COBISS Кооперативна онлайн библиографска система и услуги COBISSСерия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/20 Кн 1
АЙСМАН, Катрин
        Photoshop: възстановяване и ретуширане. Т. 2 / Катрин Айсман, Уейн Палмър, Денис Дънбар ; прев. от англ. Теофана Петкова. - [София] : Алекс Софт, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 212 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Photoshop restoration & retouching / Katrin Eismann, Wayne Palmer, Dennis Dunbar. - В кн. погрешно отпеч. 4. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-656-377-4 : 19.99 лв.
1. Компютърна графика - наръчници 2. Приложни програми - наръчници
004.92(035)
COBISS.BG-ID 46308104

БК 2021/20 Кн 2
КАЛЧЕВ, Камен Станев, 1963-
        Измерване на параметри в системите за киберсигурност : монография / Камен Калчев. - София : ВА "Георги Стойков Раковски", 2018. - 122 с. : с табл., цв. ил., сх. ; 21 см

Рец.: Красимир Димитров, Иван Чакъров. - Библиогр.: с. 119-122

ISBN 978-619-7478-04-4
1. Информационна сигурност
004.056
COBISS.BG-ID 45875208

БК 2021/20 Кн 3
КЕЙДЪНХЕД, Роджърс, 1967-
        Научете сами C++ за 24 учебни часа / Роджърс Кейдънхед, Джеси Либърти ; прев. от англ. Георги Далаков. - [София] : Алекс Софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xvii, 566 с. : с табл. ; 24 см

Ориг. загл.: C++ in 24 hours, sams teach yourself / Rogers Cadenhead, Jessy Liberty. - За авторите: с. xvii

ISBN 978-954-656-390-3 : 29 лв.
1. Езици за програмиране - учебници за самообразование
004.43(075.4)
COBISS.BG-ID 46302984

БК 2021/20 Кн 4
КЛЕЙТЪН, Дейв
        Как да направя това в InDesign? : най-бързият начин да направите нещата, които искате да направите, още сега / Дейв Клейтън ; предг. Скот Келби ; прев. Теофана Петкова. - [София] : АлексСофт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xxi, 282 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: How do i do that in inDesign? / Dave Clayton. - Загл. на кор.: Как да направя това в InDesign. - За автора: с. viii

ISBN 978-954-656-382-8 !. - 22 лв.
1. Компютърна графика - наръчници 2. Приложни програми - наръчници
004.92(035)
COBISS.BG-ID 40186888

БК 2021/20 Кн 5
ПАНЕК, Уилиам, 1970-
        MCSA Windows Server 2016: пълно учебно ръководство : exam 70-740, 70-741, 70-742. Т. 3 / Уилиам Панек ; прев. от англ. Теофана Петкова. - [София] : Алекс Софт, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - lxix, 466 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: MCSA Windows Server 2016 Study guide / William Panek. - За автора: с. vii

ISBN 978-954-656-379-8 : 34.99 лв.
1. Операционни системи - ръководства
004.451(035)
COBISS.BG-ID 46299144

БК 2021/20 Кн 6
УЛМАН, Лари
        PHP и MySQL за динамични web сайтове : бързо ръководство. Т. 1 / Лари Улман ; прев. Теофана Петкова. - София : Алекс cофт, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xxvi, 332 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: PHP and MySQL for dynamic web sites: visual quickpro guide / Larry Ullman. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-65-636-75
1. Уебсайтове - проектиране - наръчници 2. Езици за програмиране - наръчници 3. Приложни програми - наръчници
004.738.1(035)
004.43(035)
004.42(035)
COBISS.BG-ID 1560929236

БК 2021/20 Кн 7
УОЛЪС, Кевин
        CCNP Routing and Switching ROUTE 300-101 : официално ръководство за сертифициране. Т. 2 / Кевин Уолъс ; прев. от англ. Теофана Петкова. - София : Алекс софт, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 342 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: CCNP Routing and Switching ROUTE 300-101: Official Cert Guide. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - За автора: с. 2. - 1. изд. 2019

ISBN 978-954-65-6374-3 !. - 24 лв.
1. Компютърни мрежи - проектиране - ръководства
004.7(035)
COBISS.BG-ID 46308872

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

ГОЛИСАНО, Том, 1941-
        Изграден, а не роден Вж Кн 34

ТРИФОНОВА, Боряна Йорданова, 1969-
        Създаване на мотивационна среда и оптимизиране управлението на човешките ресурси в минните предприятия : монография Вж Кн 105

005.912 УПРАВЛЕНИЕ НА ОФИСА. КАНЦЕЛАРСКИ УСЛУГИ

БК 2021/20 Кн 8
БЕКЪР, Кетрин Е.
        Бизнескореспонденция английски : над 800 примерни писма и изрази за всеки делови повод : ниво B1 / [по] Рейчъл Армитаж-Амато ; нова прераб. Катрин Е. Бейкър ... [и др.]. - София : Клет България, 2019 ([София] : [Булвест принт]). - 200 с. ; 23 см

Прев. по: Bürokommunikation Englisch. - Други авт. на адапт.: Андрина Рут, Дафне Климек. - Английско-български речник: с. 178-187. - Българско-английски речник: с. 188-196

ISBN 978-954-344-541-7 : 19.90 лв.
1. Търговска кореспонденция - учебници за самообразование 2. Английски език - учебници за самообразование
005.912:82-6(075.4)
811.111(075.4)
COBISS.BG-ID 46325768

007 НАУКА ЗА СИСТЕМИТЕ И ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯТА. ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА (КИБЕРНЕТИКА). ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД
Виж и 004; 07; 316.77; 519.7; 62-5; 62

        ИНФОРМАЦИОННА грамотност & интелектуална собственост: модерни научни и практически предизвикателства : [сборник доклади от] осми научен семинар, [София, 2020 г.] Вж Кн 58

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА
Виж и 007; 655.4

БК 2021/20 Кн 9
ИЙГЪЛ, Уил
        YouTube маркетинг / Уил Ийгъл ; прев. Теофана Петкова. - [София] : Алекс Софт, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - XIII, 410 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: YouTube Marketing for Dummies / Will Eagle. - Загл. на кор.: YouTube маркетинг for dummies. - За автора: с. 407

ISBN 978-954-656-382-8 !. - 22 лв.
1. Социални мрежи 2. Реклама - управление и организация 3. Маркетинг
077.5
659.13:077
658.8
COBISS.BG-ID 40185608

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/20 Кн 10
ГАНЧЕВ, Георги Петков, 1952-
        Земята на Цар Лъв в картинки и стихове : оцвети, прочети, научи! / Георги Ганчев. - [Пазарджик] : Ганимет - ГГ, [2020] ([Хасково] : [Полиграф юг]). - 16 с. : с ил. ; 24 см

Кор. опис. - Кн. от поредицата Образователни книжки с картинки

ISBN 978-954-8518-67-3 : 2.50 лв.

087.5
821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46229768

БК 2021/20 Кн 11
ГАНЧЕВ, Георги Петков, 1952-
        Човешкото тяло в картинки и стихове : оцвети, прочети, научи! / Георги Ганчев. - [Пазарджик] : Ганимет - ГГ, [2021] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 18 с. : с ил. ; 23 см

Кор. опис. - Кн. от поредицата Образователни книжки с картинки

ISBN 978-954-8518-68-0 : 2.50 лв.

087.5
821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46336776


1 ФИЛОСОФИЯ

111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ

ВАЦОВ, Димитър Милчев, 1971-
        Силите на речта : радикална прагматика Вж Кн 117

111.852 ЕСТЕТИКА (ОБЕКТИВНА И СУБЕКТИВНА)

БК 2021/20 Кн 12
ЛИПС, Теодор, 1851-1914
        Естетика / Теодор Липс ; състав., прев., предг. Христо Карагьозов. - [София] : Византия, 2020 ([София] : ИК ЗИП). - 104 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Ästhetik / Theodor Lipps

ISBN 978-619-7314-34-2
1. Естетика
111.852
COBISS.BG-ID 46310152

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/20 Кн 13
ГЪНТЪР, Дж. Даниел, 1950-
        Посвещение в Еона на детето : пътуване навътре / Дж. Даниел Гънтър ; прев. от англ. Неда Анастасова, Антоний Тотев. - [София] : Телема, 2021 ([София] : [Новис дизайн]). - 188 с. : с ил. ; 25 см

Ориг. загл.: Initiation in the Aeon of the Child: the inward journey / by J. Daniel Gunther. - Прави по твоята воля да бъде целият Закон / Джеймс Васерман: с. 15-17. - За автора: с. 188. - Библиогр.: с. 179-186

ISBN 978-619-91185-2-8
1. Кроули, Алистър, 1875-1947 - отделни произведения 2. Окултизъм - Великобритания 3. Великобритания - философия
133.4(410)(092)
929 Кроули, Алистър
COBISS.BG-ID 46264328

БК 2021/20 Кн 14
МОРИС, Дерек Джон, 1954-
        Радикална защита / Дерек Морис. - [София] : Булдин прес, [2020] ([София] : [Симолини]). - 102 с. : с ил. ; 17 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Radical protection / Derek J. Morris. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7370-05-8
1. Добро и зло 2. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 46338824

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2021/20 Кн 15
ВЕГМАН, Ита, 1876-1943
        Ръководни мисли. Епохата на Михаил / Ита Вегман ; прев. Дорина Пашмакова-Василева ... [и др.] ; предг. Дорина Пашмакова-Василева. - Варна : САЛПСТ, 2019 (Варна : Макс Креатив). - 280 с. : с ил. ; 21 см

Други прев.: Търсач Скитник, Веселина Радкова, Теодор Насър, Ати Петрова, Венета Петрова, Нели Хорински, Деян Пенчев

ISBN 978-619-7338-10-2
1. Антропософия
141.33
COBISS.BG-ID 46326280

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/20 Кн 16
        АНТИ Бай Ганьо : книга за българите / състав. Петко Н. Колев ; предг. Капка Николова. - София : Тангра ТанНакРа, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 203 с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

ISBN 978-954-378-169-0 (подв.) : 24 лв.
1. Българи - народопсихология 2. България - психология
159.922.4(=163.2)
COBISS.BG-ID 46318344

БК 2021/20 Кн 17
ДИМИТРОВА, Деница
        Истината за паник атаките / Деница Димитрова. - [Смолян] : Марти-Дени груп, [2020]. - [28] с. ; 21 см

ISBN 978-619-7207-21-7
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 46335752

БК 2021/20 Кн 18
МАДЖИРОВА, Надежда Петрова, 1945-
        Психопатология : клинико-психологични и психофизиологични аспекти / Надежда Петрова Маджирова. - Пловдив : Лакс бук, 2021 ([Пловдив] : [Полиграф Комерс]). - 393 с. : с ил., портр. ; 30 см

Рец.: Румен Иванов Стаматов, Дроздстой Стоянов Стоянов. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-189-159-7
1. Патологична психология - учебници за ВУЗ
159.97(075.8)
616.89(075.8)
COBISS.BG-ID 46233352

БК 2021/20 Кн 19
МАКСУЕЛ, Джон К., 1947-
        3 неща, които успешните хора правят : пътна карта, която ще промени вашия живот / Джон К. Максуел ; прев. от англ. Ирена Райчева. - [София] : Алекс Софт, 2016 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 208 с. : с табл. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - За автора: с. 207. - Библиогр.: с. 203-205

ISBN 978-954-656-401-6 : 16.99 лв.
1. Успех - психология 2. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 46266888

БК 2021/20 Кн 20
СТЕФАНОВА, Стефка, 1979-
        Видимото и невидимото с нас : откровение / Стефка Стефанова ; снимки Стефка Стефанова. - Варна : Видимото и невидимото, 2020. - 242 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Стефка Стефанова е Стефка Стефанова Димитрова

ISBN 978-619-90841-3-7 : 147 лв.
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване
159.922/.923
COBISS.BG-ID 46219784

ФЕРТИТА, Тилман, 1957-
        Млъкни и слушай! : тежки истини за бизнеса, които ще ви помогнат да успеете Вж Кн 35

ШОУ, Робърт Брюс, 1956-
        Готови на всичко : как вманиачените лидери постигат необичайното Вж Кн 28


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

23 РЕЛИГИИ НА ИНДИЙСКИЯ СУБКОНТИНЕНТ. ХИНДУИСТКА РЕЛИГИЯ В ШИРОК СМИСЪЛ

БК 2021/20 Кн 21
ЯНКОВ, Николай Валериев, 1984-
        Ведическа Индия : мит и саможертва / Николай Янков. - София : Изток-Запад, 2020. - 448 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 437-447

ISBN 978-619-01-0762-0 : 24 лв.
1. Индуизъм - церемонии 2. Смърт - в религията
231-538
COBISS.BG-ID 46197000

25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

БК 2021/20 Кн 22
ХАМИЛТЪН, Едит, 1867-1963
        Митология : безсмъртни предания за богове и герои / Едит Хамилтън ; ил. от Джим Тиърни ; прев. от англ. Мария Кондакова. - София : Изток-Запад, 2020. - 384 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Mythology / Edith Hamilton. - За авт., ил.: с. 383. - Азб. показалец

ISBN 978-619-01-0739-2 : 29 лв.
1. Митология, антична 2. Митология, скандинавска 3. Древен свят - религия 4. Скандинавски страни - религия
255-264
257.8-264
COBISS.BG-ID 46380808

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/20 Кн 23
ВОНАВИ, Лиахим, 1970-
        Безсмъртието : наръчник / Михаил Иванов. - Видин : [Михаил Тодоров Иванов], 2020 (Видин : Компакт принт). - 88 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Михаил Иванов е Лиахим Вонави - псевд.

ISBN 978-619-91589-2-0
1. Безсмъртие - наръчници 2. Християнство - наръчници
27(035)
27-188
COBISS.BG-ID 46285064


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ)

БК 2021/20 Кн 24
ЯКОВА, Лилия Даниелова
        Оценка на достъпа и усвояването на европейската гаранция за младежта от ромската младеж в България / Лилия Якова ; ред. съвет Огнян Шентов ... [и др.]. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019 ([София] : [Болкан пъблишинг]). - 91 с. : с цв. диагр., табл. ; 30 см

Други ред.: Мила Манчева, Руслан Стефанов. - Библиогр.: с. 89-91

ISBN 978-954-477-377-9
1. Европейски съюз - социална политика 2. Безработица - младежи - роми - България 3. Европа - социално-икономическо положение 4. България - труд
308(4-6ЕС)
331.56-053.6(=214.58)(497.2)
COBISS.BG-ID 46372104

БК 2021/20 Кн 25
JAKOVA, Lilija Danielova
        Assessing the access to and takeup of the youth guarantee measures by roma youth in Bulgaria / Lilia Yakova ; ed. board Ognian Shentov ... [и др.]. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019 ([София] : [Болкан пъблишинг]). - 85 с. : с цв. ил., диагр. ; 30 см

Други ред.: Mila Mancheva, Ruslan Stefanov. - Библиогр.: с. 83-85

ISBN 978-954-477-380-9
1. Европейски съюз - социална политика 2. Безработица - младежи - роми - България 3. Европа - социално-икономическо положение 4. България - труд
308(4-6ЕС)
331.56-053.6(=214.58)(497.2)
COBISS.BG-ID 46373640

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/20 Кн 26
БОГОВА, Христина Станчева
        Ролята на медиите в общественото управление : учебник / Христина Богова ; науч. ред. Николай Палашев. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2021 ([София] : Авангард принт). - 160 с. ; 21 см

Медиите и общественото управление : рецензия / Мюмюн Тахиров: с. 155-156. - Възприетата форма на името на авт. на рец. Мюмюн Тахиров е Мюмюн Мюмюнов Тахир. - Библиогр. след отд. модули

ISBN 978-619-185-461-5
1. Средства за масова информация - влияние - учебници за ВУЗ
316.776.3(075.8)
COBISS.BG-ID 45804808

БК 2021/20 Кн 27
КЮНКЕ, Елизабет
        Основи на комуникацията for Dummies / Елизабет Кюнке ; прев. от англ. Теофана Петкова. - [София] : Алекс Софт, [2021] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xii, 220 с. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Communication essentials for Dummies / Elizabeth Kuhnke. - За автора: с. iii

ISBN 978-954-656-416-0 : 15 лв.
1. Комуникация - наръчници
316.772(035)
COBISS.BG-ID 46324232

БК 2021/20 Кн 28
ШОУ, Робърт Брюс, 1956-
        Готови на всичко : как вманиачените лидери постигат необичайното / Робърт Брюс Шоу ; прев. от англ. Теофана Петкова. - [София] : Алекс Софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 268 с. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: All in / Robert Bruce Shaw. - За автора: с. 267

ISBN 978-954-656-400-9 : 19.99 лв.
1. Лидерство 2. Успех 3. Прочути личности - психология
316.46
159.922
159.923
COBISS.BG-ID 46325512

БК 2021/20 Кн 29
FILIPOVA, Rumena Valentinova, 1989-
        The shrinking space for media freedom in Southeast Europe in the midst of Covid-19 pandemic and state of emergency / Rumena Filipova ; pref. Ruslan Stefanov, Hendrik Sittig ; ed. Ognian Shentov, Ruslan Stefanov. - Sofia : Center for the Study of Democracy : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2020 ([София] : [Болкан пъблишинг]). - 50 с. ; 24 см

Библиогр. под линия

ISBN 978-954-477-399-1 (Center for the Study of Democracy)
1. Средства за масова информация - Балкански полуостров - влияние 2. Свобода на словото - Балкански полуостров 3. Епидемии - 21 век 4. Балкански полуостров - социология
316.77(497)
COBISS.BG-ID 46303752

32 ПОЛИТИКА

БК 2021/20 Кн 30
ТОМОВ, Александър Трифонов, 1954-
        Тайни и мистерии на българския преход : 30 години по-късно / [интервюта на] Александър Томов ; предг. Емил Янев. - София : Булгарресурс, 2019. - 232 с. ; 21 см

Разговор на Александър Томов с Михаил Горбачов: с. 209-211. - Дати от живота и дейността на Александър Томов: с. 214-230

ISBN 978-954-8885-41-6 : 15 лв.
1. Томов, Александър Трифонов, 1954- - интервюта 2. Политици, български - интервюта 3. Преход от тоталитаризъм към демокрация - интервюта 4. България - политика
32(497.2)(092)(047.53)
323(047.53)
929 Томов, Александър Трифонов
COBISS.BG-ID 46327816

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

ТОМОВ, Александър Трифонов, 1954-
        Тайни и мистерии на българския преход : 30 години по-късно Вж Кн 30

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/20 Кн 31
        МЕЖДУНАРОДНАТА организация на труда и България - 100 години и занапред : [сборник с доклади от международна научнопрактическа конференция, София, 27-28 юни 2019 г.] / ред. кол. Емил Мингов ... [и др.]. - София : Сиби, 2020 ([София] : Симолини). - 408 с. ; 24 см

Други ред.: Ирена Илиева, Красимира Средкова. - Пълната форма на името на ред. Красимира Средкова е Красимира Средкова Иванова. - Изд. на Бълг. асоц. по трудово право и общ. осигуряване. - Библиогр. под линия. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-226-146-7 : 20 лв.
1. Международна организация на труда - конференции 2. Трудово право - конференции
327.7:061.1МОТ(06)
349.2(06)
COBISS.BG-ID 46283528

        The KREMLIN playbook in Europe Вж Кн 47

STEFANOV, Ruslan Georgiev, 1975-
        The Kremlin playbook in Southeast Europe : economic influence and sharp power Вж Кн 48

328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ. ПРАВИТЕЛСТВА
Виж и 321.7; 342.53

БК 2021/20 Кн 32
        STATE capture assessment diagnostics. - Sofia : Center for the study of democracy, 2019. - 11 с. : с табл., сх. ; 30 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-477-364-9 (не е отпеч.)
1. Корупция - Европа - противодействие 2. Европа - вътрешна политика
328.185(4)
COBISS.BG-ID 46321160

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2021/20 Кн 33
ГАЛО, Кармайн, 1965-
        Пет звезди : тайните, които ще ни помогнат да станем не просто добри, а страхотни комуникатори / Кармайн Гало ; прев. Десислава Бошнакова. - София : Рой комюникейшън, 2019 ([София] : Образование и наука). - 270 с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл.: Five stars / Carmine Gallo. - Библиогр. под линия. - Азб. показалец

ISBN 978-954-9335-46-0 (подв.) : 26 лв.
1. Комуникация 2. Икономическо поведение 3. Успех
330.16
COBISS.BG-ID 46280456

БК 2021/20 Кн 34
ГОЛИСАНО, Том, 1941-
        Изграден, а не роден / Том Голисано, заедно с Майк Уикс ; прев. Теофана Петкова. - [София] : Алекс Софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 184 с. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Built, not born

ISBN 978-954-656-395-8 : 16.99 лв.
1. Икономическо поведение 2. Предприемачество
330.16
005.342
COBISS.BG-ID 46283784

КИРИЛОВ, Калоян Маринов, 1976-
        Как да продам фирмата си? Вж Кн 108

БК 2021/20 Кн 35
ФЕРТИТА, Тилман, 1957-
        Млъкни и слушай! : тежки истини за бизнеса, които ще ви помогнат да успеете / Тилман Фертита ; прев. от англ. Теофана Петкова ; предг. Джим Грей. - [София] : Алекс Софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xvi, 136 с. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Shut up and listen! Hard business truths that will help you succeed. - За автора: с. 136

ISBN 978-954-656-398-9 : 12 лв.
1. Икономическо поведение 2. Успех - психология
330.16
159.922
COBISS.BG-ID 46270984

330.3 ДИНАМИКА НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

ДЕЙНИЪЛ, Киана, 1984-
        Инвестиране в криптовалути for dummies Вж Кн 41

330.8 ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ, ДОКТРИНИ И ДОГМИ

БК 2021/20 Кн 36
ДИМОВ, Емил Иванов, 1964-
        Икономическа теория / Емил Иванов Димов, Митко Господинов Димов. - 2. прераб. изд. - София : Ей Пи Ай, 2021. - 234 с. : с табл., диагр. ; 21 см

1. изд. 2014 със загл. Обща икономическа теория, на изд. Зизи принт. - Рец. Валентин Велев

ISBN 978-619-7537-02-4
1. Икономически учения - учебници за ВУЗ
330.8(075.8)
COBISS.BG-ID 46285576

331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Виж и -057.1; 005.95

БК 2021/20 Кн 37
НОВОСЬОЛОВА, Татяна
        Управление на многообразието в България: правно-политически предпоставки и саморегулация / Татяна Новосьолова, Мария Йорданова ; ред. съвет Огнян Шентов ... [и др.]. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019 ([София] : [ДМТ продукт]). - 77 с. : с табл. ; 24 см

Други ред.: Димитър Марков, Руслан Стефанов. - Библиогр. под линия. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-477-366-3
1. Пазар на труда - България 2. Трудови ресурси - България - социални проблеми 3. България - труд
331.5(497.2)
COBISS.BG-ID 46300424

БК 2021/20 Кн 38
ТЕРЗИЕВ, Петър Илиев, 1993-
        Управление на многообразието в България: възприятия, практики и очаквания / Петър Терзиев, Татяна Новосьолова, Александър Герганов ; ред. съвет Огнян Шентов ... [и др.]. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019 ([София] : [ДМТ продукт]). - 76 с. : с табл., цв. диагр. ; 24 см

Други ред.: Руслан Стефанов, Димитър Марков. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-477-370-0
1. Пазар на труда - България 2. Трудови ресурси - България - социални проблеми 3. България - труд
331.5(497.2)
COBISS.BG-ID 46260744

ЯКОВА, Лилия Даниелова
        Оценка на достъпа и усвояването на европейската гаранция за младежта от ромската младеж в България Вж Кн 24

JAKOVA, Lilija Danielova
        Assessing the access to and takeup of the youth guarantee measures by roma youth in Bulgaria Вж Кн 25

БК 2021/20 Кн 39
NOVOS´OLOVA, Tatjana
        Diversity management in Bulgaria: politico-legal prerequisites and self-regulation / Tatyana Novossiolova, Maria Yordanova ; ed. board Ognian Shentov ... [и др.]. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019 ([София] : [ДМТ продукт]). - 77 с. : с табл. ; 24 см

Други ред.: Dimitar Markov, Ruslan Stefanov. - Библиогр. под линия. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-477-368-7
1. Пазар на труда - България 2. Трудови ресурси - България - социални проблеми 3. България - труд
331.5(497.2)
COBISS.BG-ID 46302216

БК 2021/20 Кн 40
TERZIEV, Petǎr Iliev, 1993-
        Diversity management in Bulgaria: perceptions, practices and expectations / Petar Terziev, Tatyana Novosiolova, Alexander Gerganov ; ed. board Ognian Shentov ... [и др.]. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019 ([София] : [ДМТ продукт]). - 70 с. : с табл., цв. диагр. ; 24 см

Други ред.: Ruslan Stefanov, Dimitar Markov. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-477-372-4
1. Пазар на труда - България 2. Трудови ресурси - България - социални проблеми 3. България - труд
331.5(497.2)
COBISS.BG-ID 46262792

336 ФИНАНСИ

БК 2021/20 Кн 41
ДЕЙНИЪЛ, Киана, 1984-
        Инвестиране в криптовалути for dummies / Киана Дейниъл ; прев. Ирена Райчева. - [София] : Алекс Софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - x, 350 с. : с ил., диагр. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Cryptocurrency Investing for Dummies / Kiana Danial. - За автора: с. 349

ISBN 978-954-656-392-7 : 22 лв.
1. Електронни пари - наръчници 2. Инвестиции - наръчници
336.74-021.131(035)
330.32(035)
COBISS.BG-ID 46287624

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/20 Кн 42
ВЛАДИМИРОВ, Мартин Асенов, 1989-
        Декарбонизация на ниски обороти : оценка на българския национален план за енергетика и климат / Мартин Владимиров, Тодор Галев, Руслан Стефанов. - София : Център за изследване на демокрацията, [2019] ([София] : [Болкан пъблишинг]). - 46 с. : с диагр. ; 30 см

Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-477-360-1
1. Енергетика - България - управление и организация 2. Възобновяеми енергийни източници - България 3. Екологична политика - България 4. България - промишленост
338.45:620.9(497.2)
620.97(497.2)
351:502.1(497.2)
COBISS.BG-ID 46347272

БК 2021/20 Кн 43
        ОБРАЗОВАНИЕТО в глобалния свят на новите технологии : сборник с доклади от Първи конгрес на университетите от Югоизточна Европа и Азия - интелигентна дестинация за култура, туризъм, младеж, изкуствен интелект и блокчейн технологии, проведен на 14 февруари 2020 г., София / състав. Румен Драганов ... [и др.]. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2020 ([София] : [БПС]). - 259 с. : с ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: The education in the global world of new technologies. - Други състав.: Стоян Денчев, Диана Стоянова. - Текст и на рус., тур. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ., рус., тур. ез.

ISBN 978-619-185-458-5
1. Туризъм - управление и организация - конференции
338.486(06)
COBISS.BG-ID 46374408

БК 2021/20 Кн 44
VLADIMIROV, Martin Asenov, 1989-
        Stiffled decarbonisation : assessing the Bulgarian national energy and climate plan / Martin Vladimirov, Todor Galev, Ruslan Stefanov. - Sofia : Center for the Study of Democracy, [2019] ([София] : [Болкан пъблишинг]). - 41 с. : с диагр. ; 30 см

Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-477-362-5
1. Енергетика - икономически проблеми - България 2. Възобновяеми енергийни източници - България 3. България - промишленост
338.45:620.9(497.2)
620.97(497.2)
COBISS.BG-ID 46348552

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

КИРИЛОВ, Калоян Маринов, 1976-
        Как да продам фирмата си? Вж Кн 108

БК 2021/20 Кн 45
        НЕЗАКОННАТА търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут : оценка на уязвимостите и заплахите / Атанас Русев ... [и др.] ; ред. съвет Огнян Шентов ... [и др. ]. - София : Център за изследване на демокрацията, 2020 ([София] : [Болкан пъблишинг]). - 115 с. : с цв. ил., к. ; 30 см

Загл. на кор.: Незаконната търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут: оценка на уязвимостите и заплахите. - Други авт.: Александър Герганов, Тихомир Безлов, Мариян Събев. - Други ред.: Александър Стоянов, Бойко Тодоров. - Речник: с. 6. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-477-391-5
1. Черен пазар - Балкански полуостров 2. Тютюнева промишленост - търговия - Балкански полуостров 3. Организирана престъпност - противодействие - Балкански полуостров 4. Балкански полуостров - търговия
339.19:663.97(497)
351.761(497)
COBISS.BG-ID 46266376

БК 2021/20 Кн 46
        The ILLICIT cigarette trade along the Balkan route : measuring vulnerabilities and threats / Atanas Rusev ... [и др.] ; ed. board Ognian Shentov ... [и др.]. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019 ([София] : [Болкан пъблишинг]). - 105 с. : с цв. ил. ; 30 см

Други авт.: Alexander Gerganov, Tihomir Bezlov, Mariyan Sabev. - Други ред.: Alexander Stoyanov, Boyko Todorov. - Речник: с. 6. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-477-381-6
1. Черен пазар - Балкански полуостров 2. Тютюнева промишленост - търговия - Балкански полуостров 3. Организирана престъпност - противодействие - Балкански полуостров 4. Балкански полуостров - търговия
339.19:663.97(497)
351.761(497)
COBISS.BG-ID 46271496

339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2021/20 Кн 47
        The KREMLIN playbook in Europe / ed. Ognian Shentov .... [и др.]. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2020 ([София] : [Болкан пъблишинг]). - 95 с. : с табл., диагр., к. ; 30 см

Други ред.: Ruslan Stefanov, Martin Vladimirov. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-477-393-9
1. Външна политика - Русия 2. Геоикономика - Русия 3. Русия - международни икономически отношения
339.9(470+571:4)
327(470+571:4)
COBISS.BG-ID 46351368

БК 2021/20 Кн 48
STEFANOV, Ruslan Georgiev, 1975-
        The Kremlin playbook in Southeast Europe : economic influence and sharp power / Ruslan Stefanov, Martin Vladimirov ; ed. Ognian Shentov .... [и др.]. - Sofia : Center for the study of democracy, 2020 ([София] : [Болкан пъблишинг]). - 93 с. : с табл., диагр., к. ; 30 см

Други ред.: Alexander Stoyanov, Boyko Todorov. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-477-389-2
1. Външна политика - Русия 2. Геоикономика - Русия 3. Русия - международни икономически отношения
339.9(470+571:497)
327(470+571:497)
COBISS.BG-ID 46353160

340 ПРАВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ПРАВНИ МЕТОДИ И ПОМОЩНИ ПРАВНИ НАУКИ

БК 2021/20 Кн 49
ЦРЪНЧЕВ, Иван Иванов, 1988-
        Сборник с примерни тестови въпроси по съдебна медицина : за студенти по медицина и дентална медицина / Иван Црънчев, Стела Янчева, Светлозар Спасов. - Пловдив : Лакс бук, 2021 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 143 с. ; 21 см

Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Кат. по съдебна медицина и деонтология

ISBN 978-619-189-155-9
1. Съдебна медицина - тестове за ВУЗ
340.6(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 46263304

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2021/20 Кн 50
ЦЕНТЪР за изследване на демокрацията
        Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България. - София : Център за изследване на демокрацията, 2018 ([София] : [Болкан пъблишинг]). - 71 с. : с табл., сх. ; 30 см

ISBN 978-954-477-345-8
1. Емиграция и имиграция - правни проблеми
341.95
COBISS.BG-ID 46309128

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

ДОСЕВА, Деляна Тодорова
        Уязвими нарушители: правата на заподозрените и обвиняемите с психосоциални и интелектуални увреждания Вж Кн 51

МАРКОВ, Димитър Николаев, 1975-
        Идентифициране и комуникация със заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания : наръчник за служители в системата на наказателното правосъдие Вж Кн 52

        НАСОКИ за преподаване на основни права, толерантност и взаимно уважение в езиковото обучение и социалната ориентация на чужденци Вж Кн 65

DOSEVA, Deljana Todorova
        Vulnerable offenders: the rights of suspects and accused with psychosocial and intellectual disabilities Вж Кн 55

        GUIDELINES on incorporating tolerance and mutual respect in language tuition and social orientation of refugees and migrants Вж Кн 66

MARKOV, Dimitǎr Nikolaev, 1975-
        Suspects and accused persons with intellectual and psychosocial disabilities: identification and communication : manual for criminal justice practitioners Вж Кн 57

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Виж и 2-428; 2-74; 341.4; 344

БК 2021/20 Кн 51
ДОСЕВА, Деляна Тодорова
        Уязвими нарушители: правата на заподозрените и обвиняемите с психосоциални и интелектуални увреждания / Деляна Досева ; науч. ред. Панагиота Фициу ... [и др.]. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019 ([София] : [ДМТ продукт]). - 114 с. : с табл. ; 24 см

Други ред.: Йоанис Думос, Десислава Викторова. - Пълната форма на името на ред. Десислава Викторова е Десислава Викторова Петрова. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-477-383-0
1. Наказателен процес - хора с увреждания 2. Хора с увреждания - правни проблеми 3. Психично болни - правни проблеми
343-056.34/.36
342.726-056.34/.36
COBISS.BG-ID 46276104

БК 2021/20 Кн 52
МАРКОВ, Димитър Николаев, 1975-
        Идентифициране и комуникация със заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания : наръчник за служители в системата на наказателното правосъдие / Димитър Марков ; науч. ред. Миряна Илчева ... [и др.] ; ил. Маргарита Костадинова. - София : Център за изследване на демокрацията, 2020 ([София] : [ДМТ продукт]). - 55 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

Други ред.: Десислава Викторова, Панагиота Фициу, Йоанис Думос, Рафаела Сете. - Пълната форма на името на ред. Десислава Викторова е Десислава Викторова Петрова

ISBN 978-954-477-395-3
1. Наказателен процес - хора с увреждания - наръчници 2. Психично болни - правни проблеми - наръчници
343-052-056.34/.36(035.034)
342.726-056.34/.36(035.034)
COBISS.BG-ID 46200328

БК 2021/20 Кн 53
МАРКОВ, Димитър Николаев, 1975-
        Оценка на въздействието на наказателното производство върху социалното положение на обвиняемите и подсъдимите : наръчник / Димитър Марков, Яна Гайтанджиева. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019 ([София] : [ДМТ продукт]). - 68 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-477-347-2
1. Наказателен процес - социални проблеми - наръчници
343.121:316(035)
COBISS.BG-ID 46297096

БК 2021/20 Кн 54
РУСЕВ, Атанас Красимиров
        Тенденции на престъпността в България 2010-2020 / Атанас Русев, Александър Герганов, Тихомир Безлов ; ред. съвет Огнян Шентов ... [и др.]. - София : Център за изследване на демокрацията, 2020 ([София] : ДМТ продукт). - 74 с. : с цв. табл., диагр. ; 24 см

Други ред.: Моис Файон, Росица Джекова. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-477-402-8
1. Криминална статистика - България - 2010-2020 2. България - право
343.9:311(497.2)
COBISS.BG-ID 46247432

БК 2021/20 Кн 55
DOSEVA, Deljana Todorova
        Vulnerable offenders: the rights of suspects and accused with psychosocial and intellectual disabilities / Delyana Doseva ; [науч. ред.] Panagiota Fitsiou ... [и др.]. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019 ([София] : [ДМТ продукт]). - 106 с. : с табл. ; 24 см

Други ред.: Ioannis Doumos, Desislava Viktorova. - Пълната форма на името на ред. Desislava Viktorova е Десислава Викторова Петрова. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-477-385-4
1. Наказателен процес - хора с увреждания 2. Хора с увреждания - правни проблеми 3. Психично болни - правни проблеми
343-056.34/.36
342.726-056.34/.36
COBISS.BG-ID 46279944

БК 2021/20 Кн 56
MARKOV, Dimitǎr Nikolaev, 1975-
        Assessing the impact of criminal proceedings on the social situation of suspects and accused : handbook / Dimitar Markov, Iana Gaytandjieva. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019 ([София] : [ДМТ продукт]). - 68 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-477-349-6
1. Наказателен процес - социални проблеми - наръчници
343.121:316(035)
COBISS.BG-ID 46297864

БК 2021/20 Кн 57
MARKOV, Dimitǎr Nikolaev, 1975-
        Suspects and accused persons with intellectual and psychosocial disabilities: identification and communication : manual for criminal justice practitioners / Dimitar Markov ; ed. Miriana Ilcheva ... [и др.] ; ill. Margarita Kostadinova. - Sofia : Center for the study of democracy, 2020 ([София] : [ДМТ продукт]). - 55 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

Други ред.: Desislava Victorova, Panagiota Fitsiou, Ioannis Doumos, Raffaela Sette. - Пълната форма на името на ред. Desislava Victorova е Десислава Викторова Петрова

ISBN 978-954-477-398-4
1. Наказателен процес - хора с увреждания - наръчници 2. Психично болни - правни проблеми - наръчници
343-052-056.34/.36(035)
342.726-056.34/.36(035)
COBISS.BG-ID 46200072

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2021/20 Кн 58
        ИНФОРМАЦИОННА грамотност & интелектуална собственост: модерни научни и практически предизвикателства : [сборник доклади от] осми научен семинар, [София, 2020 г.] / състав, предг. Стоян Денчев ... [и др.] ; науч. ред. Георги Г. Димитров ; прев. Светослава Димитрова. - София : За буквите - О писменехь, 2020 ([София] : [БПС]). - 313 с. : с цв. ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Information literacy and intellectual property: modern scientific and practical challenges. - Други състав.: Тереза Тренчева, Камелия Планска-Симеонова, Евелина Здравкова-Величкова, Светослава Димитрова. - Възприетата форма на името на състав. Евелина Здравкова-Величкова е Евелина Любомирова Здравкова. - Текст и на англ. ез. - Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. - Биографични бележки за авторите: с. 297-312. - Рец. Габриела Белова-Ганева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-185-406-6
1. Интелектуална собственост - конференции 2. Информация - управление и организация - конференции
347.77/.78(06)
007(06)
COBISS.BG-ID 46275336

349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

БК 2021/20 Кн 59
        КНИГА за ТРЗ служителя 2019 / Красимира Гергева ... [и др.]. - [Шумен] : РС изд. и бизнес консултации, 2019. - 344 с. ; 17 см

Други авт.: Василена Христова, Аспасия Петкова, Теодора Дичева, Андрей Александров

ISBN 978-619-7028-79-9
1. Труд - България - наръчници 2. Работна заплата - България - наръчници 3. България - право
349.2(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 46319624

        МЕЖДУНАРОДНАТА организация на труда и България - 100 години и занапред : [сборник с доклади от международна научнопрактическа конференция, София, 27-28 юни 2019 г.] Вж Кн 31

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВ, Мартин Асенов, 1989-
        Декарбонизация на ниски обороти : оценка на българския национален план за енергетика и климат Вж Кн 42

        НЕЗАКОННАТА търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут : оценка на уязвимостите и заплахите Вж Кн 45

        The ILLICIT cigarette trade along the Balkan route : measuring vulnerabilities and threats Вж Кн 46

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/20 Кн 60
ИВАНОВ, Елислав Георгиев, 1957-
        Аналитично разузнаване : методи и техники за информационно-аналитична експертиза : монография / Елислав Иванов. - София : ВА "Георги Стойков Раковски", 2021. - 152 с. : с ил., табл. ; 21 см

Рецензии / Георги Гоцев, Росен Геров: с. 147-151. - Библиогр.: с. 139-146

ISBN 978-619-7478-61-7
1. Разузнаване 2. Анализ на данни
355.40
COBISS.BG-ID 46242824

БК 2021/20 Кн 61
ПЕНЧЕВ, Румен Димитров, 1958-
        Използване на пътните превозни средства в Българската армия - състояние и проблеми : монография. Ч. 2 / Румен Пенчев. - София : ВА "Георги Стойков Раковски", 2020. - 118 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Рец.: Мирослав Ст. Димитров, Любен Димитров. - Библиогр.: с. 95-96

ISBN 978-619-7478-53-2
1. Военен транспорт - България - експлоатация 2. България - военно дело
355.69(497.2)
COBISS.BG-ID 46266120

ПЕТРОВА-Луканова, Елизабет Пламенова
        Архиви и сигурност : [монография] Вж Кн 180

БК 2021/20 Кн 62
ХРИСТОВ, Мануш Петков, 1965-
        Мотопехотното отделение и мотопехотният взвод в отбранителния и настъпателния бой : учебник / Мануш Петков Христов. - Долна Митрополия : ВВВУ "Георги Бенковски", 2021 ([Плевен] : Izdavam.com). - 156 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 156

ISBN 978-954-713-149-1
1. Стрелкови войски - тактика - учебници за ВУЗ
357.5(075.8)
355.4(075.8)
COBISS.BG-ID 46180616

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/20 Кн 63
КАРАГЬОЗОВА, Силвана Колева
        Методически аспекти на аудиовизуалния дизайн / Силвана Карагьозова. - София : Канев мюзик, 2020 ([София] : ИК ЗИП). - 138 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Рец.: Адриан Георгиев, Николай Цанев. - Библиогр.: с. 132-136

ISBN 978-619-7505-69-6 : 12 лв.
1. Електронно обучение 2. Аудиовизия - в образованието и просветата 3. Мултимедии - в образованието и просветата
37.018.43:004
COBISS.BG-ID 46225160

БК 2021/20 Кн 64
        КУЛТУРНА и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила : обучителен модул / състав. Мила Манчева, Милена Статева. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019 ([София] : [Болкан пъблишинг]). - 292 с. : с табл. ; 24 см

Загл. на кор.: Интеграция в действие. - Текст и на араб., кюрд. ез., фарси

ISBN 978-954-477-357-1
1. Гражданско образование - бежанци
37.035-054.73
COBISS.BG-ID 46324744

БК 2021/20 Кн 65
        НАСОКИ за преподаване на основни права, толерантност и взаимно уважение в езиковото обучение и социалната ориентация на чужденци / Миряна Илчева ... [и др.]. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019 ([София] : [ДМТ продукт]). - 69 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

Други авт.: Сане ван де Пол, Дирк Ванхьойле, Изабела Майер, Ксенофон Контиадес, Деспина Конторизу, Ани Камариоти, Зои Касапи, Агнесе Лаце, Смаранда Витец

ISBN 978-954-477-351-9
1. Гражданско образование - чужденци 2. Чужди езици - методика на преподаването - социални проблеми 3. Права на човека
37.035-054.6
342.7-054.6
COBISS.BG-ID 46190344

БК 2021/20 Кн 66
        GUIDELINES on incorporating tolerance and mutual respect in language tuition and social orientation of refugees and migrants / Miriana Ilcheva ... [и др.]. - Sofia : Center for the study of democracy, 2019 ([София] : [ДМТ продукт]). - 69 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

Други авт.: Sanne van de Pol, Dirk Vanheule, Isabella Meier, Xenophon Contiades, Despoina Kontorizou, Annie Camarioti, Zoe Kasapi, Agnese Lace, Smaranda Witec

ISBN 978-954-477-354-0
1. Гражданско образование - чужденци 2. Чужди езици - методика на преподаването - социални проблеми 3. Права на човека
37.035-054.6
342.7-054.6
COBISS.BG-ID 46194184

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/20 Кн 67
ДИМИТРОВА, Цветелина Милчева, 1961-
        Български език 5 клас : знам повече в 5. клас : ориентирано към новата учебна програма / Цветелина Димитрова, Любка Василева-Бърдарска. - София : Клет България, 2019 (България). - 88 с. : с цв. ил., табл. ; 28 см

Кор. опис. - Загл. на гърба на кор.: Български език. - Загл. в изд. каре: Знам повече в 5. клас български. - Възприетата форма на името на авт. Любка Василева-Бърдарска е Любка Василева

ISBN 978-954-344-596-7 : 9.90 лв.
1. Български език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.163.2(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46313224

БК 2021/20 Кн 68
ХАЛАЧЕВА, Светозара Александрова, 1962-
        Български език за 4. клас като втори език за ниво A2.2 по Общата европейска езикова рамка : учебно помагало за подпомагане на обучението по български език и литература, организирано в чужбина / Светозара Халачева, Деляна Янчолова-Павлова. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 68 с. : с цв. ил. ; 28 см

Загл. на кор.: Български език за обучението, органзирано в чужбина 4. клас A2.2. - Загл. в изд. каре: Български език за 4. клас като втори език за ниво A2.2. - Кн. е част от поредицата Заедно

ISBN 978-954-344-627-8 : 22.92 лв.
1. Български език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.163.2(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46283272

БК 2021/20 Кн 69
ХАЛАЧЕВА, Светозара Александрова, 1962-
        Български език за 7. клас като втори език за ниво B1 по Общата европейска езикова рамка : учебно помагало за подпомагане на обучението по български език и литература, организирано в чужбина / Светозара Халачева, Йовка Дапчева. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 60 с. : с цв. ил. ; 28 см

Загл. на кор.: Български език за обучението, органзирано в чужбина 7. клас B1. - Загл. в изд. каре: Български език за 7. клас като втори език за ниво B1. - Кн. е част от поредицата Заедно

ISBN 978-954-344-629-2 : 22.92 лв.
1. Български език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.163.2(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46275592

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/20 Кн 70
        СЪНОВНИК / [състав.] Мария Благоева. - София : Мария Георгиева Благоева, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 324 с. ; 20 см

ISBN 978-619-91454-0-1 : 17 лв.
1. Сънища
398.7
COBISS.BG-ID 46216456


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

542 ПРАКТИЧЕСКА ЛАБОРАТОРНА ХИМИЯ. ПРЕПАРАТИВНА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ХИМИЯ

БК 2021/20 Кн 71
ДИМИТРОВА, Стела Здравкова, 1968-
        Тетрадка за упражнения по химия : за студенти по дентална медицина / Стела Димитрова, Мариана Кацарова, Мария Згурева. - Пловдив : [Лакс Бук], 2021. - 70 с. : с табл., сх. ; 30 см

Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Фармацевт. фак. Кат. по биоорган. химия

ISBN 978-619-189-158-0 (подв. със спирала)
1. Химия - учебни помагала за ВУЗ
54(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46235144

575 ОБЩА ГЕНЕТИКА. ОБЩА ЦИТОГЕНЕТИКА

БК 2021/20 Кн 72
ДАРТНЕЛ, Луис Райън, 1980-
        Начала : как Земята създаде човека / Луис Дартнел ; прев. от англ. Росен Люцканов. - София : Изток-Запад, 2021. - 336 с. : с ил., к. ; 22 см

Ориг. загл.: Origins / Lewis Dartnell. - Библиогр.: с. 305-327. - Азб. показалец

ISBN 978-619-01-0785-9 : 19.90 лв.
1. Човек - произход 2. Еволюция 3. Обща история
575.8
94(100)
COBISS.BG-ID
46262280

БК 2021/20 Кн 73
ДАРТНЕЛ, Луис Райън, 1980-
        Начала : как Земята създаде човека / Луис Дартнел ; прев. от англ. Росен Люцканов. - София : Изток-Запад, 2021. - 336 с. : с ил., к. ; 22 см

Ориг. загл.: Origins / Lewis Dartnell. - Библиогр.: с. 305-327. - Азб. показалец

ISBN 978-619-01-0786-6 (подв.) : 24.90 лв.
1. Човек - произход 2. Еволюция 3. Обща история
575.8
94(100)
COBISS.BG-ID 44634632

        МЕДИЦИНСКА генетика и геномика Вж Кн 78

576 КЛЕТЪЧНА И СУБКЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ. ЦИТОЛОГИЯ

БК 2021/20 Кн 74
ПЕНКОВА, Надя Иванова, 1964-
        Ръководство по цитология, обща и специална хистология : за медицински лаборанти / Надя Пенкова, Дарина Барбутска, Пепа Атанасова. - Пловдив : Лакс бук, 2021 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 127 с. ; 21 см

ISBN 978-619-189-161-0
1. Цитология - ръководства 2. Хистология - ръководства
576.3(035)
611.018(035)
COBISS.BG-ID 46267144

БК 2021/20 Кн 75
        РЪКОВОДСТВО и протоколна тетрадка по цитология, обща хистология, обща ембриология : за студенти от I курс по медицина и дентална медицина / Делчо Петров Андреев ... [и др.] ; под ред. на Николай Лазаров. - София : Мед. изд. Арсо, 2020 ([Пловдив] : [Тафпринт]). - 72 с. : с табл., сх. ; 30 см

Други авт.: Ангел Димчев Дандов, Лазар Желев, Андрей Вълков Иванов, Александър Асенов Илиев, Тодор Валентинов Киров, Николай Стоянов Кръстев, Бойчо Василев Ланджов, Николай Еленков Лазаров, Лина Георгиева Малинова, Никола Людмилов Стаменов, Станчо Стефанов Станчев. - Пълната форма на името на авт. Лазар Желев е Лазар Желев Славов. - Името на авт. Лазар Желев погрешно отпеч. в кн. - Лазар Славов Желев. - Изд. на Мед. унив. - София. Кат. по анатомия, хистология и ембриология

ISBN 978-619-197-056-8
1. Цитология - учебни помагала за ВУЗ 2. Хистология - учебни помагала за ВУЗ 3. Ембриология (човек) - учебни помагала за ВУЗ
576.3(076)(075.8)
611.018(076)(075.8)
611.013(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46208264

БК 2021/20 Кн 76
        CYTOLOGY, general histology, general embryology : manual and protocol notebook : for first-year students of medicine and dental medicine / Delcho Petrov Andreev ... [и др.] ; ed. Nikolai Lazarov. - Sofia : Med. Publ. House APCO, 2020 ([Пловдив] : [Тафпринт]). - 72 с. : с табл., сх. ; 30 см

Загл. и на бълг. ез.: Ръководство и протоколна тетрадка по цитология, обща хистология, обща ембриология. - Други авт.: Angel Dimchev Dandov, Lazar Jelev, Andrey Valkov Ivanov, Alexandar Asenov Iliev, Todor Valentinov Kirov, Nikolai Stoyanov Krastev, Boycho Vasilev Landzhov, Nikolai Elenkov Lazarov, Lina Georgieva Malinova, Nikola Liudmilov Stamenov, Stancho Stefanov Stanchev. - Пълната форма на името на авт. Lazar Jelev е Лазар Желев Славов. - Името на авт. Lazar Jelev погрешно отпеч. в кн. - Lazar Slavov Jelev. - Изд. на Мед. унив. - София. Кат. по анатомия, хистология и ембриология

ISBN 978-619-197-058-2
1. Цитология - учебни помагала за ВУЗ 2. Хистология - учебни помагала за ВУЗ 3. Ембриология (човек) - учебни помагала за ВУЗ
576.3(076)(075.8)
611.018(076)(075.8)
611.013(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46251272

577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА

БК 2021/20 Кн 77
БИВОЛАРСКА, Анелия Веселинова, 1971-
        Учебно помагало по биохимия : за студенти по медицина, дентална медицина и фармация / Анелия Биволарска. - Пловдив : Лакс бук, 2021. - [2], 110 с. : с табл., сх. ; 30 см

Рецензия / Татяна Влайкова: с. 2

ISBN 978-619-189-157-3
1. Биохимия - учебни помагала за ВУЗ
577(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46240776


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

БК 2021/20 Кн 78
        МЕДИЦИНСКА генетика и геномика / Драга Тончева ... [и др.] ; под ред. на Драга Тончева, Савина Хаджидекова. - София : Мед. изд. Арсо, 2020 ([Пловдив] : [Тафтпринт]). - XII, 15-618 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Савина Хаджидекова, Стоян Лалчев, Радка Тинчева, Сена Карачанак-Янкова, Рада Станева, Вера Дамянова, Олга Антонова, Марта Михайлова, Драгомира Николова, Михаил Ганев, Виктория Спасова, Георги Стаменов. - Възприетата форма на името на авт. Сена Карачанак-Янкова е Сена Куман Карачанак. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-197-057-5
1. Медицинска генетика
61:575
575.11
COBISS.BG-ID 46199560

БК 2021/20 Кн 79
        ПРАКТИЧЕСКО ръководство по медицинска генетика за студенти-медици / Драга Тончева ... [и др.] ; под ред. на Драга Тончева, Савина Хаджидекова. - 2. изд. - София : Мед. изд. Арсо, 2020 ([Пловдив] : Тафпринт). - 130 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Савина Хаджидекова, Сена Карачанак-Янкова, Рада Станева, Олга Антонова, Драгомира Николова, Марта Михайлова, В. Дамянова. - Възприетата форма на името на авт. Сена Карачанак-Янкова е Сена Куман Карачанак. - 1. изд. 2015 със загл. Практическо ръководство по медицинска генетика за студенти, на изд. Симел прес 

ISBN 978-619-197-052-0
1. Медицинска генетика - учебни помагала за ВУЗ
61:575(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46186248

БК 2021/20 Кн 80
        PRACTICAL course in medical genetics for medical students / Draga Toncheva ... [и др.] ; ed. Draga Toncheva, Savina Hadjidekova. - 2. изд. - Sofia : Publ. House Arso, 2020 ([Пловдив] : Tafprint). - 130 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Savina Hadjidekova, Sena Karachanak-Yankova, Rada Staneva, Olga Antonova, Dragomira Nikolova, Marta Mihaylova, V. Damyanova. - Възприетата форма на името на авт. Sena Karachanak-Yankova е Sena Kuman Karačanak. - 1. изд. 2012 със загл. Practical course of medical genetics for medical students, с авт. D. Toncheva, I. Dimova, O. Boyanova, R. Staneva, на изд. Simel Press

ISBN 978-619-197-051-3
1. Медицинска генетика - учебни помагала за ВУЗ
61:575(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46188808

611 АНАТОМИЯ. АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ
Виж и 343.93; 572; 591.3; 591.4; 616-091; 743

БК 2021/20 Кн 81
БАЛТАДЖИЕВ, Георги Атанасов, 1940-
        Анатомия на човека : учебник за специалности в медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози, кинезитерапевти / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев ; под ред. на Г. Балтаджиев. - 4. изд. - Пловдив : Лакс бук, 2020 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 280 с. : с ил., табл. ; 24 см

1. изд. 2001 със загл. Анатомия, с авт. Васил Василев, на изд. Любомъдрие

ISBN 978-619-189-148-1
1. Анатомия - учебници
611(075)
COBISS.BG-ID 46244872

БК 2021/20 Кн 82
МЕШЕР, Антъни Л.
        Junqueira's основи на хистологията : учебник и атлас. Ч. 1 / Антъни Л. Мешер ; ред. на бълг. изд. Пепа К. Атанасова, Ивета Коева. - Пловдив : Лакс бук, 2021 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - vi, 214 с. : с цв. ил. ; 30 см

Без сведение за ориг. загл. - Прев. от англ. ез.

ISBN 978-619-189-154-2
1. Хистология - учебници за ВУЗ
611.018(075.8)
COBISS.BG-ID 46335240

ПЕНКОВА, Надя Иванова, 1964-
        Ръководство по цитология, обща и специална хистология : за медицински лаборанти Вж Кн 74

БК 2021/20 Кн 83
        РЪКОВОДСТВО и протоколна тетрадка по органна хистология : за студенти по медицина и дентална медицина / Ангел Димчев Дандов ... [и др.] ; под ред. на Николай Лазаров. - София : Мед. изд. Арсо, 2021 ([Пловдив] : Тафпринт). - 96 с. : с табл. ; 30 см

Други авт.: Лазар Желев, Андрей Вълков Иванов, Александър Асенов Илиев, Тодор Валентинов Киров, Николай Стоянов Кръстев, Бойчо Василев Ланджов, Николай Еленков Лазаров, Лина Георгиева Малинова, Никола Людмилов Стаменов, Станчо Стефанов Станчев. - Пълната форма на името на авт. Лазар Желев е Лазар Желев Славов. - Името на авт. Лазар Желев погрешно отпеч. в кн. - Лазар Славов Желев. - Изд. на Мед. унив. - София. Кат. по анатомия, хистология и ембриология

ISBN 978-619-197-059-9
1. Хистология - учебни помагала за ВУЗ
611.018(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46352904

        РЪКОВОДСТВО и протоколна тетрадка по цитология, обща хистология, обща ембриология : за студенти от I курс по медицина и дентална медицина Вж Кн 75

        CYTOLOGY, general histology, general embryology : manual and protocol notebook : for first-year students of medicine and dental medicine Вж Кн 76

БК 2021/20 Кн 84
        MANUAL and protocol notebook organ histology : for students of medicine and dental medicine / Angel Dimchev Dandov ... [и др.] ; ed. Nikolai Lazarov. - Sofia : Med. Publ. House Arso, 2021 ([Пловдив] : Тафпринт). - 108 с. : с табл. ; 30 см

Други авт.: Lazar Jelev, Andrey Valkov Ivanov, Alexandar Asenov Iliev, Todor Valentinov Kirov, Nikolai Stoyanov Krastev, Boycho Vasilev Landzhov, Nikolai Elenkov Lazarov, Lina Georgieva Malinova, Nikola Liudmilov Stamenov, Stancho Stefanov Stanchev. - Пълната форма на името на авт. Лазар Желев е Лазар Желев Славов. - Името на авт. Лазар Желев погрешно отпеч. в кн. - Лазар Славов Желев. - Изд. на Med. Univ. of Sofia. Department of Anatomy, Histology and embriology

ISBN 978-619-197-060-5
1. Хистология - учебни помагала за ВУЗ
611.018(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46381576

612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ
Виж и 159.91; 577; 581.1; 591.1; 616-092

БК 2021/20 Кн 85
        РЪКОВОДСТВО и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология : за студенти по медицина и дентална медицина. Т. 1, Зимен семестър / Радослав Гърчев ... [и др.] ; под ред. на Радослав Гърчев. - София : Мед. изд. Арсо, 2020 ([Пловдив] : [Тафпринт]). - 196 с. : с ил., табл. ; 30 см

Други авт.: Нина Юриева Белова, Петя Николова Купенова, Юри Пенков Няголов, Ангел Димитров Куртев, Елка Бориславова Попова, Бистра Димитрова Стоименова, Рене Димитрова Милева, Милчо Емилов Георгиев. - Възприетата форма на името на авт. Елка Бориславова Попова е Елка Бориславова Йорданова-Попова, на Рене Димитрова Милева - Рене Димитрова Милева-Попова. - Изд. на Мед. унив. - София. Мед. фак. Кат. по физиология

ISBN 978-619-197-055-1
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46272264

БК 2021/20 Кн 86
        РЪКОВОДСТВО и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология : за студенти по медицина и дентална медицина. Т. 2, Летен семестър / Радослав Гърчев ... [и др.] ; под ред. на Радослав Гърчев. - София : Мед. изд. Арсо, 2020 ([Пловдив] : [Тафпринт]). - 376 с. : с ил., табл. ; 30 см

Други авт.: Нина Юриева Белова, Петя Николова Купенова, Юри Пенков Няголов, Ангел Димитров Куртев, Елка Бориславова Попова, Бистра Димитрова Стоименова, Рене Димитрова Милева, Милчо Емилов Георгиев. - Възприетата форма на името на авт. Елка Бориславова Попова е Елка Бориславова Йорданова-Попова, на Рене Димитрова Милева - Рене Димитрова Милева-Попова. - Изд. на Мед. унив. - София. Мед. фак. Кат. по физиология

ISBN 978-619-197-055-1 !
1. Физиология - учебни помагала за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46273544

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/20 Кн 87
        ХИГИЕНА : учебник за студенти по дентална медицина и други медицински специалности / Виктория К. Атанасова ... [и др.] ; под ред. на Таня Търновска. - Пловдив : Лакс бук, 2021 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 605 с. : с табл., сх., ил. ; 24 см

Други авт.: Ваня А. Бирданова, Коста Василев, Влайко Воденичаров, Пенка Д. Гацева, Ангел Джамбов, Росица Еникова, Теодора Димитрова, Людмила Б. Иванова, Мишел Израел, Мая Ляпина, Дарина Найденова, Магдалена Платиканова, Росица Б. Попова, Лалка Рангелова, Марияна Стойновска, Дроздстой Стоянов, Кристина Стоянова, Елка Тосева, Таня Търновска, Станислава Харизанова, Росица Х. Чамова. - Възприетата форма на името на авт. Магдалена Платиканова е Магдалена Стефанова Платиканова-Иванова. - Пълната форма на името на авт. Дарина Найденова е Дарина Найденова Христова. - Автори: с. 4-11. - Рец. Божидар Попов. - Библиогр.: с. 584-604

ISBN 978-619-189-160-3 (подв.)
1. Хигиена - учебници за ВУЗ
613(075.8)
COBISS.BG-ID 46207240

        ХРАНЕНЕ, профилактика и терапия на бременни, кърмачки и новородени Вж Кн 102

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/20 Кн 88
ДИМИТРОВА, Маргарита, нутрициолог
        Изкуството да управляваме стреса чрез алтернативни методи / Маргарита Димитрова. - Казанлък : Стикс и Монида дизайн, 2021. - 112 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91174-4-6 : 11 лв.
1. Стрес - борба и профилактика
615.8
COBISS.BG-ID 46302472

БК 2021/20 Кн 89
        ФАРМАКОЛОГИЯ : учебник за студенти по дентална медицина / Славина Кирилова Сурчева ... [и др.] ; под ред. на Румен Николов. - София : Мед. изд. Арсо, 2020 ([Пловдив] : [Тафпринт]). - 480 с. : с ил. ; 30 см

Други авт.: Надка Иванова Бояджиева, Красимира Симеонова Якимова, Милка Василева Власковска, Стефка Василева Вълчева-Кузманова, Иванка Илиева Костадинова, Людмил Пейчев Пейчев, Дамянка Петева Гетова-Спасова, Анна Белчева, Румен Павлов Николов, Жоржета Стоянова Бочева, Цветанка Петрова Дончева, Мирослава Георгиева Варадинова, Теодора Светославова Ханджиева-Дърленска, Павлина Ангелова Гатева, Галя Цветанова Ставрева, Илия Димитров Костадинов, Делян Пенев Делев, Мария Ганева Ганева, Елка Николаева Радeва, Георги Асенов Богданов, Евгений Юриев Харитонов, Людмил Калистратов Лазаров, Милен Христов Христов, Калина Николаева Колева. - Възприетата форма на името на авт. Дамянка Петева Гетова-Спасова е Дамянка Петева Гетова, на Цветанка Петрова Дончева - Цветанка Петрова Маркова. - Пълната форма на името на авт. Анна Белчева е Анна Белчева Беронова. - Името на авт. Анна Белчева погрешно отпеч. на с. 3 - Ана Беронова Белчева. - Азб. показалец

ISBN 978-619-197-047-6
1. Фармакология - учебници за ВУЗ
615(075.8)
COBISS.BG-ID 46287880

ФИЛКОВА, Силвия Иванова, 1969-
        Съвременният начин на живот и функционалните гръбначни изкривявания : монография Вж Кн 97

        ХРАНЕНЕ, профилактика и терапия на бременни, кърмачки и новородени Вж Кн 102

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/20 Кн 90
        CLINICAL laboratory : interpretation of results / Tanya Deneva ... [и др.] ; ed., pref. Tanya Deneva. - Plovdiv : Lax Book, 2021 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 288 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Valya Markova, Delyana Davcheva, Vanya Peneva, Boyan Delev, Desislava Arabadzhiyska, Snezhana Stoencheva. - Възприетата форма на името на авт. Tanya Deneva е Tanja Deneva-Kojčeva. - Името на авт. Снежана Стоянова Стоенчева погрешно отпеч. на гърба на загл. с. - Snezhana Stoncheva. - Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Фак. по фармация. Деп. по клинична лаборатория. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-189-156-6
1. Лабораторна диагностика - учебници за ВУЗ
616-07(075.8)
COBISS.BG-ID 46371336

616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ

БК 2021/20 Кн 91
ЧЕШМЕДЖИЕВА, Богомила Димитрова, 1963-
        Ролята на хибридната хирургия при лечението на периферна артериална болест - медицински и социални аспекти / Богомила Чешмеджиева. - Пловдив : Лакс Бук, 2020 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 146 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Рецензии / Димитър Петков, Илиян Петров, Л. Деспотова-Толева: с. 3-8. - Името на авт. на рецензия Любима Димитрова Деспотова-Толева погрешно отпеч. в изд. каре - Л. Д. Деспотово-Толева. - Библиогр.: с. 138-145

ISBN 978-619-189-150-4
1. Артерии - болести - хирургическа терапия
616.13-089
COBISS.BG-ID 46276872

616.1/.4 ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

БК 2021/20 Кн 92
        ВЪТРЕШНИ болести : диагноза и терапия. Т. 1 / Дамян Дамянов ... [и др.] ; състав., отг. ред. Жени Милева ... [и др.]. - София : Мед. изд. Арсо, 2020 ([Пловдив] : [Тафпринт]). - 379 с. : с табл., сх. ; 25 см

Други авт.: Богдан Петрунов, Драга Тончева, Николай Цанков, Асен Алексиев, Красимир Антонов, Анастас Баталов, Стефан Горанов, Златка Димитрова, Деян Желев, Сабина Захариева, Захарий Кръстев, Жени Милева, Анастасия Михайлова, Елисавета Наумова, Гео Нешев, Росен Николов, Ради Овчаров, Марин Пенев, Райна Робева, Зоя Спасова, Светла Торбова, Георги Христов, Татяна Червенякова, Константин Чернев, Елена Шипковенска, Виолина Боева-Бангьозова, Соня Генова, Олга Григорова, Жана Казанджиева, Боряна Киперова, Ася Кръстева, Веселина Маринова-Горанова, Марин Маринкев, Сотир Марчев, Снежина Михайлова, Милена Николова-Влахова, Пенка Николова, Даниела Попова, Димитър Попов, Юлия Раденкова-Саева, Донка Стефанова, Весела Стоянова, Савина Хаджидекова, Анета Хубенова, Александър Шинков, Олга Антонова, Евелина Атанасова, Михаил Ганев, Вера Дамянова, Росица Каралилова, Доника Кръстева, Марта Михайлова, Мария Попова, Мария Петкова, Христо Пенчев, Виктория Спасова, Рада Станева, Димитър Страшимиров, Тома Томов, Нина Янчева. - Възприетата форма на името на авт. Стефан Горанов е Стефчо Емилов Горанов, на Виолина Боева-Бангьозова е Виолина Генова Боева, на Ася Кръстева е Ася Захариева Кръстева-Панова, на Милена Николова-Влахова е Милена Красимирова Николова, на Весела Стоянова е Весела Стоянова Стоянова-Батоева, на Мария Попова - Мария Йорданова Попова-Кираджиева. - Името на авт. Веселина Горанова-Маринова погрешно отпеч. на с.4 - Веселина Маринова-Горанова. - Пълната форма на името на авт. Пенка Николова е Пенка Николова Георгиева. - Други състав.: Гео Нешев, Александър Шинков. - Библиогр. след отд. части

ISBN 978-619-197-048-3 (подв.)
1. Вътрешни болести
616.1/.4
COBISS.BG-ID 46190088

БК 2021/20 Кн 93
        ВЪТРЕШНИ болести : диагноза и терапия. Т. 2 / Дамян Дамянов ... [и др.] ; състав., отг. ред. Жени Милева ... [и др.]. - София : Мед. изд. Арсо, 2020 ([Пловдив] : [Тафпринт]). - ХІХс., с. 380-820 : с табл., сх., диагр. ; 25 см

Други авт.: Богдан Петрунов, Драга Тончева, Николай Цанков, Асен Алексиев, Красимир Антонов, Анастас Баталов, Стефан Горанов, Златка Димитрова, Деян Желев, Сабина Захариева, Захарий Кръстев, Жени Милева, Анастасия Михайлова, Елисавета Наумова, Гео Нешев, Росен Николов, Ради Овчаров, Марин Пенев, Райна Робева, Зоя Спасова, Светла Торбова, Георги Христов, Татяна Червенякова, Константин Чернев, Елена Шипковенска, Виолина Боева-Бангьозова, Соня Генова, Олга Григорова, Жана Казанджиева, Боряна Киперова, Ася Кръстева, Веселина Маринова-Горанова, Марин Маринкев, Сотир Марчев, Снежина Михайлова, Милена Николова-Влахова, Пенка Николова, Даниела Попова, Димитър Попов, Юлия Раденкова-Саева, Донка Стефанова, Весела Стоянова, Савина Хаджидекова, Анета Хубенова, Александър Шинков, Олга Антонова, Евелина Атанасова, Михаил Ганев, Вера Дамянова, Росица Каралилова, Доника Кръстева, Марта Михайлова, Мария Попова, Мария Петкова, Христо Пенчев, Виктория Спасова, Рада Станева, Димитър Страшимиров, Тома Томов, Нина Янчева. - Възприетата форма на името на авт. Стефан Горанов е Стефчо Емилов Горанов, на Виолина Боева-Бангьозова е Виолина Генова Боева, на Ася Кръстева е Ася Захариева Кръстева-Панова, на Милена Николова-Влахова е Милена Красимирова Николова, на Весела Стоянова е Весела Стоянова Стоянова-Батоева, на Мария Попова - Мария Йорданова Попова-Кираджиева. - Името на авт. Веселина Горанова-Маринова погрешно отпеч. на с.4 - Веселина Маринова-Горанова. - Пълната форма на името на авт. Пенка Николова е Пенка Николова Георгиева. - Други състав.: Гео Нешев, Александър Шинков. - Библиогр. след отд. ч.

(Подв.)
ISBN 978-619-197-048-3 !
1. Вътрешни болести
616.1/.4
COBISS.BG-ID 46334984

616.2 ПАТОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

БК 2021/20 Кн 94
ГАГОВ, Емилиян Илиев, 1968-
        Компютър томографска виртуална бронхоскопия : [монография] / Емилиян Илиев Гагов ; под ред. на Кичка Велкова. - Пловдив : Лакс бук, 2020 ([Пловдив] : [Полиграф Комерс]). - 125 с. : с ил., табл. ; 25 см

Рецензии / Атанас Димитров Хилендаров, Николай Сираков: с. 121-124. - Библиогр.: с. 109-120

ISBN 978-619-189-149-8
1. Бронхоскопия и бронхоскоп 2. Бели дробове - томография
616.24-07
COBISS.BG-ID 46235912

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

БК 2021/20 Кн 95
        ПРОТОКОЛНА тетрадка по Орална патология / А. Кръстева ... [и др.]. - София : Мединформ, 2020 ([София] : [Зуум]). - 54 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 27 см

Други авт.: Вл. Панов, М. Денчева, М. Балчева, Г. Томов, Я. Истаткова. - Възприетата форма на името на авт. А. Кръстева е Ася Захариева Кръстева-Панова, на авт. М. Денчева - Мария Стоянова Денчева-Гарова

ISBN 978-619-7164-15-2
1. Уста - болести - учебни помагала за ВУЗ
616.31(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46258184

БК 2021/20 Кн 96
        NOTEBOOK of Oral pathology / A. Krasteva ... [и др.]. - Sofia : Medinform, 2020 ([София] : [Зуум]). - 54 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 27 см

Други авт.: Vl. Panov, M. Dencheva, M. Balcheva, G. Tomov, Y. Istatkova. - Възприетата форма на името на авт. A. Krasteva е Asja Zaharieva Krǎsteva-Panova, на M. Dencheva - Marija Stojanova Denčeva-Garova

ISBN 978-619-7164-16-9
1. Уста - болести - учебни помагала за ВУЗ
616.31(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46261256

616.6 ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. УРОЛОГИЯ

ЧИТАЛОВ, Жан Радоев, 1963-
        История и принципи на лазерите. Приложението им в урологията Вж Кн 103

616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

БК 2021/20 Кн 97
ФИЛКОВА, Силвия Иванова, 1969-
        Съвременният начин на живот и функционалните гръбначни изкривявания : монография / Силвия Филкова ; худож. Галина Христофорова Христова. - София : Direct services, 2021. - 183 с. : с ил. ; 24 см

Рецензии / Димитър Райков, Марияна Михайлова: с. 5-10. - Възприетата форма на името на авт. на рецензия Марияна Михайлова е Марияна Михайлова Кръстева-Русева. - Библиогр.: с. 152-182

ISBN 978-619-7671-11-7 : 14 лв.
1. Гръбначен стълб - деформации и изкривявания - борба и профилактика
616.71-084
615.825
COBISS.BG-ID 46237960

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА

БК 2021/20 Кн 98
ДАВАРСКИ, Атанас Николов, 1978-
        Интрадурални спинални менингиоми, шваноми и неврофиброми : монография / Атанас Даварски. - Пловдив : Лакс бук, 2021 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 163 с. : с ил., табл., диагр. ; 25 см

Рецензии / Христо Желязков, Владимир Ставрев, Стефан Вълканов: с. 7-17. - Библиогр: с. 136-162

ISBN 978-619-189-151-1 (подв.)
1. Гръбначен мозък - тумори
616.83-006
COBISS.BG-ID 46259464

БК 2021/20 Кн 99
КОЛЧЕВ, Христо Благоев
        Ръководство по епилептология : фундамент, клинична феноменология и терапевтично поведение / Христо Б. Колчев. - София : Мед. изд. Арсо, 2019 ([Пловдив] : [Таф Принт]). - 298 с. : с ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-197-045-2
1. Епилепсия - ръководства
616.853(035)
COBISS.BG-ID 46267912

БК 2021/20 Кн 100
КОЛЧЕВ, Христо Благоев
        Ръководство по клинична ЕЕГ и епилептология : фундамент, клинична феноменология и терапевтично поведение / Христо Б. Колчев. - София : Изток-Запад, 2021. - 403 с. : с ил. ; 30 см

За автора и книгата / Пенко Шотеков: с. 17-18. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-01-0744-6 (подв.) : 39 лв.
1. Епилепсия - ръководства 2. Електроенцефалография - ръководства
616.853(035)
616.8-07(035)
COBISS.BG-ID 46323976

МАДЖИРОВА, Надежда Петрова, 1945-
        Психопатология : клинико-психологични и психофизиологични аспекти Вж Кн 18

617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ

БК 2021/20 Кн 101
        УЧЕБНИК по очни болести / Ива Петкова ... [и др.] ; под ред. на Ива Петкова, Александър Оскар. - София : Мед. изд. Арсо, 2021 ([Пловдив] : [Тафпринт]). - 464 с. : с цв. ил. ; 24 см

Други авт.: Александър Оскар, Галина Димитрова, Борислав Дъбов, Силвия Чернинкова, Станислава Костова, Лъчезар Войнов, Зорница Златарова, Цветомир Димитров, Снежана Мургова, Христина Видинова, Яни Здравков, Невяна Велева, Огнян Младенов, Георги Марков, Росица Лолова, Анани Тошев, Николай Даков, Розалия Христова. - Пълната форма на името на авт. Станислава Костова е Станислава Костова Иванова, на Розалия Христова - Розалия Христова Димитрова. - Възприетата форма на името на авт. Невяна Велева е Невяна Валентинова Велева-Кръстева. - Изд. на Мед. унив. - София. Кат. по офталмология. - За редакторите на учебника: с. 5

ISBN 978-619-197-049-0
1. Очни болести - учебници за ВУЗ
617.7(075.8)
COBISS.BG-ID 46230280

618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Виж и 612.6

БК 2021/20 Кн 102
        ХРАНЕНЕ, профилактика и терапия на бременни, кърмачки и новородени / Надка Бояджиева ... [и др.] ; под ред. на Надка Бояджиева. - София : Мед. изд. Арсо, 2020 ([Пловдив] : [Тафпринт]). - VI, 234 с. : с ил., табл., диагр. ; 30 см

Други авт.: Жоржета Бочева, Лилия Вакрилова, Мирослава Варадинова, Теодор Гарнизов, Павлина Гатева, Виолета Димитрова, Румен Николов, Георги Пенев, Таня Праматарова, Петя Радулова, Боряна Слънчева, Райна Томова, Теодора Ханджиева-Дърленска, Яна Христова, Росица Методиева. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-619-197-054-4
1. Бременност 2. Кърмачета 3. Фармакотерапия
618.2/.7
613.9-053.3
615.3
COBISS.BG-ID 46195976

620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА

ВЛАДИМИРОВ, Мартин Асенов, 1989-
        Декарбонизация на ниски обороти : оценка на българския национален план за енергетика и климат Вж Кн 42

VLADIMIROV, Martin Asenov, 1989-
        Stiffled decarbonisation : assessing the Bulgarian national energy and climate plan Вж Кн 44

621.37 РАДИОТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ТРЕПТЕНИЯ (РАДИОВЪЛНИ)

БК 2021/20 Кн 103
ЧИТАЛОВ, Жан Радоев, 1963-
        История и принципи на лазерите. Приложението им в урологията / Жан Радоев Читалов. - Пловдив : Лакс бук, 2020 ([Пловдив] : [Полиграф Комерс]). - 153 с. : с цв. ил. ; 25 см

Рецензии / Димитър Младенов, Илия Салтиров: с. 8-12. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-189-152-8
1. Квантови генератори - приложение - в медицината 2. Пикочно-полови органи - болести - диагностика
621.373
616.6-07
COBISS.BG-ID 46231560

621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАДВИЖВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ. СМАЗКИ

БК 2021/20 Кн 104
ДИМИТРОВ, Димитър Николов, 1961-
        Ръководство за семинарни упражнения по машинни елементи - II / Димитър Димитров, Георги Атанасов. - Пловдив : Миленкови, 2021. - 98 с. : с табл. ; 30 см

Изд. на ТУ - София. Фил. Пловдив. Фак. по машиностроене и уредостроене. Кат. "Машиностроене и уредостроене"

ISBN 978-619-7633-00-9 (подв. със спирала)
1. Машинни елементи - учебни помагала за ВУЗ
621.8(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46250248

622 МИННО ДЕЛО
Виж и 528; 549; 552; 553; 679.8

БК 2021/20 Кн 105
ТРИФОНОВА, Боряна Йорданова, 1969-
        Създаване на мотивационна среда и оптимизиране управлението на човешките ресурси в минните предприятия : монография / Боряна Трифонова. - София : Ей пи ай, 2021. - 118 с. : с табл. ; 25 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Иван Величков. - Библиогр.: с. 113-118

ISBN 978-619-7537-01-7
1. Минна промишленост - кадри - управление и организация
622:005.96
005.96
COBISS.BG-ID 46226696

631.5 АГРОТЕХНИКА

БК 2021/20 Кн 106
ТУН, Мария, 1922-2012
        Посевни дни 2020 : с времето за садене, обработка и събиране на реколтата и подходящите дни за работа с пчелите през 2020 година : из констелационните изследвания / израб. и състав. от Мария Тун и Матиас К. Тун ; прев. от нем. ез. Татяна Благоева. - Варна : Сдружение по антропософска лечебна педагогика и соц. терапия, 2019 (София : Симолини 94). - 64 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Aussaattage 2020. - Загл. на кор.: Мария Тун Посевни дни 2020. - Пълната форма на името на прев. Татяна Благоева е Татяна Благоева Цекова-Ценова

ISBN 978-619-7338-09-6 : 10 лв.
1. Сеитба и засаждане 2. Пчеларство
631.54:523.3/.4
638.1:523.3/.4
COBISS.BG-ID 46350856

636.09 ВЕТЕРИНАРНА НАУКА. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ ПО ДОМАШНИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ЖИВОТНИ: КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ. ЗООТЕХНИЧЕСКИ, ЗАЩИТНИ МЕРКИ
Виж и 614.2; 614.3; 614.4; 614.6

БК 2021/20 Кн 107
DIMITROVA, Dimitrička Jordanova, 1956-
        Drug prescription and pharmaceutical dosage forms for veterinary use / Dimitrichka Dimitrova, Ralitsa Bankova, Sofia Ivanova. - Sofia : Arso, 2019 ([Пловдив] : [Таф принт]). - 236 с. : с ил., табл., факс. ; 24 с.

Изд. на Univ. of Forestry. Dep. of Internal Non-Infections Diseases, Pathology and Pharmacology. Fac. of Veterinary Medicine. - Рец.: Rumen Pavlov Nikolov, Maria Ganeva. - Библиогр.: с. 182-186

ISBN 978-619-197-046-9
1. Ветеринарна фармакология и рецептура - учебници за ВУЗ
636.09:615.01(075.8)
COBISS.BG-ID 46337032

638.1 ПЧЕЛАРСТВО. АПИКУЛТУРА

ТУН, Мария, 1922-2012
        Посевни дни 2020 : с времето за садене, обработка и събиране на реколтата и подходящите дни за работа с пчелите през 2020 година : из констелационните изследвания Вж Кн 106

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/20 Кн 108
КИРИЛОВ, Калоян Маринов, 1976-
        Как да продам фирмата си? / Калоян Кирилов ; худож. Ива Тошкова. - София : Elestra, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 270 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7292-13-8 : 19.90 лв.
1. Стопански предприятия - търговия 2. Сделки 3. Икономическо поведение
658
339.18
330.16
COBISS.BG-ID 46209544

659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ИЙГЪЛ, Уил
        YouTube маркетинг Вж Кн 9

681 ФИНА МЕХАНИКА

БК 2021/20 Кн 109
КАРАГЬОЗОВ, Христо Кутев, 1967-
        Звукови технологии : история, методика, практика / Христо Карагьозов. - София : Канев мюзик, 2020 ([София] : ИК ЗИП). - 164 с. : с ил. ; 20 см

Рец.: Адриан Георгиев, Симо Лазаров. - Библиогр.: с. 161-163

ISBN 978-619-7514-81-0 : 12 лв.
1. Аудиотехника - методика на преподаването 2. Звук - записване и възпроизвеждане
681.84
COBISS.BG-ID 46218760


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

71 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНА, ГРАДИНСКА И ПАРКОВА АРХИТЕКТУРА
Виж и 911.37

БК 2021/20 Кн 110
ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        Градоустройствени правила и показатели с указания за работа / Христо Генчев. - София : ФЕКГ, 2021 ([София] : [Прототип]). - 162 с. : с ил. ; 30 см

В кн. погрешно отпеч. 2 доп. изд. - Библиогр.: с. 144-145

ISBN 978-954-92588-5-1 (подв.)
1. Градоустройство
711.4
COBISS.BG-ID 46310664

77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ
Виж и 528.7; 535.24; 535.6; 661.14; 681.7

БК 2021/20 Кн 111
КЕЛБИ, Скот, 1960-
        Портретна фотография на естествена светлина : професионални фотографски техники - стъпка по стъпка / Скот Келби ; прев. от англ. Ирена Райчева. - [София] : Алекс Софт, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xiii, 186 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The natural light portrait book / Scott Kelby. - За автора: с. v

ISBN 978-954-656-387-3 : 22 лв.
1. Портретна фотография - наръчници
77.041.5(035)
COBISS.BG-ID 46297352

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК 2021/20 Кн 112
ГОЧЕВ, Явор Петров, 1972-
        Огледалото и отражението : музиката и неосезаемите нишки в тъканта на видимото и незримото / Явор Гочев ; науч. ред. Андрей Диамандиев. - София : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", 2019 ([София] : Дайрект сървисиз). - 350 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Библиогр.: с. 346-350

ISBN 978-619-91306-8-1
1. Музика - теория
78.01
COBISS.BG-ID 46272776

БК 2021/20 Кн 113
ГРАМАТИКОВ, Илия Димитров, 1984-
        Инструменталните концерти на Георги Арнаудов: сюрреалистични препрочити на музикалната история / Илия Граматиков ; худож. Ясен Панов ; науч. ред. Наташа Япова. - София : Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2020 ([София] : Булгед). - 400 с. : с цв. ил. ; 30 см

Библиогр.: с. 389-399

ISBN 978-954-8594-92-9 (подв.)
1. Арнаудов, Георги Асенов, 1957- - творчетство 2. Композитори - България - творчетство 3. България - музика
78.071.1(497.2)(092)
929 Арнаудов, Георги Асенов
COBISS.BG-ID 46307592

782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА
Виж и 792.5; 82-293

БК 2021/20 Кн 114
ЗЛАТЕВ, Петър Ангелов, 1933-2019
        Маргарита Лилова, певицата е от Бога / Петър Златев. - Варна : МС, 2018 ([Варна] : [Паус]). - 76 с. : с факс., портр. ; 20 см

ISBN 978-619-7328-28-8 : 12 лв.
1. Лилова, Маргарита, 1935-2012 - биографии 2. Оперни и оперетни артисти - България - биографии 3. България - музика
78.071.2(497.2)(092)
929 Лилова, Маргарита
COBISS.BG-ID 46278664

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Виж и 782; 82-2

БК 2021/20 Кн 115
ЛУНГОВ, Георги Жеков, 1939?-1998
        Когато завесата се вдигне / Георги Лунгов. - 2. изд. - Шумен [т.е. Смядово] : Антос, 2017. - 86 с. ; 20 см

1. изд. 2010. - Нямаме право да забравяме / Стефан Бобчев: с. 3-6. - Преди да се вдигне завесата / Христо Тонев: с. 82-84. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Христо Тонев е Христо Тонев Христов

ISBN 978-619-7364-02-6
1. Театрална самодейност - Североизточна България - история 2. Села - Североизточна България - история 3. Североизточна България - театър
792.077(497.21-22)
908(497.21-22)
821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46179336

796.3 ИГРИ С ТОПКА
Виж и 797.25

БК 2021/20 Кн 116
КАЛИНОВ, Огнян Георгиев, 1962-
        110 години ПФК "Черно море" - Варна. Ч. 1, 1909-1937 / Огнян Калинов, Наньо Нанев. - Варна : МС, 2019 (Варна : Колор принт ПАК). - 322 с. : с цв. ил., факс., портр. ; 30 см

Именен показалец

ISBN 978-619-7328-79-0 (подв.)
1. ПФК "Черно море" (Варна) - история 2. Варна - физическа култура и спорт
796.332(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 46312712


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

БК 2021/20 Кн 117
ВАЦОВ, Димитър Милчев, 1971-
        Силите на речта : радикална прагматика / Димитър Вацов. - София : Изток-Запад, 2021. - 312 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 303-309

ISBN 978-619-01-0777-4 (подв.) : 20 лв.
1. Език - философия 2. Прагматика 3. Онтология
81:1
111
COBISS.BG-ID 44504328

БК 2021/20 Кн 118
ТОМОВА, Катерина Иванова, 1967-
        Чешко-български речник на междуметията и междуметните изрази / Катерина Томова, Елка Петрова, Мариела Симеонова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2019. - 251 с. : с табл. ; 21 см

Загл. и на чеш. ез.: Česko-bulharský slovník interjekcí a interjekčních výrazů. - Библиогр.: с. 244-250

ISBN 978-619-202-526-7
1. Чешки език - части на речта - речници, чешко-български
81'374=162.3=163.2
811.162.3'366(038)=163.2
COBISS.BG-ID 46297608

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕКЪР, Кетрин Е.
        Бизнескореспонденция английски : над 800 примерни писма и изрази за всеки делови повод : ниво B1 Вж Кн 8

БК 2021/20 Кн 119
        ENGLISH in mind for Bulgaria B1.1 : student's book / Herbert Puchta ... [и др.]. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 132 с. : с табл., цв. ил. ; 29 см

Други авт.: Jeff Stranks, Richard Carter, Peter Lewis-Jones, Desislava Zareva, Nikolina Tsvetkova. - Комплект с уч. тетрадка, кн. за учителя

ISBN 978-954-344-559-2
1. Английски език - учебници за курсове
811.111(075.9)
COBISS.BG-ID 46354952

БК 2021/20 Кн 120
        ENGLISH in mind for Bulgaria B1.1 : workbook / Herbert Puchta ... [и др.]. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 109 с. : с ил., табл. ; 29 см + 1 оптичен диск

Други авт.: Jeff Stranks, Richard Carter, Peter Lewis-Jones, Desislava Zareva, Nikolina Tsvetkova. - Речник: с. 100-108. - Комплект с учебник, кн. за учителя

ISBN 978-954-344-560-8
1. Английски език - учебни помагала за курсове
811.111(076)(075.9+086.76)
COBISS.BG-ID 46355208

БК 2021/20 Кн 121
        FLASH on English for Bulgaria B2.1 : student's book / Richard Chapman ... [и др.]. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 124 с. : с табл., цв. ил. ; 29 см

Загл. на гърба на кор.: Flash on English for Bulgaria. - Други авт.: Laura Clyde, Nikolina Tsvetkova, Maria Genova. - Възприетата форма на името на авт. Maria Genova е Marija Metodieva, с пълно име Marija Metodieva Genova. - Комплект с уч. тетрадка

ISBN 978-954-344-556-1
1. Английски език - учебници за курсове
811.111(075.9)
COBISS.BG-ID 46308360

БК 2021/20 Кн 122
        FLASH on English for Bulgaria B2.1 : workbook / Richard Chapman ... [и др.]. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 112 с. : с ил., табл. ; 29 см + 1 оптичен диск

Загл. на гърба на кор.: Flash on English for Bulgaria. - Други авт.: Valentina M. Chen, Nikolina Tsvetkova, Maria Genova. - Възприетата форма на името на авт. Maria Genova е Marija Metodieva, с пълно име Marija Metodieva Genova. - Речник: с. 106-111. - Комплект с учебник

ISBN 978-954-344-557-8
1. Английски език - учебни помагала за курсове
811.111(076)(075.9+086.76)
COBISS.BG-ID 46309896

БК 2021/20 Кн 123
        THINK for Bulgaria B2.1 : workbook / Herbert Puchta ... [и др.]. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 147 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см + 1 оптичен диск

Загл. на гърба на кор.: Think. - Други авт.: Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones, Nikolina Tsvetkova, Maria Genova. - Възприетата форма на името на авт. Maria Genova е Marija Metodieva, с пълно име Marija Metodieva Genova. - Речник: с. 141-146. - Комплект с учебник, кн. за учителя

ISBN 978-954-344-554-7
1. Английски език - учебни помагала за курсове
811.111(076)(075.9+086.76)
COBISS.BG-ID 46313480

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК)

БК 2021/20 Кн 124
MOTTA, Giorgio
        Magnet smart A2 : Lehrbuch. Bd. 1 / Giorgio Motta. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 94 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. в изд. каре: Magnet smart Lehrbuch A2 Band 1. - Загл. и на бълг. ез.: Учебник по немски език за ниво А2 част 1

ISBN 978-954-344-582-0
1. Немски език - учебници
811.112.2(075)
COBISS.BG-ID 46300936

811.124 ЛАТИНСКИ ЕЗИК

БК 2021/20 Кн 125
NIKOLOVA, Vasilka Nikolova
        Latin for medicine : latin grammar and specialized terminilogy for students in medicine and dental medicine / Vassilka Nikolova ; ed. by Ivelina Koleva. - София : Мед. изд. Арсо, 2020 ([Пловдив] : [Тафпринт]). - 168 с. : с ил., табл. ; 30 см

Латинско-английски речник: с. 144-154. - Английско-латински речник: с. 155-166. - Текст и на лат. ез.

ISBN 978-619-197-053-7
1. Латински език - учебни помагала за ВУЗ
811.124'06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46384136

811.133.1 ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2021/20 Кн 126
        VITE! pour la Bulgarie A2 : cahier d'exercices. Pt. 2 / Anna Maria Crimi ... [и др.]. - София : Клет България, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 84 с. : с ил., табл., портр. ; 29 см + 1 оптичен диск

Загл. и на бълг. ез.: Тетрадка по френски език за ниво А2 част 2. - Други авт.: Vyara Lyubenova, Domitille Hatuel, Lyudmila Galabova. - Възприетата форма на името на авт. Lyudmila Galabova е Ljudmila Gǎlǎbova Nikolova

ISBN 978-954-344-571-4
1. Френски език - учебни помагала за курсове
811.133.1(076)(075.9+086.76)
COBISS.BG-ID 46339336

811.134.2 ИСПАНСКИ ЕЗИК

БК 2021/20 Кн 127
ХИТРОВА, Галина Костадинова, 1955-
        Успешни на националното външно оценяване по испански език 10. клас : ниво В1 / Галина Хитрова. - София : Клет, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 136 с. ; 24 см + 1 оптичен диск 

Текст и на исп. ез.

ISBN 978-954-344-625-4 : 14.90 лв.
1. Испански език - тестове за средни училища
811.134.2(079)(075.3+086.76)
COBISS.BG-ID 46270472

БК 2021/20 Кн 128
        CON gusto A2 : cuaderno de ejercicios. T. 1 / Eva María Lloret Ivorra ... [и др.]. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 60 с. : с ил., табл. ; 29 см + 1 оптичен диск

Загл. в изд. каре: Con gusto para Bulgaria cuaderno de ejercicios A2. - Загл. и на бълг. ез.: Тетрадка по испански език за ниво А2. - Други авт.: Rosa Ribas, Bibiana Wiener, Pilar Pérez Cañizares, Eva Narvajas Colón, Galina Hitrova, Daniela Vitanova. - Речник: с. 49-58. - Комплект с учебник

ISBN 978-954-344-577-6
1. Испански език - учебни помагала за курсове
811.134.2(076)(075.9)
COBISS.BG-ID 46380296

БК 2021/20 Кн 129
        CON gusto A2 : libro del alumno. T. 1 / Eva María Lloret Ivorra ... [и др.] ; adapt. búlgara Galina Hitrova, Daniela Vitanova. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 116 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебник по испански език за ниво А2 част 1. - Други авт.: Rosa Ribas, Bibiana Wiener, Pilar Pérez Cañizares, Eva Narvajas Colón. - Комплект с учебна тетрадка

ISBN 978-954-344-576-9
1. Испански език - учебници за курсове
811.134.2(075.9)
COBISS.BG-ID 46248968

БК 2021/20 Кн 130
GÓMEZ Cabornero, Sonsoles, 1970-
        La última fiesta de Cardeña : разкази в илюстрации испански : 20 традиционни кратки разказа за учене на испански език, ниво А2-В1 / Сонсолес Гомес Каборнеро. - София : Клет, 2019 (Пловдив : Булвест Принт). - 126 с. : с цв. ил. ; 19 см

Текст и на бълг. ез. - За автора: с. 4

ISBN 978-954-344-533-2 : 12.90 лв.
1. Испански език - учебни помагала
811.134.2(076)
821.134.2-32
COBISS.BG-ID 46281992

811.161.1 РУСКИ ЕЗИК

БК 2021/20 Кн 131
АЛЕКСИЕВА, Татяна Игоревна
        Классно! А2 : русский язык : учебник. Ч. 1 / Татяна Алексиева, Виолета Миланова, Олга Лазова. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 108 с. : с цв. ил., табл., портр. ; 29 см

Загл. на гърба на кн.: Классно! А2 часть 1. - Загл. в изд. каре: Классно! Учебник А2 часть 1. - Загл. и на бълг. ез.: Учебник по руски език за ниво А2 част 1. - Комплект с уч. тетрадка, кн. за учителя

ISBN 978-954-344-562-2
1. Руски език - учебници за курсове
811.161.1(075.9)
COBISS.BG-ID 46282504

БК 2021/20 Кн 132
АЛЕКСИЕВА, Татяна Игоревна
        Классно! А2 : русский язык : учебник. Ч. 2 / Татяна Алексиева, Виолета Миланова, Олга Лазова. - София : Клет България, 2020 (Пловдив : Булвест принт). - 108 с. : с цв. ил., табл., портр. ; 29 см

Загл. на гърба на кн.: Классно! А2 часть 2. - Загл. в изд. каре: Классно! Учебник А2 часть 2. - Загл. и на бълг. ез.: Учебник по руски език за ниво А2 част 2. - Комплект с кн. за учителя и тетрадка

ISBN 978-954-344-564-6
1. Руски език - учебници за курсове
811.161.1(075.9)
COBISS.BG-ID 46284040

811.162.3 ЧЕШКИ ЕЗИК
Виж и 821.162.3

ТОМОВА, Катерина Иванова, 1967-
        Чешко-български речник на междуметията и междуметните изрази Вж Кн 118

82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

ВЛАШКИ, Младен Цветанов, 1959-
        Рецепцията на Кафка в България до 1989г. : [монография] Вж Кн 143

821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/20 Кн 133
        СТРАШНИ разкази на прочути окултисти / подб. и състав. Иван Атанасов ; прев. от англ. Стефан Георгиев. - София : Изток-Запад, 2021. - 287 с. ; 22 см. - (Magica)

За авторите: с. 7-8

ISBN 978-619-01-0779-8 : 16 лв.

821-322.9(082)
COBISS.BG-ID 46349064

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/20 Кн 134
        АНЕКДОТЫ для детей / выбор и ред. Чавдар Атанасов ; илл. Добромир Томов ; предисл. Офелия Атанасова ; перев. Галина Ивановна. - София : Vision books, 2019 ([София] : [Акцент 96]). - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Вицове за деца

ISBN 978-619-91352-3-5 : 9.99 лв.

821-93-7
COBISS.BG-ID 46351112

БК 2021/20 Кн 135
        АНЕКДОТЫ для детей 2
/ выбор и ред. Чавдар Атанасов ; предисл. Офелия Атанасова ; илл. Добромир Томов ; прев. Галина Ивановна. - София : Vision Books, 2019 ([София] : [Акцент 96]). - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Вицове за деца 2

ISBN 978-619-91352-2-8 : 9.99 лв.

821-93-7
COBISS.BG-ID
46255624

БК 2021/20 Кн 136
        ВИЦОВЕ за деца / подб. и ред. Чавдар Атанасов ; ил. Добромир Томов ; предг. Офелия Атанасова. - 2. изд. - София : Vision Books, 2019 ([София] : [Акцент 96]). - 62 с. : с цв. ил. ; 24 см

1. изд. 2017 на изд. Акцент 96

ISBN 978-619-91352-6-6 : 9.99 лв.

821-93-7
COBISS.BG-ID
46234376         

БК 2021/20 Кн 137
        ВИЦОВЕ за деца 2
/ подб. и ред. Чавдар Атанасов ; ил. Добромир Томов ; предг. Офелия Атанасова. - 2. изд. - София : Vision Books, 2019 ([София] : [Акцент 96]). - 63 с. : с цв. ил. ; 24 см

1. изд. 2018 на изд. Акцент

ISBN 978-619-91352-1-1 : 9.99 лв.

821-93-7
COBISS.BG-ID
46340616          

БК 2021/20 Кн 138
       
ВИЦОВЕ за деца 4 / подб. и ред. Чавдар Атанасов ; ил. Добромир Томов ; предг. Офелия Атанасова. - София : Vision Books, 2019 ([София] : Акцент 96). - 62 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-619-91352-0-4 : 9.99 лв.

821-93-7
COBISS.BG-ID
46209800     

БК 2021/20 Кн 139
        ВИЦОВЕ за деца 5
/ подб. и ред. Чавдар Атанасов ; ил. Денчо Стоянов ; предг. Офелия Атанасова. - София : Vision Books, 2019 ([София] : Спектър). - 61 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-619-91352-8-0 : 9.99 лв.

821-93-7
COBISS.BG-ID
46210056 

БК 2021/20 Кн 140
        JOKES for children / sel. and ed. Chavdar Atanasov ; ill. Dobromir Tomov ; introd. Ophelia Atanasova ; transl. Svetoslav Atanasov, B. N. Dobrev. - Sofia : Vision Books, 2019 ([София] : [Акцент 96]). - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Вицове за деца

ISBN 978-619-91352-4-2 : 9.99 лв.

821-93-7
COBISS.BG-ID 46257672

БК 2021/20 Кн 141
        JOKES for children 2 / sel. and ed. Chavdar Atanasov ; ill. Dobromir Tomov ; introd. Ophelia Atanasova ; transl. Svetoslav Atanasov, B. N. Dobrev. - Sofia : Vision Books, 2019 ([София] : [Акцент 96]). - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Вицове за деца 2

ISBN 978-619-91352-5-9 : 9.99 лв.

821-93-7
COBISS.BG-ID 46342664

821.111(540) ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/20 Кн 142
АНАППАРА, Дипа
        Децата от Бхут базар / Дипа Анаппара ; прев. от англ. Петя Петкова. - София : Изток-Запад, 2020. - 320 с. : с ил. ; 22 см. - (Серия Красноглед)

Ориг. загл.: Djinn patrol on the purple line / Deepa Anappara. - За авторката: с. 317

ISBN 978-619-01-0736-1 : 19 лв.

821.111(540)-312.4
COBISS.BG-ID 46274824

821.112.2(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/20 Кн 143
ВЛАШКИ, Младен Цветанов, 1959-
        Рецепцията на Кафка в България до 1989г. : [монография] / Младен Влашки ; науч. ред. Борис Миндов. - Пловдив : Сдружение Лит. къща, 2020 ([Пловдив] : [Унив. изд. "Паисий Хилендарски"]). - 192 с. ; 21 см

Рец.: Александър Панов, Галя Лардева. - Библиогр.: с. 154-170

ISBN 978-954-9824-28-5
1. Кафка, Франц, 1883-1924 - творчество 2. Писатели, австрийски - творчество 3. Литературознание - България - 1944-1989 4. Издателско дело - България - 1944-1989 5. Австрия - литературознание 6. България - литературознание
821.112.2(436)(092)
82.09(497.2)
929 Кафка, Франц
COBISS.BG-ID 46335496

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/20 Кн 144
РИШО, Андре дьо, 1907-1968
        Болката : роман / Андре дьо Ришо ; прев. от фр. Катя Пере. - София : Аквариус, 2020 ([София] : [Симолини]). - 206 с. ; 19 см

Ориг. загл.: La douleur / Andre de Richaud

ISBN 978-954-8692-76-2 : 15 лв.

821.133.1-31
COBISS.BG-ID 46286344

821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

GÓMEZ Cabornero, Sonsoles, 1970-
        La última fiesta de Cardeña : разкази в илюстрации испански : 20 традиционни кратки разказа за учене на испански език, ниво А2-В1 Вж Кн 130

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/20 Кн 145
КРЖИЖАНОВСКИ, Сигизмунд Доминикович, 1887-1950
        Спомени за бъдещето : разкази и новели / Сигизмунд Кржижановски ; състав. Даря Хараланова, Вадим Перелмутер ; прев. от рус. Даря Хараланова. - София : Аквариус, 2020 ([София] : [Симолини]). - 368 с. ; 19 см. - (Далечни близки)

Ориг. загл.: Воспоминания о будущем / Сигизмунд Кржижановский. - Приключенията на мисълта / Вадим Перелмутер: с. 7-18

ISBN 978-954-8692-75-5 : 16.99 лв.

821.161.1-32
COBISS.BG-ID 46336264

БК 2021/20 Кн 146
ОДОЕВЦЕВА, Ирина Владимировна, 1895-1990
        По бреговете на Сена / Ирина Одоевцева ; прев. от рус. Нели Пигулева. - София : Изток-Запад, 2020. - 448 с. ; 22 см. - (Серия Красноглед)

Ориг. загл.: На берегах Сены / Ирина Одоевцева. - Ирина Одоевцева - псевд. на авт. Ираида Густавновна Гейнике. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0755-2 : 19.90 лв.

821.161.1-94
COBISS.BG-ID 46269960

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/20 Кн 147
АБАДЖИЕВА, Екатерина Йорданова, 1955-
        Поетични пътешествия : в света на емоциите и мисълта / Лилиан Джордан. - [София] : Англинк, 2019 ([София] : Верен). - 115 с. : с ил. ; 20 см

Лилиан Джордан - псевд. на авт. Екатерина Йорданова Абаджиева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91171-1-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46217736

БК 2021/20 Кн 148
БОЖИКОВА, Добринка, 1941-
        Усмивката на Рая / Добринка Божикова. - Варна : Колор принт, 2020. - 64 с. : с портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-760-527-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46261768

БК 2021/20 Кн 149
ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Отново... : стихотворения / Гена Цветкова Велковска-Банкова. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2020 ([София] : [Полипринт]). - 42 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Гена Цветкова Велковска-Банкова е Гена Цветкова Велковска. - Загл. на кор.: Отново

ISBN 978-954-9875-92-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46187272

БК 2021/20 Кн 150
ЖАДАЛОВА, Беатриче, 1968-
        Гореща като слънцето : поезия / Беатриче Жадалова. - София : Феномен, 2020 ([София] : Скай принт). - 192 с. : с ил., портр. ; 20 см

Зряла възраст или "Едно слънце - един живот" / Константин Еленков: с. 5-6. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-549-143-6 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46236936

БК 2021/20 Кн 151
МИХАЛЕВА, Лиляна Петрова
        Стиховидения / Лиляна Михалева. - София : Алана дизайн, 2020 ([София] : [Изток-Запад]). - 191 с. ; 21 см

Кратък очерк за Лиляна Петрова Михалева, позната като Лили за роднини, близки и приятели: с. 185-187

ISBN 978-619-91440-1-5 (подв.) : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46181896

БК 2021/20 Кн 152
РАДИЧЕВ, Анибал Радичев, 1944-
        Аргонавт : стихотворения / Анибал Радичев ; ил. Калин Николов, Атанас П. Славов. - [София] : Д-во на бълг. фантасти Тера Фантазия, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 128 с. : с цв. ил. ; 21 см. - (Поредица Фантастихия ; 2)

В кн. погрешно отпеч. 2 доп. изд. - Скок в съвременното поетическо пространство / Благовеста Касабова: с. 5-6

ISBN 978-954-92893-9-8 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46327048

БК 2021/20 Кн 153
СТОЯНОВА, Ирина Стефанова
        Сладко от смокини / Ирина Стоянова. - София : [Ирина Стоянова], 2020 ([Силистра] : Ковачев прес). - 60 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91613-0-2 : 9 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46300680

БК 2021/20 Кн 154
ЧЕНКОВ, Румен Левиджов, 1961-2018
        Не съжалявам : поезия / Румен Ченков. - Шумен [т.е. Смядово] : Антос, 2016. - 120 с. ; 20 см

Поетичен калейдоскоп / Марияна Георгиева: с. 3-5

ISBN 978-954-8665-99-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46179592

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/20 Кн 155
АНДОНОВ, Тодор Николов, 1959-
        Етюд с морени : роман / Тодор Андонов. - 2. доп. изд. - Шумен, [т.е. Смядово] : Антос, 2016. - 172 с. ; 21 см

1. изд. 2008, по данни от док. - Физиономичен криминален роман / Николай Аретов: с. 169-170. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7364-01-9 : 6 лв.

821.163.2-312.4
COBISS.BG-ID 46245896

БК 2021/20 Кн 156
АНДОНОВ, Тодор Николов, 1959-
        Провалите на капитан Митев : картини от живота на един полицай / Тодор Андонов. - Шумен [т.е. Смядово] : Антос, 2019 ([Шумен] : Антос полиграф). - 187 с. ; 21 см

Картини от звук и слово / Стефан Хърков: с. 7. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7364-14-9 : 8 лв.

821.163.2-322.4
COBISS.BG-ID 46242312

БК 2021/20 Кн 157
АНДОНОВ, Тодор Николов, 1959-
        Хероин : роман. Кн. 1 / Тодор Андонов. - 2. доп. и ред. изд. - Шумен [т.е. Смядово] : Антос, 2019 ([Шумен] : Антос полиграф). - 332 с. ; 21 см

1. изд. 2017 на изд. Атеа букс, установено от доп. източник. - За авт.: с. 330-331

ISBN 978-619-7364-11-8 : 12 лв.

821.163.2-312.4
COBISS.BG-ID 46240264

БК 2021/20 Кн 158
АНДОНОВ, Тодор Николов, 1959-
        Хероин : роман. Кн. 2 / Тодор Андонов. - Шумен : Антос, 2019 ([Шумен] : Антос полиграф). - 335 с. ; 21 см

За авт.: с. 333-334

ISBN 978-619-7364-12-5 : 12 лв.

821.163.2-312.4
COBISS.BG-ID 46241544

БК 2021/20 Кн 159
БУШЕВА, Жасмина Тонева
        Как се раждат самодивите / Жасмина Бушева-Кацарска ; ил. Гергана Шопска. - [Пловдив] : Фонд. Живите бълг. корени, 2021. - 116 с. : с ил. ; 22 см

Възприетата форма на името на авт. Жасмина Бушева-Кацарска е Жасмина Тонева Бушева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91771-0-5 : 15 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46273288

БК 2021/20 Кн 160
ЖЕЛЕВ, Владимир Тодоров, 1936-
        За добротата на хората : разкази / Владимир Желев - Овчаров. - Шумен [т.е. Смядово] : Антос, 2019. - 60 с. ; 21 см

Владимир Овчаров - псевд. на авт. Владимир Тодоров Желев. - Биографични бележки за автора: с. 58-59. - Съдържа и: Преводи от есперанто

ISBN 978-619-7364-13-2

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46182408

БК 2021/20 Кн 161
ЖЕЛЕВ, Владимир Тодоров, 1936-
        Розата : разкази / Владимир Желев - Овчаров. - Шумен [т.е. Смядово] : Антос, 2016. - 76 с. ; 20 см

Владимир Овчаров - псевд. на авт. Владимир Тодоров Желев. - Подаръците на Владимир Желев : още нещо за автора / Елена Попова: с. 9-10. - Биографични бележки за автора: с. 73-74

ISBN 978-954-8665-93-3

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 1536475090

БК 2021/20 Кн 162
ЛИЛОВ, Емил Методиев
        No more virgins : разкази / Емил Лилов. - [София] : [Булгед], 2019. - 182 с. ; 21 см

Кор. опис.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46245384

БК 2021/20 Кн 163
МИНЧЕВ, Емил Мирославов, 1984-
        Стръв : детективски роман в две части / Емил Минчев. - [София] : Vision books, 2019 ([София] : [Симолини]). - 320 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91352-7-3 : 15.99 лв.

821.163.2-312.4
COBISS.BG-ID 46325000

БК 2021/20 Кн 164
ОЛИВЕР, Хаим Давид, 1918-1986
        Енерган 22 : роман за едно фантастично приключение / Хаим Оливер ; предг. Дик Оливер. - 2. изд. - [София] : Vision books, 2019 ([София] : Симолини). - 334 с. ; 21 см

Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-619-91352-9-7 : 15.99 лв.

821.163.2-311.9
COBISS.BG-ID 46241288

БК 2021/20 Кн 165
СТАНЕВ, Любен Николов, 1924-2009
        Сага за Салабашеви. Т. 1, Време за сделки ; Необяснимо привличане / Любен Станев. - София : Всемирно Бяло братство, 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 406 с. : с ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9352-35-1 : 25 лв.

821.163.2-312.6
COBISS.BG-ID 46272520

БК 2021/20 Кн 166
ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Диви разкази / Николай Хайтов ; състав. Здравец Хайтов ; ил. Дина Мирчева. - 21. изд. - София : Фонд. Памет, 2019 ([Пловдив] : Тафпринт). - 272 с. : с ил. ; 20 см

1. изд. 1967 на изд. Хр. Г. Данов - Пловдив. - За авт.: с. 269

ISBN 978-619-90903-2-9 : 10 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46205448

БК 2021/20 Кн 167
ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Диви разкази / Николай Хайтов ; състав. Здравец Хайтов ; ил. Дина Мирчева. - 21. изд. - София : Фонд. Памет, 2019 ([Пловдив] : Тафпринт). - 272 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 1967 на изд. Хр. Г. Данов - Пловдив. - За авт.: с. 269

ISBN 978-619-90903-3-6 (подв.) : 15 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46206216

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БАЦОВ, Саво Иванов, 1932-2015
        Историята на Банковската воденица : спомени Вж Кн 177

БК 2021/20 Кн 168
ГАНЕВ, Ганчо Ангелов, 1940-
        Моят път към свободата и случаят Чаплин / Ганчо Ганев. - София : [Изд. авт.], 2019 ([София] : Майнд принт). - 276 с. ; 21 см

ISBN 978-619-188-316-5

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46298632

БК 2021/20 Кн 169
КЪНЧЕВ, Ангел Димов, 1933-2020
        Времената, които ме заливаха : маратонска гражданска активност / Ангел Кънчев ; записа, ред., предг. Веселин Йорданов. - Шумен [т.е. Смядово] : Антос, 2016. - 244 с. : с ил. ; 20 см

Кратка автобиография на Ангел Димов Кънчев: с. 7-11

ISBN 978-954-8665-96-4

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46183176

ЛУНГОВ, Георги Жеков, 1939?-1998
        Когато завесата се вдигне Вж Кн 115

БК 2021/20 Кн 170
ЛУНГОВ, Георги Жеков, 1939?-1998
        Прощаване в есента / Георги Лунгов. - Шумен [т.е. Смядово] : Антос, 2019 ([Шумен] : [Антос полиграф]). - 124 с. : с ил., портр. ; 21 см

Хълмовете на обичта / Стойка Гайдаржиева: с. 5-8. - Една песен и непубликувани спомени разказват за ужасите на войната / Георги Лунгов-внук: с. 9-12. - Моите спомени / Маринка Минева Христова: с. 111-120. - Обрулен лист във вечността / Таисия Бесарбовска: с. 121. - Таисия Басарбовска - псевд. на авт. на доп. материал Стоянка Маринова

ISBN 978-619-7364-06-4

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 46320904

БК 2021/20 Кн 171
НОДАР
        Пътят. Кн. 2 / Нодар. - София : Распер, 2019 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 554 с. ; 22 см

Нодар - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-954-345-150-0 : 30 лв.

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 46347784

БК 2021/20 Кн 172
РАНОВ, Благой Кирилов, 1946-
        Пушка за пеперуди : разкази и есета / Благой Ранов. - София : Пламък, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 158 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2924-26-5 : 7 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 46246152

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/20 Кн 173
АНКОВА, Емилия Иванова, 1960-
        Защо ли, защо ли, защо едно по едно е едно? / Еми Лия ; худож. Емилия Анкова. - София : ВББ, 2019 ([София] : [Пулсио принт]). - 136 с. : с ил. ; 20 x 22 см

Еми Лия - псевд. на авт. Емилия Иванова Анкова

ISBN 978-954-9352-36-8 (подв.) : 15 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46300168

ГАНЧЕВ, Георги Петков, 1952-
        Земята на Цар Лъв в картинки и стихове : оцвети, прочети, научи! Вж Кн 10

ГАНЧЕВ, Георги Петков, 1952-
        Човешкото тяло в картинки и стихове : оцвети, прочети, научи! Вж Кн 11

БК 2021/20 Кн 174
КАЛЧЕВ, Цоню, 1870-1942
        Пей ми, славею чудесни : юбилейно издание по повод 150 години от рождението на поета / Цоньо Калчев ; състав., науч. ред. Петър Стефанов ; предг. Иван Александров ; ил. Дешка Денева. - В. Търново : Нар. библ. "Петко Р. Славейков", 2020 (В. Търново : Сира). - 148 с. : с ил., портр., факс. ; 21 x 21 см

Възприетата форма на името на авт. Цоньо Калчев е Цоню Калчев. - Пълната форма на името на състав., науч. ред., авт. на доп. материал Петър Стефанов е Петър Стефанов Петров, на авт. на доп. материал Иван Александров - Иван Александров Ангелов. - Цоньо Калчев в спомените на своите родственици и земляци / Калина Иванова: с. 93-99. - Цоньо Калчев и поетическите преображения на дидактизма в литературата за деца / Петър Стефанов: с. 100-107. - За някои дидактични и езиковедски аспекти в творчеството на Цоньо Калчев / Вехбие Балиева: с. 108-115. - Съдържа и: Библиография / състав. Ваня Йорданова: с. 122-144

ISBN 978-619-7173-32-1

821.163.2-93-1
821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46341640

БК 2021/20 Кн 175
КОВАЧЕВА, Румяна Георгиева, 1954-
        Брезичка : стихотворения от името на моя внук / Румяна Ковачева ; худож. Живко Ковачев. - София : Румяна Ковачева, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 64 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-91500-0-9 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-915-000-9 !

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46249736

БК 2021/20 Кн 176
СОКОЛОВА, Снежана Симеонова, 1998-
        Сянката / Снежана С. Соколова ; ил. от Пеньо Иванов. - [София] : Снежана Симеонова Соколова, 2019. - [32] с. : с цв. ил. ; 21 x 30 см

Парал. текст на англ. ез. - Биогр. данни за авт., ил. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-91302-0-9 (не е отпеч.)
ISBN 91302 !

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46282760


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/20 Кн 177
БАЦОВ, Саво Иванов, 1932-2015
        Историята на Банковската воденица : спомени / Саво Бацов ; предг. Савина Иванова. - София : Вulg. Multimedia Co, 2021 ([София] : [Миг принт]). - 36 с. : с цв. ил. ; 21 см

За авт.: с. 35

ISBN 978-619-7548-11-2
1. Мелници - Северна България - спомени 2. Северна България - краезнание
908(497.21)(0:82-94)
821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46247944

ЛУНГОВ, Георги Жеков, 1939?-1998
        Когато завесата се вдигне Вж Кн 115

БК 2021/20 Кн 178
СИНАПОВ, Филип Янков, 1997-
        Село Гърнати - кътче от рая / Филип Синапов ; фотогр. Асен Великов, Галатея Хаджиева. - Пловдив : Астарта, 2019 ([Пловдив] : [Таф принт]). - 224 с. : с ноти ; 24 см

Изд. на Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив. - Изследване, мотивирано от любов / Лозанка Пейчева: с. 5. - За авт. / Светла Станилова: с. 6-8. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Светла Станилова е Светла Георгиева Калудова-Станилова. - Диалектен речник: с. 218-223. - Рец.: Лозанка Пейчева, Светла Станилова. - Съдържа и: Песни от извора: с. 96-177

ISMN 979-0-707681-68-8 (подв.)
1. Села - Южна България - история 2. Гърнати (област Смолян) - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 46379272

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ВЛАШКИ, Младен Цветанов, 1959-
        Рецепцията на Кафка в България до 1989г. : [монография] Вж Кн 143

ГРАМАТИКОВ, Илия Димитров, 1984-
        Инструменталните концерти на Георги Арнаудов: сюрреалистични препрочити на музикалната история Вж Кн 113

ГЪНТЪР, Дж. Даниел, 1950-
        Посвещение в Еона на детето : пътуване навътре Вж Кн 13

ЗЛАТЕВ, Петър Ангелов, 1933-2019
        Маргарита Лилова, певицата е от Бога Вж Кн 114

ЛЕОНИДОВ, Людмил, 1948-
        Случаят "Левски" Вж Кн 181, Кн 182

БК 2021/20 Кн 179
ТИНЕВА, Мери
        Родът Раковлии и една варненска къща / Мери Тинева. - Варна : МС, 2014 (Варна : Колор принт). - 152 с. : с портр., факс. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Родът Раковлии

ISBN 978-954-8493-53-6 : 10 лв.
1. Родове, български - Варна - история 2. Варна - генеалогия
929.52(497.211)Раковлии
COBISS.BG-ID 46233096

ТОМОВ, Александър Трифонов, 1954-
        Тайни и мистерии на българския преход : 30 години по-късно Вж Кн 30

ЦЕРОВ, Иван Петров, 1857-1938
        Спомени и бележки на Ив. П. Церов : продължение от книга 1, издадена в 1921 г. Вж Кн 183

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ

БК 2021/20 Кн 180
ПЕТРОВА-Луканова, Елизабет Пламенова
        Архиви и сигурност : [монография] / Елизабет Петрова-Луканова ; науч. ред. Мюмюн Тахиров. - София : Акад. Орфеева лира, 2019 ([София] : [Мултипринт ЕООД]). - 298 с. ; 20 см. - (Библиотека Орфеева лира)

Възприетата форма на името на ред. Мюмюн Тахиров е Мюмюн Мюмюнов Тахир. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Максим Мизов, Иля Прокопов. - Библиогр.: с. 278-297

ISBN 978-954-2931-45-4
1. Архивистика - България - история 2. Архиви - България - управление и организация 3. България - архивистика
930.25(497.2)
355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 46243848

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ)

ДАРТНЕЛ, Луис Райън, 1980-
        Начала : как Земята създаде човека Вж Кн 72, Кн 73

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/20 Кн 181
ЛЕОНИДОВ, Людмил, 1948-
        Случаят "Левски" / Людмил Леонидов. - София : Изток-Запад, 2021. - 235 с. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Людмил Леонидов е Людмил Леонид Йорданов

ISBN 978-619-01-0776-7 : 14 лв.
ISBN 619-01-0776-1 !
1. Левски, Васил, 1837-1873 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
94(497.2)"18"(092)
929 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 46203912

БК 2021/20 Кн 182
ЛЕОНИДОВ, Людмил, 1948-
        Случаят "Левски" / Людмил Леонидов. - София : Изток-Запад, 2021. - 235 с. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Людмил Леонидов е Людмил Леонид Йорданов

ISBN 978-619-01-0783-5 (подв.) : 19 лв.
1. Левски, Васил, 1837-1873 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
94(497.2)"18"(092)
929 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 46203656

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/20 Кн 183
ЦЕРОВ, Иван Петров, 1857-1938
        Спомени и бележки на Ив. П. Церов : продължение от книга 1, издадена в 1921 г. - Варна : МС, 2017 ([Варна] : [Паус]). - 252 с. ; 21 см

Димитър Осинин - псевд. на авт. Димитър Николов Попов. - Съдържа и: Залез / Димитър Осинин: с. 250

ISBN 978-619-7328-15-8 : 16 лв.
1. Церов, Иван Петров, 1857-1938 - биографски материали 2. Общественици, български - биографски материали 3. България - история
94(497.2)"1878/..."(092)
929 Церов, Иван Петров
COBISS.BG-ID 46299912

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г.

БК 2021/20 Кн 184
ШИВАРОВ, Светослав Стоянов, 1944-
        Трънливият път на демокрацията / Светослав Шиваров. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : Симолини). - 96 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Именник: с. 93-95

ISBN 978-619-188-380-6 : 8 лв.
1. История - България - 1989- 2. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 3. България - история
94(497.2)"1989/..."
COBISS.BG-ID 46228488


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА

БК 2021/20 Н 1
ХРИСТОСКОВ, Петър Христов, 1917-2006
        Размисли [Нотирана музика] : концерт за пиано, цигулка, виолончело и голям симфоничен оркестър / Петър Христосков. - Партитура. - София : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", 2020 ([София] : Графикс). - 1 партитура (40 с.) ; 42 см + прил. (34 щима ; 31 см, в папка)

Биогр. данни за авт. отбелязани в прил.

ISMN 979-0-707671-25-2 (подв. със спирала)

785.11.089(497.2)
COBISS.BG-ID 46373384


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА

БК 2021/20 Г 1
МИНЕКОВ, Величко Иванов, 1928-
        Величко Минеков / представен от Аксиния Джурова = Velichko Minekov / presented by Axinia Džurova ; transl. Todor Shopov. - София : Нац. дарителски фонд "13 века България", 2020 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 1 албум (47 с.) : с цв. ил. ; 22 x 23 см. - (Поредица Българско изкуство. Имена = Book series Bulgarian art. Names)

Биографични данни: с. 16-17

ISBN 978-954-8718-46-2
1. Минеков, Величко Иванов, 1928- - творчество - албуми 2. Скулптори, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
730.071.1(497.2)(092)(084)
929 Минеков, Величко Иванов
COBISS.BG-ID 46311688

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/20 Г 2
ГАЛЕРИЯ Виктория (София)
        Константин (Кочо) Гърнев (1893-1966) : изложба, 29 март-17 април 2019 г., Градска художествена галерия - Благоевград, представена от галерия "Виктория". - [Благоевград] : [Смилков], [2021]. - [14] с. : с цв. ил., портр. ; 30 см

Кор. опис. - Константин (Кочо) Гърнев (1893-1966): с. 1

1. Гърнев, Константин Георгиев, 1893-1966 - изложби - каталози 2. Художници, български - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(083.824)
929 Гърнев, Константин Георгиев
COBISS.BG-ID 46353416


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ГАЛЕРИЯ Виктория (София)
        Константин (Кочо) Гърнев (1893-1966) : изложба, 29 март-17 април 2019 г., Градска художествена галерия - Благоевград, представена от галерия "Виктория" Вж Г 2

МИНЕКОВ, Величко Иванов, 1928-
        Величко Минеков Вж Г 1


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Карти

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/20 К 1
        ИНТЕГРАЦИЯ на европейските държави (1973-2013) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:4 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 175 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-075-5
1. Европа - международни политически отношения
327.7:061ЕС(091)(084.3)
COBISS.BG-ID 46221832

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/20 К 2
        МОДЕРНИЗАЦИЯ на стопанския живот до средата на XX в. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:380 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с цв. ил. ; 110 x 180 см

Доп. материали: развитие на пътната мрежа ; структура на растениевъдството. - Условни знаци

ISBN 978-619-238-031-1
1. България - стопанство
338(497.2)(091)(084.3)
COBISS.BG-ID 46223880


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ

БК 2021/20 К 3
        СВЕТЪТ - климатични пояси и области [Картографски ресурс] : учебна карта. - M 1:20 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци

ISBN 978-954-2945-74-1

551.58(100)(084.3)
COBISS.BG-ID 46238984


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

903 ПРАИСТОРИЯ. ПРАИСТОРИЧЕСКИ ОСТАНКИ, АРТЕФАКТИ, СТАРИНИ
Виж и 7.031

БК 2021/20 К 4
        ПОЯВА и разселване на първобитните хора (2 000 000-50 000 г. пр.Хр.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:17 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 188 см

Доп. материали: Родословно дърво на съвременния човек. - Условни знаци

ISBN 978-954-2945-76-5

903(084.3)
COBISS.BG-ID 46219016

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/20 К 5
        ЮЖНА Америка - природогеографски зони [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:7 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 150 x 110 см

Условни знаци

ISBN 978-954-2945-47-5
1. Южна Америка
911.2(8)(084.3)
COBISS.BG-ID 46207752

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ)

БК 2021/20 К 6
        СЛАВЯНИ и прабългари V -VII в. Създаване на българската държава [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:1 650 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 180 x 110 см

Доп. к.: Преселението на Котраг. -
Условни знаци

ISBN 978-619-238-005-2
1. България
94(=16)"04/06"(084.3)
94(=163.2)"04/06"(084.3)
94(497.2)"06"(084.3)
COBISS.BG-ID 46206984

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

БК 2021/20 К 7
        ПЕЛОПОНЕСКАТА война (431-404 г. пр.Хр.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:855 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци

ISBN 978-954-2945-84-0
1. Древна Гърция
94(38)(084.3)
COBISS.BG-ID 46240520

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

БК 2021/20 К 8
        ЕВРОПА и Средиземноморието в началото на XI в. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:3 600 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-045-8
1. Европа 2. Средиземноморие
94(4)"10"(084.3)
94(262-0)"10"(084.3)
COBISS.BG-ID 46247176

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/20 К 9
        БАЛКАНСКИЯТ полуостров през XIX в. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:1 150 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 180 x 110 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-064-9
1. Балкански полуостров
94(497)"18"(084.3)
COBISS.BG-ID 46243080

        ЕВРОПА и Средиземноморието в началото на XI в. : стенна карта Вж К 8

БК 2021/20 К 10
        СЪЗДАВАНЕ на СССР (1919-1922) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:6 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 180 x 110 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-068-7
1. СССР
94(47+57)"1919/1922"(084.3)
COBISS.BG-ID 46204936

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

        СЛАВЯНИ и прабългари V -VII в. Създаване на българската държава : стенна карта Вж К 6

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/20 К 11
        АНТИОСМАНСКА съпротива [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:6 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 180 x 110 см

Доп. к.: Нашествие на османците в Средна Европа. - Условни знаци

ISBN 978-619-238-016-8
1. България
94(497.2)"14/16"(084.3)
COBISS.BG-ID 46205704

БК 2021/20 К 12
        БЪЛГАРСКАТА църква и култура VII-X в. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1: 970 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 180 x 110 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-008-3
1. България
94(497.2)"06/09"(084.3)
COBISS.BG-ID 46220552

БК 2021/20 К 13
        БЪЛГАРСКАТА църква и култура XI-XIV в. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:970 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 180 x 110 см

Доп. материали: образци от средновековната българска църковна и миниатюрна живопис. - Условни знаци

ISBN 978-619-238-014-4
1. България
94(497.2)"10/13"(084.3)
COBISS.BG-ID 46194440

БК 2021/20 К 14
        ПАДАНЕ на България под османско робство [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:650 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 110 x 180 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-015-1
1. България
94(497.2)"13"(084.3)
COBISS.BG-ID 46244616

        СЛАВЯНИ и прабългари V -VII в. Създаване на българската държава : стенна карта Вж К 6

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/20 К 15
        НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО движение [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:600 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-022-9
1. България
94(497.2)"18"(084.3)
COBISS.BG-ID 46220296

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/20 К 16
        БЪЛГАРИЯ в тристранния пакт (1941-1944) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:500 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Доп. материали: данни от англо-американските бомбардировки. - Условни знаци

ISBN 978-619-238-033-5
1. България
94(497.2)"1941/1944"(084.3)
COBISS.BG-ID 46190856

БК 2021/20 К 17
        НАЧАЛО на Втората световна война (1939-1942) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:3 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-070-0

94(100)"1939/1945"(084.3)
COBISS.BG-ID 46218504

БК 2021/20 К 18
        СЪЕДИНЕНИЕТО през 1885 г. и неговата военна защита [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1: 500 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-026-7
1. България
94(497.2)"1885"(084.3)
COBISS.BG-ID 46224648

БК 2021/20 К 19
        СЪПРОТИВА срещу Берлинския договор от 1878 г. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:600 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-025-0
1. България
94(497.2)"1878/1908"(084.3)
COBISS.BG-ID 46189576

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г.

БК 2021/20 К 20
        БЪЛГАРИЯ след Втората световна война [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:380 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 188 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-036-6
1. България
94(497.2)"1946/1990"(084.3)
COBISS.BG-ID 46216968


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ
Виж и 091; 159.946.4; 519.76; 744.9; 81'22

ЦЕЛКОВ, Веселин Ценов, 1955-
        Въведение в криптографията и сигурността на данните : монография Вж Е 1

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/20 Е 1
ЦЕЛКОВ, Веселин Ценов, 1955-
        Въведение в криптографията и сигурността на данните [Електронен ресурс] : монография / Веселин Целков ; предг. Виолета Дъчева, Николай Стоянов ; послесл. Мая Божилова. - Текстови данни. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Поредица Защита на информацията)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран

ISBN 978-619-185-460-8
1. Информационна сигурност 2. Криптография
004.7.056(0.034)
003.26(0.034)
COBISS.BG-ID 46339848


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/20 Е 2
FILIPOVA, Rumena Valentinova, 1989-
        The shrinking space for media freedom in Southeast Europe in the midst of Covid-19 pandemic and state of emergency [Електронен ресурс] / Rumena Filipova ; pref. Ruslan Stefanov, Hendrik Sittig. - Текстови данни. - [Sofia] : Center for the Study of Democracy, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-954-477-400-4
1. Средства за масова информация - Балкански полуостров - влияние 2. Свобода на словото - Балкански полуостров 3. Епидемии - 21 век 4. Балкански полуостров - социология
316.77(497)(0.034)
COBISS.BG-ID 46209288

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

        The KREMLIN playbook in Europe Вж Е 11

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2021/20 Е 3
КАНЕВ, Димитър Канев
        Човешкото действие [Електронен ресурс] / Димитър К. Канев. - Текстови данни. - Варна : E-литера Софт, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран

ISBN 978-954-2912-94-1
1. Икономически науки
330.1(0.034)
COBISS.BG-ID 46229256

331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Виж и -057.1; 005.95

        НЕЗАКОННАТА търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут : оценка на уязвимостите и заплахите Вж Е 10

БК 2021/20 Е 4
НОВОСЬОЛОВА, Татяна
        Управление на многообразието в България: правно-политически предпоставки и саморегулация [Електронен ресурс] / Татяна Новосьолова, Мария Йорданова ; ред. съвет Огнян Шентов ... [и др.]. - Текстови данни. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Димитър Марков, Руслан Стефанов. - Библиогр. под линия. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-477-367-0
1. Пазар на труда - България 2. Трудови ресурси - България - социални проблеми 3. България - труд
331.5(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 46219528

БК 2021/20 Е 5
ТЕРЗИЕВ, Петър Илиев, 1993-
        Управление на многообразието в България: възприятия, практики и очаквания [Електронен ресурс] / Петър Терзиев ; ред. съвет Огнян Шентов ... [и др.]. - Текстови данни. - София : Център за изследване на демокрацията, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Руслан Стефанов, Димитър Марков. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-477-371-7
1. Пазар на труда - България 2. Трудови ресурси - България - социални проблеми 3. България - труд
331.5(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 46347528

БК 2021/20 Е 6
NOVOS´OLOVA, Tatjana
        Diversity management in Bulgaria: politico-legal prerequisites and self-regulation [Електронен ресурс] / Tatyana Novossiolova, Maria Yordanova ; ed. board Ognian Shentov ... [и др.]. - Текстови данни. - София : Center for the Study of Democracy, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Dimitar Markov, Ruslan Stefanov. - Библиогр. под линия. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-477-369-4
1. Пазар на труда - България 2. Трудови ресурси - България - социални проблеми 3. България - труд
331.5(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 46236424

БК 2021/20 Е 7
TERZIEV, Petǎr Iliev, 1993-
        Diversity management in Bulgaria: perceptions, practices and expectations [Електронен ресурс] / Petar Terziev ; ed. board Ognian Shentov ... [и др.]. - Текстови данни. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Ruslan Stefanov, Dimitar Markov

ISBN 978-954-477-373-1
1. Пазар на труда - България 2. Трудови ресурси - България - социални проблеми 3. България - труд
331.5(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 46225928

336 ФИНАНСИ

БК 2021/20 Е 8
НАЙДЕНОВА, Красимира Костадинова
        Регулаторен провал с 500 милиарда последствия [Електронен ресурс] / Красимира Костадинова Найденова. - Текстови данни. - [Варна] : Е-Литера Софт, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Стефан Вачков, Сава Димов. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-954-2912-92-7
1. Капиталов пазар - управление и организация
336.76(0.034)
COBISS.BG-ID 46217480

ФИЛИПОВА, Корнелия Августинова, 1984-
        Държавните разходи за социално подпомагане в противодействие на бедността в България Вж Е 16

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/20 Е 9
        ОБРАЗОВАНИЕТО в глобалния свят на новите технологии [Електронен ресурс] : сборник с доклади от Първи конгрес на университетите от Югоизточна Европа и Азия - интелигентна дестинация за култура, туризъм, младеж, изкуствен интелект и блокчейн технологии / състав. Румен Драганов ... [и др.]. - Текстови данни. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други състав.: Стоян Денчев, Диана Стоянова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-185-450-9
1. Туризъм - управление и организация - конференции
338.486(06.034)
COBISS.BG-ID 46345992

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2021/20 Е 10
        НЕЗАКОННАТА търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут [Електронен ресурс] : оценка на уязвимостите и заплахите / Атанас Русев ... [и др.] ; ред. съвет Огнян Шентов ... [и др.]. - Текстови данни. - София : Център за изследване на демокрацията, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. на кор.: Незаконната търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут: оценка на уязвимостите и заплахите. - Други авт.: Александър Герганов, Тихомир Безлов, Мариян Събев. - Други ред.: Александър Стоянов, Бойко Тодоров. - Речник. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-477-392-2
1. Черен пазар - Балкански полуостров 2. Тютюнева промишленост - търговия - Балкански полуостров 3. Организирана престъпност - противодействие - Балкански полуостров 4. Балкански полуостров - търговия
339.19:663.97(497)(0.034)
351.761(497)(0.034)
COBISS.BG-ID 46340872

339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2021/20 Е 11
        The KREMLIN playbook in Europe [Електронен ресурс] / ed. board Ognian Shentov ... [и др.]. - Текстови данни. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Ruslan Stefanov, Martin Vladimirov. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-477-394-6
1. Геоикономика - Русия
339.9(470+571:4)(0.034)
327(470+571:4)(0.034)
COBISS.BG-ID 46260488

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

МАРКОВ, Димитър Николаев, 1975-
        Идентифициране и комуникация със заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания : наръчник за служители в системата на наказателното правосъдие Вж Е 12

MARKOV, Dimitǎr Nikolaev, 1975-
        Suspects and accused persons with intellectual and psychosocial disabilities: identification and communication : manual for criminal justice practitioners Вж Е 14

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Виж и 2-428; 2-74; 341.4; 344

БК 2021/20 Е 12
МАРКОВ, Димитър Николаев, 1975-
        Идентифициране и комуникация със заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания [Електронен ресурс] : наръчник за служители в системата на наказателното правосъдие / Димитър Марков ; науч. ред. Миряна Илчева ... [и др.]. - Текстови данни. - София : Център за изследване на демокрацията, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Десислава Викторова, Панагиота Фициу, Йоанис Думос, Рафаела Сете

ISBN 978-954-477-395-3 !
1. Наказателен процес - хора с увреждания - наръчници 2. Психично болни - правни проблеми - наръчници
343-052-056.34/.36(035.034)
342.726-056.34/.36(035.034)
COBISS.BG-ID 46220040

БК 2021/20 Е 13
РУСЕВ, Атанас Красимиров
        Тенденции на престъпността в България 2010-2020 [Електронен ресурс] : монография / Атанас Русев, Александър Герганов, Тихомир Безлов ; ред. Огнян Шентов ... [и др.]. - Текстови данни. - София : Център за изследване на демокрацията, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Моис Файон, Росица Джекова. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-477-403-5
1. Криминална статистика - България - 2010-2020 2. България - право
343.9:311(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 46226952

БК 2021/20 Е 14
MARKOV, Dimitǎr Nikolaev, 1975-
        Suspects and accused persons with intellectual and psychosocial disabilities: identification and communication [Електронен ресурс] : manual for criminal justice practitioners / Dimitar Markov ; [ed.] Miriana Ilcheva ... [и др.] ; ill. Margarita Kostadinova. - Текстови данни. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Desislava Victorova, Panagiota Fitsiou, Ioannis Doumos, Raffaela Sette. - Пълната форма на името на ред. Desislava Victorova е Десислава Викторова Петрова

ISBN 978-954-477-398-4 !
1. Наказателен процес - хора с увреждания - наръчници 2. Психично болни - правни проблеми - наръчници
343-052-056.34/.36(035.034)
342.726-056.34/.36(035.034)
COBISS.BG-ID 46255368

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

БК 2021/20 Е 15
        ПРОБЛЕМИ на социалната работа [Електронен ресурс] : сборник / състав. Мая Чолакова ; науч. ред. Мая Чолакова, Мария Стойкова. - Текстови данни. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Текст и на англ. ез. - Рец.: Васка Станчева-Попкостадинова, Соня Будева. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-00-0257-6
1. Социална работа - сборници
364-78(062.034)
COBISS.BG-ID 46226440

БК 2021/20 Е 16
ФИЛИПОВА, Корнелия Августинова, 1984-
        Държавните разходи за социално подпомагане в противодействие на бедността в България [Електронен ресурс] / Корнелия Филипова. - Текстови данни. - [Варна] : Е-Литера Софт, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-954-2912-90-3
1. Бедност - България 2. Социални грижи - България - финанси 3. България - социално осигуряване
364.662(497.2)(0.034)
336.57(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 46208008


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА
Виж и 621.01

БК 2021/20 Е 17
ANGELOV, Nikolaj Iliev, 1957-
        Mеchanics of materials [Електронен ресурс] / Nikolay Angelov. - Текстови данни. - [Varna] : E-litera, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Източник: Загл. екран. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-954-2912-91-0
1. Техническа механика - учебници за ВУЗ 2. Съпротивление на материалите - учебници за ВУЗ 3. Кораби - механизми и елементи - изпитване - учебници за ВУЗ
531.8(075.8.034)
539.3/.6(075.8.034)
629.5.02/.08(075.8.034)
COBISS.BG-ID 46258952

БК 2021/20 Е 18
        SHORT course of Technical mechanics [Електронен ресурс] / Cvetelina Velkova ... [и др.]. - 2. изд. - Текстови данни. - Varna : E-Litera, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други авт.: Julian Minchev, Ivaylo Minchev, Nikolay Angelov. - Без сведение за 1. изд. - Рец. Nikolay Dimitrov Minchev. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-954-2912-93-4
1. Техническа механика - учебни помагала за ВУЗ 2. Кораби - механизми и елементи - изпитване - учебни помагала за ВУЗ
531.8(075.8.034)
629.5.02/.08(075.8.034)
COBISS.BG-ID 46209032

539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА

БК 2021/20 Е 19
АНГЕЛОВ, Николай Илиев, 1957-
        Съпротивление на материалите [Електронен ресурс] / Николай Ангелов. - Текстови данни. - [Варна] : Е-Литера, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран

ISBN 978-954-2912-89-7
1. Съпротивление на материалите - учебници за ВУЗ
539.3/.6(078.5.034)
COBISS.BG-ID 46379784

ANGELOV, Nikolaj Iliev, 1957-
        Mеchanics of materials Вж Е 17


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Виж и 625; 656

ANGELOV, Nikolaj Iliev, 1957-
        Mеchanics of materials Вж Е 17

        SHORT course of Technical mechanics Вж Е 18


ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИАбаджиева, Екатерина Йорданова, 1955- (автор) Кн 147

Айсман, Катрин (автор) Кн 1

Александров, Андрей Сашов, 1979- (автор) Кн 59

Александров, Иван, 1955- (автор на допълнителен материал) Кн 174

Алексиев, Асен Ненов (автор) Кн 92, Кн 93

Алексиева, Татьяна Игоревна вж Алексиева, Татяна Игоревна

Алексиева, Татяна Игоревна (автор) Кн 131, Кн 132

Амато, Рейчъл Армитаж- вж Армитаж-Амато, Рейчъл

Анаппара, Дипа (автор) Кн 142

Анастасова, Неда Орлинова, 1988- (преводач) Кн 13

Ангелов, Иван Александров, 1955- вж Александров, Иван, 1955- 

Ангелов, Николай Илиев, 1957- (автор) Е 19

Ангелов, Николай Илиев, 1957- вж Angelov, Nikolaj Iliev, 1957-

Андонов, Тодор Николов, 1959- (автор) Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158

Андреев, Делчо Петров (автор) Кн 75

Андреев, Делчо Петров вж Andreev, Delčo Petrov

Анкова, Емилия Иванова, 1960- (автор) Кн 173, (илюстратор) Кн 173

Антонов, Красимир Антонов, 1960- (автор) Кн 92, Кн 93

Антонова, Олга Сергеевна, 1982- (автор) Кн 78, Кн 79, Кн 92, Кн 93

Антонова, Олга Сергеевна, 1982- вж Antonova, Olga Sergeevna, 1982-

Арабаджийска, Десислава Тодорова вж Arabadžijska, Desislava Todorova

Аретов, Николай Аретов, 1954- (автор на допълнителен материал) Кн 155

Армитаж-Амато, Рейчъл (библиографски предшественик) Кн 8

Атанасов, Георги Русев, 1955- (автор) Кн 104

Атанасов, Иван Димитров, 1979- (съставител) Кн 133

Атанасов, Светослав Чавдаров вж Atanasov, Svetoslav Čavdarov

Атанасов, Чавдар Славчев, 1970- (съставител) Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, (редактор) Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139

Атанасов, Чавдар Славчев, 1970- вж Atanasov, Čavdar Slavčev, 1970-

Атанасова, Виктория Константинова, 1954- (автор) Кн 87

Атанасова, Евелина Георгиева (автор) Кн 92, Кн 93

Атанасова, Офелия Атанасова (автор на допълнителен материал) Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139

Атанасова, Офелия Атанасова вж Atanasova, Ofelija Atanasova

Атанасова, Пепа Косева, 1959- (автор) Кн 74, (редактор) Кн 82Балиева, Вехбие Нуриева, 1975- (автор на допълнителен материал) Кн 174

Балтаджиев, Атанас Георгиев, 1967- (автор) Кн 81

Балтаджиев, Георги Атанасов, 1940- (автор) Кн 81, (редактор) Кн 81

Балчева, Миглена Илиева, 1976- (автор) Кн 95

Балчева, Миглена Илиева, 1976- вж Balčeva, Miglena Ilieva, 1976-

Бангьозова, Виолина Генова Боева-, 1937-2020 вж Боева, Виолина Генова, 1937-2020

Банкова, Гена Цветкова Велковска-, 1953- вж Велковска, Гена Цветкова, 1953-

Банкова, Ралица Теофилова, 1976- вж Bankova, Ralica Teofilova, 1976-

Барбутска, Дарина Симеонова, 1976- (автор) Кн 74

Басарбовска, Таисия (автор на допълнителен материал) Кн 170

Баталов, Анастас Згуров, 1962- (автор) Кн 92, Кн 93

Батоева, Весела Стоянова Стоянова- вж Стоянова-Батоева, Весела Стоянова

Бацов, Саво Иванов, 1932-2015 (автор) Кн 177

Безлов, Тихомир Дечков, 1960- (автор) Е 10, Е 13, Кн 45, Кн 54

Безлов, Тихомир Дечков, 1960- вж Bezlov, Tihomir Dečkov, 1960-

Бекър, Кетрин Е. (автор на адаптация) Кн 8

Белова, Нина Юриева, 1952- (автор) Кн 85, Кн 86

Белчева, Анна, 1937- (автор) Кн 89

Биволарска, Анелия Веселинова, 1971- (автор) Кн 77

Бирданова, Ваня Атанасова, 1962- (автор) Кн 87

Благоева, Мария Георгиева (съставител) Кн 70

Благоева, Татяна, 1961- (преводач) Кн 106

Бобчев, Стефан Петков, 1940-2015 (автор на допълнителен материал) Кн 115

Богданов, Георги Асенов, 1985- (автор) Кн 89

Богова, Христина Станчева (автор) Кн 26

Боева, Виолина Генова, 1937-2020 (автор) Кн 92, Кн 93

Боева-Бангьозова, Виолина Генова, 1937-2020 вж Боева, Виолина Генова, 1937-2020

Божикова, Добринка, 1941- (автор) Кн 148

Божилова, Мая Георгиева, 1968- (автор на допълнителен материал) Е 1

Бочева, Жоржета Стоянова, 1970- (автор) Кн 89, Кн 102

Бошнакова, Десислава Любомирова, 1971- (преводач) Кн 33

Бояджиева, Надка Иванова, 1947- (автор) Кн 89, Кн 102, (редактор) Кн 102


Бушева, Жасмина Тонева (автор) Кн 159


Бушева-Кацарска, Жасмина Тонева вж Бушева, Жасмина Тонева

Бърдарска, Любка Василева-, 1959- вж Василева, Любка, 1959-

Вакрилова, Лилия Георгиева (автор) Кн 102

Ван де Пол, Сане (автор) Кн 65

Ван де Пол, Сане вж Van de Pol, Sanne

Ванхьойле, Дирк, 1966- (автор) Кн 65

Ванхьойле, Дирк, 1966- вж Vanheule, Dirk, 1966-

Варадинова, Мирослава Георгиева, 1980- (автор) Кн 89, Кн 102

Васерман, Джеймс, 1948-2020 (автор на допълнителен материал) Кн 13

Василев, Васил Асенов, 1928- (автор) Кн 81

Василев, Коста Райков (автор) Кн 87

Василева, Дорина Пантелеева Пашмакова-, 1969- вж Пашмакова-Василева, Дорина Пантелеева, 1969-

Василева, Любка, 1959- (автор) Кн 67

Василева-Бърдарска, Любка, 1959- вж Василева, Любка, 1959-

Вацов, Димитър Милчев, 1971- (автор) Кн 117

Вегман, Ита, 1876-1943 (автор) Кн 15

Велева, Невяна Валентинова вж Велева-Кръстева, Невяна Валентинова

Велева-Кръстева, Невяна Валентинова (автор) Кн 101

Великов, Асен Николов, 1962- (илюстратор) Кн 178

Велкова, Кичка Георгиева, 1946- (редактор) Кн 94

Велкова, Цветелина Владимирова, 1985- вж Velkova, Cvetelina Vladimirova, 1985-

Велковска, Гена Цветкова, 1953- (автор) Кн 149

Велковска-Банкова, Гена Цветкова, 1953- вж Велковска, Гена Цветкова, 1953-

Видинова, Христина Николаева, 1971- (автор) Кн 101

Викторова, Десислава (редактор) Е 12, Кн 51, Кн 52

Викторова, Десислава вж Viktorova, Desislava

Винер, Бибиана вж Wiener, Bibiana

Витанова, Даниела Христова вж Vitanova, Daniela Hristova

Витец, Смаранда, 1977- (автор) Кн 65

Витец, Смаранда, 1977- вж Witec, Smaranda, 1977-

Владимиров, Мартин Асенов, 1989- (автор) Кн 42

Владимиров, Мартин Асенов, 1989- вж Vladimirov, Martin Asenov, 1989-

Влайкова, Татяна Иванова, 1961- (автор на рецензия) Кн 77

Власковска, Милка Василева, 1948- (автор) Кн 89

Влахова, Милена Красимирова Николова-, 1975- вж Николова, Милена Красимирова, 1975-

Влашки, Младен Цветанов, 1959- (автор) Кн 143

Воденичаров, Влайко Емилов, 1989- (автор) Кн 87

Войнов, Лъчезар Георгиев, 1954- (автор) Кн 101

Вонави, Лиахим, 1970- (автор) Кн 23

Вълканов, Стефан Петров, 1973- (автор на рецензия) Кн 98

Вълчева-Кузманова, Стефка Василева, 1962- (автор) Кн 89Гагов, Емилиян Илиев, 1968- (автор) Кн 94

Гайдаржиева, Стойка Желева, 1951- (автор на допълнителен материал) Кн 170

Гайтанджиева, Яна (автор) Кн 53

Гайтанджиева, Яна вж Gajtandžieva, Jana

Галев, Тодор Траянов, 1975- (автор) Кн 42

Галев, Тодор Траянов, 1975- вж Galev, Todor Trajanov, 1975-

Галерия Виктория (София) Г 2

Гало, Кармайн, 1965- (автор) Кн 33

Ганев, Ганчо Ангелов, 1940- (автор) Кн 168

Ганев, Михаил Бориславов, 1989- (автор) Кн 78, Кн 92, Кн 93

Ганева, Мария Ганева (автор) Кн 89

Ганчев, Георги Петков, 1952- (автор) Кн 10, Кн 11

Гарнизов, Теодор Марков (автор) Кн 102

Гарова, Мария Стоянова Денчева-, 1976- вж Денчева-Гарова, Мария Стоянова, 1976-

Гатева, Павлина Ангелова, 1967- (автор) Кн 89, Кн 102

Гацева, Пенка Димитрова, 1956- (автор) Кн 87

Гейнике, Ираида Густавовна, 1895-1990 вж Одоевцева, Ирина Владимировна, 1895-1990

Генова, Соня Методиева, 1955- (автор) Кн 92, Кн 93

Генчев, Христо Христов, 1934- (автор) Кн 110

Георгиев, Милчо Емилов (автор) Кн 85, Кн 86

Георгиев, Стефан Любомиров, 1972- (преводач) Кн 133

Георгиева, Марияна Георгиева, 1963- (автор на допълнителен материал) Кн 154

Георгиева, Пенка Николова, 1951- вж Николова, Пенка, 1951-

Герганов, Александър Енчев (автор) Е 10, Е 13, Кн 38, Кн 45, Кн 54

Герганов, Александър Енчев вж Gerganov, Aleksandǎr Enčev

Гергева, Красимира Росенова, 1987- (автор) Кн 59

Геров, Росен Георгиев (автор на рецензия) Кн 60

Гетова, Дамянка Петева, 1950- (автор) Кн 89

Голисано, Том, 1941- (автор) Кн 34

Гомес Каборнеро, Сонсолес, 1970- вж Gómez Cabornero, Sonsoles, 1970-

Горанов, Стефан Емилов, 1949- вж Горанов, Стефчо Емилов, 1949-

Горанов, Стефчо Емилов, 1949- (автор) Кн 92, Кн 93

Горанова-Маринова, Веселина Стефанова (автор) Кн 92, Кн 93

Горбачев, Михаил Сергеевич, 1931- вж Горбачов, Михаил Сергеевич, 1931-

Горбачов, Михаил Сергеевич, 1931- (интервюирано лице) Кн 30

Гоцев, Георги Григоров, 1952- (автор на рецензия) Кн 60

Гочев, Явор Петров, 1972- (автор) Кн 112

Граматиков, Илия Димитров, 1984- (автор) Кн 113

Грей, Джим, 1959- (автор на допълнителен материал) Кн 35

Григорова, Олга Генадиева (автор) Кн 92, Кн 93

Гънтър, Дж. Даниел, 1950- (автор) Кн 13

Константин (Кочо) Гърнев (1893-1966). Изложба (Благоевград ; 2019) Г 2

Гърчев, Радослав Александров, 1949- (автор) Кн 85, Кн 86, (редактор) Кн 85, Кн 86Даварски, Атанас Николов, 1978- (автор) Кн 98

Давчева, Деляна Митева вж Davčeva, Deljana Miteva

Даков, Николай Симеонов, 1984- (автор) Кн 101

Далаков, Георги (преводач) Кн 3

Дамянов, Дамян Николов, 1946- (автор) Кн 92, Кн 93

Дамянова, Вера Илиева (автор) Кн 78, Кн 79, Кн 92, Кн 93

Дамянова, Вера Илиева вж Damjanova, Vera Ilieva

Дандов, Ангел Димчев, 1967- (автор) Кн 75, Кн 83

Дандов, Ангел Димчев, 1967- вж Dandov, Angel Dimčev, 1967-

Дапчева, Йовка Вълканова, 1952- (автор) Кн 69

Дартнел, Луис Райън, 1980- (автор) Кн 72, Кн 73

Дейниъл, Киана, 1984- (автор) Кн 41

Делев, Боян Николаев вж Delev, Bojan Nikolaev

Делев, Делян Пенев, 1976- (автор) Кн 89

Денева, Дешка Василева, 1953- (илюстратор) Кн 174

Денева-Койчева, Таня Иванова, 1975- вж Deneva-Kojčeva, Tanja Ivanova, 1975-

Денчев, Стоян Георгиев, 1953- (автор на допълнителен материал) Кн 58, (съставител) Е 9, Кн 43, Кн 58


Денчева, Мария Стоянова, 1976- вж Денчева-Гарова, Мария Стоянова, 1976-

Денчева-Гарова, Мария Стоянова, 1976- (автор) Кн 95

Денчева-Гарова, Мария Стоянова, 1976- вж Denčeva-Garova, Marija Stojanova, 1976-

Деспотова-Толева, Любима Димитрова, 1961- (автор на рецензия) Кн 91

Джамбов, Ангел Марио, 1989- (автор) Кн 87

Джекова, Росица Неделчева, 1984- (редактор) Е 13, (член на редакционна колегия) Кн 54

Джордан, Лилиан, 1955- вж Абаджиева, Екатерина Йорданова, 1955-

Джурова, Аксиния Добрева, 1942- (автор на допълнителен материал) Г 1

Джурова, Аксиния Добрева, 1942- вж Džurova, Aksinija Dobreva, 1942-

Диамандиев, Андрей Василев, 1961- (редактор) Кн 112

Димитров, Георги Георгиев, 1972- (редактор) Кн 58

Димитров, Димитър Николов, 1961- (автор) Кн 104

Димитров, Красимир Пейчев, 1969- (автор на рецензия) Кн 2

Димитров, Цветомир Иванов, 1969- (автор) Кн 101

Димитрова, Виолета Георгиева, 1957- (автор) Кн 102

Димитрова, Галина Георгиева, офталмолог (автор) Кн 101

Димитрова, Деница (автор) Кн 17

Димитрова, Димитричка Йорданова, 1956- вж Dimitrova, Dimitrička Jordanova, 1956-

Димитрова, Златка Димитрова, 1942- (автор) Кн 92, Кн 93

Димитрова, Маргарита, нутрициолог (автор) Кн 88

Димитрова, Розалия Христова вж Христова, Розалия 

Димитрова, Светослава Бориславова, 1991- (автор на допълнителен материал) Кн 58, (съставител) Кн 58, (преводач) Кн 58

Димитрова, Стела Здравкова, 1968- (автор) Кн 71

Димитрова, Стефка Стефанова, 1979- вж Стефанова, Стефка, 1979- 

Димитрова, Теодора Тодорова, 1974- (автор) Кн 87

Димитрова, Цветелина Милчева, 1961- (автор) Кн 67

Димов, Емил Иванов, 1964- (автор) Кн 36

Димов, Митко Господинов, 1958- (автор) Кн 36

Дичева, Теодора Тодорова (автор) Кн 59

Добрев, Богомил Николаев, 1994- вж Dobrev, Bogomil Nikolaev, 1994-

Досева, Деляна Тодорова (автор) Кн 51

Досева, Деляна Тодорова вж Doseva, Deljana Todorova

Драганов, Румен Иванов, 1952- (съставител) Е 9, Кн 43

Думос, Йоанис (редактор) Е 12, Кн 51, Кн 52

Думос, Йоанис вж Dumos, Yannis

Дъбов, Борислав Стоименов, 1954- (автор) Кн 101

Дънбар, Денис (автор) Кн 1

Дърленска, Теодора Светославова Ханджиева-, 1980- вж Ханджиева-Дърленска, Теодора Светославова, 1980-

Дъчева, Виолета Андреева, 1970- (автор на допълнителен материал) Е 1Еленков, Константин Рангелов, 1941- (автор на допълнителен материал) Кн 150

Еми Лия, 1960- вж Анкова, Емилия Иванова, 1960-

Еникова, Росица Кирилова, 1946- (автор) Кн 87Жадалова, Беатриче, 1968- (автор) Кн 150

Желев, Владимир Тодоров, 1936- (автор) Кн 160, Кн 161

Желев, Деян Тонев (автор) Кн 92, Кн 93

Желев, Лазар, 1977- (автор) Кн 75, Кн 83

Желев, Лазар, 1977- вж Želev, Lazar, 1977-

Желязков, Христо Богданов, 1955- (автор на рецензия) Кн 98Зарева, Десислава Кирилова, 1969- вж Zareva, Desislava Kirilova, 1969-

Захариева, Сабина Захариева, 1949- (автор) Кн 92, Кн 93

Згурева, Мария Величкова, 1992- (автор) Кн 71

Здравков, Яни Тодоров, 1979- (автор) Кн 101

Здравкова, Евелина Любомирова, 1969- (автор на допълнителен материал) Кн 58, (съставител) Кн 58

Зитих, Хендрик вж Sittig, Hendrik

Златарова, Зорница Иванова, 1969- (автор) Кн 101

Златев, Петър Ангелов, 1933-2019 (автор) Кн 114Иванов, Андрей Вълков (автор) Кн 75, Кн 83

Иванов, Андрей Вълков вж Ivanov, Andrej Vǎlkov

Иванов, Елислав Георгиев, 1957- (автор) Кн 60

Иванов, Михаил Тодоров, 1970- вж Вонави, Лиахим, 1970-

Иванов, Пеньо, художник (илюстратор) Кн 176

Иванова, Калина Йорданова, 1966- (автор на допълнителен материал) Кн 174

Иванова, Красимира Средкова, 1952- вж Средкова, Красимира, 1952-

Иванова, Людмила Бориславова, 1953- (автор) Кн 87

Иванова, Савина Иванова (автор на допълнителен материал) Кн 177

Иванова, София Любомирова, 1985- вж Ivanova, Sofija Ljubomirova, 1985-

Иванова, Станислава Костова, 1978- вж Костова, Станислава, 1978-

Ивановна, Галина (преводач) Кн 134Кн 135

Израел, Мишел Салватор, 1948- (автор) Кн 87

Ийгъл, Уил (автор) Кн 9

Илиев, Александър Асенов (автор) Кн 75, Кн 83

Илиев, Александър Асенов вж Iliev, Aleksandǎr Asenov

Илиева, Ирена Цонева, 1961- (редактор) Кн 31

Илчева, Миряна Иличова, 1978- (автор) Кн 65, (редактор) Е 12, Кн 52

Илчева, Миряна Иличова, 1978- вж Ilčeva, Mirjana Iličova, 1978-

Истаткова, Яница Алексиева, 1988- (автор) Кн 95

Истаткова, Яница Алексиева, 1988- вж Istatkova, Janica Aleksieva, 1988-Йорданов, Веселин Христов, 195?-20?? (автор на допълнителен материал) Кн 169, (редактор) Кн 169

Йорданов, Людмил Леонид, 1948- вж Леонидов, Людмил, 1948-

Йорданова, Ваня Димитрова, 1961- (автор на допълнителен материал) Кн 174

Йорданова, Мария Петкова, 1957- (автор) Е 4, Кн 37

Йорданова, Мария Петкова, 1957- вж Jordanova, Marija Petkova, 1957-

Йорданова-Попова, Елка Бориславова (автор) Кн 85, Кн 86Казанджиева, Жана Стоянова (автор) Кн 92, Кн 93

Калинов, Огнян Георгиев, 1962- (автор) Кн 116

Калудова-Станилова, Светла Георгиева, 1957- (автор на допълнителен материал) Кн 178

Калчев, Камен Станев, 1963- (автор) Кн 2

Калчев, Цоньо, 1870-1942 вж Калчев, Цоню, 1870-1942

Калчев, Цоню, 1870-1942 (автор) Кн 174

Камариоти, Ани (автор) Кн 65

Камариоти, Ани вж Kamarioti, Anni

Канев, Димитър Канев (автор) Е 3

Карагьозов, Христо Кутев, 1967- (автор) Кн 109, (автор на допълнителен материал) Кн 12, (съставител) Кн 12, (преводач) Кн 12

Карагьозова, Силвана Колева (автор) Кн 63

Каралилова, Росица Валериева, 1979- (автор) Кн 92, Кн 93

Карачанак, Сена Куман, 1982- (автор) Кн 78, Кн 79

Карачанак, Сена Куман, 1982- вж Karačanak, Sena Kuman, 1982-

Карачанак-Янкова, Сена, 1982- вж Карачанак, Сена Куман, 1982-

Картър, Ричард вж Carter, Richard

Касабова, Благовеста Йорданова, 1934- (автор на допълнителен материал) Кн 152

Касапи, Зои (автор) Кн 65

Касапи, Зои вж Kasapi, Zoi

Кацарова, Мариана Николова, 1970- (автор) Кн 71

Кацарска, Жасмина Тонева Бушева- вж Бушева, Жасмина Тонева

Кейдънхед, Роджърс, 1967- (автор) Кн 3

Келби, Скот, 1960- (автор) Кн 111

Келби, Скот, 1960- (автор на допълнителен материал) Кн 4

Киперова, Боряна Николова, 1943-2015 (автор) Кн 92, Кн 93

Кираджиева, Мария Йорданова Попова- вж Попова-Кираджиева, Мария Йорданова

Кирилов, Калоян Маринов, 1976- (автор) Кн 108

Киров, Тодор Валентинов (автор) Кн 75, Кн 83

Киров, Тодор Валентинов вж Kirov, Todor Valentinov

Клайд, Лаура вж Clyde, Laura

Клейтън, Дейв (автор) Кн 4

Климек, Дафне (автор на адаптация) Кн 8

Ковачев, Живко Илиев, 1953- (илюстратор) Кн 175

Ковачева, Румяна Георгиева, 1954- (автор) Кн 175

Коева, Ивета Антонова, 1962- (редактор) Кн 82

Колев, Петко Недков, 1956- (съставител) Кн 16

Колева, Ивелина Иванова вж Koleva, Ivelina Ivanova

Колева, Калина Николаева (автор) Кн 89

Колчев, Христо Благоев (автор) Кн 99, Кн 100

Конгрес на университетите от Югоизточна Европа и Азия - интелигентна дестинация за култура, туризъм, младеж, изкуствен интелект и блокчейн технологии - Образованието в глобалния свят на новите технологии (1 ; София ; 2020) Е 9, Кн 43

Кондакова, Мария Атанасова, 1969- (преводач) Кн 22

Контиадес, Ксенофон, 1967- (автор) Кн 65

Контиадес, Ксенофон, 1967- вж Kondiadis, Xenofon, 1967-

Конторизу, Деспина (автор) Кн 65

Конторизу, Деспина вж Kondorizu, Despina

Костадинов, Илия Димитров, 1975- (автор) Кн 89

Костадинова, Иванка Илиева, 1951- (автор) Кн 89

Костадинова, Маргарита Красимирова, 1997- (илюстратор) Кн 52

Костадинова, Маргарита Красимирова, 1997- вж Kostadinova, Margarita Krasimirova, 1997-

Костова, Станислава, 1978- (автор) Кн 101

Кржижановски, Сигизмунд Доминикович, 1887-1950 (автор) Кн 145

Кржижановский, Сигизмунд Доминикович, 1887-1950 вж Кржижановски, Сигизмунд Доминикович, 1887-1950

Крими, Ана Мария вж Crimi, Anna Maria

Кръстев, Захарий Александров, 1943- (автор) Кн 92, Кн 93

Кръстев, Николай Стоянов (автор) Кн 75, Кн 83

Кръстев, Николай Стоянов вж Krǎstev, Nikolaj Stojanov

Кръстева, Ася, 1978- вж Кръстева-Панова, Ася Захариева, 1978-

Кръстева, Доника Красимирова (автор) Кн 92, Кн 93


Кръстева, Невяна Валентинова Велева- вж Велева-Кръстева, Невяна Валентинова

Кръстева-Панова, Ася Захариева, 1978- (автор) Кн 92, Кн 93, Кн 95

Кръстева-Панова, Ася Захариева, 1978- вж Krǎsteva-Panova, Asja Zaharieva, 1978-

Кръстева-Русева, Марияна Михайлова, 1969- (автор на рецензия) Кн 97

Кузманова, Стефка Василева Вълчева-, 1962- вж Вълчева-Кузманова, Стефка Василева, 1962-

Купенова, Петя Николова, 1952- (автор) Кн 85, Кн 86

Куртев, Ангел Димитров (автор) Кн 85, Кн 86

Кънчев, Ангел Димов, 1933-2020 (автор) Кн 169

Кюнке, Елизабет (автор) Кн 27Лазаров, Людмил Калистратов, 1965- (автор) Кн 89

Лазаров, Николай Еленков, 1955- (автор) Кн 75, Кн 83, (редактор) Кн 75, Кн 83

Лазаров, Николай Еленков, 1955- вж Lazarov, Nikolaj Elenkov, 1955-

Лазова, Олга Игоревна (автор) Кн 131, Кн 132

Лалчев, Стоян Ганчев, 1945- (автор) Кн 78

Ланджов, Бойчо Василев, 1975- (автор) Кн 75, Кн 83

Ланджов, Бойчо Василев, 1975- вж Landžov, Bojčo Vasilev, 1975-

Лаце, Агнесе (автор) Кн 65

Лаце, Агнесе вж Lace, Agnese

Леонидов, Людмил, 1948- (автор) Кн 181, Кн 182

Либърти, Джеси, 1955- (автор) Кн 3

Лилов, Емил Методиев (автор) Кн 162

Липс, Теодор, 1851-1914 (автор) Кн 12

Лолова, Росица Христакиева (автор) Кн 101

Лорет Ивора, Ева Мария вж Lloret Ivorra, Eva María

Луканова, Елизабет Пламенова Петрова- вж Петрова-Луканова, Елизабет Пламенова

Лунгов, Георги, 1989- (автор на допълнителен материал) Кн 170

Лунгов, Георги Жеков, 1939?-1998 (автор) Кн 115, Кн 170

Любенова, Вяра Николаева, 1969- вж Ljubenova, Vjara Nikolaeva, 1969-

Люис-Джоунс, Питър вж Lewis-Jones, Peter

Люцканов, Росен Любомиров, 1979- (преводач) Кн 72, Кн 73

Ляпина, Мая Григориевна, 1965- (автор) Кн 87Маджирова, Надежда Петрова, 1945- (автор) Кн 18

Майер, Изабела (автор) Кн 65

Майер, Изабела вж Meier, Isabella

Максуел, Джон К., 1947- (автор) Кн 19

Малинова, Лина Георгиева (автор) Кн 75, Кн 83

Малинова, Лина Георгиева вж Malinova, Lina Georgieva

Манчева, Мила Николова, 1970- (съставител) Кн 64, (член на редакционна колегия) Кн 24

Манчева, Мила Николова, 1970- вж Mančeva, Mila Nikolova, 1970-

Маринкев, Марин Димитров, 1939- (автор) Кн 92, Кн 93

Маринова, Стоянка вж Басарбовска, Таисия

Марков, Георги Томов, 1984- (автор) Кн 101

Марков, Димитър Николаев, 1975- (автор) Е 12, Кн 52, Кн 53, (редактор) Кн 38, (член на редакционна колегия) Е 4, Е 5, Кн 37

Марков, Димитър Николаев, 1975- вж Markov, Dimitǎr Nikolaev, 1975-

Маркова, Валя Илиева, 1957- вж Markova, Valja Ilieva, 1957-

Маркова, Цветанка Петрова, 1962- (автор) Кн 89

Марчев, Сотир Тодоров, 1961- (автор) Кн 92, Кн 93

Международна научнопрактическа конференция Международната организация на труда България - 100 години и занапред (София ; 2019) Кн 31

Международна научнопрактическа конференция МОТ България - 100 години и занапред (София ; 2019) вж Международна научнопрактическа конференция Международната организация на труда България - 100 години и занапред (София ; 2019)

Методиева, Мария, 1961- вж Metodieva, Marija, 1961-

Методиева, Росица Данаилова (автор) Кн 102

Мешер, Антъни Л. (автор) Кн 82

Миланова, Виолета Николова (автор) Кн 131, Кн 132

Милева, Жени Александрова, 1935- (автор) Кн 92, Кн 93, (съставител) Кн 92, Кн 93, (отговорен редактор) Кн 92, Кн 93

Милева, Рене Димитрова, 1961- вж Милева-Попова, Рене Димитрова, 1961-

Милева-Попова, Рене Димитрова, 1961- (автор) Кн 85, Кн 86

Мингов, Емил Асенов, 1952- (редактор) Кн 31

Минеков, Величко Иванов, 1928- (художник) Г 1

Минков, Борис Владимиров, 1971- (редактор) Кн 143

Минчев, Емил Мирославов, 1984- (автор) Кн 163

Минчев, Ивайло Николаев, 1978- вж Minčev, Ivajlo Nikolaev, 1978-

Минчев, Юлиян Николаев, 1978- вж Minčev, Julijan Nikolaev, 1978-

Мирчева, Дина (илюстратор) Кн 166, Кн 167

Михайлова, Анастасия Петрова, 1951- (автор) Кн 92, Кн 93

Михайлова, Марияна, 1969- вж Кръстева-Русева, Марияна Михайлова, 1969-

Михайлова, Марта Григорова, 1981- (автор) Кн 78, Кн 79, Кн 92, Кн 93

Михайлова, Марта Григорова, 1981- вж Mihajlova, Marta Grigorova, 1981-

Михайлова, Снежина Михайлова (автор) Кн 92, Кн 93

Михалева, Лиляна Петрова (автор) Кн 151

Младенов, Димитър Динков, 1954- (автор на рецензия) Кн 103

Младенов, Огнян Митков, 1986- (автор) Кн 101

Морис, Дерек Джон, 1954- (автор) Кн 14

Мота, Джорджо вж Motta, Giorgio

Мургова, Снежана Веселинова, 1976- (автор) Кн 101Найденова, Дарина, 1975- (автор) Кн 87

Найденова, Красимира Костадинова (автор) Е 8

Нанев, Наньо Русев, 1977- (автор) Кн 116

Нарвахас Колон, Ева вж Narvajas Colón, Eva

Насър, Теодор (преводач) Кн 15

Наумова, Елисавета Йорданова, 1952- (автор) Кн 92, Кн 93

Научен семинар Информационна грамотност & интелектуална собственост: модерни научни и практически предизвикателства (8 ; [София] ; 2020) Кн 58

Нешев, Гео Кирилов (автор) Кн 92, Кн 93, (съставител) Кн 92, Кн 93, (отговорен редактор) Кн 92, Кн 93

Николов, Калин Емилов, 1956- (илюстратор) Кн 152

Николов, Росен Кирилов (автор) Кн 92, Кн 93

Николов, Румен Павлов, 1965- (автор) Кн 89, Кн 102, (редактор) Кн 89


Николова, Василка Николова вж Nikolova, Vasilka Nikolova

Николова, Драгомира Николаева, 1980- (автор) Кн 78, Кн 79

Николова, Драгомира Николаева, 1980- вж Nikolova, Dragomira Nikolaeva, 1980-

Николова, Капка Освалд, 1946- (автор на допълнителен материал) Кн 16

Николова, Людмила Гълъбова вж Nikolova, Ljudmila Gǎlǎbova

Николова, Милена Красимирова, 1975- (автор) Кн 92, Кн 93

Николова, Пенка, 1951- (автор) Кн 92, Кн 93

Николова-Влахова, Милена Красимирова, 1975- вж Николова, Милена Красимирова, 1975-

Новосьолова, Татяна (автор) Е 4, Кн 37, Кн 38

Новосьолова, Татяна вж Novos´olova, Tatjana

Нодар (автор) Кн 171

Няголов, Юри Пенков, 1956- (автор) Кн 85, Кн 86Овчаров, Владимир, 1936- Желев, Владимир Тодоров, 1936-

Овчаров, Ради Георгиев, 1924-2014 (автор) Кн 92, Кн 93

Одоевцева, Ирина Владимировна, 1895-1990 (автор) Кн 146

Оливер, Дик Хаим (автор на допълнителен материал) Кн 164

Оливер, Хаим Давид, 1918-1986 (автор) Кн 164

Осинин, Димитър, 1891-1981 (автор на допълнителен материал) Кн 183

Оскар, Александър Хуго, 1978- (автор, редактор) Кн 101Павлова, Деляна Матева Янчолова- вж Янчолова-Павлова, Деляна Матева

Палашев, Николай Георгиев, 1959- (редактор) Кн 26

Палмър, Уейн (автор) Кн 1

Панек, Уилиам, 1970- (автор) Кн 5

Панов, Владимир Емануилов, 1976- (автор) Кн 95

Панов, Владимир Емануилов, 1976- вж Panov, Vladimir Emanuilov, 1976-

Панов, Ясен Тодоров, 1962- (илюстратор) Кн 113

Панова, Ася Захариева Кръстева-, 1978- вж Кръстева-Панова, Ася Захариева, 1978-

Пашмакова-Василева, Дорина Пантелеева, 1969- (автор на допълнителен материал) Кн 15, (преводач) Кн 15

Пейчев, Людмил Пейчев, 1959- (автор) Кн 89

Пейчева, Лозанка Георгиева, 1961- (автор на допълнителен материал) Кн 178

Пенев, Георги Пенчев (автор) Кн 102

Пенев, Марин Николаев (автор) Кн 92, Кн 93

Пенева, Ваня Милушева вж Peneva, Vanja Miluševa

Пенкова, Надя Иванова, 1964- (автор) Кн 74

Пенчев, Деян Пламенов, 1985- (преводач) Кн 15

Пенчев, Румен Димитров, 1958- (автор) Кн 61

Пенчев, Христо Пенчев, гастроентеролог (автор) Кн 92, Кн 93

Пере, Катя (преводач) Кн 144

Перелмутер, Вадим Гершевич, 1943- (автор на допълнителен материал) Кн 145, (съставител) Кн 145

Перельмутер, Вадим Гершевич, 1943- вж Перелмутер, Вадим Гершевич, 1943-

Перес Канисарес, Пилар вж Pérez Cañizares, Pilar

Петков, Димитър Георгиев (автор на рецензия) Кн 91

Петкова, Аспасия Методиева, 1949- (автор) Кн 59

Петкова, Ива Тодорова, 1957- (автор) Кн 101, (редактор) Кн 101

Петкова, Мария, гастроентеролог (автор) Кн 92, Кн 93

Петкова, Петя Кръстева, 1979- (преводач) Кн 142

Петкова, Теофана, 1958- (редактор) Кн 6, (преводач) Кн 1, Кн 4, Кн 5, Кн 7, Кн 9, Кн 27, Кн 28, Кн 34, Кн 35

Петров, Илиян Пенчев, 1982- (автор на рецензия) Кн 91

Петров, Петър Стефанов, 1954- вж Стефанов, Петър, 1954-

Петрова, Ати (преводач) Кн 15

Петрова, Венета, 19??-2020 (преводач) Кн 15

Петрова, Десислава Викторова вж Викторова, Десислава

Петрова, Елка Петрова (автор) Кн 118

Петрова-Луканова, Елизабет Пламенова (автор) Кн 180

Петрунов, Богдан Николов, 1936- (автор) Кн 92, Кн 93

Пигулева, Нели Димитрова, 1957- (преводач) Кн 146

Планска, Камелия Владимирова, 1986- (автор на допълнителен материал) Кн 58, (съставител) Кн 58

Платиканова, Магдалена Стефанова вж Платиканова-Иванова, Магдалена Стефанова

Платиканова-Иванова, Магдалена Стефанова (автор) Кн 87

Попов, Димитър Николов, 1891-1981 вж Осинин, Димитър, 1891-1981

Попов, Димитър Рангелов (автор) Кн 92, Кн 93

Попова, Даниела Веселинова (автор) Кн 92, Кн 93

Попова, Елена Василева, 1936- (автор на допълнителен материал) Кн 161

Попова, Елка Бориславова вж Йорданова-Попова, Елка Бориславова

Попова, Елка Бориславова Йорданова- вж Йорданова-Попова, Елка Бориславова

Попова, Мария Йорданова вж Попова-Кираджиева, Мария Йорданова

Попова, Рене Димитрова Милева-, 1961- вж Милева-Попова, Рене Димитрова, 1961-

Попова, Росица Божидарова (автор) Кн 87

Попова-Кираджиева, Мария Йорданова (автор) Кн 92, Кн 93

Праматарова, Таня Великова (автор) Кн 102

Пухта, Хърбърт вж Puchta, HerbertРадева, Елка Николаева, 1969- (автор) Кн 89

Раденкова-Саева, Юлия Венкова (автор) Кн 92, Кн 93

Радичев, Анибал Радичев, 1944- (автор) Кн 152

Радкова, Веселина, 19??-2020 (преводач) Кн 15

Радулова, Петя Ангелова, 1989- (автор) Кн 102

Райков, Димитър Иванов, 1963- (автор на рецензия) Кн 97

Райчева, Ирена Андреева, 1988- (преводач) Кн 19, Кн 41, Кн 111

Рангелова, Лалка Стефанова (автор) Кн 87

Ранов, Благой Кирилов, 1946- (автор) Кн 172

Рибас, Роса, 1963- вж Ribas, Rosa, 1963-

Ришо, Андре дьо, 1907-1968 (автор) Кн 144

Робева, Райна Теодосиева, 1954- (автор) Кн 92, Кн 93

Русев, Атанас Красимиров (автор) Е 10, Е 13, Кн 45, Кн 54

Русев, Атанас Красимиров вж Rusev, Atanas Krasimirov

Русева, Марияна Михайлова Кръстева-, 1969- вж Кръстева-Русева, Марияна Михайлова, 1969-

Рут, Андрина (автор на адаптация) Кн 8Саева, Юлия Венкова Раденкова- вж Раденкова-Саева, Юлия Венкова

Салтиров, Илия Петров, 1957- (автор на рецензия) Кн 103

Сете, Рафаела (редактор) Е 12, Кн 52

Сете, Рафаела вж Sette, Raffaela

Симеонова, Мариела Владиславова (автор) Кн 118

Синапов, Филип Янков, 1997- (автор) Кн 178

Сираков, Николай Владимиров, 1977- (автор на рецензия) Кн 94

Славов, Атанас Петков, 1947- (илюстратор) Кн 152

Славов, Лазар Желев, 1977- вж Желев, Лазар, 1977- 

Слънчева, Боряна Петрова, 1955- (автор) Кн 102

Соколова, Снежана Симеонова, 1998- (автор) Кн 176

Спасов, Светлозар Спасов (автор) Кн 49

Спасова, Виктория Лазарова (автор) Кн 78, Кн 92, Кн 93

Спасова, Зоя Ангелова (автор) Кн 92, Кн 93

Средкова, Красимира, 1952- (редактор) Кн 31

Ставрев, Владимир Павлов, 1968- (автор на рецензия) Кн 98

Ставрева, Галя Цветанова, 1961- (автор) Кн 89

Стаменов, Георги Стаменов, 1970- (автор) Кн 78

Стаменов, Никола Людмилов (автор) Кн 75, Кн 83

Стаменов, Никола Людмилов вж Stamenov, Nikola Ljudmilov

Станев, Любен Николов, 1924-2009 (автор) Кн 165

Станева, Рада Георгиева, 1983- (автор) Кн 78, Кн 79, Кн 92, Кн 93

Станева, Рада Георгиева, 1983- вж Staneva, Rada Georgieva, 1983-

Станилова, Светла Георгиева Калудова-, 1957- вж Калудова-Станилова, Светла Георгиева, 1957-

Станчев, Станчо Стефанов, 1989- (автор) Кн 75, Кн 83

Станчев, Станчо Стефанов, 1989- вж Stančev, Stančo Stefanov, 1989-

Статева, Милена Георгиева (съставител) Кн 64

Стефанов, Петър, 1954- (автор на допълнителен материал) Кн 174, (съставител) Кн 174, (редактор) Кн 174

Стефанов, Руслан Георгиев, 1975- (автор) Кн 42, (редактор) Кн 38, (член на редакционна колегия) Е 4, Е 5, Кн 24, Кн 37

Стефанов, Руслан Георгиев, 1975- вж Stefanov, Ruslan Georgiev, 1975-

Стефанова, Донка Иванова (автор) Кн 92, Кн 93

Стефанова, Стефка, 1979- (автор) Кн 20, (илюстратор) Кн 20

Стоенчева, Снежана Стоянова вж Stoenčeva, Snežana Stojanova

Стоименова, Бистра Димитрова (автор) Кн 85, Кн 86

Стойкова, Мария Благоева, 1979- (редактор) Е 15

Стойновска, Мариана Рашева, 1950- (автор) Кн 87

Стоянов, Александър Стоянов, 1957- (член на редакционна колегия) Е 10, Кн 45

Стоянов, Александър Стоянов, 1957- вж Stojanov, Aleksandǎr Stojanov, 1957-

Стоянова, Весела Стоянова вж Стоянова-Батоева, Весела Стоянова

Стоянов, Денчо (илюстратор) Кн 138

Стоянов, Дроздстой Стоянов, 1980- (автор) Кн 87

Стоянов, Николай Тодоров, 1974- (автор на допълнителен материал) Е 1

Стоянова, Диана Манолова, 1987- (съставител) Е 9, Кн 43

Стоянова, Ирина Стефанова (автор) Кн 153

Стоянова, Кристина Костадинова (автор) Кн 87

Стоянова-Батоева, Весела Стоянова (автор) Кн 92, Кн 93

Страшимиров, Димитър Тодоров, 1980- (автор) Кн 92, Кн 93

Сурчева, Славина Кирилова, 1957- (автор) Кн 89


Събев, Мариян Костадинов, 1988- (автор) Е 10, Кн 45

Събев, Мариян Костадинов, 1988- вж Sǎbev, Marijan Kostadinov, 1988-Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957- (редактор) Кн 180, (автор на рецензия) Кн 26

Тахиров, Мюмюн, 1957- вж Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957-

Терзиев, Петър Илиев, 1993- (автор) Е 5, Кн 38

Терзиев, Петър Илиев, 1993- вж Terziev, Petǎr Iliev, 1993-

Тинева, Мери (автор) Кн 179

Тинчева, Радка Стефанова, 1948- (автор) Кн 78

Тиърни, Джим (илюстратор) Кн 22

Тодоров, Бойко Тодоров, 1962- (член на редакционна колегия) Е 10, Кн 45

Тодоров, Бойко Тодоров, 1962- вж Todorov, Bojko Todorov, 1962-

Толева, Любима Димитрова Деспотова-, 1961- вж Деспотова-Толева, Любима Димитрова, 1961-

Томов, Александър Трифонов, 1954- (интервюирано лице) Кн 30, (интервюиращо лице) Кн 30

Томов, Георги Томчев, 1979- (автор) Кн 95

Томов, Георги Томчев, 1979- вж Tomov, Georgi Tomčev, 1979-

Томов, Добромир Томов, 1988- (илюстратор) Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 139

Томов, Добромир Томов, 1988- вж Tomov, Dobromir Tomov, 1988-

Томов, Тома (автор) Кн 92, Кн 93

Томова, Катерина Иванова, 1967- (автор) Кн 118

Томова, Райна Павлова, 1968- (автор) Кн 102

Тонев, Христо, 1949- (автор на допълнителен материал) Кн 115

Тончева, Драга Иванова, 1950- (автор) Кн 78, Кн 79, Кн 92, Кн 93, (редактор) Кн 78, Кн 79


Тончева, Драга Иванова, 1950- вж Tončeva, Draga Ivanova, 1950-

Торбова, Светла Георгиева, 1938-2020 (автор) Кн 92, Кн 93

Тосева, Елка Илиева, 1967- (автор) Кн 87

Тотев, Антоний Николов, 1962- (преводач) Кн 13

Тошев, Анани Пламенов (автор) Кн 101

Тошкова, Ива, 1996- (илюстратор) Кн 108

Тренчева, Тереза Стоянова, 1978- (автор на допълнителен материал) Кн 58, (съставител) Кн 58

Трифонова, Боряна Йорданова, 1969- (автор) Кн 105

Тун, Мария, 1922-2012 (автор) Кн 106

Тун, Матиас Каспар, 1948-2020 (автор) Кн 106

Търновска, Таня Христова, 1952- (автор) Кн 87, (редактор) Кн 87

Търсач Скитник (преводач) Кн 15Уикс, Майк (автор) Кн 34

Улман, Лари (автор) Кн 6

Уолъс, Кевин (автор) Кн 7Файон, Моис (редактор) Е 13, (член на редакционна колегия) Кн 54

Фертита, Тилман, 1957- (автор) Кн 35

Филипова, Корнелия Августинова, 1984- (автор) Е 16

Филипова, Румена Валентинова, 1989- вж Filipova, Rumena Valentinova, 1989-

Филкова, Силвия Иванова, 1969- (автор) Кн 97

Фициу, Панагиота (редактор) Е 12, Кн 51, Кн 52

Фициу, Панагиота вж Fitsiu, PanayotaХаджидекова, Савина Петрова, 1975- (автор) Кн 78, Кн 79, Кн 92, Кн 93, (редактор) Кн 78, Кн 79


Хаджидекова, Савина Петрова, 1975- вж Hadžidekova, Savina Petrova, 1975-

Хаджиева, Галатея Розалинова (илюстратор) Кн 178

Хайтов, Здравец Николаев, 1956- (съставител) Кн 166, Кн 167

Хайтов, Николай Александров, 1919-2002 (автор) Кн 166, Кн 167

Халачева, Светозара Александрова, 1962- (автор) Кн 68, Кн 69

Хамилтън, Едит, 1867-1963 (автор) Кн 22

Ханджиева-Дърленска, Теодора Светославова, 1980- (автор) Кн 89, Кн 102

Хараланова, Даря Христова, 1957- (съставител) Кн 145, (преводач) Кн 145

Харизанова, Станислава Николаева, 1979- (автор) Кн 87

Харитов, Евгений Юриев, 1966- (автор) Кн 89

Хатюл, Домитил вж Hatuel, Domitille

Хилендаров, Атанас Димитров (автор на рецензия) Кн 94

Хитрова, Галина Костадинова, 1955- (автор) Кн 127

Хитрова, Галина Костадинова, 1955- вж Hitrova, Galina Kostadinova, 1955-

Хорински, Нели Красни, 1949- (преводач) Кн 15

Христов, Георги Христов, 1960- (автор) Кн 92, Кн 93

Христов, Мануш Петков, 1965- (автор) Кн 62

Христов, Милен Христов, 1989- (автор) Кн 89

Христов, Христо Тонев, 1949- вж Тонев, Христо, 1949-

Христова, Василена (автор) Кн 59

Христова, Галина Христофорова (илюстратор) Кн 97

Христова, Дарина Найденова, 1975- вж Найденова, Дарина, 1975-

Христова, Маринка Минева (автор на допълнителен материал) Кн 170

Христова, Розалия (автор) Кн 101

Христова, Яна Йорданова (автор) Кн 102

Христосков, Петър Христов, 1917-2006 (композитор) Н 1

Хубенова, Анета Ганева (автор) Кн 92, Кн 93

Хърков, Стефан Иванов, 1958- (автор на допълнителен материал) Кн 156Цанков, Николай Константинов, 1942- (автор) Кн 92, Кн 93

Цветкова, Николина Валентинова, 1969- вж Cvetkova, Nikolina Valentinova, 1969-

Цекова-Ценова, Татяна Благоева, 1961- вж Благоева, Татяна, 1961-

Целков, Веселин Ценов, 1955- (автор) Е 1

Ценова, Татяна Благоева Цекова-, 1961- вж Цекова-Ценова, Татяна Благоева, 1961-

Център за изследване на демокрацията Кн 50

Церов, Иван Петров, 1857-1938 (автор) Кн 183

Црънчев, Иван Иванов, 1988- (автор) Кн 49Чакъров, Иван Николов, 1968- (автор на рецензия) Кн 2

Чамова, Росица Христова, 1972- (автор) Кн 87

Чапман, Ричард вж Chapman, Richard

Чен, Валентина М. вж Chen, Valentina M.

Ченков, Румен Левиджов, 1961-2018 (автор) Кн 154

Червенякова, Татяна Петрова, 1954- (автор) Кн 92, Кн 93

Чернев, Константин Георгиев, 1944- (автор) Кн 92, Кн 93

Чернинкова, Силвия Здравкова, 1953- (автор) Кн 101

Чешмеджиева, Богомила Димитрова, 1963- (автор) Кн 91

Читалов, Жан Радоев, 1963- (автор) Кн 103

Чолакова, Мая Любенова, 1966- (съставител) Е 15, (редактор) Е 15Шентов, Огнян Радев, 1955- (автор) Е 4, (редактор) Е 13, Кн 38, (член на редакционна колегия) Е 5, Е 10, Кн 24, Кн 37, Кн 45, Кн 54

Шентов, Огнян Радев, 1955- вж Šentov, Ognjan Radev, 1955-

Шиваров, Светослав Стоянов, 1944- (автор) Кн 184

Шинков, Александър Димитров, 1950- (автор) Кн 92, Кн 93, (съставител) Кн 92, Кн 93, (отговорен редактор) Кн 92, Кн 93

Шипковенска, Елена Младенова, 1944- (автор) Кн 92, Кн 93

Шопов, Тодор Крумов, 1952- (преводач) Г 1

Шопов, Тодор Крумов, 1952- вж Šopov, Todor Krumov, 1952-

Шопска, Гергана Маринова, 1990- (илюстратор) Кн 159

Шотеков, Пенко Минков, 1945- (автор на допълнителен материал) Кн 100

Шоу, Робърт Брюс, 1956- (автор) Кн 28Щранкс, Джеф вж Stranks, JeffЯкимова, Красимира Симеонова, 1949- (автор) Кн 89

Якова, Лилия Даниелова (автор) Кн 24

Якова, Лилия Даниелова вж Jakova, Lilija Danielova

Янев, Емил Кирилов, 1957- (автор на допълнителен материал) Кн 30

Янков, Николай Валериев, 1984- (автор) Кн 21

Янкова, Сена Карачанак-, 1982- вж Карачанак, Сена Куман, 1982-

Янчева, Нина Стоянова, 1976- (автор) Кн 92, Кн 93

Янчева, Стела Маркова (автор) Кн 49

Янчолова-Павлова, Деляна Матева (автор) Кн 68

Япова, Наташа Петрова, 1952- (редактор) Кн 113Abadžieva, Ekaterina Jordanova, 1955- вж Абаджиева, Екатерина Йорданова, 1955-

Aleksandrov, Andrej Sašov, 1979- вж Александров, Андрей Сашов, 1979-

Aleksandrov, Ivan, 1955- вж Александров, Иван, 1955-

Aleksiev, Asen Nenov вж Алексиев, Асен Ненов

Aleksieva, Tat´jana Igorevna вж Алексиева, Татяна Игоревна

Anappara, Deepa вж Анаппара, Дипа

Anastasova, Neda Orlinova, 1988- вж Анастасова, Неда Орлинова, 1988-

Andonov, Todor Nikolov, 1959- вж Андонов, Тодор Николов, 1959-

Andreev, Delcho Petrov вж Andreev, Delčo Petrov

Andreev, Delčo Petrov (автор) Кн 76

Andreev, Delčo Petrov вж Андреев, Делчо Петров

Angelov, Nikolaj Iliev, 1957- (автор) Е 17, Е 18

Angelov, Nikolaj Iliev, 1957- вж Ангелов, Николай Илиев, 1957-

Angelov, Nikolay Iliev, 1957- вж Angelov, Nikolaj Iliev, 1957-

Ankova, Emilija Ivanova, 1960- вж Анкова, Емилия Иванова, 1960-

Antonov, Krasimir Antonov, 1960- вж Антонов, Красимир Антонов, 1960-

Antonova, Olga Sergeevna, 1982- (автор) Кн 80

Antonova, Olga Sergeevna, 1982- вж Антонова, Олга Сергеевна, 1982-

Arabadžijska, Desislava Todorova (автор) Кн 90

Aretov, Nikolaj Aretov, 1954- вж Аретов, Николай Аретов, 1954-

Armitage-Amato, Rachel вж Армитаж-Амато, Рейчъл

Atanasov, Čavdar Slavčev, 1970- (съставител) Кн 140, Кн 141, (редактор) Кн 140, Кн 141

Atanasov, Čavdar Slavčev, 1970- вж Атанасов, Чавдар Славчев, 1970-

Atanasov, Chavdar, 1970- вж Atanasov, Čavdar Slavčev, 1970-

Atanasov, Georgi Rusev, 1955- вж Атанасов, Георги Русев, 1955-

Atanasov, Ivan Dimitrov, 1979- вж Атанасов, Иван Димитров, 1979-

Atanasov, Svetoslav Čavdarov (преводач) Кн 140, Кн 141

Atanasova, Evelina Georgieva вж Атанасова, Евелина Георгиева

Atanasova, Ophelia вж Atanasova, Ofelija Atanasova

Atanasova, Ofelija Atanasova (автор на допълнителен материал) Кн 140, Кн 141

Atanasova, Ofelija Atanasova вж Атанасова, Офелия Атанасова

Atanasova, Pepa Koseva, 1959- вж Атанасова, Пепа Косева, 1959-

Atanasova, Viktorija Konstantinova, 1954- вж Атанасова, Виктория Константинова, 1954-Bacov, Savo Ivanov, 1932-2015 вж Бацов, Саво Иванов, 1932-2015

Baker, Catherine E. вж Бекър, Кетрин Е.

Balčeva, Miglena Ilieva, 1976- (автор) Кн 96

Balčeva, Miglena Ilieva, 1976- вж Балчева, Миглена Илиева, 1976-

Balcheva, M., 1976- вж Balčeva, Miglena Ilieva, 1976-

Balieva, Vehbie Nurieva, 1975- вж Балиева, Вехбие Нуриева, 1975-

Baltadžiev, Atanas Georgiev, 1967- вж Балтаджиев, Атанас Георгиев, 1967-

Baltadžiev, Georgi Atanasov, 1940- вж Балтаджиев, Георги Атанасов, 1940-

Bankova, Ralica Teofilova, 1976- (автор) Кн 107

Bankova, Ralitsa, 1976- вж Bankova, Ralica Teofilova, 1976-

Barbutska, Darina Simeonova, 1976- вж Барбутска, Дарина Симеонова, 1976-

Basarbovska, Taisija вж Басарбовска, Таисия

Batalov, Anastas Zgurov, 1962- вж Баталов, Анастас Згуров, 1962-

Belčeva, Anna, 1937- вж Белчева, Анна, 1937-

Belova, Nina Jurieva, 1952- вж Белова, Нина Юриева, 1952-

Bezlov, Tihomir Dečkov, 1960- (автор) Кн 46

Bezlov, Tihomir Dečkov, 1960- вж Безлов, Тихомир Дечков, 1960-

Birdanova, Vanja Atanasova, 1962- вж Бирданова, Ваня Атанасова, 1962-

Bivolarska, Anelija Veselinova, 1971- вж Биволарска, Анелия Веселинова, 1971-

Blagoeva, Marija Georgieva вж Благоева, Мария Георгиева

Blagoeva, Tatjana, 1961- вж Благоева, Татяна, 1961-

Bobčev, Stefan Petkov, 1940-2015 вж Бобчев, Стефан Петков, 1940-2015

Bočeva, Žoržeta Stojanova, 1970- вж Бочева, Жоржета Стоянова, 1970-

Boeva, Violina Genova, 1937-2020 вж Боева, Виолина Генова, 1937-2020

Bogdanov, Georgi Asenov, 1985- вж Богданов, Георги Асенов, 1985-

Bogova, Hristina Stančeva вж Богова, Христина Станчева

Bojadžieva, Nadka Ivanova, 1947- вж Бояджиева, Надка Иванова, 1947-

Bošnakova, Desislava Ljubomirova, 1971- вж Бошнакова, Десислава Любомирова, 1971-

Božikova, Dobrinka, 1941- вж Божикова, Добринка, 1941-

Božilova, Maja Georgieva, 1968- вж Божилова, Мая Георгиева, 1968-

Buševa, Žasmina Toneva вж Бушева, Жасмина ТоневаCadenhead, Rogers, 1967- вж Кейдънхед, Роджърс, 1967-

Camarioti, Annie вж Kamarioti, Anni

Cankov, Nikolaj Konstantinov, 1942- вж Цанков, Николай Константинов, 1942-

Carter, Richard (автор) Кн 119, Кн 120

Celkov, Veselin Cenov, 1955- вж Целков, Веселин Ценов, 1955-

Centǎr za izsledvane na demokracijata вж Център за изследване на демокрацията

Cerov, Ivan Petrov, 1857-1938 вж Церов, Иван Петров, 1857-1938

Chapman, Richard (автор) Кн 121, Кн 122

Chen, Valentina M. (автор) Кн 122

Clayton, Dave вж Клейтън, Дейв

Clyde, Laura (автор) Кн 121

Contiades, Xenophon, 1967- вж Kondiadis, Xenofon, 1967-

Crǎnčev, Ivan Ivanov, 1988- вж Црънчев, Иван Иванов, 1988-

Crimi, Anna Maria (автор) Кн 126

Cvetkova, Nikolina Valentinova, 1969- (автор) Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123Čakǎrov, Ivan Nikolov, 1968- вж Чакъров, Иван Николов, 1968-

Čamova, Rosica Hristova, 1972- вж Чамова, Росица Христова, 1972-

Čenkov, Rumen Levidžov, 1961-2018 вж Ченков, Румен Левиджов, 1961-2018

Černev, Konstantin Georgiev, 1944- вж Чернев, Константин Георгиев, 1944-

Černinkova, Silvija Zdravkova, 1953- вж Чернинкова, Силвия Здравкова, 1953-

Červenjakova, Tatjana Petrova, 1954- вж Червенякова, Татяна Петрова, 1954-


Češmedžieva, Bogomila Dimitrova, 1963- вж Чешмеджиева, Богомила Димитрова, 1963-

Čitalov, Žan Radoev, 1963- вж Читалов, Жан Радоев, 1963-

Čolakova, Maja Ljubenova, 1966- вж Чолакова, Мая Любенова, 1966-Dǎbov, Borislav Stoimenov, 1954- вж Дъбов, Борислав Стоименов, 1954-

Dǎčeva, Violeta Andreeva, 1970- вж Дъчева, Виолета Андреева, 1970-

Dakov, Nikolaj Simeonov, 1984- вж Даков, Николай Симеонов, 1984-

Dalakov, Georgi вж Далаков, Георги

Damjanov, Damjan Nikolov, 1946- вж Дамянов, Дамян Николов, 1946-

Damjanova, Vera Ilieva (автор) Кн 80

Damjanova, Vera Ilieva вж Дамянова, Вера Илиева

Damyanova, Vera вж Damjanova, Vera Ilieva

Dandov, Angel Dimčev, 1967- (автор) Кн 76, Кн 84

Dandov, Angel Dimčev, 1967- вж Дандов, Ангел Димчев, 1967-

Dandov, Angel Dimchev, 1967- вж Dandov, Angel Dimčev, 1967-

Danial, Kiana, 1984- вж Дейниъл, Киана, 1984-

Dapčeva, Jovka Vǎlkanova, 1952- вж Дапчева, Йовка Вълканова, 1952-

Dartnell, Lewis Ryan, 1980- вж Дартнел, Луис Райън, 1980-

Davarski, Atanas Nikolov, 1978- вж Даварски, Атанас Николов, 1978-

Davčeva, Deljana Miteva (автор) Кн 90

Delev, Bojan Nikolaev (автор) Кн 90

Delev, Deljan Penev, 1976- вж Делев, Делян Пенев, 1976-

Denčev, Stojan Georgiev, 1953- вж Денчев, Стоян Георгиев, 1953-

Dencheva, M., 1976- вж Denčeva-Garova, Marija Stojanova, 1976-

Denčeva-Garova, Marija Stojanova, 1976- (автор) Кн 96

Denčeva-Garova, Marija Stojanova, 1976- вж Денчева-Гарова, Мария Стоянова, 1976-

Deneva, Deška Vasileva, 1953- вж Денева, Дешка Василева, 1953-

Deneva-Kojčeva, Tanja Ivanova, 1975- (автор) Кн 90, (автор на допълнителен материал) Кн 90, (редактор) Кн 90

Despotova-Toleva, Ljubima Dimitrova, 1961- вж Деспотова-Толева, Любима Димитрова, 1961-

Diamandiev, Andrej Vasilev, 1961- вж Диамандиев, Андрей Василев, 1961-

Dičeva, Teodora Todorova вж Дичева, Теодора Тодорова

Dimitrov, Cvetomir Ivanov, 1969- вж Димитров, Цветомир Иванов, 1969-

Dimitrov, Dimitǎr Nikolov, 1961- вж Димитров, Димитър Николов, 1961-

Dimitrov, Georgi Georgiev, 1972- вж Димитров, Георги Георгиев, 1972-

Dimitrov, Krasimir Pejčev, 1969- вж Димитров, Красимир Пейчев, 1969-

Dimitrova, Cvetelina Milčeva, 1961- вж Димитрова, Цветелина Милчева, 1961-

Dimitrova, Denica вж Димитрова, Деница

Dimitrova, Dimitrichka, 1956- вж Dimitrova, Dimitrička Jordanova, 1956-

Dimitrova, Dimitrička Jordanova, 1956- (автор) Кн 107

Dimitrova, Galina Georgieva, офталмолог вж Димитрова, Галина Георгиева, офталмолог

Dimitrova, Margarita, нутрициолог вж Димитрова, Маргарита, нутрициолог

Dimitrova, Stela Zdravkova, 1968- вж Димитрова, Стела Здравкова, 1968-

Dimitrova, Svetoslava Borislavova, 1991- вж Димитрова, Светослава Бориславова, 1991-

Dimitrova, Teodora Todorova, 1974- вж Димитрова, Теодора Тодорова, 1974-

Dimitrova, Violeta Georgieva, 1957- вж Димитрова, Виолета Георгиева, 1957-

Dimitrova, Zlatka Dimitrova, 1942- вж Димитрова, Златка Димитрова, 1942-

Dimov, Emil Ivanov, 1964- вж Димов, Емил Иванов, 1964-

Dimov, Mitko Gospodinov, 1958- вж Димов, Митко Господинов, 1958-

Dobrev, Bogomil Nikolaev, 1994- (преводач) Кн 140, Кн 141

Doseva, Deljana Todorova (автор) Кн 55

Doseva, Deljana Todorova вж Досева, Деляна Тодорова

Doseva, Delyana вж Doseva, Deljana Todorova

Doumos, Ioannis вж Dumos, Yannis

Draganov, Rumen Ivanov, 1952- вж Драганов, Румен Иванов, 1952-

Dumos, Yannis (редактор) Е 14, Кн 55, Кн 57

Dumos, Yannis вж Думос, Йоанис

Dunbar, Dennis вж Дънбар, ДенисDžambov, Angel Mario, 1989- вж Джамбов, Ангел Марио, 1989-

Džekova, Rosica Nedelčeva, 1984- вж Джекова, Росица Неделчева, 1984-

Džurova, Aksinija Dobreva, 1942- (автор на допълнителен материал) Г 1

Džurova, Aksinija Dobreva, 1942- вж Джурова, Аксиния Добрева, 1942-


Džurova, Axinia, 1942- вж Džurova, Aksinija Dobreva, 1942-

Eagle, Will вж Ийгъл, Уил

Eismann, Katrin вж Айсман, Катрин

Elenkov, Konstantin Rangelov, 1941- вж Еленков, Константин Рангелов, 1941-

Enikova, Rosica Kirilova, 1946- вж Еникова, Росица Кирилова, 1946-Faion, Mois вж Файон, Моис

Fertitta, Tilman, 1957- вж Фертита, Тилман, 1957-

Filipova, Kornelija Avgustinova, 1984- вж Филипова, Корнелия Августинова, 1984-

Filipova, Rumena Valentinova, 1989- (автор) Е 2, Кн 29

Filkova, Silvija Ivanova, 1969- вж Филкова, Силвия Иванова, 1969-

Fitsiou, Panagiota вж Fitsiu, Panayota

Fitsiu, Panayota (редактор) Е 14, Кн 55, Кн 57

Fitsiu, Panayota вж Фициу, ПанагиотаGaceva, Penka Dimitrova, 1956- вж Гацева, Пенка Димитрова, 1956-

Gagov, Emilijan Iliev, 1968- вж Гагов, Емилиян Илиев, 1968-

Gajdaržieva, Stojka Želeva, 1951- вж Гайдаржиева, Стойка Желева, 1951-

Gajtandžieva, Jana (автор) Кн 56

Gajtandžieva, Jana вж Гайтанджиева, Яна

Galabova, Lyudmila вж Nikolova, Ljudmila Gǎlǎbova

Galerija Viktorija (Sofia) вж Галерия Виктория (София)

Galev, Todor Trajanov, 1975- (автор) Кн 44

Galev, Todor Trajanov, 1975- вж Галев, Тодор Траянов, 1975-

Gallo, Carmine, 1965- вж Гало, Кармайн, 1965-

Gančev, Georgi Petkov, 1952- вж Ганчев, Георги Петков, 1952-

Ganev, Gančo Angelov, 1940- вж Ганев, Ганчо Ангелов, 1940-

Ganev, Mihail Borislavov, 1989- вж Ганев, Михаил Бориславов, 1989-

Ganeva, Marija Ganeva вж Ганева, Мария Ганева

Gǎrčev, Radoslav Aleksandrov, 1949- вж Гърчев, Радослав Александров, 1949-

Garnizov, Teodor Markov вж Гарнизов, Теодор Марков

Garova, Marija Stojanova Denčeva-, 1976- вж Denčeva-Garova, Marija Stojanova, 1976-

Gateva, Pavlina Angelova, 1967- вж Гатева, Павлина Ангелова, 1967-

Gaytandjieva, Iana вж Gajtandžieva, Jana

Genčev, Hristo Hristov, 1934- вж Генчев, Христо Христов, 1934-

Genova, Maria ,1961- вж Metodieva, Marija, 1961-

Genova, Maria Metodieva, 1961- вж Metodieva, Marija, 1961-

Genova, Sonja Metodieva, 1955- вж Генова, Соня Методиева, 1955-

Georgiev, Milco Emilov вж Георгиев, Милчо Емилов

Georgiev, Stefan Ljubomirov, 1972- вж Георгиев, Стефан Любомиров, 1972-

Georgieva, Marijana Georgieva, 1963- вж Георгиева, Марияна Георгиева, 1963-

Gerganov, Aleksandǎr Enčev (автор) Кн 40, Кн 46

Gerganov, Aleksandǎr Enčev вж Герганов, Александър Енчев

Gerganov, Alexander вж Gerganov, Aleksandǎr Enčev

Gergeva, Krasimira Rosenova, 1987- вж Гергева, Красимира Росенова, 1987-

Gerov, Rosen Georgiev вж Геров, Росен Георгиев

Getova, Damjanka Peteva, 1950- вж Гетова, Дамянка Петева, 1950-

Gocev, Georgi Grigorov, 1952- вж Гоцев, Георги Григоров, 1952-

Gočev, Javor Petrov, 1972- вж Гочев, Явор Петров, 1972-

Golisano, Tom, 1941- вж Голисано, Том, 1941-

Gómez Cabornero, Sonsoles, 1970- (автор) Кн 130

Goranov, Stefčo Emilov, 1949- вж Горанов, Стефчо Емилов, 1949-

Goranova-Marinova, Veselina Stefanova вж Горанова-Маринова, Веселина Стефанова

Gorbačеv, Mihail Sergeevič, 1931- вж Горбачов, Михаил Сергеевич, 1931-

Gramatikov, Ilija Dimitrov, 1984- вж Граматиков, Илия Димитров, 1984-

Gray, Jim, 1959- вж Грей, Джим, 1959-

Grigorova, Olga Genadieva вж Григорова, Олга Генадиева

Gunther, J. Daniel, 1950- вж Гънтър, Дж. Даниел, 1950-Hadjidekova, Savina, 1975- вж Hadžidekova, Savina Petrova, 1975-

Hadžidekova, Savina Petrova, 1975- (автор) Кн 80, (редактор) Кн 80

Hadžidekova, Savina Petrova, 1975- вж Хаджидекова, Савина Петрова, 1975-

Hadžieva, Galateja Rozalinova вж Хаджиева, Галатея Розалинова

Hajtov, Nikolaj Aleksandrov, 1919-2002 вж Хайтов, Николай Александров, 1919-2002

Hajtov, Zdravec Nikolaev, 1956- вж Хайтов, Здравец Николаев, 1956-

Halačeva, Svetozara Aleksandrova, 1962- вж Халачева, Светозара Александрова, 1962-

Hamilton, Edith, 1867-1963 вж Хамилтън, Едит, 1867-1963

Handžieva-Dǎrlenska, Teodora Svetoslavova, 1980- вж Ханджиева-Дърленска, Теодора Светославова, 1980-

Haralanova, Darja Hristova, 1957- вж Хараланова, Даря Христова, 1957-

Haritov, Evgenij Juriev, 1966- вж Харитов, Евгений Юриев, 1966-

Harizanova, Stanislava Nikolaeva, 1979- вж Харизанова, Станислава Николаева, 1979-

Hǎrkov, Stefan Ivanov, 1958- вж Хърков, Стефан Иванов, 1958-

Hatuel, Domitille (автор) Кн 126

Hilendarov, Atanas Dimitrov вж Хилендаров, Атанас Димитров

Hitrova, Galina Kostadinova, 1955- (автор) Кн 128, Кн 129

Hitrova, Galina Kostadinova, 1955- вж Хитрова, Галина Костадинова, 1955-

Horinski, Neli Krasni, 1949- вж Хорински, Нели Красни, 1949-

Hristoskov, Petǎr Hristov, 1917-2006 вж Христосков, Петър Христов, 1917-2006

Hristov, Georgi Hristov, 1960- вж Христов, Георги Христов, 1960-

Hristov, Manuš Petkov, 1965- вж Христов, Мануш Петков, 1965-

Hristov, Milen Hristov, 1989- вж Христов, Милен Христов, 1989-

Hristova, Galina Hristoforova вж Христова, Галина Христофорова

Hristova, Jana Jordanova вж Христова, Яна Йорданова

Hristova, Marinka Mineva вж Христова, Маринка Минева

Hristova, Rozalija вж Христова, Розалия

Hristova, Vasilena вж Христова, Василена

Hubenova, Aneta Ganeva вж Хубенова, Анета ГаневаIlčeva, Mirjana Iličova, 1978- (автор) Кн 66

Ilčeva, Mirjana Iličova, 1978- (редактор) Е 14, Кн 57

Ilčeva, Mirjana Iličova, 1978- вж Илчева, Миряна Иличова, 1978-

Ilcheva, Miriana, 1978- вж Ilčeva, Mirjana Iličova, 1978-

Iliev, Aleksandǎr Asenov (автор) Кн 76, Кн 84

Iliev, Aleksandǎr Asenov вж Илиев, Александър Асенов

Iliev, Alexandar Asenov вж Iliev, Aleksandǎr Asenov

Ilieva, Irena Coneva, 1961- вж Илиева, Ирена Цонева, 1961-

Istatkova, Janica Aleksieva, 1988- (автор) Кн 96

Istatkova, Janica Aleksieva, 1988- вж Истаткова, Яница Алексиева, 1988-

Istatkova, Y., 1988- вж Istatkova, Janica Aleksieva, 1988-

Ivanov, Andrej Vǎlkov (автор) Кн 76, Кн 84

Ivanov, Andrej Vǎlkov вж Иванов, Андрей Вълков

Ivanov, Andrey Valkov вж Ivanov, Andrej Vǎlkov

Ivanov, Elislav Georgiev, 1957- вж Иванов, Елислав Георгиев, 1957-

Ivanov, Pen´o, художник вж Иванов, Пеньо, художник

Ivanova, Kalina Jordanova, 1966- вж Иванова, Калина Йорданова, 1966-

Ivanova, Ljudmila Borislavova, 1953- вж Иванова, Людмила Бориславова, 1953-

Ivanova, Savina Ivanova вж Иванова, Савина Иванова

Ivanova, Sofia, 1985- вж Ivanova, Sofija Ljubomirova, 1985-

Ivanova, Sofija Ljubomirova, 1985- (автор) Кн 107

Ivanovna, Galina вж Ивановна, Галина

Izrael, Mišel Salvator, 1948- вж Израел, Мишел Салватор, 1948-Jakimova, Krasimira Simeonova, 1949- вж Якимова, Красимира Симеонова, 1949-

Jakova, Lilija Danielova (автор) Кн 25

Jakova, Lilija Danielova вж Якова, Лилия Даниелова

Jančeva, Nina Stojanova, 1976- вж Янчева, Нина Стоянова, 1976-

Jančeva, Stela Markova вж Янчева, Стела Маркова

Jančolova-Pavlova, Deljana Mateva вж Янчолова-Павлова, Деляна Матева

Janev, Emil Kirilov, 1957- вж Янев, Емил Кирилов, 1957-

Jankov, Nikolaj Valeriev, 1984- вж Янков, Николай Валериев, 1984-

Japova, Nataša Petrova, 1952- вж Япова, Наташа Петрова, 1952-

Jelev, Lazar, 1977- вж Želev, Lazar, 1977-

Jordanov, Veselin Hristov, 195?-20?? вж Йорданов, Веселин Христов, 195?-20??

Jordanova, Marija Petkova, 1957- (автор) Е 6, Кн 39

Jordanova, Marija Petkova, 1957- вж Йорданова, Мария Петкова, 1957-

Jordanova, Vanja Dimitrova, 1961- вж Йорданова, Ваня Димитрова, 1961-

Jordanova-Popova, Elka Borislavova вж Йорданова-Попова, Елка БориславоваKacarova, Mariana Nikolova, 1970- вж Кацарова, Мариана Николова, 1970-

Kalčev, Conju, 1870-1942 вж Калчев, Цоню, 1870-1942

Kalčev, Kamen Stanev, 1963- вж Калчев, Камен Станев, 1963-

Kalinov, Ognjan Georgiev, 1962- вж Калинов, Огнян Георгиев, 1962-

Kaludova-Stanilova, Svetla Georgieva, 1957- вж Калудова-Станилова, Светла Георгиева, 1957-

Kamarioti, Anni (автор) Кн 66

Kamarioti, Anni вж Камариоти, Ани

Kǎnčev, Angel Dimov, 1933-2020 вж Кънчев, Ангел Димов, 1933-2020

Kanеv, Dimitǎr Kanev вж Канев, Димитър Канев

Karačanak, Sena Kuman, 1982- (автор) Кн 80

Karačanak, Sena Kuman, 1982- вж Карачанак, Сена Куман, 1982-

Karachanak-Yankova, Sena, 1982- вж Karačanak, Sena Kuman, 1982-

Karag´ozov, Hristo Kutev, 1967- вж Карагьозов, Христо Кутев, 1967-

Karag´ozova, Silvana Koleva вж Карагьозова, Силвана Колева

Karalilova, Rosica Valerieva, 1979- вж Каралилова, Росица Валериева, 1979-

Kasabova, Blagovesta Jordanova, 1934- вж Касабова, Благовеста Йорданова, 1934-

Kasapi, Zoe вж Kasapi, Zoi

Kasapi, Zoi (автор) Кн 66

Kasapi, Zoi вж Касапи, Зои

Kazandžieva, Žana Stojanova вж Казанджиева, Жана Стоянова

Kelby, Scott, 1960- вж Келби, Скот, 1960-

Kiperova, Borjana Nikolova, 1943-2015 вж Киперова, Боряна Николова, 1943-2015

Kirilov, Kalojan Marinov, 1976- вж Кирилов, Калоян Маринов, 1976-

Kirov, Todor Valentinov (автор) Кн 76, Кн 84

Kirov, Todor Valentinov вж Киров, Тодор Валентинов

Klimmek, Daphne вж Климек, Дафне

Koeva, Iveta Antonova, 1962- вж Коева, Ивета Антонова, 1962-

Kolčev, Hristo Blagoev вж Колчев, Христо Благоев

Kolev, Petko Nedkov, 1956- вж Колев, Петко Недков, 1956-

Koleva, Ivelina Ivanova (редактор) Кн 125

Koleva, Kalina Nikolaeva вж Колева, Калина Николаева

Kondakova, Marija Atanasova, 1969- вж Кондакова, Мария Атанасова, 1969-

Kondiadis, Xenofon, 1967- (автор) Кн 66

Kondiadis, Xenofon, 1967- вж Контиадес, Ксенофон, 1967-

Kondorizu, Despina (автор) Кн 66

Kondorizu, Despina вж Конторизу, Деспина

Kontorizou, Despoina вж Kondorizu, Despina

Kostadinov, Ilija Dimitrov, 1975- вж Костадинов, Илия Димитров, 1975-

Kostadinova, Ivanka Ilieva, 1951- вж Костадинова, Иванка Илиева, 1951-

Kostadinova, Margarita Krasimirova, 1997- (илюстратор) Е 14, Кн 57

Kostadinova, Margarita Krasimirova, 1997- вж Костадинова, Маргарита Красимирова, 1997-

Kostova, Stanislava, 1978- вж Костова, Станислава, 1978-

Kovačev, Živko Iliev, 1953- вж Ковачев, Живко Илиев, 1953-

Kovačeva, Rumjana Georgieva, 1954- вж Ковачева, Румяна Георгиева, 1954-

Krastev, Nikolai Stoyanov вж Krǎstev, Nikolaj Stojanov

Krǎstev, Nikolaj Stojanov (автор) Кн 76, Кн 84

Krǎstev, Nikolaj Stojanov вж Кръстев, Николай Стоянов

Krǎstev, Zaharij Aleksandrov, 1943- вж Кръстев, Захарий Александров, 1943-

Krasteva, A., 1978- вж Krǎsteva-Panova, Asja Zaharieva, 1978-

Krǎsteva, Donika Krasimirova вж Кръстева, Доника Красимирова

Krǎsteva-Panova, Asja Zaharieva, 1978- (автор) Кн 96

Krǎsteva-Panova, Asja Zaharieva, 1978- вж Кръстева-Панова, Ася Захариева, 1978-

Krǎsteva-Ruseva, Marijana Mihajlova, 1969- вж Кръстева-Русева, Марияна Михайлова, 1969-

Kržižanovskij, Sigizmund Dominikovič, 1887-1950 вж Кржижановски, Сигизмунд Доминикович, 1887-1950

Kuhnke, Elizabeth вж Кюнке, Елизабет

Kupenova, Petja Nikolova, 1952- вж Купенова, Петя Николова, 1952-

Kurtev, Angel Dimitrov вж Куртев, Ангел ДимитровLace, Agnese (автор) Кн 66

Lace, Agnese вж Лаце, Агнесе

Lalčev, Stojan Gančev, 1945- вж Лалчев, Стоян Ганчев, 1945-

Landzhov, Boycho Vasilev, 1975- вж Landžov, Bojčo Vasilev, 1975-

Landžov, Bojčo Vasilev, 1975- (автор) Кн 76, Кн 84

Landžov, Bojčo Vasilev, 1975- вж Ланджов, Бойчо Василев, 1975-

Lazarov, Ljudmil Kalistratov, 1965- вж Лазаров, Людмил Калистратов, 1965-

Lazarov, Nikolai Elenkov, 1955- вж Lazarov, Nikolaj Elenkov, 1955-

Lazarov, Nikolaj Elenkov, 1955- (автор) Кн 76, Кн 84, (редактор) Кн 76, Кн 84

Lazarov, Nikolaj Elenkov, 1955- вж Лазаров, Николай Еленков, 1955-

Lazova, Olga Igorevna вж Лазова, Олга Игоревна

Leonidov, Ljudmil, 1948- вж Леонидов, Людмил, 1948-

Lewis-Jones, Peter (автор) Кн 119, Кн 120, Кн 123

Liberty, Jesse, 1955- вж Либърти, Джеси, 1955-

Lilov, Emil Metodiev вж Лилов, Емил Методиев

Lipps, Theodor, 1851-1914 вж Липс, Теодор, 1851-1914

Lloret Ivorra, Eva María (автор) Кн 128, Кн 129

Lolova, Rosica Hristakieva вж Лолова, Росица Христакиева

Lungov, Georgi Žekov, 1939?-1998 вж Лунгов, Георги Жеков, 1939?-1998

Lungov, Georgi, 1989- вж Лунгов, Георги, 1989-


Lyubenova, Vyara, 1969- вж Ljubenova, Vjara Nikolaeva, 1969-Ljapina, Maja Grigorievna, 1965- вж Ляпина, Мая Григориевна, 1965-

Ljubenova, Vjara Nikolaeva, 1969- (автор) Кн 126

Ljuckanov, Rosen Ljubomirov, 1979- вж Люцканов, Росен Любомиров, 1979-Madžirova, Nadežda Petrova, 1945- вж Маджирова, Надежда Петрова, 1945-

Malinova, Lina Georgieva (автор) Кн 76, Кн 84

Malinova, Lina Georgieva вж Малинова, Лина Георгиева

Mančeva, Mila Nikolova, 1970- (член на редакционна колегия) Кн 25

Mančeva, Mila Nikolova, 1970- вж Манчева, Мила Николова, 1970-

Mancheva, Mila, 1970- вж Mančeva, Mila Nikolova, 1970-

Marčev, Sotir Todorov, 1961- вж Марчев, Сотир Тодоров, 1961-

Marinkev, Marin Dimitrov, 1939- вж Маринкев, Марин Димитров, 1939-

Markov, Dimitar, 1975- вж Markov, Dimitǎr Nikolaev, 1975-

Markov, Dimitǎr Nikolaev, 1975- (автор) Е 14, Кн 56, Кн 57, (редактор) Е 7, Кн 40, (член на редакционна колегия) Е 6, Кн 39

Markov, Dimitǎr Nikolaev, 1975- вж Марков, Димитър Николаев, 1975-

Markov, Georgi Tomov, 1984- вж Марков, Георги Томов, 1984-

Markova, Cvetanka Petrova, 1962- вж Маркова, Цветанка Петрова, 1962-

Markova, Valja Ilieva, 1957- (автор) Кн 90

Maxwell, John C., 1947- вж Максуел, Джон К., 1947-

Meier, Isabella (автор) Кн 66

Meier, Isabella вж Майер, Изабела

Mescher, Anthony L. вж Мешер, Антъни Л.

Metodieva, Marija, 1961- (автор) Кн 121, Кн 122, Кн 123

Metodieva, Rosica Danailova вж Методиева, Росица Данаилова

Mihajlova, Anastasija Petrova, 1951- вж Михайлова, Анастасия Петрова, 1951-

Mihajlova, Marta Grigorova, 1981- (автор) Кн 80

Mihajlova, Marta Grigorova, 1981- вж Михайлова, Марта Григорова, 1981-

Mihajlova, Snežina Mihajlova вж Михайлова, Снежина Михайлова

Mihaleva, Liljana Petrova вж Михалева, Лиляна Петрова

Mihaylova, Marta, 1981- вж Mihajlova, Marta Grigorova, 1981-

Milanova, Violeta Nikolova вж Миланова, Виолета Николова

Mileva, Ženi Aleksandrova, 1935- вж Милева, Жени Александрова, 1935-

Mileva-Popova, Rene Dimitrova, 1961- вж Милева-Попова, Рене Димитрова, 1961-

Minčev, Emil Miroslavov, 1984- вж Минчев, Емил Мирославов, 1984-

Minčev, Ivajlo Nikolaev, 1978- (автор) Е 18

Minčev, Julijan Nikolaev, 1978- (автор) Е 18

Minchev, Ivaylo Nikolaev, 1978- вж Minčev, Ivajlo Nikolaev, 1978-

Minchev, Julian Nikolaev, 1978- вж Minčev, Julijan Nikolaev, 1978-

Minekov, Veličko Ivanov, 1928- вж Минеков, Величко Иванов, 1928-

Mingov, Emil Asenov, 1952- вж Мингов, Емил Асенов, 1952-

Minkov, Boris Vladimirov, 1971- вж Минков, Борис Владимиров, 1971-

Mirčeva, Dina вж Мирчева, Дина

Mladenov, Dimitǎr Dinkov, 1954- вж Младенов, Димитър Динков, 1954-

Mladenov, Ognjan Mitkov, 1986- вж Младенов, Огнян Митков, 1986-

Morris, Derek John, 1954- вж Морис, Дерек Джон, 1954-

Motta, Giorgio (автор) Кн 124

Murgova, Snežana Veselinova, 1976- вж Мургова, Снежана Веселинова, 1976-Najdenova, Darina, 1975- вж Найденова, Дарина, 1975-

Najdenova, Krasimira Kostadinova вж Найденова, Красимира Костадинова

Nanev, Nan´o Rusev, 1977- вж Нанев, Наньо Русев, 1977-

Narvajas Colón, Eva (автор) Кн 128, Кн 129

Nasǎr, Teodor вж Насър, Теодор

Naumova, Elisaveta Jordanova, 1952- вж Наумова, Елисавета Йорданова, 1952-

Nešev, Geo Kirilov вж Нешев, Гео Кирилов

Nikolov, Kalin Emilov, 1956- вж Николов, Калин Емилов, 1956-

Nikolov, Rosen Kirilov вж Николов, Росен Кирилов

Nikolov, Rumen Pavlov, 1965- вж Николов, Румен Павлов, 1965-

Nikolova, Dragomira Nikolaeva, 1980- (автор) Кн 80

Nikolova, Dragomira Nikolaeva, 1980- вж Николова, Драгомира Николаева, 1980-

Nikolova, Kapka Osvald, 1946- вж Николова, Капка Освалд, 1946-

Nikolova, Ljudmila Gǎlǎbova (автор) Кн 126

Nikolova, Milena Krasimirova, 1975- вж Николова, Милена Красимирова, 1975-

Nikolova, Penka, 1951- вж Николова, Пенка, 1951-

Nikolova, Vasilka Nikolova (автор) Кн 125

Nikolova, Vassilka вж Nikolova, Vasilka Nikolova

Nodar вж Нодар

Novosiolova, Tatyana вж Novos´olova, Tatjana

Novossiolova, Tatyana вж Novos´olova, Tatjana

Novos´olova, Tatjana (автор) Е 6, Кн 39, Кн 40

Novos´olova, Tatjana вж Новосьолова, ТатянаNjagolov, Juri Penkov, 1956- вж Няголов, Юри Пенков, 1956-Odoevceva, Irina Vladimirovna, 1895-1990 вж Одоевцева, Ирина Владимировна, 1895-1990

Oliver, Haim David, 1918-1986 вж Оливер, Хаим Давид, 1918-1986

Osinin, Dimitǎr, 1891-1981 вж Осинин, Димитър, 1891-1981

Oskar, Aleksandǎr Hugo, 1978- вж Оскар, Александър Хуго, 1978-

Ovčarov, Radi Georgiev, 1924-2014 вж Овчаров, Ради Георгиев, 1924-2014Palašev, Nikolaj Georgiev, 1959- вж Палашев, Николай Георгиев, 1959-

Palmer, Wayne вж Палмър, Уейн

Panek, William, 1970- вж Панек, Уилиам, 1970-

Panov, Jasen Todorov, 1962- вж Панов, Ясен Тодоров, 1962-

Panov, Vladimir Emanuilov, 1976- (автор) Кн 96

Panov, Vladimir Emanuilov, 1976- вж Панов, Владимир Емануилов, 1976-

Pasmakova-Vasileva, Dorina Panteleeva, 1969- вж Пашмакова-Василева, Дорина Пантелеева, 1969-

Pejčev, Ljudmil Pejčev, 1959- вж Пейчев, Людмил Пейчев, 1959-

Pejčeva, Lozanka Georgieva, 1961- вж Пейчева, Лозанка Георгиева, 1961-

Penčev, Dejan Plamenov, 1985- вж Пенчев, Деян Пламенов, 1985-

Penčev, Hristo Penčev, гастроентеролог вж Пенчев, Христо Пенчев, гастроентеролог

Penčev, Rumen Dimitrov, 1958- вж Пенчев, Румен Димитров, 1958-

Penev, Georgi Penčev вж Пенев, Георги Пенчев

Penev, Marin Nikolaev вж Пенев, Марин Николаев

Peneva, Vanja Miluševa (автор) Кн 90

Penkova, Nadja Ivanova, 1964- вж Пенкова, Надя Иванова, 1964-

Pere, Katja вж Пере, Катя

Perel´muter, Vadim Gerševič, 1943- вж Перелмутер, Вадим Гершевич, 1943-

Pérez Cañizares, Pilar (автор) Кн 128, Кн 129

Petkov, Dimitǎr Georgiev вж Петков, Димитър Георгиев

Petkova, Aspasija Metodieva, 1949- вж Петкова, Аспасия Методиева, 1949-

Petkova, Iva Todorova, 1957- вж Петкова, Ива Тодорова, 1957-

Petkova, Marija, гастроентеролог вж Петкова, Мария, гастроентеролог

Petkova, Petja Krǎsteva, 1979- вж Петкова, Петя Кръстева, 1979-

Petkova, Teofana, 1958- вж Петкова, Теофана, 1958-

Petrov, Ilijan Penčev, 1982- вж Петров, Илиян Пенчев, 1982-

Petrova, Ati вж Петрова, Ати

Petrova, Elka Petrova вж Петрова, Елка Петрова

Petrova, Veneta, 19??-2020 вж Петрова, Венета, 19??-2020

Petrova-Lukanova, Elizabet Plamenova вж Петрова-Луканова, Елизабет Пламенова

Petrunov, Bogdan Nikolov, 1936- вж Петрунов, Богдан Николов, 1936-

Piguleva, Neli Dimitrova, 1957- вж Пигулева, Нели Димитрова, 1957-

Planska, Kamelija Vladimirova, 1986- вж Планска, Камелия Владимирова, 1986-

Platikanova-Ivanova, Magdalena Stefanova вж Платиканова-Иванова, Магдалена Стефанова

Popov, Dimitǎr Rangelov вж Попов, Димитър Рангелов

Popova, Daniela Veselinova вж Попова, Даниела Веселинова

Popova, Elena Vasileva, 1936- вж Попова, Елена Василева, 1936-

Popova, Rosica Božidarova вж Попова, Росица Божидарова

Popova-Kiradžieva, Marija Jordanova вж Попова-Кираджиева, Мария Йорданова

Pramatarova, Tanja Velikova вж Праматарова, Таня Великова

Puchta, Herbert (автор) Кн 119, Кн 120, Кн 123Radenkova-Saeva, Julija Venkova вж Раденкова-Саева, Юлия Венкова

Radeva, Elka Nikolaeva, 1969- вж Радева, Елка Николаева, 1969-

Radičev, Anibal Radičev, 1944- вж Радичев, Анибал Радичев, 1944-

Radkova, Veselina, 19??-2020 вж Радкова, Веселина, 19??-2020

Radulova, Petja Angelova, 1989- вж Радулова, Петя Ангелова, 1989-

Rajčeva, Irena Andreeva, 1988- вж Райчева, Ирена Андреева, 1988-

Rajkov, Dimitǎr Ivanov, 1963- вж Райков, Димитър Иванов, 1963-

Rangelova, Lalka Stefanova вж Рангелова, Лалка Стефанова

Ranov, Blagoj Kirilov, 1946- вж Ранов, Благой Кирилов, 1946-

Ribas, Rosa, 1963- (автор) Кн 128, Кн 129

Richaud, André de, 1907-1968 вж Ришо, Андре дьо, 1907-1968

Robeva, Rajna Teodosieva, 1954- вж Робева, Райна Теодосиева, 1954-

Rout, Andrina вж Рут, Андрина

Rusev, Atanas Krasimirov (автор) Кн 46

Rusev, Atanas Krasimirov вж Русев, Атанас КрасимировSabev, Mariyan, 1988- вж Sǎbev, Marijan Kostadinov, 1988-

Sǎbev, Marijan Kostadinov, 1988- (автор) Кн 46

Sǎbev, Marijan Kostadinov, 1988- вж Събев, Мариян Костадинов, 1988-

Saltirov, Ilija Petrov, 1957- вж Салтиров, Илия Петров, 1957-

Sette, Raffaela (редактор) Е 14, Кн 57

Sette, Raffaela вж Сете, Рафаела

Shaw, Robert Bruce, 1956- вж Шоу, Робърт Брюс, 1956-

Shentov, Ognian, 1955- вж Šentov, Ognjan Radev, 1955-

Shopov, Todor, 1952- вж Šopov, Todor Krumov, 1952-

Simeonova, Mariela Vladislavova вж Симеонова, Мариела Владиславова

Sinapov, Filip Jankov, 1997- вж Синапов, Филип Янков, 1997-

Sirakov, Nikolaj Vladimirov, 1977- вж Сираков, Николай Владимиров, 1977-

Sittig, Hendrik (автор на допълнителен материал) Е 2, Кн 29

Slǎnčeva, Borjana Petrova, 1955- вж Слънчева, Боряна Петрова, 1955-

Slavov, Atanas Petkov, 1947- вж Славов, Атанас Петков, 1947-

Slavov, Lazar Jelev, 1977- вж Želev, Lazar, 1977-

Sokolova, Snežana Simeonova, 1998- вж Соколова, Снежана Симеонова, 1998-

Spasov, Svetlozar Spasov вж Спасов, Светлозар Спасов

Spasova, Viktorija Lazarova вж Спасова, Виктория Лазарова

Spasova, Zoja Angelova вж Спасова, Зоя Ангелова

Sredkova, Krasimira, 1952- вж Средкова, Красимира, 1952-

Stamenov, Georgi Stamenov, 1970- вж Стаменов, Георги Стаменов, 1970-

Stamenov, Nikola Liudmilov вж Stamenov, Nikola Ljudmilov

Stamenov, Nikola Ljudmilov (автор) Кн 76, Кн 84

Stamenov, Nikola Ljudmilov вж Стаменов, Никола Людмилов

Stanchev, Stancho Stefanov, 1989- вж Stančev, Stančo Stefanov, 1989-

Stančev, Stančo Stefanov, 1989- (автор) Кн 76, Кн 84

Stančev, Stančo Stefanov, 1989- вж Станчев, Станчо Стефанов, 1989-

Stanev, Ljuben Nikolov, 1924-2009 вж Станев, Любен Николов, 1924-2009

Staneva, Rada Georgieva, 1983- (автор) Кн 80

Staneva, Rada Georgieva, 1983- вж Станева, Рада Георгиева, 1983-

Stateva, Milena Georgieva вж Статева, Милена Георгиева

Stavrev, Vladimir Pavlov, 1968- вж Ставрев, Владимир Павлов, 1968-

Stavreva, Galja Cvetanova, 1961- вж Ставрева, Галя Цветанова, 1961-

Stefanov, Petǎr, 1954- вж Стефанов, Петър, 1954-

Stefanov, Ruslan Georgiev, 1975- (автор) Кн 44, Кн 48, (автор на допълнителен материал) Е 2, Кн 29, (редактор) Е 7, Кн 29, Кн 40, Кн 47, (член на редакционна колегия) Е 6, Е 11, Кн 25, Кн 39

Stefanov, Ruslan Georgiev, 1975- вж Стефанов, Руслан Георгиев, 1975-

Stefanova, Donka Ivanova вж Стефанова, Донка Иванова

Stefanova, Stefka, 1979- вж Стефанова, Стефка, 1979-

Stoenčeva, Snežana Stojanova (автор) Кн 90

Stoimenova, Bistra Dimitrova вж Стоименова, Бистра Димитрова

Stojanov, Aleksandǎr Stojanov, 1957- (редактор) Кн 48, (член на редакционна колегия) Кн 46

Stojanov, Aleksandǎr Stojanov, 1957- вж Стоянов, Александър Стоянов, 1957-

Stojanov, Denčo вж Стоянов, Денчо

Stojanov, Drozdstoj Stojanov, 1980- вж Стоянов, Дроздстой Стоянов, 1980-

Stojanov, Nikolaj Todorov, 1974- вж Стоянов, Николай Тодоров, 1974-

Stojanova, Diana Manolova, 1987- вж Стоянова, Диана Манолова, 1987-

Stojanova, Irina Stefanova вж Стоянова, Ирина Стефанова

Stojanova, Kristina Kostadinova вж Стоянова, Кристина Костадинова

Stojanova-Batoeva, Vesela Stojanova вж Стоянова-Батоева, Весела Стоянова

Stojkova, Marija Blagoeva, 1979- вж Стойкова, Мария Благоева, 1979-

Stojnovska, Mariana Raševa, 1950- вж Стойновска, Мариана Рашева, 1950-

Stoyanov, Alexander, 1957- вж Stojanov, Aleksandǎr Stojanov, 1957-

Stranks, Jeff (автор) Кн 119, Кн 120, Кн 123

Strašimirov, Dimitǎr Todorov, 1980- вж Страшимиров, Димитър Тодоров, 1980-

Surčeva, Slavina Kirilova, 1957- вж Сурчева, Славина Кирилова, 1957-Šentov, Ognjan Radev, 1955- (редактор) Е 7, Кн 29, Кн 40, Кн 47, Кн 48, (член на редакционна колегия) Е 6, Е 11, Кн 25, Кн 39, Кн 46

Šentov, Ognjan Radev, 1955- вж Шентов, Огнян Радев, 1955-

Šinkov, Aleksandǎr Dimitrov, 1950- вж Шинков, Александър Димитров, 1950-

Šipkovenska, Elena Mladenova, 1944- вж Шипковенска, Елена Младенова, 1944-

Šivarov, Svetoslav Stojanov, 1944- вж Шиваров, Светослав Стоянов, 1944-

Šopov, Todor Krumov, 1952- (преводач) Г 1

Šopov, Todor Krumov, 1952- вж Шопов, Тодор Крумов, 1952-

Šopska, Gergana Marinova, 1990- вж Шопска, Гергана Маринова, 1990-

Šotekov, Penko Minkov, 1945- вж Шотеков, Пенко Минков, 1945-Tahir, Mjumjun Mjumjunov, 1957- вж Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957-

Tǎrnovska, Tanja Hristova, 1952- вж Търновска, Таня Христова, 1952-

Tǎrsač Skitnik вж Търсач Скитник

Terziev, Petar, 1993- вж Terziev, Petǎr Iliev, 1993-

Terziev, Petǎr Iliev, 1993- (автор) Е 7, Кн 40

Terziev, Petǎr Iliev, 1993- вж Терзиев, Петър Илиев, 1993-

Thun, Maria, 1922-2012 вж Тун, Мария, 1922-2012

Thun, Matthias Kaspar, 1948-2020 вж Тун, Матиас Каспар, 1948-2020

Tierney, Jim вж Тиърни, Джим

Tinčeva, Radka Stefanova, 1948- вж Тинчева, Радка Стефанова, 1948-

Tineva, Meri вж Тинева, Мери

Todorov, Bojko Todorov, 1962- (редактор) Кн 48, (член на редакционна колегия) Кн 46

Todorov, Bojko Todorov, 1962- вж Тодоров, Бойко Тодоров, 1962-

Todorov, Boyko, 1962- вж Todorov, Bojko Todorov, 1962-

Tomov, Aleksandǎr Trifonov, 1954- вж Томов, Александър Трифонов, 1954-

Tomov, Dobromir Tomov, 1988- (илюстратор) Кн 140, Кн 141

Tomov, Dobromir Tomov, 1988- вж Томов, Добромир Томов, 1988-

Tomov, Georgi Tomčev, 1979- (автор) Кн 96

Tomov, Georgi Tomčev, 1979- вж Томов, Георги Томчев, 1979-

Tomov, Toma вж Томов, Тома

Tomova, Katerina Ivanova, 1967- вж Томова, Катерина Иванова, 1967-

Tomova, Rajna Pavlova, 1968- вж Томова, Райна Павлова, 1968-

Tončeva, Draga Ivanova, 1950- (автор) Кн 80, (редактор) Кн 80

Tončeva, Draga Ivanova, 1950- вж Тончева, Драга Иванова, 1950-

Tonev, Hristo, 1949- вж Тонев, Христо, 1949-

Torbova, Svetla Georgieva, 1938-2020 вж Торбова, Светла Георгиева, 1938-2020

Toseva, Elka Ilieva, 1967- вж Тосева, Елка Илиева, 1967-

Tošev, Anani Plamenov вж Тошев, Анани Пламенов

Toškova, Iva, 1996- вж Тошкова, Ива, 1996-

Totev, Antonij Nikolov, 1962- вж Тотев, Антоний Николов, 1962-

Trenčeva, Tereza Stojanova, 1978- вж Тренчева, Тереза Стоянова, 1978-

Trifonova, Borjana Jordanova, 1969- вж Трифонова, Боряна Йорданова, 1969-


Tsvetkova, Nikolina, 1969- вж Cvetkova, Nikolina Valentinova, 1969-

Ullman, Larry вж Улман, ЛариVacov, Dimitǎr Milčev, 1971- вж Вацов, Димитър Милчев, 1971-

Vakrilova, Lilija Georgieva вж Вакрилова, Лилия Георгиева

Vǎlčeva-Kuzmanova, Stefka Vasileva, 1962- вж Вълчева-Кузманова, Стефка Василева, 1962-

Vǎlkanov, Stefan Petrov, 1973- вж Вълканов, Стефан Петров, 1973-

Van de Pol, Sanne (автор) Кн 66

Van de Pol, Sanne вж Ван де Пол, Сане

Vanheule, Dirk, 1966- (автор) Кн 66

Vanheule, Dirk, 1966- вж Ванхьойле, Дирк, 1966-

Varadinova, Miroslava Georgieva, 1980- вж Варадинова, Мирослава Георгиева, 1980-

Vasilev, Kosta Rajkov вж Василев, Коста Райков

Vasilev, Vasil Asenov, 1928- вж Василев, Васил Асенов, 1928-

Vasileva, Ljubka, 1959- вж Василева, Любка, 1959-

Veleva-Krǎsteva, Nevjana Valentinova вж Велева-Кръстева, Невяна Валентинова

Velikov, Asen Nikolov, 1962- вж Великов, Асен Николов, 1962-

Velkova, Cvetelina Vladimirova, 1985- (автор) Е 18

Velkova, Kička Georgieva, 1946- вж Велкова, Кичка Георгиева, 1946-

Velkovska, Gena Cvetkova, 1953- вж Велковска, Гена Цветкова, 1953-

Victorova, Desislava вж Viktorova, Desislava

Vidinova, Hristina Nikolaeva, 1971- вж Видинова, Христина Николаева, 1971-

Viktorova, Desislava (редактор) Е 14, Кн 55, Кн 57

Viktorova, Desislava вж Викторова, Десислава

Vitanova, Daniela Hristova (автор) Кн 128, Кн 129

Vladimirov, Martin Asenov, 1989- (автор) Кн 44, Кн 48, (редактор) Кн 47, (член на редакционна колегия) Е 11

Vladimirov, Martin Asenov, 1989- вж Владимиров, Мартин Асенов, 1989-

Vlajkova, Tatjana Ivanova, 1961- вж Влайкова, Татяна Иванова, 1961-

Vlaskovska, Milka Vasileva, 1948- вж Власковска, Милка Василева, 1948-

Vlaški, Mladen Cvetanov, 1959- вж Влашки, Младен Цветанов, 1959-

Vodeničarov, Vlajko Emilov, 1989- вж Воденичаров, Влайко Емилов, 1989-

Vojnov, Lǎčezar Georgiev, 1954- вж Войнов, Лъчезар Георгиев, 1954-

Vonavi, Liahim, 1970- вж Вонави, Лиахим, 1970-Wallace, Kevin вж Уолъс, Кевин

Wasserman, James, 1948-2020 вж Васерман, Джеймс, 1948-2020

Wegman, Ita, 1876-1943 вж Вегман, Ита, 1876-1943

Wicks, Mike вж Уикс, Майк

Wiener, Bibiana (автор) Кн 128, Кн 129

Witec, Smaranda, 1977- (автор) Кн 66

Witec, Smaranda, 1977- вж Витец, Смаранда, 1977-Yakova, Lilia вж Jakova, Lilija Danielova

Yankova, Sena Karachanak-, 1982- вж Karačanak, Sena Kuman, 1982-

Yordanova, Maria, 1957- вж Jordanova, Marija Petkova, 1957-

Zaharieva, Sabina Zaharieva, 1949- вж Захариева, Сабина Захариева, 1949-

Zareva, Desislava Kirilova, 1969- (автор) Кн 119, Кн 120

Zdravkov, Jani Todorov, 1979- вж Здравков, Яни Тодоров, 1979-

Zdravkova, Evelina Ljubomirova, 1969- вж Здравкова, Евелина Любомирова, 1969-

Zgureva, Marija Veličkova, 1992- вж Згурева, Мария Величкова, 1992-

Zlatarova, Zornica Ivanova, 1969- вж Златарова, Зорница Иванова, 1969-

Zlatev, Petǎr Angelov, 1933-2019 вж Златев, Петър Ангелов, 1933-2019Žadalova, Beatriče, 1968- вж Жадалова, Беатриче, 1968-

Želev, Dejan Tonev вж Желев, Деян Тонев

Želev, Lazar, 1977- (автор) Кн 76, Кн 84

Želev, Lazar, 1977- вж Желев, Лазар, 1977-

Želev, Vladimir Todorov, 1936- вж Желев, Владимир Тодоров, 1936-

Željazkov, Hristo Bogdanov, 1955- вж Желязков, Христо Богданов, 1955-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТААналитично разузнаване Кн 60

Анатомия на човека Кн 81

Анекдоты для детей Кн 134

Анекдоты для детей 2 Кн 135 

Анти Бай Ганьо Кн 16

Антиосманска съпротива [Картографски ресурс] К 11

Аргонавт Кн 152

Архиви и сигурност Кн 180Балканският полуостров през XIX в. [Картографски ресурс] К 9

Безсмъртието Кн 23

Бизнескореспонденция английски Кн 8

Болката Кн 144

Брезичка Кн 175

България в тристранния пакт (1941-1944) [Картографски ресурс] К 16

България след Втората световна война [Картографски ресурс] К 20

Българската църква и култура VII-X в. [Картографски ресурс] К 12

Българската църква и култура XI-XIV в. [Картографски ресурс] К 13

Български език Кн 67

Български език 5 клас Кн 67

Български език за 4. клас като втори език за ниво A2.2 Кн 68

Български език за 4. клас като втори език за ниво A2.2 по Общата европейска езикова рамка Кн 68

Български език за 7. клас като втори език за ниво B1 Кн 69

Български език за 7. клас като втори език за ниво B1 по Общата европейска езикова рамка Кн 69


Български език за обучението, органзирано в чужбина 4. клас A2.2 Кн 68

Български език за обучението, органзирано в чужбина 7. клас B1 Кн 69

Ведическа Индия Кн 21

Видимото и невидимото с нас Кн 20

Вицове за деца Кн 136  

Вицове за деца 2 Кн 137 

Вицове за деца 4 Кн 138 

Вицове за деца 5 Кн 139 


Време за сделки Кн 165

Времената, които ме заливаха Кн 169

Въведение в криптографията и сигурността на данните [Електронен ресурс] Е 1

Вътрешни болести. Т. 1 Кн 92

Вътрешни болести. Т. 2 Кн 93Гореща като слънцето Кн 150

Готови на всичко Кн 28

Градоустройствени правила и показатели с указания за работа Кн 110

Константин (Кочо) Гърнев (1893-1966) Г 2Декарбонизация на ниски обороти Кн 42

Децата от Бхут базар Кн 142

Диви разкази Кн 166, Кн 167

Държавните разходи за социално подпомагане в противодействие на бедността в България [Електронен ресурс] Е 16Европа и Средиземноморието в началото на XI в. [Картографски ресурс] К 8

Енерган 22 Кн 164

Естетика Кн 12

Етюд с морени Кн 155За добротата на хората Кн 160

Защо ли, защо ли, защо едно по едно е едно? Кн 173

Звукови технологии Кн 109

Земята на Цар Лъв в картинки и стихове Кн 10


Зимен семестър Кн 85

Знам повече в 5. клас български Кн 67

Идентифициране и комуникация със заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания Кн 52

Идентифициране и комуникация със заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания [Електронен ресурс] Е 12

Изграден, а не роден Кн 34

Изкуството да управляваме стреса чрез алтернативни методи Кн 88

Измерване на параметри в системите за киберсигурност Кн 2

Използване на пътните превозни средства в Българската армия - състояние и проблеми. Ч. 2 Кн 61

Икономическа теория Кн 36

Инвестиране в криптовалути for dummies Кн 41

Инструменталните концерти на Георги Арнаудов: сюрреалистични препрочити на музикалната история Кн 113

Интеграция в действие Кн 64

Интеграция на европейските държави (1973-2013) [Картографски ресурс] К 1

Интрадурални спинални менингиоми, шваноми и неврофиброми Кн 98

Информационна грамотност & интелектуална собственост: модерни научни и практически предизвикателства Кн 58

Истината за паник атаките Кн 17

История и принципи на лазерите. Приложението им в урологията Кн 103

Историята на Банковската воденица Кн 177Как да направя това в InDesign? Кн 4

Как да продам фирмата си? Кн 108

Как се раждат самодивите Кн 159

Классно! А2. Ч. 1 Кн 131

Классно! А2. Ч. 2 Кн 132

Классно! А2 часть 1 Кн 131

Классно! А2 часть 2 Кн 132

Классно! Учебник А2 часть 1 Кн 131

Классно! Учебник А2 часть 2 Кн 132

Книга за ТРЗ служителя 2019 Кн 59

Когато завесата се вдигне Кн 115

Компютър томографска виртуална бронхоскопия Кн 94

Културна и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила Кн 64Летен семестър Кн 86

Маргарита Лилова, певицата е от Бога Кн 114Медицинска генетика и геномика Кн 78

Международната организация на труда и България - 100 години и занапред Кн 31

Методически аспекти на аудиовизуалния дизайн Кн 63

Величко Минеков Г 1

Митология Кн 22

Млъкни и слушай! Кн 35

Модернизация на стопанския живот до средата на XX в. [Картографски ресурс] К 2

Мотопехотното отделение и мотопехотният взвод в отбранителния и настъпателния бой Кн 62

Моят път към свободата и случаят Чаплин Кн 168Насоки за преподаване на основни права, толерантност и взаимно уважение в езиковото обучение и социалната ориентация на чужденци Кн 65

Научете сами C++ за 24 учебни часа Кн 3

Националноосвободително движение [Картографски ресурс] К 15

Начала Кн 72, Кн 73

Начало на Втората световна война (1939-1942) [Картографски ресурс] К 17

Не съжалявам Кн 154

Незаконната търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут Кн 45

Незаконната търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут [Електронен ресурс] Е 10

Незаконната търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут: оценка на уязвимостите и заплахите Е 10Кн 45

Необяснимо привличане Кн 165Образованието в глобалния свят на новите технологии Кн 43

Образованието в глобалния свят на новите технологии [Електронен ресурс] Е 9

Огледалото и отражението Кн 112

Основи на комуникацията for Dummies Кн 27

Отново... Кн 149

Оценка на въздействието на наказателното производство върху социалното положение на обвиняемите и подсъдимите Кн 53

Оценка на достъпа и усвояването на европейската гаранция за младежта от ромската младеж в България Кн 24Падане на България под османско робство [Картографски ресурс] К 14

Пей ми, славею чудесни Кн 174

Пелопонеската война (431-404 г. пр.Хр.) [Картографски ресурс] К 7

Пет звезди Кн 33

По бреговете на Сена Кн 146

Поетични пътешествия Кн 147

Портретна фотография на естествена светлина Кн 111

Посвещение в Еона на детето Кн 13

Посевни дни 2020 Кн 106

Поява и разселване на първобитните хора (2 000 000-50 000 г. пр.Хр.) [Картографски ресурс] К 4

Практическо ръководство по медицинска генетика за студенти-медици Кн 79

Проблеми на социалната работа [Електронен ресурс] Е 15

Провалите на капитан Митев Кн 156

Протоколна тетрадка по Орална патология Кн 95

Прощаване в есента Кн 170

Психопатология Кн 18

Пушка за пеперуди Кн 172

Пътят. Кн. 2 Кн 171Радикална защита Кн 14

Размисли [Нотирана музика] Н 1

Регулаторен провал с 500 милиарда последствия [Електронен ресурс] Е 8

Рецепцията на Кафка в България до 1989г. Кн 143

Родът Раковлии Кн 179

Родът Раковлии и една варненска къща Кн 179

Розата Кн 161

Ролята на медиите в общественото управление Кн 26

Ролята на хибридната хирургия при лечението на периферна артериална болест - медицински и социални аспекти Кн 91

Ръководни мисли. Епохата на Михаил Кн 15

Ръководство за семинарни упражнения по машинни елементи - II Кн 104

Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология. Т. 1, Зимен семестър Кн 85

Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология. Т. 2, Летен семестър Кн 86

Ръководство и протоколна тетрадка по органна хистология Кн 83

Ръководство и протоколна тетрадка по цитология, обща хистология, обща ембриология Кн 75, Кн 76 

Ръководство по епилептология Кн 99

Ръководство по клинична ЕЕГ и епилептология Кн 100

Ръководство по цитология, обща и специална хистология Кн 74Сага за Салабашеви. Т. 1, Време за сделки Кн 165

Сборник с примерни тестови въпроси по съдебна медицина Кн 49

Светът - климатични пояси и области [Картографски ресурс] К 3

Село Гърнати - кътче от рая Кн 178

Силите на речта Кн 117

Славяни и прабългари V -VII в. Създаване на българската държава [Картографски ресурс] К 6

Сладко от смокини Кн 153

Случаят "Левски" Кн 181, Кн 182

Спомени за бъдещето Кн 145

Спомени и бележки на Ив. П. Церов Кн 183

Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България Кн 50

Стиховидения Кн 151

[Сто и десет] 110 години ПФК "Черно море" - Варна. Ч. 1, 1909-1937 Кн 116

Страшни разкази на прочути окултисти Кн 133

Стръв Кн 163

Съвременният начин на живот и функционалните гръбначни изкривявания Кн 97

Съединението през 1885 г. и неговата военна защита [Картографски ресурс] К 18

Създаване на мотивационна среда и оптимизиране управлението на човешките ресурси в минните предприятия Кн 105

Създаване на СССР (1919-1922) [Картографски ресурс] К 10

Съновник Кн 70

Съпротива срещу Берлинския договор от 1878 г. [Картографски ресурс] К 19

Съпротивление на материалите [Електронен ресурс] Е 19

Сянката Кн 176Тайни и мистерии на българския преход Кн 30

Тенденции на престъпността в България 2010-2020 Кн 54

Тенденции на престъпността в България 2010-2020 [Електронен ресурс] Е 13

Тетрадка за упражнения по химия Кн 71

Тетрадка по испански език за ниво А2 Кн 128

Тетрадка по френски език за ниво А2 част 2 Кн 126

[Три] 3 неща, които успешните хора правят Кн 19

Трънливият път на демокрацията Кн 184


Мария Тун Посевни дни 2020 Кн 106

Управление на многообразието в България: възприятия, практики и очаквания Кн 38

Управление на многообразието в България: възприятия, практики и очаквания [Електронен ресурс] Е 5

Управление на многообразието в България: правно-политически предпоставки и саморегулация Кн 37

Управление на многообразието в България: правно-политически предпоставки и саморегулация [Електронен ресурс] Е 4

Усмивката на Рая Кн 148

Успешни на националното външно оценяване по испански език 10. клас Кн 127

Учебник по испански език за ниво А2 част 1 Кн 129

Учебник по немски език за ниво А2 част 1 Кн 124

Учебник по очни болести Кн 101

Учебник по руски език за ниво А2 част 1 Кн 131

Учебник по руски език за ниво А2 част 2 Кн 132

Учебно помагало по биохимия Кн 77

Уязвими нарушители: правата на заподозрените и обвиняемите с психосоциални и интелектуални увреждания Кн 51Фармакология Кн 89Хероин. Кн. 1 Кн 157

Хероин. Кн. 2 Кн 158

Хигиена Кн 87

Хранене, профилактика и терапия на бременни, кърмачки и новородени Кн 102Чешко-български речник на междуметията и междуметните изрази Кн 118

Човешкото действие [Електронен ресурс] Е 3

Човешкото тяло в картинки и стихове Кн 11Южна Америка - природогеографски зони [Картографски ресурс] К 5Assessing the access to and takeup of the youth guarantee measures by roma youth in Bulgaria Кн 25

Assessing the impact of criminal proceedings on the social situation of suspects and accused Кн 56[Cisco Certified Network Professional] CCNP Routing and Switching ROUTE 300-101. Т. 2 Кн 7

Clinical laboratory Кн 90

Con gusto A2. T. 1 Кн 128, Кн 129

Con gusto para Bulgaria cuaderno de ejercicios A2 Кн 128

Cytology, general histology, general embryology Кн 76Česko-bulharský slovník interjekcí a interjekčních výrazů Кн 118

Diversity management in Bulgaria: perceptions, practices and expectations Кн 40

Diversity management in Bulgaria: perceptions, practices and expectations [Електронен ресурс] Е 7

Diversity management in Bulgaria: politico-legal prerequisites and self-regulation Кн 39

Diversity management in Bulgaria: politico-legal prerequisites and self-regulation [Електронен ресурс] Е 6

Drug prescription and pharmaceutical dosage forms for veterinary use Кн 107The education in the global world of new technologies Кн 43

English in mind for Bulgaria B1.1 Кн 119, Кн 120Flash on English for Bulgaria Кн 121, Кн 122

Flash on English for Bulgaria B2.1 Кн 121, Кн 122Guidelines on incorporating tolerance and mutual respect in language tuition and social orientation of refugees and migrants Кн 66The illicit cigarette trade along the Balkan route Кн 46


Information literacy and intellectual property: modern scientific and practical challenges Кн 58

Jokes for children Кн 140

Jokes for children 2 Кн 141

Junqueira's основи на хистологията. Ч. 1 Кн 82The Kremlin playbook in Europe Кн 47

The Kremlin playbook in Europe [Електронен ресурс] Е 11

The Kremlin playbook in Southeast Europe Кн 48Latin for medicine Кн 125Magnet smart A2. Bd. 1 Кн 124

Magnet smart Lehrbuch A2 Band 1 Кн 124

Manual and protocol notebook organ histology Кн 84

Mеchanics of materials [Електронен ресурс] Е 17

[Microsoft Certified Solutions Associate] MCSA Windows Server 2016: пълно учебно ръководство. Т. 3 Кн 5


Velichko Minekov Г 1

No more virgins Кн 162

Notebook of Oral pathology Кн 96[Personal Home Page] PHP и MySQL за динамични web сайтове. Т. 1 Кн 6

Photoshop: възстановяване и ретуширане. Т. 2 Кн 1


Practical course in medical genetics for medical students Кн 80Short course of Technical mechanics [Електронен ресурс] Е 18

The shrinking space for media freedom in Southeast Europe in the midst of Covid-19 pandemic and state of emergency Кн 29

The shrinking space for media freedom in Southeast Europe in the midst of Covid-19 pandemic and state of emergency [Електронен ресурс] Е 2

State capture assessment diagnostics Кн 32

Stiffled decarbonisation Кн 44

Suspects and accused persons with intellectual and psychosocial disabilities: identification and communication Кн 57

Suspects and accused persons with intellectual and psychosocial disabilities: identification and communication [Електронен ресурс] Е 14Think Кн 123

Think for Bulgaria B2.1 Кн 123La última fiesta de Cardeña Кн 130Vite! pour la Bulgarie A2. Pt. 2 Кн 126

Vulnerable offenders: the rights of suspects and accused with psychosocial and intellectual disabilities Кн 55YouTube маркетинг Кн 9

YouTube маркетинг for dummies Кн 9


ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕБиблиотека Орфеева лира. - София, Акад. Орфеева лира : 2008-. ISSN C625-5388 Кн 180Далечни близки. - София : Аквариус, 2014-. ISSN C634-0091 Кн 145Поредица Защита на информацията. - София : Изд. авт., 2008-. ISSN C625-6589 Е 1

Поредица Съвременно българско изкуство. Имена. - София : Нац. дарителски фонд 13 века България, 2015-. ISSN C634-0067 Г 1

Поредица Фантастихия. - София : Тера фантазия, 2011-. ISSN C622-5284 Кн 152Серия Красноглед. - София : Изток-Запад, 2017-. ISSN C634-5425 Кн 142, Кн 146Magica. - София : Изток-Запад, 2011-. ISSN C633-8631 Кн 133


УДК003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ Е 1

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Е 1, Кн 1, Кн 2, Кн 3, Кн 4, Кн 5, Кн 6, Кн 7

005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 34, Кн 105

005.912 УПРАВЛЕНИЕ НА ОФИСА. КАНЦЕЛАРСКИ УСЛУГИ Кн 8

007 НАУКА ЗА СИСТЕМИТЕ И ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯТА. ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА (КИБЕРНЕТИКА). ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД Кн 58

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА Кн 9

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 10, Кн 11111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ Кн 117

111.852 ЕСТЕТИКА (ОБЕКТИВНА И СУБЕКТИВНА) Кн 12

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 13, Кн 14

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 15

159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 28, Кн 3523 РЕЛИГИИ НА ИНДИЙСКИЯ СУБКОНТИНЕНТ. ХИНДУИСТКА РЕЛИГИЯ В ШИРОК СМИСЪЛ Кн 21

25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Кн 22

27 ХРИСТИЯНСТВО Кн 23308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ) Кн 24, Кн 25

316 СОЦИОЛОГИЯ Е 2, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29

32 ПОЛИТИКА Кн 30

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 30

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Е 11, К 1, Кн 31, Кн 47, Кн 48

328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ. ПРАВИТЕЛСТВА Кн 32

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Е 3, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 108

330.3 ДИНАМИКА НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ Кн 41

330.8 ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ, ДОКТРИНИ И ДОГМИ Кн 36

331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ Е 4, Е 5, Е 6, Е 7, Е 10, Кн 24, Кн 25, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40

336 ФИНАНСИ Е 8, Е 16, Кн 41

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Е 9, К 2, Кн 42, Кн 43, Кн 44

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Е 10, Кн 45, Кн 46, Кн 108

339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Е 11, Кн 47, Кн 48

340 ПРАВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ПРАВНИ МЕТОДИ И ПОМОЩНИ ПРАВНИ НАУКИ Кн 49

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 50

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Е 12, Е 14, Кн 51, Кн 52, Кн 55, Кн 57, Кн 65, Кн 66

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Е 12, Е 13, Е 14, Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 58

349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ Кн 31, Кн 59

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 42, Кн 45, Кн 46

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 180

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Е 15, Е 16

37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 66

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 67, Кн 68, Кн 69

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 70531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА Е 17, Е 18

539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Е 17, Е 19

542 ПРАКТИЧЕСКА ЛАБОРАТОРНА ХИМИЯ. ПРЕПАРАТИВНА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ХИМИЯ Кн 71

551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ К 3

575 ОБЩА ГЕНЕТИКА. ОБЩА ЦИТОГЕНЕТИКА Кн 72, Кн 73, Кн 78

576 КЛЕТЪЧНА И СУБКЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ. ЦИТОЛОГИЯ Кн 74, Кн 75, Кн 76

577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА Кн 7761 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ Кн 78, Кн 79, Кн 80

611 АНАТОМИЯ. АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 81, Кн 82, Кн 83, Кн 84

612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ Кн 85, Кн 86

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 87, Кн 102

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 88, Кн 89, Кн 97, Кн 102

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 90

616.1/.4 ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ Кн 92, Кн 93

616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ Кн 91

616.2 ПАТОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ Кн 94

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА Кн 95, Кн 96

616.6 ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. УРОЛОГИЯ Кн 103

616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА Кн 97

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА Кн 18, Кн 98, Кн 99, Кн 100

617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 101

618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО Кн 102

620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Кн 42, Кн 44

621.37 РАДИОТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ТРЕПТЕНИЯ (РАДИОВЪЛНИ) Кн 103

621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАДВИЖВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ. СМАЗКИ Кн 104

622 МИННО ДЕЛО Кн 105

629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Е 17, Е 18

631.5 АГРОТЕХНИКА Кн 106

636.09 ВЕТЕРИНАРНА НАУКА. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ ПО ДОМАШНИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ЖИВОТНИ: КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ. ЗООТЕХНИЧЕСКИ, ЗАЩИТНИ МЕРКИ Кн 107

638.1 ПЧЕЛАРСТВО. АПИКУЛТУРА Кн 106

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 108

659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Кн 9

681 ФИНА МЕХАНИКА Кн 10971 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНА, ГРАДИНСКА И ПАРКОВА АРХИТЕКТУРА Кн 110

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Г 1

75 ЖИВОПИС Г 2

77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ Кн 111

78 МУЗИКА Кн 112, Кн 113

782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА Кн 114

785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА Н 1

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 115

796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 11681 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ Кн 117, Кн 118

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 8, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК) Кн 124

811.124 ЛАТИНСКИ ЕЗИК Кн 125

811.133.1 ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 126

811.134.2 ИСПАНСКИ ЕЗИК Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130

811.161.1 РУСКИ ЕЗИК Кн 131, Кн 132

811.162.3 ЧЕШКИ ЕЗИК Кн 118

82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ Кн 143

821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 133

821.111(540) ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 142

821.112.2(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 143

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 144

821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 130

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 145, Кн 146

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 115, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 177

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 10, Кн 11, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141903 ПРАИСТОРИЯ. ПРАИСТОРИЧЕСКИ ОСТАНКИ, АРТЕФАКТИ, СТАРИНИ К 4

908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 115, Кн 177, Кн 178

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ К 5

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 1, Г 2, Кн 13, Кн 30, Кн 113, Кн 114, Кн 143, Кн 179, Кн 181, Кн 182, Кн 183

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ Кн 180

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ) К 6, Кн 72, Кн 73

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ К 7

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА К 8

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ К 8, К 9, К 10

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ К 6

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 6, К 11, К 12, К 13, К 14

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) К 15, Кн 181, Кн 182

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 16, К 17, К 18, К 19, Кн 183

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г. К 20, Кн 184


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИАрнаудов, Георги Асенов (1957-)

- творчетство Кн 113Гърнев, Константин Георгиев (1893-1966)

- изложби

- - каталози Г 2Европейски съюз

- социална политика Кн 24, Кн 25Кафка, Франц (1883-1924)

- творчество Кн 143

Кроули, Алистър (1875-1947)

- отделни произведения Кн 13Левски, Васил (1837-1873)

- биографии Кн 181, Кн 182

Лилова, Маргарита (1935-2012)

- биографии Кн 114Международна организация на труда

- конференции Кн 31

Минеков, Величко Иванов (1928-)

- творчество

- - албуми Г 1Професионален футболен клуб (Варна) вж ПФК "Черно море" (Варна)

ПФК "Черно море" (Варна)

- история Кн 116Томов, Александър Трифонов (1954-)

- интервюта Кн 30Церов, Иван Петров (1857-1938)

- биографски материали Кн 183Crowley, Aleister (1875-1947) вж Кроули, Алистър (1875-1947)Kafka, Franz (1883-1924) вж Кафка, Франц (1883-1924)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦАнализ на данни Кн 60

Анатомия

- учебници Кн 81

Английски език

- учебни помагала за курсове Кн 120, Кн 122, Кн 123

- учебници за курсове Кн 119, Кн 121

- учебници за самообразование Кн 8

Антропософия Кн 15

Артерии

- болести

- - хирургическа терапия Кн 91

Архиви

- България

- - управление и организация Кн 180

Архивистика

- България

- - история Кн 180

Аудиовизия

- в образованието и просветата Кн 63

Аудиотехника

- методика на преподаването Кн 109Бедност

- България Е 16

Безработица

- младежи

- - роми

- - - България Кн 24, Кн 25

Безсмъртие

- наръчници Кн 23

Бели дробове

- томография Кн 94

Биохимия

- учебни помагала за ВУЗ Кн 77

Бременност Кн 102

Бронхоскопия и бронхоскоп Кн 94

Българи

- народопсихология Кн 16

Български език

- учебни помагала за основни училища Кн 67, Кн 68, Кн 69Ветеринарна фармакология и рецептура

- учебници за ВУЗ Кн 107

Военен транспорт

- България

- - експлоатация Кн 61

Възобновяеми енергийни източници

- България Кн 42, Кн 44

Външна политика

- Русия Кн 47, Кн 48

Вътрешни бо Кн 93

Вътрешни болести Кн 92Геоикономика

- Русия Е 11, Кн 47, Кн 48

Градоустройство Кн 110

Гражданско образование

- бежанци Кн 64

- чужденци Кн 65, Кн 66

Гръбначен мозък

- тумори Кн 98

Гръбначен стълб

- деформации и изкривявания

- - борба и профилактика Кн 97Добро и зло Кн 14Еволюция Кн 72, Кн 73

Език

- философия Кн 117

Езици за програмиране

- наръчници Кн 6

- учебници за самообразование Кн 3

Езотеризъм Кн 14

Екологична политика

- България Кн 42

Електроенцефалография

- ръководства Кн 100

Електронни пари

- наръчници Кн 41

Електронно обучение Кн 63

Ембриология (човек)

- учебни помагала за ВУЗ Кн 75, Кн 76

Емиграция и имиграция

- правни проблеми Кн 50

Енергетика

- България

- - управление и организация Кн 42

- икономически проблеми

- - България Кн 44

Епидемии

- 21 век Е 2, Кн 29

Епилепсия

- ръководства Кн 99, Кн 100

Естетика Кн 12Звук

- записване и възпроизвеждане Кн 109Издателско дело

- България

- - 1944-1989 Кн 143

Икономически науки Е 3

Икономически учения

- учебници за ВУЗ Кн 36

Икономическо поведение Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 108

Инвестиции

- наръчници Кн 41

Индуизъм

- церемонии Кн 21

Интелектуална собственост

- конференции Кн 58

Информационна сигурност Е 1, Кн 2

Информация

- управление и организация

- - конференции Кн 58

Испански език

- тестове за средни училища Кн 127

- учебни помагала Кн 130

- учебни помагала за курсове Кн 128

- учебници за курсове Кн 129

История

- България

- - 1989- Кн 184Капиталов пазар

- управление и организация Е 8

Квантови генератори

- приложение

- - в медицината Кн 103

Композитори

- България

- - творчетство Кн 113

Компютърна графика

- наръчници Кн 1, Кн 4

Компютърни мрежи

- проектиране

- - ръководства Кн 7

Комуникация Кн 33

- наръчници Кн 27

Кораби

- механизми и елементи

- - изпитване

- - - учебни помагала за ВУЗ Е 18

- - - учебници за ВУЗ Е 17

Корупция

- Европа

- - противодействие Кн 32

Криминална статистика

- България

- - 2010-2020 Е 13, Кн 54

Криптография Е 1

Кърмачета Кн 102Лабораторна диагностика

- учебници за ВУЗ Кн 90

Латински език

- учебни помагала за ВУЗ Кн 125

Лидерство Кн 28

Литературознание

- България

- - 1944-1989 Кн 143

Личност

- психология Кн 17, Кн 20Маркетинг Кн 9

Машинни елементи

- учебни помагала за ВУЗ Кн 104

Медицинска генетика Кн 78

- учебни помагала за ВУЗ Кн 79, Кн 80

Мелници

- Северна България

- - спомени Кн 177

Минна промишленост

- кадри

- - управление и организация Кн 105

Митология, антична Кн 22

Митология, скандинавска Кн 22

Музика

- теория Кн 112

Мултимедии

- в образованието и просветата Кн 63Наказателен процес

- социални проблеми

- - наръчници Кн 53, Кн 56

- хора с увреждания Кн 51, Кн 55

- - наръчници Е 12, Е 14, Кн 52, Кн 57

Немски език

- учебници Кн 124Обща история Кн 72, Кн 73

Общественици, български

- биографски материали Кн 183

Окултизъм

- Великобритания Кн 13

Онтология Кн 117

Операционни системи

- ръководства Кн 5

Оперни и оперетни артисти

- България

- - биографии Кн 114

Организирана престъпност

- противодействие

- - Балкански полуостров Е 10, Кн 45, Кн 46

Очни болести

- учебници за ВУЗ Кн 101Пазар на труда

- България Е 4, Е 5, Е 6, Е 7, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40

Патологична психология

- учебници за ВУЗ Кн 18

Пикочно-полови органи

- болести

- - диагностика Кн 103

Писатели, австрийски

- творчество Кн 143

Политици, български

- интервюта Кн 30

Портретна фотография

- наръчници Кн 111

Права на човека Кн 65, Кн 66

Прагматика Кн 117

Предприемачество Кн 34

Преход от тоталитаризъм към демокрация

- България Кн 184

- интервюта Кн 30

Приложни програми

- наръчници Кн 1, Кн 4, Кн 6

Прочути личности

- психология Кн 28

Психично болни

- правни проблеми Кн 51, Кн 55

- - наръчници Е 12, Е 14, Кн 52, Кн 57

Пчеларство Кн 106Работна заплата

- България

- - наръчници Кн 59

Разузнаване Кн 60

Революционери, български

- биографии Кн 181, Кн 182

Реклама

- управление и организация Кн 9

Родове, български

- Варна

- - история Кн 179

Руски език

- учебници за курсове Кн 131, Кн 132Самоусъвършенстване Кн 19, Кн 20

Свобода на словото

- Балкански полуостров Е 2, Кн 29

Сделки Кн 108

Сеитба и засаждане Кн 106

Села

- Североизточна България

- - история Кн 115

- Южна България

- - история Кн 178

Скулптори, български

- творчество

- - албуми Г 1

Смърт

- в религията Кн 21

Социална работа

- сборници Е 15

Социални грижи

- България

- - финанси Е 16

Социални мрежи Кн 9

Средства за масова информация

- Балкански полуостров

- - влияние Е 2, Кн 29

- влияние

- - учебници за ВУЗ Кн 26

Стопански предприятия

- търговия Кн 108

Стрелкови войски

- тактика

- - учебници за ВУЗ Кн 62

Стрес

- борба и профилактика Кн 88

Съдебна медицина

- тестове за ВУЗ Кн 49

Сънища Кн 70

Съпротивление на материалите

- учебници за ВУЗ Е 17, Е 19Театрална самодейност

- Североизточна България

- - история Кн 115

Техническа механика

- учебни помагала за ВУЗ Е 18

- учебници за ВУЗ Е 17

Труд

- България

- - наръчници Кн 59

Трудови ресурси

- България

- - социални проблеми Е 4, Е 5, Е 6, Е 7, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40

Трудово право

- конференции Кн 31

Туризъм

- управление и организация

- - конференции Е 9, Кн 43

Търговска кореспонденция

- учебници за самообразование Кн 8

Тютюнева промишленост

- търговия

- - Балкански полуостров Е 10, Кн 45, Кн 46Уебсайтове

- проектиране

- - наръчници Кн 6

Успех Кн 28, Кн 33

- психология Кн 19, Кн 35

Уста

- болести

- - учебни помагала за ВУЗ Кн 95, Кн 96Фармакология

- учебници за ВУЗ Кн 89

Фармакотерапия Кн 102

Физиология

- учебни помагала за ВУЗ Кн 85, Кн 86

Френски език

- учебни помагала за курсове Кн 126Хигиена

- учебници за ВУЗ Кн 87

Химия

- учебни помагала за ВУЗ Кн 71

Хистология

- ръководства Кн 74

- учебни помагала за ВУЗ Кн 75, Кн 76, Кн 83, Кн 84

- учебници за ВУЗ Кн 82

Хора с увреждания

- правни проблеми Кн 51, Кн 55

Християнство

- наръчници Кн 23

Художници, български

- изложби

- - каталози Г 2Цитология

- ръководства Кн 74

- учебни помагала за ВУЗ Кн 75, Кн 76Черен пазар

- Балкански полуостров Е 10, Кн 45, Кн 46

Чешки език

- части на речта

- - речници, чешко-български Кн 118

Човек

- произход Кн 72, Кн 73

Чужди езици

- методика на преподаването

- - социални проблеми Кн 65, Кн 66ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦАвстрия

- литературознание Кн 143Балкански полуостров К 9

- социология Е 2, Кн 29

- търговия Е 10, Кн 45, Кн 46

България К 6, К 11, К 12, К 13, К 14, К 15, К 16, К 18, К 19, К 20

- архивистика Кн 180

- военно дело Кн 61

- изобразителни изкуства Г 1, Г 2

- история Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184

- литературознание Кн 143

- музика Кн 113, Кн 114

- политика Кн 30

- право Е 13, Кн 54, Кн 59

- промишленост Кн 42, Кн 44

- психология Кн 16

- социално осигуряване Е 16

- стопанство К 2

- труд Е 4, Е 5, Е 6, Е 7, Кн 24, Кн 25, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40Варна

- генеалогия Кн 179

- физическа култура и спорт Кн 116

Великобритания

- философия Кн 13Гърнати (област Смолян)

- краезнание Кн 178Древен свят

- религия Кн 22

Древна Гърция К 7Европа К 8

- вътрешна политика Кн 32

- международни политически отношения К 1

- социално-икономическо положение Кн 24, Кн 25Русия

- международни икономически отношения Кн 47, Кн 48Северна България

- краезнание Кн 177

Североизточна България

- театър Кн 115

Скандинавски страни

- религия Кн 22

Средиземноморие К 8

СССР К 10Южна Америка К 5


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN619-01-0776-1 ! Кн 18191302 ! Кн 176

978-619-01-0736-1 Кн 142

978-619-01-0739-2 Кн 22

978-619-01-0744-6 Кн 100

978-619-01-0755-2 Кн 146

978-619-01-0762-0 Кн 21

978-619-01-0776-7 Кн 181

978-619-01-0777-4 Кн 117

978-619-01-0779-8 Кн 133

978-619-01-0783-5 Кн 182

978-619-01-0785-9  Кн 72 

978-619-01-0786-6  Кн 73

978-619-185-406-6 Кн 58

978-619-185-450-9 Е 9

978-619-185-458-5 Кн 43

978-619-185-460-8 Е 1

978-619-185-461-5 Кн 26

978-619-188-316-5 Кн 168

978-619-188-380-6 Кн 184

978-619-189-148-1 Кн 81

978-619-189-149-8 Кн 94

978-619-189-150-4 Кн 91

978-619-189-151-1 Кн 98

978-619-189-152-8 Кн 103

978-619-189-154-2 Кн 82

978-619-189-155-9 Кн 49

978-619-189-156-6 Кн 90

978-619-189-157-3 Кн 77

978-619-189-158-0 Кн 71

978-619-189-159-7 Кн 18

978-619-189-160-3 Кн 87

978-619-189-161-0 Кн 74

978-619-197-045-2 Кн 99

978-619-197-046-9 Кн 107

978-619-197-047-6 Кн 89

978-619-197-049-0 Кн 101

978-619-197-051-3 Кн 80

978-619-197-052-0 Кн 79

978-619-197-053-7 Кн 125

978-619-197-054-4 Кн 102

978-619-197-055-1 Кн 85

978-619-197-055-1 ! Кн 86

978-619-197-056-8 Кн 75

978-619-197-057-5 Кн 78

978-619-197-058-2 Кн 76

978-619-197-059-9 Кн 83

978-619-197-060-5 Кн 84

978-619-202-526-7 Кн 118

978-619-226-146-7 Кн 31

978-619-238-005-2 К 6

978-619-238-008-3 К 12

978-619-238-014-4 К 13

978-619-238-015-1 К 14

978-619-238-016-8 К 11

978-619-238-022-9 К 15

978-619-238-025-0 К 19

978-619-238-026-7 К 18

978-619-238-031-1 К 2

978-619-238-033-5 К 16

978-619-238-036-6 К 20

978-619-238-045-8 К 8

978-619-238-064-9 К 9

978-619-238-068-7 К 10

978-619-238-070-0 К 17

978-619-238-075-5 К 1

978-619-7028-79-9 Кн 59

978-619-7164-15-2 Кн 95

978-619-7164-16-9 Кн 96

978-619-7173-32-1 Кн 174

978-619-7207-21-7 Кн 17

978-619-7292-13-8 Кн 108

978-619-7314-34-2 Кн 12

978-619-7328-15-8 Кн 183

978-619-7328-28-8 Кн 114

978-619-7328-79-0 Кн 116

978-619-7338-09-6 Кн 106

978-619-7338-10-2 Кн 15

978-619-7364-01-9 Кн 155

978-619-7364-02-6 Кн 115

978-619-7364-06-4 Кн 170

978-619-7364-11-8 Кн 157

978-619-7364-12-5 Кн 158

978-619-7364-13-2 Кн 160

978-619-7364-14-9 Кн 156

978-619-7370-05-8 Кн 14

978-619-7478-04-4 Кн 2

978-619-7478-53-2 Кн 61

978-619-7478-61-7 Кн 60

978-619-7505-69-6 Кн 63

978-619-7514-81-0 Кн 109

978-619-7537-01-7 Кн 105

978-619-7537-02-4 Кн 36

978-619-7548-11-2 Кн 177

978-619-7633-00-9 Кн 104

978-619-7671-11-7 Кн 97

978-619-90841-3-7 Кн 20

978-619-90903-2-9 Кн 166

978-619-90903-3-6 Кн 167

978-619-91171-1-8 Кн 147

978-619-91174-4-6 Кн 88

978-619-91185-2-8 Кн 13

978-619-91302-0-9 Кн 176

978-619-91306-8-1 Кн 112

978-619-91352-0-4 Кн 138 

978-619-91352-1-1 Кн 137 

978-619-91352-2-8 Кн 135 

978-619-91352-3-5 Кн 134

978-619-91352-4-2 Кн 140

978-619-91352-5-9 Кн 141

978-619-91352-6-6 Кн 136 

978-619-91352-7-3 Кн 163

978-619-91352-8-0 Кн 139     

978-619-91352-9-7 Кн 164

978-619-91440-1-5 Кн 151

978-619-91454-0-1 Кн 70

978-619-915-000-9 ! Кн 175

978-619-91500-0-9 Кн 175

978-619-91589-2-0 Кн 23

978-619-91613-0-2 Кн 153

978-619-91771-0-5 Кн 159

978-954-00-0257-6 Е 15

978-954-2912-89-7 Е 19

978-954-2912-90-3 Е 16

978-954-2912-91-0 Е 17

978-954-2912-92-7 Е 8

978-954-2912-93-4 Е 18

978-954-2912-94-1 Е 3

978-954-2924-26-5 Кн 172

978-954-2931-45-4 Кн 180

978-954-2945-47-5 К 5

978-954-2945-74-1 К 3

978-954-2945-76-5 К 4

978-954-2945-84-0 К 7

978-954-344-533-2 Кн 130

978-954-344-541-7 Кн 8

978-954-344-554-7 Кн 123

978-954-344-556-1 Кн 121

978-954-344-557-8 Кн 122

978-954-344-559-2 Кн 119

978-954-344-560-8 Кн 120

978-954-344-562-2 Кн 131

978-954-344-564-6 Кн 132

978-954-344-571-4 Кн 126

978-954-344-576-9 Кн 129

978-954-344-577-6 Кн 128

978-954-344-582-0 Кн 124

978-954-344-596-7 Кн 67

978-954-344-625-4 Кн 127

978-954-344-627-8 Кн 68

978-954-344-629-2 Кн 69

978-954-345-150-0 Кн 171

978-954-378-169-0 Кн 16

978-954-477-345-8 Кн 50

978-954-477-347-2 Кн 53

978-954-477-349-6 Кн 56

978-954-477-351-9 Кн 65

978-954-477-354-0 Кн 66

978-954-477-357-1 Кн 64

978-954-477-360-1 Кн 42

978-954-477-362-5 Кн 44

978-954-477-364-9 Кн 32

978-954-477-366-3 Кн 37

978-954-477-367-0 Е 4

978-954-477-368-7 Кн 39

978-954-477-369-4 Е 6

978-954-477-370-0 Кн 38

978-954-477-371-7 Е 5

978-954-477-372-4 Кн 40

978-954-477-373-1 Е 7

978-954-477-377-9 Кн 24

978-954-477-380-9 Кн 25

978-954-477-381-6 Кн 46

978-954-477-383-0 Кн 51

978-954-477-385-4 Кн 55

978-954-477-389-2 Кн 48

978-954-477-391-5 Кн 45

978-954-477-392-2 Е 10

978-954-477-393-9 Кн 47

978-954-477-394-6 Е 11

978-954-477-395-3 Кн 52

978-954-477-395-3 ! Е 12

978-954-477-398-4 Кн 57

978-954-477-398-4 ! Е 14

978-954-477-399-1 Кн 29

978-954-477-400-4 Е 2

978-954-477-402-8 Кн 54

978-954-477-403-5 Е 13

978-954-549-143-6 Кн 150

978-954-65-636-75 Кн 6

978-954-65-6374-3 ! Кн 7

978-954-656-377-4 Кн 1

978-954-656-379-8 Кн 5

978-954-656-382-8 ! Кн 4, Кн 9

978-954-656-387-3 Кн 111

978-954-656-390-3 Кн 3

978-954-656-392-7 Кн 41

978-954-656-395-8 Кн 34

978-954-656-398-9 Кн 35

978-954-656-400-9 Кн 28

978-954-656-401-6 Кн 19

978-954-656-416-0 Кн 27

978-954-713-149-1 Кн 62

978-954-760-527-5 Кн 148

978-954-8493-53-6 Кн 179

978-954-8518-67-3 Кн 10

978-954-8518-68-0 Кн 11

978-954-8594-92-9 Кн 113

978-954-8665-93-3 Кн 161

978-954-8665-96-4 Кн 169

978-954-8665-99-5 Кн 154

978-954-8692-75-5 Кн 145

978-954-8692-76-2 Кн 144

978-954-8718-46-2 Г 1

978-954-8885-41-6 Кн 30

978-954-92588-5-1 Кн 110

978-954-92893-9-8 Кн 152

978-954-9335-46-0 Кн 33

978-954-9352-35-1 Кн 165

978-954-9352-36-8 Кн 173

978-954-9824-28-5 Кн 143

978-954-9875-92-8 Кн 149


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN979-0-707671-25-2 Н 1

979-0-707681-68-8 Кн 178