyan, Takao Koike, Udo R. Markert, Vera Jonakova, Viktor Chernyshov, Yehuda Shoenfeld, Yulia Antsiferova, Zdenka Ulcova Gallova. - Азб. показалец

1. Размножаване - конференции 2. Имунология - конференции
612.6(063)
636.082(063)
616-097(063)
COBISS.BG-ID 1251480804


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

ГЛАДИЛОВА, Ася Стефанова, 1970-
        Бронхиалната астма в детска възраст - здравен и социален проблем Вж Кн 188

БК 2013/8 Кн 173
ДАУЕВА, Светлана Николаевна
        Биологично активните добавки : какво знаем и не знаем за тях / Светлана Дауева ; прев. от рус. Яна Загорчинова. - София : Изток-Запад, 2008. - 181 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 179-180

ISBN 978-954-321-478-5 : 10 лв.
1. Хранителни добавки
613.29
COBISS.BG-ID 1251412196

БК 2013/8 Кн 174
        ЛИЧНОСТ, психоклимат и синдром на професионалното изпепеляване : ръководство за диагностика и превенция на бърн аут синдрома при здравни професионалисти / [Златослав Арабаджиев ... и др.] ; [предг. К. Робърт Клонинджър] ; под ред. на Дроздстой Стоянов. - София : Изток-Запад, 2012. - 239 с. : с табл., диагр., сх. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: Personality, psychological climate and burn out syndrome. - Имената на авт., авт. на предг. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: Радост Асенова, Десислава Бакова, Донка Димитрова, Росица Димова, Симеон Йорданов, Димитър Казаков, Нонка Матева, Ралица Райчева, Дроздстой Стоянов, Щандор Рожа, Мария Стойкова, Борис Тилов, Бианка Торньова, Славка Тошкова-Христозова, Таня Търновска, Гергана Форева, Неслихан Хюсеин. - Възприетата форма на името на авт. Бианка Торньова е Биянка Любчова Торньова. - Пълното име на авт. Мария Стойкова е Мария Стойкова Братойчева. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-619-152-152-4 (подв.)
1. Професионална хигиена 2. Здравни работници - психологични проблеми 3. Професионални болести
613.6:616.23/.26
614.23/.24:159.9
616-058
COBISS.BG-ID 1251592932

МАНДОВА, Ваня Минчева
        Лунен календар за всеки ден 2013 г. Вж Кн 154

БК 2013/8 Кн 175
ПОЛАН, Майкъл, 1955-
        В защита на храната / Майкъл Полан ; прев. от англ. Юлиян Антонов. - София : Изток-Запад, 2009. - 224 с. ; 22 см

Ориг. загл.: In defense of food / Michael Pollan. - Библиогр.: с. 199-216. - Азб. показалец

ISBN 978-954-321-546-1 : 11 лв.
1. Хранене - хигиена 2. Храни - състав
613.2
COBISS.BG-ID 1251479268

БК 2013/8 Кн 176
ХОФМАН, Инге
        Стройна след 40 / Инге Хофман ; [прев. Милена Петкова]. - [София] : Софтпрес, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 128 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Schlank ab 40 / Inge Hofmann. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - За авторката: с. 7

ISBN 978-619-151-010-8 : 12 лв.
1. Жени - хигиена 2. Климактериум 3. Хранене - хигиена 4. Отслабване (тегло)
613-055.2
612.66-055.2
615.874.1-055.2
COBISS.BG-ID 1251555300


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БК 2013/8 Кн 177
КИРОВ, Любомир Кирилов, 1965-
        Синдромът на изпепеляването сред общопрактикуващите лекари в България / Любомир Киров. - София : Нац. сдружение на общопрактикуващите лекари в България, 2012 ([София] : [Бенити арт]). - 97 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 86-97

ISBN 978-954-92577-7-9
1. Лекари - България - психологични проблеми 2. България - здравеопазване
614.23/.26(497.2)
COBISS.BG-ID 1251605988

        ЛИЧНОСТ, психоклимат и синдром на професионалното изпепеляване : ръководство за диагностика и превенция на бърн аут синдрома при здравни професионалисти Вж Кн 174


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

ВАЧЕВА, Данелина Емилова, 1961-
        Медицинска рехабилитация и ерготерапия при пациенти с фрактура на дисталния радиус (fractura radii in loco tipico) Вж Кн 193

БК 2013/8 Кн 178
ВЕСЕ, Хари, 1934-
        Йога за начинаещи / Хари Весе, Мартин Кирейн ; [прев. от нем. Албена Статева]. - [София] : Софтпрес, 2011 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 134 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Yoga für Einsteiger / Harry Waesse, Martin Kyrein. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-151-032-0 : 12 лв.
1. Гимнастика на йогите - наръчници и ръководства
615.825.1(035)
COBISS.BG-ID 1251220452

БК 2013/8 Кн 179
ГЕОРГИЕВА, Вера Михайлова, 1932-
        Народни лечения в Брезнишко / Вера Георгиева. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 84 с. : с ил., портр., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-353-176-9 : 5 лв.
1. Народна медицина, българска 2. Народни обичаи и обреди, български 3. Брезнишки край - обща терапия
615.89(497.22-31)
398.3(497.22-31)
908(497.22-31)
COBISS.BG-ID 1251663076

БК 2013/8 Кн 180
ДЖЪ Ган Ша, 1956-
        Медицина на душата, ума и тялото : пълна лечебна система за оптимално здраве и жизненост / Джъ Ган Ша ; прев. от англ. Данчо Господинов. - София : Изток-Запад, 2009. - 359 с. : с ил., табл. ; 22 см

Ориг. загл. на кит. ез. - Прев. по: Soul mind body medicine / Zhi Gang Sha. - За автора: с. 357-358

ISBN 978-954-321-574-4 : 17 лв.
1. Медицина, китайска - наръчници и ръководства 2. Китай - обща терапия
615.8(510)(035)
COBISS.BG-ID 1251536356

БК 2013/8 Кн 181
ИВАНОВ, Мариян Стоянов, 1966-
        Хронични и често рецидивиращи заболявания : техника за избор на подходящите хомеопатични медикаменти / Мариян Иванов. - София : Изток-Запад, 2009-. - Т. <1-> ; 22 см

ISBN 978-954-321-522-5 (ч.1) : 19 лв.

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2009. - 360 с.
 
1. Хомеопатия 2. Хронични болести - терапия
615.015
COBISS.BG-ID 1232532196

БК 2013/8 Кн 182
КОСТОВ, Руслан Иванов, 1956-
        Медицинска минералогия : лечебни минерали и кристалотерапия: история и систематика / Руслан И. Костов. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012 (София : Аси принт). - 253 с. : с табл. ; 24 см

Регистър: минерали и здраве: с. 155-161. - Справочник на минералните и гемологичните названия: с. 162-170. - Библиогр.: с. 171-249

ISBN 978-954-353-173-8 : 12 лв.
1. Минерали - лечебно действие 2. Кристали - лечебно действие
615.326:549
COBISS.BG-ID 1251674340

БК 2013/8 Кн 183
ПЕЙЧЕВ, Людмил Пейчев, 1959-
        Хомеопатичен справочник : от симптома към медикамента от медикамента към симптома / Людмил Пейчев, Хюсник Бояджиян. - София : Изток-Запад, 2009. - 810 с. ; 23 см

В кн. означено 2. доп. изд. - Показалец на хомеопатичните медикаменти, показалец на усещанията, симптомите и диагнозите

- - Новорегистрирани монопрепарати в България през 2010 година. - 20 с. ; 20 см

ISBN 978-954-321-524-9 (подв.) : 40 лв.
1. Хомеопатия - справочници
615.015(035)
COBISS.BG-ID 1251488484

БК 2013/8 Кн 184
ПЕНЕВА, Бранимира Симеонова
        Учебно помагало по технология на лекарствените форми : за студенти помощник фармацевти, Медицински колеж - София / Бранимира Пенева, Христина Войчева. - [София] : [Артграф], 2013. - 190 с. : с табл., сх. ; 22 см

Наредба No 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти : издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ бр. 109 от 23 декември 2008 г.: с. 158-188

ISBN 978-954-9401-71-4
1. Лекарства - технология - учебници за ВУЗ
615.45(075.8)
COBISS.BG-ID 1251477988

БК 2013/8 Кн 185
        РЪКОВОДСТВО по клинична фармакология / [Р. Радев ... и др.]. - 4. прераб. и доп. изд. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2012 ([с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 116 с. : с табл., ил. ; 29 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Л. Пейчев, Ст. Радев, К. Соколова, Ж. Цокева, М. Пенкова. - Пълното име на авт. М. Пенкова е Мариана Пенкова Радичева. - 1. изд. 2007 на изд. РИК Симел. - Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. Мед. фак. Секция по фармакология и клин. фармакология. - Библиогр.: с. 115-116

ISBN 978-954-338-041-1
1. Фармакология - учебници за ВУЗ
615.03(075.8)
COBISS.BG-ID 1251130084

БК 2013/8 Кн 186
САРНО, Джон E., 1923-
        Избави се от болките в гърба / Джон Сарно ; прев. от англ. Данчо Господинов. - 2. изд. - София : Изток-Запад, 2008. - 244 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Healing back pain / John E. Sarno. - 1. изд. 1999 със загл. Как да се избавим от болките в гърба, на изд. Сарасвати

ISBN 978-954-321-482-2 : 11 лв.
1. Гръбначен стълб - болести - терапия - наръчници и ръководства
615.825.1(035)
COBISS.BG-ID 1251410916

СЕРВАН-Шрайбер, Давид, 1961-2011
        Анти рак : нов начин на живот Вж Кн 190

ХОФМАН, Инге
        Стройна след 40 Вж Кн 176

БК 2013/8 Кн 187
ЧАНГ, Дейвид
        Енциклопедия на масажа : практическа енциклопедия / Дейвид Чанг ; [прев. от нем. Милена Петкова]. - София : Софтпрес, 2010. - 240 с. : с цв. ил., портр., табл. ; 24 см

Ориг. загл.: Das große Buch der Massagetechniken / David Chang. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - За автора: с. 239

ISBN 978-954-685-841-2 : 20 лв.
1. Масаж - наръчници и ръководства
615.82(035)
COBISS.BG-ID 1251647460

ШРЬОДЕР, Анете
        Здравословно с мед, полен, прополис : апитерапия, козметика и сладки изкушения Вж Кн 213


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БК 2013/8 Кн 188
ГЛАДИЛОВА, Ася Стефанова, 1970-
        Бронхиалната астма в детска възраст - здравен и социален проблем / Ася Гладилова ; [предг. Емилия Христова]. - София : Симелпрес, 2012. - 157 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 8. - Пълното име на авт. на предг. Емилия Христова е Емилия Христова Георгиева. - Библиогр.: с.152-157

ISBN 978-954-2918-71-4
1. Астма, бронхиална - при децата 2. Деца - здравни грижи 3. Хигиена
616-056-3:616.24-053.2
616-083-053.2
613.95
COBISS.BG-ID 1251389412

БК 2013/8 Кн 189
ДЕРМЕНДЖИЕВ, Светлан Михов, 1962-
        Алергозите с общ и професионален характер / Светлан Дерменджиев. - [Пловдив] : Студио Гриф, 2013. - 96 с. : с табл., цв. диагр., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 88-96

ISBN 978-954-91025-9-8
1. Алергия и алергични болести 2. Професионални болести
616-056.3
616-057
COBISS.BG-ID 1251389924

        ЛИЧНОСТ, психоклимат и синдром на професионалното изпепеляване : ръководство за диагностика и превенция на бърн аут синдрома при здравни професионалисти Вж Кн 174

ПОПОВ, Борис Крумов
        Функционална биохимия на човека Вж Кн 171

БК 2013/8 Кн 190
СЕРВАН-Шрайбер, Давид, 1961-2011
        Антирак : нов начин на живот / Давид Серван-Шрайбер ; прев. от англ. Ралица Дерилова. - 2. доп. изд. - София : Изток-Запад, 2011. - 389 с. : с ил., табл., диагр. ; 22 см

Ориг. загл.: Anticancer / David Servan-Schreiber. - 1. изд. 2009 установено от доп. източник. - Азб. показалец

ISBN 978-954-321-557-7 : 20 лв.
1. Рак - терапия 2. Медицинска психология 3. Психосоматика 4. Психотерапия
616-006-08
61:159.9
615.85
COBISS.BG-ID 1251583204

INTERNATIONAL Symposium for Immunology of Reproduction (13 ; Varna ; 2012)
        13th International symposium for immunology of reproduction "From the roots to the tops of reproductive immunology", [22-24 June 2012, Varna, Bulgaria] : final program and abstract book Вж Кн 172

БК 2013/8 Кн 191
        PRACTICAL course of medical genetics for medical students / D. Toncheva ... [и др.]. - Sofia : Simel Press, 2012. - 87 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

Други авт.: I. Dimova, O. Boyanova, R. Staneva. - Възприетата форма на името на авт. Олга Сергеевна Боянова е Олга Сергеевна Антонова

ISBN 978-954-2918-69-1
1. Генетика, медицинска - учебници за ВУЗ
616-056.7(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1251412452


616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

БК 2013/8 Кн 192
        MONDIALISATION des comportements alimentaires et facteurs de risques pour l'obésité et le diabète / [red. Teodora Handjieva-Darlenska]. - Sofia : Simel Press, 2012. - 117 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа докл. от: Françoise Revollié-Sausse, Marie-Claude Leroux, Yvette Perriot, Consuelo Prado, Michel Sepmlé, H. Amore, S. Oumghar, G. Benraoui, A. Baali, F. Rovillé-Sausse, Nikoleta Milici, Dana Popescu-Spineni, Emilia Iancu, Svetoslav Handjiev, Teodora Handjieva-Darlenska, Jean-Michel Borys, Yann Le Bodo, Jaroslaw Kolanowski, Dominique Perim-Calvao, Adriana Borosanu, Alexandra Neagu, Richard David-Rus, Viliyana Maleva, J. A. Hubacek, H. Pikhart, A. Peasy, Cristina Glavce, Richard David-Rus. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-2918-64-6
1. Диабет - усложнения и последствия - конференции
616.37/.38(063)
COBISS.BG-ID 1251422948


616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Вж и 617.3

БК 2013/8 Кн 193
ВАЧЕВА, Данелина Емилова, 1961-
        Медицинска рехабилитация и ерготерапия при пациенти с фрактура на дисталния радиус (fractura radii in loco tipico) / Данелина Вачева. - Плевен : Мед. унив., 2012. - 193 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 21 см

Рецензии / Иван Топузов, Венци Росманов: с. 5-6. - Библиогр.: с. 180-192. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-756-118-2 (подв. със спирала)
1. Крайници, горни - изкълчвания и фрактури - терапия, физикална 2. Рехабилитация 3. Физиотерапия
616.71
615.8
COBISS.BG-ID 1251589860


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

ДОЙДЖИ, Норман
        Невероятният мозък : безграничните способности на мозъка да се самовъзстановява Вж Кн 170

БК 2013/8 Кн 194
САКС, Оливър, 1933-2015
        Окото на съзнанието / Оливър Сакс ; прев. от англ. Людмила Андреева. - София : Изток-Запад, 2013. - 228 с. : с ил. ; 22 см. - (Библиотека Красив ум)

Ориг. загл.: The Mind's eye / Oliver Sacks. - Бележка за автора: с. 203. - Библиогр.: с.193-202

ISBN 978-619-152-160-9 : 12.99 лв.
1. Неврология 2. Възприятия - разстройства
616.8
159.937
COBISS.BG-ID 1251185124

БК 2013/8 Кн 195
        СПРАВОЧНИК за диагностичните критерии на ДСН-IV-ТР / прев. от англ. Веселин Тенев. - София : Бълг. психиатр. aсоц. : Изток-Запад, 2009. - 384 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th Edition, Text Revision (DSM-IV-TR). - Изд. на Амер. психиатр. асоц. - Арлингтън, Вирджиния, САЩ. - Предм. показалец

ISBN 978-954-9854-21-3 (Бълг. психиатр. aсоц.) : 13.90 лв.
ISBN 978-954-321-500-3 (Изток-Запад)
1. Психични болести - диагностика - справочници 2. Психология, патологична - справочници
616.89-07(035)
COBISS.BG-ID 1251480292


616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ)
Вж и 614.4

БК 2013/8 Кн 196
КАРЧЕВА, Милена Димитрова, 1970-
        Инфекциозни болести и епидемиология : учебник за студенти бакалаври и магистри / Милена Карчева, Мария Атанасова, Пенка Илиева. - София : Медицина и физкултура, 2013 ([София] : Мултипринт ЕООД). - 295 с. : с ил., сх. ; 24 см

Кор. опис. - Пълното име на авт. Мария Атанасова е Мария Атанасова Костадинова, а на авт. Пенка Илиева - Пенка Илиева Костадинова, погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Пенка Костадинова Илиева. - Библиогр.: с. 293-294

ISBN 978-954-420-299-6
1. Инфекциозни болести - учебници за ВУЗ 2. Епидемиология - учебници за ВУЗ
616.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1251377636


62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 330.3; 658

НАЦИОНАЛЕН военен университет "Васил Левски". Юбилейна научна конференция (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Националния военен университет "Васил Левски", 14-15 юни 2012 година. Т. 8, Научно направление "Технически науки" Вж Кн 134


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БК 2013/8 Кн 197
ИСТАЛИЯНОВ, Румен Георгиев, 1968-
        Ръководство за курсово и дипломно проектиране по електроснабдяване на подземни рудници / Румен Исталиянов. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2011. - 112 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

ISBN 978-954-353-168-4
1. Мини - електроснабдяване - проектиране - учебници за ВУЗ
621.311:622.272/.274(075.8)
COBISS.BG-ID 1251579620

БК 2013/8 Кн 198
СТЕФАНОВ, Ернесто Нориега, 1973-
        Ръководство за диагностика и контрол на заземителни уреди : методи за измерване на земното съпротивление на заземителите и на специфичното съпротивление на почвата / Ернесто Нориега Стефанов ; [прев., ред. Станка Шереметова]. - Пловдив : Ултра Студио, 2013. - 48 с. : с черт., ил., табл. ; 21 см

Името на прев., ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90056-1-3
1. Заземяване - наръчници и ръководства 2. Електрически измервания - методи - наръчници и ръководства
621.316.9(035)
COBISS.BG-ID 1251455716

БК 2013/8 Кн 199
СТОИЛОВ, Иван Георгиев, 1947-
        Ефективно използване на електрическата енергия в мините / Иван Г. Стоилов. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2011. - 224 с. : с табл., черт., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 218-222

ISBN 978-954-353-158-5
1. Мини - електроснабдяване
621.316:622
COBISS.BG-ID 1251690724


621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ
Вж и 615.84; 616-073.7; 621.3

БК 2013/8 Кн 200
РАБОВ, Стоян Стефанов
        Оптични комуникации / Стоян Рабов, Людмил Христов. - София : Изд. център - КТП, 2012. - 166 с. : с ил., табл., черт. ; 21 см

Речник на термините: с. 163-165

ISBN 978-954-9332-81-0
1. Оптоелектроника - учебници за ВУЗ 2. Съобщителна техника - учебници за ВУЗ
621.383(075.8)
621.39(075.8)
COBISS.BG-ID 1251238628


621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

БК 2013/8 Кн 201
ДИКОВ, Добрин Маринов, 1955-
        Телекомуникационни преносни системи и среди : учебник / Добрин Маринов Диков. - София : Изд. център КТП, 2013. - 320 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

ISBN 978-954-9332-82-7
1. Телекомуникации - учебници за ВУЗ
621.39(075.8)
COBISS.BG-ID 1251176420

БК 2013/8 Кн 202
ПОРЯЗОВ, Стоян Атанасов, 1951-
        Модели на телекомуникационни мрежи с комутация на виртуални канали и тяхното приложение / Стоян Порязов, Емилия Саранова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2012. - 239 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Models of telecommunication networks with virtual channel switching and applications / Stoyan Poryazov, Emiliya Saranova. - Библиогр.: с. 224-235. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-322-540-8 : 15 лв.
1. Съобщителни линии и мрежи - моделиране 2. Модели и моделиране - приложение - в телекомуникациите
621.39:519.87
COBISS.BG-ID 1251650020

РАБОВ, Стоян Стефанов
        Оптични комуникации Вж Кн 200

БК 2013/8 Кн 203
РАДЕВ, Димитър Иванов, 1959-
        Цифрова обработка на сигнали : учебник за студенти от професионално направление "Комуникационна и компютърна техника" / Димитър Радев. - София : Изд. център на Колеж по телекомуникации и пощи, 2013. - 160 с. : с табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-9332-83-4
1. Сигнали, теория - учебници за ВУЗ 2. Обработка на данните, електронна - учебници за ВУЗ
621.391(075.8)
519.72(075.8)
681.322.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1251346148


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БК 2013/8 Кн 204
ПАНАЙОТОВ, Владко Тодоров, 1950-
        Флотация / Владко Панайотов. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 256 с. : с ил., табл., сх. ; 25 см

Библиогр.: с. 250-251

ISBN 978-954-353-177-6 (подв.)
1. Флотация - учебници за ВУЗ 2. Полезни изкопаеми - обогатяване - учебници за ВУЗ
622.765(075.8)
COBISS.BG-ID 1251639524

БК 2013/8 Кн 205
ПЕТРОВ, Петър Иванов, 1949-
        Находища на каолин-кварцови пясъци в Лудогорието / Петър Иванов Петров. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 160 с. : с ил., к. ; 30 см

Библиогр.: с. 155-158

ISBN 978-954-353-197-4
1. Полезни изкопаеми, нерудни - Лудогорски край - находища 2. Лудогорски край - минно дело
622.36(497.21-31)
COBISS.BG-ID 1251638244

БК 2013/8 Кн 206
ФЕТВАДЖИЕВ, Георги Кирилов, 1944-
        Пневматично и хидравлично задвижване в минната промишленост / Георги Фетваджиев. - 2. прераб. изд. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 432 с. : с черт., табл., сх. ; 21 см

1. изд. 2000. - Библиогр.: с. 423-426

ISBN 978-954-353-183-7
1. Мини - механизация - учебници за ВУЗ
622:621.5(075.8)
622:621.22(075.8)
COBISS.BG-ID 1251618788


624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ
Вж и 69

БК 2013/8 Кн 207
ВЪЛКОВ, Михаил Василев, 1958-
        Геомеханични модели в минното дело / Михаил Вълков. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2011. - 392 с. : с черт., табл., диагр. ; 21 см

Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-353-164-6
1. Земна механика - моделиране 2. Модели и моделиране - приложение
624.131:519.85
COBISS.BG-ID 1251653092

БК 2013/8 Кн 208
ЖЕЧЕВ, Николай Рафаилов, 1956-
        Крепежни конструкции и облицовки / Николай Жечев. - София : [ИК "Св. Иван Рилски"], 2012. - 226 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 221-226

ISBN 978-954-353-200-1
1. Подземни конструкции - учебници за ВУЗ
624.19(075.8)
COBISS.BG-ID 1251538660

БК 2013/8 Кн 209
ЖЕЧЕВ, Николай Рафаилов, 1956-
        Среща под кота нула за покорители на Терра инкогнита : някои аспекти от проблематиката на подземното строителство : специфики в подземното строителство : монография за студентска аудитория / Николай Жечев. - София : [ИК "Св. Иван Рилски"], 2012. - 417 с. : с ил., сх., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 409-414

ISBN 978-954-353-199-8
1. Подземни конструкции - учебници за ВУЗ 2. Тунели - проектиране - учебници за ВУЗ
624.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1251674852


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

ПЕЦОВ, Георги Георгиев
        100 години автомобилни състезания : филателен разказ : philatelic story Вж Кн 248

БК 2013/8 Кн 210
ПУЛЕВ, Стефан Николаев, 1963-
        Трептения на рудничния самосвал / Стефан Пулев. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 116 с. : с черт. ; 21 см

Библиогр.: с. 110-116

ISBN 978-954-353-201-8
1. Трептения 2. Автомобили, товарни - теория, проектиране, конструиране
629.1-442
COBISS.BG-ID 1251580388


631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Вж и 65

ГАНЕВ, Атанас Радев, 1925-
       Земята, която ни храни. Ч. 2, И още нещо... : сборник публикации и спомени (2009-2012 г.) / Атанас Ганев. - София : [Изд. авт.], 2013 ([София] : Славейков). - 208 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см Вж Кн 109

МИТЕВА, Чонка Минчева, 1963-
        Хигиенни аспекти на производствената дейност при свободно отглеждане на крави за мляко Вж Кн 212

НАУЧНО-практическа конференция Отрасловото многообразие - условие за устойчивото развитие на селските райони (2009 ; Велико Търново)
        Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Отрасловото многообразие - условие за устойчивото развитие на селските райони", 12-14 ноември 2009 г. Вж Кн 122


635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ
Вж и 582; 71

БК 2013/8 Кн 211
СТОЕВА, Катя Михайлова
        Необичайни растения / [Катя Стоева]. - София : Прес, 2012 (София : Лито Балкан). - 32 с. : с цв. ил. ; 16 x 21 см. - (Градината в четири сезона, ISSN 1314-3174 ; бр. 14)

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано в изд. каре

0.80 лв.
1. Градинарство - наръчници и ръководства 2. Декоративни растения - наръчници и ръководства
635.92(035)
COBISS.BG-ID 1251105764


636 ОБЩО ЖИВОТНОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА БОЗАЙНИЦИ И ПТИЦИ. СКОТОВЪДСТВО. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ТЯХНОТО РАЗВЪЖДАНЕ
Вж и 591; 614; 619

INTERNATIONAL Symposium for Immunology of Reproduction (13 ; Varna ; 2012)
        13th International symposium for immunology of reproduction "From the roots to the tops of reproductive immunology", [22-24 June 2012, Varna, Bulgaria] : final program and abstract book Вж Кн 172


636.2 ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ. ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК

БК 2013/8 Кн 212
МИТЕВА, Чонка Минчева, 1963-
        Хигиенни аспекти на производствената дейност при свободно отглеждане на крави за мляко / Чонка М. Митева. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2012 (с. Богомилово, Старозагорско : Контраст). - 222 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 195-222

ISBN 978-954-338-048-0
1. Крави - хранене и отглеждане 2. Животновъдни ферми - хигиена
636.22/.28
631.14:636
COBISS.BG-ID 1250884580


637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Вж и 663/664

СТОИЧКОВ, Йордан, 1948-
        Как да направим мезето : по-вкусно с Бай Данчо : новите рецепти на прочутия кулинар Вж Кн 216


638.1 ПЧЕЛАРСТВО. МЕДОНОСНА ПЧЕЛА
Вж и 595.799

БК 2013/8 Кн 213
ШРЬОДЕР, Анете
        Здравословно с мед, полен, прополис : апитерапия, козметика и сладки изкушения / Анете Шрьодер ; [прев. от нем. Татяна Танева]. - София : ИК Неделник, 2012 ([София] : [Кронос]). - 152 с. : с цв. ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Gesundes aus Honig, Pollen und Propolis / Schröder. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кратък пчеларски терминологичен речник: с. 124-128. - Козметични съставки от А до Я: с. 128-146

ISBN 978-954-91031-6-8 : 20 лв.
1. Мед, пчелен - лечебно действие 2. Пчелни продукти - лечебно действие 3. Народна медицина - рецепти 4. Мед, пчелен - готварски рецепти
638.16/.17
615.32
615.89(083.1)
641.55
COBISS.BG-ID 1251046628


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

БК 2013/8 Кн 214
        РИБАТА храна и лекарство : включва рецепти за варене, пражене, печене и мариноване на риба / [състав. Татяна Матева]. - Разград : ИК Полиграф, 2011. - 36 с. ; 23 x 12 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-773-172-1
1. Риби - готварски рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1251602404

БК 2013/8 Кн 215
СТОИЧКОВ, Йордан, 1948-
        Как да направим кисело зеле : по-вкусно с Бай Данчо : новите рецепти на прочутия кулинар / [Йордан Стоичков]. - [София] : [Милениум], [2012] ([София] : [Алианс принт]). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Името на авт. установено от доп. източник. - Кн. се разпространява с в. Ретро

0.50 лв.
1. Зеле - запазване и преработка - готварски рецепти
641.55
641.4(083.1)
COBISS.BG-ID 1251142116

БК 2013/8 Кн 216
СТОИЧКОВ, Йордан, 1948-
        Как да направим мезето : по-вкусно с Бай Данчо : новите рецепти на прочутия кулинар / [Йордан Стоичков]. - [София] : [Милениум], [2012] ([София] : [Алианс принт]). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Името на авт. установено от доп. източник. - Кн. се разпространява с в. Ретро

0.50 лв.
1. Месо и месни продукти - готварски рецепти 2. Готварство - рецепти
641.55
637.52(083.1)
COBISS.BG-ID 1251142628

БК 2013/8 Кн 217
СТОИЧКОВ, Йордан, 1948-
        Постни манджи : по-вкусно с Бай Данчо : новите рецепти на прочутия кулинар / [Йордан Стоичков]. - [София] : [Милениум], [2012] ([София] : [Алианс принт]). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Името на авт. установено от доп. източник. - Кн. се разпространява с в. Ретро

0.50 лв.
1. Вегетариански ястия - рецепти
641.564(083.1)
COBISS.BG-ID 1251141860

БК 2013/8 Кн 218
СТОИЧКОВ, Йордан, 1948-
        Постни рецепти с риба : по-вкусно с Бай Данчо : новите рецепти на прочутия кулинар / [Йордан Стоичков]. - [София] : [Милениум], [2012] ([София] : [Алианс принт]). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Името на авт. установено от доп. източник. - Кн. се разпространява с в. Ретро

0.50 лв.
1. Риби - готварски рецепти 2. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1251142372

БК 2013/8 Кн 219
СТОИЧКОВ, Йордан, 1948-
        Празнични питки и баници : по-вкусно с Бай Данчо : новите рецепти на прочутия кулинар / [Йордан Стоичков]. - [София] : [Милениум], [2012] ([София] : [Алианс принт]). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Името на авт. установено от доп. източник. - Кн. се разпространява с в. Ретро

0.50 лв.
1. Закуски - рецепти 2. Готварство - рецепти
641.85(083.1)
641.55
COBISS.BG-ID 1251141604

ШРЬОДЕР, Анете
        Здравословно с мед, полен, прополис : апитерапия, козметика и сладки изкушения Вж Кн 213


646/648 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОМАШНИЯ БИТ. КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ

БК 2013/8 Кн 220
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        55 начина да се обличаме добре / [текст Христина Йотова]. - София : СофтПрес, 2012 ([София] : [Фолиарт]). - 64 с. : с цв. ил. ; 12 x 17 см

Адапт. по: 55 ways to dress well. - Името на авт. на адапт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-013-9 : 3.99 лв.
1. Облекло 2. Мода
646
COBISS.BG-ID 1251225572


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

БК 2013/8 Кн 221
АСЕНОВ, Анатолий Стефанов, 1967-
        Методи и стратегии в управлението / Анатолий Асенов. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012 (В. Търново : Фабер). - 171 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 168-171 и след отд. теми

ISBN 978-619-7048-11-7
1. Управение и организация - учебници за ВУЗ 2. Управленски труд - учебници за ВУЗ
65.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1251221732

БК 2013/8 Кн 222
ДОЙЧИНОВА, Мария Димитрова
        Комуникация за риска : технология на вземане на решения в променящата се среда / Мария Дойчинова. - София : Бо, 2013. - 180 с. : с табл., сх. ; 21 см

Принт. изд. - Библиогр.: с. 170-179

ISBN 978-619-90042-1-0
1. Вземане на решения, теория 2. Комуникация
65.012.4
316.77
COBISS.BG-ID 1251152100

КОСТОВА, Десислава Христова, 1950-
        Организационно поведение Вж Кн 88

БК 2013/8 Кн 223
ЦВЕТКОВ, Константин Стойчев, 1962-
        Управление на проекти с Microsoft Office Project 2007 Professional / Константин Цветков. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012. - 120 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Център по Евроинтеграция и култура 

ISBN 978-954-9498-88-2
1. Проекти - управление и организация
65.012.2
COBISS.BG-ID 1251236324


656.8 ПОЩЕНСКО ДЕЛО. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОЩИТЕ

ПЕЦОВ, Георги Георгиев, 1939-
        100 години автомобилни състезания : филателен разказ : philatelic story Вж Кн 248


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

БК 2013/8 Кн 224
РУПСКА, Теодора Йорданова, 1968-
        Отчитане на биологичните активи / Теодора Рупска. - 2. [доп.] изд. - София : ФорКом, 2012 ([София] : [Булгед]). - 118 с. : с ил., табл. ; 20 см. - (Счетоводна библиотека. Малки и средни предприятия)

Загл. на кор.: Биологични активи. - 1. изд. 2008. - Библиогр.: с. 116-117

ISBN 978-954-464-212-9 : 17 лв.
1. Селскостопанско счетоводство - наръчници и ръководства
657:631(035)
COBISS.BG-ID 1251003364


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БК 2013/8 Кн 225
ТРАЙКОВ, Трендафил Ангелов, 1963-
        Методика за обучение на персонал за работа с пиротехнически изделия / Трендафил Трайков. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 332 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 330-331

ISBN 978-954-353-172-1 (подв.)
1. Взривни работи - техника на безопасността - наръчници и ръководства 2. Взривни материали - наръчници и ръководства 3. Фойерверки - наръчници и ръководства
658.382:662.1/.4(035)
662.1/.4:331.45(035)
662.1/.4.004.2/.4(035)
COBISS.BG-ID 1251640804

БК 2013/8 Кн 226
ТЪРГОВСКО-бакалско сдружение Три светители
        200 години от първото сдружение на търговците в България : търговско-бакалско сдружение "Три светители". - [София] : БТПП, 2012. - 80 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 30 см

Изд. на Българска търговско-промишлена палата - София

ISBN 978-954-614-013-5
1. Търговско-бакалско сдружение "Три светители" - история 2. България - търговия
658.6(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1251865060


662 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА. ГОРИВА
Вж и 622; 623

БК 2013/8 Кн 227
СТОЕВ, Христо Любомиров, 1949-
        Взривни материали, технологии и механизация на взривните работи / Христо Стоев, Димитър Христанов. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 184 с. : с ил., табл., черт. ; 21 см

Библиогр.: с. 182-184

ISBN 978-954-353-190-5
1. Взривни работи - учебници за ВУЗ
662.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1251621092

ТРАЙКОВ, Трендафил Ангелов, 1963-
        Методика за обучение на персонал за работа с пиротехнически изделия Вж Кн 225


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БК 2013/8 Кн 228
БАУЕР, Питър
        Photoshop CS5 for dummies / Питър Бауер ; [прев. Георги Далаков]. - [София] : ИК Алекс Софт, [2011] ([София] : [Експрертпринт]). - 544, VIII с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Photoshop CS5 for dummies. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - За автора: с. 3

ISBN 978-954-656-235-7 : 20 лв.
1. Компютърна графика - наръчници и ръководства 2. Приложни програми - наръчници и ръководства
681.327:003.6(035)
COBISS.BG-ID 1251219684

ПЕТРОВА, Мариана Матеева, 1962-
        Електронни административни услуги в публичната администрация Вж Кн 130

РАДЕВ, Димитър Иванов, 1959-
        Цифрова обработка на сигнали : учебник за студенти от професионално направление "Комуникационна и компютърна техника" Вж Кн 203

БК 2013/8 Кн 229
СМИТ, Дженифър, 1962-
        Illustrator CS5 for dummies : кратко ръководство / Дженифър Смит, Кристофър Смит, Фред Герънтъби ; [прев. Георги Далаков]. - [София] : Алекс Софт, [2011] ([София] : [Експертпринт]). - 266, VI с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Illustrator CS5 for dummies. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - За авторите: с. 3

ISBN 978-954-656-237-1 : 9.99 лв.
1. Компютърна графика - наръчници и ръководства 2. Приложни програми - наръчници и ръководства
681.327:003.6(035)
681.322.06(035)
COBISS.BG-ID 1251187428

БК 2013/8 Кн 230
СМИТ, Дженифър, 1962-
        InDesign CS5 for dummies : кратко ръководство / Дженифър Смит, Кристофър Смит, Фред Герънтъби ; [прев. Георги Далаков]. - [София] : Алекс Софт, [2011] ([София] : [Експертпринт]). - 214, VIII с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: InDesign CS5 for dummies. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - За авторите: с. 3-4

9.99 лв.
ISBN 978-954-656-220-3 !
1. Компютърна графика - наръчници и ръководства 2. Приложни програми - наръчници и ръководства
681.327:003.6(035)
681.322.06(035)
COBISS.BG-ID 1251188196

БК 2013/8 Кн 231
СМИТ, Дженифър, 1962-
        Flash CS5 for dummies : кратко ръководство / Дженифър Смит, Кристофър Смит, Фред Герънтъби ; [прев. Георги Далаков]. - [София] : Алекс Софт, [2011] ([София] : [Експертпринт]). - 290, VI с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Flash CS5 for dummies. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

9.99 лв.
ISBN 978-954-656-226-5 !
1. Компютърна графика - наръчници и ръководства 2. Приложни програми - наръчници и ръководства
681.327:003.6(035)
COBISS.BG-ID 1251186404

БК 2013/8 Кн 232
ХАРВИ, Грег, 1949-
        Windows 7 for dummies : кратко ръководство / Грег Харви ; [прев. Теофана Петкова, Маринела Маринова]. - [София] : Алекс Софт, [2010] ([София] : [Експреспринт]). - 324, IV с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Windows 7 for dummies: quick reference / Greg Harvey. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - За автора: с. 3

9.99 лв.
ISBN 978-954-656-201-2 !
1. Операционни системи - наръчници и ръководства
681.322.06(035)
COBISS.BG-ID 1251406820

БК 2013/8 Кн 233
ЦАНЕВ, Георги, 1950-
        Информационни системи и технологии / Георги Цанев. - 2. прераб. и доп. изд. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012 (В. Търново : Фабер). - 208 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Пълното име на авт. Георги Цанев е Георги Цанев Иванов. - 1. изд. 2009. - Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Център за дистанционно обучение

ISBN 978-954-9498-41-7
1. Информационни системи - учебници за ВУЗ 2. Операционни системи - учебници за ВУЗ 3. Приложни програми - учебници за ВУЗ
681.324(075.8)
681.518(075.8)
COBISS.BG-ID 1251219172


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БК 2013/8 Кн 234
        КРАТКА илюстрована енциклопедия на еврейските общности в България и техните синагоги / авт., състав. Елко Хазан ... [и др.] ; ред. Елко Хазан. - София : Камея Дизайн, 2012 (София : Експертпринт). - 190, XIV с. : с цв. ил. ; 33

Загл. и на англ. ез.: The concise illustrated encyclopaedia of Jewish Communities and their synagogues in Bulgaria. - Други авт.: Естер Георгиева, Ангелина Рашкова, Соня Леви. - Пояснителен речник: с. ХІ-ХІІ. - Библиогр.: с. XIV

ISBN 978-954-629-040-3 : 40 лв.
1. Синагоги - България - енциклопедии 2. България - архитектура
726.3(497.2)(031)
COBISS.BG-ID 1251171556

БК 2013/8 Кн 235
        The CONCISE illustrated encyclopaedia of Jewish Communities and their synagogues in Bulgaria / aut., comp. Elko Hazan ... [и др.] ; ed. Elko Hazan ; transl. Julian Hazan. - Sofia : Kamea Design, 2012 (Sofia : Expertprint). - 190, vi с. : с цв. ил. ; 33 см

Ориг. загл.: Кратка илюстрована енциклопедия на еврейските общности в България и техните синагоги. - Други авт.: Ester Georgieva, Angelina Rashkova, Sonya Levi. - Речник: с. ХІ-ХІІ. - Библиогр.: с. 196

ISBN 978-954-629-041-0 (подв.) : 41 евро
1. Синагоги - България - енциклопедии 2. България - архитектура
726.3(497.2)(031)
COBISS.BG-ID 1251173092


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2013/8 Кн 236
НОЖАРОВА, Анастасия Николова, 1944-
        Моят цветен свят : книга за художничката Анастасия Ножарова / [състав. Венета Ганева] = My world in colour ; a book about Anastasia Nojarova. - Пловдив : Нар. библ. "Иван Вазов", 2012. - 86 с. : с цв. ил. ; 21 x 23 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Анастасия Ножарова - био-библиографска справка: с. 79-84. - Рез. на англ. ез. - Съдържа: Разговори с Венета Генова: с. 5-23 ; Интервюта : [от печата]: с. 25-37 ; Отзиви, рецензии и споделено за нея : [от печата]: с. 37-44 ; Каталог: с. 45-78

ISBN 978-954-9546-67-5
1. Ножарова, Анастасия Николова, 1944- - биографии 2. Художници, български - биографии 3. България - изобразителни изкуства
73/76.071.1(497.2)(092)
92 Ножарова, Анастасия Николова
COBISS.BG-ID 1251740900


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

БК 2013/8 Кн 237
ФЕЪРИНГТЪН, Браян
        Рисуване на карикатури и комикси for dummies / Браян Феърингтън ; [прев. Ирена Райчева]. - [София] : Алекс Софт, [2011] ([София] : [Експерт принт]). - 396, XІI с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Drawing cartoons and comics for dummies / Brian Fairrington. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - За автора: с. 3

ISBN 978-954-656-227-2 : 18 лв.
1. Карикатура - техника и майсторство - наръчници и ръководства 2. Комикс - техника и майсторство - наръчници и ръководства 3. Рисуване - наръчници и ръководства
741.5.04(035)
COBISS.BG-ID 1251289060


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БК 2013/8 Кн 238
БРИТЪН, Сюзан
        Плетене на една кука for dummies / Сюзан Бритън, Карен Манти ; [прев. Диана Фердинандова]. - [София] : Алекс-Софт, [2013] ([София] : Експерт принт). - 368, VIII с., [4] л. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Crocheting for Dummies / Karen Mantley, Susan Brittain. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - За авторите: с. 3

ISBN 954-6562-11-4 : 19.99 лв.
1. Плетачество - наръчници и ръководства
746.4(035)
COBISS.BG-ID 1251273444


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2013/8 Кн 239
ГАДЖЕВ, Владимир Марков, 1944-
        Когато Западът среща Изтока : от фолк към етно джаз и уърлд мюзик / Владимир Гаджев. - София : Изток-Запад, 2012. - 198 с. : с ил., портр. ; 22 см

Библиогр.: с. 189-197

ISBN 978-619-152-084-8 : 12 лв.
1. Музика, съвременна (20 век) - история
78.036
COBISS.BG-ID 1251042020

БК 2013/8 Кн 240
НИКОЛОВ, Венцеслав Михайлов, 1943-
        Едно учителско семейство / Венцеслав Николов. - София : Болид-инс, 2003. - 76 с. : с ил., факс., портр. ; 19 х 17 см

1. Николов, Мишо, 1903-1988 - спомени 2. Виолончелисти, български - спомени 3. България - музика
78.071.2(497.2)(092)(093.3)
371.12(497.2)(092)(093.3)
92 Николов, Мишо
COBISS.BG-ID 1251347940


783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА

БК 2013/8 Кн 241
БОЯДЖИЕВА, Весела Иванова
        Многогласие в православието / Весела Бояджиева. - [София] : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Анго бой]). - 160 с. : с ноти ; 21 см

Библиогр.: с. 131-134. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-737-871-1
1. Музика, църковна
783:281
COBISS.BG-ID 1251574244

БК 2013/8 Кн 242
БОЯДЖИЕВА, Весела Иванова
        Многогласие в православието / Весела Бояджиева. - 2. изд. - София : Изд. ателие Аб, 2013 ([София] : [Angoboy]). - 160 с. : с ноти ; 21 см

1. изд. 2012. - Библиогр.: с. 131-134. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-737-882-7
1. Музика, църковна
783:281
COBISS.BG-ID 1251354340


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

КОЛЕВ, Тодор Петров, 1939-2013
        Варненското софиянче от Шумен : житие и страдание грешного Тодора, записано от Гергана Михайлова Вж Кн 243


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БК 2013/8 Кн 243
КОЛЕВ, Тодор Петров, 1939-2013
        Варненското софиянче от Шумен : житие и страдание грешного Тодора, записано от Гергана Михайлова / Тодор Колев. - 2. изд. - София : Слънце, 2013 (София : Инвеспрес). - 344 с. : с портр. ; 21 см

1. изд. 1999

ISBN 978-954-742-193-6 : 12.99 лв.
1. Актьори, български - спомени 2. България - театър
792.071.2(497.2)(092)(093.3)
791.44.071.2(497.2)(092)
92 Колев, Тодор Петров
COBISS.BG-ID 1251681508

ТОРНЕВ, Петър Маринов, 1929-2011
        Имах нещо да ви кажа ... : студии, монографии, спомени и роли на балетмайстора и хореографа Петър Торнев Вж Кн 244


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БК 2013/8 Кн 244
ТОРНЕВ, Петър Маринов, 1929-2011
        Имах нещо да ви кажа ... : студии, монографии, спомени и роли на балетмайстора и хореографа Петър Торнев / [състав. и ред. Ана Боянова]. - София : Изд. ателие Аб, 2013 ([София] : [Ango boy]). - 200 с. : с ил., факс., портр. ; 21 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Кой е Петър Торнев? / Ана Боянова: с. 6. - Хореографии и режисури на Петър Торнев в Германия: с. 7-9

ISBN 978-954-737-883-4
1. Балет, български - спомени 2. Хореография - България - спомени 3. Танц - история 4. България - хореография
793.32(497.2)(093.3)
792.8(497.2)(093.3)
COBISS.BG-ID 1251272676


796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
Вж и 379.8; 612;613; 685

БК 2013/8 Кн 245
        СИСТЕМА за оценяване на резултатите по спортна подготовка на учениците в спортните училища / [под общата ред. на Росица Църова, Огнян Миладинов]. - София : Болид инс, 2012. - 616 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на М-во. на физ. възпитание и спорта, НСА Васил Левски

ISBN 978-954-394-108-7
1. Физическо възпитание - инструктивни и нормативни материали
796(083.7)
COBISS.BG-ID 1251281124


796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА
Вж и 615.825.1

БК 2013/8 Кн 246
БОЖКОВА, Анна Тихомирова, 1967-
        Комбинирана фитнес гимнастика : ръководство за студентки по дентална медицина / Анна Божкова, Петя Славчева ; [фотограф Ивайло Томов]. - София : АртГраф, 2012. - 94 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 92-93. - Деф. екз.: липсват с. 91-92

ISBN 978-954-9401-72-1
1. Гимнастика - учебници за ВУЗ
796.41(075.8)
COBISS.BG-ID 1251442660

БК 2013/8 Кн 247
МАРИНОВА, Вера, 1947-
        Срещи с динозавър [Йордан Йовчев] / Вера Маринова-Аткинсон. - София : Бълг. федерация по гимнастика, 2013 ([София] : Демакс). - 144 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

За Пловдивската школа: с. 129-131. - Биографични данни и постижения: с.131-139. - Най-добрите индивидуални успехи в българската мъжка гимнастика: с. 140-143

ISBN 978-954-92926-2-6 : 10 лв.
1. Йовчев, Йордан Йовчев, 1973- - биографии 2. Спортисти, български - биографии 3. Гимнастика, спортна - България 4. България - физическа култура и спорт
796.41.071(497.2)(092)
92 Йовчев, Йордан Йовчев
COBISS.BG-ID 1251578596


796.7 АВТОМОБИЛЕН СПОРТ. МОТОЦИКЛЕТЕН СПОРТ
Вж и 621.4

БК 2013/8 Кн 248
ПЕЦОВ, Георги Георгиев, 1939-
        100 години автомобилни състезания : филателен разказ / Георги Пецов ; [предг. Спас Панчев] = Century of motoring : philatelic story / Georgi Petsov ; [pref. Spas Pantchev]. - София : Изток-Запад, 2009. - 264 с. : с цв. ил., факс., к. ; 22 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 10. - Библиогр.: с. 262-263. - Именен показалец

ISBN 978-954-321-498-3 (подв.) : 39 лв.
1. Авто-мото спорт - история 2. Спортни състезания - история 3. Пощенски марки 4. Автомобили - история
796.71.093(100)(091)
656.835(100)
629.114.6(100)(091)
COBISS.BG-ID 1251550692


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

        АНГЛИЙСКИ за най-малките с Дейзи, Бен и Кики : картинен речник с произношения Вж Кн 10

БЛАГОЕВА, Румяна Любомирова, 1960-
        Първите 1234 думи на английски : картинен речник с произношения Вж Кн 11


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2013/8 Кн 249
        ПРИМЕРНИ тестове за олимпиадата по английски език 8-12 клас, 2012 г. / Светлана Димитрова-Гюзелева ... [и др.]. - Пловдив : Летера, 2012. - 152 с. ; 22 см

Други авт.: Евгения Панчева, Мария Ганчева, Маргарита Тренчева-Николова, Стоянка Делибеева. - Възприетата форма на името на авт. Светлана Димитрова-Гюзелева е Светлана Георгиева Димитрова. - Библиогр.: с. 149-150

ISBN 978-954-516-980-9 : 12 лв.
1. Английски език - тестове - учебници за средни общообразователни училища
802.0(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1251374052

БК 2013/8 Кн 250
        POLICE cooperation : handbook / Margarita Stancheva ... [и др.]. - Sofia : [Акад. на МВР], 2012. - 95 с. : с табл. ; 25 см

Други авт.: Velislava Velkova, Milena Daskalova, Evgeni Trayanov

ISBN 978-954-348-08-7 !
1. Английски език - учебници за ВУЗ
802.0(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1251246052


805.0 ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

БК 2013/8 Кн 251
НОАРО, Пиер
        Да проговорим италиански с 40 урока / Пиер Ноаро, Паоло Чифарели, Анри Лует ; [прев. от фр. Павел Атанасов Станев, Теменуга Борисова Дешковчева]. - [2. изд.]. - Пловдив : ИК Хермес, 2006 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 424 с. : с к., табл. ; 20 см, в кутия + 2 оптични диска (CD). - (Самоучители Хермес)

Ориг. загл.: 40 leçons pour parler italien / Pierre Noaro, Paolo Cifarelli, Henri Louette. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Кратък курс по граматика : с. 342-360 ; Таблици с примерни спрежения: с. 361-378 ; Италиано-български речник: с. 379-401 ; Българо-италиански речник: с. 402-423. - 1. изд. 2003. - Изд. на ориг. Larousse

ISBN 954-26-0127-1 (в кутия) : 19.95 лв.
1. Италиански език - учебници за самообразование
805.0(075.4+086.76)
COBISS.BG-ID 1251610596


807.74 НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК (СЪВРЕМЕНЕН)

БК 2013/8 Кн 252
ДЕЛИЯНИС, Константин
        Да проговорим гръцки с 40 урока / Константин Делиянис ; [прев. от фр. Снежанка Спасова Атанасова]. - [2. изд.]. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 287 с. ; 20 см, в кутия + 2 оптични диска (CD). - (Самоучители Хермес)

Ориг. загл.: 40 leçons pour parler le grec moderne / Constantin Deliyannis. - Името на прев. e отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 2002. - Гръцко-български речник: с. 275-284. - Показалец на корените, показалец на гр. изрази. - Грешния ISBN отпеч. на гърба на кутията

ISBN 954-459-893-6 (в кутия) : 19.95 лв.
ISBN 978-954-261-183-7 !
1. Гръцки език - учебници за самообразование
807.74(074.4+086.76)
COBISS.BG-ID 1251871204


808.54 СЛОВАШКИ ЕЗИК

БК 2013/8 Кн 253
СТУДЕНТСКА словакистична конференция (1 ; София ; 2011)
        Първа словакистична студентска конференция "Езиковедски и литературоведски изследвания на младите словакисти", 4 май 2011 г. / [ред. Диана Иванова, Силвия Лиханова]. - София : Херон прес, 2012. - 86 с. : с табл. ; 25 см

Кор. опис. - Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Текст и на словаш. ез. - Съдържа статии от: Силвия Иванова, Дияна Илиева, Десислава Живкова, Елена Бонева, Десислава Славова, Станимир Стефанов, Татяна Тодорова, Илиана Владова, Лидия Георгиева, Мария Неделчева, Лидия Шаламанова. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на словаш., бълг. ез.

ISBN 978-954-580-317-8 !
1. Словашки език - граматика - конференции 2. Български език - граматика - конференции
808.54-5(063)
808.67-5(063)
COBISS.BG-ID 1250876644


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2013/8 Кн 254
БОРИСОВ, Борислав Славов, 1976-
        Тестове за държавния зрелостен изпит по български език и литература / Борислав Борисов, Кирила Бобчева. - 2. изд. - София : Дамян Яков, 2012 (София : Вулкан). - 392 с. ; 24 см

1. изд. 2009 с авт. Кирила Николова Бобчева, Ира Михайлова Маринова. - Ключ с верните отговори на примерните тестове: с. 382-391

ISBN 978-954-527-523-4 : 14 лв.
1. Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за средни общообразователни училища
808.67(079)(075.3)
886.7(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1251089892

БК 2013/8 Кн 255
        ПРОБЛЕМИ на устната комуникация. Кн. 9, [Девета] ІХ Международна научна конференция 28-29 октомври 2011 г. / [науч. ред. Мария Илиева - отг. ред. ... и др.]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2013. - 2 т. : с ил. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Анелия Петкова, Владислав Маринов. - Пълното име на ред. Мария Илиева е Мария Илиева Иванова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-524-887-0 (ч. 1)
ISBN 978-954-524-888-7 (ч. 2)

Съдържа:
[Ч.] 1. - 291 с.

Съдържа докл. от: Стефана Димитрова, Хетил Ро Хауге, Мая Велева, Стоян Буров, Ана Кочева, Красимира Алексова, Silvia Pitiricui, Олга Сорокова, Ценка Иванова, Александра Лончар Раичевић, София Мицова, Катерина Томова, Йорданка Велкова, Наталия Литвинова, Анелия Петкова, Владислав Маринов, Христо Кючуков, Петя Осенова, Надя Терзийска, Биляна Тодорова, Гергана Падарева-Илиева, Андреана Ефтимова, Антон Гецов, Cristina Radu-Golea. - Рез. на англ., бълг., сръб., фр., укр. ез. 

[Ч.] 2. - 332 с.

Съдържа докл. от: Екатерина Глуховцева, Ирина Николаенко, Мария Илиева, Ирина Шаповалова, Верка Сашева, Олга Ланская, Йорка Тишева, Dragoş Vlad Topalǎ, Радослав Цонев, Анита Тодоранова, Нава-Ванда Шахвердова, Яна Сивилова, Десислава Тодорова, Ася Асенова, Ирина Глуховцева, Пенка Пехливанова, Мариета Цветкова, Димитрина Хамзе, Любка Стоичкова, Христина Дамянова, Любка Ненова, Вергиния Колева, Йоанна Млечко, Илияна Димитрова, Маринела Димитрова. - Участници в конф.: с. 325-331. - Рез. на англ., бълг., пол., рус., фр., укр. ез. 

1. Български език - стилистика - конференции 2. Словесна комуникация - конференции 3. България - езикознание
808.67-085.5(063)
COBISS.BG-ID 1251009764

СТУДЕНТСКА словакистична конференция (1 ; София ; 2011)
        Първа словакистична студентска конференция "Езиковедски и литературоведски изследвания на младите словакисти", 4 май 2011 г. Вж Кн 253


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

ГИТОМЪР, Джефри, 1946-
        Малка зелена книга за постигане на своето : как да говориш, пишеш, представяш, убеждаваш, влияеш и продаваш своята гледна точка на другите Вж Кн 82


820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2013/8 Кн 256
        БОЛЕН здрав носи. - София : Посоки, 2010. - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Любимата ми книжка ; бр. 31)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-195-9 : 1.99 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1251378148

БК 2013/8 Кн 257
        БРАТЧЕ и сестриче. - [София] : Посоки, 2009. - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Любимата ми книжка ; бр. 13)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-137-9 : 1.99 лв.

820/899-93-91
COBISS.BG-ID 1251484388

БК 2013/8 Кн 258
        ВЪЛКЪТ и седемте козлета : по мотиви от приказката на Братя Грим. - [София] : Посоки, 2009. - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Любимата ми книжка ; бр. 15)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-134-8 : 1.99 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1251461604

БК 2013/8 Кн 259
        ВЪЛКЪТ и седемте козлета : по мотиви от приказката на Братя Грим. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [12] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-164-5 : 3.50 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1251449060

БК 2013/8 Кн 260
        ГРОЗНОТО пате : по мотиви от приказката на Х. К. Андерсен. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [12] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-162-1 : 3.50 лв.

820/899-93-91
COBISS.BG-ID 1251449572

БК 2013/8 Кн 261
        ЗАЙОВАТА къщичка. - [София] : Посоки, 2009. - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Любимата ми книжка ; бр. 16)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-136-2 : 1.99 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1251483876

БК 2013/8 Кн 262
        ЗАЙОВАТА къщичка. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [12] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-165-2 : 3.50 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1251603940

БК 2013/8 Кн 263
        КЪЩИЧКАТА на котето. - София : Посоки, 2011. - [12] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-199-7 : 3.90 лв.

820/899-93-1
COBISS.BG-ID 1251411428

БК 2013/8 Кн 264
        МЕДЕНАТА питка. - София : Посоки, 2011. - [12] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-198-0 : 3.90 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1251410660

БК 2013/8 Кн 265
        МЕДЕНАТА питка. - [София] : Посоки, 2010. - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Любимата ми книжка ; бр. 20)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-141-6 : 1.99 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1251462884

БК 2013/8 Кн 266
        ТРИТЕ мечки. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [12] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-163-8 : 3.50 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1251411684

БК 2013/8 Кн 267
        ТРИТЕ прасенца. - София : Посоки, 2012. - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Любимата ми книжка ; бр. 6)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-091-4 : 1.99 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1251461092

БК 2013/8 Кн 268
        ЧЕРВЕНАТА шапчица : по мотиви от приказката на Шарл Перо. - София : Посоки, 2012. - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Любимата ми книжка ; бр. 1)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-086-0 : 1.99 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1251377892


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 269
АДЛЪР, Елизабет, 1950-
        Богатите ще наследят / Елизабет Адлър ; [прев. Силвия Желева]. - 2. изд. - София : Kalpazanov, 2012 ([София] : [Инвестпрес]). - 528 с. ; 20 см. - (Колекция Елизабет Адлър)

Ориг. загл.: The Rich shall inherit / Elizabeth Adler. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2000

ISBN 978-954-17-0278-9 : 15 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1251181028

БК 2013/8 Кн 270
АДЛЪР, Елизабет, 1950-
        От Барселона с любов / Елизабет Адлър ; [прев. Силвия Желева]. - София : Kalpazanov, 2012 ([София] : [Инвестпрес]). - 296 с. ; 20 см. - (Колекция Елизабет Адлър)

Ориг. загл.: From Barcelona with love / Elizabeth Adler. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-17-0276-5 : 13 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1250995940

БК 2013/8 Кн 271
ГРЕЙВС, Робърт, 1895-1985
        Гръцките митове / Робърт Грейвз ; прев. Иван Робанов ; ред., авт. на бел. Владимир Атанасов, Константин Крумов. - [София] : ИК Нов Златорог, 2012- ([София] : Симолини). - Т. <2> ; 24 см

Ориг. загл.: The Greek myths / Robert Graves. - Иван Робанов - псевд. на Иван Георгиев Димитров

ISBN 954-492-171-0 ! (т. 2) : 26.95 лв.

Съдържа досега:
Т. 2. - 2012. - 632 с. : с ил.

Азб. показалец / Здравка Шейретова, Петко Недялков

820-91-34
COBISS.BG-ID 1251678436

БК 2013/8 Кн 272
ДИБЪН, Деймиън, 1965-
        Битката за империята / Деймиън Дибън ; прев. Александър Маринов. - София : Егмонт, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 391 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The history keepers: Circus maximus / Damian Dibben. - Кн. 2 от поредицата Стражи на историята. - За авт.: с. 391

ISBN 978-954-27-0908-4 : 9.90 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1251444708

БК 2013/8 Кн 273
КЛИЙВ, Пол, 1974-
        Кърваво наследство : роман / Пол Клийв ; прев. от англ. Стамен Стойчев. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 336 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Blood man / Paul Cleave

ISBN 978-954-26-1176-9 : 14.95 лв.

820(931)-312.4
COBISS.BG-ID 1251530212

БК 2013/8 Кн 274
МОЙС, Джоджо, 1969-
        Аз преди теб : роман / Джоджо Мойс ; прев. от англ. Маргарита Дограмаджян. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 408 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Me before you / Jojo Moyes

ISBN 978-954-26-1172-1 : 14.95 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1251617252

БК 2013/8 Кн 275
УИЛЯМСЪН, Патрик, 1960-
        Поезия / Патрик Уилямсън ; прев. от англ. Силвияна Златева. - София : ИК Нов Златорог, 2006 ([София] : [Скала принт]). - 120 с. ; 18 x 15 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Poetry / Patrick Williamson

ISBN 978-954-492-214-6 : 7 лв.

820-1
COBISS.BG-ID 1251394020


820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2013/8 Кн 276
        ДЖАК и бобовото стъбло : английска народна приказка / [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2012 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 46)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-274-8

820-93-34
COBISS.BG-ID 1251615460

БК 2013/8 Кн 277
        ПРИНЦЕСАТА и отшелникът : английска народна приказка / [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2012 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 52)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-281-6

820-93-34
COBISS.BG-ID 1251613668

БК 2013/8 Кн 278
        ХИТРАТА лисица и Малката червена кокошчица. - [София] : [Алекс Софт], [2011] ([София] : [Спектър]). - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: The sly fox & the little red hen, погрешно отпеч. в изд. каре The sly fox & the litte red hen. -
Вариант на наименованието на изд.: Алекс Кидс, отбелязано на кор.

ISBN 978-954-656-223-4 : 3.99 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1251342052


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 279
ГАРУД, Джули, 1946-
        Сладки приказки / Джули Гаруд ; прев. от англ. Дори Габровска. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 352 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Sweet talk / Julie Garwood

ISBN 978-954-26-1189-9 : 12.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1251607268

БК 2013/8 Кн 280
ГРЕНЪН, Конър, 1974-
        Малките принцове / Конър Гренън ; прев. от англ. Ангелин Мичев. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 304 с., [4] л. : с цв. ил., к. ; 21 см

Ориг. загл.: Little princes / Conor Grennan

ISBN 978-954-26-1188-2 : 14.95 лв.

820(73)-94
COBISS.BG-ID 1251651044

БК 2013/8 Кн 281
ЙОХАНСЕН, Айрис, 1938-
        Четвъртият амулет / Айрис Йохансен ; [прев. Силвия Желева]. - София : Kalpazanov, 2012 ([София] : [Инвестпрес]). - 360 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Deadlock / Iris Johansen. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-17-0274-1 : 14 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1251087588

БК 2013/8 Кн 282
ЛОУЕЛ, Елизабет, 1944-
        Невинна като грях : роман / Елизабет Лоуел ; прев. от англ. Пепа Стоилова. - Пловдив : ИК Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг). - 351 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Innocent as sin / Elizabeth Lowell

ISBN 978-954-260-898-1 : 11.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1251114468

БК 2013/8 Кн 283
ПО, Едгар Алан, 1809-1849
        Гарванът : поема / Едгар Алън По ; в прев. на Кирил Кадийски. - София : ИК Нов Златорог, 2012. - 16 с. : с ил. ; 21 х 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Кн. е илюстрирана с гравюра Гарванът на Сирак Скитник. - Сирак Скитник - псевд. на Панайот Тодоров Христов. - Съдържа и: Гробът на Едгар По : стихотворение / Стефан Маларме. Ленора : стихотворение / Теодор Траянов

820(73)-1
COBISS.BG-ID 1251645412

БК 2013/8 Кн 284
РОБАРДС, Карън, 1954-
        Признат за виновен / Карън Робърдс ; [прев. Силвия Желева]. - София : Kalpazanov, 2012 ([София] : [Инвестпрес]). - 317 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Guilty / Karen Robards. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-17-0277-2 : 13 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1250999524

БК 2013/8 Кн 285
СИЛВА, Даниъл, 1960-
        Портретът на един шпионин : роман / Даниъл Силва ; прев. от англ. Владимир Райчинов. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 448 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Portrait of a spy / Daniel Silva

ISBN 978-954-26-1192-9 : 14.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1251577572

БК 2013/8 Кн 286
ТЕЙЛЪР, Лейни, 1971-
        Дни на кръв и звездна светлина / Лейни Тейлър ; прев. Анелия Янева. - София : Егмонт България, 2012 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 504 с. : с к. ; 21 см

Ориг. загл.: Days of blood and starlight / Laini Taylor. - За авт.: с. 504. - Кн. е ч. 2 от трилогията Създадена от дим и кост

ISBN 978-954-27-0867-4 : 12.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1251532772

БК 2013/8 Кн 287
ХАНА, Кристин, 1960-
        Между сестри / Кристин Хана ; [прев. Марияна Тушева]. - София : Kalpazanov, 2012 ([София] : [Инвестпрес]). - 368 с. ; 20 см. - (Избрани романи)

Ориг. загл.: Between sisters / Kristin Hannah. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-17-0275-8 : 14 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1250994404


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 288
ВОЛФ, Томас
        Храброто кученце / Томас Волф ; [прев. Веска Маринова] ; [ил. Рике Янсен]. - София : New Media Group, 2012 ([София] : Алианс принт). - [32] с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 47)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на ил. - в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-275-5

830-93-34
COBISS.BG-ID 1251686372

БК 2013/8 Кн 289
ТОМАС, Хелга, 1943-
        Скъпи Ерел... : опит да преработя детството си през Втората световна война / Хелга Томас ; [прев. от нем., англ. ез. Камен Петров, Йоана Илчева]. - София : Изд. ателие Аб, 2011 ([София] : [Ангобой]). - 223 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Lieber Erel ...: ein Versuch, meine Kriegskindheit aufzuarbeiten / Helga Thomas. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-737-849-0

830-94
COBISS.BG-ID 1251172836

БК 2013/8 Кн 290
ХАХФЕЛД-Тапукаи, Кристина
        С любовта на лъвица : как станах съпруга на воин самбуру / Кристина Хахфелд-Тапукаи ; прев. от нем. Здравка Евстатиева. - София : Емас, [2010]. - 411 с. ; 20 см. - (Преживяно)

Ориг. загл.: Mit der Liebe einer Loewin / Christina Hachfeld-Tapukai

ISBN 978-954-357-200-7

830-312.6
COBISS.BG-ID 1251678692


830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2013/8 Кн 291
ГРИМ, Якоб, 1785-1863
        Крал Дроздобрад / Братя Грим [Якоб, Вилхелм] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New media group, 2012 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 49)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-278-6

830-93-34
COBISS.BG-ID 1251729380

БК 2013/8 Кн 292
ГРИМ, Якоб, 1785-1863
        Трите предачки / Братя Грим [Якоб, Вилхелм] ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2012 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 45)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-273-1

830-93-34
COBISS.BG-ID 1251624932


830(494)-93 ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2013/8 Кн 293
СПИРИ, Йохана, 1827-1901
        Хайди ; Хайди и Клара / Йохана Спири ; прев. от нем. Емилия Драганова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 256 с. ; 21 см. - (Златно перо : детско-юношеска класика)

Ориг. загл.: Heidis Lehr- und Wanderjahre. Heidi kann brauchen, was es gelernt hat / Johanna Spyri

ISBN 978-954-26-1174-5 : 4.95 лв.

830(494)-93-31
COBISS.BG-ID 1251661540


839.3(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ХОЛАНДСКИ ЕЗИК

БК 2013/8 Кн 294
ДЕ Криц, Франк, 1942-
        Поезия / Франк де Криц ; прев. от фламанд. Силвияна Златева. - София : ИК Нов златорог, 2005 ([София] : [Скала принт]). - 100 с. ; 18 см. - (Ars poetica europea XX)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Gedichten / Frank de Crits

ISBN 954-492-203-2 : 6.80 лв.

839.3(493)-1
COBISS.BG-ID 1251227108


839.59 ИСЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 295
СИГУРДУР Паулсон, 1948-
        Поезия / Сигурдюр Паулсон ; прев. от исл. Силвияна Златева. - София : ИК Нов Златорог, 2005 ([София] : [Скала]). - 144 с. ; 18 х 15 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Ljód / Sigurdur Pálsson

ISBN 954-492-198-2 : 7.80 лв.

839.59-1
COBISS.BG-ID 1251646180


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 296
ЕГЕЛАНД, Том, 1959-
        Нощта на вълците : роман / Том Егеланд ; прев. Мария Николова. - [София] : ИК Персей, 2012 ([София] : [Инвестпрес]). - 415 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Ulvenatten / Tom Egeland

ISBN 978-954-8308-85-4 : 14.99 лв.

839.6-31
COBISS.BG-ID 1251653860

БК 2013/8 Кн 297
НЕСБЬО, Ю, 1960-
        Ловци на глави / Ю Несбьо ; прев. от норв. Ева Кънева. - София : Емас, 2011. - 264 с. ; 20 см. - (Криминале)

Ориг. загл.: Hodejegerne / Jo Nesbø

ISBN 978-954-357-220-5

839.6-312.4
COBISS.BG-ID 1251674596

БК 2013/8 Кн 298
ФОСУМ, Карин, 1954-
        Не поглеждай назад : вторият случай на инспектор Сейер / Карин Фосум ; прев. от норв. Ева Кънева. - София : Емас, 2012. - 304 с. ; 20 см. - (Криминале)

Ориг. загл.: Se deg ikke tilbake! / Karin Fossum

ISBN 978-954-357-212-0

839.6-312.4
COBISS.BG-ID 1251655908

БК 2013/8 Кн 299
ХОЛТ, Ане, 1958-
        Какво избирате, госпожо Президент / Ане Холт ; прев. от норв. Ева Кънева. - София : ИК Емас, 2011. - 400 с. ; 20 см. - (Криминале)

Ориг. загл.: Presidentens valg / Anne Holt

ISBN 978-954-357-211-3

839.6-312.4
COBISS.BG-ID 1251572196


839.8 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 300
СЬОНЕГОР, Мортен, 1964-
        Поезия / Мортен Сьонегор ; прев. от дат. Силвияна Златева. - София : ИК Нов златорог, 2005 ([София] : [Скала принт]). - 144 с. ; 18 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Digte, prosadigte / Morten Søndergaard

ISBN 954-492-200-8 : 7.80 лв.

839.8-1
COBISS.BG-ID 1251224036


839.8-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2013/8 Кн 301
АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан, 1805-1875
        Новите дрехи на краля / Андерсен ; [прев. Веска Маринова] ; [ил. Майкъл Гордън]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 53)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на ил. - в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-282-3

839.8-93-34
COBISS.BG-ID 1251619044

БК 2013/8 Кн 302
АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан, 1805-1875
        Оле Затвори очички / Андерсен ; [прев. Веска Маринова]. - София : Ню Медиа Груп, 2012 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 44)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-272-4

839.8-93-34
COBISS.BG-ID 1251656420


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 303
        АНТОЛОГИЯ на модерната френска поезия / прев. от фр. Кирил Кадийски. - София : ИК Нов златорог, 2005 ([София] : [Скала принт]). - 520 с. ; 18 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Poésie française du XXe siècle 1951-2000

ISBN 954-492-204-0 : 21.50 лв.

840-1(082.2)
COBISS.BG-ID 1251221220

БК 2013/8 Кн 304
ДЮТРЕКС, Вероник, 1955-
        Целувки от муцуна : хайку, тристишия / Вероник Дютрекс ; прев. от фр. и въведение Сидония Пожарлиева ; [предг. Мишлин Бодри] ; [худож. Франсоа Дютрекс] = Baisers de mufle : haïkus, tercets / Véronique Dutreix ; [trad., introd. Sidonia Pojarlieva] ; [pref. Micheline Beaudry] ; [ill. François Dutreix]. - София : Фараго, 2012. - 60 с. : с ил. ; 21 см

Имената на авт. на предг., ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - За авт.: с. 5-7

ISBN 978-954-2961-32-1

840-193
COBISS.BG-ID 1251143396

БК 2013/8 Кн 305
КУРИ-Гата, Венюс, 1937-
        Поезия / Венюс Кури-Гата ; прев. от фр. Силвия Вагенщайн. - София : ИК Нов Златорог, 2006 ([София] : [Скала принт]). - 143 с. ; 18 х 15 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Poésie / Vénus Khoury-Ghata

ISBN 978-954-492-213-9 : 8.60 лв.

840-1
COBISS.BG-ID 1251649252

БК 2013/8 Кн 306
ЛАНС, Ален, 1939-
        Поезия / Ален Ланс ; прев. от фр. Силвия Вагенщайн. - София : ИК Нов Златорог, 2006 ([София] : [Симолини]). - 136 с. ; 18 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Poésie / Alain Lance. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 954-492-202-4 : 8.80 лв.
ISBN 978-954-492-202-3 !

840-1
COBISS.BG-ID 1251205860

БК 2013/8 Кн 307
ОРИЗЕ, Жан, 1937-
        Поезия / Жан Оризе ; прев. от фр. Кирил Кадийски. - София : ИК Нов златорог, 2006 ([София] : [Скала]). - 128 с. ; 18 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Poésie / Jean Orizet

ISBN 978-954-492-208-5 : 8 лв.

840-32
840-1
COBISS.BG-ID 1251178724

БК 2013/8 Кн 308
ОСТЕР, Пиер, 1933-
        Поезия / Пиер Остер ; прев. от фр. Кирил Кадийски. - София : ИК Нов Златорог, 2006 ([София] : [Симолини]). - 141 с. ; 18 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Poésie / Pierre Oster. - За автора / К. К.: с. 139. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 954-492-196-6 : 9.20 лв.
ISBN 978-954-492-196-5 !

840-1
COBISS.BG-ID 1251204836


840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2013/8 Кн 309
ПЕРО, Шарл, 1628-1703
        Малечко-Палечко / Шарл Перо ; [прев. Веска Маринова] ; [ил. И. Н. Приходкин]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 55)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на ил. - в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-285-4

840-93-34
COBISS.BG-ID 1251617764


840(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2013/8 Кн 310
ВЕРХАРЕН, Емил, 1855-1916
        Стихотворения / Емил Верхарн ; прев. Кирил Кадийски = Poémes / Emile Verhaeren ; version bulg. Kiril Kadiiski. - [София] : Нов Златорог, [2011] ([София] : Симолини). - 111 с. : с ил., факс. ; 24 см

ISBN 978-954-492-225-2 : 15 лв.

840(493)-1
COBISS.BG-ID 1251653348


849.9 КАТАЛОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 311
РАФАРТ, Сузана, 1962-
        Поезия / Сузана Рафарт ; прев. от каталон. Боряна Цонева. - София : ИК Нов златорог, 2005 ([София] : [Скала принт]). - 136 с. ; 18 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Poemes / Susanna Rafart

ISBN 954-492-199-0 : 6.80 лв.

849.9-1
COBISS.BG-ID 1251176164


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 312
        АНТОЛОГИЯ на модерната италианска поезия / прев. Кирил Кадийски. - София : Нов Златорог, 2006 ([София] : [Скала принт]). - 368 с. ; 18 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Antologia della poesia italiana 1951-2000

ISBN 978-954-492-217-7 : 22 лв.

850-1(082.2)
COBISS.BG-ID 1251657444

БК 2013/8 Кн 313
ПЕТРАРКА, Франческо, 1304-1374
        Сонети за живота и смъртта на мадона Лаура / Франческо Петрарка ; в прев. на Кирил Кадийски. - [София] : ИК Нов Златорог, 2011 ([София] : Симолини). - 124 с. : с порт. ; 25 см

Ориг. загл.: Canzoniere / Francesco Petrarca. - Загл. на кор.: Сонети

ISBN 978-954-492-226-9

850-193.3
COBISS.BG-ID 1251574756

БК 2013/8 Кн 314
СКОТО, Фабио, 1959-
        Поезия / Фабио Ското ; прев. от итал. Аксиния Михайлова. - София : ИК Нов Златорог, 2006 ([София] : [Симолини]). - 116 с. ; 18 х 15 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Poesia / Fabio Scotto

ISBN 978-954-492-210-8 : 7 лв.

850-1
COBISS.BG-ID 1251648996


859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 315
БЪДЕСКУ, Хория, 1943-
        Поезия / Хория Бъдеску ; прев. от рум. Аксиния Михайлова. - София : ИК Нов Златорог, 2006 ([София] : [Симолини]). - 148 с. ; 18 х 15 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Poezie / Horia Bǎdescu

ISBN 978-954-492-209-2 : 7 лв.

859.0-1
COBISS.BG-ID 1251637732


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 316
ГАРСИЯ Лорка, Федерико, 1899-1936
        Поезия : двуезично издание / Федерико Гарсия Лорка ; прев.,[предг. и бел.] Ромеро = Poesía : edición bilingüe / Federico García Lorca ; trad., [prólogo y not.] Romero. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Angoboy]). - 311 с. : с ил., портр. ; 18 см

Кн. е илюстрирана с рисунки на Федерико Гарсия Лорка. - Показалец на ил. - Съдържа: Диван от Тамарит ; Цигански романси ; Сюити

ISBN 978-954-737-873-5

860-1
COBISS.BG-ID 1251348452


881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ

БК 2013/8 Кн 317
ОРУШ, Константин А., 1956-2011
        Балкански бдения / Константин Оруш ; [състав. Николина Севданова]. - София : Фараго, 2013. - 152 с. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Учен, който разкъса завесите / Ганчо Савов: 148-150. - Пълното име на авт. на предг. Ганчо Савов е Ганчо Савов Ганчев. - За тази книга / Николина Севданова: с. 5-7. - Писаното остава / Светлозар Игов: с. 143-147

ISBN 978-954-2961-48-2 : 10 лв.
1. Писатели, славянски - творчество 2. Славянски страни - литературознание
881(092)
92(=81)
COBISS.BG-ID 1251097060


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 318
БУЛГАКОВ, Михаил Афанасиевич, 1891-1940
        Майстора и Маргарита / Михаил Булгаков ; прев. Татяна Балова. - София : Дамян Яков, 2012 (В. Търново : Абагар). - 496 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Мастер и Маргарита / М. А. Булгаков

ISBN 978-954-527-525-8 (подв.) : 20 лв.

882-31
COBISS.BG-ID 1251011044

БК 2013/8 Кн 319
БУЛГАКОВ, Михаил Афанасиевич, 1891-1940
        Майстора и Маргарита / Михаил Булгаков ; прев. Татяна Балова. - София : Дамян Яков, 2012 (В. Търново : Абагар). - 496 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Мастер и Маргарита / М. А. Булгаков

ISBN 978-954-527-526-5 : 16 лв.

882-31
COBISS.BG-ID 1251011556

БК 2013/8 Кн 320
ДАНИЛОВА, Анна Василиевна, 1961-
        Зад гърба ми - вратите на ада / Анна Данилова ; прев. Мариян Петров. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 256 с. ; 20 см

Ориг. загл.: За спиной - двери в ад / Анна Данилова. - Анна Данилова - псевд. на Анна Васильевна Дубчак

ISBN 978-619-7040-01-2 : 11.98 лв.

882-312.4
COBISS.BG-ID 1251568100

БК 2013/8 Кн 321
ДАНИЛОВА, Анна Василиевна, 1961-
        Чужди пари в ръцете ти : роман / Анна Данилова ; прев. Мариян Петров. - [София] : Персей, 2011 ([София] : [Илинда]). - 224 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Хроники Розмари / Анна Данилова. - Анна Данилова - псевд. на Анна Васильевна Дубчак

ISBN 978-954-8308-73-1 : 9.98 лв.

882-312.4
COBISS.BG-ID 1251567332

БК 2013/8 Кн 322
КУПРИЯНОВ, Вячеслав Глебович, 1939-
        Поезия / Вячеслав Куприянов ; прев. от рус. Кирил Кадийски. - София : ИК Нов златорог, 2006 ([София] : [Симолини]). - 128 с. ; 18х15 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Поэзия / Вячеслав Куприянов

ISBN 978-954-492-211-5 : 7 лв.

882-1
COBISS.BG-ID 1251575268

БК 2013/8 Кн 323
ЦВЕТАЕВА, Марина Ивановна, 1892-1941
        Поезия / Марина Цветаева ; [състав., предг. Йорданка Гогова ] ; [прев. Йорданка Гогова, Калина Вергиева]. - Бургас : [Регион. библ. "Пейо К. Яворов"], 2012. - 64 с. ; 21 см

Парал. загл. и текст на рус. ез. - Имената на състав., прев. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 4

ISBN 978-954-92689-2-8

882-1
COBISS.BG-ID 1251135460


882-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2013/8 Кн 324
ЕВСТРАТОВА, Александра
        История с мишлета : народна приказка / [преразк. Ал. Евстратова] ; [прев. Веска Маринова] ; [ил. О. Йонайтис]. - София : New Media Group, 2012 ([София] : [Алианс принт]). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 50)

Без сведение за ориг. загл. - Именто на авт. на адапт. отбелязано на гърба кор., на прев. - на гърба на загл. с., а на ил. - в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-279-3

882-93-91
COBISS.BG-ID 1251684068

БК 2013/8 Кн 325
        ИВАН, селският син, и ламята : руска народна приказка / [прев. Веска Маринова] ; [ил. А. Ткачук]. - София : New Media Group, 2012 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 51)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на ил. - в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-280-9

882-93-34
COBISS.BG-ID 1251622116

БК 2013/8 Кн 326
ИВАНОВА, Оксана Владимировна
        Страхливият мечо / [Оксана Иванова]. - София : Посоки, 2010 ([София] : Инвестпрес). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Любимата ми книжка ; бр. 14)

Кор. опис. - Прев. от рус. ез. - Името на авт. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-361-135-5 : 1.99 лв.

882-93-34
COBISS.BG-ID 1251111908

БК 2013/8 Кн 327
        ИДИ не знам къде, донеси не знам какво : руска народна приказка / [прев. Веска Маринова] ; [худож. Виктор Ковальов]. - София : New Media Group, 2012 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 42)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на ил. - в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-270-0

882-93-34
COBISS.BG-ID 1251619812

БК 2013/8 Кн 328
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        Руски народни приказки / [подб. и лит. обраб. Христина Йотова]. - София : Софтпрес, [2013] ([Добрич] : [Фолиарт]). - 112 с. : с ил. ; 24 см. - (Приказна съкровищница)

Името на авт. на адапт. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа: Василиса Прекрасна ; Златната рибка ; Царкинята жаба ; Вълшебният пръстен ; Морският цар и Василиса Премъдра ; Баба Яга ; Иван царският син и сивият вълк ; Медното, сребърното и златното царство ; По заповед на щуката ; Иди не знам къде и донеси не знам какво

ISBN 978-619-151-046-7 : 5.99 лв.

882-93-34
COBISS.BG-ID 1251281892

БК 2013/8 Кн 329
КОРНЕЕВА, Олга Тихоновна
        Учим цветовете / Олга Корнеева ; [ил. И. Егорова]. - [София] : Посоки, 2008 ([София] : [Инвестпрес]). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 см. - (Поредица Четем на децата ; 4)

Кор. опис. - Прев. от рус. ез. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-056-3 : 3.90 лв.

882-93-1
COBISS.BG-ID 1251034852

БК 2013/8 Кн 330
КОРНЕЕВА, Олга Тихоновна
        Хайде да броим : от 1 до 10 / Олга Корнеева ; [ил. К. Красуля]. - [София] : Посоки, 2009 ([София] : [Инвестпрес]). - [10] с. : с цв. ил. ; 15 см. - (Поредица Четем на децата ; 6)

Кор. опис. - Прев. от рус. ез. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-079-2 : 2.90 лв.

882-93-1
COBISS.BG-ID 1251031524

БК 2013/8 Кн 331
        МАЛЕЧКО Палечко : руска народна приказка. - [София] : Посоки, 2010. - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Любимата ми книжка ; бр. 17)

Кор. опис. - Прев. от рус. ез.

ISBN 978-954-361-138-6 : 1.99 лв.

882-93-34
COBISS.BG-ID 1251462372

БК 2013/8 Кн 332
        МЕДНОТО, сребърното и златното царство : руска народна приказка / [прев. Веска Маринова] ; [ил. О. Кондакова]. - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 54)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на ил. - в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-283-0

882-93-34
COBISS.BG-ID 1251578084

БК 2013/8 Кн 333
        ПО заповед на щуката : руска народна приказка / [прев. Веска Маринова] ; [ил. И. и Р. Исматулаеви]. - София : New Media Group, 2012 ([София] : Алианс принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки ; 48)

Без сведение за ориг. загл. - Имената на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на ил. - в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-277-9

882-93-34
COBISS.BG-ID 1251729892

БК 2013/8 Кн 334
        ПРИНЦЕСАТА жаба : руска народна приказка. - София : Посоки, 2009 ([София] : Инвестпрес). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Любимата ми книжка ; бр. 24)

Кор. опис. - Прев. от рус. ез.

ISBN 978-954-361-169-0 : 1.99 лв.

882-93-34
COBISS.BG-ID 1251106532

БК 2013/8 Кн 335
        ТРИТЕ мечки ; Къщичка в гората ; Лисицата и враната ; Дядо и ряпа ; Петлето и вълшебната мелничка. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Любими детски приказки)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Три медведя

ISBN 978-954-361-161-4 (подв.) : 6.50 лв.

882-93-34
COBISS.BG-ID 1251088868

БК 2013/8 Кн 336
         ЧЕРВЕНАТА шапчица ; Рибарят и златната рибка ; Болен здрав носи ; Сестричката Альонушка и братчето Иванушка ; Козелът и лисицата / прев. от рус. ез. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Любими детски приказки)

Кор. опис. 

ISBN 978-954-361-160-7 (подв.) : 6.50 лв.

882-93-34
COBISS.BG-ID 1251089380


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 337
КРАЛ, Петер, 1941-
        Поезия / Петер Крал ; прев. от чеш. Асен Милчев. - София : ИК Нов Златорог, 2006 ([София] : [Симолини]). - 157 с. ; 18 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Poezie / Petr Král. - Бележка за автора: с. 153

ISBN 978-954-492-215-3 : 7 лв.

885.0-1
COBISS.BG-ID 1251200996


885.0-93 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2013/8 Кн 338
СЕКОРА, Ондржей, 1899-1967
        Фердо мравката / Ондржей Секора ; [ил. Ондржей Секора] ; [прев. Яна Маркова]. - [2. изд.]. - София : Лабиринт, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 72 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Ferda Mravenec / Ondrej Sekora. - Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на загл. с. - 1. изд. 1995 на изд. Атика

ISBN 978-619-7055-02-3 (подв.) : 16 лв.

885.0-93-31
COBISS.BG-ID 1251005412


885.4 СЛОВАШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 339
МАРЕНЧИН, Алберт, 1922-
        Поезия / Алберт Маренчин ; прев. от словаш. Асен Милчев. - София : ИК Нов златорог, 2005 ([София] : [Скала]). - 128 с. ; 18 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Poesie / Albert Marenčin. - Мигът на истината, мигът на щастието / Бохуслав Ковач: с. 121-124

ISBN 954-492-201-6 : 6.80 лв.

885.4-1
COBISS.BG-ID 1251177700

БК 2013/8 Кн 340
ХВОРЕЦКИ, Михал, 1976-
        Компаньонът / Михал Хворецки ; прев. от словаш. Асен Милчев. - [София] : ИК Нов Златорог, 2012 ([София] : Симолини). - 278 с. : с к. ; 21 см

Ориг. загл.: Eskorta / Michal Hvorecký

ISBN 978-954-492-228-3 : 12 лв.

885.4-31
COBISS.BG-ID 1251393508


886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 341
УРОШЕВИЧ, Влада, 1934-
        Поезия / Влада Урошевич ; прев. Кирил Кадийски. - София : ИК Нов Златорог, 2006 ([София] : [Скала]). - 128 с. ; 18 х 15 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Песни / Влада Урошевиk

ISBN 978-954-492-212-2 : 8.50 лв.

886.6-1
COBISS.BG-ID 1251640292


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БОРИСОВ, Борислав Славов, 1976-
        Тестове за държавния зрелостен изпит по български език и литература Вж Кн 254

БК 2013/8 Кн 342
ИВОЙЛОВА, Александра, 1966-
        Същината на Ботевото слово / Александра Ивойлова. - [София] : Фараго, 2012. - 19 с. ; 25 см

ISBN 978-954-2961-33-8
1. Ботев, Христо, 1848-1876 - творчество 2. Поети, български - творчество 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7-1.09
92 Ботев, Христо
COBISS.BG-ID 1251486436

БК 2013/8 Кн 343
        ИСТОРИЯ на българската средновековна литература / Аделина Ангушева ... [и др.] ; състав. Анисава Милтенова. - София : Изток-Запад, 2008. - 776, ХХХІІ с. : с цв. ил. ; 24 см

Други авт.: Десислава Атанасова, Андрей Бояджиев, Нина Гагова, Маргарет Димитрова, Мария Йовчева, Анисава Милтенова, Татяна Славова, Ана Стойкова, Лора Тасева. - Библиогр. след отд. разд. - Именен показалец

ISBN 978-954-321-466-2 (подв.) : 39 лв.
1. Старобългарска литература 2. България - литературознание
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1251496164

БК 2013/8 Кн 344
ЧЕРНАЕВ, Пенчо Маринов, 1927-
        Трапезник : литературна критика : избрано / Пенчо Чернаев. - София : Рал Колобър, 2012. - 292 с. ; 24 см

Словото - творец / Благовеста Касабова: с. 5-6. - Отзиви за автора: с. 286-289

ISBN 978-954-2948-22-3 : 8 лв.
1. Писатели, български - творчество - история и критика 2. Поети, български - творчество - история и критика 3. България - литературознание
886.7.09
COBISS.BG-ID 1251273956


886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2013/8 Кн 345
ЧУДОМИР, 1890-1967
        Събрани произведения в шест тома. Т. 1, Стихотворения. Разкази. Фейлетони / Чудомир ; подб. и ред. Пеньо Терзиев. - В. Търново : Абагар, 2013. - 448 с. : с ил. ; 25 см

Чудомир - псевд. на Димитър Христов Чорбаджийски. - Новото издание на Чудомир - старите и новите ни дългове пред неговото творчество / Яни Милчаков: с. 6-21. - Изд. на Фонд. Чудомир - Казанлък

ISBN 978-619-168-023-8 (подв.)

886.7(081.1)
886.7-8
COBISS.BG-ID 1251406308

БК 2013/8 Кн 346
ЧУДОМИР, 1890-1967
        Събрани произведения в шест тома. Т. 2, Разкази. Фейлетони / Чудомир ; подб. и ред. Пеньо Терзиев. - В. Търново : Абагар, 2013. - 448 с. : с ил. ; 25 см

Чудомир - псевд. на Димитър Христов Чорбаджийски. - Изд. на Фонд. Чудомир - Казанлък

ISBN 978-619-168-024-5 (подв.)

886.7(081.1)
886.7-8
COBISS.BG-ID 1251407332

БК 2013/8 Кн 347
ЧУДОМИР, 1890-1967
        Събрани произведения в шест тома. Т. 3, Разкази. Фейлетони. Анекдоти. Афоризми. Миниатюри. Спомени. Пътеписи / Чудомир ; подб. и ред. Пеньо Терзиев. - В. Търново : Абагар, 2013. - 448 с. : с портр. ; 25 см

Чудомир - псевд. на Димитър Христов Чорбаджийски. - Изд. на Фонд. Чудомир - Казанлък

ISBN 978-619-168-025-2 (подв.)

886.7(081.1)
886.7-8
COBISS.BG-ID 1251409636

БК 2013/8 Кн 348
ЧУДОМИР, 1890-1967
        Събрани произведения в шест тома. Т. 4, Статии. Изказвания. Краеведски изследвания. Кореспонденция / Чудомир ; подб. и ред. Пеньо Терзиев. - В. Търново : Абагар, 2013. - 448 с. : с портр. ; 25 см

Чудомир - псевд. на Димитър Христов Чорбаджийски. - Изд. на Фонд. Чудомир - Казанлък

ISBN 978-619-168-026-9 (подв.)

886.7(081.1)
886.7-8
COBISS.BG-ID 1251416292

БК 2013/8 Кн 349
ЧУДОМИР, 1890-1967
        Събрани произведения в шест тома. Т. 5, Дневници. Автобиографични материали / Чудомир ; подб. и ред. Пеньо Терзиев. - В. Търново : Абагар, 2013. - 448 с. : с портр. ; 25 см

Чудомир - псевд. на Димитър Христов Чорбаджийски. - Изд. на Фонд. Чудомир - Казанлък. - Дневникът на Чудомир / Атанас Божков: с. 5-14

ISBN 978-619-168-027-6 (подв.)

886.7(081.1)
886.7-94
COBISS.BG-ID 1251420388


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2013/8 Кн 350
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Сияние / Мая Андонова. - [София] : Пакс корпорация, 2013 ([София] : [Булгед]). - 36 с. : с ил. ; 14 см

ISBN 978-954-8494-92-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251132644

БК 2013/8 Кн 351
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Сияние / Мая Андонова ; [ил.Мая Андонова] = Сияние / Майя Андонова ; [пер. с болг. Майя Генадиева Андонова] = Resplandor / Maya Amorisima ; [trad. de búlg. Maja Genadieva Andonova/Maya Amorisima]. - [София] : Pax fenomeno, Pax corporation, 2013 ([София] : [Булгед]). - 40 с. : с ил. ; 14 см

Други парал. загл.: Schein, Enlightment, Aureola. - Името на ил., прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8494-95-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251218660

БК 2013/8 Кн 352
БАКАЛОВА, Иванка Василева, 1948-
        На свещ и вино : стихотворения / Иванка Бакалова. - Пловдив : Нар. библ. "Иван Вазов", 2013. - 45 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9546-68-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251582948

БК 2013/8 Кн 353
БОГОСЛОВОВА, Людмила Паскалева, 1954-
        Квартет за хвърчило / Людмила Богословова. - София : Изд. ателие Аб, 2011 (София : [Анго бой]). - 48 с. ; 21 см. - (Библиотека Поколения ; No 8)

Шепа с думи / Юлия Пискулийска: с. 5-6

ISBN 978-954-737-846-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251657188

БК 2013/8 Кн 354
БОЗУКОВА, Кети Стефанова, 1964-
        Оцеляла с любов : стихове / Кети Бозукова. - [София] : ИК Персей, 2011 ([София] : [Инвестпрес]). - 96 с. : с цв. портр. ; 17 см

Откриване на себе си / Евтим Евтимов: с. 5-8

ISBN 978-954-8308-78-6 : 9.98 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251532004

БК 2013/8 Кн 355
БОШЕВ, Цветан, 1949-
        Любвоежбина : петимна лирика / Цветан Бошев. - София : Сепа Инфома, 2012. - 156 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Цветан Бошев e Цветан Бошев Цветанов. - Автобиографско: с. 149

ISBN 978-954-92599-4-0 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251283172

БК 2013/8 Кн 356
БОШЕВ, Цветан, 1949-
        Нашата пасмина : понасъбрано / Цветан Бошев ; [предг. Бойко Ламбовски]. - София : Сепа-Информа, 2012. - 256 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Цветан Бошев е Цветан Бошев Цветанов. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 6

ISBN 978-954-92599-3-3 : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251355108

БК 2013/8 Кн 357
БОЯНОВА, Ана Василева, 1958-
        Триредия / Ана Боянова. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Angoboy]). - 66 с. ; 14 х 14 см

ISBN 978-954-737-856-8

886.7-193
COBISS.BG-ID 1251242212

БК 2013/8 Кн 358
БРАЙКОВА, Мария Аспарухова
        Трепети : лирика / Мария Брайкова - Мелхиора ; [графики Петя Брайкова] ; [худож. Добринка Златарева]. - София : Симел Прес, 2012. - 143 с. : с ил., портр. ; 21 см

Мелхиора - псевд. на Мария Аспарухова Брайкова. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2918-68-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251390180

БК 2013/8 Кн 359
БЪЧЕВА, Цветанка Евтимова, 1929-
        Епиграми, афоризми и сентенции за мъдростта им без претенции / Цветанка Бъчева ; [худож. Кирил Божкилов]. - Мелник [т.е. Сандански] : ИК Мелник, 2010. - 60 с. : с ил. ; 14 x 21 см. - (Библиотека Мелнишки вечери на поезията)

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Биогр. бележки за авт. и ил.: с. 58-59

ISBN 978-954-447-012-8

886.7-193.2
886.7-84
COBISS.BG-ID 1250957796

БК 2013/8 Кн 360
ВАСИЛЕВА, Пенка
        Очите на жените / Пенка Василева ; [ил. Петя и Ана]. - София : Фараго, 2012. - 88 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Пенка Василева е Пенка Василева Ставрева. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ил. Петя е Петя Славова Доненчева, а на Ана - Ана Славова Ескофие

ISBN 978-954-2961-34-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251136996

БК 2013/8 Кн 361
ВАСИЛЕВА, Пенка
        Очите на сърцето / Пенка Василева ; [худож. Пенка Василева]. - София : Фараго, 2012. - 68 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Пенка Василева е Пенка Василева Ставрева. - Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-2961-35-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251137508

БК 2013/8 Кн 362
        ВОЙНИШКА песнопойка "Капитан Маринов" : със 135 войнишки и народни песни. - Фототип. изд. - София : Симелпрес, 2013. - 228 с. : с портр. ; 16 см

Фототип. изд.: София - Коприщица : Централна печ. и книжарница на П. Калчев и сие, 1897

ISBN 978-954-2918-75-2

886.7-192
COBISS.BG-ID 1251410404

БК 2013/8 Кн 363
ВОРОТИНЦЕВА, Галена Георгиева, 1962-
        Под сенките на куковото лято / Галена Воротинцева ; [ил. Галена Воротинцева]. - Мелник [т.е. Сандански] : ИК Мелник, 2011. - 80 с. : с ил. ; 22 см. - (Библиотека Мелнишки вечери на поезията)

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Биогр. бележка: с. 79

ISBN 978-954-447-019-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251091172

БК 2013/8 Кн 364
ГАНЧЕВ, Илия Христов, 1941-
        Въздух за душата : лирика / Илия Ганчев ; [худож. Илия Ганчев]. - [София] : Изд. ателие Аб, 2011 ([София] : [Анго бой]). - 87 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-737-842-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251573732

ГРОЗЕВ, Вълко Въчев, 1931-
        Песенно народно творчество : с. Сусам - Хасковска област : сборник текстове Вж Кн 144

БК 2013/8 Кн 365
ЕВСТАТИЕВ, Валентин Атанасов, 1966-
        Докато имам теб : стихотворения / Валентин Евстатиев. - София : Фараго, 2013. - 150 с. ; 21 см

ISBN 978-954-2961-47-5 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251093220

БК 2013/8 Кн 366
ЕВТИМОВ, Евтим Михалушев, 1933-2016
        Отец Паисий обикаля още ... : 69 (не)любовни стихотворения / Евтим Евтимов ; [фотограф Деница Дабижева]. - [София] : ИК Персей, 2011 ([София] : [Илинда]). - 96 с. : с ил., портр. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8308-77-9 : 6.98 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251543012

БК 2013/8 Кн 367
ЗАХАРУ, Ирина, 1989-
        Ненастъпило време : лирика / Ирина Захару. - [София] : Персей, 2011 ([София] : [Инвестпрес]). - 80 с. ; 16 см

ISBN 978-954-8308-84-7 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251678948

БК 2013/8 Кн 368
ЗЛАТАНОВ, Златомир Борисов, 1953-
        Ектения : една поема на Златомир Златанов. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Анго бой]). - 144 ; 21 см

ISBN 978-954-737-857-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251355620

БК 2013/8 Кн 369
ЗЛАТКОВА, Лилия Владимирова, 1935-
        Неизбежна любов : лирика / Лилия Златкова ; [графики Александър Терзиев]. - Мелник [т.е. Сандански] : ИК Мелник, 2010. - 48 с. : с ил. ; 20 см. - (Библиотека Мелнишки вечери на поезията)

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Прозорец в мрака / Катя Ерменкова: с. 6-7. - Катя Ерменкова - псевд. на Катерина Михайлова Чобанова

ISBN 978-954-447-014-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251135204

БК 2013/8 Кн 370
ИЛИЕВ, Делян Пламенов, 1984-
        Да гледаш всеки ден звездите / Делян Илиев. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Angoboy]). - 68 с. ; 21 см

ISBN 978-954-737-858-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251424484

БК 2013/8 Кн 371
КАВАЛДЖИЕВА-Николова, Цветана
        От мен - за теб : стихотворения / Цв. Кавалджиева-Николова. - София : Болид-инс, 2013. - 32 с. ; 21 см

ISBN 978-954-394-112-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251350244

БК 2013/8 Кн 372
КАДИЙСКИ, Кирил Крумов, 1947-
        Водопоят на антилопите : вариации по стихове на Ибн ал-Мутаз, IX век / Кирил Кадийски. - [София] : Нов златорог, 2012 ([София] : [Скала принт]). - 32 с. ; 15 x 15 см

ISBN 978-954-492-232-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251220708

БК 2013/8 Кн 373
КАДИЙСКИ, Кирил Крумов, 1947-
        Седем нови стихотворения / Кирил Кадийски. - [София] : Нов Златорог, 2007 ([София] : Симолини). - 16 с. : с портр. ; 21 x 20 см

Писмо-предговор / Бернар Ноел ; прев. Силвия Вагенщайн: с. 5-6

ISBN 978-954-492-220-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251724004

БК 2013/8 Кн 374
КАЗАНЛИЕВ, Вълчо Иванов, 1934-
        Живот не без бъдеще : стихотворения / Вълчо Казанлиев. - Добрич : Матадор, 2012. - 192 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-371-353-0 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251455460

БК 2013/8 Кн 375
КОМИТОВА, Йорданка, 1947-
        Под сянката на времето : стихотворения / Йорданка Комитова-Ефремова ; [худож. Красимира Кирилова]. - [Русе] : Денница, 2012 ([Русе] : Авангард принт). - 48 с. : с ил. ; 17 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8701-68-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251552740

БК 2013/8 Кн 376
КЪНЕВ, Райчо, 1949-
        Жена в сърцето мое : любовна лирика / Райчо Кънев. - София : Болид инс, 2013. - 64 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-394-109-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251232740

БК 2013/8 Кн 377
ЛЕОНИДОВ, Румен Александров, 1953-
        Край на митологията : стихове / Румен Леонидов. - 2. изд. - София : Изток-Запад, 2009. - 40 с. : с ил. ; 22 см

1. изд. 1997 на изд. Свободно поет. о-во. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Поет със сеизмична чувствителност / Хари Хараламбиев: с. 5-6. - Кн. е илюстрирана с рис. на Светлин Русев

ISBN 978-954-321-548-5 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251441636

БК 2013/8 Кн 378
МАЙСТОРОВ, Николай Лазаров, 1943-
        Студената пот на дъжда : поезия / Николай Майсторов ; рис. Николай Майсторов. - София : Изд. ателие Аб, 2011 ([София] : Анго бой). - 124 с. : с ил. ; 21 x 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-737-836-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251174372

БК 2013/8 Кн 379
МАРИНОВ, Николай, 1960-
        Картини от един живот / Николай Маринов ; [худож. Николай Маринов] ; [предг. Ана Боянова]. - [София] : Изд. ателие Аб, 2012. - 115 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Николай Маринов е Николай Маринов Николов. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 6. - Вместо послеслов : стихотворение / Елена Биларева: с. 113

ISBN 978-954-737-869-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251583716

БК 2013/8 Кн 380
МАРКОВА, Ваня, 1949-
        Под крилото на вятъра : лирика / Ваня Маркова. - Добрич : Матадор 74, 2012. - 40 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-371-343-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251096036

МОЛЛОВ, Тодор Дончев, 1958-
        Болен Дойчин. Т. 1, Песента за Болен Дойчин в българския фолклор. Изследване Вж Кн 145

МОЛЛОВ, Тодор Дончев, 1958-
        Болен Дойчин. Т. 2, Песента за Болен Дойчин в българския фолклор. Текстове Вж Кн 146

БК 2013/8 Кн 381
ПЕНУШЛИЕВА, Виолета, 1946-
        Рисувани мисли : Хайга / Виолета Пенушлиева ; [прев. на англ., япон. ез. Марио Пенушлиев, Цуйоши Уемацу] ; [предг. Кунихаро Шимзу] = Drawn thoughts : Haiga / Violeta Penushlieva ; [Engl. transl. Mario Penushliev] ; [Jap. transl. Tsuyoshi Uematsu] ; [introd. Kuniharo Snimizu]. - София : Изток-Запад, 2009. - 90 с. : с ил. ; 21 см

Парал. загл. и текст на япон. ез.

ISBN 978-954-321-554-6 : 10 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1251374308

БК 2013/8 Кн 382
ПЕТРОВА, Величка Иванова, 1950-
        Свечеряване на добротата / Величка Петрова (Вили Ро) ; [худож. Нено Александров]. - София : Словото : Изд. ателие Аб, 2011 ([Анго бой]). - 48 с. : с ил. ; 21 см. - (Библиотека Поколения ; No 7)

Вили Ро - псевд. на Величка Петрова Иванова. - Думи сред пейзажа / Воймир Асенов: с. 5-6. - Пълното име на авт. на предг. Воймир Асенов е Воймир Асенов Лазаров

ISBN 978-954-737-843-8 (Изд. ателие А б)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251091428

БК 2013/8 Кн 383
ПЕТРОВА, Генка Георгиева, 1952-
        Пазачът на зимното вдъхновение / Генка Петрова. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Анго бой]). - 184 с. ; 16 х 16 см

Вдъхновение изпод преспите / Виолета Христова: с. 6-8

ISBN 978-954-737-872-8 (не е отпеч.)
ISBN 978-956-737-872-8 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251344100

БК 2013/8 Кн 384
ПЕТРОВА, Зорница, 1955-
        Езерни думи / Зорница Петрова. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Анго бой]). - 16 с. ; 21 см

ISBN 978-954-737-877-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251188708

БК 2013/8 Кн 385
ПОПОВ, Румен Георгиев, 1980-
        Частица от мен : стихове / Румен Попов. - [София] : Персей, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - 96 с. : с портр., ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8308-60-1 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251579364

БК 2013/8 Кн 386
ПОПСТОЯНОВ, Румен Любомиров, 1953-
        Хищно време / Румен Попстоянов ; [худож. Борислав Ждребев]. - София : Изд. ателие Аб, 2011 (София : [Ango boy]). - 52 с. : с ил. ; 22 см + прил. (52 с.)

Името на ил. отбелязано на гърба на загл.

ISBN 978-954-737-850-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251683044

БК 2013/8 Кн 387
РАЙЧЕВА, Лиляна Райчева, 1930-
        Пленени мигове : хайку и тристишия / Лиляна Райчева. - [София] : Изд. ателие Аб, 2011 ([София] : [Анго бой]). - 119 с. ; 20 см

За авт.: с. 116-118

ISBN 978-954-737-848-3

886.7-193
COBISS.BG-ID 1251620068

БК 2013/8 Кн 388
СТАНЧЕВА, Паулина, 1907-1991
        Отлитане на лястовиците : стихове / Паулина Станчева ; [състав. Паулиана Новакова]. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Анго бой]). - 112 с. : с портр. ; 21 см

Паулина Станчева - псевд. на Калиопа Костова Паласакева. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - За Паулина Станчева - с любов / Станка Пенчева: с. 5-8. - Паулина, моята приятелка... / Катя Воденичарова: с. 98-106

ISBN 978-954-737-868-1 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251229924

БК 2013/8 Кн 389
СТЕФАНОВА, Силвия Иванова, 1957-
        Обречено красиви / Силвия Стефанова. - [София] : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Анго бой]). - 64 с. ; 21 см

ISBN 978-954-737-878-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251575012

БК 2013/8 Кн 390
ХРИСТОВА, Виолета Христова, 1965-
        ... каза тя. И слезе от небето : стихове / Виолета Христова ; [худож. Ина Христова]. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Анго бой]). - 96 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на ил. Ина Христова е Христина Валентинова Христова

ISBN 978-954-737-863-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251655140

БК 2013/8 Кн 391
ЦОЛОВА, Виолета
        Слънчоглед в сянката / Виолета Цолова. - София : Изток-Запад, 2012. - 83 с. ; 22 см

ISBN 978-619-152-086-2 : 8 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1250897124

БК 2013/8 Кн 392
ŠJUKRJU, Nurten, 1942-
        Anneler sevgi kaynagidir : şiirler, makaleler / Nurten Şükrü. - Razgrad : Poligraf, 2011. - 88 с. ; 19 см

Пълното име на авт. Nurten Şükrü е Nurten Şükrü Süleyman. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-773-176-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1251533540


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2013/8 Кн 393
ВЕНЕЦИАНОВ, Стефан, 1936-
        Папагалът : сериозна комедия / Стефан Венецианов. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Angoboy]). - 28 с. ; 20 см
Стефан Венецианов - псевд. на Стефан Димитров Вапцаров

ISBN 978-954-737-860-5

886.7-22
COBISS.BG-ID 1251279076

БК 2013/8 Кн 394
РАЙЧЕВА, Лиляна Райчева, 1930-
        Нещо ще се случи : трагедия в две действия с пролог и епилог : 1974-1976 год. / Лиляна Райчева. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Angoboy]). - 72 с. ; 20 см

ISBN 978-954-737-881-0

886.7-21
COBISS.BG-ID 1251358436


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2013/8 Кн 395
АХМЕД, Севилджан, 1988-
        Пътят ми към Рая / Севилджан Ахмед. - София : Мюсюлманско изповедание Глав. мюфтийство, 2013. - 92 с. ; 21 см

Севилджан Ахмед - псевд. на Силвия Валериева Събева

ISBN 978-954-9880-54-0 : 3.50 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1250956772

БК 2013/8 Кн 396
БАРУТЧИЕВА, Детелина Владимирова
        Любови : роман / Детелина Барутчиева. - София : Изток-Запад, 2010. - 88 с. ; 22 см

ISBN 978-954-321-704-5 : 8 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1251580644

БК 2013/8 Кн 397
БОЖКОВ, Стойчо Божков, 1945-
        Един живот не стига : роман. [Ч.] 3, Оцелелите / Стойчо Божков. - Добрич : Матадор 74, 2012. - 264 с. ; 20 см

Бистра дълбина на чувствата и висок писателски полет на мисълта / Николай Гюлев: с. 3-4

ISBN 978-954-371-339-4 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1251007460

БК 2013/8 Кн 398
БОЖКОВА, Елена Димитрова, 1948-
        Лютика : разкази / Елена Божкова. - София : Болид-инс, 2012. - 80 с. ; 20 см

ISBN 978-954-394-107-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1251354596

БК 2013/8 Кн 399
БОЯНОВА, Ана Василева, 1958-
        Да се родиш виновен / Ана Боянова. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : Ango boy). - 250 с. ; 21 см

ISBN 978-954-737-865-0

886.7-31
COBISS.BG-ID 1251340772

БК 2013/8 Кн 400
ВАСИЛЕВ, Ванцети Димитров, 1945-
        Разкази от Нюйоркската библиотека / Ванцети Василев. - София : Изд. ателие Аб, 2011 ([София] : [Анго бой]). - 264 с. ; 21 см

ISBN 978-954-737-841-4

886.7-054.7-32
COBISS.BG-ID 1251175140

БК 2013/8 Кн 401
ВАСИЛЕВ, Ванцети Димитров, 1945-
        Семената на страха / Ванцети Василев. - 2. прераб. изд. - София : Изд. ателие Аб, 2011 ([София] : [Ango boy]). - 239 с. ; 21 см

1. изд. 1991 на изд. Мисъл-90, в. сер. Емигранти

ISBN 978-954-737-840-7

886.7-31
COBISS.BG-ID 1251264484

БК 2013/8 Кн 402
ВАСИЛЕВА, Васка Христева, 1962-
        Маркови обувки : разкази / Валя Василева. - [София] : ИК Персей, 2011 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 96 с. ; 20 см

Истинското име на авт. Валя Василева е Васка Христева Василева. - Талантът да разказваш / Благовеста Касабова: с. 5-7

ISBN 978-954-8308-83-0 : 5.98 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1251638500

БК 2013/8 Кн 403
ВОДЕНИЧАРСКИ, Иван Михайлов, 1939-
        Рилска зора : разкази / Иван Воденичарски. - София : Жaрава, 2013 ([София] : Славейков). - 118 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8277-41-9 : 5 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1251094500

БК 2013/8 Кн 404
ГРИВНЕВ, Георги Христов, 1942-
        Като облак ще си отида / Георги Гривнев. - Смолян : ЗЕА Принт, 2012. - 128 с. : с портр. ; 21 см

Родопските разкази на Георги Гривнев / Христо Черняев: с. 5-6. - За авт.: с. 128. - Родопски речник: с. 122-125

ISBN 978-954-9358-69-8

886.7-32
COBISS.BG-ID 1251146212

БК 2013/8 Кн 405
ГРИВНЕВ, Георги Христов, 1942-
        Край стария чинар / Георги Гривнев. - Смолян : Зеа-Принт, 2012. - 111 с. ; 21 см

Името на авт. Георги Гривнев погрешно отпеч. на загл. с. Геарги Гривнев

ISBN 978-954-9358-75-9

886.7-32
COBISS.BG-ID 1251099620

БК 2013/8 Кн 406
ЖЕЛЯЗКОВ, Иван Христев, 1946-
        Светът не може без Ивановци : разкази / Иван Желязков. - София : Словото : Изд. ателие Аб, 2011 ([Анго бой]). - 48 с. ; 21 см. - (Библиотека Поколения ; No 9)

Хляб за душата / Воймир Асенов: с. 5-6. - Пълното име на авт. на предг. Воймир Асенов е Воймир Асенов Лазаров

ISBN 978-954-737-851-3 (Изд. ателие А б)

886.7-32
COBISS.BG-ID 1251128036

БК 2013/8 Кн 407
ЛАЗАР, Лора
        Убиец назаем / Лора Лазар. - София : Изток-Запад, 2013. - 323 с. ; 22 см. - (Magica)

Лора Лазар - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-152-177-7 : 14.90 лв.

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1251541476

БК 2013/8 Кн 408
МАЙЕР, Бети, 1922-
        Палачът и неговата жертва : холокостът и отражението му върху душевните терзания : разкази / Бети Майер. - София : Фараго, 2013. - 104 с. ; 20 см

Истинското име на авт. Бети Майер е Сабетай Моис Майер

ISBN 978-954-2961-46-8 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1250969828

БК 2013/8 Кн 409
МАРИНОВ, Христо Христов, 1971-
        Решетката : разкази / Христо Маринов. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Angoboy]). - 146 с. ; 20 см

ISBN 978-954-737-867-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1251394788

БК 2013/8 Кн 410
МИНЧЕВ, Иван Минчев
        Затъмнение : роман / Иван Минчев. - [София] : Изд. ателие Аб, 2011 ([София] : [Анго бой]). - 122 с. ; 20 см

ISBN 978-954-737-844-5

886.7-31
COBISS.BG-ID 1251573220

БК 2013/8 Кн 411
НИКОЛОВ, Венцеслав Михайлов, 1943-
        Заточен в рая / Венцеслав Николов ; [худож. Александър Сертев]. - [София] : [Марс 09], [2013] ([София] : Симолини 94). - 156 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-2925-12-5 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1251271908

БК 2013/8 Кн 412
ПАПАРО, Аврам Яко, 1936-
        Презапис / Аврам Папаро. - София : ИК Литавра, 2002-2016 (София : ИК ЛИК). - 6 т. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-619-152-178-4 (кн. 5) : 5 лв.

Съдържа:

[Кн.] 5. - София : Изток-Запад, 2013. - 104 с. : с ил., портр., факс. 

На гърба на предзагл. с. погрешно отпеч. прев. Радина Димитрова


886.7-32
886.7-94
COBISS.BG-ID 1043749092

БК 2013/8 Кн 413
САВОВА, Весислава Любомирова, 1969-
        Пътуване : две мистични новели / Весислава Савова. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 112 с. : с ил. ; 21 см

По спиралата на времето и психокатарзиса към спасителния бряг на обичта / Ина Крейн - Илияна Каракочева: с. 3-5. - Ина Крейн - псевд. на Илияна Каракочева

ISBN 978-954-353-174-5 : 8 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1251638756

БК 2013/8 Кн 414
СЛАВОВ, Недялко Славов, 1952-
        Вертиго : роман / Недялко Славов. - Пловдив : Летера, 2012 (Пловдив : Зомбори). - 160 с. ; 20 см

ISBN 978-954-516-991-5 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1251250404

БК 2013/8 Кн 415
СУГАРЕВ, Рашко Михайлов, 1941-1995
        Светлината на онези дни : разкази и новели / Рашко Сугарев ; [състав. Любен Петков]. - Пловдив : Летера, 2012. - 284 с. ; 20 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-516-990-8

886.7-32
COBISS.BG-ID 1251261924

БК 2013/8 Кн 416
ЧАКАЛОВА, Йорданка Димитрова, 1926-2017
        Шопски летопис : разкази и одумки / записа Дани Чакалова ; нарисува Борис Димовски. - София : Емас, 2010 ([София] : Унискорп). - 232 с. : с ил. ; 20 см

Истинското име на авт. Дани Чакалова е Йорданка Димитрова Чакалова. - Вселената на Шопите / Георги Цанков: с. 5-8. - Пълното име на Георги Цанков е Георги Цанков Цанев

886.7-32
COBISS.BG-ID 1251093732

БК 2013/8 Кн 417
ЧУДОМИР, 1890-1967
        Жената бе, жената! / Чудомир ; подб. и ред. Пеньо Терзиев. - В. Търново : Абагар (Казанлък : Рамита, 2013 ; [В. Търново] : Абагар). - 304 с. ; 21 см

Чудомир - псевд. на Димитър Христов Чорбаджийски. - Изд. на Фонд. Чудомир - Казанлък

ISBN 978-619-168-030-6 (Абагар) : 9.95 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1250961380


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2013/8 Кн 418
АРНАУДОВ, Михаил Петров, 1878-1978
        Човек на дълга и честта. [Ч. 2], Дневник ; Публицистика ; Речи / Михаил Арнаудов ; състав., встъп. студия и бел. Емил Димитров. - София : Изток-Запад, 2010. - 412 с. ; 23 см

Кор. опис. - Михаил Арнаудов - ученият и политикът / Валери Стефанов: с. 9-10

ISBN 978-954-321-702-1 (подв.) : 25 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1251423460

БЪЧЕВА, Цветанка Евтимова, 1929-
        Епиграми, афоризми и сентенции за мъдростта им без претенции Вж Кн 359

БК 2013/8 Кн 419
ВАСИЛЕВА, Дияна, 1968-
        Времето отлита : сентенции / Дияна Василева. - Добрич : Матадор 74, 2012. - 28 с. ; 10 x 7 см

Пълното име на авт. Дияна Василева е Дияна Василева Иванова. - Драги читателю! / Ема Георгиева: с. 3-4

ISBN 978-954-371-358-5

886.7-84
COBISS.BG-ID 1250955236

БК 2013/8 Кн 420
ВЕНЕЦИАНОВ, Стефан, 1936-
        Мадригал : предизвикани мисли в рамки без презрамки и реминисценции / Стефан Венецианов. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Анго бой]). - 32 с. ; 20 см 

Стефан Венецианов - псевд. на Стефан Димитров Вапцаров 

 ISBN 978-954-737-859-9

886.7-84
COBISS.BG-ID 1251278564

БК 2013/8 Кн 421
ВОДЕНСКИ, Петър Георгиев, 1951-
        А иначе дипломацията е сериозен занаят / Петър Воденски. - София : [Симолини], 2013. - 399 с., [14] л. : с цв. ил., факс. ; 20 см

ISBN 978-954-9493-71-9 : 14.99 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1251008228

БК 2013/8 Кн 422
ГЕОРГИЕВ, Дончо, 1952-
        Одисеята на риболовния океански траулер "Аурелия" и неговия екипаж в Аржентина - Пуерто Мадрин: октомври 1977 - януари 1978 : документален разказ от очевидеца на събитията / Дончо Георгиев. - [София] : [Изд. авт.], [2013]. - 14 с. ; 21 см

Принт. изд.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1251138788

БК 2013/8 Кн 423
        ГЛАСОВЕ от Балкана - 2012 : литературен алманах / [ред. Илия Ганчев] ; [худож. Иван Хаджидимитров]. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : Ango boy). - 120 с. : с ил., портр. ; 21 см

Имената на ред., ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на Нар. ч-ще Наука - Троян. Д-во на троянските писатели

ISBN 978-954-737-868-1 !
Съдържа произведения на членовете на Д-во на троянските писатели

886.7-82
COBISS.BG-ID 1251339748

БК 2013/8 Кн 424
ДЕРМЕНДЖИЕВ, Светослав Стоянов, 1937-
        40 години по-късно / [Светослав Дерменджиев]. - [София] : Изд. ателие Аб, [2012] ([София] : [Angoboy]). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-737-875-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1251283940

БК 2013/8 Кн 425
ДИМИТРОВА, Лилия, 1934-
        Една древна приказна реалност : пътепис / Лилия Димитрова. - [Ст. Загора] : Палмира, 2012 ([Ст. Загора] : [Анос]). - 80 с. : с ил., портр. ; 20 см 

Пълното име на Лилия Димитрова е Лилия Димитрова Василева 

 ISBN 978-954-9376-14-2

886.7-992
COBISS.BG-ID 1251101924

БК 2013/8 Кн 426
        ЗНАМЕ - път през сърцето : летопис на времето : сборник с журналистически публикации / състав., [предг.] Деяна Вълчева. - Търговище [т.е. Разград] : [ИК Полиграф], 2012. - 132 с. : с портр., ил. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 3. - Съдържа публ. от: Иванка Ботева, Мария Станчева, Богдана Велинова, Радослав Черкезов, Божидар Попов, Георги Иванов, Янко Енчев, Ивалина Парашкевова, Божидар Николов, Деяна Вълчева, Елена Младенова, Сава Вълчанов, Симона Алексиева, Петя Цолова, Христо Станев, Боян Върбанов, Кирил Петков, Христо Раднев, Стилиян Раднев, Петко Гажовски, Сотир Моллов, Ана Ралчева, Иван Василев, Лидия Димова, Живка Живкова, Айча Заралиева, Антония Атанасова, Иван Стойчев, Пеньо Стоянов, Неда Антонова

ISBN 978-954-773-181-3

886.7-92
COBISS.BG-ID 1251411940

БК 2013/8 Кн 427
КОНСТАНТИНОВ, Георги, 1943-
        Човек за споделяне. [Кн. 1], Необикновени случки в моя обикновен живот / Георги Константинов. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 192 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Георги Константинов e Георги Константинов Христов

ISBN 978-954-26-1190-5 : 11.95 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1251615204

БК 2013/8 Кн 428
ОСНОВНО училище "Никола Вапцаров" (Попово)
        Училищен алманах. - Попово [т.е. Разград] : ИК Полиграф, 2012. - 76 с. : с ил. ; 19 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 4. - От паметта към мечтите / Маргарита Цанева: с. 3-4

ISBN 978-954-773-185-1

886.7-8
COBISS.BG-ID 1251534308

ПАПАРО, Аврам Яко, 1936-
        Презапис Вж Кн 412

БК 2013/8 Кн 429
ПАСПАЛЕЕВА, Тамара Леонидова, 1926-2014
        Доброволка-самарянка от Втората световна война /1944-1945 г./ / Тамара Паспалеева. - София : Изд. ателие Аб, 2013 ([София] : [Angoboy]). - 64 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-737-884-1

886.7-94
COBISS.BG-ID 1251530980

БК 2013/8 Кн 430
ПОПОВ, Ненчо Тодоров, 1938-
        Завод на село / Ненчо Попов. - Добрич : Матадор 74, 2012. - 96 с. : с ил., факс., портр. ; 21 см

Творец, който знае цената си / Атанас Пеев: с. 3-5

ISBN 978-954-371-346-2

886.7-94
COBISS.BG-ID 1251099876

БК 2013/8 Кн 431
        ПРЕЗ вихрите на времето : алманах. Ч. 1, Вечерна проверка / ред. Васил Шумаров. - София : Артграф, 2012. - 211 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Съдържа произведения от: Алекса Полизоев, Георги Димитров, Йордан Иванов, Магдалена Шумарова, Атанас Иванов, Константин Миладинов, Евтим Евтимов, Васил Шумаров, Теменужка Николова, Лили Гогова, Десислава Тупарова, Мария Апостолова, Фериха Исмаил, Петя Янкулова, Иван Цветков, Кръстьо Хаджииванов, Илия Христов, Стоян Мурин, Никола Атанасов, Кирил Точевски, Иван Тасев, Васил Шумаров, Катерина Кирянова, Христо Френгов, Владимир Дайреджиев, Анна Караангелова, Маргарита Костадинова, Слави Владимиров, Лили Трендова, Симеон Манчев, Еленко Димитров, Петя Хантова

ISBN 978-954-9401-68-4

886.7-8
COBISS.BG-ID 1251444196

БК 2013/8 Кн 432
СВИНТИЛА, Владимир, 1926-1998
        Лицето на Горгоната : в полицейската психиатрия / Владимир Свинтила. - 2. прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2010. - 104 с. ; 22 см

Владимир Свинтила - псевд. на Владимир Георгиев Николов. - 1. изд. 1992 на изд. Протус

ISBN 978-954-321-684-0 : 9 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1251445476

БК 2013/8 Кн 433
СЛАВОВ, Иван Йорданов, 1928-2012
        Живот в чакалня / Иван-Сизиф Славов. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Анго бой]). - 407 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Иван-Сизиф - псевд. на Иван Йорданов Славов. - Живот в чакалня / Цвета Ленкова: с. 5-11

ISBN 978-954-737-862-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1251244516

БК 2013/8 Кн 434
        СПОМЕНИ за бунтовното време 1876 година / Филип Щърбанов ... [и др.], Найден Дринов, Пейо Дринов, Иван Соколов, Ангел Телийски / състав., ред., бел. и фотограф Стоянка Йонкова, Христо Йонков. - София : Изток-Запад, 2012. - 263, XXXII с. : с портр., ил. ; 22 см. - (Забравените българи)

Други авт.: Найден Дринов, Пейо Дринов, Иван Соколов, Ангел Телийски. - Речник на чужди, диалектни и остарели думи: с. 249-256. - Геогр. показалец

ISBN 978-619-152-087-9 : 15 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1251189476

БК 2013/8 Кн 435
ТОНЕВ, Здравко, 1933-
        Български мъдрости за всеки ден : афоризми, пословици, поговорки, фразеологизми, идиоми, крилати фрази / събр. и наредил Здравко Тонев ; [предг. Мая Недкова]. - София : Ваньо Недков, 2013 ([София] : Стилует). - 120 с. : с портр. ; 21 см

За авт.: с. 119

ISBN 978-954-9462-89-0

886.7-84
COBISS.BG-ID 1251606500

БК 2013/8 Кн 436
ТОРНЕВ, Петър Маринов, 1929-2011
        Колко прекрасен е животът! / Петър Торнев. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Анго бой]). - 356 с., [10] л. : с ил., портр. ; 21 см

Седмата вълнà / Ана Боянова: с. 350-354

ISBN 978-954-737-864-3

886.7-94
COBISS.BG-ID 1251692004

БК 2013/8 Кн 437
ХИЛЯДА деветстотин петдесет и шеста
        1956: Унгарското въстание и българската литература : творби и документи / състав., [науч. ред.] Пламен Дойнов. - София : НБУ, 2012. - 320 с. : с факс. ; 21 см. - (Червено на бяло : литературен архив на НРБ / НБУ, Нац. лит. музей ; кн. 4)

Изд. на НБУ. Департамент Нова българистика. - Как милицията ми помогна да разпространя нелегалната листовка през 1956-а / Йордан Русков: с. 309-310

ISBN 978-954-9401-69-1 (АртГраф)
Сборникът съдържа текстове от архиви, периодика и авторски произведения за реакцията на български писатели спрямо Унгарското въстание от есента на 1956 г.
1. Унгарски събития 1956 - художествена литература 2. Унгария - вътрешна политика
886.7-8
323.26(439)(091)(0:82-8)
COBISS.BG-ID 1251546852

БК 2013/8 Кн 438
ЧИЛИНГИРОВ, Асен Борисов, 1932-
        Гръцки дневник : септември 1989 / Асен Чилингиров. - София : Херон прес, 2013. - 445 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Бележки от пътувания: с. 183-445

ISBN 978-954-580-319-2 (подв.)

886.7-94
COBISS.BG-ID 1251177188

ЧУДОМИР, 1890-1967
        Събрани произведения в шест тома. Т. 1, Стихотворения. Разкази. Фейлетони Вж Кн 345

ЧУДОМИР, 1890-1967
        Събрани произведения в шест тома. Т. 2, Разкази. Фейлетони Вж Кн 346

ЧУДОМИР, 1890-1967
        Събрани произведения в шест тома. Т. 3, Разкази. Фейлетони. Анекдоти. Афоризми. Миниатюри. Спомени. Пътеписи Вж Кн 347

ЧУДОМИР, 1890-1967
        Събрани произведения в шест тома. Т. 4, Статии. Изказвания. Краеведски изследвания. Кореспонденция Вж Кн 348

ЧУДОМИР, 1890-1967
        Събрани произведения в шест тома. Т. 5, Дневници. Автобиографични материали Вж Кн 349

БК 2013/8 Кн 439
SARǍKOVANLǍK, Halil Mehmedov, 1937-
        Yillar, yollar, diller / Halil Sarikovanlik. - Razgrad : Poligraf, 2011. - 160 с. : с портр., ил., к. ; 19 см

Загл. и на бълг. ез.: Години, пътища, езици. - Halil Sarikovanlik - псевд. на Халил Мехмедов Салиев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-954-773-177-6

886.7-8
COBISS.BG-ID 1251417060


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2013/8 Кн 440
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Весела Коледа / Ангелина Жекова. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [10] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма

ISBN 978-954-361-180-5 : 3.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251184612

БК 2013/8 Кн 441
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Весели гатанки / [стихове Ангелина Жекова]. - София : Посоки, 2010. - [12] с. : с цв. ил. ; 12 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-190-4 : 2.49 лв.

886.7-93-193.1
COBISS.BG-ID 1251173348

БК 2013/8 Кн 442
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Годишните времена / [Ангелина Жекова]. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [8] с. : с цв. ил. ; 12 см

Кор. опис. - Имено на авт. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-185-0 : 2.49 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251190244

БК 2013/8 Кн 443
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Дядо Коледа пристига / Ангелина Жекова. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [12] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма

ISBN 978-954-361-182-9 : 3.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251379684

БК 2013/8 Кн 444
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Животните в Австралия / [стихове Ангелина Жекова]. - [София] : Посоки, 2010. - [12] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма

ISBN 978-954-361-197-3 : 3.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251380708

БК 2013/8 Кн 445
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Животните в Азия / [стихове Ангелина Жекова]. - [София] : Посоки, 2010. - [12] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма

ISBN 978-954-361-202-4 : 3.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251381476

БК 2013/8 Кн 446
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Животните в Америка / [стихове Ангелина Жекова]. - [София] : Посоки, 2011. - [10] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Имено на авт. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма

ISBN 978-954-361-203-1 : 3.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251005156

БК 2013/8 Кн 447
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Животните в гората / [Ангелина Жекова]. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [8] с. : с цв. ил. ; 12 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-186-7 : 2.49 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251193060

БК 2013/8 Кн 448
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Кой е по-голям? / [Ангелина Жекова]. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [10] с. : с цв. ил. ; 12 см

Кор. опис. - Имено на авт. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-189-8 : 2.49 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251186148

БК 2013/8 Кн 449
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Коледна елхичка / Ангелина Жекова. - София : Посоки, 2010. - [12] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма

ISBN 978-954-361-181-2 : 3.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251381732

БК 2013/8 Кн 450
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Къщичка в гората / [стихове Ангелина Жекова]. - София : Посоки, 2010 ([София] : Инвестпрес). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Любимата ми книжка ; бр. 18)

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-361-139-3 : 1.99 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251109860

БК 2013/8 Кн 451
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Подаръци под елхата / Ангелина Жекова. - София : Посоки, 2010. - [12] с. : с цв. ил. ; 16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма

ISBN 978-954-361-183-6 : 3.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251382500

БК 2013/8 Кн 452
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        При баба на село / [стихове Ангелина Жекова]. - София : Посоки, 2010. - [12] с. : с цв. ил. ; 12 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-191-1 : 2.49 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251172068

БК 2013/8 Кн 453
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        С животните се учим да изваждаме / стихове Ангелина Жекова. - [София] : Посоки, 2011 ([София] : [Инвестпрес]). - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Любимата ми книжка ; бр. 29)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-193-5 : 1.99 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251464164

БК 2013/8 Кн 454
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        С животните се учим да събираме / стихове Ангелина Жекова. - [София] : Посоки, 2011 ([София] : [Инвестпрес]). - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Любимата ми книжка ; бр. 30)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-194-2 : 1.99 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251464676

БК 2013/8 Кн 455
ЖЕЛЯЗКОВА, Ирина Стоянова, 1968-
        Малките помощници / [Ирина Желязкова]. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [10] с. : с цв. ил. ; 15 см. - (Поредица Четем на децата)

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-155-3 : 2.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251030756

БК 2013/8 Кн 456
        КОКОШКАТА със златното яйце. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 см. - (Поредица Фигури)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма

ISBN 978-954-361-153-9 : 4.50 лв.
За деца над 18 месеца

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1251087332

БК 2013/8 Кн 457
МИЛЕВА, Леда Гео, 1920-2013
        Работна Мецана / стихове Леда Милева ; [ил. Стелияна Донева]. - София : Софтпрес, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 23 x 24 см. - (Приказки любими в рими ; 3)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-151-028-3 : 2.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251627236

БК 2013/8 Кн 458
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
        Маша и Мечока / стихове Любомир Николов ; [ил. Стелияна Донева]. - София : Софтпрес, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 23 x 24 см. - (Приказки любими в рими ; 4)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-151-031-3 : 2.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251627492

БК 2013/8 Кн 459
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
        Нови приказки от цял свят / Любомир Николов. - София : Софтпрес, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 112 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-619-151-022-1 : 5.99 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1251658724

БК 2013/8 Кн 460
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
        Тримата братя и златната ябълка / стихове Любомир Николов ; [ил. Георги Марков]. - София : Софтпрес, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 23 x 24 см. - (Приказки любими в рими ; 2)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-151-019-1 : 2.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251626980

БК 2013/8 Кн 461
СТОЯНОВА, Елена Росенова, 200?-
        Звезден порой / Елена Стоянова. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Angoboy]). - 24 с. ; 20 см

ISBN 978-954-737-876-6

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251353828

БК 2013/8 Кн 462
        СТРАХЛИВИЯТ Мечо. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 см. - (Поредица Фигури)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма

ISBN 978-954-361-152-2 : 4.50 лв.
За деца над 18 месеца

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251087844

БК 2013/8 Кн 463
СЪБЕВА, Марийка, 1936-
        Котаракът парашутист : разкази / Марийка Събева ; худож. Ралица Николова. - София : Симел Прес, 2012. - 56 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-2918-70-7

886.7-93-32
COBISS.BG-ID 1251247076

БК 2013/8 Кн 464
ХРИСТОВА, Ирина Стоянова, 1944-
        Броим до десет / [стихове Ирина Стоянова]. - София : Посоки, 2010. - [12] с. : с цв. ил. ; 12 см

Кор. опис. - Имено на авт. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-188-1 : 2.49 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251173860

БК 2013/8 Кн 465
ХРИСТОВА, Ирина Стоянова, 1944-
        Вежливите животни / Ирина Стоянова ; [ил. Е. Ермакова]. - София : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [8] с. : с цв. ил. ; 22 см. - (Поредица Четем на децата)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-159-1 : 3.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251084772

БК 2013/8 Кн 466
ХРИСТОВА, Ирина Стоянова, 1944-
        Вълшебна азбука / [Ирина Стоянова] ; [ил. Иля Есаулов]. - София : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [8] с. : с цв. ил. ; 22 см. - (Поредица Четем на децата)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Името на ил. Иля Есаулов погрешно отпеч. в изд. каре И. Ирсаулов. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-157-7 : 3.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251039972

БК 2013/8 Кн 467
ХРИСТОВА, Ирина Стоянова, 1944-
        Денят на животните / Ирина Стоянова ; [ил. И. Шляхов]. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [10] с. : с цв. ил. ; 15 см. - (Поредица Весели очички)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-149-2 : 3.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251028708

БК 2013/8 Кн 468
ХРИСТОВА, Ирина Стоянова, 1944-
        Животните на двора / [Ирина Стоянова] ; [ил. И. Шляхов]. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [10] с. : с цв. ил. ; 15 см. - (Поредица Весели очички)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-147-8 : 3.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251029732

БК 2013/8 Кн 469
ХРИСТОВА, Ирина Стоянова, 1944-
        На кого са тези деца? / [Ирина Стоянова]. - София : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 см. - (Поредица Четем на децата)

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-156-0 : 3.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251040996

БК 2013/8 Кн 470
ХРИСТОВА, Ирина Стоянова, 1944-
        Палавите животни / Ирина Стоянова ; [ил. И. Шляхов]. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [8] с. : с цв. ил. ; 15 см. - (Поредица Весели очички)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-148-5 : 3.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251029220

БК 2013/8 Кн 471
ХРИСТОВА, Ирина Стоянова, 1944-
        Троп-троп, крачета! / Ирина Стоянова ; [ил. И. Шляхов]. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [8] с. : с цв. ил. ; 15 см. - (Поредица Весели очички)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-361-151-5 : 3.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1251028196


886.7-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ.

БК 2013/8 Кн 472
        АЛЕНОТО цвете : по мотиви от приказката на Сергей Аксаков. - [София] : Посоки, 2010 ([София] : [Инвестпрес]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Любимата ми книжка ; бр. 21)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-166-9 : 1.99 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1251008740

БК 2013/8 Кн 473
ДАНАИЛОВА, Катя Драганова, 1965-
        Цветята на малката Ида : [по Ханс Кристиян Андерсен] / [преразк. Катя Данаилова] ; [ил. Катя Данаилова]. - [София] : Алекс Софт, 2011 ([София] : [Спектър]). - [18] с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Истинското име на авт. е Катерина Драганова Данаилова-Стоянова. - Вариант на наименованието на изд.: Алекс Кидс, отбелязано на кор.  

ISBN 978-954-656-222-7 : 3.99 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1251425252

БК 2013/8 Кн 474
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        Приказки за най-малките: Андерсен / [текст Христина Йотова]. - София : Софтпрес, 2013 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 80 с. : с цв. ил. ; 29 см

Адапт. по: Children's stories by Andersen. - Името на авт. на адапт. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа: Храбрият оловен войник ; Хвърчащият куфар ; Дивите лебеди ; Малката русалка ; Прасенцето касичка ; Славеят ; Огнивото ; Палечка ; Грозното патенце ; Райската градина ; Новите дрехи на краля

ISBN 978-619-151-034-4 (подв.) : 17.99 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1251571428

БК 2013/8 Кн 475
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        Приказки за най-малките: Братя Грим / [текст Христина Йотова]. - София : Софтпрес, 2013 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 80 с. : с цв. ил. ; 29 см

Адапт. по: Children's stories by Grimm Brothers. - Името на авт. на адапт. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа: Жабокът принц ; Храбрият шивач ; Хензел и Гретел ; Крал Дроздобрад ; Спящата красавица ; Мечешката кожа ; Златната птица ; Румпелщилцхен ; Рибарят и неговата жена ; Снежанка и седемте джуджета ; Рапунцел

ISBN 978-619-151-033-7 (подв.) : 17.99 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1251569636

БК 2013/8 Кн 476
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        Приказки на Шехерезада : 1001 нощ / [подбор и лит. обраб. Христина Йотова]. - София : Софтпрес, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 128 с. : с ил. ; 24 см

Името на авт. на адапт. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа: Аладин и вълшебната лампа ; Синдбад мореплавателят ; Маруф обущарят ; Али Баба и четирийсетте разбойници ; Абу Сир и Абу Кир ; Вълшебният кон ; Нурадин и Шамзадин ; Рибарят и страшният дух ; Слепецът, въжарят и халифът

ISBN 978-619-151-029-0 : 5.99 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1251264996

БК 2013/8 Кн 477
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        Приказки с поука: Пинокио / [текст Христина Йотова]. - София : Софтпрес, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 32 с. : с цв. ил. ; 28 см

Адапт. по: Twisted tales: The adventures of Pinocchio. - Името на авт. на адапт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-030-6 : 3.99 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1251548388

БК 2013/8 Кн 478
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        Приказки с поука: Рапунцел / [текст Христина Йотова]. - София : Софтпрес, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 32 с. : с цв. ил. ; 28 см

Адапт. по: Twisted tales: Rapunzel. - Името на авт. на адапт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-027-6 : 3.99 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1251609572

БК 2013/8 Кн 479
        ПЕПЕЛЯШКА : по мотиви от приказката на Шарл Перо. - София : Посоки, 2009. - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Любимата ми книжка ; бр. 5)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-090-7 : 1.99 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1251090404

БК 2013/8 Кн 480
        СНЕЖАНКА и седемте джуджета / по мотиви от приказката на Братя Грим. - София : Посоки, 2010 ([София] : Инвестпрес). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Любимата ми книжка ; бр. 22)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-167-6 : 1.99 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1251102692

БК 2013/8 Кн 481
        СПЯЩАТА красавица / по мотиви от приказката на Шарл Перо. - София : Посоки, 2010. - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Любимата ми книжка ; бр. 23)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-168-3 : 1.99 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1251108324


888.2 ЛИТОВСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 482
БРАЗЮНАС, Владас, 1952-
        Поезия / Владас Бразюнас ; прев. от литов. Аксиния Михайлова. - София : ИК Нов златорог, 2005 ([София] : [Скала принт]). - 128 с. ; 18 см. - (Ars poetica europea XX)

Ориг. загл.: Poezie / Wladas Brazunnas

ISBN 954-492-197-4 : 6.80 лв.

888.2-1
COBISS.BG-ID 1251230436


894.541-93 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2013/8 Кн 483
ТОПЕЛИУС, Сакариас, 1818-1898
        Вълшебната свирка / Сакариас Топелиус ; [прев. Веска Маринова]. - София : New Media Group, 2012 ([София] : [Алианс принт]). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Детство мое : вълшебни приказки в картинки : 43)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-271-7

894.541-93-34
COBISS.BG-ID 1251680996


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 484
        ПИЕШ ли вода, мисли за извора и още 300 китайски пословици / състав., [предг.], прев. от кит. Евелина Вацева ; [ил. Милена Гайтанджиева]. - София : Изток-Запад, 2003. - 150 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Парал. текст на кит. ез.

ISBN 978-954-321-642-0 : 8 лв.

895.1-84
COBISS.BG-ID 1251482852


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 485
ЯМАМОТО, Цунетомо, 1659-1719
        Хагакуре. Записките на самурая / Ямамото Цунетомо ; прев. и комент. Данчо Господинов. - 2. доп. изд. - [София] : Изток-Запад, [2008]. - 222 с. : с ил. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Записките на самурая. - 1. изд. 2003. - Год. на изд. погрешно отпеч. в кн. 2003. - Самураят и смъртта / Данчо Господинов: с. 19-30. - Грешният ISBN отпеч. на предзагл. с.

ISBN 978-954-321-512-6 : 9 лв.
ISBN 954-8945-32-0 !
1. Самураи - етични проблеми - художествена литература 2. Източни бойни изкуства - Япония - философски проблеми - художествена литература 3. Япония - военно дело
895.6-94
355.13(520)(091)(0:82-94)
COBISS.BG-ID 1251685860


895.7 КОРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2013/8 Кн 486
        ДЗЕН поезия от Корея / състав. и прев. Людмила Атанасова. - София : Изток-Запад, 2009. - 119 с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-954-321-583-6 : 10 лв.

895.7-1
COBISS.BG-ID 1251583972


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БУБАЛОВ, Иван Желязков, 1932-2017
        Иманярски и хайдушки предания : оригинални снимки, карти и документи : сведения от асовете на иманярите. Ч. 1 Вж Кн 142

ГЕКОВ, Николай Бончев, 1939-
        Скандална история на Земята и хората ; Българската древност Вж Кн 1

БК 2013/8 Кн 487
КАНИЦ, Феликс Филип, 1829-1904
        Студии и статии / Феликс Каниц ; [въвеждаща статия, комент. и науч. ред. Николай Любомиров Тулешков] ; [прев. Елена Кацарска] ; [худож. Юлиан Николаев Тулешков]. - София : Арх & Арт, 2012 ([София] : Скай принт). - 72 с. : с ил., факс. ; 23 см. - (Стари текстове за българските земи)

Имената на ред., ил. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на прев. - в изд. каре

- - Original karte von Donau-Bulgarien und dem Balkan nach seinen eigenen reise-aufnahmen in den jahren 1870-74 ausgeführt / F. Kanitz. - M 1 : 420 000. - 1 карта : цв. ; 119 X 46 см, сгъната до 20 Х 23 см

ISBN 978-954-8931-47-2
1. Паметници на културата - България 2. България - паметници на културата
904(497.2)
COBISS.BG-ID 1251477732


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2013/8 Кн 488
ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        София мислена в пространството и отвъд времето / Христо Генчев. - 2. доп. изд. - София : Фонд. ЕХГ, 2012 ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 448 с. : с ил., портр., к. ; 24 см

1. изд. 2009 на изд. АрхЛибри. - Авторът за себе си: с. 446-447. - Praesidium-Praetorium'ът. "Света Неделя": с. 386-421. - Кула в "Пределите на голяма Европа": с.425-443. - Библиогр.: с. 333-344, с. 422-423, с. 444. - Азбучни показалци. - Рез. на бълг., нем., фр., англ. ез.

ISBN 978-954-92588-1-3 : 20 лв.
1. История - София 2. София - краезнание
908(497.223)
COBISS.BG-ID 1251284708

ГЕОРГИЕВА, Вера Михайлова, 1932-
        Народни лечения в Брезнишко Вж Кн 179

БК 2013/8 Кн 489
ГЕРДЖИКОВ, Кольо Петков, 1931-
        Добруджа 236 / Кольо Герджиков ; [предг. Христо Ганев]. - Добрич : Матадор 74, 2012. - 236 с. : с ил. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 4. - Пълното име на авт. на предг. Христо Ганев е Христо Ганев Христов

ISBN 978-954-371-349-3
1. История - Добруджа 2. Добруджа - краезнание
908(497.2-18:251)
COBISS.BG-ID 1251448548

БК 2013/8 Кн 490
ГРОЗЕВ, Вълко Въчев, 1931-
        Въгларово [Хасковско] : сага за българския корен : в 2 тома. Т. 1, Въгларово - минало / Вълко Грозев. - [Хасково] : [Изд. авт.], 2012 (Хасково : Полиграфюг). - 224 с. : с ил., портр., к. ; 24 см

Малките отечества и голямата родина на писателя Вълко Грозев / Недялко Бакалов: с. 5-7. - Арх. екз. с автограф от авт. - Библиогр.: с. 222

ISBN 978-954-923-704-15 !
1. Села - България - история 2. Въгларово, Хасковска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1251174884

БК 2013/8 Кн 491
ГРОЗЕВ, Вълко Въчев, 1931-
        Въгларово [Хасковско] : сага за българския корен : в 2 тома. Т. 2, Възречени въгларовските родове / Вълко Грозев. - [Хасково] : [Изд. авт.], 2012 (Хасково : Полиграфюг). - 470 с. : с ил., сх. ; 24 см

Вълко Грозев : щрихи от живота ми: с. 467-468. - Арх. екз. с автограф от авт.

ISBN 978-954-923-704-15 !
1. Села - България - история 2. Родове, български 3. Въгларово, Хасковска област - краезнание
908(497.23-22)
929.52(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1251175396

БК 2013/8 Кн 492
ГРОЗЕВ, Вълко Въчев, 1931-
        Гарваново [Хасковско] : село с две имена : две книги в едно книжно тяло / Вълко Грозев. - Хасково : [Изд. авт.], 2009 ([Хасково] : Полиграф юг). - 615 с. : с ил. ; 24 см

Сериозен принос в българската и световната генеалогия / Рачко Попов: с. 7-9. - Арх. екз. с автограф от авт. - Библиогр.: с. 608. - Съдържа: Из миналото на с. Гарваново ; Възречени : гарвановските родове : родословна история

ISBN 954-08694-4-5 !
1. Села - България - история 2. Гарваново, Хасковска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1251178212

БК 2013/8 Кн 493
ДИМИТРОВ, Никола Стоянов, 1934-
        Пробуждането на равнината : разкази от преобразователите на Добруджа / Никола Димитров. - Добрич : Матадор 74, 2012. - 248 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Никола Димитров - летописец на Добруджа / Костадин Станев: с. 5-8

ISBN 978-954-371-345-5
1. История - Добруджа 2. Добруджа - краезнание
908(497.2-18:251)
COBISS.BG-ID 1250958564

БК 2013/8 Кн 494
ДИМИТРОВ-Казаков, Стоян, 1939-
        Хора, къщи, дворове : село Поручик Кърджиево (Кечи дереси), община Крушари, Добричко / Стоян Димитров-Казаков. - Добрич : Матадор 74, 2012. - 276 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-371-344-8 : 10 лв.
1. Села - България - история 2. Поручик Кърджиево, Добричка област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1251139812

БК 2013/8 Кн 495
ИЛЧЕВСКИ, Николай Стефанов, 1958-
        Пловдив най най най / Николай Илчевски. - Пловдив : Алитеа, 2011 ([Пловдив] : [Печ. база Нар. библ. "Иван Вазов" ]). - 160 с. : с ил. ; 15 x 11 см

ISBN 978-954-8547-05-5
1. Пловдив - краезнание
908(497.234)(035)
COBISS.BG-ID 1251662564

БК 2013/8 Кн 496
МАРИНОВА, Мария Стефанова, 1932-
        Махала Попишка - квартал на град Троян : спомени на майка ни Йова Стоянова Цвяткова по баща Митовска, Минко Мичев Цонковски и други попишчани / Мария и Марин Маринови ; [ред., авт. на предг. Снежина Стойкова] ; [фотограф Василка Балевска]. - Троян : [Изд. авт.], 2012 ([Троян] : [Воен. геогр. център]). - 181 с. : с цв. ил. ; 24 см

Имената на ил., ред. отбелязани на гърба на кор., а на авт. на предг. - на с. 3

1. История - Троян 2. Троян - краезнание
908(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1251591908

СТО
        100 години Балканска война - 100 години свобода за Родопите 1912-2012 : сборник студии и доклади от национална научна конференция Смолян, 15-17 октомври 2012 г. Вж Кн 506

БК 2013/8 Кн 497
ТОНЧОВСКИ, Цоло Иванов, 1931-
        Синьо Бърдо минало и настояще / Цоло Тончовски. - Враца : Медиа груп - Иво Йорданов, 2013 ([Враца] : [БГ принт]). - 232 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-2955-13-9
1. Села - България - история 2. Синьо бърдо, Врачанска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1251241956


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БАДВАГАНЯН, Карник, 1928-
        Антитези на твърденията на Джъстин Маккарти за историята на западните арменци Вж Кн 98

        Петър БОНЕВ : документи Вж Кн 501

ВАЙЧЕВА, Ваня Георгиева
        Вълко Грозев : био-библиография Вж Кн 5

ГАВРИИЛ, митрополит Ловчански, 1950-
        Характерни черти на подвига на руските подвижници на благочестието на XIX век Вж Кн 72

ГРОЗЕВ, Вълко Въчев, 1931-
        Въгларово [Хасковско] : сага за българския корен : в 2 тома. Т. 2, Възречени въгларовските родове Вж Кн 491

        ДОМЕТИАН, митрополит Видински : юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината от рождението на архиерея и 25-годишнината от избора му за митрополит Вж Кн 73

ИВОЙЛОВА, Александра, 1966-
        Същината на Ботевото слово Вж Кн 342

КАРАМАНОВ, Владимир Алексов, 1874-1969
        Из спомените ми за Стамболова след падането му от власт Вж Кн 504

КОЛЕВ, Тодор Петров, 1939-2013
        Варненското софиянче от Шумен : житие и страдание грешного Тодора, записано от Гергана Михайлова Вж Кн 243

МАРИНОВА, Вера, 1947-
        Срещи с динозавър [Йордан Йовчев] Вж Кн 247

НИКОЛОВ, Венцеслав Михайлов, 1943-
        Едно учителско семейство Вж Кн 240

НОЖАРОВА, Анастасия Николова, 1944-
        Моят цветен свят : книга за художничката Анастасия Ножарова Вж Кн 236

ОРУШ, Константин А., 1956-2011
        Балкански бдения Вж Кн 317

СТОЯНОВ, Георги, 1872-1912
        Математикът от Нова Загора Георги Стоянов 1872-1912 : пръв доцент по математика и пръв редник на паметната плоча с "гроб - мнима величина за нас" в с. Кадъ-кьой край Чаталджа Вж Кн 151

        ТВОРЧЕСКИ жизнен път посветен на геофизичната наука и образование : 100 години от рождението на проф. Любен Димитров Вж Кн 159

        IN memoriam : протойерей Георги Флоровски (1893-1979) : сборник с доклади от Годината на Флоровски Вж Кн 76


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БАДВАГАНЯН, Карник, 1928-
        Антитези на твърденията на Джъстин Маккарти за историята на западните арменци Вж Кн 98


932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ
Вж и 904

БК 2013/8 Кн 498
ЛИВИЙ, Тит, 59 пр. Хр.-17 сл. Хр.
        Историята на Рим : от основаването на града / Тит Ливий ; прев. от лат. Владимир Атанасов. - София : Изток-Запад, 2008-<2009>. - Т. <5-6> ; 20 см

Прев. по: Ab urbe condita / Titus Livius. - Офс. изд.

ISBN 978-954-321-451-8 (кн. 5) : 10 лв.
ISBN 978-954-321-523-2 (кн. 6) : 10 лв.

Съдържа досега:
Кн. 5. - 2008. - 253 с.

Азб. показалец

Кн. 6 / прев. от лат., предг., бел. Владимир Атанасов. - 2009. - 194 с. : с ил.

Азб. показалец


1. История - Рим (държава) - извори 2. Рим (държава) - история
937(093)
COBISS.BG-ID 1043064292


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

МИЛЮКОВ, Павел Николаевич, 1859-1943
        Живата истина : студии за България Вж Кн 505


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2013/8 Кн 499
ГАВАЗОВ, Слави Иванов, 1945-
        Размисли и коментари за българите / Слави Гавазов. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012. - 184 с., [4] л. : с ил., портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 100, 183-184

ISBN 978-954-353-178-3 (подв.)
1. История - България 2. България - история
949.72
COBISS.BG-ID 1251693284

БК 2013/8 Кн 500
ЗАПРЯНОВ, Запрян Колев
        Произход и наследство на българите : пътеводител във времето / Запрян Запрянов. - София : Симелпрес, 2012. - 277 с. : с цв. ил., к., табл. ; 23 см. - (Библиотека Будилник)

Библиогр.: с. 269-277

ISBN 978-954-2918-66-0
1. Българи - произход 2. България - история
949.72
COBISS.BG-ID 1251349476


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БК 2013/8 Кн 501
        Петър БОНЕВ : документи / състав., [предг.] Креса Стоянова. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2007-2012. - 2 т. ; 29 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на състав. Креса Стоянова е Креса Стоянова Злачева. - Изд. на Ист. музей - Перущица, Община Перущица, Общин. к-т В. Левски. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9546-66-8 (т. 2)

Съдържа досега:
Т. 2: материали, снимки. - 2012. - 79 с. : с ил., портр., факс.

1. Бонев, Петър, 1837-1876 - биографски материали 2. Революционери, български - биографски материали 3. Априлско въстание 1876 - извори 4. България - история
949.72.042.22(092)
92 Бонев, Петър
COBISS.BG-ID 1227545060

БК 2013/8 Кн 502
ЛУКАНОВ, Илия, 1939-
        Премълчаните истини за Ботевата чета / Илия Луканов. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Angoboy]). - 83 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Илия Луканов е Илия Луканов Илиев

ISBN 978-954-737-861-2
1. Ботева чета 1876 - история 2. България - история
949.72.042.22
COBISS.BG-ID 1251271140

СВИНТИЛА, Владимир, 1926-1998
        Грифонът и Химерата : българската душевност през Възраждането Вж Кн 59


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БК 2013/8 Кн 503
КАЗАНДЖИЕВ, Георги Атанасов, 1940-
        Добруджанските полкове във войните 1912-1913 и 1915-1918 г. : 100 години от Балканската и 95 години от края на Първата световна война (1912-1913 и 1915-1918 г.) / Георги Казанджиев. - Добрич : Матадор 74, 2012. - 128 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-352-3
1. Пехота - България - история 2. Балканска война 1912-1913 3. Междусъюзническа война 1913 4. Първа световна война - участие - България 5. България - история
949.72.052.2/.3
355.48(497.2)
COBISS.BG-ID 1251443172

БК 2013/8 Кн 504
КАРАМАНОВ, Владимир Алексов, 1874-1969
        Из спомените ми за Стамболова след падането му от власт / Владимир Караманов ; [худож., състав., ред. Тамара Паспалеева]. - София : Изд. ателие Аб, 2012 ([София] : [Angoboy]). - 95 с. : с портр., факс., ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Спомените ми за Стамболова след падането му от власт. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-737-866-7
1. Стамболов, Стефан Николов, 1854-1895 - биографии 2. Политици, български - биографии 3. България - история
949.72.05(092)
92 Стамболов, Стефан Николов
COBISS.BG-ID 1251274980

МАЙЕР, Бети, 1922-
        Холокост и спасяването на българските евреи Вж Кн 100

БК 2013/8 Кн 505
МИЛЮКОВ, Павел Николаевич, 1859-1943
        Живата истина : студии за България / Павел Милюков ; състав. Пенка Кънева. - 2. прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 296 с. : с табл. ; 22 см. - (Библиотека Спасената история ; 1)

1. изд. 2007 на изд. Мултипринт. - Павел Николаевич Милюков : кратка биографична справка: с. 289-292

ISBN 978-619-152-162-3 : 14 лв.
1. Македонски въпрос 2. България - история 3. Балкански полуостров - история
949.72.05
949.7
COBISS.BG-ID 1251488740

БК 2013/8 Кн 506
СТО
        100 години Балканска война - 100 години свобода за Родопите 1912-2012 : сборник студии и доклади от национална научна конференция Смолян, 15-17 октомври 2012 г. / [ред. кол. Георги Марков ... и др.]. - София [т.е. Смолян] : Регион. ист. музей "Стою Шишков", 2013 ([София] : [Ниба-консулт]). - 423 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Тодор Петров, Михаил Груев, Русалена Пенджекова, Таня Марева. - Съдържа докл. от: Светлозар Елдъров, Тодор Петров, Андрей Печилков, Русалена Пенджекова-Христева, Мария Главчева, Златка Петрова, Катя Сулинаджиева, Александър Маринов, Надежда Ангелова, Георги Куманов, Креса Тодорова, Людмила Стоянова, Виолета Костова, Видин Сукарев, Георги Митринов, Румяна Първанова, Зоя Начева, Даниела Бурулянова, Соня Костадинова, Красимира Дякова, Светла Михайлова, Таня Марева, Цвета Колева, Тодор Мишев, Елена Стоянова, Тинка Белегова, Снежана Захариева, Цеца Делева, Миглена Кехайова, Мария Консулова, Лиляна Джиджова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез. / прев. Донка Симеонова, Христина Симеонова

ISBN 978-619-90046-2-3
1. История - Родопски край - конференции 2. Балканска война 1912-1913 - конференции 3. България - история 4. Родопски край - история
949.72.052.2(063)
908(234.423.3-0)(063)
COBISS.BG-ID 1250947812

ФОТЕВ, Георги, 1941-
        Българската меланхолия Вж Кн 62


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

Иван БЪРНЕВ. Колекция (София)
        Непознатият българин : из колекциите на Иван Бърнев-Буби и списание "Минало" Вж Г 2


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

75 ЖИВОПИС
Вж и 74

ЧУДОМИР, 1890-1967
        Събрани произведения в шест тома. Т. 6, Акварели. Рисунки. Карикатури. Живопис Вж Г 1


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2013/8 Г 1
ЧУДОМИР, 1890-1967
        Събрани произведения в шест тома. Т. 6, Акварели. Рисунки. Карикатури. Живопис / Чудомир ; състав. Марин Добрев. - В. Търново : Абагар, 2013. - 1 албум (275 с.) : с цв. ил. ; 22 х 25 см

Чудомир - псевд. на Димитър Христов Чорбаджийски. - Изд. на Фонд. Чудомир - Казанлък. - Чудомир - художникът / Марин Добрев: с. 5-12

ISBN 978-619-168-028-3 (подв.)
1. България - литературознание
886.7(081.1)
75.071.1(497.2)(092)(084)
92 Чудомир
COBISS.BG-ID 1251425508


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ЧУДОМИР, 1890-1967
        Събрани произведения в шест тома. Т. 6, Акварели. Рисунки. Карикатури. Живопис Вж Г 1


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БК 2013/8 Г 2
Иван БЪРНЕВ. Колекция (София)
        Непознатият българин : из колекциите на Иван Бърнев-Буби и списание "Минало" / [състав.] Любомир Юруков. - София : Изток-Запад, 2008. - 1 албум (640 с.) : с цв. ил., факс., портр. ; 23 см

Буби - псевд. на Иван Александров Бърнев. - Биогр. данни за Любомир Христов Юруков и Иван Александров Бърнев отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-321-506-5 (подв.) : 59 лв.
1. История - България - нова - албуми 2. Българи - бит - албуми 3. България - история
949.72.05(084.12)
39(=867)(084.12)
COBISS.BG-ID 1251582180


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Атласи

0 ОБЩ ОТДЕЛ

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2013/8 К 1
БЛАГОЕВ, Владимир Иванов
        Детски атлас на света / авт. и ил. Владимир Благоев. - София : Софтпрес, 2012 ([Добрич] : [Фолиарт]). - [16] с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-151-023-8 : 4.99 лв.
ISBN 978-6-19-151023-8 !

087.5
COBISS.BG-ID 1251742948


Карти

0 ОБЩ ОТДЕЛ

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2013/8 К 2
КАЛОДЖЕРА, Дино, 1959-
        Детска карта на Слънчевата система [Картографски ресурс] / Дино Калоджера ; ил. и худож. дир. Желко Коларич ; астрон. термини и замисъл Санин Ковачич. - Без мащаб. - София : Даниела Убенова ; Cologne : Kenemann, [2008] (София : Картография). - 1 карта : цв. ; 97 х 137 см

Доп. информ.: Разстояния в Слънчевата система, единици, използвани в астрономията и др. справочни сведения

ISBN 978-954-791-130-7 (Даниела Убенова)

087.5:523(084.3)
523:087.5(084.3)
COBISS.BG-ID 1251376356


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БК 2013/8 К 3
        РЕПУБЛИКА България [Картографски ресурс] : административна карта. - М 1:400 000. - Ст. Загора : Домино, [2005]. - 1 стенна карта : цв. ; 96 х 140 см

Доп. информ.: Общините в България - данни към 2005 г.; Разстояния в километри. - Условни знаци. - Текст и на латиница

ISBN 978-954-651-151-5
1. България - обществено управление
352/353(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 1251179236


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

521/527 АСТРОНОМИЯ

КАЛОДЖЕРА, Дино, 1959-
        Детска карта на Слънчевата система Вж К 2


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ
Вж и 351; 625; 626/627; 629

БК 2013/8 К 4
        БЪЛГАРИЯ [Картографски ресурс] : [пътна карта]. - М 1:540 000. - Ст. Загора : Домино, 2001. - 1 карта : цв. ; 68 х 98 см

Условни знаци

1. България - транспорт
656(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 1251140068


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ
Вж и 551.1/.4

БК 2013/8 К 5
        СВЕТЪТ [Картографски ресурс] : физикогеографска карта. - М 1:35 000 000; централен меридиан-10 Е, проекция-Робинсон, стандартни паралели-38 N, 38 S. - Ст. Загора : Домино, 2009 (Пловдив : Жанет-45). - 1 стенна карта : цв. ; 68 х 98 см

Доп. информ.: Дълбочини и височини в метри; Държави, отбелязани на картата с номер. - Условни знаци

ISBN 978-954-651-182-9

911.2(100)(084.3)
COBISS.BG-ID 1251182564


ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА

МЕЖДУНАРОДНА конференция БУЛТРИБ (9 ; София ; 2012)
        Доклади от 9-та Международна конференция БУЛТРИБ'12, 18-20 октомври 2012, София : [посветена на 80 годишния юбилей на проф. дтн Нягол Манолов] : [dedicated to the 80th anniversary of Prof. DSc. Nyagol Manolov] Вж Пи 1


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 330.3; 658

МЕЖДУНАРОДНА конференция Автоматика (Созопол ; 2013)
        Международна конференция Автоматика '2013, Факултет по автоматика - юбилей "50 години обучение по автоматизация на промишлеността" : 14-16 юни 2013 г., Созопол, България : June 14-16, 2013, Sozopol, Bulgaria Вж Пи 3


621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ

БК 2013/8 Пи 1
МЕЖДУНАРОДНА конференция БУЛТРИБ (9 ; София ; 2012)
        Доклади от 9-та Международна конференция БУЛТРИБ'12, 18-20 октомври 2012, София : [посветена на 80 годишния юбилей на проф. дтн Нягол Манолов] = Papers from the 9th International Conference БУЛТРИБ'12, October 18-20th, 2012, Sofia : [dedicated to the 80th anniversary of Prof. DSc. Nyagol Manolov]. - София : ТУ, 2013. - 412 с. : с ил. ; 29 см. - (Трибологичен журнал БУЛТРИБ, ISSN 1313-9878 ; год. 3, бр. 3)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ ез. - Съдържа и: Papers from the XXVII International Scientific Conference FIT'2012, AMTECH'2012, 19-20 October, 2012, Sofia, Bulgaria: с. 389-412.

Конф. се провежда съвместно с работната среща на партньорите от проекта CEEPUS III-BG-073-01-2013 "Съвременни тенденции в обучението и научните изследвания върху механични системи - връзка между надеждност, качество и трибология" = "Modern trends in Education and research on mechanival systems - bridging reliability, quality and tribology"
1. Трибология - конференции 2. Машини - триене и износване - конференции 3. Механика, техническа - конференции
621.891(063)
531.8(063)
COBISS.BG-ID 1251772388


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БК 2013/8 Пи 2
МЕЖДУНАРОДНА научно-техническа конференция Автоматизация на дискретното производство (22 ; Созопол ; 2013)
        Двадесет и втора Международна научно-техническа конференция "Автоматизация на дискретното производство" : АДП 2013, Созопол - юни 2013 / [състав. Ренета Димитрова]. - София : НТС по машиностроене, 2013. - 631 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см. - (Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, ISSN 1310-3946 ; год. 21, бр. 3/140)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. след отд. докл. - Именен показалец на авт.

Съдържа докл. в науч. направления: Теоретични проблеми на автоматизацията на дискретното производство ; Технологии и машини за автоматизираното дискретно производство ; Автоматизиране на потока на детайлите ; Промишлени роботи и роботизирани комплекси ; Автоматизация на монтажа ; Мехатроника ; Системи за управление в дискретното производство ; Иновации и инженеринг на автоматизираното дискретно производство ; CAD/CAM/CAE системи и виртуално инженерство ; Интелигентни производствени системи
1. Автоматизация на производството - конференции
658.011.56(063)
681.5(063)
COBISS.BG-ID 1251769828


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БК 2013/8 Пи 3
МЕЖДУНАРОДНА конференция Автоматика (Созопол ; 2013)
         Международна конференция Автоматика '2013, Факултет по автоматика - юбилей "50 години обучение по автоматизация на промишлеността" : 14-16 юни 2013 г., Созопол, България = International conference Automatics'2013, Faculty of automatics - anniversary "50 years education in industrial automation" : June 14-16, 2013, Sozopol, Bulgaria. - София : ТУ, 2013. - 2 т. : с ил. ; 21 см. - (Годишник на Техническия университет - София, ISSN 1311-0829 ; т. 63, 2013)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

Съдържа:
Кн. 1. - 386 с.

Съдържа докл. от: Цоньо Славов, Любен Моллов, Йордан Кралев, Петко Петков, Емил Николов, Нина Г. Николова, Василка Стоилова, Снежана Йорданова, Владимир Янков, Станислав Енев, Александър Маринчев, Васил Гълъбов, Асен Тодоров, Алпер Мехмед, Весела Карлова, Чавдар Дойчинов, Христина Галева, Соня Николова, Анелия Георгиева, Емил Гарипов, Димитър Юруков, Теофана Пулева, Огняна Огнянова, Елена Хараланова, Олимпия Роева, Камен Перев, Андрей Йончев, Иван Евгениев, Веселин Георгиев, Гергана Йорданова, Александър Ищев, Фани Томова, Коста Бошнаков, Атанас Атанасов, Марияна Тодорова, Деница Държанова, Красимир Гълъбов, Юлия Заркова, Георги Милушев, Албена Танева, Севил Ахмед, Михаил Петров, Ненчо Делийски, Евгени Янков, Захари Каврошилов, Иван Трендафилов, Иван Кралов, Владимир Лазаров, Захари Зарков, Людмил Стоянов, Християн Кънчев, Брюно Франсоа, Росица Величкова

Кн. 2. - 368 с.

Съдържа докл. от: Евтим Йончев, Тодор Йонков, Емил Николов, Нина Г. Николова, Михо Михов, Марин Жилевски, Радослав Василев, Димитър Димитров, Атанас Димитров, Владимир Заманов, Васил Балавесов, Дочо Цанков, Владимир Христов, Марин Жилевски, Христо Стоянов, Иван Костов, Георги Иванов, Теофана Пулева, Георги Ружеков, Цоньо Славов, Живко Георгиев, Атанас Червенков, Тодор Тодоров, Тодорка Червенкова, Костадин Брандиски, Симона Петракиева, Галя Георгиева-Таскова, Захари Иванов, Иван Табахнев, Снежана Терзиева, Симеон Владов, Румен Йорданов, Георги Комсалов, Георги Ценов, Валери Младенов, Стоян Кирилов, Антонио Андонов, Галина Чернева, Николай Стоянов, Антония Панделова, Камелия Кирилова, Георги Милушев, Атанас Попов, Деница Държанова, Николай Гуров, Божидар Джуджев, Екатерина Господинова, Иван Трендафилов, Ганчо Божилов, Иван Кралов, Владимир Лазаров, Захари Зарков, Людмил Стоянов, Християн Кънчев, Брюно Франсоа, Иван Антонов, Ахмед Ал Делеми

1. Автоматизация на производството - конференции 2. Автоматика и телемеханика - конференции
681.5(063)
62-52(063)
COBISS.BG-ID 1251771620

МЕЖДУНАРОДНА научно-техническа конференция Автоматизация на дискретното производство (22 ; Созопол ; 2013)
        Двадесет и втора Международна научно-техническа конференция "Автоматизация на дискретното производство" : АДП 2013, Созопол - юни 2013 Вж Пи 2