Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Ангелова-Пенкова

Редактори: Силвия Филипова, Елена Недева, Боряна Табакова, Емилия Григорова

Съставители: Зорница Джункова, Юлия Димитрова, Мариела Милкина, Майа Данаилова, Николина Зафирова-Тачева, Боряна Хаджийска