Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/22 Кн 1
МОЛХОВА, Миглена Аврамова, 1979-
        Софтуерна индустрия. Лицензиране на софтуер : монография / Миглена Молхова-Владова. - София : УНСС, 2021. - 190 с. : с цв. диагр., сх. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Миглена Молхова-Владова е Миглена Аврамова Молхова. - За авт.: с. 7-8. - Рец.: Миланка Славова, Румяна Брестничка. - Библиогр.: 179-189

ISBN 978-619-232-455-1 : 13.90 лв.
1. Приложни програми - икономически проблеми 2. Лицензии 3. Индустриална собственост
004.4:005.591.43
347.77
COBISS.BG-ID 46544136

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

КАРНЕГИ, Дейл, 1888-1955
        Прегърни промяната в името на успеха Вж Кн 6

01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ

БК 2021/22 Кн 2
КРЕСНИЧКА, Елза Владимирова, 1969-
        Йордан Ванчев (1933-2008) : био-библиография / състав. Елза Кресничка, Веселина Стоицова. - Благоевград : БОН, 2020. - 68 с. : с ил., факс. ; 21 см

Изд. на Регион. библ. "Димитър Талев" - Благоеврад. Отд. Краезнание. - Биографични бележки: с. 7-11. - Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 978-954-395-260-1
1. Ванчев, Йордан Григоров, 1933-2008 - библиографии 2. Историци - България - библиографии 3. България - история
016:929
930.1(497.2)(01)
929 Ванчев, Йордан Григоров
COBISS.BG-ID 46589960

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА
Виж и 007; 655.4

МЕСНЯНКИНА, Елена Игоревна
        Стилистическая и социокультурная типология каламбуров в российской и болгарской прессе : монография Вж Кн 71

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

        ВЪЛКЪТ и седемте козлета : книжка-пъзел Вж Кн 72

ЗЛАТАРЕВА, Миглена Звезденова, 1983-
        Кой какво казва? Вж Кн 190

ЗЛАТАРЕВА, Миглена Звезденова, 1983-
        Кой на кого е дете? Вж Кн 172

ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Внимавай на улицата! : [по] Ирина Солнишко Вж Кн 173

ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Геометричните фигури : [по] Ирина Солнишко Вж Кн 174

ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Дядо вади ряпа : панорамна книжка Вж Кн 192

ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Кой какво яде? : [по] Ирина Солнишко Вж Кн 176

ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Кой къде живее? Вж Кн 177

ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Косе Босе : книжка-пъзел Вж Кн 193

ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Лакомото мече : книжка-пъзел Вж Кн 194

ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Маминият помощник : [по] Ирина Солнишко Вж Кн 178

ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Пинокио : панорамна книжка Вж Кн 195

ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Трите прасенца : панорамна книжка Вж Кн 196

ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Червената шапчица : панорамна книжка Вж Кн 197

ПЕЙЧЕВА, Светла Маринова
        Числорисувателница : числата с животни оцвети и кратко стихче научи Вж Кн 185

БК 2021/22 Кн 3
СЕМЕРДЖИЕВА, Боряна Любенова, 1959-
        Ясен и Моника / Боряна Семерджиева-Орликовска. - София : Изд. ателие Аб, 2001. - 56 с. : с ил. ; 16 х 16 см

Възприетата форма на името на авт. Боряна Семерджиева-Орликовска е Боряна Любенова Семерджиева

ISBN 954-737-154-1

088
COBISS.BG-ID 46576648

        ТРИТЕ прасенца : книжка-пъзел Вж Кн 73


1 ФИЛОСОФИЯ

1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

ФРОМ, Ерих, 1900-1980
        За неподчинението и други очерци Вж Кн 15

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2021/22 Кн 4
АЛИЕНДЕ, Исабел, 1942-
        На жените с обич / Исабел Алиендe ; прев. от исп. Катя Диманова. - София : ИК Колибри, 2021 ([София] : Алианс принт). - 191 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Mujeres del alma mía / Isabel Allende. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0774-0 : 16 лв.
1. Феминизъм
141.72(0:82-94)
821.134.2(83)-94
COBISS.BG-ID 46554632

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/22 Кн 5
АНДОНОВА, Нели Пенчева, 1980-
        Сборник с разработки за студентите по психология. Ч. 1 / Нели Андонова. - [Ст. Загора] : Нели Пенчева Андонова, 2021. - 220 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91834-0-3 : 25 лв.
1. Психология - учебни помагала за ВУЗ
159.9(075.8)
COBISS.BG-ID 46599176

БК 2021/22 Кн 6
КАРНЕГИ, Дейл, 1888-1955
        Прегърни промяната в името на успеха / Дейл Карнеги ; прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Колибри, 2021 ([София] : Алианс принт). - 237 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Embrace change for success / Dale Carnegie

ISBN 978-619-02-0759-7 : 16 лв.
1. Успех 2. Икономическо поведение 3. Организационно поведение
159.923
330.16
005.32
COBISS.BG-ID 46547208

БК 2021/22 Кн 7
МУНЕВ, Красимир Стефанов, 1948-
        Светлината от Кожух планина : моите срещи с леля Ванга / Красимир Мунев. - София : Пропелер, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 51 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-392-608-4 : 8 лв.
1. Ванга, 1911-1996 - спомени 2. Ясновидство - спомени 3. България - психология
159.961(497.2)(092)(093.3)
929 Ванга
COBISS.BG-ID 46548488

БК 2021/22 Кн 8
НАЦЕВА, Стояна Виденова, 1975-
        Правилата на царицата / Стояна Нацева. - София : Сердика ИТ, 2020. - 154 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7163-53-7 : 15.90 лв.
1. Жени - психология 2. Самоусъвършенстване
159.922.1-055.2
COBISS.BG-ID 46514440

БК 2021/22 Кн 9
НАЦЕВА, Стояна Виденова, 1975-
        Силата на рода / Стояна Нацева. - София : Сердика ИТ, 2020. - 200 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7163-65-0 : 18.80 лв.
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 46513928

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Виж и 2-42

ФРОМ, Ерих, 1900-1980
        За неподчинението и други очерци Вж Кн 15


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/22 Кн 10
ДЖОНСЪН, Пол, 1928-
        Исус - биография от един вярващ / Пол Джонсън ; прев. от англ. Даниела Гамова. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([София] : Миг принт). - 216 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Jesus: a biography from a believer / Paul Johnson

ISBN 978-954-09-1468-8 : 15 лв.
1. Исус Христос
27-31
COBISS.BG-ID 46531080

БК 2021/22 Кн 11
ЕВТИМИЙ Търновски, патриарх, 1327?-1402?
        Житие на света Петка Българска от свети патриарх Евтимий : издание по преписа от Зографския сборник, 1380-1389 от поп Герасим / състав., [увод] Красимир Беров ; прев. на съвр. бълг. ез. Климентина Иванова. - Бяла Слатина : Студио Беров, 2020. - 56 с. : с цв. ил. ; 21 см

Текст и на църковнослав. ез.

ISBN 978-619-91690-0-1
1. Петка, света, 10-11 век - жития 2. Светци, български - жития 3. Старобългарски език - паметници 4. България - религия
271.2-36(092)
929 Петка, света
811.163.1
COBISS.BG-ID 46622216

БК 2021/22 Кн 12
        MONASTIC economy across time : wealth management, patterns, and trends / Dimitrios Kalpakis ... [и др.] ; introd., ed. by Roumen Avramov ... [и др.]. - Sofia : Centre for Advanced Study, 2021 ([София] : Digital print express). - 316 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Styliani N. Lepida, Preston Perluss, Aleksandar Fotić, Phokion P. Kotzageorgis, Gheorghe Lazar, Konstantinos Giakoumis, Lidia Cotovanu, Andreas Bouroutis, Brian Heffernan, Elias Kolovos, Antoine Roullet, Michalis N. Michael, Daniela Kalkandjieva, Isabelle Depret, Isabelle Jonveaux. - Други ред.: Aleksandar Fotić, Elias Kolovos, Phokion P. Kotzageorgis. - За авт.: с. 311-315. - Библиогр. след отд. гл.
 

ISBN 978-619-91841-0-3
1. Манастири - Европа - икономически проблеми - история 2. Европа - религия
27-788(4)-9
COBISS.BG-ID 46577416


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

ВАЛЯВИЧАРСКА-Караиванова, Мария Петрова, 1989-
        Приобщаващото образование в България : нагласи, възприемане, предразсъдъци : монография Вж Кн 42

БК 2021/22 Кн 13
НАЙДЕНОВ, Георги Василев, 1945-
        Журналистиката - гласът на човечеството : лекционни записки / Георги Найденов ; състав. Георги Найденов ; въвед. Лучия Остерлунд. - Пловдив : Европрес, 2021 ([Пловдив] : Блаком). - 60 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. на доп. материал Лучия Остерлунд е Весела Лучия Димитриева-Остерлунд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9357-31-8
1. Журналистика - влияние 2. Глобални проблеми на човечеството 3. Средства за масова информация - правни проблеми
316.776.3
342.732
COBISS.BG-ID 46649096

БК 2021/22 Кн 14
НЕЛИСЕН, Марк, 1950-
        Дарвин в супермаркета : как еволюцията влияе на поведението ни / Марк Нелисен ; прев. от нидерл. Мария Енчева. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 205 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Darwin in de supermarkt / Mark Nelissen. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0793-1 : 18 лв.
1. Социобиология 2. Социална психология 3. Поведение
316.62
COBISS.BG-ID 46582536

БК 2021/22 Кн 15
ФРОМ, Ерих, 1900-1980
        За неподчинението и други очерци / Ерих Фром ; прев. от англ. ез., послесл. Росен Ангелов ; предг. Анис Фром. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([София] : Миг принт). - 246 с. ; 20 см. - (Поредица Философия и човек)

Ориг. загл.: The estate / Erich Fromm

ISBN 978-954-09-1181-6 : 15 лв.
1. Личност и общество 2. Философия, съвременна - Германия 3. Германия - социология
316.643.3
172
1(430)"19"
COBISS.BG-ID 46544392

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

КАРНЕГИ, Дейл, 1888-1955
        Прегърни промяната в името на успеха Вж Кн 6

БК 2021/22 Кн 16
НАЦИОНАЛНА научна конференция Политическата икономия и бъдещето на световната икономика (5 ; София ; 2020)
        Пета национална научна конференция по политическа икономия на тема: Политическата икономия и бъдещето на световната икономика, 18 ноември 2020 г. - София : УНСС, 2021. - 206 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Политическата икономия и бъдещето на световната икономика. - Съдържа докл. от: Татяна Хубенова-Делисивкова, Пламен Д. Чипев, Георги Найденов, Пламен Ралчев, Николай Величков, Аглика Божидарова Кънева, Кристина Стефанова, Елка Сярова, Десислава Николова Колева-Стефанова, Тодорка Кинева, Христо Проданов, Милена Кунова, Ивет Тилева, Катина Йонева, Теодора Христова, Руслан Цанков, Стела Вълева, Диана Дончева. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-232-467-4
1. Политическа икономия - конференции 2. Световно стопанство - конференции
330.1(06)
339(06)
COBISS.BG-ID 46617352

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

БК 2021/22 Кн 17
ГИЛИНА, Надя Викторова, 1976-
        Сигурност при транзакцията на жилищна недвижима собственост / Надя Гилина. - София : УНСС, 2021. - 134 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Рец.: Димитър Димитров, Георги Забунов. - Библиогр.: с. 117-123

ISBN 978-619-232-448-3
1. Жилища - търговия - управление на риска 2. Недвижима собственост - правни проблеми
332.85:005.334
347.23
COBISS.BG-ID 46608904

336 ФИНАНСИ

БЪЛГАРИЯ. Министерство на финансите
        Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност : приложение 2 08 С04.А Вж Кн 26

БК 2021/22 Кн 18
        ДДС правила за 2017 г. / Даниела Даракчиева ... [и др.]. - София : РААБЕ България, 2017. - 368 с. : с табл., сх. ; 21 см

Други авт.: Ганка Петрова, Мина Янкова, Моника Петрова, Петя Стоянова, Ивайло Кондарев

ISBN 978-619-7315-08-0
ISBN 978-6-19-731508-0 !
1. Данъци върху добавената стойност - България - ръководства 2. Данъчно право - България - ръководства 3. България - финанси
336.226(497.2)(035)
347.73(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 46639880

ТОНЧЕВА, Росица Борисова, 1972-
        Съвременна бартерна система в България : с частни небанкови преводи : монография Вж Кн 21

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/22 Кн 19
        ТРАНСПОРТНА свързаност 2020 : сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 70 години от създаването на катедра и специалност "Икономика на транспорта", София, 29 октомври 2020 г. - София : УНСС, 2021. - 160 с. : с ил. ; 24 см

70 години професионализъм и високи стандарти в обучението на икономисти в транспортния сектор / Виолета Бакалова: с. 5-9. - Съдържа докл. от: Христина Николова, Борислав Арнаудов, Георги Димитров, Мария Димитрова, Аглика Кънева, Надежда Милушева, Джихан Менсеидов, Иван Петков, Мартин Янев, Димитър Гарчев, Елена Ананиева, Дина Цоневска, Христо Станев, Ивайло Цолов, Васил Христов, Севастиян Ставриев, Петко Трухчев, Антон Станев, Пламен Пешаров, Благовест Благоев. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-232-451-3
1. Транспорт - България - икономически проблеми - конференции 2. България - транспорт
338.47(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 46578184

БК 2021/22 Кн 20
ЯНЕВА, Мариана Кирилова, 1968-
        Делови комуникации и бизнес туризъм : монография / Мариана Янева, Ралица Георгиева. - София : УНСС, 2021. - 180 с. : с табл. ; 21 см

Рец.: Манол Рибов, Николай Цонев. - Библиогр.: с. 174-179

ISBN 978-619-232-440-7
1. Алтернативен туризъм 2. Командировки 3. Туристически агенции
338.48-6:005
COBISS.BG-ID 46528520

339 ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Виж и 347.7

НАЦИОНАЛНА научна конференция Политическата икономия и бъдещето на световната икономика (5 ; София ; 2020)
        Пета национална научна конференция по политическа икономия на тема: Политическата икономия и бъдещето на световната икономика, 18 ноември 2020 г. Вж Кн 16

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Защита на конкуренцията : сборник нормативни актове : 2 07 С13 Вж Кн 25

БК 2021/22 Кн 21
ТОНЧЕВА, Росица Борисова, 1972-
        Съвременна бартерна система в България : с частни небанкови преводи : монография / Росица Тончева. - София : УНСС, 2020. - 190 с. : с табл., сх. ; 21 см

Кратък речник на понятията използвани в разработката: с. 181-182. - Рец.: Румен Брусарски, Андрей Захариев, Силвия Трифонова. - Библиогр.: с. 183-189

ISBN 978-619-232-395-0
1. Сделки - България 2. Парични преводи - България 3. България - търговия
339.185(497.2)
336.74(497.2)
COBISS.BG-ID 46534920

339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2021/22 Кн 22
НАЙДЕНОВ, Николай Стефанов, 1947-
        Регионална политика и фондове на Европейския съюз / Николай Найденов. - Русе : Авангард принт, 2020. - 143 с. : с табл., сх. ; 23 см

Изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев". Фак. Бизнес и мениджмънт. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 129-132

ISBN 978-954-337-426-7 : 15 лв.
1. Европейски съюз - регионална политика 2. Европейски съюз - основни и оборотни фондове 3. Европа - международни икономически отношения
339.923:061.1EC
COBISS.BG-ID 46552328

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

НАЙДЕНОВ, Георги Василев, 1945-
        Журналистиката - гласът на човечеството : лекционни записки Вж Кн 13

346 ИКОНОМИЧЕСКО ПРАВО. ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЪРЖАВНИЯ КОНТРОЛ НАД ИКОНОМИКАТА
Виж и 347.7

БК 2021/22 Кн 23
КАЛАЙДЖИЕВ, Ангел Симеонов, 1958-
        Кооперация / Ангел Калайджиев. - София : Сиби, 2021. - 271 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-226-182-5 : 18 лв.
1. Кооперативно право - България 2. България - право
346.27(497.2)
COBISS.BG-ID 46543368

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

ГИЛИНА, Надя Викторова, 1976-
        Сигурност при транзакцията на жилищна недвижима собственост Вж Кн 17

        ДДС правила за 2017 г. Вж Кн 18

МОЛХОВА, Миглена Аврамова, 1979-
        Софтуерна индустрия. Лицензиране на софтуер : монография Вж Кн 1

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/22 Кн 24
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за здравното осигуряване : 2 13 С05. - 17. изд. - София : Сиби, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 191 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2004. - Закон за здравето : извлечение : с. 156-190. - Информ. към 18.03.2021. - Съдържа и: Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

ISBN 978-619-226-175-7 : 7.50 лв.
1. Здравно осигуряване - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.83:364.32(497.2)(094.5)
364.32(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 46628872

БК 2021/22 Кн 25
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Защита на конкуренцията : сборник нормативни актове : 2 07 С13. - 6. изд. - София : Сиби, 2021 (София : Инвестпрес). - 240 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2006 със загл. Закон за защита на конкуренцията. - Договор за функционирането на Европейския съюз : извлечение: с. 123-129 ; Закон за защита на потребителите : извлечение: с. 219-228. - Информ. към 05.04.2021. - Съдържа и: Закон за защита на конкуренцията ; Регламент (ЕО) No 1/2003 на Съвета от 16.12.2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора ; Регламент (ЕО) No 139/2004 на Съвета от 20.01.2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО)

ISBN 978-619-226-189-4 : 6.90 лв.
1. Конкуренция (икономика) - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.82:339.13(497.2)(094.4)
339.13(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 46586376

БК 2021/22 Кн 26
БЪЛГАРИЯ. Министерство на финансите
        Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност : приложение 2 08 С04.А. - 11. изд. - София : Сиби, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 214 с. : с табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

Загл. на кор.: Правилник за прилагане на ЗДДС. - Загл. на гърба на кн.: ППЗДДС. - 1. изд. 2010. - Информ. към 15.04.2021. - Кн. 2 от поредицата Данъчни закони

ISBN 978-619-226-155-9 : 7.70 лв.
Приложение към сборник Данъци 2021
1. Данъци върху добавената стойност - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.72:336.22(497.2)(094.5)
336.226.3(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 46624776

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/22 Кн 27
ЕНЕВ, Емил Маринов, 1966-
        Оперативно изкуство и методология на критичното и системното мислене. Връзки и зависимости : монография / Емил Енев. - София : ВА "Георги Стойков Раковски", 2021. - 146 с. : с табл. ; 24 см.

Библиогр.: с. 143-145

ISBN 978-619-7478-59-4
1. Оперативно изкуство 2. Мислене 3. Логика
355.40
COBISS.BG-ID 46594568

БК 2021/22 Кн 28
МУНЕВ, Красимир Стефанов, 1948-
        Ние летяхме и пазехме небето над София : исторически очерк за 18-ти изтребителен авиационен полк летища Доброславци и Габровница / Красимир Мунев. - София : Пропелер, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 66 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-392-624-4 : 10 лв.
1. Военновъздушни сили - България - спомени 2. България - военно дело
358.4(497.2)(093)
COBISS.BG-ID 46587656

БК 2021/22 Кн 29
РАЛЕВ, Ивайло Илиев
        Състояние и насоки за развитие на продоволственото осигуряване на българската армия в операции : монография / Ивайло Ралев. - София : ВА "Георги Стойков Раковски", 2021. - 218 с. : с ил., табл. ; 24 см

Рецензии / Севдалин Спасов, Любен Димитров: с. 214-217. - Библиогр.: с. 198-201

ISBN 978-619-7478-64-8
1. Въоръжени сили - България - прехрана 2. Въоръжени сили - България - снабдяване 3. България - военно дело
355.69(497.2)
355.22(497.2)
613.2-057.36(497.2)
COBISS.BG-ID 46553864

БК 2021/22 Кн 30
ЦВЕТКОВ, Георги Младенов
        Отбранителна политика на Република България: критичен анализ / Георги Цветков. - София : Прокон, 2020 ([София] : [Артграф]). - 302 с. : с табл. ; 22 см. - (Security and defence management series ; 7)

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. - Рец.: Тодор Тагарев, Лидия Велкова. - Библиогр.: с. 297-301

ISBN 978-619-7254-07-5 (подв.) : 32 лв.
1. Отбрана (военно дело) - България 2. България - военно дело
355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 46541064

БК 2021/22 Кн 31
ЦВЕТКОВ, Георги Младенов
        Управление на развитието на отбранителни способности : монография / Георги Цветков. - София : Прокон, 2020 ([София] : [Артграф]). - 135 с. : с ил., табл. ; 22 см. - (Security and defence management series ; 8)

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. - Рец.: Лидия Стоянова Велкова, Иван Костадинов Вълков. - Библиогр.: с. 131-134

ISBN 978-619-7254-04-4 (подв.) : 24 лв.
1. Отбрана (военно дело) - България - управление и организация 2. България - военно дело
355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 46539784

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за здравното осигуряване : 2 13 С05 Вж Кн 24

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/22 Кн 32
ГРЪНЧАРОВ, Ангел Иванов, 1959-
        Ние не сме тухли в стената! : есета за освобождаващото образование / Ангел Грънчаров. - Пловдив : Пропелер, 2019 ([Пловдив] : [Дейликонт]). - 264 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-392-553-7 : 12 лв.
1. Образование и просвета - есета
37(0:82-4)
821.163.2-4
COBISS.BG-ID 46535176

        НАРЪЧНИК по иновативни образователни технологии Вж Кн 43

БК 2021/22 Кн 33
        НАСТАВНИЧЕСТВОТО: класичност и модерност : сборник доклади и студии от научно-практическа конференция с международно участие, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Филиал Враца, 30.10.2020 г. / ред. кол. Рени Христова-Коцева ... [и др.]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. - 276 с. : с ил. ; 21 см

Други ред.: Евгения Тополска, Светлана Ангелова. - Възприетата форма на името на ред. Рени Христова-Коцева е Рени Георгиева Христова. - Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Igor Petrović, Рени Христова-Коцева, Маринела Михова, Даринка Костадинова, Vesna Kravarušić, Евгения Тополска, Ива Попова, Ankica Simona N. Kovačević, Светлана Ангелова, Вероника Петрова, Sonja Veličković, Мария Дишкова, Керанка Велчева, Елица Александрова, Лариса Грунчева, Ивана Трифонова, Мариан Ангелов, Силвия Георгиева, Емил Спасов, Мила Гълъбова-Маринова, Анна Целова, Лилия Александрова, Наталия Смолянова, Диана Севдалинова. - Рец.: Маринела Михова, Петя Караиванова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-208-246-8
1. Учители - подготовка - конференции
37-051(06)
COBISS.BG-ID 46643720

БК 2021/22 Кн 34
ПАНАЙОТОВ, Иван Руменов
        Училищен и държавен прием : планиране, осъществяване и утвърждаване / Иван Панайотов. - София : РААБЕ България, 2018 ([София] : Симолини-94). - 152 с. : с ил. ; 21 см + 1 оптичен диск

ISBN 978-619-7315-28-8 : 36 лв.
1. Училища - управление и организация - наръчници 2. Документация - наръчници
373.07(035+035.034)
COBISS.BG-ID 1561051860

БК 2021/22 Кн 35
ПЕТРОВА, Павлина Иванова, 1968-
        Финансово управление на образователната институция / Павлина Петрова, Петър Цанков, Розалина Русенова. - София : РААБЕ България, 2018 ([София] : Симолини 94). - 226 с. : с табл. ; 21 см + 1 оптичен диск

ISBN 978-619-7315-15-8 : 48 лв.
1. Образование и просвета - България - учреждения и организации - финанси - управление и организация - наръчници 2. България - образование
37.014.54(497.2)(035+035.034)
COBISS.BG-ID 46569480

ТРУШКОВ, Георги Крачунов, 1943-
        Памет : слова Вж Кн 167

БК 2021/22 Кн 36
ШИШКОВ, Калоян Шишков, 1950-
        Извървян път от Крибул до Страсбург : от всяко дете ще излезе нещо, нали? / Калоян Шишков ; предг. Иванка Мавродиева. - София : Сердика ИТ, 2020. - 278 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 276-277

ISBN 978-619-7163-60-5 : 12 лв.
1. Образование и просвета - България - спомени 2. България - образование
37.014(497.2)(093.3)
COBISS.BG-ID 46561800

373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2021/22 Кн 37
        НАРЪЧНИК на училищния заместник-директор : насоки и готови решения за ефективно управление и контрол / Г. Даутев ... [и др.]. - 2. доп. и прераб. изд. - София : РААБЕ България, 2019 ([София] : Симолини 94). - 312 с. : с табл. ; 21 см + 1 оптичен диск

Други авт.: И. Панайотов, И. Пейчев, Л. Колева, Н. Белева. - 1. изд. 2018

ISBN 978-619-7315-62-2 : 48 лв.
1. Училища - България - управление и организация - наръчници 2. България - образование
373.07(497.2)(035+035.034)
COBISS.BG-ID 46549512

БК 2021/22 Кн 38
СРЕДНО училище Петко Рачев Славейков (Трявна)
        180 години Тревненско училище 1839-2019 / състав. Цветана Бачийска, Бистра Пеева ; встъп. думи Виолета Зидарова. - Варна : Славена, 2019. - 96 с. : с цв. ил., факс. ; 20 x 21 см

Изд. на Средно училище "Петко Р. Славейков" - Трявна

ISBN 978-619-190-155-5
1. Средно училище "Петко Рачев Славейков" (Трявна) - история 2. Трявна - средно образование
373.5(497.21-21)(091)
COBISS.BG-ID 46603272

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

БК 2021/22 Кн 39
СТОЯНОВА, Магдалена Димитрова, 1980-
        Природата в предучилищното образование - иновация и рефлексия / Магдалена Димитрова Стоянова. - София [т.е. Русе] : Авангард принт, 2021. - 194 с. : с табл., цв. диагр. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Петя Йорданова Караиванова, Юлия Георгиева Дончева. - Библиогр.: с. 176-180

ISBN 978-954-337-424-3
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - природознание
373.2.016
COBISS.BG-ID 46540040

БК 2021/22 Кн 40
ХРИСТОВА, Янка Иванова, 1962-
        Обществени съвети в детските градини и училищата - създаване, устройство и дейност / Янка Христова. - София : РААБЕ България, 2016 ([Пловдив] : Булвест принт). - 148 с. : с табл. ; 21 см + 1 оптичен диск

Загл. на гърба на кн.: Обществени съвети в детските градини и училищата. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7315-07-3 : 36 лв.
1. Детски градини - управление и организация - наръчници
373.2.07(035+035.034)
COBISS.BG-ID 46638088

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БК 2021/22 Кн 41
РАДЕВА, Цветана Николова
        Моят жизнен път в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Челопеч / Цветана Радева ; състав. Цветана Радева. - София : Рекламна агенция Очи, 2020. - 112 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-619-7101-14-0
1. Основни училища - Западна България - история 2. Челопеч (област София) - основно образование
373.3(497.22-22)(091)
COBISS.BG-ID 46588168

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
Виж и 364

БК 2021/22 Кн 42
ВАЛЯВИЧАРСКА-Караиванова, Мария Петрова, 1989-
        Приобщаващото образование в България : нагласи, възприемане, предразсъдъци : монография / Мария Валявичарска. - [София] : ИСМ компания, 2021. - 134 с. : с табл., цв. диагр. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Мария Валявичарска е Мария Петрова Валявичарска-Караиванова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Мира Цветкова-Арсова. - Библиогр.: с. 129-133

ISBN 978-619-91042-2-4 : 12 лв.
1. Деца с увреждания - образование и просвета 2. Комуникация - ученици
376-056-053.2
316.614-056-053.2
COBISS.BG-ID 46593288

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/22 Кн 43
        НАРЪЧНИК по иновативни образователни технологии / Анелия Иванова ... [и др.] ; под общ. ред. на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. - [Русе] : Русенски унив., 2021. - 206 с. : с цв. ил. ; 22 см

Други авт.: Ваня Стойкова, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев. - За авт.: с. 203-204. - Рец.: Петър Кендеров, Румен Трифонов, Стоянка Лазарова

ISBN 978-954-712-813-2
1. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата - наръчници 2. Учители - подготовка - наръчници
378.018.43:004(035)
37-051(035)
COBISS.BG-ID 46605320

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/22 Кн 44
РАЙЧЕВСКИ, Стоян Чилов, 1944-
        Нестинарството : сакралният свят на Тракия / Стоян Райчевски. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 344 с. : с цв. ил., табл. ; 22 см

Библиогр.: с. 334-343

ISBN 978-954-09-1259-2 (подв.) : 30 лв.
1. Нестинарство 2. Народни обичаи и обреди, български 3. България - етнография
398.31(497.2)
COBISS.BG-ID 46535688


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

53 ФИЗИКА

БК 2021/22 Кн 45
МИНКОВ, Дориан Асенов, 1957-
        Физика : учебник / Дориан Минков. - [Русе] : Авангард принт, 2021. - 172 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Рец. Георги Спасов

ISBN 978-954-337-419-9
1. Физика - учебници за ВУЗ
53(075.8)
COBISS.BG-ID 46559752

552 ПЕТРОЛОГИЯ. ПЕТРОГРАФИЯ
Виж и 553

ПРИСТАВОВА, Стефка Димитрова, 1961-
        Петрография и археология : изследвания на обекти в България : монография Вж Кн 200


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

611 АНАТОМИЯ. АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ
Виж и 343.93; 572; 591.3; 591.4; 616-091; 743

ПОПОВ, Николай Емилов, 1967-
        Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат : монография Вж Кн 46

612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ
Виж и 159.91; 577; 581.1; 591.1; 616-092

БК 2021/22 Кн 46
ПОПОВ, Николай Емилов, 1967-
        Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат : монография / Николай Емилов Попов. - 2. прераб. и доп. изд. - София : НСА-прес, 2020 ([София] : Авангард). - 394 с. : с ил., табл. ; 30 см

1. изд. 2009. - Рец.: Нина Иванова Михайлова, Ростислав Валентинов Костов. - Библиогр.: с. 391-393

ISBN 978-954-718-606-4
1. Движение (биология) 2. Опорно-двигателен апарат
612.73/.76
611.7
COBISS.BG-ID 46624520

БК 2021/22 Кн 47
СТЕФАНОВ, Лъчезар Георгиев, 1960-
        Физиология на човека / Лъчезар Стефанов. - София : НСА прес, 2019. - 223 с. : с ил., сх. ; 24 см

Рец.: Николай Петров Бояджиев, Милена Георгиева Николова

ISBN 978-954-718-590-6
1. Физиология
612
COBISS.BG-ID 46596360

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

РАЛЕВ, Ивайло Илиев
        Състояние и насоки за развитие на продоволственото осигуряване на българската армия в операции : монография Вж Кн 29

СИЪРС, Бари, 1947-
        Оздравителната зона : наука за въздействието върху естествения оздравителен процес Вж Кн 51

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

МОНОВ, Даниел Марчев, 1969-
        Здравен контрол на кръвнотрансмисивните интервенции в лечебните заведения : особености, приложение, алгоритми, модели за профилактика Вж Кн 50

БК 2021/22 Кн 48
СЪБЕВ, Никола Емилов, 1962-
        Съвременни подходи в здравната политика - проблемни области и концепции : [монография] / Никола Събев ; науч. ред. Даниел Братанов ; предг. Ангел Кунчев. - Русе : Авангард принт, 2021. - 121 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

Рец.: Ангел Кунчев, Кирил Панайотов. - Библиогр.: с. 115-120

ISBN 978-954-337-427-4
1. Здравеопазване - управление и организация
614.2
COBISS.BG-ID 46551816

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/22 Кн 49
        РЪКОВОДСТВО за практически упражнения по фармакогнозия : за студенти по фармация / Илина Кръстева ... [и др.] ; предг. Илина Кръстева. - София : Панев пъблишинг, 2021 (София : Хермес-прес). - 159 с. : с ил., табл. ; 27 см

Възприетата форма на името на авт. Илина Кръстева е Илина Николаева Кръстева-Манова. - Други авт.: Параскев Недялков, Нико Бенбасат, Петранка Здравева, Златина Коканова-Недялкова, Александър Шкондров

ISBN 978-619-90789-6-9
1. Фармакогнозия - учебни помагала за ВУЗ
615.32(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46621448

СИЪРС, Бари, 1947-
        Оздравителната зона : наука за въздействието върху естествения оздравителен процес Вж Кн 51

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/22 Кн 50
МОНОВ, Даниел Марчев, 1969-
        Здравен контрол на кръвнотрансмисивните интервенции в лечебните заведения : особености, приложение, алгоритми, модели за профилактика / Даниел Марчев Монов. - Варна : Мед. унив., 2021. - 163 с. : с ил. ; 24 см

Рецензии / Елена Грозева Желева, Христианна Романова: с. 7-10. - Библиогр.: с. 154-162

ISBN 978-619-221-301-5
1. Вътреболнична инфекция 2. Инфекциозни болести - борба и профилактика 3. Медицински сестри - хигиена на труда
616-02:614.21
614.4
COBISS.BG-ID 46582792

БК 2021/22 Кн 51
СИЪРС, Бари, 1947-
        Оздравителната зона : наука за въздействието върху естествения оздравителен процес / Бари Сиърс ; прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 319 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

Ориг. загл.: The resolution zone / Barry Sears. - Терминол. речник: с. 264-272
. - За д-р Бари Сиърс: с. 318

ISBN 978-619-02-0766-5 : 20 лв.
1. Възпаление - лечебно хранене 2. Хранене - хигиена
616-002:615.874
615.874
613.2
COBISS.BG-ID 46562312

616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

БК 2021/22 Кн 52
ПАТРИКОВ, Кирчо Димитров
        Солитарна костна киста ; Aневризмална костна киста : монография / Кирчо Димитров Патриков. - София : ИК Ваян, 2021 ([София] : Симолини). - 184 с. : с ил., табл., портр. ; 25 см

Рецензии / Христо Димитров Георгиев, Андрей Иванов Андреев: с. 5-9, 11-13. - Библиогр.: с. 104-114, 175-183

ISBN 978-619-91093-3-5 (подв.)
1. Кости - кисти
616.71
COBISS.BG-ID 46596616

621 МАШИНОСТРОЕНЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЯДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО
Виж и 677.05

БК 2021/22 Кн 53
ИВАНОВА, Галина, журналист
        Пътеки : биографично издание за бащата на тревненското машиностроене Борис Павлов Хаджисемков / Галина Иванова. - Варна : Славена, 2020. - 144 с. : с ил., факс. ; 23 см

Майсторът, който ремонтираше... всичко / Вера Христова: с. 3-9

ISBN 978-619-190-168-5
1. Хаджисемков, Борис Павлов, 1900-1986 - биографии 2. Машиностроене - Трявна - история 3. България - машиностроене 4. Трявна - краезнание
621(497.2)(092)
929 Хаджисемков, Борис Павлов
908(497.21-21)
COBISS.BG-ID 46641416

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

БК 2021/22 Кн 54
МИНКОВ, Дориан Асенов, 1957-
        Основи на електротехниката : учебник / Дориан Минков. - Русе : Авангард принт, 2021. - 132 с. ; 23 см

Рец. Захаринка Гергова

ISBN 978-954-337-425-0
1. Електротехника - учебници за ВУЗ
621.3(075.8)
COBISS.BG-ID 46573064

623 ВОЕННА ТЕХНИКА
Виж и 355/359; 629.7

БК 2021/22 Кн 55
ПОПОВ, Стефан Атанасов, 1963-
        Разпространение и употреба на първите огнестрелни оръжия по балканските земи / Стефан Попов, Павел Димитров, Детелин Недев. - Пловдив : УЧИ, 2021. - 35 с. : с ил., портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 34-35

ISBN 978-619-90861-9-3
1. Огнестрелни оръжия - Балкански полуостров - история 2. България - военно дело
623.44(497)(091)
COBISS.BG-ID 46585608

БК 2021/22 Кн 56
ЧОНОВА, Дона Рангелова
        Цветът на сянката (или моменти от живота ми с Ч. Чонев) : само за приятели. Ч. 3 / Дона Чонова. - София : Пропелер, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 212 с. : с ил., факс. ; 22 см

ISBN 978-954-392-615-2 : 16 лв.
1. Чонев, Чони, 1948-2011 - спомени 2. Военнослужещи - България - спомени 3. Инженери, български - спомени 4. България - военно дело
623(497.2)(092)(0:82-94)
821.163.2-94
929 Чонев, Чони
COBISS.BG-ID 46565128

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/22 Кн 57
ДИМИТРОВА, Даниела Красимирова, 1979-
        В кухнята на Дани / Даниела Димитрова ; фотогр. Даниела Димитрова. - София : Сердика ИТ, 2020 ([София] : Printbook.bg). - 132 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7163-69-8 : 22 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55(083.12)
COBISS.BG-ID 46635528

646/649 ПРЕДМЕТИ ЗА ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА. ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОМАКИНСТВОТО

БК 2021/22 Кн 58
МАЙМАРОВА, Лина, 1964-
        5 стъпки преди крема / Лина Маймарова ; фотогр. Елена Негриева. - [София] : ИК Колибри, 2021 ([София] : IFO Print). - 156 с. : с цв. ил. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Лина Маймарова е Цветелина Бориславова Маймарова. - За авт.: с. 7-9

ISBN 978-619-91732-0-6 (Цветелина Бориславова Маймарова, не е отпеч.) : 20 лв.
ISBN 978-619-91732-06 !
1. Козметика
646.7
COBISS.BG-ID 46658312

656.2 РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ. ЖЕЛЕЗОПЪТНО ДВИЖЕНИЕ
Виж и 656.1/.5

БК 2021/22 Кн 59
        ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА и перспективи в развитието на железопътния транспорт в България : сборник с доклади [от научна конференция, 29 октомври 2020 г., София]. - София : УНСС, 2021. - 157 с. : с ил. ; 24 см

Съдържа докл. от: Симеон Ананиев, Владислав Йорданов, Юлия Варадинова, Тодор Размов, Светла Цветкова, Петър Гаджев, Миглена Молхова-Владова, Илия Гътовски, Орлин Колев, Маргарита Иванова, Людмил Иванов, Иван Петков, Борис Атанасов, Димитринка Ценова, Калинка Боянова, Веселина Мирчева, Димитър Гарчев, Екатерина Савова, Недко Ананиев, Симеон Славчев, Марио Нинов, Галина Иванова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-232-450-6
1. Железопътен транспорт - България - управление и организация - конференции 2. България - железопътен транспорт
656.2:005(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 46571528

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

БК 2021/22 Кн 60
ИЛИЕВ, Пламен Кимонов, 1961-
        Вътрешен контрол и одит / Пламен Илиев ; науч. ред. Сабина Ракарова. - София : Рекламна агенция Очи, 2019. - 228 с. : с табл. ; 21 см

Възприетата форма на името на ред. Сабина Ракарова е Събина Борисова Ракарова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Иванка Данева, Ренета Димитрова. - Библиогр.: с. 165. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-7101-07-2 : 17 лв.
1. Контрол и ревизия - учебници за ВУЗ
657.6(075.8)
COBISS.BG-ID 46525192

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/22 Кн 61
КИРИЛОВ, Калоян Маринов, 1976-
        Стартъп в BG. Ч. 2 / Калоян Кирилов ; худож. Ива Тошкова. - София : Елестра, 2021. - 239 с. : с ил. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7292-15-2 : 14.90 лв.
1. Предприемачество - България 2. България - стопански обединения
658(497.2)
COBISS.BG-ID 46620680

662 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА. ГОРИВА

БК 2021/22 Кн 62
ТОДОРОВ, Румен Благоев
        Основи на взривното дело за новопостъпили служители в сектор "Противодействие на бомбения тероризъм" / Румен Тодоров. - София : [Изд. авт.], 2021 ([София] : [Булгед]). - 168 с. : с табл., сх., цв. ил. ; 25 см

ISBN 978-619-188-567-1
1. Взрив - учебни помагала 2. Взривни материали - изпитване - учебни помагала
662.1/.4(075)
COBISS.BG-ID 46619144


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

71 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНА, ГРАДИНСКА И ПАРКОВА АРХИТЕКТУРА
Виж и 911.37

БК 2021/22 Кн 63
        ОБЩИТЕ устройствени планове на общини - проблеми на възлагането, изработването, одобряването и реализацията : научно-практическа [онлайн] конференция "Благоевград 2020" - проблеми на ОУПО, [София, 2020]. - София : Съюз на архитектите в България, 2021. - 240 с. : с цв. к., табл. ; 21 см

Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Тодор Булев, Петко Еврев, Николай Енчев, Валери Иванов, Мария В. Шишманова, Атанас Ковачев, Борислав Борисов, Константин Калинков, Иван Никифоров, Мила Никифорова, Веселин Дуковски, Светлана Христова, Пенчо Добрев, Ваня Фурнаджиева-Петличкова, Александър Слаев, Димитър Костов, Светлозар Благоев. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-91581-4-2
1. Териториално планиране - конференции 2. Градоустройство - конференции 3. Общини - управление и организация - конференции
711(06)
352(06)
COBISS.BG-ID 46578696

72 АРХИТЕКТУРА
Виж и 624; 625; 626; 627; 69

БК 2021/22 Кн 64
ДРЯНОВСКИ, Борислав Николов, 1944-
        Храмовете в район "Одесос" - Община Варна / Борислав Дряновски ; предг. Георги Недев = Temples in the Varna region of Odesos / Borislav Dryanovsky ; forew. Georgi Nedev. - Варна : Славена, 2019. - 48 с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-190-150-0
1. Храмове - Варна - история 2. Варна - архитектура
726.03(497.211)
908(497.211)
COBISS.BG-ID 46564616

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

        МУЗИКА над града : трима поети и един художник : антология Вж Кн 118

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК 2021/22 Кн 65
КИШКИЛОВА, Парашкева Иванова, 1939-
        Големият малък човек / Паша Кишкилова. - София : Пропелер, 2019 ([София] : Дейликонт). - 286 с. ; 21 см

За авторката: с. 283-284

ISBN 978-954-392-586-5
1. Янев, Никола Михайлов, 1947- - биографии 2. Музиканти - България - биографии
78.071.1(497.2)(092)
929 Янев, Никола Михайлов
COBISS.BG-ID 46559496

796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
Виж и 379.8; 685.6; 685.7

БК 2021/22 Кн 66
ФУРНАДЖИЕВ, Васил Лазаров, 1935-
        Спорт и дълголетие. Continuum между тяло, съзнание и дух. Стрес и адаптация на клетъчно и молекулярно ниво : монография / Васил Фурнаджиев, Иван Абаджиев ; предг. Константин Бичев. - 3. прераб. и доп. изд. - София : НСА прес, 2019 ([София] : Е принт). - 682 с. : с ил. ; 24 см

1. изд. 2003 със загл. Основи на подготовката на елитни и подрастващи спортисти, на изд. Тип-топ прес. - В памет на Иван Абаджиев - треньор на 20-то столетие: с. 3. - Рец.: Пенчо Гешев, Константин Бичев, Свилен Нейков. - Библиогр.: с. 621-626. - Деф. екз.: с. 507-620 подвързани между с. 8-9 

ISBN 978-954-718-584-5
1. Спорт - физиология 2. Спортисти - физически качества и подготовка
796:612
796.015
COBISS.BG-ID 46604040

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ

ФУРНАДЖИЕВ, Васил Лазаров, 1935-
        Спорт и дълголетие. Continuum между тяло, съзнание и дух. Стрес и адаптация на клетъчно и молекулярно ниво : монография Вж Кн 66

796.6 СПОРТОВЕ НА КОЛЕЛА. ВЕЛОСИПЕДЕН СПОРТ. СПОРТОВЕ С РОЛЕРИ
Виж и 796.7

БК 2021/22 Кн 67
КОЛЕВ, Иван, 1977-
        Тактическа подготовка в колоезденето : монография / Иван Колев. - София : НСА прес, 2019. - 153 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Иван Колев е Иван Колев Иванов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Петър Дойчев, Боянка Пенева, Руслан Христов. - Библиогр.: с. 144-152

ISBN 978-954-718-562-3
1. Колоездене - тренировка
796.61.015
COBISS.BG-ID 1560635092


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81'25 ТЕОРИЯ НА ПРЕВОДА

БК 2021/22 Кн 68
ЕКО, Умберто, 1932-2016
        Да кажеш почти същото : опити в полето на превода / Умберто Еко ; прев. от итал. ез. Дария Карапеткова. - София : ИК Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 404 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Dire quasi la stessa cosa / Umberto Eco. - Библиогр.: с. 381-397. - Именен показалец

ISBN 978-619-02-0704-7 : 28 лв.
1. Превод - философия и методология
81'255
COBISS.BG-ID 46530824

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/22 Кн 69
СТЕФАНОВА, Албена Димитрова, 1970-
        Примерни тестове за държавен изпит по английски език за студенти по политология / Албена Стефанова. - София : УНСС, 2021. - 89 с. : с табл. ; 21 см

Текст и на англ. ез. - Рец.: Даниела Кох-Кожухарова, Боряна Ружекова-Рогожерова. - Библиогр.: с. 85-87

ISBN 978-619-232-460-5 : 6.90 лв.
1. Английски език - тестове за ВУЗ
811.111(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 46546184

811.133.1 ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2021/22 Кн 70
НАЙДЕНОВА, Тинка
        Френска граматика с упражнения за ученици 8.-12. клас. Ч. 1 / Тинка Найденова. - София : ИК Колибри, 2021 ([София] : Дедракс). - 184 с. : с табл. ; 24 см + Le groupe nominal (40 с. ; 20 см)

ISBN 978-619-02-0765-8 : 16 лв.
1. Френски език - граматика - учебни помагала за средни училища
811.133.1'36(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 46615560

811.161.1 РУСКИ ЕЗИК

БК 2021/22 Кн 71
МЕСНЯНКИНА, Елена Игоревна
        Стилистическая и социокультурная типология каламбуров в российской и болгарской прессе : монография / Елена Меснянкина. - София : Парадигма, 2021 ([София] : [Булгед]). - 235 с. : с табл., ил., диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 192-204

ISBN 978-954-326-442-1
1. Руски език - стилистика 2. Български език - стилистика 3. Средства за масова информация - език и стил 4. Русия - езикознание 5. България - езикознание
811.161.1'3
811.163.2'3
070.4(470+497.2)
COBISS.BG-ID 46537224

811.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИ) ЕЗИК

ЕВТИМИЙ Търновски, патриарх, 1327?-1402?
        Житие на света Петка Българска от свети патриарх Евтимий : издание по преписа от Зографския сборник, 1380-1389 от поп Герасим Вж Кн 11

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

МЕСНЯНКИНА, Елена Игоревна
        Стилистическая и социокультурная типология каламбуров в российской и болгарской прессе : монография Вж Кн 71

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/22 Кн 72
        ВЪЛКЪТ и седемте козлета : книжка-пъзел / худож. Галин Георгиев. - [София] : Златното пате, [2020] ([София] : [Скала принт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-181-266-0 (подв.) : 9.50 лв.
ISBN 978-619-181-079-6 !

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 46612488

БК 2021/22 Кн 73
        ТРИТЕ прасенца : книжка-пъзел / худож. Галин Георгиев. - [София] : Златното пате, [2020] ([София] : [Скала принт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-181-263-9 (подв.) : 9.50 лв.
ISBN 978-619-181-079-6 !

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 46612232

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/22 Кн 74
ЛА Планте, Линда, 1943-
        Вдовиците / Линда Ла Плант ; прев. от англ. Александър Драганов. - София : ИК Колибри, 2021 ([София] : Дедракс). - 439 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Widows / Lynda La Plante. - Възприетата форма на името на авт. Линда Ла Плант е Линда Ла Планте. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0680-4 : 19 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 46549768

БК 2021/22 Кн 75
ЛЬО Каре, Джон, 1931-2020
        Работа с агенти на терен / Джон льо Каре ; прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : ИК Колибри, 2021 ([София] : Алианс принт). - 335 с. ; 20 см. - (Съвременни трилъри)

Ориг. загл.: Agent running in the field / John le Carré. - Джон льо Каре - псевд. на авт. Дейвид Джон Мур Корнуел. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0684-2 : 18 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 46564360

БК 2021/22 Кн 76
МАКДЪРМИД, Вал, 1955-
        Как говорят мъртвите / Вал Макдърмид ; прев. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 447 с. ; 20 см

Ориг. загл.: How the dead speak / Val McDermid. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-239-6 : 19.90 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 46630664

БК 2021/22 Кн 77
МАРСЪНС, Анджела, 1950-
        Игри на злото / Анджела Марсънс ; прев. Златка Миронова. - София : Еднорог, 2021 ([София] : [Алианс принт]). - 384 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Evil games / Angela Marsons. - Възприетата форма на името на прев. Златка Миронова е Златка Паскалева Паскалева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-229-7 : 17.90 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 46552072

БК 2021/22 Кн 78
МАРСЪНС, Анджела, 1950-
        Сподавен писък / Анджела Марсънс ; прев. от англ. Зорница Русева. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 383 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Silent scream / Angela Marsons

ISBN 978-954-365-208-2 : 17.90 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 46575880

БК 2021/22 Кн 79
РУШДИ, Салман, 1947-
        Кишот / Салман Рушди ; прев. от англ. Надежда Розова. - София : ИК Колибри, 2021 ([София] : Алианс принт). - 471 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Quichotte / Salman Rushdie. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0768-9 : 24 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 46630920

БК 2021/22 Кн 80
ФРАЙ, Стивън, 1957-
        Митове / Стивън Фрай ; прев. от англ. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 528 с. : с ил., [16] с. : цв. ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Mythos / Stephen Fry. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-236-5 : 25 лв.

821.111-343
COBISS.BG-ID 46542600

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/22 Кн 81
ДЕЛУРИ, Джейн, 1972-
        Балконът / Джейн Делури ; прев. от англ. Радостин Желев. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 240 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The balcony / Jane Delury. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0779-5 : 16 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46511368

ДЮЛГЕРОВА, Драга Иванова, 1943-
        Крилати срещи : поезия, преводи. Преводи на Драга Дюлгерова от англ. и рус. ез. Вж Кн 110

БК 2021/22 Кн 82
КРАУС, Никол, 1974-
        Лес тъмен / Никол Краус ; прев. от англ. Здравка Букова. - София : ИК Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 303 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Forest dark / Nicole Krauss. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0789-4 : 20 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46529544

БК 2021/22 Кн 83
УАЙНБЪРГЪР, Елиът, 1949-
        Истинско нещо / Елиът Уайнбъргър ; прев. от англ. Стоян Гяуров. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 205 с. ; 20 см

Ориг. загл.: An elemental thing / Eliot Weinberger. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 199-204

ISBN 978-619-02-0761-0 : 22 лв.

821.111(73)-4
COBISS.BG-ID 46542856

821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/22 Кн 84
LINNEA, Anna
        Baba Marta / Anna Linnea ; ill. Olga Poljakowa. - Sofia : [Изд. авт.], [2020] ([София] : [Миг принт]). - 34 с. : с цв. ил. ; 26 x 26 см

ISBN 978-619-188-436-0

821.111(73)-93-32
COBISS.BG-ID 46614280

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/22 Кн 85
БЕГБЕДЕ, Фредерик, 1965-
        Човекът, който плаче от смях / Фредерик Бегбеде ; прев. от фр. Георги Ангелов. - София : ИК Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 272 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: L'homme qui pleure de rire / Frédéric Beigbeder. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0777-1 : 18 лв.

821.133.1-313.1
COBISS.BG-ID 46563080

КЮСТИН, Астолф дьо, 1790-1875
        Русия през 1839 година : писма от Русия Вж Кн 211

БК 2021/22 Кн 86
НАПОЛЕОН I, император френски, 1769-1821
        Наполеон за Наполеон : автобиографията на императора / [състав.], ред., предг. Съмърсет де Шер ; прев. от англ. Здравко Йорданов. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 288 с. : с ил., портр., к., 16 с. : цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Napoleon on Napoleon. - Името на ред. Съмърсет де Шер погрешно отпеч. на загл. с. - Съмърсет Дешер. - Биогр. данни за авт., ред. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е ил. с рис. на: Хорас Верне, Антоан-Жан Гро, Джордж Арналд, Франсоа Бушо, Пиер-Пол Прюдон, Франсоа Жерар, Жак-Луи Давид, Жозеф Франк, Жан-Луи-Ернест Месоние, Иполит Пол Делрарош, Карл фон Щойбен, Гаетано Фери, Антоан-Алфонс Монфор, Анри Феликс Еманюел Филипото, Уилиам Орчардсън, Франсоа-Жозеф Сандман

ISBN 978-954-09-1516-6 (подв.) : 39 лв.

821.133.1-94
COBISS.BG-ID 46636808

БК 2021/22 Кн 87
ПАНКОЛ, Катрин, 1954-
        Буболечка в кревата / Катрин Панкол ; прев. от фр. Галина Меламед. - София : ИК Колибри, 2021 ([София] : Алианс принт). - 320 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Bed bug / Katherine Pancol. - Библиогр.: с. 317-319

ISBN 978-619-02-0738-2 : 17 лв.

821.133.1-31
COBISS.BG-ID 46532872

821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/22 Кн 88
НАВАРО, Хулия, 1953-
        Братството на Светата плащаница / Хулия Наваро ; прев. от исп. Веселка Ненкова. - София : Еднорог, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 496 с. ; 20 см

Ориг. загл.: La Hermandad de la Sabana Santa / Julia Navaro. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-231-0 : 19.90 лв.

821.134.2-312.4
COBISS.BG-ID 46538760

БК 2021/22 Кн 89
ПЕРЕС-Реверте, Артуро, 1951-
        Деветата порта / Артуро Перес-Реверте ; ил. Христо Хаджитанев ; прев. [от англ.] Боряна Василева. - 3. изд. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 493 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: El club Dumas / Arturo Perez-Reverte. - 1. изд. 2000. - Възприетата форма на името на прев. Боряна Василева е Боряна Ангелова Джанабетска, с пълно име Боряна Ангелова Джанабетска-Василева

ISBN 978-954-365-218-1 : 21.90 лв.

821.134.2-312.4
COBISS.BG-ID 46506760

БК 2021/22 Кн 90
ПЕРЕС-Реверте, Артуро, 1951-
        Добри мъже / Артуро Перес-Реверте ; прев. от исп. Цвета Кирилова. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 620 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Hombres buenos / Arturo Perez-Reverte. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-210-5 : 23.90 лв.

821.134.2-311.6
COBISS.BG-ID 46507016

821.134.2(83) ЧИЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

АЛИЕНДЕ, Исабел, 1942-
        На жените с обич Вж Кн 4

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/22 Кн 91
АКУНИН, Борис, 1956-
        Звезда на челото / Борис Акунин ; прев. Денис Коробко. - София : Еднорог, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 351 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Звездуха ; Бох и Шельма / Борис Акунин. - Борис Акунин - псевд. на авт. Григорий Шалвович Чхартишвили

ISBN 978-954-365-232-7 : 19.90 лв.

821.161.1-311.6
COBISS.BG-ID 46506248

БК 2021/22 Кн 92
АКУНИН, Борис, 1956-
        Знакът на Каин / Борис Акунин ; прев. Денис Коробко. - София : Еднорог, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 348 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Знак Каина / Борис Акунин. - Борис Акунин - псевд. на авт. Григорий Шалвович Чхартишвили

ISBN 978-954-365-242-6 : 19.90 лв.

821.161.1-311.6
COBISS.BG-ID 46506504

БК 2021/22 Кн 93
АКУНИН, Борис, 1956-
        Не се сбогувам / Борис Акунин ; прев. Денис Коробко. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 479 с. ; 20 см. - (Приключенията на Ераст Фандорин)

Ориг. загл.: Не прощаюсь / B. Akunin. - Борис Акунин - псевд. на авт. Григорий Шалвович Чхартишвили. - Името на прев. Денис Коробко погрешно отпеч. на загл. с. - Деннис Коробко

ISBN 978-954-365-211-2 : 19.90 лв.

821.161.1-312.4
COBISS.BG-ID 46505736

БК 2021/22 Кн 94
АКУНИН, Борис, 1956-
        Огненият пръст / Борис Акунин ; прев. Денис Коробко. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 480 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Огненный перст / Борис Акунин. - Борис Акунин - псевд. на авт. Григорий Шалвович Чхартишвили

ISBN 978-954-365-222-8 : 19.90 лв.

821.161.1-311.6
COBISS.BG-ID 46505992

БОЯДЖИЕВ, Димитър Иванов, 1880-1911
        Димитър Бояджиев. Стихотворения и преводи Вж Кн 104

ДЮЛГЕРОВА, Драга Иванова, 1943-
        Крилати срещи : поезия, преводи Вж Кн 110

БК 2021/22 Кн 95
ЮЗЕФОВИЧ, Леонид Абрамович, 1947-
        Зимният път : генерал А. Н. Пепеляев и анархистът И. Я. Строд в Якутия. 1922-1923 : документален роман / Леонид Юзефович ; прев. от рус. Валентина Радинска. - София : Еднорог, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 432 с., [16] л. : ил., портр., к. ; 20 см

Ориг. загл.: Зимняя дорога / Леонид Абрамович Юзефович. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 427-430

ISBN 978-954-365-228-0 : 17.90 лв.

821.161.1-311.6
COBISS.BG-ID 46651144

821.162.3 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/22 Кн 96
КУНДЕРА, Милан, 1929-
        Незнанието / Милан Кундера ; прев. от фр. Боян Знеполски. - 2. изд. - София : ИК Колибри, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 143 с. ; 21 см

Ориг. загл.: L'ignorance / Milan Kundera. - 1. изд. 2004. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0781-8 (подв.) : 16 лв.

821.162.3-31
COBISS.BG-ID 46554376

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/22 Кн 97
ИВАНОВ, Никола Костадинов, 1950-
        Литературна анкета с Никола Радев / Никола Иванов. - Варна : Славена, 2020. - 114 с. : с ил. ; 23 см

Пълната форма на името на авт. Никола Радев е Никола Радев Маринов. - Биографични данни: с. 113

ISBN 978-619-190-180-7 : 10 лв.
1. Радев, Никола, 1940-2016 - интервюта 2. Писатели, български - интервюта 3. България - литературознание
821.163.2(092)(047.53)
929 Радев, Никола
COBISS.BG-ID 46601224

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/22 Кн 98
АЛЕКСАНДРОВА, Ирина, 1942-
        Хербарий за самотници / Ирина Александрова. - София : Пропелер, 2020 ([София] : Диджитал принт експрес). - 46 с. ; 12 x 12 см

Пълната форма на името на авт. Ирина Александрова е Ирина Александрова Щедрицка

ISBN 978-954-392-597-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46525960

БК 2021/22 Кн 99
АНТОН, Гергина
        Цветето на чувствата : стихове / Гергина Антон ; състав. Антония Атанасова. - София : Пропелер, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 144 с. ; 20 см

Гергина Антон - псевд. на авт. Гергина Антонова Банчева. - Поезия, която ухае на бъдеще / Цветана Цанева: с. 137-139

ISBN 978-954-392-623-7 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46536712

БК 2021/22 Кн 100
БАКЪРОВА, Снежана Илиева
        На 60 пътуване със звездолет : стихове / Снежана Бакърова. - Благоевград : БОН, 2020. - 72 с. ; 21 см

За авт.: с. 71

ISBN 978-954-395-258-8 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46508808

БК 2021/22 Кн 101
БАЛАБАНОВ, Ивайло Димитров, 1945-
        Принос към европейската история : 100 стихотворения и поеми / Ивайло Балабанов ; худож. Райна Дамяни. - София : Бълг. писател, 2020 ([София] : [Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"]). - 207 с. : с ил., портр. ; 20 см

Възприетата форма на името на ил. Райна Дамяни е Райна Павлова Йотова. - Ухание на поезия / Боян Ангелов: с. 5-6. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов. - Поетът, който отключи безкрая / Анжела Димчева: с. 187-194. - Живот, поезия и приятелства в снимки: с. 195-204. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-204-196-0 : 14 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46529288

БК 2021/22 Кн 102
БАРЕВ, Иван Петков, 1941-
        Световъртеж : избрана лирика / Иван Барев. - София : Бълг. писател, 2020 ([София] : [Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"]). - 156 с. ; 24 см

Другите за Иван Барев: с. 149-150

ISBN 978-619-204-199-1 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46552840

БК 2021/22 Кн 103
БИЛЯРСКА, Гинка Димитрова, 1946-2007
        Вишнево хайку / Гинка Билярска = Morello haiku / Ginka Biliarska ; [transl.] Keneward Hill. - [София] : Изд. ателие Аб, [2001]. - [28] с. ; 7 x 20 см

Кн. отпеч. с нестандартна форма

ISBN 954-737-242-4

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46646280

БК 2021/22 Кн 104
БОЯДЖИЕВ, Димитър Иванов, 1880-1911
        Димитър Бояджиев. Стихотворения и преводи / състав. Никола Иванов. - Варна : Славена, 2020. - 126 с. : с портр. ; 20 см. - (Библиотека Музеи на български писатели)

Чист. Като дете безгрешен / Никола Иванов: с. 3-33. - Биография: с. 123. - Съдържа и: Стихотворни преводи: на произведения на С. Я. Надсон, М. Ю. Лермонтов, Иван Бунин, Фьодор Тютчев, А. Ясник / прев. Димитър Бояджиев

ISBN 978-619-190-166-1 : 8 лв.

821.163.2-1
821.161.1-1=030
COBISS.BG-ID 46536456

БК 2021/22 Кн 105
ГЕЦОВА, Биляна Иванова, 1975-
        Душевна метаморфоза : лирика / Биляна Димитрова. - София : Сердика ИТ, 2020 ([София] : Принтбук). - 66 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Биляна Димитрова е Биляна Иванова Гецова

ISBN 978-619-7163-50-6 : 11 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46524168

БК 2021/22 Кн 106
ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Гибелта на Троя : мистична поема / Иван Гранитски. Критически коментар / Иван Маразов. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 208 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Мнемозина)

Иван Гранитски - псевд. на авт. Иван Йорданов Димитров. - Библиогр.: с. 194-206

ISBN 978-954-09-1538-8 : 25 лв.

821.163.2-14
COBISS.BG-ID 46649864

БК 2021/22 Кн 107
ДАСКАЛОВА, Руска Тодорова, 1934-
        Мой ден, многолик... : избрано / Руска Даскалова. - Варна : Славена, 2020. - 154 с. : с портр. ; 21 см

Поетът учи не толкова чрез думи, а чрез живота си / Ангел Дюлгеров: с. 5-14. - Дългото пътуване към себе си и хората / Михаил Михайловски: с. 119-121. - Една премислена и зряла книга / Емил Иванов: с. 122-123. - Категориите на духа и времето / Станислав Пенев: с. 124-128. - Житейските и философските прозрения на един творец в зряла възраст / Лиляна Ставрева: с. 129-137

ISBN 978-619-190-173-9 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46572296

БК 2021/22 Кн 108
ДИМИТРОВА, Кристиана Свиленова, 1993-
        Сезони : лирика / Кристиана Димитрова. - София : Сердика ИТ, 2020 ([София] : Принтбук). - 48 с. ; 22 см

ISBN 978-619-7163-62-9 (подв.)

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46593544

БК 2021/22 Кн 109
ДОПЧЕВА, Петя Петрова, 1989-
        Сподели светлината! / Петя Допчева. - София : Сердика ИТ, 2020 ([София] : Printbook.bg). - 62 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7163-58-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46520584

БК 2021/22 Кн 110
ДЮЛГЕРОВА, Драга Иванова, 1943-
        Крилати срещи : поезия, преводи / Драга Дюлгерова. - Варна : Славена, 2018. - 82 с. ; 23 см

Загл. и на англ. ез.: Winged meetings. - Загл. и на рус. ез.: Крылатые встречи. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на англ., рус. ез. / прев. Jascha Kessler, Valentin Krustev, Ирина Василькова, Ирина Трушина. - Съдържа и: Преводи на Драга Дюлгерова от англ. и рус. ез. 

ISBN 978-619-190-118-0 : 8 лв.  

821.163.2-1
821.111(73)-1
821.161.1-1
COBISS.BG-ID 46665480

БК 2021/22 Кн 111
ЗВЕЗДИНОВ, Атанас, 1943-
        Басни неподвластни : басни за нови времена / Атанас Звездинов. - София : Бълг. писател, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 156 с. ; 21 см

Атанас Звездинов - псевд. на авт. Атанас Василев Атанасов. - Някои отзиви за Звездинов като баснописец: с. 145-151. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-204-205-9 : 15 лв.

821.163.2-191
COBISS.BG-ID 46551304

БК 2021/22 Кн 112
ИЛИЕВА, Вера Илиева, 1953-
        Тъга в годините : избрани стихове плюс четиресет нови / Вера Илиева ; ил. Мария Асенова. - София : Сердика ИТ, 2019 ([София] : Принтбук). - 202 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-619-7163-45-2 (подв.) : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46549000

БК 2021/22 Кн 113
ИЛИЕВА, Мария Любомирова, 1996-
        Как миришат книгите / Мария Илиева. - София : Сердика ИТ, 2020 ([София] : [Принтбук]). - 96 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7163-51-3 (не е отпеч.)

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46642440

БК 2021/22 Кн 114
КЮЧУКОВА, Иванка Михайлова, 1951-
        Цветът на вятъра / Иванка Кючукова. - София : Изд. ателие Аб, 2005. - 54 с. : с ил. ; 16 см

ISBN 954-737-515-6 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46564872

БК 2021/22 Кн 115
МАНОЛОВ, Христо Михайлов, 1937-
        Ах, този свят! : събуди се! / Христо Манолов. - София : Пропелер, 2020 ([София] : Диджитал принт експрес). - 94 с. ; 20 см

Да се борим за този свят, без да очакваме награда / Христо Каленицов: с. 3-10

ISBN 978-954-392-609-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46539272

БК 2021/22 Кн 116
МАТЕЕВ, Милко Йорданов, 1944-
        И ние калпаци носим / Мил Мат ; ил. Георги Чалъков. - [София] : Изд. ателие Аб, 2005. - 64 с. : с цв. ил. ; 16 x 16 см

Мил Мат - псевд. на авт. Милко Йорданов Матеев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

6 лв.
ISBN 954-737-510-5 !

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 46560264

БК 2021/22 Кн 117
МИТЕВА-Балева, Стоянка Колева, 1939-
        Събуждане : лирика... плюс / Стоянка Митева-Балева. - София : Пропелер, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 134 с. ; 20 см

Да се събудим! / Иван Странджев: с. 5-6. - Отзвук за сътвореното / Първан Стефанов, Руси Русев, Пенчо Чернаев, Петър Динчев, Маргарита Цонева, Продрум Димов: с. 99-129. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Първан Стефанов е Първан Стефанов Рангелов. - Стоянка Колева Митева-Балева - визитна картичка: с. 133

ISBN 978-954-392-622-0 : 8 лв.

821.163.2-1
821.163.2-92
COBISS.BG-ID 46545160

БК 2021/22 Кн 118
        МУЗИКА над града : трима поети и един художник : антология / състав. Любен Босилков ; худож. Ваня Панайотова. - В. Търново : Bosilkoff (В. Търново : Faber, [2017]). - 62 с. : с цв. ил. ; 33 см, във футляр. - (Колекция 100 : серия в сиво)

Загл. на гърба на кн.: Collection. - Янислав Янков - псевд. на авт. Йордан Янков Йорданов. - За авторите: с. 59-61. - Съдържа стихотворения от: Радко Радков, Николай Колев - Поета, Янислав Янков. - Номерирано библиофилско изд. Арх. екз. No 30

ISBN 978-954-9491-11-1 (подв., във футляр)
1. Панайотова, Ваня, 1966- - творчество 2. Художници, български - творчество 3. България - изобразителни изкуства
821.163.2-1(082.21)
75.071.1(497.2)(092)(084)
929 Панайотова, Ваня
COBISS.BG-ID 46653192

БК 2021/22 Кн 119
МЪРМЕСА Поетеса
        Въпроси : поезия / Мърмеса Поетеса ; худож. Савина Мантовска. - София : Рекламна агенция Очи, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 95 с. : с ил. ; 22 см

Мърмеса Поетеса - псевд. на авт. Евелина Николаева Милева

ISBN 978-619-7101-12-6 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46647048

БК 2021/22 Кн 120
НАНЧЕВ, Димитър Илиев
        Ако любовта не съществува : лирика / Димитър Нанчев ; худож. Симона Бабалийска. - Благоевград : БОН, 2020. - 112 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. Симона Бабалийска погрешно отпеч. на гърба на загл. с. - Симона Бабалейска. - За авт.: с. 107

ISBN 978-954-395-261-8 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46540552

БК 2021/22 Кн 121
ПЕЙЧЕВА, Петя Николова
        Клада от думи / Петя Пейчева ; фотогр. Красимир Стоичков. - София : Пропелер, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 71 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-392-612-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46526216

БК 2021/22 Кн 122
ПЕРДУХОВ, Иван Манолов, 1948-
        Канадски сънища в рими (2) : лирика / Иван Манолов Пердухов. - Сейнт Катринс [т.е. Благоевград] : БОН, 2020. - 48 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-395-256-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46507528

БК 2021/22 Кн 123
ПЕТРИЧЕВА, Росица Д., 1936-1998
        Съм! : поетична антология / Росица Петричева ; състав. Цанко Живков. - София : Изд. ателие Аб, 2001. - 164 с. ; 16 х 16 см

Пълната форма на името на състав. Цанко Живков е Цанко Живков Здравков. - Живот с продължение / Вътьо Раковски: с. 5-6. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 954-737-209-2

821.163.2-1
821.163.2-3
COBISS.BG-ID 46574344

БК 2021/22 Кн 124
        ПРЕДИСЛОВИЕ : поети 2019 : антология / състав. Иван Есенски. - София : Бълг. писател, 2020. - 252 с. ; 20 см

ISBN 978-619-204-201-1 : 15 лв.

821.163.2-1(082.21)
COBISS.BG-ID 46539016

БК 2021/22 Кн 125
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Когато небето не диша : лирика / Йорданка Радева. - София : Сердика ИТ, 2020. - 128 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7163-56-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46556168

БК 2021/22 Кн 126
СЕМЕРДЖИЕВА, Алина Асенова, 1965-
        След вятъра / Алина Семерджиева. - София : Сердика ИТ, 2020 ([София] : Printbook.bg). - 62 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7163-59-9 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46519304

БК 2021/22 Кн 127
        СИПИ ми вино : песни за пеене / подб. Христо Троански, Любен Лачански. - 2. доп. изд. - София : Изд. ателие Аб, 2005. - 64, [7] с. : ил., портр. ; 17 см

1. изд. 1997. - За песните, виното, Стоян Шиеков и улавянето на феникса птица / Любен Лачански: с. 5-7

4 лв.
ISBN 954-737-484-2 !

821.163.2-192
COBISS.BG-ID 46583816

БК 2021/22 Кн 128
СКАРЛАТОВА, Емилия Илиева
        Едно пясъчно зрънце : лирика / Емилия Скарлатова. - София : Бълг. писател, 2019 ([Благоевград] : [Бон]). - 80 с. ; 19 см

За зрънцето и вярата / Боян Ангелов: с. 5-8. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-204-162-5 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46546440

БК 2021/22 Кн 129
СТРУГОВ, Асен Стоянов, 1937-
        Портрет на момиче : любовна лирика / Асен Стругов. - Благоевград : Бон, 2021. - 294 с. ; 20 см

За авт.: с. 288

ISBN 978-954-395-264-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46612744

БК 2021/22 Кн 130
ХАДЖИТОДОРОВ, Димитър Василев, 1952-
        Записвам стихове в гората... / Димитър Хаджитодоров. - София : Пропелер, 2020 ([София] : Диджитал принт експрес). - 20 с. ; 17 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-392-626-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46524680

БК 2021/22 Кн 131
ЦЕКОВА, Татяна Тошкова
        Вяра : стихове / Татяна Цекова. - [София] : [Сердика ИТ], 2020 ([София] : Принтбук). - 44 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7163-64-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46584840

БК 2021/22 Кн 132
        ШРАПНЕЛИ и рози : поетична антология : 75 години от победата над фашизма / състав. Атанас Звездинов ... [и др.]. - София : Бълг. писател, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 158 с. ; 20 см

Други състав.: Боян Ангелов, Лъчезар Еленков, Станка Вангелова. - Атанас Звездинов - псевд. на състав. Атанас Василев Атанасов. - Пълната форма на името на състав. Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов, на Лъчезар Еленков - Лъчезар Еленков Георгиев. - Възприетата форма на името на състав. Станка Вангелова е Станка Шопова. - Високосната победа / Атанас Звездинов, Боян Ангелов, Лъчезар Еленков, Станка Вангелова: с. 5-6 

ISBN 978-619-204-198-4 : 12 лв.

821.163.2-1(082.21)
COBISS.BG-ID 46538248

БК 2021/22 Кн 133
ЯНКОВ, Янислав, 1941-
        Пясъчни кули : малка поетична антология / Янислав Янков ; худож. Ваня Панайотова. - В. Търново : Bosilkoff, 2020 (В. Търново : Vex 1). - 40 с. : с ил. ; 20 см. - (Колекция 100)

Янислав Янков - псевд. на авт. Йордан Янков Йорданов. - Кн. е ръчна изработка. - Номерирано библиофилско изд. Арх. екз. No 14

ISBN 978-954-9491-14-2 (подв.) : 20 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46561544

БК 2021/22 Кн 134
ZAHARIEVA, Nadežda Grigorova, 1944-
        Cloudy / Nadezhda Zaharieva ; interpr. Dimitar Karageorgiev. - Sofia : Изд. ателие Аб, 2002. - 140 с. ; 13 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Облачно. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 954-737-122-3 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46563592

821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2021/22 Кн 135
БОСИЛКОВ, Любен Антонов, 1956-
        Една седмица страсти ; Музикантът ; Прозорецът на Яворов : 3 камерни пиеси / Любен Босилков - Ройс. - В. Търново : Bosilkoff, 2021 ([В. Търново] : Vex 1). - 153 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9491-16-6 : 14 лв.

821.163.2-2
COBISS.BG-ID 46615304

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/22 Кн 136
АЛЕКСАНДРОВА, Ирина, 1942-
        Самодиви / Ирина Александрова. - София : Пропелер, 2020 ([София] : Диджитал принт експрес). - 52 с. ; 17 см

Пълната форма на името на авт. Ирина Александрова е Ирина Александрова Щедрицка

ISBN 978-954-392-596-4

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46543624

БК 2021/22 Кн 137
БОЙЧЕВ, Борислав Върбанов, 1933-
        Хлеб наш насущний : разкази / Борислав Бойчев. - София : Бълг. писател, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 176 с. : с ил. ; 20 см

Момчето и рижата лисица / Николай Тодоров: с. 171-174. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Николай Тодоров е Николай Тодоров Иванов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-204-203-5 : 10 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46585352

БК 2021/22 Кн 138
БОСИЛКОВ, Любен Антонов, 1956-
        Нощ и ден : роман с пиеси, сцени от живота и фрагменти / Любен Босилков - Ройс. - В. Търново : Bosilkoff, 2020. - 206 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9491-15-9 : 18 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46510344

БК 2021/22 Кн 139
ВАГЕНЩАЙН, Анжел Раймонд, 1922-
        Отвъд стените : разкази и новели / Анжел Вагенщайн. - София : ИК Колибри, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 158 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0775-7 (подв.) : 18 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46556424

БК 2021/22 Кн 140
ГАЛЕВА, Стефка Илиева, 1960-
        Разсъблечени души : разкази, есета / Стефка Галева ; худож. Елена Богданова. - Благоевград : БОН, 2020. - 150 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-395-253-3 : 12 лв.

821.163.2-32
821.163.2-4
COBISS.BG-ID 46533640

БК 2021/22 Кн 141
ГЕОРГИЕВ, Стоян, 1963-
        Горчив коктейл : разкази ; Митническа сага : роман / Стоян Георгиев. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([София] : Миг принт). - 447 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Стоян Георгиев e Стоян Георгиев Стоянов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-09-1530-2 : 20 лв.

821.163.2-32
821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46648584

ГЕОРГИЕВ, Стоян, 1963-
        Горчив коктейл : разкази ; Митническа сага : роман Вж Кн 141

БК 2021/22 Кн 142
ГЕОРГИЕВА, Маргарита Атанасова, 1949-
        На прага на зимата : разкази / Маргарита Георгиева. - София : Пропелер, 2020 ([София] : Диджитал принт експрес). - 110 с. ; 20 см

ISBN 978-954-392-625-1 : 5 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46560008

БК 2021/22 Кн 143
КОЛЕВА, Елена Николова, 1983-
        Играта на солта / Елена Колева. - София : ИК Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 480 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-0763-4 : 19 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46576136

БК 2021/22 Кн 144
ЛАЗОВА, Магдалена Славчова
        Илюзия / Магдалена Лазова. - София : Пропелер, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 222 с. ; 20 см

ISBN 978-954-392-616-9 : 16 лв.

821.163.2-312.9
COBISS.BG-ID 46579720

БК 2021/22 Кн 145
ЛУЛОВ, Стоян Георгиев, 1947-
        Четиво за следователи или Разкази с неочакван край / Стоян Лулов. - Благоевград : БОН, 2020. - 264 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Четиво за следователи

ISBN 978-954-395-255-7 : 17 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46543880

БК 2021/22 Кн 146
        НИЕ сме на тази земя, за да се обичаме : сборник с разкази за спасени и спасители в годините на Холокоста / състав. Веселка Бъклева. - Бургас [т.е. София] : [Сердика ИТ], 2020 ([София] : Printbook.bg). - 150 с. : с ил., портр. ; 21 см

Интервю с Красимир Стоянов / Мария Андреева: с. 5-10. - Да посадиш добро / Алберта Алкалай: с. 11-14. - Изд. на Профилирана природоматемат. гимназия "Академик Никола Обрешков" - Бургас. Клуб "История, памет и настояще". - Съдържа и: Рисунки от изложбите "Холокостът през погледа на едно дете" и "Праведници на народите на света"

ISBN 978-619-7163-55-1
1. Евреи - история - 1939-1945 - художествена литература
821.163.2-057.87-321.6
COBISS.BG-ID 46661640

БК 2021/22 Кн 147
ПАШКУЛЕВ, Константин, 1966-
        Кармата на Ирина : роман : продължение на романа "Тютюн" от Димитър Димов / Константин Пашкулев. - Благоевград : [Бон], 2021. - 146 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-395-266-3

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46589192

ПЕТРИЧЕВА, Росица Д., 1936-1998
        Съм! : поетична антология Вж Кн 123

        ПЛАНЕТАТА на учителите : 14+9 приказни истории Вж Кн 186

БК 2021/22 Кн 148
РАДЕВ, Ради Димитров, 1946-
        Две Българии за един град : роман / Ради Радев. - София : Бълг. писател, 2020 ([Благоевград] : [БОН]). - 383 с. ; 21 см

ISBN 978-619-204-197-7 : 15 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46556936

БК 2021/22 Кн 149
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        До Гархинг и назад : проза / Йорданка Радева. - София : Сердика ИТ, 2020 ([София] : Printbook.bg). - 210 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7163-63-6

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46530568

БК 2021/22 Кн 150
СКАРЛАТОВА, Емилия Илиева
        Балкански портрет : роман / Емилия Скарлатова. - София : Бълг. писател, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 192 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-204-194-6 : 14 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46647816

БК 2021/22 Кн 151
СЛАВОВ, Денчо Славов, 1964-
        Краят на светлината : роман / Денчо Славов. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([София] : Ковачев прес). - 512 с. ; 21 см

ISBN 978-954-09-1521-0 : 20 лв.

821.163.2-311.6
COBISS.BG-ID 46561032

БК 2021/22 Кн 152
СТОЙНОВА, Дора Ярославова, 1990-
        Живот на снимка / Дора Стойнова. - София : Сердика ИТ, 2020 ([София] : [Принтбук]). - 146 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7163-70-4 : 9.99 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46516232

БК 2021/22 Кн 153
ТОПАЛДЖИКОВА, Анна Стефанова, 1952-
        Колелото на живота : чудотворният свят на Захарий Зограф / Анна Топалджикова. - София : ИК Колибри, 2021 ([София] : Алианс принт). - 231 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0770-2 : 16 лв.

821.163.2-312.6
COBISS.BG-ID 46630152

БК 2021/22 Кн 154
ХАЛАЧЕВ, Любомир Тодоров, 1950-
        Десет неща, които никога няма да правя : разкази / Любомир Халачев. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([София] : [Миг принт]). - 136 с. ; 20 см

Загл. на кор.: 10 неща, които никога няма да правя

ISBN 978-954-09-1506-7 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46516488

БК 2021/22 Кн 155
ХРИСТОВ, Иван Димитров, 1951-
        Орлово проклятие : разкази / Иван Д. Христов. - София : Бълг. писател, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 100 с. ; 20 см

ISBN 978-619-204-200-4 : 10 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46643464

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/22 Кн 156
АЛЕКСАНДРОВА, Руслина Пенчева, 1967-
        Пет минути живот : сборник стихове и импресии / Руслина Александрова. - Русе : Авангард принт, 2021. - 67 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-337-418-2 : 14 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 46544648

БК 2021/22 Кн 157
БЕЛЕВ, Ивайло
        Я да видим! Преживелици из пет континента / Ивайло Белев ; предг. Вера Христова. - Варна : Славена, 2020. - 280 с. ; 20 см

ISBN 978-619-190-167-8 : 15 лв.

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 46616328

БК 2021/22 Кн 158
БЕРБЕНКОВ, Георги Николов, 1941-
        Всеки ден с усмивка : афоризми / Георги Бербенков. - Варна : ИК Джи Ен Би Тур, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 120 с. ; 20 см

Загл. на кор.: Усмивки за всеки ден. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7576-01-6 : 10 лв.

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 46527752

БК 2021/22 Кн 159
ВЛАШКА, Елена Момчилова, 1938-
        Пепел върху рози : стихове и афоризми / Елена Влашка ; худож. Иван Газдов. - София : Пропелер, 2021 ([София] : Диджитал принт експрес). - 56 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-392-636-7

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 46530056

ГАЛЕВА, Стефка Илиева, 1960-
        Разсъблечени души : разкази, есета Вж Кн 140

БК 2021/22 Кн 160
ГЕОРГИЕВ, Георги Йорданов, 1932-2020
        Търсени и неочаквани срещи / Георги Й. Георгиев. - София : Пропелер, 2021 ([София] : Миг принт). - 376 с. : с ил., портр. ; 22 см

Полк. Г. Георгиев: "Прозата за войните е художествената история на България!" / интервю на Димитър Копривленски: с. 77-80. - Димитър Копривленски - псевд. на интервюиращото лице Димитър Т. Атанасов. - Литературата на военна тема / Симеон Хаджикосев ; интервю на Георги Й. Георгиев: с. 81-126. - Приятелски жестове: с. 319-357. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-392-630-5

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 46564104

ГРЪНЧАРОВ, Ангел Иванов, 1959-
        Ние не сме тухли в стената! : есета за освобождаващото образование Вж Кн 32

БК 2021/22 Кн 161
ИВАНОВ, Александър Николаев
        Опит за обективизация / Александър Иванов. - София : Пропелер, 2020 ([София] : Диджитал принт експрес). - 92 с. ; 20 см

ISBN 978-954-392-621-3

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 46545416

БК 2021/22 Кн 162
ИВАНОВА, Радка Илиева, 1945-
        Като нестинарка : сборник поезия и проза / Радка Иванова - Радея. - София : Пропелер, 2020 ([София] : [DPX]). - 200 с. : с цв. ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор. - Кн. е ил. с рис. на: Петя Стефанова, Дарина Христова, Павлинка Добрева

ISBN 978-954-392-611-4 : 8 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 46542344

БК 2021/22 Кн 163
КОЛАРОВ, Иван, 1923-2009
        Обичта го прави съвършен : избрано / Иван Коларов ; състав. Георги Цанков. - София : Пропелер, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 266 с. : с ил. ; 20 см

Пълната форма на името на състав. Георги Цанков е Георги Цанков Цанев. - Хипотеза за изплаканото безсмъртие на смехотвореца / Георги Цанков: с. 5-12. - Рецензия / Николай Генчев: с. 233. - Пълната форма на името на авт. на рец. Николай Генчев е Николай Генчев Николов. - Стихове и спомени за Иван Коларов: с. 241-257. - Кн. е ил. с рис. на: Борис Димовски, Михаил Тошков

ISBN 978-954-392-606-0

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 46615816

МИТЕВА-Балева, Стоянка Колева, 1939-
        Събуждане : лирика... плюс Вж Кн 117

БК 2021/22 Кн 164
МИХАЙЛОВА, Иванка
        Светулки пред прага / Иванка Михайлова. - София : Изд. ателие Аб, 2017. - 116, [8] с. : ил. ; 21 см

Под сянката на родословното дърво / Георги Миланов: с. 5. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Георги Миланов е Георги Миланов Иванов

ISBN 978-619-228-000-0

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46574088

БК 2021/22 Кн 165
        ПРЕДАЙ нататък / състав. Ирина Александрова. - София : Пропелер, 2021 ([София] : Диджитал принт експрес). - 66 с. ; 17 см. - (Библиотека Ракурси ; 6)

Пълната форма на името на състав. Ирина Александрова е Ирина Александрова Щедрицка. - Изд. на Съюз на свободните писатели. - Предай нататък доброто / Ирина Александрова: с. 3-4

ISBN 978-954-392-641-1

821.163.2-8(082)
COBISS.BG-ID 46638600

БК 2021/22 Кн 166
СТЕФАНОВ, Иван, 1932-
        Думи отекват във времето / Иван Стефанов. - София : Пропелер, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 360 с. : с цв. ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Иван Стефанов е Иван Стефанов Иванов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-392-610-7

821.163.2-92
COBISS.BG-ID 46533384

БК 2021/22 Кн 167
ТРУШКОВ, Георги Крачунов, 1943-
        Памет : слова / Георги Трушков. - В. Търново : Босилков, 2011 (В. Търново : Абагар). - 224 с. : с ил. портр. ; 20 см

Човекът слово, човекът дело / Тодор Г. Господинов: с. 9-16. - В клокочещия кратер на младостта / интервю с Георги Трушков ; разговорът води Багряна Кашъмова и Валерия Веселинова: с. 179-182. - Щастлив съм да работя в това училище и с тези учители! / интервю с Георги Трушков: с. 183-184. - Всяко време ражда своите будители / интервю с Георги Трушков ; разговорът води Ралица Господинова: с. 185-187. - Когато всички мислят еднакво, никой не мисли достатъчно / интервю с Георги Трушков ; разговорът води Благой Ценов: с. 188-191. -
Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е ил. с рис. на Карло Вендов

ISBN 978-954-9491-10-4
1. Трушков, Георги Крачунов, 1943- - интервюта 2. Учители, български - интервюта 3. България - образование
821.163.2-5
37(497.2)(092)(047.53)
929 Трушков, Георги Крачунов
COBISS.BG-ID 46644488

ЧОНОВА, Дона Рангелова
        Цветът на сянката (или моменти от живота ми с Ч. Чонев) : само за приятели. Ч. 3 Вж Кн 56

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/22 Кн 168
АЛЕКСАНДРОВА, Петя, 1948-
        Вълчи патила / Петя Александрова ; худож. Галин Георгиев. - [София] : Златното пате, [2007] ([София] : [Образование и наука]). - [10] с. : с цв. ил. ; 23 x 25 см. - (Приказки незабравими в рими : избрано)

Кор. опис. - Пълната форма на името на авт. Петя Александрова е Петя Александрова Иванова-Кандиларова

ISBN 978-954-431-326-5 : 2.50 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46594824

БК 2021/22 Кн 169
АНГЕЛОВА-Янакиева, Бистра Александрова, 1987-
        Феята Толи / Бистра Ангелова-Янакиева ; худож. Милена Трайкова. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([София] : Миг принт). - 64 с. : с цв. ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-09-1466-4 : 10 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46543112

БК 2021/22 Кн 170
БОРИСОВА, Магдалена Любомирова, 1978-
        Пиеси за деца / Магда Борисова. - [В. Търново] : Bosilkoff, 2017 (В. Търново : Фабер). - 272 с. ; 22 см

Възприетата форма на името на авт. Магда Борисова е Магдалена Любомирова Борисова. - Магията се е получила / Виолета Тончева: с. 3-4. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Сън ; Музика за слончета ; Приключения в Африка ; Албърт и други вълшебства ; Голямото коледно приключение ; Голямото коледно приключение 2 ; Подарък за Дядо Коледа ; Бавна приказка по охлювски ; Бягството на малката таласъмка Тами ; Приятели на Макс

ISBN 978-954-9491-12-8 (не е отпеч.) : 16 лв.
ISBN 978-954-9491-12 !

821.163.2-93-2
COBISS.BG-ID 46621960

БК 2021/22 Кн 171
ЕДРЕВ, Иван, 1943-
        Косьо и вълшебникът Хам : приказки / Иван Едрев ; ил. Теодор Мирчев ... [и др.]. - Варна : Славена, 2018. - 48 с. : с цв. ил. ; 23 см

Загл. от кор. - Други ил.: Ева Пенева, Ивайла Минчева, Калина Ганкова, Владислав Стефанов, Елеонора Соларова, Евелина Годеманова, Емили Димитрова, Мария Куртева, Алекс Габровси, Симона Тотева, Павел Тотев. - Възприетата форма на името на ил. Алекс Габровски е Александър Тодоров Габровски

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46552584

БК 2021/22 Кн 172
ЗЛАТАРЕВА, Миглена Звезденова, 1983-
        Кой на кого е дете? / Миглена Златарева ; худож. Галин Георгиев ... [и др.]. - София : Златното пате, 2019 ([София] : [Скала принт]). - [8] с. : с цв. ил. ; 17 см. - (Светът около нас)

Кор. опис. - Други ил.: Светлана Князева, Спас Спасов. - Кн. отпеч. на гумиран картон с нестандартна форма

ISBN 978-619-181-256-1 (подв.) : 4.90 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 46613000

БК 2021/22 Кн 173
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Внимавай на улицата! : [по] Ирина Солнишко / стихове на бълг. Галина Златина ; ил. Г. Ю. Бродская. - София : Златното пате, 2020 ([София] : [Скала принт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 17 x 17 см

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Името на библиогр. предшественик Ирина Солнишко погрешно отпеч. Ирина Солнъйшко. - Кн. от поредицата Тим и Бобо откриват света. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма

ISBN 978-619-181-267-7 : 4.90 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 46557960

БК 2021/22 Кн 174
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Геометричните фигури : [по] Ирина Солнишко / стихове на бълг. Галина Златина ; ил. Г. Ю. Бродская. - София : Златното пате, 2019 ([София] : [Скала принт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 17 x 17 см

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Името на библиогр. предшественик Ирина Солнишко погрешно отпеч. Ирина Солнъйшко. - Кн. от поредицата Тим и Бобо откриват света. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма

ISBN 978-619-181-234-9 : 4.90 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 46653704

БК 2021/22 Кн 175
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Зайко е в беда / Галина Златина ; худож. Галин Георгиев. - [София] : Златното пате, [2020] ([София] : [Скала принт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Кн. 7 от поредицата Случки в "Слънчевата ферма". - Кн. отпеч. с нестандартна форма

ISBN 978-619-181-274-5 : 2.99 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46618888

БК 2021/22 Кн 176
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Кой какво яде? : [по] Ирина Солнишко / стихове на бълг. Галина Златина ; ил. Г. Ю. Бродская. - София : Златното пате, 2020 ([София] : [Скала принт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 17 x 17 см

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Името на библиогр. предшественик Ирина Солнишко погрешно отпеч. Ирина Солнъйшко. - Кн. от поредицата Тим и Бобо откриват света. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма

ISBN 978-619-181-265-3 (подв.) : 4.90 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 46622984

БК 2021/22 Кн 177
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Кой къде живее? / Галина Златина ; худож. Галин Георгиев, Светлана Князева. - София : Златното пате, [2019] ([София] : [Скала принт]). - [8] с. : с цв. ил. ; 17 см. - (Светът около нас)

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Кн. отпеч. на гумиран картон с нестандартна форма

ISBN 978-619-181-257-8 : 4.90 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 46584328

БК 2021/22 Кн 178
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Маминият помощник : [по] Ирина Солнишко / стихове на бълг. Галина Златина ; ил. Г. Ю. Бродская. - София : Златното пате, 2019 (България). - [10] с. : с цв. ил. ; 17 x 17 см

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Името на библиогр. предшественик Ирина Солнишко погрешно отпеч. Ирина Солнъйшко. - Кн. от поредицата Тим и Бобо откриват света. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма

ISBN 978-619-181-239-4 : 4.90 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 46616584

БК 2021/22 Кн 179
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Непознатото животинче / Галина Златина ; худож. Галин Георгиев. - [София] : Златното пате, [2020] ([София] : [Скала принт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Кн. 9 от поредицата Случки в "Слънчевата ферма". - Кн. отпеч. с нестандартна форма

ISBN 978-619-181-276-9 : 2.99 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46578440

БК 2021/22 Кн 180
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Приятел попада в плен / Галина Златина ; худож. Галин Георгиев. - [София] : Златното пате, [2020] ([София] : [Скала принт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Кн. 10 от поредицата Случки в "Слънчевата ферма". - Кн. отпеч. с нестандартна форма

ISBN 978-619-181-277-6 : 2.99 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46558216

БК 2021/22 Кн 181
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Специално поръчение / Галина Златина ; худож. Галин Георгиев. - [София] : Златното пате, [2020] ([София] : [Скала принт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Кн. 8 от поредицата Случки в "Слънчевата ферма". - Кн. отпеч. с нестандартна форма

ISBN 978-619-181-275-2 : 2.99 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46581000

БК 2021/22 Кн 182
КОЛЕВА, Надежда Маринова, 1988-
        Заекът Буч и лисана Беляна : приказка / Надежда Колева ; фотогр. Надежда Колева. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([Бургас] : [Виктория принт]). - 11 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-471-628-8 : 9 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46583304

БК 2021/22 Кн 183
МЪРМЕСА Поетеса
        Бирлампар : поезия / Мърмеса Поетеса ; худож. Савина Мантовска. - София : Рекламна агенция Очи, 2018 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 240 с. : с ил. ; 22 см

Мърмеса Поетеса - псевд. на авт. Евелина Николаева Милева

ISBN 978-619-7101-05-8 : 15 лв.

821.163.2-93-1
821.163.2-93-32
COBISS.BG-ID 46654216

БК 2021/22 Кн 184
        ОТЕЧЕСТВО любезно... : крилата христоматия по родолюбие за малки и големи / състав., предг. Атанас Звездинов, Иван Гранитски ; худож. Иван Димов. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 288 с. : с цв. ил. ; 29 см

Атанас Звездинов - псевд. на състав. Атанас Василев Атанасов, Иван Гранитски - псевд. на състав. Иван Йорданов Димитров. - Пълната форма на името на ил. Иван Димов е Иван Димов Иванов

ISBN 978-954-09-1490-9 (подв.) : 40 лв.

821.163.2-93-8(082)
COBISS.BG-ID 46600968

БК 2021/22 Кн 185
ПЕЙЧЕВА, Светла Маринова
        Числорисувателница : числата с животни оцвети и кратко стихче научи / Светла Пейчева ; ил. Надежда Каридова. - Пловдив : Занимателна математика, 2021 (Димитровград : Пайнер принт). - 24 с. : с ил. ; 29 см

ISBN 978-619-91809-0-7

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 46601992

БК 2021/22 Кн 186
        ПЛАНЕТАТА на учителите : 14+9 приказни истории / състав. Милка Христова Савова ; предг. Момчил Живков, Милка Савова. - София : Пропелер, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 142 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-392-607-7 : 16 лв.
Съдържа разкази на ученици от начален клас и техните родители

821.163.2-93-321.9
821.163.2-057.87-321.9
COBISS.BG-ID 46629128

БК 2021/22 Кн 187
        ПРИКАЗКИ за здравето : авторски приказки на участниците във "Фестивал на приказката", Сандански, 2020 г. : сборник / състав. Мария Чинкова, Мария Василева ; предг. Мария Чинкова. - Благоевград : Бон, 2021. - 64 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на състав. Мария Чинкова е Мария Маринова Чинкова-Стаматова

ISBN 978-954-395-267-0

821.163.2-93-34(082)
COBISS.BG-ID 46637320

БК 2021/22 Кн 188
РАН Босилек, 1886-1958
        Японски приказки / Ран Босилек ; ил. Вадим Лазаркевич. - [2. изд.]. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([София] : Ковачев прес). - 80 с. : с ил. ; 28 см. - (Поредица Класици за деца)

Ран Босилек - псевд. на авт. Генчо Станчев Негенцов. - 1. изд. 1941 на изд. Хемус в 2 кн. - Биогр. данни за авт., ил. отбелязани на 2-ра, 3 -та кор.

ISBN 978-954-09-1493-0 : 12 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46635272

БК 2021/22 Кн 189
СЕМИЗОРОВА, Ксения Стоянова
        Внучката ми най-любима / Ксения Семизорова ; худож. Галин Георгиев, Светлана Князева. - [София] : Златното пате, [2020] ([София] : [Образование и наука]). - [10] с. : с цв. ил. ; 25 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-181-273-8 : 4 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46554120

821.163.2-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ

БК 2021/22 Кн 190
ЗЛАТАРЕВА, Миглена Звезденова, 1983-
        Кой какво казва? / Миглена Златарева ; худож. Галин Георгиев ... [и др.]. - София : Златното пате, [2019] ([София] : [Скала принт]). - [8] с. : с цв. ил. ; 17 см. - (Светът около нас)

Кор. опис. - Други ил.: Светлана Князева, Спас Спасов. - Кн. отпеч. на гумиран картон с нестандартна форма

ISBN 978-619-181-255-4 : 4.90 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 46597384

БК 2021/22 Кн 191
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Вълкът и седемте козлета : панорамна книжка / адапт. Галина Златина ; худож. Светлана Князева. - [2. изд.]. - [София] : Златното пате, [2019] ([Русия]). - [10] с. : с цв. ил. ; 18 x 20 см. - (Приказките, без които не можем)

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - 1. изд. 2011

ISBN 978-619-181-215-8 (подв.) : 6.50 лв.

821.163.2-93-91
COBISS.BG-ID 46606856

БК 2021/22 Кн 192
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Дядо вади ряпа : панорамна книжка / адапт. Галина Златина ; худож. Галин Георгиев, Светлана Князева. - [2. изд.]. - София : Златното пате, 2019 ([Русия]). - [10] с. : с цв. ил. ; 18 x 20 см. - (Приказките, без които не можем)

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - 1. изд. 2015, установено от доп. източник

ISBN 978-619-181-220-2 (подв.) : 6.50 лв.

821.163.2-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 46613768

БК 2021/22 Кн 193
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Косе Босе : книжка-пъзел / [адапт.] Галина Златина ; худож. Галин Георгиев. - [София] : Златното пате, [2020] ([София] : [Скала принт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-181-268-4 (подв.) : 9.50 лв.
ISBN 978-619-181-079-6 !

821.163.2-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 46572808

БК 2021/22 Кн 194
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Лакомото мече : книжка-пъзел / [адапт.] Галина Златина ; худож. Галин Георгиев. - София : Златното пате, [2020] ([София] : [Скала принт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-181-264-6 (подв.) : 9.50 лв.
ISBN 978-619-181-079-6 !

821.163.2-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 46617864

БК 2021/22 Кн 195
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Пинокио : панорамна книжка / адапт. Галина Златина ; худож. Галин Георгиев, Светлана Князева. - [2. изд.]. - София : Златното пате, [2019] ([София] : [Образование и наука]). - [10] с. : с цв. ил. ; 18 x 20 см. - (Приказките, без които не можем)

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева. - 1. изд. 2016

ISBN 978-619-181-216-5 : 6.50 лв.

821.163.2-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 46620936

БК 2021/22 Кн 196
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Трите прасенца : панорамна книжка / адапт. Галина Златина ; худож. Спас Спасов, Светлана Князева. - [2. изд.]. - София : Златното пате, [2019] ([Русия]). - [10] с. : с цв. ил. ; 18 x 20. - (Приказките, без които не можем)

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - 1. изд. 2006, установено от доп. източник

ISBN 978-619-181-218-9 (подв.) : 6.50 лв.

821.163.2-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 46648072

БК 2021/22 Кн 197
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Червената шапчица : панорамна книжка / адапт. Галина Златина ; худож. Галин Георгиев, Светлана Князева. - [2. изд.]. - София : Златното пате, [2019] (Русия). - [10] с. : с цв. ил. ; 18 x 20 см. - (Приказките, без които на можем)

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - 1. изд. 2006

ISBN 978-619-181-217-2 (подв.) : 6.50 лв.

821.163.2-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 46570504

821.512.161 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/22 Кн 198
ПАМУК, Орхан, 1952-
        Музей на невинността / Орхан Памук ; прев. от тур. Розия Самуилова. - [2.] изд. - София : Еднорог, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 687 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Masumiyet müzesi / Orhan Pamuk. - 1. изд. 2009. - В кн. погрешно отпеч. 3. изд. - Азб. показалец на персонажите

ISBN 978-954-365-225-9 : 25 лв.

821.512.161-31
COBISS.BG-ID 46542088

821.521 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/22 Кн 199
МУРАКАМИ, Харуки, 1949-
        Преследване на дива овца / Харуки Мураками ; прев. от англ. Емилия Масларова. - 2. изд. - София : ИК Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 288 с. ; 20 см

Ориг. загл. на япон. ез. транслитерирано на латиница: Hitsuji o meguru boken / Haruki Murakami. - Загл. и на англ. ез.: A wild sheep chase. - 1. изд. 2008. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0797-9 : 18 лв.

821.521-312.4
COBISS.BG-ID 46550024


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

БК 2021/22 Кн 200
ПРИСТАВОВА, Стефка Димитрова, 1961-
        Петрография и археология : изследвания на обекти в България : монография / Стефка Приставова. - София : БМГК комерс, 2021 (София : M&BM). - 141 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

Рец.: Тодор Маринов, Росица Кендерова, Георги Нехризов. - Библиогр.: с. 129-139. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-91347-8-8
1. Археологични находки - България - методи на изследване 2. Петрография - България 3. Художествена керамика - България 4. България - археология
902.3(497.2)
552.2(497.2)
COBISS.BG-ID 46611464

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

        ШАБЛЕНСКИЯТ край - перла в праисторическата цивилизация по Западното Черноморие и Долния Дунав : сборник с доклади, научна конференция, 21.10.2017, Шабла Вж Кн 205

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/22 Кн 201
БОСИЛКОВ, Любен Антонов, 1956-
        Велико Търново : пътеводител = Veliko Turnovo : guide book / Любен Босилков ; прев. [на англ.] Ваня Стоянова. - [В. Търново] : Босилков, [2009] (В. Търново : Абагар). - 104 с. : с цв. ил., к. ; 18 см

Съдържа фотогр. на: Цончо Балканджиев, Нено Вълковски, Иван Солников, Здравко Николов, Найден Найденов

ISBN 978-954-9491-09-8 : 14 лв.
1. Градове, български - пътеводители 2. Велико Търново - краезнание
908(497.216)(036)
COBISS.BG-ID 46657800

БК 2021/22 Кн 202
ВЪЛОВ, Рачо Миланов, 1947-
        Старият Видин / Рачо Миланов. - Видин : [Изд. авт.], 2021. - 276 с. : с ил., факс., порт. ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. Рачо Миланов е Рачо Миланов Вълов. - Наместо предговор / Александър Пройнов: с. 5. - Реконструкторът на стария град / Соня Мачорска: с. 6

ISBN 978-619-188-549-7
1. История - Видин 2. Видин - краезнание
908(497.212)
COBISS.BG-ID 46608136

БК 2021/22 Кн 203
ГЕОРГИЕВА, Даниела, журналист
        Личности, които промениха Варна / Даниела Георгиева. - Варна : Славена, 2019. - 88 с. : с портр., цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-619-190-158-6 : 15 лв.
1. История - Варна 2. Варна - история - биографии 3. Варна - краезнание
908(497.211)(=1)(092)
929(100)
COBISS.BG-ID 46548744

ИВАНОВА, Галина, журналист
        Пътеки : биографично издание за бащата на тревненското машиностроене Борис Павлов Хаджисемков Вж Кн 53

БК 2021/22 Кн 204
        ШАБЛЕНСКИЯТ край - перла в праисторическата цивилизация по Западното Черноморие и Долния Дунав : сборник с доклади, научна конференция, 21.10.2017, Шабла / състав. Даниела Тодорова. - Варна : Данграфик, 2019 ([Варна] : Етикет принт). - 160 с. : с цв. ил., к. ; 23 см

Текст и на рус., англ. ез. - Съдържа докл. от: Даниела Тодорова, Тодор Димов, Светлозар Попов, Димитър Димитров, Йордан Бояджиев, Боян Тотев, Илиян Христакиев, Мартин Демирев, Славян Стоянов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-619-7530-02-5
1. История - Шабленски край - конференции 2. Шабленски край - краезнание
908(497.21-21-0)(06)
904(497.21-21-0)(06)
COBISS.BG-ID 46652936

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ГЕОРГИЕВА, Даниела, журналист
        Личности, които промениха Варна Вж Кн 203

БК 2021/22 Кн 205
ГУЕВСКИ, Симеон Пенчев, 1935-
        Фамилия от строители и защитници на България / Симеон Гуевски. - София : Пропелер, 2020 ([София] : Диджитал принт експрес). - 40 с. : с ил. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-392-613-8
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Гуевски
COBISS.BG-ID 46560520

ГЪРКОВ, Васил, 1880-1962
        Патилата на Васил Гърков : спомени от комитлъка му (1903-1906) : спомени за него Вж Кн 215

        Борислав ДРЯНОВСКИ на 75. Историята - професия и страст Вж Кн 209

ЕВТИМИЙ Търновски, патриарх, 1327?-1402?
        Житие на света Петка Българска от свети патриарх Евтимий : издание по преписа от Зографския сборник, 1380-1389 от поп Герасим Вж Кн 11

ИВАНОВ, Никола Костадинов, 1950-
        Литературна анкета с Никола Радев Вж Кн 97

ИВАНОВА, Галина, журналист
        Пътеки : биографично издание за бащата на тревненското машиностроене Борис Павлов Хаджисемков Вж Кн 53

КИШКИЛОВА, Парашкева Иванова, 1939-
        Големият малък човек Вж Кн 65

КРЕСНИЧКА, Елза Владимирова, 1969-
        Йордан Ванчев (1933-2008) : био-библиография Вж Кн 2

        МУЗИКА над града : трима поети и един художник : антология Вж Кн 118

МУНЕВ, Красимир Стефанов, 1948-
        Светлината от Кожух планина : моите срещи с леля Ванга Вж Кн 7

БК 2021/22 Кн 206
ПЕРДУХОВ, Иван Манолов, 1948-
        Пердуховият род : родова история / Иван Манолов Пердухов. - Благоевград : БОН, 2020. - 170 с. : с ил., портр. ; 21 см

За авт.: с. 170

ISBN 978-954-395-257-1
1. Родове, български - Западна България 2. Западна България - генеалогия
929.52(497.22-22)
COBISS.BG-ID 46507272

БК 2021/22 Кн 207
        РАЗКАЗАНА история. Поляци в България / ред. Халина Кръстева, Ярослав Годун ; прев. от пол. ез. Станка Бонова ... [и др.] = Historia mówiona. Polacy w Bułgarii / pod red. Haliny Krystewej, Jarosława Goduna ; tłum. z jęz. bulg. Żaneta Pawłowicz. - София : Парадигма, 2020 ([София] : [Булгед]). - 223, 203 с. : с портр. ; 21 см

Други прев.: Десислава Танчева, Радостина Петрова. - Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с., паг. и изд. каре. - Изд. на Пол. институт в София. - Биогр. данни за интервюираните лица в текста. - Съдържа интервюта от: Радостина Петрова, Десислава Танчева, Ярослав Годун

ISBN 978-954-326-444-5
1. Поляци - България - интервюта 2. България - биографии
929(=162.1)(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 46640648

РАКОВСКИ, Георги Стойков, 1821-1867
        Из документалното наследство на Георги С. Раковски Вж Кн 214

ТРУШКОВ, Георги Крачунов, 1943-
        Памет : слова Вж Кн 167

ФЕЪРУЕДЪР, Джак, 1978-
        Доброволецът Вж Кн 212
 
        [ХИЛЯДА деветстотин четиридесет и осма]1948: кръстосани съдби Вж Кн 216

ЧОНОВА, Дона Рангелова
        Цветът на сянката (или моменти от живота ми с Ч. Чонев) : само за приятели. Ч. 3 Вж Кн 56

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ

БК 2021/22 Кн 208
        Борислав ДРЯНОВСКИ на 75. Историята - професия и страст / състав., предг., ред. Наско Якимов. - Варна : Славена, 2019. - 248 с. : с ил., портр., табл. ; 20 см

Пълната форма на името на състав., авт. на доп. материал, интервюиращо лице Наско Якимов е Наско Якимов Димитров. - Интервюта с Борислав Дряновски / интервютата взеха Деница Чолакова, Н. Якимов. - Биографични сведения / състав. Деница Чолакова: с. 240-245. - Именен показалец, геогр. показалец. - Съдържа и: Борислав Дряновски. Библиография / Деница Чолакова: с. 85-217

ISBN 978-619-190-132-6 : 10 лв.
1. Дряновски, Борислав Николов, 1944- - юбилеи и чествания - сборници 2. Историци - България - юбилеи и чествания - сборници 3. България - история
930.1(497.2)(092)(062)
929 Дряновски, Борислав Николов
COBISS.BG-ID 46628360

КРЕСНИЧКА, Елза Владимирова, 1969-
        Йордан Ванчев (1933-2008) : био-библиография Вж Кн 2

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

БК 2021/22 Кн 209
ХААРМАН, Харалд, 1946-
        Кой цивилизова древните гърци : наследството от високоразвитата древноевропейска култура / Харалд Харман ; прев. от нем. Галина Гайдарова. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 464 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Wer zivilisierte die Alten Griechen?: Das Erbe der Alteuropäischen Hochkultur / Harald Haarmann. - Възприетата форма на името на авт. Харалд Харман е Харалд Хаарман. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 431-456

ISBN 978-954-09-1519-7 : 12 лв.
1. Култура - Стара Гърция - история 2. Култура - Европа - история 3. Стара Гърция - история 4. Европа - история
930.85(38)
930.85(36)
COBISS.BG-ID 46508296

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

ФЕЪРУЕДЪР, Джак, 1978-
        Доброволецът Вж Кн 212

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/22 Кн 210
КЮСТИН, Астолф дьо, 1790-1875
        Русия през 1839 година : писма от Русия / Астолф дьо Кюстин ; прев. от фр. Невяна Керемедчиева. - София : Изд. ателие Аб, 2003. - с. 105-244 ; 20 см. - (Поредица Другата истина ; т. 2)

Ориг. загл.: La Russie en 1839 / Astolphe de Custine. - Възприетата форма на името на прев. Невяна Керемедчиева е Невяна Константинова, с пълно име Невяна Константинова Керемедчиева

ISBN 954-737-347-1
1. История - Русия - 19 век - пътеписи 2. Русия - история
94(470+571)(0:82-992)
821.133.1-992
COBISS.BG-ID 46565896

БК 2021/22 Кн 211
ФЕЪРУЕДЪР, Джак, 1978-
        Доброволецът / Джак Феъруедър ; прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : Колибри, 2021 ([София] : Алианс принт). - 552 с. : с ил., к., портр. ; 20 см

Ориг. загл.: The volunteer / Jack Fairweather. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 456-491

ISBN 978-619-02-0773-3 : 25 лв.
1. Пилецки, Витолд, 1901-1948 - биографии 2. Офицери, полски - спомени 3. Освиенцим - история 4. Германия - история 5. Полша - военно дело
94(438)(092)
929 Пилецки, Витолд
94(100)"1939/1945"
COBISS.BG-ID 46512648

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/22 Кн 212
КОСЕВ, Константин Димитров, 1937-2020
        България под въздействието на геополитиката : историческа импресия / Константин Косев. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([София] : Мигпринт). - 159 с. ; 21 см

Блестящ учен, проникновен изследовател и достойна личност / Иван Гранитски: с. 7-12. - Иван Гранитски - псевд. на авт. на доп. материал Иван Йорданов Димитров

ISBN 978-954-09-1504-3 (подв.) : 20 лв.
1. България - история
94(497.2)
COBISS.BG-ID 46563336

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/22 Кн 213
РАКОВСКИ, Георги Стойков, 1821-1867
        Из документалното наследство на Георги С. Раковски / състав. Руслан Богомилов Иванов ... [и др.]. - Факс. изд. - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. - 252 с. : с факс. ; 25 см

Други състав.: Милена Илиева Тафрова, Марина Яниславова Иванова, Нора Тодорова Кавалджиева-Пенева. - Възприетата форма на името на състав. Нора Тодорова Кавалджиева-Пенева е Нора Тодорова Кавалджиева. - "На тъмна епоха син бодър, тревожен..." / Руслан Иванов: с. 7-9

ISBN 978-954-523-176-6
1. Раковски, Георги Стойков, 1821-1867 - биографски материали - извори 2. Революционери, български - биографски материали 3. България - история
94(497.2)"18"(092)(093)
929 Раковски, Георги Стойков
COBISS.BG-ID 46607112

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/22 Кн 214
ГЪРКОВ, Васил, 1880-1962
        Патилата на Васил Гърков : спомени от комитлъка му (1903-1906) : спомени за него / състав., предг. Лалка Бенгюзова. - Благоевград : БОН, 2021. - 102 с. : с ил., портр., к. ; 21 см

Спомени за Васил Гърков: с. 51-81

ISBN 978-954-395-265-6 : 10 лв.
1. Гърков, Васил, 1880-1962 - биографски материали 2. Революционери, български - биографски материали 3. България - история
94(497.2)"18/19"(092)
929 Гърков, Васил
COBISS.BG-ID 46632200

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г.

БК 2021/22 Кн 215
        [ХИЛЯДА деветстотин четиридесет и осма] 1948: кръстосани съдби / [състав.], предг. Лалка Бенгюзова. - Благоевград : БОН, 2020. - 480 с. : с ил. ; 20 см

За състав.: с. 479

ISBN 978-954-395-254-0 : 25 лв.
1. Политически репресии - България - 20 век - биографии 2. България - история
94(497.2)"19"(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 46553352


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

780.616 КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2021/22 Н 1
КОНСТАНТИНОВА, Благовеста, 1951-
        Детска сюита за пиано "Приказки за Ели" [Нотирана музика] / Благовеста Константинова ; ил. Елена Киндалова = Children's suite for piano "Tales for Elly" / Blagovesta Konstantinova ; ill. Elena Kindalova. - София : Съюз на бълг. комп., [2014] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 18 с. : с ноти, цв. ил. ; 30 см + 1 оптичен диск

Кор. опис. - Пълната форма на името на комп. Благовеста Константинова е Благовеста Константинова Ангелова. - Благовеста Константинова: с. 18. - Съдържа: Шейната на Дядо Коледа ; Сърдитата кукла ; Танц на куклата ; Големият мечок ; На морското дъно ; Приспивна песен ; Малка токата

780.616.089(497.2)(02.034)
COBISS.BG-ID 46607368

780.64 ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2021/22 Н 2
        ТВОРБИ за флейта от български композитори [Нотирана музика] / състав. и ред. Венцислав Киндалов = Flute compositions by Bulgarian composers / comp. and ed. by Ventsislav Kindalov. - [Партитура]. - София : Нац. муз. акад. "Панчо Владигеров", 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 1 партитура (98 с.) ; 30 см + 1 щим (32 с.)

За авт.: с. 4-6. - Съдържа: Соната - Балада : за флейта и пиано / Стоян Ангелов. Концертна пиеса за флейта и пиано / Константин Шопов. Настроения : за флейта и пиано / Марин Вълчанов. Катунари : из Сюита за флейта и пиано ; Тъжен валс / Благовеста Константинова. Питър Пан : за флейта и арфа / Красимир Тасков. Молитва ; Дуо серенада : за флейта и пиано / Йовчо Крушев. Cristov alla Quantz ; Polystilistika : за соло флейта / Христо Христов. - Пълната форма на името на комп. Благовеста Константинова е Благовеста Константинова Ангелова

ISMN 979-0-707671-24-5

780.642.089(497.2)
COBISS.BG-ID 46633480


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

0 ОБЩ ОТДЕЛ

02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Виж и 002; 01; 37.091

МЪДРОСТ с храброст в едино. Изложба (София ; 2021)
        Мъдрост с храброст в едино : каталог на изложба, посветена на 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски, [София, 14 април 2021 г.] Вж Г 5

БК 2021/22 Г 1
НАЦИОНАЛНА библиотека Св. св. Кирил и Методий
        Слово с четка и длето : произведения на изкуството, дарени на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" / състав. Красимира Александрова ... [и др.]. - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (В. Търново : Абагар). - 1 албум (84 с.) : с цв. ил. ; 22 х 23 см

Други състав.: Румяна Петрова, Мария Стефанова. - Художниците и библиотеката / Виолета Цветкова: с. 5-8

ISBN 978-954-523-174-2
1. Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - колекции - албуми 2. Изобразително изкуство - България - албуми 3. Дарителство - България - албуми 4. София - библиотечно дело 5. България - изобразителни изкуства
027.54(497.2-25)(084)
73/76(497.2)(084)
COBISS.BG-ID 46611720


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

НАЦИОНАЛНА библиотека Св. св. Кирил и Методий
        Слово с четка и длето : произведения на изкуството, дарени на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Вж Г 1

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК 2021/22 Г 2
ВЕДРОДЕНСКИ, Георги Георгиев, 1933-
        Карикатурен албум / Георги Ведроденски - Мортус ; състав. Георги Чалъков ... [и др.]. - София : Пропелер, 2019 ([София] : [Дейликонт]). - 1 албум (358 с.) : с ил. ; 20 x 26 см

Кор. опис. - Други състав.: Генчо Симеонов, Любомир Михайлов. - Пълната форма на името на състав. Любомир Михайлов е Любомир Михайлов Йовев. - За худож.: с. 354-357

ISBN 978-954-392-540-7
1. Ведроденски, Георги Георгиев, 1933- - творчество - албуми 2. Карикатуристи, български - творчество - албуми 3. Карикатура, българска - албуми 4. България - изобразителни изкуства
741.5.071.1(497.2)(092)(084)
929 Ведроденски, Георги Георгиев
COBISS.BG-ID 46626824


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/22 Г 3
        СЕВЛИЕВО : албум = Sevlievo / прев. [на англ.] Ваня Стоянова. - [В. Търново] : Босилков, [2018] (В. Търново : Абагар). - 1 албум (64 с.) : с цв. ил. ; 29 см

Изд. на Ист. музей - Севлиево. - Съдържа фотогр. от: Минчо Тодоров

ISBN 978-954-9491-13-5 (подв.)
1. Градове, български - албуми 2. Севлиево - краезнание
908(497.21-21)(084)
COBISS.BG-ID 46661384

БК 2021/22 Г 4
ЦОНЕВА, Мими Петрова
        Атларе - Жребчево - живата история на нашето потопено село / Мими и Петър Цоневи ; ред. Лина Гергова. - [Сливен] : [Изд. авт.], 2019. - 1 албум (73 с.) : с ил., портр., к. ; 31 см

Кор. опис.

(Подв.)
1. Села - Южна България - история - албуми 2. Южна България - краезнание
908(497.23-22)(084.12)
COBISS.BG-ID 46565640

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ВЕДРОДЕНСКИ, Георги Георгиев, 1933-
        Карикатурен албум Вж Г 2

МЪДРОСТ с храброст в едино. Изложба (София ; 2021)
        Мъдрост с храброст в едино : каталог на изложба, посветена на 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски, [София, 14 април 2021 г.] Вж Г 5

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/22 Г 5
МЪДРОСТ с храброст в едино. Изложба (София ; 2021)
        Мъдрост с храброст в едино : каталог на изложба, посветена на 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски, [София, 14 април 2021 г.] / състав. Милена Тафрова ... [и др.]. - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. - 64 с. : с факс., портр. ; 24 см

Други състав.: Марина Яниславова, Йоанна Маркова. - Възприетата форма на името на състав. Марина Яниславова е Марина Яниславова Иванова

ISBN 978-954-523-175-9
1. Раковски, Георги Стойков, 1821-1867 - юбилеи и чествания - изложби - каталози 2. Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (Български исторически архив) - колекции - изложби - каталози 3. Революционери, български - юбилеи и чествания - изложби - каталози 4. Възраждане - България - извори - изложби - каталози 5. България - история
94(497.2)"18"(092)(083.824)
929 Раковски, Георги Стойков
027.54(497.2-25)(083.824)
COBISS.BG-ID 46658056


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/22 Е 1
ЦЕЛКОВ, Веселин Ценов, 1955-
        Оценка на сигурността на комуникационно-информационните системи [Електронен ресурс] / Веселин Целков. - Текстови данни. - София : За буквите - О писменехь, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Поредица Защита на информацията)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Послеслов: рецензия от доцент д-р Николай Стоянов. - За автора проф. д.т.н. Веселин Ценов Целков

ISBN 978-619-185-463-9
1. Информационни системи - мерки за сигурност
004.7.056(0.034)
COBISS.BG-ID 46607880

БК 2021/22 Е 2
ЦЕЛКОВ, Веселин Ценов, 1955-
        Средства за тестване и анализ на сигурността на комуникационно-информационните системи [Електронен ресурс] : учебник / Веселин Целков, Николай Стоянов. - Текстови данни. - София : За буквите - О писменехь, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Поредица Защита на информацията)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Рецензия / Атанас Начев. - За авторите

ISBN 978-619-185-466-0
1. Информационни системи - мерки за сигурност - учебници за ВУЗ
004.7.056(075.8.034)
COBISS.BG-ID 46606344


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

336 ФИНАНСИ

БК 2021/22 Е 3
        СОЦИАЛНИ придобивки - данъци и осигуровки [Електронен ресурс] : с грижа за собствените служители / [състав.] Цветана Янкова ... [и др.]. - Текстови данни. - София : РААБЕ България, [2019]. - 1 оптичен диск (DVD-RW) ; 12 см, в кутия 19 x 14 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; MS Windows XP ; MS Office 2000. - Източник: Загл. екран ; Обложка. - Други състав.: Лорета Цветкова, Зорница Димитрова. - Съдържа и: Нормативна уредба, актуалнa към бр. 79/2019 на ДВ

ISBN 978-619-7315-65-3 (в кутия)
1. Данъчно облагане - България - наръчници 2. Осигурително счетоводство - България - наръчници 3. Социално предприемачество - България - правни проблеми - наръчници 4. България - финанси
336.226.1(497.2)(035.034)
657:368(497.2)(035.034)
349.3(497.2)(035.034)
COBISS.BG-ID 46599688

349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

        СОЦИАЛНИ придобивки - данъци и осигуровки : с грижа за собствените служители Вж Е 3

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

        ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ институции в условията на извънредно положение : нормативен текст и примерни документи за образователните институции Вж Е 6

373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2021/22 Е 4
        ДОКУМЕНТИ за началото на учебната година [Електронен ресурс] : училища : актуализиран и допълнен за учебната 2020/2021 г. / [състав. Лорета Делчева Колева]. - Текстови данни. - София : РААБЕ България, 2020. - 1 оптичен диск (DVD-RW) ; 12 см, в кутия 19 x 14 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Windows XP/7/10 ; Microsoft Office ; Internet Explorer. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Името на състав. установено от доп. източник. - Електронен ресурс от поредицата От практиката на директора.... - Съдържа и: Нормативна уредба

ISBN 978-619-7315-59-2 (в кутия)
1. Училища - управление и организация - наръчници 2. Документация - наръчници
373.07(035.034)
COBISS.BG-ID 46638856

БК 2021/22 Е 5
        МЕРКИ за обхващане, включване и предотвратяване отпадането от образователната система [Електронен ресурс] : нормативен текст и примерни документи за образователните институции / [състав. Гергана Иванова Василева ... [и др.]. - Текстови данни. - София : РААБЕ България, 2019. - 1 оптичен диск (DVD-RW) ; 12 см, в кутия 19 x 14 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; MS Windows XP ; MS Office 2000. - Източник: Загл. екран ; Обложка. - Други състав.: Лорета Делчева Колева, Пламенка Ангелова. - Пълната форма на името на състав. Пламенка Ангелова е Пламенка Ангелова Георгиева. - Имената на състав. установени от доп. източник. - Съдържа и: Нормативна уредба, актуалнa към бр. 82/2019 на ДВ

ISBN 978-619-7315-67-7 (в кутия)
1. Средни училища - управление и организация 2. Деца в риск 3. Социална педагогика
373.5.09(0.034)
COBISS.BG-ID 46625800

БК 2021/22 Е 6
        ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ институции в условията на извънредно положение [Електронен ресурс] : нормативен текст и примерни документи за образователните институции / [състав. Теодора Дичева, Величка Микова]. - Текстови данни. - София : РААБЕ България, 2021. - 1 оптичен диск (DVD-RW) ; 12 см, в кутия 19 x 14 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Windows XP/7/10 ; MS Office 2000. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Имената на състав. установени от доп. източник. - Електронен ресурс от поредицата "От практиката на директора...". - Съдържа и: Нормативна уредба, актуалнa към бр. 34/2020 на ДВ

ISBN 978-619-7315-76-9 (не е отпеч., в кутия)
1. Училища - управление и организация - наръчници 2. Дистанционно обучение - наръчници
373.07(035.034)
37.018.43:004(035.034)
COBISS.BG-ID 46644232

БК 2021/22 Е 7
        УЧИЛИЩНИ комисии и екипи [Електронен ресурс] : заповеди, планове, протоколи, отчети / [състав. Лорета Делчева Колева, Гергана Иванова Василева]. - Текстови данни. - София : РААБЕ България, 2019. - 1 оптичен диск (DVD-RW) ; 12 см, в кутия 19 x 14 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; MS Windows XP ; MS Office 2000. - Източник: Загл. екран ; Обложка. - Имената на състав. установени от доп. източник. - Електронен ресурс от поредицата От практиката на директора...

ISBN 978-619-7315-64-6 (не е отпеч., в кутия)
1. Училища - управление и организация - наръчници 2. Документация - наръчници
373.07(035.034)
COBISS.BG-ID 46601736

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

БК 2021/22 Е 8
        ДОКУМЕНТИ за началото на учебната година [Електронен ресурс] : детски граднини : актуализиран и допълнен за учебната 2020/2021 г. / [състав. Даринка Христова Костадинова, Персияна Георгиева Петкова]. - Текстови данни. - София : РААБЕ България, [2020]. - 1 оптичен диск (DVD-RW) ; 12 см, в кутия 19 x 14 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Windows XP/7/10 ; MS Office 2000. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Имената на състав. установени от доп. източник. - Електронен ресурс от поредицата Документация за детската градина. - Съдържа и: Нормативна уредба

ISBN 978-619-7315-60-8 (в кутия)
1. Детски градини - управление и организация - наръчници 2. Документация - наръчници
373.2.07(035.034)
COBISS.BG-ID 46645256

БК 2021/22 Е 9
        КОМИСИИ и екипи в детската градина [Електронен ресурс] / [състав. Даниела Александрова, Марияна Ангелова]. - Текстови данни. - София : РААБЕ България, [2020]. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 1 оптичен диск (DVD-RW)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Microsoft Windows XP ; Microsoft Office. - Източник: Загл. екран ; Обложка. - Имената на състав. установени от доп. източник. - Електронен ресурс от поредицата Документация за детската градина. - Съдържа и: Нормативна уредба, актуалнa към бр. 47/2020 на ДВ

ISBN 978-619-7315-77-6 (в кутия)
1. Детски градини - управление и организация
373.2.07(0.034)
COBISS.BG-ID 46647560

БК 2021/22 Е 10
        КОНТРОЛНА дейност [Електронен ресурс] : над 140 примерни документа / [състав. Даринка Христова Костадинова, Илияна Тончева Аргирова]. - Текстови данни. - София : РААБЕ България, 2019. - 1 оптичен диск (DVD-RW) ; 12 см, в кутия 19 x 14 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; MS Windows XP ; MS Office 2000. - Източник: Загл. екран ; Обложка. - Имената на състав. установени от доп. източник. - Електронен ресурс от поредицата Документация за детската градина

ISBN 978-619-7315-68-4 (в кутия)
1. Детски градини - управление и организация - наръчници 2. Документация - наръчници
373.2.07(035.034)
COBISS.BG-ID 46603784

БК 2021/22 Е 11
        МЕРКИ за повишаване на качеството на образованието в детската градина [Електронен ресурс] / [състав. Даниела Йосифова Александрова, Мариана Димитрова Ангелова]. - Текстови данни. - София : РААБЕ България, [2020]. - 1 оптичен диск (DVD-RW) ; 12 см, в кутия 19 x 14 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Microsoft Windows XP ; Microsoft Office. - Източник: Загл. екран ; Обложка. - Имената на състав. установени от доп. източник. - Електронен ресурс от поредицата Документация за детската градина. - Съдържа и: Нормативна уредба, актуалнa към бр. 12/2020 на ДВ

ISBN 978-619-7315-71-4 (в кутия)
1. Детски градини - управление и организация
373.2.07(0.034)
COBISS.BG-ID 46570248

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БК 2021/22 Е 12
        ОЦЕНЯВАНЕ на резултатите от обучението [Електронен ресурс] : оценяването на учениците като инструмент за управление, регулиране и развитие на качеството на образователния процес / [състав. Гергана Иванова Василева, Лорета Делчева Колева]. - Текстови данни. - София : РААБЕ България, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см, в кутия 19 x 14 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; MS Windows XP ; MS Office 2000. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Имената на състав. установени от доп. източник. - Съдържа и: Нормативна уредба, актуалнa към бр. 79/2019 на ДВ

ISBN 978-619-7315-63-9 (в кутия)
1. Ученици - проверка и оценка на знанията
373.3.091.26/.27(0.034)
COBISS.BG-ID 46627080


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

        СОЦИАЛНИ придобивки - данъци и осигуровки : с грижа за собствените служители Вж Е 3


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

791 КИНО. КИНОФИЛМИ

ДОНЧЕВ, Антон Николов, 1930-
        Време разделно Вж Е 13


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/22 Е 13
ДОНЧЕВ, Антон Николов, 1930-
        Време разделно [Електронен ресурс] / Антон Дончев. - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2020. - 1 USB флаш ; 7 x 2 см, в кутия (19 x 15 см)

Системни изисквания: Windows 98/2000/XP ; Internet Browser. - Изд. на Бълг. писател. - Версия на 1. изд. на книгата от 1964. - Електронният ресурс се разпространява с видеозапис на общ носител. - Съдържа и: Време разделно : ръкопис / Антон Дончев

ISBN 978-954-523-171-1

821.163.2-311.6(0.034)
791.224(497.2)(086.8)
COBISS.BG-ID 46632968


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

РАКОВСКИ, Георги Стойков, 1821-1867
        Георги Раковски : [лично тефтерче] Вж Е 14

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/22 Е 14
РАКОВСКИ, Георги Стойков, 1821-1867
        Георги Раковски [Електронен ресурс] : [лично тефтерче]. - Фототип. изд. - Текстови данни. - [София] : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. - 1 USB флаш ; 7 см, в кутия (13 x 10 см)

Системни изисквания: Windows 98/2000/XP ; Mozilla Firefox ; 1 USB port. - Достъпно също на: http://nationallibrary.bg/rakovski/. - Източник: Загл. екран ; Кутия

ISBN 978-954-523-173-5 (в кутия)
1. Раковски, Георги Стойков, 1821-1867 - биографски материали 2. Революционери, български - биографски материали 3. България - история
94(497.2)"18"(092)(0.034)
929 Раковски, Георги Стойков
COBISS.BG-ID 46651656


ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Абаджиев, Иван Николов, 1932-2017 (автор) Кн 66
Аврамов, Румен Любенов, 1953- вж Avramov, Rumen Ljubenov, 1953-
Акунин, Борис, 1956- (автор) Кн 91, Кн 92, Кн 93, Кн 94
Александрова, Даниела Йосифова (съставител) Е 9, Е 11
Александрова, Ирина, 1942- (автор) Кн 98, Кн 136, (автор на допълнителен материал) Кн 165, (съставител) Кн 165
Александрова, Красимира Стойчева, 1960- (съставител) Г 1
Александрова, Петя, 1948- (автор) Кн 168
Александрова, Руслина Пенчева, 1967- (автор) Кн 156
Алиев, Юксел (автор) Кн 43
Алиенде, Исабел, 1942- (автор) Кн 4
Алкалай, Алберта Леон, 1973- (автор на допълнителен материал) Кн 146
Ангелов, Боян, 1955- (автор на допълнителен материал) Кн 101, Кн 128, Кн 132, (съставител) Кн 132
Ангелов, Георги Николаев, 1960- (преводач) Кн 85
Ангелов, Росен Петров, 1963- (автор на допълнителен материал) Кн 15, (преводач) Кн 15
Ангелов, Стоян Методиев, 1931- (композитор) Н 2
Ангелова, Благовеста Константинова, 1951- вж Константинова, Благовеста, 1951-
Ангелова, Мариана Димитрова (съставител) Е 9, Е 11
Ангелова, Пламенка, 1955- (съставител) Е 5
Ангелова, Светлана Петкова (член на редакционна колегия) Кн 33
Ангелова-Янакиева, Бистра Александрова, 1987- (автор) Кн 169
Андонова, Нели Пенчева, 1980- (автор) Кн 5
Андреев, Андрей Иванов (автор на рецензия) Кн 52
Андреева, Мария Недялкова, 1999- (интервюиращо лице) Кн 146
Антон, Гергина (автор) Кн 99
Аргирова, Илияна Тончева (съставител) Е 10
Асенова, Мария (илюстратор) Кн 112
Асник, Адам, 1838-1897 (автор на допълнителен материал) Кн 104
Атанасов, Атанас Василев, 1943- вж Звездинов, Атанас, 1943-
Атанасов, Димитър Т., 1938- (интервюиращо лице) Кн 160
Атанасова, Антония Симеонова, 1943- (съставител) Кн 99


Бабалийска, Симона Антонова (илюстратор) Кн 120
Баева, Надя Димитрова, 1963- (преводач) Кн 6, Кн 51
Бакалова, Виолета Людмилова, 1962- (автор на допълнителен материал) Кн 19
Бакърова, Снежана Илиева (автор) Кн 100
Балабанов, Ивайло Димитров, 1945- (автор) Кн 101
Балева, Стоянка Колева Митева-, 1939- вж Митева-Балева, Стоянка Колева, 1939-
Банчева, Гергина Антонова вж Антон, Гергина
Барев, Иван Петков, 1941- (автор) Кн 102
Бачийска, Цветана Цанева, 1970- (съставител) Кн 38
Бегбеде, Фредерик, 1965- (автор) Кн 85
Белев, Ивайло (автор) Кн 157
Белева, Незабравка, 1954- (автор) Кн 37
Белоев, Христо Иванов, 1958- (редактор) Кн 43
Бенбасат, Нико Йосиф, 1963- (автор) Кн 49
Бенгюзова, Лалка Лефтерова, 1960- (автор на допълнителен материал) Кн 214Кн 215, (съставител) Кн 214Кн 215
Бербенков, Георги Николов, 1941- (автор) Кн 158
Беров, Красимир Павлов (автор на допълнителен материал) Кн 11, (съставител) Кн 11
Билярска, Гинка Димитрова, 1946-2007 (автор) Кн 103
Бичев, Константин Александров, 1933- (автор на допълнителен материал) Кн 66
Богданова, Елена, 19?? (илюстратор) Кн 140
Бойчев, Борислав Върбанов, 1933- (автор) Кн 137
Бонова, Станка, 1972- (преводач) Кн 207
Бонова, Станка, 1972- вж Bonova, Stanka, 1972-
Борисова, Магда, 1978- вж Борисова, Магдалена Любомирова, 1978-
Борисова, Магдалена Любомирова, 1978- (автор) Кн 170
Босилков, Любен Антонов, 1956- (автор) Кн 135, Кн 138, Кн 201, (съставител) Кн 118
Босилков, Любен Антонов, 1956- вж Bosilkov, Ljuben Antonov, 1956-
Бояджиев, Димитър Иванов, 1880-1911 (автор) Кн 104, (преводач) Кн 104
Братанов, Даниел Михайлов, 1969- (редактор) Кн 48
Бродская, Галина Ю. (илюстратор) Кн 173, Кн 174, Кн 176, Кн 178
Букова, Здравка (преводач) Кн 82
Бунин, Иван Алексеевич, 1870-1953 (автор на допълнителен материал) Кн 104
Бурутис, Андреас вж Burutis, Andreas
Бъклева, Веселка Славейкова, 1958- (съставител) Кн 146
България. Закони и др. п. Кн 24, Кн 25
България. Министерство на финансите Кн 26


Вагенщайн, Анжел Раймонд, 1922- (автор) Кн 139
Валявичарска, Мария Петрова, 1989- вж Валявичарска-Караиванова, Мария Петрова, 1989-
Валявичарска-Караиванова, Мария Петрова, 1989- (автор) Кн 42
Вангелова, Станка Димитрова, 1954- вж Шопова, Станка Димитрова, 1954-
Василев, Цветомир Иванов, 1965- (автор) Кн 43
Василева, Боряна Ангелова, 1957- вж Джанабетска, Боряна Ангелова, 1957-
Василева, Боряна Ангелова Джанабетска-, 1957- вж Джанабетска, Боряна Ангелова, 1957-
Василева, Гергана Иванова (съставител) Е 5, Е 7, Е 12
Василева, Мария Стоянова, 1975- (съставител) Кн 187
Василкова, Ирина вж Василькова, Ирина
Василькова, Ирина (преводач) Кн 110
Ведроденски, Георги Георгиев, 1933- (художник) Г 2
Венков, Венцислав Константинов, 1950- (преводач) Кн 75Кн 211
Веселинова, Валерия (интервюиращо лице) Кн 167
Владова, Миглена Аврамова Молхова-, 1979- вж Молхова, Миглена Аврамова, 1979-
Влашка, Елена Момчилова, 1938- (автор) Кн 159
Вълов, Рачо Миланов, 1947- (автор) Кн 202
Вълчанов, Марин Вълчанов, 1949-2017 (композитор) Н 2


Габровски, Алекс Тодоров, 2002- вж Габровски, Александър Тодоров, 2002-
Габровски, Александър Тодоров, 2002- (илюстратор) Кн 171
Газдов, Иван Едуард, 1945- (илюстратор) Кн 159
Гайдарова, Галина Илиева, 1965- (преводач) Кн 209
Галева, Стефка Илиева, 1960- (автор) Кн 140
Гамова, Даниела Иванова, 1976- (преводач) Кн 10
Ганкова, Калина Михайлова (илюстратор) Кн 171
Генчев, Николай, 1931-2000 (автор на допълнителен материал) Кн 163
Георгиев, Галин Николаев, 1975- (илюстратор) Кн 72, Кн 73, Кн 168, Кн 172, Кн 175, Кн 177, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 189, Кн 190, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 197
Георгиев, Георги Йорданов, 1932-2020 (автор) Кн 160, (интервюирано лице) Кн 160, (интервюиращо лице) Кн 160
Георгиев, Лъчезар Еленков, 1936-2020 вж Еленков, Лъчезар, 1936-2020
Георгиев, Стоян, 1963- (автор) Кн 141
Георгиев, Христо Димитров, 1962- (автор на рецензия) Кн 52
Георгиев, Цветозар Стефанов, 1967- (автор) Кн 43
Георгиева, Даниела, журналист (автор) Кн 203
Георгиева, Маргарита Атанасова, 1949- (автор) Кн 142
Георгиева, Пламенка Ангелова, 1955- вж Ангелова, Пламенка, 1955-
Георгиева, Ралица Валентинова (автор) Кн 20
Герасим, поп (копист) Кн 11
Гергова, Лина Максимова, 1981- (редактор) Г 4
Гецова, Биляна Иванова, 1975- (автор) Кн 105
Гилина, Надя Викторова, 1976- (автор) Кн 17
Годеманова, Евелина (илюстратор) Кн 171
Годун, Ярослав (редактор) Кн 207
Годун, Ярослав вж Godun, Jarosław
Господинов, Тодор Георгиев, 1956- (автор на допълнителен материал) Кн 167
Господинова, Ралица Атанасова (интервюиращо лице) Кн 167
Гранитски, Иван, 1953- (автор) Кн 106, (автор на допълнителен материал) Кн 184, Кн 212, (съставител) Кн 184
Грънчаров, Ангел Иванов, 1959- (автор) Кн 32
Гуевски, Симеон Пенчев, 1935- (автор) Кн 205
Гърков, Васил, 1880-1962 (автор) Кн 214
Гяуров, Стоян Димитров, 1950- (преводач) Кн 83


Дамяни, Райна, 1966- вж Йотова, Райна Павлова, 1966-
Даракчиева, Даниела Георгиева, 1970- (автор) Кн 18
Даскалова, Руска Тодорова, 1934- (автор) Кн 107
Даутев, Георги Тодоров (автор) Кн 37
Де Шер, Съмърсет, 1911-1995 (автор на допълнителен материал) Кн 86, (съставител) Кн 86, (редактор) Кн 86
Делури, Джейн, 1972- (автор) Кн 81
Депре, Изабел, 1968- вж Dépret, Isabelle, 1968-
Джанабетска, Боряна Ангелова, 1957- (преводач) Кн 76, Кн 80, Кн 89
Джанабетска-Василева, Боряна Ангелова, 1957- вж Джанабетска, Боряна Ангелова, 1957-
Джонсън, Пол, 1928- (автор) Кн 10
Диманова, Катя Томова, 1950- (преводач) Кн 4
Димитриева-Остерлунд, Весела Лучия, 1934- вж Остерлунд, Лучия, 1934-
Димитров, Иван Йорданов, 1953- вж Гранитски, Иван, 1953-
Димитров, Любен Николов (автор на рецензия) Кн 29
Димитров, Наско Якимов, 1954- вж Якимов, Наско, 1954-
Димитров, Павел Стойков, 1980- (автор) Кн 55
Димитрова, Биляна, 1975- вж Гецова, Биляна Иванова, 1975-
Димитрова, Даниела Красимирова, 1979- (автор) Кн 57, (илюстратор) Кн 57
Димитрова, Емили (илюстратор) Кн 171
Димитрова, Зорница Радкова, 1971- (съставител) Е 3
Димитрова, Кристиана Свиленова, 1993- (автор) Кн 108
Димов, Иван, 1943- (илюстратор) Кн 184
Димов, Продрум Иванов, 1933- (автор на допълнителен материал) Кн 117
Димчева, Анжела Иванова, 1963- (автор на допълнителен материал) Кн 101
Динчев, Петър Кръстев, 1938- (автор на допълнителен материал) Кн 117
Дичева, Теодора Тодорова (съставител) Е 6
Дончев, Антон Николов, 1930- (автор) Е 13
Допчева, Петя Петрова, 1989- (автор) Кн 109
Драганов, Александър Иванов, 1984- (преводач) Кн 74
Дряновски, Борислав Николов, 1944- (автор) Кн 64
Дряновски, Борислав Николов, 1944- (интервюирано лице) Кн 208
Дюлгеров, Ангел Христов, 1958- (автор на допълнителен материал) Кн 107
Дюлгерова, Драга Иванова, 1943- (автор) Кн 110, (преводач) Кн 110


Европейски съюз. Съвет на Европейския съюз Кн 25
Евтимий Търновски, патриарх, 1327?-1402? (автор) Кн 11
Едрев, Иван, 1943- (автор) Кн 171
Еко, Умберто, 1932-2016 (автор) Кн 68
Еленков, Лъчезар, 1936-2020 (автор на допълнителен материал) Кн 132, (съставител) Кн 132
Енев, Емил Маринов, 1966- (автор) Кн 27
Енчева, Мария Генчева, 1982- (преводач) Кн 14
Есенски, Иван Стоянов, 1949- (съставител) Кн 124


Желев, Радостин Маринов, 1973- (преводач) Кн 81
Желева, Елена Грозева, 1959- (автор на рецензия) Кн 50
Живков, Момчил (автор на допълнителен материал) Кн 186
Живков, Цанко, 1926- (съставител) Кн 123
Жонво, Изабел вж Jonveaux, Isabelle


Захариева, Надежда Григорова, 1944- вж Zaharieva, Nadežda Grigorova, 1944-
Звездинов, Атанас, 1943- (автор) Кн 111, (автор на допълнителен материал) Кн 132, Кн 184, (съставител) Кн 132, Кн 184
Здравева, Петранка Крумова (автор) Кн 49
Здравков, Цанко Живков, 1926- вж Живков, Цанко, 1926-
Зидарова, Виолета Петрова, 1947- (автор на допълнителен материал) Кн 38
Златарева, Галина Йорданова, 1954- вж Златина, Галина, 1954-
Златарева, Миглена Звезденова, 1983- (автор) Кн 172, Кн 190
Златина, Галина, 1954- (автор на адаптация) Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197, (автор) Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181
Знеполски, Боян Ивайлов, 1968- (преводач) Кн 96


Ибрямова, Елица Силянова, 1983- (автор) Кн 43
Иванов, Александър Николаев (автор) Кн 161
Иванов, Боян Ангелов, 1955- вж Ангелов, Боян, 1955-
Иванов, Георги Миланов, 1953- вж Миланов, Георги, 1953-
Иванов, Емил Вълов, 1957-2010 (автор на допълнителен материал) Кн 107
Иванов, Иван Димов, 1943- вж Димов, Иван, 1943- 
Иванов, Иван Колев, 1977- вж Колев, Иван, 1977-
Иванов, Иван Стефанов, 1932- вж Стефанов, Иван, 1932- 
Иванов, Никола Костадинов, 1950- (автор) Кн 97, (автор на допълнителен материал) Кн 104, (съставител) Кн 104, (интервюиращо лице) Кн 97 
Иванов, Николай Тодоров, 1931-2018 вж Тодоров, Николай, 1931-2018
Иванов, Руслан Богомилов, 1977- (автор на допълнителен материал) Кн 213, (съставител) Кн 213
Иванова, Анелия Стоянова, 1969- (автор) Кн 43
Иванова, Галина, журналист (автор) Кн 53
Иванова, Галина Иванова, 1979- (автор) Кн 43
Иванова, Климентина Илиева, 1940- (преводач) Кн 11
Иванова, Марина Яниславова, 1990- (съставител) Г 5Кн 213
Иванова, Радка Илиева, 1945- (автор) Кн 162
Иванова-Кандиларова, Петя Александрова, 1948- вж Александрова, Петя, 1948-
Илиев, Пламен Кимонов, 1961- (автор) Кн 60
Илиева, Вера Илиева, 1953- (автор) Кн 112
Илиева, Мария Любомирова, 1996- (автор) Кн 113


Йовев, Любомир Михайлов, 1950- вж Михайлов, Любомир, 1950-
Йорданов, Здравко (преводач) Кн 86
Йорданов, Йордан Янков, 1941- вж Янков, Янислав, 1941-
Йотова, Райна Павлова, 1966- (илюстратор) Кн 101


Кавалджиева, Нора Тодорова (съставител) Кн 213
Кавалджиева-Пенева, Нора Тодорова вж Кавалджиева, Нора Тодорова
Калайджиев, Ангел Симеонов, 1958- (автор) Кн 23
Каленицов, Христо Николов, 1946- (автор на допълнителен материал) Кн 115
Калканджиева, Даниела Василева, 1964- вж Kalkandžieva, Daniela Vasileva, 1964-
Калпакис, Димитриос вж Kalpakis, Dimitrios
Кандиларова, Петя Александрова Иванова-, 1948- вж Александрова, Петя, 1948-
Карагеоргиев, Димитър Тодоров, 1977- вж Karageorgiev, Dimitǎr Тодоров, 1977-
Караиванова, Мария Петрова Валявичарска-, 1989- вж Валявичарска-Караиванова, Мария Петрова, 1989-
Карапеткова, Дария Светлозарова, 1978- (преводач) Кн 68
Каридова, Надежда Тодорова (илюстратор) Кн 185
Карнеги, Дейл, 1888-1955 (автор) Кн 6
Кашъмова, Багряна Георгиева (интервюиращо лице) Кн 167
Керемедчиева, Невяна, 1939- вж Константинова, Невяна, 1939-
Керемедчиева, Невяна Константинова, 1939- вж Константинова, Невяна, 1939-
Кеслер, Яша, 1929- (преводач) Кн 110
Киндалов, Венцислав Йорданов, 1954- (съставител) Н 2, (редактор) Н 2
Киндалов, Венцислав Йорданов, 1954- вж Kindalov, Vencislav Jordanov, 1954-
Киндалова, Елена (илюстратор) Н 1
Киндалова, Елена вж Kindalova, Elena
Кирилов, Калоян Маринов, 1976- (автор) Кн 61
Кирилова, Цвета (преводач) Кн 90
Кишкилова, Парашкева Иванова, 1939- (автор) Кн 65
Кишкилова, Паша Иванова, 1939- вж Кишкилова, Парашкева Иванова, 1939-
Князева, Светлана Ангелова, 1964- (илюстратор) Кн 172, Кн 177, Кн 189, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 195, Кн 196, Кн 197
Кодзагеоргис, Фокион, 1967- вж Kodzageorgis, Fokion, 1967-
Коева, Ели (автор на рецензия) Кн 58
Коканова-Недялкова, Златина Красимирова (автор) Кн 49
Коларов, Иван, 1923-2009 (автор) Кн 163
Колев, Иван, 1977- (автор) Кн 67
Колев, Николай Ганчев, 1943-2005 (автор) Кн 118
Колева, Елена Николова, 1983- (автор) Кн 143
Колева, Лорета Делчева, 1968- (автор) Кн 37, (съставител) Е 4, Е 5, Е 7, Е 12
Колева, Надежда Маринова, 1988- (автор) Кн 182, (илюстратор) Кн 182
Коловос, Илиас, 1971- вж Kolovos, Ilias, 1971-
Кондарев, Ивайло Недялков, 1964- (автор) Кн 18
Константинова, Благовеста, 1951- (композитор) Н 1, Н 2
Константинова, Благовеста, 1951- вж Konstantinova, Blagovesta, 1951-
Константинова, Невяна, 1939- (преводач) Кн 210
Копривленски, Димитър, 1938- вж Атанасов, Димитър Т., 1938-
Корнуел, Дейвид Джон Мур, 1931-2020 вж Льо Каре, Джон, 1931-2020
Коробко, Денис Иванович, 1974- (преводач) Кн 91, Кн 92, Кн 93, Кн 94
Косев, Константин Димитров, 1937-2020 (автор) Кн 212
Костадинова, Даринка Христова, 1962- (съставител) Е 8, Е 10
Котовану, Лидия, 1974- вж Cotovanu, Lidia, 1974-
Коцева, Рени Георгиева Христова-, 1959- вж Христова, Рени Георгиева, 1959-
Краус, Никол, 1974- (автор) Кн 82
Кресничка, Елза Владимирова, 1969- (автор) Кн 2
Крушев, Йовчо Маргаритов, 1957- (композитор) Н 2
Кръстев, Валентин Костов, 1949-2016 (преводач) Кн 110
Кръстева, Илина Николаева, 1964- вж Кръстева-Манова, Илина Николаева, 1964-
Кръстева, Халина (редактор) Кн 207
Кръстева, Халина вж Krǎsteva, Halina
Кръстева-Манова, Илина Николаева, 1964- (автор) Кн 49, (автор на допълнителен материал) Кн 49
Кундера, Милан, 1929- (автор) Кн 96
Кунчев, Ангел Иванов, 1959- (автор на допълнителен материал) Кн 48
Куртева, Мария Димитрова (илюстратор) Кн 171
Кюстин, Астолф дьо, 1790-1875 (автор) Кн 210
Кючукова, Иванка Михайлова, 1951- (автор) Кн 114


Ла Плант, Линда, 1943- вж Ла Планте, Линда, 1943-
Ла Планте, Линда, 1943- (автор) Кн 74
Лазар, Георге вж Lazar, Gheorghe
Лазаркевич, Вадим Вадимович, 1895-1963 (илюстратор) Кн 188
Лазова, Магдалена Славчова (автор) Кн 144
Лачански, Любен Стоянов, 1953- (автор на допълнителен материал) Кн 127, (съставител) Кн 127
Лепида, Стилиани Н. вж Lepida, Stiliani N.
Лермонтов, Михаил Юриевич, 1814-1841 (автор на допълнителен материал) Кн 104
Лермонтов, Михаил Юрьевич, 1814-1841 вж Лермонтов, Михаил Юриевич, 1814-1841
Линеа, Анна вж Linnea, Anna
Лулов, Стоян Георгиев, 1947- (автор) Кн 145
Льо Каре, Джон, 1931-2020 (автор) Кн 75


Мавродиева, Иванка Тодорова, 1961- (автор на допълнителен материал) Кн 36
Маймарова, Лина, 1964- (автор) Кн 58
Маймарова, Цветелина Бориславова, 1964- вж Маймарова, Лина, 1964-
Макдърмид, Вал, 1955- (автор) Кн 76
Манова, Илина Николаева Кръстева-, 1964- вж Кръстева-Манова, Илина Николаева, 1964-
Манолов, Христо Михайлов, 1937- (автор) Кн 115
Мантовска, Савина (илюстратор) Кн 119, Кн 183
Маразов, Иван Русев, 1942- (автор) Кн 106
Маринов, Никола Радев, 1940-2016 вж Радев, Никола, 1940-2016
Маркова, Йоанна Стоянова (съставител) Г 5
Марсънс, Анджела, 1950- (автор) Кн 77, Кн 78
Масларова, Емилия Любенова, 1956- (преводач) Кн 199
Матеев, Милко Йорданов, 1944- (автор) Кн 116
Мачорска, Соня Кирилова, 1956- (автор на допълнителен материал) Кн 202
Меламед, Галина Нисим, 1944- (преводач) Кн 87
Меснянкина, Елена Игоревна (автор) Кн 71
Микова, Величка Милчева, 1972- (съставител) Е 6
Мил Мат, 1944- вж Матеев, Милко Йорданов, 1944-
Миланов, Георги, 1953- (автор на допълнителен материал) Кн 164
Миланов, Рачо, 1947- вж Вълов, Рачо Миланов, 1947-
Милева, Евелина Николаева вж Мърмеса Поетеса
Минков, Дориан Асенов, 1957- (автор) Кн 45, Кн 54
Минчева, Ивайла Николаева (илюстратор) Кн 171
Миронова, Златка, 1981- вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Мирчев, Теодор Мирославов (илюстратор) Кн 171
Митева-Балева, Стоянка Колева, 1939- (автор) Кн 117
Михаил, Михалис Н. вж Mihail, Mihalis N.
Михайлов, Любомир, 1950- (съставител) Г 2
Михайлова, Иванка (автор) Кн 164
Михайловски, Михаил Петков, 1934-1999 (автор на допълнителен материал) Кн 107
Молхова, Миглена Аврамова, 1979- (автор) Кн 1
Молхова-Владова, Миглена Аврамова, 1979- вж Молхова, Миглена Аврамова, 1979-
Монов, Даниел Марчев, 1969- (автор) Кн 50
Мортус, 1933- вж Ведроденски, Георги Георгиев, 1933-
Мунев, Красимир Стефанов, 1948- (автор) Кн 7, Кн 28
Мураками, Харуки, 1949- (автор) Кн 199
Мъдрост с храброст в едино. Изложба (София ; 2021) Г 5
Мърмеса Поетеса (автор) Кн 119, Кн 183


Наваро, Хулия, 1953- (автор) Кн 88
Надсон, Семен Яковлевич, 1862-1887 вж Надсон, Семьон Яковлевич, 1862-1887
Надсон, Семьон Яковлевич, 1862-1887 (автор на допълнителен материал) Кн 104
Найденов, Георги Василев, 1945- (автор) Кн 13, (съставител) Кн 13
Найденов, Николай Стефанов, 1947- (автор) Кн 22
Найденова, Тинка (автор) Кн 70
Нанчев, Димитър Илиев (автор) Кн 120
Наполеон, император френски I, 1769-1821 (автор) Кн 86
Научна конференция Предизвикателства и перспективи в развитието на железопътния транспорт в България (София ; 2020) Кн 59
Научна конференция Шабленският край - перла в праисторическата цивилизация по Западното Черноморие и Долния Дунав (Шабла ; 2021) Кн 204
Научно-практическа конференция с международно участие Наставничеството: класичност и модерност (Враца ; 2020) Кн 33
Научно-практическа онлайн конференция Благоевград 2020 - проблеми на общите устройствени планове на общини (София ; 2020) Кн 63
Научно-практическа онлайн конференция Благоевград 2020 - проблеми на ОУПО (София ; 2020) вж Научно-практическа онлайн конференция Благоевград 2020 - проблеми на общите устройствени планове на общини (София ; 2020) 
Нацева, Стояна Виденова, 1975- (автор) Кн 8, Кн 9
Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий Г 1
Национална научна конференция Политическата икономия и бъдещето на световната икономика (5 ; София ; 2020) Кн 16
Начев, Атанас Иванов, 1954- (автор на рецензия) Е 2
Негенцов, Генчо Станчев, 1886-1958 вж Ран Босилек, 1886-1958
Негриева, Елена Иванова, 1973- (илюстратор) Кн 58
Недев, Георги Савов (автор на допълнителен материал) Кн 64
Недев, Детелин Йорданов, 1970- (автор) Кн 55
Недялков, Параскев Тодоров (автор) Кн 49
Недялкова, Златина Красимирова Коканова- вж Коканова-Недялкова, Златина Красимирова
Нелисен, Марк, 1950- (автор) Кн 14
Ненкова, Веселка Ангелова, 1972- (преводач) Кн 88
Николов, Николай Генчев, 1931-2000 вж Генчев, Николай, 1931-2000
Орликовска, Боряна Любенова Семерджиева-, 1959- вж Семерджиева, Боряна Любенова, 1959-
Остерлунд, Весела Лучия Димитриева-, 1934- вж Остерлунд, Лучия, 1934-
Остерлунд, Лучия, 1934- (автор на допълнителен материал) Кн 13


Павлович, Жанета (преводач) Кн 207
Памук, Орхан, 1952- (автор) Кн 198
Панайотов, Иван Руменов (автор) Кн 34, Кн 37
Панайотова, Ваня Петрова, 1966- (илюстратор) Кн 118, Кн 133
Панкол, Катрин, 1954- (автор) Кн 87
Паскалева, Златка Паскалева, 1981- (преводач) Кн 77
Патриков, Кирчо Димитров (автор) Кн 52
Пашкулев, Константин, 1966- (автор) Кн 147
Пеева, Бистра Тодорова, 1959- (съставител) Кн 38
Пейчев, Иван Тодоров (автор) Кн 37
Пейчева, Петя Николова (автор) Кн 121
Пейчева, Светла Маринова (автор) Кн 185
Пенев, Станислав Пенчев, 1953- (автор на допълнителен материал) Кн 107
Пенева, Ева Димитрова (илюстратор) Кн 171
Пенева, Нора Тодорова Кавалджиева- вж Кавалджиева, Нора Тодорова
Пердухов, Иван Манолов, 1948- (автор) Кн 122Кн 206
Перес-Реверте, Артуро, 1951- (автор) Кн 89, Кн 90
Перлъс, Престън вж Perluss, Preston
Петкова, Персияна Георгиева (съставител) Е 8
Петричева, Росица Д., 1936-1998 (автор) Кн 123
Петрова, Ганка Христева, 1968- (автор) Кн 18
Петрова, Моника Йорданова, 1966- (автор) Кн 18
Петрова, Павлина Иванова, 1968- (автор) Кн 35
Петрова, Радостина Диянова, 1988- (преводач) Кн 207
Петрова, Радостина Диянова, 1988- вж Petrova, Radostina Dijanova, 1988- 
Петрова, Румяна Иванова, 1960- (съставител) Г 1
Полякова, Олга вж Poljakowa, Olga
Попов, Николай Емилов, 1967- (автор) Кн 46
Попов, Стефан Атанасов, 1963- (автор) Кн 55
Праведници на народите на света. Изложба (Бургас ; 2020) Кн 146
Приставова, Стефка Димитрова, 1961- (автор) Кн 200
Пройнов, Александър, 1958- (автор на допълнителен материал) Кн 202


Радев, Никола, 1940-2016 (интервюирано лице) Кн 97
Радев, Ради Димитров, 1946- (автор) Кн 148
Радева, Йорданка Койчева, 1955- (автор) Кн 125, Кн 149
Радева, Цветана Николова (автор) Кн 41, (съставител) Кн 41
Радея, 1945- вж Иванова, Радка Илиева, 1945-
Радинска, Валентина Димитрова, 1951- (преводач) Кн 95
Радков, Радко Василев, 1940-2009 (автор) Кн 118
Райчевски, Стоян Чилов, 1944- (автор) Кн 44
Ракарова, Сабина Борисова, 1950- вж Ракарова, Събина Борисова, 1950-
Ракарова, Събина Борисова, 1950- (редактор) Кн 60
Раковски, Вътьо Драганов, 1925-2008 (автор на допълнителен материал) Кн 123
Раковски, Георги Стойков, 1821-1867 (автор) Е 14Кн 213
Ралев, Ивайло Илиев (автор) Кн 29
Ран Босилек, 1886-1958 (автор) Кн 188
Рангелов, Първан Стефанов, 1931-2012 вж Стефанов, Първан, 1931-2012
Реверте, Артуро Перес-, 1951- вж Перес-Реверте, Артуро, 1951-
Розова, Надежда Иванова, 1968- (преводач) Кн 79
Ройс, 1956- вж Босилков, Любен Антонов, 1956-
Романова, Христианна Ангелова, 1955- (автор на рецензия) Кн 50
Руле, Антоан, 1979- вж Roullet, Antoine, 1979-
Русев, Руси Димитров, 1951- (автор на допълнителен материал) Кн 117
Русева, Зорница Христова, 1984- (преводач) Кн 78
Русенова, Розалина Симеонова, 1957- (автор) Кн 35
Рушди, Салман, 1947- (автор) Кн 79


Савова, Милка Христова, 1961- (автор на допълнителен материал) Кн 186, (съставител) Кн 186
Самуилова, Розия Бечева, 1947- (преводач) Кн 198
Семерджиева, Алина Асенова, 1965- (автор) Кн 126
Семерджиева, Боряна Любенова, 1959- (автор) Кн 3
Семерджиева-Орликовска, Боряна Любенова, 1959- вж Семерджиева, Боряна Любенова, 1959-
Семизорова, Ксения Стоянова (автор) Кн 189
Симеонов, Генчо Иванов, 1931- (съставител) Г 2
Сиърс, Бари, 1947- (автор) Кн 51
Скарлатова, Емилия Илиева (автор) Кн 128, Кн 150
Славов, Денчо Славов, 1964- (автор) Кн 151
Смрикаров, Ангел Сотиров, 1949- (редактор) Кн 43
Смрикарова, Стоянка Рачева, 1949- (автор) Кн 43
Соларова, Елеонора Кирилова (илюстратор) Кн 171
Солнишко, Ирина (библиографски предшественик) Кн 173, Кн 174, Кн 176, Кн 178
Солнышко, Ирина вж Солнишко, Ирина
Спасов, Севдалин Иванов (автор на рецензия) Кн 29
Спасов, Спас Димитров, 1975- (илюстратор) Кн 172, Кн 190, Кн 196
Средно училище Петко Рачев Славейков (Трявна) Кн 38
Ставрева, Лиляна Василева, 1918-2005 (автор на допълнителен материал) Кн 107
Стаматова, Мария Маринова Чинкова- вж Чинкова-Стаматова, Мария Маринова
Стефанов, Владислав Радомиров (илюстратор) Кн 171
Стефанов, Иван, 1932- (автор) Кн 166
Стефанов, Лъчезар Георгиев, 1960- (автор) Кн 47
Стефанов, Първан, 1931-2012 (автор на допълнителен материал) Кн 117
Стефанова, Албена Димитрова, 1970- (автор) Кн 69
Стефанова, Мария Георгиева, 1964- (съставител) Г 1
Стоицова, Веселина Христова, 1959- (автор) Кн 2
Стоичков, Красимир Панев, 1974- (илюстратор) Кн 121
Стойкова, Ваня Димитрова (автор) Кн 43
Стойнова, Дора Ярославова, 1990- (автор) Кн 152
Стоянов, Красимир Петков, 1964- (интервюирано лице) Кн 146
Стоянов, Николай Тодоров, 1974- (автор) Е 2, (автор на рецензия) Е 1
Стоянов, Стоян Георгиев, 1963- вж Георгиев, Стоян, 1963-
Стоянова, Ваня Николова, 1973- (преводач) Г 3, Кн 201
Стоянова, Ваня Николова, 1973- вж Stojanova, Vanja Nikolova, 1973-
Стоянова, Магдалена Димитрова, 1980- (автор) Кн 39
Стоянова, Петя Лазарова, 1973- (автор) Кн 18
Странджев, Иван Костадинов, 1953- (автор на допълнителен материал) Кн 117
Стругов, Асен Стоянов, 1937- (автор) Кн 129
Събев, Никола Емилов, 1962- (автор) Кн 48


Танчева, Десислава (преводач) Кн 207
Танчева, Десислава вж Tančeva, Desislava
Тасков, Красимир Драганов, 1955- (композитор) Н 2
Тафрова, Милена Илиева, 1975- (съставител) Г 5Кн 213
Тодоров, Николай, 1931-2018 (автор на допълнителен материал) Кн 137
Тодоров, Румен Благоев (автор) Кн 62
Тодорова, Даниела Димитрова, 1972- (съставител) Кн 204
Тончева, Виолета Микова, 1949- (автор на допълнителен материал) Кн 170
Тончева, Росица Борисова, 1972- (автор) Кн 21
Топалджикова, Анна Стефанова, 1952- (автор) Кн 153
Тополска, Евгения Минкова, 1966- (член на редакционна колегия) Кн 33
Тотев, Павел Светлинов (илюстратор) Кн 171
Тотева, Симона Светлинова (илюстратор) Кн 171
Тошкова, Ива, 1996- (илюстратор) Кн 61
Трайкова, Милена Димитрова, 1974- (илюстратор) Кн 169
Троански, Христо Иванов, 1946- (съставител) Кн 127
Трушина, Ирина Александровна, 1947- (преводач) Кн 110
Трушков, Георги Крачунов, 1943- (автор) Кн 167, (интервюирано лице) Кн 167
Тютчев, Федор Иванович, 1803-1873 вж Тютчев, Фьодор Иванович, 1803-1873
Тютчев, Фьодор Иванович, 1803-1873 (автор на допълнителен материал) Кн 104


Уайнбъргър, Елиът, 1949- (автор) Кн 83


Фестивал на приказката (4 ; Сандански ; 2020) Кн 187
Феъруедър, Джак, 1978- (автор) Кн 211
Фотић, Александар, 1960- вж Fotić, Aleksandar, 1960-
Фотич, Александър, 1960- вж Fotić, Aleksandar, 1960-
Фрай, Стивън, 1957- (автор) Кн 80
Фром, Анис (автор на допълнителен материал) Кн 15
Фром, Ерих, 1900-1980 (автор) Кн 15
Фурнаджиев, Васил Лазаров, 1935- (автор) Кн 66


Хаарман, Харалд, 1946- (автор) Кн 209
Хаджикосев, Симеон Дончев, 1941-2020 (интервюирано лице) Кн 160
Хаджитанев, Христо Петров, 1958- (илюстратор) Кн 89
Хаджитодоров, Димитър Василев, 1952- (автор) Кн 130
Халачев, Любомир Тодоров, 1950- (автор) Кн 154
Харман, Харалд, 1946- вж Хаарман, Харалд, 1946-
Хефернан, Брайън, 1980- вж Heffernan, Brian, 1980-
Хил, Кенуъд (преводач) Кн 103
Холокостът през погледа на едно дете. Изложба (Бургас ; 2020) Кн 146
Христов, Иван Димитров, 1951- (автор) Кн 155
Христов, Христо, 1966- (композитор) Н 2
Христов, Цветан Христов (автор) Кн 43
Христова, Вера Георгиева, 1934-2020 (автор на допълнителен материал) Кн 53, Кн 157
Христова, Рени Георгиева, 1959- (главен редактор) Кн 33
Христова, Янка Иванова, 1962- (автор) Кн 40
Христова-Коцева, Рени Георгиева, 1959- вж Христова, Рени Георгиева, 1959-
Цанев, Георги Цанков, 1950- вж Цанков, Георги, 1950-
Цанева, Цветана Иванова, 1953- (автор на допълнителен материал) Кн 99
Цанков, Георги, 1950- (автор на допълнителен материал) Кн 163, (съставител) Кн 163
Цанков, Петър Марков, 1934- (автор) Кн 35
Цветков, Георги Младенов (автор) Кн 30, Кн 31
Цветкова, Виолета Цветкова (автор на допълнителен материал) Г 1
Цветкова, Лорета Филипова, 1961- (съставител) Е 3
Цекова, Татяна Тошкова (автор) Кн 131
Целков, Веселин Ценов, 1955- (автор) Е 1, Е 2
Ценов, Благой, 1941- (интервюиращо лице) Кн 167
Цонев, Петър Петков (автор) Г 4
Цонева, Маргарита Борисова, 1942- (автор на допълнителен материал) Кн 117
Цонева, Мими Петрова (автор) Г 4


Чалъков, Георги Любенов, 1945- (съставител) Г 2
Чалъков, Георги Любенов, 1945- (илюстратор) Кн 116
Чернаев, Пенчо Маринов, 1927- (автор на допълнителен материал) Кн 117
Чинкова, Мария Маринова вж Чинкова-Стаматова, Мария Маринова
Чинкова-Стаматова, Мария Маринова (автор на допълнителен материал) Кн 187, (съставител) Кн 187
Чолакова, Деница Славчева, 1978- (автор на допълнителен материал) Кн 208, (интервюиращо лице) Кн 208
Чонова, Дона Рангелова (автор) Кн 56
Чхартишвили, Григорий Шалвович, 1956- вж Акунин, Борис, 1956-
Шишков, Калоян Шишков, 1950- (автор) Кн 36
Шкондров, Александър Михайлов, 1988- (автор) Кн 49
Шопов, Константин Атанасов, 1941- (композитор) Н 2
Шопова, Станка Димитрова, 1954- (автор на допълнителен материал) Кн 132, (съставител) Кн 132


Щедрицка, Ирина Александрова, 1942- вж Александрова, Ирина, 1942-
Юбилейна научна конференция Транспортна свързаност 2020 (София ; 2020) Кн 19
Юзефович, Леонид Абрамович, 1947- (автор) Кн 95


Якимов, Наско, 1954- (автор на допълнителен материал) Кн 208, (съставител) Кн 208, (интервюиращо лице) Кн 208
Якумис, Константинос вж Yakumis, Konstantinos
Янакиева, Бистра Александрова Ангелова-, 1987- вж Ангелова-Янакиева, Бистра Александрова, 1987-
Янева, Мариана Кирилова, 1968- (автор) Кн 20
Яниславова, Марина, 1990- вж Иванова, Марина Яниславова, 1990-
Янков, Янислав, 1941- (автор) Кн 118, Кн 133
Янкова, Мина Асенова (автор) Кн 18
Янкова, Цветана Славчева (съставител) Е 3


Abadžiev, Ivan Nikolov, 1932-2017 вж Абаджиев, Иван Николов, 1932-2017
Akunin, Boris, 1956- вж Акунин, Борис, 1956-
Aleksandrova, Daniela Josifova вж Александрова, Даниела Йосифова
Aleksandrova, Irina, 1942- вж Александрова, Ирина, 1942-
Aleksandrova, Krasimira Stojčeva, 1960- вж Александрова, Красимира Стойчева, 1960-
Aleksandrova, Petja, 1948- вж Александрова, Петя, 1948-
Aleksandrova, Ruslina Penčeva, 1967- вж Александрова, Руслина Пенчева, 1967-
Aliev, Juksel вж Алиев, Юксел
Alkalaj, Alberta Leon, 1973- вж Алкалай, Алберта Леон, 1973-
Allende, Isabel, 1942- вж Алиенде, Исабел, 1942-
Andonova, Neli Penčeva, 1980- вж Андонова, Нели Пенчева, 1980-
Andreev, Andrej Ivanov вж Андреев, Андрей Иванов
Andreeva, Marija Nedjalkova, 1999- вж Андреева, Мария Недялкова, 1999-
Angelov, Bojan, 1955- вж Ангелов, Боян, 1955-
Angelov, Georgi Nikolaev, 1960- вж Ангелов, Георги Николаев, 1960-
Angelov, Rosen Petrov, 1963- вж Ангелов, Росен Петров, 1963-
Angelov, Stojan Metodiev, 1931- вж Ангелов, Стоян Методиев, 1931-
Angelova, Mariana Dimitrova вж Ангелова, Мариана Димитрова
Angelova, Plamenka, 1955- вж Ангелова, Пламенка, 1955-
Angelova, Svetlana Petkova вж Ангелова, Светлана Петкова
Angelova-Janakieva, Bistra Aleksandrova, 1987- вж Ангелова-Янакиева, Бистра Александрова, 1987-
Anton, Gergina вж Антон, Гергина
Argirova, Ilijana Tončeva вж Аргирова, Илияна Тончева
Asenova, Marija вж Асенова, Мария
Asnyk, Adam, 1838-1897 вж Асник, Адам, 1838-1897
Atanasov, Dimitǎr T., 1938- вж Атанасов, Димитър Т., 1938-
Atanasova, Antonija Simeonova, 1943- вж Атанасова, Антония Симеонова, 1943-
Avramov, Roumen, 1953- вж Avramov, Rumen Ljubenov, 1953-
Avramov, Rumen Ljubenov, 1953- (автор на допълнителен материал) Кн 12, (редактор) Кн 12


Babalijska, Simona Antonova вж Бабалийска, Симона Антонова
Bačijska, Cvetana Caneva, 1970- вж Бачийска, Цветана Цанева, 1970-
Baeva, Nadja Dimitrova, 1963- вж Баева, Надя Димитрова, 1963-
Bakalova, Violeta Ljudmilova, 1962- вж Бакалова, Виолета Людмилова, 1962-
Bakǎrova, Snežana Ilieva вж Бакърова, Снежана Илиева
Bǎkleva, Veselka Slavejkova, 1958- вж Бъклева, Веселка Славейкова, 1958-
Balabanov, Ivajlo Dimitrov, 1945- вж Балабанов, Ивайло Димитров, 1945-
Bǎlgarija. Ministerstvo na finansite вж България. Министерство на финансите
Barev, Ivan Petkov, 1941- вж Барев, Иван Петков, 1941-
Beigbeder, Frédéric, 1965- вж Бегбеде, Фредерик, 1965-
Belev, Ivajlo вж Белев, Ивайло
Beleva, Nezabravka, 1954- вж Белева, Незабравка, 1954-
Beloev, Hristo Ivanov, 1958- вж Белоев, Христо Иванов, 1958-
Benbasat, Niko Josif, 1963- вж Бенбасат, Нико Йосиф, 1963-
Bengjuzova, Lalka Lefterova, 1960- вж Бенгюзова, Лалка Лефтерова, 1960-
Berbenkov, Georgi Nikolov, 1941- вж Бербенков, Георги Николов, 1941-
Berov, Krasimir Pavlov вж Беров, Красимир Павлов
Bičev, Konstantin Aleksandrov, 1933- вж Бичев, Константин Александров, 1933-
Biljarska, Ginka Dimitrova, 1946-2007 вж Билярска, Гинка Димитрова, 1946-2007
Bogdanova, Elena, 19??- вж Богданова, Елена, 19??
Bojadžiev, Dimitǎr Ivanov, 1880-1911 вж Бояджиев, Димитър Иванов, 1880-1911
Bojčev, Borislav Vǎrbanov, 1933- вж Бойчев, Борислав Върбанов, 1933-
Bonova, Stanka, 1972- (преводач) Кн 207
Bonova, Stanka, 1972- вж Бонова, Станка, 1972-
Borisova, Magdalena Ljubomirova, 1978- вж Борисова, Магдалена Любомирова, 1978-
Bosilkov, Ljuben Antonov, 1956- (автор) Кн 201
Bosilkov, Ljuben Antonov, 1956- вж Босилков, Любен Антонов, 1956-
Bratanov, Daniel Mihajlov, 1969- вж Братанов, Даниел Михайлов, 1969-
Brodskaja, Galina Ju. вж Бродская, Галина Ю.
Bukova, Zdravka вж Букова, Здравка
Bunin, Ivan Alekseevič, 1870-1953 вж Бунин, Иван Алексеевич, 1870-1953
Burutis, Andreas (автор) Кн 12


Caneva, Cvetana Ivanova, 1953- вж Цанева, Цветана Иванова, 1953-
Cankov, Georgi, 1950- вж Цанков, Георги, 1950-
Cankov, Petǎr Markov, 1934- вж Цанков, Петър Марков, 1934-
Carnegie, Dale, 1888-1955 вж Карнеги, Дейл, 1888-1955
Cekova, Tatjana Toškova вж Цекова, Татяна Тошкова
Celkov, Veselin Cenov, 1955- вж Целков, Веселин Ценов, 1955-
Cenov, Blagoj, 1941- вж Ценов, Благой, 1941-
Conev, Petǎr Petkov вж Цонев, Петър Петков
Coneva, Margarita Borisova, 1942- вж Цонева, Маргарита Борисова, 1942-
Coneva, Mimi Petrova вж Цонева, Мими Петрова
Cotovanu, Lidia, 1974- (автор) Кн 12
Custine, Astolphe de, 1790-1875 вж Кюстин, Астолф дьо, 1790-1875
Cvetkov, Georgi Mladenov вж Цветков, Георги Младенов
Cvetkova, Loreta Filipova, 1961- вж Цветкова, Лорета Филипова, 1961-
Cvetkova, Violeta Cvetkova вж Цветкова, Виолета Цветкова


Čalǎkov, Georgi Ljubenov, 1945- вж Чалъков, Георги Любенов, 1945-
Černaev, Penčo Marinov, 1927- вж Чернаев, Пенчо Маринов, 1927-
Činkova-Stamatova, Marija Marinova вж Чинкова-Стаматова, Мария Маринова
Čolakova, Denica Slavčeva, 1978- вж Чолакова, Деница Славчева, 1978-
Čonova, Dona Rangelova вж Чонова, Дона Рангелова


Darakčieva, Daniela Georgieva, 1970- вж Даракчиева, Даниела Георгиева, 1970-
Daskalova, Ruska Todorova, 1934- вж Даскалова, Руска Тодорова, 1934-
Dautev, Georgi Todorov вж Даутев, Георги Тодоров
De Chair, Somerset, 1911-1995 вж Де Шер, Съмърсет, 1911-1995
Delury, Jane, 1972- вж Делури, Джейн, 1972-
Depret, Isabelle, 1968- вж Dépret, Isabelle, 1968-
Dépret, Isabelle, 1968- (автор) Кн 12
Dičeva, Teodora Todorova вж Дичева, Теодора Тодорова
Dimanova, Katja Tomova, 1950- вж Диманова, Катя Томова, 1950-
Dimčeva, Anžela Ivanova, 1963- вж Димчева, Анжела Иванова, 1963-
Dimitrov, Ljuben Nikolov вж Димитров, Любен Николов
Dimitrov, Pavel Stojkov, 1980- вж Димитров, Павел Стойков, 1980-
Dimitrova, Daniela Krasimirova, 1979- вж Димитрова, Даниела Красимирова, 1979-
Dimitrova, Emili вж Димитрова, Емили
Dimitrova, Kristiana Svilenova, 1993- вж Димитрова, Кристиана Свиленова, 1993-
Dimitrova, Zornica Radkova, 1971- вж Димитрова, Зорница Радкова, 1971-
Dimov, Ivan, 1943- вж Димов, Иван, 1943-
Dimov, Prodrum Ivanov, 1933- вж Димов, Продрум Иванов, 1933-
Dinčev, Petǎr Krǎstev, 1938- вж Динчев, Петър Кръстев, 1938-
Djulgerov, Angel Hristov, 1958- вж Дюлгеров, Ангел Христов, 1958-
Djulgerova, Draga Ivanova, 1943- вж Дюлгерова, Драга Иванова, 1943-
Dončev, Anton Nikolov, 1930- вж Дончев, Антон Николов, 1930-
Dopčeva, Petja Petrova, 1989- вж Допчева, Петя Петрова, 1989-
Draganov, Aleksandǎr Ivanov, 1984- вж Драганов, Александър Иванов, 1984-
Drjanovski, Borislav Nikolov, 1944- вж Дряновски, Борислав Николов, 1944-


Džanabetska, Borjana Angelova, 1957- вж Джанабетска, Боряна Ангелова, 1957-


Eco, Umberto, 1932-2016 вж Еко, Умберто, 1932-2016
Edrev, Ivan, 1943- вж Едрев, Иван, 1943-
Elenkov, Lǎčezar, 1936-2020 вж Еленков, Лъчезар, 1936-2020
Enčeva, Marija Genčeva, 1982- вж Енчева, Мария Генчева, 1982-
Enev, Emil Marinov, 1966- вж Енев, Емил Маринов, 1966-
Esenski, Ivan Stojanov, 1949- вж Есенски, Иван Стоянов, 1949-
Evtimij Tǎrnovski, патриарх, 1327?-1402? вж Евтимий Търновски, патриарх, 1327?-1402?


Fairweather, Jack, 1978- вж Феъруедър, Джак, 1978-
Fotić, Aleksandar, 1960- (автор) Кн 12, (автор на допълнителен материал) Кн 12, (редактор) Кн 12
Fromm, Annis вж Фром, Анис
Fromm, Erich, 1900-1980 вж Фром, Ерих, 1900-1980
Fry, Stephen, 1957- вж Фрай, Стивън, 1957-
Furnadžiev, Vasil Lazarov, 1935- вж Фурнаджиев, Васил Лазаров, 1935-


Gabrovski, Aleksandǎr Todorov, 2002- вж Габровски, Александър Тодоров, 2002-
Gajdarova, Galina Ilieva, 1965- вж Гайдарова, Галина Илиева, 1965-
Galeva, Stefka Ilieva, 1960- вж Галева, Стефка Илиева, 1960-
Gamova, Daniela Ivanova, 1976- вж Гамова, Даниела Иванова, 1976-
Gankova, Kalina Mihajlova вж Ганкова, Калина Михайлова
Gǎrkov, Vasil, 1880-1962 вж Гърков, Васил, 1880-1962
Gazdov, Ivan Eduard, 1945- вж Газдов, Иван Едуард, 1945-
Gecova, Biljana Ivanova, 1975- вж Гецова, Биляна Иванова, 1975-
Genčev, Nikolaj, 1931-2000 вж Генчев, Николай, 1931-2000
Georgiev, Cvetozar Stefanov, 1967- вж Георгиев, Цветозар Стефанов, 1967-
Georgiev, Galin Nikolaev, 1975- вж Георгиев, Галин Николаев, 1975-
Georgiev, Georgi Jordanov, 1932-2020 вж Георгиев, Георги Йорданов, 1932-2020
Georgiev, Hristo Dimitrov, 1962- вж Георгиев, Христо Димитров, 1962-
Georgiev, Stojan, 1963- вж Георгиев, Стоян, 1963-
Georgieva, Daniela, журналист вж Георгиева, Даниела, журналист
Georgieva, Margarita Atanasova, 1949- вж Георгиева, Маргарита Атанасова, 1949-
Georgieva, Ralica Valentinova вж Георгиева, Ралица Валентинова
Gerasim, поп вж Герасим, поп
Gergova, Lina Maksimova, 1981- вж Гергова, Лина Максимова, 1981-
Giakoumis, Konstantinos вж Yakumis, Konstantinos
Gilina, Nadja Viktorova, 1976- вж Гилина, Надя Викторова, 1976-
Gjaurov, Stojan Dimitrov, 1950- вж Гяуров, Стоян Димитров, 1950-
Godemanova, Evelina вж Годеманова, Евелина
Godun, Jarosław (редактор) Кн 207
Godun, Jarosław вж Годун, Ярослав
Gospodinov, Todor Georgiev, 1956- вж Господинов, Тодор Георгиев, 1956-
Gospodinova, Ralica Atanasova вж Господинова, Ралица Атанасова
Grǎnčarov, Angel Ivanov, 1959- вж Грънчаров, Ангел Иванов, 1959-
Granitski, Ivan, 1953- вж Гранитски, Иван, 1953-
Guevski, Simeon Penčev, 1935- вж Гуевски, Симеон Пенчев, 1935-


Haarmann, Harald, 1946- вж Хаарман, Харалд, 1946-
Hadžikosev, Simeon Dončev, 1941-2020 вж Хаджикосев, Симеон Дончев, 1941-2020
Hadžitanev, Hristo Petrov, 1958- вж Хаджитанев, Христо Петров, 1958-
Hadžitodorov, Dimitǎr Vasilev, 1952- вж Хаджитодоров, Димитър Василев, 1952-
Halačev, Ljubomir Todorov, 1950- вж Халачев, Любомир Тодоров, 1950-
Heffernan, Brian, 1980- (автор) Кн 12
Hill, Keneward вж Хил, Кенуъд
Hristov, Cvetan Hristov вж Христов, Цветан Христов
Hristov, Hristo, 1966- вж Христов, Христо, 1966-
Hristov, Ivan Dimitrov, 1951- вж Христов, Иван Димитров, 1951-
Hristova, Janka Ivanova, 1962- вж Христова, Янка Иванова, 1962-
Hristova, Reni Georgieva, 1959- вж Христова, Рени Георгиева, 1959-
Hristova, Vera Georgieva, 1934-2020 вж Христова, Вера Георгиева, 1934-2020


Ibrjamova, Elica Siljanova, 1983- вж Ибрямова, Елица Силянова, 1983-
Iliev, Plamen Kimonov, 1961- вж Илиев, Пламен Кимонов, 1961-
Ilieva, Marija Ljubomirova, 1996- вж Илиева, Мария Любомирова, 1996-
Ilieva, Vera Ilieva, 1953- вж Илиева, Вера Илиева, 1953-
Ivanov, Aleksandǎr Nikolaev вж Иванов, Александър Николаев
Ivanov, Emil Vǎlov, 1957-2010 вж Иванов, Емил Вълов, 1957-2010
Ivanov, Nikola Kostadinov, 1950- вж Иванов, Никола Костадинов, 1950-
Ivanov, Ruslan Bogomilov, 1977- вж Иванов, Руслан Богомилов, 1977-
Ivanova, Anelija Stojanova, 1969- вж Иванова, Анелия Стоянова, 1969-
Ivanova, Galina Ivanova, 1979- вж Иванова, Галина Иванова, 1979-
Ivanova, Galina, журналист вж Иванова, Галина, журналист
Ivanova, Klimentina Ilieva, 1940- вж Иванова, Климентина Илиева, 1940-
Ivanova, Marina Janislavova, 1990- вж Иванова, Марина Яниславова, 1990-
Ivanova, Radka Ilieva, 1945- вж Иванова, Радка Илиева, 1945-


Jakimov, Nasko, 1954- вж Якимов, Наско, 1954-
Janeva, Mariana Kirilova, 1968- вж Янева, Мариана Кирилова, 1968-
Jankov, Janislav, 1941- вж Янков, Янислав, 1941-
Jankova, Cvetana Slavčeva вж Янкова, Цветана Славчева
Jankova, Mina Asenova вж Янкова, Мина Асенова
Johnson, Paul, 1928- вж Джонсън, Пол, 1928-
Jonveaux, Isabelle (автор) Кн 12
Jordanov, Zdravko вж Йорданов, Здравко
Jotova, Rajna Pavlova, 1966- вж Йотова, Райна Павлова, 1966-
Juzefovič, Leonid Abramovič, 1947- вж Юзефович, Леонид Абрамович, 1947-


Kalajdžiev, Angel Simeonov, 1958- вж Калайджиев, Ангел Симеонов, 1958-
Kalenicov, Hristo Nikolov, 1946- вж Каленицов, Христо Николов, 1946-
Kalkandjieva, Daniela, 1964- вж Kalkandžieva, Daniela Vasileva, 1964-
Kalkandžieva, Daniela Vasileva, 1964- (автор) Кн 12
Kalpakis, Dimitrios (автор) Кн 12
Karageorgiev, Dimitǎr Тодоров, 1977- (преводач) Кн 134
Karapetkova, Darija Svetlozarova, 1978- вж Карапеткова, Дария Светлозарова, 1978-
Karidova, Nadežda Todorova вж Каридова, Надежда Тодорова
Kašǎmova, Bagrjana Georgieva вж Кашъмова, Багряна Георгиева
Kavaldzieva, Nora Todorova вж Кавалджиева, Нора Тодорова
Kessler, Jascha, 1929- вж Кеслер, Яша, 1929-
Kindalov, Vencislav Jordanov, 1954- (съставител) Н 2, (редактор) Н 2
Kindalov, Vencislav Jordanov, 1954- вж Киндалов, Венцислав Йорданов, 1954-
Kindalov, Ventsislav, 1954- вж Kindalov, Vencislav Jordanov, 1954-
Kindalova, Elena (илюстратор) Н 1
Kindalova, Elena вж Киндалова, Елена
Kirilov, Kalojan Marinov, 1976- вж Кирилов, Калоян Маринов, 1976-
Kirilova, Cveta вж Кирилова, Цвета
Kiškilova, Paraškeva Ivanova, 1939- вж Кишкилова, Парашкева Иванова, 1939-
Kjučukova, Ivanka Mihajlova, 1951- вж Кючукова, Иванка Михайлова, 1951-
Knjazeva, Svetlana Angelova, 1964- вж Князева, Светлана Ангелова, 1964-
Kodzageorgis, Fokion, 1967- (автор, автор на допълнителен материал, редактор) Кн 12
Koeva, Eli вж Коева, Ели
Kokanova-Nedjalkova, Zlatina Krasimirova вж Коканова-Недялкова, Златина Красимирова
Kolarov, Ivan, 1923-2009 вж Коларов, Иван, 1923-2009
Kolev, Ivan, 1977- вж Колев, Иван, 1977-
Kolev, Nikolaj Gančev, 1943-2005 вж Колев, Николай Ганчев, 1943-2005
Koleva, Elena Nikolova, 1983- вж Колева, Елена Николова, 1983-
Koleva, Loreta Delčeva, 1968- вж Колева, Лорета Делчева, 1968-
Koleva, Nadežda Marinova, 1988- вж Колева, Надежда Маринова, 1988-
Kolovos, Elias, 1971- вж Kolovos, Ilias, 1971-
Kolovos, Ilias, 1971- (автор) Кн 12, (автор на допълнителен материал) Кн 12, (редактор) Кн 12
Kondarev, Ivajlo Nedjalkov, 1964- вж Кондарев, Ивайло Недялков, 1964-
Konstantinova, Blagovesta, 1951- (композитор) Н 1
Konstantinova, Blagovesta, 1951- вж Константинова, Благовеста, 1951-
Konstantinova, Nevjana, 1939- вж Константинова, Невяна, 1939-
Korobko, Denis Ivanovič, 1974- вж Коробко, Денис Иванович, 1974-
Kosev, Konstantin Dimitrov, 1937-2020 вж Косев, Константин Димитров, 1937-2020
Kostadinova, Darinka Hristova, 1962- вж Костадинова, Даринка Христова, 1962-
Kotzageorgis, Phokion P. f1967- вж Kodzageorgis, Fokion, 1967-
Krǎstev, Valentin Kostov, 1949-2016 вж Кръстев, Валентин Костов, 1949-2016
Krǎsteva, Halina (редактор) Кн 207
Krǎsteva, Halina вж Кръстева, Халина
Krǎsteva-Manova, Ilina Nikolaeva вж Кръстева-Манова, Илина Николаева
Krauss, Nicole, 1974- вж Краус, Никол, 1974-
Kresnička, Elza Vladimirova, 1969- вж Кресничка, Елза Владимирова, 1969-
Krušev, Jovčo Margaritov, 1957- вж Крушев, Йовчо Маргаритов, 1957-
Kunčev, Angel Ivanov, 1959- вж Кунчев, Ангел Иванов, 1959-
Kundera, Milan, 1929- вж Кундера, Милан, 1929-
Kurteva, Marija Dimitrova вж Куртева, Мария Димитрова


La Plante, Lynda, 1943- вж Ла Планте, Линда, 1943-
Lačanski, Ljuben Stojanov, 1953- вж Лачански, Любен Стоянов, 1953-
Lazar, Gheorghe (автор) Кн 12
Lazarkevič, Vadim Vadimovič, 1895-1963 вж Лазаркевич, Вадим Вадимович, 1895-1963
Lazova, Magdalena Slavčova вж Лазова, Магдалена Славчова
Le Carré, John, 1931-2020 вж Льо Каре, Джон, 1931-2020
Lepida, Stiliani N. (автор) Кн 12
Lepida, Styliani N. вж Lepida, Stiliani N.
Lermontov, Mihail Jur´evič, 1814-1841 вж Лермонтов, Михаил Юриевич, 1814-1841
Linnea, Anna (автор) Кн 84
Lulov, Stojan Georgiev, 1947- вж Лулов, Стоян Георгиев, 1947-


Macdermid, Val, 1955- вж Макдърмид, Вал, 1955-
Mačorska, Sonja Kirilova, 1956- вж Мачорска, Соня Кирилова, 1956-
Majmarova, Lina, 1964- вж Маймарова, Лина, 1964-
Manolov, Hristo Mihajlov, 1937- вж Манолов, Христо Михайлов, 1937-
Mantovska, Savina вж Мантовска, Савина
Marazov, Ivan Rusev, 1942- вж Маразов, Иван Русев, 1942-
Markova, Joanna Stojanova вж Маркова, Йоанна Стоянова
Mǎrmesa Poetesa вж Мърмеса Поетеса
Marsons, Angela, 1950- вж Марсънс, Анджела, 1950-
Maslarova, Emilija Ljubenova, 1956- вж Масларова, Емилия Любенова, 1956-
Mateev, Milko Jordanov, 1944- вж Матеев, Милко Йорданов, 1944-
Mavrodieva, Ivanka Todorova, 1961- вж Мавродиева, Иванка Тодорова, 1961-
Melamed, Galina Nisim, 1944- вж Меламед, Галина Нисим, 1944-
Mesnjankina, Elena Igorevna вж Меснянкина, Елена Игоревна
Michael, Michalis N. вж Mihail, Mihalis N.
Mihail, Mihalis N. (автор) Кн 12
Mihajlov, Ljubomir, 1950- вж Михайлов, Любомир, 1950-
Mihajlova, Ivanka вж Михайлова, Иванка
Mihajlovski, Mihail Petkov, 1934-1999 вж Михайловски, Михаил Петков, 1934-1999
Mikova, Velička Milčeva, 1972- вж Микова, Величка Милчева, 1972-
Milanov, Georgi, 1953- вж Миланов, Георги, 1953-
Minčeva, Ivajla Nikolaeva вж Минчева, Ивайла Николаева
Minkov, Dorian Asenov, 1957- вж Минков, Дориан Асенов, 1957-
Mirčev, Teodor Miroslavov вж Мирчев, Теодор Мирославов
Miteva-Baleva, Stojanka Koleva, 1939- вж Митева-Балева, Стоянка Колева, 1939-
Molhova, Miglena Avramova, 1979- вж Молхова, Миглена Аврамова, 1979-
Monov, Daniel Marčev, 1969- вж Монов, Даниел Марчев, 1969-
Munev, Krasimir Stefanov, 1948- вж Мунев, Красимир Стефанов, 1948-
Murakami, Haruki, 1949- вж Мураками, Харуки, 1949-


Naceva, Stojana Videnova, 1975- вж Нацева, Стояна Виденова, 1975-
Nacionalna biblioteka Sv. sv. Kiril i Metodij вж Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий
Nacionalna biblioteka Sv. sv. Kiril i Metodij. Mǎdrost s hrabrost v edino. Izložba (Sofia ; 2021) вж Мъдрост с храброст в едино. Изложба (София ; 2021)
Načev, Atanas Ivanov, 1954- вж Начев, Атанас Иванов, 1954-
Nadson, Semen Jakovlevič, 1862-1887 вж Надсон, Семьон Яковлевич, 1862-1887
Najdenov, Georgi Vasilev, 1945- вж Найденов, Георги Василев, 1945-
Najdenov, Nikolaj Stefanov, 1947- вж Найденов, Николай Стефанов, 1947-
Najdenova, Tinka вж Найденова, Тинка
Nančev, Dimitǎr Iliev вж Нанчев, Димитър Илиев
Napoleon, император френски I, 1769-1821 вж Наполеон, император френски I, 1769-1821
Navarro, Julia, 1953- вж Наваро, Хулия, 1953-
Nedev, Detelin Jordanov, 1970- вж Недев, Детелин Йорданов, 1970-
Nedev, Georgi Savov вж Недев, Георги Савов
Nedjalkov, Paraskev Todorov вж Недялков, Параскев Тодоров
Negrieva, Elena Ivanova, 1973- вж Негриева, Елена Иванова, 1973-
Nelissen, Mark, 1950- вж Нелисен, Марк, 1950-
Nenkova, Veselka Angelova, 1972- вж Ненкова, Веселка Ангелова, 1972-


Österlund, Lucia, 1934- вж Остерлунд, Лучия, 1934-


Pamuk, Orhan, 1952- вж Памук, Орхан, 1952-
Panajotov, Ivan Rumenov вж Панайотов, Иван Руменов
Panajotova, Vanja Petrova, 1966- вж Панайотова, Ваня Петрова, 1966-
Pancol, Katherine, 1954- вж Панкол, Катрин, 1954-
Paskaleva, Zlatka Paskaleva, 1981- вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Paškulev, Konstantin, 1966- вж Пашкулев, Константин, 1966-
Patrikov, Kirčo Dimitrov вж Патриков, Кирчо Димитров
Pavlovič, Žaneta вж Павлович, Жанета
Peeva, Bistra Todorova, 1959- вж Пеева, Бистра Тодорова, 1959-
Pejčev, Ivan Todorov вж Пейчев, Иван Тодоров
Pejčeva, Petja Nikolova вж Пейчева, Петя Николова
Pejčeva, Svetla Marinova вж Пейчева, Светла Маринова
Penev, Stanislav Penčev, 1953- вж Пенев, Станислав Пенчев, 1953-
Peneva, Eva Dimitrova вж Пенева, Ева Димитрова
Perduhov, Ivan Manolov, 1948- вж Пердухов, Иван Манолов, 1948-
Pérez-Reverte, Arturo, 1951- вж Перес-Реверте, Артуро, 1951-
Perluss, Preston (автор) Кн 12
Petkova, Persijana Georgieva вж Петкова, Персияна Георгиева
Petričeva, Rosica D., 1936-1998 вж Петричева, Росица Д., 1936-1998
Petrova, Ganka Hristeva, 1968- вж Петрова, Ганка Христева, 1968-
Petrova, Monika Jordanova, 1966- вж Петрова, Моника Йорданова, 1966-
Petrova, Pavlina Ivanova, 1968- вж Петрова, Павлина Иванова, 1968-
Petrova, Radostina Dijanova, 1988- (преводач) Кн 207
Petrova, Radostina Dijanova, 1988- вж Петрова, Радостина Диянова, 1988-
Petrova, Rumjana Ivanova, 1960- вж Петрова, Румяна Иванова, 1960-
Poljakowa, Olga (илюстратор) Кн 84
Popov, Nikolaj Emilov, 1967- вж Попов, Николай Емилов, 1967-
Popov, Stefan Atanasov, 1963- вж Попов, Стефан Атанасов, 1963-
Pristavova, Stefka Dimitrova, 1961- вж Приставова, Стефка Димитрова, 1961-
Projnov, Aleksandǎr, 1958- вж Пройнов, Александър, 1958-


Radev, Nikola, 1940-2016 вж Радев, Никола, 1940-2016
Radev, Radi Dimitrov, 1946- вж Радев, Ради Димитров, 1946-
Radeva, Cvetana Nikolova вж Радева, Цветана Николова
Radeva, Jordanka Kojčeva, 1955- вж Радева, Йорданка Койчева, 1955-
Radinska, Valentina Dimitrova, 1951- вж Радинска, Валентина Димитрова, 1951-
Radkov, Radko Vasilev, 1940-2009 вж Радков, Радко Василев, 1940-2009
Rajčevski, Stojan Čilov, 1944- вж Райчевски, Стоян Чилов, 1944-
Rakarova, Sǎbina Borisova, 1950- вж Ракарова, Събина Борисова, 1950-
Rakovski, Georgi Stojkov, 1821-1867 вж Раковски, Георги Стойков, 1821-1867
Rakovski, Vǎt´o Draganov, 1925-2008 вж Раковски, Вътьо Драганов, 1925-2008
Ralev, Ivajlo Iliev вж Ралев, Ивайло Илиев
Ran Bosilek, 1886-1958 вж Ран Босилек, 1886-1958
Romanova, Hristianna Angelova, 1955- вж Романова, Христианна Ангелова, 1955-
Roullet, Antoine, 1979- (автор) Кн 12
Rozova, Nadežda Ivanova, 1968- вж Розова, Надежда Иванова, 1968-
Rusenova, Rozalina Simeonova, 1957- вж Русенова, Розалина Симеонова, 1957-
Rusev, Rusi Dimitrov, 1951- вж Русев, Руси Димитров, 1951-
Ruseva, Zornica Hristova, 1984- вж Русева, Зорница Христова, 1984-
Rushdie, Salman, 1947- вж Рушди, Салман, 1947-


Sǎbev, Nikola Emilov, 1962- вж Събев, Никола Емилов, 1962-
Samuilova, Rozija Bečeva, 1947- вж Самуилова, Розия Бечева, 1947-
Savova, Milka Hristova, 1961- вж Савова, Милка Христова, 1961-
Sears, Barry, 1947- вж Сиърс, Бари, 1947-
Semerdžieva, Alina Asenova, 1965- вж Семерджиева, Алина Асенова, 1965-
Semerdžieva, Borjana Ljubenova, 1959- вж Семерджиева, Боряна Любенова, 1959-
Semizorova, Ksenija Stojanova вж Семизорова, Ксения Стоянова
Simeonov, Genčo Ivanov, 1931- вж Симеонов, Генчо Иванов, 1931-
Skarlatova, Emilija Ilieva вж Скарлатова, Емилия Илиева
Slavov, Denčo Slavov, 1964- вж Славов, Денчо Славов, 1964-
Smrikarov, Angel Sotirov, 1949- вж Смрикаров, Ангел Сотиров, 1949-
Smrikarova, Stojanka Račeva, 1949- вж Смрикарова, Стоянка Рачева, 1949-
Solarova, Eleonora Kirilova вж Соларова, Елеонора Кирилова
Solnyško, Irina вж Солнишко, Ирина
Spasov, Sevdalin Ivanov вж Спасов, Севдалин Иванов
Spasov, Spas Dimitrov, 1975- вж Спасов, Спас Димитров, 1975-
Sredno učilište Petko Račev Slavejkov (Trjavna) вж Средно училище Петко Рачев Славейков (Трявна)
Stavreva, Liljana Vasileva, 1918-2005 вж Ставрева, Лиляна Василева, 1918-2005
Stefanov, Ivan, 1932- вж Стефанов, Иван, 1932-
Stefanov, Lǎčezar Georgiev, 1960- вж Стефанов, Лъчезар Георгиев, 1960-
Stefanov, Pǎrvan, 1931-2012 вж Стефанов, Първан, 1931-2012
Stefanov, Vladislav Radomirov вж Стефанов, Владислав Радомиров
Stefanova, Albena Dimitrova, 1970- вж Стефанова, Албена Димитрова, 1970-
Stefanova, Marija Georgieva, 1964- вж Стефанова, Мария Георгиева, 1964-
Stoicova, Veselina Hristova, 1959- вж Стоицова, Веселина Христова, 1959-
Stoičkov, Krasimir Panev, 1974- вж Стоичков, Красимир Панев, 1974-
Stojanov, Krasimir Petkov, 1964- вж Стоянов, Красимир Петков, 1964-
Stojanov, Nikolaj Todorov, 1974- вж Стоянов, Николай Тодоров, 1974-
Stojanova, Magdalena Dimitrova, 1980- вж Стоянова, Магдалена Димитрова, 1980-
Stojanova, Petja Lazarova, 1973- вж Стоянова, Петя Лазарова, 1973-
Stojanova, Vanja Nikolova, 1973- (преводач) Г 3, Кн 201
Stojanova, Vanja Nikolova, 1973- вж Стоянова, Ваня Николова, 1973-
Stojkova, Vanja Dimitrova вж Стойкова, Ваня Димитрова
Stojnova, Dora Jaroslavova, 1990- вж Стойнова, Дора Ярославова, 1990-
Strandžev, Ivan Kostadinov, 1953- вж Странджев, Иван Костадинов, 1953-
Strugov, Asen Stojanov, 1937- вж Стругов, Асен Стоянов, 1937-


Šiškov, Kalojan Šiškov, 1950- вж Шишков, Калоян Шишков, 1950-
Škondrov, Aleksandǎr Mihajlov, 1988- вж Шкондров, Александър Михайлов, 1988-
Šopov, Konstantin Atanasov, 1941- вж Шопов, Константин Атанасов, 1941-
Šopova, Stanka Dimitrova, 1954- вж Шопова, Станка Димитрова, 1954-


Tafrova, Milena Ilieva, 1975- вж Тафрова, Милена Илиева, 1975-
Tančeva, Desislava (преводач) Кн 207
Tančeva, Desislava вж Танчева, Десислава
Taskov, Krasimir Draganov, 1955- вж Тасков, Красимир Драганов, 1955-
Tjutčev, Fedor Ivanovič, 1803-1873 вж Тютчев, Фьодор Иванович, 1803-1873
Todorov, Nikolaj, 1931-2018 вж Тодоров, Николай, 1931-2018
Todorov, Rumen Blagoev вж Тодоров, Румен Благоев
Todorova, Daniela Dimitrova, 1972- вж Тодорова, Даниела Димитрова, 1972-
Tončeva, Rosica Borisova, 1972- вж Тончева, Росица Борисова, 1972-
Tončeva, Violeta Mikova, 1949- вж Тончева, Виолета Микова, 1949-
Topaldžikova, Anna Stefanova, 1952- вж Топалджикова, Анна Стефанова, 1952-
Topolska, Evgenija Minkova, 1966- вж Тополска, Евгения Минкова, 1966-
Toškova, Iva, 1996- вж Тошкова, Ива, 1996-
Totev, Pavel Svetlinov вж Тотев, Павел Светлинов
Toteva, Simona Svetlinova вж Тотева, Симона Светлинова
Trajkova, Milena Dimitrova, 1974- вж Трайкова, Милена Димитрова, 1974-
Troanski, Hristo Ivanov, 1946- вж Троански, Христо Иванов, 1946-
Trušina, Irina Aleksandrovna, 1947- вж Трушина, Ирина Александровна, 1947-
Truškov, Georgi Kračunov, 1943- вж Трушков, Георги Крачунов, 1943-


Vagenštajn, Anžel Rajmond, 1922- вж Вагенщайн, Анжел Раймонд, 1922-
Vǎlčanov, Marin Vǎlčanov, 1949-2017 вж Вълчанов, Марин Вълчанов, 1949-2017
Vǎlov, Račo Milanov, 1947- вж Вълов, Рачо Миланов, 1947-
Valjavičarska-Karaivanova, Marija Petrova, 1989- вж Валявичарска-Караиванова, Мария Петрова, 1989-
Vasilev, Cvetomir Ivanov, 1965- вж Василев, Цветомир Иванов, 1965-
Vasileva, Gergana Ivanova вж Василева, Гергана Иванова
Vasileva, Marija Stojanova, 1975- вж Василева, Мария Стоянова, 1975-
Vasil´kova, Irina вж Василькова, Ирина
Vedrodenski, Georgi Georgiev, 1933- вж Ведроденски, Георги Георгиев, 1933-
Venkov, Vencislav Konstantinov, 1950- вж Венков, Венцислав Константинов, 1950-
Veselinova, Valerija вж Веселинова, Валерия
Vlaška, Elena Momčilova, 1938- вж Влашка, Елена Момчилова, 1938-


Weinberger, Eloit, 1949- вж Уайнбъргър, Елиът, 1949-


Yakumis, Konstantinos (автор) Кн 12


Zaharieva, Nadežda Grigorova, 1944- (автор) Кн 134
Zdraveva, Petranka Krumova вж Здравева, Петранка Крумова
Zidarova, Violeta Petrova, 1947- вж Зидарова, Виолета Петрова, 1947-
Zlatareva, Miglena Zvezdenova, 1983- вж Златарева, Миглена Звезденова, 1983-
Zlatina, Galina, 1954- вж Златина, Галина, 1954-
Znepolski, Bojan Ivajlov, 1968- вж Знеполски, Боян Ивайлов, 1968-
Zvezdinov, Atanas, 1943- вж Звездинов, Атанас, 1943-


Želev, Radostin Marinov, 1973- вж Желев, Радостин Маринов, 1973-
Želeva, Elena Grozeva, 1959- вж Желева, Елена Грозева, 1959-
Živkov, Canko, 1926- вж Живков, Цанко, 1926-
Živkov, Momčil вж Живков, Момчил


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


Ако любовта не съществува Кн 120
Албърт и други вълшебства Кн 170
Аневризмална костна киста Кн 52
Атларе - Жребчево - живата история на нашето потопено село Г 4
Ах, този свят! Кн 115


Бавна приказка по охлювски Кн 170
Балкански портрет Кн 150
Балконът Кн 81
Басни неподвластни Кн 111
Бирлампар Кн 183
Димитър Бояджиев. Стихотворения и преводи Кн 104
Братството на Светата плащаница Кн 88
Буболечка в кревата Кн 87
България под въздействието на геополитиката Кн 212
Бягството на малката таласъмка Тами Кн 170


В кухнята на Дани Кн 57
Йордан Ванчев (1933-2008) Кн 2
Вдовиците Кн 74
Велико Търново Кн 201
Вишнево хайку Кн 103
Внимавай на улицата! Кн 173
Внучката ми най-любима Кн 189
Време разделно [Електронен ресурс] Е 13
Всеки ден с усмивка Кн 158
Вълкът и седемте козлета Кн 72, Кн 191
Вълчи патила Кн 168
Въпроси Кн 119
Вътрешен контрол и одит Кн 60
Вяра Кн 131


Геометричните фигури Кн 174
Гибелта на Троя Кн 106
Големият малък човек Кн 65
Големият мечок Н 1
Голямото коледно приключение Кн 170
Голямото коледно приключение 2 Кн 170
Горчив коктейл Кн 141


Да кажеш почти същото Кн 68
[Данък върху добавената стойност] ДДС правила за 2017 г. Кн 18
Дарвин в супермаркета Кн 14
Две Българии за един град Кн 148
Деветата порта Кн 89
Делови комуникации и бизнес туризъм Кн 20
[Десет] 10 неща, които никога няма да правя  Кн 154
Десет неща, които никога няма да правя Кн 154
Детска сюита за пиано "Приказки за Ели" [Нотирана музика] Н 1
До Гархинг и назад Кн 149
Добри мъже Кн 90
Доброволецът Кн 211
Документи за началото на учебната година [Електронен ресурс] Е 4, Е 8
Борислав Дряновски на 75. Историята - професия и страст Кн 208
Думи отекват във времето Кн 166
Дуо серенада Н 2
Душевна метаморфоза Кн 105
Дядо вади ряпа Кн 192


Една седмица страсти Кн 135
Едно пясъчно зрънце Кн 128


Живот на снимка Кн 152
Житие на света Петка Българска от свети патриарх Евтимий Кн 11
Журналистиката - гласът на човечеството Кн 13


За неподчинението и други очерци Кн 15
Заекът Буч и лисана Беляна Кн 182
Зайко е в беда Кн 175
Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Кн 24
Закон за защита на конкуренцията Кн 25
Закон за здравното осигуряване Кн 24
Записвам стихове в гората... Кн 130
Защита на конкуренцията Кн 25
Звезда на челото Кн 91
Здравен контрол на кръвнотрансмисивните интервенции в лечебните заведения Кн 50
Зимният път Кн 95
Знакът на Каин Кн 92


И ние калпаци носим Кн 116
Играта на солта Кн 143
Игри на злото Кн 77
Из документалното наследство на Георги С. Раковски Кн 213
Извървян път от Крибул до Страсбург Кн 36
Илюзия Кн 144
Истинско нещо Кн 83
Исус - биография от един вярващ Кн 10


Как говорят мъртвите Кн 76
Как миришат книгите Кн 113
Канадски сънища в рими (2) Кн 122
Карикатурен албум Г 2
Кармата на Ирина Кн 147
Като нестинарка Кн 162
Катунари Н 2
Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат Кн 46
Кишот Кн 79
Клада от думи Кн 121
Когато небето не диша Кн 125
Кой какво казва? Кн 190
Кой какво яде? Кн 176
Кой къде живее? Кн 177
Кой на кого е дете? Кн 172
Кой цивилизова древните гърци Кн 209
Колелото на живота Кн 153
Комисии и екипи в детската градина [Електронен ресурс] Е 9
Контролна дейност [Електронен ресурс] Е 10
Концертна пиеса за флейта и пиано Н 2
Кооперация Кн 23
Косе Босе Кн 193
Косьо и вълшебникът Хам Кн 171
Краят на светлината Кн 151
Крилати срещи Кн 110
Крылатые встречи Кн 110
Критически коментар Кн 106


Лакомото мече Кн 194
Лес тъмен Кн 82
Литературна анкета с Никола Радев Кн 97
Личности, които промениха Варна Кн 203


Малка токата Н 1
Маминият помощник Кн 178
Мерки за обхващане, включване и предотвратяване отпадането от образователната система [Електронен ресурс] Е 5
Мерки за повишаване на качеството на образованието в детската градина [Електронен ресурс] Е 11
Митническа сага Кн 141
Митове Кн 80
Мой ден, многолик... Кн 107
Молитва Н 2
Моят жизнен път в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Челопеч Кн 41
Музей на невинността Кн 198
Музика за слончета Кн 170
Музика над града Кн 118
Музикантът Кн 135
Мъдрост с храброст в едино Г 5


На 60 пътуване със звездолет Кн 100
На жените с обич Кн 4
На морското дъно Н 1
На прага на зимата Кн 142
Наполеон за Наполеон Кн 86
Наръчник на училищния заместник-директор Кн 37
Наръчник по иновативни образователни технологии Кн 43
Наставничеството: класичност и модерност Кн 33
Настроения Н 2
Не се сбогувам Кн 93
Незнанието Кн 96
Непознатото животинче Кн 179
Нестинарството Кн 44
Ние летяхме и пазехме небето над София Кн 28
Ние не сме тухли в стената! Кн 32
Ние сме на тази земя, за да се обичаме Кн 146
Нощ и ден Кн 138


Обичта го прави съвършен Кн 163
Образователните институции в условията на извънредно положение [Електронен ресурс] Е 6
Обществени съвети в детските градини и училищата Кн 40
Обществени съвети в детските градини и училищата - създаване, устройство и дейност Кн 40
Общите устройствени планове на общини - проблеми на възлагането, изработването, одобряването и реализацията Кн 63
Огненият пръст Кн 94
Оздравителната зона Кн 51
Оперативно изкуство и методология на критичното и системното мислене. Връзки и зависимости Кн 27
Опит за обективизация Кн 161
Орлово проклятие Кн 155
Основи на взривното дело за новопостъпили служители в сектор "Противодействие на бомбения тероризъм" Кн 62
Основи на електротехниката Кн 54
Отбранителна политика на Република България: критичен анализ Кн 30
Отвъд стените Кн 139
Отечество любезно... Кн 184
Оценка на сигурността на комуникационно-информационните системи [Електронен ресурс] Е 1
Оценяване на резултатите от обучението [Електронен ресурс] Е 12


Памет Кн 167
Патилата на Васил Гърков Кн 214
Пепел върху рози Кн 159
Пердуховият род Кн 206
[Пет] 5 стъпки преди крема Кн 58
Пет минути живот Кн 156
Пета национална научна конференция по политическа икономия на тема: Политическата икономия и бъдещето на световната икономика, 18 ноември 2020 г. Кн 16
Петрография и археология Кн 200
Пиеси за деца Кн 170
Пинокио Кн 195
Питър Пан Н 2
Планетата на учителите Кн 186
Подарък за Дядо Коледа Кн 170
Политическата икономия и бъдещето на световната икономика Кн 16
Портрет на момиче Кн 129
ППЗДДС Кн 26
Правилата на царицата Кн 8
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Кн 26
Правилник за прилагане на ЗДДС Кн 26
Прегърни промяната в името на успеха Кн 6
Предай нататък Кн 165
Предизвикателства и перспективи в развитието на железопътния транспорт в България Кн 59
Предисловие Кн 124
Преследване на дива овца Кн 199
Приказки за здравето Кн 187
Приключения в Африка Кн 170
Примерни тестове за държавен изпит по английски език за студенти по политология Кн 69
Принос към европейската история Кн 101
Приобщаващото образование в България Кн 42
Природата в предучилищното образование - иновация и рефлексия Кн 39
Приспивна песен Н 1
Приятел попада в плен Кн 180
Приятели на Макс Кн 170
Прозорецът на Яворов Кн 135
Пътеки Кн 53
Пясъчни кули Кн 133


Работа с агенти на терен Кн 75
Разказана история. Поляци в България Кн 207
Разпространение и употреба на първите огнестрелни оръжия по балканските земи Кн 55
Разсъблечени души Кн 140
Георги Раковски [Електронен ресурс] Е 14
Регионална политика и фондове на Европейския съюз Кн 22
Регламент (ЕО) No 1/2003 на Съвета от 16.12.2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора Кн 25
Регламент (ЕО) No 139/2004 на Съвета от 20.01.2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО) Кн 25
Русия през 1839 година Кн 210
Ръководство за практически упражнения по фармакогнозия Кн 49


Самодиви Кн 136
Сборник с разработки за студентите по психология. Ч. 1 Кн 5
Светлината от Кожух планина Кн 7
Световъртеж Кн 102
Светулки пред прага Кн 164
Севлиево Г 3
Сезони Кн 108
Сигурност при транзакцията на жилищна недвижима собственост Кн 17
Силата на рода Кн 9
Сипи ми вино Кн 127
След вятъра Кн 126
Слово с четка и длето Г 1
Солитарна костна киста Кн 52
Соната - Балада Н 2
Софтуерна индустрия. Лицензиране на софтуер Кн 1
Социални придобивки - данъци и осигуровки [Електронен ресурс] Е 3
Специално поръчение Кн 181
Сподавен писък Кн 78
Сподели светлината! Кн 109
Спорт и дълголетие. Continuum между тяло, съзнание и дух. Стрес и адаптация на клетъчно и молекулярно ниво Кн 66
Средства за тестване и анализ на сигурността на комуникационно-информационните системи [Електронен ресурс] Е 2
Старият Видин Кн 202
Стартъп в BG. Ч. 2 Кн 61
Стилистическая и социокультурная типология каламбуров в российской и болгарской прессе Кн 71
[Сто и осемдесет] 180 години Тревненско училище 1839-2019 Кн 38
Събуждане Кн 117
Съвременна бартерна система в България Кн 21
Съвременни подходи в здравната политика - проблемни области и концепции Кн 48
Съм! Кн 123
Сън Кн 170
Сърдитата кукла Н 1
Състояние и насоки за развитие на продоволственото осигуряване на българската армия в операции Кн 29


Тактическа подготовка в колоезденето Кн 67
Танц на куклата Н 1
Творби за флейта от български композитори [Нотирана музика] Н 2
Транспортна свързаност 2020 Кн 19
Трите прасенца Кн 73, Кн 196
Тъга в годините Кн 112
Тъжен валс Н 2
Търсени и неочаквани срещи Кн 160


Управление на развитието на отбранителни способности Кн 31
Усмивки за всеки ден Кн 158
Училищен и държавен прием Кн 34
Училищни комисии и екипи [Електронен ресурс] Е 7


Фамилия от строители и защитници на България Кн 205
Феята Толи Кн 169
Физика Кн 45
Физиология на човека Кн 47
Финансово управление на образователната институция Кн 35
Френска граматика с упражнения за ученици 8.-12. клас. Ч. 1 Кн 70


Хербарий за самотници Кн 98
[Хиляда деветстотин четиридесет и осма] 1948: кръстосани съдби Кн 215
Хлеб наш насущний Кн 137
Храмовете в район "Одесос" - Община Варна Кн 64


Цветето на чувствата Кн 99
Цветът на вятъра Кн 114
Цветът на сянката (или моменти от живота ми с Ч. Чонев). Ч. 3 Кн 56


Червената шапчица Кн 197
Четиво за следователи  Кн 145
Четиво за следователи или Разкази с неочакван край Кн 145
Числорисувателница Кн 185
Човекът, който плаче от смях Кн 85


Шабленският край - перла в праисторическата цивилизация по Западното Черноморие и Долния Дунав Кн 204
Шейната на Дядо Коледа Н 1
Шрапнели и рози Кн 132


Я да видим! Преживелици из пет континента Кн 157
Японски приказки Кн 188
Ясен и Моника Кн 3Baba Marta Кн 84


Children's suite for piano "Tales for Elly" Н 1
Cloudy Кн 134
Cristov alla Quantz Н 2


Flute compositions by Bulgarian composers Н 2
Historia mówiona. Polacy w Bułgarii Кн 207
Monastic economy across time Кн 12


Polystilistika Н 2
Sevlievo Г 3
Veliko Turnovo Кн 201
A wild sheep chase Кн 199
Winged meetings Кн 110
ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


Библиотека Музеи на български писатели. - Варна : Славена, 2013-. ISSN C633-4318 Кн 104
Библиотека Ракурси. - София : Пропелер, 2018-. ISSN C634-8424 Кн 165


Колекция 100. - В. Търново : Босилков, 2001-. ISSN C625-6732 Кн 118, Кн 133


Поредица Джобни издания. - София : Сиби, 1999-. ISSN C623-6383 Кн 24, Кн 25, Кн 26
Поредица Другата истина. - София : Изд. ателие Аб, 2003-. ISSN C625-408X Кн 210
Поредица Защита на информацията. - София : Изд. авт., 2008-. ISSN C625-6589 Е 1, Е 2
Поредица Класици за деца. - София : Захарий Стоянов, 2021-. ISSN C634-8106 Кн 188
Поредица Мнемозина. - София : Захарий Стоянов, 2019-. ISSN C634-8734 Кн 106
Поредица Философия и човек. - София : Захарий Стоянов, 2001-. ISSN C625-5019 Кн 15
Приказки незабравими в рими. - София : Златното пате, 2007-. ISSN C625-2974 Кн 168
Приказките, без които не можем. - София : Златното пате, 2006-. ISSN C625-0033 Кн 191, Кн 192, Кн 195, Кн 196, Кн 197
Приключенията на Ераст Фандорин. - София : Еднорог, 2002-. ISSN C624-9345 Кн 93


Светът около нас. - София : Златното пате, 2014-. ISSN C634-7266 Кн 172, Кн 177, Кн 190
Съвременна европейска проза. - София : ИК Колибри, 2004-. ISSN C624-6974 Кн 85
Съвременни трилъри. - София : ИК Колибри, 2006-. ISSN C625-6635 Кн 75


Collection вж Колекция 100
Security and defence management series. - Sofia : Procon, 2009-. ISSN C625-814X Кн 30, Кн 31


УДК


004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Е 1, Е 2, Кн 1
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 6
01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ Кн 2
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Г 1Г 5
07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА Кн 71
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 3, Кн 72, Кн 73, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 185, Кн 190, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Кн 15
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 4
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 5, Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 9
17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ Кн 15


27 ХРИСТИЯНСТВО Кн 10, Кн 11, Кн 12


316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 42
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 6, Кн 16
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Кн 17
336 ФИНАНСИ Е 3, Кн 18, Кн 21, Кн 26
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 19, Кн 20
339 ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 16
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 21, Кн 25
339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 22
342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 13
346 ИКОНОМИЧЕСКО ПРАВО. ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЪРЖАВНИЯ КОНТРОЛ НАД ИКОНОМИКАТА Кн 23
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 1, Кн 17, Кн 18
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ Е 3
351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 24, Кн 25, Кн 26
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 31
36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Кн 24
37 ОБРАЗОВАНИЕ Е 6, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 43, Кн 167
373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Е 4, Е 5, Е 6, Е 7, Кн 37, Кн 38
373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ Е 8, Е 9, Е 10, Е 11, Кн 39, Кн 40
373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Е 12, Кн 41
376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 42
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Кн 43
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 44


53 ФИЗИКА Кн 45
552 ПЕТРОЛОГИЯ. ПЕТРОГРАФИЯ Кн 200


611 АНАТОМИЯ. АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ Кн 46
612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ Кн 46, Кн 47
613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 29, Кн 51
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Кн 48, Кн 50
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 49, Кн 51
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 50, Кн 51
616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА Кн 52
621 МАШИНОСТРОЕНЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЯДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО Кн 53
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 54
623 ВОЕННА ТЕХНИКА Кн 55, Кн 56
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 57
646/649 ПРЕДМЕТИ ЗА ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА. ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОМАКИНСТВОТО Кн 58
656.2 РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ. ЖЕЛЕЗОПЪТНО ДВИЖЕНИЕ Кн 59
657 СЧЕТОВОДСТВО Е 3, Кн 60
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 61
662 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА. ГОРИВА Кн 62


71 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНА, ГРАДИНСКА И ПАРКОВА АРХИТЕКТУРА Кн 63
72 АРХИТЕКТУРА Кн 64
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 1
741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Г 2
75 ЖИВОПИС Кн 118
78 МУЗИКА Кн 65
780.616 КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Н 1
780.64 ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Н 2
791 КИНО. КИНОФИЛМИ Е 13
796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ Кн 66
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ Кн 66
796.6 СПОРТОВЕ НА КОЛЕЛА. ВЕЛОСИПЕДЕН СПОРТ. СПОРТОВЕ С РОЛЕРИ Кн 67


811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 69
811.133.1 ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 70
811.161.1 РУСКИ ЕЗИК Кн 71
811.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИ) ЕЗИК Кн 11
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 71
81'25 ТЕОРИЯ НА ПРЕВОДА Кн 68
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 81, Кн 82, Кн 83, Кн 110
821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 84
821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 85, Кн 86, Кн 87Кн 210
821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 88, Кн 89, Кн 90
821.134.2(83) ЧИЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 4
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 91, Кн 92, Кн 93, Кн 94, Кн 95, Кн 104, Кн 110
821.162.3 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 96
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 97
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102, Кн 103, Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134
821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 135
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Е 13, Кн 123, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 186
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 32, Кн 56, Кн 117, Кн 140, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189
821.163.2-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197
821.512.161 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 198
821.521 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 199
821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 72, Кн 73


902 АРХЕОЛОГИЯ Кн 200
904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Кн 204
908 КРАЕЗНАНИЕ Г 3, Г 4, Кн 53, Кн 201, Кн 202, Кн 203Кн 204
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Е 14, Г 2, Г 5, Кн 2, Кн 7, Кн 11, Кн 53, Кн 56, Кн 65, Кн 97, Кн 118, Кн 167, Кн 203, Кн 205, Кн 206, Кн 207, Кн 208, Кн 211, Кн 213, Кн 214Кн 215
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ Кн 2Кн 208
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Кн 209
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Кн 211
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 210Кн 211
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 212
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) Е 14, Г 5Кн 213
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 214
94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г. Кн 215


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Ванга (1911-1996)
- спомени Кн 7
Ванчев, Йордан Григоров (1933-2008)
- библиографии Кн 2
Ведроденски, Георги Георгиев (1933-)
- творчество
- - албуми Г 2


Гърков, Васил (1880-1962)
- биографски материали Кн 214


Дряновски, Борислав Николов (1944-)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 208


Европейски съюз
- основни и оборотни фондове Кн 22
- регионална политика Кн 22


Исус Христос Кн 10


Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
- колекции
- - албуми Г 1
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (Български исторически архив)
- колекции
- - изложби
- - - каталози Г 5


Панайотова, Ваня (1966-)
- творчество Кн 118
Петка, света (10-11 век)
- жития Кн 11
Пилецки, Витолд (1901-1948)
- биографии Кн 211


Радев, Никола (1940-2016)
- интервюта Кн 97
Раковски, Георги Стойков (1821-1867)
- биографски материали Е 14
- - извори Кн 213
- юбилеи и чествания
- - изложби
- - - каталози Г 5


Средно училище "Петко Рачев Славейков" (Трявна)
- история Кн 38


Трушков, Георги Крачунов (1943-)
- интервюта Кн 167


Хаджисемков, Борис Павлов (1900-1986)
- биографии Кн 53


Чонев, Чони (1948-2011)
- спомени Кн 56


Янев, Никола Михайлов (1947-)
- биографии Кн 65


Pilecki, Witold (1901-1948) вж Пилецки, Витолд (1901-1948)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


Алтернативен туризъм Кн 20
Английски език
- тестове за ВУЗ Кн 69
Археологични находки
- България
- - методи на изследване Кн 200


Български език
- стилистика Кн 71


Взрив
- учебни помагала Кн 62
Взривни материали
- изпитване
- - учебни помагала Кн 62
Военновъздушни сили
- България
- - спомени Кн 28
Военнослужещи
- България
- - спомени Кн 56
Възпаление
- лечебно хранене Кн 51
Възраждане
- България
- - извори
- - - изложби
- - - - каталози Г 5
Въоръжени сили
- България
- - прехрана Кн 29
- - снабдяване Кн 29
Вътреболнична инфекция Кн 50


Глобални проблеми на човечеството Кн 13
Готварство
- рецепти Кн 57
Градове, български
- албуми Г 3
- пътеводители Кн 201
Градоустройство
- конференции Кн 63


Данъци върху добавената стойност
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 26
- - ръководства Кн 18
Данъчно облагане
- България
- - наръчници Е 3
Данъчно право
- България
- - ръководства Кн 18
Дарителство
- България
- - албуми Г 1
Движение (биология) Кн 46
Детски градини
- управление и организация Е 9, Е 11
- - наръчници Е 8, Е 10, Кн 40
- учебно-възпитателна работа
- - природознание Кн 39
Деца в риск Е 5
Деца с увреждания
- образование и просвета Кн 42
Дистанционно обучение
- наръчници Е 6
Документация Е 11
- наръчници Е 4, Е 7, Е 8, Е 10, Кн 34


Евреи
- история
- - 1939-1945
- - - художествена литература Кн 146
Електротехника
- учебници за ВУЗ Кн 54


Железопътен транспорт
- България
- - управление и организация
- - - конференции Кн 59
Жени
- психология Кн 8
Жилища
- търговия
- - управление на риска Кн 17
Журналистика
- влияние Кн 13


Здравеопазване
- управление и организация Кн 48
Здравно осигуряване
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 24


Изобразително изкуство
- България
- - албуми Г 1
Икономическо поведение Кн 6
Индустриална собственост Кн 1
Инженери, български
- спомени Кн 56
Инфекциозни болести
- борба и профилактика Кн 50
Информационни и комуникационни технологии
- приложение
- - в образованието и просветата
- - - наръчници Кн 43
Информационни системи
- мерки за сигурност Е 1
- - учебници за ВУЗ Е 2
Историци
- България
- - библиографии Кн 2
- - юбилеи и чествания
- - - сборници Кн 208
История
- Варна Кн 203
- Видин Кн 202
- Русия
- - 19 век
- - - пътеписи Кн 210
- Шабленски край
- - конференции Кн 204


Карикатура, българска
- албуми Г 2
Карикатуристи, български
- творчество
- - албуми Г 2
Козметика Кн 58
Колоездене
- тренировка Кн 67
Командировки Кн 20
Комуникация
- ученици Кн 42
Конкуренция (икономика)
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 25
Контрол и ревизия
- учебници за ВУЗ Кн 60
Кооперативно право
- България Кн 23
Кости
- кисти Кн 52
Култура
- Европа
- - история Кн 209
- Стара Гърция
- - история Кн 209


Лицензии Кн 1
Личност
- психология Кн 9
Личност и общество Кн 15
Логика Кн 27


Манастири
- Европа
- - икономически проблеми
- - - история Кн 12
Машиностроене
- Трявна
- - история Кн 53
Медицински сестри
- хигиена на труда Кн 50
Мислене Кн 27
Музиканти
- България
- - биографии Кн 65


Народни обичаи и обреди, български Кн 44
Недвижима собственост
- правни проблеми Кн 17
Нестинарство Кн 44


Образование и просвета
- България
- - спомени Кн 36
- - учреждения и организации
- - - финанси
- - - - управление и организация
- - - - - наръчници Кн 35
- есета Кн 32
Общини
- управление и организация
- - конференции Кн 63
Огнестрелни оръжия
- Балкански полуостров
- - история Кн 55
Оперативно изкуство Кн 27
Опорно-двигателен апарат Кн 46
Организационно поведение Кн 6
Осигурително счетоводство
- България
- - наръчници Е 3
Основни училища
- Западна България
- - история Кн 41
Отбрана (военно дело)
- България Кн 30
- - управление и организация Кн 31
Офицери, полски
- спомени Кн 211


Парични преводи
- България Кн 21
Петрография
- България Кн 200
Писатели, български
- интервюта Кн 97
Поведение Кн 14
Политическа икономия
- конференции Кн 16
Политически репресии
- България
- - 20 век
- - - биографии Кн 215
Поляци
- България
- - интервюта Кн 207
Превод
- философия и методология Кн 68
Предприемачество
- България Кн 61
Приложни програми
- икономически проблеми Кн 1
Психология
- учебни помагала за ВУЗ Кн 5


Революционери, български
- биографски материали Е 14, Кн 213Кн 214
- юбилеи и чествания
- - изложби
- - - каталози Г 5
Родове, български Кн 205
- Западна България Кн 206
Руски език
- стилистика Кн 71


Самоусъвършенстване Кн 8, Кн 9
Световно стопанство
- конференции Кн 16
Светци, български
- жития Кн 11
Сделки
- България Кн 21
Села
- Южна България
- - история
- - - албуми Г 4
Социална педагогика Е 5
Социална психология Кн 14
Социално предприемачество
- България
- - правни проблеми
- - - наръчници Е 3
Социобиология Кн 14
Спорт
- физиология Кн 66
Спортисти
- физически качества и подготовка Кн 66
Средни училища
- управление и организация Е 5
Средства за масова информация
- език и стил Кн 71
- правни проблеми Кн 13
Старобългарски език
- паметници Кн 11


Териториално планиране
- конференции Кн 63
Транспорт
- България
- - икономически проблеми
- - - конференции Кн 19
Туристически агенции Кн 20


Успех Кн 6
Ученици
- проверка и оценка на знанията Е 12
Училища
- България
- - управление и организация
- - - наръчници Кн 37
- управление и организация
- - наръчници Е 4, Е 6, Е 7, Кн 34
Учители
- подготовка
- - конференции Кн 33
- - наръчници Кн 43
Учители, български
- интервюта Кн 167


Фармакогнозия
- учебни помагала за ВУЗ Кн 49
Феминизъм Кн 4
Физика
- учебници за ВУЗ Кн 45
Физиология Кн 47
Философия, съвременна
- Германия Кн 15
Френски език
- граматика
- - учебни помагала за средни училища Кн 70


Храмове
- Варна
- - история Кн 64
Хранене
- хигиена Кн 51
Художествена керамика
- България Кн 200
Художници, български
- творчество Кн 118


Ясновидство
- спомени Кн 7ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


България
- археология Кн 200
- биографии Кн 207
- военно дело Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 55, Кн 56
- генеалогия Кн 205
- езикознание Кн 71
- етнография Кн 44
- железопътен транспорт Кн 59
- изобразителни изкуства Г 1, Г 2, Кн 118
- история Г 5, Е 14, Кн 2, Кн 208, Кн 212, Кн 213, Кн 214Кн 215
- литературознание Кн 97
- машиностроене Кн 53
- образование Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 167
- обществено управление Кн 24, Кн 25, Кн 26
- право Кн 23
- психология Кн 7
- религия Кн 11
- стопански обединения Кн 61
- транспорт Кн 19
- търговия Кн 21
- финанси Е 3, Кн 18


Варна
- архитектура Кн 64
- история
- - биографии Кн 203
- краезнание Кн 203
Велико Търново
- краезнание Кн 201
Видин
- краезнание Кн 202


Германия
- история Кн 211
- социология Кн 15


Европа
- история Кн 209
- международни икономически отношения Кн 22
- религия Кн 12


Западна България
- генеалогия Кн 206


Освиенцим
- история Кн 211


Полша
- военно дело Кн 211


Русия
- езикознание Кн 71
- история Кн 210


Севлиево
- краезнание Г 3
София
- библиотечно дело Г 1
Стара Гърция
- история Кн 209


Трявна
- краезнание Кн 53
- средно образование Кн 38


Челопеч (област София)
- основно образование Кн 41


Шабленски край
- краезнание Кн 204


Южна България
- краезнание Г 4


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


954-737-122-3 ! Кн 134
954-737-154-1 Кн 3
954-737-209-2 Кн 123
954-737-242-4 Кн 103
954-737-347-1 Кн 210
954-737-484-2 ! Кн 127
954-737-510-5 ! Кн 116
954-737-515-6 ! Кн 114
978-6-19-731508-0 ! Кн 18
978-619-02-0680-4 Кн 74
978-619-02-0684-2 Кн 75
978-619-02-0704-7 Кн 68
978-619-02-0738-2 Кн 87
978-619-02-0759-7 Кн 6
978-619-02-0761-0 Кн 83
978-619-02-0763-4 Кн 143
978-619-02-0765-8 Кн 70
978-619-02-0766-5 Кн 51
978-619-02-0768-9 Кн 79
978-619-02-0770-2 Кн 153
978-619-02-0773-3 Кн 211
978-619-02-0774-0 Кн 4
978-619-02-0775-7 Кн 139
978-619-02-0777-1 Кн 85
978-619-02-0779-5 Кн 81
978-619-02-0781-8 Кн 96
978-619-02-0789-4 Кн 82
978-619-02-0793-1 Кн 14
978-619-02-0797-9 Кн 199
978-619-181-079-6 ! Кн 72, Кн 73, Кн 193, Кн 194
978-619-181-215-8 Кн 191
978-619-181-216-5 Кн 195
978-619-181-217-2 Кн 197
978-619-181-218-9 Кн 196
978-619-181-220-2 Кн 192
978-619-181-234-9 Кн 174
978-619-181-239-4 Кн 178
978-619-181-255-4 Кн 190
978-619-181-256-1 Кн 172
978-619-181-257-8 Кн 177
978-619-181-263-9 Кн 73
978-619-181-264-6 Кн 194
978-619-181-265-3 Кн 176
978-619-181-266-0 Кн 72
978-619-181-267-7 Кн 173
978-619-181-268-4 Кн 193
978-619-181-273-8 Кн 189
978-619-181-274-5 Кн 175
978-619-181-275-2 Кн 181
978-619-181-276-9 Кн 179
978-619-181-277-6 Кн 180
978-619-185-463-9 Е 1
978-619-185-466-0 Е 2
978-619-188-436-0 Кн 84
978-619-188-549-7 Кн 202
978-619-188-567-1 Кн 62
978-619-190-118-0 Кн 110
978-619-190-132-6 Кн 208
978-619-190-150-0 Кн 64
978-619-190-155-5 Кн 38
978-619-190-158-6 Кн 203
978-619-190-166-1 Кн 104
978-619-190-167-8 Кн 157
978-619-190-168-5 Кн 53
978-619-190-173-9 Кн 107
978-619-190-180-7 Кн 97
978-619-204-162-5 Кн 128
978-619-204-194-6 Кн 150
978-619-204-196-0 Кн 101
978-619-204-197-7 Кн 148
978-619-204-198-4 Кн 132
978-619-204-199-1 Кн 102
978-619-204-200-4 Кн 155
978-619-204-201-1 Кн 124
978-619-204-203-5 Кн 137
978-619-204-205-9 Кн 111
978-619-208-246-8 Кн 33
978-619-221-301-5 Кн 50
978-619-226-155-9 Кн 26
978-619-226-175-7 Кн 24
978-619-226-182-5 Кн 23
978-619-226-189-4 Кн 25
978-619-228-000-0 Кн 164
978-619-232-395-0 Кн 21
978-619-232-440-7 Кн 20
978-619-232-448-3 Кн 17
978-619-232-450-6 Кн 59
978-619-232-451-3 Кн 19
978-619-232-455-1 Кн 1
978-619-232-460-5 Кн 69
978-619-232-467-4 Кн 16
978-619-7101-05-8 Кн 183
978-619-7101-07-2 Кн 60
978-619-7101-12-6 Кн 119
978-619-7101-14-0 Кн 41
978-619-7163-45-2 Кн 112
978-619-7163-50-6 Кн 105
978-619-7163-51-3 Кн 113
978-619-7163-53-7 Кн 8
978-619-7163-55-1 Кн 146
978-619-7163-56-8 Кн 125
978-619-7163-58-2 Кн 109
978-619-7163-59-9 Кн 126
978-619-7163-60-5 Кн 36
978-619-7163-62-9 Кн 108
978-619-7163-63-6 Кн 149
978-619-7163-64-3 Кн 131
978-619-7163-65-0 Кн 9
978-619-7163-69-8 Кн 57
978-619-7163-70-4 Кн 152
978-619-7254-04-4 Кн 31
978-619-7254-07-5 Кн 30
978-619-7292-15-2 Кн 61
978-619-7315-07-3 Кн 40
978-619-7315-08-0 Кн 18
978-619-7315-15-8 Кн 35
978-619-7315-28-8 Кн 34
978-619-7315-59-2 Е 4
978-619-7315-60-8 Е 8
978-619-7315-62-2 Кн 37
978-619-7315-63-9 Е 12
978-619-7315-64-6 Е 7
978-619-7315-65-3 Е 3
978-619-7315-67-7 Е 5
978-619-7315-68-4 Е 10
978-619-7315-71-4 Е 11
978-619-7315-76-9 Е 6
978-619-7315-77-6 Е 9
978-619-7478-59-4 Кн 27
978-619-7478-64-8 Кн 29
978-619-7530-02-5 Кн 204
978-619-7576-01-6 Кн 158
978-619-90789-6-9 Кн 49
978-619-90861-9-3 Кн 55
978-619-91042-2-4 Кн 42
978-619-91093-3-5 Кн 52
978-619-91347-8-8 Кн 200
978-619-91581-4-2 Кн 63
978-619-91690-0-1 Кн 11
978-619-91732-0-6 Кн 58
978-619-91732-06 ! Кн 58
978-619-91809-0-7 Кн 185
978-619-91834-0-3 Кн 5
978-619-91841-0-3 Кн 12
978-954-09-1181-6 Кн 15
978-954-09-1259-2 Кн 44
978-954-09-1466-4 Кн 169
978-954-09-1468-8 Кн 10
978-954-09-1490-9 Кн 184
978-954-09-1493-0 Кн 188
978-954-09-1504-3 Кн 212
978-954-09-1506-7 Кн 154
978-954-09-1516-6 Кн 86
978-954-09-1519-7 Кн 209
978-954-09-1521-0 Кн 151
978-954-09-1530-2 Кн 141
978-954-09-1538-8 Кн 106
978-954-326-442-1 Кн 71
978-954-326-444-5 Кн 207
978-954-337-418-2 Кн 156
978-954-337-419-9 Кн 45
978-954-337-424-3 Кн 39
978-954-337-425-0 Кн 54
978-954-337-426-7 Кн 22
978-954-337-427-4 Кн 48
978-954-365-208-2 Кн 78
978-954-365-210-5 Кн 90
978-954-365-211-2 Кн 93
978-954-365-218-1 Кн 89
978-954-365-222-8 Кн 94
978-954-365-225-9 Кн 198
978-954-365-228-0 Кн 95
978-954-365-229-7 Кн 77
978-954-365-231-0 Кн 88
978-954-365-232-7 Кн 91
978-954-365-236-5 Кн 80
978-954-365-239-6 Кн 76
978-954-365-242-6 Кн 92
978-954-392-540-7 Г 2
978-954-392-553-7 Кн 32
978-954-392-586-5 Кн 65
978-954-392-596-4 Кн 136
978-954-392-597-1 Кн 98
978-954-392-606-0 Кн 163
978-954-392-607-7 Кн 186
978-954-392-608-4 Кн 7
978-954-392-609-1 Кн 115
978-954-392-610-7 Кн 166
978-954-392-611-4 Кн 162
978-954-392-612-1 Кн 121
978-954-392-613-8 Кн 205
978-954-392-615-2 Кн 56
978-954-392-616-9 Кн 144
978-954-392-621-3 Кн 161
978-954-392-622-0 Кн 117
978-954-392-623-7 Кн 99
978-954-392-624-4 Кн 28
978-954-392-625-1 Кн 142
978-954-392-626-8 Кн 130
978-954-392-630-5 Кн 160
978-954-392-636-7 Кн 159
978-954-392-641-1 Кн 165
978-954-395-253-3 Кн 140
978-954-395-254-0 Кн 215
978-954-395-255-7 Кн 145
978-954-395-256-4 Кн 122
978-954-395-257-1 Кн 206
978-954-395-258-8 Кн 100
978-954-395-260-1 Кн 2
978-954-395-261-8 Кн 120
978-954-395-264-9 Кн 129
978-954-395-265-6 Кн 214
978-954-395-266-3 Кн 147
978-954-395-267-0 Кн 187
978-954-431-326-5 Кн 168
978-954-471-628-8 Кн 182
978-954-523-171-1 Е 13
978-954-523-173-5 Е 14
978-954-523-174-2 Г 1
978-954-523-175-9 Г 5
978-954-523-176-6 Кн 213
978-954-712-813-2 Кн 43
978-954-718-562-3 Кн 67
978-954-718-584-5 Кн 66
978-954-718-590-6 Кн 47
978-954-718-606-4 Кн 46
978-954-9357-31-8 Кн 13
978-954-9491-09-8 Кн 201
978-954-9491-10-4 Кн 167
978-954-9491-11-1 Кн 118
978-954-9491-12 ! Кн 170
978-954-9491-12-8 Кн 170
978-954-9491-13-5 Г 3
978-954-9491-14-2 Кн 133
978-954-9491-15-9 Кн 138
978-954-9491-16-6 Кн 135


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN


979-0-707671-24-5 Н 2