Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2021/16 Кн 1
          [SCIENCE - Technology - Engineering - MathematicsSTEM ученически проекти : иновативни ученически проекти в областта на природните и инженерните науки, технологиите и математиката. - 2. изд. - София : Фонд. Европ. институт за технологии, образование и дигитализация, 2021 ([София] : [Сепа информа]). - 163 с. : с ил., диагр. ; 24 см

1. изд. 2020.

ISBN 978-619-91571-4-5 : 19 лв.
1. Научноизследователска работа - ученици - България - сборници - резюмета 2. България - наука
001.89-057.87(497.2)(062)(048)
COBISS.BG-ID 45603592

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/16 Кн 2
АЛБАХАРИ, Джоузеф
        C# джобен справочник : бърз помощник за C# програмисти / Джоузеф Албахари & Бен Албахари ; прев. от англ. Влади Владев. - София : Асеневци, 2020. - 286 с. : с табл., сх. ; 20 см

Ориг. загл.: C# 8.0 pocket reference. - За авторите: с. 3.

ISBN 978-619-7586-16-9 : 19.95 лв.
1. Езици за програмиране - справочници
004.43(03)
COBISS.BG-ID 45639688

БК 2021/16 Кн 3
        КОМАНДИТЕ в Linux : практически наръчник за работа с конзолата / прев. от рус. Влади Владев. - [София] : Асеневци, 2019. - 212 с. : с ил., табл. ; 24 см

Без сведение за ориг. загл. - Изд. на D. K. Academy.

ISBN 978-619-7356-82-3 : 19.95 лв.
1. Операционни системи - наръчници
004.451(035)
COBISS.BG-ID 45597960

СТАНКОВ, Иван Стефанов, 1984-
        Изграждане на информационни системи при цялостно управление на риска и сигурността в тях : монография Вж Кн 93

БК 2021/16 Кн 4
ТЕРЗИЕВА, Тодорка Живкова, 1966-
        Въведение в уеб програмирането / Тодорка Терзиева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021. - 216 с. : с табл. ; 21 см

Рец.: Ангел Голев, Антон Илиев, Евгения Ангелова. - Библиогр.: с. 214-216.

ISBN 978-619-202-623-3
1. Уебсайтове - проектиране - учебници за ВУЗ 2. Програмиране - учебници за ВУЗ
004.738.1(075.8)
004.42(075.8)
COBISS.BG-ID 45580808

ХАЙЛЕНД, Матю
        Програмирай и играй със Scratch : създай 10 забавни игри и стани истински програмист Вж Кн 19

БК 2021/16 Кн 5
        ANGULAR & TypeScript : практическо програмиране / прев. от рус. Влади Владев. - [София] : Асеневци, 2021. - 340 с. : с ил., табл. ; 24 см

Без сведение за ориг. загл.

ISBN 978-619-7586-20-6 : 27.95 лв
1. Програмиране 2. Езици за програмиране
004.42
004.43
COBISS.BG-ID 45618440

БК 2021/16 Кн 6
        LINUX - защита на сървъра и мрежата / прев. от рус. Магдалена Заркова. - [София] : Асеневци, 2020. - 236 с. : с ил., табл. ; 24 см

Без сведение за ориг. загл. - Изд. на D. K. Academy.

ISBN 978-619-7356-96-0 : 22 лв.
1. Операционни системи - наръчници
004.451(035)
COBISS.BG-ID 45602056

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/16 Кн 7
ALEKSANDROV, Haralan Aleksandrov, 1967-
        Transformation of organizational culture in the context of social transition: agency and leadership / Haralan Alexandrov. - Sofia : PublishScieSet-Eco, 2013 ([Sofia] : Dimi 99). - 240 с. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. - Библиогр.: с. 232-240.

ISBN 978-954-749-101-4
1. Организационна култура 2. Лидерство 3. Образователна политика - България - 1989- 4. България - образование
005.73
316.46
37.014(497.2)
308(497.2)
COBISS.BG-ID 45613064

02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Виж и 002; 01; 37.091

БК 2021/16 Кн 8
POPOVA, Eli Draganova, 1959-
        Library and society: Contemporary challenges / Eli Popova ; sci. ed. Elitsa Lozanova-Belcheva. - Sofia : St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2021. - 106 с. ; 20 см

Рец.: Ilko Penelov, Elena Yanakieva. - Библиогр. след отд. лекции.

ISBN 978-954-07-5119-1 : 6 лв.
1. Библиотеки - роля и значение
021
COBISS.BG-ID 45571080

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/16 Кн 9
ВОРОНЦОВ, Николай Павлович, 1959-
        За какво му е на котарака английски език? : книга с игри / чичо Коля Воронцов ; ил. Николай Воронцов ; прев. Елеонора Крумова. - София : Миранда, 2019 ([София] : [Миг принт]). - 96 с. : с цв. ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Кот Помпон. Зачем коту английский? / Николай Воронцов. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-7448-48-1 (подв. със спирала) : 11.95 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45645064

БК 2021/16 Кн 10
ДОРМАЛ, Алекси, 1977-
        Ана Ана е болна / Алекси Дормал, Доминик Рок ; прев. Десислава Йорданова. - [София] : Пурко, 2017 ([София] : [Акцент 96]). - [24] с. : с цв. ил. ; 17 х 24 см

Ориг. загл.: Ana Ana - Ana Ana est malade / by Dormal, Roquest. - Кн. 4 от поредицата Ана Ана.

ISBN 978-619-7339-09-3 : 7.85 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45618184

БК 2021/16 Кн 11
ДОРМАЛ, Алекси, 1977-
        Всички в банята! / Алекси Дормал, Доминик Рок ; прев. Десислава Йорданова. - [София] : Пурко, 2020 ([София] : [Акцент 96]). - [24] с. : с цв. ил. ; 17 х 24 см

Ориг. загл.: Ana Ana - Tous au bain! / by Dormal, Roquest. - Кн. 5 от поредицата Ана Ана.

ISBN 978-619-7339-11-6 : 7.85 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45616648

БК 2021/16 Кн 12
ДОРМАЛ, Алекси, 1977-
        Излет до морето / Алекси Дормал, Доминик Рок ; прев. Десислава Йорданова. - [София] : Пурко, 2019 ([София] : [Акцент 96]). - [24] с. : с цв. ил. ; 17 х 24 см

Ориг. загл.: Ana Ana - Une virée à la mer / by Dormal, Roquest. - Кн. 7 от поредицата Ана Ана.

ISBN 978-619-7339-14-7 : 7.85 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45616904

БК 2021/16 Кн 13
ДОРМАЛ, Алекси, 1977-
        Каква красива зима! / Алекси Дормал, Доминик Рок ; прев. Десислава Йорданова. - [София] : Пурко, 2020 ([София] : [Спектър]). - [24] с. : с цв. ил. ; 17 х 24 см

Ориг. загл.: Ana Ana - Un bel hiver / by Dormal, Roquest. - Кн. 10 от поредицата Ана Ана.

ISBN 978-619-7339-21-5 : 7.85 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45615624

БК 2021/16 Кн 14
ДОРМАЛ, Алекси, 1977-
        Не ни е страх от тъмното! / Алекси Дормал, Доминик Рок ; прев. Десислава Йорданова. - [София] : Пурко, 2020 ([София] : [Акцент 96]). - [24] с. : с цв. ил. ; 17 х 24 см

Ориг. загл.: Ana Ana - On n'a peur du noir! / by Dormal, Roquest. - Кн. 3 от поредицата Ана Ана.

ISBN 978-619-7339-08-6 : 7.85 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45616392

БК 2021/16 Кн 15
ДОРМАЛ, Алекси, 1977-
        Операция "Супергерои" / Алекси Дормал, Доминик Рок ; прев. Десислава Йорданова. - [София] : Пурко, 2018 ([София] : [Акцент 96]). - [24] с. : с цв. ил. ; 17 х 24 см

Ориг. загл.: Ana Ana - Super-héros en herbe / by Dormal, Roquest. - Кн. 6 от поредицата Ана Ана.

ISBN 978-619-7339-13-0 : 7.85 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45617928

БК 2021/16 Кн 16
ДОРМАЛ, Алекси, 1977-
        Пеперуди, люляк и диви ягоди / Алекси Дормал, Доминик Рок ; прев. Десислава Йорданова. - [София] : Пурко, 2020 ([София] : [Акцент 96]). - [24] с. : с цв. ил. ; 17 х 24 см

Ориг. загл.: Ana Ana - Papillons, lilas et fraises des bois / by Dormal, Roquest. - Кн. 9 от поредицата Ана Ана.

ISBN 978-619-7339-18-5 : 7.85 лв.
ISBN 978-619-7339-08-6 !

087.5
COBISS.BG-ID 45617416

БК 2021/16 Кн 17
ДОРМАЛ, Алекси, 1977-
        Шампиони в разхвърлянето / Алекси Дормал, Доминик Рок ; прев. Десислава Йорданова. - [София] : Пурко, 2019 ([София] : [Акцент 96]). - [24] с. : с цв. ил. ; 17 х 24 см

Ориг. загл.: Ana Ana - Les champions du désordre / by Dormal, Roquest. - Кн. 8 от поредицата Ана Ана.

ISBN 978-619-7339-17-8 : 7.85 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45617672

БК 2021/16 Кн 18
ЗЕП, 1967-
        Всичко, което не се осмелявате да питате : ...родителите, учителите и дори приятелите си / Зеп и Елен Брюлер ; прев. Валентина Бояджиева. - София : Пурко, 2019 ([София] : Симолини-94). - 91 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Le guide de zizi sexuel / Zep and HéIène Bruller. - Зеп - псевд. на авт. Phillipe Chapuis. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-7339-16-1 : 18 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45633800

БК 2021/16 Кн 19
ХАЙЛЕНД, Матю
        Програмирай и играй със Scratch : създай 10 забавни игри и стани истински програмист / Матю Хайленд ; ил. Амир Абу Румие ; прев. от англ. Снежана Ташева. - [София] : Асеневци, 2020. - 136 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Coding for kids. Scratch. Learn coding skills, create 10 fun games, and master scratch. - За автора: с. 136.

ISBN 978-619-7356-94-6 : 22 лв.
1. Програмиране - детска и юношеска литература
087.5:004.42
004.42:087.5
COBISS.BG-ID 45663496

09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ

БК 2021/16 Кн 20
ХРИСТОВА-Шомова, Искра Владимирова, 1958-
        Охридски миней. Ч. 1 / Искра Христова-Шомова ; ред. Иван П. Петров. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 536 с. : с факс., табл., ил. ; 24 см. - (Библиотека Охридски извори)

Текст и на църковнослав. ез. - Библиогр.: с. 531-535. - Съдържа и: Охридски миней : наборно издание: с. 137-463.

ISBN 978-954-07-5095-8 (подв.) : 35 лв.
1. Ръкописи, среднобългарски - 15 век 2. Среднобългарски език - паметници 3. България - езикознание
091(=163.1)
811.163.1
COBISS.BG-ID 45635592


1 ФИЛОСОФИЯ

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/16 Кн 21
АЛКАНТАРА, Маргарита, 1970-
        Чакри - балансиране и самолечение / Маргарита Алкантара ; прев. от англ. Моника Георгиева ; ил. Том Бингам. - [София] : Асеневци, 2020. - 172 с. : със цв. ил. ; 22 см

Възприетата форма на името на прев. Моника Георгиева е Моника Борисова Богданова. - Източници: с. 170.

ISBN 978-619-7586-19-0 : 15.95 лв.
1. Чакри 2. Алтернативна медицина
133.5:118
615.85
COBISS.BG-ID 45664008

БК 2021/16 Кн 22
БАНАБАКОВ, Ивайло Росенов, 1992-
        Царицата на науките : забравеното антично знание за свещеното единство между Небето и Земята / Ивайло Банабаков. - В. Търново : Абагар, 2020. - 480 с. : с ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 474-478. - Рез. на бълг. ез. - Съдържа: Ч. 1: Въведение в античната астрология и митология ; Ч. 2: Седемте класически планети в Месопотамия, Египет и Гърция.

ISBN 978-619-168-259-1 : 36 лв
1. Астрология 2. Митология
133.52
25-264
COBISS.BG-ID 45541128

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Двата пътя : лекции от Учителя на Младежкия окултен клас, година I - 1922 Вж Кн 24

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Противоречия в живота : лекции от Учителя на Младежкия окултен клас, година I - 1922 Вж Кн 29

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Съразмерност в природата : лекции от Учителя на Младежкия окултен клас, година XII (1932-1933) Вж Кн 30

БК 2021/16 Кн 23
ФРОЙД, Зигмунд, 1856-1939
        Текстове за културата. Ч. 1 / Зигмунд Фройд ; прев. от нем. Нина Николова, Елица Цигорийна ; състав. Нина Николова, Антоанета Колева ; послесл. Нина Николова. - София : ИК КХ - Критика и хуманизъм : Бълг. о-во по групова анализа и групови процеси, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 264 с. ; 21 см. - (Поредица Теоретични пространства ; 2)

Ориг. загл.: Zeitgemäßes über Krieg und Tod ; Das Unbehagen in der Kultur ; Warum Krieg? / Sigmund Freud. - Политическата философия на кушетката на Зигмунд Фройд / Давид Иерохам: с. 9-24. - Към Фройдовото съзерцание на културата : неудовлетвореността в културата / Теодор Райк: с. 219-242. - Запознайте се с преводача: с. 263. - Съдържа: Навременни мисли за войната и смъртта ; Неудовлетвореността в културата ; Защо война?

ISBN 978-954-587-223-5 (ИК КХ - Критика и хуманизъм)
ISBN 978-619-91118-2-6 (Бълг. о-во по групова анализа и групови процеси)
1. Култура - философия 2. Война - философия
130.2
355.01
COBISS.BG-ID 45670920

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2021/16 Кн 24
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Двата пътя : лекции от Учителя на Младежкия окултен клас, година I - 1922. - Фототип. изд. - София [т.е. Дупница] : [Валентин Боков - Арт Медиа плюс], 2020 ([София] : [Симолини]). - 140 с. ; 17 см. - (Младежки окултен клас / Бяло Братство ; год. I, т. 1)

Загл. и текст на стар правопис. - Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Фототип. изд.: София, 1934.

ISBN 978-619-7113-60-0
1. Дъновизъм 2. Окултизъм
141.33
299.7
133
COBISS.BG-ID 45665544

БК 2021/16 Кн 25
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Заветът на любовта. Т. 1, Беседи от Учителя, държани в с. Мърчаево и Витоша. - Фототип. изд. - София [т.е. Дупница] : [Валентин Боков - Арт Медиа плюс], 2020 ([София] : [Симолини]). - 194 с. ; 17 см

Загл. и текст на стар правопис. - Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Фототип. изд.: София, 1944.

ISBN 978-619-7113-54-9
1. Дъновизъм 2. Окултизъм
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 45662216

БК 2021/16 Кн 26
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Заветът на любовта. Т. 2, Беседи от Учителя, държани в София - Изгрев. - Фототип. изд. - София [т.е. Дупница] : [Валентин Боков - Арт Медиа плюс], 2020 ([София] : [Симолини]). - 274 с. ; 17 см

Загл. и текст на стар правопис. - Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Фототип. изд.: София, 1944.

ISBN 978-619-7113-56-3
1. Дъновизъм 2. Окултизъм
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 45662472

БК 2021/16 Кн 27
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Заветът на любовта. Т. 3, Беседи от Учителя, държани в София - Изгрев. - Фототип. изд. - София [т.е. Дупница] : [Валентин Боков - Арт Медиа плюс], 2020 ([София] : [Симолини]). - 176 с. ; 17 см

Загл. и текст на стар правопис. - Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Фототип. изд.: София, 1944.

ISBN 978-619-7113-57-0
1. Дъновизъм 2. Окултизъм
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 45662728

БК 2021/16 Кн 28
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Окултни лекции дадени на учениците на Всемирното Бяло братство : I година, София, 1922. Т. 1 / [Петър Дънов]. - Фототип. изд. - София [т.е. Дупница] : [Валентин Боков - Арт Медиа плюс], 2020 ([София] : [Симолини]). - 362 с. ; 17 см

Кор. опис. - Загл. и текст на стар правопис. - Името на авт. установено от доп. източник. - Фототип. изд.: София, 1922.

ISBN 978-619-7113-58-7
1. Дъновизъм
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 45669384

БК 2021/16 Кн 29
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Противоречия в живота : лекции от Учителя на Младежкия окултен клас, година I - 1922. - Фототип. изд. - София [т.е. Дупница] : [Валентин Боков - Арт Медиа плюс], 2020 ([София] : [Симолини]). - 108 с. ; 17 см. - (Младежки окултен клас / Бяло Братство ; год. I, т. 2)

Загл. и текст на стар правопис. - Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Фототип. изд.: София, 1934.

ISBN 978-619-7113-61-7
1. Дъновизъм 2. Окултизъм
141.33
299.7
133
COBISS.BG-ID 45666056

БК 2021/16 Кн 30
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Съразмерност в природата : лекции от Учителя на Младежкия окултен клас, година XII (1932-1933). - Фототип. изд. - София [т.е. Дупница] : [Валентин Боков - Арт Медиа плюс], 2020 ([София] : [Симолини]). - 340 с. ; 17 см. - (Младежки окултен клас / Бяло Братство ; год. XII, т. 2)

Загл. и текст на стар правопис. - Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Фототип. изд.: София : Житно зърно, 1949.

ISBN 978-619-7113-51-8
1. Дъновизъм 2. Окултизъм
141.33
299.7
133
COBISS.BG-ID 45666568

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/16 Кн 31
ВЪЛЧЕВА-Кръстева, Ирина Ефтимова, 1978-
        Чуй жената в теб : как да различим истината си сред хилядите гласове в нас / Ирина Вълчева-Кръстева. - Варна : ИК Стено, 2020. - 231 с. ; 20 см

ISBN 978-619-241-113-8 : 14.40 лв.
1. Жени - психология
159.922.1-055.2
COBISS.BG-ID 45543176

БК 2021/16 Кн 32
ДРИЙК, Робин
        Знам какво ще направиш : ръководство за преценяване на хората от тайния агент, оглавявал програмата за поведенчески анализ на ФБР / Робин Дрийк, Камерън Стаут ; прев. Мария Демирева. - [София] : Асеневци, 2020. - 302 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Sizing people up.

ISBN 978-619-7586-23-7 : 22 лв.
1. Личност - психология - ръководства 2. Поведение - ръководства
159.923(035)
COBISS.BG-ID 45668104

БК 2021/16 Кн 33
СТАМАТОВ, Румен Иванов, 1956-
        Пътуване към себе си / Румен Стаматов, Светлана Сарийска. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 212 с. ; 21 см

Рец.: Емилия Алексиева, Веселин Василев. - Библиогр.: с. 201-211.

ISBN 978-619-202-580-9
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 45593608

БК 2021/16 Кн 34
ХОЛМС, Пол, 1947-
        Вътрешният свят и неговото представяне : теория на обектните отношения и психодрамата / Пол Холмс ; прев. от англ. Ваня Недялкова ; под ред. на Антоанета Колева. - София : ИК КХ - Критика и Хуманизъм : Бълг. общество по групова анализа и групови процеси, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 414 с. : с ил., сх. ; 21 см. - (Серия Случаи)

Ориг. загл.: The inner world outside / Paul Holmes. - За авт.: с. 2. - Да откриеш котката / Давид Иерохам: с. 7-12. - Библиогр.: с. 404-412.

ISBN 978-954-587-215-0 (ИК КХ - Критика и Хуманизъм)
ISBN 978-619-91118-0-2 (Бълг. о-во по групова анализа и групови процеси)
1. Психоанализа 2. Психодрама
159.964.2
615.851
COBISS.BG-ID 45645320

16 ЛОГИКА. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ

БК 2021/16 Кн 35
ИВАНОВА, Анна Маринова, 1978-
        Да вярваш рационално : изследване върху обосноваността в традиционната епистемология : [монография] / Анна Иванова ; науч. ред. Вихрен Бузов. - В. Търново : ИТИ, 2020. - 208 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 195-204. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7602-04-3
1. Познание, теория
165.43
COBISS.BG-ID 45321224


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

24 БУДИЗЪМ

БК 2021/16 Кн 36
        СКАЗАНИЯ за Буда / състав., предг. Мария Арабаджиева ; прев. [от англ. ез.] Яна Арабаджиева. - София : Мария Арабаджиева : Арт Етърнал Дистрибушън, 2016 ([София] : [Скала принт]). - 160 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-584-435-5 (Мария Арабаджиева)
1. Будизъм
24-29
COBISS.BG-ID 45537032

25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

БАНАБАКОВ, Ивайло Росенов, 1992-
        Царицата на науките : забравеното антично знание за свещеното единство между Небето и Земята Вж Кн 22

БК 2021/16 Кн 37
ЖЕКОВ, Светлозар Янчев
        За правата вяра. Т. 1, Езичество и християнство / Светлозар Жеков. - [София] : Асеневци, 2020. - 372 с. : с ил., цв. к. ; 21 см

Библиогр.: с. 358-360.

ISBN 978-619-7356-98-4 : 19.95 лв.
1. Езичество - Балкански полуостров - история 2. Християнство - Балкански полуостров - история 3. Балкански полуостров - религия
257.2-9(497)
27-9(497)
COBISS.BG-ID 45577992

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/16 Кн 38
ВОНАВИ, Лиахим, 1970-
        Светата литургия път до Бога / Михаил Иванов. - Видин [т.е. с. Покрайна, община Видин] : Михаил Тодоров Иванов, 2020 (Видин : Компакт принт). - 34 с. : с ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Михаил Иванов е с псевд. Лиахим Вонави.

ISBN 978-619-91589-4-4
1. Литургия
27-528
COBISS.BG-ID 45580552

ВРАЧИЧ, Берислава
        Живот и дейност на загребските милосърдни сестри Вж Кн 73

ЖЕКОВ, Светлозар Янчев
        За правата вяра. Т. 1, Езичество и християнство Вж Кн 37

27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ

БК 2021/16 Кн 39
        БИБЛЕЙСКИ сказания: Новият завет / състав., прев. Мария Арабаджиева. - София : Мария Арабаджиева : Арт етърнал дистрибушън, 2016 ([София] : [Скала принт]). - 168 с. : с ил. ; 21 см

Кн. е ил. с гравюри на Албрехт Дюрер.

ISBN 978-954-584-433-1 (Мария Арабаджиева)

27-23
COBISS.BG-ID 45542152

БК 2021/16 Кн 40
        БИБЛЕЙСКИ сказания: Старият завет / състав. Мария Арабаджиева. - София : Мария Арабаджиева : Арт етърнал дистрибушън, 2016 ([София] : [Скала принт]). - 184 с. : с ил. ; 21 см

Кн. е ил. с гравюри на Гюстав Доре.

ISBN 978-954-584-434-8 (Мария Арабаджиева)

27-23
COBISS.BG-ID 45537288

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Двата пътя : лекции от Учителя на Младежкия окултен клас, година I - 1922 Вж Кн 24

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Заветът на любовта. Т. 1, беседи от Учителя, държани в с. Мърчаево и Витоша Вж Кн 25

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Заветът на любовта. Т. 2, Беседи от Учителя, държани в София - Изгрев Вж Кн 26

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Заветът на любовта. Т. 3, Беседи от Учителя, държани в София - Изгрев Вж Кн 27

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Окултни лекции дадени на учениците на Всемирното Бяло братство : I година, София, 1922. Т. 1 Вж Кн 28

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Противоречия в живота : лекции от Учителя на Младежкия окултен клас, година I - 1922 Вж Кн 29

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Съразмерност в природата : лекции от Учителя на Младежкия окултен клас, година XII (1932-1933) Вж Кн 30


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ.

БК 2021/16 Кн 41
ТОМОВА, Татяна Трифонова, 1960-
        Българският път в социалната политика : история за прехода, който не свършва / Татяна Томова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 320 с. : с табл. ; 24 см. - (Университетска библиотека ; No 525)

Рец.: Тодор Танев, Духомир Минев, Александър Маринов. - Библиогр.: с. 304-319.

ISBN 978-954-07-5126-9 (подв.) : 18 лв.

304(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 45585672

308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ)

ALEKSANDROV, Haralan Aleksandrov, 1967-
        Transformation of organizational culture in the context of social transition: agency and leadership Вж Кн 7

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

ЕСЕНЕН научно-образователен форум (9 ; София ; 2019)
        Девети международен есенен научно-образователен форум Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество, [София, 15-16.11.2019] Вж Кн 54

БК 2021/16 Кн 42
КОЛЕВ, Тенчо, 1953-
        Популизмът и демагогията срещу гражданското общество и правовата държава : битката се ожесточава / Тенчо Колев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 191 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Тенчо Колев е Тенчо Колев Дундов.

ISBN 978-954-07-5138-2 (подв.) : 14 лв.
1. Гражданско общество 2. Вътрешна политика - социални проблеми
316.322
323.23
COBISS.BG-ID 45632008

ALEKSANDROV, Haralan Aleksandrov, 1967-
        Transformation of organizational culture in the context of social transition: agency and leadership Вж Кн 7

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

КОЛЕВ, Тенчо, 1953-
        Популизмът и демагогията срещу гражданското общество и правовата държава : битката се ожесточава Вж Кн 42

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/16 Кн 43
БЕРОВ, Христо Анастасов, 1978-
        2025 - Сърбия в ЕС: мисия (не) възможна. Ускорена интеграция на Сърбия в ЕС до 2025 г. - отражение в регионален аспект, включително върху българските национални интереси в региона / Христо Беров. - [София] : Дипломат. институт към МВнР, 2021 ([София] : ИК "Св. Георги Победоносец"). - 160 с. : с табл., диагр. ; 24 см. - (Външнополитически изследвания, ISSN 2683-1112 ; 14)

За авт.: с. 5. - Прил.: с. 103-150. - Библиогр.: с. 151-158 и под линия.

ISBN 978-619-7200-30-0
1. Европейски съюз - политика 2. Стопанска политика - Сърбия 3. Европа - международни политически отношения 4. Сърбия - стопанство
327.7:061.1ЕС
338.2(497.11)
COBISS.BG-ID 45606152

329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БК 2021/16 Кн 44
ЛЮБЕНОВ, Милен Тодоров, 1978-
        Европейски партийни системи : сравнителен анализ на 20 демокрации (1945-2020) / Милен Любенов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 254 с. : с диагр., табл. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Георги Карасимеонов, Даниел Смилов. - Библиогр.: с. 244-253.

ISBN 978-954-07-5135-1 : 17 лв.
1. Политически партии - Европа 2. Европа - политически партии и движения
329(4)
COBISS.BG-ID 45567752

БК 2021/16 Кн 45
ПАРТИЯ Пряка демокрация (София)
        България такава, каквато можем да я направим : платформа на партия Пряка демокрация. - [София] : [Петър Клисаров], 2021 ([София] : [Симолини 94]). - 300 с. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Платформа на партия Пряка демокрация.

1. Партия Пряка демокрация - България - идеология 2. България - политически партии и движения
329(497.2)ПД
COBISS.BG-ID 45635080

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БЕРОВ, Христо Анастасов, 1978-
        2025 - Сърбия в ЕС: мисия (не) възможна. Ускорена интеграция на Сърбия в ЕС до 2025 г. - отражение в регионален аспект, включително върху българските национални интереси в региона Вж Кн 43

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2021/16 Кн 46
        МЕЖДУНАРОДНО хуманитарно право : кратко ръководство / Анна Иванова Иванова ... [и др.] ; предг. Христо Паунов. - [Пловдив] : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 103 с. : с ил. ; 21 см

Други авт.: Лъчезар Красимиров Енчев, Надежда Крумова Нанева, Тодор Иванов Рогошев, Франческо Георгиев Ночев, Христо Йорданов Паунов

- - Практически речник на основните термини в международното хуманитарно право. - 28 с. ; 18 см

ISBN 978-619-202-600-4
1. Военно право - ръководства 2. Международно право - ръководства
341.3(035)
COBISS.BG-ID 45650952

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

БК 2021/16 Кн 47
БЛИЗНАШКИ, Георги Петков, 1956-
        Министерски съвет / Георги Близнашки ; науч. ред. Мария Стойчева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 88 с. ; 24 см. - (Свитъци по конституционно право ; 16)

Рец.: Емилия Друмева, Мария Славова. - Библиогр.: с. 82-87.

ISBN 978-954-07-5129-0 : 8 лв.
1. Държавно право и държавно устройство - България 2. Министерства и комитети - България 3. България - право
342.51(497.2)
COBISS.BG-ID 45571592

БК 2021/16 Кн 48
        ПОЛИТИЧЕСКИ и икономически измерения на избирателните системи в страните от Европейския съюз / състав., въвед. Даниела Добрева Пастармаджиева. - [Пловдив] : Fast Print Books, 2021. - 259 с. : с диагр., табл., сх. ; 21 см

Изд. на Пловдивски унив. Паисий Хилендарски. - Рец.: Блага Иванова Благоева, Мина Николаева Ангелова. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-619-236-230-0
1. Избирателно право - Европа - сборници 2. Европа - право
342.8(4-6ЕС)(062)
COBISS.BG-ID 45585928

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Виж и 2-428; 2-74; 341.4; 344

БК 2021/16 Кн 49
МИЛЪР, Т. Крисчън, 1970-
        Фалшиви показания : истинска криминална история за преследването и залавянето на серийния изнасилвач Марк О'Лиъри / Т. Крисчън Милър и Кен Армстронг ; прев. Мария Демирева. - [София] : Асеневци, 2020. - 336 с. ; 22 см

Ориг. загл.: A false report / T. Christian Miller, Ken Armstrong. - За авторите: с. 334.

ISBN 978-619-7586-09-1 : 22 лв.
1. Изнасилване - жени - САЩ 2. САЩ - право
343.541-052-055.2(73)
COBISS.BG-ID 45606664

352/353 НАЙ-НИСКИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ. СРЕДНИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/16 Кн 50
ХАДЖИЙСКИ, Иван Стоилов, 1955-
        Кметовете на Дупница (1878-2020 г.) : научна монография / Иван Стоилов Хаджийски ; ил. Елена Василиева Кацарска, Владимир Асенов Тевекелийски. - Дупница : Валентин Боков - Арт медиа плюс, 2020 (София : Симолини). - 656 с. : с ил, портр, факс. ; 24 см

Източници: с. 653. - Рец.: Трендафил Атанасов Митев, Мария Захариева Витошанска. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-619-7113-59-4 (подв.)
1. Кметове - Дупница - 19-21 век 2. Дупница - обществено управление
352.075(497.22-21)(092)
908(497.22-21)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 45682440

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/16 Кн 51
ПУЕВ, Иван, 1948-
        25-та Строителна дивизия / Иван Пуев, Чавдар Гигов, Иван Радков ; [фотогр.] Иван Пуев. - София : Асеневци, 2020. - 112 с. : с ил., портр. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Иван Пуев е Иван Пуев Иванов.

ISBN 978-619-7586-13-8
1. Строителни войски - България - история 2. България - военно дело
358.2(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 45668872

ФРОЙД, Зигмунд, 1856-1939
        Текстове за културата. Ч. 1 Вж Кн 23

БК 2021/16 Кн 52
ХРИСТОВ, Мануш Петков, 1965-
        Военна история : учебник / Мануш Петков Христов. - Д. Митрополия : ВВВУ "Георги Бенковски", 2021. - 508 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 506-508.

ISBN 978-954-713-148-4
1. Военна история - учебници за ВУЗ
355.48(075.8)
COBISS.BG-ID 45628936

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

БК 2021/16 Кн 53
МЕХАНДЖИЙСКА, Гинка Андонова, 1970-
        За същността и класификациите на методите на социалната работа / Гинка Механджийска. - София : Унив. изд."Св. Климент Охридски", 2021. - 144 с. ; 24 см

Рец.: Вержиния Боянова, Лиляна Русанова. - Библиогр.: с.138-143.

ISBN 978-954-07-5120-7 : 9 лв.
1. Социална работа - методология
364-78
COBISS.BG-ID 45593864

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/16 Кн 54
ЕСЕНЕН научно-образователен форум (9 ; София ; 2019)
        Девети международен есенен научно-образователен форум Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество, [София, 15-16.11.2019] / състав. Росица Пенкова, Петър Петров. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 167 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество. -
Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Департамент за информ. и усъвършенстване на учители. - Рец.: Димитър Веселинов, Емилия Рангелова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-07-5125-2
1. Образование и просвета - конференции 2. Учители - квалификация - конференции 3. Информационно общество - конференции
37.07(06)
37-051-057.86(06)
316.324.8(06)
COBISS.BG-ID 45611784

БК 2021/16 Кн 55
        ИНОВАЦИОННИ ИКТ за дигитално научноизследователско пространство по математика, информатика и педагогика на обучението : сборник с доклади на научна конференция, Пампорово, 7-8 ноември 2019 / предг. Анна Малинова = Innovative ICT for digital research area in mathematics, informatics and pedagogy of educational : proceedings of the scientific conference, Pamporovo, 7-8 November 2019 ; pref. Anna Malinova. - [Провдив] : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", [2020]. - 136 с. : с ил. ; 22 см

Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Фак. по математика и информатика. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-202-572-4
1. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата - конференции
37.014.5:004(06)
COBISS.BG-ID 45612808

БК 2021/16 Кн 56
ЛИЛАРД, Пола Полк, 1931-
        Монтесори - съвременният подход : въведение в Монтесори за родители и педагози / Пола Полк Лилард ; предг. Марио Монтесори ; прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стоева. - [София] : Асеневци, 2021. - 226 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Montessori: a modern approach / Paula Polk Lillard. - Възприетата форма на името на прев. Десислава Чешмеджиева-Стойчева e Десислава Стоянова Чешмеджиева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7586-22-0 : 19.95 лв.
1. Обучение - методи 2. Възпитание
37.022
COBISS.BG-ID 43989512

БК 2021/16 Кн 57
ЛИЛАРД, Пола Полк, 1931-
        Монтесори от самото начало : детето у дома от раждането до тригодишна възраст / Пола Полк Лилард, Лин Лилард Джесън ; прев. от англ. Евгения Димитрова-Минева. - [София] : Асеневци, 2019. - 312 с. : с ил. ; 22 см + 1 л. прил.

Ориг. загл.: Montessori from the start / Paula Polk Lillard, Lynn Lillard Jessen. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7356-62-5 : 19.95 лв.
1. Обучение - методи 2. Семейно възпитание 3. Деца - отглеждане
37.022
COBISS.BG-ID 1560679892

МИРЧЕВА, Павлина Атанасова, 1968-
        Заедно в бъдещето : програма за възпитание и развитие на деца от 4 до 7 години Вж Кн 63

БК 2021/16 Кн 58
МОНТЕСОРИ, Мария, 1870-1952
        Лекции от Лондон 1946 г. / Мария Монтесори ; ред. Анет Хайнс ; предг. Ренилде Монтесори ; прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева. - София : Асеневци, 2019. - 306 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The 1946 London lectures / Maria Montessori. - Възприетата форма на името на прев. Десислава Чешмеджиева-Стойчева e Десислава Стоянова Чешмеджиева. - Бележки на редактора / Анет Хайнс: с. 14-16.

ISBN 978-619-7356-70-0 : 22 лв.
1. Деца - умствено развитие - лекции 2. Обучение - методи - лекции
37.022(042.3)
COBISS.BG-ID 1560980692

БК 2021/16 Кн 59
МОНТЕСОРИ, Мария, 1870-1952
        Усъвършенстваният Монтесори метод. Т. 1 / Мария Монтесори ; предг. Александър Хени, Марио Монтесори ; прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева. - София : Асеневци, 2020. - 388 с. : с диагр. ; 22 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: The advanced Montessori method / Maria Montessori. - Възприетата форма на името на прев. Десислава Чешмеджиева-Стойчева e Десислава Стоянова Чешмеджиева.

ISBN 978-619-7356-99-1 : 27.95 лв.
1. Обучение - методи 2. Възпитание
37.022
COBISS.BG-ID 41041160

БК 2021/16 Кн 60
        ОБРАЗОВАНИЕ, наука, иновации : интердисциплинарна научна конференция [проведена на 30.10.2020 год., Пловдив] / състав. Ани Епитропова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 330 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Пед. фак. - Рец.: Румяна Танкова, Владимира Ангелова, Николинка Атанасова, Кирилка Тагарева, Людмила Векова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-202-599-1
1. Образование и просвета - конференции 2. Педагогика - конференции
37(06)
COBISS.BG-ID 45541896

БК 2021/16 Кн 61
ТЕРЗИЕВА, Тодорка Живкова, 1966-
        Дидактически средства за обучение в електронна среда / Тодорка Терзиева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021. - 138 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Educational means for teaching in a digital environment. - Рец.: Асен Рахнев, Коста Гъров. - Библиогр.: с. 113-137.

ISBN 978-619-202-631-8
1. Дидактика 2. Електронно обучение
37.02
37.018.4:004
COBISS.BG-ID 45579528

ALEKSANDROV, Haralan Aleksandrov, 1967-
        Transformation of organizational culture in the context of social transition: agency and leadership Вж Кн 7

373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2021/16 Кн 62
МИХАЙЛОВ, Мирослав Николов, 1970-
        Летопис на народното българско училище при гара Червен-брег / Мирослав Михайлов. - София : Бълг. мултимедийна компания, 2019 ([София] : [Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"]). - 144 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Загл. на стар правопис. - С устрем и вяра в доброто / Емил Горанов: с. 5. - Химн на средно училище Д-р Петър Берон / Тодор Цолов: с. 132. - Библиогр.: с. 133-135.

ISBN 978-619-90915-4-8 (подв.)
1. Средни училища - Червен бряг - история 2. Червен бряг - средно образование
373.5(497.21-21)(091)
COBISS.BG-ID 45635336

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

БК 2021/16 Кн 63
МИРЧЕВА, Павлина Атанасова, 1968-
        Заедно в бъдещето : програма за възпитание и развитие на деца от 4 до 7 години / Павлина Мирчева. - [София] : Асеневци, 2021. - 236 с. : с ил., табл. ; 22 см

За авт.: с. 224-225. - Библиогр.: с. 233-235.

ISBN 978-619-7586-24-4 : 22 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Деца - умствено развитие 3. Детска и педагогическа психология
373.2
37.015
COBISS.BG-ID 44567560

377 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА. ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (КОЛЕЖИ)

БК 2021/16 Кн 64
ДИМИТРОВ, Георги Благоев, 1954-
        Моето училище / Георги Димитров. - Велико Търново : Абагар, 2020. - 288 с. : с ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-168-256-0
1. Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" (Велико Търново) - история 2. Велико Търново - професионално образование
377.3(497.216)(091)
COBISS.BG-ID 45573896

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/16 Кн 65
VLADIKOV, Atanas Ignatov, 1978-
        Student guide / syllabus : academic course bioeconomy and health policies : for students of the master programs of the faculty of economic and social sciences of the University of Plovdiv "Paisii Hilendarski" / Atanas I. Vladikov. - Plovdiv : Plovdiv. Univ. press, 2021. - 28 с. : с табл. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-202-621-9
1. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Факултет по икономически и социални науки - учебни планове и програми - ръководства 2. Пловдив - висше образование
378.4.016(497.234)(035)
COBISS.BG-ID 45669640

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/16 Кн 66
БАРБОЛОВА, Зоя Тодорова, 1949-
        Енциклопедия на персонажите в българската митология / Зоя Барболова. - София : Наука и изкуство, 2020 (София : Симолини 94). - 692 с. ; 21 см

За авт.: с. 691. - Рец.: Александър А. Пригарин, Стефка Георгиева.

ISBN 978-954-02-0353-9 (подв.) : 36 лв.
1. Митология, българска - енциклопедии 2. България - етнография
398(497.2)(031)
COBISS.BG-ID 41094664

БК 2021/16 Кн 67
        ОБЛЕКЛОТО и езикът : сборник с доклади от конференцията "Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите", 24-25.I.2020 г. / състав., предг. Миглена Иванова ... [и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 466 с. : с ил. ; 24 см

Други състав.: Маргарет Димитрова, Василка Алексова, Боян Вълчев. - Рец.: Андрей Бояджиев, Петко Христов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-07-5104-7
ISBN 978-954-07-4993-8 !
1. Облекло - България - история - извори - сборници 2. България - етнография
391(497.2)(091)(062)
COBISS.BG-ID 45568008

БК 2021/16 Кн 68
ПАПУЧИЕВ, Николай Георгиев, 1972-
        Фестивали. Мрежи. Идентичности : маскарадните игри в Перник и регионалните им отражения / Николай Папучиев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 238 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Владимир Пенчев, Веселка Тончева. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-07-5134-4 : 18 лв.
1. Народни игри - Перник 2. Фестивали - Перник 3. Перник - етнография
394.25(497.221.1)
COBISS.BG-ID 45615880


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

АСЕНОВ, Асен Иванов, 1971-
        Биогеография и природен капитал на България : монография Вж Кн 69

НАМ, Камен, 1957-
        Антропогенни ландшафти : монография Вж Кн 198

504 ЗАПЛАХИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

НАМ, Камен, 1957-
        Антропогенни ландшафти : монография Вж Кн 198

574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Виж и 502.211; 581.5; 591.5; 631.95

БК 2021/16 Кн 69
АСЕНОВ, Асен Иванов, 1971-
        Биогеография и природен капитал на България : монография / Асен Асенов ; предг. Биляна Борисова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 940 с. : с табл., к. ; 24 см. - (Университетска библиотека ; No 523)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Росен Цонев, Александър Сарафов. - Библиогр. след отд. ч. - Показалци. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5007-1 (подв.) : 40 лв.
1. Биогеография - България 2. Природни богатства - България 3. България - биологични науки
574.9(497.2)
502.21(497.2)
COBISS.BG-ID 45582344

592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Виж и 57.06

БК 2021/16 Кн 70
УЗУНОВА, Елиза Петрова
        Практическо ръководство за упражнения по ихтиология: микроинвазивни методи за теренни и лабораторни изследвания на риби / Елиза Узунова, Петя Иванова, Димитрий Дашинов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 111 с. : с ил. ; 29 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 94-95.

ISBN 978-954-07-5099-6 : 9 лв.
1. Ихтиология - учебни помагала за ВУЗ
597.2/.5(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45610504


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/16 Кн 71
БОУМАН, Кейти, 1976-
        Раздвижи своите гени : здраве и добра форма с по-малко упражнения и повече движение / Кейти Боуман ; прев. Йоана Чолева ; предг. Джейсън Люис. - [София] : Асеневци, 2020. - 320 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Move Your DNA / Katy Bowman. - За автора: с. 317-318.

ISBN 978-619-7586-07-7 : 24.95 лв.
1. Физически упражнения 2. Тренировка
613.72
COBISS.BG-ID 45642248

ИВАНОВА, Михаела Георгиева
        Функционални млечни продукти Вж Кн 91

БК 2021/16 Кн 72
ФИШЪР, Карън, 1972-
        Излекувайте кожата си : преборете акне, екзема, пърхот, целулит, розацея, псориазис и други кожни и здравословни състояния / Карън Фишър ; прев. Венета Данабашева. - София : Асеневци, 2019. - 414 с. : с табл. ; 24 см

Прев. по: The healthy skin diet / Karen Fischer. - Името на авт. Karen Fischer погрешно отпеч. на с. 2 - Karen Fisher.

ISBN 978-619-7356-78-6 : 22 лв.
1. Кожа - хигиена - наръчници 2. Хранене - хигиена - наръчници
613.4(035)
613.2(035)
COBISS.BG-ID 45612040

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

БК 2021/16 Кн 73
ВРАЧИЧ, Берислава
        Живот и дейност на загребските милосърдни сестри / [Берислава Врачич, Алфонза Ковачич] ; прев. от хърв. Харалампи Стоянов. - София : Култ.-просв. д-во на хърватите в България : Рекламна агенция Очи, 2020. - 84 с. : с ил., портр., факс. ; 29 см

Ориг. загл.: Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga. - Имената на авт. установени от доп. източник - Berislava Vračić, Alfonza Kovačić. - Възприетата форма на името на прев. Харалампи Стоянов е Хари Стоянов. - Огнища на духовност и човеколюбие / Ганчо Савов: с. 3-4. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Ганчо Савов е Ганчо Савов Ганчев. - Да разпространяваш Христовата милосърдна любов е мисия / сестра Мирослава Брадица: с. 77-81.

ISBN 978-619-7101-09-6 (Рекламна агенция Очи) : 20 лв.
1. Медицински сестри, хърватски - дейност - България - 20 век 2. Мисионерство, хърватско - България - 20 век 3. България - здравеопазване
614.2(=163.42)(497.2)(091)
272-76(=163.42)(497.2)-9
COBISS.BG-ID 45674504

КАНТАРДЖИЕВ, Тодор Веселов, 1955-
        Истината за ваксините при хората : исторически преглед и съвременен анализ на имунопрофилактиката в хуманната медицина Вж Кн 84

БК 2021/16 Кн 74
        РАЗВИТИЕ на здравеопазването в Свиленград и региона : сборник с научни изследвания от Седмата национална конференция, Свиленград, 2019 г. / състав., предг. Елена Митева. - Свиленград : Ист. музей, 2020 (В. Търново : Абагар). - 472 с. : с ил., табл. ; 20 см

Пълната форма на името на състав. Елена Митева е Елена Митева Димова-Маврева. - На загл. с. и кор. означено 6.

ISBN 978-954-92947-7-4
1. Здравеопазване - Свиленград (община) - конференции 2. Свиленград (община) - здравеопазване
614(497.23-37)(06)
COBISS.BG-ID 45650184

БК 2021/16 Кн 75
РАЙЧЕВА, Ралица Димитрова, 1977-
        Базирани на доказателства решения в здравеопазването. Т. 1, Здравни политики в условията на експоненциална технологична иновация : монография / Ралица Райчева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 112 с. : с диагр. ; 21 см

Рецензии / Румен Стефанов, Татяна Велкова Бенишева: с. 5-9. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-202-615-8
1. Здравеопазване - управление и организация 2. Здравеопазване - нови технологии
614.2
COBISS.BG-ID 45543688

БК 2021/16 Кн 76
СПАСОВ, Емил Анков, 1966-
        Основни права на пациента и здравно обслужване в условията на променящ се социален модел / Емил Анков Спасов. - Пловдив : [Емил Анков Спасов], 2021 (Пловдив : Интел дизайн). - 116 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 107-115.

ISBN 978-619-91825-0-5
1. Здравеопазване - правни проблеми
614.2:34
COBISS.BG-ID 45632264

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

АЛКАНТАРА, Маргарита, 1970-
        Чакри - балансиране и самолечение Вж Кн 21

АРАБАДЖИЕВ, Желязко Илиев, 1973-
        Лекарствена токсичност от имунотерапия при лечение на онкологичните заболявания : монография Вж Кн 78

БК 2021/16 Кн 77
БРИДЖФОРД, Рос
        Алкално пречистване и рестарт : 7 дни за пречистване и предотвратяване на дегенеративни болести / Рос Бриджфорд ; прев. Мария Демирева. - [София] : Асеневци, 2020. - 292 с. : с табл. ; 22 см

Ориг. загл.: The alkaline reset cleanse / Ross Bridgeford.

ISBN 978-619-7356-93-9 : 19.95 лв.
1. Лечебно хранене
615.874
COBISS.BG-ID 45603336

КАНТАРДЖИЕВ, Тодор Веселов, 1955-
        Истината за ваксините при хората : исторически преглед и съвременен анализ на имунопрофилактиката в хуманната медицина Вж Кн 84

МОМЕКОВ, Георги Цветанов, 1976-
        Онкофармакология на природните продукти : основни класове природни и полусинтетични цитостатици, модели и парадигми в експерименталната химиотерапия и собствени изследвания : монография Вж Кн 80

ХОЛМС, Пол, 1947-
        Вътрешният свят и неговото представяне : теория на обектните отношения и психодрамата Вж Кн 34

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/16 Кн 78
АРАБАДЖИЕВ, Желязко Илиев, 1973-
        Лекарствена токсичност от имунотерапия при лечение на онкологичните заболявания : монография / Желязко Илиев Арабаджиев. - София : Медик принт, 2020 ([София] : [Ню принт къмпани]). - 160 с. : с цв. ил. ; 21 см

Рецензии / Георги Цв. Момеков, Жасмина Михайлова: с. 6-9. - Възприетата форма на името на авт. на рец. Жасмина Михайлова е Жасмина Михайлова Миланова. - За автора: с. 159-160. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-91371-7-8
1. Тумори - фармакотерапия - усложнения и последствия 2. Лекарства - странично действие
616-006-085
615.06
COBISS.BG-ID 45670408

ГЕНОВА, Камелия Захариева, 1966-
        Кардио магнитно-резонансна томография Вж Кн 82

БК 2021/16 Кн 79
МИЛАНОВ, Иван Господинов, 1954-
        Болка : монография / Иван Миланов. - 2. прераб. изд. - Варна : ИК Стено, 2020. - 559 с. ; 25 см

1. изд. 2016 на изд. Медицина и физкултура. - Биогр. данни за авт.: с. 3-4. - Рецензия / И. Райчев: с. 13-20. - Библиогр.: с. 523-558.

ISBN 978-619-241-095-7 (подв.) : 54 лв.
1. Болка
616-009
COBISS.BG-ID 45576968

БК 2021/16 Кн 80
МОМЕКОВ, Георги Цветанов, 1976-
        Онкофармакология на природните продукти : основни класове природни и полусинтетични цитостатици, модели и парадигми в експерименталната химиотерапия и собствени изследвания : монография / Георги Момеков. - София : Арбилис, 2020. - 268 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

Рецензенти: Иван Георгиев Иванов, Николай Дамянов Данчев, Пламен Тодоров Пейков. - Библиогр. след отд. разд.

ISBN 978-619-7063-39-4
1. Тумори - фармакотерапия 2. Фармакодинамика
616-006-085
615.32.015
COBISS.BG-ID 45672456

БК 2021/16 Кн 81
        ОНКОЛОГИЯ : учебник за студенти по медицина и лекари / Иван Миланов ... [и др.] ; предг., под ред. на Наталия Чилингирова. - 2. изд. - София : Арбилис, 2021. - 734 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Галина Кирова-Недялкова, Даниел Костов, Красимир Нейков, Спиро Константинов, Димитър Калев, Николай Йорданов, Борислав Георгиев, Георги Момеков, Иглика Михайлова, Савелина Поповска, Атанас Йонков, Наталия Чилингирова, Павел Бочев, Яна Бочева, Ангел Йорданов, Валентин Табаков, Димчо Георгиев, Елица Бечева-Крайчир, Живка Данчева, Ива Гаврилова, Красимир Койнов, Кирил Кунин, Ася Консулова, Благовеста Генева, Димитър Кацаров, Елисавета Парапитева, Елица Валериева, Живко Сиромахов, Ивана Нихтянова, Красимира Желязкова, Мариела Василева, Методи Тахчиев, Николай Киселков, Росица Кръстева, Силвия Лалова, Явор Петров, Мая Захариева, Михаил Демирев, Росен Димитров, Самиа-Надин Катибова, Теодор Попов, Ярослава Маринчева. - Възприетата форма на името на авт. Галина Кирова-Недялкова е Галина Иванова Кирова, на авт. Елица Бечева-Крайчир - Елица Чавдарова Бечева, на авт. Ася Консулова - Ася Андрианова Консулова-Кирова. - Пълната форма на името на авт. Живка Данчева е Живка Данчева Мезан, на авт. Елица Валериева - Елица Валериева Димитрова. - Рецензии / Здравка Валерианова, Коста Костов: с. 17-26. - Възприетата форма на името на авт. на рец. Здравка Валерианова е Здравка Гърдева Василева-Валерианова. - 1. изд. 2020. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7063-44-8 (подв.)
1. Онкология - учебници за ВУЗ
616-006(075.8)
COBISS.BG-ID 45545480

616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ

БК 2021/16 Кн 82
ГЕНОВА, Камелия Захариева, 1966-
        Кардио магнитно-резонансна томография / Камелия Генова. - София : Арбилис, 2020. - 248 с. : с ил. ; 25 см

Рецензии / Васил Хаджидеков, Борислав Георгиев: с. 13-19. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7063-43-1 (подв.)
1. Сърдечносъдови болести - образна диагностика 2. Магнитен резонанс
616.1-07
616-07
COBISS.BG-ID 45583368

616.1/.4 ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

БК 2021/16 Кн 83
        ПРОФИЛАКТИКА, диагностика, терапия : актуални проблеми 2020 : [научен форум] От науката до леглото на болния: нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика / под ред., предг. на Борислав Георгиев ... [и др.]. - София : Хавитис, 2020. - 470 с. : с ил., табл. ; 24 см

Други ред.: Георги Момеков, Любомир Киров. - Рец.: Елина Трендафилова, Атанас Кундурджиев. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-7063-42-4 (Арбилис, подв.)
1. Вътрешни болести - сборници
616.1/.4(062)
COBISS.BG-ID 45554696

616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

БК 2021/16 Кн 84
КАНТАРДЖИЕВ, Тодор Веселов, 1955-
        Истината за ваксините при хората : исторически преглед и съвременен анализ на имунопрофилактиката в хуманната медицина / Тодор Кантарджиев, Димитър Шаламанов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020 ([София] : Алианс принт). - 200 с. : с ил. ; 24 см

Рецензии: Галина Железова, Вилиам Монев / с. 7-17. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с.192-198.

ISBN 978-954-07-5086-6
ISBN 978-954-07-5086-3 !
1. Инфекциозни болести - ваксинотерапия - история 2. Ваксини - история
616.9-07(091)
614.4(091)
615.37(091)
COBISS.BG-ID 45595656

618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Виж и 612.6

БК 2021/16 Кн 85
КАТКИН, Елизабет Лин, 1969-
        Зачеването : какво научих след 10 инвитро процедури, 5 естествени бременности и 7 помятания / Елизабет Каткин ; прев. от англ. Мария Демирева. - [София] : Асеневци, 2019. - 362 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Conceivability / Elizabeth Katkin. - Библиогр.: с. 337-361.

ISBN 978-619-7356-76-2 : 19.95 лв.
1. Безплодие - при жените 2. Оплождане инвитро
618.17
COBISS.BG-ID 45578760

630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО

БК 2021/16 Кн 86
БЪЛГАРИЯ. Министерство на земеделието, храните и горите. Изпълнителна агенция по горите. Лесозащитна станция (София)
        Прогноза за очакваните нападения и мероприятия за борба срещу болести, вредители и други повреди в горските територии през 2014 г. и обзор върху резултатите от лесопатологичното обследване в района на Лесозащитна станция - София. - София : ПъблишСайСет-еко, 2013. - 16 л. : с диагр., табл. ; 30 см

Кор. опис. - Изд. на Лесозащитна станция - София. - Принтирано изд.

ISBN 978-954-749-104-5 (подв. със спирала)
ISBN 987-954-749-104-5 !
1. Гори - България - болести и вредители 2. Растителна защита от вредители - България 3. България - горско стопанство
630*4(497.2)
632.7(497.2)
COBISS.BG-ID 45598216

БК 2021/16 Кн 87
БЪЛГАРИЯ. Министерство на земеделието, храните и горите. Изпълнителна агенция по горите. Лесозащитна станция (София)
        Прогноза за очакваните нападения и мероприятия за борба срещу болести, вредители и други повреди в горските територии през 2019 г. и обзор върху резултатите от лесопатологичното обследване в района на Лесозащитна станция - София през 2018 г. - София : ПъблишСайСет-еко, [2019]. - [156] с. : с табл., цв. диагр. ; 30 см

Кор. опис. - Год. на изд. погрешно отпеч. на кор. 2018. - Изд. на Лесозащитна станция - София. - Принтирано изд.

ISBN 978-954-749-117-5 (подв. със спирала)
1. Гори - България - болести и вредители 2. Растителна защита от вредители - България 3. България - горско стопанство
630*4(497.2)
632.7(497.2)
COBISS.BG-ID 45599496

БК 2021/16 Кн 88
        МОНИТОРИНГ на горските екосистеми. Биологични показатели : 9 район - Източни Родопи / Екатерина Павлова ... [и др.] ; под науч. ред. на Екатерина Павлова. - София : ПъблишСайСет-Еко, 2020 ([София] : Фастумпринт). - 144 с. : с ил., табл. ; 21 см

Други авт.: Димитър Павлов, Мариана Дончева-Бонева, Соня Бенчева, Иванка Колева-Лизама, Данаил Дойчев, Ралица Кузманова, Георги Кадинов, Геновева Попова. - Рец.: Дилянка Безлова, Динко Овчаров. - Библиогр.: с. 132-135. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-749-120-5
1. Гори - Източни Родопи - екология 2. Източни Родопи - горско стопанство
630*12(234:497.2-11Родопи)
COBISS.BG-ID 45541384

БК 2021/16 Кн 89
        МОНИТОРИНГ на горските екосистеми. Биологични показатели : 10 район - Странджа / Екатерина Павлова ... [и др.] ; под науч. ред. на Екатерина Павлова. - София : ПъблишСайСет-Еко, 2019 ([София] : Фастумпринт). - 120 с. : с ил., табл. ; 21 см

Други авт.: Димитър Павлов, Мариана Дончева-Бонева, Соня Бенчева, Иванка Колева-Лизама, Данаил Дойчев, Ралица Кузманова, Георги Кадинов, Геновева Попова, Венелин Радков. - Рец.: Иван Домбалов, Динко Овчаров. - Библиогр.: с. 112-114. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-749-119-9
1. Гори - Странджа - екология 2. Странджа - горско стопанство
630*12(234:497.2Странджа)
COBISS.BG-ID 45540872

БК 2021/16 Кн 90
НАЙДЕНОВ, Янчо Стоянов, 1947-
        Анализ на здравословното състояние на горските екосистеми в района на Лесозащитна станция София / Янчо Найденов, Владимир Владимиров, Наджи Хаджисюлейман. - София : ПъблишСайСет-Еко, 2013 ([София] : Дими 99). - [25] с. : с диагр., табл. ; 25 см

Изд. на Лесозащитна станция - София.

ISBN 978-954-749-103-8 (подв. със спирала)
1. Иглолистни гори - София - болести и вредители
630*4(497.2-25)
630*12(497.2-25)
COBISS.BG-ID 45602568

632 УВРЕЖДАНИЯ НА РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. НЕПРИЯТЕЛИ НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Виж и 576.8; 630*4

БЪЛГАРИЯ. Министерство на земеделието, храните и горите. Изпълнителна агенция по горите. Лесозащитна станция (София)
        Прогноза за очакваните нападения и мероприятия за борба срещу болести, вредители и други повреди в горските територии през 2014 г. и обзор върху резултатите от лесопатологичното обследване в района на Лесозащитна станция - София Вж Кн 86

БЪЛГАРИЯ. Министерство на земеделието, храните и горите. Изпълнителна агенция по горите. Лесозащитна станция (София)
        Прогноза за очакваните нападения и мероприятия за борба срещу болести, вредители и други повреди в горските територии през 2019 г. и обзор върху резултатите от лесопатологичното обследване в района на Лесозащитна станция - София през 2018 г. Вж Кн 87

637 ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ
Виж и 637.2; 664.9; 665.2

БК 2021/16 Кн 91
ИВАНОВА, Михаела Георгиева
        Функционални млечни продукти / Михаела Георгиева Иванова, Радка Вълкова Власева. - [2. изд.]. - Пловдив : Акад. изд. УХТ, 2020. - 191 с. : с ил. ; 26 см

1. изд. 2014, с авт. Радка Вълкова Власева. - Рец.: Албена Стоянова Стоянова, Надежда Трайчева Петкова. - Библиогр.: с. 189-190.

ISBN 978-954-24-0327-2
1. Млечни продукти - химически анализ - учебници за ВУЗ 2. Мляко - хранителни качества - учебници за ВУЗ
637.12.04(075.8)
613.2(075.8)
COBISS.BG-ID 45553672

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/16 Кн 92
САВОВА, Весела Володиева, 1981-
        Закуски и леки похапвания в нисковъглехидратен стил / Весела Савова ; фотогр. Весела Савова. - В. Търново : Абагар, 2020. - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-619-168-258-4 : 21 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55(083.12)
COBISS.BG-ID 45586696

681 ФИНА МЕХАНИКА

БК 2021/16 Кн 93
СТАНКОВ, Иван Стефанов, 1984-
        Изграждане на информационни системи при цялостно управление на риска и сигурността в тях : монография / Иван Станков. - София : ТУ, 2021. - 149 с. : с табл., цв. ил., сх. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Building information systems in the overall risk and security management in them / Ivan Stankov. - Текст и на англ. ез. - За авт.: с. 5. - Рец.: Огнян Наков, Валентин Христов. - Библиогр.: с. 137-147. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-167-432-9
1. Информационни системи 2. Информационна сигурност
681.51
004.056
COBISS.BG-ID 45663240


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2021/16 Кн 94
ГЕНОВА, Ирина Иванова, 1959-
        Българската перспектива към художествената култура отвъд Желязната завеса през 1960-те години. Погледът към Франция : монография / Ирина Генова ; ред. Огняна Георгиева-Тенева. - София : НБУ, 2021 ([София] : Симолини 94). - 207 с. : с факс. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. - Възприетата форма на името на ред. Огняна Георгиева-Тенева е Огняна Атанасова Георгиева. - Рец.: Петя Александрова, Боян Манчев. - Библиогр.: с. 184-190. - Именен показалец, геогр. показалец.
ISBN 978-619-233-149-8 : 15 лв.
1. Изобразително изкуство, българско - 20 век - връзка и взаимодействие с изкуството на други народи 2. Изобразително изкуство, френско 3. Художници, български - 20 век - творчество 4. България - изобразителни изкуства 5. Франция - изобразителни изкуства
73/76.036/.038(497.2+44)
75.071.1(497.2)(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 45572872

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

ГЕНОВА, Ирина Иванова, 1959-
        Българската перспектива към художествената култура отвъд Желязната завеса през 1960-те години. Погледът към Франция : монография Вж Кн 94

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК 2021/16 Кн 95
БАЛЕВА, Антония Пенева, 1964-
        Музика и време : философски, естетически и исторически фрагменти : монография / Антония Балева. - 2 доп. и прераб. изд. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2019. - 198 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2015. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Стефанка Георгиева, Нели Бояджиева. - Библиогр.: с. 184 -197.

ISBN 978-619-202-533-5
1. Музикознание
78.01
COBISS.BG-ID 45558024

БК 2021/16 Кн 96
        ИНСТРУМЕНТАЛНО-теоретична публицистика за Стоян Караиванов. Свит. 2 / състав. Рада Славинска. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2021 (Бургас : ЦДМ). - 304 с. : с факс., ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Instrumental and theoretical literature. - Personalized preamble / Rada Slavinska ; Engl. transl. Georgi Mangov, Kalina Decheva: с. 17-28.

ISBN 978-954-2963-81-3
1. Караиванов, Стоян Иванов, 1941- - творчество - сборници 2. Музиканти - България - творчество - сборници 3. Инструментална музика - България - сборници 4. България - музика
78.071.1(497.2)(092)(062)
785(497.2)(062)
929 Караиванов, Стоян Иванов
COBISS.BG-ID 45643784

БК 2021/16 Кн 97
КОСТОВА, Лилия Георгиева, 1981-
        Георги Костов - живот по ноти / Лилия Костова ; състав. Лилия Костова ; науч. ред. Евгения Симеонова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 103 с. : с ил., портр. ; 24 см

Проф. Георги Костов за приятелството: с. 79-80. - Кратко интервю с проф. Георги Костов / интервюиращ Лилия Костова: с. 82-83. - Спомени от и за проф. Георги Костов: с. 84-97. - Творческа биография на доц. д-р Лилия Костова: с. 100-101.

ISBN 978-954-07-5123-8 : 20 лв.
1. Костов, Георги, 1941- - юбилеи и чествания 2. Композитори, български - юбилеи и чествания 3. България - музика
78.071.1(497.2)(092)
929 Костов, Георги
COBISS.BG-ID 45560328

БК 2021/16 Кн 98
КОСТОВА, Лилия Георгиева, 1981-
        Георги Костов - живот по ноти / Лилия Костова ; състав. Лилия Костова ; науч. ред. Евгения Симеонова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 103 с. : с ил., портр. ; 24 см

Проф. Георги Костов за приятелството: с. 79-80. - Кратко интервю с проф. Георги Костов / интервюиращ Лилия Костова: с. 82-83. - Спомени от и за проф. Георги Костов: с. 84-97. - Творческа биография на доц. д-р Лилия Костова: с. 100-101.

ISBN 978-954-07-5137-5 (подв.) : 25 лв.
1. Костов, Георги, 1941- - биографии 2. Композитори - България - юбилеи и чествания 3. България - музика
78.071.1(497.2)(092)
929 Костов, Георги
COBISS.BG-ID 45560584

785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА

        ИНСТРУМЕНТАЛНО-теоретична публицистика за Стоян Караиванов. Свит. 2 Вж Кн 96

БК 2021/16 Кн 99
        ИНСТРУМЕНТАЛНО-теоретична публицистика от Стоян Караиванов. Свит. 1 / състав. Стоян Караиванов. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2020 (Бургас : ЦДМ). - 368 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Instrumental and theoretical literature. - За книгата и за автора / Цанка Андреева: с. 5-16. - Интервю : от книгата "Паметта на сърцето" на Ирен Капеловска: с. 270-283. - Текст и на англ. ез. / прев. Андреана Паунова, Аля Николаева. - Текст и на нем. ез. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-2963-58-5
1. Инструментална музика - България - сборници 2. България - музика
785(497.2)(062)
COBISS.BG-ID 45640200

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ

БК 2021/16 Кн 100
       [HERKES için spor eğitimi] St4all müfredati / Tanya Ilieva ... [и др.] ; ed. Karel Van Isacker. - Plovdiv : Univ. press, 2020. - 210 с. : с цв. ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Обучителна програма "Спорт за всички". -
Загл. на гърба на кн.: Herkes için spor eğitimi müfredati. - Други авт.: Mariana Chepisheva, Silvana Boeva, Petya Grudeva, Maria Goranova, Zvonimir Brozić, Petra Anđelić, Nives Krošnjar, Tatjana Udović, Luka Dobrović, Yalin Aygün, Burak Canpolat, Şakir Tüfekçi, Özel Coskuner, Kris Dedeurwaerder, Annelies Delmoitié, Pierre Van Eeckhout, Mark van Assche, Mano Gaspard, Nikolina Grudeva, Silva Ikimova. - Библиогр. след отд. разд.

ISBN 978-619-202-589-2
1. Физическо възпитание - деца с увреждания - методика на преподаването
796.015-053.2-056.2:37
COBISS.BG-ID 45536264

796.3 ИГРИ С ТОПКА
Виж и 797.25

БК 2021/16 Кн 101
ГЪРДЕВА, Мирослава Маринова, 1978-
        Бадминтон - теория, методика, практика / Мирослава Петкова. - 2. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Ай анд Би, 2021 ([В. Търново] : [Фабер]). - 116 с. : с ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Мирослава Петкова е Мирослава Маринова Гърдева. - 1. изд. 2015. - Рец.: Милена Алексиева, Светослав Стефанов. - Библиогр.: с. 111-113.

ISBN 978-619-7281-71-2
1. Бадминтон - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
796.344:37(075.8)
COBISS.BG-ID 45601544


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

        [ТРИСТА тридесет и три] 333 български и английски текста за превод Вж Кн 103

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК)

ПАРАШКЕВОВ, Борис Димитров, 1938-
        Немска лексика в българския език : морфосемантичен, словообразувателен и етимологичен обзор Вж Кн 102

811.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИ) ЕЗИК

ХРИСТОВА-Шомова, Искра Владимирова, 1958-
        Охридски миней. Ч. 1 Вж Кн 20

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БК 2021/16 Кн 102
ПАРАШКЕВОВ, Борис Димитров, 1938-
        Немска лексика в българския език : морфосемантичен, словообразувателен и етимологичен обзор / Борис Парашкевов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 408 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 15-21.

ISBN 978-954-07-5085-9 (подв.) : 30 лв.
1. Български език - чужди думи 2. Немски език - връзка и взаимодействие с други езици 3. Немски език - лексикологиа 4. България - езикознание 5. Германия - езикознание
811.163.2'373.45
811.112.2'373
COBISS.BG-ID 45673992

БК 2021/16 Кн 103
        [ТРИСТА тридесет и три] 333 български и английски текста за превод / [състав.] Александра Александрова ... [и др.] ; ред. Златко Тодоров. - [София] : Асеневци, 2019. - 294 с. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: 333 texts for translation in Bulgarian and English. - Други състав.: Десислава Чешмеджиева-Стойчева, Деяна Пенева, Ирина Иванова, Ирина Стоянова-Георгиева, Кольо Димов, Мирослава Цветкова, Радостина Игликова, Светлана Неделчева, Снежана Обейд, Цветалина Анева. - Възприетата форма на името на състав. Десислава Чешмеджиева-Стойчева е Десислава Стоянова Чешмеджиева. - На кор. Аглика Добрева, Златко Тодоров, Румяна Тодорова, Теменужка Сеизова-Нанкова погрешно означени като автори. - Текст и на англ. ез. - Рец. Румяна Тодорова.

ISBN 978-619-7356-81-6 : 19.95 лв.
1. Български език - превод - учебници за ВУЗ 2. Английски език - превод - учебници за ВУЗ
811.163.2'255(075.8)
811.111'255(075.8)
COBISS.BG-ID 45546760

821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/16 Кн 104
        АЗ... живея : размисли за болката от смисъла на съществуването : антология / подб. Георги Колев. - Бургас : Апогей, 2020 (Бургас : Полиграф). - 12 с. ; 21 см

ISBN 978-954-90619-2-5

821-84(082)
COBISS.BG-ID 45578504

БК 2021/16 Кн 105
ПРОТОХРИСТОВА, Клео Стефанова, 1950-
        Литературният двайсети век : синхронни срезове и диахронни проекции / Клео Протохристова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 404 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Георги Каприев, Светла Черпокова. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-202-606-6 : 19.90 лв
1. Литература - 20 век - история и критика
821.09
COBISS.BG-ID 45554952

821.131.1 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/16 Кн 106
JANAKIEV, Jurij Pavlov, 1970-
        Voyage semiotique vers l'ile du jour d'avant d'Umberto Eco / Youri Ianakiev. - Plovdiv : Presses univ. Paissii Hilendarski, 2020. - 253 с. : с ил., к. ; 21 см

Библиогр.: с. 228-247. - Рез. на фр., англ. ез.

ISBN 978-619-202-601-1
1. Еко, Умберто, 1932-2016 - отделни произведения 2. Писатели, италиански - отделни произведения 3. Роман, италиански - история и критика 4. Италия - литературознание
821.131.1(092)
821.131.1-31.09
929 Еко, Умберто
COBISS.BG-ID 45646856

821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/16 Кн 107
ГАЙЕГО Гарсия, Лаура, 1977-
        Когато ме видиш / Лаура Гайего ; прев. от исп. Ангелина Димитрова. - [София] : Тонипрес, 2020 ([София] : [ЗИП]). - 262 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Quando me veas / Laura Gallego García. - Пълната форма на името на авт. Лаура Гайего е Лаура Гайего Гарсия.

ISBN 978-619-7002-17-1 : 13.90 лв.

821.134.2-31
COBISS.BG-ID 45589000

821.134.2(7/8) ИСПАНОАМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/16 Кн 108
ВОЛПИ, Хорхе, 1968-
        Тъкачката на сенки / Хорхе Волпи ; прев. от исп. Ангелина Димитрова. - София : Тонипрес, 2020 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 208 с. : с ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: La tejedora de sombras / Jorge Volpi

ISBN 978-619-7002-18-8 : 12.90 лв.

821.134.2(720)-31
COBISS.BG-ID 45589256

821.142 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА
Виж и 821.124+821.142

БК 2021/16 Кн 109
        ДВАНАДЕСЕТТЕ подвига на Херкулес. Кн. 1 / състав. и прев. Мария Арабаджиева. - София : Мария Арабаджиева : Арт етърнал дистрибушън, 2016 ([София] : [Скала принт]). - 144 с. : с ил. ; 21 см. - (Библиотека Приказки и легенди)

Сер. загл. отбелязано на кор.: Приказки и легенди. - Речник: с. 138-141. 

ISBN 978-954-584-428-7 (Мария Арабаджиева) : 10 лв.

821.142-34
COBISS.BG-ID 45585416

БК 2021/16 Кн 110
        ДВАНАДЕСЕТТЕ подвига на Херкулес. Кн. 2 / състав. и прев. Мария Арабаджиева. - София : Мария Арабаджиева : Арт етърнал дистрибушън, 2016 ([София] : [Скала принт]). - 136 с. : с ил. ; 21 см. - (Библиотека Приказки и легенди)

Сер. загл. отбелязано на кор: Приказки и легенди. - Речник: с. 127-131. 

ISBN 978-954-584-429-4 (Мария Арабаджиева) : 10 лв.

821.142-34
COBISS.BG-ID 45586184

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/16 Кн 111
ДОСТОЕВСКА, Анна Григориевна, 1846-1918
        Аз и Достоевски : дневникът на Анна Достоевска / прев. от рус. Влади Владев. - София : Асеневци, 2019. - 448 с. ; 22 см

ISBN 978-619-7356-84-7 : 22 лв.
1. Достоевска, Анна Григориевна, 1846-1918 - биографски материали 2. Достоевски, Фьодор Михайлович, 1821-1881 - биографии 3. Писатели, руски - биографии 4. Русия - литературознание
821.161.1-94
821.161.1(092)
929 Достоевска, Анна Григориевна
929 Достоевски, Фьодор Михайлович
COBISS.BG-ID 45631240

БК 2021/16 Кн 112
СУВОРОВ, Виктор, 1947-
        Свободен полет / Виктор Суворов ; прев. от рус. Иван Тотоманов. - София : Факел експрес, 2020 ([София] : [Симолини]). - 384 с., [4] л. : ил., к. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Свободный полет. - Виктор Суворов - псевд. на авт. Владимир Богданович Резун.

ISBN 978-619-7279-28-3

821.161.1-31
COBISS.BG-ID 45629192

БК 2021/16 Кн 113
ХЛЕБНИКОВ, Велимир, 1885-1922
        Творения / Велимир Хлебников ; ил. Велимир Хлебников ; състав, ред., послесл. Георги Борисов ; прев. от рус. Бойко Ламбовски ... [и др.]. - София : Факел експрес, 2020. - 708 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Велимир Хлебников - псевд. на авт. Виктор Владимирович Хлебников. - Други прев.: Георги Борисов, Иван Тотоманов, Кирил Кадийски, Надя Попова. - Пълната форма на името на състав., прев. Георги Борисов е Георги Борисов Богданов. - Велимир Хлебников: живот в дати: с. 595-620.

ISBN 978-619-7279-29-0

821.161.1-8
COBISS.BG-ID 45561608

БК 2021/16 Кн 114
ХЛЕБНИКОВ, Велимир, 1885-1922
        Творения / Велимир Хлебников ; ил. Велимир Хлебников ; състав, ред., послесл. Георги Борисов ; прев. от рус. Бойко Ламбовски ... [и др.]. - София : Факел експрес, 2020. - 708 с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

Велимир Хлебников - псевд. на авт. Виктор Владимирович Хлебников. - Други прев.: Георги Борисов, Иван Тотоманов, Кирил Кадийски, Надя Попова. - Пълната форма на името на състав., прев. Георги Борисов е Георги Борисов Богданов. - Велимир Хлебников: живот в дати: с. 595-620.

ISBN 978-619-7279-30-6 (подв.)

821.161.1-8
COBISS.BG-ID 45561352

821.161.1-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/16 Кн 115
МАТЮШКИНА, Катя, 1976-
        Мили ми Мечо / Катя Матюшкина ; ил. Нина Коровина ; прев. от рус. Светлана Комогорова - Комата. - София : Миранда, 2020 (Китай). - 80 с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Мой милый Медвежик / Катя Матюшкина.

ISBN 978-619-7448-57-3 : 12.95 лв.

821.161.1-93-34
COBISS.BG-ID 45665288

821.161.2-93 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/16 Кн 116
ГОРБАЧОВ, Валерий Григорович, 1944-
        Весели истории за Прасчо / Валерий Горбачов ; худож. Валерий Горбачов ; прев. Анна Колчакова. - София : Миранда, 2020 ([Китай]). - 128 с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Веселые истории про Хрюшу / Валерий Горбачов.

ISBN 978-619-7448-58-0 : 14.95 лв.

821.161.2-93-34
COBISS.BG-ID 45613576

821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/16 Кн 117
КШИШКА, Славомир, 1963-
        В тишината : поезия / Славомир Кшишка ; худож. Славомир Кшишка ; прев. Розалия Александрова, Ина Михайлова = W ciszy : poezja / Sławomir Krzyśka ; artysta Sławomir Krzyśka. - [Пловдив] : FastPrintBooks, 2019. - 89 с. : с цв. ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-236-100-6

821.162.1-1
COBISS.BG-ID 45607944

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/16 Кн 118
АНЧЕВ, Панко Кирилов, 1946-
        Въведение в Йордан Радичков : опити върху творчеството му / Панко Анчев ; рис. Йордан Радичков. - София : ИК АТЛ-50, 2020 ([София] : [Дита М]). - 192 с. : с ил. ; 21 см

Рец.: Паруш Парушев. - Библиогр.: с. 179-190.

ISBN 978-619-7194-72-2 : 10 лв.
1. Радичков, Йордан Димитров, 1929-2004 - творчество 2. Писатели, български - творчество 3. България - литературознание
821.163.2(092)
821.163.2.09
929 Радичков, Йордан Димитров
COBISS.BG-ID 45539848

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/16 Кн 119
АНГЕЛОВ, Милко Борисов, 1953-
        Ще ми зашлевиш една целувка : лирика / Милко Ангелов - Амбо. - София : Бълг. мултимедийна компания, 2019 ([София] : [Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"]). - 60 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7548-03-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45611016

БК 2021/16 Кн 120
АСПАРУХОВ, Кирил Тимов, 1948-
        Играх си с облаците днес... : лирика / Кирил Аспарухов ; фотогр. Гаро Кешишян ... [и др.]. - Варна : ИК Стено, 2020. - 76 с. : с ил. ; 24 см

Други ил.: Емил Пенчев, Ели Маринова, Красимир Васов, Красимир Недялков, Николай Савов, Росен Донев, Тони Добрев.

ISBN 978-619-241-109-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45572616

БК 2021/16 Кн 121
БЕРБЕРОВ, Илия Матев, 1938-
        Азбучни истини : хумор и сатира / Илия Берберов. - Варна : График, 2021. - 115 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-242-104-5 : 8 лв.

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 45557512

БК 2021/16 Кн 122
БЕРБЕРОВ, Илия Матев, 1938-
        Духовити двустишия : хумор и сатира. Т. 11 / Илия Берберов. - Варна : График, 2021. - 132 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-242-105-2 : 8 лв.

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 45559816

БК 2021/16 Кн 123
БЕРБЕРОВ, Илия Матев, 1938-
        И при третият опит разчитаме на втория начин : хумор и сатира / Илия Берберов. - Варна : График, 2021. - 80 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-242-103-8 : 8 лв.

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 45556488

БК 2021/16 Кн 124
БЕРБЕРОВ, Илия Матев, 1938-
        Преходни вариации : хумор и сатира / Илия Берберов. - Варна : График, 2021. - 120 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-242-101-4 : 8 лв.

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 45555720

БК 2021/16 Кн 125
БЕРБЕРОВ, Илия Матев, 1938-
        Преходното време - като бреме : хумор и сатира / Илия Берберов. - Варна : График, 2021. - 120 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-242-102-1 : 8 лв.

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 45557000

БК 2021/16 Кн 126
БЕРБЕРОВ, Илия Матев, 1938-
        Сатиричен тризъбец : хумор и сатира / Илия Берберов. - Варна : График, 2019. - 80 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-242-021-5 : 4 лв.

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 45554184

БК 2021/16 Кн 127
БЕРБЕРОВ, Илия Матев, 1938-
        Сатирични преходни небивалици : хумор и сатира / Илия Берберов ; карикатури Дим. Атанасов. - Варна : График, 2020. - 118 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-242-082-6 : 8 лв.

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 45558280

БК 2021/16 Кн 128
БУТАНСКИ, Димитър Цеков, 1947-
        Ще съмне...! : литературен сборник : лирико-патетична изповед / Димитър Ц. Бутански ; предг. Нина Коцева. - София : Бълг. мултимедийна компания, 2020 ([София] : [Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"]). - 88 с. : с портр. ; 21 см

За авт.: с. 3-4.

ISBN 978-619-7548-06-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45601288

БК 2021/16 Кн 129
ВАЛЕНТИНОВА, Ива, 1998-
        Бягство / Ива Валентинова. - [София] : Neofeedback, 2020 ([София] : [Прента ин]). - [74] с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Ива Валентинова e Ивана Валентинова Пунчева.

ISBN 978-619-7329-59-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45608456

БК 2021/16 Кн 130
ВАСИЛЕВ, Васил Йорданов
        Аз, човекът : стихотворения / Васил Василев. - София : Бълг. мултимедийна компания, 2020 ([София] : [Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"]). - 88 с. ; 21 см

Поезията е религия / Васко Милев: с. 3-4.

ISBN 978-619-7548-05-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45573640

БК 2021/16 Кн 131
ВЕНКОВА, Емилия Неделчева
        Равноденствие : лирика / Емилия Венкова. - Варна : Стено, 2020. - 40 с. ; 20 см

ISBN 978-619-241-126-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45672712

БК 2021/16 Кн 132
ВОГАРД, Лирик, 1957-
        Камшик от слънчеви лъчи : стихосбирка / Лирик Вогард. - София [т.е. Ямбол] : Лирик Вогард, 2020. - 40 с. : с ил. ; 18 см

Лирик Вогард - псевд. на авт. Кирил Димитров Драгов.

ISBN 978-619-188-458-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45668616

БК 2021/16 Кн 133
ГЕОРГИЕВА, Даниела, 1968-
        Илюзия е стъкленият дом : стихове / Даниела Георгиева. - София : Асеневци, 2020. - 75 с. ; 20 см

Уважаеми, читателю / Ваня Иванова: с. 5-6.

ISBN 978-619-7586-10-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45648136

БК 2021/16 Кн 134
ДИВАРОВА, Елена Иванова, 1963-
        Близки разстояния / Елена Диварова. - Пловдив : FastPrintBooks, 2019. - 69 с. ; 21 см

Двуизмерност на битието и съзнанието / Благовеста Касабова: с. 63-66.

ISBN 978-619-236-141-9 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45667592

БК 2021/16 Кн 135
ДИПЧЕВ, Асен Марков
        Вода и кръв : поезия / Асен Дипчев. - [Панагюрище] : Раум-Немигенчев, 2019. - 83 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91163-1-9 (не е отпеч.)
ISBN 978-618-91163-1-9 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45574920

БК 2021/16 Кн 136
ДУМАНОВ, Александър Димитров, 1967-
        Да не ти пука / Александър Думанов. - Пазарджик : Барич и сие, 2020. - 112 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7388-31-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45594632

БК 2021/16 Кн 137
ДУШКОВ, Живодар Иванов, 1947-
        Нашият град днес : поезия / Живодар Душков ; прев. Алиса Стоянова ... [и др.] ; снимки Живодар Душков. - Плевен : Медиатех, 2020. - 96 с. : с ил., факс. ; 22 см

Други прев.: Баху-Меседу Расулова, Владимир Бераха, Грета Тодорова, Дора Янева-Медникарова, Емилия Авгинова, Живодар Душков, Золтан Чехи, Ивона Цанев, Инал Плиев, Ирина Трушина, Катерина Д., Кота Окабе, Кристиана Пантева, Маргарита Иванова, Маржан Темирбекова, Надежда Радева, Николай Банков, Раиса Синельникова, Петранка Драганова, Северина Филипова, Ana Roeva, Andrey Holyak, Chiu Juei-Hsia, Daniel Bekana, Dirair Hadavian, Elza Hadjiyska, Goritsa Ninova, Hasan Yakub Hasan, J. A., Jivodara Gyuleva, Ina Stana Rebigan, Kornelia Romanova-Koleolova, Krasimira Shtereva, Lazar Popov, Lia Aia Davitadze, Luka Jeličić, Maja Panajotova, Nikolai Marinov, Oksana Rodnanska, Olga Petrova, Oliver van Eijk, Roumiana Ivanova, Saad Amjad, Safwan Karasholi, Yahya Akbulut. - За автора: с. 88-89. - Текст и на авар., амхар., англ., араб., арм., белорус., гр., груз., дат., есп., ест., иврит, исп., итал., каз., кит., латв., макед., нем., нидерл., норв., осетин., пол., рум., рус., словаш., тур., укр., унг., урду, фин., фламанд., фр., хърв., чеш., швед., япон. ез.

ISBN 978-619-207-206-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45605896

БК 2021/16 Кн 138
ИЛИЕВА, Росица Борисова, 1960-
        Когато другите спят / Росица Илиева ; ил. Ванеса Григорова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 214 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-619-202-550-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45538312

БК 2021/16 Кн 139
ЙОНКОВА, Венета Стоянова, 1938-
        Светлина от молитва : стихове / Венета Йонкова. - Севлиево : М-прес, 2020. - 100 с. : с ил. ; 21 см

Светлина и обич / Димитър Васин: с. 4. - Димитър Васин - псевд. на авт. на предг. Димитър Василев Димитров.

ISBN 978-619-7524-11-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45596936

БК 2021/16 Кн 140
ЙОТОВ, Александър Петков, 1953-
        Орисия : епиграми и карикатури / Александър Йотов ; ил. Стайо Гарноев. - Пазарджик : Барич, 2020. - 64 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт., ил. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7388-27-5 : 7 лв.

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 45596424

БК 2021/16 Кн 141
КАЛЧЕВ, Александър Вълчев, 1945-2019
        Усещания / Александър Калчев. - Телиш [т.е. София] : Бълг. мултимедийна компания, 2020 ([София] : [Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"]). - 124 с. ; 21 см

За автора: с. 117-120. - Съвършената красота на духа / Нина Коцева: с. 3-9.

ISBN 978-619-7548-09-9

821.163.2-1
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45555976

БК 2021/16 Кн 142
КОПРИВЩЕНОВ, Иван Михайлов, 1941-
        Отсрочка : лирика / Иван Копривщенов. - Пазарджик : Барич, 2020. - 80 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7388-25-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45594888

БК 2021/16 Кн 143
ЛАЧЕВА, Нели, 1935-
        На душата ми светло е : стихове / Нели Лачева. - 3. прераб. изд. - Плевен : Медиатех, 2020. - 82 с. ; 21 см

1. изд. 2017. - 39 години по-късно... / Виктория Маринова: с. 3. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-207-205-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45595912

БК 2021/16 Кн 144
МИЛАДИНОВА, Димитричка Иванова, 1945-
        В крак с времето : поезия / Димитричка Миладинова. - Дупница : Валентин Боков - Арт медиа плюс, 2020 (София : Симолини). - 40 с. : с ил., портр. ; 21 см

За авт.: с. 38.

ISBN 978-619-7113-53-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45665800

БК 2021/16 Кн 145
МИРЧЕВА, Радостина Стайкова, 1970-
        Похитени мигове и други стихотворения : съвременна българска поезия / Радостина Мирчева. - Пазарджик : Барич, 2020. - 48 с. ; 20 см

Загл. на кор.: Похитени мигове. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7388-28-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45609480

БК 2021/16 Кн 146
МИХАЙЛОВА, Йоанна Калоянова, 2003-
        Истинност / Йоанна Михайлова. - Варна : Стено, 2020. - 48 с. ; 20 см

ISBN 978-619-241-105-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45570568

БК 2021/16 Кн 147
        [ПЕТДЕСЕТ] 50 години Стражица град : стихотворения и песни / [състав. Иван Колев]. - [Севлиево] : М-прес, [2019]. - 63 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на състав. Иван Колев е Иван Колев Недялков.

ISBN 978-619-7524-07-9

821.163.2-1(082)
COBISS.BG-ID 45614600

БК 2021/16 Кн 148
ПРЕГЛЕД на художественото слово Бургаска пролет (16 ; Бургас ; 2020)
        Бургаска пролет ХVI : представени самодейни стихове от прегледа на художественото слово към Общинския съвет на Сдружение "СП-2004 - Бургас" на 17.07.2020 г. : стихове от третата възраст / [предг.] Вяра Андонова. - Бургас : Ритъм 3, 2020 (Бургас : Информа принт). - 155 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-619-7103-16-8

821.163.2-1(082)
COBISS.BG-ID 45614856

БК 2021/16 Кн 149
СТЕФАНОВА, Петранка Петрова, 1945-
        Разпиляна обич / Петранка Стефанова. - София : Бълг. мултимедийна компания, 2020 ([София] : [Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"]). - 124 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7548-04-4

821.163.2-1
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45607176

БК 2021/16 Кн 150
ТОДОРОВА, Валерия
        Врели некипели : хумор и сатира в стихове и проза / Валерия Тодорова ; худож. Мария-Маргарита Дянкова. - [София] : Асеневци, 2018. - 40 с. : с ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Валерия Тодорова е Валерия Тодорова Петкова, на ил. Мария-Маргарита Дянкова - Мария-Маргарита Дянкова Иванова-Гетова.

ISBN 978-619-7356-51-9 : 4 лв.

821.163.2-17
821.163.2-7
COBISS.BG-ID 45607432

БК 2021/16 Кн 151
ТОДОРОВА, Християна Анастасова, 1994-
        Следа от объркана душа / Християна Тодорова. - [София] : [Редактор.бг], [2020] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 108 с. ; 20 см

ISBN 978-619-91230-5-8 : 15 лв.
ISBN 8-5-91230-619-978 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45560072

БК 2021/16 Кн 152
ТОТЕВА, Нели Тончева, 1992-
        В душата ми е пролет / Нели Тотева. - Севлиево : М-прес, 2019. - 44 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Нели Тотева е Нели Тончева Тотева-Георгиева.

ISBN 978-619-7524-04-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45596168

БК 2021/16 Кн 153
ЦИГАНЧЕВА, Павлина Сотирова, 1933-
        Поетични вдъхновения / Павлина Циганчева. - Варна : Стено, 2020. - 55 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-241-122-0 : 5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45583624

БК 2021/16 Кн 154
ЮСЕИН, Елиз Сюлейманова, 2004-
        Следа от ръка / Елиз Юсеин ; ил. Ивана Славкова. - Пазарджик : Барич и сие, [2021]. - 52 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7388-29-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45677832

821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

АНГЕЛИС
        Из коридорите на времето : разкази ; Илюзията реалност : пиеса Вж Кн 155

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/16 Кн 155
АНГЕЛИС
        Из коридорите на времето : разкази ; Илюзията реалност : пиеса / Ангелис. - [Пловдив] : FastPrintBooks, 2019. - 165 с. ; 21 см

Ангелис - псевд. на авт. Аракел Дайджанян.

ISBN 978-619-236-144-0 : 12 лв.

821.163.2-32
821.163.2-2
COBISS.BG-ID 45675016

БК 2021/16 Кн 156
БЕНЕВА, Гергана
        Лъчи от светлината : разкази / Гергана Бенева ; худож. Нели Узунова. - [Пазарджик] : Барич и сие, 2020. - 72 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7388-26-8

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45573384

БК 2021/16 Кн 157
ВЛАДЕВА, Андреа Владимирова
        Записки на една наивна дама / А. В. - София : Neofeedback, 2020 ([София] : [Прента ин]). - 208 с. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-7329-58-2

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45634568

БК 2021/16 Кн 158
ВЪЛЕВ, Цветлин Атанасов, 1970-
        Сбогом на бара : роман / Цветлин Вълев. - София : ИвиПет, 2020. - 174 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7525-06-9 : 10 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45600776

БК 2021/16 Кн 159
ГОРЧЕВА, Жечка
        Любовта е по-силна от смъртта : роман / Жечка Горчева. - Варна : Стено, 2020. - 96 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Жечка Горчева е Жечка Горчева Христова.

ISBN 978-619-241-112-1
ISBN 978-619-214-112-1 !

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45561096

БК 2021/16 Кн 160
ДОНКУ, Данна, 1984-
        Каста Дивото сърце / Данна Донку. - В. Търново : ИТИ, 2020. - 267 с. ; 21 см

Данна Донку - псевд. на авт. Йорданка Иванова Донку.

ISBN 978-619-7602-02-9 : 15 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45629704

КАЛЧЕВ, Александър Вълчев, 1945-2019
        Усещания Вж Кн 141

БК 2021/16 Кн 161
КОЦЕВА, Нина Стоянова, 1995-
        Залез над Неапол / Нина Коцева. - София : Neofeedback, 2020 ([София] : [Прента ин]). - 138 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7329-57-5

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45562376

БК 2021/16 Кн 162
ЛИЖЕВ, Тошо Димитров, 1941-
        Купи гробище : три новели за утрешния ден / Тошо Лижев. - Варна : Стено, 2020. - 108 с. ; 20 см

Съдържа и: По образ и подобие ; Яйфон - последна дума.

ISBN 978-619-241-110-7

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45597192

БК 2021/16 Кн 163
ЛИЛОВ, Емил Методиев
        Разкази за добри хора, на които се случват добри неща / Емил Лилов. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Миг принт]). - 348 с. ; 21 см

ISBN 978-619-188-443-8 : 13 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45574664

БК 2021/16 Кн 164
МАНЧЕВА, Магдалена Петрова, 1950-
        Когато орехът цъфти : художествено-документална повест / Магдалена Манчева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 194 с. : с ил. ; 21 см

За авт.: с. 194.

ISBN 978-619-202-559-5 : 13 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45635848

БК 2021/16 Кн 165
МАРИНОВА, Йорданка, 1966-
        Райкя : роман / Йорданка Маринова. - София : ИвиПет, 2020 ([София] : [Мениджмънт бизнес машин ООД]). - 360 с. ; 21 см

Сто години от кончината на Райна Княгиня / Асен Дипчев: с. 358.

ISBN 978-619-7525-04-5 : 17.99 лв.

821.163.2-312.6
COBISS.BG-ID 45595400

БК 2021/16 Кн 166
МИТЕВ, Борис, 1938-
        Разкази от Провадийския край / Борис Митев. - [София] : Асеневци, 2019. - 122 с. ; 20 см

За авт.: с. 122.

ISBN 978-619-7356-87-8

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45627912

СТЕФАНОВА, Петранка Петрова, 1945-
        Разпиляна обич Вж Кн 149

БК 2021/16 Кн 167
СТОИЧКОВА, Хелиана Валентинова, 1980-
        Леко съм мъртъв : разкази / Хелиана Стоичкова. - София : Old Street Publ. House, 2020 ([София] : Булгед). - 159 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7598-01-8 (не е отпеч.) : 9 лв.
ISBN 978-954-91884 !

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45628168

БК 2021/16 Кн 168
ТРОЯНСКИ, Христо Анастасов, 1943-
        Страсти : роман / Христо Анастасов. - [София] : Асеневци, 2020. - 602 с. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Христо Анастасов е Христо Анастасов Троянски.

ISBN 978-619-7586-14-5 : 19.95 лв.

821.163.2-311.6
COBISS.BG-ID 45570824

БК 2021/16 Кн 169
ЦИГАНЧЕВА, Павлина Сотирова, 1933-
        Завещанието : роман / Павлина Циганчева. - Варна : Стено, 2020. - 104 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-241-121-3 : 7 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45582600

БК 2021/16 Кн 170
MARINOVA, Jordanka, 1966-
        Queen of cucumbers : novel / Yordanka Marinova ; transl. David J. Mossop. - Sofia : IviPet, 2020 ([София] : [М&BM]). - 468 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Кралицата на краставиците.

ISBN 978-619-7525-05-2 : 8.99 британски паунда

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45574408

БК 2021/16 Кн 171
STANEV, Emilijan, 1907-1979
        Heisser Herbst : roman. Bd. 2. T. 3-4 / Emilijan Stanew ; aus dem Bulg. übers. von Dorothea Kollenbach ; mit einem Vorw. und Bem. von Boian Valtchev. - Sofia : Съюз на филолозите българисти, 2020 ([София] : [Симолини 94]). - 739 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Иван Кондарев. - Emilijan Stanew - псевд. на авт. Никола Стоянов Станев. - Zusammenfassung der Geschehnisse in Band 1 / Dorothea Kollenbach: с. 43-45.

ISBN 978-954-92921-7-6 (подв.)

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45664776

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/16 Кн 172
АНГЕЛОВ, Милко Борисов, 1953-
        Смехотрус с магнитуд 8.8 по Рихтер : една метаморфоза в лирика и проза : хумор и сатъра за възрастни / Милко Б. Ангелов. - София : Бълг. мултимедийна компания, 2019 ([София] : [Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"]). - 164 с. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Смехотрус ; Загл. в изд. каре: Смехотрус.... - За авт.: с. 2.

ISBN 978-619-90915-9-3

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 45604104

БК 2021/16 Кн 173
        БРАЗДИ : литературен алманах / състав. Димитър Васин. - Севлиево : М-прес, 2019. - 198 с. : с ил., портр. ; 21 см

Димитър Васин - псевд. на състав. Димитър Василев Димитров. - В кн. погрешно отпеч. 3. изд. - Изд. на Нар. ч-ще Развитие - 1870. Лит. кабинет Пеньо Пенев - Севлиево. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-619-7524-05-5

821.163.2-8(082)
COBISS.BG-ID 45639944

БК 2021/16 Кн 174
КАТЕВА, Тошка Тодорова, 1938-
        Как обикнах Родопите / Тошка Катева. - София : Бълг. мултимедийна компания, 2020 ([София] : [Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"]). - 72 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7548-07-5

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 45599240

БК 2021/16 Кн 175
МАЛИНОВА-Антони, Марсиа, 1943-
        Танцът на душите : обсебване и освобождаване; болестите, погледнати отвътре; духовните школи / Марсиа Малинова-Антони. - [В. Търново] : [Абагар], 2020. - 240 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Ч. 2 от поредицата Непорочният път.

ISBN 978-619-168-261-4

821.163.2-97
COBISS.BG-ID 45632520

БК 2021/16 Кн 176
МАРКОВА, Невяна Бенова
        Творческият живот на една българка : трилогия / Невяна (Невена) Бенова Маркова. - София : Бълг. мултимедийна компания, 2020 ([София] : [Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"]). - 112 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7548-08-2

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 45605640

БК 2021/16 Кн 177
МИХАЙЛОВ, Владислав Станков, 1968-
        Пътеписи отвъд океана / Владислав Михайлов ; фотогр. Владислав Михайлов. - София : Феномен, 2020 (София : Булгед). - 229 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

За авт.: с. 5-6.

ISBN 978-954-549-147-4 : 20 лв.
1. Северна Америка
821.163.2-992
910.4(7)(0:82-992)
COBISS.BG-ID 45570056

БК 2021/16 Кн 178
РАДЕВ, Любо, 1955-
        По пътеката / Любо Радев. - Пловдив : Интелексперт-94, 2020. - 152 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Любо Радев е Любомир Радев Костадинов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7220-78-0

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45598984

ТОДОРОВА, Валерия
        Врели некипели : хумор и сатира в стихове и проза Вж Кн 150

        ТОЙ не умира : Сливен на безсмъртните си синове, 1935 Вж Кн 210

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/16 Кн 179
ГЕОРГИЕВА, Ваня, 1950-
        Писма от авлига / Ваня Георгиева ; ил. Мартин Минчев. - Севлиево : М-прес, 2019. - 12 с. : с цв. ил. ; 30 см

ISBN 978-619-7524-02-4

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45651208

БК 2021/16 Кн 180
КАРАГЬОЗОВА, Таня Атанасова, 1943-
        Райски кът : повест за деца и възрастни / Таня Карагьозова - Нана ; худож. Таня Карагьозова. - Варна : Стено, 2020. - 108 с. : с ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Таня Карагьозова е Стоянка Атанасова Карагьозова. - За автора и неговото творение / Илка Вълчанова: с. 105-106.

ISBN 978-619-241-123-7 : 10 лв.

821.163.2-93-32
COBISS.BG-ID 45544712

БК 2021/16 Кн 181
ЛАЧЕВА, Нели, 1935-
        Бабиното коте : приказки в стихове, стихчета, гатанки / Нели Лачева ; ил. Красимир Коцев. - Плевен : Медиатех, 2020. - 36 с. : с цв. ил. ; 24 см

Пълната форма на името на ил. Красимир Коцев е Красимир Коцев Миков. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-207-198-1

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45563912

БК 2021/16 Кн 182
РАН Босилек, 1886-1958
        Патиланско царство / Ран Босилек ; худож. Стоян Анастасов. - [11 изд.]. - София : Миранда, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 95 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ран Босилек - псевд. на авт. Генчо Станчев Негенцов. - 1. изд. 1927 на изд. Хемус в сер. Библиотека Веселушка.

ISBN 978-619-7448-69-6 (подв.) : 14.95 лв.

821.163.2-93-32
COBISS.BG-ID 45542408

БК 2021/16 Кн 183
СТОИЧКОВА, Хелиана Валентинова, 1980-
        Приказка за завистливия щраус / Хелиана Стоичкова ; ил. Хелиана Стоичкова. - [София] : Old Street Publ. House, 2020 ([София] : [Булгед]). - [72] с. : с ил. ; 24 см

Загл. на кор.: Завистливият щраус.

ISBN 978-954-91884-6-2

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 45628680

БК 2021/16 Кн 184
СТОИЧКОВА, Хелиана Валентинова, 1980-
        Приказка за щъркеловото гнездо / Хелиана Стоичкова ; ил. Хелиана Стоичкова. - [София] : Old Street Publ. House, 2020 ([София] : [Булгед]). - [100] с. : с ил. ; 24 см

Загл. на кор.: Щъркелово гнездо.

ISBN 978-619-7598-10-0

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 45629448

БК 2021/16 Кн 185
ЦОНЕВА, Емануела Петрова, 1957-2021
        Приказки в тревите : пролет / Емануела Цонева ; ил. Емануела Цонева. - [Варна] : Стено, 2020. - 36 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

ISBN 978-619-241-116-9 : 10 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 45648904

БК 2021/16 Кн 186
ЧАРДАКОВА, Нонка Нешова, 1941-
        Детска радост : стихове за деца / Нонка Чардакова ; худож. Нистор Хаинов. - [Панагюрище] : Раум-Немигенчев, 2018. - 59 с. : с цв. ил. ; 21 см

С обич към децата / Яко Бойчев: с. 3-5. - Пълната форма на името на авт. на предг. Яко Бойчев е Яко Бойчев Яков. - Творческа биография на Нонка Нешова Чардакова: с. 52-56.

ISBN 978-619-91163-0-2

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45562632

821.163.42 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/16 Кн 187
ПЕРИШ, Желимир, 1975-
        Мъченици / Желимир Периш ; прев. от хърв. ез. Николай Иванов ... [и др.]. - София : [Рекламна агенция Очи], 2020. - 180 с. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Mučenice. - Други прев.: Симона Кръчмарова, Стоян Шапаров, Христо Бояджиев. - Възприетата форма на името на прев. Стоян Шапаров е Стоян Николаев, с пълно име Стоян Николаев Шапаров. - Изд. на Култ.-просв. д-во на хърватите в България. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7101-13-3 : 15 лв.

821.163.42-32
COBISS.BG-ID 45638408


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/16 Кн 188
        АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО наследство на площад "Света Неделя" : каталог на резултати и находки от изложбите: Българска археология 2015-2018 ; Археология на София и Софийско 2015-2018, София и Белград ; Архелогически бисери 2019 / ред. Веселка Кацарова, Калина Петкова ; увод Тодор Чобанов ... [и др.] = The archaeological heritage at Saint Nedelya Square : catalog of results and findings from the exhibitions: Bulgarian archeology 2015-2018 ; Archeology of Sofia and Sofia region 2015-2018, Sofia and Belgrade ; Archaeological pearls 2019 / ed. Veselka Katsarova, Kalina Petkova ; forew. Todor Chobanov ... [и др.] ; transl. Tatiana Stefanova ... [и др.]. - София : Нац. археол. институт с музей при БАН, 2020 ([София] : Алианс принт). - 256 с. : с ил., диагр., сх. ; 25 см. - (Поредица Национален археологически музей. Каталог, ISSN 2367-8860 ; т. 20)

Други авт. на доп. материал: Христо Попов, Венета Ханджийска. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Венета Ханджийска е Венета Върбанова Ханджийска-Янкулова. - Други прев.: Nikolay Sharankov, Anastasia Cholakova. - Вариант на сер. загл.: National Archeological Museum. Catalogues.

ISBN 978-954-9472-97-4
1. Паметници на културата - София - сборници 2. София - паметници на културата
904(497.2-25)(062)
COBISS.BG-ID 45555208

БК 2021/16 Кн 189
ИВАНОВ, Марио Иванов
        Сердика от Клавдий до Хадриан / Марио Иванов ; отг. науч. ред. Венцислав Динчев. - София : Нац. археол. институт с музей - БАН, 2020 ([София] : Булгед). - 388 с. : с ил. ; 29 см. - (Разкопки и проучвания, ISSN 0205-0722 ; 45)

Загл. и на англ. ез.: Serdica from Claudius to Hadrian. - Сер. загл. на англ. ез.: 
Archaeological excavations and research. Библиогр.: с. 356-368. - Рез. на англ. ез. / прев. Маргарит Дамянов. - Съдържа и: Каталог на находките: с. 189-355.

ISBN 978-954-9472-99-8
1. Градове, римски - България - 1-2 век 2. Археологични находки - София - 1-2 век 3. София - паметници на културата
904(497.2-25)
COBISS.BG-ID 45644552

БК 2021/16 Кн 190
        СЕВЛИЕВО и Севлиевският край. Археологически проучвания : юбилеен сборник / състав., предг. Надежда Ботева ; ред. Диана Косева. - Севлиево : М-прес, 2019. - 332 с. : с к., цв. ил., [2] л. : пл. ; 30 см

Възприетата форма на името на ред. Диана Косева е Диана Тодорова Косева-Тотева. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7524-09-3
1. Археологични находки - Севлиево - сборници 2. Археологични находки - Севлиевски край - сборници 3. Севлиево - археология 4. Севлиевски край - археология
904(497.21-21)
904(497.21-32)
COBISS.BG-ID 45640712

БК 2021/16 Кн 191
ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Приноси към проучване металургичното производство и металообразуването през каменно-медната и бронзовата епоха в североизточните райони на Балканския полуостров : сборник статии обособени като основни раздели от проучването / Ставри Топалов. - [София] : Майнд принт, 2020. - 380 с. : с ил., к. ; 21 см

Библиогр.: с. 371-379.

ISBN 978-619-7282-22-1
1. Металургия - Древна Тракия 2. България - паметници на културата
904:669(497.2-18)
COBISS.BG-ID 45566984

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/16 Кн 192
ЕНЕВА, Велика
        Предания от Меден кладенец [община Тунджа] / Велика Енева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2020. - 196 с. : с ил. ; 21 см

Рец. Иван Обретенов.

ISBN 978-619-202-579-3 : 25 лв.
1. Села - Югоизточна България - история 2. Родове, български - Югоизточна България 3. Меден кладенец (област Ямбол) - краезнание
908(497.23-22)
929.52(497.23-22)
COBISS.BG-ID 45602312

БК 2021/16 Кн 193
ИВАНОВ, Христо, 1943-
        Севлиево - хроника на тайните на миналото 1877-1947 г. / Христо Иванов. - Севлиево : М-прес, 2020. - 160 с. : с факс. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 158-159.

ISBN 978-619-7524-03-1
1. История - Севлиево 2. Севлиево - краезнание
908(497.21-21)
COBISS.BG-ID 45542664

БК 2021/16 Кн 194
МАРИНОВ, Борислав
        Катастрофалното наводнение в Севлиево през 1939 г. / Борислав Маринов, Румен Гатев. - Севлиево : М-прес, 2019. - 111 : с ил., факс., табл. ; 21 см

Загл. на кор.: Катастрофалното наводнение в Севлиево през 1939 година. - Разкази на съвременници / Атанас Топалов, Георги Колев, Стефан Хицков, Никола Заръбов: с. 91-106. - Речник: с. 110.

ISBN 978-619-7524-06-2
1. Наводнения - Севлиево - история 2. Севлиево - краезнание
908(497.21-21)
COBISS.BG-ID 45614344

БК 2021/16 Кн 195
МИТЕВ, Борис, 1938-
        Спомени и размисли за рода и моя живот / Борис Митев. - [София] : Асеневци, 2020. - 212 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Борис Митев - псевд. на авт. Борис Димитров Борисов. - За авт. / Светослав Аджемлерски: с. 212.

ISBN 978-619-7356-91-5
1. Митев, Борис, 1938- - биографски материали 2. Краеведи, български - биографски материали 3. България - краезнание
908(497.2)(092)
929 Митев, Борис
COBISS.BG-ID 45564168

БК 2021/16 Кн 196
ПЕЙЧЕВ, Пейчо Янков, 1938-
        Още за хилядолетна Белащица [община Родопи] : допълнение към историята на село Белащица / Пейчо Пейчев. - [Пловдив] : FastPrintBooks, 2019. - 98 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 95.

ISBN 978-619-236-105-1 : 10 лв.
1. Села - Южна България - история 2. Белащица (област Пловдив) - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 45630984

БК 2021/16 Кн 197
        СЛОВОСПАСТРЕНИЦА за Крушовица [община Долни Дъбник] / [авт.-състав.] Иван Петков ... [и др.]. - Плевен : Медиатех, 2020. - 144 с. : с ил., генеалог. табл. ; 17 x 24 см

Други състав.: Павлина Кръстева, Христо Тонов, Дафина Величкова. - Пълната форма на името на състав. Павлина Кръстева е Павлина Кръстева Андреева. - Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-207-208-7
1. Села - Северна България - история 2. Крушовица (област Плевен) - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 45583112

        ТОЙ не умира : Сливен на безсмъртните си синове, 1935 Вж Кн 210

ХАДЖИЙСКИ, Иван Стоилов, 1955-
        Кметовете на Дупница (1878-2020 г.) : научна монография Вж Кн 50

910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ

МИХАЙЛОВ, Владислав Станков, 1968-
        Пътеписи отвъд океана Вж Кн 177

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/16 Кн 198
НАМ, Камен, 1957-
        Антропогенни ландшафти : монография / Камен Нам ; предг. Николай Слатински. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 824 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Anthropogenic landscapes. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 791-806. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-07-5078-1 (подв.) : 35 лв.
1. Ландшафт 2. Човек - връзка с околната среда
911.53
502.22
504.61
COBISS.BG-ID 44508168

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

АНЧЕВ, Панко Кирилов, 1946-
        Въведение в Йордан Радичков : опити върху творчеството му Вж Кн 118

БК 2021/16 Кн 199
БАБАДАЛИЕВА, Ганка Георгиева, 1947-
        Някога и някъде под добруджанското небе / Ганка Бабадалиева. - Варна : Стено, 2020. - 224 с. : с ил., портр. ; 20 см

Досие: с. 221.

ISBN 978-619-241-115-2 : 10 лв.
1. Родове, български - Североизточна България - история 2. Североизточна България - генеалогия
929.52(497.21)Катранджиеви
COBISS.BG-ID 45562120

БК 2021/16 Кн 200
БРУСАР, Филип, 1963-
        В търсене на Гинка / Филип Брусар ; прев. от фр. Ивелина Фесчиева-Мартинова. - Варна : Стено, 2020. - 135 с. ; 20 см

Ориг. загл.: À la recherche de Ginka / Philippe Broussard. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-241-118-3 : 12 лв.
1. Трифонова, Гинка, 1980-1999 - биографии 2. Българи - биографии
929 Трифонова, Гинка
COBISS.BG-ID 45631496

ГЕНОВА, Ирина Иванова, 1959-
        Българската перспектива към художествената култура отвъд Желязната завеса през 1960-те години. Погледът към Франция : монография Вж Кн 94

ДОСТОЕВСКА, Анна Григориевна, 1846-1918
        Аз и Достоевски : дневникът на Анна Достоевска Вж Кн 111

ЕНЕВА, Велика
        Предания от Меден кладенец [община Тунджа] Вж Кн 192

БК 2021/16 Кн 201
ИВАНОВ, Иван Монев, 1944-
        Род и памет / Иван Монев Иванов. - [София] : Асеневци, 2020. - 86 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7586-12-1
1. Родове, български - Югоизточна България - история 2. Югоизточна България - генеалогия
929.52(497.2-12)
COBISS.BG-ID 45627656

        ИНСТРУМЕНТАЛНО-теоретична публицистика за Стоян Караиванов. Свит. 2 Вж Кн 96

КОСТОВА, Лилия Георгиева, 1981-
        Георги Костов - живот по ноти Вж Кн 97

КОСТОВА, Лилия Георгиева, 1981-
        Георги Костов - живот по ноти Вж Кн 98

МИТЕВ, Борис, 1938-
        Спомени и размисли за рода и моя живот Вж Кн 195

БК 2021/16 Кн 202
ПЕТКОВ, Георги Вълчев, 1939-
        Дворянският род Носови = Дворянский род Носовых / Георги Петков ; пер. с болг. Радка Чобанова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021. - 134, 133 с. : с ил., портр. ; 21 см

Втората кн. отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг. - Библиогр.: с. 132-134.

ISBN 978-619-202-628-8
1. Родове, руски - България - история 2. България - генеалогия
929.52(=161)(497.2)Носови
COBISS.BG-ID 45636360

БК 2021/16 Кн 203
РЕШОВСКИ, Малин Иванов
        Интервюта от Плевен за БТА / Малин Решовски ; предг. Христина Комаревска. - Плевен : Ивко, 2021. - 168 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7203-17-2
1. Прочути личности - България - интервюта 2. България - биографии
929(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 45649416

СИДЕРОВ, Волен Николов, 1956-
        Свети Кирил и свети Методий са българи : българската писменост и светът Вж Кн 208

        ТОЙ не умира : Сливен на безсмъртните си синове, 1935 Вж Кн 210

ХАДЖИЙСКИ, Иван Стоилов, 1955-
        Кметовете на Дупница (1878-2020 г.) : научна монография Вж Кн 50

JANAKIEV, Jurij Pavlov, 1970-
        Voyage semiotique vers l'ile du jour d'avant d'Umberto Eco Вж Кн 106

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

БК 2021/16 Кн 204
        РЕГИОНАЛНИ културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта - библиотеки, архиви, музеи (Кюстендилски сборник) : сборник с доклади от кръгла маса, Кюстендил, 21-22 октомври 2019 г. / състав. Анета Дончева ; науч. ред. Цветанка Панчева ; предг. София Пейчева, Анета Дончева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 247 с. : с ил., факс. ; 24 см. - (Книга - Информация - Общество, ISSN 2683-0515 ; 2)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-07-5118-4
1. Културно-историческо наследство - България - опазване - конференции
930.85(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 45587720

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/16 Кн 205
TAŠEV, Spas Angelov, 1967-
        Bulgarians in Albania : the long path to recognition / Spas Tashev ; forew. Andrey Andreev Kovachev, Ventsislav Evtimov Muchinov ; transl. Hristo Valchev Hristov. - Sofia : Orbel, 2020. - 256 с. : с ил. ; 24 см

Без сведения за ориг. загл. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 209-222.

ISBN 978-954-496-138-1
1. Българи - Албания - история 2. Албания - история
94(=163.2)(496.5)
COBISS.BG-ID 45641992

БК 2021/16 Кн 206
TAŠEV, Spas Angelov, 1967-
        Bulgarians in Albania : the long path to recognition / Spas Tashev ; forew. Andrey Andreev Kovachev, Ventsislav Evtimov Muchinov ; transl. Hristo Valchev Hristov. - Sofia : Orbel, 2020. - 256 с. : с ил. ; 25 см

Без сведения за ориг. загл. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 209-222.

ISBN 978-954-496-139-8 (подв.)
1. Българи - Албания - история 2. Албания - история
94(=163.2)(496.5)
COBISS.BG-ID 45642760

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/16 Кн 207
ШАНГОВ, Стоян Стойков, 1867-1925
        История на българите : произход и първи владетели / Стоян Шангов. - 2. прераб. изд. - [София] : Асеневци, 2020. - 488 с. : с факс. ; 24 см

1. изд. 1923 в 2 т. със загл. Българска история, на печ. Гутенберг. - Текст и на лат. ез.

ISBN 978-619-7356-85-4 : 27.95 лв.
1. Българи - произход 2. България - история
94(497.2)
94(=163.2)
COBISS.BG-ID 42118152

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/16 Кн 208
СИДЕРОВ, Волен Николов, 1956-
        Свети Кирил и свети Методий са българи : българската писменост и светът / Волен Сидеров. - [София] : Фонд. Алфа 2018, [2020] ([София] : [Скала]). - 19 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-91706-0-1 : 2 лв.
1. Кирил, славянски първоучител, 827-869 - дейност 2. Методий, славянски първоучител, 815-885 - дейност 3. България - история
94(497.2)"08"(092)
929 Кирил, славянски първоучител
929 Методий, славянски първоучител
COBISS.BG-ID 45670664

БК 2021/16 Кн 209
        ТРАКИЯ през Средновековието и османската епоха. Характер и динамика на селищния живот (XII-XVIII век) : сборник статии от научна конференция, проведена на 27-28 ноември 2014 г. в София / състав. и науч. ред. Даниела Стоянова, Чавдар Кирилов ; предг. Пламен Митев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 175 с. : с ил., табл., к. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Тракия през Средновековието и османската епоха. - Авторите: с. 173-174. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5068-2 (подв.) : 12 лв.
1. История - Тракия - 12-18 век - конференции 2. България - история
94(497.2)"11/17"(06)
COBISS.BG-ID 45557768

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/16 Кн 210
        ТОЙ не умира : Сливен на безсмъртните си синове, 1935 / под ред. на Иван Русев. - 2. осъвр. изд. - [В. Търново] : [Абагар], 2020. - 357 с. : с ил., портр. ; 24 см

1. изд. 1935. - Изд. на Регион. музей Д-р Симеон Табаков - Сливен. - Спомен за знаменателното събитие в сливенската история и неговата книга паметник / Иван Русев: с. 5-12.

ISBN 978-619-168-264-5 (подв.)
1. Хайдутство - Сливен - биографии 2. Възрожденци - Сливен - биографии 3. България - история 4. Сливен - краезнание
94(497.2)"18"(092)
908(497.235.1)
821.163.2-8
929(497.2)
COBISS.BG-ID 45628424


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

0 ОБЩ ОТДЕЛ

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/16 Г 1
ЯНСОН, Туве, 1914-2001
        Мумините и морето : комикс / [рис., текст] Туве Янсон ; прев., предг. Анелия Петрунова. - София : Пурко, [2018] ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 60 с. : с ил. ; 16 x 22 см

Ориг. загл.: Moomin and the sea / Tove Janson. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. - Ч. 5 от поредицата Мумините.

ISBN 978-619-7339-10-9 : 10 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 45600520


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/16 Г 2
        [СТО сорок140 лет болгаро-российских дипломатических отношений / сост. Боряна Бужашка ... [и др.] ; пер. Владимир Манчев. - София : Форум България - Русия, 2019 ([София] : Алианс принт). - 1 албум (204 с.) : с цв. ил., портр., факс. ; 29 см

Ориг. загл.: 140 години българо-руски дипломатически отношения. - Други състав.: Илияна Марчева-Атанасова, Милена Тодоракова, Светлана Шаренкова, Милена Милчева, Дарина Билярска, Борислав Станимиров. - Възприетата форма на името на състав. Илияна Марчева-Атанасова е Илияна Илиева Марчева. - Изд. на МвнР, Държ. агенция Арх.

ISBN 978-619-7146-03-5 !
1. Външна политика - България - история - извори - албуми 2. Външна политика - Русия - история - извори - албуми 3. България - външна политика 4. Русия - външна политика
327(497.2)(091)(093.2)(084)
327(470+571)(091)(093.2)(084)
COBISS.BG-ID 45643272

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/16 Г 3
ПУЕВ, Иван, 1948-
        За живота и красотата с фотоси и почерк : кратък биографичен очерк / [фотогр., текст] Иван Пуев. - [София] : Асеневци, 2020. - 1 албум (254 с.) : с цв. ил. ; 15 x 20 см

Пълната форма на името на фотогр. Иван Пуев е Иван Пуев Иванов. - Достойнство, чест ... и красота / Пламен Генов: с. 3-7.

ISBN 978-619-7356-97-7 : 13.50 лв.
1. Висше строително училище "Любен Каравелов" (София) - история - албуми 2. София - висше образование
378.6:69(497.2-25)(091)(084)
COBISS.BG-ID 45563144


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2021/16 Г 4
ЙОРДАНОВА, Елисавета Христова
        Приказки в шевици : 95 авторски схеми на мотиви и пана за бродиране. Ч. 3 / Елисавета Йорданова ; [предг.] Цветелина Цветанова. - Пловдив : Наследството.БГ, 2020 ([Пловдив] : [Макрос]). - 1 албум (96 с.) : с цв. ил. ; 22 x 30 см

ISBN 978-619-7465-03-7 (подв.)
1. Шевици, български - албуми 2. Бродерия, българска - албуми 3. България - изобразителни изкуства
746.3(497.2)(084.2)
COBISS.BG-ID 45581064

БК 2021/16 Г 5
ТОДОРОВА, Елена Николова, 1927-
        Български народни шевици. Ч. 3 / Елена Тодорова = Bulgarian national embroidery. Pt. 3 / Elena Todorova ; transl. Roumyana Popova. - Plovdiv : Наследството.BG, 2019 ([Пловдив] : [Макрос]). - 1 албум (128 с.) : с цв. ил. ; 22 x 30 см

ISBN 978-619-7465-02-0 (подв.)
1. Шевици, български - албуми 2. Бродерия, българска - албуми 3. България - приложно изкуство
746.3(497.2)(084.2)
COBISS.BG-ID 45608968

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/16 Г 6
СПИРИДОНОВ, Симеон Димитров, 1944-
        Спиридонов 75 / Симеон Спиридонов ; [текст] Мария Спиридонова. - София : М-прес, 2019. - 1 албум (39 с.) : с цв. ил. ; 21 x 23 см

ISBN 978-619-7524-08-6
1. Спиридонов, Симеон Димитров, 1944- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
929 Спиридонов, Симеон Димитров
COBISS.BG-ID 45647624

76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Виж и 655; 681.6

БК 2021/16 Г 7
        ГРАФИЧНИ трансформации : българска и нидерландска графика и арт книга / състав. Снежина Бисерова ; предг. Мария Каптейнс, Милена Блажиева = Graphic transformations : prints and artist's books from Bulgaria and the Netherlands / comp. Snezhina Biserova ; forew. Maria Kapteijns, Milena Blazhieva ; transl. Christina Beleva. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 120 с. : с ил. ; 22 x 29 см

Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Милена Блажиева е Милена Любенова Блажиева-Кирчева

ISBN 978-954-07-5088-0 (подв.)
1. Графика - България - каталози 2. Графика - Нидерландия - каталози 3. България - приложно изкуство 4. Нидерландия - приложно изкуство
76(497.2)(084)
76(492)(084)
COBISS.BG-ID 45678088

БК 2021/16 Г 8
        ПОЗДРАВ от Севлиево : 125 години символ на града... / [състав., текст] Борислав Маринов, Румен Гатев. - [Севлиево] : М-прес, [2019]. - 1 албум (16 с.) : с цв. ил. ; 12 х 17 см

Кор. опис. - Загл. на стар правопис

ISBN 978-619-7524-10-9
1. Пощенски картички - Севлиево - албуми 2. Севлиево - приложно изкуство
76/77.04(497.21-21)(084)
908(497.21-21)(084)
COBISS.BG-ID 45564680


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/16 Г 9
БЪЛГАРСКА археология 2020. Национална изложба (14 ; София ; 2021)
        Българска археология 2020 : каталог към изложба / състав. Камен Бояджиев ; ред. Камен Бояджиев, Наталия Иванова. - София : Нац. археол. институт с музей при БАН, 2021 ([Пловдив] : Булвест принт). - 60 с. : с цв. ил. ; 21 см. - (Поредица Национален археологически музей - каталози, ISSN 2367-8860 ; т. 21)

ISBN 978-954-9472-98-1
1. Паметници на културата - България - изложби - каталози 2. България - паметници на културата
904(497.2)(083.82)
COBISS.BG-ID 45563656

908 КРАЕЗНАНИЕ

        ПОЗДРАВ от Севлиево : 125 години символ на града... Вж Г 8

БК 2021/16 Г 10
ТОДОРОВ, Явор Василев, 1952-
        Албум стара Дупница / [състав., текст] Явор Тодоров. - Дупница : Валентин Боков - Арт медиа плюс, 2020 ([София] : Printbook.bg). - 1 албум (216 с.) : с ил., портр. ; 23 см

ISBN 978-619-7113-55-6 (подв.)
1. История - Дупница - албуми 2. Дупница - краезнание
908(497.22-21)(084.12)
COBISS.BG-ID 45609224

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

СПИРИДОНОВ, Симеон Димитров, 1944-
        Спиридонов 75 Вж Г 6


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Карти

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/16 К 1
        РЕЛИГИИТЕ в Европа през XVII век [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:5 250 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-057-1
1. Европа - религия
27(4)"16"(084.3)
28(4)"16"(084.3)
COBISS.BG-ID 45524488

28 ИСЛЯМ

БК 2021/16 К 2
        ЕКСПАНЗИЯТА на исляма (VII-VIII век) [Картографски ресурс]. - М 1:970 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с цв. ил. ; 180 x 110 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-043-4

28"06/07"(084.3)
COBISS.BG-ID 45534984

        РЕЛИГИИТЕ в Европа през XVII век : стенна карта Вж К 1


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/16 К 3
        АФРИКА : стопанство [Картографски ресурс]. - М 1:7 800 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 150 x 107 см

Загл.в изд. каре: Африка - стопанство. - Условни знаци. 

ISBN 978-954-2945-33-8
1. Африка - стопанство
338(6)(084.3)
COBISS.BG-ID 45532936

БК 2021/16 К 4
        СЕВЕРНА Америка - стопанство [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - М 1:7 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 150 x 110 см

1. изд. 2009, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-43-7
1. Северна Америка - стопанство
338(7)(084.3)
COBISS.BG-ID 45522696

352/353 НАЙ-НИСКИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ. СРЕДНИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/16 К 5
        БЪЛГАРИЯ [Картографски ресурс] : административна карта. - М 1:400 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 150 см

Доп. материали: Информация за областите ; Разстояния в километри. - 
Условни знаци. 

ISBN 978-954-2945-55-0
1. България - обществено управление
353(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 45530632


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/16 К 6
        АЗИЯ - учебна природногеографска карта [Картографски ресурс]. - М 1:11 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 150 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-35-2

911.2(5)(076)(084.3)
COBISS.BG-ID 45526536

БК 2021/16 К 7
        ЕВРОПА - природногеографски зони [Картографски ресурс]. - М 1:5 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 150 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-52-9
1. Европа
911.2(4)(084.3)
COBISS.BG-ID 45534216

БК 2021/16 К 8
        ПРИРОДНОГЕОГРАФСКА карта на света [Картографски ресурс]. - М 1:20 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-94-9

911.2(100)(084.3)
COBISS.BG-ID 45534728

БК 2021/16 К 9
        ПРИРОДНОГЕОГРАФСКА карта на света [Картографски ресурс]. - М 1:25 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 100 x 150 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-68-0

911.2(100)(084.3)
COBISS.BG-ID 45533704

БК 2021/16 К 10
СТОЯНОВА, Йоана Василева, 1981-
        Индийски океан - природногеографска карта [Картографски ресурс] : стенна карта / картограф Йоана Стоянова ; глав. ред. Антоанета Манева. - [2. изд.]. - М 1:10 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 150 x 110 см

1. изд. 2009, по данни от док. - Доп. материали: Площи на дълбочинни пояси ; Средна соленост на океанската вода в дълбочина ; По-важни протоци
. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-67-3
1. Индийски океан
911.2(267)(084.3)
COBISS.BG-ID 45532680

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ)

БК 2021/16 К 11
        СВЕТЪТ в навечерието на Първата световна война (1914 г.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:20 500 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-065-6

94(100)"1914/1918"(084.3)
COBISS.BG-ID 45528072

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

БК 2021/16 К 12
        АХЕЙСКА Гърция (ХІV-ХІІ в. пр.Хр.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - М 1:910 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 110 x 180 см

1. изд. 2011, по данни от док.

ISBN 978-954-2945-80-2
1. Древна Гърция
94(38)(084.3)
COBISS.BG-ID 45526280

БК 2021/16 К 13
        ДРЕВНИТЕ траки. Одриско царство [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:665 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-002-1
1. Древна Тракия
94(398)(084.3)
COBISS.BG-ID 45535752

БК 2021/16 К 14
        ИМПЕРИЯТА на Александър Македонски (336-323 г. пр.Хр.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:3 800 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 110 x 180 см

ISBN 978-954-2945-85-7
1. Древна Гърция
94(38)(084.3)
COBISS.BG-ID 45530120

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

БК 2021/16 К 15
        ЕВРОПА след Първата световна война (1919 г.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:3 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, цв. ил. ; 110x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-067-0
1. Европа
94(4)"19/20"(084.3)
COBISS.BG-ID 45536520

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

        БЪЛГАРСКОТО ханство на Долни Дунав (VII - IX век) : стенна карта Вж К 19

БК 2021/16 К 16
        СЪЗДАВАНЕ на Кралство Испания (XI - XV век) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:1 900 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с цв. ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-049-6
1. Испания
94(460)(084.3)
COBISS.BG-ID 45532424

БК 2021/16 К 17
        ФРАНЦИЯ и Англия през XII-XIV век [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:1 500 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-050-2
1. Франция 2. Англия
94(44)"11/13"(084.3)
94(410.1)"11/13"(084.3)
COBISS.BG-ID 45525000

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/16 К 18
        БЪЛГАРИЯ при княз Борис I и цар Симеон I [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:970 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, цв. ил. ; 180 x 110 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-007-6
1. България
94(497.2)"08/09"(084.3)
COBISS.BG-ID 45533960

БК 2021/16 К 19
        БЪЛГАРСКОТО ханство на Долни Дунав (VII - IX век) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:950 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 180 x 110 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-042-7
1. България
94(497.2)"06/08"(084.3)
94(460)(084.3)
COBISS.BG-ID 45531144

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/16 К 20
        ОРГАНИЗИРАНО националноосвободително движение на българите в Македония и Одринско (1893-1903 г.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - 2. изд. - М 1: 600 000. - София : Атласи, 2011. - 1 карта : отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Загл. в изд. каре: Организирано националноосвободително движение на българите в Македония и Одринско (1893-1903). - Без сведение за 1. изд. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-027-4

94(497.2)"18/19"(084.3)
COBISS.BG-ID 45520136

94(5) ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

БК 2021/16 К 21
        МОНГОЛСКАТА империя през XIII век [Картографски ресурс]. - М 1:6 500 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, цв. ил. ; 107x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-048-9
1. Монголия
94(517.9)"12"(084.3)
COBISS.BG-ID 45536008


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

БК 2021/16 Е 1
        PLANNING and management of regional development - problems, prospects, innovations [Електронен ресурс]. - Текстови данни. - St. Zagora : Trakia Univ., 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Изд. на Тракийски унив - Стара Загора. Фак. Икономика. - Рец.: Darina Ruscheva, Rumen Otuzbirov. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-338-165-4 (не е отпеч.)
1. Регионално развитие
332.1(0.034)
COBISS.BG-ID 45538056

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

        АНАЛИЗ и профил на състоянието и потенциала за регионална биоикономика Вж Е 3

339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
Виж и 336.24

КАБАКЧИЕВА, Цветелина Тодорова, 1970-
        Влияние на европейската интеграция върху търговията със селскостопански стоки в периферните региони на Европейския съюз Вж Е 2

339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2021/16 Е 2
КАБАКЧИЕВА, Цветелина Тодорова, 1970-
        Влияние на европейската интеграция върху търговията със селскостопански стоки в периферните региони на Европейския съюз [Електронен ресурс] / Цветелина Тодорова Кабакчиева. - Текстови данни. - Варна : Знание и бизнес, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Монографична библиотека Знание и бизнес ; кн. 12)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: The impact of European integration on agricultural commodities trading in the periphery of the European Union. - Сер. загл. и на англ. ез.: Monographic library Knowledge and business. - Библиогр. в края на текста. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-210-057-5
1. Европейски съюз - политика 2. Селскостопански произведения - търговия - Европа 3. Европа - международни икономически отношения
339.923:061.1EC(0.034)
339.5:63(4-6)(0.034)
COBISS.BG-ID 45610760


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

БК 2021/16 Е 3
        АНАЛИЗ и профил на състоянието и потенциала за регионална биоикономика [Електронен ресурс] / Георги Желязков Георгиев ... [и др.]. - Текстови данни. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други авт.: Дарина Георгиева Заимова, Нели Асенова Георгиева, Емил Севдалинов Мутафов, Георги Алексиев Алексиев, Минко Атанасов Георгиев, Иван Петров Килимперов, Марияна Иванова Шишкова, Росица Петрова Белухова-Узунова, Петя Христомирова Брънзова, Стоян Анастасов Тотев, Милкана Атанасова Мочурова-Георгиева, Валентина Л. Николова-Алексиева, Йорданка Николова Алексиева, Божидар Иванов Хаджиев, Божидар Антонов Иванов, Даниела Цветанова Цвяткова, Васил Стойчев Стойчев. - Възприетата форма на името на авт. Милкана Атанасова Мочурова-Георгиева е Милкана Атанасова Мочурова. - Рец.: Владислава Георгиева. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-954-338-164-7
1. Устойчиво развитие 2. Стопанска политика
502.13(0.034)
338.2(0.034)
COBISS.BG-ID 45679368


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

ИВАНОВА, Михаела Георгиева
        Функционални млечни продукти Вж Е 4

637 ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ
Виж и 637.2; 664.9; 665.2

БК 2021/16 Е 4
ИВАНОВА, Михаела Георгиева
        Функционални млечни продукти [Електронен ресурс] / Михаела Георгиева Иванова, Радка Вълкова Власева. - [2. изд.]. - Текстови данни. - Пловдив : Акад. изд. УХТ, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - 1. изд. 2014, с авт. Радка Вълкова Власева. - Рец.: Албена Стоянова Стоянова, Надежда Трайчева Петкова. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-954-24-0328-9
1. Млечни продукти - химически анализ - учебници за ВУЗ 2. Мляко - хранителни качества - учебници за ВУЗ
637.12.04(075.8.034)
613.2(075.8.034)
COBISS.BG-ID 45570312


ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Абу Румие, Амир (илюстратор) Кн 19
Авгинова, Емилия Георгиева, 1974- (преводач) Кн 137
Аджемлерски, Светослав Стоянов, 1957- (послеслов) Кн 195
Айгюн, Ялън вж Aygün, Yalin
Акбулут, Яхя (преводач) Кн 137
Албахари, Бен (автор) Кн 2
Албахари, Джоузеф (автор) Кн 2
Александров, Харалан Александров, 1967- вж Aleksandrov, Haralan Aleksandrov, 1967-
Александрова, Александра Стефанова, 1983- (съставител) Кн 103
Александрова, Розалия Николова, 1954- (преводач) Кн 117
Александрова, Розалия Николова, 1954- вж Aleksandrova, Rozalija Nikolova, 1954-
Алексиев, Георги Алексиев, 1984- (автор) Е 3
Алексиева, Валентина Любенова Николова- вж Николова-Алексиева, Валентина Любенова, 1972-
Алексиева, Йорданка Николова, 1960- (автор) Е 3
Алексова, Василка Иванова, 1953- (съставител) Кн 67, (предговор) Кн 67
Алкантара, Маргарита, 1970- (автор) Кн 21
Амбо вж Ангелов, Милко Борисов, 1953-
Амжад, Саад (преводач) Кн 137
Анастасов, Стоян Иванов, 1923-1993 (илюстратор) Кн 182
Анастасов, Христо вж Троянски, Христо Анастасов, 1943-
Ангелис (автор) Кн 155
Ангелов, Милко Борисов, 1953- (автор) Кн 119, Кн 172
Анджелич, Петра вж Anđelić, Petra
Андонова, Вяра Стефанова (предговор) Кн 148
Андреева, Павлина Кръстева вж Кръстева, Павлина, 1941-
Андреева, Цанка Иванова, 1940- (предговор) Кн 99
Анева, Цветалина Георгиева, 1976- (съставител) Кн 103
Антони, Марсиа Малинова- вж Малинова-Антони, Марсиа, 1943-
Анчев, Панко Кирилов, 1946- (автор) Кн 118
Арабаджиев, Желязко Илиев, 1973- (автор) Кн 78
Арабаджиева, Мария Василева, 1956- (съставител) Кн 36Кн 39Кн 40, Кн 109, Кн 110, (преводач) Кн 39,  Кн 40, Кн 109, Кн 110, (предговор) Кн 36
Арабаджиева, Яна Емилова, 1992- (преводач) Кн 36
Армстронг, Кен, 1962- (автор) Кн 49
Архелогически бисери. Изложба (София ; 2019) Кн 188
Архелогически бисери. Изложба (София ; 2019) вж Arheologičeski biseri. Izložba (Sofija ; 2019)
Археология на София и Софийско. Изложби (София-Белград ; 2015-2018) Кн 188
Археология на София и Софийско. Изложби (София-Белград ; 2015-2018) вж Arheologija na Sofija i Sofijsko. Izložbi (Sofija-Belgrad ; 2015-2018
Асенов, Асен Иванов, 1971- (автор) Кн 69
Аспарухов, Кирил Тимов, 1948- (автор) Кн 120
Асше, Марк Ван вж Assche, Mark Van
Атанасов, Димитър Иванов, 1949- (илюстратор) Кн 127
Атанасова, Илияна Илиева Марчева- вж Марчева, Илияна Илиева, 1959-


Бабадалиева, Ганка Георгиева, 1947- (автор) Кн 199
Балева, Антония Пенева, 1964- (автор) Кн 95
Банабаков, Ивайло Росенов, 1992- (автор) Кн 22
Банков, Николай (преводач) Кн 137
Барболова, Зоя Тодорова, 1949- (автор) Кн 66
Безлова, Дилянка Иванова, 1956- (рецензент) Кн 88
Бекана, Даниел Ликаса, 1957- (преводач) Кн 137
Белева, Христина Николаева, 1969- (преводач) Г 7
Белева, Христина Николаева, 1969- вж Beleva, Hristina Nikolaeva, 1969-
Белухова-Узунова, Росица Петрова (автор) Е 3
Бенева, Гергана (автор) Кн 156
Бенишева, Татяна Велкова, 1958- (рецензия) Кн 75
Бенчева, Соня Христова, 1959- (автор) Кн 88, Кн 89
Бераха, Владимир (преводач) Кн 137
Берберов, Илия Матев, 1938- (автор) Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126, Кн 127
Беров, Христо Анастасов, 1978- (автор) Кн 43
Бечева, Елица Чавдарова (автор) Кн 81
Бечева-Крайчир, Елица Чавдарова вж Бечева, Елица Чавдарова
Билярска, Дарина Илиева, 1958- (съставител) Г 2
Бингам, Том (илюстратор) Кн 21
Бисерова, Снежина Колева, 1962- (съставител) Г 7
Бисерова, Снежина Колева, 1962- вж Biserova, Snežina Koleva, 1962-
Блажиева-Кирчева, Милена Любенова (предговор) Г 7
Блажиева-Кирчева, Милена Любенова вж Blažieva-Kirčeva, Milena Ljubenova
Близнашки, Георги Петков, 1956- (автор) Кн 47
Богданов, Георги Борисов вж Борисов, Георги, 1950-
Богданова, Моника Борисова, 1977- (преводач) Кн 21
Боева, Силвана Венелинова, 1965- вж Boeva, Silvana Venelinova, 1965-
Бойчев, Яко, 1942- (предговор) Кн 186
Бонева, Мариана Генова Дончева- вж Дончева-Бонева, Мариана Генова, 1956-
Борисов, Борис Димитров вж Митев, Борис, 1938-
Борисов, Георги, 1950- (съставител) Кн 113, Кн 114, (редактор)  Кн 113, Кн 114, (преводач) Кн 113, Кн 114, (послеслов) Кн 113, Кн 114
Борисова, Биляна Богомилова, 1970- (предговор) Кн 69
Ботева, Надежда, 1969- (съставител) Кн 190, (предговор) Кн 190
Боуман, Кейти, 1976- (автор) Кн 71
Бочев, Павел Христов, 1976- (автор) Кн 81
Бочева, Яна Димитрова, 1976- (автор) Кн 81
Бояджиев, Камен Яворов, 1981- (съставител) Г 9, (редактор) Г 9
Бояджиев, Христо Красимиров, 1990- (преводач) Кн 187
Бояджиева, Валентина Борисова, 1955- (преводач) Кн 18
Брадица, Мирослава (интервюиран) Кн 73
Бриджфорд, Рос (автор) Кн 77
Брожич, Звонимир, 1949- вж Brožić, Zvonimir, 1949-
Брусар, Филип, 1963- (автор) Кн 200
Брънзова, Петя Христомирова, 1985- (автор) Е 3
Брюлер, Елен, 1968- (автор) Кн 18
Бужашка, Боряна Евлогиева, 1956- (съставител) Г 2
Бузов, Вихрен Янакиев, 1966- (редактор) Кн 35
Бутански, Димитър Цеков, 1947- (автор) Кн 128
България. Министерство на земеделието, храните и горите. Изпълнителна агенция по горите. Лесозащитна станция (София) Кн 86, Кн 87
България. Министерство на земеделието и храните. Изпълнителна агенция по горите. Лесозащитна станция (София) вж България. Министерство на земеделието, храните и горите. Изпълнителна агенция по горите. Лесозащитна станция (София)
Българска археология. Изложби (София ; 2015-2018) Кн 188
Българска археология. Изложби (София ; 2015-2018) вж Bǎlgarska arheologija. Izložbi (Sofija ; 2015-2018)
Българска археология 2020. Национална изложба (14 ; София ; 2021) Г 9


Валентинова, Ива, 1998- (автор) Кн 129
Валерианова, Здравка Гърдева вж Василева-Валерианова, Здравка Гърдева, 1957-
Валериева, Елица (автор) Кн 81
Василев, Васил Йорданов (автор) Кн 130
Василева, Мариела Борисова (автор) Кн 81
Василева-Валерианова, Здравка Гърдева, 1957- (рецензия) Кн 81
Васин, Димитър, 1944- (съставител) Кн 173, (предговор) Кн 139
Васов, Красимир Любомиров, 1999- (илюстратор) Кн 120
Величкова, Дафина Михайлова, 1946- (съставител) Кн 197, (доп. материал) Кн 197
Венкова, Емилия Неделчева (автор) Кн 131
Владев, Влади Железов, 1977- (преводач) Кн 2, Кн 3, Кн 5, Кн 111
Владева, Андреа Владимирова (автор) Кн 157
Владиков, Атанас Игнатов, 1978- вж Vladikov, Atanas Ignatov, 1978-
Владимиров, Владимир Иванов, 1962- (автор) Кн 90
Власева, Радка Вълкова, 1952- (автор) Е 4, Кн 91
Вогард, Лирик, 1957- (автор) Кн 132
Волпи, Хорхе, 1968- (автор) Кн 108
Вонави, Лиахим, 1970- (автор) Кн 38
Воронцов, Николай Павлович, 1959- (автор) Кн 9, (илюстратор) Кн 9
Врачич, Берислава (автор) Кн 73
Вълев, Цветлин Атанасов, 1970- (автор) Кн 158
Вълчанова, Илка (послеслов) Кн 180
Вълчев, Боян Йорданов, 1951- (съставител) Кн 67, (предговор) Кн 67
Вълчев, Боян Йорданов, 1951- вж Vǎlčev, Bojan Jordanov, 1951-
Вълчева-Кръстева, Ирина Ефтимова, 1978- (автор) Кн 31


Гаврилова, Ива Иванова, 1981- (автор) Кн 81
Гайего, Лаура вж Гайего Гарсия, Лаура, 1977-
Гайего Гарсия, Лаура, 1977- (автор) Кн 107
Ганчев, Ганчо Савов вж Савов, Ганчо, 1930-
Гарноев, Стайо Луков, 1964- (илюстратор) Кн 140
Гаспард, Мано вж Gaspard, Mano
Гатев, Румен (автор) Кн 194, (съставител) Г 8, (текст) Г 8
Генева, Благовеста Руменова (автор) Кн 81
Генов, Пламен Генов, 1956- (предговор) Г 3
Генова, Ирина Иванова, 1959- (автор) Кн 94
Генова, Камелия Захариева, 1966- (автор) Кн 82
Георгиев, Борислав Георгиев, 1961- (автор) Кн 81, (редактор) Кн 83, (предговор) Кн 83, (рецензия) Кн 82
Георгиев, Георги Желязков, 1964- (автор) Е 3
Георгиев, Димчо Кирилов (автор) Кн 81
Георгиев, Минко Атанасов, 1972- (автор) Е 3
Георгиева, Ваня, 1950- (автор) Кн 179
Георгиева, Даниела, 1968- (автор) Кн 133
Георгиева, Иваничка Тотева вж Георгиева, Ваня, 1950-
Георгиева, Ирина Пламенова Стоянова- вж Стоянова-Георгиева, Ирина Пламенова, 1986-
Георгиева, Моника Борисова вж Богданова, Моника Борисова, 1977-
Георгиева, Нели Асенова, 1966- (автор) Е 3
Георгиева, Нели Тончева Тотева- вж Тотева, Нели Тончева, 1992-
Георгиева, Милкана Атанасова Мочурова- вж Мочурова, Милкана Атанасова
Георгиева, Огняна Атанасова, 1959- (редактор) Кн 94
Георгиева-Тенева, Огняна Атанасова вж Георгиева, Огняна Атанасова, 1959-
Гетова, Мария-Маргарита Дянкова Иванова- вж Дянкова, Мария-Маргарита
Гигов, Чавдар (автор) Кн 51
Горанов, Емил Лалов, 1955- (предговор) Кн 62
Горанова, Мария Михайлова, 1976- вж Goranova, Marija Mihajlova, 1976-
Горбачов, Валерий Григорович, 1944- (автор) Кн 116, (илюстратор) Кн 116
Горбачов, Валерій Григорович, 1944- вж Горбачов, Валерий Григорович, 1944-
Горчева, Жечка (автор) Кн 159
Григорова, Ванеса, 2006- (илюстратор) Кн 138
Грудева, Николина Славчева, 1960- вж Grudeva, Nikolina Slavčeva, 1960-
Грудева, Петя Георгиева вж Grudeva, Petja Georgieva
Гърдева, Мирослава Маринова, 1978- (автор) Кн 101
Гюлева, Живодара (преводач) Кн 137


Давитадзе, Лиа (преводач) Кн 137
Дайджанян, Аракел вж Ангелис
Дамянов, Маргарит Маргаритов, 1977- (преводач) Кн 189
Данабашева, Венета Цветанова, 1976- (преводач) Кн 72
Данчева, Живка, 1979- (автор) Кн 81
Дашинов, Димитрий Антонов, 1992- (автор) Кн 70
Дедьорвеедер, Крис вж Dedeurwaerder, Kris
Делмоатие, Анели вж Delmoitié, Annelies
Демирев, Михаил Митков (автор) Кн 81
Демирева, Мария Петрова, 1984- (преводач) Кн 32, Кн 49, Кн 77, Кн 85
Дечева, Калина Иванова, 1964- (преводач) Кн 96
Джанполат, Бурак вж Canpolat, Burak
Джесън, Лин Лилард (автор) Кн 57
Джоскунер, Йозел вж Coskuner, Özel
Диварова, Елена Иванова, 1963- (автор) Кн 134
Димитров, Георги Благоев, 1954- (автор) Кн 64
Димитров, Димитър Василев вж Васин, Димитър, 1944-
Димитров, Росен (автор) Кн 81
Димитрова, Ангелина Василева, 1946- (преводач) Кн 107, Кн 108
Димитрова, Елица Валериева вж Валериева, Елица
Димитрова, Маргарет Драганова, 1964- (съставител) Кн 67, (предговор) Кн 67
Димитрова-Минева, Евгения Стефанова (преводач) Кн 57
Димов, Кольо Георгиев, 1991- (съставител) Кн 103
Димова-Маврева, Елена Митева вж Митева, Елена, 1960-
Динчев, Венцислав Николов, 1959- (редактор) Кн 189
Дипчев, Асен Марков (автор) Кн 135, (послеслов) Кн 165
Добрев, Тони Дончев, 1981- (илюстратор) Кн 120
Добрович, Лука вж Dobrović, Luka
Дойчев, Данаил Димитров, 1971- (автор) Кн 88, Кн 89
Донев, Росен, 1953- (илюстратор) Кн 120
Донку, Данна, 1984- (автор) Кн 160
Донку, Йорданка Иванова вж Донку, Данна, 1984-
Дончева, Анета Дончева, 1957- (съставител) Кн 204, (предговор) Кн 204
Дончева-Бонева, Мариана Генова, 1956- (автор) Кн 88, Кн 89
Доре, Гюстав, 1832-1883 (библиогр. предшественик) Кн 40
Дормал, Алекси, 1977- (автор) Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17
Достоевска, Анна Григориевна, 1846-1918 (автор) Кн 111
Достоевская, Анна Григорьевна, 1846-1918 вж Достоевска, Анна Григориевна, 1846-1918
Драганова, Петранка (преводач) Кн 137
Драгов, Кирил Димитров вж Вогард, Лирик, 1957-
Дрийк, Робин (автор) Кн 32
Думанов, Александър Димитров, 1967- (автор) Кн 136
Дундов, Тенчо Колев вж Колев, Тенчо, 1953-
Душков, Живодар Иванов, 1947- (автор) Кн 137, (илюстратор) Кн 137, (преводач) Кн 137
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30
Дюрер, Албрехт, 1471-1528 (библиогр. предшественик) Кн 39
Дянкова, Мария-Маргарита (илюстратор) Кн 150


Ейк, Оливер ван (преводач) Кн 137
Екхоут, Пиер ван вж Eeckhout, Pierre van
Енева, Велика (автор) Кн 192
Енчев, Лъчезар Красимиров, 1997- (автор) Кн 46
Епитропова, Ани Христова, 1965- (съставител) Кн 60
Есенен научно-образователен форум (9 ; София ; 2019) Кн 54
Есенен научно-образователен форум Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество (София ; 2019) вж Есенен научно-образователен форум (9 ; София ; 2019) 


Жеков, Светлозар Янчев (автор) Кн 37
Железова, Галина Железова, 1956- (рецензия) Кн 84
Желязкова, Красимира Живкова (автор) Кн 81


Заимова, Дарина Георгиева (автор) Е 3
Заркова, Магдалена Леонидова, 1985- (преводач) Кн 6
Заръбов, Никола Василев, 1922-2006 (доп. материал) Кн 194
Захариева, Мая Маргаритова (автор) Кн 81
Зеп, 1967- (автор) Кн 18


Иванов, Божидар Антонов, 1973- (автор) Е 3
Иванов, Иван Монев, 1944- (автор) Кн 201
Иванов, Иван Пуев вж Пуев, Иван, 1948-
Иванов, Марио Иванов (автор) Кн 189
Иванов, Михаил Тодоров, 1970- вж Вонави, Лиахим, 1970-
Иванов, Николай Петков, 1984- (преводач) Кн 187
Иванов, Христо, 1943- (автор) Кн 193
Иванова, Анна Иванова, 1996- (автор) Кн 46
Иванова, Анна Маринова, 1978- (автор) Кн 35
Иванова, Ваня Цветкова, 1952- (предговор) Кн 133
Иванова, Ирина Николова, 1967- (съставител) Кн 103
Иванова, Маргарита (преводач) Кн 137
Иванова, Миглена Димитрова, 1964- (съставител) Кн 67, (предговор) Кн 67
Иванова, Михаела Георгиева (автор) Е 4, Кн 91
Иванова, Наталия Иванова, 1982- (редактор) Г 9
Иванова, Петя Павлова, 1969- (автор) Кн 70
Иванова, Румяна (преводач) Кн 137
Иванова-Гетова, Мария-Маргарита Дянкова вж Дянкова, Мария-Маргарита
Игликова, Радостина Владкова, 1984- (съставител) Кн 103
Иерохам, Давид Нисим, 1947- (предговор) Кн 23, Кн 34
Икимова, Силва Георгиева, 1970- вж Ikimova, Silva Georgieva, 1970-
Илиева, Росица Борисова, 1960- (автор) Кн 138
Илиева, Таня Стефанова, 1975- вж Ilieva, Tanja Stefanova, 1975-
Интердисциплинарна научна конференция Образование, наука, иновации (Пловдив ; 2020) Кн 60
Исакер, Карел ван вж Isacker, Karel van


Йеличич, Лука (преводач) Кн 137
Йонков, Атанас Стефанов (автор) Кн 81
Йонкова, Венета Стоянова, 1938- (автор) Кн 139
Йорданов, Ангел Данчев, 1978- (автор) Кн 81
Йорданов, Николай Радев, 1959- (автор) Кн 81
Йорданова, Десислава Любомирова (преводач) Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17
Йорданова, Елисавета Христова (автор) Г 4
Йотов, Александър Петков, 1953- (автор) Кн 140


Кабакчиева, Цветелина Тодорова, 1970- (автор) Е 2
Кадийски, Кирил Крумов, 1947- (преводач) Кн 113, Кн 114
Кадинов, Георги Стойчев, 1984- (автор) Кн 88, Кн 89
Калев, Димитър Николаев, 1953- (автор) Кн 81
Калчев, Александър Вълчев, 1945-2019 (автор) Кн 141
Кантарджиев, Тодор Веселов, 1955- (автор) Кн 84
Капеловска, Ирен Мицова, 1966- (интервюиращ) Кн 99
Каптейнс, Мария, 1965- (предговор) Г 7
Каптейнс, Мария, 1965- вж Kapteijns, Maria, 1965-
Карагьозова, Таня Атанасова, 1943- (автор) Кн 180, (илюстратор) Кн 180
Карагьозова, Стоянка Атанасова вж Карагьозова, Таня Атанасова, 1943-
Караиванов, Стоян Иванов, 1941- (автор) Кн 99, (съставител) Кн 99, (интервюиран) Кн 99
Карашоли, Сафуан (преводач) Кн 137
Касабова, Благовеста Йорданова, 1934- (послеслов) Кн 134
Катева, Тошка Тодорова, 1938- (автор) Кн 174
Катерина Д. (преводач) Кн 137
Катибова, Самиа-Надин Николова, 1986- (автор) Кн 81
Каткин, Елизабет Лин, 1969- (автор) Кн 85
Кацаров, Димитър Стефанов (автор) Кн 81
Кацарова, Веселка Василева, 1971- (редактор) Кн 188
Кацарова, Веселка Василева, 1971- вж Kacarova, Veselka Vasileva, 1971-
Кацарска, Елена Василиева (илюстратор) Кн 50
Кешишян, Гаро Левон, 1946- (илюстратор) Кн 120
Килимперов, Иван Петров (автор) Е 3
Кирилов, Чавдар Янакиев, 1974- (съставител) Кн 209, (редактор) Кн 209
Киров, Любомир Кирилов, 1965- (редактор) Кн 83, (предговор) Кн 83
Кирова, Ася Андрианова Консулова- вж Консулова-Кирова, Ася Андрианова, 1978-
Кирова, Галина Иванова, 1962- (автор) Кн 81
Кирова-Недялкова, Галина Иванова вж Кирова, Галина Иванова, 1962-
Кирчева, Милена Любенова Блажиева- вж Блажиева-Кирчева, Милена Любенова
Киселков, Николай Веселинов (автор) Кн 81
Ковачев, Андрей Андреев, 1967- вж Kovačev, Andrej Andreev, 1967-
Ковачич, Алфонза (автор) Кн 73
Койнов, Красимир Димитров, 1953- (автор) Кн 81
Колев, Георги Колев, 1925- (доп. материал) Кн 194
Колев, Георги Николов (съставител) Кн 104
Колев, Иван, 1933- (съставител) Кн 147
Колев, Тенчо, 1953- (автор) Кн 42
Колева, Антоанета Колева, 1963- (съставител) Кн 23, (редактор) Кн 34
Колева-Лизама, Иванка Драганова, 1956- (автор) Кн 88, Кн 89
Коленбах, Доротея вж Kollenbach, Dorothea
Колеолова, Корнелия Романова- вж Романова-Колеолова, Корнелия
Колчакова, Анна Огнянова, 1965- (преводач) Кн 116
Комаревска, Христина Петкова, 1956- (предговор) Кн 203
Комата вж Комогорова, Светлана Николаева, 1968-
Комогорова, Светлана Николаева, 1968- (преводач) Кн 115
Константинов, Спиро Михайлов, 1963- (автор) Кн 81
Консулова, Ася Андрианова вж Консулова-Кирова, Ася Андрианова, 1978-
Консулова-Кирова, Ася Андрианова, 1978- (автор) Кн 81
Конференция Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите (София ; 2020) Кн 67
Копривщенов, Иван Михайлов, 1941- (автор) Кн 142
Коровина, Нина (илюстратор) Кн 115
Косева, Диана Тодорова вж Косева-Тотева, Диана Тодорова, 1959-
Косева-Тотева, Диана Тодорова, 1959- (редактор) Кн 190
Костадинов, Любомир Радев вж Радев, Любо, 1955-
Костов, Георги, 1941- (доп. материал) Кн 97, Кн 98, (интервюиран) Кн 97, Кн 98
Костов, Даниел Василев, 1962- (автор) Кн 81
Костов, Коста Василев, 1955- (рецензия) Кн 81
Костова, Лилия Георгиева, 1981- (автор) Кн 97, Кн 98, (съставител) Кн 97, Кн 98, (интервюиращ) Кн 97, Кн 98
Кота Окабе (преводач) Кн 137
Коцев, Красимир, 1957- (илюстратор) Кн 181
Коцева, Нина Маргаритова, 1982- (предговор) Кн 128, Кн 141
Коцева, Нина Стоянова, 1995- (автор) Кн 161
Крайчир, Елица Чавдарова Бечева- вж Бечева, Елица Чавдарова
Крошняр, Нивес вж Krošnjar, Nives
Крумова, Елеонора Миленова, 1974- (преводач) Кн 9
Кръгла маса Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта - библиотеки, архиви, музеи (Кюстендил ; 2019) Кн 204
Кръстева, Павлина, 1941- (автор) Кн 197, (съставител) Кн 197
Кръстева, Росица, 1970- (автор) Кн 81
Кръчмарова, Симона Николаева, 1992- (преводач) Кн 187
Кузманова, Ралица Тодорова, 1974- (автор) Кн 88, Кн 89
Кунин, Кирил Георгиев (автор) Кн 81
Кшишка, Славомир, 1963- (автор) Кн 117, (илюстратор) Кн 117
          Кшишка, Славомир, 1963- вж Krzyśka, Sławomir, 1963-


Лалова, Силвия Атанасова (автор) Кн 81
Ламбовски, Бойко Панов, 1960- (преводач) Кн 113, Кн 114
Лачева, Нели, 1935- (автор) Кн 143, Кн 181
Лижев, Тошо Димитров, 1941- (автор) Кн 162
Лизама, Иванка Драганова Колева- вж Колева-Лизама, Иванка Драганова, 1956-
Лилард, Пола Полк, 1931- (автор) Кн 56, Кн 57
Лилов, Емил Методиев (автор) Кн 163
Лозанова-Белчева, Елица Иванова, 1976- вж Lozanova-Belčeva, Elica Ivanova, 1976-
Любенов, Милен Тодоров, 1978- (автор) Кн 44
Люис, Джейсън (предговор) Кн 71


Маврева, Елена Митева Димова- вж Митева, Елена, 1960-
Малинова, Анна Атанасова, 1969- (предговор) Кн 55
Малинова, Анна Атанасова, 1969- вж Malinova, Anna Atanasova, 1969-
Малинова-Антони, Марсиа, 1943- (автор) Кн 175
Мангов, Георги (преводач) Кн 96
Манева, Антоанета Николова, 1952- (редактор) К 10
Манчев, Владимир Симеонович, 1972- (преводач) Г 2
Манчева, Магдалена Петрова, 1950- (автор) Кн 164
Маринов, Борислав (автор) Кн 194, (съставител) Г 8, (текст) Г 8
Маринов, Николай (преводач) Кн 137
Маринова, Виктория Георгиева, 1963- (предговор) Кн 143
Маринова, Ели Пенкова, 1973- (илюстратор) Кн 120
Маринова, Йорданка, 1966- (автор) Кн 165
Маринова, Йорданка, 1966- вж Marinova, Jordanka, 1966-
Маринчева, Ярослава Апостолова, 1978- (автор) Кн 81
Маркова, Невена Бенова вж Маркова, Невяна Бенова
Маркова, Невяна Бенова (автор) Кн 176
Мартинова, Ивелина Тодорова Фесчиева- вж Фесчиева-Мартинова, Ивелина Тодорова, 1974-
Марчева, Илияна Илиева, 1959- (съставител) Г 2
Марчева-Атанасова, Илияна Илиева вж Марчева, Илияна Илиева, 1959-
Матюшкина, Катя, 1976- (автор) Кн 115
Медникарова, Дора Стоянова Янева- вж Янева-Медникарова, Дора Стоянова, 1946-
Международен есенен научно-образователен форум Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество (София ; 2019) вж Есенен научно-образователен форум (9 ; София ; 2019)
Мезан, Живка Данчева вж Данчева, Живка, 1979-
Механджийска, Гинка Андонова, 1970- (автор) Кн 53
Миков, Красимир Коцев вж Коцев, Красимир, 1957-
Миладинова, Димитричка Иванова, 1945- (автор) Кн 144
Миланов, Иван Господинов, 1954- (автор) Кн 79, Кн 81
Миланова, Жасмина Михайлова, 1966- (рецензия) Кн 78
Милев, Васко, 1942- (предговор) Кн 130
Милчева, Милена Веселинова, 1987- (съставител) Г 2
Милър, Т. Крисчън, 1970- (автор) Кн 49
Минева, Евгения Стефанова Димитрова- вж Димитрова-Минева, Евгения Стефанова
Минчев, Мартин (илюстратор) Кн 179
Мирчева, Павлина Атанасова, 1968- (автор) Кн 63
Мирчева, Радостина Стайкова, 1970- (автор) Кн 145
Митев, Борис, 1938- (автор) Кн 166, Кн 195
Митев, Пламен Димитров, 1956- (предговор) Кн 209
Митева, Елена, 1960- (съставител) Кн 74, (предговор) Кн 74
Михайлов, Владислав Станков, 1968- (автор) Кн 177, (илюстратор) Кн 177
Михайлов, Мирослав Николов, 1970- (автор) Кн 62
Михайлова, Жасмина вж Миланова, Жасмина Михайлова, 1966-
Михайлова, Иглика Спасова (автор) Кн 81
Михайлова, Ина Владимирова, 1954- (преводач) Кн 117
Михайлова, Ина Владимирова, 1954- вж Mihajlova, Ina Vladimirova, 1954-
Михайлова, Йоанна Калоянова, 2003- (автор) Кн 146
Момеков, Георги Цветанов, 1976- (автор) Кн 80, Кн 81, (редактор) Кн 83, (рецензия) Кн 78
Монев, Вилиам Симеонов, 1930- (рецензия) Кн 84
Монтесори, Марио М., 1898-1982 (предговор) Кн 56, Кн 59
Монтесори, Мария, 1870-1952 (автор) Кн 58, Кн 59
Монтесори, Ренилде, 1929-2012 (предговор) Кн 58
Мосъп, Дейвид Джеймс, 1961- вж Mossop, David James, 1961-
Мочурова, Милкана Атанасова (автор) Е 3
Мочурова-Георгиева, Милкана Атанасова вж Мочурова, Милкана Атанасова
Мутафов, Емил Севдалинов (автор) Е 3
Мучинов, Венцислав Евтимов, 1980- вж Mučinov, Vencislav Evtimov, 1980-


Найденов, Янчо Стоянов, 1947- (автор) Кн 90
Нам, Камен, 1957- (автор) Кн 198
Нана вж Карагьозова, Таня Атанасова, 1943-
Нанева, Надежда Крумова, 1997- (автор) Кн 46
Научен форум От науката до леглото на болния: нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика (София ; 2020) Кн 83
Научна конференция Иновационни ИКТ за дигитално научноизследователско пространство по математика, информатика и педагогика на обучението (Пампорово ; 2019) Кн 55
Научна конференция Иновационни ИКТ за дигитално научноизследователско пространство по математика, информатика и педагогика на обучението (Пампорово ; 2019) вж Naučna konferencija Inovacionni IKT za digitalno naučnoizsledovatelsko prostranstvo po matematika, informatika i pedagogika na obučenieto (Pamporovo ; 2019)
Научна конференция Тракия през Средновековието и османската епоха. Характер и динамика на селищния живот (XII-XVIII век) (София ; 2014) Кн 209
Национална конференция Развитие на здравеопазването в Свиленград и региона (7 ; Свиленград ; 2019) Кн 74
Негенцов, Генчо Станчев вж Ран Босилек, 1886-1958
Неделчева, Светлана Йорданова, 1972- (съставител) Кн 103
Недялков, Иван Колев вж Колев, Иван, 1933-
Недялков, Красимир Йорданов, 1964- (илюстратор) Кн 120
Недялкова, Ваня Илиева, 1966- (преводач) Кн 34
Недялкова, Галина Иванова Кирова- вж Кирова, Галина Иванова, 1962-
Нейков, Красимир Георгиев, 1954- (автор) Кн 81
Николаев, Стоян, 1990- (преводач) Кн 187
Николаева, Аля Петрова (преводач) Кн 99
Николова, Нина Василева, 1964- (съставител) Кн 23, (преводач) Кн 23, (послеслов) Кн 23
Николова-Алексиева, Валентина Любенова, 1972- (автор) Е 3
Нинова, Горица (преводач) Кн 137
Нихтянова, Ивана Нихтянова (автор) Кн 81
Ночев, Франческо Георгиев, 1997- (автор) Кн 46


Обейд, Снежана Спасова (съставител) Кн 103
Овчаров, Динко Величков, 1947- (рецензент) Кн 88, Кн 89


Павлов, Димитър Петков, 1942- (автор) Кн 88, Кн 89
Павлова, Екатерина Димитрова, 1943- (автор) Кн 88, Кн 89, (редактор) Кн 88, Кн 89
Панайотова, Мая, 1951- (преводач) Кн 137
Пантева, Кристиана (преводач) Кн 137
Панчева, Цветанка Христова, 1958- (редактор) Кн 204
Папучиев, Николай Георгиев, 1972- (автор) Кн 68
Парапитева, Елисавета (автор) Кн 81
Парашкевов, Борис Димитров, 1938- (автор) Кн 102
Партия Пряка демокрация (София) Кн 45
Пастармаджиева, Даниела Добрева (съставител) Кн 48, (предговор) Кн 48
Паунов, Христо Йорданов, 1973- (автор) Кн 46, (предговор) Кн 46
Паунова, Андреана Петрова (преводач) Кн 99
Пейчев, Пейчо Янков, 1938- (автор) Кн 196
Пейчева, София Иванова, 1966- (предговор) Кн 204
Пенева, Деяна Вълчева, 1975- (съставител) Кн 103
Пенкова, Росица Александрова, 1957- (съставител) Кн 54
Пенчев, Емил, фотограф (илюстратор) Кн 120
Периш, Желимир, 1975- (автор) Кн 187
Петков, Георги Вълчев, 1939- (автор) Кн 202
Петков, Иван Христов, 1962- (автор) Кн 197, (съставител) Кн 197
Петкова, Валерия Тодорова вж Тодорова, Валерия
Петкова, Калина Тодорова, 1980- (редактор) Кн 188
Петкова, Калина Тодорова, 1980- вж Petkova, Kalina Todorova, 1980-
Петкова, Мирослава Маринова вж Гърдева, Мирослава Маринова, 1978-
Петров, Иван Петров, 1988- (редактор) Кн 20
Петров, Петър Веселинов, 1985- (съставител) Кн 54
Петров, Явор Анжелов, 1988- (автор) Кн 81
Петрова, Олга (преводач) Кн 137
Петрунова, Анелия Георгиева, 1977- (предговор) Г 1, (преводач) Г 1
Плиев, Инал (преводач) Кн 137
Попов, Лазар (преводач) Кн 137
Попов, Теодор Стоянов, 1981- (автор) Кн 81
Попов, Христо Димитров, 1971- (предговор) Кн 188
Попов, Христо Димитров, 1971- вж Popov, Hristo Dimitrov, 1971-
Попова, Геновева Стоименова (автор) Кн 88, Кн 89
Попова, Ели Драганова, 1959- вж Popova, Eli Draganova, 1959-
Попова, Надя Христова, 1952- (преводач) Кн 113, Кн 114
Попова, Румяна (преводач) Г 5
Попова, Румяна вж Popova, Rumjana
Поповска, Савелина Любенова, 1963- (автор) Кн 81
Преглед на художественото слово Бургаска пролет (16 ; Бургас ; 2020) Кн 148
Протохристова, Клео Стефанова, 1950- (автор) Кн 105
Пуев, Иван, 1948- (автор) Кн 51, (фотограф) Г 3, (текст) Г 3, (илюстратор) Кн 51
          Пунчева, Ивана Валентинова вж Валентинова, Ива, 1998-


Радев, Любо, 1955- (автор) Кн 178
Радева, Надежда Атанасова, 1967- (преводач) Кн 137
Радичков, Йордан Димитров, 1929-2004 (илюстратор) Кн 118
Радков, Венелин Николов, 1962- (автор) Кн 89
Радков, Иван, 19??- (автор) Кн 51
Райк, Теодор, 1888-1969 (доп. материал) Кн 23
Райчев, Иво Радославов, 1949- (рецензия) Кн 79
Райчева, Ралица Димитрова, 1977- (автор) Кн 75
Ран Босилек, 1886-1958 (автор) Кн 182
Расулова, Баху-Меседу Гаджиевна, 1954- (преводач) Кн 137
Ребиган, Ина Стана, 1955- (преводач) Кн 137
Резун, Владимир Богданович вж Суворов, Виктор, 1947-
Решовски, Малин Иванов (интервюиращ) Кн 203
Рогошев, Тодор Иванов, 1996- (автор) Кн 46
Роднанска, Оксана (преводач) Кн 137
Роева, Ана Иванова, 1983- (преводач) Кн 137
Рок, Доминик, 1948- (автор) Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17
Романова-Колеолова, Корнелия (преводач) Кн 137
Русев, Иван Динев, 1963- (редактор) Кн 210, (предговор) Кн 210


Савов, Ганчо, 1930- (предговор) Кн 73
Савов, Николай Маринов, 1947- (илюстратор) Кн 120
Савова, Весела Володиева, 1981- (автор) Кн 92, (илюстратор) Кн 92
Сарийска, Светлана Николова, 1964- (автор) Кн 33
Сидеров, Волен Николов, 1956- (автор) Кн 208
Симеонова, Евгения Михайлова, 1959- (редактор) Кн 97, Кн 98
Синелникова, Раиса (преводач) Кн 137
Синельникова, Раиса вж Синелникова, Раиса
Сиромахов, Живко Иванов (автор) Кн 81
Славинска, Рада Бориславова, 1964- (доп. материал) Кн 96, (съставител) Кн 96
Славкова, Ивана Василева, 2004- (илюстратор) Кн 154
Слатински, Николай Димитров, 1956- (предговор) Кн 198
Спасов, Емил Анков, 1966- (автор) Кн 76
Спиридонов, Симеон Димитров, 1944- (художник) Г 6
Спиридонова, Мария Симеонова, 1977- (текст) Г 6
Стаматов, Румен Иванов, 1956- (автор) Кн 33
Станев, Емилиян, 1907-1979 вж Stanev, Emilijan, 1907-1979
Станимиров, Борислав (съставител) Г 2
Станков, Иван Стефанов, 1984- (автор) Кн 93
Стаут, Камерън, 1948- (автор) Кн 32
Стефанов, Румен Стефанов, 1972- (рецензия) Кн 75
Стефанова, Петранка Петрова, 1945- (автор) Кн 149
Стефанова, Татяна Стефанова, 1967- (преводач) Кн 188
Стефанова, Татяна Стефанова, 1967- вж Stefanova, Tatjana Stefanova, 1967-
Стоичкова, Хелиана Валентинова, 1980- (автор) Кн 167Кн 183, Кн 184, (илюстратор) Кн 183, Кн 184
Стойчева, Десислава Стоянова Чешмеджиева- вж Чешмеджиева, Десислава Стоянова, 1979-
Стойчева, Мария Димитрова, 1959- (редактор) Кн 47
Стоянов, Харалампи Стоянов вж Стоянов, Хари Стоянов, 1956-
Стоянов, Хари Стоянов, 1956- (преводач) Кн 73
Стоянова, Алиса (преводач) Кн 137
Стоянова, Даниела Стефанова, 1973- (съставител) Кн 209, (редактор) Кн 209
Стоянова, Йоана Василева, 1981- (картограф) К 10
Стоянова-Георгиева, Ирина Пламенова, 1986- (съставител) Кн 103
Суворов, Виктор, 1947- (автор) Кн 112


Табаков, Валентин Иванов (автор) Кн 81
Тахчиев, Методи Христов (автор) Кн 81
Ташев, Спас Ангелов, 1967- вж Tašev, Spas Angelov, 1967-
Ташева, Снежана, 1987- (преводач) Кн 19
Тевекелийски, Владимир Асенов (илюстратор) Кн 50
Темирбекова, Маржан (преводач) Кн 137
Тенева, Огняна Атанасова Георгиева- вж Георгиева, Огняна Атанасова, 1959-
Терзиева, Тодорка Живкова, 1966- (автор) Кн 4, Кн 61
Тодоракова, Милена Петрова, 1957- (съставител) Г 2
Тодоров, Златко Крумов, 1952- (редактор) Кн 103
Тодоров, Явор Василев, 1952- (съставител) Г 10, (текст) Г 10
Тодорова, Валерия (автор) Кн 150
Тодорова, Грета (преводач) Кн 137
Тодорова, Елена Николова, 1927- (автор) Г 5
Тодорова, Елена Николова, 1927- вж Todorova, Elena Nikolova, 1927-
Тодорова, Християна Анастасова, 1994- (автор) Кн 151
Томова, Татяна Трифонова, 1960- (автор) Кн 41
Тонов, Христо, 1934- (автор) Кн 197, (съставител) Кн 197
Топалов, Атанас Минчев, 1931- (доп. материал) Кн 194
Топалов, Ставри Атанасов, 1939- (автор) Кн 191
Тотев, Стоян Анастасов, 1948- (автор) Е 3
Тотева, Диана Тодорова Косева- вж Косева-Тотева, Диана Тодорова, 1959-
Тотева, Нели Тончева, 1992- (автор) Кн 152
Тотева-Георгиева, Нели Тончева вж Тотева, Нели Тончева, 1992-
Тотоманов, Иван Димитров, 1953- (преводач) Кн 112, Кн 113, Кн 114
Троянски, Христо Анастасов, 1943- (автор) Кн 168
Трушина, Ирина Александровна, 1947- (преводач) Кн 137
Тюфекчи, Шакир вж Tüfekçi, Şakir


Удович, Татяна вж Udović, Tatjana
Узунова, Елиза Петрова (автор) Кн 70
Узунова, Нели (илюстратор) Кн 156
          Узунова, Росица Петрова Белухова- вж Белухова-Узунова, Росица Петрова
          Учителя вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944


Фесчиева-Мартинова, Ивелина Тодорова, 1974- (преводач) Кн 200
Филипова, Северина Михайлова, 1980- (преводач) Кн 137
Фишър, Карън, 1972- (автор) Кн 72
Фройд, Зигмунд, 1856-1939 (автор) Кн 23


Хадавян, Дираир (преводач) Кн 137
Хаджидеков, Васил Георгиев, 1950- (рецензия) Кн 82
Хаджиев, Божидар Иванов, 1955- (автор) Е 3
Хаджийска, Елза (преводач) Кн 137
Хаджийски, Иван Стоилов, 1955- (автор) Кн 50
Хаджисюлейман, Наджи (автор) Кн 90
Хаинов, Нистор Делчов, 1968- (илюстратор) Кн 186
Хайленд, Матю (автор) Кн 19
Хайнс, Анет (редактор) Кн 58
Ханджийска, Венета Върбанова вж Ханджийска-Янкулова, Венета Върбанова
Ханджийска-Янкулова, Венета Върбанова (предговор) Кн 188
Ханджийска-Янкулова, Венета Върбанова вж Handžijska-Jankulova, Veneta Vǎrbanova
Хасан, Хасан Якуб, 1964- (преводач) Кн 137
Хени, Александър Марио, 1947- (предговор) Кн 59
Хицков, Стефан Христов, 1930- (доп. материал) Кн 194
Хлебников, Велимир, 1885-1922 (автор) Кн 113, Кн 114, (илюстратор) Кн 113, Кн 114
Хлебников, Виктор Владимирович вж Хлебников, Велимир, 1885-1922
Холмс, Пол, 1947- (автор) Кн 34
Холяк, Андрей (преводач) Кн 137
Христов, Мануш Петков, 1965- (автор) Кн 52
Христов, Христо Вълчев вж Hristov, Hristo Vǎlčev
Христова, Жечка Горчева вж Горчева, Жечка
Христова-Шомова, Искра Владимирова, 1958- (автор) Кн 20


Цанев, Ивона (преводач) Кн 137
Цветанова, Цветелина Петкова, 1975- (предговор) Г 4
Цветкова, Мирослава Николаева, 1975- (съставител) Кн 103
Цвяткова, Даниела Цветанова, 1980- (автор) Е 3
Циганчева, Павлина Сотирова, 1933- (автор) Кн 153, Кн 169
Цигорийна, Елица Костадинова (преводач) Кн 23
Цолов, Тодор, 1934- (доп. материал) Кн 62
Цонева, Емануела Петрова, 1957-2021 (автор) Кн 185, (илюстратор) Кн 185


Чардакова, Нонка Нешова, 1941- (автор) Кн 186
Чепишева, Мариана Пенева, 1955- вж Čepiševa, Mariana Peneva, 1955-
Чехи, Золтан, 1973- (преводач) Кн 137
Чешмеджиева, Десислава Стоянова, 1979- (съставител) Кн 103, (преводач) Кн 56, Кн 58, Кн 59
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава Стоянова вж Чешмеджиева, Десислава Стоянова, 1979-
Чилингирова, Наталия Петева, 1986- (автор) Кн 81, (редактор) Кн 81
Чиу Жуей-Хся (преводач) Кн 137
Чобанов, Тодор Вълков, 1977- (предговор) Кн 188
Чобанов, Тодор Вълков, 1977- вж Čobanov, Todor Vǎlkov, 1977-
Чобанова, Радка Атанасова, 1960- (преводач) Кн 202
Чолакова, Анастасия (преводач) Кн 188
Чолакова, Анастасия вж Čolakova, Anastasija
Чолева, Йоана Антонова, 1993- (преводач) Кн 71


Шаламанов, Димитър Симеонов, 1948- (автор) Кн 84
Шангов, Стоян Стойков, 1867-1925 (автор) Кн 207
Шапаров, Стоян Николаев вж Николаев, Стоян, 1990-
Шаранков, Николай Стефанов, 1979- (преводач) Кн 188
Шаранков, Николай Стефанов, 1979- вж Šarankov, Nikolaj Stefanov, 1979-
Шаренкова, Светлана Стефанова, 1961- (съставител) Г 2
Шишкова, Марияна Иванова (автор) Е 3


Щерева, Красимира Стефанова (преводач) Кн 137


Юсеин, Елиз Сюлейманова, 2004- (автор) Кн 154


Яков, Яко Бойчев, 1942- вж Бойчев, Яко, 1942-
Янакиев, Юрий Павлов, 1970- вж Janakiev, Jurij Pavlov, 1970-
Янева-Медникарова, Дора Стоянова, 1946- (преводач) Кн 137
Янкулова, Венета Върбанова Хаджийска- вж Ханджийска-Янкулова, Венета Върбанова
Янсон, Туве, 1914-2001 (художник) Г 1, (текст) Г 1


Abou Roumié, Amir вж Абу Румие, Амир
Adžemlerski, Svetoslav Stojanov, 1957- вж Аджемлерски, Светослав Стоянов, 1957-
Akbulut, Jahja вж Акбулут, Яхя
Albahari, Ben вж Албахари, Бен
Albahari, Joseph вж Албахари, Джоузеф
Alcantara, Margarita, 1970- вж Алкантара, Маргарита, 1970-
Aleksandrov, Haralan Aleksandrov, 1967- (автор) Кн 7
Aleksandrova, Aleksandra Stefanova, 1983- вж Александрова, Александра Стефанова, 1983-
Aleksandrova, Rozalija Nikolova, 1954- (преводач) Кн 117
Aleksandrova, Rozalija Nikolova, 1954- вж Александрова, Розалия Николова, 1954-
Aleksiev, Georgi Aleksiev, 1984- вж Алексиев, Георги Алексиев, 1984-
Aleksieva, Jordanka Nikolova, 1960- вж Алексиева, Йорданка Николова, 1960-
Aleksova, Vasilka Ivanova, 1953- вж Алексова, Василка Иванова, 1953-
Amjad, Saad вж Амжад, Саад
Anastasov, Stojan Ivanov, 1923-1993 вж Анастасов, Стоян Иванов, 1923-1993
Ančev, Panko Kirilov, 1946- вж Анчев, Панко Кирилов, 1946-
Andonova, Vjara Stefanova вж Андонова, Вяра Стефанова
Andreeva, Canka Ivanova, 1940- вж Андреева, Цанка Иванова, 1940-
Anđelić, Petra (автор) Кн 100
Aneva, Cvetalina Georgieva, 1976- вж Анева, Цветалина Георгиева, 1976-
Angelis вж Ангелис
Angelov, Milko Borisov, 1953- вж Ангелов, Милко Борисов, 1953-
Arabadžiev, Željazko Iliev, 1973- вж Арабаджиев, Желязко Илиев, 1973-
Arabadžieva, Jana Emilova, 1992- вж Арабаджиева, Яна Емилова, 1992-
Arabadžieva, Marija Vasileva, 1956- вж Арабаджиева, Мария Василева, 1956-
Archaeological pearls. Exhibition (Sofia ; 2019) вж Arheologičeski biseri. Izložba (Sofija ; 2019)
Arheologičeski biseri. Izložba (Sofija ; 2019) Кн 188
Arheologičeski biseri. Izložba (Sofija ; 2019) вж Архелогически бисери. Изложба (София ; 2019)
Arheologija na Sofija i Sofijsko. Izložbi (Sofija-Belgrad ; 2015-2018 Кн 188
Arheologija na Sofija i Sofijsko. Izložbi (Sofija-Belgrad ; 2015-2018 вж Археология на София и Софийско. Изложби (София-Белград ; 2015-2018)
Archeology of Sofia and Sofia region. Exhibitions (Sofia-Belgrade ; 2015-2018) вж Arheologija na Sofija i Sofijsko.  Izložbi (Sofija-Belgrad ; 2015-2018)  
Armstrong, Ken, 1962- вж Армстронг, Кен, 1962-
Asenov, Asen Ivanov, 1971- вж Асенов, Асен Иванов, 1971-
Asparuhov, Kiril Timov, 1948- вж Аспарухов, Кирил Тимов, 1948-
Assche, Mark van (автор) Кн 100
Atanasov, Dimitǎr Ivanov, 1949- вж Атанасов, Димитър Иванов, 1949-
Avginova, Emilija Georgieva, 1974- вж Авгинова, Емилия Георгиева, 1974-
Aygün, Yalin (автор) Кн 100


Babadalieva, Ganka Georgieva, 1947- вж Бабадалиева, Ганка Георгиева, 1947-
Baleva, Antonija Peneva, 1964- вж Балева, Антония Пенева, 1964-
Bǎlgarija. Ministerstvo na zemedelieto, hranite i gorite. Izpǎlnitelna agencija po gorite. Lesozaštitna stancija (Sofia) вж България. Министерство на земеделието, храните и горите. Изпълнителна агенция по горите. Лесозащитна станция (София)
Bǎlgarska arheologija. Izložbi (Sofija ; 2015-2018) Кн 188
Bǎlgarska arheologija. Izložbi (Sofija ; 2015-2018) вж Българска археология. Изложби (София ; 2015-2018)
Bǎlgarska arheologija 2020. Nacionalna Izložba (14 ; Sofija ; 2020) вж Българска археология 2020. Национална изложба (14 ; София ; 2021)
Banabakov, Ivajlo Rosenov, 1992- вж Банабаков, Ивайло Росенов, 1992-
Bankov, Nikolaj вж Банков, Николай
Barbolova, Zoja Todorova, 1949- вж Барболова, Зоя Тодорова, 1949-
Bečeva, Elica Čavdarova вж Бечева, Елица Чавдарова
Bekana, Daniel Likasa, 1957- вж Бекана, Даниел Ликаса, 1957-
Beleva, Christina вж Beleva, Hristina Nikolaeva, 1969-
Beleva, Hristina Nikolaeva, 1969- (преводач) Г 7
Beleva, Hristina Nikolaeva, 1969- вж Белева, Христина Николаева, 1969-
Beluhova-Uzunova, Rosica Petrova вж Белухова-Узунова, Росица Петрова
Benčeva, Sonja Hristova, 1959- вж Бенчева, Соня Христова, 1959-
Beneva, Gergana вж Бенева, Гергана
Beniševa, Tatjana Velkova, 1958- вж Бенишева, Татяна Велкова, 1958-
Beraha, Vladimir вж Бераха, Владимир
Berberov, Ilija Matev, 1938- вж Берберов, Илия Матев, 1938-
Berov, Hristo Anastasov, 1978- вж Беров, Христо Анастасов, 1978-
Bezlova, Diljanka Ivanova, 1956- вж Безлова, Дилянка Иванова, 1956-
Biljarska, Darina Ilieva, 1958- вж Билярска, Дарина Илиева, 1958-
Bingham, Tom вж Бингам, Том
Biserova, Snezhina вж Biserova, Snežina Koleva, 1962-
Biserova, Snežina Koleva, 1962- (съставител) Г 7
Biserova, Snežina Koleva, 1962- вж Бисерова, Снежина Колева, 1962-
Blazhieva, Milena вж Blažieva-Kirčeva, Milena Ljubenova
Blažieva-Kirčeva, Milena Ljubenova (предговор) Г 7
Blažieva-Kirčeva, Milena Ljubenova вж Блажиева-Кирчева, Милена Любенова
Bliznaški, Georgi Petkov, 1956- вж Близнашки, Георги Петков, 1956-
Bočev, Pavel Hristov, 1976- вж Бочев, Павел Христов, 1976-
Bočeva, Jana Dimitrova, 1976- вж Бочева, Яна Димитрова, 1976-
Boeva, Silvana Venelinova, 1965- (автор) Кн 100
Bogdanova, Monika Borisova, 1977- вж Богданова, Моника Борисова, 1977-
Bojadžiev, Hristo Krasimirov, 1990- вж Бояджиев, Христо Красимиров, 1990-
Bojadžiev, Kamen Javorov, 1981- вж Бояджиев, Камен Яворов, 1981-
Bojadžieva, Valentina Borisova, 1955- вж Бояджиева, Валентина Борисова, 1955-
Bojčev, Jako, 1942- вж Бойчев, Яко, 1942-
Borisov, Georgi, 1950- вж Борисов, Георги, 1950-
Borisova, Biljana Bogomilova, 1970- вж Борисова, Биляна Богомилова, 1970-
Boteva, Nadežda, 1969- вж Ботева, Надежда, 1969-
Bowman, Katy, 1976- вж Боуман, Кейти, 1976-
Bradica, Miroslava вж Брадица, Мирослава
Brǎnzova, Petja Hristomirova, 1985- вж Брънзова, Петя Христомирова, 1985-
Bridgeford, Ross вж Бриджфорд, Рос
Broussard, Philippe, 1963- вж Брусар, Филип, 1963-
Brožić, Zvonimir, 1949- (автор) Кн 100
Bruller, HéIène, 1968- вж Брюлер, Елен, 1968-
Bulgarian archeology. Exhibitions (Sofia ; 2015-2018) вж Bǎlgarska arheologija. Izložbi (Sofija ; 2015-2018)
Butanski, Dimitǎr Cekov, 1947- вж Бутански, Димитър Цеков, 1947-
Buzov, Vihren Janakiev, 1966- вж Бузов, Вихрен Янакиев, 1966-
Bužaška, Borjana Evlogieva, 1956- вж Бужашка, Боряна Евлогиева, 1956-


Canev, Ivona вж Цанев, Ивона
Canpolat, Burak (автор) Кн 100
Chapuis, Phillipe вж Zep, 1967-
Chepisheva, Mariana вж Čepiševa, Mariana Peneva, 1955-
Chiu Juei-Hsia вж Чиу Жуей-Хся
Chobanov, Todor вж Čobanov, Todor Vǎlkov, 1977-
Cholakova, Anastasia вж Čolakova, Anastasija
Cigančeva, Pavlina Sotirova, 1933- вж Циганчева, Павлина Сотирова, 1933-
Cigorijna, Elica Kostadinova вж Цигорийна, Елица Костадинова
Colov, Todor, 1934- вж Цолов, Тодор, 1934-
Coneva, Emanuela Petrova, 1957-2021 вж Цонева, Емануела Петрова, 1957-2021
Coskuner, Özel (автор) Кн 100
Csehy, Zoltan, 1973- вж Чехи, Золтан, 1973-
Cvetanova, Cvetelina Petkova, 1975- вж Цветанова, Цветелина Петкова, 1975-
Cvetkova, Miroslava Nikolaeva, 1975- вж Цветкова, Мирослава Николаева, 1975-
Cvjatkova, Daniela Cvetanova, 1980- вж Цвяткова, Даниела Цветанова, 1980-


Čardakova, Nonka Nešova, 1941- вж Чардакова, Нонка Нешова, 1941-
Čepiševa, Mariana Peneva, 1955- (автор) Кн 100
Češmedžieva, Desislava Stojanova, 1979- вж Чешмеджиева, Десислава Стоянова, 1979-
Čilingirova, Natalija Peteva, 1986- вж Чилингирова, Наталия Петева, 1986-
Čobanov, Todor Vǎlkov, 1977- (предговор) Кн 188
Čobanov, Todor Vǎlkov, 1977- вж Чобанов, Тодор Вълков, 1977-
Čobanova, Radka Atanasova, 1960- вж Чобанова, Радка Атанасова, 1960-
Čolakova, Anastasija (преводач) Кн 188
Čolakova, Anastasija вж Чолакова, Анастасия
Čoleva, Joana Antonova, 1993- вж Чолева, Йоана Антонова, 1993-


Damjanov, Margarit Margaritov, 1977- вж Дамянов, Маргарит Маргаритов, 1977-
Danabaševa, Veneta Cvetanova, 1976- вж Данабашева, Венета Цветанова, 1976-
Dančeva, Živka, 1979- вж Данчева, Живка, 1979-
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Dašinov, Dimitrij Antonov, 1992- вж Дашинов, Димитрий Антонов, 1992-
Davitadze, Lia вж Давитадзе, Лиа
Dečeva, Kalina Ivanova, 1964- вж Дечева, Калина Иванова, 1964-
Decheva, Kalina вж Dečeva, Kalina Ivanova, 1964-
Dedeurwaerder, Kris (автор) Кн 100
Delmoitié, Annelies (автор) Кн 100
Demirev, Mihail Mitkov вж Демирев, Михаил Митков
Demireva, Marija Petrova, 1984- вж Демирева, Мария Петрова, 1984-
Dimitrov, Georgi Blagoev, 1954- вж Димитров, Георги Благоев, 1954-
Dimitrov, Rosen вж Димитров, Росен
Dimitrova, Angelina Vasileva, 1946- вж Димитрова, Ангелина Василева, 1946-
Dimitrova, Margaret Draganova, 1964- вж Димитрова, Маргарет Драганова, 1964-
Dimitrova-Mineva, Evgenija Stefanova вж Димитрова-Минева, Евгения Стефанова
Dimov, Kol´o Georgiev, 1991- вж Димов, Кольо Георгиев, 1991-
Dinčev, Vencislav Nikolov, 1959- вж Динчев, Венцислав Николов, 1959-
Dipčev, Asen Markov вж Дипчев, Асен Марков
Divarova, Elena Ivanova, 1963- вж Диварова, Елена Иванова, 1963-
Djankova, Marija-Margarita вж Дянкова, Мария-Маргарита
Dobrev, Toni Dončev, 1981- вж Добрев, Тони Дончев, 1981-
Dobrović, Luka (автор) Кн 100
Dojčev, Danail Dimitrov, 1971- вж Дойчев, Данаил Димитров, 1971-
Dončeva, Aneta Dončeva, 1957- вж Дончева, Анета Дончева, 1957-
Dončeva-Boneva, Mariana Genova, 1956- вж Дончева-Бонева, Мариана Генова, 1956-
Donev, Rosen, 1953- вж Донев, Росен, 1953-
Donku, Dаnna, 1984- вж Донку, Данна, 1984-
Doré, Gustave, 1832-1883 вж Доре, Гюстав, 1832-1883
Dormal, Alexis, 1977- вж Дормал, Алекси, 1977-
Dostoevskaja, Anna Grigor´evna, 1846-1918 вж Достоевска, Анна Григориевна, 1846-1918
Draganova, Petranka вж Драганова, Петранка
Dreeke, Robin вж Дрийк, Робин
Dumanov, Aleksandǎr Dimitrov, 1967- вж Думанов, Александър Димитров, 1967-
Dürer, Albrecht, 1471-1528 вж Дюрер, Албрехт, 1471-1528
Duškov, Živodar Ivanov, 1947- вж Душков, Живодар Иванов, 1947-


Eeckhout, Pierre van (автор) Кн 100
Eijk, Oliver van вж Ейк, Оливер ван
Enčev, Lǎčezar Krasimirov, 1997- вж Енчев, Лъчезар Красимиров, 1997-
Eneva, Velika вж Енева, Велика
Epitropova, Ani Hristova, 1965- вж Епитропова, Ани Христова, 1965-
Esenen naučno-obrazovatelen forum (9 ; Sofija ; 2019) вж Есенен научно-образователен форум (9 ; София ; 2019)


Fesčieva-Martinova, Ivelina Todorova, 1974- вж Фесчиева-Мартинова, Ивелина Тодорова, 1974-
Filipova, Severina Mihajlova, 1980- вж Филипова, Северина Михайлова, 1980-
Fischer, Karen, 1972- вж Фишър, Карън, 1972-
Freud, Sigmund, 1856-1939 вж Фройд, Зигмунд, 1856-1939


Gallego García, Laura, 1977- вж Гайего Гарсия, Лаура, 1977-
Gǎrdeva, Miroslava Marinova, 1978- вж Гърдева, Мирослава Маринова, 1978-
Garnoev, Stajo Lukov, 1964- вж Гарноев, Стайо Луков, 1964-
Gaspard, Mano (автор) Кн 100
Gatev, Rumen вж Гатев, Румен
Gavrilova, Iva Ivanova, 1981- вж Гаврилова, Ива Иванова, 1981-
Geneva, Blagovesta Rumenova вж Генева, Благовеста Руменова
Genov, Plamen Genov, 1956- вж Генов, Пламен Генов, 1956-
Genova, Irina Ivanova, 1959- вж Генова, Ирина Иванова, 1959-
Genova, Kamelija Zaharieva, 1966- вж Генова, Камелия Захариева, 1966-
Georgiev, Borislav Georgiev, 1961- вж Георгиев, Борислав Георгиев, 1961-
Georgiev, Dimčo Kirilov вж Георгиев, Димчо Кирилов
Georgiev, Georgi Željazkov, 1964- вж Георгиев, Георги Желязков, 1964-
Georgiev, Minko Atanasov, 1972- вж Георгиев, Минко Атанасов, 1972-
Georgieva, Daniela, 1968- вж Георгиева, Даниела, 1968-
Georgieva, Neli Asenova, 1966- вж Георгиева, Нели Асенова, 1966-
Georgieva, Ognjana Atanasova, 1959- вж Георгиева, Огняна Атанасова, 1959-
Georgieva, Vanja, 1950- вж Георгиева, Ваня, 1950-
Gigov, Čavdar вж Гигов, Чавдар
Gjuleva, Živodara вж Гюлева, Живодара
Goranov, Emil Lalov, 1955- вж Горанов, Емил Лалов, 1955-
Goranova, Maria вж Goranova, Marija Mihajlova, 1976-
Goranova, Marija Mihajlova, 1976- (автор) Кн 100
Gorbačov, Valerij Grigorovič, 1944- вж Горбачов, Валерий Григорович, 1944-
Gorčeva, Žečka вж Горчева, Жечка
Grigorova, Vanesa, 2006- вж Григорова, Ванеса, 2006-
Grudeva, Nikolina Slavčeva, 1960- (автор) Кн 100
Grudeva, Petja Georgieva (автор) Кн 100
Grudeva, Petya вж Grudeva, Petja Georgieva
Gyuleva, Jivodara вж Gjuleva, Živodara


Hadavjan, Dirair вж Хадавян, Дираир
Hadjiyska, Elza вж Hadžijska, Elza
Hadžidekov, Vasil Georgiev, 1950- вж Хаджидеков, Васил Георгиев, 1950-
Hadžiev, Božidar Ivanov, 1955- вж Хаджиев, Божидар Иванов, 1955-
Hadžijska, Elza вж Хаджийска, Елза
Hadžijski, Ivan Stoilov, 1955- вж Хаджийски, Иван Стоилов, 1955-
Hadžisjulejman, Nadži вж Хаджисюлейман, Наджи
Hainess, Annette M. вж Хайнс, Анет
Hainov, Nistor Delčov, 1968- вж Хаинов, Нистор Делчов, 1968-
Handžijska,Veneta Vǎrbanova вж Handžijska-Jankulova, Veneta Vǎrbanova
Handžijska-Jankulova, Veneta Vǎrbanova (предговор) Кн 188
Handžijska-Jankulova, Veneta Vǎrbanova вж Ханджийска-Янкулова, Венета Върбанова
Hasan, Hasan Jakub, 1964- вж Хасан, Хасан Якуб, 1964-
Hasan, Hasan Yakub вж Hasan, Hasan Jakub, 1964-
Henny, Alexander Mario, 1947- вж Хени, Александър Марио, 1947-
Hickov, Stefan Hristov, 1930- вж Хицков, Стефан Христов, 1930-
Highland, Matthew вж Хайленд, Матю
Hlebnikov, Velimir, 1885-1922 вж Хлебников, Велимир, 1885-1922
Holmes, Paul, 1947- вж Холмс, Пол, 1947-
Holyak, Andrey вж Холяк, Андрей
Hristov, Hristo Vǎlčev (преводач) Кн 205, Кн 206
Hristov, Hristo Valchev вж Hristov, Hristo Vǎlčev
Hristov, Manuš Petkov, 1965- вж Христов, Мануш Петков, 1965-
Hristova-Šomova, Iskra Vladimirova, 1958- вж Христова-Шомова, Искра Владимирова, 1958-


Ianakiev, Youri вж Janakiev, Jurij Pavlov, 1970-
Ieroham, David Nisim, 1947- вж Иерохам, Давид Нисим, 1947-
Iglikova, Radostina Vladkova, 1984- вж Игликова, Радостина Владкова, 1984-
Ikimova, Silva Georgieva, 1970- (автор) Кн 100
Ilieva, Rosica Borisova, 1960- вж Илиева, Росица Борисова, 1960-
Ilieva, Tanja Stefanova, 1975- (автор) Кн 100
Ilieva, Tanya вж Ilieva, Tanja Stefanova, 1975-
Interdisciplinarna naučna konferencija Obrazovanie, nauka, inovacii (Plovdiv ; 2020) вж Интердисциплинарна научна конференция Образование, наука, иновации (Пловдив ; 2020)
Isacker, Karel van (редактор) Кн 100
Ivanov, Božidar Antonov, 1973- вж Иванов, Божидар Антонов, 1973-
Ivanov, Hristo, 1943- вж Иванов, Христо, 1943-
Ivanov, Ivan Monev, 1944- вж Иванов, Иван Монев, 1944-
Ivanov, Mario Ivanov вж Иванов, Марио Иванов
Ivanov, Nikolaj Petkov, 1984- вж Иванов, Николай Петков, 1984-
Ivanova, Anna Ivanova, 1996- вж Иванова, Анна Иванова, 1996-
Ivanova, Anna Marinova, 1978- вж Иванова, Анна Маринова, 1978-
Ivanova, Irina Nikolova, 1967- вж Иванова, Ирина Николова, 1967-
Ivanova, Margarita вж Иванова, Маргарита
Ivanova, Miglena Dimitrova, 1964- вж Иванова, Миглена Димитрова, 1964-
Ivanova, Mihaela Georgieva вж Иванова, Михаела Георгиева
Ivanova, Natalija Ivanova, 1982- вж Иванова, Наталия Иванова, 1982-
Ivanova, Petja Pavlova, 1969- вж Иванова, Петя Павлова, 1969-
Ivanova, Roumiana вж Ivanova, Rumjana, преводач
Ivanova, Rumjana, преводач вж Иванова, Румяна, преводач
Ivanova, Vanja Cvetkova, 1952- вж Иванова, Ваня Цветкова, 1952-


Ј. А. (преводач) Кн 137
Janakiev, Jurij Pavlov, 1970- (автор) Кн 106
Janeva-Mednikarova, Dora Stojanova, 1946- вж Янева-Медникарова, Дора Стоянова, 1946-
Jankulova, Veneta Varbanova Handžijska вж Handžijska-Jankulova, Veneta Vǎrbanova
Jansson, Tove, 1914-2001 вж Янсон, Туве, 1914-2001
Jeličić, Luka вж Йеличич, Лука
Jessen, Lynn Lillard вж Джесън, Лин Лилард
Jonkov, Atanas Stefanov вж Йонков, Атанас Стефанов
Jonkova, Veneta Stojanova, 1938- вж Йонкова, Венета Стоянова, 1938-
Jordanov, Angel Dančev, 1978- вж Йорданов, Ангел Данчев, 1978-
Jordanov, Nikolaj Radev, 1959- вж Йорданов, Николай Радев, 1959-
Jordanova, Desislava Ljubomirova вж Йорданова, Десислава Любомирова
Jordanova, Elisaveta Hristova вж Йорданова, Елисавета Христова
Jotov, Aleksandǎr Petkov, 1953- вж Йотов, Александър Петков, 1953-
Jusein, Eliz Sjulejmanova, 2004- вж Юсеин, Елиз Сюлейманова, 2004-


Kabakčieva, Cvetelina Todorova, 1970- вж Кабакчиева, Цветелина Тодорова, 1970-
Kacarov, Dimitǎr Stefanov вж Кацаров, Димитър Стефанов
Kacarova, Veselka Vasileva, 1971- (редактор) Кн 188
Kacarova, Veselka Vasileva, 1971- вж Кацарова, Веселка Василева, 1971-
Kacarska, Elena Vasilieva вж Кацарска, Елена Василиева
Kadijski, Kiril Krumov, 1947- вж Кадийски, Кирил Крумов, 1947-
Kadinov, Georgi Stojčev, 1984- вж Кадинов, Георги Стойчев, 1984-
Kalčev, Aleksandǎr Vǎlčev, 1945-2019 вж Калчев, Александър Вълчев, 1945-2019
Kalev, Dimitǎr Nikolaev, 1953- вж Калев, Димитър Николаев, 1953-
Kantardžiev, Todor Veselov, 1955- вж Кантарджиев, Тодор Веселов, 1955-
Kapelovska, Iren Micova, 1966- вж Капеловска, Ирен Мицова, 1966-
Kapteijns, Maria, 1965- (предговор) Г 7
Kapteijns, Maria, 1965- вж Каптейнс, Мария, 1965-
Karag´ozova, Tanja Atanasova, 1943- вж Карагьозова, Таня Атанасова, 1943-
Karaivanov, Stojan Ivanov, 1941- вж Караиванов, Стоян Иванов, 1941-
Karasholi, Safwan вж Karašoli, Safuan
Karašoli, Safuan вж Карашоли, Сафуан
Kasabova, Blagovesta Jordanova, 1934- вж Касабова, Благовеста Йорданова, 1934-
Katerina D. вж Катерина Д.
Kateva, Toška Todorova, 1938- вж Катева, Тошка Тодорова, 1938-
Katibova, Samia-Nadin Nikolova, 1986- вж Катибова, Самиа-Надин Николова, 1986-
Katkin, Elizabeth Lynn, 1969- вж Каткин, Елизабет Лин, 1969-
Katsarova, Veselka вж Kacarova, Veselka Vasileva, 1971-
Kesisjan, Garo Levon, 1946- вж Кешишян, Гаро Левон, 1946-
Kilimperov, Ivan Petrov вж Килимперов, Иван Петров
Kirčeva, Milena Ljubenova Blažieva- вж Blažieva-Kirčeva, Milena Ljubenova
Kirilov, Čavdar Janakiev, 1974- вж Кирилов, Чавдар Янакиев, 1974-
Kirov, Ljubomir Kirilov, 1965- вж Киров, Любомир Кирилов, 1965-
Kirova, Galina Ivanova, 1962- вж Кирова, Галина Иванова, 1962-
Kiselkov, Nikolaj Veselinov вж Киселков, Николай Веселинов
Kocev, Krasimir, 1957- вж Коцев, Красимир, 1957-
Koceva, Nina Margaritova, 1982- вж Коцева, Нина Маргаритова, 1982-
Koceva, Nina Stojanova, 1995- вж Коцева, Нина Стоянова, 1995-
Kojnov, Krasimir Dimitrov, 1953- вж Койнов, Красимир Димитров, 1953-
Kolčakova, Anna Ognjanova, 1965- вж Колчакова, Анна Огнянова, 1965-
Kolev, Georgi Kolev, 1925- вж Колев, Георги Колев, 1925-
Kolev, Georgi Nikolov вж Колев, Георги Николов
Kolev, Ivan, 1933- вж Колев, Иван, 1933-
Kolev, Tenčo, 1953- вж Колев, Тенчо, 1953-
Koleva, Antoaneta Koleva, 1963- вж Колева, Антоанета Колева, 1963-
Koleva-Lizama, Ivanka Draganova, 1956- вж Колева-Лизама, Иванка Драганова, 1956-
Kollenbach, Dorothea (доп. материал) Кн 171 , (преводач) Кн 171
Komarevska, Hristina Petkova, 1956- вж Комаревска, Христина Петкова, 1956-
Komogorova, Svetlana Nikolaeva, 1968- вж Комогорова, Светлана Николаева, 1968-
Konferencija Oblekloto v bǎlgarskite zemi v minaloto. Osobenosti na izvorite (Sofija ; 2020) вж Конференция Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите (София ; 2020)
Konstantinov, Spiro Mihajlov, 1963- вж Константинов, Спиро Михайлов, 1963-
Konsulova-Kirova, Asja Андрианова, 1978- вж Консулова-Кирова, Ася Андрианова, 1978-
Koprivštenov, Ivan Mihajlov, 1941- вж Копривщенов, Иван Михайлов, 1941-
Korovina, Nina вж Коровина, Нина
Koseva-Toteva, Diana Todorova, 1959- вж Косева-Тотева, Диана Тодорова, 1959-
Kostov, Daniel Vasilev, 1962- вж Костов, Даниел Василев, 1962-
Kostov, Georgi, 1941- вж Костов, Георги, 1941-
Kostov, Kosta Vasilev, 1955- вж Костов, Коста Василев, 1955-
Kostova, Lilija Georgieva, 1981- вж Костова, Лилия Георгиева, 1981-
Kovačev, Andrej Andreev, 1967- (предговор) Кн 205, Кн 206
Kovachev, Andrey Andreev вж Kovačev, Andrej Andreev, 1967-
Kovačić, Alfonza вж Ковачич, Алфонза
Krǎčmarova, Simona Nikolaeva, 1992- вж Кръчмарова, Симона Николаева, 1992-
Krǎgla masa Regionalni kulturni politiki za opazvane na knižovno-dokumentalnoto nasledstvo v instituciite na pametta - biblioteki, arhivi, muzei (Kjustendil ; 2019)вж Кръгла маса Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта - библиотеки, архиви, музеи (Кюстендил ; 2019)
Krǎsteva, Pavlina, 1941- вж Кръстева, Павлина, 1941-
Krǎsteva, Rosica, 1970- вж Кръстева, Росица, 1970-
Krošnjar, Nives (автор) Кн 100
Krumova, Eleonora Milenova, 1974- вж Крумова, Елеонора Миленова, 1974-
Krzyśka, Sławomir, 1963- (автор) Кн 117, (илюстратор) Кн 117
Krzyśka, Sławomir, 1963- вж Кшишка, Славомир, 1963-
Kunin, Kiril Georgiev вж Кунин, Кирил Георгиев
Kuzmanova, Ralica Todorova, 1974- вж Кузманова, Ралица Тодорова, 1974-


Lačeva, Neli, 1935- вж Лачева, Нели, 1935-
Lalova, Silvija Atanasova вж Лалова, Силвия Атанасова
Lambovski, Bojko Panov, 1960- вж Ламбовски, Бойко Панов, 1960-
Lewis, Jason вж Люис, Джейсън
Lillard, Paula Polk, 1931- вж Лилард, Пола Полк, 1931-
Lilov, Emil Metodiev вж Лилов, Емил Методиев
Ližev, Tošo Dimitrov, 1941- вж Лижев, Тошо Димитров, 1941-
Ljubenov, Milen Todorov, 1978- вж Любенов, Милен Тодоров, 1978-
Lozanova-Belčeva, Elica Ivanova, 1976- (редактор) Кн 8


Malinova, Anna Atanasova, 1969- (предговор) Кн 55
Malinova, Anna Atanasova, 1969- вж Малинова, Анна Атанасова, 1969-
Malinova-Anthony, Marcia, 1943- вж Малинова-Антони, Марсиа, 1943-
Mančev, Vladimir Simeonovič, 1972- вж Манчев, Владимир Симеонович, 1972-
Mančeva, Magdalena Petrova, 1950- вж Манчева, Магдалена Петрова, 1950-
Maneva, Antoaneta Nikolova, 1952- вж Манева, Антоанета Николова, 1952-
Mangov, Georgi вж Мангов, Георги
Marčeva, Ilijana Ilieva, 1959- вж Марчева, Илияна Илиева, 1959-
Marinčeva, Jaroslava Apostolova, 1978- вж Маринчева, Ярослава Апостолова, 1978-
Marinov, Borislav вж Маринов, Борислав
Marinov, Nikolai вж Marinov, Nikolaj
Marinov, Nikolaj вж Маринов, Николай
Marinova, Eli Penkova, 1973- вж Маринова, Ели Пенкова, 1973-
Marinova, Jordanka, 1966- (автор) Кн 170
Marinova, Jordanka, 1966- вж Маринова, Йорданка, 1966-
Marinova, Viktorija Georgieva, 1963- вж Маринова, Виктория Георгиева, 1963-
Marinova, Yordanka вж Marinova, Jordanka, 1966-
Markova, Nevjana Benova вж Маркова, Невяна Бенова
Matjuškina, Katja, 1976- вж Матюшкина, Катя, 1976-
Mehandžijska, Ginka Andonova, 1970- вж Механджийска, Гинка Андонова, 1970-
Mihajlov, Miroslav Nikolov, 1970- вж Михайлов, Мирослав Николов, 1970-
Mihajlov, Vladislav Stankov, 1968- вж Михайлов, Владислав Станков, 1968-
Mihajlova, Iglika Spasova вж Михайлова, Иглика Спасова
Mihajlova, Ina Vladimirova, 1954- (преводач) Кн 117
Mihajlova, Ina Vladimirova, 1954- вж Михайлова, Ина Владимирова, 1954-
Mihajlova, Joanna Kalojanova, 2003- вж Михайлова, Йоанна Калоянова, 2003-
Miladinova, Dimitrička Ivanova, 1945- вж Миладинова, Димитричка Иванова, 1945-
Milanov, Ivan Gospodinov, 1954- вж Миланов, Иван Господинов, 1954-
Milanova, Žasmina Mihajlova, 1966- вж Миланова, Жасмина Михайлова, 1966-
Milčeva, Milena Veselinova, 1987- вж Милчева, Милена Веселинова, 1987-
Milev, Vasko, 1942- вж Милев, Васко, 1942-
Miller, T. Christian, 1970- вж Милър, Т. Крисчън, 1970-
Minčev, Martin вж Минчев, Мартин
Mirceva, Radostina Stajkova, 1970- вж Мирчева, Радостина Стайкова, 1970-
Mirčeva, Pavlina Atanasova, 1968- вж Мирчева, Павлина Атанасова, 1968-
Mitev, Boris, 1938- вж Митев, Борис, 1938-
Mitev, Plamen Dimitrov, 1956- вж Митев, Пламен Димитров, 1956-
Miteva, Elena, 1960- вж Митева, Елена, 1960-
Močurova, Milkana Atanasova вж Мочурова, Милкана Атанасова
Momekov, Georgi Cvetanov, 1976- вж Момеков, Георги Цветанов, 1976-
Monev, Viliam Simeonov, 1930- вж Монев, Вилиам Симеонов, 1930-
Montessori, Maria, 1870-1952 вж Монтесори, Мария, 1870-1952
Montessori, Mario M., 1898-1982 вж Монтесори, Марио М., 1898-1982
Montessori, Renilde, 1929-2012 вж Монтесори, Ренилде, 1929-2012
Mossop, David James, 1961- (преводач) Кн 170
Muchinov, Ventsislav Evtimov вж Mučinov, Vencislav Evtimov, 1980-
Mučinov, Vencislav Evtimov, 1980- (предговор) Кн 205, Кн 206
Mutafov, Emil Sevdalinov вж Мутафов, Емил Севдалинов


Nacionalna konferencija Razvitie na zdraveopazvaneto v Svilengrad i regiona (7 ; Svilengrad ; 2019) вж Национална конференция Развитие на здравеопазването в Свиленград и региона (7 ; Свиленград ; 2019)
Najdenov, Jančo Stojanov, 1947- вж Найденов, Янчо Стоянов, 1947-
Nam, Kamen, 1957- вж Нам, Камен, 1957-
Naneva, Nadežda Krumova, 1997- вж Нанева, Надежда Крумова, 1997-
Naučna konferencija Inovacionni IKT za digitalno naučnoizsledovatelsko prostranstvo po matematika, informatika i pedagogika na obučenieto (Pamporovo ; 2019) Кн 55
Naučna konferencija Inovacionni IKT za digitalno naučnoizsledovatelsko prostranstvo po matematika, informatika i pedagogika na obučenieto (Pamporovo ; 2019) вж Научна конференция Иновационни ИКТ за дигитално научноизследователско пространство по математика, информатика и педагогика на обучението (Пампорово ; 2019)
Nedelčeva, Svetlana Jordanova, 1972- вж Неделчева, Светлана Йорданова, 1972-
Nedjalkov, Krasimir Jordanov, 1964- вж Недялков, Красимир Йорданов, 1964-
Nedjalkova, Vanja Ilieva, 1966- вж Недялкова, Ваня Илиева, 1966-
Nejkov, Krasimir Georgiev, 1954- вж Нейков, Красимир Георгиев, 1954-
Nihtjanova, Ivana Nihtjanova вж Нихтянова, Ивана Нихтянова
Nikolaev, Stojan, 1990- вж Николаев, Стоян, 1990-
Nikolaeva, Alja Petrova вж Николаева, Аля Петрова
Nikolova, Nina Vasileva, 1964- вж Николова, Нина Василева, 1964-
Nikolova-Aleksieva, Valentina Ljubenova, 1972- вж Николова-Алексиева, Валентина Любенова, 1972-
Ninova, Gorica вж Нинова, Горица
Ninova, Goritsa вж Ninova, Gorica
Nočev, Frančesko Georgiev, 1997- вж Ночев, Франческо Георгиев, 1997-


Obeyd, Snežana Spasova вж Обейд, Снежана Спасова
Ovčarov, Dinko Veličkov, 1947- вж Овчаров, Динко Величков, 1947-


Panajotova, Maja, 1951- вж Панайотова, Мая, 1951-
Pančeva, Cvetanka Hristova, 1958- вж Панчева, Цветанка Христова, 1958-
Panteva, Kristiana вж Пантева, Кристиана
Papučiev, Nikolaj Georgiev, 1972- вж Папучиев, Николай Георгиев, 1972-
Parapiteva, Elisaveta вж Парапитева, Елисавета
Paraškevov, Boris Dimitrov, 1938- вж Парашкевов, Борис Димитров, 1938-
Pastarmadžieva, Daniela Dobreva вж Пастармаджиева, Даниела Добрева
Paunov, Hristo Jordanov, 1973- вж Паунов, Христо Йорданов, 1973-
Paunova, Andreana Petrova вж Паунова, Андреана Петрова
Pavlov, Dimitǎr Petkov, 1942- вж Павлов, Димитър Петков, 1942-
Pavlova, Ekaterina Dimitrova, 1943- вж Павлова, Екатерина Димитрова, 1943-
Pejčev, Pejčo Jankov, 1938- вж Пейчев, Пейчо Янков, 1938-
Pejčeva, Sofija Ivanova, 1966- вж Пейчева, София Иванова, 1966-
Penčev, Emil, фотограф вж Пенчев, Емил, фотограф
Peneva, Dejana Vǎlčeva, 1975- вж Пенева, Деяна Вълчева, 1975-
Penkova, Rosica Aleksandrova, 1957- вж Пенкова, Росица Александрова, 1957-
Periš, Želimir, 1975- вж Периш, Желимир, 1975-
Petkov, Georgi Vǎlčev, 1939- вж Петков, Георги Вълчев, 1939-
Petkov, Ivan Hristov, 1962- вж Петков, Иван Христов, 1962-
Petkova, Kalina Todorova, 1980- (редактор) Кн 188
Petkova, Kalina Todorova, 1980- вж Петкова, Калина Тодорова, 1980-
Petrov, Ivan Petrov, 1988- вж Петров, Иван Петров, 1988-
Petrov, Javor Anželov, 1988- вж Петров, Явор Анжелов, 1988-
Petrov, Petǎr Veselinov, 1985- вж Петров, Петър Веселинов, 1985-
Petrova, Olga вж Петрова, Олга
Petrunova, Anelija Georgieva, 1977- вж Петрунова, Анелия Георгиева, 1977-
Pliev, Inal вж Плиев, Инал
Popov, Hristo Dimitrov, 1971- (предговор) Кн 188
Popov, Hristo Dimitrov, 1971- вж Попов, Христо Димитров, 1971-
Popov, Lazar вж Попов, Лазар
Popov, Teodor Stojanov, 1981- вж Попов, Теодор Стоянов, 1981-
Popova, Eli Draganova, 1959- (автор) Кн 8
Popova, Genoveva Stoimenova вж Попова, Геновева Стоименова
Popova, Nadja Hristova, 1952- вж Попова, Надя Христова, 1952-
Popova, Roumyana вж Popova, Rumjana 
Popova, Rumjana (преводач) Г 5
Popova, Rumjana вж Попова, Румяна
Popovska, Savelina Ljubenova, 1963- вж Поповска, Савелина Любенова, 1963-
Pregled na hudožestvenoto slovo Burgaska prolet (16 ; Burgas ; 2020) вж Преглед на художественото слово Бургаска пролет (16 ; Бургас ; 2020)
Protohristova, Kleo Stefanova, 1950- вж Протохристова, Клео Стефанова, 1950-
Puev, Ivan, 1948- вж Пуев, Иван, 1948-


Radev, Ljubo, 1955- вж Радев, Любо, 1955-
Radeva, Nadežda Atanasova, 1967- вж Радева, Надежда Атанасова, 1967-
Radičkov, Jordan Dimitrov, 1929-2004 вж Радичков, Йордан Димитров, 1929-2004
Radkov, Ivan, 19??- вж Радков, Иван, 19??-
Radkov, Venelin Nikolov, 1962- вж Радков, Венелин Николов, 1962-
Rajčev, Ivo Radoslavov, 1949- вж Райчев, Иво Радославов, 1949-
Rajčeva, Ralica Dimitrova, 1977- вж Райчева, Ралица Димитрова, 1977-
Ran Bosilek, 1886-1958 вж Ран Босилек, 1886-1958
Rasulova, Bahu-Mesedu Gadžievna, 1954- вж Расулова, Баху-Меседу Гаджиевна, 1954-
Rebigan, Ina Stana, 1955- вж Ребиган, Ина Стана, 1955-
Reik, Theodor, 1888-1969 вж Райк, Теодор, 1888-1969
Rešovski, Malin Ivanov вж Решовски, Малин Иванов
Rodnanska, Oksana вж Роднанска, Оксана
Roeva, Ana Ivanova, 1983- вж Роева, Ана Иванова, 1983-
Rogošev, Todor Ivanov, 1996- вж Рогошев, Тодор Иванов, 1996-
Romanova-Koleolova, Kornelia вж Romanova-Koleolova, Kornelija
Romanova-Koleolova, Kornelija вж Романова-Колеолова, Корнелия
Roques, Dominique, 1948- вж Рок, Доминик, 1948-
Rusev, Ivan Dinev, 1963- вж Русев, Иван Динев, 1963-


Sarijska, Svetlana Nikolova, 1964- вж Сарийска, Светлана Николова, 1964-
Savov, Gančo, 1930- вж Савов, Ганчо, 1930-
Savov, Nikolaj Marinov, 1947- вж Савов, Николай Маринов, 1947-
Savova, Vesela Volodieva, 1981- вж Савова, Весела Володиева, 1981-
Scientific Conference Innovative ICT for Digital Research Area in Mathematics, Informatics and Pedagogy of Educational (Pamporovo ; 2019) вж Naučna konferencija Inovacionni IKT za digitalno naučnoizsledovatelsko prostranstvo po matematika, informatika i pedagogika na obučenieto (Pamporovo ; 2019)
Sharankov, Nikolay вж Šarankov, Nikolaj Stefanov, 1979-
Shtereva, Krasimira вж Štereva, Krasimira Stefanova
Siderov, Volen Nikolov, 1956- вж Сидеров, Волен Николов, 1956-
Simeonova, Evgenija Mihajlova, 1959- вж Симеонова, Евгения Михайлова, 1959-
Sinel´nikova, Raisa вж Синелникова, Раиса
Siromahov, Živko Ivanov вж Сиромахов, Живко Иванов
Slatinski, Nikolaj Dimitrov, 1956- вж Слатински, Николай Димитров, 1956-
Slavinska, Rada Borislavova, 1964- вж Славинска, Рада Бориславова, 1964-
Slavkova, Ivana Vasileva, 2004- вж Славкова, Ивана Василева, 2004-
Spasov, Emil Ankov, 1966- вж Спасов, Емил Анков, 1966-
Spiridonov, Simeon Dimitrov, 1944- вж Спиридонов, Симеон Димитров, 1944-
Spiridonova, Marja Simeonova, 1977- вж Спиридонова, Мария Симеонова, 1977-
Stamatov, Rumen Ivanov, 1956- вж Стаматов, Румен Иванов, 1956-
Stanev, Emilijan, 1907-1979 (автор) Кн 171
Stanev, Nikola Stojanov вж Stanev, Emilijan, 1907-1979
Stanew, Emilijan вж Stanev, Emilijan, 1907-1979
Stanimirov, Borislav вж Станимиров, Борислав
Stankov, Ivan Stefanov, 1984- вж Станков, Иван Стефанов, 1984-
Stauth, Cameron, 1948- вж Стаут, Камерън, 1948-
Stefanov, Rumen Stefanov, 1972- вж Стефанов, Румен Стефанов, 1972-
Stefanova, Petranka Petrova, 1945- вж Стефанова, Петранка Петрова, 1945-
Stefanova, Tatiana вж Stefanova, Tatjana Stefanova, 1967-
Stefanova, Tatjana Stefanova, 1967- (преводач) Кн 188
Stefanova, Tatjana Stefanova, 1967- вж Стефанова, Татяна Стефанова, 1967-
Stoičkova, Heliana Valentinova, 1980- вж Стоичкова, Хелиана Валентинова, 1980-
Stojanov, Hari Stojanov, 1956- вж Стоянов, Хари Стоянов, 1956-
Stojanova, Alisa вж Стоянова, Алиса
Stojanova, Daniela Stefanova, 1973- вж Стоянова, Даниела Стефанова, 1973-
Stojanova, Joana Vasileva, 1981- вж Стоянова, Йоана Василева, 1981-
Stojanova-Georgieva, Irina Plamenova, 1986- вж Стоянова-Георгиева, Ирина Пламенова, 1986-
Stojčev, Vasil Stojčev, 1975- вж Стойчев, Васил Стойчев, 1975-
Stojčeva, Marija Dimitrova, 1959- вж Стойчева, Мария Димитрова, 1959-
Suvorov, Viktor, 1947- вж Суворов, Виктор, 1947-


Šalamanov, Dimitǎr Simeonov, 1948- вж Шаламанов, Димитър Симеонов, 1948-
Šangov, Stojan Stojkov, 1867-1925 вж Шангов, Стоян Стойков, 1867-1925
Šarankov, Nikolaj Stefanov, 1979- (преводач) Кн 188
Šarankov, Nikolaj Stefanov, 1979- вж Шаранков, Николай Стефанов, 1979-
Šarenkova, Svetlana Stefanova, 1961- вж Шаренкова, Светлана Стефанова, 1961-
Šiškova, Marijana Ivanova вж Шишкова, Марияна Иванова
Štereva, Krasimira Stefanova вж Щерева, Красимира Стефанова


Tabakov, Valentin Ivanov вж Табаков, Валентин Иванов
Tahčiev, Metodi Hristov вж Тахчиев, Методи Христов
Tašev, Spas Angelov, 1967- (автор) Кн 205, Кн 206
Taševa, Snežana, 1987- вж Ташева, Снежана, 1987-
Tashev, Spas Angelov вж Tašev, Spas Angelov, 1967-
Temirbekova, Maržan вж Темирбекова, Маржан
Terzieva, Todorka Živkova, 1966- вж Терзиева, Тодорка Живкова, 1966-
Tevekelijski, Vladimir Asenov вж Тевекелийски, Владимир Асенов
Todorakova, Milena Petrova, 1957- вж Тодоракова, Милена Петрова, 1957-
Todorov, Javor Vasilev, 1952- вж Тодоров, Явор Василев, 1952-
Todorov, Zlatko Krumov, 1952- вж Тодоров, Златко Крумов, 1952-
Todorova, Elena Nikolova, 1927- (автор) Г 5
Todorova, Elena Nikolova, 1927- вж Тодорова, Елена Николова, 1927-
Todorova, Greta вж Тодорова, Грета
Todorova, Hristijana Anastasova, 1994- вж Тодорова, Християна Анастасова, 1994-
Todorova, Valerija вж Тодорова, Валерия
Tomova, Tatjana Trifonova, 1960- вж Томова, Татяна Трифонова, 1960-
Tonov, Hristo, 1934- вж Тонов, Христо, 1934-
Topalov, Atanas Minčev, 1931- вж Топалов, Атанас Минчев, 1931-
Topalov, Stavri Atanasov, 1939- вж Топалов, Ставри Атанасов, 1939-
Totev, Stojan Anastasov, 1948- вж Тотев, Стоян Анастасов, 1948-
Toteva, Neli Tončeva, 1992- вж Тотева, Нели Тончева, 1992-
Totomanov, Ivan Dimitrov, 1953- вж Тотоманов, Иван Димитров, 1953-
Trojanski, Hristo Anastasov, 1943- вж Троянски, Христо Анастасов, 1943-
Trušina, Irina Aleksandrovna, 1947- вж Трушина, Ирина Александровна, 1947-
Tüfekçi, Şakir (автор) Кн 100


Udović, Tatjana (автор) Кн 100
Uzunova, Eliza Petrova вж Узунова, Елиза Петрова
Uzunova, Neli вж Узунова, Нели


Vǎlčanova, Ilka вж Вълчанова, Илка
Vǎlčev, Bojan Jordanov, 1951- (предговор) Кн 171
Vǎlčev, Bojan Jordanov, 1951- вж Вълчев, Боян Йорданов, 1951-
Vǎlčeva-Krǎsteva, Irina Eftimova, 1978- вж Вълчева-Кръстева, Ирина Ефтимова, 1978-
Valentinova, Iva, 1998- вж Валентинова, Ива, 1998-
Valerieva, Elica вж Валериева, Елица
Vǎlev, Cvetlin Atanasov, 1970- вж Вълев, Цветлин Атанасов, 1970-
Valtchev, Boian вж Vǎlčev, Bojan Jordanov, 1951-
Vasilev, Vasil Jordanov вж Василев, Васил Йорданов
Vasileva, Mariela Borisova вж Василева, Мариела Борисова
Vasileva-Valerianova, Zdravka Gǎrdeva, 1957- вж Василева-Валерианова, Здравка Гърдева, 1957-
Vasin, Dimitǎr, 1944- вж Васин, Димитър, 1944-
Vasov, Krasimir Ljubomirov, 1999- вж Васов, Красимир Любомиров, 1999-
Veličkova, Dafina Mihajlova, 1946- вж Величкова, Дафина Михайлова, 1946-
Venkova, Emilija Nedelčeva вж Венкова, Емилия Неделчева
Vladev, Vladi Železov, 1977- вж Владев, Влади Железов, 1977-
Vladeva, Andrea Vladimirova вж Владева, Андреа Владимирова
Vladikov, Atanas Ignatov, 1978- (автор) Кн 65
Vladimirov, Vladimir Ivanov, 1962- вж Владимиров, Владимир Иванов, 1962-
Vlaseva, Radka Vǎlkova, 1952- вж Власева, Радка Вълкова, 1952-
Vogard, Lirik, 1957- вж Вогард, Лирик, 1957-
Volpi, Jorge, 1968- вж Волпи, Хорхе, 1968-
Vonavi, Liahim, 1970- вж Вонави, Лиахим, 1970-
Voroncov, Nikolaj Pavlovič, 1959- вж Воронцов, Николай Павлович, 1959-
Vračić, Berislava вж Врачич, Берислава


Zaharieva, Maja Margaritova вж Захариева, Мая Маргаритова
Zaimova, Darina Georgieva вж Заимова, Дарина Георгиева
Zarǎbov, Nikola Vasilev, 1922-2006 вж Заръбов, Никола Василев, 1922-2006
Zarkova, Magdalena Leonidova, 1985- вж Заркова, Магдалена Леонидова, 1985-
Zep, 1967- вж Зеп, 1967-


Žekov, Svetlozar Jančev вж Жеков, Светлозар Янчев
Železova, Galina Železova, 1956- вж Железова, Галина Железова, 1956-
Željazkova, Krasimira Živkova вж Желязкова, Красимира Живкова


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


Аз и Достоевски Кн 111
Аз... живея Кн 104
Аз, човекът Кн 130
Азбучни истини Кн 121
Азия - учебна природногеографска карта [Картографски ресурс] К 6
Албум стара Дупница Г 10
Алкално пречистване и рестарт Кн 77
Ана Ана е болна Кн 10
Анализ на здравословното състояние на горските екосистеми в района на Лесозащитна станция София Кн 90
Анализ и профил на състоянието и потенциала за регионална биоикономика [Електронен ресурс] Е 3
Антропогенни ландшафти Кн 198
Археологическото наследство на площад "Света Неделя" Кн 188
Африка [Картографски ресурс] К 3
Ахейска Гърция (ХІV-ХІІ в. пр.Хр.) [Картографски ресурс] К 12


Бабиното коте Кн 181
Бадминтон - теория, методика, практика Кн 101
Базирани на доказателства решения в здравеопазването. Т. 1, Здравни политики в условията на експоненциална технологична иновация Кн 75
Библейски сказания: Новият завет Кн 39
Библейски сказания: Старият завет Кн 40
Биогеография и природен капитал на България Кн 69
Близки разстояния Кн 134
Болка Кн 79
Бразди Кн 173
Бургаска пролет ХVI Кн 148
България [Картографски ресурс] К 5
България при княз Борис I и цар Симеон I [Картографски ресурс] К 18
България такава, каквато можем да я направим Кн 45
Българска археология 2020 Г 9
Българската перспектива към художествената култура отвъд Желязната завеса през 1960-те години. Погледът към Франция Кн 94
Български народни шевици. Ч. 3. Г 5
Българският път в социалната политика Кн 41
Българското ханство на Долни Дунав (VII - IX век) [Картографски ресурс] К 19
Бягство Кн 129


В душата ми е пролет Кн 152
В крак с времето Кн 144
В тишината Кн 117
В търсене на Гинка Кн 200
Весели истории за Прасчо Кн 116
Влияние на европейската интеграция върху търговията със селскостопански стоки в периферните региони на Европейския съюз [Електронен ресурс] Е 2
Вода и кръв Кн 135
Военна история Кн 52
Врели некипели Кн 150
Всички в банята! Кн 11
Всичко, което не се осмелявате да питате Кн 18
Въведение в Йордан Радичков Кн 118
Въведение в уеб програмирането Кн 4
Вътрешният свят и неговото представяне Кн 34


Графични трансформации Г 7


Да вярваш рационално Кн 35
Да не ти пука Кн 136
[Двадесет и пета] 25-та Строителна дивизия Кн 51
Дванадесетте подвига на Херкулес. Кн. 1 Кн 109
Дванадесетте подвига на Херкулес. Кн. 2 Кн 110
Двата пътя Кн 24
[Две хиляди двадесет и пета] 2025 - Сърбия в ЕС: мисия (не) възможна. Ускорена интеграция на Сърбия в ЕС до 2025 г. - отражение в регионален аспект, включително върху българските национални интереси в региона Кн 43
Дворянский род Носовых Кн 202
Дворянският род Носови Кн 202
Девети международен есенен научно-образователен форум Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество, [София, 15-16.11.2019] Кн 54
Детска радост Кн 186
Дидактически средства за обучение в електронна среда Кн 61
Древните траки. Одриско царство [Картографски ресурс] К 13
Духовити двустишия. Т. 11 Кн 122


Европа - природногеографски зони [Картографски ресурс] К 7
Европа след Първата световна война (1919 г.) [Картографски ресурс] К 15
Европейски партийни системи Кн 44
Експанзията на исляма (VII-VIII век) [Картографски ресурс] К 2
Енциклопедия на персонажите в българската митология Кн 66


Живот и дейност на загребските милосърдни сестри Кн 73


За живота и красотата с фотоси и почерк Г 3
За какво му е на котарака английски език? Кн 9
За правата вяра. Т. 1, Езичество и християнство Кн 37
За същността и класификациите на методите на социалната работа Кн 53
Заветът на любовта. Т. 1, Беседи от Учителя, държани в с. Мърчаево и Витоша Кн 25
Заветът на любовта. Т. 2, Беседи от Учителя, държани в София - Изгрев Кн 26
Заветът на любовта. Т. 3, Беседи от Учителя, държани в София - Изгрев Кн 27
Завещанието Кн 169
Завистливият щраус Кн 183
Заедно в бъдещето Кн 63
Закуски и леки похапвания в нисковъглехидратен стил Кн 92
Залез над Неапол Кн 161
Записки на една наивна дама Кн 157
Зачеването Кн 85
Защо война? Кн 23
Знам какво ще направиш Кн 32


И при третият опит разчитаме на втория начин Кн 123
Играх си с облаците днес... Кн 120
Из коридорите на времето Кн 155
Изграждане на информационни системи при цялостно управление на риска и сигурността в тях Кн 93
Излекувайте кожата си Кн 72
Излет до морето Кн 12
Илюзия е стъкленият дом Кн 133
Илюзията реалност Кн 155
Империята на Александър Македонски (336-323 г. пр.Хр.) [Картографски ресурс] К 14
Индийски океан - природногеографска карта [Картографски ресурс] К 10
Иновационни ИКТ за дигитално научноизследователско пространство по математика, информатика и педагогика на обучението Кн 55
Инструментално-теоретична публицистика от Стоян Караиванов. Свит. 1 Кн 99
Инструментално-теоретична публицистика за Стоян Караиванов. Свит. 2 Кн 96
Интервюта от Плевен за БТА Кн 203
Истината за ваксините при хората Кн 84
Истинност Кн 146
История на българите Кн 207


Как обикнах Родопите Кн 174
Каква красива зима! Кн 13
Камшик от слънчеви лъчи Кн 132
Кардио магнитно-резонансна томография Кн 82
Каста Дивото сърце Кн 160
Катастрофалното наводнение в Севлиево през 1939 г. Кн 194
Катастрофалното наводнение в Севлиево през 1939 година Кн 194
Свети Кирил и свети Методий са българи Кн 208
Кметовете на Дупница (1878-2020 г.) Кн 50
Когато другите спят Кн 138
Когато ме видиш Кн 107
Когато орехът цъфти Кн 164
Командите в Linux Кн 3
Георги Костов - живот по ноти Кн 97, Кн 98
Купи гробище Кн 162


Лекарствена токсичност от имунотерапия при лечение на онкологичните заболявания Кн 78
Леко съм мъртъв Кн 167
Лекции от Лондон 1946 г. Кн 58
Летопис на народното българско училище при гара Червен-брег Кн 62
Литературният двайсети век Кн 105
Лъчи от светлината Кн 156
Любовта е по-силна от смъртта Кн 159


Международно хуманитарно право Кн 46
Мили ми Мечо Кн 115
Министерски съвет Кн 47
Моето училище Кн 64
Монголската империя през XIII век [Картографски ресурс] К 21
Мониторинг на горските екосистеми. Биологични показатели Кн 88, Кн 89
Монтесори от самото начало Кн 57
Монтесори - съвременният подход Кн 56
Музика и време Кн 95
Мумините и морето Г 1
Мъченици Кн 187


На душата ми светло е Кн 143
Навременни мисли за войната и смъртта Кн 23
Нашият град днес Кн 137
Не ни е страх от тъмното! Кн 14
Немска лексика в българския език Кн 102
Неудовлетвореността в културата Кн 23
Някога и някъде под добруджанското небе Кн 199


Облеклото и езикът Кн 67
Образование, наука, иновации Кн 60
Окултни лекции дадени на учениците на Всемирното Бяло братство. Т. 1 Кн 28
Онкология Кн 81
Онкофармакология на природните продукти Кн 80
Операция "Супергерои" Кн 15
Организирано националноосвободително движение на българите в Македония и Одринско (1893-1903 г.) [Картографски ресурс] К 20
Орисия Кн 140
Основни права на пациента и здравно обслужване в условията на променящ се социален модел Кн 76
Отсрочка Кн 142
Охридски миней. Ч. 1 Кн 20
Още за хилядолетна Белащица [община Родопи] Кн 196


Патиланско царство Кн 182
Пеперуди, люляк и диви ягоди Кн 16
[Петдесет] 50 години Стражица град Кн 147
Писма от авлига Кн 179
Платформа на партия Пряка демокрация Кн 45
По образ и подобие Кн 162
По пътеката Кн 178
Поетични вдъхновения Кн 153
Поздрав от Севлиево Г 8
Политически и икономически измерения на избирателните системи в страните от Европейския съюз Кн 48
Популизмът и демагогията срещу гражданското общество и правовата държава Кн 42
Похитени мигове Кн 145
Похитени мигове и други стихотворения Кн 145
Практическо ръководство за упражнения по ихтиология: микроинвазивни методи за теренни и лабораторни изследвания на риби Кн 70
Предания от Меден кладенец [община Тунджа] Кн 192
Преходни вариации Кн 124
Преходното време - като бреме Кн 125
Приказка за завистливия щраус Кн 183
Приказка за щъркеловото гнездо Кн 184
Приказки в тревите Кн 185
Приказки в шевици. Ч. 3 Г 4
Приноси към проучване металургичното производство и металообразуването през каменно-медната и бронзовата епоха в североизточните райони на Балканския полуостров Кн 191
Природногеографска карта на света [Картографски ресурс] К 8, К 9
Прогноза за очакваните нападения и мероприятия за борба срещу болести, вредители и други повреди в горските територии през 2014 г. и обзор върху резултатите от лесопатологичното обследване в района на Лесозащитна станция - София Кн 86
Прогноза за очакваните нападения и мероприятия за борба срещу болести, вредители и други повреди в горските територии през 2019 г. и обзор върху резултатите от лесопатологичното обследване в района на Лесозащитна станция - София през 2018 г. Кн 87
Програмирай и играй със Scratch Кн 19
Противоречия в живота Кн 29
Профилактика, диагностика, терапия Кн 83
Пътеписи отвъд океана Кн 177
Пътуване към себе си Кн 33


Равноденствие Кн 131
Развитие на здравеопазването в Свиленград и региона Кн 74
Раздвижи своите гени Кн 71
Разкази за добри хора, на които се случват добри неща Кн 163
Разкази от Провадийския край Кн 166
Разпиляна обич Кн 149
Райкя Кн 165
Райски кът Кн 180
Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта - библиотеки, архиви, музеи (Кюстендилски сборник) Кн 204
Религиите в Европа през XVII век [Картографски ресурс] К 1
Род и памет Кн 201


Сатиричен тризъбец Кн 126
Сатирични преходни небивалици Кн 127
Сбогом на бара Кн 158
Светата литургия път до Бога Кн 38
Светлина от молитва Кн 139
Светът в навечерието на Първата световна война (1914 г.) [Картографски ресурс] К 11
Свободен полет Кн 112
Северна Америка - стопанство [Картографски ресурс] К 4
Севлиево и Севлиевският край. Археологически проучвания Кн 190
Севлиево - хроника на тайните на миналото 1877-1947 г. Кн 193
Сердика от Клавдий до Хадриан Кн 189
Сказания за Буда Кн 36
Следа от объркана душа Кн 151
Следа от ръка Кн 154
Словоспастреница за Крушовица [община Долни Дъбник] Кн 197
Смехотрус Кн 172
Смехотрус с магнитуд 8.8 по Рихтер Кн 172
Спиридонов 75 Г 6
Спомени и размисли за рода и моя живот Кн 195
[Сто сорок] 140 лет болгаро-российских дипломатических отношений Г 2
Страсти Кн 168
Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество Кн 54
Създаване на Кралство Испания (XI - XV век) [Картографски ресурс] К 16
Съразмерност в природата Кн 30


Танцът на душите Кн 175
Творения Кн 113, Кн 114
Творческият живот на една българка Кн 176
Текстове за културата. Ч. 1 Кн 23
Той не умира Кн 210
Тракия през Средновековието и османската епоха Кн 209
Тракия през Средновековието и османската епоха. Характер и динамика на селищния живот (XII-XVIII век) Кн 209
[Триста тридесет и три] 333 български и английски текста за превод Кн 103
Тъкачката на сенки Кн 108


Усещания Кн 141
Усъвършенстваният Монтесори метод. Т. 1 Кн 59


Фалшиви показания Кн 49
Фестивали. Мрежи. Идентичности Кн 68
Франция и Англия през XII-XIV век [Картографски ресурс] К 17
Функционални млечни продукти Кн 91
Функционални млечни продукти [Електронен ресурс] Е 4


Царицата на науките Кн 22


Чакри - балансиране и самолечение Кн 21
Чуй жената в теб Кн 31


Шампиони в разхвърлянето Кн 17


Ще ми зашлевиш една целувка Кн 119
Ще съмне...! Кн 128
          Щъркелово гнездо Кн 184


Яйфон - последна дума Кн 162

Angular & TypeScript Кн 5
          Anthropogenic landscapes Кн 198
          The archaelogical heritage at Saint Nedelya square Кн 188


Building information system in the overall risk and security management in them Кн 93
Bulgarian national embroidery Pt. 3 Г 5
Bulgarians in Albania Кн 205, Кн 206


C# джобен справочник Кн 2
          Educational means for teaching in a digital environment Кн 60

Graphic transformations Г 7

          Heisser Herbst. Bd. 2. T. 3-4 Кн 171          
          Herkes için spor eğitimi müfredati Кн 100
          [Herkes için spor eğitimi] St4all müfredati Кн 100         
         

          The impact of European integration of agricultural commodities trading in the periphery of the                                   European Union Е 2     
          Innovative ICT for digital research area in mathematics, informatics and pedagogy of educational Кн 55
          Instrumental and theorical literature Кн 96, Кн 99

Library and society: Contemporary challenges Кн 8
Linux - защита на сървъра и мрежата Кн 6


Planning and management of regional development - problems, prospects, innovations [Електронен ресурс] Е 1


Queen of cucumbers Кн 170


[Science - Technology - Engineering - Mathematics] STEM ученически проекти Кн 1
Serdica from Claudius to Hadrian Кн 189
Student guide / syllabus Кн 65


[Three hundred thirty three] 333 texts for translation in Bulgarian and English Кн 103
Transformation of organizational culture in the context of social transition: agency and leadership Кн 7


Voyage semiotique vers l'ile du jour d'avant d'Umberto Eco Кн 106
         
          W ciszy Кн 117ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


Библиотека Приказки и легенди вж Колекция Приказки и легенди
Библиотека Охридски извори. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016- . ISSN C634-4992 Кн 20


Външнополитически изследвания. - София : Дипломат. институт, 2011- . ISSN 2683-1112 Кн 43


Книга - Информация - Общество. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019- . ISSN 2683-0515 Кн 204
Колекция Приказки и легенди. - София : Мириам, 1998- . ISSN C623-2515 Кн 109, Кн 110


Младежки окултен клас. - София : Бяло братство, 1994- . ISSN C621-4592 Кн 24, Кн 29, Кн 30
Монографична библиотека Знание и бизнес. - Варна : Знание и бизнес, 2017- . ISSN C634-6561 Е 2


Национален археологически музей - Каталози. - София : Нац. археол. институт с музей - БАН, 2016- . ISSN 2367-8860 Г 9, Кн 188


Поредица Национален археологически музей. Каталог вж Национален археологически музей - Каталози
Поредица Теоретични пространства. - София : ИК Критика и хуманизъм, 2018- . ISSN C634-8076 Кн 23
          Приказки и легенди вж Колекция Приказки и легенди


Свитъци по конституционно право. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019- . ISSN C634-7223 Кн 47
Серия Случаи. - София : Критика и Хуманизъм, 2013- . ISSN C633-4709 Кн 34


Университетска библиотека. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1913- . ISSN C623-9889 Кн 41, Кн 69
     
          Monographic library Knowledge and business вж Монографична библиотека Знание и бизнес


          National archeological museum. Catalogues вж Национален археологически музей - КаталозиУДК


001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 2, Кн 3, Кн 4, Кн 5, Кн 6, Кн 19, Кн 93
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 7
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 8
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Г 1, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ Кн 20


13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 29, Кн 30
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34
16 ЛОГИКА. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Кн 35


24 БУДИЗЪМ Кн 36
25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Кн 22, Кн 37
27 ХРИСТИЯНСТВО К 1, Кн 37, Кн 38, Кн 73
27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ Кн 39, Кн 40
28 ИСЛЯМ К 1, К 2
29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30


30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. Кн 41
308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ) Кн 7
316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 7, Кн 42, Кн 54
323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 42
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Г 2, Кн 43
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Кн 44, Кн 45
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Е 1
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Е 3, К 3, К 4, Кн 43
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ Е 2
339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Е 2
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 46
342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 47, Кн 48
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Кн 49
352/353 НАЙ-НИСКИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ. СРЕДНИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ К 5, Кн 50
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 23, Кн 51, Кн 52
36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Кн 53
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 7, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 63
373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 62
373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ Кн 63
377 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА. ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (КОЛЕЖИ) Кн 64
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Г 3, Кн 65
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 66, Кн 67, Кн 68


502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Е 3, Кн 69, Кн 198
504 ЗАПЛАХИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 198
574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ Кн 69
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 70


613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Е 4, Кн 71, Кн 72, Кн 91
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 84
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 21, Кн 34, Кн 77, Кн 78, Кн 80, Кн 84
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 82
616.1/.4 ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ Кн 83
616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ Кн 82
616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Кн 84
618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО Кн 85
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90
632 УВРЕЖДАНИЯ НА РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. НЕПРИЯТЕЛИ НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Кн 86, Кн 87
637 ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ Е 4, Кн 91
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 92
681 ФИНА МЕХАНИКА Кн 93


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Кн 94
745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 4, Г 5
75 ЖИВОПИС Г 6, Кн 94
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Г 7, Г 8
78 МУЗИКА Кн 95, Кн 96, Кн 97, Кн 98
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА Кн 96, Кн 99
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ Кн 100
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 101


811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 103
811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК) Кн 102
811.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИ) ЕЗИК Кн 20
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 102, Кн 103
821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 104, Кн 105
821.131.1 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 106
821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 107
821.134.2(7/8) ИСПАНОАМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 108
821.142 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 109, Кн 110
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114
821.161.1-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 115
821.161.2-93 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 116
821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 117
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 118
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154
821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 155
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 141, Кн 149, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 150, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 210
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 186
821.163.42 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 187


904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Г 9, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191
908 КРАЕЗНАНИЕ Г 8, Г 10, Кн 50, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197, Кн 210
910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ Кн 177
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ К 6, К 7, К 8, К 9, К 10, Кн 198
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 6, Кн 50, Кн 94, Кн 96, Кн 97, Кн 98, Кн 106, Кн 111, Кн 118, Кн 192, Кн 195, Кн 199, Кн 200, Кн 201, Кн 202, Кн 203, Кн 208, Кн 210
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Кн 204
94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ) К 11
94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ К 12, К 13, К 14
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА К 15
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ К 16, К 17, К 19, Кн 205, Кн 206
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 207
94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 18, К 19, Кн 208, Кн 209
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) Кн 210
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 20
94(5) ИСТОРИЯ НА АЗИЯ К 21


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Борисов, Борис Димитров (1938-) вж Митев, Борис (1938-)


Висше строително училище "Любен Каравелов" (София)
- история
- - албуми Г 3


Достоевска, Анна Григориевна (1846-1918)
- биографски материали Кн 111
Достоевская, Анна Григорьевна (1846-1918) вж Достоевска, Анна Григориевна (1846-1918)
Достоевски, Фьодор Михайлович (1821-1881)
- биографии Кн 111
Достоевский, Фëдор Михайлович (1821-1881) вж Достоевски, Фьодор Михайлович (1821-1881)


Европейски съюз
- политика Е 2, Кн 43
Еко, Умберто (1932-2016)
- отделни произведения Кн 106


Караиванов, Стоян Иванов (1941-)
- творчество
- - сборници Кн 96
Кирил, славянски първоучител (827-869)
- дейност Кн 208
Костов, Георги (1941-)
- биографии Кн 98
- юбилеи и чествания Кн 97


Методий, славянски първоучител (815-885)
- дейност Кн 208
Митев, Борис (1938-)
- биографски материали Кн 195


Партия Пряка демокрация
- България
- - идеология Кн 45
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Факултет по икономически и социални науки
- учебни планове и програми
- - ръководства Кн 65
Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" (Велико Търново)
- история Кн 64


Радичков, Йордан Димитров (1929-2004)
- творчество Кн 118


Спиридонов, Симеон Димитров (1944-)
- творчество
- - албуми Г 6


Трифонова, Гинка (1980-1999)
- биографии Кн 200


Eco, Umberto (1932-2016) вж Еко, Умберто (1932-2016)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


Алтернативна медицина Кн 21
Английски език
- превод
- - учебници за ВУЗ Кн 103
Археологични находки
- Севлиево
- - сборници Кн 190
- Севлиевски край
- - сборници Кн 190
- София
- - 1-2 век Кн 189
Астрология Кн 22


Бадминтон
- методика на преподаването
- - учебници за ВУЗ Кн 101
Безплодие
- при жените Кн 85
Библиотеки
- роля и значение Кн 8
Биогеография
- България Кн 69
Болка Кн 79
Бродерия, българска
- албуми Г 4, Г 5
Будизъм Кн 36
Българи
- Албания
- - история Кн 205, Кн 206
- биографии Кн 200
- произход Кн 207
Български език
- превод
- - учебници за ВУЗ Кн 103
- чужди думи Кн 102


Ваксини
- история Кн 84
Военна история
- учебници за ВУЗ Кн 52
Военно право
- ръководства Кн 46
Война
- философия Кн 23
Възпитание Кн 56, Кн 59
Възрожденци
- Сливен
- - биографии Кн 210
Външна политика
- България
- - история
- - - извори
- - - - албуми Г 2
- Русия
- - история
- - - извори
- - - - албуми Г 2
Вътрешна политика
- социални проблеми Кн 42
Вътрешни болести
- сборници Кн 83


Гори
- България
- - болести и вредители Кн 86, Кн 87
- Източни Родопи
- - екология Кн 88
- Странджа
- - екология Кн 89
Готварство
- рецепти Кн 92
Градове, римски
- България
- - 1-2 век Кн 189
Гражданско общество Кн 42
Графика
- България
- - каталози Г 7
- Нидерландия
- - каталози Г 7


Детска и педагогическа психология Кн 63
Детски градини
- учебно-възпитателна работа Кн 63
Деца
- отглеждане Кн 57
- умствено развитие Кн 63
- - лекции Кн 58
Дидактика Кн 61
Дъновизъм Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30
Държавно право и държавно устройство
- България Кн 47


Езици за програмиране Кн 5
- справочници Кн 2
Езичество
- Балкански полуостров
- - история Кн 37
Електронно обучение Кн 61


Жени
- психология Кн 31


Здравеопазване
- нови технологии Кн 75
- правни проблеми Кн 76
- Свиленград (община)
- - конференции Кн 74
- управление и организация Кн 75


Иглолистни гори
- София
- - болести и вредители Кн 90
Избирателно право
- Европа
- - сборници Кн 48
Изнасилване
- жени
- - САЩ Кн 49
Изобразително изкуство, българско
- 20 век
- - връзка и взаимодействие с изкуството на други народи Кн 94
Изобразително изкуство, френско Кн 94
Инструментална музика
- България
- - сборници Кн 96, Кн 99
Инфекциозни болести
- ваксинотерапия
- - история Кн 84
Информационна сигурност Кн 93
Информационни и комуникационни технологии
- приложение
- - в образованието и просветата
- - - конференции Кн 55
Информационни системи Кн 93
Информационно общество
- конференции Кн 54
История
- Дупница
- - албуми Г 10
- Севлиево Кн 193
- Тракия
- - 12-18 век
- - - конференции Кн 209
Ихтиология
- учебни помагала за ВУЗ Кн 70


Кметове
- Дупница
- - 19-21 век Кн 50
Кожа
- хигиена
- - наръчници Кн 72
Композитори
- България
- - юбилеи и чествания Кн 98
Композитори, български
- юбилеи и чествания Кн 97
Краеведи, български
- биографски материали Кн 195
Култура
- философия Кн 23
Културно-историческо наследство
- България
- - опазване
- - - конференции Кн 204


Ландшафт Кн 198
Лекарства
- странично действие Кн 78
Лечебно хранене Кн 77
Лидерство Кн 7
Литература
- 20 век
- - история и критика Кн 105
Литургия Кн 38
Личност
- психология Кн 33
- - ръководства Кн 32


Магнитен резонанс Кн 82
Медицински сестри, хърватски
- дейност
- - България
- - - 20 век Кн 73
Международно право
- ръководства Кн 46
Металургия
- Древна Тракия Кн 191
Министерства и комитети
- България Кн 47
Мисионерство, хърватско
- България
- - 20 век Кн 73
Митология Кн 22
Митология, българска
- енциклопедии Кн 66
Млечни продукти
- химически анализ
- - учебници за ВУЗ Е 4, Кн 91
Мляко
- хранителни качества
- - учебници за ВУЗ Е 4, Кн 91
Музиканти
- България
- - творчество
- - - сборници Кн 96
Музикознание Кн 95


Наводнения
- Севлиево
- - история Кн 194
Народни игри
- Перник Кн 68
Научноизследователска работа
- ученици
- - България
- - - сборници
- - - - резюмета Кн 1
Немски език
- връзка и взаимодействие с други езици Кн 102
- лексикологиа Кн 102


Облекло
- България
- - история
- - - извори
- - - - сборници Кн 67
Образование и просвета
- конференции Кн 54, Кн 60
Образователна политика
- България
- - 1989- Кн 7
Обучение
- методи Кн 56, Кн 57, Кн 59
- - лекции Кн 58
Окултизъм Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 29, Кн 30
Онкология
- учебници за ВУЗ Кн 81
Операционни системи
- наръчници Кн 3, Кн 6
Оплождане инвитро Кн 85
Организационна култура Кн 7


Паметници на културата
- България
- - изложби
- - - каталози Г 9
- София
- - сборници Кн 188
Педагогика
- конференции Кн 60
Писатели, български
- творчество Кн 118
Писатели, италиански
- отделни произведения Кн 106
Писатели, руски
- биографии Кн 111
Поведение
- ръководства Кн 32
Познание, теория Кн 35
Политически партии
- Европа Кн 44
Пощенски картички
- Севлиево
- - албуми Г 8
Природни богатства
- България Кн 69
Програмиране Кн 5
- детска и юношеска литература Кн 19
- учебници за ВУЗ Кн 4
Прочути личности
- България
- - интервюта Кн 203
Психоанализа Кн 34
Психодрама Кн 34


Растителна защита от вредители
- България Кн 86, Кн 87
Регионално развитие Е 1
Родове, български
- Североизточна България
- - история Кн 199
- Югоизточна България Кн 192
- - история Кн 201
Родове, руски
- България
- - история Кн 202
Роман, италиански
- история и критика Кн 106
Ръкописи, среднобългарски
- 15 век Кн 20


Села
- Северна България
- - история Кн 197
- Югоизточна България
- - история Кн 192
- Южна България
- - история Кн 196
Селскостопански произведения
- търговия
- - Европа Е 2
Семейно възпитание Кн 57
Социална работа
- методология Кн 53
Средни училища
- Червен бряг
- - история Кн 62
Среднобългарски език
- паметници Кн 20
Стопанска политика Е 3
- Сърбия Кн 43
Строителни войски
- България
- - история Кн 51
Сърдечносъдови болести
- образна диагностика Кн 82


Тренировка Кн 71
Тумори
- фармакотерапия Кн 80
- - усложнения и последствия Кн 78


Уебсайтове
- проектиране
- - учебници за ВУЗ Кн 4
Устойчиво развитие Е 3
Учители
- квалификация
- - конференции Кн 54


Фармакодинамика Кн 80
Фестивали
- Перник Кн 68
Физически упражнения Кн 71
Физическо възпитание
- деца с увреждания
- - методика на преподаването Кн 100


Хайдутство
- Сливен
- - биографии Кн 210
Хранене
- хигиена
- - наръчници Кн 72
Християнство
- Балкански полуостров
- - история Кн 37
Художници, български
- 20 век
- - творчество Кн 94
- творчество
- - албуми Г 6


Чакри Кн 21
Човек
- връзка с околната среда Кн 198


Шевици, български
- албуми Г 4, Г 5ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


Албания
- история Кн 205, Кн 206
Англия К 17
Африка
- стопанство К 3


Балкански полуостров
- религия Кн 37
Белащица (област Пловдив)
- краезнание Кн 196
България К 18, К 19
- биографии Кн 203
- биологични науки Кн 69
- военно дело Кн 51
- външна политика Г 2
- генеалогия Кн 202
- горско стопанство Кн 86, Кн 87
- езикознание Кн 20, Кн 102
- етнография Кн 66, Кн 67
- здравеопазване Кн 73
- изобразителни изкуства Г 4, Г 6, Кн 94
- история Кн 207, Кн 208, Кн 209, Кн 210
- краезнание Кн 195
- литературознание Кн 118
- музика Кн 96, Кн 97, Кн 98, Кн 99
- наука Кн 1
- образование Кн 7
- обществено управление К 5
- паметници на културата Г 9, Кн 191
- политически партии и движения Кн 45
- право Кн 47
- приложно изкуство Г 5, Г 7


Велико Търново
- професионално образование Кн 64


Германия
- езикознание Кн 102


Древна Гърция К 12, К 14
Древна Тракия К 13
Дупница
- краезнание Г 10
- обществено управление Кн 50


Европа К 7, К 15
- международни икономически отношения Е 2
- международни политически отношения Кн 43
- политически партии и движения Кн 44
- право Кн 48
- религия К 1


Източни Родопи
- горско стопанство Кн 88
Индийски океан К 10
Испания К 16
Италия
- литературознание Кн 106


Крушовица (област Плевен)
- краезнание Кн 197


Меден кладенец (област Ямбол)
- краезнание Кн 192
Монголия К 21


Нидерландия
- приложно изкуство Г 7


Перник
- етнография Кн 68
Пловдив
- висше образование Кн 65


Русия
- външна политика Г 2
- литературознание Кн 111


САЩ
- право Кн 49
Свиленград (община)
- здравеопазване Кн 74
Северна Америка Кн 177
- стопанство К 4
Североизточна България
- генеалогия Кн 199
Севлиево
- археология Кн 190
- краезнание Кн 193, Кн 194
- приложно изкуство Г 8
Севлиевски край
- археология Кн 190
Сливен
- краезнание Кн 210
София
- висше образование Г 3
- паметници на културата Кн 188, Кн 189
Странджа
- горско стопанство Кн 89
Сърбия
- стопанство Кн 43


Франция К 17
- изобразителни изкуства Кн 94


Червен бряг
- средно образование Кн 62


Югоизточна България
- генеалогия Кн 201


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


8-5-91230-619-978 ! Кн 151


978-618-91163-1-9 ! Кн 135
978-619-167-432-9 Кн 93
978-619-168-256-0 Кн 64
978-619-168-258-4 Кн 92
978-619-168-259-1 Кн 22
978-619-168-261-4 Кн 175
978-619-168-264-5 Кн 210
978-619-188-443-8 Кн 163
978-619-188-458-2 Кн 132
978-619-202-533-5 Кн 95
978-619-202-550-2 Кн 138
978-619-202-559-5 Кн 164
978-619-202-572-4 Кн 55
978-619-202-579-3 Кн 192
978-619-202-580-9 Кн 33
978-619-202-589-2 Кн 100
978-619-202-599-1 Кн 60
978-619-202-600-4 Кн 46
978-619-202-601-1 Кн 106
978-619-202-606-6 Кн 105
978-619-202-615-8 Кн 75
978-619-202-621-9 Кн 65
978-619-202-623-3 Кн 4
978-619-202-628-8 Кн 202
978-619-202-631-8 Кн 61
978-619-207-198-1 Кн 181
978-619-207-205-6 Кн 143
978-619-207-206-3 Кн 137
978-619-207-208-7 Кн 197
978-619-210-057-5 Е 2
978-619-214-112-1 ! Кн 159
978-619-233-149-8 Кн 94
978-619-236-100-6 Кн 117
978-619-236-105-1 Кн 196
978-619-236-141-9 Кн 134
978-619-236-144-0 Кн 155
978-619-236-230-0 Кн 48
978-619-238-002-1 К 13
978-619-238-007-6 К 18
978-619-238-027-4 К 20
978-619-238-042-7 К 19
978-619-238-043-4 К 2
978-619-238-048-9 К 21
978-619-238-049-6 К 16
978-619-238-050-2 К 17
978-619-238-057-1 К 1
978-619-238-065-6 К 11
978-619-238-067-0 К 15
978-619-241-095-7 Кн 79
978-619-241-105-3 Кн 146
978-619-241-109-1 Кн 120
978-619-241-110-7 Кн 162
978-619-241-112-1 Кн 159
978-619-241-113-8 Кн 31
978-619-241-115-2 Кн 199
978-619-241-116-9 Кн 185
978-619-241-118-3 Кн 200
978-619-241-121-3 Кн 169
978-619-241-122-0 Кн 153
978-619-241-123-7 Кн 180
978-619-241-126-8 Кн 131
978-619-242-021-5 Кн 126
978-619-242-082-6 Кн 127
978-619-242-101-4 Кн 124
978-619-242-102-1 Кн 125
978-619-242-103-8 Кн 123
978-619-242-104-5 Кн 121
978-619-242-105-2 Кн 122
978-619-7002-17-1 Кн 107
978-619-7002-18-8 Кн 108
978-619-7063-39-4 Кн 80
978-619-7063-42-4 Кн 83
978-619-7063-43-1 Кн 82
978-619-7063-44-8 Кн 81
978-619-7101-09-6 Кн 73
978-619-7101-13-3 Кн 187
978-619-7103-16-8 Кн 148
978-619-7113-51-8 Кн 30
978-619-7113-53-2 Кн 144
978-619-7113-54-9 Кн 25
978-619-7113-55-6 Г 10
978-619-7113-56-3 Кн 26
978-619-7113-57-0 Кн 27
978-619-7113-58-7 Кн 28
978-619-7113-59-4 Кн 50
978-619-7113-60-0 Кн 24
978-619-7113-61-7 Кн 29
978-619-7146-03-5 ! Г 2
978-619-7194-72-2 Кн 118
978-619-7200-30-0 Кн 43
978-619-7203-17-2 Кн 203
978-619-7220-78-0 Кн 178
978-619-7279-28-3 Кн 112
978-619-7279-29-0 Кн 113
978-619-7279-30-6 Кн 114
978-619-7281-71-2 Кн 101
978-619-7282-22-1 Кн 191
978-619-7329-57-5 Кн 161
978-619-7329-58-2 Кн 157
978-619-7329-59-9 Кн 129
978-619-7339-08-6 Кн 14
978-619-7339-08-6 ! Кн 16
978-619-7339-09-3 Кн 10
978-619-7339-10-9 Г 1
978-619-7339-11-6 Кн 11
978-619-7339-13-0 Кн 15
978-619-7339-14-7 Кн 12
978-619-7339-16-1 Кн 18
978-619-7339-17-8 Кн 17
978-619-7339-18-5 Кн 16
978-619-7339-21-5 Кн 13
978-619-7356-51-9 Кн 150
978-619-7356-62-5 Кн 57
978-619-7356-70-0 Кн 58
978-619-7356-76-2 Кн 85
978-619-7356-78-6 Кн 72
978-619-7356-81-6 Кн 103
978-619-7356-82-3 Кн 3
978-619-7356-84-7 Кн 111
978-619-7356-85-4 Кн 207
978-619-7356-87-8 Кн 166
978-619-7356-91-5 Кн 195
978-619-7356-93-9 Кн 77
978-619-7356-94-6 Кн 19
978-619-7356-96-0 Кн 6
978-619-7356-97-7 Г 3
978-619-7356-98-4 Кн 37
978-619-7356-99-1 Кн 59
978-619-7388-25-1 Кн 142
978-619-7388-26-8 Кн 156
978-619-7388-27-5 Кн 140
978-619-7388-28-2 Кн 145
978-619-7388-29-9 Кн 154
978-619-7388-31-2 Кн 136
978-619-7448-48-1 Кн 9
978-619-7448-57-3 Кн 115
978-619-7448-58-0 Кн 116
978-619-7448-69-6 Кн 182
978-619-7465-02-0 Г 5
978-619-7465-03-7 Г 4
978-619-7524-02-4 Кн 179
978-619-7524-03-1 Кн 193
978-619-7524-04-8 Кн 152
978-619-7524-05-5 Кн 173
978-619-7524-06-2 Кн 194
978-619-7524-07-9 Кн 147
978-619-7524-08-6 Г 6
978-619-7524-09-3 Кн 190
978-619-7524-10-9 Г 8
978-619-7524-11-6 Кн 139
978-619-7525-04-5 Кн 165
978-619-7525-05-2 Кн 170
978-619-7525-06-9 Кн 158
978-619-7548-03-7 Кн 119
978-619-7548-04-4 Кн 149
978-619-7548-05-1 Кн 130
978-619-7548-06-8 Кн 128
978-619-7548-07-5 Кн 174
978-619-7548-08-2 Кн 176
978-619-7548-09-9 Кн 141
978-619-7586-07-7 Кн 71
978-619-7586-09-1 Кн 49
978-619-7586-10-7 Кн 133
978-619-7586-12-1 Кн 201
978-619-7586-13-8 Кн 51
978-619-7586-14-5 Кн 168
978-619-7586-16-9 Кн 2
978-619-7586-19-0 Кн 21
978-619-7586-20-6 Кн 5
978-619-7586-22-0 Кн 56
978-619-7586-23-7 Кн 32
978-619-7586-24-4 Кн 63
978-619-7598-01-8 Кн 167
978-619-7598-10-0 Кн 184
978-619-7602-02-9 Кн 160
978-619-7602-04-3 Кн 35
978-619-90915-4-8 Кн 62
978-619-90915-9-3 Кн 172
978-619-91118-0-2 Кн 34
978-619-91118-2-6 Кн 23
978-619-91163-0-2 Кн 186
978-619-91163-1-9 Кн 135
978-619-91230-5-8 Кн 151
978-619-91371-7-8 Кн 78
978-619-91571-4-5 Кн 1
978-619-91589-4-4 Кн 38
978-619-91706-0-1 Кн 208
978-619-91825-0-5 Кн 76
978-954-02-0353-9 Кн 66
978-954-07-4993-8 ! Кн 67
978-954-07-5007-1 Кн 69
978-954-07-5068-2 Кн 209
978-954-07-5078-1 Кн 198
978-954-07-5085-9 Кн 102
978-954-07-5086-3 ! Кн 84
978-954-07-5086-6 Кн 84
978-954-07-5088-0 Г 7
978-954-07-5095-8 Кн 20
978-954-07-5099-6 Кн 70
978-954-07-5104-7 Кн 67
978-954-07-5118-4 Кн 204
978-954-07-5119-1 Кн 8
978-954-07-5120-7 Кн 53
978-954-07-5123-8 Кн 97
978-954-07-5125-2 Кн 54
978-954-07-5126-9 Кн 41
978-954-07-5129-0 Кн 47
978-954-07-5134-4 Кн 68
978-954-07-5135-1 Кн 44
978-954-07-5137-5 Кн 98
978-954-07-5138-2 Кн 42
978-954-24-0327-2 Кн 91
978-954-24-0328-9 Е 4
978-954-2945-33-8 К 3
978-954-2945-35-2 К 6
978-954-2945-43-7 К 4
978-954-2945-52-9 К 7
978-954-2945-55-0 К 5
978-954-2945-67-3 К 10
978-954-2945-68-0 К 9
978-954-2945-80-2 К 12
978-954-2945-85-7 К 14
978-954-2945-94-9 К 8
978-954-2963-58-5 Кн 99
978-954-2963-81-3 Кн 96
978-954-338-164-7 Е 3
978-954-338-165-4 Е 1
978-954-496-138-1 Кн 205
978-954-496-139-8 Кн 206
978-954-549-147-4 Кн 177
978-954-584-428-7 Кн 109
978-954-584-429-4 Кн 110
978-954-584-433-1 Кн 39
978-954-584-434-8 Кн 40
978-954-584-435-5 Кн 36
978-954-587-215-0 Кн 34
978-954-587-223-5 Кн 23
978-954-713-148-4 Кн 52
978-954-749-101-4 Кн 7
978-954-749-103-8 Кн 90
978-954-749-104-5 Кн 86
978-954-749-117-5 Кн 87
978-954-749-119-9 Кн 89
978-954-749-120-5 Кн 88
978-954-90619-2-5 Кн 104
978-954-91884 ! Кн 167
978-954-91884-6-2 Кн 183
978-954-92921-7-6 Кн 171
978-954-92947-7-4 Кн 74
978-954-9472-97-4 Кн 188
978-954-9472-98-1 Г 9
978-954-9472-99-8 Кн 189
987-954-749-104-5 ! Кн 86