Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ
Виж и 091; 159.946.4; 519.76; 744.9; 81'22

ДРУМЕВ, Добромир Петров, 1962-
        Символната система на Книга на промените : биномно-квадронна структура на Идзин. Ч. 1 Вж Кн 41

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/25 Кн 1
БАРКЪР, Кори
        Photoshop : задкулисни трикове за дизайнери. Ч. 1 / Кори Баркър ; прев. Ирена Райчева. - [София] : Алекс Софт, 2017 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xiv, 362 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: Photoshop down & dirty tricks for designers / Corey Barker. - За автора: с. v

29.99 лв.
ISBN 9546563331 !
ISBN 9789546563330 !
1. Компютърна графика - ръководства 2. Приложни програми - ръководства
004.92(035)
COBISS.BG-ID 1557200340

БК 2021/25 Кн 2
БАРКЪР, Кори
        Photoshop : задкулисни трикове за дизайнери. [Ч.] 2 / Кори Баркър ; прев. Ирена Райчева. - [София] : Алекс Софт, 2017 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xiii, 338 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Photoshop down & dirty tricks for designers 2 / Corey Barker. - За автора: с. v

29.99 лв.
ISBN 9789546563439 !
1. Компютърна графика - ръководства 2. Приложни програми - ръководства
004.92(035)
COBISS.BG-ID 46976520

БК 2021/25 Кн 3
БЛАНХАРД, Джей
        jQuery & jQuery UI : бързо ръководство / Джей Бланхард ; прев. от англ. Ирина Захариева. - [София] : Алекс Софт, 2017 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xx, 204 с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл.: jQuery and jQuery UI: Visual quickstart guide / Jay Blanchard. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

16.99 лв.
ISBN 978-954-656-336-1 !
1. Програмиране - ръководства 2. Езици за програмиране - ръководства
004.42(035)
004.43(035)
COBISS.BG-ID 46961416

БК 2021/25 Кн 4
ГУКИН, Дан, 1960-
        C for dummies : прави всичко по-лесно! / Дан Гукин ; прев. Георги Далаков. - [София] : Алекс Софт, [2017] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 488 с. : с ил., сх. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: C for dummies / Dan Gookin. - За автора: с. 3

19.99 лв.
ISBN 978-954-656-334-7 !
1. Езици за програмиране - наръчници
004.43(035)
COBISS.BG-ID 46933256

БК 2021/25 Кн 5
ДЕРАКШАНИ, Дариуш, 1971-
        Въведение в Autodesk Maya 2016. Т. 1 / Дариуш Деракшани ; прев. Ирена Райчева. - [София] : Алекс Софт, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xx, 540 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Introducing Autodesk Maya 2016 / Dariush Derakhshani. - За автора: с. v

24.99 лв.
ISBN 9546563595 !
ISBN 9789546563590 !
1. Компютърна графика - наръчници
004.92(035)
COBISS.BG-ID 1560930772

БК 2021/25 Кн 6
ДИПЪРИ, Майкъл
        Професионално програмиране със Swift / Майкъл Дипъри ; прев. Георги Далаков. - [София] : Алекс Софт, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xviv, 408 с. : с табл. ; 24 см

Ориг. загл. установено от доп. източник: Professional Swift / Michael Dippery. - За автора: с. vii

22 лв.
ISBN 978-954-656-360-6 !
1. Програмиране - наръчници 2. Езици за програмиране - наръчници
004.42(035)
004.43(035)
COBISS.BG-ID 46928648

БК 2021/25 Кн 7
ДЮИС, Глин
        Инструментите на Photoshop : жизненоважни техники за усвояване на маските на слоеве, четките и режимите на смесване / Глин Дюис ; предг. Арън Блейз ; прев. Ирена Райчева. - София : Алекс Софт, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - XVI, 240 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The photoshop toolbox / Glyn Dewis

(24.99 лв.)
ISBN 978-954-656-356-9 !
1. Приложни програми
004.42
COBISS.BG-ID 1560913364

БК 2021/25 Кн 8
КЕЙДЪНХЕД, Роджърс, 1967-
        Научете сами Java за 24 учебни часа / Роджърс Кейдънхед ; прев. Теофана Петкова. - [София] : Алекс Софт, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xii, 460 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Java in 24 hours, Sams teach yourself (covering Java 9) / Rogers Cadenhead ; Прев. по 8. англ. изд. - За автора: с. 10

24.99 лв.
ISBN 954656348-X !
ISBN 9789546563484 !
1. Програмиране - наръчници 2. Езици за програмиране - наръчници
004.42(035)
004.43(035)
COBISS.BG-ID 46959624

БК 2021/25 Кн 9
КЕЛБИ, Скот, 1960-
        Цифрова фотография с Photoshop CC 2017 / Скот Келби ; прев. от англ. ез. Ирена Райчева. - [София] : Алекс Софт, 2017 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xvii, 318 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The Adobe Photoshop CC book for digital photographers (2017 release). - За автора: с. vii

35 лв.
ISBN 9789546563415 !
1. Компютърна графика - наръчници 2. Цифрова фотография - наръчници
004.92(035)
77.02:004(035)
COBISS.BG-ID 1560912340

БК 2021/25 Кн 10
ЛЕМЛИ, Тод, 1963-
        CCNA Routing and Switching : учебно ръководство. Ч. 1, ICND1 / Тод Лемли ; прев. Теофана Петкова. - София : Алекс Софт, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - lxxiii, 854 с. : с ил., сх. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: CCNA Routing and Switching Complete Study Guide / Todd Lammle. - За автора: с. v

44.99 лв.
ISBN 978-954-656-351-4 !
1. Компютърни мрежи - учебни помагала
004.7(075)
COBISS.BG-ID 1560640980

БК 2021/25 Кн 11
ЛЕМЛИ, Тод, 1963-
        CCNA Routing and Switching : учебно ръководство. Ч. 2, ICND2 / Тод Лемли ; прев. от англ. Теофана Петкова. - [София] : Алекс Софт, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - lxxii, 560 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: CCNA Routing and Switching complete study guide / Todd Lammle. - За автора: с. iii

39.99 лв.
ISBN 978-954-656-354-5 !
1. Компютърни мрежи - учебни помагала
004.7(075)
COBISS.BG-ID 1560640724

БК 2021/25 Кн 12
ЛИЙ, Уей-Менг, 1972-
        Програмиране със Swift / Уей-Менг Ли ; прев. Ирина Захариева. - [София] : Алекс Софт, [2021] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xxiv, 296 с. : с ил., сх. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Swift programming / Wei-Meng Lee. - Възприетата форма на името на авт. Уей-Менг Ли е Уей-Менг Лий. - За автора: с. vii

19.99 лв.
ISBN 954656349-8 !
ISBN 978-9546563491 !
1. Програмиране - наръчници 2. Езици за програмиране - наръчници
004.42(035)
004.43(035)
COBISS.BG-ID 46962952

БК 2021/25 Кн 13
ЛОПУК, Лиса
        Уеб дизайн for dummies : прави всичко по-лесно! / Лиса Лопук ; прев. Ирина Захариева. - [София] : Алекс Софт, [2021] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 410, xiv с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Web design for dummies / Lisa Lopuck. - За автора: с. 3

22 лв.
ISBN 978-954-656-353-8 !
1. Уебсайтове - проектиране - ръководства
004.738.1(035)
COBISS.BG-ID 46932232

МАККЮ, Клаудия
        Real world: съвети и трикове за печат с Adobe Creative Cloud : продукционни техники за постигане на максимална ефективност Вж Кн 106

БК 2021/25 Кн 14
МАКМИЛЪН, Трой, 1953-
        CCNA security : exam 210-260 : учебно ръководство / Трой Макмилан ; прев. от англ. Теофана Петкова. - София : Алекс Софт, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xliv, 484 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: CCNA security study guide exam 210-260. - Възприетата форма на името на авт. Трой Макмилан е Трой Макмилън. - За автора: с. vii

29.99 лв.
ISBN 978-954-656-362-0 !
1. Компютърни мрежи - мерки за сигурност - учебни помагала
004.7.056(075)
COBISS.BG-ID 1560928980

БК 2021/25 Кн 15
МЕЙВАЛД, Джим
        Adobe dreamweaver CC 2018 : официален курс на Adobe Systems / Джим Мейвалд ; прев. от англ. Теофана Петкова. - [София] : Алекс Софт, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xii, 476 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Adobe Dreamweaver CC classroom in a book (2018 release) / Jim Maivald

25 лв.
ISBN 978-954-656-352-1 !
1. Уебсайтове - проектиране - наръчници 2. Приложни програми - наръчници
004.738.1(035)
004.42(035)
COBISS.BG-ID 1560948692

БК 2021/25 Кн 16
МЮЛЕР, Джон Пол, 1958-
        Алгоритми for dummies : прави ученето лесно / Джон Мюлер, Лука Масарон ; прев. Ирина Захариева. - [София] : Алекс Софт, [2018] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - X, 454 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Algorithms for dummies / John Paul Mueller, Luca Massaron. - За автора: с. 449

25 лв.
ISBN 978-954-656-364-4 !
1. Алгоритми - наръчници
004.021(035)
COBISS.BG-ID 1560945876

БК 2021/25 Кн 17
МЮЛЕР, Скот
        Компютърна енциклопедия. T. 1 / Скот М. Мюлер ; прев. от англ. Теофана Петкова. - София : Алекс офт, 2017 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 568 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Ориг. загл.: Upgrading and repairing PCs / Scott Mueller ; Прев. по 22. англ. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-656-339-2 !
1. Компютри - енциклопедии
004(031)
COBISS.BG-ID 1557204180

БК 2021/25 Кн 18
МЮЛЕР, Скот
        Компютърна енциклопедия. Т. 2 / Скот М. Мюлер ; прев. от англ. Теофана Петкова. - [София] : Алекс Софт, 2017 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 552 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Ориг. загл.: Upgrading and repairing PCs / Scott Mueller ; Прев. по 22. англ. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

25 лв.
ISBN 978-954-656-344-6 !
1. Компютри - енциклопедии
004(031)
COBISS.BG-ID 1560645588

БК 2021/25 Кн 19
МЮЛЕР, Скот
        Компютърна енциклопедия. Т. 3 / Скот М. Мюлер ; прев. Теофана Петкова. - [Ново изд.]. - София : Алекс Софт, 2017 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - iv, 448 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Upgrading and repairing PCs / Scott Mueller ; Прев. по 22. англ. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

22 лв.
ISBN 978-954-656-345-3 !
1. Компютри - енциклопедии
004(031)
COBISS.BG-ID 1560645844

БК 2021/25 Кн 20
СТИВЪНС, Род
        C# 24 часово обучение : пълен пакет за обучение с онлайн видео уроци / Род Стивънс ; прев. от англ. Георги Далаков. - [София] : Алекс Софт, [2017] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xl, 776 с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: C# 24-hour trainer ; Прев. по 2. амер. изд. - За автора: с. v

29.99 лв.
ISBN 978-954-656-338-5 !
1. Езици за програмиране - учебни помагала
004.43(075)
COBISS.BG-ID 46968584

БК 2021/25 Кн 21
УЛМАН, Лари, 1972-
        PHP7 за Web : бързо ръководство / Лари Улман ; прев. Георги Далаков. - [София] : Алекс Софт, 2017 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xxii, 458 с. : с ил., сх. ; 24 см

Ориг. загл.: PHP for the Web: visual quickstart guide / Larry Ullman ; Прев. по 5. англ. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

24.99 лв.
ISBN 954656340 !
ISBN 9789546563408 !
1. Уебсайтове - проектиране - ръководства 2. Езици за програмиране - ръководства
004.738.1(035)
004.42(035)
COBISS.BG-ID 46965512

БК 2021/25 Кн 22
УОНГ, Уолъс, 1961-
        Office 2019 for dummies : прави ученето лесно / Уолъс Уонг ; прев. Ирена Райчева. - [София] : Алекс Софт, [2021] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xiv, 466 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Office 2019 for dummies / Wallace Wang. - Загл. на кор.: Microsoft Office 2019 for dummies. - За автора: с. 463

22 лв.
ISBN 978-954-656-361-3 !
1. Текстообработка - наръчници 2. Приложни програми - наръчници
004.912(035)
004.42(035)
COBISS.BG-ID 46929928

БК 2021/25 Кн 23
УУД, Брайън
        Adobe Illustrator CC : официален курс на Adobe Systems / Браян Ууд ; прев. от англ. Теофана Петкова. - [София] : Алекс Софт, 2017 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xvi, 608 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Adobe Illustrator CC 2017 Release : Classroom in a Book / Brian Wood. - Възприетата форма на името на авт. Браян Ууд е Брайън Ууд

35 лв.
ISBN 978-954-656-342-2 !
1. Компютърна графика - наръчници 2. Приложни програми - наръчници
004.92(035)
004.42(035)
COBISS.BG-ID 46955784

БК 2021/25 Кн 24
УУД, Брайън
        Adobe Muse CC : официален курс на Adobe Systems / Брайън Ууд ; ред. Брайън Ууд ; прев. от англ. Теофана Петкова. - София : Алекс-Софт, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xii, 420 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Adobe Muse CC classroom in a book / Brian Wood ; Прев. по 2. амер. изд. - За авт.: с. xi

25 лв.
ISBN 978-954-656-347-7 !
1. Уебсайтове - проектиране - наръчници
004.738.1(035)
COBISS.BG-ID 1560928468

БК 2021/25 Кн 25
ФРАЙ, Къртис Д., 1968-
        Microsoft Excel 2016: стъпка по стъпка / Къртис Фрай ; прев. от англ. Ирена Райчева. - [София] : Алекс Софт, 2017 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xx, 556 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Microsoft Excel 2016 step by step / Curtis Frye. - Речник: с. 543-550

25 лв.
ISBN 9789546563378 !
1. Приложни програми
004.42
COBISS.BG-ID 46972680

БК 2021/25 Кн 26
ХАРВИ, Грег, 1949-
        Еxcel 2019 for dummies : прави ученето лесно / Грег Харви ; прев. от англ. Ирена Райчева. - София : Алекс Софт, [2019] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - x, 486 с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Еxcel 2019 for dummies / Greg Harvey. - За автора: с. 485

22 лв.
ISBN 978-954-656-363-7 !
1. Приложни програми - наръчници
004.42(035)
COBISS.BG-ID 1560928212

БК 2021/25 Кн 27
ХРИСТОВ, Лазар Добрев, 1985- Начев
        Създаване на уеб сайт от нулата / Лазар Христов. - [Русе] : Дема прес, 2021 (Русе : Акад. изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 351 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Георги Георгиев

ISBN 978-619-7546-46-0 : 20 лв.
1. Уебсайтове - проектиране
004.774
COBISS.BG-ID 46933512

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/25 Кн 28
БОТЕВА, Нина Бончева
        Анализ на длъжностите: концепция и методика : монография / Нина Ботева. - София : ВА "Георги Стойков Раковски", 2021. - 160 с. : с табл. ; 24 см

Рецензии / Лидия Велкова, Павел Ангелов: с. 157-159. - Библиогр.: с. 93-97

ISBN 978-619-7478-55-6
1. Кадри - управление и организация
005.95/.96
COBISS.BG-ID 46915592

БК 2021/25 Кн 29
МАКНИЙЛИ, Марк
        Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса : шест стратегически принципа за мениджъри / Марк Макнийли ; прев. Кирил Грозев. - Ново изд. - София : Locus publ., 2021 ([София] : Алианс принт). - 360 с. : с ил. ; 21 см. - (Carpe diem ; 25)

Ориг. загл.: Sun Dzu and the art of business / Mark McNeilly. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-783-325-8 : 20 лв.
1. Управленски труд
005.3
COBISS.BG-ID 46958856

006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЦЕСИ, МЕРКИ, ТЕГЛИЛКИ И ВРЕМЕ
Виж и (083)

РОГЕВ, Борис Димов, 1898-1976
        Астрономически основи на първобългарското летоброене : допълнено издание, юбилейно с частични преводи на френски, руски и английски език Вж Кн 79

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/25 Кн 30
        АРЧИ се приготвя за сън / ил. Сара Санчес ; прев. Веселина Тонева. - [София] : Фют, 2020 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 18 x 18 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Arthur va au lit. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-199-521-9 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 46957832

БК 2021/25 Кн 31
        АРЧИ търси любимата си играчка / ил. Сара Санчес ; прев. Веселина Тонева. - [София] : Фют, 2020 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 18 x 18 см

Кор. опис. - Ориг. загл., установено от доп. източник: Arthur a perdu son doudou. - Загл. и на нидерл. ез.: Arthur is zijn knuffel kwijt. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-199-522-6 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 46956808

БК 2021/25 Кн 32
ДИХТЕР, Пол
        Нощното небе : книга за откриватели / Пол Дихтер. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 48 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Любознание)

Ориг. загл.: Frozen, The Night sky: a discovery book. - Прев. от англ. ез. - Речник: с. 44-45. - Азб. показалец

ISBN 978-954-27-2468-1 (подв.) : 11.90 лв.
1. Астрономия - детска и юношеска литература
087.5:52
52:087.5
COBISS.BG-ID 46988552

БК 2021/25 Кн 33
ДИХТЕР, Пол
        Океаните : книга за откриватели / Пол Дихтер. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 48 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Любознание)

Ориг. загл.: Finding Dory, Oceans: a discovery book. - Прев. от англ. ез. - Речник: с. 44-45. - Азб. показалец

ISBN 978-954-27-2469-8 (подв.) : 11.90 лв.
1. Океан - детска и юношеска литература
087.5:551.46
551.46:087.5
COBISS.BG-ID 46995720

БК 2021/25 Кн 34
ИНГВЕРСЕН, Гезина, 1877-1967
        Библията в разкази и картини / Г. Ингверсен ; ил. от Клаас Пайълмън ; прев. Соня Гайдарджиева. - 3. изд. - София : Верен, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 826 с. : с ил., [19] с.: ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Bijbel in vertelling en beeld. - 1. изд. 2000 със загл. Детска Библия

ISBN 978-619-231-041-7 (подв.)
1. Библия - детска и юношеска литература
087.5:27-23
27-23:087.5
COBISS.BG-ID 46950408

БК 2021/25 Кн 35
        ЛЕО да Винчи : наръчник за оцеляване на младия изследовател / ил. Лоренцо Багати ; прев. [от англ. ез.] Корнелия Лозанова. - София : Пан, 2019 ([Китай]). - 63 с. : с цв. ил. ; 21 см. - (Школа за приключения)

Ориг. загл., установено от доп. източник: Leo da Vinci: the adventure handbook. - Загл. на гърба на кн.: Наръчник за оцеляване Лео да Винчи

ISBN 978-619-240-105-4 (подв.) : 14.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 47000072

БК 2021/25 Кн 36
МАНОЛОВ, Валери, 1962-
        Празник на буквите : български празници, обичаи и вярвания / Валери Манолов ; ил. Васил Горанов ... [и др.]. - София : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - 64 с. : с цв. ил. ; 24 см

Други ил.: Венцислав Кръстев, Лилия Тодорова, Олег Топалов, Исай Пенчев, Анастасия Атанасова, Кирил Танев, Стелияна Донева. - Пълната форма на името на авт. Валери Манолов е Валери Манолов Иванов

ISBN 978-619-240-048-4 : 5.90 лв.
1. Празници, български - детска и юношеска литература
087.5:398.332(497.2)
398.332(497.2):087.5
COBISS.BG-ID 46997768

БК 2021/25 Кн 37
РЮБЕЛ, Дорис, 1952-
        Да сме заедно, да си помагаме, да се разбираме : енциклопедия за най-малките : с повдигащи се капачета на всяка страница / текст Дорис Рюбел ; ил. Дорис Рюбел ; прев. Розалина Палазова. - София : Фют, 2020 ([Китай]). - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Wieso? Weshalb? Warum? Helfen, teilen, sich vertragen / Doris Rübel. - Кн. 29 от поредицата Защо? Какво? Как?. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-199-562-2 (подв.) : 10.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 46951688

БК 2021/25 Кн 38
СИМОН, Филип, 1958-
        Енциклопедия Храната и храненето / текст Филип Симон, Мари-Лор Буе ; състав. Емили Бомон ; ил. Колет Ю-Давид, Изабел Роньони ; прев. Борис Христов. - София : Пан, 2019 ([София] : Образование и наука). - 124 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.L'imagerie des petits gourmands. - Възприетата форма на името на ил. Колет Ю-Давид е Колет Юс-Давид

ISBN 978-619-240-095-8 (подв.) : 17.90 лв.
1. Хранене - хигиена - детска и юношеска литература
087.5:613.2
613.2:087.5
COBISS.BG-ID 46954504

ФРАНСИС, Сюзън, 1959-
        Рая и последният дракон Вж Кн 135

БК 2021/25 Кн 39
ХАЙМАН, Лари, 1949-
        Науката за колите : книга за откриватели / Лари Хайман. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 48 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Любознание)

Ориг. загл.: Cars 3, The science of cars: a discovery book. - Прев. от англ. ез. - Речник: с. 44-46. - Азб. показалец

ISBN 978-954-27-2466-7 (подв.) : 11.90 лв.
1. Автомобили - детска и юношеска литература
087.5:629.331
629.331:087.5
COBISS.BG-ID 46989832

БК 2021/25 Кн 40
ХИРШМАН, Крис, 1967-
        Пътешествия в непознатото : книга за откриватели / Крис Хиршман. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 48 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Любознание)

Ориг. загл.: Frozen 2, Adventure and exploration: a discovery book. - Прев. от англ. ез. - Речник: с. 46-47. - Азб. показалец

ISBN 978-954-27-2467-4 (подв.) : 11.90 лв.
1. География - детска и юношеска литература
087.5:91
91:087.5
COBISS.BG-ID 46940936


1 ФИЛОСОФИЯ

1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

БК 2021/25 Кн 41
ДРУМЕВ, Добромир Петров, 1962-
        Символната система на Книга на промените : биномно-квадронна структура на Идзин. Ч. 1 / Добромир Друмев ; ил. Хироши Таджири. - София : Locus publ., 2020 ([София] : Студиото на А). - 296 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см. - (Via sine fine ; 9)

Загл. и на англ. ез.: Yijing. - Хексаграмите "проговарят" на български език / Виолета К. Радева: с. 11-27. - Нека мъдростта на "Книга на промените" да достигне до повече хора! / Ани Пешева: с. 28-32. - За класиците / Хорхе Луис Борхес ; прев. от исп. Анна Златкова: с. 172-175. - По пътя на познанието / Павел Бондаровски ; прев. от рус. Димитрина Панайотова: с. 175-199. - За автора: с. 5. - За ил.: с. 295

ISBN 978-954-783-320-3 : 25 лв.
1. Философия, китайска 2. Символи и знаци 3. Китай - философия
1(315)
003.62
COBISS.BG-ID 46908680

БК 2021/25 Кн 42
        ИСТОРИИ и разказвачи : философия, право, литература : специално издание за юбилея на професор Стилиян Йотов / състав. Антоанета Колева ... [и др.] ; науч. ред. Стоян Ставру. - [София] : ИК Критика и хуманизъм, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 258 с. : с портр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Stories and storytellers: philosophy, law, literature. - Други състав.: Валентин Калинов, Стоян Ставру. - За авторите: с. 254-255. - Съдържа материали от: Александър Кънев, Александър Кьосев, Боян Знеполски, Валентин Калинов, Васил Видински, Калин Янакиев, Красимир Стоянов, Лидия Кондова, Петър Горанов, Стоян Ставру, Хараламби Паницидис, Янаки Стоилов

ISBN 978-954-587-234-1
1. Йотов, Стилиян Йотов, 1960- - юбилеи и чествания - сборници 2. Философи, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - философия
1(497.2)(092)(062)
929 Йотов, Стилиян Йотов
COBISS.BG-ID 46963976

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/25 Кн 43
СТОЯНОВА, Милена Атанасова
        Запей Орффей с Водолей - ЗОВ : Lovenstay by Coffe Colla - be.glob.all / Милена Стоянова ; худож., снимки Милена Стоянова. - [Варна] : [Милена Атанасова Стоянова], 2021 ([Варна] : Copycomplex). - 58 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Lovenstay - псевд. на авт. Милена Стоянова

ISBN 978-619-91838-4-7
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 46906120

БК 2021/25 Кн 44
СТОЯНОВА, Милена Атанасова
        Петь во Орффея Водолей : Lovenstay by Coffe Colla - be.glob.all / Милена Стоянова ; ил., фото Милена Стоянова. - [Варна] : [Милена Атанасова Стоянова], 2021. - 58 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Lovenstay - псевд. на авт. Милена Стоянова

ISBN 978-619-91838-5-4
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 46906632

БК 2021/25 Кн 45
LAZAROVA, Karmen Georgieva, 1951-
        Zener cards / Carmen Lazarova ; transl from Bulg. Emilia Manolova. - Sofia : Denitsa Karmen pictures, 2019. - 18 с. : с ил. ; 21 см + 1 прил. (25 к. ; 10 x 7 см)

Без сведение за ориг. загл. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-688-005-5
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 46991624

БК 2021/25 Кн 46
STOJANOVA, Milena Atanasova
        Chante Orffe en Verseau : Lovenstay by Coffe Colla - be.glob.all / Milena Stoyanova ; images, photos Milena Stoyanova. - [Варна] : [Милена Атанасова Стоянова], 2021. - 58 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Lovenstay - псевд. на авт. Милена Стоянова

ISBN 978-619-91838-3-0
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 46907400

БК 2021/25 Кн 47
STOJANOVA, Milena Atanasova
        Sing Orpheus in Aquarius : Lovenstay by Coffe Colla - be.glob.all / Milena Stoyanova ; artist, photos Milena Stoyanova. - [Варна] : [Милена Атанасова Стоянова], 2021 ([Варна] : Copycomplex). - 58 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Lovenstay - псевд. на авт. Милена Стоянова

ISBN 978-619-91838-7-8
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 46907912

БК 2021/25 Кн 48
STOJANOVA, Milena Atanasova
        Singen Orffeus Wasserman : Lovenstay by Coffe Colla - be.glob.all / Milena Stoyanova ; Künstler, Fotos Milena Stoyanova. - [Варна] : [Милена Атанасова Стоянова], 2021. - 58 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Lovenstay - псевд. на авт. Милена Стоянова

ISBN 978-619-91838-6-1
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 46908424

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/25 Кн 49
БАНДЛЪР, Ричард, 1950-
        Транс-формация : постигнете трайна промяна чрез силата на хипнозата / Ричард Бандлър ; предг. Гарнър Томсън ; прев. Людмила Андреева. - София : Intense, 2020 ([София] : Алианс принт). - 359 с. ; 20 см. - (Библиотека Locus spiritualis ; 13)

Ориг. загл.: Guide to trance-formation / Richard Bandler. - Загл. на гърба на кн.: Трансформация. - Intense - търг. марка на Локус пъблишинг. - Речник на термините: с. 317-320. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-783-315-9 (Локус пъблишинг) : 22 лв.
1. Хипноза
159.962
COBISS.BG-ID 46940680

БК 2021/25 Кн 50
ИВАНОВА, Ася Емилова
        Магията на баланса : тайната да имаш щастливо семейство и успешна кариера едновременно / Ася Иванова. - София : Нова звезда, 2019. - 144 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-198-120-5
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 46962184

БК 2021/25 Кн 51
КАРТЪР, Филип, 1944-
        Психометрични и IQ тестове : оценете креативността, способностите и интелигентността си / Филип Картър ; прев. от англ. Людмила Андреева. - София : Locus publ., 2020 ([София] : Алианс принт). - 240 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см. - (Carpe diem ; 23)

Ориг. загл.: IQ and psychometric tests / Philip Carter. - На гърба на кн. погрешно отпеч. Марк Паркинсън. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-783-321-0 : 17 лв.
1. Интелект 2. Психотехника
159.98
COBISS.BG-ID 46941960

БК 2021/25 Кн 52
КЛАУСЪР, Хенриет Ан
        Напиши го и ще се сбъдне : да знаете какво искате и да го получите! / Хенриет Ан Клаусър ; прев. Гергана Анева. - [2. изд.]. - София : Intense, 2020 ([София] : Алианс принт). - 255 с. ; 20 см. - (Библиотека Locus spiritualis ; 12)

Ориг. загл.: Write It down, make it happen / Henriette Anne Klauser. - За автора: с. 251-252. - 1. изд. 2013. - Intense - търг. марка на Локус пъблишинг

ISBN 978-954-783-304-3 (Локус пъблишинг) : 15 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 46967560

БК 2021/25 Кн 53
КЛИЙЗ, Джон, 1939-
        Как да бъдем креативни : един кратък и весел пътеводител / Джон Клийз ; прев. от англ. Кирил Грозев. - София : Locus publ., 2021 ([София] : Алианс принт). - 140 с. : с ил. ; 17 см + Ръководство за монтаж на акордеона на сенките (3 дипляни 18 с.)

Ориг. загл.: Creativity / John Cleese. - Когато човешкият ум разкрива тайните си / Димитър Стайков: с. 11-13

ISBN 978-954-783-331-9 : 15.50 лв.
1. Творчество 2. Самоусъвършенстване
159.954
159.922
COBISS.BG-ID 46984712

БК 2021/25 Кн 54
МАРКОС, Ясар
        В търсене на щастието и къде няма да го намериш / Ясар Маркос. - София : Нова звезда, 2019. - 128 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-619-198-121-2
1. Самоусъвършенстване
159.922
COBISS.BG-ID 46971912

БК 2021/25 Кн 55
ПАРКИНСЪН, Марк
        Професионални тестове за личностно оценяване : как да използваме психологията и креативността в бизнеса / Марк Паркинсън ; прев. Людмила Андреева. - София : Локус Пъблишинг, 2020 ([София] : Алианс принт). - 175 с. : с табл. ; 21 см. - (Carpe diem ; 24)

Ориг. загл.: How to master personality questionnaires / Mark Parkinson. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-783-318-0 : 16 лв.
1. Личност - психология 2. Психотехника
159.923
159.98
COBISS.BG-ID 46965000

ПОЛАРД, Матю
        Предимството на интроверта : как срамежливите и стеснителни хора могат да надминат всеки друг в продажбите Вж Кн 66

ПОПОВ, Пламен П., 1982-
        Преговаряй с мен : наръчник по преговори на Пламен П. Попов : преговаряй сякаш животът ти зависи от това... защото е така! Вж Кн 67

БК 2021/25 Кн 56
САВОВ, Тошко Иванчев, 1968-
        Пътят към теб / Тошко Савов ; худож. Камелия Кръстева. - София : Редактор.бг, 2020 ([София] : Инфо дизайн). - 196 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-619-91230-8-9 : 19.90 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.922
COBISS.BG-ID 46998792

САРДЖЪНТ, Ема
        Как да говорим с всеки във всяка ситуация Вж Кн 62

БК 2021/25 Кн 57
СТАНДОП, Ерик
        Изкуството да четем по лицето : да постигнем хармония в бизнеса, отношенията и здравето си / Ерик Стандоп, Елиса Петрини ; прев. от англ. Людмила Андреева ; ил. Юлия Ярмоленка. - София : Локус пъблишинг, 2020 ([София] : Алианс принт). - 351 с. : с ил., портр. ; 21 см. - (Carpe diem ; 15)

Ориг. загл.: Read the face / Eric Standop, Elisa Petrini. - Възприетата форма на името на авт. Елиса Петрини е Илайза Петрини. - За автора: с. 349-350

ISBN 978-954-783-305-0 : 23 лв.
1. Физиогномика
159.925
COBISS.BG-ID 46956296

БК 2021/25 Кн 58
СТЕЙН, Стивън Дж., 1950-
        Емоционална интелигентност for dummies : прави всичко по-лесно! / Стивън Дж. Стейн ; прев. от англ. Ирена Райчева. - [София] : Алекс Софт, [2018] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 350, X с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Emotional intelligence for dummies / Steven J. Stein. - За автора: с. 3

19.99 лв.
ISBN 978-954-656-357-6 !
1. Интелект 2. Чувства 3. Личност - психология
159.942
159.923
COBISS.BG-ID 46933768

БК 2021/25 Кн 59
СТОЙЧЕВА, Катерина
        Стойност : наръчник за личностно и духовно развитие / Катерина Стойчева. - [София] : Нова звезда, 2020 ([София] : [ЗИП]). - 154 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-198-134-2 : 19.99 лв.
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 46940424

БК 2021/25 Кн 60
УУД, Робърт, 1941-
        Професионални тестове за емоционална интелигентност : оценете и повишете емоционалната си интелигентност / Робърт Ууд, Хари Толи ; прев. от англ. Кирил Грозев. - София : Locus publ., 2020 ([София] : Алианс принт). - 176 с. : с табл. ; 21 см. - (Carpe diem ; 22)

Ориг. загл.: Test your emotional intelligence / Robert Wood, Harry Tolley. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-783-316-6 : 16 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Психотехника
159.922
159.98
COBISS.BG-ID 46960136

БК 2021/25 Кн 61
ХЕРИНГ, Джонатан, 1968-
        Как да спорим категорично, убедително, позитивно / Джонатан Херинг ; прев. Александра Павлова. - [2. изд.]. - София : Locus publ., 2020 ([София] : Алианс принт). - 224 с. ; 21 см. - (Поредица Carpe diem ; 17)

Ориг. загл.: How to argue powerfully, persuasively, positively / Jonathan Herring. - 1. изд. 2012. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-783-307-4 : 18.00 лв.
1. Спор 2. Личност - психология 3. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 46985736


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ

ИНГВЕРСЕН, Гезина, 1877-1967
        Библията в разкази и картини Вж Кн 34


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ)

ДИМОВ, Ангел Георгиев, 1940-
        Китайският социализъм Вж Кн 64

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/25 Кн 62
САРДЖЪНТ, Ема
        Как да говорим с всеки във всяка ситуация / Ема Сарджънт, Тим Фиърън ; прев. Александра Павлова. - [2. изд.]. - София : Locus publ., 2020 ([София] : Алианс принт). - 224 с. : с табл., диагр. ; 21 см. - (Carpe diem ; 16)

Ориг. загл.: How you can talk to anyone in every situation / Emma Sargent, Tim Fearon. - 1. изд. 2012. - За авторите: с. 7-8

ISBN 978-954-783-306-7 : 18 лв.
1. Словесна комуникация 2. Личност - психология
316.45
159.923
COBISS.BG-ID 42148104

БК 2021/25 Кн 63
УИЛИНК, Джоко, 1971-
        Лидерство : стратегия и тактики: полеви наръчник / Джоко Уилинк ; прев. Людмила Андреева. - София : Locus publ., 2021 ([София] : Алианс принт). - 304 с. ; 21 см. - (Carpe diem ; 19)

Ориг. загл.: Leadership. Strategy and tactics: Field Manual / Jocko Wilink. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Азб. показалец

ISBN 978-954-783-322-7 (подв.) : 22.00 лв.
1. Лидерство - наръчници
316.46(035)
COBISS.BG-ID 46965256

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ
Виж и 308; 342

БК 2021/25 Кн 64
ДИМОВ, Ангел Георгиев, 1940-
        Китайският социализъм / Ангел Димов. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Българи за икон. съюз и единство с Русия - БИСЕР, 2021 ([София] : [Скала принт]). - 65 с. ; 20 см

1. изд. 2005 на Бълг. аграр. съюз. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 954-91701-2-8 !
1. Стопанство - Китай 2. Социализъм - Китай 3. Китай - политика
321.74(510)
308(510)
COBISS.BG-ID 46945800

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2021/25 Кн 65
ЛЕХТЪР, Шарън Л., 1954-
        Мисли и забогатявай: за жени : как да използвате силата си, за да постигнете успех и значимост / Шарън Лехтър ; прев. Гергана Анева. - [2. изд.]. - София : Локус пъблишинг, 2020 ([София] : Алианс принт). - 407 с. ; 21 см. - (Carpe diem ; 18)

Ориг. загл.: Think and grow rich for women / Sharon Lechter. - Загл. на кор.: Мисли и забогатявай за жени. - 1. изд. 2016. - Предговор от жени, които знаят / Адриана Тригиани, Тери Хил Гок: с. 9-12. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Именен показалец

ISBN 978-954-783-308-1 : 20 лв.
1. Икономическо поведение - жени
330.16-055.2
COBISS.BG-ID 46938632

БК 2021/25 Кн 66
ПОЛАРД, Матю
        Предимството на интроверта : как срамежливите и стеснителни хора могат да надминат всеки друг в продажбите / Матю Полард, Дерек Люис ; предг. Джуди Робинет ; прев. от англ. Добринка Кръстева. - София : Locus publ., 2021 ([София] : Алианс принт). - 256 с. ; 21 см. - (Carpe diem ; 27)

Ориг. загл.: The introvert's edge / Matthew Pollard, Derek Lewis. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-783-334-0 : 20 лв.
1. Икономическо поведение 2. Личност - психология 3. Самоусъвършенстване
330.16
159.923
COBISS.BG-ID 46966536

БК 2021/25 Кн 67
ПОПОВ, Пламен П., 1982-
        Преговаряй с мен : наръчник по преговори на Пламен П. Попов : преговаряй сякаш животът ти зависи от това... защото е така! / Пламен П. Попов. - София : Нова звезда, 2020 ([София] : [Симолини]). - 168 с. ; 20 см

От партньора / Цветелина Каменова: с. 167-168

ISBN 978-619-198-126-7 : 18 лв.
1. Икономическо поведение - наръчници 2. Самоусъвършенстване - наръчници
330.16(035)
159.922(035)
COBISS.BG-ID 46931720

БК 2021/25 Кн 68
СО Юн Лий
        Аз имам : корейските тайни за финансово благополучие / Со Юн Лий, Джу Йон Хонг ; прев. от англ. Антония Иванова. - София : Локус пъблишинг, 2020 ([София] : Алианс принт). - 287 с. ; 22 см. - (Via sine fine ; 8)

Ориг. загл.: The having / Suh Yoon Lee, Jooyun Hong. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-783-282-4 : 17 лв.
1. Икономическо поведение
330.16
COBISS.BG-ID 46967304

331.105.44 ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТЕЩИТЕ. ПРОФСЪЮЗИ

БК 2021/25 Кн 69
        ПЪРВИТЕ десет / състав. Радостина Якимова. - [София] : Синдикална федерация на служителите в МВР, 2020. - 320 с. : с цв. ил. ; 30 см

ISBN 978-619-91032-1-0 (подв.)
1. Синдикална федерация на служителите в МВР (България) - история 2. България - труд
331.105.44:354.31(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 46979592

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/25 Кн 70
        СЦЕНАРИИ за развитие на българското земеделие и селските райони през новия програмен период 2021-2027 / Божидар Иванов ... [и др.]. - София : Институт по аграр. икономика, 2021. - 140 с. : с табл., диагр., к. ; 24 см

Други авт.: Румен Попов, Нина Котева, Диляна Митова, Цветана Харизанова, Даниела Димитрова, Десислава Тотева, Ангел Саров, Даниела Цвяткова, Росица Микова, Антон Митов, Васил Стойчев, Веселин Кръстев. - Рец.: Храбрин Башев, Наньо Нанев

ISBN 978-954-8612-33-3
1. Селско стопанство - България - 21 век 2. България - селско стопанство
338.43(497.2)
631(497.2)
COBISS.BG-ID 46900488

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2021/25 Кн 71
ГОДИН, Сет, 1960-
        Това е маркетинг : няма да те видят, докато не се научиш да виждаш / Сет Годин ; прев. от англ. Людмила Андреева. - София : Локус пъблишинг, 2020 ([София] : Алианс принт). - 319 с. : с ил., диагр., сх. ; 21 см. - (Carpe diem ; 12)

Ориг. загл.: This is marketing / Seth Godin. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-783-288-6 : 22 лв.
1. Маркетинг
339.138
COBISS.BG-ID 41076744

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2021/25 Кн 72
СТОЯНОВ, Чавдар Бойков, 1978-
        Проблеми и особености на Международния наказателен съд / Чавдар Стоянов. - София : Нова звезда, 2020 ([София] : [ЗИП]). - 134 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 132-133

ISBN 978-619-198-136-6
1. Международен наказателен съд (Хага) 2. Международно наказателно право 3. Нидерландия - право
341.64(492)
341.4
COBISS.BG-ID 46918664

344 СПЕЦИАЛНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. ВОЕННО, МОРСКО, ВОЕННОВЪЗДУШНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
Виж и 343; 355.13

БК 2021/25 Кн 73
ИВАНОВ, Теодор, 1959-
        Престъпления против подчинеността и военната чест / Теодор Иванов Кърчев. - София : Нова звезда, 2020 ([София] : [ЗИП]). - 210 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Теодор Иванов Кърчев е Теодор Иванов. - Рец.: Румен Марков. - Библиогр.: с. 203-209

ISBN 978-619-198-132-8
1. Военно наказателно право 2. Военна дисциплина 3. Военна чест
344.1
355.13
COBISS.BG-ID 46919432

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2021/25 Кн 74
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Гражданскоправни науки : сборник с нормативни актове, подходящ за: учебните дисциплини "Гражданско право - обща част", "Вещно право", "Облигационно право", "Семейно и наследствено право", "Търговско дружествено право", "Търговски сделки", "Несъстоятелност", "Гражданско процесуално право"; Държавен изпит по "Гражднскоправни науки; изпит за юридическа правоспособност; конкурс за младши съдии, прокурори и следователи; изпит за адвокати и младши адвокати / състав. Христо Паунов, Ивайло Василев. - София : Нова звезда, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 710 с. ; 24 см. - (Поредица De lege lata+)

Съдържа: Закон за задълженията и договорите ; Закон за юридическите лица с нестопанска цел ; Закон за собствеността ; Правилник за вписванията ; Семеен кодекс ; Закон за лицата и семейството ; Закон за наследството ; Закон за авторското право и сродните му права ; Търговски закон ; Граждански процесуален кодекс ; Закон за международния търговски арбитраж ; Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

ISBN 978-619-198-119-9 : 26 лв.
1. Гражданско право - България - законодателни и директивни материали 2. България - право
347(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 46986504

БК 2021/25 Кн 75
ИВАНОВ, Атанас Симеонов, 1976-
        Съдебните актове в гражданското съдопроизводство / Атанас Симеонов Иванов. - 3. актуализирано и доп. изд. - [София] : Нова звезда, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 236 с. ; 20 см

1. изд. 2012 на изд. Сиела, установено от доп. източник. - Библиогр.: с. 223-236

ISBN 978-619-198-122-9 : 20 лв.
1. Граждански процес - България 2. България - право
347.91/.95(497.2)
COBISS.BG-ID 46892296

БК 2021/25 Кн 76
СЛАВЧЕВ, Здравко Ванчев
        Финансово право : обща част, специална част, юридическа теория, национална съдебна практика, практика на съда на ЕС ; Данъчно право : обща част, специална част, класическа юридическа теория, модерни данъчни идеи, съдебна практика по данъчни спорове, решения на Европейския съд по правата на човека, практика на съда на Европейския съюз по данъчни спорове : всестранно изследване / Здравко Славчев. - София : Нова звезда, 2021. - 848 с. ; 30 см

Загл. на гърба на кн.: Финансово и данъчно право. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 808-823

ISBN 978-619-198-141-0
1. Финансово право 2. Данъчно право
347.73
COBISS.BG-ID 46912520

БК 2021/25 Кн 77
СЛАВЧЕВ, Здравко Ванчев
        Финансово право : обща част, специална част, юридическа теория, съдебна практика / Здравко Славчев. - София : Нова звезда, 2020 ([София] : [ЗИП]). - 552 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 528-538

ISBN 978-619-198-127-4
1. Финансово право
347.73
COBISS.BG-ID 46907144

349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

БК 2021/25 Кн 78
БАНОВ, Христо Николаев, 1990-
        Трудов договор за обучение по време на работа : [монография] / Христо Банов ; науч. ред. Андрей Александров. - София : Нова звезда, 2020 ([София] : [ЗИП]). - 370 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Дарина Зиновиева, Андрияна Андреева. - Библиогр.: с. 359-369

ISBN 978-619-198-129-8
1. Продължаващо обучение - правни проблеми - България 2. Трудови договори - България 3. България - право
349.22(497.2):377
COBISS.BG-ID 46913544

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

ИВАНОВ, Теодор, 1959-
        Престъпления против подчинеността и военната чест Вж Кн 73

БК 2021/25 Кн 79
РОГЕВ, Борис Димов, 1898-1976
        Астрономически основи на първобългарското летоброене : допълнено издание, юбилейно с частични преводи на френски, руски и английски език / Борис Рогев ; състав., науч. коментар Видка Николова. - 2. доп. изд. - [София] : Симелпрес, 2021. - 246 с. : с ил., факс. ; 24 см

Пълната форма на името на състав. Видка Николова е Видка Николова Кочева. - 1. изд. 1974 на БАН. - Поклон и памет за Борис Рогев! / Боян Медникаров, Кирил Серафимов: с. 9-18. - Биографично за Борис Рогев / Мариана Кръстева: с. 21-27. - Из съдбата на книгата "Астрономически основи на първобългарското летоброене", 1974 г. от Борис Рогев и с "Благодарност!", 2021 г. / Георги Томалевски, Димитър Павлов, Кирил Серафимов, Лилия Гочева, Видка Николова: с. 193-243. - Текст и на англ., рус. ез. - Съдържа и: Астрономически основи на първобългарското летоброене / Борис Рогев (София, 1974). - Фототип. изд.

ISBN 978-619-183-103-6 : 21 лв.
1. Рогев, Борис Димов, 1898-1976 - биографии 2. Офицери, български - биографии 3. Летоброене 4. Календар, български 5. България - военно дело
359(497.2)(092)
929 Рогев, Борис Димов
006.95(=163.2)
COBISS.BG-ID 46971400

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/25 Кн 80
ТУПАРОВ, Георги Теохаров
        Електронно обучение. Развитие и устойчивост на системи за е-обучение с отворен код : монография / Георги Тупаров. - София : Образование и познание, 2021 ([София] : [Смарт офис]). - 146 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Рец.: Даниела Лангова-Орозова, Маргарита Теодосиева. - Библиогр.: с. 126-145

ISBN 978-619-7515-26-8
1. Електронно обучение
37.018.43:004
COBISS.BG-ID 46947336

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

БК 2021/25 Кн 81
ВРАЧОВСКА, Маргарита Иванова, 1959-
        Първи стъпки към себепознанието : организиране и провеждане на социално-психологически тренинг с 5-7-годишни деца в детската градина : практическо ръководство / Маргарита Врачовска ; предисл. Румен Вълчев. - София : Просвета, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 40 с. : с цв. ил., [14] л. : ил. ; 29 см

Рец.: Румен Вълчев, Радослав Пенев, Силвия Цветанска. - Библиогр.: с. 39

ISBN 978-954-01-4103-9 : 10 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа
373.2
COBISS.BG-ID 46943240

БК 2021/25 Кн 82
ГАЛЧЕВА, Камелия Бориславова, 1951-
        Репетиториум : теория и практика за възпитаване на детска безопасност / Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова, Илинка Горанчовска ; науч. ред. Георги Галчев. - Пазарджик : Пед. къща Галчев, 2021 (Пазарджик : Беллопринт). - 216 с. : с ил., табл. ; 24 см

Загл. на кор.: Репетиториум по детска безопасност. - Заключение с отворен край / Георги Галчев: с. 215

ISBN 978-954-684-492-7 (Беллопринт)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа
373.2
COBISS.BG-ID 46968840

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/25 Кн 83
ДЕИЧ, Мирко, 1953-
        Математически приключения 1. клас : дейности за развиване на творчеството и таланта / Мирко Деич, Бранка Деич ; прев. Невена Стефанова Чардакова. - София : Просвета, 2020 (София : Ропринт). - 67 с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Математичке авантуре 1 / Мирко Дејић, Бранка Дејић. - Загл. в изд. каре: Математически приключения за 1. клас. - Библиогр.: с. 66

ISBN 978-954-01-4088-9 : 8.90 лв.
1. Математика - учебни помагала за основни училища
373.3.016:51(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46942728

БК 2021/25 Кн 84
ДЕИЧ, Мирко, 1953-
        Математически приключения 2. клас : дейности за развиване на творчеството и таланта / Мирко Деич, Бранка Деич ; прев. Невена Стефанова Чардакова. - София : Просвета, 2020 (София : Дедракс). - 70 с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Математичке авантуре 2 / Мирко Дејић, Бранка Дејић. - Загл. в изд. каре: Математически приключения за 2. клас. - Библиогр.: с. 67-68

ISBN 978-954-01-4089-6 : 8.90 лв.
1. Математика - учебни помагала за основни училища
373.3.016:51(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46944520

БК 2021/25 Кн 85
ДЕИЧ, Мирко, 1953-
        Математически приключения 3. клас : дейности за развиване на творчеството и таланта / Мирко Деич, Бранка Деич ; прев. Невена Стефанова Чардакова. - София : Просвета, 2020 (София : Алианс принт). - 76 с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Математичке авантуре 3 / Мирко Дејић, Бранка Дејић. - Загл. в изд. каре: Математически приключения за 3. клас. - Библиогр.: с. 75

ISBN 978-954-01-4090-2 : 8.90 лв.
1. Математика - учебни помагала за основни училища
373.3.016:51(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46946312

БК 2021/25 Кн 86
ДЕИЧ, Мирко, 1953-
        Математически приключения 4. клас : дейности за развиване на творчеството и таланта / Мирко Деич, Бранка Деич ; прев. Невена Стефанова Чардакова. - София : Просвета, 2020 (София : Алианс принт). - 92 с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Математичке авантуре 4 / Мирко Дејић, Бранка Дејић. - Загл. в изд. каре: Математически приключения за 4. клас. - Библиогр.: с. 90-91

ISBN 978-954-01-4091-9 : 8.90 лв.
1. Математика - учебни помагала за основни училища
373.3.016:51(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46946568

БК 2021/25 Кн 87
МИЛУШЕВА, Деяна Христова, 1971-
        Детективски истории 2. клас : по следите на изчезналите котки : помагало за проблемно базирано обучение / Деяна Милушева, Ивета Николаева, Мариела Миланова. - София : Просвета, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 36 с. : с цв. ил., [6] л. : с цв. ил., стикери ; 29 см

Загл. в изд. каре: Детективски истории. По следите на изчезналите котки. - Пълната форма на името на авт. Ивета Николаева е Ивета Николаева Мехмедали

ISBN 978-954-01-4096-4 : 8.90 лв.
1. Основни училища - учебно-възпитателна работа - учебни помагала за основни училища
373.3.016:0/9(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46930696

БК 2021/25 Кн 88
МИХАЙЛОВА, Весела Василева, 1963-
        Тетрадка по литература за 7. клас / Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова. - София : Просвета плюс, 2020 (Пловдив : Инпринт). - 100 с. : с табл. ; 29 см

ISBN 978-619-222-333-5 : 7.90 лв.
1. Българска литература - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.163.2(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46934280

БК 2021/25 Кн 89
НИКОЛАЕВА, Ивета
        Детективски истории 3. клас : с робота Роби в света на загадките : помагало за проблемно базирано обучение / Ивета Николаева, Мариела Миланова, Деяна Милушева. - София : Просвета, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 36 с. : с цв. ил., [6] л. : с цв. ил., табл. ; 29 см

Пълната форма на името на авт. Ивета Николаева е Ивета Николаева Мехмедали

ISBN 978-954-01-4097-1 : 8.90 лв.
1. Основни училища - учебно-възпитателна работа - учебни помагала за основни училища
373.3.016:0/9(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46932488

БК 2021/25 Кн 90
KRǍSTEVA, Adelina Stojanova, 1961-
        Test your Еnglish : упражнения и тестови задачи по английски език за 4. клас / Аделина Кръстева. - [2.] прераб. изд. - София : Просвета, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 144 с. : с ил., табл. ; 29 см

1. изд. 2005

ISBN 978-954-01-4023-0 : 8.90 лв
1. Английски език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.111(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 46935560

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/25 Кн 91
ЯНЧЕВА, Христина Георгиева, 1958-
        Отчет за дейността на ръководството на Аграрен университет - Пловдив за периода 2016 - 2019 г. / Христина Янчева. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2021. - 237 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 25 см

ISBN 978-954-517-302-8
1. Аграрен университет (Пловдив) - управление и организация - отчети 2. Пловдив - висше образование
378.4(497.234)(047)
COBISS.BG-ID 46925064

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/25 Кн 92
БАЕВА, Вихра Господинова, 1969-
        Голяма книга българските празници и обичаи / Вихра Баева, Веселка Тончева. - София : Пан, 2019 ([София] : [Образование и наука]). - 256 с. : с ил. ; 24 см

За авторите: с. 251. - Библиогр.: с. 247-250

ISBN 978-619-240-107-8 : 8.90 лв.
1. Празници, български 2. Народни обичаи и обреди, български 3. България - фолклористика
398.33(497.2)
COBISS.BG-ID 46918920

МАНОЛОВ, Валери, 1962-
        Празник на буквите : български празници, обичаи и вярвания Вж Кн 36


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

52 АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ГЕОДЕЗИЯ

ДИХТЕР, Пол
        Нощното небе : книга за откриватели Вж Кн 32

539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА

БК 2021/25 Кн 93
ЛОЛОВ, Димитър Сенков, 1976-
        Съпротивление на материалите : теория и задачи : учебник / Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова. - София : Дизайн имидж, 2021. - 232 с. : с табл., диагр. ; 24 см

ISBN 978-619-7443-05-9 : 30 лв.
1. Съпротивление на материалите - учебници за ВУЗ
539.3/.6(075.8)
COBISS.BG-ID 46966792

551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ

ДИХТЕР, Пол
        Океаните : книга за откриватели Вж Кн 33

577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА

БК 2021/25 Кн 94
ГАРЯЕВ, Пьотър Петрович, 1942-2020
        Вълновият геном - теория и практика : монография / Пëтр Петрович Гаряев ; прев. от рус. Мариян Петров. - София : Деница Кармен пикчърс, 2020 ([София] : [Принтер]). - 238 с. : с ил. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 222-238

ISBN 978-954-688-007-9
1. Молекулна генетика 2. Нуклеинови киселини
577.2
COBISS.BG-ID 46915336

БК 2021/25 Кн 95
ГАРЯЕВ, Пьотър Петрович, 1942-2020
        Кодът на Бога : монография / Пëтр Петрович Гаряев ; прев. от рус., предг. Кармен Лазарова. - София : Деница Kармен пикчърс, 2020 ([София] : [Принтер]). - 119 с. : с цв. ил. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Библиогр.: с. 108-118

ISBN 978-954-688-008-6
1. Молекулна генетика 2. Нуклеинови киселини
577.2
COBISS.BG-ID 46917640


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

СИМОН, Филип, 1958-
        Енциклопедия Храната и храненето Вж Кн 38

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

БК 2021/25 Кн 96
ДИМИТРОВ, Иво Анастасов, 1976-
        Управление на общественото здравеопазване в Европейския съюз и България : предизвикателства пред здравната сигурност в условията на кризата, породена от COVID-19 : монографичен труд / Иво Димитров, Емил Спасов. - Пловдив : Акад. изд. "Талант" на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2021. - 434 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Вихрен Пеев, Маджид Кадим. - Библиогр.: с. 428-434

ISBN 978-619-203-310-1
1. Здравеопазване - страни от Европейския съюз - управление и организация 2. Епидемии - страни от Европейския съюз - борба и профилактика 3. Страни от Европейския съюз - здравеопазване
614.2(4-6ЕС)
616.98-084(4-6ЕС)
COBISS.BG-ID 46912008

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/25 Кн 97
БОРИСОВ, Борислав Николаев
        Значение на клиничните изпитвания при сканиране на хоризонта в оценка на здравните технологии / Борислав Николаев Борисов. - София : Фак. по общ. здраве "Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн", 2021. - 137 с. : с табл., сх., диагр. ; 28 см

Рецензии / Цекомир Воденичаров, Димитър Й. Димитраков: с. 3-7. - Името на авт. на рецензия Димитър Й. Димитраков погрешно отпеч. в изд. каре - Димитър Димитров. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. раздели

ISBN 978-619-7452-27-3 (подв.)
1. Лекарства 2. Фармация - икономически проблеми 3. Диагностика - икономически проблеми
615.1:33
616-07:33
COBISS.BG-ID 46971656

БК 2021/25 Кн 98
БХАЛЕКАР, Шарадчандра
        Анатомия и физиология в контекста на йога / Шарадчандра Бхалекар ; предг. Шри свами Самаратха ; прев. от англ. Албена Паралингова ...[и др.]. - София : Бълг. федерация по йога, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 213 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Anatomy & physiology. - Други прев.: Ива Кирова, Росен Русев, Теодора Атанасова, Стефан Илчев, установени от доп. източник

ISBN 978-619-90938-3-2
1. Гимнастика на йогите 2. Аюрведа
615.825
COBISS.BG-ID 46996232

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БОРИСОВ, Борислав Николаев
        Значение на клиничните изпитвания при сканиране на хоризонта в оценка на здравните технологии Вж Кн 97

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

БК 2021/25 Кн 99
ЯНЧЕВА, Севда Михайлова
        Съвременни дентални композити : пътища за преодоляване на полимеризационното свиване : монография / Севда Янчева. - София : Дайрект сървисиз, 2021. - 139 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 24 см

Рецензии / Радосвета Василева, Ангела Гусийска: с. 137-139. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7671-12-4
1. Стоматология - материалознание 2. Зъби - пломбиране
616.314-74
COBISS.BG-ID 46970120

БК 2021/25 Кн 100
KOJČEVA, Ivelina Todorova, 1989-
        Orthodontic treatment protocols / Ivelina Koycheva. - [София] : Ivelina Ivanova-Koycheva, 2020 (Poland). - 184 с. : с цв. ил. ; 28 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 181-184

ISBN 978-619-91640-0-6
1. Зъби - аномалии - терапия
616.314-007-08
COBISS.BG-ID 46948872

616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

БК 2021/25 Кн 101
АНГЕЛОВ, Севдалин Петров
        Инструкции за пациенти с колянна ендопротеза / Севдалин Ангелов, Деница Василева. - Русе : Дема прес, 2021 (Русе : Акад. изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 35 с. : с цв. ил., портр. ; 22 см

Възприетата форма на името на авт. Деница Василева е Деница Валентинова Василева-Дечева. - Изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев". Кат. Общ. здраве

ISBN 978-619-7546-44-6
1. Колянна става - болести - терапия
616.75-085
COBISS.BG-ID 46922248

БК 2021/25 Кн 102
АНГЕЛОВ, Севдалин Петров
        Инструкции за пациенти с тазобедрена ендопротеза / Севдалин Ангелов, Деница Василева. - Русе : Дема прес, 2021 (Русе : Акад. изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 35 с. : с цв. ил., портр. ; 22 см

Възприетата форма на името на авт. Деница Василева е Деница Валентинова Василева-Дечева. - Изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев". Кат. Общ. здраве

ISBN 978-619-7546-43-9
1. Тазобедрена става - болести - терапия
616.75-085
COBISS.BG-ID 46926088

616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ДИМИТРОВ, Иво Анастасов, 1976-
        Управление на общественото здравеопазване в Европейския съюз и България : предизвикателства пред здравната сигурност в условията на кризата, породена от COVID-19 : монографичен труд Вж Кн 96

621.7 МЕХАНИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ): ПРОЦЕСИ, ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ
Виж и 621.9; 658.2; 658.5

БК 2021/25 Кн 103
ТОДОРОВ, Тихомир Миленов, 1961-
        Автоматизирано сглобяване на неметални еластични елементи : монография / Тихомир Миленов Тодоров. - Русе : Дема прес, 2021 (Русе : Акад. изд. на Русен. унив. "Ангел Кънчев"). - 131 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 23 см

Рец.: Даниел Михайлов Братанов, Иванка Василева Пеева. - Библиогр.: с. 115-128

ISBN 978-619-7546-45-3
1. Машинни елементи - напрежение 2. Машинни елементи - проектиране
621.71
621.81
COBISS.BG-ID 46949640

621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАДВИЖВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ. СМАЗКИ

ТОДОРОВ, Тихомир Миленов, 1961-
        Автоматизирано сглобяване на неметални еластични елементи : монография Вж Кн 103

629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Виж и 625; 656

ХАЙМАН, Лари, 1949-
        Науката за колите : книга за откриватели Вж Кн 39

631 СЕЛСКО СТОПАНСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ)

БК 2021/25 Кн 104
        МЕХАНИЗМИ и форми на управление на агроекосистемните услуги в България / Храбрин Башев ... [и др.]. - София : Институт по аграр. икономика, 2021. - 140 с. : с диагр., табл. ; 24 см

Други авт.: Божидар Иванов, Диляна Митова, Иван Боевски, Петър Маринов, Ангел Саров, Даниела Цвяткова, Красимир Костенаров, Димитър Ванев. - Рец.: Румен Попов, Пламена Йовчевска. - Библиогр.: с. 135-140

ISBN 978-954-8612-32-6
1. Селскостопански предприятия - България - екологични проблеми 2. Биологично земеделие - България 3. България - горско стопанство
631.95(497.2)
631.147(497.2)
COBISS.BG-ID 46911240

        СЦЕНАРИИ за развитие на българското земеделие и селските райони през новия програмен период 2021-2027 Вж Кн 70

631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Виж и 332

        МЕХАНИЗМИ и форми на управление на агроекосистемните услуги в България Вж Кн 104

633/635 РАСТЕНИЕВЪДСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ). СПЕЦИФИЧНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ

БК 2021/25 Кн 105
ТРЕНДАФИЛОВ, Красимир Михайлов, 1973-
        Ръководство за упражнения по механизация в растениевъдството / Красимир Трендафилов, Галин Тиханов. - Русе : Дема прес, 2021 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 152 с. : с черт., ил., табл. ; 23 см

Рец.: Неделчо Събев Делчев, Борис Георгиев Борисов. - Библиогр.: с. 150-151

ISBN 978-619-7546-40-8
1. Растениевъдство - механизация - учебни помагала за ВУЗ
633/635(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46906376

655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЕЧАТАРСТВО. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОТЪРГОВИЯ
Виж и (0.02); 002; 01; 09; 681.6; 76; 774; 776; 777

БК 2021/25 Кн 106
МАККЮ, Клаудия
        Real world: съвети и трикове за печат с Adobe Creative Cloud : продукционни техники за постигане на максимална ефективност / Клаудия Маккю ; прев. от англ. Георги Далаков. - [София] : Алекс Софт, 2017 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xii, 508 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Real world print production with Adobe Creative Cloud / Claudia McCue. - За автора: с. xi

25 лв.
ISBN 9789546563354 !
1. Печатарство 2. Приложни програми
655.24
004.42
COBISS.BG-ID 46979080

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

БК 2021/25 Кн 107
        КНИГА на счетоводителя - разяснени ситуации от практиката / Елена Илиева ... [и др.]. - [Шумен] : РС Изд. и Бизнес Консултации, 2021. - 227 с. : с табл. ; 21 см

Други авт.: Ели Марова, Христо Досев, Силвия Динова, Алиция Профирова, Николай Такиев, Бойчо Момчилов. - Възприетата форма на името на авт. Ели Марова е Ели Георгиева Стефанова

ISBN 978-619-7028-96-6
1. Счетоводство - ръководства
657(035)
COBISS.BG-ID 46914056

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/25 Кн 108
АНДРЕЕВА, Донка Цолова, 1947-
        Финансови аспекти на стопанската дейност на фирмите : монография / Донка Цолова Андреева. - Враца : БГ принт, 2005. - 66 с. : с табл., сх. ; 24 см

Загл. погрешно отпеч. на загл. с.: Финансови аспекти на стопанскта дейност на фирмите. - Рец. Николай Бузов

1. Стопански предприятия - финанси - управление и организация
658.15
COBISS.BG-ID 46938376


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

БК 2021/25 Кн 109
        Дана ДЕЧЕВА: За труда на един реставратор / Красимир Дечев ... [и др.] ; състав. Красимир Дечев. - София : НИБ-а-консулт, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 180 с. : с цв. ил., портр. ; 23 x 24 см

Загл. и на англ. ез.: Dana Decheva: The Lifework of a conservator. - Загл. на гърба на загл. с.: За труда на един реставратор - Дана Дечева. - Други авт.: Ира Антонова-Гроздева, Константин Угринов, Надежда Кутева, Мариела Стойкова, Анелия Николаева, Ружа Маринска, Евелина Ханджиева, Искра Захариева, Полина Троянова, Фанчи Атанасова, Георги Керкеняков, Петър Попов. - Пълната форма на името на авт. Анелия Николаева е Анелия Николаева Ангелова. - Две интервюта с Дана Дечева: с. 139-143. - Текст и на англ. ез. / прев. Катерина Попова

ISBN 978-954-451-042-8 (подв.)
1. Дечева, Дана, 195?-2013 - биографии 2. Реставрация - биографии 3. България - изкуство
7.025.4(497.2)(092)
929 Дечева, Дана
COBISS.BG-ID 46971144

72 АРХИТЕКТУРА
Виж и 624; 625; 626; 627; 69

МИЛЕНОВ, Кристиян Григоров, 1949-
        Храмът Голямата базилика : трите стълба на държавността - камъкът, книгата, митът Вж Кн 200

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

        ПЕЩЕРСКИТЕ будители - 2020 : сборник с литературни творби и рисунки, участвали в първия общински конкурс на "Биовет" АД Вж Кн 191

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/25 Кн 110
МАРИНСКА, Ружа Лазарова, 1944-
        Имена в българското изкуство от Шумен : монография / Ружа Маринска ; предг. Деян Евтимов = Prominent Shumen names in Bulgarian art : monograph / Ruzha Marinska ; forew. Deyan Evtimov ; прев. Нигрита Дейвис. - Шумен : [Регион. библ. "Стилиян Чилингиров"], 2021 ([София] : Джей пойнт плюс). - 154 с. : с цв., ил., портр., факс. ; 28 см

ISBN 978-954-2936-58-9 (подв.)
1. Художници, български - Шумен 2. Шумен - изобразителни изкуства
75.071.1(497.217)(092)
929(497.217)
COBISS.BG-ID 46986248

77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ
Виж и 528.7; 535.24; 535.6; 661.14; 681.7

БК 2021/25 Кн 111
АДЛЪР, Линдзи, 1985-
        Ръководство за позиране в цифровата фотография / Линдзи Адлър ; прев. от англ. Ирена Райчева. - [София] : Алекс Софт, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xii, 436 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The Photographer's guide to posing. - За автора: с. xi

34.99 лв.
ISBN 978-954-656-355-2 !
1. Портретна фотография - ръководства 2. Цифрова фотография - ръководства
77.041.5:004(035)
COBISS.BG-ID 46945032

БК 2021/25 Кн 112
КЕЛБИ, Скот, 1960-
        Тайните на цифровата фотография - светкавици / Скот Келби ; прев. от англ. ез. Ирена Райчева. - [София] : Алекс Софт, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xi, 188 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The flash book / Scott Kelby. - За автора: с. v

19.99 лв.
ISBN 9789546563460 !
1. Цифрова фотография 2. Портретна фотография
77.041.5:004
COBISS.BG-ID 46942984

КЕЛБИ, Скот, 1960-
        Цифрова фотография с Photoshop CC 2017 Вж Кн 9

БК 2021/25 Кн 113
МЕОЛА, Криста
        Изкуството на будоарната фотография : как да създадете поразителни снимки на жени / Криста Меола ; прев. Ирена Райчева. - [София] : Алекс Софт, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xix, 246 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Art of boudoir photography / Christa Meola. - За автора: с. ix

24.99 лв.
ISBN 978-954-656-350-7 !
1. Художествена фотография - наръчници
77.04(035)
COBISS.BG-ID 46985480

БК 2021/25 Кн 114
ФАНЧЪР, Ник
        Фотостудио навсякъде: твърда светлина : наръчник на фотографа за оформяне на твърда светлина / Ник Фанчър ; прев. от англ. Ирена Райчева. - [София] : Алекс-Софт, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xxxiii, 192 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Studio anywhere 2: hard light / Nick Fancher. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

19.99 лв.
ISBN 9789546563583 !
1. Художествена фотография - наръчници
77.04(035)
COBISS.BG-ID 46969608

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК 2021/25 Кн 115
        КЪМ историята на професионалното музикално образование в България : [сборник с доклади от] Пета национална научна конференция на преподавателите по история на музиката, Варна, 1985 г. / ред. кол. Бисерка Граматикова ... [и др.] ; предг. Иван Хлебаров. - Варна : Средно муз. у-ще "Добри Христов", 1994. - 192 с. ; 19 см

Други ред.: Милко Димитров, Петър Мавров. - Пълната форма на името на ред. Милко Димитров е Милко Димитров Аджемов-Отонов. - Библиогр. след отд. докл.

1. Музикално образование - България - история - конференции 2. България - музика
78:37(497.2)(091)(06)
COBISS.BG-ID 46996744

БК 2021/25 Кн 116
ПЕТКОВ, Людмил Борисов, 1959-
        Непознати и рядко изпълнявани творби за клавирно дуо от периода XVIII-XX век - исторически и изпълнителски ракурси : фактология, анализи, концепции / Людмил Петков. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство "Проф. Асен Диамандиев", 2019 (Пловдив : Блаком). - 82 с. : с портр., ноти ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Красимир Тасков, Цанка Андреева. - Библиогр.: с. 79

ISBN 978-954-2963-36-3 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-2663-36-3 !
1. Композитори - творчество 2. Музикално изпълнение - техника и майсторство - 18-20 век 3. Клавирно изкуство - 18-20 век
78.071.1(100)(092)
929(100)
780.616.021
COBISS.BG-ID 46953992

780.616 КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

ПЕТКОВ, Людмил Борисов, 1959-
        Непознати и рядко изпълнявани творби за клавирно дуо от периода XVIII-XX век - исторически и изпълнителски ракурси : фактология, анализи, концепции Вж Кн 116

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/25 Кн 117
ТЪРНЪР, Тина, 1939-
        Щастието ти отива : пътеводител за по-добър живот / Тина Търнър ; послесл. Таро Голд и Регула Курти ; прев. Тодор Кенов. - София : Locus publ., 2021 ([София] : Алианс принт). - 224 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см. - (Via sine fine ; 12)

Ориг. загл.: Happiness becomes you / Tina Turner. - За авторите: с. 212-214

ISBN 978-954-783-327-2 : 18 лв.
1. Търнър, Тина, 1939- - биографски материали 2. Естрадни певци, американски - биографски материали 3. САЩ - музика
784.7.071(73)(092)
929 Търнър, Тина
COBISS.BG-ID 46953736

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Виж и 782; 82-2

БК 2021/25 Кн 118
КАРАКОСТОВ, Константин Георгиев, 1977-
        Съхраняване на традициите в българския фолклор чрез системата импровизирани кукли : [монография] / Константин Каракостов. - София : Наука и о-во, 2021 ([София] : Лито Балкан). - 199 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Рецензии / Николина Георгиева, Славчо Маленов: с. 182-194. - Пълната форма на името на рец. Славчо Маленов е Славчо Маленов Славов. - Становища / Боньо Лунгов, Димитрина Гюрова, Виолета Райнова: с. 173-181. - Наука и общество - търг. марка на Център за устойчиво развитие. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 142-143

ISBN 978-619-7000-05-4 (Център за устойчиво развитие)
1. Куклен театър, български - теми, образи, сюжети 2. Народно творчество, българско 3. България - театър
792.97(497.2)
COBISS.BG-ID 46945288

793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ)
Виж и 394.23; 394.25; 688.74

БК 2021/25 Кн 119
БЬОШ, Холгер, 1964-
        Black stories 3 : 50 гарвановочерни загадки / Холгер Бьош ; ил. Бернард Скопник ; прев. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([Китай]). - 50 отд. к. : с цв. ил. ; 13 x 9 см, в кутия + 1 упътване ([8 с.])

Ориг. загл.: Black stories 3. - Възприетата форма на ил. Бернард Скопник е Бернхард Скопник. - Simetro books - търг. марка на Фото медия. - Биогр. данни за авт., ил. отбелязани в упътването. - Картите отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-7562-20-0 (Фото медия)

794.5
COBISS.BG-ID 46995208

БК 2021/25 Кн 120
ХАРДЕР, Корина, 1970-
        Black stories : shit happens edition : 50 гарвановочерни загадки с най-абсурдните реални истории / Корина Хардер, Йенс Шумахер ; ил. Бернард Скопник ; прев. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([Китай]). - 50 отд. к. : с цв. ил. ; 13 x 9 см, в кутия + 1 упътване ([8 с.])

Ориг. загл.: Black stories. - Възприетата форма на името на ил. Бернард Скопник е Бернхард Скопник. - Simetro books - търг. марка на Фото медия. - Биогр. данни за авт., ил. отбелязани в упътването. - Картите отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-7562-21-7 (Фото медия)

794.5
COBISS.BG-ID 46993160

БК 2021/25 Кн 121
HARDER, Corinna, 1970-
        Adventure stories : 50 опасни и трудни приключенски загадки / текст Корина Хардер ; ил. Хелмут Коларс ; прев. от нем. Йоана Петрова. - София : Simetro books, 2020 ([Китай]). - 50 отд. к. : с цв. ил. ; 13 x 9 см, в кутия (14 x 10 см) + 1 упътване (8 с.)

Ориг. загл.: Аdventure stories - 50 gefährlich knifflige Rätsel voller Abenteuer / Corinna Harder. - Биогр. данни за авт., ил. отбелязани в прил. - Simetro books - търг. марка на Фото медия. - Картите отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-7562-19-4 (Фото медия)

794.5
COBISS.BG-ID 46986760

796.3 ИГРИ С ТОПКА
Виж и 797.25

БК 2021/25 Кн 122
КАЙОЛИ, Лука, 1958-
        Роналдо : мания за съвършенство / Лука Кайоли ; прев. Деница Райкова. - [2. изд.]. - София : Локус Пъблишинг, 2021 ([София] : Алианс принт). - 303 с. ; 21 см. - (Via sine fine ; 11)

Ориг. загл.: Ronaldo: the obsession for perfection / Luca Caioli. - 1. изд. 2015. - Библиогр.: с. 298-301

ISBN 978-954-783-328-9 : 20 лв.
1. Роналдо, Кристиано, 1985- - биографии 2. Футболисти, португалски - биографии 3. Португалия - физическа култура и спорт
796.332.071(469)(092)
929 Роналдо, Кристиано
COBISS.BG-ID 46966280


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/25 Кн 123
ЛИНДГРЕН, Астрид, 1907-2002
        Кати в Америка ; Кати в Италия ; Кати в Париж / Астрид Линдгрен ; ил. Вернер Лабе ; прев. от швед. Десислава Лазарова, Теодора Константинова. - София : Пан, 2019 ([София] : [Инвестпрес]). - 366 с. : с ил. ; 24 см. - (Колекция Астрид Линдгрен)

Ориг. загл.: Kati i Amerika ; Kati i Italien ; Kati i Paris / Astrid Lindgren. - Загл. на гърба на кн.: Три романа за Кати. - За книгата и автора: с. 364

ISBN 978-619-240-056-9 : 17.90 лв.

821.113.6-93-31
COBISS.BG-ID 46947080

БК 2021/25 Кн 124
СТАРК, Улф, 1944-2017
        Децата сенки / Улф Старк ; [ил.] Анна Хьоглунд ; прев. Светла Стоилова. - [София] : Ink, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - [34] с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Skuggbarnen. - Ink - търг. марка на Локус Пъблишинг

ISBN 978-954-783-302-9 (подв., Локус пъблишинг) : 18 лв.

821.113.6-93-34
COBISS.BG-ID 46944264

80 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО И ЛИТЕРАТУРАТА. ФИЛОЛОГИЯ

БК 2021/25 Кн 125
        Цветан ТОДОРОВ и облозите на хуманизма : 15 гледни точки : [доклади от международна научна конференция, 27-28 ноември 2019 г., София] / състав. Ивайло Знеполски, Жана Дамянова ; прев. от фр. Стоян Атанасов. - София : Дом на науките за човека и о-вото, 2020 ([София] : [Digital Print Express]). - (Поредица Актове)

Цветан Тодоров: от кое място говори l'homme dépaysé / Ивайло Знеполски: с. 13-18. - Загл. и на фр. ез.: Tzvetan Todorov et les défis d'humanisme: 15 points de vue. - Съдържа статии от: Люк Фери, Никола Паничи, Боян Манчев, Ивайло Знеполски, Александър Кьосев, Боян Знеполски, Богдана Паскалева, Карин Збинден, Катрин Портвен, Стоян Атанасов, Миглена Николчина, Жана Дамянова, Стефано Лазарин, Лариса Ботнари, Филип Стоилов. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-9567-36-6
1. Тодоров, Цветан Тодоров - творчество, 1939-2017 - конференции 2. Филолози, френски - творчество - конференции 3. Франция - филология
80(44)(092)(06)
929 Тодоров, Цветан Тодоров
COBISS.BG-ID 46931976

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

БК 2021/25 Кн 126
        СЕДЕМНАДЕСЕТ историко-филологически изследвания : образование и религия, учебници и речници, личности от Възраждането ; eдно историческо писмо ; eдна съвременна компаративистична теория ; най-старият речник, съдържащ старобългарски думи ; ръкописно сборниче от Тетевен ; най-ранният българско-унгарски речник. - [2.] доп. изд. - София : Дайрект сървисиз, 2019. - 252 с. : с ил., факс. ; 25 см

1. изд. 2018 със загл. Десет историко-филологически изследвания. - Няколко думи за авторите: с. 4. - Съдържа материали от: Диян Желязков, Стефан Стефанов. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-619-7171-83-9
1. Езикознание - доклади
81(047)
COBISS.BG-ID 46993416

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/25 Кн 127
DANOVA, Madlen Vasileva, 1962-
        LitUps! B2 CEF : language, literature, culture. Pt. 1[.1], Student's book for the 11th grade / Мадлен Данова, Райна Костова. - София : Просвета, 2020 (София : Дедракс). - 320 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. в изд. каре: LitUps! Language, literature, culture for the 11th grade, B2. - Загл. и на бълг. ез.: Английски език B2 за 11. клас - профилирана подготовка

ISBN 978-954-01-4063-6
1. Английски език - учебници за средни училища
811.111(075.3)
COBISS.BG-ID 46952712

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БК 2021/25 Кн 128
ИГНАТОВА, Росица Димитрова, 1966-
        Работни листове по български език и литература за 11. клас / Росица Игнатова-Василева, Петър Алексиев. - София : Просвета, 2020 (Пловдив : Инпринт). - 148 с. : с табл. ; 28 см

Загл. на кор.: Работни листове по български език и литература за единадесети клас. - Възприетата форма на името на авт. Росица Игнатова-Василева е Росица Димитрова Игнатова

ISBN 978-954-01-4076-6 : 8.90 лв.
1. Български език - учебни помагала за средни училища 2. Българска литература - учебни помагала за средни училища
811.163.2(076)(075.3)
821.163.2(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 46994952

821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/25 Кн 129
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Книжка за рожденик 1991 с пожелания от сърце / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2021 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с цв. ил. ; 15 см

Simetro books - търг. марка на Фото медия. - Съдържа и: [Поезия] / Илина Георгиева: с. 4-5

ISBN 978-619-7562-33-0 (Фото медия)

821-84
COBISS.BG-ID 46891528

БК 2021/25 Кн 130
        КНИЖКА за рожденик 1961 с пожелания от сърце / състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2021 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с цв. ил. ; 15 см

Simetro books - търг. марка на Фото медия. - Съдържа и: [Поезия] / Илина Георгиева: с. 4-5

ISBN 978-619-7562-30-9 (Фото медия)

821-84
COBISS.BG-ID 46916360

БК 2021/25 Кн 131
        КНИЖКА за рожденик 1971 с пожелания от сърце / състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2021 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с цв. ил. ; 15 см

Simetro books - търг. марка на Фото медия. - Съдържа и: [Поезия] / Илина Георгиева: с. 4-5

ISBN 978-619-7562-31-6 (Фото медия)

821-84
COBISS.BG-ID 46916616

БК 2021/25 Кн 132
        КНИЖКА за рожденик 1981 с пожелания от сърце / състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с цв. ил. ; 15 см

Simetro books - търг. марка на Фото медия. - Съдържа и: [Поезия] / Илина Георгиева: с. 4-5

ISBN 978-619-7562-32-3 (Фото медия)

821-84
COBISS.BG-ID 46917128

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/25 Кн 133
        ПРИКАЗКИ за Коледа / състав. Любомир Русанов ; худож. Лилия Тодорова, Таня Колева. - София : Пан, 2018 ([София] : Образование и наука). - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-619-240-008-8 (подв.) : 10.90 лв.

821-93-34
COBISS.BG-ID 46915848

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/25 Кн 134
ОЗБЪРН, Лорънс, 1958-
        Прелестни и хищни / Лорънс Озбърн ; прев. от англ. Катя Перчинкова. - София : Intense, 2020 ([София] : Студиото на А). - 303 с. ; 21 см. - (Библиотека Lux in tenebris ; 7)

Ориг. загл.: Beautiful аnimals / Lawrence Osborne. - Intense - търг. марка на Локус пъблишинг. - За авт.: с. 302

ISBN 978-954-783-292-3 (Локус пъблишинг) : 17 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 46924040

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/25 Кн 135
ФРАНСИС, Сюзън, 1959-
        Рая и последният дракон / адапт. Сюзън Франсис. - София : Егмонт България, 2021 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Чародейства)

Ориг. загл.: Raya and the last dragon

ISBN 978-954-27-2550-3 : 8.99 лв.

821.111-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 46988296

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/25 Кн 136
БАРДУГО, Лий, 1975-
        Сянка и кост / Лий Бардуго ; прев. Анелия Янева. - [2. изд.]. - София : Егмонт България, 2021 (София : Ропринт). - 316, [15] с. ; 21 см

Ориг загл.: Shadow and bone / Leigh Bardugo. - 1. изд. 2013. - За авт.: с. 333. - Кн. 1 от поредицата Сянка и кост. - Съдържа и: Шивачката / Лий Бардуго ; прев. Милена Илиева

ISBN 978-954-27-2571-8 : 14.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 46909960

БК 2021/25 Кн 137
БАРДУГО, Лий, 1975-
        Шест врани / Лий Бардуго ; прев. от англ. ез. Милена Илиева. - [2. изд.]. - София : Егмонт България, 2021 (София : Ропринт). - 560 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Six of crows / Leigh Bardugo. - 1. изд. 2019. - За авт.: с. 560

ISBN 978-954-27-2576-3 : 19.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 46908936

БК 2021/25 Кн 138
ВАЛЕНТЕ, Катрин М., 1979-
        Minecraft : края / Катрин М. Валенте ; прев. Мариана Христова. - София : Егмонт, 2020 (София : Инвестпрес). - 288 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Minecraft: The end / Catherynne M. Valente. - За авторката: с. 288

ISBN 978-954-27-2437-7 : 12.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 46937096

БК 2021/25 Кн 139
ДЕНЪРД, Сюзан, 1984-
        Кръвовещ / Сюзан Денърд ; прев. от англ. Иванка Владимирова. - София : Егмонт България, 2021 (София : Алианс принт). - 560 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Bloodwitch / Susan Dennard. - Възприетата форма на името на прев. Иванка Владимирова е Иванка Ангелова, с пълно име - Иванка Ангелова Георгиева-Владимирова. - Кн. 3 от поредицата Вещерия

ISBN 978-954-27-2569-5 : 16.90 лв

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 46921480

БК 2021/25 Кн 140
ДЖАКСЪН, А. Л.
        Целуни звездите / А. Л. Джаксън ; прев. от англ. ез. Ирина Денева - Слав. - София : Уо, 2021 (София : Инвестпрес). - 400 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Kiss the stars / A. L. Jackson. - Уо - търг. марка на Егмонт България. - Ч. 1 от поредицата Падащи звезди

ISBN 978-954-27-2562-6 (Егмонт България) : 14.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46956040

БК 2021/25 Кн 141
КЛАЙН, Ърнест, 1972-
        Армада / Ърнест Клайн ; прев. Катя Перчинкова. - [София] : Intense, 2020. - 399 с. ; 21 см. - (Библиотека Lux in tenebris ; 11)

Ориг загл.: Armada / Ernest Cline. - Intense - търг. марка на Локус пъблишинг. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-783-273-2 (Локус пъблишинг) : 23.00 лв.

821.111(73)-311.9
COBISS.BG-ID 46942472

БК 2021/25 Кн 142
МААС, Сара Дж., 1986-
        Двор на сребърни пламъци / Сара Дж. Маас ; прев. от англ. ез. Цветелина Тенекеджиева. - София : Анишър, 2021 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 927 с. ; 22 см

Ориг. загл.: A Court of Silver Flames / Sarah J. Maas. - Анишър - търг. марка на Егмонт България. - Кн. от поредицата Двор от рози и бодли

ISBN 978-954-27-2521-3 (подв., Егмонт България) : 34.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 46937608

БК 2021/25 Кн 143
ПЕН, Шон, 1960-
        Боб Хъни, който прави разни неща / Шон Пен ; прев. Катя Перчинкова. - [София] : Intense, 2020 ([София] : Студиото на А). - 159 с. ; 21 см. - (Библиотека Sic vita est ; 2)

Ориг. загл.: Bob Honey who just do stuff / Sean Penn. - Intense - търг. марка на Локус пъблишинг. - Бележка за автора: с. 156

ISBN 978-954-783-296-1 (Локус пъблишинг) : 16.00 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 46938888

БК 2021/25 Кн 144
ПЕРИ, Девни
        Мрачен рицар / Девни Пери ; прев. от англ. ез. Милена Илиева. - София : Уо, 2021 (София : Инвестпрес). - 399 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Riven knight / Devney Perry. - Уо - търг. марка на Егмонт България. - Кн. 2 от поредицата Тенекиени номади

ISBN 978-954-27-2577-0 (Егмонт България) : 17.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46937864

БК 2021/25 Кн 145
РИЙД, Тейлър Дженкинс
        Скандалният живот на Евелин Хюго / Тейлър Дженкинс Рийд ; прев. Катя Перчинкова. - София : Intense, 2021 ([София] : Алианс принт). - 495 с. ; 20 см. - (Библиотека Lux in tenebris ; 10)

Ориг. загл.: The seven husbands of Evelyn Hugo / Taylor Jenkins Reid. - Intense - търг. марка на Локус пъблишинг

ISBN 978-954-783-313-5 (Локус пъблишинг) : 22 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46905352

БК 2021/25 Кн 146
УАЙЛД, Мередит, 1982-
        Огнено сърце / Мередит Уайлд и Ейнджъл Пейн ; прев. от англ. ез. Юлия Чернева. - София : Уо, 2021 (София : Инвестпрес). - 319 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Heart of fire / Meredith Wild, Angel Payne. - Уо - търг. марка на Егмонт България. - Ч. 2 от поредицата Кръвта на Зевс

ISBN 978-954-27-2523-7 (Егмонт България) : 14.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 46952200

БК 2021/25 Кн 147
УЛФ, Трейси
        Копнеж / Трейси Улф ; прев. от англ. ез. Йоана Гацова. - София : Егмонт България, 2021 (София : Алианс принт). - 559 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Crave / Tracy Wolff. - Кн. 1 от поредицата Копнеж

ISBN 978-954-27-2573-2 : 19.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 46948104

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/25 Кн 148
ALBERT-Vanel, Michel, 1935-
        Ersatz : imitation, produit de peu de valeur, de faible qualité / Albert-Vanel. - [София] : Yankulov, 2020 ([София] : Pulsio Print). - 173 с. ; 18 см

Пълната форма на името на авт. Albert-Vanel е Michel Albert-Vanel. - Кн. от фр. поредица Color Messenger

ISBN 978-619-7483-02-4

821.133.1-31
COBISS.BG-ID 46921224

821.133.1-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/25 Кн 149
ПЕТИНИ, Алин дьо, 1963-
        Във фермата / Алин дьо Петини ; [ил.] Естел Мадеду ; прев. Деметра Дулева. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [16] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл., установено от доп. източник: Une journée à la ferme. - Загл. на гърба на кор.: Арчибалд. - Кн. от поредицата Лисичето Арчибалд

ISBN 978-619-240-050-7 : 2.90 лв.

821.133.1-93-34
COBISS.BG-ID 46977544

БК 2021/25 Кн 150
ПЕТИНИ, Алин дьо, 1963-
        Не е лесно да си батко / Алин дьо Петини ; [ил.] Естел Мадеду ; прев. Деметра Дулева. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл., установено от доп. източник: Pas facile d'être grand frère. - Загл. на гърба на кор.: Арчибалд. - Кн. от поредицата Лисичето Арчибалд

ISBN 978-619-240-030-9 : 2.90 лв.

821.133.1-93-34
COBISS.BG-ID 46978312

БК 2021/25 Кн 151
ПЕТИНИ, Алин дьо, 1963-
        Рожден ден / Алин дьо Петини ; [ил.] Естел Мадеду ; прев. Деметра Дулева. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [16] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл., установено от доп. източник: L'anniversaire surprise. - Загл. на гърба на кор.: Арчибалд. - Кн. от поредицата Лисичето Арчибалд

ISBN 978-619-240-029-3 : 2.90 лв.

821.133.1-93-34
COBISS.BG-ID 46975752

БК 2021/25 Кн 152
ПЕТИНИ, Алин дьо, 1963-
        Целувки за лека нощ / Алин дьо Петини ; [ил.] Естел Мадеду ; прев. Деметра Дулева. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [16] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл., установено от доп. източник: Archibald ne veut pas dormir. - Загл. на гърба на кор.: Арчибалд. - Кн. от поредицата Лисичето Арчибалд

ISBN 978-619-240-051-4 : 2.90 лв.

821.133.1-93-34
COBISS.BG-ID 46974728

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/25 Кн 153
КУН, Николай Албертович, 1877-1940
        Старогръцки легенди и митове / Николай А. Кун ; прев. Магдалена Костова-Панайотова ; ил. Анна Власова. - София : Пан, 2019. - 352 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Легенды и мифы Древней Греции / Н. А. Кун. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-240-106-1 (подв.) : 19.90 лв.

821.161.1-91-34
COBISS.BG-ID 46941704

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ИГНАТОВА, Росица Димитрова, 1966-
        Работни листове по български език и литература за 11. клас Вж Кн 128

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/25 Кн 154
АРГИРОВА, Катя Иванова, 1962-
        Времена и сезони : поезия / Катя Аргирова. - Пазарджик : Беллопринт, 2020. - 60 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-684-486-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46964488

БК 2021/25 Кн 155
БОСИЛИНА, Йорданка, 1938-
        Бури в живота : стихове / Йорданка Босилина. - Пазарджик : Беллопринт, 2021. - 112 с. : с ил. ; 20 см

Кратки данни за поетесата: с.110

ISBN 978-954-684-496-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46917384

БК 2021/25 Кн 156
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Баба - пътека към сърцето и дома / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-17-0 (Фото медия)

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46928904

БК 2021/25 Кн 157
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Бракът - приключение, смелост, красота / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с цв. ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-16-3 (Фото медия)

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46910472

БК 2021/25 Кн 158
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        За рождения ти ден желая... / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-12-5 (Фото медия)

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46949128

БК 2021/25 Кн 159
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Името ти нека е честито / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-13-2 (Фото медия)

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46927624

БК 2021/25 Кн 160
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Положителен заряд носи / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro Books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-08-8 (Фото медия)

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46917896

БК 2021/25 Кн 161
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Сестра, сродна, близка душа / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с цв. ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-15-6 (Фото медия)

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46918408

БК 2021/25 Кн 162
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Учителят е пример, любов и светлина / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-11-8 (Фото медия)

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46927368

БК 2021/25 Кн 163
ГЕОРГИЕВА, Илина Кирилова, 1987-
        Честит рожден ден / Илина Георгиева ; състав. Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - [20] с. : с цв. ил. ; 14 см. - (Книжка за късмет с червен конец)

Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-14-9 (Фото медия)

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46948616

БК 2021/25 Кн 164
ДЕЯНОВА, Елена, 1956-
        Очакване на пролет : хайку и рисунки / Елена Деянова ; худож. Константин Анастасов = Waiting for spring / прев. на англ. ез. Спасина Станева = Warte auf den Frühling. - Пазарджик : Беллопринт, 2019. - [36] с. : с цв. ил. ; 15 x 20см

Съдържа преводи на немски език от учениците на Езикова гимназия "Бертолт Брехт" - Пазарджик

ISBN 978-954-684-448-4

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46963720

БК 2021/25 Кн 165
КАСНАКОВА, Пенка Вълчева, 1978-
        Гласът на сърцето : стихове / Пенка Каснакова. - Ст. Загора : Инфоз, 2020 ([Ст. Загора] : [Дъга плюс]). - 100 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-90597-4-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46935048

БК 2021/25 Кн 166
МИТРЕВА, Евелина Стойчева, 1992-
        Ева, но не от реброто ти / Евелина Митрева ; послесл. Маргарита Петкова. - София : Библ. България, 2021 ([София] : Симолини). - 62 с. ; 21 см. - (Колекция Лястовици)

Пълната форма на името на авт. на доп. материал Маргарита Петкова е Маргарита Петкова Мачева

ISBN 978-619-7456-45-5 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46922504

БК 2021/25 Кн 167
МИХАЙЛОВА, Ангелина Иванова
        Слънчева обич : стихове / Ангелина Михайлова ; ил. Ангелина Михайлова. - София : [Ангелина Иванова Михайлова], 2021 ([София] : M&BM). - 152 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-91776-1-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46894856

БК 2021/25 Кн 168
НИКОЛОВА, Таня Петкова, 1968-
        Калейдоскоп / Таня Николова. - [София] : Фонд. Емили, 2020 ([София] : [Булгед]). - 80 с. ; 20 см. - (Библиотека Емили ; 3)

За авт.: с. 79

ISBN 978-619-7425-03-1 : 5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46961928

БК 2021/25 Кн 169
НИКОЛОВА, Таня Петкова, 1968-
        Магарешки песни / Таня Николова. - [София] : Фонд. Емили, 2020 ([София] : [Булгед]). - 47 с. ; 20 см. - (Библиотека Емили ; 5)

За авт.: с. 44

ISBN 978-619-7425-15-4 : 5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46926344

БК 2021/25 Кн 170
НИКОЛОВА, Таня Петкова, 1968-
        Морз : [лирика] / Таня Николова. - 2. прераб. изд. - [София] : Фонд. Емили, 2021 ([София] : [Булгед]). - 144 с. ; 20 см. - (Библиотека Емили ; 4)

1. изд. 2016 на Фонд. Буквите

ISBN 978-619-7425-13-0 : 5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46924552

БК 2021/25 Кн 171
НИКОЛОВА, Таня Петкова, 1968-
        Морз : [лирика] / Таня Николова. - 3. изд. - [София] : Фонд. Емили, 2021 ([София] : [Булгед]). - 139 с. ; 20 см

1. изд. 2016 на Фонд. Буквите. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. 5 от поредицата Космодрум

ISBN 978-619-7425-14-7 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46923784

БК 2021/25 Кн 172
САРАФОВ, Генчо Василев, 1941-
        Откровения в рими : лирика / Генчо Сарафов. - [Кърджали] : Нико-Н, 2019 ([Кърджали] : [Родопи Кърджали]). - 136 с. ; 21 см

Страница на редактора / Мариана Тончева: с. 3-4. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46985224

БК 2021/25 Кн 173
ТАБАКОВА, Даниела Цветанова, 1970-
        Куршум назаем / Даниела Табакова ; худож. Пенка Гайдарова. - София : Библ. България, 2021 ([София] : Симолини). - 104 с. : с ил. ; 17 см

ISBN 978-619-7456-43-1 (подв.) : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46930184

БК 2021/25 Кн 174
УБИНОВА, Цветанка Делова, 1955-
        ПодЛистници : стихове. [Кн.] 4, Лято / Цветанка Убинова. - Пазарджик : Беллопринт, 2020. - 32 с. ; 20 см

ISBN 978-954-684-484-2 : 6.99 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46922760

БК 2021/25 Кн 175
ЦАНКОВ, Иваномир Георгиев, 1953-
        Диатриби / Иваномир Цанков. - София : Библ. България, 2021 ([София] : Симолини). - 95 с. ; 17 см. - (Колекция Лястовици)

ISBN 978-619-7456-41-7 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46931464

БК 2021/25 Кн 176
ЦОНЕВА, Петя, 1980-
        Белият час / Петя Цонева. - София : Библ. България, 2021. - 112 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Петя Цонева е Петя Цонева Иванова. - По-бяла от прошка - думи на редактора / Николай Дялков: с. 5-7

ISBN 978-619-7456-44-8 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46953480

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/25 Кн 177
ВЛАХОВ, Стоян Ангелов, 1953-
        Внучката на дядо Никола : новела / Стоян Влахов. - Пазарджик : Беллопринт, 2020. - 40 с. ; 21 см

ISBN 978-954-684-490-3

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46969864

БК 2021/25 Кн 178
ВЛАХОВ, Стоян Ангелов, 1953-
        Комитата : повест / Стоян Влахов ; ил. Никола Стоименов. - Пазарджик : Беллопринт, 2020. - 216 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-684-485-9

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46903816

БК 2021/25 Кн 179
ДИМИТРОВА, Емилия, 1946-
        Между два свята / Емилия Димитрова. - София [т.е. Благоевград] : Нове пъблишинг, 2020 ([София] : Принткор сълюшън). - 167 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Емилия Димитрова е Емилия Димитрова Кузманска. - За Емилия Димитрова: с. 166

ISBN 978-619-7555-03-5 : 13.49 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46954760

БК 2021/25 Кн 180
ЖУЛЕВА, Цветелина
        Красотата на неизживяното : разказани импресии и импресионистични разкази / Цветелина Жулева ; ил. Цветанка Убинова. - Пазарджик : Беллопринт, 2021. - 124 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-684-493-4 : 11 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46913032

БК 2021/25 Кн 181
ИЛИЕВ, Илислав Маринов, 2002-
        Играта / Илислав Илиев. - Русе : [Дема прес], 2021. - 170 с. ; 22 см

ISBN 978-619-7546-42-2

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46926600

БК 2021/25 Кн 182
ЛЮЦКАНОВА, Весела, 1935-
        Дойдох да ви прегърна. Балканска мешавица : разкази / Весела Люцканова. - София : Библ. България, 2020 ([София] : Диджитал принт експрес). - 198 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Весела Люцканова е Весела Люцканова Иванова

ISBN 978-619-7456-34-9 : 15 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46925320

БК 2021/25 Кн 183
ЛЯКОВ, Панайот Борисов, 1948-
        Парадокс на призрака : проза / Панайот Ляков. - Пазарджик : Беллопринт, 2020. - 84 с. : с ил. ; 20 см

Нищо не е било в живота, ако не е било в политиката / Хари Хараламбиев: с. 3-4. - Кн. илюстрирана с рисунки на: Стоимен Стоилов, Петър Чуклев, Герги Божилов - Слона, Едмонд Демирджан, Стоян Цонев, Живко Мутафчиев, Юлиан Йорданов, Наум Хаджимладенов, Иван Стратиев, Ада Митрани

ISBN 978-954-684-487-3 : 3.99 лв.

821.163.2-3
COBISS.BG-ID 46921736

БК 2021/25 Кн 184
МИХАЙЛОВ, Илия Атанасов, 1977-
        Ежедневности : проза / Илия Михайлов ; ил. Дияна Николова ; предг. Ива Симеонова. - Пазарджик : Беллопринт, 2021. - 80 с. : с ил. ; 21 см

Вместо съдържание: с. 78-80

ISBN 978-954-684-495-8 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46914312

БК 2021/25 Кн 185
ПАПО, Мира Благоева, 1971-
        Петте спирки на сърцето : разкази / Мира Папо. - София : Библ. България, 2021 ([София] : Симолини). - 152 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-7456-40-0 : 15 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46950920

БК 2021/25 Кн 186
СТОИЛОВА, Анамария Орлинова, 1988-
        Притегателна сила : разкази / Анамария Стоилова. - Пазарджик : Беллопринт, 2020. - 152 с. ; 20 см

ISBN 978-954-684-491-0 : 15 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46955016

БК 2021/25 Кн 187
УБИНОВА, Цветанка Делова, 1955-
        Дъжд в цветовете на хортензиите : досънувани спомени / Цветанка Убинова. - Пазарджик : Беллопринт, 2020. - 248 с. ; 20 см

ISBN 978-954-684-483-5

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46901000

БК 2021/25 Кн 188
ЯНЕВ, Владимир Атанасов, 1950-
        Възкресени мигове : есеистична проза / Владимир Янев. - Пловдив : Летера, 2020 ([София] : [М&BM]). - 236 с. ; 22 см

Владимир Атанасов Янев: с. 235

ISBN 978-619-179-113-2 : 15 лв.

821.163.2-3
COBISS.BG-ID 46948360

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/25 Кн 189
КОЛЕВА, Марина Филипова, 1992-
        Помни... мама е винаги до теб / Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - [20] с. : с цв. ил. ; 15 см. - (Книжка с книгоразделител)

Кор. опис. - Simetro books - търг. марка на Фото медия

ISBN 978-619-7562-25-5 (Фото медия)

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 46940168

БК 2021/25 Кн 190
КОЛЕВА, Марина Филипова, 1992-
        Помни...има начини да изразиш любовта си / Марина Колева. - София : Simetro books, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - [20] с. : с цв. ил. ; 15 см. - (Книжка с книгоразделител)

Simetro books - търг. марка на Фото медия. - Кор. опис.

ISBN 978-619-7562-26-2 (Фото медия)

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 46890760

БК 2021/25 Кн 191
        ПЕЩЕРСКИТЕ будители - 2020 : сборник с литературни творби и рисунки, участвали в първия общински конкурс на "Биовет" АД. - Пазарджик : Беллопринт, 2020. - 80 с. : с ил., портр. ; 20 см

За конкурса / Стефка Венчева: с. 3-4

ISBN 978-954-684-489-7
1. България - изобразителни изкуства
821.163.2-057.87-8(082)
75(497.2)
COBISS.BG-ID 46982920

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/25 Кн 192
ДЕЯНОВА, Елена, 1956-
        Приказки от Незнайната гора / Елена Деянова ; худож. Константин Анастасов. - Пазарджик : Беллопринт, 2020. - 32 с. : с цв. ил. ; 30 см

ISBN 978-954-684-488-0

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46980872

БК 2021/25 Кн 193
ЕЛФ и Петров
        Крис, Маги и великденското яйце / Елф и Петров ; худож. Благо Зографски. - София : Нова звезда, 2019 ([София] : [Симолини]). - 23 с. : с цв. ил. ; 22 см. - (Да израснем с Крис и Маги : поредица за малки и големи)

Елф и Петров - колективен псевд. на авт. Цвета Александрова Лашкова, Пламен Димитров Петров. - Благо Зографски - псевд. на ил. Благой Димитров Захов

ISBN 978-619-198-123-6 (подв.) : 12 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46923528

БК 2021/25 Кн 194
КАМБУРОВА, Констанция Константинова
        Глория и Шоколадовото чудовище : роман-приказка / Констанция Камбурова. - Русе : [Дема прес], 2021. - 260 с. ; 23 см

ISBN 978-619-7546-37-8

821.163.2-93-31
COBISS.BG-ID 46925832

БК 2021/25 Кн 195
МИХАЙЛОВА, Ангелина Иванова
        Феята на дъгата : приказки за деца в стихове / Ангелина Михайлова ; ил. Ангелина Михайлова. - София : [Ангелина Иванова Михайлова], 2020 (София : M&BM). - 59 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-91776-0-0

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46900232

БК 2021/25 Кн 196
РУСАНОВ, Любомир Кирилов, 1962-
        Предания и легенди за България / Любомир Русанов, Цанко Лалев ; ил. Кирил Танев. - София : ИК Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Цанко Лалев е Цанко Лалев Дулев

ISBN 978-619-240-121-4 : 6.90 лв.

821.163.2-93-343
COBISS.BG-ID 46969352

БК 2021/25 Кн 197
УБИНОВА, Цветанка Делова, 1955-
        Приказка за Вятъра и Вятърицата / Цветанка Убинова ; ил. Цветанка Убинова. - Пазарджик : Беллопринт, 2021. - 24 с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

ISBN 978-954-684-494-1 : 6 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46919944

БК 2021/25 Кн 198
ЯНКОВСКА, Анелия Каменова, 1955-
        Влюбеният момък : приказна повест / Анелия Янковска-Сенгалевич ; ил. Тихомир Тодоров. - София : Лабиринти А. Я.-С., 2020 ([София] : [Булгед]). - 28 с. : с цв. ил. ; 26 см

Възприетата форма на името на авт. Анелия Янковска-Сенгалевич е Анелия Каменова Янковска

ISBN 978-954-92692-4-6 : 9.90 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46950664

821.163.2-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ

БК 2021/25 Кн 199
МАНОЛОВ, Валери, 1962-
        Дядо вади ряпа : 7 приказки за лека нощ / адапт. Валери Манолов ; худож. Ники Вукадинова. - [София] : Пан, 2018 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Пълната форма на името на авт. на адапт. Валери Манолов е Валери Манолов Иванов

ISBN 978-954-660-918-2 : 1.50 лв.

821.163.2-93-91
COBISS.BG-ID 46916872


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/25 Кн 200
МИЛЕНОВ, Кристиян Григоров, 1949-
        Храмът Голямата базилика : трите стълба на държавността - камъкът, книгата, митът / Кристиян Миленов. - София : ТАНГРА ТанНакРа : СТАЛКЕР-КМ, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 124 с. : с ил., к. ; 29 см

Загл. и на англ. ез.: The temple The Great Basilica of Pliska : the three pillars of statehood: the stone, the book and the myth. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на фр., англ. ез. - Библиогр.: с. 80-81. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-91735-2-9 (подв., СТАЛКЕР-КМ)
1. Паметници на културата - Плиска 2. Плиска - паметници на културата
904:726(497.21-21)
726.03(497.21-21)
COBISS.BG-ID 46970632

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/25 Кн 201
СТАНОЕВА, Катинка Костова, 1942-
        Село Славотин [община Монтана] - минало и съвремие : исторически бележки / Катинка Костова Станоева. - Славотин [т.е. В. Търново] : Фабер, 2020. - 260 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Родно село / Цветан Каменов: с. 8-9. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 252-255

ISBN 978-619-00-1230-6 : 10 лв.
1. Села - Северозападна България - история 2. Славотин (област Монтана) - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 46942216

91 ГЕОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА ЗЕМЯТА И НА ОТДЕЛНИ СТРАНИ. ПЪТЕШЕСТВИЯ. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ
Виж и 308; 528; 55

ХИРШМАН, Крис, 1967-
        Пътешествия в непознатото : книга за откриватели Вж Кн 40

910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ

БК 2021/25 Кн 202
НАУЧНА конференция Теория и методология на географските изследвания (1 ; Созопол ; 2003)
        I-ва научна конференция Теория и методология на географските изследвания, гр. Созопол 19-21 септември 2003 г. - [София] : Фонд. ЛОПС, [2003] ([Варна] : [Колор принт]). - 88 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Съдържа докл. от: Мария Воденска, Калина Милкова, Ангел Луканов, Димитър Атанасов, Цветан Петров, Димитър Топлийски, Александър Сарафов, Красимира Кабаиванова, Деян Искров, Иван Пенков, Никола Тодоров, Нели Христова, Васил Маринов, Марин Русев, Борис Давидков, Петър Славейков, Иван Чолеев, Антон Попов, Стелиян Димитров, Антон Филипов, Александър Коцев. - Библиогр. след отд. докл.

1. География - методи на изследване - конференции
910.1(06)
COBISS.BG-ID 46990344

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

        Дана ДЕЧЕВА: За труда на един реставратор Вж Кн 109

        ИСТОРИИ и разказвачи : философия, право, литература : специално издание за юбилея на професор Стилиян Йотов Вж Кн 42

КАЙОЛИ, Лука, 1958-
        Роналдо : мания за съвършенство Вж Кн 122

БК 2021/25 Кн 203
КЪРИ, Мейсън
        Всекидневни ритуали : как творят великите / Мейсън Къри ; прев. Тодор Кенов. - София : Locus publ., 2021. - 296 с. : с ил., порт. ; 21 см. - (Поредица Carpe diem ; 28)

Ориг. загл.: Daily rituals. How artists work / Mason Currey

20 лв.
ISBN 978-954-783-329-6 !
1. Прочути личности
929(100)
COBISS.BG-ID 46984200

МАРИНСКА, Ружа Лазарова, 1944-
        Имена в българското изкуство от Шумен : монография : monograph Вж Кн 110

ПЕТКОВ, Людмил Борисов, 1959-
        Непознати и рядко изпълнявани творби за клавирно дуо от периода XVIII-XX век - исторически и изпълнителски ракурси : фактология, анализи, концепции Вж Кн 116

РОГЕВ, Борис Димов, 1898-1976
        Астрономически основи на първобългарското летоброене : допълнено издание, юбилейно с частични преводи на френски, руски и английски език Вж Кн 79

БК 2021/25 Кн 204
        РОДЪТ Стоилови от град Гоце Делчев / Сотир Стоилов ... [и др.]. - Ст. Загора : Инфоз, 2020 ([Ст. Загора] : [Дъга плюс]). - 91 с. : с ил. ; 21 см

Други авт.: Йордан Стоилов, Емилия Колева, Йорданка Попова

ISBN 978-619-90597-3-9
1. Родове, български - Южна България 2. Южна България - генеалогия
929.52(497.23-21)Стоилови
COBISS.BG-ID 46972936

        Цветан ТОДОРОВ и облозите на хуманизма : 15 гледни точки : [доклади от международна научна конференция, 27-28 ноември 2019 г., София] Вж Кн 125

ТЪРНЪР, Тина, 1939-
        Щастието ти отива : пътеводител за по-добър живот Вж Кн 117

93/94 ИСТОРИЯ
Виж и (091); (093)

БК 2021/25 Кн 205
        УЧЕБНИК за профилирана подготовка по история и цивилизации 11. клас : модули 1-3: власт и институции, култура и духовност, човек и общество / Борислав Гаврилов ... [и др.]. - София : Просвета, 2020 (София : Дедракс). - 296 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. в изд. каре: История и цивилизации за 11. клас профилирана подготовка. - Други авт.: Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева. - Речник на понятия и термини: с. 292-295

ISBN 978-954-01-4021-6 : 25 лв.
1. История - учебници за средни училища
93/94(075.3)
COBISS.BG-ID 46951176

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

БК 2021/25 Кн 206
ЯКИМОВ, Александър Александров
        Кратка история на Европа / Александър Якимов. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Дедракс]). - 269 с. : с табл. ; 21 см

1. История - Европа 2. Eвропа - история
94(4)
COBISS.BG-ID 46962696

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/25 Кн 207
НЕДЕЛЧЕВ, Ненчо Димитров
        22 юни 1941. Катастрофата : виновен ли е маршал Жуков / Ненчо Неделчев. - София : Локус пъблишинг, 2020 ([София] : Алианс принт). - 295 с. ; 22 см. - (Via sine fine ; 10)

Терминол. речник: с. 289-294. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-783-326-5 : 14.90 лв.
1. Отечествена война на СССР 1941-1945 2. СССР - история
94(47+57)
COBISS.BG-ID 46927880


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

0 ОБЩ ОТДЕЛ

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/25 Г 1
ИСТОРИЧЕСКИ музей (Димитровград)
        70 години музейно дело Димитровград 2021 / състав. Антоанета Станчева ... [и др.] ; фотогр. Емил Михов ... [и др.]. - [София] : Постер хаус, 2021 ([София] : Маус принт). - 92 с. : с цв. ил., факс. ; 27 см

Други състав.: Веселка Кацарова, Живка Шишкова, Недялка Кръстева, Недялка Тодорова, Николина Умурска. - Други ил.: Красимир Георгиев, Николай Пандев, Славян Костов, Христо Попов, Христо Христозов. - Пълната форма на името на състав. Антоанета Станчева е Антоанета Станчева Колева. - Възприетата форма на името на състав. Недялка Кръстева е Недялка Кръстева-Аврамова. - Летопис: с. 5. - Моята житейска школа / Василка Асимакова-Господинова: с. 74-76 ; Път през годините / Елена Георгиева: с. 77-80 ; Сезони на вдъхновения и огорчения / Надежда Стойнева: с. 81

ISBN 978-619-91655-3-9
1. Музейно дело - Димитровград - история - албуми 2. Димитровград - музеи
069(497.23-21)(091)(084)
COBISS.BG-ID 46982664


1 ФИЛОСОФИЯ

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/25 Г 2
СТОЯНОВ, Милен Стоянов, 1983-
        Портали към Вселената / [рисунки, текст] Милен Стоянов = Portals to the Universe / [drawings, text] Milen Stoyanov. - [София] : Благодатъ, 2021 ([София] : ИД принт). - 1 албум (150 с.) : с ил. ; 24 x 30 см

ISBN 978-619-91046-7-5 (подв.)
1. Космология
113/119
COBISS.BG-ID 46946056

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

ALBERT-Vanel, Michel, 1935-
        Couleur en extase : à la gloire de la Création Вж Г 3


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

БК 2021/25 Г 3
ALBERT-Vanel, Michel, 1935-
        Couleur en extase : à la gloire de la Création / Albert-Vanel. - [София] : Yankulov, 2020 ([София] : Pulsio Print). - 1 албум ([70] с.) : с цв. ил. ; 15 см

Пълната форма на името на авт. Albert-Vanel е Michel Albert-Vanel. - Кн. от фр. поредица Color Messenger

ISBN 978-619-7483-03-1 (подв.)
1. Цветове - албуми 2. Цветоусещане - албуми
7.017(084.1)
159.937.51(084.1)
COBISS.BG-ID 46920712

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК 2021/25 Г 4
НИМУРА, Кен, 1981-
        Аз убивам гиганти : [комикс] / рис. Кен Нимура ; сценарий Джо Кели ; прев. Саша Александрова - Лекс ; предг. Емил Марков. - [София] : INK, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 312 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: I kill giants / Joe Kelly and Ken Niimura. - Пълната форма на името на худож. Кен Нимура е José María Ken Niimura. - INK - търг. марка на Локус пъблишинг. - Предговор към Ауг / Крис Кълъмбъс: с. 5. - Кратък речник на термините, използвани в сценария на Аз убивам гиганти: с. 310. - Съдържа и: Зад кулисите [сценарий]: с. 225-309

ISBN 978-954-783-309-8 (Локус пъблишинг) : 24 лв.

741.52(460)
821.134.2-31:741.52
741.52(73)
821.111(73)-31:741.52
COBISS.BG-ID 46980104

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/25 Г 5
КИДБИ, Пол, 1964-
        Светът на диска на Тери Пратчет Imaginarium / [рисунки, текст] Пол Кидби ; прев. от англ. Рада Иванова. - [София] : A&T Publ., 2017 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 1 албум (272 с.) : с цв. ил., портр. ; 29 см

Ориг. загл.: Discworld / Paul Kidby. - Възприетата форма на името на прев. Рада Иванова е Рада Попова-Иванова

ISBN 978-619-7430-02-8 (подв.) : 39.90 лв.
1. Кидби, Пол, 1964- - творчество - теми, образи, сюжети - албуми 2. Пратчет, Тери, 1948-2015 - творчество 3. Художници, английски - творчество - теми, образи, сюжети - албуми 4. Писатели, английски - творчество 5. Книжна илюстрация, английска - албуми 6. Великобритания - изобразителни изкуства
75.071.1(410)(092)(084)
929 Кидби, Пол
75.056(410)(084)
COBISS.BG-ID 46997512

76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Виж и 655; 681.6

БК 2021/25 Г 6
НЕНОВ, Стефан Еманоилов
        Спортът представен чрез плаката : 1966-2010 / Стефан Ненов ; [състав.] Стефан Ненов. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Фатум]). - 1 албум (176 с.) : с портр., цв. ил. ; 32 см

Загл. и на фр. ез.: Les sports par l'affiche / Stephan Nenoff. - Кн. е ил. с рис. и фотогр. на Филис Маон, Галя Колева, Вера Мухина, Пол Серюзиер, Джони Маршал, Фернан Леже, Георгес Фоксенеану, Аугюст Роден, Minoru Chii, Йордан Скрински, Буби Максимов, Петър Спасов, Митко Михайлов, Иван Попов, Емил Маджаров, Янко Гъров, Бончук Антонов

ISBN 978-619-188-189-5 (подв.)
1. Плакат - теми, образи, сюжети - албуми 2. Спорт - история - албуми
766.04(084)
COBISS.BG-ID 46992648

77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ
Виж и 528.7; 535.24; 535.6; 661.14; 681.7

БК 2021/25 Г 7
ЛАТЕВ, Златко Атанасов
        Срещи по пътя / фоторазкази на Златко Латев. - [Хасково] : Златко Латев, 2019 ([Димитровград] : [Пайнер принт]). - 1 албум ([5], 79 с.) : с ил., портр. ; 22 x 22 см

Срещи по пътя - принос в жанра на българската фотографска книга / Цветан Томчев: с. [4-5]

ISBN 978-619-91526-0-7
1. Латев, Златко Атанасов - творчество - албуми 2. Фотографи, български - творчество - албуми 3. България - фотография
77-051(497.2)(084)
929 Латев, Златко Атанасов
77.04(084)
COBISS.BG-ID 46915080


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

НИМУРА, Кен, 1981-
        Аз убивам гиганти : [комикс] Вж Г 4

821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

НИМУРА, Кен, 1981-
        Аз убивам гиганти : [комикс] Вж Г 4


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

КИДБИ, Пол, 1964-
        Светът на диска на Тери Пратчет Imaginarium Вж Г 5

ЛАТЕВ, Златко Атанасов
        Срещи по пътя Вж Г 7


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Атласи

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/25 К 1
ДИМИТРОВА, Магдалена, 1951-
        Атлас по човекът и обществото 3. клас с контурни карти и тестове [Картографски ресурс] : по новата програма / Магдалена Димитрова, Мария Босева. - [Мащаб различен]. - София : Просвета, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 1 атлас (40, 16 с.) : с цв. ил., к. ; 29 см

Загл. в изд. каре: Атлас по човекът и обществото за 3. клас с контурни карти и тестове.
- Пълната форма на името на авт. Магдалена Димитрова е Магдалена Димитрова Николова. - Условни знаци

ISBN 978-954-01-4094-0 : 5.90 лв.

373.3.016:9(076)(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 46977288

БК 2021/25 К 2
ДИМИТРОВА, Магдалена, 1951-
        Атлас по човекът и обществото 4. клас с контурни карти и тестове [Картографски ресурс] : по новата програма / Магдалена Димитрова, Мария Босева. - [Мащаб различен]. - София : Просвета, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 1 атлас (28, 16 с.) : с цв. ил., к. ; 29 см

Загл. в изд. каре: Атлас по човекът и обществото за 4. клас с контурни карти и тестове. - Пълната форма на името на авт. Магдалена Димитрова е Магдалена Димитрова Николова. - Условни знаци

ISBN 978-954-01-4095-7 : 5.90 лв.

373.3.016:9(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 46982408


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ)

БК 2021/25 К 3
БОРИСОВА-Петрова, Теодора Радкова
        Атлас по история и цивилизации за 8. клас [Картографски ресурс] : по новата програма / Теодора Радкова Борисова-Петрова. - [Мащаб различен]. - София : Просвета, 2020 (София : Ропринт). - 1 атлас (36 с.) : с цв. ил., к. ; 29 см

Условни знаци

ISBN 978-954-01-4104-6 : 4.90 лв

94(100)(076)(075.3)(084.4)
COBISS.BG-ID 46970376


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/25 Е 1
        ЕС след 2020 г.: в търсене на идентичност, устойчивост и растеж [Електронен ресурс] : годишна конференция на Българската асоциация за европейски изследвания, София, 26 октомври 2017 г. : доклади. - Текстови данни. - София : Бълг. асоц. за европ. изследвания, 2017. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Загл. и на англ. ез.: The EU beyond 2020: in Search of Identity, Sustainability and Growth. - Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Методи Христов, Емилия Георгиева, Христо Панев, Калоян Симеонов, Димитър Пехливанов, Dencho Georgiev, Tatiana Houbenova-Delisivkova, Кристина Стефанова, Николай Величков, Бианка Тошева-Пешева, Олга Симова, Моника Моралийска, Екатерина Михайлова, Деяна Марчева, Радосвета Кръстанова, Milena Apostolovska-Stepanoska, Gergana Radoykova, Димитър Хаджиниколов, Антонина Хабова, Мира Кънева, Алексей Маргоевски, Елизабет Йонева, Теодора Делисивкова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-90953-0-0
1. Европейски съюз - политика - конференции 2. Страни от Европейския съюз - международни политически отношения
327.7:061.1 ЕС(06.034)
COBISS.BG-ID 46975496

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

БК 2021/25 Е 2
ЙОРДАНОВ, Валери, 1957-
        Управлението на строителните отпадъци върху земеделските земи - фактор и условие за тяхното опазване (на примера на емпирично изследване) [Електронен ресурс] : монография / Валери Йорданов Велковски ; науч. ред. Евгени Генчев. - Текстови данни. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader ; Internet browser. - Възприетата форма на името на авт. Валери Йорданов Велковски е Валери Йорданов. - Източник: Етикет ; Обложка ; Загл. екран. - Рец.: Марина Николова, Маруся Линкова. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-954-9875-98-0
1. Поземлена собственост - управление и организация 2. Отпадъци и отстраняването им
332.2(0.034)
COBISS.BG-ID 46371080


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

НЕШЕВА-Кьосева, Нинел Иванова, 1960-
        Към устойчиво управление. Нефинансова отчетност, теория и приложение : монография Вж Е 4

544 ФИЗИКОХИМИЯ

БК 2021/25 Е 3
ПЕТКОВ, Владимир Петков, 1958-
        Покрития от хром с диамантени наночастици отложени върху метални сплави [Електронен ресурс] : монография / Владимир Петков. - Текстови данни. - София : Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. Ангел Балевски" - БАН, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рецензии / Иван Пършоров, Пламен Ташев. - Биогр. данни за авт. отбелязани в края на текста. - Библиогр. в края на текста. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7466-10-2
1. Хромиране 2. Защитни покрития 3. Сплави - термична обработка
544.6:546.76(0.034)
621.793(0.034)
621.78:669.04(0.034)
COBISS.BG-ID 46909704


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

621.7 МЕХАНИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ): ПРОЦЕСИ, ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ
Виж и 621.9; 658.2; 658.5

ПЕТКОВ, Владимир Петков, 1958-
        Покрития от хром с диамантени наночастици отложени върху метални сплави : монография Вж Е 3

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/25 Е 4
НЕШЕВА-Кьосева, Нинел Иванова, 1960-
        Към устойчиво управление. Нефинансова отчетност, теория и приложение [Електронен ресурс] : монография / Нинел Нешева-Кьосева ; науч. ред. Ирена Емилова. - Текстови данни. - София : Велес Консулт, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader ; Microsoft Word. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Кристиян Хаджиев, Марселен Йовоган. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-7462-20-3
1. Стопански предприятия - екологични проблеми 2. Устойчиво развитие
658:502.13(0.034)
502.13(0.034)
COBISS.BG-ID 46920200


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

БК 2021/25 Е 5
ВУНЧЕВ, Борис Димитров, 1976-
        Онлайн гръцко-българско-гръцки речник на лингвистични термини [Електронен ресурс] / Борис Вунчев, Ирина Стрикова. - Текстови данни. - [София] : [СУ "Св. Климент Охридски"], [2018]. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Internet browser. - Източник: Загл. екран ; Етикет

1. Езикознание - терминология - речници 2. Гръцки език - речници, гръцко-български
81(038)=146=163.2(0.034)
81'374=146=163.2:81(0.034)
COBISS.BG-ID 46983176

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/25 Е 6
АЛЕКСАНДРОВ, Асен Миланов, 1967-
        Агресивът от седмия лъч [Електронен ресурс] : фантастична приказка / Асен Александров. - Текстови данни. - София : Велес консулт, 2018 ([София] : Zape4at.com). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см, в кутия

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader

ISBN 978-619-7462-06-7 (в кутия) : 10 лв.

821.163.2-312.9(0.034)
COBISS.BG-ID 46903048


ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Аврамова, Недялка Кръстева- вж Кръстева-Аврамова, Недялка
Адлър, Линдзи, 1985- (автор) Кн 111
Аджемов-Отонов, Милко Димитров, 1931-2015 вж Димитров, Милко, 1931-2015
Александров, Андрей Сашов, 1979- (редактор) Кн 78
Александров, Асен Миланов, 1967- (автор) Е 6
Александрова, Саша Краснодарова, 1989- (преводач) Г 4
Алексиев, Петър Йорданов, 1981- (автор) Кн 128
Анастасов, Константин Сребров, 1949- (илюстратор) Кн 164, Кн 192
Ангелов, Павел Ангелов, 1955- (автор на рецензия) Кн 28
Ангелов, Севдалин Петров (автор) Кн 101, Кн 102
Ангелова, Анелия Николаева, 1971- вж Николаева, Анелия, 1971-
Ангелова, Иванка, 1956- (преводач) Кн 139
Андреева, Донка Цолова, 1947- (автор) Кн 108
Андреева, Людмила Маринова, 1963- (преводач) Кн 49, Кн 51, Кн 55, Кн 57, Кн 63, Кн 71
Анева, Гергана, 1990- (преводач) Кн 52, Кн 65
Антонова-Гроздева, Ира, 1960- (автор) Кн 109
Аргирова, Катя Иванова, 1962- (автор) Кн 154
Асимакова-Господинова, Василка (автор на допълнителен материал) Г 1
Атанасов, Стоян Илиев, 1946- (преводач) Кн 125
Атанасова, Анастасия (илюстратор) Кн 36
Атанасова, Теодора Димитрова, 1974- (преводач) Кн 98
Атанасова, Фанчи (автор) Кн 109


Багати, Лоренцо (илюстратор) Кн 35
Баева, Вихра Господинова, 1969- (автор) Кн 92
Бандлър, Ричард, 1950- (автор) Кн 49
Банов, Христо Николаев, 1990- (автор) Кн 78
Бардуго, Лий, 1975- (автор) Кн 136, Кн 137
Баркър, Кори (автор) Кн 1, Кн 2
Башев, Храбрин Янушев, 1960- (автор) Кн 104
Бенова, Мария Кирилова (автор) Кн 205
Бланхард, Джей (автор) Кн 3
Блейз, Арън (автор на допълнителен материал) Кн 7
Боевски, Иван Йочев, 1958- (автор) Кн 104
Бомон, Емили, 1948- (съставител) Кн 38
Бондаревски, Павел (автор на допълнителен материал) Кн 41
Бондаревский, Павел вж Бондаревски, Павел
Борисов, Борислав Николаев (автор) Кн 97
Борисова-Петрова, Теодора Радкова (автор) К 3
Борхес, Хорхе Луис, 1899-1986 (автор на допълнителен материал) Кн 41
Босева, Мария Йорданова, 1961- (автор) К 1, К 2, Кн 205
Босилина, Йорданка, 1938- (автор) Кн 155
Ботева, Нина Бончева (автор) Кн 28
Буе, Мари-Лор, 1959- (автор) Кн 38
Бхалекар, Шарадчандра (автор) Кн 98
България. Закони и др. п. Кн 74
България. Министерски съвет Кн 74
Българска асоциация за европейски изследвания. Годишна конференция ЕС след 2020 г.: в търсене на идентичност, устойчивост и растеж (София ; 2017) Е 1
Бьош, Холгер, 1964- (автор) Кн 119


Валенте, Катрин М., 1979- (автор) Кн 138
Ванев, Димитър Иванов (автор) Кн 104
Василев, Ивайло Стоилов, 1988- (съставител) Кн 74
Василева, Радосвета Иванова, 1960- (автор на рецензия) Кн 99
Василева, Деница, 1988- вж Василева-Дечева, Деница Валентинова, 1988-
Василева-Дечева, Деница Валентинова, 1988- (автор) Кн 101, Кн 102
Велкова, Лидия Стоянова, 1958- (автор на рецензия) Кн 28
Велковски, Валери Йорданов, 1957- вж Йорданов, Валери, 1957-
Венчева, Стефка Груева, 1968- (автор на допълнителен материал) Кн 191
Власова, Анна Юриевна, 1953- (илюстратор) Кн 153
Власова, Анна Юрьевна, 1953- вж Власова, Анна Юриевна, 1953-
Владимирова, Иванка Ангелова Георгиева-, 1956- вж Ангелова, Иванка, 1956-
Владимирова, Иванка, 1956- вж Ангелова, Иванка, 1956-
Влахов, Стоян Ангелов, 1953- (автор) Кн 177, Кн 178
Воденичаров, Цекомир Влайков, 1949- (автор на рецензия) Кн 97
Врачовска, Маргарита Иванова, 1959- (автор) Кн 81
Вукадинова, Ники Георгиева, 1979- (илюстратор) Кн 199
Вунчев, Борис Димитров, 1976- (автор) Е 5
Вълчев, Румен Илиев, 1952- (автор на допълнителен материал) Кн 81


Гаврилов, Борислав Гаврилов, 1958- (автор) Кн 205
Гайдарджиева, Соня (преводач) Кн 34
Гайдарова, Пенка Цанова, 1969- (илюстратор) Кн 173
Галчев, Георги Иванов (автор на допълнителен материал) Кн 82, (редактор) Кн 82
Галчева, Камелия Бориславова, 1951- (автор) Кн 82
Галчева-Стоицова, Мария Георгиева, 1973- (автор) Кн 82
Гаряев, Пëтр Петрович, 1942-2020 вж Гаряев, Пьотър Петрович, 1942-2020
Гаряев, Пьотър Петрович, 1942-2020 (автор) Кн 94, Кн 95
Гацова, Йоана Пламенова (преводач) Кн 147
Генчев, Евгени Росенов, 1970- (редактор) Е 2
Георгиев, Красимир Георгиев, 1955- (илюстратор) Г 1
Георгиева-Владимирова, Иванка Ангелова, 1956- Вж Ангелова, Иванка, 1956-
Георгиева, Елена Атанасова (автор на допълнителен материал) Г 1
Георгиева, Илина Кирилова, 1987- (автор) Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163
Георгиева, Николина Ангелова, 1931-2016 (автор на рецензия) Кн 118
Годин, Сет, 1960- (автор) Кн 71
Гок, Тери Хил (автор на допълнителен материал) Кн 65
Голд, Таро, 1969- (автор на допълнителен материал) Кн 117
Горанов, Васил Иванов, 1972- (илюстратор) Кн 36
Горанчовска, Илинка Петкова (автор) Кн 82
Гочева, Лилия Бориславова (автор на допълнителен материал) Кн 79
Граматикова, Бисерка, 1946- (редактор) Кн 115
Грозев, Кирил (преводач) Кн 29, Кн 53, Кн 60
Гукин, Дан, 1960- (автор) Кн 4
Гусийска, Ангела Здравкова, 1973- (автор на рецензия) Кн 99
Гюрова, Димитрина Георгиева, 1934-2020 (автор на допълнителен материал) Кн 118


Далаков, Георги (преводач) Кн 4, Кн 6, Кн 20, Кн 21, Кн 106
Дамянова, Жана Борисова (съставител) Кн 125
Данова, Мадлен Василева, 1962- вж Danova, Madlen Vasileva, 1962-
Деич, Бранка, 1954- (автор) Кн 83, Кн 84, Кн 85, Кн 86
Деич, Мирко, 1953- (автор) Кн 83, Кн 84, Кн 85, Кн 86
Дејић, Бранка, 1954- вж Деич, Бранка, 1954-
Дејић, Мирко, 1953- вж Деич, Мирко, 1953-
Дейвис, Нигрита Петрова, 1958- (преводач) Кн 110
Денева, Ирина Стоянова, 1978- (преводач) Кн 140
Денърд, Сюзан, 1984- (автор) Кн 139
Деракшани, Дариуш, 1971- (автор) Кн 5
Дечев, Красимир Цеков (автор) Кн 109, (съставител) Кн 109
Дечева, Дана, 195?-2013 (интервюирано лице) Кн 109
Деянова, Елена, 1956- (автор) Кн 164, Кн 192
Джаксън, А. Л. (автор) Кн 140
Джу Йон Хонг (автор) Кн 68
Димитраков, Димитър Йорданов, 1941- (автор на рецензия) Кн 97
Димитров, Иво Анастасов, 1976- (автор) Кн 96
Димитров, Милко, 1931-2015 (редактор) Кн 115
Димитрова, Даниела Цветанова, 1979- (автор) Кн 70
Димитрова, Емилия, 1946- (автор) Кн 179
Димитрова, Магдалена, 1951- (автор) К 1, К 2
Димов, Ангел Георгиев, 1940- (автор) Кн 64
Динова, Силвия Бориславова (автор) Кн 107
Дипъри, Майкъл (автор) Кн 6
Дихтер, Пол (автор) Кн 32, Кн 33
Донева, Стелияна Христова, 1972- (илюстратор) Кн 36
Досев, Христо Дочев, 1974- (автор) Кн 107
Друмев, Добромир Петров, 1962- (автор) Кн 41
Дулев, Цанко Лалев вж Лалев, Цанко, 1962- 
Дулева, Деметра Куманова (преводач) Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152
Дюис, Глин (автор) Кн 7
Дялков, Николай Петков, 1963- (автор на допълнителен материал) Кн 176


Евтимов, Деян Илиев, 1947- (автор на допълнителен материал) Кн 110
Елф и Петров (автор) Кн 193
Емилова, Ирена Кирилова, 1977- (редактор) Е 4


Жулева, Цветелина (автор) Кн 180


Захариева, Ирина (преводач) Кн 3, Кн 12, Кн 13, Кн 16
Захариева, Искра Росенова, 1954- (автор) Кн 109
Захов, Благой Димитров вж Зографски, Благо
Златкова, Анна Асенова, 1944- (преводач) Кн 41
Знеполски, Ивайло Боянов, 1940- (автор на допълнителен материал) Кн 125, (съставител) Кн 125
Зографски, Благо (илюстратор) Кн 193


Иванов, Атанас Симеонов, 1976- (автор) Кн 75
Иванов, Божидар Антонов, 1973- (автор) Кн 70, Кн 104
Иванов, Валери Манолов, 1962- вж Манолов, Валери, 1962-
Иванов, Теодор, 1959- вж Кърчев, Теодор Иванов, 1959-
Иванов, Теодор, 1959- (автор) Кн 73
Иванова, Антония, преводач (преводач) Кн 68
Иванова, Ася Емилова (автор) Кн 50
Иванова, Весела Люцканова, 1935- вж Люцканова, Весела, 1935-
Иванова, Петя Цонева, 1980- вж Цонева, Петя, 1980- 
Иванова, Рада вж Попова-Иванова, Рада (преводач)
Игнатова-Василева, Росица, 1966- вж Игнатова, Росица Димитрова, 1966-
Игнатова, Росица Димитрова, 1966- (автор) Кн 128
Илиев, Илислав Маринов, 2002- (автор) Кн 181
Илиева, Елена, одитор (автор) Кн 107
Илиева, Милена Мичева, 1970- (преводач) Кн 136, Кн 137, Кн 144
Илчев, Стефан Димитров, 1965- (преводач) Кн 98
Ингверсен, Гезина, 1877-1967 (автор) Кн 34
Исторически музей (Димитровград) Г 1


Йорданов, Валери, 1957- (автор) Е 2


Кайоли, Лука, 1958- (автор) Кн 122
Калинов, Валентин Константинов, 1992- (съставител) Кн 42
Камбурова, Констанция Константинова (автор) Кн 194
Каменов, Цветан (автор на допълнителен материал) Кн 201
Каменова, Цветелина Руменова, 1980- (автор на допълнителен материал) Кн 67
Каракостов, Константин Георгиев, 1977- (автор) Кн 118
Картър, Филип, 1944- (автор) Кн 51
Каснакова, Пенка Вълчева, 1978- (автор) Кн 165
Кацарова, Веселка Василева, 1971- (съставител) Г 1
Кейдънхед, Роджърс, 1967- (автор) Кн 8
Келби, Скот, 1960- (автор) Кн 9, Кн 112
Кели, Джо, 1971- (автор) Г 4
Кенов, Тодор Кенов, 1958- (преводач) Кн 117, Кн 203
Керкеняков, Георги, 1949- (автор) Кн 109
Кидби, Пол, 1964- (художник) Г 5, (автор на допълнителен материал) Г 5
Кирова, Ива Иванова, 1968- (преводач) Кн 98
Клайн, Ърнест, 1972- (автор) Кн 141
Клаусър, Хенриет Ан (автор) Кн 52
Клийз, Джон, 1939- (автор) Кн 53
Койчева, Ивелина Тодорова, 1989- вж Kojčeva, Ivelina Todorova, 1989-
Коларс, Хелмут, 1968- вж Kollars, Helmut, 1968-
Колева, Антоанета Колева, 1963- (съставител) Кн 42
Колева, Антоанета Станчева вж Станчева, Антоанета (съставител)
Колева, Емилия Христова, 1952- (автор) Кн 204
Колева, Марина Филипова, 1992- (автор) Кн 189, Кн 190, (съставител) Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163
Колева, Марина Филипова, 1992- (преводач) Кн 119, Кн 120
Колева, Таня Ангелова, 1966- (илюстратор) Кн 133
Константинова, Теодора, 1990- (преводач) Кн 123
Костенаров, Красимир Димитров, 1977- (автор) Кн 104
Костов, Славян Кирчев, 1974- (илюстратор) Г 1
Костова, Райна Трифонова, 1958- вж Kostova, Rajna Trifonova, 1958-
Костова-Панайотова, Магдалена Петрова, 1966- (преводач) Кн 153
Котева, Нина Михайлова, 1957- (автор) Кн 70
Кочева, Видка Николова, 1946- вж Николова, Видка, 1946-
Кръстев, Венцислав, 1954- (илюстратор) Кн 36
Кръстев, Веселин, икономист (автор) Кн 70
Кръстева, Аделина Стоянова, 1961- вж Krǎsteva, Adelina Stojanova, 1961-
Кръстева, Добринка Петрова, 1969- (преводач) Кн 66
Кръстева, Камелия Юлианова (илюстратор) Кн 56
Кръстева, Мариана Христова (автор на допълнителен материал) Кн 79
Кръстева-Аврамова, Недялка (съставител) Г 1
Кръстева, Недялка вж Кръстева-Аврамова, Недялка
Кузманска, Емилия Димитрова, 1946- вж Димитрова, Емилия, 1946- 
Кун, Николай Албертович, 1877-1940 (автор) Кн 153
Кун, Николай Альбертович, 1877-1940 вж Кун, Николай Албертович, 1877-1940
Курти, Регула, 1956- (автор на допълнителен материал) Кн 117
Кутева, Надежда Филипова, 1946- (автор) Кн 109
Кълъмбъс, Крис, 1958- (автор на допълнителен материал) Г 4
Къри, Мейсън (автор) Кн 203


Лабе, Вернер, 1909-1989 (илюстратор) Кн 123
Лазарова, Десислава Михайлова, 1964- (преводач) Кн 123
Лазарова, Кармен Георгиева, 1951- (автор на допълнителен материал) Кн 95, (преводач) Кн 95
Лазарова, Кармен Георгиева, 1951- вж Lazarova, Karmen Georgieva, 1951-
Лалев, Цанко, 1962- (автор) Кн 196
Латев, Златко Атанасов (фотограф) Г 7, оператор) Г 7
Лашкова, Цвета Александрова вж Елф и Петров
Леков, Теодор Арсов, 1969- (автор) Кн 205
Лемли, Тод, 1963- (автор) Кн 10, Кн 11
Лехтър, Шарън Л., 1954- (автор) Кн 65
Ли, Уей-Менг, 1972- вж Лий, Уей-Менг, 1972-
Лий, Уей-Менг, 1972- (автор) Кн 12
Лилкова-Маркова, Светлана Велкова, 1956- (автор) Кн 93
Линдгрен, Астрид, 1907-2002 (автор) Кн 123
Лозанова, Корнелия Иванова, 1966- (преводач) Кн 35
Лолов, Димитър Сенков, 1976- (автор) Кн 93
Лопук, Лиса (автор) Кн 13
Лунгов, Боньо Андреев, 1953- (автор на допълнителен материал) Кн 118
Люис, Дерек, 1983- (автор) Кн 66
Люцканова, Весела, 1935- (автор) Кн 182
Ляков, Панайот Борисов, 1948- (автор) Кн 183


Маас, Сара Дж., 1986- (автор) Кн 142
Мавров, Петър Желязков, 1951- (редактор) Кн 115
Мадеду, Естел (илюстратор) Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152
Маккю, Клаудия (автор) Кн 106
Макмилан, Трой, 1953- вж Макмилън, Трой, 1953-
Макмилън, Трой, 1953- (автор) Кн 14
Макнийли, Марк (автор) Кн 29
Маленов, Славчо, 1950- (автор на рецензия) Кн 118
Манолов, Валери, 1962- (автор на адаптация) Кн 199, Манолов, Валери, 1962- (автор) Кн 36
Манолова, Емилия Луканова, 1955- вж Manolova, Emilija Lukanova, 1955-
Маринов, Петър Петров, 1971- (автор) Кн 104
Маринска, Ружа Лазарова, 1944- (автор) Кн 109, Кн 110
Марков, Емил Христов, 1949- (автор на допълнителен материал) Г 4, (илюстратор) Г 4
Маркос, Ясар (автор) Кн 54
Марова, Ели, 1967- вж Стефанова, Ели Георгиева, 1967-
Масарон, Лука (автор) Кн 16
Мачева, Маргарита Петкова, 1956- вж Петкова, Маргарита, 1956-
Медникаров, Боян Кирилов, 1961- (автор на допълнителен материал) Кн 79
Международна научна конференция Цветан Тодоров: от кое място говори l'homme dépaysé (23 ; София ; 2019) Кн 125
Мейвалд, Джим (автор) Кн 15
Меола, Криста (автор) Кн 113
Мехмедали, Ивета Николаева вж Николаева, Ивета  Кн 87, Кн 89
Микова, Росица Иванова, 1973- (автор) Кн 70
Миланова, Мариела Стоянова, 1966- (автор) Кн 87, Кн 89
Миленов, Кристиян Григоров, 1949- (автор) Кн 200
Милушева, Деяна Христова, 1971- (автор) Кн 87, Кн 89
Митов, Антон Кирилов, 1985- (автор) Кн 70
Митова, Диляна Илиева, 1960- (автор) Кн 70, Кн 104
Митрева, Евелина Стойчева, 1992- (автор) Кн 166
Михайлов, Илия Атанасов, 1977- (автор) Кн 184
Михайлова, Ангелина Иванова (автор) Кн 167, Кн 195, (илюстратор) Кн 167, Кн 195
Михайлова, Весела Василева, 1963- (автор) Кн 88
Михов, Емил Владимиров, 1973- (илюстратор) Г 1
Михова, Калина Динкова, 1961- (автор) Кн 88
Момчилов, Бойчо Цветков, 1983- (автор) Кн 107
Мюлер, Джон Пол, 1958- (автор) Кн 16
Мюлер, Скот (автор) Кн 17, Кн 18, Кн 19


Научна конференция Теория и методология на географските изследвания (1 ; Созопол ; 2003) Кн 202
Национална научна конференция на преподавателите по история на музиката (5 ; Варна ; 1985) Кн 115
Неделчев, Ненчо Димитров (автор) Кн 207
Ненов, Стефан Еманоилов (художник) Г 6, (автор на допълнителен материал) Г 6, съставител) Г 6
Нешева-Кьосева, Нинел Иванова, 1960- (автор) Е 4
Николаева, Анелия, 1971- (автор) Кн 109
Николаева, Ивета (автор) Кн 87, Кн 89
Николов, Александър Николов, 1963- (автор) Кн 205
Николова, Видка, 1946- (автор на допълнителен материал) Кн 79, (съставител) Кн 79
Николова, Дияна Огнянова, 1984- (илюстратор) Кн 184
Николова, Магдалена Димитрова, 1951- вж Димитрова, Магдалена, 1951-
Николова, Таня Петкова, 1968- (автор) Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171
Нимура, Кен, 1981- (художник) Г 4


Общински конкурс за литература и изобразително изкуство Пещерските будители (Пещера ; 2020) Кн 191
Озбърн, Лорънс, 1958- (автор) Кн 134
Отонов, Милко Димитров Аджемов-, 1931-2015 вж Димитров, Милко, 1931-2015Павлов, Димитър Андреев, 1936-2005 (автор на допълнителен материал) Кн 79
Павлова, Александра Христова, 1974- (преводач) Кн 61, Кн 62
Пайълмън, Клаас, 1917-2007 (илюстратор) Кн 34
Палазова, Розалина Борилова (преводач) Кн 37
Панайотова, Димитрина (преводач) Кн 41
Пандев, Николай Иванов (илюстратор) Г 1
Папо, Мира Благоева, 1971- (автор) Кн 185
Паралингова, Албена Александрова (преводач) Кн 98
Паркинсън, Марк (автор) Кн 55
Паунов, Христо Йорданов, 1973- (съставител) Кн 74
Пейн, Ейнджъл (автор) Кн 146
Пен, Шон, 1960- (автор) Кн 143
Пенчев, Исай Пенчев, 1963- (илюстратор) Кн 36
Пери, Девни (автор) Кн 144
Перчинкова, Катя Христова, 1981- (преводач) Кн 134, Кн 141, Кн 143, Кн 145
Петини, Алин дьо, 1963- (автор) Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152
Петков, Владимир Петков, 1958- (автор) Е 3
Петков, Людмил Борисов, 1959- (автор) Кн 116
Петкова, Маргарита, 1956- (автор на допълнителен материал) Кн 166
Петкова, Теофана, 1958- (преводач) Кн 8, Кн 10, Кн 11, Кн 14, Кн 15, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 23, Кн 24
Петрини, Елиса вж Петрини, Илайза
Петрини, Илайза (автор) Кн 57
Петров, Мариян Петров, 1961- (преводач) Кн 94
Петров, Пламен Димитров вж Елф и Петров
Петрова, Йоана Пламенова, 2001- вж Petrova, Joana Plamenova, 2001-
Пешева, Ани Цветанова (автор на допълнителен материал) Кн 41
Полард, Матю (автор) Кн 66
Попов, Петър Лазаров, 1943- (автор) Кн 109
Попов, Пламен П., 1982- (автор) Кн 67
Попов, Румен Грозданов, 1956- (автор) Кн 70
Попов, Христо Димитров, 1971- (илюстратор) Г 1
Попова, Йорданка Костадинова, 1951- (автор) Кн 204
Попова, Катерина Николова, 1961- (преводач) Кн 109
Попова-Иванова, Рада (преводач) Г 5
Профирова, Алиция Стоянова (автор) Кн 107
Пършоров, Иван Максимов, 1945- (автор на рецензия) Е 3


Радева, Виолета Костадинова, 1941- (автор на допълнителен материал) Кн 41
Райкова, Деница Иванова, 1977- (преводач) Кн 122
Райнова, Виолета Райкова (автор на допълнителен материал) Кн 118
Райчева, Ирена Андреева, 1988- (преводач) Кн 1, Кн 2, Кн 5, Кн 7, Кн 9, Кн 22, Кн 25, Кн 26, Кн 58, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114
Рийд, Тейлър Дженкинс (автор) Кн 145
Робинет, Джуди (автор на допълнителен материал) Кн 66
Рогев, Борис Димов, 1898-1976 (автор) Кн 79
Роньони, Изабел (илюстратор) Кн 38
Русанов, Любомир Кирилов, 1962- (автор) Кн 196, (съставител) Кн 133
Русев, Росен Тодоров, 1963- (преводач) Кн 98
Рюбел, Дорис, 1952- (автор) Кн 37, (илюстратор) Кн 37


Савов, Тошко Иванчев, 1968- (автор) Кн 56
Самаратха, шри свами (автор на допълнителен материал) Кн 98
Санчес, Сара (илюстратор) Кн 30, Кн 31
Сарафов, Генчо Василев, 1941- (автор) Кн 172
Сарджънт, Ема (автор) Кн 62
Саров, Ангел Станков, 1974- (автор) Кн 70, Кн 104
Серафимов, Кирил Борисов, 1932-1993 (автор на допълнителен материал) Кн 79
Симеонова, Ива Богомилова (автор на допълнителен материал) Кн 184
Симон, Филип, 1958- (автор) Кн 38
Скопник, Бернард вж Скопник, Бернхард
Скопник, Бернхард (илюстратор) Кн 119, Кн 120
Славов, Славчо Маленов, 1950- вж Маленов, Славчо, 1950-
Славчев, Здравко Ванчев (автор) Кн 76, Кн 77
Со Юн Лий (автор) Кн 68
Спасов, Емил Анков, 1966- (автор) Кн 96
Ставру, Стоян Андреас, 1980- (съставител) Кн 42, (редактор) Кн 42
Стайков, Димитър Антонов, 1943- (автор на допълнителен материал) Кн 53
Стандоп, Ерик (автор) Кн 57
Станева, Спасина Димитрова (преводач) Кн 164
Станоева, Катинка Костова, 1942- (автор) Кн 201
Станчева, Антоанета (съставител) Г 1
Старк, Улф, 1944-2017 (автор) Кн 124
Стейн, Стивън Дж., 1950- (автор) Кн 58
Стефанова, Ели Георгиева, 1967- (автор) Кн 107
Стивънс, Род (автор) Кн 20
Стоилов, Йордан Димитров, 1950- (автор) Кн 204
Стоилов, Сотир Ангелов, 1928- (автор) Кн 204
Стоилова, Анамария Орлинова, 1988- (автор) Кн 186
Стоилова, Светла Живкова, 1952- (преводач) Кн 124
Стоименов, Никола, 1973- (илюстратор) Кн 178
Стойкова, Мариела, 1970- (автор) Кн 109
Стойнева, Надежда Атанасова, 1953- (автор на допълнителен материал) Г 1
Стойчев, Васил Стойчев, 1975- (автор) Кн 70
Стойчева, Катерина (автор) Кн 59
Стоянов, Милен Стоянов, 1983- (художник) Г 2, (автор на допълнителен материал) Г 2
Стоянов, Чавдар Бойков, 1978- (автор) Кн 72
Стоянова, Милена Атанасова (автор) Кн 43, Кн 44, (илюстратор) Кн 43, Кн 44
Стоянова, Милена Атанасова вж Stojanova, Milena Atanasova
Стрикова, Ирина Божидарова (автор) Е 5


Табакова, Даниела Цветанова, 1970- (автор) Кн 173
Такиев, Николай Николаев (автор) Кн 107
Танев, Кирил Танов, 1973- (илюстратор) Кн 36, Кн 196
Ташев, Пламен Чавдаров, 1958- (автор на рецензия) Е 3
Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986- (преводач) Кн 142
Тиханов, Галин Илиев, 1987- (автор) Кн 105
Тодоров, Тихомир (илюстратор) Кн 198
Тодоров, Тихомир Миленов, 1961- (автор) Кн 103
Тодорова, Лилия Антонова, 1986- (илюстратор) Кн 36, Кн 133
Тодорова, Недялка Никова (съставител) Г 1
Толи, Хари (автор) Кн 60
Томалевски, Георги Христов, 1897-1988 (автор на допълнителен материал) Кн 79
Томов, Тома Иванов, 1967- (автор) Кн 205
Томсън, Гарнър (автор на допълнителен материал) Кн 49
Томчев, Цветан Тодоров, 1960- (автор на допълнителен материал) Г 7
Тонева, Веселина Костадинова, 1984- (преводач) Кн 30, Кн 31
Тончева, Веселка Милчева (автор) Кн 92
Тончева, Мариана Георгиева, 1952- (автор на допълнителен материал) Кн 172
Топалов, Олег Степанов, 1973- (илюстратор) Кн 36
Тотева, Десислава Георгиева, 1975- (автор) Кн 70
Трендафилов, Красимир Михайлов, 1973- (автор) Кн 105
Триджиани, Адриана, 1970- (автор на допълнителен материал) Кн 65
Троянова, Полина, 1977- (автор) Кн 109
Тупаров, Георги Теохаров (автор) Кн 80
Търнър, Тина, 1939- (автор) Кн 117


Уайлд, Мередит, 1982- (автор) Кн 146
Убинова, Цветанка Делова, 1955- (автор) Кн 174, Кн 187, Кн 197, (илюстратор)  Кн 180, Кн 197
Угринов, Константин Георгиев, 1952- (автор) Кн 109
Уилинк, Джоко, 1971- (автор) Кн 63
Улман, Лари, 1972- (автор) Кн 21
Улф, Трейси (автор) Кн 147
Умурска, Николина Иванова (съставител) Г 1
Уонг, Уолъс, 1961- (автор) Кн 22
Ууд, Брайън (автор) Кн 24, (редактор) Кн 24
Ууд, Брайън (автор) Кн 23
Ууд, Браян вж Ууд, Брайън
Ууд, Робърт, 1941- (автор) Кн 60


Фанчър, Ник (автор) Кн 114
Фиърън, Тим (автор) Кн 62
Форум Софийски диалози (София ; 2019) Кн 125
Фрай, Къртис Д., 1968- (автор) Кн 25
Франсис, Сюзън, 1959- (автор на адаптация) Кн 135


Хайман, Лари, 1949- (автор) Кн 39
Ханджиева, Евелина Димитрова, 1952- (автор) Кн 109
Хараламбиев, Хари Николов, 1939- (автор на допълнителен материал) Кн 183
Харви, Грег, 1949- (автор) Кн 26
Хардер, Корина, 1970- (автор) Кн 120
Хардер, Корина, 1970- вж Harder, Corinna, 1970-
Харизанова, Цветана Стефанова, 1980- (автор) Кн 70
Херинг, Джонатан, 1968- (автор) Кн 61
Хироши Таджири, 1952-2001 (илюстратор) Кн 41
Хиршман, Крис, 1967- (автор) Кн 40
Хлебаров, Иван Атанасов, 1934-2015 (автор на допълнителен материал) Кн 115
Христов, Борис Николов, 1966- (преводач) Кн 38
Христов, Лазар Добрев, 1985- (автор) Кн 27
Христова, Мариана Тошкова, 1981- (преводач) Кн 138
Христозов, Христо Русев (илюстратор) Г 1
Хьоглунд, Анна, 1958- (илюстратор) Кн 124


Цанков, Иваномир Георгиев, 1953- (автор) Кн 175
Цвяткова, Даниела Цветанова, 1980- (автор) Кн 70, Кн 104
Цонева, Петя, 1980- (автор) Кн 176


Чардакова, Невена Стефанова, 1982- (преводач) Кн 83, Кн 84, Кн 85, Кн 86
Чернева, Юлия Недкова, 1955- (преводач) Кн 146


Шишкова, Живка Вълчанова (съставител) Г 1
Шишкова, Любов Игнатова, 1964- (автор) Кн 88
Шумахер, Йенс, 1974- (автор) Кн 120


Ю-Давид, Колет, 1962- вж Юс-Давид, Колет, 1962-
Юс-Давид, Колет, 1962- (илюстратор) Кн 38


Якимов, Александър Александров (автор) Кн 206
Якимова, Радостина, 1981- (съставител) Кн 69
Янев, Владимир Атанасов, 1950- (автор) Кн 188
Янева, Анелия Великова, 1963- (преводач) Кн 136
Янковска-Сенгалевич, Анелия, 1955- вж Янковска, Анелия Каменова, 1955-
Янковска, Анелия Каменова, 1955- (автор) Кн 198
Янчева, Севда Михайлова (автор) Кн 99
Янчева, Христина Георгиева, 1958- (автор) Кн 91
Ярмоленка, Юлия (илюстратор) Кн 57
Ярмоленка, Юлія вж Ярмоленка, Юлия


Adler, Lindsay, 1985- вж Адлър, Линдзи, 1985-
Albert-Vanel вж Albert-Vanel, Michel, 1935-
Albert-Vanel, Michel, 1935- (художник) Г 3
Albert-Vanel, Michel, 1935- (автор) Кн 148
Aleksandrov, Andrej Sašov, 1979- вж Александров, Андрей Сашов, 1979-
Aleksandrov, Asen Milanov, 1967- вж Александров, Асен Миланов, 1967-
Aleksandrova, Saša Krasnodarova, 1989- вж Александрова, Саша Краснодарова, 1989-
Aleksiev, Petǎr Jordanov, 1981- вж Алексиев, Петър Йорданов, 1981-
Anastasov, Konstantin Srebrov, 1949- вж Анастасов, Константин Сребров, 1949-
Andreeva, Donka Colova, 1947- вж Андреева, Донка Цолова, 1947-
Andreeva, Ljudmila Marinova, 1963- вж Андреева, Людмила Маринова, 1963-
Aneva, Gergana, 1990- вж Анева, Гергана, 1990-
Angelov, Pavel Angelov, 1955- вж Ангелов, Павел Ангелов, 1955-
Angelov, Sevdalin Petrov вж Ангелов, Севдалин Петров
Angelova, Ivanka, 1956- вж Ангелова, Иванка, 1956-
Antonova-Grozdeva, Ira, 1960- вж Антонова-Гроздева, Ира, 1960-
Argirova, Katja Ivanova, 1962- вж Аргирова, Катя Иванова, 1962-
Asimakova-Gospodinova, Vasilka вж Асимакова-Господинова, Василка
Atanasov, Stojan Iliev, 1946- вж Атанасов, Стоян Илиев, 1946-
Atanasova, Anastasija вж Атанасова, Анастасия
Atanasova, Fanči вж Атанасова, Фанчи
Atanasova, Teodora Dimitrova, 1974- вж Атанасова, Теодора Димитрова, 1974-


Baeva, Vihra Gospodinova, 1969- вж Баева, Вихра Господинова, 1969-
Bagatti, Lorenzo вж Багати, Лоренцо
Bǎlgarska asociacija za evropejski izsledvanija. Godišna konferencija ES sled 2020 g.: v tǎrsene na identičnost, ustoîčivost i rastež (Sofija ; 2017) вж Българска асоциация за европейски изследвания. Годишна конференция ЕС след 2020 г.: в търсене на идентичност, устойчивост и растеж (София ; 2017)
Bandler, Richard, 1950- вж Бандлър, Ричард, 1950-
Banov, Hristo Nikolaev, 1990- вж Банов, Христо Николаев, 1990-
Bardugo, Leigh, 1975- вж Бардуго, Лий, 1975-
Barker, Corey вж Баркър, Кори
Bašev, Hrabrin Janušev, 1960- вж Башев, Храбрин Янушев, 1960-
Beaumont, Émilie, 1948- вж Бомон, Емили, 1948-
Benova, Marija Kirilova вж Бенова, Мария Кирилова
Bhalekar, Sharadchandra вж Бхалекар, Шарадчандра
Blaise, Aaron вж Блейз, Арън
Blanchard, Jay вж Бланхард, Джей
Boevski, Ivan Jočev, 1958- вж Боевски, Иван Йочев, 1958-
Bondarevskij, Pavel вж Бондаревски, Павел
Borges, Jorge Luis, 1899-1986 вж Борхес, Хорхе Луис, 1899-1986
Borisov, Borislav Nikolaev вж Борисов, Борислав Николаев
Borisova-Petrova, Teodora Radkova вж Борисова-Петрова, Теодора Радкова
Bösch, Holger, 1964- вж Бьош, Холгер, 1964-
Boseva, Marija Jordanova, 1961- вж Босева, Мария Йорданова, 1961-
Bosilina, Jordanka, 1938- вж Босилина, Йорданка, 1938-
Boteva, Nina Bončeva вж Ботева, Нина Бончева
Bouet, Marie-Laure, 1959- вж Буе, Мари-Лор, 1959-
Bulgarian European Studies Association. Annual Conference The EU beyond 2020: in Search of Identity, Sustainability and Growth (Sofia ; 2017) вж Българска асоциация за европейски изследвания. Годишна конференция ЕС след 2020 г.: в търсене на идентичност, устойчивост и растеж (София ; 2017)


Cadenhead, Rogers, 1967- вж Кейдънхед, Роджърс, 1967-
Caioli, Luca, 1958- вж Кайоли, Лука, 1958-
Cankov, Ivanomir Georgiev, 1953- вж Цанков, Иваномир Георгиев, 1953-
Carter, Philip, 1944- вж Картър, Филип, 1944-
Cleese, John, 1939- вж Клийз, Джон, 1939-
Cline, Ernest, 1972- вж Клайн, Ърнест, 1972-
Columbus, Chris, 1958- вж Кълъмбъс, Крис, 1958-
Coneva, Petja, 1980- вж Цонева, Петя, 1980-
Currey, Mason вж Къри, Мейсън
Curti, Regula, 1956- вж Курти, Регула, 1956-
Cvjatkova, Daniela Cvetanova, 1980- вж Цвяткова, Даниела Цветанова, 1980-


Čardakova, Nevena Stefanova, 1982- вж Чардакова, Невена Стефанова, 1982-
Černeva, Julija Nedkova, 1955- вж Чернева, Юлия Недкова, 1955-


Dalakov, Georgi вж Далаков, Георги
Damjanova, Žana Borisova вж Дамянова, Жана Борисова
Danova, Madlen Vasileva, 1962- (автор) Кн 127
Davis, Nigrita Petrova, 1958- вж Дейвис, Нигрита Петрова, 1958-
Dečev, Krasimir Cekov вж Дечев, Красимир Цеков
Dečeva, Dana, 195?-2013 вж Дечева, Дана, 195?-2013
Dejanova, Elena, 1956- вж Деянова, Елена, 1956-
Dejić, Branka, 1954- вж Деич, Бранка, 1954-
Dejić, Mirko, 1953- вж Деич, Мирко, 1953-
Deneva, Irina Stojanova, 1978- вж Денева, Ирина Стоянова, 1978-
Dennard, Susan, 1984- вж Денърд, Сюзан, 1984-
Derakhshani, Dariush, 1971- вж Деракшани, Дариуш, 1971-
Dewis, Glyn вж Дюис, Глин
Dichter, Paul вж Дихтер, Пол
Dimitrakov, Dimitǎr Jordanov, 1941- вж Димитраков, Димитър Йорданов, 1941-
Dimitrov, Ivo Anastasov, 1976- вж Димитров, Иво Анастасов, 1976-
Dimitrov, Milko, 1931-2015 вж Димитров, Милко, 1931-2015
Dimitrova, Daniela Cvetanova, 1979- вж Димитрова, Даниела Цветанова, 1979-
Dimitrova, Emilija, 1946- вж Димитрова, Емилия, 1946-
Dimitrova, Magdalena, 1951- вж Димитрова, Магдалена, 1951-
Dimov, Angel Georgiev, 1940- вж Димов, Ангел Георгиев, 1940-
Dinova, Silvija Borislavova вж Динова, Силвия Бориславова
Dippery, Michael вж Дипъри, Майкъл
Djalkov, Nikolaj Petkov, 1963- вж Дялков, Николай Петков, 1963-
Doneva, Stelijana Hristova, 1972- вж Донева, Стелияна Христова, 1972-
Dosev, Hristo Dočev, 1974- вж Досев, Христо Дочев, 1974-
Drumev, Dobromir Petrov, 1962- вж Друмев, Добромир Петров, 1962-
Duleva, Demetra Kumanova вж Дулева, Деметра Куманова


Elf i Petrov вж Елф и Петров
Emilova, Irena Kirilova, 1977- вж Емилова, Ирена Кирилова, 1977-
Evtimov, Dejan Iliev, 1947- вж Евтимов, Деян Илиев, 1947-


Fancher, Nick вж Фанчър, Ник
Fearon, Tim вж Фиърън, Тим
Francis, Suzanne, 1959- вж Франсис, Сюзън, 1959-
Frye, Curtis D., 1968- вж Фрай, Къртис Д., 1968-


Gacova, Joana Plamenova вж Гацова, Йоана Пламенова
Gajdardžieva, Sonja вж Гайдарджиева, Соня
Gajdarova, Penka Canova, 1969- вж Гайдарова, Пенка Цанова, 1969-
Galčev, Georgi Ivanov вж Галчев, Георги Иванов
Galčeva, Kamelija Borislavova, 1951- вж Галчева, Камелия Бориславова, 1951-
Galčeva-Stoicova, Marija Georgieva, 1973- вж Галчева-Стоицова, Мария Георгиева, 1973-
Garjaev, Petr Petrovič, 1942-2020 вж Гаряев, Пьотър Петрович, 1942-2020
Gavrilov, Borislav Gavrilov, 1958- вж Гаврилов, Борислав Гаврилов, 1958-
Genčev, Evgeni Rosenov, 1970- вж Генчев, Евгени Росенов, 1970-
Georgiev, Krasimir Georgiev, 1955- вж Георгиев, Красимир Георгиев, 1955-
Georgieva, Elena Atanasova вж Георгиева, Елена Атанасова
Georgieva, Ilina Kirilova, 1987- вж Георгиева, Илина Кирилова, 1987-
Georgieva, Nikolina Angelova, 1931-2016 вж Георгиева, Николина Ангелова, 1931-2016
Gjurova, Dimitrina Georgieva, 1934-2020 вж Гюрова, Димитрина Георгиева, 1934-2020
Gocke, Terry Hill вж Гок, Тери Хил
Gočeva, Lilija Borislavova вж Гочева, Лилия Бориславова
Godin, Seth, 1960- вж Годин, Сет, 1960-
Gold, Taro, 1969- вж Голд, Таро, 1969-
Gookin, Dan, 1960- вж Гукин, Дан, 1960-
Gorančovska, Ilinka Petkova вж Горанчовска, Илинка Петкова
Goranov, Vasil Ivanov, 1972- вж Горанов, Васил Иванов, 1972-
Gramatikova, Biserka, 1946- вж Граматикова, Бисерка, 1946-
Grozev, Kiril вж Грозев, Кирил
Gusijska, Angela Zdravkova, 1973- вж Гусийска, Ангела Здравкова, 1973-


Handžieva, Evelina Dimitrova, 1952- вж Ханджиева, Евелина Димитрова, 1952-
Haralambiev, Hari Nikolov, 1939- вж Хараламбиев, Хари Николов, 1939-
Harder, Corinna, 1970- (автор) Кн 121
Harder, Corinna, 1970- вж Хардер, Корина, 1970-
Harizanova, Cvetana Stefanova, 1980- вж Харизанова, Цветана Стефанова, 1980-
Harvey, Greg, 1949- вж Харви, Грег, 1949-
Heiman, Larry, 1949- вж Хайман, Лари, 1949-
Herring, Jonathan, 1968- вж Херинг, Джонатан, 1968-
Hiroshi Tajiri, 1952-2001 вж Хироши Таджири, 1952-2001
Hirschmann, Kris, 1967- вж Хиршман, Крис, 1967-
Hlebarov, Ivan Atanasov, 1934-2015 вж Хлебаров, Иван Атанасов, 1934-2015
Höglund, Anna, 1958- вж Хьоглунд, Анна, 1958-
Hristov, Boris Nikolov, 1966- вж Христов, Борис Николов, 1966-
Hristov, Lazar Dobrev, 1985- вж Христов, Лазар Добрев, 1985-
Hristova, Mariana Toškova, 1981- вж Христова, Мариана Тошкова, 1981-
Hristozov, Hristo Rusev вж Христозов, Христо Русев
Hus-David, Colette, 1962- вж Юс-Давид, Колет, 1962-


Ignatova, Rosica Dimitrova, 1966- вж Игнатова, Росица Димитрова, 1966-
Ilčev, Stefan Dimitrov, 1965- вж Илчев, Стефан Димитров, 1965-
Iliev, Ilislav Marinov, 2002- вж Илиев, Илислав Маринов, 2002-
Ilieva, Elena, одитор вж Илиева, Елена, одитор
Ilieva, Milena Mičeva, 1970- вж Илиева, Милена Мичева, 1970-
Ingwersen, G., 1877-1967 вж Ингверсен, Гезина, 1877-1967
Istoričeski muzej (Dimitrovgrad) вж Исторически музей (Димитровград)
Ivanov, Atanas Simeonov, 1976- вж Иванов, Атанас Симеонов, 1976-
Ivanov, Božidar Antonov, 1973- вж Иванов, Божидар Антонов, 1973-
Ivanov, Teodor, 1959- вж Иванов, Теодор, 1959-
Ivanova, Antonija, преводач вж Иванова, Антония, преводач
Ivanova, Asja Emilova вж Иванова, Ася Емилова


Jackson, A. L. вж Джаксън, А. Л.
Jakimov, Aleksandǎr Aleksandrov вж Якимов, Александър Александров
Jakimova, Radostina, 1981- вж Якимова, Радостина, 1981-
Jančeva, Hristina Georgieva, 1958- вж Янчева, Христина Георгиева, 1958-
Jančeva, Sevda Mihajlova вж Янчева, Севда Михайлова
Janev, Vladimir Atanasov, 1950- вж Янев, Владимир Атанасов, 1950-
Janeva, Anelija Velikova, 1963- вж Янева, Анелия Великова, 1963-
Jankovska, Anelija Kamenova, 1955- вж Янковска, Анелия Каменова, 1955-
Jarmolenka, Julija вж Ярмоленка, Юлия
Jooyun Hong вж Джу Йон Хонг
Jordanov, Valeri, 1957- вж Йорданов, Валери, 1957-


Kacarova, Veselka Vasileva, 1971- вж Кацарова, Веселка Василева, 1971-
Kalinov, Valentin Konstantinov, 1992- вж Калинов, Валентин Константинов, 1992-
Kamburova, Konstancija Konstantinova вж Камбурова, Констанция Константинова
Kamenov, Cvetan вж Каменов, Цветан
Kamenova, Cvetelina Rumenova, 1980- вж Каменова, Цветелина Руменова, 1980-
Karakostov, Konstantin Georgiev, 1977- вж Каракостов, Константин Георгиев, 1977-
Kasnakova, Penka Vǎlčeva, 1978- вж Каснакова, Пенка Вълчева, 1978-
Kelby, Scott, 1960- вж Келби, Скот, 1960-
Kelly, Joe, 1971- вж Кели, Джо, 1971-
Kenov, Todor Kenov, 1958- вж Кенов, Тодор Кенов, 1958-
Kerkenjakov, Georgi, 1949- вж Керкеняков, Георги, 1949-
Kidby, Paul, 1964- вж Кидби, Пол, 1964-
Kirova, Iva Ivanova, 1968- вж Кирова, Ива Иванова, 1968-
Klauser, Henriette Anne вж Клаусър, Хенриет Ан
Kojčeva, Ivelina Todorova, 1989- (автор) Кн 100
Koleva, Antoaneta Koleva, 1963- вж Колева, Антоанета Колева, 1963-
Koleva, Emilija Hristova, 1952- вж Колева, Емилия Христова, 1952-
Koleva, Marina Filipova, 1992- вж Колева, Марина Филипова, 1992-
Koleva, Tanja Angelova, 1966- вж Колева, Таня Ангелова, 1966-
Kollars, Helmut, 1968- (илюстратор) Кн 121
Konstantinova, Teodora, 1990- вж Константинова, Теодора, 1990-
Kostenarov, Krasimir Dimitrov, 1977- вж Костенаров, Красимир Димитров, 1977-
Kostov, Slavjan Kirčev, 1974- вж Костов, Славян Кирчев, 1974-
Kostova, Rajna Trifonova, 1958- (автор) Кн 127
Kostova-Panajotova, Magdalena Petrova, 1966- вж Костова-Панайотова, Магдалена Петрова, 1966-
Koteva, Nina Mihajlova, 1957- вж Котева, Нина Михайлова, 1957-
Krǎstev, Vencislav, 1954- вж Кръстев, Венцислав, 1954-
Krǎstev, Veselin, икономист вж Кръстев, Веселин, икономист
Krǎsteva, Adelina Stojanova, 1961- (автор) Кн 90
Krǎsteva, Dobrinka Petrova, 1969- вж Кръстева, Добринка Петрова, 1969-
Krǎsteva, Kamelija Julianova вж Кръстева, Камелия Юлианова
Krǎsteva, Mariana Hristova вж Кръстева, Мариана Христова
Krǎsteva-Avramova, Nedjalka вж Кръстева-Аврамова, Недялка
Kun, Nikolaj Al´bertovič, 1877-1940 вж Кун, Николай Албертович, 1877-1940
Kuteva, Nadežda Filipova, 1946- вж Кутева, Надежда Филипова, 1946-


Labbe, Werner, 1909-1989 вж Лабе, Вернер, 1909-1989
Lalev, Canko, 1962- вж Лалев, Цанко, 1962-
Lammle, Todd, 1963- вж Лемли, Тод, 1963-
Latev, Zlatko Atanasov вж Латев, Златко Атанасов
Lazarova, Desislava Mihajlova, 1964- вж Лазарова, Десислава Михайлова, 1964-
Lazarova, Karmen Georgieva, 1951- (автор) Кн 45
Lazarova, Karmen Georgieva, 1951- вж Лазарова, Кармен Георгиева, 1951-
Lechter, Sharon L., 1954- вж Лехтър, Шарън Л., 1954-
Lee, Wei-Meng, 1972- вж Лий, Уей-Менг, 1972-
Lekov, Teodor Arsov, 1969- вж Леков, Теодор Арсов, 1969-
Lewis, Derek, 1983- вж Люис, Дерек, 1983-
Lilkova-Markova, Svetlana Velkova, 1956- вж Лилкова-Маркова, Светлана Велкова, 1956-
Lindgren, Astrid, 1907-2002 вж Линдгрен, Астрид, 1907-2002
Lolov, Dimitǎr Senkov, 1976- вж Лолов, Димитър Сенков, 1976-
Lopuck, Lisa вж Лопук, Лиса
Lozanova, Kornelija Ivanova, 1966- вж Лозанова, Корнелия Иванова, 1966-
Lungov, Bon'o Andreev, 1953- вж Лунгов, Боньо Андреев, 1953-


Ljakov, Panajot Borisov, 1948- вж Ляков, Панайот Борисов, 1948-
Ljuckanova, Vesela, 1935- вж Люцканова, Весела, 1935-


Maas, Sarah J., 1986- вж Маас, Сара Дж., 1986-
Madeddu, Estelle вж Мадеду, Естел
Maivald, Jim вж Мейвалд, Джим
Malenov, Slavčo, 1950- вж Маленов, Славчо, 1950-
Manolov, Valeri, 1962- вж Манолов, Валери, 1962-
Manolova, Emilija Lukanova, 1955- (преводач) Кн 45
Marinov, Petǎr Petrov, 1971- вж Маринов, Петър Петров, 1971-
Marinska, Ruža Lazarova, 1944- вж Маринска, Ружа Лазарова, 1944-
Markos, Jasar вж Маркос, Ясар
Markov, Emil Hristov, 1949- вж Марков, Емил Христов, 1949-
Massaron, Luca вж Масарон, Лука
Mavrov, Petǎr Željazkov, 1951- вж Мавров, Петър Желязков, 1951-
McCue, Claudia вж Маккю, Клаудия
McMillan, Troy, 1953- вж Макмилън, Трой, 1953-
McNeilly, Mark вж Макнийли, Марк
Mednikarov, Bojan Kirilov, 1961- вж Медникаров, Боян Кирилов, 1961-
Meola, Christa вж Меола, Криста
Mihajlov, Ilija Atanasov, 1977- вж Михайлов, Илия Атанасов, 1977-
Mihajlova, Angelina Ivanova вж Михайлова, Ангелина Иванова
Mihajlova, Vesela Vasileva, 1963- вж Михайлова, Весела Василева, 1963-
Mihov, Emil Vladimirov, 1973- вж Михов, Емил Владимиров, 1973-
Mihova, Kalina Dinkova, 1961- вж Михова, Калина Динкова, 1961-
Mikova, Rosica Ivanova, 1973- вж Микова, Росица Иванова, 1973-
Milanova, Mariela Stojanova, 1966- вж Миланова, Мариела Стоянова, 1966-
Milenov, Kristijan Grigorov, 1949- вж Миленов, Кристиян Григоров, 1949-
Miluševa, Dejana Hristova, 1971- вж Милушева, Деяна Христова, 1971-
Mitov, Anton Kirilov, 1985- вж Митов, Антон Кирилов, 1985-
Mitova, Diljana Ilieva, 1960- вж Митова, Диляна Илиева, 1960-
Mitreva, Evelina Stojčeva, 1992- вж Митрева, Евелина Стойчева, 1992-
Momčilov, Bojčo Cvetkov, 1983- вж Момчилов, Бойчо Цветков, 1983-
Mueller, John Paul, 1958- вж Мюлер, Джон Пол, 1958-
Mueller, Scott вж Мюлер, Скот


Nedelčev, Nenčo Dimitrov вж Неделчев, Ненчо Димитров
Nenov, Stefan Emanoilov вж Ненов, Стефан Еманоилов
Neševa-K´oseva, Ninel Ivanova, 1960- вж Нешева-Кьосева, Нинел Иванова, 1960-
Niimura, José María Ken 1981- вж Нимура, Кен, 1981-
Niimura, Ken, 1981- вж Нимура, Кен, 1981-
Nikolaeva, Anelija, 1971- вж Николаева, Анелия, 1971-
Nikolaeva, Iveta вж Николаева, Ивета
Nikolov, Aleksandǎr Nikolov, 1963- вж Николов, Александър Николов, 1963-
Nikolova, Dijana Ognjanova, 1984- вж Николова, Дияна Огнянова, 1984-
Nikolova, Tanja Petkova, 1968- вж Николова, Таня Петкова, 1968-
Nikolova, Vidka, 1946- вж Николова, Видка, 1946-


Osborne, Lawrence, 1958- вж Озбърн, Лорънс, 1958-


Palazova, Rozalina Borilova вж Палазова, Розалина Борилова
Panajotova, Dimitrina вж Панайотова, Димитрина
Pandev, Nikolaj Ivanov вж Пандев, Николай Иванов
Papo, Mira Blagoeva, 1971- вж Папо, Мира Благоева, 1971-
Paralingova, Albena Aleksandrova вж Паралингова, Албена Александрова
Parkinson, Mark вж Паркинсън, Марк
Pǎršorov, Ivan Maksimov, 1945- вж Пършоров, Иван Максимов, 1945-
Paunov, Hristo Jordanov, 1973- вж Паунов, Христо Йорданов, 1973-
Pavlov, Dimitǎr Andreev, 1936-2005 вж Павлов, Димитър Андреев, 1936-2005
Pavlova, Aleksandra Hristova, 1974- вж Павлова, Александра Христова, 1974-
Payne, Angel вж Пейн, Ейнджъл
Penčev, Isaj Penčev, 1963- вж Пенчев, Исай Пенчев, 1963-
Penn, Sean, 1960- вж Пен, Шон, 1960-
Perčinkova, Katja Hristova, 1981- вж Перчинкова, Катя Христова, 1981-
Perry, Devney вж Пери, Девни
Peševa, Ani Cvetanova вж Пешева, Ани Цветанова
Pétigny, Aline de, 1963- вж Петини, Алин дьо, 1963-
Petkov, Ljudmil Borisov, 1959- вж Петков, Людмил Борисов, 1959-
Petkov, Vladimir Petkov, 1958- вж Петков, Владимир Петков, 1958-
Petkova, Margarita, 1956- вж Петкова, Маргарита, 1956-
Petkova, Teofana, 1958- вж Петкова, Теофана, 1958-
Petrini, Elisa вж Петрини, Илайза
Petrov, Marijan Petrov, 1961- вж Петров, Мариян Петров, 1961-
Petrova, Joana Plamenova, 2001- (преводач) Кн 121
Pijlman, Klaas, 1917-2007 вж Пайълмън, Клаас, 1917-2007
Pollard, Matthew вж Полард, Матю
Popov, Hristo Dimitrov, 1971- вж Попов, Христо Димитров, 1971-
Popov, Petǎr Lazarov, 1943- вж Попов, Петър Лазаров, 1943-
Popov, Plamen P., 1982- вж Попов, Пламен П., 1982-
Popov, Rumen Grozdanov, 1956- вж Попов, Румен Грозданов, 1956-
Popova, Jordanka Kostadinova, 1951- вж Попова, Йорданка Костадинова, 1951-
Popova, Katerina Nikolova, 1961- вж Попова, Катерина Николова, 1961-
Popova-Ivanova, Rada вж Попова-Иванова, Рада
Profirova, Alicija Stojanova вж Профирова, Алиция Стоянова


Radeva, Violeta Kostadinova, 1941- вж Радева, Виолета Костадинова, 1941-
Rajčeva, Irena Andreeva, 1988- вж Райчева, Ирена Андреева, 1988-
Rajkova, Denica Ivanova, 1977- вж Райкова, Деница Иванова, 1977-
Rajnova, Violeta Rajkova вж Райнова, Виолета Райкова
Reid, Taylor Jenkins вж Рийд, Тейлър Дженкинс
Robinett, Judy вж Робинет, Джуди
Rogev, Boris Dimov, 1898-1976 вж Рогев, Борис Димов, 1898-1976
Rognoni, Isabelle вж Роньони, Изабел
Rübel, Doris, 1952- вж Рюбел, Дорис, 1952-
Rusanov, Ljubomir Kirilov, 1962- вж Русанов, Любомир Кирилов, 1962-
Rusev, Rosen Todorov, 1963- вж Русев, Росен Тодоров, 1963-


Samarth, шри свами вж Самаратха, шри свами
Sanchez, Sarah вж Санчес, Сара
Sarafov, Genco Vasilev, 1941- вж Сарафов, Генчо Василев, 1941-
Sargent, Emma вж Сарджънт, Ема
Sarov, Angel Stankov, 1974- вж Саров, Ангел Станков, 1974-
Savov, Toško Ivančev, 1968- вж Савов, Тошко Иванчев, 1968-
Schumacher, Jens, 1974- вж Шумахер, Йенс, 1974-
Serafimov, Kiril Borisov, 1932-1993 вж Серафимов, Кирил Борисов, 1932-1993
Simeonova, Iva Bogomilova вж Симеонова, Ива Богомилова
Simon, Philippe, 1958- вж Симон, Филип, 1958-
Skopnik, Bernhard вж Скопник, Бернхард
Slavčev, Zdravko Vančev вж Славчев, Здравко Ванчев
Spasov, Emil Ankov, 1966- вж Спасов, Емил Анков, 1966-
Stajkov, Dimitǎr Antonov, 1943- вж Стайков, Димитър Антонов, 1943-
Stančeva, Antoaneta вж Станчева, Антоанета
Standop, Eric вж Стандоп, Ерик
Staneva, Spasina Dimitrova вж Станева, Спасина Димитрова
Stanoeva, Katinka Kostova, 1942- вж Станоева, Катинка Костова, 1942-
Stark, Ulf, 1944-2017 вж Старк, Улф, 1944-2017
Stavru, Stojan Andreas, 1980- вж Ставру, Стоян Андреас, 1980-
Stefanova, Eli Georgieva, 1967- вж Стефанова, Ели Георгиева, 1967-
Stein, Steven J., 1950- вж Стейн, Стивън Дж., 1950-
Stephens, Rod вж Стивънс, Род
Stoilov, Jordan Dimitrov, 1950- вж Стоилов, Йордан Димитров, 1950-
Stoilov, Sotir Angelov, 1928- вж Стоилов, Сотир Ангелов, 1928-
Stoilova, Anamarija Orlinova, 1988- вж Стоилова, Анамария Орлинова, 1988-
Stoilova, Svetla Živkova, 1952- вж Стоилова, Светла Живкова, 1952-
Stoimenov, Nikola, 1973- вж Стоименов, Никола, 1973-
Stojanov, Čavdar Bojkov, 1978- вж Стоянов, Чавдар Бойков, 1978-
Stojanov, Milen Stojanov, 1983- вж Стоянов, Милен Стоянов, 1983-
Stojanova, Milena Atanasova (автор) Кн 46, Кн 47, Кн 48 (илюстратор) Кн 46, Кн 47, Кн 48
Stojanova, Milena Atanasova вж Стоянова, Милена Атанасова
Stojčev, Vasil Stojčev, 1975- вж Стойчев, Васил Стойчев, 1975-
Stojčeva, Katerina вж Стойчева, Катерина
Stojkova, Mariela, 1970- вж Стойкова, Мариела, 1970-
Stojneva, Nadežda Atanasova, 1953- вж Стойнева, Надежда Атанасова, 1953-
Strikova, Irina Božidarova вж Стрикова, Ирина Божидарова
Suh Yoon Lee вж Со Юн Лий


Šiškova, Ljubov Ignatova, 1964- вж Шишкова, Любов Игнатова, 1964-
Šiškova, Živka Vǎlčanova вж Шишкова, Живка Вълчанова


Tabakova, Daniela Cvetanova, 1970- вж Табакова, Даниела Цветанова, 1970-
Takiev, Nikolaj Nikolaev вж Такиев, Николай Николаев
Tanev, Kiril Tanov, 1973- вж Танев, Кирил Танов, 1973-
Tašev, Plamen Čavdarov, 1958- вж Ташев, Пламен Чавдаров, 1958-
Tenekedžieva, Cvetelina Lukova, 1986- вж Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986-
Thomson, Garner вж Томсън, Гарнър
Tihanov, Galin Iliev, 1987- вж Тиханов, Галин Илиев, 1987-
Todorov, Tihomir Milenov, 1961- вж Тодоров, Тихомир Миленов, 1961-
Todorov, Tihomir вж Тодоров, Тихомир
Todorova, Lilija Antonova, 1986- вж Тодорова, Лилия Антонова, 1986-
Todorova, Nedjalka Nikova вж Тодорова, Недялка Никова
Tolley, Harry вж Толи, Хари
Tomalevski, Georgi Hristov, 1897-1988 вж Томалевски, Георги Христов, 1897-1988
Tomčev, Cvetan Todorov, 1960- вж Томчев, Цветан Тодоров, 1960-
Tomov, Toma Ivanov, 1967- вж Томов, Тома Иванов, 1967-
Tončeva, Mariana Georgieva, 1952- вж Тончева, Мариана Георгиева, 1952-
Tončeva, Veselka Milčeva вж Тончева, Веселка Милчева
Toneva, Veselina Kostadinova, 1984- вж Тонева, Веселина Костадинова, 1984-
Topalov, Oleg Stepanov, 1973- вж Топалов, Олег Степанов, 1973-
Toteva, Desislava Georgieva, 1975- вж Тотева, Десислава Георгиева, 1975-
Trendafilov, Krasimir Mihajlov, 1973- вж Трендафилов, Красимир Михайлов, 1973-
Trigiani, Adriana, 1970- вж Триджиани, Адриана, 1970-
Trojanova, Polina, 1977- вж Троянова, Полина, 1977-
Tuparov, Georgi Teoharov вж Тупаров, Георги Теохаров
Turner, Tina, 1939- вж Търнър, Тина, 1939-


Ubinova, Cvetanka Delova, 1955- вж Убинова, Цветанка Делова, 1955-
Ugrinov, Konstantin Georgiev, 1952- вж Угринов, Константин Георгиев, 1952-
Ullman, Larry, 1972- вж Улман, Лари, 1972-
Umurska, Nikolina Ivanova вж Умурска, Николина Иванова


Vǎlčev, Rumen Iliev, 1952- вж Вълчев, Румен Илиев, 1952-
Valente, Catherynne M., 1979- вж Валенте, Катрин М., 1979-
Vanev, Dimitǎr Ivanov вж Ванев, Димитър Иванов
Vasilev, Ivajlo Stoilov, 1988- вж Василев, Ивайло Стоилов, 1988-
Vasileva, Radosveta Ivanova, 1960- вж Василева, Радосвета Иванова, 1960-
Vasileva-Dečeva, Denica Valentinova, 1988- вж Василева-Дечева, Деница Валентинова, 1988-
Velkova, Lidija Stojanova, 1958- вж Велкова, Лидия Стоянова, 1958-
Venčeva, Stefka Grueva, 1968- вж Венчева, Стефка Груева, 1968-
Vlahov, Stojan Angelov, 1953- вж Влахов, Стоян Ангелов, 1953-
Vlasova, Anna Jur´evna, 1953- вж Власова, Анна Юриевна, 1953-
Vodeničarov, Cekomir Vlajkov, 1949- вж Воденичаров, Цекомир Влайков, 1949-
Vračovska, Margarita Ivanova, 1959- вж Врачовска, Маргарита Иванова, 1959-
Vukadinova, Niki Georgieva, 1979- вж Вукадинова, Ники Георгиева, 1979-
Vunčev, Boris Dimitrov, 1976- вж Вунчев, Борис Димитров, 1976-


Wang, Wallace, 1961- вж Уонг, Уолъс, 1961-
Wild, Meredith, 1982- вж Уайлд, Мередит, 1982-
Willink, Jocko, 1971- вж Уилинк, Джоко, 1971-
Wolff, Tracy вж Улф, Трейси
Wood, Brian вж Ууд, Брайън
Wood, Robert, 1941- вж Ууд, Робърт, 1941-


Zaharieva, Irina вж Захариева, Ирина
Zaharieva, Iskra Rosenova, 1954- вж Захариева, Искра Росенова, 1954-
Zlatkova, Anna Asenova, 1944- вж Златкова, Анна Асенова, 1944-
Znepolski, Ivajlo Bojanov, 1940- вж Знеполски, Ивайло Боянов, 1940-
Zografski, Blago вж Зографски, Благо


Žuleva, Cvetelina вж Жулева, Цветелина


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


PHP7 за Web Кн 21


Автоматизирано сглобяване на неметални еластични елементи Кн 103
Агресивът от седмия лъч [Електронен ресурс] Е 6
Аз имам Кн 68
Аз убивам гиганти Г 4
Алгоритми for dummies Кн 16
Анализ на длъжностите: концепция и методика Кн 28
Анатомия и физиология в контекста на йога Кн 98
Английски език B2 за 11. клас - профилирана подготовка  Кн 127
Армада Кн 141
Арчибалд  Кн 149,  Кн 150,  Кн 151,  Кн 152
Арчи се приготвя за сън Кн 30
Арчи търси любимата си играчка Кн 31
Астрономически основи на първобългарското летоброене Кн 79
Атлас по история и цивилизации за 8. клас [Картографски ресурс] К 3
Атлас по човекът и обществото за 3. клас с контурни карти и тестове [Картографски ресурс] К 1
Атлас по човекът и обществото 3. клас с контурни карти и тестове [Картографски ресурс] К 1
Атлас по човекът и обществото за 4. клас с контурни карти и тестове [Картографски ресурс] К 2
Атлас по човекът и обществото 4. клас с контурни карти и тестове [Картографски ресурс] К 2


Баба - пътека към сърцето и дома Кн 156
Белият час Кн 176
Библията в разкази и картини Кн 34
Боб Хъни, който прави разни неща Кн 143
Бракът - приключение, смелост, красота Кн 157
Бури в живота Кн 155


В търсене на щастието и къде няма да го намериш Кн 54
Влюбеният момък Кн 198
Внучката на дядо Никола Кн 177
Времена и сезони Кн 154
Всекидневни ритуали Кн 203
Във фермата Кн 149
Въведение в Autodesk Maya 2016. Т. 1 Кн 5
Възкресени мигове Кн 188
Вълновият геном - теория и практика Кн 94


Гласът на сърцето Кн 165
Глория и Шоколадовото чудовище Кн 194
Голяма книга българските празници и обичаи Кн 92
Граждански процесуален кодекс Кн 74
Гражданскоправни науки Кн 74


Да сме заедно, да си помагаме, да се разбираме Кн 37
Данъчно право Кн 76
[Двадесет и втори] 22 юни 1941. Катастрофата Кн 207
Двор на сребърни пламъци Кн 142
Детективски истории  Кн 87
Детективски истории 2. клас Кн 87
Детективски истории 3. клас Кн 89
Децата сенки Кн 124
Дана Дечева: За труда на един реставратор Кн 109
Диатриби Кн 175
Дойдох да ви прегърна. Балканска мешавица Кн 182
Дъжд в цветовете на хортензиите Кн 187
Дядо вади ряпа Кн 199


Ева, но не от реброто ти Кн 166
Ежедневности Кн 184
Електронно обучение. Развитие и устойчивост на системи за е-обучение с отворен код Кн 80
Емоционална интелигентност for dummies Кн 58
Енциклопедия Храната и храненето Кн 38
ЕС след 2020 г.: в търсене на идентичност, устойчивост и растеж [Електронен ресурс] Е 1
Еxcel 2019 for dummies Кн 26


За рождения ти ден желая... Кн 158
Зад кулисите [сценарий] Г 4
Закон за авторското право и сродните му права Кн 74
Закон за задълженията и договорите Кн 74
Закон за лицата и семейството Кн 74
Закон за международния търговски арбитраж Кн 74
Закон за наследството Кн 74
Закон за собствеността Кн 74
Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Кн 74
Закон за юридическите лица с нестопанска цел Кн 74
Запей Орффей с Водолей - ЗОВ Кн 43
За труда на един реставратор  Кн 109
Значение на клиничните изпитвания при сканиране на хоризонта в оценка на здравните технологии Кн 97


Играта Кн 181
Изкуството да четем по лицето Кн 57
Изкуството на будоарната фотография Кн 113
Имена в българското изкуство от Шумен Кн 110
Името ти нека е честито Кн 159
Инструкции за пациенти с колянна ендопротеза Кн 101
Инструкции за пациенти с тазобедрена ендопротеза Кн 102
Инструментите на Photoshop Кн 7
Истории и разказвачи Кн 42
История и цивилизации за 11. клас профилирана подготовка  Кн 205
Как да бъдем креативни Кн 53
Как да говорим с всеки във всяка ситуация Кн 62
Как да спорим категорично, убедително, позитивно Кн 61
Калейдоскоп Кн 168
Кати в Америка Кн 123
Кати в Италия Кн 123
Кати в Париж Кн 123
Китайският социализъм Кн 64
Книга на счетоводителя - разяснени ситуации от практиката Кн 107
Книжка за рожденик 1961 с пожелания от сърце Кн 130
Книжка за рожденик 1971 с пожелания от сърце Кн 131
Книжка за рожденик 1981 с пожелания от сърце Кн 132
Книжка за рожденик 1991 с пожелания от сърце Кн 129
Кодът на Бога Кн 95
Комитата Кн 178
Компютърна енциклопедия. T. 1 Кн 17
Компютърна енциклопедия. Т. 2 Кн 18
Компютърна енциклопедия. Т. 3 Кн 19
Копнеж Кн 147
Красотата на неизживяното Кн 180
Кратка история на Европа Кн 206
Крис, Маги и великденското яйце Кн 193
Кръвовещ Кн 139
Куршум назаем Кн 173
Към историята на професионалното музикално образование в България Кн 115
Към устойчиво управление. Нефинансова отчетност, теория и приложение [Електронен ресурс] Е 4


Лео да Винчи Кн 35
Лидерство Кн 63


Магарешки песни Кн 169
Магията на баланса Кн 50
Математически приключения 1. клас Кн 83
Математически приключения за 1. клас  Кн 83
Математически приключения 2. клас Кн 84
Математически приключения за 2. клас  Кн 84
Математически приключения 3. клас Кн 85
Математически приключения за 3. клас  Кн 85
Математически приключения 4. клас Кн 86
Математически приключения за 4. клас  Кн 86
Между два свята Кн 179
Механизми и форми на управление на агроекосистемните услуги в България Кн 104
Мисли и забогатявай за жени Кн 65
Мисли и забогатявай: за жени Кн 65
Морз Кн 170, Кн 171
Мрачен рицар Кн 144


Напиши го и ще се сбъдне Кн 52
Науката за колите Кн 39
Научете сами Java за 24 учебни часа Кн 8
Не е лесно да си батко Кн 150
Непознати и рядко изпълнявани творби за клавирно дуо от периода XVIII-XX век - исторически и изпълнителски ракурси Кн 116
Нощното небе Кн 32


Огнено сърце Кн 146
Океаните Кн 33
Онлайн гръцко-българско-гръцки речник на лингвистични термини [Електронен ресурс] Е 5
Откровения в рими Кн 172
Отчет за дейността на ръководството на Аграрен университет - Пловдив за периода 2016 - 2019 г. Кн 91
Очакване на пролет Кн 164


Парадокс на призрака Кн 183
Петте спирки на сърцето Кн 185
Петь во Орффея Водолей Кн 44
Пещерските будители - 2020 Кн 191
ПодЛистници. [Кн.] 4, Лято Кн 174
Покрития от хром с диамантени наночастици отложени върху метални сплави [Електронен ресурс] Е 3
Положителен заряд носи Кн 160
Помни... мама е винаги до теб Кн 189
Помни...има начини да изразиш любовта си Кн 190
Портали към Вселената Г 2
Правилник за вписванията Кн 74
Празник на буквите Кн 36
Преговаряй с мен Кн 67
Предания и легенди за България Кн 196
Предимството на интроверта Кн 66
Прелестни и хищни Кн 134
Престъпления против подчинеността и военната чест Кн 73
Приказка за Вятъра и Вятърицата Кн 197
Приказки за Коледа Кн 133
Приказки от Незнайната гора Кн 192
Притегателна сила Кн 186
Проблеми и особености на Международния наказателен съд Кн 72
Програмиране със Swift Кн 12
Професионални тестове за емоционална интелигентност Кн 60
Професионални тестове за личностно оценяване Кн 55
Професионално програмиране със Swift Кн 6
Психометрични и IQ тестове Кн 51
[Първа] I-ва научна конференция Теория и методология на географските изследвания, гр. Созопол 19-21 септември 2003 г. Кн 202
Първи стъпки към себепознанието Кн 81
Първите десет Кн 69
Пътешествия в непознатото Кн 40
Пътят към теб Кн 56


Работни листове по български език и литература за 11. клас Кн 128
Работни листове по български език и литература за единадесети клас  Кн 128
Рая и последният дракон Кн 135
Репетиториум Кн 82
Репетиториум по детска безопасност  Кн 82
Родът Стоилови от град Гоце Делчев Кн 204
Рожден ден Кн 151
Роналдо Кн 122
Ръководство за позиране в цифровата фотография Кн 111
Ръководство за упражнения по механизация в растениевъдството Кн 105


Светът на диска на Тери Пратчет Imaginarium Г 5
[Седемдесет] 70 години музейно дело Димитровград 2021 Г 1
Седемнадесет историко-филологически изследвания Кн 126
Село Славотин [община Монтана] - минало и съвремие Кн 201
Семеен кодекс Кн 74
Сестра, сродна, близка душа Кн 161
Символната система на Книга на промените. Ч. 1 Кн 41
Скандалният живот на Евелин Хюго Кн 145
Слънчева обич Кн 167
Спортът представен чрез плаката Г 6
Срещи по пътя Г 7
Старогръцки легенди и митове Кн 153
Стойност Кн 59
Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса Кн 29
Сценарии за развитие на българското земеделие и селските райони през новия програмен период 2021-2027 Кн 70
Съвременни дентални композити Кн 99
Съдебните актове в гражданското съдопроизводство Кн 75
Създаване на уеб сайт от нулата Кн 27
Съпротивление на материалите Кн 93
Съхраняване на традициите в българския фолклор чрез системата импровизирани кукли Кн 118
Сянка и кост Кн 136


Тайните на цифровата фотография - светкавици Кн 112
Тетрадка по литература за 7. клас Кн 88
Това е маркетинг Кн 71
Цветан Тодоров и облозите на хуманизма Кн 125
Трансформация  Кн 49
Транс-формация Кн 49
Три романа за Кати  Кн 123
Трудов договор за обучение по време на работа Кн 78
Търговски закон Кн 74


Уеб дизайн for dummies Кн 13
Управление на общественото здравеопазване в Европейския съюз и България Кн 96
Управлението на строителните отпадъци върху земеделските земи - фактор и условие за тяхното опазване (на примера на емпирично изследване) [Електронен ресурс] Е 2
Учебник за профилирана подготовка по история и цивилизации 11. клас Кн 205
Учителят е пример, любов и светлина Кн 162


Феята на дъгата Кн 195
Финансови аспекти на стопанската дейност на фирмите Кн 108
Финансово и данъчно право  Кн 76
Финансово право Кн 76, Кн 77
Фотостудио навсякъде: твърда светлина Кн 114


Храмът Голямата базилика Кн 200


Целувки за лека нощ Кн 152
Целуни звездите Кн 140
Цифрова фотография с Photoshop CC 2017 Кн 9


Честит рожден ден Кн 163


Шест врани Кн 137
Шивачката Кн 136


Щастието ти отива Кн 117


Adobe dreamweaver CC 2018 Кн 15
Adobe Illustrator CC Кн 23
Adobe Muse CC Кн 24
Adventure stories Кн 121
Arthur is zijn knuffel kwijt  Кн 31
Black stories Кн 120
Black stories 3 Кн 119


C for dummies Кн 4
C# 24 часово обучение Кн 20
Chante Orffe en Verseau Кн 46
[Cisco Certified Network Associate] CCNA Routing and Switching. Ч. 1, ICND1 Кн 10
[Cisco Certified Network Associate] CCNA Routing and Switching. Ч. 2, ICND2 Кн 11
[Cisco certified network associate] CCNA security Кн 14
Couleur en extase Г 3


Ersatz Кн 148


jQuery & jQuery UI Кн 3


Les sports par l'affiche  Г 6
LitUps! B2 CEF. Pt. 1[.1], Student's book for the 11th grade Кн 127
LitUps! Language, literature, culture for the 11th grade, B2  Кн 127
Microsoft Office 2019 for dummies  Кн 22
Microsoft Excel 2016: стъпка по стъпка Кн 25
Minecraft Кн 138


Office 2019 for dummies Кн 22
Orthodontic treatment protocols Кн 100


Photoshop. Ч. 1 Кн 1
Photoshop. [Ч.] 2 Кн 2


Real world: съвети и трикове за печат с Adobe Creative Cloud Кн 106


Sing Orpheus in Aquarius Кн 47
Singen Orffeus Wasserman Кн 48
Stories and storytellers: philosophy, law, literature  Кн 42
Test your Еnglish Кн 90
The EU beyond 2020: in Search of Identity, Sustainability and Growth  Е 1
The Lifework of a conservator  Кн 109
The temple The Great Basilica of Pliska : the three pillars of statehood: the stone, the book and the myth Кн 200
Tzvetan Todorov et les défis d'humanisme: 15 points de vue Кн 125
Yijing  Кн 41
Zener cards Кн 45ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


Библиотека Емили. - София : Фонд. Емили, 2020-. ISSN C634-8122 Кн 168, Кн 169, Кн 170
Библиотека Locus spiritualis. - София : Локус пъблишинг, 2017-. ISSN C634-7959 Кн 49, Кн 52
Библиотека Lux in tenebris. - София : Локус пъблишинг, 2018-. ISSN C634-7967 Кн 134, Кн 141, Кн 145
Библиотека Sic vita est. - София : Локус пъблишинг, 2016-. ISSN C634-8025 Кн 143


Да израснем с Крис и Маги. - София : Нова звезда, 2019-. ISSN C634-7215 Кн 193


Книжка за късмет с червен конец. - София : Simetro books, 2020-. ISSN C634-8807 Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163
Книжка с книгоразделител. - София : Simetro books, 2020-. ISSN C634-8815 Кн 189, Кн 190
Колекция Астрид Линдгрен. - София : Пан, 2011-. ISSN C634-3341 Кн 123
Колекция Лястовици. - София : Библ. България, 2019-. ISSN C634-7894 Кн 166, Кн 175


Любознание. - София : Егмонт, 2008-. ISSN C625-6317 Кн 32, Кн 33, Кн 39, Кн 40


Поредица Актове. - София : Дом на науките за човека и о-вото, 2003-. ISSN C624-386X Кн 125
Поредица De lege lata+. - София : Нова звезда, 2019-. ISSN C634-8661 Кн 74


Чародейства. - София : Егмонт България, 1997-. ISSN C622-9050 Кн 135


Школа за приключения. - София : Пан, 2019-. ISSN C634-8580 Кн 35


Carpe diem. - София : Локус пъблишинг, 2017-. ISSN C634-7975 Кн 29, Кн 51, Кн 55, Кн 57, Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 65, Кн 66, Кн 71, Кн 203


Via sine fine. - София : Локус пъблишинг, 2018-. ISSN C634-7983 Кн 41, Кн 68, Кн 117, Кн 122, Кн 207


УДК


003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ Кн 41
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 1, Кн 2, Кн 3, Кн 4, Кн 5, Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 106
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 28, Кн 29
006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЦЕСИ, МЕРКИ, ТЕГЛИЛКИ И ВРЕМЕ Кн 79
06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ Г 1
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 30, Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40, Кн 135


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Кн 41, Кн 42
13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Г 2, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Г 3, Кн 49, Кн 50, Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 66, Кн 67


27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ Кн 34


308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ) Кн 64
316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 62, Кн 63
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ Кн 64
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Е 1
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 65, Кн 66, Кн 67, Кн 68
331.105.44 ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТЕЩИТЕ. ПРОФСЪЮЗИ Кн 69
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Е 2
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 70
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 71
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 72
344 СПЕЦИАЛНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. ВОЕННО, МОРСКО, ВОЕННОВЪЗДУШНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО Кн 73
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ Кн 78
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 73, Кн 79
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 80
373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ Кн 81, Кн 82
373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН К 1, К 2, Кн 83, Кн 84, Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Кн 91
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 36, Кн 92


502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Е 4
52 АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ГЕОДЕЗИЯ Кн 32
539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Кн 93
544 ФИЗИКОХИМИЯ Е 3
551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ Кн 33
577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА Кн 94, Кн 95


613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 38
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Кн 96
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 97, Кн 98
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 97
616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА Кн 99, Кн 100
616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА Кн 101, Кн 102
616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Кн 96
621.7 МЕХАНИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ): ПРОЦЕСИ, ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ Е 3, Кн 103
621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАДВИЖВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ. СМАЗКИ Кн 103
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 39
631 СЕЛСКО СТОПАНСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 70, Кн 104
631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Кн 104
633/635 РАСТЕНИЕВЪДСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ). СПЕЦИФИЧНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ Кн 105
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЕЧАТАРСТВО. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОТЪРГОВИЯ Кн 106
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 107
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Е 4, Кн 108


72 АРХИТЕКТУРА Кн 200
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Кн 191
741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Г 4
75 ЖИВОПИС Г 5, Кн 110
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Г 6
77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ Г 7, Кн 9, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114
78 МУЗИКА Кн 115, Кн 116
780.616 КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Кн 116
784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Кн 117
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 118
793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ) Кн 119, Кн 120, Кн 121
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 122


80 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО И ЛИТЕРАТУРАТА. ФИЛОЛОГИЯ Кн 125
81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ Е 5, Кн 126
811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 127
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 128
821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 134
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Г 4, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147
821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 135
821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 148
821.133.1-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152
821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Г 4
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 153
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 128
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Е 6, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 186, Кн 187, Кн 188
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 189, Кн 190, Кн 191
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197, Кн 198
821.163.2-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ Кн 199
821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 133


904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Кн 200
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 201
91 ГЕОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА ЗЕМЯТА И НА ОТДЕЛНИ СТРАНИ. ПЪТЕШЕСТВИЯ. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ Кн 40
910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ Кн 202
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 5, Г 7, Кн 42, Кн 79, Кн 109, Кн 110, Кн 116, Кн 117, Кн 122, Кн 125, Кн 203, Кн 204
93/94 ИСТОРИЯ Кн 205
94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ) К 3
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Кн 206
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 207


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Аграрен университет (Пловдив)
- управление и организация
- - отчети Кн 91


Дечева, Дана (195?-2013)
- биографии Кн 109
Дечева, Йорданка (195?-2013) вж Дечева, Дана (195?-2013)


Европейски съюз
- политика
- - конференции Е 1


Йотов, Стилиян Йотов (1960-)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 42


Кидби, Пол (1964-)
- творчество
- - теми, образи, сюжети
- - - албуми Г 5


Латев, Златко Атанасов
- творчество
- - албуми Г 7


Международен наказателен съд (Хага) Кн 72


Пратчет, Тери (1948-2015)
- творчество Г 5


Рогев, Борис Димов (1898-1976)
- биографии Кн 79
Роналдо, Кристиано (1985-)
- биографии Кн 122


Синдикална федерация на служителите в МВР (България)
- история Кн 69


Тодоров, Цветан Тодоров
- творчество (1939-2017)
- - конференции Кн 125
Търнър, Тина (1939-)
- биографски материали Кн 117


Kidby, Paul (1964-) вж Кидби, Пол (1964-)


Pratchett, Terry (1948-2015) вж Пратчет, Тери (1948-2015)


Ronaldo, Cristiano (1985-) вж Роналдо, Кристиано (1985-)


Turner, Tina (1939-) вж Търнър, Тина (1939-)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


Автомобили
- детска и юношеска литература Кн 39
Алгоритми
- наръчници Кн 16
Английски език
- учебни помагала за основни училища Кн 90
- учебници за средни училища Кн 127
Астрономия
- детска и юношеска литература Кн 32
Аюрведа Кн 98


Библия
- детска и юношеска литература Кн 34
Биологично земеделие
- България Кн 104
Българска литература
- учебни помагала за основни училища Кн 88
- учебни помагала за средни училища Кн 128
Български език
- учебни помагала за средни училища Кн 128


Военна дисциплина Кн 73
Военна чест Кн 73
Военно наказателно право Кн 73


География
- детска и юношеска литература Кн 40
- методи на изследване
- - конференции Кн 202
Гимнастика на йогите Кн 98
Граждански процес
- България Кн 75
Гражданско право
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 74
Гръцки език
- речници, гръцко-български Е 5


Данъчно право Кн 76
Детски градини
- учебно-възпитателна работа Кн 81, Кн 82
Диагностика
- икономически проблеми Кн 97


Езикознание
- доклади Кн 126
- терминология
- - речници Е 5
Езици за програмиране
- наръчници Кн 4, Кн 6, Кн 8, Кн 12
- ръководства Кн 3, Кн 21
- учебни помагала Кн 20
Езотеризъм Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48
Електронно обучение Кн 80
Епидемии
- страни от Европейския съюз
- - борба и профилактика Кн 96
Естрадни певци, американски
- биографски материали Кн 117


Защитни покрития Е 3
Здравеопазване
- страни от Европейския съюз
- - управление и организация Кн 96
Зъби
- аномалии
- - терапия Кн 100
- пломбиране Кн 99


Икономическо поведение Кн 66, Кн 68
- жени Кн 65
- наръчници Кн 67
Интелект Кн 51, Кн 58
История
- Европа Кн 206
- учебници за средни училища Кн 205


Кадри
- управление и организация Кн 28
Календар, български Кн 79
Клавирно изкуство
- 18-20 век Кн 116
Книжна илюстрация, английска
- албуми Г 5
Колянна става
- болести
- - терапия Кн 101
Композитори
- творчество Кн 116
Компютри
- енциклопедии Кн 17, Кн 18, Кн 19
Компютърна графика
- наръчници Кн 5, Кн 9, Кн 23
- ръководства Кн 1, Кн 2
Компютърни мрежи
- мерки за сигурност
- - учебни помагала Кн 14
- учебни помагала Кн 10, Кн 11
Космология Г 2
Куклен театър, български
- теми, образи, сюжети Кн 118


Лекарства Кн 97
Летоброене Кн 79
Лидерство
- наръчници Кн 63
Личност
- психология Кн 55, Кн 58, Кн 59, Кн 61, Кн 62, Кн 66


Маркетинг Кн 71
Математика
- учебни помагала за основни училища Кн 83, Кн 84, Кн 85, Кн 86
Машинни елементи
- напрежение Кн 103
- проектиране Кн 103
Международно наказателно право Кн 72
Молекулна генетика Кн 94, Кн 95
Музейно дело
- Димитровград
- - история
- - - албуми Г 1
Музикално изпълнение
- техника и майсторство
- - 18-20 век Кн 116
Музикално образование
- България
- - история
- - - конференции Кн 115


Народни обичаи и обреди, български Кн 92
Народно творчество, българско Кн 118
Наръчник за оцеляване Лео да Винчи  Кн 35
Нуклеинови киселини Кн 94, Кн 95


Океан
- детска и юношеска литература Кн 33
Основни училища
- учебно-възпитателна работа
- - учебни помагала за основни училища Кн 87, Кн 89
Отечествена война на СССР 1941-1945 Кн 207
Отпадъци и отстраняването им Е 2
Офицери, български
- биографии Кн 79


Паметници на културата
- Плиска Кн 200
Печатарство Кн 106
Писатели, английски
- творчество Г 5
Плакат
- теми, образи, сюжети
- - албуми Г 6
Поземлена собственост
- управление и организация Е 2
Портретна фотография Кн 112
- ръководства Кн 111
Празници, български Кн 92
- детска и юношеска литература Кн 36
Приложни програми Кн 7, Кн 25, Кн 106
- наръчници Кн 15, Кн 22, Кн 23, Кн 26
- ръководства Кн 1, Кн 2
Програмиране
- наръчници Кн 6, Кн 8, Кн 12
- ръководства Кн 3
Продължаващо обучение
- правни проблеми
- - България Кн 78
Прочути личности Кн 203
Психотехника Кн 51, Кн 55, Кн 60


Растениевъдство
- механизация
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 105
Реставрация
- биографии Кн 109
Родове, български
- Южна България Кн 204


Самоусъвършенстване Кн 50, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 56, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 66
- наръчници Кн 67
Села
- Северозападна България
- - история Кн 201
Селско стопанство
- България
- - 21 век Кн 70
Селскостопански предприятия
- България
- - екологични проблеми Кн 104
Символи и знаци Кн 41
Словесна комуникация Кн 62
Социализъм
- Китай Кн 64
Сплави
- термична обработка Е 3
Спор Кн 61
Спорт
- история
- - албуми Г 6
Стоматология
- материалознание Кн 99
Стопански предприятия
- екологични проблеми Е 4
- финанси
- - управление и организация Кн 108
Стопанство
- Китай Кн 64
Счетоводство
- ръководства Кн 107
Съпротивление на материалите
- учебници за ВУЗ Кн 93


Тазобедрена става
- болести
- - терапия Кн 102
Творчество Кн 53
Текстообработка
- наръчници Кн 22
Трудови договори
- България Кн 78


Уебсайтове
- проектиране Кн 27
- - наръчници Кн 15, Кн 24
- - ръководства Кн 13, Кн 21
Управленски труд Кн 29
Устойчиво развитие Е 4


Фармация
- икономически проблеми Кн 97
Физиогномика Кн 57
Филолози, френски
- творчество
- - конференции Кн 125
Философи, български
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 42
Философия, китайска Кн 41
Финансово право Кн 76, Кн 77
Фотографи, български
- творчество
- - албуми Г 7
Футболисти, португалски
- биографии Кн 122


Хипноза Кн 49
Хранене
- хигиена
- - детска и юношеска литература Кн 38
Хромиране Е 3
Художествена фотография
- наръчници Кн 113, Кн 114
Художници, английски
- творчество
- - теми, образи, сюжети
- - - албуми Г 5
Художници, български
- Шумен Кн 110


Цветове
- албуми Г 3
Цветоусещане
- албуми Г 3
Цифрова фотография Кн 112
- наръчници Кн 9
- ръководства Кн 111


Чувства Кн 58ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


България
- военно дело Кн 79
- горско стопанство Кн 104
- изкуство Кн 109
- изобразителни изкуства Кн 191
- музика Кн 115
- право Кн 74, Кн 75, Кн 78
- селско стопанство Кн 70
- театър Кн 118
- труд Кн 69
- философия Кн 42
- фолклористика Кн 92
- фотография Г 7


Великобритания
- изобразителни изкуства Г 5


Димитровград
- музеи Г 1


Eвропа
- история Кн 206


Китай
- политика Кн 64
- философия Кн 41


Нидерландия
- право Кн 72


Плиска
- паметници на културата Кн 200
Пловдив
- висше образование Кн 91
Португалия
- физическа култура и спорт Кн 122


САЩ
- музика Кн 117
Славотин (област Монтана)
- краезнание Кн 201
СССР
- история Кн 207
Страни от Европейския съюз
- здравеопазване Кн 96
- международни политически отношения Е 1


Франция
- филология Кн 125


Шумен
- изобразителни изкуства Кн 110


Южна България
- генеалогия Кн 204


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


954-91701-2-8 ! Кн 64
9546563331 ! Кн 1
954656340 ! Кн 21
954656348-X ! Кн 8
954656349-8 ! Кн 12
9546563595 ! Кн 5
978-619-00-1230-6 Кн 201
978-619-179-113-2 Кн 188
978-619-183-103-6 Кн 79
978-619-188-189-5 Г 6
978-619-198-119-9 Кн 74
978-619-198-120-5 Кн 50
978-619-198-121-2 Кн 54
978-619-198-122-9 Кн 75
978-619-198-123-6 Кн 193
978-619-198-126-7 Кн 67
978-619-198-127-4 Кн 77
978-619-198-129-8 Кн 78
978-619-198-132-8 Кн 73
978-619-198-134-2 Кн 59
978-619-198-136-6 Кн 72
978-619-198-141-0 Кн 76
978-619-199-521-9 Кн 30
978-619-199-522-6 Кн 31
978-619-199-562-2 Кн 37
978-619-203-310-1 Кн 96
978-619-222-333-5 Кн 88
978-619-231-041-7 Кн 34
978-619-240-008-8 Кн 133
978-619-240-029-3 Кн 151
978-619-240-030-9 Кн 150
978-619-240-048-4 Кн 36
978-619-240-050-7 Кн 149
978-619-240-051-4 Кн 152
978-619-240-056-9 Кн 123
978-619-240-095-8 Кн 38
978-619-240-105-4 Кн 35
978-619-240-106-1 Кн 153
978-619-240-107-8 Кн 92
978-619-240-121-4 Кн 196
978-619-7000-05-4 Кн 118
978-619-7028-96-6 Кн 107
978-619-7171-83-9 Кн 126
978-619-7425-03-1 Кн 168
978-619-7425-13-0 Кн 170
978-619-7425-14-7 Кн 171
978-619-7425-15-4 Кн 169
978-619-7430-02-8 Г 5
978-619-7443-05-9 Кн 93
978-619-7452-27-3 Кн 97
978-619-7456-34-9 Кн 182
978-619-7456-40-0 Кн 185
978-619-7456-41-7 Кн 175
978-619-7456-43-1 Кн 173
978-619-7456-44-8 Кн 176
978-619-7456-45-5 Кн 166
978-619-7462-06-7 Е 6
978-619-7462-20-3 Е 4
978-619-7466-10-2 Е 3
978-619-7478-55-6 Кн 28
978-619-7483-02-4 Кн 148
978-619-7483-03-1 Г 3
978-619-7515-26-8 Кн 80
978-619-7546-37-8 Кн 194
978-619-7546-40-8 Кн 105
978-619-7546-42-2 Кн 181
978-619-7546-43-9 Кн 102
978-619-7546-44-6 Кн 101
978-619-7546-45-3 Кн 103
978-619-7546-46-0 Кн 27
978-619-7555-03-5 Кн 179
978-619-7562-08-8 Кн 160
978-619-7562-11-8 Кн 162
978-619-7562-12-5 Кн 158
978-619-7562-13-2 Кн 159
978-619-7562-14-9 Кн 163
978-619-7562-15-6 Кн 161
978-619-7562-16-3 Кн 157
978-619-7562-17-0 Кн 156
978-619-7562-19-4 Кн 121
978-619-7562-20-0 Кн 119
978-619-7562-21-7 Кн 120
978-619-7562-25-5 Кн 189
978-619-7562-26-2 Кн 190
978-619-7562-30-9 Кн 130
978-619-7562-31-6 Кн 131
978-619-7562-32-3 Кн 132
978-619-7562-33-0 Кн 129
978-619-7671-12-4 Кн 99
978-619-90597-3-9 Кн 204
978-619-90597-4-6 Кн 165
978-619-90938-3-2 Кн 98
978-619-90953-0-0 Е 1
978-619-91032-1-0 Кн 69
978-619-91046-7-5 Г 2
978-619-91230-8-9 Кн 56
978-619-91526-0-7 Г 7
978-619-91640-0-6 Кн 100
978-619-91655-3-9 Г 1
978-619-91776-0-0 Кн 195
978-619-91776-1-7 Кн 167
978-619-91838-3-0 Кн 46
978-619-91838-4-7 Кн 43
978-619-91838-5-4 Кн 44
978-619-91838-6-1 Кн 48
978-619-91838-7-8 Кн 47
978-954-01-4021-6 Кн 205
978-954-01-4023-0 Кн 90
978-954-01-4063-6 Кн 127
978-954-01-4076-6 Кн 128
978-954-01-4088-9 Кн 83
978-954-01-4089-6 Кн 84
978-954-01-4090-2 Кн 85
978-954-01-4091-9 Кн 86
978-954-01-4094-0 К 1
978-954-01-4095-7 К 2
978-954-01-4096-4 Кн 87
978-954-01-4097-1 Кн 89
978-954-01-4103-9 Кн 81
978-954-01-4104-6 К 3
978-954-2663-36-3 ! Кн 116
978-954-27-2437-7 Кн 138
978-954-27-2466-7 Кн 39
978-954-27-2467-4 Кн 40
978-954-27-2468-1 Кн 32
978-954-27-2469-8 Кн 33
978-954-27-2521-3 Кн 142
978-954-27-2523-7 Кн 146
978-954-27-2550-3 Кн 135
978-954-27-2562-6 Кн 140
978-954-27-2569-5 Кн 139
978-954-27-2571-8 Кн 136
978-954-27-2573-2 Кн 147
978-954-27-2576-3 Кн 137
978-954-27-2577-0 Кн 144
978-954-2936-58-9 Кн 110
978-954-2963-36-3 Кн 116
978-954-451-042-8 Кн 109
978-954-517-302-8 Кн 91
978-954-587-234-1 Кн 42
978-954-656-334-7 ! Кн 4
978-954-656-336-1 ! Кн 3
978-954-656-338-5 ! Кн 20
978-954-656-339-2 ! Кн 17
978-954-656-342-2 ! Кн 23
978-954-656-344-6 ! Кн 18
978-954-656-345-3 ! Кн 19
978-954-656-347-7 ! Кн 24
978-954-656-350-7 ! Кн 113
978-954-656-351-4 ! Кн 10
978-954-656-352-1 ! Кн 15
978-954-656-353-8 ! Кн 13
978-954-656-354-5 ! Кн 11
978-954-656-355-2 ! Кн 111
978-954-656-356-9 ! Кн 7
978-954-656-357-6 ! Кн 58
978-954-656-360-6 ! Кн 6
978-954-656-361-3 ! Кн 22
978-954-656-362-0 ! Кн 14
978-954-656-363-7 ! Кн 26
978-954-656-364-4 ! Кн 16
978-954-660-918-2 Кн 199
978-954-684-448-4 Кн 164
978-954-684-483-5 Кн 187
978-954-684-484-2 Кн 174
978-954-684-485-9 Кн 178
978-954-684-486-6 Кн 154
978-954-684-487-3 Кн 183
978-954-684-488-0 Кн 192
978-954-684-489-7 Кн 191
978-954-684-490-3 Кн 177
978-954-684-491-0 Кн 186
978-954-684-492-7 Кн 82
978-954-684-493-4 Кн 180
978-954-684-494-1 Кн 197
978-954-684-495-8 Кн 184
978-954-684-496-5 Кн 155
978-954-688-005-5 Кн 45
978-954-688-007-9 Кн 94
978-954-688-008-6 Кн 95
978-954-783-273-2 Кн 141
978-954-783-282-4 Кн 68
978-954-783-288-6 Кн 71
978-954-783-292-3 Кн 134
978-954-783-296-1 Кн 143
978-954-783-302-9 Кн 124
978-954-783-304-3 Кн 52
978-954-783-305-0 Кн 57
978-954-783-306-7 Кн 62
978-954-783-307-4 Кн 61
978-954-783-308-1 Кн 65
978-954-783-309-8 Г 4
978-954-783-313-5 Кн 145
978-954-783-315-9 Кн 49
978-954-783-316-6 Кн 60
978-954-783-318-0 Кн 55
978-954-783-320-3 Кн 41
978-954-783-321-0 Кн 51
978-954-783-322-7 Кн 63
978-954-783-325-8 Кн 29
978-954-783-326-5 Кн 207
978-954-783-327-2 Кн 117
978-954-783-328-9 Кн 122
978-954-783-329-6 ! Кн 203
978-954-783-331-9 Кн 53
978-954-783-334-0 Кн 66
978-954-8612-32-6 Кн 104
978-954-8612-33-3 Кн 70
978-954-91735-2-9 Кн 200
978-954-92692-4-6 Кн 198
978-954-9567-36-6 Кн 125
978-954-9875-98-0 Е 2
978-9546563491 ! Кн 12
9789546563330 ! Кн 1
9789546563354 ! Кн 106
9789546563378 ! Кн 25
9789546563408 ! Кн 21
9789546563415 ! Кн 9
9789546563439 ! Кн 2
9789546563460 ! Кн 112
9789546563484 ! Кн 8
9789546563583 ! Кн 114
9789546563590 ! Кн 5