Редакционен екип
Главен редактор: Ефросина Ангелова-Пенкова

Отговорен редактор за броя: Силвия Филипова

Редактори:Зорница Джункова, Силвия Филипова, Боряна Табакова, Емилия Григорова

Съставители: Весела Генова, Росица Пъкова, Снежанка Коларова, Елена Лазарова