БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 118, 2014, бр. 11

Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова

Отговорен редактор за броя: Даниела Димитрова Андонова

Редактори: Анета Борисова Райкова, Анриета Иванова Жекова, Борислава Господинова Димитрова, Боряна Симеонова Табакова, Весела Иванова Генова, Емилия Георгиева Григорова, Зорница Маринова Джункова, Силвия Трендафилова Филипова, Яница Николаева АнаниеваЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат един път месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2014/11 Кн 1
УИЛКОК, Дейвид, 1973-
        Спиралата на времето и ключът на синхронността / Дейвид Уилкок ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2013 (София : Експертпринт). - 463 с. : с ил., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: The synchronicity key / David Wilcock

ISBN 978-954-771-314-7 : 18 лв.
1. Псевдонаука
001.9
COBISS.BG-ID 1264206052

ХРИСТОВА, Петкана Ангелова, 1949-
        Методология на изследователската работа Вж Кн 220


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БК 2014/11 Кн 2
ЗАГОРОВ, Васил Йорданов, 1980-
        Българската книга (1878-1912) : от възрожденския идеал до комерсиализацията / Васил Загоров. - София : За буквите - О писминехь, 2014 ([София] : Авангард Прима). - 246 с. : с диагр., табл., сх., [10] л. : ил., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 213-230.- Азб. показалец на термините.- Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-185-002-0
1. Книга - България - история 2. Издателско дело - България - история 3. България - книгознание
002.19(497.2)(091)
655.4/.5(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1264241892


003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ. СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ЖЕЛЯЗКОВ, Кирил Ташков, 1970-
        Военни условни знаци. Ч. 1 Вж Кн 155


007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД
Вж и 519.6; 519.7; 681

АТАНАСОВА, Ирена Любомирова, 1971-
        QLIFEX - базирана на правила експертна система за оценка на качеството на живот Вж Кн 101

БК 2014/11 Кн 3
ДАМЯНОВ, Чавдар Иванов, 1946-
        Основи на кибернетиката. Свит. 1, Автоматика и системи за управление / Чавдар Иванов Дамянов. - 6. доп. изд. - Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2014. - 175 с. : с черт., сх., табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Fundamentals of cybernetics. Iss. 1, Automatics and control system. - 1. изд. 2007. - Библиогр.: с. 173-174

ISBN 978-954-24-0246-6
ISBN 978-954-24-0088-2 !
1. Кибернетика - учебници за ВУЗ 2. Автоматизирани системи за управление - учебници за ВУЗ
007(075.8)
681.51(075.8)
COBISS.BG-ID 1264358116


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БК 2014/11 Кн 4
        БИБЛИОТЕКАТА - духовността на града : сборник доклади от конференция по случай 120 години от основаването на библиотека "Наука" - Троян, 30-31 октомври 2012 г. / [състав. Ваня Давидова]. - Троян : Нар. ч-ще "Наука-1870 г.", 2013 ([Троян] : [Арт студио БМ]). - 122 с. : с факс., диагр., портр. ; 21 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Изд. на библ. при Нар. ч-ще Наука-1870 г. - Троян. - Съдържа докл. от: Ваня Давидова, Евгения Русинова, Ели Попова, Галя Лалева, Донка Василева, Петя Маринова, Милена Миланова, Живка Радева, Севдие Али, Ралица Цветкова, Пенка Чернева, Ралица Манолова, Мария Златева, Елеонора Авджиева, Албена Йончева, Красимира Александрова, Цветелина Мутафова, Веска Живкова, Анелия Мутафчиева-Христова, Красимира Кънева. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-90179-1-3
1. Библиотечно дело - България - конференции 2. България - библиотечно дело
02(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1264009188


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

СТОЯНОВ, Данчо Цветанов, 1963-
        Наръчник срещу монопола "Топлофикация" Вж Кн 138


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БК 2014/11 Кн 5
ГРЪБЛЕВ, Мишо Илиев
        Как да стана радиоводещ / Мишо Гръблев. - [Пловдив] : Фонд. ПЗПТГП Европ. избор, 2014 (Бургас : Виктория принт). - 164 с. ; 21 см

ISBN 978-619-90080-1-0 : 9 лв.
1. Радио- и телевизионна журналистика
07:654.191
654.191:07
COBISS.BG-ID 1263959524


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/11 Кн 6
АНГЕЛОВ, Ангел Димитров, 1973-
        Пет занимателни игри с гатанки и стикери / Ангел Д. Ангелов. - София : Даита, 2014. - [24] с. : с ил., стикери ; 21 см

Кор. опис. - Загл. в изд. каре: 5 игри с гатанки и стикери

ISBN 978-619-7124-48-4 : 6 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264016612

БК 2014/11 Кн 7
АРДЗУФИ, Артуро
        Животните от Амазония / текст Артуро Ардзуфи ; ил. Алдо Рипамонти ; прев. Деметра Дулева. - София : Пан, [2004] (Италия). - 38 с. : с цв. ил., к. ; 30 см

Ориг. загл.: Gli animali dell'Amazzonia. - Кн. от поредицата Жива планета

ISBN 954-657-509-7 (подв.) : 10.90 лв.
1. Животни - детска и юношеска литература
087.5:59
59:087.5
COBISS.BG-ID 1264212708

БК 2014/11 Кн 8
БОМОН, Емили, 1948-
        Енциклопедия на животните / Емили Бомон ; състав. Емили Бомон ; ил. Мари-Кристин Льомайор, Бернар Алюни ; [прев. Деметра Дулева]. - София : Пан, 2009 ([София] : Образование и наука). - 126 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: L'imagerie des animaux. - Емили Бомон - псевд. на авт. Janine Boudineau. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Азб. показалец

ISBN 978-954-657-557-9 (подв.) : 17.90 лв.
1. Животни - детска и юношеска литература
087.5:59(031)
59:087.5(031)
COBISS.BG-ID 1264206564

БК 2014/11 Кн 9
ВАНДЕВИЛЕ, Агнес
        Енциклопедия на Земята / Агнес Вандевиле ; състав. Емили Бомон ; ил. С. Алу ... [и др.] ; [прев. Борис Христов]. - София : Пан, 2014 ([Франция]). - 126 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: L'imagerie de la terre. - Емили Бомон - псевд. на състав. Janine Boudineau. -  Други ил.: К. Юс-Давид, Ф. Жиро, Ф. Рюе, П. Бон . - Името на прев. отбелязано в изд. каре
ISBN 978-954-657-859-4 (подв.) : 17.90 лв.
1. Земя - детска и юношеска литература
087.5:523.31
523.31:087.5
COBISS.BG-ID 1264212964

БК 2014/11 Кн 10
        ДЖЕЙК и пиратите от Невърленд: напред, моряци!. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [20] л. : с ил. ; 30 см + четка и боички. - (Истории с четка и боички)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Jake and the Neverland pirates. - Изд. на Disney junior

ISBN 978-954-27-1105-6 : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264232676

БК 2014/11 Кн 11
        ДОК и лечението : Док Макплюшинс. - София : Егмонт България, 2014. - [10] с. : с цв. ил. ; 16 x 16 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Doc McStuffins Board book. - Изд. на Disney junior. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.
ISBN 978-954-27-1151-3 : 4.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264214756

БК 2014/11 Кн 12
        ЗАМРЪЗНАЛОТО кралство: Анна. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [10] с. : с цв. ил. ; 16 x 16 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Frozen Anna Board book. - Прев. от англ. ез. - Изд. на Disney. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-27-1150-6 : 4.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264220132

БК 2014/11 Кн 13
        ЗАМРЪЗНАЛОТО кралство: Елза. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [10] с. : с цв. ил. ; 16 x 16 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Frozen Elsa Board book. - Прев. от англ. ез. - Изд. на Disney. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-27-1152-0 : 4.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264218852

БК 2014/11 Кн 14
КАМБУРНАК, Лор
        Динозаври и изчезнали животни : илюстрована енциклопедия / текст Лор Камбурнак ; ил. Мари-Кристин Льомайор, Бернар Алюни ; състав. Емили Бомон ; [прев. Борис Христов]. - [София] : Пан, 2014 ([София] : Образование и наука). - 125 с. : с цв. ил., к. ; 24 см

Ориг. загл.: Dinosaures et animaux disparus / Laure Cambournac. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Азб. показалец

ISBN 978-954-657-833-4 (подв.) : 17.90 лв.
1. Динозаври - детска и юношеска литература
087.5:568.1
568.1:087.5
COBISS.BG-ID 1264170980

БК 2014/11 Кн 15
ЛАЛЕВ, Цанко, 1962-
        Траките : [богове, светилища, царе, съкровища, гробници, изкуство, бит] / Цанко Лалев ; ил. Олег Топалов ... [и др.]. - София : Пан, 2010 ([София] : [Образование и наука]). - 48 с. : с цв. ил., к. ; 30 см

Пълното име на авт. 
Цанко Лалев е Цанко Лалев Дулев. - Други ил.: Димитър Стоянов, Ингрид Магалинска

ISBN 978-954-657-868-6 (подв.) : 12.99 лв.
1. Траки - детска и юношеска литература
087.5:949.72.022
949.72.022:087.5
COBISS.BG-ID 1264195300

БК 2014/11 Кн 16
МАНОЛОВ, Валери, 1962-
        Какво е дала България на света : открития, изобретения, рекорди, постижения / Валери Манолов ; ил. Олег Топалов ... [и др.]. - София : Пан, 2011 ([София] : Образование и наука). - 48 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 30 см

Пълното име на авт. 
Валери Манолов е Валери Манолов Иванов. - Други ил.: Димитър Стоянов, Исай Пенчев, Богдан Богданов

ISBN 978-954-657-855-6 (подв.) : 12.90 лв.
1. Научни открития - България - детска и юношеска литература 2. Изобретения - България - детска и юношеска литература
087.5:608.1(497.2)
608.1(497.2):087.5
COBISS.BG-ID 1264165348

БК 2014/11 Кн 17
        МАША и Мечока за риба. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [20] л. : с ил. ; 30 см + четка и боички. - (Истории с четка и боички)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Не горюй, Мишка!. - Загл. и на англ. ез.: Masha and the Bear

ISBN 978-954-27-1115-5 : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264230372

МИЛАДИНОВА-Терзийска, Милена Бойкова
        Азбучни професии Вж Кн 534

БК 2014/11 Кн 18
        МИНИ и приятели. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [20] л. : с ил. ; 30 см + четка и боички. - (Истории с четка и боички)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Minnie. - Изд. на Disney junior

ISBN 978-954-27-1100-1 : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264231908

БК 2014/11 Кн 19
        ПИСЪМЦА за жени / [състав. Наталия Николова, Любомира Дузова]. - [София] : Монт, [2014]. - [80] с. : с цв. ил. ; 8 х 12 см

Имената на състав. установени от доп. източник. - Пълното име на състав. Наталия Николова е Наталия Николова Начева

ISBN 978-619-169-030-5 : 2.50 лв.

087
COBISS.BG-ID 1264285924

БК 2014/11 Кн 20
        ПРИНЦЕСАТА на перлите. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [24] с. : с цв. ил., 2 л. : лепенки ; 30 см. - (Barbie)

ISBN 978-954-27-0923-7 : 4.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264255972

БК 2014/11 Кн 21
        СОФИЯ Първа: София и животните. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [10] с. : с цв. ил. ; 16 x 16 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Sofia the first Board book. - Изд. на Disney junior. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.
ISBN 978-954-27-1149-0 : 4.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264213732

БК 2014/11 Кн 22
        СОФИЯ Първа: уроци за малки принцеси. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [20] л. : с ил. ; 30 см + четка и боички. - (Истории с четка и боички)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Sofia. - Изд. на Disney junior

ISBN 978-954-27-1103-2 : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264234724

БК 2014/11 Кн 23
        СТРАШНИ занимания 1 : с комикси и много лепенки. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - 24 с. : с цв. ил., 2 л. : лепенки ; 30 см. - (Monster high)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Comic book 1

ISBN 978-954-27-1124-7 : 4.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264281828

БК 2014/11 Кн 24
        СТРАШНИ занимания 2 : с комикси и много лепенки. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - 24 с. : с цв. ил., 2 л. : лепенки ; 30 см. - (Monster high)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Comic book 2

ISBN 978-954-27-1125-4 : 4.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264281316

БК 2014/11 Кн 25
ТРЕНЧЕВА, Станка Иванова
        Кой направи планетата Адова : книжка за оцветяване / [Станка Тренчева] ; [худож. Елица Данаилова]. - София : Сахарриа, 2008 ([София] : [Миг принт]). - 12 с. : с ил. ; 29 см. - (Приказки от планетата Адова)

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

1.30 лв.

087.5
886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1264224996


1 ФИЛОСОФИЯ

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БК 2014/11 Кн 26
КРИШНАМУРТИ, Джиду, 1895-1986
        За любовта и самотата / Джиду Кришнамурти ; [прев. Добромир Алексиев]. - [София] : Хайдакан, 2014. - 248 с. ; 20 см

Ориг. загл.: On love and loneliness / Jiddu Krishnamurti. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8299-23-7 : 17 лв.
1. Философия, индийска 2. Любов - философски проблеми 3. Индия - философия
101(540)
294
COBISS.BG-ID 1264211940


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БК 2014/11 Кн 27
САРЪИЛИЕВ, Иван Вельов, 1888-1969
        Аристотел / Иван Саръилиев ; [разчел, ред. Андрей Ташев]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2013 ([София] : Симолини'94). - 116 с. : с ил., факс. ; 21 см. - (Поредица Другата българска литература на XX век ; кн. 4)

Изд. на БАН. Институт за лит.

ISBN 978-954-8712-85-9
1. Аристотел, 384-322 пр.Хр. - творчество 2. Философи, старогръцки - творчество 3. Древна Гърция - философия
101(091)(38)(092)
92 Аристотел
COBISS.BG-ID 1264115172


111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ

БК 2014/11 Кн 28
СТЕФАНОВ, Красимир Димитров, 1953-
        Енергетична философия / Красимир Стефанов. - Сливен : Обнова, 2011. - 56 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9486-43-8
1. Онтология
111
COBISS.BG-ID 1264126948


113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА

БК 2014/11 Кн 29
БОЛДУИН, Джон
        Отвъд въображението : животът крие ли нещо повече от това, което знаем? / Болдуин & Гибсън & Томас ; [прев. от англ. Ивалина Илиева]. - София : Ел Уай, 2013 ([Хасково] : [Полиграф юг]). - 77 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Beyond imagination / Baldwin - Gibson - Thomas. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-788-093-1
1. Космология
113/119
COBISS.BG-ID 1264084452

БК 2014/11 Кн 30
КОЛЕСИН, Рангел Иванов, 1933-
        Мистерията на материята и на слуховете за духовете / Рангел Колесин. - София : Аркаим, 2014 (София : Монт). - 207 с. : с ил. ; 21 см

Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-90224-1-2
1. Материя и съзнание
117
COBISS.BG-ID 1264187108


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2014/11 Кн 31
        ГОЛЯМ хороскоп 2014 : здраве, работа, пари, любов, семейство. - София : Санома Блясък България, 2013 ([София] : Алианс принт). - 192 с. : с ил., табл. ; 20 см

Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-079-5
1. Астрология
133.52
COBISS.BG-ID 1263901156

БК 2014/11 Кн 32
ДОБРАНОВА, Марияна Антонова, 1976-
        Зодии на път : уникално проучване за най-добрата ваканция според зодията / Марияна Добранова. - 2. изд. - София : Санома Блясък България, 2013 ([София] : Алианс принт). - 144 с. ; 20 см

1. изд. 2011 на изд. 24 квадрата. - Кн. се разпространява със сп. Elle

ISBN 978-954-399-054-2
1. Астрология
133.52
COBISS.BG-ID 1263854564

БК 2014/11 Кн 33
ДОБРАНОВА, Марияна Антонова, 1976-
        Секс & зодии / Марияна Добранова. - София : Санома Блясък България, 2014 ([София] : [Алианс принт]). - 88 с. : с ил. ; 20 см

Кн. се разпространява със сп. Cosmopolitan

ISBN 978-954-399-080-1
1. Астрология 2. Полов живот
133.52:613.88
COBISS.BG-ID 1263934180

КРАНЦ, Ханс Улрих фон, 1950-
        Боговете на Третия райх Вж Кн 568

БК 2014/11 Кн 34
ПАСКАЛЕВА, Маргарита Георгиева, 1960-
        Астрология и професионална ориентация / Маргарита Паскалева ; [ред. Росица Койчева]. - София : Монт, 2014. - 96 с. : със сх., табл. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-169-031-2 : 10 лв.
1. Астрология 2. Професионално ориентиране
133.52:331.5
COBISS.BG-ID 1264345572

        СБОРНИК доклади "Номерология и астрология" : семинари 8 декември 2012 г., 23 март 2013 г., 15 юни 2013 г., София Вж Кн 43

БК 2014/11 Кн 35
СТОЕВ, Любосвет Стойчев
        Самоорганизация на груповата среда : [cybernomicon или Liber ichnae] / Любосвет Стоев. - София : Валдекс, 2013. - 184 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 177-184

ISBN 978-954-92851-3-0
1. Окултизъм
133
COBISS.BG-ID 1264054756

ТИЛКОВА, Светлана Тодорова, 1955-
        Лунен календар на красотата 2014 Вж Кн 281


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2014/11 Кн 36
ГЕОРГИЕВА, Капка, 1964-
        Аз съм Дънов / Капка Георгиева. - София : Бумеранг БГ, 2014 ([София] : Ропринт). - 216 с. : с ил., портр., к. ; 20 см

Пълното име на авт. 
Капка Георгиева e Капка Георгиева Ибришимова

ISBN 978-954-9330-16-8 : 15 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1264246500

КАЧЕРИЛСКА, Цветана Христова, 1958-
        Религията на любовта Вж Кн 49


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

        АВТОРИТЕТ, достойнство и маска - съвременният прочит на Иван Хаджийски : честване на 105 години от рождението на Иван Хаджийски : [научна конференция, Троян 2012] Вж Кн 83

БК 2014/11 Кн 37
БРЕЙКЕР, Я.
        Невробика - гимнастика за мозъка / Я. Брейкер ; [прев. Лиляна Мандаджиева]. - София : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 128 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Зарядка для мозгов: нейробика / Я. Брейкер. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-031-1 : 8.99 лв.
1. Памет 2. Мнемоника
159.953
COBISS.BG-ID 1264164580

БК 2014/11 Кн 38
        ВЪВЕДЕНИЕ в психологията : за студенти от сферата на здравеопазването / [Радка Иванова Масалджиева ... и др.] ; под ред. на Р. И. Масалджиева. - Пловдив : Миртани инвестмънт, 2014 ([Пловдив] : [Мед. унив.]). - 156 с. : с ил. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Пенка Атанасова Атанасова, Елена Петрова Даскалова, Соня Методиева Карабельова, Огнян Досев Койчев, Златомира Георгиева Костова, Ваня Лукова Матанова, Маргарита Радославова Райчева, Мария Атанасова Семерджиева, Кирилка Симеонова Тагарева, Пламен Ангелов Цоков,. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-90245-1-5
1. Психология - учебници за ВУЗ
159.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1264283364

ГЕОРГИЕВА, Капка, 1964-
        Ванга от рода на прокълнатите Вж Кн 471

ГУДЕВ, Димитър Иванов
        Физиология на стреса при селскостопански животни и птици Вж Кн 273

БК 2014/11 Кн 39
        ДЕЙНОСТИ за превенция на стреса в малките и средни предприятия от пътно-транспортния сектор / състав. Иван Коларов ; науч. ред. Димитър Димитров. - София : [ИК Огледало], 2012 ([София] : [Симолини]). - 60 с. : с ил. ; 20 см

Изд. на Висше трансп. у-ще Тодор Каблешков

ISBN 978-954-8041-61-4
1. Стрес 2. Психология на труда 3. Малки и средни стопански предприятия - управление и организация 4. Транспорт - управление и организация
159.91
331.4
656.017.2/.3.013
COBISS.BG-ID 1263911652

БК 2014/11 Кн 40
ЛЕМБЕРГ, Борис
        Емоционалният интелект : как разумът общува с чувствата / Борис Лемберг ; [прев. Петя Талева]. - София : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 152 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Эмоциональный интелект: как разум общается с чувствами / Б. Лемберг. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-030-4 : 9.98 лв.
1. Интелект 2. Чувства 3. Памет
159.95
159.942
COBISS.BG-ID 1264132836

БК 2014/11 Кн 41
МИРОНОВА, Любов Георгиева, 1972-
        Развитие на деца от 6 до 12 години / Любов Миронова. - София : PPTL, 2014 ([София] : [Дайрект Сървис]). - 34 с. : с табл., сх. ; 23 см

Кн. 5 от поредицата Устойчив модел за образование и хармония с децата

ISBN 978-619-180-009-4 : 9.96 лв.
1. Деца - умствено развитие
159.922.7
37.037
COBISS.BG-ID 1264219876

БК 2014/11 Кн 42
САН Лайт
        Вибрация и кодове на числата : нумерологията - книгата на Вселената / Сан Лайт ; [прев. Горанка Цветкова]. - София : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 381 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Вибрация и коды чисел / Сан Лайт. - Сан Лайт - псевд. на авт. Сергей Михайлович Неаполитанский. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. 

ISBN 978-619-153-029-8 : 16.99 лв.
1. Нумерология
159.961
COBISS.BG-ID 1264063972

БК 2014/11 Кн 43
        СБОРНИК доклади "Номерология и астрология" : семинари 8 декември 2012 г., 23 март 2013 г., 15 юни 2013 г., София / състав. и ред. Светлана Тилкова - Алена. - София : Арос, 2013 ([София] : [Хермес прес]). - 240 с. : с ил. ; 20 см

Алена - псевд. на състав. Светлана Тилкова. - Изд. на Междунар. приятелски кръг на DAV в България. - На загл. с. означено ч. 2. - Съдържа докл. от: Светлана Тилкова - Алена, Андрей Тилков, Кристина Николова, Нина Райчева, Мария Николова, Вержиния Йетишер, Боряна Спасова. - Библиогр. след отд. докл.


ISBN 978-954-9873-84-9 : 21 лв. 
1. Нумерология - конференции 2. Астрология - конференции
159.961(063)
133.52(063)
COBISS.BG-ID 1257388004

СЛАВОВ, Слави Тодоров, 1941-
        Третата световна Армагедонската война Вж Кн 92

БК 2014/11 Кн 44
ФРОЙД, Зигмунд, 1856-1939
        5-те случая: Човекът вълк : из историята на една инфантилна невроза / Зигмунд Фройд ; прев. от нем. Светла Маринова. - [София] : КХ : Стигмати, 2013 ([София] : [Артграф]). - 294 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Aus der Geschichte einer infantilen Neurose / Sigmund Freud. - Съдържа: Допълнение към Фройдовата История на една инфантилна невроза / Рут Мак Брънзуик. Да си роден на Рождество / Давид Иерохам

ISBN 978-954-587-180-1 (КХ)
ISBN 978-954-336-150-2 (Стигмати)
1. Психоанализа
159.964.2
615.851.134
COBISS.BG-ID 1263956708

БК 2014/11 Кн 45
ХАМИЛТЪН, Дейвид Р., 1939-
        Заразителната мощ на мисълта : как вашите мисли могат да влияят на света / Дейвид Р. Хамилтън ; [прев. Иван Евтимов]. - София : МОНТ, [2013] ([София] : Инвестпрес). - 283 с. ; 20 см. - (Колекция от знания. Избрано от Луиз Хей)

Ориг. загл.: The contagious power of thinking / David Hamilton. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 245-272

ISBN 978-619-169-020-6 : 12 лв.
1. Мислене 2. Когнитивна психология
159.955
COBISS.BG-ID 1264093412

БК 2014/11 Кн 46
ХАСАН, Сервет, 1958-
        Когато любовта следва интуицията / Сервет Хасан ; прев. Маргарита Спасова. - София : ИК Кръгозор, 2013 (София : Експертпринт). - 191 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The intuitive heart of romance / Servet Hasan

ISBN 978-954-771-317-8 : 12.90 лв.
1. Личност - психология 2. Любов
159.923
177.6
COBISS.BG-ID 1264218596

БК 2014/11 Кн 47
ХЕЙ, Луиз Л., 1926- 2017
        Съвременни чудеса / Луиз Л. Хей и приятели ; [прев. Евелина Пенева]. - София : Монт, [2014] ([София] : Инвестпрес). - 316 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Modern-day miracles. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-169-041-1 : 12 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.922/.923
COBISS.BG-ID 1264329188


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БК 2014/11 Кн 48
АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Управленска и бизнес етика / Силвия Александрова-Янкуловска. - Плевен : Мед. унив., 2014 (Плевен : ЕА). - 144 с. : с табл., сх. ; 20 см

Изд. на Мед. унив. - Плевен. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 140-143

ISBN 978-954-756-142-7
1. Стопанска етика - учебници за ВУЗ 2. Управленски труд - етични проблеми - учебници за ВУЗ
174.4(075.8)
65.012/.013(075.8)
COBISS.BG-ID 1264034276

БК 2014/11 Кн 49
КАЧЕРИЛСКА, Цветана Христова, 1958-
        Религията на любовта / Цветана Качерилска. - [София] : Монт, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 2 т. ; 13 см

ISBN 978-619-169-018-3 (ч. 1) : 2 лв.
ISBN 978-619-169-019-0 (ч. 2) : 2 лв.

Съдържа: 

Ч. 1. - 128 с.

Библиогр.: с. 125-126 

Ч. 2. - 128 с.

Библиогр.: с. 125-126 

1. Любов 2. Теософия
177.6
141.33
215
COBISS.BG-ID 1264106212

БК 2014/11 Кн 50
СМОЛЕНОВ, Стефко Илиев, 1952-
        Етиката в политическия мениджмънт / Стефко Смоленов. - София : ВА "Г. С. Раковски", 2014. - 102 с. ; 24 см

Изд. на ВА Г. С. Раковски. Фак. Нац. сигурност и отбрана. - Библиогр.: с. 99-101

ISBN 978-954-9348-48-4
1. Политическа етика
174:32
32:174
COBISS.BG-ID 1264171492

ХАДЖИЕВ, Божидар Иванов, 1955-
        Кратък курс по бизнес комуникации и преговори Вж Кн 99

ХАСАН, Сервет, 1958-
        Когато любовта следва интуицията Вж Кн 46

ЯНЕВА-Деливерска, Мариела Светославова, 1981-
        Генетична дискриминация : същност, регламентация и защита Вж Кн 227


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

ГЕОРГИЕВА, Капка, 1964-
        Аз съм Дънов Вж Кн 36

КАЧЕРИЛСКА, Цветана Христова, 1958-
        Религията на любовта Вж Кн 49


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2014/11 Кн 51
БАЧЕЛЪР, Дъг, 1957-
        Седем стъпки към спасението / Дъг Бачелър ; [прев. от англ. Емануил Георгиев]. - София : Ел Уай, 2012 ([София] : [ЛИК]). - 92 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Seven steps to salvation / Doug Batchelor. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-788-081-8
1. Адвентисти
286
COBISS.BG-ID 1264026852

БК 2014/11 Кн 52
ДЖОУНС, Брайън Д., 1945-
        Неговият чуден кръст : историята на нашето изкупление / Брайън Д. Джоунс ; [прев. Емил Георгиев]. - [София] : Ел Уай, 2010 ([София] : [ЛИК]). - 136 с. ; 20 см

Ориг. загл.: His wondrous cross / Brian D. Jones. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-788-077-1
ISBN 987-954-788-077-1 !
1. Исус Христос
232
COBISS.BG-ID 1264073188

БК 2014/11 Кн 53
ДИМИТРИЙ Зографски, 1974-
        Кратка апология на православното християнство от клопките на икуменическия синкретизъм : анализ на съвместната декларация между патриарх Вартоломей и папа Франциск от 25 май 2014 г. : някои размишления за всеправославния събор през 2016 година / йеромонах Висарион Зографски. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2014. - 223 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см

Кор. опис.

- - Изповедническо послание - изобличение на папската и икуменическата ереси : митрополитско писмо от 10 април 2014 г., разкриващо кризата във Ватикана / митрополит Серафим, митрополит Андрей, ; прев. от англ. Алексей Стамболов. - 146 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-770-436-7
1. Вартоломей, патриарх Вселенски и Константинополски I, 1940- 2. Франциск, папа, 1936- 3. Патриарси 4. Папи 5. Православие 6. Икуменизъм
262(092)
281.9
261
92
COBISS.BG-ID 1264401124

БК 2014/11 Кн 54
ЕЛЗИ, Стефани
        Сладостта на горчивата чаша / Стефани Елзи ; [прев. от англ. Ивалина Илиева]. - София : Нов живот, 2014 ([София] : [Лик]). - 53 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The sweetness of a bitter cup / Stephanie Elzy. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-719-234-8
1. Исус Христос
232
COBISS.BG-ID 1264414948

БК 2014/11 Кн 55
ЕСКРИВА, Хосемария, свети, 1902-1975
        Бразда / Хосемария Ескрива ; [ред. Венета Домусчиева]. - 2. изд. / ревизирано от Борис Стойков. - София : Фонд. Комунитас, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 408 с. ; 15 см. - (Християнска библиотека)

Ориг. загл.: Surco / Josemaria Escriva de Balaguer y Albas. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Без сведение за 1. изд. - Темат. показалец

ISBN 978-954-9992-60-1 : 7 лв.
1. Християнска етика
241
COBISS.BG-ID 1264291812

БК 2014/11 Кн 56
ИГНАТИЙ Брянчанинов, свети, 1807-1867
        За покаянието и плача : избрани статии / от светител Игнатий (Брянчанинов) ; [подб. и прев. от рус. ез. иеромонах Ефрем (Раденков)]. - София : [Партнер БГ], 2014. - 249 с. : с ил., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: О покаянии и плаче / Святитель Игнатий Брянчанинов. - Игнатий - духовно име на Дмитрий Александрович Брянчанинов. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7066-02-9
1. Християнство
23/28
COBISS.BG-ID 1264230884

БК 2014/11 Кн 57
МАКСУЕЛ, Ранди
        Ако Моят народ се моли / Ранди Максуел. - София : Ел Уай, 2012 ([София] : [Лик]). - 150 с. ; 20 см

Ориг. загл.: If my people pray / Randy Maxwell

ISBN 978-954-788-079-5
1. Адвентисти 2. Молитви
286
COBISS.BG-ID 1264019684

БК 2014/11 Кн 58
МЕЧКОВА, Диана Христова
        Молитви, духовни практики, откъси от небесната поредица "Книгите, които лекуват" / Диана Мечкова. - София : Хрикер, 2014 ([София] : [Анториери]). - 304 с. ; 19 см

ISBN 978-954-349-086-8 (подв.) : 12 лв.
1. Християнство - молитви
243
COBISS.BG-ID 1264241636

БК 2014/11 Кн 59
МОРИС, Дерек
        Радикалните учения на Исус / Дерек Морис ; [прев. от англ. Катя Купенова]. - София : Нов живот, 2014 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 73 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The radical teachings of Jesus / Derek Morris. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-719-235-5
1. Исус Христос
232
COBISS.BG-ID 1264382180

БК 2014/11 Кн 60
НАЙТ, Джордж Р., 1941-
        Търсене на идентичност : развитието на вярванията на адвентистите от седмия ден / Джордж Найт ; [прев. от англ. Ивалина Илиева]. - София : Ел Уай, 2014 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 240 с. ; 21 см

Ориг. загл.: A search for identity / George R. Knight. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Теолог. колеж "Стефан Константинов". - Кн. е от поредицата Адвентно наследство

ISBN 978-954-788-103-7
1. Адвентисти - история
286(091)
COBISS.BG-ID 1264373988

БК 2014/11 Кн 61
ПЕЕВ, Вениамин Тимотеев, 1950-
        Павел, Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието / Вениамин Пеев. - В. Търново : Абагар, 2014. - 224 с. ; 24 с.

Загл. на гърба на кн.: Екзистенциалност на оправданието. - Библиогр.: с. 219-223. - Именен показалец

ISBN 978-619-168-063-4 : 12.99 лв.
1. Павел, апостол, 1 век 2. Августин, Аврелий, 354-430 3. Лутер, Мартин, 1483-1546 4. Апостоли (религия) 5. Богослови, римски 6. Богослови, немски 7. Есхатология 8. Прошка 9. Рим (държава) - религия 10. Германия - религия
24
230.1(37)(092)
230.1(430)(092)
276(092)
92
COBISS.BG-ID 1264185060

БК 2014/11 Кн 62
        РЕЛИГИЯ, ценности, ортодоксалност. Русия и България в 21 век : международен тематичен сборник на НИ група Религиозно-философски парадигми и интеркултурен диалог, с-я/катедра "Религия...", БАН и Россотрудничество - РКИЦ София / [състав. и науч. ред. Ст. Пенов]. - [София] : Пропелер, 2013 ([София] : [Дейликонт]). - 256 с. : с цв. ил. ; 21 см

Загл. и на рус. ез.: Религия, ценности, ортодоксальность. Россия и Болгария в 21 веке. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Науч.-изслед. група Религиозно филос. парадигми и интеркултурен диалог. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., рус. ез.

ISBN 978-954-392-216-1
1. Православие - философия - сборници 2. Религиозен морал - сборници 3. Русия и България 4. България - религия 5. Русия - религия
281.9(470+497.2)(062.2)
241(470+497.2)(062.2)
COBISS.BG-ID 1264270820

БК 2014/11 Кн 63
РИБОЛОВ, Светослав Светозаров, 1973-
        Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци : сборник студии по патристика / Светослав Риболов ; [науч. ред. и предг. Свилен Тутеков]. - София : Синодално изд., 2014 (София : Артграф). - 278 с. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Традиция и контекст. - Загл. и на англ. ез.: Tradition and context in the Greek patristic thought. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 258-276

ISBN 978-954-8398-87-9 : 18 лв.
1. Духовници, гръцки 2. Гърция - религия
271(495)(092)
92(495)
COBISS.BG-ID 1264009444

БК 2014/11 Кн 64
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Избрани вести / от произведенията на Елън Уайт ; [прев. от англ. Емануил Георгиев]. - София : Ел Уай, 2013- ([София] : [Лик]). - Т. <1-3> ; 20 см

Ориг. загл.: Selected mеssages / Ellen G. White. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-788-099-3 (т. 3)

Съдържа досега:
Т. 3. - 2013 - 432 с. 

На загл. с. означено изд. Нов живот 

1. Адвентисти - проповеди
286
252
COBISS.BG-ID 1264064740

БК 2014/11 Кн 65
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Истинското пробуждане : най-голямата нужда на църквата / Елън Уайт ; [прев. от англ. Ивалина Илиева]. - София : Ел Уай, 2013 ([София] : [ЛИК]). - 95 с. ; 20 см

Ориг. загл.: True revival: the church's greatest need / Ellen G. White. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-788-091-7
1. Адвентисти
286
COBISS.BG-ID 1264032484

БК 2014/11 Кн 66
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        История на изкуплението : Божията любов ще победи всичко / Елън Уайт ; [прев. от англ. Йорданка Дейчева]. - София : Ел Уай, 2013 ([София] : [Лик]). - 319 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The story of redemption / Ellen White. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-788-094-8
1. Християнство
23/28
COBISS.BG-ID 1264067300

БК 2014/11 Кн 67
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Литературно служене / Елън Уайт. - София : Ел Уай, 2013 ([София] : [Лик]). - 128 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Literature ministry / Ellen White

ISBN 978-954-788-092-4
1. Адвентисти
286
COBISS.BG-ID 1264064228

БК 2014/11 Кн 68
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Притчи Христови / Елън Уайт. - София : Ел Уай, 2013 ([София] : [ЛИК]). - 279 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Christ's object lessons / Ellen White

ISBN 978-954-788-096-2
1. Исус Христос
232
COBISS.BG-ID 1264028900

БК 2014/11 Кн 69
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Сблъсъкът / Елън Уайт ; [прев. от англ. Йорданка Дейчева]. - София : Ел Уай, 2013 ([София] : [Лик]). - 69 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Confrontation / Ellen White. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-788-097-9
1. Адвентисти
286
COBISS.BG-ID 1264063460

БК 2014/11 Кн 70
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Свидетелства върху сексуалното поведение, прелюбодейството и развода / Елън Уайт ; [прев. от англ. Емануил Георгиев]. - София : Ел Уай, 2013 ([София] : [Лик]). - 238 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Testimonies on sexual behavior, adultery and divorce / Ellen G. White. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-788-087-0
1. Адвентисти - етични проблеми 2. Християнска етика
286
COBISS.BG-ID 1264049380

БК 2014/11 Кн 71
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Свидетелства към църквата / Елън Уайт. - [София] : Ел Уай, 2007-2013 ([София] : [Изток-Запад]). - 9 т. ; 21 см

Ориг. загл.: Testimonies for the Church / Ellen White

ISBN 978-954-788-088-7 (т. 1, подв.)
ISBN 978-954-788-082-5 (т. 2, подв.)    
ISBN 978-954-788-076-4 (т. 5, подв.)  
ISBN 978-954-788-083-2 (т. 7, подв.)
ISBN 978-954-788-095-5 (т. 8, подв.)
ISBN 978-954-788-089-4 (т. 9, подв.)

Съдържа досега: 

Т. 1. - [София] : [ЛИК], 2013. - 696 с. 

Т. 2 / [прев. Емануил Георгиев]. - [София] : [ЛИК], 2013. - 578 с.

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.
 

Т. 5 / [прев. Кремен Кръстев]. - [София] : [ЛИК], 2012. - 736 с.

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

Т. 7 / [прев. Александър Миразачийски]. - [София] : [ЛИК], 2012. - 246 с.

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Индексен показалец 

Т. 8 / [прев. Кремен Кръстев]. - [София] : [ЛИК], 2013. - 341 с.

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. 

Т. 9 / [прев. Кремен Кръстев]. - [София] : [ЛИК], 2013. - 257 с.

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. 

1. Адвентисти 2. Мисионерство
286
266
COBISS.BG-ID 1227085796

БК 2014/11 Кн 72
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Съвети за работата в съботното училище / Елън Уайт ; [прев. от англ. Катя Купенова]. - София : Ел Уай, 2013 ([София] : [Изток-Запад]). - 120 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Counsels on sabbath school work / Ellen White. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-788-101-3
1. Адвентисти 2. Вероучение
286
COBISS.BG-ID 1264035300

БК 2014/11 Кн 73
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Съветът на апостол Петър към родителите / Елън Уайт ; [прев. от англ. Йова Георгиева]. - София : Ел Уай, 2013 ([София] : [Изток-Запад]). - 67 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Peter's counsel to parents / Ellen White. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-788-100-6
1. Християнска етика
241
COBISS.BG-ID 1264028388

БК 2014/11 Кн 74
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Тъмнина преди зазоряване : надежда за бъдещето / Елън Уайт ; [прев. от англ. Людмила Младенова]. - София : Ел Уай, 2013 ([София] : [Лик]). - 80 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Darkness before dawn / Ellen White. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. 

ISBN 978-954-788-098-6
1. Адвентисти
286
COBISS.BG-ID 1264030692

БК 2014/11 Кн 75
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Християнско служене / Елън Уайт ; [прев. от англ. Галя Богданова]. - София : Ел Уай, 2013 ([София] : [Лик]). - 272 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Christian service / Ellen White. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-788-102-0
1. Адвентисти
286
COBISS.BG-ID 1264065764

БК 2014/11 Кн 76
УОКЪР, Селест Перино
        Радостта - тайната на задоволството / Селест Уокър ; [прев. от англ. Ивалина Илиева]. - София : Нов живот, 2014 ([София] : [Лик]). - 106 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Joy - the secret of being content / Céleste Perrino Walker. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-719-232-4
1. Християнство
23/28
COBISS.BG-ID 1264423652

БК 2014/11 Кн 77
ХЕГСТАД, Роланд Р.
        Невероятната сила на благодатта / Роланд Р. Хегстад ; [прев. от англ. Кремен Кръстев, Петя Накова]. - София : Ел Уай, 2013 ([София] : [ЛИК]). - 127 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The incredible power of grace / Roland R. Hegstad. - Името на авт. Роланд Р. Хегстад погрешно отпеч. в кн. Роналд Р. Хегстад. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-788-084-9
1. Адвентисти - проповеди
286
252
COBISS.BG-ID 1264169188

БК 2014/11 Кн 78
ХЕЪР, Дъглас
        Солта на земята : да станем позитивни християни / Дъглас Хеър ; [прев. от англ. Йова Георгиева]. - София : Ел Уай, 2013 ([София] : [ЛИК]). - 115 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Salt of the еarth / Douglas Hare. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-788-086-3
1. Християнство
23/28
COBISS.BG-ID 1264074468

        SERDICA Еdict (311 AD): concepts and realizations of the idea of religious toleration : proceedings of the international interdisciplinary conference, Sofia, 2012 Вж Кн 567


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БК 2014/11 Кн 79
ГЕОРГИЕВА, Капка, 1964-
        Убийството на Орфей / Капка Сидерова. - 2. изд. - [София] : Бумеранг БГ, 2011 ([София] : [Скала]). - 208 с. : с ил., портр., к. ; 20 см

1. изд. 2004. - Библиогр.: с. 206-208

ISBN 978-954-9330-12-0 : 15 лв.
1. Орфей 2. Орфизъм 3. Древна Тракия - религия
292(=919.885)(092)
949.72.022
92 Орфей
COBISS.BG-ID 1264249828

БК 2014/11 Кн 80
ДИМИТРОВА, Стефания Тодорова
        Когато белият жерав разтвори крилете си / Стефания Димитрова. - София : Алфа-омега, 2014 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 224 с. : с ил. ; 20 см. - (Притчите на Изтока : психотерапия на ежедневието ; кн. 3)

Библиогр.: с. 320-322

ISBN 978-954-9694-23-9 : 14 лв.
1. Религия - Япония 2. Митология, японска 3. Япония - религия
299.52
895.6-394
COBISS.BG-ID 1264242660

ЗОЛОТНИЦКИЙ, Николай Федорович
        Виолетки : цветята в митовете и легендите Вж Кн 334

ЗОЛОТНИЦКИЙ, Николай Федорович
        Карамфилът : цветята в митовете и легендите Вж Кн 335

ИБНИ Каййим ел-Джеузиййе, Мухаммед ибни Ебу Бекр, 1292-1350
        Медицината на Пророка Вж Кн 219

КРИШНАМУРТИ, Джиду, 1895-1986
        За любовта и самотата Вж Кн 26

САН Лайт
        Аюрведа : принципи за хармонизиране на тялото, душата и съзнанието Вж Кн 232

БК 2014/11 Кн 81
САН Лайт
        Чакрите - енергии на жизнените сфери : работа с вътрешния космос / Сан Лайт ; [прев. Петя Талева]. - София : Паритет, 2014 ([София] : [Анториери]). - 181 с. : с табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Чакры - энергии жизненных сфер. - Сан Лайт - псевд. на авт. Сергей Михайлович Неаполитанский. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-034-2 : 12.99 лв.
1. Индуизъм 2. Тантризъм 3. Йога
294.5
COBISS.BG-ID 1264062948


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2014/11 Кн 82
МАДГЕРОВА, Рая Христова, 1951-
        Статистика в туризма : сборник с решени и нерешени задачи / Рая Мадгерова, Вяра Кюрова. - 2. доп. изд. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2014. - 199 с. : с табл., сх., диагр. ; 25 см

1. изд. 2009. - Библиогр.: с. 191-193

ISBN 978-954-680-922-3
1. Туризъм - статистика - задачи - учебници за ВУЗ
311:379.85(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263938020

TOPČIJSKA, Liljana Georgieva, 1943-
        Übungsaufgaben und Lösungen zur Statistik Вж Кн 200


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БК 2014/11 Кн 83
        АВТОРИТЕТ, достойнство и маска - съвременният прочит на Иван Хаджийски : честване на 105 години от рождението на Иван Хаджийски : научна конференция, Троян 2012 / състав. Дона Пикард, Веска Кожухарова. - Троян [т.е. Добродан] : [АЛЯ], 2013 ([В. Търново] : Faber). - 224 с. : с портр. ; 22 см

Възприетата форма на името на състав. Веска Кожухарова е Веска Пенчева Живкова. - Изд. на Община Троян, БАН. Институт за изследване на о-вата и знанието, Бълг. социол. асоц., Институт за соц. ценности и структури Иван Хаджийски. - За авт.: с. 222-223. - Съдържа материали от: Петър-Емил Митев, Анастас Стефанов, Виктор Гаджалов, Мария Иванова, Боряна Ангелова-Игова, Евгени Василев, Станимир Трифонов, Шабан Даракчи, Мехмед Мерсим, Кирил Кирилов, Пламен Мичев, Дона Пикард, Мария Кисикова, Ивета Якова, Надежда Йонкова, Маргарита Пешева, Карамфил Манолов, Ерика Лазарова, Цветанка Горанова, Цочо Златков, Мария Стоянова, Емилия Ченгелова. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8465-85-4
1. Хаджийски, Иван Минков, 1907-1944 - юбилеи и чествания - конференции 2. Социолози, български - юбилеи и чествания - конференции 3. Социална психология - конференции 4. България - социология
316(497.2)(092)(063)
316.6(063)
159.922.4(063)
92 Хаджийски, Иван Минков
COBISS.BG-ID 1263952100

БК 2014/11 Кн 84
ЛЕВКОВ, Красимир Стоянов, 1957-
        Глобалните градове / Красимир Левков. - Варна : Онгъл, 2012. - 150 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 133-139

ISBN 978-954-8279-77-2
1. Градове - социология 2. Урбанизация 3. Глобализация
316.334.56(100)
COBISS.BG-ID 1264281060

МИЗОВ, Максим Николаев, 1953-
        Гражданските протести - 2013 г. : множествата срещу народа Вж Кн 89

СЛАВОВ, Слави Тодоров, 1941-
        Третата световна Армагедонската война Вж Кн 92


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БК 2014/11 Кн 85
БЕК, Улрих, 1944-2015
        Германска Европа : новите властови пейзажи под знака на кризата / Улрих Бек ; прев. Светла Маринова. - София : КХ, 2012 ([София] : [Демакс]). - 151 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Das deutsche Europa / Ulrich Beck

ISBN 978-954-587-173-3
1. Меркел, Ангела, 1954- - дейност 2. Политици, немски - дейност 3. Германия - политика 4. Европа - международни политически отношения
32(430)(092)
327(4)
92 Меркел, Ангела
COBISS.BG-ID 1263943652

СМОЛЕНОВ, Стефко Илиев, 1952-
        Етиката в политическия мениджмънт Вж Кн 50


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

ВЛАДИКИН, Любомир Николов, 1891-1948
        Организация на демократичната държава : конституция - парламент - избори - държавен глава - министри Вж Кн 127


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БК 2014/11 Кн 86
        БЪЛГАРИТЕ мохамедани и събитията от 70-те години на ХХ век : интервюта / [състав. Христо Матанов]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 184 с. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-07-3724-9
1. Българомохамедани - интервюта 2. България - национален въпрос
323.15:297(497.2)(092)(047.53)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1264329700

БК 2014/11 Кн 87
        ГОРЯНИТЕ : сборник документи. - София : Глав. управл. на арх. при Минист. съвет, 2001-<2010> (София : ПК Д. Благоев ООД). - Т. <1-2> ; 24 см. - (Архивите говорят ; 16 ; 64)
 
ISBN 978-954-9800-92-0 (т. 2)

Съдържа досега:
Т. 2: 1949-1956 г. / [състав. Недялка Грозева, Елена Бугарчева]. - София : Държ. агенция Архиви, 2010 ([София] : Симолини 94). - 632 с. 

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Именен показалец, геогр. показалец 

1. Вътрешна политика - България - история - извори 2. Държавна сигурност - България - история - извори 3. България - вътрешна политика - след 9.IX.1944 - извори 4. България - вътрешна политика
323.22(497.2)(091)(093.2)
323.28(497.2)(091)(093.2)
351.74(497.2)(091)(093.2)
COBISS.BG-ID 1038151396

БК 2014/11 Кн 88
ДИМОВ, Ангел Георгиев, 1940-
        Глас народен : парламентарни речи / Ангел Димов. - 3. доп. изд. - Пловдив : УЧИ, 2014. - 183 с. ; 20 см

1. изд. 1994 на изд. Везни

ISBN 978-619-90128-4-0
1. Вътрешна политика - България 2. България - вътрешна политика
323(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1263892964

БК 2014/11 Кн 89
МИЗОВ, Максим Николаев, 1953-
        Гражданските протести - 2013 г. : множествата срещу народа / Максим Мизов. - София : Авангард Прима, 2014 ([София] : БПС). - 316 с. ; 21 см

ISBN 978-619-160-269-8
1. Вътрешна политика - България 2. Гражданско общество - България 3. Гражданско неподчинение - България 4. България - вътрешна политика
323.22(497.2)
316.334.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1263945444

ЦОНЕВА, Мирослава Кириякова, 1970-
        Национално-освободителни движения и тероризъм - паралели Вж Кн 566


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БЕК, Улрих, 1944-2015
        Германска Европа : новите властови пейзажи под знака на кризата Вж Кн 85

БК 2014/11 Кн 90
ДИМИТРОВА, Вихра Димитрова
        Основи на Европейския съюз / Вихра Димитрова. - Пловдив : Акад. изд. "Талант", 2013. - 151 с. : с цв. ил., диагр., сх. ; 21 см

ISBN 978-619-7048-44-5
1. Европейски съюз 2. Европа - международни икономически отношения
327.7:061.1EC
COBISS.BG-ID 1264174052

БК 2014/11 Кн 91
ЕНЕВ, Емил Маринов, 1966-
        Операции за поддържане на международния мир и сигурност / Емил Енев, Петър Маринов. - София : ВА "Г. С. Раковски", 2014. - 336 с. : с табл., цв. сх. ; 25 см

Изд. на ВА "Г. С. Раковски". Фак. "Командно-щабен". Кат. "Сухопътни войски". - Библиогр.: с. 334-335

ISBN 978-954-9348-49-1
1. Международна сигурност - учебници за ВУЗ
327.56(075.8)
COBISS.BG-ID 1264176100

МИЛАНОВ, Йордан Сергиев, 1924 -
        ХХІ век и войната Вж Кн 156

БК 2014/11 Кн 92
СЛАВОВ, Слави Тодоров, 1941-
        Третата световна Армагедонската война / Слави Славов. - София : Аскони-издат, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 280 с. : с к. ; 22 см

ISBN 978-954-383-081-7 : 12 лв.
1. Международни отношения - прогнозиране 2. Глобални проблеми на човечеството 3. Предсказания
327.001.18
316.32.001.18
159.961
COBISS.BG-ID 1264190692

БК 2014/11 Кн 93
ATANASOV, Bogdan Bojanov, 1938-
        The diplomat who dared listen to his heart : an uplifting true story from the darkness of WW2 / Bogdan B. Atanasov. - Sofia : Pax Publ., 2013 ([София] : [Славейков]). - 46 с. : с ил. ; 17 см

ISBN 978-954-9403-13-8
1. Атанасов, Боян Василев, 1909-1997 - биографии 2. Дипломати, български - биографии 3. България - международни политически отношения
327(497.2)(092)
34(497.2)(092)
92 Атанасов, Боян Василев
COBISS.BG-ID 1264222180

БК 2014/11 Кн 94
DIMITROVA, Vihra Dimitrova
        Basis of the European Union / Vihra Dimitrova. - Пловдив : Acad. Publ. "Talent", 2013. - 132 с. : с цв. ил., диагр., сх. ; 21 см

ISBN 978-619-7048-45-2
1. Европейски съюз 2. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1EC
COBISS.BG-ID 1264174564


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БРАТОЕВ, Неделчо Христов, 1931-
        История на социалистическото движение в Казанлъшкия край Вж Кн 572


33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2014/11 Кн 95
ЛАЛЕВА, Цонка Петрова, 1947-
        Икономика / Цонка Лалева. - София : Мартилен, 2011 ([Перник] : [Съперник]). - 216 с. : с табл., черт., сх. ; 24 см

ISBN 978-954-598-136-4 : 10 лв.
1. Стопанство - учебници за средни специални училища
33(075.32)
COBISS.BG-ID 1264107748


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2014/11 Кн 96
ВЕЛИКОВ, Никола Вълков, 1930-
        Икономическата култура в профил и анфас / Никола Великов ; [ред. Василка Иванова]. - София : Център за еврообразование и наука, 2012-2013 (София : [УНСС]). - 2 т. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
 
ISBN 978-954-9439-25-0 (т. 2)

Съдържа досега:  
Т. 2 : четиво за всички, които искат да разберат разликата между радикалната и либералната парадигма в областта на общата икономическа теория. - 2013. - 240 с. : с ил., портр.

Библиогр.: с. 237-240

1. Икономическо поведение
330.16
COBISS.BG-ID 1246957796

БК 2014/11 Кн 97
ИВАНОВА, Недка Момчева
        Количествени методи и модели / Недка Иванова. - 2. прераб. изд. - София : Ракурс, 2010. - 176 с. : с ил. ; 20 см

1. изд. 2006 на Унив. изд. Стопанство, установено от доп. източник. - Библиогр.: с. 175-176

ISBN 978-954-92589-2-9
1. Модели и моделиране - приложение - в икономиката - учебници за ВУЗ
330.105/.106(075.8)
519.86(075.8)
COBISS.BG-ID 1264347876

БК 2014/11 Кн 98
ПЕНЕВА, Ивелина
        Личност и асертивност в бизнеса / Ивелина Пенева, Иван Кръстев. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2014. - 164 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 151-160

ISBN 978-954-680-929-2
1. Икономическа психология 2. Икономическо поведение
330.16
COBISS.BG-ID 1264359140

БК 2014/11 Кн 99
ХАДЖИЕВ, Божидар Иванов, 1955-
        Кратък курс по бизнес комуникации и преговори / Божидар Хаджиев. - Пловдив : Акад. изд. на Унив. по хран. технологии, 2008. - 220 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 206-220

ISBN 978-954-24-0140-7
1. Икономическо поведение - учебници за ВУЗ 2. Стопански преговори - учебници за ВУЗ
330.16(075.8)
177.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1264316644


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БК 2014/11 Кн 100
МАТЕЕВ, Мирослав Йорданов
        Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика : сборник с практически казуси и задачи с приложения на Excel / Мирослав Матеев. - София : Ciela, 2012. - 408 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см + 1 оптичен диск (CD)

Библиогр.: с. 405-407. - Показалец на термините. -  Рез. на бълг. ез. 

ISBN 978-954-28-1190-9 : 25 лв.
1. Инвестиции - управление и организация - учебници за ВУЗ
330.322(076)(075.8+0.034)
COBISS.BG-ID 1264133092


330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО. НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

БК 2014/11 Кн 101
АТАНАСОВА, Ирена Любомирова, 1971-
        QLIFEX - базирана на правила експертна система за оценка на качеството на живот / Ирена Атанасова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2014. - 141 с. : с табл., сх. ; 21 см

Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 96-106

ISBN 978-954-680-943-8
1. Жизнено равнище - прогнозиране 2. Изчислителни системи 3. Изкуствен интелект
330.59.001.18
681.324
007:159.955
COBISS.BG-ID 1264359652


331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ)

ГРЪНЧАРОВА, Гена Георгиева, 1945-
        Управление на човешките ресурси Вж Кн 288

ЛАЗАРОВ, Георги Игнатов, 1947-
        Превенция на грешки при договаряне с контрагенти; персонал; партньори : наръчник Вж Кн 134


331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА
Вж и 349.23

БК 2014/11 Кн 102
ГЕОРГИЕВ, Георги Петров, 1946-
        Теория и практика на работната заплата / Георги Петров Георгиев. - София : Пропелер, 2012 (София : Дейликонт). - 390 с. : с табл. ; 30 см

Загл. на гърба на загл. с.: Теория и фактори за регулиране на работната заплата. - Библиогр.: с. 385-389

ISBN 978-954-392-169-0
1. Работна заплата - управление и организация
331.2
COBISS.BG-ID 1264234212

БК 2014/11 Кн 103
ТОМЕВ, Любен Ненчев, 1957-
        Цената и заплащането на труда в България / Любен Томев. - [София] : [Фондация Фридрих Еберт. Бюро България] : [КНСБ], [2014] ([София] : [Графимакс 02]). - 47 с. : с табл., диагр. ; 30 см

1. Работна заплата - България 2. Труд - България 3. България - труд
331.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1264142052


331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

        ДЕЙНОСТИ за превенция на стреса в малките и средни предприятия от пътно-транспортния сектор Вж Кн 39

ЛАЗАРОВ, Иван Стефанов, 1951-
        Техническа безопасност Вж Кн 290


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БК 2014/11 Кн 104
МАЛИНОВ, Георги
        Как да стартираме бизнес в България? / [Георги Малинов] = How to start business in Bulgaria? / [Georgi Malinov] = Како започети посао у Бугарскоj? / [Georgi Malinov]. - [София] : Фонд. Каузи, 2014. - 37 с. : с табл. ; 23 х 24 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-92792-2-1 (подв. със спирала)
1. Стопански предприятия - България - управление и организация 2. България - стопански обединения
334.72.008(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1264283876

НИКОЛОВ, Богдан Николаев, 1969-
        Управление на предприятието : технология на бизнеса Вж Кн 291


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БК 2014/11 Кн 105
ГЕЦОВА, Биляна Иванова, 1975-
        Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП : наръчник / Биляна Гецова. - 2. изд. - София : Резон-България, 2014 ([София] : Spektar.Bg). - 288 с. : с табл., сх. ; 21 см + 1 оптичен диск (CD)

1. изд. 2013

ISBN 978-619-90167-2-5 : 40.50 лв.
1. Държавни приходи - България - контрол и ревизия - наръчници и ръководства 2. България - финанси
336.127(497.2)(035+0.034)
COBISS.BG-ID 1264399844

БК 2014/11 Кн 106
ГЕЦОВА, Биляна Иванова, 1975-
        Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП : наръчник / Биляна Гецова. - София : Резон-България, 2013 ([София] : Спектър). - 248 с. : с табл., сх. ; 21 см + 1 оптичен диск (CD)

ISBN 978-954-91801-8-3 : 40.50 лв.
1. Държавни приходи - България - ревизия и контрол - наръчници и ръководства 2. България - финанси
336.127(497.2)(035+0.034)
COBISS.BG-ID 1263933156

БК 2014/11 Кн 107
ДЕЛЧЕВА, Евгения Иванова, 1952-
        Финансов мениджмънт / Евгения Делчева. - Плевен : Мед. унив., 2013 (Плевен : ЕА). - 176 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Изд. на Мед. унив. - Плевен. Център за дистанционно обучение, М-во на образованието, младежта и науката. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-756-134-2
1. Стопански предприятия - финанси - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Финансово счетоводство - учебници за ВУЗ
336.6(075.8)
657.012.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1264015844

БК 2014/11 Кн 108
ДИМИТРОВА, Ренета Маринова, 1963-
        Въведение във финансите / Ренета Маринова Димитрова. - София : Делакорт, 2010. - 98 с. ; 21 см

ISBN 978-954-690-010-4 : 7 лв.
1. Финанси - учебници за ВУЗ
336(075.8)
COBISS.BG-ID 1264019428

БК 2014/11 Кн 109
МАНЧЕВА, Даниела Стефанова
        Сборник документи по банково дело : учебна банка и учебна практика за 11 клас / Даниела Манчева, Диана Стоянова. - София : Мартилен, 2012 ([Перник] : [Съперник]). - 228 с. ; 29 см

ISBN 978-954-598-140-1 : 14 лв.
1. Банково дело - учебници за средни специални училища
336.71(076)(075.32)
COBISS.BG-ID 1264161252

БК 2014/11 Кн 110
МУТАФОВ, Красимир Симеонов
        Специални режими на облагане по реда на ЗДДС / Красимир Мутафов. - София : Фенея, 2013. - 172 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 166-170

ISBN 978-619-163-012-7 : 12 лв.
1. Данъци върху добавената стойност - България 2. България - финанси
336.21/.26.000.34(497.2)
COBISS.BG-ID 1263838948

БК 2014/11 Кн 111
РАДКОВ, Радко Василев, 1934-2016
        Банково дело / Радко Радков, Даниела Манчева. - 2. изд. - София : Мартилен, 2013 ([Перник] : [Съперник]). - 392 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

1. изд. 2007

ISBN 978-954-598-143-2 : 14 лв.
1. Банково дело - учебници за средни специални училища
336.71(075.32)
COBISS.BG-ID 1264137188

РАДКОВ, Радко Василев, 1934-2016
        Организация и техника на търговските плащания : вътрешни и международни плащания Вж Кн 124

БК 2014/11 Кн 112
РАДКОВ, Радко Василев, 1934-2016
        Парично-кредитни отношения с банките / Радко Радков, Даниела Манчева. - София : Мартилен, 2012 ([Перник] : [Съперник]). - 172 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

ISBN 978-954-598-138-8 : 10 лв.
1. Кредит - учебници за средни специални училища 2. Банкови операции - учебници за средни специални училища
336.77(075.32)
COBISS.BG-ID 1264136164

БК 2014/11 Кн 113
        ФИНАНСИ : публични, корпоративни, международни / Стефан Вачков ... [и др.]. - [София] : Мартилен, 2011 ([Перник] : [Съперник]). - 304 с. : с табл., сх. ; 24 см

Други авт.: Тодорка Владимирова, Емилия Спасова, Стоян Киров, Светлана Герчева, Христина Благойчева, Людмил Найденов

ISBN 978-954-598-135-7 : 12 лв.
1. Финанси - учебници за средни специални училища
336(075.32)
COBISS.BG-ID 1264114660


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2014/11 Кн 114
АНАСТАСОВА, Лина Георгиева, 1954-
        Маркетингови изследвания в туризма : приложни аспекти на офлайн и онлайн изследванията / Лина Анастасова. - 4. изд. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 358 с. : с ил., табл., сх. ; 25 см

1. изд. 1996 на изд. Селекта - Бургас. - Библиогр.: с. 351-357

ISBN 978-954-490-424-1
1. Туризъм - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1263958244

        ГЕОГРАФИЯ и икономика - 9. клас : задължителна подготовка Вж Кн 554

        ГЕОГРАФИЯ и икономика 10. клас : задължителна подготовка Вж Кн 555

БК 2014/11 Кн 115
ДИМИТРОВ, Иван Тенев, 1963-
        Стопанска логистика / Иван Димитров. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : БПС). - 244 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 242-243

ISBN 978-619-160-195-0
1. Логистика (икономика)
338.3
658.7
339.1
COBISS.BG-ID 1264067812

БК 2014/11 Кн 116
КУЗМАНОВ, Георги Борисов, 1948-
        Капацитет и компетентност на човешките ресурси в туризма / Георги Кузманов, Десислава Шатарова. - [Пловдив] : Интелексперт 94, 2012. - 177 с. : с табл., диагр. ; 29 см

Библиогр.: с. 169-176

ISBN 978-954-8835-67-1
1. Туризъм - кадри - управление и организация
338.48:658.3.012
658.3.012
COBISS.BG-ID 1263923684

БК 2014/11 Кн 117
ЛАЗАРОВ, Георги Игнатов, 1947-
        Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи : наръчник / Георги Лазаров. - София : Резон-България, 2013 ([София] : Spektar). - 296 с. ; 21 см + 1 оптичен диск (CD)

ISBN 978-954-91801-6-9 : 39.60 лв.
1. Стопанство - България - управление и организация - наръчници и ръководства 2. България - стопанство
338.2(497.2)(035+0.034)
COBISS.BG-ID 1263974116

БК 2014/11 Кн 118
ЛАКОВ, Пламен Маринов, 1965-
        Туристическа политика на България / Пламен Лаков. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2012 (В. Търново : Фабер). - 126 с. : с табл., сх. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 124-126

ISBN 978-619-7048-12-4
1. Туризъм - България - икономически проблеми - учебници за ВУЗ
338.48(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264327396

БК 2014/11 Кн 119
МИШЕВА, Маргарита Людмилова, 1985-
        Консултингът на туроператорите при проектиране на туристически дестинации / Маргарита Мишева. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : БПС). - 309 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 301-308

ISBN 978-619-160-208-7
1. Туризъм - управление и организация
338.48
COBISS.BG-ID 1264006884

БК 2014/11 Кн 120
        МОНИТОРИНГ на членството на България в Европейския съюз 2012-2013 : добро управление / Ганчо Ганчев ... [и др.] ; под общ. ред. на Павлина Попова, Пенчо Хубчев = Monitoring of Bulgaria's Membership in the European Union 2012-13 : good governance / Gancho Ganchev ... [и др.] ; under the joint rev. Pavlina Popova, Pentcho Houbtchev ; [transl. Vesselina Hawthorne]. - София : Фонд. Фридрих Еберт, 2013 (София : Е-принт). - 104, 95 с. : с ил. ; 23 см

Парал. текст. отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Други авт.: Катя Владимирова, Маргарита Шивергева, Павлина Попова. - Възприетата форма на името на авт. Маргарита Шивергева е Маргарита Атанасова Шивергева-Масларска. - Изд. на Форум за европ. политика. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-2979-11-1
1. Стопанска политика - България 2. България - стопанство 3. Европа - международни икономически отношения
338.2(497.2)
339.923:061.1EC
COBISS.BG-ID 1264449508

БК 2014/11 Кн 121
СТАНКОВА, Мария Златкова, 1975-
        Повишаване конкурентоспособността на туристическата дестинация / Мария Станкова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 338 с. : с ил., к. ; 26 см

Библиогр.: с. 301-314

ISBN 978-954-680-902-5
1. Туризъм - управление и организация 2. Конкуренция
338.48
COBISS.BG-ID 1264008932


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

АНАСТАСОВА, Лина Георгиева, 1954-
        Маркетингови изследвания в туризма : приложни аспекти на офлайн и онлайн изследванията Вж Кн 114

БК 2014/11 Кн 122
ГЕНЧЕВ, Евгени Росенов, 1970-
        Маркетингови анализи : маркетингови метрики / Евгени Генчев. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2014 ([Враца] : [Полипринт]). - 73 с. : с табл., сх. ; 20 см

1. изд. 2012

ISBN 978-954-9875-22-5
1. Маркетинг - учебници за ВУЗ
339.13(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263958500

ДИМИТРОВ, Иван Тенев, 1963-
        Стопанска логистика Вж Кн 115

БК 2014/11 Кн 123
КОПЧЕВ, Николай
        Как да навлезем на българския пазар? / [Николай Копчев] = How to enter Bulgarian market? / [Nikolay Kopchev] = Како ући на бугарско тржиште? / [Nikolaj Kopčev]. - [София] : Фонд. Каузи, 2014. - 37 с. : с табл. ; 23 х 24 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-92792-3-8 (подв. със спирала)
1. Търговия - България 2. България - търговия
339.13(497.2)
COBISS.BG-ID 1264287972

БК 2014/11 Кн 124
РАДКОВ, Радко Василев, 1934-2016
        Организация и техника на търговските плащания : вътрешни и международни плащания / Радко Радков, Даниела Манчева. - София : Мартилен, 2012 ([Перник] : [Съперник]). - 136 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

ISBN 978-954-598-139-5 : 10 лв.
1. Търговия - учебници за средни специални училища 2. Банкови операции - учебници за средни специални училища
339.1(075.32)
336.71(075.32)
COBISS.BG-ID 1264134372

БК 2014/11 Кн 125
ХАДЖИЕВ, Божидар Иванов, 1955-
        Кратък курс по управление на маркетинга : статика и динамика през призмата на комплексен реинженеринг / Божидар Хаджиев. - 2. изд. - Пловдив : Акад. изд. на Унив. по хран. технологии, 2012. - 285 с. : с табл., сх. ; 30 см

1. изд. 2008. - Библиогр.: с. 273-285

ISBN 978-954-24-0210-7
1. Маркетинг - управление и организация - учебници за ВУЗ
339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1264293092


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

        МОНИТОРИНГ на членството на България в Европейския съюз 2012-2013 : добро управление Вж Кн 120


34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

ATANASOV, Bogdan Bojanov, 1938-
        The diplomat who dared listen to his heart : an uplifting true story from the darkness of WW2 Вж Кн 93


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

БК 2014/11 Кн 126
ТИМЕВА-Шаранкова, Жана Борилова
        Юридическото мислене : произход, инструменти, действие : курс лекции и упражнения / Жана Шаранкова. - София : Фенея, 2013. - 352 с. : със сх. ; 22 см

ISBN 978-619-163-029-5 : 15 лв.
1. Право - теория - учебници за ВУЗ
340.12(075.8)
COBISS.BG-ID 1263840484


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БК 2014/11 Кн 127
ВЛАДИКИН, Любомир Николов, 1891-1948
        Организация на демократичната държава : конституция - парламент - избори - държавен глава - министри / Любомир Владикин. - 3. изд. - София : Изи Уъркс, 2014. - 508 с. ; 21 см

1. изд. 1937 със загл. Курс по общо държавно право. Ч. 2. Организация на демократичната държава, изд. на Придворна печ., в сер. Университетска библиотека ; Nо 174. - Библиогр. към отд. гл.

26 лв.
1. Държавно право 2. Демокрация
342
321.7
COBISS.BG-ID 1264245220

ГЕВРЕНОВА, Нина Милкова, 1966-
        Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност Вж Кн 140

БК 2014/11 Кн 128
        КЛАСИЧЕСКИ и съвременни тенденции в конституционния контрол : международна конференция, София, 2011 / [cъстав. Евгени Танчев] ; [отг. ред. Е. Еникова, М. Модева] = Classical and modern trends in constitutional review : international conference / [comp. Evgeni Tanchev] ; [ed. E. Enikova, M. Modeva]. - София : Фенея, 2012. - 472 с., [8] с. : цв. портр. ; 25 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа докл. от: Марк Босюи, Бригите Бирлайн, Евгени Танчев, Андреас Паулус, Осман Паксют, А. Н. Кокотов, Гунарс Кутрис, Анатолий Головин, Боса Ненадич, Г. Г. Арутюнян, Емилия Друмева, Тома Бирмонтиене, Сона Салманова, Джон Сорбаджи, Бранко Наумоски, Юлия Моток, Джузепе Тезауро, Благовест Пунев, Валерия Стербет

ISBN 978-619-163-004-2 (подв.)
1. Конституционен съд - конференции
342.56(100)(063)
COBISS.BG-ID 1264011748

БК 2014/11 Кн 129
СИВКОВ, Цветан Георгиев, 1960-
        Административно право и административен процес / Цветан Сивков. - Плевен : Мед. унив., 2013 (Плевен : ЕА). - 240 с. ; 20 см

Загл. в изд. каре: Административно право. - Изд. на Мед. унив. - Плевен. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 235-238

ISBN 978-954-756-141-0
1. Административно право - учебници за ВУЗ 2. Административно правосъдие - учебници за ВУЗ
342.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1264187876


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БК 2014/11 Кн 130
АНГЕЛОВ, Ивайло Борисов
        Целта като субстанция на криминалното поведение : сравнителноправен анализ на обща и специална престъпна цел в наказателното право : монография / Ивайло Ангелов. - София : Фенея, 2013. - 192 с. : с портр. ; 20 см

Библиогр.: с. 187-190

ISBN 978-619-163-027-1 : 18.08 лв.
1. Наказателно право 2. Престъпление и престъпници
343
COBISS.BG-ID 1264064996

БК 2014/11 Кн 131
        ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ на организираната престъпност / [Георги Митов ... и др.] ; [ред. Галина Тонева-Дачева ... и др.]. - [София] : Прокуратура на Републ. България, 2013 ([София] : МКД 96). - 608 с. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Иван Видолов, Ралица Илкова, Десислава Давидкова-Димитрова, Николета Кузманова. -  Други ред.: Борислав Сарафов, Максим Колев

ISBN 978-954-92616-3-9 (подв.)
1. Организирана престъпност - България - противодействие 2. България - право
343.3/.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1264271332

БК 2014/11 Кн 132
РАЙМУНДОВ, Петър Илиев, 1947-
        Документни имотни измами / Петър Раймундов. - София : Фенея, 2013. - 408 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 391-394. - Рез. на англ., рус. ез.

ISBN 978-619-163-028-8 : 17 лв.
1. Престъпления против собствеността - България 2. Недвижима собственост - България - правни проблеми 3. Измама 4. България - право
343.3/.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1263948516


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2014/11 Кн 133
БЪЛГАРИЯ. Върховен съд
        Постановления и тълкувателни решения по граждански дела / [Върховен съд, Върховен касационен съд] ; състав. Любен Велинов, Борислав Найденов. - София : Фенея, 2009 ([София] : [Омега М]). - 3 т. ; 22 см

Загл. на предзагл. с.: Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд по граждански дела (1953-2009). - Показалец на постановления и тълкувателните решения
     
ISBN 978-619-163-031-8 (кн. 3) : 18 лв.

Съдържа досега:
Кн. 3: 1953-2013 / състав. Любен Велинов ... [и др.]. - 2013. - 392 с.

Загл. на предзагл. с.: Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд по граждански дела (1953-2013). - Други състав.: Борислав Найденов, Дочка Богданова

1. Гражданско право - България - законодателни и директивни материали 2. Съдебни решения - България 3. Съдебна практика - България 4. България - право
347(497.2)(094.4)
347.97/.99(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1233307364

БК 2014/11 Кн 134
ЛАЗАРОВ, Георги Игнатов, 1947-
        Превенция на грешки при договаряне с контрагенти; персонал; партньори : наръчник / Георги Лазаров. - София : Резон-България, 2014 ([София] : Spektar). - 272 с. ; 21 см + 1 оптичен диск (CD)

Загл. на гърба на кн.: Превенция на грешки при договаряне с контрагенти, персонал, партньори

ISBN 978-619-90167-1-8 : 41.70 лв.
1. Търговски договори и спогодби - наръчници и ръководства 2. Трудови договори - наръчници и ръководства
347.74(035+0.034)
331.106(035+0.034)
349.222(035+0.034)
COBISS.BG-ID 1263973860

БК 2014/11 Кн 135
МИТЕВ, Красимир Николов, 1971-
        Неоснователно обогатяване по чл. 55-58 ЗЗД / Красимир Митев. - София : Сиби, 2014 ([София] : Симолини). - 264 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 258-263

ISBN 978-954-730-883-1 : 16 лв.
1. Облигационно право
347.4
COBISS.BG-ID 1264302820

БК 2014/11 Кн 136
СПАСОВА, Силвия Йорданова, 1977-
        Обезпечение на иска / Силвия Спасова. - София : Сиби, 2014 (В. Търново : Абагар). - 360 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 350-359

ISBN 978-954-730-882-4 : 18 лв.
1. Граждански иск 2. Граждански процес
347.91/.95
COBISS.BG-ID 1264299236

БК 2014/11 Кн 137
СТЕФАНОВ, Стефан Ангелов, 1952-
        Международна закрила на полезния модел / Стефан Стефанов. - София : ТУ, 2014. - 438 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Загл. на кор.: Международна закрила на полезните модели. - Библиогр.: с. 431-435. - Рез. на англ., нем., фр. ез.

ISBN 978-619-167-112-0
1. Патентно право 2. Интелектуална собственост
347.77
COBISS.BG-ID 1264319204

БК 2014/11 Кн 138
СТОЯНОВ, Данчо Цветанов, 1963-
        Наръчник срещу монопола "Топлофикация" / [Данчо Стоянов]. - София : Лектон, 2014 (София : Монт). - 160 с. ; 20 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90054-4-6 : 5 лв.
1. Топлофикация София ЕАД - правни проблеми 2. България - право 3. София - организации
347.75(497.2)
061.5:697.5(497.223)
697.5.000.34(497.223)
COBISS.BG-ID 1264296164

БК 2014/11 Кн 139
ТЯНКОВА, Янка Тенева, 1964-
        Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност / Янка Тянкова. - София : Сиби, 2013 (София : Симолини). - 232 с. ; 22 см

Загл. погрешно отпеч. на загл. с.: Извънсъдебното споразумение в производството по несъсъстоятелност. - Библиогр.: с. 226-231

ISBN 978-954-730-857-2 : 16 лв.
1. Несъстоятелност 2. Договори
347.7
COBISS.BG-ID 1264037092


349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

БК 2014/11 Кн 140
ГЕВРЕНОВА, Нина Милкова, 1966-
        Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност / Нина Гевренова. - София : Сиби, 2013 ([София] : Симолини). - 296 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 290-295

ISBN 978-954-730-854-1 : 16 лв.
1. Трудово право - България 2. Хора с увреждания - България - правни проблеми 3. България - право
349.2(497.2)
342.7-056.267(497.2)
COBISS.BG-ID 1264073444

ЛАЗАРОВ, Георги Игнатов, 1947-
        Превенция на грешки при договаряне с контрагенти; персонал; партньори : наръчник Вж Кн 134


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/11 Кн 141
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Административен процес : 2 01 С10. - 7. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Симолини). - 269 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2006. - Информ. към 01.04.2014
ISBN 978-954-730-875-6 : 6.20 лв.
1. Административно правосъдие - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:342.9(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1264175588

БК 2014/11 Кн 142
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Банкови закони : сборник нормативни актове : 2 07 С06. - 9. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Инвестпрес). - 536 с. : с табл. ; 20 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2002. - Информ. към 06.08.2014. - На с. 3 означено 8. изд. - Съдържа: Закон за кредитните институции ; Закон за Българската народна банка ; Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати ; Закон за платежните услуги и платежните системи ; Закон за потребителския кредит ; Закон за ипотечните облигации ; Закон за предоставяне на финансовите услуги на разстояние ; Закон за гарантиране на влоговете в банките ; Закон за банковата несъстоятелност ; Валутен закон ; Закон за мерките срещу изпиране на пари

ISBN 978-954-730-898-5 : 12.90 лв.
1. Банково дело - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.72:336.71(497.2)(093.9)
COBISS.BG-ID 1264392420

БК 2014/11 Кн 143
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Данъчно-осигурителен процесуален кодекс : 2 08 С08 : сборник нормативни актове. - 9. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Инвестпрес). - 294 с. : с табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2006. - Информ. към 05.01.2014
ISBN 978-954-730-860-2 : 6.70 лв.
1. Данъци - България - законодателни и директивни материали 2. Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 3. Държавни приходи - България - законодателни и директивни материали 4. България - обществено устройство
351.72:336.2(497.2)(094.4)
351.83:368.4(497.2)(094.4)
351.72:336.127(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 1264097252

БК 2014/11 Кн 144
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Държавна администрация и държавна служба : сборник нормативни актове : 2 01 С11. - 8. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Симолини). - 160 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2006. - Информ. към 05.08.2014. - Съдържа: Закон за администрацията ; Закон за държавния служител ; Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ; Закон за омбудсмана

ISBN 978-954-730-899-2 : 5.80 лв.
1. Администрация - България - законодателни и директивни материали 2. Държавни служители - България - законодателни и директивни материали 3. Свобода на информацията - България - законодателни и директивни материали 4. Омбудсман - България - законодателни и директивни материали 5. България - обществено управление
351:352/354.08(497.2)(094.9)
351:342.7(497.2)(094.9)
351.9(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1264392932

БК 2014/11 Кн 145
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за кадастъра и имотния регистър : сборник нормативни актове : 2 16 С03. - 2. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Инвестпрес). - 112 с. ; 20 см. - (Поредица Джобни издания)

Загл. в изд. каре: Кадастър и имотен регистър. - 1. изд. 2004. - Информ. към 15.06.2014. - Съдържа и: Закон за геодезията и картографията (извлечение)

ISBN 978-954-730-887-9 : 4.30 лв.
1. Поземлен кадастър - България - законодателни и директивни материали 2. Недвижима собственост - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351:528.44(497.2)(094.5)
351.82:332.2(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 1264391908

БК 2014/11 Кн 146
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за Министерството на вътрешните работи : сборник нормативни актове : 2 20 С01. - 13. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Инвестпрес). - 149 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

Загл. на гърба на кн.: Закон за МВР. - 1. изд. 2001. - Информ. към 01.07.2014. - Съдържа и: Закон за частната охранителна дейност

ISBN 978-954-730-892-3 : 5.20 лв.
1. Министерства и комитети - България - законодателни и директивни материали 2. Полиция - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351:354:351.74(497.2)(094.9)
351.74/.75(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1264394468

БК 2014/11 Кн 147
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Защита на потребителите : сборник нормативни актове : 2 14 С04. - 8. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Инвестпрес). - 208 с. : с табл. ; 20 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2005. - Информ. към 04.08.2014. - Съдържа: Закон за защита на потребителите ; Закон за електронната търговия

ISBN 978-954-730-897-8 : 6.80 лв.
1. Потребление - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.82:339.13(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1264393700

БК 2014/11 Кн 148
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Изпълнение на наказанията : 2 10 С08 : сборник нормативни актове. - 4. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Инвестпрес). - 278 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2006. - Информ. към 22.03.2014
ISBN 978-954-730-874-9 : 7 лв.
1. Наказания (право) - България - законодателни и директивни материали 2. Задържане (право) - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.75:343.8(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1264099556

БК 2014/11 Кн 149
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Интелектуална собственост : 2 05 С01. Ч. 1, Авторско право и сродни права. - 10. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Скай Принт). - 256 с. : с табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2011. - Информ. към 15.03.2014
ISBN 978-954-730-873-2 : 6.90 лв.
1. Интелектуална собственост - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:347.77/.78(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1264168420

БК 2014/11 Кн 150
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Кодекс за социално осигуряване : 2 13 С01 : сборник нормативни актове. - 21. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Симолини). - 380 с. : с табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2001 г. със загл. Кодекс за задължително обществено осигуряване. - Информ. към 10.01.2014
ISBN 978-954-730-859-6 : 7.90 лв.
1. Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.83:368.4(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 1264099044

БК 2014/11 Кн 151
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Кодекс на труда : 2 12 С02. - 13. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Симолини). - 399 с. : с табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

 1. изд. 2004. - Информ. към 01.04.2014
ISBN 978-954-730-878-7 : 7.50 лв.
1. Труд - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.83:331(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 1264171748

БК 2014/11 Кн 152
БЪЛГАРИЯ. Висш съдебен съвет
        Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация : сборник нормативни актове : 3 02 С09. - 5. изд. - София : Сиби, 2014 (Хасково : Полиграф Юг). - 56 с. ; 20 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2007. - Информ. към 20.06.2014
ISBN 978-954-730-890-9 : 4.30 лв.
1. Съдебна власт - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:342.56(497.2)(094.57)
COBISS.BG-ID 1264394980

        ГОРЯНИТЕ : сборник документи. Т. 2: 1949-1956 г. Вж Кн 87


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/11 Кн 153
        ТЕФТЕР на делата: протоколна книга на Видинската църковно-народна община 1870-1880 / състав. Митко Лачев, Мария Новакова. - Видин : [Държ. агенция Архиви], 2010 ([София] : Симолини). - 172 с., [6] л. : факс., ил., портр. ; 24 см

Изд. на Държ. архив - Видин. - Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 978-954-9800-89-0
1. Местно управление - Видин - история - извори 2. Видин - обществено управление
352.071(497.212)(093.2)
COBISS.BG-ID 1264118244

БК 2014/11 Кн 154
ТОЦЕВ, Петър Кирилов
        Кметство Поповци : кратка историческа справка / Петър Тоцев. - Габрово : Рондо, 2012 ([Габрово] : [Рекламно студио Ремакс]). - 25 с. : с ил., портр. ; 22 см

Библиогр.: с. 21-22

ISBN 978-954-92522-4-8
1. Местно управление - България - история 2. Села - България - история 3. Поповци, Габровска област - обществено управление
352.071(497.21-22)
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1263922148


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БК 2014/11 Кн 155
ЖЕЛЯЗКОВ, Кирил Ташков, 1970-
        Военни условни знаци / Кирил Т. Желязков. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013-. - Т. <1-> ; 21 см

ISBN 978-954-753-174-1 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2013. - 170 с. : с табл., сх.

1. Военно дело 2. Символи и знаци
355
003
COBISS.BG-ID 1264374756

БК 2014/11 Кн 156
МИЛАНОВ, Йордан Сергиев, 1924 -
        ХХІ век и войната / Йордан Миланов. - [София] : ВСТ, 2013. - 248 с. ; 22 см

Грешният ISBN отпеч. в изд. каре

ISBN 978-619-7027-02-0
ISBN 978-619-7027-02-3 !
1. Война 2. Геополитика - 20-21 век 3. Глобални проблеми на човечеството - 20-21 век
355.01
327.5
327:911.3
COBISS.BG-ID 1263889636

НАЗИМ, Али
        Дневник на Али Назим - командир на редифска дивизия "Баба Ески" Вж Кн 584

РУМЕНИН, Румен Крумов, 1936-
        Летящи крепости над България Вж Кн 578


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БК 2014/11 Кн 157
ДИМИТРОВА, Зорница Радкова, 1971-
        Промените в социалното осигуряване през 2014 година / Зорница Димитрова. - София : ОРКП Мисъл, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 48 с. : с табл. ; 22 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; 5)

ISBN 978-954-8006-69-9 : 9 лв.
1. Обществено осигуряване - България 2. България - социално осигуряване
368.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1264168932

БК 2014/11 Кн 158
ИВАНОВА, Диана, 1950-
        Застраховане : определения и примери / Диана Иванова. - София : Лесотехн. унив., 2013 ([София] : [Интел Ентранс]). - 91 с. : с табл., ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 89-90

ISBN 978-954-332-107-0
1. Застрахователно дело - България - наръчници и ръководства 2. България - социално осигуряване
368(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1264167140


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БК 2014/11 Кн 159
АСЕНОВА, Ася Емилова, 1977-
        Университетски курс за мобилно обучение : технологични и педагогически аспекти / Ася Асенова, Камелия Йотовска, Павлин Дулев ; [науч. ред. Ташо Ташев, Владислав Славов]. - София : ТУ, 2014. - 68 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 64-66

ISBN 978-619-167-111-3
1. Електронно обучение
37.014.544:681.3
COBISS.BG-ID 1264391140

БК 2014/11 Кн 160
ГРЪНЧАРОВ, Ангел Иванов, 1959-
        Идеи за една нова философия и стратегия на образованието в България / Ангел Грънчаров. - [София] : Пропелер, 2013 ([София] : [Дейликонт]). - 228 с. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Философия и стратегия на образованието

ISBN 978-954-392-212-3 : 12 лв.
1. Образование и просвета - България 2. България - образование
37.01(497.2)
COBISS.BG-ID 1264238564

БК 2014/11 Кн 161
        КАЧЕСТВО на образованието: проблеми и технологии на управление / [състав. Траян Попкочев, Димитър Димитров] ; [ред. кол. Траян Попкочев ... и др.]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 148 с. : с табл., ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Димитър Димитров, Лидия Цветанова. - Съдържа материали от: Ваня Георгиева, Емил Бузов, Невена Филипова, Траян Попкочев, Веска Гювийска, Марияна Шехова-Канелова, Вергил Маринов, Добринка Тодорина, Димитър Димитров, Лилия Стоянова, Лидия Цветанова-Чурукова, Ангел Ангелов. - Библиогр. след отд. теми. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-680-888-2
1. Образование и просвета - управление и организация
37.01
COBISS.BG-ID 1263946724

БК 2014/11 Кн 162
КЪНЧЕВА, Анна Руменова
        Всичко, което мислиш / Анна Кънчева. - София : Ина, 2013 ([София] : [Ай принт]). - 112 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9328-08-0 : 12 лв.
1. Дидактични игри
37.037
COBISS.BG-ID 1263953124

БК 2014/11 Кн 163
        ЛАБОРАТОРИЯ за наука - 2012 : сборник с материали от студентска и докторантска научна сесия / [състав., науч. ред. Добринка Тодорина]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 234 с. : с ил. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Фак. по педагогика. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-680-832-5
1. Педагогика - сборници
37.01(062.2)
COBISS.BG-ID 1264315876

БК 2014/11 Кн 164
        ЛАБОРАТОРИЯ за наука - 2013 : сборник с материали от студентска научна сесия / [състав., науч. ред. Добринка Тодорина]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 270 с. : с ил. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Фак. по педагогика. -  Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-680-904-9
1. Педагогика - сборници
37.01(062.2)
COBISS.BG-ID 1264356836

МИРОНОВА, Любов Георгиева, 1972-
        Развитие на деца от 6 до 12 години Вж Кн 41

МИРОНОВА, Любов Георгиева, 1972-
        Устойчив модел за образование и хармония с децата. Сб. 1 Вж Кн 168

БК 2014/11 Кн 165
НИКОЛОВ, Петър, 1930-
        Училището се нуждае от психология / Петър Николов. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2014. - 156 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 152-153

ISBN 978-954-680-945-2
1. Средни училища - учебно-възпитателна работа 2. Детска и педагогическа психология
37.015.3
373.51
COBISS.BG-ID 1264268772

БК 2014/11 Кн 166
        ОБРАЗОВАНИЕ и девиации : статии от конференция проведена май 2013, София / [състав. и науч. ред. Валентина Миленкова]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2014. - 297 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-680-936-0
1. Девиантно поведение - конференции 2. Социална педагогика - конференции
37.013.42(062.2)
COBISS.BG-ID 1264392676

БК 2014/11 Кн 167
        EDUCATION in one world: perspectives from different nations : XI annual international conference of the Bulgarian Comparative Education Society, held in Plovdiv, Bulgaria, 14-17 May 2013 / ed. Nikolay Popov - ed.-in-chief ... [и др.]. - Sofia : Bulg. Comparative Education Soc., 2013 (Sofia : Investpress). - 616 с. ; 24 см. - (BCES Conference books, ISSN 1314-4693 ; vol. 11)

Други ред.: Charl Wolhuter, Patrícia Albergaria Almeida, Gillian Hilton, James Ogunleye, Oksana Chigisheva. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., рус. ез. - Азб. показалец

ISBN 978-954-92908-3-7
1. Образование и просвета - конференции
37.01(100)(063)
COBISS.BG-ID 1264439524


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

        ИНТЕГРИРАНЕ на деца със специални образователни потребности в условиятa на детска градина : учебно помагало за детски учители Вж Кн 171

        ИНТЕГРИРАНЕ на ученици със специални образователни потребности в условиятa на общообразователно училище : учебно помагало за учители Вж Кн 186

БК 2014/11 Кн 168
МИРОНОВА, Любов Георгиева, 1972-
        Устойчив модел за образование и хармония с децата. Сб. 1 / Любов Миронова ; [фотогр. Любов Георгиева Миронова]. - София : PPTL, 2014 ([София] : [Дайрект Сървис]). - 225 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 23 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Устойчив модел за образование и хармония с децата. - Съдържа: Образованието сега ; Смисълът на образованието ; Създаване на среда за израстване ; Развитие на деца от 2 до 6 години ; Развитие на деца от 6 до 12 години ; Проект Светлина ; Щадяща сетивата среда ; Метод МИРонова

ISBN 978-619-180-035-3 : 19.80 лв.
1. Обучение - методи 2. Учебно-възпитателна работа 3. Деца - умствено развитие
371.3
37.037
COBISS.BG-ID 1264222692

        ОБУЧЕНИЕ на педагогически специалисти от детски градини и училища за работа с деца и ученици със специални образователни потребности : помагало за обучители Вж Кн 187

        РАБОТНА тетрадка за детски учители за работа с деца със специални образователни потребности Вж Кн 188

        РАБОТНА тетрадка за учители за работа с ученици със специални образователни потребности Вж Кн 189

БК 2014/11 Кн 169
СТОЙКОВА, Ваня Димитрова
        Ръководство за работа с интерактивна дъска eBeam / Ваня Стойкова. - [Ст. Загора] : Тракийски унив., [2014] (Ямбол : Диагалпринт). - 50 с. : с табл., цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Изд. на МОН. - Кн. се разпространява с електронен ресурс

ISBN 978-954-9999-84-6
1. Учебен процес - автоматизация - наръчници и ръководства 2. Презентация - наръчници и ръководства 3. Мултимедии - наръчници и ръководства 4. Приложни програми - наръчници и ръководства
371.333(035)
681.322.06(035)
COBISS.BG-ID 1263935972


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БК 2014/11 Кн 170
        ЗА бъдещите първокласници : сборник с упражнения за деца в предучилищна възраст / Николина Съзлайкова ... [и др.] ; [ил. Константин Атанасов Жеков]. - София : Сдружение Училищно настоятелство на Нац. уч. комплекс по култура - Горна Баня, 2014 ([София] : Артграф). - 184 с. : с ил. ; 28 см

Други авт.: Зоя Миткова, Росица Станулова-Бялкова, Гергана Христова, Искра Тончева-Сачкова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90205-1-7
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - сборници 2. Предучилищно възпитание - сборници
372.36(076)
COBISS.BG-ID 1264231652

БК 2014/11 Кн 171
        ИНТЕГРИРАНЕ на деца със специални образователни потребности в условиятa на детска градина : учебно помагало за детски учители / [авт.-състав. Веска Шошева ... и др.]. - София [т.е. Шумен] : [Унив. изд. "Еп. Константин Преславски"], 2013 ([Шумен] : Микро офсет). - 224 с. : с цв. ил. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на с. 3. - Други авт.-състав.: Ицка Дерижан, Красимира Бенкова, Стефка Динчийска, Емилия Масларова, Генчо Вълчев, Антон Стойков, Милена Илиева, Росица Райкова. - Изд. на Нац. институт за обучение и квалификация в системата на образованието. - Библиогр.: с. 164-185

ISBN 978-954-577-688-5
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - учебници 2. Деца с увреждания - образование и просвета - учебници 3. Учители - подготовка - учебници
372.3(075)
376.2/.4.018.2(075)
371.13/.16(075)
COBISS.BG-ID 1264025572

БК 2014/11 Кн 172
СЪБЕВА, Елена Стоянова, 1957-
        Програмна система "Дете със златно сърчице" за подготвителна група в детската градина и училище : книга за учителя / [Елена Събева, Люба Маркова]. - Пловдив : Марк-91, [2009] (Пловдив : ИК Макрос). - 128 с. : с табл. ; 17 х 24 см

Загл. на кор.: Програмна система "Дете със златно сърчице". - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Комплект с учебни книжки и демонстративен материал към програмна система

ISBN 978-954-92222-4-1 : 6 лв.
1. Предучилищно възпитание 2. Детски градини - учебно-възпитателна работа
372.3
COBISS.BG-ID 1264061412

БК 2014/11 Кн 173
CVETKOVA, Angelina Grigorova, 1967-
        Pop! 2 : английски език за деца / Ангелина Цветкова, Елка Ставрева. - София : Просвета, 2013 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 68 с. : с цв. ил., 8 л.:  цв. лепенки ; 26 см  + 1 оптичен диск (CD-ROM)

Комплект с кн. за учителя

ISBN 978-954-01-2771-2 : 25 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - чужди езици
372.36(076+086.76)
COBISS.BG-ID 1264113892

БК 2014/11 Кн 174
ILIEVA, Živka Stojanova
        A handbook with stories in English for future pre-school and primary school teachers : учебно помагало / Zhivka Ilieva ; [науч. ред. Румяна Балинова Тодорова]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 148 с. : с табл., ил. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст и на бълг. ез. - Библиогр.: с. 140-146

ISBN 978-954-577-807-0
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - чужди езици - учебници за ВУЗ 2. Английски език - методика на преподаването в детските градини - учебници за ВУЗ
372.36(075.8)
372.65:802.0(075.8)
COBISS.BG-ID 1264060644


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2014/11 Кн 175
        КНИГА за учителя по български език 2. клас : за ученици, живеещи в чужбина / Станка Вълкова ... [и др.]. - София : Просвета, 2013. - 118 с. : с ил., табл., факс. ; 24 см

Загл. на кор.: Книга за учителя по български език и литература 2. клас. - Загл. в изд. каре: Книга за учителя по български език и литература за 2. клас. - Други авт.: Левчо Георгиев, Ася Миленкова, Надя Костова, Георги Иванов Георгиев, Владимир Стефанов Попов. - Имената на авт. Георги Иванов Георгиев и Владимир Стефанов Попов отбелязани в изд. каре. - Комплект с учебно помагало, работни тетрадки

ISBN 978-954-01-2793-4 : 5 лв.
1. Български език - методика на преподаването за основни училища 2. Българска литература - методика на преподаването за основни училища
372.41
372.46
COBISS.BG-ID 1264398820

БК 2014/11 Кн 176
        КНИГА за учителя по български език 3. клас : за ученици, живеещи в чужбина / Станка Вълкова ... [и др.]. - София : Просвета, 2013. - 164 с. : с табл., факс. ; 24 см

Загл. на кор.: Книга за учителя по български език и литература 3. клас. - Загл. в изд. каре: Книга за учителя по български език и литература за 3. клас. - Други авт.: Левчо Георгиев, Ася Миленкова, Надя Костова, Румяна Захариева Захариева-Никифорова. - Името на авт. Румяна Захариева Захариева-Никифорова отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на авт. Румяна Захариева Захариева-Никифорова е Румяна Захариева Никифорова. - Комплект с помагало и учебни тетрадки

ISBN 978-954-01-2798-9 : 5 лв.
1. Български език - методика на преподаването за основни училища 2. Българска литература - методика на преподаването за основни училища
372.41
372.46
COBISS.BG-ID 1264397540

БК 2014/11 Кн 177
        КНИГА за учителя по български език 4. клас : за ученици, живеещи в чужбина / Станка Вълкова ... [и др.]. - София : Просвета, 2013. - 164 с. : с табл., факс. ; 24 см

Загл. на кор.: Книга за учителя по български език и литература 4. клас. - Загл. в изд. каре: Книга за учителя по български език и литература за 4. клас. - Други авт.: Левчо Георгиев, Светла Терзиева, Лилия Вълкова, Румяна Захариева Захариева-Никифорова. - Името на авт. Румяна Захариева Захариева-Никифорова отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на авт. Румяна Захариева Захариева-Никифорова е Румяна Захариева Никифорова. - Комплект с учебно помагало и работни тетрадки

ISBN 978-954-01-2803-0 : 5 лв.
1. Български език - методика на преподаването за основни училища 2. Българска литература - методика на преподаването за основни училища
372.46
372.888.67
COBISS.BG-ID 1264398052

БК 2014/11 Кн 178
        КНИГА за учителя по български език и литература за 1. клас : за ученици, живеещи в чужбина / Станка Вълкова ... [и др.]. - София : Просвета, 2013. - 96 с. : с ил., табл. ; 24 см

Загл. на кор.: Книга за учителя по български език и литература 1. клас. - Други авт.: Тодорка Владимирова, Тодорка Бановска, Тома Бинчев. - Комплект с буквар, читанка, учебни тетрадки

ISBN 978-954-01-2786-6 : 5 лв.
1. Български език - методика на преподаването за основни училища 2. Българска литература - методика на преподаването за основни училища
372.41
372.46
COBISS.BG-ID 1264397284

БК 2014/11 Кн 179
МАНОВА, Ангелина Филипова, 1948-
        Учебно помагало по математика за 4. клас : задължителноизбираема и свободноизбраема подготовка / Ангелина Манова, Рени Рангелова, Юлияна Гарчева. - [2]. прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (София : Дедракс). - 88 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Загл. на гърба на загл. с.: Учебно помагало по математика за задължителноизбираема и свободноизбраема подготовка за 4. клас. - 1. изд. 2005

ISBN 978-954-01-2841-2 : 3.90 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.47(075.2)
COBISS.BG-ID 1264401892

БК 2014/11 Кн 180
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Сборник по математика за 4. клас : книга за ученика, задачи, тестове / Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка. - 2. изд. - София : Архимед, 2012 (София : Алианс принт). - 176 с. : с табл. ; 26 см

1. изд. 2006 на изд. Архимед - ПП

ISBN 978-954-779-140-4 : 6.50 лв.
1. Математика - задачи - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1263973348

БК 2014/11 Кн 181
        РОДНА стряха : допълнителни текстове по литература за ученици от 1. клас, живеещи в чужбина / състав. Владимир Попов. - София : Просвета, 2013. - 96 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-01-2787-3
1. Литература - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264403172

БК 2014/11 Кн 182
ТАНКОВА, Румяна Димитрова, 1958-
        Учебно помагало по български език и литература за 4. клас : задължителноизбираема подготовка / Румяна Танкова, Пенка Димитрова, Ваня Иванова. - [2]. прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 72 с. : с ил., табл. ; 24 см

1. изд. 2005 с авт. Румяна Танкова. - В кн. означено ново прераб. изд.

ISBN 978-954-01-2835-1 : 4.90 лв
1. Български език - учебници за основни училища 2. Българска литература - учебници за основни училища
372.41(075.2)
372.888.67(075.2)
COBISS.BG-ID 1264405220


372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ILIEVA, Živka Stojanova
        A handbook with stories in English for future pre-school and primary school teachers : учебно помагало Вж Кн 174


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

        КНИГА за учителя по български език 4. клас : за ученици, живеещи в чужбина Вж Кн 177

        ПОМАГАЛНИК физика 8.-11. клас Вж Кн 204

        ПОМАГАЛНИК химия 8.-12. клас Вж Кн 215

ТАНКОВА, Румяна Димитрова, 1958-
        Учебно помагало по български език и литература за 4. клас : задължителноизбираема подготовка Вж Кн 182

БК 2014/11 Кн 183
        УЧЕБНО помагало "Помагалник по История на България" / [подб. Гергана Божинова]. - Ст. Загора : Домино, [2013] ([Пловдив] : [Жанет 45]). - [10] с. : с ил., портр., к. ; 30 см. - (Помагалник)

Загл. от изд. каре. - Името на състав. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-651-254-3 : 5 лв.
1. История - България - учебници за основни училища
372.894.972(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264403940

БК 2014/11 Кн 184
ХРИСТОВА, Нели Стефанова, 1958-
        Тетрадка по география и икономика за 8. клас / [Нели Христова, Ангел Луканов, Стефка Атанасова]. - [София] : Д-р Иван Богоров, [2009] ([София] : [Образование и наука]). - 32 с. : с ил. ; 29 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

3.20 лв.
1. География - учебници за основни училища 2. Стопанска география - учебници за основни училища
372.891(076)(075.2)
372.833.8:91(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264103140


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

НИКОЛОВ, Петър, 1930-
        Училището се нуждае от психология Вж Кн 165


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

БК 2014/11 Кн 185
АНГЕЛОВ, Георги, 1843-1912
        Кюстендил : десет години читалище Зора - 2003-2013 / Георги Ангелов Друмохарски. - Фототип. изд. - Кюстендил : Иван Сапунджиев, 2013. - 106 с. : с ил., портр., табл. ; 21 см

Загл. и текст на стар правопис. - Пълното име на авт. Георги Ангелов е Георги Ангелов Друмохарски. - Изд. на ч-ще Зора - Кюстендил. - Фототип. изд.: Кюстендилъ : Печ. на Бр. Г. Дюлгерови, 1900

1. Читалища - Кюстендил - история 2. Кюстендил - читалища
374.28(497.221)(091)
COBISS.BG-ID 1264066276


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

        ИНТЕГРИРАНЕ на деца със специални образователни потребности в условиятa на детска градина : учебно помагало за детски учители Вж Кн 171

БК 2014/11 Кн 186
        ИНТЕГРИРАНЕ на ученици със специални образователни потребности в условиятa на общообразователно училище : учебно помагало за учители / [авт.-състав. Веска Шошева ... и др.]. - София [т.е. Шумен] : [Унив. изд. "Еп. Константин Преславски"], 2013 ([Шумен] : Микро офсет). - 232 с. : с цв. ил., табл. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на с. 3. - Други авт.-състав.: Ицка Дерижан, Красимира Бенкова, Стефка Динчийска, Емилия Масларова, Генчо Вълчев, Антон Стойков, Милена Илиева, Росица Райкова. - Изд. на Нац. институт за обучение и квалификация в системата на образованието. - Библиогр.: с. 172-193

ISBN 978-954-577-687-8
1. Деца - с увреждания - образование и просвета - учебници 2. Учители - подготовка - учебници
376.2/.4(075)
371.13/.16(075)
COBISS.BG-ID 1264028132

БК 2014/11 Кн 187
        ОБУЧЕНИЕ на педагогически специалисти от детски градини и училища за работа с деца и ученици със специални образователни потребности : помагало за обучители / [авт.-състав. Веска Шошева ... и др.] . - София [т.е. Шумен] : [Унив. изд. "Еп. Константин Преславски"], 2013 ([Шумен] : Микро офсет). - 200 с. : с цв. ил., табл. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.-състав.: Ицка Дерижан, Красимира Бенкова, Стефка Динчийска, Емилия Масларова, Генчо Вълчев, Антон Стойков, Милена Илиева, Росица Райкова. - Изд. на Нац. институт за обучение и квалификация в системата на образованието. - Библиогр.: с. 180-198 

ISBN 978-954-577-686-1
1. Деца с увреждания - образование и просвета 2. Учители - подготовка
376.2/.4.018.2
371.13/.16
COBISS.BG-ID 1264027364

БК 2014/11 Кн 188
        РАБОТНА тетрадка за детски учители за работа с деца със специални образователни потребности / [авт.-състав. Веска Шошева ... и др.]. - София [т. е. Шумен] : Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 2013. - 36 с. : с табл. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други 
авт.-състав.: Ицка Дерижан, Красимира Бенкова, Стефка Динчийска, Емилия Масларова, Генчо Вълчев, Антон Стойков, Милена Илиева, Росица Райкова. - Изд. на Нац. институт за обучение и квалификация в системата на образованието

ISBN 978-954-577-684-7
1. Деца с увреждания - образование и просвета 2. Учители - подготовка
376.2/.4.018.2(076)
371.13/.16
COBISS.BG-ID 1264105444

БК 2014/11 Кн 189
        РАБОТНА тетрадка за учители за работа с ученици със специални образователни потребности / [авт.-състав. Веска Шошева ... и др.]. - София [т.е. Шумен] : Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 2013. - 36 с. : с табл. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други 
авт.-състав.: Ицка Дерижан, Красимира Бенкова, Стефка Динчийска, Емилия Масларова, Генчо Вълчев, Антон Стойков, Милена Илиева, Росица Райкова. - Изд. на Нац. институт за обучение и квалификация в системата на образованието

ISBN 978-954-577-685-4
1. Деца с увреждания - образование и просвета 2. Учители - подготовка
376.2/.4.018.2(076)
371.13/.16(076)
COBISS.BG-ID 1264104932

БК 2014/11 Кн 190
ЦЕНОВА, Цветанка Луканова, 1956-
        Практическо ръководство по логоритмична терапия / Цветанка Ценова. - София : ДиМакс, 2014. - 192 с. : с ил., ноти, табл. ; 24 см

Загл. на кор.: Логоритмична терапия. - Библиогр.: с. 191-192

ISBN 978-954-782-056-2
1. Говор - разстройства - корекция 2. Музикална терапия
376.3
612.78
COBISS.BG-ID 1264261860


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БК 2014/11 Кн 191
ДИМИТРОВА, Вихра Димитрова
        Висшето образование - фактор за развитие на регионите / Вихра Димитрова. - Пловдив : Акад. изд. "Талант", 2013. - 200 с. : с цв. к., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 192-198

ISBN 978-619-7048-47-6
1. Висше образование
378(100)
COBISS.BG-ID 1264173540


379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

НИКОЛОВА, Капка Освалд, 1946-
        София : пътеводител Вж Кн 549

        САМОКОВ : пътеводител : guidebook Вж Кн 549


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БК 2014/11 Кн 192
        РАВНОПОСТАВЕНОСТ на половете в политиката. Българският опит / [състав. Максим Мизов, Лиляна Канева] ; [ред. Таня Турлакова]. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 457 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Фонд. Фридрих Еберт, Фонд. Солидарно о-во. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-160-236-0
1. Жени - България - участие в обществено-политическия живот - сборници 2. България - женско движение
396.9(497.2)(062.7)
COBISS.BG-ID 1263964388


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БК 2014/11 Кн 193
КАМБУРОВ, Валентин Вълков, 1960-
        Инженерна екология: качество на околната среда и замърсяване / Валентин Камбуров, Анна Димитрова. - София : ТУ, 2014. - 164 с. : с ил. ; 29 см

Библиогр.: с. 161-162

ISBN 978-619-167-091-8
1. Екология - учебници за ВУЗ 2. Околна среда - замърсяване - учебници за ВУЗ
502(075.8)
504(075.8)
COBISS.BG-ID 1264323556


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

БК 2014/11 Кн 194
ДИМИТРОВА, Анна Димитрова, 1979-
        Качество на околната среда и замърсяване : ръководство за лабораторни упражнения / Анна Димитрова. - София : ТУ, 2014. - 70 с. : със сх., табл. ; 30 см

ISBN 978-619-167-090-1
1. Околна среда - замърсяване - учебници за ВУЗ
504.054(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264288484

КАМБУРОВ, Валентин Вълков, 1960-
        Инженерна екология: качество на околната среда и замърсяване Вж Кн 193


51 МАТЕМАТИКА

БК 2014/11 Кн 195
ПЕЕВА, Кети Георгиева, 1948-
        Ръководство за решаване на задачи по висша математика 1 : за студенти от Стопанския факултет [на Технически университет - София] / К. Пеева, М. Дурчева. - София : ТУ, 2014. - 90 с. : с черт. ; 21 см

ISBN 978-619-167-109-0 : 7 лв.
1. Математика - задачи - учебници за ВУЗ
51(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264351204

БК 2014/11 Кн 196
ТРЕНДАФИЛОВ, Иван Димитров, 1949-
        Студентски олимпиади по математика / Иван Трендафилов. - София : ТУ, 2014. - 160 с. ; 21 см

ISBN 978-619-167-102-1
1. Математически олимпиади - задачи
51(079)
COBISS.BG-ID 1264357604


511 ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА

БК 2014/11 Кн 197
НИКОЛОВ, Иван Николов
        Метод за определяне на прости числа / Иван Николов Николов = A method for determining prime numbers / Ivan Nikolov Nikolov. - София : Vivani, 2014. - 18, 18 с. ; 21 см

Парал. текст със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-90401-5-9
1. Числа, теория
511
COBISS.BG-ID 1263925476


517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
Вж и 510.2/.6

БК 2014/11 Кн 198
ПАНЕВА-Коновска, Йорданка Добрева, 1955-
        Ръководство по математически анализ 2 с помощта на MAPLE / Йорданка Панева-Коновска, Татяна Станчева. - София : ТУ, 2014. - 132 с. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Математически анализ 2 с помощта на MAPLE

ISBN 978-619-167-099-4 : 9 лв.
1. Математически анализ - учебници за ВУЗ
517:519.68(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264345060


519.2 ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА
Вж и 311

БК 2014/11 Кн 199
ПРОДАНОВА, Красимира Стоянова, 1954-
        Ръководство по математическа статистика 2 част / Красимира С. Проданова. - София : ТУ, 2014. - 68 с. : с ил., табл. сх. ; 21 см

ISBN 978-619-167-107-6 : 6 лв.
1. Математическа статистика - учебници за ВУЗ
519.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1264284900

БК 2014/11 Кн 200
TOPČIJSKA, Liljana Georgieva, 1943-
        Übungsaufgaben und Lösungen zur Statistik / Liliana Toptchiyska. - Sofia : Techn. Univ., 2014. - 106 с. : с табл., черт. ; 21 см

Загл. и на бълг. ез.: Задачи за упражнения и решения по статистика

ISBN 978-619-167-103-8 : 7 лв.
1. Вероятности, теория - наръчници и ръководства 2. Математическа статистика - наръчници и ръководства
519.2(035)
311(035)
COBISS.BG-ID 1264374500


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

БК 2014/11 Кн 201
БУДАКОВА, Диляна Вълкова, 1969-
        Компютърен интелект : ръководство за лабораторни упражнения / Д. Будакова, Р. Трифонов, Л. Даковски. - София : ТУ, 2014. - 120 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

ISBN 978-619-167-110-6
1. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ 2. Програмиране - учебници за ВУЗ
519.682(076)(075.8)
681.322.06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264383460

БК 2014/11 Кн 202
СЛАВКОВА, Мария Янкова, 1950-
        Оптимиране : теория, примери, задачи / Мария Славкова. - София : ТУ, 2014. - 192 с. : с табл., черт., сх. ; 21 см

Изд. на ТУ - София. Фак. по прил. математика и информатика. - Библиогр.: с. 188-189

ISBN 978-619-167-079-6 : 11 лв.
1. Математическо програмиране - учебници за ВУЗ
519.68(075.8)
COBISS.BG-ID 1264288740

GEORGIEVA, Veska Mladenova, 1957-
        Grundlagen der digitalen Bildverarbeitung : Laborübungsbuch : Laborübungen in MATLAB Umgebung Вж Кн 308


519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ

ИВАНОВА, Недка Момчева
        Количествени методи и модели Вж Кн 97


521/527 АСТРОНОМИЯ

ВАНДЕВИЛЕ, Агнес
        Енциклопедия на Земята Вж Кн 9

ТИЛКОВА, Светлана Тодорова, 1955-
        Лунен календар на красотата 2014 Вж Кн 281


53 ФИЗИКА

БК 2014/11 Кн 203
КРЪСТЕВ, Кирил Стоянов, 1934-
        Физическа същност на космоса / Кирил Стоянов Кръстев. - София : [Изд. авт.], 2014. - 383 с. : с черт., табл. ; 30 см

ISBN 978-619-188-009-6
1. Теоретична физика
530.1
COBISS.BG-ID 1264350436

БК 2014/11 Кн 204
        ПОМАГАЛНИК физика 8.-11. клас / [подб. Светлана Пенева]. - Ст. Загора : Домино, [2013] ([Пловдив] : [Жанет 45]). - [8] с. : с ил., табл. ; 24 см. - (Помагалник)

Кор. опис. - Загл. в изд. каре: Учебно помагало "Помагалник по физика 8.-11. клас". - Името на състав. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-651-253-6 : 4 лв.
1. Физика - учебници за средни общообразователни училища
53(075.3)
372.853(075.2)
COBISS.BG-ID 1264403684

БК 2014/11 Кн 205
        ПРАКТИКУМ по физика / Иван Неделчев Панчев ... [и др.] ; под ред. на Иван Неделчев Панчев. - 6. прераб. и доп. изд. - Пловдив : Акад. изд. на Унив. по хран. технологии, 2014. - 244 с. : с ил. ; 20 см

Други авт.: Димо Дончев Христозов, Тодорка Вълчева Гарчева, Петранка Георгиева Кармъзова, Стоянка Ненкова Панайотова. - 1. изд. 1975 на Висш институт за хран. и вкусова промишленост с авт. Д. Д. Христозов Цв. И. Тончева, Г. И. Игнатов, Б. П. Бонев, Г. И. Попов, Т. В. Гарчева, П. Г. Кармъзова, Ст. Н. Панайотова, И. Н. Панчев, Й. П. Узунова. - Библиогр.: с. 243-244

ISBN 978-954-24-0240-4
1. Физика - учебници за ВУЗ
53(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264377316

БК 2014/11 Кн 206
        РЪКОВОДСТВО за лабораторни упражнения по физика - І част / Е. Халова ... [и др.]. - София : ТУ, 2014. - 82 с. : с ил., черт., табл. ; 21 см

Други авт.: Н. Кожухарова, С. Александрова, Р. Кобиларов. - Изд. на ТУ - София. Деп. по приложна физика

ISBN 978-619-167-074-1 : 7 лв.
1. Физика - учебници за ВУЗ
53(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264381156

БК 2014/11 Кн 207
        СБОРНИК задачи по физика - І част / Е. Халова ... [и др.]. - София : ТУ, 2014. - 126 с. : с черт. ; 21 см

Други авт.: Н. Кожухарова, С. Александрова, Р. Кобиларов. - Изд. на ТУ - София. Департамент по приложна физика

ISBN 978-619-167-083-3 : 10 лв.
1. Физика - задачи - учебници за ВУЗ
53(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264380644


531/534 МЕХАНИКА

БК 2014/11 Кн 208
ПЕЙКОВА, Мария Димова, 1950-
        Механика. Ч. 2, Динамика / Мария Пейкова. - София : ТУ, 2013. - 246 с. : с черт., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 245

ISBN 978-619-167-056-7 : 12 лв.
1. Механика - учебници за ВУЗ 2. Динамика - учебници за ВУЗ
531/534(075.8)
COBISS.BG-ID 1264406500


531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
Вж и 532; 533; 534; 539.3

БК 2014/11 Кн 209
АНГЕЛОВ, Илия Великов, 1939-
        Матричная механика - динамика / Илия Великов Ангелов ; [науч. ред. Валентин Райнов Славов]. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 219 с. : с черт., портр. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 210-216

ISBN 978-619-160-169-1
1. Механика - учебници за ВУЗ 2. Динамика - учебници за ВУЗ
531(075.8)
COBISS.BG-ID 1263948004

БК 2014/11 Кн 210
АНГЕЛОВ, Илия Великов, 1939-
        Матричная механика: статика / Илия Великов Ангелов ; [науч. ред. Валентин Райнов Славов]. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 126 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-160-171-4
1. Механика - учебници за ВУЗ 2. Статика - учебници за ВУЗ
531(075.8)
COBISS.BG-ID 1263946980

БК 2014/11 Кн 211
        КУРС от задачи по механика. [Ч.] 2, Динамика / И. Кралов ... [и др.]. - 2. прераб. и доп. изд. - София : ТУ, 2014 ([София] : [ИТУС]). - 128 с. : със сх., черт. ; 21 см

Други авт.: П. Синапов, К. Неделчев, И. Игнатов. - 1. изд. 2013

ISBN 978-619-167-089-5
1. Механика - учебници за ВУЗ 2. Динамика - учебници за ВУЗ
531(076)(075.8)
531.3(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264289764


539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА
Вж и 621.039; 621.384

БК 2014/11 Кн 212
        СЪПРОТИВЛЕНИЕ на материалите - ръководство за лабораторни упражнения / [Николай Димитров Николов ... и др.]. - София : Авангард Прима, 2013 (София : БПС). - 32 с. : с черт., табл. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Веселин Цветанов Цонев, Георги Борисов Стойчев, Ленин Димитров Лазов, Владимир Атанасов Василев, Галина Николова Тодорова. - Изд. на ТУ - София. Кат. Съпротивление на материалите

ISBN 978-619-160-181-3
1. Съпротивление на материалите - учебници за ВУЗ
539.3/.6(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263868900

БК 2014/11 Кн 213
NIKOLOV, Nikolaj Dimitrov, 1976-
        Strength of materials : handbook / Nikolay Nikolov, Emanuil Chankov. - Sofia : Avangard Prima, 2013 (Sofia : BPS). - 40 с. : с табл., черт. ; 21 см

ISBN 978-619-160-182-0
1. Съпротивление на материалите - учебници за ВУЗ
539.3/.6(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263926244


54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Вж и 577.1; 612.015; 631.41; 66

БК 2014/11 Кн 214
ГЕНКОВА, Людмила Ленкова, 1931-
        Асен Златаров : 130 години от рождението му / Людмила Генкова, Свобода Бенева ; [състав.] Кристиан Ковачев. - София : Фонд. Вигория, 2014 ([Пловдив] : Булвест принт). - 208 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7161-01-4
1. Златаров, Асен Христов, 1885-1936 - юбилеи и чествания - сборници 2. Химици, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - химия
54(497.2)(092)(062.7)
92 Златаров, Асен Христов
COBISS.BG-ID 1264234980

БК 2014/11 Кн 215
        ПОМАГАЛНИК химия 8.-12. клас / [подб. Биляна Димитрова]. - Ст. Загора : Домино, [2013] ([Пловдив] : [Жанет 45]). - [1] л. : с ил., табл. ; 24 x 49 см, сгънат до 24 x 17 см. - (Помагалник)

Кор. опис. - Загл. в изд. каре: Учебно помагало "Помагалник по химия 8.-12. клас". - Името на състав. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-651-252-9 : 4 лв.
1. Химия - учебници за средни общообразователни училища
54(076)(075.3)
372.854(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264402404


56 ПАЛЕОНТОЛОГИЯ
Вж и 551.7

КАМБУРНАК, Лор
        Динозаври и изчезнали животни : илюстрована енциклопедия Вж Кн 14


577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА
Вж и 576.3; 612.015

БК 2014/11 Кн 216
АЛЕКСАНДРОВА, Маргарита Любомирова, 1963-
        Биофизика : ръководство за лабораторни упражнения и работна тетрадка / М. Александрова, М. Магрисо. - Плевен : Мед. унив., 2014 ([Плевен] : ЕА). - 157 с. : с ил. ; 30 см

Библиогр.: с. 157

ISBN 978-954-756-149-6
1. Биофизика - учебници за ВУЗ
577(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264095204

БК 2014/11 Кн 217
МИХАЙЛОВА, Даша Спасова, 1982-
        Биологичноактивни вещества - изолиране, разделяне и анализ : ръководство за лабораторни упражнения : за студенти специалност Биотехнологии / Даша Михайлова, Алберт Кръстанов. - Пловдив : Акад. изд. на Унив. по хран. технологии, 2014. - 66 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на гърба на загл. с.: Ръководство по Биологичноактивни вещества - изолиране, разделяне и анализ

ISBN 978-954-24-0245-9
1. Биологичноактивни вещества - учебници за ВУЗ
577.18(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264410340


59 ЗООЛОГИЯ
Вж и 636

АРДЗУФИ, Артуро
        Животните от Амазония Вж Кн 7

БОМОН, Емили, 1948-
        Енциклопедия на животните Вж Кн 8


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

БК 2014/11 Кн 218
KUZ´MIN, Sergej L´vovič
        The amphibians of the former Soviet Union / Sergius L. Kuzmin. - Rev. 2. ed. - Sofia ; Moscow : Pensoft, 2013 ([София] : [Булгед]). - 384 с. : с ил. ; 30 см + 1 оптичен диск (CD). - (Series Faunistica, ISSN 1312-0174 ; No 107)

1. изд. 1999. - Изд. на Russ. Acad. of Sciences. A. N. Severtzov Inst. of Ecology and Evolution. - Библиогр.: с. 296-340

ISBN 978-954-642-693-2
1. Земноводни - CCCP - географско разпределение 2. СССР - зоология
597.6/.9(47+57)(02+084.4.034)
COBISS.BG-ID 1264117732


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

608 ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРИТИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ И ПРИЛОЖНИТЕ НАУКИ. РАЦИОНАЛИЗАЦИИ. ПАТЕНТИ. ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ
Вж и 347.77

МАНОЛОВ, Валери, 1962-
        Какво е дала България на света : открития, изобретения, рекорди, постижения Вж Кн 16


61 МЕДИЦИНА

БК 2014/11 Кн 219
ИБНИ Каййим ел-Джеузиййе, Мухаммед ибни Ебу Бекр, 1292-1350
        Медицината на Пророка / Ибни Каййим ел-Джеузиййе ; [прев. Себиха Османова, Хамид Али]. - Мадан : Фонд. Икра-БГ, 2014 ([Смолян] : [Зея принт]). - 346 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Prophetic Medicine / Ibn Qayyim al-Jawziyyah. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7097-02-3 : 16 лв.
1. Медицина, средновековна 2. Ислям 3. Арабски страни - медицина
61(=927)(091)
297
COBISS.BG-ID 1263964644

БК 2014/11 Кн 220
ХРИСТОВА, Петкана Ангелова, 1949-
        Методология на изследователската работа / Петкана Ангелова Христова. - Плевен : Мед. унив., 2013 (Плевен : ЕА). - 208 с. : с табл., черт. ; 20 см

Изд. на М-во на образованието, младежта и науката, Мед. унив. - Плевен. Център за дистанционно обучение

ISBN 978-954-756-136-6
1. Медицина - научноизследователска работа - учебници за ВУЗ
61:001.89(075.8)
001.89(075.8)
COBISS.BG-ID 1264094436

БК 2014/11 Кн 221
ЮСУФ, Юсуф Салих
        Духовни ценности в творчеството на д-р Иван Селимински / Юсуф Салих Юсуф. - София : Пропелер, 2013 (София : Дейликонт). - 161 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 155-161

ISBN 978-954-392-197-3
1. Селимински, Иван Георгиев, 1799-1867 - мироглед 2. Лекари, български - мироглед 3. Възрожденци 4. България - медицина
61(497.2)(092)
949.72.04(092)
92 Селимински, Иван Георгиев
COBISS.BG-ID 1264267492


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

ЦЕНОВА, Цветанка Луканова, 1956-
        Практическо ръководство по логоритмична терапия Вж Кн 190


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

БК 2014/11 Кн 222
        ПРИРОДНО студио за... красота / [състав. Любомира Дузова]. - [София] : Монт, [2014]. - 126 с. ; 13 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-169-051-0 : 2 лв.
1. Козметика
613.4
COBISS.BG-ID 1264290532

БК 2014/11 Кн 223
        СЕМЕЙНА здравна енциклопедия : как да си помогнем при над 300 заболявания : симптоми, диагностика, лечение / ред. Марта Милман - глав. ред., Синди Кермот ; [прев. Маргарита Емилова Спасова]. - 6. изд. - [София] : Санома Блясък България, 2013 (София : Алианс Принт). - 2 т. ; 25 см

Ориг. загл.: Mayo Clinic guide to self-care. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Без сведение за 1. изд. - Разпространява се със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-056-6 (ч. 1)
ISBN 978-954-399-057-3 (ч. 2)

Съдържа:
Ч. 1. - 176 с. : с ил. 

Ч. 2. - 318 с. : с ил.

Азб. показалец 

1. Хигиена - енциклопедии
613(035)
COBISS.BG-ID 1264015332


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БК 2014/11 Кн 224
ВЕКОВ, Тони Йонков, 1968-
        Лекарствена политика / Тони Веков. - Плевен : Мед. унив., 2013. - 184 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Изд. на М-во на образованието, младежта и науката. - Библиогр.: с. 177-183

ISBN 978-954-756-143-4
1. Здравеопазване - икономически проблеми - учебници за ВУЗ 2. Лекарства - търговия - учебници за ВУЗ
614.27(075.8)
COBISS.BG-ID 1264018148

БК 2014/11 Кн 225
ГРЪНЧАРОВА, Гена Георгиева, 1945-
        Глобални проблеми на общественото здраве / Гена Грънчарова, Силвия Александрова-Янкуловска. - Плевен : Мед. унив., 2013 (Плевен : ЕА). - 248 с. : с табл., диар., сх. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Силвия Александрова-Янкуловска е Силвия Стоянова Александрова. - Изд. на М-во на образованието, младежта и науката, Мед. унив. - Плевен. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 242-247

ISBN 978-954-756-135-9
1. Социална хигиена - учебници за ВУЗ 2. Здравеопазване - учебници за ВУЗ 3. Глобални проблеми на човечеството - учебници за ВУЗ
614.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1264072164

БК 2014/11 Кн 226
ЛАЗАРОВА, Катя Антонова
        Защита от санкции относно хигиената и безопасността на храните във вашите обекти : наръчник / Катя Лазарова. - София : Резон-България, [2012] ([София] : Спектър). - 248 с. : с табл., сх. ; 21 см + 1 оптичен диск (CD)

ISBN 978-954-91801-3-8 : 38.40 лв.
1. Храни - хигиена - наръчници и ръководства 2. Ветеринарно-санитарен контрол - наръчници и ръководства
614.3(035)
COBISS.BG-ID 1263932132

БК 2014/11 Кн 227
ЯНЕВА-Деливерска, Мариела Светославова, 1981-
        Генетична дискриминация : същност, регламентация и защита / Мариела Деливерска ; под ред. на Даниела Доковска. - София : Сиби, 2013 ([София] : Симолини). - 328 с. : с табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-730-852-7 : 19 лв.
1. Биоетика
614.23/.26
17.02:57
COBISS.BG-ID 1264069604


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БК 2014/11 Кн 228
КИБАРДИН, Генадий Михайлович
        Многомерната енергия на Вселената : програма за здраве и защита / Генадий М. Кибардин ; [прев. Лиляна Мандаджиева]. - София : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 208 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Многомерная энергия Вселенной / Г. М. Кибардин. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-033-5 : 13.99 лв.
1. Биоенерготерапия 2. Алтернативна медицина
615.85
COBISS.BG-ID 1264129508

БК 2014/11 Кн 229
КОСТОВ, Ростислав Валентинов, 1984-
        Физиотерапия при мекотъканни увреди в областта на коленния комплекс / Ростислав Костов. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 322 с. : с ил. ; 30 см

Загл. на гърба на кн.: Физиотерапия. - Библиогр.: с. 312-320

ISBN 978-619-160-180-6
1. Долни крайници - физиотерапия 2. Физиотерапия
615.8
COBISS.BG-ID 1263925988

БК 2014/11 Кн 230
        МЕДИКАМЕНТИ, повлияващи ренин-ангиотензин-алдостероновата система по хода на сърдечно-съдовия континуум / [Мила Власковска ... и др.] ; под ред. на Мила Власковска, Борислав Георгиев. - София : Арбилис, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"). - 351 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см. - (Поредица Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум ; 3)

Имената на авт. отбелязани на с. 5. - Други авт.: Славина Сурчева, Атанас Пенев, Борислав Георгиев, Елина Трендафилова, Атанас Кундурджиев, Вера Байчева, Любомир Бауренски. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-619-7063-07-3
1. Лекарства, действащи на сърдечносъдовата система - сборници
615.22.015(062.2)
COBISS.BG-ID 1264172004

БК 2014/11 Кн 231
        РАСТЕНИЯ и лекарства: токсичност и безопасност / Георги Момеков ... [и др.]. - София : Панацея 2001, 2014. - 126 с. : с цв. ил., табл. ; 20 см

Други авт.: Владимир Кочмаров, Нико Бенбасат, Вирджиния Цанкова. - Библиогр.: с. 113-126

ISBN 978-619-90194-1-2
1. Медицински растения - справочници
615.322(035)
COBISS.BG-ID 1264195812

БК 2014/11 Кн 232
САН Лайт
        Аюрведа : принципи за хармонизиране на тялото, душата и съзнанието / Сан Лайт ; [прев. Петя Талева]. - София : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 234 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Аюрведа: принципы гармонии для тела, души и сознания / Сан Лайт. - Сан Лайт - псевд. на авт. Сергей Михайлович Неаполитански. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-032-8 : 13.99 лв.
1. Аюрведа 2. Лечебно хранене 3. Фитотерапия 4. Индуизъм
615.8
294.5
COBISS.BG-ID 1264112868

БК 2014/11 Кн 233
СТЕФАНОВ, Рангел Стоянов, 1938-
        Златна книга за здравето : книга за всеки дом : народна медицина / Рангел Стефанов. - [София] : [Ракурс], 2014. - 91 с. ; 17 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-7009-05-7
1. Народна медицина
615.89
COBISS.BG-ID 1264365540

ФРОЙД, Зигмунд, 1856-1939
        5-те случая: Човекът вълк : из историята на една инфантилна невроза Вж Кн 44

БК 2014/11 Кн 234
IVANOV, Plamen Jordanov, 1952-
        Su-Jok und Moxa : Anleitung zur Selbsttherapie / Plamen Ivanov ; [übers. aus dem bulg. Ivelina Drakova-Eismann]. - Ruse : Mediks, 2013 ([Русе] : Dunav Press). - 159 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Су-джок и мокса / Пламен Иванов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 159

ISBN 978-954-90558-2-5
1. Акупунктура и акупресура - наръчници и ръководства
615.82(035)
COBISS.BG-ID 1264007908


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БК 2014/11 Кн 235
        АЛЕРГОЛОГИЯ и орална медицина: принципи и практики / [Адрияна Кръстева-Главчева ... и др.] ; под ред. на Ангелина Киселова-Янева и Богдан Петрунов ; [фотогр. Виолета Бешинска]. - София [т.е. Кюстендил] : Иван Сапунджиев, 2013 ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 338 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Ангелина Киселова-Янева, Ася Кръстева-Панова, Биляна Гирова, Богдан Петрунов, Владимир Панов, Елица Деливерска, Илияна Стоева, Мариела Янева-Деливерска, Мария Денчева-Гарова, Мария Стаевска, Мариана Цекова-Янева, Мая Ляпина, Методи Абаджиев, Миглена Балчева-Енева, Николай Петров, Радост Великова, Рая Грозданова-Узунова, Слави Асов, Тодор Узунов. - Името на ил. отбелязано на с. 3. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-9971-62-0
1. Алергия и алергични болести - връзка с други болести 2. Уста - болести - терапия
616-056.3
616.31-08
COBISS.BG-ID 1264346596

БК 2014/11 Кн 236
ДЖУПАНОВ, Димитър Стоянов, 1961-
        Диагностика по лицето, езика, ноктите, склерология и други методи : холистична медицина / Димитър Джупанов. - [София] : ИК Огледало, 2012 ([София] : [Симолини]). - 200 с. : с цв. ил., портр., к. ; 24 см

На загл. с. означено Т. 2. - Библиогр.: с. 193-199

ISBN 978-954-8041-70-6
1. Диагностика - методи
616-071
COBISS.BG-ID 1263855076

БК 2014/11 Кн 237
ДЖУПАНОВ, Димитър Стоянов, 1961-
        Класическа ирисова диагностика : холистична медицина / Димитър Джупанов. - [София] : ИК Огледало, 2012 ([София] : [Симолини]). - 296 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

На загл. с. означено Т. 1

ISBN 978-954-8041-69-0
1. Ирисова диагностика
616-071
COBISS.BG-ID 1263855588


616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

БК 2014/11 Кн 238
БОП, Анете, 1952-
        Как да свалим високото кръвно налягане : доказани отлични резултати без нежелани странични ефекти / Анете Боп, Томас Брайткройц ; [прев. от нем. Мария Драголюбова Ралчева]. - София : СББ, 2013 ([София] : Алианс Принт). - 136 с. : с ил., табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Bluthochdruck senken / Annette Bopp, Thomas Breitkreuz. - Загл. в изд. каре: Как да понижим кръвното налягане. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената. - Предм. показалец

ISBN 978-954-399-060-3
1. Хипертонична болест
616.12-008.33
COBISS.BG-ID 1263937252

БК 2014/11 Кн 239
        ЛЕЧЕНИЕ на дълбока венозна тромбоза и профилактика на венозен тромбоемболизъм : клинично ръководство / [С. Генадиев ... и др.] ; под ред. на К. Гиров, Е. Пазванска. - София : Бълг. нац. д-во по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, 2014. - 40 с. : с табл., сх. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Е. Горанова, А. Драмов, Хр. Запрянов, Е. Иванов, Д. Луканова, Б. Магаев, М. Станева

ISBN 978-619-90206-2-3
1. Вени - болести - терапия - наръчници и ръководства 2. Тромбоза - терапия - наръчници и ръководства 3. Тромбоемболична болест - наръчници и ръководства
616.14-08(035)
COBISS.BG-ID 1264166884


616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

        АЛЕРГОЛОГИЯ и орална медицина: принципи и практики Вж Кн 235

БК 2014/11 Кн 240
БОТЕВА, Екатерина Стоянова
        Ендодонтия : тематични лекции, атлас и собствени изследвания / Екатерина Ботева. - София : Арбилис, 2014 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 223 с. : с цв. ил, табл, диагр. ; 29 см

Библиогр. след. отд. материали. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7063-08-0 (подв.) : 80 лв.
1. Зъбна пулпа - болести - терапия 2. Терапевтична стоматология
616.314.1-085
COBISS.BG-ID 1264166628

БК 2014/11 Кн 241
КРЪСТЕВА-Панова, Ася Захариева, 1978-
        Вирусни инфекции в оралната медицина / Ася Кръстева, Златко Кълвачев, Ангелина Киселова ; [под ред. на З. Кръстев, З. Кълвачев] ; [фотогр. Виолета Бешинска]. - София : Мединформ, 2014 ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 196 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 17 см

Възприетата форма на името на авт. Ангелина Киселова е Ангелина Илиева Киселова-Янева. - Имената на ред., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-619-7164-01-5
1. Уста - болести 2. Вирусни болести
616.31
616.988
COBISS.BG-ID 1264376804

БК 2014/11 Кн 242
        A TEXTBOOK of oral pathology for dental students / A. Krasteva ... [и др.] ; ed. by Angelina Kisselova and Rossen Kolarov ; [photogr. Violeta Beshinska]. - Sofia : Medinform, 2014 ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 215 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 21 см

Други авт.: Vl. Panov, G. Tomov, M. Balcheva, Ch. Madjova. M. Dencheva, A. Kisselova, R. Kolarov. - Възприетата форма на името на авт. М. Денчева е Мария Денчева-Гарова, а на ред. Ангелина Киселова - Ангелина Илиева Киселова-Янева. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7164-02-2
1. Уста - болести - учебници за ВУЗ
616.31(075.8)
COBISS.BG-ID 1264327908


616.5 ДЕРМАТОЛОГИЯ. КОЖНИ БОЛЕСТИ
Вж и 616.97

БК 2014/11 Кн 243
        ПСОРИАЗИСЪТ - системно заболяване / [Николай Константинов Цанков ... и др.] ; [под ред. на Николай Цанков]. - София : Спейс Вижън, 2013. - 204 с. : с цв. ил. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Живко Анастасов Камарашев, Здравка Величкова Демерджиева, Димитър Тихомиров Антонов, Иван Савов Гроздев, Развигор Бориславов Дърленски, Иван Асенов Богданов, Тодор Петков Петров, Асен Тодоров Желязков. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-619-7130-01-0
1. Псориазис - сборници
616.51-08(08)
COBISS.BG-ID 1263961060


616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ)
Вж и 614.4

БК 2014/11 Кн 244
ВЕЛКОВА, Анжелика Спасова, 1963-
        Епидемиология на здравето / Анжелика Велкова. - Плевен : Мед. унив., 2013 (Плевен : ЕА). - 176 с. : с ил. ; 20 см

Изд. на М-во на образованието, младежта и науката, Мед. унив. - Плевен. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 169-175

ISBN 978-954-756-130-4
1. Епидемиология - учебници за ВУЗ
616.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1264088036

КРЪСТЕВА-Панова, Ася Захариева, 1978-
        Вирусни инфекции в оралната медицина Вж Кн 241


619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Вж и 592/599;614; 616; 636

БК 2014/11 Кн 245
АМИНКОВ, Богдан Янев, 1954-
        Ветеринарномедицинска физикална терапия / Богдан Аминков, Иван Борисов, Надя Златева-Панайотова. - София : Марс 09, 2014 ([София] : Симолини 94). - 192 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

Пълното име на авт. Иван Борисов е Иван Борисов Иванов. - Библиогр.: с. 183-184

ISBN 978-954-2925-22-4
1. Ветеринарна физиотерапия - учебници за ВУЗ
619:615.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1264191460


62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 330.3; 658

БК 2014/11 Кн 246
ДИМИТРОВ, Константин Димитров, 1957-
        Интелигентни диагностични системи в индустриални комплекси / Константин Д. Димитров. - София : Пропелер, 2012 ([София] : Дейликонт). - 183 с. : с ил. ; 27 см

Библиогр.: с. 176-182

ISBN 978-954-392-166-9
1. Техническа диагностика - автоматизация
62-77
681.3.06
COBISS.BG-ID 1264293860

БК 2014/11 Кн 247
ПАТЕВ, Христо Василев, 1950-
        Интердисциплинарни връзки и интегративен подход в учебното съдържание на инженерния фундамент. Ч. 3, Дисциплини и учебни модули. Св. 2, Маркетингови концепции в производството (Маркетингови индустриални концепции) - МИК ; Методология на инженерните разработки - МИР ; Методически въпроси в учебното съдържание на инженерния фундамент (Методология на инженерните знания и анализи - МИЗА) / Христо Василев Патев. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 134, 82, 84 с. : с ил., сх., табл., [16] л. : цв. ил. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Принт. изд.

(Подв. със спирала)
ISBN 978-954-680-813-4 !
1. Техническо образование - учебници за ВУЗ 2. Техника - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
62(072)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264009700


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БК 2014/11 Кн 248
ЛАЗАРОВ, Владимир Димитров, 1949-
        Възобновяеми енергийни източници и електрически генератори / Владимир Лазаров, Захари Зарков, Людмил Стоянов ; [науч. ред. Георги Тодоров]. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 324 с. : с ил. ; 29 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-160-201-8
1. Възобновяеми енергийни източници - учебници за ВУЗ 2. Генератори - учебници за ВУЗ
620.92/.98(075.8)
621.313.12-83(075.8)
COBISS.BG-ID 1263923940

БК 2014/11 Кн 249
НЕДЕЛЧЕВА, Стефка Иванова, 1953-
        Проектиране на фотоелектрични централи / Стефка Неделчева, Веселин Чобанов. - София : ТУ, 2014. - 69 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

ISBN 978-619-167-094-9
1. Възобновяеми енергийни източници - проектиране - учебници зя ВУЗ 2. Слънчева енергия - учебници за ВУЗ
620.97(075.8)
COBISS.BG-ID 1264347620


621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ
Вж и 536; 621; 629

БК 2014/11 Кн 250
ГАНЕВ, Ивайло Гинев, 1960-
        Топлотехнически измервания и уреди / Ивайло Ганев. - София : ТУ, 2014. - 158 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 156-157

ISBN 978-619-167-106-9 : 9 лв.
1. Топлотехнически измервания и апарати - учебници за ВУЗ
621.1.016-79(075.8)
COBISS.BG-ID 1264321764

БК 2014/11 Кн 251
КАЛЧЕВСКИ, Станимир Калчев, 1949-
        Топлопренасяне и топлообменни апарати / Станимир Калчевски. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : БПС). - 108 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-160-205-6
1. Топлообмен и топлопренасяне - учебници за ВУЗ 2. Топлообменни апарати - учебници за ВУЗ
621.1.016(075.8)
621.1.016.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1264036068

БК 2014/11 Кн 252
НАЧЕВ, Наско Иванов, 1946-
        Топлотехника / Наско Начев, Любомир Цоков, Мерима Златева. - София : ТУ, 2014. - 244 с. : с ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Мерима Златева е Мерима Йорданова Богева-Златева. - Библиогр.: с. 241-242

ISBN 978-619-167-073-4 : 13 лв.
1. Топлотехника - учебници за ВУЗ
621.1.016(075.8)
COBISS.BG-ID 1264348644


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БК 2014/11 Кн 253
БОЗЕВ, Иван Стефанов, 1951-
        Електрически вериги / Иван Стефанов Бозев. - София : Колеж по телекомуникации и пощи, 2013 -. - Т. <1-> ; 21 см

ISBN 978-954-9332-91-9 : 6 лв.

Съдържа досега:
Ч. 1/ [науч. ред. Самуил Леон Фархи]. - 2013. - 172 с. : с ил., черт.

Името на ред. отбелязано в изд. каре

1. Електрически вериги и схеми - учебници за ВУЗ
621.3.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1264013028

БК 2014/11 Кн 254
ДИМИТРОВ, Петър Иванов, 1944-
        Системи за управление на процесите в двигателите с вътрешно горене. Ч. 1, Двигатели с принудително възпламеняване на горивната смес / Петър Иванов Димитров. - София : ТУ, 2014. - 294 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 289-290

ISBN 978-619-167-093-2
1. Двигатели с вътрешно горене - учебници за ВУЗ
621.311.23(075.8)
COBISS.BG-ID 1264296420

БК 2014/11 Кн 255
ИВАНОВ, Адриан Петров, 1955-
        Микромашини и информационни преобразуватели : ръководство за лабораторни упражнения / Адриан Иванов, Петя Димитрова. - София : ТУ, 2014. - 110 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-167-095-6
1. Eлектрически микромашини - учебници за ВУЗ 2. Микроелектроника - учебници за ВУЗ
621.314.6(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264352228

ЛАЗАРОВ, Владимир Димитров, 1949-
        Възобновяеми енергийни източници и електрически генератори Вж Кн 248


621.37 РАДИОТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ТРЕПТЕНИЯ (РАДИОВЪЛНИ)
Вж и 537

БК 2014/11 Кн 256
DENEVA, Margarita Angelova, 1966-
        Introduction in laser engineering: solid-state lasers : learning tool : for students of Electronics and Electrical engineers, Physicists, Chemists / comp. by Margarita Angelova Deneva. - Plovdiv : Intelexpert-94, 2011. - 216 с. : с ил., табл., диагр. ; 30 см

Библиогр.: с. 215-216

ISBN 978-954-8835-42-8
1. Квантови генератори - учебници за ВУЗ
621.375.826(075.8)
COBISS.BG-ID 1263943140


621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ
Вж и 615.84; 616-073.7; 621.3

БК 2014/11 Кн 257
ТОДОРОВ, Тодор Георгиев, 1964-
        Методически указания по теория на електронните схеми / Тодор Тодоров. - София : ТУ, 2014. - 82 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-167-075-8 : 7 лв.
1. Електронни схеми - учебници за ВУЗ
621.382(075.8)
COBISS.BG-ID 1264387044


621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

БК 2014/11 Кн 258
КОЛЕВ, Станьо Веселинов, 1970-
        Ръководство за семинарни упражнения по сигнали и системи / Станьо Веселинов Колев. - София : ТУ, 2014. - 52 с. : със сх. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Сигнали и системи

ISBN 978-619-167-098-7 : 4 лв.
1. Сигнали и сигнализация - учебници за ВУЗ
621.391(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264297700

БК 2014/11 Кн 259
МИРЧЕВ, Сеферин Тодоров, 1955-
        Основи на телекомуникациите : принципи, системи и устройства / Сеферин Мирчев, Лидия Йорданова. - София : ТУ, 2014. - 208 с. : със сх., черт., диагр. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Основи на телекомуникациите - принципи, системи и устройства. - Библиогр.: с. 207

ISBN 954-619-167-092-5 : 17 лв.
1. Телекомуникации - учебници за ВУЗ
621.39(075.8)
COBISS.BG-ID 1264398564


621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ

ДИМИТРОВА, Ренета Красимирова, 1980-
        Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизация на дискретното производство Вж Кн 299

БК 2014/11 Кн 260
        РЪКОВОДСТВО за лабораторни упражнения по машинни елементи / Александър Янков ... [и др.] ; под ред. на Александър Янков. - София : ТУ, 2014. - 98 с. : с ил., черт., табл. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Машинни елементи. - Други авт.: Любомир Димитров, Димитър Ралев, Станчо Кавалджиев, Петър Колев, Петко Недялков, Драгомор Вражилски

ISBN 978-619-167-072-7 : 6 лв.
1. Машинни елементи - учебници за ВУЗ
621.81(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264352484


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БК 2014/11 Кн 261
МИНИН, Иван Стефанов, 1961-
        Минни машини / Иван Минин, Димитър Димитров. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 372 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 369-371

ISBN 978-619-160-190-5 : 18 лв.
1. Минни машини - учебници за ВУЗ
622-1/-9(075.8)
COBISS.BG-ID 1263906020

БК 2014/11 Кн 262
ПЕХЛИВАНОВ, Георги Стоянов
        За "Горубсо" с гордост и тъга : записки за Държавно минно предприятие "Горубсо" (1950-1998 г.) / Георги Пехливанов. - София : Бул-корени, 2014 ([София] : Изток-Запад). - 784 с. : с портр., табл., [6] л. : цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-954-798-059-4 (подв.) : 17.50 лв.
1. Минна промишленост - България - история - спомени 2. България - минно дело
622.012(497.2)(093.3)
COBISS.BG-ID 1264233700


624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ
Вж и 69

БК 2014/11 Кн 263
ИВАНОВ, Ивайло Йорданов, 1964-
        Отводняване на строителни изкопи : методи за изчисляване и примери, съгласно изискванията на Еврокод 7 / Ивайло Иванов. - 2. прераб. изд. - София : ДиМакс, 2014. - 116 с. : с ил., табл. ; 21 см

1. изд. 2013. - Библиогр.: с. 115-116

ISBN 978-954-782-055-5
1. Отводняване 2. Основи и фундаменти
624.152
COBISS.BG-ID 1264186340

БК 2014/11 Кн 264
ИВАНЧЕВ, Илия Иванов, 1937-
        Предварително напрегнати стоманобетонни мостове : проектиране според Еврокод 2 / Илия Иванчев. - София : Пропелер, 2013 (София : Дейликонт). - 133 с. : с цв. ил., черт., табл. ; 29 см

Библиогр.: с. 129-130

ISBN 978-954-392-207-9
1. Стоманобетонни мостове - проектиране
624.21.012.36.001.63
COBISS.BG-ID 1264232932


625 ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
Вж и 629; 656

БК 2014/11 Кн 265
ДЕНЧЕВА, Златка Иванова, 1946-
        Горно строене и поддържане на железния път / Златка Денчева. - София : [Изд. авт.], 2014 ([София] : [Партнер БГ]). - 278 с. : с ил., черт., табл. ; 24 см

Изд. на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране. Регион. колегия София - град

1. Железопътни линии - ремонт и поддържане - учебници за ВУЗ
625.14(075.8)
625.17(075.8)
COBISS.BG-ID 1264397028


628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА
Вж и 504; 556; 614; 696; 697

БК 2014/11 Кн 266
БАНОВ, Ивайло Петков, 1955-
        Климатизация на въздуха / Ивайло Банов. - София : ТУ, 2014. - 238 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 234-235

ISBN 978-619-167-088-8
1. Климатични инсталации - учебници за ВУЗ 2. Въздух - кондициониране - учебници за ВУЗ
628.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1264383204


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БК 2014/11 Кн 267
ГЕШЕВ, Диан Ненов, 1949-
        Аеродинамика на летателните апарати / Диан Ненов Гешев. - [3. изд.]. - София : ТУ, 2014. - хii, 354 с. : с табл., черт., сх. ; 25 см. - (Библиотека на авиоспециалиста)

1. изд. 2002 на изд. КИНГ-2001, установено от доп. източник. - Изд. на ТУ - София. Кат. Възд. транспорт. - Библиогр.: с. 351-353

ISBN 978-619-167-105-2 : 20 лв.
1. Приложна аеродинамика - учебници за ВУЗ
629.735.33(075.8)
COBISS.BG-ID 1264391396

БК 2014/11 Кн 268
ДИМИТРОВ, Стамен Станимиров, 1948-
        Товарни автомобили и автобуси / Стамен Димитров, Лило Кунчев. - София : ТУ, 2013. - 171 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на ТУ - София. Фак. по транспорта

ISBN 978-619-167-058-1 : 10 лв.
1. Автомобили - теория, проектиране, конструиране - учебници за ВУЗ 2. Автобуси - теория, проектиране, конструиране - учебници за ВУЗ
629.114.4/.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1264358884


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

БК 2014/11 Кн 269
БОГДАНОВ, Симеон Богданов
        Резултати и перспективи на торенето в горското стопанство / Симеон Богданов, Владимир Илинкин. - София : Лесотехн. унив., 2013 ([София] : [Интел Ентранс]). - 59 с. : с табл., диагр. ; 21 см

ISBN 978-954-332-108-7
1. Горски култури - торене
630.2:631.8
631.8
COBISS.BG-ID 1264087524

БК 2014/11 Кн 270
ДИМИТРОВА, Виолета Георгиева, 1976-
        Роля на подземната фитомаса в годишната фиксация на CO2 от представителни горски екосистеми в България / Виолета Димитрова, Миглена Жиянски, Марияна Любенова. - София : Лесотехн. унив., 2014 ([София] : [Интел Ентранс]). - 112 с. : с цв. ил., к., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 90-102. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-332-111-7
1. Гори - България 2. България - горско стопанство
630.24(497.2)
COBISS.BG-ID 1264014820

БК 2014/11 Кн 271
МАРИНОВ, Константин Иванов, 1961-
        Механизация на горскостопанските работи / Константин Маринов. - София : Лесотехн. унив., 2013 ([София] : [Интел Ентранс]). - 500 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 487-489

ISBN 978-954-332-106-3
1. Горско стопанство - механизация - учебници за ВУЗ
630.36(075.8)
COBISS.BG-ID 1264186084


631.8 ТОРОВЕ. ТОРЕНЕ. СТИМУЛИРАНЕ РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНИ СТИМУЛАТОРИ
Вж и 631.45

БОГДАНОВ, Симеон Богданов
        Резултати и перспективи на торенето в горското стопанство Вж Кн 269

БК 2014/11 Кн 272
ЯКИМОВ, Димитър Йорданов, 1977-
        Иновативни торове и препарати с естествен произход - алтернатива в биологичното и конвенционалното земеделие / Димитър Якимов. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2013 (В. Търново : Абагар). - 166 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. Център за евроинтеграция и култура. - Библиогр.: с. 151-166

ISBN 978-619-7048-41-4
1. Органични торове
631.86/.87
COBISS.BG-ID 1264330980


636 ОБЩО ЖИВОТНОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА БОЗАЙНИЦИ И ПТИЦИ. СКОТОВЪДСТВО. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ТЯХНОТО РАЗВЪЖДАНЕ
Вж и 591; 614; 619

БК 2014/11 Кн 273
ГУДЕВ, Димитър Иванов
        Физиология на стреса при селскостопански животни и птици / Димитър Гудев, Пенка Монева, Марина Дяволова. - Костинброд : Институт по животновъдни науки, 2014 ([София] : БПС). - 280 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Stress physiology in farm animals and poultry. - Библиогр.: с. 240-279

ISBN 978-619-90208-1-4
1. Селскостопански птици - физиология 2. Преживни животни - физиология 3. Стрес - при животните
636.5:591.1
636.2/.3:591.1
159.91:636
COBISS.BG-ID 1264269028


636.2 ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ. ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК

ГУДЕВ, Димитър Иванов
        Физиология на стреса при селскостопански животни и птици Вж Кн 273


637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Вж и 663/664

БК 2014/11 Кн 274
        МЛЯКО и млекопреработване : практикум за системи за управление и самоконтрол / Тодор Димитров ... [и др.]. - Пловдив : Интелексперт-94, 2012. - 48 с. : с табл. ; 21 см

Други авт.: Гюрга Михайлова, Петър Панайотов, Маркарит Едгарян. - Наредби и регламенти: с. 46-47

ISBN 978-954-8835-57-2
1. Мляко - хигиена - учебници за ВУЗ 2. Млечна промишленост - учебници за ВУЗ
637.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263953892

БК 2014/11 Кн 275
        МЛЯКО и млекопреработване : учебник за студенти, млекопроизводители, млекопреработватели и всички, които се интересуват от производство и преработване на мляко / Тодор Димитров ... [и др.]. - Пловдив : Интелексперт - 94, 2011. - 192 с. : с табл., ил. ; 21 см

Други авт.: Гюрга Михайлова, Петър Панайотов, Маркарит Едгарян. - Библиогр.: с. 189-192

ISBN 978-954-8835-56-5
1. Мляко - химически анализ - учебници за ВУЗ 2. Млечна промишленост - учебници за ВУЗ
637.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1263959780


64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ
Вж и 368; 65

БК 2014/11 Кн 276
ЛАКОВ, Пламен Маринов, 1965-
        Хотелиерство / Пламен Лаков. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2014. - 152 с. : с табл., сх. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 148-152

ISBN 978-619-7048-48-3
1. Хотели - управление и организация - учебници за ВУЗ
64.024.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1264325604


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

БК 2014/11 Кн 277
        МАЛКИ кулинарни... вълшебства / [състав. Любомира Дузова]. - [София] : Монт, [2014]. - 125 с. ; 13 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-169-034-3 : 2 лв.
1. Готварство
641
COBISS.BG-ID 1264288996

МЕЛУЧИ, Джулия, 1966-
        Разбито сърце и спагети Вж Кн 373

БК 2014/11 Кн 278
        РОМАНТИЧНО меню / [състав. Любомира Дузова]. - [София] : Монт, [2014]. - [80] с. : с цв. ил. ; 8 х 12 см

Името на състав. установено от доп. източник

ISBN 978-619-169-029-9 : 2.50 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1264285668

БК 2014/11 Кн 279
        ФАНТАСТИЧНИ празнични десерти / [състав. Елица Минева, Татяна Карданова]. - София : Санома Блясък България, 2013 ([София] : Булвест принт). - 184 с. : с цв. ил. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Кулинарен журнал

ISBN 978-954-399-075-7
1. Сладкарство - рецепти
641.85(083.1)
COBISS.BG-ID 1263900388


646/648 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОМАШНИЯ БИТ. КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ

БК 2014/11 Кн 280
        МАЛКИ домакински... вълшебства / [състав. Любомира Дузова]. - [София] : Монт, [2013] ([София] : [Инвестпрес]). - 126 с. ; 13 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-169-015-2 : 2 лв.
1. Домакинство
646/648
COBISS.BG-ID 1264101092

БК 2014/11 Кн 281
ТИЛКОВА, Светлана Тодорова, 1955-
        Лунен календар на красотата 2014 / Светлана Тилкова - Алена. - София : Арос, 2013 ([София] : [Хермес прес]). - 194 с. ; 20 см

Алена - псевд. на авт. Светлана Тодорова Тилкова

ISBN 978-954-9873-82-5 : 8 лв.
1. Козметика - календари 2. Луна - календари 3. Астрология - календари
646.7:523.3(059.3)
523.3(059.3)
133.52(059.52)
COBISS.BG-ID 1264376292


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Управленска и бизнес етика Вж Кн 48

БК 2014/11 Кн 282
ДИМИТРОВА, Вихра Димитрова
        Психология на управлението / Вихра Димитрова. - Пловдив : Акад. изд. Талант, 2013. - 231 с. : с портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 227- 229

ISBN 978-619-7048-46-9
1. Управленски труд - психология 2. Управление и организация - психология
65.013
COBISS.BG-ID 1264187620

ДРАГОЕВА, Грозданка Иванова, 1958-
        Пособие по учебному переводу официально-деловых текстов (русский и болгарский языки) Вж Кн 326

ЗАШЕВА, Анета
        Информационни системи : приложение в оперативното управление Вж Кн 300

БК 2014/11 Кн 283
СТЕФАНОВА, Марина Димитрова, 1977-
        Ръководство за малки и средни фирми : ISO 26000 социална отговорност / [Марина Стефанова, Юлия Стефанова]. - София : Стратегии, 2014. - 64 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90202-2-7
1. Малки и средни стопански предприятия - управление и организация - наръчници и ръководства
65.017.2/.3.012(035)
COBISS.BG-ID 1264221412


654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Вж и 347; 621. 39 ; 656

ГРЪБЛЕВ, Мишо Илиев
        Как да стана радиоводещ Вж Кн 5


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

ЗАГОРОВ, Васил Йорданов, 1980-
        Българската книга (1878-1912) : от възрожденския идеал до комерсиализацията Вж Кн 2


656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ
Вж и 351; 625; 626/627; 629

        ДЕЙНОСТИ за превенция на стреса в малките и средни предприятия от пътно-транспортния сектор Вж Кн 39


656.6 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

БК 2014/11 Кн 284
РАНГЕЛОВА-Пеева, Евгения Славчева, 1941-2013
        От чукарите край Ерма до капитанския мостик / Евгения Славчева Рангелова-Пеева. - София : [Изд. авт.], 2013 (София : Булгед). - 352 с. : портр., факс., ил. ; 22 см

ISBN 978-619-188-001-0 (подв.)
1. Морски транспорт - България - биографии 2. България - воден транспорт
656.61(497.2)(092)
92 Рангелов, Славчо
COBISS.BG-ID 1264213220


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

ДЕЛЧЕВА, Евгения Иванова, 1952-
        Финансов мениджмънт Вж Кн 107

БК 2014/11 Кн 285
ПАВЛОВА, Светла Атанасова, 1958-
        Застрахователно и осигурително счетоводство : кратък курс : учебно помагало / Светла Павлова. - [София] : Мартилен, 2010 ([Перник] : [Съперник]). - 128 с. : с табл. ; 25 см

ISBN 978-954-598-131-9 : 8 лв.
1. Застрахователно счетоводство - учебници за ВУЗ 2. Осигурително счетоводство - учебници за ВУЗ
657:368(075.8)
COBISS.BG-ID 1264162020

БК 2014/11 Кн 286
ПАВЛОВА, Светла Атанасова, 1958-
        Счетоводство на предприятието : теория и счетоводна практика : с примерни задания и решени задачи / Светла Павлова. - София : Мартилен, 2013 ([Перник] : [Съперник]). - 372 с. : с табл. ; 29 см

ISBN 978-954-598-145-6
1. Стопански предприятия - счетоводство - учебници за средни специални училища
657:658(076)(075.32)
COBISS.BG-ID 1264109796

БК 2014/11 Кн 287
ПАНЧЕВА, Станислава, 1973-
        Счетоводство на предприятието : сборник от решени и нерешени задачи и казуси / Станислава Панчева. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : БПС). - 206 с. : с табл. ; 21 см

Пълното име на авт. Станислава Панчева е Станислава Панчева Георгиева

ISBN 978-619-160-187-5
1. Стопански предприятия - счетоводство - задачи - учебници за ВУЗ
657:658(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264007140

        ХРИСТИЯНИ и евреи във Видинско : джизие описи на Видинския санджак от 20-те години на ХVІІІ век Вж Кн 553


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БК 2014/11 Кн 288
ГРЪНЧАРОВА, Гена Георгиева, 1945-
        Управление на човешките ресурси / Гена Грънчарова, Силвия Александрова-Янкуловска. - Плевен : Мед. унив., 2014 (Плевен : ЕА). - 184 с. : с табл., сх. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Силвия Александрова-Янкуловска е Силвия Стоянова Александрова. - Библиогр.: с. 179-182

ISBN 978-954-756-145-8
1. Кадри - управление и организация
658.3.012
331.108
COBISS.BG-ID 1264136676

ДИМИТРОВ, Иван Тенев, 1963-
        Стопанска логистика Вж Кн 115

БК 2014/11 Кн 289
ДИМИТРОВА, Ваня Веселинова
        Организация и управление на търговията / Ваня Димитрова. - София : Мартилен, 2013 ([Перник] : [Съперник]). - 172 с. : с табл. ; 24 см

ISBN 978-954-598-141-8 : 10 лв.
1. Търговия - управление и организация - учебници за средни специални училища
658.6.012(075.32)
COBISS.BG-ID 1264191716

КУЗМАНОВ, Георги Борисов, 1948-
        Капацитет и компетентност на човешките ресурси в туризма Вж Кн 116

БК 2014/11 Кн 290
ЛАЗАРОВ, Иван Стефанов, 1951-
        Техническа безопасност / Иван С. Лазаров ; [науч. ред. Иван С. Лазаров]. - Ямбол : Техн. колеж, 2008 (Ямбол : Вектор-принт). - 247 с. : с ил., табл., черт. ; 21 см. - (Поредица Здравословни и безопасни условия на труд)

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9999-56-3
1. Техника на безопасността - учебници за ВУЗ 2. Охрана на труда - учебници за ВУЗ
658.382(075.8)
331.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1263866852

БК 2014/11 Кн 291
НИКОЛОВ, Богдан Николаев, 1969-
        Управление на предприятието : технология на бизнеса / Богдан Николов. - 4. изд. - София : Бреиттс, 2014 (В. Търново : Абагар). - 224 с. : с ил. ; 25 см

1. изд. 2009

ISBN 978-954-92365-8-3 (подв.) : 19.36 лв.
1. Стопански предприятия - управление и организация
658.012
334.72.008
COBISS.BG-ID 1264185572

БК 2014/11 Кн 292
НИКОЛОВА-Алексиева, Валентина Любенова, 1972-
        Мениджмънт на бизнес организацията / Валентина Николова-Алексиева. - Пловдив : Интелексперт-94, 2013. - 111 с. : с табл., диагр. ; 30 см

ISBN 978-954-8835-85-5
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1263867364

БК 2014/11 Кн 293
ХАДЖИЕВ, Божидар Иванов, 1955-
        Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условията на глобализация на икономиката : по примера на индустриалните организации от ХИ / Божидар Хаджиев. - Пловдив : Акад. изд. на Унив. по хран. технологии, 2012. - 310 с. : с табл., сх. ; 30 см

Библиогр.: с. 213-226

ISBN 978-954-24-0215-2
1. Промишлени предприятия - управление и организация
658.012
COBISS.BG-ID 1264351460

БК 2014/11 Кн 294
DELIJSKI, Radoslav Cvetkov, 1976-
        Students manual quality control : problems and solutions / Radoslav Deliyski. - Sofia : Techn. Univ., 2014. - 100 с. : с табл., черт., сх. ; 21 см

Загл. и на бълг. ез.: Контрол на качеството. - Изд. на Techn. Univ. - Sofia. Engl. Language Fac. of Engineering

ISBN 978-619-167-087-1
1. Качество на продукцията - учебници за ВУЗ
658.56(075.8)
COBISS.BG-ID 1264381412


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

БК 2014/11 Кн 295
ВЕКОВ, Тони Йонков, 1968-
        Връзки с обществеността / Тони Веков. - Плевен : Мед. унив., 2013 (Плевен : ЕА). - 160 с. : с табл., ил. ; 20 см

Изд. на М-во на образованието, младежта и науката, Мед. унив. - Плевен. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 156-158

ISBN 978-954-756-137-3
1. Връзки с обществеността - учебници за ВУЗ
659.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1264020196


669 МЕТАЛУРГИЯ. МЕТАЛИ И СПЛАВИ
Вж и 539; 620; 621.7/.9; 672; 673

БК 2014/11 Кн 296
ЦОНЕВ, Веселин Цветанов, 1977-
        Изследване поведението на нова марка легирана стомана в условията на високи температури и променливо натоварване / Веселин Цонев. - София : ТУ, 2014. - 38 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-167-096-3
1. Легирана стомана
669.15-194
COBISS.BG-ID 1264341988


677 ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЛАКНЕСТИТЕ МАТЕРИАЛИ
Вж и 687

БК 2014/11 Кн 297
ЧИНГОВА, Райка Асенова, 1966-
        Изследване на триенето при някои тъкани / Райка Асенова Чингова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 79 с. : с черт., табл., диагр. ; 25 см

Библиогр.: с. 73-78

ISBN 978-954-680-913-1
1. Тъкани (текстил) - учебници за ВУЗ
677.001.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1263837668


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БК 2014/11 Кн 298
АТАНАСОВ, Ивайло Николаев, 1974-
        Ръководство за лабораторни упражнения по операционни системи / Ивайло Атанасов. - София : ТУ, 2013. - 66 с. : със сх., табл. ; 21 см

Изд. на ТУ - София, фил. - Пловдив. Фак. Електроника и автоматика. Кат. Компютърни системи и технологии

ISBN 978-619-167-055-0 : 5 лв.
1. Операционни системи - учебници за ВУЗ
681.322.06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264407524

АТАНАСОВА, Ирена Любомирова, 1971-
        QLIFEX - базирана на правила експертна система за оценка на качеството на живот Вж Кн 101

БУДАКОВА, Диляна Вълкова, 1969-
        Компютърен интелект : ръководство за лабораторни упражнения Вж Кн 201

ДАМЯНОВ, Чавдар Иванов, 1946-
        Основи на кибернетиката. Свит. 1, Автоматика и системи за управление Вж Кн 3

ДИМИТРОВ, Константин Димитров, 1957-
        Интелигентни диагностични системи в индустриални комплекси Вж Кн 246

БК 2014/11 Кн 299
ДИМИТРОВА, Ренета Красимирова, 1980-
        Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизация на дискретното производство / Р. Димитрова, Г. Хаджикосев. - София : ТУ, 2014. - 86 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-167-054-3 : 6 лв.
1. Автоматизация на производството - учебници за ВУЗ 2. Машинни елементи - технология - учебници за ВУЗ
681.51(076)(075.8)
621.8-52(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264375012

БК 2014/11 Кн 300
ЗАШЕВА, Анета
        Информационни системи : приложение в оперативното управление / Анета Зашева. - София : Мартилен, 2012 ([Перник] : [Съперник]). - 168 с. : с табл., сх., ил. ; 29 см

ISBN 978-954-598-142-5 : 12 лв.
1. Информационни системи - учебници за средни специални училища 2. Управление и организация - автоматизация - учебници за средни специални училища
681.518(075.32)
65.011.56(075.32)
COBISS.BG-ID 1264113124

БК 2014/11 Кн 301
        ИНТЕЛИГЕНТНИ системи за управление : ръководство за лабораторни упражнения / Снежана Йорданова ... [и др.]. - София : ТУ, 2014. - 92 с. : с ил. ; 21 см

Други авт.: Методи Георгиев, Даниел Меразчиев, Владимир Янков. - Изд. на ТУ - София. Фак. Автоматика. - Библиогр.: с. 90

ISBN 978-619-167-097-0 : 7 лв.
1. Автоматизирани системи за управление - учебници за ВУЗ
681.51(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264370660

БК 2014/11 Кн 302
ЛУКАНЧЕВСКИ, Милен Илиев, 1959-
        Разпределени системи и алгоритми : теория и практика / Милен Луканчевски. - [Плевен] : [Медиатех], 2014 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 212 с. : с ил., сх., табл. ; 23 см + 1 оптичен диск (CD)

Загл. на гърба на кн.: Разпределени системи и алгоритми: теория и практика. - Библиогр.: с. 206-209

ISBN 978-619-7071-35-1
1. Информационни системи - учебници за ВУЗ
681.32(075.8)
COBISS.BG-ID 1264322532

БК 2014/11 Кн 303
МИТЕВ, Георги Стоянов, 1983-
        Компютърните вируси и техните наследници : еволюция на зловредните програми / Георги Митев. - София : Пропелер, 2014 ([София] : [Direct Services]). - 152 с. : с ил., сх. ; 20 см

ISBN 978-954-392-255-0
1. Компютърни вируси
681.324.07
COBISS.BG-ID 1264295140

БК 2014/11 Кн 304
        МРЕЖОВА и информационна сигурност / Огнян Наков ... [и др.]. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : БПС). - 368 с. : с ил. ; 29 см

Други авт.: Румен Трифонов, Георги Попов, Пламен Вачков, Славчо Манолов, Радослав Йошинов. - Библиогр.: с. 363-367

ISBN 978-619-160-183-7
1. Информационна сигурност - учебници за ВУЗ 2. Компютърни мрежи - учебници за ВУЗ
681.324.07(075.8)
COBISS.BG-ID 1263864804

БК 2014/11 Кн 305
ПЕТРОВА, Мариана Матеева, 1962-
        Приложни програмни продукти / Мариана Петрова. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2013 (В. Търново : Фабер). - 164 с. : с ил., сх., табл. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. Център за дистанционно обучение

ISBN 978-619-7048-43-8
1. Приложни програми - учебници за ВУЗ
681.322.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1264330724

БК 2014/11 Кн 306
РАЙКОВСКА, Людмила Христова, 1952-
        Ръководство по компютърно проектиране в комуникациите / Людмила Райковска, Николай Иванов, Марио Кръстев. - София : ТУ, 2014. - 84 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-167-082-6 : 7 лв.
1. Компютри - теория, проектиране, конструиране - учебници за ВУЗ
681.322.02(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264406244

СТОЙКОВА, Ваня Димитрова
        Ръководство за работа с интерактивна дъска eBeam Вж Кн 169

БК 2014/11 Кн 307
ЦАНЕВ, Георги, 1950-
        Компютърни технологии в управлението / Георги Цанев. - Плевен : Мед. унив., 2013 (Плевен : ЕА). - 256 с. : с табл., сх., ил. ; 20 см

Загл. на кор.: Компютърни технологии. - Изд. на М-во на образованието, младежта и науката, Мед. унив. - Плевен. Център за дистанционно обучение

ISBN 978-954-756-132-8
1. Информационни и комуникационни технологии - учебници за ВУЗ 2. Компютърни мрежи - учебници за ВУЗ
681.32(075.8)
COBISS.BG-ID 1264088804

БК 2014/11 Кн 308
GEORGIEVA, Veska Mladenova, 1957-
        Grundlagen der digitalen Bildverarbeitung : Laborübungsbuch : Laborübungen in MATLAB Umgebung / Veska Georgieva. - Sofia : Techn. Univ., 2014. - 72 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на бълг. ез.: Основи на цифровата обработка на изображения

ISBN 978-619-167-104-5 : 7 лв.
1. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ 2. Компютърна графика - учебници за ВУЗ
681.322.06(075.8)
519.682(075.8)
COBISS.BG-ID 1264372964


69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вж и 624; 666

БК 2014/11 Кн 309
МАНЧЕВА, Жулиета Славчева, 1970-
        Управление на риска в строителните проекти / Жулиета Манчева. - София : [Камея], 2014 (София : Експертпринт). - xi, 192 с. : с черт., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 188-192. - Азб. показалец

ISBN 978-619-7084-11-5
1. Строителство - проекти - управление и организация
69.003
COBISS.BG-ID 1264319972

СТОЯНОВ, Данчо Цветанов, 1963-
        Наръчник срещу монопола "Топлофикация" Вж Кн 138


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

ГАЩИЛОВ, Иван Николов, 1932-
        Юговските мостостроители Вж Кн 545

БК 2014/11 Кн 310
ЛОЗАНОВА, Саша Симеонова, 1951-
        Изкуството в дизайна : европейска архитектура, интериорна среда и изделия на дизайна след 1830 г. : учебно пособие за магистри в Лесотехническия университет / Саша Лозанова. - София : Графика 19, 2014 (София : Симолини 94). - 312 с. : с ил., портр. ; 24 см

Загл. и на рус. ез.: Искусство в дизайне. -  Загл. и на англ. ез.: The art in design. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 276-278 и след отд. гл. - Именен показалец. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-9764-35-2 : 10 лв.
1. Архитектура - Европа - художествен метод, направление, стилове и школи - история - учебници за ВУЗ 2. Вътрешна архитектура - Европа - художествен метод, направление, стилове и школи - история - учебници за ВУЗ
72.03(4)(075.8)
747.03(4)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264348900


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2014/11 Кн 311
ЕВТИМОВА, Мария Димитрова, 1952-
        Изобразителни методи и техники : учебник / Мария Евтимова. - София : ТУ, 2013. - 129 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 122-123

ISBN 978-619-167-053-6 : 9 лв.
1. Изобразително изкуство - техника и майсторство - учебници за ВУЗ
73/76.02(075.8)
COBISS.BG-ID 1264330212

БК 2014/11 Кн 312
GENOVA, Irina Ivanova, 1959-
        Modern art in Bulgaria: first histories and present narratives beyond the paradigm of modernity / Irina Genova ; [transl. Maria Petrova Dimitrova, Albena Evlogieva Vitanova]. - Sofia : New Bulg. Univ., 2013 ([Sofia] : Military Publ.). - 328 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

Ориг. загл.: Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на XX век. Възможности за разкази отвъд модерността / Ирина Генова. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - Библиогр.: с. 298-315. - Именен показалец

ISBN 978-954-535-790-9 : 22 лв.
1. Модернизъм - в изкуството - България - история 2. България - изобразителни изкуства
73/76.036(497.2)
COBISS.BG-ID 1263928804


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

ЛОЗАНОВА, Саша Симеонова, 1951-
        Изкуството в дизайна : европейска архитектура, интериорна среда и изделия на дизайна след 1830 г. : учебно пособие за магистри в Лесотехническия университет Вж Кн 310

БК 2014/11 Кн 313
РАЙЧЕВА, Регина Павлова
        Стилове в интериора и мебелите / Регина Райчева. - [София] : Мартилен, 2012 ([Перник] : [Съперник]). - 140 с. : с цв. ил., портр. ; 29 см + 1 оптичен диск (CD)

Загл. и на англ. ез.: Styles in interior and furniture. - Библиогр.: с. 139-140. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-598-137-1
1. Вътрешна архитектура - художествен метод, направления, стилове и школи - учебници за ВУЗ 2. Мебели - учебници за ВУЗ
747.03(075.8+075.8.034)
749.1(075.8+075.8.034)
COBISS.BG-ID 1264160996

75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/11 Кн 314
БОНОВ, Йонко Данов, 1963-
        Минко Фетваджиев : изкуството беше истинският му живот / Йонко Бонов ; [фотогр. Йонко Бонов]. - София : Симолини, 2014. - 56 с. : с ил. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9493-80-1 : 4 лв.
1. Фетваджиев, Минко Христов, 1927-1993 - творчество 2. Художници, български - творчество 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
92 Фетваджиев, Минко Христов
COBISS.BG-ID 1264167908


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/11 Кн 315
ГРИГОРОВ, Димитър Методиев, 1968-2006
        Църковно-музикалната дейност на Добри Христов (1875-1941) / Димитър Григоров. - Сливен : Обнова, 2009. - 97 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-954-9486-15-5
1. Христов, Добри, 1875-1941 - творчество 2. Композитори, български - творчество 3. Църковна музика - България 4. България - музика
78.071.1(497.2)(092)
783:281(497.2)
92 Христов, Добри
COBISS.BG-ID 1264108260

БК 2014/11 Кн 316
ПРОДАНОВА, Кина Стефанова, 1938-
        Шубертовата музика в България / Кина Проданова. - София : ИК Огледало, 2012 ([София] : [Симолини]). - 120 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Текст и на нем. ез. - Рез. на бълг., англ., рус., нем. ез.

ISBN 978-954-8041-68-3
1. Шуберт, Франц Петер, 1797-1828 - творчество 2. Композитори, австрийски - творчество 3. Австрия - музика
78.071.1(436)(092)
92 Шуберт, Франц Петер
COBISS.BG-ID 1263878372


783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА

ГРИГОРОВ, Димитър Методиев, 1968-2006
        Църковно-музикалната дейност на Добри Христов (1875-1941) Вж Кн 315

БК 2014/11 Кн 317
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Емилова, 1949-
        "И даде земята им за наследие... " : псалм 135:21а : стара българска музика II / Светлана Куюмджиева. - София : Марс 09, 2014 ([София] : Симолини 94). - 336 с. : с цв. ил., факс., портр. ; 21 см 


ISBN 978-954-2925-23-1 : 12.80 лв.
1. Църковна музика - България - история 2. България - музика
783:281.962(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1264257508


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/11 Кн 318
НЕДЕЛЧЕВА, Йорданка, 1954-
        Песни за войводите / Йорданка Неделчева. - Варна : Онгъл, 2009. - 278 с. : с ноти ; 20 см

ISBN 978-954-8279-13-0

784.4(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1264234468


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БК 2014/11 Кн 319
АНЕВА, Милена Николаева, 1978-
        Художествена цялост на театралния спектакъл / Милена Анева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2014. - 138 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 132-137

ISBN 978-954-680-944-5
1. Театър 2. Режисура
792.2
COBISS.BG-ID 1264299748


796.3 ИГРИ С ТОПКА
Вж и 797.25

БК 2014/11 Кн 320
ДЕЛЕВ, Михаил Борисов, 1942-
        Баскетболът - играта на личностите : алманах на българския баскетбол / Михаил Делев, Лилия Янкова, Хари Латифян. - София : Камея, 2014- ([София] : Експертпринт). - Т. <1-> ; 24 см

ISBN 978-619-7084-08-5 (т. 1, подв.) : 15 лв.

Съдържа досега:

Т. 1. - 2014. - 616 с. : с ил.

1. Баскетбол - България - история 2. България - физическа култура и спорт
796.323(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1264327140

БК 2014/11 Кн 321
ДОНЧЕВА, Мария Иванова
        Технология на подготовката по волейбол в средната образователна степен на българското училище / Мария Иванова Дончева. - Варна : Онгъл, 2011. - 124 с. : с табл., диагр., сх. ; 20 см

Библиогр.: с. 113-122

ISBN 978-954-8279-61-1
1. Волейбол - методика на преподаването за средни общообразователни училища
796.325(072)
COBISS.BG-ID 1264225252

БК 2014/11 Кн 322
МЕЖДУНАРОДНА федерация по хокей
        Състезателни правила по хокей в зала : в сила от 01.09.2013 г. / [състав. Антонио Антонов] ; [прев. Татяна Христакиева]. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 68 с. : с табл., сх. ; 15 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Междунар. федерация по хокей, Бълг. федерация по хокей на трева

ISBN 978-619-160-250-6
1. Хокей на трева
796.355.063
COBISS.BG-ID 1264368612

БК 2014/11 Кн 323
ПАНАЙОТОВ, Милен Йорданов
        Синята лавина / Милен Панайотов, Владимир Стоев. - София : Милен Панайотов, 2014 (София : Ропринт). - 256 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-92818-2-8 : 12.50 лв.
1. ПФК "Левски" (София) 2. Спортни клубове - София 3. Футбол - България 4. София - физическа култура и спорт
796.332:061.23(497.223)
COBISS.BG-ID 1264219620


796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
Вж и 379.85

КЪЛВАЧЕВ, Веселин Стоянов, 1961-
        Сакар : пътеводител Вж Кн 557


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

БК 2014/11 Кн 324
CENOVA, Vjara Kirilova, 1951-
        Deutsch für Sozialassistenten, Krankenpflegerlnnen und medizinisches Personal. Bd. 1, Leichte Grammatik / Vyara Tsenova. - София : Монт, 2013. - 254 с. : с табл. ; 27 см

Загл. и на бълг. ез.: Немски език за социални асистенти, болногледачи/чки и медицински персонал

ISBN 978-619-169-025-1
1. Немски език - учебници
803.0(075)
COBISS.BG-ID 1264042724

БК 2014/11 Кн 325
CENOVA, Vjara Kirilova, 1951-
        Deutsch für Sozialassistenten, Krankenpflegerlnnen und medizinisches Personal. Bd. 2, Wortschatz und Redewendungen / Vyara Tsenova. - София : Монт, [2014]. - 220 с. ; 27 см

Загл. и на бълг. ез.: Немски език за социални асистенти, болногледачи/чки и медицински персонал

ISBN 978-619-169-038-1
1. Немски език - учебници
803.0(075)
COBISS.BG-ID 1264376036


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БК 2014/11 Кн 326
ДРАГОЕВА, Грозданка Иванова, 1958-
        Пособие по учебному переводу официально-деловых текстов (русский и болгарский языки) / Грозданка Драгоева-Тальская, Владимир Манчев, Екатерина Солнцева-Накова. - София : Пропелер, 2013 (София : Дейликонт). - 263 с. : с табл. ; 29 см

Текст и на бълг. ез. - Библиогр.: с. 261-262

ISBN 978-954-392-173-7
1. Руски език - стилистика - учебници за ВУЗ 2. Кореспонденция - език и стил - учебници за ВУЗ
808.2-085(075.8)
651.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1264326116


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2014/11 Кн 327
ПАЦЕВА, Мирена Атанасова
        Български език за чужденци (напреднали) : текстове и упражнения, диалози и упражнения, игрови задачи (словообразуване и фразеология), словообразуване и упражнения / Мирена Пацева. - София : Пропелер, 2013 (София : Дейликонт). - 112 с. : с ил. ; 30 см

ISBN 978-954-392-211-6
1. Български език - учебници за чужденци
808.67(076)(075)
COBISS.BG-ID 1264193252


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БК 2014/11 Кн 328
        ИЗ всекидневието на Жеравна през Възраждането : писма от родствениците на Васил Д. Стоянов (1869-1885) / състав., увод и комент. Йордан Желев ; [науч. ред. Вера Бонева]. - Сливен : Обнова, 2009. - 104 с. : с факс. ; 20 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-9486-11-7
1. Стоянов, Васил Димитров, 1839-1910 - кореспонденция 2. Възрожденци - кореспонденция 3. Села - България - история - извори 4. Жеравна, Сливенска област - краезнание 5. България - литературознание
82.0(497.2)(092)
908(497.23-22)
92 Стоянов, Васил Димитров
COBISS.BG-ID 1264131812

БК 2014/11 Кн 329
        КЛАСИКА и канон в руската литература : чуждият поглед : сборник текстове и документи / [състав. Людмил Димитров ... и др.] ; [науч. ред. Людмил Димитров ... и др.]. - София : Факел, 2013 ([София] : [Симолини]). - 336 с. : с факс., ил. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други състав.: Румяна Евтимова, Галина Петкова. - Други ред.: Пролет Паунова, Румяна Евтимова, Румяна Парашкевова. - Възприетата форма на името на ред. Румяна Парашкевова е Румяна Парашкевова Корсемова. - Текст и на рус. ез. - Съдържа материали от: Стефано Алое, Илиана Чекова, Христо Трендафилов, Денка Кръстева, Людмила Луцевич, Христо Манолакев, Николай Нейчев, Румяна Парашкевова, Ангелина Вачева, Тина Георгиева, Иван Ланджев, Людмил Димитров, Лия Бушканец, Валя Крумова, Галина Петкова, Коста Сандев, Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Димо Димов, Наталия Черняева, Наталия Ф. Иванова, Куралай Уразаева, Наталия Христова, Аглая Маврова, Илонка Колева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-411-198-4 : 17 лв.
1. Бицили, Пьотър Михайлович, 1879-1953 - юбилеи и чествания - сборници 2. Историци, руски - юбилеи и чествания - сборници 3. Руска литература - история и критика - сборници 4. Русия - литературознание
82.0(470)(092)(062.2)
930.1(470)(092)(062.2)
882.09(062.2)
92 Бицили, Пьотър Михайлович
COBISS.BG-ID 1264418276


82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
Вж и 7.01

БК 2014/11 Кн 330
БАЛАБАНОВА, Людмила Вертер, 1949-
        Хайку: водно конче под шапката : силата на неизговореното / Людмила Балабанова. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2014 ([София] : Дайрект Сървисиз). - 496 с. : с факс., сх., табл. ; 23 см

Загл. и на англ. ез.: Haiku: a dragonfly under the hat. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Библиогр.: с. 472-491. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8712-88-0 : 15 лв.
1. Поезия - теория и естетика 2. Стихознание
82-193.01
COBISS.BG-ID 1264085732

БК 2014/11 Кн 331
ВАНГЕЛОВ, Петър Аспарухов, 1955-
        Кратко пособие на поета / Петър А. Вангелов, Аспарух П. Вангелов. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Миг Принт). - 215 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 207-210

ISBN 978-954-392-209-3 : 10 лв.
1. Поезия - теория и естетика 2. Стихознание
82-1.01
COBISS.BG-ID 1264178148


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

БК 2014/11 Кн 332
БОЖКОВ, Стойчо Божков, 1945-
        Пробуждане : беседи изнесени пред Литературен кръг "Ценители на словото - Шули Бело" при библиотеката на Народно читалище "Шалом Алейхем - 1945 г." град Пловдив / Стойчо Божков. - Пловдив : Нар. библ. "Иван Вазов", 2013. - 104 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-9546-73-6
1. Творческо писане
82.081(042)
COBISS.BG-ID 1264139748

БК 2014/11 Кн 333
МАВРОДИЕВА, Иванка Тодорова, 1961-
        Политическата реторика в България: от митингите до WEB 2.0 (1989-2012) / Иванка Мавродиева. - София : Парадигма, 2012 ([София] : [Булгед]). - 328 с. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Политическата реторика в България. - Библиогр.: с. 289-303. - Рез. на англ., рус. ез.

ISBN 978-954-326-176-5
1. Политическа реторика - България 2. Парламентарна реторика - България 3. България - литературознание
82.085.4:32(497.2)
COBISS.BG-ID 1264322020


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/11 Кн 334
ЗОЛОТНИЦКИЙ, Николай Федорович
        Виолетки : цветята в митовете и легендите / Н. Ф. Золотницкий ; [прев. от рус. Правда Лазова]. - София : Моят свят, 2007 ([София] : [Рик Пони]). - 20 с. ; 18 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9539-02-8 : 4 лв.
1. Митология - теми, образи, сюжети 2. Цветя - в митологията
820/899-34.09
291.2
COBISS.BG-ID 1263955428

БК 2014/11 Кн 335
ЗОЛОТНИЦКИЙ, Николай Федорович
        Карамфилът : цветята в митовете и легендите / Н. Ф. Золотницкий ; [прев. от рус. Правда Лазова]. - София : Моят свят, 2007 ([София] : [Рик Пони]). - 16 с. ; 18 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9539-01-1 : 4 лв.
1. Митология - теми, образи, сюжети 2. Цветя - в митологията
820/899-34.09
291.2
COBISS.BG-ID 1263956452

БК 2014/11 Кн 336
        МАРГИНАЛНОТО в/на литературата / състав. Рая Кунчева. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2011 ([София] : Изток-Запад). - 680 с. : със сх., ил., табл. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Marginality in/of literature. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8712-76-7
1. Литература - теми, образи, сюжети - сборници
820/899.09(061.2)
COBISS.BG-ID 1264118500

БК 2014/11 Кн 337
МИТРЕВ, Нестор Величков, 1936-
        Облъхнати от Pegas / Нестор Митрев. - Пловдив : Интелексперт 94, 2012. - 120 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8835-58-9
1. Поети - биографии 2. Писатели - биографии
820/899(092)
92(100)
COBISS.BG-ID 1263914980

БК 2014/11 Кн 338
        ТОП вицове BG и светът / [състав. Михаил Цапов]. - [София] : Монт, [2014]. - 126 с. ; 13 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-169-033-6 : 2 лв.

820/899-845
COBISS.BG-ID 1264286692


820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/11 Кн 339
        ПРИКАЗЕН свят. - [София] : ПАН, [2008] (Италия). - [74] с. : с цв. ил. ; 22 см

Кор. опис. - Съдържа: Бамби ; Палечко ; Пепеляшка

ISBN 978-954-657-722-1 (подв.) : 9.90 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1264258020

БК 2014/11 Кн 340
        ПРИКАЗКИ от цял свят : приказна съкровищница. - [София] : Пан, [2004] (Малайзия). - 73 с. : с цв. ил. ; 27 см

Кор. опис. - Съдържа: Пепеляшка ; Али Баба и 40-те разбойника ; Аладин и вълшебната лампа

ISBN 954-657-527-5 (подв.) : 10.90 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1264211428


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/11 Кн 341
АДЛЪР, Елизабет, 1950-
        Моля те, не казвай / Елизабет Адлър ; [прев. Мариана Христова]. - София : Kalpazanov, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 319 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Please don't tell / Elizabeth Adler. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-17-0294-9 : 14 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1264318948

БК 2014/11 Кн 342
АДЛЪР, Елизабет, 1950-
        Наследство от тайни / Елизабет Адлър ; [прев. Албена Здравкова, Лазар Христов]. - [3.] изд. - София : Kalpazanov, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 544 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The legacy of secrets / Elizabeth Adler. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - 1. изд. 1994 в 2 т. на изд. Прозорец ; В кн. погрешно означено 2. изд.

ISBN 978-954-17-0286-4 : 15 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1264296676

БК 2014/11 Кн 343
АДЛЪР, Елизабет, 1950-
        Право на щастие / Елизабет Адлър ; [прев. Силвия Желева]. - София : Kalpazanov, [2013] ([София] : [Инвестпрес]). - 318 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A place in the country / Elizabeth Adler. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-17-0285-7 : 14 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1264373732

БК 2014/11 Кн 344
БАРКЛИ, Дженифър, 1968-
        Мед, море и Афродита / Дженифър Баркли ; [прев. Славянка Мундрова-Неделчева]. - София : Слънце, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 316 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Falling in honey / Jennifer Barclay. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на прев. Славянка Мундрова-Неделчева е Славянка Димитрова Мундрова

ISBN 978-954-742-206-3 : 12.99 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1264375268

БК 2014/11 Кн 345
ГАСКЕЛ, Елизабет, 1810-1865
        Север и Юг / Елизабет Гаскел ; прев. от англ. Деница Каракушева. - София : Апостроф, 2014 (София : Ропринт). - 552 с. ; 20 см

Ориг. загл.: North and South / Elizabeth Cleghorn Gaskell

ISBN 978-954-2962-18-2 : 14 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1264188644

БК 2014/11 Кн 346
ГРИЙН, Греъм, 1904-1991
        Монсеньор Кихот : роман / Греъм Грийн ; [прев. Теодора Москова]. - 2. изд. - София : Фонд. Комунитас, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 210 с. ; 21 см. - (Християнска библиотека)

Ориг. загл.: Monsignor Quixote/ Graham Greene. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 2001 на изд. ЕА, в сер. Съвременна класика

ISBN 978-954-9992-58-8 : 9 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1264203236

БК 2014/11 Кн 347
КИНСЕЛА, Софи, 1969-
        Можеш ли да пазиш тайна? / Софи Кинсела ; [прев. Корнелия Стефанова Великова-Дарева]. - София : Санома Блясък България, 2013 ([София] : Алианс Принт). - 256 с. ; 20 см. - (Колекция Cosmopolitan)

Ориг. загл.: Can you keep a secret? / Sophie Kinsella. - Софи Кинсела - псевд. на  авт. Маделин Уикам. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. се разпространява със сп. Cosmopolitan

ISBN 978-954-399-051-1

820-31
COBISS.BG-ID 1263960548

БК 2014/11 Кн 348
КУМСЪН, Дороти, 1971-
        Момиченцето на Адел / Дороти Кумсън ; [прев. Мариана Христова]. - 2. изд. - София : Санома Блясък България, 2013 ([София] : Алианс принт). - 344 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 10)

Ориг. загл.: My best friend's girl / Dorothy Koomson. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 2007 на ИК Бард. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-031-3

820-31
COBISS.BG-ID 1263931620

БК 2014/11 Кн 349
ПАРКС, Адел, 1969-
        Краят на играта / Адел Паркс ; [прев. Весела Еленкова]. - 2. изд. - София : Санома Блясък България, 2013 ([София] : Алианс принт). - 303 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 9)

Ориг. загл.: Game over / Adele Parks. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 2008. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-048-1

820-31
COBISS.BG-ID 1263929572

БК 2014/11 Кн 350
ПОТЪР, Александра, 1970-
        Индия - рецепта за любов : пътешествията на Руби Милър / Александра Потър ; прев. Паулина Мичева. - София : Кръгозор, 2014 (София : Експертпринт). - 304 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The love detective / Alexandra Potter

ISBN 978-954-771-319-2 : 14 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1264198628

БК 2014/11 Кн 351
        Орлин СТЕФАНОВ представя: двама чужденци за две култури : Шекспир - руснакът и Българският постмодернизъм. - София : [Изд. авт.], 2014. - 32 с. ; 21 см

Кор. опис. - Съдържа: Шекспир - руснакът / Антъни Брентън. За "вълните" на постмодернизма в българската литература / Зоя Ивановна Карцева

2 лв.

820-4
882-4
COBISS.BG-ID 1264285156

БК 2014/11 Кн 352
ФАЛКОНЪР, Колин, 1953-
        Изабела : смелото сърце на Франция / Колин Фалконър ; [прев. Милко Стоименов]. - София : Kalpazanov, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 288 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Isabella: braveheart of France / Kolin Falconer. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-17-0292-5 : 14 лв.

820-311.6
COBISS.BG-ID 1264355044

БК 2014/11 Кн 353
ФИЙНИ, Пени
        Апартамент в Рим / Пени Фийни ; [прев. Мария Михайлова]. - София : Слънце, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 380 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The apartment in Rome / Penny Feeny. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-742-204-9 : 12 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1264377572

БК 2014/11 Кн 354
ФИОРАТО, Марина
        Венецианският договор / Марина Фиорато ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : ИК Кръгозор, 2013 (София : Експертпринт). - 375 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Venetian contract / Marina Fiorato

ISBN 978-954-771-316-1 : 18 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1264214500

БК 2014/11 Кн 355
ХИЛ, Мелиса
        Гривна на желанията / Мелиса Хил ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2013 (София : Експертпринт). - 318 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Wedding night / Melissa Hill

ISBN 978-954-771-311-6 : 12 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1264214244

БК 2014/11 Кн 356
ЯНГ, Мойра, 1959-
        Непокорно сърце / Мойра Янг ; [прев. Евелина Пенева]. - [София] : Монт, [2014] ([София] : Инвестпрес). - 426 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Rebel heart / Moira Young. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Ч. 2 от поредицата Dust lands

ISBN 978-619-169-046-6 : 14 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1264350948


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/11 Кн 357
РЕЙНАРД, Силвейн
        Адът на Гейбриъл / Силвейн Рейнард ; прев. Вирджиния Крефт. - София : Кръгозор, 2013 ([София] : Унив. печ. "Св. Климент Охридски"). - 558 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Gabriel's inferno / Sylvain Reynard

ISBN 978-954-771-310-9 : 16 лв.

820(71)-31
COBISS.BG-ID 1264232164

БК 2014/11 Кн 358
РЕЙНАРД, Силвейн
        Екстазът на Гейбриъл / Силвейн Рейнард ; прев. Паулина Мичева. - София : Кръгозор, 2013 (София : Експертпринт). - 391 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Gabriel's rapture / Sylvain Reynard. - Продълж. на романа Адът на Гейбриъл 

ISBN 978-954-771-315-4 : 18 лв.

820(71)-31
COBISS.BG-ID 1264233444

БК 2014/11 Кн 359
ФИЛДИНГ, Джой, 1945-
        Кукла на конци / Джой Филдинг ; [прев. Снежинка Вакрилова]. - София : Санома Блясък България, 2013 ([София] : Алианс Принт). - 288 с. ; 20 см. - (Майсторите на трилъра : поредица на Story ; 11)

Ориг. загл.: Puppet / Joy Fielding. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Story

ISBN 978-954-399-061-0

820(71)-312.4
COBISS.BG-ID 1263899108


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/11 Кн 360
БИК, Илса Дж., 1957-
        Чудовища / Илса Бик ; прев. от англ. Ирина Ценкова. - София : Егмонт България, 2014- (София : Инвестпрес). - 2 т. ; 21 см

Ориг. загл.: Monsters / Ilsa Bick. - Кн. 3 от трилогията Пепел
 
ISBN 978-954-27-1164-3 (ч. 2) : 12.90 лв.

Съдържа:

Ч. 2. - 2014. - 440 с.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1263007204

БК 2014/11 Кн 361
ГАРСИЯ, Ками, 1972-
        Прелестно изкупление / Ками Гарсия, Маргарет Стоъл ; прев. Паулина Мичева. - София : Кръгозор, 2013 (София : Експреспринт). - 295 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Beautiful redemption / Kami Garcia and Margaret Stohl. - Кн. 4 от поредицата Хроники на чародейците

ISBN 978-954-771-313-0 : 14 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264230116

БК 2014/11 Кн 362
ГОУДЖ, Айлин, 1950-
        Дневникът / Айлин Гоудж ; [прев. Теофана Светозарова Гошева-Стойнова]. - София : Kalpazanov, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 217 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The diary / Eileen Goudge. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Теофана Светозарова Гошева-Стойнова е Теофана Светозарова Гошева

ISBN 978-954-17-0289-5 : 12 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264298212

БК 2014/11 Кн 363
ГРЕЙ, Саша, 1988-
        Обществото на Жулиет / Саша Грей ; прев. Паулина Мичева. - София : Кръгозор, 2013 (София : Експертпринт). - 237 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Juliette society / Sasha Grey

ISBN 978-954-771-312-3 : 12 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264266212

БК 2014/11 Кн 364
ДЕЛИНСКИ, Барбара, 1945-
        Завръщане на острова : роман / Барбара Делински ; прев. от англ. Пепа Стоилова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 440 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Sweet salt air / Barbara Delinsky

ISBN 978-954-26-1270-4 : 14.95 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264354788

БК 2014/11 Кн 365
ДЖЕЙМС, Джули, 1974-
        Нещо като любов / Джули Джеймс ; [прев. Виолета Ненова]. - София : Санома Блясък България, 2013 (София : Алианс принт). - 216 с. ; 20 см. - (Колекция Cosmopolitan)

Ориг. загл.: A lot like love / Julie James. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Cosmopolitan

ISBN 978-954-399-043-6

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264348132

БК 2014/11 Кн 366
КАС, Кийра, 1981-
        Елитът / Кийра Кас ; прев. Цветелина Тенекеджиева. - София : Егмонт България, 2014 (София : Дедракс). - 327 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The elite / Kiera Cass. - Кн. 2 от поредицата Изборът

ISBN 978-954-27-1207-7 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264212452

БК 2014/11 Кн 367
КЕЙН, Джеймс М., 1892-1977
        Милдред Пиърс / Джеймс М. Кейн ; прев. Елена Кодинова. - [София] : Пергамент Прес, 2012 ([София] : Симолини). - 264 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Mildred Pierce / James M. Cain

ISBN 978-954-641-038-2 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1263952868

БК 2014/11 Кн 368
КИНГ, Стивън, 1947-
        Кристин / Стивън Кинг ; прев. Весела Прошкова. - София : Ибис, 2014 ([София] : Симолини). - 591 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Christine / Stephen King

ISBN 978-619-157-083-6 : 16.90 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1264353764

БК 2014/11 Кн 369
КОНЪЛИ, Майкъл, 1956-
        Отменена присъда / Майкъл Конъли ; [прев. Крум Бъчваров]. - София : ИК Бард, 2011. - 444 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The reversal / Michael Connelly. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-208-2 : 12.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1264355812

БК 2014/11 Кн 370
КЪРЛИ, Джак, 1951-
        Един от сто / Джак Кърли ; [прев. Весела Прошкова]. - София : Санома Блясък България, 2013 ([София] : [Алианс Принт]). - 256 с. ; 20 см. - (Майсторите на трилъра : поредица на Story ; 12)

Ориг. загл.: The hundreth man / Jack Kerley. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-052-8 !

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1264348388

БК 2014/11 Кн 371
ЛАФЪРТИ, Линда
        Нощите на османската принцеса / Линда Лафърти ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2013 (София : Експертпринт). - 359 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The drowning guard / Linda Lafferty

ISBN 978-954-771-318-5 : 18 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264255204

БК 2014/11 Кн 372
ЛОУЕЛ, Елизабет, 1944-
        Седемте гряха / Елизабет Лоуел ; [прев. Илвана Гарабедян]. - 2. изд. - София : Санома Блясък България, 2013 ([София] : Алианс Принт). - 304 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 11)

Ориг. загл.: The color of death / Elizabeth Lowell. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2006 на ИК Хермес. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-022-1

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1263939812

БК 2014/11 Кн 373
МЕЛУЧИ, Джулия, 1966-
        Разбито сърце и спагети / Джулия Мелучи ; [прев. Катя Перчинкова]. - София : Слънце, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 313 с. ; 20 см

Ориг. загл.: I loved, I lost, I made spagetti / Giulia Melucci. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-742-205-6 : 12.99 лв.

820(73)-31
641.55(0:82-31)
COBISS.BG-ID 1264368100

БК 2014/11 Кн 374
МИЙД, Ришел, 1976-
        Кръвни връзки. Кн. 4, Огнено сърце / Ришел Мийд ; прев. Стамен Стойчев. - София : Ибис, 2014 ([София] : Симолини). - 396 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Fiery heart / Richelle Mead

ISBN 978-619-157-085-0 : 14.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264384484

БК 2014/11 Кн 375
МОРЕЛ, Дейвид, 1943-
        Мисията "Нощ и мъгла" : роман / Дейвид Морел ; прев. от англ. [Златина Христова]. - [София] : ИК Кронос, [2013] ([София] : Инвестпрес). - 367 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The league of Night and fog / David Morrell. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-366-064-3 : 14 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264300516

БК 2014/11 Кн 376
НАТАН, Мери, 1929-
        Кошмари и усмивки : спомени на едно оцеляло дете / Мери Натан ; [прев. от англ. Мая Атанасова]. - София : Факел, 2013 ([София] : [Симолини]). - 142 с. : с ил., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: Nightmares and smiles / Mary Natan. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-411-199-1 : 10 лв.

820(73)-94
COBISS.BG-ID 1263789540

БК 2014/11 Кн 377
ОДИСИ, Шон Томас
        Кулата на магьосника : мистериите на Уна Крейт / Шон Томас Одиси ; [прев. Евелина Пенева]. - София : Монт, 2013 (София : Инвестпрес). - 247 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The magicians tower / Shawn Thomas Odyssey. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-169-026-8 : 10 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264086500

БК 2014/11 Кн 378
ПАТЕРСЪН, Джеймс, 1947-
        Училището свърши - завинаги / Джеймс Патерсън ; прев. от англ. Александър Маринов. - София : Егмонт, 2014 (София : Дедракс). - 383 с. ; 21 см

Ориг. загл.: School out - forever. - Кн. 2 от поредицата Максимум Райд

ISBN 978-954-27-1201-5 : 12.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264213988

БК 2014/11 Кн 379
РЕДИНГ, Джаклин
        Втори шанс / Джаклин Рединг ; [прев. Мишела Христова]. - София : Санома Блясък България, 2013 (София : Алианс Принт). - 240 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 12)

Ориг. загл.: The second chance / Jaclyn Reding. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-030-6

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264346340

БК 2014/11 Кн 380
РОБЪРТС, Нора, 1950-
        Уиски бийч / Нора Робъртс ; [прев. Весела Ангелова]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 526 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Whiskey beach / Nora Roberts. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-389-8 : 13.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1264367332

БК 2014/11 Кн 381
СИГЪЛ, Ерик, 1937-
        Любовна история / Ерик Сийгъл ; прев. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2011 ([София] : Симолини). - 167 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Love story / Erich Segal

ISBN 978-954-641-014-6 : 9 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1263909604

БК 2014/11 Кн 382
СИМСИС, Мери
        Боровинков пай и солени целувки / Мери Симсис ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2014 (София : Експертпринт). - 304 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The irresistible blueberry bakeshop & café / Mary Simses

ISBN 978-954-771-320-8 : 14 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264253668

БК 2014/11 Кн 383
СПАРКС, Никълъс, 1965-
        Тетрадката / Никълъс Спаркс ; прев. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2009 ([София] : Симолини). - 197 с. ; 17 см

Ориг. загл.: The notebook / Nicholas Sparks

ISBN 978-954-641-015-3 : 9 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1263904484

БК 2014/11 Кн 384
ФИЛИПС, Кристи
        Дневникът на Девлин / Кристи Филипс ; прев. Паулина Мичева. - София : Кръгозор, 2014 (София : Експертпринт). - 470 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Devlin diary / Christi Phillips

ISBN 978-954-771-322-2 : 18 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264200676

БК 2014/11 Кн 385
ФИЛИПС, Сюзън Елизабет, 1948-
        Идеалната половинка / Сюзън Елизабет Филипс ; прев. Стамен Стойчев. - София : Ибис, 2014 ([София] : Симолини). - 359 с. ; 21 см. - (Колекция Избрани съвременни любовни романи)

Ориг. загл.: Match me if you can / Susan Elizabeth Phillips. - Вариант на сер. загл.: Избрани съвременни любовни романи, отбелязано на гърба на кн.

ISBN 978-619-157-064-5 : 13.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1263936740

БК 2014/11 Кн 386
ХАНА, Кристин, 1960-
        Алеята на светулките / Кристин Хана ; [прев. Силвия Желева]. - София : Kalpazanov, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 479 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Firefly lane / Kristin Hannah. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-17-0288-8 : 15 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264302564

БК 2014/11 Кн 387
ЮЪРИС, Лион
        Екзодус / Леон Юрис ; [прев. Валентин Кръстев]. - 2. прераб. изд. - София : Балмс Бук, 2014 (София : Акцент 96). - 576 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Exodus / Leon Uris. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 1995 на изд. Стубел

ISBN 978-619-7138-01-6 : 23 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264204772


830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/11 Кн 388
ГРИМ, Якоб, 1785-1863
        Светът на приказките / Братя Грим [Якоб, Вилхелм] ; [състав. Валери Манолов] ; [ил. Магдалена Добрева ... и др.]. - [София] : Пан, 2009 ([София] : Образование и наука). - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

Имената на състав., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на състав.
Валери Манолов е Валери Манолов Иванов. - Други ил.: Красимир Ризов, Олег Топалов, Теодор Манолов, Катя Фичерова

ISBN 978-954-657-845-7 (подв.) : 10.90 лв.

830-93-34
COBISS.BG-ID 1264217060


839.8-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/11 Кн 389
АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан, 1805-1875
        Голяма книга на приказките / Ханс Кристиан Андерсен ; [прев. Пенка Кънева, Магдалена Костова-Панайотова] ; [състав. Валери Манолов] ; [ил. Мирослава Николова]. - София : Пан, 2011 ([София] : [Експреспринт]). - 256 с. : с ил. ; 24 см

Имената на прев., състав., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Магдалена Костова-Панайотова е Магдалена Петрова Костова. - Пълното име на състав. Валери Манолов е Валери Манолов Иванов

ISBN 978-954-657-847-1 : 7.90 лв.

839.8-93-34
COBISS.BG-ID 1264258788

БК 2014/11 Кн 390
АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан, 1805-1875
        Светът на приказките / Андерсен ; [състав. Любомир Русанов] ; [ил. Олег Топалов]. - [София] : Пан, 2009 ([София] : Образование и наука). - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

Имената на състав., ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-657-844-0 (подв.) : 10.90 лв.

839.8-93-34
COBISS.BG-ID 1264249060


840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/11 Кн 391
ПЕРО, Шарл, 1628-1703
        Светът на приказките / Шарл Перо ; [състав. Валери Манолов] ; [ил. Магдалена Добрева]. - [София] : Пан, 2009 ([София] : Образование и наука). - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

Имената на състав., ил. отбелязани на гърба на загл. с. -  Пълното име на състав. Валери Манолов е Валери Манолов Иванов

ISBN 978-954-657-846-4 (подв.) : 10.90 лв.

840-93-34
COBISS.BG-ID 1264215524


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/11 Кн 392
ПИРАНДЕЛО, Стефано, 1895-1972
        Нужен е баща / Стефано Пирандело ; прев. от итал. Даниела Илиева. - София : Casa Sicilia Bulgaria, 2014 (София : Булгед). - 104 с. ; 18 см

Ориг. загл.: Tutto il Teatro / Stefano Pirandello

ISBN 978-954-92515-5-5 : 10 лв.

850-2
COBISS.BG-ID 1263945188


850-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/11 Кн 393
        ГОЛЯМАТА книга: Принцесите / [ill. Gian Luca Oliveri]. - София : Пан, [2010] ([Италия]). - [16] с. : с цв. ил. ; 26 см

Прев. от итал. ез. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-657-901-0 : 17.99 лв.

850-93-34
COBISS.BG-ID 1264255460

БК 2014/11 Кн 394
        FERMA veselǎ / [ill. Claudio Cernuschi]. - София : Пан, 2010 (Италия). - [16] с. : с цв. ил. ; 26 см

Загл. на кор.: Голяма книга: Фермата. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-657-900-3 (подв.) : 17.99 лв.

850-93-34
COBISS.BG-ID 1264242916


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/11 Кн 395
НАДАЛ, Рафаел, 1986-
        Рафа : моята история / Рафаел Надал, Джон Карлин ; прев. Катя Перчинкова. - София : Enthusiast, 2014. - 264, [16] с. : цв. ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Rafa / Rafel Nadal with John Carlin

ISBN 978-619-164-123-9 : 16 лв.

860-94
COBISS.BG-ID 1264411876


869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/11 Кн 396
СИЛВА, Едуардо да, 1964-
        Повярвах / [Жозе Едуардо Рамадаш да Силва] ; [прев. Вихра Веселинова]. - [София] : Жива - насока в живота, 2014 ([София] : [Симолини]). - [368] с. ; 15 см

Името на авт. установено от доп. източник. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Прев. от португ. ез. 

ISBN 978-619-90187-2-9

869.0-3
COBISS.BG-ID 1264340964


871 РИМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/11 Кн 397
        СЪВЕТИТЕ за щастлив живот на... Сенека / [състав. Наталия Николова]. - [София] : Монт, [2014]. - 126 с. ; 13 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-169-049-7 : 2 лв.

871-84
COBISS.BG-ID 1264383972


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/11 Кн 398
ГЕЛАСИМОВ, Андрей Валериевич, 1965-
        Година на лъжата : роман / Андрей Геласимов ; прев. от рус. Васил Данов. - София : Enthusiast, 2014 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 272 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Год обмана / Андрей Геласимов, в кн. отпеч. на латиница: God obmana / Andrej Gelasimov

ISBN 978-619-164-104-8 : 14 лв.

882-31
COBISS.BG-ID 1264283108

        КЛАСИКА и канон в руската литература : чуждият поглед : сборник текстове и документи Вж Кн 329

        Орлин СТЕФАНОВ представя: двама чужденци за две култури : Шекспир - руснакът и Българският постмодернизъм Вж Кн 351


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/11 Кн 399
        ЗАБРАНЕНИТЕ писатели : христоматия по литература за 12 клас / [състав. Ангел Николов ... и др.] ; [ред. Васил Къдринов]. - София : Център "Хана Аренд", 2013 ([Пловдив] : Avtoprint). - 304 с. : с ил., портр. ; 24 см

Загл. на кор.: Христоматия по литература за 12 клас. Забранените писатели. -  Загл. на гърба на кн.: Христоматия за 12 клас. Забранените писатели. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Васил Къдринов, Валентина Маринова. - Пълното име на състав. Ангел Николов е Ангел Николов Филчев. - Съдържа материали от: Атанас Райков, Блага Димитрова, Георги Зарков, Георги Марков, Герчо Джамбазов, Димитър Инкьов, Змей Горянин, Йордан Русков, Йосиф Петров, Коста Георгиев - Босяк, Мехмед Карахюсеинов, Пенко Керемидчиев, Петко Огойски, Радой Ралин, Стефан Стамов, Трифон Кунев, Яна Язова

1. Българска литература - христоматии - учебници за средни общообразователни училища
886.7(082)(075.3)
COBISS.BG-ID 1264271076

БК 2014/11 Кн 400
МАЛИНОВА-Димитрова, Людмила Георгиева, 1960-
        Багряна и Словения : документално изследване / Людмила Малинова-Димитрова, Людмил Димитров. - София : Факел, 2013 ([София] : [Симолини]). - 349 с. : с портр., факс. ; 24 см

ISBN 978-954-411-195-3 : 15 лв.
1. Багряна, Елисавета, 1893-1991 - биографии 2. Поети, български - биографии 3. България - литературознание
886.7(092)
92 Багряна, Елисавета
COBISS.BG-ID 1263902436

БК 2014/11 Кн 401
        ПЪТУВАЩИЯТ българин / [състав.] Роман Хаджикосев. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2014. - 348 с. : с факс. ; 25 см

Съдържа текстове от: Иван Вазов, Л. Бобевски, Дан. С. Руевски, Христо Бучекчиев, Христо Соколов, Пейо Яворов, Ана Карима, Антон Бозуков, Иван Малеев, Страшимир Кринчев, Михаил Маджаров, Самуил Стрезов, Тодор Ценков, Боян Болгар, Димо Казасов, Марко Марчевски, Петър А. Шишков, Златка Чолакова, Стефан Грудев, Димитър Шишманов, Люба Кутинчева, Димо Сяров, Георги Вазов, Цвятко Райков

ISBN 978-954-680-896-7
1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
886.7.09
COBISS.BG-ID 1264062692

БК 2014/11 Кн 402
        СОЦРЕАЛИСТИЧЕСКИ канон / Алтернативен канон : официално и неофициално в българската литература и култура между 1944 и 1989 г. : научна конференция, 27 март 2009 г., София / състав. Пламен Дойнов. - София : Пан, 2009 ([София] : [Образование и наука]). - 552 с. ; 20 см. - (Поредица Литературата на НРБ: история и теория ; кн. 2)

Изд. на НБУ. Департамент Нова българистика. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-657-857-0 : 10 лв.
1. Социалистически реализъм - конференции 2. Българска литература - художествен метод, направления, стилове и школи - конференции 3. България - литературознание
886.7.015(063)
COBISS.BG-ID 1264237284

БК 2014/11 Кн 403
        ТИШИНАТА ще разбуди стъпки : по творческия път на Петър Гелин : [отзиви за негови очерци и книги]. - Пловдив : Интелексперт 94, 2012. - 84 с. : с портр., ил. ; 21 см

Биогр. данни за Петър Атанасов Гелин: с. 3-4. - Достоен творец / Илия Зоински: с. 5-14. - Човек на словото : интервю с Петър Гелин: с. 15-25. - Кн. е ил. и с рис. на: Константин Анастасов

ISBN 978-954-8835-59-6
1. Гелин, Петър Атанасов, 1959- - творчество 2. Писатели, български - творчество 3. България - литературознание
886.7(092)
92 Гелин, Петър Атанасов
COBISS.BG-ID 1263924964


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2014/11 Кн 404
АНГЕЛОВА, Доника
        Откровения : стихове / Доника Ангелова. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2014. - 57 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9875-44-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263913956

БК 2014/11 Кн 405
АНДОНОВА, Невена Петрова
        Полет към теб / Кармел. - София : За буквите - О писменехь, 2014 ([София] : БПС). - 27 с. ; 21 см

Кармел - псевд. на авт. Невена Петрова Андонова

ISBN 978-619-185-014-2 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264237796

БК 2014/11 Кн 406
АНДРЕЕВА, Стефка, 1952-
        Неизречените думи : стихове / Стефка Андреева ; [худож. Дарена Андреева]. - София : Пропелер, 2014 ([София] : Direct Services). - 78 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-392-231-4 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264282084

БК 2014/11 Кн 407
БАНЕВА, Мария
        Изповеди : стихотворения / Мария Банева. - Сливен : Обнова, 2010. - 30 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9486-29-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264038628

БК 2014/11 Кн 408
БАЧЕВ, Стоян Димитров, 1932-
        Лакомии : басни от прехода / Стоян Бачев ; ил. Мортус. - София : Пропелер, 2013 (София : Дейликонт). - 43 с. : с ил. ; 21 см

Мортус - псевд. на ил. Георги Георгиев Ведроденски

ISBN 978-954-392-196-6

886.7-193
COBISS.BG-ID 1264235748

БК 2014/11 Кн 409
БЛАГОЕВ, Асен, 1964-
        SMS-и на концептуалиста : концептуално / Асен Благоев - Батката. - София : Найс АН, 2014 ([София] : [Кушовалиев]). - 41 с. : с ил., портр. ; 18 см

Батката - псевд. на авт. Асен Благоев

ISBN 978-954-8587-18-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263949284

БК 2014/11 Кн 410
БОЖКОВ, Стойчо Божков, 1945-
        Да се уча на слово не спрях : стихове / Стойчо Божков. - Пловдив : [Нар. библ. "Иван Вазов"], 2013. - 84 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9546-74-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264164324

БК 2014/11 Кн 411
БОЯДЖИЕВ, Явор Петков, 1949-
        Поетична мелодия : стихотворения / Явор Бояджиев. - София : Фенея, 2013. - 195 с. ; 20 см

Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-163-030-1
ISBN 978-619-163-030-0 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263957220

БК 2014/11 Кн 412
ВАПЦАРОВА, Юлия
        Зеленото събуждане : избрано / Юлия Вапцарова ; [худож. Владимир Кондарев]. - София : Пропелер, 2014 ([София] : Химиграф). - 104 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-392-225-3

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1264255716

БК 2014/11 Кн 413
ВЕЛЧЕВ, Генадий, 1949-
        Репортаж : стихове, 03-05 септември 2001 г. / Генадий Велчев. - 2. изд. - София : ИК Дума 2008, 2014 (София : МИГ принт). - 52 с. ; 20 см

1. изд. 2003 на изд. Никола Вапцаров, установено от доп. източник

ISBN 978-954-92328-7-5 : 2.50 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263864292

БК 2014/11 Кн 414
ГЕОРГИЕВА, Анастасия Иванова, 1981-
        Люлка за звезди : есета и стихове за любовта / Анастасия Георгиева. - Пловдив : Нар. библ. "Иван Вазов", 2014. - 74 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9546-76-7

886.7-1
886.7-4
COBISS.BG-ID 1264244964

БК 2014/11 Кн 415
ГРИГОРОВА, Лиляна Йорданова, 1933-
        Отражения : стихотворения и мисли / Лиляна Григорова ; [худож. Лиляна Григорова-Трифонова]. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Direct Services). - 40 с. : с ил. ; 24 см

Пълното име на авт. 
Лиляна Григорова е Лиляна Йорданова Григорова-Трифонова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-392-200-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264267748

БК 2014/11 Кн 416
ГЪЛЪБОВА, Симона
        Моят начин да обичам : стихотворения / Симона Гълъбова ; [худож. Петър Кайраков]. - Сливен : Обнова, 2010. - 36 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9486-28-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264133348

БК 2014/11 Кн 417
ДЕНЕВ, Деньо Тодоров, 1946-
        Епикриза на есенните дъждове : книга за поети и поезията : стихотворения / Деньо Денев ; [худож. Йордан Парушев]. - Сливен : Обнова, 2012. - 68 с. : с ил. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9486-50-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264070116

БК 2014/11 Кн 418
ДЕНЕВ, Деньо Тодоров, 1946-
        Мравки : миниатюри / Деньо Денев. - Сливен : Обнова, 2011. - 34 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9486-37-7

886.7-193
COBISS.BG-ID 1264029924

БК 2014/11 Кн 419
ДОБРЕВА, Мария Христова, 1950-
        Ще те нося в сърцето си : стихове / Мария Добрева. - София : Фонд. Вигория, 2014 ([Пловдив] : [Булвест принт]). - 48 с. : с ил., портр. ; 20 см
 
ISBN 978-619-7161-02-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264231140

БК 2014/11 Кн 420
ЗАХАРИЕВ, Георги Иванов
        Дни съдбовни / Георги Захариев. - София : Пропелер, 2013 ([София] : [Дейликонт]). - 112 с. ; 20 см

Изд. на Партия на бълг. комунисти

ISBN 978-954-392-195-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264173796

БК 2014/11 Кн 421
ЗАХАРИЕВА, Надежда Григорова, 1944-
        Аз и ти / Надежда Захариева. Аз и ти / Дамян Дамянов. - [София] : Монт, 2014. - 40, 46 с. ; 20 см

Втората кн. отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-619-169-037-4 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264320484

БК 2014/11 Кн 422
ЗДРАВКОВА, Светлана
        Болярка / Светлана Здравкова. - Бургас : Макспрогрес, 2014 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 39 с. ; 21 см

ISBN 978-954-92941-2-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264142820

БК 2014/11 Кн 423
ИВАНОВА, Таня, 1972-
        Нежност и страст : любовна лирика / Таня Иванова. - София : Лунна светлина 13, 2014 ([София] : [Булгед]). - 69 с. : с ил. ; 18 см

ISBN 978-619-90136-5-6 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264268004

БК 2014/11 Кн 424
ИЛИЕВ, Илко Пенев, 1958-
        Недоизказано... : избрани стихове / Илко Илиев ; [ред., предг. Марин Кадиев] ; [худож. Стефан Харитонов, Валя Панайотова]. - Сливен : Обнова, 2009. - 96 с. : с ил. ; 20 см

Имената на ред., ил. отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-9486-10-0

886.7-1(081.1)
COBISS.BG-ID 1264125668

БК 2014/11 Кн 425
ИЛИЕВ, Цветан Иванов, 1932-
        Сред тяхната вселена : поетични посвещения / Цветан Илиев ; [худож. Димитър Донев]. - София : Пропелер, 2012 (Враца : БГ Принт). - 352 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-392-144-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264240612

БК 2014/11 Кн 426
КАРАМИНКОВА, Радка
        Земното разпънато божествено : лирика / Радка Караминкова. - Сливен : Обнова, 2009. - 68 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9486-13-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264114148

БК 2014/11 Кн 427
КОНДУЗОВА, Йорданка
        С копнежа на жена : лирика / Йорданка Кондузова. - 3. изд. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : БПС). - 324 с. ; 21 см

1. изд. 2004 на ИК Жажда

ISBN 978-619-160-175-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263935204

БК 2014/11 Кн 428
КРЪСТАНОВ, Михаил, 1934-
        Многоликите богочовеци : стихове / Михаил Голубов. - София : ИК Славина, 2014 ([София] : [Славейков]). - 110 с. ; 20 см

Михаил Голубов - псевд. на авт. Михаил Кръстанов, с пълно име Михаил Кръстанов Миланов 

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264189156

БК 2014/11 Кн 429
ЛЕВЧЕВ, Владимир Любомиров, 1957-
        Любов на площада / Владимир Левчев. - [София] : Скалино, 2014 (София : Дайрект Сървисиз). - 76 с. ; 19 см

ISBN 978-619-7043-21-1 : 14 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264259556

БК 2014/11 Кн 430
МАНЧЕВ, Владимир Симеонович, 1972-
        Волшебные созвучия : поэтические переводы / Владимир Манчев. - София : Пропелер, 2013 (София : Дейликонт). - 111 с. ; 20 см

Парал. текст на бълг. ез.

ISBN 978-954-392-205-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264318180

БК 2014/11 Кн 431
МАР, Петрус
        Мансарда за гларуси : морска поезия / Петрус Мар. - София : Пропелер, 2013 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 96 с. ; 18 см

Петрус Мар - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-954-392-221-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264170468

БК 2014/11 Кн 432
МАРКОВ, Тома Марков, 1972-
        Черен PR и нови действия : стихотворения / Тома Марков. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 144 с. ; 17 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-024-1 : 13 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263877604

БК 2014/11 Кн 433
МИРОНОВА, Любов Георгиева, 1972-
        Функцията Любов / Любов Миронова ; [фотогр. Любов Георгиева Миронова]. - София : PPTL, 2014 ([София] : [Дайрект Сървис]). - 68 с. : с цв. ил. ; 23 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-180-017-9 : 9.96 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264215268

БК 2014/11 Кн 434
МИТЕВА, Гълъбина Петкова, 1966-
        Тази вечер Господ ме целуна : поезия / Гълъбина Митева. - Русе : Бряг, 2014 ([Русе] : Gaiana Book&Art Studio). - 128 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-91928-6-5 : 9.99 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264341220

БК 2014/11 Кн 435
МУСТАФОВ, Осман, 1950-
        Небесна соната : стихотворения / Осман Мустафов ; [худож. Татяна Ермолаева]. - Плевен : Северно ехо, 2013 ([В. Търново] : [Фабер]). - 80 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8076-73-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263855844

БК 2014/11 Кн 436
НЕДЕВ, Харалан, 1931-
        Озарения : лирика / Харалан Недев. - Габрово : ИК Луна, 2013. - 60 с. : с цв. ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Харалан Недев е Харалан Недев Иванов. - Принт. изд.

ISBN 978-954-722-017-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263898596

БК 2014/11 Кн 437
НЕДЕВ, Харалан, 1931-
        Озарения 2 : лирика / Харалан Недев. - Габрово : ИК Луна, 2013. - 62 с. : с цв. ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Харалан Недев е Харалан Недев Иванов. - Принт. изд.

ISBN 978-954-722-018-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263897828

НЕДЕЛЧЕВА, Йорданка, 1954-
        Песни за войводите Вж Кн 318

БК 2014/11 Кн 438
НИКОЛОВА, Мария Георгиева, 1944-
        Белязани птици : поетична антология / Мария Г. Николова. - София : Пропелер, 2014 ([София] : Direct Services). - 106 с. ; 21 см

ISBN 978-954-392-230-7 : 7 лв.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1264195556

БК 2014/11 Кн 439
ПАВЛОВА, Маргарита, 1946-
        В скута на мама : стихове / Маргарита Павлова. - [София] : Макро Студио, 2014 ([София] : Дими 99). - 82 с. ; 21 см

Текст и на фр. ез.

ISBN 978-954-92593-5-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263891684

БК 2014/11 Кн 440
        ПЕСНИТЕ на морето : литературен сборник / [ред. Иван Бъчваров]. - Варна : Онгъл, 2010. - 82 с. : с портр. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Съюз на свободните писатели - филиал Варна

ISBN 978-954-8279-29-1 : 15 лв.

886.7-194
886.7-3(082)
COBISS.BG-ID 1264170724

БК 2014/11 Кн 441
ПЕТРА, Мериам
        Пълзене във висините : стихосбирка / Мериам Петра. - София : Монт, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 80 с. ; 16 см

Мериам Петра - псевд. на авт. Мария Николова Петрова

ISBN 978-619-169-022-0 : 5.50 лв.

886.7-1
886.7-34
COBISS.BG-ID 1264162788

БК 2014/11 Кн 442
ПОПОВ, Йордан Апостолов
        Гласът на България / Йордан Апостолов. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Direct Services). - 60 с. ; 22 см

Възприетата форма на името на авт. 
Йордан Апостолов е Йордан Апостолов Попов

ISBN 978-954-392-193-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264256228

БК 2014/11 Кн 443
РУСЕВ, Руси Вълев, 1945-2017
        Кота 64 : лирика / Руси Русев. - Сливен : [Обнова], 2009. - 64 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-09-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264096484

БК 2014/11 Кн 444
СЛАВОВА, Мария, 1947-
        Разминаване : лирика / Мария Славова. - Варна : [Изд. авт.], 2014 (Варна : Бакара Принт). - 296 с. : с портр. ; 21 см

Кор. опис.

(Подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264196324

БК 2014/11 Кн 445
СТОЙКОВА, Росица
        С любов до края : лирика / Росица Стойкова. - Сливен : Обнова, 2011. - 80 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9486-32-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264080100

БК 2014/11 Кн 446
СТОЙЧЕВ, Димитър Димитров, 1929-
        И мъртвецът се ухили... : сатира / Димитър Д. Стойчев. - София : Пакс Пъблишинг, 2013 ([София] : [Славейков]). - 92 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9403-14-5

886.7-17
COBISS.BG-ID 1264268516

БК 2014/11 Кн 447
ТАСКОВА, Вера Кирова
        Това е любов : лирика / Вера Таскова. - Сливен : Обнова, 2010. - 100 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9486-20-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264126692

БК 2014/11 Кн 448
ТЕПАВИЧАРОВ, Димитър Костадинов, 1942-
        Откровения : стихове / Димитър Тепавичаров. - Пловдив : [Нар. библ. "Иван Вазов"], 2014. - 52 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9546-77-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264177124

БК 2014/11 Кн 449
ТОНЕВ, Николай, 1938-
        Есенни песни ІІ : стихотворения / Николай Тонев. - Сливен : Обнова, 2011. - 79 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-31-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264457956

БК 2014/11 Кн 450
ТОНЕВ, Николай, 1938-
        Политически небосклони / Николай Тонев. - 2. прераб. изд. - Сливен : Обнова, 2011. - 34 с. ; 21 см

1. изд. 2004

ISBN 978-954-9486-36-0 : 2 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264136932

БК 2014/11 Кн 451
ТОНЕВА, Гиргина Иванова, 1938-2014
        Моята обич : лирика / Гиргина Тонева. - 2. изд. - София : [Изд. авт.], 2014. - 107 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

1. изд. 2008. - Принт. изд.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264193764

БК 2014/11 Кн 452
ТОШКОВ, Михаил Георгиев, 1931-
        Аквариум : стихове / Михаил Тошков ; [худож. Михаил Тошков]. - София : Пропелер, 2014 ([София] : Direct Services). - 128 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-392-223-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264239588

БК 2014/11 Кн 453
ХИНКОВ, Петър Балчев, 1924-
        Поетични пътеки : лична антология / Петър Хинков. - Русе : Денница, 2014 (Русе : Авангард принт). - 174 с. ; 22 см

ISBN 978-954-8701-70-9

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1264236516

БК 2014/11 Кн 454
ХУКА-Вълкова, Евгения, 1935-
        А другото е всичко суета... : стихове / Евгения Хука-Вълкова ; [худож. Раиса Вълкова]. - София : Пандора Прим, 2005. - 40 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 954-634-016-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263876580

БК 2014/11 Кн 455
ХУКА-Вълкова, Евгения, 1935-
        Вълнуват ме човешките съдби : лирика / Евгения Хука-Вълкова ; [худож. Евгения Хука-Вълкова]. - София : Таурус адвертайзинг, 2007. - 54 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263903972

БК 2014/11 Кн 456
ХУКА-Вълкова, Евгения, 1935-
        Непокорни стихове : лирика / Евгения Хука-Вълкова ; [худож. Нено Александров]. - Пловдив : Полиграф комерс, 2012. - 48 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-91865-2-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263875044

БК 2014/11 Кн 457
ЦАНОВ, Димитър Бончев, 1953-
        Доказателства за спомени : стихотворения / Димитър Цанов ; [худож. Александра Духлинска]. - Плевен : Северно ехо, 2014 (В. Търново : Фабер). - 80 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8076-78-4 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263856100

БК 2014/11 Кн 458
ЦВЕТКОВ, Цвeтко Маринов, 1943-2011
        Тръпки : лирика, философия, природа / Цветко Цветков. - София : [Фонд. КОМ], 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 100 с. ; 15 см

ISBN 978-954-8745-26-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263923428

БК 2014/11 Кн 459
ЦВЕТКОВ, Явор Александров, 1948-
        Съкровения : святи песни за България / Явор Цветков - Яшо. - София : Рал Колобър, 2014. - 32 с. ; 20 см

Яшо - псевд. на авт. Явор Александров Цветков

ISBN 978-954-2948-45-2 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264039140

БК 2014/11 Кн 460
ЧАКОВА, Димитрия Василева, 1972-
        Ловец на надежди : лирика / Димитрия Чакова. - Пловдив : Полиграф комерс, 2014. - 64 с. ; 21 см

ISBN 978-954-91865-4-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264180708

БК 2014/11 Кн 461
ЧАНЕВ, Славчо Чанев, 1948-
        Диво цвете : стихотворения / Славчо Чанев Чанев ; [фотогр. Славчо Чанев Чанев]. - Сливен : Обнова, 2010. - 52 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9486-21-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264129764

БК 2014/11 Кн 462
ЧЕРНЯЛСКИ, Веселин, 1945-
        Преход ли? : хумор, сатира и още нещо / Веселин Чернялски. - София : Авангард Прима, 2014 ([София] : БПС). - 60 с. : с ил. ; 18 см

Веселин Чернялски - псевд. на авт. Веселин Борисов Ганчев. - Кн. е ил. с карикатури на: Борислав Златанов, Георги Чалъков, Чавдар Николов, Илия Липавцов, Мортус. - Мортус - псевд. на Георги Георгиев Ведроденски

ISBN 978-619-160-281-0

886.7-17
COBISS.BG-ID 1264379364

БК 2014/11 Кн 463
ЯНКОВА, Катя
        Зрак и мрак : лирика / Катя Янкова Бобанац ; [худож. Александър Бобанац]. - София : Изток-Запад, 2014. - 55 с. : с ил. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. 
Катя Янкова Бобанац е Катя Янкова. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-152-381-8 : 3 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264179428


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2014/11 Кн 464
АТАНАСОВА, Моника Славчева, 1968-
        Утрото на Осмия ден : роман / Василиса Мей. - София : Монт, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 446 с. ; 13 см

Василиса Мей - псевд. на авт.  Моника Славчева Атанасова

ISBN 978-619-169-027-5 : 7 лв.

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1264161508

БК 2014/11 Кн 465
БАКЪРДЖИЕВА, Катя, 1932-
        Аз и те / Катя Бакърджиева. - Варна : Славена, 2007-2009. - 2 т. ; 20 см
 
ISBN 978-954-8279-15-4 (кн. 2, Онгъл)

Съдържа:
 Кн. 2. - Варна : Онгъл, 2009. - 48 с.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1227519972

БК 2014/11 Кн 466
ВАНГЕЛОВА, Катя Стоянова, 1971-
        Графиня Аламбра : новела / Катя Вангелова. - София : Монт, 2014. - 80 с. ; 20 см

ISBN 978-619-169-040-4 : 5 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264366564

БК 2014/11 Кн 467
ВАСИЛЕВ, Йордан Григоров, 1973-
        Студентът : роман / Йордан Василев. - Русе : [Изд. авт.], 2014 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 238 с. ; 21 см

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264294116

БК 2014/11 Кн 468
ГАНЧЕВ, Ганчо Марков, 1962-
        Моите Аполонии / Ганчо Ганчев. - София : [Изд. авт.], 2014. - 70 с. ; 20 см

Принт. изд.

886.7-3
COBISS.BG-ID 1263892196

БК 2014/11 Кн 469
ГЕОРГИЕВ, Валентин Георгиев, 1967-
        Опасно и забранено : разкази / Валентин Георгиев - Валтер ; [худож. Стоян Попов]. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Циан). - 216 с. : с ил. ; 20 см

Валтер - псевд. на авт. Валентин Георгиев Георгиев. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-392-213-0 : 6.99 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264271588

БК 2014/11 Кн 470
ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев, 1956-
        Ярост : разкази : short stories / Лъчезар Георгиев ; [худож. Ралица Петрова]. - [В. Търново] : Фабер, 2008. - 200 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-775-909-1 (подв.)

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263889124

БК 2014/11 Кн 471
ГЕОРГИЕВА, Капка, 1964-
        Ванга от рода на прокълнатите / Капка Георгиева. - 4. изд. - София : Бумеранг БГ, 2014 ([София] : [Ропринт]). - 216 с. ; 20 см

1. изд. 2003. - Библиогр.: с. 215-216

ISBN 978-954-9330-17-5 : 15 лв.
1. Ванга, 1911-1996 - художествена литература 2. България - психология
886.7-312.6
159.961(497.2)(092)(0:82-31)
92 Ванга
COBISS.BG-ID 1264247524

БК 2014/11 Кн 472
ГРИВНЕВ, Георги Христов, 1942-
        Ако не се върна / Георги Христов Гривнев. - Смолян : Зеа-Принт, 2014. - 120 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9358-87-2

886.7-32
886.7-84
COBISS.BG-ID 1263894244

БК 2014/11 Кн 473
ДЖЕЙДИН, Лий-Янн
        Обещание : роман / Лий-Янн Джейдин. - София : Монт, 2013. - 352 с. ; 24 см

Лий-Янн Джейдин - псевд. на авт. Илияна Тошева Балачева

ISBN 978-619-169-021-3 : 14 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264166372

БК 2014/11 Кн 474
КАЧЕРИЛСКА, Цветана Христова, 1958-
        Орфей Тракиецът : новела / Цветана Качерилска. - София : Монт, 2014. - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-619-169-032-9 : 5 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264315108

БК 2014/11 Кн 475
КАЧЕРИЛСКА, Цветана Христова, 1958-
        Сказание за Енравота Боян : новела ; Стойна Преподобна / Цветана Качерилска. - София : Монт, 2014. - 64 с. ; 16 см

ISBN 978-619-169-047-3 : 4 лв.

886.7-321.6
COBISS.BG-ID 1264396772

БК 2014/11 Кн 476
КРИСТЪЛ, Силвия
        Гладът на пеперудата / Силвия Кристъл. - София : Монт, 2014. - 256 с. ; 13 см

Силвия Кристъл - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-169-043-5 : 6 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264313060

БК 2014/11 Кн 477
КРИСТЪЛ, Силвия
        Довереникът : роман / Силвия Кристъл. - София : Монт, 2013. - 222 с. ; 20 см

Силвия Кристъл - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-169-014-5 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264085988

БК 2014/11 Кн 478
КРИСТЪЛ, Силвия
        Плътта на пеперудата / Силвия Кристъл. - София : Монт, 2014. - 249 с. ; 13 см

Силвия Кристъл - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-169-042-8 : 6 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264314340

БК 2014/11 Кн 479
КРИСТЪЛ, Силвия
        Сласт / Силвия Кристъл. - София : Монт, 2014. - 127 с. ; 13 см

Силвия Кристъл - псевд. на бълг. авт. - Кн. е част от Серия Страст в здрача

ISBN 978-619-169-035-0 : 2 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264312548

БК 2014/11 Кн 480
ЛЕВЧЕВ, Любомир Спиридонов, 1935-
        Ти си следващият : роман от спомени / Любомир Левчев. - София : Enthusiast, 2014 (София : Фолиарт). - 620 с. : с портр., ил. ; 21 см

ISBN 978-619-164-096-6 : 22 лв.

886.7-312.6
COBISS.BG-ID 1264190436

БК 2014/11 Кн 481
ЛЕЙН, Нора
        Завета на кръвта / Нора Лейн. - София : Монт, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 127 с. ; 13 х 20 см

Нора Лейн - псевд. на бълг. авт. - Кн. е част от Серия Страст в здрача

ISBN 978-619-169-017-6 : 2 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264162532

БК 2014/11 Кн 482
МАВРОДИЕВА, Божидара Георгиева, 1970-
        Вълшебната спирала / Божидара Мавродиева. - Варна : Монт, 2013. - 192 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-619-169-039-8 : 11.90 лв.

886.7-312.7
COBISS.BG-ID 1264324836

БК 2014/11 Кн 483
МАЛЕШКОВА, Анна Димитрова, 1943-
        Северно сияние / Анна Малешкова. - Сливен : Обнова, 2013. - 204 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-55-1

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1264034020

БК 2014/11 Кн 484
МИРОНОВА, Любов Георгиева, 1972-
        Сборник разкази / Любов Миронова ; [фотогр. Любов Георгиева Миронова]. - София : PPTL, 2014 ([София] : [Дайрект Сървис]). - 312 с. : с цв. ил. ; 23 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-180-036-0 : 19.80 лв.

886.7-32(081)
COBISS.BG-ID 1264219108

БК 2014/11 Кн 485
НИКОЛОВА, Илияна Симеонова, 1974-
        Преродената принцеса : любовно-екзотерични мъниста от огърлицата на живота : роман от разкази / Илияна Николова-Шмидт. - Варна : Онгъл, 2009. - 104 с. ; 20 см
 

ISBN 978-954-8279-11-6 : 9.50 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264236260

БК 2014/11 Кн 486
НИКОЛОВА, Илияна Симеонова, 1974-
        Принцесата и пророчицата : единадесет мъниста от броеницата на живота : роман от разкази / Илияна Николова-Шмидт. - Варна : Онгъл, 2008. - 43 с. ; 20 см
 

ISBN 978-954-8279-06-2

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264289508

БК 2014/11 Кн 487
ОВЧАРОВА, Виолета Петрова, 1960-
        Челопеч - съкровищницата на България : разкази и новели / Виолета Овчарова, Васил Добромиров. - София : Пропелер, 2014 (София : ПК "Д. Благоев"). - 256 с. ; 21 см

Васил Добромиров - псевд. на авт. Васил Димитров Масленков

ISBN 978-954-392-224-6 (подв.)
1. Челопеч, Софийска област - краезнание
886.7-32
908(497.22-22)(0:82-32)
COBISS.BG-ID 1264192484

        ПЕСНИТЕ на морето : литературен сборник Вж Кн 440

ПЕТРА, Мериам
        Пълзене във висините : стихосбирка Вж Кн 441

БК 2014/11 Кн 488
        ПОЩЕНСКА кутия за приказки : сборник с разкази / [състав.] Гери Турийска. - [София] : Артишок, 2013- ([София] : [Симолини]). - Т. <1-> ; 21 см

Възприетата форма на името на състав. Гери Турийска е Гергана Иванова Турийска

ISBN 978-619-7139-02-0 (ч. 1) : 9.99 лв.

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2013. - 130 с.

Съдържа разкази от: Йоана Мирчева, Яни Димитров, Радослав Бимбалов, Надежда Йорданова, Борислава Стефанова, Надя Станчева, Юлия Дивизиева, Симона Петкова, Надежда Станилова, Петко Славов, Васил Русев, Стоян Георгиев, Теодор Михайлов, Весела Димитрова, Емил Джасим, Ива Генова, Йордан Лозанов, Никола Рачев, Драгомир Симеонов, Георги Иванов, Алекс Вълева, Теа Денолюбова, Любомира Петрова, Борислава Стоименова, Кирил Христов, Християн Трифонов, Иван Манчев, Васко Катинчаров 

886.7-32(082)
COBISS.BG-ID 1263932388

БК 2014/11 Кн 489
        ПРИТЧИ за силата на... знанието / [състав. Наталия Николова]. - [София] : Монт, [2013] ([София] : [Инвестпрес]). - 124 с. ; 13 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-169-024-4 : 2 лв.

886.7-34
COBISS.BG-ID 1264103396

БК 2014/11 Кн 490
РАЙЧЕВ, Радостин Емилов, 1987-
        Куцото куче от зеления килим : роман / Радостин Райчев. - София : Фонд. Буквите, 2013. - 144 с. ; 21 см

ISBN 978-619-154-076-1 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263959012

БК 2014/11 Кн 491
СВИНТИЛА, Владимир, 1926-1998
        Хоризонтално слънце : разкази / Владимир Свинтила. - София : Лектон, 2014 (София : Монт). - 224 с. ; 20 см

Владимир Свинтила - псевд. на авт. Владимир Георгиев Николов

ISBN 978-619-90054-3-9 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264282340

БК 2014/11 Кн 492
СНОУ, Аня
        Бели и черни крила / Аня Сноу. - София : Монт, 2013. - 128 с. ; 13 см

Аня Сноу - псевд. на бълг. автор. - Кн. е част от Серия Страст в здрача

ISBN 978-619-169-036-7 : 2 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264324580

БК 2014/11 Кн 493
СНОУ, Аня
        Забранено изкушение : роман / Аня Сноу. - София : Монт, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 448 с. ; 13 см. - (Серия Грехове)

Аня Сноу - псевд. на бълг. автор

ISBN 978-619-169-028-2 : 6 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264093924

БК 2014/11 Кн 494
СНОУ, Аня
        Съдбоносно желание / Аня Сноу. - София : Монт, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 126 с. ; 13 см

Аня Сноу - псевд. на бълг. автор. - Кн. е част от Серия Страст в здрача

ISBN 978-619-169-016-9 : 2 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264094948

БК 2014/11 Кн 495
ХРИСТОЗОВ, Петър, 1935-
        Да обърнеш гръб на Създателя : роман / Петър Христозов. - София : Водолей, 2014 ([София] : [Аси принт]). - 120 с. ; 20 см

Петър Христозов - псевд. на авт. Христо Димитров Вълчев

ISBN 978-954-9415-74-2 : 8 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264339940

БК 2014/11 Кн 496
FILIPOVA, Ljudmila Orlinova, 1977-
        Dante's Antichthon / Ludmila Filipova ; transl. from Bulg. lang. by Angela Rodel. - Sofia : Egmont, 2014. - 631 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Антихтонът на Данте / Людмила Филипова

ISBN 978-954-27-1202-2

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264236004

БК 2014/11 Кн 497
ILIEVA, Gergina Vasileva, 1957-
        I wish i was a gypsy / Gergina Ilieva, Trojan Iliev ; [transl. Aneta Gavrilova, Peter Gavrilov]. - Sofia : DiMax, 2014. - 160 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Да бях... циганин / Гергина Василева Илиева, Троян Боянов Илиев

ISBN 978-954-782-054-8

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264194020


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2014/11 Кн 498
АНТОНОВА, Неда Монова, 1940-
        Царица Елеонора Българска : документален роман / Неда Антонова. - София : Факел, 2013 (София : Симолини 94). - 224 с. : с портр., [4] л. : ил. ; 20 см

ISBN 978-954-411-203-5 : 12 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263939556

БК 2014/11 Кн 499
БЕНОВА, Бела Олег, 1979-
        По пътя на пулсиращата светлина : велосипедно пътешествие на Бела Бенова и приятели по българските черноморски фарове, август - септември 2007 / [фотогр. Бела Бенова]. - Варна : Сталкер, 2013 (Варна : Колор принт). - 286 с. : с ил. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8196-29-5 !

886.7-992
COBISS.BG-ID 1264064484

БК 2014/11 Кн 500
БЕРОВ, Никола Диков, 1927-
        Един българин търси... Родината си! : биографичен очерк / Никола Беров. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2014 (София : БГкнига). - 256 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-9870-66-4 : 12.50 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264167396

БК 2014/11 Кн 501
БИРОВА, Илка Любенова, 1959-
        През моите очи / Илка Бирова ; [худож. Татяна Любенова Карамалакова]. - София : Симолини 94, 2014. - 83 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9493-81-8

886.7-8
COBISS.BG-ID 1264201188

БК 2014/11 Кн 502
БОЛГУРОВА, Мария Николова, 1935-
        Писма без адрес : пътеписи на духа / Мария Болгурова. - Пловдив : Нар. библ. "Иван Вазов", 2014. - 156 с. : с ил., факс., портр. ; 20 см
 

ISBN 978-954-9546-75-0

886.7-8
COBISS.BG-ID 1264262628

БК 2014/11 Кн 503
БОТУНСКИ, Марин, 1940-
        Ранни дългове : художествена публицистика / Марин Ботунски. - [Враца] : Контакт-92, 2005-<2013> (Враца : БГ-Принт). - Т. <1-2> ; 20 см

Марин Ботунски - псевд. на авт. Марин Стоянов Йорданов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92723-4-5 (кн. 2)

Съдържа досега:

Кн. 2. - 2013. - 488 с. : с факс., [16] л. : ил., факс., портр.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1242457828

БК 2014/11 Кн 504
        БЪЛГАРСКАТА литература и войните (1912-1918) : антология / състав. и ред. Иван Радев. - В. Търново : Нар. библ. "П. Р. Славейков", 2013 (В. Търново : Абагар). - 304 с. ; 22 см

ISBN 978-954-92946-7-5 (подв.)

886.7-82
COBISS.BG-ID 1263949540

БК 2014/11 Кн 505
БЪРЧЕВ, Петър, 1942-
        Ми смо си ми : бишàг повàстъ и флàкуре из Ново съло - Видинско / Петър Бърчев ; [худож. Петър Бърчев]. - [София] : [Изд. авт.], 2014 ([София] : Дита М). - 124 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Куде и да смо ми смо си ми. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Ми смо си ми / Стефан Брезински: с. 7-8. - Ново село и новоселяни / Сашка Бизеранова: с. 9. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

10 лв.

886.7-7
COBISS.BG-ID 1263955172

БК 2014/11 Кн 506
ВАЧЕВА, Албена Кирилова, 1962-
        Очеркът в модерната българска литература / Албена Вачева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2014. - 303 с. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-680-933-9
1. Очерк, български - история и критика 2. България - литературознание
886.7-4.09
COBISS.BG-ID 1264324068

БК 2014/11 Кн 507
ГЕНЧЕВ, Димитър, 1952-
        Съчки в огъня : публицистика и критика / Димитър Генчев ; [ред. Деньо Денев]. - Сливен : Обнова, 2011. - 58 с. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9486-33-9

886.7-92
COBISS.BG-ID 1264036836

БК 2014/11 Кн 508
ГЕОРГИЕВ, Георги Йорданов, 26.02.1932-
        Сред светци и ангели / Георги Георгиев. - София : Пропелер, 2014 ([София] : Миг принт). - 120 с. : с ил., портр., факс., [20] л. : цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-954-392-222-2 : 15 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264282596

ГЕОРГИЕВА, Анастасия Иванова, 1981-
        Люлка за звезди : есета и стихове за любовта Вж Кн 414

ГРИВНЕВ, Георги Христов, 1942-
        Ако не се върна Вж Кн 472

БК 2014/11 Кн 509
        ДИЕТА за мозъка / [състав.] Александър Каратерзиян, Теодор Атанасов. - Варна : Онгъл, 2012. - 76 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-73-4

886.7-84
COBISS.BG-ID 1264223204

БК 2014/11 Кн 510
ЙОНОВ, Петър Стоянов, 1951-
        Корените са някъде там : за наследения опит по възпитанието на децата в семейството / Петър Йонов. - София : Распер, 2013 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 88 с. : с портр. ; 22 см

ISBN 978-954-345-056-5 : 8 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263912420

БК 2014/11 Кн 511
ЙОНОВ, Петър Стоянов, 1951-
        Селски чай за душата : весели и забавни разкази с поука / Петър Йонов. - София : Распер, 2014 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 140 с. ; 22 см

ISBN 978-954-345-057-2 : 12 лв.

886.7-7
COBISS.BG-ID 1263880676

БК 2014/11 Кн 512
ЙОНОВ, Петър Стоянов, 1951-
        Споделено детство / Петър Йонов. - София : Распер, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 112 с. ; 22 см

ISBN 978-954-345-067-1 : 10 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264268260

БК 2014/11 Кн 513
ЙОРДАНОВА, Виолета Василева, 1935-
        Живот, отдаден на хората / Виолета Йорданова. - София : Медицина и физкултура, 2010 ([София] : Симолини). - 104 с. ; 21 см

ISBN 978-954-420-285-9 !

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264165860

БК 2014/11 Кн 514
КАЛАЙКОВ, Йордан Славов, 1941-
        Стъпки по пътя на художника : кратък пътеводител / Й. Калайков. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 24 с. ; 9 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-160-217-9

886.7-4
COBISS.BG-ID 1264365284

БК 2014/11 Кн 515
КАЛАЙКОВ, Йордан Славов, 1941-
        Съкровения : фрагменти / Йордан Калайков ; [графики Йордан Калайков]. - 2. изд. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 40 с. : с ил. ; 15 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - 1. изд. 2012

ISBN 978-619-160-224-7

886.7-8
COBISS.BG-ID 1264365028

БК 2014/11 Кн 516
НЕДЕВ, Харалан, 1931-
        Поглед към светлината : есета и импресии / Харалан Недев. - Габрово : ИК Луна, 2013. - 84 с. : с цв. ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Харалан Недев е Харалан Недев Иванов. - Принт. изд.

ISBN 978-954-722-019-5

886.7-4
COBISS.BG-ID 1263899620

БК 2014/11 Кн 517
ОСЛЕКОВ-Талев, Георги Несторов, 1942-
        През Франция към Чикаго с късмет : дневник-пътепис / Георги Ослеков-Талев. - Благоевград : ИнфоДизайн, 2014. - 74 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-9438-35-2

886.7-992
COBISS.BG-ID 1263931364

БК 2014/11 Кн 518
ПЕТКОВА, Мария, 19??-
        Пътища и срещи : впечатления от градове и хора / Мария Петкова. - Сливен : Обнова, 2010. - 90 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-24-7

886.7-992
COBISS.BG-ID 1264031460

БК 2014/11 Кн 519
РАДИЛОВА, Яна Сергеева, 1992-
        Шепа морски камъчета : есета, разкази, пътеписи / Яна Радилова. - Сливен : Обнова, 2010. - 59 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-25-4

886.7-8
COBISS.BG-ID 1264110564

БК 2014/11 Кн 520
        СИЯНИЯ : антология / [ред. Иван Бъчваров]. - Варна : Онгъл, 2011. - 96 с. ; 20 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Съюз на свободните писатели - филиал Варна

ISBN 978-954-8279-59-8

886.7-82
COBISS.BG-ID 1264176868

БК 2014/11 Кн 521
        ТАЙНАТА за богат живот на... цар Соломон / [състав. Наталия Николова]. - [София] : Монт, [2014]. - 126 с. ; 13 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-169-048-0 : 2 лв.

886.7-97
COBISS.BG-ID 1264382948

БК 2014/11 Кн 522
ТОДОРОВ, Пламен
        Препускане в рая : пътепис / Пламен Тодоров. - София : [ИК на Лесотехн. унив.], 2013 ([София] : [Интел Ентранс]). - 16 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-954-332-109-4 : 2 лв.

886.7-992
COBISS.BG-ID 1263909860

БК 2014/11 Кн 523
        ТОП вицове BG издънки / [състав. Наталия Николова]. - [София] : Монт, [2014]. - 126 с. ; 13 см

Името на състав. установено от доп. източник

ISBN 978-619-169-050-3 : 2 лв.

886.7-845
COBISS.BG-ID 1264286436

БК 2014/11 Кн 524
        ТОП BG вицове / [състав. Михаил Цаповсъстав]. - [София] : МОНТ, [2014] ([София] : [Инвестпрес]). - 126 с. ; 13 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.  

ISBN 978-619-169-023-7 : 2 лв.

886.7-845
COBISS.BG-ID 1264098788

БК 2014/11 Кн 525
УЗУНОВ, Васил Кръстев, 1931-
        Танкистите на Карлово / Васил Узунов. - София : Енерджи принт, 2013 ([София] : 99 процента). - 82 с. : с ил., портр. ; 21 см

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263957732

БК 2014/11 Кн 526
STOJČEV, Dimitǎr Dimitrov, 1929-
        One life in two worlds / Dimiter D. Stoycheff. - Sofia : Pax Publ., 2013 ([София] : [Славейков]). - 388 с. : с портр., ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9403-12-1

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264259300


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/11 Кн 527
ДОНЧЕВА, Гери, 1985-
        Истории от Свети Влас / от Гери Дончева. - [София] : Стефан Добрев, [2014] ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - [22] с. : с цв. ил. ; 22 х 22 см

ISBN 978-619-7050-09-7 (подв.)

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1264402148

БК 2014/11 Кн 528
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Малкият счетоводител / Ангелина Жекова ; [худож. Мая Величкова]. - София : Резон-България, 2013 ([София] : [Спектър]). - [10] с. : с цв. ил. ; 27 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-91801-4-5 : 7.20 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1263963620

БК 2014/11 Кн 529
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Малкият фермер / Ангелина Жекова ; [худож. Мая Величкова]. - София : Резон-България, 2013 ([София] : [Спектър]). - [10] с. : с цв. ил. ; 27 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-91801-7-6 : 7.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1263965156

БК 2014/11 Кн 530
ИВАНОВА, Иринка Христова
        Приказките на малкото Иринче / Иринка Христова Иванова. - Варна : Онгъл, 2011. - 8 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-71-0

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1264240868

БК 2014/11 Кн 531
КАРАЛИЙЧЕВ, Ангел Иванов, 1902-1972
        Най-хубавите приказки / Ангел Каралийчев ; [състав. Валери Манолов] ; [худож. Валентина Иванчева-Бояджиева]. - [София] : Пан, 2008 ([София] : Лито Балкан). - 81 с. : с цв. ил. ; 30 см

Имената на състав., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на състав. 
Валери Манолов е Валери Манолов Иванов

ISBN 978-954-657-788-7 (подв.) : 15.90 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1264227300

БК 2014/11 Кн 532
КИЦОВ, Петко Иванов, 1937-
        Друмник-Сладкодумник : четири приказки от "Ранобудно петленце" / Петко Кицов ; [худож. Елеонора Христова]. - София : Еуниката, 2013 ([София] : Лито Балкан). - 32 с. : с цв. ил. ; 26 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7080-05-6 : 5 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1264289252

БК 2014/11 Кн 533
МАРТИН, Мария
        Боб и падащите звезди / Мария Мартин ; худож. Ива Груева. - София : Eco kids, 2013 ([София] : [Дедракс]). - [32] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см. - (Градът на скейтбордовете ; кн. 1)

Мария Мартин - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-7133-01-1 : 3.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1264164068

БК 2014/11 Кн 534
МИЛАДИНОВА-Терзийска, Милена Бойкова
        Азбучни професии / Милена Бойкова М.-Терзийска ; ил. Иван Газдов. - София : Мирфея, 2014 ([София] : Лито Балкан). - 60 с. : с ил. ; 24 см. - (Поредица Буквите)

ISBN 978-619-7046-04-5 : 4.90 лв.

886.7-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 1264265956

БК 2014/11 Кн 535
МИРОНОВА, Любов Георгиева, 1972-
        Не! Не! : приказка за Бонбончо, касапския нож и подводните битки / Любов Миронова ; [ил. Любов Георгиева Миронова]. - София : PPTL, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 38 с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Ч. 1 от поредицата Бонбончо. - На гърба на загл. с., изд. каре означено кн. 2

ISBN 978-619-180-029-2 : 9.96 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1264238308

БК 2014/11 Кн 536
МИРОНОВА, Любов Георгиева, 1972-
        Различни интереси и Интересни различия : приказка за Бонбончо, неговите приятели и кучето Ушана, което отиде на училище / Любов Миронова ; [ил. Любов Георгиева Миронова]. - София : PPTL, 2014 ([София] : [Инвест прес]). - 56 с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Ч. 2 от поредицата Бонбончо. - На гърба на загл. с., изд. каре отбелязано кн. 1

ISBN 978-619-180-027-8 : 9.96 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1264226276

БК 2014/11 Кн 537
МИХАЙЛОВ, Стоян Петров, 1940-
        Единствена в сърцето само... : детски стихове / Стоян Михайлов ; [худож. Рита Гюмбюш]. - [София] : [Пропелер], 2013 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 88 с. : с ил., портр. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-392-217-8

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1264254180

БК 2014/11 Кн 538
НЕДЕВ, Харалан, 1931-
        Приказките на дядо Хари : приказки за деца и възрастни / Харалан Недев. - Габрово : ИК Луна, 2013. - 84 с. : с цв. ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Харалан Недев е Харалан Недев Иванов. - Принт. изд.

ISBN 978-954-722-020-1

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1263899364

БК 2014/11 Кн 539
НИКОЛОВА, Вана Николова, 1940-
        За децата с любов : стихове за деца / Вана Николова ; [ил. Маргарита Симеонова Петрова]. - [Плевен] : Северно ехо, [2013] (Плевен : Кентавър 66). - 48 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8076-75-3

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1264075492

БК 2014/11 Кн 540
НИКОЛОВА, Вана Николова, 1940-
        Сребърни звънчета : стихове за деца / Вана Николова ; [худож. Маргарита Петрова]. - Плевен : Северно ехо, 2013 (Плевен : Кентавър 66). - 64 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8076-74-6

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1264078052

БК 2014/11 Кн 541
НИКОЛОВА, Вана Николова, 1940-
        Стихове, гатанки и песни за деца чудесни / Вана Николова ; [худож. Маргарита Петрова]. - [Плевен] : Северно ехо, [2013] (Плевен : Кентавър 66). - 72 с. : с ил., ноти ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8076-76-0

886.7-93-8
COBISS.BG-ID 1264077028

ТРЕНЧЕВА, Станка Иванова
        Кой направи планетата Адова : книжка за оцветяване Вж Кн 25


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/11 Кн 542
БЕЯТЛЪ, Яхия Кемал, 1884-1958
        Детство, юношество, политически и литературни спомени / Яхия Кемал ; прев. Айтян Делихюсеинова. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2013 ([София] : Симолини). - 215 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Çocukluğum, gençliğim, siyasi ve edebi hatìralarìm / Yahya Kemal. - Яхия Кемал - псевд. на Ахмед Агях, с възприета форма на името Яхия Кемал Беятлъ

ISBN 978-954-8712-83-5
1. Беятлъ, Яхия Кемал, 1884-1958 - спомени 2. Политици, турски - спомени 3. Турция - литературознание
894.35(092)
956.0(092)
92 Беятлъ, Яхия Кемал
COBISS.BG-ID 1264112100


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/11 Кн 543
ЮАН Чжунлан, 1568-1610
        Книга за цветята / Юан Чжунлан ; [прев. Станчо Станев]. - [София] : Шъндао, 2013 ([София] : Зип принт). - 47 с. : с цв. ил. ; 10 х 19 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре

7 лв.

895.1-023-1
COBISS.BG-ID 1264381668


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

ДИМИТРОВА, Стефания Тодорова
        Когато белият жерав разтвори крилете си Вж Кн 80


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

903 ПРЕДИСТОРИЯ
Вж и 7.031

БК 2014/11 Кн 544
VELEV, Georgi Kostadinov, 1952-
        The message Pobiti kamani - Fossil forest : where is the Eastern border of European culture / Georgi Velev ; [transl. David Mossop]. - Sofia : Propeller, 2013 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 64 с. : с цв. ил., факс. ; 21 см

Ориг. загл.: Посланието Побити камъни / Георги Велев. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-392-215-4
1. Мегалити - Варненски край 2. Изкуство, праисторическо - Варненски край 3. Варненски край - археология
903(497.21-31)
COBISS.BG-ID 1264253412


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

ЕЧКОВ, Пламен Ечков, 1956-
        Покритите мостове в Ловеч Вж Кн 546


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2014/11 Кн 545
ГАЩИЛОВ, Иван Николов, 1932-
        Юговските мостостроители / Иван Гащилов. - Асеновград [т.е. Пловдив] : Интелексперт-94, 2013. - 524 с. : с ил., портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 522-523

ISBN 978-954-8835-81-7
1. Села - България - история 2. Мостове - България - строеж 3. Архитекти, български 4. Югово, Пловдивска област - краезнание 5. България - архитектура
908(497.23-22)
72.071.1(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1263941348

БК 2014/11 Кн 546
ЕЧКОВ, Пламен Ечков, 1956-
        Покритите мостове в Ловеч / [Пламен Ечков] ; [снимки Генчо Петков]. - 2. прераб. изд. - Ловеч : Инфовижън, 2014. - 80 с. : с ил., факс., портр. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - 1. изд. 2007 на изд. Витал, установено от доп. източник. - Изд. на Регион. ист. музей - Ловеч. - Библиогр.: с. 61-64

ISBN 978-954-8105-55-2
1. Мостове - Ловеч - история 2. Ловеч - краезнание
908(497.214.1)
904:624.21(497.214.1)
COBISS.BG-ID 1264384228

        ИЗ всекидневието на Жеравна през Възраждането : писма от родствениците на Васил Д. Стоянов (1869-1885) Вж Кн 328

БК 2014/11 Кн 547
МАНОВА, Цветана Стоянова
        Сълза вместо песен : село Крушево - документи и материали / Цветана Манова. - София : ДТМ, 2014 (София : Изток-Запад). - 504 с. : с ил., факс. ; 24 см

ISBN 978-954-9380-11-8
1. Села - Гърция - история - извори 2. Крушево (Гърция) - история
908(495-22=867)(093)
COBISS.BG-ID 1264397796

БК 2014/11 Кн 548
МЕХАНДЖИЙСКА, Параскева
        Миналото на село Крайници / Параскева Механджийска, Кирил Каримов. - София : Пропелер, 2013 ([София] : Direct Services). - 456 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

ISBN 978-954-392-208-6
1. Села - България - история 2. Крайници, Кюстендилска област - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1264204516

БК 2014/11 Кн 549
МИТРЕВА, Невена Райчова, 1957-       
        Самоков : пътеводител / [Невена Митрева] ; [фотогр. Любомир Николов] = Samokov : guidebook / [Nevena Mitreva] ; [photogr. Lyubomir Nikolov] ; [transl. into Engl. Svetla Vaklinova]. - 2. прераб. изд. - Самоков : Ист. музей, 2014 ([София] : [Авангард]). - 21 с. : с цв. ил. ; 19 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-8623-11-7
1. История - Самоков - пътеводители 2. Самоков - краезнание
908(497.22-21)(036)
379.85(497.22-21)(036)
COBISS.BG-ID 1264216292

БК 2014/11 Кн 550
НИКОЛОВА, Капка Освалд, 1946-
        София : пътеводител / [Капка Николова, Пламен Павлов] ; [състав. Капка Николова]. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Тангра ТанНакРа, 2014 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 318 с. : с цв. ил., к. ; 22 см. - (Книги за България) (България пътеводители)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на с. 8. - 1. изд. 2003. - Азб. показалец

ISBN 978-954-378-108-9 : 24 лв.
1. Туризъм - София - пътеводители 2. София - краезнание
908(497.223)(036)
379.85(497.223)(036)
COBISS.BG-ID 1263930084

ОВЧАРОВА, Виолета Петрова, 1960-
        Челопеч - съкровищницата на България : разкази и новели Вж Кн 487

БК 2014/11 Кн 551
ТЕНЕВ, Иван Иванов, 1929-
        Седларево : историко-географски преглед и родовете в селото / Иван Тенев ; [фотогр. Питер О'Ниил, Ивайло Ганев]. - Сливен : Обнова, 2011. - 120 с. : с портр., ил. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-9486-39-1
1. Села - България 2. Родове, български 3. Седларево - краезнание
908(497.23-22)
929.52(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1264067044

БК 2014/11 Кн 552
ТОНОВА, Веселина Тонева, 1941-
        Карнобат - земя под слънцето / Веселина Тонева. - София : [Монт], 2014. - 128, [32] с. : портр., ил., факс. ; 21 см

Загл. на предзагл. с.: Карнобат: 1900-1950

ISBN 978-619-169-044-2
1. История - Карнобат 2. Карнобат - краезнание
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1264291556

ТОЦЕВ, Петър Кирилов
        Кметство Поповци : кратка историческа справка Вж Кн 154

БК 2014/11 Кн 553
        ХРИСТИЯНИ и евреи във Видинско : джизие описи на Видинския санджак от 20-те години на ХVІІІ век / [предг., прев. и комент. Християн Атанасов]. - София : Държ. агенция Архиви, 2010 ([София] : Симолини). - 228 с. : с табл. ; 24 см. - (Архивите говорят / Държ. агенция Архиви ; 62)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Геогр. показалец

ISBN 978-954-9800-88-3
1. Население - Видински край - история - извори 2. Данъчна отчетност - Видински край - история - извори 3. Видински край - краезнание
908(497.21-31)(093.2)
657:336.2(497.21-31)(093.2)
COBISS.BG-ID 1264182756


91 ГЕОГРАФИЯ
Вж и 308; 551.1/.4

БК 2014/11 Кн 554
        ГЕОГРАФИЯ и икономика - 9. клас : задължителна подготовка / Росица Гайтанджиева ... [и др.]. - [2]. прераб. и доп. изд. - София : "Д-р Иван Богоров", 2012 ([София] : Унив. печ. "Св. Климент Охридски"). - 200 с. : с цв. ил. ; 28 см

Други авт.: Марина Йорданова, Маргарита Илиева, Даниела Ангелова-Ганчева, Елена Томова. - Възприетата форма на авт. Даниела Ангелова-Ганчева е Даниела Петкова Ангелова. - 1. изд. 2002

ISBN 978-954-316-108-9 : 13.90 лв.
1. География - учебници за средни общообразователни училища 2. Стопанска география - учебници за средни общообразователни училища
91(075.3)
338:91(075.3)
COBISS.BG-ID 1264042468

БК 2014/11 Кн 555
        ГЕОГРАФИЯ и икономика 10. клас : задължителна подготовка / Росица Гайтанджиева ... [и др.] ; [ред. Иванка Ботева]. - [3]. прераб. и доп. изд. - София : Д-р Иван Богоров, 2012 (София : Унив. печ. "Св. Климент Охридски"). - 181 с. : с ил. ; 28 см

Други авт.: Марина Йорданова, Евгения Терзийска, Даниела Ангелова, Мариан Делчев, Цветелина Попова. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2001. - Азб. показалец

ISBN 978-954-316-109-6 : 13.90 лв.
1. География - учебници за средни общобразователни училища 2. Стопанска география - учебници за средни общобразователни училища
91(075.3)
338:91(075.3)
COBISS.BG-ID 1264101860


910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПЪТЕШЕСТВИЯ

БК 2014/11 Кн 556
ДРЕНОВСКИ, Иван Йотов
        Въведение в историята и теорията на географията / Иван Дреновски, Емилия Патарчанова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 157 с. : с черт., сх., к. ; 25 см

Библиогр.: с. 152-156

ISBN 978-954-680-916-2
1. География - учебници за ВУЗ
910(075.8)
COBISS.BG-ID 1263936228


914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2014/11 Кн 557
КЪЛВАЧЕВ, Веселин Стоянов, 1961-
        Сакар : пътеводител / [Веселин Кълвачев, Валентин Николов] ; [състав. Петя Иванова] ; [снимки Борис Борисов ... и др.]. - София : Тангра ТанНакРа, 2014 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 192 с. : с цв. ил., к. ; 22 см. - (Книги за България) (България пътеводители)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Веселин Кълвачев, Валентин Николов, Петя Иванова. - Кратка история на България и българите / Пламен Павлов: с. 9-16. - Азб. показалец

ISBN 978-954-378-115-7 : 18 лв.
1. Планини - България - пътеводители
914.972(234.423-12)(036)
796.51(234.423-12)(036)
COBISS.BG-ID 1264390628


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

        АВТОРИТЕТ, достойнство и маска - съвременният прочит на Иван Хаджийски : честване на 105 години от рождението на Иван Хаджийски : научна конференция, Троян 2012 Вж Кн 83

БЕК, Улрих, 1944-2015
        Германска Европа : новите властови пейзажи под знака на кризата Вж Кн 85

БЕЯТЛЪ, Яхия Кемал, 1884-1958
        Детство, юношество, политически и литературни спомени Вж Кн 542

БК 2014/11 Кн 558
БОЖКОВ, Веселин, 1934-
        Нашият род / Веселин Божков. - София : Пропелер, 2014 ([София] : Direct Services). - 436 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Пълното име на авт. 
Веселин Божков е Веселин Божков Йотов

ISBN 978-954-392-227-7
ISBN 978-954-9367-227-7 !
1. Родове, български - история 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1264172260

БОНОВ, Йонко Данов, 1963-
        Минко Фетваджиев : изкуството беше истинският му живот Вж Кн 314

        БЪЛГАРИТЕ мохамедани и събитията от 70-те години на ХХ век : интервюта Вж Кн 86

ГАЩИЛОВ, Иван Николов, 1932-
        Юговските мостостроители Вж Кн 545

ГЕНКОВА, Людмила Ленкова, 1931-
        Асен Златаров : 130 години от рождението му Вж Кн 214

ГЕОРГИЕВА, Капка, 1964-
        Ванга от рода на прокълнатите Вж Кн 471

ГЕОРГИЕВА, Капка, 1964-
        Убийството на Орфей Вж Кн 79

ГРИГОРОВ, Димитър Методиев, 1968-2006
        Църковно-музикалната дейност на Добри Христов (1875-1941) Вж Кн 315

ДИМИТРИЙ Зографски, 1974-
        Кратка апология на православното християнство от клопките на икуменическия синкретизъм : анализ на съвместната декларация между патриарх Вартоломей и папа Франциск от 25 май 2014 г. : някои размишления за всеправославния събор през 2016 година
- - Изповедническо послание - изобличение на папската и икуменическата ереси : митрополитско писмо от 10 април 2014 г., разкриващо кризата във Ватикана Вж Кн 53

        ИЗ всекидневието на Жеравна през Възраждането : писма от родствениците на Васил Д. Стоянов (1869-1885) Вж Кн 328

        КЛАСИКА и канон в руската литература : чуждият поглед : сборник текстове и документи Вж Кн 329

КЪНЕВ, Нейчо Маринов, 1941-2017
        Процесът срещу Сюлейман паша : боевете за Шипченския проход по документи на турски военен съд : военен сборник, година 21-ва, том CXXV, N 1, с. 308-352 Вж Кн 575

МАЛИНОВА-Димитрова, Людмила Георгиева, 1960-
        Багряна и Словения : документално изследване Вж Кн 400

МИСИРКОВ, Кръстьо Петков, 1874-1926
        Дневник : 5.VII. - 30.VIII.1913 Вж Кн 560

МИТРЕВ, Нестор Величков, 1936-
        Облъхнати от Pegas Вж Кн 337

НАЗИМ, Али
        Дневник на Али Назим - командир на редифска дивизия "Баба Ески" Вж Кн 584

ПЕЕВ, Вениамин Тимотеев, 1950-
        Павел, Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието Вж Кн 61

ПРОДАНОВА, Кина Стефанова, 1938-
        Шубертовата музика в България Вж Кн 316

РАНГЕЛОВА-Пеева, Евгения Славчева, 1941-2013
        От чукарите край Ерма до капитанския мостик Вж Кн 284

РИБОЛОВ, Светослав Светозаров, 1973-
        Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци : сборник студии по патристика Вж Кн 63

САРЪИЛИЕВ, Иван Вельов, 1888-1969
        Аристотел Вж Кн 27

БК 2014/11 Кн 559
СЛАВОВА, Мария, 1947-
        Миналото не може да се върне назад / Мария Славова. - Варна : [Изд. авт.], 2014 (Варна : Бакара Принт). - 168 с. : с ил., портр. ; 21 см

Кор. опис.

(Подв.)
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1264236772

ТЕНЕВ, Иван Иванов, 1929-
        Седларево : историко-географски преглед и родовете в селото Вж Кн 551

        ТИШИНАТА ще разбуди стъпки : по творческия път на Петър Гелин Вж Кн 403

        ТРАКИЙСКАТА култура - неделима част от европейската цивилизация : сборник, посветен на 80-годишнината от рождението на проф. Александър Фол : кръгла маса, Враца, 19 октомври 2013 г. Вж Кн 563

ЮСУФ, Юсуф Салих
        Духовни ценности в творчеството на д-р Иван Селимински Вж Кн 221

ATANASOV, Bogdan Bojanov, 1938-
        The diplomat who dared listen to his heart : an uplifting true story from the darkness of WW2 Вж Кн 93

        SERDICA Еdict (311 AD): concepts and realizations of the idea of religious toleration : proceedings of the international interdisciplinary conference, Sofia, 2012 Вж Кн 567


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

        КЛАСИКА и канон в руската литература : чуждият поглед : сборник текстове и документи Вж Кн 329

БК 2014/11 Кн 560
МИСИРКОВ, Кръстьо Петков, 1874-1926
        Дневник : 5.VII. - 30.VIII.1913 / К. П. Мисирков ; ред. Цочо Билярски, Зоран Тодоровски ; [прев. от рус. на бълг. ез. Наташа Михайлова, Ива Бурилкова] = Дневник : 5.VII. - 30.VIII.1913 / К. П. Мисирков ; ред. Зоран Тодоровски, Цочо Билјарски ; [прев. од рус. на мак. јазик Тронда Пејовиќ, Марија Ивановска]. - София : Държ. агенция Архиви ; Скопје : Држ. архив, 2008 (Кочани : Европа 92). - 213, 213, VI, VI с. : с к., факс. ; 33 см

Ориг. загл.: Заметки на тему дня К. Мисиркова. Мемуары К. П. Мисиркова. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - Именен показалец

ISBN 978-954-9800-67-8 (Държ. агенция Архиви на Реп. България)
ISBN 978-9989-622-67-0 (Държ. архив на Реп. Македония)
1. Мисирков, Кръстьо Петков, 1874-1926 - биографски материали 2. Историци, български - биографски материали 3. България - история
930.1(497.2)(092)
92 Мисирков, Кръстьо Петков
COBISS.BG-ID 1264034788

БК 2014/11 Кн 561
        ПЪТЕВОДИТЕЛ по фондовете на Държавен архив - Благоевград 1944-2009 / [състав. Любима Петрова]. - София : Държ. агенция Архиви, 2010 ([София] : [Симолини]). - 571 с. ; 24 см. - (Архивни справочници ; 15)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Държ. архив - Благоевград. - Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 978-954-9800-85-2 !
1. Архиви - Благоевград - пътеводители
930.25(497.222.1)(036)
COBISS.BG-ID 1264140516

БК 2014/11 Кн 562
        ПЪТЕВОДИТЕЛ по фондовете на Държавен архив - София 1645-1944 г. / [състав. Александра Димитрова ... и др.] ; [ред. Иванка Тодорова]. - София : Държ. агенция Архиви, 2012 ([София] : [Симолини]). - 432 с. ; 24 см. - (Архивни справочници ; 16)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Жоржета Нончева, Иванка Тодорова, Николай Марков, Олег Пенев, Румяна Стоянова, Теодора Личева. - Възприетата форма на името на Александра Димитрова е Александра Димитрова Димитрова-Милчева. - Списък на фондовете: с. 363-398. - Изд. на Държ. архив - София. - Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 978-954-9800-94-4
1. Архиви - София - пътеводители
930.25(497.223)(036)
COBISS.BG-ID 1264239332

БК 2014/11 Кн 563
        ТРАКИЙСКАТА култура - неделима част от европейската цивилизация : сборник, посветен на 80-годишнината от рождението на проф. Александър Фол : кръгла маса, Враца, 19 октомври 2013 г. / [състав. Мария Дончева-Петкова] ; [ред. Мария Дончева-Петкова, Нарцис Торбов] ; [ил. Нарцис Торбов]. - Враца : БГ Принт, 2013 ([Враца] : [Микротест]). - 124 с. : с цв. ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Thracian culture - an integral part of the European civilization. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа докл. от: Тихомир Асенов, Валерия Фол, Мирена Славова, Костадин Рабаджиев, Калина Тодорова, Ружа Попова, Тотко Стоянов, Нарцис Торбов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7102-10-9
1. Фол, Александър Николаев, 1933-2006 - юбилеи и чествания - сборници 2. Историци, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Култура, тракийска - сборници 4. България - история 5. Древна Тракия - история
930.1(497.2)(092)(06)
930.85(=919.885)(06)
949.72.022(06)
92 Фол, Александър Николаев
COBISS.BG-ID 1264013540

БК 2014/11 Кн 564
ЦЕНТРАЛЕН държавен архив (София)
        Пътеводител на фондовете от личен произход, съхранявани в ЦДА / [състав. Магделина Тодева ... и др.] ; [общ. ред. Ива Бурилкова]. - София : Държ. агенция "Архиви", 2012- (София : Симолини). - Т. <1-> ; 24 см. - (Архивни справочници ; 17)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на Магделина Тодева е Магделина Максимова Георгиева. - Други състав.: Елена Мирчева, Симона Маркова, Наташа Димчева, Ива Бурилкова, Бистра Маркова. - Възприетата форма на името на Наташа Димчева е Наташа Велкова Бангьозова-Димчева. - Изд. на Центр. държ. архив

ISBN 978-954-9800-96-8

Съдържа досега:
Ч. 1: А-Й. - 2012. - 472 с. 

Именен показалец

930.253(487.2)(036)
COBISS.BG-ID 1264138724


930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

БК 2014/11 Кн 565
ФОЛ, Валерия Николова, 1953-
        Насоки за обучение по културно наследство / Валерия Фол ; [науч. ред. Стоян Денчев] ; [снимки София Василева]. - София : За буквите - О писменехъ, 2013 ([София] : БПС). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см

Имената на ред., ил. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на ил. 
София Василева е София Илиева Василева-Вълчева. - Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии, Институт за науч. изследвания в обл. на орг., управл. и защитата на култ.- ист. наследство. - Текст и на фр. ез. - Библиогр.: с. 29-30, 43-45

ISBN 978-954-2946-82-3
1. Културно-историческо наследство - методика на преподаването за ВУЗ
930.85(072)
COBISS.BG-ID 1264200420


930.9 ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ

БК 2014/11 Кн 566
ЦОНЕВА, Мирослава Кириякова, 1970-
        Национално-освободителни движения и тероризъм - паралели / Мирослава Цонева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 323 с. : с к. ; 25 см

Библиогр.: с. 314-320

ISBN 978-954-680-870-7
1. Революционни, национални и народоосвободителни движения 2. Тероризъм
930.9
323.28
COBISS.BG-ID 1264008164


932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ
Вж и 904

        The BULGARS: the discussion continues Вж Кн 570

БК 2014/11 Кн 567
        SERDICA Еdict (311 AD): concepts and realizations of the idea of religious toleration : proceedings of the international interdisciplinary conference, Sofia, 2012 / [ed. by Vesselina Vachkova and Dimitar Dimitrov] ; [transl. Vanya Nikolova]. - Sofia : Tangra TanNakRa, 2014 ([София] : Direct services). - 321 с. : с ил., факс., к. ; 24 см. - (Българска вечност ; 104)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Centre for Research on the Bulgarians. - Текст и на бълг., лат., старогр. ез. - Съдържа докл. от: Vesselina Vachkova, Elizabeth DePalma Digeser, Malina Novkirishka-Stoyanova, Clifford Ando, Harold A. Drake, Vanya Nikolova, Rita Lizzi Testa, Alexandru Madgearu, Dimitar Dimitrov, Hrvoje Gračanin, Vanya Lozanova-Stantcheva, Valeria Fol, Ventzislav Dintchev, Turhan Kaçar, Mario Ivanov, Zharin Velichkov, Ivana Popović, Georgi Mavrov, Katelina Saltirova-Pavlova, Jordan Tabov, Ralitza Uzunova. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-378-102-7 : 24 лв.
1. Галерий, император римски, 250?-311 - конференции 2. Императори - конференции 3. Християнство - история - конференции 4. Религиозен морал - конференции 5. Рим (държава) - история
937(092)(063)
27(063)
92 Галерий, император римски
COBISS.BG-ID 1264029412


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

        БЪЛГАРСКОТО управление във Вардарска Македония (1941-1944) : документален сборник Вж Кн 573

ДАСКАЛОВ, Георги Димитров, 1942-2014
        Гърция и македонският въпрос (1950-2000 г.) : българо-македонисткият синдром на гръцкия национализъм Вж Кн 581

БК 2014/11 Кн 568
КРАНЦ, Ханс Улрих фон, 1950-
        Боговете на Третия райх / Ханс Улрих фон Кранц ; [прев. Лиляна Мандаджиева]. - София : Паритет, 2014 ([София] : [Анториери]). - 192 с. ; 20 см. - (Лабиринти на истината)

Ориг. загл.: Боги Третьего рейха / Кранц фон Г.-У. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-035-9 : 12.99 лв.
1. Националсоциализъм - Германия 2. Окултизъм - Германия - 20 век 3. Германия - история
943.0
133(430)
COBISS.BG-ID 1264080868

        МАКЕДОНСКИЯТ въпрос в българо-югославските отношения 1950-1967 г. : документален сборник Вж Кн 582, Кн 583

НАЗИМ, Али
        Дневник на Али Назим - командир на редифска дивизия "Баба Ески" Вж Кн 584


949.72.02 РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ

ГЕОРГИЕВА, Капка, 1964-
        Убийството на Орфей Вж Кн 79

ЛАЛЕВ, Цанко, 1962-
        Траките : богове, светилища, царе, съкровища, гробници, изкуство, бит Вж Кн 15

        ТРАКИЙСКАТА култура - неделима част от европейската цивилизация : сборник, посветен на 80-годишнината от рождението на проф. Александър Фол : кръгла маса, Враца, 19 октомври 2013 г. Вж Кн 563


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БК 2014/11 Кн 569
        ДРЕВНИТЕ българи - дискусията продължава : сборник / [Атанас Стаматов ... и др.] ; състав. и ред. Цветелин Степанов. - София : ИК Тангра ТанНакРа, 2014 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 152 с. : с ил. ; 24 см. - (Българска вечност ; кн. 106)

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Петър Голийски, Борис Живков, Александър Алексиев-Хофарт, Тодор Чобанов, Оксана Минаева, Александър Мошев, Цветелин Степанов. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-378-109-6 : 12 лв.
1. Прабългари - сборници 2. Българи - произход - сборници 3. България - история
949.72.031.1(06)
COBISS.BG-ID 1263872228

БК 2014/11 Кн 570
        The BULGARS: the discussion continues / [Atanas Stamatov ... и др.] ; ed., [comp.] by Tsvetelin Stepanov ; [transl. Adriana Momchilova]. - Sofia : Tangra TanNakRa Publ. House, 2014 ([София] : Direct Services). - 144 с. : с ил., сх. ; 24 см. - (Българска вечност ; 106)

Ориг. загл.: Древните българи - дискусията продължава. - Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с., а на прев. - в изд. каре. - Други авт.: Petar Goliyski, Boris Zhivkov, Aleksander Alexiev-Hoffart, Todor Chobanov, Oksana Minaeva, Tsvetelin Stepanov, Alexander Moshev. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-378-110-2 : 12 лв.
1. Прабългари - сборници 2. Българи - произход - сборници 3. България - история
949.72.031.1(062.2)
935
COBISS.BG-ID 1264367076


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БК 2014/11 Кн 571
КИСОВ, Стефан Иванов, 1849-1915
        Българското опълчение в Освободителната руско-турска война 1877-1878 / възпоменания на С. И. Кисов ; [състав.] Иван Сапунджиев, Мирослав Маринов ; [предг. Иван Сапунджиев]. - 3. изд. - Кюстендил : Иван Сапунджиев, 2011. - 2 т. : с ил., портр. ; 21 см

1. изд. 1897 в 1 кн. - Кн. преизд. по 2. изд.: София : Придворна печ. Бр. Прошекови, 1902

Съдържа:

Ч. 1. - 279 с. 

Българское дело в турецкой войне / Ростислав Фадеев: с. 265-276


Ч. 2. - 304 с. + 2 к. (42 x 30 сгънати до 22 x 15 см)

1. Българско опълчение - спомени 2. Руско-турска освободителна война 1877-1878 - спомени 3. България - история
949.72.043(093)
COBISS.BG-ID 1263928292

ЮСУФ, Юсуф Салих
        Духовни ценности в творчеството на д-р Иван Селимински Вж Кн 221


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БК 2014/11 Кн 572
БРАТОЕВ, Неделчо Христов, 1931-
        История на социалистическото движение в Казанлъшкия край / Неделчо Братоев. - Казанлък : Стикс, 2014. - 384 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-92049-8-8
1. Работническо движение - Казанлъшки край - история 2. България - история 3. Казанлъшки край - политически партии и движения
949.72.05
329.14(497.23-31)(091)
COBISS.BG-ID 1264357092

БК 2014/11 Кн 573
        БЪЛГАРСКОТО управление във Вардарска Македония (1941-1944) : документален сборник / [състав. Александър Гребенаров, Надя Николова] ; [ред. Валентина Петрова]. - София : Държ. агенция Архиви, 2011 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 512 с. : с табл. ; 24 см. - (Архивите говорят / Държ. агенция Архиви ; 63)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 978-954-9800-91-3
1. История - България - нова - извори 2. История - Македония - нова - извори 3. Македонски въпрос - история - извори 4. България - история 5. Македония - история
949.72.053.2(093)
949.717(093)
COBISS.BG-ID 1264190180

БК 2014/11 Кн 574
ГЕОРГИЕВ, Бисер Христов, 1962-
        Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства, 1901-1903 / Бисер Георгиев ; [науч. ред. Маргарита Маринова]. - В. Търново : Ивис, 2013. - 248 с. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 208-248

ISBN 978-954-2968-75-7 : 11.90 лв.
1. Вътрешна политика - България - история 2. България - история
949.72.05
COBISS.BG-ID 1263879140

БК 2014/11 Кн 575
КЪНЕВ, Нейчо Маринов, 1941-2017
        Процесът срещу Сюлейман паша : боевете за Шипченския проход по документи на турски военен съд : военен сборник, година 21-ва, том CXXV, N 1, с. 308-352 / Нейчо Кънев. - Ст. Загора : Лаген, 2014 ([Ст. Загора] : Литера принт). - 96 с. : с ил., портр. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: The lawsuit against Suleiman pasha. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-346-064-9 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-345-064-9 !
1. Сюлейман паша, 1838-1892 - извори 2. Офицери, турски - извори 3. Шипченски боеве 1877 - извори 4. България - история 5. Турция - история
949.72.043(093)
956.0(092)
92 Сюлейман паша
COBISS.BG-ID 1263930340

БК 2014/11 Кн 576
МИНКОВ, Стефан Маринов, 1969-
        Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор / Стефан Минков ; [науч. ред. Бисер Георгиев]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 372 с. ; 21 см. - (Series Academica ; 9)

Загл. и на англ. ез.: The Dobrudja question during the First World War: geopolitical, political, and military overview. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Фак. по хуманитарни науки. - Библиогр.: с. 324-367. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-577-830-8
1. Добруджански въпрос 2. Първа световна война - участие - България 3. България - история
949.72.052.3
COBISS.BG-ID 1264104164

БК 2014/11 Кн 577
ПАПРИКОВ, Стефан Георгиев, 1858-1920
        Сръбско-българската война 1885 / Стефан Паприков ; [състав. Иван Иванов, Милена Тодоракова]. - София : Държ. агенция Архиви, 2011 ([София] : Симолини 94). - 688 с., [12] л. : ил. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на Община Пирдоп, Държ. военноист. архив. - Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 978-954-9800-90-6
1. Сръбско-българска война 2. България - история
949.72.051.2
COBISS.BG-ID 1264095972

БК 2014/11 Кн 578
РУМЕНИН, Румен Крумов, 1936-
        Летящи крепости над България / Румен Руменин. - 2. доп. и прераб. изд. - Кюстендил : Иван Сапунджиев, 2009. - 364 с. : ил., портр., факс. ; 21 см

1. изд. 1990 на изд. Христо Ботев. - Изд. на ч-ще Зора - Кюстендил

1. Военно-въздушни сили - България 2. Втора световна война - въздушни операции 3. България - история
949.72.053.2
358.4(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1264006628

БК 2014/11 Кн 579
VOJNIKOV, Dimitǎr Georgiev, 1897?-1990
        The Bulgarians in the easternmost part of the Balkan Peninsula - Eastern Thrace / Dimitar Voinikov ; transl., [forew.] by Emil Voinikov. - Sofia : Orbel, 2014. - xx, 316 с., [8] л. : ил., портр. ; 24 см + 1 к.

Ориг. загл.: Българите в най-източната част на Балканския полуостров - Източна Тракия / Димитър Войников

ISBN 978-954-496-110-7 (подв.)
1. История - Източна Тракия 2. Тракийски въпрос 3. България - история
949.72.05
COBISS.BG-ID 1264267236


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

БК 2014/11 Кн 580
        ДА преподаваме историята на комунизма : методическо пособие за учители по история. - София : Център "Хана Аренд", 2013 ([София] : Avtoprint). - 120 с. : с ил. ; 24 см

1. Комунизъм - България - история - методика на преподаването 2. България - история
949.72.06(072)
COBISS.BG-ID 1264220644

БК 2014/11 Кн 581
ДАСКАЛОВ, Георги Димитров, 1942-2014
        Гърция и македонският въпрос (1950-2000 г.) : българо-македонисткият синдром на гръцкия национализъм / Георги Даскалов. - София : Тангра ТанНакРа, 2014 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 516 с. ; 24 см. - (Библиотека Българска вечност ; кн. 99)

Изд. на Център за изследвания на българите. - Кн. 1 от поредицата Българи и гърци. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-378-111-9 : 18 лв.
1. Външна политика - Гърция 2. Македонски въпрос 3. Гърция - история 4. България - история 5. Югославия - история
949.72.065
949.71
949.5
COBISS.BG-ID 1264354020

БК 2014/11 Кн 582
        МАКЕДОНСКИЯТ въпрос в българо-югославските отношения 1950-1967 г. : документален сборник / [състав. Ива Бурилкова, Цочо Билярски]. - София : Държ. агенция Архиви, 2009 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 424 с. : с табл. ; 24 см. - (Архивите говорят / Държ. агенция Архиви ; 60)

Сведения за авт. отговорност отбeлязани на гърба на загл. с. - Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 978-954-9800-86-9
1. Външна политика - България - история - извори 2. Външна политика - Югославия - история - извори 3. Македонски въпрос - история - извори 4. България - история 5. Югославия - история
949.72.064/.065(093)
949.71(093)
COBISS.BG-ID 1264135652

БК 2014/11 Кн 583
        МАКЕДОНСКИЯТ въпрос в българо-югославските отношения 1968-1989 г. : документален сборник / [състав. Ива Бурилкова, Цочо Билярски]. - София : Държ. агенция Архиви, 2012 ([София] : Симолини 94). - 2 т. ; 24 см. - (Архивите говорят ; 65 ; 66)

Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 978-954-9800-97-5 (ч. 1)
ISBN 978-954-9800-98-2 (ч. 2)

Съдържа:

Ч. 1. - 919 с. 

Ч. 2. - 680 с. 

1. Външна политика - България - история - извори 2. Външна политика - Югославия - история - извори 3. Македонски въпрос - история - извори 4. България - история 5. Югославия - история
949.72.065(093)
949.71(093)
COBISS.BG-ID 1264092644


950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

БЕЯТЛЪ, Яхия Кемал, 1884-1958
        Детство, юношество, политически и литературни спомени Вж Кн 542

КЪНЕВ, Нейчо Маринов, 1941-2017
        Процесът срещу Сюлейман паша : боевете за Шипченския проход по документи на турски военен съд : военен сборник, година 21-ва, том CXXV, N 1, с. 308-352 Вж Кн 575

БК 2014/11 Кн 584
НАЗИМ, Али
        Дневник на Али Назим - командир на редифска дивизия "Баба Ески" / прев. от тур. Димитър Гаджанов. - Кюстендил : Иван Сапунджиев, 2012. - 240 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Али Назим паша - командир на редифска дивизия Баба Ески, дневник заповеди: 1 октомври - 1 ноември 1912. - Загл. на гърба на кн.: Али Назим паша - дневник: 1 октомври - 1 ноември 1912. - Изд. на ВА "Г. С. Раковски". Военноист. комисия

1. Офицери, турски - биографски материали 2. Балканска война 1912-1913 - история - извори 3. Турция - история 4. Балкански полуостров - военно дело
956.0(092)
949.7(093)
355.48(497)(093)
92 Назим, Али
COBISS.BG-ID 1263924196

НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/11 Н 1
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        По росата [Нотирана музика] : вокален цикъл за мецосопран и пиано / Филип Павлов = On the dew : vocal series for mezzo-soprano and piano / Filip Pavlov. - София : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 11 с. ; 30 см

Принт. изд.

784.087.612.089.6(497.2)
786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1264344804


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БАЛЬОЗОВ, Румен Димитров, 1949-
        Намеса VI : за цигулка и пиано : for violin and piano Вж Н 9

БК 2014/11 Н 2
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Пет миниатюри за пиано [Нотирана музика] : из цикъла "Приказки за клавиши" / Филип Павлов = Five piano miniatures : from series Fairy-tales keys / Filip Pavlov. - София : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 8 с. ; 30 см

Принтирано изд. - Съдържа: Страшни сенки в гори Тилилейски ; Котаракът в чизми пред огледалото ; Къщата на Баба Яга ; Ян Бибиян се разхожда на Луната ; Дяволчето Фют

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1264316388

ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        По росата : вокален цикъл за мецосопран и пиано : vocal series for mezzo-soprano and piano Вж Н 1

ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Прелюдия, ноктюрно и скерцо : за виола и пиано : for viola and piano Вж Н 11

БК 2014/11 Н 3
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Приключенията на Пинокио [Нотирана музика] : из цикъла "Приказки за клавиши" / Филип Павлов = The adventures of Pinocchio : from series Fairy-tales keys / Filip Pavlov. - София : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 9 с. ; 30 см

Принтирано изд. - Съдържа: Татко Карло прави Пинокио ; Пинокио марширува ; Валсът на Малвина ; Лисицата Алиса и котаракът Базилио причакват Пинокио ; Карабас Барабас

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1264320228

БК 2014/11 Н 4
        ПИЕСИ за орган от български композитори [Нотирана музика] / ред. Сабин Леви = Organ pieces by Bulgarian composers / еd. by Sabin Levi. - София : Съюз на бълг. комп., 2010. - Т. <7-10> ; 21 x 30 см

След нотните текстове са отбелязани датите на създаването им. - Принтирано изд.

(Подв. със спирала)

Съдържа досега:

Т. 7. - [2010]. - 55 с. : ноти

Съдържа: Хорал / Михаил Пеков. Пет пиеси за орган / Михаил Пеков. Прелюд за орган / Божидар Абрашев. Вариации на тема на песента Полегнала е Тудора / Радосвета Хъркова. Вечер - за смесен хор и орган / Артин Портулян. Прогонване на ангела : за флейта и орган / Йордан Гошев. Тебе одеющагося : обработка за глас и орган / Нева Кръстева

Т. 8 / ред. Сабин Леви, Христо Бъжев. - 2010. - 67 с. : ноти

Съдържа: Старата икона : за глас и орган / Нева Кръстева. Отче наш : за сопран и орган / Нева Кръстева. Евхаристия / Радосвета Хъркова. Молитва / Радосвета Хъркова. Три канона / Артин Портулян. Илюминации : за орган / Ясен Воденичаров. Две пиеси за орган : Пасакалия ; Арабеска / Ясен Воденичаров

Т. 9. - 2010. - 73 с. : ноти

Съдържа: Фантазия / Росен Драганов. Поема / Емил Мирчев. Приветствена песен : за смесен хор и орган / Хайгашод Агасян, Михран Богосян. Аве Мария : за глас и орган / Ценко Минкин. Quantus Tremor : за алт, тромпет, виолончело и орган / Нева Кръстева


Т. 10. - 2010. - 68 с. : ноти

Съдържа: Studium VI : Малка нощна молитва / П. Петров. Партита / Петър Петров. Токата и фуга / Мартин Георгиев. Ерендира ; по разказа на Г. Г. Маркес / Сабин Леви

786.6.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1269354212

БК 2014/11 Н 5
СТОЙКОВ, Николай Иванов, 1936-
        Листа от албума [Нотирана музика] : за пиано, оп. 27 / Николай Стойков = Leaves from the album : for piano, op. 27 / Nikolay Stoykov. - Факс. - [София] : Съюз на бълг. комп., 1985. - 13 с. ; 30 см

На с. 13 дата: Plovdiv, 1985 г. - Принтирано изд.

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1263846628

БК 2014/11 Н 6
СТОЙКОВ, Николай Иванов, 1936-
        "Ние, заедно те благославяме, Господи" [Нотирана музика] : два прелюда за пиано (Прелюд из Сюита 2 и Сарабанда из Сюита 5 за соло виолончело), оп. 40 / Бах - Стойков. - Факс. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 13 с. ; 30 см

Стойков, Николай (Иванов) : 23.VI.1936, Пловдив - композитор, педагог: с. 13. - На с. 8 текст: 22/23.III.1994 г., Plovdiv, а на с. 11 - 17.3.1999, Plovdiv. - Принтирано изд.

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1263888612

БК 2014/11 Н 7
СТОЙКОВ, Николай Иванов, 1936-
        "Старият албум" [Нотирана музика] : сюита за две пиана, опус 25 (1992) / Николай Стойков = "The ancient album" : suite for two pianos op. 25 (1992) / Nikolay Stoykov. - Факс. - [Партитура]. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 1 партитура (50 с.) ; 30 см

На с. 50 текст: с. Чехларе, 2.5.1989 г. - Принтирано изд. - Съдържа: Семеен албум ; Новата шапка на баба (Интермедия I) ; Трeндафилът миреше ... или, но млъкни сърце! (Интермедия II) ; Ориентале ; Ах, доброто старо време или Каролина ; Интермедия III

786.2.083.1.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1263872996

БК 2014/11 Н 8
СТОЙКОВ, Николай Иванов, 1936-
        Три тъжни песни по Дебелянов [Нотирана музика] : за виолончело и пиано, оп. 49 / Николай Стойков = Three sad songs by Debeljanov : fot violoncello and piano, op. 49 / Nikolay Stoykov. - [Партитура]. - [София] : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 1 партитура (10 с.) ; 20 см + 1 щим (4 с.)

Стойков, Николай (Иванов) : 23.VI.1936, Пловдив - композитор, педагог: с. 9. - Принтирано изд.

786.2.089.6(497.2)
787.3.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1263831268


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/11 Н 9
БАЛЬОЗОВ, Румен Димитров, 1949-
        Намеса VI [Нотирана музика] : за цигулка и пиано / Румен Бальозов = Intervention VI : for violin and piano / Roumen Balyozov. - [Партитура]. - [София] : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 1 партитура (14 с.) ; 30 см + 1 щим

Бальозов, Румен (Димитров) (6.IX.1949, София) - композитор, виолончелист: с. 13-14. - Принтирано изд.

787.1.089.6(497.2)
786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1264291300

БК 2014/11 Н 10
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Врабчови вариации за 2 цигулки [Нотирана музика] / Филип Павлов = Sparrow's variations for two violins / Filip Pavlov. - [Партитура]. - София : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 1 партитура (6 с.) : ноти ; 30 см

Принтирано изд.

787.1.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1264063204

БК 2014/11 Н 11
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Прелюдия, ноктюрно и скерцо [Нотирана музика] : за виола и пиано / Филип Павлов = Prelude, nocturne and scherzo : for viola and piano / Filip Pavlov. - София : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 16 с. ; 30 см + 1 щим

Принтирано изд.

787.1.083.089.6(497.2)
786.2.083.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1264343524

СТОЙКОВ, Николай Иванов, 1936-
        Три тъжни песни по Дебелянов : за виолончело и пиано, оп. 49 : fot violoncello and piano, op. 49 Вж Н 8


788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/11 Н 12
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Врабчови вариации за 2 кларинета [Нотирана музика] / Филип Павлов = Sparrow's variations for two clarinets / Filip Pavlov. - [Партитура]. - София : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 1 партитура (6 с.) : ноти ; 30 см

Принтирано изд. 

788.6.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1264065508

ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

ЗАИМОВ, Димо Минков, 1930-2016
        Димо Заимов Вж Г 1

ЗАИМОВ, Димо Минков, 1930-2016
        Мозайки Вж Г 2


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/11 Г 1
ЗАИМОВ, Димо Минков, 1930-2016
        Димо Заимов / [текст Ружа Маринска] = Dimo Zaimov / [text Ruzha Marinska]. - [София] : [Изд. авт.], 2011 ([София] : Accent 96). - 1 албум (77 с.) : с цв. ил. ; 22 х 22 см

Кор. опис. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 1

1. Заимов, Димо Минков, 1930-2016 - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. Художествена керамика - България - албуми 4. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
738(797.2)(084)
92 Заимов, Димо Минков
COBISS.BG-ID 1264244452

БК 2014/11 Г 2
ЗАИМОВ, Димо Минков, 1930-2016
        Мозайки / Димо Заимов ; [текст Орлин Дворянов]. - [София] : [Изд. авт.], [2012] ([София] : [Акцент]). - 1 албум ([96] с.) : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 5. - Парал. текст на англ. ез.

1. Заимов, Димо Минков, 1930-2016 - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. Художествена мозайка - България - албуми 4. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
738.5(497.2)(084)
92 Заимов, Димо Минков
COBISS.BG-ID 1264254436


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2014/11 Г 3
СТО четиридесет и пет
        145 години град Троян / [състав. Ваня Давидова] ; [предг. Ганко Цанов]. - Прераб. и доп. изд. - Троян : Община Троян, 2013 ([Троян] : [Арт Студио БМ]). - 1 албум (53 с.) : с ил. ; 21 x 30 см

Кор. опис. - Името на състав. отбелязано в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 1

ISBN 978-954-92293-2-5
1. История - Троян - албуми 2. Троян - краезнание
908(497.21-21)(084.12)
COBISS.BG-ID 1263887844


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ЗАИМОВ, Димо Минков, 1930-2016
        Димо Заимов Вж Г 1

ЗАИМОВ, Димо Минков, 1930-2016
        Мозайки Вж Г 2

КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Карти

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

656.1/.5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

        БЪЛГАРИЯ - 500 археологически забележителности : илюстрована туристическа карта : подробна пътна карта : 2 карти в 1 Вж К 1


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

        БЪЛГАРИЯ - 500 археологически забележителности : илюстрована туристическа карта : подробна пътна карта : 2 карти в 1 Вж К 1


914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2014/11 К 1
        БЪЛГАРИЯ - 500 археологически забележителности [Картографски ресурс] : илюстрована туристическа карта : подробна пътна карта : 2 карти в 1 / ил. Райна Кръстева, Костадин Костадинов. - Без мащаб. - с. Белозем, обл. Пловдив : Анди груп 2009, 2014. - 2 карти (1 л.) : цв. ; 67 х 97 см, сгънат до 22 х 12 см

На гърба на к.: Пътна карта на България. - Доп. материали: Списък на археологическите обекти по градове. - Условни знаци

ISBN 978-619-9017-11-1 !
1. България
914.972(084.3)
904(497.2)(084.3)
656.1/.5(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 1263897572

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2014/11 Пи 1
СТО четиридесет и пет
        145 години Българско книжовно дружество : езиковедски изследвания. - София : ИК Емас, 2014 ([София] : Симолини). - 300 с. : с ил. ; 24 см. - (Български език : списание на Института за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българската академия на науките, ISSN 0005-4283 ; год. 61, 2014, прил.)

Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. - Съдържа материали от: Иля Златанов, Палмира Легурска-Златанова, Кина Вачкова, Диана Иванова, Стоян Буров, Владко Мурдаров, Руска Станчева, Елка Мирчева, Ваня Мичева, Татяна Илиева, Славка Керимидчиева, Мария Китанова, Виолета Косеска-Тошева, Явор Милтенов, Камен Димитров, Марияна Цибранска-Костова, Ана Кочева-Лефеджиева, Лиляна Василева, Илияна Гаравалова, Христина Тончева-Тодорова, Иван Г. Илиев, Георги Митринов, Мария Деянова, Верка Сашева, Ивелина Савова. - Възприетата форма на името на авт. Палмира Легурска-Златанова е Палмира Радославова Легурска, а на авт. Верка Сашева - Верка Сашева Иванова. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на англ. ез.

1. Езикознание, българско - сборници 2. Български език - сборници 3. България - езикознание
808.67(08)
COBISS.BG-ID 1265270244

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Абаджиев, Методи Захариев, 1968- (автор) Кн 235
Абрашев, Божидар Зафиров, 1936-2006 (композитор) Н 4
Агасян, Хайгашод Азад, 1953- (композитор) Н 4
Адлър, Елизабет, 1950- (автор) Кн 341, Кн 342, Кн 343
Алашка, Мая Събчева (автор) Кн 180
Алашка, Райна Милкова (автор) Кн 180
Александров, Нено, 1934-2014 (илюстратор) Кн 456
Александрова, Маргарита Любомирова, 1963- (автор) Кн 216
Александрова, Сашка Петрова, 1947- (автор) Кн 206, Кн 207
Александрова, Силвия Стоянова, 1972- (автор) Кн 48, Кн 225, Кн 288
Алексиев, Добромир Боянов (преводач) Кн 26
Алексиев-Хофарт, Александър Петров, 1960- (автор) Кн 569
Алексиев-Хофарт, Александър Петров, 1960- вж Aleksiev-Hofart, Aleksandar Petrov, 1960-
Али, Хамид Джемал, 1962- (преводач) Кн 219
Алу, С. (илюстратор) Кн 9
Алюни, Бернар (илюстратор) Кн 8, Кн 14
Аминков, Богдан Янев, 1954- (автор) Кн 245
Анастасов, Константин Сребров, 1949- (библиографски предшественик) Кн 403 
Анастасова, Лина Георгиева, 1954- (автор) Кн 114
Ангелов, Ангел Димитров, 1973- (автор) Кн 6
Ангелов, Георги, 1843-1912 (автор) Кн 185
Ангелов, Ивайло Борисов (автор) Кн 130
Ангелов, Илия Великов, 1939- (автор) Кн 209, Кн 210
Ангелова, Весела Иванова, 1973- (преводач) Кн 380
Ангелова, Даниела Петкова (автор) Кн 554, Кн 555
Ангелова, Доника (автор) Кн 404
Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875 (автор) Кн 389, Кн 390
Андонова, Невена Петрова (автор) Кн 405
Андреева, Дарена (илюстратор) Кн 406
Андреева, Стефка, 1952- (автор) Кн 406
Анева, Милена Николаева, 1978- (автор) Кн 319
Антонов, Антонио Дачков, 1967- (съставител) Кн 322
Антонов, Димитър Тихомиров (автор) Кн 243
Антонова, Неда Монова, 1940- (автор) Кн 498
Ардзуфи, Артуро (автор) Кн 7
Асенова, Ася Емилова, 1977- (автор) Кн 159
Асов, Слави Йорданов (автор) Кн 235
Атанасов, Богдан Боянов, 1938- вж Atanasov, Bogdan Bojanov, 1938-
Атанасов, Ивайло Николаев, 1974- (автор) Кн 298
Атанасов, Теодор Ивелинов, 1993- (съставител) Кн 509
Атанасов, Християн Атанасов, 1979- (автор на предговор, преводач) Кн 553
Атанасова, Ирена Любомирова, 1971- (автор) Кн 101
Атанасова, Мая Йорданова, 1952- (преводач) Кн 376
Атанасова, Моника Славчева, 1968- (автор) Кн 464
Атанасова, Пенка Атанасова, 1969- (автор) Кн 38
Атанасова, Стефка Василева (автор) Кн 184
 
Б

Байчева, Вера Николова, 1959- (автор) Кн 230
Бакърджиева, Катя, 1932- (автор) Кн 465
Балабанова, Людмила Вертер, 1949- (автор) Кн 330
Балчева, Миглена Илиева, 1976- (автор) Кн 235
Балчева, Миглена Илиева, 1976- вж Balčeva, Miglena Ilieva, 1976-
Бальозов, Румен Димитров, 1949- (композитор) Н 9
Бангьозова-Димчева, Наташа Велкова, 1962- (съставител) Кн 564
Банева, Мария (автор) Кн 407
Банов, Ивайло Петков, 1955- (автор) Кн 266
Бановска, Тодорка Викторова, 1943- (автор) Кн 178
Баркли, Дженифър, 1968- (автор) Кн 344
Бауренски, Любомир (автор) Кн 230
Бах, Йохан Себастиан, 1685-1750 (библиографски предшественик) Н 6
Бачев, Стоян Димитров, 1932- (автор) Кн 408
Бачелър, Дъг, 1957- (автор) Кн 51
Бек, Улрих, 1944-2015 (автор) Кн 85
Бенбасат, Нико Йосиф (автор) Кн 231
Бенева, Свобода Танева, 1940- (автор) Кн 214
Бенкова, Красимира Тошева, 1955- (автор) Кн 171, Кн 186, Кн 187, (съставител) Кн 171Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189 
Бенова, Бела Олег, 1979- (автор, илюстратор) Кн 499
Беров, Никола Диков, 1927- (автор) Кн 500
Бешинска, Виолета Трифонова (илюстратор) Кн 235, Кн 241
Бешинска, Виолета Трифонова вж Bešinska, Violeta Trifonova
Беятлъ, Яхия Кемал, 1884-1958 (автор) Кн 542
Бизеранова, Сашка Божкова, 1961- (автор на предговор) Кн 505
Бик, Илса Дж., 1957- (автор) Кн 360
Билярски, Цочо Василев, 1949- (съставител) Кн 582, Кн 583, (редактор) Кн 560
Бинчев, Тома Тодоров, 1946- (автор) Кн 178
Бирова, Илка Любенова, 1959- (автор) Кн 501
Благоев, Асен, 1964- (автор) Кн 409
Благойчева, Христина Вилхелм, 1967- (автор) Кн 113
Бобанац, Александър Данаилов, 1928-2008 (илюстратор) Кн 463
Богданов, Богдан, илюстратор (илюстратор) Кн 16
Богданов, Иван Асенов, 1980- (автор) Кн 243
Богданов, Симеон Богданов (автор) Кн 269
Богданова, Галя (преводач) Кн 75
Богданова, Дочка Любенова (съставител) Кн 133
Богева-Златева, Мерима Йорданова, 1960- (автор) Кн 252
Божинова, Гергана Костова, 1973- (съставител) Кн 183
Божков, Веселин, 1934- (автор) Кн 558
Божков, Стойчо Божков, 1945- (автор) Кн 332, Кн 410
Бозев, Иван Стефанов, 1951- (автор) Кн 253
Болгурова, Мария Николова, 1935- (автор) Кн 502
Болдуин, Джон (автор) Кн 29
Бомон, Емили, 1948- (автор) Кн 8, (съставител) Кн 8, Кн 9, Кн 14
Бон, Пиер, 1948- (илюстратор) Кн 9
Бонева, Вера Петрова, 1965- (редактор) Кн 328
Бонов, Йонко Данов, 1963- (автор, илюстратор) Кн 314
Боп, Анете, 1952- (автор) Кн 238
Борисов, Борис Донев, 1951- (илюстратор) Кн 557
Борисов, Иван, 1953- (автор) Кн 245
Ботева, Екатерина Стоянова (автор) Кн 240
Ботева, Иванка Митова, 1955- (редактор) Кн 555
Ботунски, Марин, 1940- (автор) Кн 503
Бохосян, Михран Пениамин, 1932-2013 (автор на текст за песен) Н 4
Бояджиев, Явор Петков, 1949- (автор) Кн 411
Брайткройц, Томас, 1964- (автор) Кн 238
Братоев, Неделчо Христов, 1931- (автор) Кн 572
Брезински, Стефан Христов, 1932-2018 (автор на предговор) Кн 505
Брейкер, Я. (автор) Кн 37
Брейкър, Я. вж Брейкер, Я.
Брентън, Антъни, 1950- (автор) Кн 351
Брънзуик, Рут Мак, 1897-1946 (автор) Кн 44
Бугарчева, Елена Георгиева (съставител) Кн 87
Будакова, Диляна Вълкова, 1969- (автор) Кн 201
Бурилкова, Ива Тодорова (съставител) Кн 564, Кн 582, Кн 583, (редактор) Кн 564, (преводач) Кн 560
Буров, Стоян Панайотов, 1951- (автор) Пи 1
Бъжев, Христо, 1965- (редактор) Н 4
България. Висш съдебен съвет Кн 152
България. Върховен касационен съд Кн 133
България. Върховен съд Кн 133
България. Закони и др. п. Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151
България. Министерски съвет. Главно управление на архивите вж Главно управление на архивите при Министерския съвет
Бърчев, Петър, 1942- (автор, илюстратор) Кн 505
Бъчваров, Иван Неделчев, 1933- (редактор) Кн 440, Кн 520
Бъчваров, Крум Ернстов, 1968- (преводач) Кн 369
 
В

Ваклинова, Светла (преводач) Кн 549
Вакрилова, Снежинка (преводач) Кн 359
Вангелов, Аспарух Петров, 1928- (автор) Кн 331
Вангелов, Петър Аспарухов, 1955- (автор) Кн 331
Вангелова, Катя Стоянова, 1971- (автор) Кн 466
Вандевиле, Агнес (автор) Кн 9
Вапцарова, Юлия (автор) Кн 412
Василев, Владимир Атанасов, 1940- (автор) Кн 212
Василев, Йордан Григоров, 1973- (автор) Кн 467
Василева, Лиляна Василева, 1953- (автор) Пи 1
Василева, София Илиева, 1964- (илюстратор) Кн 565
Вачева, Албена Кирилова, 1962- (автор) Кн 506
Вачков, Пламен Иванов, 1949- (автор) Кн 304
Вачков, Стефан Минчев, 1959- (автор) Кн 113
Вачкова, Веселина Кирилова, 1966- вж Vačkova, Veselina Kirilova, 1966-
Вачкова, Кина Атанасова, 1943- (автор) Пи 1
Ведроденски, Георги Георгиев, 1933- (библиографски предшественик) Кн 462, (илюстратор) Кн 408
Веков, Тони Йонков, 1968- (автор) Кн 224, Кн 295
Велев, Георги Костадинов, 1952- вж Velev, Georgi Kostadinov, 1952-
Великов, Никола Вълков, 1930- (автор) Кн 96
Великова, Радост Великова, 1979- (автор) Кн 235
Великова-Дарева, Корнелия Стефанова, 1951- (преводач) Кн 347
Велинов, Любен Стоянов, 1927-2007 (съставител) Кн 133
Величкова, Мая (илюстратор) Кн 528, Кн 529
Велкова, Анжелика Спасова, 1963- (автор) Кн 244
Велчев, Генадий, 1949- (автор) Кн 413
Веселинова, Вихра Йорданова, 1979- (преводач) Кн 396
Видолов, Иван Петров, 1973- (автор) Кн 131
Витанова, Албена Евлогиева вж Vitanova, Albena Evlogieva
Владикин, Любомир Николов, 1891-1948 (автор) Кн 127
Владимирова, Катя Иванова, 1947- (автор) Кн 120
Владимирова, Тодорка, 1926- (автор) Кн 178
Владимирова, Тодорка Станчева, 1948- (автор) Кн 113
Власковска, Милка Василева, 1948- (автор, редактор) Кн 230
Воденичаров, Ясен Любомиров, 1964- (композитор) Н 4
Войников, Димитър Георгиев, 1897?-1990 вж Vojnikov, Dimitǎr Georgiev, 1897?-1990
Войников, Емил Димитров вж Vojnikov, Emil Dimitrov
Вражилски, Драгомир Цанков, 1977- (автор) Кн 260
Вълкова, Лилия Евгениева, 1962- (автор) Кн 177
Вълкова, Раиса (илюстратор) Кн 454
Вълкова-Чурлина, Станка Костадинова, 1940- (автор) Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178
Вълчев, Генчо Василев, 1964- (автор) Кн 171, Кн 186, Кн 187, (съставител) Кн 171Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189
 
Г

Гаврилов, Петър Давидов вж Gavrilov, Petǎr Davidov
Гаврилова, Анета Методиева вж Gavrilova, Aneta Metodieva
Гаджанов, Димитър Г., 1874- (преводач) Кн 584
Газдов, Иван Едуард, 1945- (илюстратор) Кн 534
Гайтанджиева, Росица Георгиева, 1937- (автор) Кн 554, Кн 555
Ганев, Ивайло (илюстратор) Кн 551
Ганев, Ивайло Гинев, 1960- (автор) Кн 250
Ганчев, Ганчо Марков, 1962- (автор) Кн 468
Ганчев, Ганчо Тодоров, 1953- (автор) Кн 120
Гарабедян, Илвана Иванова, 1974- (преводач) Кн 372
Гаравалова, Илияна Генчева, 1975- (автор) Пи 1
Гарсия, Ками, 1972- (автор) Кн 361
Гарчева, Тодорка Вълчева, 1941- (автор) Кн 205
Гарчева, Юлияна Николова, 1951- (автор) Кн 179
Гаскел, Елизабет, 1810-1865 (автор) Кн 345
Гащилов, Иван Николов, 1932- (автор) Кн 545
Гевренова, Нина Милкова, 1966- (автор) Кн 140
Геласимов, Андрей Валериевич, 1965- (автор) Кн 398
Геласимов, Андрей Валерьевич, 1965- вж Геласимов, Андрей Валериевич, 1965-
Гелин, Петър Атанасов, 1959- (интервюирано лице) Кн 403
Генадиев, Стоян Георгиев, 1982- (автор) Кн 239
Генкова, Людмила Ленкова, 1931- (автор) Кн 214
Генова, Ирина Иванова, 1959- вж Genova, Irina Ivanova, 1959-
Генчев, Димитър, 1952- (автор) Кн 507
Генчев, Евгени Росенов, 1970- (автор) Кн 122
Георгиев, Бисер Христов, 1962- (автор) Кн 574, (редактор) Кн 576
Георгиев, Борислав Георгиев, 1961- (автор, редактор) Кн 230
Георгиев, Валентин Георгиев, 1967- (автор) Кн 469
Георгиев, Георги Иванов, 1970- (автор) Кн 175
Георгиев, Георги Йорданов, 26.02.1932- (автор) Кн 508
Георгиев, Георги Петров, 1946- (автор) Кн 102
Георгиев, Емануил Костадинов (преводач) Кн 51, Кн 64, Кн 70, Кн 71
Георгиев, Емил, преводач (преводач) Кн 52
Георгиев, Левчо Станкев, 1948- (автор) Кн 175, Кн 176, Кн 177
Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- (автор) Кн 470
Георгиев, Мартин, 1983- (композитор) Н 4
Георгиев, Методи Георгиев, 1971- (автор) Кн 301
Георгиева, Анастасия Иванова, 1981- (автор) Кн 414
Георгиева, Веска Младенова, 1957- вж Georgieva, Veska Mladenova, 1957-
Георгиева, Йова (преводач) Кн 73, Кн 78
Георгиева, Капка, 1964- (автор) Кн 36, Кн 79, Кн 471
Георгиева, Магделина Максимова (съставител) Кн 564
Герчева, Светлана Илиева, 1966- (автор) Кн 113
Гецова, Биляна Иванова, 1975- (автор) Кн 105, Кн 106
Гешев, Диан Ненов, 1949- (автор) Кн 267
Гибсън, Джеймс (автор) Кн 29
Гиров, Кузман Георгиев, 1951- (редактор) Кн 239
Гирова, Биляна Кузманова (автор) Кн 235
Главно управление на архивите при Министерския съвет Кн 87
Голийски, Петър Николов, 1976- (автор) Кн 569
Голийски, Петър Николов, 1976- вж Golijski, Petǎr Nikolov, 1976-
Горанова, Елена Василева, 1958- (автор) Кн 239
Гоудж, Айлин, 1950- (автор) Кн 362
Гошев, Йордан Станоев, 1960- (композитор) Н 4
Гошева, Теофана Светозарова, 1980- (преводач) Кн 362
Гребенаров, Александър Георгиев, 1953- (съставител) Кн 573
Грей, Саша, 1988- (автор) Кн 363
Гривнев, Георги Христов, 1942- (автор) Кн 472
Григоров, Димитър Методиев, 1968-2006 (автор) Кн 315
Григорова, Лиляна Йорданова, 1933- (автор, илюстратор) Кн 415
Грийн, Греъм, 1904-1991 (автор) Кн 346
Грим, Вилхелм, 1786-1859 (автор) Кн 388
Грим, Якоб, 1785-1863 (автор) Кн 388
Грозданова-Узунова, Рая Георгиева, 1978- (автор) Кн 235
Гроздев, Иван Савов (автор) Кн 243
Грозева, Недялка (автор, съставител) Кн 87
Груева, Ива, 1988- (илюстратор) Кн 533
Гръблев, Мишо Илиев (автор) Кн 5
Грънчаров, Ангел Иванов, 1959- (автор) Кн 160
Грънчарова, Гена Георгиева, 1945- (автор) Кн 225, Кн 288
Гудев, Димитър Иванов (автор) Кн 273
Гълъбова, Симона (автор) Кн 416
Гюмбюш, Рита (илюстратор) Кн 537
 
Д

Давидкова, Десислава Стефанова, 1976- (автор) Кн 131
Давидова, Ваня Динкова (съставител) Г 3, Кн 4
Даковски, Людмил Георгиев, 1939- (автор) Кн 201
Дамянов, Дамян Петров, 1935-1999 (автор) Кн 421
Дамянов, Чавдар Иванов, 1946- (автор) Кн 3
Данаилова, Елица (илюстратор) Кн 25
Данов, Васил (преводач) Кн 398
Даскалов, Георги Димитров, 1942-2014 (автор) Кн 581
Даскалова, Елена Петрова, 1969- (автор) Кн 38
Дворянов, Орлин Панайотов, 1951- (автор на предговор) Г 2
Дейчева, Йорданка Петрова (преводач) Кн 66, Кн 69
Делев, Михаил Борисов, 1942- (автор) Кн 320
Деливерска, Елица Георгиева, 1978- (автор) Кн 235
Делийски, Радослав Цветков, 1976- вж Delijski, Radoslav Cvetkov, 1976-
Делински, Барбара, 1945- (автор) Кн 364
Делихюсеинова, Айтян Хасанова (преводач) Кн 542
Делчев, Мариан Георгиев, 1960- (автор) Кн 555
Делчева, Евгения Иванова, 1952- (автор) Кн 107
Демерджиева, Здравка Величкова (автор) Кн 243
Денев, Деньо Тодоров, 1946- (автор) Кн 417, Кн 418, (редактор) Кн 507
Денева, Маргарита Ангелова, 1966- вж Deneva, Margarita Angelova, 1966-
Денчев, Стоян Георгиев, 1953- (редактор) Кн 565
Денчева, Златка Иванова, 1946- (автор) Кн 265
Денчева-Гарова, Мария Стоянова, 1976- (автор) Кн 235
Денчева-Гарова, Мария Стоянова, 1976- вж Denčeva-Garova, Marija Stojanova, 1976-
Дерижан, Ицка Михайлова (автор) Кн 171, Кн 186, Кн 187, (съставител) Кн 171Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189 
Деянова, Мария Стилиянова (автор) Пи 1
Джейдин, Лий-Янн (автор) Кн 473
Джеймс, Джули, 1974- (автор) Кн 365
Джоунс, Брайън Д., 1945- (автор) Кн 52
Джупанов, Димитър Стоянов, 1961- (автор) Кн 236, Кн 237
Димитрий Зографски, 1974- (автор) Кн 53
Димитров, Димитър Василев, инженер (автор) Кн 261
Димитров, Димитър Георгиев, 1948- (съставител, редактор) Кн 161
Димитров, Димитър Живков, 1966- (редактор) Кн 39
Димитров, Димитър Йорданов, 1966- вж Dimitrov, Dimitǎr Jordanov, 1966-
Димитров, Иван Тенев, 1963- (автор) Кн 115
Димитров, Камен Димитров, 1974- (автор) Пи 1
Димитров, Константин Димитров, 1957- (автор) Кн 246
Димитров, Любомир Ванков, 1958- (автор) Кн 260
Димитров, Людмил Иванов, 1967- (автор)  Кн 329, Кн 400, (съставител) Кн 329, (редактор) Кн 329, (преводач) Кн 400
Димитров, Петър Иванов, 1944- (автор) Кн 254
Димитров, Стамен Станимиров, 1948- (автор) Кн 268
Димитров, Тодор Димитров, 1946- (автор) Кн 274, Кн 275
Димитрова, Анна Димитрова, 1979- (автор) Кн 193, Кн 194
Димитрова, Биляна (съставител) Кн 215
Димитрова, Ваня Веселинова (автор) Кн 289
Димитрова, Виолета Георгиева, 1976- (автор) Кн 270
Димитрова, Вихра Димитрова (автор) Кн 90, Кн 191, Кн 282
Димитрова, Вихра Димитрова вж Dimitrova, Vihra Dimitrova
Димитрова, Зорница Радкова, 1971- (автор) Кн 157
Димитрова, Мария Петрова, 1973- вж Dimitrova, Marija Petrova, 1973-
Димитрова, Пенка Петрова, 1961- (автор) Кн 182
Димитрова, Петя Димова (автор) Кн 255
Димитрова, Ренета Красимирова, 1980- (автор) Кн 299
Димитрова, Ренета Маринова, 1963- (автор) Кн 108
Димитрова, Стефания Тодорова (автор) Кн 80
Димитрова-Милчева, Александра Димитрова, 1931- (съставител) Кн 562
Димов, Ангел Георгиев, 1940- (автор) Кн 88
Динчийска, Стефка Иванова, 1946- (автор) Кн 171, Кн 186, Кн 187, (съставител) Кн 171Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189
Добранова, Марияна Антонова, 1976- (автор) Кн 32, Кн 33
Добрева, Магдалена, 1965- (илюстратор) Кн 388, Кн 391
Добрева, Мария Христова, 1950- (автор) Кн 419
Добромиров, Васил, 1942-2000 (автор) Кн 487
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (съставител) Кн 402
Доковска, Даниела Стефанова, 1952- (редактор) Кн 227
Домусчиева, Венета Иванова (редактор) Кн 55
Донев, Димитър Ангелов, 1939- (илюстратор) Кн 425
Дончева, Гери, 1985- (автор) Кн 527
Дончева, Мария Иванова (автор) Кн 321
Дончева-Петкова, Мария (съставител, редактор) Кн 563
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова, 1964- (преводач) Кн 1, Кн 354, Кн 355, Кн 371, Кн 382
Драганов, Росен (композитор) Н 4
Драгоева, Грозданка Иванова, 1958- (автор) Кн 326
Дракова-Айсман, Ивелина вж Drakova-Eismann, Ivelina
Драмов, Асен Савов (автор) Кн 239
Дреновски, Иван Йотов (автор) Кн 556
Дузова, Любомира Михайлова (съставител) Кн 19, Кн 222, Кн 277, Кн 278, Кн 280
Дулев, Павлин Генчев (автор) Кн 159
Дулева, Деметра Куманова (преводач) Кн 7, Кн 8
Дурчева, Мариана Иванова, 1966- (автор) Кн 195
Духлинска, Александра Любомирова, 1987- (илюстратор) Кн 457
Дърленски, Развигор Бориславов, 1980- (автор) Кн 243
Дяволова, Марина Иванова (автор) Кн 273
 
Е

Евтимов, Иван Тодоров, 1953- (преводач) Кн 45
Евтимова, Мария Димитрова, 1952- (автор) Кн 311
Евтимова, Румяна Кръстева, 1949- (автор, съставител, редактор) Кн 329
Едгарян, Маркарит Мардирос, 1946- (автор) Кн 274, Кн 275
Еленкова, Весела Данчова, 1975- (преводач) Кн 349
Елзи, Стефани (автор) Кн 54
Енев, Емил Маринов, 1966- (автор) Кн 91
Ермолаева, Татяна (преводач) Кн 435
Ескрива, Хосемария, свети, 1902-1975 (автор) Кн 55
Ечков, Пламен Ечков, 1956- (автор) Кн 546
 
Ж

Жеков, Константин Атанасов (илюстратор) Кн 170
Жекова, Ангелина Иванова, 1944- (автор) Кн 528, Кн 529
Желев, Йордан Живков (съставител) Кн 328
Желева, Силвия Вангелова, 1965- (преводач) Кн 343, Кн 386
Желязков, Асен Тодоров (автор) Кн 243
Желязков, Кирил Ташков, 1970- (автор) Кн 155
Живков, Борис Николаев (автор) Кн 569
Живков, Борис Николаев вж Živkov, Boris Nikolaev
Живкова, Веска Пенчева, 1938-2015 (съставител) Кн 83
Жиро, Ф. (илюстратор) Кн 9
Жиянски, Миглена Кирчева, 1976- (автор) Кн 270
 
З

Загоров, Васил Йорданов, 1980- (автор) Кн 2
Заимов, Димо Минков, 1930-2016 (художник) Г 1, Г 2
Запрянов, Христо Зарков (автор) Кн 239
Зарков, Захари Живков, 1965- (автор) Кн 248
Захариев, Георги Иванов (автор) Кн 420
Захариева, Надежда Григорова, 1944- (автор) Кн 421
Зашева, Анета (автор) Кн 300
Здравкова, Албена (преводач) Кн 342
Здравкова, Светлана (автор) Кн 422
Златанов, Борислав, 1939- (библиографски предшественик) Кн 462
Златанов, Иля (автор) Пи 1
Златева-Панайотова, Надя Златозарова, 1971- (автор) Кн 245
Зоински, Илия Христов, 1936- (автор на предговор) Кн 403
Золотницкий, Николай Федорович (автор) Кн 334, Кн 335
 
И

Ибни Каййим ел-Джеузиййе, 1292-1350 (автор) Кн 219
Иванов, Адриан Петров, 1955- (автор) Кн 255
Иванов, Евгений Димитров (автор) Кн 239
Иванов, Ивайло Йорданов, 1964- (автор) Кн 263
Иванов, Иван Тодоров, 1954- (съставител) Кн 577
Иванов, Николай Иванов, 1948- (автор) Кн 306
Иванов, Пламен Йорданов, 1952- вж Ivanov, Plamen Jordanov, 1952-
Иванова, Ваня Иванова (автор) Кн 182
Иванова, Василка, редактор (редактор) Кн 96
Иванова, Верка Сашева, 1979- (автор) Пи 1
Иванова, Диана, 1950- (автор) Кн 158
Иванова, Диана Петрова, 1950- (автор) Пи 1
Иванова, Иринка Христова (автор) Кн 530
Иванова, Недка Момчева (автор) Кн 97
Иванова, Петя Иванова, 1960- (съставител, илюстратор) Кн 557
Иванова, Таня, 1972- (автор) Кн 423
Ивановска, Марија (преводач) Кн 560
Ивановска, Мария вж Ивановска, Марија
Иванчев, Илия Иванов, 1937- (автор) Кн 264
Иванчева-Бояджиева, Валентина Гергинова, 1971- (илюстратор) Кн 531
Игнатий Брянчанинов, свети, 1807-1867 (автор) Кн 56
Игнатов, Игнат Петров, 1983- (автор) Кн 211
Иерохам, Давид Нисим, 1947- (автор) Кн 44
Илиев, Иван Георгиев, 1969- (автор) Пи 1
Илиев, Илко Пенев, 1958- (автор) Кн 424
Илиев, Троян Боянов, 1946- вж Iliev, Trojan Bojanov, 1946-
Илиев, Цветан Иванов, 1932- (автор) Кн 425
Илиева, Гергина Василева, 1957- вж Ilieva, Gergina Vasileva, 1957-
Илиева, Даниела Миткова (преводач) Кн 392
Илиева, Живка Стоянова вж Ilieva, Živka Stojanova
Илиева, Ивалина, 1968- (преводач) Кн 29, Кн 54, Кн 60, Кн 65, Кн 76
Илиева, Маргарита Миланова, 1947- (автор) Кн 554
Илиева, Милена Ивова, 1975- (автор) Кн 171, Кн 186, Кн 187, (съставител) Кн 171Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189
Илиева, Татяна Атанасова (автор) Пи 1
Илинкин, Владимир (автор) Кн 269
Илкова, Ралица Янкова, 1975- (автор) Кн 131
 
Й

Йонов, Петър Стоянов, 1951- (автор) Кн 510, Кн 511, Кн 512
Йорданова, Виолета Василева, 1935- (автор) Кн 513
Йорданова, Лидия Тоткова, 1949- (автор) Кн 259
Йорданова, Марина Димитрова, 1939- (автор) Кн 554, Кн 555
Йорданова, Снежана Тодорова, 1953- (автор) Кн 301
Йотов, Станимир Ботев, 1964- (преводач) Кн 381, Кн 383
Йотовска, Камелия Стайкова, 1973- (автор) Кн 159
Йошинов, Радослав Даков, 1960- (автор) Кн 304
 
К

Кавалджиев, Станчо Йорданов, 1956- (автор) Кн 260
Кадиев, Марин Стоянов, 1939- (редактор, автор на предговор) Кн 424
Кайраков, Петър Иванов, 1961- (илюстратор) Кн 416
Калайков, Йордан Славов, 1941- (автор) Кн 514, Кн 515, (илюстратор) Кн 515
Калчевски, Станимир Калчев, 1949- (автор) Кн 251
Камарашев, Живко Анастасов (автор) Кн 243
Камбурнак, Лор (автор) Кн 14
Камбуров, Валентин Вълков, 1960- (автор) Кн 193
Канева, Лиляна Петрова, 1948- (съставител) Кн 192
Карабельова, Соня Методиева, 1963- (автор) Кн 38
Каракушева, Деница Господинова, 1986- (преводач) Кн 345
Каралийчев, Ангел Иванов, 1902-1972 (автор) Кн 531
Карамалакова, Татяна Любенова (илюстратор) Кн 501
Караминкова, Радка (автор) Кн 426
Каратерзиян, Александър Йоан, 1993- (съставител) Кн 509
Карданова, Татяна Ангелова, 1952- (съставител) Кн 279
Каримов, Кирил Илиев (автор) Кн 548
Карлин, Джон, 1956- (автор) Кн 395
Кармъзова, Петранка Георгиева, 1944- (автор) Кн 205
Карцева, Зоя Ивановна, 1938- (автор) Кн 351
Кас, Кийра, 1981- (автор) Кн 366
Качерилска, Цветана Христова, 1958- (автор) Кн 49, Кн 474, Кн 475
Кейн, Джеймс М., 1892-1977 (автор) Кн 367
Керемидчиева, Славка Георгиева, 1955- (автор) Пи 1
Кермот, Синди (редактор) Кн 223
Кибардин, Генадий Михайлович (автор) Кн 228
Кинг, Стивън, 1947- (автор) Кн 368
Кинсела, Софи, 1969- (автор) Кн 347
Киров, Стоян Димов, 1973- (автор) Кн 113
Киселова-Янева, Ангелина Илиева, 1948- (автор) Кн 235, Кн 241, (редактор) Кн 235
Киселова-Янева, Ангелина Илиева, 1948- вж Kiselova-Janeva, Angelina Ilieva, 1948-
Кисов, Стефан Иванов, 1849-1915 (автор) Кн 571
Китанова, Мария Кирилова (автор) Пи 1
Кицов, Петко Иванов, 1937- (автор) Кн 532
Кобиларов, Румен Георгиев (автор) Кн 206, Кн 207
Ковачев, Кристиан Ромилов (съставител) Кн 214
Кодинова, Елена Любенова, 1969- (преводач) Кн 367
Кожухарова, Невена Ангелова, 1971- (автор) Кн 206, Кн 207
Койчев, Огнян Досев, 1958- (автор) Кн 38
Койчева, Росица Серафимова, 1945- (редактор) Кн 34
Коларов, Иван Атанасов, 1959- (съставител) Кн 39
Коларов, Росен Господинов, 1959- вж Kolarov, Rosen Gospodinov, 1959-
Колев, Максим (редактор) Кн 131
Колев, Петър Колев, 1947- (автор) Кн 260
Колев, Станьо Веселинов, 1970- (автор) Кн 258
Колесин, Рангел Иванов, 1933- (автор) Кн 30
Кондарев, Владимир Танев, 1959- (илюстратор) Кн 412
Кондузова, Йорданка (автор) Кн 427
Конференция Библиотеката - духовността на града (Троян ; 2012) Кн 4
Конференция Образование и девиации (София ; 2013) Кн 166
Конъли, Майкъл, 1956- (автор) Кн 369
Копчев, Николай (автор) Кн 123
Корсемова, Румяна Парашкевова, 1956- (автор, редактор) Кн 329
Косеска-Тошева, Виолета, 1940- (автор) Пи 1
Костадинов, Костадин Минев, 1962- (илюстратор) К 1
Костов, Ростислав Валентинов, 1984- (автор) Кн 229
Костова, Златомира Георгиева, 1971- (автор) Кн 38
Костова, Надя Николова, 1960- (автор) Кн 175, Кн 176
Костова-Панайотова, Магдалена Петрова, 1966- (преводач) Кн 389
Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова, 1965- (автор) Пи 1
Кочмаров, Владимир Харалампиев (автор) Кн 231
Кралов, Иван Младенов, 1969- (автор) Кн 211
Кранц, Ганс-Ульрих фон, 1950 вж Кранц, Ханс Улрих фон, 1950-
Кранц, Ханс Улрих фон, 1950- (автор) Кн 568
Крефт, Вирджиния Александрова (преводач) Кн 357
Кристъл, Силвия (автор) Кн 476, Кн 477, Кн 478, Кн 479
Кришнамурти, Джиду, 1895-1986 (автор) Кн 26
Кръгла маса Тракийската култура - неделима част от европейската цивилизация (Враца ; 2013) Кн 563
Кръстанов, Алберт Иванов, 1960- (автор) Кн 217
Кръстанов, Михаил, 1934- (автор) Кн 428
Кръстев, Валентин, 1949-2016 (преводач) Кн 387
Кръстев, Захарий Александров, 1943- (редактор) Кн 241
Кръстев, Иван Димитров (автор) Кн 98
Кръстев, Кирил Стоянов, 1934- (автор) Кн 203
Кръстев, Кремен Младенов (преводач) Кн 71, Кн 77
Кръстев, Марио Олег, 1981- (автор) Кн 306
Кръстева, Нева Венелинова, 1946- (композитор) Н 4
Кръстева, Райна (илюстратор) К 1
Кръстева-Главчева, Адрияна Захариева (автор) Кн 235
Кръстева-Панова, Ася Захариева, 1978- (автор) Кн 235, Кн 241
Кръстева-Панова, Ася Захариева, 1978- вж Krǎsteva-Panova, Asja Zaharieva, 1978-
Кузманов, Георги Борисов, 1948- (автор) Кн 116
Кузманова, Николета Кирилова (автор) Кн 131
Кузьмин, Сергей Львович вж Kuz´min, Sergej L´vovič
Кумсън, Дороти, 1971- (автор) Кн 348
Кундурджиев, Атанас Иванов, 1957- (автор) Кн 230
Кунчев, Лило Петков, 1951- (автор) Кн 268
Кунчева, Рая Тодорова, 1951- (съставител) Кн 336
Купенова, Катя Георгиева, 1974- (преводач) Кн 59, Кн 72
Куюмджиева, Светлана Емилова, 1949- (автор) Кн 317
Къдринов, Васил Иванов (съставител, редактор) Кн 399
Кълвачев, Веселин Стоянов, 1961- (автор, илюстратор) Кн 557
Кълвачев, Златко Николов, 1954- (автор, редактор) Кн 241
Кънев, Нейчо Маринов, 1941-2017 (автор) Кн 575
Кънева, Пенка Асенова, 1942- (преводач) Кн 389
Кънчева, Анна Руменова (автор) Кн 162
Кърли, Джак, 1951- (автор) Кн 370
Кюрова, Вяра Василева, 1972- (автор) Кн 82
 
Л

Лазаров, Владимир Димитров, 1949- (автор) Кн 248
Лазаров, Георги Игнатов, 1947- (автор) Кн 117, Кн 134
Лазаров, Иван Стефанов, 1951- (автор, редактор) Кн 290
Лазарова, Катя Антонова (автор) Кн 226
Лазов, Ленин Димитров, 1945- (автор) Кн 212
Лазова, Правда (преводач) Кн 334, Кн 335
Лаков, Пламен Маринов, 1965- (автор) Кн 118, Кн 276
Лалев, Цанко, 1962- (автор) Кн 15
Лалева, Цонка Петрова, 1947- (автор) Кн 95
Латифян, Хари (автор) Кн 320
Лафърти, Линда (автор) Кн 371
Лачев, Митко Илиев, 1957-2002 (съставител) Кн 153
Леви, Сабин Моис, 1970- (композитор, редактор) Н 4
Левков, Красимир Стоянов, 1957- (автор) Кн 84
Левчев, Владимир Любомиров, 1957- (автор) Кн 429
Левчев, Любомир Спиридонов, 1935- (автор) Кн 480
Легурска, Палмира Радославова, 1955- (автор) Пи 1
Лейн, Нора (автор) Кн 481
Лемберг, Борис (автор) Кн 40
Липавцов, Илия, 1926-2007 (библиографски предшественик) Кн 462
Личева, Теодора Кирилова (съставител) Кн 562
Лозанова, Саша Симеонова, 1951- (автор) Кн 310
Лоуел, Елизабет, 1944- (автор) Кн 372
Луканов, Ангел Георгиев (автор, картограф) Кн 184
Луканова, Детелина Влъчкова (автор) Кн 239
Луканчевски, Милен Илиев, 1959- (автор) Кн 302
Льомайор, Мари-Кристин (илюстратор) Кн 8, Кн 14
Любенова, Марияна Иванова, 1955- (автор, редактор) Кн 270
Ляпина, Мая Григориевна, 1965- (автор) Кн 235
 
М

Мавродиева, Божидара Георгиева, 1970- (автор) Кн 482
Мавродиева, Иванка Тодорова, 1961- (автор) Кн 333
Магаев, Борислав Светославов (автор) Кн 239
Магалинска, Ингрид (илюстратор) Кн 15
Магрисо, Мони Юда, 1956- (автор) Кн 216
Мадгерова, Рая Христова, 1951- (автор) Кн 82
Маджова, Христиана Росенова, 1987- вж Madžova, Hristiana Rosenova, 1987-
Максуел, Ранди (автор) Кн 57
Малешкова, Анна Димитрова, 1943- (автор) Кн 483
Малинов, Георги (автор) Кн 104
Малинова-Димитрова, Людмила Георгиева, 1960- (автор) Кн 400
Мандаджиева, Лиляна Дамянова, 1940- (преводач) Кн 37, Кн 228, Кн 568
Манова, Ангелина Филипова, 1948- (автор) Кн 179
Манова, Цветана Стоянова (автор) Кн 547
Манолов, Валери, 1962- (автор) Кн 16, (съставител) Кн 388, Кн 389, Кн 391, Кн 531
Манолов, Славчо Александров, 1943- (автор) Кн 304
Манолов, Теодор, 1970- (илюстратор) Кн 388
Манчев, Владимир Симеонович, 1972- (автор) Кн 326, Кн 430
Манчева, Даниела Стефанова (автор) Кн 109, Кн 111, Кн 112, Кн 124
Манчева, Жулиета Славчева, 1970- (автор) Кн 309
Мар, Петрус (автор) Кн 431
Маринов, Александър Валентинов, 1979- (преводач) Кн 378
Маринов, Константин Иванов, 1961- (автор) Кн 271
Маринов, Мирослав (съставител) Кн 571
Маринов, Петър Господинов (автор) Кн 91
Маринова, Валентина Костадинова (съставител) Кн 399
Маринова, Маргарита Стефанова, 1955- (редактор) Кн 574
Маринова, Светла Маринова, 1964- (преводач) Кн 44, Кн 85
Маринска, Ружа Лазарова, 1944- (автор на предговор) Г 1
Марков, Николай Райков, 1964- (съставител) Кн 562
Марков, Тома Марков, 1972- (автор) Кн 432
Маркова, Бистра Кирилова (съставител) Кн 564
Маркова, Люба Стефанова, 1954- (автор) Кн 172
Мартин, Мария (автор) Кн 533
Масалджиева, Радка Иванова (автор, редактор) Кн 38
Масларова, Емилия Радкова, 1949- (автор) Кн 171Кн 186, Кн 187, (съставител) Кн 171Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189 
Матанов, Христо Лука, 1952- (съставител) Кн 86
Матанова, Ваня Лукова, 1957- (автор) Кн 38
Матеев, Мирослав Йорданов (автор) Кн 100
Международна интердисциплинарна конференция Сердикийският едикт (311 г.): разбирания и реализации на идеята за религиозна търпимост (София ; 2012) вж International Interdisciplinary Conference Serdica Edict (311 AD): Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration (Sofia ; 2012)
Международна конференция Класически и съвременни тенденции в конституционния контрол (София ; 2011) Кн 128
Международна федерация по хокей Кн 322
Мелучи, Джулия, 1966- (автор) Кн 373
Меразчиев, Даниел Георгиев, 1975- (автор) Кн 301
Механджийска, Параскева (автор) Кн 548
Мечкова, Диана Христова (автор) Кн 58
Мизов, Максим Николаев, 1953- (автор) Кн 89, (съставител) Кн 192
Мийд, Ришел, 1976- (автор) Кн 374
Миладинова-Терзийска, Милена Бойкова (автор) Кн 534
Миланов, Йордан Сергиев, 1924 - (автор) Кн 156
Миленкова, Ася Николова, 1959- (автор) Кн 175, Кн 176
Миленкова, Валентина Георгиева, 1962- (съставител, редактор) Кн 166
Милман, Марта (главен редактор) Кн 223
Милтенов, Явор Ивов, 1978- (автор) Пи 1
Минаева, Оксана Михайлова (автор) Кн 569
Минаева, Оксана Михайлова вж Minaeva, Oksana Mihajlova
Минева, Елица (съставител) Кн 279
Минин, Иван Стефанов, 1961- (автор) Кн 261
Минкин, Ценко Асенов, 1959- (композитор) Н 4
Минков, Стефан Маринов, 1969- (автор) Кн 576
Миразачийски, Александър (преводач) Кн 71
Миронова, Любов Георгиева, 1972- (автор) Кн 41, Кн 168, Кн 433, Кн 484, Кн 535, Кн 536, (илюстратор) Кн 168, Кн 433, Кн 484, Кн 535, Кн 536
Мирчев, Емил, 1953- (композитор) Н 4
Мирчев, Сеферин Тодоров, 1955- (автор) Кн 259
Мирчева, Елена, архивист (съставител) Кн 564
Мирчева, Елка Петрова, 1955- (автор) Пи 1
Мисирков, Кръстьо Петков, 1874-1926 (автор) Кн 560
Митев, Георги Стоянов, 1983- (автор) Кн 303
Митев, Красимир Николов, 1971- (автор) Кн 135
Митева, Гълъбина Петкова, 1966- (автор) Кн 434
Митов, Георги Иванов, 1963- (автор) Кн 131
Митрев, Нестор Величков, 1936- (автор) Кн 337
Митрева, Невена Райчова, 1957- (автор) Кн 549
Митринов, Георги Атанасов, 1958- (автор) Пи 1
Михайлов, Стоян Петров, 1940- (автор) Кн 537
Михайлова, Гюрга Стефанова, 1956- (автор) Кн 274, Кн 275
Михайлова, Даша Спасова, 1982- (автор) Кн 217
Михайлова, Мария Атанасова, 1972- (преводач) Кн 353
Михайлова, Наташа Ас. (преводач) Кн 560
Мичева, Ваня Ангелова (автор) Пи 1
Мичева, Паулина Стойчева, 1972- (преводач) Кн 350, Кн 358, Кн 361, Кн 363, Кн 384
Мишева, Маргарита Людмилова, 1985- (автор) Кн 119
Младенова, Людмила (преводач) Кн 74
Модева, Маргарита (отговорен редактор) Кн 128
Момеков, Георги Цветанов, 1976- (автор) Кн 231
Момчилова, Адриана Николова, 1961- вж Momčilova, Adriana Nikolova, 1961-
Монева, Пенка Василева (автор) Кн 273
Морел, Дейвид, 1943- (автор) Кн 375
Морис, Дерек (автор) Кн 59
Москова, Теодора Христова (преводач) Кн 346
Мосъп, Дейвид Джеймс, 1961- вж Mossop, David James, 1961-
Мошев, Александър Денков, 1972- (автор) Кн 569
Мошев, Александър Денков, 1972- вж Mošev, Aleksandǎr Denkov, 1972-
Мундрова, Славянка Димитрова, 1958- (преводач) Кн 344
Мурдаров, Владко Данаилов, 1948- (автор) Пи 1
Мустафов, Осман, 1950- (автор) Кн 435
Мутафов, Красимир Симеонов (автор) Кн 110
 
Н

Надал, Рафаел, 1986- (автор) Кн 395
Назим, Али (автор) Кн 584
Найденов, Борислав Иванов, 1961- (съставител) Кн 133
Найденов, Людмил Василев, 1973- (автор) Кн 113
Найт, Джордж Р., 1941- (автор) Кн 60
Наков, Огнян Наков, 1958- (автор) Кн 304
Накова, Петя Георгиева, 1974- (преводач) Кн 77
Натан, Мери, 1929- (автор) Кн 376
Научна конференция Авторитет, достойнство и маска - съвременният прочит на Иван Хаджийски. Кръгла маса (Троян ; 2012) Кн 83
Научна конференция Авторитет, достойнство и маска - съвременният прочит на Иван Хаджийски. Младежка сесия (Троян ; 2012) Кн 83
Научна конференция Соцреалистически канон / Алтернативен канон. Официално и неофициално в българската литература и култура между 1944 и 1989 г. (София ; 2009) Кн 402
Научна сесия Лаборатория за наука (Благоевград ; 2012) Кн 163
Начев, Наско Иванов, 1946- (автор) Кн 252
Недев, Харалан, 1931- (автор) Кн 436, Кн 437, Кн 516, Кн 538
Неделчев, Красимир Иванов, 1972- (автор) Кн 211
Неделчева, Йорданка, 1954- (автор) Кн 318
Неделчева, Стефка Иванова, 1953- (автор) Кн 249
Недокланова, Зоя Миткова (автор) Кн 170
Недялков, Петко Николов, 1979- (автор) Кн 260
Ненова, Виолета Ненчева, 1976- (преводач) Кн 365
Никифорова, Румяна Захариева, 1963- (автор) Кн 176, Кн 177
Николов, Ангел, 1943- (съставител) Кн 399
Николов, Богдан Николаев, 1969- (автор) Кн 291
Николов, Валентин Николов, 1956- (автор, илюстратор) Кн 557
Николов, Иван Николов (автор) Кн 197
Николов, Любомир Николай, 1980- (илюстратор) Кн 549
Николов, Николай Димитров, 1976- (автор) Кн 212
Николов, Николай Димитров, 1976- вж Nikolov, Nikolaj Dimitrov, 1976-
Николов, Петър, 1930- (автор) Кн 165
Николов, Чавдар, 1959- (библиографски предшественик) Кн 462
Николова, Вана Николова, 1940- (автор) Кн 539, Кн 540, Кн 541
Николова, Ваня Кирилова, 1963- вж Nikolova, Vanja Kirilova, 1963-
Николова, Илияна Симеонова, 1974- (автор) Кн 485, Кн 486
Николова, Капка Освалд, 1946- (автор, съставител) Кн 549
Николова, Мария Георгиева, 1944- (автор) Кн 438
Николова, Мирослава Николаева, 1977- (илюстратор) Кн 389
Николова, Надя Николаева, 1977- (съставител) Кн 573
Николова, Наталия, 1972- (съставител) Кн 19, Кн 397, Кн 489, Кн 521, Кн 523
Николова-Алексиева, Валентина Любенова, 1972- (автор) Кн 292
Новакова, Мария (съставител) Кн 153
Нончева, Жоржета Костадинова, 1966- (съставител) Кн 562
 
О

Овчарова, Виолета Петрова, 1960- (автор) Кн 487
Одиси, Шон Томас (автор) Кн 377
Оливери, Джанлука, 1969- (илюстратор) Кн 393
О'Ниил, Питер (илюстратор) Кн 551
Ослеков-Талев, Георги Несторов, 1942- (автор) Кн 517
Османова, Себиха, 1983- (преводач) Кн 219


Павлов, Пламен Христов, 1958- (автор) Кн 549, (автор на предговор) Кн 557
Павлов, Филип Христов, 1949- (композитор) Н 1, Н 2, Н 3, Н 10, Н 11, Н 12
Павлова, Маргарита, 1946- (автор) Кн 439
Павлова, Светла Атанасова, 1958- (автор) Кн 285, Кн 286
Пазванска, Евелина Евтимова, 1956- (редактор) Кн 239
Панайотов, Милен Йорданов (автор) Кн 323
Панайотов, Петър Тодоров, 1957- (автор) Кн 274, Кн 275
Панайотова, Валя (илюстратор) Кн 424
Панайотова, Стоянка Ненкова, 1949- (автор) Кн 205
Панева-Коновска, Йорданка Добрева, 1955- (автор) Кн 198
Панов, Владимир Емануилов, 1976- (автор) Кн 235
Панов, Владимир Емануилов, 1976- вж Panov, Vladimir Emanuilov, 1976-
Панчев, Иван Неделчев, 1949- (автор, редактор) Кн 205
Панчева, Станислава, 1973- (автор) Кн 287
Паприков, Стефан Георгиев, 1858-1920 (автор) Кн 577
Паркс, Адел, 1969- (автор) Кн 349
Парушев, Йордан Димитров, 1958-2011 (илюстратор) Кн 417
Паскалева, Здравка Крумова, 1938-2017 (автор) Кн 180
Паскалева, Маргарита Георгиева, 1960- (автор) Кн 34
Патарчанова, Емилия Николова (автор) Кн 556
Патев, Христо Василев, 1950- (автор) Кн 247
Патерсън, Джеймс, 1947- (автор) Кн 378
Паунова, Пролет Стоянова (редактор) Кн 329
Пацева, Мирена Атанасова (автор) Кн 327
Пеев, Вениамин Тимотеев, 1950- (автор) Кн 61
Пеева, Кети Георгиева, 1948- (автор) Кн 195
Пејовиќ, Тронда вж Пейович, Тронда
Пейкова, Мария Димова, 1950- (автор) Кн 208
Пейович, Тронда (преводач) Кн 560
Пеков, Михаил Любенов, 1941- (композитор) Н 4
Пенев, Атанас Пенев, 1948- (автор) Кн 230
Пенев, Олег Радославов (съставител) Кн 562
Пенева, Евелина Венциславова, 1976- (преводач) Кн 47, Кн 356, Кн 377
Пенева, Ивелина (автор) Кн 98
Пенева, Светлана (съставител) Кн 204
Пенов, Стефан Недев, 1957- (съставител, редактор) Кн 62
Пенчев, Исай Пенчев, 1963- (илюстратор) Кн 16
Перо, Шарл, 1628-1703 (автор) Кн 391
Перчинкова, Катя Христова, 1981- (преводач) Кн 373, Кн 395
Петков, Генчо Иванов, 1957- (илюстратор) Кн 546
Петкова, Галина Тотева, 1964- (автор, съставител, редактор) Кн 329
Петкова, Мария, 19??- (автор) Кн 518
Петра, Мериам (автор) Кн 441
Петров, Николай Кирилов, 1959- (автор) Кн 235
Петров, Петър Константинов, 1961- (композитор) Н 4
Петров, Тодор Петков, 1976- (автор) Кн 243
Петрова, Валентина Пенкова (редактор) Кн 573
Петрова, Любима Методиева, 1960- (съставител) Кн 561
Петрова, Маргарита Симеонова (илюстратор) Кн 539, Кн 540, Кн 541
Петрова, Мариана Матеева, 1962- (автор) Кн 305
Петрова, Ралица (илюстратор) Кн 470
Петрунов, Богдан Николов, 1936- (автор, редактор) Кн 235
Пехливанов, Георги Стоянов (автор) Кн 262
Пикард, Дона Костадинова, 1981- (съставител) Кн 83
Пирандело, Стефано, 1895-1972 (автор) Кн 392
Попкочев, Траян Александров, 1955- (съставител, редактор) Кн 161
Попов, Владимир Стефанов, 1942- (автор) Кн 175, (съставител) Кн 181
Попов, Георги Илинчев, 1964- (автор) Кн 304
Попов, Йордан Апостолов (автор) Кн 442
Попов, Николай Борисов, 1960- вж Popov, Nikolaj Borisov, 1960-
Попов, Стоян Константинов, 1937- (илюстратор) Кн 469
Попова, Павлина, право (автор, редактор) Кн 120
Попова, Цветелина Николова (автор) Кн 555
Потурлян, Артин Бедрос, 1943- (композитор) Н 4
Потър, Александра, 1970- (автор) Кн 350
Проданова, Кина Стефанова, 1938- (автор) Кн 316
Проданова, Красимира Стоянова, 1954- (автор) Кн 199
Прошкова, Весела Богомилова, 1950- (преводач) Кн 368, Кн 370
 
Р

Радев, Иван Николов, 1943- (съставител, редактор) Кн 504
Раденков, Ефрем (съставител, преводач) Кн 56
Радилова, Яна Сергеева, 1992- (автор) Кн 519
Радков, Радко Василев, 1934-2016 (автор) Кн 111, Кн 112, Кн 124
Райкова, Росица, педагог (автор) Кн 171Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, (съставител) Кн 171Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189
Райковска, Людмила Христова, 1952- (автор) Кн 306
Раймундов, Петър Илиев, 1947- (автор) Кн 132
Райчев, Радостин Емилов, 1987- (автор) Кн 490
Райчева, Маргарита Радославова, 1956- (автор) Кн 38
Райчева, Регина Павлова (автор) Кн 313
Ралев, Димитър Николов, 1949- (автор) Кн 260
Ралчева, Мария Драголюбова (преводач) Кн 238
Рангелова, Рени Илиева, 1963- (автор) Кн 179
Рангелова-Пеева, Евгения Славчева, 1941-2013 (автор) Кн 284
Рединг, Джаклин (автор) Кн 379
Рейнард, Силвейн (автор) Кн 357, Кн 358
Риболов, Светослав Светозаров, 1973- (автор) Кн 63
Ризов, Красимир, 1975- (илюстратор) Кн 388
Рипамонти, Алдо (илюстратор) Кн 7
Робъртс, Нора, 1950- (автор) Кн 380
Родел, Анджела, 1974- вж Rodel, Angela, 1974-
Руменин, Румен Крумов, 1936- (автор) Кн 578
Русанов, Любомир Кирилов, 1962- (съставител) Кн 390
Русев, Руси Вълев, 1945-2017 (автор) Кн 443
Рюе, Ф. (илюстратор) Кн 9
 
С

Савова, Ивелина Костова, 1953- (автор) Пи 1
Сан Лайт (автор) Кн 42, Кн 81, Кн 232
Сапунджиев, Иван Георгиев, 1958- (автор на предговор, съставител) Кн 571
Сарафов, Борислав (редактор) Кн 131
Саръилиев, Иван Вельов, 1888-1969 (автор) Кн 27
Свинтила, Владимир, 1926-1998 (автор) Кн 491
Семерджиева, Мария Анастасова, 1969- (автор) Кн 38
Сивков, Цветан Георгиев, 1960- (автор) Кн 129
Сигъл, Ерик, 1937- (автор) Кн 381
Силва, Едуардо да, 1964- (автор) Кн 396
Симсис, Мери (автор) Кн 382
Синапов, Петко Веселинов, 1979- (автор) Кн 211
Славкова, Мария Янкова, 1950- (автор) Кн 202
Славов, Валентин Райнов, 1961- (редактор) Кн 209, Кн 210
Славов, Владислав Деянов, 1980- (редактор) Кн 159
Славов, Слави Тодоров, 1941- (автор) Кн 92
Славова, Мария, 1947- (автор) Кн 444, Кн 559
Смоленов, Стефко Илиев, 1952- (автор) Кн 50
Сноу, Аня (автор) Кн 492, Кн 493, Кн 494
Солнцева-Накова, Екатерина Василева, 1957- (автор) Кн 326
Спаркс, Никълъс, 1965- (автор) Кн 383
Спасова, Емилия, 1954- (автор) Кн 113
Спасова, Маргарита Емилова, 1971- (преводач) Кн 46, Кн 223
Спасова, Силвия Йорданова, 1977- (автор) Кн 136
Ставрева, Елка Каменова, 1978- вж Stavreva, Elka Kamenova, 1978-
Стаевска, Мария Тончева, 1966- (автор) Кн 235
Стаматов, Атанас Костов, 1953- (автор) Кн 569
Стаматов, Атанас Костов, 1953- вж Stamatov, Atanas Kostov, 1953-
Станев, Станчо Вълчев, 1954- (преводач) Кн 543
Станева, Милена Станева (автор) Кн 239
Станкова, Мария Златкова, 1975- (автор) Кн 121
Станулова-Бялкова, Росица Руменова (автор) Кн 170
Станчева, Руска Събева, 1958- (автор) Пи 1
Станчева, Татяна Минчева, 1952- (автор) Кн 198
Степанов, Цветелин Йорданов, 1964- (автор, съставител, редактор) Кн 569
Степанов, Цветелин Йорданов, 1964- вж Stepanov, Cvetelin Jordanov, 1964-
Стефанов, Красимир Димитров, 1953- (автор) Кн 28
Стефанов, Орлин Стефанов, 1945- (съставител) Кн 351
Стефанов, Рангел Стоянов, 1938- (автор) Кн 233
Стефанов, Стефан Ангелов, 1952- (автор) Кн 137
Стефанова, Марина Димитрова, 1977- (автор) Кн 283
Стефанова, Юлия Стоянчева (автор) Кн 283
Стоев, Владимир (автор) Кн 323
Стоев, Любосвет Стойчев (автор) Кн 35
Стоева, Илияна Любомирова (автор) Кн 235
Стоилова, Пепа Стоилова, 1965- (преводач) Кн 364
Стоименов, Милко Христов, 1967- (преводач) Кн 352
Стойков, Антон Пенчев (автор) Кн 171, Кн 186, Кн 187, (съставител) Кн 171Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189 
Стойков, Борис Неделчев, 1978- (редактор) Кн 55
Стойков, Николай Иванов, 1936- (композитор) Н 5, Н 6, Н 7, Н 8
Стойкова, Ваня Димитрова (автор) Кн 169
Стойкова, Росица (автор) Кн 445
Стойчев, Георги Борисов, 1946- (автор) Кн 212
Стойчев, Димитър Димитров, 1929- (автор) Кн 446
Стойчев, Димитър Димитров, 1929- вж Stojčev, Dimitǎr Dimitrov, 1929-
Стойчев, Стамен Димов, 1945- (преводач) Кн 374, Кн 385
Стоъл, Маргарет, 1967- (автор) Кн 361
Стоянов, Данчо Цветанов, 1963- (автор) Кн 138
Стоянов, Димитър Ненов, 1956- (илюстратор) Кн 15, Кн 16
Стоянов, Людмил Сталинов, 1981- (автор) Кн 248
Стоянова, Диана Гошева, 1980- (автор) Кн 109
Стоянова, Румяна Николова, 1960- (съставител) Кн 562
Студентска научна сесия Лаборатория за наука (Благоевград ; 2013) Кн 164
Сурчева, Славина Кирилова, 1957- (автор) Кн 230
Събева, Елена Стоянова, 1957- (автор) Кн 172
Съзлайкова, Николина Пенева (автор) Кн 170
 
Т

Тагарева, Кирилка Симеонова, 1962- (автор) Кн 38
Талева, Петя Иванова, 1945- (преводач) Кн 40, Кн 81, Кн 232
Танкова, Румяна Димитрова, 1958- (автор) Кн 182
Танчев, Евгени Петров, 1952- (съставител) Кн 128
Таскова, Вера Кирова (автор) Кн 447
Ташев, Андрей Христов, 1983- (съставител, редактор) Кн 27
Ташев, Ташо Ангелов, 1960- (редактор) Кн 159
Тенев, Иван Иванов, 1929- (автор) Кн 551
Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986- (преводач) Кн 366
Тепавичаров, Димитър Костадинов, 1942- (автор) Кн 448
Терзиева, Светла Тодорова, 1966- (автор) Кн 177
Терзийска, Евгения Спасова (автор) Кн 555
Тилкова, Светлана Тодорова, 1955- (автор) Кн 281, (съставител, редактор) Кн 43
Тимева-Шаранкова, Жана Борилова (автор) Кн 126
Тодоракова, Милена Петрова, 1957- (съставител) Кн 577
Тодорина, Добринка Лукова, 1951- (съставител, редактор) Кн 163, Кн 164
Тодоров, Георги Тодоров, 1954- (редактор) Кн 248
Тодоров, Пламен (автор) Кн 522
Тодоров, Тодор Георгиев, 1964- (автор) Кн 257
Тодорова, Галина Николова (автор) Кн 212
Тодорова, Иванка Димитрова, историк (редактор, съставител) Кн 562
Тодорова, Румяна Балинова, 1954- вж Todorova, Rumjana Balinova, 1954-
Тодоровски, Зоран, 1950- (редактор) Кн 560
Томас, Джери (автор) Кн 29
Томев, Любен Ненчев, 1957- (автор) Кн 103
Томов, Георги Томчев, 1979- вж Tomov, Georgi Tomčev, 1979-
Томова, Елена Емилова (автор) Кн 554
Тонев, Николай, 1938- (автор) Кн 449, Кн 450
Тонева, Гиргина Иванова, 1938-2014 (автор) Кн 451
Тонева-Дачева, Галина Николаева, 1960- (редактор) Кн 131
Тонова, Веселина Тонева, 1941- (автор) Кн 552
Тончева, Христина Милева, 1968- (автор) Пи 1
Тончева-Сачкова, Искра Анатолиева (автор) Кн 170
Топалов, Олег Степанов, 1973- (илюстратор) Кн 15, Кн 16, Кн 388, Кн 390
Топчийска, Лиляна Георгиева, 1943- вж Topčijska, Liljana Georgieva, 1943-
Торбов, Нарцис Цветанов, 1963- (редактор, илюстратор) Кн 563
Тоцев, Петър Кирилов (автор) Кн 154
Тошков, Михаил Георгиев, 1931- (автор, илюстратор) Кн 452
Трендафилов, Иван Димитров, 1949- (автор) Кн 196
Трендафилова, Елина Георгиева, 1965- (автор) Кн 230
Тренчева, Станка Иванова (автор) Кн 25
Трифонов, Румен Иванов, 1965- (автор) Кн 201, Кн 304
Турийска, Гергана Иванова (съставител) Кн 488
Турлакова, Таня Петкова (редактор) Кн 192
Тутеков, Свилен Милков, 1974- (автор на предговор, редактор) Кн 63
Тянкова, Янка Тенева, 1964- (автор) Кн 139
 
У

Уайт, Елън Гулд, 1827-1915 (автор) Кн 64, Кн 65, Кн 66, Кн 67, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75
Узунов, Васил Кръстев, 1931- (автор) Кн 525
Узунов, Тодор Цонков, 1978- (автор) Кн 235
Уилкок, Дейвид, 1973- (автор) Кн 1
Уокър, Селест Перино (автор) Кн 76
 
Ф

Фадеев, Ростислав Андреевич, 1824-1883 (автор на предговор) Кн 571
Фалконър, Колин, 1953- (автор) Кн 352
Фархи, Самуил Леон, 1930- (редактор) Кн 253
Фийни, Пени (автор) Кн 353
Филдинг, Джой, 1945- (автор) Кн 359
Филипова, Людмила Орлинова, 1977- вж Filipova, Ljudmila Orlinova, 1977-
Филипс, Кристи (автор) Кн 384
Филипс, Сюзън Елизабет, 1948- (автор) Кн 385
Фиорато, Марина (автор) Кн 354
Фичерова, Катя (илюстратор) Кн 388
Фол, Валерия Николова, 1953- (автор) Кн 565
Фройд, Зигмунд, 1856-1939 (автор) Кн 44
 
Х

Хаджиев, Божидар Иванов, 1955- (автор) Кн 99, Кн 125, Кн 293
Хаджикосев, Гено Николов, 1944- (автор) Кн 299
Хаджикосев, Роман Симеонов, 1967- (съставител, автор на предговор) Кн 401
Халова, Елена Йорданова, 1961- (автор) Кн 206, Кн 207
Хамилтън, Дейвид Р., 1939- (автор) Кн 45
Хана, Кристин, 1960- (автор) Кн 386
Харитонов, Стефан (илюстратор) Кн 424
Хасан, Сервет, 1958- (автор) Кн 46
Хегстад, Роланд Р. (автор) Кн 77
Хей, Луиз Л., 1926-2017 (автор) Кн 47
Хеър, Дъглас (автор) Кн 78
Хил, Мелиса (автор) Кн 355
Хинков, Петър Балчев, 1924- (автор) Кн 453
Хоторн, Веселина (преводач) Кн 120
Христакиева, Татяна Вълкова, 1963- (преводач) Кн 322
Христов, Борис Николов, 1966- (преводач) Кн 9, Кн 14
Христов, Лазар (преводач) Кн 342
Христова, Гергана Христова (автор) Кн 170
Христова, Елеонора, 1976- (илюстратор) Кн 532
Христова, Златина (преводач) Кн 375
Христова, Мариана Тошкова, 1981- (преводач) Кн 341, Кн 348
Христова, Мишела Златанова, 1982- (преводач) Кн 379
Христова, Нели Стефанова, 1958- (автор) Кн 184
Христова, Петкана Ангелова, 1949- (автор) Кн 220
Христозов, Димо Дончев, 1936- (автор) Кн 205
Христозов, Петър, 1935- (автор) Кн 495
Хубчев, Пенчо Василев (редактор) Кн 120
Хука-Вълкова, Евгения, 1935- (автор) Кн 454, Кн 455, Кн 456, (илюстратор) Кн 455
Хъркова, Радосвета (композитор) Н 4
 
Ц

Цанев, Георги, 1950- (автор) Кн 307
Цанков, Николай Константинов, 1942- (автор, редактор) Кн 243
Цанкова, Вирджиния Йорданова, 1962- (автор) Кн 231
Цанов, Ганко Минчев (автор на предговор) Г 3
Цанов, Димитър Бончев, 1953- (автор) Кн 457
Цапов, Михаил (съставител) Кн 338, Кн 524
Цветанова-Чурукова, Лидия Здравкова, 1955- (редактор) Кн 161
Цветков, Цвeтко Маринов, 1943-2011 (автор) Кн 458
Цветков, Явор Александров, 1948- (автор) Кн 459
Цветкова, Ангелина Григорова, 1967- вж Cvetkova, Angelina Grigorova, 1967-
Цветкова, Горанка Цветанова, 1963- (преводач) Кн 42
Цекова-Янева, Мариана Петрова, 1973- (автор) Кн 235
Ценкова, Ирина Стефанова, 1968- (преводач) Кн 360
Ценова, Вяра Кирилова, 1951- вж Cenova, Vjara Kirilova, 1951-
Ценова, Цветанка Луканова, 1956- (автор) Кн 190
Централен държавен архив (София) Кн 564
Цибранска-Костова, Марияна Петрова, 1963- (автор) Пи 1
Цоков, Любомир Петков, 1957- (автор) Кн 252
Цоков, Пламен Ангелов, 1957- (автор) Кн 38
Цонев, Веселин Цветанов, 1977- (автор) Кн 212, Кн 296
Цонева, Мирослава Кириякова, 1970- (автор) Кн 566
 
Ч

Чакова, Димитрия Василева, 1972- (автор) Кн 460
Чалъков, Георги Любенов, 1945- (библиографски предшественик) Кн 462
Чанев, Славчо Чанев, 1948- (автор, илюстратор) Кн 461
Чанков, Емануил Стоянов вж Čankov, Emanuil Stojanov
Чернуски, Клаудио вж Cernuschi, Claudio
Чернялски, Веселин, 1945- (автор) Кн 462
Чигишева, Оксана Павловна вж Čigiševa, Oksana Pavlovna
Чингова, Райка Асенова, 1966- (автор) Кн 297
Чобанов, Веселин Йорданов (автор) Кн 249
Чобанов, Тодор Вълков, 1977- (автор) Кн 569
Чобанов, Тодор Вълков, 1977- вж Čobanov, Todor Vǎlkov, 1977-
 
Ш

Шатарова, Десислава Владимирова (автор) Кн 116
Шивергева-Масларска, Маргарита Атанасова (автор) Кн 120
Шошева, Веска Митева, 1946- (автор, съставител) Кн 171, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189
 
Ю

Юан Чжунлан, 1568-1610 (автор) Кн 543
Юс-Давид, Колет, 1962- (илюстратор) Кн 9
Юсуф, Юсуф Салих (автор) Кн 221
Юърис, Лион (автор) Кн 387
 
Я

Якимов, Димитър Йорданов, 1977- (автор) Кн 272
Янг, Мойра, 1959- (автор) Кн 356
Янева-Деливерска, Мариела Светославова, 1981- (автор) Кн 227, Кн 235
Янков, Александър Евгениев, 1949- (автор, редактор) Кн 260
Янков, Владимир Георгиев, 1988- (автор) Кн 301
Янкова, Катя (автор) Кн 463
Янкова, Лилия (автор) Кн 320
 
A

Abadžiev, Metodi Zahariev, 1968- вж Абаджиев, Методи Захариев, 1968-
Abrašev, Božidar Zafirov, 1936-2006 вж Абрашев, Божидар Зафиров, 1936-2006
Adler, Elizabeth, 1950- вж Адлър, Елизабет, 1950-
Agasjan, Hajgašod Azad, 1953- вж Агасян, Хайгашод Азад, 1953-
Alaška, Maja Sǎbčeva вж Алашка, Мая Събчева
Alaška, Rajna Milkova вж Алашка, Райна Милкова
Aleksandrov, Neno, 1934-2014 вж Александров, Нено, 1934-2014
Aleksandrova, Margarita Ljubomirova, 1963- вж Александрова, Маргарита Любомирова, 1963-
Aleksandrova, Saška Petrova, 1947- вж Александрова, Сашка Петрова, 1947-
Aleksandrova, Silvija Stojanova, 1972- вж Александрова, Силвия Стоянова, 1972-
Aleksiev, Dobromir Bojanov вж Алексиев, Добромир Боянов
Aleksiev-Hofart, Aleksandar Petrov, 1960- (автор) Кн 570
Aleksiev-Hofart, Aleksandar Petrov, 1960- вж Алексиев-Хофарт, Александър Петров, 1960-
Ali, Hamid Džemal, 1962- вж Али, Хамид Джемал, 1962-
Alloy, S. вж Алу, С.
Almeida, Patrícia Albergaria (редактор) Кн 167
Alunni, Bernard вж Алюни, Бернар
Aminkov, Bogdan Janev, 1954- вж Аминков, Богдан Янев, 1954-
Anastasov, Konstantin Srebrov, 1949- вж Анастасов, Константин Сребров, 1949-
Anastasova, Lina Georgieva, 1954- вж Анастасова, Лина Георгиева, 1954-
Andersen, Hans Christian, 1805-1875 вж Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875
Andonova, Nevena Petrova вж Андонова, Невена Петрова
Andreeva, Darena вж Андреева, Дарена
Andreeva, Stefka, 1952- вж Андреева, Стефка, 1952-
Aneva, Milena Nikolaeva, 1978- вж Анева, Милена Николаева, 1978-
Angelov, Angel Dimitrov, 1973- вж Ангелов, Ангел Димитров, 1973-
Angelov, Georgi, 1843-1912 вж Ангелов, Георги, 1843-1912
Angelov, Ilija Velikov, 1939- вж Ангелов, Илия Великов, 1939-
Angelov, Ivajlo Borisov вж Ангелов, Ивайло Борисов
Angelova, Daniela Petkova вж Ангелова, Даниела Петкова
Angelova, Donika вж Ангелова, Доника
Angelova, Vesela Ivanova, 1973- вж Ангелова, Весела Иванова, 1973-
Antonov, Antonio Dačkov, 1967- вж Антонов, Антонио Дачков, 1967-
Antonov, Dimitǎr Tihomirov вж Антонов, Димитър Тихомиров
Antonova, Neda Monova, 1940- вж Антонова, Неда Монова, 1940-
Arzuffi, Arturo вж Ардзуфи, Артуро
Asenova, Asja Emilova, 1977- вж Асенова, Ася Емилова, 1977-
Asov, Slavi Jordanov вж Асов, Слави Йорданов
Atanasov, Bogdan Bojanov, 1938- (автор) Кн 93
Atanasov, Hristijan Atanasov, 1979- вж Атанасов, Християн Атанасов, 1979-
Atanasov, Ivajlo Nikolaev, 1974- вж Атанасов, Ивайло Николаев, 1974-
Atanasov, Teodor Ivelinov, 1993- вж Атанасов, Теодор Ивелинов, 1993-
Atanasova, Irena Ljubomirova, 1971- вж Атанасова, Ирена Любомирова, 1971-
Atanasova, Maja Jordanova, 1952- вж Атанасова, Мая Йорданова, 1952-
Atanasova, Monika Slavčeva, 1968- вж Атанасова, Моника Славчева, 1968-
Atanasova, Penka Atanasova, 1969- вж Атанасова, Пенка Атанасова, 1969-
Atanasova, Stefka Vasileva вж Атанасова, Стефка Василева
 
B

Bach, Johann Sеbastian, 1685-1750 вж Бах, Йохан Себастиан, 1685-1750
Bačev, Stojan Dimitrov, 1932- вж Бачев, Стоян Димитров, 1932-
Bǎčvarov, Ivan Nedelčev, 1933- вж Бъчваров, Иван Неделчев, 1933-
Bǎčvarov, Krum Ernstov, 1968- вж Бъчваров, Крум Ернстов, 1968-
Bajčeva, Vera Nikolova, 1959- вж Байчева, Вера Николова, 1959-
Bakǎrdžieva, Katja, 1932- вж Бакърджиева, Катя, 1932-
Balabanova, Ljudmila Verter, 1949- вж Балабанова, Людмила Вертер, 1949-
Balčeva, Miglena Ilieva, 1976- (автор) Кн 242
Balčeva, Miglena Ilieva, 1976- вж Балчева, Миглена Илиева, 1976-
Baldwin, John T. вж Болдуин, Джон
Baneva, Marija вж Банева, Мария
Bangjozova-Dimčeva, Nataša Velkova, 1962- вж Бангьозова-Димчева, Наташа Велкова, 1962-
Banov, Ivajlo Petkov, 1955- вж Банов, Ивайло Петков, 1955-
Banovska, Todorka Viktorova, 1943- вж Бановска, Тодорка Викторова, 1943-
Barclay, Jennifer, 1968- вж Баркли, Дженифър, 1968-
Bǎrčev, Petǎr, 1942- вж Бърчев, Петър, 1942-
Batchelor, Doug, 1957- вж Бачелър, Дъг, 1957-
Baurenski, Ljubomir вж Бауренски, Любомир
Bǎžev, Hristo, 1965- вж Бъжев, Христо, 1965-
BCES Annual International Conference (11 ; Plovdiv ; 2013) вж Bulgarian Comparative Education Society. Annual International Conference (11 ; Plovdiv ; 2012)
Beaumont, Emilie, 1948- вж Бомон, Емили, 1948-
Beck, Ulrich, 1944-2015 вж Бек, Улрих, 1944-2015
Benbasat, Niko Josif вж Бенбасат, Нико Йосиф
Beneva, Svoboda Taneva, 1940- вж Бенева, Свобода Танева, 1940-
Benkova, Krasimira Toševa, 1955- вж Бенкова, Красимира Тошева, 1955-
Benova, Bela Oleg, 1979- вж Бенова, Бела Олег, 1979-
Berov, Nikola Dikov, 1927- вж Беров, Никола Диков, 1927-
Bešinska, Violeta Trifonova (илюстратор) Кн 242
Bešinska, Violeta Trifonova вж Бешинска, Виолета Трифонова
Beyatlì, Yahya Kemal, 1884-1958 вж Беятлъ, Яхия Кемал, 1884-1958
Bick, Ilsa J., 1957- вж Бик, Илса Дж., 1957-
Biljarski, Cočo Vasilev, 1949- вж Билярски, Цочо Василев, 1949-
Binčev, Toma Todorov, 1946- вж Бинчев, Тома Тодоров, 1946-
Birova, Ilka Ljubenova, 1959- вж Бирова, Илка Любенова, 1959-
Bizeranova, Saška Božkova, 1961- вж Бизеранова, Сашка Божкова, 1961-
Blagoev, Asen, 1964- вж Благоев, Асен, 1964-
Blagojčeva, Hristina Vilhelm, 1967- вж Благойчева, Христина Вилхелм, 1967-
Bobanac, Aleksandǎr Danailov, 1928-2008 вж Бобанац, Александър Данаилов, 1928-2008
Bogdanov, Bogdan, илюстратор вж Богданов, Богдан, илюстратор
Bogdanov, Ivan Asenov, 1980- вж Богданов, Иван Асенов, 1980-
Bogdanov, Simeon Bogdanov вж Богданов, Симеон Богданов
Bogdanova, Dočka Ljubenova вж Богданова, Дочка Любенова
Bogdanova, Galja вж Богданова, Галя
Bogeva-Zlateva, Merima Jordanova, 1960- вж Богева-Златева, Мерима Йорданова, 1960-
Bohosjan, Mihran Peniamin, 1932-2013 вж Бохосян, Михран Пениамин, 1932-2013
Bojadžiev, Javor Petkov, 1949- вж Бояджиев, Явор Петков, 1949-
Bolgurova, Marija Nikolova, 1935- вж Болгурова, Мария Николова, 1935-
Bon, Pierre, 1948- вж Бон, Пиер, 1948-
Boneva, Vera Petrova, 1965- вж Бонева, Вера Петрова, 1965-
Bonov, Jonko Danov, 1963- вж Бонов, Йонко Данов, 1963-
Bopp, Annette, 1952- вж Боп, Анете, 1952-
Borisov, Boris Donev, 1951- вж Борисов, Борис Донев, 1951-
Borisov, Ivan, 1953- вж Борисов, Иван, 1953-
Boteva, Ekaterina Stojanova вж Ботева, Екатерина Стоянова
Boteva, Ivanka Mitova, 1955- вж Ботева, Иванка Митова, 1955-
Botunski, Marin, 1940- вж Ботунски, Марин, 1940-
Bozev, Ivan Stefanov, 1951- вж Бозев, Иван Стефанов, 1951-
Božinova, Gergana Kostova, 1973- вж Божинова, Гергана Костова, 1973-
Božkov, Stojčo Božkov, 1945- вж Божков, Стойчо Божков, 1945-
Božkov, Veselin, 1934- вж Божков, Веселин, 1934-
Bratoev, Nedelčo Hristov, 1931- вж Братоев, Неделчо Христов, 1931-
Breitkreuz, Thomas, 1964- вж Брайткройц, Томас, 1964-
Brejker, Ja. вж Брейкер, Я.
Brenton, Anthony, 1950- вж Брентън, Антъни, 1950-
Brezinski, Stefan Hristov, 1932-2018 вж Брезински, Стефан Христов, 1932-2018
Brunswick, Ruth Mack, 1897-1946 вж Брънзуик, Рут Мак, 1897-1946
Budakova, Diljana Vǎlkova, 1969- вж Будакова, Диляна Вълкова, 1969-
Bugarčeva, Elena Georgieva вж Бугарчева, Елена Георгиева
Bulgarian Comparative Education Society. Annual International Conference (11 ; Plovdiv ; 2012) Кн 167
Burilkova, Iva Todorova вж Бурилкова, Ива Тодорова
Burov, Stojan Panajotov, 1951- вж Буров, Стоян Панайотов, 1951-
 
C

Cain, James M., 1892-1977 вж Кейн, Джеймс М., 1892-1977
Cambournac, Laure вж Камбурнак, Лор
Canev, Georgi, 1950- вж Цанев, Георги, 1950-
Cankov, Nikolaj Konstantinov, 1942- вж Цанков, Николай Константинов, 1942-
Cankova, Virdžinija Jordanova, 1962- вж Цанкова, Вирджиния Йорданова, 1962-
Canov, Dimitǎr Bončev, 1953- вж Цанов, Димитър Бончев, 1953-
Canov, Ganko Mincev вж Цанов, Ганко Минчев
Capov, Mihail вж Цапов, Михаил
Carlin, John, 1956- вж Карлин, Джон, 1956-
Cass, Kiera, 1981- вж Кас, Кийра, 1981-
Cekova-Janeva, Mariana Petrova, 1973- вж Цекова-Янева, Мариана Петрова, 1973-
Cenkova, Irina Stefanova, 1968- вж Ценкова, Ирина Стефанова, 1968-
Cenova, Cvetanka Lukanova, 1956- вж Ценова, Цветанка Луканова, 1956-
Cenova, Vjara Kirilova, 1951- (автор) Кн 324, Кн 325
Cernuschi, Claudio (илюстратор) Кн 394
Cibranska-Kostova, Marijana Petrova, 1963- вж Цибранска-Костова, Марияна Петрова, 1963-
Cokov, Ljubomir Petkov, 1957- вж Цоков, Любомир Петков, 1957-
Cokov, Plamen Angelov, 1957- вж Цоков, Пламен Ангелов, 1957-
Conev, Veselin Cvetanov, 1977- вж Цонев, Веселин Цветанов, 1977-
Coneva, Miroslava Kirijakova, 1970- вж Цонева, Мирослава Кириякова, 1970-
Connelly, Michael, 1956- вж Конъли, Майкъл, 1956-
Cvetanova-Čurukova, Lidija Zdravkova, 1955- вж Цветанова-Чурукова, Лидия Здравкова, 1955-
Cvetkov, Cvеtko Marinov, 1943-2011 вж Цветков, Цвeтко Маринов, 1943-2011
Cvetkov, Javor Aleksandrov, 1948- вж Цветков, Явор Александров, 1948-
Cvetkova, Angelina Grigorova, 1967- (автор) Кн 173
Cvetkova, Goranka Cvetanova, 1963- вж Цветкова, Горанка Цветанова, 1963-
 
Č

Čakova, Dimitrija Vasileva, 1972- вж Чакова, Димитрия Василева, 1972-
Čalǎkov, Georgi Ljubenov, 1945- вж Чалъков, Георги Любенов, 1945-
Čanev, Slavčo Čanev, 1948- вж Чанев, Славчо Чанев, 1948-
Čankov, Emanuil Stojanov (автор) Кн 213
Černjalski, Veselin, 1945- вж Чернялски, Веселин, 1945-
Čigiševa, Oksana Pavlovna (редактор) Кн 167
Čingova, Rajka Asenova, 1966- вж Чингова, Райка Асенова, 1966-
Čobanov, Todor Vǎlkov, 1977- (автор) Кн 570
Čobanov, Todor Vǎlkov, 1977- вж Чобанов, Тодор Вълков, 1977-
Čobanov, Veselin Jordanov вж Чобанов, Веселин Йорданов
 
D

Dakovski, Ljudmil Georgiev, 1939- вж Даковски, Людмил Георгиев, 1939-
Damjanov, Čavdar Ivanov, 1946- вж Дамянов, Чавдар Иванов, 1946-
Damjanov, Damjan Petrov, 1935-1999 вж Дамянов, Дамян Петров, 1935-1999
Danailova, Elica вж Данаилова, Елица
Danov, Vasil вж Данов, Васил
Dǎrlenski, Razvigor Borislavov, 1980- вж Дърленски, Развигор Бориславов, 1980-
Daskalov, Georgi Dimitrov, 1942-2014 вж Даскалов, Георги Димитров, 1942-2014
Daskalova, Elena Petrova, 1969- вж Даскалова, Елена Петрова, 1969-
Davidkova, Desislava Stefanova, 1976- вж Давидкова, Десислава Стефанова, 1976-
Davidova, Vanja Dinkova вж Давидова, Ваня Динкова
Dejanova, Marija Stilijanova вж Деянова, Мария Стилиянова
Dejčeva, Jordanka Petrova вж Дейчева, Йорданка Петрова
Delčev, Marian Georgiev, 1960- вж Делчев, Мариан Георгиев, 1960-
Delčeva, Evgenija Ivanova, 1952- вж Делчева, Евгения Иванова, 1952-
Delev, Mihail Borisov, 1942- вж Делев, Михаил Борисов, 1942-
Delihjuseinova, Ajtjan Hasanova вж Делихюсеинова, Айтян Хасанова
Delijski, Radoslav Cvetkov, 1976- (автор) Кн 294
Delinsky, Barbara, 1945- вж Делински, Барбара, 1945-
Deliverska, Elica Georgieva, 1978- вж Деливерска, Елица Георгиева, 1978-
Demerdžieva, Zdravka Veličkova вж Демерджиева, Здравка Величкова
Denčev, Stojan Georgiev, 1953- вж Денчев, Стоян Георгиев, 1953-
Denčeva, Zlatka Ivanova, 1946- вж Денчева, Златка Иванова, 1946-
Denčeva-Garova, Marija Stojanova, 1976- (автор) Кн 242
Denčeva-Garova, Marija Stojanova, 1976- вж Денчева-Гарова, Мария Стоянова, 1976-
Denev, Den´o Todorov, 1946- вж Денев, Деньо Тодоров, 1946-
Deneva, Margarita Angelova, 1966- (автор) Кн 256
Derižan, Icka Mihajlova вж Дерижан, Ицка Михайлова
Dimitrij Zografski, 1974- вж Димитрий Зографски, 1974-
Dimitrov, Dimitǎr Georgiev, 1948- вж Димитров, Димитър Георгиев, 1948-
Dimitrov, Dimitǎr Jordanov, 1966- (редактор) Кн 567
Dimitrov, Dimitǎr Vasilev, инженер вж Димитров, Димитър Василев, инженер
Dimitrov, Dimitǎr Živkov, 1966- вж Димитров, Димитър Живков, 1966-
Dimitrov, Ivan Tenev, 1963- вж Димитров, Иван Тенев, 1963-
Dimitrov, Kamen Dimitrov, 1974- вж Димитров, Камен Димитров, 1974-
Dimitrov, Konstantin Dimitrov, 1957- вж Димитров, Константин Димитров, 1957-
Dimitrov, Ljubomir Vankov, 1958- вж Димитров, Любомир Ванков, 1958-
Dimitrov, Ljudmil Ivanov, 1967- вж Димитров, Людмил Иванов, 1967-
Dimitrov, Petǎr Ivanov, 1944- вж Димитров, Петър Иванов, 1944-
Dimitrov, Stamen Stanimirov, 1948- вж Димитров, Стамен Станимиров, 1948-
Dimitrov, Todor Dimitrov, 1946- вж Димитров, Тодор Димитров, 1946-
Dimitrova, Anna Dimitrova, 1979- вж Димитрова, Анна Димитрова, 1979-
Dimitrova, Biljana вж Димитрова, Биляна
Dimitrova, Elisaveta Petrova, 1948- вж Димитрова, Елисавета Петрова, 1948-
Dimitrova, Marija Petrova, 1973- (преводач) Кн 312
Dimitrova, Penka Petrova, 1961- вж Димитрова, Пенка Петрова, 1961-
Dimitrova, Petja Dimova вж Димитрова, Петя Димова
Dimitrova, Reneta Krasimirova, 1980- вж Димитрова, Ренета Красимирова, 1980-
Dimitrova, Reneta Marinova, 1963- вж Димитрова, Ренета Маринова, 1963-
Dimitrova, Stefanija Todorova вж Димитрова, Стефания Тодорова
Dimitrova, Vanja Veselinova вж Димитрова, Ваня Веселинова
Dimitrova, Vihra Dimitrova (автор) Кн 94
Dimitrova, Vihra Dimitrova вж Димитрова, Вихра Димитрова
Dimitrova, Violeta Georgieva, 1976- вж Димитрова, Виолета Георгиева, 1976-
Dimitrova, Zornica Radkova, 1971- вж Димитрова, Зорница Радкова, 1971-
Dimitrova-Milčeva, Aleksandra Dimitrova, 1931- вж Димитрова-Милчева, Александра Димитрова, 1931-
Dimov, Angel Georgiev, 1940- вж Димов, Ангел Георгиев, 1940-
Dinčijska, Stefka Ivanova, 1946- вж Динчийска, Стефка Иванова, 1946-
Djavolova, Marina Ivanova вж Дяволова, Марина Иванова
Dobranova, Marijana Antonova, 1976- вж Добранова, Марияна Антонова, 1976-
Dobreva, Magdalena, 1965- вж Добрева, Магдалена, 1965-
Dobreva, Marija Hristova, 1950- вж Добрева, Мария Христова, 1950-
Dobromirov, Vasil, 1942-2000 вж Добромиров, Васил, 1942-2000
Dojnov, Plamen Ivanov, 1969- вж Дойнов, Пламен Иванов, 1969-
Dokovska, Daniela Stefanova, 1952- вж Доковска, Даниела Стефанова, 1952-
Domusčieva, Veneta Ivanova вж Домусчиева, Венета Иванова
Dončeva, Geri, 1985- вж Дончева, Гери, 1985-
Dončeva, Marija Ivanova вж Дончева, Мария Иванова
Dončeva-Petkova, Marija вж Дончева-Петкова, Мария
Dončeva-Stamatova, Antoaneta Antonova, 1964- вж Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова, 1964-
Donev, Dimitǎr Angelov, 1939- вж Донев, Димитър Ангелов, 1939-
Draganov, Rosen вж Драганов, Росен
Dragoeva, Grozdanka Ivanova, 1958- вж Драгоева, Грозданка Иванова, 1958-
Drakova-Eismann, Ivelina (преводач) Кн 234
Dramov, Asen Savov вж Драмов, Асен Савов
Drenovski, Ivan Jotov вж Дреновски, Иван Йотов
Duhlinska, Aleksandra Ljubomirova, 1987- вж Духлинска, Александра Любомирова, 1987-
Dulev, Pavlin Genčev вж Дулев, Павлин Генчев
Duleva, Demetra Kumanova вж Дулева, Деметра Куманова
Durčeva, Mariana Ivanova, 1966- вж Дурчева, Мариана Иванова, 1966-
Duzova, Ljubomira Mihajlova вж Дузова, Любомира Михайлова
Dvorjanov, Orlin Panajotov, 1951- вж Дворянов, Орлин Панайотов, 1951-
Džejdin, Lij-Jann вж Джейдин, Лий-Янн
Džupanov, Dimitǎr Stojanov, 1961- вж Джупанов, Димитър Стоянов, 1961-
 
E

Ečkov, Plamen Ečkov, 1956- вж Ечков, Пламен Ечков, 1956-
Edgarjan, Markarit Mardiros, 1946- вж Едгарян, Маркарит Мардирос, 1946-
Elenkova, Vesela Dančova, 1975- вж Еленкова, Весела Данчова, 1975-
Elzy, Stephanie вж Елзи, Стефани
Enev, Emil Marinov, 1966- вж Енев, Емил Маринов, 1966-
Eникова, Енита (отговорен редактор) Кн 128
Enikova, Enita вж Eникова, Енита
Ermolaeva, Tatjana вж Ермолаева, Татяна
Escrivá de Balaguer, Josemaría, свети, 1902-1975 вж Ескрива, Хосемария, свети, 1902-1975
Evtimov, Ivan Todorov, 1953- вж Евтимов, Иван Тодоров, 1953-
Evtimova, Marija Dimitrova, 1952- вж Евтимова, Мария Димитрова, 1952-
Evtimova, Rumjana Krǎsteva, 1949- вж Евтимова, Румяна Кръстева, 1949-
 
F

Fadeev, Rostislav Andreevič, 1824-1883 вж Фадеев, Ростислав Андреевич, 1824-1883
Falconer, Colin, 1953- вж Фалконър, Колин, 1953-
Farhi, Samuil Leon, 1930- вж Фархи, Самуил Леон, 1930-
Feeny, Penny вж Фийни, Пени
Fičerova, Katja вж Фичерова, Катя
Fielding, Joy, 1945- вж Филдинг, Джой, 1945-
Filipova, Ljudmila Orlinova, 1977- (автор) Кн 496
Fiorato, Marina вж Фиорато, Марина
Fol, Valerija Nikolova, 1953- вж Фол, Валерия Николова, 1953-
Freud, Sigmund, 1856-1939 вж Фройд, Зигмунд, 1856-1939
 
G

Gadžanov, Dimitǎr G., 1874- вж Гаджанов, Димитър Г., 1874-
Gajtandžieva, Rosica Georgieva, 1937- вж Гайтанджиева, Росица Георгиева, 1937-
Gǎlǎbova, Simona вж Гълъбова, Симона
Gančev, Gančo Markov, 1962- вж Ганчев, Ганчо Марков, 1962-
Gančev, Gančo Todorov, 1953- вж Ганчев, Ганчо Тодоров, 1953-
Ganev, Ivajlo Ginev, 1960- вж Ганев, Ивайло Гинев, 1960-
Ganev, Ivajlo вж Ганев, Ивайло
Garabedjan, Ilvana Ivanova, 1974- вж Гарабедян, Илвана Иванова, 1974-
Garavalova, Ilijana Genčeva, 1975- вж Гаравалова, Илияна Генчева, 1975-
Garcia, Kami, 1972- вж Гарсия, Ками, 1972-
Garčeva, Julijana Nikolova, 1951- вж Гарчева, Юлияна Николова, 1951-
Garčeva, Todorka Vǎlčeva, 1941- вж Гарчева, Тодорка Вълчева, 1941-
Gaskell, Elizabeth, 1810-1865 вж Гаскел, Елизабет, 1810-1865
Gaštilov, Ivan Nikolov, 1932- вж Гащилов, Иван Николов, 1932-
Gavrilov, Petǎr Davidov (преводач) Кн 497
Gavrilova, Aneta Metodieva (преводач) Кн 497
Gazdov, Ivan Eduard, 1945- вж Газдов, Иван Едуард, 1945-
Gecova, Biljana Ivanova, 1975- вж Гецова, Биляна Иванова, 1975-
Gelasimov, Andrej Valer´evic, 1965- вж Геласимов, Андрей Валериевич, 1965-
Gelin, Petǎr Atanasov, 1959- вж Гелин, Петър Атанасов, 1959-
Genadiev, Stojan Georgiev, 1982- вж Генадиев, Стоян Георгиев, 1982-
Genčev, Dimitǎr, 1952- вж Генчев, Димитър, 1952-
Genčev, Evgeni Rosenov, 1970- вж Генчев, Евгени Росенов, 1970-
Genkova, Ljudmila Lenkova, 1931- вж Генкова, Людмила Ленкова, 1931-
Genova, Irina Ivanova, 1959- (автор) Кн 312
Georgiev, Biser Hristov, 1962- вж Георгиев, Бисер Христов, 1962-
Georgiev, Borislav Georgiev, 1961- вж Георгиев, Борислав Георгиев, 1961-
Georgiev, Emanuil Kostadinov вж Георгиев, Емануил Костадинов
Georgiev, Emil, преводач вж Георгиев, Емил, преводач
Georgiev, Georgi Ivanov, 1970- вж Георгиев, Георги Иванов, 1970-
Georgiev, Georgi Jordanov, 26.02.1932- вж Георгиев, Георги Йорданов, 26.02.1932-
Georgiev, Georgi Petrov, 1946- вж Георгиев, Георги Петров, 1946-
Georgiev, Lǎčezar Georgiev, 1956- вж Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956-
Georgiev, Levčo Stankev, 1948- вж Георгиев, Левчо Станкев, 1948-
Georgiev, Martin, 1983- вж Георгиев, Мартин, 1983-
Georgiev, Metodi Georgiev, 1971- вж Георгиев, Методи Георгиев, 1971-
Georgiev, Valentin Georgiev, 1967- вж Георгиев, Валентин Георгиев, 1967-
Georgieva, Anastasija Ivanova, 1981- вж Георгиева, Анастасия Иванова, 1981-
Georgieva, Jova вж Георгиева, Йова
Georgieva, Kapka, 1964- вж Георгиева, Капка, 1964-
Georgieva, Magdelina Maksimova вж Георгиева, Магделина Максимова
Georgieva, Veska Mladenova, 1957- (автор) Кн 308
Gerčeva, Svetlana Ilieva, 1966- вж Герчева, Светлана Илиева, 1966-
Gešev, Dian Nenov, 1949- вж Гешев, Диан Ненов, 1949-
Gevrenova, Nina Milkova, 1966- вж Гевренова, Нина Милкова, 1966-
Gibson, James вж Гибсън, Джеймс
Girov, Kuzman Georgiev, 1951- вж Гиров, Кузман Георгиев, 1951-
Girova, Biljana Kuzmanova вж Гирова, Биляна Кузманова
Golijski, Petǎr Nikolov, 1976- (автор) Кн 570
Golijski, Petǎr Nikolov, 1976- вж Голийски, Петър Николов, 1976-
Gombos, Rita вж Гюмбюш, Рита
Goranova, Elena Vasileva, 1958- вж Горанова, Елена Василева, 1958-
Gošev, Jordan Stanoev, 1960- вж Гошев, Йордан Станоев, 1960-
Goševa, Teofana Svetozarova, 1980- вж Гошева, Теофана Светозарова, 1980-
Goudge, Eileen, 1950- вж Гоудж, Айлин, 1950-
Grǎblev, Mišo Iliev вж Гръблев, Мишо Илиев
Grǎnčarov, Angel Ivanov, 1959- вж Грънчаров, Ангел Иванов, 1959-
Grǎnčarova, Gena Georgieva, 1945- вж Грънчарова, Гена Георгиева, 1945-
Grebenarov, Aleksandǎr Georgiev, 1953- вж Гребенаров, Александър Георгиев, 1953-
Greene, Graham, 1904-1991 вж Грийн, Греъм, 1904-1991
Grey, Sasha, 1988- вж Грей, Саша, 1988-
Grigorov, Dimitǎr Metodiev, 1968-2006 вж Григоров, Димитър Методиев, 1968-2006
Grigorova, Liljana Jordanova, 1933- вж Григорова, Лиляна Йорданова, 1933-
Grimm, Jacob, 1785-1863 вж Грим, Якоб, 1785-1863
Grimm, Wilhelm, 1786-1859 вж Грим, Вилхелм, 1786-1859
Grivnev, Georgi Hristov, 1942- вж Гривнев, Георги Христов, 1942-
Grozdanova-Uzunova, Raja Georgieva, 1978- вж Грозданова-Узунова, Рая Георгиева, 1978-
Grozdev, Ivan Savov вж Гроздев, Иван Савов
Grozeva, Nedjalka вж Грозева, Недялка
Grueva, Iva, 1988- вж Груева, Ива, 1988-
Gudev, Dimitǎr Ivanov вж Гудев, Димитър Иванов
 
H

Hadžiev, Božidar Ivanov, 1955- вж Хаджиев, Божидар Иванов, 1955-
Hadžikosev, Geno Nikolov, 1944- вж Хаджикосев, Гено Николов, 1944-
Hadžikosev, Roman Simeonov, 1967- вж Хаджикосев, Роман Симеонов, 1967-
Halova, Elena Jordanova, 1961- вж Халова, Елена Йорданова, 1961-
Hamilton, David R., 1939- вж Хамилтън, Дейвид Р., 1939-
Hannah, Kristin, 1960- вж Хана, Кристин, 1960-
Hare, Douglas вж Хеър, Дъглас
Haritonov, Stefan вж Харитонов, Стефан
Hǎrkova, Radosveta вж Хъркова, Радосвета
Hasan, Servet, 1958- вж Хасан, Сервет, 1958-
Hawthorne, Vesselina вж Хоторн, Веселина
Hay, Louise L., 1926- вж Хей, Луиз Л., 1926-
Hegstad, Roland R. вж Хегстад, Роланд Р.
Hill, Melissa вж Хил, Мелиса
Hilton, Gillian L. S. (редактор) Кн 167
Hinkov, Petǎr Balčev, 1924- вж Хинков, Петър Балчев, 1924-
Hristakieva, Tatjana Vǎlkova, 1963- вж Христакиева, Татяна Вълкова, 1963-
Hristov, Boris Nikolov, 1966- вж Христов, Борис Николов, 1966-
Hristov, Lazar вж Христов, Лазар
Hristova, Eleonora, 1976- вж Христова, Елеонора, 1976-
Hristova, Gergana Hristova вж Христова, Гергана Христова
Hristova, Mariana Toškova, 1981- вж Христова, Мариана Тошкова, 1981-
Hristova, Mišela Zlatanova, 1982- вж Христова, Мишела Златанова, 1982-
Hristova, Neli Stefanova, 1958- вж Христова, Нели Стефанова, 1958-
Hristova, Petkana Angelova, 1949- вж Христова, Петкана Ангелова, 1949-
Hristova, Zlatina вж Христова, Златина
Hristozov, Dimo Dončev, 1936- вж Христозов, Димо Дончев, 1936-
Hristozov, Petǎr, 1935- вж Христозов, Петър, 1935-
Hubčev, Penčo Vasilev вж Хубчев, Пенчо Василев
Huka-Vǎlkova, Evgenija, 1935- вж Хука-Вълкова, Евгения, 1935-
Hus-David, Colette, 1962- вж Юс-Давид, Колет, 1962-
 
I

Ibn Qayyim al-Gawziyyah, 1292-1350 вж Ибни Каййим ел-Джеузиййе, 1292-1350
Ieroham, David Nisim, 1947- вж Иерохам, Давид Нисим, 1947-
Ignatij Brjančaninov, свети, 1807-1867 вж Игнатий Брянчанинов, свети, 1807-1867
Ignatov, Ignat Petrov, 1983- вж Игнатов, Игнат Петров, 1983-
Iliev, Cvetan Ivanov, 1932- вж Илиев, Цветан Иванов, 1932-
Iliev, Ilko Penev, 1958- вж Илиев, Илко Пенев, 1958-
Iliev, Ivan Georgiev, 1969- вж Илиев, Иван Георгиев, 1969-
Iliev, Trojan Bojanov, 1946- (автор) Кн 497
Ilieva, Daniela Mitkova вж Илиева, Даниела Миткова
Ilieva, Gergina Vasileva, 1957- (автор) Кн 497
Ilieva, Ivalina, 1968- вж Илиева, Ивалина, 1968-
Ilieva, Margarita Milanova, 1947- вж Илиева, Маргарита Миланова, 1947-
Ilieva, Milena Ivova, 1975- вж Илиева, Милена Ивова, 1975-
Ilieva, Tatjana Atanasova вж Илиева, Татяна Атанасова
Ilieva, Živka Stojanova (автор) Кн 174
Ilinkin, Vladimir вж Илинкин, Владимир
Ilkova, Ralica Jankova, 1975- вж Илкова, Ралица Янкова, 1975-
International Conference Classical and modern trends in constitutional review (Sofia ; 2011) вж Международна конференция Класически и съвременни тенденции в конституционния контрол (София ; 2011)
International Interdisciplinary Conference Serdica Edict (311 AD): Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration (Sofia ; 2012) Кн 567
Ivančev, Ilija Ivanov, 1937- вж Иванчев, Илия Иванов, 1937-
Ivančeva-Bojadžieva, Valentina Gerginova, 1971- вж Иванчева-Бояджиева, Валентина Гергинова, 1971-
Ivanov, Adrian Petrov, 1955- вж Иванов, Адриан Петров, 1955-
Ivanov, Evgenij Dimitrov вж Иванов, Евгений Димитров
Ivanov, Ivajlo Jordanov, 1964- вж Иванов, Ивайло Йорданов, 1964-
Ivanov, Ivan Todorov, 1954- вж Иванов, Иван Тодоров, 1954-
Ivanov, Nikolaj Ivanov, 1948- вж Иванов, Николай Иванов, 1948-
Ivanov, Plamen Jordanov, 1952- (автор) Кн 234
Ivanova, Diana Petrova, 1950- вж Иванова, Диана Петрова, 1950-
Ivanova, Diana, 1950- вж Иванова, Диана, 1950-
Ivanova, Irinka Hristova вж Иванова, Иринка Христова
Ivanova, Ivanka Bogoeva вж Иванова, Иванка Богоева
Ivanova, Nedka Momčeva вж Иванова, Недка Момчева
Ivanova, Petja Ivanova, 1960- вж Иванова, Петя Иванова, 1960-
Ivanova, Tanja, 1972- вж Иванова, Таня, 1972-
Ivanova, Vanja Ivanova вж Иванова, Ваня Иванова
Ivanova, Vasilka, редактор вж Иванова, Василка, редактор
Ivanova, Verka Saševa, 1979- вж Иванова, Верка Сашева, 1979-
Ivanovska, Marija вж Ивановска, Марија
 
J

Jakimov, Dimitǎr Jordanov, 1977- вж Якимов, Димитър Йорданов, 1977-
James, Julie, 1974- вж Джеймс, Джули, 1974-
Janeva-Deliverska, Mariela Svetoslavova, 1981- вж Янева-Деливерска, Мариела Светославова, 1981-
Jankov, Aleksandǎr Evgeniev, 1949- вж Янков, Александър Евгениев, 1949-
Jankov, Vladimir Georgiev, 1988- вж Янков, Владимир Георгиев, 1988-
Jankova, Katja вж Янкова, Катя
Jankova, Lilija вж Янкова, Лилия
Jones, Brian D., 1945- вж Джоунс, Брайън Д., 1945-
Jonov, Petǎr Stojanov, 1951- вж Йонов, Петър Стоянов, 1951-
Jordanova, Lidija Totkova, 1949- вж Йорданова, Лидия Тоткова, 1949-
Jordanova, Marina Dimitrova, 1939- вж Йорданова, Марина Димитрова, 1939-
Jordanova, Snežana Todorova, 1953- вж Йорданова, Снежана Тодорова, 1953-
Jordanova, Violeta Vasileva, 1935- вж Йорданова, Виолета Василева, 1935-
Jošinov, Radoslav Dakov, 1960- вж Йошинов, Радослав Даков, 1960-
Jotov, Stanimir Botev, 1964- вж Йотов, Станимир Ботев, 1964-
Jotovska, Kamelija Stajkova, 1973- вж Йотовска, Камелия Стайкова, 1973-
Jysuf, Jusuf Salih вж Юсуф, Юсуф Салих
 
K

Kačerilska, Cvetana Hristova, 1958- вж Качерилска, Цветана Христова, 1958-
Kadiev, Marin Stojanov, 1939- вж Кадиев, Марин Стоянов, 1939-
Kǎdrinov, Vasil Ivanov вж Къдринов, Васил Иванов
Kajrakov, Petǎr Ivanov, 1961- вж Кайраков, Петър Иванов, 1961-
Kalajkov, Jordan Slavov, 1941- вж Калайков, Йордан Славов, 1941-
Kalčeva, Krasimira вж Калчева, Красимира
Kalčevski, Stanimir Kalčev, 1949- вж Калчевски, Станимир Калчев, 1949-
Kǎlvačev, Veselin Stojanov, 1961- вж Кълвачев, Веселин Стоянов, 1961-
Kǎlvačev, Zlatko Nikolov, 1954- вж Кълвачев, Златко Николов, 1954-
Kamarašev, Živko Anastasov вж Камарашев, Живко Анастасов
Kamburov, Valentin Vǎlkov, 1960- вж Камбуров, Валентин Вълков, 1960-
Kǎnčeva, Anna Rumenova вж Кънчева, Анна Руменова
Kǎnev, Nejčo Marinov, 1941-2017 вж Кънев, Нейчо Маринов, 1941-2017
Kaneva, Liljana Petrova, 1948- вж Канева, Лиляна Петрова, 1948-
Kǎneva, Penka Asenova, 1942- вж Кънева, Пенка Асенова, 1942-
Karabel´ova, Sonja Metodieva, 1963- вж Карабельова, Соня Методиева, 1963-
Karakuševa, Denica Gospodinova, 1986- вж Каракушева, Деница Господинова, 1986-
Karalijčev, Angel Ivanov, 1902-1972 вж Каралийчев, Ангел Иванов, 1902-1972
Karamalakova, Tatjana Ljubenova вж Карамалакова, Татяна Любенова
Karaminkova, Radka вж Караминкова, Радка
Karaterzijan, Aleksandǎr Joan, 1993- вж Каратерзиян, Александър Йоан, 1993-
Karceva, Zoja Ivanovna, 1938- вж Карцева, Зоя Ивановна, 1938-
Kardanova, Tatjana Angelova, 1952- вж Карданова, Татяна Ангелова, 1952-
Karimov, Kiril Iliev вж Каримов, Кирил Илиев
Karmǎzova, Petranka Georgieva, 1944- вж Кармъзова, Петранка Георгиева, 1944-
Kavaldžiev, Stančo Jordanov, 1956- вж Кавалджиев, Станчо Йорданов, 1956-
Keremidčieva, Slavka Georgieva, 1955- вж Керемидчиева, Славка Георгиева, 1955-
Kerley, Jack, 1951- вж Кърли, Джак, 1951-
Kermott, Cindy вж Кермот, Синди
Kibardin, Genadij Mihajlovič вж Кибардин, Генадий Михайлович
Kicov, Petko Ivanov, 1937- вж Кицов, Петко Иванов, 1937-
King, Stephen, 1947- вж Кинг, Стивън, 1947-
Kinsella, Sophie, 1969- вж Кинсела, Софи, 1969-
Kirov, Stojan Dimov, 1973- вж Киров, Стоян Димов, 1973-
Kiselova-Janeva, Angelina Ilieva, 1948- (автор, редактор) Кн 242
Kiselova-Janeva, Angelina Ilieva, 1948- вж Киселова-Янева, Ангелина Илиева, 1948-
Kisov, Stefan Ivanov, 1849-1915 вж Кисов, Стефан Иванов, 1849-1915
Kitanova, Marija Kirilova вж Китанова, Мария Кирилова
Kjurova, Vjara Vasileva, 1972- вж Кюрова, Вяра Василева, 1972-
Knight, George R., 1941- вж Найт, Джордж Р., 1941-
Kobilarov, Rumen Georgiev вж Кобиларов, Румен Георгиев
Kočeva-Lefedžieva, Ana Ivanova, 1965- вж Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова, 1965-
Kočmarov, Vladimir Haralampiev вж Кочмаров, Владимир Харалампиев
Kodinova, Elena Ljubenova, 1969- вж Кодинова, Елена Любенова, 1969-
Kojčev, Ognjan Dosev, 1958- вж Койчев, Огнян Досев, 1958-
Kojčeva, Rosica Serafimova, 1945- вж Койчева, Росица Серафимова, 1945-
Kolarov, Ivan Atanasov, 1959- вж Коларов, Иван Атанасов, 1959-
Kolarov, Rosen Gospodinov, 1959- (автор, редактор) Кн 242
Kolesin, Rangel Ivanov, 1933- вж Колесин, Рангел Иванов, 1933-
Kolev, Maksim вж Колев, Максим
Kolev, Petǎr Kolev, 1947- вж Колев, Петър Колев, 1947-
Kolev, Stan´o Veselinov, 1970- вж Колев, Станьо Веселинов, 1970-
Kondarev, Vladimir Tanev, 1959- вж Кондарев, Владимир Танев, 1959-
Konduzova, Jordanka вж Кондузова, Йорданка
Koomson, Dorothy, 1971- вж Кумсън, Дороти, 1971-
Kopčev, Nikolaj вж Копчев, Николай
Korsemova, Rumjana Paraškevova, 1956- вж Корсемова, Румяна Парашкевова, 1956-
Koseska-Toševa, Violeta, 1940- вж Косеска-Тошева, Виолета, 1940-
Kostadinov, Kostadin Minev, 1962- вж Костадинов, Костадин Минев, 1962-
Kostov, Rostislav Valentinov, 1984- вж Костов, Ростислав Валентинов, 1984-
Kostova, Nadja Nikolova, 1960- вж Костова, Надя Николова, 1960-
Kostova, Zlatomira Georgieva, 1971- вж Костова, Златомира Георгиева, 1971-
Kostova-Panajotova, Magdalena Petrova, 1966- вж Костова-Панайотова, Магдалена Петрова, 1966-
Kovačev, Kristian Romilov вж Ковачев, Кристиан Ромилов
Kožuharova, Nevena Angelova, 1971- вж Кожухарова, Невена Ангелова, 1971-
Kralov, Ivan Mladenov, 1969- вж Кралов, Иван Младенов, 1969-
Kranc, Gans-Ul´rih fon, 1950 вж Кранц, Ханс Улрих фон, 1950-
Krǎstanov, Albert Ivanov, 1960- вж Кръстанов, Алберт Иванов, 1960-
Krǎstanov, Mihail, 1934- вж Кръстанов, Михаил, 1934-
Krǎstev, Ivan Dimitrov вж Кръстев, Иван Димитров
Krǎstev, Kiril Stojanov, 1934- вж Кръстев, Кирил Стоянов, 1934-
Krǎstev, Kremen Mladenov вж Кръстев, Кремен Младенов
Krǎstev, Mario Oleg, 1981- вж Кръстев, Марио Олег, 1981-
Krǎstev, Valentin, 1949-2016 вж Кръстев, Валентин, 1949-2016
Krǎstev, Zaharij Aleksandrov, 1943- вж Кръстев, Захарий Александров, 1943-
Krǎsteva, Neva Venelinova, 1946- вж Кръстева, Нева Венелинова, 1946-
Krǎsteva, Rajna вж Кръстева, Райна
Krǎsteva-Glavčeva, Adrijana Zaharieva вж Кръстева-Главчева, Адрияна Захариева
Krǎsteva-Panova, Asja Zaharieva, 1978- (автор) Кн 242
Krǎsteva-Panova, Asja Zaharieva, 1978- вж Кръстева-Панова, Ася Захариева, 1978-
Krishnamurti, Jiddu, 1895-1986 вж Кришнамурти, Джиду, 1895-1986
Kristǎl, Silvija вж Кристъл, Силвия
Kujumdžieva, Svetlana Emilova, 1949- вж Куюмджиева, Светлана Емилова, 1949-
Kunčev, Lilo Petkov, 1951- вж Кунчев, Лило Петков, 1951-
Kunčeva, Raja Todorova, 1951- вж Кунчева, Рая Тодорова, 1951-
Kundurdžiev, Atanas Ivanov, 1957- вж Кундурджиев, Атанас Иванов, 1957-
Kupenova, Katja Georgieva, 1974- вж Купенова, Катя Георгиева, 1974-
Kuzmanov, Georgi Borisov, 1948- вж Кузманов, Георги Борисов, 1948-
Kuzmanova, Nikoleta Kirilova вж Кузманова, Николета Кирилова
Kuz´min, Sergej L´vovič (автор) Кн 218
 
L

Lačev, Mitko Iliev, 1957-2002 вж Лачев, Митко Илиев, 1957-2002
Lafferty, Linda вж Лафърти, Линда
Lakov, Plamen Marinov, 1965- вж Лаков, Пламен Маринов, 1965-
Lalev, Canko, 1962- вж Лалев, Цанко, 1962-
Laleva, Conka Petrova, 1947- вж Лалева, Цонка Петрова, 1947-
Latifjan, Hari вж Латифян, Хари
Lazarov, Georgi Ignatov, 1947- вж Лазаров, Георги Игнатов, 1947-
Lazarov, Ivan Stefanov, 1951- вж Лазаров, Иван Стефанов, 1951-
Lazarov, Vladimir Dimitrov, 1949- вж Лазаров, Владимир Димитров, 1949-
Lazarova, Katja Antonova вж Лазарова, Катя Антонова
Lazov, Lenin Dimitrov, 1945- вж Лазов, Ленин Димитров, 1945-
Lazova, Pravda вж Лазова, Правда
Legurska, Palmira Radoslavova, 1955- вж Легурска, Палмира Радославова, 1955-
Lejn, Nora вж Лейн, Нора
Lemayeur, Marie-Christine вж Льомайор, Мари-Кристин
Lemberg, Boris вж Лемберг, Борис
Levčev, Ljubomir Spiridonov, 1935- вж Левчев, Любомир Спиридонов, 1935-
Levčev, Vladimir Ljubomirov, 1957- вж Левчев, Владимир Любомиров, 1957-
Levi, Sabin Mois, 1970- вж Леви, Сабин Моис, 1970-
Levkov, Krasimir Stojanov, 1957- вж Левков, Красимир Стоянов, 1957-
Ličeva, Teodora Kirilova вж Личева, Теодора Кирилова
Lipavcov, Ilija, 1926-2007 вж Липавцов, Илия, 1926-2007
Lowell, Elizabeth, 1944- вж Лоуел, Елизабет, 1944-
Lozanova, Saša Simeonova, 1951- вж Лозанова, Саша Симеонова, 1951-
Lukančevski, Milen Iliev, 1959- вж Луканчевски, Милен Илиев, 1959-
Lukanov, Angel Georgiev вж Луканов, Ангел Георгиев
Lukanova, Detelina Vlǎčkova вж Луканова, Детелина Влъчкова
Ljapina, Maja Grigorievna, 1965- вж Ляпина, Мая Григориевна, 1965-
Ljubenova, Marijana Ivanova, 1955- вж Любенова, Марияна Иванова, 1955-
 
M

Madgerova, Raja Hristova, 1951- вж Мадгерова, Рая Христова, 1951-
Madžova, Hristiana Rosenova, 1987- (автор) Кн 242
Magaev, Borislav Svetoslavov вж Магаев, Борислав Светославов
Magalinska, Ingrid вж Магалинска, Ингрид
Magriso, Moni Juda, 1956- вж Магрисо, Мони Юда, 1956-
Maleškova, Anna Dimitrova, 1943- вж Малешкова, Анна Димитрова, 1943-
Malinov, Georgi вж Малинов, Георги
Malinova-Dimitrova, Ljudmila Georgieva, 1960- вж Малинова-Димитрова, Людмила Георгиева, 1960-
Mančev, Vladimir Simeonovič, 1972- вж Манчев, Владимир Симеонович, 1972-
Mančeva, Daniela Stefanova вж Манчева, Даниела Стефанова
Mančeva, Žulieta Slavčeva, 1970- вж Манчева, Жулиета Славчева, 1970-
Mandadžieva, Liljana Damjanova, 1940- вж Мандаджиева, Лиляна Дамянова, 1940-
Manolov, Slavčo Aleksandrov, 1943- вж Манолов, Славчо Александров, 1943-
Manolov, Teodor, 1970- вж Манолов, Теодор, 1970-
Manolov, Valeri, 1962- вж Манолов, Валери, 1962-
Manova, Angelina Filipova, 1948- вж Манова, Ангелина Филипова, 1948-
Manova, Cvetana Stojanova вж Манова, Цветана Стоянова
Mar, Petrus вж Мар, Петрус
Marinov, Aleksandǎr Valentinov, 1979- вж Маринов, Александър Валентинов, 1979-
Marinov, Konstantin Ivanov, 1961- вж Маринов, Константин Иванов, 1961-
Marinov, Miroslav вж Маринов, Мирослав
Marinov, Petǎr Gospodinov вж Маринов, Петър Господинов
Marinova, Margarita Stefanova, 1955- вж Маринова, Маргарита Стефанова, 1955-
Marinova, Svetla Marinova, 1964- вж Маринова, Светла Маринова, 1964-
Marinova, Valentina Kostadinova вж Маринова, Валентина Костадинова
Marinska, Ruža Lazarova, 1944- вж Маринска, Ружа Лазарова, 1944-
Markov, Nikolaj Rajkov, 1964- вж Марков, Николай Райков, 1964-
Markov, Toma Markov, 1972- вж Марков, Тома Марков, 1972-
Markova, Bistra Kirilova вж Маркова, Бистра Кирилова
Markova, Ljuba Stefanova, 1954- вж Маркова, Люба Стефанова, 1954-
Martin, Marija вж Мартин, Мария
Masaldžieva, Radka Ivanova вж Масалджиева, Радка Иванова
Maslarova, Emilija Radkova, 1949- вж Масларова, Емилия Радкова, 1949-
Matanov, Hristo Luka, 1952- вж Матанов, Христо Лука, 1952-
Matanova, Vanja Lukova, 1957- вж Матанова, Ваня Лукова, 1957-
Mateev, Miroslav Jordanov вж Матеев, Мирослав Йорданов
Mavrodieva, Božidara Georgieva, 1970- вж Мавродиева, Божидара Георгиева, 1970-
Mavrodieva, Ivanka Todorova, 1961- вж Мавродиева, Иванка Тодорова, 1961-
Maxwell, Randy вж Максуел, Ранди
Mead, Richelle, 1976- вж Мийд, Ришел, 1976-
Mečkova, Diana Hristova вж Мечкова, Диана Христова
Mehandžijska, Paraskeva вж Механджийска, Параскева
Melucci, Giulia, 1966- вж Мелучи, Джулия, 1966-
Merazčiev, Daniel Georgiev, 1975- вж Меразчиев, Даниел Георгиев, 1975-
Mičeva, Paulina Stojčeva, 1972- вж Мичева, Паулина Стойчева, 1972-
Mičeva, Vanja Angelova вж Мичева, Ваня Ангелова
Mihajlov, Stojan Petrov, 1940- вж Михайлов, Стоян Петров, 1940-
Mihajlova, Daša Spasova, 1982- вж Михайлова, Даша Спасова, 1982-
Mihajlova, Gjurga Stefanova, 1956- вж Михайлова, Гюрга Стефанова, 1956-
Mihajlova, Marija Atanasova, 1972- вж Михайлова, Мария Атанасова, 1972-
Mihajlova, Nataša As. вж Михайлова, Наташа Ас.
Miladinova-Terzijska, Milena Bojkova вж Миладинова-Терзийска, Милена Бойкова
Milanov, Jordan Sergiev, 1924 - вж Миланов, Йордан Сергиев, 1924 -
Milenkova, Asja Nikolova, 1959- вж Миленкова, Ася Николова, 1959-
Milenkova, Valentina Georgieva, 1962- вж Миленкова, Валентина Георгиева, 1962-
Millman, Martha вж Милман, Марта
Miltenov, Javor Ivov, 1978- вж Милтенов, Явор Ивов, 1978-
Minaeva, Oksana Mihajlova (автор) Кн 570
Minaeva, Oksana Mihajlova вж Минаева, Оксана Михайлова
Mineva, Elica вж Минева, Елица
Minin, Ivan Stefanov, 1961- вж Минин, Иван Стефанов, 1961-
Minkin, Cenko Asenov, 1959- вж Минкин, Ценко Асенов, 1959-
Minkov, Stefan Marinov, 1969- вж Минков, Стефан Маринов, 1969-
Mirazačijski, Aleksandǎr вж Миразачийски, Александър
Mirčev, Emil, 1953- вж Мирчев, Емил, 1953-
Mirčev, Seferin Todorov, 1955- вж Мирчев, Сеферин Тодоров, 1955-
Mirčeva, Elena, архивист вж Мирчева, Елена, архивист
Mirčeva, Elka Petrova, 1955- вж Мирчева, Елка Петрова, 1955-
Mironova, Ljubov Georgieva, 1972- вж Миронова, Любов Георгиева, 1972-
Misirkov, Krǎst´o Petkov, 1874-1926 вж Мисирков, Кръстьо Петков, 1874-1926
Miševa, Margarita Ljudmilova, 1985- вж Мишева, Маргарита Людмилова, 1985-
Mitev, Georgi Stojanov, 1983- вж Митев, Георги Стоянов, 1983-
Mitev, Krasimir Nikolov, 1971- вж Митев, Красимир Николов, 1971-
Miteva, Gǎlǎbina Petkova, 1966- вж Митева, Гълъбина Петкова, 1966-
Mitov, Georgi Ivanov, 1963- вж Митов, Георги Иванов, 1963-
Mitrev, Nestor Veličkov, 1936- вж Митрев, Нестор Величков, 1936-
Mitreva, Nevena Rajčova, 1957- вж Митрева, Невена Райчова, 1957-
Mitrinov, Georgi Atanasov, 1958- вж Митринов, Георги Атанасов, 1958-
Mizov, Maksim Nikolaev, 1953- вж Мизов, Максим Николаев, 1953-
Mladenova, Ljudmila вж Младенова, Людмила
Modeva, Margarita вж Модева, Маргарита
Momčilova, Adriana Nikolova, 1961- (преводач) Кн 570
Momekov, Georgi Cvetanov, 1976- вж Момеков, Георги Цветанов, 1976-
Moneva, Penka Vasileva вж Монева, Пенка Василева
Morrell, David, 1943- вж Морел, Дейвид, 1943-
Morris, Derek J. вж Морис, Дерек
Moskova, Teodora Hristova вж Москова, Теодора Христова
Mossop, David James, 1961- (преводач) Кн 544
Mošev, Aleksandǎr Denkov, 1972- (автор) Кн 570
Mošev, Aleksandǎr Denkov, 1972- вж Мошев, Александър Денков, 1972-
Mundrova, Slavjanka Dimitrova, 1958- вж Мундрова, Славянка Димитрова, 1958-
Murdarov, Vladko Danailov, 1948- вж Мурдаров, Владко Данаилов, 1948-
Mustafov, Osman, 1950- вж Мустафов, Осман, 1950-
Mutafov, Krasimir Simeonov вж Мутафов, Красимир Симеонов
 
N

Načev, Nasko Ivanov, 1946- вж Начев, Наско Иванов, 1946-
Nadal, Rafael, 1986- вж Надал, Рафаел, 1986-
Najdenov, Borislav Ivanov, 1961- вж Найденов, Борислав Иванов, 1961-
Najdenov, Ljudmil Vasilev, 1973- вж Найденов, Людмил Василев, 1973-
Nakov, Ognjan Nakov, 1958- вж Наков, Огнян Наков, 1958-
Nakova, Petja Georgieva, 1974- вж Накова, Петя Георгиева, 1974-
Natan, Mary, 1929- вж Натан, Мери, 1929-
Nedelčev, Krasimir Ivanov, 1972- вж Неделчев, Красимир Иванов, 1972-
Nedelčeva, Jordanka, 1954- вж Неделчева, Йорданка, 1954-
Nedelčeva, Stefka Ivanova, 1953- вж Неделчева, Стефка Иванова, 1953-
Nedev, Haralan, 1931- вж Недев, Харалан, 1931-
Nedjalkov, Petko Nikolov, 1979- вж Недялков, Петко Николов, 1979-
Nedoklanova, Zoja Mitkova вж Недокланова, Зоя Миткова
Nenova, Violeta Nenčeva, 1976- вж Ненова, Виолета Ненчева, 1976-
Nikiforova, Rumjana Zaharieva, 1963- вж Никифорова, Румяна Захариева, 1963-
Nikolov, Angel, 1943- вж Николов, Ангел, 1943-
Nikolov, Bogdan Nikolaev, 1969- вж Николов, Богдан Николаев, 1969-
Nikolov, Čavdar, 1959- вж Николов, Чавдар, 1959-
Nikolov, Ivan Nikolov вж Николов, Иван Николов
Nikolov, Ljubomir Nikolaj, 1980- вж Николов, Любомир Николай, 1980-
Nikolov, Nikolaj Dimitrov, 1976- (автор) Кн 213
Nikolov, Nikolaj Dimitrov, 1976- вж Николов, Николай Димитров, 1976-
Nikolov, Petǎr, 1930- вж Николов, Петър, 1930-
Nikolov, Valentin Nikolov, 1956- вж Николов, Валентин Николов, 1956-
Nikolova, Ilijana Simeonova, 1974- вж Николова, Илияна Симеонова, 1974-
Nikolova, Kapka Osvald, 1946- вж Николова, Капка Освалд, 1946-
Nikolova, Marija Georgieva, 1944- вж Николова, Мария Георгиева, 1944-
Nikolova, Miroslava Nikolaeva, 1977- вж Николова, Мирослава Николаева, 1977-
Nikolova, Nadja Nikolaeva, 1977- вж Николова, Надя Николаева, 1977-
Nikolova, Natalija, 1972- вж Николова, Наталия, 1972-
Nikolova, Vana Nikolova, 1940- вж Николова, Вана Николова, 1940-
Nikolova, Vanja Kirilova, 1963- (преводач) Кн 567
Nikolova-Aleksieva, Valentina Ljubenova, 1972- вж Николова-Алексиева, Валентина Любенова, 1972-
Nončeva, Žoržeta Kostadinova, 1966- вж Нончева, Жоржета Костадинова, 1966-
Novakova, Marija вж Новакова, Мария
 
O

Odyssey, Shawn Thomas вж Одиси, Шон Томас
Ogunleye, James (редактор) Кн 167
Oliveri, Gian Luca, 1969- вж Оливери, Джанлука, 1969-
Oslekov-Talev, Georgi Nestorov, 1942- вж Ослеков-Талев, Георги Несторов, 1942-
Osmanova, Sebiha, 1983- вж Османова, Себиха, 1983-
Ovčarova, Violeta Petrova, 1960- вж Овчарова, Виолета Петрова, 1960-
 
P

Paceva, Mirena Atanasova вж Пацева, Мирена Атанасова
Panajotov, Milen Jordanov вж Панайотов, Милен Йорданов
Panajotov, Petǎr Todorov, 1957- вж Панайотов, Петър Тодоров, 1957-
Panajotova, Stojanka Nenkova, 1949- вж Панайотова, Стоянка Ненкова, 1949-
Panajotova, Valja вж Панайотова, Валя
Pančev, Ivan Nedelčev, 1949- вж Панчев, Иван Неделчев, 1949-
Pančeva, Stanislava, 1973- вж Панчева, Станислава, 1973-
Paneva-Konovska, Jordanka Dobreva, 1955- вж Панева-Коновска, Йорданка Добрева, 1955-
Panov, Vladimir Emanuilov, 1976- (автор) Кн 242
Panov, Vladimir Emanuilov, 1976- вж Панов, Владимир Емануилов, 1976-
Paprikov, Stefan Georgiev, 1858-1920 вж Паприков, Стефан Георгиев, 1858-1920
Parks, Adele, 1969- вж Паркс, Адел, 1969-
Parušev, Jordan Dimitrov, 1958-2011 вж Парушев, Йордан Димитров, 1958-2011
Paskaleva, Margarita Georgieva, 1960- вж Паскалева, Маргарита Георгиева, 1960-
Paskaleva, Zdravka Krumova, 1938-2017 вж Паскалева, Здравка Крумова, 1938-2017
Patarčanova, Emilija Nikolova вж Патарчанова, Емилия Николова
Patev, Hristo Vasilev, 1950- вж Патев, Христо Василев, 1950-
Patterson, James, 1947- вж Патерсън, Джеймс, 1947-
Paunova, Prolet Stojanova вж Паунова, Пролет Стоянова
Pavlov, Filip Hristov, 1949- вж Павлов, Филип Христов, 1949-
Pavlov, Plamen Hristov, 1958- вж Павлов, Пламен Христов, 1958-
Pavlova, Margarita, 1946- вж Павлова, Маргарита, 1946-
Pavlova, Svetla Atanasova, 1958- вж Павлова, Светла Атанасова, 1958-
Pazvanska, Evelina Evtimova, 1956- вж Пазванска, Евелина Евтимова, 1956-
Peev, Veniamin Timoteev, 1950- вж Пеев, Вениамин Тимотеев, 1950-
Peeva, Keti Georgieva, 1948- вж Пеева, Кети Георгиева, 1948-
Pehlivanov, Georgi Stojanov вж Пехливанов, Георги Стоянов
Pejkova, Marija Dimova, 1950- вж Пейкова, Мария Димова, 1950-
Pejovič, Trоnda вж Пейович, Тронда
Pekov, Mihail Ljubenov, 1941- вж Пеков, Михаил Любенов, 1941-
Penčev, Isaj Penčev, 1963- вж Пенчев, Исай Пенчев, 1963-
Penev, Atanas Penev, 1948- вж Пенев, Атанас Пенев, 1948-
Penev, Oleg Radoslavov вж Пенев, Олег Радославов
Peneva, Evelina Vencislavova, 1976- вж Пенева, Евелина Венциславова, 1976-
Peneva, Ivelina вж Пенева, Ивелина
Peneva, Svetlana вж Пенева, Светлана
Penov, Stefan Nedev, 1957- вж Пенов, Стефан Недев, 1957-
Perčinkova, Katja Hristova, 1981- вж Перчинкова, Катя Христова, 1981-
Perrault, Charles, 1628-1703 вж Перо, Шарл, 1628-1703
Petkov, Genčo Ivanov, 1957- вж Петков, Генчо Иванов, 1957-
Petkova, Galina Toteva, 1964- вж Петкова, Галина Тотева, 1964-
Petkova, Marija, 19??- вж Петкова, Мария, 19??-
Petra, Meriam вж Петра, Мериам
Petrov, Nikolaj Kirilov, 1959- вж Петров, Николай Кирилов, 1959-
Petrov, Petǎr Konstantinov, 1961- вж Петров, Петър Константинов, 1961-
Petrov, Todor Petkov, 1976- вж Петров, Тодор Петков, 1976-
Petrova, Ljubima Metodieva, 1960- вж Петрова, Любима Методиева, 1960-
Petrova, Margarita Simeonova вж Петрова, Маргарита Симеонова
Petrova, Mariana Mateeva, 1962- вж Петрова, Мариана Матеева, 1962-
Petrova, Ralica вж Петрова, Ралица
Petrova, Valentina Penkova вж Петрова, Валентина Пенкова
Petrunov, Bogdan Nikolov, 1936- вж Петрунов, Богдан Николов, 1936-
Phillips, Christi вж Филипс, Кристи
Phillips, Susan Elizabeth, 1948- вж Филипс, Сюзън Елизабет, 1948-
Pickard, Dona Kostadinova, 1981- вж Пикард, Дона Костадинова, 1981-
Pirandello, Stefano, 1895-1972 вж Пирандело, Стефано, 1895-1972
Popkočev, Trajan Aleksandrov, 1955- вж Попкочев, Траян Александров, 1955-
Popov, Georgi Ilinčev, 1964- вж Попов, Георги Илинчев, 1964-
Popov, Jordan Apostolov вж Попов, Йордан Апостолов
Popov, Nikolaj Borisov, 1960- (главен и отговорен редактор) Кн 167
Popov, Stojan Konstantinov, 1937- вж Попов, Стоян Константинов, 1937-
Popov, Vladimir Stefanov, 1942- вж Попов, Владимир Стефанов, 1942-
Popova, Cvetelina Nikolova вж Попова, Цветелина Николова
Popova, Pavlina, право вж Попова, Павлина, право
Potter, Alexandra, 1970- вж Потър, Александра, 1970-
Poturljan, Artin Bedros, 1943- вж Потурлян, Артин Бедрос, 1943-
Prodanova, Kina Stefanova, 1938- вж Проданова, Кина Стефанова, 1938-
Prodanova, Krasimira Stojanova, 1954- вж Проданова, Красимира Стоянова, 1954-
Proškova, Vesela Bogomilova, 1950- вж Прошкова, Весела Богомилова, 1950-
 
R

Radenkov, Efrem вж Раденков, Ефрем
Radev, Ivan Nikolov, 1943- вж Радев, Иван Николов, 1943-
Radilova, Jana Sergeeva, 1992- вж Радилова, Яна Сергеева, 1992-
Radkov, Radko Vasilev, 1934-2016 вж Радков, Радко Василев, 1934-2016
Rajčev, Radostin Emilov, 1987- вж Райчев, Радостин Емилов, 1987-
Rajčeva, Margarita Radoslavova, 1956- вж Райчева, Маргарита Радославова, 1956-
Rajčeva, Regina Pavlova вж Райчева, Регина Павлова
Rajkova, Rosica, педагог вж Райкова, Росица, педагог
Rajkovska, Ljudmila Hristova, 1952- вж Райковска, Людмила Христова, 1952-
Rajmundov, Petǎr Iliev, 1947- вж Раймундов, Петър Илиев, 1947-
Ralčeva, Marija Dragoljubova вж Ралчева, Мария Драголюбова
Ralev, Dimitǎr Nikolov, 1949- вж Ралев, Димитър Николов, 1949-
Rangelova, Reni Ilieva, 1963- вж Рангелова, Рени Илиева, 1963-
Rangelova-Peeva, Evgenija Slavčeva, 1941-2013 вж Рангелова-Пеева, Евгения Славчева, 1941-2013
Reding, Jaclyn вж Рединг, Джаклин
Reynard, Sylvain вж Рейнард, Силвейн
Ribolov, Svetoslav Svetozarov, 1973- вж Риболов, Светослав Светозаров, 1973-
Ripamonti, Aldo вж Рипамонти, Алдо
Rizov, Krasimir, 1975- вж Ризов, Красимир, 1975-
Roberts, Nora, 1950- вж Робъртс, Нора, 1950-
Rodel, Angela, 1974- (преводач) Кн 496
Rumenin, Rumen Krumov, 1936- вж Руменин, Румен Крумов, 1936-
Rusanov, Ljubomir Kirilov, 1962- вж Русанов, Любомир Кирилов, 1962-
Rusev, Rusi Vǎlev, 1945-2017 вж Русев, Руси Вълев, 1945-2017
 
S

Sǎbeva, Elena Stojanova, 1957- вж Събева, Елена Стоянова, 1957-
San Lajt вж Сан Лайт
Sapundžiev, Ivan Georgiev, 1958- вж Сапунджиев, Иван Георгиев, 1958-
Sarafov, Borislav вж Сарафов, Борислав
Sarǎiliev, Ivan Vel'ov, 1888-1969 вж Саръилиев, Иван Вельов, 1888-1969
Savova, Ivelina Kostova, 1953- вж Савова, Ивелина Костова, 1953-
Sǎzlajkova, Nikolina Peneva вж Съзлайкова, Николина Пенева
Segal, Erich, 1937- вж Сигъл, Ерик, 1937-
Semerdžieva, Marija Anastasova, 1969- вж Семерджиева, Мария Анастасова, 1969-
Silva, Eduardo da, 1964- вж Силва, Едуардо да, 1964-
Simses, Mary вж Симсис, Мери
Sinapov, Petko Veselinov, 1979- вж Синапов, Петко Веселинов, 1979-
Sivkov, Cvetan Georgiev, 1960- вж Сивков, Цветан Георгиев, 1960-
Slavkova, Marija Jankova, 1950- вж Славкова, Мария Янкова, 1950-
Slavov, Slavi Todorov, 1941- вж Славов, Слави Тодоров, 1941-
Slavov, Valentin Rajnov, 1961- вж Славов, Валентин Райнов, 1961-
Slavov, Vladislav Dejanov, 1980- вж Славов, Владислав Деянов, 1980-
Slavova, Marija, 1947- вж Славова, Мария, 1947-
Smolenov, Stefko Iliev, 1952- вж Смоленов, Стефко Илиев, 1952-
Snou, Anja вж Сноу, Аня
Solnceva-Nakova, Ekaterina Vasileva, 1957- вж Солнцева-Накова, Екатерина Василева, 1957-
Sparks, Nicholas, 1965- вж Спаркс, Никълъс, 1965-
Spasova, Emilija, 1954- вж Спасова, Емилия, 1954-
Spasova, Margarita Emilova, 1971- вж Спасова, Маргарита Емилова, 1971-
Spasova, Silvija Jordanova, 1977- вж Спасова, Силвия Йорданова, 1977-
Staevska, Marija Tončeva, 1966- вж Стаевска, Мария Тончева, 1966-
Stamatov, Atanas Kostov, 1953- (автор) Кн 570
Stamatov, Atanas Kostov, 1953- вж Стаматов, Атанас Костов, 1953-
Stančeva, Ruska Sǎbeva, 1958- вж Станчева, Руска Събева, 1958-
Stančeva, Tatjana Minčeva, 1952- вж Станчева, Татяна Минчева, 1952-
Stanev, Stančo Vǎlčev, 1954- вж Станев, Станчо Вълчев, 1954-
Staneva, Milena Staneva вж Станева, Милена Станева
Stankova, Marija Zlatkova, 1975- вж Станкова, Мария Златкова, 1975-
Stanulova-Bjalkova, Rosica Rumenova вж Станулова-Бялкова, Росица Руменова
Stavreva, Elka Kamenova, 1978- (автор) Кн 173
Stefanov, Krasimir Dimitrov, 1953- вж Стефанов, Красимир Димитров, 1953-
Stefanov, Orlin Stefanov, 1945- вж Стефанов, Орлин Стефанов, 1945-
Stefanov, Rangel Stojanov, 1938- вж Стефанов, Рангел Стоянов, 1938-
Stefanov, Stefan Angelov, 1952- вж Стефанов, Стефан Ангелов, 1952-
Stefanova, Julija Stojančeva вж Стефанова, Юлия Стоянчева
Stefanova, Marina Dimitrova, 1977- вж Стефанова, Марина Димитрова, 1977-
Stepanov, Cvetelin Jordanov, 1964- (автор, съставител, редактор) Кн 570
Stepanov, Cvetelin Jordanov, 1964- вж Степанов, Цветелин Йорданов, 1964-
Stoev, Ljubosvet Stojčev вж Стоев, Любосвет Стойчев
Stoev, Vladimir вж Стоев, Владимир
Stoeva, Ilijana Ljubomirova вж Стоева, Илияна Любомирова
Stohl, Margaret, 1967- вж Стоъл, Маргарет, 1967-
Stoilova, Pepa Stoilova, 1965- вж Стоилова, Пепа Стоилова, 1965-
Stoimenov, Milko Hristov, 1967- вж Стоименов, Милко Христов, 1967-
Stojanov, Dančo Cvetanov, 1963- вж Стоянов, Данчо Цветанов, 1963-
Stojanov, Dimitǎr Nenov, 1956- вж Стоянов, Димитър Ненов, 1956-
Stojanov, Ljudmil Stalinov, 1981- вж Стоянов, Людмил Сталинов, 1981-
Stojanova, Diana Goševa, 1980- вж Стоянова, Диана Гошева, 1980-
Stojanova, Rumjana Nikolova, 1960- вж Стоянова, Румяна Николова, 1960-
Stojčev, Dimitǎr Dimitrov, 1929- (автор) Кн 526
Stojčev, Dimitǎr Dimitrov, 1929- вж Стойчев, Димитър Димитров, 1929-
Stojčev, Georgi Borisov, 1946- вж Стойчев, Георги Борисов, 1946-
Stojčev, Stamen Dimov, 1945- вж Стойчев, Стамен Димов, 1945-
Stojkov, Anton Penčev вж Стойков, Антон Пенчев
Stojkov, Boris Nedelčev, 1978- вж Стойков, Борис Неделчев, 1978-
Stojkov, Nikolaj Ivanov, 1936- вж Стойков, Николай Иванов, 1936-
Stojkova, Rosica вж Стойкова, Росица
Stojkova, Vanja Dimitrova вж Стойкова, Ваня Димитрова
Surčeva, Slavina Kirilova, 1957- вж Сурчева, Славина Кирилова, 1957-
Svintila, Vladimir, 1926-1998 вж Свинтила, Владимир, 1926-1998
 
Š

Šatarova, Desislava Vladimirova вж Шатарова, Десислава Владимирова
Šivergeva-Maslarska, Margarita Atanasova вж Шивергева-Масларска, Маргарита Атанасова
Šoševa, Veska Miteva, 1946- вж Шошева, Веска Митева, 1946-
 
T

Tagareva, Kirilka Simeonova, 1962- вж Тагарева, Кирилка Симеонова, 1962-
Taleva, Petja Ivanova, 1945- вж Талева, Петя Иванова, 1945-
Tančev, Evgeni Petrov, 1952- вж Танчев, Евгени Петров, 1952-
Tankova, Rumjana Dimitrova, 1958- вж Танкова, Румяна Димитрова, 1958-
Taskova, Vera Kirova вж Таскова, Вера Кирова
Tašev, Andrej Hristov, 1983- вж Ташев, Андрей Христов, 1983-
Tašev, Tašo Angelov, 1960- вж Ташев, Ташо Ангелов, 1960-
Tenekedžieva, Cvetelina Lukova, 1986- вж Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986-
Tenev, Ivan Ivanov, 1929- вж Тенев, Иван Иванов, 1929-
Tepavičarov, Dimitǎr Kostadinov, 1942- вж Тепавичаров, Димитър Костадинов, 1942-
Terzieva, Svetla Todorova, 1966- вж Терзиева, Светла Тодорова, 1966-
Terzijska, Evgenija Spasova вж Терзийска, Евгения Спасова
Thomas, Jerry вж Томас, Джери
Tilkova, Svetlana Todorova, 1955- вж Тилкова, Светлана Тодорова, 1955-
Timeva-Šarankova, Žana Borilova вж Тимева-Шаранкова, Жана Борилова
Tjankova, Janka Teneva, 1964- вж Тянкова, Янка Тенева, 1964-
Tocev, Petǎr Kirilov вж Тоцев, Петър Кирилов
Todorakova, Milena Petrova, 1957- вж Тодоракова, Милена Петрова, 1957-
Todorina, Dobrinka Lukova, 1951- вж Тодорина, Добринка Лукова, 1951-
Todorov, Georgi Todorov, 1954- вж Тодоров, Георги Тодоров, 1954-
Todorov, Plamen вж Тодоров, Пламен
Todorov, Todor Georgiev, 1964- вж Тодоров, Тодор Георгиев, 1964-
Todorova, Galina Nikolova вж Тодорова, Галина Николова
Todorova, Ivanka Dimitrova, историк вж Тодорова, Иванка Димитрова, историк
Todorova, Rumjana Balinova, 1954- (редактор) Кн 174
Todorovski, Zoran, 1950- вж Тодоровски, Зоран, 1950-
Tomev, Ljuben Nenčev, 1957- вж Томев, Любен Ненчев, 1957-
Tomov, Georgi Tomčev, 1979- (автор) Кн 242
Tomova, Elena Emilova вж Томова, Елена Емилова
Tončeva, Hristina Mileva, 1968- вж Тончева, Христина Милева, 1968-
Tončeva-Sačkova, Iskra Anatolieva вж Тончева-Сачкова, Искра Анатолиева
Tonev, Nikolaj, 1938- вж Тонев, Николай, 1938-
Toneva, Girgina Ivanova, 1938-2014 вж Тонева, Гиргина Иванова, 1938-2014
Toneva-Dačeva, Galina Nikolaeva, 1960- вж Тонева-Дачева, Галина Николаева, 1960-
Tonova, Veselina Toneva, 1941- вж Тонова, Веселина Тонева, 1941-
Topalov, Oleg Stepanov, 1973- вж Топалов, Олег Степанов, 1973-
Topčijska, Liljana Georgieva, 1943- (автор) Кн 200
Torbov, Narcis Cvetanov, 1963- вж Торбов, Нарцис Цветанов, 1963-
Toškov, Mihail Georgiev, 1931- вж Тошков, Михаил Георгиев, 1931-
Trenčeva, Stanka Ivanova вж Тренчева, Станка Иванова
Trendafilov, Ivan Dimitrov, 1949- вж Трендафилов, Иван Димитров, 1949-
Trendafilova, Elina Georgieva, 1965- вж Трендафилова, Елина Георгиева, 1965-
Trifonov, Rumen Ivanov, 1965- вж Трифонов, Румен Иванов, 1965-
Turijska, Gergana Ivanova вж Турийска, Гергана Иванова
Turlakova, Tanja Petkova вж Турлакова, Таня Петкова
Tutekov, Svilen Milkov, 1974- вж Тутеков, Свилен Милков, 1974-
 
U

Uris, Leon M. вж Юърис, Лион
Uzunov, Todor Conkov, 1978- вж Узунов, Тодор Цонков, 1978-
Uzunov, Vasil Krǎstev, 1931- вж Узунов, Васил Кръстев, 1931-
 
V

Vačeva, Albena Kirilova, 1962- вж Вачева, Албена Кирилова, 1962-
Vačkov, Plamen Ivanov, 1949- вж Вачков, Пламен Иванов, 1949-
Vačkov, Stefan Minčev, 1959- вж Вачков, Стефан Минчев, 1959-
Vačkova, Kina Atanasova, 1943- вж Вачкова, Кина Атанасова, 1943-
Vačkova, Veselina Kirilova, 1966- (редактор) Кн 567
Vaklinova, Svetla вж Ваклинова, Светла
Vakrilova, Snežinka вж Вакрилова, Снежинка
Valčev, Genčo Vasilev, 1964- вж Вълчев, Генчо Василев, 1964-
Vǎlkova, Lilija Evgenieva, 1962- вж Вълкова, Лилия Евгениева, 1962-
Vǎlkova, Raisa вж Вълкова, Раиса
Vǎlkova-Čurlina, Stanka Kostadinova, 1940- вж Вълкова-Чурлина, Станка Костадинова, 1940-
Vandewiele, Agnès вж Вандевиле, Агнес
Vangelov, Asparuh Petrov, 1928- вж Вангелов, Аспарух Петров, 1928-
Vangelov, Petǎr Asparuhov, 1955- вж Вангелов, Петър Аспарухов, 1955-
Vangelova, Katja Stojanova, 1971- вж Вангелова, Катя Стоянова, 1971-
Vapcarova, Julija вж Вапцарова, Юлия
Vasilev, Jordan Grigorov, 1973- вж Василев, Йордан Григоров, 1973-
Vasilev, Vladimir Atanasov, 1940- вж Василев, Владимир Атанасов, 1940-
Vasileva, Liljana Vasileva, 1953- вж Василева, Лиляна Василева, 1953-
Vasileva, Sofija Ilieva, 1964- вж Василева, София Илиева, 1964-
Vedrodenski, Georgi Georgiev, 1933- вж Ведроденски, Георги Георгиев, 1933-
Vekov, Toni Jonkov, 1968- вж Веков, Тони Йонков, 1968-
Velčev, Genadij, 1949- вж Велчев, Генадий, 1949-
Velev, Georgi Kostadinov, 1952- (автор) Кн 544
Veličkova, Maja вж Величкова, Мая
Velikov, Nikola Vǎlkov, 1930- вж Великов, Никола Вълков, 1930-
Velikova, Radost Velikova, 1979- вж Великова, Радост Великова, 1979-
Velikova-Dareva, Kornelija Stefanova, 1951- вж Великова-Дарева, Корнелия Стефанова, 1951-
Velinov, Ljuben Stojanov, 1927-2007 вж Велинов, Любен Стоянов, 1927-2007
Velkova, Anželika Spasova, 1963- вж Велкова, Анжелика Спасова, 1963-
Veselinova, Vihra Jordanova, 1979- вж Веселинова, Вихра Йорданова, 1979-
Vidolov, Ivan Petrov, 1973- вж Видолов, Иван Петров, 1973-
Vitanova, Albena Evlogieva (преводач) Кн 312
Vladikin, Ljubomir Nikolov, 1891-1948 вж Владикин, Любомир Николов, 1891-1948
Vladimirova, Katja Ivanova, 1947- вж Владимирова, Катя Иванова, 1947-
Vladimirova, Todorka Stančeva, 1948- вж Владимирова, Тодорка Станчева, 1948-
Vladimirova, Todorka, 1926- вж Владимирова, Тодорка, 1926-
Vlaskovska, Milka Vasileva, 1948- вж Власковска, Милка Василева, 1948-
Vodeničarov, Jasen Ljubomirov, 1964- вж Воденичаров, Ясен Любомиров, 1964-
Vojnikov, Dimitǎr Georgiev, 1897?-1990 (автор) Кн 579
Vojnikov, Emil Dimitrov (преводач, автор на предговор) Кн 579
Vražilski, Dragomir Cankov, 1977- вж Вражилски, Драгомир Цанков, 1977-
 
W

Walker, Céleste Perrino вж Уокър, Селест Перино
White, Ellen Gould, 1827-1915 вж Уайт, Елън Гулд, 1827-1915
Wilcock, David, 1973- вж Уилкок, Дейвид, 1973-
Wolhuter, Charl, 1957- (редактор) Кн 167
 
Y

Young, Moira, 1959- вж Янг, Мойра, 1959-
Yuan Zhonglang, 1568-1610 вж Юан Чжунлан, 1568-1610
 
Z

Zagorov, Vasil Jordanov, 1980- вж Загоров, Васил Йорданов, 1980-
Zahariev, Georgi Ivanov вж Захариев, Георги Иванов
Zaharieva, Nadežda Grigorova, 1944- вж Захариева, Надежда Григорова, 1944-
Zaimov, Dimo Minkov, 1930-2016 вж Заимов, Димо Минков, 1930-2016
Zaprjanov, Hristo Zarkov вж Запрянов, Христо Зарков
Zarkov, Zahari Živkov, 1965- вж Зарков, Захари Живков, 1965-
Zaševa, Aneta вж Зашева, Анета
Zdravkova, Albena вж Здравкова, Албена
Zdravkova, Svetlana вж Здравкова, Светлана
Zlatanov, Borislav, 1939- вж Златанов, Борислав, 1939-
Zlatanov, Ilja вж Златанов, Иля
Zlateva-Panajotova, Nadja Zlatozarova, 1971- вж Златева-Панайотова, Надя Златозарова, 1971-
Zoinski, Ilija Hristov, 1936- вж Зоински, Илия Христов, 1936-
Zolotnickij, Nikolaj Fedorovič вж Золотницкий, Николай Федорович
 
Ž

Žekov, Konstantin Atanasov вж Жеков, Константин Атанасов
Žekova, Angelina Ivanova, 1944- вж Жекова, Ангелина Иванова, 1944-
Želev, Jordan Živkov вж Желев, Йордан Живков
Želeva, Silvija Vangelova, 1965- вж Желева, Силвия Вангелова, 1965-
Željazkov, Asen Todorov вж Желязков, Асен Тодоров
Željazkov, Kiril Taškov, 1970- вж Желязков, Кирил Ташков, 1970-
Žijanski, Miglena Kirčeva, 1976- вж Жиянски, Миглена Кирчева, 1976-
Živkov, Boris Nikolaev (автор) Кн 570
Živkov, Boris Nikolaev вж Живков, Борис Николаев
Živkova, Veska Penčeva, 1938-2015 вж Живкова, Веска Пенчева, 1938-2015


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

А другото е всичко суета... Кн 454
Авторитет, достойнство и маска - съвременният прочит на Иван Хаджийски Кн 83
Административен процес Кн 141
Административно право и административен процес Кн 129
Адът на Гейбриъл Кн 357
Аеродинамика на летателните апарати Кн 267
Аз и те Кн 465
Аз и ти Кн 421
Аз съм Дънов Кн 36
Азбучни професии Кн 534
Аквариум Кн 452
Ако Моят народ се моли Кн 57
Ако не се върна Кн 472
Аладин и вълшебната лампа Кн 340
Алергология и орална медицина: принципи и практики Кн 235
Алеята на светулките Кн 386
Али Баба и 40-те разбойника Кн 340
Апартамент в Рим Кн 353
Аристотел Кн 27
Астрология и професионална ориентация Кн 34
Аюрведа Кн 232
 
Б

Багряна и Словения Кн 400
Бамби Кн 339
Банкови закони Кн 142
Банково дело Кн 111
Баскетболът - играта на личностите Кн 320
Бели и черни крила Кн 492
Белязани птици Кн 438
Библиотеката - духовността на града Кн 4
Биологичноактивни вещества - изолиране, разделяне и анализ Кн 217
Биофизика Кн 216
Боб и падащите звезди Кн 533
Боговете на Третия райх Кн 568
Болярка Кн 422
Боровинков пай и солени целувки Кн 382
Бразда Кн 55
Българите мохамедани и събитията от 70-те години на ХХ век Кн 86
България - 500 археологически забележителности [Картографски ресурс] К 1
Българската книга (1878-1912) Кн 2
Българската литература и войните (1912-1918) Кн 504
Български език за чужденци (напреднали) Кн 327
Българското опълчение в Освободителната руско-турска война 1877-1878 Кн 571
Българското управление във Вардарска Македония (1941-1944) Кн 573
 
В

В скута на мама Кн 439
Валутен закон Кн 142
Ванга от рода на прокълнатите Кн 471
Венецианският договор Кн 354
Ветеринарномедицинска физикална терапия Кн 245
Вибрация и кодове на числата Кн 42
Виолетки Кн 334
Вирусни инфекции в оралната медицина Кн 241
Висшето образование - фактор за развитие на регионите Кн 191
Военни условни знаци Кн 155
Волшебные созвучия Кн 430
Врабчови вариации за 2 кларинета [Нотирана музика] Н 12
Врабчови вариации за 2 цигулки [Нотирана музика] Н 10
Връзки с обществеността Кн 295
Всичко, което мислиш Кн 162
Втори шанс Кн 379
Въведение в историята и теорията на географията Кн 556
Въведение в психологията Кн 38
Въведение във финансите Кн 108
Възобновяеми енергийни източници и електрически генератори Кн 248
Вълнуват ме човешките съдби Кн 455
Вълшебната спирала Кн 482
 
Г

Генетична дискриминация Кн 227
География и икономика - 9. клас Кн 554
География и икономика 10. клас Кн 555
Германска Европа Кн 85
Гладът на пеперудата Кн 476
Глас народен Кн 88
Гласът на България Кн 442
Глобални проблеми на общественото здраве Кн 225
Глобалните градове Кн 84
Година на лъжата Кн 398
Голям хороскоп 2014 Кн 31
Голяма книга на приказките Кн 389
Голямата книга: Принцесите Кн 393
Горно строене и поддържане на железния път Кн 265
Горяните Кн 87
Гражданските протести - 2013 г. Кн 89
Графиня Аламбра Кн 466
Гривна на желанията Кн 355
Гърция и македонският въпрос (1950-2000 г.) Кн 581
 
Д

Да обърнеш гръб на Създателя Кн 495
Да преподаваме историята на комунизма Кн 580
Да се уча на слово не спрях Кн 410
Да си роден на Рождество Кн 44
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Кн 143
[Двадесет и първи] ХХІ век и войната Кн 156
Дейности за превенция на стреса в малките и средни предприятия от пътно-транспортния сектор Кн 39
Детство, юношество, политически и литературни спомени Кн 542
Джейк и пиратите от Невърленд: напред, моряци! Кн 10
Диагностика по лицето, езика, ноктите, склерология и други методи Кн 236
Диво цвете Кн 461
Диета за мозъка Кн 509
Динозаври и изчезнали животни Кн 14
Дневник Кн 560
Дневник на Али Назим - командир на редифска дивизия "Баба Ески" Кн 584
Дневникът Кн 362
Дневникът на Девлин Кн 384
Дни съдбовни Кн 420
Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор Кн 576
Довереникът Кн 477
Док и лечението Кн 11
Доказателства за спомени Кн 457
Документни имотни измами Кн 132
Допълнение към Фройдовата История на една инфантилна невроза Кн 44
Древните българи - дискусията продължава Кн 569
Друмник-Сладкодумник Кн 532
Духовни ценности в творчеството на д-р Иван Селимински Кн 221
Държавна администрация и държавна служба Кн 144
 
Е

Един българин търси... Родината си! Кн 500
Един от сто Кн 370
Единствена в сърцето само... Кн 537
Екзодус Кн 387
Екстазът на Гейбриъл Кн 358
Електрически вериги Кн 253
Елитът Кн 366
Емоционалният интелект Кн 40
Ендодонтия Кн 240
Енергетична философия Кн 28
Енциклопедия на животните Кн 8
Енциклопедия на Земята Кн 9
Епидемиология на здравето Кн 244
Епикриза на есенните дъждове Кн 417
Есенни песни ІІ Кн 449
Етиката в политическия мениджмънт Кн 50
 
Ж

Живот, отдаден на хората Кн 513
Животните от Амазония Кн 7
 
З

За бъдещите първокласници Кн 170
За "вълните" на постмодернизма в българската литература Кн 351
За "Горубсо" с гордост и тъга Кн 262
За децата с любов Кн 539
За любовта и самотата Кн 26
За покаянието и плача Кн 56
Забранените писатели Кн 399
Забранено изкушение Кн 493
Завета на кръвта Кн 481
Завръщане на острова Кн 364
Димо Заимов Г 1
Закон за администрацията Кн 144
Закон за банковата несъстоятелност Кн 142
Закон за Българската народна банка Кн 142
Закон за гарантиране на влоговете в банките Кн 142
Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати Кн 142
Закон за държавния служител Кн 144
Закон за електронната търговия Кн 147
Закон за защита на потребителите Кн 147
Закон за ипотечните облигации Кн 142
Закон за кадастъра и имотния регистър Кн 145
Закон за кредитните институции Кн 142
Закон за мерките срещу изпиране на пари Кн 142
Закон за Министерството на вътрешните работи Кн 146
Закон за омбудсмана Кн 144
Закон за платежните услуги и платежните системи Кн 142
Закон за потребителския кредит Кн 142
Закон за предоставяне на финансовите услуги на разстояние Кн 142
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Кн 144
Закон за частната охранителна дейност Кн 146
Замръзналото кралство: Анна Кн 12
Замръзналото кралство: Елза Кн 13
Заразителната мощ на мисълта Кн 45
Застраховане Кн 158
Застрахователно и осигурително счетоводство Кн 285
Защита на потребителите Кн 147
Защита от грешки и санкции при контакти с проверяващите органи Кн 117
Защита от санкции относно хигиената и безопасността на храните във вашите обекти Кн 226
Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП Кн 105, Кн 106
Зеленото събуждане Кн 412
Земното разпънато божествено Кн 426
Асен Златаров Кн 214
Златна книга за здравето Кн 233
Зодии на път Кн 32
Зрак и мрак Кн 463
 
И

"И даде земята им за наследие... " Кн 317
И мъртвецът се ухили... Кн 446
Идеалната половинка Кн 385
Идеи за една нова философия и стратегия на образованието в България Кн 160
Из всекидневието на Жеравна през Възраждането Кн 328
Изабела Кн 352
Избрани вести Кн 64
Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност Кн 139
Изкуството в дизайна Кн 310
Изобразителни методи и техники Кн 311
Изповеди Кн 407
Изпълнение на наказанията Кн 148
Изследване на триенето при някои тъкани Кн 297
Изследване поведението на нова марка легирана стомана в условията на високи температури и променливо натоварване Кн 296
Икономика Кн 95
Икономическата култура в профил и анфас Кн 96
Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика Кн 100
Индия - рецепта за любов Кн 350
Инженерна екология: качество на околната среда и замърсяване Кн 193
Иновативни торове и препарати с естествен произход - алтернатива в биологичното и конвенционалното земеделие Кн 272
Интегриране на деца със специални образователни потребности в условиятa на детска градина Кн 171
Интегриране на ученици със специални образователни потребности в условиятa на общообразователно училище Кн 186
Интелектуална собственост. Ч. 1, Авторско право и сродни права Кн 149
Интелигентни диагностични системи в индустриални комплекси Кн 246
Интелигентни системи за управление Кн 301
Интердисциплинарни връзки и интегративен подход в учебното съдържание на инженерния фундамент. Ч. 3, Дисциплини и учебни модули. Св. 2, Маркетингови концепции в производството (Маркетингови индустриални концепции) - МИК Кн 247
Информационни системи Кн 300
Истинското пробуждане Кн 65
Истории от Свети Влас Кн 527
История на изкуплението Кн 66
История на социалистическото движение в Казанлъшкия край Кн 572
 
К

Как да навлезем на българския пазар? Кн 123
Как да свалим високото кръвно налягане Кн 238
Как да стана радиоводещ Кн 5
Как да стартираме бизнес в България? Кн 104
Какво е дала България на света Кн 16
Капацитет и компетентност на човешките ресурси в туризма Кн 116
Карамфилът Кн 335
Карнобат - земя под слънцето Кн 552
Качество на образованието: проблеми и технологии на управление Кн 161
Качество на околната среда и замърсяване Кн 194
Класика и канон в руската литература Кн 329
Класическа ирисова диагностика Кн 237
Класически и съвременни тенденции в конституционния контрол Кн 128
Климатизация на въздуха Кн 266
Кметство Поповци Кн 154
Книга за учителя по български език 2. клас Кн 175
Книга за учителя по български език 3. клас Кн 176
Книга за учителя по български език 4. клас Кн 177
Книга за учителя по български език и литература за 1. клас Кн 178
Книга за цветята Кн 543
Когато белият жерав разтвори крилете си Кн 80
Когато любовта следва интуицията Кн 46
Кодекс за социално осигуряване Кн 150
Кодекс на труда Кн 151
Кой направи планетата Адова Кн 25
Количествени методи и модели Кн 97
Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условията на глобализация на икономиката Кн 293
Компютърен интелект Кн 201
Компютърни технологии в управлението Кн 307
Компютърните вируси и техните наследници Кн 303
Консултингът на туроператорите при проектиране на туристически дестинации Кн 119
Корените са някъде там Кн 510
Кота 64 Кн 443
Кошмари и усмивки Кн 376
Кратка апология на православното християнство от клопките на икуменическия синкретизъм Кн 53
Кратко пособие на поета Кн 331
Кратък курс по бизнес комуникации и преговори Кн 99
Кратък курс по управление на маркетинга Кн 125
Краят на играта Кн 349
Кристин Кн 368
Кръвни връзки. Кн. 4, Огнено сърце Кн 374
Кукла на конци Кн 359
Кулата на магьосника Кн 377
Курс от задачи по механика. [Ч.] 2, Динамика Кн 211
Куцото куче от зеления килим Кн 490
Кюстендил Кн 185
 
Л

Лаборатория за наука - 2012 Кн 163
Лаборатория за наука - 2013 Кн 164
Лакомии Кн 408
Лекарствена политика Кн 224
Летящи крепости над България Кн 578
Лечение на дълбока венозна тромбоза и профилактика на венозен тромбоемболизъм Кн 239
Листа от албума [Нотирана музика] Н 5
Литературно служене Кн 67
Личност и асертивност в бизнеса Кн 98
Ловец на надежди Кн 460
Лунен календар на красотата 2014 Кн 281
Любов на площада Кн 429
Любовна история Кн 381
Люлка за звезди Кн 414
 
М

Македонският въпрос в българо-югославските отношения 1950-1967 г. Кн 582
Македонският въпрос в българо-югославските отношения 1968-1989 г. Кн 583
Малки домакински... вълшебства Кн 280
Малки кулинарни... вълшебства Кн 277
Малкият счетоводител Кн 528
Малкият фермер Кн 529
Мансарда за гларуси Кн 431
Маргиналното в/на литературата Кн 336
Маркетингови анализи Кн 122
Маркетингови изследвания в туризма Кн 114
Матричная механика - динамика Кн 209
Матричная механика: статика Кн 210
Маша и Мечока за риба Кн 17
Мед, море и Афродита Кн 344
Медикаменти, повлияващи ренин-ангиотензин-алдостероновата система по хода на сърдечно-съдовия континуум Кн 230
Медицината на Пророка Кн 219
Международна закрила на полезния модел Кн 137
Мениджмънт на бизнес организацията Кн 292
Метод за определяне на прости числа Кн 197
Метод МИРонова Кн 168
Методически въпроси в учебното съдържание на инженерния фундамент (Методология на инженерните знания и анализи - МИЗА) Кн 247
Методически указания по теория на електронните схеми Кн 257
Методология на изследователската работа Кн 220
Методология на инженерните разработки - МИР Кн 247
Механизация на горскостопанските работи Кн 271
Механика. hЧ. 2, Динамика Кн 208
Ми смо си ми Кн 505
Микромашини и информационни преобразуватели Кн 255
Милдред Пиърс Кн 367
Миналото на село Крайници Кн 548
Миналото не може да се върне назад Кн 559
Мини и приятели Кн 18
Минни машини Кн 261
Мисията "Нощ и мъгла" Кн 375
Мистерията на материята и на слуховете за духовете Кн 30
Мляко и млекопреработване Кн 274, Кн 275
Многоликите богочовеци Кн 428
Многомерната енергия на Вселената Кн 228
Можеш ли да пазиш тайна? Кн 347
Мозайки Г 2
Моите Аполонии Кн 468
Молитви, духовни практики, откъси от небесната поредица "Книгите, които лекуват" Кн 58
Моля те, не казвай Кн 341
Момиченцето на Адел Кн 348
Мониторинг на членството на България в Европейския съюз 2012-2013 Кн 120
Монсеньор Кихот Кн 346
Моят начин да обичам Кн 416
Моята обич Кн 451
Мравки Кн 418
Мрежова и информационна сигурност Кн 304
 
Н

Най-хубавите приказки Кн 531
Намеса VI [Нотирана музика] Н 9
Наръчник срещу монопола "Топлофикация" Кн 138
Наследство от тайни Кн 342
Насоки за обучение по културно наследство Кн 565
Национално-освободителни движения и тероризъм - паралели Кн 566
Нашият род Кн 558
Не! Не! Кн 535
Небесна соната Кн 435
Невероятната сила на благодатта Кн 77
Невробика - гимнастика за мозъка Кн 37
Неговият чуден кръст Кн 52
Недоизказано... Кн 424
Нежност и страст Кн 423
Неизречените думи Кн 406
Неоснователно обогатяване по чл. 55-58 ЗЗД Кн 135
Непокорни стихове Кн 456
Непокорно сърце Кн 356
Нещо като любов Кн 365
"Ние, заедно те благославяме, Господи" [Нотирана музика] Н 6
Нощите на османската принцеса Кн 371
Нужен е баща Кн 392
 
О

Обезпечение на иска Кн 136
Обещание Кн 473
Облъхнати от Pegas Кн 337
Образование и девиации Кн 166
Образованието сега Кн 168
Обучение на педагогически специалисти от детски градини и училища за работа с деца и ученици със специални образователни потребности Кн 187
Обществото на Жулиет Кн 363
Озарения Кн 436
Озарения 2 Кн 437
Опасно и забранено Кн 469
Операции за поддържане на международния мир и сигурност Кн 91
Оптимиране Кн 202
Организация и техника на търговските плащания Кн 124
Организация и управление на търговията Кн 289
Организация на демократичната държава Кн 127
Орфей Тракиецът Кн 474
Основи на Европейския съюз Кн 90
Основи на кибернетиката. Свит. 1, Автоматика и системи за управление Кн 3
Основи на телекомуникациите Кн 259
От чукарите край Ерма до капитанския мостик Кн 284
Отводняване на строителни изкопи Кн 263
Отвъд въображението Кн 29
Откровения Кн 404, Кн 448
Отменена присъда Кн 369
Отражения Кн 415
Очеркът в модерната българска литература Кн 506
 
П

Павел, Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието Кн 61
Палечко Кн 339
Парично-кредитни отношения с банките Кн 112
Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства, 1901-1903 Кн 574
Пепеляшка Кн 339, Кн 340
Песни за войводите Кн 318
Песните на морето Кн 440
Пет занимателни игри с гатанки и стикери Кн 6
Пет миниатюри за пиано [Нотирана музика] Н 2
[Петте] 5-те случая: Човекът вълк Кн 44
Пиеси за орган от български композитори [Нотирана музика] Н 4
Писма без адрес Кн 502
Писъмца за жени Кн 19
Плътта на пеперудата Кн 478
По пътя на пулсиращата светлина Кн 499
По росата [Нотирана музика] Н 1
Повишаване конкурентоспособността на туристическата дестинация Кн 121
Повярвах Кн 396
Поглед към светлината Кн 516
Поетична мелодия Кн 411
Поетични пътеки Кн 453
Покритите мостове в Ловеч Кн 546
Полет към теб Кн 405
Политическата реторика в България: от митингите до WEB 2.0 (1989-2012) Кн 333
Политически небосклони Кн 450
Помагалник физика 8.-11. клас Кн 204
Помагалник химия 8.-12. клас Кн 215
Пособие по учебному переводу официально-деловых текстов (русский и болгарский языки) Кн 326
Постановления и тълкувателни решения по граждански дела Кн 133
Пощенска кутия за приказки Кн 488
Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация Кн 152
Право на щастие Кн 343
Практикум по физика Кн 205
Практическо ръководство по логаритмична терапия Кн 190
Превенция на грешки при договаряне с контрагенти; персонал; партньори Кн 134
Предварително напрегнати стоманобетонни мостове Кн 264
През моите очи Кн 501
През Франция към Чикаго с късмет Кн 517
Прелестно изкупление Кн 361
Прелюдия, ноктюрно и скерцо [Нотирана музика] Н 11
Препускане в рая Кн 522
Преродената принцеса Кн 485
Преход ли? Кн 462
Приказен свят Кн 339
Приказки от цял свят Кн 340
Приказките на дядо Хари Кн 538
Приказките на малкото Иринче Кн 530
Приключенията на Пинокио [Нотирана музика] Н 3
Приложни програмни продукти Кн 305
Принцесата и пророчицата Кн 486
Принцесата на перлите Кн 20
Природно студио за... красота Кн 222
Притчи за силата на... знанието Кн 489
Притчи Христови Кн 68
Пробуждане Кн 332
Програмна система "Дете със златно сърчице" за подготвителна група в детската градина и училище Кн 172
Проект Светлина Кн 168
Проектиране на фотоелектрични централи Кн 249
Промените в социалното осигуряване през 2014 година Кн 157
Противодействие на организираната престъпност Кн 131
Процесът срещу Сюлейман паша Кн 575
Психология на управлението Кн 282
Псориазисът - системно заболяване Кн 243
Пълзене във висините Кн 441
Пътеводител на фондовете от личен произход, съхранявани в ЦДА Кн 564
Пътеводител по фондовете на Държавен архив - Благоевград 1944-2009 Кн 561
Пътеводител по фондовете на Държавен архив - София 1645-1944 г. Кн 562
Пътища и срещи Кн 518
Пътуващият българин Кн 401
 
Р

Работна тетрадка за детски учители за работа с деца със специални образователни потребности Кн 188
Работна тетрадка за учители за работа с ученици със специални образователни потребности Кн 189
Равнопоставеност на половете в политиката. Българският опит Кн 192
Радикалните учения на Исус Кн 59
Радостта - тайната на задоволството Кн 76
Разбито сърце и спагети Кн 373
Развитие на деца от 2 до 6 години Кн 168
Развитие на деца от 6 до 12 години Кн 41, Кн 168
Различни интереси и Интересни различия Кн 536
Разминаване Кн 444
Разпределени системи и алгоритми Кн 302
Ранни дългове Кн 503
Растения и лекарства: токсичност и безопасност Кн 231
Рафа Кн 395
Резултати и перспективи на торенето в горското стопанство Кн 269
Религия, ценности, ортодоксалност. Русия и България в 21 век Кн 62
Религията на любовта Кн 49
Репортаж Кн 413
Родна стряха Кн 181
Роля на подземната фитомаса в годишната фиксация на CO2 от представителни горски екосистеми в България Кн 270
Романтично меню Кн 278
Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизация на дискретното производство Кн 299
Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи Кн 260
Ръководство за лабораторни упражнения по операционни системи Кн 298
Ръководство за лабораторни упражнения по физика - І част Кн 206
Ръководство за малки и средни фирми Кн 283
Ръководство за работа с интерактивна дъска eBeam Кн 169
Ръководство за решаване на задачи по висша математика 1 Кн 195
Ръководство за семинарни упражнения по сигнали и системи Кн 258
Ръководство по компютърно проектиране в комуникациите Кн 306
Ръководство по математическа статистика 2 част Кн 199
Ръководство по математически анализ 2 с помощта на MAPLE Кн 198
 
С

С копнежа на жена Кн 427
С любов до края Кн 445
Сакар Кн 557
Самоков Кн 549
Самоорганизация на груповата среда Кн 35
Сблъсъкът Кн 69
Сборник доклади "Номерология и астрология" Кн 43
Сборник документи по банково дело Кн 109
Сборник задачи по физика - І част Кн 207
Сборник по математика за 4. клас Кн 180
Сборник разкази Кн 484
Светът на приказките Кн 388, Кн 390, Кн 391
Свидетелства върху сексуалното поведение, прелюбодейството и развода Кн 70
Свидетелства към църквата Кн 71
Север и Юг Кн 345
Северно сияние Кн 483
Седем стъпки към спасението Кн 51
Седемте гряха Кн 372
Седларево Кн 551
Секс & зодии Кн 33
Селски чай за душата Кн 511
Семейна здравна енциклопедия Кн 223
Синята лавина Кн 323
Системи за управление на процесите в двигателите с вътрешно горене. Ч. 1, Двигатели с принудително възпламеняване на горивната смес Кн 254
Сияния Кн 520
Сказание за Енравота Боян Кн 475
Сладостта на горчивата чаша Кн 54
Сласт Кн 479
Смисълът на образованието Кн 168
Солта на земята Кн 78
София Кн 550
София Първа: София и животните Кн 21
София Първа: уроци за малки принцеси Кн 22
Соцреалистически канон / Алтернативен канон Кн 402
Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност Кн 140
Специални режими на облагане по реда на ЗДДС Кн 110
Спиралата на времето и ключът на синхронността Кн 1
Споделено детство Кн 512
Сребърни звънчета Кн 540
Сред светци и ангели Кн 508
Сред тяхната вселена Кн 425
Сръбско-българската война 1885 Кн 577
"Старият албум" [Нотирана музика] Н 7
Статистика в туризма Кн 82
Орлин Стефанов представя: двама чужденци за две култури Кн 351
Стилове в интериора и мебелите Кн 313
Стихове, гатанки и песни за деца чудесни Кн 541
[Сто четиридесет и пет] 145 години Българско книжовно дружество Пи 1
[Сто четиридесет и пет] 145 години град Троян Г 3
Стойна Преподобна Кн 475
Стопанска логистика Кн 115
Страшни занимания 1 Кн 23
Страшни занимания 2 Кн 24
Студентски олимпиади по математика Кн 196
Студентът Кн 467
Стъпки по пътя на художника Кн 514
Счетоводство на предприятието Кн 286, Кн 287
Съвети за работата в съботното училище Кн 72
Съветите за щастлив живот на... Сенека Кн 397
Съветът на апостол Петър към родителите Кн 73
Съвременни чудеса Кн 47
Съдбоносно желание Кн 494
Създаване на среда за израстване Кн 168
Съкровения Кн 459, Кн 515
Сълза вместо песен Кн 547
Съпротивление на материалите - ръководство за лабораторни упражнения Кн 212
Състезателни правила по хокей в зала Кн 322
Съчки в огъня Кн 507
 
Т

Тази вечер Господ ме целуна Кн 434
Тайната за богат живот на... цар Соломон Кн 521
Танкистите на Карлово Кн 525
Теория и практика на работната заплата Кн 102
Тетрадка по география и икономика за 8. клас Кн 184
Тетрадката Кн 383
Тефтер на делата: протоколна книга на Видинската църковно-народна община 1870-1880 Кн 153
Техническа безопасност Кн 290
Технология на подготовката по волейбол в средната образователна степен на българското училище Кн 321
Ти си следващият Кн 480
Тишината ще разбуди стъпки Кн 403
Това е любов Кн 447
Товарни автомобили и автобуси Кн 268
Топ BG вицове Кн 524
Топ вицове BG и светът Кн 338
Топ вицове BG издънки Кн 523
Топлопренасяне и топлообменни апарати Кн 251
Топлотехника Кн 252
Топлотехнически измервания и уреди Кн 250
Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци Кн 63
Тракийската култура - неделима част от европейската цивилизация Кн 563
Траките Кн 15
Третата световна Армагедонската война Кн 92
Три тъжни песни по Дебелянов [Нотирана музика] Н 8
Тръпки Кн 458
Туристическа политика на България Кн 118
Тъмнина преди зазоряване Кн 74
Търсене на идентичност Кн 60
 
У

Убийството на Орфей Кн 79
Уиски бийч Кн 380
Университетски курс за мобилно обучение Кн 159
Управление на предприятието Кн 291
Управление на риска в строителните проекти Кн 309
Управление на човешките ресурси Кн 288
Управленска и бизнес етика Кн 48
Устойчив модел за образование и хармония с децата. Сб. 1 Кн 168
Утрото на Осмия ден Кн 464
Учебно помагало по български език и литература за 4. клас Кн 182
Учебно помагало по математика за 4. клас Кн 179
Учебно помагало "Помагалник по История на България" Кн 183
Училището свърши - завинаги Кн 378
Училището се нуждае от психология Кн 165
 
Ф

Фантастични празнични десерти Кн 279
Минко Фетваджиев Кн 314
Физиология на стреса при селскостопански животни и птици Кн 273
Физиотерапия при мекотъканни увреди в областта на коленния комплекс Кн 229
Физическа същност на космоса Кн 203
Финанси Кн 113
Финансов мениджмънт Кн 107
Функцията Любов Кн 433
 
Х

Хайку: водно конче под шапката Кн 330
Хоризонтално слънце Кн 491
Хотелиерство Кн 276
Християни и евреи във Видинско Кн 553
Християнско служене Кн 75
Художествена цялост на театралния спектакъл Кн 319
 
Ц

Царица Елеонора Българска Кн 498
Целта като субстанция на криминалното поведение Кн 130
Цената и заплащането на труда в България Кн 103
Църковно-музикалната дейност на Добри Христов (1875-1941) Кн 315
 
Ч

Чакрите - енергии на жизнените сфери Кн 81
Челопеч - съкровищницата на България Кн 487
Черен PR и нови действия Кн 432
Чудовища Кн 360
 
Ш

Шекспир - руснакът Кн 351
Шепа морски камъчета Кн 519
Шубертовата музика в България Кн 316
 
Щ

Щадяща сетивата среда Кн 168
Ще те нося в сърцето си Кн 419
 
Ю

Юговските мостостроители Кн 545
Юридическото мислене Кн 126
 
Я

Ярост Кн 470
 
A

The amphibians of the former Soviet Union Кн 218
 
B

Basis of the European Union Кн 94
The Bulgarians in the easternmost part of the Balkan Peninsula - Eastern Thrace Кн 579
The Bulgars: the discussion continues Кн 570
 
D

Dante's Antichthon Кн 496
Deutsch für Sozialassistenten, Krankenpflegerlnnen und medizinisches Personal. Bd. 1, Leichte Grammatik Кн 324
Deutsch für Sozialassistenten, Krankenpflegerlnnen und medizinisches Personal. Bd. 2, Wortschatz und Redewendungen Кн 325
The diplomat who dared listen to his heart Кн 93
 
E

Education in one world: perspectives from different nations Кн 167
 
F

Ferma veselǎ Кн 394
 
G

Grundlagen der digitalen Bildverarbeitung Кн 308
 
H

A handbook with stories in English for future pre-school and primary school teachers Кн 174
 
I

I wish i was a gypsy Кн 497
Introduction in laser engineering: solid-state lasers Кн 256
 
M

The message Pobiti kamani - Fossil forest Кн 544
Modern art in Bulgaria: first histories and present narratives beyond the paradigm of modernity Кн 312
 
O

One life in two worlds Кн 526
 
P

Pop! 2 Кн 173
 
Q

QLIFEX - базирана на правила експертна система за оценка на качеството на живот Кн 101
 
S

Serdica Еdict (311 AD): concepts and realizations of the idea of religious toleration Кн 567
[Short Message Service] SMS-и на концептуалиста Кн 409
Strength of materials Кн 213
Students manual quality control Кн 294
Su-Jok und Moxa Кн 234
 
T

A textbook of oral pathology for dental students Кн 242
 
U

Übungsaufgaben und Lösungen zur Statistik Кн 200

ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
А

Архивите говорят. - София : Глав. управл. на архивите при Минист. съвет, 1998-. ISSN C623-2035 Кн 87
Архивите говорят. - София : Държ. агенция Архиви, 2007-. ISSN C625-5302 Кн 553, Кн 573, Кн 582, Кн 583
Архивни справочници. - София : Държ. агенция Архиви, 2000-. ISSN C623-4925 Кн 561, Кн 562, Кн 564
 
Б

Библиотека Българска вечност. - София : Тангра ТанНакРа, 1998-. ISSN C623-0407 Кн 567, Кн 569, Кн 570, Кн 581
Библиотека Български счетоводител. - София : ОРКП Мисъл, 1995-. ISSN C623-0075 Кн 157
Библиотека на авиоспециалиста. - София : ТУ, 2001-. ISSN C624-0232 Кн 267
България пътеводители. - София : Тангра ТанНакРа, 2007-. ISSN C625-4691 Кн 550Кн 557
 
Г

Градът на скейтбордовете. - София : Eco kids, 2013-. ISSN C634-0024 Кн 533
 
И

Избрани съвременни любовни романи. - София : Ибис, 2013-. ISSN C633-4849 Кн 385
Истории с четка и боички. - София : Егмонт България, 2014-. ISSN C634-0768 Кн 10, Кн 17, Кн 18, Кн 22
 
К

Книги за България. - София : Тангра ТанНакРа, 2005-. ISSN C624-7458 Кн 550Кн 557
Колекция от знания. Избрано от Луиз Хей. - София : МОНТ, 2008-. ISSN C625-7348 Кн 45
Колекция Cosmopolitan. - София : Санома Блясък България, 2009-. ISSN C625-8743 Кн 347, Кн 365
Кралете на трилъра. - София : ИК Бард, 1993-. ISSN C621-2905 Кн 369
 
Л

Лабиринти на истината. - София : Паритет, 2010-. ISSN C633-0363 Кн 568
 
М

Майсторите на трилъра. - София : Санома Блясък България, 2007-. ISSN C633-850X Кн 359, Кн 370
Мегаселър. - Пловдив : ИК Хермес, 1993-. ISSN C624-5447 Кн 364
 
П

Помагалник. - Ст. Загора : Домино, 2012-. ISSN C633-4660 Кн 183, Кн 204, Кн 215
Поредица Буквите. - София : Мирфея, 2013-. ISSN C634-0253 Кн 534
Поредица Джобни издания. - София : Сиби, 1999-. ISSN C623-6383 Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152
Поредица Другата българска литература на XX век. - София : Изд. център Боян Пенев, 2009-. ISSN C625-8433 Кн 27
Поредица Здравословни и безопасни условия на труд. - Ямбол : Технически колеж, 2008-. ISSN C625-5116 Кн 290
Поредица Литературата на НРБ: история и теория. - София : НБУ, 2008-. ISSN C633-3087 Кн 402
Поредица Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум. - София : Арбилис, 2013-. ISSN C634-0806 Кн 230
Приказки от планетата Адова. - София : Сахарриа, 2008- Кн 25
Притчите на Изтока. - София : Алфа-Омега, 1998-. ISSN C623-0202 Кн 80
 
С

Световни бестселъри. - София : Санома Блясък България, 2011-. ISSN C633-5004 Кн 348, Кн 349, Кн 372, Кн 379
Серия Грехове. - София : Монт, 2014-. ISSN C634-5263 Кн 493
 
Х

Християнска библиотека. - София : Фонд. Комунитас, 2010-. ISSN C633-3494 Кн 55, Кн 346
 
B

Barbie. - София : Егмонт, 2004-. ISSN C624-6427 Кн 20
Bulgarian Comparative Education Society. - Sofia : Bulg. Comparative Education Soc., 2012-. ISSN 1314-4693 Кн 167
 
M

Monster high. - София : Егмонт България, 2012-. ISSN C634-1705 Кн 23, Кн 24
 
S

Series Academica. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2010-. ISSN C633-9913 Кн 576
Series Faunistica. - Sofia : Pensoft, 1995-. ISSN 1312-0174 Кн 218

УДК001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1, Кн 220
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Кн 2
003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ Кн 155
007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД Кн 3, Кн 101
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 4
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Кн 138
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Кн 5
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 534


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Кн 26
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Кн 27
111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ Кн 28
113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Кн 29, Кн 30
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 43, Кн 281, Кн 568
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 36, Кн 49
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40, Кн 41, Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 83, Кн 92, Кн 273, Кн 471
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Кн 46, Кн 48, Кн 49, Кн 50, Кн 99, Кн 227


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Кн 36, Кн 49
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 66, Кн 67, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 567
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Кн 26, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 219, Кн 232, Кн 334, Кн 335


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Кн 82, Кн 200
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Кн 83, Кн 84, Кн 89, Кн 92
32 ПОЛИТИКА Кн 50, Кн 85
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Кн 127
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 566
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Кн 85, Кн 90, Кн 91, Кн 92, Кн 93, Кн 94, Кн 156
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Кн 572
33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ Кн 95
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 96, Кн 97, Кн 98, Кн 99
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Кн 100
330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ Кн 101
331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ) Кн 134, Кн 288
331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА Кн 102, Кн 103
331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ Кн 39, Кн 290
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Кн 104, Кн 291
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 124
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 554, Кн 555
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 114, Кн 115, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 120
34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО Кн 93
340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО Кн 126
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 140
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Кн 130, Кн 131, Кн 132
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР Кн 134, Кн 140
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Кн 87, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Кн 153, Кн 154
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 155, Кн 156, Кн 578, Кн 584
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Кн 157, Кн 158
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Кн 41, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Кн 168, Кн 169, Кн 171, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174
372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182
372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Кн 174
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Кн 177, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 204, Кн 215
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 165
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА Кн 185
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Кн 171, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 190
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 191
379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ Кн 549, Кн 550
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Кн 192


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Кн 193
504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 193, Кн 194
51 МАТЕМАТИКА Кн 195, Кн 196
511 ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА Кн 197
517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ Кн 198
519.2 ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА Кн 199, Кн 200
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ Кн 201, Кн 202, Кн 308
519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ Кн 97
521/527 АСТРОНОМИЯ Кн 9, Кн 281
53 ФИЗИКА Кн 203, Кн 204, Кн 205, Кн 206, Кн 207
531/534 МЕХАНИКА Кн 208
531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА Кн 209, Кн 210, Кн 211
539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Кн 212, Кн 213
54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ Кн 214, Кн 215
56 ПАЛЕОНТОЛОГИЯ Кн 14
577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА Кн 216, Кн 217
59 ЗООЛОГИЯ Кн 7, Кн 8
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 218


608 ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРИТИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ И ПРИЛОЖНИТЕ НАУКИ. РАЦИОНАЛИЗАЦИИ. ПАТЕНТИ. ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ Кн 16
61 МЕДИЦИНА Кн 219, Кн 220, Кн 221
612 ФИЗИОЛОГИЯ Кн 190
613 ХИГИЕНА Кн 222, Кн 223
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Кн 224, Кн 225, Кн 226, Кн 227
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 44, Кн 228, Кн 229, Кн 230, Кн 231, Кн 232, Кн 233, Кн 234
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 235, Кн 236, Кн 237
616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА Кн 238, Кн 239
616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ Кн 235, Кн 240, Кн 241, Кн 242
616.5 ДЕРМАТОЛОГИЯ. КОЖНИ БОЛЕСТИ Кн 243
616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ) Кн 241, Кн 244
619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Кн 245
62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ Кн 246, Кн 247
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Кн 248, Кн 249
621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ Кн 250, Кн 251, Кн 252
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 248, Кн 253, Кн 254, Кн 255
621.37 РАДИОТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ТРЕПТЕНИЯ (РАДИОВЪЛНИ) Кн 256
621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ Кн 257
621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА Кн 258, Кн 259
621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ Кн 260, Кн 299
622 МИННО ДЕЛО Кн 261, Кн 262
624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ Кн 263, Кн 264
625 ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО Кн 265
628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА Кн 266
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 267, Кн 268
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Кн 269, Кн 270, Кн 271
631.8 ТОРОВЕ. ТОРЕНЕ. СТИМУЛИРАНЕ РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНИ СТИМУЛАТОРИ Кн 269, Кн 272
636 ОБЩО ЖИВОТНОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА БОЗАЙНИЦИ И ПТИЦИ. СКОТОВЪДСТВО. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ТЯХНОТО РАЗВЪЖДАНЕ Кн 273
636.2 ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ. ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК Кн 273
637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Кн 274, Кн 275
64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ Кн 276
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ Кн 277, Кн 278, Кн 279, Кн 373
646/648 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОМАШНИЯ БИТ. КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ Кн 280, Кн 281
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Кн 48, Кн 282, Кн 283, Кн 300, Кн 326
654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА Кн 5
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Кн 2
656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ Кн 39
656.1/.5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ К 1
656.6 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ Кн 284
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 107, Кн 285, Кн 286, Кн 287, Кн 553
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Кн 115, Кн 116, Кн 288, Кн 289, Кн 290, Кн 291, Кн 292, Кн 293, Кн 294
659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ Кн 295
669 МЕТАЛУРГИЯ. МЕТАЛИ И СПЛАВИ Кн 296
677 ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЛАКНЕСТИТЕ МАТЕРИАЛИ Кн 297
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 3, Кн 101, Кн 169, Кн 201, Кн 246, Кн 298, Кн 299, Кн 300, Кн 301, Кн 302, Кн 303, Кн 304, Кн 305, Кн 306, Кн 307, Кн 308
69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Кн 138, Кн 309


72 АРХИТЕКТУРА Кн 310, Кн 545
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 1, Г 2, Кн 311, Кн 312
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Кн 310, Кн 313
75 ЖИВОПИС Г 1, Г 2, Кн 314
78 МУЗИКА Кн 315, Кн 316
783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА Кн 315, Кн 317
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Кн 318, Н 1
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Н 1, Н 2, Н 3, Н 4, Н 5, Н 6, Н 7, Н 8, Н 9, Н 11
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Н 8, Н 9, Н 10, Н 11
788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Н 12
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Кн 319
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 320, Кн 321, Кн 322, Кн 323
796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ Кн 557


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК Кн 324, Кн 325
808.2 РУСКИ ЕЗИК Кн 326
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 327, Пи 1
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Кн 328, Кн 329
82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА Кн 330, Кн 331
82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО Кн 332, Кн 333
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 334, Кн 335, Кн 336, Кн 337, Кн 338
820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 339, Кн 340
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 341, Кн 342, Кн 343, Кн 344, Кн 345, Кн 346, Кн 347, Кн 348, Кн 349, Кн 350, Кн 351, Кн 352, Кн 353, Кн 354, Кн 355, Кн 356
820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 357, Кн 358, Кн 359
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 360, Кн 361, Кн 362, Кн 363, Кн 364, Кн 365, Кн 366, Кн 367, Кн 368, Кн 369, Кн 370, Кн 371, Кн 372, Кн 373, Кн 374, Кн 375, Кн 376, Кн 377, Кн 378, Кн 379, Кн 380, Кн 381, Кн 382, Кн 383, Кн 384, Кн 385, Кн 386, Кн 387
830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 388
839.8-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 389, Кн 390
840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 391
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 392
850-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 393, Кн 394
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 395
869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 396
871 РИМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 397
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 329, Кн 351, Кн 398
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 399, Кн 400, Кн 401, Кн 402, Кн 403
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 318, Кн 404, Кн 405, Кн 406, Кн 407, Кн 408, Кн 409, Кн 410, Кн 411, Кн 412, Кн 413, Кн 414, Кн 415, Кн 416, Кн 417, Кн 418, Кн 419, Кн 420, Кн 421, Кн 422, Кн 423, Кн 424, Кн 425, Кн 426, Кн 427, Кн 428, Кн 429, Кн 430, Кн 431, Кн 432, Кн 433, Кн 434, Кн 435, Кн 436, Кн 437, Кн 438, Кн 439, Кн 440, Кн 441, Кн 442, Кн 443, Кн 444, Кн 445, Кн 446, Кн 447, Кн 448, Кн 449, Кн 450, Кн 451, Кн 452, Кн 453, Кн 454, Кн 455, Кн 456, Кн 457, Кн 458, Кн 459, Кн 460, Кн 461, Кн 462, Кн 463
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 440, Кн 441, Кн 464, Кн 465, Кн 466, Кн 467, Кн 468, Кн 469, Кн 470, Кн 471, Кн 472, Кн 473, Кн 474, Кн 475, Кн 476, Кн 477, Кн 478, Кн 479, Кн 480, Кн 481, Кн 482, Кн 483, Кн 484, Кн 485, Кн 486, Кн 487, Кн 488, Кн 489, Кн 490, Кн 491, Кн 492, Кн 493, Кн 494, Кн 495, Кн 496, Кн 497
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 414, Кн 472, Кн 498, Кн 499, Кн 500, Кн 501, Кн 502, Кн 503, Кн 504, Кн 505, Кн 506, Кн 507, Кн 508, Кн 509, Кн 510, Кн 511, Кн 512, Кн 513, Кн 514, Кн 515, Кн 516, Кн 517, Кн 518, Кн 519, Кн 520, Кн 521, Кн 522, Кн 523, Кн 524, Кн 525, Кн 526
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 25, Кн 527, Кн 528, Кн 529, Кн 530, Кн 531, Кн 532, Кн 533, Кн 534, Кн 535, Кн 536, Кн 537, Кн 538, Кн 539, Кн 540, Кн 541
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 542
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 543
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 80


903 ПРЕДИСТОРИЯ Кн 544
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ К 1, Кн 546
908 КРАЕЗНАНИЕ Г 3, Кн 154, Кн 328, Кн 487, Кн 545, Кн 546, Кн 547, Кн 548, Кн 549, Кн 550, Кн 551, Кн 552, Кн 553
91 ГЕОГРАФИЯ Кн 554, Кн 555
910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПЪТЕШЕСТВИЯ Кн 556
914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ К 1, Кн 557
92 БИОГРАФИИ Г 1, Г 2, Кн 27, Кн 53, Кн 61, Кн 63, Кн 79, Кн 83, Кн 85, Кн 86, Кн 93, Кн 214, Кн 221, Кн 284, Кн 314, Кн 315, Кн 316, Кн 328, Кн 329, Кн 337, Кн 400, Кн 403, Кн 471, Кн 542, Кн 545, Кн 551, Кн 558, Кн 559, Кн 560, Кн 563, Кн 567, Кн 575, Кн 584
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Кн 329, Кн 560, Кн 561, Кн 562, Кн 563, Кн 564
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА Кн 565
930.9 ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ Кн 566
932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ Кн 567, Кн 570
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 568, Кн 573, Кн 581, Кн 582, Кн 583, Кн 584
949.72.02 РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ Кн 15, Кн 79, Кн 563
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Кн 569, Кн 570
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Кн 221, Кн 571
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Кн 572, Кн 573, Кн 574, Кн 575, Кн 576, Кн 577, Кн 578, Кн 579
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Кн 580, Кн 581, Кн 582, Кн 583
950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ Кн 542, Кн 575, Кн 584

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


А

Августин, Аврелий (354-430) Кн 61
Аристотел (384-322 пр.Хр.)
- творчество Кн 27
Атанасов, Боян Василев (1909-1997)
- биографии Кн 93
 
Б

Багряна, Елисавета (1893-1991)
- биографии Кн 400
Беятлъ, Яхия Кемал (1884-1958)
- спомени Кн 542
Бицили, Пьотър Михайлович (1879-1953)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 329
Бицилли, Петр Михайлович (1879-1953) вж Бицили, Пьотър Михайлович (1879-1953)
 
В

Ванга (1911-1996)
- художествена литература Кн 471
Вартоломей, патриарх Вселенски и Константинополски I (1940-) Кн 53
 
Г

Галерий, император римски (250?-311)
- конференции Кн 567
Гелин, Петър Атанасов (1959-)
- творчество Кн 403
Гущерова, Вангелия Пандева вж Ванга (1911-1996)
 
Е

Европейски съюз Кн 90, Кн 94
 
З

Заимов, Димо Минков (1930-2016)
- творчество
- - албуми Г 1, Г 2
Златаров, Асен Христов (1885-1936)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 214
 
И

Исус Христос Кн 52, Кн 68
 
Л

Лутер, Мартин (1483-1546) Кн 61
 
М

Меркел, Ангела (1954-)
- дейност Кн 85
Мисирков, Кръстьо Петков (1874-1926)
- биографски материали Кн 560
 
О

Орфей Кн 79
 
П

Павел, апостол (1 век) Кн 61
ПФК "Левски" (София) Кн 323
 
С

Селимински, Иван Георгиев (1799-1867)
- мироглед Кн 221
Стоянов, Васил Димитров (1839-1910)
- кореспонденция Кн 328
Сюлейман паша (1838-1892)
- извори Кн 575
 
Т

Топлофикация София ЕАД
- правни проблеми Кн 138
 
Ф

Фетваджиев, Минко Христов (1927-1993)
- творчество Кн 314
Фол, Александър Николаев (1933-2006)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 563
Франциск, папа (1936-) Кн 53
 
Х

Хаджийски, Иван Минков (1907-1944)
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 83
Христов, Добри (1875-1941)
- творчество Кн 315
 
Ш

Шуберт, Франц Петер (1797-1828)
- творчество Кн 316
 
A

Aristoteles (384-322 пр.Хр.) вж Аристотел (384-322 пр.Хр.)
Augustinus, Aurelius (354-430) вж Августин, Аврелий (354-430)
 
B

Beyatlì, Yahya Kemal (1884-1958) вж Беятлъ, Яхия Кемал (1884-1958)
 
F

Franciskus PP (1936-) вж Франциск, папа (1936-)
 
L

Luther, Martin (1483-1546) вж Лутер, Мартин (1483-1546)
 
M

Merkel, Angela (1954-) вж Меркел, Ангела (1954-)
 
S

Shubert, Franz Peter (1797-1828) вж Шуберт, Франц Петер (1797-1828)

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Автобуси
- теория, проектиране, конструиране
- - учебници за ВУЗ Кн 268
Автоматизация на производството
- учебници за ВУЗ Кн 299
Автоматизирани системи за управление
- учебници за ВУЗ Кн 3, Кн 301
Автомобили
- теория, проектиране, конструиране
- - учебници за ВУЗ Кн 268
Адвентисти Кн 51, Кн 57, Кн 65, Кн 67, Кн 69, Кн 71, Кн 72, Кн 74, Кн 75
- етични проблеми Кн 70
- история Кн 60
- проповеди Кн 64, Кн 77
Административно право
- учебници за ВУЗ Кн 129
Административно правосъдие
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 141
- учебници за ВУЗ Кн 129
Администрация
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 144
Акупунктура и акупресура
- наръчници и ръководства Кн 234
Алергия и алергични болести
- връзка с други болести Кн 235
Алтернативна медицина Кн 228
Английски език
- методика на преподаването в детските градини
- - учебници за ВУЗ Кн 174
Апостоли (религия) Кн 61
Архиви
- Благоевград
- - пътеводители Кн 561
- София
- - пътеводители Кн 562
Архитекти, български Кн 545
Архитектура
- Европа
- - художествен метод, направление, стилове и школи
- - - история
- - - - учебници за ВУЗ Кн 310
Астрология Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34
- календари Кн 281
- конференции Кн 43
Аюрведа Кн 232
 
Б

Балканска война 1912-1913
- история
- - извори Кн 584
Банкови операции
- учебници за средни специални училища Кн 112, Кн 124
Банково дело
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 142
- учебници за средни специални училища Кн 109, Кн 111
Баскетбол
- България
- - история Кн 320
Библиотечно дело
- България
- - конференции Кн 4
Биоенерготерапия Кн 228
Биоетика Кн 227
Биологичноактивни вещества
- учебници за ВУЗ Кн 217
Биофизика
- учебници за ВУЗ Кн 216
Богослови, немски Кн 61
Богослови, римски Кн 61
Българи
- произход
- - сборници Кн 569, Кн 570
България
- вътрешна политика
- - след 9.IX.1944
- - - извори Кн 87
- химия Кн 214
Българомохамедани
- интервюта Кн 86
Българска литература
- история и критика Кн 401
- методика на преподаването за основни училища Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178
- учебници за основни училища Кн 182
- христоматии
- - учебници за средни общообразователни училища Кн 399
- художествен метод, направления, стилове и школи
- - конференции Кн 402
Български език
- методика на преподаването за основни училища Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178
- сборници Пи 1
- учебници за основни училища Кн 182
- учебници за чужденци Кн 327
Българско опълчение
- спомени Кн 571
 
В

Вени
- болести
- - терапия
- - - наръчници и ръководства Кн 239
Вероучение Кн 72
Вероятности, теория
- наръчници и ръководства Кн 200
Ветеринарна физиотерапия
- учебници за ВУЗ Кн 245
Ветеринарно-санитарен контрол
- наръчници и ръководства Кн 226
Вирусни болести Кн 241
Висше образование Кн 191
Военно дело Кн 155
Военно-въздушни сили
- България Кн 578
Война Кн 156
Волейбол
- методика на преподаването за средни общообразователни училища Кн 321
Връзки с обществеността
- учебници за ВУЗ Кн 295
Втора световна война
- въздушни операции Кн 578
Въздух
- кондициониране
- - учебници за ВУЗ Кн 266
Възобновяеми енергийни източници
- проектиране
- - учебници зя ВУЗ Кн 249
- учебници за ВУЗ Кн 248
Възрожденци Кн 221
- кореспонденция Кн 328
Външна политика
- България
- - история
- - - извори Кн 582, Кн 583
- Гърция Кн 581
- Югославия
- - история
- - - извори Кн 582, Кн 583
Вътрешна архитектура
- Европа
- - художествен метод, направление, стилове и школи
- - - история
- - - - учебници за ВУЗ Кн 310
- художествен метод, направления, стилове и школи
- - учебници за ВУЗ Кн 313
Вътрешна политика
- България Кн 88, Кн 89
- - история Кн 574
- - - извори Кн 87
 
Г

Генератори
- учебници за ВУЗ Кн 248
География
- учебници за ВУЗ Кн 556
- учебници за основни училища Кн 184
- учебници за средни общобразователни училища Кн 555
- учебници за средни общообразователни училища Кн 554
Геополитика
- 20-21 век Кн 156
Глобализация Кн 84
Глобални проблеми на човечеството Кн 92
- 20-21 век Кн 156
- учебници за ВУЗ Кн 225
Говор
- разстройства
- - корекция Кн 190
Гори
- България Кн 270
Горски култури
- торене Кн 269
Горско стопанство
- механизация
- - учебници за ВУЗ Кн 271
Готварство Кн 277
- рецепти Кн 278
Градове
- социология Кн 84
Граждански иск Кн 136
Граждански процес Кн 136
Гражданско неподчинение
- България Кн 89
Гражданско общество
- България Кн 89
Гражданско право
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 133
 
Д

Данъци
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 143
Данъци върху добавената стойност
- България Кн 110
Данъчна отчетност
- Видински край
- - история
- - - извори Кн 553
Двигатели с вътрешно горене
- учебници за ВУЗ Кн 254
Девиантно поведение
- конференции Кн 166
Демокрация Кн 127
Детска и педагогическа психология Кн 165
Детски градини
- учебно-възпитателна работа Кн 172
- - сборници Кн 170
- - учебници Кн 171
- - чужди езици Кн 173
- - - учебници за ВУЗ Кн 174
Деца
- с увреждания
- - образование и просвета
- - - учебници Кн 186
- умствено развитие Кн 41, Кн 168
Деца с увреждания
- образование и просвета Кн 187, Кн 188, Кн 189
- - учебници Кн 171
Диагностика
- методи Кн 236
Дидактични игри Кн 162
Динамика
- учебници за ВУЗ Кн 208, Кн 209, Кн 211
Динозаври
- детска и юношеска литература Кн 14
Дипломати, български
- биографии Кн 93
Добруджански въпрос Кн 576
Договори Кн 139
Долни крайници
- физиотерапия Кн 229
Домакинство Кн 280
Духовници, гръцки Кн 63
Дъновизъм Кн 36
Държавна сигурност
- България
- - история
- - - извори Кн 87
Държавни приходи
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 143
- - контрол и ревизия
- - - наръчници и ръководства Кн 105
- - ревизия и контрол
- - - наръчници и ръководства Кн 106
Държавни служители
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 144
Държавно право Кн 127
 
Е

Езикознание, българско
- сборници Пи 1
Езици за програмиране
- учебници за ВУЗ Кн 201, Кн 308
Екология
- учебници за ВУЗ Кн 193
Електрически вериги и схеми
- учебници за ВУЗ Кн 253
Електрически микромашини
- учебници за ВУЗ Кн 255
Електронни схеми
- учебници за ВУЗ Кн 257
Електронно обучение Кн 159
Епидемиология
- учебници за ВУЗ Кн 244
Есхатология Кн 61
 
Ж

Железопътни линии
- ремонт и поддържане
- - учебници за ВУЗ Кн 265
Жени
- България
- - участие в обществено-политическия живот
- - - сборници Кн 192
Животни
- детска и юношеска литература Кн 7, Кн 8
Жизнено равнище
- прогнозиране Кн 101
 
З

Задържане (право)
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 148
Застрахователно дело
- България
- - наръчници и ръководства Кн 158
Застрахователно счетоводство
- учебници за ВУЗ Кн 285
Здравеопазване
- икономически проблеми
- - учебници за ВУЗ Кн 224
- учебници за ВУЗ Кн 225
Земноводни
- CCCP
- - географско разпределение Кн 218
Земя
- детска и юношеска литература Кн 9
Зъбна пулпа
- болести
- - терапия Кн 240
 
И

Издателско дело
- България
- - история Кн 2
Изкуствен интелект Кн 101
Изкуство, праисторическо
- Варненски край Кн 544
Измама Кн 132
Изобразително изкуство
- техника и майсторство
- - учебници за ВУЗ Кн 311
Изобретения
- България
- - детска и юношеска литература Кн 16
Изчислителни системи Кн 101
Икономическа психология Кн 98
Икономическо поведение Кн 96, Кн 98
- учебници за ВУЗ Кн 99
Икуменизъм Кн 53
Императори
- конференции Кн 567
Инвестиции
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 100
Индуизъм Кн 81, Кн 232
Интелект Кн 40
Интелектуална собственост Кн 137
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 149
Информационна сигурност
- учебници за ВУЗ Кн 304
Информационни и комуникационни технологии
- учебници за ВУЗ Кн 307
Информационни системи
- учебници за ВУЗ Кн 302
- учебници за средни специални училища Кн 300
Ирисова диагностика Кн 237
Ислям Кн 219
Историци, български
- биографски материали Кн 560
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 563
Историци, руски
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 329
История
- България
- - нова
- - - извори Кн 573
- - учебници за основни училища Кн 183
- Източна Тракия Кн 579
- Карнобат Кн 552
- Македония
- - нова
- - - извори Кн 573
- Самоков
- - пътеводители Кн 549
- Троян
- - албуми Г 3
Исус Христос Кн 54, Кн 59
 
Й

Йога Кн 81
 
К

Кадри
- управление и организация Кн 288
Качество на продукцията
- учебници за ВУЗ Кн 294
Квантови генератори
- учебници за ВУЗ Кн 256
Кибернетика
- учебници за ВУЗ Кн 3
Климатични инсталации
- учебници за ВУЗ Кн 266
Книга
- България
- - история Кн 2
Когнитивна психология Кн 45
Козметика Кн 222
- календари Кн 281
Композитори, австрийски
- творчество Кн 316
Композитори, български
- творчество Кн 315
Компютри
- теория, проектиране, конструиране
- - учебници за ВУЗ Кн 306
Компютърна графика
- учебници за ВУЗ Кн 308
Компютърни вируси Кн 303
Компютърни мрежи
- учебници за ВУЗ Кн 304, Кн 307
Комунизъм
- България
- - история
- - - методика на преподаването Кн 580
Конкуренция Кн 121
Конституционен съд
- конференции Кн 128
Кореспонденция
- език и стил
- - учебници за ВУЗ Кн 326
Космология Кн 29
Кредит
- учебници за средни специални училища Кн 112
Култура, тракийска
- сборници Кн 563
Културно-историческо наследство
- методика на преподаването за ВУЗ Кн 565
 
Л

Легирана стомана Кн 296
Лекари, български
- мироглед Кн 221
Лекарства
- търговия
- - учебници за ВУЗ Кн 224
Лекарства, действащи на сърдечносъдовата система
- сборници Кн 230
Лечебно хранене Кн 232
Литература
- теми, образи, сюжети
- - сборници Кн 336
- учебници за основни училища Кн 181
Личност
- психология Кн 46
Логистика (икономика) Кн 115
Луна
- календари Кн 281
Любов Кн 46, Кн 49
- философски проблеми Кн 26
 
М

Македонски въпрос Кн 581
- история
- - извори Кн 573, Кн 582, Кн 583
Малки и средни стопански предприятия
- управление и организация Кн 39
- - наръчници и ръководства Кн 283
Маркетинг
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 125
- учебници за ВУЗ Кн 114, Кн 122
Математика
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 195
- - учебници за основни училища Кн 180
- учебници за основни училища Кн 179
Математическа статистика
- наръчници и ръководства Кн 200
- учебници за ВУЗ Кн 199
Математически анализ
- учебници за ВУЗ Кн 198
Математически олимпиади
- задачи Кн 196
Математическо програмиране
- учебници за ВУЗ Кн 202
Материя и съзнание Кн 30
Машинни елементи
- технология
- - учебници за ВУЗ Кн 299
- учебници за ВУЗ Кн 260
Мебели
- учебници за ВУЗ Кн 313
Мегалити
- Варненски край Кн 544
Медицина
- научноизследователска работа
- - учебници за ВУЗ Кн 220
Медицина, средновековна Кн 219
Медицински растения
- справочници Кн 231
Международна сигурност
- учебници за ВУЗ Кн 91
Международни отношения
- прогнозиране Кн 92
Местно управление
- България
- - история Кн 154
- Видин
- - история
- - - извори Кн 153
Механика
- учебници за ВУЗ Кн 208, Кн 209, Кн 210, Кн 211
Микроелектроника
- учебници за ВУЗ Кн 255
Министерства и комитети
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 146
Минна промишленост
- България
- - история
- - - спомени Кн 262
Минни машини
- учебници за ВУЗ Кн 261
Мисионерство Кн 71
Мислене Кн 45
Митология
- теми, образи, сюжети Кн 334, Кн 335
Митология, японска Кн 80
Млечна промишленост
- учебници за ВУЗ Кн 274, Кн 275
Мляко
- хигиена
- - учебници за ВУЗ Кн 274
- химически анализ
- - учебници за ВУЗ Кн 275
Мнемоника Кн 37
Модели и моделиране
- приложение
- - в икономиката
- - - учебници за ВУЗ Кн 97
Модернизъм
- в изкуството
- - България
- - - история Кн 312
Молитви Кн 57
Морски транспорт
- България
- - биографии Кн 284
Мостове
- България
- - строеж Кн 545
- Ловеч
- - история Кн 546
Музикална терапия Кн 190
Мултимедии
- наръчници и ръководства Кн 169
 
Н

Наказания (право)
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 148
Наказателно право Кн 130
Народна медицина Кн 233
Население
- Видински край
- - история
- - - извори Кн 553
Научни открития
- България
- - детска и юношеска литература Кн 16
Националсоциализъм
- Германия Кн 568
Недвижима собственост
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 145
- - правни проблеми Кн 132
Немски език
- учебници Кн 324, Кн 325
Несъстоятелност Кн 139
Нумерология Кн 42
- конференции Кн 43
 
О

Облигационно право Кн 135
Образование и просвета
- България Кн 160
- конференции Кн 167
- управление и организация Кн 161
Обучение
- методи Кн 168
Обществено осигуряване
- България Кн 157
- - законодателни и директивни материали Кн 143, Кн 150
Околна среда
- замърсяване
- - учебници за ВУЗ Кн 193, Кн 194
Окултизъм Кн 35
- Германия
- - 20 век Кн 568
Омбудсман
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 144
Онтология Кн 28
Операционни системи
- учебници за ВУЗ Кн 298
Организирана престъпност
- България
- - противодействие Кн 131
Органични торове Кн 272
Орфизъм Кн 79
Осигурително счетоводство
- учебници за ВУЗ Кн 285
Основи и фундаменти Кн 263
Отводняване Кн 263
Офицери, турски
- биографски материали Кн 584
- извори Кн 575
Охрана на труда
- учебници за ВУЗ Кн 290
Очерк, български
- история и критика Кн 506
 
П

Памет Кн 37, Кн 40
Папи Кн 53
Парламентарна реторика
- България Кн 333
Патентно право Кн 137
Патриарси Кн 53
Педагогика
- сборници Кн 163, Кн 164
Писатели
- биографии Кн 337
Писатели, български
- творчество Кн 403
Планини
- България
- - пътеводители Кн 557
Поезия
- теория и естетика Кн 330, Кн 331
Поети
- биографии Кн 337
Поети, български
- биографии Кн 400
Поземлен кадастър
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 145
Политици, немски
- дейност Кн 85
Политици, турски
- спомени Кн 542
Политическа етика Кн 50
Политическа реторика
- България Кн 333
Полиция
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 146
Полов живот Кн 33
Потребление
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 147
Прабългари
- сборници Кн 569, Кн 570
Право
- теория
- - учебници за ВУЗ Кн 126
Православие Кн 53
- философия
- - сборници Кн 62
Предсказания Кн 92
Предучилищно възпитание Кн 172
- сборници Кн 170
Преживни животни
- физиология Кн 273
Презентация
- наръчници и ръководства Кн 169
Престъпление и престъпници Кн 130
Престъпления против собствеността
- България Кн 132
Приложна аеродинамика
- учебници за ВУЗ Кн 267
Приложни програми
- наръчници и ръководства Кн 169
- учебници за ВУЗ Кн 305
Програмиране
- учебници за ВУЗ Кн 201
Промишлени предприятия
- управление и организация Кн 293
Професионално ориентиране Кн 34
Прошка Кн 61
Псевдонаука Кн 1
Психоанализа Кн 44
Психология
- учебници за ВУЗ Кн 38
Психология на труда Кн 39
Псориазис
- сборници Кн 243
Първа световна война
- участие
- - България Кн 576
 
Р

Работна заплата
- България Кн 103
- управление и организация Кн 102
Работническо движение
- Казанлъшки край
- - история Кн 572
Радио- и телевизионна журналистика Кн 5
Революционни, национални и народоосвободителни движения Кн 566
Режисура Кн 319
Религиозен морал
- конференции Кн 567
- сборници Кн 62
Религия
- Япония Кн 80
Родове, български Кн 551, Кн 559
- история Кн 558
Руска литература
- история и критика
- - сборници Кн 329
Руски език
- стилистика
- - учебници за ВУЗ Кн 326
Руско-турска освободителна война 1877-1878
- спомени Кн 571
 
С

Самоусъвършенстване Кн 47
Свобода на информацията
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 144
Села
- България Кн 551
- - история Кн 154, Кн 545, Кн 548
- - - извори Кн 328
- Гърция
- - история
- - - извори Кн 547
Селскостопански птици
- физиология Кн 273
Сигнали и сигнализация
- учебници за ВУЗ Кн 258
Символи и знаци Кн 155
Сладкарство
- рецепти Кн 279
Слънчева енергия
- учебници за ВУЗ Кн 249
Социалистически реализъм
- конференции Кн 402
Социална педагогика
- конференции Кн 166
Социална психология
- конференции Кн 83
Социална хигиена
- учебници за ВУЗ Кн 225
Социолози, български
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 83
Спортни клубове
- София Кн 323
Средни училища
- учебно-възпитателна работа Кн 165
Сръбско-българска война Кн 577
Статика
- учебници за ВУЗ Кн 210
Стихознание Кн 330, Кн 331
Стоманобетонни мостове
- проектиране Кн 264
Стопанска география
- учебници за основни училища Кн 184
- учебници за средни общобразователни училища Кн 555
- учебници за средни общообразователни училища Кн 554
Стопанска етика
- учебници за ВУЗ Кн 48
Стопанска политика
- България Кн 120
Стопански преговори
- учебници за ВУЗ Кн 99
Стопански предприятия
- България
- - управление и организация Кн 104
- счетоводство
- - задачи
- - - учебници за ВУЗ Кн 287
- - учебници за средни специални училища Кн 286
- управление и организация Кн 291
- - учебници за ВУЗ Кн 292
- финанси
- - управление и организация
- - - учебници за ВУЗ Кн 107
Стопанство
- България
- - управление и организация
- - - наръчници и ръководства Кн 117
- учебници за средни специални училища Кн 95
Стрес Кн 39
- при животните Кн 273
Строителство
- проекти
- - управление и организация Кн 309
Съдебна власт
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 152
Съдебна практика
- България Кн 133
Съдебни решения
- България Кн 133
Съпротивление на материалите
- учебници за ВУЗ Кн 212, Кн 213
 
Т

Тантризъм Кн 81
Творческо писане Кн 332
Театър Кн 319
Телекомуникации
- учебници за ВУЗ Кн 259
Теоретична физика Кн 203
Теософия Кн 49
Терапевтична стоматология Кн 240
Тероризъм Кн 566
Техника
- методика на преподаването
- - учебници за ВУЗ Кн 247
Техника на безопасността
- учебници за ВУЗ Кн 290
Техническа диагностика
- автоматизация Кн 246
Техническо образование
- учебници за ВУЗ Кн 247
Топлообмен и топлопренасяне
- учебници за ВУЗ Кн 251
Топлообменни апарати
- учебници за ВУЗ Кн 251
Топлотехника
- учебници за ВУЗ Кн 252
Топлотехнически измервания и апарати
- учебници за ВУЗ Кн 250
Траки
- детска и юношеска литература Кн 15
Тракийски въпрос Кн 579
Транспорт
- управление и организация Кн 39
Тромбоемболична болест
- наръчници и ръководства Кн 239
Тромбоза
- терапия
- - наръчници и ръководства Кн 239
Труд
- България Кн 103
- - законодателни и директивни материали Кн 151
Трудови договори
- наръчници и ръководства Кн 134
Трудово право
- България Кн 140
Туризъм
- България
- - икономически проблеми
- - - учебници за ВУЗ Кн 118
- кадри
- - управление и организация Кн 116
- София
- - пътеводители Кн 550
- статистика
- - задачи
- - - учебници за ВУЗ Кн 82
- управление и организация Кн 119, Кн 121
- учебници за ВУЗ Кн 114
Тъкани (текстил)
- учебници за ВУЗ Кн 297
Търговия
- България Кн 123
- управление и организация
- - учебници за средни специални училища Кн 289
- учебници за средни специални училища Кн 124
Търговски договори и спогодби
- наръчници и ръководства Кн 134
 
У

Управление и организация
- автоматизация
- - учебници за средни специални училища Кн 300
- психология Кн 282
Управленски труд
- етични проблеми
- - учебници за ВУЗ Кн 48
- психология Кн 282
Урбанизация Кн 84
Уста
- болести Кн 241
- - терапия Кн 235
- - учебници за ВУЗ Кн 242
Учебен процес
- автоматизация
- - наръчници и ръководства Кн 169
Учебно-възпитателна работа Кн 168
Учители
- подготовка Кн 187, Кн 188, Кн 189
- - учебници Кн 171, Кн 186
 
Ф

Физика
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 207
- учебници за ВУЗ Кн 205, Кн 206
- учебници за средни общообразователни училища Кн 204
Физиотерапия Кн 229
Философи, старогръцки
- творчество Кн 27
Философия, индийска Кн 26
Финанси
- учебници за ВУЗ Кн 108
- учебници за средни специални училища Кн 113
Финансово счетоводство
- учебници за ВУЗ Кн 107
Фитотерапия Кн 232
Футбол
- България Кн 323
 
Х

Хигиена
- енциклопедии Кн 223
Химици, български
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 214
Химия
- учебници за средни общообразователни училища Кн 215
Хипертонична болест Кн 238
Хокей на трева Кн 322
Хора с увреждания
- България
- - правни проблеми Кн 140
Хотели
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 276
Храни
- хигиена
- - наръчници и ръководства Кн 226
Християнска етика Кн 55, Кн 70, Кн 73
Християнство Кн 56, Кн 66, Кн 76, Кн 78
- история
- - конференции Кн 567
- молитви Кн 58
Художествена керамика
- България
- - албуми Г 1
Художествена мозайка
- България
- - албуми Г 2
Художници, български
- творчество Кн 314
- - албуми Г 1, Г 2
 
Ц

Цветя
- в митологията Кн 334, Кн 335
Църковна музика
- България Кн 315
- - история Кн 317
 
Ч

Числа, теория Кн 197
Читалища
- Кюстендил
- - история Кн 185
Чувства Кн 40
 
Ш

Шипченски боеве 1877
- извори Кн 575


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Австрия
- музика Кн 316
Арабски страни
- медицина Кн 219
 
Б

Балкански полуостров
- военно дело Кн 584
България К 1
- архитектура Кн 545
- библиотечно дело Кн 4
- воден транспорт Кн 284
- вътрешна политика Кн 87, Кн 88, Кн 89
- генеалогия Кн 558, Кн 559
- горско стопанство Кн 270
- езикознание Пи 1
- женско движение Кн 192
- изобразителни изкуства Г 1, Г 2, Кн 312, Кн 314
- история Кн 560, Кн 563, Кн 569, Кн 570, Кн 571, Кн 572, Кн 573, Кн 574, Кн 575, Кн 576, Кн 577, Кн 578, Кн 579, Кн 580, Кн 581, Кн 582, Кн 583
- книгознание Кн 2
- литературознание Кн 328, Кн 333, Кн 400, Кн 401, Кн 402, Кн 403, Кн 506
- медицина Кн 221
- международни политически отношения Кн 93
- минно дело Кн 262
- музика Кн 315, Кн 317
- национален въпрос Кн 86
- образование Кн 160
- обществено управление Кн 141, Кн 142, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152
- обществено устройство Кн 143
- право Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 138, Кн 140
- психология Кн 471
- религия Кн 62
- социално осигуряване Кн 157, Кн 158
- социология Кн 83
- стопански обединения Кн 104
- стопанство Кн 117, Кн 120
- труд Кн 103
- търговия Кн 123
- физическа култура и спорт Кн 320
- финанси Кн 105, Кн 106, Кн 110
 
В

Варненски край
- археология Кн 544
Видин
- обществено управление Кн 153
Видински край
- краезнание Кн 553
 
Г

Германия
- история Кн 568
- политика Кн 85
- религия Кн 61
Гърция
- история Кн 581
- религия Кн 63
 
Д

Древна Гърция
- философия Кн 27
Древна Тракия
- история Кн 563
- религия Кн 79
 
Е

Европа
- международни икономически отношения Кн 90, Кн 120
- международни политически отношения Кн 85, Кн 94
 
Ж

Жеравна, Сливенска област
- краезнание Кн 328
 
И

Индия
- философия Кн 26
 
К

Казанлъшки край
- политически партии и движения Кн 572
Карнобат
- краезнание Кн 552
Крайници, Кюстендилска област
- краезнание Кн 548
Крушево (Гърция)
- история Кн 547
Кюстендил
- читалища Кн 185
 
Л

Ловеч
- краезнание Кн 546
 
М

Македония
- история Кн 573
 
П

Поповци, Габровска област
- обществено управление Кн 154
 
Р

Рим (държава)
- история Кн 567
- религия Кн 61
Русия
- литературознание Кн 329
- религия Кн 62
Русия и България Кн 62
 
С

Самоков
- краезнание Кн 549
Седларево
- краезнание Кн 551
София
- краезнание Кн 550
- организации Кн 138
- физическа култура и спорт Кн 323
СССР
- зоология Кн 218
 
Т

Троян
- краезнание Г 3
Турция
- история Кн 575, Кн 584
- литературознание Кн 542
 
Ч

Челопеч, Софийска област
- краезнание Кн 487
 
Ю

Югово, Пловдивска област
- краезнание Кн 545
Югославия
- история Кн 581, Кн 582, Кн 583
 
Я

Япония
- религия Кн 80


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


954-619-167-092-5 Кн 259
954-634-016-2 Кн 454
954-657-509-7 Кн 7
954-657-527-5 Кн 340
978-619-152-381-8 Кн 463
978-619-153-029-8 Кн 42
978-619-153-030-4 Кн 40
978-619-153-031-1 Кн 37
978-619-153-032-8 Кн 232
978-619-153-033-5 Кн 228
978-619-153-034-2 Кн 81
978-619-153-035-9 Кн 568
978-619-154-076-1 Кн 490
978-619-157-064-5 Кн 385
978-619-157-083-6 Кн 368
978-619-157-085-0 Кн 374
978-619-160-169-1 Кн 209
978-619-160-171-4 Кн 210
978-619-160-175-2 Кн 427
978-619-160-180-6 Кн 229
978-619-160-181-3 Кн 212
978-619-160-182-0 Кн 213
978-619-160-183-7 Кн 304
978-619-160-187-5 Кн 287
978-619-160-190-5 Кн 261
978-619-160-195-0 Кн 115
978-619-160-201-8 Кн 248
978-619-160-205-6 Кн 251
978-619-160-208-7 Кн 119
978-619-160-217-9 Кн 514
978-619-160-224-7 Кн 515
978-619-160-236-0 Кн 192
978-619-160-250-6 Кн 322
978-619-160-269-8 Кн 89
978-619-160-281-0 Кн 462
978-619-163-004-2 Кн 128
978-619-163-012-7 Кн 110
978-619-163-027-1 Кн 130
978-619-163-028-8 Кн 132
978-619-163-029-5 Кн 126
978-619-163-030-0 ! Кн 411
978-619-163-030-1 Кн 411
978-619-163-031-8 Кн 133
978-619-164-096-6 Кн 480
978-619-164-104-8 Кн 398
978-619-164-123-9 Кн 395
978-619-167-053-6 Кн 311
978-619-167-054-3 Кн 299
978-619-167-055-0 Кн 298
978-619-167-056-7 Кн 208
978-619-167-058-1 Кн 268
978-619-167-072-7 Кн 260
978-619-167-073-4 Кн 252
978-619-167-074-1 Кн 206
978-619-167-075-8 Кн 257
978-619-167-079-6 Кн 202
978-619-167-082-6 Кн 306
978-619-167-083-3 Кн 207
978-619-167-087-1 Кн 294
978-619-167-088-8 Кн 266
978-619-167-089-5 Кн 211
978-619-167-090-1 Кн 194
978-619-167-091-8 Кн 193
978-619-167-093-2 Кн 254
978-619-167-094-9 Кн 249
978-619-167-095-6 Кн 255
978-619-167-096-3 Кн 296
978-619-167-097-0 Кн 301
978-619-167-098-7 Кн 258
978-619-167-099-4 Кн 198
978-619-167-102-1 Кн 196
978-619-167-103-8 Кн 200
978-619-167-104-5 Кн 308
978-619-167-105-2 Кн 267
978-619-167-106-9 Кн 250
978-619-167-107-6 Кн 199
978-619-167-109-0 Кн 195
978-619-167-110-6 Кн 201
978-619-167-111-3 Кн 159
978-619-167-112-0 Кн 137
978-619-168-063-4 Кн 61
978-619-169-014-5 Кн 477
978-619-169-015-2 Кн 280
978-619-169-016-9 Кн 494
978-619-169-017-6 Кн 481
978-619-169-018-3 Кн 49
978-619-169-019-0 Кн 49
978-619-169-020-6 Кн 45
978-619-169-021-3 Кн 473
978-619-169-022-0 Кн 441
978-619-169-023-7 Кн 524
978-619-169-024-4 Кн 489
978-619-169-025-1 Кн 324
978-619-169-026-8 Кн 377
978-619-169-027-5 Кн 464
978-619-169-028-2 Кн 493
978-619-169-029-9 Кн 278
978-619-169-030-5 Кн 19
978-619-169-031-2 Кн 34
978-619-169-032-9 Кн 474
978-619-169-033-6 Кн 338
978-619-169-034-3 Кн 277
978-619-169-035-0 Кн 479
978-619-169-036-7 Кн 492
978-619-169-037-4 Кн 421
978-619-169-038-1 Кн 325
978-619-169-039-8 Кн 482
978-619-169-040-4 Кн 466
978-619-169-041-1 Кн 47
978-619-169-042-8 Кн 478
978-619-169-043-5 Кн 476
978-619-169-044-2 Кн 552
978-619-169-046-6 Кн 356
978-619-169-047-3 Кн 475
978-619-169-048-0 Кн 521
978-619-169-049-7 Кн 397
978-619-169-050-3 Кн 524
978-619-169-051-0 Кн 222
978-619-180-009-4 Кн 41
978-619-180-017-9 Кн 433
978-619-180-027-8 Кн 536
978-619-180-029-2 Кн 535
978-619-180-035-3 Кн 168
978-619-180-036-0 Кн 484
978-619-185-002-0 Кн 2
978-619-185-014-2 ! Кн 405
978-619-186-024-1 Кн 432
978-619-188-001-0 Кн 284
978-619-188-009-6 Кн 203
978-619-7009-05-7 Кн 233
978-619-7027-02-0 Кн 156
978-619-7027-02-3 ! Кн 156
978-619-7043-21-1 Кн 429
978-619-7046-04-5 Кн 534
978-619-7048-12-4 Кн 118
978-619-7048-41-4 Кн 272
978-619-7048-43-8 Кн 305
978-619-7048-44-5 Кн 90
978-619-7048-45-2 Кн 94
978-619-7048-46-9 Кн 282
978-619-7048-47-6 Кн 191
978-619-7048-48-3 Кн 276
978-619-7050-09-7 Кн 527
978-619-7063-07-3 Кн 230
978-619-7063-08-0 Кн 240
978-619-7066-02-9 Кн 56
978-619-7071-35-1 Кн 302
978-619-7080-05-6 Кн 532
978-619-7084-08-5 Кн 320
978-619-7084-11-5 Кн 309
978-619-7097-02-3 Кн 219
978-619-7102-10-9 Кн 563
978-619-7124-48-4 Кн 6
978-619-7130-01-0 Кн 243
978-619-7133-01-1 Кн 533
978-619-7138-01-6 Кн 387
978-619-7139-02-0 Кн 488
978-619-7161-01-4 Кн 214
978-619-7161-02-1 Кн 419
978-619-7164-01-5 Кн 241
978-619-7164-02-2 Кн 242
978-619-90054-3-9 Кн 491
978-619-90054-4-6 Кн 138
978-619-90080-1-0 Кн 5
978-619-90128-4-0 Кн 88
978-619-90136-5-6 Кн 423
978-619-90167-1-8 Кн 134
978-619-90167-2-5 Кн 105
978-619-9017-11-1 ! К 1
978-619-90179-1-3 Кн 4
978-619-90187-2-9 Кн 396
978-619-90194-1-2 Кн 231
978-619-90202-2-7 Кн 283
978-619-90205-1-7 Кн 170
978-619-90206-2-3 Кн 239
978-619-90208-1-4 Кн 273
978-619-90224-1-2 Кн 30
978-619-90245-1-5 Кн 38
978-954-01-2771-2 Кн 173
978-954-01-2786-6 Кн 178
978-954-01-2787-3 Кн 181
978-954-01-2793-4 Кн 175
978-954-01-2798-9 Кн 176
978-954-01-2803-0 Кн 177
978-954-01-2835-1 Кн 182
978-954-01-2841-2 Кн 179
978-954-07-3724-9 Кн 86
978-954-17-0285-7 Кн 343
978-954-17-0286-4 Кн 342
978-954-17-0288-8 Кн 386
978-954-17-0289-5 Кн 362
978-954-17-0292-5 Кн 352
978-954-17-0294-9 Кн 341
978-954-24-0088-2 ! Кн 3
978-954-24-0140-7 Кн 99
978-954-24-0210-7 Кн 125
978-954-24-0215-2 Кн 293
978-954-24-0240-4 Кн 205
978-954-24-0245-9 Кн 217
978-954-24-0246-6 Кн 3
978-954-26-1270-4 Кн 364
978-954-27-0923-7 Кн 20
978-954-27-1100-1 Кн 18
978-954-27-1103-2 Кн 22
978-954-27-1105-6 Кн 10
978-954-27-1115-5 Кн 17
978-954-27-1124-7 Кн 23
978-954-27-1125-4 Кн 24
978-954-27-1149-0 Кн 21
978-954-27-1150-6 Кн 12
978-954-27-1151-3 Кн 11
978-954-27-1152-0 Кн 13
978-954-27-1164-3 Кн 360
978-954-27-1201-5 Кн 378
978-954-27-1202-2 Кн 496
978-954-27-1207-7 Кн 366
978-954-28-1190-9 Кн 100
978-954-2925-22-4 Кн 245
978-954-2925-23-1 Кн 317
978-954-2946-82-3 Кн 565
978-954-2948-45-2 Кн 459
978-954-2962-18-2 Кн 345
978-954-2968-75-7 Кн 574
978-954-2979-11-1 Кн 120
978-954-316-108-9 Кн 554
978-954-316-109-6 Кн 555
978-954-326-176-5 Кн 333
978-954-332-106-3 Кн 271
978-954-332-107-0 Кн 158
978-954-332-108-7 Кн 269
978-954-332-109-4 Кн 522
978-954-332-111-7 Кн 270
978-954-336-150-2 Кн 44
978-954-345-056-5 Кн 510
978-954-345-057-2 Кн 511
978-954-345-064-9 ! Кн 575
978-954-345-067-1 Кн 512
978-954-346-064-9 Кн 575
978-954-349-086-8 Кн 58
978-954-366-064-3 Кн 375
978-954-378-102-7 Кн 567
978-954-378-108-9 Кн 550
978-954-378-109-6 Кн 569
978-954-378-110-2 Кн 570
978-954-378-111-9 Кн 581
978-954-378-115-7 Кн 557
978-954-383-081-7 Кн 92
978-954-392-144-7 Кн 425
978-954-392-166-9 Кн 246
978-954-392-169-0 Кн 102
978-954-392-173-7 Кн 326
978-954-392-193-5 Кн 442
978-954-392-195-9 Кн 420
978-954-392-196-6 Кн 408
978-954-392-197-3 Кн 221
978-954-392-200-0 Кн 415
978-954-392-205-5 Кн 430
978-954-392-207-9 Кн 264
978-954-392-208-6 Кн 548
978-954-392-209-3 Кн 331
978-954-392-211-6 Кн 327
978-954-392-212-3 Кн 160
978-954-392-213-0 Кн 469
978-954-392-215-4 Кн 544
978-954-392-216-1 Кн 62
978-954-392-217-8 Кн 537
978-954-392-221-5 Кн 431
978-954-392-222-2 Кн 508
978-954-392-223-9 Кн 452
978-954-392-224-6 Кн 487
978-954-392-225-3 Кн 412
978-954-392-227-7 Кн 558
978-954-392-230-7 Кн 438
978-954-392-231-4 Кн 406
978-954-392-255-0 Кн 303
978-954-399-022-1 Кн 372
978-954-399-030-6 Кн 379
978-954-399-031-3 Кн 348
978-954-399-043-6 Кн 365
978-954-399-048-1 Кн 349
978-954-399-051-1 Кн 347
978-954-399-052-8 ! Кн 370
978-954-399-054-2 Кн 32
978-954-399-056-6 Кн 223
978-954-399-057-3 Кн 223
978-954-399-060-3 Кн 238
978-954-399-061-0 Кн 359
978-954-399-075-7 Кн 279
978-954-399-079-5 Кн 31
978-954-399-080-1 Кн 33
978-954-411-195-3 Кн 400
978-954-411-198-4 Кн 329
978-954-411-199-1 Кн 376
978-954-411-203-5 Кн 498
978-954-420-285-9 ! Кн 513
978-954-490-424-1 Кн 114
978-954-496-110-7 Кн 579
978-954-535-790-9 Кн 312
978-954-577-684-7 Кн 188
978-954-577-685-4 Кн 189
978-954-577-686-1 Кн 187
978-954-577-687-8 Кн 186
978-954-577-688-5 Кн 171
978-954-577-807-0 Кн 174
978-954-577-830-8 Кн 576
978-954-587-173-3 Кн 85
978-954-587-180-1 Кн 44
978-954-598-131-9 Кн 285
978-954-598-135-7 Кн 113
978-954-598-136-4 Кн 95
978-954-598-137-1 Кн 313
978-954-598-138-8 Кн 112
978-954-598-139-5 Кн 124
978-954-598-140-1 Кн 109
978-954-598-141-8 Кн 289
978-954-598-142-5 Кн 300
978-954-598-143-2 Кн 111
978-954-598-145-6 Кн 286
978-954-641-014-6 Кн 381
978-954-641-015-3 Кн 383
978-954-641-038-2 Кн 367
978-954-642-693-2 Кн 218
978-954-651-252-9 Кн 215
978-954-651-253-6 Кн 204
978-954-651-254-3 Кн 183
978-954-655-208-2 Кн 369
978-954-655-389-8 Кн 380
978-954-657-557-9 Кн 8
978-954-657-722-1 Кн 339
978-954-657-788-7 Кн 531
978-954-657-833-4 Кн 14
978-954-657-844-0 Кн 390
978-954-657-845-7 Кн 388
978-954-657-846-4 Кн 391
978-954-657-847-1 Кн 389
978-954-657-855-6 Кн 16
978-954-657-857-0 Кн 402
978-954-657-859-4 Кн 9
978-954-657-868-6 Кн 15
978-954-657-900-3 Кн 394
978-954-657-901-0 Кн 393
978-954-680-813-4 ! Кн 247
978-954-680-832-5 Кн 163
978-954-680-870-7 Кн 566
978-954-680-888-2 Кн 161
978-954-680-896-7 Кн 401
978-954-680-902-5 Кн 121
978-954-680-904-9 Кн 164
978-954-680-913-1 Кн 297
978-954-680-916-2 Кн 556
978-954-680-922-3 Кн 82
978-954-680-929-2 Кн 98
978-954-680-933-9 Кн 506
978-954-680-936-0 Кн 166
978-954-680-943-8 Кн 101
978-954-680-944-5 Кн 319
978-954-680-945-2 Кн 165
978-954-690-010-4 Кн 108
978-954-719-232-4 Кн 76
978-954-719-234-8 Кн 54
978-954-719-235-5 Кн 59
978-954-722-017-1 Кн 436
978-954-722-018-8 Кн 437
978-954-722-019-5 Кн 516
978-954-722-020-1 Кн 538
978-954-730-852-7 Кн 227
978-954-730-854-1 Кн 140
978-954-730-857-2 Кн 139
978-954-730-859-6 Кн 150
978-954-730-860-2 Кн 143
978-954-730-873-2 Кн 149
978-954-730-874-9 Кн 148
978-954-730-875-6 Кн 141
978-954-730-878-7 Кн 151
978-954-730-882-4 Кн 136
978-954-730-883-1 Кн 135
978-954-730-887-9 Кн 145
978-954-730-890-9 Кн 152
978-954-730-892-3 Кн 146
978-954-730-897-8 Кн 147
978-954-730-898-5 Кн 142
978-954-730-899-2 Кн 144
978-954-742-204-9 Кн 353
978-954-742-205-6 Кн 373
978-954-742-206-3 Кн 344
978-954-753-174-1 Кн 155
978-954-756-130-4 Кн 244
978-954-756-132-8 Кн 307
978-954-756-134-2 Кн 107
978-954-756-135-9 Кн 225
978-954-756-136-6 Кн 220
978-954-756-137-3 Кн 295
978-954-756-141-0 Кн 129
978-954-756-142-7 Кн 48
978-954-756-143-4 Кн 224
978-954-756-145-8 Кн 288
978-954-756-149-6 Кн 216
978-954-770-436-7 Кн 53
978-954-771-310-9 Кн 357
978-954-771-311-6 Кн 355
978-954-771-312-3 Кн 363
978-954-771-313-0 Кн 361
978-954-771-314-7 Кн 1
978-954-771-315-4 Кн 358
978-954-771-316-1 Кн 354
978-954-771-317-8 Кн 46
978-954-771-318-5 Кн 371
978-954-771-319-2 Кн 350
978-954-771-320-8 Кн 382
978-954-771-322-2 Кн 384
978-954-775-909-1 Кн 470
978-954-779-140-4 Кн 180
978-954-782-054-8 Кн 497
978-954-782-055-5 Кн 263
978-954-782-056-2 Кн 190
978-954-788-076-4 Кн 71
978-954-788-077-1 Кн 52
978-954-788-079-5 Кн 57
978-954-788-081-8 Кн 51
978-954-788-082-5 Кн 71
978-954-788-083-2 Кн 71
978-954-788-084-9 Кн 77
978-954-788-086-3 Кн 78
978-954-788-087-0 Кн 70
978-954-788-088-7 Кн 71
978-954-788-089-4 Кн 71
978-954-788-091-7 Кн 65
978-954-788-092-4 Кн 67
978-954-788-093-1 Кн 29
978-954-788-094-8 Кн 66
978-954-788-095-5 Кн 71
978-954-788-096-2 Кн 68
978-954-788-097-9 Кн 69
978-954-788-098-6 Кн 74
978-954-788-099-3 Кн 64
978-954-788-100-6 Кн 73
978-954-788-101-3 Кн 72
978-954-788-102-0 Кн 75
978-954-788-103-7 Кн 60
978-954-798-059-4 Кн 262
978-954-8006-69-9 Кн 157
978-954-8041-61-4 Кн 39
978-954-8041-68-3 Кн 316
978-954-8041-69-0 Кн 237
978-954-8041-70-6 Кн 236
978-954-8076-73-9 Кн 435
978-954-8076-74-6 Кн 540
978-954-8076-75-3 Кн 539
978-954-8076-76-0 Кн 541
978-954-8076-78-4 Кн 457
978-954-8105-55-2 Кн 546
978-954-8196-29-5 ! Кн 499
978-954-8279-06-2 Кн 486
978-954-8279-11-6 Кн 485
978-954-8279-13-0 Кн 318
978-954-8279-15-4 Кн 465
978-954-8279-29-1 Кн 440
978-954-8279-59-8 Кн 520
978-954-8279-61-1 Кн 321
978-954-8279-71-0 Кн 530
978-954-8279-73-4 Кн 509
978-954-8279-77-2 Кн 84
978-954-8299-23-7 Кн 26
978-954-8398-87-9 Кн 63
978-954-8465-85-4 Кн 83
978-954-8587-18-1 Кн 409
978-954-8623-11-7 Кн 549
978-954-8701-70-9 Кн 453
978-954-8712-76-7 Кн 336
978-954-8712-83-5 Кн 542
978-954-8712-85-9 Кн 27
978-954-8712-88-0 Кн 330
978-954-8745-26-0 Кн 458
978-954-8835-42-8 Кн 256
978-954-8835-56-5 Кн 275
978-954-8835-57-2 Кн 274
978-954-8835-58-9 Кн 337
978-954-8835-59-6 Кн 403
978-954-8835-67-1 Кн 116
978-954-8835-81-7 Кн 545
978-954-8835-85-5 Кн 292
978-954-90401-5-9 Кн 197
978-954-90558-2-5 Кн 234
978-954-91801-3-8 Кн 226
978-954-91801-4-5 Кн 528
978-954-91801-6-9 Кн 117
978-954-91801-7-6 Кн 529
978-954-91801-8-3 Кн 106
978-954-91865-2-9 Кн 456
978-954-91865-4-3 Кн 460
978-954-91928-6-5 Кн 434
978-954-92049-8-8 Кн 572
978-954-92222-4-1 Кн 172
978-954-92293-2-5 Г 3
978-954-92328-7-5 Кн 413
978-954-92365-8-3 Кн 291
978-954-92515-5-5 Кн 392
978-954-92522-4-8 Кн 154
978-954-92589-2-9 Кн 97
978-954-92593-5-3 Кн 439
978-954-92616-3-9 Кн 131
978-954-92723-4-5 Кн 503
978-954-92792-2-1 Кн 104
978-954-92792-3-8 Кн 123
978-954-92818-2-8 Кн 323
978-954-92851-3-0 Кн 35
978-954-92908-3-7 Кн 167
978-954-92941-2-5 Кн 422
978-954-92946-7-5 Кн 504
978-954-9328-08-0 Кн 162
978-954-9330-12-0 Кн 79
978-954-9330-16-8 Кн 36
978-954-9330-17-5 Кн 471
978-954-9332-91-9 Кн 253
978-954-9348-48-4 Кн 50
978-954-9348-49-1 Кн 91
978-954-9358-87-2 Кн 472
978-954-9367-227-7 ! Кн 558
978-954-9380-11-8 Кн 547
978-954-9403-12-1 Кн 526
978-954-9403-13-8 Кн 93
978-954-9403-14-5 Кн 446
978-954-9415-74-2 Кн 495
978-954-9438-35-2 Кн 517
978-954-9439-25-0 Кн 96
978-954-9486-09-4 Кн 443
978-954-9486-10-0 Кн 424
978-954-9486-11-7 Кн 328
978-954-9486-13-1 Кн 426
978-954-9486-15-5 Кн 315
978-954-9486-20-9 Кн 447
978-954-9486-21-6 Кн 461
978-954-9486-24-7 Кн 518
978-954-9486-25-4 Кн 519
978-954-9486-28-5 Кн 416
978-954-9486-29-2 Кн 407
978-954-9486-31-5 Кн 449
978-954-9486-32-2 Кн 445
978-954-9486-33-9 Кн 507
978-954-9486-36-0 Кн 450
978-954-9486-37-7 Кн 418
978-954-9486-39-1 Кн 551
978-954-9486-43-8 Кн 28
978-954-9486-50-6 Кн 417
978-954-9486-55-1 Кн 483
978-954-9493-80-1 Кн 314
978-954-9493-81-8 Кн 501
978-954-9539-01-1 Кн 335
978-954-9539-02-8 Кн 334
978-954-9546-73-6 Кн 332
978-954-9546-74-3 Кн 410
978-954-9546-75-0 Кн 502
978-954-9546-76-7 Кн 414
978-954-9546-77-4 Кн 448
978-954-9694-23-9 Кн 80
978-954-9764-35-2 Кн 310
978-954-9800-67-8 Кн 560
978-954-9800-85-2 ! Кн 561
978-954-9800-86-9 Кн 582
978-954-9800-88-3 Кн 553
978-954-9800-89-0 Кн 153
978-954-9800-90-6 Кн 577
978-954-9800-91-3 Кн 573
978-954-9800-92-0 Кн 87
978-954-9800-94-4 Кн 562
978-954-9800-96-8 Кн 564
978-954-9800-97-5 Кн 583
978-954-9800-98-2 Кн 583
978-954-9870-66-4 Кн 500
978-954-9873-82-5 Кн 281
978-954-9873-84-9 Кн 43
978-954-9875-22-5 Кн 122
978-954-9875-44-7 Кн 404
978-954-9971-62-0 Кн 235
978-954-9992-58-8 Кн 346
978-954-9992-60-1 Кн 55
978-954-9999-56-3 Кн 290
978-954-9999-84-6 Кн 169
978-9989-622-67-0 Кн 560
987-954-788-077-1 ! Кн 52