БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 118, 2014, бр. 8

Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова

Отговорен редактор: Силвия Трендафилова Филипова

Редактори: Анета Борисова Райкова, Анриета Иванова Жекова, Борислава Господинова Димитрова, Боряна Симеонова Табакова, Весела Иванова Генова, Даниела Димитрова Андонова, Емилия Георгиева Григорова, Зорница Маринова Джункова, Яница Николаева АнаниеваЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат един път месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

АРОНОВИЧ, Дейвид, 1954-
        Конспирациите : тайни и загадки в новата история Вж Кн 11

        ЗНАНИЕТО - източник на иновации : научна конференция с международно участие, 14-15 юни 2013, Бургас : сборник доклади Вж Кн 208

БК 2014/8 Кн 1
        ЗНАНИЕТО - традиции, иновации, перспективи : научна конференция с международно участие, 14-15 юни 2013 г., Бургас / [ред. кол. Петко Чобанов ... и др.]. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013 (Габрово : Екс-прес)- . - Т. <1-> : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Васил Янков, Галя Христозова, Димитър Юдов, Лина Анастасова, Момяна Гунева, Силви Чернев, Ангел Тошков, Милен Балтов, Евелина Динева, Иванка Стамова, Мариана Лазарова, Сава Димов, Никола Аврейски, Радостин Долчинков, Камен Сейменлийски. - Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ., рус. ез.

ISBN 978-954-9370-95-9 (т. 1)

Съдържа:
Т. 1. - 2013. - 484 с. Съдържа докл. от: Евелина Димитрова Динева, Гергана Начева, Йордан Йорданов Костурков, Румяна Модева, Росен К. Стоянов, Катя Михайлова, Николай Буюклиев, София Мицова, Росен Стоичков, Пламен Гаптов, Емилия Паскалева Николова, Миглена Михайлова-Паланска, Милен Малаков, Юлия Андреева Шаповалова, Величка Любомирова Спасова, Димитър Стоянов Бинев, Владимир Росенов Василев, Мария Емилова Полева, Емилия Йорданова Енчева, Сийка Чавдарова-Костова, Д. М. Джусубалиева, Хай Шуин, Римма Рамазанова Масырова, Владимир Акимович Горский, Галина Николаевна Попова, Галия Аскербекова Абаева, Баглана Халыкова, Гульжан Сериковна Оразаева, Йонка Стефанова Балтаджиева, Татяна Иванова Коцева, Ицка Дерижан, Румен Тодоров Бостанджиев, Пепа Митева, Т. В. Климова, Мариела Нанкова, Красимира Петрова, Таня Викторова Бурдева, Емил Костадинов Бузов, Михаил Проданов, Анелия Петрова, Дамяна Иванова, Цветанка Коловска, Капка Езекиева Солакова, Тодора Вълкова, Милена И. Цанкова, Емил Маринов, Божана Байчева, Цанимир Байчев, Даниела Тодорова Йорданова, Зорница Ганева, Генчо Вълчев, Георги Василев, Красимира Филева-Русева, Маргарита Й. Генчева, Надя Любомирова Матеева, Пламен Луков Димитров, Красимира Минева, Алексей Стефанов, Румяна Жекова-Стойнова, Дафинка Георгиева Калинова, Пенка Иванова, Мариана Живкова Йорданова, Маринела Иванова Грудева, Мария Георгиева Бедрова, Диана Здравкова Андонова, Валентина Стоянова Милкова, Мария Николаева Николова, Десислава Цанкова, Мария Гюлмеметова, Вяра Богатева, Симона Георгиев Генова.

1. Наука - конференции 2. Иновации - конференции
001(063)
COBISS.BG-ID 1261419492

БК 2014/8 Кн 2
КОТОРН, Найджъл, 1951-
        Най-големите заговори за прикриване на истината за извънземните / Найджъл Которн ; прев. от англ. Сашка Георгиева. - София : Унискорп, 2007. - 208 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см. - (Поредица Най-скандалните)

Ориг. загл.: The world's greatest alien conspiracy theories / Nigel Cawthorne.

ISBN 978-954-330-088-4 : 8 лв.
1. Извънземни цивилизации
001.9
COBISS.BG-ID 1261618148

БК 2014/8 Кн 3
КОТОРН, Найджъл, 1951-
        Най-интересните срещи с НЛО / Найджъл Которн ; прев. от англ. Сашка Георгиева. - София : Унискорп, 2007. - 208 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см. - (Поредица Най-скандалните)

Ориг. загл.: The world's greatest UFO encounters / Nigel Cawthorne.

ISBN 978-954-330-122-5 : 8 лв.
1. НЛО
001.9
COBISS.BG-ID 1261673444

БК 2014/8 Кн 4
НИКОЛОВ, Емил Костов, 1950-
        Методология за разработване на научни статии : рефериране и индексиране на периодични издания, индикатори на научни публикации / Емил Николов, Нина Г. Николова. - София : ТУ, 2013. - 88 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 86-87.

ISBN 978-619-167-060-4 : 6 лв.
1. Научноизследователска работа - методи на изследване и техника на писане - учебници за ВУЗ
001.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1261823972

БК 2014/8 Кн 5
ПАВЛОВА, Ирина Захариева, 1974-
        Научнопопулярната литература като средство за популяризиране на "педагогическото" / Ирина Захариева Павлова. - София : Колбис, 2013. - 286 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Кор. опис. - Библиогр.: с. 281-286.

ISBN 978-954-8921-78-7
1. Наука - популяризация 2. Педагогика
001.9
37.01
COBISS.BG-ID 1261945060


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев, 1956-
        Печатната комуникация и книгата : полиграфически и рекламни аспекти : студия Вж Кн 229


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БК 2014/8 Кн 6
СЕЙГЪН, Карл, 1934-1996
        Бледа синя точица / Карл Сейгън ; прев. от англ. Милена Боринова. - София : Изток-Запад, 2013. - 323 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Pale blue dot / Carl Sagan. - Пълното име на прев. Милена Боринова е Милена Боринова Тодорова. - Библиогр.: с. 301-306. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-152-320-7 : 17 лв.
1. Научно предвиждане и прогнозиране 2. Слънчева система
008.2
523
COBISS.BG-ID 1261996516

БК 2014/8 Кн 7
СЕЙГЪН, Карл, 1934-1996
        Бледа синя точица / Карл Сейгън ; прев. от англ. Милена Боринова. - София : Изток-Запад, 2013. - 323 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Pale blue dot / Carl Sagan. - Пълното име на прев. Милена Боринова е Милена Боринова Тодорова. - Библиогр.: с. 301-306. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-152-325-2 : 22 лв. (подв.)
ISBN 978-619-152-325-5 !
1. Научно предвиждане и прогнозиране 2. Слънчева система
008.2
523
COBISS.BG-ID 1261997028


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БК 2014/8 Кн 8
РУСЕВ, Иван Динев, 1963-
        Четвърт век в общуване с историческата наука : опит за равносметка / Иван Русев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 80 с. : с табл. ; 20 см

Съдържа и: Библиогр. на трудовете на Иван Русев.

ISBN 978-954-400-965-6
1. Русев, Иван Динев, 1963- - библиографии 2. Историци, български - библиографии 3. История - философия и методология - библиографии 4. България - история
016:92
930.1(497.2)(01)
92 Русев, Иван Динев
COBISS.BG-ID 1261593828


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БК 2014/8 Кн 9
ДОНЧЕВА, Анета Дончева, 1957-
        Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт : учебник / Анета Дончева, Ваня Грашкина-Минчева, Елена Георгиева ; [обща ред. Ваня Грашкина-Минчева]. - София : Бълг. библ.-информ. асоц., 2014. - 288 с. : с цв. ил. ; 23 см

Възприетатa форма на името на авт. Ваня Грашкина-Минчева е Ваня Ангелова Грашкина. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9837-24-7
1. Библиотеки - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Библиотекознание - учебници за ВУЗ
02(075.8)
COBISS.BG-ID 1261899748

БК 2014/8 Кн 10
ИВАНОВА, Калина Йорданова, 1966-
        От първите стъпки до днес : хроника на Народна библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново / Калина Иванова, [Иван Александров] ; [състав. Калина Иванова] ; [ред. Иван Александров] = From the first steps until today : chronicle of Public Library "P. R. Slaveykov" - Veliko Tarnovo / Kalina Ivanova, [Ivan Alexandrov] ; [comp. Kalina Ivanova] ; [ed. Ivan Alexandrov] ; [transl. Diana Demireva]. - В. Търново : Нар. библ. "П. Р. Славейков", 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 240 с., [16] с. : цв. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Поредица Духовност и съвремие ; 3)

Имената на авт. Иван Александров, състав., ред. и прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.  - Пълната форма на името на авт. Иван Алексдандров е Иван Александров Ангелов.

ISBN 978-954-92946-8-2
1. Народна библиотека "П. Р. Славейков" (Велико Търново) - история 2. Областни библиотеки - Велико Търново - история 3. Велико Търново - библиотечно дело
027.53(497.216)(091)
COBISS.BG-ID 1262078436


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БК 2014/8 Кн 11
АРОНОВИЧ, Дейвид, 1954-
        Конспирациите : тайни и загадки в новата история / Дейвид Аронович ; [прев. Вергил Немчев]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 376 с. ; 20 см. - (Поредица Хроника)

Ориг. загл.: Voodoo histories / David Aaronovitch. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-783-1 : 16 лв.
1. Тайни общества
061.23
001.9
COBISS.BG-ID 1261622244

БК 2014/8 Кн 12
ВЕЛИКА ложа на старите свободни и приети зидари в България. Ложа Захари Стоянов (София)

        На Великия строеж : градежи : шест години ложа "Захари Стоянов". - В. Търново : Фабер, 2014. - 204 с. : с ил. ; 23 см

ISBN 978-619-00-0018-1 (подв.)
1. Масонство - България - история 2. България - организации
061.23(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1261584356


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/8 Кн 13
АНГЕЛОВ, Ангел Димитров, 1973-
        Въпроси за начинаещи ученици / Ангел Д. Ангелов. - София : Даита, 2014. - 2 т. : с ил. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-7124-39-2 (ч. 1) : 3 лв.
ISBN 978-619-7124-41-5 (ч. 2) : 3 лв.

Съдържа:
Ч. 1. - 20 с.
Ч. 2. - 16 с.

087.5
COBISS.BG-ID 1261553892

АНГЕЛОВ, Ангел Димитров, 1973-
        70 гатанки и игра за ученици Вж Кн 504

АНГЕЛОВ, Ангел Димитров, 1973-
        100 гатанки или игра с думи и картинки за 100 асоциации за деца на възраст 4+ Вж Кн 505

БК 2014/8 Кн 14
АНГЕЛОВ, Ангел Димитров, 1973-
        100 загадок или игра со словами и рисунками для 100 асоциаций для детей в возрасте 4+ / Ангел Д. Ангелов ; [худож. Весела Ангелова]. - София : Даита, 2014. - 28 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: 100 гатанки или игра с думи и картинки за 100 асоциации за деца на възраст 4+. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-619-7124-24-8 : 2.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261924836

БК 2014/8 Кн 15
        ДУМИТЕ. - [София] : Пан, [2010] ([Индия]). - [16] с. : с цв. ил. ; 15 см. - (Моята първа книжка)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Прев. от англ. ез. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-657-877-8 : 2.70 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261658852

БК 2014/8 Кн 16
        ЖИВОТНИТЕ. - [София] : Пан, [2008] (Индия). - [20] с. : с цв. ил. ; 11 x 11 см. - (За най-малките)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-657-753-5 : 2.70 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261632228

БК 2014/8 Кн 17
        ЖИВОТНИТЕ в България от гората : [разгърната книжка] / [ил. Венцислав Кръстев]. - [София] : Пан, [2007] ([Индия]). - [9] л. : с цв. ил. ; 10 х 94 см, сгъната до 10 x 11 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-657-683-5 : 2.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261709796

БК 2014/8 Кн 18
        ЖИВОТНИТЕ в България от полето : [разгърната книжка] / [ил. Венцислав Кръстев]. - [София] : Пан, [2007] ([Полша]). - [9] л. : с цв. ил. ; 10 х 94 см, сгъната до 10 x 11 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-657-682-8 : 2.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261703396

БК 2014/8 Кн 19
        ЖИВОТНИТЕ в България от фермата : [разгърната книжка] / [ил. Венцислав Кръстев]. - [София] : Пан, [2007] ([Полша]). - [9] л. : с цв. ил. ; 10 х 94 см, сгъната до 10 x 11 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-657-684-2 : 2.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261709540

БК 2014/8 Кн 20
КАРАДЖОВ, Георги Възкресенов, 1980-
        Калоян и златният печат : книга-игра / Георги Караджов. - [София] : [БГкнига], 2013 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 302 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8628-75-4 : 12 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261723876

БК 2014/8 Кн 21
КЛАРКЕ, Филип
        Малка енциклопедия за кучета и кученца / Филип Кларк ; прев. от англ. Ема Константинова ; [ill. Stephen Lambert]. - София : БГкнига, 2010 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 64 с. : с цв. ил. ; 18 см

Ориг. загл.: The Usborne little book of dogs and puppies / Philip Clarke. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-8628-01-3 (подв.) : 9.99 лв.
1. Кучета - детска и юношеска литература
087.5:636.7
636.7:087.5
COBISS.BG-ID 1261826276

БК 2014/8 Кн 22
        КОЙ какво яде : [разгърната книжка] / [ил. Ева Масловска]. - София : Пан, [2007] ([Полша]). - [9] л. : с цв. ил. ; 10 х 94 см, сгъната до 10 x 11 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-657-633-0 : 2.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261613028

БК 2014/8 Кн 23
ЛИЙ, Сузана
        Реши загадките в училище : книга-игра / текст Сузана Лий ; ил. Бренда Хоу ; [прев. Виктория Иванова]. - София : Клевър бук, 2013 ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Puzzle school. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Виктория Иванова - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-954-9749-50-2 : 5.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1262067172

БК 2014/8 Кн 24
        МОЕТО тяло. - [София] : Пан, [2008] (Индия). - [20] с. : с цв. ил. ; 11 x 11 см. - (За най-малките)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-657-754-2 : 2.70 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261632484

МОРИЦ, Зилке
        Вълшебникът Захариас спасява Страната на приказките Вж Кн 340

МОРИЦ, Зилке
        Вълшебникът Захариас търси коледните елфи Вж Кн 341

БК 2014/8 Кн 25
        НА село : [разгърната книжка] / [ил. Ева Масловска]. - София : Пан, [2007] ([Полша]). - [9] л. : с цв. ил. ; 94 x 10 см, сгъната до 11 x 10 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-657-634-7 : 2.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261613284

БК 2014/8 Кн 26
        ПРИЗВАНИЕ герой - 2 : сборник книги-игри / [ил. Станислав Андреев ... и др.]. - София : БГ Книга, 2013. - 425 с. : с ил. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Георги Мишков, Антон Тончев. - Интервю с Джорж М. Джордж: с. 420-424. - Джордж М. Джордж - псевд на Георги Миндизов. - Съдържа: Да намериш Дракон / Спасимир Игнатов ; Прах и сол : приказки от Грешната земя / Сикамор Брайт ; Отново заедно / Майкъл Майндкрайм. - Сикамор Брайт - псевд на Явор Ялъчков ; Майкъл Майндкрайм - псевд на Димитър Стойковски Дафовски

ISBN 978-954-8628-77-8 : 14.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261823204

БК 2014/8 Кн 27
        ПРИНЦЕСА Тиара - фантастична и бляскава : занимателна книжка със стикери. - София : Клевър бук, 2013 (Индия). - 24 с. : с ил., [3] л. : цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Прев. от англ. ез.

ISBN 978-954-9749-41-0

087.5
COBISS.BG-ID 1262065636

БК 2014/8 Кн 28
РУСЕВ, Богдан Бориславов, 1975-
        Патрул за ада: 2 в 1 : книга-игра / от Робърт Блонд и Ейдриън Уейн ; [ил. Красимир Савов]. - София : БГкнига, 2012. - 160 с. : с ил., портр. ; 21 см

Робърт Блонд - псевд. на Богдан Бориславов Русев. - Ейдриън Уейн - псевд. на Александър Александров Султанов. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.


ISBN 978-954-8628-39-6 : 10.95 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261869028

САМУИЛОВ, Виктор Исак, 1946-
        Зодия "Хлапак" : книжка-календар Вж Кн 517

БК 2014/8 Кн 29
ТОМСЪН, Кейти, 1956-
        Долината на динозаврите / [текст Кейти Томсън] ; ил. Бен Мантел. - София : Клевър бук, 2013 ([Китай]). - [24] с. : с цв. ил. ; 26 x 26 см

Без сведение за ориг. загл. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор. - Прев. от англ. ез.

ISBN 978-954-9749-42-7 (подв.) : 14.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1262131172

БК 2014/8 Кн 30
ТОМСЪН, Кейти, 1956-
        Корабът на Ной : включва 3D фигурки за игра / [текст Кейти Томсън] ; ил. Бен Мантел. - София : Клевър бук, 2013 ([Китай]). - [23] с. : с цв. ил. ; 26 x 26 см

Без сведение за ориг. загл. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор. - Прев. от англ. ез.

ISBN 978-954-9749-43-4 (подв.) : 14.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1262133732

БК 2014/8 Кн 31
        УЧИЛИЩЕ за здраве. No 3, Страната на здравето : подател: д-р Здравко Живков Столетов, ул. "Дълголетна" No 3, гр. Слънчевград : до: Теб - мой малък приятелю / [худож. Константин Анастасов]. - [2. изд.]. - Пазарджик : Беллопринт, [2013]. - 12 с. : с ил. ; 15 x 20 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - 1. изд. 2011. - Изд. на Регион. здравна инспекция - Пазарджик. Отд. Профилактика на болестите и промоция на здраве, Община Пещера.

ISBN 978-954-684-355-5
1. Хигиена - детска и юношеска литература
087.5:613
613:087.5
COBISS.BG-ID 1261563108

БК 2014/8 Кн 32
        УЧИМ с Теди: буквите / [състав. Биляна Николова]. - [София] : Слънчогледите, 2013. - [16] с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор.опис. - Името на състав. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-954-290-101-3 : 2.49 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261816548

БК 2014/8 Кн 33
        УЧИМ с Теди: цветята / [състав. Биляна Николова]. - [София] : Слънчогледите, 2013. - [16] с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Името на състав. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-954-2901-03-7 : 2.49 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261789668

БК 2014/8 Кн 34
        УЧИМ с Теди: цифрите / [състав. Биляна Николова]. - [София] : Слънчогледите, 2013. - [20] с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Името на състав. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-954-2901-02-0 : 2.49 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261795812

БК 2014/8 Кн 35
ХАН, Сара
        Малка енциклопедия за котки и котенца / Сара Кан ; прев. от англ. Ема Константинова ; [ill. Stephen Lambert]. - София : БГкнига, 2010 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 64 с. : с цв. ил. ; 18 см

Ориг. загл.: The Usborne little book of сats and кittens / Sarah Khan. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-8628-02-0 (подв.) : 9.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261803236

БК 2014/8 Кн 36
        ЦИФРИТЕ. - [София] : Пан, [2008] (Индия). - [20] с. : с цв. ил. ; 11 x 11 см. - (За най-малките)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-657-755-9 : 2.70 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261631716

БК 2014/8 Кн 37
        ЧОВЕШКОТО тяло. - [София] : Пан, [2010] ([Индия]). - [16] с. : с цв. ил. ; 15 см. - (Моята първа книжка)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Прев. от англ. ез. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-657-878-5 : 2.70 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261658596

БК 2014/8 Кн 38
ANGELOV, Angel Dimitrov, 1973-
        Look! Understand! Write! : games for children over 6 years old / Angel D. Angelov ; [ill. Vesela Angelova]. - Sofia : Daita, 2014. - 28 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Погледни! Разбери! Напиши!. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-619-7124-18-7 : 2.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1262093796

ANGELOV, Angel Dimitrov, 1973-
        100 devinettes ou jeu avec les mots et les images de 100 associations pour les enfants de 4+ ans Вж Кн 525

ANGELOV, Angel Dimitrov, 1973-
        100 adivinanzas o juego con las palabras e dibujos sobre 100 asociaciones de niños de 4+ años Вж Кн 526

ANGELOV, Angel Dimitrov, 1973-
        100 Kinderrätsel oder Spiel mit Worten und Bildern für 100 Assoziationen für Kinder ab 4+ Jahre Вж Кн 527


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

БК 2014/8 Кн 39
ГЕРГОВА, Иванка Йорданова, 1955-
        Духовни образи : руски илюстриран синодик : изследване / Иванка Гергова ; под науч. ред. на Боряна Христова ; [прев. от църковнослав. на бълг. ез. Ива Кънчева Трифонова] = Духовные образы : русский лицевой синодик : исследование / Иванка Гергова ; под науч. ред. Боряны Христовой ; [пер. на рус. яз. Веселка Неделчева Желязкова]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов" : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 341 с. : с цв. ил., портр. ; 29 см

Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Текст и на църковнослав. ез.

ISBN 978-954-322-693-1 (Акад. изд. Проф. Марин Дринов, подв.)
ISBN 978-954-523-139-1 (Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий)
1. Ръкописи, руски - България 2. Русия - ръкописи 3. България - ръкописи
091(497.2=82)
COBISS.BG-ID 1262213604

БК 2014/8 Кн 40
КАЛОЯНОВ, Анчо, 1943-
        Славянската православна цивилизация. [Ч.] 3, Неделникът на българските патриарси и архиепископи / Анчо Калоянов ; отг. ред. Иван Харалампиев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 276 с. ; 25 см

Анчо Калоянов - псевд. на Анчо Йорданов Анчев. - Пълното име на ред. Иван Харалампиев е Иван Харалампиев Иванов. - Библиогр.: с. 253-264. - Рез. на бълг., рус. ез.

ISBN 978-954-400-975-5 (подв.)
1. Ръкописи, старобългарски 2. Източноправославна църква - история - извори 3. България - ръкописи
091(=810.1)
281.9(091)(093)
COBISS.BG-ID 1261584868


1 ФИЛОСОФИЯ

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БК 2014/8 Кн 41
УЗУНОВ, Огнян Димитров, 1976-
        Характерология : сравнително-интердисциплинарен прочит на "Пол и характер" от Ото Вайнингер / Огнян Узунов. - Враца : Псидо, 2011. - 248 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 244-247.

ISBN 978-954-9996-41-8 : 15 лв.
1. Вайнингер, Ото, 1880-1903 - мироглед 2. Философи, австрийски - мироглед 3. Австрия - философия
101(436)(092)
92 Вайнингер, Ото
COBISS.BG-ID 1261739748


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Основният ключ за разрешаване на всички въпроси на живота Вж Кн 62

БК 2014/8 Кн 42
АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Поглед в Невидимото / Омраам Микаел Айванов. - [София] : Авир, 2013 ([София] : [Вега принт]). - 215 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Regards sur l'invisible / Omraam Mikhaël Aïvanhov, в Колекция Извор ; No 228. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов.

ISBN 978-619-7025-02-6 : 12 лв.
1. Окултизъм 2. Ясновидство 3. Дъновизъм
133
215
141.33
COBISS.BG-ID 1261628644

БК 2014/8 Кн 43
НИКОЛОВА, Василка, езотерика
        Невидимият белег / Василка Николова. - Пловдив : [Блаком], 2011 (Пловдив : Мидион). - 22 с. ; 16 x 24 см

ISBN 978-954-9378-82-5
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 1261594596

БК 2014/8 Кн 44
СМИДЛИ, Джени
        Ангели за всеки ден : как да откриете своите ангели хранители / Джени Смидли ; прев. от англ. Мира Стефанова. - София : Enthusiast, 2013 ([Добрич] : Фолиарт). - 192 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Everyday angels / Jenny Smedley.

ISBN 978-619-164-087-4 : 14 лв.
1. Ангели 2. Самоусъвършенстване
133
159.92
COBISS.BG-ID 1261790180


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Основният ключ за разрешаване на всички въпроси на живота Вж Кн 62

АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Поглед в Невидимото Вж Кн 42

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Нашето място : беседи от Учителя, държани при Седемте рилски езера през лятото на 1931 г., том 2 Вж Кн 64

БК 2014/8 Кн 45
ЗЕЛДИН, Тиодор, 1933-
        Интимната история на човечеството / Тиодор Зелдин ; [прев. от англ. Милен Русков]. - [София] : БГкнига, 2012 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 582 с. ; 22 см

Ориг. загл.: An intimate history of humanity / Theodore Zeldin. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8628-29-7 (подв.) : 29.95 лв.
1. Философска антропология
141.31
COBISS.BG-ID 1261743332

БК 2014/8 Кн 46
ШУЛЦ, Катрин
        Защо грешим? или Какво казва науката за грешките ни / Катрин Шулц ; [прев. Росица Палазова]. - София : БГкнига, 2012 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 556 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Being wrong. Adventures in the margin of error / Katryn Schulz. - Загл. на гърба на загл. с.: Защо грешим или какво казва науката за грешките ни.

ISBN 978-954-8628-42-6 (подв.) : 25 лв.
1. Философска антропология
141.31
COBISS.BG-ID 1261727204


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БК 2014/8 Кн 47
АВДЕЕВ, Дмитрий Александрович, 1964-
        Мисли за женската душа или очерци по житейска психология / Дмитрий Авдеев, Яна Беседина ; [прев. Татяна Филева]. - София : Омофор, 2013 ([София] : [Симолини]). - 180 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Мысли о женской душе или очерки житейской психологии / Дмитрий Авдеев, Яна Беседина. - Загл. на гърба на кн.: Мисли за женската душа. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен.

ISBN 978-954-2972-21-1 : 10 лв.
1. Жени - психология
159.922.1-055.2
COBISS.BG-ID 1261657572

АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Алхимията, или търсене на съвършенството Вж Кн 61

БК 2014/8 Кн 48
АЛЕКСАНДРОВА, Калина, 1959-
        Сезоните на нашите кризи : как да разпознаваме кризите в нашия живот и да се справяме с тях / Калина Александрова. - 2. доп. изд. - [София] : [РИК Диана], 2013 ([София] : [Мобайл медиа]). - 280 с. ; 22 см

Пълното име на авт. Калина Александрова е Калина Александрова Стоянова-Мишкова. - 1. изд. 2006 на изд. Изток-Запад.

ISBN 978-954-9991-43-7 : 12 лв.
1. Криза (психология) 2. Личност - психология 3. Поведение
159.923
159.947
COBISS.BG-ID 1261608164

БИВИЪР, Джон, 1959-
        Необикновен : животът, който сме призовани да живеем Вж Кн 67

ВЕЛЕВ, Георги Иванов
        Споделено Вж Кн 154

БК 2014/8 Кн 49
ГЕРХАРД, Сю, 1953-
        Защо обичта е важна : как обичта моделира мозъка на бебето / Сю Герхард ; прев. от англ. Румяна Автанска. - София : Изток-Запад, 2014. - 271 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Why love matters / Sue Gerhardt, погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Why love natters.

14 лв.
ISBN 978-954-321-371-9 !
1. Детска и педагогическа психология 2. Семейно възпитание
159.922.7
37.018.1
COBISS.BG-ID 1261936356

ГРУДЕВА, Маринела Иванова, 1955-
        Педагогическа подготовка на здравните специалисти за работа в детска ясла Вж Кн 155

БК 2014/8 Кн 50
ДЖЕНКИНСЪН, Сали, 1950-
        Геният на играта : празникът, наречен детство / Сали Дженкинсън ; прев. от англ. Гаяне Минасян. - София : Изток-Запад, 2013. - 217 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: The genius of play / Sally Jenkinson. - Библиогр.: с. 213-216.

ISBN 978-619-152-327-6 : 12.90 лв.
1. Детски игри - психология 2. Семейно възпитание 3. Детска и педагогическа психология
159.922.7
37.018.1
COBISS.BG-ID 1261948132

ДЖОЙНЪР, Рик, 1949-
        Превъзходното величие на Неговата сила Вж Кн 70

ЗЕЛДИН, Тиодор, 1933-
        Разговорът или как общуването може да промени живота ви Вж Кн 87

БК 2014/8 Кн 51
КЕЙН, Сюзан, 1968-
        Тихите : силата на интровертите в свят, който не млъква / Сюзан Кейн ; прев. от англ. Зорница Бодакова. - София : Изток-Запад, 2014. - 316 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Quiet / Susan Cain. - Възприетата форма на името на прев. Зорница Бодакова е Зорница Христова, с пълно име Зорница Христова Бодакова.

ISBN 978-619-152-359-7 : 14.90 лв.
1. Личност - психология
159.923.4
COBISS.BG-ID 1261932516

БК 2014/8 Кн 52
ЛОМБРОЗО, Чезаре, 1835-1909
        Жената престъпничка и проститутка / Чезаре Ломброзо ; [прев. Тодор Генов]. - Русе : ИК Ахат, 2014 (В. Търново : Абагар). - 268 с. ; 20 см. - (Колекция Скандални шедьоври)

Ориг. загл.: La donna criminale. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Омразните истини на Ломброзо / Петър Иванов: с. 5-14.

ISBN 978-954-9664-64-5
1. Жени - психология 2. Женска престъпност 3. Проституция
159.922.1-055.2
343.22-055.2
176.5
COBISS.BG-ID 1261935076

БК 2014/8 Кн 53
        ОСЪЗНАТИЯТ път през депресията : как да се избавиш от хроничното униние / Марк Уилямс ... [и др.] ; прев. от англ. Юлиян Антонов. - София : Изток-Запад, 2013. - 291 с. : с табл. ; 22 см

Ориг. загл.: The mindful way through depression / Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal
, John Kabat-Zinn. - Други авт.: Джон Тийсдейл, Зиндел Сегал, Джон Кабат-Зин. - Библиогр.: с. 289-290. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-152-329-0 : 16 лв.
1. Личност - психология 2. Депресия
159.923
616.89-008.4
COBISS.BG-ID 1261948388

БК 2014/8 Кн 54
РИЧО, Дейвид, 1940-
        Когато любовта срещне страха : как да сме едновременно чувствителни и силни / Дейвид Ричо ; прев. от англ. Гаяне Минасян. - София : Изток-Запад, 2013. - 252 с. ; 22 см

Ориг. загл.: When love meets fear / David Richo.

ISBN 978-619-152-280-4 : 12 лв.
1. Любов - психологични проблеми 2. Страх - психологични проблеми
159.942
COBISS.BG-ID 1262006500

БК 2014/8 Кн 55
РУМИ Русо
        Мислите на една блондинка в книга за Щастието / Руми Русо. - София : [БГкнига], 2013 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 80 с. : с ил. ; 20 см

Руми Русо - псевд. на авт. Румяна Русева.

ISBN 978-954-8628-67-9 : 8.97 лв.
1. Щастие 2. Личност - психология
159.92
COBISS.BG-ID 1261718500

СМИДЛИ, Джени
        Ангели за всеки ден : как да откриете своите ангели хранители Вж Кн 44

БК 2014/8 Кн 56
СТОЯНОВА, Станислава Йорданова, 1977-
        Методическо ръководство за провеждане на емпирични психологически изследвания / Станислава Стоянова, Ивелина Пенева. - Благоевград : [Смилков], 2013. - 111 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

Пълното име на авт. Ивелина Пенева е Ивелина Пенева Енчева. - Библиогр.: с. 81-85, 105-106.

ISBN 978-954-92581-4-1
1. Експериментална психология - учебници за ВУЗ
159.9.07(075.8)
COBISS.BG-ID 1261581796

БК 2014/8 Кн 57
ХАДЖИЙСКИ, Минко Стоев, 1954-
        Теория и практика на психологическото консултиране / Минко Хаджийски ; [науч. ред. Красимир Иванов]. - В. Търново : Фабер, 2014. - 431 с. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 426-430.

ISBN 978-619-00-0011-2
1. Консултативна психология
159.98
COBISS.BG-ID 1261543652

БК 2014/8 Кн 58
ХЕНСЪН, Рик
        Мозъкът на Буда : съвременна невропсихология за щастие, любов и мъдрост / Рик Хенсън, Ричард Мендиус ; [прев. Тонислава Минкова]. - Монтана [т.е. Плевен] : Инициали, 2014 (София : Симолини 94). - 323 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Buddha's brain: the practical neuroscience of happiness, love and wisdom / Rick Hanson with Richard Mendius. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 306-322.

ISBN 978-619-7093-02-5
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1261595620

БК 2014/8 Кн 59
ХИЛ, Наполеон, 1883-1970
        Направете го сега! : днес е вчерашното утре / Наполеон Хил, Джудит Уилямсън ; прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви. - София : Изток-Запад, 2014. - 206 с. ; 23 см

Ориг. загл.: Do it now! / Napoleon Hill, Judith Williamson. - Възприетата форма на името на прев. Стоянка Сербезова-Леви е Стоянка Минчева Сербезова.

ISBN 978-619-152-362-7 (подв.) : 15.90 лв.
1. Личност - психология 2. Успех 3. Самовнушение
159.923
174.4
159.962
COBISS.BG-ID 1261904868


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БК 2014/8 Кн 60
КАВЕЛИН-Попов, Линда, 1942-
        Проект за добродетели : лесни начини да се изгради култура на характера : ръководство за преподаватели / Линда Кавелин Попов ; [прев. Фани Катеринска]. - [В. Търново] : Фабер, 2013. - 219 с. : с ил. ; 29 см

Ориг. загл.: The virtues project / Linda Kavelin Popov. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-400-972-4
1. Нравствено възпитание - наръчници и ръководства
17.0(035)
37.034(035)
COBISS.BG-ID 1261605092

ЛОМБРОЗО, Чезаре, 1835-1909
        Жената престъпничка и проститутка Вж Кн 52

ХИЛ, Наполеон, 1883-1970
        Направете го сега! : днес е вчерашното утре Вж Кн 59


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

БК 2014/8 Кн 61
АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Алхимията, или търсене на съвършенството / Омраам Микаел Айванов. - [София] : Авир, 2012 ([София] : Вега принт). - 179 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Le travail alchimique ou la quête de la perfection / Mikhaël Aïvanhov Aïvanhov, в Колекция Извор ; No 221. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов.

ISBN 978-619-7025-01-9 : 12 лв.
1. Дъновизъм 2. Самоусъвършенстване 3. Алхимия
215
159.923.2
COBISS.BG-ID 1261632740

БК 2014/8 Кн 62
АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Основният ключ за разрешаване на всички въпроси на живота / Омраам Микаел Айванов. - [София] : Авир, 2013 ([София] : [Вега принт]). - 353 с. ; 21 см

Ориг. загл.: La clef essentielle pour résoudre les problèmes de l'existence / Omraam Mikhaël Aïvanhov, в Колекция Събрани пълни беседи ; No 11. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов.

ISBN 978-619-7025-03-3 : 19 лв.
1. Дъновизъм 2. Езотеризъм
215
141.33
133
COBISS.BG-ID 1261634020

АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Поглед в Невидимото Вж Кн 42

БК 2014/8 Кн 63
АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Що е Духовен учител? / Омраам Микаел Айванов. - [София] : Авир, 2012 ([София] : Вега принт). - 187 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Qu'est-ce qu'un Maître spirituel? / Omraam Mikhaël Aïvanhov, в Колекция Извор ; No 207. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

ISBN 978-954-92058-9-3 : 10 лв.
1. Дъновизъм
215
COBISS.BG-ID 1261630948

БК 2014/8 Кн 64
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Нашето място : беседи от Учителя, държани при Седемте рилски езера през лятото на 1931 г., том 2 / Учителя Петър Дънов. - 3. изд. - София : Авир, 2013 ([София] : Вега принт). - 208 с. ; 21 см

Учителя Петър Дънов - духовно име на Петър Константинов Дънов. - 1. изд. 1932.

ISBN 978-619-7025-04-0 : 12 лв.
1. Дъновизъм
215
141.33
COBISS.BG-ID 1261691876


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

БК 2014/8 Кн 65
МАРИНОВА, Анна Ангелова, 1972-
        Прояви на човешката греховност до потопа : библейско-богословско изследване с тълкуване на Бит. 3 гл. ; Бит. 4:1-16 ; Бит. 6:1-4 и паралели / Анна Маринова. - София : Библейски колегиум, 2014 ([София] : [Верен]). - 205 с. : с ил. ; 21 см. - (Библейска библиотека ; 10)

Библиогр.: 193-205.

ISBN 978-954-92168-7-5
1. Библия - екзегеза
22.06
COBISS.BG-ID 1262053092


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2014/8 Кн 66
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Не се отказвай / Джон Бивиър ; [прев. Никола Димитров]. - Силистра : ИК Игъл, 2013. - 304 с., [4] л. : цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Relentless / John Bevere. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8007-56-6
1. Християнска етика
241
COBISS.BG-ID 1261616356

БК 2014/8 Кн 67
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Необикновен : животът, който сме призовани да живеем / Джон Бивиър ; [прев. Никола Димитров]. - Силистра : ИК Игъл, 2011. - 280 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Extraordinary / John Bevere. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-0-307-45772-1 : 9 лв.
1. Християнство 2. Самоусъвършенстване
244
159.92
COBISS.BG-ID 1261643748

БК 2014/8 Кн 68
ГИЙОН, Жана, 1648-1717
        Да преживееш дълбочините на Исус Христос / Жана Гийон ; [прев. Антония Попова]. - Силистра : ИК Игъл, 2012. - 135 с. ; 21 см

Прев. по: Experiencing the depths of Jesus Christ / Jeanne Guyon. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8007-51-1 : 4.50 лв.
ISBN 978-954-8007-10-X !
1. Исус Христос 2. Мистика 3. Християнска етика
232
COBISS.BG-ID 1261624804

БК 2014/8 Кн 69
ДЖЕЙКС, Томас Декстър, 1957-
        Призив към мъжете / Т. Д. Джейкс. - Силистра : ИК Игъл, 2009. - 167 с. ; 21 см

Ориг. загл.: T. D. Jakes speaks to men!. 

ISBN 978-954-8007-41-2 : 6.50 лв.
1. Християнска етика
241
COBISS.BG-ID 1261628388

БК 2014/8 Кн 70
ДЖОЙНЪР, Рик, 1949-
        Превъзходното величие на Неговата сила / Рик Джойнър. - Силистра : ИК Игъл, 2005. - 224 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The surpassing greatness of His power / Rick Joyner.

6 лв.
ISBN 954-8007-20-7 !
1. Християнство 2. Самоусъвършенстване
244
159.92
COBISS.BG-ID 1261616868

ДИМОВ, Ангел Георгиев, 1940-
        Религиозна политика Вж Кн 99

БК 2014/8 Кн 71
ДОСЕК, Питър
        10 причини Бог да те изцелява / Питър Досек ; [прев. Ангел Пилев]. - София : Християнска църква "Сион", 2014 ([София] : [Манта принт]). - 60 с. ; 21 см

Ориг. загл.: 10 reasons God will heal you / Peter Doseck. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 954-91611-8-0 !
1. Исус Христос
232
COBISS.BG-ID 1262042852

КАЛОЯНОВ, Анчо, 1943-
        Славянската православна цивилизация. [Ч.] 3, Неделникът на българските патриарси и архиепископи Вж Кн 40

БК 2014/8 Кн 72
ЛОСКИ, Владимир Николаевич, 1903-1958
        Очерк върху мистическото богословие на Източната църква / [Владимир Лоски] ; [прев. от фр. Екатерина Крумова]. - 2. изд. - София : Омофор, 2013 ([София] : Симолини). - 256 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient / Vladimir Lossky. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - 1. изд. 2005. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен.

ISBN 978-954-2972-25-9 : 12 лв.
1. Източноправославна църква 2. Богословие 3. Мистика
281.9
230.1
248
COBISS.BG-ID 1261651172

БК 2014/8 Кн 73
МИХАЙЛОВ, Купен, 1920-1999
        Записки за мисията на отците възкресенци в Малко Търново : посвещава се на 150-годишнината от началото на мисията на Конгрегацията на възкресенците в България / Купен Михайлов. - Варна : Зограф, 2013 (В. Търново : Абагар). - 271 с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

Пълното име на авт. Купен Михайлов е Купен Михайлов Георгиев.

ISBN 978-954-15-0240-2 (подв.)
1. Мисионерство - Малко Търново - история 2. Католическа църква - Малко Търново - история 3. Малко Търново - религия
266:282(497.23-21)(091)
282(497.23-21)(091)
COBISS.BG-ID 1262205668

БК 2014/8 Кн 74
ПАВЕЛ Финландски, архиепископ, 1914-1988
        Нашата литургия : покана за празника на любовта в Божието царство / архиепископ Павел Финландски ; прев. от англ. Мариян Стоядинов. - 2. изд. - София : Омофор, 2013 ([София] : Симолини). - 98 с. : с ил. ; 21 см

Прев. по: The feast of faith / Archbishop Paul of Finland. - Павел - духовно име на авт. Георгий Алвович Олмари-Гусев. - 1. изд. 2005. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен.

ISBN 978-954-2972-23-5 : 5 лв.
1. Литургия 2. Богослужение
264.019
COBISS.BG-ID 1261673700

БК 2014/8 Кн 75
ПОПРАДОСЛАВОВ, Петър, 1925-2013
        Храм, огрян от Божествено зарево / Петър поп Радославов, Юлий Йорданов. - Лом [т. е. В. Търново] : Фабер, 2013. - 56 с. : с ил., цв. портр. ; 22 см

Пълното име на авт. Петър Попрадославов е Петър Попрадославов Лазаров. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-400-961-8 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-400-962-5 !
1. Църкви - Лом - история 2. Лом - религия
281.962(497.21-21)(091)
COBISS.BG-ID 1261551844

ПРИНГЪЛ, Фил, 1952-
        Превъзходно лидерство : десет характеристики на успешните лидери Вж Кн 91

БК 2014/8 Кн 76
ФРЕЙНДЖАПЕЙН, Франсис, 1946-
        Трите бойни полета : задълбочен поглед върху трите области на духовно воюване: Умът, Църквата и Небесните места / Франсис Фрейнджапейн. - 2. прераб. изд. - Силистра : Игъл, 2005. - 136 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The three battlegrounds / Francis Frangipane. - 1. изд. 2001.

ISBN 954-90873-3-6 : 5 лв.
1. Християство
23/28
COBISS.BG-ID 1261621476


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БК 2014/8 Кн 77
БИНГЪМ, Джейн, 1941-
        Класически митове : съкровищница с гръцки и римски легенди, изкуство и история / Джейн Бингъм ; прев. от англ. Илия Илиев. - София : Унискорп, 2008. - 96 с. : с цв. ил., портр., к. ; 24 см. - (Светът на митовете)

Ориг. загл.: Classical myth / Jane Bingham. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-330-147-8 (подв.) : 15 лв.
1. Митология, антична 2. Изкуство, антично 3. Древна Гърция - религия 4. Рим (държава) - религия
292
7.032.6/.7
COBISS.BG-ID 1261609956

БК 2014/8 Кн 78
ГАНЕРИ, Анита, 1961-
        Мезоамерикански митове : съкровищница с легенди, изкуство и история на ацтеките и маите / Анита Ганери ; прев. от англ. Илия Илиев. - София : Унискорп, 2008. - 96 с. : с цв. ил., к. ; 24 см. - (Светът на митовете)

Ориг. загл.: Aztec and mayan myth / Anita Ganeri. - Библиогр.: с. 93. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-330-143-0 (подв.) : 15 лв.
1. Митология - Централна Америка 2. Изкуство, американско 3. Ацтеки 4. Маи 5. Централна Америка - религия
299.7
COBISS.BG-ID 1261672164

БК 2014/8 Кн 79
ЕЛИАДЕ, Мирча, 1907-1986
        Йога : безсмъртие и свобода / Мирча Елиаде ; прев. от фр. Георги Цанков. - София : Изток-Запад, 2014. - 476 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Le yoga : immortalité et liberté / Mircea Eliade.  - Пълното име на прев. Георги Цанков е Георги Цанков Цанев.

ISBN 978-619-152-369-6 (подв.) : 27 лв.
1. Йога 2. Индия - религия
294.527
COBISS.BG-ID 1262015204

ЕЛИАДЕ, Мирча, 1907-1986
        Шаманизмът и архаичните техники на екстаза Вж Кн 175

ЗАНД, Шломо, 1946-
        Изобретяването на еврейския народ Вж Кн 562

БК 2014/8 Кн 80
КРЕЙМЪР, Ан, 1946-
        Египетски митове : съкровищница с легенди, изкуство и история / Ан Креймър ; прев. от англ. Яна Василева. - София : Унискорп, 2008. - 96 с. : с цв. ил., к. ; 24 см. - (Светът на митовете)

Ориг. загл.: Egyptian myth / Ann Kramer. - Азб. показалец

ISBN 978-954-330-144-7 (подв.) : 15 лв.
1. Митология, египетска 2. Изкуство, египетско 3. Древен Египет - религия
299.3(32)
COBISS.BG-ID 1261615588

БК 2014/8 Кн 81
ПОПОВ, Димитър Петров, 1950-2015
        Тракийска религия / Димитър Попов. - 2. подобр. и доп. изд. - София : Изток-Запад, 2014. - 420 с. ; 22 см

1. изд. 2010 на ИК Лик, установено по доп. източник.

ISBN 978-619-152-349-8 : 22 лв.
1. Траки - религия 2. Древна Тракия - религия
292(=919.885)
COBISS.BG-ID 1261916644

БК 2014/8 Кн 82
УИЛКИНСЪН, Филип, 1955-
        Китайски митове : съкровищница с легенди, изкуство и история / Филип Уилкинсън ; прев. от англ. Илия Илиев. - София : Унискорп, 2008. - 96 с. : с цв. ил., к. ; 24 см. - (Светът на митовете)

Ориг. загл.: Chinese myth / Philip Wilkinson. - Азб. показалец

ISBN 978-954-330-146-1 (подв.) : 15 лв.
1. Митология, китайска 2. Изкуство, китайско 3. Древен Китай - религия
299.51
COBISS.BG-ID 1261610468

БК 2014/8 Кн 83
ХАРПЪР, Джеймс, 1956-
        Келтски митове : съкровищница с легенди, изкуство и история / Джеймс Харпър ; прев. от англ. Яна Василева. - София : Унискорп, 2008. - 96 с. : с цв. ил., к. ; 24 см. - (Светът на митовете)

Ориг. загл.: Celtic myth / James Harpur. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-330-145-4 (подв.) : 15 лв.
1. Митология, келтска 2. Изкуство, келтско
299.1
7.031(=916)
COBISS.BG-ID 1261646820

        ХРАМЪТ на Понтийската майка на боговете в Дионисополис Вж Кн 540

        The TEMPLE of the Pontic mother of gods in Dionysopolis Вж Кн 542


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БК 2014/8 Кн 84
        ДЕМОГРАФСКАТА катастрофа: монополи, корупция и регионализъм / състав. и науч. ред. Петър Иванов. - Русе : ИК Ахат, 2014 (В. Търново : Абагар). - 328 с. : с табл., диагр. ; 20 см. - (Патриотични семинари)

Съдържа материали от: Петър Иванов, Искрен Веселинов, Петър Славейков, Марин Деведжиев, Деян Стайков, Трендафил Митев, Никола Алтънков, Ива Шишкова, Димитър Аркадиев, Бойко Никифоров, Калоян Даков, Недялко Стоянов, Пламен Павлов, Александър Ботев, Димитър Попмаринов. - Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-9664-65-2
1. Население - България - сборници 2. България - демография
314.15(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1262017252

БК 2014/8 Кн 85
ДРАГНЕВА, Милена Иванова, 1980-
        Етно-демографски облик на Провадия XV-XXI в. / Милена Драгнева. - Варна : Славена, 2013. - 144, [16] с. : с ил., портр. ; 20 см

Библиогр.: с. 132-137.

ISBN 978-954-579-967-9
1. Население - Провадия - история 2. Провадия - демография
314(497.21-21)(091)
COBISS.BG-ID 1262046180


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

ДАЙМЪНД, Джаред Мейсън, 1937-
        Светът преди вчера : какво можем да научим от традиционните общества? Вж Кн 560

БК 2014/8 Кн 86
        ЕТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧНИ и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България : научна конференция с международно участие, Бургас, 2013 / [ред. кол. Галя Христозова ... и др.]. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013 (Габрово : Екс-прес). - 220 с. : с факс., диагр. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Веселина Ватева, Мариана Лазарова, Мария Алексиева, Милен Филипов. - Текст и на англ. ез. - Изд. на Бургаски свободен унив., МОН. Фонд Науч. изследвания, Триера комюникейшънс. - Съдържа докл. от: Галя Христозова, Калина Лукова, Ваня Зидарова, Мариана Г. Лазарова, Веселина Ватева, Радка Влахова-Руйкова, Диана Попова, Тодор Георгиев, Биляна Божинова Тодорова, Десислава Тодорова, Мария Ст. Алексиева, Лилия Райчева, Анита Ширм, Милен Филипов, Фани Маздрашка-Михова, Мария Неделчева Манева, Евелина Христова, Емилия Паскалева Николова, Людмила Симеонова Стоянова, Ивайло Георгиев Йошков, Дончо Георгиев, Стефан Ненчев Стефанов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., бълг. ез.

ISBN 978-954-9370-93-5
1. Средства за масова информация - България - език и стил - конференции 2. Психолингвистика - конференции 3. Социолингвистика - конференции 4. България - социология
316.77(497.2)(063)
800:159.9(063)
800:316(063)
COBISS.BG-ID 1261631204

БК 2014/8 Кн 87
ЗЕЛДИН, Тиодор, 1933-
        Разговорът или как общуването може да промени живота ви / Тиодор Зелдин ; [прев. Росен Люцканов]. - София : БГкнига, 2011 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 128 с. : с цв. ил. ; 18 см

Ориг. загл.: Conversation / Theodore Zeldin. - Загл. на предзагл. с.: Разговорът. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8628-14-3 (подв.) : 12 лв.
1. Словесна комуникация 2. Личност - психология
316.454.5
159.923
COBISS.BG-ID 1261725156

БК 2014/8 Кн 88
КОПРИНАРОВ, Лазар Георгиев, 1950-
        Меланжиране на културите : увод в интеркултурността / Лазар Копринаров. - София : Изток-Запад, 2013. - 140 с. ; 22 см

ISBN 978-619-152-322-1 : 10 лв.
1. Съвременна култура - социологични проблеми
316.7
COBISS.BG-ID 1261928676

БК 2014/8 Кн 89
КОПРИНАРОВ, Лазар Георгиев, 1950-
        Mobilis in mobili : опити върху подвижния човек / Лазар Копринаров. - София : Изток-Запад, 2013. - 142 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 135-141.

ISBN 978-619-152-337-5 : 10 лв.
1. Общество - социални проблеми
316.44
COBISS.BG-ID 1261927908

БК 2014/8 Кн 90
КУН, Оливър, 1972-
        Всичко, което трябва да умее един мъж : наръчник за всякакви житейски ситуации / Оливър Кун ; прев. от нем. Петя Райкова. - София : Скала принт, 2013. - 315 с. : с ил., табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Alles, was ein Mann können muss / Oliver Kuhn.

ISBN 978-954-92827-7-1 : 14.95 лв.
1. Оцеляване - мъже 2. Самоусъвършенстване
316.37-055.1
COBISS.BG-ID 1261744868

БК 2014/8 Кн 91
ПРИНГЪЛ, Фил, 1952-
        Превъзходно лидерство : десет характеристики на успешните лидери / Фил Прингъл ; [прев. Валентин Ефтимов]. - Силистра : ИК Игъл, [2013]. - 224 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Leadership excellence / by Phil Pringle. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8007-60-3
1. Лидерство 2. Авторитет 3. Религиозен морал
316.46
241
COBISS.BG-ID 1261611748

БК 2014/8 Кн 92
СОТИРОВА, Даниела Василева, 1955-
        Организационно поведение / Даниела Сотирова, Ирина Георгиева. - София : ТУ, 2013. - 182 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 175-180.

ISBN 978-619-167-046-8 : 9 лв.
1. Организационно поведение - учебници за ВУЗ 2. Управление и организация - психология - учебници за ВУЗ 3. Психология на труда - учебници за ВУЗ
316.43/.47(075.8)
65.013(075.8)
331:159.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1261626084

БК 2014/8 Кн 93
СТИГЛИЦ, Джоузеф Е., 1943-
        Цената на неравенството : как днешното разделено общество застрашава бъдещето ни / Джоузеф Стиглиц ; прев. от англ. Ирина Казанджиева. - София : Изток-Запад, 2014. - 542 с. ; 23 см

Ориг. загл.: The price of inequality / Joseph E. Stiglitz. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-152-339-9 (подв.) : 33 лв.
1. Глобални проблеми на човечеството
316.322
COBISS.BG-ID 1261895140

БК 2014/8 Кн 94
ТАСЕВСКА, Даниела Христова, 1966-
        Психосоциална подкрепа при случаи на домашно насилие / Даниела Тасевска. - София [т. е. В. Търново] : Star Way, 2014. - 106 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 99-100.

ISBN 978-954-8685-19-1
1. Домашно насилие - борба с него
316.647.3-052
COBISS.BG-ID 1261568484

БК 2014/8 Кн 95
        # ПРОТЕСТЪТ : анализи и позиции в българската преса - лято 2013 / състав. Даниел Смилов, Леа Вайсова. - София : Изток-Запад, 2013. - 532, XXXII с. : с ил. ; 23 см

ISBN 978-619-152-351-1 (подв.) : 25 лв.
1. Средства за масова информация - България - влияние 2. Гражданско общество - България 3. България - социология
316.77(497.2)
COBISS.BG-ID 1262042084


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БК 2014/8 Кн 96
        ОТ живота и дейността на Димо Дичев Новаков . Кн. 1, Звезден път / събрал материали и обогатил със снимачен материал Дичо Димов Дичев. - София : Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, 2014 ([София] : Геа 2000). - 100 с. : с ил., портр. ; 25 см

ISBN 978-619-90191-1-5
1. Новаков, Димо Дичев, 1902-1982 - биографии 2. Политици, български - биографии 3. България - политика
32(497.2)(092)
92 Новаков, Димо Дичев
COBISS.BG-ID 1262063844

БК 2014/8 Кн 97
        ПО стъпките на свободата : 1989-2009 - 20 години от посещението на Франсоа Митеран в България: спомени / [прев. Любица Пиргова и Станимир Делчев] ; [предг. Етиен дьо Понсен] = Sur les pas de la liberté : 1989-2009 - 20ème anniversaire de la visite de François Mitterrand en Bulgarie: témoignages / [trad. Lioubitza Pirgova et Stanimir Deltchev] ; [av.-prop. Etienne de Poncins]. - София : Унискорп, 2008. - 57, 56 с. : с портр., факс. ; 22 см

Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с, а на авт. на предг. - на с. 5. - Съдържа спомени от: Доминик Станчев, Желю Желев, Франсоа Фризон-Рош, Ролан Дюма, Юлия Кръстева, Бертран дьо Латайад, Светлин Русев, Петко Симеонов, Георги Йорданов, Слав Пешев, Валидиана Панайотова-Абу, Копринка Червенкова, Николай Василев, Анжел Вагенщайн, Теофана Брадинска.

ISBN 978-954-330-194-2 : 12 лв.
1. Митеран, Франсоа, 1916-1996 - дейност 2. Политици, френски - дейност 3. Франция - политика 4. България - външна политика
32(44)(092)
327(44+497.2)
92 Митеран, Франсоа
COBISS.BG-ID 1261684196

БК 2014/8 Кн 98
        Дилма РУСЕФ и Габрово : сборник / [състав. Милка Пурел] ; [предг. Милка Пурел, Ангел Илиев]. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 84 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см. - (Библиотека Памет габровска)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 4. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Ангел Илиев е Ангел Илиев Ангелов. - Изд. на Граждански к-т Памет габровска, Краеведско д-во Илия Габровски - Габрово. - Съдържа разкази от: Милка Пурел, Ангел Илиев, Румен Стоянов, Красимира Чолакова, Вела Лазарова, Минка Минчева, Илия Пехливанов, Надежда Савова. - Библиогр.: с. 34-35. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-490-418-0
1. Русеф, Дилма Вана, 1947- - семейство - сборници 2. Политици, бразилски - семейство - сборници 3. Бразилия - политика
32(81=867)(092)(08)
92 Русеф, Дилма Вана
COBISS.BG-ID 1261633252


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

АПОСТОЛОВ, Алекси Генов, 1963-
        Тоталитаризъм и ортодоксалност: от Ленин към Сталин Вж Кн 563


322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА
Вж и 172.3; 261; 291.6; 342.7; 348.71

БК 2014/8 Кн 99
ДИМОВ, Ангел Георгиев, 1940-
        Религиозна политика / Ангел Димов. - 4. прераб. и доп. изд. - София : ИК "Христо Ботев", 2013 ([София] : [Симолини]). - 158 с. ; 21 см

1. изд. 2003. - Библиогр.: с. 157-158

ISBN 954-445-840-9 !
1. Религия и политика 2. Държава и църква
322
261
COBISS.BG-ID 1261601508

БК 2014/8 Кн 100
        ПРОМЯНА на промяната : [обществен форум, 10 ноември 2012 г., гр. София, по повод на 23 години от рухването на комунизма в България] / [ред. Христо Куличев, Мария Пилева] ; Ролята на църквата в обществото : [обществен форум, 13 април 2013 г., гр. София] : сборник доклади, изследвания, студии. - София : Християнска Църква Сион, 2013 ([София] : [Манта принт]). - 118 с. ; 22 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 954-91611-7-0 !
1. Държава и църква - България - история 2. България - политика
322(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1262041316


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БК 2014/8 Кн 101
ГЕОРГИЕВ, Пламен, 1976-
        За демокрацията и нейното българско приключение / Пламен Георгиев. - [Своге] : Пескадо 2012, 2013 (София : Алианс принт). - 448 с. ; 24 см

Пълното име на авт. Пламен Георгиев е Пламен Георгиев Димитров.

ISBN 978-619-90181-1-8 : 18 лв.
1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 2. България - вътрешна политика
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1261787876

БК 2014/8 Кн 102
ГЕРМАНОВ, Стоян Георгиев, 1937-
        Македонският въпрос 1944-1989 : възникване, еволюция, съвременност / Стоян Германов. - 2. изд. - София : Макед. науч. институт, 2014 (София : Симолини). - 340 с. : с ил., портр. ; 22 см

Загл. на англ. ез.: The Macedonian question 1944-1989. - 1. изд. 2012. - Рез. на англ. ез. - Именен показалец , геогр. показалец.

ISBN 978-954-8187-90-9
1. Македонски въпрос 2. Национален въпрос и национална политика - Югославия 3. Вътрешна политика - България - 1944-1989 4. България - национален въпрос 5. Югославия - национален въпрос
323.1(497.2)(091)
323.1(497.1)(091)
COBISS.BG-ID 1261899492

ДИМОВ, Ангел Георгиев, 1940-
        Злодеяния на Кобургите в България Вж Кн 570

БК 2014/8 Кн 103
КАЛХУН, Крейг, 1952-
        Нациите имат значение : културата, историята и мечтата на космополита / Крейг Калхун ; прев. от англ. Ивелина Ватова. - София : Изток-Запад, 2013. - 324 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Nations matter : culture, history and the cosmopolitan dream / Craig Calhoun. - Името на прев. погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с. Евелина Ватова. - Библиогр.: с. 261-282.

ISBN 978-619-152-348-1 : 15 лв.
1. Национализъм 2. Национален въпрос и национална политика
323.1(100)
COBISS.BG-ID 1262009060

БК 2014/8 Кн 104
СТОЙЧЕВ, Кирил Петров, 1959-
        Сигурност и защита на обекти от критичната инфраструктура : планиране на непрекъснатостта на дейността / Кирил Стойчев. - София [т. е. В. Търново] : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013. - 444 с. : с ил., табл., сх. ; 25 см

Библиогр.: с. 211-217.

ISBN 978-954-753-175-8
1. Национална сигурност - България 2. Тероризъм - противодействие 3. Риск, теория 4. България - военно дело
323.28
355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 1262059236


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БК 2014/8 Кн 105
        МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО взаимодействие при интеграция на деца мигранти : учебно помагало / [Пламен Легкоступ ... и др.]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 140 с. ; 20 см

Имената на авт. отбелязани на с. 3-4. - Други авт.: Розалия Кузманова-Карталова, Галя Бонева, Любомира Попова, Боряна Здравкова. - За авторите: с.138-140. - Библиогр.: с. 135-137 и след отд. теми.

ISBN 978-954-400-980-9
1. Емиграция и имиграция - деца - учебници за ВУЗ 2. Бежанци - деца - социална работа - учебници за ВУЗ 3. Деца - защита - учебници за ВУЗ 4. Социална педагогика - учебници за ВУЗ
325-053.2(075.8)
364-053.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1261589988


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БК 2014/8 Кн 106
АВРЕЙСКИ, Никола Иванов, 1948-
        САЩ и Европа: европейската политика на Вашингтон : от създаването на САЩ до края на Втората световна война, през епохата на Студената война, от приключването на Студената война до наши дни / Никола Аврейски. - В. Търново : Фабер, 2013. - 936 с. ; 25 см

Библиогр.: с. 912-933.

ISBN 978-954-400-971-7 (подв.) : 50 лв.
1. Външна политика - САЩ 2. Външна политика - Европа 3. САЩ - външна политика 4. Европа - външна политика
327(73+4)
COBISS.BG-ID 1261598692

БК 2014/8 Кн 107
БАР-Зоар, Михаел, 1938-
        Мосад : най-великите мисии на израелските тайни служби / Михаел Бар-Зоар и Нисим Мишал ; прев. от англ. Сашка Георгиева. - София : Enthusiast, 2013 ([София] : Бонин). - 324, [16] с. : ил., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: Mossad. The greatest missions of the Israeli Secret Service / Michael Bar-Zohar and Nissim Mishal. - Библиогр.: с. 289-315. - Именен показалец.

ISBN 978-619-164-085-0 : 17 лв.
1. Разузнаване - Израел 2. Израел - външна политика
327.84(569.4)
COBISS.BG-ID 1262022372

БК 2014/8 Кн 108
        БОЛОНСКИ процес : сборник статии. - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2013 ([София] : [Експо вижън]). - 36 с. : с табл., к. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: Bologna process. -
Изд. по Прогр. Учене през целия живот. - Съдържа материали от: Мими Корнажева, Гергана Андреева.

ISBN 978-619-7077-05-6
1. Европейски съюз - програми 2. Образование и просвета - Европа 3. Европа - образование
327.7:061.1EC
37(4)
COBISS.BG-ID 1262007012

БК 2014/8 Кн 109
        БОЛОНСКИЯТ процес в моя университет. - [София] : Център за развитие на човешките ресурси, 2013 ([София] : [Експо вижън]). - 80 с. : с цв. ил. ; 21 см

Парал. текст на англ. ез. - Изд. на Център за развитие на човешките ресурси . Нац. агенция по Прогр. Учене през целия живот.

ISBN 978-619-7077-14-8
Преглед на постиженията по основните показатели на Болонския процес на 34 български висши училища от общо 48, притежаващи Еразъм харта.
1. Европейски съюз - програми 2. Висше образование - Европа - програми 3. Европа - висше образование
327.7:061.1EC
378(4-6)
COBISS.BG-ID 1262008292

БК 2014/8 Кн 110
БУБНЯК, Владимир Зиновиев, 1972-
        Индия и САЩ - стратегическо сътрудничество / Владимир Бубняк. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 271 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 258-270.

ISBN 978-954-490-378-7
1. Индия - международни политически отношения 2. САЩ - международни политически отношения
327(73)
327(540)
COBISS.BG-ID 1261622756

БК 2014/8 Кн 111
        ДИСКУРСЪТ за Европа : философски, икономически, политически... / [състав. Ивайло Знеполски] ; [прев. на някои материали от фр. Весела Генова, Стоян Атанасов] ; [науч. ред. Жана Дамянова]. - София : Дом на науките за човека и о-вото, 2013 ([София] : [Симолини]). - 204 с. ; 20 см. - (Поредица Актове)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Откъде да започнем? / Ивайло Знеполски: с. 9-20. - Съдържа материали от: Жан-Марк Фери, Франсис Шенвал, Ивайло Знеполски, Филип Отие, Христо П. Тодоров, Стефан Попов, Етиен Тасен, Томас Фигле, Арно Льоклер, Хайнц Висман.

ISBN 978-954-9567-32-8
1. Европейски съюз - сборници 2. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1ЕС(08)
COBISS.BG-ID 1261785572

БК 2014/8 Кн 112
ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Грюндвиг
        Програма "Учене през целия живот": секторна програма "Грюндвиг" : успешни проекти 2007-2013. - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2013 ([София] : [Експо вижън]). - 52 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-7077-17-9
1. Европейски съюз - програми 2. Продължаващо обучение - Европа 3. Европа - професионално образование
327.7:061.1EC
377.4(4-6)
COBISS.BG-ID 1262048484

БК 2014/8 Кн 113
ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Еразъм
        Програма "Учене през целия живот": секторна програма "Eразъм" : успешни проекти 2007-2013. - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2013 ([София] : [Експо вижън]). - 43 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-7077-13-1
1. Европейски съюз - програми 2. Продължаващо обучение - Европа 3. Европа - професионално образование
327.7:061.1ЕС
377.4(4-6)
COBISS.BG-ID 1261995748

БК 2014/8 Кн 114
ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Коменски
        Програма "Учене през целия живот": секторна програма "Коменски" : успешни проекти 2007-2013. - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2013 ([София] : [Експо вижън]). - 85 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-7077-15-5
1. Европейски съюз - програми 2. Продължаващо обучение - Европа 3. Европа - професионално образование
327.7:061.1ЕС
377.4(4-6)
COBISS.BG-ID 1262047972

БК 2014/8 Кн 115
ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Леонардо да Винчи
        Програма "Учене през целия живот": секторна програма "Леонардо да Винчи" : успешни проекти 2007-2013. - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2013 ([София] : [Експо вижън]). - 92 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-7077-16-2
1. Европейски съюз - програми 2. Продължаващо обучение - Европа 3. Европа - професионално образование
327.7:061.1ЕС
377.4(4-6)
COBISS.BG-ID 1262044132

        ПО стъпките на свободата : 1989-2009 - 20 години от посещението на Франсоа Митеран в България: спомени Вж Кн 97

СТЕФАНОВ, Галин Петров, 1979-
        Трансгранично сътрудничество : учебник Вж Кн 130

БК 2014/8 Кн 116
СТОЙКОВСКИ, Горан Владимиров, 1969-
        Изгревът на белия полумесец : изгледи за нов турски век на Балканите / Горан Стойковски. - София : Институт за регион. и междунар. изследвания, 2014 (София : Мултипринт ЕООД). - 336 с. : с к. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: The dawn of the white crescent - views of a new Turkish Century on the Balkans / Goran Stojkovski. - Библиогр.: с. 326-333. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9858-27-3
1. Външна политика - Турция 2. Геополитика - Балкански полуостров 3. Балкански полуостров - международни политически отношения 4. Турция - външна политика
327:911.3(497)
327(560)
COBISS.BG-ID 1261562340


331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
Вж и 311; 349; 351; 613; 614; 658

СОТИРОВА, Даниела Василева, 1955-
        Организационно поведение Вж Кн 92


331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ)

БК 2014/8 Кн 117
ШЕЕР, Майкъл
        Възможности за трудова заетост за хора с увреждания в Германия : законова рамка, практики и опит / [Майкъл Шеер] ; [прев. Калина Стойкова]. - София : Фонд. Глоб. инициатива в психиатрията, [2013] ([София] : Зум дизайн). - 47 с. : с ил., табл., диагр. ; 30 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Калина Стойкова е Калина Николова Иванова. - Библиогр.: с. 45-47.

ISBN 978-954-92405-7-3
1. Хора с увреждания - Германия 2. Трудови ресурси - Германия 3. Германия - труд
331.1-056.267(430)
COBISS.BG-ID 1262085092


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БК 2014/8 Кн 118
БЪФЕТ, Мери
        Даото на Уорън Бъфет : сентенции на легендарния американски бизнесмен, които разкриват тайните на неговия успех / Мери Бъфет, Дейвид Кларк ; прев. от англ. Камен Костов. - София : Изток-Запад, 2013. - 206 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The tao of Warren Buffett / Mary Buffett, David Clark.

ISBN 978-619-152-326-9 (подв.) : 16 лв.
1. Бъфет, Уорън Едуард, 1930- 2. Предприемачество - САЩ - биографии 3. САЩ - стопански обединения
334.784.008.2(73)(092)
92 Бъфет, Уорън Едуард
COBISS.BG-ID 1262066148

БК 2014/8 Кн 119
ДИМИТРОВ, Валентин, 1946-
        Морски "космос" : 20 години "Космос Шипинг" / Валентин Димитров. - Варна : [Моореа], 2013 (Варна : Хеликс Прес). - 168 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 24 см

Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8576-34-5
1. Стопански предприятия - Варна - история 2. Варна - стопански обединения
334.7(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 1262050020


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БК 2014/8 Кн 120
АДАМОВ, Величко, 1950-
        Международни финанси / Величко Адамов, Андрей Захариев. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2014. - 504 с. : с ил. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 73)

Пълното име на авт. Величко Адамов е Величко Адамов Йонов. - Библиогр.: с. 477-482

ISBN 978-954-23-0951-2
1. Международни валутно-финансови отношения - учебници за ВУЗ 2. Финанси - учебници за ВУЗ
336.74(075.8)
339.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1261593572

БК 2014/8 Кн 121
АДАМОВ, Величко, 1950-
        Публични финанси : методическо ръководство / Величко Адамов, Ангел Ангелов, Петко Ангелов. - [3. изд.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2014. - 303 с. : с табл., портр. ; 23 см

Пълното име на авт. Величко Адамов е Величко Адамов Йонов. - 1. изд. 2006 с авт. Величко Адамов, Ангел Ангелов на изд. Абагар - В. Търново. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-23-0952-9
1. Финанси - учебници за ВУЗ 2. Бюджет - учебници за ВУЗ 3. Данъци - учебници за ВУЗ
336.1/.5(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261594084

БК 2014/8 Кн 122
ВЪТЕВ, Жельо Вътев, 1963-
        Анализ на банковата дейност : [учебник] / Жельо Вътев, Божидар Божинов. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 396 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 67)

Библиогр.: с. 369-373

ISBN 978-954-23-0931-4
1. Банково дело - учебници за ВУЗ
336.71(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261832676

ПЪТЕВ, Пламен Георгиев, 1968-
        Международен финансов мениджмънт : учебник Вж Кн 133

БК 2014/8 Кн 123
СТОЙКОВА, Пепа Монова, 1963-
        Доказването във финансовия контрол и външния одит : сборник с изпитни материали - въпроси, тестове, казуси и подбрани нормативни разпоредби / Пепа Стойкова. - 2. изд. - В. Търново : Фабер, 2014. - 144 с. ; 20 см

1. изд. 2013 на Акад. изд. Ценов - Свищов.

ISBN 978-619-00-0019-8
1. Контрол и ревизия - учебници за ВУЗ
336.126(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261566948

БК 2014/8 Кн 124
ТАНАНЕЕВ, Емилиян Стефанов, 1949-
        Данъчен контрол и администрация / Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова. - [3.] прераб. и доп. изд. - В. Търново : Фабер, 2013. - 296 с. : с ил. ; 24 см

1. изд. 2002 със загл. Данъчен контрол, изд. на Акад. изд. Ценов - Свищов.

ISBN 978-954-400-988-5
1. Данъци - учебници за ВУЗ 2. Контрол и ревизия - учебници за ВУЗ
336.2(075.8)
336.126(075.8)
COBISS.BG-ID 1261575140

БК 2014/8 Кн 125
ЮБИЛЕЙНА международна научнопрактическа конференция Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи (Свищов ; 2013)
        Юбилейна международна научнопрактическа конференция "Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи", 25-26.10.2013 г., Свищов : 60 години факултет Финанси, факултет Стопанска отчетност : сборник доклади. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013-. - Т. <2> : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-23-0910-9 (т. 2)

Съдържа досега:
Т. 2. - 2013. - 592 с. Съдържа материали от: Румяна Лилова, Атанас Атанасов, Иван Душанов, Михаил Дочев, Валентина Ф. Максимова, Виорел И. Цуркану, Виктор Г. Гетьман, Светлана Н. Гришкина, О. В. Рожнова, Вера П. Сиднева, Михаил С. Пушкарь, Вита З. Семанюк, Росица Симеонова, Галя Иванова-Кузманова, Диана Ималова, Даниела Фесчиян, Христина Орешкова, Евгения М. Ефремова, Наталья Н. Парасоцкая, Кира А. Артамонова, Ирина О. Юрасова, Галина Ф. Чернецкая, Наталия Е. Новикова, Гульнара И. Алексеева, Ирина В. Сафонова, Валентина И. Березюк, Румяна Б. Михайлова, Иван Андреев, Радосвета Кръстева-Христова, Венцислав Вечев, Тотка Кънева, Божидар М. Божилов, Надежда Веселинова, Лилия Рангелова, Надежда Попова-Йосифова, Galina Chipriyanova, Ралица Данчева, Aleksandar Kostadinovski, Janka Dimitrova, Vesna Georgieva Svrtinov, Olivera Gorgieva Trajkovska, Диана Крумова, Цветан Цветков, Ваня Георгиева, Димитър Янков, Елена Георгиева, Тодор Тодоров, Цветелина Кабакчиева, Лиляна Камбурова, Любка Камбурова, Васил Деков, Галя Георгиева, Мирослав В. Тодоров, Стефан Гъндев, Ивелина Станева, Ирина Л. Ефтимова, Борислав Боянов, Лора Гатфан Харуил, С. А. Исакова, Георги Иванов, Кръстьо Чуков, Наталия Г. Выговская, Крум Крумов, Росица Колева, Росица Иванова, Марко Тимчев, Любомир Тодоров, Надежда Цветкова, Зорница Ганчева, Силвия Костова, Момчил Антов, Стела Касабова, Румяна Ангелова, Олег Милев, Красимир Кулчев, Людмила Дончева, Жельо Желев, Галя Кушева, Георги Ранчев, Поля Ангелова, Любомир Иванов, Пламен Петков, Красимира Славева, Lidiia Nikolaevna Karpenko, Маргарита Шопова, Боряна Вълчева, Диана Маркова, Тихомир Върбанов, Елка Узунова, Маргарита Михайлова, Виктор Монев, Вера Статева, Ирина Иванова, Петранка Евтимова, Liliana Atanassova, Rumyana Deneva, Ventsislav Dikov, Rosemary Papworth, Радка Василева.

1. Финанси - конференции 2. Стопанска отчетност - конференции
336(063)
657:338(063)
COBISS.BG-ID 1261553380


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2014/8 Кн 126
АНГЕЛОВ, Кирил Петров, 1972-
        Управление на административното обслужване : [учебник] / Кирил Ангелов. - София : ТУ, 2011. - 146 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Библиогр. след отд. части. - Грешният ISBN отпеч. в изд. каре.

ISBN 978-954-438-933-8 : 8 лв.
ISBN 978-619-438-933-8 !
1. Административно-правни услуги - управление и организация - учебници за ВУЗ
338.46(075.8)
COBISS.BG-ID 1261627876

БК 2014/8 Кн 127
        ДЕФИЦИТЪТ от ключово знание за реиндустриализация в икономиката на знанието / Спас Здравков Спасов ... [и др.]. - В. Търново : Фабер, 2014. - 868 с. : с черт., диагр., сх. ; 25 см

Други авт.: Камен Стефанов Симеонов, Диана Димитрова Качарова, Николай Атанасов Атанасов, Иван Ангелов Спирдонов, Пламен Николов Колев, Ангел Димитров Ангелов. - Библиогр.: с. 855-862.

ISBN 978-954-400-993-9 (подв.)
1. Икономика на знанието
338.23:001
COBISS.BG-ID 1261594340

БК 2014/8 Кн 128
ЙОРДАНОВ, Йордан Петров, 1957-
        Основи на алтернативния туризъм : професионално образование / Йордан Йорданов. - София : Интел ентранс, 2013. - 226 с. : със сх., табл. ; 25 см

Библиогр.: с. 223-226.

ISBN 978-954-2910-32-9
1. Алтернативен туризъм - България - управление и организация - учебници за ВУЗ
338.48-1(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261834724

БК 2014/8 Кн 129
МАРЧЕВА, Анастасия Александрова, 1953-
        Икономика и управление на услугите / Анастасия Марчева, Ал Розенблум ; [ред. кол. Румяна Нейкова, Анюта Николова]. - Габрово : Еск-прес, 2013. - 264 с. : с ил., к. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Services economy and management. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 211-214.

ISBN 978-954-490-380-0
1. Услуги - управление и организация - учебници за ВУЗ
338.46(075.8)
COBISS.BG-ID 1261644772

БК 2014/8 Кн 130
СТЕФАНОВ, Галин Петров, 1979-
        Трансгранично сътрудничество : учебник / Галин Стефанов. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2014. - 172 с. : с табл., диагр. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 72)

Библиогр.: с. 166-172 и след отд. гл.

ISBN 978-954-23-0948-2 : 20 лв.
1. Международно сътрудничество - учебници за ВУЗ 2. Стопанско сътрудничество - учебници за ВУЗ 3. Международно кооперативно движение - учебници за ВУЗ
338.22(075.8)
339.92(075.8)
327(075.8)
COBISS.BG-ID 1261597668

БК 2014/8 Кн 131
        EКО туризмът - нашето зелено бъдеще : Черноморски туристически форум, Варна, 2013 / Марин Нешков ... [и др.] ; [ред. кол. Стоян Маринов ... и др.]. - Варна : Славена, 2013. - 326 с. : с ил., табл. ; 20 см

Други авт.: Димитър Дичев, Таня Парушева, Стоян Маринов, Снежанка Овчарова, Станислав Иванов, Мая Иванова, Диан Неделчев, Соня Алексиева, Минчо Полименов, Тодорка Тончева, Росица Борисова, Цветелина Георгиева, Иван Марков, Ваня Василева, Таня Дъбева, Ася Пенчева, Георги Л. Георгиев, Илинка Терзийска, Златко Златев, Ралица Гаврилова, Мария Станкова, Стефан Кирилов, Димитър Стойнов, Огнян Къчев, Катерина Чонгова, Галина Илиева, Снежина Томова, Стефан Видев, Елена Чонова, Георги Калагларски, Красимир Александров, Иво Стамболийски, Юлия Тумбаркова. - Възприетата форма на името на авт. Росица Борисова е Росица Тинчева Христова-Борисова. -
Пълното име на авт. Таня Дъбева е Таня Дъбева Филипова. - Имената на ред. отбелязани в изд. каре. - Други ред.: Жельо Душев, Георги Шипковенски. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-579-985-3
1. Алтернативен туризъм - България - конференции 2. България - стопански туризъм
338.48-6:502/504(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1261929700


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2014/8 Кн 132
        МАРКЕТИНГОВИ метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера : юбилеен сборник : 15 години катедра Маркетинг / [ред. кол. Лина Анастасова - отг. науч. ред. ... и др.]. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013 (Габрово : Екс-прес). - 295 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Маркетингови метаморфози и предизвикателства. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: П. Иванов, Б. Дуранкев, Св. Класова, Симеон Желев, Атанас Луизов, Веселин Благоев, Gundolf Bayer, Esther Subira ; Възприетата форма на името на ред. Esther Subira е Естер Субира Лобера. - За началото и развитието / Лина Анастасова: с. 7-8. - Текст и на англ. ез. - Съдържа материали от: Лина Анастасова, Юлия Узунова, Пенчо Иванов, Веселин Благоев, Михаил Минков, Петър Банчев, Тодор Кръстевич, Евгени Станимиров, Невяна Кръстева, Стефания Темелкова, Maria Johann, Vladimir Zhechev, Svilen Ivanov, Свободка Класова, Атанас Луизов, Евгения Тонкова, Ирена Кунева, Татяна Нейчева Нецева-Порчева, Пенка Горанова, Йордан Петров Иванов, Ева Цветанова, Ирена Емилова, Ваня Банабакова, Pavel Čejka, Деян Лазаров. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9370-91-1
1. Маркетинг - сборници
339.13(08)
COBISS.BG-ID 1261659876


339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Вж и 336

АДАМОВ, Величко, 1950-
        Международни финанси Вж Кн 120

БК 2014/8 Кн 133
ПЪТЕВ, Пламен Георгиев, 1968-
        Международен финансов мениджмънт : учебник / Пламен Пътев. - [4. изд.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2014. - 445 с. : с табл., черт., сх. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; Кн. 74)

1. изд. 2000 на изд. Абагар - В. Търново.

ISBN 978-954-23-0953-6
1. Международни валутно-финансови отношения - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ 3. Международни валутно-финансови отношения - учебници за ВУЗ
339.72(075.8)
336.6(075.8)
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1261569508


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

СТЕФАНОВ, Галин Петров, 1979-
        Трансгранично сътрудничество : учебник Вж Кн 130


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

КУШЕЛИЕВА, Златка Йорданова, 1958-
        Сближаване на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областта по опазване на морската среда от замърсяване Вж Кн 139


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БК 2014/8 Кн 134
ГАЛУНОВ, Тодор Георгиев, 1964-
        Третият държавен съд : български министри на подсъдимата скамейка / Тодор Галунов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 288 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 283-288.

ISBN 978-954-400-973-1
1. История - България - нова 2. Политически процеси (право) - България - история 3. България - право
343.3/.7(497.2)(091)
949.72.053.11
COBISS.BG-ID 1261544676

ЛОМБРОЗО, Чезаре, 1835-1909
        Жената престъпничка и проститутка Вж Кн 52

БК 2014/8 Кн 135
        ПОМАГАЛО по наказателен процес за кандидати за младши прокурори / [Стефан Милев ... и др.] ; под науч. ред. на Галина Тонева. - [София] : Нац. институт на правосъдието, [2014]- (София : Дайрект сървисиз). - Т. <1-> ; 24 см

Загл. на кор.: Помагало по наказателно процесуално право за кандидати за младши прокурори. - Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Сава Петров, Янка Гочева, Красимир Шекерджиев, Мадлена Велинова, Виктор Малинов, Иванка Которова, Радосвета Раева, Нели Дечева. - Възприетата форма на името на ред. Галина Тонева е Галина Николаева Тонева-Дачева.

ISBN 978-954-9419-17-7 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - [2014]. - 608 с.

1. Наказателен процес - България - сборници 2. Наказателно право - България - сборници 3. България - право
343.1(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1261597924

БК 2014/8 Кн 136
        ПОМАГАЛО по наказателно материално право за кандидати за младши съдии и младши прокурори / [Калин Калпакчиев ... и др.] ; под науч. ред. на Кети Маркова и Борис Велчев. - [София] : Нац. институт на правосъдието, 2013- (София : Дайрект сървисиз). - Т. <1-> ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Лада Паунова, Мая Цонева, Валя Рушанова, Сава Петров, Красимир Шекерджиев, Стефан Милев.

ISBN 978-954-9419-15-3 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - [2013]. - 466 с.

1. Наказателно право - България - сборници 2. България - право
343.2(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1261601252

БК 2014/8 Кн 137
        ПОМАГАЛО по наказателно процесуално право за кандидати за младши съдии / [Калин Калпакчиев ... и др.] ; [науч. ред. Румен Ненков]. - [София] : Нац. институт на правосъдието, [2014] (София : Дайрект сървисиз). - 592 с. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Мая Цонева, Лада Паунова, Валя Рушанова, Ралица Герасимова. - Пълното име на авт. Ралица Герасимова е Ралица Герасимова Цветкова.

ISBN 978-954-9419-14-6
1. Наказателен процес - България 2. Наказателно право - България 3. България - право
343.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1261576932

ЧОЛАКОВА, Надя Людмилова, 1969-
        Живей бързо. Кн. 4, Кръв за кокаин Вж Кн 497


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2014/8 Кн 138
        ПОМАГАЛО по гражданско процесуално право за кандидати за младши съдии / [ред. Светлана Калинова, Тотка Калчева]. - [София] : Нац. институт на правосъдието, [2014]- (София : Дайрект сървисиз). - Т. <1-> ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с.  - Пълното име на ред. Тотка Калчева е Тотка Калчева Димитрова. 

ISBN 978-954-9419-10-8 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1 / [Красимир Влахов, Калоян Топалов, Биляна Балинова]. - [2014]. - 607 с.

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с.

1. Граждански процес - България - сборници 2. България - право
347(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1261618404


349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

БК 2014/8 Кн 139
КУШЕЛИЕВА, Златка Йорданова, 1958-
        Сближаване на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областта по опазване на морската среда от замърсяване / Златка Кушелиева. - Пловдив : Имеон, 2013. - 196 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 188-195.

ISBN 978-954-9449-68-6
1. Екологично право - България 2. Морско право - България 3. Право, европейско 4. България - право 5. Европа - право
349.6(497.2)
341.22(497.2)
349.6(4-6)
COBISS.BG-ID 1261821924


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/8 Кн 140
КОЛЧЕВ, Александър Стоилов
        Подоходно облагане : практико-приложни коментари / [Александър Колчев] ; [състав. Александър Колчев]. - София : Пакс корпорация, 2014 ([София] : [Булгед]). - 471 с. ; 21 см. - (Данъчен и осигурителен пътеводител)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-35-6
1. Данъчно облагане - България - законодателни и директивни материали 2. Данъци - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.72:336.21/.26(497.2)(094.9.072)
COBISS.BG-ID 1261823460

НАУЧНА конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата" : 25-26 октомври 2012 година. Т. 1, Научно направление "Други направления, свързани със защитата на населението и инфраструктурата" Вж Кн 147

БК 2014/8 Кн 141
ПЕТРОВА, Мариана Матеева, 1962-
        Информатизация на публичното управление в България / Мариана Петрова ; [ред. Христо Христозов]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 428 с. : с ил., к., портр. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 327-341.

ISBN 978-954-400-996-0
1. Администрация - България - автоматизация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в адмистрацията 3. България - обществено управление
351/354:681.3(497.2)
681.3
COBISS.BG-ID 1261556964

СТОЙЧЕВ, Кирил Петров, 1959-
        Управление на непрекъснатостта на дейността на обекти от критичната инфраструктура : специализиран курс за обучение на кандидати за получаване на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критичната инфраструктура при кризи)" Вж Кн 150


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/8 Кн 142
ДРЯНОВСКИ, Борислав Николов, 1944-
        Кметовете на Варна / Борислав Дряновски. - Варна : Славена, 2010-<2013>. - Т. <3> : с ил., портр., факс. ; 23 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-579-986-0 (ч. 3) : 10 лв.

Съдържа досега:

Ч. 3: 1923-1944. - 2013. - 292 с.

1. Кметове - Варна - биографии 2. Варна - обществено управление
352.075(497.211)(091)(092)
92(497.211)
COBISS.BG-ID 1235661284


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БК 2014/8 Кн 143
АЛЕКСАНДРОВ, Олег Ангелов, 1978-
        Етнически и социален състав на римската армия / Олег Александров. - В. Търново : Фабер, 2013. - 443 с. : с табл., к., диагр. ; 30 см

Загл. и на англ. ез.: Ethnic and social composition of the Roman army. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 258-275 и след отд. статии.

ISBN 978-954-400-969-4 (подв.)
1. Въоръжени сили - Рим (държава) 2. Рим (държава) - военно дело
355.1(37)
COBISS.BG-ID 1261603556

БК 2014/8 Кн 144
БЕРБЕРОВА, Милка Миланова, 1924-2014
        Фелдфебел Иван Минчев Сомлев - военен летец-изтребител : 1.II.1922 - 16.IV.1944 : документална биография : юбилейно издание по случай 70 години от легендарния му подвиг / [авт.-състав.] Милка Миланова Берберова. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 212 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на с. 5: Фелдф. Иван Минчев Сомлев - военен летец-изтребител. - На загл. с. означено кн. 3.

ISBN 978-954-490-416-6
1. Сомлев, Иван Минчев, 1922-1944 - биографии 2. Летци, български - биографии 3. България - военно дело
358.4(497.2)(092)
92 Сомлев, Иван Минчев
COBISS.BG-ID 1261614820

БК 2014/8 Кн 145
ИЛИЕВ, Николай Тодоров, 1969-
        Тактическите формирования в планинско-гориста местност : учебно пособие / Николай Илиев. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013. - 116 с. : с цв. ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 85-86.

ISBN 978-954-753-182-6
1. Пехотно разузнаване - учебници 2. Ориентиране - учебници
355.40(075)
COBISS.BG-ID 1261934564

БК 2014/8 Кн 146
НАУЧНА конференция 100 години Българска бойна авиация (Долна Митрополия ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция 2012 "100 години българска бойна авиация", 17-18 юни 2012 година. - Д. Митрополия : Нац. воен. унив. "Васил Левски". Фак. Авиационен, 2012-. - Т. <1-> : с ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Сборник научни трудове от Научна конференция 2012 100 години българска бойна авиация. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-713-106-4 (т. 1)

Съдържа досега:
Т. 1. - 2012. - 230 с. Съдържа материали от: Павел Пенев, Али Омар Абубакар Букир, Пламен Роглев, Веселин Ташев, Ангел Манев, Н. И. Пехливанова, М. В. Апостолов, З. Я. Здравков, Асен Маринов, Юлиян Радойски, Владимир Савов, Тошко Маринов, Иво Балевски, Петър Пенков, Красимир Кръстев, Стилиян Стоянов, Васил Лазаров, Георги Баев, В. Н. Иванов, Н. И. Иванов, И. Иванов, Зл. Иванова, Т. Бетова, С. Поповска, Т. Веселинова, И. Бонева, Й. Йорданов, С. Матева, Детелин Василев, Станислав Марков.

1. Авиация - България - история - конференции 2. Военновъздушни сили - България - история - конференции 3. България - военно дело
358.4(497.2)(091)(063)
623.7(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1261927140

БК 2014/8 Кн 147
НАУЧНА конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата" : 25-26 октомври 2012 година. Т. 1, Научно направление "Други направления, свързани със защитата на населението и инфраструктурата". - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2012. - 224 c : с ил. ; 21 см

Текст и на англ. ез. - Съдържа доклади от: Живка Енчева Военкинова, Цецка Димитрова Коларова, Невена Цветкова Атанасова-Кръстева, Светлозар Стоянов, Мария Стефанова Добрева, Евелина Асенова Найденова, Христина Тодорова Атанасова, Катя Симеонова, Владко Филипов Сидеров, Кремена Георгиева Георгиева, Божана Янкова Гиндева, Катерина Йончева, Николай Димитров Гаджалов, Даниела Тодорова Йорданова, Пенка Тодорова Кънева, Розалия Йорданова Кузманова-Карталова. - Пълното име на авт. Катя Симеонова е Катя Симеонова Николова. - Възприетата форма на името на авт. Евелина Асенова Найденова е Евелина Асенова Атанасова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-753-104-8
1. Национална сигурност - България - конференции 2. Гражданска защита - България - конференции 3. България - военно дело
355.02(497.2)(063)
355.244(063)
351.86(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1262087908

БК 2014/8 Кн 148
НАУЧНА конференция Актуални проблеми на сигурността (Велико Търново ; 2013)
        Пленарни доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" : 16-18 октомври 2013 г. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013. - 30 с. : със сх. ; 21 см

Рез. на англ., бълг. ез. - Съдържа: Категорията Национална сигурност в съвременна България / Христо Иванов. Изграждане на системи за управление на сигурността / Кирил Стойчев.

ISBN 978-954-753-179-6
1. Национална сигурност - България - доклади 2. България - военно дело
355.02(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1262090980

БК 2014/8 Кн 149
НАУЧНА конференция Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност (Велико Търново ; 2011)
        Сборник доклади от Научна конференция "Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност", 30 ноември - 1 декември 2011 година. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2011- . - Т. <1-> ; 21 см

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-753-089-8

Съдържа досега:
Т. 1. - 2011. - 180 с. : с ил., табл., сх. Съдържа материали от: Светослав Спасов, Стойко Стойков, Севдалина Димитрова, Светлозар Стоянов, Елица Петрова, Момчил Стоянов, Николай Ничев, Катя Пейчева, Стефан Филипов.

1. Военно дело - конференции
355(063)
COBISS.BG-ID 1247032548

СТОЙЧЕВ, Кирил Петров, 1959-
        Сигурност и защита на обекти от критичната инфраструктура : планиране на непрекъснатостта на дейността Вж Кн 104

БК 2014/8 Кн 150
СТОЙЧЕВ, Кирил Петров, 1959-
        Управление на непрекъснатостта на дейността на обекти от критичната инфраструктура : специализиран курс за обучение на кандидати за получаване на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критичната инфраструктура при кризи)" / Кирил Стойчев. - София : Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - БАН, 2014. - 324 с. : с ил. ; 30 см

ISBN 978-954-92552-8-7
1. Национална сигурност - България 2. Гражданска защита - България 3. България - военно дело
355.02(497.2)
351.86(497.2)
COBISS.BG-ID 1262070756

БК 2014/8 Кн 151
        ТРИДЕСЕТ и шестте стратегеми : древнокитайски сборник по военно изкуство, неговите старинни и съвременни тълкувания и повече от 70 разказа от китайската история / [състав., предг.], прев. от старокит. Петко Хинов. - София : Изток-Запад, 2013. - 318 с. : с ил., табл. ; 23 см. - (Изток)

Ориг. загл. на старокит. ез. - Хронологическа таблица на периодите в китайската история: с. 289-291. - Справочник с имена и личности, места и др., споменати в книгата: с. 292-315
. - Мерни единици в исторически Китай, употребявани в книгата: с. 316. - Административни и военни титли в исторически Китай, срещани в книгата: с. 317


ISBN 978-619-152-336-8 (подв.) : 20 лв.
ISBN 978-954-321-336-8 !
ISBN 619-152-336-X !
1. Военно изкуство - Древен Китай 2. Древен Китай - военно дело
355.4(315)
COBISS.BG-ID 1261895652


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

        МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО взаимодействие при интеграция на деца мигранти : учебно помагало Вж Кн 105


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БК 2014/8 Кн 152
БАНЧЕВА, Христина Страхилова, 1985-
        Методическа кутия с 96 методи и техники за провеждане на образователни дейности / Христина Банчева, Жанета Петрова, Диана Банчева. - София : Фонд. Екоцентрик, 2013 ([София] : [ВИТ Експерт]). - 69 с. : с ил., табл., сх. ; 15 х 21 см + 1 оптичен диск 

Загл. на кор.: Методическа кутия 96.

ISBN 978-619-90127-2-7 (подв. със спирала)
1. Извънкласна и извънучилищна работа
37.035.46
COBISS.BG-ID 1261939940

        БОЛОНСКИ процес : сборник статии Вж Кн 108

БК 2014/8 Кн 153
БОНЧЕВА, Иванка, 1951-
        Психология на детското развитие : учебник за специалисти по здравни грижи / Иванка Бончева. - Варна : Славена, 2013. - 160 с. : с ил., табл. ; 20 см

Библиогр.: с. 155-159.

ISBN 978-954-579-979-2
1. Детска и педагогическа психология - учебници за ВУЗ
37.015.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1262079204

БК 2014/8 Кн 154
ВЕЛЕВ, Георги Иванов
        Споделено / Георги Велев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 144 с. ; 20 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-400-959-5
1. Семейно възпитание 2. Деца - отглеждане 3. Детска и педагогическа психология
37.018.1
159.922.7
37.015.3
COBISS.BG-ID 1261542628

ГЕРХАРД, Сю, 1953-
        Защо обичта е важна : как обичта моделира мозъка на бебето Вж Кн 49

БК 2014/8 Кн 155
ГРУДЕВА, Маринела Иванова, 1955-
        Педагогическа подготовка на здравните специалисти за работа в детска ясла / Маринела Иванова Грудева, Анастасия Маринова Георгиева. - Варна : Моореа, 2013 ([Варна] : [Екстрийм]). - 280 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 273-279.

ISBN 978-954-8576-36-9
1. Детска и педагогическа психология - учебници за ВУЗ 2. Детски ясли - учебници за ВУЗ 3. Деца - здравни грижи - учебници за ВУЗ
37.015.3(075.8)
159.922.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1261937892

БК 2014/8 Кн 156
ГЮРОВА, Вяра Тодорова, 1953-
        Образователен мениджмънт / Вяра Тодорова Гюрова. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 207 с. : с табл., сх. ; 30 см

Библиогр.: с. 202-206.

ISBN 978-954-490-401-2
1. Образование и просвета - управление и организация
37.014
COBISS.BG-ID 1261645796

ДЖЕНКИНСЪН, Сали, 1950-
        Геният на играта : празникът, наречен детство Вж Кн 50

КАВЕЛИН-Попов, Линда, 1942-
        Проект за добродетели : лесни начини да се изгради култура на характера : ръководство за преподаватели Вж Кн 60

ПАВЛОВА, Ирина Захариева, 1974-
        Научнопопулярната литература като средство за популяризиране на "педагогическото" Вж Кн 5


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БК 2014/8 Кн 157
ГЮРОВА, Вяра Тодорова, 1953-
        Мениджмънт на процеса на обучение / Вяра Гюрова, Вася Делибалтова. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 188 с. : с табл., сх. ; 30 см

Библиогр.: с. 181-186.

ISBN 978-954-490-429-6
1. Обучение - методи 2. Учебен процес - управление и организация
371.32:65.01
COBISS.BG-ID 1261596388

БК 2014/8 Кн 158
        CAT4U - a European teacher training course for science teachers : handbook for a teacher training course / [ed. Laura Koistinen ... и др.]. - Plovdiv : Univ. Press "Paisii Hilendarski", 2010. - 200 с. : с цв. ил. ; 26 см

Загл. на кор.: The effective use of computer aided teaching and learning material in science teaching. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Heidi Krzywacki, Manuela Welzel-Breuer, Sönke Graf. - Библиогр.: с. 177-186. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-423-633-5
1. Електронно обучение - учебници
371.014.544(076)(075)
COBISS.BG-ID 1261642980


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БК 2014/8 Кн 159
БОРИСОВА, Мария, 1962-
        Децата и фолклорът / Мария Борисова. - 2. прераб. и доп. изд. - Пловдив : Имеон, 2013. - 144 с. : с ноти ; 21 см

Загл. на англ. ез.: Children and folklore. - Пълното име на авт. Мария Борисова е Мария Борисова Кръстанова. - 1. изд. 2010. - Библиогр.: с. 138-143. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9449-74-7
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - музика
372.3
COBISS.BG-ID 1261829348

        ДЕТСКАТА градина - отговорност за бъдещето : [областна конференция, посветена на 130-годишнината от създаването на първата детска градина в България] : сборник Вж Кн 167

БК 2014/8 Кн 160
        ДЕЦАТА - надежда за утре! : 120 години предучилищно възпитание Добрич - 2013 / [състав. Нейчо Нейчев, Силвия Иванова]. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 56 с. : с цв. ил., портр. ; 29 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-371-386-8
1. Предучилищно възпитание - Добрич - история 2. Детски градини - Добрич - история 3. Добрич - предучилищно възпитание
372.3(497.211.1)(091)
COBISS.BG-ID 1261863908

БК 2014/8 Кн 161
CVETKOVA, Angelina Grigorova, 1967-
        Pop! 2 : английски език за деца : книга за учителя / Ангелина Цветкова, Елка Ставрева. - София : Просвета, 2013 (София : Монт). - 184 с. : с ил., табл. ; 29 см + 1 оптичен диск (CD)

Комплект с кн. за детето.

ISBN 978-954-01-2772-9 : 15 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - чужди езици 2. Английски език - методика на преподаването в детските градини
372.36(072+086.76)
802.0(072+086.76)
COBISS.BG-ID 1261863652


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2014/8 Кн 162
ИВАНОВ, Стоян Петков, 1961-
        Четене с разбиране : тренировъчни задачи за 3 клас : подготовка за PIRLS / Стоян Иванов, Тина Велева. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 44 с. : с ил. ; 29 см

ISBN 978-954-01-2829-0 : 4.90 лв.
1. Четене - задачи - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1261804260


372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

БК 2014/8 Кн 163
ZLATKOVA, Katja Cvetanova
        Prüfungstraining : десет изпитни варианта за външно оценяване по немски език в 8 клас / Катя Златкова, Елена Кендерова. - София : Просвета, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"). - 104 с. : с табл. ; 24 см  + 1 оптичен диск (CD-ROM)

Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-954-01-2776-7 : 12 лв.
1. Немски език - тестове - учебници за основни училища
372.65:803.0(079)(075.2+086.76)
COBISS.BG-ID 1261926884


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БК 2014/8 Кн 164
        ТЕСТОВЕ по български език и литература за 7. клас : по модела на външното оценяване / Милослава Стойкова ... [и др.]. - София : Сим консулт прес, 2012 ([София] : [Гея 2000]). - 168 с. : с табл., сх., к. ; 22 см + прил. (4 л.)

Други авт.: Нели Илиева, Красимира Симеонова, Елка Бабачева.

ISBN 978-954-92102-9-3 : 12 лв.
1. Български език - тестове - учебници за основни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за основни училища
372.880.867(079)(075.2)
372.888.67(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1261714916

БК 2014/8 Кн 165
HALIL, Emine Mehmet, 1953-
        Türkçe çalişma defteri - 3 / [Emine Mehmet Halil, Fikriye Mehmet Hüseyin]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 36 с. : с цв. ил. ; 24 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебно помагало (учебна тетрадка) по турски език за трети клас. - Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Комплект с учебник.

ISBN 978-954-400-917-5
1. Турски език - учебници за основни училища
372.880.943.5(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261582820

БК 2014/8 Кн 166
HALIL, Emine Mehmet, 1953-
        Türkçe yardimci ders kitabi 3 / [Emine Mehmet Halil, Fikriye Mehmet Hüseyin]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 100 с. : с цв. ил. ; 24 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебно помагало по турски език за трети клас. - Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Комплект с уч. тетрадка.

ISBN 978-954-400-916-8
1. Турски език - учебници за основни училища
372.880.943.5(075.2)
COBISS.BG-ID 1261582052


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2014/8 Кн 167
        ДЕТСКАТА градина - отговорност за бъдещето : [областна конференция, посветена на 130-годишнината от създаването на първата детска градина в България] : сборник / [състав. Божидар Ангелов ... и др.] ; [науч. ред. Гергана Дянкова]. - [Враца] : [БГ принт], 2013. - 224 с. : с ил., факс. ; 27 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Маринела Михова, София Дерменджиева. - Съдържа докл. от: Божидар Ангелов, Йорданка Пиронкова, Марияна Ангелова, Веселка Василева, Галина Кашова, Николета Атанасова, Силвия Николова Крумова, Лилия Кирилова, Даниела Нинова, Галина Георгиева, Лилия Ганчева, Анета Кръстева, Стефка Димитрова, Миглена Вълкова, Атанаска Христова, Мариета Иванова, Илинка Горанчовска, Николинка Гигова, Валерия Мирчева, Маргарита Кръстева, Йорданка Дамянова, Христина Николова, Параскева Янкова, Нелли Нинова, Мая Илиева, Румяна Василева, Димитрина Костова, Мирослава Илиева, Валя Кръстева, Евгения Стоянова, Цветелина Василева, В. Иванова, Т. Нешкинска, Антоанета Петрова, Иванина Николова, Веска Христова, Румяна Имова, Иванка Данова, Петя Сарачинова, Зоя Цветанова, Йорданка Тодорова, Елка Борисова, Евгения Богданова, Ирена Ангелова, Мариан Ангелов, Светлана Софиянска, Даниела Владимирова, Полина Гарванска, Боряна Михайлова, Елка Антонова, Галина Първанова, Силвия Илиева, Елеонора Тоева, Силвия Динчева, Иван Миленски, Людмила Радева, Любка Борисова, Сименталия Иванова, Татяна Цветкова, Митонка Кръстева, Мила Гълъбова, Антонина Петрова, Ирина Крумова, Нели Оризарска, Марина Гунчева, Диана Иванова, Ваня Йорданова, Илияна Вълова, София Дерменджиева, Марияна Димитрова, Надежда Горанова, Даниела Тасевска, Иванка Динкова, Лиляна Петкова, Камелия Кръстева, Мая Нинова, Галя Киркова, Анета Петрова, Яница Коцева, Цветанка Илиева, Гергана Дянкова, Лиляна Петкова, Диана Александрова, Станислава Иванова, Ваня Дипчикова, Галина Иванова, Наталия Тодорова, Милена Младенова, Даринка Костадинова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-7102-07-9
1. Детски градини - България - учебно-възпитателна работа - конференции 2. Предучилищно възпитание - България - конференции 3. България - предучилищно възпитание
373.24(497.2)(063)
372.3(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1261853668

БК 2014/8 Кн 168
НАЦИОНАЛНА конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка" (6 ; Варна ; 2013)
        Шеста национална конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка" : Варна, 21-23 април 2013 : сборник. - Варна : Славена, 2013. - 300 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см

Изд. на М-во на образованието, младежта и науката. Регион. инспекторат по образованието - Варна. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-579-971-6
1. Предучилищно възпитание - конференции
373.21(063)
COBISS.BG-ID 1262100964


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

БК 2014/8 Кн 169
ГЮРОВА, Вяра Тодорова, 1953-
        Измерения на мениджмънта на образованието на възрастните / Вяра Тодорова Гюрова. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 266 с. : с ил. ; 30 см

Библиогр.: с. 225-234.

ISBN 978-954-490-402-9
1. Образование и просвета на възрастни - управление и организация
374.7
COBISS.BG-ID 1261649892


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

ЛЕВИ, Джонатан, 1971-
        Децата аутисти : десет неща, които можем да направим още сега, за да помогнем на детето с аутизъм Вж Кн 207


377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Грюндвиг
        Програма "Учене през целия живот": секторна програма "Грюндвиг" : успешни проекти 2007-2013 Вж Кн 112

ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Еразъм
        Програма "Учене през целия живот": секторна програма "Eразъм" : успешни проекти 2007-2013 Вж Кн 113

ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Леонардо да Винчи
        Програма "Учене през целия живот": секторна програма "Леонардо да Винчи" : успешни проекти 2007-2013 Вж Кн 115


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

        БОЛОНСКИЯТ процес в моя университет Вж Кн 109

БК 2014/8 Кн 170
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ университет Св. св. Кирил и Методий. Научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени (1 ; Велико Търново ; 2013)
        Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" : [17 януари 2013 г., Велико Търново] / [ред. кол. Пламен Легкоступ ... и др.]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 688 с. : с ил., к. ; 23 см

Загл. на кор.: Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий. - Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Багрелия Борисова, Мария Иванова, Венка Кутева-Цветкова. - Възприетата форма на името на ред. Венка Кутева-Цветкова е Венка Петрова Кутева. - Пълното име на ред. Багрелия Борисова е Багрелия Борисова Събчева. - Текст и на нем., фр. ез. - На кор. означено 1. - Съдържа докл. от: Христина Доврамаджиева, Русин Коцев, Красимира Василева, Милена Иванова, Анета Николова, Лилия Радославова, Павел Петров, Северина Плачкова, Мария Генчева, Даниел Димитров, Илияна Димитрова, Павлина Рибарова, Силвия Коева, Николай Попов, Велин Петров, Мария Димитрова-Спасова, Павлин Марков, Марин Маринов, Николай Бояджиев, Николай Атанасов, Невена Неделчева, Хатче Мустафова, Павлин Чаушев, Валентин Кисьов, Павлин Атанасов, Теодор Додуров, Антон Дончев, Мариета Пенева, Емил Александров, Мемиш Мердан, Светлин Стоянов, Илияна Ганчева, Людмила Чолакова, Александра Петрова, Петър Маринов, Мариела Некова, Мария Петрова, Благой Златанов, Николет Стефанова, Катина Димитрова, Мариана Пенчева, Ивелин Ташев, Светла Йорданова, Мария Иванова, Василиса Вълкова, Иван Стоянов, Здравка Колева, Пламена Пенчева, Лъчезар Лазаров, Силвия Тодорова, Лилия Лозанова, Боряна Здравкова, Дияна Димитрова, Красимира Петрова, Деляна Чуховска, Кристина Иванова, Ваня Иванова, Георги Георгиев, Магдалена Илева, Наталия Любенова, Пролет Петрова, Георги Давидов, Димитър Николов, Нина Христова, Николай Желев, Вася Мандикова-Иванова, Славка Петкова-Марчевска, Ана Борисова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-400-957-1 (подв.)
1. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - конференции 2. Велико Търново - висше образование
378.4(497.216)(063)
COBISS.BG-ID 1261571300

БК 2014/8 Кн 171
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ университет Св. св. Кирил и Методий. Научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени (2 ; Велико Търново ; 2013)
        Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" : [6 юни 2013 г., Велико Търново] / [ред. кол. Пламен Легкоступ ... и др.]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 400 с. : с ил., к., ноти ; 23 см

Загл. на кор.: Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий. - Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Багрелия Борисова, Мария Иванова, Венка Кутева-Цветкова. - Възприетата форма на името на ред. Венка Кутева-Цветкова е Венка Петрова Кутева. - Пълното име на ред. Багрелия Борисова е Багрелия Борисова Събчева. - Текст и на фр. ез. - На кор. означено 2. - Съдържа докл. от: Христина Доврамаджиева, Павлина Рибарова, Русин Коцев, Красимира Василева, Марин Маринов, Николай Бояджиев, Даниела Цонева, Павлин Атанасов, Теодор Додуров, Светлин Стоянов, Николай Атанасов, Павлин Чаушев, Георги Цачев, Хатче Мустафова, Жанина Стоянова, Петър Маринов, Благой Златанов, Николет Стефанова, Мариана Пенчева, Ивелин Ташев, Мария Иванова, Цанко Стефанов, Иван Стоянов, Диан Неделчев, Даниела Анчева, Боряна Здравкова, Лъчезар Лазаров, Георги Георгиев, Ваня Иванова, Кристина Иванова, Наталия Любенова, Деляна Чуховска, Дияна Димитрова, Димитър Николов, Нина Христова, Николай Желев, Данчо Пандулчев, Ана Борисова, Вася Мандикова-Иванова, Славка Петкова-Марчевска, Пролет Петрова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-400-985-4 (подв.)
1. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - конференции 2. Велико Търново - висше образование
378.4(497.216)(063)
COBISS.BG-ID 1261571556

БК 2014/8 Кн 172
        ФОРМИРАНЕ на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование : международна научна конференция Педагогически основи на формирането на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование : сборник с научни статии. - Габрово : Екс-прес, 2012-<2013>. - Т. <1-2> ; 21 см

Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Фак. Педагогика, Асоц. на проф. от слав. страни

ISBN 978-954-490-404-3 (кн. 2, т. 2)

Съдържа досега:

 Кн. 2, Т. 2: [XIII конференция, 2-6 септември 2013, Китен] / [ред. кол. Емилия Рангелова ... и др.]. - 2013. - 504 с. Имената на ред. отбелязани в изд. каре. - Други ред.: Веска Шивачева, Дора Левтерова, Елена Арнаудова, Жана Янкова, Дора Щерева, Милена Палий, Георги Петров, Петър Петров. - Текст и на англ., рус. ез. - Съдържа статии от: Лидия Кондрашова, Ольга В. Янчукович, Елена Лаврентьева, Цецка Коларова, Таисия Каленникова, Анжелина Янева, Константин Шевердин, Николина Колева, Александра Позняк, Зинаида Курбыко, Анатолий Викторович Горбань, Збигнев Стемпнияк, Йоланта Шада-Божишковска, Т. А. Сидорчук, Даниела Драганова, Мариана Радичева, Ежи Никиторович, Маринела Грудева, Диана Н. Гроздева-Фотева, Георги Д. Петров, Веска Шивачева, Анатолий Кузьминский, Светлана Вачкова, Биянка Торньова, Тодорка Стефанова, Казимеж Жегналек, Adriana Wiegerová, Jana Majerčíková, Sławomir Koziej, Izabela Jaros, Росица Пенкова, Веселина Димитрова, Франтишек Лустиг, Яна Янкова, Анета Нивегловска, Данка Щерева, Николай Михайличенко, Людмила Лебедева, Александра В. Калякина, Т. В. Юрьева, Татьяна Г. Зеленова, Татьяна Довга, Ирина И. Руцинская, Т. И. Ходыко, Л. Н. Филатова, Мария Ст. Дишкова, Христивелина Жечева, Весела Димова, Марина Есаулова, Андрей Напреенков, Данелина Вачева, Кристина Захариева, Надежда А. Голивер, Юлия Залесская, Tatiana V. Yesikova, Елена Димитрова, В. Н. Барцевич, Михаил Р. Тихонин, Вероника Блажкова, Надежда А. Шайденко, Екатерина Маралова, Оксана Анисимова, Емилия М. Рангелова, Лиляна Тодорова, Инна Ю. Скляренко, Ольга Зверева, Ирина Звоник, Юрий Меленец, Игорь Вачков, Валентина Я. Лыкова, Веселина Петрова, Елена А. Павленко, Елена Арнаудова, Милена Палий, Георгий Митин, Йорданка Факирска, Мергаляс Кашапов, Бонка Димитрова, Ирен Пелтекова, Татьяна Гуляева, Наталья Пещенко, Искра Петкова, Раиса Чечет, Лилия Черток, Деспина Георгиева, Т. А. Ахрямкина, М. Ю. Горохова, Эльжбета Ящишин, Барбара Божимовска, Николина Ангелова-Барболова, Силвия Крушкова, Георги Игнатов, Алдона Градска-Тус, Петър В. Петров, Анатолий П. Сманцер, Инна Л. Федотенко, Ирина А. Югфельд, Тамара Захарук, Катарзина Марсиняк-Папроска, Катерина Караджова, Жана А. Янкова, Дора Щерева, ЕленаТорина, Petr Franiok, Анжела Король, Рената Матысюк, Боряна Туманова, Людмила Акованцева, Елена Чмелëва, Лидия Разина, Мария Димитрова-Георгиева, Цветомира Ангелова, Petr Prokop, Весела Казашка, Арети Г. Тасиуди, Гульжан Сенькина. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.
1. Висше образование - конференции
378.2(063)
COBISS.BG-ID 1248842468

БК 2014/8 Кн 173
EVROPEJSKI sǎjuz. Programa Učene prez celija život. Sektorna programa Erazǎm
        European programme for cooperation in higher education - Erasmus : information package 2013-2014 / [transl. Svilen Iliev]. - Varna : Steno, [2013]. - 88 с. : с цв. портр., ил. ; 21 х 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.  - Изд. на ИУ - Варна.

ISBN 978-954-449-680-7
1. Европейски съюз - програми 2. Висше образование - Европа 3. Европа - висше образование
378(4-6)
COBISS.BG-ID 1261819620


379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

БЪРНИ, Глен
        Ню Йорк Вж Кн 543

        BULGARIA discovered : guide Вж Кн 553

39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БК 2014/8 Кн 174
АНАВИ, Ивет Елизер, 1919-
        Озарени еврейски жени : кратка енциклопедия / Ивет Анави ; [състав. Ивет Анави-Калев]. - Пловдив : Летера, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 528 с. : с ил., портр. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на състав. Ивет Анави-Калев е Ивет Елизер Анави.

ISBN 978-619-179-002-9 : 15 лв.
1. Евреи - биографии 2. Жени, прочути - биографии
396.9(=924)(092)
92(=924)
COBISS.BG-ID 1261593060

БК 2014/8 Кн 175
ЕЛИАДЕ, Мирча, 1907-1986
        Шаманизмът и архаичните техники на екстаза / Мирча Елиаде ; прев. от фр. Георги Цанков. - 2. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 556 с. ; 23 см

Ориг. загл.: Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase / Mircea Eliade. - 1. изд. 2000 на изд. Лик. - Съдържа и: Библиогр. на работите на Мирча Елиаде, излезли на френски език: с. 553-555.

ISBN 978-619-152-287-3 (подв.) : 29.90 лв.
1. Шаманизъм 2. Магия
398.4
291.2
COBISS.BG-ID 1262011876


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

51 МАТЕМАТИКА

БК 2014/8 Кн 176
STOJNOV, Jonko Dinev, 1969-
        Higher mathematics - part 2 : for engineering students / Yonko Stoynov, Elena Varbanova. - Sofia : ТУ, 2013. - 63 с. ; 21 см

Загл. и на бълг. ез.: Висша математика - II част : за студенти - инженери.

ISBN 978-619-167-050-5
1. Математика - учебници за ВУЗ
51(075.8)
COBISS.BG-ID 1261643236


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

ЛУКАНЧЕВСКИ, Милен Илиев, 1959-
        Моделиране на квантови изчисления в паралелна изпълнителна среда Вж Кн 243

БК 2014/8 Кн 177
ЛЮБОМИРОВ, Слави Ясенов, 1970-
        Ръководство по програмиране и използване на компютри / Слави Любомиров, Ангел Чекичев, Георги Кольковски. - Смолян : Фил. на ПУ "Паисий Хилендарски", 2014. - 238 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Техн. колеж - Смолян. - Принтирано изд.

ISBN 978-954-8767-52-1
1. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ 2. Програмиране - учебници за ВУЗ
519.682(076)(075.8)
681.322.06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261602532


521/527 АСТРОНОМИЯ

СЕЙГЪН, Карл, 1934-1996
        Бледа синя точица Вж Кн 6Кн 7


528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ

БК 2014/8 Кн 178
ТЕПЕЛИЕВ, Юлин Николов, 1957-
        Приложения на фотограметрията и дистанционните методи за изследване на горите в България и в горското стопанство / Юлин Тепелиев. - София : Интел ентранс, 2013. - 226 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 222-226.

ISBN 978-954-2910-30-5
1. Фотограметрия - България 2. Горско стопанство - планиране 3. България - фотограметрия
528.7(497.2)
630.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1261828068


53 ФИЗИКА

БК 2014/8 Кн 179
АНГЕЛОВ, Николай, 1956-
        Физика I : кратък курс / Николай Ангелов. - Габрово : Принт, 2013. - 192 с. : с черт. ; 21 см

Пълното име на авт. Николай Ангелов е Николай Ангелов Петров. - Библиогр.: с. 187-188.

ISBN 978-9954-436-049-8 !
1. Физика - учебници за ВУЗ
53(075.8)
COBISS.BG-ID 1261937124

БК 2014/8 Кн 180
ИЛИЕВ, Илийчо Петков, 1955-
        Физика : I и II част / Илийчо Петков Илиев. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 436 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

ISBN 978-954-490-413-5
1. Физика - учебници за ВУЗ
53(075.8)
COBISS.BG-ID 1261671140

БК 2014/8 Кн 181
ИЛИЕВ, Илийчо Петков, 1955-
        144 решени задачи по физика / Илийчо Петков Илиев. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 128 с. ; 24 см

ISBN 978-954-490-410-4
1. Физика - задачи - учебници за ВУЗ
53(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261629668


532 МЕХАНИКА НА ТЕЧНОСТИ. ХИДРОМЕХАНИКА

БК 2014/8 Кн 182
АТАНАСОВ, Цвятко Атанасов, 1943-
        Задачи по механика на флуидите / Цвятко А. Атанасов. - [В. Търново] : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013. - 117 с. : с черт. ; 20 см

ISBN 978-954-753-106-2
1. Хидроаеромеханика - задачи - учебници за ВУЗ
532(076)(075.8)
533(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261911780


533 МЕХАНИКА НА ГАЗОВЕТЕ. АЕРОДИНАМИКА. ФИЗИКА НА ПЛАЗМАТА

АТАНАСОВ, Цвятко Атанасов, 1943-
        Задачи по механика на флуидите Вж Кн 182


534 МЕХАНИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ. АКУСТИКА
Вж и 530.1; 539.18; 621; 681

БК 2014/8 Кн 183
ДИНКОВ, Божидар Георгиев, 1939-
        Акустика : ръководство за упражнения / Божидар Динков, Антон Чешмеджиев. - София : Интел ентранс, 2013. - 128 с. : с табл., сх., черт. ; 24 см

Библиогр.: с. 125-126.

ISBN 978-954-2910-33-6
1. Акустика - учебници за ВУЗ
534(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261787108


536 ТЕРМОДИНАМИКА

БК 2014/8 Кн 184
GEORGIEV, Aleksandǎr Georgiev, 1958-
        Thermodynamics and heat transfer / Aleksandar Georgiev. - Plovdiv : Imeon, 2013. - 200 с. : с черт., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-9449-67-9 : 23 лв.
1. Термодинамика - учебници за ВУЗ 2. Топлообмен и топлопренасяне - учебници за ВУЗ
536(075.8)
COBISS.BG-ID 1261842916


539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА
Вж и 621.039; 621.384

БК 2014/8 Кн 185
        СЪПРОТИВЛЕНИЕ на материалите в примери и задачи : учебно пособие за студенти, изучаващи дисциплината Съпротивление на материалите в технически висши училища / В. М. Хаджийски ... [ и др.]. - Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2013. - 186 с. : с черт., табл., сх. ; 21 см

Други авт.: С. В. Стефанов, В. А. Сукманов, Ю. Н. Петрова, И. В. Жданов. - Изд. на УХТ - Пловдив. Кат. Машини и апарати за хран.-вкусовата промишленост, Донецки нац. унив. по икономика и търговия Михаил Туган-Барановски. Кат. Общоинженерни дисциплини.

ISBN 978-954-24-0230-5
1. Съпротивление на материалите - задачи - учебници за ВУЗ
539.3/.6(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261910500


54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Вж и 577.1; 612.015; 631.41; 66

БК 2014/8 Кн 186
        ТЕТРАДКА за лабораторни упражнения по химия / Драгомир Стоянов Василев ... [и др.]. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 40 с. : с табл., сх. ; 30 см

Други авт.: Албена Цонева Цонева, Милена Наткова Колева, Пенчо Ангелов Стойчев.

ISBN 978-954-490-412-8
1. Химия - учебници за ВУЗ
54(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261663972


546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

БК 2014/8 Кн 187
ЩЕРЕВ, Иван Георгиев, 1960-
        Ръководство по неорганична химия : стехиометрични изчисления и лабораторни упражнения / Иван Щерев, Тотка Додевска. - Пловдив : [Блаком], 2013. - 168 с. : с ил., портр. ; 24 см

Изд. на УХТ. Кат. Неорган. химия и физикохимия - Пловдив.

ISBN 978-619-7010-17-6
1. Неорганична химия - учебници за ВУЗ 2. Стехиометрия - учебници за ВУЗ
546(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261591524


550 СПОМАГАТЕЛНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2014/8 Кн 188
BLACKSEAHAZNET Conclusion Workshop  (Sofia ; 2013)
        BlackSeaHazNet conclusion workshop, 16-19 December 2013, Sofia, Bulgaria. - Sofia : Inst. for Nuclear Research and Nuclear Energy of Bulg. Acad. of Sciences, 2014. - 196 с. : с ил., к. ; 30 см

Изд. по Проект Комплексно изследване на възможностите за прогнозиране на земетресения и корелациите между измененията на климата и сеизмичността от Седма рамкова прогр. на Европ. комис., в сер. BlackSeaHazNet series ; vol. 3. - Принтирано изд. - Съдържа докл. от: Strachimir Cht. Mavrodiev, George I. Melikadze, Mariam Sh. Todadze, Genadi Kobzev, Tamar Jimsheladze, Alexander Sborshchikovi, Nino Kapanadze, Hrachya Petrosyan, Yavor Chapanov, Cyril Ron, Jan Vondrák, I. Logvinov, B.Srebrov, L. Rakhlin, S. Kovachikova, Margar Adibekyan, Ani Gevorgyan, Armine Khangaldyan, Yuriy Bogdanov, Volodymyr Pavlovych, Sergiy Prokopenko, Diana Gergova, Boyko Vachev, N. Zhukova, T. Matcharashvili, Tamaz Chelidze, Igor Kachalin, Oleksandr Liashchuk, Stanka Šebela, Janja Vaupotič, Georgi Kikuashvili, Lazo Pekevski, Schteriumir Mavrodiev, Spomenko Mihajlovic, Milena Cukavac, Erhan Alparslan, Cemil Seyis, Ludwig C. Ries, L. Dobrodnyak, E. Nakalov, S. Timoshin, Olga Körting, Birgit Müller, P. Andreeva, Hr. Kiselinov, Mateja Bezek, Christos Tsabaris, E. Androulakaki, F. Pappa, G. Eleftheriou, D. Patiris, M. Schubert, K. Knoeller, R. Stollberg, U. Mallast, Nikolai Dobrev, Plamen Ivanov, Konstantin Kostov, Orlin Dimitrov, Miroslav Krastanov, Valentin Nikolov, Boyko Berov, Natalia A. Kilifarska, Vladymyr G. Bakhmutov, G. V. Melnyk, . T. Mozgova. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9820-15-7 (подв. със спирала)
1. Земетресения - конференции 2. Динамична геология - конференции 3. Геофизика - конференции
550.343(063)
551.1/.4(063)
COBISS.BG-ID 1262122724


551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА

БК 2014/8 Кн 189
ЦАНКАРСКИ, Николай Данов, 1944-
        Съевата пещера - чудо на чудесата! / Николай Цанкарски ; [снимки Николай Цанкарски]. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Изток-Запад, 2014. - 32, xvi с. : с цв. ил., портр. ; 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2010.

ISBN 978-619-152-389-4 : 4 лв.
1. Пещери - България - очерци 2. България - геология
551.44(497.21)
COBISS.BG-ID 1261932772

BLACKSEAHAZNET Conclusion Workshop (Sofia ; 2013)
        BlackSeaHazNet conclusion workshop, 16-19 December 2013, Sofia, Bulgaria Вж Кн 188


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

БК 2014/8 Кн 190
ЖЕКОВ, Живко Стоянов, 1951-
        Оптични методи и средства за откриване и изследване на обекти и мониторинг на атмосферата от борда на космически летателни апарати : пленарен доклад на Годишна университетска научна конференция / Живко Жеков. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013. - 78 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 73-78. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-753-118-5
1. Атмосфера - методи на изследване - доклади
551.52(042)
COBISS.BG-ID 1262115812


574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ
Вж и 504; 581; 591

БК 2014/8 Кн 191
СЪЮЗ на учените в България. Семинар по екология (София ; 2013)
        Семинар по екология - 2013, 25-26 април, София : сборник доклади и резюмета / [състав. Стефка Чанкова ... и др.] = Seminar of ecology - 2013, 25-26 April, Sofia : proceedings [and abstracts] / [comp. Stephka Chankova ... и др.]. - София : Фараго, 2013. - 235 с. : с ил., табл., к. ; 25 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Светла Гатева, Габриеле Йовчев. - Изд. на Съюз на учените в България. Секция Биология, БАН. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания. - Съдържа материали от: Силвия Георгиева, Яна Миткова, Любомир Кендеров, Емилия Варадинова, Пламен Митов, Димитър Първанов, Милена Павлова, Янка Пресолска, Николай Симов, Виолета Тюфекчиева, Иванка Янева, Румяна Кънчева, Деница Борисова, Георги Георгиев, Христо Николов, Дойно Петков, Бануш Банушев, Мила Ихтиманска, Невена Иванова, Лъчезар Пехливанов, Катя Иванова, Камелия Миладинова, Теодора Георгиева, Юлиана Марковска, Олга Ангелова, Ева Миадокова, Стефка Чанкова, Светла Братанова-Дончева, Нешо Чипев, Асен Асенов, Стефания Клайн, Диана Деянова, Васил Василев, Венцислав Карамфилов, Марина Станилова, Росен Горгоров, Юндина Веева, Антония Виткова, Диана Златанова, Петър Генов, Атидже Ахмед, Венцислава Рачева, Мариана Любенова, Надежда Георгиева, Калина Пачеджиева, Ина Анева, Люба Евстатиева, Мария Рогова, Милена Николова, Ния Петрова, Гергана Георгиева, Лъчезар Якимов, Светлана Банчева, Малина Делчева, Николай Апостолов, Димитър Пеев, Наталия Вальовска, Юлиана Райнова, Красимира Идакиева, Евелин Волфрам, Калина Данова, Дарина Бъчварова, Александър Дойчинов, Даниела Митева, Жана Митровска, Надежда Юрина, Милка Тодорова, Антоанета Трендафилова, Светозар Стойчев, И. Цонова, Ирина Москова, Вера Алексиева, Мира Бушева, Диана Светлева, Бистра Атанасова, Ваньо Александров, Здравка Петрова, Емилия Атанасова, Костадинка Недялкова, Радка Донкова, Галина Петкова, Радка Кънчева, Стайка Стратиева, Ина Кънчева, Снежана Ставрева-Веселиновска, Йордан Зивановик, Александра Тодоровска, Димитър Димитров, Пламен Калушков, Бернардо Лизама Ривас, И. Колева-Лизама, Стефан Тодоров, Лидия Тодорова, Роса Кагиано, Серена Трипета, Лучано Телеска. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2961-75-8
1. Екология - конференции
574(063)
COBISS.BG-ID 1262097124


59 ЗООЛОГИЯ
Вж и 636

БК 2014/8 Кн 192
INTERNATIONAL Conference on Zoology 50 Years Department of Zoology (Hissar ; 2012)
          International conference on zoology "50 years Department of zoology" [Plovdiv University "Paisii Hilendarski"] : [October 8-10, 2012, Hissar] : programme & abstracts. - Plovdiv : Plovdiv Univ. Press, 2012. - 130 с. ; 30 см

Съдържа докл. от: Vassil Golemanski, Frank Zachos, Paraskeva Michailova, Georgi Markov, Željko Popović, Jelena Purać, Ana Subotić, Tatjana Nikolić, Danijela Kojić, Elvira Vukašinović, Snežana Milovac, Snežana Gošić-Dondo, Gordana Grubor-Lajšić, Vladimir Koštál, Adile Sari, Mustafa Duran, Fevzi Bardakci, Michalis Rovatsos, J. Marchal, G. Paspali, S. Oruci, A. Sanchez, E. Giagia-Athanasopoulou, Evgeniya Ivanova, Malgorzata Bienkowska, Beata Panasiuk, Jerzy Wilde, Teodora Staykova, Ivan Stoyanov, Dimitar Grekov, Krasimira Avramova, David Pond, Tanya Zorenko, Fedor Golenishchev, Z. Ulya Nurullahoğlu, Esra Ulusoy, Darko Častven, Milan Dilas, Maria Shishiniova, Plamen Mitov, Elena Tasheva-Terzieva, Ilyan Iliev, Albena Lapeva-Gjonova, Rumyana Kostova, Rostislav Bekchiev, Sirma Zidarova, Gabor Csorba, Maria Kocheva, Milena Gospodinova, Milena Pavlova, Luchezar Pehlivanov, Stefan Kazakov, Emilia Varadinova, Yanka Vidinova, Violeta Tyufekchieva, Yordan Uzunov, Mihail Kechev, Elena Kmetova, Pavlin Zhelev, Aleksandar Mechev, Gradimir Gradev, Ivelin Ivanov, Iva Christova, Hristo Dimitrov, Vesela Mitkovska, Iva Trifonova, Nikolay Kalvatchev, Teodora Gladnishka, Evgeniya Taseva, Vladislava Ivanova, Anelia Stojanova, Plamen Mirchev, Georgi Georgiev, Peter Boyadzhiev, Maria Matova, Dimo Arnaudov, Atanas Arnaudov, Diana Kirin, Svetla Gospodinova, Iskra Rainova, Mustafa Duran, Adile Sari, Julia Ilkova, A. Sen, Erdal Karadurmus, Gürçay Kivanç Akyildiz, Milen Vassilev, Apostolos Apostolou, Boris Velkov, Lidija Velkova-Jordanoska, Stojmir Stojanovski, Lence Lokoska, Elizabeta Veljanoska-Sarafiloska, G. Kostoski, Eliza Uzunova, Anna Futekova, Ivelina Georgieva, Lidia Rashkova, Margarita Georgieva, Danail Takov, Daniela Pilarska, Plamen Pilarski, Boyan Rossnev, Peter Petkov, Zhivko Zhelev, Georgi Popgeorgiev, Hristo Dimitrov, Dimitar Popov, Doncho Kirov, Viktor Garsiya, Ivelin Ivanov, Tsenka Chassovnikarova, Nasko Atanasov, Darinka Boyadzhieva-Doychinova, Feriha Myumyunova, Maria Gevezova, Daniela Petrova-Klisarova, Iliya Denev, Ìkbal Yildirim, Rahile Öztürk, Ekrem Ergin, Ilze Mitre, Roumiana Metcheva, Michaela Beltcheva, Dragana Miličič, Sofija Pavković-Lučić, Luka Lučić, Dunja Lukić, Ana Nahirnić, Aleksandar Marković, Tamara Karan Žnidaršić, Marko Šćiban, Ivaylo Todorov, Dimitar Parvanov, Dimitar Bechev, Albena Lapeva-Gjonova, Zhenya Ilieva, Jerzy Sell, Monika Stolarska, Anna Wysocka, Irinel Popescu, Trajce Talevski, Aleksandra Talevska, N. Hristovski, D. Blazekovic-Dimovska, Gj. Atanasov, Dilian Georgiev, Darko Radmanović, Desanka Kostić, Jelena Lujić, Svetlana Blažić, Nedko Nedialkov, Yordan Koshev, Ivaylo Raykov, Georgy Bardarov, Ognian Todorov, Plamen Mitov, Mirjana Stojanović, Ralitsa Tsekova, Jovana Milanović, Tanja Milutinović, Eleonora Kaneva, Vladimir Kekić, Suzana Patceva, Dafina Guseska, V. Mitic, Orchideja Tasevska, Trajče Stafilov, Goce Kostoski, Rumyana Kostova, Elena Tasheva, Dimitar Ragyov, Zlatozar Boev, Andrew Dixon, Yordan Koshev, Slaveya Petrova, Elvan Mehmed, Ivelin Mollov, Atanas Donev, Krasimir Kirov, Iliana Velcheva, Diana Ganeva, Milena Kalmishka, Zlatka Dimitrova, Dimitar Plachiyski, Georgi Popgeorgiev, Stoyan Nikolov, Svetoslav Gerasimov, Rosen Andreev, Petar Genov, Nino Ninov.

ISBN 978-954-423-794-3
1. Зоология - конференции
59(063)
COBISS.BG-ID 1261638884


591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ
Вж и 504

БК 2014/8 Кн 193
КОЛАРОВ, Янко Ангелов, 1947-
        Фауна на България. [Т.] 31, Hymenoptera, ichneumonidae. Ч. 2, Tryphoninae, eucerotinae, adelognathinae, lycorininae, neorhacodinae, orthopelmatinae / Янко Ангелов Коларов ; [ред. В. Бешовски]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 568 с. : с ил. ; 25 см

Загл. и на рус., лат. ез.: Фауна Болгарии ; Fauna Bulgarica. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на БАН. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания. - Библиогр.: с. 527-551. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-322-680-1 (подв.)
1. Животни - България - систематика 2. Ципокрили - България - систематика 3. България - зоология
591.9(497.2)
595.79.06(497.2)
COBISS.BG-ID 1261595108


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

КОЛАРОВ, Янко Ангелов, 1947-
        Фауна на България. [Т.] 31, Hymenoptera, ichneumonidae. Ч. 2, Tryphoninae, eucerotinae, adelognathinae, lycorininae, neorhacodinae, orthopelmatinae Вж Кн 193

ТОДОРОВ, Емил Георгиев, 1981-
        Лов на диви патици и гъски : 77 тайни Вж Кн 223


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

МИЛАНОВА, Анастасия Станчева, 1972-
        Основни принципи на приложение на 12-те минерални соли на д-р Шуслер : практически съвети, клиничен опит Вж Кн 202


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

БК 2014/8 Кн 194
МАРИНОВ, Илия Иванов, 1940-
        Как да се храним, за да не боледуваме / Илия Маринов. - София : Филвест, 2014 ([София] : Изток-Запад). - 92 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9346-20-6 : 6 лв.
1. Хранене - хигиена
613.2
COBISS.BG-ID 1262029284

        УЧИЛИЩЕ за здраве. [Кн.] 3, Страната на здравето : подател: д-р Здравко Живков Столетов, ул. "Дълголетна" No 3, гр. Слънчевград ; до: Теб - мой малък приятелю Вж Кн 31

        ФИТНЕС : тренировка, възстановяване, хранене Вж Кн 256


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БК 2014/8 Кн 195
ВЕКОВ, Тони Йонков, 1968-
        Оценка на здравни технологии : бъдещето на здравната икономика / Тони Веков, Георги Христов, Славейко Джамбазов. - София : Бълг. кардиол. институт, 2014 (София : Симолини 94). - 367 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

Библиогр.: с. 361-367.

ISBN 978-954-92763-8-1 (подв.)
1. Здравеопазване - икономически проблеми
614.2
COBISS.BG-ID 1261592804

БК 2014/8 Кн 196
ГАТЕВА, Людмила Найденова, 1950-
        Макроетика и устойчиво развитие на здравеопазването / Людмила Чакърова. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 184 с. : с диагр., табл. ; 21 см

Пълното име на авт. Людмила Чакърова е Людмила Найденова Чакърова-Гатева. - Библиогр.: с. 170-183.

ISBN 978-954-490-407-4
1. Здравеопазване 2. Медицинска етика 3. Устойчиво развитие
614.2
COBISS.BG-ID 1261620452

БК 2014/8 Кн 197
        ДОЛЕКАРСКА помощ : общоприети и нетрадиционни методи за възстановяване и връщане към живот / [Константин Димитров Герганов ... и др.] ; под ред. на Стефан Цветанов Цеков. - Варна : Зограф, 2013 (В. Търново : Абагар). - 336 с. : с ил., табл., портр. ; 25 см

Имената на авт. отбелязани на с. 5-6. - Други авт.: Диана Станчева Димитрова, Валентин Любомиров Игнатов, Калин Колев Михов, Коралия Стефанова Тодорова-Ненова, Риналдо Савов Шишков, Стефан Цветанов Цеков, Цветан Тошев Цеков, Флора Илиева Цекова, Атилио Гирони. - Възприетата форма на името на авт. Коралия Стефанова Тодорова-Ненова е Коралия Стефанова Тодорова. - Библиогр.: с. 329-335.

ISBN 978-954-15-0237-2 (подв.)
1. Първа помощ
614.8
COBISS.BG-ID 1262005732

БК 2014/8 Кн 198
ЖЕЛЕВА, Елена Грозева
        Сестрински и акушерски грижи : философски аспекти / Елена Желева. - [3.] прераб. и доп. изд. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 300 с. : с табл., ил. ; 21 см

1. изд. 2006 със загл. Общи и специални сестрински грижи. Кн. 1 на изд. Литера принт - Ст. Загора ; В кн. означено 2. прераб. и доп. изд. - Библиогр.: с. 298-299.

ISBN 978-954-490-420-3
1. Медицински сестри - методика на преподаването за ВУЗ 2. Болногледачество - методика на преподаването за ВУЗ 3. Акушерство - методика на преподаването за ВУЗ
614.23/.26(072)(075.8)
616-083(072)(075.8)
618(072)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261615076

БК 2014/8 Кн 199
ЛИСАЕВ, Петко Иванов, 1949-
        Медицинска деонтология и медицинско право : за сестри, акушерки и асоциирани специалисти / Петко Лисаев. - 2. изд. - София : Медицина и физкултура, 2014 ([София] : [Славейков]). - 192 с. ; 22 см

1. изд. 1996 на изд. Сиби. - Библиогр.: с. 190-192.

ISBN 978-954-420-305-4
1. Медицинска етика - учебници
614.23/.26(075)
COBISS.BG-ID 1261952228

БК 2014/8 Кн 200
ЩЕРЕВА, Наталия Михайлова, 1977-
        Ръководство по медицинска етика / Наталия Щерева-Николова, Радка Горанова-Спасова. - София : [РА Евромедия], 2014 ([София] : ИД принт). - 168 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-92646-8-5
1. Медицинска етика - учебници за ВУЗ
614.23/.26(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261998052


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БК 2014/8 Кн 201
МЕДИЦИНСКИ университет. Катедра по психиатрия и медицинска психология (Пловдив)
        Пътят от философията до психиатрията и обратно : 60 години Катедра по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет Пловдив : 50 години от кончината на проф. Кирил Чолаков / [Марин Роглев ... и др.] ; под ред. Валентин Акабалиев, Дроздстой Стоянов. - София : Изток-Запад, 2013. - 136 с. ; 22 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: Веселина Влахова-Николова, Стефан Попов, Георги Попов, Димитър Цацов, Нина Димитрова, Камелия Жабилова, Георги Белогашев, Валентин Акабалиев, Дроздстой Стоянов. - Пълното име на авт. Димитър Цацов е Димитър Цацов Димитров. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-619-152-350-4
1. Чолаков, Кирил Маринов, 1897-1963 - мироглед - сборници 2. Психиатри, български - мироглед - сборници 3. Психотерапия - сборници 4. България - обща терапия
615.851(497.2)(08)
616.89(497.2)(092)(08)
92 Чолаков, Кирил Маринов
COBISS.BG-ID 1262070244

БК 2014/8 Кн 202
МИЛАНОВА, Анастасия Станчева, 1972-
        Основни принципи на приложение на 12-те минерални соли на д-р Шуслер : практически съвети, клиничен опит / Анастасия Миланова. - София : Алпен Фарма, 2013 ([София] : [Ифо Дизайн]). - 272 с. : с ил., табл. ; 23 см

ISBN 978-619-90148-1-3
1. Алтернативна медицина 2. Минерални соли
615.89
612.39
COBISS.BG-ID 1261937380

БК 2014/8 Кн 203
ПАСКАЛЕВА, Руска Василева, 1964-
        Практическо ръководство по кинезитерапия при социалнозначими заболявания в детска възраст : учебно помагало по кинезитерапия за студенти от специалност Рехабилитатор / Руска Паскалева. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 148 с. : с ил., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 137-146.

ISBN 978-954-490-379-4
1. Кинезитерапия - учебници за ВУЗ 2. Опорно-двигателен апарат - болести - при децата - физикална терапия - учебници за ВУЗ
615.825.1-053.2(075.8)
616.71-053.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1261633764

СОФАРМА (София)
        80 години Sopharma Pharmaceuticals : [приемник на Българското аптекарско кооперативно дружество и Фармакохимическа фабрика Галенус] : фармация - дела и документи Вж Кн 236


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

ЖЕЛЕВА, Елена Грозева
        Сестрински и акушерски грижи : философски аспекти Вж Кн 198


616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

БК 2014/8 Кн 204
ТОПАЛОВА-Пиринска, Снежанка Запринова, 1952-
        Клинично поведение при лечение на зъбния кариес и неговите усложнения / Снежанка Топалова-Пиринска, Емилия Карова. - София : Скала Принт, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 272 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 252-271

ISBN 978-954-92827-5-7 (подв.)
1. Зъби - кариес - терапия
616.314-002-085
COBISS.BG-ID 1261722340

БК 2014/8 Кн 205
ХРИСТОВ, Христо Митев, 1950-
        Субпериосталните имплантати : Ренесансът : с поглед към бъдещето... / Христо Христов. - София : Фараго, 2014. - 235 с. : с ил., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 222-226. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-954-2961-74-1 (подв.) : 80 лв.
1. Зъби - хирургия
616.314-089
COBISS.BG-ID 1261900516


616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
Вж и 616

БК 2014/8 Кн 206
КАЗАЛЪКОВА, Красимира Милчева
        Напикаването: "мокра тайна" или заболяване, равно по тежест на диабета и астмата : лечение с физикални средства и кинезитерапия след трансвезикална резекция на простатата и трансуретрална резекция на простатата (TUR-P) / Красимира Казалъкова. - София : Изток-Запад, 2013. - 100 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-152-341-2
1. Пикочно-полови органи - болести - терапия
616.6-08
COBISS.BG-ID 1261900772


616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Вж и 617.3

ПАСКАЛЕВА, Руска Василева, 1964-
        Практическо ръководство по кинезитерапия при социалнозначими заболявания в детска възраст : учебно помагало по кинезитерапия за студенти от специалност Рехабилитатор Вж Кн 203


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

БК 2014/8 Кн 207
ЛЕВИ, Джонатан, 1971-
        Децата аутисти : десет неща, които можем да направим още сега, за да помогнем на детето с аутизъм / [Джонатан Леви] ; [прев. от англ. Росица Палазова]. - София : БГкнига, 2011 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 192 с. : с ил., табл. ; 19 см

Ориг. загл.: 10 things you can do right now to help your child with autism / Jonatahn Levy. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8628-15-0 : 14 лв.
1. Аутизъм - при децата 2. Дефектология
616.89-053.2
376.4
COBISS.BG-ID 1261742052

МЕДИЦИНСКИ университет. Катедра по психиатрия и медицинска психология (Пловдив)
        Пътят от философията до психиатрията и обратно : 60 години Катедра по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет Пловдив : 50 години от кончината на проф. Кирил Чолаков Вж Кн 201

        ОСЪЗНАТИЯТ път през депресията : как да се избавиш от хроничното униние Вж Кн 53


618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Вж и 611; 612; 616

ЖЕЛЕВА, Елена Грозева
        Сестрински и акушерски грижи : философски аспекти Вж Кн 198


62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 330.3; 658

БК 2014/8 Кн 208
        ЗНАНИЕТО - източник на иновации : научна конференция с международно участие, 14-15 юни 2013, Бургас : сборник доклади / [ред. кол. Ангел Тошков ... и др.]. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013 (Габрово : Екс-прес). - 206 с. : с табл., диагр., ил. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Евгения Николова, Мария Монова-Желева, Галина Куртева, Янислав Желев. - Текст и на англ., рус. ез. - Съдържа докл. от: Стефан Воденичаров, Ангел Тошков, Темирхан Жаркинбеков, Радостин Долчинков, Николина Драгнева, Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Евгения Николова, Адил Тулгенов, Пламен Ангелов, Даниела Марева, Димитър Юдов, Емил Марев, Гинко Георгиев, Антон Андонов, Йоана Бакърджиева, Петър Хеспачиев, Веселин Чобанов, Яна Стефанова Василева, Стефка Неделчева, Веселин Чобанов, Атанас Иванов, Димитър Василев, Димитър Кукуригов, Андон Лазаров, Димитър Минчев, Даниела Орозова, Станимир Стоянов, Иван Попчев, Евгения Николова, Веселина Жечева, Ваня Ангелова Иванова, Ася Стоянова-Дойчева, Димитър Минчев, Пенка Георгиева, Кирил Иванов, Шынар Женисбековна Мусиралиева, Темирлан Лесханович Масыров. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., бълг. ез.

ISBN 978-954-9370-99-7
1. Техника - конференции 2. Информатика - конференции 3. Иновации - конференции
62(063)
681.3(063)
001.89(063)
COBISS.BG-ID 1261649380

БК 2014/8 Кн 209
НЕДЕЛЧЕВА, Пенка Милкова, 1955-
        Ръководство за упражнения по инженерна графика - I / П. Неделчева, Н. Митев. - 2. прераб. и доп. изд. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 164 с. : с табл., черт. ; 30 см

1. изд. 2011.

ISBN 978-954-490-408-1
1. Техническо чертане - учебници за ВУЗ
62:744(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261644004


621 ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ. ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЕЛЕКРОТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО В ЦЯЛОСТ
Вж и 531

БК 2014/8 Кн 210
ГЕОРГИЕВ, Васил Иванов, 1941-
        Контрол и управление на качеството в машиностроенето : [учебник] / Васил Георгиев, Ангел Ленгеров. - Пловдив : [Блаком - Благой Богоев], 2014. - 120 с. : с табл., сх., черт. ; 20 см

ISBN 978-619-7010-23-7
1. Машиностроене - технически контрол - учебници за ВУЗ 2. Качество на продукцията - учебници за ВУЗ
621(075.8)
COBISS.BG-ID 1261562852

БК 2014/8 Кн 211
ГЕОРГИЕВ, Васил Иванов, 1941-
        Технология на машиностроенето : [учебник] / Васил Георгиев, Ангел Ленгеров, Рачо Рачев. - Пловдив : [Блаком - Благой Богоев], 2014. - 212 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 209.

ISBN 978-619-7010-20-6
1. Машиностроене - технология - учебници за ВУЗ
621(075.8)
COBISS.BG-ID 1261596644


621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ
Вж и 536; 621; 629

БК 2014/8 Кн 212
ПЕТКОВ, Валентин Методиев, 1961-
        Термодинамични таблици за водата, водната пара и хладилни агенти / Валентин Петков. - 2. доп. изд. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 84 с. : с табл. ; 24 см

1. изд. 2011.

ISBN 978-954-490-422-7
1. Техническа термодинамика - таблици - учебници за ВУЗ
621.1.016.7(083.4)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261635044


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БК 2014/8 Кн 213
ЧЕРВЕНКОВА, Тодорка Вълева, 1954-
        Теоретична електротехника / Тодорка Червенкова, Атанас Червенков. - София : ТУ, 2013-. - Т. <1-> : с ил., табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-619-167-085-7 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2013. - 204 с.

1. Електротехника - учебници за ВУЗ
621.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1261672420


621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ
Вж и 615.84; 616-073.7; 621.3

БК 2014/8 Кн 214
KUCAROV, Stefan Ivanov, 1941-
        Circuits électroniques travaux dirigés / Stefan Ivanov Koutzarov. - София : ТУ, 2013. - 40 с. : със сх. ; 21 см

Загл. на гърба на загл. с.: Circuits électroniques

ISBN 978-619-167-076-5 (4 лв.)
1. Електронни вериги и схеми - учебници за ВУЗ
621.382(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261617892


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БК 2014/8 Кн 215
ДЖОБОВ, Илиян Димитров, 1974-
        Методи за определяне границите на открити рудници в стръмно западащи находища / Илиян Джобов. - София : Зизи принт, 2013. - 112 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 107-109.

ISBN 978-954-92401-7-7
1. Мини - надземна разработка
622.271
COBISS.BG-ID 1261738980


623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

НАУЧНА конференция 100 години Българска бойна авиация (Долна Митрополия ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция 2012 "100 години българска бойна авиация", 17-18 юни 2012 година Вж Кн 146


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БК 2014/8 Кн 216
СЕЙЗИНСКИ, Добрин Тодоров, 1954-
        Динамика на полета I част : ръководство за курсова работа Пресмятане на летателно-техническите характеристики на самолет от гражданската авиация / Добрин Сейзински, Станимир Пенчев, Стилияна Танева. - Пловдив : Имеон, 2013. - 40 с. : с табл., черт. ; 21 см

Изд. на ТУ - София. Фил. Пловдив.

ISBN 978-954-9449-72-3
1. Приложна аеродинамика - учебници за ВУЗ
629.735.33(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261756900

ЮБИЛЕЙНА научна конференция 25 години от полета на втория български космонавт (Долна Митрополия ; 2013)
        Сборник доклади от Юбилейна научна конференция "25 години от полета на втория български космонавт", 10-11 октомври 2013 година. Т. 1 Вж Кн 230


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

ТЕПЕЛИЕВ, Юлин Николов, 1957-
        Приложения на фотограметрията и дистанционните методи за изследване на горите в България и в горското стопанство Вж Кн 178


631.6 СЕЛСКОСТОПАНСКИ МЕЛИОРАЦИИ
Вж и 626.8

БК 2014/8 Кн 217
СТОЯНОВА, Антония Колева, 1964-
        Мелиорации и мелиоративни технологии : ръководство за упражнения / Антония Стоянова. - Ст. Загора [т.е. Пловдив] : Блаком - Благой Благоев, 2014. - 79 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7010-25-1
1. Селскостопански мелиорации - учебници за ВУЗ
631.6(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261563876


634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО

БК 2014/8 Кн 218
ЛАЗАРОВ, Иван Георгиев, 1944-
        Овощарство / Иван Лазаров. - София : Интел ентранс, 2013. - 186 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 184-186

ISBN 978-954-2910-34-3
1. Овощарство - учебници за ВУЗ
634(075.8)
COBISS.BG-ID 1261854436


635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ
Вж и 582; 71

БК 2014/8 Кн 219
ВЪЛЧЕВ, Николай Янчев
        Ръководство за упражнения по зеленчукопроизводство / Николай Вълчев. - Пловдив : Блаком - Благой Богоев, 2014. - 111 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7010-21-3
1. Зеленчукопроизводство - учебници за ВУЗ
635(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261574884

БК 2014/8 Кн 220
        ТЕХНОЛОГИИ за производство на зеленчукови култури и картофи / Даниела Ганева ... [и др.] ; [ред. кол. Стойка Машева ... и др.]. - Пловдив : [Блаком], 2014. - 246 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

Други авт.: Хриска Ботева, Стойка Машева, Мирослав Михов, Олга Георгиева, Димитрина Костова, Винелина Янкова. - Възприетата форма на името на авт. Винелина Янкова е Винелина Янкова-Михайлова. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Мирослав Михов, Величка Тодорова, Емилия Начева, Винелина Янкова, Хриска Ботева. - Изд. на СА. Институт по зеленчукови култури Марица - Пловдив. - Библиогр.: с. 242-244.

ISBN 978-619-7010-22-0
1. Зеленчукопроизводство 2. Картоф - агротехтника
635.1/.8
COBISS.BG-ID 1261599972


636.7 КУЧЕТА

КЛАРКЕ, Филип
        Малка енциклопедия за кучета и кученца Вж Кн 21


637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Вж и 663/664

БК 2014/8 Кн 221
АСОЦИАЦИЯ на месопреработвателите в България (София)
        20 години Месомания. - София : Асоц. на месопреработвателите в България, 2013 ([София] : [ИК Минерва]). - 96 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 22 х 22 см

Съдържа материали от: Илонка Аврамова, Павлина Лилова, Диляна Попова, Кирил Вътев, Костадин Чорбаджийски, Даниела Петкова, Теофана Власакева, Йосиф Новосад, Славчо Иванов, Спиридон Спиров, Александър Сидоренко.

(Подв.)
1. Месо и месни продукти - търговия - сборници
637.5:339(08)
COBISS.BG-ID 1261737956


638.1 ПЧЕЛАРСТВО. МЕДОНОСНА ПЧЕЛА
Вж и 595.799

БК 2014/8 Кн 222
ХРИСТОВ, Пламен Рангелов, 1963-
        Настолна книга на пчеларя. Ч. 3, Съвременни стратегии за придаване на пчелни майки / Пламен Р. Христов. - В. Търново : [Абагар], 2013. - 54 с. : с ил., табл. ; 30 см

ISBN 978-619-168-047-4 (подв. със спирала)
1. Пчеларство 2. Пчелни майки - развъждане и племенно дело
638.1
COBISS.BG-ID 1261853412


639 ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО. РИБОЛОВ
Вж и 592/599; 799

БК 2014/8 Кн 223
ТОДОРОВ, Емил Георгиев, 1981-
        Лов на диви патици и гъски : 77 тайни / Емил Тодоров. - [София] : Гера-арт, 2011 ([София] : [Естер]). - 80 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9496-09-3
1. Ловни птици 2. Патици 3. Гъски
639.12
598.4
COBISS.BG-ID 1262026980


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

БК 2014/8 Кн 224
        КАФЕ - 21 рецепти за всеки вкус. - [София] : Унискорп, 2004. - [46] с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис.

ISBN 954-330-005-4 (подв. със спирала) : 3.50 лв.
1. Кафе - рецепти 2. Сладкарство - рецепти
641.87(083.1)
641.85(083.1)
COBISS.BG-ID 1261658084

БК 2014/8 Кн 225
        РИБА : 21 рецепти за всеки вкус. - [София] : ИК Унискорп, 2004. - [44] с. : с цв. ил. ; 19 см

Кор. опис.

ISBN 954-330-001-1 (подв. със спирала) : 3.50 лв.
1. Риби - готварски рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1261625060

БК 2014/8 Кн 226
РОУ, Силвена, 1967-
        Пурпурен цитрус & сладки ухания : кухня от Източното Средиземноморие / Силвена Роу ; с предг. от Хестън Блументал ; прев. от англ. Гергана Стойчева-Нуша ; фотогр. Джонатан Лъвкин. - София : Enthusiast, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 252 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл.: Purple citrus & sweet rerfume / Silvena Rowe. - Нуша - псевд. на прев. Гергана Стойчева.

ISBN 978-619-164-089-8 (подв.) : 30 лв.
1. Готварство - Средиземноморски страни - рецепти 2. Средиземноморски страни - домакинство
641.568(262-0)(083.1)
COBISS.BG-ID 1261822180

БК 2014/8 Кн 227
        СВЕТОВЕН пътеводител на любителя на храната : докоснете се до великите световни кухни / [Керълин Бейн ... и др.] ; [прев. Деян Кючуков, Илия Илиев]. - София : Ciela, 2013. - 320 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Food lover's guide to the world. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Сара Бакстър, Андрю Бендър, Джо Биндлос, Луси Бирнингам, Остин Буш, Джани Еберле, Дъвкан Гаруд, Уил Гърли, Антъни Хем, Джес Лий, Зоуи Ли, Емили Мачър, Габи Моката, Том Паркър-Боулс, Денис Филипс, Хелън Рейнджър, Сарина Синх, Мара Вореис, Люк Уотърсън, Роб Уайт, Никола Уилямс. - Възприетата форма на името на авт. Джо Биндолс е Джо Байндолс, на Уил Гърли е Уил Гурлей, на Джес Лий е Джесика Лий, на Емили Мачър е Емили Мачар, на Том Паркър-Боулс е Том Паркър Боулс, а на Сарина Синх - Сарина Сингх. - Името на авт. Дънкан Гаруд. погрешно отпеч. в изд. каре Дъвкан Гаруд. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-28-1308-8 (подв.)
1. Готварство - рецепти
641.568(100)(083.1)
COBISS.BG-ID 1261718244


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

БК 2014/8 Кн 228
ИЛИЕВ, Боян Кръстев, 1949-
        Управление на риска / Боян Илиев, Людмил Кръстев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 132 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 128-131.

ISBN 978-954-400-986-1
1. Риск, теория - учебници за ВУЗ 2. Управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1261592292

ПЪТЕВ, Пламен Георгиев, 1968-
        Международен финансов мениджмънт : учебник Вж Кн 133

СОТИРОВА, Даниела Василева, 1955-
        Организационно поведение Вж Кн 92


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

БК 2014/8 Кн 229
ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев, 1956-
        Печатната комуникация и книгата : полиграфически и рекламни аспекти : студия / Лъчезар Георгиев. - София [т. е. В. Търново] : Star Way, 2014. - 88 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 60-61, 85.

ISBN 978-954-8685-18-4
1. Реклама 2. Печатарство - технология
655
002.19
COBISS.BG-ID 1261592036


656.7 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

БК 2014/8 Кн 230
ЮБИЛЕЙНА научна конференция 25 години от полета на втория български космонавт (Долна Митрополия ; 2013)
        Сборник доклади от Юбилейна научна конференция "25 години от полета на втория български космонавт", 10-11 октомври 2013 година. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013-. - Т. <1-> ; 21 см

Загл. в изд. каре: Сборник доклади от Научна конференция 2013 25 години от полета на втория български космонавт. - Изд. на Нац. воен. унив. Васил Левски. Фак. Авиационен - Д. Митрополия.

ISBN 978-954-753-177-2 (т. 1)

Съдържа досега:

Т. 1. - 2013. - 143 с. : с ил.

Съдържа материали от: С. Билидеров, М. Камбушев, Благовеста Бонева, Атанас Желев, Александър Цветков, Красимира Дилкина, Малина Жилевска, Васил Жилевски, Я. Коджабашев, К. П. Колев, И. К. Кръстев, Георги Мичев, Живо Божидаров Петров, Марин Симеонов Маринов, Димитър Витанов Димитров, И. Г. Петрова, Добрин Сейзински, Валентин Бачев, С. О. Стойков, Владимир Н. Иванов, Николай И. Иванов, Христо Йонков, О. С. Стойков, М. А. Атанасов, Васил Лазаров. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

1. Авиация - конференции 2. Космонавтика - конференции
656.7(063)
629.78(063)
COBISS.BG-ID 1261927652


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

БК 2014/8 Кн 231
АТАНАСОВ, Атанас Андреев, 1944-
        Одит на финансовите отчети : учебно методическо пособие / Атанас Атанасов, Галя Иванова-Кузманова, Станислав Александров. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2014. - 180 с. ; 23 см

Възприетата форма на името на авт. Галя Иванова-Кузманова е Галя Стоянова Иванова. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-0942-0
1. Финансово счетоводство - учебници за ВУЗ 2. Контрол и ревизия - учебници за ВУЗ
657.012.7(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261573604

БК 2014/8 Кн 232
БОЖКОВ, Васил Стефанов, 1940-
        Общо счетоводство / Васил Божков, Росица Симеонова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2014. - 580 с. : с табл., сх. ; 23 см

ISBN 978-954-23-0950-5
1. Счетоводство - учебници за ВУЗ
657(075.8)
COBISS.BG-ID 1261580516

БК 2014/8 Кн 233
        ОСНОВИ на счетоводството : сборник от решени и нерешени тестове и задачи / Михаил Дочев ... [и др.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2014. - 184 с. : с табл. ; 24 см

Други авт.: Атанас Атанасов, Радосвета Кръстева-Христова, Румяна Михайлова, Божидар Божилов, Иван Андреев, Цветан Цветков, Ралица Данчева, Тодор Тодоров. - Пълното име на авт. Михаил Дочев е Михаил Дочев Михайлов. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Кат. Счетоводна отчетност.

ISBN 978-954-23-0945-1
1. Счетоводство - учебници за ВУЗ
657(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261587940

ЮБИЛЕЙНА международна научнопрактическа конференция Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи (Свищов ; 2013)
        Юбилейна международна научнопрактическа конференция "Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи", 25-26.10.2013 г., Свищов : 60 години факултет Финанси, факултет Стопанска отчетност : сборник доклади. Т. 2 Вж Кн 125


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БК 2014/8 Кн 234
ХАРИЗАНОВА, Маргарита Цветанова, 1948-
        Управление на кариерата / Маргарита Харизанова, Татяна Кичева. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 363 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-490-414-2
1. Кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1261672676

БК 2014/8 Кн 235
AKTERJAN, Stepan Garo, 1956-
        Quality management / Stepan Akterian ; [sci. ed. Venelina Popova]. - Plovdiv : Acad. publ. of UFT, 2014 (Пловдив : Зебра). - 64 с. : със сх., факс. ; 29 см

Загл. на бълг. ез.: Управление на качеството. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-24-0234-3
1. Качество на продукцията - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.56(075.8)
COBISS.BG-ID 1262058980


661 ПРОДУКТИ НА ОСНОВНАТА ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

БК 2014/8 Кн 236
СОФАРМА (София)
        80 години Sopharma Pharmaceuticals : [приемник на Българското аптекарско кооперативно дружество и Фармакохимическа фабрика Галенус] : фармация - дела и документи / [авт. и състав. Наталия Ангелова]. - София : Софарма, 2013 ([София] : Софпринт груп). - 192 с. : с ил., портр., факс. ; 31 см

Кор. опис. - Загл. на англ. ез.: 80 years Sopharma Pharmaceuticals. - Името на авт. и състав. отбелязано на с. 2. - На кор. означено ч. 2.

(Подв.)
1. Фармацевтична промишленост - България - история 2. Фармацевти, български - биографии 3. България - химическа промишленост - обща терапия
661.12.013(497.2)(091)
615.1(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1262090468


662 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА. ГОРИВА
Вж и 622; 623

БК 2014/8 Кн 237
БАНОВ, Ивайло Петков, 1955-
        Ръководство за лабораторни упражнения по отоплителна, вентилационна и климатична техника / Ивайло Банов. - София : ТУ, 2013. - 88 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-167-062-8
1. Отоплителни инсталации - учебници за ВУЗ 2. Вентилационни инсталации - учебници за ВУЗ 3. Климатични инсталации - учебници за ВУЗ
662.6/.9(076)(075.8)
697(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261610724


664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 634/637; 641/642

БК 2014/8 Кн 238
ЕЛМАЗОВ, Емил Генчев, 1949-
        Изначалният хляб. Кн. 2, Възкресението на лимеца / Емил Елмазов. - [София] : Сатори Ко, 2013. - 140 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 126-128

ISBN 978-954-8501-22-4 : 10 лв.
1. Хляб - хранителни вещества
664.66
COBISS.BG-ID 1261926628

БК 2014/8 Кн 239
МОЛЛОВ, Пламен Неделчев, 1958-
        Качество на храните : регулиране, контрол, управление / Пламен Моллов. - София : [Данимекс 9], 2013. - 372 с. : със сх., табл., диагр. ; 24 см

ISBN 978-619-90060-3-0
1. Храни - контрол - учебници за ВУЗ
664:614.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1261902820

БК 2014/8 Кн 240
СТОЙЧЕВ, Жеко Тодоров, 1951-
        Автоматизация на производствени процеси в ХВП. Ч. 1, Автоматизация на типови производствени процеси в ХВП : записки по лекции / Жеко Т. Стойчев, Георги П. Терзийски. - Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2014. - 65 с. : с черт., сх. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-24-0235-0
1. Хранителна промишленост - автоматизация и механизация - учебници за ВУЗ 2. Автоматизация на производството - учебници за ВУЗ
664:681.5(075.8)
681.51(075.8)
COBISS.BG-ID 1262025188


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

        ЗНАНИЕТО - източник на иновации : научна конференция с международно участие, 14-15 юни 2013, Бургас : сборник доклади Вж Кн 208

БК 2014/8 Кн 241
ИВАНОВА, Малинка Спасова
        Интернет технологии / Малинка Иванова. - София : ТУ, 2013. - 155 с. ; 21 см

ISBN 978-619-167-069-7
1. Интернет - учебници за ВУЗ 2. Уебсайтове - проектиране - учебници за ВУЗ
681.324(075.8)
COBISS.BG-ID 1261628900

БК 2014/8 Кн 242
ЛУКАНЧЕВСКИ, Милен Илиев, 1959-
        Генератори на случайни последователности в паралелна изпълнителна среда / Милен Луканчевски. - [Плевен] : [Медиатех], 2013 ([Русе] : [Русенски унив. "Ангел Кънчев"]). - 140 с. : с ил. ; 23 см

Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. - Библиогр.: с. 83-86.

ISBN 978-619-7071-26-9
1. Компютърна архитектура
681.322.04
COBISS.BG-ID 1261793508

БК 2014/8 Кн 243
ЛУКАНЧЕВСКИ, Милен Илиев, 1959-
        Моделиране на квантови изчисления в паралелна изпълнителна среда / Милен Луканчевски. - [Плевен] : [Медиатех], 2013 ([Русе] : [Русенски унив. "Ангел Кънчев"]). - 164 с. : с ил. ; 23 см

Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. - Библиогр.: с. 100-105.

ISBN 978-619-7071-25-2
1. Компютърна архитектура 2. Изчислителни системи - моделиране
681.322
519.688
COBISS.BG-ID 1261788900

ЛЮБОМИРОВ, Слави Ясенов, 1970-
        Ръководство по програмиране и използване на компютри Вж Кн 177

БК 2014/8 Кн 244
МЛАДЕНОВА, Марина Петрова, 1967-
        Практическо ръководство за работа с MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) / Марина Младенова. - София : Интел ентранс, 2013. - 135 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-2910-31-2 : 12 лв.
1. Текстообработка - учебници за ВУЗ 2. Приложни програми - учебници за ВУЗ
681.322.06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261736420

БК 2014/8 Кн 245
ПЕТРОВ, Бойко Баев
        Компютризирани устройства и системи за работа в реално време : лекционни записки / Бойко Баев Петров. - Пловдив [т. е. София] : ТУ, 2013. - 144 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

ISBN 978-619-167-040-6 : 8 лв.
1. Компютри - учебници за ВУЗ 2. Изчислителни системи - учебници за ВУЗ
681.322(075.8)
COBISS.BG-ID 1261620196

ПЕТРОВА, Мариана Матеева, 1962-
        Информатизация на публичното управление в България Вж Кн 141

БК 2014/8 Кн 246
СИДЕРОВ, Владко Филипов
        Компютърни симулации / Владко Ф. Сидеров. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013. - 114 с. : с цв. ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 113.

ISBN 978-954-753-105-5
1. Приложни програми - учебници за ВУЗ
681.322.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1261935332

СТОЙЧЕВ, Жеко Тодоров, 1951-
        Автоматизация на производствени процеси в ХВП. Ч. 1, Автоматизация на типови производствени процеси в ХВП : записки по лекции Вж Кн 240


684 МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО. ТАПИЦЕРСТВО
Вж и 643/645; 674; 677

БК 2014/8 Кн 247
ПОПОВА, Радостина Кънчева, 1983-
        Иновации в мебелния сектор / Радостина Попова. - София : Интел ентранс, 2013. - 174 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 149-157.

ISBN 978-954-2910-35-0
1. Мебелна промишленост - нови технологии
684.4.001.76
COBISS.BG-ID 1261738212


69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вж и 624; 666

БАНОВ, Ивайло Петков, 1955-
        Ръководство за лабораторни упражнения по отоплителна, вентилационна и климатична техника Вж Кн 237


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БК 2014/8 Кн 248
БАРДУ, Франсоа
        Азиатски изкуства / Франсоа Барду, Франсоаз Мао ; прев. от фр. Адриана Андреева. - София : Унискорп, 2007. - 120 с. : с цв. ил. ; 22 см. - (Колекция от А до Я ; 18. Серия Изкуство)

Ориг. загл.: L'ABCdaire des arts asiatiques / François Barboux, Françoise Mahot. -
Сер. загл.: Енциклопедична колекция от А до Я, отбелязано на гърба на кор. - Азб. показалец. - Серия: Енциклопедична колекция от А до Я = ISSN C624-4785.

ISBN 978-954-330-109-6 : 12 лв.
1. Изкуство, азиатско - история - енциклопедии
7.03(5)(031)
COBISS.BG-ID 1261662692

БИНГЪМ, Джейн, 1941-
        Класически митове : съкровищница с гръцки и римски легенди, изкуство и история Вж Кн 77

ХАРПЪР, Джеймс, 1956-
        Келтски митове : съкровищница с легенди, изкуство и история Вж Кн 83


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БК 2014/8 Кн 249
АНГЕЛОВ, Ангел Искренов
        Паметници на християнското монументално изкуство в Западна България 16 - първата половина на 17 век / Ангел Ангелов. - София [т. е. В. Търново] : Фабер, 2013. - 239 с. : с ил., [18] л. : цв. ил. ; 29 см

Загл. на гърба на кн.: Паметници на християнското монументално изкуство в Западна България. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 197-229.

ISBN 978-954-400-983-0
1. Църковна архитектура - Западна България - 16-17 век 2. Християнско изобразително изкуство - Западна България - 16-17 век 3. Западна България - археология
726(497.22)
75.046(497.22)
COBISS.BG-ID 1261596900

БК 2014/8 Кн 250
ВЪРБАНОВА, Валентина Пенева, 1951-
        Опазване на недвижимо архитектурно наследство : учебник за студенти по специалността Архитектура / Валентина Пенева Върбанова. - София : Висше строит. у-ще "Любен Каравелов", 2013 (София : Линди). - 162 с. : с ил., сх., табл. ; 29 см

Изд. на Висше строит. у-ще Любен Каравелов. Архит. фак. Кат. Градоустройство, теория и история на архитектурата. - Библиогр.: с. 159-160.

ISBN 978-954-331-046-3 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-331-045-6 !
1. Архитектурни паметници - учебници за ВУЗ
72(075.8)
COBISS.BG-ID 1261592548

БК 2014/8 Кн 251
САНДЕВ, Коста Владимиров, 1957-
        Архитектурен език и визуални изкуства : [студия] / Коста Владимиров Сандев ; [науч. ред. Людмил Димитров]. - Благоевград : Смилков, 2014. - 70 с. ; 22 x 22 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Изд. на НХА. Фак. Изящни изкуства. Кат. Живопис, 2002-2007 г.

ISBN 978-954-92581-6-5
1. Национална художествена академия. Факултет за изящни изкуства. Катедра Живопис - учебнини планове и програми 2. Архитектура - естетика
72
COBISS.BG-ID 1261568996


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2014/8 Кн 252
ИЛИЕВ, Илия Иванов, 1931-
        Орнамент / Илия Илиев. - [София] : НХА, 2014 ([Варна] : [Хеликс прес]). - 175 с. : с ил., [6 ] л. : цв. ил. ; 24 см

Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2988-15-1
1. Орнаменти
73/76.048
COBISS.BG-ID 1261598948


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БК 2014/8 Кн 253
БЛИС, Деби
        Да се научим да плетем / Деби Блис. - София : БГ книга, 2011 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 162 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: How to knit / Debbie Bliss.

ISBN 978-954-8628-21-1 : 28 лв.
1. Плетачество - наръчници и ръководства
746(035)
COBISS.BG-ID 1261818084


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

АНГЕЛОВ, Ангел Искренов
        Паметници на християнското монументално изкуство в Западна България 16 - първата половина на 17 век Вж Кн 249


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БК 2014/8 Кн 254
БОРИСОВА, Евдокия Боянова, 1968-
        Мелодрамата в телевизионния сериал / Евдокия Борисова. - [Варна] : [Словесност], 2014 ([Пловдив] : Жанет 45). - 456 с. : с ил., портр. ; 24 см

Библиогр.: с. 444-456 и след отд. гл.
- Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-954-356-007-3
ISBN 978-954-356-00 !
1. Телевизионни филми - теми, образи, сюжети
791.43-2(100)
COBISS.BG-ID 1262020068


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БК 2014/8 Кн 255
МАНЕВА, Деляна Стоилова, 1969-
        Предизвиканото тяло : пътеводител на актьора към професионалното и личното му усъвършенстване... / Деляна Манева. - София : Ciela, 2013. - 196 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 195. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-28-1344-6 : 10 лв.
1. Актьорско майсторство 2. Театър - теория
792.028
792.01
COBISS.BG-ID 1261930724


796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО. СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ. СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

БК 2014/8 Кн 256
        ФИТНЕС : тренировка, възстановяване, хранене / състав. Симеон Стефанов ; [науч. ред. Светомир Хубенов]. - София : Унискорп, 2007. - 140 с. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-330-095-2 : 9 лв.
1. Физически упражнения - тренировка 2. Хранене - хигиена
796.012.6
613.2
COBISS.BG-ID 1261627108

БК 2014/8 Кн 257
ЦОНКОВА, Димитринка Георгиева, 1959-
        Спортна психология : обзорен лекционен курс / Димитринка Цонкова. - София [т. е. В. Търново] : Star Way, 2014. - 100 с. : с табл., сх. ; 20 см

Библиогр.: с. 99-100.

ISBN 978-954-8685-20-7
1. Спорт - психология - учебници за ВУЗ
796.01:159.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1261570276


796.3 ИГРИ С ТОПКА
Вж и 797.25

БК 2014/8 Кн 258
ВИТАНОВ, Витан Генчев, 1978-
        100 години ФК "Левски" 1914-2014 / Витан Витанов. - Габрово : Екс Прес, 2014. - 60 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-490-443-2
1. Професионален футболен клуб "Левски" (София) - история - юбилеи и чествания 2. Спортни отбори - София - история 3. София - физическа култура и спорт
796.332.085(497.223)(091)
COBISS.BG-ID 1261563364

БК 2014/8 Кн 259
КАЙОЛИ, Лука, 1958-
        Messi : историята на момчето, което се превърна в легенда / Лука Кайоли ; прев. Надежда Граматикова, Катя Диманова-Василева. - София : Брос М, 2013 ([София] : [Симолини]). - 374 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Messi. La historia del chico que se convirtió en leyenda / Luca Caioli. - Възприетата форма на името на прев. Катя Диманова-Василева е Катя Томова Диманова.

ISBN 978-954-92326-8-4 : 23 лв.
1. Меси, Лионел Андрес, 1987- - биографии 2. Футболисти, аржентински - биографии 3. Аржентина - физическа култура и спорт
796.332.071(82)(092)
92 Меси, Лионел Андрес
COBISS.BG-ID 1261955556

БК 2014/8 Кн 260
МАТИКОВА-Тамбурова, Силвия Николова
        Тенис : отговорности и задължения на спортния педагог, за начинаещи студенти и подрастващи : монография / Силвия Николова Матикова-Тамбурова ; [науч. ред. Даниела Томова]. - Пловдив : Блаком - Благой Богоев, 2011. - 126 с. : с ил., табл. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 123-126.

ISBN 978-954-9378-92-4
1. Тенис - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
796.342.015.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1261577444


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

        ЕТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧНИ и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България : научна конференция с международно участие, Бургас, 2013 Вж Кн 86


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

CVETKOVA, Angelina Grigorova, 1967-
        Pop! 2 : английски език за деца : книга за учителя Вж Кн 161

БК 2014/8 Кн 261
        FIVE practice tests with key and explanatory answers - 7 / L. Terziev ... [ и др.]. - Sofia : Prosveta, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 143 с. : с табл. ; 21 см. - (Sofia university admission test of English as a foreign language - SUATEFL. New series)

Загл. и на бълг. ез.: Тестове по английски език за кандидат-студенти - седма книга. - Други авт.: R. Blagoeva, N. Tincheva, M. Kolarova, L. Gagova

ISBN 978-954-01-2773-6 : 8.90 лв.
1. Английски език - тестове - учебници за средни общообразователни училища
802.0(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1261853924


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

БК 2014/8 Кн 262
        БАЛКАНСКИ калейдоскоп - 2 : от намерения към постижения : книга на студентите - Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" / [състав., ред. Радослав Радев ... и др.]. - Варна : Славена, 2013. - 200, [16] с. : с ил. ; 20 см

Имената на състав. и ред.отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав. и ред.: Ценка Иванова, Борис Желев, Владимир Владов. - Пълното име на състав., ред. Борис Желев е Борис Желев Георгиев. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-579-984-6
1. Славянска филология - сборници
808.1(08)
881(08)
COBISS.BG-ID 1262082276


808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2014/8 Кн 263
ВЛАЙКОВ, Светлозар Методиев, 1955-
        Помагало по църковнославянски език за иконописци : правопис, пунктуация, образопис / Светлозар Влайков. - В. Търново : Фабер, 2013. - 136 с. : с табл. ; 20 см

Загл. на кор.: Църковнославянски език за иконописци.

ISBN 978-954-400-952-6
1. Църковнославянски език - учебници за ВУЗ
808.101(075.8)
COBISS.BG-ID 1261589476


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БК 2014/8 Кн 264
АТАНАСОВА, Иванка Янакиева, 1949-
        Корректировочный курс русского языка : для студентов I курса прикладной лингвистики / Иванка Атанасова. - В. Тырново : Фабер, 2013. - 191 с. : с табл. ; 20 см

Изд. на Великотырновский унив. им. Кирилла и Мефодия. Филолог. фак. Каф. русистики.

ISBN 978-954-400-616-7 !
1. Руски език - граматика - учебници за ВУЗ
808.2-5(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261598180

БК 2014/8 Кн 265
АТАНАСОВА, Иванка Янакиева, 1949-
        Несклоняемые существительные в современном русском языке / Иванка Атанасова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 435 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 430-435.

ISBN 978-954-400-999-1
1. Руски език - съществителни имена
808.2-2
COBISS.BG-ID 1261598436


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2014/8 Кн 266
        СИНОНИМЕН речник с антоними / [Еми Георгиева ... и др.] ; под ред. на Сабина Павлова. - София : Атлантис КЛ, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"). - 395 с. ; 21 см. - (Библиотека Езикова съкровищница)

Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт: Елена Зашева, Елена Кацкова-Михова, Светломира Манова, Сабина Павлова, Велислава Стойкова, Любов Шишкова, Мирена Янакиева.

ISBN 978-954-9621-58-7 (подв.)
1. Български език - синоними и антоними - речници
808.67-314.1(038.1)
808.67-314.3(038.1)
COBISS.BG-ID 1261743076

БК 2014/8 Кн 267
ТОМАНОВА, Мила Григорова, 1959-
        Да пишем правилно : последни промени и чести затруднения в правописа / Мила Томанова, Жана Ганчева. - София : Просвета, 2013 (София : Лито Балкан). - 72 с. ; 20 см

ISBN 978-954-01-2838-2 : 3.90 лв.
1. Български език - правопис
808.67-1
COBISS.BG-ID 1261745892


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БК 2014/8 Кн 268
ДАФИНОВ, Здравко Недялков, 1913-2008
        Автентичният д-р Кръстьо Кръстев : документална хроника за живота и делото му / Здравко Дафинов. - София : Изток-Запад, 2013. - 368, xii с. : с портр., ил., факс. ; 20 см

ISBN 978-619-152-332-0 : 15 лв.
1. Кръстев, Кръстьо Котев, 1866-1919 - биографии 2. Литературоведи, български - биографии 3. България - литературознание
82.0(497.2)(092)
92 Кръстев, Кръстьо Котев
COBISS.BG-ID 1261940708


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/8 Кн 269
        ЗА да бъдем по-добри : християнски разкази, стихотворения, поучения / [състав. Албена Иванова Хашъмова ... и др.]. - 2. изд. - София : Просвета, 2013 (София : Лито Балкан). - 324 с. : с ил. ; 22 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Евелина Захариева Мавродиева-Шуцман, Росица Георгиева Великова. - 1. изд. 1991.

ISBN 978-954-01-2836-8 : 12 лв.

820/899-97(082)
COBISS.BG-ID 1261717988

БК 2014/8 Кн 270
СТОЯНОВ, Стилиян Лалев, 1961-
        Литература и технологии / Стилиян Стоянов. - В. Търново : Фабер, 2014. - 267 с. : с ил., портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 255-266.

ISBN 978-619-00-0024-2
1. Литература - теми, образи, сюжети 2. Техника - в литературата
820/899.09
COBISS.BG-ID 1261591780

БК 2014/8 Кн 271
ХРИСТОВА, Маргарита Красимирова, 1974-
        Работна тетрадка по литература за 10. клас : христоматия, задачи за анализ и интерпретация, интерактивни модели, тестове / Маргарита Христова. - Силистра : [Игъл], 2013-<2014>. - Т. <1-2> ; 29 см

Загл. на кор.: Работна тетрадка български език и литература 10. клас.

ISBN 978-954-8007-67-2 (ч. 2) : 10 лв.

Съдържа досега:
Ч. 2. - 2014. - 168 с. : с ил.
1. Литература - учебници за средни общообразователни училища
820/899.09(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1259710692


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 272
АДЛЪР, Елизабет, 1950-
        Наследнички / Елизабет Адлър ; [прев. Силвия Желева]. - 2. изд. - София : Kalpazanov, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 414 с. ; 21 см. - (Колекция Елизабет Адлър)

Ориг. загл.: The heiresses / Elizabeth Adler. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2000.

ISBN 978-954-17-0279-6 : 15 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1261586660

БК 2014/8 Кн 273
АРЧЪР, Джефри, 1940-
        Хрониките на Клифтън. Т. 4, Внимавай какво си пожелаваш / Джефри Арчър ; [прев. Венцислав Божилов]. - София : ИК Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 430 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The Clifton chronicles / Jeffrey Archer. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-468-0 : 14.99 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1261551076

БК 2014/8 Кн 274
ГУЛД, Саша
        Ледено сърце / Саша Гулд ; прев. от англ. Мария Чайлд. - София : Enthusiast, 2014 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 318 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Heart of glass / Sasha Gould. - Кн. е продълж. на романа Градът на тайните

ISBN 978-619-164-074-4 : 15 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1261792996


БК 2014/8 Кн 275
ДИЙН, А. М.
        Изчезналата библиотека / А. М. Дийн ; прев. от англ. Мариана Христова. - София : Enthusiast, 2014 ([София] : Фолиарт). - 496 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The lost library / A. M. Dean. - А. М. Дийн - псевд. на англ. авт.

ISBN 978-619-164-077-5 : 15 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1262000356

БК 2014/8 Кн 276
ДОЙЛ, Артър Конан, 1859-1930
        Три романа с Шерлок Холмс / Артър Конан Дойл ; прев. от англ. Огняна Иванова ; [худож. Петър Станимиров]. - София : Изток-Запад, 2014. - 382 с. : с ил. ; 25 см

Ориг. загл.: A study in scarlet ; The sign of the four ; The valley of fear / Arthur Conan Doyle. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа: Етюд в червено ; Знакът на четиримата ; Долината на ужаса.

ISBN 978-619-152-361-0 (подв.) : 21.90 лв.

820-312.4(081)
COBISS.BG-ID 1261942500

БК 2014/8 Кн 277
КОЛИНС, Джаки, 1941-
        Тузарско пътешествие / Джаки Колинс ; [прев. Йолина Миланова]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 384 с. ; 20 см. - (Колекция Джаки Колинс)

Ориг. загл.: The power trip / Jackie Collins. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-793-0 : 16.90 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1261555940

БК 2014/8 Кн 278
ЛАНЧЕСТЪР, Джон, 1962-
        Опааа! : защо всеки на всекиго е длъжник и никой не може да си плати / Джон Ланчестър ; прев. от англ. Ангел Игов. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 312 с. ; 20 см. - (Шеста кохорта)

Ориг. загл.: Whoops! Why everyone owes everyone and no one can pay / John Lanchester. - Библиогр.: с. 299-301. - Азб. показалец

ISBN 978-954-491-976-4 : 14.99 лв.

820-311.4
COBISS.BG-ID 1261787620

БК 2014/8 Кн 279
ЛОРД, Питър, 1929-
        Пуйки и орли / Питър Лорд. - Силистра : ИК Игъл, 2008. - 72 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Turkeys and eagles / Peter Lord.

ISBN 954-90957-4-6 : 3.50 лв.

820-97
COBISS.BG-ID 1261675748

БК 2014/8 Кн 280
МАКДАУЪЛ, Йън, 1958-
        Изплаши я до смърт / Йън Макдауъл ; прев. от англ. Мария Чайлд. - София : Унискорп, 2009- . - Т. <1-> ; 20 см. - (Роман експрес, ISSN 1312-2134 ; 33)

Ориг. загл.: Cut her dead / Iain McDowall.

ISBN 978-954-330-199-7 (кн. 1) : 9 лв.
Съдържа досега:
[Кн.] 1. - 2009. - 184 с.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1261426660

БК 2014/8 Кн 281
МИЕВИЛ, Чайна, 1972-
        Морелси / Чайна Миевил ; прев. от англ. Светлана Комогорова - Комата. - София : Изток-Запад, 2013. - 404 с. : с ил. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: Railsea / China Miéville. - Комата - псевд. на Светлана Николаева Комогорова.

ISBN 978-619-152-334-4 : 19.90 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1262019300

БК 2014/8 Кн 282
МУР, Джейн, 1962-
        Досиета "Бивши гаджета" / Джейн Мур ; прев. от англ. Михаела Михайлова. - София : Унискорп, 2006. - 288 с. ; 21 см. - (Поредица В света на жените)

Ориг. загл.: The ex-files / Jane Moore. - Пълното име на прев. Михаела Михайлова е Михаела Михайлова Димитрова

ISBN 978-954-330-068-6 : 7 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1261617636

БК 2014/8 Кн 283
ПАРКЪР, Уна-Мери, 1930-
        Богатства : роман / Уна-Мери Паркър ; прев. от англ. Благовеста Дончева. - 2. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 480 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Riches / Una-Mary Parker. - Пълното име на прев. Благовеста Дончева е Благовеста Дончева Георгиева. - 1. изд. 1996.

ISBN 978-954-26-1239-1 : 14.95 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1261582308

БК 2014/8 Кн 284
ХАДЪН, Марк, 1962-
        Петното : роман / Марк Хадън ; прев. от англ. Михаела Михайлова. - София : Унискорп, 2008. - 512 с. ; 21 см. - (Поредица Литературни звезди)

Ориг. загл.: Spot of bother / Mark Haddon. - Пълното име на прев. Михаела Михайлова е Михаела Михайлова Димитрова.

ISBN 978-954-330-168-3 : 17 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1261607140

820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/8 Кн 285 ДЕФО, Даниел, 1660-1731
        Животът и приключенията на Робинзон Крузо / Даниъл Дефо ; прев. от англ. Огняна Иванова ; [рис. Петър Станимиров]. - [4.] пълно изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 282 с. : с ил. ; 25 см

Ориг. загл.: The life and adventures of Robinson Crusoe / Daniel Defoe. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - 1. изд. 1989 на изд. Отечество ; В кн. означено 2. пълно изд.

ISBN 978-619-152-328-3 (подв.) : 17.90 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1262039012

820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/8 Кн 286
БЮКАНЪН, Кол, 1973-
        Чуждоземецът / Кол Бюканън ; [прев. Ангел Ангелов]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 432 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Farlander / Col Buchanan. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 1 от трилогията Сърцето на света.

ISBN 978-954-733-787-9 : 19 лв.

820(417)-312.9
COBISS.BG-ID 1261615844


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 287
МАККОРМАК, Ерик, 1938-
        1001 нощ през ХХ век, или Холандската съпруга : роман / Ерик Маккормак ; прев. от англ. Сашка Георгиева. - София : Унискорп, 2008. - 248 с. ; 22 см. - (Поредица Избрано за вас)

Ориг. загл.: The dutch wife / Eric McCormack.

ISBN 978-954-330-136-2 : 12 лв.

820(71)-31
COBISS.BG-ID 1261617124


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 288
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Да разчупиш страха / Джон Бивиър ; [прев. Валентин Ефтимов]. - Силистра : ИК Игъл, 2004. - 188 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Breaking intimidation / John Bevere. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 954-8007-20-7 : 6.50 лв.
1. Страх 2. Християнска литература 3. Самоусъвършенстване
820(73)-97
COBISS.BG-ID 1261614052

БК 2014/8 Кн 289
БИВИЪР, Лиза, 1960-
        Лъвице, издигни се : събуди се и промени света около теб / Лиза Бивиър. - Силистра : ИК Игъл, 2011. - 216 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Lioness arising / by Lisa Bevere.

ISBN 978-954-8007-47-4 : 8 лв.

820(73)-97
COBISS.BG-ID 1261627364

БК 2014/8 Кн 290
БРАДФОРД, Барбара Тейлър, 1933-
        Непозволени игри / Барбара Тейлър Бредфорд ; [прев. Анета Макариева-Лесева]. - София : ИК Бард, 2014. - 379 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Breaking the rules / Barbara Taylor Bradford. - Възприетата форма на името на Барбара Тейлър Бредфорд е Барбара Тейлър Брадфорд. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-452-9 : 15.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261565668

БК 2014/8 Кн 291
ВИНДЖ, Джоан Д., 1948-
        47 ронини / романизация Джоан Д. Виндж ; по сценария на Крис Морган и Хосейн Амини ; прев. от англ. Венера Атанасова, Стоянка Карачанова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 432 с. ; 21 см

Ориг. загл.: 47 ronin / Joan D. Vinge. - По идея на Крис Морган и Уолтър Хамада. - Възприетата форма на името на прев. Стоянка Карачанова е Стоянка Христова Лазарова-Карачанова.

ISBN 978-954-26-1281-0 : 14.95 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1261622500

БК 2014/8 Кн 292
ДЕМИЛ, Нелсън, 1943-
        Черният манастир / Нелсън Демил ; [прев. Крум Бъчваров]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 475 с. ; 21 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The quest / Nelson Demille. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-445-1 : 16.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261554916

БК 2014/8 Кн 293
КИНГ, Стивън, 1947-
        Джойленд / Стивън Кинг ; прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Плеяда, 2013 ([София] : [Аси принт]). - 350 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Joyland / Stephen King.

ISBN 978-954-409-335-8 : 18 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261616612

БК 2014/8 Кн 294
КЛЕМЪНТ, Питър
        Инквизиторът : медицински трилър / Питър Клемънт ; прев. от англ. Цветана Генчева. - София : ИК Унискорп, 2009. - 416 с. ; 20 см. - (Роман експрес, ISSN 1312-2134 ; 32)

Ориг. загл.: The inqisitor / Peter Clement.

ISBN 978-954-330-186-7 : 16 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261623012

БК 2014/8 Кн 295
КОРЕЛИЦ, Джийн Ханф, 1961-
        Бялата роза : роман / Джийн Ханф Корелиц ; прев. от англ. Сашка Георгиева. - София : Унискорп, 2007. - 416 с. ; 20 см. - (Поредица Бисери)

Ориг. загл.: The white rose / Jean Hanff Korelitz.

ISBN 978-954-330-124-9 : 12 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261626852

БК 2014/8 Кн 296
КОРНУЕЛ, Патриша Д., 1956-
        Червена мъгла / Патриша Корнуел ; [прев. Елена Чизмарова]. - София : ИК Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 428 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: Red mist / Patricia Cornwell. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на прев. Елена Чизмарова е Елена Чизмарова Хансен.

ISBN 978-954-655-451-2 : 15.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261602276

БК 2014/8 Кн 297
ЛЕ Бланк, Дебора
        Гибелен замисъл : криминален роман / Дебора ле Бланк ; прев. от англ. Тинко Трифонов. - София : ИК Унискорп, 2009. - 328 с. ; 20 см. - (Роман експрес, ISSN 1312-2134 ; 35)

Ориг. загл.: Grave intent / Deborah Leblanc.

ISBN 978-954-330-227-7 : 12 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261638628

БК 2014/8 Кн 298
ЛЕДЪР, Стивън, 1956-
        Подземието / Стивън Ледър ; прев. от англ. Петър Нинов. - София : ИК Плеяда, 2013 ([София] : [Аси принт]). - 176 с. : с портр. ; 20 см. - (Световен трилър)

Ориг. загл.: The basement / Stephen Leather.

ISBN 978-954-409-332-7 : 10 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261623268

БК 2014/8 Кн 299
ЛЕЙМЪН, Ричард, 1947-2001
        Пътуващо представление с вампир / Ричард Леймън ; прев. от англ. Надя Баева. - София : Изток-Запад, 2014. - 407 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл: The travelling vampire show / Richard Laymon.

ISBN 978-619-152-376-4 : 19.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1262011364

БК 2014/8 Кн 300
ЛУ, Мари, 1984-
        Легендата / Мари Лу ; прев. от англ. Иван Костурков. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 288 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Legend / Marie Lu. - Кн. 1 от трилогията Легендата.

ISBN 978-954-26-1280-3 : 12.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261545444

БК 2014/8 Кн 301
ОЛИВЪР, Лорън, 1982-
        Пандемониум / Лорън Оливър ; прев. от англ. Маргарита Терзиева. - София : Enthusiast, 2013 ([Варна] : Хеликс прес). - 326 с. ; 21 см. - (Teen's books)

Ориг. загл.: Pandemonium / Lauren Oliver. - Лорън Оливър - псевд. на авт. Лора Сузане Шехтер. - Кн. е продълж. на романа Делириум.

ISBN 978-619-164-097-3 : 16 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1261783780

БК 2014/8 Кн 302
ПАТЕРСЪН, Джеймс, 1947-
        Детективска агенция Private. Заподозрян No 1 / Джеймс Патерсън и Максин Паетро ; прев. от англ. Деница Каракушева. - София : Enthusiast, 2013 ([Добрич] : ФолиАрт). - 341 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Private: # 1 Suspect / James Patterson, Maxine Paetro. - Загл. на гърба на кн.: Заподозрян No 1.

ISBN 978-619-164-075-1 : 15 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261585636

БК 2014/8 Кн 303
ПИКО, Джоди, 1966-
        Домашни правила / Джоди Пико ; прев. от англ. Мариана Христова. - София : Enthusiast, 2013 ([Добрич] : Фоли арт). - 624 с. ; 21 см

Ориг. загл.: House rules / Jodi Picoult.

ISBN 978-619-164-090-4 : 20 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261744356

БК 2014/8 Кн 304
РОБЪРТС, Нора, 1950-
        Далас в смъртта : роман / Нора Робъртс ; прев. от англ. Нина Руева. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 384 с. ; 20 см

Ориг. загл.: New York to Dallas / Nora Roberts. - Нора Робъртс - псевд. на  - псевд. на авт. Елинор Мари Робъртсън.

ISBN 978-954-26-1301-5 : 13.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261546212

БК 2014/8 Кн 305
СИМЪНС, Дан, 1948-
        Ужас / Дан Симънс ; прев. от англ. Васил Велчев. - София : Изток-Запад, 2013. - 792 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: The terror / Dan Simmons.

ISBN 978-619-152-344-3 : 29.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261998308

БК 2014/8 Кн 306
СИМЪНС, Дан, 1948-
        Ужас / Дан Симънс ; прев. от англ. Васил Велчев. - София : Изток-Запад, 2013. - 792 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: The terror / Dan Simmons.

ISBN 978-619-152-345-0 (подв.) : 34 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261998564

БК 2014/8 Кн 307
СМИТ, Хейуд, 1949-
        Жената на моя съпруг / Хейуд Смит ; прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева. - София : ИК Плеяда, 2013 ([София] : [Аси принт]). - 368 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Wife-in-law / Haywood Smith.

ISBN 978-954-409-331-0 : 15 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261674212

БК 2014/8 Кн 308
СТИЙЛ, Даниел, 1947-
        Майчин грях / Даниел Стийл ; [прев. Цветана Генчева]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 350 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The sins of the mother / Danielle Steel. - Пълното име на авт. Даниел Стийл е Danielle Fernandes Dominique Schuelein-Steel. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-442-0 : 14.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261604324

БК 2014/8 Кн 309
СТИЙЛ, Даниел, 1947-
        Предателство / Даниел Стийл ; [прев. Диана Кутева, Стамен Стойчев]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 318 с. ; 20 см. - (Галерия Съвременни романи)

Ориг. загл.: Betrayal / Danielle Steel. - Пълното име на авт. Даниел Стийл е Danielle Fernandes Dominique Schuelein-Steel. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-421-5 : 14.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261551588

БК 2014/8 Кн 310
ТЕЪР, Нанси, 1943-
        Изненади по Коледа / Нанси Теър ; [прев. Ирина Манушева]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 128 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A nantucket Christmas / Nancy Thayer. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-794-7 : 10 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261620964

БК 2014/8 Кн 311
ТОМАС, Чу, 1939-2013
        Небето е съвсем реално / Чу Томас ; [предг. Дейвид Йонги Чо]. - Силистра : Игъл, 2006. - 272 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Heaven is so real / by Choo Thomas. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 9.

ISBN 978-954-8007-27-6 : 7 лв.
1. Християнска литература
820(73)-97
COBISS.BG-ID 1261625316

БК 2014/8 Кн 312
ТОР, Брад, 1969-
        Последният патриот / Брад Тор ; прев. Красимира Христовска. - [София] : Пергамент прес, 2009 ([София] : Симолини). - 350 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The last patriot / Brad Thor.

ISBN 978-954-641-049-8 : 15 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261576676

БК 2014/8 Кн 313
УАЙТ, Стивън, 1951-
        Последната лъжа / Стивън Уайт ; [прев. Владимир Германов]. - София : БГкнига, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 472 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Last lie / Stephen W. White. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8628-56-3 : 18 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261711076

БК 2014/8 Кн 314
УДРУФ, Нанси
        Любовната афера на жена ми / Нанси Удруф ; прев. от англ. Деница Райкова. - София : БГкнига, 2010 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 232 с. ; 21 см

Ориг. загл.: My wife's affair / Nancy Woodruff.

ISBN 978-954-8628-04-4 : 12.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261727972

БК 2014/8 Кн 315
УОЛЪС, Ейми, 1955-2013
        Ученичката на магьосника : моят живот с Карлос Кастанеда / Ейми Уолъс ; [прев. Йоана Стоянова]. - [София] : ИК Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 384 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Sorcerer's apprentice / Amy Wallace. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-785-5 : 16 лв.

820(73)-94
COBISS.BG-ID 1261608420

БК 2014/8 Кн 316
УОТСЪН, Питър, 1943-
        Конспирацията на Медичи : или как иманяри по контрабандни канали снабдяват с крадени антики най-големите музеи по света : [документален трилър] / Питър Уотсън, Чечилия Тодескини ; прев. от англ. Илия Илиев. - София : ИК Унискорп, 2008. - 488 с. : с факс. ; 20 см. - (Поредица Най-скандалните)

Ориг. загл.: The Medici conspiracy / Peter Watson and Cecilia Todeschini.

ISBN 978-954-330-177-5 : 16 лв.

820(73)-312.4
904(100)(0:82-31)
COBISS.BG-ID 1261624036

БК 2014/8 Кн 317
УУДС, Стюарт, 1938-
        Дебели лъжи : [роман] / Стюарт Уудс ; прев. от англ. Ивайла Божанова. - София : ИК Унискорп, 2007. - 388 с. ; 20 см. - (Поредица Четиво на един дъх)

Ориг. загл.: Deep lie / Stuart Woods.

ISBN 978-954-330-110-2 : 12 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261633508

БК 2014/8 Кн 318
ФЛИН, Алекс, 1966-
        Чудовищен / Алекс Флин ; [прев.Станимир Йотов]. - [София] : Пергамент прес, 2011 ([София] : Симолини). - 307 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Beastly / Alex Flinn. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-021-4 : 11.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1261559012

БК 2014/8 Кн 319
ХЕНРИ, Пати Калахан
        Да отвориш сърцето си / Пати Калахан Хенри ; [прев. Славянка Мундрова-Неделчева]. - София : Слънце, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 335 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Coming up for air / Patti Callahan Henry. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на прев. Славянка Мундрова-Неделчева е Славянка Димитрова Мундрова.

ISBN 978-954-742-202-5 : 12.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1262060004

БК 2014/8 Кн 320
ХОСП, Дейвид
        Невинност / Дейвид Хосп ; прев. от англ. Петър Нинов. - София : ИК Плеяда, 2013 ([София] : [Аси принт]). - 384 с. ; 21 см. - (Световен трилър)

Ориг. загл.: Innocence / David Hosp. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-409-337-2 : 15 лв.
ISBN 978-954-409-326-6 !

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261624548

БК 2014/8 Кн 321
ЧАНДЛЪР, Реймънд, 1888-1959
        Пълна колекция разкази. Т. 3, [Испанска кръв] ; [Завесата] ; [Изстрели в "Сирано"] ; [Ще те чакам] ; [Дръзко убийство] ; [Моливът] / Реймънд Чандлър ; прев. от англ. Жечка Георгиева ... [и др.]. - София : Унискорп, 2007. - 288 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Spanish blood ; The curtain ; Guns at Cyrano's ; I'll be waiting ; Smart-Aleck kill ; Marlowe takes on the syndicate / Raymond Chandler. - Загл. на т. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други прев.: Снежина Захариева, Желяз Янков, Борис Миндов. - В изд. каре погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-954-330-092-1 : 12 лв.

820(73)-322.4(081.1)
COBISS.BG-ID 1261606372

БК 2014/8 Кн 322
ЧАНДЛЪР, Реймънд, 1888-1959
        Сбогом, моя красавице / Реймънд Чандлър ; прев. от англ. Георги Даскалов. - [4.] изд. - София : Унискорп, 2009. - 264 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Farewell, my lovely / Raymond Chandler. - 1. изд. 1981 на изд. Г. Бакалов - Варна в сер. Библиотека Галактика ; 21 ; В кн. означено 3. изд. - Част от поредицата Колекция Романи.

ISBN 978-954-330-191-1 : 14 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1261606884


820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/8 Кн 323
БАУМ, Лиман Франк, 1856-1919
        Дороти и Вълшебникът в Страната на Оз / Лиман Франк Баум ; прев. от англ. ез. Яна Ванкова ; [худож. Христо Кърджилов]. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 151 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Dorothy and Wizard in Oz / L. Frank Baum. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1358-3 : 12 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1261671652


820(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 324
ЗЮСАК, Маркъс, 1975-
        Аз съм пратеникът / Маркъс Зюсак ; прев. Силвана Миланова. - [София] : Пергамент прес, 2011 ([София] : Симолини). - 276 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The messenger / Markus Zusak. - Загл. на предзагл. с.: Пратеникът.

ISBN 978-954-641-027-6 : 12.90 лв.

820(94)-31
COBISS.BG-ID 1261579492

БК 2014/8 Кн 325
ЗЮСАК, Маркъс, 1975-
        Крадецът на книги / Маркъс Зюсак ; прев. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2010 ([София] : Симолини). - 472 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The book thief / Markus Zusak.

ISBN 978-954-641-016-0 : 15.99 лв.

820(94)-31
COBISS.BG-ID 1261578468

БК 2014/8 Кн 326
МАЙЕР, Анна-Елизабет, 1977-
        Категория "муха" / Анна-Елизабет Майер ; [прев. Ваня Пенева]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 208 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Fliegengewicht / Anna-Elisabeth Mayer. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-781-7 : 10 лв.

820(94)-31
COBISS.BG-ID 1261682916


820(94)-93 АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/8 Кн 327
ФИНБЕРГ, Ана, 1956-
        Таши и великаните / Ана и Барбара Финберг ; ил. Ким Геймбъл ; [прев. Мария Чайлд]. - София : ИК Унискорп, 2008. - 64 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Tashi and the giants / Anna Fienberg, Barbara Fienberg. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 2 от поредицата Таши.

ISBN 978-954-330-172-0 : 3 лв.

820(94)-93-34
COBISS.BG-ID 1261629924


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 328
ВЕРМЕШ, Тимур, 1967-
        Той пак е тук / Тимур Вермеш ; прев. от нем. Любомир Илиев. - София : Атлантис КЛ, 2013 ([София] : Скала Принт). - 320 с. ; 20 см. - (Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Er ist wieder da / Timur Vermes

ISBN 978-954-9621-59-4 : 16.90 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1261800932

БК 2014/8 Кн 329
ЗЮСКИНД, Патрик, 1949-
        Гълъбът : [роман] / Патрик Зюскинд ; прев. от нем. Юлия Ковачева. - 2. изд. - София : ИК Унискорп, 2008. - 79 с. ; 21 с. - (Библиотека Класика)

Ориг. загл.: Die Taube / Patrick Süskind. - 1. изд. 1993 на изд. Евразия-Абагар - Плевен.

ISBN 978-954-330-137-9 : 10 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1261609444

БК 2014/8 Кн 330
КЕСТНЕР, Ерих, 1899-1974
        Трима мъже в снега : роман / Ерих Кестнер ; прев. от нем. Владимир Мусаков. - 3. изд. - София : ИК Унискорп, 2008. - 192 с. ; 22 см. - (Библиотека Класика)

Ориг. загл.: Drei Männer im Schnee / Erich Kästner. - 1. изд. 1959 на изд. НС ОФ.

ISBN 978-954-330-134-8 (подв.) : 16 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1261614564

БК 2014/8 Кн 331
КОНЗАЛИК, Хайнц Гюнтер, 1921-1999
        Кехлибарената стая : роман / Хайнц Г. Конзалик ; прев. от нем. Валери Бозуков. - София : Унискорп, 2007. - 501 с. ; 21 см. - (Поредица Избрано за вас)

Ориг. загл.: Das Bernsteinzimmer / Heinz G. Konsalik.

ISBN 978-954-330-089-1 : 15 лв.

830-311.6
COBISS.BG-ID 1261670884

БК 2014/8 Кн 332
ЛЕВИЧАРОВ, Сибиле, 1954-
        Блуменберг / Сибиле Левичаров ; прев. от нем. Любомир Илиев. - София : Атлантис КЛ, 2013 ([София] : [Скала]). - 215 с. ; 20 см. - (Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Blumenberg / Sybylle Lewitscharoff. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9621-57-0 : 13.90 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1261743588

БК 2014/8 Кн 333
МАГНУСОН, Кристоф, 1976-
        Не бях аз / Кристоф Магнусон ; прев. от нем. Любомир Илиев. - София : Атлантис КЛ, 2012 ([София] : [Скала]). - 282 с. ; 20 см. - (Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Das war ich nicht / Kristof Magnusson.

ISBN 978-954-9621-55-6 : 13.90 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1261784804

БК 2014/8 Кн 334
ПРАНГЕ, Петер, 1955-
        Принчипесата : роман / Петер Пранге ; прев. от нем. Ваня Пенева. - София : Унискорп, 2007. - 392 с. ; 21 см. - (Поредица Избрано за вас)

Ориг. загл.: Die Principessa / Peter Prange.

15 лв.
ISBN 978-954-330-040-2 !

830-311.6
COBISS.BG-ID 1261679332

БК 2014/8 Кн 335
ТЕЛКАМП, Уве, 1968-
        Кулата : история от една потънала страна / Уве Телкамп ; прев. от нем. Любомир Илиев. - София : Атлантис КЛ, 2011 ([София] : [Скала]). - 976 с. ; 21 см. - (Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Der Turm / Uwe Tellkamp.

ISBN 978-954-9621-52-5 (подв.) : 33 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1261742564

БК 2014/8 Кн 336
ТИМ, Уве, 1940-
        Как се появи наденичката с къри / Уве Тим ; прев. от нем. Ива Иванова. - София : Атлантис КЛ, 2012 ([София] : [Скала]). - 159 с. ; 20 см. - (Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Die Еntdeckung der Currywurst / Uwe Timm.

ISBN 978-954-9621-54-9 : 9.90 лв.

830-94
COBISS.BG-ID 1261786340

БК 2014/8 Кн 337
ХАЙМ, Стефан, 1913-2001
        Хрониката на цар Давид / Щефан Хайм ; прев. от англ. Тинко Трифонов, Илия Илиев. - София : Унискорп, 2008. - 280 с. ; 21 см. - (Поредица Избрано за вас)

Ориг. загл.: The king David report / Stefan Heym. - Стефан Хайм - псевд. на Хелмут Флиг.

ISBN 978-954-330-154-6 : 10 лв.

830-311.6
COBISS.BG-ID 1261618660

БК 2014/8 Кн 338
ЦЕ, Юли, 1974-
        Корпус деликти : един процес / Юли Це ; прев. от нем. Ива Иванова. - София : Атлантис КЛ, 2010 ([София] : [Скала]). - 184 с. ; 20 см. - (Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Corpus Delicti / Juli Zeh.

ISBN 978-954-9621-51-8 : 9.90 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1261801188


830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/8 Кн 339
ГЕМ, Франциска, 1974-
        Сестрите вампирки. [Кн.] 4, Загадъчна промяна / Франциска Гем ; [прев. Мариола Зяпкова]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 208 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Die Vampirschwestern : Herzgeflatter im Duett / Franziska Gehm. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-790-9 (подв.) : 12 лв.

830-93-312.9
COBISS.BG-ID 1261674980

БК 2014/8 Кн 340
МОРИЦ, Зилке
        Вълшебникът Захариас спасява Страната на приказките / Зилке Мориц ; с ил. от Ахим Алгрим ; [прев. Алеко Дянков]. - [София] : Grifin, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Zacharias Zuckerbein rettet das Märchenland / Silke Moritz. - Името на прев. отбелязано на гърба на с. 4.

ISBN 978-954-2922-19-3 : 4.20 лв.

830-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1261836004

БК 2014/8 Кн 341
МОРИЦ, Зилке
        Вълшебникът Захариас търси коледните елфи / Зилке Мориц ; с ил. от Ахим Алгрим. - [София] : Grifin, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Zacharias Zuckerbein sucht die Weihnachtswichtel / Silke Moritz.

ISBN 978-954-2922-18-6 : 4.20 лв.

830-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1261828580


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 342
БЕРНХАРД, Томас, 1931-1989
        Сеч : една възбуда / Томас Бернхард ; прев. от нем. Александър Андреев. - София : Атлантис КЛ, 2012 ([София] : [Скала]). - 184 с. ; 20 см. - (Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Holzfällen. Eine Erregung / Thomas Bernhard.

ISBN 978-954-9621-56-3

830(436)-31
COBISS.BG-ID 1261791460

БК 2014/8 Кн 343
ГЩРАЙН, Норберт, 1961-
        Южни зими / Норберт Гщрайн ; прев. от нем. Любомир Илиев. - София : Атлантис КЛ, 2012 ([София] : [Скала]). - 283 с. ; 20 см. - (Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Die Winter im Süden / Norbert Gstrein.

ISBN 978-954-9621-53-2 : 13.90 лв.

830(436)-31
COBISS.BG-ID 1261781476

БК 2014/8 Кн 344
ЗАХЕР-Мазох, Ванда фон, 1845-1906
        Живот с първия мазохист / Ванда фон Захер-Мазoх ; прев. Емилия Гергова. - 2. изд. - София : Кралица Маб : БГ книга, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 263 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Meine Lebensbeichte / Wanda von Sacher-Masoch, погрешно отпеч. Wand von Sacher-Masoch. - 1. изд. 1992, в сер. Библиотека Тя, той и греха.

ISBN 978-954-533-124-4 (Кралица Маб) : 12 лв.
ISBN 978-954-8628-68-6 (БГ книга)

830(436)-312.6
COBISS.BG-ID 1261783012

БК 2014/8 Кн 345
ЦВАЙГ, Стефан, 1881-1942
        Колекция новели. Т. 1, [Гувернантката] ; [Огнена тайна] ; [Писмо на една непозната] ; [Страх] ; [Амок] / Стефан Цвайг ; прев. от нем. Димитър Стоевски. - София : ИК Унискорп, 2008. - 256 с. ; 21 см. - (Библиотека Класика)

Ориг. загл.: Novellen : Bd. 1. Die Gouvernante ; Brennendes Geheimnis ; Brief einer Unbekannten ; Angst ; Der Amokläufer. - Загл. на тома отбелязани на гърба на предзагл. с. - Истинското име на прев. Димитър Стоевски е Димчо Стоев Чолаков. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-954-330-178-2 : 12 лв.

830(436)-32(081)
COBISS.BG-ID 1261679588


830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК

БК 2014/8 Кн 346
ДЮРЕНМАТ, Фридрих, 1921-1990
        Клетвата : евротрилър / Фридрих Дюренмат ; прев. от нем. Георги Георгиев. - София : ИК Унискорп, 2008. - 160 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Das Versprechen / Friedrich Dürrenmatt.

ISBN 978-954-330-132-4 : 8 лв.

830(494)-312.4
COBISS.BG-ID 1261618916


839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 347
НООРТ, Саския, 1967-
        Клубът на тузарите : роман / Саския Ноорт ; прев. от нидерланд. Анета Данчева-Манолова. - София : Унискорп, 2007. - 288 с. ; 21 см. - (Поредица Четиво на един дъх)

Ориг. загл.: The dinner club / Saskia Noort.

ISBN 978-954-330-114-0 : 12 лв.

839.3-31
COBISS.BG-ID 1261606116


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 348
ХАМСУН, Кнут, 1859-1952
        Мистерии : роман / Кнут Хамсун ; прев. от норв. Вера Ганчева. - София : ИК Унискорп, 2009. - 364 с. ; 20 см. - (Библиотека Класика)

Ориг. загл.: Mysterier / Knut Hamsun.

ISBN 978-954-330-277-2 : 14 лв.

839.6-31
COBISS.BG-ID 1261621220


839.6-93 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/8 Кн 349
ЕГНЕР, Турбьорн, 1912-1990
        Мишока Катерач и другите животни в Гората на склона / Турбьорн Егнер ; ил. Турбьорн Егнер ; прев. от норв. Анюта Качева. - София : Enthusiast, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 93 с. : с цв. ил., ноти ; 25 см

Ориг. загл.: Klatremus og de andre dyrene i hakkebakkeskogen / Thorbjørn Egner. - Кн. от поредицата Children's books.

ISBN 978-619-164-099-7 (подв.) : 15 лв.

839.6-93-34
COBISS.BG-ID 1261796580


839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 350
АЛВТЕГЕН, Карин, 1965-
        Сянка : евротрилър / Карин Алвтеген ; прев. от швед. Васа Ганчева. - София : ИК Унискорп, 2009. - 296 с. ; 20 см. - (Поредица Четиво на един дъх)

Ориг. загл.: Skugga / Karin Alvtegen.

ISBN 978-954-330-226-0 : 13 лв.

839.7-312.4
COBISS.BG-ID 1261631460

БК 2014/8 Кн 351
ФРИМАНСОН, Ингер, 1944-
        Тъмни следи : евротрилър / Ингер Фримансон ; прев. от швед. Меглена Боденска. - София : Унискорп, 2007. - 416 с. ; 20 см. - (Четиво на един дъх)

Ориг. загл.: Mörkerspår / Inger Frimansson. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-330-113-3 : 12 лв.
ISBN 978-954-330-115-7 !

839.7-312.4
COBISS.BG-ID 1261653476


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 352
БЕСОН, Филип, 1967-
        Една американска любов : [роман] / Филип Бесон ; [прев. Весела Шумакова]. - София : ИК Унискорп, 2008. - 112 с. ; 20 см. - (Поредица Литературни звезди)

Ориг. загл.: L'arrière saison / Philippe Besson. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-330-153-9 : 7 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1261642724

БК 2014/8 Кн 353
ВОЛКОВ, Владимир Николаевич, 1932-2005
        Гостът на папата : роман / Владимир Волков ; прев. от фр. Катя Пеева. - София : Унискорп, 2006. - 320 с. ; 21 см. - (Поредица Избрано за вас)

Ориг. загл.: L'Hôte du pape / Vladimir Volkoff.

ISBN 978-954-330-085-3 : 9 лв.

840-311.6
COBISS.BG-ID 1261619172

БК 2014/8 Кн 354
ДЮРАС, Маргьорит, 1914-1996
        Това е всичко / Маргьорит Дюрас ; [записки на Ян Андреа] ; [прев. Мария Георгиева]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 55 с. ; 20 см

Ориг. загл.: C'est tout / Marguerite Duras. - Името на състав. отбелязано в изд. каре, а на прев. - на гърба на предзагл. с. - Истинското име на състав. Ян Андреа е Ян Льоме.

ISBN 978-954-733-792-3 : 6 лв.

840-94
COBISS.BG-ID 1261679076

БК 2014/8 Кн 355
КРЕТИЕН дьо Троа, 1135?-1183?
        Ивен, Рицаря с лъва / Кретиен дьо Троа ; прев. от старофр. Атанас Сугарев. - София : Изток-Запад, 2013. - 233 с. ; 23 см. - (Библиотека Романия)

Прев. по: Yvain, le Chevalier au lion / Chrétien de Troyes. - Ивен, Рицаря с лъва или социалното рицарство / Стоян Атанасов: с. 7-20. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-152-311-5 (подв.) : 14 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1262097380

БК 2014/8 Кн 356
ЛЕВИ, Марк, 1961-
        Децата на свободата : роман / Марк Леви ; прев. от фр. Весела Шумакова, Веселина Илиева. - София : ИК Унискорп, 2007. - 272 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Les enfants de la liberté / Marc Levy.

ISBN 978-954-330-127-0 : 9 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1261645284

БК 2014/8 Кн 357
ПЕЙРАМОР, Мишел, 1922-
        Прокълнатите любовници : [Жорж Санд, Мюсе, Шопен] / Мишел Пейрамор ; прев. от фр. Кина Митева. - София : Изток-Запад, 2014. - 285 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Les amants maudits: George Sand, Musset, Chopin / Michel Peyramaure.

ISBN 978-619-152-366-5 : 14.90 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1261908196

БК 2014/8 Кн 358
РАШЕДИ, Корам
        Река Арамис : роман / Корам Рашеди ; [прев. от фр. Констанца Каназирска-Ангелова]. - Варна : Славена, 2013. - 268 с. ; 20 см

Ориг. загл.: La rivière Aramis / Khorram Rashedi. - Името на прев. отеблязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-579-969-3

840-31
COBISS.BG-ID 1262098148

БК 2014/8 Кн 359
        СМЪРТТА на крал Артур : роман от ХІІІ в. / текст, обработен от Жан Фрапие ; прев. от старофр. Владимир Атанасов ; [предг.] Стоян Атанасов. - София : Изток-Запад, 2013. - 374 с. ; 23 см. - (Библиотека Романия)

Ориг. загл.: La mort le Roi Artu. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-152-312-2 (подв.) : 17 лв.

840-023-392
COBISS.BG-ID 1262092516


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 360
БАРИКО, Алесандро, 1958-
        Без кръв : роман / Алесандро Барико ; прев. от итал. Толя Радева. - София : ИК Унискорп, 2007. - 87 с. ; 20 см. - (Поредица Литературни звезди)

Ориг. загл.: Senza sangue / Alessandro Baricco.

ISBN 978-954-330-090-7 : 7 лв.

850-31
COBISS.BG-ID 1261623524

БК 2014/8 Кн 361
МОНТРУКИО, Алесандра, 1970-
        Не затваряй : роман / Алесандра Монтрукио ; прев. от итал. Илинка Динева. - София : ИК Унискорп, 2006. - 125 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Non riattaccare / Alessandra Montrucchio.

ISBN 978-954-330-086-0 : 8 лв.

850-31
COBISS.BG-ID 1261612772


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 362
МАРТИНЕС, Ракел, 1973-
        Сенки на еднорог / Ракел Мартинес ; [прев. Мария Пачкова]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 287 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Sombras de unicornio / Raquel Martínez. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-782-4 : 12 лв.

860-31
COBISS.BG-ID 1261679844

БК 2014/8 Кн 363
РУИС Сафон, Карлос, 1964-
        Среднощният дворец / Карлос Руис Сафон ; прев. от исп. Светла Христова. - София : Изток-Запад, 2014. - 221 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: El palacio de la medianoche / Carlos Ruiz Zafón.

ISBN 978-619-152-363-4 : 13.90 лв.

860-312.9
COBISS.BG-ID 1261905892


860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 364
РОНКАЛИОЛО, Сантяго, 1975-
        Свян : роман / Сантяго Ронкалиоло ; прев. от исп. Боряна Цонева. - София : ИК Унискорп, 2008. - 184 с. ; 20 см. - (Поредица Литературни звезди)

Ориг. загл.: Pudor / Santiago Roncagliolo.

ISBN 978-954-330-169-0 : 12 лв.

860(85)-31
COBISS.BG-ID 1261640420

БК 2014/8 Кн 365
РОНКАЛИОЛО, Сантяго, 1975-
        Червеният април : роман / Сантяго Ронкалиоло ; прев. от исп. Боряна Цонева. - София : ИК Унискорп, 2008. - 320 с. ; 20 см. - (Поредица Литературни звезди)

Ориг. загл.: Abril rojo / Santiago Roncagliolo.

ISBN 978-954-330-170-6 : 15 лв.

860(85)-31
COBISS.BG-ID 1261639908


87 КЛАСИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРИ

БК 2014/8 Кн 366
БАТАКЛИЕВ, Георги Петров, 1910-1994
        Латински и гръцки крилати думи : малка енциклопедия / [състав. и прев.] Георги Батаклиев. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 540 с. : с табл. ; 23 см

1. изд. 1994 със загл. Антични крилати думи на изд. Галактика - Варна. - Текст и на гр., лат. ез. - Азб. показалец на лат. и гр. крилати думи в прев., именен показалец.

ISBN 978-619-152-298-9 (подв.) : 29.90 лв.

87-84(031)
COBISS.BG-ID 1262101988


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 367
КАЗАНДЗАКИС, Никос, 1883-1957
        Капитан Михалис / Никос Казандзакис ; прев. от гр. Георги Куфов. - 3. изд. - София : Enthusiast, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 631 с. ; 20 см. - (Enthusiast vintage)

Ориг. загл. на гр. ез.: Kapetan Miihalis / Nikos Kazantzakis. - 1. изд. 1961 на изд. Нар. култура.

ISBN 978-619-164-049-2 : 20 лв.

877.4-31
COBISS.BG-ID 1261745380


881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ

        БАЛКАНСКИ калейдоскоп - 2 : от намерения към постижения : книга на студентите - Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Вж Кн 262


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

АНЧЕВ, Панко Кирилов, 1946-
        Работата на ума : [вариации върху теми] Вж Кн 374

БК 2014/8 Кн 368
БИЦАЕВА-Стоянова, Римма
        Князь Иван Михайлович Долгоруков - благородный артист, режиссер, драматург / Римма Бицаева-Стоянова. - София : Арете-Фол, 2013 ([София] : [ИД принт]). - 114 с. : с цв. портр., ил. ; 24 см

ISBN 978-954-91942-7-2
1. Долгоруков, Иван Михайлович, 1764-1823 - биографии 2. Писатели, руски - биографии 3. Русия - литературознание
882(092)
92 Долгоруков, Иван Михайлович
COBISS.BG-ID 1261548004

БК 2014/8 Кн 369
КУМАРА, София
        Роза мира - Экклезия / София Кумара. - София [т.е. Нова Загора] : Рефлекс Петър Абов, 2013. - 68 с. ; 21 см

Эклезия - псевд. на София Кумара. - Принтирано изд.

ISBN 978-954-9955-31-6

882-1
COBISS.BG-ID 1261606628

БК 2014/8 Кн 370
МАРИНИНА, Александра, 1957-
        Бой на тигри : роман / Александра Маринина ; прев. от рус. Здравка Петрова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 512 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Бой тигров в долине / Александра Маринина. - Александра Маринина - псевд. на Марина Анатолиевна Алексеева.

ISBN 978-954-26-1295-7 : 14.95 лв.

882-312.4
COBISS.BG-ID 1261567204

БК 2014/8 Кн 371
ПЕЛЕВИН, Виктор Олегович, 1962-
        Ананасов компот за прекрасната дама : войн@ и мiр / Виктор Пелевин ; [прев. Магдалена Куцарова-Леви]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 264 с. ; 20 см. - (Библиотека Култ)

Ориг. загл.: Ананасная вода для прекрасной дамы / Виктор Пелевин. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на прев. Магдалена Куцарова-Леви е Магдалена Николаевна Куцарова.

ISBN 978-954-733-789-3 : 14 лв.

882-32
COBISS.BG-ID 1261639140


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 372
ЧАПЕК, Карел, 1890-1938
        Колекция разкази : разкази от единия джоб : разкази от другия джоб : книга апокрифи / Карел Чапек ; прев. от чеш. Светомир Иванчев, Григор Ленков. - [3.] изд. - София : Унискорп, 2007. - 416 с. ; 22 см. - (Библиотека Класика)

Ориг. загл.: Povídki za jedné kapsy ; Povídki za druhé kapsy ; Knitha apokrifù. - 1. изд. 1978 със загл. Разкази от единия и от другия джоб. - Вариант на сер. загл.: Класика, отбелязано на кор.

ISBN 978-954-330-091-4 (подв.) : 17 лв.

885.0-32(081)
COBISS.BG-ID 1261674468


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 373
РИСТИЧ, Бранко, 1961-
        Разсечен пламък / Бранко С. Ристич ; [прев. Левена Филчева]. - София : Световете, 2013. - 100 с. : с ил., портр. ; 22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-92872-9-5

886.1-1
COBISS.BG-ID 1261596132


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 374
АНЧЕВ, Панко Кирилов, 1946-
        Работата на ума : [вариации върху теми] / Панко Анчев. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 304 с. ; 20 см

ISBN 978-954-491-966-5 : 17 лв.
1. Българска литература - теми, образи, сюжети 2. Руска литература - история и критика 3. България - литературознание 4. Русия - литературознание
886.7.09
882.09
COBISS.BG-ID 1261716708

БК 2014/8 Кн 375
БОРОВ, Петър Христов, 1938-
        Миньороинтелигентът за огняроинтелигента / Петър Боров. - Пловдив : Имеон, 2013. - 131 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9449-73-0
1. Вапцаров, Никола Йонков, 1909-1942 - мироглед 2. Поети, български - мироглед 3. България - литературознание
886.7(092)
92 Вапцаров, Никола Йонков
COBISS.BG-ID 1261724388

БК 2014/8 Кн 376
ВАЧЕВА, Албена Кирилова, 1962-
        В периферията на канона : българските писателки през първата половина на 20 век / Албена Вачева ; [ред. Марин Гинев]. - София : Просвета, 2013 (София : Монт). - 372 с. ; 20 см. - (Култури)

Името на ред. e отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 353-371.

ISBN 978-954-01-2831-3 : 17 лв.
1. Българска литература - 20 век 2. Писатели, български - жени - творчество 3. България - литературознание
886.7-055.2(092)
886.7.09
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1261857508

БК 2014/8 Кн 377
ИВАНОВ, Никола Костадинов, 1950-
        Иван Динков представен от Никола Иванов : литературна студия, подбрани стихотворения, подбрано от "Почит към литературата" / Никола Иванов. - София : Просвета, 2013 (София : Монт). - 156 с. ; 21 см. - (Личен избор)

Библиогр.: с. 154-155.

ISBN 978-954-01-2827-6 : 12 лв.
1. Динков, Иван, 1932-2005 - творчество 2. Поети, български - творчество 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7-1
92 Динков, Иван
COBISS.BG-ID 1261893348

БК 2014/8 Кн 378
ИВАНОВ, Никола Костадинов, 1950-
        Подреждане на балната зала : литературни статии и студии : (продължение първо) / Никола Иванов. - Варна : Славена, 2013. - 288 с. ; 20 см

ISBN 978-954-579-991-4 : 10 лв.
Съдържа статии за Славчо Красински, Петър Алипиев, Иван Теофилов, Андрей Германов, Георги Мишев, Николай Кънчев, Биньо Иванов, Екатерина Йосифова, Валентина Радинска, Усин Керим. 1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
886.7.09
COBISS.BG-ID 1262045924

БК 2014/8 Кн 379
ИВАНОВ, Никола Костадинов, 1950-
        Статии и рецензии : литературна критика и литературна история / Никола Иванов ; [ред. Никола Радев]. - Пазарджик : Беллопринт, 2013- . - Т. <2-> ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на ред. Никола Радев е Никола Радев Маринов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-684-353-1 (кн. 2)

Съдържа досега:
Кн. 2. - 2013. - 112 с.

1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
886.7.09
COBISS.BG-ID 1261589732

БК 2014/8 Кн 380
ХРИСТОВА, Маргарита Красимирова, 1974-
        Работна тетрадка по литература за 12. клас : христоматия, задачи за анализ и интерпретация, тестове / Маргарита Христова. - Силистра : [Игъл], 2013-<2014>. - Т. <2> ; 29 см

Загл. на кор.: Работна тетрадка български език и литература 12. клас

ISBN 978-954-8007-66-5 (ч. 2) : 14 лв.

Съдържа досега:

Ч. 2. - 2014. - 240 с. : с ил.
1. Българска литература - учебници за средни общообразователни училища
886.7.09(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1259710948


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2014/8 Кн 381
АЛИЕВА, Гюлшен, 1952-
        По сърпа на месечината / Гюлшен Алиева. - В. Търново : Фабер, 2013. - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-954-400-963-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261577700

БК 2014/8 Кн 382
АПОСТОЛОВА, Кева Цветкова, 1946-
        Не пишете повече, аз написах всичко / Кева Апостолова. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2014 (София : Симолини 94). - 83 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9870-65-7 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261559524

БК 2014/8 Кн 383
АТАНАСОВА, Виржиния Александрова, 1951-
        Среща в безкрая / Виржиния Атанасова ; худож. Георг Хубер = Begegnung in der Unendlichkeit / Virginia Atanassova ; Bilder Georg Huber ; Übers. Sigrun Comati. - София : Изток-Запад, 2013. - 55 с. : с цв. ил. ; 16 х 23 см

ISBN 978-619-152-323-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262084068

БК 2014/8 Кн 384
БОРИ Слав
        Извън петолинието / Бори Слав. - София : БГкнига, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 128 с. : с ил. ; 22 см

Бори Слав - псевд. на авт. Борислав Иванов.

ISBN 978-954-8628-71-6 : 15 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261792740

БК 2014/8 Кн 385
БУКОВ, Ботьо Николов, 1948-
        Произведен в България : стихотворения / Ботьо Буков. - Ст. Загора : Изблик, 2014 ([Ст. Загора] : [Кота]). - 35 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8842-08-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261896932

БК 2014/8 Кн 386
БУТАНСКИ, Димитър Цеков, 1947-
        Копнеж за летене : motu proprio (по свой почин) : поезия / Димитър Ц. Бутански. - София : Екопрогрес, 2013. - 96 с. ; 21 см

ISBN 978-954-2970-24-8 : 6.50 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262028004

БК 2014/8 Кн 387
БУТАНСКИ, Димитър Цеков, 1947-
        Спомени и размисли : сборник стихове от Димитър Бутански и Марийка Николова. - София : Екопрогрес, 2014. - 64 с. : с портр. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Марийка Николова е Марийка Николова Пачовска.

ISBN 978-954-2970-26-2 : 5.50 лв.

886.7-1(082)
COBISS.BG-ID 1261892580

БК 2014/8 Кн 388
БЪЧВАРОВ-Бондар, Михаил Иванович, 1946-2017
        Нали расте босилек и за нас : стихотворения, поеми / Михаил Бъчваров-Бондар ; Берëзы на Шипке : стихотворения, поема / Михаил Бычваров-Бондарь ; [предг. В. А. Климанов]. - Габрово : ИК Луна, 2013 (Габрово : Екс-прес). - 88, 76 с. : с ил., портр. ; 21 см

И при корена, и на върха / Никола Инджов: с. 4. - Втората кн. отпеч. от обратната страна със самостоятелна загл. с. и паг. - Преводи на стихотворения от Атанас Стоев, Нико Стоянов, Надежда Захариева: с. 61-75.

ISBN 978-954-722-021-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261649124

БК 2014/8 Кн 389
ГЕРАСКОВА, Милена Тодорова, 1963-
        Истижарски корен : стихове / Милена Гераскова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 28 с. ; 20 см

ISBN 978-954-400-956-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261546724

БК 2014/8 Кн 390
ДИМОВА, Весела Димчева, 1965-
        Прегърни ме, любов ... : поезия : март - ноември 2013 г. / Весела Димова ; [фотогр. Георги Георгиев Байчев]. - София : Хайни, 2013 ([София] : [Звездан]). - 170 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Името на ил. Георги Тодоров Байчев погрешно отпеч. Георги Георгиев Байчев.

ISBN 978-619-7029-16-1 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262040292

БК 2014/8 Кн 391
ДОНЕВА, Мария, 1974-
        Шепа лъскави череши : [стихотворения] / Мария Донева. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 96 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Мария Донева е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-954-491-983-2 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261835236

БК 2014/8 Кн 392
ДОНЧЕВ, Дончо Георгиев, 1942-
        Олтари от пълнолуние / Дончо Г. Дончев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 128 с. ; 20 см

ISBN 978-954-400-974-8 : 4 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1261547748

БК 2014/8 Кн 393
ДОНЧЕВА, Цвета Стефанова, 1973-
        Палма в северна страна ; Слънчев дъжд : хайку, танка и сенрю / Моюру Хана. - София : Изток-Запад, 2013. - 80 с. : с цв. ил. ; 20 см
Моюру Хана - псевд. на авт. Цвета Стефанова Дончева.
ISBN 978-619-152-330-6 : 12 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1262053604

БК 2014/8 Кн 394
ДЮЛГЕРОВА, Драга Иванова, 1943-
        Свят, от цвят направен : стихове и картини / Драга Дюлгерова ; [худож. Драга Дюлгерова]. - Варна : Славена, 2013. - 49 с. : с цв. ил. ; 15 x 16 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-579-990-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262047204

БК 2014/8 Кн 395
ЕНЕВ, Васил, 1978-
        Разголване : поезия / Васил Енев. - София : ИК Титан, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и: Полет с отрязани крила : пиеса.

ISBN 978-619-7030-04-4 : 15 лв.

886.7-1
886.7-2
COBISS.BG-ID 1261744100

БК 2014/8 Кн 396
ИВАНОВ, Захари, 1946-
        Окото на ключалката : стихове / Захари Иванов. - София : ИК Световете, 2013 ([София] : TDJ). - 72 с. : с ил., факс. ; 20 см

Пълното име на авт. Захари Иванов е Захари Иванов Йорданов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е илюстрирана с рис. на Вадим Лазаркевич.

ISBN 978-954-92872-8-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261600484

БК 2014/8 Кн 397
ИВАНОВ, Ивайло Иванов, 1972-2016
        Светогорски пътеписи : книга на миниатюрите / Ивайло Иванов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 35 с. ; 20 см

ISBN 978-954-400-949-6

886.7-193
COBISS.BG-ID 1261568228

ИВАНОВ, Никола Костадинов, 1950-
        Иван Динков представен от Никола Иванов : литературна студия, подбрани стихотворения, подбрано от "Почит към литературата" Вж Кн 377

БК 2014/8 Кн 398
КОНСТАНТИНОВ, Георги, 1943-
        Обичам те дотук : стихотворения / Георги Константинов. - [София] : Хайни, [2013]. - 112 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Георги Константинов е Георги Константинов Христов.
ISBN 978-619-7029-18-5 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261907684

БК 2014/8 Кн 399
КУШЕЛИЕВА, Златка Йорданова, 1958-
        Да оставиш диря / Златка Кушелиева. - Пловдив : Имеон, 2013. - 123 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-9449-71-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261821412

БК 2014/8 Кн 400
КЪРЛЕВА, Сабина, 1986-
        Военната фотография : [стихотворения] / Сабина Кърлева. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 48 с. ; 19 см

ISBN 978-954-491-952-8 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261817316

БК 2014/8 Кн 401
ЛЮБЕНОВА, Татяна, 1953-
        И си отива август : поезия / Татяна Любенова ; [худож. Александра Духлинска]. - Плевен : Северно ехо, 2013 (В. Търново : Фабер). - 176 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име на авт. Татяна Любенова е Татяна Любенова Духлинска. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8076-77-7 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261555684

БК 2014/8 Кн 402
МАЛАМАТ, Евдокия, 1933-
        Дъбово клонче : стихотворения / Евдокия Маламат. - София : Хайни, 2014. - 116 с. ; 21 см

Истинското име на авт. Евдокия Маламат е Евдокия Петрова Маламатенова.

ISBN 978-619-7029-19-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261908964

МИЛАДИНОВ, Димитър Христов, 1810-1862
        Братя Миладинови : избрани песни и стихотворения от Източните и Западните български страни Вж Кн 567

БК 2014/8 Кн 403
МИЛУШЕВ, Димитър Ангелов, 1983-
        Начало, прехождане, завръщане / Димитър Милушев. - Пазарджик : Беллопринт, 2014. - 92 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-684-357-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261548260

БК 2014/8 Кн 404
МИНЕВА, Зоя Ангелова, 1953-
        Кълбото : стихове / Зоя Минева. - Плевен [т.е. София] : [Жълто Л], 2008 ([Ивко] : [Плевен]). - 63 с. ; 25 см

ISBN 978-954-92224-2-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261546980

БК 2014/8 Кн 405
МЛАДЕНОВ, Борис Игнатов, 1939-
        Еротични сонети / Boris Young. - Габрово [т.е. В. Търново] : Фабер, 2013. - 207 с. ; 21 см

Boris Young - псевд. на авт. Борис Игнатов Младенов.

ISBN 978-954-400-970-0 (подв.)

886.7-193.3
COBISS.BG-ID 1261599460

БК 2014/8 Кн 406
МЛАДЕНОВ, Борис Игнатов, 1939-
        Ехо от близкото минало : забранена поезия / Борис Младенов - Young. - В. Търново : Фабер, 2014. - 206 с. ; 21 см
Young - псевд. на авт. Борис Игнатов Младенов.
ISBN 978-619-00-0023-5 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261599716

БК 2014/8 Кн 407
НЕНКОВ, Стефан Свиленов, 1949-
        Премълчавани песни : стихове / Стефан Ненков. - Мездра [т.е. Враца] : БГ принт, 2013. - 44 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-9325-97-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261852132

БК 2014/8 Кн 408
НИКОЛОВ, Карол Йорданов, 1935-2017
        Пощади ни, Тъга : стихове / Карол Николов. - София : Изток-Запад, 2014. - 56 с. ; 22 см

ISBN 978-619-152-365-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261906148

БК 2014/8 Кн 409
ПАВЛОВА, Маргарита, 1946-
        Черно на бяло : стихове 2012-2013 / Маргарита Павлова. - 2. прераб. изд. - [София] : Макро студио, 2014 (София : Дими 99). - 99 с. ; 20 см

1. изд. 2012, изд. на авт.

ISBN 978-954-92593-4-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261752804

БК 2014/8 Кн 410
        ПАРЧЕНЦЕ залез между пръстите : поетичен сборник : 20 години Литературно студио "Митични птици" - Бургас / [състав. и ред. Роза Боянова]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 180 с. ; 20 см

Името на състав., ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на състав., ред. Роза Боянова е Роза Боянова Коцева.

ISBN 978-954-400-979-3

886.7-194
COBISS.BG-ID 1261595364

БК 2014/8 Кн 411
ПЕТРОВ, Борислав Димитров, 1966-
        Живот / Борислав Петров. - Пазарджик : Беллопринт, 2013. - 48 с. ; 20 см

ISBN 978-954-684-354-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261577956

БК 2014/8 Кн 412
        ПОВЕИ над Искър :  поезия и проза : литературен сборник / [Аза Борисовна Козовска ... и др.]. - София : Екопрогрес, 2013. - 96 с. : с портр. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Дафинка Божкова, Димитър Бутанкси, Димитър Дунеловски, Костадин Белчев, Марийка Николова Пачовска.

ISBN 978-954-2970-22-4

886.7-1(082)
886.7-3(082)
COBISS.BG-ID 1261846244

БК 2014/8 Кн 413
        ПОД лъчите на слънцето : поезия и проза / [ред., предг. Златка Петрова] ; [ил. Константин Коцев]. - Враца : [БГ Принт], 2013. - 208 с. : с портр. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с., на авт. на предг. - на с. 4, а на ил. - на с. 203. - Съдържа произведения от: Анета Дилова, Богданка Андреева, Валентина Панова, Ваня Попова, Златка Петрова, Йорданка Данова, Костадинка Бръмбашка, Петър Манчев, Станка Белорешка, Ванина Каменова, Десислава Иванова, Иван Каменов, Иванка Петрова, Любен Томов, Мария Петкова, Мико Дончев, Милена Иванова, Никола Близнаков, Пейо Пеев, Радка Гочева, Симеонка Влайкова, Таня Банкова, Царинка Божилова, Гюрка Костадинова, Георги Стайков, Кирил Назъров, Маги Велкова, Николинка Стамова, Пламен Петров, Стефан Христов, Петър Вутов, Боян Балкански, Зорница Цветанова, Кирил Дончев, Лъчезар Лазаров, Снежана Костадинова, Ася Палева, Георги Венев, Даниела Ангелова, Людмила Божидарова, Петрана Гергова, Роси Тодорова, Станислав Марашки. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-619-7102-08-6

886.7-1(082)
886.7-3(082)
COBISS.BG-ID 1261796836

БК 2014/8 Кн 414
ПОПОВА, Анна Ценкова, 1950-
        Слънчева тъга / Анна Попова-Ташкова. - София : Фонд. Буквите, 2013. - 160 с. ; 21 см

ISBN 978-619-154-062-4 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261587172

БК 2014/8 Кн 415
РАШИД, Красимира
        Рецепта за любов : стихотворения / Красимира Рашид. - София : ИК Титан, 2014. - 32 с. ; 20 см

Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.
ISBN 978-619-7030-11-2 : 10 лв.
ISBN 918-619-7030-11-2 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262030564

БК 2014/8 Кн 416
РУСЕВА, Мариела Иванова, 1973-
        Да ме обичаш, ме научи / Мариела Русева ; [ил. Любомир Маринов - bulo ... и др.]. - Варна : Славена, 2013. - 128 с. : с ил. ; 20 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Цанислав Христов, Калина Русева. - bulo - псевд. на ил. Любомир Любенов Маринов.

ISBN 978-954-579-992-1 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261894884

БК 2014/8 Кн 417
СЕЛЯШКИ, Лъчезар Петров, 1949-
        Мигàвки : хайку / Лъчезар Селяшки. - София : Бълг. книжница, 2014 ([София] : [Симолини]). - 64 с. ; 17 см

ISBN 978-954-380-283-8 : 5 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1261567972

БК 2014/8 Кн 418
СТОЙНОВА, Рада Стойнова, 1981-
        И пак е ноември / Рада Стойнова ; [ил. Полина Стойнова Пол]. - В. Търново : Фабер, 2014. - 64 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст и на исп. ез.
/ прев. Рада Стойнова.

ISBN 978-954-400-998-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261560292

БК 2014/8 Кн 419
ХРИСТОВ, Иван Стефанов, 1937-
        Завръщане към извора : [стихове] / Иван Христов. - София : Фонд. Буквите, 2013. - 136 с. ; 21 см

ISBN 978-619-154-066-2 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261548516

БК 2014/8 Кн 420
ХРИСТОВА, Лиляна Александрова, 1957-
        Топлопреносна мрежа : лирика / Лиляна Христова. - София : Сатори, 2013. - 120 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8501-21-7 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262047716

БК 2014/8 Кн 421
ХРИСТОВА, Нина
        Отвъд кръга / Нина Христова ; [худож. Методи Николчов Петков]. - София : Скала принт, 2013. - 71 с. : с ил. ; 29 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92827-6-4 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261852644

БК 2014/8 Кн 422
ЦВЕТКОВА, Ивелина Димчева, 1976-
        С чадърче от глухарче : поезия / Ивелина Цветкова ; [худож. Ваня Колева]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 52 с. : с ил. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на ил. Ваня Колева е Ваня Колева Димитрова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-400-964-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261590756

БК 2014/8 Кн 423
ЧАМУРЛИЙСКИ, Славейко, 1938-
        Пъртина под звездите : лирика / Славейко Чамурлийски ; [худож. Марина Варенцова-Русева, Николай Русев]. - [Варна] : Славена, 2014 ([Варна] : Пен - Красимир Пенев). - 70 с. : с ил. ; 21 см

Славейко Чамурлийски - псевд. на Стоян Пейчев Стоянов. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-579-817-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261895396

БК 2014/8 Кн 424
ЯКИМОВ, Александър
        Стихове / Александър Якимов. - [София] : [Изд. авт.], 2001. - 40 с. ; 21 см

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261715940

БК 2014/8 Кн 425
ЯНКОВА, Иванка, 1936-
        Светли знаци : стихове / Иванка Янкова. - Пловдив : Имеон, 2013. - 56 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Иванка Янкова е Иванка Янкова Шинолова.

ISBN 978-954-9449-70-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261790692

БК 2014/8 Кн 426
BUDAKOVA, Diljana Vǎlkova, 1969-
        Sparkle of warmth / Dilyana Valkova Budakova ; [transl. Krassimir Chakandrakov]. - Sofia : Колбис, 2014. - 48 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Искрица топлина / Диляна Вълкова Будакова. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-8921-79-4

886.7-1
886.7-3
COBISS.BG-ID 1262115300


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2014/8 Кн 427
ВЕНКОВ, Йосиф, 1931-
        Сказания за злото : драматизация в пет пиеси "Алфа", "Бета", "Гама", "Делта", "Сигма" от същия автор, предназначена за театрали, кинематографисти и любознателни читатели / Йосиф Венков. - София : Изток-Запад, 2013. - [393] с. раздр. паг. ; 24 см

ISBN 978-619-152-324-5

886.7-2
COBISS.BG-ID 1261897956

ЕНЕВ, Васил, 1978-
        Разголване : поезия Вж Кн 395


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2014/8 Кн 428
АВДЖИЕВ, Стоян Валентинов, 1995-
        Манифестът на един бог / Стоян Авджиев. - София : Изток-Запад, 2014. - 179 с. ; 22 см. - (Magica)

ISBN 978-619-152-372-6 : 12 лв.

886.7-312.1
COBISS.BG-ID 1261896420

БК 2014/8 Кн 429
АПОСТОЛОВА, Станка Пръвчева, 1951-
        Третото око : роман. Кн. 3, Приятелка на своя убиец / Мери Апос. - Бургас : Стелапро, 2014 ([София] : Дайрект сървисиз). - 497 с. ; 22 см

Мери Апос - псевд. на авт. Станка Пръвчева Апостолова
.

ISBN 978-619-7127-02-7

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1261574372

БК 2014/8 Кн 430
АТАНАСОВА, Димана, 1994-
        Сенките на Атлантида. Кн. 1, Междусъния : роман / Димана Атанасова. - София : Весела Люцканова, 2013 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 224 с. ; 20 см

ISBN 978-954-311-118-3 : 12 лв.

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1261738468

БК 2014/8 Кн 431
БЕЛЕНСКИ, Бойко Цветков, 1952-
        Поличба : исторически роман / Бойко Беленски. - София : Satori, 2013. - 304 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8501-23-1 : 12 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1261934052

БК 2014/8 Кн 432
БОЖИЛОВА, Петя Иванова, 1959-
        Авторът и Автора / Петя Божилова. - София : Сдружение Хулите, 2014 ([София] : [Симолини]). - 136 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7068-11-5

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261933540

БК 2014/8 Кн 433
ВЕСЕЛИНОВ, Явор, 1975-
        Сънища / Явор Веселинов. - София : ROI Communication, 2013 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 336 с. ; 20 см

Пълното име на Явор Веселинов е Явор Веселинов Георгиев.

ISBN 978-954-9335-26-2 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261816292

БК 2014/8 Кн 434
ВЛАДИМИРОВ, Денчо, 1944-
        Балканска рулетка : автобиографична повест / Денчо Владимиров. - [Пловдив] : [Изд. авт.], 2005 (Пловдив : Блаком). - 64 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Денчо Владимиров е Денчо Владимиров Денчев.

ISBN 954-9378-14-4 !

886.7-322.6
COBISS.BG-ID 1261583076

БК 2014/8 Кн 435
ГАВРИЛОВА, Венера, 1939-
        Аметистът : роман / Венюс - Венера Гаврилова. - Варна : Колор принт, 2013 (Варна : Мир). - 392 с. ; 21 см

Венюс - псевд. на авт. Венера Гаврилова, с пълно име Венера Гаврилова Михайлова.

ISBN 978-954-760-305-9

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261790948

БК 2014/8 Кн 436
ГИЗГИНДЖИЕВ, Радослав Руменов, 1986-
        Рай / Радослав Гизгинджиев. - 3. изд. - София : БГкнига, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 214 с. ; 21 см

1. изд. 2012, установено от доп. източник. - Ч. 1 от трилогията Рай.

ISBN 978-954-8628-44-0 : 19 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261822948

БК 2014/8 Кн 437
ГРУЕВА, Мария Николаева, 1949-
        Из "Пътеводител на културологическия стопаджия" : проза / Мария Груева. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 244 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-491-970-2 : 14 лв.

886.7-3
COBISS.BG-ID 1261788644

БК 2014/8 Кн 438
ЗАХАРИЕВА, Радостина Божидарова
        Бо : повест / Радост Захариева. - София : Колбис, 2014. - 92 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8921-80-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262083812

БК 2014/8 Кн 439
ИВАНОВА, Виолина Борислав
        Календарни чувства и други отговори : разкази / Виолина Б. Иванова. - София : Златен змей, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 128 с. ; 22 см

ISBN 978-954-776-024-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261740004

БК 2014/8 Кн 440
ЙОВКОВ, Йордан Стефанов, 1880-1937
        Жетварят : повест / Йордан Йовков. - [10.] изд. - София : Унискорп, 2007. - 160 с. : с портр. ; 21 см

1. изд. 1920 на изд. Образование. - В кн. означено 3. изд.

ISBN 978-954-330-117-1 : 8 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261599204

БК 2014/8 Кн 441
КОЛЧАКОВА, Анна Огнянова, 1965-
        Възшествието на маймуните / Анна Колчакова ; [худож. Калин Николов]. - София : Водолей, 2013 (София : Асипринт). - 372 с. ; 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9415-71-1 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261626596

БК 2014/8 Кн 442
КОСТАДИНОВА, Мирела Костадинова, 1976-
        Справедливостта на невестулката / Мирела Костадинова. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 168 с. ; 21 см

Съдържа разделите: Душата на моя камък ; Присъници.

ISBN 978-954-490-381-7

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261625572

БК 2014/8 Кн 443
ЛЮЦКАНОВА, Весела, 1935-
        Вампирска терапия : роман / Весела Люцканова. - София : Весела Люцканова, 2012 ([Хасково] : Полиграфюг). - 160 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Весела Люцканова е Весела Люцканова Иванова.

ISBN 978-954-311-113-8 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261739236

БК 2014/8 Кн 444
МАЙНАЛОВСКИ, Сибин Симеонов, 1974-
        Усмивка в полунощ : сборник фентъзи разкази от цикъла: Кръчма "Зелената котка" / Сибин Майналовски ; [предг. Бранимир Събев]. - [София] : БГ книга, 2013 ([София] : [Топ преса]). - 334 с. ; 20 см

Името на авт. на предг. отбеязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8628-79-2 : 12 лв.

886.7-322.9(081)
COBISS.BG-ID 1261784548

БК 2014/8 Кн 445
        МЕЧОВЕ в града : антология на съвременното българско фентъзи / [състав. Александър Драганов] ; [предг. Весислава Савова]. - София : Екопрогрес, 2013. - 348 с. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 5. - Изд. на Нац. клуб за фентъзи и хорър. - Съдържа разкази от: Александър Драганов, Васил Мирчев, Димитър Димитров, Димитър Дъковски, Донко Найденов, Иван Димитров, Иван Русланов, Ивета Атанасова, Коста Сивов, Lady Pol The Beloved, Петър Пенев, Радослав Балабанов, Сибин Майналовски, Станьо Желев, Чавдар Ликов, Явор Цанев.

ISBN 978-954-2970-25-5 : 11.99 лв.

886.7-322.9(082)
COBISS.BG-ID 1261742820

БК 2014/8 Кн 446
НЕНКОВА, Албена, 1968-
        Всичко в един тиган : роман / Албена Ненкова ; [фотогр. Венелин Георгиев]. - София : ИК Артишок, 2013 (София : Реклама Пони). - 84 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7139-01-3 : 17 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261740260

БК 2014/8 Кн 447
НИКОЛОВ, Борислав Станиславов, 1995-
        Тайният живот / Борислав Николов ; [ил. Борислав Николов]. - София : Фонд. Буквите, 2013. - 144 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-154-070-9 : 9.99 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261575652

БК 2014/8 Кн 448
ОСОГОВСКИ, Христо Сотиров, 1932-2014
        Сезоните и реката : [роман] / Христо Осоговски. - София : Факел, 2013 (София : Симолини 94). - 246 с. ; 20 см

ISBN 978-954-411-202-8 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261817060

БК 2014/8 Кн 449
ПАНОВА, Валентина, 1949-
        Налъмите и белият петел : разкази / Валентина Панова ; [рис. Вяра и Яница Ангелови]. - Враца : БГ Принт, 2013. - 112 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име на авт. Валентина Панова е Валентина Панова Стоянова. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Пълното име на ил. Вяра Ангелова е Вяра Ангелова Игнатова, а на Яница Ангелова - Яница Ангелова Игнатова.

ISBN 978-619-7102-12-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261851364

БК 2014/8 Кн 450
ПАПАЗОВА, София, 1979-
        7 маслинови цвята : [роман] / София Папазова. - [София] : Скалино, 2013 (София : Дайрект сървисиз). - 200 с. ; 22 см

ISBN 978-619-7043-04-4 : 14 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261747172

        ПОВЕИ над Искър : литературен сборник ; поезия и проза Вж Кн 412

        ПОД лъчите на слънцето : поезия и проза Вж Кн 413

БК 2014/8 Кн 451
ПОПОВА-Мутафова, Фани Добрева, 1902-1977
        Дъщерята на Калояна : хроника за едно семейство / Фани Попова-Мутафова ; под ред. на Петър Величков. -  [9.] изд. - София : Унискорп, 2008. - 488 с. : с портр. ; 21 см. - (Поредица Български исторически романи)

Пълното име на ред. Петър Величков е Петър Величков Петров. - 1. изд. 1936 на изд. Древна България в сер. Библиотека Български исторически романи ; г. 4, кн. 2-4. - В кн. означено 2. изд. - Ч. 2 от четирилогията Асеновци.

ISBN 978-954-330-140-9 : 12 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1261687012

БК 2014/8 Кн 452
ПОПОВА-Мутафова, Фани Добрева, 1902-1977
        Солунският чудотворец : хроника за едно семейство / Фани Попова-Мутафова ; под ред. на Петър Величков. - [7. изд.]. - София : Унискорп, 2007. - 456 с. : с портр. ; 21 см. - (Поредица Български исторически романи)

Пълното име на ред. Петър Величков е Петър Величков Петров. - 
1. изд. 1929-1930 в 2 кн. на изд. Древна България в сер. Библиотека Български исторически романи ; г. 1. - В кн. означено 2. изд. - Ч. 1 от четирилогията Асеновци.

ISBN 978-954-330-102-7 : 12 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1261681636

БК 2014/8 Кн 453
РАНГЕЛОВ, Николай Иванов, 1963-
        Забранено за чувствителни : повест, разкази / Николай Рангелов. - София : Паралакс, 2014 ([София] : [Булгед]). - 134 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8119-21-4 : 4 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261740772

БК 2014/8 Кн 454
РИЗОВ, Юлиан
        Пак е петък / Юлиан Ризов. - София : Екопрогрес, 2013. - 100 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2970-20-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261782500

БК 2014/8 Кн 455
СВЕЖЕНОВ, Йордан
        Революция с аритмия : от дърт дядо, млада булка и гладен циганин по-голям гявол няма / Йордан Свеженов. - София : Изток-Запад, 2013. - 443 с. ; 22 см. - (Библиотека Гравитация)

Пълното име на авт. Йордан Свеженов е Йордан Свеженов Стоянов.

ISBN 978-619-152-343-6 : 19.90 лв.

886.7-313
COBISS.BG-ID 1261909988

БК 2014/8 Кн 456
СИМОВА, Румяна Йорданова, 1963-
        Дневникът на една брюнетка : роман / Румяна Симова. - [София] : Фонд. Буквите, 2013. - 176 с. ; 21 см. - (Нова българска литература)

ISBN 978-619-154-043-3 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261564644

БК 2014/8 Кн 457
СОФРОНИЕВ, Петър, 1950-2015
        Пълно объркване : [разкази] / Петър Софрониев. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 116 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Петър Софрониев е Петър Софрониев Попов.

ISBN 978-954-491-977-1 : 12 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261736932

БК 2014/8 Кн 458
СТАМЕНОВ, Веселин Атанасов, 1981-
        Кървава власт : вулгарен роман / Веселин Стаменов. - [София] : БГкнига, 2013- ([София] : [Топ прес]). - Т. <1-2> ; 21 см

Кн. е продълж. на романа Убий Путин.

ISBN 978-954-8628-60-0 (т. 1) : 5.99 лв.
ISBN 978-954-8628-80-8 (т. 2) : 5.99 лв.

Съдържа досега: [Ч. 1]. - 2013. - 104 с.
Ч. 2: Корупция. - 2013. - 128 с.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1261713380

БК 2014/8 Кн 459
СТАНИЛОВ, Васил Павлов, 1933-2016
        Евридика 2033 / Васил Станилов. - София : Факел, 2013 (София : Симолини 94). - 202 с. ; 20 см

ISBN 978-954-411-201-1 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261725412

БК 2014/8 Кн 460
СТАТКОВ, Никола Димитров, 1932-
        Стоте ключа : роман / Никола Статков. - София : Унискорп, 2007. - 191 с. ; 21 см

ISBN 978-954-330-106-5 : 8 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1261672932

БК 2014/8 Кн 461
ТАБАКОВ, Николай Филипов, 1956-
        Византия : роман / Николай Табаков. - София : Изток-Запад, 2013. - 455 с. ; 21 см. - (Срещу времето)

ISBN 978-619-152-314-6 : 15 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1261905124

БК 2014/8 Кн 462
ТОДОРОВА, Станислава, 1978-
        Нещо в мен, нещо в теб : [жени] ; Нещо в мен, нещо в теб : [мъже] : интимни разкази / [Стенли]. - София : БГкнига, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 60, 68 с. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на кор. - Стенли - псевд. на авъ. Станислава Тодорова. - Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-8628-62-4 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261752292

БК 2014/8 Кн 463
ТОТЕШЕВ, Георги Иванов, 1952-
        Бончо / Георги Тотешев. - Враца : БГ принт, 2013. - 116 с. ; 17 см

ISBN 978-619-7102-09-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261851876

БК 2014/8 Кн 464
ХАДЖИДИМИТРОВ, Иван Петров, 1953-
        Под слънцето на спомените : разкази / Иван Хаджидимитров. - В. Търново : Фабер, 2014. - 108 с. : с ил. ; 20 см

Загл. на кор.: Разкази. - Съдържа: Пътят ; Училището ; Строител ; Търговската сграда ; Времето ; Читалището ; Отпуската ; Премеждието ; Цената на успеха ; Под слънцето на спомените ; Старият майстор.

ISBN 978-619-00-0020-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261597412

БК 2014/8 Кн 465
ЧАКОВА, Йорданка, 1949-
        Семена от глухарче : разкази / Йорданка Чакова. - София : Фонд. Буквите, 2013. - 80 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Йорданка Чакова е Йорданка Чакова Гусева. - Биогр. данни за авт. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-619-154-078-5 : 3 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261569764

БК 2014/8 Кн 466
ЯКИМОВ, Александър
        Разкази / Александър Якимов. - [София] : [Изд. авт.], 2001. - 20 с. ; 21 см

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261715172

БК 2014/8 Кн 467
ЯНЕВ, Георги, 1943-
        Полъх над Тракия : документална повест / Георги Янев. - Меричлери : [Изд. авт.], 2014. - 208 с. ; 22 см

Пълното име на авт. Георги Янев е Георги Янев Георгиев. - Принтирано изд.
(Подв. със спирала)

886.7-321.6
COBISS.BG-ID 1262020836

БК 2014/8 Кн 468
ЯНЕВ, Георги, 1943-
        Раздухани въглени : документална повест : посвещава се на 90 годишнината от "Септеври - 1923-та" / Георги Янев. - [Меричлери] : [Изд. авт.], 2013. - 201 с. : с портр. ; 22 см

Пълното име на авт. Георги Янев е Георги Янев Георгиев. - Принтирано изд. (Подв. със спирала)

886.7-321.6
COBISS.BG-ID 1262042596

BUDAKOVA, Diljana Vǎlkova, 1969-
        Sparkle of warmth Вж Кн 426


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2014/8 Кн 469
АНТОВ, Николай Рангелов, 1931-
        Докосване до истините за живота и правото / Николай Антов. - Пазарджик : Рони дизайн, 2013 (Пазарджик : Беллопринт). - 90 с. : с ил., факс. ; 20 см

ISBN 978-954-684-351-7

886.7-96
COBISS.BG-ID 1261581028

БК 2014/8 Кн 470
АСТАРДЖИЕВ, Панайот Илиев, 1936-
        Живот и съдби / Панайот Астарджиев. - София : Екопрогрес, 2014. - 152 с. ; 29 см

ISBN 978-954-2970-27-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261851620

БК 2014/8 Кн 471
БЛАГОЕВ, Иван, 1944-
        Косите на Мария : притчи, миниатюри, къси разкази / Иван Благоев ; [подб. Керана Ангелова]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 135 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Иван Благоев е Иван Благоев Николов. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-400-994-6 : 8 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1261561060

БК 2014/8 Кн 472
        ВИЦ парад / [ред. Георги Гълов]. - София : Световете, 2013 ([София] : [Алианс принт]). - 142 с. ; 15 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-92872-7-1 : 2.90 лв.

886.7-845
COBISS.BG-ID 1261567460

БК 2014/8 Кн 473
ВЛАДИМИРОВ, Денчо, 1944-
        Малка театрална енциклопедия : шаржове / Денчо Владимиров ; [худож. Владимир Владов]. - [Пловдив] : [Изд. авт.], 2004 (Пловдив : Блаком). - 32 с. : с ил., портр. ; 18 см

Пълното име на авт. Денчо Владимиров е Денчо Владимиров Денчев. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 954-9378-06-3

886.7-7
COBISS.BG-ID 1261579236

БК 2014/8 Кн 474
ВЛАЙКОВ, Алипия Генчов, 1856-1934
        Спомени из живота ми / Алипия Г. Влайков ; [състав. Иван Иванов, Румяна Пенчева]. - Пирдоп [т. е. София] : Златен змей, 2008 ([София] : Изток-Запад). - 348 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Огледало за човека / Дойно Дойнов: с. 5-6. - Родословни бележки от Личо Влайков: с. 330-337. - Речник: с. 338-339.


ISBN 978-954-776-008-0 (не е отпеч.) : 12 лв.
ISBN 978-954-776-008-8 !
ISBN 978-954-321-451-8 !

886.7-94
COBISS.BG-ID 1262018020

БК 2014/8 Кн 475
ГИЗГИНДЖИЕВ, Радослав, 1986-
        Дневниците. Страници от Рая / Радослав Гизгинджиев (Hemiceratoides Hieroglyphica). - София : БГкнига, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 224 с. ; 25 см

Загл. на кор.: Страници от Рая. Дневниците. - Загл. на гърба на кн.: Дневниците. - Hemiceratoides Hieroglyphica - псевд. на Радослав Гизгинджиев.

ISBN 978-954-8628-69-3 (подв.) : 19 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1261855204

БК 2014/8 Кн 476
ДОНЧЕВА, Цвета Стефанова, 1973-
        Огънят на времето : мисли и философски миниатюри / Цвета Дончева. - София : Изток-Запад, 2013. - 92 с. ; 20 см

ISBN 978-619-152-331-3 : 10 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1261904356

БК 2014/8 Кн 477
ЗДРАВКОВ, Стефан Стойчев, 1945-
        Мъртвият не ни е вече враг!... / Стефан Здравков, Мартин Момчилов. - [Мездра] : Фонд. Искър, 2014 (Пловдив : Булвест принт). - [30] с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Кор. опис. -
Надт. загл.: Стената на демокрацията. - Изд. на фонд. Искър. В. Сирак.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1262080484

БК 2014/8 Кн 478
ИГНАТОВ, Иван, 1933-
        Афоризми и размисли / Иван Игнатов. - Пазарджик : Беллопринт, 2013. - 128 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Иван Игнатов е Иван Игнатов Иванов.

ISBN 978-954-684-349-4

886.7-84
COBISS.BG-ID 1261548772

БК 2014/8 Кн 479
КАРАДЖОВ, Александър Кирилов, 1986-
        Пътеводител на забравената България. Кн. 1, От връх Вейката до Долината на стръвниците / Александър Караджов, Вилиан Стефанов. - София : БГкнига, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 178 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8628-57-0 : 12 лв.

886.7-992
COBISS.BG-ID 1261930212

БК 2014/8 Кн 480
КАРАКЕХАЙОВА, Ирина Здравкова, 1975-
        Град като град / Ирина Каракехайова ; [ил. Ирина Каракехайова]. - София : Формат.бг, 2013 ([София] : [Неопринт]). - 32 с. : с ил. ; 27 см. - (Поредица Племена ; 4)

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-90088-3-6 : 17 лв.

886.7-992
COBISS.BG-ID 1261821668

БК 2014/8 Кн 481
КИТИНА, Анка Димова, 1942-
        Във водовъртежа на илюзиите : шест дълги години на гурбет / Анка Китина. - Панагюрище : Раум-Немигенчев, 2013. - 311 с. ; 25 см

ISBN 978-619-90159-1-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261605860

БК 2014/8 Кн 482
        КРЪСТОПЪТ на изкуствата : алманах / [състав., предг. Весислава Савова]. - София : Екопрогрес, 2013. - 204 с. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 5. - Съдържа произведения от: Бранимир Събев, Валерия Тодорова, Ваня Иванова, Веселка Пенова, Веселка Христова, Весислава Савова, Генка Богданова, Диана Юскулова, Донка Чолакова, Донко Найденов, Илияна Дадарова, Илияна Делева, Ина Крейн, Кристина Любенова, Милчо Кирилов, Надежда Маринова, Николай Николов, Павлина Гатева, Петър Апостолов, Румяна Пелова, Райчо Русев, Светослав Минчев, Северина Самоковлийска, Силвия Тупурска, Таньо Тенев, Христина Панджаридис.

ISBN 978-954-2970-21-7

886.7-8(082)
COBISS.BG-ID 1261794276

БК 2014/8 Кн 483
МУШМОВ, Апостол Устиянов, 1972-
        Виза за Англия? Не, благодаря! / Апостол Мушмов. - София : Унискорп, [2004]. - 96 с. : с ил. ; 20 см

4 лв.
ISBN 954-330-024-0 !

886.7-992
COBISS.BG-ID 1261649636

БК 2014/8 Кн 484
        НИЕ : поетичен сборник : 20 години Литературно студио "Митични птици" - Бургас : [интерпретативни съчинения, есета, лирика, миниатюри, фентъзи и друга проза] / [ред. кол. А. Узунова ... и др.] ; [предг. Стефка Венчева]. - Пазарджик : Беллопринт, 2014. - 112 с. : с ил. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 4. - Други ред.: Б. Лумбева, В. Стоянова, В. Топалова, Д. Кънчева, Д. Стоева, Е. Бояджиева, П. Енкина, Ф. Попова, Цв. Влахова. - Възприетата форма на името на ред. Цв. Влахова е Цветанка Убинова. - Съдържа разделите: Отпечатъци : интерпретативни съчинения ; Искрици в очите : лирика ; Истини : есета и миниатюри ; Пъзел : разкази, новела, откъс от роман.

ISBN 978-954-684-359-3
Съдържа произведения на ученици от езикова гимназия "Бертолт Брехт" - Пазарджик.

886.7-053.5-8
COBISS.BG-ID 1261561828

ПЕРГЕЛОВА, Данка Маринова
        Магията на Хималаите : едно пътешествие до Непал, Мустанг, Бутан, Дарджилинг и Сиким Вж Кн 549

БК 2014/8 Кн 485
ПЕТРОВ, Владимир Кирилов
        Насаме с баснословните превъплъщения на човека. Ч. 3, Научна фантастика : хумористична, сатирична, забавна / Владимир Кирилов Петров. - Пловдив : Блаком, 2007. - 68 с. : с ил. ; 15 см

ISBN 978-954-9378-35-1

886.7-7
COBISS.BG-ID 1261559268

БК 2014/8 Кн 486
ПЕТРОВ, Владимир Кирилов
        Насаме с баснословните превъплъщения на човека. Ч. 4, Интерпретации във времето : хумористични, сатирични, забавни / Владимир Кирилов Петров. - Пловдив : Блаком, 2007. - 60 с. : с ил. ; 15 см

В кн. погрешно отпеч. 2. прераб. и доп. изд.
ISBN 978-954-9378-36-8

886.7-7
COBISS.BG-ID 1261560036

БК 2014/8 Кн 487
ПОПОВ, Александър Андонов, 1927-
        Приумици и отломки : приумици - случайно хрумнали мисли, отломки от спомени, разкази, есета / Александър Попов. - Пазарджик : Рони, 2013 (Пазарджик : Беллопринт). - 62 с. ; 20 см

ISBN 978-954-684-340-1

886.7-8
COBISS.BG-ID 1261545188

БК 2014/8 Кн 488
        ПОСЛОВИЦИ и поговорки от стари времена - нетленното богатство на България / състав. Ангел Д. Ангелов. - София : Даита, 2014. - 25 с. ; 15 см

ISBN 978-619-7124-20-0 : 4 лв.

886.7-845
COBISS.BG-ID 1261572068

БК 2014/8 Кн 489
        ПОСЛОВИЦИ и поговорки от стари времена - нетленното богатство на България / състав. Ангел Д. Ангелов = Пословицы и поговорки древних времен - нетленное сокровище Болгарии / [состав. Ангел Д. Ангелов] = Proverbs and sayings from Ancient times - the imperishable treasure of Bulgaria / [sel. by Angel D. Angelov]. - София : Даита, 2014. - 77 с. ; 21 см

Други парал. загл.: Proverbes et dictons des temps anciens - la richesse impérissable de Bulgarie ; Proverbios y refranes de la antigüedad - la riqueza imperecedera de Bulgaria. - Името на състав. отбелязано и на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7124-47-7 : 6 лв.

886.7-845
COBISS.BG-ID 1261583588

БК 2014/8 Кн 490
        ПОСЛОВИЦЫ и поговорки древних времен - нетленное сокровище Болгарии / состав. Ангел Д. Ангелов. - София : Даита, 2014. - 25 с. ; 15 см
Ориг. загл.: Пословици и поговорки от стари времена - нетленното богатство на България. 
ISBN 978-619-7124-32-3 : 4 лв.

886.7-845
COBISS.BG-ID 1261581284

БК 2014/8 Кн 491

      ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ / авт.[-състав.] Вяра Тимчева. - София : Изток-Запад, 2014. - 459 с. : с ил., портр. ; 23 см

Участниците в този проект: с. 11-36. - Съдържа интервюта и материали от: Ава Гаел, Александър Илиев, Ален Уел, Анна Василева, Асен Инджиев, Ася Велева, Бела Чолакова, Вероника Жилене, Владимир Каракашов, Георги Лозев, Денис Барбион, Елен Уелман, Жан-Кристоф Боала, Жослен Доре, Зиад бен Юсеф, Иван Иванов, Индре Бутаутите, Колет Поле, Жан-Пиер Поле, Лидия Филипович, Мадлен Тениер, Мадлена Леви-Примо, Майк Рам, Маргарита Тимчева, Милий Тимчев, Морган Конан, Надя Бялкова, Омар Мансур ал Фарди, Паскал Кимерлен,  Пол Агболго, Седрик Мабилот, Стойчо Димитров, Теодора Лозанова,  Фани Гийе, Франсоа-Ксавие Дюке, Юрек Вилк, Вяра Тимчева.

ISBN 978-619-152-354-2 (подв.) : 29.90 лв.

886.7-992
COBISS.BG-ID 1261907940

БК 2014/8 Кн 492
РАДЕВ, Симеон Трайчев, 1879-1967 
        Ранни спомени / Симеон Радев. - [4.] прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 242 с. : с портр. ; 22 см. - (Спасената история)

1. изд. 1967 на изд. Бълг. писател ; В кн. означено 2. прераб. изд.

ISBN 978-619-152-317-7 : 12 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261903332

БК 2014/8 Кн 493
СОТИРОВ, Живко, 1936- 
        Хляб с дъх на ябълки : избрани произведения / Живко Сотиров ; [ил. Мария Даскалова]. - Враца : Контакт-92-Стоян Маринов, 2013 (Враца : БГ принт). - 272 с. : с ил., портр. ; 20 см

Загл. на гърба на кор.: Избрани произведения 2. - Пълното име на авт. Живко Сотиров е Живко Сотиров Тодоров. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-92723-3-8

886.7-8(081.1)
COBISS.BG-ID 1261746404

БК 2014/8 Кн 494
СТОЯНОВ, Миню Иванов, 1935-
        Не на войната и тероризма! : стихове, разкази и статии от периодичен печат / Миню Стоянов. - Пловдив : Имеон, 2013. - 120 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9449-66-2

886.7-8
COBISS.BG-ID 1261752036
      

БК 2014/8 Кн 495
ТОДОРОВ, Атанас Добрев, 1938-
        Маяк : стихове, приказки, фейлетони / Атанас Добрев. - В. Търново : Фабер, 2014. - 112 с. ; 22 см

Възприетата форма на името на Атанас Добрев е Атанас Добрев Тодоров.

ISBN 978-619-00-0021-1

886.7-8
COBISS.BG-ID 1261555172

БК 2014/8 Кн 496
ХАРАЛАМПИЕВ, Михаил Стефанов, 1943-
        Ехо от прелетелите години / Михаил Харалампиев. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013. - 58 с. ; 21 см

ISBN 978-954-753-192-5

886.7-8
COBISS.BG-ID 1261935588

БК 2014/8 Кн 497
ЧОЛАКОВА, Надя Людмилова, 1969-
        Живей бързо. Кн. 4, Кръв за кокаин / Надя Чолакова. - София : Enthusiast, 2014 ([София] : Ропринт). - 256, [16] с. : цв. ил. ; 21 см

Истинското име на авт. Надя Чолакова е Надежда Людмилова Чолакова.

ISBN 978-619-164-093-5 : 12 лв.
1. Илиев, Георги Андреев, 1966-2005 - биографии 2. Илиев, Васил Андреев, 1965-1995 - биографии 3. България - право
886.7-94
343.3/.7(497.2)(092)(0:82-94)
92 Илиев, Георги Андреев
92 Илиев, Васил Андреев
COBISS.BG-ID 1261902308

БК 2014/8 Кн 498
ШУМЕЛОВ, Владимир Стефанов, 1958-
        Pink Floyd : елипси / Владимир Шумелов ; [ред. Владимир Сабоурин]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 152 с. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - За автора: с. 150-151. - Съдържа и: Прев. от англ. ез. на песни на Пинк Флойд.

ISBN 978-954-400-789-8 : 9.90 лв.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1261594852


БК 2014/8 Кн 499
HATIPOGLU, Mehmed Mehmed, 1932-

      Cefadan sefaya (Anilarim) : Yağcilar (Веселец) köyü / Mehmet Hatipoğlu. - В. Търново : Faber, 2013. - 76 с. ; 20 см

Загл. в изд. каре: От мъки към щастието.

ISBN 978-954-400-991-5

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261591268

БК 2014/8 Кн 500
        PROVERBES et dictons des temps anciens - la richesse impérissable de Bulgarie / sél. par Angel D. Angelov. - Sofia : Daita, 2014. - 25 с. ; 15 см

Ориг. загл.: Пословици и поговорки от стари времена - нетленното богатство на България.

ISBN 978-619-7124-30-9 : 4 лв.

886.7-845
COBISS.BG-ID 1261573092

БК 2014/8 Кн 501
        PROVERBIOS y refranes de la antigüedad - la riqueza imperecedera de Bulgaria / sel. por Angel D. Angelov. - Sofia : Daita, 2014. - 25 с. ; 15 см

ISBN 978-619-7124-34-7 : 4 лв.

886.7-845
COBISS.BG-ID 1261578212

БК 2014/8 Кн 502
        PROVERBS and sayings from ancient times - the imperishable treasure of Bulgaria / sel. by Angel D. Angelov. - Sofia : Daita, 2014. - 25 с. ; 15 см

ISBN 978-619-7124-21-7 : 4 лв.

886.7-845
COBISS.BG-ID 1261575396


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/8 Кн 503
АЛЕКСАНДРОВА, Петя, 1948-
        Може би съм рибка, мамо? : [стихотворения за деца] / Петя Александрова ; ил. Радостина Нейкова. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 40 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Пълното име на авт. Петя Александрова е Петя Александрова Иванова-Кандиларова.

ISBN 978-954-491-954-2 : 10 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1261999844

БК 2014/8 Кн 504
АНГЕЛОВ, Ангел Димитров, 1973-
        70 гатанки и игра за ученици / Ангел Д. Ангелов. - София : Даита, 2014. - 28 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-7124-42-2 : 3 лв.

886.7-93-193.1
087.5
COBISS.BG-ID 1261572580

БК 2014/8 Кн 505
АНГЕЛОВ, Ангел Димитров, 1973-
        100 гатанки или игра с думи и картинки за 100 асоциации за деца на възраст 4+ / Ангел Д. Ангелов ; [худож. Весела Ангелова]. - София : Даита, 2014. - 28 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-619-7124-29-3 : 3 лв.

886.7-93-193.1
087.5
COBISS.BG-ID 1261573348

БК 2014/8 Кн 506
АРАБАДЖИЕВА, Нели Петрова, 1982-
        Приключенията на червеногушия гъсок Брент / [текст Нели Арабаджиева, Дима Арабаджиева] ; [по идея на Елена Стоева] ; [ил. Елена Кметова]. - [Пловдив] : Зелени Балкани, 2014 ([София] : [Геософт]). - 15 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-9433-21-0

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1262067940

БК 2014/8 Кн 507
АВРАМОВА, Ваня Петрова, 1971-
        Пакостите на малкия Тин / Ваная Тайа ; [ил. Джет Ли, Богомила Йорданова]. - [София] : БГкнига, 2012. - 63 с. : с цв. ил. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Ваная Тайя - псевд. на авт. Ваня Петрова Аврамова. - Джет Ли - псевд. на ил. Jet Jimenez.

ISBN 978-954-8628-40-2 : 7 лв.

886.7-93-32
COBISS.BG-ID 1262024164

БК 2014/8 Кн 508
ВЛАДИМИРОВ, Денчо, 1944-
        Кой бута кошерите : невероятно приключение с хора и животни / Денчо Владимиров ; худож. Владимир Владов. - Пловдив : [Изд. авт.], 2006 ([Пловдив] : Блаком). - 20 с. : с цв. ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Денчо Владимиров е Денчо Владимиров Денчев.

ISBN 978-954-9378-23-8

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1261583844

БК 2014/8 Кн 509
КОНСТАНТИНОВ, Георги, 1943-
        Въпроси в зоопарка : весели стихове за деца : оформление на книгата за момчета / Георги Константинов ; карт. нарис. Ивайло Нинов. - [София] : Хайни, [2013]. - 32 с. : с ил. ; 19 см

Пълното име на авт. Георги Константинов е Георги Константинов Христов.

ISBN 978-619-7029-17-8 (подв. със спирала) : 7 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1262036708

БК 2014/8 Кн 510
МИЛАДИНОВА-Терзийска, Милена Бойкова
        Драконът и княгинята войн / Милена Бойкова М.-Терзийска ; ил. Кирил Божков. - София : Мирфея, 2014 ([София] : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 24 см

Кн. е част от поредицата Приказни поеми за малки и големи.

ISBN 978-619-7046-03-8 : 3.80 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1262087652

БК 2014/8 Кн 511
МИХАЙЛОВА, Дияна Лазарова, 1960-
        Светли пеперуди : стари и нови стихотворения / Дияна Михайлова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 32 с. ; 20 см

ISBN 978-954-400-989-2

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1261552868

БК 2014/8 Кн 512
НАУР, Бета, 1952-
        Криеница : буквичката оцвети - ти азбуката научи : гатанки за азбуката в стихчета / Бета Наур ; [худож. Нели Бъзева]. - Пловдив : Блаком, 2013. - 32 с. : с цв. ил., портр. ; 14 x 17 см

Бета Наур - псевд. на Елизабета Джамбазова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7010-18-3 (3.50 лв.)

886.7-93-193.1
COBISS.BG-ID 1261578724

БК 2014/8 Кн 513
ПАНЧЕВ, Панчо Борисов, 1933-
        Гатанкова енциклопедия : 777 питащи куплетчета / Дядо Пънч ; [худож. Вени Вълк (Венелин Вълканов) ... и др.]. - Варна : Славена, 2013. - 240 с. : с ил. ; 24 см

Дядо Пънч - псевд. на авт. Панчо Борисов Панчев. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Даря Янкова, Георги Чавдаров, Димитър Бояджиев, Александър Алексов - Зуши, Боян Панчев. - Вени Вълк - псевд. на ил. Венелин Димитров Вълканов, а Зуши - псевд. на Александър Георгиев Алексов.

ISBN 978-954-579-970-9

886.7-93-193.1
COBISS.BG-ID 1262002148

БК 2014/8 Кн 514
ПАНЧЕВ, Панчо Борисов, 1933-
        Целуната жаба : стихотворения за бабите, майките и други роднини / Дядо Пънч ; худож. Маглена Константинова. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 48 с. : с цв. ил. ; 26 см

Дядо Пънч - псевд. на Панчо Борисов Панчев.

ISBN 978-954-491-953-5 : 9 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1261795044

БК 2014/8 Кн 515
ПАПАЗОВА, Йоанна Грозданова, 1939-
        Пауново око : поемки за деца / Йоанна Папазова ; [ил. Елена Нерандзидис]. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 32 с. : с ил. ; 29 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-371-400-1

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1261889764

БК 2014/8 Кн 516
ПЕНЕВА, Райна Върбанова, 1936-
        Бисерчета : стихотворения за деца / Райна Пенева ; [худож. Олга Паскалева]. - Варна : Славена, 2014. - 48 с. : с ил. ; 24 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-579-993-8 : 4 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1262031332

БК 2014/8 Кн 517
РАДЕНКОВ, Иван Асенов, 1976-
        Невероятните приключения на Унки Марлюнки : книга за татковци / Иван Раденков ; [худож. Лиляна Калнакова Ламер]. - [София] : БГ книга, [2012] ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 176 с. : с ил. ; 18 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано на с. 4. - Възприетата форма на името на ил. Лиляна Калнакова Ламер е Лиляна Кълнъкова-Ламер.

ISBN 978-954-8628-41-9 : 9 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1261855460

БК 2014/8 Кн 518
САМУИЛОВ, Виктор Исак, 1946-
        Зодия "Хлапак" : книжка-календар / написа Виктор Самуилов ; нарис. Киро Мавров. - Пловдив : Жанет 45, [2013]. - [12] л. : с цв. ил. ; 43 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-491-967-2 (подв. със спирала) : 10 лв.

886.7-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 1261785316

БК 2014/8 Кн 519
СТОЯНОВ, Миню Иванов, 1935-
        Горският цар / Миню Стоянов ; [рис. Надежда Илкова]. - Пловдив : Имеон, 2007. - 46 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9449-16-7

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1261748964

БК 2014/8 Кн 520
СТОЯНОВ, Миню Иванов, 1935-
        Две врабченца : стихове с картинки за оцветяване : приказки и гатанки за деца / Миню Стоянов ; [худож. Райчо Пеев]. - Пловдив : Имеон, 2013. - 40 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-9449-75-4

886.7-93-8
COBISS.BG-ID 1261746916

БК 2014/8 Кн 521
СТОЯНОВ, Миню Иванов, 1935-
        Децата по света : стихове с картинки за оцветяване : приказки и гатанки за деца / Миню Стоянов ; [худож. Райчо Пеев]. - Пловдив : Имеон, 2013. - 40 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-9449-76-1

886.7-93-8
COBISS.BG-ID 1261745636

БК 2014/8 Кн 522
ФИЛЧЕВА, Иванка Бонева, 1931-
        Не заспивай, щурче! : стихове и гатанки за деца / Иванка Филчева (Иванка Делиорманка) ; [худож. Маруся Филчева]. - [Пирдоп] : Камбана, 2013 ([Казанлък] : [Стикс и Монида дизайн]). - 24 с. : с цв. ил. ; 21 см

Иванка Делиорманка - псевд. на авт. Иванка Бонева Филчева. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.


ISBN 978-954-8705-28-8

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1261781988

БК 2014/8 Кн 523
ЧАМУРЛИЙСКИ, Славейко, 1938-
        Загадки около нас : гатанки / Славейко Чамурлийски ; [худож. Марина Варенцова-Русева]. - Варна : Славена, 2014. - 28 с. : с цв. ил. ; 15 x 21 см

Славейко Чамурлийски - псевд. на авт. Стоян Пейчев Стоянов. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-579-814-6 : 3 лв.

886.7-93-193.1
COBISS.BG-ID 1261938660

БК 2014/8 Кн 524
ЯНЕВА, Моника Владимирова, 1980-
        Лили във фермата : [поема за деца] / Моника Янева ; нарис. Белла Волен. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - [20] с. : с цв. ил. ; 30 см

Възприетата форма на името на ил. Белла Волен е Белла Волен Николаева.

ISBN 978-954-491-963-4 : 5.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1261839844

БК 2014/8 Кн 525
ANGELOV, Angel Dimitrov, 1973-
        100 devinettes ou jeu avec les mots et les images de 100 associations pour les enfants de 4+ ans / Angel D. Angelov ; [ill. Vesela Angelova]. - Sofia : Daita, 2014. - 28 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. -
Ориг. загл.: 100 гатанки или игра с думи и картинки за 100 асоциации за деца на възраст 4+ / Ангел Д. Ангелов. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-619-7124-25-5 : 3 лв.

886.7-93-193.1
087.5
COBISS.BG-ID 1261575908

БК 2014/8 Кн 526
ANGELOV, Angel Dimitrov, 1973-
        100 adivinanzas o juego con las palabras e dibujos sobre 100 asociaciones de niños de 4+ años / Angel D. Angelov ; [ill. Vesela Angelova]. - Sofia : Daita, 2014. - 28 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. -
Ориг. загл.: 100 гатанки или игра с думи и картинки за 100 асоциации за деца на възраст 4+ / Ангел Д. Ангелов. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-619-7124-43-9 : 3 лв.

886.7-93-193.1
087.5
COBISS.BG-ID 1261576420

БК 2014/8 Кн 527
ANGELOV, Angel Dimitrov, 1973-
        100 Kinderrätsel oder Spiel mit Worten und Bildern für 100 Assoziationen für Kinder ab 4+ Jahre / Angel D. Angelow ; [ill. Vesela Angelova]. - Sofia : Daita, 2014. - 28 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. -
Ориг. загл.: 100 гатанки или игра с думи и картинки за 100 асоциации за деца на възраст 4+ / Ангел Д. Ангелов. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-619-7124-44-6 : 3 лв.

886.7-93-193.1
087.5
COBISS.BG-ID 1261574116


886.7-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ.

БК 2014/8 Кн 528
КАРАЛИЙЧЕВ, Ангел Иванов, 1902-1972
        Изумителните приключения на барон Мюнхаузен / [прев. и адапт. Ангел Каралийчев] ; [по] Рудолф Ерих Распе ; [ил. Готфрид Франц, Оскар Херфурт]. - [София] : Златното пате, 2013 (София : Циан). - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Избрана класика за ученика ; 13)

Загл. на гърба на кн.: Барон Мюнхаузен. - Имената на адапт. и ил. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-991-5 : 3.99 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1261826532


892.45 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ

БК 2014/8 Кн 529
ГАВРОН, Асаф, 1968-
        Почти мъртъв / Асаф Гаврон ; прев. от англ. Катя Перчинкова. - София : Enthusiast, 2014 ([София] : Бонин). - 368 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Almost dead / Assaf Gavron.

ISBN 978-619-164-084-3 : 15 лв.

892.45-312.4
COBISS.BG-ID 1262051556


892.7(569.3) ЛИВАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 530
ал-ШАИХ, Ханан, 1945-
        Само в Лондон / Ханан ал Шаих ; [прев. Йоана Стоянова]. - София : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 288 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Only in London / Hanan Al-Shaykh . - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. 

ISBN 978-954-733-786-2 : 14 лв.

892.7(569.3)-31
COBISS.BG-ID 1261785828


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 531
БЕРТАН, Исмет, 1959-
        Пленница в Голатската крепост : Кападокия преди хиляди години / Исмет Бертан ; прев. от тур. Емилия-Боряна Славкова. - София : ИК Арка, 2013 ([София] : Дайрект сървисиз). - 256 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Golat Kalesi Tutsaği / İsmet Bertan. - Възприетата форма на името на прев. Емилия-Боряна Славкова е Емилия Славкова.

ISBN 978-954-8356-47-3 : 12 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1261713892

БК 2014/8 Кн 532
КАРАЙ, Рефик Халид, 1888-1965
        Дъщерята на Йезид : роман / Рефик Халид Карай ; прев. от тур. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2014 (Бургас : Полиграф). - 176 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Yezidin kizi / Refik Halid Karay

ISBN 978-619-90226-1-0 : 15 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1261624292

БК 2014/8 Кн 533
МЮСТЕДЖАПЛЪОГЛУ, Баръш, 1977-
        Блатистата земя : легенди от Перг III / Баръш Мюстеджаплъоглу ; прев. от тур. Емилия-Боряна Славкова. - [София] : ИК Арка, 2011 ([София] : Коректа 1). - 291 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Bataklik ülke / Bariş Müstecaplioğlu. - Възприетата форма на името на прев. Емилия-Боряна Славкова е Емилия Славкова.

ISBN 978-954-8356-40-4 : 12 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1261737700


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 534
ЦОНЧЕВА, Полина Валентинова
        Китайската литература в България. Проблеми на рецепцията / Полина Валентинова Цончева. - В. Търново : Фабер, 2013. - 232 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 219-231.

ISBN 978-954-400-992-2
1. Преводна литература, китайска - България - история 2. Китайска литература - превод на други езици 3. България - литературознание
895.1.03(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1261578980


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/8 Кн 535
МУРАКАМИ, Рю, 1952-
        Децата от гаровия сейф : роман / Рю Мураками ; прев. от япон. Мая Милева. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 575 с. ; 20 см. - (Отвъд)

Загл. и на англ. ез.: Coin locker babies / Ryu Murakami.

ISBN 978-954-491-971-9 : 17.99 лв.

895.6-31
COBISS.BG-ID 1261722852


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

БОРИСОВА-Кацарова, Илияна Георгиева, 1970-
        Западна порта на Сердика : археологически разкопки 2013 Вж Кн 537

BORISOVA-Kacarova, Ilijana Georgieva, 1970-
        The Western gate of Serdica : archaeological excavations 2013 Вж Кн 541


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БК 2014/8 Кн 536
БОРИСОВ, Борис Донев, 1951-
        Полски Градец : археологически проучвания. Т. 1, Раннохристиянските базилики и сармато-аланските некрополи в м. "Селището" ; Ранновизантийската крепост в м. "Калето" на "Ага баир" ; Ранновизантийската крепост, средновековното селище и некрополи в м. "Градището" / Борис Д. Борисов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 560 с. : с ил., табл., к., [13] л. : цв. ил., табл., сх. ; 30 см

Загл. и на англ. ез.: Polski Gradets. - Библиогр.: с. 515-544. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-400-995-3 (подв.)
1. Села - България - старини 2. Полски Градец, Старозагорска област - паметници на културата
904(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1261576164

БК 2014/8 Кн 537
БОРИСОВА-Кацарова, Илияна Георгиева, 1970-
        Западна порта на Сердика : археологически разкопки 2013 / [Илияна Борисова-Кацарова, Андрей Аладжов, Снежана Горянова]. - София : Нац. археол. институт с музей - БАН, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 36 с. : с цв. ил. ; 20 х 22 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски, Столична община. Дир. Култура.

ISBN 978-954-9472-24-0
1. Крепости - София 2. София - паметници на културата
904(497.223)
902.2(497.223)
COBISS.BG-ID 1261861348

БК 2014/8 Кн 538
ОВЧАРОВ, Николай Димитров, 1957-
        Златоград : българският портал към Средиземноморието / [Николай Овчаров]. - Варна : Славена, 2013. - 24 с. : с цв. ил., портр. ; 20 x 21 см. - (Златоград ; 9)

Името на авт. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Етногр. комплекс - Златоград.

ISBN 978-954-579-972-3 : 4 лв.
1. Паметници на културата - Златоград 2. Златоград - паметници на културата
904(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1262058468

БК 2014/8 Кн 539
ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Принос към проучване използваните и вероятно използваните предметоподобни форми на средства за размяна от земите на древна Тракия през първото хилядолетие пр. н. е. Лятите монети-стрели на Аполония Понтика (VII-V в. пр. н. е.) / Ставри Топалов. - София : Майнд принт, 2013 ([София] : [Симолини]). - 312 с. : с ил. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Contribution to the study of the object-like mediums of exchange used or probably used in the lands of Ancient Thrace in the first millenium BC. Cast arrow-head coins of Apollonia Pontica (7th - 5th century BC) / Stavri Topalov. - Библиогр.: с. 303-309.

ISBN 978-954-92873-2-5
1. Монети, тракийски - Созопол 2. Созопол - паметници на културата
904:737.1(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1261737188

УОТСЪН, Питър, 1943-
        Конспирацията на Медичи : или как иманяри по контрабандни канали снабдяват с крадени антики най-големите музеи по света : [документален трилър] Вж Кн 316

БК 2014/8 Кн 540
        ХРАМЪТ на Понтийската майка на боговете в Дионисополис / Игор Лазаренко ... [и др.] ; [ил. Румяна Костадинова ... и др.]. - Варна : Славена, 2013. - 96 с. : с цв. ил., к., черт. ; 24 см

Други авт.: Елина Мирчева, Радостина Енчева, Даниела Стоянова, Николай Шаранков. -
Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ил.: Елина Мирчева, Иван Савов. - Пълното име на ил. Румяна Костадинова e Румяна Костадинова Иванова. - Текст и на гр., лат. ез. - Библиогр.: с. 81-89.

ISBN 978-954-579-988-4
1. Храмове, тракийски - Балчик 2. Балчик - паметници на културата
904:292(497.21-21)
292(=919.885)
COBISS.BG-ID 1261914852

БК 2014/8 Кн 541
BORISOVA-Kacarova, Ilijana Georgieva, 1970-
        The Western gate of Serdica : archaeological excavations 2013 / [Iliana Borisova-Katsarova, Andrey Aladzhov, Snezhana Goryanova]. - Sofia : Nat. Inst. of Archaeology with Museum - Bulg. Acad. of Science, 2013 ([София] : Bulvest Print). - 36 с. : с цв. ил. ; 20 х 22 см

Ориг. загл.: Западна порта на Сердика : археологически разкопки 2013 / Илияна Борисова-Кацарова, Андрей Аладжов, Снежана Горянова. - Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на Sofia Univ. St. Kliment Ohridski. Culture dep.

ISBN 978-954-9472-25-7
1. Крепости - София 2. София - паметници на културата
904(497.223)
902.2(497.223)
COBISS.BG-ID 1261865188

БК 2014/8 Кн 542
          The TEMPLE of the Pontic mother of gods in Dionysopolis / Igor Lazarenko ... [и др.] ; [ill. Rumyana Kostadinova ... и др.] ; [transl. Margarit Damyanov, Nicolay Sharankov]. - Varna : Славена, 2013. - 96 с. : с цв. ил., к. ; 23 см

Ориг. загл.: Храмът на Понтийската майка на боговете в Дионисополис. - Други авт.: Elina Mircheva, Radostina Encheva, Daniela Stoyanova, Nikolay Sharankov. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Elina Mircheva, Ivan Sarov. - Пълното име на ил. Румяна Костадинова е Румяна Костадинова Иванова. - Текст и на гр., лат. ез. - Библиогр.: с. 81-89.

ISBN 978-954-579-987-7
1. Храмове, тракийски - Балчик 2. Балчик - паметници на културата
904:292(497.21-21)
292(=919.885)
COBISS.BG-ID 1261944548


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2014/8 Кн 543
БЪРНИ, Глен
        Ню Йорк / Глен Бърни ; прев. от фр. Елена Константинова. - София : Унискорп, 2007. - 120 с. : с цв. ил. ; 22 см. - (Енциклопедична колекция От А до Я. Серия Културно наследство)

Ориг. загл.: L'ABCdaire de New-York / Glenn Burney. - Вариант на сер. загл. отбелязано на кор.:  Колекция От А до Я

ISBN 978-954-330-101-0 : 12 лв.
1. Туризъм - Ню Йорк - пътеводители
908(73-21)(036)
379.85(73-21)(036)
COBISS.BG-ID 1261642468

БК 2014/8 Кн 544
ДИМОВСКИ, Малин, 1933-
        Биография на времето / Малин Димовски. - София : Сладко солено 21 век, 2013. - 196 с. : с ил., факс. ; 21 см

ISBN 978-619-90061-3-9
1. История - Димитровград 2. Димитровград - краезнание
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1261641188

БК 2014/8 Кн 545
ДИНКОВ, Тодор Илиев, 1930-
        Из миналото на село Цалапица [Пловдивско] / Тодор Динков. - Пловдив : Блаком, 2012. - 230 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Цалапица. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9378-98-6
1. Села - България - история 2. Цалапица, Пловдивска област - краезнание
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1261603300

БК 2014/8 Кн 546
КУШЕЛИЕВА, Златка Йорданова, 1958-
        Езерово [Първомайско] - историята на едно древно селище / Златка Кушелиева. - Пловдив : Имеон, 2013. - 116 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-9449-69-3
1. Села - България - история 2. Езерово, Пловдивска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1261820388

БК 2014/8 Кн 547
        МОНТАНА - мост на цивилизации : сборник с доклади и съобщения от Националната научна конференция (Монтана, 9-10 юни 2011 г.) / [състав. Красимира Цолова]. - София : Тангра ТанНакРа, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 352 с. : с ил., портр. факс. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа докл. от: Десислава Панаьотова-Пулиева, Валерия Фол, Гергана Кабакчиева, Илия Г. Илиев, Любомир Миков, Димитър Зафиров, Стоян Танев, Василка Танкова, Ангелина Емилова, Володя Милачков, Владимир Мигев, Йордан Герасимов, Калин Йосифов, Ани Златева, Румяна Богданова, Калина Тодорова, Лозанка Пейчева, Светлана Стоилова, Жоро Цвеков, Димитър Иванов, Светлана Кръстева, Цветан Ракьовски, Светлозар Недев, Мирослав Марков, Румен Първанов, Павлина Пенкова-Бартучийска, Елка Минчева, Милена Любенова, Константин Панайотов, Олег Александров, Ружа Симеонова, Цветана Величкова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-378-107-2
1. История - Монтана - конференции 2. Монтана - краезнание
908(497.213.1)(063)
COBISS.BG-ID 1261838564

БК 2014/8 Кн 548
ПАМПОВ, Костадин Василев, 1956-
        Легенда при Върха : страници от историята на село Черногорово, Пазарджишко / Костадин Пампов. - Пазарджик : Беллопринт, 2014. - 64 с. : с ил., факс. ; 20 см

ISBN 978-954-684-360-9
1. Села - България - история 2. Черногорово, Пазарджишка област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1261547236

БК 2014/8 Кн 549
ПЕРГЕЛОВА, Данка Маринова
        Магията на Хималаите : едно пътешествие до Непал, Мустанг, Бутан, Дарджилинг и Сиким / Данка Пергелова ; [снимки Данка Маринова Пергелова]. - София : Интелконсулт, 2014 ([София] : Алианс принт). - 350 с. : с цв. ил. ; 27 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-90166-1-9 : 29.90 лв.
1. Планини - Азия - пътеписи
908(235)(0:82-992)
886.7-992
COBISS.BG-ID 1261794532

ТОДОРОВ, Иван, 1905
        Участието на едно българско село Нова-Махала (кв. "Априлово", гр. Габрово) в освободителните борби на България Вж Кн 568

БК 2014/8 Кн 550
ТОДОРОВ, Стефан Иванов, 1943-
        Село на високо плато : спомени и материали за историята на село Палици [Еленско] / Стефан Ив. Тодоров. - В. Търново : Фабер, 2013. - 116 с. : с ил., к. ; 20 см

ISBN 978-954-400-962-5
1. Села - България - история 2. Палици, Великотърновска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1261549028

БК 2014/8 Кн 551
ФЪРГОВ, Христо Георгиев, 1895-1978
        Карлово : историко-географски речник / Христо Фъргов. - Карлово : Ист. музей, 2013 ([София] : Изток-Запад). - 208 с. : с ил. ; 22 см

1. История - Карлово - справочници
908(497.23-21)(035)
COBISS.BG-ID 1261754084

БК 2014/8 Кн 552
ШУТЕВА, Добринка Кирилова, 1946-
        Там, където Пирин и Рила ръцете си докосват, е село Градево [Симитлийско] / Добринка Кирилова Шутева. - Благоевград : Смилков, 2014. - 182 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-954-92581-5-8
1. Села - България - история 2. Градево, Благоевградска област - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1261567716

БК 2014/8 Кн 553
        BULGARIA discovered : guide / [Elena Mircheva ... и др.]. - [6. доп. изд.]. - [София] : Human Resource Development Centre, 2013 ([София] : [Експо вижън]). - 80 с. : с цв. ил., портр. ; 17 см

Имената на авт. отбелязани на 3-та кор. - Други авт.: Lydia Staikova, Lachezar Afrikanov, Mira Iossifova, Milena Karaangova, Yassen Spassov, Veneta Kuyova. - Възприетата форма на името на авт. Елена Мирчева е Елена Борисова Борисова. - 1 изд. 2008, установено по доп. източник.

ISBN 978-619-7077-18-6
1. Туризъм - България - пътеводители
908(497.2)(036)
379.85(497.2)(036)
COBISS.BG-ID 1262002660


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АНАВИ, Ивет Елизер, 1919-
        Озарени еврейски жени : кратка енциклопедия Вж Кн 174

АПОСТОЛОВ, Алекси Генов, 1963-
        Тоталитаризъм и ортодоксалност: от Ленин към Сталин Вж Кн 563

БЕРБЕРОВА, Милка Миланова, 1924-2014
        Фелдфебел Иван Минчев Сомлев - военен летец-изтребител : 1.II.1922 - 16.IV.1944 : документална биография : юбилейно издание по случай 70 години от легендарния му подвиг Вж Кн 144

БИЦАЕВА-Стоянова, Римма
        Князь Иван Михайлович Долгоруков - благородный артист, режиссер, драматург Вж Кн 368

БОРОВ, Петър Христов, 1938-
        Миньороинтелигентът за огняроинтелигента Вж Кн 375

БЪФЕТ, Мери
        Даото на Уорън Бъфет : сентенции на легендарния американски бизнесмен, които разкриват тайните на неговия успех Вж Кн 118

БК 2014/8 Кн 554
ВАСИЛЕВ, Йордан Асенов, 1935-2017
        Щрихи : силуети на близки и познайници / Йордан Василев. - София : Изток-Запад, 2014. - 348 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

ISBN 978-619-152-340-5 : 15 лв.
1. България - биографии
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1261946852

ВАЧЕВА, Албена Кирилова, 1962-
        В периферията на канона : българските писателки през първата половина на 20 век Вж Кн 376

ГЕОРГИЕВ, Бисер Христов, 1962-
        Парламентарната опозиция и вътрешната политика на Стамболовото правителство 1887-1894 Вж Кн 569

ГОЛД, Клодия
        Кралица, императрица, наложница : петдесет жени начело на властта от Савската царица до Екатерина Велика Вж Кн 559

ДАФИНОВ, Здравко Недялков, 1913-2008
        Автентичният д-р Кръстьо Кръстев : документална хроника за живота и делото му Вж Кн 268

ДИМОВ, Ангел Георгиев, 1940-
        Злодеяния на Кобургите в България Вж Кн 570

БК 2014/8 Кн 555
ДРЯНОВСКИ, Борислав Николов, 1944-
        Видни граждани на район Одесос, община Варна / Борислав Дряновски = Prominent citizens of district of Odesos, Varna Municipality / Borislav Dryanovsky. - Варна : Славена, 2013. - 40 с. : с портр., к. ; 23 см

Кор. опис. - Прев. от бълг. ез.

ISBN 978-954-579-840-5
1. Прочути личности - Варна - биографии 2. Варна - биографии
92(497.211)
COBISS.BG-ID 1262071268

ДРЯНОВСКИ, Борислав Николов, 1944-
        Кметовете на Варна. Ч. 3: 1923-1944 Вж Кн 142

ИВАНОВ, Никола Костадинов, 1950-
        Иван Динков представен от Никола Иванов : литературна студия, подбрани стихотворения, подбрано от "Почит към литературата" Вж Кн 377

КАЙОЛИ, Лука, 1958-
        Messi : историята на момчето, което се превърна в легенда Вж Кн 259

МЕДИЦИНСКИ университет. Катедра по психиатрия и медицинска психология (Пловдив)
        Пътят от философията до психиатрията и обратно : 60 години Катедра по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет Пловдив : 50 години от кончината на проф. Кирил Чолаков Вж Кн 201

МИЛАДИНОВ, Димитър Христов, 1810-1862
        Братя Миладинови : избрани песни и стихотворения от Източните и Западните български страни Вж Кн 567

БК 2014/8 Кн 556
НАЙДЕНОВА, Атанаска Тодорова, 1930-
        Родовата памет разказва : истории, легенди и разкази за родовете от село Петко Каравелово, Великотърновско / Атанаска Т. Найденова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 264 с. ; 24 см

ISBN 978-954-400-981-6
1. Родове, български 2. Петко Каравелово, Великотърновска област - генеалогия
929.52(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1261544932

        ОТ живота и дейността на Димо Дичев Новаков . Кн. 1, Звезден път Вж Кн 96

        ПО стъпките на свободата : 1989-2009 - 20 години от посещението на Франсоа Митеран в България: спомени Вж Кн 97

РУСЕВ, Иван Динев, 1963-
        Четвърт век в общуване с историческата наука : опит за равносметка Вж Кн 8

        Дилма РУСЕФ и Габрово : сборник Вж Кн 98

СОФАРМА (София)
        80 години Sopharma Pharmaceuticals : [приемник на Българското аптекарско кооперативно дружество и Фармакохимическа фабрика Галенус] : фармация - дела и документи Вж Кн 236

ТОДОРОВ, Иван, 1905
        Участието на едно българско село Нова-Махала (кв. "Априлово", гр. Габрово) в освободителните борби на България Вж Кн 568

УЗУНОВ, Огнян Димитров, 1976-
        Характерология : сравнително-интердисциплинарен прочит на "Пол и характер" от Ото Вайнингер Вж Кн 41

УИЛЯМС, Хайуел, 1953-
        Кралете-слънце : история на величавото царуване Вж Кн 561

ХАЙНЦ, Линге, 1913-1980
        С Хитлер до края Вж Кн 564

ЧОЛАКОВА, Надя Людмилова, 1969-
        Живей бързо. Кн. 4, Кръв за кокаин Вж Кн 497

БК 2014/8 Кн 557
ЯНЕВ, Георги, 1943-
        Един корен - два върха : хроника изследване за рода Жаргови - Пачови / Георги Янев. - Димитровград : [Изд. авт.], 2012. - 55 с. : с ил., портр. ; 22 см

Пълното име на авт. Георги Янев е Георги Янев Георгиев. - Принтирано изд.  

(Подв. със спирала)
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1262009316


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2014/8 Кн 558
ПАМПОВ, Костадин Василев, 1956-
        Философия на средновековната българска история : гледната точка на проф. Петър Мутафчиев / Костадин Пампов. - Пазарджик : Беллопринт, 2013. - 80 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 62-68. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-684-352-4
1. Мутафчиев, Петър Стоянов, 1883-1943 - творчество - юбилеи и чествания 2. Историци, български - творчество - юбилеи и чествания 3. България - история
930.1(497.2)(092)
949.72.03
92 Мутафчиев, Петър Стоянов
COBISS.BG-ID 1261552356

РУСЕВ, Иван Динев, 1963-
        Четвърт век в общуване с историческата наука : опит за равносметка Вж Кн 8


930.9 ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ

БК 2014/8 Кн 559
ГОЛД, Клодия
        Кралица, императрица, наложница : петдесет жени начело на властта от Савската царица до Екатерина Велика / Клодия Голд ; [прев. от англ. Сашка Георгиева]. - София : Унискорп, 2009 (Китай). - 256 с. : с цв. ил., портр. ; 29 см. - (Поредица История, политика, култура)

Ориг. загл.: Queen, empress, concubine / Claudia Gold. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-330-232-1 (подв.) : 58 лв.
1. Кралици - биографии 2. Прочути жени - биографии 3. Обща история
930.9-055.2(092)
92(100)
COBISS.BG-ID 1261613540

БК 2014/8 Кн 560
ДАЙМЪНД, Джаред Мейсън, 1937-
        Светът преди вчера : какво можем да научим от традиционните общества? / Джаред Даймънд ; прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : Изток-Запад, 2013. - 638, XVI, xvi с. : с ил., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: The world until yesterday / Jared Diamond. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-152-338-2 (подв.) : 38 лв.
1. Обща история 2. Общество - развитие 3. Обществен бит
930.9
316.3
COBISS.BG-ID 1261999076

БК 2014/8 Кн 561
УИЛЯМС, Хайуел, 1953-
        Кралете-слънце : история на величавото царуване / Хайуел Уилямс ; [прев. от англ. Любка Илиева, Илия Илиев]. - София : Унискорп, 2008 (Китай). - 256 с. : с цв. ил., портр. ; 28 см. - (Поредица История, политика, култура)

Ориг. загл.: The sun kings / Hywel Williams. - Възприетата форма на името на прев. Любка Илиева е Люба Илиева Илиева. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-330-150-8 (подв.) : 58 лв.
1. Крале - биографии 2. Обща история
930.9(092)
92(100)
COBISS.BG-ID 1261656036


932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ
Вж и 904

БК 2014/8 Кн 562
ЗАНД, Шломо, 1946-
        Изобретяването на еврейския народ / Шломо Занд ; прев. от англ. Росен Люцканов. - София : БГкнига, 2011 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 543 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The invention of the Jewish people / Shlomo Sand.

ISBN 978-954-8628-06-8 : 23 лв.
1. Евреи - история 2. Юдаизъм - история 3. Израел - история
933
296(091)
COBISS.BG-ID 1261741284


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2014/8 Кн 563
АПОСТОЛОВ, Алекси Генов, 1963-
        Тоталитаризъм и ортодоксалност: от Ленин към Сталин / Алекси Апостолов. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2013. - 492 с. ; 21 см

ISBN 978-954-353-236-0
1. Ленин, Владимир Илич, 1870-1924 - дейност 2. Сталин, Йосиф Висарионович, 1878-1953 - дейност 3. КПСС - дейци - дейност 4. Вътрешна политика - СССР - история 5. Тоталитаризъм - Русия - история 6. СССР - история
947(092)
321.74(47+57)(091)
92(47+57)
COBISS.BG-ID 1261819364

БК 2014/8 Кн 564
ХАЙНЦ, Линге, 1913-1980
        С Хитлер до края / Линге Хайнц ; [прев. Екатерина Войнова]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 200 с. : с ил., портр. ; 21 см. - (Поредица Хроника)

Ориг. загл.: Bis zum Untergang / Heinz Linge. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-788-6 : 15 лв.
1. Хитлер, Адолф, 1889-1945 - биографии 2. Политици, немски - биографии 3. Германия - история
943.0(092)
92 Хитлер, Адолф
COBISS.BG-ID 1261621732


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2014/8 Кн 565
ВЪЛЧИНОВ, Тянко Манолов, 1943-
        Развенчани митове : съдбата на един народ / Тянко Вълчинов. - [Хасково] : ИК Женд-Х.Н., 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 272 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 269-270.

ISBN 978-954-9815-39-9
1. История - България - популярна литература 2. България - история
949.72(02.062)
COBISS.BG-ID 1261736676


949.72.02 РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ

БК 2014/8 Кн 566
СЕРАФИМОВ, Павел
        Истинската българска история / [Павел Серафимов]. - София : [БГкнига], 2013 (София : ПК "Д. Благоев"). - 338 с. : с ил. ; 17 х 25 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-8628-76-1 (подв.) : 21 см
1. История - България - популярна литература 2. Траки - популярна литература 3. България - история
949.72.022(02.062)
949.72.031(02.062)
COBISS.BG-ID 1261891300


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

ПАМПОВ, Костадин Василев, 1956-
        Философия на средновековната българска история : гледната точка на проф. Петър Мутафчиев Вж Кн 558

СЕРАФИМОВ, Павел
        Истинската българска история Вж Кн 566


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БК 2014/8 Кн 567
МИЛАДИНОВ, Димитър Христов, 1810-1862
        Братя Миладинови : избрани песни и стихотворения от Източните и Западните български страни / състав., [предг.] Наум Кайчев. - София : Бълг. сдружение на родовете от Македония, 2013 ([София] : Симолини 94). - 52 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Малка македонска библиотека ; кн. 3)

ISBN 978-954-92935-3-1
1. Миладинов, Димитър Христов, 1810-1862 - биографии 2. Миладинов, Константин Христов, 1830-1862 - биографии 3. Възрожденци, български - биографии 4. България - история
949.72.04(092)
886.7-1(081.2)
92 Миладинов, Константин Христов
92 Миладинов, Димитър Христов
COBISS.BG-ID 1261740516

БК 2014/8 Кн 568
ТОДОРОВ, Иван, 1905
        Участието на едно българско село Нова-Махала (кв. "Априлово", гр. Габрово) в освободителните борби на България / свещеник Иван Тодоров ; [ред. Цветана Попиванова]. - София : Книгоизд. Асеневци, 2013 ([София] : [Симолини]). - 242 с. : с портр., ил., к. ; 23 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 232-234. - Рез. на бълг., рус. ез.

ISBN 978-954-8898-29-4
1. Революционери, български - биографии 2. Села - България - история 3. България - история
949.72.04(092)
908(497.21-22)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1261600996


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

ГАЛУНОВ, Тодор Георгиев, 1964-
        Третият държавен съд : български министри на подсъдимата скамейка Вж Кн 134

БК 2014/8 Кн 569
ГЕОРГИЕВ, Бисер Христов, 1962-
        Парламентарната опозиция и вътрешната политика на Стамболовото правителство 1887-1894 / Бисер Георгиев ; [науч. ред. Атанас Шопов]. - В. Търново : Ивис, 2013. - 252 с. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 219-252.

ISBN 978-954-2968-70-2 : 11.90 лв.
1. Стамболов, Стефан Николов, 1854-1895 - дейност 2. Политици, български - дейност 3. Вътрешна политика - България - история 4. България - история
949.72.05(092)
92 Стамболов, Стефан Николов
COBISS.BG-ID 1261851108

БК 2014/8 Кн 570
ДИМОВ, Ангел Георгиев, 1940-
        Злодеяния на Кобургите в България / Ангел Димов. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Бълг. аграр. съюз, 2013 ([София] : [Симолини]). - 496 с. ; 20 см

1. изд. 2005. - Библиогр.: с. 489-494.

ISBN 978-954-91701-9-1 !
1. История - България - нова 2. Вътрешна политика - България - история 3. Царе, български 4. България - история
949.72.05(092)
323(497.2)(091)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1261602020

БК 2014/8 Кн 571
ПАТРАШКОВ, Веселин Тодоров, 1925-
        Село Златия [Вълчедръмско] - Септемврийското въстание 1923 година : през погледа на участници, очевидци и изследователи на Кулемахленския районен боен отряд / Веселин Т. Патрашков. - В. Търново : Фабер, 2013. - 214 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Загл. на кор.: С. Златия 1923 - Септемврийското въстание. - Загл. на гърба на предзагл. с.: Село Златия, Монтанско - Септемврийското въстание 1923 г.

ISBN 978-619-00-0006-8
1. Септемврийско въстание 1923 - спомени 2. Села - България - история - спомени 3. България - история 4. Златия, Монтанска област - краезнание
949.72.053.111(093.3)
COBISS.BG-ID 1261588196

НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/8 Н 1
        ПЕСНИ за най-малките със съпровод на акордеон [Нотирана музика] : учебно помагало за студентите по специалността Педагогика на обучението по музика, квалификациона степен бакалавър / [състав. Яна Янкова, Мая Манева]. - Пловдив : Блаком, 2008. - 76 с. : с ноти ; 20 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Принтирано изд. 

ISBN 978-954-9378-52-8
Съдържа 64 песни от актуализираните програми по музика за детската градина и подготвителен клас на СОУ.

784.67.089(497.2)(075.8)
786.8.089(497.2)(075.8)
886.7-93-192
COBISS.BG-ID 1261588964

БК 2014/8 Н 2
СПАСОВ, Георги, 1891-1953
        Хорови песни [Нотирана музика] / Георги Спасов. - [Партитура]. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 1 партитура (48 с.) ; 30 см

Пълното име на авт. Георги Спасов е Георги Спасов Хаджигеоргиев. - Съдържа: Златно моме : смесен хор и приложение за 4 гл. мъжки хор ; Хайде, Тодоро : смесен хор и приложение за 4 гл. мъжки хор ; Севдалина : смесен хор и приложение за 4 гл. мъжки хор ; Дойди, дойди, либе : смесен хор ; Колюва майка : смесен хор и приложение за 4 гл. мъжки хор ; Юнак Димо : смесен хор ; Не жали, горо : смесен хор.

(Подв. със спирала)

784.4.087.684.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261641956

БК 2014/8 Н 3
ТЕКЕЛИЕВ, Александър Недялков, 1942-
        Цикъл Арка небесна [Нотирана музика] : за баритон и пиано / Александър Текелиев ; стихове Й. В. Гьоте. - Партитура. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 1 партитура (10 с. раздр. паг.) ; 30 см

Принтирано изд. - Съдържа: Вместо молитва ; Нощна песен ; Арка небесна.

784.087.613.089.6(497.2)
786.2.089.6(497.2)
830-192
COBISS.BG-ID 1261556196

БК 2014/8 Н 4
ТЕКЕЛИЕВ, Александър Недялков, 1942-
        Цикъл Горест [Нотирана музика] : за женски хор (акапела) / Александър Текелиев. - Партитура. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 1 партитура (15 с. раздр. паг.) ; 30 см

Принтирано изд. - Съдържа: Горест / текст Николай Лилиев. Привечер / стихове Павел Матев. Докога ли / стихове Усим Керим [т. е. Усин Керим]. - Истинското име на авт. на текст Николай Лилиев е Николай Михайлов Попиванов, а на Усин Керин - Асен Кирилов Асенов.

784.1.087.682.089.6(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1261554148

БК 2014/8 Н 5
ЯНКОВ, Иван Георгиев, 1945-
        Прекъснати мисли [Нотирана музика] : десет песни по текстове на Данте, Тассо, Пол Верлен, Дора Габе и др. за сопран и мецосопран, струнен оркестър и джаз пиано квартет / Иван Янков = Broken thoughts : ten songs on lyrics by Dante Alighieri, Torquato Tasso, Paul Verlaine, Dora Gabe, etc. for soprano and mezzosoprano, string orchestra and jazz piano quartet / Ivan Yankov. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 83 с. : с ноти ; 30 см

Други авт. на текст: Луиз Лабе, Кристина Росети, Георги Заркин, Росица Бонева, Иван Янков, отбелязани след отд. произведения. - Истинското име на авт. Дора Габе е Изидора Петрова Габе. - Принтирано изд.

(Подв. със спирала)

784.3.087.612.089.6(497.2)
786.2.087.3.089.6(497.2)
787.087.3.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261673188


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/8 Н 6
ГОШЕВ, Йордан Станоев, 1960-
        Диагонали [Нотирана музика] : за пиано, две цигулки, виола, и виолончело / Йордан Гошев = Diagonals :  for piano, two violins, viola and violoncello / Yordan Goshev. - Партитура. - [София] : Съюз на бълг. комп., 2007. - 1 партитура (30 с.) ; 30 см + 4 щима

Принтирано изд. 

786.2.089.6(497.2)
787.1/.3.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261572836

БК 2014/8 Н 7
ДАНЕВ, Мирослав Иванов, 1958-
        Натрапчива идея [Нотирана музика] : за пиано / Мирослав Данев = Obsessive idea : for piano / Miroslav Danev. - [София] : Съюз на бълг. комп., 2008. - 7 с. : ноти ; 30 см

Принтирано изд. 

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1261820132

БК 2014/8 Н 8
КОЛЕВ, Йордан Цанков, 1936-2017
        Възхвала на мира [Нотирана музика] : експресия за пиано / Йордан Колев = Tribute to peace : expression for piano / Jordan Kolev. - [София] : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 27 с. раздр. паг. : ноти ; 30 см

Кор. опис. - Загл. погрешно отпеч. на загл. с.: Trbute to peace. - Принтирано изд. - Съдържа и: Експресия ; Космос : факсимиле.

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1261639396

        ПЕСНИ за най-малките със съпровод на акордеон : учебно помагало за студентите по специалността Педагогика на обучението по музика, квалификациона степен бакалавър Вж Н 1

БК 2014/8 Н 9
        ПИЕСИ за орган от български композитори [Нотирана музика]. Т. 6 / ред. Сабин Леви = Organ pieces by Bulgarian composers. Vol. 6 / еd. by Sabin Levi. - София : Съюз на бълг. комп., 2014. - 73 с. ; 21 x 30 см

След нотните текстове са отбелязани датите на създаването им. - Принтирано изд. - Съдържа: Sonata breve "les escaliers enigmatiques" / Адриан Павлов. Пет пиеси в памет на Фридрих Голдман / Артин Портулян. Соната за орган 1, 2 / Йордан Гошев. Прелюд и токата / Кирил Ламбов. Соната за виолончело и орган ; Соната за цигулка и орган / Велислав Заимов.

(Подв. със спирала)

786.6.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1269352676

РАЙЧЕВ, Александър Иванов, 1922-2003
        Трио за флейта, фагот и пиано Вж Н 14

РИЗОВ, Николай, 1988-2009
        Пиеса за валдхорна и пиано Вж Н 16

БК 2014/8 Н 10
СТОЙКОВ, Николай Иванов, 1936-
        Български танци [Нотирана музика] : за пиано на 4 ръце / Николай Стойков = Bulgarian dances : for piano of 4 hands / Nikolay Stoykov. - Факс. изд. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]-. - Т. <1-> : ноти ; 30 см

Принтирано изд. 

(Тетр. 1, подв. със спирала)

Съдържа досега:
Тетр. 1: Опус 30 (1990) . - [2014]. - 60 с.

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1261782244

БК 2014/8 Н 11
СТОЙКОВ, Николай Иванов, 1936-
        Три картини за пиано [Нотирана музика] : оп. 74 / Николай Стойков = Tree piano pictures : op. 74 / Nikolay Stoykov. - [Факс. изд.]. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 20 с. : с ноти ; 30 см

Стойков, Николай (Иванов) (23.VI.1936 г., Пловдив) - композитор, педагог: с. 20. - Принтирано изд. - Съдържа: Светещите скални манастири : по картина на Р. Жеков. - Посветена на Ромео Смилков. ; Жълто, жълто, чак до безумие : по картини на Ван Гог. - След нотния текст дата: 20.11.2009. ; Ръченица-Токата : по картина на И. Мърквичка. - След нотния текст дата: 22.06.2009.

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1261784036

БК 2014/8 Н 12
СТОЯНОВ, Андрей Анастасов, 1890-1969
        Акварели [Нотирана музика] : десет пиеси за пиано / Андрей Стоянов. - Факс. изд. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 31 с. : ноти ; 30 см

Принтирано изд. - Съдържа: Утро ; Тояга ; На полето ; Самотно цвете ; В гората ; Пролетен дъжд ; Танец ; След дъжда ; При цветята ; Пеперуди.

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1261588452

ТЕКЕЛИЕВ, Александър Недялков, 1942-
        Цикъл Арка небесна : за баритон и пиано Вж Н 3

ЯНКОВ, Иван Георгиев, 1945-
        Прекъснати мисли : десет песни по текстове на Данте, Тассо, Пол Верлен, Дора Габе и др. за сопран и мецосопран, струнен оркестър и джаз пиано квартет Вж Н 5


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

ГОШЕВ, Йордан Станоев, 1960-
        Диагонали : за пиано, две цигулки, виола, и виолончело Вж Н 6

ЯНКОВ, Иван Георгиев, 1945-
        Прекъснати мисли : десет песни по текстове на Данте, Тассо, Пол Верлен, Дора Габе и др. за сопран и мецосопран, струнен оркестър и джаз пиано квартет Вж Н 5


788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/8 Н 13
ДАНЕВ, Мирослав Иванов, 1958-
        Монодия [Нотирана музика] : за соло флейта / Мирослав Данев = Monody : for flute solo / Miroslav Danev. - [София] : Съюз на бълг. комп., 2010. - 3 с. : ноти ; 30 см

Принтирано изд. 

788.5.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1261818852

БК 2014/8 Н 14
РАЙЧЕВ, Александър Иванов, 1922-2003
        Трио за флейта, фагот и пиано [Нотирана музика] / Александър Райчев = Trio for flute, basson and piano / Alexander Raychev. - Партитура. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 1 партитура (37 с.) ; 30 см + 2 щима

Принтирано изд. 

788.5.089.6(497.2)
788.8.089.6(497.2)
786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261573860

БК 2014/8 Н 15
РИЗОВ, Николай, 1988-2009
        Експресия [Нотирана музика] : за соло кларинет / Николай Ризов = Expression : for solo clarinet / Nikolai Rizov. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 3 с. : ноти ; 30 см

Принтирано изд. 

788.6.087.1.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1261630436

БК 2014/8 Н 16
РИЗОВ, Николай, 1988-2009
        Пиеса за валдхорна и пиано [Нотирана музика] / Николай Ризов = Piece for horn and piano / Nikolai Rizov. - [Партитура]. - [София] : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 1 партитура (18 с.) ; 30 см + 1 щим

Принтирано изд. 

788.7.089.6(497.2)
786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261630180


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

ТЕКЕЛИЕВ, Александър Недялков, 1942-
        Цикъл Арка небесна : за баритон и пиано Вж Н 3


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

ТЕКЕЛИЕВ, Александър Недялков, 1942-
        Цикъл Горест : за женски хор (акапела) Вж Н 4


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

        ПЕСНИ за най-малките със съпровод на акордеон : учебно помагало за студентите по специалността Педагогика на обучението по музика, квалификациона степен бакалавър Вж Н 1

ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

0 ОБЩ ОТДЕЛ

06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

        ЦЕННОСТИТЕ на Олимпийските игри : от Олимпия до Пловдив и София : изложба "Непреходен отпечатък в историята: съкровища от гръцки музеи" Вж Г 1


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/8 Г 1
        ЦЕННОСТИТЕ на Олимпийските игри : от Олимпия до Пловдив и София : изложба "Непреходен отпечатък в историята: съкровища от гръцки музеи" / [текст Йорка Николау ... и др.] ; [прев. на гр. част Александра Христофориду ... и др.] ; [фотогр. Лефтерис Галанопулос ... и др.]. - София : Нац. археол. институт с музей БАН, 2013 (Пловдив : Булвест принт). - 1 албум (24 с.) : с цв. ил. ; 22 х 26 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Други авт. на текст: Зои Хасиоти, Александра Христофориду, Стела Дрени, Красимира Карадимитрова. - Други прев.: Леонидас Перелис, Здравко Димитров Димитров. - Името на прев. Здравко Димитров Димитров погрешно отпеч. на кор. Здравко Маринов Димитров. - Други ил.: Георгиос Местусис, Костас Ксеникакис, Димитрис Сфелос, Красимир Георгиев. - Изд. на Нумизмат. музей - Атина, БАН. Нац. археол. институт с музей.

ISBN 978-954-9472-21-9
1. Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките - изложби - каталози 2. Олимпийски игри - история - изложби - каталози - детска и юношеска литература
087.5:796.032(083.824)
796.032:087.5(083.824)
069.02:902(497.223)(083.824)
COBISS.BG-ID 1261828324


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

        ВЪЗМОЖНО - невъзможно: идейни проекти за естетизация на градската среда Вж Г 2


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БК 2014/8 Г 2
        ВЪЗМОЖНО - невъзможно: идейни проекти за естетизация на градската среда / [текст Венцислав Занков]. - София : НБУ, 2012 ([София] : [Ифо дизайн]). - 1 албум (72 с.) : с цв. ил. ; 26 см

Името на авт. на текста отбелязано на кор. - Текст и на англ., рус. ез.

ISBN 978-954-535-738-1 : 10 лв.
1. Монументална и монументално-декоративна скулптура - София - изложби - албуми 2. Градоустройство - естетика - изложби - албуми 3. Художествено пространствено оформление - изложби - албуми 4. София - изобразителни изкуства
730.027(497.223)(083.824)
711.43.01(497.223)(083.824)
COBISS.BG-ID 1261816804

БК 2014/8 Г 3
ЗАНКОВ, Венцислав Огнянов, 1962-
        Последният будоар : скулптура, кръв и видео : [изложба, 11-22.11.2011, София] / Венцислав Занков ; [текст Светлана Куюмджиева ... и др.] ; [фото Венцислав Занков, Юлиян Митев] = The last boudoir : sculpture, blood & video / Ventsislav Zankov ; [texts Svetlana Kuyumdzhieva ... и др.] ; [photo Ventsislav Zankov, Yulian Mitev] ; [transl. Vania Nedialkova, Yoana Pavlova]. - Sofia : НБУ, 2013 ([София] : Ифо дизайн). -  48 с. : с портр., ил. ; 23 х 35 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Други авт. на текст: Йоана Павлова, Александър Живородов. - Възприетата форма на името на фотогр. Юлиян Митев е Юлиан Николов Митев.

ISBN 978-954-535-801-2 (подв. със спирала)
1. Занков, Венцислав Огнянов, 1962- - изложби - каталози 2. Скулптори, български - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
730.071.1(497.2)(092)(083.824)
92 Занков, Венцислав Огнянов
COBISS.BG-ID 1261835492


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/8 Г 4
БЛАЖЕВ, Свилен Манолов, 1953-
        Свилен Блажев : избрани творби 1984-2013 / [състав. Филип Попов] = Svilen Blazhev : selected works 1984-2013 / [comp. Philip Popoff] ; [transl. Bogdan Roussev]. - [Пловдив] : Жанет 45, 2013. - 1 албум (197 с.) : с цв. ил., портр. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Императорът на материята и духа / Божана Апостолова: с. 9-10. - Живот в живопистта / Ружа Маринска: с. 14-23. - Автор на своето време / Димитър Грозданов: с. 180-182.

ISBN 978-954-491-968-9 : 35 лв.
1. Блажев, Свилен Манолов, 1953- - албуми 2. Художници, български - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
92 Блажев, Свилен Манолов
COBISS.BG-ID 1261676772

БК 2014/8 Г 5
ЙОРДАНОВ, Георги, 1960-
        Georgi Yordanov : [каталог от изложба, 09.09.2013-04.10.2013, Варна] / [фотогр. Румяна Костадинова]. - Варна : Славена, 2013. - [10] л. : с цв. ил. ; 22 x 24 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-579-989-1
1. Йорданов, Георги, 1960- - изложби - каталози 2. Художници, български - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(083.824)
92 Йорданов, Георги
COBISS.BG-ID 1262117092


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БК 2014/8 Г 6
БАЛЕЗДРОВ, Светлин Георгиев, 1981-
        [Голо лого] / [Светлин Балездров] = Golo logo / by Svetlin Balezdrov. - [София] : Black Flamingo, 2013 ([София] : Симолини). -1 албум ( [30] с.) ; 10 x 10 см

Загл. от изд. каре: Голо лого. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-2915-30-0
1. Емблеми - албуми 2. България - изобразителни изкуства
769.9(497.2)(084)
COBISS.BG-ID 1261737444


796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

        ЦЕННОСТИТЕ на Олимпийските игри : от Олимпия до Пловдив и София : изложба "Непреходен отпечатък в историята: съкровища от гръцки музеи" Вж Г 1


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БЛАЖЕВ, Свилен Манолов, 1953-
        Свилен Блажев : избрани творби 1984-2013 Вж Г 4

ЗАНКОВ, Венцислав Огнянов, 1962-
        Последният будоар : скулптура, кръв и видео : [изложба, 11.11-22.11.2011, София] Вж Г 3

ЙОРДАНОВ, Георги, 1960-
        Georgi Yordanov : [каталог от изложба, 09.09.2013-04.10.2013, Варна] Вж Г 5

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Авдеев, Дмитрий Александрович, 1964- (автор) Кн 47
Авджиев, Стоян Валентинов, 1995- (автор) Кн 428
Аврамова, Ваня Петрова Кн 507
Аврейски, Никола Иванов, 1948- (автор) Кн 106, (редактор) Кн 1
Автанска, Румяна Славова, 1979- (преводач) Кн 49
Адамов, Величко, 1950- (автор) Кн 120, Кн 121
Адлър, Елизабет, 1950- (автор) Кн 272
Айванов, Омраам Микаел, 1900-1986 (автор) Кн 42, Кн 61, Кн 62, Кн 63
Акабалиев, Валентин Христов, 1955- (автор) Кн 201, (редактор) Кн 201
Актерян, Степан Гаро, 1956- вж Akterjan, Stepan Garo, 1956-
Аладжов, Андрей Тенев, 1974- (автор) Кн 537
Аладжов, Андрей Тенев, 1974- вж Aladžov, Andrej Tenev, 1974-
Алвтеген, Карин, 1965- (автор) Кн 350
Алгрим, Ахим (илюстратор) Кн 340, Кн 341
Александров, Иван, 1955- (автор) Кн 10, (редактор) Кн 10
Александров, Иван, 1955- вж Aleksandrov, Ivan, 1955-
Александров, Красимир Владимиров (автор) Кн 131
Александров, Олег Ангелов, 1978- (автор) Кн 143
Александров, Станислав Цонев, 1962- (автор) Кн 231
Александрова, Калина, 1959- (автор) Кн 48
Александрова, Петя, 1948- (автор) Кн 503
Алексеева, Марина Анатолиевна вж Маринина, Александра, 1957-
Алексиева, Мария Стоянова, 1964- (редактор) Кн 86
Алексиева, Соня Александрова, 1956- (автор) Кн 131
Алексов, Александър Георгиев, 1951-2012 (илюстратор) Кн 513
Алиева, Гюлшен, 1952- (автор) Кн 381
Амини, Хосейн, 1966- (библиографски предшественик) Кн 291
Анави, Ивет Елизер, 1919- (автор) Кн 174, (съставител) Кн 174
Анави-Калев, Ивет Елизер вж Анави, Ивет Елизер, 1919-
Анастасов, Константин Сребров, 1949- (илюстратор) Кн 31
Анастасова, Лина Георгиева, 1954- (автор на предговор) Кн 132, (редактор) Кн 1, Кн 132
Ангелов, Ангел Димитров (автор) Кн 127
Ангелов, Ангел Димитров, 1973- (автор) Кн 13, Кн 14, Кн 504, Кн 505, (съставител) Кн 488, Кн 489, Кн 490
Ангелов, Ангел Димитров, 1973- вж Angelov, Angel Dimitrov, 1973-
Ангелов, Ангел Ефремов, 1962- (автор) Кн 121
Ангелов, Ангел Илиев, 1927- (автор на предговор) Кн 98
Ангелов, Ангел Искренов (автор) Кн 249
Ангелов, Ангел Пенчев, 1968- (преводач) Кн 286
Ангелов, Божидар Михайлов, 1954- (съставител) Кн 167
Ангелов, Иван Александров вж Александров, Иван, 1955-
Ангелов, Кирил Петров, 1972- (автор) Кн 126
Ангелов, Николай, 1956- (автор) Кн 179
Ангелов, Петко Тошев (автор) Кн 121
Ангелова, Весела Иванова, 1975- (илюстратор) Кн 14, Кн 505
Ангелова, Весела Иванова, 1975- вж Angelova, Vesela Ivanova, 1975-
Ангелова, Вяра, илюстратор (илюстратор) Кн 449
Ангелова, Керана Вълчева, 1948- (съставител) Кн 471
Ангелова, Констанца Груева Каназирска- вж Каназирска-Ангелова, Констанца Груева
Ангелова, Наталия Маринова, 1949- (автор) Кн 236, (съставител) Кн 236
Ангелова, Яница (илюстратор) Кн 449
Андреа, Ян, 1952-2014 (съставител) Кн 354
Андреев, Александър Андреев, 1956- (преводач) Кн 342
Андреев, Иван Йорданов, 1975- (автор) Кн 233
Андреев, Станислав (илюстратор) Кн 26
Андреева, Адриана Танева, 1944- (преводач) Кн 248
Антов, Николай Рангелов, 1931- (автор) Кн 469
Антонов, Юлиян Щилянов, 1955- (преводач) Кн 53
Анчев, Анчо Йорданов вж Калоянов, Анчо, 1943-
Анчев, Панко Кирилов, 1946- (автор) Кн 374
Апостолов, Алекси Генов, 1963- (автор) Кн 563
Апостолова, Божана Георгиева, 1945- (автор на предговор) Г 4
Апостолова, Божана Георгиева, 1945- вж Apostolova, Božana Georgieva, 1945-
Апостолова, Кева Цветкова, 1946- (автор) Кн 382
Апостолова, Стана, 1951- (автор) Кн 429
Апостолова, Станка Пръвчева вж Апостолова, Стана, 1951-
Арабаджиева, Дима Петрова, 1986- (автор на адаптация) Кн 506
Арабаджиева, Нели Петрова, 1982- (автор на адаптация) Кн 506
Арнаудова, Елена Георгиева, 1954- (редактор) Кн 172
Аронович, Дейвид, 1954- (автор) Кн 11
Арчър, Джефри, 1940- (автор) Кн 273
Асенов, Асен Кирилов вж Керим, Усин, 1928-1983
Асоциация на месопреработавателите в България (София) Кн 221
Астарджиев, Панайот Илиев, 1936- (автор) Кн 470
Атанасов, Атанас Андреев, 1944- (автор) Кн 231
Атанасов, Атанас Блажев, 1973- (автор) Кн 233
Атанасов, Владимир Герчев, 1955- (преводач) Кн 359
Атанасов, Николай Атанасов (автор) Кн 127
Атанасов, Стоян Илиев, 1946- (автор на предговор) Кн 355, Кн 359,  (преводач) Кн 111
Атанасов, Цвятко Атанасов, 1943- (автор) Кн 182
Атанасова, Венера Иванова (преводач) Кн 291
Атанасова, Виржиния Александрова, 1951- (автор) Кн 383
Атанасова, Виржиния Александрова, 1951- вж Atanasova, Viržinija Aleksandrova, 1951-
Атанасова, Димана, 1994- (автор) Кн 430
Атанасова, Евелина Асенова (автор) Кн 147
Атанасова, Иванка Янакиева, 1949- (автор) Кн 264, Кн 265
Атанасова, Христина Тодорова (автор) Кн 147
Атанасова-Кръстева, Невена Цветкова (автор) Кн 147
Африканов, Лъчезар Владимиров, 1982- вж Afrikanov, Lǎčezar Vladimirov, 1982-
 
Б

Бабачева, Елка (автор) Кн 164
Баева, Надя Димитрова, 1963- (преводач) Кн 293, Кн 299
Байер, Гундолф (редактор) Кн 132
Байндлос, Джо (автор) Кн 227
Байчев, Георги Георгиев вж Байчев, Георги Тодоров, 1961-
Байчев, Георги Тодоров, 1961- (илюстратор) Кн 390
Бакстър, Сара (автор) Кн 227
Балездров, Светлин Георгиев, 1981- (автор) Г 6
Балездров, Светлин Георгиев, 1981- вж Balezdrov, Svetlin Georgiev, 1981-
Балинова, Биляна Владимирова (автор) Кн 138
Балтов, Милен Иванов, 1969- (редактор) Кн 1
Банов, Ивайло Петков, 1955- (автор) Кн 237
Банчева, Диана Страхилова, 1981- (автор) Кн 152
Банчева, Христина Страхилова, 1985- (автор) Кн 152
Бар-Зоар, Михаел, 1938- (автор) Кн 107
Барду, Франсоа (автор) Кн 248
Барико, Алесандро, 1958- (автор) Кн 360
Батаклиев, Георги Петров, 1910-1994 (съставител) Кн 366, (преводач) Кн 366
Баум, Лиман Франк, 1856-1919 (автор) Кн 323
Бейн, Керълин (автор) Кн 227
Беленски, Бойко Цветков, 1952- (автор) Кн 431
Белогашев, Георги Стоянов, 1968- (автор) Кн 201
Белчев, Костадин Христов, 1927- (автор) Кн 412
Бендър, Андрю (автор) Кн 227
Берберова, Милка Миланова, 1924-2014 (автор) Кн 144, (съставител) Кн 144
Бернхард, Томас, 1931-1989 (автор) Кн 342
Бертан, Исмет, 1959- (автор) Кн 531
Беседина, Яна Анатолиевна (автор) Кн 47
Беседина, Яна Анатольевна вж Беседина, Яна Анатолиевна
Бесон, Филип, 1967- (автор) Кн 352
Бешовски, Венелин Лазаров, 1933- (редактор) Кн 193
Бивиър, Джон, 1959- (автор) Кн 66, Кн 67, Кн 288
Бивиър, Лиза, 1960- (автор) Кн 289
Бингъм, Джейн, 1941- (автор) Кн 77
Биндолс, Джо вж Байндлос, Джо
Бирнингам, Луси (автор) Кн 227
Бицаева-Стоянова, Римма (автор) Кн 368
Благоев, Веселин Иванов, 1950- (редактор) Кн 132
Благоев, Иван, 1944- (автор) Кн 471
Благоева, Румяна Любомирова, 1960- вж Blagoeva, Rumjana Ljubomirova, 1960-
Блажев, Свилен Манолов, 1953- (художник) Г 4
Блажев, Свилен Манолов, 1953- вж Blažev, Svilen Manolov, 1953-
Бланк, Дебора ле вж Ле Бланк, Дебора
Блис, Деби (автор) Кн 253
Блонд, Робърт вж Русев, Богдан Бориславов, 1975-
Блументал, Хестън, 1966- (автор на предговор) Кн 226
Бодакова, Зорница Христова вж Христова, Зорница, 1974-
Боденска, Меглена Михайлова, 1973- (преводач) Кн 351
Божанова, Ивайла Русева, 1952- (преводач) Кн 317
Божилов, Божидар Миланов, 1962- (автор) Кн 233
Божилов, Венцислав Божидаров, 1968- (преводач) Кн 273
Божилова, Петя Иванова, 1959- (автор) Кн 432
Божинов, Божидар Виолинов, 1970- (автор) Кн 122
Божков, Васил Стефанов, 1940- (автор) Кн 232
Божков, Кирил Любомиров, 1964- (илюстратор) Кн 510
Божкова, Дафинка Ценова, 1939- (автор) Кн 412
Бозуков, Валери (преводач) Кн 331
Бондар, Михаил Иванович Бъчваров- вж Бъчваров-Бондар, Михаил Иванович, 1946-2017
Бонева, Галя Йорданова (автор) Кн 105
Бонева, Росица, 1956- (автор на текст на песен)  Н 5
Бонева, Росица, 1956- вж Boneva, Rosica, 1956-
Бончева, Иванка, 1951- (автор) Кн 153
Бори Слав (автор) Кн 384
Боринова, Милена, 1971- (преводач) Кн 6, Кн 7
Борисов, Борис Донев, 1951- (автор) Кн 536
Борисова, Багрелия, 1955-2013 ( редактор) Кн 170, Кн 171
Борисова, Евдокия Боянова, 1968- (автор) Кн 254
Борисова, Елена Борисова, 1981- вж Borisova, Elena Borisova, 1981-
Борисова, Мария, 1962- (автор) Кн 159
Борисова, Росица Тинчева Христова- вж Христова-Борисова, Росица Тинчева, 1962-
Борисова-Кацарова, Илияна Георгиева, 1970- (автор) Кн 537
Борисова-Кацарова, Илияна Георгиева, 1970- вж Borisova-Kacarova, Ilijana Georgieva, 1970-
Боров, Петър Христов, 1938- (автор) Кн 375
Ботева, Хриска Манушева, 1962- (автор) Кн 220, (редактор) Кн 220
Боулс, Том Паркър вж Паркър Боулс, Том, 1974-
Бояджиев, Димитър Стефанов, 1925-2010 (илюстратор) Кн 513
Бояджиева, Елена Димитрова, 1965- (редактор) Кн 484
Боянова, Роза, 1953- (съставител) Кн 410, (редактор) Кн 410
Брадфорд, Барбара Тейлър, 1933- (автор) Кн 290
Брайт, Сикамор (автор) Кн 26
Бредфорд, Барбара Тейлър вж Брадфорд, Барбара Тейлър, 1933-
Бубняк, Владимир Зиновиев, 1972- (автор) Кн 110
Будакова, Диляна Вълкова, 1969- вж Budakova, Diljana Vǎlkova, 1969-
Буков, Ботьо Николов, 1948- (автор) Кн 385
Бутански, Димитър Цеков, 1947- (автор) Кн 386, Кн 387, Кн 412
Буш, Остин (автор) Кн 227
Бъзева, Нели, 1983?- (илюстратор) Кн 512
Бърни, Глен (автор) Кн 543
Бъфет, Мери (автор) Кн 118
Бъчваров, Крум Ернстов, 1968- (преводач) Кн 292
Бъчваров-Бондар, Михаил Иванович, 1946-2017 (автор) Кн 388
Бычваров-Бондарь, Михаил Иванович вж Бъчваров-Бондар, Михаил Иванович, 1946-2017
Бюканън, Кол, 1973- (автор) Кн 286
 
В

Вайсова, Леа Иванова, 1985- (съставител) Кн 95
Ваная Тайя, 1971- вж Аврамова, Ваня (автор) 
Ванкова, Яна (преводач) Кн 323
Варенцова-Русева, Марина (илюстратор) Кн 423, Кн 523
Василев, Драгомир Стоянов, 1981- (автор) Кн 186
Василев, Йордан Асенов, 1935-2017 (автор) Кн 554
Василева, Ваня Атанасова, 1979- (автор) Кн 131
Василева, Катя Томова Диманова- вж Диманова, Катя Томова, 1950-
Василева, Яна (преводач) Кн 80, Кн 83
Ватева, Веселина Живкова (редактор) Кн 86
Ватова, Евелина вж Ватова, Ивелина
Ватова, Ивелина (преводач) Кн 103
Вачева, Албена Кирилова, 1962- (автор) Кн 376
Веков, Тони Йонков, 1968- (автор) Кн 195
Велев, Георги Иванов (автор) Кн 154
Велева, Тина Петрова, 1961- (автор) Кн 162
Велзел-Брюер, Мануела, 1959 вж Welzel-Breuer, Manuela, 1959-
Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България. Ложа Захари Стоянов  (София) Кн 12
Великова, Росица Георгиева, 1943- (съставител) Кн 269
Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий. Научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени (1 ; Велико Търново ; 2013) Кн 170
Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий. Научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени (2 ; Велико Търново ; 2013) Кн 171
Велинова, Мадлена Димитрова (автор) Кн 135
Величков, Петър, 1954- (редактор) Кн 451, Кн 452
Велчев, Борис Владимиров, 1962- (редактор) Кн 136
Велчев, Васил Константинов, 1972- (преводач) Кн 305, Кн 306
Вени Вълк вж Вълканов, Венелин Димитров, 1942-
Венков, Венцислав Константинов, 1950- (преводач) Кн 560
Венков, Йосиф, 1931- (автор) Кн 427
Венчева, Стефка Груева, 1968- ( предговор) Кн 484
Венюс вж Гаврилова, Венера, 1939-
Верлен, Пол, 1844-1896 (автор на текст на песен)  Н 5
Верлен, Пол, 1844-1896 вж Verlaine, Paul, 1844-1896
Вермеш, Тимур, 1967- (автор) Кн 328
Веселинов, Явор, 1975- (автор) Кн 433
Видев, Стефан Иванов, 1960- (автор) Кн 131
Виндж, Джоан Д., 1948- (автор на адаптация) Кн 291
Витанов, Витан Генчев, 1978- (автор) Кн 258
Владимиров, Денчо, 1944- (автор) Кн 434, Кн 473, Кн 508
Владов, Владимир (илюстратор) Кн 473, Кн 508
Владов, Владимир Николаев, 1967- (съставител, редактор) Кн 262
Влайков, Алипия Генчов, 1856-1934 (автор) Кн 474
Влайков, Личо Алипиев, 1891-198? (послеслов) Кн 474
Влайков, Светлозар Методиев, 1955- (автор) Кн 263
Влахов, Красимир Иванов, 1972- (автор) Кн 138
Влахова, Цветанка Делова вж Убинова, Цветанка Делова, 1955-
Влахова-Николова, Веселина Димитрова, 1938- (автор) Кн 201
Военкинова, Живка Енчева, 1957- (автор) Кн 147
Войнова, Екатерина Димитрова, 1962- (преводач) Кн 564
Волен, Белла вж Николаева, Белла Волен, 1982-
Волков, Владимир Николаевич, 1932-2005 (автор) Кн 353
Вореис, Мара (автор) Кн 227
Вълканов, Венелин Димитров, 1942- (илюстратор) Кн 513
Вълчев, Николай Янчев (автор) Кн 219
Вълчинов, Тянко Манолов, 1943- (автор) Кн 565
Върбанова, Валентина Пенева, 1951- (автор) Кн 250
Върбанова, Елена Апостолова, 1949- вж Vǎrbanova, Elena Apostolova, 1949-
Вътев, Жельо Вътев, 1963- (автор) Кн 122
 
Г

Габе, Дора Петрова, 1886-1983 (автор на текст на песен)  Н 5
Габе, Дора Петрова, 1886-1983 вж Gabe, Dora Petrova, 1886-1983
Габе, Изидора Петрова вж Габе, Дора Петрова, 1886-1983
Гаврилова, Венера, 1939- (автор) Кн 435
Гаврилова, Ралица Димитрова, 1989- (автор) Кн 131
Гаврон, Асаф, 1968- (автор) Кн 529
Гагова, Любина Борисова, 1967- вж Gagova, Ljubina Borisova, 1967-
Гаджалов, Николай Димитров (автор) Кн 147
Галанопулос, Лефтерис (илюстратор) Г 1
Галунов, Тодор Георгиев, 1964- (автор) Кн 134
Ганева, Даниела Ганева (автор) Кн 220
Ганери, Анита, 1961- (автор) Кн 78
Ганчева, Васа Лалева, 1946-2011 (преводач) Кн 350
Ганчева, Вера Лалева, 1943- (преводач) Кн 348
Ганчева, Жана Драгостова, 1968- (автор) Кн 267
Гаруд, Дъвкан вж Гаруд, Дънкан
Гаруд, Дънкан (автор) Кн 227
Гатева, Людмила Найденова, 1950- (автор) Кн 196
Гатева, Светла Петкова, 1963- (съставител) Кн 191
Гатева, Светла Петкова, 1963- вж Gateva, Svetla Petkova, 1963-
Геймбъл, Ким, 1952-2016 (илюстратор) Кн 327
Гем, Франциска, 1974- (автор) Кн 339
Генов, Тодор (преводач) Кн 52
Генова, Весела Кирчева, 1965- (преводач) Кн 111
Генчева, Цветана Тодорова, 1964- (преводач) Кн 294, Кн 308
Георгиев, Александър Георгиев, 1958- вж Georgiev, Aleksandǎr Georgiev, 1958-
Георгиев, Бисер Христов, 1962- (автор) Кн 569
Георгиев, Борис Желев вж Желев, Борис, 1961-
Георгиев, Васил Иванов, 1941- (автор) Кн 210, Кн 211
Георгиев, Венелин (илюстратор) Кн 446
Георгиев, Георги Йорданов вж Йорданов, Георги, 1960-
Георгиев, Георги Леонидов, 1950- (автор) Кн 131
Георгиев, Георги Найденов (преводач) Кн 346
Георгиев, Георги Янев вж Янев, Георги, 1943-
Георгиев, Красимир Георгиев, 1955- (илюстратор) Г 1
Георгиев, Купен Михайлов вж Михайлов, Купен, 1920-1999
Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- (автор) Кн 229
Георгиев, Пламен, 1976- (автор) Кн 101
Георгиев, Явор Веселинов вж Веселинов, Явор, 1975-
Георгиева, Анастасия Маринова, 1977- (автор) Кн 155
Георгиева, Благовеста Дончева вж Дончева, Благовеста
Георгиева, Елена Иванова, 1949- (автор) Кн 9
Георгиева, Еми (автор) Кн 266
Георгиева, Жечка Димитрова, 1945- (преводач) Кн 321
Георгиева, Ирина Руменова (автор) Кн 92
Георгиева, Кремена Георгиева, 1983- (автор) Кн 147
Георгиева, Мария Цветанова, 1952- (преводач) Кн 354
Георгиева, Олга Алексиева, 1958- (автор) Кн 220
Георгиева, Сашка Тодорова, 1950- (преводач) Кн 2, Кн 3, Кн 107, Кн 287, Кн 295, Кн 559
Георгиева, Цветелина Красимирова, 1985- (автор) Кн 131
Герасимова, Ралица, юрист (автор) Кн 137
Гераскова, Милена Тодорова, 1963- (автор) Кн 389
Герганов, Константин Димитров, 1961- (автор) Кн 197
Гергова, Емилия (преводач) Кн 344
Гергова, Иванка Йорданова, 1955- (автор) Кн 39
Германов, Владимир Милчев, 1956- (преводач) Кн 313
Германов, Стоян Георгиев, 1937- (автор) Кн 102
Герхард, Сю, 1953- (автор) Кн 49
Гизгинджиев, Радослав Руменов, 1986- (автор) Кн 436, Кн 475
Гийон, Жана, 1648-1717 (автор) Кн 68
Гиндева, Божана Янкова, 1950- (автор) Кн 147
Гинев, Марин Иванов, 1954- (редактор) Кн 376
Голд, Клодия (автор) Кн 559
Горанова-Спасова, Радка Николаева, 1984- (автор) Кн 200
Горянова, Снежана, 1963- (автор) Кн 537
Горянова, Снежана, 1963- вж Gorjanova, Snežana, 1963-
Гочева, Янка Стоянова, 1967- (автор) Кн 135
Гошев, Йордан Станоев, 1960- (композитор) Н 6, Н 9
Гошев, Йордан Станоев, 1960- вж Gošev, Jordan Stanoev, 1960-
Граматикова, Надежда (преводач) Кн 259
Граф, Сьонке вж Graf, Sönke

Грашкина, Ваня Ангелова, 1959- (автор) Кн 9, (редактор) Кн 9
Грашкина-Минчева, Ваня Ангелова вж Грашкина, Ваня Ангелова, 1959-
Грозданов, Димитър Атанасов, 1951- (автор на предговор)  Г 4
Грозданов, Димитър Атанасов, 1951- вж Grozdanov, Dimitǎr Atanasov, 1951-
Грудева, Маринела Иванова, 1955- (автор) Кн 155
Груева, Мария Николаева, 1949- (автор) Кн 437
Гулд, Саша (автор) Кн 274
Гунева, Момяна Мартинова, 1951- (редактор) Кн 1
Гурлей, Уил (автор) Кн 227
Гусев, Георгий Алвович Олмари- вж Павел Финландски, архиепископ, 1914-1988
Гусева, Йорданка Чакова вж Чакова, Йорданка, 1949-
Гщрайн, Норберт, 1961- (автор) Кн 343
Гълов, Георги Николов, 1958- (редактор) Кн 472
Гърли, Уил вж Гурлей, Уил
Гьоте, Йохан Волфганг фон, 1749-1832 (автор на текст на песен)  Н 3
Гюрова, Вяра Тодорова, 1953- (автор) Кн 156, Кн 157, Кн 169
 
Д

Даймънд, Джаред Мейсън, 1937- (автор) Кн 560
Дамянов, Маргарит Маргаритов, 1977- вж Damjanov, Margarit Margaritov, 1977-
Дамянова, Жана Борисова (редактор) Кн 111
Данев, Мирослав Иванов, 1958- (композитор) Н 7, Н 13
Данев, Мирослав Иванов, 1958- вж Danev, Miroslav Ivanov, 1958-
Данте Алигиери, 1265-1321 (автор на текст на песен)  Н 5
Данте Алигиери, 1265-1321 вж Dante Alighieri, 1265-1321
Данчева, Ралица Кирилова (автор) Кн 233
Данчева-Манолова, Анета (преводач) Кн 347
Даскалов, Георги, преводач (преводач) Кн 322
Даскалова, Мария, илюстратор (илюстратор) Кн 493
Дафинов, Здравко Недялков, 1913-2008 (автор) Кн 268
Дафовски, Димитър Стойковски вж Майндкрайм, Майкъл
Дачева, Галина Николаева Тонева- вж Тонева-Дачева, Галина Николаева, 1960-
Делибалтова, Вася Крумова, 1966- (автор) Кн 157
Делчев, Станимир Борисов, 1942- (преводач) Кн 97
Делчев, Станимир Борисов, 1942- вж Delčev, Stanimir Borisov, 1942-
Демил, Нелсън, 1943- (автор) Кн 292
Демирева, Диана (преводач) Кн 10
Демирева, Диана вж Demireva, Diana
Денчев, Денчо Владимиров вж Владимиров, Денчо, 1944-
Дерменджиева, София Христова (съставител) Кн 167
Дефо, Даниел, 1660-1731 (автор) Кн 285
Дефо, Даниъл вж Дефо, Даниел, 1660-1731
Дечева, Нели Йорданова (автор) Кн 135
Джамбазов, Славейко Николаев (автор) Кн 195
Джамбазова, Елизабета вж Наур, Бета, 1952-
Джейкс, Т. Д., 1957- (автор) Кн 69
Джейкс, Томас Декстър вж Джейкс, Т. Д., 1957-
Дженкинсън, Сали, 1950- (автор) Кн 50
Джет Ли (илюстратор) Кн 507
Джирони, Атилио, 1940- (автор) Кн 197
Джобов, Илиян Димитров, 1974- (автор) Кн 215
Джойнър, Рик, 1949- (автор) Кн 70
Джордж, Джордж М. вж Миндизов, Георги Бориславов, 1960-
Дийн, А. М. (автор) Кн 275
Диманова, Катя Томова, 1950- (преводач) Кн 259
Диманова-Василева, Катя Томова вж Диманова, Катя Томова, 1950-
Димитров, Валентин, 1946- (автор) Кн 119
Димитров, Димитър Цацов вж Цацов, Димитър, 1950-
Димитров, Здравко Димитров, 1974- (преводач) Г 1
Димитров, Здравко Маринов вж Димитров, Здравко Димитров, 1974-
Димитров, Людмил Иванов, 1967- (редактор) Кн 251
Димитров, Никола Дончев (преводач) Кн 66, Кн 67
Димитров, Пламен Георгиев вж Георгиев, Пламен, 1976-
Димитрова, Ваня Колева вж Колева, Ваня, 1991-
Димитрова, Диана Станчева, 1959- (автор) Кн 197
Димитрова, Мила Григорова Томанова- вж Томанова-Димитрова, Мила Григорова, 1959-
Димитрова, Михаела Михайлова вж Михайлова, Михаела, 1958-
Димитрова, Нина Иванова, 1954- (автор) Кн 201
Димитрова, Тотка Калчева вж Калчева, Тотка
Димов, Ангел Георгиев, 1940- (автор) Кн 99, Кн 570
Димов, Сава Христов, 1960- (редактор) Кн 1
Димова, Весела Димчева, 1965- (автор) Кн 390
Димовски, Малин, 1933- (автор) Кн 544
Динева, Евелина Димитрова, 1957- (редактор) Кн 1
Динева, Илинка (преводач) Кн 361
Динков, Божидар Георгиев, 1939- (автор) Кн 183
Динков, Тодор Илиев, 1930- (автор) Кн 545
Дичев, Димитър Стоянов, 1949- (автор) Кн 131
Дичев, Дичо Димов (съставител) Кн 96
Добрев, Атанас вж Тодоров, Атанас Добрев, 1938-
Добрева, Мария Стефанова (автор) Кн 147
Додевска, Тотка Михайлова, 1978- (автор) Кн 187
Дойл, Артър Конан, 1859-1930 (автор) Кн 276
Дойнов, Дойно Христосков, 1929-2014 (автор на предговор) Кн 474
Долчинков, Радостин Симеонов, 1959- (редактор) Кн 1
Донева, Мария, 1974- (автор) Кн 391
Дончев, Дончо Георгиев, 1942- (автор) Кн 392
Дончева, Анета Дончева, 1957- (автор) Кн 9
Дончева, Благовеста (преводач) Кн 283
Дончева, Цвета Стефанова, 1973- (автор) Кн 393, Кн 476
Досек, Питър (автор) Кн 71
Дочев, Михаил, 1947- (автор) Кн 233
Драганов, Александър Иванов, 1984- (съставител) Кн 445
Драгнева, Милена Иванова, 1980- (автор) Кн 85
Дрени, Стела (автор на предговор)  Г 1
Дряновски, Борислав Николов, 1944- (автор) Кн 142, Кн 555
Дряновски, Борислав Николов, 1944- вж Drjanovski, Borislav Nikolov, 1944-
Дунеловски, Димитър, 1957- (автор) Кн 412
Дуранкев, Боян Любомиров, 1951- (редактор) Кн 132
Духлинска, Александра Любомирова, 1987- (илюстратор) Кн 401
Духлинска, Татяна Любенова вж Любенова, Татяна, 1953-
Душев, Жельо Иванов, 1948- (редактор) Кн 131
Дъбева, Таня, 1957- (автор) Кн 131
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 64
Дюлгерова, Драга Иванова, 1943- (автор) Кн 394, (илюстратор) Кн 394
Дюрас, Маргьорит, 1914-1996 (автор) Кн 354
Дюренмат, Фридрих, 1921-1990 (автор) Кн 346
Дядо Пънч вж Панчев, Панчо Борисов, 1933-
Дянков, Алеко Кръстанов, 1962- (преводач) Кн 340
Дянкова, Гергана Христова, 1962- (редактор) Кн 167
 
Е

Еберле, Джани (автор) Кн 227
Европейски съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Грюндвиг Кн 112
Европейски съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Еразъм Кн 113
Европейски съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Еразъм вж Evropejski sǎjuz. Programa Učene prez celija život. Sektorna programa Erazǎm
Европейски съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Коменски Кн 114
Европейски съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Леонардо да Винчи Кн 115
Егнер, Турбьорн, 1912-1990 (автор) Кн 349, (илюстратор) Кн 349
Эклезия вж Кумара, София
Елиаде, Мирча, 1907-1986 (автор) Кн 79, Кн 175
Елмазов, Емил Генчев, 1949- (автор) Кн 238
Енев, Васил, 1978- (автор) Кн 395
Енкина, Петя Владимирова, 1977- (редактор) Кн 484
Енчева, Ивелина Пенева вж Пенева, Ивелина
Енчева, Радостина Енчева, 1974- (автор) Кн 540
Енчева, Радостина Енчева, 1974- вж Enčeva, Radostina Enčeva, 1974-
Ефтимов, Валентин Илиев, 1972- (преводач) Кн 91, Кн 288
 
Ж

Жабилова, Камелия Кирилова, 1970- (автор) Кн 201
Жданов, Иван Вячеславович, 1983- (автор) Кн 185
Жеков, Живко Стоянов, 1951- (автор) Кн 190
Желев, Борис, 1961-  (съставител, редактор) Кн 262
Желев, Симеон Денев, 1961- (редактор) Кн 132
Желев, Янислав Панайотов (редактор) Кн 208
Желева, Елена Грозева (автор) Кн 198
Желева, Мария Христова Монова- вж Монова-Желева, Мария Христова, 1968-
Желева, Силвия Вангелова, 1965- (преводач) Кн 272
Желязкова, Веселка Неделчева, 1960- (преводач) Кн 39
Живородов, Александър (автор на предговор)  Г 3
Живородов, Александър вж Živorodov, Aleksandǎr
 
З

Заимов, Велислав Йорданов, 1951- (композитор) Н 9
Заимов, Велислав Йорданов, 1951- вж Zaimov, Velislav Jordanov, 1951-
Занд, Шломо, 1946- (автор) Кн 562
Занков, Венцислав Огнянов, 1962- (художник) Г 3, (автор на предговор)  Г 2, (илюстратор) Г 3
Занков, Венцислав Огнянов, 1962- вж Zankov, Vencislav Ognjanov, 1962-
Заркин, Георги Атанасов, 1940-1977 (автор на текст на песен)  Н 5
Заркин, Георги Атанасов, 1940-1977 вж Zarkin, Georgi Atanasov, 1940-1977
Захариев, Андрей Боянов, 1971- (автор) Кн 120
Захариева, Надежда Григорова, 1944- (преводач) Кн 388
Захариева, Радостина Божидарова (автор) Кн 438
Захариева, Снежина (преводач) Кн 321
Захер-Мазох, Ванда фон, 1845-1906 (автор) Кн 344
Зашева, Елена (автор) Кн 266
Здравков, Стефан Стойчев, 1945- (автор) Кн 477
Здравкова, Боряна Стойнова, 1971- (автор) Кн 105
Зелдин, Тиодор, 1933- (автор) Кн 45, Кн 87
Зин, Джон Кабат- вж Кабат-Зин, Джон, 1944-
Златев, Златко Антонов, 1949- (автор) Кн 131
Златкова, Катя Цветанова вж Zlatkova, Katja Cvetanova
Знеполски, Ивайло Боянов, 1940- (автор на предговор) Кн 111, (съставител) Кн 111
Зоар, Михаел Бар- вж Бар-Зоар, Михаел, 1938-
Зуши вж Алексов, Александър Георгиев, 1951-2012
Зюсак, Маркъс, 1975- (автор) Кн 324, Кн 325
Зюскинд, Патрик, 1949- (автор) Кн 329
Зяпкова, Мариола Костадинова, 1966- (преводач) Кн 339
 
И

Иванка Делиорманка вж Филчева, Иванка Бонева, 1931-
Иванов, Борислав вж Бори Слав
Иванов, Захари, 1946- (автор) Кн 396
Иванов, Ивайло Иванов, 1972-2016 (автор) Кн 397
Иванов, Иван Игнатов вж Игнатов, Иван, 1933-
Иванов, Иван Тодоров, 1954- (съставител) Кн 474
Иванов, Иван Харалампиев вж Харалампиев, Иван, 1946-
Иванов, Красимир Кръстев, 1966- (редактор) Кн 57
Иванов, Михаил Димитров вж Айванов, Омраам Микаел, 1900-1986
Иванов, Никола Костадинов, 1950- (автор) Кн 377, Кн 378, Кн 379
Иванов, Пенчо Митев, 1952- (редактор) Кн 132
Иванов, Петър Иванов, 1946- (автор на предговор) Кн 52, (съставител, редактор) Кн 84, Кн 84
Иванов, Станислав Христов, 1978- (автор) Кн 131
Иванов, Стоян Петков, 1961- (автор) Кн 162
Иванов, Христо Маринов, 1953- (автор) Кн 148
Иванова, Весела Люцканова вж Люцканова, Весела, 1935-
Иванова, Виктория, 1975- (преводач) Кн 23
Иванова, Виолина Борислав (автор) Кн 439
Иванова, Галя Стоянова, 1971- (автор) Кн 231
Иванова, Ива Иванова, 1952- (преводач) Кн 336, Кн 338
Иванова, Калина Йорданова, 1966- (автор, съставител) Кн 10
Иванова, Калина Йорданова, 1966- вж Ivanova, Kalina Jordanova, 1966-
Иванова, Калина Николова, 1981- (преводач) Кн 117
Иванова, Малинка Спасова (автор) Кн 241
Иванова, Мария Иванова, 1954- ( редактор) Кн 170, Кн 171
Иванова, Мая Георгиева, 1977- (автор) Кн 131
Иванова, Огняна Начева, 1947- (преводач) Кн 276, Кн 285
Иванова, Румяна Костадинова вж Костадинова, Румяна
Иванова, Силвия Манолова, 1967- (съставител) Кн 160
Иванова, Ценка Николова, 1959-  (съставител) Кн 262, (редактор) Кн 262
Иванова-Кандиларова, Петя Александрова вж Александрова, Петя, 1948-
Иванова-Кузманова, Галя Стоянова вж Иванова, Галя Стоянова, 1971-
Иванчев, Светомир Тодоров, 1920-1991 (преводач) Кн 372
Игнатов, Валентин Любомиров, 1958- (автор) Кн 197
Игнатов, Иван, 1933- (автор) Кн 478
Игнатов, Спасимир Петров, 1982- (автор) Кн 26
Игнатова, Вяра Ангелова вж Ангелова, Вяра, илюстратор
Игнатова, Яница Ангелова вж Ангелова, Яница
Игов, Ангел Михайлов, 1981- (преводач) Кн 278
Илиев, Ангел вж Ангелов, Ангел Илиев, 1927-
Илиев, Боян Кръстев, 1949- (автор) Кн 228
Илиев, Илийчо Петков, 1955- (автор) Кн 180, Кн 181
Илиев, Илия Георгиев, 1954- (преводач) Кн 77, Кн 78, Кн 82, Кн 227, Кн 316, Кн 337, Кн 561
Илиев, Илия Иванов, 1931- (автор) Кн 252
Илиев, Любомир Димитров, 1949- (преводач) Кн 328, Кн 332, Кн 333, Кн 335, Кн 343
Илиев, Николай Тодоров, 1969- (автор) Кн 145
Илиев, Свилен Божидаров, 1962- вж Iliev, Svilen Božidarov, 1962-
Илиева, Веселина Георгиева, 1957- (преводач) Кн 356
Илиева, Галина Пенева, 1971- (автор) Кн 131
Илиева, Люба Илиева, 1980- (преводач) Кн 561
Илиева, Любка Илиева вж Илиева, Люба Илиева, 1980-
Илиева, Нели Илиева, 1968- (автор) Кн 164
Илкова, Надежда (илюстратор) Кн 519
Инджов, Никола Иванов, 1935- (автор на предговор) Кн 388
 
Й

Йовков, Йордан Стефанов, 1880-1937 (автор) Кн 440
Йовчев, Габриеле Макс, 1956- (съставител) Кн 191
Йовчев, Габриеле Макс, 1956- вж Jovčev, Gabriele Maks, 1956-
Йонов, Величко Адамов вж Адамов, Величко, 1950-
Йончева, Катерина (автор) Кн 147
Йорданов, Георги, 1960- (автор) Г 5
Георги Йорданов. Изложба (Варна ; 2013) Г 5
Йорданов, Захари Иванов вж Иванов, Захари, 1946-
Йорданов, Йордан Петров, 1957- (автор) Кн 128
Йорданов, Юлий Теодосиев, 1953- (автор) Кн 75
Йорданова, Богомила Александрова, 1989- (илюстратор) Кн 507
Йорданова, Даниела Тодорова (автор) Кн 147
Йосифова, Мира Славчева, 1984- вж Josifova, Mira Slavčeva, 1984-
Йотов, Станимир Ботев, 1964- (преводач) Кн 318, Кн 325
 
К

Кабат-Зин, Джон, 1944- (автор) Кн 53
Кавелин-Попов, Линда, 1942- (автор) Кн 60
Казалъкова, Красимира Милчева (автор) Кн 206
Казанджиева, Ирина Петкова, 1977- (преводач) Кн 93
Казандзакис, Никос, 1883-1957 (автор) Кн 367
Кайоли, Лука, 1958- (автор) Кн 259
Кайчев, Наум Илиев, 1970- (автор на предговор, съставител) Кн 567
Калагларски, Георги Драганов, 1951- (автор) Кн 131
Калев, Ивет Елизер Анави- вж Анави, Ивет Елизер, 1919-
Калинова, Светлана Петрова, 1965- (редактор) Кн 138
Калнакова-Ламер, Лиляна вж Кълнъкова-Ламер, Лиляна
Калоянов, Анчо, 1943- (автор) Кн 40
Калпакчиев, Калин Иванов, 1971- (автор) Кн 136, Кн 137
Калхун, Крейг, 1952- (автор) Кн 103
Калчева, Тотка (редактор) Кн 138
Кан, Сара вж Хан, Сара
Каназирска-Ангелова, Констанца Груева (преводач) Кн 358
Кандиларова, Петя Александрова Иванова- вж Александрова, Петя, 1948-
Караангова, Милена Петрова, 1960- вж Karaangova, Milena Petrova, 1960-
Караджов, Александър Кирилов, 1986- (автор) Кн 479
Караджов, Георги Възкресенов, 1980- (автор) Кн 20
Карадимитрова, Красимира Добрева (автор на предговор)  Г 1
Карай, Рефик Халид, 1888-1965 (автор) Кн 532
Каракехайова, Ирина Здравкова, 1975- (автор, илюстратор) Кн 480
Каракушева, Деница Господинова, 1986- (преводач) Кн 302
Каралийчев, Ангел Иванов, 1902-1972 (автор на адаптация) Кн 528
Карачанова, Стоянка Христова Лазарова- вж Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983-
Карова, Емилия Гошова, 1964- (автор) Кн 204
Карталова, Розалия Йорданова Кузманова- вж Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова, 1973-
Катеринска, Фани Любомирова (преводач) Кн 60
Кацарова, Илияна Георгиева Борисова- вж Борисова-Кацарова, Илияна Георгиева, 1970-
Кацкова-Михова, Елена (автор) Кн 266
Качарова, Диана Димитрова (автор) Кн 127
Качева, Анюта Бойкова, 1953- (преводач) Кн 349
Кейн, Сюзан, 1968- (автор) Кн 51
Кендерова-Машева, Елена Милчева вж Kenderova-Maševa, Elena Milčeva
Керим, Усим вж Керим, Усин, 1928-1983
Керим, Усин, 1928-1983 (автор на текст на песен)  Н 4
Кестнер, Ерих, 1899-1974 (автор) Кн 330
Кжевацки, Хайди вж Krzywacki, Heidi

Кинг, Стивън, 1947- (автор) Кн 293
Кирилов, Стефан Йорданов, 1974- (автор) Кн 131
Кирова, Добромира Стойкова, 1976- (преводач) Кн 532
Китина, Анка Димова, 1942- (автор) Кн 481
Кичева, Татяна Петрова, 1978- (автор) Кн 234
Кларк, Дейвид, 1955- (автор) Кн 118
Кларке, Филип (автор) Кн 21
Класова, Свободка Генчева, 1945- (редактор) Кн 132
Клемънт, Питър (автор) Кн 294
Климанов, Владимир Александрович, 1964- (автор на предговор) Кн 388
Кметова, Елена Веселинова, 1984- (илюстратор) Кн 506
Ковачева, Юлия Драганова, 1963- (преводач) Кн 329
Козовска, Аза Борисовна, 1964- (автор) Кн 412
Коларов, Янко Ангелов, 1947- (автор) Кн 193
Коларова, Мария Димитрова вж Kolarova, Marija Dimitrova
Коларова, Цецка Димитрова, 1964- (автор) Кн 147
Колев, Йордан Цанков, 1936-2017 (композитор) Н 8
Колев, Йордан Цанков, 1936-2017 вж Kolev, Jordan Cankov, 1936-2017
Колев, Пламен Николов (автор) Кн 127
Колева, Ваня, 1991- (илюстратор) Кн 422
Колева, Милена Наткова, 1955- (автор) Кн 186
Колинс, Джаки, 1941- (автор) Кн 277
Колчакова, Анна Огнянова, 1965- (автор) Кн 441
Колчев, Александър Стоилов (автор) Кн 140, (съставител) Кн 140
Кольковски, Георги Николов, 1958- (автор) Кн 177
Комата вж Комогорова, Светлана Николаева, 1968-
Комати, Зигрун, 1955- (преводач) Кн 383
Комати, Зигрун, 1955- вж Comati, Sigrun, 1955-
Комогорова, Светлана Николаева, 1968- (преводач) Кн 281
Конзалик, Хайнц Гюнтер, 1921-1999 (автор) Кн 331
Константинов, Георги, 1943- (автор) Кн 398, Кн 509
Константинова, Елена Людмилова, 1951- (преводач) Кн 543
Константинова, Ема (преводач) Кн 21, Кн 35
Константинова, Маглена Иванова, 1948- (илюстратор) Кн 514
Копринаров, Лазар Георгиев, 1950- (автор) Кн 88, Кн 89
Корелиц, Джийн Ханф, 1961- (автор) Кн 295
Корнуел, Патриша Д., 1956- (автор) Кн 296
Космос Шипинг (Варна) Кн 119
Костадинова, Мирела Костадинова, 1976- (автор) Кн 442
Костадинова, Румяна, 1962- (илюстратор) Кн 540, Г 5
Костинен, Лаура вж  Koistinen, Laura
Костов, Камен Сотиров, 1947- (преводач) Кн 118
Костова, Димитрина Петрова (автор) Кн 220
Костурков, Иван Йорданов (преводач) Кн 300
Которн, Найджъл, 1951- (автор) Кн 2, Кн 3
Которова, Иванка Тодорова (автор) Кн 135
Коцев, Константин Страхилов (илюстратор) Кн 413
Коцева, Роза Боянова вж Боянова, Роза, 1953-
Креймър, Ан, 1946- (автор) Кн 80
Кретиен дьо Троа, 1135?-1183? (автор) Кн 355
Крумова, Екатерина (преводач) Кн 72
Кръстанова, Мария Борисова вж Борисова, Мария, 1962-
Кръстев, Венцислав (илюстратор) Кн 17, Кн 18, Кн 19
Кръстев, Людмил Боянов, 1978- (автор) Кн 228
Кръстева, Невена Цветкова Атанасова- вж Атанасова-Кръстева, Невена Цветкова
Кръстева-Христова, Радосвета Йорданова, 1975- (автор) Кн 233
Ксеникакис, Костас (илюстратор) Г 1
Кузманова, Галя Стоянова Иванова- вж Иванова, Галя Стоянова, 1971-
Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова, 1973- (автор) Кн 105, Кн 147
Куйова, Венета Иванова, 1987- вж Kujova, Veneta Ivanova, 1987-
Куличев, Христо Христов, 1930- (редактор) Кн 100
Кумара, София (автор) Кн 369
Кун, Оливър, 1972- (автор) Кн 90
Куртева, Галина Георгиева (редактор) Кн 208
Кутева, Венка Петрова, 1958- ( редактор) Кн 170, Кн 171
Кутева, Диана Янакиева, 1955- (преводач) Кн 309
Кутева-Цветкова, Венка Петрова вж Кутева, Венка Петрова, 1958-
Куфов, Георги Христов, 1923-2004 (преводач) Кн 367
Куцаров, Стефан Иванов, 1941- вж Kucarov, Stefan Ivanov, 1941-
Куцарова, Магдалена Николаевна (преводач) Кн 371
Куцарова-Леви, Магдалена Николаевна вж Куцарова, Магдалена Николаевна
Кушелиева, Златка Йорданова, 1958- (автор) Кн 139, Кн 399, Кн 546
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор на предговор)  Г 3
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- вж Kujumdžieva, Svetlana Nikolaeva, 1977-
Кълнъкова-Ламер, Лиляна (илюстратор) Кн 517
Кънева, Пенка Тодорова (автор) Кн 147
Кънчева, Десислава Сергеева, 1981- (редактор) Кн 484
Кърджилов, Христо Рашев, 1952- (илюстратор) Кн 323
Кърлева, Сабина, 1986- (автор) Кн 400
Къчев, Огнян Василев, 1962- (автор) Кн 131
Кючуков, Деян Любомиров, 1969- (преводач) Кн 227
 
Л

Лабе, Луиз, 1524-1566 (автор на текст на песен)  Н 5
Лабе, Луиз, 1524-1566 вж Labé, Louise, 1524-1566
Лазаренко, Игор Юриев, 1972- (автор) Кн 540
Лазаренко, Игор Юриев, 1972- вж Lazarenko, Igor Juriev, 1972-
Лазаркевич, Вадим Вадимович, 1895-1963 (библиографски предшественик) Кн 396
Лазаров, Иван Георгиев, 1944- (автор) Кн 218
Лазаров, Петър поп Радославов вж Попрадославов, Петър, 1925-2013
Лазаров, Петър Попрадославов вж Попрадославов, Петър, 1925-2013
Лазарова, Мариана Георгиева, 1952- (редактор) Кн 1, Кн 86
Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983- (преводач) Кн 291
Ламбов, Кирил Минков, 1955- (композитор) Н 9
Ламбов, Кирил Минков, 1955- вж Lambov, Kiril Minkov, 1955-
Ламбърт, Стивън, 1964- (илюстратор) Кн 21, Кн 35
Ламер, Лиляна Кълнъкова- вж Кълнъкова-Ламер, Лиляна
Ланчестър, Джон, 1962- (автор) Кн 278
Ле Бланк, Дебора (автор) Кн 297
Леви, Джонатан, 1971- (автор) Кн 207
Леви, Магдалена Николаевна Куцарова- вж Куцарова, Магдалена Николаевна
Леви, Марк, 1961- (автор) Кн 356
Леви, Сабин Моис, 1970- (редактор) Н 9
Леви, Сабин Моис, 1970- вж Levi, Sabin Mois, 1970-
Леви, Стоянка Минчева Сербезова- вж Сербезова, Стоянка Минчева, 1951-
Левичаров, Сибиле, 1954- (автор) Кн 332
Левтерова, Дора Стоилова, 1963- (редактор) Кн 172
Легкоступ, Пламен Анатолиев, 1959- (автор) Кн 105, (редактор) Кн 170, Кн 171
Ледър, Стивън, 1956- (автор) Кн 298
Леймън, Ричард, 1947-2001 (автор) Кн 299
Ленгеров, Ангел Димитров, 1960- (автор) Кн 210, Кн 211
Ленков, Григор Кръстанов, 1938-1977 (преводач) Кн 372
Лесева, Анета Макариева- вж Макариева-Лесева, Анета
Ли, Зоуи (автор) Кн 227
Лий, Джес вж Лий, Джесика
Лий, Джесика (автор) Кн 227
Лий, Сузана (автор) Кн 23
Лилиев, Николай, 1885-1960 (автор на текст на песен)  Н 4
Лисаев, Петко Иванов, 1949- (автор) Кн 199
Лобера, Естер Субира вж Субира Лобера, Естер
Ломброзо, Чезаре, 1835-1909 (автор) Кн 52
Лорд, Питър, 1929- (автор) Кн 279
Лоски, Владимир Николаевич, 1903-1958 (автор) Кн 72
Лосский, Владимир Николаевич, 1903-1958 вж Лоски, Владимир Николаевич, 1903-1958
Лу, Мари, 1984- (автор) Кн 300
Луизов, Атанас Денев (редактор) Кн 132
Луканчевски, Милен Илиев, 1959- (автор) Кн 242, Кн 243
Лумбева, Бойка Янкова, 1957- (редактор) Кн 484
Лъвкин, Джонатан (илюстратор) Кн 226
Льоме, Ян вж Андреа, Ян, 1952-2014
Любенова, Татяна, 1953- (автор) Кн 401
Любомиров, Слави Ясенов, 1970- (автор) Кн 177
Люцканов, Росен Любомиров, 1979- (преводач) Кн 87, Кн 562
Люцканова, Весела, 1935- (автор) Кн 443
 
М

М.-Терзийска, Милена Бойкова вж Миладинова-Терзийска, Милена Бойкова
Мавров, Кирил Петров, 1949- (илюстратор) Кн 518
Мавродиева-Шуцман, Евелина Захариева, 1955- (съставител) Кн 269
Магнусон, Кристоф, 1976- (автор) Кн 333
Мазох, Ванда фон Захер- вж Захер-Мазох, Ванда фон, 1845-1906
Майер, Анна-Елизабет, 1977- (автор) Кн 326
Майналовски, Сибин Симеонов, 1974- (автор) Кн 444
Майндкрайм, Майкъл (автор) Кн 26
Макариева-Лесева, Анета (преводач) Кн 290
Макдауъл, Йън, 1958- (автор) Кн 280
Маккормак, Ерик, 1938- (автор) Кн 287
Маламат, Евдокия, 1933- (автор) Кн 402
Маламатенова, Евдокия Петрова вж Маламат, Евдокия, 1933-
Малинов, Виктор Георгиев (автор) Кн 135
Манева, Деляна Стоилова, 1969- (автор) Кн 255
Манева, Мая Манчева, 1964- (съставител) Н 1
Манова, Светломира (автор) Кн 266
Манолова, Анета Данчева- вж Данчева-Манолова, Анета
Мантел, Бен, 1980- (илюстратор) Кн 29, Кн 30
Манушева, Ирина Борисова, 1977- (преводач) Кн 310
Мао, Франсоаз (автор) Кн 248
Маринина, Александра, 1957- (автор) Кн 370
Маринов, Илия Иванов, 1940- (автор) Кн 194
Маринов, Любомир Любенов, 1960- (илюстратор) Кн 416
Маринов, Никола Радев вж Радев, Никола, 1940-2016
Маринов, Стоян Петков, 1961- (автор, редактор) Кн 131
Маринова, Анна Ангелова, 1972- (автор) Кн 65
Маринска, Ружа Лазарова, 1944- (автор на предговор)  Г 4
Маринска, Ружа Лазарова, 1944- вж Marinska, Ruža Lazarova, 1944-
Марков, Иван Гатев, 1951- (автор) Кн 131
Маркова, Кети Методиева, 1963- (редактор) Кн 136
Мартинес, Ракел, 1973- (автор) Кн 362
Марчева, Анастасия Александрова, 1953- (автор) Кн 129
Масловска, Ева (илюстратор) Кн 22, Кн 25
Матев, Павел Христов, 1924-2006 (автор на текст на песен)  Н 4
Матикова-Тамбурова, Силвия Николова (автор) Кн 260
Мачар, Емили (автор) Кн 227
Мачър, Емили вж Мачар, Емили
Машева, Стойка Петкова (автор, редактор) Кн 220
Медицински университет. Катедра по психиатрия и медицинска психология (Пловдив) Кн 201
Международна научна конференция Педагогически основи на формирането на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование (13 ; Китен ; 2013) Кн 172
Мендиус, Ричард (автор) Кн 58
Мери Апос вж Апостолова, Стана, 1951-
Местусис, Георгиус (илюстратор) Г 1
Миевил, Чайна, 1972- (автор) Кн 281
Миладинов, Димитър Христов, 1810-1862 (автор) Кн 567
Миладинов, Константин Христов, 1830-1862 (автор) Кн 567
Миладинова-Терзийска, Милена Бойкова (автор) Кн 510
Миланова, Анастасия Станчева, 1972- (автор) Кн 202
Миланова, Йолина Антонова, 1969- (преводач) Кн 277
Миланова, Силвана Спасова, 1961- (преводач) Кн 324
Милев, Стефан Емилов, 1981- (автор) Кн 135, Кн 136
Милева, Мая (преводач) Кн 535
Милушев, Димитър Ангелов, 1983- (автор) Кн 403
Минасян, Гаяне Гарабед, 1971- (преводач) Кн 50, Кн 54
Миндизов, Георги Бориславов, 1960- (интервюирано лице) Кн 26
Миндов, Борис Иванов, 1925-2000 (преводач) Кн 321
Минева, Зоя Ангелова, 1953- (автор) Кн 404
Минкова, Тонислава Първанова, 1970- (преводач) Кн 58
Минчева, Ваня Ангелова Грашкина- вж Грашкина, Ваня Ангелова, 1959-
Мирчева, Елина Миленова, 1976- (автор) Кн 540, (илюстратор) Кн 540
Мирчева, Елина Миленова, 1976- вж Mirčeva, Elina Milenova, 1976-
Митев, Николай Александров, 1958- (автор) Кн 209
Митев, Юлиан Николов (илюстратор) Г 3
Митев, Юлиан Николов вж Mitev, Julian Nikolov
Митев, Юлиян Николов вж Митев, Юлиан Николов
Митева, Кина (преводач) Кн 357
Михайлов, Купен, 1920-1999 (автор) Кн 73
Михайлов, Михаил Дочев вж Дочев, Михаил, 1947-
Михайлова, Венера Гаврилова вж Гаврилова, Венера, 1939-
Михайлова, Винелина Панайотова Янкова- вж Янкова-Михайлова, Винелина Панайотова, 1964-
Михайлова, Дияна Лазарова, 1960- (автор) Кн 511
Михайлова, Михаела, 1958- (преводач) Кн 282, Кн 284
Михайлова, Румяна Борисова (автор) Кн 233
Михов, Калин Колев (автор) Кн 197
Михов, Мирослав Атанасов, 1949- (автор, редактор) Кн 220
Михова, Елена Кацкова- вж Кацкова-Михова, Елена
Михова, Маринела Великова, 1962- (съставител) Кн 167
Мишал, Нисим, 1949- (автор) Кн 107
Мишков, Георги (илюстратор) Кн 26
Мишкова, Калина Александрова Стоянова- вж Александрова, Калина, 1959-
Младенов, Борис Игнатов, 1939- (автор) Кн 405, Кн 406
Младенова, Марина Петрова, 1967- (автор) Кн 244
Моката, Габи (автор) Кн 227
Моллов, Пламен Неделчев, 1958- (автор) Кн 239
Момчилов, Мартин Ивов, 1993- (автор) Кн 477
Монова-Желева, Мария Христова, 1968- (редактор) Кн 208
Монтрукио, Алесандра, 1970- (автор) Кн 361
Морган, Крис (библиографски предшественик) Кн 291
Мориц, Зилке (автор) Кн 340, Кн 341
Моюру Хана вж Дончева, Цвета Стефанова, 1973-
Мундрова, Славянка Димитрова, 1958- (преводач) Кн 319
Мундрова-Неделчева, Славянка Димитрова, 1958- вж Мундрова, Славянка Димитрова, 1958-
Мур, Джейн, 1962- (автор) Кн 282
Мураками, Рю, 1952- (автор) Кн 535
Мусаков, Владимир Илиев, 1928-1968 (преводач) Кн 330
Мутафова, Фани Добрева Попова- вж Попова-Мутафова, Фани Добрева, 1902-1977
Мушмов, Апостол Устиянов, 1972- (автор) Кн 483
Мюстеджаплъоглу, Баръш, 1977- (автор) Кн 533
 
Н

Найденова, Атанаска Тодорова, 1930- (автор) Кн 556
Найденова, Евелина Асенова вж Атанасова, Евелина Асенова
Народна библиотека П. Р. Славейков (Велико Търново) Кн 10
Народна библиотека П. Р. Славейков (Велико Търново) вж Narodna biblioteka P. R. Slavejkov (Veliko Tǎrnovo)
Народно читалище Любен Каравелов 1940. Литературно студио Митични птици (Бургас) Кн 410
Наур, Бета, 1952- (автор) Кн 512
Научна конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата (Велико Търново ; 2012) Кн 147
Научна конференция Актуални проблеми на сигурността (Велико Търново ; 2013) Кн 148
Научна конференция Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност (Велико Търново ; 2011) Кн 149
Научна конференция 100 години Българска бойна авиация (Долна Митрополия ; 2012) Кн 146
Научна конференция с международно участие Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България (Бургас ; 2013) Кн 86
Научна конференция с международно участие Знанието - източник на иновации (Бургас ; 2013) Кн 208
Научна конференция с международно участие Знанието - традиции, иновации, перспективи (Бургас ; 2013) Кн 1
Национален военен университет Васил Левски. Годишна университетска научна конференция (Велико Търново ; 2013) Кн 190
Национална конференция по предучилищно образование Водим бъдещето за ръка (6 ; Варна ; 2013) Кн 168
Национална научна конференция Монтана - мост на цивилизации (Монтана ; 2011) Кн 547
Начева, Емилия Крумова (редактор) Кн 220
Неделчев, Диан Недков, 1979- (автор) Кн 131
Неделчева, Пенка Милкова, 1955- (автор) Кн 209
Неделчева, Славянка Димитрова Мундрова- вж Мундрова, Славянка Димитрова, 1958- 
Недялкова, Ваня (преводач) Г 3
Недялкова, Ваня вж Nedjalkova, Vanja
Нейкова, Радостина Нейкова, 1974- (илюстратор) Кн 503
Нейкова, Румяна Николаева, 1945- (редактор) Кн 129
Нейчев, Нейчо Георгиев, 1959- (съставител) Кн 160
Немчев, Вергил Бинков, 1970- (преводач) Кн 11
Ненков, Румен Христов, 1953- (редактор) Кн 137
Ненков, Стефан Свиленов, 1949- (автор) Кн 407
Ненкова, Албена, 1968- (автор) Кн 446
Ненова, Коралия Стефанова Тодорова- вж Тодорова, Коралия Стефанова, 1962-
Непреходен отпечатък в историята: съкровища от гръцки музеи. Изложба (София ; 2013) Г 1
Нерандзидис, Елена Евангелос (илюстратор) Кн 515
Нешков, Марин Найденов, 1950- (автор) Кн 131
Николаева, Белла Волен, 1982- (илюстратор) Кн 524
Николау, Йорка (автор на предговор)  Г 1
Николов, Борислав Станиславов, 1995- (автор, илюстратор) Кн 447
Николов, Емил Костов, 1950- (автор) Кн 4
Николов, Иван Благоев вж Благоев, Иван, 1944-
Николов, Калин Емилов, 1956- (илюстратор) Кн 441
Николов, Карол Йорданов, 1935-2017 (автор) Кн 408
Николова, Анюта Георгиева, 1953- (редактор) Кн 129
Николова, Биляна Евгениева, 1979- (съставител) Кн 32, Кн 33, Кн 34
Николова, Василка, езотерика (автор) Кн 43
Николова, Веселина Димитрова Влахова- вж Влахова-Николова, Веселина Димитрова, 1938-
Николова, Евгения Петрова (редактор) Кн 208
Николова, Катя Симеонова вж Симеонова, Катя, 1966-
Николова, Марийка вж Пачовска, Марийка Николова, 1940-
Николова, Наталия Михайлова Щерева- вж Щерева, Наталия Михайлова, 1977- 
Николова, Нина Георгиева, 1970- (автор) Кн 4
Нинов, Ивайло Василев, 1960- (илюстратор) Кн 509
Нинов, Петър Цветанов (преводач) Кн 298, Кн 320
Ноорт, Саския, 1967- (автор) Кн 347
Нуша вж Стойчева, Гергана Димитрова, 1979-
 
О

Областна конференция Детската градина - отговорност за бъдещето (Враца ; 2012) Кн 167
Обществен форум Промяна на промяната (София ; 2012) Кн 100
Обществен форум Ролята на църквата в обществото (София ; 2013) Кн 100
Овчаров, Николай Димитров, 1957- (автор) Кн 538
Овчарова, Снежанка Костадинова, 1966- (автор) Кн 131
Оливър, Лорън, 1982- (автор) Кн 301
Олмари-Гусев, Георгий Алвович вж Павел Финландски, архиепископ, 1914-1988
Осоговски, Христо Сотиров, 1932-2014 (автор) Кн 448
 
П

Павел Финландски, архиепископ, 1914-1988 (автор) Кн 74
Павлов, Адриан, 1979- (композитор) Н 9
Павлова, Ирина Захариева, 1974- (автор) Кн 5
Павлова, Йоана Вълкова, 1979- (автор на предговор, преводач)  Г 3
Павлова, Йоана Вълкова, 1979- вж Pavlova, Joana Vǎlkova, 1979- 
Павлова, Маргарита, 1946- (автор) Кн 409
Павлова, Сабина Любомирова, 1950- (автор, редактор) Кн 266
Паетро, Максин, 1946- (автор) Кн 302
Палазова, Росица Петрова, 1976- (преводач) Кн 46, Кн 207
Палий, Милена Александрова (редактор) Кн 172
Пампов, Костадин Василев, 1956- (автор) Кн 548, Кн 558
Панова, Валентина, 1949- (автор) Кн 449
Панчев, Боян Панчев, 1963- (илюстратор) Кн 513
Панчев, Панчо Борисов, 1933- (автор) Кн 513, Кн 514
Папазова, Йоанна Грозданова, 1939- (автор) Кн 515
Папазова, София, 1979- (автор) Кн 450
Паркър, Уна-Мери, 1930- (автор) Кн 283
Паркър Боулс, Том, 1974- (автор) Кн 227
Паркър-Боулс, Том вж Паркър Боулс, Том, 1974-
Парушева, Таня Петрова, 1959- (автор) Кн 131
Паскалева, Олга Венелинова, 1954- (илюстратор) Кн 516
Паскалева, Руска Василева, 1964- (автор) Кн 203
Патерсън, Джеймс, 1947- (автор) Кн 302
Патрашков, Веселин Тодоров, 1925- (автор) Кн 571
Паунова, Лада Любомирова (автор) Кн 136, Кн 137
Пачкова, Мария Петрова, 1946- (преводач) Кн 362
Пачовска, Марийка Николова, 1940- (автор) Кн 387, Кн 412
Пеев, Райчо Ангелов, 1969- (илюстратор) Кн 520, Кн 521
Пеева, Катя Петкова, 1960- (преводач) Кн 353
Пейрамор, Мишел, 1922- (автор) Кн 357
Пелевин, Виктор Олегович, 1962- (автор) Кн 371
Пенева, Ваня Илиева, 1957- (преводач) Кн 326, Кн 334
Пенева, Ивелина (автор) Кн 56
Пенева, Райна Върбанова, 1936- (автор) Кн 516
Пенчев, Станимир Иванов, 1971- (автор) Кн 216
Пенчева, Ася Димитрова, 1981- (автор) Кн 131
Пенчева, Румяна Генчева, 1961- (съставител) Кн 474
Пергелова, Данка Маринова (автор) Кн 549, (илюстратор) Кн 549
Перелис, Леонидас (преводач) Г 1
Перчинкова, Катя Христова, 1981- (преводач) Кн 529
Петков, Валентин Методиев, 1961- (автор) Кн 212
Петков, Методи Николчов (илюстратор) Кн 421
Петров, Бойко Баев (автор) Кн 245
Петров, Борислав Димитров, 1966- (автор) Кн 411
Петров, Владимир Кирилов (автор) Кн 485, Кн 486
Петров, Георги Добрев, 1952- (редактор) Кн 172
Петров, Николай Ангелов вж  Ангелов, Николай, 1956-
Петров, Петър Величков вж Величков, Петър, 1954-
Петров, Петър Веселинов, 1985- (редактор) Кн 172
Петров, Сава Недялков (автор) Кн 135, Кн 136
Петрова, Жанета Стаменова, 1984- (автор) Кн 152
Петрова, Здравка Станчева, 1946- (преводач) Кн 370
Петрова, Златка Иванова, 1936- (автор на предговор, редактор) Кн 413
Петрова, Мариана Матеева, 1962- (автор) Кн 141
Петрова, Мария Донева вж Донева, Мария, 1974-
Петрова, Юлия Николаевна (автор) Кн 185
Пико, Джоди, 1966- (автор) Кн 303
Пилев, Ангел Илиев, 1969- (преводач) Кн 71
Пилева, Мария Емилова, 1972- (редактор) Кн 100
Пиргова, Любица Кирилова, 1951- (преводач) Кн 97
Пиргова, Любица Кирилова, 1951- вж Pirgova, Ljubica Kirilova, 1951-
Пиринска, Снежанка Запринова Топалова- вж Топалова-Пиринска, Снежанка Запринова, 1952-
Пол, Полина Стойнова (илюстратор) Кн 418
Полименов, Минчо Николов, 1961- (автор) Кн 131
Понсен, Етиен дьо, 1964- (автор на предговор) Кн 97
Понсен, Етиен дьо, 1964- вж Poncins, Etienne de, 1964-
Попиванов, Николай Михайлов вж Лилиев, Николай, 1885-1960
Попиванова, Цветана, 1942- (редактор) Кн 568
Попов, Александър Андонов, 1927- (автор) Кн 487
Попов, Георги Иванов, 1946- (автор) Кн 201
Попов, Димитър Петров, 1950-2015 (автор) Кн 81
Попов, Линда Кавелин- вж Кавелин-Попов, Линда, 1942-
Попов, Петър Софрониев вж Софрониев, Петър, 1950-2015
Попов, Стефан Петров, 1954- (автор) Кн 201
Попов, Филип Людмилов, 1964- (съставител) Г 4
Попов, Филип Людмилов, 1964- вж Popov, Filip Ljudmilov, 1964-
Попова, Анна Ценкова, 1950- (автор) Кн 414
Попова, Антония Венелинова, 1971- (преводач) Кн 68
Попова, Венелина Тодорова, 1972- вж Popova, Venelina Todorova, 1972-
Попова, Любомира Симеонова, 1966- (автор) Кн 105
Попова, Радостина Кънчева, 1983- (автор) Кн 247
Попова, Фани Христова (редактор) Кн 484
Попова-Мутафова, Фани Добрева, 1902-1977 (автор) Кн 451, Кн 452
Попова-Ташкова, Анна Ценкова вж Попова, Анна Ценкова, 1950-
Попрадославов, Петър, 1925-2013 (автор) Кн 75
Последният будоар. Изложба (София ; 2011) Г 3
Потурлян, Артин Бедрос, 1943- (композитор) Н 9
Потурлян, Артин Бедрос, 1943- вж Poturljan, Artin Bedros, 1943-
Пранге, Петер, 1955- (автор) Кн 334
Прингъл, Фил, 1952- (автор) Кн 91
Професионален футболен клуб Левски (София) Кн 258
Пурел, Милка Иванова, 1930- (автор на предговор, съставител) Кн 98
ПФК Левски (София) вж Професионален футболен клуб Левски (София)
Пътев, Пламен Георгиев, 1968- (автор) Кн 133
 
Р

Радев, Никола, 1940-2016 (редактор) Кн 379
Радев, Радослав Димитров, 1954- (съставител, редактор) Кн 262
Радев, Симеон Трайчев, 1879-1967 (автор) Кн 492
Радева, Толя Кирилова (преводач) Кн 360
Раденков, Иван Асенов, 1976- (автор) Кн 517
Радославов, Петър поп вж Попрадославов, Петър, 1925-2013
Раева, Радосвета Райчева (автор) Кн 135
Райкова, Деница Иванова, 1977- (преводач) Кн 314
Райкова, Петя Георгиева, 1957- (преводач) Кн 90
Райчев, Александър Иванов, 1922-2003 (композитор) Н 14
Райчев, Александър Иванов, 1922-2003 вж  Rajčev, Aleksandǎr Ivanov, 1922-2003
Рангелов, Николай Иванов, 1963- (автор) Кн 453
Рангелова, Емилия Миленкова, 1940- (редактор) Кн 172
Распе, Рудолф Ерих, 1737-1794 (библиографски предшественик) Кн 528
Рачев, Рачо Христов, 1946- (автор) Кн 211
Рашеди, Корам (автор) Кн 358
Рашид, Красимира (автор) Кн 415
Рейнджър, Хелън (автор) Кн 227
Ризов, Николай, 1988-2009 (композитор) Н 15, Н 16
Ризов, Николай, 1988-2009 вж Rizov, Nikolaj, 1988-2009
Ризов, Юлиан (автор) Кн 454
Ристић, Бранко, 1961- вж Ристич, Бранко, 1961-
Ристич, Бранко, 1961- (автор) Кн 373
Ричо, Дейвид, 1940- (автор) Кн 54
Робъртс, Нора, 1950- (автор) Кн 304
Роглев, Марин Костадинов, 1936- (автор) Кн 201
Розенблум, Ал (автор) Кн 129
Ронкалиоло, Сантяго, 1975- (автор) Кн 364, Кн 365
Росети, Кристина Джорджина, 1830-1894 (автор на текст на песен)  Н 5
Росети, Кристина Джорджина, 1830-1894 вж Rossetti, Christina Georgina, 1830-1894
Роу, Силвена, 1967- (автор) Кн 226
Руева, Нина Стоянова (преводач) Кн 304
Руис Сафон, Карлос, 1964- (автор) Кн 363
Руми Русо (автор) Кн 55
Русев, Богдан Бориславов, 1975- (автор) Кн 28, (преводач) Г 4
Русев, Богдан Бориславов, 1975- вж Rusev, Bogdan Borislavov, 1975-
Русев, Иван Динев, 1963- (автор) Кн 8
Русев, Николай Борисов, 1962- (илюстратор) Кн 423
Русева, Калина Владиславова, 1998- (илюстратор) Кн 416
Русева, Мариела Иванова, 1973- (автор) Кн 416
Русева, Марина Варенцова- вж Варенцова-Русева, Марина
Русева, Румяна вж Руми Русо
Русков, Милен Костов, 1966- (преводач) Кн 45
Рушанова, Валя Ангелова (автор) Кн 136, Кн 137
 
С

Сабоурин, Владимир Едуардо, 1967- (редактор) Кн 498
Савов, Красимир (илюстратор) Кн 28
Савова, Весислава Любомирова, 1969- (автор на предговор) Кн 445, Кн 482, (съставител) Кн 482
Самуилов, Виктор Исак, 1946- (автор) Кн 518
Сандев, Коста Владимиров, 1957- (автор) Кн 251
Саров, Иван Рашев, 1955- (илюстратор) Кн 540
Саров, Иван Рашев, 1955 вж Sarov, Ivan Rašev, 1955-
Сафон, Карлос Руис вж Руис Сафон, Карлос, 1964-
Свеженов, Йордан (автор) Кн 455
Сегал, Зиндел, 1956- (автор) Кн 53
Сейгън, Карл, 1934-1996 (автор) Кн 6, Кн 7
Сейзински, Добрин Тодоров, 1954- (автор) Кн 216
Сейменлийски, Камен Димитров, 1964- (редактор) Кн 1
Селяшки, Лъчезар Петров, 1949- (автор) Кн 417
Семинар по екология (София ; 2013) вж Seminar of ecology (Sofia ; 2013)
Серафимов, Павел (автор) Кн 566
Сербезова, Стоянка Минчева, 1951- (преводач) Кн 59
Сербезова-Леви, Стоянка Минчева вж Сербезова, Стоянка Минчева, 1951-
Сидеров, Владко Филипов (автор) Кн 147, Кн 246
Симеонов, Камен Стефанов (автор) Кн 127
Симеонова, Катя, 1966- (автор) Кн 147
Симеонова, Красимира Димитрова, 1959- (автор) Кн 164
Симеонова, Росица Цветанова, 1955- (автор) Кн 232
Симова, Румяна Йорданова, 1963- (автор) Кн 456
Симънс, Дан, 1948- (автор) Кн 305, Кн 306
Сингх, Сарина (автор) Кн 227
Синх, Сарина вж Сингх, Сарина
Славкова, Емилия (преводач) Кн 531, Кн 533
Славкова, Емилия-Боряна вж Славкова, Емилия
Смидли, Джени (автор) Кн 44
Смилов, Даниел Михайлов, 1970- (съставител) Кн 95
Смит, Хейуд, 1949- (автор) Кн 307
Сотиров, Живко, 1936- (автор) Кн 493
Сотирова, Даниела Василева, 1955- (автор) Кн 92
Софарма (София) Кн 236
Софрониев, Петър, 1950-2015 (автор) Кн 457
Спасов, Георги, 1891-1953 (композитор) Н 2
Спасов, Спас Здравков (автор) Кн 127
Спасов, Ясен Тошков, 1988- вж Spasov, Jasen Toškov, 1988-
Спасова, Радка Николаева Горанова- вж Горанова-Спасова, Радка Николаева, 1984-
Спирдонов, Иван Ангелов (автор) Кн 127
Ставрева, Елка Каменова, 1978- вж Stavreva, Elka Kamenova, 1978-
Стайкова, Лидия Кирилова, 1971- вж Stajkova, Lidija Kirilova, 1971-
Стамболийски, Иво Николов, 1959- (автор) Кн 131
Стаменов, Веселин Атанасов, 1981- (автор) Кн 458
Стамова, Иванка Милкова (редактор) Кн 1
Станилов, Васил Павлов, 1933-2016 (автор) Кн 459
Станимиров, Петър Георгиев, 1952- (илюстратор) Кн 276, Кн 285
Станкова, Мария Златкова, 1975- (автор) Кн 131
Статков, Никола Димитров, 1932- (автор) Кн 460
Стенли вж Тодорова, Станислава, 1978-
Стефанов, Вилиан, 1984- (автор) Кн 479
Стефанов, Галин Петров, 1979- (автор) Кн 130
Стефанов, Симеон (съставител) Кн 256
Стефанов, Стефан Василев, 1959- (автор) Кн 185
Стефанова, Мира (преводач) Кн 44
Стиглиц, Джоузеф Е., 1943- (автор) Кн 93
Стийл, Даниел, 1947- (автор) Кн 308, Кн 309
Стоев, Атанас Георгиев, 1944-2004 (преводач) Кн 388
Стоева, Диана Костадинова, 1964- (редактор) Кн 484
Стоева, Елена Костадинова, 1980- (библиографски предшественик) Кн 506
Стоевски, Димитър, 1902-1981 (преводач) Кн 345
Стойков, Николай Иванов, 1936- (композитор) Н 10, Н 11
Стойков, Николай Иванов, 1936- вж Stojkov, Nikolaj Ivanov, 1936-
Стойкова, Велислава Райкова (автор) Кн 266
Стойкова, Калина Николова вж Иванова, Калина Николова, 1981-
Стойкова, Милослава Христова, 1960- (автор) Кн 164
Стойкова, Пепа Монова, 1963- (автор) Кн 123, Кн 124
Стойковски, Горан Владимиров, 1969- (автор) Кн 116
Стойнов, Димитър Велчев, 1962- (автор) Кн 131
Стойнов, Йонко Динев, 1969- вж Stojnov, Jonko Dinev, 1969-
Стойнова, Рада Стойнова, 1981- (автор) Кн 418, (преводач) Кн 418
Стойчев, Жеко Тодоров, 1951- (автор) Кн 240
Стойчев, Кирил Петров, 1959- (автор) Кн 104, Кн 148, Кн 150
Стойчев, Пенчо Ангелов, 1957- (автор) Кн 186
Стойчев, Стамен Димов, 1945- (преводач) Кн 309
Стойчева, Гергана Димитрова, 1979- (преводач) Кн 226
Стопанска академия Д. А. Ценов. Факултет Стопанска отчетност (Свищов) Кн 125
Стопанска академия Д. А. Ценов. Факултет Финанси (Свищов) Кн 125
Стоядинов, Мариян Богоев, 1964- (преводач) Кн 74
Стоянов, Андрей Анастасов, 1890-1969 (композитор) Н 12
Стоянов, Дроздстой Стоянов, 1980- (автор) Кн 201, (редактор) Кн 201
Стоянов, Йордан Свеженов вж Свеженов, Йордан
Стоянов, Миню Иванов, 1935- (автор) Кн 494, Кн 519, Кн 520, Кн 521
Стоянов, Нико Георгиев, 1947- (преводач) Кн 388
Стоянов, Светлозар Панайотов (автор) Кн 147
Стоянов, Стилиян Лалев, 1961- (автор) Кн 270
Стоянов, Стоян Пейчев вж Чамурлийски, Славейко, 1938-
Стоянова, Антония Колева, 1964- (автор) Кн 217
Стоянова, Валентина Панова вж Панова, Валентина, 1949-
Стоянова, Василка Иванова, 1968- (редактор) Кн 484
Стоянова, Даниела Стефанова, 1973- (автор) Кн 540
Стоянова, Даниела Стефанова, 1973- вж Stojanova, Daniela Stefanova, 1973-
Стоянова, Йоана Георгиева, 1982- (преводач) Кн 315, Кн 530
Стоянова, Римма Бицаева- вж Бицаева-Стоянова, Римма
Стоянова, Станислава Йорданова, 1977- (автор) Кн 56
Стоянова-Мишкова, Калина Александрова вж Александрова, Калина, 1959-
Субира Лобера, Естер (редактор) Кн 132
Сугарев, Атанас Димитров, 1953- (преводач) Кн 355
Сукманов, Валерий Александрович, 1953- (автор) Кн 185
Султанов, Александър Александров вж Уейн, Ейдриън, 1975-
Сфелос, Димитрис (илюстратор) Г 1
Събев, Бранимир Димитров, 1981- (автор на предговор) Кн 444
Събчева,  Багрелия Борисова вж Борисова, Багрелия, 1955-2013
Съюз на учените в България. Семинар по екология (София ; 2013) Кн 191
Съюз на учените в България. Семинар по екология (София ; 2013) вж Sǎjuz na učenite v Bǎlgarija. Seminar of ecology (Sofija ; 2013)
 
Т

Табаков, Николай Филипов, 1956- (автор) Кн 461
Тамбурова, Силвия Николова Матикова- вж Матикова-Тамбурова, Силвия Николова
Тананеев, Емилиян Стефанов, 1949- (автор) Кн 124
Танева, Стилияна Петкова, 1978- (автор) Кн 216
Тасевска, Даниела Христова, 1966- (автор) Кн 94
Тасо, Торквато, 1544-1595 (автор на текст на песен)  Н 5
Тасо, Торквато, 1544-1595 вж Tasso, Torquato, 1544-1595
Ташкова, Анна Ценкова Попова- вж Попова, Анна Ценкова, 1950-
Текелиев, Александър Недялков, 1942- (композитор) Н 3, Н 4
Телкамп, Уве, 1968- (автор) Кн 335
Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986- (преводач) Кн 307
Тепелиев, Юлин Николов, 1957- (автор) Кн 178
Терзиев, Любомир Николов, 1962- вж Terziev, Ljubomir Nikolov, 1962-
Терзиева, Маргарита Александрова, 1957- (преводач) Кн 301
Терзийска, Илинка Сергеева, 1974- (автор) Кн 131
Терзийска, Милена Бойкова Миладинова- вж Миладинова-Терзийска, Милена Бойкова
Терзийски, Георги Петров, 1983- (автор) Кн 240
Теър, Нанси, 1943- (автор) Кн 310
Тийсдейл, Джон, 1944- (автор) Кн 53
Тим, Уве, 1940- (автор) Кн 336
Тимчева, Вяра, 1975- (автор) Кн 491, (интервюиращо лице) Кн 491
Тинчева, Нели Тодорова, 1971- вж Tinčeva, Neli Todorova, 1971-
Тодескини, Чечилия (автор) Кн 316
Тодоров, Атанас Добрев, 1938- (автор) Кн 495
Тодоров, Емил Георгиев, 1981- (автор) Кн 223
Тодоров, Живко Сотиров вж Сотиров, Живко, 1936-
Тодоров, Иван, 1905 (автор) Кн 568
Тодоров, Стефан Иванов, 1943- (автор) Кн 550
Тодоров, Тодор Атанасов, 1985- (автор) Кн 233
Тодорова, Величка Йорданова (редактор) Кн 220
Тодорова, Коралия Стефанова, 1962- (автор) Кн 197
Тодорова, Милена Боринова вж Боринова, Милена, 1971-
Тодорова, Станислава, 1978- (автор) Кн 462
Тодорова-Ненова, Коралия Стефанова вж Тодорова, Коралия Стефанова, 1962-
Томанова-Димитрова, Мила Григорова, 1959- (автор) Кн 267
Томас, Чу,  1939-2013 (автор) Кн 311
Томова, Даниела Иванова (редактор) Кн 260
Томова, Снежина Цонева, 1943- (автор) Кн 131
Томсън, Кейти, 1956- (автор) Кн 29, Кн 30
Тонева, Галина Николаева вж Тонева-Дачева, Галина Николаева, 1960-
Тонева-Дачева, Галина Николаева, 1960- (редактор) Кн 135
Тончев, Антон (илюстратор) Кн 26
Тончева, Тодорка Христова, 1953- (автор) Кн 131
Топалов, Калоян Христов, 1972- (автор) Кн 138
Топалов, Ставри Атанасов, 1939- (автор) Кн 539
Топалова, Весела Александрова, 1985- (редактор) Кн 484
Топалова-Пиринска, Снежанка Запринова, 1952- (автор) Кн 204
Тор, Брад, 1969- (автор) Кн 312
Тотешев, Георги Иванов, 1952- (автор) Кн 463
Тошков, Ангел Захариев, 1961- (редактор) Кн 1, Кн 208
Трифонов, Тинко Илиев, 1950-2007 (преводач) Кн 297, Кн 337
Трифонова, Ива Кънчева, 1977- (преводач) Кн 39
Тумбаркова, Юлия Димитрова (автор) Кн 131
 
У

Уайт, Роб (автор) Кн 227
Уайт, Стивън, 1951- (автор) Кн 313
Убинова, Цветанка Делова, 1955- (редактор) Кн 484
Удруф, Нанси (автор) Кн 314
Уейн, Ейдриън, 1975- (автор) Кн 28
Узунов, Огнян Димитров, 1976- (автор) Кн 41
Узунова, Албена Стефанова, 1972- (редактор) Кн 484
Уилкинсън, Филип, 1955- (автор) Кн 82
Уилямс, Марк, 1952- (автор) Кн 53
Уилямс, Никола (автор) Кн 227
Уилямс, Хайуел, 1953- (автор) Кн 561
Уилямсън, Джудит, 1954- (автор) Кн 59
Уолъс, Ейми, 1955-2013 (автор) Кн 315
Уотсън, Питър, 1943- (автор) Кн 316
Уотърсън, Люк (автор) Кн 227
Уудс, Стюарт, 1938- (автор) Кн 317
Учителя вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Учителя Петър Дънов вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
 
Ф

Филева, Татяна, 1973- (преводач) Кн 47
Филипов, Милен Николаев (редактор) Кн 86
Филипова, Таня Дъбева вж Дъбева, Таня, 1957-
Филипс, Денис (автор) Кн 227
Филчева, Иванка Бонева, 1931- (автор) Кн 522
Филчева, Левена Филчева, 1967- (преводач) Кн 373
Филчева, Маруся Нешева (илюстратор) Кн 522
Финберг, Ана, 1956- (автор) Кн 327
Финберг, Барбара (автор) Кн 327
Флин, Алекс, 1966- (автор) Кн 318
Франц, Готфрид, 1846-1905 (илюстратор) Кн 528
Фрапие, Жан, 1900-1974 (автор на адаптация) Кн 359
Фрейнджапейн, Франсис, 1946- (автор) Кн 76
Фримансон, Ингер, 1944- (автор) Кн 351
Фъргов, Христо Георгиев, 1895-1978 (автор) Кн 551
 
Х

Хаджигеоргиев, Георги Спасов вж Спасов, Георги, 1891-1953
Хаджидимитров, Иван Петров, 1953- (автор) Кн 464
Хаджийски, Вилхелм Милков, 1958- (автор) Кн 185
Хаджийски, Минко Стоев, 1954- (автор) Кн 57
Хадън, Марк, 1962- (автор) Кн 284
Хайм, Стефан, 1913-2001 (автор) Кн 337
Хайм, Щефан  вж Хайм, Стефан, 1913-2001
Хайнц, Линге, 1913-1980 (автор) Кн 564
Халил, Емине Мехмет, 1953- вж Halil, Emine Mehmet, 1953-
Хамада, Уолтър (библиографски предшественик) Кн 291
Хамсун, Кнут, 1859-1952 (автор) Кн 348
Хан, Сара (автор) Кн 35
Хансен, Елена Чизмарова вж Чизмарова, Елена
Харалампиев, Иван, 1946- (редактор) Кн 40
Харалампиев, Михаил Стефанов, 1943- (автор) Кн 496
Харизанова, Маргарита Цветанова, 1948- (автор) Кн 234
Харпър, Джеймс, 1956- (автор) Кн 83
Хасиоти, Зои (автор на предговор)  Г 1
Хатипоглу, Мехмед Мехмед, 1932- вж Hatipoglu, Mehmed Mehmed, 1932-
Хашъмова, Албена Иванова (съставител) Кн 269
Хем, Антъни (автор) Кн 227
Хенри, Пати Калахан (автор) Кн 319
Хенсън, Рик (автор) Кн 58
Херфурт, Оскар, 1862-1934 (илюстратор) Кн 528
Хил, Наполеон, 1883-1970 (автор) Кн 59
Хинов, Петко Тодоров, 1972- (автор на предговор, съставител, преводач) Кн 151
Хосп, Дейвид (автор) Кн 320
Хоу, Бренда (илюстратор) Кн 23
Христов, Георги Константинов вж Константинов, Георги, 1943-
Христов, Георги Христов, 1960- (автор) Кн 195
Христов, Иван Стефанов, 1937- (автор) Кн 419
Христов, Пламен Рангелов, 1963- (автор) Кн 222
Христов, Христо Митев, 1950- (автор) Кн 205
Христов, Цанислав Стойков, 1989- (илюстратор) Кн 416
Христова, Боряна Владимирова, 1952- (редактор) Кн 39
Христова, Зорница, 1974- (преводач) Кн 51
Христова, Лиляна Александрова, 1957- (автор) Кн 420
Христова, Маргарита Красимирова, 1974- (автор) Кн 271, Кн 380
Христова, Мариана Тошкова, 1981- (преводач) Кн 275, Кн 303
Христова, Нина (автор) Кн 421
Христова, Радосвета Йорданова Кръстева- вж Кръстева-Христова, Радосвета Йорданова, 1975-
Христова, Светла Костова, 1969- (преводач) Кн 363
Христова-Борисова, Росица Тинчева, 1962- (автор) Кн 131
Христовска, Красимира Любомирова, 1949- (преводач) Кн 312
Христозов, Христо Васков (редактор) Кн 141
Христозова, Галя Михайлова, 1959- (редактор) Кн 1Кн 86
Христофориду, Александра (автор на предговор, преводач)  Г 1
Хубенов, Светомир (редактор) Кн 256
Хубер, Георг, 1961- (илюстратор) Кн 383
Хубер, Георг, 1961- вж Huber, Georg, 1961-
Хюсеин, Фикрие Мехмед, 1954- вж Hjusein, Fikrie Mehmed, 1954-
 
Ц

Цанев, Георги Цанков вж Цанков, Георги, 1950-
Цанкарски, Николай Данов, 1944- (автор) Кн 189, (илюстратор) Кн 189
Цанков, Георги, 1950- (преводач) Кн 79, Кн 175
Цацов, Димитър, 1950- (автор) Кн 201
Цвайг, Стефан, 1881-1942 (автор) Кн 345
Цветков, Цветан Евтимов (автор) Кн 233
Цветкова, Ангелина Григорова, 1967- вж Cvetkova, Angelina Grigorova, 1967-
Цветкова, Венка Петрова Кутева- вж Кутева, Венка Петрова, 1958-
Цветкова, Ивелина Димчева, 1976- (автор) Кн 422
Цветкова, Ралица Герасимова вж Герасимова, Ралица, юрист
Це, Юли, 1974- (автор) Кн 338
Цеков, Стефан Цветанов, 1960- (автор) Кн 197, (редактор) Кн 197
Цеков, Цветан Тошев, 1931-2014 (автор) Кн 197
Цекова, Флора Илиева, 1933-2013 (автор) Кн 197
Цолова, Красимира (съставител) Кн 547
Цонева, Албена Цонева, 1973- (автор) Кн 186
Цонева, Боряна Никифорова, 1954- (преводач) Кн 364, Кн 365
Цонева, Мая Димитрова (автор) Кн 136, Кн 137
Цонкова, Димитринка Георгиева, 1959- (автор) Кн 257
Цончева, Полина Валентинова (автор) Кн 534
 
Ч

Чавдаров, Георги Борисов, 1934- (илюстратор) Кн 513
Чайлд, Мария Кирова, 1968- (преводач) Кн 274, Кн 280, Кн 327
Чакандраков, Красимир Христов, 1955-2017 вж Čakandrakov, Krasimir Hristov, 1955-2017
Чакова, Йорданка, 1949- (автор) Кн 465
Чакърова, Людмила Найденова вж Гатева, Людмила Найденова, 1950-
Чакърова-Гатева, Людмила Найденова вж Гатева, Людмила Найденова, 1950-
Чамурлийски, Славейко, 1938- (автор) Кн 423, Кн 523
Чандлър, Реймънд, 1888-1959 (автор) Кн 321, Кн 322
Чанкова, Стефка Георгиева, 1947- (съставител) Кн 191
Чанкова, Стефка Георгиева, 1947- вж Čankova, Stefka Georgieva, 1947-
Чапек, Карел, 1890-1938 (автор) Кн 372
Чекичев, Ангел Христов (автор) Кн 177
Червенков, Атанас Георгиев, 1961- (автор) Кн 213
Червенкова, Тодорка Вълева, 1954- (автор) Кн 213
Чернев, Силви Василев, 1952- (редактор) Кн 1
Черноморски туристически форум Eко туризмът - нашето зелено бъдеще (6 ; Варна ; 2013) Кн 131
Чешмеджиев, Антон Николов (автор) Кн 183
Чизмарова, Елена (преводач) Кн 296
Чо, Дейвид Йонги, 1936- (автор на предговор) Кн 311
Чобанов, Петко Станков, 1956- (редактор) Кн 1
Чолаков, Димчо Стоев вж Стоевски, Димитър, 1902-1981
Чолакова, Надежда Людмилова вж Чолакова, Надя Людмилова, 1969-
Чолакова, Надя Людмилова, 1969- (автор) Кн 497
Чонгова, Катерина Иванова, 1977- (автор) Кн 131
Чонова, Елена Георгиева, 1982- (автор) Кн 131
 
Ш

Ал-Шаих, Ханан, 1945- (автор) Кн 530
Шаранков, Николай Стефанов, 1979- (автор) Кн 540
Шаранков, Николай Стефанов, 1979- вж Šarankov, Nikolaj Stefanov, 1979-
Шеер, Майкъл (автор) Кн 117
Шекерджиев, Красимир Петков (автор) Кн 135, Кн 136
Шехтер, Лора Сузане вж Оливър, Лорън, 1982-
Шивачева, Веска Иванова, 1955- (редактор) Кн 172
Шинолова, Иванка Янкова вж Янкова, Иванка, 1936-
Шипковенски, Георги (редактор) Кн 131
Шишков, Риналдо Савов, 1953- (автор) Кн 197
Шишкова, Любов Игнатова, 1964- (автор) Кн 266
Шопов, Атанас Петров, 1961- (редактор) Кн 569
Шулц, Катрин (автор) Кн 46
Шумакова, Весела Генова, 1954- (преводач) Кн 352, Кн 356
Шумелов, Владимир Стефанов, 1958- (автор) Кн 498
Шутева, Добринка Кирилова, 1946- (автор) Кн 552
Шуцман, Евелина Захариева Мавродиева- вж Мавродиева-Шуцман, Евелина Захариева, 1955-
 
Щ

Щерев, Иван Георгиев, 1960- (автор) Кн 187
Щерева, Дора Симеонова, 1959- (редактор) Кн 172
Щерева, Наталия Михайлова, 1977- (автор) Кн 200
Щерева-Николова, Наталия Михайлова вж Щерева, Наталия Михайлова, 1977- 
 
Ю

Юбилейна международна научнопрактическа конференция Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи (Свищов ; 2013) Кн 125
Юбилейна научна конференция 25 години от полета на втория български космонавт (Долна Митрополия ; 2013) Кн 230
Юдов, Димитър Димов, 1943- (редактор) Кн 1
 
Я

Якимов, Александър (автор) Кн 424, Кн 466
Ялъчков, Явор вж Брайт, Сикамор
Янакиева, Мирена Мирославова (автор) Кн 266
Янев, Георги, 1943- (автор) Кн 467, Кн 468, Кн 557
Янева, Моника Владимирова, 1980- (автор) Кн 52
Янков, Васил Николов, 1944- (редактор) Кн 1
Янков, Желяз Димов (преводач) Кн 321
Янков, Иван Георгиев, 1945- (композитор, автор на текст на песен) Н 5
Янков, Иван Георгиев, 1945- вж Jankov, Ivan Georgiev, 1945-
Янкова, Винелина Панайотова вж Янкова-Михайлова, Винелина Панайотова, 1964-
Янкова, Даря Славчева, 1958- (илюстратор) Кн 513
Янкова, Жана Атанасова, 1957- (редактор) Кн 172
Янкова, Иванка, 1936- (автор) Кн 425
Янкова, Яна Божинова, 1961- (съставител) Н 1
Янкова-Михайлова, Винелина Панайотова, 1964- (автор, редактор) Кн 220
 
A

Aaronovitch, David, 1954- вж Аронович, Дейвид, 1954-
Adamov, Veličko, 1950- вж Адамов, Величко, 1950-
Adler, Elizabeth, 1950- вж Адлър, Елизабет, 1950-
Afrikanov, Lǎčezar Vladimirov, 1982- (автор) Кн 553
Afrikanov, Lachezar вж Afrikanov, Lǎčezar Vladimirov, 1982-
Ahlgrimm, Achim вж Алгрим, Ахим
Aïvanhov, Omraam Mikhaël, 1900-1986 вж Айванов, Омраам Микаел, 1900-1986
Akabaliev, Valentin Hristov, 1955- вж Акабалиев, Валентин Христов, 1955-
Akterian, Stepan вж Akterjan, Stepan Garo, 1956-
Akterjan, Stepan Garo, 1956- (автор) Кн 235
Aladzhov,  Andrey вж Aladžov, Andrej Tenev, 1974-
Aladžov, Andrej Tenev, 1974- (автор) Кн 541
Aladžov, Andrej Tenev, 1974- вж Аладжов, Андрей Тенев, 1974-
Aleksandrov, Ivan, 1955- (автор, редактор) Кн 10
Aleksandrov, Ivan, 1955- вж Александров, Иван, 1955-
Aleksandrov, Krasimir Vladimirov вж Александров, Красимир Владимиров
Aleksandrov, Oleg Angelov, 1978- вж Александров, Олег Ангелов, 1978-
Aleksandrov, Stanislav Conev, 1962- вж Александров, Станислав Цонев, 1962-
Aleksandrova, Kalina, 1959- вж Александрова, Калина, 1959-
Aleksandrova, Petja, 1948- вж Александрова, Петя, 1948-
Aleksieva, Marija Stojanova, 1964- вж Алексиева, Мария Стоянова, 1964-
Aleksieva, Sonja Aleksandrova, 1956- вж Алексиева, Соня Александрова, 1956-
Aleksov, Aleksandǎr Georgiev, 1951-2012 вж Алексов, Александър Георгиев, 1951-2012
Alexandrov, Ivan вж Aleksandrov, Ivan, 1955-
Alieva, Gjulšen, 1952- вж Алиева, Гюлшен, 1952-
Alvtegen, Karin, 1965- вж Алвтеген, Карин, 1965-
Amini, Hossein, 1966- вж Амини, Хосейн, 1966-
Anastasov, Konstantin Srebrov, 1949- вж Анастасов, Константин Сребров, 1949-
Anastasova, Lina Georgieva, 1954- вж Анастасова, Лина Георгиева, 1954-
Anavi, Ivet Elizer, 1919- вж Анави, Ивет Елизер, 1919-
Ančev, Panko Kirilov, 1946- вж Анчев, Панко Кирилов, 1946-
Andréa, Yann, 1952-2014 вж Андреа, Ян, 1952-2014
Andreev, Aleksandǎr Andreev, 1956- вж Андреев, Александър Андреев, 1956-
Andreev, Ivan Jordanov, 1975- вж Андреев, Иван Йорданов, 1975-
Andreev, Stanislav вж Андреев, Станислав
Andreeva, Adriana Taneva, 1944- вж Андреева, Адриана Танева, 1944-
Angelov, Angel Dimitrov вж Ангелов, Ангел Димитров
Angelov, Angel Dimitrov, 1973- (автор) Кн 38, Кн 525, Кн 526, Кн 527, (съставител) Кн 489, Кн 500, Кн 501, Кн 502
Angelov, Angel Dimitrov, 1973- вж Ангелов, Ангел Димитров, 1973-
Angelov, Angel Efremov, 1962- вж Ангелов, Ангел Ефремов, 1962-
Angelov, Angel Iliev, 1927- вж Ангелов, Ангел Илиев, 1927-
Angelov, Angel Iskrenov вж Ангелов, Ангел Искренов
Angelov, Angel Penčev, 1968- вж Ангелов, Ангел Пенчев, 1968-
Angelov, Božidar Mihajlov, 1954- вж Ангелов, Божидар Михайлов, 1954-
Angelov, Kiril Petrov, 1972- вж Ангелов, Кирил Петров, 1972-
Angelov, Nikolaj, 1956- вж Ангелов, Николай, 1956-
Angelov, Petko Tošev вж Ангелов, Петко Тошев
Angelova, Janica вж Ангелова, Яница
Angelova, Kerana Vǎlčeva, 1948- вж Ангелова, Керана Вълчева, 1948-
Angelova, Natalija Marinova, 1949- вж Ангелова, Наталия Маринова, 1949-
Angelova, Vesela Ivanova, 1975- (илюстратор) Кн 38, Кн 525, Кн 526, Кн 527
Angelova, Vesela Ivanova, 1975- вж Ангелова, Весела Иванова, 1975-
Angelova, Vjara, илюстратор вж Ангелова, Вяра, илюстратор
Angelow, Angel D. вж Angelov, Angel Dimitrov, 1973-
Antonov, Julijan Štiljanov, 1955- вж Антонов, Юлиян Щилянов, 1955-
Antov, Nikolaj Rangelov, 1931- вж Антов, Николай Рангелов, 1931-
Apostolov, Aleksi Genov, 1963- вж Апостолов, Алекси Генов, 1963-
Apostolova, Božana Georgieva, 1945- (автор на предговор) Г 4
Apostolova, Božana Georgieva, 1945- вж Апостолова, Божана Георгиева, 1945-
Apostolova, Keva Cvetkova, 1946- вж Апостолова, Кева Цветкова, 1946-
Apostolova, Stana, 1951- вж Апостолова, Стана, 1951-
Arabadžieva, Dima Petrova, 1986- вж Арабаджиева, Дима Петрова, 1986-
Arabadžieva, Neli Petrova, 1982- вж Арабаджиева, Нели Петрова, 1982-
Archer, Jeffrey, 1940- вж Арчър, Джефри, 1940-
Arnaudova, Elena Georgieva, 1954- вж Арнаудова, Елена Георгиева, 1954-
Asociacija na mesoprerabotvatelite v Bǎlgarija (Sofija) вж Асоциация на месопреработавателите в България (София)
Astardžiev, Panajot Iliev, 1936- вж Астарджиев, Панайот Илиев, 1936-
Atanasov, Atanas Andreev, 1944- вж Атанасов, Атанас Андреев, 1944-
Atanasov, Atanas Blažev, 1973- вж Атанасов, Атанас Блажев, 1973-
Atanasov, Cvjatko Atanasov, 1943- вж Атанасов, Цвятко Атанасов, 1943-
Atanasov, Nikolaj Atanasov вж Атанасов, Николай Атанасов
Atanasov, Stojan Iliev, 1946- вж Атанасов, Стоян Илиев, 1946-
Atanasov, Vladimir Gerčev, 2955- вж Атанасов, Владимир Герчев, 1955-
Atanasova, Dimana, 1994- вж Атанасова, Димана, 1994-
Atanasova, Evelina Asenova вж Атанасова, Евелина Асенова
Atanasova, Hristina Todorova, 1979- вж Атанасова, Христина Тодорова, 1979-
Atanasova, Ivanka Janakieva, 1949- вж Атанасова, Иванка Янакиева, 1949-
Atanasova, Venera Ivanova вж Атанасова, Венера Иванова
Atanasova, Viržinija Aleksandrova, 1951- (автор) Кн 383
Atanasova, Viržinija Aleksandrova, 1951- вж Атанасова, Виржиния Александрова, 1951-
Atanasova-Krǎsteva, Nevena Cvetkova, 1969- вж Атанасова-Кръстева, Невена Цветкова, 1969-
Atanassova, Virginia вж Atanasova, Viržinija Aleksandrova, 1951-
Avdeev, Dmitrij Alekandrovič, 1964- вж Авдеев, Дмитрий Александрович, 1964-
Avdžiev, Stojan Valentinov, 1995- вж Авджиев, Стоян Валентинов, 1995-
Avrejski, Nikola Ivanov, 1948- вж Аврейски, Никола Иванов, 1948-
Avtanska, Rumjana Slavova, 1979- вж Автанска, Румяна Славова, 1979-
 
B

Babačeva, Elka вж Бабачева, Елка
Bǎčvarov, Krum Ernstov, 1968- вж Бъчваров, Крум Ернстов, 1968-
Bǎčvarov-Bondar, Mihail Ivanovič, 1946-2017 вж Бъчваров-Бондар, Михаил Иванович, 1946-2017
Baeva, Nadja Dimitrova, 1963- вж Баева, Надя Димитрова, 1963-
Bain, Carolyn вж Бейн, Керълин
Bajčev, Georgi Todorov, 1961- вж Байчев, Георги Тодоров, 1961-
Balezdrov, Svetlin Georgiev, 1981- (автор) Г 6
Balezdrov, Svetlin Georgiev, 1981- вж Балездров, Светлин Георгиев, 1981-
Balinova, Biljana Vladimirovа вж Балинова, Биляна Владимирова
Baltov, Milen Ivanov, 1969- вж Балтов, Милен Иванов, 1969-
Bančeva, Diana Strahilova, 1981- вж Банчева, Диана Страхилова, 1981-
Bančeva, Hristina Strahilova, 1985- вж Банчева, Христина Страхилова, 1985-
Banov, Ivajlo Petkov, 1955- вж Банов, Ивайло Петков, 1955-
Bar-Zohar, Michael, 1938- вж Бар-Зоар, Михаел, 1938-
Barboux, François вж Барду, Франсоа
Baricco, Alessandro, 1958- вж Барико, Алесандро, 1958-
Batakliev, Georgi Petrov, 1910-1994 вж Батаклиев, Георги Петров, 1910-1994
Baum, Lyman Frank, 1856-1919 вж Баум, Лиман Франк, 1856-1919
Baxter, Sarah вж Бакстър, Сара
Bayer, Gundolf вж Байер, Гундолф
Bǎzeva, Neli, 1983?- вж Бъзева, Нели, 1983?-
Belčev, Kostadin Hristov, 1927- вж Белчев, Костадин Христов, 1927-
Belenski, Bojko Cvetkov, 1952- вж Беленски, Бойко Цветков, 1952-
Belogašev, Georgi Stojanov, 1968- вж Белогашев, Георги Стоянов, 1968-
Bender, Andrew вж Бендър, Андрю
Berberoba, Milka Milanova, 1924-2014 вж Берберова, Милка Миланова, 1924-2014
Bernhard, Thomas, 1931-1989 вж Бернхард, Томас, 1931-1989
Bertan, Ismet, 1959- вж Бертан, Исмет, 1959-
Besedina, Jana Anatol´evna вж Беседина, Яна Анатолиевна
Besson, Philippe, 1967- вж Бесон, Филип, 1967-
Bešovski, Venelin Lazarov, 1933- вж Бешовски, Венелин Лазаров, 1933-
Bevere, John, 1959- вж Бивиър, Джон, 1959-
Bevere, Lisa, 1960- вж Бивиър, Лиза, 1960-
Bicaeva-Stojanova, Rimma вж Бицаева-Стоянова, Римма
Bindloss, Joe вж Байндлос, Джо
Bingham, Jane, 1941- вж Бингъм, Джейн, 1941-
BlackSeaHazNet Conclusion Workshop (Sofia ; 2013) Кн 188
Blagoev, Ivan, 1944- вж Благоев, Иван, 1944-
Blagoev, Veselin Ivanov, 1950- вж Благоев, Веселин Иванов, 1950-
Blagoeva, Rumjana Ljubomirova, 1960- (автор) Кн 261
Blažev, Svilen Manolov, 1953- (художник) Г 4
Blažev, Svilen Manolov, 1953- вж Блажев, Свилен Манолов, 1953-
Blazhev, Svilen вж Blažev, Svilen Manolov, 1953-
Bliss, Debbie вж Блис, Деби
Blumenthal, Heston, 1966- вж Блументал, Хестън, 1966-
Bodenska, Meglena Mihailova, 1973- вж Боденска, Меглена Михайлова, 1973-
Bojadziev, Dimitǎr Stefanov, 1925-2010 вж Бояджиев, Димитър Стефанов, 1925-2010
Bojadžieva, Elena Dimitrova, 1965- вж Бояджиева, Елена Димитрова, 1965-
Bojanova, Roza, 1953- вж Боянова, Роза, 1953-
Bončeva, Ivanka, 1951- вж Бончева, Иванка, 1951-
Boneva, Galja Jordanova вж Бонева, Галя Йорданова
Boneva, Rosica, 1956- (автор на текст на песен)  Н 5
Boneva, Rosica, 1956- вж Бонева, Росица, 1956-
Bori Slav вж Бори Слав
Borinova, Milena, 1971- вж Боринова, Милена, 1971-
Borisov, Boris Donev, 1951- вж Борисов, Борис Донев, 1951-
Borisova, Bagrelija, 1955-2013 вж Борисова, Багрелия, 1955-2013
Borisova, Elena Borisova, 1981- (автор) Кн 553
Borisova, Evdokija Bojanova, 1968- вж Борисова, Евдокия Боянова, 1968-
Borisova, Marija, 1962- вж Борисова, Мария, 1962-
Borisova-Kacarova, Ilijana Georgieva, 1970- (автор) Кн 541
Borisova-Kacarova, Ilijana Georgieva, 1970- вж Борисова-Кацарова, Илияна Георгиева, 1970-
Borisova-Katsarova, Iliana вж Borisova-Kacarova, Ilijana Georgieva, 1970-
Borov, Petǎr Hristov, 1938- вж Боров, Петър Христов, 1938-
Boteva, Hriska Manuševa, 1962- вж Ботева, Хриска Манушева, 1962-
Bozukov, Valeri вж Бозуков, Валери
Božanova, Ivajla Ruseva, 1952- вж Божанова, Ивайла Русева, 1952-
Božilov, Božidar Milanov, 1962- вж Божилов, Божидар Миланов, 1962-
Božilov, Vencislav Božidarov, 1968- вж Божилов, Венцислав Божидаров, 1968-
Božilova, Petja Ivanova, 1959- вж Божилова, Петя Иванова, 1959-
Božinov, Božidar Violinov, 1970- вж Божинов, Божидар Виолинов, 1970-
Božkov, Kiril Ljubomirov, 1964- вж Божков, Кирил Любомиров, 1964-
Božkov, Vasil Stefanov, 1940- вж Божков, Васил Стефанов, 1940-
Božkova, Dafinka Cenova, 1939- вж Божкова, Дафинка Ценова, 1939-
Bradford, Barbara Taylor, 1933- вж Брадфорд, Барбара Тейлър, 1933-
Brajt, Sikamor вж Брайт, Сикамор
Breuer, Manuela Welzel- вж Welzel-Breuer, Manuela
Bubnjak, Vladimir Zinoviev, 1972- вж Бубняк, Владимир Зиновиев, 1972-
Buchanan, Col, 1973- вж Бюканън, Кол, 1973-
Budakova, Diljana Vǎlkova, 1969- (автор) Кн 426
Budakova, Dilyana Valkova вж Budakova, Diljana Vǎlkova, 1969-
Buffett, Mary вж Бъфет, Мери
Bukov, Bot´o Nikolov, 1948- вж Буков, Ботьо Николов, 1948-
Bulo вж Marinov, Ljubomir Ljubenov, 1960-
Burney, Glenn вж Бърни, Глен
Burningham, Lucy вж Бирнингам, Луси
Bush, Austin вж Буш, Остин
Butanski, Dimitǎr Cekov, 1947- вж Бутански, Димитър Цеков, 1947-
 
C

Cacov, Dimitǎr, 1950- вж Цацов, Димитър, 1950-
Cain, Susan, 1968- вж Кейн, Сюзан, 1968-
Caioli, Luca, 1958- вж Кайоли, Лука, 1958-
Calhoun, Craig, 1952- вж Калхун, Крейг, 1952-
Cankarski, Nikolaj Danov, 1944- вж Цанкарски, Николай Данов, 1944-
Cankov, Georgi, 1950- вж Цанков, Георги, 1950-
Cawthorne, Nigel, 1951- вж Которн, Найджъл, 1951-
Cekov, Cvetan Tošev, 1931-2014 вж Цеков, Цветан Тошев, 1931-2014
Cekov, Stefan Cvetanov, 1960- вж Цеков, Стефан Цветанов, 1960-
Cekova, Flora Ilieva, 1933-2013 вж Цекова, Флора Илиева, 1933-2013
Chakandrakov, Krassimir вж Čakandrakov, Krasimir Hristov, 1955-2017
Chandler, Raymond, 1888-1959 вж Чандлър, Реймънд, 1888-1959
Chankova, Stephka вж Čankova, Stefka Georgieva, 1947-
Child, Marija Kirova, 1968- вж Чайлд, Мария Кирова, 1968-
Cho, David Yonggi, 1936- вж Чо, Дейвид Йонги, 1936-
Chrétien de Troyes, 1135?-1183? вж Кретиен дьо Троа, 1135?-1183?
Clark, David, 1955- вж Кларк, Дейвид, 1955-
Clarke, Phillip вж Кларке, Филип
Clement, Peter вж Клемънт, Питър
Collins, Jackie, 1941- вж Колинс, Джаки, 1941-
Colova, Krasimira вж Цолова, Красимира
Comati, Sigrun, 1955- (преводач) Кн 383
Comati, Sigrun, 1955- вж Комати, Зигрун, 1955-
Cončeva, Polina Valentinova вж Цончева, Полина Валентинова
Coneva, Albena Coneva, 1973- вж Цонева, Албена Цонева, 1973-
Coneva, Borjana Nikiforova, 1954- вж Цонева, Боряна Никифорова, 1954-
Coneva, Maja Dimitrova вж Цонева, Мая Димитрова
Conkova, Dimitrinka Georgieva, 1959- вж Цонкова, Димитринка Георгиева, 1959-
Cornwell, Patricia D., 1956- вж Корнуел, Патриша Д., 1956-
Cvetkov, Cvetan Evtimov вж Цветков, Цветан Евтимов
Cvetkova, Angelina Grigorova, 1967- (автор) Кн 161
Cvetkova, Ivelina Dimčeva, 1976- вж Цветкова, Ивелина Димчева, 1976-
 
Č

Čakandrakov, Krasimir Hristov, 1955-2017 (преводач) Кн 426
Čakova, Jordanka, 1949- вж Чакова, Йорданка, 1949-
Čamurlijski, Slavejko, 1938- вж Чамурлийски, Славейко, 1938-
Čankova, Stefka Georgieva, 1947- (съставител) Кн 191
Čankova, Stefka Georgieva, 1947- вж Чанкова, Стефка Георгиева, 1947-
Čapek, Karel, 1890-1938 вж Чапек, Карел, 1890-1938
Čavdarov, Georgi Borisov, 1934- вж Чавдаров, Георги Борисов, 1934-
Čekičev, Angel Hristov вж Чекичев, Ангел Христов
Černev, Silvi Vasilev, 1952- вж Чернев, Силви Василев, 1952-
Červenkov, Atanas Georgiev, 1961- вж Червенков, Атанас Георгиев, 1961-
Červenkova, Todorka Vǎleva, 1954- вж Червенкова, Тодорка Вълева, 1954-
Češmedžiev, Anton Nikolov вж Чешмеджиев, Антон Николов
Čizmarova, Elena вж Чизмарова, Елена
Čobanov, Petko Stankov, 1956- вж Чобанов, Петко Станков, 1956-
Čolakova, Nadja Ljudmilova, 1969- вж Чолакова, Надя Людмилова, 1969-
Čongova, Katerina Ivanova, 1977- вж Чонгова, Катерина Иванова, 1977-
Čonova, Elena Georgieva, 1982- вж Чонова, Елена Георгиева, 1982-
 
D

Dǎbeva, Tanja, 1957- вж Дъбева, Таня, 1957-
Dafinov, Zdravko Nedjalkov, 1913-2008 вж Дафинов, Здравко Недялков, 1913-2008
Damjanov, Margarit Margaritov, 1977- (преводач) Кн 542
Damjanova, Žana Borisova вж Дамянова, Жана Борисова
Damyanov, Margarit вж Damjanov, Margarit Margaritov, 1977-
Dančeva, Ralica Kirilova вж Данчева, Ралица Кирилова
Dančeva-Manolova, Aneta вж Данчева-Манолова, Анета
Danev, Miroslav Ivanov, 1958- (композитор) Н 7, Н 13
Danev, Miroslav Ivanov, 1958- вж Данев, Мирослав Иванов, 1958-
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Dante Alighieri, 1265-1321 (автор на текст на песен)  Н 5
Dante Alighieri, 1265-1321 вж Данте Алигиери, 1265-1321
Daskalov, Georgi, преводач вж Даскалов, Георги, преводач
Daskalova, Marija, илюстратор вж Даскалова, Мария, илюстратор
Dean, A. M. вж Дийн, А. М.
Dečeva, Neli Jordanova вж Дечева, Нели Йорданова
Defoe, Daniel, 1660-1731 вж Дефо, Даниел, 1660-1731
Delčev, Stanimir Borisov, 1942- (преводач) Кн 97
Delčev, Stanimir Borisov, 1942- вж Делчев, Станимир Борисов, 1942-
Delibaltova, Vasja Krumova, 1966- вж Делибалтова, Вася Крумова, 1966-
Deltchev, Stanimir вж Delčev, Stanimir Borisov, 1942-
Demille, Nelson, 1943- вж Демил, Нелсън, 1943-
Demireva, Diana (преводач) Кн 10
Demireva, Diana вж Демирева, Диана
Dermendžieva, Sofija Hristova вж Дерменджиева, София Христова
Diamond, Jared M., 1937- вж Даймънд, Джаред Мейсън, 1937-
Dičev, Dičo Dimov вж Дичев, Дичо Димов
Dičev, Dimitǎr Stojanov, 1949- вж Дичев, Димитър Стоянов, 1949-
Dimanova, Katja Tomova, 1950- вж Диманова, Катя Томова, 1950-
Dimitrov, Ljudmil Ivanov, 1967- вж Димитров, Людмил Иванов, 1967-
Dimitrov, Nikola Dončev вж Димитров, Никола Дончев
Dimitrov, Valentin, 1946- вж Димитров, Валентин, 1946-
Dimitrov, Zdravko Dimitrov, 1974- вж Димитров, Здравко Димитров, 1974-
Dimitrova, Diana Stančeva, 1959- вж Димитрова, Диана Станчева, 1959-
Dimitrova, Nina Ivanova, 1954- вж Димитрова, Нина Иванова, 1954-
Dimov, Angel Georgiev, 1940- вж Димов, Ангел Георгиев, 1940-
Dimov, Sava Hristov, 1960- вж Димов, Сава Христов, 1960-
Dimova, Vesela Dimčeva, 1965- вж Димова, Весела Димчева, 1965-
Dimovski, Malin, 1933- вж Димовски, Малин, 1933-
Dineva, Evelina Dimitrova, 1957- вж Динева, Евелина Димитрова, 1957-
Dineva, Ilinka вж Динева, Илинка
Dinkov, Božidar Georgiev, 1939- вж Динков, Божидар Георгиев, 1939-
Dinkov, Todor Iliev, 1930- вж Динков, Тодор Илиев, 1930-
Djankov, Aleko Krǎstanov, 1962- вж Дянков, Алеко Кръстанов, 1962-
Djankova, Gergana Hristova, 1962- вж Дянкова, Гергана Христова, 1962-
Djulgerova, Draga Ivanova, 1943- вж Дюлгерова, Драга Иванова, 1943-
Dobreva, Marija Stefanova вж Добрева, Мария Стефанова
Dočev, Mihail, 1947- вж Дочев, Михаил, 1947-
Dodevska, Totka Mihajlova, 1978- вж Додевска, Тотка Михайлова, 1978-
Dojnov, Dojno Hristoskov, 1929-2014 вж Дойнов, Дойно Христосков, 1929-2014
Dolčinkov, Radostin Simeonov, 1959- вж Долчинков, Радостин Симеонов, 1959-
Dončev, Dončo Georgiev, 1942- вж Дончев, Дончо Георгиев, 1942-
Dončeva, Aneta Dončeva, 1957- вж Дончева, Анета Дончева, 1957-
Dončeva, Blagovesta вж Дончева, Благовеста
Dončeva, Cveta Stefanova, 1973- вж Дончева, Цвета Стефанова, 1973-
Doneva, Marija, 1974- вж Донева, Мария, 1974-
Doseck, Peter вж Досек, Питър
Doyle, Arthur Conan, 1859-1930 вж Дойл, Артър Конан, 1859-1930
Draganov, Aleksandǎr Ivanov, 1984- вж Драганов, Александър Иванов, 1984-
Dragneva, Milena Ivanova, 1980- вж Драгнева, Милена Иванова, 1980-
Dreni, Stella вж Дрени, Стела
Drjanovski, Borislav Nikolov, 1944- (автор) Кн 555
Drjanovski, Borislav Nikolov, 1944- вж Дряновски, Борислав Николов, 1944-
Dryanovsky, Borislav вж Drjanovski, Borislav Nikolov, 1944-
Duhlinska, Aleksandra Ljubomirova, 1987- вж Духлинска, Александра Любомирова, 1987-
Dunelovski, Dimitǎr, 1957- вж Дунеловски, Димитър, 1957-
Durankev, Bojan Ljubomirov, 1951- вж Дуранкев, Боян Любомиров, 1951-
Duras, Marguerite, 1914-1996 вж Дюрас, Маргьорит, 1914-1996
Dürrenmatt, Friedrich, 1921-1990 вж Дюренмат, Фридрих, 1921-1990
Dušev, Žel´o Ivanov, 1948- вж Душев, Жельо Иванов, 1948-
Džambazov, Slavejko Nikolaev вж Джамбазов, Славейко Николаев
Džobov, Ilijan Dimitrov, 1974- вж Джобов, Илиян Димитров, 1974-
 
E

Eberle, Janine вж Еберле, Джани
Eftimov, Valentin Iliev, 1972- вж Ефтимов, Валентин Илиев, 1972-
Egner, Thorbjørn, 1912-1990 вж Егнер, Турбьорн, 1912-1990
Eliade, Mircea, 1907-1986 вж Елиаде, Мирча, 1907-1986
Elmazov, Emil Genčev, 1949- вж Елмазов, Емил Генчев, 1949-
Enčeva, Radostina Enčeva, 1974- (автор) Кн 542
Enčeva, Radostina Enčeva, 1974- вж Енчева, Радостина Енчева, 1974-
Encheva, Radostina вж Enčeva, Radostina Enčeva, 1974-
Enev, Vasil, 1978- вж Енев, Васил, 1978-
Enkina, Petja Vladimirova, 1977- вж Енкина, Петя Владимирова, 1977-
European Union. Lifelong Learning Programme. Sectoral Programme Erasmus вж Evropejski sǎjuz. Programa Učene prez celija život. Sektorna programa Erazǎm
Evropejski sǎjuz. Programa Učene prez celija život. Sektorna programa Erazǎm Кн 173
Evropejski sǎjuz. Programa Učene prez celija život. Sektorna programa Erazǎm вж Европейски съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Еразъм
Evropejski sǎjuz. Programa Učene prez celija život. Sektorna programa Grjundvig вж Европейски съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Грюндвиг
Evropejski sǎjuz. Programa Učene prez celija život. Sektorna programa Komenski вж Европейски съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Коменски
Evropejski sǎjuz. Programa Učene prez celija život. Sektorna programa Leonardo da Vinči вж Европейски съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Леонардо да Винчи
 
F

Fǎrgov, Hristo Georgiev, 1895-1978 вж Фъргов, Христо Георгиев, 1895-1978
Fienberg, Anna, 1956- вж Финберг, Ана, 1956-
Fienberg, Barbara вж Финберг, Барбара
Filčeva, Ivanka Boneva, 1931- вж Филчева, Иванка Бонева, 1931-
Filčeva, Levena Filčeva, 1967- вж Филчева, Левена Филчева, 1967-
Filčeva, Marusja Neševa вж Филчева, Маруся Нешева
Fileva, Tatjana, 1973- вж Филева, Татяна, 1973-
Filipov, Milen Nikolaev вж Филипов, Милен Николаев
Flinn, Alex, 1966- вж Флин, Алекс, 1966-
Frangipane, Francis, 1946- вж Фрейнджапейн, Франсис, 1946-
Franz, Gottfried, 1846-1905 вж Франц, Готфрид, 1846-1905
Frimansson, Inger, 1944- вж Фримансон, Ингер, 1944-
 
G

Gabe, Dora Petrova, 1886-19833 (автор на текст на песен)  Н 5
Gabe, Dora Petrova, 1886-1983 вж Габе, Дора Петрова, 1886-1983
Gadžalov, Nikolaj Dimitrov вж Гаджалов, Николай Димитров
Gagova, Ljubina Borisova, 1967- (автор) Кн 261
Gǎlov, Georgi Nikolov, 1958- вж Гълов, Георги Николов, 1958-
Galunov, Todor Georgiev, 1964- вж Галунов, Тодор Георгиев, 1964-
Gamble, Kim, 1952-2016 вж Геймбъл, Ким, 1952-2016
Gančeva, Vasa Laleva, 1946-2011 вж Ганчева, Васа Лалева, 1946-2011
Gančeva, Vera Laleva, 1943- вж Ганчева, Вера Лалева, 1943-
Gančeva, Žana Dragostova, 1968- вж Ганчева, Жана Драгостова, 1968-
Ganeri, Anita, 1961- вж Ганери, Анита, 1961-
Ganeva, Daniela Ganeva вж Ганева, Даниела Ганева
Garwood, Duncan вж Гаруд, Дънкан
Gateva, Ljudmila Najdenova, 1950- вж Гатева, Людмила Найденова, 1950-
Gateva, Svetla Petkova, 1963- (съставител) Кн 191
Gateva, Svetla Petkova, 1963- вж Гатева, Светла Петкова, 1963-
Gavrilova, Ralica Dimitrova, 1989- вж Гаврилова, Ралица Димитрова, 1989-
Gavrilova, Venera, 1939- вж Гаврилова, Венера, 1939-
Gavron, Assaf, 1968- вж Гаврон, Асаф, 1968-
Gehm, Franziska, 1974- вж Гем, Франциска, 1974-
Genčeva, Cvetana Todorova, 1964- вж Генчева, Цветана Тодорова, 1964-
Genov, Todor вж Генов, Тодор
Genova, Vesela Kirčeva, 1965- вж Генова, Весела Кирчева, 1965-
Georgiev, Aleksandar вж Georgiev, Aleksandǎr Georgiev, 1958-
Georgiev, Aleksandǎr Georgiev, 1958- (автор) Кн 184
Georgiev, Biser Hristov, 1962- вж Георгиев, Бисер Христов, 1962-
Georgiev, Georgi Leonidov, 1950- вж Георгиев, Георги Леонидов, 1950-
Georgiev, Georgi Najdenov вж Георгиев, Георги Найденов
Georgiev, Krasimir Georgiev, 1955- вж Георгиев, Красимир Георгиев, 1955-
Georgiev, Lǎčezar Georgiev, 1956- вж Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956-
Georgiev, Plamen, 1976- вж Георгиев, Пламен, 1976-
Georgiev, Vasil Ivanov, 1941- вж Георгиев, Васил Иванов, 1941-
Georgiev, Venelin вж Георгиев, Венелин
Georgieva, Anastasija Marinova, 1977- вж Георгиева, Анастасия Маринова, 1977-
Georgieva, Cvetelina Krasimirova, 1985- вж Георгиева, Цветелина Красимирова, 1985-
Georgieva, Elena Ivanova, 1949- вж Георгиева, Елена Иванова, 1949-
Georgieva, Emi вж Георгиева, Еми
Georgieva, Irina Rumenova вж Георгиева, Ирина Руменова
Georgieva, Kremena Georgieva, 1983- вж Георгиева, Кремена Георгиева, 1983-
Georgieva, Marija Cvetanova, 1952- вж Георгиева, Мария Цветанова, 1952-
Georgieva, Olga Aleksieva, 1958- вж Георгиева, Олга Алексиева, 1958-
Georgieva, Saška Todorova, 1950- вж Георгиева, Сашка Тодорова, 1950-
Georgieva, Žečka Dimitrova, 1945- вж Георгиева, Жечка Димитрова, 1945-
Gerasimova, Ralica, юрист вж Герасимова, Ралица, юрист
Geraskova, Milena Todorova, 1963- вж Гераскова, Милена Тодорова, 1963-
Gerganov, Konstantin Dimitrov, 1961- вж Герганов, Константин Димитров, 1961-
Gergova, Emilija вж Гергова, Емилия
Gergova, Ivanka Jordanova, 1955- вж Гергова, Иванка Йорданова, 1955-
Gerhardt, Sue, 1953- вж Герхард, Сю, 1953-
Germanov, Stojan Georgiev, 1937- вж Германов, Стоян Георгиев, 1937-
Germanov, Vladimir Milčev, 1956- вж Германов, Владимир Милчев, 1956-
Gindeva, Božana Jankova, 1950- вж Гиндева, Божана Янкова, 1950-
Ginev, Marin Ivanov, 1954- вж Гинев, Марин Иванов, 1954-
Gironi, Atillio, 1940- вж Джирони, Атилио, 1940-
Gizgindžiev, Radoslav Rumenov, 1986- вж Гизгинджиев, Радослав Руменов, 1986-
Gjurova, Vjara Todorova, 1953- вж Гюрова, Вяра Тодорова, 1953-
Gočeva, Janka Stojanova, 1967- вж Гочева, Янка Стоянова, 1967-
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 вж Гьоте, Йохан Волфганг фон, 1749-1832
Gold, Claudia вж Голд, Клодия
Goranova-Spasova, Radka Nikolaeva, 1984- вж Горанова-Спасова, Радка Николаева, 1984-
Gorjanova, Snežana, 1963- (автор) Кн 541
Gorjanova, Snežana, 1963- вж Горянова, Снежана, 1963-
Goryanova, Snezhana вж Gorjanova, Snežana, 1963-
Gošev, Jordan Stanoev, 1960- (композитор) Н 6, Н 9
Gošev, Jordan Stanoev, 1960- вж Гошев, Йордан Станоев, 1960-
Goshev, Yordan вж Gošev, Jordan Stanoev, 1960-
Gould, Sasha вж Гулд, Саша
Gourlay, Will вж Гурлей, Уил
Graf, Sönke (редактор) Кн 158
Gramatikova, Nadežda вж Граматикова, Надежда
Graškina, Vanja Angelova, 1959- вж Грашкина, Ваня Ангелова, 1959-
Grozdanov, Dimitǎr Atanasov, 1951- (автор на предговор)  Г 4
Grozdanov, Dimitǎr Atanasov, 1951- вж Грозданов, Димитър Атанасов, 1951-
Grudeva, Marinela Ivanova, 1955- вж Грудева, Маринела Иванова, 1955-
Grueva, Marija Nikolaeva, 1949- вж Груева, Мария Николаева, 1949-
Gstrein, Norbert, 1961- вж Гщрайн, Норберт, 1961-
Guneva, Momjana Martinova, 1951- вж Гунева, Момяна Мартинова, 1951-
Guyon, Jeanne, 1648-1717 вж Гийон, Жана, 1648-1717
 
H

Haddon, Mark, 1962- вж Хадън, Марк, 1962-
Hadžidimitrov, Ivan Petrov, 1953- вж Хаджидимитров, Иван Петров, 1953-
Hadžijski, Minko Stoev, 1954- вж Хаджийски, Минко Стоев, 1954-
Hadžijski, Vilhelm Milkov, 1958- вж Хаджийски, Вилхелм Милков, 1958-
Halil, Emine Mehmet, 1953- (автор) Кн 165, Кн 166
Ham, Anthony вж Хем, Антъни
Hamada, Walter вж Хамада, Уолтър
Hamsun, Knut, 1859-1952 вж Хамсун, Кнут, 1859-1952
Hanson, Rick вж Хенсън, Рик
Haralampiev, Ivan, 1946- вж Харалампиев, Иван, 1946-
Haralampiev, Mihail Stefanov, 1943- вж Харалампиев, Михаил Стефанов, 1943-
Harizanova, Margarita Cvetanova, 1948- вж Харизанова, Маргарита Цветанова, 1948-
Harpur, James, 1956- вж Харпър, Джеймс, 1956-
Hašǎmova, Albena Ivanova вж Хашъмова, Албена Иванова
Hatipoglu, Mehmed Mehmed, 1932- (автор) Кн 499
Hatipoğlu, Mehmet Mehmet вж Hatipoglu, Mehmed Mehmed, 1932-
Haw, Brenda вж Хоу, Бренда
Heinz, Linge, 1913-1980 вж Хайнц, Линге, 1913-1980
Hemiceratoides Hieroglyphica вж Gizgindžiev, Radoslav Rumenov, 1986-
Henry, Patti Callahan вж Хенри, Пати Калахан
Herrfurth, Oskar, 1862-1934 вж Херфурт, Оскар, 1862-1934
Heym, Stefan, 1913-2001 вж Хайм, Стефан, 1913-2001
Hill, Napoleon, 1883-1970 вж Хил, Наполеон, 1883-1970
Hinov, Petko Todorov, 1972- вж Хинов, Петко Тодоров, 1972-
Hjusein, Fikrie Mehmed, 1954- (автор) Кн 165, Кн 166
Hosp, David вж Хосп, Дейвид
Hristov, Canislav Stojkov, 1989- вж Христов, Цанислав Стойков, 1989-
Hristov, Georgi Hristov, 1960- вж Христов, Георги Христов, 1960-
Hristov, Hristo Mitеv, 1950- вж Христов, Христо Митев, 1950-
Hristov, Ivan Stefanov, 1937- вж Христов, Иван Стефанов, 1937-
Hristov, Plamen Rangelov, 1963- вж Христов, Пламен Рангелов, 1963-
Hristova, Borjana Vladimirova, 1952- вж Христова, Боряна Владимирова, 1952-
Hristova, Liljana Aleksandrova, 1957- вж Христова, Лиляна Александрова, 1957-
Hristova, Margarita Krasimirova, 1974- вж Христова, Маргарита Красимирова, 1974-
Hristova, Mariana Toškova, 1981- вж Христова, Мариана Тошкова, 1981-
Hristova, Nina вж Христова, Нина
Hristova, Svetla Kostova, 1969- вж Христова, Светла Костова, 1969-
Hristova, Zornica, 1974- вж Христова, Зорница, 1974-
Hristova-Borisova, Rosica Tinčeva, 1962- вж Христова-Борисова, Росица Тинчева, 1962-
Hristovska, Krasimira Ljubomirova, 1949- вж Христовска, Красимира Любомирова, 1949-
Hristozov, Hristo Vaskov вж Христозов, Христо Васков
Hristozova, Galja Mihajlova, 1959- вж Христозова, Галя Михайлова, 1959-
Hubenov, Svetomir вж Хубенов, Светомир
Huber, Georg, 1961- (илюстратор) Кн 383
Huber, Georg, 1961- вж Хубер, Георг, 1961-
Hüseyin, Fikriye Mehmet вж Hjusein, Fikrie Mehmed, 1954-
 
I

Ignatov, Ivan, 1933- вж Игнатов, Иван, 1933-
Ignatov, Spasimir Petrov, 1982- вж Игнатов, Спасимир Петров, 1982-
Ignatov, Valentin Ljubomirov, 1958- вж Игнатов, Валентин Любомиров, 1958-
Igov, Angel Mihajlov, 1981- вж Игов, Ангел Михайлов, 1981-
Iliev, Bojan Krǎstev, 1949- вж Илиев, Боян Кръстев, 1949-
Iliev, Ilija Georgiev, 1954- вж Илиев, Илия Георгиев, 1954-
Iliev, Ilija Ivanov, 1931- вж Илиев, Илия Иванов, 1931-
Iliev, Ilijčo Petkov, 1955- вж Илиев, Илийчо Петков, 1955-
Iliev, Ljubomir Dimitrov, 1949- вж Илиев, Любомир Димитров, 1949-
Iliev, Nikolaj Todorov, 1969- вж Илиев, Николай Тодоров, 1969-
Iliev, Svilen Božidarov, 1962- (преводач) Кн 173
Ilieva, Galina Peneva, 1971- вж Илиева, Галина Пенева, 1971-
Ilieva, Ljuba Ilieva, 1980- вж Илиева, Люба Илиева, 1980-
Ilieva, Neli Ilieva, 1968- вж Илиева, Нели Илиева, 1968-
Ilieva, Veselina Georgieva, 1957- вж Илиева, Веселина Георгиева, 1957-
Ilkova, Nadežda вж Илкова, Надежда
Indžov, Nikola Ivanov, 1935- вж Инджов, Никола Иванов, 1935-
International Conference on Zoology  50 years Department of Zoology (Hissar ; 2012) Кн 192
Iossifova, Mira вж Josifova, Mira Slavčeva, 1984-
Ivančev, Svetomir Todorov, 1920-1991 вж Иванчев, Светомир Тодоров, 1920-1991
Ivanov, Hristo Marinov, 1953- вж Иванов, Христо Маринов, 1953-
Ivanov, Ivajlo Ivanov, 1972-2016 вж Иванов, Ивайло Иванов, 1972-2016
Ivanov, Ivan Todorov, 1954- вж Иванов, Иван Тодоров, 1954-
Ivanov, Krasimir Krǎstev, 1966- вж Иванов, Красимир Кръстев, 1966-
Ivanov, Nikola Kostadinov, 1950- вж Иванов, Никола Костадинов, 1950-
Ivanov, Penčo Mitev, 1952- вж Иванов, Пенчо Митев, 1952-
Ivanov, Petǎr Ivanov, 1946- вж Иванов, Петър Иванов, 1946-
Ivanov, Stanislav Hristov, 1978- вж Иванов, Станислав Христов, 1978-
Ivanov, Stojan Petkov, 1961- вж Иванов, Стоян Петков, 1961-
Ivanov, Zahari, 1946- вж Иванов, Захари, 1946-
Ivanova, Cenka Nikolova, 1959- вж Иванова, Ценка Николова, 1959-
Ivanova, Galja Stojanova, 1971- вж Иванова, Галя Стоянова, 1971-
Ivanova, Iva Ivanova, 1952- вж Иванова, Ива Иванова, 1952-
Ivanova, Kalina Jordanova, 1966- (автор, съставител) Кн 10
Ivanova, Kalina Jordanova, 1966- вж Иванова, Калина Йорданова, 1966-
Ivanova, Kalina Nikolova, 1981- вж Иванова, Калина Николова, 1981-
Ivanova, Maja Georgieva, 1977- вж Иванова, Мая Георгиева, 1977-
Ivanova, Malinka Spasova вж Иванова, Малинка Спасова
Ivanova, Marija Ivanova, 1954- вж Иванова, Мария Иванова, 1954-
Ivanova, Ognjana Načeva, 1947- вж Иванова, Огняна Начева, 1947-
Ivanova, Silvija Manolova, 1967- вж Иванова, Силвия Манолова, 1967-
Ivanova, Victorija, 1975- вж Иванова, Виктория, 1975-
Ivanova, Violina Borislav вж Иванова, Виолина Борислав
 
J

Jakes, T. D., 1957- вж Джейкс, Т. Д., 1957-
Jakimov, Aleksandǎr вж Якимов, Александър
Janakieva, Mirena Miroslavova вж Янакиева, Мирена Мирославова
Janev, Georgi, 1943- вж Янев, Георги, 1943-
Janeva, Monika Vladimirova, 1980- вж Янева, Моника Владимирова, 1980-
Jankov, Ivan Georgiev, 1945- (композитор, автор на текст на песен) Н 5
Jankov, Ivan Georgiev, 1945- вж Янков, Иван Георгиев, 1945-
Jankov, Vasil Nikolov, 1944- вж Янков, Васил Николов, 1944-
Jankov, Željaz Dimov вж Янков, Желяз Димов
Jankova, Darja Slavčeva, 1958- вж Янкова, Даря Славчева, 1958-
Jankova, Ivanka, 1936- вж Янкова, Иванка, 1936-
Jankova, Jana Božinova, 1961- вж Янкова, Яна Божинова, 1961-
Jankova, Žana Atanasova, 1957- вж Янкова, Жана Атанасова, 1957-
Jankova-Mihajlova, Vinelina Panajotova, 1964- вж Янкова-Михайлова, Винелина Панайотова, 1964-
Jenkinson, Sally, 1950- вж Дженкинсън, Сали, 1950-
Jet Li вж Джет Ли
Jimenez, Jet вж Jet Li
Jončeva, Katerina вж Йончева, Катерина
Jordanov, Georgi, 1960- вж Йорданов, Георги, 1960-
Jordanov, Jordan Petrov, 1957- вж Йорданов, Йордан Петров, 1957-
Jordanov, Julij Teodosiev, 1953- вж Йорданов, Юлий Теодосиев, 1953-
Jordanova, Bogomila Aleksandrova, 1989- вж Йорданова, Богомила Александрова, 1989-
Jordanova, Daniela Todorova, 1960- вж Йорданова, Даниела Тодорова, 1960-
Josifova, Mira Slavčeva, 1984- (автор) Кн 553
Jotov, Stanimir Botev, 1964- вж Йотов, Станимир Ботев, 1964-
Jovčev, Gabriele Maks, 1956- (съставител) Кн 191
Jovčev, Gabriele Maks, 1956- вж Йовчев, Габриеле Макс, 1956- 
Jovkov, Jordan Stefanov, 1880-1937 вж Йовков, Йордан Стефанов, 1880-1937
Joyner, Rick, 1949- вж Джойнър, Рик, 1949-
Judov, Dimitǎr Dimov, 1943- вж Юдов, Димитър Димов, 1943-
 
K

Kabat-Zinn, Jon, 1944- вж Кабат-Зин, Джон, 1944-
Kačarova, Diana Dimitrova вж Качарова, Диана Димитрова
Kacarova, Ilijana Georgieva Borisova- вж Borisova-Kacarova, Ilijana Georgieva, 1970-
Kǎčev, Ognjan Vasilev, 1962- вж Къчев, Огнян Василев, 1962-
Kačeva, Anjuta Bojkova, 1953- вж Качева, Анюта Бойкова, 1953-
Kackova-Mihova, Elena вж Кацкова-Михова, Елена
Kajčev, Naum Iliev, 1970- вж Кайчев, Наум Илиев, 1970-
Kalaglarski, Georgi Draganov, 1951- вж Калагларски, Георги Драганов, 1951-
Kalčeva, Totka вж Калчева, Тотка
Kalinova, Svetlana Petrova, 1965- вж Калинова, Светлана Петрова, 1965-
Kalnakova-LeMarie, Liliana вж Кълнъкова-Ламер, Лиляна
Kalojanov, Ančo, 1943- вж Калоянов, Анчо, 1943-
Kalpakčiev, Kalin Ivanov, 1971- вж Калпакчиев, Калин Иванов, 1971-
Kanazirska-Angelova, Konstanca Grueva вж Каназирска-Ангелова, Констанца Груева
Kǎnčeva, Desislava Sergeeva, 1981- вж Кънчева, Десислава Сергеева, 1981-
Kǎneva, Penka Todorova вж Кънева, Пенка Тодорова
Karaangova, Milena Petrova, 1960- (автор) Кн 553
Karadimitrova, Krasimira Dobreva вж Карадимитрова, Красимира Добрева
Karadžov, Aleksandǎr Kirilov, 1986- вж Караджов, Александър Кирилов, 1986-
Karadžov, Georgi Vǎzkresenov, 1980- вж Караджов, Георги Възкресенов, 1980-
Karakehajova, Irina Zdravkova, 1975- вж Каракехайова, Ирина Здравкова, 1975-
Karakuševa, Denica Gospodinova, 1986- вж Каракушева, Деница Господинова, 1986-
Karalijčev, Angel Ivanov, 1902-1972 вж Каралийчев, Ангел Иванов, 1902-1972
Karay, Refik Halid, 1888-1965 вж Карай, Рефик Халид, 1888-1965
Kǎrdžilov, Hristo Rašev, 1952- вж Кърджилов, Христо Рашев, 1952-
Kǎrleva, Sabina, 1986- вж Кърлева, Сабина, 1986-
Karova, Emilija Gošova, 1964- вж Карова, Емилия Гошова, 1964-
Kästner, Erich, 1899-1974 вж Кестнер, Ерих, 1899-1974
Katerinska, Fani Ljubomirova вж Катеринска, Фани Любомирова
Kavelin-Popov, Linda, 1942- вж Кавелин-Попов, Линда, 1942-
Kazalǎkova, Krasimira Milčeva вж Казалъкова, Красимира Милчева
Kazandžieva, Irina Petkova, 1977- вж Казанджиева, Ирина Петкова, 1977-
Kazantzakis, Nikos, 1883-1957 вж Казандзакис, Никос, 1883-1957
Kenderova-Maševa, Elena Milčeva (автор) Кн 163
Kerim, Usin, 1928-1983 вж Керим, Усин, 1928-1983
Khan, Sarah вж Хан, Сара
Kičeva, Tatjana Petrova, 1978- вж Кичева, Татяна Петрова, 1978-
King, Stephen, 1947- вж Кинг, Стивън, 1947-
Kirilov, Stefan Jordanov, 1974- вж Кирилов, Стефан Йорданов, 1974-
Kirova, Dobromira Stojkova, 1976- вж Кирова, Добромира Стойкова, 1976-
Kitina, Anka Dimova, 1942- вж Китина, Анка Димова, 1942-
Kjučukov, Dejan Ljubomirov, 1969- вж Кючуков, Деян Любомиров, 1969-
Klasova, Svobodka Genčeva, 1945- вж Класова, Свободка Генчева, 1945-
Klimanov, Vladimir Aleksandrovič, 1964- вж Климанов, Владимир Александрович, 1964-
Kmetova, Elena Veselinova, 1984- вж Кметова, Елена Веселинова, 1984-
Kocev, Konstantin Strahilov вж Коцев, Константин Страхилов
Koistinen, Laura (редактор) Кн 158
Kolarov, Janko Angelov, 1947- вж Коларов, Янко Ангелов, 1947-
Kolarova, Cecka Dimitrova, 1964- вж Коларова, Цецка Димитрова, 1964-
Kolarova, Marija Dimitrova (автор) Кн 261
Kolčakova, Anna Ognjanova, 1965- вж Колчакова, Анна Огнянова, 1965-
Kolčev, Aleksandǎr Stoilov вж Колчев, Александър Стоилов
Kolev, Jordan Cankov, 1936-2017 (композитор) Н 8
Kolev, Jordan Cankov, 1936-2017 вж Колев, Йордан Цанков, 1936-2017
Kolev, Plamen Nikolov вж Колев, Пламен Николов
Koleva, Milena Natkova, 1955- вж Колева, Милена Наткова, 1955-
Koleva, Vanja, 1991- вж Колева, Ваня, 1991-
Kol´kovski, Georgi Nikolov, 1958- вж Кольковски, Георги Николов, 1958-
Komogorova, Svetlana Nikolaeva, 1968- вж Комогорова, Светлана Николаева, 1968-
Konsalik, Heinz Günther, 1921-1999 вж Конзалик, Хайнц Гюнтер, 1921-1999
Konstantinov, Georgi, 1943- вж Константинов, Георги, 1943-
Konstantinova, Elena Ljudmilova, 1951- вж Константинова, Елена Людмилова, 1951-
Konstantinova, Ema вж Константинова, Ема
Konstantinova, Maglena Ivanova, 1948- вж Константинова, Маглена Иванова, 1948-
Koprinarov, Lazar Georgiev, 1950- вж Копринаров, Лазар Георгиев, 1950-
Korelitz, Jean Hanff, 1961- вж Корелиц, Джийн Ханф, 1961-
Kostadinova, Mirela Kostadinova, 1976- вж Костадинова, Мирела Костадинова, 1976-
Kostadinova, Rumjana, 1962- вж Костадинова, Румяна, 1962-
Kostov, Kamen Sotirov, 1947- вж Костов, Камен Сотиров, 1947-
Kostova, Dimitrina Petrova вж Костова, Димитрина Петрова
Kosturkov, Ivan Jordanov вж Костурков, Иван Йорданов
Kotorova, Ivanka Todorova вж Которова, Иванка Тодорова
Koutzarov, Stefan Ivanov вж Kucarov, Stefan Ivanov, 1941-
Kovačeva, Julija Draganova, 1963- вж Ковачева, Юлия Драганова, 1963-
Kozovska, Aza Borisovna, 1964- вж Козовска, Аза Борисовна, 1964-
Kramer, Ann, 1946- вж Креймър, Ан, 1946-
Krǎstev, Ljudmil Bojanov, 1978- вж Кръстев, Людмил Боянов, 1978-
Krǎstev, Vencislav вж Кръстев, Венцислав
Krǎsteva-Hristova, Radosveta Jordanova, 1975- вж Кръстева-Христова, Радосвета Йорданова, 1975-
Krumova, Ekaterina вж Крумова, Екатерина
Krzywacki, Heidi (редактор) Кн 158
Kucarov, Stefan Ivanov, 1941- (автор) Кн 214
Kucarova, Magdalena Nikolaevna вж Куцарова, Магдалена Николаевна
Kufov, Georgi Hristov, 1923-2004 вж Куфов, Георги Христов, 1923-2004
Kuhn, Oliver, 1972- вж Кун, Оливър, 1972-
Kujova, Veneta Ivanova, 1987- (автор) Кн 553
Kujumdžieva, Svetlana Nikolaeva, 1977- (автор на предговор)  Г 3
Kujumdžieva, Svetlana Nikolaeva, 1977- вж Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977-
Kuličev, Hristo Hristov, 1930- вж Куличев, Христо Христов, 1930-
Kumara, Sofija вж Кумара, София
Kurteva, Galina Georgieva вж Куртева, Галина Георгиева
Kušelieva, Zlatka Jordanova, 1958- вж Кушелиева, Златка Йорданова, 1958-
Kuteva, Diana Janakieva, 1955- вж Кутева, Диана Янакиева, 1955-
Kuteva, Venka Petrova, 1958- вж Кутева, Венка Петрова, 1958-
Kuyova, Veneta вж Kujova, Veneta Ivanova, 1987-
Kuyumdzhieva, Svetlana вж Kujumdžieva, Svetlana Nikolaeva, 1977-
Kuzmanova-Kartalova, Rozalija Jordanova, 1973- вж Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова, 1973-
 
L

Labé, Louise, 1524-1566 (автор на текст на песен)  Н 5
Labé, Louise, 1524-1566 вж Лабе, Луиз, 1524-1566
Lambert, Stephen, 1964- вж Ламбърт, Стивън, 1964-
Lambov, Kiril Minkov, 1955- (композитор) Н 9
Lambov, Kiril Minkov, 1955- вж Ламбов, Кирил Минков, 1955-
Lanchester, John, 1962- вж Ланчестър, Джон, 1962-
Laymon, Richard, 1947-2001 вж Леймън, Ричард, 1947-2001
Lazarenko, Igor Juriev, 1972- (автор) Кн 542
Lazarenko, Igor Juriev, 1972- вж Лазаренко, Игор Юриев, 1972-
Lazarkevič, Vadim Vadimovič, 1895-1963 вж Лазаркевич, Вадим Вадимович, 1895-1963
Lazarov, Ivan Georgiev, 1944- вж Лазаров, Иван Георгиев, 1944-
Lazarova, Mariana Georgieva, 1952- вж Лазарова, Мариана Георгиева, 1952-
Lazarova-Karačanova, Stojanka Hristova, 1983- вж Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983-
Leather, Stephen, 1956- вж Ледър, Стивън, 1956-
LeBlanc, Deborah вж Ле Бланк, Дебора
Lee, Jessica вж Лий, Джесика
Legkostup, Plamen Anatoliev, 1959- вж Легкоступ, Пламен Анатолиев, 1959-
Leigh, Susannah вж Лий, Сузана
Lengerov, Angel Dimitrov, 1960- вж Ленгеров, Ангел Димитров, 1960-
Lenkov, Grigor Krǎstanov, 1938-1977 вж Ленков, Григор Кръстанов, 1938-1977
Levi, Sabin Mois, 1970- (редактор) Н 9
Levi, Sabin Mois, 1970- вж Леви, Сабин Моис, 1970-
Levterova, Dora Stoilova, 1963- вж Левтерова, Дора Стоилова, 1963-
Levy, Jonatahn, 1971- вж Леви, Джонатан, 1971-
Levy, Marc, 1961- вж Леви, Марк, 1961-
Lewitscharoff, Sybille, 1954- вж Левичаров, Сибиле, 1954-
Li, Zoe вж Ли, Зоуи
Liliev, Nikolaj, 1885-1960 вж Лилиев, Николай, 1885-1960
Lisaev, Petko Ivanov, 1949- вж Лисаев, Петко Иванов, 1949-
Ljubenova, Tatjana, 1953- вж Любенова, Татяна, 1953-
Ljubomirov, Slavi Jasenov, 1970- вж Любомиров, Слави Ясенов, 1970-
Ljuckanov, Rosen Ljubomirov, 1979- вж Люцканов, Росен Любомиров, 1979-
Ljuckanova, Vesela, 1935- вж Люцканова, Весела, 1935-
Lobera Subira, Esther вж Субира Лобера, Естер
Lombroso, Cesare, 1835-1909 вж Ломброзо, Чезаре, 1835-1909
Lord, Peter, 1929- вж Лорд, Питър, 1929-
Losskij, Vladimir Nikolaevič, 1903-1958 вж Лоски, Владимир Николаевич, 1903-1958
Lovekin, Jonathan вж Лъвкин, Джонатан
Lu, Marie, 1984- вж Лу, Мари, 1984-
Luizov, Atanas Denev вж Луизов, Атанас Денев
Lukančevski, Milen Iliev, 1959- вж Луканчевски, Милен Илиев, 1959-
Lumbeva, Bojka Jankova, 1957- вж Лумбева, Бойка Янкова, 1957-
 
M

Maccormack, Eric, 1938- вж Маккормак, Ерик, 1938-
Macdowall, Iain, 1958- вж Макдауъл, Йън, 1958-
Magnusson, Kristof, 1976- вж Магнусон, Кристоф, 1976-
Mahot, Françoise вж Мао, Франсоаз
Majnalovski, Sibin Simeonov, 1974- вж Майналовски, Сибин Симеонов, 1974-
Majndkrajm, Majkǎl вж Майндкрайм, Майкъл
Makarieva-Leseva, Aneta вж Макариева-Лесева, Анета
Malamat, Evdokija, 1933- вж Маламат, Евдокия, 1933-
Malinov, Viktor Georgiev вж Малинов, Виктор Георгиев
Maneva, Deljana Stoilova, 1969- вж Манева, Деляна Стоилова, 1969-
Maneva, Maja Mančeva, 1964- вж Манева, Мая Манчева, 1964-
Manova, Svetlomira вж Манова, Светломира
Mantle, Ben, 1980- вж Мантел, Бен, 1980-
Manuševa, Irina Borisova, 1977- вж Манушева, Ирина Борисова, 1977-
Marčeva, Anastasija Aleksandrova, 1953- вж Марчева, Анастасия Александрова, 1953-
Marinina, Aleksandra, 1957- вж Маринина, Александра, 1957-
Marinov, Ilija Ivanov, 1940- вж Маринов, Илия Иванов, 1940-
Marinov, Ljubomir Ljubenov, 1960- вж Маринов, Любомир Любенов, 1960-
Marinov, Stojan Petkov, 1961- вж Маринов, Стоян Петков, 1961-
Marinova, Anna Angelova, 1972- вж Маринова, Анна Ангелова, 1972-
Marinska, Ruža Lazarova, 1944- (автор на предговор)  Г 4
Marinska, Ruža Lazarova, 1944- вж Маринска, Ружа Лазарова, 1944-
Markov, Ivan Gatev, 1951- вж Марков, Иван Гатев, 1951-
Markova, Keti Metodieva, 1963- вж Маркова, Кети Методиева, 1963-
Martínez-Gómez, Raquel, 1973- вж Мартинес, Ракел, 1973-
Maslovska, Eva вж Масловска, Ева
Maševa, Elena Milčeva Kenderova- вж Kenderova-Maševa, Elena Milčeva
Maševa, Stojka Petkova вж Машева, Стойка Петкова
Matchar, Emily вж Мачар, Емили
Matev, Pavel Hristov, 1924-2006 вж Матев, Павел Христов, 1924-2006
Matikova-Tamburova, Silvija Nikolova вж Матикова-Тамбурова, Силвия Николова
Mavrodieva-Šucman, Evelina Zaharieva, 1955- вж Мавродиева-Шуцман, Евелина Захариева, 1955-
Mavrov, Kiril Petrov, 1949- вж Мавров, Кирил Петров, 1949-
Mayer, Anna-Elisabeth, 1977- вж Майер, Анна-Елизабет, 1977-
Medicinski universitet. Katedra po psihiatrija i medicinska psihologija (Plovdiv) вж Медицински университет. Катедра по психиатрия и медицинска психология (Пловдив)
Mendius, Richard вж Мендиус, Ричард
Miéville, China, 1972- вж Миевил, Чайна, 1972-
Mihajlov, Kupen, 1920-1999 вж Михайлов, Купен, 1920-1999
Mihajlova, Dijana Lazarova, 1960- вж Михайлова, Дияна Лазарова, 1960-
Mihajlova, Mihaela, 1958- вж Михайлова, Михаела, 1958-
Mihajlova, Rumjana Borisova вж Михайлова, Румяна Борисова
Mihov, Kalin Kolev вж Михов, Калин Колев
Mihov, Miroslav Atanasov, 1949- вж Михов, Мирослав Атанасов, 1949-
Mihova, Marinela Velikova, 1962- вж Михова, Маринела Великова, 1962-
Miladinov, Dimitǎr Hristov, 1810-1862 вж Миладинов, Димитър Христов, 1810-1862
Miladinov, Konstantin Hristov, 1830-1862 вж Миладинов, Константин Христов, 1830-1862
Miladinova-Terzijska, Milena Bojkova вж Миладинова-Терзийска, Милена Бойкова
Milanova, Anastasija Stančeva, 1972- вж Миланова, Анастасия Станчева, 1972-
Milanova, Jolina Antonova, 1969- вж Миланова, Йолина Антонова, 1969-
Milanova, Silvana Spasova, 1961- вж Миланова, Силвана Спасова, 1961-
Milev, Stefan Emilov, 1981- вж Милев, Стефан Емилов, 1981-
Mileva, Maja вж Милева, Мая
Milušev, Dimitǎr Angelov, 1983- вж Милушев, Димитър Ангелов, 1983-
Minasjan, Gajane Garabed, 1971- вж Минасян, Гаяне Гарабед, 1971-
Mindizov, Georgi Borislavov, 1960- вж Миндизов, Георги Бориславов, 1960-
Mindov, Boris Ivanov, 1925-2000 вж Миндов, Борис Иванов, 1925-2000
Mineva, Zoja Angelova, 1953- вж Минева, Зоя Ангелова, 1953-
Minkova, Tonislava Pǎrvanova, 1970- вж Минкова, Тонислава Първанова, 1970-
Mirčeva, Elina Milenova, 1976- (автор, илюстратор) Кн 542
Mirčeva, Elina Milenova, 1976- вж Мирчева, Елина Миленова, 1976-
Mircheva, Elena вж Borisova, Elena Borisova, 1981-
Mircheva, Elina вж Mirčeva, Elina Milenova, 1976-
Mishal, Nissim, 1949- вж Мишал, Нисим, 1949-
Miškov, Georgi вж Мишков, Георги
Mitev, Julian Nikolov (илюстратор) Г 3
Mitev, Julian Nikolov вж Митев, Юлиан Николов
Mitev, Nikolaj Aleksandrov, 1958- вж Митев, Николай Александров, 1958-
Mitev, Yulian вж Mitev, Julian Nikolov
Miteva, Kina вж Митева, Кина
Mladenov, Boris Ignatov, 1939- вж Младенов, Борис Игнатов, 1939-
Mladenova, Marina Petrova, 1967- вж Младенова, Марина Петрова, 1967-
Mocatta, Gabi вж Моката, Габи
Mollov, Plamen Nedelčev, 1958- вж Моллов, Пламен Неделчев, 1958-
Momčilov, Martin Ivov, 1993- вж Момчилов, Мартин Ивов, 1993-
Monova-Želeva, Marija Hristova, 1968- вж Монова-Желева, Мария Христова, 1968-
Montrucchio, Alessandra, 1970- вж Монтрукио, Алесандра, 1970-
Moore, Jane, 1962- вж Мур, Джейн, 1962-
Morgan, Chris вж Морган, Крис
Moritz, Silke вж Мориц, Зилке
Mundrova, Slavjanka Dimitrova, 1958- вж Мундрова, Славянка Димитрова, 1958-
Murakami, Ryu, 1952- вж Мураками, Рю, 1952-
Musakov, Vladimir Iliev, 1928-1968 вж Мусаков, Владимир Илиев, 1928-1968
Mušmov, Apostol Ustijanov, 1972- вж Мушмов, Апостол Устиянов, 1972-
Müstecaplioğlu, Bariş, 1977- вж Мюстеджаплъоглу, Баръш, 1977-
 
N

Načeva, Emilija Krumova вж Начева, Емилия Крумова
Najdenova, Atanaska Todorova, 1930- вж Найденова, Атанаска Тодорова, 1930-
Narodna biblioteka P. R. Slavejkov (Veliko Tǎrnovo) Кн 10
Narodna biblioteka P. R. Slavejkov (Veliko Tǎrnovo) вж Народна библиотека П. Р. Славейков (Велико Търново) Кн 10
Narodno čitalište Ljuben Karavelov 1940. Literaturno studio Mitični ptici (Burgas) вж Народно читалище Любен Каравелов 1940. Литературно студио Митични птици (Бургас)
Naur, Beta, 1952- вж Наур, Бета, 1952-
Nedelčev, Dian Nedkov, 1979- вж Неделчев, Диан Недков, 1979-
Nedelčeva, Penka Milkova, 1955- вж Неделчева, Пенка Милкова, 1955-
Nedialkova, Vania вж Nedjalkova, Vanja
Nedjalkova, Vanja (преводач) Г 3
Nedjalkova, Vanja вж Недялкова, Ваня
Nejčev, Nejčo Georgiev, 1959- вж Нейчев, Нейчо Георгиев, 1959-
Nejkova, Radostina Nejkova, 1974- вж Нейкова, Радостина Нейкова, 1974-
Nejkova, Rumjana Nikolaeva, 1945- вж Нейкова, Румяна Николаева, 1945-
Nemčev, Vergil Binkov, 1970- вж Немчев, Вергил Бинков, 1970-
Nenkov, Rumen Hristov, 1953- вж Ненков, Румен Христов, 1953-
Nenkov, Stefan Svilenov, 1949- вж Ненков, Стефан Свиленов, 1949-
Nenkova, Albena, 1968- вж Ненкова, Албена, 1968-
Nerandzidis, Elena Evangelos вж Нерандзидис, Елена Евангелос
Neškov, Marin Najdenov, 1950- вж Нешков, Марин Найденов, 1950-
Nikolaeva, Bella Volen, 1982- вж Николаева, Белла Волен, 1982-
Nikolov, Borislav Stanislavov, 1995- вж Николов, Борислав Станиславов, 1995-
Nikolov, Emil Kostov, 1950- вж Николов, Емил Костов, 1950-
Nikolov, Kalin Emilov, 1956- вж Николов, Калин Емилов, 1956-
Nikolov, Karol Jordanov, 1935-2017 вж Николов, Карол Йорданов, 1935-2017
Nikolova, Anjuta Georgieva, 1953- вж Николова, Анюта Георгиева, 1953-
Nikolova, Biljana Evgenieva, 1979- вж Николова, Биляна Евгениева, 1979-
Nikolova, Evgenija Petrova вж Николова, Евгения Петрова
Nikolova, Nina Georgieva, 1970- вж Николова, Нина Георгиева, 1970-
Nikolova, Vasilka, езотерика вж Николова, Василка, езотерика
Ninov, Ivajlo Vasilev, 1960- вж Нинов, Ивайло Василев, 1960-
Ninov, Petǎr Cvetanov вж Нинов, Петър Цветанов
Noort, Saskia, 1967- вж Ноорт, Саския, 1967-
 
O

Oliver, Lauren, 1982- вж Оливър, Лорън, 1982-
Osogovski, Hristo Sotirov, 1932-2014 вж Осоговски, Христо Сотиров, 1932-2014
Ovčarov, Nikolaj Dimitrov, 1957- вж Овчаров, Николай Димитров, 1957-
Ovčarova, Snežanka Kostadinova, 1966- вж Овчарова, Снежанка Костадинова, 1966-
 
P

Paavali Suomi, arkkipiispa, 1914-1988 вж Павел Финландски, архиехископ, 1914-1988
Pačkova, Marija Petrova, 1946- вж Пачкова, Мария Петрова, 1946-
Pačovska, Marijka Nikolova, 1940- вж Пачовска, Марийка Николова, 1940-
Paetro, Maxine, 1946- вж Паетро, Максин, 1946-
Palazova, Rosica Petrova, 1976- вж Палазова, Росица Петрова, 1976-
Palij, Milena Aleksandrova вж Палий, Милена Александрова
Pampov, Kostadin Vasilev, 1956- вж Пампов, Костадин Василев, 1956-
Pančev, Bojan Pančev, 1963- вж Панчев, Боян Панчев, 1963-
Pančev, Pančo Borisov, 1933- вж Панчев, Панчо Борисов, 1933-
Panova, Valentina, 1949- вж Панова, Валентина, 1949-
Papazova, Joanna Grozdanova, 1939- вж Папазова, Йоанна Грозданова, 1939-
Papazova, Sofija, 1979- вж Папазова, София, 1979-
Parker Bowles, Tom, 1974- вж Паркър Боулс, Том, 1974-
Parker, Una-Mary, 1930- вж Паркър, Уна-Мери, 1930-
Paruševa, Tanja Petrova, 1959- вж Парушева, Таня Петрова, 1959-
Paskaleva, Olga Venelinova, 1954- вж Паскалева, Олга Венелинова, 1954-
Paskaleva, Ruska Vasileva, 1964- вж Паскалева, Руска Василева, 1964-
Pǎtev, Plamen Georgiev, 1968- вж Пътев, Пламен Георгиев, 1968-
Patraškov, Veselin Todorov, 1925- вж Патрашков, Веселин Тодоров, 1925-
Patterson, James, 1947- вж Патерсън, Джеймс, 1947-
Paul of Finland, archbishop вж Paavali Suomi, arkkipiispa, 1914-1988
Paunova, Lada Ljubomirova вж Паунова, Лада Любомирова
Pavlov, Adrian, 1979- вж Павлов, Адриан, 1979-
Pavlova, Irina Zaharieva, 1974- вж Павлова, Ирина Захариева, 1974-
Pavlova, Joana Vǎlkova, 1979- (автор на предговор, преводач)  Г 3
Pavlova, Joana Vǎlkova, 1979- вж Павлова, Йоана Вълкова, 1979-
Pavlova, Margarita, 1946- вж Павлова, Маргарита, 1946-
Pavlova, Sabina Ljubomirova, 1950- вж Павлова, Сабина Любомирова, 1950-
Pavlova, Yoana вж Pavlova, Joana Vǎlkova, 1979- 
Peev, Rajčo Angelov, 1969- вж Пеев, Райчо Ангелов, 1969-
Peeva, Katja Petkova, 1960- вж Пеева, Катя Петкова, 1960-
Pelevin, Viktor Olegovič, 1962- вж Пелевин, Виктор Олегович, 1962-
Penčev, Stanimir Ivanov, 1971- вж Пенчев, Станимир Иванов, 1971-
Penčeva, Asja Dimitrova, 1981- вж Пенчева, Ася Димитрова, 1981-
Penčeva, Rumjana Genčeva, 1961- вж Пенчева, Румяна Генчева, 1961-
Peneva, Ivelina вж Пенева, Ивелина
Peneva, Rajna Vǎrbanova, 1936- вж Пенева, Райна Върбанова, 1936-
Peneva, Vanja Ilieva, 1957- вж Пенева, Ваня Илиева, 1957-
Perčinkova, Katja Hristova, 1981- вж Перчинкова, Катя Христова, 1981-
Pergelova, Danka Marinova вж Пергелова, Данка Маринова
Petkov, Metodi Nikolčov вж Петков, Методи Николчов
Petkov, Valentin Metodiev, 1961- вж Петков, Валентин Методиев, 1961-
Petrov, Bojko Baev вж Петров, Бойко Баев
Petrov, Borislav Dimitrov, 1966- вж Петров, Борислав Димитров, 1966-
Petrov, Georgi Dobrev, 1952- вж Петров, Георги Добрев, 1952-
Petrov, Petǎr Veselinov, 1985- вж Петров, Петър Веселинов, 1985-
Petrov, Sava Nedjalkov вж Петров, Сава Недялков
Petrov, Vladimir Kirilov вж Петров, Владимир Кирилов
Petrova, Julija Nikolaevna вж Петрова, Юлия Николаевна
Petrova, Mariana Mateeva, 1962- вж Петрова, Мариана Матеева, 1962-
Petrova, Žaneta Stamenova, 1984- вж Петрова, Жанета Стаменова, 1984-
Petrova, Zdravka Stančeva, 1946- вж Петрова, Здравка Станчева, 1946-
Petrova, Zlatka Ivanova, 1936- вж Петрова, Златка Иванова, 1936-
Peyramaure, Michel, 1922- вж Пейрамор, Мишел, 1922-
Phillips, Denise вж Филипс, Денис
Picoult, Jodi, 1966- вж Пико, Джоди, 1966-
Pilev, Angel Iliev, 1969- вж Пилев, Ангел Илиев, 1969-
Pileva, Marija Emilova, 1972- вж Пилева, Мария Емилова, 1972-
Pirgova, Lioubitza вж Pirgova, Ljubica Kirilova, 1951-
Pirgova, Ljubica Kirilova, 1951- (преводач) Кн 97
Pirgova, Ljubica Kirilova, 1951- вж Пиргова, Любица Кирилова, 1951-
Pol, Polina Stojnova вж Пол, Полина Стойнова
Polimenov, Minčo Nikolov, 1961- вж Полименов, Минчо Николов, 1961-
Poncins, Etienne de, 1964- (автор на предговор) Кн 97
Poncins, Etienne de, 1964- вж Понсен, Етиен дьо, 1964-
Popivanova, Cvetana, 1942- вж Попиванова, Цветана, 1942-
Popov, Aleksandǎr Andonov, 1927- вж Попов, Александър Андонов, 1927-
Popov, Dimitǎr Petrov, 1950-2015 вж Попов, Димитър Петров, 1950-2015
Popov, Filip Ljudmilov, 1964- (съставител) Г 4
Popov, Filip Ljudmilov, 1964- вж Попов, Филип Людмилов, 1964-
Popov, Georgi Ivanov, 1946- вж Попов, Георги Иванов, 1946-
Popov, Stefan Petrov, 1954- вж Попов, Стефан Петров, 1954-
Popova, Anna Cenkova, 1950- вж Попова, Анна Ценкова, 1950-
Popova, Antonija Venelinova, 1971- вж Попова, Антония Венелинова, 1971-
Popova, Fani Hristova вж Попова, Фани Христова
Popova, Ljubomira Simeonova, 1966- вж Попова, Любомира Симеонова, 1966-
Popova, Radostina Kǎnčeva, 1983- вж Попова, Радостина Кънчева, 1983-
Popova, Venelina Todorova, 1972- (редактор) Кн 235
Popova-Mutafova, Fani Dobreva, 1902-1977 вж Попова-Мутафова, Фани Добрева, 1902-1977
Popoff , Philip вж Popov, Filip Ljudmilov, 1964-
Popradoslavov, Petǎr, 1925-2013 вж Попрадославов, Петър, 1925-2013
Poturljan, Artin Bedros, 1943- (композитор) Н 9
Poturljan, Artin Bedros, 1943- вж Потурлян, Артин Бедрос, 1943-
Prange, Peter, 1955- вж Пранге, Петер, 1955-
Pringle, Phil, 1952- вж Прингъл, Фил, 1952-
Profesionalen futbolen klub Levski (Sofija) вж Професионален футболен клуб Левски (София)
Public Library P. R. Slaveykov (Veliko Tarnovo) вж Narodna biblioteka P. R. Slavejkov (Veliko Tǎrnovo)
Purel, Milka Ivanova, 1930- вж Пурел, Милка Иванова, 1930-
 
R

Račev, Račo Hristov, 1946- вж Рачев, Рачо Христов, 1946-
Radenkov, Ivan Asenov, 1976- вж Раденков, Иван Асенов, 1976-
Radev, Nikola, 1940-2016 вж Радев, Никола, 1940-2016
Radev, Radoslav Dimitrov, 1954- вж Радев, Радослав Димитров, 1954-
Radev, Simeon Trajčev, 1879-1967 вж Радев, Симеон Трайчев, 1879-1967
Radeva, Tolja Kirilova вж Радева, Толя Кирилова
Raeva, Radosveta Rajčeva вж Раева, Радосвета Райчева
Rajčev, Aleksandǎr Ivanov, 1922-2003 (композитор) Н 14
Rajčev, Aleksandǎr Ivanov, 1922-2003 вж Райчев, Александър Иванов, 1922-2003
Rajkova, Denica Ivanova, 1977- вж Райкова, Деница Иванова, 1977-
Rajkova, Petja Georgieva, 1957- вж Райкова, Петя Георгиева, 1957-
Rangelov, Nikolaj Ivanov, 1963- вж Рангелов, Николай Иванов, 1963-
Rangelova, Emilija Milenkova, 1940- вж Рангелова, Емилия Миленкова, 1940-
Ranger, Helen вж Рейнджър, Хелън
Rashedi, Khorram вж Рашеди, Корам
Raspe, Rudolf Erich, 1737-1794 вж Распе, Рудолф Ерих, 1737-1794
Rašid, Krasimira вж Рашид, Красимира
Raychev, Alexander вж Rajčev, Aleksandǎr Ivanov, 1922-2003
Richo, David, 1940- вж Ричо, Дейвид, 1940-
Ristić, Branko, 1961- вж Ристич, Бранко, 1961-
Rizov, Julian вж Ризов, Юлиан
Rizov, Nikolai вж Rizov, Nikolaj, 1988-2009
Rizov, Nikolaj, 1988-2009 (композитор) Н 15, Н 16
Rizov, Nikolaj, 1988-2009 вж Ризов, Николай, 1988-2009
Roberts, Nora, 1950- вж Робъртс, Нора, 1950-
Robertson, Eleanor Marie вж Roberts, Nora, 1950-
Roglev, Marin Kostadinov, 1936- вж Роглев, Марин Костадинов, 1936-
Roncagliolo, Santiago, 1975- вж Ронкалиоло, Сантяго, 1975-
Rosenbloom, Al вж Розенблум, Ал
Rossetti, Christina Georgina, 1830-1894 (автор на текст на песен)  Н 5
Rossetti, Christina Georgina, 1830-1894 вж Росети, Кристина Джорджина, 1830-1894
Roussev, Bogdan вж Rusev, Bogdan Borislavov, 1975-
Rowe, Silvena, 1967- вж Роу, Силвена, 1967-
Rueva, Nina Stojanova вж Руева, Нина Стоянова
Ruiz Zafón, Carlos, 1964- вж Руис Сафон, Карлос, 1964-
Rumi Ruso вж Руми Русо
Rusev, Bogdan Borislavov, 1975- (преводач) Г 4
Rusev, Bogdan Borislavov, 1975- вж Русев, Богдан Бориславов, 1975-
Rusev, Ivan Dinev, 1963- вж Русев, Иван Динев, 1963-
Rusev, Nikolaj Borisov, 1962- вж Русев, Николай Борисов, 1962-
Ruseva, Kalina Vladislavova, 1998- вж Русева, Калина Владиславова, 1998-
Ruseva, Mariela Ivanova, 1973- вж Русева, Мариела Иванова, 1973-
Ruskov, Milen Kostov, 1966- вж Русков, Милен Костов, 1966-
Rušanova, Valja Angelova вж Рушанова, Валя Ангелова
 
S

Sǎbev, Branimir Dimitrov, 1981- вж Събев, Бранимир Димитров, 1981-
Sabourin, Vladimir Eduardo, 1967- вж Сабоурин, Владимир Едуардо, 1967-
Sacher-Masoch, Wanda von, 1845-1906 вж Захер-Мазох, Ванда фон, 1845-1906
Sagan, Carl, 1934-1996 вж Сейгън, Карл, 1934-1996
Samuilov, Viktor Isak, 1946- вж Самуилов, Виктор Исак, 1946-
Sand, Shlomo, 1946- вж Занд, Шломо, 1946-
Sandev, Kosta Vladimirov, 1957- вж Сандев, Коста Владимиров, 1957-
Sarov, Ivan Rašev, 1955- (илюстратор) Кн 542
Sarov, Ivan Rašev, 1955- вж Саров, Иван Рашев, 1955-
Sǎjuz na učenite v Bǎlgarija. Seminar of ecology (Sofija ; 2013) Кн 191
Sǎjuz na učenite v Bǎlgarija. Seminar of ecology (Sofija ; 2013) вж Съюз на учените в България. Семинар по екология (София ; 2013) 
Savov, Krasimir вж Савов, Красимир
Savova, Vesislava Ljubomirova, 1969- вж Савова, Весислава Любомирова, 1969-
Scheer, Michael вж Шеер, Майкъл
Schuelein-Steel, Danielle Fernandes Dominique вж Steel, Danielle, 1947-
Schulz, Kathryn вж Шулц, Катрин
Segal, Zindel, 1956- вж Сегал, Зиндел, 1956-
Sejmenlijski, Kamen Dimitrov, 1964- вж Сейменлийски, Камен Димитров, 1964-
Sejzinski, Dobrin Todorov, 1954- вж Сейзински, Добрин Тодоров, 1954-
Seljaški, Lǎčezar Petrov, 1949- вж Селяшки, Лъчезар Петров, 1949-
Serafimov, Pavel вж Серафимов, Павел
Serbezova, Stojanka Minčeva, 1951- вж Сербезова, Стоянка Минчева, 1951-
Sharankov, Nicolay вж Šarankov, Nikolaj Stefanov, 1979-
al-Shaykh, Hanan, 1945- вж ал-Шаих, Ханан, 1945-
Siderov, Vladko Filipov вж Сидеров, Владко Филипов
Simeonov, Kamen Stefanov вж Симеонов, Камен Стефанов
Simeonova, Katja, 1966- вж Симеонова, Катя, 1966-
Simeonova, Krasimira Dimitrova, 1959- вж Симеонова, Красимира Димитрова, 1959-
Simeonova, Rosica Cvetanova, 1955- вж Симеонова, Росица Цветанова, 1955-
Simmons, Dan, 1948- вж Симънс, Дан, 1948-
Simova, Rumjana Jordanova, 1963- вж Симова, Румяна Йорданова, 1963-
Singh, Sarina вж Сингх, Сарина
Slavkova, Emilija вж Славкова, Емилия
Smedley, Jenny вж Смидли, Джени
Smilov, Daniel Mihajlov, 1970- вж Смилов, Даниел Михайлов, 1970-
Smith, Haywood, 1949- вж Смит, Хейуд, 1949-
Sofarma (Sofija) вж Софарма (София)
Sofroniev, Petǎr, 1950-2015 вж Софрониев, Петър, 1950-2015
Sopharma Pharmaceuticals (Sofija) вж Sofarma (Sofija)
Sotirov, Živko, 1936- вж Сотиров, Живко, 1936-
Sotirova, Daniela Vasileva, 1955- вж Сотирова, Даниела Василева, 1955-
Spasov, Georgi, 1891-1953 вж Спасов, Георги, 1891-1953
Spasov, Jasen Toškov, 1988- (автор) Кн 553
Spasov, Spas Zdravkov вж Спасов, Спас Здравков
Spassov, Yassen вж Spasov, Jasen Toškov, 1988-
Spiridonov, Ivan Angelov вж Спирдонов, Иван Ангелов
Staikova, Lydia вж Stajkova, Lidija Kirilova, 1971-
Stajkova, Lidija Kirilova, 1971- (автор) Кн 553
Stambolijski, Ivo Nikolov, 1959- вж Стамболийски, Иво Николов, 1959-
Stamenov, Veselin Atanasov, 1981- вж Стаменов, Веселин Атанасов, 1981-
Stamova, Ivanka Milkova вж Стамова, Иванка Милкова
Stanilov, Vasil Pavlov, 1933-2016 вж Станилов, Васил Павлов, 1933-2016
Stanimirov, Petǎr Georgiev, 1952- вж Станимиров, Петър Георгиев, 1952-
Stankova, Marija Zlatkova, 1975- вж Станкова, Мария Златкова, 1975-
Statkov, Nikola Dimitrov, 1932- вж Статков, Никола Димитров, 1932-
Stavreva, Elka Kamenova, 1978- (автор) Кн 161
Steel, Danielle, 1947- вж Стийл, Даниел, 1947-
Stefanov, Galin Petrov, 1979- вж Стефанов, Галин Петров, 1979-
Stefanov, Simeon вж Стефанов, Симеон
Stefanov, Stefan Vasilev, 1959- вж Стефанов, Стефан Василев, 1959-
Stefanov, Vilian, 1984- вж Стефанов, Вилиан, 1984-
Stefanova, Mira вж Стефанова, Мира
Stiglitz, Joseph E., 1943- вж Стиглиц, Джоузеф Е., 1943-
Stoev, Atanas Georgiev, 1944-2004 вж Стоев, Атанас Георгиев, 1944-2004
Stoeva, Diana Kostadinova, 1964- вж Стоева, Диана Костадинова, 1964-
Stoeva, Elena Kostadinova, 1980- вж Стоева, Елена Костадинова, 1980-
Stoevski, Dimitǎr, 1902-1981 вж Стоевски, Димитър, 1902-1981
Stojadinov, Marijan Bogoev, 1964- вж Стоядинов, Мариян Богоев, 1964-
Stojanov, Andrej Anastasov, 1890-1969 вж Стоянов, Андрей Анастасов, 1890-1969
Stojanov, Drozdstoj Stojanov, 1980- вж Стоянов, Дроздстой Стоянов, 1980-
Stojanov, Minju Ivanov, 1935- вж Стоянов, Миню Иванов, 1935-
Stojanov, Niko Georgiev, 1947- вж Стоянов, Нико Георгиев, 1947-
Stojanov, Stilijan Lalev, 1961- вж Стоянов, Стилиян Лалев, 1961-
Stojanov, Svetlozar Panajotov вж Стоянов, Светлозар Панайотов
Stojanova, Antonija Koleva, 1964- вж Стоянова, Антония Колева, 1964-
Stojanova, Daniela Stefanova, 1973- (автор) Кн 542
Stojanova, Daniela Stefanova, 1973- вж Стоянова, Даниела Стефанова, 1973-
Stojanova, Joana Georgieva, 1982- вж Стоянова, Йоана Георгиева, 1982-
Stojanova, Stanislava Jordanova, 1977- вж Стоянова, Станислава Йорданова, 1977-
Stojanova, Vasilka Ivanova, 1968- вж Стоянова, Василка Иванова, 1968-
Stojčev, Kiril Petrov, 1959- вж Стойчев, Кирил Петров, 1959-
Stojčev, Penčo Angelov, 1957- вж Стойчев, Пенчо Ангелов, 1957-
Stojčev, Stamen Dimov, 1945- вж Стойчев, Стамен Димов, 1945-
Stojčev, Žeko Todorov, 1951- вж Стойчев, Жеко Тодоров, 1951-
Stojčeva, Gergana Dimitrova, 1979- вж Стойчева, Гергана Димитрова, 1979-
Stojkov, Nikolaj Ivanov, 1936- (композитор) Н 10, Н 11
Stojkov, Nikolaj Ivanov, 1936- вж Стойков, Николай Иванов, 1936-
Stojkova, Miloslava Hristova, 1960- вж Стойкова, Милослава Христова, 1960-
Stojkova, Pepa Monova, 1963- вж Стойкова, Пепа Монова, 1963-
Stojkova, Velislava Rajkova вж Стойкова, Велислава Райкова
Stojkovski, Goran Vladimirov, 1969- вж Стойковски, Горан Владимиров, 1969-
Stojnov, Dimitǎr Velčev, 1962- вж Стойнов, Димитър Велчев, 1962-
Stojnov, Jonko Dinev, 1969- (автор) Кн 176
Stojnova, Rada Stojnova, 1981- вж Стойнова, Рада Стойнова, 1981-
Stopanska akademija D. A. Cenov. Fakultet Finansi (Svištov) вж Стопанска академия Д. А. Ценов. Факултет Финанси (Свищов)
Stopanska akademija D. A. Cenov. Fakultet Stopanska otčetnost (Svištov) вж Стопанска академия Д. А. Ценов. Факултет Стопанска отчетност (Свищов)
Stoyanova, Daniela вж Stojanova, Daniela Stefanova, 1973-
Stoykov, Nikolay вж Stojkov, Nikolaj Ivanov, 1936-
Stoynov, Yonko вж Stojnov, Jonko Dinev, 1969-
Sugarev, Atanas Dimitrov, 1953- вж Сугарев, Атанас Димитров, 1953-
Sukmanov, Valerij Aleksandrovič, 1953- вж Сукманов, Валерий Александрович, 1953-
Süskind, Patrick, 1949- вж Зюскинд, Патрик, 1949-
Sveženov, Jordan вж Свеженов, Йордан
 
Š

Šarankov, Nikolaj Stefanov, 1979- (автор, преводач) Кн 542
Šarankov, Nikolaj Stefanov, 1979- вж Шаранков, Николай Стефанов, 1979-
Šekerdžiev, Krasimir Petkov вж Шекерджиев, Красимир Петков
Šipkovenski, Georgi вж Шипковенски, Георги
Šiškov, Rinaldo Savov, 1953- вж Шишков, Риналдо Савов, 1953-
Šiškova, Ljubov Ignatova, 1964- вж Шишкова, Любов Игнатова, 1964-
Šivačeva, Veska Ivanova, 1955- вж Шивачева, Веска Иванова, 1955-
Šopov, Atanas Petrov, 1961- вж Шопов, Атанас Петров, 1961-
Šterev, Ivan Georgiev, 1960- вж Щерев, Иван Георгиев, 1960-
Štereva, Dora Simeonova, 1959- вж Щерева, Дора Симеонова, 1959-
Štereva, Natalija Mihajlova, 1977- вж Щерева, Наталия Михайлова, 1977-
Šumakova, Vesela Genova, 1954- вж Шумакова, Весела Генова, 1954-
Šumelov, Vladimir Stefanov, 1958- вж Шумелов, Владимир Стефанов, 1958-
Šuteva, Dobrinka Kirilova, 1946- вж Шутева, Добринка Кирилова, 1946-
 
T

Tabakov, Nikolaj Filipov, 1956- вж Табаков, Николай Филипов, 1956-
Tananeev, Emilijan Stefanov, 1949- вж Тананеев, Емилиян Стефанов, 1949-
Taneva, Stilijana Petkova, 1978- вж Танева, Стилияна Петкова, 1978-
Tasevska, Daniela Hristova, 1966- вж Тасевска, Даниела Христова, 1966-
Tasso, Torquato, 1544-1595 (автор на текст на песен)  Н 5
Tasso, Torquato, 1544-1595 вж Тасо, Торквато, 1544-1595
Teasdale, John, 1944- вж Тийсдейл, Джон, 1944-
Tekeliev, Aleksandǎr Nedjalkov, 1942- вж Текелиев, Александър Недялков, 1942-
Tellkamp, Uwe, 1968- вж Телкамп, Уве, 1968-
Tenekedžieva, Cvetelina Lukova, 1986- вж Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986-
Tepeliev, Julin Nikolov, 1957- вж Тепелиев, Юлин Николов, 1957-
Terziev, Ljubomir Nikolov, 1962- (автор) Кн 261
Terzieva, Margarita Aleksandrova, 1957- вж Терзиева, Маргарита Александрова, 1957-
Terzijska, Ilinka Sergeeva, 1974- вж Терзийска, Илинка Сергеева, 1974-
Terzijski, Georgi Petrov, 1983- вж Терзийски, Георги Петров, 1983-
Thayer, Nancy, 1943- вж Теър, Нанси, 1943-
Thomas, Choo, 1939-2013 вж Томас, Чу, 1939-2013
Thompson, Kate, 1956- вж Томсън, Кейти, 1956-
Thor, Brad, 1969- вж Тор, Брад, 1969-
Timčeva, Vjara, 1975- вж Тимчева, Вяра, 1975-
Timm, Uwe, 1940- вж Тим, Уве, 1940-
Tinčeva, Neli Todorova, 1971- (автор) Кн 261
Tincheva, N. вж Tinčeva, Neli Todorova, 1971-
Todeschini, Cecilia вж Тодескини, Чечилия
Todorov, Atanas Dobrev, 1938- вж Тодоров, Атанас Добрев, 1938-
Todorov, Emil Georgiev, 1981- вж Тодоров, Емил Георгиев, 1981-
Todorov, Ivan, 1905- вж Тодоров, Иван, 1905
Todorov, Stefan Ivanov, 1943- вж Тодоров, Стефан Иванов, 1943-
Todorov, Todor Atanasov, 1985- вж Тодоров, Тодор Атанасов, 1985-
Todorova, Koralija Stefanova, 1962- вж Тодорова, Коралия Стефанова, 1962-
Todorova, Stanislava, 1978- вж Тодорова, Станислава, 1978-
Todorova, Velička Jordanova вж Тодорова, Величка Йорданова
Tomanova-Dimitrova, Mila Grigorova, 1959- вж Томанова-Димитрова, Мила Григорова, 1959-
Tomova, Daniela Ivanova вж Томова, Даниела Иванова
Tomova, Snežina Coneva, 1943- вж Томова, Снежина Цонева, 1943-
Tončev, Anton вж Тончев, Антон
Tončeva, Todorka Hristova, 1953- вж Тончева, Тодорка Христова, 1953-
Toneva-Dačeva, Galina Nikolaeva, 1960- вж Тонева-Дачева, Галина Николаева, 1960-
Topalov, Kalojan Hristov, 1972- вж Топалов, Калоян Христов, 1972-
Topalov, Stavri Atanasov, 1939- вж Топалов, Ставри Атанасов, 1939-
Topalova, Vesela Aleksandrova, 1985- вж Топалова, Весела Александрова, 1985-
Topalova-Pirinska, Snežanka Zaprinova, 1952- вж Топалова-Пиринска, Снежанка Запринова, 1952-
Toškov, Angel Zahariev, 1961- вж Тошков, Ангел Захариев, 1961-
Totešev, Georgi Ivanov, 1952- вж Тотешев, Георги Иванов, 1952-
Trifonov, Tinko Iliev, 1950-2007 вж Трифонов, Тинко Илиев, 1950-2007
Trifonova, Iva Kǎnčeva, 1977- вж Трифонова, Ива Кънчева, 1977-
Tumbarkova, Julija Dimitrova вж Тумбаркова, Юлия Димитрова
 
U

Ubinova, Cvetanka Delova, 1955- вж Убинова, Цветанка Делова, 1955-
Uejn, Ejdriǎn, 1975- вж Уейн, Ейдриън, 1975-
Union of Scientists in Bulgaria. Seminar of ecology (Sofia ; 2013) вж Sǎjuz na učenite v Bǎlgarija. Seminar of ecology (Sofija ; 2013)
Uzunov, Ognjan Dimitrov, 1976- вж Узунов, Огнян Димитров, 1976-
Uzunova, Albena Stefanova, 1972- вж Узунова, Албена Стефанова, 1972-
 
V

Vačeva, Albena Kirilova, 1962- вж Вачева, Албена Кирилова, 1962-
Vajsova, Lea Ivanova, 1985- вж Вайсова, Леа Иванова, 1985-
Vǎlčev, Nikolaj Jančev вж Вълчев, Николай Янчев
Vǎlčinov, Tjanko Manolov, 1943- вж Вълчинов, Тянко Манолов, 1943-
Vǎlkanov, Venelin Dimitrov, 1942- вж Вълканов, Венелин Димитров, 1942-
Vanaja Tajja, 1971- вж Ваная Тайя, 1971-
Vankova, Jana вж Ванкова, Яна
Varbanova, Elena вж Vǎrbanova, Elena Apostolova, 1949-
Vǎrbanova, Elena Apostolova, 1949- (автор) Кн 176
Vǎrbanova, Valentina Peneva, 1951- вж Върбанова, Валентина Пенева, 1951-
Varencova-Ruseva, Marina вж Варенцова-Русева, Марина
Vasilev, Dragomir Stojanov, 1981- вж Василев, Драгомир Стоянов, 1981-
Vasilev, Jordan Asenov, 1935-2017 вж Василев, Йордан Асенов, 1935-2017
Vasileva, Jana вж Василева, Яна
Vasileva, Vanja Atanasova, 1979- вж Василева, Ваня Атанасова, 1979-
Vǎtev, Žel´o Vǎtev, 1963- вж Вътев, Жельо Вътев, 1963-
Vateva, Veselina Živkova вж Ватева, Веселина Живкова
Vatova, Ivelina вж Ватова, Ивелина
Vekov, Toni Jonkov, 1968- вж Веков, Тони Йонков, 1968-
Velčev, Boris Vladimirov, 1962- вж Велчев, Борис Владимиров, 1962-
Velčev, Vasil Konstantinov, 1972- вж Велчев, Васил Константинов, 1972-
Velev, Georgi Ivanov вж Велев, Георги Иванов
Veleva, Tina Petrova, 1961- вж Велева, Тина Петрова, 1961-
Veličkov, Petǎr, 1954- вж Величков, Петър, 1954-
Velika loža na starite svobodni i prieti zidari v Bǎlgarija. Loža Zahari Stojanov (Sofija) вж Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България. Ложа Захари Стоянов  (София)
Velikova, Rosica Georgieva, 1943- вж Великова, Росица Георгиева, 1943-
Velinova, Madlena Dimitrova вж Велинова, Мадлена Димитрова
Venčeva, Stefka Grueva, 1968- вж Венчева, Стефка Груева, 1968-
Venkov, Josif, 1931- вж Венков, Йосиф, 1931-
Venkov, Vencislav Konstantinov, 1950- вж Венков, Венцислав Константинов, 1950-
Verlaine, Paul, 1844-1896 (автор на текст на песен)  Н 5
Verlaine, Paul, 1844-1896 вж Верлен, Пол, 1844-1896
Vermes, Timur, 1967- вж Вермеш, Тимур, 1967-
Veselinov, Javor, 1975- вж Веселинов, Явор, 1975-
Videv, Stefan Ivanov, 1960- вж Видев, Стефан Иванов, 1960-
Vinge, Joan D., 1948- вж Виндж, Джоан Д., 1948-
Vitanov, Vitan Genčev, 1978- вж Витанов, Витан Генчев, 1978-
Vladimirov, Denčo, 1944- вж Владимиров, Денчо, 1944-
Vladov, Vladimir вж Владов, Владимир
Vladov, Vladimir Nikolaev, 1967- вж Владов, Владимир Николаев, 1967-
Vlahov, Krasimir Ivanov, 1972- вж Влахов, Красимир Иванов, 1972-
Vlahova-Nikolova, Veselina Dimitrova, 1938- вж Влахова-Николова, Веселина Димитрова, 1938-
Vlajkov, Alipija Genčov, 1856-1934 вж Влайков, Алипия Генчов, 1856-1934
Vlajkov, Ličo Alipiev, 1891-198? вж Влайков, Личо Алипиев, 1891-198?
Vlajkov, Svetlozar Metodiev, 1955- вж Влайков, Светлозар Методиев, 1955-
Voenkinova, Živka Enčeva, 1957- вж Военкинова, Живка Енчева, 1957-
Vojnova, Ekaterina Dimitrova, 1962- вж Войнова, Екатерина Димитрова, 1962-
Volkoff, Vladimir Nikolaevič, 1932-2005 вж Волков, Владимир Николаевич, 1932-2005
Vorhees, Mara вж Вореис, Мара
 
W

Wallace, Amy, 1955-2013 вж Уолъс, Ейми, 1955-2013
Waterson, Luke вж Уотърсън, Люк
Watson, Peter, 1943- вж Уотсън, Питър, 1943-
Welzel-Breuer, Manuela (редактор) Кн 158
White, Stephen, 1951- вж Уайт, Стивън, 1951-
Whyte, Rob вж Уайт, Роб
Wilkinson, Philip, 1955- вж Уилкинсън, Филип, 1955-
Williams, Hywel, 1953- вж Уилямс, Хайуел, 1953-
Williams, Mark, 1952- вж Уилямс, Марк, 1952-
Williams, Nicola вж Уилямс, Никола
Williamson, Judith, 1954- вж Уилямсън, Джудит, 1954-
Woodruff, Nancy вж Удруф, Нанси
Woods, Stuart, 1938- вж Уудс, Стюарт, 1938-
 
Y

Yankov, Ivan вж Jankov, Ivan Georgiev, 1945-
Georgi Yordanov. Изложба (Варна ; 2013) вж Георги Йорданов. Изложба (Варна ; 2013)
Young вж Mladenov, Boris Ignatov, 1939-
Young, Boris вж Mladenov, Boris Ignatov, 1939-
 
Z

Zahariev, Andrej Bojanov, 1971- вж Захариев, Андрей Боянов, 1971-
Zaharieva, Nadežda Grigorova, 1944- вж Захариева, Надежда Григорова, 1944-
Zaharieva, Radostina Božidarova вж Захариева, Радостина Божидарова
Zaharieva, Snežina вж Захариева, Снежина
Zaimov, Velislav Jordanov, 1951- (композитор) Н 9
Zaimov, Velislav Jordanov, 1951- вж Заимов, Велислав Йорданов, 1951-
Zankov, Vencislav Ognjanov, 1962- (художник) Г 3
Zankov, Vencislav Ognjanov, 1962- вж Занков, Венцислав Огнянов, 1962-
Zankov, Ventsislav вж Zankov, Vencislav Ognjanov, 1962-
Zarkin, Georgi Atanasov, 1940-1977 (автор на текст на песен)  Н 5
Zarkin, Georgi Atanasov, 1940-1977 вж Заркин, Георги Атанасов, 1940-1977
Zaševa, Elena вж Зашева, Елена
Zdravkov, Stefan Stojčev, 1945- вж Здравков, Стефан Стойчев, 1945-
Zdravkova, Borjana Stojnova, 1971- вж Здравкова, Боряна Стойнова, 1971-
Zeh, Juli, 1974- вж Це, Юли, 1974-
Zeldin, Theodore, 1933- вж Зелдин, Тиодор, 1933-
Zjapkova, Mariola Kostadinova, 1966- вж Зяпкова, Мариола Костадинова, 1966-
Zlatev, Zlatko Antonov, 1949- вж Златев, Златко Антонов, 1949-
Zlatkova, Katja Cvetanova (автор) Кн 163
Znepolski, Ivajlo Bojanov, 1940- вж Знеполски, Ивайло Боянов, 1940-
Zusak, Markus, 1975- вж Зюсак, Маркъс, 1975-
Zweig, Stefan, 1881-1942 вж Цвайг, Стефан, 1881-1942
 
Ž

Žabilova, Kamelija Kirilova, 1970- вж Жабилова, Камелия Кирилова, 1970-
Ždanov, Ivan Vjačeslavovič, 1983- вж Жданов, Иван Вячеславович, 1983-
Žekov, Živko Stojanov, 1951- вж Жеков, Живко Стоянов, 1951-
Želev, Boris, 1961- вж Желев, Борис, 1961-
Želev, Janislav Panajotov вж Желев, Янислав Панайотов
Želev, Simeon Denev, 1961- вж Желев, Симеон Денев, 1961-
Želeva, Elena Grozeva вж Желева, Елена Грозева
Želeva, Silvija Vangelova, 1965- вж Желева, Силвия Вангелова, 1965-
Željazkova, Veselka Nedelčeva, 1960- вж Желязкова, Веселка Неделчева, 1960-
Živorodov, Aleksandǎr (автор на предговор)  Г 3
Živorodov, Aleksandǎr вж Живородов, Александър

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Автентичният д-р Кръстьо Кръстев Кн 268
Автоматизация на производствени процеси в ХВП [хранително-вкусовата промишленост]. Ч. 1, Автоматизация на типови производствени процеси в ХВП [хранително-вкусовата промишленост] Кн 240
Автоматизация на типови производствени процеси в ХВП [хранително-вкусовата промишленост] вж Автоматизация на производствени процеси в ХВП [хранително-вкусовата промишленост]. Ч. 1, Автоматизация на типови производствени процеси в ХВП [хранително-вкусовата промишленост]
Авторът и Автора Кн 432
Аз съм пратеникът Кн 324
Азиатски изкуства Кн 248
Акварели [Нотирана музика] Н 12
Акустика Кн 183
Алхимията, или търсене на съвършенството Кн 61
Аметистът Кн 435
Амок вж Колекция новели. Т. 1, Гувернантката ; Огнена тайна ; Писмо на една непозната ; Страх ; Амок
Анализ на банковата дейност Кн 122
Ананасов компот за прекрасната дама Кн 371
Ангели за всеки ден Кн 44
Арка небесна вж Цикъл Арка небесна 
Архитектурен език и визуални изкуства Кн 251
Афоризми и размисли Кн 478
 
Б

Балканска рулетка Кн 434
Балкански калейдоскоп - 2 Кн 262
Барон Мюнхаузен вж Изумителните приключения на барон Мюнхаузен
Без кръв Кн 360
Берëзы на Шипке Кн 388
Биография на времето Кн 544
Бисерчета Кн 516
Свилен Блажев Г 4
Блатистата земя Кн 533
Бледа синя точица Кн 6, Кн 7
Блуменберг Кн 332
Бо Кн 438
Богатства Кн 283
Бой на тигри Кн 370
Болонски процес Кн 108
Болонският процес в моя университет Кн 109
Бончо Кн 463
Братя Миладинови Кн 567
Български танци [Нотирана музика]. Тетр. 1: Опус 30 (1990) Н 10
Бялата роза Кн 295
 
В

В гората вж Акварели
В периферията на канона Кн 376
Вампирска терапия Кн 443
Видни граждани на район Одесос, община Варна Кн 555
Виза за Англия? Не, благодаря! Кн 483
Византия Кн 461
Висша математика - II част вж Higher mathematics - part 2
Виц парад Кн 472
Вместо молитва вж Цикъл Арка небесна 
Внимавай какво си пожелаваш вж Хрониките на Клифтън. Т. 4, Внимавай какво си пожелаваш
Военната фотография Кн 400
Времето вж Под слънцето на спомените
Всичко в един тиган Кн 446
Всичко, което трябва да умее един мъж Кн 90
Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий вж Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ Св. св. Кирил и Методий
Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ Св. св. Кирил и Методий Кн 171
Във водовъртежа на илюзиите Кн 481
Възкресението на лимеца вж Изначалният хляб. Кн. 2, Възкресението на лимеца
Възможно - невъзможно: идейни проекти за естетизация на градската среда Г 2
Възможности за трудова заетост за хора с увреждания в Германия Кн 117
Възхвала на мира [Нотирана музика] Н 8
Възшествието на маймуните Кн 441
Вълшебникът Захариас спасява Страната на приказките Кн 340
Вълшебникът Захариас търси коледните елфи Кн 341
Въпроси в зоопарка Кн 509
Въпроси за начинаещи ученици. Ч. 1-2 Кн 13
 
Г

Гатанкова енциклопедия Кн 513
Генератори на случайни последователности в паралелна изпълнителна среда Кн 242
Геният на играта Кн 50
Гибелен замисъл Кн 297
Голо лого Г 6
Горест вж Цикъл Горест
Горският цар Кн 519
Гостът на папата Кн 353
Град като град Кн 480
Гувернантката вж Колекция новели. Т. 1, Гувернантката ; Огнена тайна ; Писмо на една непозната ; Страх ; Амок
Гълъбът Кн 329
 
Д

Да намериш Дракон вж Призвание герой - 2
Да ме обичаш, ме научи Кн 416
Да оставиш диря Кн 399
Да отвориш сърцето си Кн 319
Да пишем правилно Кн 267
Да преживееш дълбочините на Исус Христос Кн 68
Да разчупиш страха Кн 288
Да се научим да плетем Кн 253
Далас в смъртта Кн 304
Данъчен контрол и администрация Кн 124
Даото на Уорън Бъфет Кн 118
[Двадесет] 20 години Месомания Кн 221
Две врабченца Кн 520
Дебели лъжи Кн 317
Демографската катастрофа: монополи, корупция и регионализъм Кн 84
[Десет] 10 причини Бог да те изцелява Кн 71
Детективска агенция Private. Заподозрян No 1 Кн 302
Детската градина - отговорност за бъдещето Кн 167
Дефицитът от ключово знание за реиндустриализация в икономиката на знанието Кн 127
Децата аутисти Кн 207
Децата от гаровия сейф Кн 535
Децата - надежда за утре! Кн 160
Децата по света Кн 521
Децата на свободата Кн 356
Децата и фолклорът Кн 159
Джойленд Кн 293
Диагонали [Нотирана музика] Н 6
Динамика на полета I част Кн 216
Иван Динков представен от Никола Иванов Кн 377
Дискурсът за Европа Кн 111
Дневникът на една брюнетка Кн 456
Дневниците вж Дневниците. Страници от Рая
Дневниците. Страници от Рая Кн 475
Дойди, дойди, либе вж Хорови песни
Доказването във финансовия контрол и външния одит Кн 123
Докога ли вж Цикъл Горест
Докосване до истините за живота и правото Кн 469
Князь Иван Михайлович Долгоруков - благородный артист, режиссер, драматург Кн 368
Долекарска помощ Кн 197
Долината на динозаврите Кн 29
Долината на ужаса вж Три романа с Шерлок Холмс
Домашни правила Кн 303
Дороти и Вълшебникът в Страната на Оз Кн 323
Досиета Бивши гаджета Кн 282
Драконът и княгинята войн Кн 510
Дръзко убийство вж Пълна колекция разкази. Т. 3, Испанска кръв ; Завесата ; Изстрели в Сирано ; Ще те чакам ; Дръзко убийство ; Моливът
Думите Кн 15
Духовни образи Кн 39
Духовные образы Кн 39
Дъбово клонче Кн 402
Дъщерята на Йезид Кн 532
Дъщерята на Калояна Кн 451
 
Е

Евридика 2033 Кн 459
Египетски митове Кн 80
Един корен - два върха Кн 557
Една американска любов Кн 352
Езерово [Първомайско] - историята на едно древно селище Кн 546
Еко туризмът - нашето зелено бъдеще Кн 131
Експресия вж Възхвала на мира
Експресия [Нотирана музика] Н 15
Еротични сонети Кн 405
Етнически и социален състав на римската армия Кн 143
Етно-демографски облик на Провадия XV-XXI в. Кн 85
Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България Кн 86
Етюд в червено вж Три романа с Шерлок Холмс
Ехо от близкото минало Кн 406
Ехо от прелетелите години Кн 496
 
Ж

Жената на моя съпруг Кн 307
Жената престъпничка и проститутка Кн 52
Жетварят Кн 440
Живей бързо. Кн. 4, Кръв за кокаин Кн 497
Живот Кн 411
Живот и съдби Кн 470
Живот с първия мазохист Кн 344
Животните Кн 16
Животните в България от гората Кн 17
Животните в България от полето Кн 18
Животните в България от фермата Кн 19
Животът и приключенията на Робинзон Крузо Кн 285
Жълто, жълто, чак до безумие вж Три картини за пиано
 
З

За да бъдем по-добри Кн 269
За демокрацията и нейното българско приключение Кн 101
Забранено за чувствителни Кн 453
Завесата вж Пълна колекция разкази. Т. 3, Испанска кръв ; Завесата ; Изстрели в Сирано ; Ще те чакам ; Дръзко убийство ; Моливът 
Завръщане към извора Кн 419
Загадки около нас Кн 523
Загадъчна промяна вж Сестрите вампирки. Кн. 4. Загадъчна промяна
Задачи по механика на флуидите Кн 182
Западна порта на Сердика Кн 537
Записки за мисията на отците възкресенци в Малко Търново Кн 73
Заподозрян No 1 вж Детективска агенция Private. Заподозрян No 1
Защо грешим? или Какво казва науката за грешките ни Кн 46
Защо обичта е важна Кн 49
Звезден път вж От живота и дейността на Димо Дичев Новаков. Кн. 1, Звезден път
Златно моме вж Хорови песни
Златоград Кн 538
Злодеяния на Кобургите в България Кн 570
Знакът на четиримата вж Три романа с Шерлок Холмс
Знанието - източник на иновации Кн 208
Знанието - традиции, иновации, перспективи Кн 1
Зодия Хлапак Кн 518
 
И

И пак е ноември Кн 418
И си отива август Кн 401
Ивен, Рицаря с лъва Кн 355
Из миналото на село Цалапица [Пловдивско] Кн 545
Из Пътеводител на културологическия стопаджия Кн 437
Избрани произведения 2 вж Хляб с дъх на ябълки
Извън петолинието Кн 384
Изгревът на белия полумесец Кн 116
Измерения на мениджмънта на образованието на възрастните Кн 169
Изначалният хляб. Кн. 2, Възкресението на лимеца Кн 238
Изненади по Коледа Кн 310
Изобретяването на еврейския народ Кн 562
Изплаши я до смърт. Кн. 1 Кн 280
Изстрели в Сирано вж Пълна колекция разкази. Т. 3, Испанска кръв ; Завесата ; Изстрели в Сирано ; Ще те чакам ; Дръзко убийство ; Моливът
Изумителните приключения на барон Мюнхаузен Кн 528
Изчезналата библиотека Кн 275
Икономика и управление на услугите Кн 129
Индия и САЩ - стратегическо сътрудничество Кн 110
Инквизиторът Кн 294
Иновации в мебелния сектор Кн 247
Интернет технологии Кн 241
Интимната история на човечеството Кн 45
Информатизация на публичното управление в България Кн 141
Испанска кръв вж Пълна колекция разкази. Т. 3, Испанска кръв ; Завесата ; Изстрели в Сирано ; Ще те чакам ; Дръзко убийство ; Моливът
Истижарски корен Кн 389
Истинската българска история Кн 566
 
Й

Йога Кн 79
 
К

Как да се храним, за да не боледуваме Кн 194
Как се появи наденичката с къри Кн 336
Календарни чувства и други отговори Кн 439
Калоян и златният печат Кн 20
Капитан Михалис Кн 367
Карлово Кн 551
Категория муха Кн 326
Кафе - 21 рецепти за всеки вкус Кн 224
Качество на храните Кн 239
Келтски митове Кн 83
Кехлибарената стая Кн 331
Китайската литература в България. Проблеми на рецепцията Кн 534
Китайски митове Кн 82
Класически митове Кн 77
Клетвата Кн 346
Клинично поведение при лечение на зъбния кариес и неговите усложнения Кн 204
Клубът на тузарите Кн 347
Кметовете на Варна. Ч. 3. 1923-1944 Кн 142
Когато любовта срещне страха Кн 54
Кой бута кошерите Кн 508
Кой какво яде Кн 22
Колекция новели. Т. 1, Гувернантката ; Огнена тайна ; Писмо на една непозната ; Страх ; Амок Кн 345
Колекция разкази Кн 372
Колюва майка вж Хорови песни
Компютризирани устройства и системи за работа в реално време Кн 245
Компютърни симулации Кн 246
Конспирациите Кн 11
Конспирацията на Медичи Кн 316
Контрол и управление на качеството в машиностроенето Кн 210
Копнеж за летене Кн 386
Корабът на Ной Кн 30
Корпус деликти Кн 338
Корректировочный курс русского языка Кн 264
Корупция вж Кървава власт. Ч. 1-2
Косите на Мария Кн 471
Космос вж Възхвала на мира
Крадецът на книги Кн 325
Кралете-слънце Кн 561
Кралица, императрица, наложница Кн 559
Криеница Кн 512
Кръв за кокаин вж Живей бързо. Кн. 4, Кръв за кокаин
Кръстопът на изкуствата Кн 482
Кулата Кн 335
Кълбото Кн 404
Кървава власт. Ч. 1-2 Кн 458
 
Л

Латински и гръцки крилати думи Кн 366
Легенда при Върха Кн 548
Легендата Кн 300
Ледено сърце Кн 274
Лили във фермата Кн 524
Литература и технологии Кн 270
Лов на диви патици и гъски Кн 223
Лъвице, издигни се Кн 289
Любовната афера на жена ми Кн 314
 
М

Магията на Хималаите Кн 549
Майчин грях Кн 308
Македонският въпрос 1944-1989 Кн 102
Макроетика и устойчиво развитие на здравеопазването Кн 196
Малка енциклопедия за котки и котенца Кн 35
Малка енциклопедия за кучета и кученца Кн 21
Малка театрална енциклопедия Кн 473
Манифестът на един бог Кн 428
Маркетингови метаморфози и предизвикателства вж Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера
Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера Кн 132
Маяк Кн 495
Медицинска деонтология и медицинско право Кн 199
Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти Кн 105
Международен финансов мениджмънт Кн 133
Международни финанси Кн 120
Междусъния вж Сенките на Атлантида. Кн. 1, Междусъния
Мезоамерикански митове Кн 78
Меланжиране на културите Кн 88
Мелиорации и мелиоративни технологии Кн 217
Мелодрамата в телевизионния сериал Кн 254
Мениджмънт на процеса на обучение Кн 157
Методи за определяне границите на открити рудници в стръмно западащи находища Кн 215
Методическа кутия 96 вж Методическа кутия с 96 методи и техники за провеждане на образователни дейности
Методическа кутия с 96 методи и техники за провеждане на образователни дейности Кн 152
Методическо ръководство за провеждане на емпирични психологически изследвания Кн 56
Методология за разработване на научни статии Кн 4
Мечове в града Кн 445
Мигàвки Кн 417
Миньороинтелигентът за огняроинтелигента Кн 375
Мисли за женската душа вж Мисли за женската душа или очерци по житейска психология
Мисли за женската душа или очерци по житейска психология Кн 47
Мислите на една блондинка в книга за Щастието Кн 55
Мистерии Кн 348
Мишока Катерач и другите животни в Гората на склона Кн 349
Моделиране на квантови изчисления в паралелна изпълнителна среда Кн 243
Моето тяло Кн 24
Може би съм рибка, мамо? Кн 503
Мозъкът на Буда Кн 58
Моливът вж Пълна колекция разкази. Т. 3, Испанска кръв ; Завесата ; Изстрели в Сирано ; Ще те чакам ; Дръзко убийство ; Моливът
Монодия [Нотирана музика] Н 13
Монтана - мост на цивилизации Кн 547
Морелси Кн 281
Морски "космос" Кн 119
Мосад Кн 107
Мъртвият не ни е вече враг!... Кн 477
 
Н

На Великия строеж Кн 12
На полето вж Акварели
На село Кн 25
Най-големите заговори за прикриване на истината за извънземните Кн 2
Най-интересните срещи с НЛО Кн 3
Нали расте босилек и за нас Кн 388
Налъмите и белият петел Кн 449
Напикаването: "мокра тайна" или заболяване, равно по тежест на диабета и астмата Кн 206
Направете го сега! Кн 59
Насаме с баснословните превъплъщения на човека. Ч. 3, Научна фантастика Кн 485
Насаме с баснословните превъплъщения на човека. Ч. 4, Интерпретации във времето Кн 486
Наследнички Кн 272
Настолна книга на пчеларя. Ч. 3, Съвременни стратегии за придаване на пчелни майки Кн 222
Натрапчива идея [Нотирана музика] Н 7
Научна фантастика вж Насаме с баснословните превъплъщения на човека. Ч. 3, Научна фантастика
Научно направление Други направления, свързани със защитата на населението и инфраструктурата вж Сборник доклади от Научна конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата. Т. 1, Научно направление Други направления, свързани със защитата на населението и инфраструктурата
Научнопопулярната литература като средство за популяризиране на "педагогическото" Кн 5
Нациите имат значение Кн 103
Начало, прехождане, завръщане Кн 403
Нашата литургия Кн 74
Нашето място Кн 64
Не бях аз Кн 333
Не жали, горо вж Хорови песни
Не заспивай, щурче! Кн 522
Не затваряй Кн 361
Не на войната и тероризма! Кн 494
Не пишете повече, аз написах всичко Кн 382
Не се отказвай Кн 66
Небето е съвсем реално Кн 311
Невероятните приключения на Унки Марлюнки Кн 517
Невидимият белег Кн 43
Невинност Кн 320
Неделникът на българските патриарси и архиепископи вж Славянската православна цивилизация. Ч. 3, Неделникът на българските патриарси и архиепископи
Необикновен Кн 67
Непозволени игри Кн 290
Несклоняемые существительные в современном русском языке Кн 265
Нещо в мен, нещо в теб Кн 462
Ние Кн 484
Нощна песен вж Цикъл Арка небесна 
Ню Йорк Кн 543
 
О

Обичам те дотук Кн 398
Образователен мениджмънт Кн 156
Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт Кн 9
Общо счетоводство Кн 232
Овощарство Кн 218
Огнена тайна вж Колекция новели. Т. 1, Гувернантката ; Огнена тайна ; Писмо на една непозната ; Страх ; Амок
Огънят на времето Кн 476
Одит на финансовите отчети Кн 231
Озарени еврейски жени Кн 174
Окото на ключалката Кн 396
Олтари от пълнолуние Кн 392
Опааа! Кн 278
Опазване на недвижимо архитектурно наследство Кн 250
Оптични методи и средства за откриване и изследване на обекти и мониторинг на атмосферата от борда на космически летателни апарати Кн 190
Опус 30 (1990) вж Български танци [Нотирана музика]. Тетр. 1: Опус 30 (1990)
Организационно поведение Кн 92
Орнамент Кн 252
[Осемдесет] 80 години Sopharma Pharmaceuticals Кн 236
Основи на алтернативния туризъм Кн 128
Основи на счетоводството Кн 233
Основни принципи на приложение на 12-те минерални соли на д-р Шуслер Кн 202
Основният ключ за разрешаване на всички въпроси на живота Кн 62
Осъзнатият път през депресията Кн 53
От връх Вейката до Долината на стръвниците вж Пътеводител на забравената България. Кн. 1, От връх Вейката до Долината на стръвниците
От живота и дейността на Димо Дичев Новаков. Кн. 1, Звезден път Кн 96
От мъки към щастието вж Cefadan sefaya (Anilarim)
От първите стъпки до днес Кн 10
Отвъд кръга Кн 421
Отново заедно вж Призвание герой - 2
Отпуската вж Под слънцето на спомените
Оценка на здравни технологии Кн 195
Очерк върху мистическото богословие на Източната църква Кн 72
 
П

Пак е петък Кн 454
Пакостите на малкия Тин Кн 507
Палма в северна страна Кн 393
Паметници на християнското монументално изкуство в Западна България вж Паметници на християнското монументално изкуство в Западна България 16 - първата половина на 17 век
Паметници на християнското монументално изкуство в Западна България 16 - първата половина на 17 век Кн 249
Пандемониум Кн 301
Парламентарната опозиция и вътрешната политика на Стамболовото правителство 1887-1894 Кн 569
Парченце залез между пръстите Кн 410
Патрул за ада: 2 в 1 Кн 28
Пауново око Кн 515
Педагогическа подготовка на здравните специалисти за работа в детска ясла Кн 155
Пеперуди вж Акварели
Песни за най-малките със съпровод на акордеон [Нотирана музика] Н 1
Пет пиеси в памет на Фридрих Голдман вж Пиеси за орган от български композитори. Т. 6
Петното Кн 284
Печатната комуникация и книгата Кн 229
Пиеса за валдхорна и пиано [Нотирана музика] Н 16
Пиеси за орган от български композитори [Нотирана музика]. Т. 6 Н 9
Писмо на една непозната вж вж Колекция новели. Т. 1, Гувернантката ; Огнена тайна ; Писмо на една непозната ; Страх ; Амок
Пленарни доклади от научна конференция Актуални проблеми на сигурността Кн 148
Пленница в Голатската крепост Кн 531
По стъпките на свободата Кн 97
По сърпа на месечината Кн 381
Повеи над Искър Кн 412
Поглед в Невидимото Кн 42
Под лъчите на слънцето Кн 413
Под слънцето на спомените Кн 464
Подземието Кн 298
Подоходно облагане Кн 140
Подреждане на балната зала Кн 378
Полет с отрязани крила вж Разголване
Поличба Кн 431
Полски Градец. Т. 1, Раннохристиянските базилики и сармато-аланските некрополи в м. Селището ; Ранновизантийската крепост в м. Калето на Ага баир ; Ранновизантийската крепост, средновековното селище и некрополи в м. Градището Кн 536
Полъх над Тракия Кн 467
Помагало по гражданско процесуално право за кандидати за младши съдии Кн 138
Помагало по наказателен процес за кандидати за младши прокурори Кн 135
Помагало по наказателно материално право за кандидати за младши съдии и младши прокурори Кн 136
Помагало по наказателно процесуално право за кандидати за младши прокурори вж Помагало по наказателен процес за кандидати за младши прокурори
Помагало по наказателно процесуално право за кандидати за младши съдии Кн 137
Помагало по църковнославянски език за иконописци Кн 263
Последната лъжа Кн 313
Последният будоар Г 3
Последният патриот Кн 312
Пословици и поговорки от стари времена - нетленното богатство на България Кн 488, Кн 489
Пословицы и поговорки древних времен - нетленное сокровище Болгарии Кн 489, Кн 490
Почти мъртъв Кн 529
Пощади ни, Тъга Кн 408
Практическо ръководство по кинезитерапия при социалнозначими заболявания в детска възраст Кн 203
Практическо ръководство за работа с MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) Кн 244
Пратеникът вж Аз съм пратеникът
Прах и сол вж Призвание герой - 2
Превъзходно лидерство Кн 91
Превъзходното величие на Неговата сила Кн 70
Прегърни ме, любов ... Кн 390
Предателство Кн 309
Предизвиканото тяло Кн 255
Прекъснати мисли [Нотирана музика] Н 5
Прелюд и токата вж Пиеси за орган от български композитори. Т. 6
Премеждието вж Под слънцето на спомените
Премълчавани песни Кн 407
При цветята вж Акварели
Привечер вж Цикъл Горест
Призвание герой - 2 Кн 26
Призив към мъжете Кн 69
Приключенията на червеногушия гъсок Брент Кн 506
Приложения на фотограметрията и дистанционните методи за изследване на горите в България и в горското стопанство Кн 178
Принос към проучване използваните и вероятно използваните предметоподобни форми на средства за размяна от земите на древна Тракия през първото хилядолетие пр. н. е. Лятите монети-стрели на Аполония Понтика (VII-V в. пр. н. е.) Кн 539
Принцеса Тиара - фантастична и бляскава Кн 27
Принчипесата Кн 334
Приумици и отломки Кн 487
Приятелка на своя убиец вж Третото око. Кн. 3, Приятелка на своя убиец
Програма Учене през целия живот: секторна програма Грюндвиг Кн 112
Програма Учене през целия живот: секторна програма Eразъм Кн 113
Програма Учене през целия живот: секторна програма Коменски Кн 114
Програма Учене през целия живот: секторна програма Леонардо да Винчи Кн 115
Проект за добродетели Кн 60
Произведен в България Кн 385
Прокълнатите любовници Кн 357
Пролетен дъжд вж Акварели
Промяна на промяната Кн 100
# Протестът Кн 95
Прояви на човешката греховност до потопа Кн 65
Психология на детското развитие Кн 153
Психосоциална подкрепа при случаи на домашно насилие Кн 94
Публични финанси Кн 121
Пуйки и орли Кн 279
Пурпурен цитрус & сладки ухания Кн 226
Пълна колекция разкази. Т. 3, Испанска кръв ; Завесата ; Изстрели в Сирано ; Ще те чакам ; Дръзко убийство ; Моливът Кн 321
Пълно объркване Кн 457
Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий вж Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ Св. св. Кирил и Методий
Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ Св. св. Кирил и Методий Кн 170
Пъртина под звездите Кн 423
Пътеводител на забравената България. Кн. 1, От връх Вейката до Долината на стръвниците Кн 479
Пътешественици Кн 491
Пътуващо представление с вампир Кн 299
Пътят вж Под слънцето на спомените
Пътят от философията до психиатрията и обратно Кн 201
 
Р

Работата на ума Кн 374
Работна тетрадка български език и литература 10. клас вж Работна тетрадка по литература за 10. клас
Работна тетрадка български език и литература 12. клас вж Работна тетрадка по литература за 12. клас
Работна тетрадка по литература за 10. клас Кн 271
Работна тетрадка по литература за 12. клас Кн 380
Развенчани митове Кн 565
Разговорът вж Разговорът или как общуването може да промени живота ви
Разговорът или как общуването може да промени живота ви Кн 87
Разголване Кн 395
Раздухани въглени Кн 468
Разкази Кн 466
Разсечен пламък Кн 373
Рай Кн 436
Ранни спомени Кн 492
Ранновизантийската крепост в м. Калето на Ага баир вж Полски Градец. Т. 1, Раннохристиянските базилики и сармато-аланските некрополи в м. Селището ; Ранновизантийската крепост в м. Калето на Ага баир ; Ранновизантийската крепост, средновековното селище и некрополи в м. Градището
Ранновизантийската крепост, средновековното селище и некрополи в м. Градището вж Полски Градец. Т. 1, Раннохристиянските базилики и сармато-аланските некрополи в м. Селището ; Ранновизантийската крепост в м. Калето на Ага баир ; Ранновизантийската крепост, средновековното селище и некрополи в м. Градището
Раннохристиянските базилики и сармато-аланските некрополи в м. Селището вж Полски Градец. Т. 1, Раннохристиянските базилики и сармато-аланските некрополи в м. Селището ; Ранновизантийската крепост в м. Калето на Ага баир ; Ранновизантийската крепост, средновековното селище и некрополи в м. Градището
Революция с аритмия Кн 455
Река Арамис Кн 358
Религиозна политика Кн 99
Рецепта за любов Кн 415
Реши загадките в училище Кн 23
Риба Кн 225
Родовата памет разказва Кн 556
Роза мира - Экклезия Кн 369
Ролята на църквата в обществото Кн 100
Дилма Русеф и Габрово Кн 98
Ръководство за лабораторни упражнения по отоплителна, вентилационна и климатична техника Кн 237
Ръководство по медицинска етика Кн 200
Ръководство по неорганична химия Кн 187
Ръководство по програмиране и използване на компютри Кн 177
Ръководство за упражнения по зеленчукопроизводство Кн 219
Ръководство за упражнения по инженерна графика - I Кн 209
Ръченица-токата вж Три картини за пиано
 
С

С Хитлер до края Кн 564
С чадърче от глухарче Кн 422
С. Златия 1923 - Септемврийското въстание вж Село Златия [Вълчедръмско] - Септемврийското въстание 1923 година
Само в Лондон Кн 530
Самотно цвете вж Акварели
САЩ и Европа: европейската политика на Вашингтон Кн 106
Сближаване на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областта по опазване на морската среда от замърсяване Кн 139
Сбогом, моя красавице Кн 322
Сборник доклади от Научна конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата. Т. 1, Научно направление Други направления, свързани със защитата на населението и инфраструктурата Кн 147
Сборник доклади от Научна конференция 2012 100 години българска бойна авиация, 17-18 юни 2012 година Кн 146
Сборник доклади от Научна конференция 2013 25 години от полета на втория български космонавт вж Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 25 години от полета на втория български космонавт, 10-11 октомври 2013 година. Т. 1
Сборник доклади от Научна конференция Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност, 30 ноември - 1 декември 2011 година Кн 149
Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 25 години от полета на втория български космонавт, 10-11 октомври 2013 година. Т. 1 Кн 230
Сборник научни трудове от Научна конференция 2012 100 години българска бойна авиация вж Сборник доклади от Научна конференция 2012 100 години българска бойна авиация, 17-18 юни 2012 година
Светещите скални манастири вж Три картини за пиано
Светли знаци Кн 425
Светли пеперуди Кн 511
Световен пътеводител на любителя на храната Кн 227
Светогорски пътеписи Кн 397
Светът преди вчера Кн 560
Свян Кн 364
Свят, от цвят направен Кн 394
Севдалина вж Хорови песни
[Седем] 7 маслинови цвята Кн 450
[Седемдесет] 70 гатанки и игра за ученици Кн 504
Сезоните на нашите кризи Кн 48
Сезоните и реката Кн 448
Село на високо плато Кн 550
Село Златия, Монтанско - Септемврийското въстание 1923 г. вж Село Златия [Вълчедръмско] - Септемврийското въстание 1923 година
Село Златия [Вълчедръмско] - Септемврийското въстание 1923 година Кн 571
Семена от глухарче Кн 465
Семинар по екология - 2013, 25-26 април, София Кн 191
Сенки на еднорог Кн 362
Сенките на Атлантида. Кн. 1, Междусъния Кн 430
Сестрински и акушерски грижи Кн 198
Сестрите вампирки. Кн. 4. Загадъчна промяна Кн 339
Сеч Кн 342
Сигурност и защита на обекти от критичната инфраструктура Кн 104
Синонимен речник с антоними Кн 266
Сказания за злото Кн 427
Славянската православна цивилизация. Ч. 3, Неделникът на българските патриарси и архиепископи Кн 40
След дъжда вж Акварели
Слънчев дъжд Кн 393
Слънчева тъга Кн 414
Смъртта на крал Артур Кн 359
Солунският чудотворец Кн 452
Фелдф. Иван Минчев Сомлев - военен летец-изтребител вж Фелдфебел Иван Минчев Сомлев - военен летец-изтребител
Фелдфебел Иван Минчев Сомлев - военен летец-изтребител Кн 144
Соната за виолончело и орган вж Пиеси за орган от български композитори. Т. 6
Соната за орган 1, 2 вж Пиеси за орган от български композитори. Т. 6
Соната за цигулка и орган вж Пиеси за орган от български композитори. Т. 6
Споделено Кн 154
Спомени из живота ми Кн 474
Спомени и размисли Кн 387
Спортна психология Кн 257
Справедливостта на невестулката Кн 442
Среднощният дворец Кн 363
Среща в безкрая Кн 383
Старият майстор вж Под слънцето на спомените
Статии и рецензии. Кн. 2 Кн 379
Стената на демокрацията вж Мъртвият не ни е вече враг!...
Стихове Кн 424
[Сто] 100 гатанки или игра с думи и картинки за 100 асоциации за деца на възраст 4+ Кн 505
[Сто] 100 години ФК Левски 1914-2014 Кн 258
[Сто] 100 загадок или игра со словами и рисунками для 100 асоциаций для детей в возрасте 4+ Кн 14
[Сто четиридесет и четири] 144 решени задачи по физика Кн 181
Стоте ключа Кн 460
Страната на здравето вж Училище за здраве. [Кн.] 3, Страната на здравето
Страници от Рая. Дневниците вж Дневниците. Страници от Рая
Страх вж Колекция новели. Т. 1, Гувернантката ; Огнена тайна ; Писмо на една непозната ; Страх ; Амок
Строител вж Под слънцето на спомените
Субпериосталните имплантати Кн 205
Съвременни стратегии за придаване на пчелни майки вж Настолна книга на пчеларя. Ч. 3. Съвременни стратегии за придаване на пчелни майки
Съевата пещера - чудо на чудесата! Кн 189
Сънища Кн 433
Съпротивление на материалите в примери и задачи Кн 185
Сянка Кн 350
 
Т

Тайният живот Кн 447
Тактическите формирования в планинско-гориста местност Кн 145
Там, където Пирин и Рила ръцете си докосват, е село Градево [Симитлийско] Кн 552
Танец вж Акварели
Таши и великаните Кн 327
Тенис Кн 260
Теоретична електротехника Кн 213
Теория и практика на психологическото консултиране Кн 57
Термодинамични таблици за водата, водната пара и хладилни агенти Кн 212
Тестове по английски език за кандидат-студенти - седма книга вж Five practice tests with key and explanatory answers - 7
Тестове по български език и литература за 7. клас Кн 164
Тетрадка за лабораторни упражнения по химия Кн 186
Технологии за производство на зеленчукови култури и картофи Кн 220
Технология на машиностроенето Кн 211
Тихите Кн 51
Това е всичко Кн 354
Той пак е тук Кн 328
Топлопреносна мрежа Кн 420
Тоталитаризъм и ортодоксалност: от Ленин към Сталин Кн 563
Тояга вж Акварели
Тракийска религия Кн 81
Трансгранично сътрудничество Кн 130
Третият държавен съд Кн 134
Третото око. Кн. 3, Приятелка на своя убиец Кн 429
Три картини за пиано [Нотирана музика] Н 11
Три романа с Шерлок Холмс Кн 276
Тридесет и шестте стратегеми Кн 151
Трима мъже в снега Кн 330
Трио за флейта, фагот и пиано [Нотирана музика] Н 14
Трите бойни полета Кн 76
Тузарско пътешествие Кн 277
Тъмни следи Кн 351
Търговската сграда вж Под слънцето на спомените
 
У

Ужас Кн 305, Кн 306
Управление на административното обслужване Кн 126
Управление на кариерата Кн 234
Управление на качеството вж Quality management
Управление на непрекъснатостта на дейността на обекти от критичната инфраструктура Кн 150
Управление на риска Кн 228
Усмивка в полунощ Кн 444
Утро вж Акварели
Участието на едно българско село Нова-Махала (кв. Априлово, гр. Габрово) в освободителните борби на България Кн 568
Учебно помагало по турски език за трети клас вж Türkçe yardimci ders kitabi 3
Учебно помагало (учебна тетрадка) по турски език за трети клас вж Türkçe çalişma defteri - 3
Ученичката на магьосника Кн 315
Училище за здраве. [Кн.] 3, Страната на здравето Кн 31
Училище за здраве No 3 вж Училище за здраве. [Кн.] 3, Страната на здравето
Училището вж Под слънцето на спомените
Учим с Теди: буквите Кн 32
Учим с Теди: цветята Кн 33
Учим с Теди: цифрите Кн 34
 
Ф

Фауна Болгарии вж Фауна на България. [Т.] 31, Hymenoptera, ichneumonidae. Ч. 2, Tryphoninae, eucerotinae, adelognathinae, lycorininae, neorhacodinae, orthopelmatinae
Фауна на България. [Т.] 31, Hymenoptera, ichneumonidae. Ч. 2, Tryphoninae, eucerotinae, adelognathinae, lycorininae, neorhacodinae, orthopelmatinae Кн 193
Физика Кн 180
Физика I Кн 179
Философия на средновековната българска история Кн 558
Фитнес Кн 256
Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. Кн. 2, Т. 2. XIII конференция, 2-6 септември 2013, Китен Кн 172
 
Х

Хайде, Тодоро вж Хорови песни
Характерология Кн 41
[Хиляда и една] 1001 нощ през ХХ век, или Холандската съпруга Кн 287
Хляб с дъх на ябълки Кн 493
Хорови песни [Нотирана музика] Н 2
Храм, огрян от Божествено зарево Кн 75
Храмът на Понтийската майка на боговете в Дионисополис Кн 540
Хрониката на цар Давид Кн 337
Хрониките на Клифтън. Т. 4, Внимавай какво си пожелаваш Кн 273
 
Ц

Цалапица вж Из миналото на село Цалапица [Пловдивско]
Целуната жаба Кн 514
Цената на неравенството Кн 93
Цената на успеха вж Под слънцето на спомените
Ценностите на Олимпийските игри Г 1
Цикъл Арка небесна [Нотирана музика] Н 3
Цикъл Горест [Нотирана музика] Н 4
Цифрите Кн 36
Църковнославянски език за иконописци вж Помагало по църковнославянски език за иконописци
 
Ч

Червена мъгла Кн 296
Червеният април Кн 365
Черният манастир Кн 292
Черно на бяло Кн 409
Четвърт век в общуване с историческата наука Кн 8
Четене с разбиране Кн 162
[Четиридесет и седем] 47 ронини Кн 291
Читалището вж Под слънцето на спомените
Човешкото тяло Кн 37
Чудовищен Кн 318
Чуждоземецът Кн 286
 
Ш

Шаманизмът и архаичните техники на екстаза Кн 175
Шепа лъскави череши Кн 391
Шеста национална конференция по предучилищно образование Водим бъдещето за ръка Кн 168
 
Щ

Ще те чакам вж Пълна колекция разкази. Т. 3, Испанска кръв ; Завесата ; Изстрели в Сирано ; Ще те чакам ; Дръзко убийство ; Моливът
Що е Духовен учител? Кн 63
Щрихи Кн 554
 
Ю

Юбилейна международна научнопрактическа конференция Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи, 25-26.10.2013 г., Свищов Кн 125
Южни зими Кн 343
Юнак Димо вж Хорови песни


Begegnung in der Unendlichkeit  Кн 383
BlackSeaHazNet conclusion workshop, 16-19 December 2013, Sofia, Bulgaria Кн 188
Svilen Blazhev Г 4
Broken thoughts [Нотирана музика] Н 5
Bulgaria discovered Кн 553
Bulgarian dances [Нотирана музика]. Тетр. 1: Опус 30 (1990) Н 10
 
C

CAT4U - a European teacher training course for science teachers Кн 158
Cefadan sefaya (Anilarim) Кн 499
[Cent] 100 devinettes ou jeu avec les mots et les images de 100 associations pour les enfants de 4+ ans Кн 525
Children and folklore вж Децата и фолклорът
[Cien] 100 adivinanzas o juego con las palabras e dibujos sobre 100 asociaciones de niños de 4+ años Кн 526
Circuits électroniques вж Circuits électroniques travaux dirigés
Circuits électroniques travaux dirigés Кн 214
Coin locker babies вж Децата от гаровия сейф
Contribution to the study of the object-like mediums of exchange used or probably used in the lands of Ancient Thrace in the first millenium B.C. Cast arrow-head coins of Apollonia Pontica (7th - 5th century BC) вж Принос към проучване използваните и вероятно използваните предметоподобни форми на средства за размяна от земите на древна Тракия през първото хилядолетие пр. н. е. Лятите монети-стрели на Аполония Понтика (VII-V в. пр. н. е.)
 
T

The dawn of the white crescent - views of a new Turkish Century on the Balkans вж Изгревът на белия полумесец
Diagonals [Нотирана музика] Н 6


The effective use of computer aided teaching and learning material in science teaching вж CAT4U - a European teacher training course for science teachers
[Eihty] 80 years Sopharma Pharmaceuticals вж 80 години Sopharma Pharmaceuticals
Ethnic and social composition of the Roman army вж Етнически и социален състав на римската армия
European programme for cooperation in higher education - Erasmus Кн 173
Expression [Нотирана музика] Н 15
 
F

Fauna Bulgarica вж Фауна на България. [Т.] 31, Hymenoptera, ichneumonidae. Ч. 2, Tryphoninae, eucerotinae, adelognathinae, lycorininae, neorhacodinae, orthopelmatinae
Five practice tests with key and explanatory answers - 7 Кн 261
From the first steps until today Кн 10
 
G

Golo logo Г 6
 
H

Higher mathematics - part 2 Кн 176
[Hundert] 100 Kinderrätsel oder Spiel mit Worten und Bildern für 100 Assoziationen für Kinder ab 4+ Jahre Кн 527
Hymenoptera, ichneumonidae. Ч. 2, Tryphoninae, eucerotinae, adelognathinae, lycorininae, neorhacodinae, orthopelmatinae вж Фауна на България. [Т.] 31, Hymenoptera, ichneumonidae. Ч. 2, Tryphoninae, eucerotinae, adelognathinae, lycorininae, neorhacodinae, orthopelmatinae
 
I

International conference on zoology 50 years Department of zoology [Plovdiv University Paisii Hilendarski] Кн 192
 
L

The last boudoir Г 3
Look! Understand! Write! Кн 38
 
M

The Macedonian question 1944-1989 вж Македонският въпрос 1944-1989
Messi Кн 259
Mobilis in mobili Кн 89
Monody [Нотирана музика] Н 13
 
O

Obsessive idea [Нотирана музика] Н 7
Organ pieces by Bulgarian composers [Нотирана музика]. Vol. 6 Н 9
 
P

Piece for horn and piano [Нотирана музика] Н 16
Pink Floyd Кн 498
Pop! 2 Кн 161
Prominent citizens of district of Odesos, Varna Municipality Кн 555
Proverbes et dictons des temps anciens - la richesse impérissable de Bulgarie Кн 489, Кн 500
Proverbios y refranes de la antigüedad - la riqueza imperecedera de Bulgaria Кн 489, Кн 501
Proverbs and sayings from ancient times - the imperishable treasure of Bulgaria Кн 489, Кн 502
Prüfungstraining Кн 163
 
Q

Quality management Кн 235
 
S

Seminar of ecology - 2013, 25-26 April, Sofia Кн 191
Services economy and management вж Икономика и управление на услугите
Sonata breve "les escaliers enigmatiques" вж Organ pieces by Bulgarian composers. Vol. 6
Sparkle of warmth Кн 426
Sur les pas de la liberté Кн 97
 
T

The temple of the Pontic mother of gods in Dionysopolis Кн 542
Thermodynamics and heat transfer Кн 184
Tree piano pictures [Нотирана музика] Н 11
Tribute to peace [Нотирана музика] Н 8
Trio for flute, basson and piano [Нотирана музика] Н 14
Tryphoninae, eucerotinae, adelognathinae, lycorininae, neorhacodinae, orthopelmatinae вж Фауна на България. [Т.] 31, Hymenoptera, ichneumonidae. Ч. 2, Tryphoninae, eucerotinae, adelognathinae, lycorininae, neorhacodinae, orthopelmatinae
Türkçe çalişma defteri - 3 Кн 165
Türkçe yardimci ders kitabi 3 Кн 166
 
W

The Western gate of Serdica Кн 541
 
Y

Georgi Yordanov Г 5

ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
Б

Библейска библиотека. - София : Библейски колегиум, 2007- . ISSN C633-8542 Кн 65
Библиотека Гравитация. - София : Изток-Запад, 2013- . ISSN C634-2760 Кн 455
Библиотека Езикова съкровищница. - София : Атлантис КЛ, 2013- . ISSN C634-5182 Кн 266
Библиотека Класика. - София : Унискорп, 2007- . ISSN C625-3393 Кн 329, Кн 330, Кн 345, Кн 348, Кн 372
Библиотека Култ. - София : Прозорец, 2011-. ISSN C634-0814 Кн 371
Библиотека Образование и наука. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2011- . ISSN 1314-4804 Кн 120, Кн 122, Кн 130, Кн 133
Библиотека Памет габровска. - Габрово : Екс-прес, 2009- . ISSN C625-7321 Кн 98
Библиотека Романия. - София : Изток-Запад, 2012- . ISSN C633-8526 Кн 355, Кн 359
 
В

Вълшебната планина. - София : Атлантис КЛ, 2002- . ISSN C624-2073 Кн 328, Кн 332, Кн 333, Кн 335, Кн 336, Кн 338, Кн 342, Кн 343
 
Г

Галерия Съвременни романи. - София : ИК Бард, 2002- . ISSN C624-2529 Кн 309
 
Д

Данъчен и осигурителен пътеводител. - София : Пакс корпорация, 2008- . ISSN C625-4241 Кн 140
 
Е

Енциклопедична колекция От А до Я. Серия Изкуство. - София : Унискорп, 2004-. ISSN C624-4785 Кн 248
Енциклопедична колекция От А до Я. Серия Културно наследство. - София : Унискорп, 2003- . ISSN C624-2804 Кн 543
 
З

За най-малките. - София : Пан, 2008- . ISSN C633-4024 Кн 16, Кн 24, Кн 36
Златоград. - Варна : Славена, 2009- . ISSN C625-7615 Кн 538
 
И

Избрана класика за ученика. - София : Златното пате, 2013- . ISSN C633-4687 Кн 528
Изток. - София : Изток-Запад, 2013- . ISSN C634-2795 Кн 151
 
К

Класика вж Библиотека Класика
Колекция Елизабет Адлър. - София : Калпазанов, 2000- . ISSN C623-5409 Кн 272
Колекция Джаки Колинс. - София : Прозорец, 2005- . ISSN C624-9388 Кн 277
Колекция От А до Я. Серия Изкуство вж Енциклопедична колекция От А до Я. Серия Изкуство
Колекция От А до Я. Серия Културно наследство вж Енциклопедична колекция От А до Я. Серия Културно наследство
Колекция Скандални шедьоври. - Русе : ИК Ахат, 2014- . ISSN C634-5190 Кн 52
Кралете на трилъра. - София : ИК Бард, 1993- . ISSN C621-2905 Кн 292, Кн 296
Култури. - София : Просвета, 2003- . ISSN C624-4343 Кн 376
 
Л

Личен избор. - София : Личен избор, 2008- . ISSN C625-5477 Кн 377
 
М

Малка македонска библиотека. - София : Бълг. сдружение на родовете от Македония, 2012- . ISSN C633-9050 Кн 567
Мегаселър. - Пловдив : ИК Хермес, 1993- . ISSN C624-5447 Кн 283
Моята първа книжка. - София : Пан, 2008- . ISSN C633-4040 Кн 15, Кн 37
 
Н

Нова българска литература. - София : Буквите, 2005- . ISSN C633-4911 Кн 456
 
О

Отвъд. - Пловдив : Жанет 45, 2007- . ISSN C625-7801 Кн 535
 
П

Патриотични семинари. - Русе : Ахат, 2010- . ISSN C633-0452 Кн 84
Племена. - София : Формат.бг, 2009-. ISSN C625-7720 Кн 480
Поредица Актове. - София : Дом на науките за човека и о-вото, 2003-. ISSN C624-386X Кн 111
Поредица Бисери. - София : ИК Унискорп, 2011- . ISSN C633-3869 Кн 295
Поредица Български исторически романи. - София : Унискорп, 2006- . ISSN C625-2605 Кн 451, Кн 452
Поредица В света на жените. - София : Унискорп, 2005- . ISSN C624-8527 Кн 282
Поредица Духовност и съвремие. - В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2008- . ISSN C625-7283 Кн 10
Поредица Избрано за вас. - София : Унискорп, 2004- . ISSN C624-4718 Кн 287, Кн 331, Кн 334, Кн 337, Кн 353
Поредица История, политика, култура. - София : Унискорп, 2001- . ISSN C624-0623 Кн 559, Кн 561
Поредица Литературни звезди. - София : Унискорп, 2004- . ISSN C624-4742 Кн 284, Кн 352, Кн 360, Кн 364, Кн 365
Поредица Най-скандалните. - София : Унискорп, 2004- . ISSN C624-4645 Кн 2, Кн 3, Кн 316
Поредица Племена вж Племена
Поредица Хроника. - София : Прозорец, 1997- . ISSN C623-1136 Кн 11, Кн 564
Поредица Четиво на един дъх вж Четиво на един дъх
 
Р

Роман експрес. - София : Унискорп, 2003- . ISSN 1312-2134 Кн 280, Кн 294, Кн 297
 
С

Световен трилър. - София : ИК Плеяда, 1996- . ISSN C622-5888 Кн 298, Кн 320
Светът на митовете. - София : Унискорп, 2008- . ISSN C634-495X Кн 77, Кн 78, Кн 80, Кн 82, Кн 83
Спасената история. - София : Изток-Запад, 2013- . ISSN C633-475X Кн 492
Срещу времето. - София : Изток-Запад, 2013- . ISSN C634-0148 Кн 461
 
Ч

Четиво на един дъх. - София : Унискорп, 2005- . ISSN C624-6575 Кн 317, Кн 347, Кн 350, Кн 351
 
Ш

Шеста кохорта. - Пловдив : ИК Жанет 45, 2008- . ISSN C625-5086 Кн 278
 
E

Enthusiast vintage. - София : Enthusiast, 2013-. ISSN C634-4984 Кн 367
 
M

Magica. - София : Изток-Запад, 2011- . ISSN C633-8631 Кн 281, Кн 299, Кн 305, Кн 306, Кн 363, Кн 428
 
S

Series Spirituality and modernity вж Поредица Духовност и съвремие
Sofia University admission test of English as a foreign language - SUATEFL. - Sofia : Просвета, 2002-. ISSN C624-1840 Кн 261
 
T

Teen's books. - София : Enthusiast, 2013- . ISSN C634-2949 Кн 301

УДК
001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1, Кн 2, Кн 3, Кн 4, Кн 5, Кн 11, Кн 208
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Кн 229
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Кн 6, Кн 7
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА Кн 8
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 9, Кн 10
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Г 1, Кн 11, Кн 12
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ Г 1, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 340, Кн 341, Кн 504, Кн 505, Кн 518, Кн 525, Кн 526, Кн 527
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Кн 39, Кн 40


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Кн 41
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 62
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 42, Кн 45, Кн 46, Кн 62, Кн 64
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 44, Кн 47, Кн 48, Кн 49, Кн 50, Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 61, Кн 67, Кн 70, Кн 87, Кн 154, Кн 155
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Кн 52, Кн 59, Кн 60


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Кн 42, Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Кн 65
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Кн 40, Кн 66, Кн 67, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 91, Кн 99
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 82, Кн 83, Кн 175, Кн 540, Кн 542, Кн 562


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Кн 84, Кн 85
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 92, Кн 93, Кн 94, Кн 95, Кн 560
32 ПОЛИТИКА Кн 96, Кн 97, Кн 98
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Кн 563
322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА Кн 99, Кн 100
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 101, Кн 102, Кн 103, Кн 104, Кн 570
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Кн 105
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Кн 97, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 130
331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА Кн 92
331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ) Кн 117
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Кн 118, Кн 119
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 133
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 132
339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ Кн 120, Кн 133
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 130
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 139
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Кн 52, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 497
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 138
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР Кн 139
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Кн 140, Кн 141, Кн 147, Кн 150
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Кн 142
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 104, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Кн 105
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Кн 5, Кн 49, Кн 50, Кн 60, Кн 108, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Кн 157, Кн 158
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 167
372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Кн 162
372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Кн 163
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Кн 164, Кн 165, Кн 166
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 167, Кн 168
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА Кн 169
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Кн 207
377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 112, Кн 113, Кн 114Кн 115
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 109, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173
379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ Кн 543, Кн 553
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Кн 174, Кн 175


51 МАТЕМАТИКА Кн 176
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ Кн 177, Кн 243
521/527 АСТРОНОМИЯ Кн 6, Кн 7
528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ Кн 178
53 ФИЗИКА Кн 179, Кн 180, Кн 181
532 МЕХАНИКА НА ТЕЧНОСТИ. ХИДРОМЕХАНИКА Кн 182
533 МЕХАНИКА НА ГАЗОВЕТЕ. АЕРОДИНАМИКА. ФИЗИКА НА ПЛАЗМАТА Кн 182
534 МЕХАНИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ. АКУСТИКА Кн 183
536 ТЕРМОДИНАМИКА Кн 184
539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Кн 185
54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ Кн 186
546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ Кн 187
550 СПОМАГАТЕЛНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ Кн 188
551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА Кн 188, Кн 189
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Кн 190
574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ Кн 191
59 ЗООЛОГИЯ Кн 192
591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ Кн 193
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 193, Кн 223


612 ФИЗИОЛОГИЯ Кн 202
613 ХИГИЕНА Кн 31, Кн 194, Кн 256
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Кн 195, Кн 196, Кн 197, Кн 198, Кн 199, Кн 200
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 201, Кн 202, Кн 203, Кн 236
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 198
616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ Кн 204, Кн 205
616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА Кн 206
616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ Кн 203
616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ Кн 53, Кн 201, Кн 207
618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО Кн 198
62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ Кн 208, Кн 209
621 ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ. ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЕЛЕКРОТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО В ЦЯЛОСТ Кн 210, Кн 211
621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ Кн 212
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 213
621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ Кн 214
622 МИННО ДЕЛО Кн 215
623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ Кн 146
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 216, Кн 230
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Кн 178
631.6 СЕЛСКОСТОПАНСКИ МЕЛИОРАЦИИ Кн 217
634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО Кн 218
635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ Кн 219, Кн 220
636.7 КУЧЕТА Кн 21
637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Кн 221
638.1 ПЧЕЛАРСТВО. МЕДОНОСНА ПЧЕЛА Кн 222
639 ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО. РИБОЛОВ Кн 223
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ Кн 224, Кн 225, Кн 226, Кн 227
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Кн 92, Кн 133, Кн 228
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Кн 229
656.7 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ Кн 230
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 125, Кн 231, Кн 232, Кн 233
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Кн 234, Кн 235
661 ПРОДУКТИ НА ОСНОВНАТА ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ Кн 236
662 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА. ГОРИВА Кн 237
664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Кн 238, Кн 239, Кн 240
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 141, Кн 177, Кн 208, Кн 240, Кн 241, Кн 242, Кн 243, Кн 244, Кн 245, Кн 246
684 МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО. ТАПИЦЕРСТВО Кн 247
69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Кн 237


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Кн 77, Кн 83, Кн 248
71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Г 2
72 АРХИТЕКТУРА Кн 249, Кн 250, Кн 251
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Кн 252
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Г 2, Г 3
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Кн 253
75 ЖИВОПИС Г 4, Г 5, Кн 249
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Г 6
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Н 1, Н 2, Н 3, Н 4, Н 5
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Н 1, Н 3, Н 5, Н 6, Н 7, Н 8, Н 9, Н 10, Н 11, Н 12, Н 14, Н 16
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Н 5, Н 6
788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Н 13, Н 14, Н 15, Н 16
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 254
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Кн 255
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР. Г 1, Кн 256, Кн 257
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 258, Кн 259, Кн 260


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Кн 86
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 161, Кн 261
808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Кн 262
808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 263
808.2 РУСКИ ЕЗИК Кн 264, Кн 265
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 266, Кн 267
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Кн 268
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 269, Кн 270, Кн 271
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 272, Кн 273, Кн 274, Кн 275, Кн 276, Кн 277, Кн 278, Кн 279, Кн 280, Кн 281, Кн 282, Кн 283, Кн 284
820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ  Кн 285
820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 286
820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 287
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 288, Кн 289, Кн 290, Кн 291, Кн 292, Кн 293, Кн 294, Кн 295, Кн 296, Кн 297, Кн 298, Кн 299, Кн 300, Кн 301, Кн 302, Кн 303, Кн 304, Кн 305, Кн 306, Кн 307, Кн 308, Кн 309, Кн 310, Кн 311, Кн 312, Кн 313, Кн 314, Кн 315, Кн 316, Кн 317, Кн 318, Кн 319, Кн 320, Кн 321, Кн 322
820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 323
820(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 324, Кн 325, Кн 326
820(94)-93 АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 327
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 328, Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 334, Кн 335, Кн 336, Кн 337, Кн 338, Н 3
830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 339, Кн 340, Кн 341
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 342, Кн 343, Кн 344, Кн 345
830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК Кн 346
839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 347
839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Кн 348
839.6-93 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 349
839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 350, Кн 351
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 352, Кн 353, Кн 354, Кн 355, Кн 356, Кн 357, Кн 358, Кн 359
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 360, Кн 361
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 362, Кн 363
860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 364, Кн 365
87 КЛАСИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРИ Кн 366
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 367
881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ Кн 262
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 368, Кн 369, Кн 370, Кн 371, Кн 374
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 372
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 373
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 374, Кн 375, Кн 376, Кн 377, Кн 378, Кн 379, Кн 380
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 377, Кн 381, Кн 382, Кн 383, Кн 384, Кн 385, Кн 386, Кн 387, Кн 388, Кн 389, Кн 390, Кн 391, Кн 392, Кн 393, Кн 394, Кн 395, Кн 396, Кн 397, Кн 398, Кн 399, Кн 400, Кн 401, Кн 402, Кн 403, Кн 404, Кн 405, Кн 406, Кн 407, Кн 408, Кн 409, Кн 410, Кн 411, Кн 412, Кн 413, Кн 414, Кн 415, Кн 416, Кн 417, Кн 418, Кн 419, Кн 420, Кн 421, Кн 422, Кн 423, Кн 424, Кн 425, Кн 426, Кн 567, Н 4
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 395, Кн 427
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 412, Кн 413, Кн 426, Кн 428, Кн 429, Кн 430, Кн 431, Кн 432, Кн 433, Кн 434, Кн 435, Кн 436, Кн 437, Кн 438, Кн 439, Кн 440, Кн 441, Кн 442, Кн 443, Кн 444, Кн 445, Кн 446, Кн 447, Кн 448, Кн 449, Кн 450, Кн 451, Кн 452, Кн 453, Кн 454, Кн 455, Кн 456, Кн 457, Кн 458, Кн 459, Кн 460, Кн 461, Кн 462, Кн 463, Кн 464, Кн 465, Кн 466, Кн 467, Кн 468
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 469, Кн 470, Кн 471, Кн 472, Кн 473, Кн 474, Кн 475, Кн 476, Кн 477, Кн 478, Кн 479, Кн 480, Кн 481, Кн 482, Кн 483, Кн 484, Кн 485, Кн 486, Кн 487, Кн 488, Кн 489, Кн 490, Кн 491, Кн 492, Кн 493, Кн 494, Кн 495, Кн 496, Кн 497, Кн 498, Кн 499, Кн 500, Кн 501, Кн 502, Кн 549
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 503, Кн 504, Кн 505, Кн 506, Кн 507, Кн 508, Кн 509, Кн 510, Кн 511, Кн 512, Кн 513, Кн 514, Кн 515, Кн 516, Кн 517, Кн 518, Кн 519, Кн 520, Кн 521, Кн 522, Кн 523, Кн 524, Кн 525, Кн 526, Кн 527, Н 1
886.7-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ. Кн 528
892.45 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ Кн 529
892.7(569.3) ЛИВАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 530
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 531, Кн 532, Кн 533
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 534
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 535


902 АРХЕОЛОГИЯ Кн 537, Кн 541
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Кн 316, Кн 536, Кн 537, Кн 538, Кн 539, Кн 540, Кн 541, Кн 542
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 543, Кн 544, Кн 545, Кн 546, Кн 547, Кн 548, Кн 549, Кн 550, Кн 551, Кн 552, Кн 553, Кн 568
92 БИОГРАФИИ Г 3, Г 4, Г 5, Кн 8, Кн 41, Кн 96, Кн 97, Кн 98, Кн 118, Кн 142, Кн 144, Кн 174, Кн 201, Кн 236, Кн 259, Кн 268, Кн 368, Кн 375, Кн 376, Кн 377, Кн 497, Кн 554, Кн 555, Кн 556, Кн 557, Кн 559, Кн 561, Кн 563, Кн 564, Кн 567, Кн 568, Кн 569, Кн 570
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Кн 8, Кн 558
930.9 ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ Кн 559, Кн 560, Кн 561
932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ Кн 562
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 563, Кн 564
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 565
949.72.02 РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ Кн 566
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Кн 558, Кн 566
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Кн 567, Кн 568
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Кн 134, Кн 569, Кн 570, Кн 571

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
Б

Блажев, Свилен Манолов (1953-)
- албуми Г 4
Бъфет, Уорън Едуард (1930-) Кн 118
 
В

Вайнингер, Ото (1880-1903)
- мироглед Кн 41
Вапцаров, Никола Йонков (1909-1942)
- мироглед Кн 375
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
- конференции Кн 170, Кн 171
 
Д

Динков, Иван (1932-2005)
- творчество Кн 377
Долгоруков, Иван Михайлович (1764-1823)
- биографии Кн 368
 
Е

Европейски съюз
- програми Кн 108, Кн 109, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115, Кн 173
- сборници Кн 111
 
З

Занков, Венцислав Огнянов (1962-)
- изложби
- - каталози Г 3
 
И

Илиев, Васил Андреев (1965-1995)
- биографии Кн 497
Илиев, Георги Андреев (1966-2005)
- биографии Кн 497
Исус Христос Кн 68
 
Й

Йорданов, Георги (1960-)
- изложби
- - каталози Г 5
 
К

Кръстев, Кръстьо Котев (1866-1919)
- биографии Кн 268
 
Л

Ленин, Владимир Илич (1870-1924)
- дейност Кн 563
Ленин, Владимир Ильич (1870-1924) вж Ленин, Владимир Илич (1870-1924)
 
М

Меси, Лионел Андрес (1987-)
- биографии Кн 259
Миладинов, Димитър Христов (1810-1862)
- биографии Кн 567
Миладинов, Константин Христов (1830-1862)
- биографии Кн 567
Митеран, Франсоа (1916-1996)
- дейност Кн 97
Мутафчиев, Петър Стоянов (1883-1943)
- творчество
- - юбилеи и чествания Кн 558
 
Н

Народна библиотека "П. Р. Славейков" (Велико Търново)
- история Кн 10
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките
- изложби
- - каталози Г 1
Национална художествена академия. Факултет за изящни изкуства. Катедра Живопис
- учебнини планове и програми Кн 251
Новаков, Димо Дичев (1902-1982)
- биографии Кн 96
 
П

Професионален футболен клуб "Левски" (София)
- история
- - юбилеи и чествания Кн 258
 
Р

Русев, Иван Динев (1963-)
- библиографии Кн 8
Русеф, Дилма Вана (1947-)
- семейство
- - сборници Кн 98
 
С

Сомлев, Иван Минчев (1922-1944)
- биографии Кн 144
Сталин, Иосиф Виссарионович (1879-1953) вж Сталин, Йосиф Висарионович (1878-1953)
Сталин, Йосиф Висарионович (1878-1953)
- дейност Кн 563
Стамболов, Стефан Николов (1854-1895)
- дейност Кн 569
 
Х

Хитлер, Адолф (1889-1945)
- биографии Кн 564
 
Ч

Чолаков, Кирил Маринов (1897-1963)
- мироглед
- - сборници Кн 201
 
B

Buffet, Warren (1930-) вж Бъфет, Уорън Едуард (1930-)
 
H

Hitler, Adolf (1889-1945) вж Хитлер, Адолф (1889-1945)
 
M

Messi, Lionel Andrés (1987-) вж Меси, Лионел Андрес (1987-)
Mitterand, Francois (1916-1996) вж Митеран, Франсоа (1916-1996)
 
R

Rousseff, Dilma Vana (1947-) вж Русеф, Дилма Вана (1947-)
 
V

Veininger, Otto (1880-1903) вж Вайнингер, Ото (1880-1903)ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

 
А

Авиация
- България
- - история
- - - конференции Кн 146
- конференции Кн 230
Автоматизация на производството
- учебници за ВУЗ Кн 240
Авторитет Кн 91
Административно-правни услуги
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 126
Администрация
- България
- - автоматизация Кн 141
Актьорско майсторство Кн 255
Акустика
- учебници за ВУЗ Кн 183
Акушерство
- методика на преподаването за ВУЗ Кн 198
Алтернативен туризъм
- България
- - конференции Кн 131
- - управление и организация
- - - учебници за ВУЗ Кн 128
Алтернативна медицина Кн 202
Алхимия Кн 61
Ангели Кн 44
Английски език
- методика на преподаването в детските градини Кн 161
- тестове
- - учебници за средни общообразователни училища Кн 261
Архитектура
- естетика Кн 251
Архитектурни паметници
- учебници за ВУЗ Кн 250
Атмосфера
- методи на изследване
- - доклади Кн 190
Аутизъм
- при децата Кн 207
Ацтеки Кн 78
 
Б

Банково дело
- учебници за ВУЗ Кн 122
Бежанци
- деца
- - социална работа
- - - учебници за ВУЗ Кн 105
Библиотеки
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 9
Библиотекознание
- учебници за ВУЗ Кн 9
Библия
- екзегеза Кн 65
Богословие Кн 72
Богослужение Кн 74
Болногледачество
- методика на преподаването за ВУЗ Кн 198
Българска литература
- 20 век Кн 376
- история и критика Кн 378, Кн 379
- теми, образи, сюжети Кн 374
- тестове
- - учебници за основни училища Кн 164
- учебници за средни общообразователни училища Кн 380
Български език
- правопис Кн 267
- синоними и антоними
- - речници Кн 266
- тестове
- - учебници за основни училища Кн 164
Бюджет
- учебници за ВУЗ Кн 121
 
В

Вентилационни инсталации
- учебници за ВУЗ Кн 237
Висше образование
- Европа Кн 173
- - програми Кн 109
- конференции Кн 172
Военно дело
- конференции Кн 149
Военно изкуство
- Древен Китай Кн 151
Военновъздушни сили
- България
- - история
- - - конференции Кн 146
Възрожденци, български
- биографии Кн 567
Външна политика
- Европа Кн 106
- САЩ Кн 106
- Турция Кн 116
Въоръжени сили
- Рим (държава) Кн 143
Вътрешна политика
- България
- - 1944-1989 Кн 102
- - история К