DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС


COBISS Кооперативна онлайн библиографска система и услуги COBISSСерия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

00 ВЪВЕДЕНИЕ. ОСНОВИ НА ЗНАНИЕТО И КУЛТУРАТА. ПРОПЕДЕВТИКА
Виж и 008; 130.2; 165

        100 години УНСС - 100 години право в УНСС : сборник с доклади от научна конференция, организирана по повод 100-годишния юбилей на УНСС, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конферентни зали, УНСС, София, България. Т. 2, Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, икономическите и социалните науки Вж Кн 38

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/19 Кн 1
ИВАНОВА, Лилия Спасова, 1945-
        Програмиране на C++ : ръководство по информатика : двумерни масиви, тип указател, функции, рекурсия / Лилия Иванова, Виолета Вазова, Иван Стоянов. - 3. изд. - Пловдив : Коала прес, 2020 (В. Търново : Абагар). - 216 с. : с табл., сх. ; 23 см

1. изд. 2006 със загл. Информатика за IX клас, с авт. Лилия Иванова, В. Вазова, Б. Танева, Ив. Стоянов. - Речник: с. 210-213. - Рец. Бисерка Йовчева

ISBN 978-619-7536-67-6 : 15 лв.
1. Програмиране - ръководства 2. Езици за програмиране - ръководства
004.42(035)
004.43(035)
COBISS.BG-ID 46127624

КРУШКОВ, Николай Евгениев
        Сигурност. Лидерство. Креативност Вж Кн 47

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БЛИЗНАКОВ, Милчо Петков, 1959-
        Анализ и управление на риска в индустриалните предприятия Вж Кн 31

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/19 Кн 2
ДЕЙНС, Кейти
        Истински ли са динозаврите? : първи въпроси и отговори : погледни под капачето / Кейти Дейнс ; ил. Марта Алварес Мигенс ; прев. Албена Раленкова. - София : Фют, 2021 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Are dinosaurs real? / Katie Daynes. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-199-575-2 (подв.)
1. Динозаври - детска и юношеска литература
087.5:598.192
598.192:087.5
COBISS.BG-ID 46165512

ФИЛИПОВА, Ралица Светозарова, 1963-
        Тити рисува букви : книга-игра за деца и родители : помагало за деца с дислексия. Ч. 1 Вж Кн 61


1 ФИЛОСОФИЯ

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БОНЕВ, Димитър Иванов, 1961-
        Човекът - пътят към себе си Вж Кн 4

БК 2021/19 Кн 3
МАРЕВ, Стоян Кръстев, 1951-
        Посланията на Махатмите от Шамбала в символи и знаци : история на пандемията от коронавируса Covid-19 в пиктограмите от житните кръгове 2020 / Стоян Марев ; [ил.] Стоян Марев. - София [т.е. Пловдив] : Махатмите от Шамбала, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 32 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-619-91038-1-4 : 10 лв.
1. Езотеризъм 2. Епидемии
133
COBISS.BG-ID 46129160

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/19 Кн 4
БОНЕВ, Димитър Иванов, 1961-
        Човекът - пътят към себе си / Димитър Бонев. - Пловдив : Коала прес, 2020 (В. Търново : Абагар). - 170 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7536-21-8 : 10 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.92
130.3
COBISS.BG-ID 45925384

БК 2021/19 Кн 5
ГЕНЧЕВA, Ралица Генчева, 1986-
        Създател. 30 дни лекота / Ралица Генчева. - [София] : Ралица Генчева, 2020 ([София] : Рем-Бранд). - 35 отд. к. : с ил. ; 13 см, в кутия

ISBN 978-619-91626-3-7 (в кутия) : 15 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.922
COBISS.BG-ID 46176520

БК 2021/19 Кн 6
РУДЖЕРИ, Паоло А.
        Управление на стрес и токсични личности : как да подобрим и управляваме взаимоотношенията си с трудни хора, за да се справим със стреса и подобрим живота си значително / Паоло А. Руджери ; прев. от итал. Георги Найденов ; предг. Георги Сашов Георгиев. - [София] : Ту да топ, 2019. - 100 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Toxic people / Paolo A. Ruggeri

ISBN 978-619-91456-0-9 : 27 лв.
1. Стрес 2. Личност - психология 3. Комуникация
159.923
316.47
COBISS.BG-ID 46150408

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Виж и 2-42

ПЕТРУНОВ, Георги Светлозаров, 1980-
        Проституцията в България : социологически анализ Вж Кн 18


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ
Виж и 124; 125; 322; 348

БК 2021/19 Кн 7
ХАНЕСЯН, Онник Хазар, 1941-
        Искрица от Благодатния огън / Онник Ханесян. - Шумен : Химера, 2020. - 56 с. : с цв. ил. ; 21 см

На с. 2 погрешно отпеч. 2. доп. изд.

ISBN 978-619-7218-75-6
1. Свети места - Израел - пътеписи 2. Израел - религия
2-522(569.4)(0:82-992)
821.163.2-992
COBISS.BG-ID 46050056

26 ЮДАИЗЪМ

БК 2021/19 Кн 8
PELLED, Shakhar
        The Gorilla-Gals doctrine : femininity, motherhood and volkgeist in the creed of Rabbi Yosef Kalner / Shakhar Pelled. - [Варна] : Shakhar Pelled, 2018 ([Варна] : [Колор принт]). - 237 с. ; 21 см

Загл. и текст на иврит. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-619-90801-4-6 (подв.)
1. Калнер, Йосеф - мироглед 2. Духовници, еврейски - мироглед 3. Жени - история и обществено положение 4. Израел - религия
26(569.4)(092)
929 Калнер, Йосеф
COBISS.BG-ID 46061064

БК 2021/19 Кн 9
PELLED, Shakhar
        Priests of exile : an ethnography of Chabad mission in East Europe / Shakhar Pelled. - [Варна] : Shakhar Pelled, [2020] ([Варна] : [Колор принт]). - 468 с. : с ил., табл. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Терминол. речник: с. 467-468. - Библиогр.: с. 462-466

ISBN 978-619-91660-2-4 (подв.)
1. Духовници, еврейски - Варна - дейност 2. Мисионерство, еврейско - Варна 3. Евреи - Варна - бит 4. Варна - религия
26-722(=411.165)(497.211)
26-76(=411.165)(497.211)
392(=411.165)(497.211)
COBISS.BG-ID 46062344

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/19 Кн 10
        БИБЛИЯ - култура - диалог : сборник изследвания и студии. Т. 4, Православие - диалог - Европейско единство / състав., науч. ред. Славчо Вълчанов, Антоний Хубанчев. - София : Институт Библия - култ. - диалог, 2011 ([София] : [Акцент 96]). - 199 с. : с портр. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Bible - culture - dialog. Vol. 4, Orthodoxy - dialogue - European unity. - Пълната форма на името на състав. Славчо Вълчанов е Славчо Вълчанов Славов. - Текст и на англ., нем. ез. - Рец. Георги Бакалов. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-92528-4-2
1. Православие - сборници
271.2-12(062)
COBISS.BG-ID 46124552

БК 2021/19 Кн 11
ГЕРМАН, епископ Кавказки и Екатеринодарски, 1828-1895
        Лествица до небесните врати : как миряните да четат "Лествицата" / Игумен Герман Осецки ; прев. от рус. Елеонора Димитрова. - София : Елеон, 2020 ([София] : [Фастумпринт]). - 144 с. : с ил., портр. ; 18 см

Ориг. загл.: Лествица до врат небесных. Как читать "Лествицу" мирянину / Игумен Герман (Осецкий). - Герман
Осецки - духовно име на Александър Космич Осецки. - За автора: с. 3-4

1. Йоан Лествичник, свети, 579?-649? - отделни произведения 2. Писатели, византийски - отделни произведения 3. Византия - религия
27-36(495)(092)
27-29
929 Йоан Лествичник
COBISS.BG-ID 46132232

БК 2021/19 Кн 12
        ДВА стълба на храма : сборник с материали, посветени на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров и 70-годишнината на проф. д-р Славчо Вълчанов / състав. Ивайло Найденов ; ред. кол. Иван Ж. Димитров ... [и др.] ; предг. Иван Желев. - София : Библейски колегиум, 2016 ([София] : Акцент 96). - 203 с. : с ил. ; 21 см. - (Библейска библиотека ; 11)

Други ред.: Стефка Кънчева, Ивайло Найденов. - Възприетата форма на името на ред. Иван Ж. Димитров е Иван Желев. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-92168-8-2
1. Шиваров, Николай Стефанов, 1930- - юбилеи и чествания - сборници 2. Вълчанов, Славчо, 1940-2013 - юбилеи и чествания - сборници 3. Богослови, български - юбилеи и чествания - сборници 4. България - религия
27-1(497.2)(092)(062)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 46045448

БК 2021/19 Кн 13
ФЛОРОВСКИ, Георги Василиевич, 1893-1979
        Творение и изкупление / протойерей Георги Флоровски ; богословска ред., бел. Павел Павлов ; прев. от англ. Емил Трайчев, Павел Павлов. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски], 2008 ([София] : [Акцент 96]). - 335 с. ; 20 см. - (Библиотека Православен калейдоскоп ; 3)

Без сведение за ориг. загл. - Пълната форма на името на прев. Емил Трайчев е Емил Трайчев Стоянов. - Вместо заключение / прев. Борис Маринов. - Именен показалец

1. Християнство - философия 2. Богословие
27-17
27-185.5
COBISS.BG-ID 46094088

БК 2021/19 Кн 14
ЮЛИАНИЯ, монахиня, 1899-1981
        Жизнеописание на московския старец отец Алексей Мечов / монахиня Юлиания ; богословска ред. Йоан Карамихалев ; прев. от рус. Станимир Деспотов. - Пловдив : Храм "Св. Параскева", 2019 ([София] : Диджитал принт експрес)

Ориг. загл.: Жизнеописание московского старца отца Алексея Мечëва / монахиня Иулиания. - Юлиания - духовно име на Мария Николаевна Соколова. - Възприетата форма на името на ред. Йоан Карамихалев е протойерей Йоан, с пълно име Янчо Михалев Карамихалев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-619-90430-6-6 : 12 лв.
1. Мечов, Алексей Алексеевич, 1859-1923, свети - жития 2. Светци, руски - жития 3. Русия - религия
271.2(470+571)-36(092)
929 Мечов, Алексей Алексеевич, свети
COBISS.BG-ID 46096392

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ

БК 2021/19 Кн 15
        An OFFERING to the United Nations of the Spirit : weaving the tapestry of love / ed. team Heriberto Villaseñor ... [и др.]. - 2. изд. - [София] : House of Ancient Wisdom Found., [2019]. - 62 с. : с цв. ил. ; 22 см

Кор. опис. - Други ред.: José Humberto Victorino, Arci Pasanen, Rosi Metodieva, Thomas Fiedler. - 1. изд. 2018, с авт. Heriberto Villaseñor, Lwntana Nacoggi, Arci Pasanen, Rosi Metodieva, Sienna Arpi, Thomas Fiedler

ISBN 978-619-91020-1-5
1. Религиозни движения
29-137
COBISS.BG-ID 46158344


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2021/19 Кн 16
НАЙДЕНОВ, Александър Цветанов, 1979-
        Въведение в извадковите изследвания / Александър Найденов. - София : УНСС, 2021. - 156 с. : с ил. ; 29 см

Рец.: Валентин Гоев, Венелин Бошнаков. - Библиогр.: с. 139

ISBN 978-619-232-422-3 : 15.90 лв.
1. Статистика
311.1
COBISS.BG-ID 46130440

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

КРУШКОВ, Николай Евгениев
        Сигурност. Лидерство. Креативност Вж Кн 47

БК 2021/19 Кн 17
НИКОЛОВА, Силвия Павлова
        Метааспекти на уврежданията. Ч. 1 / Силвия П. Николова. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р П. Стоянов", 2020. - 261 с. : с ил. ; 24 см

Рецензии / Албена Керековска, Клара Докова: с. 254-258. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-221-274-2
1. Хора с увреждания - социални проблеми
316.644-052-056.26
COBISS.BG-ID 46106120

БК 2021/19 Кн 18
ПЕТРУНОВ, Георги Светлозаров, 1980-
        Проституцията в България : социологически анализ / Георги Петрунов. - София : УНСС, 2020. - 356 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Рец.: Благой Колев, Димитър Димитров, Духомир Минев. - Библиогр.: с. 336-355

ISBN 978-619-232-389-9
1. Проституция - България - социология 2. България - социология
316.367(497.2)
176.5(497.2)
COBISS.BG-ID 46059016

РУДЖЕРИ, Паоло А.
        Управление на стрес и токсични личности : как да подобрим и управляваме взаимоотношенията си с трудни хора, за да се справим със стреса и подобрим живота си значително Вж Кн 6

БК 2021/19 Кн 19
СТОИЛОВА, Вяра Борисова, 1958-
        Социология на пазара / Вяра Стоилова. - София : УНСС, 2020. - 225 с. ; 21 см

Рец.: Елка Тодорова, Георги Петрунов. - Библиогр.: с. 215-224

ISBN 978-619-232-358-5 : 11.90 лв.
1. Пазари - социология 2. Пазарно стопанство
316.334.2:339.13
COBISS.BG-ID 46004232

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ
Виж и 308; 342

БК 2021/19 Кн 20
ЦАКОВА, Ивка, 1959-
        Олигархизация на политиката : [монография] / Ивка Цакова. - София : УНСС, 2020. - 412 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Ивка Цакова е Ивка Цакова Некова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Антоний Тодоров, Михаил Мирчев. - Библиогр.: с. 401-411. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-232-367-7 : 20.90 лв.
1. Олигархия
321.01
321.63
COBISS.BG-ID 46010632

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

        ДЪРЖАВНА сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) : документален сборник. Ч. 1 Вж Кн 44

        ДЪРЖАВНА сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) : документален сборник. Ч. 2 Вж Кн 45

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

        ДЪРЖАВНА сигурност - активни и остри мероприятия (1944-1991) : документален сборник Вж Кн 43

330 ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ)
Виж и 005; 316.334.2; 338; 339

БК 2021/19 Кн 21
МАРИКИНА, Мария Тодорова, 1969-
        Глобална политическа икономия / Мария Марикина. - София : УНСС, 2020. - 392 с. : с табл., сх. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Атанас Атанасов, Ивайло Беев. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-232-372-1 : 19.90 лв.
1. Политическа икономия 2. Глобализация - икономически проблеми 3. Световно стопанство
330:32
330.3
339.9
COBISS.BG-ID 46164744

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

АТАНАСОВ, Борислав Атанасов, 1979-
        Поведение на потребителите при покупка на бързооборотни стоки : състояние и тенденции Вж Кн 49

330.3 ДИНАМИКА НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

МАРИКИНА, Мария Тодорова, 1969-
        Глобална политическа икономия Вж Кн 21

331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Виж и -057.1; 005.95

БК 2021/19 Кн 22
ПАНДУРСКА, Ралица Фердинандова, 1979-
        Пазар на труда : учебно помагало / Ралица Пандурска. - София : УНСС, 2020. - 178 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Маргарита Николаева Атанасова, Тодор Добромиров Тодоров. - Библиогр.: с. 169-177

ISBN 978-619-232-340-0 : 10 лв.
1. Пазар на труда - учебни помагала за ВУЗ
331.5(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46119176

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

БК 2021/19 Кн 23
ГЪЛЪБОВ, Марин Иванов, 1964-
        Нормативното отразяване на финансите на фирмите за недвижими имоти за периода април 1991 г. - декември 2020 г. / Марин Гълъбов. - София : УНСС, 2021. - 68 с. : с табл. ; 21 см

Рец.: Силвия Трифонова, Теодора Рупска

ISBN 978-619-232-429-2 : 8 лв.
1. Недвижима собственост - търговия 2. Стопански предприятия - финанси - правни проблеми
332.85
658.15:34
COBISS.BG-ID 46001672

БК 2021/19 Кн 24
ГЪЛЪБОВ, Марин Иванов, 1964-
        Финансовият анализ в контролинга на фасилити и пропърти фирмите : избрани теми : [монография] / Марин Иванов Гълъбов. - София : Унив. изд. Стопанство, 2010. - 132 с. : със сх. ; 20 см

Рец.: Огнян Симеонов, Марко Тимчев. - Библиогр.: с. 217

ISBN 978-954-644-163-8 : 8 лв.
1. Недвижима собственост - управление и организация 2. Стопански предприятия - финанси 3. Финансово счетоводство
332.87
658.15
657.41/.45
COBISS.BG-ID 46009608

БК 2021/19 Кн 25
ГЪЛЪБОВ, Марин Иванов, 1964-
        Финансово-счетоводни аспекти на дейността на фирмите за недвижими имоти / Марин Гълъбов. - София : УНСС, 2016. - 135 с. : с табл., сх. ; 21 см

Рец.: Богомил Манов, Теодора Рупска

ISBN 978-954-644-862-0 : 8.90 лв.
1. Недвижима собственост - търговия 2. Търговски предприятия - счетоводство 3. Финансово счетоводство
332.85
657:658
COBISS.BG-ID 46001416

БК 2021/19 Кн 26
        ИКОНОМИКА и управление на недвижимата собственост : сборник студии / Георги Забунов ... [и др.]. - София : Унив. изд. Стопанство, 2011. - 268 с. : с табл., сх. ; 24 см

Други авт.: Тихомир Пелов, Йорданка Йовкова, Василка Стаменова, Стоян Тагарев, Марин Гълъбов, Драгомир Бояджиев, Димитър Белев, Николинка Игнатова. - Изд. на УНСС. Кат. "Икономика на недвижимата собственост". - Рец. Иван Желев Иванов. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-644-191-1 : 14 лв.
1. Недвижима собственост - икономически проблеми - сборници
332.8(062)
COBISS.BG-ID 46096648

БК 2021/19 Кн 27
        НЕДВИЖИМА собственост : икономика и управление : [учебник] / Йорданка Йовкова ... [и др.]. - София : УНСС, 2017. - 322 с. : с табл. ; 24 см

Други авт.: Василка Стаменова, Георги Забунов, Гергана Боянова, Драгомир Бояджиев, Марин Гълъбов, Тихомир Пелов, Драгомир Стефанов, Мария Маркова, Надя Гилина, Николинка Игнатова, Яна Стоенчева. - Рец.: Христо Първанов Първанов, Септемврина Георгиева Костова. - Библиогр.: с. 316-321

ISBN 978-619-232-009-6 : 14.90 лв.
1. Недвижима собственост - учебници за ВУЗ
332.2(075.8)
332.8(075.8)
COBISS.BG-ID 46009096

БК 2021/19 Кн 28
        НЕДВИЖИМА собственост : икономика и управление : учебно помагало / Йорданка Йовкова ... [и др.]. - София : УНСС, 2018. - 262 с. : с табл. ; 24 см

Други авт.: Василка Стаменова, Георги Забунов, Гергана Боянова, Драгомир Бояджиев, Марин Гълъбов, Тихомир Пелов, Драгомир Стефанов, Надя Гилина, Николинка Игнатова, Яна Стоенчева. - Рец.: Христо Първанов Първанов, Септемврина Георгиева Костова. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-619-232-135-2 : 14.90 лв.
1. Недвижима собственост - учебни помагала за ВУЗ
332.2(076)(075.8)
332.8(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46008328

336 ФИНАНСИ

БК 2021/19 Кн 29
РАНЧЕВ, Георги Христов, 1972-
        Данъчно облагане и данъчен контрол в Република България : учебно помагало / Георги Ранчев. - София : УНСС, 2020. - 114 с. : със сх., диагр. ; 21 см

Рец.: Бисер Славков, Таня Атанасова-Дренска. - Библиогр.: с. 108-110

ISBN 978-619-232-385-1 : 7.90 лв.
1. Данъчно облагане - България - учебни помагала за ВУЗ 2. Данъчна ревизия - България - учебни помагала за ВУЗ
336.226(497.2)(076)(075.8)
657.6:336.22(497.2)(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46005256

БК 2021/19 Кн 30
PELLED, Shakhar
        Money faith / Shakhar Pelled. - [Варна] : Shakhar Pelled, 2020 ([Варна] : [Колор принт]). - 343 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и текст на иврит. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-619-91660-0-0
1. Финанси
336
COBISS.BG-ID 46064904

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/19 Кн 31
БЛИЗНАКОВ, Милчо Петков, 1959-
        Анализ и управление на риска в индустриалните предприятия / Милчо Близнаков. - Варна : Ико-консулт, 2020 ([Варна] : Макс креатив). - 205 с. : с ил. ; 30 см. - (Библиотека PhD : защитени докторски дисертации)

Рец.: Любчо Минчев Варамезов, Тодор Ненов Тодоров. - Библиогр.: с. 199-204

ISBN 978-954-8235-12-9
1. Промишлени предприятия - управление на риска
338.45:005.52:005.334
005.52:005.334
COBISS.BG-ID 46098184

БК 2021/19 Кн 32
ВАСИЛЕВА, Ваня Атанасова, 1979-
        Антропогенни туристически ресурси на България / Ваня Василева, Дора Кабакчиева, Севджан Сабриева. - Шумен : Химера, 2020. - 290 с. : с ил., табл., диагр., к. ; 30 см

Рец.: Мария Воденска, Константин Константинов. - Библиогр.: с. 285-290 и под линия. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-619-7218-74-9
1. Туризъм - България - учебници за ВУЗ
338.483(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 46163208

ГЕНКОВА, Диана Николова, 1980-
        Фондовете на Европейския съюз и икономическото развитие на България : принципи на европейската кохезионна политика Вж Кн 36

БК 2021/19 Кн 33
ГЪЛЪБОВ, Марин Иванов, 1964-
        Аспекти на икономиката на промишлеността / Марин Иванов Гълъбов. - София : Унив. изд. Стопанство, 2009. - 249 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Иван Дочев, Станю Калпушанов. - Библиогр.: с. 217

ISBN 978-954-644-030-3 : 10 лв.
1. Промишленост - икономика 2. Промишлени предприятия - управление и организация
338.45
658.11
COBISS.BG-ID 46003720

ЗИНОВИЕВ, Владимир Йорданов, 1977-
        Интелигентните енергийни мрежи : икономически ползи за развитието на енергийната и транспортната инфраструктура : учебно помагало за студентите от специалност "Енергиен бизнес" Вж Кн 76

БК 2021/19 Кн 34
ИВАНОВ, Ивайло Бориславов, 1982-
        Стратегическа адаптация на системата за сигурност на доставките за отбрана / Ивайло Б. Иванов. - София : УНСС, 2021. - 238 с. : с табл., ил. ; 24 см

Списък на използваните понятия: с. 234-237. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Иван Дочев Иванов, Тилчо Колев Иванов. - Библиогр.: с. 208-226

ISBN 978-619-232-449-0
1. Национална сигурност - България 2. Военно стопанство (икономика) - България - управление и организация 3. Отбрана (военно дело) - България - икономически проблеми 4. България - стопанство
338.24(497.2)
355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 46012936

БК 2021/19 Кн 35
ТРИДЕСЕТ
        30 години: преход, поуки и перспективи : международна научна конференция, [София, 2019]. Т. 2 = 30 years: transition, lessons and perspectives : international scientific conference, [Sofia, 2019] : conference proceedings. [Vol. 2] / ред. кол. Христо Катранджиев ... [и др.]. - Sofia : Univ. of Nat. and World Economy, 2020. - 110 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Загл. и на рус. ез.: 30 лет: переход, уроки и перспективы. - Други ред.: Християн Танушев, Йовка Банкова, Елена Исайкина, Алла Зленко, Ирина Хилчевска, Nevila Rama, Kseanela Sotirofski, Arjana Mucaj. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-232-433-9
1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - конференции 2. Стопанство - конференции
338(06)
COBISS.BG-ID 46046984

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

МОНТОСИ, Джан Паоло
        Дентален маркетинг : практически наръчник с инструменти и примери, как да запълним графика и преборим ценовите войни Вж Кн 72

339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Виж и 336

БК 2021/19 Кн 36
ГЕНКОВА, Диана Николова, 1980-
        Фондовете на Европейския съюз и икономическото развитие на България : принципи на европейската кохезионна политика / Диана Генкова. - София : УНСС, 2021. - 320 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Рец.: Йовка Петкова Банкова, Християн Анастасов Танушев. - Библиогр.: с. 235-248

ISBN 978-619-232-419-3 : 16.90 лв.
1. Европейски съюз - основни и оборотни фондове 2. Стопанство - България 3. Европа - международни финанси 4. България - стопанство
339.7(4-6ЕС)
338(497.2)
COBISS.BG-ID 46013704

339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

МАРИКИНА, Мария Тодорова, 1969-
        Глобална политическа икономия Вж Кн 21

34 ПРАВО. ПРАВНИ НАУКИ

БК 2021/19 Кн 37
        [Сто]100 години УНСС - 100 години право в УНСС : сборник с доклади от научна конференция, организирана по повод 100-годишния юбилей на УНСС, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конферентни зали, УНСС, София, България. Т. 1, История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / ред. кол. Иван Цветанов ... [и др.] ; състав. Петя Митрева ... [и др.]. - София : УНСС, 2021. - 494 с. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС". - Пълната форма на името на ред. Иван Цветанов е Иван Цветанов Иванов. - Други ред.: Илонка Пешева-Горанова, Петя Митрева, Златка Вангелова, Стефан Радев. - Други състав.: Златка Вангелова, Стефан Радев. - Изд. на УНСС. Юридически фак. Алумни клуб на завършилите Юридическия фак. при УНСС. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-232-437-7
1. Право - конференции
34(06)
COBISS.BG-ID 46152456

БК 2021/19 Кн 38
        [Сто]100 години УНСС - 100 години право в УНСС : сборник с доклади от научна конференция, организирана по повод 100-годишния юбилей на УНСС, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конферентни зали, УНСС, София, България. Т. 2, Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, икономическите и социалните науки / ред. кол. Иван Цветанов ... [и др.] ; състав. Петя Митрева ... [и др.]. - София : УНСС, 2021. - 496 с. : с табл. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС". - Пълната форма на името на ред. Иван Цветанов е Иван Цветанов Иванов. - Други ред.: Илонка Пешева-Горанова, Петя Митрева, Златка Вангелова, Стефан Радев. - Други състав.: Златка Вангелова, Стефан Радев. - Изд. на УНСС. Юридически фак. Алумни клуб на завършилите Юридическия фак. при УНСС. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-232-438-4
1. Право - конференции 2. Обществени науки - конференции
34(06)
00(06)
COBISS.BG-ID 46155528

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2021/19 Кн 39
ВЪЛЧЕВА, Александра Йовчева, 1988-
        Помагало по право на Европейския съюз / Александра Вълчева. - София : УНСС, 2021. - 209 с. ; 21 см

Текст и на англ. ез. - Рец.: Живко Драганов, Диана Ковачева. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-619-232-406-3 : 10 лв.
1. Европейски съюз - правни проблеми - учебни помагала за ВУЗ
341.17(4-6ЕС)(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46004488

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

БК 2021/19 Кн 40
        БЯЛА книга за детето. - [София] : Държ. агенция за закрила на детето, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 104 с. : с цв. ил. ; 31 см

Обръщения на председателите на Държавната агенция за закрила на детето / Елеонора Лилова, Офелия Кънева, Калин Каменов, Надя Шабани, Ширин Местан, Ева Жечева: с. 5-10

ISBN 978-954-91996-3-5 (подв.)
1. Деца - защита - правни проблеми
342.7-053.2
COBISS.BG-ID 46149128

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2021/19 Кн 41
СТРИЖЛЕВ, Христин Богомилов, 1984-
        Радиобизнес / Христин Стрижлев. - София : УНСС, 2020. - 193 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Рец.: Владя Борисова, Орлин Спасов. - Библиогр.: с. 168-171

ISBN 978-619-232-306-6
1. Авторско право 2. Радио - правни проблеми 3. Музикални произведения - правни проблеми
347.78
654.191:347.78
781.5:347.78
COBISS.BG-ID 46011656

БК 2021/19 Кн 42
ТОРМАНОВ, Захари Емилов, 1970-
        Търговско право / Захари Торманов. - София : УНСС, 2020. - 372 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Живко Драганов, Вълчин Даскалов

ISBN 978-619-232-400-1 : 19.90 лв.
1. Търговско право - учебници за ВУЗ
347.7(075.8)
COBISS.BG-ID 46002184

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/19 Кн 43
        ДЪРЖАВНА сигурност - активни и остри мероприятия (1944-1991) : документален сборник. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2020 ([София] : Alfa star). - 520 с. ; 30 см. - (Из архивите на ДС ; 55)

Загл. и на англ. ез.: Bulgarian State Security - active and pointed measures (1944-1991). - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-7361-65-0
1. Държавна сигурност - България - история - извори 2. Разузнаване - България - история - извори 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(091)(093.2)
355.40(497.2)(091)(093.2)
327.84(497.2)(091)(093.2)
COBISS.BG-ID 46076680

БК 2021/19 Кн 44
        ДЪРЖАВНА сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) : документален сборник. Ч. 1. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2020 ([София] : Alfa star). - 520 с. : с цв. ил. ; 30 см. - (Из архивите на ДС ; 54)

Загл. и на англ. ез.: Bulgarian State Security and the terrorist attacks in Bulgaria (1944-1991). - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-7361-66-7
1. Държавна сигурност - България - история - извори 2. Тероризъм - България - противодействие - история - извори 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(091)(093.2)
323.28-043.4(497.2)(091)(093.2)
COBISS.BG-ID 46142984

БК 2021/19 Кн 45
        ДЪРЖАВНА сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) : документален сборник. Ч. 2. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2020 ([София] : Alfa star). - 520 с. : с ил., факс. ; 30 см. - (Из архивите на ДС ; 54)

Загл. и на англ. ез.: Bulgarian State Security and the terrorist attacks in Bulgaria (1944-1991). - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-7361-67-4
1. Държавна сигурност - България - история - извори 2. Тероризъм - България - противодействие - история - извори 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(091)(093.2)
323.28-043.4(497.2)(091)(093.2)
COBISS.BG-ID 46126600

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

        ДЪРЖАВНА сигурност - активни и остри мероприятия (1944-1991) : документален сборник Вж Кн 43

БК 2021/19 Кн 46
ЗАМЯТИН, Николай
        Авиаторы : события, судьбы / Николай Замятин. - Ахелой : Нина-небе, 2021 ([Хасково] : [Полиграф-юг]). - 96 с. : с ил., портр. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Исправленному верить. Авиаторы. - За авт.: с. 2. - Кн. от поредицата Исправленному верить

ISBN 978-619-91767-2-6
1. Авиация - Русия - история - 19-20 век - биографии 2. Летци, руски - 19-20 век - биографии 3. Русия - военно дело
358.43(470+571)(092)
929(470+571)
COBISS.BG-ID 46130184

ИВАНОВ, Ивайло Бориславов, 1982-
        Стратегическа адаптация на системата за сигурност на доставките за отбрана Вж Кн 34

БК 2021/19 Кн 47
КРУШКОВ, Николай Евгениев
        Сигурност. Лидерство. Креативност / Николай Крушков. - София : УНСС, 2020. - 237 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рецeнзия / Нир Ран: с. 6-9. - Рец.: Димитър Димитров, Владя Борисова. - Библиогр.: с. 232-236

ISBN 978-619-232-303-5 : 14.90 лв.
1. Национална сигурност 2. Информационна сигурност 3. Лидерство
355.02
004.056
316.46
COBISS.BG-ID 46166792

БК 2021/19 Кн 48
ХАДЖИЕВ, Петър Лазаров, 1958-
        За мъжеството : чест и слава на трудовашките ръце : 100 години от създаването на Трудова повинност, Трудови войски и Строителни войски / Петър Хаджиев. - София : [РА Евромедия], 2020 (София : ИД Принт). - 143 с. : с ил. ; 24 см

С труд и песен / Йосиф Петров: с. 20. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Йосиф Петров е Йосиф Петров Лалов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7295-20-7
1. Трудова повинност - България - история 2. Строителни войски - България - история 3. България - военно дело
358.2(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 46098440

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

БК 2021/19 Кн 49
АТАНАСОВ, Борислав Атанасов, 1979-
        Поведение на потребителите при покупка на бързооборотни стоки : състояние и тенденции / Борислав Атанасов. - София : УНСС, 2020. - 221 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Рец.: Септемврина Костова, Виолета Гълъбова. - Библиогр.: с. 212-220

ISBN 978-619-232-392-9 : 12.90 лв.
1. Потребление 2. Икономическо поведение
366.1
330.16
COBISS.BG-ID 46075400

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БК 2021/19 Кн 50
КОСАКОВ, Александър Димитров, 1934-
        Беслен : деветдесет и пет години светско училище / Александър Косаков. - София : Фастумпринт, 2020. - 80 с. : с ил. ; 20 см

Загл. в изд. каре: Беслен - деветдесет и пет години светско училище. - Творчество - с точна стрелба / Рангел Златков: с. 3. - Съдържа и: Спомени на учители и възпитаници на Основно училище "Гоце Делчев": с. 45-79

ISBN 978-619-7223-70-5
1. Основни училища - Югозападна България - история 2. Села - Югозападна България - история 3. Беслен (област Благоевград) - основно образование
373.3(497.22-22)(091)
908(497.22-22)
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46033928

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/19 Кн 51
БЕКРИЕВ, Константин Петров, 1947-
        Тестове по математика : 22 теста по новия формат на национално външно оценяване и прием след 7. клас / Константин Бекриев, Лилия Дилкина. - 4. прераб. изд. - Пловдив : Коала прес, 2020 (В. Търново : Абагар). - 208 с. : с диагр. ; 23 см

1. изд. 2010 със загл. Тестове по математика за 7. клас

ISBN 978-619-7536-70-6 : 10.99 лв.
1. Математика - тестове за основни училища
373.3.016:51(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 46124040

БК 2021/19 Кн 52
ДИЛКИНА, Лилия Цонкова, 1957-
        Tестoве по математика за 4. клас : подготовка за Национално външно оценяване / Лилия Дилкина, Нина Иванова, Константин Бекриев. - Пловдив : Коала прес, 2020 (В. Търново : Абагар). - 83 с. : с табл., черт. ; 28 см

ISBN 978-619-7536-24-9 : 8.40 лв.
1. Математика - тестове за основни училища
373.3.016:51(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 46102280

БК 2021/19 Кн 53
        ИЗБРАНИ задачи от Математически турнир "Иван Салабашев" 2015-2019 / Невена Събева ... [и др.]. - София : Фастумпринт, 2020. - 63 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Ивайло Кортезов, Емил Колев, Петър Бойваленков, Александър Иванов. - Възприетата форма на името на авт. Невена Събева е Невена Желязкова Събева-Колева

ISBN 978-619-7223-71-2
1. Математика - задачи за основни училища
373.3.016:51(079)
COBISS.BG-ID 46128904

БК 2021/19 Кн 54
КАПИТАНОВА, Димитрина Петрова, 1959-
        Моята математика : сборник от задачи за 1. клас. Ч. 1 / Димитрина Капитанова, Димитрия Кръшкова, Марияна Найденова. - Пловдив : Коала прес, 2020 (В. Търново : Абагар). - 64 с. : с ил., черт. ; 29 см

ISBN 978-619-7536-63-8 : 11.99 лв.
1. Математика - задачи за основни училища
373.3.016:51(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46103560

БК 2021/19 Кн 55
КАПИТАНОВА, Димитрина Петрова, 1959-
        Моята математика : сборник от задачи за 1. клас. Ч. 2 / Димитрина Капитанова, Димитрия Кръшкова, Марияна Найденова. - Пловдив : Коала прес, 2021 (В. Търново : Абагар). - 84 с. : с цв. ил., табл. ; 29 см

ISBN 978-619-7536-64-5 : 12.99 лв.
1. Математика - задачи за основни училища
373.3.016:51(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46110216

БК 2021/19 Кн 56
КОРТЕЗОВ, Ивайло Стефанов, 1969-
        И 3-класник може да реши, и професор може да сгреши : книга на ученика / Ивайло Кортезов. - [София] : Фастумпринт, 2019. - 88 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7223-69-9 : 11 лв.
1. Математика - учебни помагала за основни училища
373.3.016:51(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46119688

БК 2021/19 Кн 57
КОРТЕЗОВ, Ивайло Стефанов, 1969-
        И 5-класник може да реши, и професор може да сгреши / Ивайло Кортезов. - [София] : Фастумпринт, 2019. - 180 с. : с табл., черт. ; 20 см

ISBN 978-619-7223-68-2 : 13 лв.
1. Математика - учебни помагала за основни училища
373.3.016:51(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46120200

БК 2021/19 Кн 58
КОРТЕЗОВ, Ивайло Стефанов, 1969-
        Състезателни теми от математически лагери. Т. 1, Как да броим, без да броим : 3-8 клас / Ивайло Кортезов. - [2. прераб. и доп. изд.]. - [София] : Фастумпринт, 2019. - 180 с. : с табл. ; 20 см

Загл. на кор.: Теми от математически лагери 3-7 клас. - 1. изд. 2015

ISBN 978-619-7223-67-5 : 13 лв.
1. Математика - учебни помагала за основни училища
373.3.016:51(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46121992

БК 2021/19 Кн 59
        МАГИЧНА математика : състезателни задачи за четвъртокласници / Антоанета Тодорова ... [и др.]. - Пловдив : Коала прес, 2020 ([Абагар] ; В. Търново). - 44 с. : с ил., табл. ; 28 см

Други авт.: Васил Начев, Вяра Христова, Деляна Гергова, Пенка Мишевска, Деляна Кънчева, Красимир Кръчмаров

ISBN 978-619-7536-31-7 : 6.60 лв.
1. Математика - задачи за основни училища
373.3.016:51(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 46166280

374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2021/19 Кн 60
СЛАВЯНСКА, Яна, 1964-
        Читалището в Ясна поляна - благословен храм на паметта / Диана Фъртунова ; [състав.] Диана Фъртунова ; снимки Игнат Дяволов, Диана Фъртунова. - Ясна поляна [т.е. София] : Ни плюс, 2018 ([София] : Симолини 94). - 164 с. : с портр., факс., ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Диана Фъртунова е Яна Славянска - псевд.

ISBN 978-954-9464-22-1
1. Читалища - Югоизточна България - история 2. Ясна поляна (област Бургас) - читалища
374(497.23-22)(091)
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 46121736

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
Виж и 364

БК 2021/19 Кн 61
ФИЛИПОВА, Ралица Светозарова, 1963-
        Тити рисува букви : книга-игра за деца и родители : помагало за деца с дислексия. Ч. 1 / Ралица Филипова ; худож. Антоанета Костова. - София : Еднорог, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 56 с. : с ил. ; 20 x 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-224-2 : 14.90 лв.
1. Дислексия - учебни помагала
376-056.3-053.2(076)
087.5
COBISS.BG-ID 46126088

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

PELLED, Shakhar
        Priests of exile : an ethnography of Chabad mission in East Europe Вж Кн 9


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

51 МАТЕМАТИКА

БК 2021/19 Кн 62
БОЙВАЛЕНКОВ, Петър Георгиев, 1964-
        Български математически състезания 2016-2020 / Петър Бойваленков, Емил Колев, Николай Николов. - София : [Фастумпринт], 2020. - 322 с. ; 24 см

Изд. на Съюз на математиците в България. Унимат, БАН. Институт по математика и информатика, Амер. фонд. за България

ISBN 978-619-7223-76-7 : 20 лв.
1. Математика - задачи
51(079)
COBISS.BG-ID 46157832

БК 2021/19 Кн 63
МИЛЧЕВ, Вълчо Иванов, 1950-
        Математически миниатюри за Фибоначи, Микел, Домино, Граф и Чевиани / Вълчо Милчев. - София : Унимат СМБ, 2019 ([София] : [Фастумпринт]). - 96 с. : с ил., табл. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 2

ISBN 978-619-7223-53-8 (Фастумпринт)
1. Математика
51
COBISS.BG-ID 46156808

БК 2021/19 Кн 64
РАНГЕЛОВА, Пенка Петрова, 1949-
        Математика : сборник за 11. клас : по новата програма / Пенка Рангелова, Десислава Войникова. - Пловдив : Коала прес, 2020 (В. Търново : Абагар). - 183 с. : с черт. ; 23 см

Загл. в изд. каре: Сборник по математика за 11. клас

ISBN 978-619-7536-22-5 : 15 лв.
1. Математика - учебни помагала за средни училища
51(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 46099208

519.2 ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА

БК 2021/19 Кн 65
КОЛЕВА, Елена Георгиева, 1971-
        Приложна статистика / Елена Колева. - София : ХТМУ, 2020. - [4], 217 с. : с цв. диагр., табл. ; 25 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Иван Вучков

ISBN 978-954-465-113-8
1. Математическа статистика - учебници за ВУЗ 2. Вероятности, теория - учебници за ВУЗ
519.2(075.8)
COBISS.BG-ID 46107912

592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Виж и 57.06

ДЕЙНС, Кейти
        Истински ли са динозаврите? : първи въпроси и отговори : погледни под капачето Вж Кн 2


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

БК 2021/19 Кн 66
ВАСИЛЕВ, Веселин Борисов, 1939-
        13 години здравна реформа с нейните две лица : с усмивка към реалностите / Веселин Борисов ; ил. Веселин Борисов. - [София] : [ИК ГорексПрес], [2013] ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Веселин Борисов е Веселин Борисов Василев. - От усмивката към неспокойствието / Цекомир Воденичаров: с. 1-2. - Кн. се разпространява със сп. Медицински меридиани

ISBN 978-954-616-227-4
1. Здравеопазване - България - управление и организация 2. България - здравеопазване
614.2(497.2)(0:82-7)
821.163.2-7
COBISS.BG-ID 46196744

БК 2021/19 Кн 67
ДИМИТРОВ, Димитър Вълчинов, 1959-
        Стратегии и мениджмънт на организационната промяна в здравеопазването : [монография] / Димитър Димитров. - София : ГорексПрес, 2011 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 112 с. : с табл., диагр. ; 23 см

Рецензия / Димитър Раденовски: с. 2-3. - В изд. каре погрешно отпеч. авт. на рец. Веселин Борисов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 109-111. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-616-217-5
1. Здравеопазване - управление и организация
614.2
COBISS.BG-ID 45732360

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

ГРУЕВА-Панчева, Таня Светославова, 1980-
        Проприоцепция и нервно-мускулен контрол на долен крайник : монография Вж Кн 73

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/19 Кн 68
ВАНКОВА, Десислава Иванова, 1968-
        Социална медицина : за специалност "Медицинска сестра", ОКС "бакалавър" / Десислава Ванкова. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2021. - 92 с. : с ил., табл., диагр. ; 25 см

Загл. в изд. каре: Социална медицина и промоция на здравето. - Рец. Невяна Фесчиева. - Библиогр. след отд. модули

ISBN 978-619-221-316-9
1. Социална медицина - учебници за ВУЗ
616-058(075.8)
COBISS.BG-ID 46157064

БК 2021/19 Кн 69
ВАНКОВА, Десислава Иванова, 1968-
        Социална медицина и промоция на здравето : за специалност "Акушерка", ОКС "бакалавър" / Десислава Ванкова. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2021. - 88 с. : с ил., табл., диагр. ; 25 см

Рец. Невяна Фесчиева. - Библиогр. след отд. модули

ISBN 978-619-221-318-3
1. Социална медицина - учебници за ВУЗ
616-058(075.8)
COBISS.BG-ID 46156296

БК 2021/19 Кн 70
GENEV, Petǎr Ivanov, 1952-
        General pathology notebook : for third-year medical students / Peter Ivanov Ghenev. - Варна : Med. Univ., 2020. - 52 с. ; 30 см

ISBN 978-619-221-298-8
1. Патология - учебни помагала за ВУЗ
616(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46131976

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

БК 2021/19 Кн 71
КИРОВ, Кирил Георгиев, 1966-
        Инсуфициенция на колоректалната анастомоза: превенция, последствия и лечение : монография / Кирил Г. Киров. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р П. Стоянов", 2021. - 216 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 24 см

Рецензии / Темелко Темелков, Добромир Димитров: с. 7-12. - Библиогр.: с. 187-215

ISBN 978-619-221-314-5
ISBN 978-619-221-301-5 !
1. Дебело черво - тумори - хирургическа терапия 2. Анастомози - усложнения и последствия
616.34/.35-006-089
617.55
COBISS.BG-ID 46123784

БК 2021/19 Кн 72
МОНТОСИ, Джан Паоло
        Дентален маркетинг : практически наръчник с инструменти и примери, как да запълним графика и преборим ценовите войни / Дж. П. Монтоси, Ст. Ригуци ; прев. Петя Кисьова. - [София] : [Изд. авт.], 2019 ([София] : Ту да топ). - 136 с. : с цв. ил. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-188-294-6 : 38 лв.
1. Стоматология - икономически проблеми - наръчници 2. Маркетинг - в стоматологията - наръчници
616.31:339.138(035)
339.138(035)
COBISS.BG-ID 46169864

616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

БК 2021/19 Кн 73
ГРУЕВА-Панчева, Таня Светославова, 1980-
        Проприоцепция и нервно-мускулен контрол на долен крайник : монография / Таня Груева-Панчева ; ред. Цвета Максимова Караджова Филиз. - София : Перфект консулт център, 2021 ([София] : [Скала принт]). - 146 с. : с табл., цв. ил. ; 29 см

Загл. и на англ. ез.: Proprioception and neuromuscular control of lower limb. - Възприетата форма на името на ред. Цвета Максимова Караджова Филиз е Цвета Максимова Караджова. - Рецензии / Нина Михайлова, Николай Попов: с. 4-5. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-92891-7-6
1. Долни крайници - болести - кинезитерапия
616.7-08
615.825
COBISS.BG-ID 46127112

617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ

КИРОВ, Кирил Георгиев, 1966-
        Инсуфициенция на колоректалната анастомоза: превенция, последствия и лечение : монография Вж Кн 71

618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Виж и 612.6

БК 2021/19 Кн 74
АНЗОВА, Елена Иванова, 1987-
        Оказване на емоционална подкрепа при жени, претърпели рак на гърдата : монография / Елена Иванова Анзова. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2021. - 203 с. : с ил., табл., сх. ; 25 см

Рецензии / Р. Горнев, Диана Димитрова: с. 7-9. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 163-176

ISBN 978-619-221-309-1 (подв.)
1. Млечни жлези - злокачествени тумори - психологични проблеми 2. Рак - психологични проблеми
618.19-006:159.9
COBISS.BG-ID 46083592

БК 2021/19 Кн 75
ИЛИЕВА, Славена Тодорова, 1988-
        Акушерски грижи в неонатологията и педиатрията / Славена Илиева, Валя Димитрова. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2021. - 254 с. : с ил., табл. ; 24 см

Рецензия / Емилия Христова Георгиева: с. 7-8. - Библиогр.: с. 246-252

ISBN 978-619-221-306-0
1. Акушерство - учебници
618.6/.7(075)
COBISS.BG-ID 46082056

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

БК 2021/19 Кн 76
ЗИНОВИЕВ, Владимир Йорданов, 1977-
        Интелигентните енергийни мрежи : икономически ползи за развитието на енергийната и транспортната инфраструктура : учебно помагало за студентите от специалност "Енергиен бизнес" / Владимир Зиновиев. - София : УНСС, 2020. - 134 с. : с ил. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Интелигентните енергийни мрежи - икономически ползи за развитието на енергийната и транспортната инфраструктура. - Рец.: Христо Първанов, Кирил Ангелов

ISBN 978-619-232-360-8 : 8.90 лв.
1. Електрически мрежи - автоматизация - учебни помагала за ВУЗ 2. Транспорт - управление и организация - учебни помагала за ВУЗ 3. Енергийна ефективност - учебни помагала за ВУЗ
621.311-52(076)(075.8)
338.47(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 46000904

622 МИННО ДЕЛО
Виж и 528; 549; 552; 553; 679.8

БК 2021/19 Кн 77
ЙОСИФОВ, Григор Борисов, 1932-
        Геологията като призвание и съдба / Григор Йосифов. - София : Фастумпринт, 2019. - 487 с. : с ил. ; 24 см

Богатство в професията - ерудираност / Рангел Златков: с. 7-10. - Мнение за спомените на Григор Йосифов "Геологията като призвание и съдба" / Йоцо Янев: с. 481-482. - Отзив за труда на Григор Йосифов "Геологията като призвание и съдба" / Никола Кръстев: с. 483-485. - Речник на геоложките термини: с. 477-478. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 475-476. - Съдържа и: Професионалната ми кариера и писменото наследство / Григор Йосифов: с. 462-474

ISBN 978-619-7223-64-4
1. Йосифов, Григор Борисов, 1932- - биографски материали 2. Минни инженери, български - биографски материали 3. България - минно дело
622(497.2)(092)(0:82-94)
821.163.2-94
929 Йосифов, Григор Борисов
COBISS.BG-ID 46095880

626/627 ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО. ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО. ХИДРОТЕХНИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ)
Виж и 351.79; 551.46; 556; 711.76

БК 2021/19 Кн 78
ДЪРЖАВНО стопанско обединение
        ДСО "Хидрострой" - кратка история / Георги П. Найденов ... [и др.]. - София : ИК Тангра ТанНакРа, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 196 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 24 см

Други авт.: Тодор Ст. Горчев, Симеон Банишки, Димитър Хърлев

ISBN 978-954-378-175-1 (подв.)
1. "Хидрострой" (София) - история 2. Водно строителство - България - история 3. София - строителство
626/627(497.2-25)(091)
COBISS.BG-ID 46122760

633.2 ФУРАЖНИ ТРЕВИ. ЛИВАДНИ ТРЕВИ

БК 2021/19 Кн 79
СЛАНЕВ, Калин Стойчев
        Суданка (Sorghum sudanense (Piper) Stapf.) : [монография] / Калин Сланев, Станимир Енчев ; науч. ред. Цветан Кикиндонов. - Шумен : Химера, 2020. - 275 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 242-271

ISBN 978-619-7218-72-5
1. Суданка - агротехника
633.2:631.5
COBISS.BG-ID 46013960

БК 2021/19 Кн 80
СЛАНЕВ, Калин Стойчев
        Суданката и нейните хибриди - възможност за добив на екологична продукция за преживните : студия / Калин Сланев. - Шумен : Химера, 2021. - 65 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

Рец.: Даниела Кертикова, Николай Ценов. - Рез. на бълг. и англ. ез. - Библиогр.: с. 59-64

ISBN 978-619-7218-83-1
1. Суданка
633.2
COBISS.BG-ID 46161928

636.09 ВЕТЕРИНАРНА НАУКА. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ ПО ДОМАШНИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ЖИВОТНИ: КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ. ЗООТЕХНИЧЕСКИ, ЗАЩИТНИ МЕРКИ
Виж и 614.2; 614.3; 614.4; 614.6

БК 2021/19 Кн 81
МАРУЦОВА, Ваня Желязкова
        Кетоза в модерното говедовъдство / Ваня Маруцова. - Ст. Загора [т.е. Шумен] : Химера, 2020 ([Шумен] : Растер). - 103 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 21 см

Рец.: Йордан Николов, Румен Бинев. - Библиогр.: с. 85-103

ISBN 978-619-7218-69-5
1. Обмяна на веществата - при животните - болести 2. Преживни животни - болести
636.09:616-008
636.2.09:616-008
COBISS.BG-ID 46020104

636.2 ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ. ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК

МАРУЦОВА, Ваня Желязкова
        Кетоза в модерното говедовъдство Вж Кн 81

636.3 ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЪК

БК 2021/19 Кн 82
БОЙКОВСКИ, Стефан Георгиев, 1938-
        Хибридизация при овцете за повишаване на месодайността им : монография / Стефан Бойковски, Димитър Георгиев, Тодор Цонев ; ред. Стефан Бойковски. - Шумен : Химера, 2019. - 148 с. : с табл. ; 25 см

Библиогр.: с. 142-146

ISBN 978-619-7218-64-0
1. Овце - хибридизация
636.32/.38.03
COBISS.BG-ID 46092552

БК 2021/19 Кн 83
        ПРОМЕНЛИВО кръстосване при овцете : монография / Стефан Бойковски ... [и др.] ; ред. Стефан Бойковски. - Шумен : Химера, 2020. - 121 с. : с табл. ; 25 см

Други авт.: Димитър Георгиев, Тодор Цонев, Иван Янков. - Библиогр.: с. 117-120

ISBN 978-619-7218-70-1
1. Овце - хибридизация
636.32/.38.03
COBISS.BG-ID 46072584

БК 2021/19 Кн 84
        РОДОПСКИ цигай : монография / Стефан Бойковски ... [и др.] ; ред. Стефан Георгиев Бойковски. - Шумен : Химера, 2021. - 169 с. : с табл. ; 25 см

Други авт.: Димитър Георгиев, Георги Ралчев, Цонка Оджакова, Венелин Кафеджиев, Христо Караджов, Иван Цочев, Дочо Генковски. - Пълната форма на името на авт. Иван Цочев е Иван Цочев Иванов. - Библиогр.: с. 159-167

ISBN 978-619-7218-84-8
1. Овце - породи - България 2. България - овцевъдство
636.32/.38.05(497.2)
COBISS.BG-ID 46069512

БК 2021/19 Кн 85
        СТАРОПЛАНИНСКИ цигай : монография / Стефан Бойковски ... [и др.] ; ред. Стефан Бойковски. - Шумен : Химера, 2020. - 217 с. : с табл. ; 25 см

Други авт.: Димитър Георгиев, Иван Цочев, Иван Янков, Дочо Генковски, Герчо Герчев. - Пълната форма на името на авт. Иван Цочев е Иван Цочев Иванов. - Библиогр.: с. 204-214

ISBN 978-619-7218-73-2
1. Овце - породи - България 2. България - овцевъдство
636.32/.38.05(497.2)
COBISS.BG-ID 46093576

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/19 Кн 86
ЛАМБОВА, Даниела Христова, 1981-
        Здравословни десерти / Даниела Ламбова ; фотогр. Даниела Ламбова, Невена Генчева. - София : [Даниела Ламбова], 2019 ([София] : [Принтбук]). - 124 с. : с цв. ил., портр. ; 25 см

ISBN 978-619-91452-0-3
1. Сладкарство - рецепти
641.85(083.12)
COBISS.BG-ID 46071304

БК 2021/19 Кн 87
МОТОВА, Велина Тодорова, 1983-
        Нисковъглехидратни рецепти за душата. [Ч.] 3 / [Велина Мотова]. - [Варна] : Vili's time, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 190 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на авт. Велина Мотова установено от доп. източник

ISBN 978-619-91774-0-2
1. Готварство - рецепти
641.55(083.12)
COBISS.BG-ID 46125064

НИКОЛАЕВА, Гергана, 1977-
        Събудих се и беше утре : поезия с кулинарни рецепти от Лео Бианки и Франческо Марино Вж Кн 156

БК 2021/19 Кн 88
        ПОДБРАНИ рецепти от арменската кухня / [състав.] Онник Ханесян. - Шумен : Химера, 2020. - 195 с. : с цв. ил. ; 21 см

Вход към кухнята ; Кухнята на Армения - древна и уникална ; За Армения ; Кулинарни съвети: с. 5-12. - На с. 4 погрешно отпеч. 4. прераб. и доп. изд., в изд. каре - 4. прераб. изд.

ISBN 978-619-7218-78-7
1. Готварство - Армения - рецепти 2. Армения - домакинство
641.55(479.25)(083.12)
COBISS.BG-ID 46046728

654 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ И ТЕЛЕКОНТРОЛ (ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛУГИ)
Виж и 3.07/.08; 338.47;347.83; 621.39; 656

СТРИЖЛЕВ, Христин Богомилов, 1984-
        Радиобизнес Вж Кн 41

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

ГЪЛЪБОВ, Марин Иванов, 1964-
        Финансовият анализ в контролинга на фасилити и пропърти фирмите : избрани теми : [монография] Вж Кн 24

ГЪЛЪБОВ, Марин Иванов, 1964-
        Финансово-счетоводни аспекти на дейността на фирмите за недвижими имоти Вж Кн 25

РАНЧЕВ, Георги Христов, 1972-
        Данъчно облагане и данъчен контрол в Република България : учебно помагало Вж Кн 29

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

ГЪЛЪБОВ, Марин Иванов, 1964-
        Аспекти на икономиката на промишлеността Вж Кн 33

ГЪЛЪБОВ, Марин Иванов, 1964-
        Нормативното отразяване на финансите на фирмите за недвижими имоти за периода април 1991 г. - декември 2020 г. Вж Кн 23

ГЪЛЪБОВ, Марин Иванов, 1964-
        Финансовият анализ в контролинга на фасилити и пропърти фирмите : избрани теми : [монография] Вж Кн 24


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

71 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНА, ГРАДИНСКА И ПАРКОВА АРХИТЕКТУРА
Виж и 911.37

БК 2021/19 Кн 89
ЕВРЕВ, Петко Илиев, 1939-
        Градоустройството на Ловеч / Петко Илиев Еврев. - [София] : Фастумпринт, 2020. - 139 с. : с пл., цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-619-7223-74-3 : 10 лв.
1. Градоустройство - Ловеч - история 2. Ловеч - градоустройство
711.4.03(497.214.1)
908(497.214.1)
COBISS.BG-ID 46096136

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

РАШЕВА, Ивета Кирилова, 1970-
        Възрожденският анахроничен "Разказ" за покръстителната мисия на Св. Св. Кирил и Методий в България Вж Кн 133

781 ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА. ОБЩИ ВЪПРОСИ
Виж и 78.01

БК 2021/19 Кн 90
БАХЧЕВАНОВА, Снежана Йосифова, 1963-
        Хармония. Ч. 1 / Снежана Бахчеванова ; нотопис Петя Данкова, Михаела Котева. - София : Voice Acad., 2021 ([София] : [Мико дизайн]). - 120 с. ; 30 см

За автора: с. 5

ISMN 979-0-9016693-4-5
1. Хармония (музика) - учебници
781.4(075)
COBISS.BG-ID 46182152

СТРИЖЛЕВ, Христин Богомилов, 1984-
        Радиобизнес Вж Кн 41


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81'25 ТЕОРИЯ НА ПРЕВОДА

БК 2021/19 Кн 91
PELLED, Shakhar
        Fleecing the linguist : how techno-rhetoric is eroding translation quality and facilitating the exploitation of linguists in the translation industry / Shakhar Pelled. - [Варна] : Shakhar Pelled, 2021 ([Варна] : [Колор принт]). - 126 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-619-91660-8-6 (подв.)
ISBN 9786199166086 !
1. Превод
81'255
COBISS.BG-ID 46065928

811 ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/19 Кн 92
СТО
        100 години чуждоезиково обучение в УНСС : сборник от юбилейна международна научна конференция, 30-31 октомври 2020 / ред. кол. Даниела Кох-Кожухарова ... [и др.] ; предг. Даниела Кох-Кожухарова = 100 years of foreign language teaching at UNWE : conference proceedings, jubilee international scientific conference, 30-31 October 2020 / ed. board Daniela Koch-Kozhuharova ... [и др.]. - Sofia : Univ. of Nat. and World Economy, 2021. - 280 с. : с ил. ; 24 см

Други ред.: Димитър Веселинов, Антония Пенчева, Албена Стефанова, Калина Ишпекова-Братанова. - Възприетата форма на името на ред. Калина Ишпекова-Братанова е Калина Филипова Братанова. - Пълната форма на името на ред. Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров. - Изд. на УНСС. Кат. "Чужди ез. и приложна лингвистика". - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста. - Текст и на англ., рус., исп. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ., рус., исп. ез.

ISBN 978-619-232-452-0
1. Чужди езици - методика на преподаването - конференции
811:37.091.3(06)
COBISS.BG-ID 46196232

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/19 Кн 93
BRATANOVA, Kalina Filipova, 1962-
        Advanced English for international relations and European studies / Kalina Bratanova. - Sofia : Univ. of Nat. and World Economy, 2021. - 227 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на кор.: Advanced English. - Рец.: Daniela Koch-Kozhuharova, Dimitar Vesselinov, Alexandra Bagasheva. - Библиогр.: с. 223-226

ISBN 978-619-232-415-5 : 12.90 lv.
1. Английски език - учебници за ВУЗ
811.111(075.8)
COBISS.BG-ID 46101768

БК 2021/19 Кн 94
KIPLING, Rudyard, 1865-1936
        The jungle book : abridged and six tests : Rudyard Kipling / състав. Албена Агасян. - 2. изд. - Пловдив : Коала прес, 2020 ([София] : [DPX]). - 107 с. ; 21 см + Keys (8 с.). - (Language trainer)

1. изд. 2012

ISBN 978-619-7536-23-2 : 8.40 лв.
1. Английски език - учебни помагала
811.111(076)
821.111-91-31
COBISS.BG-ID 46154760

БК 2021/19 Кн 95
O'HENRY, 1862-1910
        Short stories : abridged and six tests : O'Henry / състав. Ваня Иванова. - 2. изд. - Пловдив : Koala Press, 2020 ([София] : [DPX]). - 92 с. ; 21 см + keys (8 с.). - (Language trainer)

Възприетата форма на името на състав. Ваня Иванова е Ваня Иванова Зидарова. - Текст и на бълг. ез. - Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-619-7536-51-5 : 9 лв.
1. Английски език - учебни помагала
811.111(076)
821.111(73)-91-32
COBISS.BG-ID 46104840

БК 2021/19 Кн 96
WILDE, Oscar, 1854-1900
        Fairy tales : abridged and six tests / Oscar Wilde ; състав. Ваня Иванова. - 2. изд. - Пловдив : Koala Press, 2020 ([София] : [DPX]). - 100 с. ; 21 см + keys (8 с.). - (Language trainer)

Възприетата форма на името на състав. Ваня Иванова е Ваня Иванова Зидарова, погрешно отпеч. в кн. Ван Иванова. - Текст и на бълг. ез. - 1. изд. 2005

ISBN 978-619-7536-52-2 : 9 лв.
1. Английски език - учебни помагала
811.111(076)
821.111-93-91
COBISS.BG-ID 46154248

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК)

БК 2021/19 Кн 97
JUNBLAT, Baraa
        Albaian für leichte Kommunikation zwischen den Arabern und den Deutschen / Baraa Junblat. - Plovdiv [т.е. Стамболийски] : Бадер, 2020 ([Пловдив] : [Макрос]). - 201 с. : с ил., табл. ; 20 см

Загл. погрешно отпеч. на загл. с.: Albaian für leichte Kummunikation zwischen den Arabern und den Deutschen. - Парал. текст и загл. на араб. ез.

ISBN 978-619-91054-2-9
1. Немски език - разговорници, немско-арабски 2. Арабски език - разговорници, немско-арабски
811.112.2(038)
811.411.21(038)
COBISS.BG-ID 46160648

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БК 2021/19 Кн 98
ЕЛИСЕЕВА, Елена Димитрова, 1960-
        Тестове по български език : в помощ на учениците от 8. до 12. клас / Елена Елисеева, Камелия Митева. - Пловдив : Коала прес, 2020 (В. Търново : Абагар). - 184 с. : с табл. ; 23 см

ISBN 978-619-7536-68-3 : 11.99 лв.
1. Български език - тестове за средни училища
811.163.2(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 46108936

БК 2021/19 Кн 99
РАДКОВА, Веселина Михайлова
        7 животворни слово-извора или за богатството на един родопски говор, с. Момчиловци, Смолянско / Веселина Радкова. - София : [Изд. авт.], 2019 ([София] : Алианс принт). - 352 с. ; 24 см

Рец. Елена Каневска-Николова

ISBN 978-619-188-322-6
1. Български език - диалекти - Родопски край - речници 2. Момчиловци (област Смолян) - езикознание
811.163.2'286(497.23-22)(038)
COBISS.BG-ID 46160392

811.411.21 АРАБСКИ ЕЗИК

JUNBLAT, Baraa
        Albaian für leichte Kommunikation zwischen den Arabern und den Deutschen Вж Кн 97

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/19 Кн 100
        ИСКАМ приказка!. Т. 1 / прев. от англ. Екатерина Митренцева ; ил. Ан Кронхаймер ... [и др.]. - [София] : Фют, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 352 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл. Illustrated animal stories. - Други ил.: Майк Гордън, Карл Гордън, Росио Мартинес, Даниел Постгейт, Али Лодж, Душан Павлик, Лаура Фурние, Даниел Хауърт. - Възприетата форма на името на ил. Даниел Постгейт е Даниъл Постгейт, на ил. Душан Павлик - Душан Павлич, на ил. Даниел Хауърт - Даниъл Хауарт

ISBN 978-619-199-626-1 (подв.) : 19.90 лв.

821-93-34
COBISS.BG-ID 46154504

БК 2021/19 Кн 101
        ИСКАМ приказка!. Т. 2 / прев. от англ. Екатерина Митренцева ; ил. Симона Димитри ... [и др.]. - [София] : Фют, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 354 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Illustrated stories for bedtime. - Други ил.: Майк Гордън, Карл Гордън, Джорджиън Овъруотър, Питър Котрил, Мат Уард, Алекс де Уолф, Поли Бернатен

ISBN 978-619-199-627-8 (подв.) : 19.90 лв.

821-93-34
COBISS.BG-ID 46155016

БК 2021/19 Кн 102
        ЦВЕТЯТА на малката Ида : адаптация по Ханс Кристиан Андерсен / ил. Гергана Аламанова. - София : Арт Етърнал Синема, 2020. - 12 с. : с цв. ил. ; 28 см

ISBN 978-619-191-616-0

821-93-91
COBISS.BG-ID 46155784

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/19 Кн 103
КОНЪР, Алекс
        Прокълнатата буря / Алекс Конър ; прев. [от англ. ез.] Анна Василева. - София : Арт Етърнал Синема, 2020. - 408 с. : с ил. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Загл. и на итал. ез.: Tempesta maledetta / Alex Connor

ISBN 978-619-191-620-7 : 14.99 лв.

821.111-311.6
COBISS.BG-ID 46099464

БК 2021/19 Кн 104
МАКДЪРМИД, Вал, 1955-
        Гроб на мечти / Вал Макдърмид ; прев. от англ. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 480 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Broken ground / Val McDermid. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-223-5 : 19.90 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 46045192

БК 2021/19 Кн 105
МАКДЪРМИД, Вал, 1955-
        Потайни замисли / Вал Макдърмид ; прев. от англ. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 480 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Insidious intent / Val McDermid. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и: Завръщане у дома : разказ / Вал Макдърмид

ISBN 978-954-365-207-5 : 19.90 лв.

821.111-312.4
821.111-32
COBISS.BG-ID 46044680

KIPLING, Rudyard, 1865-1936
        The jungle book : abridged and six tests : Rudyard Kipling Вж Кн 94

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/19 Кн 106
ЛИЧФИЙЛД, Дейвид
        Мечокът, пианото, мечето и горският концерт / Дейвид Личфийлд ; ил. Дейвид Личфийлд ; прев. от англ. Екатерина Латева. - София : Фют, 2021 (Китай). - [38] с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл.: The bear, the piano, and little bear's concert / David Litchfield

ISBN 978-619-199-589-9 !

821.111-93-34
COBISS.BG-ID 46130696

WILDE, Oscar, 1854-1900
        Fairy tales : abridged and six tests Вж Кн 96

821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/19 Кн 107
РУНИ, Сали, 1991-
        Нормални хора / Сали Руни ; прев. от англ. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 287 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Normal people / Sally Rooney. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-233-4 : 17.90 лв.

821.111(417)-31
COBISS.BG-ID 46102024

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/19 Кн 108
АДАМС, Лиса Кей
        Тайният мъжки клуб за любовни романи / Лиса Кей Адамс ; прев. от англ. Вера Паунова. - София : Ибис, 2020. - 312 с. ; 21 см. - (Колекция Избрани съвременни любовни романи)

Ориг. загл.: The bromance book club / Lyssa Kay Adams

ISBN 978-619-157-337-0 : 14.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46076168

БК 2021/19 Кн 109
АЙСЛЪР, Бари, 1964-
        Ливия Лоун / Бари Айслър ; прев. от англ. Володя Първанов. - София : Арт Етърнал Синема, 2020. - 388 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Livia Lone / Barry Eisler

ISBN 978-619-191-631-3

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 46069768

БК 2021/19 Кн 110
ГАРУД, Джули, 1946-
        Нежно спасение / Джули Гаруд ; прев. от англ. Диана Кутева. - София : Ибис, 2020 ([София] : Симолини). - 423 с. ; 21 см. - (Колекция Златни исторически любовни романи)

Ориг. загл.: Saving grace / Julie Garwood

ISBN 978-619-157-350-9 : 15.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46102536

БК 2021/19 Кн 111
ДЕВЕРО, Джуд, 1947-
        Рицар в блестящи доспехи / Джуд Деверо ; прев. от англ. Диана Кутева. - София : Ибис, 2020 ([София] : Симолини). - 440 с. ; 21 см. - (Колекция Златни исторически любовни романи)

Ориг. загл.: A knight in shining armor / Jude Deveraux

ISBN 978-619-157-343-1 : 15.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46107144

БК 2021/19 Кн 112
ДЖЕЙМС, Моника
        Порочни страсти: Ловът / Моника Джеймс ; прев. от англ. Анна Василева. - София : Арт Етърнал Синема, 2020. - 376 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The hunt / Monica James. - Кн. от поредицата "Греховни удоволствия"

ISBN 978-619-191-598-9 : 14.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46068744

БК 2021/19 Кн 113
ДЖОНСЪН, Морийн, 1973-
        Ръката на стената / Морийн Джонсън ; прев. от англ. Александър Мишков. - София : Ибис, 2020. - 275 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The hand on the wall / Maureen Johnson. - Кн. 3 от трилогията Искрено коварен

ISBN 978-619-157-346-2 : 13.90 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 46095112

БК 2021/19 Кн 114
КЛЕЪР, Касандра, 1973-
        Червените магически свитъци / Касандра Клеър, Уесли Чу ; прев. от англ. Вера Паунова. - София : Ибис, 2020 ([София] : Симолини). - 343 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The red scrolls of magic / Cassandra Clare, Wesley Chu. - Касандра Клеър - псевд. на авт. Джудит Ромелт. - Кн. 1 от поредицата Най-древните проклятия

ISBN 978-619-157-352-3 : 16.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 46145032

БК 2021/19 Кн 115
МАХУРИН, Шелби
        Змия и гълъб / Шелби Махурин ; прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : Ибис, 2020 ([София] : [Симолини]). - 420 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Serpent & dove / Shelby Mahurin

ISBN 978-619-157-342-4 : 16.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 46062856

БК 2021/19 Кн 116
МОРГАН, Кас, 1984-
        100-те: Завръщане у дома / Кас Морган ; прев. Габриела Кожухарова. - София : Ибис, 2020 ([София] : Симолини 94). - 288 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The 100: Homecoming / Kass Morgan. - Загл. в изд. каре: Стоте: Завръщане у дома

ISBN 978-619-157-349-3 : 12.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 46080776

БК 2021/19 Кн 117
УОРД, Дж. Р., 1969-
        Наследството на черния кинжал. Кн. 2, Кръвен обет / Дж. Р. Уорд ; прев. Вера Паунова. - София : Ибис, 2020. - 392 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Black dagger legacy. Blood vow / J. R. Ward. - Речник на термините: с. 7-11

ISBN 978-619-157-339-4 : 16.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 46073352

БК 2021/19 Кн 118
ФИЛИПС, Сюзън Елизабет, 1948-
        Танцувай с мен / Сюзън Елизабет Филипс ; прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : Ибис, 2020. - 328 с. ; 21 см. - (Колекция Избрани съвременни любовни романи)

Ориг. загл.: Dance away with me / Susan Elizabeth Phillips

ISBN 978-619-157-344-8 : 14.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46105096

БК 2021/19 Кн 119
ФОРЕСТ, Кристина
        Накъдето ме водят мечтите / Кристина Форест ; прев. Мария Димитрова. - София : Ибис, 2020. - 259 с. ; 20 см

Ориг. загл.: I wanna be where you are / Kristina Forest

ISBN 978-619-157-336-3 : 13.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46096904

БК 2021/19 Кн 120
ХУВЪР, Колийн, 1979-
        Премълчани истини / Колийн Хувър ; прев. от англ. Вихра Манова. - София : Ибис, 2020 ([София] : [Симолини]). - 357 с. ; 21 см. - (Колекция Избрани съвременни любовни романи)

Ориг. загл.: Regretting you / Colleen Hoover. - За автора: с. 356

ISBN 978-619-157-341-7 : 14.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 46030600

БК 2021/19 Кн 121
ЧАКРАБОРТИ, С. А.
        Хрониките на Девабад. Кн. 2, Царство от мед / С. А. Чакраборти ; прев. от англ. Вера Паунова. - София : Ибис, 2020 ([София] : Симолини). - 560 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The kingdom of copper / S. A. Chakraborty. - Речник на термините: с. 11-13

ISBN 978-619-157-345-5 : 18.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 46149896

БК 2021/19 Кн 122
DAE, Koji A.
        Scars that never bled : an exploration of Frankenstein through poetry / Koji A. Dae. - Gabrovo : Paiyak Development, 2020 (Poland : Amazon Fulfillment). - 109 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7588-00-2

821.111(73)-1
COBISS.BG-ID 46162952

O'HENRY, 1862-1910
        Short stories : abridged and six tests : O'Henry Вж Кн 95

821.111(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/19 Кн 123
БРАНДЪН, Джон Г., 1879-1941
        Писък в Сохо / Джон Г. Брандън ; с предг. от Мартин Едуардс ; прев. от англ. Иван Костурков. - София : Еднорог, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 270 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A scream in Soho / John G. Brandon

ISBN 978-954-365-244-0 : 15.90 лв.

821.111(94)-312.4
COBISS.BG-ID 45969928

821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/19 Кн 124
КАСТЕН, Мона, 1992-
        Да мечтаеш отново : роман / Мона Кастен ; прев.[от англ. ез.] Даниела Колева. - София : Арт етърнал синема, 2020. - 384 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Dream again / Mona Kasten

ISBN 978-619-191-635-1 : 14.99 лв.

821.112.2-31
COBISS.BG-ID 46044168

БК 2021/19 Кн 125
КАСТЕН, Мона, 1992-
        Нова надежда : роман / Мона Кастен ; прев. [от англ. ез.] Даниела Колева. - София : Арт етърнал синема, 2020. - 383 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Hope again / Mona Kasten

ISBN 978-619-191-614-6 : 14.99 лв.

821.112.2-31
COBISS.BG-ID 46044424

821.112.2(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/19 Кн 126
ГЬОСВАЙНЕР, Фридерике, 1980-
        Тъжна свобода : роман / Фридерике Гьосвайнер ; прев. Здравка Евстатиева. - София : Еднорог, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 159 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Traurige Freiheit / Friederike Gösweiner. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-243-3 : 15 лв.

821.112.2(436)-31
COBISS.BG-ID 46094600

821.131.1 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/19 Кн 127
КИНГСЛИ, Фелиша, 1987-
        Брак по сметка / Фелиша Кингсли ; прев. от итал. Полина Иванова. - София : Art Eternal, 2021. - 415 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Matrimonio di convenienza / Felicia Kingsley

ISBN 978-619-191-628-3

821.131.1-31
COBISS.BG-ID 46149384

821.134.4 ГАЛИСИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/19 Кн 128
КОСТАС, Ледисия, 1979-
        Верн и тайният живот на жените-растения / Ледисия Костас ; прев. от исп. Ангелина Димитрова. - [София] : Тонипрес-ай, 2018 ([Хасково] : [Полиграф-юг]). - 176 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Verne y la vida secreta de las mujeres planta / Ledicia Costas

ISBN 978-619-7002-14-0 : 9.90 лв.

821.134.4-31
COBISS.BG-ID 46091784

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/19 Кн 129
АКУНИН, Борис, 1956-
        Азазел : конспирологичен детективски роман / Борис Акунин ; прев. от рус. Владимир Райчев. - 2. изд. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 271 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Азазел / B. Akunin. - Борис Акунин - псевд. на авт. Григорий Шалвович Чхартишвили. - 1. изд. 2002, в сер. Приключенията на Ераст Фандорин

ISBN 978-954-365-209-9 : 15.90 лв.

821.161.1-312.4
COBISS.BG-ID 46124808

БК 2021/19 Кн 130
МИХАЛКОВА, Елена Ивановна, 1974-
        Не е препоръчително да се обиждат котки / Елена Михалкова ; прев. от рус. Денис Коробко. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 351 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Котов обижать не рекомендуется / Елена Михалкова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-212-9 : 15.90 лв.

821.161.1-312.4
COBISS.BG-ID 46126856

БК 2021/19 Кн 131
РЕМИЗОВ, Виктор Владимирович, 1958-
        Изкушение : роман / Виктор Ремизов ; прев. от рус. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2020. - 388 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Искушение / Виктор Ремизов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-33-0 : 26 лв.

821.161.1-31
COBISS.BG-ID 46148360

821.161.2 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/19 Кн 132
СЕРЕБРЯНЫЙ, Михаил, 1948-
        Тайны семейного альбома / Михаил Серебряный. - Бургас [т.е. Ахелой] : Нина-небе, 2021. - 140 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Интервью для музея "Яд ва Шем" / на Леонид Смиловицкий ; с Ошер Серебряный: с. 22-27, 75-77. - За авт.: с. 2

ISBN 978-619-91767-0-2
ISBN 978-619-91767 !

821.161.2-94
COBISS.BG-ID 46162696

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/19 Кн 133
РАШЕВА, Ивета Кирилова, 1970-
        Възрожденският анахроничен "Разказ" за покръстителната мисия на Св. Св. Кирил и Методий в България / Ивета Рашева. - 2. прераб. и доп. изд. - София [т.е. Варна] : Онгъл, 2021. - 222 с. : с цв. ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - 1. изд. 2020, установено от доп. източник. - Рец.: Вера Бонева, Орлин Събев. - Библиогр.: с. 211-221

ISBN 978-619-7373-89-9
1. Кирил, славянски първоучител, 827-869 - в литературата и изкуството 2. Методий, славянски първоучител, 815-885 - в литературата и изкуството 3. Българска литература - Възраждане - теми, образи, сюжети 4. Изобразително изкуство, българско - теми, образи, сюжети 5. България - литературознание
821.163.2.09
75.04(497.2)
COBISS.BG-ID 46108680

821.163.2-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2021/19 Кн 134
БАНКОВ, Банко Петков, 1936-
        Избрани съчинения. Т. 5, Банална грешка : роман, отличен в конкурса на "Корпорация Развитие", втора редакция / Банко Петков Банков. - София : Фастумпринт, 2019. - 168 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Банална грешка. - Роман, който няма да остарее / Георги Цанков: с. 3-6. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Георги Цанков е Георги Цанков Цанев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и: Публикувани творби от Б. П. Банков: с. 168

ISBN 978-619-7223-65-1 : 14 лв.

821.163.2(081)
821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46080264

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/19 Кн 135
АНГЕЛОВ, Милко Борисов, 1953-
        Ще ми зашлевиш една целувка : лирика / Милко Ангелов - Амбо. - 2. изд. - Шумен : Химера, 2020. - 60 с. ; 21 см

1. изд. 2019

ISBN 978-619-7218-68-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46147336

БК 2021/19 Кн 136
АНГEЛОВА, Запрянка Трифонова, 1969-
        Върнах се : стихове / Запрянка Ангелова ; худож. Цочо Пеев. - Пловдив : [Полиграф комерс], 2020. - 48 с. : с ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-91865-9-8 (подв.)

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46151688

БК 2021/19 Кн 137
БАЕВ, Антон Христов, 1963-
        63 меланхолии на Антон Баев : дневник от стихове = 63 melancholies of Anton Baev : a diary of poems / transl. Vera Ivanova. - Пловдив : Коала прес, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 192 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7536-62-1 : 14 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46125832

БК 2021/19 Кн 138
БАЛДАРАНОВА, Мира Тодорова
        Божие чедо : поезия / Мира Балдаранова. - Ст. Загора : Пътуващите книги на Ст. Загора, 2020. - 45 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91565-2-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46101000

БК 2021/19 Кн 139
БОНОВ, Йонко Данов, 1963-
        Сектор "Ер малък" / Йонко Бонов ; худож. Йонко Бонов. - София : Пропелер, 2020. - 80 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-392-614-5

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 46018312

БК 2021/19 Кн 140
ГАНЕВ, Милен Ангелов
        Сичко коз / Милен Ганев ; ил. Димитър Маринков. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : Спектър). - 100 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-188-430-8 : 10 лв.

821.163.2-1
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46129672

БК 2021/19 Кн 141
ГЕНЧЕВA, Ралица Генчева, 1986-
        Когато "тръгвай" значи "остани" / Ралица Генчева. - [София] : [Изд. авт.], 2018 ([София] : Копиком България). - 50 отд. картички : с цв. ил. ; 19 x 14 см, в кутия (22 x 16 см)

Изд. на Ту Да Топ

ISBN 978-619-188-226-7 (в кутия) : 20 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46117896

БК 2021/19 Кн 142
ГЕНЧЕВA, Ралица Генчева, 1986-
        Любов навреме / Ралица Генчева. - [София] : Ралица Генчева, 2021 ([София] : Рем-бранд). - 80 с. ; 15 x 15

ISBN 978-619-91626-4-4 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46062088

БК 2021/19 Кн 143
ГЕНЧЕВA, Ралица Генчева, 1986-
        Морето, в което летя / Ралица Генчева. - [София] : Ралица Генчева, 2020 ([София] : Рем-Бранд). - 79 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-91626-0-6 : 14 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46148616

БК 2021/19 Кн 144
ГЕНЧЕВA, Ралица Генчева, 1986-
        Този път, за да ме чуеш / Ралица Генчевa. - [4.] прераб. изд. - [София] : Ралица Генчева, 2020 ([София] : Рем-Бранд). - 71 с. ; 15 x 15 см

1. изд. 2016, установено от доп. източник

ISBN 978-619-91626-1-3 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46082312

БК 2021/19 Кн 145
ГЕОРГИЕВА, Миглена Анастасова
        Отвъд спокойствието : стихове / Миглена Георгиева. - Пловдив : Коала прес, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 48 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7536-65-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46074888

БК 2021/19 Кн 146
ГЛУШКОВ, Милен Иванов, 1966-
        Сказание за любовта / Милен Глушков. - Шумен : Химера, 2020. - 54 с. ; 15 см

ISBN 978-619-7218-81-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46071560

БК 2021/19 Кн 147
ГОЧЕВА, Радка, 1965-
        Вечен кръговрат : стихове / Радка Гочева. - Казанлък : Лукс принт, 2012. - 72 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Радка Гочева е Радка Гочева Куртева. - За книгата и авторката / Десислава Иванова: с. 4-5. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-91558-9-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46054920

БК 2021/19 Кн 148
ДОБРИНОВА, Петя, 1955-
        Камбанен звън : избрани стихове от Петя Добринова. - София : ИД Принт, 2020. - 104 с. : с ил. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Петя Добринова е Петя Добринова Гологанова. - В кн. погрешно отпеч. 2. прераб. и доп. изд. - Накратко за Петя Добринова: с. 104

ISBN 978-619-91634-0-5 (подв.)

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46100744

БК 2021/19 Кн 149
ЕНЧЕВ, Венцислав Марков, 1974-
        Спартански сонети / Венцислав Енчев ; худож. Венцислав Енчев. - София [т.е. Габрово] : [Венцислав Енчев], 2020 ([София] : [Булгед]). - 123 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-90998-2-7 (не е отпеч.) : 20 лв.
ISBN 978-619-90988-2-7 !

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 46055176

КОСАКОВ, Александър Димитров, 1934-
        Беслен : деветдесет и пет години светско училище Вж Кн 50

БК 2021/19 Кн 150
КОЦЕВА, Мария Георгиева, 1972-
        Цветна феерия : стихосбирка / Мария Коцева ; худож. Венетка Нитова. - София : Българи, 2019. - 80 с. : с цв. ил. ; 21 см

Раздала обич с ласкава ръка / Даринка Петкова: с. 3. - Цветна феерия, или пролетен ритуал за обичане : послеслов / Десислава Иванова: с. 76-77. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8425-65-0 : 9 лв.
ISBN 978-954-8425-62-3 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46187528

БК 2021/19 Кн 151
МАНЕВА, Дария, 1953-
        На разсъмване : стихове / Дария Манева ; худож. Ася Толедо. - Пловдив : Коала прес, 2020. - 63 с. : с ил. ; 20 см

Пътуване към изгрева / Нина Белова: с. 3-4. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Пълната форма на името на авт. Дария Манева е Дария Манева Севкова.

ISBN 978-619-7536-54-6 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46065160

БК 2021/19 Кн 152
МОМОВ, Богомил Митев, 1939-
        Оттук - оттам : вечни песни. кътче от земния Рай / Богомил Момов. - Шумен : Химера, 2020. - 127 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7218-71-8

821.163.2-192
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46032136

БК 2021/19 Кн 153
НАНКОВА, Таня, 1939-
        Вдъхновения и творения / Таня Нанкова. - Шумен : Химера, 2019. - 116 с. ; 21 см

Таня Нанкова - псевд. на авт. Стоянка Крумова Добрева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7218-63-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46028808

БК 2021/19 Кн 154
НАНКОВА, Таня, 1939-
        Децата, песента, промяната / Таня Нанкова. - Шумен : Химера, 2019. - 134 с. ; 20 см

Таня Нанкова - псевд. на авт. Стоянка Крумова Добрева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7218-65-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46028040

БК 2021/19 Кн 155
НАЧЕВ, Благомир Колев, 1951-
        Присъствие : стихове / Благомир Начев. - Пловдив : Коала прес, 2020 (София : DPX). - 59 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7536-75-1 : 6 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46144520

БК 2021/19 Кн 156
НИКОЛАЕВА, Гергана, 1977-
        Събудих се и беше утре : поезия с кулинарни рецепти от Лео Бианки и Франческо Марино / Гергана Николаева ; предг. Цвети Георгиева, Маргарита Петкова. - [София] : Гергана Николаева, 2020 ([София] : [Ропринт]). - 80 с. : с цв. ил. ; 15 x 15 см

Пълната форма на името на авт. Гергана Николаева е Гергана Николаева Аврамова, на авт. на доп. материал Маргарита Петкова - Маргарита Петкова Мачева. - Кн. е ил. с рис. на: Дарина Бузова, Камелия Цолова, Виктория Маринова, Кристиян Атанасов, Мартин Пенев, Дияна Димитрова, Йоана Цонева, Пламена Белчева, Валентин Сотиров

ISBN 978-619-91637-0-2 : 12 лв.
1. Готварство - рецепти 2. Италия - домакинство
821.163.2-1
641.55(450)(083.12)
COBISS.BG-ID 46171400

БК 2021/19 Кн 157
ПЛАМЕНОВА, Десислава, 1990-
        Червейче любов / Десислава Пламенова. - София : Персеиди, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 78 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Десислава Пламенова е Десислава Пламенова Иванова. - Биогр. данни отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-619-91688-0-6 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46042632

БК 2021/19 Кн 158
СМИЛЯНОВ, Йордан Великов, 1933-
        Дрънкалки : смешни и горчиви / Йордан Смилянов ; предг. Йордан Тонев. - Благоевград : Шевица, 2017 (Благоевград : Смилков). - 40 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Йордан Тонев е Йордан Тонев Йорданов

ISBN 978-954-9413-23-6

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 46097672

БК 2021/19 Кн 159
ТРЪНЕНСКИ, Васил Николов
        Всичко, което не ти казах / Васил Тръненски. - Пловдив : [Изд. авт.], 2020 ([Пловдив] : Интел дизайн). - 40 с. ; 21 см

ISBN 978-619-188-416-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46063368

БК 2021/19 Кн 160
ЦАНКОВ, Петър, поезия
        Роден в града на розите / Петър Цанков ; ил. Елеонора Атанасова. - Казанлък : ИК Янита, [2020] ([Казанлък] : Казанлък прес 77). - 120 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-343-126-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46043400

821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2021/19 Кн 161
БАНКОВ, Банко Петков, 1936-
        Прозорци в зида : пиеси / Банко Петков Банков. - София : Фастумпринт, 2020. - 124 с. ; 21 см

Озаренията на освободената духовност / Георги Цанков: с. 5-8. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Георги Цанков е Георги Цанков Цанев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Под южния кръст : драма ; Щурец-свирец : детска пиеса ; Последен шанс : камерна пиеса

ISBN 978-619-7223-73-6 : 10 лв.

821.163.2-2
COBISS.BG-ID 46072072

МАТОВА, Диана, 1946-
        Днес започва от вчера Вж Кн 171

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/19 Кн 162
БАЕВ, Антон Христов, 1963-
        Спас Господов в страната на амазонките : записки под карантина / Антон Баев. - Пловдив : Коала прес, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 140 с. ; 20 см

Кн. 2 от поредицата за Спас Господов 

ISBN 978-619-7536-57-7 : 12 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46131464

БАНКОВ, Банко Петков, 1936-
        Избрани съчинения. Т. 5, Банална грешка : роман, отличен в конкурса на "Корпорация Развитие", втора редакция Вж Кн 134

БК 2021/19 Кн 163
БЪНКОВА, Нели Петрова
        Непомилваните : документална повест за Димитър Кантакузин на фона на трагичния за Балканите 15 век / Нели Бънкова. - София : Wini 1837, 2019. - 149 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9437-77-5
1. Димитър Кантакузин, 1435-1487 - художествена литература
821.163.2-321.6
COBISS.BG-ID 46145800

ГАНЕВ, Милен Ангелов
        Сичко коз Вж Кн 140

БК 2021/19 Кн 164
ГЕНЧЕВA, Ралица Генчева, 1986-
        За Коледа си пожелавам : разговори за любов по женски / Ралица Генчевa. - [София] : Ту Да Топ, 2019 ([София] : Рем-Бранд). - 56 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-91456-1-6 : 14 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46083336

БК 2021/19 Кн 165
ДЕРМЕНДЖИЕВА, Людмила Кирилова, 1934-
        Таня / Людмила Дерменджиева. - София : Фастумпринт, 2020. - 64 с. : с факс., цв. ил. ; 21 см

Доц. Елена Харбова - съученичка на доц. Людмила Дерменджиева: с. 59. - Просто истина / Мариана Попова: с. 62. - Размисъл / Ваня Статева: с. 63. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7223-75-0

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46038792

БК 2021/19 Кн 166
ДИМИТРОВА, Емилия, 1946-
        Тайнството / Емилия Димитрова. - София [т.е. Благоевград] : Нове пъблишинг, 2019 ([София] : Принткор сълюшън). - 263 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Емилия Димитрова е Емилия Димитрова Кузманска

ISBN 978-619-7555-00-4 : 14.90 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46060808

БК 2021/19 Кн 167
ДИМИТРОВА, Емилия, 1946-
        Тайнството / Емилия Димитрова. - София [т.е. Благоевград] : Нове пъблишинг, 2019 ([София] : Принткор сълюшън). - 263 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Емилия Димитрова е Емилия Димитрова Кузманска

ISBN 978-619-7555-01-1 (подв.) : 18.90 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46060296

БК 2021/19 Кн 168
ЕНЧЕВ, Емил, 1953-
        Забранени монолози : разкази и новели / Емил Енчев. - Смолян : Зеа-Принт, [2020]. - 121 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Пълната форма на името на авт. Емил Енчев е Емил Енчев Михайлов

ISBN 978-619-196-102-3

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46097928

БК 2021/19 Кн 169
КАРАГЕОРГИЕВ, Кольо, 1949-2021
        Невероятните приключения на Алекс Харакирито : криминален роман / Кольо Карагеоргиев. - София : Кольо Карагеоргиев, 2020 ([Плевен] : izdavam.com). - 300 с. ; 21 см

Кольо Карагеоргиев - псевд. на авт. Кольо Михайлов Колев

ISBN 978-619-91268-8-2

821.163.2-312.4
COBISS.BG-ID 46153736

БК 2021/19 Кн 170
КОВАЧЕВИЧ, Миодраг Нинков, 1959-
        Шестица от тотото / Миодраг Ковачевич. - [2. изд.]. - София : Арт Етърнал Синема, 2020. - 176 с. ; 22 см

1. изд. 2017 на изд. ИвиПет

ISBN 978-619-191-637-5

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46070536

БК 2021/19 Кн 171
МАТОВА, Диана, 1946-
        Днес започва от вчера / Диана Матова. - Габрово : ИК Луна, 2020 (Габрово : Екс-прес). - 264 с. ; 21 см

Да се загубя под луната / Минчо Г. Минчев: с. 5-6. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-722-050-8

821.163.2-32
821.163.2-2
COBISS.BG-ID 46060552

БК 2021/19 Кн 172
СТОЯНОВА, Яна
        Дневници по време на карантина / Яна Стоянова. - София : Арт Етърнал Синема, 2020. - 95 с. ; 21 см

ISBN 978-619-191-615-3

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46095624

БК 2021/19 Кн 173
ХАНЕСЯН, Онник Хазар, 1941-
        Щрихи от един живот : новела / Онник Ханесян ; предг. Ива Симеонова. - Шумен : Химера, 2020. - [4], 67 с. : с ил. (някои цв.) ; 21 см

На с. 4 погрешно отпеч. 4. прераб. изд., в изд. каре - 3. доп. изд. - Год. на изд. погрешно отпеч. на с. 5 - 2018

ISBN 978-619-7218-77-0

821.163.2-322.6
COBISS.BG-ID 46049032

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/19 Кн 174
АНГЕЛОВ, Милко Борисов, 1953-
        Смехотрус с магнитуд 8.8 по Рихтер : една метаморфоза в лирика и проза : хумор и сатъра за възрастни / Милко Б. Ангелов. - 2. изд. - Шумен : Химера, 2020. - 163 с. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Смехотрус. - Загл. в изд. каре: Смехотрус.... - 1. изд. 2019 на изд. Бълг. мултимедийна компания. - За авт.: с. 2

ISBN 978-619-7218-67-1

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 46094856

БК 2021/19 Кн 175
БУКОВ, Явор Антимов, 1944-
        Ретроградна амнезия / Явор Буков. - Пловдив : Коала прес, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 258 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7536-60-7 : 20 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46064648

ВАСИЛЕВ, Веселин Борисов, 1939-
        13 години здравна реформа с нейните две лица : с усмивка към реалностите Вж Кн 66

БК 2021/19 Кн 176
ЗЛАТКОВ, Рангел Тодоров, 1931-2020
        Мое благословено село Насалевци : публицистика / Рангел Златков. - София : Фастумпринт, 2019. - 120 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7223-62-0
1. Насалевци (област Перник) - краезнание
821.163.2-92
908(497.22-22)(0:82-92)
COBISS.BG-ID 46029832

ЙОСИФОВ, Григор Борисов, 1932-
        Геологията като призвание и съдба Вж Кн 77

БК 2021/19 Кн 177
КАЦЕВ-Бурски, Данаил Василев, 1888-1958
        Каймакчалан : из дневника на сестра Евга / Данаил Кацев-Бурски. - [2. изд.]. - Плевен : Еделвайс, 2021. - 264 с. ; 22 см

Загл. в изд. каре: Каймакчалан. Из дневника на сестра Евга. - 1. изд. 1933 със загл. Каймак-Чалан, на печ. Ганчо Добринов, в сер. Бойна библиотека ; No 4, установено от доп. източник

ISBN 978-619-7186-34-5 : 15 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46097160

БК 2021/19 Кн 178
        СЛОВО, образ и звук : сборник с литературни и художествени произведения от Арт пленер Салманово 2020 / състав. Мариана Петкова ; худож. Мариана Петкова. - Шумен : Химера, 2020 (Шумен : Растер). - 44 с. : с ил., портр. ; 21 см

Земното неземно и неземното земно на изкуството / Ростислава Тодорова-Енчева: с. 4-5. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Ростислава Тодорова-Енчева е Ростислава Георгиева Тодорова. - Хармония от идеи / Мариана Петкова, Пламен Петков: с. 6

ISBN 978-619-7218-79-4

821.163.2-82
COBISS.BG-ID 46197512

БК 2021/19 Кн 179
СТОЙКОВ, Николай Иванов, 1936-2020
        Да наредим пъзела! / Николай Стойков. - [Пловдив] : Коала прес, 2020 (София : DPX). - 116 с. : с ил., факс. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е продълж. на "Пред огледалото"

ISBN 978-619-7536-61-4 : 10 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 46151944

ХАНЕСЯН, Онник Хазар, 1941-
        Искрица от Благодатния огън Вж Кн 7

БК 2021/19 Кн 180
ХАНЕСЯН, Онник Хазар, 1941-
        Приключение в Ирак : дневникът на един гурбетчия / Онник Ханесян ; предг. Ива Симеонова. - Шумен : Химера, 2020. - [2], 232 с. : с цв. ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Дневникът на един гурбетчия : приключение в Ирак. - На с. 2 погрешно отпеч. 4. доп. изд.

ISBN 978-619-7218-76-3

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 46049544

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/19 Кн 181
БЕЛОВА, Нина Нечева, 1953-
        Един дебел хипопотам / Нина Белова ; худож. Радостина Пенева. - София [т.е. Пловдив] : Коала прес, 2020. - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см

ISBN 978-619-7536-59-1 : 5.99 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46116872

БК 2021/19 Кн 182
БЕЛОВА, Нина Нечева, 1953-
        Училище за джуджета / Нина Белова ; худож. Радостина Пенева. - София [т.е. Пловдив] : Коала прес, 2020. - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см

ISBN 978-619-7536-69-0 : 5.99 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46117128

БК 2021/19 Кн 183
БЕЛОВА, Нина Нечева, 1953-
        Щастливото джудже / Нина Белова ; худож. Радостина Пенева. - Пловдив : Коала прес, 2020. - [24] с. : с цв. ил. ; 23 см

ISBN 978-619-7536-76-8 : 5.99 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46116360

БК 2021/19 Кн 184
МАСЛЕВА, Цветанка Петрова
        Зайо Байо, джуджетата и пъстрите яйца / Цветанка Маслева ; ил. Биляна Господинова. - [2. изд.]. - [София] : Фют, 2021. - [12] с. : с ил. ; 27 см

1. изд. 1996

ISBN 978-619-199-631-5 : 3.50 лв

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46106632

БК 2021/19 Кн 185
МИХАЙЛОВА, Цвета Василева, 1947-
        Моята азбука за животните : енциклопедия в стихове / Цвета Михайлова. - [Пловдив] : Летера, 2019 ([София] : [M&BM]). - 32 с. : с цв. ил. ; 28 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-179-106-4

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 46166536

БК 2021/19 Кн 186
ПЕЕВА, Мария Константинова
        Приятелят на Дядо Коледа / Мария Пеева ; ил. Клементина Манчева. - [София] : Ай Пи Медия, [2019] ([Добрич] : [Фолиарт]). - 48 с. : с цв. ил. ; 23 x 23 см

Биогр. данни за авт., ил. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91398-0-6 (подв.) : 18 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 46092808

821.221.31 ЛИТЕРАТУРА НА ПУЩУНСКИ ЕЗИК (АФГАНСКА ЛИТЕРАТУРА)

БК 2021/19 Кн 187
MAHBOUB, Silsila
        Then we were free / Silsila Mahboub. - [София] : [Silsila Mahboub], [2021] ([София] : [Миг принт]). - [40] с. ; 15 см

Кор. опис. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91835-0-2 : 10 лв.

821.221.31-94
COBISS.BG-ID 46158600

821.411.16 ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ (БИБЛЕЙСКИ, СРЕДНОВЕКОВЕН И КЛАСИЧЕСКИ)

БК 2021/19 Кн 188
PELLED, Shakhar
        Faith in the age of doubt / Shakhar Pelled. - [Варна] : Shakhar Pelled, 2017 ([Варна] : [Колор принт]). - 227 с. ; 21 см

Загл. и текст на иврит. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-619-90801-2-2

821.411.16-97
COBISS.BG-ID 46054408

821.411.21 ЛИТЕРАТУРА НА АРАБСКИ ЕЗИК

БК 2021/19 Кн 189
ал-КАРКИ, Мухамад
        Върху ръката ми растат лилиуми : поезия / Мухамад ал-Карки. - Plovdiv : Бадер, 2020 ([Пловдив] : [Макрос]). - 92 с. ; 20 см

Загл. на бълг. ез. установено от доп. източник. - Загл. и текст на араб. ез. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-619-91576-3-3

821.411.21-1
COBISS.BG-ID 46071048

БК 2021/19 Кн 190
ЛУАЙБИ, Зикра
        Моят квартал в мъглата / Зикра Луайби. - Plovdiv [т.е. Стамболийски] : Бадер, 2020 ([Пловдив] : [Макрос]). - 102 с. ; 20 см

Загл. на бълг. ез., установено от доп. източник. - Загл. и текст на араб. ез. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-619-91054-9-8

821.411.21(567)-31
COBISS.BG-ID 46069256

БК 2021/19 Кн 191
НАСИР, Карим
        Платонически Кеймбридж : семиология на неуловимото / Карим Насир. - Plovdiv [т.е. Стамболийски] : Бадер, 2020 ([Пловдив] : [Макрос]). - 97 с. ; 20 см

Загл. и сведения за авт. отговорност на бълг. ез. установени от доп. източник. - Загл. и текст на араб. ез. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-619-91576-6-4
1. Арабска литература - история и критика 2. Арабски страни - литературознание
821.411.21.09
COBISS.BG-ID 46064392

БК 2021/19 Кн 192
НАХАБА, Хусайн
        Шатрите на Гранада / Хусайн Нахаба. - Plovdiv [т.е. Стамболийски] : Бадер, 2020 ([Пловдив] : [Макрос]). - 112 с. ; 20 см

Загл. на бълг. ез. установено от доп. източник. - Загл. и текст на араб. ез. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-619-91576-5-7

821.411.21(567)-1
COBISS.BG-ID 46065672

БК 2021/19 Кн 193
САИД, Али Лафта
        Древен страх / Али Лафта Саид. - Plovdiv [т.е. Стамболийски] : Бадер, 2020 ([Пловдив] : [Макрос]). - 256 с. ; 20 см

Загл. на бълг. ез. установено от доп. източник. - Загл. и текст на араб. ез. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-619-91576-4-0

821.411.21(567)-31
COBISS.BG-ID 46070280

БК 2021/19 Кн 194
САЛМАН, Лиза, 1972-
        Неизреченото между Шахразад и Шахриар : текстове в проза. Ч. 1 / Лиза Салман. - Plovdiv [т.е. Стамболийски] : Бадер, 2020 ([Пловдив] : [Макрос]). - 51 с. : с ил. ; 20 см

Загл. на бълг. ез. установено от доп. източник. - Загл. и текст на араб. ез. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-619-91054-5-0

821.411.21(567)-1
821.411.21(567)-3
COBISS.BG-ID 46067208

БК 2021/19 Кн 195
САЛМАН, Лиза, 1972-
        Неизреченото между Шахразад и Шахриар : текстове в проза. Ч. 2 / Лиза Салман, Мазин ал-Аний. - Пловдив [т.е. Стамболийски] : Бадер, 2020 ([Пловдив] : [Макрос]). - 48 с. : с ил. ; 20 см

Загл. на бълг. ез., установено от доп. източник. - Загл. и текст на араб. ез. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-619-91054-4-3

821.411.21(567)-1
821.411.21(567)-3
COBISS.BG-ID 46166024

БК 2021/19 Кн 196
ал-ХАЛАБИЯ, Рауд
        Зад редовете / Рауд ал-Халабия. - Plovdiv [т.е. Стамболийски] : Бадер, 2020 ([Пловдив] : [Макрос]). - [72] с. ; 20 см

Загл. на бълг. ез. установено от доп. източник. - Загл. и текст на араб. ез. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-619-91054-7-4
ISBN 9786199105474 !

821.411.21(567)-32
COBISS.BG-ID 46068488

БК 2021/19 Кн 197
ал-ХАЛАБИЯ, Рауд
        Между редовете / Рауд ал-Халабия. - Plovdiv [т.е. Стамболийски] : Бадер, 2020 ([Пловдив] : [Макрос]). - 45 с. ; 20 см

Загл. на бълг. ез. установено от доп. източник. - Загл. и текст на араб. ез. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-619-91054-6-7
ISBN 9786199105467 !

821.411.21(567)-32
COBISS.BG-ID 46072328

БК 2021/19 Кн 198
ал-ХАЛАБИЯ, Рауд
        Написаното между редовете / Рауд ал-Халабия. - Plovdiv [т.е. Стамболийски] : Бадер, 2020 ([Пловдив] : [Макрос]). - 57 с. ; 20 см

Загл. на бълг. ез. установено от доп. източник. - Загл. и текст на араб. ез. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-619-91054-8-1

821.411.21(567)-32
COBISS.BG-ID 46069000

БК 2021/19 Кн 199
ХАСАН, Салах
        Бягството на дъщерята на Ной / Салах Хасан ; предг. Шакир Нури. - Пловдив [т.е. Стамболийски] : Бадер, 2020 ([Пловдив] : [Макрос]). - 88 с. ; 20 см

Загл. на бълг. ез., установено от доп. източник. - Загл. и текст на араб. ез. - Текст отпеч. отдясно наляво

ISBN 978-619-91576-1-9

821.411.21(567)-31
COBISS.BG-ID 46066952

821.511.141-93 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/19 Кн 200
ФОДОР, Шандор, 1927-2012
        Чипике : джуджето, което искаше да стане великан / Шандор Фодор ; худож. Стефка Радкова ; прев. Иванка Павлова. - [3. изд.]. - [София] : Фют, 2021. - 156 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Csipike, a gonosz törpe, mese / Fodor Sándor. - 1. изд. 1990 на изд. Отечество

ISBN 978-619-199-588-2 : 12.90 лв.

821.511.141-93-34
COBISS.BG-ID 46098952


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

ЕВРЕВ, Петко Илиев, 1939-
        Градоустройството на Ловеч Вж Кн 89

ЖИВКОВ, Цанко, 1926-
        Паисиада Вж Кн 207

ЗЛАТКОВ, Рангел Тодоров, 1931-2020
        Мое благословено село Насалевци : публицистика Вж Кн 176

КОСАКОВ, Александър Димитров, 1934-
        Беслен : деветдесет и пет години светско училище Вж Кн 50

СЛАВЯНСКА, Яна, 1964-
        Читалището в Ясна поляна - благословен храм на паметта Вж Кн 60

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

БАДЕВ, Йордан Антонов, 1888-1944
        Даме Груев : живот и дело Вж Кн 208

БК 2021/19 Кн 201
        БОТЕВГРАД... началото : родова хроника / състав. Десислава Иванова ; предисл. Симеонка Влайкова. - София : Българи, 2019. - 158 с. : с ил. ; 21 см

За родовата хроника / Десислава Иванова: с. 155-156. - Кн. е ил. с рис. на Володя Казаков

ISBN 978-954-8425-69-8 : 15 лв.
1. Родове, български - Ботевград 2. Ботевград - генеалогия
929.52(497.21-21)
COBISS.BG-ID 46059528

ГЕРМАН, епископ Кавказки и Екатеринодарски, 1828-1895
        Лествица до небесните врати : как миряните да четат "Лествицата" Вж Кн 11

        Йоаким ГРУЕВ - просветителят и общественикът : доклади от научната конференция "Копривщица и копривщенци в новобългарското просветно движение", посветена на 190 години от рождението на Йоаким Груев, Копривщица, 12-13 септември 2018 година Вж Кн 206

        ДВА стълба на храма : сборник с материали, посветени на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров и 70-годишнината на проф. д-р Славчо Вълчанов Вж Кн 12

ЖИВКОВ, Цанко, 1926-
        Паисиада Вж Кн 207

ЗАМЯТИН, Николай
        Авиаторы : события, судьбы Вж Кн 46

ЙОСИФОВ, Григор Борисов, 1932-
        Геологията като призвание и съдба Вж Кн 77

ЮЛИАНИЯ, монахиня, 1899-1981
        Жизнеописание на московския старец отец Алексей Мечов Вж Кн 14

PELLED, Shakhar
        The Gorilla-Gals doctrine : femininity, motherhood and volkgeist in the creed of Rabbi Yosef Kalner Вж Кн 8

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

БК 2021/19 Кн 202
        КРЪСТОНОСНИЯТ поход към Варна 1443-1445 / въвед., състав., комент., прев. [от османотур. ез.] Колин Имбър ; прев. от англ. Трифон Трифонов. - Варна : МС, 2015. - 194 с. : с к. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: The Crusade of Varna, 1443-45 / Colin Imber. - Речник: с. 184-190. - От преводача: 14 преведени текста за похода / Трифон Трифонов: с. 191-193

ISBN 978-954-8493-78-9 : 18 лв.
1. Кръстоносни походи - 1443-1445 2. Варненска битка 1444 3. Европа - история 4. България - история
94(4)"14"
94(497.2)"14"
COBISS.BG-ID 46165256

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/19 Кн 203
ЗАМЯТИН, Николай
        Балканы : события, судьбы / Николай Замятин. - Ахелой : Нина-небе, 2021 ([Хасково] : [Полиграф-юг]). - 88 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Исправленному верить. Балканы. - За авт.: с. 2. - Кн. от поредицата Исправленному верить

ISBN 978-619-91767-3-3
1. Външна политика - Русия - история 2. Външна политика - България - история 3. Русия - история 4. България - история
94(470+571)
94(497.2)"18/19"
COBISS.BG-ID 46129416

БК 2021/19 Кн 204
ЗАМЯТИН, Николай
        Желтороссия : события, судьбы / Николай Замятин. - Ахелой : Нина-небе, 2021 ([Хасково] : [Полиграф-юг]). - 52 с. : с ил., портр. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Исправленному верить. Желтороссия. - За авт.: с. 2. - Кн. от поредицата Исправленному верить

ISBN 978-619-91767-1-9
1. Външна политика - Русия - история 2. Външна политика - Китай - история 3. Русия - история 4. Китай - история
94(470+571)
94(510)
COBISS.BG-ID 46128648

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/19 Кн 205
ЖИВКОВ, Цанко, 1926-
        Възход и страдание на българите / Цанко Живков. - София : Фастумпринт, 2019. - 335 с. : с портр., ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Цанко Живков е Цанко Живков Здравков

ISBN 978-619-7223-61-3
1. История - България 2. България - история
94(497.2)
COBISS.BG-ID 46074120

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

        КРЪСТОНОСНИЯТ поход към Варна 1443-1445 Вж Кн 202

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/19 Кн 206
        Йоаким ГРУЕВ - просветителят и общественикът : доклади от научната конференция "Копривщица и копривщенци в новобългарското просветно движение", посветена на 190 години от рождението на Йоаким Груев, Копривщица, 12-13 септември 2018 година / ред. Славка Керемидчиева, Петя Бъркалова ; предг. Петя Бъркалова. - Копривщица [т.е. София] : [Ефект адвъртайзинг], 2018. - [2], 306 с. : с ил., факс. ; 24 см

Изд. на Дир. на музеите - Копривщица. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-90794-5-4
1. Груев, Йоаким, 1828-1912 - юбилеи и чествания - конференции 2. Възрожденци - юбилеи и чествания - конференции 3. Просветно движение (България) - конференции 4. България - история
94(497.2)"18/19"(092)(062)
929 Груев, Йоаким
COBISS.BG-ID 46130952

БК 2021/19 Кн 207
ЖИВКОВ, Цанко, 1926-
        Паисиада / Цанко Живков. - София : Фастумпринт, 2020. - 213, [25] с. : ил., факс., генеалог. табл. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Цанко Живков е Цанко Живков Здравков

ISBN 978-619-7223-77-4
1. Паисий Хилендарски, 1722-1773 - биографии 2. Възрожденци - биографии 3. Села - Западна България - история 4. Кралев дол (област Перник) - краезнание 5. България - история
94(497.2)"17"(092)
908(497.22-22)
929 Паисий Хилендарски
COBISS.BG-ID 46073096

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/19 Кн 208
БАДЕВ, Йордан Антонов, 1888-1944
        Даме Груев : живот и дело / Йордан Бадев. - [2. изд.]. - Плевен : Еделвайс, 2021. - 132 с. ; 22 см

1. изд. 1943 на изд. М-во на нар. просвещение. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7186-36-9 : 11 лв.
1. Груев, Дамян Йованов, 1871-1906 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
94(497.2)"18/19"(092)
929 Груев, Дамян Йованов
COBISS.BG-ID 46078472

ЗАМЯТИН, Николай
        Балканы : события, судьбы Вж Кн 203

94(5) ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

ЗАМЯТИН, Николай
        Желтороссия : события, судьбы Вж Кн 204


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

0 ОБЩ ОТДЕЛ

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/19 Г 1
REGIONALEN istoričeski muzej (Blagoevgrad)
        Numismatic collection of the Regional Historical Museum at Blagoevgrad (ancient Skaptopara) : Greek, Thracian, Macedonian, Roman republican, imperial and provincial coins from the 5th century BC to the 5th century AD / [text] Margarita Andonova ... [и др.] ; ed. board Ilya S. Prokopov - ed. in chief ... [и др.] ; transl. Evgeni Paunov, Valeria Bineva ; photogr. and Margarita Andonova. - Sofia : Provias, 2014 ([В. Търново] : Faber). - 159 с. : с ил., к. ; 30 см. - (Coin collections and coin hoards from Bulgaria ; vol. 4, ISSN 1312-9465)

Без сведение за ориг. загл. - Други авт. на текст: Svetoslava Filipova, Evgeni Paunov, Ilya Prokopov. - Други ред.: Svetoslava Sv. Filipova, Evgeni I. Paunov. - Библиогр.: с. 23-26. - Геогр. показалец / comp. E. Paunov, именен показалец

ISBN 978-954-92000-3-4 : 20 лв.
1. Регионален исторически музей (Благоевград) - колекции - каталози 2. Монети, антични - Благоевград - каталози 3. Благоевград - музеи
069.538:94(497.222)
737.1.032(497.222)(083.82)
COBISS.BG-ID 46183432


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА

REGIONALEN istoričeski muzej (Blagoevgrad)
        Numismatic collection of the Regional Historical Museum at Blagoevgrad (ancient Skaptopara) : Greek, Thracian, Macedonian, Roman republican, imperial and provincial coins from the 5th century BC to the 5th century AD Вж Г 1

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК 2021/19 Г 2
ČAKǍROV, Veselin Nikolov, 1972-
        A quarter of infinity : [комикс] / Veselin Chakarov ; text Asen Kozhuharov ; transl. in Engl. Stefan Atanasov. - Varna : Terra Balkanica, [2019]. - [36] с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Четвърт безкрайност. - За худож., авт.: с. 36

ISBN 978-619-90844-3-4
1. България - изобразителни изкуства
741.52(497.2)
821.163.2-322.9:741.51
COBISS.BG-ID 46167304


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

ČAKǍROV, Veselin Nikolov, 1972-
        A quarter of infinity : [комикс] Вж Г 2


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/19 Г 3
АЛЕКСАНДРОВ, Александър Горчев, 1962-
        Спомени от Велики Преслав : [албум] / Александър Горчев, Васил Василев = Memories from Veliki Preslav / Alexander Gorchev, Vasil Vasilev. - Шумен : Химера, [2021]. - 1 албум (46 с.) : с ил. ; 22 x 22 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Александър Горчев е Александър Горчев Александров

ISBN 978-619-7218-80-0 (подв.)
1. История - Велики Преслав - албуми 2. Велики Преслав - краезнание
908(497.21-21)(084.12)
COBISS.BG-ID 46180360


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

        ДЪРЖАВНА сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) : документален сборник : разширен вариант. Ч. 1 Вж Е 3

        ДЪРЖАВНА сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) : документален сборник : разширен вариант. Ч. 2 Вж Е 4

        ДЪРЖАВНА сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) : документален сборник. Ч. 1 Вж Е 5

        ДЪРЖАВНА сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) : документален сборник. Ч. 2 Вж Е 6

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

        ДЪРЖАВНА сигурност - активни и остри мероприятия (1944-1991 г.) : документален сборник Вж Е 1

        ДЪРЖАВНА сигурност - активни и остри мероприятия (1944-1991 г.) : документален сборник Вж Е 2

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/19 Е 1
        ДЪРЖАВНА сигурност - активни и остри мероприятия (1944-1991 г.) [Електронен ресурс] : документален сборник. - Текстови данни. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2020. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см. - (Из архивите на ДС ; 55)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Bulgarian State Security - active and pointed measures 1944-1991. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-7361-64-3
1. Държавна сигурност - България - история - извори 2. Разузнаване - България - история - извори 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(091)(093.2.034)
327.84(497.2)(091)(093.2.034)
COBISS.BG-ID 46147592

БК 2021/19 Е 2
        ДЪРЖАВНА сигурност - активни и остри мероприятия (1944-1991 г.) [Електронен ресурс] : документален сборник. - Текстови данни. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Из архивите на ДС ; 55)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Bulgarian State Security - active and pointed measures 1944-1991. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-7361-69-8
1. Държавна сигурност - България - история - извори 2. Разузнаване - България - история - извори 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(091)(093.2.034)
327.84(497.2)(091)(093.2.034)
COBISS.BG-ID 46164488

БК 2021/19 Е 3
        ДЪРЖАВНА сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) [Електронен ресурс] : документален сборник : разширен вариант. Ч. 1. - Текстови данни. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2020. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см. - (Из архивите на ДС ; 54)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран ; етикет. - Загл. и на англ. ез.: Bulgarian State Security and the terrorist attacks in Bulgaria (1944-1991). - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-7361-61-2
1. Държавна сигурност - България - история - извори 2. Тероризъм - България - противодействие - история - извори 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(091)(093.2.034)
323.28-043.4(497.2)(091)(093.2.034)
COBISS.BG-ID 46161416

БК 2021/19 Е 4
        ДЪРЖАВНА сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) [Електронен ресурс] : документален сборник : разширен вариант. Ч. 2. - Текстови данни. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2020. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см. - (Из архивите на ДС ; 54)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Bulgarian State Security and the terrorist attacks in Bulgaria (1944-1991). - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-7361-62-9
1. Държавна сигурност - България - история - извори 2. Тероризъм - България - противодействие - история - извори 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(091)(093.2.034)
323.28-043.4(497.2)(091)(093.2.034)
COBISS.BG-ID 46123528

БК 2021/19 Е 5
        ДЪРЖАВНА сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) [Електронен ресурс] : документален сборник. Ч. 1. - Текстови данни. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Из архивите на ДС ; 54)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Bulgarian State Security and the terrorist attacks in Bulgaria (1944-1991). - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-7361-60-5
1. Държавна сигурност - България - история - извори 2. Тероризъм - България - противодействие - история - извори 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(091)(093.2.034)
323.28-043.4(497.2)(091)(093.2.034)
COBISS.BG-ID 46073864

БК 2021/19 Е 6
        ДЪРЖАВНА сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) [Електронен ресурс] : документален сборник. Ч. 2. - Текстови данни. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Из архивите на ДС ; 54)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Bulgarian State Security and the terrorist attacks in Bulgaria (1944-1991). - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-7361-63-6
1. Държавна сигурност - България - история - извори 2. Тероризъм - България - противодействие - история - извори 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(091)(093.2.034)
323.28-043.4(497.2)(091)(093.2.034)
COBISS.BG-ID 46074376


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ
Виж и 159.91; 577; 581.1; 591.1; 616-092

ПАНАЙОТОВ, Валентин Стефанов, 1971-
        Мускулна сила и мускулна хипертрофия Вж Е 8

633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

БК 2021/19 Е 7
        СБОРНИК с доклади от научен семинар "От зърното до хляба" и литературен конкурс "Най-вкусният хляб" [Електронен ресурс] : проведени на 16 май 2019 г., Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" / ред. Димчо Захариев. - Текстови данни. - Шумен : Химера, 2019. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см, в кутия 19 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Пълната форма на името на ред. Димчо Захариев е Димчо Захариев Иванов. - Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Фак. по природни науки. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7218-66-4 (в кутия)
1. Зърнено-житни култури - селекция и семепроизводство - конференции 2. Хлебопекарски изделия - технология - конференции
633.1:631.52(06.034)
664.65(06.034)
821.163.2-053.5-4(082.034)
COBISS.BG-ID 46118408

664 ПРОИЗВОДСТВО И КОНСЕРВИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

        СБОРНИК с доклади от научен семинар "От зърното до хляба" и литературен конкурс "Най-вкусният хляб" : проведени на 16 май 2019 г., Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Вж Е 7


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
Виж и 379.8; 685.6; 685.7

БК 2021/19 Е 8
ПАНАЙОТОВ, Валентин Стефанов, 1971-
        Мускулна сила и мускулна хипертрофия [Електронен ресурс] / Валентин Панайотов. - Текстови данни. - София : Валентин Панайотов, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Биогр. данни за авт. в текста. - Рец.: Юлиан Карабиберов, Нели Янкова. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-91844-0-0
1. Спорт - физиология 2. Мускули 3. Спортисти - физически качества и подготовка
796:612(0.034)
612.73/.74(0.034)
796.015(0.034)
COBISS.BG-ID 46168840


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

        СБОРНИК с доклади от научен семинар "От зърното до хляба" и литературен конкурс "Най-вкусният хляб" : проведени на 16 май 2019 г., Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Вж Е 7


ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИАврамова, Гергана Николаева, 1977- вж Николаева, Гергана, 1977-

Агасян, Албена Фран, 1970- вж Agasjan, Albena Fran, 1970-

Адамс, Лиса Кей (автор) Кн 108

Айслър, Бари, 1964- (автор) Кн 109

Акунин, Борис, 1956- (автор) Кн 129

Аламанова, Гергана Стоянова (илюстратор) Кн 102

Алварес Мигенс, Марта, 1976- (илюстратор) Кн 2

Александров, Александър Горчев, 1962- (автор) Г 3

Ангелов, Милко Борисов, 1953- (автор) Кн 135, Кн 174

Ангeлова, Запрянка Трифонова, 1969- (автор) Кн 136

Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875 (библиографски предшественик) Кн 102

Андонова, Маргарита Зафирова, 1951- вж Andonova, Margarita Zafirova, 1951-

Анзова, Елена Иванова, 1987- (автор) Кн 74

ал- Аний, Мазин, 1973- (автор) Кн 195

Атанасов, Борислав Атанасов, 1979- (автор) Кн 49

Атанасов, Стефан Атанасов, 1959- вж Atanasov, Stefan Atanasov, 1959-

Атанасова, Елеонора Атанасова, 1986- (илюстратор) Кн 160Бадев, Йордан Антонов, 1888-1944 (автор) Кн 208

Баев, Антон Христов, 1963- (автор) Кн 137, Кн 162

Балдаранова, Мира Тодорова (автор) Кн 138

Банишки, Симеон Александров, 1939- (автор) Кн 78

Банков, Банко Петков, 1936- (автор) Кн 134, Кн 161

Банкова, Йовка Петкова, 1975- (член на редакционна колегия) Кн 35

Бахчеванова, Снежана Йосифова, 1963- (автор) Кн 90

Бекриев, Константин Петров, 1947- (автор) Кн 51, Кн 52

Белев, Димитър Георгиев, 1936- (автор) Кн 26

Белова, Нина Нечева, 1953- (автор) Кн 181, Кн 182, Кн 183 (автор на допълнителен материал) Кн 151

Бернатен, Поли, 1972- (илюстратор) Кн 101

Бианки, Лео, 1974- (автор на допълнителен материал) Кн 156

Бинева, Валерия Тодорова вж Bineva, Valerija Todorova

Близнаков, Милчо Петков, 1959- (автор) Кн 31

Бойваленков, Петър Георгиев, 1964- (автор) Кн 53, Кн 62

Бойковски, Стефан Георгиев, 1938- (автор, редактор) Кн 82, Кн 83, Кн 84, Кн 85

Бонев, Димитър Иванов, 1961- (автор) Кн 4

Бонов, Йонко Данов, 1963- (автор, илюстратор) Кн 139

Борисов, Веселин, 1939- вж Василев, Веселин Борисов, 1939-

Бояджиев, Драгомир Филипов, 1950- (автор) Кн 26, Кн 27, Кн 28

Боянова, Гергана Василева, 1979- (автор) Кн 27, Кн 28

Брандън, Джон Г., 1879-1941 (автор) Кн 123

Братанова, Калина Филипова, 1962- (отговорен редактор) Кн 92

Братанова, Калина Филипова, 1962- вж Bratanova, Kalina Filipova, 1962-

Буков, Явор Антимов, 1944- (автор) Кн 175

Бънкова, Нели Петрова (автор) Кн 163

Бъркалова, Петя Николова, 1956- (автор на допълнителен материал, редактор) Кн 206Вазова, Виолета Славиева, 1968- (автор) Кн 1

Вангелова, Златка Здравкова (съставител, член на редакционна колегия) Кн 37, Кн 38

Ванкова, Десислава Иванова, 1968- (автор) Кн 68, Кн 69

Василев, Васил Кирилов, 1954- (автор) Г 3

Василев, Веселин Борисов, 1939- (автор, илюстратор) Кн 66

Василева, Анна Георгиева, 1953- (преводач) Кн 103, Кн 112

Василева, Ваня Атанасова, 1979- (автор) Кн 32

Веселинов, Димитър, 1962- (редактор) Кн 92

Викторино, Хосе Умберто вж Victorino, José Humberto

Виясеньор, Ериберто вж Villaseñor, Heriberto

Влайкова, Симеонка Атанасова, 1940- (автор на допълнителен материал) Кн 201

Воденичаров, Цекомир Влайков, 1949- (автор на допълнителен материал) Кн 66

Войникова, Десислава Стоянова, 1985- (автор) Кн 64

Вълчанов, Славчо, 1940-2013 (съставител, редактор) Кн 10

Вълчева, Александра Йовчева, 1988- (автор) Кн 39Ганев, Милен Ангелов (автор) Кн 140

Гаруд, Джули, 1946- (автор) Кн 110

Генев, Петър Иванов, 1952- вж Genev, Petǎr Ivanov, 1952-

Генкова, Диана Николова, 1980- (автор) Кн 36

Генковски, Дочо Иванов (автор) Кн 84, Кн 85

Генчева, Невена Антонова, 1986- (илюстратор) Кн 86

Генчевa, Ралица Генчева, 1986- (автор) Кн 5, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 164

Георгиев, Георги Сашов, 1988- (автор на допълнителен материал) Кн 6

Георгиев, Димитър Петров, 1935- (автор) Кн 82, Кн 83, Кн 84, Кн 85

Георгиева, Емилия Христова, 1944- (автор на рецензия) Кн 75

Георгиева, Миглена Анастасова (автор) Кн 145

Георгиева, Цвети (автор на допълнителен материал) Кн 156

Гергова, Деляна Ангелова, 1972- (автор) Кн 59

Герман, епископ Кавказки и Екатеринодарски, 1828-1895 (автор) Кн 11

Герман Осецки, 1828-1895 вж Герман, епископ Кавказки и Екатеринодарски, 1828-1895

Герчев, Герчо Ваньов (автор) Кн 85

Гилина, Надя Викторова, 1976- (автор) Кн 27, Кн 28

Глушков, Милен Иванов, 1966- (автор) Кн 146

Гологанова, Петя Добринова, 1955- вж Добринова, Петя, 1955-

Гордън, Карл (илюстратор) Кн 100, Кн 101

Гордън, Майк, 1948- (илюстратор) Кн 100, Кн 101

Горнев, Радосвет Петров, 1964- (автор на рецензия) Кн 74

Горчев, Александър, 1962- вж Александров, Александър Горчев, 1962-

Горчев, Тодор Стойчев, 1941- (автор) Кн 78

Господинова, Биляна Тодорова, 1962- (илюстратор) Кн 184

Гочева, Радка, 1965- (автор) Кн 147

Груева-Панчева, Таня Светославова, 1980- (автор) Кн 73

Гълъбов, Марин Иванов, 1964- (автор) Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 33

Гьосвайнер, Фридерике, 1980- (автор) Кн 126Данкова, Петя Цветанова, 1985- (нотограф) Кн 90

Даракчиева, Боряна Неделчева, 1975- (преводач) Кн 115, Кн 118

Деверо, Джуд, 1947- (автор) Кн 111

Дей, Коджи А. вж Dae, Koji A.

Дейнс, Кейти (автор) Кн 2

Дерменджиева, Людмила Кирилова, 1934- (автор) Кн 165

Деспотов, Станимир (преводач) Кн 14

Джанабетска, Боряна Ангелова, 1957- (преводач) Кн 104, Кн 105, Кн 107

Джеймс, Моника (автор) Кн 112

Джонсън, Морийн, 1973- (автор) Кн 113

Джунблат, Бара вж Junblat, Baraa

Дилкина, Лилия Цонкова, 1957- (автор) Кн 51, Кн 52

Димитри, Симона, 1976- (илюстратор) Кн 101

Димитров, Димитър Веселинов, 1962- вж Веселинов, Димитър, 1962-

Димитров, Димитър Вълчинов, 1959- (автор) Кн 67

Димитров, Добромир Димитров, 1949- (автор на рецензия) Кн 71

Димитров, Иван Желев, 1944- вж Желев, Иван, 1944-

Димитрова, Ангелина Василева, 1946- (преводач) Кн 128

Димитрова, Валя Иванова, 1968- (автор) Кн 75

Димитрова, Диана Станчева, 1959- (автор на рецензия) Кн 74

Димитрова, Елеонора (преводач) Кн 11

Димитрова, Емилия, 1946- (автор) Кн 166, Кн 167

Димитрова, Мария Бранимирова, 1982- (преводач) Кн 119

Добрева, Стоянка Крумова, Нанкова, Таня, 1939-

Добринова, Петя, 1955- (автор) Кн 148

Докова, Клара Георгиева, 1969- (автор на рецензия) Кн 17

Дяволов, Игнат Николов, 1957- (илюстратор) Кн 60Еврев, Петко Илиев, 1939- (автор) Кн 89

Евстатиева, Здравка Георгиева, 1962- (преводач) Кн 126

Едуардс, Мартин (автор на допълнителен материал) Кн 123

Елисеева, Елена Димитрова, 1960- (автор) Кн 98

Енчев, Венцислав Марков, 1974- (автор, илюстратор) Кн 149

Енчев, Емил, 1953- (автор) Кн 168

Енчев, Станимир Божидаров, 1978- (автор)  Кн 79

Енчева, Ростислава Тодорова-, 1975- вж Тодорова, Ростислава Георгиева, 1975- Желев, Иван, 1944- (автор на допълнителен материал, редактор) Кн 12

Жечева, Ева Димитрова, 1959- (автор на допълнителен материал) Кн 40

Живков, Цанко, 1926- (автор) Кн 205, Кн 207Забунов, Георги Шинков, 1966- (автор) Кн 26, Кн 27, Кн 28

Замятин, Николай (автор) Кн 46, Кн 203, Кн 204

Захариев, Димчо, 1974- (редактор) Е 7

Здравков, Цанко Живков, 1926- вж Живков, Цанко, 1926-

Зидарова, Ваня Иванова, 1959- вж Zidarova, Vanja Ivanova, 1959-

Зиновиев, Владимир Йорданов, 1977- (автор) Кн 76

Златков, Рангел Тодоров, 1931-2020 (автор на допълнителен материал) Кн 50, Кн 77 (автор) Кн 176

Зленко, Алла Миколаивна, 1978- (член на редакционна колегия) Кн 35

Зленко, Алла Миколаївна, 1978- вж Зленко, Алла Миколаивна, 1978-Иванов, Александър Ненов (автор) Кн 53

Иванов, Димчо Захариев, 1974- вж Захариев, Димчо, 1974-

Иванов, Ивайло Бориславов, 1982- (автор) Кн 34

Иванов, Иван Цветанов, 1970- вж Цветанов, Иван, 1970-

Иванов, Иван Цочев, 1940- вж Цочев, Иван, 1940-

Иванова, Ваня, 1959- вж Зидарова, Ваня Иванова, 1959-

Иванова, Вера Красимирова, 1986- (преводач) Кн 137

Иванова, Десислава Пламенова, 1990- вж Пламенова, Десислава, 1990-

Иванова, Десислава Цветанова, 1968- (автор на допълнителен материал) Кн 147, Кн 150 (автор на допълнителен материал, съставител) Кн 201

Иванова, Лилия Спасова, 1945- (автор) Кн 1

Иванова, Нина Иванова, 1967- (автор) Кн 52

Иванова, Полина (преводач) Кн 127

Игнатова, Николинка Димитрова, 1965- (автор) Кн 26, Кн 27, Кн 28

Илиева, Славена Тодорова, 1988- (автор) Кн 75

Имбър, Колин, 1945- (автор на допълнителен материал, коментатор, съставител, преводач) Кн 202

Исайкина, Елена Дмитривна, 1980- (член на редакционна колегия) Кн 35

Иулиания, монахиня, 1899-1981 вж Юлиания, монахиня, 1899-1981

Ишпекова-Братанова, Калина, 1962- вж Братанова, Калина Филипова, 1962-Ісайкіна, Олена Дмитрівна, 1980- вж Исайкина, Елена Дмитривна, 1980-Йоан, протойерей, 1957- (редактор) Кн 14

Йоан Карамихалев, 1957- вж Йоан, протойерей, 1957-

Йовкова, Йорданка Христова, 1950- (автор) Кн 26, Кн 27, Кн 28

Йорданов, Йордан Тонев, 1943- вж Тонев, Йордан, 1943-

Йосифов, Григор Борисов, 1932- (автор) Кн 77Кабакчиева, Дора Сашкова (автор) Кн 32

Каменов, Калин Ангелов, 1980- (автор) Кн 40

Капитанова, Димитрина Петрова, 1959- (автор) Кн 54, Кн 55

Карагеоргиев, Кольо, 1949-2021 (автор) Кн 169

Караджов, Христо Иванов (автор) Кн 84

Караджова, Цвета Максимова, 1979- (редактор) Кн 73

Караджова Филиз, Цвета Максимова, 1979- вж Караджова, Цвета Максимова, 1979-

Карамихалев, Янчо Михалев, 1957- вж Йоан, протойерей, 1957-

ал-Карки, Мухамад (автор) Кн 189

Кастен, Мона, 1992- (автор) Кн 124, Кн 125

Катранджиев, Христо Иванов, 1970- (член на редакционна колегия) Кн 35

Кафеджиев, Венелин Векилов, 1952- (автор) Кн 84

Кацев-Бурски, Данаил Василев, 1888-1958 (автор) Кн 177

Керековска, Албена Георгиева, 1965- (автор на рецензия) Кн 17

Керемидчиева, Славка Георгиева, 1955- (редактор) Кн 206

Кикиндонов, Цветан Тодоров (редактор) Кн 79

Кингсли, Фелиша, 1987- (автор) Кн 127

Киплинг, Редьярд, 1865-1936 вж Kipling, Rudyard, 1865-1936

Киплинг, Ръдиард, 1865-1936 вж Kipling, Rudyard, 1865-1936

Киров, Кирил Георгиев, 1966- (автор) Кн 71

Кирова, Добромира Стойкова, 1976- (преводач) Кн 131

Кисьова, Петя Николаева, 1984- (преводач) Кн 72

Клеър, Касандра, 1973- (автор) Кн 114

Ковачевич, Миодраг Нинков, 1959- (автор) Кн 170

Кожухаров, Асен Николов, 1961- вж Kožuharov, Asen Nikolov, 1961-

Кожухарова, Габриела Любомирова, 1993- (преводач) Кн 116

Кожухарова, Даниела Николаева, 1964- (автор на допълнителен материал, редактор) Кн 92

Колев, Емил Миланов, 1964- (автор) Кн 53, Кн 62

Колев, Кольо Михайлов, 1949-2021 вж Карагеоргиев, Кольо, 1949-2021

Колева, Даниела (преводач) Кн 124, Кн 125

Колева, Елена Георгиева, 1971- (автор) Кн 65

Колева, Невена Желязкова Събева-, 1971- вж Събева-Колева, Невена Желязкова, 1971-

Конър, Алекс (автор) Кн 103

Коробко, Денис Иванович, 1974- (преводач) Кн 130

Кортезов, Ивайло Стефанов, 1969- (автор) Кн 53, Кн 56, Кн 57, Кн 58

Косаков, Александър Димитров, 1934- (автор) Кн 50

Костас, Ледисия, 1979- (автор) Кн 128

Костова, Антоанета (илюстратор) Кн 61

Костурков, Иван Йорданов, 1985- (преводач) Кн 123

Котева, Михаела (нотограф) Кн 90

Котрил, Питър (илюстратор) Кн 101

Коцева, Мария Георгиева, 1972- (автор) Кн 150

Кронхаймер, Ан (илюстратор) Кн 100

Крушков, Николай Евгениев (автор) Кн 47

Кръстев, Никола, геофизик (автор на допълнителен материал) Кн 77

Кръчмаров, Красимир Василев, 1977- (автор) Кн 59

Кръшкова, Димитрия (автор) Кн 54, Кн 55

Кузманска, Емилия Димитрова, 1946- вж Димитрова, Емилия, 1946-

Куртева, Радка Гочева, 1965- вж Гочева, Радка, 1965-

Кутева, Диана Янакиева, 1955- (преводач) Кн 110, Кн 111

Кънева, Офелия Иванова, 1978- (автор на допълнителен материал) Кн 40

Кънчева, Деляна Иванова, 1970- (автор) Кн 59

Кънчева, Стефка Петрова, 1977- (редактор) Кн 12Ламбова, Даниела Христова, 1981- (автор, илюстратор) Кн 86

Латева, Екатерина Иванова, 1956- (преводач) Кн 106

Лалов, Йосиф Петров, 1909-2004 вж Петров, Йосиф, 1909-2004

Лилова, Елеонора Стоянова, 1970- (автор на допълнителен материал) Кн 40

Литературен конкурс Най-вкусният хляб (Шумен ; 2019) Е 7

Личфийлд, Дейвид (автор, илюстратор) Кн 106

Лодж, Али, 1981- (илюстратор) Кн 100

Луайби, Зикра (автор) Кн 190Макдърмид, Вал, 1955- (автор) Кн 104, Кн 105

Манева, Дария, 1953- (автор) Кн 151

Манова, Вихра Иванова (преводач) Кн 120

Манчева, Клементина Манчева, 1982- (илюстратор) Кн 186

Марев, Стоян Кръстев, 1951- (автор, илюстратор) Кн 3

Марикина, Мария Тодорова, 1969- (автор) Кн 21

Маринков, Димитър Петров, 1977- (илюстратор) Кн 140

Марино, Франческо (автор на допълнителен материал) Кн 156

Маринов, Борис Иванов, 1971- (преводач) Кн 13

Маркова, Мария Славчева, 1976- (автор) Кн 27

Мартинес, Росио, 1966- (илюстратор) Кн 100

Маруцова, Ваня Желязкова (автор) Кн 81

Маслева, Цветанка Петрова (автор) Кн 184

Матова, Диана, 1946- (автор) Кн 171

Махбуб, Силсила вж Mahboub, Silsila

Махурин, Шелби (автор) Кн 115

Мачева, Маргарита Петкова, 1956- вж Петкова, Маргарита, 1956-

Международна научна конференция 30 години: преход, поуки и перспективи (София ; 2019) Кн 35

Международная научная конференция 30 лет: переход, уроки и перспективы (София ; 2019) вж Международна научна конференция 30 години: преход, поуки и перспективи (София ; 2019)

Местан, Ширин, 1963- (автор на допълнителен материал) Кн 40

Методиева, Росица Владимирова, 1984- вж Metodieva, Rosica Vladimirova, 1984-

Милчев, Вълчо Иванов, 1950- (автор) Кн 63

Минчев, Минчо Георгиев, 1938- (автор на допълнителен материал) Кн 171

Митева, Камелия Митева, 1957- (автор) Кн 98

Митрева, Петя Велинова (съставител, член на редакционна колегия) Кн 37, Кн 38

Митренцева, Екатерина Христева, 1949- (преводач) Кн 100, Кн 101

Михайлов, Емил Енчев, 1953- вж Енчев, Емил, 1953-

Михайлова, Нина Иванова, 1955- (автор на рецензия) Кн 73

Михайлова, Цвета Василева, 1947- (автор) Кн 185

Михалкова, Елена Ивановна, 1974- (автор) Кн 130

Мишевска, Пенка Хараламбова, 1967- (автор) Кн 59

Мишков, Александър Валентинов, 1986- (преводач) Кн 113

Момов, Богомил Митев, 1939- (автор) Кн 152

Монтоси, Джан Паоло (автор) Кн 72

Морган, Кас, 1984- (автор) Кн 116

Мотова, Велина Тодорова, 1983- (автор) Кн 87

Мучай, Аряна (член на редакционна колегия) Кн 35Найденов, Александър Цветанов, 1979- (автор) Кн 16

Найденов, Георги Атанасов, 1970- (преводач) Кн 6

Найденов, Георги Петков, 1939- (автор) Кн 78

Найденов, Ивайло Иванов, 1969- (съставител, редактор) Кн 12

Найденова, Марияна Ангелова (автор) Кн 54, Кн 55

Нанкова, Таня, 1939- (автор) Кн 153, Кн 154

Насир, Карим (автор) Кн 191

Научен семинар От зърното до хляба (Шумен ; 2019) Е 7

Научна конференция 100 години УНСС - 100 години право в УНСС (София ; 2020) Кн 37, Кн 38

Научна конференция Копривщица и копривщенци в новобългарското просветно движение (Копривщица ; 2018) Кн 206

Нахаба, Хусайн (автор) Кн 192

Национален арт пленер (5 ; Салманово ; 2020) Кн 178

Национален литературен конкурс Развитие (2 ; София ; 1998) Кн 134

Начев, Благомир Колев, 1951- (автор) Кн 155

Начев, Васил Наков, 1971- (автор) Кн 59

Некова, Ивка Цакова, 1959- вж Цакова, Ивка, 1959-

Николаева, Гергана, 1977- (автор) Кн 156

Николов, Николай Маринов, 1969- (автор) Кн 62

Николова, Силвия Павлова (автор) Кн 17

Нитова, Венетка Христова, 1973- (илюстратор) Кн 150

Нури, Шакир, 1949- (автор на допълнителен материал) Кн 199Овъруотър, Джорджиън, 1958- (илюстратор) Кн 101

Оджакова, Цонка Атанасова, 1962- (автор) Кн 84

Осецки, Александър Космич, 1828-1895 вж Герман, епископ Кавказки и Екатеринодарски, 1828-1895

О'Хенри, 1862-1910 вж O'Henry, 1862-1910Павлић, Душан, 1968- вж Павлич, Душан, 1968-

Павлик, Душан, 1968- вж Павлич, Душан, 1968-

Павлич, Душан, 1968- (илюстратор) Кн 100

Павлов, Павел Николов, 1967- (автор на допълнителен материал, редактор, преводач) Кн 13

Павлова, Иванка Стаменова, 1941- (преводач) Кн 200

Панайотов, Валентин Стефанов, 1971- (автор) Е 8

Пандурска, Ралица Фердинандова, 1979- (автор) Кн 22

Пасанен, Арси вж Pasanen, Arci

Паунов, Евгени Иванов, 1972- вж Paunov, Evgeni Ivanov, 1972-

Паунова, Вера Христова, 1979- (преводач) Кн 108, Кн 114, Кн 117, Кн 121

Пеев, Цочо Дончев, 1951- (илюстратор) Кн 136

Пеева, Мария Константинова (автор) Кн 186

Пелед, Елиезер Шахар вж Pelled, Shakhar

Пелов, Тихомир Петров, 1952- (автор) Кн 26, Кн 27, Кн 28

Пенева, Радостина Руменова, 1973- (илюстратор) Кн 181, Кн 182, Кн 183

Пенчева, Антония Иванова, 1960- (редактор) Кн 92

Петков, Пламен Василев, 1955- (автор на допълнителен материал) Кн 178

Петкова, Даринка Веселинова, 1961- (автор на допълнителен материал) Кн 150

Петкова, Маргарита, 1956- (автор на допълнителен материал) Кн 156

Петкова, Мариана Кинова, 1957- (автор на допълнителен материал, съставител, илюстратор) Кн 178

Петров, Йосиф, 1909-2004 (автор на допълнителен материал) Кн 48

Петрунов, Георги Светлозаров, 1980- (автор) Кн 18

Пешева-Горанова, Илонка Кирилова, 1971- (член на редакционна колегия) Кн 37, Кн 38

Пламенова, Десислава, 1990- (автор) Кн 157

Попов, Николай Емилов, 1967- (автор на рецензия) Кн 73

Попова, Мариана (автор на допълнителен материал) Кн 165

Постгейт , Даниел, 1964- вж Постгейт, Даниъл, 1964-

Постгейт, Даниъл, 1964- (илюстратор) Кн 100

Прокопов, Иля Симеонов, 1952- вж Prokopov, Ilja Simeonov, 1952-

Първанов, Володя (преводач) Кн 109Радев, Стефан Олегов (съставител, член на редакционна колегия) Кн 37, Кн 38

Раденовски, Димитър Радков, 1949- (автор на рецензия) Кн 67

Радкова, Веселина Михайлова (автор) Кн 99

Радкова, Стефка Радкова, 1962- (илюстратор) Кн 200

Райчев, Владимир Венцелов (преводач) Кн 129

Раленкова, Албена Василева, 1968- (преводач) Кн 2

Ралчев, Георги Кръстев (автор) Кн 84

Рама, Невила Башким (член на редакционна колегия) Кн 35

Ран, Нир (автор на рецензия) Кн 47

Рангелова, Пенка Петрова, 1949- (автор) Кн 64

Ранчев, Георги Христов, 1972- (автор) Кн 29

Рашева, Ивета Кирилова, 1970- (автор) Кн 133

Регионален исторически музей (Благоевград) вж Regionalen istoričeski muzej (Blagoevgrad)

Ремизов, Виктор Владимирович, 1958- (автор) Кн 131

Ригуци, Стефано (автор) Кн 72

Ромелт, Джудит, 1973- вж Клеър, Касандра, 1973-

Руджери, Паоло А. (автор) Кн 6

Руни, Сали, 1991- (автор) Кн 107Сабриева, Севджан Фикри, 1979- (автор) Кн 32

Саид, Али Лафта (автор) Кн 193

Салман, Лиза, 1972- (автор) Кн 194, Кн 195

Севкова, Дария Манева, 1953- вж Манева, Дария, 1953-

Серебряний, Михаил, 1948- вж Серебряный, Михаил, 1948-

Серебряний, Ошер, 1920-2008 вж Серебряный, Ошер, 1920-2008

Серебряный, Михаил, 1948- (автор) Кн 132

Серебряный, Ошер, 1920-2008 (интервюирано лице) Кн 132

Симеонова, Ива Богомилова (автор на допълнителен материал) Кн 173, Кн 180

Славов, Славчо Вълчанов, 1940-2013 вж Вълчанов, Славчо, 1940-2013

Славянска, Яна, 1964- (автор, съставител, илюстратор) Кн 60

Сланев, Калин Стойчев (автор) Кн 79, Кн 80

Смилавицки, Леанид Лвович, 1955- вж Смілавіцкі, Леанід Львовіч, 1955-

Смилянов, Йордан Великов, 1933- (автор) Кн 158

Смілавіцкі, Леанід Львовіч, 1955- (интервюиращо лице) Кн 132

Соколова, Мария Николаевна, 1899-1981 вж Юлиания, монахиня, 1899-1981

Сотирофски, Ксеанела (член на редакционна колегия) Кн 35

Стаменова, Василка Евтимова, 1949- (автор) Кн 26, Кн 27, Кн 28

Статева, Ваня Тенева, 1964- (автор на допълнителен материал) Кн 165

Стефанов, Драгомир Желчев, 1980- (автор) Кн 27, Кн 28

Стефанова, Албена Димитрова, 1970- (отговорен редактор) Кн 92

Стоенчева, Яна Георгиева, 1986- (автор) Кн 27, Кн 28

Стоилова, Вяра Борисова, 1958- (автор) Кн 19

Стойков, Николай Иванов, 1936-2020 (автор) Кн 179

Стоянов, Емил Трайчев, 1958- вж Трайчев, Емил, 1958-

Стоянов, Иван Христов, 1979- (автор) Кн 1

Стоянова, Яна (автор) Кн 172

Стрижлев, Христин Богомилов, 1984- (автор) Кн 41

Събева, Невена, 1971- вж Събева-Колева, Невена Желязкова, 1971-

Събева-Колева, Невена Желязкова, 1971- (автор) Кн 53Тагарев, Стоян Костадинов, 1945- (автор) Кн 26

Танушев, Християн Анастасов, 1958- (член на редакционна колегия) Кн 35

Темелков, Темелко Добролюбов, 1937- (автор на рецензия) Кн 71

Тодорова, Антоанета Дончева, 1963- (автор) Кн 59

Тодорова, Ростислава Георгиева, 1975- (автор на допълнителен материал) Кн 178

Тодорова-Енчева, Ростислава, 1975- вж Тодорова, Ростислава Георгиева, 1975-

Толедо, Ася, 1955- (илюстратор) Кн 151

Тонев, Йордан, 1943- (автор на допълнителен материал) Кн 158

Торманов, Захари Емилов, 1970- (автор) Кн 42

Трайчев, Емил, 1958- (преводач) Кн 13

Трифонов, Трифон Димчев, 1969- (автор на допълнителен материал, преводач) Кн 202

Тръненски, Васил Николов (автор) Кн 159Уайлд, Оскар, 1854-1900 вж Wilde, Oscar, 1854-1900

Уард, Мат (илюстратор) Кн 101

Уолф, Алекс де, 1958- (илюстратор) Кн 101

Уорд, Дж. Р., 1969- (автор) Кн 117Фидлер, Томас вж Fiedler, Thomas

Филиз, Цвета Максимова Караджова, 1979- вж  Караджова, Цвета Максимова, 1979-

Филипова, Ралица Светозарова, 1963- (автор) Кн 61

Филипова, Светослава Светославова, 1965- вж Filipova, Svetoslava Svetoslavova, 1965-

Филипс, Сюзън Елизабет, 1948- (автор) Кн 118

Флоровски, Георги Василиевич, 1893-1979 (автор) Кн 13

Флоровский, Георгий Васильевич, 1893-1979 вж Флоровски, Георги Василиевич, 1893-1979

Фодор, Шандор, 1927-2012 (автор) Кн 200

Форест, Кристина (автор) Кн 119

Фурние, Лаура, 1982- (илюстратор)  Кн 100

Фъртунова, Диана 1964- вж Славянска, Яна, 1964-Хаджиев, Петър Лазаров, 1958- (автор) Кн 48

ал-Халабия, Рауд (автор) Кн 196, Кн 197, Кн 198

Ханесян, Онник Хазар, 1941- (автор) Кн 7, Кн 173, Кн 180 (съставител) Кн 88

Харбова, Елена Павлова (автор на допълнителен материал) Кн 165

Хасан, Салах (автор) Кн 199

Хауарт, Даниъл (илюстратор) Кн 100

Хауърт, Даниел, вж Хауарт, Даниъл

Хвърлев, Димитър Георгиев, 1949- (автор) Кн 78

Хилчевска, Ирина Генадиивна, 1976- (член на редакционна колегия) Кн 35

Хільчевська, Ірина Геннадіївна, 1976- вж Хилчевска, Ирина Генадиивна, 1976-

Христова, Вяра Георгиева, 1969- (автор) Кн 59

Хубанчев, Антоний Ангелов, 1936- (съставител, редактор) Кн 10

Хувър, Колийн, 1979- (автор) Кн 120Цакова, Ивка, 1959- (автор) Кн 20

Цанев, Георги Цанков, 1950- вж Цанков, Георги, 1950-

Цанков, Георги, 1950- (автор на допълнителен материал) Кн 134, Кн 161

Цанков, Петър, поезия (автор) Кн 160

Цветанов, Иван, 1970- (член на редакционна колегия) Кн 37, Кн 38

Цонев, Тодор Илиев, 1976- (автор) Кн 82, Кн 83

Цочев, Иван, 1940- (автор) Кн 84, Кн 85Чакраборти, С. А. (автор) Кн 121

Чакъров, Веселин Николов, 1972- вж Čakǎrov, Veselin Nikolov, 1972-

Чу, Уесли, 1976- (автор) Кн 114Шабани, Надя, 1977- (автор на допълнителен материал) Кн 40Юбилейна научно-практическа конференция 100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето (София ; 2020) Кн 92

Юлиания, монахиня, 1899-1981 (автор) Кн 14Янев, Йоцо Янков, 1938- (автор на допълнителен материал) Кн 77

Янков, Иван Спасов (автор) Кн 83, Кн 85Adams, Lyssa Kay вж Адамс, Лиса Кей

Agasjan, Albena Fran, 1970- (съставител) Кн 94

Akunin, Boris, 1956- вж Акунин, Борис, 1956-

Alamanova, Gergana Stojanova вж Аламанова, Гергана Стоянова

Aleksandrov, Aleksandǎr Gorčev, 1962- вж Александров, Александър Горчев, 1962-

Álvarez Miguéns, Marta, 1976- вж Алварес Мигенс, Марта, 1976-

Andersen, Hans Christian, 1805-1875 вж Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875

Andonova, Margarita Zafirova, 1951- (автор на допълнителен материал, илюстратор) Г 1

Angelov, Milko Borisov, 1953- вж Ангелов, Милко Борисов, 1953-

Angelova, Zaprjanka Trifonova, 1969- вж Ангeлова, Запрянка Трифонова, 1969-

al- Aniy, Mazin, 1973- вж ал- Аний, Мазин, 1973-

Anzova, Elena Ivanova, 1987- вж Анзова, Елена Иванова, 1987-

Atanasov, Borislav Atanasov, 1979- вж Атанасов, Борислав Атанасов, 1979-

Atanasov, Stefan Atanasov, 1959- (преводач) Г 2

Atanasova, Eleonora Atanasova, 1986- вж Атанасова, Елеонора Атанасова, 1986-Badev, Jordan Antonov, 1888-1944 вж Бадев, Йордан Антонов, 1888-1944

Baev, Anton Hristov, 1963- вж Баев, Антон Христов, 1963-

Bahčevanova, Snežana Josifova, 1963- вж Бахчеванова, Снежана Йосифова, 1963-

Baldaranova, Mira Todorova вж Балдаранова, Мира Тодорова

Baniški, Simeon Aleksandrov вж Банишки, Симеон Александров

Bankov, Banko Petkov, 1936- вж Банков, Банко Петков, 1936-

Bankova, Jovka Petkova, 1975- вж Банкова, Йовка Петкова, 1975-

Bankova, Neli Petrova вж Бънкова, Нели Петрова

Bǎrkalova, Petja Nikolova, 1956- вж Бъркалова, Петя Николова, 1956-

Bekriev, Konstantin Petrov, 1947- вж Бекриев, Константин Петров, 1947-

Belev, Dimitǎr Georgiev, 1936- вж Белев, Димитър Георгиев, 1936-

Belova, Nina Nečeva, 1953- вж Белова, Нина Нечева, 1953-

Bernatene, Poly, 1972- вж Бернатен, Поли, 1972-

Bianchi, Leo, 1974- вж Бианки, Лео, 1974-

Bineva, Valerija Todorova (преводач) Г 1

Bliznakov, Milčo Petkov, 1959- вж Близнаков, Милчо Петков, 1959-

Bojadžiev, Dragomir Filipov, 1950- вж Бояджиев, Драгомир Филипов, 1950-

Bojanova, Gergana Vasileva, 1979- вж Боянова, Гергана Василева, 1979-

Bojkovski, Stefan Georgiev, 1938- вж Бойковски, Стефан Георгиев, 1938-

Bojvalenkov, Petǎr Georgiev, 1964- вж Бойваленков, Петър Георгиев, 1964-

Bonev, Dimitǎr Ivanov, 1961- вж Бонев, Димитър Иванов, 1961-

Bonov, Jonko Danov, 1963- вж Бонов, Йонко Данов, 1963-

Brandon, John G., 1879-1941 вж Брандън, Джон Г., 1879-1941

Bratanova, Kalina Filipova, 1962- (автор) Кн 93

Bratanova, Kalina Filipova, 1962- вж Братанова, Калина Филипова, 1962-

Bukov, Javor Antimov, 1944- вж Буков, Явор Антимов, 1944-Cakova, Ivka, 1959- вж Цакова, Ивка, 1959-

Cankov, Georgi, 1950- вж Цанков, Георги, 1950-

Cankov, Petǎr, поезия вж Цанков, Петър, поезия

Chakarov,Veselin, 1972- вж Čakǎrov, Veselin Nikolov, 1972

Chakraborty, S. A. вж Чакраборти, С. А.

Chu, Wesley, 1976- вж Чу, Уесли, 1976-

Clare, Cassandra, 1973- вж Клеър, Касандра, 1973-

Cočev, Ivan, 1940- вж Цочев, Иван, 1940-

Conev, Todor Iliev, 1976- вж Цонев, Тодор Илиев, 1976-

Connor, Alex вж Конър, Алекс

Costas, Ledicia, 1979- вж Костас, Ледисия, 1979-

Cottrill, Peter вж Котрил, Питър

Cvetanov, Ivan, 1970- вж Цветанов, Иван, 1970-Čakǎrov, Veselin Nikolov, 1972- (художник) Г 2Dae, Koji A. (автор) Кн 122

Dankova, Petja Cvetanova, 1985- вж Данкова, Петя Цветанова, 1985-

Darakčieva, Borjana Nedelčeva, 1975- вж Даракчиева, Боряна Неделчева, 1975-

Daynes, Katie вж Дейнс, Кейти

Dermendžieva, Ljudmila Kirilova, 1934- вж Дерменджиева, Людмила Кирилова, 1934-

Despotov, Stanimir вж Деспотов, Станимир

Deveraux, Jude, 1947- вж Деверо, Джуд, 1947-

Dilkina, Lilija Conkova, 1957- вж Дилкина, Лилия Цонкова, 1957-

Dimitri, Simona, 1976- вж Димитри, Симона, 1976-

Dimitrov, Dimitǎr Vǎlčinov, 1959- вж Димитров, Димитър Вълчинов, 1959-

Dimitrov, Dobromir Dimitrov, 1949- вж Димитров, Добромир Димитров, 1949-

Dimitrova, Angelina Vasileva, 1946- вж Димитрова, Ангелина Василева, 1946-

Dimitrova, Diana Stančeva, 1959- вж Димитрова, Диана Станчева, 1959-

Dimitrova, Eleonora вж Димитрова, Елеонора

Dimitrova, Emilija, 1946- вж Димитрова, Емилия, 1946-

Dimitrova, Marija Branimirova, 1982- вж Димитрова, Мария Бранимирова, 1982-

Dimitrova, Valja Ivanova, 1968- вж Димитрова, Валя Иванова, 1968-

Djavolov, Ignat Nikolov, 1957- вж Дяволов, Игнат Николов, 1957-

Dobrinova, Petja, 1955- вж Добринова, Петя, 1955-

Dokova, Klara Georgieva, 1969- вж Докова, Клара Георгиева, 1969-Džanabetska, Borjana Angelova, 1957- вж Джанабетска, Боряна Ангелова, 1957-Edwards, Martin вж Едуардс, Мартин

Eisler, Barry, 1964- вж Айслър, Бари, 1964-

Eliseeva, Elena Dimitrova, 1960- вж Елисеева, Елена Димитрова, 1960-

Enčev, Emil, 1953- вж Енчев, Емил, 1953-

Enčev, Stanimir Božidarov, 1978- вж Енчев, Станимир Божидаров, 1978-

Enčev, Vencislav Markov, 1974- вж Енчев, Венцислав Марков, 1974-

Evrev, Petko Iliev, 1939- вж Еврев, Петко Илиев, 1939-

Evstatieva, Zdravka Georgieva, 1962- вж Евстатиева, Здравка Георгиева, 1962-Fiedler, Thomas (редактор) Кн 15

Filipova, Ralica Svetozarova, 1963- вж Филипова, Ралица Светозарова, 1963-

Filipova, Svetoslava Svetoslavova, 1965- (автор на допълнителен материал, член на редакционна колегия) Г 1

Florovskij, Georgij Vasil´evič, 1893-1979 вж Флоровски, Георги Василиевич, 1893-1979

Fodor, Sándor, 1927-2012 вж Фодор, Шандор, 1927-2012

Forest, Kristina вж Форест, Кристина

Fournier, Laure, 1982- вж Фурние, Лаура, 1982-Gǎlǎbov, Marin Ivanov, 1964- вж Гълъбов, Марин Иванов, 1964-

Ganev, Milen Angelov вж Ганев, Милен Ангелов

Garwood, Julie, 1946- вж Гаруд, Джули, 1946-

Genčeva, Nevena Antonova, 1986- вж Генчева, Невена Антонова, 1986-

Genčeva, Ralica Genčeva, 1986- вж Генчевa, Ралица Генчева, 1986-

Genev, Petǎr Ivanov, 1952- (автор) Кн 70

Genkova, Diana Nikolova, 1980- вж Генкова, Диана Николова, 1980-

Genkovski, Dočo Ivanov вж Генковски, Дочо Иванов

Georgiev, Dimitǎr Petrov, 1935- вж Георгиев, Димитър Петров, 1935-

Georgiev, Georgi Sašov, 1988- вж Георгиев, Георги Сашов, 1988-

Georgieva, Cveti вж Георгиева, Цвети

Georgieva, Emilija Hristova, 1944- вж Георгиева, Емилия Христова, 1944-

Georgieva, Miglena Anastasova вж Георгиева, Миглена Анастасова

Gerčev, Gerčo Van´ov вж Герчев, Герчо Ваньов

Gergova, Deljana Angelova, 1972- вж Гергова, Деляна Ангелова, 1972-

German, епископ Кавказки и Екатеринодарски, 1828-1895 вж Герман, епископ Кавказки и Екатеринодарски, 1828-1895

Gilina, Nadja Viktorova, 1976- вж Гилина, Надя Викторова, 1976-

Gluškov, Milen Ivanov, 1966- вж Глушков, Милен Иванов, 1966-

Gočeva, Radka, 1965- вж Гочева, Радка, 1965-

Gorčev, Todor St. вж Горчев, Тодор Ст.

Gordon, Carl вж Гордън, Карл

Gordon, Mike, 1948- вж Гордън, Майк, 1948-

Gornev, Radosvet Petrov, 1964- вж Горнев, Радосвет Петров, 1964-

Gospodinova, Biljana Todorova, 1962- вж Господинова, Биляна Тодорова, 1962-

Gösweiner, Friederike, 1980- вж Гьосвайнер, Фридерике, 1980-

Grueva-Pančeva, Tanja Svetoslavova, 1980- вж Груева-Панчева, Таня Светославова, 1980-Hadžiev, Petǎr Lazarov, 1958- вж Хаджиев, Петър Лазаров, 1958-

al-Halabiyyah, Rawd вж ал-Халабия, Рауд

Hanesjan, Onnik Hazar, 1941- вж Ханесян, Онник Хазар, 1941-

Harbova, Elena Pavlova вж Харбова, Елена Павлова

Hasan, Salah вж Хасан, Салах

Hil´čevska, Iryna Gennadijivna, 1976- вж Хилчевска, Ирина Генадиивна, 1976-

Hoover, Colleen, 1979- вж Хувър, Колийн, 1979-

Howarth, Daniel вж Хауарт, Даниъл

Hristova, Vjara Georgieva, 1969- вж Христова, Вяра Георгиева, 1969-

Hubančev, Antonij Angelov, 1936- вж Хубанчев, Антоний Ангелов, 1936-

Hvǎrlev, Dimitǎr Georgiev вж Хвърлев, Димитър ГеоргиевIgnatova, Nikolinka Dimitrova, 1965- вж Игнатова, Николинка Димитрова, 1965-

Ilieva, Slavena Todorova, 1988- вж Илиева, Славена Тодорова, 1988-

Imber, Colin, 1945- вж Имбър, Колин, 1945-

International Scientific Conference 30 Years: Transition, Lessons and Perspectives (Sofia ; 2019) вж Международна научна конференция 30 години: преход, поуки и перспективи (София ; 2019)

Isajkina, Olena Dmytrivna, 1980- вж Исайкина, Елена Дмитривна, 1980-

Iulianija, монахиня, 1899-1981 вж Юлиания, монахиня, 1899-1981

Ivanov, Aleksandǎr Nenov вж Иванов, Александър Ненов

Ivanov, Ivajlo Borislavov, 1982- вж Иванов, Ивайло Бориславов, 1982-

Ivanova, Desislava Cvetanova, 1968- вж Иванова, Десислава Цветанова, 1968-

Ivanova, Lilija Spasova, 1945- вж Иванова, Лилия Спасова, 1945-

Ivanova, Nina Ivanova, 1967- вж Иванова, Нина Иванова, 1967-

Ivanova, Polina вж Иванова, Полина

Ivanova, Vera Krasimirova, 1986- вж Иванова, Вера Красимирова, 1986-James, Monica вж Джеймс, Моника

Janev, Joco Jankov, 1938- вж Янев, Йоцо Янков, 1938-

Jankov, Ivan Spasov вж Янков, Иван Спасов

Joan, протойерей, 1957- вж Йоан, протойерей, 1957-

Johnson, Maureen, 1973- вж Джонсън, Морийн, 1973-

Josifov, Grigor Borisov, 1932- вж Йосифов, Григор Борисов, 1932-

Jovkova, Jordanka Hristova, 1950- вж Йовкова, Йорданка Христова, 1950-

Jubilee International Scientific Conference 100 Years of Foreign Language Teaching at UNWE - with View to the Future (Sofia ; 2020) вж Юбилейна научно-практическа конференция 100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето (София ; 2020)

Junblat, Baraa (автор) Кн 97Kabakčieva, Dora Saškova вж Кабакчиева, Дора Сашкова

Kacev-Burski, Danail Vasilev, 1888-1958 вж Кацев-Бурски, Данаил Василев, 1888-1958

Kafedžiev, Venelin Vekilov, 1952- вж Кафеджиев, Венелин Векилов, 1952-

Kamenov, Kalin Angelov, 1980- вж Каменов, Калин Ангелов, 1980-

Kǎnčeva, Deljana Ivanova, 1970- вж Кънчева, Деляна Иванова, 1970-

Kǎnčeva, Stefka Petrova, 1977- вж Кънчева, Стефка Петрова, 1977-

Kǎneva, Ofelija Ivanova, 1978- вж Кънева, Офелия Иванова, 1978-

Kapitanova, Dimitrina Petrova, 1959- вж Капитанова, Димитрина Петрова, 1959-

Karadžov, Hristo Ivanov вж Караджов, Христо Иванов

Karadžova, Cveta Maksimova, 1979- вж Караджова, Цвета Максимова, 1979-

Karageorgiev, Kol´o, 1949-2021 вж Карагеоргиев, Кольо, 1949-2021

al-Karki, Muhammad вж ал-Карки, Мухамад

Kasten, Mona, 1992- вж Кастен, Мона, 1992-

Katrandžiev, Hristo Ivanov, 1970- вж Катранджиев, Христо Иванов, 1970-

Kerekovska, Albena Georgieva, 1965- вж Керековска, Албена Георгиева, 1965-

Keremidčieva, Slavka Georgieva, 1955- вж Керемидчиева, Славка Георгиева, 1955-

Kikindonov, Cvetan Todorov вж Кикиндонов, Цветан Тодоров

Kingsley, Felicia, 1987- вж Кингсли, Фелиша, 1987-

Kipling, Rudyard, 1865-1936 (автор) Кн 94

Kirov, Kiril Georgiev, 1966- вж Киров, Кирил Георгиев, 1966-

Kirova, Dobromira Stojkova, 1976- вж Кирова, Добромира Стойкова, 1976-

Kis´ova, Petja Nikolaeva, 1984- вж Кисьова, Петя Николаева, 1984-

Koceva, Marija Georgieva, 1972- вж Коцева, Мария Георгиева, 1972-

Kolev, Emil Milanov, 1964- вж Колев, Емил Миланов, 1964-

Koleva, Daniela вж Колева, Даниела

Koleva, Elena Georgieva, 1971- вж Колева, Елена Георгиева, 1971-

Korobko, Denis Ivanovič, 1974- вж Коробко, Денис Иванович, 1974-

Kortezov, Ivajlo Stefanov, 1969- вж Кортезов, Ивайло Стефанов, 1969-

Kosakov, Aleksandǎr Dimitrov, 1934- вж Косаков, Александър Димитров, 1934-

Kostova, Antoaneta вж Костова, Антоанета

Kosturkov, Ivan Jordanov, 1985- вж Костурков, Иван Йорданов, 1985-

Koteva, Mihaela вж Котева, Михаела

Kovačevič, Miodrag Ninkov, 1959- вж Ковачевич, Миодраг Нинков, 1959-

Kozhuharov,Asen, 1961- вж Kožuharov, Asen Nikolov, 1961-

Kožuharov, Asen Nikolov, 1961- (автор) Г 2

Kožuharova, Daniela Nikolaeva, 1964- вж Кожухарова, Даниела Николаева, 1964-

Kožuharova, Gabriela Ljubomirova, 1993- вж Кожухарова, Габриела Любомирова, 1993-

Krǎčmarov, Krasimir Vasilev, 1977- вж Кръчмаров, Красимир Василев, 1977-

Krǎstev, Nikola, геофизик вж Кръстев, Никола, геофизик

Krǎškova, Dimitrija вж Кръшкова, Димитрия

Kronheimer, Ann вж Кронхаймер, Ан

Kruškov, Nikolaj Evgeniev вж Крушков, Николай Евгениев

Kuteva, Diana Janakieva, 1955- вж Кутева, Диана Янакиева, 1955-Lambova, Daniela Hristova, 1981- вж Ламбова, Даниела Христова, 1981-

Lateva, Ekaterina Ivanova, 1956- вж Латева, Екатерина Иванова, 1956-

Lilova, Eleonora Stojanova, 1970- вж Лилова, Елеонора Стоянова, 1970-

Litchfield, David вж Личфийлд, Дейвид

Lodge, Ali, 1981- вж Лодж, Али, 1981-

Luaybi, Zaki вж Луайби, ЗикраMacdermid, Val, 1955- вж Макдърмид, Вал, 1955-

Mahboub, Silsila (автор) Кн 187

Mahurin, Shelby вж Махурин, Шелби

Mančeva, Klementina Mančeva, 1982- вж Манчева, Клементина Манчева, 1982-

Maneva, Darija, 1953- вж Манева, Дария, 1953-

Manova, Vihra Ivanova вж Манова, Вихра Иванова

Marev, Stojan Krǎstev, 1951- вж Марев, Стоян Кръстев, 1951-

Marikina, Marija Todorova, 1969- вж Марикина, Мария Тодорова, 1969-

Marinkov, Dimitǎr Petrov, 1977- вж Маринков, Димитър Петров, 1977-

Marino, Francesco вж Марино, Франческо

Marinov, Boris Ivanov, 1971- вж Маринов, Борис Иванов, 1971-

Markova, Marija Slavčeva, 1976- вж Маркова, Мария Славчева, 1976-

Martínez, Rocío, 1966- вж Мартинес, Росио, 1966-

Marucova, Vanja Željazkova вж Маруцова, Ваня Желязкова

Masleva, Cvetanka Petrova вж Маслева, Цветанка Петрова

Matova, Diana, 1946- вж Матова, Диана, 1946-

Mestan, Širin, 1963- вж Местан, Ширин, 1963-

Metodieva, Rosica Vladimirova, 1984- (редактор) Кн 15

Mihajlova, Cveta Vasileva, 1947- вж Михайлова, Цвета Василева, 1947-

MIhajlova, Nina Ivanova, 1955- вж Михайлова, Нина Иванова, 1955-

Mihalkova, Elena Ivanovna, 1974- вж Михалкова, Елена Ивановна, 1974-

Milčev, Vǎlčo Ivanov, 1950- вж Милчев, Вълчо Иванов, 1950-

Minčev, Minčo Georgiev, 1938- вж Минчев, Минчо Георгиев, 1938-

Miševska, Penka Haralambova, 1967- вж Мишевска, Пенка Хараламбова, 1967-

Miškov, Aleksandǎr Valentinov, 1986- вж Мишков, Александър Валентинов, 1986-

Miteva, Kamelija Miteva, 1957- вж Митева, Камелия Митева, 1957-

Mitrenceva, Ekaterina Hristеva, 1949- вж Митренцева, Екатерина Христева, 1949-

Mitreva, Petja Velinova вж Митрева, Петя Велинова

Momov, Bogomil Mitev, 1939- вж Момов, Богомил Митев, 1939-

Montosi, Gian Paolo вж Монтоси, Джан Паоло

Morgan, Kass, 1984- вж Морган, Кас, 1984-

Motova, Velina Todorova, 1983- вж Мотова, Велина Тодорова, 1983-

Muçaj, Arjana вж Мучай, Аряна 

Mucaj, Arjana, вж Мучай, Аряна Načev, Blagomir Kolev, 1951- вж Начев, Благомир Колев, 1951-

Načev, Vasil Nakov, 1971- вж Начев, Васил Наков, 1971-

Nahabah, Husayn вж Нахаба, Хусайн

Najdenov, Aleksandǎr Cvetanov, 1979- вж Найденов, Александър Цветанов, 1979-

Najdenov, Georgi Atanasov, 1970- вж Найденов, Георги Атанасов, 1970-

Najdenov, Georgi Petkov вж Найденов, Георги Петков

Najdenov, Ivajlo Ivanov, 1969- вж Найденов, Ивайло Иванов, 1969-

Najdenova, Marijana Angelova вж Найденова, Марияна Ангелова

Nankova, Tanja, 1939- вж Нанкова, Таня, 1939-

Nasir, Karim вж Насир, Карим

Nikolaeva, Gergana, 1977- вж Николаева, Гергана, 1977-

Nikolov, Nikolaj Marinov, 1969- вж Николов, Николай Маринов, 1969-

Nikolova, Silvija Pavlova вж Николова, Силвия Павлова

Nitova, Venetka Hristova, 1973- вж Нитова, Венетка Христова, 1973-

Noori, Shakir, 1949- вж Нури, Шакир, 1949-Odžakova, Conka Atanasova, 1962- вж Оджакова, Цонка Атанасова, 1962-

O'Henry, 1862-1910 (автор) Кн 95

Overwater, Georgien, 1958- вж Овъруотър, Джорджиън, 1958-Panajotov, Valentin Stefanov, 1971- вж Панайотов, Валентин Стефанов, 1971-

Pandurska, Ralica Ferdinandova, 1979- вж Пандурска, Ралица Фердинандова, 1979-

Pǎrvanov, Volodja вж Първанов, Володя

Pasanen, Arci (редактор) Кн 15

Paunov, Evgeni Ivanov, 1972- (автор на допълнителен материал, редактор, преводач) Г 1

Paunova, Vera Hristova, 1979- вж Паунова, Вера Христова, 1979-

Pavlić, Dušan, 1968- вж Павлич, Душан, 1968-

Pavlov, Pavel Nikolov, 1967- вж Павлов, Павел Николов, 1967-

Pavlova, Ivanka Stamenova, 1941- вж Павлова, Иванка Стаменова, 1941-

Peev, Cočo Dončev, 1951- вж Пеев, Цочо Дончев, 1951-

Peeva, Marija Konstantinova вж Пеева, Мария Константинова

Pelled, Shakhar (автор) Кн 8, Кн 9, Кн 30, Кн 91, Кн 188

Pelov, Tihomir Petrov, 1952- вж Пелов, Тихомир Петров, 1952-

Penčeva, Antonija Ivanova, 1960- вж Пенчева, Антония Иванова, 1960-

Peneva, Radostina Rumenova, 1973- вж Пенева, Радостина Руменова, 1973-

Peševa-Goranova, Ilonka Kirilova, 1971- вж Пешева-Горанова, Илонка Кирилова, 1971-

Petkov, Plamen Vasilev, 1955- вж Петков, Пламен Василев, 1955-

Petkova, Darinka Veselinova, 1961- вж Петкова, Даринка Веселинова, 1961-

Petkova, Margarita, 1956- вж Петкова, Маргарита, 1956-

Petkova, Mariana Kinova, 1957- вж Петкова, Мариана Кинова, 1957-

Petrov, Josif, 1909-2004 вж Петров, Йосиф, 1909-2004

Petrunov, Georgi Svetlozarov, 1980- вж Петрунов, Георги Светлозаров, 1980-

Phillips, Susan Elizabeth, 1948- вж Филипс, Сюзън Елизабет, 1948-

Plamenova, Desislava, 1990- вж Пламенова, Десислава, 1990-

Popov, Nikolaj Emilov, 1967- вж Попов, Николай Емилов, 1967-

Popova, Mariana вж Попова, Мариана

Postgate, Daniel, 1964- вж Постгейт, Даниъл, 1964-

Prokopov, Ilya, 1952- вж Prokopov, Ilja Simeonov, 1952-

Prokopov, Ilja Simeonov, 1952- (автор на допълнителен материал, главен редактор) Г 1Radenovski, Dimitǎr Radkov, 1949- вж Раденовски, Димитър Радков, 1949-

Radev, Stefan Olegov вж Радев, Стефан Олегов

Radkova, Stefka Radkova, 1962- вж Радкова, Стефка Радкова, 1962-

Radkova, Veselina Mihajlova вж Радкова, Веселина Михайлова

Rajčev, Vladimir Vencelov вж Райчев, Владимир Венцелов

Ralčev, Georgi Krǎstev вж Ралчев, Георги Кръстев

Ralenkova, Albena Vasileva, 1968- вж Раленкова, Албена Василева, 1968-

Rama, Nevila Bashkim вж Рама, Невила Башким

Ran, Nir вж Ран, Нир

Rančev, Georgi Hristov, 1972- вж Ранчев, Георги Христов, 1972-

Rangelova, Penka Petrova, 1949- вж Рангелова, Пенка Петрова, 1949-

Raševa, Iveta Kirilova, 1970- вж Рашева, Ивета Кирилова, 1970-

Regional Historical Museum (Blagoevgrad) вж Regionalen istoričeski muzej (Blagoevgrad)

Regionalen istoričeski muzej (Blagoevgrad) Г 1

Remizov, Viktor Vladimirovič, 1958- вж Ремизов, Виктор Владимирович, 1958-

Riguzzi, Stefano вж Ригуци, Стефано

Rooney, Sally, 1991- вж Руни, Сали, 1991-

Ruggeri, Paolo A. вж Руджери, Паоло А.Sǎbeva-Koleva, Nevena Željazkova, 1971- вж Събева-Колева, Невена Желязкова, 1971-

Sabrieva, Sevdžan Fikri, 1979- вж Сабриева, Севджан Фикри, 1979-

Said, Ali Laftah вж Саид, Али Лафта

Salman, Liza, 1972- вж Салман, Лиза, 1972-

Serebrjanyj, Mihail, 1948- вж Серебряный, Михаил, 1948-

Serebrjanyj, Ošer, 1920-2008 вж Серебряный, Ошер, 1920-2008

Simeonova, Iva Bogomilova вж Симеонова, Ива Богомилова

Slanev, Kalin Stojčev вж Сланев, Калин Стойчев

Slavjanska, Jana, 1964- вж Славянска, Яна, 1964-

Smilavicki, Leanid L´vovič, 1955- вж Смілавіцкі, Леанід Львовіч, 1955-

Smiljanov, Jordan Velikov, 1933- вж Смилянов, Йордан Великов, 1933-

Sotirofski, Kseanela вж Сотирофски, Ксеанела

Stamenova, Vasilka Evtimova, 1949- вж Стаменова, Василка Евтимова, 1949-

Stateva, Vanja Teneva, 1964- вж Статева, Ваня Тенева, 1964-

Stefanov, Dragomir Želčev, 1980- вж Стефанов, Драгомир Желчев, 1980-

Stefanova, Albena Dimitrova, 1970- вж Стефанова, Албена Димитрова, 1970-

Stoenčeva, Jana Georgieva, 1986- вж Стоенчева, Яна Георгиева, 1986-

Stoilova, Vjara Borisova, 1958- вж Стоилова, Вяра Борисова, 1958-

Stojanov, Ivan Hristov, 1979- вж Стоянов, Иван Христов, 1979-

Stojanova, Jana вж Стоянова, Яна

Stojkov, Nikolaj Ivanov, 1936-2020 вж Стойков, Николай Иванов, 1936-2020

Strižlev, Hristin Bogomilov, 1984- вж Стрижлев, Христин Богомилов, 1984-Šabani, Nadja, 1977- вж Шабани, Надя, 1977-Tagarev, Stojan Kostadinov, 1945- вж Тагарев, Стоян Костадинов, 1945-

Tanušev, Hristijan Anastasov, 1958- вж Танушев, Християн Анастасов, 1958-

Temelkov, Temelko Dobroljubov, 1937- вж Темелков, Темелко Добролюбов, 1937-

Todorova, Antoaneta Dončeva, 1963- вж Тодорова, Антоанета Дончева, 1963-

Todorova, Rostislava Georgieva, 1975- вж Тодорова, Ростислава Георгиева, 1975-

Toledo, Asja, 1955- вж Толедо, Ася, 1955-

Tonev, Jordan, 1943- вж Тонев, Йордан, 1943-

Tormanov, Zahari Emilov, 1970- вж Торманов, Захари Емилов, 1970-

Trajčev, Emil, 1958- вж Трайчев, Емил, 1958-

Trǎnenski, Vasil Nikolov вж Тръненски, Васил Николов

Trifonov, Trifon Dimčev, 1969- вж Трифонов, Трифон Димчев, 1969-Vǎlčanov, Slavčo, 1940-2013 вж Вълчанов, Славчо, 1940-2013

Vǎlčeva, Aleksandra Jovčeva, 1988- вж Вълчева, Александра Йовчева, 1988-

Vangelova, Zlatka Zdravkova вж Вангелова, Златка Здравкова

Vankova, Desislava Ivanova, 1968- вж Ванкова, Десислава Иванова, 1968-

Vasilev, Vasil Kirilov, 1954- вж Василев, Васил Кирилов, 1954-

Vasilev, Veselin Borisov, 1939- вж Василев, Веселин Борисов, 1939-

Vasileva, Anna Georgieva, 1953- вж Василева, Анна Георгиева, 1953-

Vasileva, Vanja Atanasova, 1979- вж Василева, Ваня Атанасова, 1979-

Vazova, Violeta Slavieva, 1968- вж Вазова, Виолета Славиева, 1968-

Veselinov, Dimitǎr, 1962- вж Веселинов, Димитър, 1962-

Victorino, José Humberto (редактор) Кн 15

Villaseñor, Heriberto (редактор) Кн 15

Vlajkova, Simeonka Atanasova, 1940- вж Влайкова, Симеонка Атанасова, 1940-

Vodeničarov, Cekomir Vlajkov, 1949- вж Воденичаров, Цекомир Влайков, 1949-

Vojnikova, Desislava Stojanova, 1985- вж Войникова, Десислава Стоянова, 1985-Ward, J. R., 1969- вж Уорд, Дж. Р., 1969-

Ward, Matt вж Уард, Мат

Wilde, Oscar, 1854-1900 (автор) Кн 96

Wolf, Alex de, 1958- вж Уолф, Алекс де, 1958-Zabunov, Georgi Šinkov, 1966- вж Забунов, Георги Шинков, 1966-

Zahariev, Dimčo, 1974- вж Захариев, Димчо, 1974-

Zamjatin, Nikolaj вж Замятин, Николай

Zidarova, Vanja Ivanova, 1959- (съставител) Кн 95, Кн 96

Zinoviev, Vladimir Jordanov, 1977- вж Зиновиев, Владимир Йорданов, 1977-

Zlatkov, Rangel Todorov, 1931-2020 вж Златков, Рангел Тодоров, 1931-2020

Zlenko, Alla Mykolajivna, 1978- вж Зленко, Алла Миколаивна, 1978-Žečeva, Eva Dimitrova, 1959- вж Жечева, Ева Димитрова, 1959-

Želev, Ivan, 1944- вж Желев, Иван, 1944-

Živkov, Canko, 1926- вж Живков, Цанко, 1926-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА
Авиаторы Кн 46

Азазел Кн 129

Акушерски грижи в неонатологията и педиатрията Кн 75

Анализ и управление на риска в индустриалните предприятия Кн 31

Антропогенни туристически ресурси на България Кн 32

Аспекти на икономиката на промишлеността Кн 33Балканы Кн 203

Банална грешка  Кн 134

Беслен Кн 50

Беслен - деветдесет и пет години светско училище  Кн 50

Библия - култура - диалог. Т. 4, Православие - диалог - Европейско единство Кн 10

Божие чедо Кн 138

Ботевград... началото Кн 201

Брак по сметка Кн 127

Български математически състезания 2016-2020 Кн 62

Бягството на дъщерята на Ной Кн 199

Бяла книга за детето Кн 40Вдъхновения и творения Кн 153

Верн и тайният живот на жените-растения Кн 128

Вечен кръговрат Кн 147

Всичко, което не ти казах Кн 159

Въведение в извадковите изследвания Кн 16

Възрожденският анахроничен "Разказ" за покръстителната мисия на Св. Св. Кирил и Методий в България Кн 133

Възход и страдание на българите Кн 205

Върнах се Кн 136

Върху ръката ми растат лилиуми Кн 189Геологията като призвание и съдба Кн 77

Глобална политическа икономия Кн 21

Градоустройството на Ловеч Кн 89

Гроб на мечти Кн 104

Даме Груев Кн 208

Йоаким Груев - просветителят и общественикът Кн 206Да мечтаеш отново Кн 124

Да наредим пъзела! Кн 179

Данъчно облагане и данъчен контрол в Република България Кн 29

Два стълба на храма Кн 12

Дентален маркетинг Кн 72

Децата, песента, промяната Кн 154

Дневникът на един гурбетчия : приключение в Ирак  Кн 180

Дневници по време на карантина Кн 172

Днес започва от вчера Кн 171

Древен страх Кн 193

Дрънкалки Кн 158

Държавна сигурност - активни и остри мероприятия (1944-1991) Кн 43

Държавна сигурност - активни и остри мероприятия (1944-1991 г.) [Електронен ресурс] Е 1, Е 2

Държавна сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) [Електронен ресурс] . Ч. 1 Е 3, Е 5

Държавна сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) [Електронен ресурс] . Ч. 2 Е 4, Е 6

Държавна сигурност и терористичните актове в България (1944-1991). Ч. 1 Кн 44

Държавна сигурност и терористичните актове в България (1944-1991). Ч. 2 Кн 45

[Държавно стопанско обединение] ДСО "Хидрострой" - кратка история Кн 78Един дебел хипопотам Кн 181Желтороссия Кн 204

Жизнеописание на московския старец отец Алексей Мечов Кн 14За Коледа си пожелавам Кн 164

За мъжеството Кн 48

Забранени монолози Кн 168

Зад редовете Кн 196

Зайо Байо, джуджетата и пъстрите яйца Кн 184

Здравословни десерти Кн 86

Змия и гълъб Кн 115И 3-класник може да реши, и професор може да сгреши Кн 56

И 5-класник може да реши, и професор може да сгреши Кн 57

Избрани задачи от Математически турнир "Иван Салабашев" 2015-2019 Кн 53

Избрани съчинения. Т. 5, Банална грешка Кн 134

Изкушение Кн 131

Икономика и управление на недвижимата собственост Кн 26

Инсуфициенция на колоректалната анастомоза: превенция, последствия и лечение Кн 71

Интелигентните енергийни мрежи Кн 76

Интелигентните енергийни мрежи - икономически ползи за развитието на енергийната и транспортната инфраструктура  Кн 76

Искам приказка!. Т. 1 Кн 100

Искам приказка!. Т. 2 Кн 101

Искрица от Благодатния огън Кн 7

Исправленному верить. Авиаторы  Кн 46

Исправленному верить. Балканы  Кн 203

Исправленному верить. Желтороссия Кн 204

Истински ли са динозаврите? Кн 2Каймакчалан Кн 177

Каймакчалан. Из дневника на сестра Евга  Кн 177

Камбанен звън Кн 148

Кетоза в модерното говедовъдство Кн 81

Когато "тръгвай" значи "остани" Кн 141

Кръстоносният поход към Варна 1443-1445 Кн 202Лествица до небесните врати Кн 11

Ливия Лоун Кн 109

Любов навреме Кн 142Магична математика Кн 59

Математика Кн 64

Математически миниатюри за Фибоначи, Микел, Домино, Граф и Чевиани Кн 63

Между редовете Кн 197

Метааспекти на уврежданията. Ч. 1 Кн 17

Мечокът, пианото, мечето и горският концерт Кн 106

Мое благословено село Насалевци Кн 176

Морето, в което летя Кн 143

Моят квартал в мъглата Кн 190

Моята азбука за животните Кн 185

Моята математика. Ч. 1 Кн 54

Моята математика. Ч. 2 Кн 55

Мускулна сила и мускулна хипертрофия [Електронен ресурс] Е 8На разсъмване Кн 151

Накъдето ме водят мечтите Кн 119

Написаното между редовете Кн 198

Наследството на черния кинжал. Кн. 2, Кръвен обет Кн 117

Не е препоръчително да се обиждат котки Кн 130

Невероятните приключения на Алекс Харакирито Кн 169

Недвижима собственост Кн 27, Кн 28

Нежно спасение Кн 110

Неизреченото между Шахразад и Шахриар. Ч. 1 Кн 194

Неизреченото между Шахразад и Шахриар. Ч. 2 Кн 195

Непомилваните Кн 163

Нисковъглехидратни рецепти за душата. [Ч.] 3 Кн 87

Нова надежда Кн 125

Нормални хора Кн 107

Нормативното отразяване на финансите на фирмите за недвижими имоти за периода април 1991 г. - декември 2020 г. Кн 23Оказване на емоционална подкрепа при жени, претърпели рак на гърдата Кн 74

Олигархизация на политиката Кн 20

Отвъд спокойствието Кн 145

Оттук - оттам Кн 152Пазар на труда Кн 22

Паисиада Кн 207

Писък в Сохо Кн 123

Платонически Кеймбридж Кн 191

Поведение на потребителите при покупка на бързооборотни стоки Кн 49

Под южния кръст Кн 161

Подбрани рецепти от арменската кухня Кн 88

Помагало по право на Европейския съюз Кн 39

Порочни страсти: Ловът Кн 112

Посланията на Махатмите от Шамбала в символи и знаци Кн 3

Последен шанс Кн 161

Потайни замисли Кн 105

Премълчани истини Кн 120

Приключение в Ирак Кн 180

Приложна статистика Кн 65

Присъствие Кн 155

Приятелят на Дядо Коледа Кн 186

Програмиране на C++ Кн 1

Прозорци в зида Кн 161

Прокълнатата буря Кн 103

Променливо кръстосване при овцете Кн 83

Проприоцепция и нервно-мускулен контрол на долен крайник Кн 73

Проституцията в България Кн 18Радиобизнес Кн 41

Ретроградна амнезия Кн 175

Рицар в блестящи доспехи Кн 111

Роден в града на розите Кн 160

Родопски цигай Кн 84

Ръката на стената Кн 113Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" Кн 37 Кн 38

Сборник с доклади от научен семинар "От зърното до хляба" и литературен конкурс "Най-вкусният хляб" [Електронен ресурс] Е 7

[Седем] 7 животворни слово-извора или за богатството на един родопски говор, с. Момчиловци, Смолянско Кн 99

Сектор "Ер малък" Кн 139

Сигурност. Лидерство. Креативност Кн 47

Сичко коз Кн 140

Сказание за любовта Кн 146

Слово, образ и звук Кн 178

Смехотрус  Кн 174

Смехотрус... Кн 174

Смехотрус с магнитуд 8.8 по Рихтер Кн 174

Социална медицина Кн 68

Социална медицина и промоция на здравето  Кн 68, Кн 69

Социология на пазара Кн 19

Спартански сонети Кн 149

Спас Господов в страната на амазонките Кн 162

Спомени от Велики Преслав Г 3

Старопланински цигай Кн 85

[Сто]100 години УНСС - 100 години право в УНСС. Т. 1, История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право Кн 37

[Сто]100 години УНСС - 100 години право в УНСС. Т. 2, Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, икономическите и социалните науки Кн 38

[Сто] 100 години чуждоезиково обучение в УНСС Кн 92

[Стоте] 100-те: Завръщане у дома Кн 116

Стоте: Завръщане у дома  Кн 116

Стратегии и мениджмънт на организационната промяна в здравеопазването Кн 67

Стратегическа адаптация на системата за сигурност на доставките за отбрана Кн 34

Суданка (Sorghum sudanense (Piper) Stapf.) Кн 79

Суданката и нейните хибриди - възможност за добив на екологична продукция за преживните Кн 80

Събудих се и беше утре Кн 156

Създател. 30 дни лекота Кн 5

Състезателни теми от математически лагери. Т. 1, Как да броим, без да броим Кн 58Тайният мъжки клуб за любовни романи Кн 108

Тайнството Кн 166, Кн 167

Тайны семейного альбома Кн 132

Танцувай с мен Кн 118

Таня Кн 165

Творение и изкупление Кн 13

Теми от математически лагери 3-7 клас  Кн 58

Тестове по български език Кн 98

Тестове по математика Кн 51

Tестoве по математика за 4. клас Кн 52

Тити рисува букви. Ч. 1 Кн 61

Този път, за да ме чуеш Кн 144

[Тридесет] 30 години: преход, поуки и перспективи. Т. 2. [Vol. 2] Кн 35

[Тридцать] 30 лет: переход, уроки и перспективы  Кн 35

[Тринадесет] 13 години здравна реформа с нейните две лица Кн 66

Тъжна свобода Кн 126

Търговско право Кн 42Управление на стрес и токсични личности Кн 6

Училище за джуджета Кн 182Финансовият анализ в контролинга на фасилити и пропърти фирмите Кн 24

Финансово-счетоводни аспекти на дейността на фирмите за недвижими имоти Кн 25

Фондовете на Европейския съюз и икономическото развитие на България Кн 36Хармония. Ч. 1 Кн 90

Хибридизация при овцете за повишаване на месодайността им Кн 82

Хрониките на Девабад. Кн. 2, Царство от мед Кн 121Цветна феерия Кн 150

Цветята на малката Ида Кн 102Червейче любов Кн 157

Червените магически свитъци Кн 114

Чипике Кн 200

Читалището в Ясна поляна - благословен храм на паметта Кн 60

Човекът - пътят към себе си Кн 4Шатрите на Гранада Кн 192

[Шестдесет и три] 63 меланхолии на Антон Баев Кн 137

Шестица от тотото Кн 170Щастливото джудже Кн 183

Ще ми зашлевиш една целувка Кн 135

Щрихи от един живот Кн 173

Щурец-свирец Кн 161Advanced English Кн 93

Advanced English for international relations and European studies Кн 93

Albaian für leichte Kommunikation zwischen den Arabern und den Deutschen Кн 97Bible - culture - dialog. Vol. 4, Orthodoxy - dialogue - European unity Кн 10

Bulgarian State Security - active and pointed measures (1944-1991) Кн 43 Е 1, Е 2

Bulgarian State Security and the terrorist attacks in Bulgaria (1944-1991)Кн 44,Кн 45 , Е 3, Е 4, Е 5, Е 6Fairy tales Кн 96

Faith in the age of doubt Кн 188

Fleecing the linguist Кн 91General pathology notebook Кн 70

Tempesta maledetta  Кн 103

[Thirty] 30 years: transition, lessons and perspectives Кн 35

The Gorilla-Gals doctrine Кн 8

The jungle book Кн 94Memories from Veliki Preslav  Г 3

Money faith Кн 30Numismatic collection of the Regional Historical Museum at Blagoevgrad (ancient Skaptopara) Г 1An offering to the United Nations of the Spirit Кн 15Priests of exile  Кн 9

Proprioception and neuromuscular control of lower limb Кн 73A quarter of infinity Г 2[Sixty three] 63 melancholies of Anton Baev : a diary of poems  Кн 137

Scars that never bled Кн 122

Short stories Кн 95


Then we were free  Кн 187[Hundred] 100 years of foreign language teaching at UNWE Кн 92ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕБиблейска библиотека. - София : Библейски колегиум, 2007-. ISSN C633-8542 Кн 12

Библиотека Православен калейдоскоп. - София : Артграф, 2009-. ISSN C625-8662 Кн 13

Библиотека PhD. - Варна : Ико-консулт, 2021-. ISSN C623-8017 Кн 31Златни исторически любовни романи. - София : Ибис, 2013-. ISSN C634-0245 Кн 110, Кн 111Из архивите на Държавна сигурност. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2009-. ISSN C625-8336 Е 1, Е 2, Е 3, Е 4, Е 5, Е 6, Кн 43, Кн 44, Кн 45

Избрани съвременни любовни романи. - София : Ибис, 2013-. ISSN C633-4849 Кн 108, Кн 118, Кн 120Coin collections and coin hoards from Bulgaria. - Sofia : Stoyan Popov-Popeto, 2003-. ISSN 1312-9465 Г 1Language trainer. - Plovdiv : Koala press, 2005-. ISSN C624-7369 Кн 94, Кн 95, Кн 96


УДК00 ВЪВЕДЕНИЕ. ОСНОВИ НА ЗНАНИЕТО И КУЛТУРАТА. ПРОПЕДЕВТИКА Кн 38

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 1, Кн 47

005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 31

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ Г 1

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 2, Кн 6113 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 3, Кн 4

159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 4, Кн 5, Кн 6

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ Кн 182 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Кн 7

26 ЮДАИЗЪМ Кн 8, Кн 9

27 ХРИСТИЯНСТВО Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ Кн 15311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Кн 16

316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 6, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 47

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ Кн 20

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Е 3, Е 4, Е 5, Е 6, Кн 44, Кн 45

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Е 1, Е 2, Кн 43

330 ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 21

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 49

330.3 ДИНАМИКА НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ Кн 21

331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ Кн 22

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28

336 ФИНАНСИ Кн 29, Кн 30

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 76

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 72

339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ Кн 36

339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 21

34 ПРАВО. ПРАВНИ НАУКИ Кн 37, Кн 38

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 39

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 40

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 41, Кн 42

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Е 1, Е 2, Е 3, Е 4, Е 5, Е 6, Кн 43, Кн 44, Кн 45

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 34, Кн 43, Кн 46, Кн 47, Кн 48

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Кн 49

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Кн 50

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59

374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Кн 60

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 61

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 951 МАТЕМАТИКА Кн 62, Кн 63, Кн 64

519.2 ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА Кн 65

592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 2612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ Е 8

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Кн 66, Кн 67

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 73

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 68, Кн 69, Кн 70

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА Кн 71, Кн 72

616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА Кн 73

617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 71

618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО Кн 74, Кн 75

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 76

622 МИННО ДЕЛО Кн 77

626/627 ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО. ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО. ХИДРОТЕХНИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 78

633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ Е 7

633.2 ФУРАЖНИ ТРЕВИ. ЛИВАДНИ ТРЕВИ Кн 79, Кн 80

636.09 ВЕТЕРИНАРНА НАУКА. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ ПО ДОМАШНИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ЖИВОТНИ: КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ. ЗООТЕХНИЧЕСКИ, ЗАЩИТНИ МЕРКИ Кн 81

636.2 ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ. ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК Кн 81

636.3 ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЪК Кн 82, Кн 83, Кн 84, Кн 85

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 156

654 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ И ТЕЛЕКОНТРОЛ (ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛУГИ) Кн 41

657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 24, Кн 25, Кн 29

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 23, Кн 24, Кн 33

664 ПРОИЗВОДСТВО И КОНСЕРВИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Е 771 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНА, ГРАДИНСКА И ПАРКОВА АРХИТЕКТУРА Кн 89

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Г 1

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Г 2

75 ЖИВОПИС Кн 133

781 ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА. ОБЩИ ВЪПРОСИ Кн 41, Кн 90

796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ Е 8811 ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 92

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 93, Кн 94, Кн 95, Кн 96

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК) Кн 97

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 98, Кн 99

811.411.21 АРАБСКИ ЕЗИК Кн 97

81'25 ТЕОРИЯ НА ПРЕВОДА Кн 91

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 94, Кн 103, Кн 104, Кн 105

821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 107

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 95, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122

821.111(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 123

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 96, Кн 106

821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 124, Кн 125

821.112.2(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 126

821.131.1 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 127

821.134.4 ГАЛИСИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 128

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 129, Кн 130, Кн 131

821.161.2 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 132

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 133

821.163.2-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 134

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 50, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160

821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 161, Кн 171

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Г 2, Кн 134, Кн 140, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Е 7, Кн 7, Кн 66, Кн 77, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 186

821.221.31 ЛИТЕРАТУРА НА ПУЩУНСКИ ЕЗИК (АФГАНСКА ЛИТЕРАТУРА) Кн 187

821.411.16 ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ (БИБЛЕЙСКИ, СРЕДНОВЕКОВЕН И КЛАСИЧЕСКИ) Кн 188

821.411.21 ЛИТЕРАТУРА НА АРАБСКИ ЕЗИК Кн 189, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197, Кн 198, Кн 199

821.511.141-93 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 200

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 100, Кн 101, Кн 102908 КРАЕЗНАНИЕ Г 3, Кн 50, Кн 60, Кн 89, Кн 176, Кн 207

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Кн 8, Кн 11, Кн 12, Кн 14, Кн 46, Кн 77, Кн 201, Кн 206, Кн 207, Кн 208

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Кн 202

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 203, Кн 204

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 205

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 202

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) Кн 206, Кн 207

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 203, Кн 208

94(5) ИСТОРИЯ НА АЗИЯ Кн 204


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИВълчанов, Славчо (1940-2013)

- юбилеи и чествания

- - сборници Кн 12Груев, Дамян Йованов (1871-1906)

- биографии Кн 208

Груев, Йоаким (1828-1912)

- юбилеи и чествания

- - конференции Кн 206Димитър Кантакузин (1435-1487)

- художествена литература Кн 163

Държавна сигурност

- България

- - история

- - - извори Е 1, Е 2, Е 3, Е 4, Е 5, Е 6, Кн 43, Кн 44, Кн 45Европейски съюз

- основни и оборотни фондове Кн 36

- правни проблеми

- - учебни помагала за ВУЗ Кн 39Йоан Лествичник, свети (579?-649?)

- отделни произведения Кн 11

Йосифов, Григор Борисов (1932-)

- биографски материали Кн 77Калнер, Йосеф

- мироглед Кн 8

Кирил, славянски първоучител (827-869)

- в литературата и изкуството Кн 133Методий, славянски първоучител (815-885)

- в литературата и изкуството Кн 133

Мечëв, Алексей Алексеевич, свети (1859-1923) вж Мечов, Алексей Алексеевич (1859-1923), свети

Мечов, Алексей Алексеевич (1859-1923), свети

- жития Кн 14Паисий Хилендарски (1722-1773)

- биографии Кн 207Регионален исторически музей (Благоевград)

- колекции

- - каталози Г 1"Хидрострой" (София)

- история Кн 78Шиваров, Николай Стефанов (1930-)

- юбилеи и чествания

- - сборници Кн 12Joannes Climacus (579?-649?) вж Йоан Лествичник, свети (579?-649?)Kalner, Yosef вж Калнер, Йосеф


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦАвиация

- Русия

- - история

- - - 19-20 век

- - - - биографии Кн 46

Авторско право Кн 41

Акушерство

- учебници Кн 75

Анастомози

- усложнения и последствия Кн 71

Английски език

- учебни помагала Кн 94, Кн 95, Кн 96

- учебници за ВУЗ Кн 93

Арабска литература

- история и критика Кн 191

Арабски език

- разговорници, немско-арабски Кн 97Богослови, български

- юбилеи и чествания

- - сборници Кн 12

Богословие Кн 13

Българска литература

- Възраждане

- - теми, образи, сюжети Кн 133

Български език

- диалекти

- - Родопски край

- - - речници Кн 99

- тестове за средни училища Кн 98Варненска битка 1444 Кн 202

Вероятности, теория

- учебници за ВУЗ Кн 65

Водно строителство

- България

- - история Кн 78

Военно стопанство (икономика)

- България

- - управление и организация Кн 34

Възрожденци

- биографии Кн 207

- юбилеи и чествания

- - конференции Кн 206

Външна политика

- България

- - история Кн 203

- Китай

- - история Кн 204

- Русия

- - история Кн 203, Кн 204Глобализация

- икономически проблеми Кн 21

Готварство

- Армения

- - рецепти Кн 88

- рецепти Кн 87, Кн 156

Градоустройство

- Ловеч

- - история Кн 89Данъчна ревизия

- България

- - учебни помагала за ВУЗ Кн 29

Данъчно облагане

- България

- - учебни помагала за ВУЗ Кн 29

Дебело черво

- тумори

- - хирургическа терапия Кн 71

Деца

- защита

- - правни проблеми Кн 40

Динозаври

- детска и юношеска литература Кн 2

Дислексия

- учебни помагала Кн 61

Долни крайници

- болести

- - кинезитерапия Кн 73

Духовници, еврейски

- Варна

- - дейност Кн 9

- мироглед Кн 8Евреи

- Варна

- - бит Кн 9

Езици за програмиране

- ръководства Кн 1

Езотеризъм Кн 3

Електрически мрежи

- автоматизация

- - учебни помагала за ВУЗ Кн 76

Енергийна ефективност

- учебни помагала за ВУЗ Кн 76

Епидемии Кн 3Жени

- история и обществено положение Кн 8Здравеопазване

- България

- - управление и организация Кн 66

- управление и организация Кн 67

Зърнено-житни култури

- селекция и семепроизводство

- - конференции Е 7Изобразително изкуство, българско

- теми, образи, сюжети Кн 133

Икономическо поведение Кн 49

Информационна сигурност Кн 47

История

- България Кн 205

- Велики Преслав

- - албуми Г 3Комуникация Кн 6

Кръстоносни походи

- 1443-1445 Кн 202Летци, руски

- 19-20 век

- - биографии Кн 46

Лидерство Кн 47

Личност

- психология Кн 6Маркетинг

- в стоматологията

- - наръчници Кн 72

Математика Кн 63

- задачи Кн 62

- задачи за основни училища Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 59

- тестове за основни училища Кн 51, Кн 52

- учебни помагала за основни училища Кн 56, Кн 57, Кн 58

- учебни помагала за средни училища Кн 64

Математическа статистика

- учебници за ВУЗ Кн 65

Минни инженери, български

- биографски материали Кн 77

Мисионерство, еврейско

- Варна Кн 9

Млечни жлези

- злокачествени тумори

- - психологични проблеми Кн 74

Монети, антични

- Благоевград

- - каталози Г 1

Музикални произведения

- правни проблеми Кн 41

Мускули Е 8Национална сигурност Кн 47

- България Кн 34

Недвижима собственост

- икономически проблеми

- - сборници Кн 26

- търговия Кн 23, Кн 25

- управление и организация Кн 24

- учебни помагала за ВУЗ Кн 28

- учебници за ВУЗ Кн 27

Немски език

- разговорници, немско-арабски Кн 97Обмяна на веществата

- при животните

- - болести Кн 81

Обществени науки

- конференции Кн 38

Овце

- породи

- - България Кн 84, Кн 85

- хибридизация Кн 82, Кн 83

Олигархия Кн 20

Основни училища

- Югозападна България

- - история Кн 50

Отбрана (военно дело)

- България

- - икономически проблеми Кн 34Пазар на труда

- учебни помагала за ВУЗ Кн 22

Пазари

- социология Кн 19

Пазарно стопанство Кн 19

Патология

- учебни помагала за ВУЗ Кн 70

Писатели, византийски

- отделни произведения Кн 11

Политическа икономия Кн 21

Потребление Кн 49

Право

- конференции Кн 37, Кн 38

Православие

- сборници Кн 10

Превод Кн 91

Преживни животни

- болести Кн 81

Преход от тоталитаризъм към демокрация

- конференции Кн 35

Програмиране

- ръководства Кн 1

Промишлени предприятия

- управление и организация Кн 33

- управление на риска Кн 31

Промишленост

- икономика Кн 33

Просветно движение (България)

- конференции Кн 206

Проституция

- България

- - социология Кн 18Радио

- правни проблеми Кн 41

Разузнаване

- България

- - история

- - - извори Е 1, Е 2, Кн 43

Рак

- психологични проблеми Кн 74

Революционери, български

- биографии Кн 208

Религиозни движения Кн 15

Родове, български

- Ботевград Кн 201Самоусъвършенстване Кн 4, Кн 5

Свети места

- Израел

- - пътеписи Кн 7

Световно стопанство Кн 21

Светци, руски

- жития Кн 14

Села

- Западна България

- - история Кн 207

- Югозападна България

- - история Кн 50

Сладкарство

- рецепти Кн 86

Социална медицина

- учебници за ВУЗ Кн 68, Кн 69

Спорт

- физиология Е 8

Спортисти

- физически качества и подготовка Е 8

Статистика Кн 16

Стоматология

- икономически проблеми

- - наръчници Кн 72

Стопански предприятия

- финанси Кн 24

- - правни проблеми Кн 23

Стопанство

- България Кн 36

- конференции Кн 35

Стрес Кн 6

Строителни войски

- България

- - история Кн 48

Суданка Кн 80

- агротехника Кн 79Тероризъм

- България

- - противодействие

- - - история

- - - - извори Е 3, Е 4, Е 5, Е 6, Кн 44, Кн 45

Транспорт

- управление и организация

- - учебни помагала за ВУЗ Кн 76

Трудова повинност

- България

- - история Кн 48

Туризъм

- България

- - учебници за ВУЗ Кн 32

Търговски предприятия

- счетоводство Кн 25

Търговско право

- учебници за ВУЗ Кн 42Финанси Кн 30

Финансово счетоводство Кн 24, Кн 25Хармония (музика)

- учебници Кн 90

Хлебопекарски изделия

- технология

- - конференции Е 7

Хора с увреждания

- социални проблеми Кн 17

Християнство

- философия Кн 13Читалища

- Югоизточна България

- - история Кн 60

Чужди езици

- методика на преподаването

- - конференции Кн 92ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦАрабски страни

- литературознание Кн 191

Армения

- домакинство Кн 88Беслен (област Благоевград)

- основно образование Кн 50

Благоевград

- музеи Г 1

Ботевград

- генеалогия Кн 201

България

- военно дело Кн 48

- здравеопазване Кн 66

- изобразителни изкуства Г 2

- история Кн 202, Кн 203, Кн 205, Кн 206, Кн 207, Кн 208

- литературознание Кн 133

- минно дело Кн 77

- обществено управление Е 1, Е 2, Е 3, Е 4, Е 5, Е 6, Кн 43, Кн 44, Кн 45

- овцевъдство Кн 84, Кн 85

- религия Кн 12

- социология Кн 18

- стопанство Кн 34, Кн 36Варна

- религия Кн 9

Велики Преслав

- краезнание Г 3

Византия

- религия Кн 11Европа

- история Кн 202

- международни финанси Кн 36Израел

- религия Кн 7, Кн 8

Италия

- домакинство Кн 156Китай

- история Кн 204

Кралев дол (област Перник)

- краезнание Кн 207Ловеч

- градоустройство Кн 89Момчиловци (област Смолян)

- езикознание Кн 99Насалевци (област Перник)

- краезнание Кн 176Русия

- военно дело Кн 46

- история Кн 203, Кн 204

- религия Кн 14София

- строителство Кн 78Ясна поляна (област Бургас)

- читалища Кн 60


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN978-619-157-336-3 Кн 119

978-619-157-337-0 Кн 108

978-619-157-339-4 Кн 117

978-619-157-341-7 Кн 120

978-619-157-342-4 Кн 115

978-619-157-343-1 Кн 111

978-619-157-344-8 Кн 118

978-619-157-345-5 Кн 121

978-619-157-346-2 Кн 113

978-619-157-349-3 Кн 116

978-619-157-350-9 Кн 110

978-619-157-352-3 Кн 114

978-619-179-106-4 Кн 185

978-619-188-226-7 Кн 141

978-619-188-294-6 Кн 72

978-619-188-322-6 Кн 99

978-619-188-416-2 Кн 159

978-619-188-430-8 Кн 140

978-619-191-598-9 Кн 112

978-619-191-614-6 Кн 125

978-619-191-615-3 Кн 172

978-619-191-616-0 Кн 102

978-619-191-620-7 Кн 103

978-619-191-628-3 Кн 127

978-619-191-631-3 Кн 109

978-619-191-635-1 Кн 124

978-619-191-637-5 Кн 170

978-619-196-102-3 Кн 168

978-619-199-575-2 Кн 2

978-619-199-588-2 Кн 200

978-619-199-589-9 ! Кн 106

978-619-199-626-1 Кн 100

978-619-199-627-8 Кн 101

978-619-199-631-5 Кн 184

978-619-221-274-2 Кн 17

978-619-221-298-8 Кн 70

978-619-221-301-5 ! Кн 71

978-619-221-306-0 Кн 75

978-619-221-309-1 Кн 74

978-619-221-314-5 Кн 71

978-619-221-316-9 Кн 68

978-619-221-318-3 Кн 69

978-619-232-009-6 Кн 27

978-619-232-135-2 Кн 28

978-619-232-303-5 Кн 47

978-619-232-306-6 Кн 41

978-619-232-340-0 Кн 22

978-619-232-358-5 Кн 19

978-619-232-360-8 Кн 76

978-619-232-367-7 Кн 20

978-619-232-372-1 Кн 21

978-619-232-385-1 Кн 29

978-619-232-389-9 Кн 18

978-619-232-392-9 Кн 49

978-619-232-400-1 Кн 42

978-619-232-406-3 Кн 39

978-619-232-415-5 Кн 93

978-619-232-419-3 Кн 36

978-619-232-422-3 Кн 16

978-619-232-429-2 Кн 23

978-619-232-433-9 Кн 35

978-619-232-437-7 Кн 37

978-619-232-438-4 Кн 38

978-619-232-449-0 Кн 34

978-619-232-452-0 Кн 92

978-619-7002-14-0 Кн 128

978-619-7186-34-5 Кн 177

978-619-7186-36-9 Кн 208

978-619-7218-63-3 Кн 153

978-619-7218-64-0 Кн 82

978-619-7218-65-7 Кн 154

978-619-7218-66-4 Е 7

978-619-7218-67-1 Кн 174

978-619-7218-68-8 Кн 135

978-619-7218-69-5 Кн 81

978-619-7218-70-1 Кн 83

978-619-7218-71-8 Кн 152

978-619-7218-72-5 Кн 79

978-619-7218-73-2 Кн 85

978-619-7218-74-9 Кн 32

978-619-7218-75-6 Кн 7

978-619-7218-76-3 Кн 180

978-619-7218-77-0 Кн 173

978-619-7218-78-7 Кн 88

978-619-7218-79-4 Кн 178

978-619-7218-80-0 Г 3

978-619-7218-81-7 Кн 146

978-619-7218-83-1 Кн 80

978-619-7218-84-8 Кн 84

978-619-7223-53-8 Кн 63

978-619-7223-61-3 Кн 205

978-619-7223-62-0 Кн 176

978-619-7223-64-4 Кн 77

978-619-7223-65-1 Кн 134

978-619-7223-67-5 Кн 58

978-619-7223-68-2 Кн 57

978-619-7223-69-9 Кн 56

978-619-7223-70-5 Кн 50

978-619-7223-71-2 Кн 53

978-619-7223-73-6 Кн 161

978-619-7223-74-3 Кн 89

978-619-7223-75-0 Кн 165

978-619-7223-76-7 Кн 62

978-619-7223-77-4 Кн 207

978-619-7278-33-0 Кн 131

978-619-7295-20-7 Кн 48

978-619-7361-60-5 Е 5

978-619-7361-61-2 Е 3

978-619-7361-62-9 Е 4

978-619-7361-63-6 Е 6

978-619-7361-64-3 Е 1

978-619-7361-65-0 Кн 43

978-619-7361-66-7 Кн 44

978-619-7361-67-4 Кн 45

978-619-7361-69-8 Е 2

978-619-7373-89-9 Кн 133

978-619-7536-21-8 Кн 4

978-619-7536-22-5 Кн 64

978-619-7536-23-2 Кн 94

978-619-7536-24-9 Кн 52

978-619-7536-31-7 Кн 59

978-619-7536-51-5 Кн 95

978-619-7536-52-2 Кн 96

978-619-7536-54-6 Кн 151

978-619-7536-57-7 Кн 162

978-619-7536-59-1 Кн 181

978-619-7536-60-7 Кн 175

978-619-7536-61-4 Кн 179

978-619-7536-62-1 Кн 137

978-619-7536-63-8 Кн 54

978-619-7536-64-5 Кн 55

978-619-7536-65-2 Кн 145

978-619-7536-67-6 Кн 1

978-619-7536-68-3 Кн 98

978-619-7536-69-0 Кн 182

978-619-7536-70-6 Кн 51

978-619-7536-75-1 Кн 155

978-619-7536-76-8 Кн 183

978-619-7555-00-4 Кн 166

978-619-7555-01-1 Кн 167

978-619-7588-00-2 Кн 122

978-619-90430-6-6 Кн 14

978-619-90794-5-4 Кн 206

978-619-90801-2-2 Кн 188

978-619-90801-4-6 Кн 8

978-619-90844-3-4 Г 2

978-619-90988-2-7 ! Кн 149

978-619-90998-2-7 Кн 149

978-619-91020-1-5 Кн 15

978-619-91038-1-4 Кн 3

978-619-91054-2-9 Кн 97

978-619-91054-4-3 Кн 195

978-619-91054-5-0 Кн 194

978-619-91054-6-7 Кн 197

978-619-91054-7-4 Кн 196

978-619-91054-8-1 Кн 198

978-619-91054-9-8 Кн 190

978-619-91268-8-2 Кн 169

978-619-91398-0-6 Кн 186

978-619-91452-0-3 Кн 86

978-619-91456-0-9 Кн 6

978-619-91456-1-6 Кн 164

978-619-91565-2-0 Кн 138

978-619-91576-1-9 Кн 199

978-619-91576-3-3 Кн 189

978-619-91576-4-0 Кн 193

978-619-91576-5-7 Кн 192

978-619-91576-6-4 Кн 191

978-619-91626-0-6 Кн 143

978-619-91626-1-3 Кн 144

978-619-91626-3-7 Кн 5

978-619-91626-4-4 Кн 142

978-619-91634-0-5 Кн 148

978-619-91637-0-2 Кн 156

978-619-91660-0-0 Кн 30

978-619-91660-2-4 Кн 9

978-619-91660-8-6 Кн 91

978-619-91688-0-6 Кн 157

978-619-91767 ! Кн 132

978-619-91767-0-2 Кн 132

978-619-91767-1-9 Кн 204

978-619-91767-2-6 Кн 46

978-619-91767-3-3 Кн 203

978-619-91774-0-2 Кн 87

978-619-91835-0-2 Кн 187

978-619-91844-0-0 Е 8

978-954-343-126-7 Кн 160

978-954-365-207-5 Кн 105

978-954-365-209-9 Кн 129

978-954-365-212-9 Кн 130

978-954-365-223-5 Кн 104

978-954-365-224-2 Кн 61

978-954-365-233-4 Кн 107

978-954-365-243-3 Кн 126

978-954-365-244-0 Кн 123

978-954-378-175-1 Кн 78

978-954-392-614-5 Кн 139

978-954-465-113-8 Кн 65

978-954-616-217-5 Кн 67

978-954-616-227-4 Кн 66

978-954-644-030-3 Кн 33

978-954-644-163-8 Кн 24

978-954-644-191-1 Кн 26

978-954-644-862-0 Кн 25

978-954-722-050-8 Кн 171

978-954-8235-12-9 Кн 31

978-954-8425-62-3 ! Кн 150

978-954-8425-65-0 Кн 150

978-954-8425-69-8 Кн 201

978-954-8493-78-9 Кн 202

978-954-91558-9-1 Кн 147

978-954-91865-9-8 Кн 136

978-954-91996-3-5 Кн 40

978-954-92000-3-4 Г 1

978-954-92168-8-2 Кн 12

978-954-92528-4-2 Кн 10

978-954-92891-7-6 Кн 73

978-954-9413-23-6 Кн 158

978-954-9437-77-5 Кн 163

978-954-9464-22-1 Кн 60

9786199105467 ! Кн 197

9786199105474 ! Кн 196

9786199166086 ! Кн 91


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN979-0-9016693-4-5 Кн 90