УДК

 

00 ОБЩИ ВЪПРОСИ Кн 1
001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 2, Кн 3, Кн 4, Кн 5, Кн 6, Кн 278, Кн 292, Кн 1050
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Кн 7, Кн 8
003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ Кн 9
006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИ Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Кн 20, Кн 21, Кн 159, Кн 1113
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА Кн 22, Кн 23, Кн 346, Кн 661, Кн 824
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Г 1, Кн 8, Кн 24
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Г 1, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 661
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Кн 22, Кн 525
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40, Кн 41, Кн 42, Кн 43, Кн 297, Кн 668, Кн 672, Кн 674, Кн 737, Кн 738, Кн 739, Кн 740, Кн 743, Кн 745, Кн 749, Кн 755, Кн 810, Кн 811, Кн 1025
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Кн 7, Кн 44, Кн 45, Кн 1051


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 49
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Кн 50
111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ Кн 51
113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Кн 52
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 4, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 518
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 54, Кн 64, Кн 65, Кн 98, Кн 122
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 2, Кн 54, Кн 56, Кн 58, Кн 60, Кн 66, Кн 67, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 82, Кн 83, Кн 84, Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 92, Кн 93, Кн 99, Кн 106, Кн 146, Кн 152, Кн 180, Кн 195, Кн 239, Кн 278, Кн 284, Кн 397, Кн 401, Кн 424, Кн 788, Кн 806, Кн 820
16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Кн 51, Кн 94, Кн 98
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Кн 95, Кн 96, Кн 97, Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102, Кн 103, Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 135, Кн 144, Кн 180, Кн 181, Кн 185, Кн 252, Кн 284, Кн 519


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Кн 82
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Кн 31, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 835
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Г 3, Кн 79, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 126, Кн 584
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Кн 39, Кн 77, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126, Кн 794, Кн 1093, Кн 1094, Кн 1114


30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ Кн 173
308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ Кн 127, Кн 128, Кн 129
311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Кн 130, Кн 131
314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Кн 132, Кн 133
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Кн 68, Кн 71, Кн 72, Кн 80, Кн 87, Кн 91, Кн 106, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 190, Кн 224, Кн 338
32 ПОЛИТИКА Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Кн 134, Кн 156, Кн 158, Кн 173
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 134, Кн 139, Кн 141, Кн 153, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 244, Кн 1006, Кн 1013, Кн 1114, Кн 1130
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Кн 133, Кн 147, Кн 1126
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Кн 137, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 209, Кн 225, Кн 235
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Кн 164, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177
330 ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Кн 178
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 103, Кн 104, Кн 135, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 186, Кн 188, Кн 195
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Кн 187, Кн 188
330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ Кн 189
331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА Кн 147, Кн 149, Кн 190
331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ) Кн 191, Кн 540
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Кн 192, Кн 289
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Кн 193, Кн 194, Кн 577
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Кн 195, Кн 198, Кн 218, Кн 541, Кн 543
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Кн 196, Кн 197, Кн 198, Кн 199, Кн 200, Кн 201, Кн 202, Кн 203, Кн 204, Кн 223, Кн 236, Кн 342, Кн 523, Кн 564
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 190, Кн 193, Кн 205, Кн 206, Кн 207, Кн 208, Кн 209, Кн 210, Кн 211, Кн 212, Кн 213, Кн 214, Кн 215, Кн 216, Кн 217, Кн 218, Кн 219, Кн 220, Кн 221, Кн 222, Кн 223, Кн 224, Кн 225, Кн 226, Кн 234, Кн 545, Кн 1074, Кн 1075, Кн 1109
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 136, Кн 205, Кн 220, Кн 227, Кн 228, Кн 229, Кн 230, Кн 231, Кн 544
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 137, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 190, Кн 232, Кн 233, Кн 234, Кн 235, Кн 236, Кн 237
34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО Кн 238
340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО Кн 239, Кн 240, Кн 241
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 229, Кн 241, Кн 242, Кн 243
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Кн 244, Кн 245, Кн 246, Кн 247, Кн 248
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 249, Кн 250, Кн 251
348 ЦЪРКОВНО ПРАВО. КАНОНИЧЕСКО ПРАВО. РЕЛИГИОЗНО ПРАВО Кн 252
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР Кн 253, Кн 254, Кн 466
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Кн 243, Кн 249, Кн 255, Кн 256, Кн 257, Кн 258, Кн 259, Кн 260, Кн 261, Кн 262, Кн 263, Кн 264, Кн 265, Кн 266, Кн 342, Кн 426, Кн 564
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Кн 267, Кн 268, Кн 1054
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 151, Кн 153, Кн 169, Кн 170, Кн 269, Кн 270, Кн 271, Кн 272, Кн 273, Кн 274, Кн 275, Кн 276, Кн 277, Кн 278, Кн 1106
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Кн 248, Кн 279, Кн 280
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Кн 70, Кн 281, Кн 282, Кн 283, Кн 284, Кн 285, Кн 286, Кн 291, Кн 335, Кн 400
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Кн 285, Кн 286, Кн 287, Кн 288, Кн 289, Кн 290, Кн 291, Кн 292, Кн 293, Кн 294, Кн 327, Кн 337, Кн 620
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Кн 295, Кн 296
372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Кн 287, Кн 297, Кн 298, Кн 299, Кн 300, Кн 301, Кн 302, Кн 303, Кн 304, Кн 305, Кн 306, Кн 307, Кн 308, Кн 309, Кн 310, Кн 311, Кн 312, Кн 313, Кн 314
372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Кн 315, Кн 316, Кн 317
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Кн 302, Кн 306, Кн 308, Кн 318, Кн 319, Кн 320, Кн 321, Кн 322, Кн 323, Кн 324, Кн 325, Кн 326, Кн 327, Кн 328, Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 333
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА Кн 334, Кн 997
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Кн 80, Кн 140, Кн 246, Кн 248, Кн 335, Кн 336, Кн 337, Кн 338, Кн 339
377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 340
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 341, Кн 342
379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ Кн 127, Кн 128, Кн 207, Кн 343, Кн 1076, Кн 1080
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Кн 2, Кн 43, Кн 116, Кн 152, Кн 344, Кн 345, Кн 346, Кн 347, Кн 414, Кн 1071


50 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ И ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ Кн 348
502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Кн 275, Кн 349, Кн 350, Кн 351, Кн 352, Кн 353, Кн 354, Кн 355, Кн 356, Кн 357, Кн 375, Кн 1076, Кн 1080
504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 375
51 МАТЕМАТИКА Кн 358, Кн 359, Кн 360, Кн 361
514 ГЕОМЕТРИЯ Кн 362
519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ Кн 186
52 АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. КОСМОЛОГИЯ. ГЕОДЕЗИЯ. ХРОНОЛОГИЯ Кн 363, Кн 364
521/527 АСТРОНОМИЯ Кн 518, Кн 1050
528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ Кн 365
53 ФИЗИКА Кн 366, Кн 367, Кн 373
531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА Кн 368
535 ОПТИКА Кн 369
551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА Кн 370, Кн 371
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Кн 372
572 АНТРОПОЛОГИЯ. СОМАТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ. РАСИ Кн 373, Кн 374
573 ОБЩА И ТЕОРЕТИЧНА БИОЛОГИЯ Кн 474
574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ Кн 375
575 ГЕНЕТИКА. ЦИТОГЕНЕТИКА. ИМУНОГЕНЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА. ВИДООБРАЗУВАНЕ. ФИЛОГЕНЕЗ Кн 52, Кн 376
579 МИКРОБИОЛОГИЯ Кн 377, Кн 388, Кн 547
581 ОБЩА БОТАНИКА Кн 378, Кн 414, Кн 422
582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА Кн 379


61 МЕДИЦИНА Кн 380, Кн 381, Кн 382, Кн 383, Кн 384
612 ФИЗИОЛОГИЯ Кн 74, Кн 385, Кн 386, Кн 387, Кн 388, Кн 393, Кн 402, Кн 409, Кн 610
613 ХИГИЕНА Кн 77, Кн 95, Кн 385, Кн 389, Кн 390, Кн 391, Кн 392, Кн 393, Кн 394, Кн 395, Кн 396, Кн 397, Кн 398, Кн 399, Кн 400, Кн 401, Кн 402, Кн 403, Кн 404, Кн 405, Кн 406, Кн 407, Кн 408, Кн 409, Кн 410, Кн 424, Кн 441, Кн 445, Кн 474, Кн 503, Кн 513, Кн 610
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Е 1, Кн 411, Кн 412, Кн 413, Кн 426, Кн 447, Кн 547
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 60, Кн 88, Кн 382, Кн 383, Кн 386, Кн 394, Кн 395, Кн 396, Кн 401, Кн 404, Кн 405, Кн 407, Кн 408, Кн 410, Кн 414, Кн 415, Кн 416, Кн 417, Кн 418, Кн 419, Кн 420, Кн 421, Кн 422, Кн 423, Кн 424, Кн 425, Кн 426, Кн 427, Кн 428, Кн 429, Кн 430, Кн 433, Кн 439, Кн 445
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 69, Кн 86, Кн 404, Кн 419, Кн 428, Кн 431, Кн 432, Кн 433, Кн 434
616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА Кн 382, Кн 386, Кн 435
616.2 БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ Кн 436
616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ Кн 437, Кн 438, Кн 439, Кн 440, Кн 441
616.5 ДЕРМАТОЛОГИЯ. КОЖНИ БОЛЕСТИ Кн 450
616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА Кн 442, Кн 443, Кн 444, Кн 445
616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ Кн 427, Кн 446
616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ Кн 239, Кн 447, Кн 448, Кн 449, Кн 450
616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ) Кн 450
617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 451, Кн 452, Кн 453
618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО Кн 442
619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Кн 454, Кн 455, Кн 456, Кн 457, Кн 458
62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ Кн 348, Кн 459
621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ Кн 552
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 460
621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ Кн 461
621.6 ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ И ГАЗОВЕ. ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА Кн 19
622 МИННО ДЕЛО Г 4, Кн 462
623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ Кн 463
624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 464, Кн 465, Кн 572
625 ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО Кн 1047
628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА Кн 275, Кн 466
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 467, Кн 468
63 СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО Кн 469, Кн 470
631/635 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО. ЗЕМЕДЕЛИЕ. ГРАДИНАРСТВО Кн 471, Кн 472
632 ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА Кн 473
633/635 РАСТЕНИЕВЪДСТВО В ЦЯЛОСТ. ПОЛЕВЪДСТВО. ГРАДИНАРСТВО. ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО Кн 474
633 ПОЛЕВЪДСТВО. ПОЛСКИ КУЛТУРИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ Кн 418
634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО Кн 475, Кн 476, Кн 477, Кн 478, Кн 479, Кн 480, Кн 481, Кн 482
634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ Кн 479, Кн 483, Кн 484
635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ Кн 482, Кн 485, Кн 486
636 ОБЩО ЖИВОТНОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА БОЗАЙНИЦИ И ПТИЦИ. СКОТОВЪДСТВО. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ТЯХНОТО РАЗВЪЖДАНЕ Кн 455, Кн 456
636.5 ДОМАШНИ ПТИЦИ Кн 487, Кн 488
636.7 КУЧЕТА Кн 36, Кн 489, Кн 490, Кн 491, Кн 492, Кн 493, Кн 494, Кн 495
636.8 КОТКИ Кн 496
637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Кн 497
638.1 ПЧЕЛАРСТВО. МЕДОНОСНА ПЧЕЛА Кн 498, Кн 499, Кн 500, Кн 501, Кн 502
64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ Кн 220, Кн 503
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ Кн 398, Кн 406, Кн 408, Кн 415, Кн 440, Кн 504, Кн 505, Кн 506, Кн 507, Кн 508, Кн 509, Кн 510, Кн 511, Кн 512, Кн 513, Кн 514, Кн 515, Кн 516, Кн 517, Кн 549, Кн 964
643/645 ЖИЛИЩА. ВЪТРЕШНО УСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ Кн 55, Кн 59
646/648 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОМАШНИЯ БИТ. КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ Кн 391, Кн 518
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Кн 104, Кн 136, Кн 149, Кн 181, Кн 270, Кн 519, Кн 520, Кн 521, Кн 522, Кн 523, Кн 524
654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА Кн 525
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Кн 526, Кн 559, Кн 560
656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ Кн 527, Кн 528
656.1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕЗРЕЛСОВИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТИЩАТА Кн 527, Кн 529
656.7 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ Кн 276
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 530, Кн 531, Кн 532, Кн 533, Кн 534, Кн 535, Кн 536, Кн 537, Кн 538, Кн 539
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Кн 3, Кн 186, Кн 192, Кн 205, Кн 211, Кн 218, Кн 227, Кн 230, Кн 389, Кн 540, Кн 541, Кн 542, Кн 543, Кн 544, Кн 545, Кн 546
66 ХИМИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ. ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. РОДСТВЕНИ ОТРАСЛИ Кн 546
663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА Кн 547, Кн 548, Кн 549, Кн 550
664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Кн 550
666 СТЪКЛАРСКА И КЕРАМИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗКУСТВЕНИ КАМЪНИ. ЦИМЕНТ Кн 551
674 ДЪРВООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Кн 552
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 536, Кн 553, Кн 554, Кн 555, Кн 556, Кн 557, Кн 558, Кн 559, Кн 560, Кн 561, Кн 562, Кн 563, Кн 564, Кн 565, Кн 566, Кн 567, Кн 568, Кн 569, Кн 570, Кн 571
69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Кн 13, Кн 240, Кн 572, Кн 573, Кн 574, Кн 575


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Кн 65, Кн 102
71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Кн 194, Кн 576, Кн 577
72 АРХИТЕКТУРА Кн 578, Кн 579, Кн 580, Кн 581, Кн 582
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 5, Кн 583, Кн 584, Кн 1012
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Г 2, Кн 551
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Кн 898
75 ЖИВОПИС Г 3, Кн 23, Кн 584, Кн 585, Кн 856
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Г 6
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Кн 556, Кн 780
78 МУЗИКА Кн 571, Кн 586, Кн 587, Кн 588, Кн 589, Кн 590, Кн 591, Кн 592, Кн 596, Кн 920
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Кн 593, Кн 596, Кн 598
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Е 2, Кн 594, Н 1
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Кн 595
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 596, Кн 597
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Кн 587, Кн 598, Кн 599, Кн 600
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Е 2, Кн 66, Кн 594, Кн 601, Кн 602, Кн 603, Кн 604, Кн 605, Кн 606
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР. Кн 607
796.1 СПОРТ И ДРУГИ ПОДВИЖНИ ИГРИ НА ОТКРИТО Кн 604
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 608
796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ Кн 609, Кн 1077, Кн 1079
796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА Кн 610, Кн 611, Кн 612


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Кн 613, Кн 614
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Кн 107, Кн 614, Кн 615, Кн 616, Кн 617, Кн 618, Кн 619
802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ Кн 614, Кн 620
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 621, Кн 622, Кн 623, Кн 624, Кн 625, Кн 626
803.0 НЕМСКИ ЕЗИК Кн 627, Кн 628, Кн 629, Кн 642, Кн 646
804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 630, Кн 658
805.0 ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК Кн 631
805.90 РУМЪНСКИ ЕЗИК Кн 632, Кн 657
806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК Кн 633, Кн 640, Кн 641
808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Кн 45, Кн 634
808.2 РУСКИ ЕЗИК Кн 635, Кн 636, Кн 637
808.4 ПОЛСКИ ЕЗИК Кн 638
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 9, Кн 632, Кн 639, Кн 640, Кн 641, Кн 642, Кн 643, Кн 644, Кн 645, Кн 646, Кн 647, Кн 648, Кн 649, Кн 650, Кн 651, Кн 652, Кн 653, Кн 654, Кн 655, Кн 656, Кн 657, Кн 658, Кн 659, Кн 1010
809.155 НОВОПЕРСИЙСКИ ЕЗИК (ФАРСИ) Кн 660
809.242 СТАРОЕВРЕЙСКИ ЕЗИК Кн 107
82 ЛИТЕРАТУРА Кн 661
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Кн 639, Кн 661, Кн 662, Кн 824
82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО Кн 146, Кн 319, Кн 663, Кн 664, Кн 665, Кн 666
82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ Кн 667
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 667, Кн 907
820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 668, Кн 669, Кн 670, Кн 671, Кн 672, Кн 673, Кн 674, Кн 675, Кн 676
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 677, Кн 678, Кн 679, Кн 680, Кн 681, Кн 682, Кн 683, Кн 684, Кн 685, Кн 686, Кн 687, Кн 688, Кн 709, Кн 714, Кн 718, Кн 719
820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 689, Кн 690, Кн 691, Кн 692, Кн 693, Кн 694, Кн 695, Кн 696, Кн 697, Кн 698, Кн 699, Кн 700, Кн 701, Кн 702, Кн 703, Кн 704
820(411)-93 ШОТЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 705
820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 706
820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 707
820(71)-93 АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 708
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 677, Кн 709, Кн 710, Кн 711, Кн 712, Кн 713, Кн 714, Кн 715, Кн 716, Кн 717, Кн 718, Кн 719, Кн 720, Кн 721, Кн 722, Кн 723, Кн 724, Кн 725, Кн 726, Кн 727, Кн 728, Кн 729, Кн 730, Кн 731
820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 732, Кн 733, Кн 734, Кн 735, Кн 736, Кн 737, Кн 738, Кн 739, Кн 740, Кн 741, Кн 742, Кн 743, Кн 744, Кн 745, Кн 746, Кн 747, Кн 748, Кн 749, Кн 750, Кн 751, Кн 752, Кн 753, Кн 754, Кн 755, Кн 756
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 757, Кн 758, Кн 759, Кн 760, Кн 761
830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 762, Кн 763, Кн 764, Кн 765, Кн 766, Кн 767, Кн 768
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 769, Кн 770, Кн 771
830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК Кн 772, Кн 773
839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 774
839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Кн 775
839.8-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 776, Кн 777
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 778, Кн 779, Кн 780, Кн 781, Кн 782, Кн 783, Кн 784, Кн 1103
840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 785, Кн 786
859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 787
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 788, Кн 789
860(729.1) КУБИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 790
860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 791
860(83) ЧИЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 792
860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 793
875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 794, Кн 795
875-93 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 796
877.3 ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 120
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 825
881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ Кн 634, Кн 797
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 688, Кн 798, Кн 799, Кн 800, Кн 801, Кн 802, Кн 803, Кн 804, Кн 805, Кн 806, Кн 807, Кн 808, Кн 809
882-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 810, Кн 811
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 812, Кн 822
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 813, Кн 814
886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 815
886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 816
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 102, Кн 639, Кн 654, Кн 655, Кн 817, Кн 818, Кн 819, Кн 820, Кн 821, Кн 822, Кн 823, Кн 824, Кн 825, Кн 826, Кн 827, Кн 828, Кн 829, Кн 830, Кн 831, Кн 832, Кн 833, Кн 834, Кн 835, Кн 836, Кн 837, Кн 907, Кн 1000, Кн 1120
886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 838
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 116, Кн 578, Кн 839, Кн 840, Кн 841, Кн 842, Кн 843, Кн 844, Кн 845, Кн 846, Кн 847, Кн 848, Кн 849, Кн 850, Кн 851, Кн 852, Кн 853, Кн 854, Кн 855, Кн 856, Кн 857, Кн 858, Кн 859, Кн 860, Кн 861, Кн 862, Кн 863, Кн 864, Кн 865, Кн 866, Кн 867, Кн 868, Кн 869, Кн 870, Кн 871, Кн 872, Кн 873, Кн 874, Кн 875, Кн 876, Кн 877, Кн 878, Кн 879, Кн 880, Кн 881, Кн 882, Кн 883, Кн 884, Кн 885, Кн 886, Кн 887, Кн 888, Кн 889, Кн 890, Кн 891, Кн 892, Кн 893, Кн 894, Кн 895, Кн 896, Кн 897, Кн 898, Кн 899, Кн 900, Кн 901, Кн 902, Кн 903, Кн 904, Кн 905, Кн 906, Кн 907, Кн 908, Кн 909, Кн 910, Кн 911, Кн 912, Кн 913, Кн 914, Кн 915, Кн 916, Кн 917, Кн 918, Кн 919, Кн 920, Кн 921, Кн 922, Кн 923, Кн 924, Кн 925, Кн 926, Кн 927, Кн 928, Кн 929, Кн 930, Кн 931, Кн 932, Кн 933, Кн 934, Кн 935, Кн 936, Кн 937, Кн 938, Кн 939, Кн 940, Кн 941, Кн 942, Кн 943, Кн 944, Кн 945, Кн 946, Кн 947, Кн 956, Кн 969, Кн 1062, Кн 1082, Н 1
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 864, Кн 867, Кн 926, Кн 934, Кн 948, Кн 949, Кн 950, Кн 951, Кн 952, Кн 953, Кн 954, Кн 955, Кн 956, Кн 957, Кн 958, Кн 959, Кн 960, Кн 961, Кн 962, Кн 963, Кн 964, Кн 965, Кн 966, Кн 967, Кн 968, Кн 969, Кн 970, Кн 971, Кн 972, Кн 973, Кн 974, Кн 975, Кн 976, Кн 977, Кн 978, Кн 979, Кн 980, Кн 981, Кн 982, Кн 983, Кн 984, Кн 985, Кн 986, Кн 987, Кн 988, Кн 989, Кн 990, Кн 1124
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 164, Кн 175, Кн 838, Кн 864, Кн 876, Кн 951, Кн 958, Кн 977, Кн 990, Кн 991, Кн 992, Кн 993, Кн 994, Кн 995, Кн 996, Кн 997, Кн 998, Кн 999, Кн 1000, Кн 1001, Кн 1002, Кн 1003, Кн 1004, Кн 1005, Кн 1006, Кн 1007, Кн 1008, Кн 1009, Кн 1010, Кн 1011, Кн 1012, Кн 1013, Кн 1014, Кн 1015, Кн 1016, Кн 1017, Кн 1071, Кн 1128
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 1018, Кн 1019, Кн 1020, Кн 1021, Кн 1022, Кн 1023, Кн 1024, Кн 1025, Кн 1026, Кн 1027, Кн 1028, Кн 1029, Кн 1030
886.7-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ. Кн 1031, Кн 1032, Кн 1033, Кн 1034
891.5 ИРАНСКИ, ПЕРСИЙСКИ ЛИТЕРАТУРИ Кн 1035, Кн 1036
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 1037, Кн 1038, Кн 1039
894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 1040, Кн 1041, Кн 1042
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 1043


903 ПРЕДИСТОРИЯ Г 4, Кн 1044
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Г 5, Кн 345, Кн 383, Кн 794, Кн 1045, Кн 1046, Кн 1047, Кн 1048, Кн 1049, Кн 1050, Кн 1091, Кн 1092
908 КРАЕЗНАНИЕ Г 6, Кн 22, Кн 293, Кн 775, Кн 1051, Кн 1052, Кн 1053, Кн 1054, Кн 1055, Кн 1056, Кн 1057, Кн 1058, Кн 1059, Кн 1060, Кн 1061, Кн 1062, Кн 1063, Кн 1064, Кн 1065, Кн 1066, Кн 1067, Кн 1068, Кн 1069, Кн 1070, Кн 1071, Кн 1072, Кн 1073, Кн 1079
91 ГЕОГРАФИЯ Кн 1074, Кн 1075
910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПЪТЕШЕСТВИЯ Кн 40
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ Кн 172, Кн 1091
913 РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ. ИСТОРИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ Кн 1045
914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 371, Кн 1074, Кн 1075, Кн 1076, Кн 1077, Кн 1078, Кн 1079, Кн 1080
917 ГЕОГРАФИЯ НА СЕВЕРНА АМЕРИКА Кн 1059
92 БИОГРАФИИ Е 3, Г 2, Кн 1, Кн 7, Кн 8, Кн 20, Кн 22, Кн 23, Кн 46, Кн 50, Кн 60, Кн 64, Кн 111, Кн 118, Кн 120, Кн 125, Кн 154, Кн 155, Кн 157, Кн 159, Кн 171, Кн 176, Кн 177, Кн 238, Кн 268, Кн 276, Кн 277, Кн 347, Кн 376, Кн 382, Кн 467, Кн 578, Кн 579, Кн 583, Кн 584, Кн 588, Кн 590, Кн 591, Кн 592, Кн 593, Кн 595, Кн 597, Кн 601, Кн 603, Кн 607, Кн 614, Кн 661, Кн 662, Кн 688, Кн 757, Кн 759, Кн 783, Кн 795, Кн 797, Кн 821, Кн 823, Кн 824, Кн 828, Кн 829, Кн 830, Кн 831, Кн 832, Кн 833, Кн 836, Кн 837, Кн 878, Кн 907, Кн 920, Кн 952, Кн 997, Кн 1000, Кн 1035, Кн 1036, Кн 1061, Кн 1062, Кн 1063, Кн 1064, Кн 1081, Кн 1082, Кн 1083, Кн 1084, Кн 1085, Кн 1086, Кн 1087, Кн 1097, Кн 1100, Кн 1117, Кн 1120, Кн 1121, Кн 1122, Кн 1123, Кн 1124, Кн 1125, Кн 1126, Кн 1128, Кн 1131, Кн 1132
93/99 ИСТОРИЯ Кн 1104
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Кн 363, Кн 364, Кн 1088, Кн 1089, Кн 1110, Кн 1123
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА Кн 52, Кн 1090, Кн 1091, Кн 1092, Кн 1093, Кн 1094, Кн 1095, Кн 1099
930.9 ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ Кн 162, Кн 1096, Кн 1097
931 СТАРА И АНТИЧНА ИСТОРИЯ Кн 1102
932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ Кн 1098, Кн 1099, Кн 1117
94 СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ Кн 783
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Кн 1096, Кн 1100, Кн 1101, Кн 1102, Кн 1103, Кн 1104, Кн 1105, Кн 1106
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 1090, Кн 1103, Кн 1107, Кн 1108, Кн 1109, Кн 1110, Кн 1111, Кн 1112
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 1113, Кн 1114, Кн 1115, Кн 1116
949.72.02 РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ Г 5, Кн 1094, Кн 1117, Кн 1118
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Г 2, Кн 7, Кн 1119
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Кн 8, Кн 952, Кн 1082, Кн 1120, Кн 1121, Кн 1122, Кн 1123
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Кн 25, Кн 26, Кн 168, Кн 171, Кн 813, Кн 1124, Кн 1125, Кн 1126, Кн 1127, Кн 1128, Кн 1129, Кн 1130
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Кн 1130
950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ Кн 168, Кн 1131
98 ИСТОРИЯ НА ЮЖНА АМЕРИКА Кн 1132