Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

        RELOGIA : art+sci+tech visions in 7 contexts : 25 interviews Вж Кн 83

003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ
Виж и 091; 159.946.4; 519.76; 744.9; 81'22

БК 2021/23 Кн 1
        ИДЕНТИФИКАТОР на производители на дигитални шрифтоносители. Ч. 1, A, B, C, D / състав. Живко Станкулов. - София : Графика 19, 2021 ([София] : Висше трансп. у-ще "Т. Каблешков"). - 424 с. ; 30 см

Загл. на гърба на кн.: Идентификатор. - Загл. и на англ. ез.: Digital type foundry identificator. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-9764-43-7
1. Шрифтове - справочници
003.07(036)
COBISS.BG-ID 46757384

БК 2021/23 Кн 2
        ИДЕНТИФИКАТОР на производители на дигитални шрифтоносители. Ч. 2, E, F, G, H, I / състав. Живко Станкулов. - София : Графика 19, 2021 ([София] : Висше трансп. у-ще "Т. Каблешков"). - 524 с. ; 30 см

Загл. на гърба на кн.: Идентификатор. - Загл. и на англ. ез.: Digital type foundry identificator. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-9764-44-4
1. Шрифтове - справочници
003.07(036)
COBISS.BG-ID 46753288

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/23 Кн 3
АЙСМАН, Катрин
        Photoshop: възстановяване и ретуширане. Т. 1 / Катрин Айсман, Уейн Палмър, Денис Дънбар ; прев. от англ. Теофана Петкова. - [София] : Алекс софт, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - XII, 196 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Photoshop restoration & retouching / Katrin Eismann, Wayne Palmer, Dennis Dunbar ; Прев. по 4. англ. изд. - За авторите: с. V.

19.99 лв.
ISBN 978-954-656-375-7 !
ISBN 978-954-656-375-0 !
1. Компютърна графика - наръчници 2. Приложни програми - наръчници
004.92(035)
COBISS.BG-ID 46716680

БК 2021/23 Кн 4
БЛЪТМАН, Кен
        Excel формули и функции : прави ученето лесно / Кен Блътман ; прев. Ирина Захариева. - [София] : Алекс софт, [2021] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xii, 428 с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Microsoft Excel formulas & functions for dummies / Ken Bluttman. - Загл. на кор.: Microsoft Excel формули и функции for dummies. - За автора: с. 425.

24.99 лв.
ISBN 978-954-656-381-1 !
1. Приложни програми - наръчници
004.42(035)
COBISS.BG-ID 46719240

БК 2021/23 Кн 5
ДЕРАКШАНИ, Дариуш, 1971-
        Въведение в Autodesk Maya 2016. Т. 2 / Дариуш Дерекшани ; прев. от англ. Ирена Райчева. - София : Алекс софт, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xx, 460 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Introducing Autodesk Maya 2016. - Възприетата форма на името на авт. Дариуш Дерекшани е Дариуш Деракшани. - За автора: с. v.

24.99 лв.
ISBN 978-954-656-365-1 !
1. Компютърна графика - ръководства
004.92(035)
COBISS.BG-ID 1560931028

БК 2021/23 Кн 6
ЛОМБАРД, Мат
        SolidWorks: овладяване. Т. 2 / Мат Ломбард ; прев. от англ. Теофана Петкова. - [София] : Алекс софт, [2020] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - XX, 644 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Mastering SolidWorks / Matt Lombard. - Биогр. даннни за авт. отбелязани на гърба на кор.

33 лв.
ISBN 978-954-656-410-9 !
1. Компютърна графика - ръководства
004.92(035)
COBISS.BG-ID 46733320

БК 2021/23 Кн 7
УОЛЪС, Кевин
        CCNP routing and switching ROUTE 300-101 : официално ръководство за сертифициране. Т. 1 / Кевин Уолъс ; прев. Теофана Петкова. - София : Алекс-софт, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xxxiii, 664 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: CCNP Routing and Switching ROUTE 300-101: Official sert guide / Kevin Wallace. - За автора: с. 3.

ISBN 978-954-65-636-68 : 44.99 лв.
1. Компютърни мрежи - проектиране - ръководства
004.7(035)
COBISS.BG-ID 1560929748

БК 2021/23 Кн 8
ФАНЧЪР, Ник
        Хрома : наръчник на фотографа за осветяване с цвят / Ник Фанчър ; прев. Ирена Райчева. - [София] : Алекс-софт, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 234 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Chroma a pgotograper's guide to lighting with color / Nick Fancher. - За автора: с. 230.

24.99 лв. 
ISBN 978-954-6563-8-66 !

1. Компютърна графика - наръчници 2. Цветна фотография - наръчници
004.92(035)
778.6(035)
COBISS.BG-ID 46726920

БК 2021/23 Кн 9
        ADOBE illustrator wow! : книга за CS6 и CC / Шарън Стойер ... [и др.] ; прев. Теофана Петкова. - [София] : Алекс софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xxii, 309 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Adobe illustrator WOW!. - Други авт.: Жан-Клод Трембле, Кристен Гилеспи, Стивън Х. Гордън, Лиза Джакмор, Гари Ферстър, Ерик Шумахер-Расмусен, Аарон МакГари, Реймънд Ларет, Джордж Кохил, Густаво Дел Векио. - Речник на Wow! за Windows: с. 307-308. - За авт.: с. xii-xiii.

35 лв.
ISBN 978-954-656-403-0 !
1. Компютърна графика - ръководства
004.92(035)
COBISS.BG-ID 46777352

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/23 Кн 10
ГАСМАН, Оливър, 1967-
        Навигатор за бизнес модели : стратегиите зад най-успешните компании / Оливър Гасман, Каролин Франкенбергер, Микаела Шудури ; прев. от англ. Ирена Райчева. - [София] : Алекс софт, 2021 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xxx, 538 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Business model navigator / Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger, Michaela Choudury ; Прев. по 2. англ. изд. - За авторите: с. xxiii.

24.99 лв.
ISBN 978-954-656-415-3 !
1. Управление и организация
005.93
COBISS.BG-ID 46736648

006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЦЕСИ, МЕРКИ, ТЕГЛИЛКИ И ВРЕМЕ
Виж и (083)

КАНДИМИРОВ, Веселин Димитров
        Първобългарският календар : анализ на изводите, възстановка и изводи Вж Кн 196

02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Виж и 002; 01; 37.091

КОЛЕВА-Звънчарова, Милена Петкова, 1977-
        Непознатото наследство. Валидиране на знания и умения в областта на културното наследство Вж Кн 194

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/23 Кн 11
        [Тридесет] 30 години Национално дружество "Традиция" (1991-2021) / Агоп Казазян ... [и др.]. - София : Българи, 2021 ([София] : [Циан]). - 124 с. : с цв. ил., факс. ; 30 см

Други авт.: Огнян Гергов Маринов, Станчо Джумалиев, Тодор Предов, Цончо Цацов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. - Рец.: Пл. Петров, Ив. Танчев, М. Навущанов, В. Минев. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8425-88-9
1. Национално дружество "Традиция" (София) - история 2. София - организации
061.2(497.2-25)(091)
COBISS.BG-ID 46773768

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА
Виж и 007; 655.4

СИНГХ, Шив
        Маркетинг в социалните медии for dummies : прави ученето лесно Вж Кн 55

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/23 Кн 12
БОРИСОВА, Даниела Валентинова, 1959-
        Приказки за празници / Даниела Борисова. - [София] : Прес, 2020 ([София] : М&BM). - 48 с. ; 24 см

ISBN 978-954-308-464-7 : 8.99 лв.
1. Празници - детска и юношеска литература
087.5:398.332
398.332:087.5
COBISS.BG-ID 46731016

ДАНОВА, Миглена Борисова, 1981-
        Зъбопазителите : вълшебните приятели на децата : книга за малки и големи Вж Кн 175

ТРОШАНОВ, Марин Петков, 1984-
        Роботът Чапек и лабиринтът на сърдитото лигаво чудовище Вж Кн 179

09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ

        КОНДИКА на Зографската света обител (1734-1816 г.) Вж Кн 41


1 ФИЛОСОФИЯ

1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

БК 2021/23 Кн 13
КЕЛЪР, Хелън, 1880-1968
        Как да помогна на света : [есе] / Хелън Келър ; прев. от англ. Румяна Костадинова. - [София] : Кибеа, 2020 ([София] : Ифо дизайн). - 120 с. : с портр. ; 16 x 14 см

Ориг. загл.: How I would help the world / Helen Keller. - Хелън Келър: Пророчица на нова цивилизация / от Рей Силвърман: с. 9-57. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-954-474-866-1 : 10 лв.
1. Сведенборг, Емануел, 1688-1772 - мироглед 2. Келър, Хелън, 1880-1968 - религиозни възгледи 3. Философи, шведски - мироглед 4. Писатели, американски - религиозни възгледи 5. Швеция - философия 6. САЩ - литературознание
1(485)(092)
821.111(73)(092)
929(485+73)
141.33
COBISS.BG-ID 46746888

122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА

БК 2021/23 Кн 14
ХЬОЙСТАД, Уле Мартин, 1947-
        История на душата : културна история от Античността до днес / Уле Мартин Хьойстад ; прев. от норв. Василена Старирадева. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2021 ([София] : [Скала принт]). - 432 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Sjelens betydning / Ole Martin Høystad. - Библиогр.: с. 424-431.

ISBN 978-619-235-073-4 : 20 лв.
1. Душа - философски проблеми
128
COBISS.BG-ID 46700808

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/23 Кн 15
ДЕЛЧЕВ, Славчо Точев, 1945-
        Що е карма / Славчо Т. Делчев. - [Чирпан] : Фонд. "Ал. К. Кръстников", 2020. - 28 с. ; 21 см

Кор. опис. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор. - Принтирано изд.

1. Карма 2. Окултизъм
133
COBISS.BG-ID 46720520

БК 2021/23 Кн 16
КАРДО, Койоте
        Езотерична физика : философията, познанието и технологията на бъдещето според учението на Оберто Аирауди (Фалко Тарасако) / Койоте Кардо ; прев. от итал. Вера Петрова. - София : Кибеа, 2020 ([София] : Ифо дизайн). - 256 с. : с ил. ; 20 см. - (Серия Знание)

Ориг. загл.: Fisica spirituale / Coyote Cardo (Mario Faruolo). - Койоте Кардо - псевд. на авт. Mario Faruolo. - Изд. на Философска школа на Даманхур. - Авторът: с. 2. - Фалко Тарасако (Оберто Аирауди, 1950-2013): с. 252.

ISBN 978-954-474-861-6 : 25 лв.
1. Аирауди, Оберто, 1950-2013 - мироглед 2. Философи, италиански - мироглед 3. Езотеризъм 4. Италия - философия
133.5:53(450)(092)
929 Аирауди, Оберто
COBISS.BG-ID 46732040

БК 2021/23 Кн 17
КРЪСТНИКОВ, Александър Константинов, 1879-1970
        Божеството като личност и пантеизмът / Александър К. Кръстников. - [3. изд.]. - [Чирпан] : Фонд. "Ал. К. Кръстников", 2020. - 16 с. ; 21 см

Кор. опис. - 1. изд. 1927 на Печ. на Д. Ангелов, установено от доп. източник. - Изд. на О-во за псих. издирвания и духознание. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор. - Принтирано изд.

1. Окултизъм 2. Бог - философски проблеми
133
141.43
COBISS.BG-ID 46664456

БК 2021/23 Кн 18
КРЪСТНИКОВ, Александър Константинов, 1879-1970
        На обществени теми и други студии / Александър К. Кръстников. - [Чирпан] : Фонд. "Ал. К. Кръстников", [2019]. - 48 с. ; 21 см

Кор. опис. - Принтирано изд.

1. Езотеризъм
133
141.33
COBISS.BG-ID 46760456

БК 2021/23 Кн 19
КРЪСТНИКОВ, Александър Константинов, 1879-1970
        Прераждане и превъплъщение / Александър К. Кръстников. - [Чирпан] : Фонд. "Ал. К. Кръстников", 2020. - 32 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор. - Принтирано изд.

1. Окултизъм 2. Прераждане
133
COBISS.BG-ID 46714120

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

КЕЛЪР, Хелън, 1880-1968
        Как да помогна на света : [есе] Вж Кн 13

КРЪСТНИКОВ, Александър Константинов, 1879-1970
        Божеството като личност и пантеизмът Вж Кн 17

КРЪСТНИКОВ, Александър Константинов, 1879-1970
        На обществени теми и други студии Вж Кн 18

БК 2021/23 Кн 20
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Метаморфози на душевния живот & Пътеки на душевните преживявания : девет лекции, изнесени между 20 януари и 12 май 1910 г. в Дома на архитекта в Берлин. Ч. 2 / Рудолф Щайнер ; прев. от нем. Мария Пашова, Атанас Атанасов. - София : Изд. ателие Аб, 2021 ([София] : zape4at.com). - 247 с. ; 21 см. - (Поредица Просветление)

Ориг. загл.: Metamorphosen des Seelenlebens & Pfade der Seelenerlebnisse / Rudolf Steiner. - Рудолф Щайнер - живот и творчество: с. 245-246.

ISBN 978-619-228-098-7 (не е отпеч.)
ISBN 078-619-228-098-7 !
1. Антропософия
141.33
COBISS.BG-ID 46739208

БК 2021/23 Кн 21
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Полярност между вечност и развитие в човешкия живот : космическа предистория на човечеството : петнадесет лекции, изнесени в Дорнах от 6 септември до 13 октомври 1918 г. / Рудолф Щайнер ; прев. от рус. Евгени Мангуров. - София : КК Арт, 2020 ([София] : Zape4at.com). - 328 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Просветление)

Ориг. загл.: Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben / Rudolf Steiner. - Указания относно публикуваните лекции на Рудолф Щайнер: с. 5-6. - Рудолф Щайнер. Живот и творчество: с. 323-324.

ISBN 978-619-91752-0-0
1. Антропософия
141.33
COBISS.BG-ID 46686216

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БЕРУ-Поае, Айди
        Жените и техният пол Вж Кн 70

БК 2021/23 Кн 22
БОЯДЖИЕВ, Валентин Станимиров
        Его психология / Валентин Бояджиев. - [Варна] : Валентин Станимиров Бояджиев, 2021 ([Пловдив] : [Колорпринт]). - 132 с. ; 21 см. - (Колекция Психоанализа и психоаналитична психотерапия ; кн. 2)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - За автора: с. 7-8. - Речник: с. 109-126. - Цитати: с. 91-108. - Библиогр.: с. 127-130.

ISBN 978-619-91686-1-5 : 10 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 46660104

БК 2021/23 Кн 23
БРАЙЪНТ, Майк
        Хипнотерапия for dummies / Майк Брайънт, Питър Мабът ; прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева. - [София] : Алекс софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 336, viii с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Hypnotherapy for dummies / Mike Bryant, Peter Mabbutt. - Името на прев. Цветелина Тенекеджиева погрешно отпеч. Цветелина Тенекиджиева. - За авторите: с. 3.

22 лв.
ISBN 9546564079 !
1. Хипноза - наръчници
159.962(035)
COBISS.BG-ID 46750216

БК 2021/23 Кн 24
ГЕОРГИЕВА-Кондакова, Петя Ванкова
        Моят компас / Петя Кондакова. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2021 ([София] : Симолини'94). - 104 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 100-103.

ISBN 978-619-7469-24-0 : 10 лв.
1. Самоусъвършенстване - наръчници
159.923(035)
COBISS.BG-ID 46638344

ГОУЛСТОН, Марк, 1948-
        Просто слушай : открийте тайната на достигането до абсолютно всеки Вж Кн 51

БК 2021/23 Кн 25
КАБАТ-Зин, Джон, 1944-
        Пробуждане без усилие : как да практикуваме осъзнатост в ежедневието / Джон Кабат-Зин ; прев. от англ. Гаяне Минасян. - [София] : Кибеа, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 216 с. ; 20 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Falling awake / Jon Kabat-Zinn. - За автора: с. 2. - Кн. 2 от поредицата Да дойдем на себе си: изцеление на себе си и света чрез осъзнатост.

ISBN 978-954-474-870-8 : 16 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 46724104

БК 2021/23 Кн 26
МУДЖИ, 1954-
        Покана за свобода : мигновено пробуждане за всеки / Муджи ; рис. Муджибаба ; прев. от англ. Гаяне Минасян. - [София] : Кибеа, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 37 с. : с ил. ; 12 x 16 см

Ориг. загл.: An invitation to freedom / Mooji ; Прев. по 2. англ. изд.
. - Муджи - духовно име на Anthony Paul Moo-Young.

ISBN 978-954-474-845-6 : 10 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 46778120

МЮЛЕР-Ротерберг, Кристиян, 1972-
        Дизайнерско мислене for dummies Вж Кн 52

БК 2021/23 Кн 27
СИМОНЕ, Алберто
        Всеки ден е чудо! : да усвоим изкуството да обичаме живота / Алберто Симоне ; прев. от итал. Вера Петрова. - София : Кибеа, 2021 ([София] : Ифо дизайн). - 168 с. ; 18 см

Ориг. загл.: Ogni giorno un miracolo / Alberto Simone. - За автора: с. 2.

ISBN 978-954-474-897-5 : 15 лв.
ISBN 978-954-474-865-4 !
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 46727688

ТОМПСЪН, Сюзан Пиърс, 1974-
        Ясните принципи в храненето : щастливи, слаби и свободни с помощта на научно потвърдения метод Вж Кн 71

БК 2021/23 Кн 28
ТОПУЗОВ, Пламен Иванов, 1980-
        Алхимия на съзнанието : излекувай ума си, той ще излекува всичко останало / Пламен Топузов ; ил. Лидия Костова. - [София] : Амилиус, [2021] ([София] : Принтбук). - 279 с. : с ил. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91755-2-1 : 23 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Подсъзнание
159.923.2
COBISS.BG-ID 46655752

БК 2021/23 Кн 29
ТОРГЕБЮ, Маркус, 1976-
        Под открито небе : практичен наръчник за живот в природата / Маркус Торгебю ; фотогр. Фрида Торгебю ; прев. от англ. Валерия Христова. - [София] : Кибеа, 2020 ([София] : Ифо дизайн). - 192 с. : с цв. ил. ; 21 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Sova ute / Markus Torgeby. - Авторите: с. 2.

ISBN 978-954-474-885-2 : 20 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Оцеляване
159.923
COBISS.BG-ID 46759688

БК 2021/23 Кн 30
УИЛСЪН, Джеймс Л.
        Надбъбречна умора : стресовият синдром на XXI век / Джеймс Л. Уилсън ; ил. Ричард Капенър ; прев. от англ. Ирина Манушева ; предг. Неделя Щонова. - [София] : Кибеа, 2020 ([София] : Ифо дизайн). - 456 с. : с ил. ; 20 см. - (Серия Здраве)

Ориг. загл.: Adrenal fatigue: the 21th century stress syndrome / James L. Wilson. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Неделя Щонова е Неделя Атанасова Щонова-Маринова. - За автора: с. 2. - Речник: с. 439-449. - Библиогр.: с. 404-416. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-474-863-0 : 25 лв.
1. Стрес 2. Надбъбречни жлези - болести - връзка с други болести и състояния
159.944.4
616.45
COBISS.BG-ID 46754056

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Виж и 2-42

СКОТ, Стюарт, 1955-
        Съпруг за пример : гледната точка на Библията Вж Кн 44

СМИТ, Лия Д., 1984?-
        Пелени, чинии и господство : как домакините християнки могат да променят света Вж Кн 45

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ
Виж и 124; 125; 322; 348

БК 2021/23 Кн 31
БРАУН, Майкъл Л., 1955-
        Ръцете ни са изцапани с кръв : трагичната история на църквата и еврейския народ / Майкъл Л. Браун ; предг. Дон Уилкерсън ; прев. Екатерина Георгиева. - София : Нов човек, 2020 ([София] : [Булгед]). - 206 с. ; 20 см. - (Кредо)

Ориг. загл.: Our hands are stained with blood / by Michael L. Brown. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-407-520-0 : 9.90 лв.
1. Църква - история 2. Евреи - история
2-9
94(=411.16)
COBISS.BG-ID 46722056

23 РЕЛИГИИ НА ИНДИЙСКИЯ СУБКОНТИНЕНТ. ХИНДУИСТКА РЕЛИГИЯ В ШИРОК СМИСЪЛ

БК 2021/23 Кн 32
КЕШАВИЯХ, Пракаш
        Холистичният начин на живот : учението на Свами Рама от Хималаите / Пракаш Кешавиях ; прев. от англ. Мариана Николова. - [София] : Кибеа, 2020 ([София] : Ифо дизайн). - 168 с. : с ил. ; 20 см. - (Серия Здраве)

Ориг. загл.: Holistic living manual / Prakash Keshaviah. - За автора: с. 2.

ISBN 978-954-474-881-4 : 13 лв.
1. Рама, свами, 1925-1996 - мироглед 2. Духовници, индийски - мироглед 3. Хигиена 4. Йога 5. Самоусъвършенстване 6. Индия - религия
233-85(092)
929 Рама, свами
615.825
COBISS.BG-ID 46761992

БК 2021/23 Кн 33
САТЯНАНДА Сарасвати, свами, 1923-2009
        Йога нидра : второто поколение / свами Сатянанда Сарасвати. - София : Бълг. йога асоц., 2021. - 11 с. : с ил. ; 22 см. - (Полей корените ; 4)

Ориг. загл.: Yoga nidra / Swami Satyananda Saraswati. - Принтирано изд.

ISBN 978-619-7155-09-9
1. Йога 2. Индия - религия
233-85
COBISS.BG-ID 46748424

24 БУДИЗЪМ

БК 2021/23 Кн 34
ТЕНЗИН Гяцо, Далай лама ХIV, 1935-
        Сърцето на медитацията : пътят към дълбинното осъзнаване / Далай Лама ; предг., ред. Джефри Хопкинс ; прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 152 с. ; 18 см. - (Серия Познай себе си)

Прев. по: The heart of meditation / Dalai Lama. - Възприетата форма на името на авт. Далай Лама е Тензин Гяцо,  Далай лама XIV. - За автора: с. 2.

ISBN 978-954-474-883-8 : 15 лв.
1. Будизъм 2. Медитация 3. Индия - религия
24-58
COBISS.BG-ID 46738440

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/23 Кн 35
БОРИС Пловдивски, 1911-2006
        Дядо Борис - в сърцата ни за цял живот : беседи / [състав.] Велка Стамова. - [Ст. Загора] : Палмира, 2020 ([Ст. Загора] : [Дъга плюс]). - 28 с. ; 20 см

Борис Пловдивски - духовно име на Борис Трифонов Богоев.

ISBN 978-954-9376-89-0
1. Православие - проповеди
271.2-475
COBISS.BG-ID 46767624

БК 2021/23 Кн 36
ГРЕЪМ, Били, 1918-2018
        Надежда за всеки ден / Били Греъм ; прев. от англ. ез. Павел Томов. - София : Нов човек, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - [715] с. ; 16 см

Ориг. загл.: Hope for each day / Billy Graham. -
Пълната форма на името на авт. Били Греъм е Уилям Франклин Греъм.

(Подв.) : 25 лв.
ISBN 978-954-407-381-7 !
1. Протестантство
274
COBISS.BG-ID 46763528

БК 2021/23 Кн 37
ГРЕЪМ, Били, 1918-2018
        Тайната на щастието / Били Греъм ; [прев. от англ. ез. Димитър Пращинков]. - София : Нов човек, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 102 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The secret of happiness / Billy Graham. 
- Пълната форма на името на авт. Били Греъм е Уилям Франклин Греъм. - Името на прев. установено от доп. източник. - В кн. погрешно означено 2. изд.

ISBN 978-954-407-522-4
ISBN 978-954-704-522-4 !
1. Щастие 2. Християнска етика 3. Баптизъм - проповеди
277.4-475
COBISS.BG-ID 46710792

БК 2021/23 Кн 38
ГРУЕВА, Таня Стоянова
        Богословско-етически аспекти на сурогатното майчинство / Таня Стоянова Груева. - София : Нов човек, 2020 ([София] : Булгед). - 256 с. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Сурогатното майчинство. - Библиогр.: с. 242-252.

ISBN 978-954-407-524-8 : 14.90 лв.
1. Оплождане инвитро - етични проблеми 2. Християнска етика
27-446:618.17
COBISS.BG-ID 46711816

БК 2021/23 Кн 39        
         КАНОН молебный и акатист
: стому Великомученику и победоносцу и чудотворцу Георгию / прев. от старогр. на църковнослав. и на бълг. ез. йеродякон Атанасий Зографски, монах Климент Зографски. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2018 ([София] : Симолини 94). - 80 с. : с ил. ; 15 см. - (Библиотека Аналогион)

Без сведение за ориг. загл. - Загл. и текст на църковнослав. ез.

ISBN 978-954-770-447-3
1. Георги Победоносец, свети, 278?-303 2. Светци
27-36(092)
929 Георги Победоносец, свети
271.2-534.5
COBISS.BG-ID
46690824        

БК 2021/23 Кн 40
КАНОН молебный и акатист
: стому Великомученику и победоносцу и чудотворцу Георгию / прев. от старогр. на църковнослав. и на бълг. ез. йеродякон Атанасий Зографски, монах Климент Зографски. - [2.] изд. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2018 ([София] : Симолини 94). - 80 с. : с ил. ; 24 см. - (Библиотека Аналогион)

Без сведение за ориг. загл. - Загл. и текст на църковнослав. ез.

ISBN 978-954-770-448-0
1. Георги Победоносец, свети, 278?-303 2. Светци
27-36(092)
929 Георги Победоносец, свети
271.2-534.5
COBISS.BG-ID
46691336

БК 2021/23 Кн 41
        КОНДИКА на Зографската света обител (1734-1816 г.) / разчитане, набор, прев. и комент. Надя Данова ... [и др.]. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2020 ([София] : Симолини 94). - 1167 с. : с факс. ; 31 см. - (Библиотека Към изворите)

Други състав.: Кета Мирчева, Димитър Пеев, Олга Тодорова, Светлана Иванова. - Възприетата форма на името на състав. Кета Мирчева е Кети Николова Мирчева. - Пълната форма на името на състав. Димитър Пеев е Димитър Пеев Димитров. - Изд. на Фонд. Наследство на Зографската Света Обител. - Речник на непознатите, остарели и чужди думи: с. 1129-1132. - Текст и на църковнослав. ез. - Библиогр.: с. 1122-1128. - Геогр. показалец, предм. показалец. - Рез. на англ. ез. - Съдържа и: Факсимилно издание: с. 687-1096.

ISBN 978-954-770-462-6 (подв.)
1. Зографски манастир - история - извори 2. Ръкописи, църковнославянски 3. Гърция - религия
271.22-788(=163.2)(495)(093)
091(=163.1)
COBISS.BG-ID 46762504

БК 2021/23 Кн 42
        СБОРНИК в чест на Варненски и Преславски митрополит Симеон : по случай петдесет-годишното му архиерейско служение / състав. Лизбет Любенова ... [и др.]. - 2. изд. - София : Науч. арх. - БАН, 2020 ([София] : Пре принт БГ). - 399 с. : с портр. ; 25 см

Други състав.: Деница Мизинска, Мила Кръстева. - Пълната форма на името на състав. Лизбет Любенова е Лизбет Любенова Върбанова. - 1. изд. 1922 със загл. Сборник в чест на Варненский и Преславский митрополит Симеон на Св. Синод на Бълг. църква. - Изд. на Варненска и Великопреславска света митрополия.

ISBN 978-619-7606-03-4 (подв.)
1. Симеон, митрополит Варненски и Преславски, 1840-1937 - дейност 2. Митрополити, български - дейност 3. България - религия
271.22-722(497.2)(092)
929 Симеон, митрополит Варненски и Преславски
COBISS.BG-ID 46730504

БК 2021/23 Кн 43
СЕРАФИМ, архимандрит, 1912-1993
        Грях ли е любовта? / архимандрит д-р Серафим. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2020 ([София] : Симолини 94). - 45 с. ; 24 см

Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев.

ISBN 978-954-770-456-5
1. Християнско семейство
27-45
COBISS.BG-ID 46726408

БК 2021/23 Кн 44
СКОТ, Стюарт, 1955-
        Съпруг за пример : гледната точка на Библията / Стюарт Скот ; предг. Джон Макартър ; прев. от англ. Мирослава Зарева. - София : Нов човек, 2020 ([София] : [Булгед]). - 337 с. : с ил., сх., табл. ; 22 см

Ориг. загл.: The exemplary husband / Stuart Scott. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-407-519-4 : 16.90 лв.
1. Християнска етика 2. Християнско семейство
27-45
173
COBISS.BG-ID 46714888

БК 2021/23 Кн 45
СМИТ, Лия Д., 1984?-
        Пелени, чинии и господство : как домакините християнки могат да променят света / Лия Д. Смит ; предг. Керъл ДеМар ; прев. Емил Емилов. - София : Нов човек, 2020 ([София] : [Булгед]). - 213 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Diapers, dishes & dominion: how christian housewives can change the world / Leah Smith. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-407-449-4 : 14.90 лв.
1. Християнско семейство 2. Жени - положение в семейството
27-45
173.5-055.2
COBISS.BG-ID 46695688

БК 2021/23 Кн 46
СТОТ, Джон Р. У., 1921-2011
        Твоят ум има значение : мястото на ума в живота на християнина / Джон Стот ; предг. Марк Нол ; прев. Маги Маринова. - София : Нов човек, 2020 ([София] : [Булгед]). - 69 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Your mind matters / John Stott. - Изд. на Служение бълг. реформация.

ISBN 978-954-407-516-3 : 6.90 лв.
1. Християнска етика
27-426
COBISS.BG-ID 46672648

БК 2021/23 Кн 47
ШЛИСЕЛ, Стив, 1952-
        Завет или хаос : Библията срещу егалитаризма / Стив Шлисел ; предг. Дъглас М. Джоунс ; прев. Деница Папратилова. - София : Нов човек, 2020 ([София] : [Булгед]). - 214 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Covenant or chaos: the Bible vs. egalitarianism / Steve Schlissel. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-407-525-5 : 16.90 лв.
1. Протестантство
274
COBISS.BG-ID 46708744

БК 2021/23 Кн 48
ЯКОВ Цаликис, свети, 1920-1991
        Преподобни Яков Цаликис : кратки истории, поучения, свидетелства / прев. от гр. Венцислав Каравълчев. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2020 ([София] : Симолини 94). - 232 с. : с ил., портр. ; 24 см. - (Библиотека Духовни слънца)

Изд. на Фонд. Наследство на Зографската Св. Обител. - Свидетелства на духовни чеда: с. 87-218. - Чудеса след успението: с. 219-230.

ISBN 978-954-770-460-2
1. Яков Цаликис, свети, 1920-1991 - дейност 2. Духовници, гръцки - дейност 3. Гърция - религия
271.2-722(495)(092)
929 Яков Цаликис, свети
COBISS.BG-ID 46760200

БК 2021/23 Кн 49
ЯНСИ, Филип, 1949-
        Разочарование от Бога : три въпроса, които не се задават на глас / Филип Янси ; прев. от англ. ез. Влади Райчинов. - София : Нов човек, 2020 (София, [т.е. Костинброд] : Мултипринт ООД). - 325 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Disappointment with God: three questions no one asks aloud / Philip Yancey. - За авт.: с. 325. - Библиогр.: с. 324.

ISBN 978-954-407-521-7 : 13.90 лв.
1. Протестантство
274
COBISS.BG-ID 46699272


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

БК 2021/23 Кн 50
ИМЕРАЙ, Шкодран, 1984-
        Убийствата в Любенич 1998-1999 / Шкодран Имерай ; глав. ред. Сабит Сюла ; предг. Антон Панчев ; прев. Антон Панчев ... [и др.]. - София : Сдружение Балкан. науч. институт, 2020. - 264 с. : с ил., портр., к. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Masakrat në Lybeniq. - Други прев.: Ива Иванова, Юлия Ангелова, Дарослава Печинова, Лора Иванова, Румяна Патронска. - Изд. на Институт по история - Прищина. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Фрашър Демай, Луан Тетай. - Библиогр.: с. 247-250.

ISBN 978-619-90441-5-5
ISBN 978-9951-409-88-9 !
1. Политически убийства - Косово - 1998-1999 2. Малцинства, албански - Косово - биографии 3. Любенич (Косово) - вътрешна политика 4. Косово - национален въпрос
323.28(497.115-22)
323.1(=18)(497.115)(092)
929(=18)(497.115)
COBISS.BG-ID 46726664

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2021/23 Кн 51
ГОУЛСТОН, Марк, 1948-
        Просто слушай : открийте тайната на достигането до абсолютно всеки / Марк Гоулстон ; предг. от Кийт Фераци ; прев. от англ. Ирена Райчева. - [София] : Алекс софт, [2021] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xxii, 305 с. : с ил., сх. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Just listen. - За автора: с. 303-304.

19.99 лв.
ISBN 978-954-656-413-9 !
1. Икономическа психология 2. Личност - психология 3. Комуникация
330.16
159.923
COBISS.BG-ID 46709768

БК 2021/23 Кн 52
МЮЛЕР-Ротерберг, Кристиян, 1972-
        Дизайнерско мислене for dummies / Кристиян Мюлер-Ротерберг ; прев. от англ. Теофана Петкова. - [София] : Алекссофт, [2020] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xii, 308 с. : с табл., сх. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Design thinking for dummies. - За автора: с. 305.

19.99 лв.
ISBN 978-954-656-411-5 !
1. Икономическо поведение - ръководства 2. Творчество - ръководства
330.16(035)
159.954(035)
COBISS.BG-ID 43941896

БК 2021/23 Кн 53
ХАЯТ, Майкъл, 1955-
        Платформа : нека ви забележат в един шумен свят / Майкъл Хаят ; прев. от англ. Ирена Райчева. - [София] : Алекс софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xix, 252 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Platform: get noticed in a noisy world / Michael Hyatt. - За автора: с. 252.

19.99 лв.
ISBN 978-954-656-406-1 !
1. Икономическо поведение
330.16
COBISS.BG-ID 46712584

334 ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООПЕРИРАНЕ В ИКОНОМИКАТА
Виж и 06; 347.72

БК 2021/23 Кн 54
ХАГСТРОМ, Робърт Дж., 1956-
        Начинът на Уорън Бъфет / Робърт Дж. Хагстром ; предг. Хауърд Маркс ... [и др.] ; прев. от англ. Ирена Райчева. - [София] : Алекс софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xliv, 348 с. : с табл. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: The Warren Buffett way / Robert G. Hagstrom ; Прев по 3. англ. изд. - Други авт. на предг.: Бил Милър, Питър С. Линч. - За автора: с. 347.

22 лв.
ISBN 978-954-656-399-6 !
1. Бъфет, Уорън Едуард, 1930- - дейност 2. Предприемачество - САЩ - биографии 3. САЩ - стопански обединения
334.78(73)(092)
929 Бъфет, Уорън Едуард
COBISS.BG-ID 46744072

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2021/23 Кн 55
СИНГХ, Шив
        Маркетинг в социалните медии for dummies : прави ученето лесно / Шив Сингх и Стефани Даймънд ; прев. Теофана Петкова. - [София] : Алекс софт, [2021] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xii, 491 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Social Media Marketing For Dummies / Shiv Singh, Stephanie Diamond. - За авторите: с. 486-487.

24.99 лв.
ISBN 978-954-656-414-6 !
1. Маркетинг - наръчници 2. Социални мрежи - влияние - наръчници 3. Електронна търговия - наръчници
339.138:077.5(035)
077.5(035)
COBISS.BG-ID 46717192

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2021/23 Кн 56
ВЕНЕДИКОВ, Петко Йорданов, 1905-1995
        Ипотеки, залог, привилегии / Петко Венедиков. - 5. изд. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2021 ([София] : Симолини'94). - 436 с. : с факс. ; 21 см

1. изд. 1938 изд. на печ. С. М. Стайков. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Предм. показалец.

ISBN 978-619-7469-20-2 : 26 лв.
1. Вещно право - България 2. България - право
347.2(497.2)
COBISS.BG-ID 46738696

БК 2021/23 Кн 57
ВЕНЕДИКОВ, Петко Йорданов, 1905-1995
        Съсобственост. Правни въпроси / Петко Венедиков. - 4. изд. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2021 ([София] : Симолини '94). - 224 с. ; 21 см

1. изд. 1975 на изд. Наука и изкуство. - Биогр. даннни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7469-21-9 : 20 лв.
1. Собственост - правни проблеми
347.23
COBISS.BG-ID 46726152

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/23 Кн 58
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Кодекс на труда. - [37. актуализирано изд.]. - [Шумен] : РС изд. и бизнес консултации, 2021 ([Шумен] : [Инкома]). - 300 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Кодекс на труда 2021.
- 1. изд. 1986 на изд. Наука и изкуство. - Информ. към 02.02.2021.

ISBN 978-619-7028-92-8
1. Труд - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.83:331(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 46741000

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/23 Кн 59
ВАСИЛЕВ, Георги, 1893-?
        Книжка за граничаря войник / Георги Василев. - Фототип. изд. -  София : Бълг. история, 2020 ([София] : Алианс принт). - 88 с. : с табл. ; 15 см

Година на изд. погрешно отпеч. на гърба на загл. с. 2019. - Бълг. история - търг. марка на изд. БИ 93. - Фототип. изд.: 2. прераб. и доп. изд. - Кюстендил : печ. Зора, 1933. - 1. изд. 1928 със загл. Учебник за граничаря-войник на изд. Родина.

ISBN 978-619-7496-41-3 : 5 лв.
1. Гранични войски
356.1
COBISS.BG-ID 46732552

БК 2021/23 Кн 60
        ОБЩ войнишки учебник. - Фототип. изд. - София : Бълг. история, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 203 с. : с ил., портр. ; 21 см

Загл. и текст на стар правопис. - Бълг. история - търг. марка на БИ 93. - Бележки / Мартин Чорбаджийски, Теодор Борисов: с. 202-203. - Фототип. изд.: [София] : Воен.-изд. фонд, 1936.

ISBN 978-619-7496-57-4 : 14 лв.
1. Военна служба - учебници
355.21(075)
COBISS.BG-ID 41094152

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

        ПОВИШАВАНЕ ефективността на социално-педагогическите теоретични и практико-приложни стратегии и подходи, реализирани в рамките на интеркултурното взаимодействие : монография Вж Кн 67

БК 2021/23 Кн 61
ФЛОМЕНБОМ, Даниел
        Разказвачки на истории : какво ни предават нашите баби / Даниел Фломенбом ; прев. от фр. Балчо Балчев. - София : Кибеа, 2020. - 112 с. ; 18 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Les passeuses d'histoires / Daniele Flaumenbaum. - За автора: с. 2. - Библиогр.: с. 108-111.

ISBN 978-954-474-882-1 : 12 лв.
1. Семейно възпитание
37.018
COBISS.BG-ID 46723848

БК 2021/23 Кн 62
ХРИСТОВА-Пеева, Наталия Младенова, 1976-
        Трансхуманизмът и бъдещето на образованието (по литература) / Наталия Христова ; науч. ред. Адриана Емилова Симеонова-Дамянова. - [София] : Авлига, 2021 ([София] : Булгед). - 140 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Наталия Христова е Наталия Младенова Христова-Пеева. - Библиогр.: с. 132-139.

ISBN 978-619-7245-26-4 : 12 лв.
1. Образование и просвета - дигитализация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата
37:004
COBISS.BG-ID 46670600

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/23 Кн 63
ДИМИТРОВА, Цветелина Милчева, 1961-
        Знам повече в 6. клас : български език : ориентирано към новата учебна програма / Цветелина Димитрова, Любка Василева-Бърдарска. - София : Клет България, 2019 ([Пловдив] : [Булвест принт]). - 92 с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Любка Василева-Бърдарска е Любка Василева.

ISBN 978-954-344-597-4 : 9.90 лв.
1. Български език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.163.2(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46752520

БК 2021/23 Кн 64
        КНИГА за учителя по технологии и предприемачество 1. клас / Николай Цанев ... [и др.]. - [София] : Клет България, 2019 ([Пловдив] : Булвест принт). - 84 с. : с цв. ил., табл. ; 30 см

Загл. в изд. каре: Книга за учителя по технологии и предприемачество за 1. клас. - Други авт.: Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Орхидея Делиева. - Комплект с учебник, албум.

ISBN 978-954-344-599-8 : 30 лв.
1. Трудово обучение - методика на преподаването за основни училища
373.3.016:62/64(072)
COBISS.BG-ID 46723592

БК 2021/23 Кн 65
ЦОТОВА, Диана Юриевна, 1963-
        Весëлые ребята 4. класс : книга для учителя / Диана Цотова. - София : Клет България, 2019 (Пловдив : Булвест принт). - 112 с. : с цв. ил. ; 29 см + 1 оптичен диск

Текст и на рус. ез. - Комплект с учебник, работна тетр., метод. ръководство, аудиодискове.

ISBN 978-954-344-528-8
1. Руски език - методика на преподаването за основни училища
373.3.016:811.161.1(072+086.76)
COBISS.BG-ID 46756104

БК 2021/23 Кн 66
SZLACHTA, Emma
        Super grammar for Bulgaria 4th grade : practice book / Emma Szlachta. - София : Клет България, 2019 (Пловдив : Булвест принт). - 52 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. и на бълг. ез.: Граматика по английски език за 4. клас.

ISBN 978-954-344-525-7 : 9.90 лв.
1. Английски език - граматика - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.111(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46750472

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
Виж и 364

БК 2021/23 Кн 67
        ПОВИШАВАНЕ ефективността на социално-педагогическите теоретични и практико-приложни стратегии и подходи, реализирани в рамките на интеркултурното взаимодействие : монография / Валентина Николова Василева ... [и др.] ; състав., увод Десислава Василева Стоянова, Галина Георгиева Георгиева. - Плевен : Медиатех, 2020 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 151 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 23 см

Други авт.: Диана Валентинова Шаханова, Деян Ангелов Стайков, Десислава Василева Стоянова, Багряна Рашкова Илиева, Невена Ненова Ненова, Деница Александрова Алипиева, Маргарита Младенова Русинова, Лора Михайлова Радославова, Юлия Георгиева Дончева, Екатерина Емилова Иванова, Нели Димитрова Кръстева, Ася Симеонова Велева, Соня Георгиева Георгиева, Диана Илиева, Диана Калбанова, Галина Георгиева Георгиева, Велислава Владимирова Великова, Цветомира Дамянова Милева, Даринка Неделчева. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-207-213-1
1. Социална педагогика 2. Интеркултурно образование
376-054.57
37.043
COBISS.BG-ID 46739976

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БОРИСОВА, Даниела Валентинова, 1959-
        Приказки за празници Вж Кн 12


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

БК 2021/23 Кн 68
ВЛАДИМИРОВ, Любомир Владимиров, 1974-
        Екометрия. Ч. 1, Методология на екологичните експертизи / Любомир Владимиров ; науч. ред. Владимир Томов Владимиров. - Плевен : Медиатех, 2020 ([Русе] : Акад изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 413 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

Възприетата форма на името на ред. Владимир Томов Владимиров е Владимир Томов. - Рец.: Красимир Иванов Ениманев, Николай Иванов Петров. - Библиогр.: с. 394-412.

ISBN 978-619-207-211-7
1. Околна среда - контрол
502.175
COBISS.BG-ID 46691080

551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ

БК 2021/23 Кн 69
ПАНАЙОТОВ, Момчил Панайотов, 1976-
        Лавини в България / Момчил Панайотов, Бенжамен Ментешев, Севдалина Михайлова ; предг. Момчил Панайотов ; ил. Момчил Панайотов ... [и др.]. - София : [Изд. авт.], 2021 ([София] : [Геософт]). - 274 с. : с цв. ил. ; 23 см

Други ил.: Ангел Попов, Кирил Траянов, Николай Димов, Любена Господинова, Мая Къркаличева, Ася Джамбазова, Димитър Димитров, Александър Атанасов, Ивайло Лефтеров, Калин Зашев, Стоян Мицев, Петър Петров, Деси Петрова, Атанас Здравков, Владимир Стоянов. - Изд. на Бълг. асоц. по ски свободен и екстремен стил. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 271-274.

ISBN 978-619-188-515-2
1. Лавини - България 2. България - метеорология
551.578.48(497.2)
COBISS.BG-ID 46744328


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/23 Кн 70
БЕРУ-Поае, Айди
        Жените и техният пол / Айди Беру-Поае, Лора Белтран ; прев. от фр. Балчо Балчев. - София : Кибеа, 2021 ([София] : Ифо дизайн). - 256 с. ; 18 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Les femmes et leur sexe / Heidi Beroud-Poyet, Laura Beltran. - Името на авт. Heidi Beroud-Poyet погрешно отпеч. на гърба на загл. с. - Heidi Beiroud-Poyet. - За авторите: с. 2.

ISBN 978-954-474-889-0 : 16 лв.
1. Сексуалност - жени 2. Полов живот - жени 3. Жени - психология
613.88/.89-055.2
159.922.1-055.2
COBISS.BG-ID 46743304

БК 2021/23 Кн 71
ТОМПСЪН, Сюзан Пиърс, 1974-
        Ясните принципи в храненето : щастливи, слаби и свободни с помощта на научно потвърдения метод / Сюзан Пиърс Томпсън ; предисл. Джон Робинс ; прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2021 ([София] : Симолини-94). - 304 с. : с ил., табл. ; 21 см

Ориг. загл.: Bright line eating / Susan Peirce Thompson. - Авторът: с. 2. - Библиогр.: с. 283-295.

ISBN 978-954-474-891-3 : 22 лв.
1. Хранене - хигиена 2. Отслабване - психологични проблеми
613.2
159.923:613.2
COBISS.BG-ID 46719496

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/23 Кн 72
АНДРЮС, Синтия, 1958-
        Акупресура и рефлексотерапия for dummies / Синтия Андрюс и Боби Демпси ; прев. Ирена Райчева. - [София] : Алекс софт, [2020] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 386, vi с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Acupressure and reflexology for dummies / Synthia Andrews, Bobbi Dempsey. - Загл. погрешно отпеч. на гърба на кн.: Акупресура и рефлаксотерапия for dummies. - За авторите: с. 3.

22 лв.
ISBN 978-954-656-408-7 !
1. Акупунктура и акупресура - наръчници
615.814.1(035)
COBISS.BG-ID 46718216

        БИЛКИ за здраво сърце : диета и профилактика на сърдечните болести Вж Кн 75

БК 2021/23 Кн 73
ВИТУЛКАС, Георгос, 1932-
        Нива на здраве : науката хомеопатия. Т. 2 / Джордж Витулкас ; прев. от англ. Даниел Русев ... [и др.]. - София : Кибеа, 2021 ([София] : Симолини-94). - 214 с. : с диагр. ; 20 см. - (Серия Здраве)

Ориг. загл.: Levels of health / George Vithoulkas. - Други прев.: Тодор Тодоров, Ива Иванова, Силвия Цветкова. - Авторът: с. 2. - В кн. погрешно отпеч. 3. прераб. изд. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-474-893-7 : 20 лв.
1. Хомеопатия
615.015.32
COBISS.BG-ID 46733064

КЕШАВИЯХ, Пракаш
        Холистичният начин на живот : учението на Свами Рама от Хималаите Вж Кн 32

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/23 Кн 74
ДРАГАНОВА, Даниела Константинова
        Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания : учебник / Даниела Константинова Драганова. - 2 прераб. и доп. изд. - Плевен : Медиатех, 2021 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 162 с. : с цв. ил., табл. ; 23 см

1. изд. 2017. - Рец. Невяна Фесчиева. - Библиогр.: с. 146-150.

ISBN 978-619-207-219-3
1. Болногледачество - хора с увреждания - учебници за ВУЗ
616-083-056.26(075.8)
COBISS.BG-ID 46673416

616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ

БК 2021/23 Кн 75
        БИЛКИ за здраво сърце : диета и профилактика на сърдечните болести / състав. Маргарита Благоева. - София : Информ. агенция Блиц, 2020. - 112 с. : с ил. ; 28 см

ISBN 978-619-7375-19-0 : 6.49 лв.
1. Сърдечни болести - терапия 2. Фитотерапия
616.12-085
615.32
COBISS.BG-ID 46753544

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

ДАНОВА, Миглена Борисова, 1981-
        Зъбопазителите : вълшебните приятели на децата : книга за малки и големи Вж Кн 175

616.4 ПАТОЛОГИЯ НА ЛИМФНАТА СИСТЕМА, КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ, ЖЛЕЗИТЕ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ

УИЛСЪН, Джеймс Л.
        Надбъбречна умора : стресовият синдром на XXI век Вж Кн 30

616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

БК 2021/23 Кн 76
ЯБЛАНСКИ, Васил Цанков, 1970-
        Предизвикателства пред хирургичното лечение на сколиоза в детска възраст : монография / Васил Яблански. - [София] : Авлига, 2021 ([София] : Булгед). - 140 с. : с ил., табл. ; 21 см

Рецензии / Христо Цеков Цеков, Кирил Василев Драганов: с. 136-139. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7245-25-7 : 20 лв.
1. Сколиоза - при децата - хирургическа терапия
616.71-089-053.2
COBISS.BG-ID 46642184

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА

БК 2021/23 Кн 77
ЗАХАРИЕВА, Кристина Петрова, 1958-
        Неврологични заболявания : [учебник] / Кристина Захариева, Нели Петрова, Татяна Атанасова ; под ред. на Нели Петрова. - Плевен : Медиатех, 2019 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 126 с. : с цв. ил., табл. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Татяна Атанасова е Татяна Атанасова Драганова. - Рецензия / Петя Минева: с. 3-5. - Библиогр.: с. 122-124.

ISBN 978-619-207-170-7 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-207-154-7 !
1. Нервни болести - учебници за ВУЗ
616.8(075.8)
COBISS.BG-ID 46720776

62 ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ)

БК 2021/23 Кн 78
ОРУШ, Антон Константинов, 1991-
        Голяма книга за българската техника / Антон Оруш. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Бълг. история, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 140 с. : с цв. ил. ; 29 см

Без сведение за 1. изд. - Бълг. история - търг. марка на изд. БИ 93. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7496-42-0 : 23.90 лв.
1. Техника - България - история 2. България - техника
62(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 41079560

624 ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ (ОБЩИ ВЪПРОСИ)

БК 2021/23 Кн 79
БАРАКОВА, Николета Тодорова, 1980-
        Изчисляване на ъглови стоманобетонни подпорни стени съгласно: Еврокод 7, Еврокод 8, Еврокод 2 / Николета Баракова, Тодор Бараков. - София : [Вариант БГ], 2019. - 48 с. : със сх., табл. ; 23 см

За авт.: с. 3.

ISBN 978-954-91168-7-8
1. Строителни конструкции
624.01
COBISS.BG-ID 46718472

636.09 ВЕТЕРИНАРНА НАУКА. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ ПО ДОМАШНИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ЖИВОТНИ: КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ. ЗООТЕХНИЧЕСКИ, ЗАЩИТНИ МЕРКИ
Виж и 614.2; 614.3; 614.4; 614.6

БК 2021/23 Кн 80
СИМЕОНОВА, Галина Петкова, 1972-
        Хирургически болести при конете / Галина Петкова Симеонова ; снимки Галина Петкова Симеонова. - Ст. Загора : Дъга плюс, 2019. - 288 с. : с цв. ил., табл. ; 30 см

Рецензия / Динко Динев, Михаил Паскалев: с. 2.

ISBN 978-619-7251-21-0
1. Коне - болести - хирургическа терапия - учебници за ВУЗ
636.09:616-089(075.8)
636.1.09:616-089(075.8)
COBISS.BG-ID 46704136

636.1 ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ. КОНЕ

СИМЕОНОВА, Галина Петкова, 1972-
        Хирургически болести при конете Вж Кн 80

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/23 Кн 81
        ДОМАШНА готварска книга. - Фототип. изд. - София : Бълг. история, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 288 с. ; 21 см

Бълг. история - търг. марка на изд. БИ 93. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Фотоип. изд.: София : Бълг. алманах,1895.

ISBN 978-619-7496-48-2 : 14 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55(083.12)
COBISS.BG-ID 46740488

GAGOVA, Ljubina Borisova, 1967-
        English for cooking lovers : 20 традиционни британски рецепти за готвене и учене на английски език Вж Кн 95

659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

БК 2021/23 Кн 82
NIKIFOROVA, Suzana Panova
        Animaway branding : a conscious business paradigm for a sustainable world / Suzana P. Nikiforova ; ill. Georgi Valkov ; forew. Marc Luyckx Ghisi. - [София] : Animaway, 2020 ([София] : Скала принт). - 276 с. : с ил., табл. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 265-271. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-91714-0-0
1. Търговски марки
659.12
COBISS.BG-ID 46758408


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

7.01/.097 ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ОБЕКТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ. ВИДОВЕ ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

БК 2021/23 Кн 83
        RELOGIA : art+sci+tech visions in 7 contexts : 25 interviews / ed., concepted by Cvetana Ivanova. - Sofia : Art & Sci. Research Found., 2019 (Sofia : Alliance Print). - 144 с. : с цв. ил. ; 23 см

Загл. на кор.: Re: logia. - Съдържа интервюта с: Martine Reicherts, Gerald Bast, Maria Laura Manca, Kelly Snook, Manos Tsakiris, Heidrun Stoeger, Dorijan Kolundzija, Vladimir Nikitin, Cvetana Ivanova, Domhnaill Hernon, Ari Peralta, Heidi Henrickson, Michael Katharakis, Jürgen Ropp, Peter Tzanev, Jill Scott, Richard Reynolds, Claudia Schnugg, Ingeborg Reichle, Aravinth Panch, Daniela Urem, Sarantos Psycharis, Richie Manu, Mikkel Bohm, Bojana Suzic.

ISBN 978-619-91458-0-7
1. Изкуство - интервюта 2. Наука - интервюта
7.07(092)(047.53)
001(092)(047.53)
929
COBISS.BG-ID 46678792

71 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНА, ГРАДИНСКА И ПАРКОВА АРХИТЕКТУРА
Виж и 911.37

БК 2021/23 Кн 84
ДАНОВ, Иван Евгени, 1957-
        Визия за развитието на град София - през 21 век / Иван Данов. - София : Студио 17,5-М, 2019 ([София] : [ИПИ "Илиев"]). - 96 с. : с цв. ил., к. ; 30 см

Загл. на кор.: Визия за развитието на град София през 21 век.

ISBN 978-619-91051-5-3 : 19 лв.
1. Градоустройство - София 2. София - градоустройство
711.4(497.2-25)
COBISS.BG-ID 46755080

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

ВЕЛЕВ, Евгени Кирилов, 1963-
        Атрофия на сетивата Вж Кн 129

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/23 Кн 85
НЕС, Атле, 1949-
        Леонардо да Винчи : биография / Атле Нес ; прев. от норв. Атанас Добрев, Галина Узунова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 288 с. : с ил., портр., [16] л. : цв. ил., портр. ; 25 см

Ориг. загл.: Leonardo da Vinci og hans tid / Atle Næss.

ISBN 978-619-235-051-2 (подв.) : 35 лв.
1. Леонардо да Винчи, 1452-1519 - биографии 2. Художници, италиански - биографии 3. Италия - изобразителни изкуства
75.071.1(450)(092)
929 Леонардо да Винчи
COBISS.BG-ID 46706184

БК 2021/23 Кн 86
ПЕТРОВ, Пламен Валентинов, 1983-
        Случаят "Олга Круша" / Пламен В. Петров. - София : Фонд. Арс милениум МММ, 2020 ([София] : [Джей понт]). - 171 с. : с ил., факс. ; 22 см. - (Археологии)

Вариант на сер. загл. отбелязано на 2-ра кор.: Archeology. - За авт.: с. 2. - Кн. е ил. с рис. на Олга Крушева.

ISBN 978-954-2950-46-2
1. Круша, Олга Захариева, 1860-1918 - биографии 2. Художници, български - биографии 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
929 Круша, Олга Захариева
COBISS.BG-ID 46707720

77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ
Виж и 528.7; 535.24; 535.6; 661.14; 681.7

БК 2021/23 Кн 87
КЕЛБИ, Скот, 1960-
        Пейзажна фотография / Скот Келби ; прев. Ирена Райчева. - [София] : Алекс-софт, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - XIII, 218 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The Landscape photography book / Scott Kelby. - За автора: с. 5.

19.90 лв.
ISBN 978-954-65-6369-9 !
1. Художествена фотография - наръчници
77.047(035)
COBISS.BG-ID 46754568

ФАНЧЪР, Ник
        Хрома : наръчник на фотографа за осветяване с цвят Вж Кн 8

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Виж и 782; 82-2

БК 2021/23 Кн 88
        ЕЙ така... За актьора Тодор Близнаков / състав. Пенка Близнакова, Никола Вандов. - София : Валентин Траянов, 2020 (София : Симолини). - 131 с. : с ил., портр., факс. ; 21 x 23 см

Загл. в изд. каре: Ей така.... - Тодор Близнаков: Не се вземай на сериозно. Животът е по-умен от нас ; Актьорът Тодор Близнаков: Каквото знам за театъра, съм го научил тук. Никога няма да се откажа от всички мои луди дни и нощи под Карандила ; Животът е смях, понякога горчив! Тодор Близнаков в ролята на мистър Райс от Моли Суини : интервюта с Тодор Близнаков / разговорите води Щилияна Василева: с. 40-51. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е ил. с рис. на Станислав Носович.

ISBN 978-954-9928-80-8
1. Близнаков, Тодор, 1951-2019 - биографии 2. Актьори, български - биографии 3. България - театър
792.071.2(497.2)(092)
929 Близнаков, Тодор
COBISS.BG-ID 46677768

БК 2021/23 Кн 89
        ЕЙ така... За актьора Тодор Близнаков / състав. Пенка Близнакова, Никола Вандов. - София : Валентин Траянов, 2020 (София : Симолини). - 131 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 22 x 24 см

Загл. в изд. каре: Ей така.... - Тодор Близнаков: Не се вземай на сериозно. Животът е по-умен от нас ; Актьорът Тодор Близнаков: Каквото знам за театъра, съм го научил тук. Никога няма да се откажа от всички мои луди дни и нощи под Карандила ; Животът е смях, понякога горчив! Тодор Близнаков в ролята на мистър Райс от Моли Суини :[интервюта с Тодор Близнаков / разговорите води Щилияна Василева: с. 40-51. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е ил. с рис. на Станислав Носович.

ISBN 978-954-9928-78-5 (подв.)
1. Близнаков, Тодор, 1951-2019 - биографии 2. Актьори, български - биографии 3. България - театър
792.071.2(497.2)(092)
929 Близнаков, Тодор
COBISS.BG-ID 46678536

БК 2021/23 Кн 90
ТЕАТЪР Българска армия (София)
        Театър "Българска армия" : летопис декември 1950 - август 2020 / [състав.] Никола Вандов. - [София] : Валентин Траянов, 2020 ([София] : [Симолини]). - 607 с. ; 25 см

Само няколко думи / Никола Вандов: с. 7-14. - Библиогр.: с. 435-552. - Показалци.

ISBN 978-954-9928-83-9 (подв.)
1. Театър "Българска армия" (София) - 1950-2020 - справочници 2. Театрални постановки - София - 1950-2020 - справочници 3. София - театър
792.2(497.2-25)(03)
COBISS.BG-ID 46780424

796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ
Виж и 338.48

БОЯНОВ, Дойчин Венциславов, 1976-
        Витоша : спортно-туристически сборник Вж Кн 192

БК 2021/23 Кн 91
ДИМИТРОВ, Димитър Илиев, 1956-
        По пътя към върха : историята на Христо Проданов / Димитър Димитров ; снимки Аврам Аврамов. - София : Бълг. история, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 272 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - Бълг. история - търг. марка на изд. БИ 93. - Библиогр.: с. 236-238.

ISBN 978-619-7496-47-5 : 16.90 лв.
1. Проданов, Христо Иванов, 1943-1984 - биографии 2. Алпинизъм - България - биографии 3. България - физическа култура и спорт
796.52.071(497.2)(092)
929 Проданов, Христо Иванов
COBISS.BG-ID 46503944


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/23 Кн 92
БЪТЛЪР, Доминик
        Английски : самоучител в разкази : увлекателни кратки разкази за учащи с начални познания / Доминик Бътлър, Дорит Херфелд. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : [Булвест принт]). - 208 с. : с ил. ; 18 см

Речник: с. 192-207.

ISBN 978-954-344-545-5 : 14.90 лв.
1. Английски език - учебници за самообразование
811.111(075.4)
821.111-31
COBISS.BG-ID 46766088

БК 2021/23 Кн 93
ЦВЕТКОВА, Николина Валентинова, 1969-
        Успех на матурата по английски : практически насоки, тестови задачи и тестове / Николина Цветкова. - [2. изд.]. - София : Клет България, 2021 ([София] : Алианс принт). - 208 с. : с табл. ; 21 см

Загл. на кор.: Успех на матурата английски. - 1. изд. 2008 на изд. Понс България. - Речник: с. 163-172.

ISBN 978-954-344-652-0 : 14.90 лв.
1. Английски език - учебни помагала за средни училища
811.111(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 46764296

БК 2021/23 Кн 94
ЦВЕТКОВА, Николина Валентинова, 1969-
        Успешни на националното външно оценяване по английски език 10. клас : ниво В1 / Николина Цветкова. - София : Клет, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 128 с. ; 24 см + 1 оптичен диск

ISBN 978-954-344-622-3 : 14.90 лв.
1. Английски език - тестове за средни училища
811.111(079)(075.3+086.76)
COBISS.BG-ID 46681352

БК 2021/23 Кн 95
GAGOVA, Ljubina Borisova, 1967-
        English for cooking lovers : 20 традиционни британски рецепти за готвене и учене на английски език / Любина Гагова. - [София] : Клет България, 2019 ([Пловдив] : [Булвест принт]). - 128 с. : с цв. ил. ; 19 см

Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-954-344-551-6 : 12.90 лв.
1. Английски език - учебници за самообразование 2. Готварство - Великобритания - рецепти 3. Великобритания - домакинство
811.111(076)(075.4)
641.55(410)(083.12)
COBISS.BG-ID 46747656

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК)

БК 2021/23 Кн 96
БЕРНХУБЕР, Стефани
        Немски : самоучител в разкази : увлекателни кратки разкази за учащи с начални познания / обраб. Стефани Бернхубер. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : [Булвест принт]). - 207 с. : с ил. ; 18 см

ISBN 978-954-344-544-8 : 14.90 лв.
1. Немски език - учебници за самообразование
811.112.2(076)(075.4)
821.112.2-91-32
COBISS.BG-ID 46756360

БК 2021/23 Кн 97
ПЕТКОВА-Кесанлис, Микаела, 1971-
        Успешни на националното външно оценяване по немски език 10. клас : ниво В1 / Микаела Петкова-Кесанлис. - София : Клет, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 144 с. ; 24 см + 1 оптичен диск

ISBN 978-954-344-623-0 : 14.90 лв.
1. Немски език - тестове за средни училища
811.112.2(079)(075.3+086.76)
COBISS.BG-ID 46681864

БК 2021/23 Кн 98
ХАУШИЛД, Алке
        Граматика с упражнения немски : лесният начин да научим граматиката, ниво A1-C1 / Алке Хаушилд. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : [Булвест принт]). - 328 с. : с ил. ; 23 см

ISBN 978-954-344-549-3 : 18.90 лв.
1. Немски език - граматика - учебни помагала за самообразование
811.112.2'36(076)(075.4)
COBISS.BG-ID 46734856

БК 2021/23 Кн 99
STEINER, Nadine
        Instant Deutsch : по успешния метод на Джон Питър Слоан / Надин Щайнер, Оливър Томас Домжалски ; предг. Джон Питър Слоан. - София : Клет България, 2019 (Пловдив : Булвест принт). - 264 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-344-539-4 : 24.90 лв.
1. Немски език - учебници за самообразование
811.112.2(075.4)
COBISS.BG-ID 46772232

811.131.1 ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

БК 2021/23 Кн 100
РОВЕРЕ-Фенати, Беатриче
        Италиански : самоучител в разкази : увлекателни кратки разкази за учащи с начални познания / обраб. Беатрис Ровере-Фенати. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : [Булвест принт]). - 208 с. : с ил. ; 18 см

Възприетата форма на името на авт. на адапт. Беатрис Ровере-Фенати е Беатриче Ровере-Фенати. - Речник: с. 192-207.

ISBN 978-954-344-548-6 : 14.90 лв.
1. Италиански език - учебници за самообразование
811.131.1(076)(075.4)
821.131.1-91-32
COBISS.BG-ID 46729736

БК 2021/23 Кн 101
FIANCHINO, Giuseppe
        Colpo di fulmine a Milano : разкази в илюстрации италиански : 20 традиционни кратки разказа за учене на италиански език, ниво A1-А2 / Джузепе Фианкино, Клаудиа Менкарони. - София : Клет България, 2019 (Пловдив : Булвест принт). - 128 с. : с цв. ил. ; 19 см

Текст и на бълг. ез.  - За авторите: с. 4. 

ISBN 978-954-344-535-6 : 12.90 лв.
1. Италиански език - учебници за самообразование
811.131.1(076)(075.4)
821.131.1-32
COBISS.BG-ID 46704904

БК 2021/23 Кн 102
FIANCHINO, Giuseppe
        Il fruttivendolo di Campo de' Fiori : разкази в илюстрации италиански : 20 традиционни кратки разказа за учене на италиански език ниво A2-B1 / Джузепе Фианкино, Клаудиа Менкарони. - София : Klett, 2019 (Пловдив : Булвест принт). - 128 с. : с цв. ил. ; 19 см

Текст и на бълг. ез.  - За авторите: с. 4. 

ISBN 978-954-344-536-3 : 12.90 лв.
1. Италиански език - учебници за самообразование
811.131.1(076)(075.4)
821.131.1-32
COBISS.BG-ID 46721032

811.133.1 ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2021/23 Кн 103
ЛАНГЕНБАХ, Изабел, 1972-
        Френски : самоучител в разкази : увлекателни кратки разкази за учащи с начални познания / обраб. Изабел Лангенбах. - София : Klett, 2020 ([Пловдив] : [Булвест принт]). - 208 с. : с ил. ; 18 см

Речник: с. 196-207.

ISBN 978-954-344-547-9 : 14.90 лв.
1. Френски език - учебници за самообразование
811.133.1(076)(075.4)
821.133.1-91-32
COBISS.BG-ID 46720008

БК 2021/23 Кн 104
ЛЮБЕНОВА, Вяра Николаева, 1969-
        Успешни на националното външно оценяване по френски език 10. клас : ниво В1 / Вяра Любенова, Людмила Гълъбова. - София : Клет, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 112 с. ; 24 см + 1 оптичен диск

Възприетата форма на името на авт. Людмила Гълъбова е Людмила Гълъбова Николова.

ISBN 978-954-344-624-7 : 14.90 лв.
1. Френски език - тестове за средни училища
811.133.1(079)(075.3+086.76)
COBISS.BG-ID 46680584

БК 2021/23 Кн 105
CASTELOT, Sandrine
        Le vin bleu de Monseir Dupont : разкази в илюстрации френски : 20 традиционни кратки разказа за учене на френски език, ниво A2-B1 / Сандрин Кастело, Самюел Дево, Делфин Малик. - София : Клет България, 2019 (Пловдив : Булвест принт). - 127 с. : с цв. ил. ; 19 см

Загл. погрешно отпеч. на загл. с.: Le vin bleu du Monseir Dupont.
- Текст и на бълг. ез. - За авторите: с. 4. 

ISBN 978-954-344-537-0 : 12.90 лв.
1. Френски език - учебници за самообразование
811.133.1(076)(075.4)
821.133.1-32
COBISS.BG-ID 46779400

БК 2021/23 Кн 106
DESVOIX, Samuel
        Madame Bonnet et son champ de lavande : разкази в илюстрации френски : 20 традиционни кратки разказа за учене на френски език, ниво А1-A2 / Самюел Дево, Делфин Малик. - София : Клет България, 2019 (Пловдив : Булвест принт). - 128 с. : с цв. ил. ; 19 см

Текст и на бълг. ез. - За авторите: с. 4. 

ISBN 978-954-344-538-7 : 12.90 лв.
1. Френски език - учебници за самообразование
811.133.1(076)(075.4)
821.133.1-32
COBISS.BG-ID 46781448

БК 2021/23 Кн 107
PANCRAZI, Laetitia
        Version originale pour la Bulgarie B 2.1 : cahier d'exercices / Laetitia Pancrazi, Vyara Lyubenova, Lyudmila Galabova. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 96 с. : с ил., портр. ; 29 см + 1 оптичен диск

Загл. на гърба на кн.: Version originale pour la Bulgarie. - Загл. и на бълг. ез.: Тетрадка по френски език за ниво B 2.1. - Възприетата форма на името на авт. Lyudmila Galabova е Людмила Гълъбова Николова. - Комплект с учебник, ръководство за учителя.

ISBN 978-954-344-574-5
1. Френски език - учебни помагала за курсове
811.133.1(076)(075.9+086.76)
COBISS.BG-ID 46752264

БК 2021/23 Кн 108
        VERSION originale pour la Bulgarie B 2.1 : livre de l'élève / Fabrice Barthélémy ... [и др.] ; av.-prop. Christian Puren. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 168 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. на гърба на кн.: Version originale pour la Bulgarie. - Загл. и на бълг. ез.: Учебник по френски език за ниво B 2.1. - Други авт.: Christine Kleszewski, Émilie Perrichon, Sylvie Wuattier, Vyara Lyubenova, Lyudmila Galabova. - Възприетата форма на името на авт. Lyudmila Galabova е Людмила Гълъбова Николова. - Комплект с работна тетрадка, ръководство за учителя.

ISBN 978-954-344-573-8
1. Френски език - учебници за курсове
811.133.1(075.9)
COBISS.BG-ID 46748936

811.134.2 ИСПАНСКИ ЕЗИК

БК 2021/23 Кн 109
РЕМЕРТ, Наташа
        Испански : самоучител в разкази : увлекателни кратки разкази за учащи с начални познания / обраб. от Наташа Ремерт и Иван Реймондес Фернандес. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : [Булвест принт]). - 216 с. : с ил., табл. ; 18 см

Речник: с. 204-215.

ISBN 978-954-344-546-2 : 14.90 лв.
1. Испански език - учебници за самообразование
811.134.2(076)(075.4)
821.134.2-91-32
COBISS.BG-ID 46779144

БК 2021/23 Кн 110
GÓMEZ Cabornero, Sonsoles, 1970-
        El griego que pintó Toledo : разкази в илюстрации испански : 20 традиционни кратки разказа за учене на испански език, ниво B1-В2 / Сонсолес Гомес Каборнеро. - София : Клет България, 2019 (Пловдив : Булвест принт). - 128 с. : с цв. ил. ; 19 см

Текст и на бълг. ез.  - За автора: с. 4. 

ISBN 978-954-344-534-9 : 12.90 лв.
1. Испански език - учебници за самообразование
811.134.2(076)(075.4)
821.134.2-32
COBISS.BG-ID 46718984

821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/23 Кн 111
ПЕНЧЕВ, Бойко Пенчев, 1968-
        Литература 11.-12. клас : профилирана подготовка модул "Критическо четене" / Бойко Пенчев, Борис Минков, Владимир Игнатов. - София : Клет България, 2019 ([Пловдив] : Булвест принт). - 256 с. : с ил., портр. ; 24 см

Библиогр.: с. 255.

ISBN 978-954-344-604-9 : 18.90 лв.
1. Литература - учебници за средни училища
821(075.3)
COBISS.BG-ID 46713864

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БЪТЛЪР, Доминик
        Английски : самоучител в разкази : увлекателни кратки разкази за учащи с начални познания Вж Кн 92

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

КЕЛЪР, Хелън, 1880-1968
        Как да помогна на света : [есе] Вж Кн 13

821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/23 Кн 112
ЛУКАДО, Макс, 1955-
        Приключенията на Пънчинело : шест приказки от света на униксите / Макс Лукадо ; ил. Серхио Мартинес, Дейвид Уензел ; прев. от англ. Влади Райчинов ... [и др.]. - София : Нов човек, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 180 с. : с цв. ил. ; 24 х 24 см

Други прев.: Цветелина Райкова, Деница Папратилова. - Името на прев. Деница Папратилова погрешно отпеч. в изд. каре Деница Папратилов. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-407-526-2 : 17.90 лв.

821.111(73)-93-34
COBISS.BG-ID 46734344

821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БЕРНХУБЕР, Стефани
        Немски : самоучител в разкази : увлекателни кратки разкази за учащи с начални познания Вж Кн 96

821.113.5 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/23 Кн 113
ДАМХАУГ, Торкил, 1958-
        Сигурни знаци за твоята смърт : роман / Торкил Дамхауг ; прев. от норв. Галина Узунова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 480 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Sikre tegn på din død / Torkil Damhaug.

ISBN 978-619-235-048-2 : 19.99 лв.

821.113.5-312.4
COBISS.BG-ID 46672904

821.113.5-93 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/23 Кн 114
ПАР, Мария, 1981-
        Батко / Мария Пар ; с ил. на Осхил Иргенс ; прев. Росица Цветанова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, [2020] ([София] : [Инвестпрес]). - 32 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Storebror / Maria Parr.

ISBN 978-619-235-065-9 : 5 лв.

821.113.5-93-32
COBISS.BG-ID 46742792

БК 2021/23 Кн 115
СКРЕТИНГ, Гюдрюн, 1971-
        Антон и други произшествия : роман за деца / Гюдрюн Скретинг ; прев. от норв. Росица Цветанова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [Миг принт]). - 256 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Anton og andre uhell / Gudrun Skretting. - Бележка за преводача: с. 255.

ISBN 978-619-235-042-0 : 10 лв.

821.113.5-93-31
COBISS.BG-ID 46697992

БК 2021/23 Кн 116
СКРЕТИНГ, Гюдрюн, 1971-
        Антон и други стадни животни : роман за деца / Гюдрюн Скретинг ; прев. от норв. Росица Цветанова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2021 ([София] : [Миг принт]). - 224 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Anton og andre flokkdyr / Gudrun Skretting.

ISBN 978-619-235-079-6 : 12 лв.

821.113.5-93-31
COBISS.BG-ID 46703112

821.131.1 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

РОВЕРЕ-Фенати, Беатриче
        Италиански : самоучител в разкази : увлекателни кратки разкази за учащи с начални познания Вж Кн 100

FIANCHINO, Giuseppe
        Colpo di fulmine a Milano : разкази в илюстрации италиански : 20 традиционни кратки разказа за учене на италиански език, ниво A1-А2 Вж Кн 101

FIANCHINO, Giuseppe
        Il fruttivendolo di Campo de' Fiori : разкази в илюстрации италиански : 20 традиционни кратки разказа за учене на италиански език ниво A2-B1 Вж Кн 102

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

ЛАНГЕНБАХ, Изабел, 1972-
        Френски : самоучител в разкази : увлекателни кратки разкази за учащи с начални познания Вж Кн 103

CASTELOT, Sandrine
        Le vin bleu de Monseir Dupont : разкази в илюстрации френски : 20 традиционни кратки разказа за учене на френски език, ниво A2-B1 Вж Кн 105

DESVOIX, Samuel
        Madame Bonnet et son champ de lavande : разкази в илюстрации френски : 20 традиционни кратки разказа за учене на френски език, ниво А1-A2 Вж Кн 106

821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

РЕМЕРТ, Наташа
        Испански : самоучител в разкази : увлекателни кратки разкази за учащи с начални познания Вж Кн 109

GÓMEZ Cabornero, Sonsoles, 1970-
        El griego que pintó Toledo : разкази в илюстрации испански : 20 традиционни кратки разказа за учене на испански език, ниво B1-В2 Вж Кн 110

821.135.1 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/23 Кн 117
БАЛАН, К. Г., 1972-
        Мошеник ЕООД : роман / К. Г. Балан ; прев. от рум. Христо Боев. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [Инвестпрес]). - 576 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Escros SRL / C. G. Balan. - Бележка за преводача: с. 4. - Роман за един сантиментален мошеник / Христо Боев: с. 574-575.

ISBN 978-619-235-050-5 : 19.99 лв.

821.135.1-31
COBISS.BG-ID 46701320

821.146 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/23 Кн 118
ПАПАДАКИ, Калия, 1978-
        Дендрити : роман / Калия Пападаки ; прев. от гр. Здравка Михайлова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 216 с. ; 20 см

Ориг. загл. на гр. ез. - Бележка за преводача: с. 215.

ISBN 978-619-235-074-1

821.146-31
COBISS.BG-ID 46662408

821.146-93 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/23 Кн 119
ЦИТАС, Макис, 1971-
        Бездомният Костас / Макис Цитас ; ил. Емилия Контеу ; прев. от гр. Здравка Михайлова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [Миг принт]). - 40 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл., транслитерирано на латиница: O adespotos Kostas / Makis Tsitas. - За авт., прев.: с. 40.

ISBN 978-619-235-040-6 : 5 лв.

821.146-93-32
COBISS.BG-ID 46731784

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/23 Кн 120
БАЛМОНТ, Константин Дмитриевич, 1867-1942
        Под новия сърп : роман / Константин Балмонт ; прев. от рус. Иван Тотоманов. - София : Панорама, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 296 с. ; 21 см

Ориг загл.: Под новым серпом / Константин Дмитриевич Бальмонт. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9655-00-1 : 16 лв.

821.161.1-31
COBISS.BG-ID 46705160

821.161.2-93 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/23 Кн 121
АНДРУСЯК, Иван Михайлович, 1968-
        Третият сняг : приказна повест / Иван Андрусяк ; худож. Олга Кузнецова ; прев. от укр. Димитър Христов. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 64 с. : с цв. ил. ; 21 x 24 см

Ориг. загл.: Третiй снiг / Iван Андрусяк. - Пълната форма на името на прев. Димитър Христов е Димитър Христов Черняев.

ISBN 978-619-235-077-2 : 10 лв.

821.161.2-93-32
COBISS.BG-ID 46776840

821.162.3 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/23 Кн 122
БАЛАБАН, Ян, 1961-2010
        Тук сме : история в десет разказа / Ян Балабан ; прев. от чеш. Красимир Проданов. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 200 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Jsme tadu / Jan Balabán. - Бележка за преводача: с. 5

ISBN 978-619-235-053-6 : 12 лв.

821.162.3-32
COBISS.BG-ID 46659080

БК 2021/23 Кн 123
ХАИЧЕК, Иржи, 1967-
        Дъждовна флейта : роман / Иржи Хаичек ; прев. от чеш. Красимир Проданов. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 270 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Deštová hůl / Jiří Hájíček.

ISBN 978-619-235-078-9 : 14.99 лв.

821.162.3-31
COBISS.BG-ID 46738184

821.162.3-93 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/23 Кн 124
ШРУТ, Павел, 1940-2018
        Чифтоядците / Павел Шрут ; ил. Галина Миклинова ; прев. от чешки Красимир Проданов. - София : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [Инвестпрес]). - 192 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Lichožrouti / Pavel Srut.

ISBN 978-619-235-049-9 : 14.99 лв.

821.162.3-93-322.9
COBISS.BG-ID 46713352

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/23 Кн 125
        ПОДИР копненията на поета / състав., увод Цветан Ракьовски ; науч. ред. Михаил Неделчев. - София : Макед. науч. институт, 2020 ([София] : Симолини-94). - 231 с. ; 21 см, в кутия. - (Македонска библиотека ; No 56)

Трите похода на Яворов в спомени на съвременници: с. 110-129. - "Хайдушки копнения" - възможни контексти / Цветан Ракьовски: с. 131-162. - Бележки и коментари към оригиналния текст на "Хайдушки копнения" и към другите текстове (статии, интервюта, писма, спомени): с. 163-216. - Пейо Яворов. Автобиография: с. 217-221. - Изд. се разпространява в кутия с кн. със загл. Хайдушки копнения. - Рец.: Елка Трайкова, Стилиян Стоянов. - Библиогр. в края на отд. материали. - Именен показалец.

ISBN 978-619-7377-18-7 (в кутия)
1. Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914 - творчество 2. Поети, български - творчество 3. България - литературознание
821.163.2(092)
929 Яворов, Пейо Крачолов
821.163.2-8
COBISS.BG-ID 46675464

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/23 Кн 126
АВДЖИЕВ, Стоян Стоев, 1943-
        Китка шарена : стихове / Стоян Авджиев. - София : Светулка 44 Атеней, 2020 ([София] : [Булгед]). - 56 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-309-295-6 : 5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46679304

БК 2021/23 Кн 127
АРСОВ, Арсений Антонов, 1956-
        Поетичен антракт / Арсений Арсов. - Варна : Арсений Арсов, 2020. - 146 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46653448

БК 2021/23 Кн 128
БОЗУКОВА, Кети Стефанова, 1964-
        Прозорец от спомени : стихотворения / Кети Бозукова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-619-235-044-4 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46707208

БК 2021/23 Кн 129
ВЕЛЕВ, Евгени Кирилов, 1963-
        Атрофия на сетивата / Евгени Велев. - София : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 60 с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

ISBN 978-619-235-041-3
1. България - изобразителни изкуства
821.163.2-1
73/76(497.2)
COBISS.BG-ID 46761736

БК 2021/23 Кн 130
ДИМИТРОВ, Димитър Кирилов, композитор, 1952-
        Любовна партитура : лирика / Димитър Димитров. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2020 ([София] : [Инвестпрес]). - 160 с. ; 20 см

Текст и на фр., итал., рус. ез. / прев. Цонка Донева, Ольга Мальцева-Арзиани, В. М. Стафидова. 

ISBN 978-619-235-076-5 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46672136

БК 2021/23 Кн 131
ДОЙЧИНОВА, Мира Алексеева, 1979-
        Дом на звезди и вятър : стихотворения / Мира Дойчинова - irini ; худож. Мира Дойчинова - irini. - Пловдив : FastPrintBooks, 2020. - 100 с. : с ил. ; 21 смISBN 978-619-236-183-9 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46721800

БК 2021/23 Кн 132
ИВАНОВ, Васил Николов, 1961-
        Жива вода : стихове / Васил Иванов. - София : Светулка 44 Атеней, 2020 (София : Булгед). - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-954-309-294-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46636040

БК 2021/23 Кн 133
КИРЯНОВА, Катерина Илиева, 1947-
        Ангелите не умират : стихове / Катерина Кирянова. - София : Светлана Янчева - Изида, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 96 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-235-075-8 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46683912

БК 2021/23 Кн 134
КОСТАДИНОВА, Мария, 19??-
        Нежни безсъници : стихове / Мария Костадинова mariniki. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [Инвестпрес]). - 320 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-235-033-8 : 19 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46727432

БК 2021/23 Кн 135
КОСТОВ, Ивайло Милев, 1976-
        Животът ми е нежна болка : притчи и стихове / Ивайло Костов. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 160 с. ; 20 см

ISBN 978-619-235-070-3 : 15 лв.

821.163.2-1
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46632456

БК 2021/23 Кн 136
КРОСНЕВ, Ангел Стефанов, 1952-
        Вино от спомени : лирика / Ангел Кроснев ; худож. Владимир Кондарев. - [София] : Светулка 44 Атеней, 2021 ([София] : Булгед). - 84 с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-954-309-299-4 (подв.) : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46660360

БК 2021/23 Кн 137
МИРЧЕВ, Иван Василев, 1978-
        Хартиено момче / Иван Мирчев. - [София] : [Емайви консулт], [2020]. - 47 с. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2987-33-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46722824

БК 2021/23 Кн 138
НЕДЕВА, Ваня Николаева, 1960-
        Милост за сянката : стихотворения / Ваня Недева ; ил. Иван Яхнаджиев ; послесл. Екатерина Костова, Елин Рахнев. - София : Карина-Мариана Тодорова, 2020 ([София] : [Демакс]). - [40 л.] : с ил. ; 21 см

За авт.: с. 78.

ISBN 978-954-315-098-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46677256

БК 2021/23 Кн 139
ПЕЛТЕКОВ, Ангел Запрянов, 1947-
        Плаващи пясъци : лирика, епиграми / Ангел З. Пелтеков. - Пловдив : Регион. нар. библ. "Иван Вазов", 2019. - 122 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7473-09-4

821.163.2-1
821.163.2-17
COBISS.BG-ID 46637064

БК 2021/23 Кн 140
ПОПОВА, Таня Никифорова, 1966-
        Цвят на кактус : стихове / Таня Попова ; худож. Яна Попова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [Миг принт]). - 84 с. : с ил. ; 20 см

Изстрадани открития за земния свят / Лалка Павлова: с. 5-7. - Пълната форма на името на авт. на предг. Лалка Павлова е Лалка Павлова Димитрова. - Авторката за себе си: с. 81-82.

ISBN 978-619-235-047-5 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46631688

БК 2021/23 Кн 141
РАДЕВА, Кунка Петрова, 1926-
        Моите импресии : първи хайку опити / Кунка Радева. - София : Карина М, 2002 ([София] : [Демакс]). - 48 с. ; 21 см

Тристишия от четирилистни детелини / Георги Тодоров: с. 45-46. - За авт.: с. 47.

ISBN 954-8260-92-1

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46763272

БК 2021/23 Кн 142
ХАНТОВА, Петя Живкова, 1971-
        Тъгата ми отива : стихове / Петя Хантова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [Инвестпрес]). - 64 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-235-056-7 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46689032

БК 2021/23 Кн 143
ЦАНДЕВА, Веселина, 1933-
        Нишките на любовта : лирика / Веселина Цандева. - Ловеч : Инфовижън, 2021. - 88 с. : с ил., портр. ; 21 см

За авт.: с. 4.

ISBN 978-619-7442-49-6 (не е отпеч.) : 5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46650120

БК 2021/23 Кн 144
ЦОЛОВА, Петя, 1939-
        Градината на Ева : стихове / Петя Цолова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [Инвестпрес]). - 110 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Петя Цолова е Петя Цолова Стайкова. - За авт.: с. 1.

ISBN 978-619-235-046-8 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46683144

БК 2021/23 Кн 145
ЯНКОВА, Яна, 1980-
        Любовта се мълчи : поезия / Яна Янкова ; худож. Красимир Митев. - [София] : Валдекс, 2021. - 78 с. : с ил. ; 16 x 14

Дългото мълчание на влюбената / Борис Мархолев: с. 76-77. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91299-2-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46722312

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/23 Кн 146
БОЕВ, Боян Йорданов, 1993-
        Сайбиевата невеста : роман / Боян Боев. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [Инвестпрес]). - 192 с. ; 20 см

ISBN 978-619-235-045-1 : 12 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46645512

БК 2021/23 Кн 147
БЪЛГАРАНОВ, Денис Бориславов, 1997-
        Усещате ли разликата / Денис Българанов. - [София] : Вариант БГ, 2018. - 56 с. ; 20 см

ISBN 978-954-91168-6-1

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46728712

БК 2021/23 Кн 148
ВЕЛИКОВА, Венцислава Йорданова
        Иван Черния / Венцислава Великова. - Варна : Венцислава Йорданова Великова, 2020. - 127 с. : с портр. ; 17 см

Кн. 1 от поредицата Човечни разкази. - За авторът: с. 126-127.

ISBN 978-619-91705-0-2

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46649352

БК 2021/23 Кн 149
ВЕЛИКОВА, Венцислава Йорданова
        Странна сбирка от разкази / Венцислава Великова. - Ст. Загора : Амат, 2019. - 168 с. : с портр. ; 21 см

За авт.: с. 167.

ISBN 978-619-90909-5-4

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46648840

БК 2021/23 Кн 150
ДОНЧЕВА, Милена Иванова, 19??-
        Хубава Мина и змея : легенда / Милена Дончева. - [Ст. Загора] : Палмира, 2021 ([Ст. Загора] : [Дъга плюс]). - 44 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9376-91-3 : 8 лв.

821.163.2-343
COBISS.BG-ID 46684936

БК 2021/23 Кн 151
ДОЦЕВ, Георги Тодоров, 1943-
        Думи за Рибен [община Долна Мтрополия] и неговите хора : романизирана история на едно село в Дунавската равнина със землище за паша и оран 35 квадратни километра и надморска височина 52 метра / Георги Доцев. - Варна : Алфа принт, 2020. - 350 с. ; 24 см

За творческия дух на човека и неговата любов към историята като обещание към бъдещето / Ангел Христов: с. 3-4. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Ангел Христов е Ангел Христов Дюлгеров.

ISBN 978-954-92075-0-7
1. Села - Северна България - история - художествена литература 2. Рибен (област Плевен) - краезнание
821.163.2-311.6
908(497.21-22)(0:82-31)
COBISS.BG-ID 46700040

БК 2021/23 Кн 152
КИРИЦОВА, Ваня Димитрова
        Яна Шарана 2.0 : астрологична тактика за уморени мениджъри / Ваня Кирицова. - София : Алгол прес, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 215 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-172-006-4 : 18 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46716168

КОСТОВ, Ивайло Милев, 1976-
        Животът ми е нежна болка : притчи и стихове Вж Кн 135

БК 2021/23 Кн 153
МИХАЙЛОВ, Калин Руменов, 1966-
        Смъртта няма последната дума : повест / Калин Михайлов ; ил. Йоана Михайлова. - София : Нов човек, 2021 ([София] : [Булгед]). - 92 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-407-527-9 : 9.90 лв.
ISBN 978-957-407-527-9 !

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46709000

БК 2021/23 Кн 154
ПЕЕВА, Мина, 1944-
        Годината / Мина Пеева. - Ст. Загора : Алфамаркет, 2021 ([София] : [Принтбук]). - 356 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Мина Пеева е Мина Пеева Георгиева.

ISBN 978-619-90246-3-8

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46678024

БК 2021/23 Кн 155
РАНГЕЛОВ, Александър Рангелов, 1994-
        Могъщият Спронок / Александър Рангелов, Никола Димитров. - София : Спронхолд, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 303 с. : с ил. ; 21 см

На гърба на кн. означено ч. 1.

ISBN 978-619-91372-0-8 : 18.99 лв.

821.163.2-312.9
COBISS.BG-ID 46712328

БК 2021/23 Кн 156
РАНГЕЛОВ, Александър Рангелов, 1994-
        Спронок : космически гладиатори / Александър Рангелов, Никола Димитров. - София : Спронхолд, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 160 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-91372-2-2 : 17 лв.

821.163.2-312.9
COBISS.BG-ID 46725896

БК 2021/23 Кн 157
СТОЕВ, Валентин, 1946-
        Вулгарните романтици : война и мир на прехода : роман / Валентин Стоев. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [Инвестпрес]). - 1008 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-235-035-2 : 25 лв.

821.163.2-311.4
COBISS.BG-ID 46657288

БК 2021/23 Кн 158
ТОДОРОВ, Тодор Михайлов, 1931-
        Отново заедно : роман / Тодор Тодоров. - София : Светулка 44 Атеней, 2020 ([София] : [Булгед]). - 214 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-309-293-2 : 12 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46701832

БК 2021/23 Кн 159
ХАНДЖИЕВ, Владислав Александров
        Рикости и промове. Т. 1 / Владислав Ханджиев. - [София] : [Владислав Александров Ханджиев], 2021 (София : Фул принт). - 206 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91790-0-0 : 15 лв.

821.163.2-312.9
COBISS.BG-ID 46747144

БК 2021/23 Кн 160
ШОМОВ, Румен Христов, 1951-
        Китайската стена или С Биг Брадър от двете страни на времето : хей, хоп-роман / Румен Шомов. - София : Карина-Мариана Тодорова, 2020 ([София] : [Демакс]). - 193 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Китайската стена. - За романа: с. 188-192. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-315-099-1 : 12 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46711560

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/23 Кн 161
БОЖИНОВА, Благородна, 1925-2000
        Жертвено поколение : спомените на една концлагеристка / Благородна Божинова. - [2. изд.]. - София : Бълг. история, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 272 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Благородна Божинова е Благородна Божинова Цветанова-Пелова. - 1. изд. 1996 на изд. Булгарика. - Бълг. история - търг. марка на изд. БИ 93. - С паметта на страданието: с. 263-271. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7496-55-0 : 16 лв.
1. Концентрационни лагери - Югославия - спомени 2. Югославия - история
821.163.2-94
94(497-41)(093.3)
COBISS.BG-ID 46640904

БК 2021/23 Кн 162
БОРИСОВ, Юрий Митков, 1956-
        Политически дневник : декември 1997 - октомври 1998 / Юрий Борисов ; предг. Атанас Иванов. - [София] : Светулка 44 Атеней, 2020 ([София] : Булгед). - 228 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-309-298-7 : 15 лв.
1. Вътрешна политика - България - история - спомени 2. България - история
821.163.2-94
94(497.2)"19"
COBISS.BG-ID 46698248

БК 2021/23 Кн 163
ГОЧЕВА, Татяна Кирилова
        Требникът : уроците / Татяна Гочева. - София : Светулка 44 Атеней, 2020 ([София] : Булгед). - 58 с. ; 19 см

ISBN 978-954-309-296-3

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 46737160

БК 2021/23 Кн 164
МАРДИРОСЯН, Гаро Хугасов, 1944-
        Частица нищожна от отломката нищожна / Гаро Мардиросян. - 2. доп. изд. - София : [Изд. авт.], 2021 ([София] : [Корнел]). - 159 с. : с цв. ил. ; 24 см

1. изд. 2020, установено от доп. източник. - От редактора / Елена Диварова: с. 7-8. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-188-543-5

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46741256

БК 2021/23 Кн 165
МАРИНОВ, Иванко, 1946-
        Другото небе : поезия и проза / Иванко Маринов. - София : Светулка 44 Атеней, 2020 ([София] : [Булгед]). - 92 с. ; 21 см

Иванко Маринов - псевд. на авт. Иван Маринов Димитров. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. 

ISBN 978-954-309-291-8

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 46675720

БК 2021/23 Кн 166
ПАНОВА, Валентина, 1949-
        Веселие по врачански : разкази и ситнежи / Валентина Панова. - Бургас : Конфедерация на бълг. писатели, 2021. - 182 с. : с ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Валентина Панова е Валентина Панова Стоянова. - Весела терапия с врачански привкус / Станислав Марашки: с. 3-4. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Станислав Марашки.

ISBN 978-619-7411-27-0

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 46722568

БК 2021/23 Кн 167
ПЕТКАНОВ, Димитър Попниколов, 1884-1962
        Страници от един живот / Димитър Петканов (иконом Димитрий). - София : Нов човек, 2020. - 168 с. ; 21 см

 Ответното писмо на Константин Петканов: с. 163-166. - За автора: с. 167-168.

ISBN 978-954-407-523-1 : 6.90 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46734088

        ПОДИР копненията на поета Вж Кн 125

БК 2021/23 Кн 168
РАДИНСКА, Валентина Димитрова, 1951-
        Користни записки : по следите на пишещото същество / Валентина Радинска. - София : Симолини 94, 2021. - 215 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7672-03-9 : 15 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46657544

БК 2021/23 Кн 169
СИВКОВ, Любомир Александров, 1952-
        Светът е пъстър и тук, и там / Любомир Сивков. - Добрич : Йордан Йорданов ПБ, 2020. - 234 с. : с цв. ил. ; 21 см

За автора: с. 231.

ISBN 978-954-92562-8-4

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46651912

БК 2021/23 Кн 170
ТЕНЕВ, Драган Димитров, 1919-1999
        Тристахилядна София и аз между двете войни / Драган Тенев. - [4. изд.]. - София : Бълг. история, 2020 ([София] : Алианс принт). - 367 с. ; 21 см

1. изд. 1992 на изд. Ласка. - Бълг. история - търг. марка на изд. БИ 93. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-7496-59-8 : 19 лв.
1. История - София - спомени 2. София - краезнание
821.163.2-94
908(497.2-25)(0:82-94)
COBISS.BG-ID 46656008

БК 2021/23 Кн 171
ТОДОРОВА, Гергана Димитрова, 1968-
        За какаото и кадифето : стихове и есета / Гергана Тодорова ; графики Весела Цветкова. - София : Консултантска къща Ивана, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 183 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91734-0-4 : 12 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 46683400

БК 2021/23 Кн 172
        ЮСКАР... и всичко на света / състав., предг. Феодора Иванова. - [Бургас] : [Феодора Динкова Иванова], 2020 ([София] : Диджитал принт експрес). - 88 с. : с ил. ; 15 x 15 см

Загл. на гърба на кор.: ...и така нататък. - Съдържа текстове и рис. на ученици от I и III кл., Бургас.

ISBN 978-619-91597-0-5

821.163.2-053.5-84
COBISS.BG-ID 46685960

БК 2021/23 Кн 173
ЯВОРОВ, Пейо Крачолов, 1878-1914
        Хайдушки копнения : спомени от Македония 1902-1903 / П. К. Яворов. - Фототип. изд. - София : Макед. науч. институт, [2020] ([София] : Симолини-94). - 194 с. ; 21 см, в кутия. - (Македонска библиотека ; No 55)

Кор. опис. - Загл. и текст на стар правопис. - П. К. Яворов - псевд. на авт. Пейо Тотев Крачолов. - Изд. се разпространява в кутия с кн. със загл. Подир копненията на поета. - Фототип. изд.: София ; Солун : Ив. х. Николов, 1909.

ISBN 978-619-7377-17-0 (в кутия)

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46673672

БК 2021/23 Кн 174
        МЪДРОСТ и вдъхновение : велики мисли на именити българи : 250 цитата / състав. и авт. на предг. Мартин Чорбаджийски. - София : Бълг. история, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 256 с. ; 16 см

Бълг. история - търг. марка на БИ 93.

ISBN 978-619-7496-51-2 : 9 лв.

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 46732296

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/23 Кн 175
ДАНОВА, Миглена Борисова, 1981-
        Зъбопазителите : вълшебните приятели на децата : книга за малки и големи / Миглена Данова ; ил. Калина Илиева. - [София] : Shinichki, 2020 ([София] : Алианс принт). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-619-91656-0-7 : 15 лв.

821.163.2-93-8
087.5:616.31
616.31:087.5
COBISS.BG-ID 46748168

БК 2021/23 Кн 176
КОЛЕВ, Ивомир Петров
        Калоян / Ивомир Колев ; ил. Александра Младенова. - София : Бълг. история, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 84 с. : с цв. ил. ; 22 х 21 см. - (Исторически приказки ; 2)

Бълг. история - търг. марка на изд. БИ 93.

ISBN 978-619-7496-44-4 : 11.90 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46714376

БК 2021/23 Кн 177
КОЛЕВ, Ивомир Петров
        Симеон / Ивомир Колев ; ил. Александра Младенова. - София : Бълг. история, 2021 ([Добрич] : Фолиарт). - 104 с. : с цв. ил. ; 22 x 20. - (Исторически приказки ; 3)

Бълг. история - търг. марка на изд. БИ 93.

ISBN 978-619-7496-70-3 : 13.90 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46737672

БК 2021/23 Кн 178
        ПРИКАЗКИ от деца за деца / състав. Илия Виделинов. - Пловдив : Plovdiv Plaza мол, 2019 ([София] : [Ве консултинг]). - 60 с. : с цв. ил. ; 15 x 21 см

Кор. опис.

Приказките са написани от деца по проект на Фонд. 7 акт и Молив зад ухото.

821.163.2-053.2-34
COBISS.BG-ID 46740744

БК 2021/23 Кн 179
ТРОШАНОВ, Марин Петков, 1984-
        Роботът Чапек и лабиринтът на сърдитото лигаво чудовище / написа Марин Трошанов ; нарисува Петър Станимиров. - София : Кибеа, 2020 ([София] : Симолини-94). - 56 с. : с цв. ил. ; 26 см

Кн. 3 от поредицата Роботски приключения.

ISBN 978-954-474-860-9 : 18 лв.

821.163.2-93-321.9
087.5
COBISS.BG-ID 46731528

821.163.3 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/23 Кн 180
БАШЕВСКИ, Димитър, 1943-
        Кръг : роман / Димитър Башевски ; прев. от макед. Таня Попова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 124 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Круг / Димитар Башевски. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-235-072-7 : 10 лв.

821.163.3-31
COBISS.BG-ID 46659592

БК 2021/23 Кн 181
МАРКОВСКИ, Стефан, 1990-
        Еретични писма или Намирайки небесата, които сияят в червено : роман / Стефан Марковски ; прев. от макед. Мариян Петров. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 ([София] : [Миг принт]). - 168 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Еретички писма / Стефан Марковски. - Загл. на кор.: Еретични писма.

ISBN 978-619-235-037-6 : 10 лв.

821.163.3-31
COBISS.BG-ID 46654728

БК 2021/23 Кн 182
СТАРОВА, Луан, 1941-
        Посланикът на държавата, която няма да съществува : роман / Луан Старова ; прев. от макед. Мариян Петров. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 258 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Амбасади / Луан Старова.

ISBN 978-619-235-071-0 : 13 лв.

821.163.3-31
COBISS.BG-ID 46636296

821.163.3-93 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/23 Кн 183
НИКОЛОВА, Оливера, 1936-
        Зоки Поки : роман за деца / Оливера Николова ; худож. Светлана Стоянова ; прев. от макед. Таня Попова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 96 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Зоки Поки / Оливера Николова.

ISBN 978-619-235-067-3 : 5.99 лв.

821.163.3-93-31
COBISS.BG-ID 46723336

821.163.41 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/23 Кн 184
ЛАТИНОВИЧ, Милош, 1963-
        Шекспировият избраник / Милош Латинович ; прев. от сръб. Таня Попова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 211 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Šekspirov klijent / Miloš Latinovič, погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с.: Sekspirov klijent. - Името на авт. Miloš Latinovič погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с. - Miloš Latinovic. - Бележка за преводача: с. 210.

ISBN 978-619-235-069-7 : 12 лв.

821.163.41-31
COBISS.BG-ID 46710280

821.18 АЛБАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/23 Кн 185
ЕРЕБАРА, Руди, 1971-
        Епосът на утринните звезди : роман / Руди Еребара ; прев. от алб. Екатерина Търпоманова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 620 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Epika e yjeve të mëngjesit / Rudi Erebara. - Бележка за преводача: с. 619.

ISBN 978-619-235-082-6 : 25 лв.

821.18-311.6
COBISS.BG-ID 46715144

821.361 ЛИТЕРАТУРА НА БАСКИ ЕЗИК

БК 2021/23 Кн 186
АГИРЕ, Катиша, 1981-
        Изчакай да превали / Катиша Агире ; прев. Мария Пачкова. - [София] : Пламар, 2019 ([София] : [Миг принт]). - 264 с. ; 21 см. - (Поредица Баска литература)

Ориг. загл.: Atertu arte itxaron / Katixa Agirre. - Пламар - търг. марка на изд. Вино и здрава храна. - Четири авторки пишат за тероризма на ЕТА / Паула Корото: с. 260-263. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8650-07-6 (Вино и здрава храна)

821.361-31
COBISS.BG-ID 46699528

БК 2021/23 Кн 187
САЛДУА, Ибан, 1966-
        Сякаш всичко това се е случило / Ибан Салдуа ; предг. Едурне Портела ; прев. Мария Пачкова. - [София] : Пламар, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 298 с. ; 21 см. - (Поредица Баска литература)

Ориг. загл.: Como si todo hubiera pasado / Iban Zaldua. - Пламар - търг. марка на изд. Вино и здрава храна. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8650-08-3 (Вино и здрава храна)

821.361-32
COBISS.BG-ID 46724872

БК 2021/23 Кн 188
УРЕТАБИСКАЯ, Аранча, 1947-
        Червената тетрадка ; Защо, пампушко? ; Куфарът ; Против самоотвержеността / Аранча Уретабиская ; състав. Пламен Димитров ; прев. Мария Пачкова. - [София] : Пламар, [2019] ([София] : Миг принт). - 184 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Zergatik, pampox ; Koaderno gorria ; Maleta ; Contra la abnegación / Arantxa Urretabizkaia. - Загл. в изд. каре: Куфарът и други разкази и новели. - Пламар - търг. марка на изд. Вино и здрава храна. - Интервю на Ана Уркиса с Аранча Уретабиская: с. 155-181. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 182.

ISBN 978-954-8650-06-9 (Вино и здрава храна)

821.361-32
COBISS.BG-ID 46761224

821.511.141-93 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/23 Кн 189
МОШОНИ, Ализ, 1944-
        Приказки за магазинчета / Ализ Мошони ; ил. Йожеф Пинтер ; прев. от унг. Андреа Драгов ... [и др.]. - София : Панорама, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - [88] с. : с ил. ; 18 см

Ориг. загл.: Boltosmesék / Mosonyi Aliz. - Други прев.: Виктория Андонова, Елица Климентиева, Клаудия Георгиева, Моника Гълъбова, Николай П. Бойков. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-619-7609-00-4 : 10 лв.

821.511.141-93-34
COBISS.BG-ID 46768136


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

ДОЦЕВ, Георги Тодоров, 1943-
        Думи за Рибен [община Долна Мтрополия] и неговите хора : романизирана история на едно село в Дунавската равнина със землище за паша и оран 35 квадратни километра и надморска височина 52 метра Вж Кн 151

ПЕЕВ, Александър Костакиев, 1886-1943
        Пловдив към средата на XIX век според описанието на Константин Моравенов Вж Кн 198

ТЕНЕВ, Драган Димитров, 1919-1999
        Тристахилядна София и аз между двете войни Вж Кн 170

БК 2021/23 Кн 190
ТОДОРОВ, Иван, 1953-
        Търновски истории : квартална хроника / Иван Тодоров ; снимки Иван Тодоров ... [и др.]. - София : Симолини 94, 2021. - 176 с. : с ил., портр, факс. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Иван Тодоров е Иван Тодоров Иванов. - Други ил.: Павел Енчев, Иван Иванов, Грета Костова-Бабулкова, Меглена Ралевска, Светла Петкова, Петя Големанова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7672-05-3 : 15 лв.
1. История - Велико Търново 2. Велико Търново - краезнание
908(497.216)
COBISS.BG-ID 46725384

ХАДЖИНИКОЛОВ, Крум Г.
        Впечатления от Златна Добруджа Вж Кн 200

910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ

БК 2021/23 Кн 191
БЕЛОБРАДОВА, Елисавета Димитрова
        Среща с Бесарабия : снимки, истории, приключения / Елисавета Белобрадова ; фотогр. Методий Иванов. - София : Бълг. история, 2019 ([София] : Алианс принт). - 264 с. : с цв. ил. ; 21 см

Бълг. история - търг. марка на изд. БИ 93.

ISBN 978-619-7496-38-3 : 16.90 лв.
1. Географски пътешествия и открития - Бесарабия 2. Бесарабски българи 3. Украйна - география 4. Молдова - география
910.4(477+478)
COBISS.BG-ID 46744840

913 РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/23 Кн 192
БОЯНОВ, Дойчин Венциславов, 1976-
        Витоша : спортно-туристически сборник / Дойчин Боянов = Vitosha Mountain : sports and outdoors guide / Doychin Boyanov ; Engl. transl. Marin Zagorchev. - [София] : Вертик. свят, 2021 ([София] : Спектър). - 200 с. : с цв. ил., к., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 199.

ISBN 978-619-188-548-0 (Изд. авт.)
1. Туризъм (спорт) - Витоша - пътеводители 2. Витоша - география
913(234:497.2Витоша)(036)
796.51(234:497.2Витоша)(036)
COBISS.BG-ID 46770440

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ДИМИТРОВ, Димитър Илиев, 1956-
        По пътя към върха : историята на Христо Проданов Вж Кн 91

        ЕЙ така... За актьора Тодор Близнаков Вж Кн 88, Кн 89

ИМЕРАЙ, Шкодран, 1984-
        Убийствата в Любенич 1998-1999 Вж Кн 50

ЙОРДАНОВ, Георги, 1934-
        Съзидатели Вж Кн 201

        КАНОН молебный и акатист : стому Великомученику и победоносцу и чудотворцу Георгию Вж Кн 39, Кн 40       

КАРДО, Койоте
        Езотерична физика : философията, познанието и технологията на бъдещето според учението на Оберто Аирауди (Фалко Тарасако) Вж Кн 16

КЕЛЪР, Хелън, 1880-1968
        Как да помогна на света : [есе] Вж Кн 13

КЕШАВИЯХ, Пракаш
        Холистичният начин на живот : учението на Свами Рама от Хималаите Вж Кн 32

НЕС, Атле, 1949-
        Леонардо да Винчи : биография Вж Кн 85

НИКОЛОВА, Бистра Николаева, 1948-
        Портрети от българското Средновековие : духовенство Вж Кн 197

БК 2021/23 Кн 193
ПАВЛОВ, Пламен Христов, 1958-
        Династията на Крум / Пламен Павлов. - София : Бълг. история, 2020 ([София] : Алианс принт). - 416 с. ; 21 см

В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - Бълг. история - търг. марка на изд. БИ 93. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 399-415.

ISBN 978-619-7496-40-6 : 19.90 лв.
1. Крум (династия) 2. История - България - Средни векове 3. България - генеалогия
929.52(497.2)
94(497.2)"681/1018"
COBISS.BG-ID 46742024

ПЕЕВ, Александър Костакиев, 1886-1943
        Пловдив към средата на XIX век според описанието на Константин Моравенов Вж Кн 198

ПЕТРОВ, Пламен Валентинов, 1983-
        Случаят "Олга Круша" Вж Кн 86

        ПОДИР копненията на поета Вж Кн 125

        СБОРНИК в чест на Варненски и Преславски митрополит Симеон : по случай петдесет-годишното му архиерейско служение Вж Кн 42

ХАГСТРОМ, Робърт Дж., 1956-
        Начинът на Уорън Бъфет Вж Кн 54

ЯКОВ Цаликис, свети, 1920-1991
        Преподобни Яков Цаликис : кратки истории, поучения, свидетелства Вж Кн 48

        RELOGIA : art+sci+tech visions in 7 contexts : 25 interviews Вж Кн 83

93/94 ИСТОРИЯ
Виж и (091); (093)

БРАУН, Майкъл Л., 1955-
        Ръцете ни са изцапани с кръв : трагичната история на църквата и еврейския народ Вж Кн 31

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ

КОЛЕВА-Звънчарова, Милена Петкова, 1977-
        Непознатото наследство. Валидиране на знания и умения в областта на културното наследство Вж Кн 194

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

БК 2021/23 Кн 194
КОЛЕВА-Звънчарова, Милена Петкова, 1977-
        Непознатото наследство. Валидиране на знания и умения в областта на културното наследство / Милена Колева-Звънчарова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 190 с. : с ил., цв. диагр., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 149-158.

ISBN 978-954-07-5175-7
1. Културно-историческо наследство - управление и организация 2. Архивистика - кадри - квалификация 3. Специални библиотечни фондове - запазване и реставрация
930.85
930.25
025.17
COBISS.BG-ID 46178056

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ)

БК 2021/23 Кн 195
        ДРУГИЯТ в историята : сборник от материалите на научна конференция, 7-9 май 1992 г., Кюстендил / ред. Петър Ангелов, Милчо Лалков ; предг. Надя Манолова. - Кюстендил : [Ист. музей], 1996. - 222 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. на предг. Надя Манолова е Надя Иванова Манолова-Николова. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Ист. фак., Ист. музей - Кюстендил, Клуб на младия историк. - Дискусия: с. 198-219. - Съдържа докл. от: Н. Манолова, Иван Първев, Теодора Мешекова, Весела Гъркова, Щелиян Щерионов, Вера Бонева, Мариана Йовевска, Петко Петков, Стефан Дечев, Мария Радева, Иван Еленков, Снежана Димитрова, Искра Баева, Йорданка Янчева, Тодор Мишев, Елка Дроснева, Екатерина Керемидарска, Костадин Грозев.

1. Обща история - конференции
94(100)(06)
COBISS.BG-ID 46697480

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БОЖИНОВА, Благородна, 1925-2000
        Жертвено поколение : спомените на една концлагеристка Вж Кн 161

94(497.2)"-12/06" ТРАКИ (12 ВЕК ПР.Н.Е.-1 ВЕК). РИМСКА И ВИЗАНТИЙСКА ВЛАСТ (1-7 ВЕК)

БК 2021/23 Кн 196
КАНДИМИРОВ, Веселин Димитров
        Първобългарският календар : анализ на изводите, възстановка и изводи / Веселин Кандимиров. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2021 ([София] : Симолини '94). - 120 с. : с ил., табл., факс. ; 24 см

Прил.: с. 106-116. - Библиогр.: с. 117-119. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7469-23-3
1. Календар, български - история - извори 2. България - история
94(497.2)"05/06"(093)
006.95(497.2)"05/06"(093)
COBISS.BG-ID 46652424

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/23 Кн 197
НИКОЛОВА, Бистра Николаева, 1948-
        Портрети от българското Средновековие : духовенство / Бистра Николова. - София : Нов човек, 2020 ([София] : [Булгед]). - 336 с. : с ил., факс. ; 21 см

Загл. на гърба на кор.: Портрети от българското Средновековие. Духовници. - Библиогр.: с. 325-334.

ISBN 978-954-407-517-0
1. Духовници, български - 09-14 век 2. България - история
94(497.2)"08/13"(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 46687752

ПАВЛОВ, Пламен Христов, 1958-
        Династията на Крум Вж Кн 193

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/23 Кн 198
ПЕЕВ, Александър Костакиев, 1886-1943
        Пловдив към средата на XIX век според описанието на Константин Моравенов / Александър Костакиев Пеев ; предг. Любозар Фратев. - 2. прераб. изд. - Пловдив : Фонд. Балкански култ. форум, 2020 (София : Алианс принт). - 271 с. : с ил., факс., портр. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Пловдив към средата на XIX век. - 1. изд. 1930 на изд. Модерна печ. - Пловдив като притурка на Пловдивски общ. в. по данни от док. - Д-р Александър Пеев, Костадин Моравенов, техният "Паметник на пловдивското християнско население" и борбата на българите за самостоятелна църква и просвета в средата на XIX век / Петко Д. Георгиев: с. 9-17. - Предисловна бележка / Н. Гашаров: с. 19-20. - Името на авт. на предг. Н. Гашаров погрешно отпеч. на с. 20 - М. Гашаров. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-619-91443-1-2 : 18 лв.
1. Моравенов, Константин Душков, 1810-1882 - отделни произведения 2. Възрожденци - отделни произведения 3. История - Пловдив - извори 4. България - история 5. Пловдив - краезнание
94(497.2)"18"(092)
929 Моравенов, Константин Душков
908(497.234)"18"(093)
COBISS.BG-ID 46661128

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/23 Кн 199
АНДОНОВ, Иван, 1854-1937
        Съединението / Иван Андонов. - Фототип. изд. - София : Светулка 44 Атеней, 2020 ([София] : [Булгед]). - 164 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Иван Андонов е Иван Андонов Савов. - Изд. на Община Чирпан, Ист. музей - Чирпан. - Текст на стар правопис. - Фотоип. изд.: Пловдив : Хр. Г. Данов, 1929.

ISBN 978-954-309-292-5
1. Съединение на България 2. България - история
94(497.2)"1885"
COBISS.BG-ID 46718728

БК 2021/23 Кн 200
ХАДЖИНИКОЛОВ, Крум Г.
        Впечатления от Златна Добруджа / Крум Хаджиниколов ; ред. Теодор Борисов. - [2. изд.]. - София : Бълг. история, 2020. - 91 с. ; 15 см

1. изд. 1941 на печ. Отец Паисий - Пловдив. - Бълг. история - търг. марка на изд. БИ 93.

ISBN 978-619-7496-65-9
1. Добруджански въпрос - спомени 2. Села - Южна Добруджа - история - спомени 3. България - история
94(497.2)"1940"(093.3)
908(497.21-22)(093.3)
COBISS.BG-ID 46692616

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г.

БОРИСОВ, Юрий Митков, 1956-
        Политически дневник : декември 1997 - октомври 1998 Вж Кн 162

БК 2021/23 Кн 201
ЙОРДАНОВ, Георги, 1934-
        Съзидатели / Георги Йорданов. - София : Светулка 44 Атеней, 2020 ([София] : Демакс). - 186 с. : с факс., [26] с. : ил. ; 25 см

Пълната форма на името на авт. Георги Йорданов е Георги Йорданов Момчев. - Георги Йорданов - летописецът / Тодор Коруев: с. 7-10.

ISBN 978-954-309-297-0 (подв.) : 15 лв.
1. Социалистическо строителство - България - спомени 2. България - история
94(497.2)"1946/1991"(092)(093.3)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 46727176


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/23 Н 1
АРАБОВ, Пламен Янков, 1947-
        Солфежи [Нотирана музика] / Пламен Арабов = Solfeges / Plamen Arabov. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2008 ([София] : Ango boy). - 31 с. : с ноти ; 30 см

ISMN 979-0-707681-00-8

784.9.089
COBISS.BG-ID 46755592


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

Албуми

7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК 2021/23 Г 1
АЛЕКСИЕВ, Райко Николов, 1893-1944
        Райко Алексиев : 150 избрани карикатури с исторически коментари : албум / текст Теодор Борисов ; предг. Антон Оруш. - София : Бълг. история, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - 1 албум (164 с.) : с цв. ил. ; 29 см

Бълг. история - търг. марка на БИ 93. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7496-36-9 : 22 лв.
1. Алексиев, Райко Николов, 1893-1944 - творчество - албуми 2. Карикатуристи, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
741.5.071.1(497.2)(092)(084)
929 Алексиев, Райко Николов
COBISS.BG-ID 46745352

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/23 Г 2
ЖЕКОВ, Марио, 1898-1955
        Марио Жеков (1898-1955) / представен от Марин Добрев. - Ст. Загора : Дъга плюс, 2019. - 1 албум (148 с.) : с цв. ил. ; 28 см

Загл. и на англ. ез.: Mario Zhekov (1898-1955). - Марио Жеков - псевд. на худож. Марин Тодоров Жеков. - Другите за Марио Жеков: с. 145-147. - Текст и на англ. ез. / прев. Анна Арнаудова. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7251-23-4
ISBN 978-619-7251-24-1 !
1. Жеков, Марио, 1898-1955 - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
929 Жеков, Марио
COBISS.BG-ID 46729224

БК 2021/23 Г 3
ЖЕКОВ, Марио, 1898-1955
        Марио Жеков (1898-1955) / представен от Марин Добрев. - Ст. Загора : Дъга плюс, 2019. - 1 албум (148 с.) : с цв. ил. ; 29 см

Загл. и на англ. ез.: Mario Zhekov (1898-1955). - Марио Жеков - псевд. на худож. Марин Тодоров Жеков. - Другите за Марио Жеков: с. 145-147. - Текст и на англ. ез. / прев. Анна Арнаудова. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7251-24-1 (подв.)
1. Жеков, Марио, 1898-1955 - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
929 Жеков, Марио
COBISS.BG-ID 46728968

БК 2021/23 Г 4
ШЕХИРЯН, Рафи, 1952-2011
        Рафи Шехирян : [каталог от изложба, София, септември - октомври 2018] / [състав.] Галина Шехирян, Джулиян Шехирян ; текст Аксиния Джурова ... [и др.] = Rafi Shehirian : [catalog of exhibition, Sofia, Semptember - October 2018] / [comp.] Galina Chehirian, Julian Shehirian ; text Axinia Dzurova ... [и др.] ; Engl. transl. Sylvia Filipova ... [и др.]. - София : Арс МММ, 2018 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - [148] с. : с цв. ил. ; 22 х 23 см

Възприетата форма на името на състав. Джулиян Шехирян е Джулиан Рафи Шехирян. - Други авт. на текст: Цветан Колев, Филип Зидаров, Румен Серафимов. - Други прев.: Владимир Левчев, Джулиян Шехирян. - Животопис: с. 34-37.

ISBN 978-954-2950-33-2
1. Шехирян, Рафи, 1952-2011 - творчество - изложби - каталози 2. Художници, български - творчество - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(083.824)
929 Шехирян, Рафи
COBISS.BG-ID 46787080

77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ
Виж и 528.7; 535.24; 535.6; 661.14; 681.7

БК 2021/23 Г 5
КОЛАРОВ, Росен Господинов, 1959-
        Извън фокус / [фотогр., текст] Росен Коларов ; представен от Антоан Божинов. - София : Фонд. Фодар, 2021 ([София] : Симолини 94). - 1 албум (96 с.) : с ил. ; 20 x 21 см

Биогр. данни за фотогр. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-91285-0-5
1. Коларов, Росен Господинов, 1959- - творчество - албуми 2. Фотографи, български - творчество - албуми 3. България - фотография
77.071.1(497.2)(092)(084.12)
929 Коларов, Росен Господинов
COBISS.BG-ID 46669576


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/23 Г 6
        ФИЛИПОПОЛИС : албум / фотогр. Димитър Райчев ... [и др.] ; [текст] Елена Кесякова, Димитър Райчев. - [3. изд.]. - Пловдив : Нар. библ. "Иван Вазов", 2019 (Пловдив : Булбранд медия). - 1 албум (128 с.) : с цв. ил. ; 22 x 29 см

Други фотографи: Александър Василев Гьошев, Стефан Илков Немцов, Стоян Илиев Кръстев. - 1. изд. 2008
със загл. Филипопол, фотогр. Димитър Райчев, Александър Гьошев,  на изд. Нова принт - Пловдив. - Библиогр.: с. 126.

ISBN 978-619-7473-06-3 (подв.) : 60 лв.
1. Паметници на културата - Пловдив - албуми 2. Пловдив - паметници на културата
904(497.234)(084)
COBISS.BG-ID 46681096

БК 2021/23 Г 7
        PHILIPPOPOLIS : album / photos Dimitar Raichev ... [и др.] ; [text] Elena Kessiakova, Dimitar Raichev ; Engl. transl. Polya Mandulova. - [2.] изд. - Plovdiv : Nat. Library "Ivan Vazov", 2019 (Plovdiv : Bulbrand Media). - 1 албум (128 с.) : с цв. ил. ; 22 x 29 см
 
Ориг. загл.: Филипополис. - Други фотографи: Aleksandar Vasilev Gyoshev, Stefan Ilkov Nemrsov, Stoyan Iliev Krastev. - 1. изд. 2012 със загл. Philippopolis, фотографи 
Aleksandar Vasilev Gyoshev, Stefan Ilkov Nemtsov, Stoyan Iliev Krastev на изд. Hermes - Plovdiv. - Библиогр.: с. 126.

ISBN 978-619-7473-07-0 (подв.) : 60 лв.
1. Паметници на културата - Пловдив - албуми 2. Пловдив - паметници на културата
904(497.234)(084)
COBISS.BG-ID 46685704

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/23 Г 8
        СТАРА София в цвят : албум със 100 фотографии / текст Мартин Чорбаджийски ; предг. Антон Оруш ; ил. Янко Илиев. - София : Бълг. история, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - 1 албум (124 с.) : с цв. ил., портр. ; 30 см

Бълг. история - търг. марка на БИ 93.

ISBN 978-619-7496-39-0 (подв.) : 25 лв.
1. История - София - албуми 2. София - краезнание
908(497.2-25)(084.12)
COBISS.BG-ID 46747400

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

АЛЕКСИЕВ, Райко Николов, 1893-1944
        Райко Алексиев : 150 избрани карикатури с исторически коментари : албум Вж Г 1

ЖЕКОВ, Марио, 1898-1955
        Марио Жеков (1898-1955) Вж Г 2, Г 3

КОЛАРОВ, Росен Господинов, 1959-
        Извън фокус Вж Г 5

ШЕХИРЯН, Рафи, 1952-2011
        Рафи Шехирян : [каталог от изложба, София, септември-октомври 2018] Вж Г 4

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/23 Г 9
        ЦАРСТВО България в цвят : албум със 150 фотографии / текст Мартин Чорбаджийски ; ил. Янко Илиев = The Tsardom of Bulgaria in colour : album with 150 photographs / text Martin Chorbadzhiyski ; ill., transl. from Bulg. Yanko Iliev. - София : Бълг. история, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 1 албум (176 с.) : с цв. ил., портр. ; 30 см

Бълг. история - търг. марка на БИ 93.

ISBN 978-619-7496-53-6 (подв.) : 30 лв.
1. История - България - нова - албуми 2. България - история
94(497.2)"19"(084.12)
COBISS.BG-ID 46749448


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ
Виж и 091; 159.946.4; 519.76; 744.9; 81'22

БК 2021/23 Е 1
МЕТОДИЕВ, Методи Валентинов
        Слон и морзовата азбука [Електронен ресурс] = Слон и алфавит Морзе / Методи Методиев = The elephant and the Morse alphabet / Metodi Metodiev. - Текстови данни. - София : [Изд. авт.], 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) (pdf) ; 12 см, в кутия

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Името на авт. Методи Валентинов Методиев погрешно отпеч. Метди В. Методиев. - Електронният ресурс се разпространява и във формат rtf на общ носител.

ISBN 978-619-188-554-1 (pdf, в кутия)
1. Морзова азбука
003.295.1(0.034)
COBISS.BG-ID 46771720

БК 2021/23 Е 2
МЕТОДИЕВ, Методи Валентинов
        Слон и морзовата азбука [Електронен ресурс] = Слон и алфавит Морзе / Методи Методиев = The elephant and the Morse alphabet / Metodi Metodiev. - Текстови данни. - София : [Изд. авт.], 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) (rtf) ; 12 см, в кутия

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; MS Windows WordPad. - Източник: Загл. екран. - Името на авт. Методи Валентинов Методиев погрешно отпеч. Метди В. Методиев. - Електронният ресурс се разпространява и във формат pdf на общ носител.

ISBN 978-619-188-553-4 (rtf, в кутия)
1. Морзова азбука
003.295.1(0.034)
COBISS.BG-ID 46773256


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/23 Е 3
        ПЕВЕЦЪТ Евгени Бенов [Мултимедия] / [състав.] Александър Обретенов. - Интерактивна мултимедия. - София : [Александър Обретенов], 2017. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см, в кутия (19 x 14 см)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader ; Windows Media Player. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-619-90798-6-7 (в кутия)
1. Бенов, Евгени, 1948- - биографии 2. Естрадни певци, български - биографии 3. България - музика
784.011.26.071.2(497.2)(092)(086)
929 Бенов, Евгени
COBISS.BG-ID 46775560


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

        ПЕВЕЦЪТ Евгени Бенов Вж Е 3


ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Авджиев, Стоян Стоев, 1943- (автор) Кн 126
Аврамов, Аврам Илиев, 1933-2019 (илюстратор) Кн 91
Агире, Катиша, 1981- (автор) Кн 186
Аирауди, Оберто, 1950-2013 (библиогр. предшественик) Кн 16
Айсман, Катрин (автор) Кн 3
Алексиев, Райко Николов, 1893-1944 (художник) Г 1
Алексиев, Стоян Георгиев вж Серафим, архимандрит, 1912-1993
Алипиева, Деница Александрова, 1981- (автор) Кн 67
Ангелов, Петър Димитров, 1951- (редактор) Кн 195
Ангелова, Юлия Цветанова, 1998- (преводач) Кн 50
Андонов, Иван, 1854-1937 (автор) Кн 199
Андонова, Виктория Василева, 1997- (преводач) Кн 189
Андрусяк, Иван Михайлович, 1968- (автор) Кн 121
Андрусяк, Іван Михайлович, 1968- вж Андрусяк, Иван Михайлович, 1968-
Андрюс, Синтия, 1958- (автор) Кн 72
Арабов, Пламен Янков, 1947- (композитор) Н 1
Арабов, Пламен Янков, 1947- вж Arabov, Plamen Jankov, 1947-
Арзиани, Олга Павловна Малцева- вж Малцева-Арзиани, Олга Павловна
Арнаудова, Анна Любомирова, 1976- (преводач) Г 2, Г 3
Арсов, Арсений Антонов, 1956- (автор) Кн 127
Атанасий, йеромонах (преводач) Кн 39, Кн 40
Атанасий Зографски, йеродякон вж Атанасий, йеромонах
Атанасов, Александър (илюстратор) Кн 69
Атанасов, Атанас Николов, 1968- (преводач) Кн 20
Атанасова, Татяна (автор) Кн 77


Бабулкова, Грета Стефанова Костова- вж Костова-Бабулкова, Грета Стефанова
Балабан, Ян, 1961-2010 (автор) Кн 122
Балан, К. Г., 1972- (автор) Кн 117
Балмонт, Константин Дмитриевич, 1867-1942 (автор) Кн 120
Балчев, Балчо Димитров, 1961- (преводач) Кн 61, Кн 70
Бальмонт, Константин Дмитриевич, 1867-1942 вж Балмонт, Константин Дмитриевич, 1867-1942
Бараков, Тодор Колев, 1946- (автор) Кн 79
Баракова, Николета Тодорова, 1980- (автор) Кн 79
Бартелеми, Фабрис, 1966- вж Barthélemy, Fabrice, 1966-
Башевски, Димитар, 1943- вж Башевски, Димитър, 1943-
Башевски, Димитър, 1943- (автор) Кн 180
Белобрадова, Елисавета Димитрова (автор) Кн 191
Белтран, Лора (автор)  Кн 70
Бернхубер, Стефани (автор) Кн 96
Беру-Поае, Айди (автор) Кн 70
Благоева, Маргарита (съставител) Кн 75
Близнаков, Тодор, 1951-2019 (интервюиран) Кн 88, Кн 89
Близнакова, Пенка Георгиева, 1961- (съставител) Кн 88, Кн 89
Блътман, Кен (автор) Кн 4
Богоев, Борис Трифонов вж Борис Пловдивски, 1911-2006
Боев, Боян Йорданов, 1993- (автор) Кн 146
Боев, Христо Тончев, 1973- (преводач) Кн 117, (послеслов) Кн 117
Божинов, Антоан Василев, 1958- (съставител) Г 5
Божинова, Благородна, 1925-2000 (автор) Кн 161
Бозукова, Кети Стефанова, 1964- (автор) Кн 128
Бойков, Николай Павлов, 1968- (преводач) Кн 189
Борис Пловдивски, 1911-2006 (автор) Кн 35
Борисов, Теодор Иванов (текст) Г 1, (доп. материал) Кн 60, (редактор) Кн 200
Борисов, Юрий Митков, 1956- (автор) Кн 162
Борисова, Даниела Валентинова, 1959- (автор) Кн 12
Бояджиев, Валентин Станимиров (автор) Кн 22
Боянов, Дойчин Венциславов, 1976- (автор) Кн 192
Боянов, Дойчин Венциславов, 1976- вж Bojanov, Dojčin Vencislavov, 1976-
Брайънт, Майк (автор) Кн 23
Браун, Майкъл Л., 1955- (автор) Кн 31
Българанов, Денис Бориславов, 1997- (автор) Кн 147
България. Закони и др. п. Кн 58
Бърдарска, Любка Василева- вж Василева, Любка, 1959-
Бътлър, Доминик (автор) Кн 92


Вандов, Никола Иванов, 1949- (съставител) Кн 88, Кн 89, Кн 90 (предговор) Кн 90
Василев, Георги, 1893-? (автор) Кн 59
Василева, Валентина Николова (автор) Кн 67
Василева, Любка, 1959- (автор) Кн 63
Василева, Щилияна Веселинова, 1955- (интервюиращ) Кн 88, Кн 89
Василева-Бърдарска, Любка вж Василева, Любка, 1959- 
Велев, Евгени Кирилов, 1963- (автор) Кн 129
Велева, Ася Симеонова, 1976- (автор) Кн 67
Великова, Велислава Владимирова (автор) Кн 67
Великова, Венцислава Йорданова (автор) Кн 148, Кн 149
Венедиков, Петко Йорданов, 1905-1995 (автор) Кн 56, Кн 57
Виделинов, Илия, 1990- (съставител) Кн 178
Витулкас, Георгос, 1932- (автор) Кн 73
Владимиров, Владимир Томов вж Томов, Владимир, 1946-
Владимиров, Любомир Владимиров, 1974- (автор) Кн 68
Вуатие, Силви вж Wuattier, Sylvie
Вълков, Георги Владимиров, 1993- вж Vǎlkov, Georgi Vladimirov, 1993-
Върбанова, Лизбет Любенова вж Любенова, Лизбет, 1952-


Гагова, Любина Борисова, 1967- вж Gagova, Ljubina Borisova, 1967-
Гасман, Оливър, 1967- (автор) Кн 10
Гашаров, Никола Атанасов (предговор) Кн 198
Георгиев, Петко Деянов, 1983- (предговор) Кн 198
Георгиева, Галина Георгиева (автор) Кн 67, (съставител) Кн 67, (предговор) Кн 67
Георгиева, Екатерина Бориславова (преводач) Кн 31
Георгиева, Клаудия Калинова, 1995- (преводач) Кн 189
Георгиева, Мина Пеева вж Пеева, Мина, 1944-
Георгиева, Соня Георгиева, 1956- (автор) Кн 67
Георгиева-Кондакова, Петя Ванкова (автор) Кн 24
Гизи, Марк Люкс, 1942- вж Ghisi, Marc Luyckx, 1942-
Гилеспи, Кристен (автор) Кн 9
Големанова, Петя (илюстратор) Кн 190
Гомес Каборнеро, Сонсолес, 1970- вж Gómez Cabornero, Sonsoles, 1970-
Гордън, Стивън Х. (автор) Кн 9
Господинова, Любена (илюстратор) Кн 69
Гоулстон, Марк, 1948- (автор) Кн 51
Гочева, Татяна Кирилова (автор) Кн 163
Греъм, Били, 1918-2018 (автор) Кн 36, Кн 37
Греъм, Уилям Франклин вж Греъм, Били, 1918-2018
Груева, Таня Стоянова (автор) Кн 38
Гълъбова, Людмила вж Николова, Людмила Гълъбова
Гълъбова, Моника Емилова, 1989- (преводач) Кн 189
Гьошев, Александър Василев, 1975- (фотограф) Г 6
Гьошев, Александър Василев, 1975- вж G´ošev, Aleksandǎr Vasilev, 1975-


Даймънд, Стефани (автор) Кн 55
Далай Лама вж Тензин Гяцо, Далай лама ХIV, 1935-
Дамхауг, Торкил, 1958- (автор) Кн 113
Дамянова, Адриана Емилова Симеонова- вж Симеонова-Дамянова, Адриана Емилова, 1959-
Данов, Иван Евгени, 1957- (автор) Кн 84
Данова, Миглена Борисова, 1981- (автор) Кн 175
Данова, Надя Христова, 1942- (съставител)) Кн 41, (преводач) Кн 41, (доп. материал) Кн 41
Дево, Самюел вж Desvoix, Samuel
Дел Векио, Густаво (автор) Кн 9
Делиева, Орхидея Юлиянова (автор) Кн 64
Делинешева, Магданела Златкова, 1965- (автор) Кн 64
Делчев, Славчо Точев, 1945- (автор) Кн 15
ДеМар, Керъл (предговор) Кн 45
Демпси, Боби (автор) Кн 72
Деракшани, Дариуш, 1971- (автор) Кн 5
Дерекшани, Дариуш вж Деракшани, Дариуш, 1971-
Джакмор, Лиза (автор) Кн 9
Джамбазова, Ася (илюстратор) Кн 69
Джоунс, Дъглас М. (предговор) Кн 47
Джумалиев, Станчо Светославов, 1941- (автор) Кн 11
Джурова, Аксиния Добрева, 1942- (текст) Г 4
Джурова, Аксиния Добрева, 1942- вж Džurova, Aksinija Dobreva, 1942- 
Диварова, Елена Иванова, 1963- (предговор) Кн 164
Димитров, Димитър Илиев, 1956- (автор) Кн 91
Димитров, Димитър Кирилов (илюстратор) Кн 69
Димитров, Димитър Кирилов, композитор, 1952- (автор) Кн 130
Димитров, Димитър Пеев вж Пеев, Димитър, 1973-
Димитров, Иван Маринов вж Маринов, Иванко, 1946-
Димитров, Никола Яворов, 1994- (автор) Кн 155, Кн 156
Димитров, Пламен Николов, журналист (съставител) Кн 188
Димитрова, Лалка Павлова вж Павлова, Лалка, 1949-
Димитрова, Цветелина Милчева, 1961- (автор) Кн 63
Димов, Николай (илюстратор) Кн 69
Динев, Динко Недев, 1950- (рецензия) Кн 80
Добрев, Атанас (преводач) Кн 85
Добрев, Марин Дончев, 1950- (съставител) Г 2, Г 3, (текст) Г 2, Г 3
Дойчинова, Мира Алексеева, 1979- (автор) Кн 131, (илюстратор) Кн 131
Домжалски, Оливър Томас, 1960- вж Domzalski, Oliver Thomas, 1960-
Донева, Цонка Великова, 1956- (преводач) Кн 130
Дончева, Милена Иванова, 19??- (автор) Кн 150
Дончева, Юлия Георгиева, 1963- (автор) Кн 67
Доцев, Георги Тодоров, 1943- (автор) Кн 151
Драганов, Кирил Василев, 1964- (рецензия) Кн 76
Драганова, Даниела Константинова (автор) Кн 74
Драганова, Татяна Атанасова вж Атанасова, Татяна
Драгов, Андреа Юлий, 1994- (преводач) Кн 189
Дънбар, Денис (автор) Кн 3
Дюлгеров, Ангел Христов, 1958- (предговор) Кн 151


Емилов, Емил (преводач) Кн 45
Енчев, Павел, 1976- (илюстратор) Кн 190
Еребара, Руди, 1971- (автор) Кн 185


Жеков, Марин Тодоров вж Жеков, Марио, 1898-1955
Жеков, Марио, 1898-1955 (автор) Г 2, Г 3
Жлахта, Ема вж Szlachta, Emma


Загорчев, Марин Иванов, 1972- (преводач) Кн 192
Загорчев, Марин Иванов, 1972- вж Zagorčev, Marin Ivanov, 1972-
Зарева, Мирослава Симеонова, 1971- (преводач) Кн 44
Захариева, Ирина (преводач) Кн 4
Захариева, Кристина Петрова, 1958- (автор) Кн 77
Зашев, Калин (илюстратор) Кн 69
Звънчарова, Милена Петкова Колева- вж Колева-Звънчарова, Милена Петкова, 1977-
Здравков, Атанас (илюстратор) Кн 69
Зидаров, Филип Любенов, 1953- (текст) Г 4
Зидаров, Филип Любенов, 1953- вж Zidarov, Filip Ljubenov, 1953-
Зин, Джон Кабат- вж Кабат-Зин, Джон, 1944-


Иванов, Атанас Георгиев, 1947- (предговор) Кн 162
Иванов, Васил Николов, 1961- (автор) Кн 132
Иванов, Иван (илюстратор) Кн 190
Иванов, Иван Тодоров вж Тодоров, Иван, 1953-
Иванов, Методий Стефанов (илюстратор) Кн 191
Иванова, Екатерина Емилова, 1987- (автор) Кн 67
Иванова, Ива Георгиева, 1981- (преводач) Кн 73
Иванова, Ива Недялкова, 1997- (преводач) Кн 50
Иванова, Лора Ивова, 1998- (преводач) Кн 50
Иванова, Светлана Любомирова, 1955- (съставител)) Кн 41, (преводач) Кн 41, (доп. материал) Кн 41
Иванова, Феодора Динкова (съставител ) Кн 172, (предговор) Кн 172
Иванова, Цветана Цветкова вж Ivanova, Cvetana Cvetkova
Игнатов, Владимир Димитров, 1987- (автор) Кн 111
Илиев, Янко (илюстратор) Г 8, Г 9, (преводач) Г 9
Илиев, Янко вж Iliev, Janko
Илиева, Багряна Рашкова, 1964- (автор) Кн 67
Илиева, Диана Жечкова (автор) Кн 67
Илиева, Калина Костадинова, 1996- (илюстратор) Кн 175
Имерай, Шкодран, 1984- (автор) Кн 50
Иргенс, Осхил, 1976- (илюстратор) Кн 114


Йорданов, Георги, 1934- (автор) Кн 201
Йотова, Геновева Михайлова (автор) Кн 64


Кабат-Зин, Джон, 1944- (автор) Кн 25
Казазян, Агоп Ара, 1948- (автор) Кн 11
Калбанова, Диана Борисова, 1977- (автор) Кн 67
Кандимиров, Веселин Димитров (автор) Кн 196
Капенър, Ричард (илюстратор) Кн 30
Каравълчев, Венцислав Георгиев, 1967- (преводач) Кн 48
Кардо, Койоте (автор) Кн 16
Кастело, Сандрин вж Castelot, Sandrine
Келби, Скот, 1960- (автор) Кн 87
Келър, Хелън, 1880-1968 (автор) Кн 13
Кесанлис, Микаела Петкова- вж Петкова-Кесанлис, Микаела, 1971-
Кесякова, Елена Николова, 1942- (текст) Г 6
Кесякова, Елена Николова, 1942- вж Kesjakova, Elena Nikolova, 1942-
Кешавиях, Пракаш (автор) Кн 32
Кирицова, Ваня Димитрова (автор) Кн 152
Кирянова, Катерина Илиева, 1947- (автор) Кн 133
Клешевски, Кристин вж Kleszewski, Christine
Климент Зографски, монах (преводач) Кн 39, Кн 40
Климентиева, Елица Борисова, 1996- (преводач) Кн 189
Коларов, Росен Господинов, 1959- (фотограф) Г 5, (текст) Г 5
Колев, Ивомир Петров (автор) Кн 176, Кн 177
Колев, Цветан Бонев, 1949- (текст) Г 4
Колев, Цветан Бонев, 1949- вж Kolev, Cvetan Bonev, 1949-
Колева-Звънчарова, Милена Петкова, 1977- (автор) Кн 194
Кондакова, Петя Ванкова вж Георгиева-Кондакова, Петя Ванкова
Кондарев, Владимир Танев, 1959- (илюстратор) Кн 136
Контеу, Емилия, 1984- (илюстратор) Кн 119
Корото, Паула (послеслов) Кн 186
Коруев, Тодор Борисов, 1942- (предговор) Кн 201
Костадинова, Мария, 19??- (автор) Кн 134
Костадинова, Румяна Атанасова, 1974- (преводач) Кн 13
Костов, Ивайло Милев, 1976- (автор) Кн 135
Костова, Екатерина Иванова, 1969- (послеслов) Кн 138
Костова, Лидия (илюстратор) Кн 28
Костова-Бабулкова, Грета Стефанова (илюстратор) Кн 190
Кохил, Джордж (автор) Кн 9
Крачолов, Пейо Тотев вж Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914
Кроснев, Ангел Стефанов, 1952- (автор) Кн 136
Кръстев, Стоян Илиев, 1976- (фотограф) Г 6
Кръстев, Стоян Илиев, 1976- вж Krǎstev, Stojan Iliev, 1976-
Кръстева, Мила Йорданова, 1994- (съставител) Кн 42
Кръстева, Нели Димитрова (автор) Кн 67
Кръстников, Александър Константинов, 1879-1970 (автор) Кн 17, Кн 18, Кн 19
Кузнецова, Олга (илюстратор) Кн 121
Кузнецова, Ольга вж Кузнецова, Олга
Къркаличева, Мая (илюстратор) Кн 69
Кючукова, Дочка Димитрова (автор) Кн 64


Лалков, Милчо Димитров, 1944-2000 (редактор) Кн 195
Лангенбах, Изабел, 1972- (автор) Кн 103
Ларет, Реймънд (автор) Кн 9
Латиновић, Милош, 1963- вж Латинович, Милош, 1963-
Латинович, Милош, 1963- (автор) Кн 184
Левчев, Владимир Любомиров, 1957- (преводач) Г 4
Левчев, Владимир Любомиров, 1957- вж Levčev, Vladimir Ljubomirov, 1957-
Лефтеров, Ивайло (илюстратор) Кн 69
Линч, Питър С., 1944- (предговор) Кн 54
Ломбард, Мат (автор) Кн 6
Лукадо, Макс, 1955- (автор) Кн 112
Любенова, Вяра Николаева, 1969- (автор) Кн 104
Любенова, Вяра Николаева, 1969- вж Ljubenova, Vjara Nikolaeva, 1969-
Любенова, Лизбет, 1952- (съставител) Кн 42


Мабът, Питър (автор) Кн 23
Макартър, Джон, 1939- (предговор) Кн 44
МакГари, Аарон (автор) Кн 9
Малик, Делфин вж Malik, Delphine
Малцева-Арзиани, Олга Павловна (преводач) Кн 130
Мальцева-Арзиани, Ольга Павловна вж Малцева-Арзиани, Олга Павловна
Мангуров, Евгени Герасимов, 1962- (преводач) Кн 21
Мандулова, Поля Тодорова вж Mandulova, Polja Todorova
Манолова, Надя Иванова вж Манолова-Николова, Надя Иванова, 1958-
Манолова-Николова, Надя Иванова, 1958- (предговор) Кн 195
Манушева, Ирина Борисова, 1977- (преводач) Кн 30, Кн 34, Кн 71
Марашки, Станислав Димитров, 1961- (предговор) Кн 166
Мардиросян, Гаро Хугасов, 1944- (автор) Кн 164
Маринов, Иванко, 1946- (автор) Кн 165
Маринов, Огнян Гергов, 1952- (автор) Кн 11
Маринова, Маги (преводач) Кн 46
Маринова, Неделя Атанасова Щонова- вж Щонова-Маринова, Неделя Атанасова, 1972-
Марковски, Стефан, 1990- (автор) Кн 181
Маркс, Хауърд, 1946- (предговор) Кн 54
Мартинес, Серхио, 1937- (илюстратор) Кн 112
Мархолев, Борис Георгиев, 1971- (послеслов) Кн 145
Менкарони, Клаудиа вж Mencaroni, Claudia
Ментешев, Бенжамен Менто, 1969- (автор) Кн 69
Методиев, Методи Валентинов (автор) Е 1, Е 2
Методиев, Методи Валентинов вж Metodiev, Metodi Valentinov
Мизинска, Деница (съставител) Кн 42
Миклинова, Галина, 1970- (илюстратор) Кн 124
Милева, Цветомира Дамянова (автор) Кн 67
Милър, Бил, 1950- (предговор) Кн 54
Минасян, Гаяне Гарабед, 1971- (преводач) Кн 25, Кн 26
Минева, Петя Пенчева (рецензия) Кн 77
Минков, Борис Владимиров, 1971- (автор) Кн 111
Мирчев, Иван Василев, 1978- (автор) Кн 137
Мирчева, Кета Николова вж Мирчева, Кети Николова, 1960-
Мирчева, Кети Николова, 1960- (съставител)) Кн 41, (преводач) Кн 41, (доп. материал) Кн 41
Митев, Красимир, 1970- (художник) Кн 145
Михайлов, Калин Руменов, 1966- (автор) Кн 153
Михайлова, Здравка Евгениева, 1961- (преводач) Кн 118, Кн 119
Михайлова, Йоана (илюстратор) Кн 153
Михайлова, Севдалина (автор) Кн 69
Мицев, Стоян (илюстратор) Кн 69
Младенова, Александра Мирослав, 1995- (илюстратор) Кн 176, Кн 177
Момчев, Георги Йорданов вж Йорданов, Георги, 1934-
Мошони, Ализ, 1944- (автор) Кн 189
Муджи, 1954- (автор) Кн 26, (илюстратор) Кн 26
Муджибаба вж Муджи, 1954-
Мюлер-Ротерберг, Кристиян, 1972- (автор) Кн 52


Научна конференция Другият в историята (Кюстендил ; 1992) Кн 195
Недева, Ваня Николаева, 1960- (автор) Кн 138
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (редактор) Кн 125
Неделчева, Даринка Симеонова, 1963- (автор) Кн 67
Немцов, Стефан Илков, 1974- (фотограф) Г 6
Немцов, Стефан Илков, 1974- вж Nemcov, Stefan Ilkov, 1974-
Ненова, Невена Ненова (автор) Кн 67
Нес, Атле, 1949- (автор) Кн 85
Никифорова, Сузана Панова вж Nikiforova, Suzana Panova
Николова, Бистра Николаева, 1948- (автор) Кн 197
Николова, Людмила Гълъбова (автор) Кн 104
Николова, Людмила Гълъбова вж Nikolova, Ljudmila Gǎlǎbova
Николова, Мариана Георгиева, 1953- (преводач) Кн 32
Николова, Надя Иванова Манолова- вж Манолова-Николова, Надя Иванова, 1958-
Николова, Оливера, 1936- (автор) Кн 183
Нол, Марк, 1946- (предговор) Кн 46


Обретенов, Александър Обретенов, 1949- (съставител) Е 3
Оруш, Антон Константинов, 1991- (автор) Кн 78, (предговор) Г 1, Г 8


Павлов, Пламен Христов, 1958- (автор) Кн 193
Павлова, Лалка, 1949- (предговор) Кн 140
Паламаркова, Емилия Иванова, 1963- (автор) Кн 64
Палмър, Уейн (автор) Кн 3
Панайотов, Момчил Панайотов, 1976- (автор) Кн 69, (предговор) Кн 69, (илюстратор) Кн 69
Панкраци, Летисия вж Pancrazi, Laetitia
Панова, Валентина, 1949- (автор) Кн 166
Панчев, Антон Вельов, 1978- (предговор) Кн 50, (преводач) Кн 50
Пападаки, Калия, 1978- (автор) Кн 118
Папратилова, Деница Руменова (преводач) Кн 47, Кн 112
Пар, Мария, 1981- (автор) Кн 114
Паскалев, Михаил Димитров, 1958- (рецензия) Кн 80
Патронска, Румяна Валентинова, 1998- (преводач) Кн 50
Пачкова, Мария Петрова, 1946- (преводач) Кн 186, Кн 187, Кн 188
Пашова, Мария (преводач) Кн 20
Пеев, Александър Костакиев, 1886-1943 (автор) Кн 198
Пеев, Димитър, 1973- (съставител)) Кн 41, (преводач) Кн 41, (доп. материал) Кн 41
Пеева, Мина, 1944- (автор) Кн 154
Пеева, Наталия Младенова Христова- вж Христова-Пеева, Наталия Младенова, 1976-
Пелова, Благородна Божинова Цветанова- вж Божинова, Благородна, 1925-2000
Пелтеков, Ангел Запрянов, 1947- (автор) Кн 139
Пенчев, Бойко Пенчев, 1968- (автор) Кн 111
Першон, Емили, 1980- вж Perrichon, Émilie, 1980-
Петканов, Димитър Попниколов, 1884-1962 (автор) Кн 167
Петканов, Константин Николов, 1891-1952 (доп. материал) Кн 167
Петкова, Светла, 19??- (илюстратор) Кн 190
Петкова, Теофана, 1958- (преводач) Кн 3, Кн 6, Кн 7, Кн 9, Кн 52, Кн 55
Петкова-Кесанлис, Микаела, 1971- (автор) Кн 97
Петров, Мариян Петров, 1961- (преводач) Кн 181, Кн 182
Петров, Петър, фотограф (илюстратор) Кн 69
Петров, Пламен Валентинов, 1983- (автор) Кн 86
Петрова, Вера Върбанова, 1961- (преводач) Кн 16, Кн 27
Петрова, Деси (илюстратор) Кн 69
Петрова, Нели Стефанова, 1964- (автор) Кн 77, (редактор) Кн 77
Печинова, Дарослава Иванова, 1998- (преводач) Кн 50
Пинтер, Йожеф, 1963- (илюстратор) Кн 189
Поае, Айди Беру- вж Беру-Поае, Айди
Попов, Ангел (илюстратор) Кн 69
Попова, Таня Никифорова, 1966- (автор) Кн 140 (преводач) Кн 180, Кн 183, Кн 184
Попова, Яна Янкова (илюстратор) Кн 140
Портела, Едурне, 1974- (предговор) Кн 187
Пращинков, Димитър Георгиев (преводач) Кн 37
Предов, Тодор Георгиев, 1940- (автор) Кн 11
Проданов, Красимир Йорданов, 1974- (преводач) Кн 122, Кн 123, Кн 124
Пюрен, Кристиан вж Puren, Christian


Радева, Кунка Петрова, 1926- (автор) Кн 141
Радинска, Валентина Димитрова, 1951- (автор) Кн 168
Радославова, Лора Михайлова (автор) Кн 67
Райкова, Цветелина (преводач) Кн 112
Райчев, Димитър Янков, 1950- (фотограф) Г 6, (текст) Г 6
Райчев, Димитър Янков, 1950- вж Rajčev, Dimitǎr Jankov, 1950-
Райчева, Ирена Андреева, 1988- (преводач) Кн 5, Кн 8, Кн 10, Кн 51, Кн 53, Кн 54, Кн 72, Кн 87
Райчинов, Владимир Николаев, 1974- (преводач) Кн 49, Кн 112
Ракьовски, Цветан Кирилов, 1959- (съставител) Кн 125, (предговор) Кн 125
Ралевска, Меглена (илюстратор) Кн 190
Рангелов, Александър Рангелов, 1994- (автор) Кн 155, Кн 156
Расмусен, Ерик Шумахер- вж Шумахер-Расмусен, Ерик
Рахнев, Елин Христов, 1968- (послеслов) Кн 138
Реймондес Фернандес, Иван, 1975- (автор) Кн 109
Ремерт, Наташа (автор) Кн 109
Робинс, Джон, 1947- (предговор Кн 71
Ровере-Фенати, Беатрис вж Ровере-Фенати, Беатриче
Ровере-Фенати, Беатриче (автор) Кн 100
Ротерберг, Кристиян Мюлер- вж Мюлер-Ротерберг, Кристиян, 1972-
Русев, Даниел Стойчев, 1976- (преводач) Кн 73
Русинова, Маргарита Младенова (автор) Кн 67


Савов, Иван Андонов вж Андонов, Иван, 1854-1937
Салдуа, Ибан, 1966- (автор) Кн 187
Сатянанда Сарасвати, свами, 1923-2009 (автор) Кн 33
Серафим, архимандрит, 1912-1993 (автор) Кн 43
Серафимов, Румен Серафимов, 1955- (текст) Г 4
Серафимов, Румен Серафимов, 1955- вж Serafimov, Rumen Serafimov, 1955-
Сивков, Любомир Александров, 1952- (автор) Кн 169
Силвърман, Рей (доп. материал) Кн 13
Симеонова, Галина Петкова, 1972- (автор) Кн 80, (илюстратор) Кн 80
Симеонова-Дамянова, Адриана Емилова, 1959- (редактор) Кн 62
Симоне, Алберто (автор) Кн 27
Сингх, Шив (автор) Кн 55
Скот, Стюарт, 1955- (автор) Кн 44
Скретинг, Гюдрюн, 1971- (автор) Кн 115, Кн 116
Слоан, Джон Питър, 1969- вж Sloan, John Peter, 1969-
Смит, Лия Д., 1984?- (автор) Кн 45
Стайков, Деян Ангелов (автор) Кн 67 
Стайкова, Петя Цолова вж Цолова, Петя, 1939-
Стамова, Велка Борисова (съставител) Кн 35
Станимиров, Петър Георгиев, 1952- (художник) Кн 179
Станкулов, Живко Томов, 1945- (съставител) Кн 1, Кн 2
Старирадева, Василена Георгиева, 1989- (преводач) Кн 14
Старова, Луан, 1941- (автор) Кн 182
Стафидова, В. М. (преводач) Кн 130
Стоев, Валентин, 1946- (автор) Кн 157
Стойер, Шарън (автор) Кн 9
Стот, Джон Р. У., 1921-2011 (автор) Кн 46
Стоянов, Владимир Методиев, 1977- (илюстратор) Кн 69
Стоянова, Валентина Панова вж Панова, Валентина, 1949-
Стоянова, Десислава Василева, 1976- (автор) Кн 67, (съставител) Кн 67, (предговор) Кн 67
Стоянова, Светлана (илюстратор) Кн 183
Сюла, Сабит, 1976- (редактор) Кн 50


Театър Българска армия (София) Кн 90
Тенев, Драган Димитров, 1919-1999 (автор) Кн 170
Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986- (преводач) Кн 23
Тензин Гяцо, Далай лама ХIV, 1935- (автор) Кн 34
Тодоров, Георги Готов, 1944- (послеслов) Кн 141
Тодоров, Иван, 1953- (автор) Кн 190, (илюстратор) Кн 190
Тодоров, Тодор Гаврилов, 1980- (преводач) Кн 73
Тодоров, Тодор Михайлов, 1931- (автор) Кн 158
Тодорова, Гергана Димитрова, 1968- (автор) Кн 171
Тодорова, Олга Тодорова, 1957- (съставител)) Кн 41, (преводач) Кн 41, (доп. материал) Кн 41
Томов, Владимир, 1946- (редактор) Кн 68
Томов, Павел (преводач) Кн 36
Томпсън, Сюзан Пиърс, 1974- (автор) Кн 71
Топузов, Пламен Иванов, 1980- (автор) Кн 28
Торгебю, Маркус, 1976- (автор) Кн 29
Торгебю, Фрида, 1977- (илюстратор) Кн 29
Тотоманов, Иван Димитров, 1953- (преводач) Кн 120
Траянов, Кирил Антониев, 1977- (илюстратор) Кн 69
Трембле, Жан-Клод (автор) Кн 9
Трошанов, Марин Петков, 1984- (автор) Кн 179
Търпоманова, Екатерина Николова, 1975- (преводач) Кн 185


Уензел, Дейвид, 1950- (илюстратор) Кн 112
Узунова, Галина (преводач) Кн 85, Кн 113
Уилкерсън, Дон (доп. материал) Кн 31
Уилсън, Джеймс Л. (автор) Кн 30
Уолъс, Кевин (автор) Кн 7
Уретабиская, Аранча, 1947- (автор) Кн 188, (интервюиран) Кн 188
Уркиса, Ана, 1969- (интервюиращ) Кн 188


Фанчър, Ник (автор) Кн 8
Фенати, Беатриче Ровере- вж Ровере-Фенати, Беатриче
Фераци, Кийт, 1966- (предговор) Кн 51
Фернандес, Иван Реймондес вж Реймондес Фернандес, Иван, 1975-
Ферстър, Гари (автор) Кн 9
Фианкино, Джузепе вж Fianchino, Giuseppe
Филипова, Силвия (преводач) Г 4
Филипова, Силвия вж Filipova, Silvija
Фломенбом, Даниел (автор) Кн 61
Франкенбергер, Каролин, 1976- (автор) Кн 10
Фратев, Любозар Иванов, 1944- (предговор) Кн 198


Хагстром, Робърт Дж., 1956- (автор) Кн 54
Хаджиниколов, Крум Г. (автор) Кн 200
Хаичек, Иржи, 1967- (автор) Кн 123
Ханджиев, Владислав Александров (автор) Кн 159
Хантова, Петя Живкова, 1971- (автор) Кн 142
Хаушилд, Алке (автор) Кн 98
Хаят, Майкъл, 1955- (автор) Кн 53
Херфелд, Дорит (автор) Кн 92
Хопкинс, Джефри (редактор) Кн 34, (предговор) Кн 34
Христов, Ангел вж Дюлгеров, Ангел Христов, 1958-
Христов, Димитър, 1957- (преводач) Кн 121
Христова, Валерия (преводач) Кн 29
Христова, Наталия вж Христова-Пеева, Наталия Младенова, 1976-
Христова-Пеева, Наталия Младенова, 1976- (автор) Кн 62
Хьойстад, Уле Мартин, 1947- (автор) Кн 14


Цандева, Веселина, 1933- (автор) Кн 143
Цанев, Николай Иванов, 1960- (автор) Кн 64
Цацов, Цончо, 1955- (автор) Кн 11
Цветанова, Росица Георгиева, 1985- (преводач) Кн 114, Кн 115, Кн 116
Цветанова-Пелова, Благородна Божинова вж Божинова, Благородна, 1925-2000
Цветкова, Весела Иванова, 1972- (илюстратор) Кн 171
Цветкова, Николина Валентинова, 1969- (автор) Кн 93, Кн 94
Цветкова, Силвия Трифонова, 1972- (преводач) Кн 73
Цеков, Христо Цеков (рецензия) Кн 76
Цитас, Макис, 1971- (автор) Кн 119
Цолова, Петя, 1939- (автор) Кн 144
Цотова, Диана Юриевна, 1963- (автор) Кн 65


Черняев, Димитър Христов вж Христов, Димитър, 1959-
Чорбаджийски, Мартин Георгиев (съставител) Кн 174, (текст) Г 8, Г 9, (предговор) Кн 174,  (доп. материал) Кн 60
Чорбаджийски, Мартин Георгиев вж Čorbadžijski, Martin Georgiev


Шаханова, Диана Валентинова (автор) Кн 67
Шехирян, Галина Дянкова (съставител) Г 4
Шехирян, Галина Дянкова вж Šehirjan, Galina Djankova
Шехирян, Джулиан Рафи (съставител) Г 4, (преводач) Г 4
Шехирян, Джулиан Рафи вж Šehirjan, Džulian Rafi
Шехирян, Джулиян Рафи вж Шехирян, Джулиан Рафи
Шехирян, Рафи, 1952-2011 (художник) Г 4
Шехирян, Рафи, 1952-2011 вж Šehirjan, Rafi,  1952-2011 
Рафи Шехирян. Изложба (София ; 2018) Г 4
Рафи Шехирян. Изложба (София ; 2018) вж Rafi Šehirjan. Izložba (Sofija ; 2018)
Шлисел, Стив, 1952- (автор) Кн 47
Шомов, Румен Христов, 1951- (автор) Кн 160
Шрут, Павел, 1940-2018 (автор) Кн 124
Шудури, Микаела, 1983- (автор) Кн 10
Шумахер-Расмусен, Ерик (автор) Кн 9


Щайнер, Надин вж Steiner, Nadine
Щайнер, Рудолф, 1861-1925 (автор) Кн 20, Кн 21
Щонова, Неделя Атанасова вж Щонова-Маринова, Неделя Атанасова, 1972-
Щонова-Маринова, Неделя Атанасова, 1972- (доп. материал) Кн 30


Яблански, Васил Цанков, 1970- (автор) Кн 76
Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914 (автор) Кн 173
Яков Цаликис, свети, 1920-1991 (автор) Кн 48
Янкова, Яна, 1980- (автор) Кн 145
Янси, Филип, 1949- (автор) Кн 49
Яхнаджиев, Иван Дончев, 1948- (илюстратор) Кн 138


Agirre, Katixa, 1981- вж Агире, Катиша, 1981-
Airaudi, Oberto, 1950-2013 вж Аирауди, Оберто, 1950-2013
Aleksiev, Rajko Nikolov, 1893-1944 вж Алексиев, Райко Николов, 1893-1944
Alipieva, Denica Aleksandrova, 1981- вж Алипиева, Деница Александрова, 1981-
Andonov, Ivan, 1854-1937 вж Андонов, Иван, 1854-1937
Andonova, Viktorija Vasileva, 1997- вж Андонова, Виктория Василева, 1997-
Andrews, Synthia, 1958- вж Андрюс, Синтия, 1958-
Andrusjak, Ivan Myhajlovyč, 1968- вж Андрусяк, Иван Михайлович, 1968-
Angelov, Petǎr Dimitrov, 1951- вж Ангелов, Петър Димитров, 1951-
Angelova, Julija Cvetanova, 1998- вж Ангелова, Юлия Цветанова, 1998-
Arabov, Plamen Jankov, 1947- (композитор) Н 1
Arabov, Plamen Jankov, 1947- вж Арабов, Пламен Янков, 1947-
Arnaudova, Anna Ljubomirova, 1976- вж Арнаудова, Анна Любомирова, 1976-
Arsov, Arsenij Antonov, 1956- вж Арсов, Арсений Антонов, 1956-
Atanasij, йеромонах вж Атанасий, йеромонах
Atanasov, Aleksandǎr вж Атанасов, Александър
Atanasov, Atanas Nikolov, 1968- вж Атанасов, Атанас Николов, 1968-
Atanasova, Tatjana вж Атанасова, Татяна
Avdžiev, Stojan Stoev, 1943- вж Авджиев, Стоян Стоев, 1943-
Avramov, Avram Iliev, 1933-2019 вж Аврамов, Аврам Илиев, 1933-2019


Bal´mont, Konstantin Dmitrievič, 1867-1942 вж Балмонт, Константин Дмитриевич, 1867-1942
Balabán, Jan, 1961-2010 вж Балабан, Ян, 1961-2010
Balan, C. G., 1972- вж Балан, К. Г., 1972-
Balčev, Balčo Dimitrov, 1961- вж Балчев, Балчо Димитров, 1961-
Bǎlgaranov, Denis Borislavov, 1997- вж Българанов, Денис Бориславов, 1997-
Bǎlgarija. Zakoni i dr. p. вж България. Закони и др. п.
Barakov, Todor Kolev, 1946- вж Бараков, Тодор Колев, 1946-
Barakova, Nikoleta Todorova, 1980- вж Баракова, Николета Тодорова, 1980-
Barthélemy, Fabrice, 1966- (автор) Кн 108
Baševski, Dimitar, 1943- вж Башевски, Димитър, 1943-
Belobradova, Elisaveta Dimitrova вж Белобрадова, Елисавета Димитрова
Beltran, Laura вж Белтран, Лора
Bernhuber, Stephanie вж Бернхубер, Стефани
Beroud-Poyet, Heidi вж Беру-Поае, Айди
Blagoeva, Margarita вж Благоева, Маргарита
Bliznakov, Todor, 1951-2019 вж Близнаков, Тодор, 1951-2019
Bliznakova, Penka Georgieva, 1961- вж Близнакова, Пенка Георгиева, 1961-
Bluttman, Ken вж Блътман, Кен
Boev, Bojan Jordanov, 1993- вж Боев, Боян Йорданов, 1993-
Boev, Hristo Tončev, 1973- вж Боев, Христо Тончев, 1973-
Bojadžiev, Valentin Stanimirov вж Бояджиев, Валентин Станимиров
Bojanov, Dojčin Vencislavov, 1976- (автор) Кн 192
Bojanov, Dojčin Vencislavov, 1976- вж Боянов, Дойчин Венциславов, 1976-
Bojkov, Nikolaj Pavlov, 1968- вж Бойков, Николай Павлов, 1968-
Boris Plovdivski, 1911-2006 вж Борис Пловдивски, 1911-2006
Borisov, Jurij Mitkov, 1956- вж Борисов, Юрий Митков, 1956-
Borisov, Teodor Ivanov вж Борисов, Теодор Иванов
Borisova, Daniela Valentinova, 1959- вж Борисова, Даниела Валентинова, 1959-
Boyanov, Doychin вж Bojanov, Dojčin Vencislavov, 1976- 
Božinov, Antoan Vasilev, 1958- вж Божинов, Антоан Василев, 1958-
Božinova, Blagorodna, 1925-2000 вж Божинова, Благородна, 1925-2000
Bozukova, Keti Stefanova, 1964- вж Бозукова, Кети Стефанова, 1964-
Brown, Michael L., 1955- вж Браун, Майкъл Л., 1955-
Bryant, Mike вж Брайънт, Майк
Butler, Dominic вж Бътлър, Доминик


Cacov, Cončo, 1955- вж Цацов, Цончо, 1955-
Candeva, Veselina, 1933- вж Цандева, Веселина, 1933-
Canev, Nikolaj Ivanov, 1960- вж Цанев, Николай Иванов, 1960-
Capener, Richard вж Капенър, Ричард
Cabornero, Sonsoles Gómez вж Gómez Cabornero, Sonsoles, 1970-
Cardo, Coyote вж Кардо, Койоте
Castelot, Sandrine (автор) Кн 105
Cekov, Hristo Cekov вж Цеков, Христо Цеков
Choudury, Michaela, 1983- вж Шудури, Микаела, 1983-
Chehirian, Galina вж Šehirjan, Galina Djankova
Chorbadzhiyski, Martin вж Čorbadžijski, Martin Georgiev
Coghill, George вж Кохил, Джордж
Colova, Petja, 1939- вж Цолова, Петя, 1939-
Corroto, Paula вж Корото, Паула
Cotova, Diana Jurievna, 1963- вж Цотова, Диана Юриевна, 1963-
Cvetanova, Rosica Georgieva, 1985- вж Цветанова, Росица Георгиева, 1985-
Cvetkova, Nikolina Valentinova, 1969- вж Цветкова, Николина Валентинова, 1969-
Cvetkova, Silvija Trifonova, 1972- вж Цветкова, Силвия Трифонова, 1972-
Cvetkova, Vesela Ivanova, 1972- вж Цветкова, Весела Иванова, 1972-


Čorbadžijski, Martin Georgiev (текст) Г 9
Čorbadžijski, Martin Georgiev вж Чорбаджийски, Мартин Георгиев


Damhaug, Torkil, 1958- вж Дамхауг, Торкил, 1958-
Danov, Ivan Evgeni, 1957- вж Данов, Иван Евгени, 1957-
Danova, Miglena Borisova, 1981- вж Данова, Миглена Борисова, 1981-
Danova, Nadja Hristova, 1942- вж Данова, Надя Христова, 1942-
Del Vechio, Gustavo вж Дел Векио, Густаво
Delčev, Slavčo Točev, 1945- вж Делчев, Славчо Точев, 1945-
Delieva, Orhideja Julijanova вж Делиева, Орхидея Юлиянова
Delineševa, Magdanela Zlatkova, 1965- вж Делинешева, Магданела Златкова, 1965-
DeMar, Carol вж ДеМар, Керъл
Dempsey, Bobbi вж Демпси, Боби
Derakhshani, Dariush, 1971- вж Деракшани, Дариуш, 1971-
Desvoix, Samuel (автор) Кн 105, Кн 106
Diamond, Stephanie вж Даймънд, Стефани
Dimitrov, Dimitǎr Iliev, 1956- вж Димитров, Димитър Илиев, 1956-
Dimitrov, Dimitǎr Kirilov вж Димитров, Димитър Кирилов
Dimitrov, Dimitǎr Kirilov, композитор, 1952- вж Димитров, Димитър Кирилов, композитор, 1952-
Dimitrov, Nikola Javorov, 1994- вж Димитров, Никола Яворов, 1994-
Dimitrov, Plamen Nikolov, журналист вж Димитров, Пламен Николов, журналист
Dimitrova, Cvetelina Milčeva, 1961- вж Димитрова, Цветелина Милчева, 1961-
Dimov, Nikolaj вж Димов, Николай
Dinev, Dinko Nedev, 1950- вж Динев, Динко Недев, 1950-
Divarova, Elena Ivanova, 1963- вж Диварова, Елена Иванова, 1963-
Djulgerov, Angel Hristov, 1958- вж Дюлгеров, Ангел Христов, 1958-
Dobrev, Atanas вж Добрев, Атанас
Dobrev, Marin Dončev, 1950- вж Добрев, Марин Дончев, 1950-
Docev, Georgi Todorov, 1943- вж Доцев, Георги Тодоров, 1943-
Dojčinova, Mira Alekseeva, 1979- вж Дойчинова, Мира Алексеева, 1979-
Domzalski, Oliver Thomas, 1960- (автор) Кн 99
Dončeva, Julija Georgieva, 1963- вж Дончева, Юлия Георгиева, 1963-
Dončeva, Milena Ivanova, 19??- вж Дончева, Милена Иванова, 19??-
Doneva, Conka Velikova, 1956- вж Донева, Цонка Великова, 1956-
Draganov, Kiril Vasilev, 1964- вж Драганов, Кирил Василев, 1964-
Draganova, Daniela Konstantinova вж Драганова, Даниела Константинова
Dragov, Andrea Julij, 1994- вж Драгов, Андреа Юлий, 1994-
Dunbar, Dennis вж Дънбар, Денис
Džambazova, Asja вж Джамбазова, Ася
Džumaliev, Stančo Svetoslavov, 1941- вж Джумалиев, Станчо Светославов, 1941-
Džurova, Aksinija Dobreva, 1942- (текст) Г 4
Džurova, Aksinija Dobreva, 1942-  вж Джурова, Аксиния Добрева, 1942-
Dzurova, Axinia вж Džurova, Aksinija Dobreva, 1942- 


Eismann, Katrin вж Айсман, Катрин
Emilov, Emil вж Емилов, Емил
Enčev, Pavel, 1976- вж Енчев, Павел, 1976-
Erebara, Rudi, 1971- вж Еребара, Руди, 1971-


Fancher, Nick вж Фанчър, Ник
Ferrazzi, Keith, 1966- вж Фераци, Кийт, 1966-
Faruolo, Mario вж Кардо, Койоте
Ferster, Gary вж Ферстър, Гари
Fianchino, Giuseppe (автор) Кн 101, Кн 102
Filipova, Silvija (преводач) Г 4
Filipova, Silvija вж Филипова, Силвия
Filipova, Sylvia вж Filipova, Silvija
Flaumenbaum, Danièle вж Фломенбом, Даниел
Frankenberger, Karolin, 1976- вж Франкенбергер, Каролин, 1976-
Fratev, Ljubozar Ivanov, 1944- вж Фратев, Любозар Иванов, 1944-


G´ošev, Aleksandǎr Vasilev, 1975- (фотограф) Г 7
G´ošev, Aleksandǎr Vasilev, 1975- вж Гьошев, Александър Василев, 1975-
Gagova, Ljubina Borisova, 1967- (автор) Кн 95
Galabova, Lyudmila вж Nikolova, Ljudmila Gǎlǎbova
Gǎlǎbova, Monika Emilova, 1989- вж Гълъбова, Моника Емилова, 1989-
Gassmann, Oliver, 1967- вж Гасман, Оливър, 1967-
Gašarov, Nikola Atanasov вж Гашаров, Никола Атанасов
Georgiev, Petko Dejanov, 1983- вж Георгиев, Петко Деянов, 1983-
Georgieva, Ekaterina Borislavova вж Георгиева, Екатерина Бориславова
Georgieva, Galina Georgieva вж Георгиева, Галина Георгиева
Georgieva, Klaudija Kalinova, 1995- вж Георгиева, Клаудия Калинова, 1995-
Georgieva, Sonja Georgieva, 1956- вж Георгиева, Соня Георгиева, 1956-
Georgieva-Kondakova, Petja Vankova вж Георгиева-Кондакова, Петя Ванкова
Ghisi, Marc Luyckx, 1942- (предговор) Кн 82
Gillespie, Cristen вж Гилеспи, Кристен
Gočeva, Tatjana Kirilova вж Гочева, Татяна Кирилова
Golemanova, Petja вж Големанова, Петя
Gómez Cabornero, Sonsoles, 1970- (автор) Кн 110
Gordon, Steven H. вж Гордън, Стивън Х.
Gospodinova, Ljubena вж Господинова, Любена
Goulston, Mark, 1948- вж Гоулстон, Марк, 1948-
Graham, Billy, 1918-2018 вж Греъм, Били, 1918-2018
Grueva, Tanja Stojanova вж Груева, Таня Стоянова
Gyoshev, Aleksandar Vasilev вж G´ošev, Aleksandǎr Vasilev, 1975-


Hadžinikolov, Krum G. вж Хаджиниколов, Крум Г.
Hagstrom, Robert G., 1956- вж Хагстром, Робърт Дж., 1956-
Hájíček, Jiří, 1967- вж Хаичек, Иржи, 1967-
Handžiev, Vladislav Aleksandrov вж Ханджиев, Владислав Александров
Hantova, Petja Živkova, 1971- вж Хантова, Петя Живкова, 1971-
Hauschild, Alke вж Хаушилд, Алке
Herfeld, Dorith вж Херфелд, Дорит
Hopkins, Jeffrey вж Хопкинс, Джефри
Høystad, Ole Martin, 1947- вж Хьойстад, Уле Мартин, 1947-
Hristov, Dimitǎr, 1957- вж Христов, Димитър, 1957-
Hristova, Valerija вж Христова, Валерия
Hristova-Peeva, Natalija Mladenova, 1976- вж Христова-Пеева, Наталия Младенова, 1976-
Hyatt, Michael, 1955- вж Хаят, Майкъл, 1955-


Iakovos Tsalikis, свети, 1920-1991 вж Яков Цаликис, свети, 1920-1991
Ignatov, Vladimir Dimitrov, 1987- вж Игнатов, Владимир Димитров, 1987-
Iliev, Janko (илюстратор) Г 9, (преводач) Г 9
Iliev, Janko вж Илиев, Янко
Iliev, Yanko вж Iliev, Janko
Ilieva, Bagrjana Raškova, 1964- вж Илиева, Багряна Рашкова, 1964-
Ilieva, Diana Žečkova вж Илиева, Диана Жечкова
Ilieva, Kalina Kostadinova, 1996- вж Илиева, Калина Костадинова, 1996-
Imeraj, Shkodran, 1984- вж Имерай, Шкодран, 1984-
Irgens, Åshild, 1976- вж Иргенс, Осхил, 1976-
Irini вж Dojčinova, Mira Alekseeva, 1979-
Ivanov, Atanas Georgiev, 1947- вж Иванов, Атанас Георгиев, 1947-
Ivanov, Ivan вж Иванов, Иван
Ivanov, Metodij Stefanov вж Иванов, Методий Стефанов
Ivanov, Vasil Nikolov, 1961- вж Иванов, Васил Николов, 1961-
Ivanova, Cvetana Cvetkova (редактор) Кн 83, (интервюиращ) Кн 83
Ivanova, Ekaterina Emilova, 1987- вж Иванова, Екатерина Емилова, 1987-
Ivanova, Feodora Dinkova вж Иванова, Феодора Динкова
Ivanova, Iva Georgieva, 1981- вж Иванова, Ива Георгиева, 1981-
Ivanova, Iva Nedjalkova, 1997- вж Иванова, Ива Недялкова, 1997-
Ivanova, Lora Ivova, 1998- вж Иванова, Лора Ивова, 1998-
Ivanova, Svetlana Ljubomirova, 1955- вж Иванова, Светлана Любомирова, 1955-


Jablanski, Vasil Cankov, 1970- вж Яблански, Васил Цанков, 1970-
Jackmore, Lisa вж Джакмор, Лиза
Jahnadžiev, Ivan Dončev, 1948- вж Яхнаджиев, Иван Дончев, 1948-
Jankova, Jana, 1980- вж Янкова, Яна, 1980-
Javorov, Pejo Kračolov, 1878-1914 вж Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914
Jones, Douglas M. вж Джоунс, Дъглас М.
Jordanov, Georgi, 1934- вж Йорданов, Георги, 1934-
Jotova, Genoveva Mihajlova вж Йотова, Геновева Михайлова


Kabat-Zinn, Jon, 1944- вж Кабат-Зин, Джон, 1944-
Kalbanova, Diana Borisova, 1977- вж Калбанова, Диана Борисова, 1977-
Kandimirov, Veselin Dimitrov вж Кандимиров, Веселин Димитров
Karavǎlčev, Vencislav Georgiev, 1967- вж Каравълчев, Венцислав Георгиев, 1967-
Kǎrkaličeva, Maja вж Къркаличева, Мая
Kazazjan, Agop Ara, 1948- вж Казазян, Агоп Ара, 1948-
Kelby, Scott, 1960- вж Келби, Скот, 1960-
Keller, Helen, 1880-1968 вж Келър, Хелън, 1880-1968
Keshaviah, Prakash вж Кешавиях, Пракаш
Kesjakova, Elena Nikolova, 1942- (текст) Г 7
Kesjakova, Elena Nikolova, 1942- вж Кесякова, Елена Николова, 1942-
Kesyakova, Elena вж Kesjakova, Elena Nikolova, 1942-
Kiricova, Vanja Dimitrova вж Кирицова, Ваня Димитрова
Kirjanova, Katerina Ilieva, 1947- вж Кирянова, Катерина Илиева, 1947-
Kjučukova, Dočka Dimitrova вж Кючукова, Дочка Димитрова
Kleszewski, Christine (автор) Кн 108
Kliment Zografski, монах вж Климент Зографски, монах
Klimentieva, Elica Borisova, 1996- вж Климентиева, Елица Борисова, 1996-
Kolarov, Rosen Gospodinov, 1959- вж Коларов, Росен Господинов, 1959-
Kolev, Cvetan Bonev, 1949- (текст) Г 4
Kolev, Cvetan Bonev, 1949- вж Колев, Цветан Бонев, 1949-
Kolev, Ivomir Petrov вж Колев, Ивомир Петров
Koleva-Zvǎnčarova, Milena Petkova, 1977- вж Колева-Звънчарова, Милена Петкова, 1977-
Kondarev, Vladimir Tanev, 1959- вж Кондарев, Владимир Танев, 1959-
Konteu, Emilia, 1984- вж Контеу, Емилия, 1984-
Koruev, Todor Borisov, 1942- вж Коруев, Тодор Борисов, 1942-
Kostadinova, Marija, 19??- вж Костадинова, Мария, 19??-
Kostadinova, Rumjana Atanasova, 1974- вж Костадинова, Румяна Атанасова, 1974-
Kostov, Ivajlo Milev, 1976- вж Костов, Ивайло Милев, 1976-
Kostova, Ekaterina Ivanova, 1969- вж Костова, Екатерина Иванова, 1969-
Kostova, Lidija вж Костова, Лидия
Kostova-Babulkova, Greta Stefanova вж Костова-Бабулкова, Грета Стефанова
Krǎstev, Stojan Iliev, 1976- (фотограф) Г 7
Krǎstev, Stojan Iliev, 1976- вж Кръстев, Стоян Илиев, 1976-
Krastev, Stoyan Iliev вж Krǎstev, Stojan Iliev, 1976-
Krǎsteva, Mila Jordanova, 1994- вж Кръстева, Мила Йорданова, 1994-
Krǎsteva, Neli Dimitrova вж Кръстева, Нели Димитрова
Krǎstnikov, Aleksandǎr Konstantinov, 1879-1970 вж Кръстников, Александър Константинов, 1879-1970
Krosnev, Angel Stefanov, 1952- вж Кроснев, Ангел Стефанов, 1952-
Kuznecova, Ol´ga вж Кузнецова, Олга


Lalkov, Milčo Dimitrov, 1944-2000 вж Лалков, Милчо Димитров, 1944-2000
Langenbach, Isabelle, 1972- вж Лангенбах, Изабел, 1972-
Larrett, Raymond вж Ларет, Реймънд
Latinović, Miloš, 1963- вж Латинович, Милош, 1963-
Lefterov, Ivajlo вж Лефтеров, Ивайло
Levčev, Vladimir Ljubomirov, 1957- (преводач) Г 4
Levčev, Vladimir Ljubomirov, 1957- вж Левчев, Владимир Любомиров, 1957-
Ljubenova, Lizbet, 1952- вж Любенова, Лизбет, 1952-
Ljubenova, Vjara Nikolaeva, 1969- (автор) Кн 107, Кн 108
Ljubenova, Vjara Nikolaeva, 1969- вж Любенова, Вяра Николаева, 1969-
Lombard, Matt вж Ломбард, Мат
Lucado, Max, 1955- вж Лукадо, Макс, 1955-
Lyubenova, Vyara вж Ljubenova, Vjara Nikolaeva, 1969-
Lynch, Peter S., 1944- вж Линч, Питър С., 1944-


Mabbutt, Peter вж Мабът, Питър
MacArthur, John, 1939- вж Макартър, Джон, 1939-
MacGarry, Aaron вж МакГари, Аарон
Mal´ceva-Arziani, Ol´ga Pavlovna вж Малцева-Арзиани, Олга Павловна
Malik, Delphine (автор) Кн 105, Кн 106
Mandulova, Polja Todorova (преводач) Г 7
Mandulova, Polya вж Mandulova, Polja Todorova
Mangurov, Evgeni Gerasimov, 1962- вж Мангуров, Евгени Герасимов, 1962-
Manolova-Nikolova, Nadja Ivanova, 1958- вж Манолова-Николова, Надя Иванова, 1958-
Manuševa, Irina Borisova, 1977- вж Манушева, Ирина Борисова, 1977-
Maraški, Stanislav Dimitrov, 1961- вж Марашки, Станислав Димитров, 1961-
Mardirosjan, Garo Hugasov, 1944- вж Мардиросян, Гаро Хугасов, 1944-
Marholev, Boris Georgiev, 1971- вж Мархолев, Борис Георгиев, 1971-
Mariniki вж Kostadinova, Marija, 19??-
Marinov, Ivanko, 1946- вж Маринов, Иванко, 1946-
Marinov, Ognjan Gergov, 1952- вж Маринов, Огнян Гергов, 1952-
Marinova, Magi вж Маринова, Маги
Markovski, Stefan, 1990- вж Марковски, Стефан, 1990-
Marks, Howard, 1946- вж Маркс, Хауърд, 1946-
Martinez, Sergio, 1937- вж Мартинес, Серхио, 1937-
Mencaroni, Claudia (автор) Кн 101, Кн 102
Mentešev, Benžamen Mento, 1969- вж Ментешев, Бенжамен Менто, 1969-
Metodiev, Metodi Valentinov (автор) Е 1, Е 2
Metodiev, Metodi Valentinov вж Методиев, Методи Валентинов
Micev, Stojan вж Мицев, Стоян
Mihajlov, Kalin Rumenov, 1966- вж Михайлов, Калин Руменов, 1966-
Mihajlova, Joana вж Михайлова, Йоана
Mihajlova, Sevdalina вж Михайлова, Севдалина
Mihajlova, Zdravka Evgenieva, 1961- вж Михайлова, Здравка Евгениева, 1961-
Miklinova, Galina, 1970- вж Миклинова, Галина, 1970-
Mileva, Cvetomira Damjanova вж Милева, Цветомира Дамянова
Miller, Bill, 1950- вж Милър, Бил, 1950-
Minasjan, Gajane Garabed, 1971- вж Минасян, Гаяне Гарабед, 1971-
Mineva, Petja Penčeva вж Минева, Петя Пенчева
Minkov, Boris Vladimirov, 1971- вж Минков, Борис Владимиров, 1971-
Mirčev, Ivan Vasilev, 1978- вж Мирчев, Иван Василев, 1978-
Mirčeva, Keti Nikolova, 1960- вж Мирчева, Кети Николова, 1960-
Mitev, Krasimir, 1970- вж Митев, Красимир, 1970-
Mizinska, Denica вж Мизинска, Деница
Mladenova, Aleksandra Miroslav, 1995- вж Младенова, Александра Мирослав, 1995-
Moo-Young, Anthony Paul вж Mooji, 1954-
Mooji, 1954- вж Муджи, 1954-
Mosonyi, Aliz, 1944- вж Мошони, Ализ, 1944-
Müller-Roterberg, Christian, 1972- вж Мюлер-Ротерберг, Кристиян, 1972-


Næss, Atle, 1949- вж Нес, Атле, 1949-
Naučna konferencija Drugijat v istorijata (Kjustendil ; 1992) вж Научна конференция Другият в историята (Кюстендил ; 1992)
Nedelčev, Mihail Dimitrov, 1942- вж Неделчев, Михаил Димитров, 1942-
Nedelčeva, Darinka Simeonova, 1963- вж Неделчева, Даринка Симеонова, 1963-
Nedeva, Vanja Nikolaeva, 1960- вж Недева, Ваня Николаева, 1960-
Nemcov, Stefan Ilkov, 1974- (фотограф) Г 7
Nemcov, Stefan Ilkov, 1974- вж Немцов, Стефан Илков, 1974-
Nemtsov, Stefan Ilkov вж Nemcov, Stefan Ilkov, 1974- 
Nenova, Nevena Nenova вж Ненова, Невена Ненова
Nikiforova, Suzana Panova (автор) Кн 82
Nikolova, Bistra Nikolaeva, 1948- вж Николова, Бистра Николаева, 1948-
Nikolova, Ljudmila Gǎlǎbova (автор) Кн 107, Кн 108
Nikolova, Ljudmila Gǎlǎbova вж Николова, Людмила Гълъбова
Nikolova, Mariana Georgieva, 1953- вж Николова, Мариана Георгиева, 1953-
Nikolova, Olivera, 1936- вж Николова, Оливера, 1936-
Noll, Mark, 1946- вж Нол, Марк, 1946-


Obretenov, Aleksandǎr Obretenov, 1949- вж Обретенов, Александър Обретенов, 1949-
Oruš, Anton Konstantinov, 1991- вж Оруш, Антон Константинов, 1991-


Pačkova, Marija Petrova, 1946- вж Пачкова, Мария Петрова, 1946-
Palamarkova, Emilija Ivanova, 1963- вж Паламаркова, Емилия Иванова, 1963-
Palmer, Wayne вж Палмър, Уейн
Panajotov, Momčil Panajotov, 1976- вж Панайотов, Момчил Панайотов, 1976-
Pancrazi, Laetitia (автор) Кн 107
Pančev, Anton Vel´ov, 1978- вж Панчев, Антон Вельов, 1978-
Panova, Valentina, 1949- вж Панова, Валентина, 1949-
Papadaki, Kallia, 1978- вж Пападаки, Калия, 1978-
Papratilova, Denica Rumenova вж Папратилова, Деница Руменова
Parr, Maria, 1981- вж Пар, Мария, 1981-
Paskalev, Mihail Dimitrov, 1958- вж Паскалев, Михаил Димитров, 1958-
Pašova, Marija вж Пашова, Мария
Patronska, Rumjana Valentinova, 1998- вж Патронска, Румяна Валентинова, 1998-
Pavlov, Plamen Hristov, 1958- вж Павлов, Пламен Христов, 1958-
Pavlova, Lalka, 1949- вж Павлова, Лалка, 1949-
Pečinova, Daroslava Ivanova, 1998- вж Печинова, Дарослава Иванова, 1998-
Peev, Aleksandǎr Kostakiev, 1886-1943 вж Пеев, Александър Костакиев, 1886-1943
Peev, Dimitǎr, 1973- вж Пеев, Димитър, 1973-
Peeva, Mina, 1944- вж Пеева, Мина, 1944-
Peltekov, Angel Zaprjanov, 1947- вж Пелтеков, Ангел Запрянов, 1947-
Penčev, Bojko Penčev, 1968- вж Пенчев, Бойко Пенчев, 1968-
Perrichon, Émilie, 1980- (автор) Кн 108
Petkanov, Dimitǎr Popnikolov, 1884-1962 вж Петканов, Димитър Попниколов, 1884-1962
Petkanov, Konstantin Nikolov, 1891-1952 вж Петканов, Константин Николов, 1891-1952
Petkova, Svetla, 19??- вж Петкова, Светла, 19??-
Petkova, Teofana, 1958- вж Петкова, Теофана, 1958-
Petkova-Kessanlis, Mikaela, 1971- вж Петкова-Кесанлис, Микаела, 1971-
Petrov, Marijan Petrov, 1961- вж Петров, Мариян Петров, 1961-
Petrov, Petǎr, фотограф вж Петров, Петър, фотограф
Petrov, Plamen Valentinov, 1983- вж Петров, Пламен Валентинов, 1983-
Petrova, Desi вж Петрова, Деси
Petrova, Neli Stefanova, 1964- вж Петрова, Нели Стефанова, 1964-
Petrova, Vera Vǎrbanova, 1961- вж Петрова, Вера Върбанова, 1961-
Pintér, József, 1963- вж Пинтер, Йожеф, 1963-
Popov, Angel вж Попов, Ангел
Popova, Jana Jankova вж Попова, Яна Янкова
Popova, Tanja Nikiforova, 1966- вж Попова, Таня Никифорова, 1966-
Portela, Edurne, 1974- вж Портела, Едурне, 1974-
Praštinkov, Dimitǎr Georgiev вж Пращинков, Димитър Георгиев
Predov, Todor Georgiev, 1940- вж Предов, Тодор Георгиев, 1940-
Prodanov, Krasimir Jordanov, 1974- вж Проданов, Красимир Йорданов, 1974-
Puren, Christian (предговор) Кн 108


Radeva, Kunka Petrova, 1926- вж Радева, Кунка Петрова, 1926-
Radinska, Valentina Dimitrova, 1951- вж Радинска, Валентина Димитрова, 1951-
Radoslavova, Lora Mihajlova вж Радославова, Лора Михайлова
Rahnev, Elin Hristov, 1968- вж Рахнев, Елин Христов, 1968-
Rajčev, Dimitǎr Jankov, 1950- (фотограф) Г 7, (текст) Г 7
Rajčev, Dimitǎr Jankov, 1950- вж Райчев, Димитър Янков, 1950-
Raichev, Dimitar вж Rajčev, Dimitǎr Jankov, 1950- 
Rajčeva, Irena Andreeva, 1988- вж Райчева, Ирена Андреева, 1988-
Rajčinov, Vladimir Nikolaev, 1974- вж Райчинов, Владимир Николаев, 1974-
Rajkova, Cvetelina вж Райкова, Цветелина
Rak´ovski, Cvetan Kirilov, 1959- вж Ракьовски, Цветан Кирилов, 1959-
Ralevska, Meglena вж Ралевска, Меглена
Rangelov, Aleksandǎr Rangelov, 1994- вж Рангелов, Александър Рангелов, 1994-
Remmert, Natascha вж Ремерт, Наташа
Reymóndez-Fernández, Iván, 1975- вж Реймондес Фернандес, Иван, 1975-
Robbins, John, 1947- вж Робинс, Джон, 1947-
Rovere-Fenati, Beatrice вж Ровере-Фенати, Беатриче
Rusev, Daniel Stojčev, 1976- вж Русев, Даниел Стойчев, 1976-
Rusinova, Margarita Mladenova вж Русинова, Маргарита Младенова


Satyananda Saraswati, свами, 1923-2009 вж Сатянанда Сарасвати, свами, 1923-2009
Schlissel, Steve, 1952- вж Шлисел, Стив, 1952-
Schumacher-Rasmussen, Eric вж Шумахер-Расмусен, Ерик
Scott, Stuart, 1955- вж Скот, Стюарт, 1955-
Serafim, архимандрит, 1912-1993 вж Серафим, архимандрит, 1912-1993
Serafimov, Rumen Serafimov, 1955- (текст) Г 4
Serafimov, Rumen Serafimov, 1955- вж Серафимов, Румен Серафимов, 1955-
Shehirian, Julian вж Šehirjan, Džulian Rafi
Shehirian, Rafi вж Šehirjan, Rafi,  1952-2011 
Rafi Shehirian. Exebition (Sofia ; 2018) вж Rafi Šehirjan. Izložba (Sofija ; 2018)
Silverman, Ray вж Силвърман, Рей
Simeonova, Galina Petkova, 1972- вж Симеонова, Галина Петкова, 1972-
Simeonova-Damjanova, Adriana Emilova, 1959- вж Симеонова-Дамянова, Адриана Емилова, 1959-
Simone, Alberto вж Симоне, Алберто
Singh, Shiv вж Сингх, Шив
Sivkov, Ljubomir Aleksandrov, 1952- вж Сивков, Любомир Александров, 1952-
Skretting, Gudrun, 1971- вж Скретинг, Гюдрюн, 1971-
Sloan, John Peter, 1969- (предговор) Кн 99
Smith, Leah D., 1984?- вж Смит, Лия Д., 1984?-
Stafidova, V. M. вж Стафидова, В. М.
Stajkov, Dejan Angelov вж Стайков, Деян Ангелов
Stamova, Velka Borisova вж Стамова, Велка Борисова
Stanimirov, Petǎr Georgiev, 1952- вж Станимиров, Петър Георгиев, 1952-
Stankulov, Živko Tomov, 1945- вж Станкулов, Живко Томов, 1945-
Stariradeva, Vasilena Georgieva, 1989- вж Старирадева, Василена Георгиева, 1989-
Starova, Luan, 1941- вж Старова, Луан, 1941-
Steiner, Nadine (автор) Кн 99
Steiner, Rudolf, 1861-1925 вж Щайнер, Рудолф, 1861-1925
Steuer, Sharon вж Стойер, Шарън
Stoev, Valentin, 1946- вж Стоев, Валентин, 1946-
Stojanov, Vladimir Metodiev, 1977- вж Стоянов, Владимир Методиев, 1977-
Stojanova, Desislava Vasileva, 1976- вж Стоянова, Десислава Василева, 1976-
Stojanova, Svetlana вж Стоянова, Светлана
Stott, John R. W., 1921-2011 вж Стот, Джон Р. У., 1921-2011
Syla, Sabit, 1976- вж Сюла, Сабит, 1976-
Szlachta, Emma (автор) Кн 66


Šahanova, Diana Valentinova вж Шаханова, Диана Валентинова
Šehirjan, Džulian Rafi (съставител) Г 4, (преводач) Г 4
Šehirjan, Džulian Rafi вж Шехирян, Джулиан Рафи
Šehirjan, Galina Djankova (съставител) Г 4
Šehirjan, Galina Djankova вж Шехирян, Галина Дянкова
Šehirjan, Rafi, 1952-2011 (художник) Г 4
Šehirjan, Rafi, 1952-2011 вж Шехирян, Рафи, 1952-2011
Rafi Šehirjan. Izložba (Sofija ; 2018) Г 4
Rafi Šehirjan. Izložba (Sofija ; 2018) вж Рафи Шехирян. Изложба (София ; 2018)
Šomov, Rumen Hristov, 1951- вж Шомов, Румен Христов, 1951-
Šrut, Pavel, 1940-2018 вж Шрут, Павел, 1940-2018
Štonova-Marinova, Nedelja Atanasova, 1972- вж Щонова-Маринова, Неделя Атанасова, 1972-


Tǎrpomanova, Ekaterina Nikolova, 1975- вж Търпоманова, Екатерина Николова, 1975-
Teatǎr Bǎlgarska armija (Sofia) вж Театър Българска армия (София)
Tenekedžieva, Cvetelina Lukova, 1986- вж Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986-
Tenev, Dragan Dimitrov, 1919-1999 вж Тенев, Драган Димитров, 1919-1999
Tenzing Gyatso, Далай лама ХIV, 1935- вж Тензин Гяцо, Далай лама ХIV, 1935-
Thompson, Susan Peirce, 1974- вж Томпсън, Сюзан Пиърс, 1974-
Todorov, Georgi Gotov, 1944- вж Тодоров, Георги Готов, 1944-
Todorov, Ivan, 1953- вж Тодоров, Иван, 1953-
Todorov, Todor Gavrilov, 1980- вж Тодоров, Тодор Гаврилов, 1980-
Todorov, Todor Mihajlov, 1931- вж Тодоров, Тодор Михайлов, 1931-
Todorova, Gergana Dimitrova, 1968- вж Тодорова, Гергана Димитрова, 1968-
Todorova, Olga Todorova, 1957- вж Тодорова, Олга Тодорова, 1957-
Tomov, Pavel вж Томов, Павел
Tomov, Vladimir, 1946- вж Томов, Владимир, 1946-
Topuzov, Plamen Ivanov, 1980- вж Топузов, Пламен Иванов, 1980-
Torgeby, Frida, 1977- вж Торгебю, Фрида, 1977-
Torgeby, Markus, 1976- вж Торгебю, Маркус, 1976-
Totomanov, Ivan Dimitrov, 1953- вж Тотоманов, Иван Димитров, 1953-
Trajanov, Kiril Antoniev, 1977- вж Траянов, Кирил Антониев, 1977-
Tremblay, Jean-Claude вж Трембле, Жан-Клод
Trošanov, Marin Petkov, 1984- вж Трошанов, Марин Петков, 1984-
Tsitas, Makis, 1971- вж Цитас, Макис, 1971-


Urkiza, Ana, 1969- вж Уркиса, Ана, 1969-
Urretabizkaia, Arantxa, 1947- вж Уретабиская, Аранча, 1947-
Uzunova, Galina вж Узунова, Галина


Vǎlkov, Georgi Vladimirov, 1993- (илюстратор) Кн 82
Vandov, Nikola Ivanov, 1949- вж Вандов, Никола Иванов, 1949-
Vasilev, Georgi, 1893-? вж Василев, Георги, 1893-?
Vasileva, Ljubka, 1959- вж Василева, Любка, 1959-
Vasileva, Štilijana Veselinova, 1955- вж Василева, Щилияна Веселинова, 1955-
Vasileva, Valentina Nikolova вж Василева, Валентина Николова
Velev, Evgeni Kirilov, 1963- вж Велев, Евгени Кирилов, 1963-
Veleva, Asja Simeonova, 1976- вж Велева, Ася Симеонова, 1976-
Velikova, Velislava Vladimirova вж Великова, Велислава Владимирова
Velikova, Vencislava Jordanova вж Великова, Венцислава Йорданова
Venedikov, Petko Jordanov, 1905-1995 вж Венедиков, Петко Йорданов, 1905-1995
Videlinov, Ilija, 1990- вж Виделинов, Илия, 1990-
Vithoulkas, Georgos, 1932- вж Витулкас, Георгос, 1932-
Vladimirov, Ljubomir Vladimirov, 1974- вж Владимиров, Любомир Владимиров, 1974-


Wallace, Kevin вж Уолъс, Кевин
Wenzel, David, 1950- вж Уензел, Дейвид, 1950-
Wilkerson, Don вж Уилкерсън, Дон
Wilson, James L. вж Уилсън, Джеймс Л.
Wuattier, Sylvie (автор) Кн 108


Yancey, Philip, 1949- вж Янси, Филип, 1949-


Zagorčev, Marin Ivanov, 1972- (преводач) Кн 192
Zagorčev, Marin Ivanov, 1972- вж Загорчев, Марин Иванов, 1972-
Zagorchev, Marin вж Zagorčev, Marin Ivanov, 1972- 
Zaharieva, Irina вж Захариева, Ирина
Zaharieva, Kristina Petrova, 1958- вж Захариева, Кристина Петрова, 1958-
Zaldua, Iban, 1966- вж Салдуа, Ибан, 1966-
Zareva, Miroslava Simeonova, 1971- вж Зарева, Мирослава Симеонова, 1971-
Zašev, Kalin вж Зашев, Калин
Zdravkov, Atanas вж Здравков, Атанас
Zidarov, Filip Ljubenov, 1953- (текст) Г 4
Zidarov, Filip Ljubenov, 1953- вж Зидаров, Филип Любенов, 1953-


Žekov, Mario, 1898-1955 вж Жеков, Марио, 1898-1955


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


Акупресура и рефлексотерапия for dummies Кн 72
Райко Алексиев Г 1
Алхимия на съзнанието Кн 28
Ангелите не умират Кн 133
Английски Кн 92
Антон и други произшествия Кн 115
Антон и други стадни животни Кн 116
Атрофия на сетивата Кн 129


Батко Кн 114
Бездомният Костас Кн 119
Билки за здраво сърце Кн 75
Богословско-етически аспекти на сурогатното майчинство Кн 38
Божеството като личност и пантеизмът Кн 17
Дядо Борис - в сърцата ни за цял живот Кн 35


Веселие по врачански Кн 166
Весëлые ребята 4. класс Кн 65
Визия за развитието на град София през 21 век  Кн 84
Визия за развитието на град София - през 21 век Кн 84
Вино от спомени Кн 136
Витоша Кн 192
Впечатления от Златна Добруджа Кн 200
Всеки ден е чудо! Кн 27
Вулгарните романтици Кн 157
Въведение в Autodesk Maya 2016. Т. 2 Кн 5


Годината Кн 154
Голяма книга за българската техника Кн 78
Градината на Ева Кн 144
Граматика по английски език за 4. клас  Кн 66
Граматика с упражнения немски Кн 98
Грях ли е любовта? Кн 43


Дендрити Кн 118
Дизайнерско мислене for dummies Кн 52
Династията на Крум Кн 193
Дом на звезди и вятър Кн 131
Домашна готварска книга Кн 81
Другият в историята Кн 195
Другото небе Кн 165
Думи за Рибен [община Долна Митрополия] и неговите хора Кн 151
Дъждовна флейта Кн 123


Его психология Кн 22
Езотерична физика Кн 16
Ей така.... - Тодор Близнаков  Кн 88, Кн 89
Ей така... За актьора Тодор Близнаков Кн 88, Кн 89
Екометрия. Ч. 1, Методология на екологичните експертизи Кн 68
Епосът на утринните звезди Кн 185
Еретични писма  Кн 181
Еретични писма или Намирайки небесата, които сияят в червено Кн 181


Марио Жеков (1898-1955) Г 2, Г 3
Жените и техният пол Кн 70
Жертвено поколение Кн 161
Жива вода Кн 132
Животът ми е нежна болка Кн 135


За какаото и кадифето Кн 171
Завет или хаос Кн 47
Защо, пампушко? Кн 188
Знам повече в 6. клас Кн 63
Зоки Поки Кн 183
Зъбопазителите Кн 175


...и така нататък  Кн 172
Иван Черния Кн 148
Идентификатор  Кн 1, Кн 2
Идентификатор на производители на дигитални шрифтоносители. Ч. 1, A, B, C, D Кн 1
Идентификатор на производители на дигитални шрифтоносители. Ч. 2, E, F, G, H, I Кн 2
Извън фокус Г 5
Изчакай да превали Кн 186
Изчисляване на ъглови стоманобетонни подпорни стени съгласно: Еврокод 7, Еврокод 8, Еврокод 2 Кн 79
Ипотеки, залог, привилегии Кн 56
Испански Кн 109
История на душата Кн 14
Италиански Кн 100


Йога нидра Кн 33


Как да помогна на света Кн 13
Калоян Кн 176
Канон молебный и акатист Кн 39, Кн 40
Китайската стена  Кн 160
Китайската стена или С Биг Брадър от двете страни на времето Кн 160
Китка шарена Кн 126
Книга за учителя по технологии и предприемачество 1. клас Кн 64
Книга за учителя по технологии и предприемачество за 1. клас  Кн 64
Книжка за граничаря войник Кн 59
Кодекс на труда Кн 58
Кодекс на труда 2021  Кн 58
Кондика на Зографската света обител (1734-1816 г.) Кн 41
Користни записки Кн 168
Кръг Кн 180
Куфарът  Кн 188
Куфарът и други разкази и новели Кн 188


Лавини в България Кн 69
Леонардо да Винчи Кн 85
Литература 11.-12. клас Кн 111
Любовна партитура Кн 130
Любовта се мълчи Кн 145


Маркетинг в социалните медии for dummies Кн 55
Метаморфози на душевния живот & Пътеки на душевните преживявания. Ч. 2 Кн 20
Методология на екологичните експертизи Кн 68
Милост за сянката Кн 138
Могъщият Спронок Кн 155
Моите импресии Кн 141
Мошеник ЕООД Кн 117
Моят компас Кн 24
Мъдрост и вдъхновение Кн 174


На обществени теми и други студии Кн 18
Навигатор за бизнес модели Кн 10
Надбъбречна умора Кн 30
Надежда за всеки ден Кн 36
Начинът на Уорън Бъфет Кн 54
Неврологични заболявания Кн 77
Нежни безсъници Кн 134
Немски Кн 96
Непознатото наследство. Валидиране на знания и умения в областта на културното наследство Кн 194
Нива на здраве. Т. 2 Кн 73
Нишките на любовта Кн 143


Общ войнишки учебник Кн 60
Отново заедно Кн 158


Певецът Евгени Бенов [Мултимедия] Е 3
Пейзажна фотография Кн 87
Пелени, чинии и господство Кн 45
Плаващи пясъци Кн 139
Платформа Кн 53
Пловдив към средата на XIX век  Кн 198
Пловдив към средата на XIX век според описанието на Константин Моравенов Кн 198
По пътя към върха Кн 91
Повишаване ефективността на социално-педагогическите теоретични и практико-приложни стратегии и подходи, реализирани в рамките на интеркултурното взаимодействие Кн 67
Под новия сърп Кн 120
Под открито небе Кн 29
Подир копненията на поета Кн 125
Поетичен антракт Кн 127
Покана за свобода Кн 26
Политически дневник Кн 162
Полярност между вечност и развитие в човешкия живот Кн 21
Портрети от българското Средновековие Кн 197
Портрети от българското Средновековие. Духовници  Кн 197
Посланикът на държавата, която няма да съществува Кн 182
Предизвикателства пред хирургичното лечение на сколиоза в детска възраст Кн 76
Прераждане и превъплъщение Кн 19
Приказки от деца за деца Кн 178
Приказки за магазинчета Кн 189
Приказки за празници Кн 12
Приключенията на Пънчинело Кн 112
Пробуждане без усилие Кн 25
Прозорец от спомени Кн 128
Просто слушай Кн 51
Против самоотвержеността Кн 188
Първобългарският календар Кн 196


Разказвачки на истории Кн 61
Разочарование от Бога Кн 49
Рикости и промове. Т. 1 Кн 159
Роботът Чапек и лабиринтът на сърдитото лигаво чудовище Кн 179
Ръцете ни са изцапани с кръв Кн 31


Сайбиевата невеста Кн 146
Сборник в чест на Варненски и Преславски митрополит Симеон Кн 42
Светът е пъстър и тук, и там Кн 169
Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания Кн 74
Сигурни знаци за твоята смърт Кн 113
Симеон Кн 177
Слон и алфавит Морзе Е 1, Е 2
Слон и морзовата азбука [Електронен ресурс] Е 1, Е 2
Случаят "Олга Круша" Кн 86
Смъртта няма последната дума Кн 153
Солфежи [Нотирана музика] Н 1
Спронок Кн 156
Среща с Бесарабия Кн 191
Стара София в цвят Г 8
Страници от един живот Кн 167
Странна сбирка от разкази Кн 149
Сурогатното майчинство  Кн 38
Съединението Кн 199
Съзидатели Кн 201
Съпруг за пример Кн 44
Сърцето на медитацията Кн 34
Съсобственост. Правни въпроси Кн 57
Сякаш всичко това се е случило Кн 187


Тайната на щастието Кн 37
Твоят ум има значение Кн 46
Театър "Българска армия" Кн 90
Тетрадка по френски език за ниво B 2.1  Кн 107
Трансхуманизмът и бъдещето на образованието (по литература) Кн 62
Требникът Кн 163
Третият сняг Кн 121
[Тридесет] 30 години Национално дружество "Традиция" (1991-2021) Кн 11
Тристахилядна София и аз между двете войни Кн 170
Тук сме Кн 122
Тъгата ми отива Кн 142
Търновски истории Кн 190


Убийствата в Любенич 1998-1999 Кн 50
Усещате ли разликата Кн 147
Успех на матурата английски  Кн 93
Успех на матурата по английски Кн 93
Успешни на националното външно оценяване по английски език 10. клас Кн 94
Успешни на националното външно оценяване по немски език 10. клас Кн 97
Успешни на националното външно оценяване по френски език 10. клас  Кн 104
Учебник по френски език за ниво B 2.1 Кн 108


Филипополис Г 6
Френски Кн 103


Хайдушки копнения Кн 173
Хартиено момче Кн 137
Хипнотерапия for dummies Кн 23
Хирургически болести при конете Кн 80
Холистичният начин на живот Кн 32
Хрома Кн 8
Хубава Мина и змея Кн 150


Царство България в цвят Г 9
Цвят на кактус Кн 140


Частица нищожна от отломката нищожна Кн 164
Червената тетрадка Кн 188
Чифтоядците Кн 124


Шекспировият избраник Кн 184
Рафи Шехирян Г 4


Що е карма Кн 15


Юскар... и всичко на света Кн 172


Преподобни Яков Цаликис Кн 48
Яна Шарана 2.0 Кн 152
Ясните принципи в храненето Кн 71


Adobe illustrator wow! Кн 9
Animaway branding Кн 82


[Cisco Certified Network Professional] CCNP routing and switching ROUTE 300-101. Т. 1 Кн 7
Colpo di fulmine a Milano  Кн 101
Digital type foundry identificator Кн 1, Кн 2


The elephant and the Morse alphabet  Е 1, Е 2
English for cooking lovers Кн 95
Excel формули и функции Кн 4


Il fruttivendolo di Campo de' Fiori Кн 102
El griego que pintó Toledo Кн 110


Instant Deutsch Кн 99


Madame Bonnet et son champ de lavande  Кн 106
Microsoft Excel формули и функции for dummies Кн 4


Philippopolis Г 7
Photoshop: възстановяване и ретуширане. Т. 1 Кн 3


Re: logia  Кн 83
Relogia Кн 83


Rafi Shehirian Г 4
Solfeges Н 1
SolidWorks: овладяване. Т. 2 Кн 6
Super grammar for Bulgaria 4th grade   Кн 66
The Tsardom of Bulgaria in colour Г 9

Version originale pour la Bulgarie B 2.1 Кн 107, Кн 108
Le vin bleu de Monseir Dupont Кн 105
Vitosha Mountain Кн 192
Mario Zhekov (1898-1955) Г 2, Г 3ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


Археологии. - София : Арс милениум МММ, 2020- . ISSN C634-8572 Кн 86


Библиотека Аналогион. - София : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2018- . ISSN C634-8750 Кн 39, Кн 40
Библиотека Духовни слънца. - София : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2018- . ISSN C634-8769 Кн 48
Библиотека Към изворите. - София : Славянобълг. Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон, 2017- . ISSN C634-6944 Кн 41


Исторически приказки. - София : Бълг. история, 2019- . ISSN C634-7150 Кн 176, Кн 177


Колекция Психоанализа и психоаналитична психотерапия. - Варна : Изд. авт., 2020- . ISSN C634-8742 Кн 22
Кредо. - София : Нов човек, 2000- . ISSN C623-8580 Кн 31


Македонска библиотека. - София : Макед. науч. инст., 1925- . ISSN 1313-5910 Кн 125, Кн 173


Полей корените. - София : Бълг. йога асоц., 2020- . ISSN C634-8505 Кн 33
Поредица Баска литература. - София : Вино и здрава храна, 2019- . ISSN C634-8564 Кн 186, Кн 187
Поредица Просветление. - София : Изд. ателие Аб, 2003- . ISSN C624-3088 Кн 20, Кн 21


Серия Здраве. - София : Кибеа, 1993- . ISSN C621-326X Кн 30, Кн 32, Кн 73
Серия Знание. - София : Кибеа, 1995- . ISSN C623-531X Кн 16
Серия Познай себе си. - София : Кибеа, 1994- . ISSN C623-5689 Кн 25, Кн 29, Кн 34, Кн 61, Кн 70УДК


001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 83
003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ Е 1, Е 2, Кн 1, Кн 2
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 3, Кн 4, Кн 5, Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 9
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 10
006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЦЕСИ, МЕРКИ, ТЕГЛИЛКИ И ВРЕМЕ Кн 196
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 194
06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ Кн 11
07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА Кн 55
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 12, Кн 175, Кн 179
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ Кн 41


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Кн 13
122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА Кн 14
13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 13, Кн 17, Кн 18, Кн 20, Кн 21
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 51, Кн 52, Кн 70, Кн 71
17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ Кн 44, Кн 45


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Кн 31
23 РЕЛИГИИ НА ИНДИЙСКИЯ СУБКОНТИНЕНТ. ХИНДУИСТКА РЕЛИГИЯ В ШИРОК СМИСЪЛ Кн 32, Кн 33
24 БУДИЗЪМ Кн 34
27 ХРИСТИЯНСТВО Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40, Кн 41, Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 49


323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 50
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 51, Кн 52, Кн 53
334 ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООПЕРИРАНЕ В ИКОНОМИКАТА Кн 54
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 55
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 56, Кн 57
351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 58
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 59, Кн 60
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 61, Кн 62, Кн 67
373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 66
376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 67
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 12


502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 68
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ Кн 69


613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 70, Кн 71
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 32, Кн 72, Кн 73, Кн 75
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 74
616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ Кн 75
616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА Кн 175
616.4 ПАТОЛОГИЯ НА ЛИМФНАТА СИСТЕМА, КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ, ЖЛЕЗИТЕ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ Кн 30
616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА Кн 76
616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА Кн 77
62 ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 78
624 ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 79
636.09 ВЕТЕРИНАРНА НАУКА. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ ПО ДОМАШНИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ЖИВОТНИ: КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ. ЗООТЕХНИЧЕСКИ, ЗАЩИТНИ МЕРКИ Кн 80
636.1 ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ. КОНЕ Кн 80
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 81, Кн 95
659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Кн 82


7.01/.097 ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ОБЕКТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ. ВИДОВЕ ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  Кн 83
71 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНА, ГРАДИНСКА И ПАРКОВА АРХИТЕКТУРА Кн 84
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Кн 129
741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Г 1
75 ЖИВОПИС Г 2, Г 3, Г 4, Кн 85, Кн 86
77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ Г 5, Кн 8, Кн 87
784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Е 3, Н 1
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 88, Кн 89, Кн 90
796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ Кн 91, Кн 192


811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 92, Кн 93, Кн 94, Кн 95
811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК) Кн 96, Кн 97, Кн 98, Кн 99
811.131.1 ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК Кн 100, Кн 101, Кн 102
811.133.1 ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 103, Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108
811.134.2 ИСПАНСКИ ЕЗИК Кн 109, Кн 110
821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 111
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 92
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 13
821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 112
821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 96
821.113.5 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Кн 113
821.113.5-93 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 114, Кн 115, Кн 116
821.131.1 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 100, Кн 101, Кн 102
821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 103, Кн 105, Кн 106
821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 109, Кн 110
821.135.1 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 117
821.146 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 118
821.146-93 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 119
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 120
821.161.2-93 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 121
821.162.3 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 122, Кн 123
821.162.3-93 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 124
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 125
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 135, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 125, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179
821.163.3 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 180, Кн 181, Кн 182
821.163.3-93 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 183
821.163.41 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 184
821.18 АЛБАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 185
821.361 ЛИТЕРАТУРА НА БАСКИ ЕЗИК Кн 186, Кн 187, Кн 188
821.511.141-93 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 189


904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Г 6, Г 7
908 КРАЕЗНАНИЕ Г 8, Кн 151, Кн 170, Кн 190, Кн 198, Кн 200
910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ Кн 191
913 РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ Кн 192
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Е 3, Г 1, Г 2, Г 3, Г 4, Г 5, Кн 13, Кн 16, Кн 32, Кн 39, Кн 40, Кн 42, Кн 48, Кн 50, Кн 54, Кн 83, Кн 85, Кн 86, Кн 88, Кн 89, Кн 91, Кн 125, Кн 193, Кн 197, Кн 198, Кн 201
93/94 ИСТОРИЯ Кн 31
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ Кн 194
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Кн 194
94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ) Кн 195
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 161
94(497.2)"-12/06" ТРАКИ (12 ВЕК ПР.Н.Е.-1 ВЕК). РИМСКА И ВИЗАНТИЙСКА ВЛАСТ (1-7 ВЕК) Кн 196
94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 193, Кн 197
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) Кн 198
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Г 9, Кн 199, Кн 200
94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г. Кн 162, Кн 201


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Аирауди, Оберто (1950-2013)
- мироглед Кн 16
Алексиев, Райко Николов (1893-1944)
- творчество
- - албуми Г 1


Бенов, Евгени (1948-)
- биографии Е 3
Близнаков, Тодор (1951-2019)
- биографии Кн 88, Кн 89
Бъфет, Уорън Едуард (1930-)
- дейност Кн 54


Георги Победоносец, свети (278?-303) Кн 39, Кн 40


Жеков, Марио (1898-1955)
- творчество
- - албуми Г 2, Г 3


Зографски манастир
- история
- - извори Кн 41


Келър, Хелън (1880-1968)
- религиозни възгледи Кн 13
Коларов, Росен Господинов (1959-)
- творчество
- - албуми Г 5
Крум (династия) Кн 193
Круша, Олга Захариева (1860-1918)
- биографии Кн 86


Леонардо да Винчи (1452-1519)
- биографии Кн 85


Моравенов, Константин Душков (1810-1882)
- отделни произведения Кн 198


Национално дружество "Традиция" (София)
- история Кн 11


Проданов, Христо Иванов (1943-1984)
- биографии Кн 91


Рама, свами (1925-1996)
- мироглед Кн 32


Сведенборг, Емануел (1688-1772)
- мироглед Кн 13
Симеон, митрополит Варненски и Преславски (1840-1937)
- дейност Кн 42


Театър "Българска армия" (София)
- 1950-2020
- - справочници Кн 90


Шехирян, Рафи (1952-2011)
- творчество
- - изложби
- - - каталози Г 4


Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914)
- творчество Кн 125
Яков Цаликис, свети (1920-1991)
- дейност Кн 48


Buffett, Warren Edward (1930-) вж Бъфет, Уорън Едуард (1930-)


Keller, Helen (1880-1968) вж Келър, Хелън (1880-1968)


Leonardo da Vinci (1452-1519) вж Леонардо да Винчи (1452-1519)


Rama, swami (1925-1996) вж Рама, свами (1925-1996)


Swedenborg, Emanuel (1688-1772) вж Сведенборг, Емануел (1688-1772)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


Актьори, български
- биографии Кн 88, Кн 89
Акупунктура и акупресура
- наръчници Кн 72
Алпинизъм
- България
- - биографии Кн 91
Английски език
- граматика
- - учебни помагала за основни училища Кн 66
- тестове за средни училища Кн 94
- учебни помагала за средни училища Кн 93
- учебници за самообразование Кн 92, Кн 95
Антропософия Кн 20, Кн 21
Архивистика
- кадри
- - квалификация Кн 194


Баптизъм
- проповеди Кн 37
Бесарабски българи Кн 191
Бог
- философски проблеми Кн 17
Болногледачество
- хора с увреждания
- - учебници за ВУЗ Кн 74
Будизъм Кн 34
Български език
- учебни помагала за основни училища Кн 63


Вещно право
- България Кн 56
Военна служба
- учебници Кн 60
Възрожденци
- отделни произведения Кн 198
Вътрешна политика
- България
- - история
- - - спомени Кн 162


Географски пътешествия и открития
- Бесарабия Кн 191
Готварство
- Великобритания
- - рецепти Кн 95
- рецепти Кн 81
Градоустройство
- София Кн 84
Гранични войски Кн 59


Добруджански въпрос
- спомени Кн 200
Духовници, български
- 09-14 век Кн 197
Духовници, гръцки
- дейност Кн 48
Духовници, индийски
- мироглед Кн 32
Душа
- философски проблеми Кн 14


Евреи
- история Кн 31
Езотеризъм Кн 16, Кн 18
Електронна търговия
- наръчници Кн 55
Естрадни певци, български
- биографии Е 3


Жени
- положение в семейството Кн 45
- психология Кн 70


Изкуство
- интервюта Кн 83
Икономическа психология Кн 51
Икономическо поведение Кн 53
- ръководства Кн 52
Интеркултурно образование Кн 67
Информационни и комуникационни технологии
- приложение
- - в образованието и просветата Кн 62
Испански език
- учебници за самообразование Кн 109, Кн 110
История
- България
- - нова
- - - албуми Г 9
- - Средни векове Кн 193
- Велико Търново Кн 190
- Пловдив
- - извори Кн 198
- София
- - албуми Г 8
- - спомени Кн 170
Италиански език
- учебници за самообразование Кн 100, Кн 101, Кн 102


Йога Кн 32, Кн 33


Календар, български
- история
- - извори Кн 196
Карикатуристи, български
- творчество
- - албуми Г 1
Карма Кн 15
Компютърна графика
- наръчници Кн 3, Кн 8
- ръководства Кн 5, Кн 6, Кн 9
Компютърни мрежи
- проектиране
- - ръководства Кн 7
Комуникация Кн 51
Коне
- болести
- - хирургическа терапия
- - - учебници за ВУЗ Кн 80
Концентрационни лагери
- Югославия
- - спомени Кн 161
Културно-историческо наследство
- управление и организация Кн 194


Лавини
- България Кн 69
Литература
- учебници за средни училища Кн 111
Личност
- психология Кн 22, Кн 25, Кн 51


Малцинства, албански
- Косово
- - биографии Кн 50
Маркетинг
- наръчници Кн 55
Медитация Кн 34
Митрополити, български
- дейност Кн 42
Морзова азбука Е 1, Е 2


Надбъбречни жлези
- болести
- - връзка с други болести и състояния Кн 30
Наука
- интервюта Кн 83
Немски език
- граматика
- - учебни помагала за самообразование Кн 98
- тестове за средни училища Кн 97
- учебници за самообразование Кн 96, Кн 99
Нервни болести
- учебници за ВУЗ Кн 77


Образование и просвета
- дигитализация Кн 62
Обща история
- конференции Кн 195
Околна среда
- контрол Кн 68
Окултизъм Кн 15, Кн 17, Кн 19
Оплождане инвитро
- етични проблеми Кн 38
Отслабване
- психологични проблеми Кн 71
Оцеляване Кн 29


Паметници на културата
- Пловдив
- - албуми Г 6, Г 7
Писатели, американски
- религиозни възгледи Кн 13
Подсъзнание Кн 28
Поети, български
- творчество Кн 125
Политически убийства
- Косово
- - 1998-1999 Кн 50
Полов живот
- жени Кн 70
Православие
- проповеди Кн 35
Празници
- детска и юношеска литература Кн 12
Предприемачество
- САЩ
- - биографии Кн 54
Прераждане Кн 19
Приложни програми
- наръчници Кн 3, Кн 4
Протестантство Кн 36, Кн 47, Кн 49


Руски език
- методика на преподаването за основни училища Кн 65
Ръкописи, църковнославянски Кн 41


Самоусъвършенстване Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 32
- наръчници Кн 24
Светци Кн 39, Кн 40
Сексуалност
- жени Кн 70
Села
- Северна България
- - история
- - - художествена литература Кн 151
- Южна Добруджа
- - история
- - - спомени Кн 200
Семейно възпитание Кн 61
Сколиоза
- при децата
- - хирургическа терапия Кн 76
Собственост
- правни проблеми Кн 57
Социалистическо строителство
- България
- - спомени Кн 201
Социална педагогика Кн 67
Социални мрежи
- влияние
- - наръчници Кн 55
Специални библиотечни фондове
- запазване и реставрация Кн 194
Стрес Кн 30
Строителни конструкции Кн 79
Съединение на България Кн 199
Сърдечни болести
- терапия Кн 75


Творчество
- ръководства Кн 52
Театрални постановки
- София
- - 1950-2020
- - - справочници Кн 90
Техника
- България
- - история Кн 78
Труд
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 58
Трудово обучение
- методика на преподаването за основни училища Кн 64
Туризъм (спорт)
- Витоша
- - пътеводители Кн 192
Търговски марки Кн 82


Управление и организация Кн 10


Философи, италиански
- мироглед Кн 16
Философи, шведски
- мироглед Кн 13
Фитотерапия Кн 75
Фотографи, български
- творчество
- - албуми Г 5
Френски език
- тестове за средни училища Кн 104
- учебни помагала за курсове Кн 107
- учебници за курсове Кн 108
- учебници за самообразование Кн 103, Кн 105, Кн 106


Хигиена Кн 32
Хипноза
- наръчници Кн 23
Хомеопатия Кн 73
Хранене
- хигиена Кн 71
Християнска етика Кн 37, Кн 38, Кн 44, Кн 46
Християнско семейство Кн 43, Кн 44, Кн 45
Художествена фотография
- наръчници Кн 87
Художници, български
- биографии Кн 86
- творчество
- - албуми Г 2, Г 3
- - изложби
- - - каталози Г 4
Художници, италиански
- биографии Кн 85


Цветна фотография
- наръчници Кн 8
Църква
- история Кн 31


Шрифтове
- справочници Кн 1, Кн 2


Щастие Кн 37ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


България
- генеалогия Кн 193
- изобразителни изкуства Г 1, Г 2, Г 3, Г 4, Кн 86, Кн 129
- история Г 9, Кн 162, Кн 196, Кн 197, Кн 198, Кн 199, Кн 200, Кн 201
- литературознание Кн 125
- метеорология Кн 69
- музика Е 3
- обществено управление Кн 58
- право Кн 56
- религия Кн 42
- театър Кн 88, Кн 89
- техника Кн 78
- физическа култура и спорт Кн 91
- фотография Г 5


Велико Търново
- краезнание Кн 190
Великобритания
- домакинство Кн 95
Витоша
- география Кн 192


Гърция
- религия Кн 41, Кн 48


Индия
- религия Кн 32, Кн 33, Кн 34
Италия
- изобразителни изкуства Кн 85
- философия Кн 16


Косово
- национален въпрос Кн 50


Любенич (Косово)
- вътрешна политика Кн 50


Молдова
- география Кн 191


Пловдив
- краезнание Кн 198
- паметници на културата Г 6, Г 7


Рибен (област Плевен)
- краезнание Кн 151


САЩ
- литературознание Кн 13
- стопански обединения Кн 54
София
- градоустройство Кн 84
- краезнание Г 8, Кн 170
- организации Кн 11
- театър Кн 90


Украйна
- география Кн 191


Швеция
- философия Кн 13


Югославия
- история Кн 161


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


078-619-228-098-7 ! Кн 20
954-8260-92-1 Кн 141
9546564079 ! Кн 23
978-619-172-006-4 Кн 152
978-619-188-515-2 Кн 69
978-619-188-543-5 Кн 164
978-619-188-548-0 Кн 192
978-619-188-553-4 Е 2
978-619-188-554-1 Е 1
978-619-207-154-7 ! Кн 77
978-619-207-170-7 Кн 77
978-619-207-211-7 Кн 68
978-619-207-213-1 Кн 67
978-619-207-219-3 Кн 74
978-619-228-098-7 Кн 20
978-619-235-033-8 Кн 134
978-619-235-035-2 Кн 157
978-619-235-037-6 Кн 181
978-619-235-040-6 Кн 119
978-619-235-041-3 Кн 129
978-619-235-042-0 Кн 115
978-619-235-044-4 Кн 128
978-619-235-045-1 Кн 146
978-619-235-046-8 Кн 144
978-619-235-047-5 Кн 140
978-619-235-048-2 Кн 113
978-619-235-049-9 Кн 124
978-619-235-050-5 Кн 117
978-619-235-051-2 Кн 85
978-619-235-053-6 Кн 122
978-619-235-056-7 Кн 142
978-619-235-065-9 Кн 114
978-619-235-067-3 Кн 183
978-619-235-069-7 Кн 184
978-619-235-070-3 Кн 135
978-619-235-071-0 Кн 182
978-619-235-072-7 Кн 180
978-619-235-073-4 Кн 14
978-619-235-074-1 Кн 118
978-619-235-075-8 Кн 133
978-619-235-076-5 Кн 130
978-619-235-077-2 Кн 121
978-619-235-078-9 Кн 123
978-619-235-079-6 Кн 116
978-619-235-082-6 Кн 185
978-619-236-183-9 Кн 131
978-619-7028-92-8 Кн 58
978-619-7155-09-9 Кн 33
978-619-7245-25-7 Кн 76
978-619-7245-26-4 Кн 62
978-619-7251-21-0 Кн 80
978-619-7251-23-4 Г 2
978-619-7251-24-1 Г 3
978-619-7251-24-1 ! Г 2
978-619-7375-19-0 Кн 75
978-619-7377-17-0 Кн 173
978-619-7377-18-7 Кн 125
978-619-7411-27-0 Кн 166
978-619-7442-49-6 Кн 143
978-619-7469-20-2 Кн 56
978-619-7469-21-9 Кн 57
978-619-7469-23-3 Кн 196
978-619-7469-24-0 Кн 24
978-619-7473-06-3 Г 6
978-619-7473-07-0 Г 7
978-619-7473-09-4 Кн 139
978-619-7496-36-9 Г 1
978-619-7496-38-3 Кн 191
978-619-7496-39-0 Г 8
978-619-7496-40-6 Кн 193
978-619-7496-41-3 Кн 59
978-619-7496-42-0 Кн 78
978-619-7496-44-4 Кн 176
978-619-7496-47-5 Кн 91
978-619-7496-48-2 Кн 81
978-619-7496-51-2 Кн 174
978-619-7496-53-6 Г 9
978-619-7496-55-0 Кн 161
978-619-7496-57-4 Кн 60
978-619-7496-59-8 Кн 170
978-619-7496-65-9 Кн 200
978-619-7496-70-3 Кн 177
978-619-7606-03-4 Кн 42
978-619-7609-00-4 Кн 189
978-619-7672-03-9 Кн 168
978-619-7672-05-3 Кн 190
978-619-90246-3-8 Кн 154
978-619-90441-5-5 Кн 50
978-619-90798-6-7 Е 3
978-619-90909-5-4 Кн 149
978-619-91051-5-3 Кн 84
978-619-91299-2-0 Кн 145
978-619-91372-0-8 Кн 155
978-619-91372-2-2 Кн 156
978-619-91443-1-2 Кн 198
978-619-91458-0-7 Кн 83
978-619-91597-0-5 Кн 172
978-619-91656-0-7 Кн 175
978-619-91686-1-5 Кн 22
978-619-91705-0-2 Кн 148
978-619-91714-0-0 Кн 82
978-619-91734-0-4 Кн 171
978-619-91752-0-0 Кн 21
978-619-91755-2-1 Кн 28
978-619-91790-0-0 Кн 159
978-954-07-5175-7 Кн 194
978-954-2950-33-2 Г 4
978-954-2950-46-2 Кн 86
978-954-2987-33-8 Кн 137
978-954-308-464-7 Кн 12
978-954-309-291-8 Кн 165
978-954-309-292-5 Кн 199
978-954-309-293-2 Кн 158
978-954-309-294-9 Кн 132
978-954-309-295-6 Кн 126
978-954-309-296-3 Кн 163
978-954-309-297-0 Кн 201
978-954-309-298-7 Кн 162
978-954-309-299-4 Кн 136
978-954-315-098-4 Кн 138
978-954-315-099-1 Кн 160
978-954-344-525-7 Кн 66
978-954-344-528-8 Кн 65
978-954-344-534-9 Кн 110
978-954-344-535-6 Кн 101
978-954-344-536-3 Кн 102
978-954-344-537-0 Кн 105
978-954-344-538-7 Кн 106
978-954-344-539-4 Кн 99
978-954-344-544-8 Кн 96
978-954-344-545-5 Кн 92
978-954-344-546-2 Кн 109
978-954-344-547-9 Кн 103
978-954-344-548-6 Кн 100
978-954-344-549-3 Кн 98
978-954-344-551-6 Кн 95
978-954-344-573-8 Кн 108
978-954-344-574-5 Кн 107
978-954-344-597-4 Кн 63
978-954-344-599-8 Кн 64
978-954-344-604-9 Кн 111
978-954-344-622-3 Кн 94
978-954-344-623-0 Кн 97
978-954-344-624-7 Кн 104
978-954-344-652-0 Кн 93
978-954-407-381-7 ! Кн 36
978-954-407-449-4 Кн 45
978-954-407-516-3 Кн 46
978-954-407-517-0 Кн 197
978-954-407-519-4 Кн 44
978-954-407-520-0 Кн 31
978-954-407-521-7 Кн 49
978-954-407-522-4 Кн 37
978-954-407-523-1 Кн 167
978-954-407-524-8 Кн 38
978-954-407-525-5 Кн 47
978-954-407-526-2 Кн 112
978-954-407-527-9 Кн 153
978-954-474-845-6 Кн 26
978-954-474-860-9 Кн 179
978-954-474-861-6 Кн 16
978-954-474-863-0 Кн 30
978-954-474-865-4 ! Кн 27
978-954-474-866-1 Кн 13
978-954-474-870-8 Кн 25
978-954-474-881-4 Кн 32
978-954-474-882-1 Кн 61
978-954-474-883-8 Кн 34
978-954-474-885-2 Кн 29
978-954-474-889-0 Кн 70
978-954-474-891-3 Кн 71
978-954-474-893-7 Кн 73
978-954-474-897-5 Кн 27
978-954-65-636-68 Кн 7
978-954-65-6369-9 ! Кн 87
978-954-656-365-1 ! Кн 5
978-954-656-375-0 ! Кн 3
978-954-656-375-7 ! Кн 3
978-954-656-381-1 ! Кн 4
978-954-656-399-6 ! Кн 54
978-954-656-403-0 ! Кн 9
978-954-656-406-1 ! Кн 53
978-954-656-408-7 ! Кн 72
978-954-656-410-9 ! Кн 6
978-954-656-411-5 ! Кн 52
978-954-656-413-9 ! Кн 51
978-954-656-414-6 ! Кн 55
978-954-656-415-3 ! Кн 10
978-954-6563-8-66 Кн 8
978-954-704-522-4 ! Кн 37
978-954-770-447-3 Кн 39
978-954-770-448-0 Кн 40
978-954-770-456-5 Кн 43
978-954-770-460-2 Кн 48
978-954-770-462-6 Кн 41
978-954-8425-88-9 Кн 11
978-954-8650-06-9 Кн 188
978-954-8650-07-6 Кн 186
978-954-8650-08-3 Кн 187
978-954-91168-6-1 Кн 147
978-954-91168-7-8 Кн 79
978-954-91285-0-5 Г 5
978-954-92075-0-7 Кн 151
978-954-92562-8-4 Кн 169
978-954-9376-89-0 Кн 35
978-954-9376-91-3 Кн 150
978-954-9655-00-1 Кн 120
978-954-9764-43-7 Кн 1
978-954-9764-44-4 Кн 2
978-954-9928-78-5 Кн 89
978-954-9928-80-8 Кн 88
978-954-9928-83-9 Кн 90
978-957-407-527-9 ! Кн 153
978-9951-409-88-9 ! Кн 50


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN


979-0-707681-00-8 Н 1