Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ
иж и 091; 159.946.4; 519.76; 744.9; 81'22

БК 2021/11 Кн 1
ХРИСТОВА, Марина Христова, 1986-
        Тайните на руните : книга и карти / Надежда Надева. - София : Аргонавти, 2019 ([София] : [Дом и пари]). - [52] с. : с ил. ; 21 см

Надежда Надева - псевд. на авт. Марина Христова Христова. - Коя е Надежда Надева?: с. 5.

ISBN 978-619-91423-1-8
1. Руни
003
133
COBISS.BG-ID 44798728

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

ДИМИТРОВ, Венцислав Панев, 1975-
        Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни системи за проектиране в машиностроенето I Вж Кн 60

БК 2021/11 Кн 2
MARINOV, Marin Petrov, 1948-
        Artificial intelligence : lectures course / Marin Marinov. - Pernik : Europ. Polytechn. Univ., 2020 ([София] : [Жар комерс]). - 220 с. : с ил. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 215-219.

ISBN 978-954-2983-20-0
1. Изкуствен интелект - лекции за ВУЗ
004.8(075.8)
COBISS.BG-ID 44816392

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

        РИСК базирани проверки в здравеопазването Вж Кн 57

030 ОБЩИ СПРАВОЧНИЦИ (КАТО ТЕМА)
Виж и 81'374

ЛЬОПТИ, Еманюел, 1973-
        Моята първа енциклопедия Вж Кн 11

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/11 Кн 3
ПАПАЗОВ, Димитър Стоянов, 1944-
        Под зеленото знаме. Кн. 1 / Димитър Папазов. - София : Междунар. акад. по българознание, иновации и култура, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 340 с. : с ил. ; 21 см

С пламъка на есперанто в сърцето : предговор / Владимир Цонев: с. 5-6. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Именен показалец.

ISBN 978-954-8930-19-2
1. Български есперантски съюз - история 2. България - организации
061.23:811.922(497.2)(091)
821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44786440

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА
Виж и 007; 655.4

ЧЕШМЕДЖИЕВА, Десислава Стоянова, 1979-
        Етническият друг : образът на ромите, циганите и пътуващите хора в българския и британския печат Вж Кн 41

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/11 Кн 4
ВАСИЛЕВ, Емил Христов
        На оня свят... : настолна ролева игра / Е. Х. Василев. - [София] : Neofeedback, [2020] ([София] : [Прента ин]). - 260 с. : с ил., табл. ; 30 см

ISBN 978-619-7329-53-7 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 44851208

БК 2021/11 Кн 5
        ГЛАСОВЕТЕ на животните : музикална книжка / ил. Лорела Фламини. - София : Пан, [2019] ([Китай]). - [12] с. : с цв. ил. ; 23 x 26 см

Кор. опис. - Прев. от итал. ез. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-240-065-1 : 17.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44733704

БК 2021/11 Кн 6
        ДИНОЗАВРИТЕ : книга-пъзел : с 6 пъзела. - София : Пан, [2019] (Индия). - [12] с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Кн. отпеч на ламиниран картон.

ISBN 978-619-240-118-4 (подв.) : 13.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44781576

        ДОМАШНИЯТ любимец на Пепа : based on the TV series Peppa pig by Neville Astley, Mark Baker Вж Кн 87

БК 2021/11 Кн 7
ЗВЕРКОВА, Юлия Викторовна
        50 развиващи задачи: 3 години / Yulia Zverkova ; худож. И. Н. Приходкин ; [прев. от рус. ез. Корнелия Лозанова]. - [София] : Пан, 2018 ([София] : [Циан]). - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Ориг. загл., установено от доп. източник: 50 развивающих заданий 3 года / Ю. В. Зверькова. - Името на прев. установено от доп. източник.

ISBN 978-619-240-043-9 : 3.30 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44821512

БК 2021/11 Кн 8
ЗВЕРКОВА, Юлия Викторовна
        50 развиващи задачи: 4 години / Yulia Zverkova ; худож. И. Н. Приходкин ; [прев. Корнелия Лозанова]. - [София] : Пан, [2019] ([София] : [Циан]). - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Ориг. загл., установено от доп. източник: 50 развивающих заданий 4 года / Ю. В. Зверькова. - Името на прев. установено от доп. източник

ISBN 978-619-240-044-6 : 3.30 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44824584

БК 2021/11 Кн 9
КОСТАДИНОВ, Костадин Василев, 1960-
        Динозаврите / Костадин Костадинов ; худож. Анна Милушева. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [8] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 29 см

Кор. опис. - Името на ил. Анна Милушева погрешно отпеч. в изд. каре Анна Милушава.

ISBN 978-619-240-126-9 : 2.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44837896

БК 2021/11 Кн 10
ЛАЛЕВ, Цанко, 1962-
        23 царе и царици в българската история / Цанко Лалев ; ил. Христо Хаджитанев, Исай Пенчев. - София : Пан, 2018 ([София] : [Циан]). - 16 с. : с цв. ил., портр. ; 28 см

Пълната форма на името на авт. Цанко Лалев е Цанко Лалев Дулев.

ISBN 978-619-240-025-5 : 3.30 лв.
1. Царе, български - детска и юношеска литература
087.5:94(497.2)(092)
94(497.2)(092):087.5
929(497.2)
COBISS.BG-ID 44866824

БК 2021/11 Кн 11
ЛЬОПТИ, Еманюел, 1973-
         Моята първа енциклопедия / текст Еманюел Льопьоти ; по идея на Емили Бомон ; ил. Рафаела Коско, Ерик Дюамел ; прев. от фр. Георги Жечев. - София : Пан, 2018 ([София] : Образование и наука). - 125 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: L'imagerie des comment.
-  Възприетата форма на името на авт. Еманюел Льопьоти е Еманюел Льопти.

ISBN 978-619-240-011-8 (подв.) : 17.90 лв.

087.5:030
030:087.5
COBISS.BG-ID 44804104

БК 2021/11 Кн 12
ЛЬОПТИ, Еманюел, 1973-
        Фермата : енциклопедия за деца : по идея на Жак Бомон / Еманюел Льопти ; ил. Люсил Арвайлер ; прев. Боряна Цанева. - София : Пан, 2019 ([София] : Образование и наука). - 46 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл. : La Ferme / Emmanuelle Lepetit.

ISBN 978-619-240-130-6 (подв.) : 13.90 лв.
1. Домашни животни - детска и юношеска литература
087.5:636
636:087.5
COBISS.BG-ID 44871944

        МОЯТ татко : based on the TV series Peppa pig by Neville Astley, Mark Baker Вж Кн 89

        МОЯТА мама : based on the TV series Peppa pig by Neville Astley, Mark Baker Вж Кн 89

НАУМОВ, Владимир Анастасов, 1954-
        Забавни детски приказки 2 : с картинки за оцветяване : книга за учителя, родителя и детето Вж Кн 175

        ПЪРВИЯТ ден на Джордж в занималнята : based on the TV series Peppa pig by Neville Astley, Mark Baker Вж Кн 90

БК 2021/11 Кн 13
РАДЕВА, Милена Радева, 1988-
        Приятели : какво са приятелите? / Милена Радева ; [ил. Милена Радева]. - София : Потайниче, 2020 ([София] : [Симолини 94]). - [32] с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

Името на ил. установено от доп. изтчник.

ISBN 978-954-2965-79-4 (подв.) : 20 лв.

087.5
821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 44736008

БК 2021/11 Кн 14
РЪЖЕВА, Магдалина Полинова, 1978-
        Пловдив - Баухаус / идея и текст Магдалина Ръжева, Анна Калинова ; ил. Точка Илиева. - София : Дет. архит. работилница, 2019 ([София] : [Айпринт]). - [18] с. : с цв. ил. ; 21 см. - (10 архитектурни загадки за деца)

Кор. опис. - Точка Илиева - псевд. на ил. Антоанета Стефанова Илиева. 

ISBN 978-619-7543-04-9 : 6 лв.
1. Архитектура - България - детска и юношеска литература за деца
087.5:72(497.2)
72(497.2):087.5
COBISS.BG-ID 44768776

БК 2021/11 Кн 15
РЪЖЕВА, Магдалина Полинова, 1978-
        Пловдив - Капана и Джумаята / концепция и текст Магдалина Ръжева, Анна Калинова ; ил. Ася Колева. - София : Дет. архит. работилница, 2019 ([София] : [Айпринт]). - [18] с. : с цв. ил. ; 21 см. - (10 архитектурни загадки за деца)

Кор. опис. 

ISBN 978-619-7543-02-5 : 6 лв.
1. Архитектура - България - детска и юношеска литература
087.5:72(497.2)
72(497.2):087.5
COBISS.BG-ID 44748040

БК 2021/11 Кн 16
РЪЖЕВА, Магдалина Полинова, 1978-
        Пловдив - стария град / идея и текст Магдалина Ръжева, Анна Калинова ; ил. Миглена Папазова. - София : Дет. архит. работилница, 2019 ([София] : [Айпринт]). - [20] с. : с цв. ил. ; 21 см. - (10 архитектурни загадки за деца)

Кор. опис. 

ISBN 978-619-7543-00-1 : 6 лв.
1. Архитектура - България - детска и юношеска литература
087.5:72(497.2)
72(497.2):087.5
COBISS.BG-ID 44766728

БК 2021/11 Кн 17
СОКОЛОВСКИ Руди, Хисела
        Древен Египет : пътуване из тайните на историята / Хисела Соколовски ; ил. Силвина Соколовски ; прев. от исп. Гергана Бакалова. - София : Пан, [2019] ([Китай]). - 47 с. : с цв. ил. ; 33 см. - (Откривател)

Без сведение за ориг. загл. - Възприетата форма на името на авт. Хисела Соколовски е Хисела Соколовски Руди.

ISBN 978-619-240-055-2 (подв.) : 13.90 лв.
1. История - Древен Египет - детска июношеска литература
087.5:94(32)
94(32):087.5
COBISS.BG-ID 44861448

БК 2021/11 Кн 18
СОКОЛОВСКИ Руди, Хисела
        Ерата на динозаврите : вълнуващо приключение назад във времето / Хисела Соколовски ; ил. Силвина Соколовски ; прев. [от англ. ез.] Корнелия Лозанова. - София : Пан, [2019] (Китай). - 45 с. : с цв. ил. ; 33 см. - (Откривател)

Ориг. загл., установено от доп. източник: La vida de los dinosaurios. - Възприетата форма на името на авт. Хисела Соколовски е Хисела Соколовски Руди.

ISBN 978-619-240-052-1 (подв.) : 13.90 лв.
1. Динозаври - детска и юношеска литература
087.5:598.192
598.192:087.5
COBISS.BG-ID 44814344

БК 2021/11 Кн 19
СОКОЛОВСКИ Руди, Хисела
        Какво е Вселената : целият материален свят / Хисела Соколовски ; ил. Силвина Соколовски ; прев. Гергана Бакалова. - София : Пан, [2019] ([Китай]). - 47 с. : с цв. ил. ; 33 см. - (Откривател)

Ориг. загл., установено от доп. източник: Viaje al universo / Gisela Socolovsky. - Възприетата форма на името на авт. Хисела Соколовски е Хисела Соколовски Руди.

ISBN 978-619-240-053-8 : 13.90 лв.
1. Космология - детска и юношеска литература
087.5:524.8
524.8:087.5
COBISS.BG-ID 44829960

БК 2021/11 Кн 20
СОКОЛОВСКИ Руди, Хисела
        Човешкото тяло : една невероятна машина / Хисела Соколовски ; ил. Силвина Соколовски ; прев. Гергана Бакалова. - София : Пан, [2019] ([Китай]). - 46 с. : с цв. ил. ; 33 см. - (Откривател)

Ориг. загл., установено от доп. източник: El cuerpo humano / Gisela Socolovsky. - Възприетата форма на името на авт. Хисела Соколовски е Хисела Соколовски Руди.

ISBN 978-619-240-054-5 (подв.) : 13.90 лв.
1. Човешко тяло - детска и юношеска литература
087.5:[611+612]
611:087.5
612:087.5
COBISS.BG-ID 44890120

БК 2021/11 Кн 21
СПАРОУ, Джайлс, 1970-
        Енциклопедия на Космоса / Джайлс Спароу ; прев. от англ. Корнелия Лозанова. - София : Пан, [2019] (Китай). - 128 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Children's encyclopedia of Space. - Речник: с. 126-127. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-240-024-8 (подв.) : 19.90 лв.
1. Космология - детска и юношеска литература
087.5:[523+524]
523:087.5
524:087.5
COBISS.BG-ID 44758024

БК 2021/11 Кн 22
УИЛКИН, Уенди
        Библия за деца / преразказана от Уенди Уилкин ; ил. от Рене Клоук ; прев. Анелия Янева. - [София] : Пан, 2019 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 53 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Bible stories for children / Wendy Wilkin.

ISBN 978-619-240-122-1 (подв.) : 14.90 лв.

087.5:27-23
27-23:087.5
821.111-93-91
COBISS.BG-ID 44870920

ФИЛПОТ, Елън
        Пепа играе футбол : книжката е базирана на телевизионната поредица Peppa Pig, създадена от Невил Астли и Марк Бейкър Вж Кн 91

ФИЛПОТ, Елън
        Пепа отива да плува : книжката е базирана на телевизионната поредица Peppa Pig, създадена от Невил Астли и Марк Бейкър Вж Кн 92

БК 2021/11 Кн 23
ХИБЪРТ, Клеър, 1970-
        Енциклопедия на динозаврите / Клеър Хибърт ; прев. от англ. Корнелия Лозанова. - София : Пан, 2019 ([Китай]). - 128 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Children's encyclopedia of dinosaurs. - Речник: с. 126-127. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-240-023-1 (подв.) : 19.90 лв.
1. Динозаври - детска и юношеска литература
087.5:598.192
598.192:087.5
COBISS.BG-ID 44831496

БК 2021/11 Кн 24
RǍŽEVA, Magdalina Polinova, 1978-
       Plovdiv - Bauhaus / idea and text Magdalina Rajeva, Anna Kalinova ; ill. Tochka Ilieva ; [прев. Зорница Христова]. - Sofia : Children Archit. Workshop Assoc., 2019 ([София] : [Айпринт]). - [18] с. : с цв. ил. ; 21 см. - (10 architecture puzzles for kids)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Пловдив - Баухаус. -
Tochka Ilieva - псевд. на ил. Antoaneta Stefanova Ilieva. - Името на прев. установено от доп. източник. - Пълната форма на името на прев. Зорница Христова е Зорница Христова Димова. 

ISBN 978-619-7543-05-6 : 6 лв.
1. Архитектура - България - детска и юношеска литература
087.5:72(497.2)
72(497.2):087.5
COBISS.BG-ID 44774152

БК 2021/11 Кн 25
RǍŽEVA, Magdalina Polinova, 1978-
        Plovdiv - Bauhaus / Idee und text Magdalina Rajeva, Anna Kalinova ; zeichn. Tochka Ilieva ; [прев. Анна Калинова]. - Sofia : Archit.-Werkstatt für Kinder Stiftung, 2019 ([София] : [Айпринт]). - [18] с. : с цв. ил. ; 21 см. - (10 Architektur-rätsel für kinder)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Пловдив - Баухаус. 
- Tochka Ilieva - псевд. на ил. Antoaneta Stefanova Ilieva- Името на прев. установено от доп. източник.

ISBN 978-619-7543-06-3 : 6 лв.
1. Архитектура - детска и юношеска литература
087.5:72(497.2)
72(497.2):087.5
COBISS.BG-ID 44775432

БК 2021/11 Кн 26
RǍŽEVA, Magdalina Polinova, 1978-
         Plovdiv - Kapana and Dzhumayata / ideas and text Magdalen Rajeva, Anna Kalinova ; ill. Asya Koleva ; [прев. Зорница Христова]. - Sofia : Children Archit. Workshop Assoc., 2019 ([София] : [Айпринт]). - [18] с. : с цв. ил. ; 21 см. - (10 architecture puzzles for kids)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Пловдив - Капана и Джумаята. - Възприетата форма на името на авт. Magdalen Rajeva е Magdalina Polinova Rǎževa. - Името на прев. установено от доп. източник. - Пълната форма на името на прев. Зорница Христова е Зорница Христова Димова. 

ISBN 978-619-7543-03-2 (не е отпеч.) : 6 лв.
ISBN 978-619-7543-02-5 !
1. Архитектура - България - детска и юношеска литература
087.5:72(497.2)
72(497.2):087.5
COBISS.BG-ID 44763912

БК 2021/11 Кн 27
RǍŽEVA, Magdalina Polinova, 1978-
        Plovdiv - the old town / idea and text Magdalen Rajeva, Anna Kalinova ; ill. Miglena Papazova ; [прев. Зорница Христова]. - Sofia : Children Archit. Workshoip Assoc., 2019 ([София] : [Айпринт]). - [20] с. : с цв. ил. ; 21 см. - (10 architecture puzzles for kids)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Пловдив - стария град. - Името на прев. установено от доп. източник. - Пълната форма на името на прев. Зорница Христова е Зорница Христова Димова. 

ISBN 978-619-7543-01-8 : 6 лв.
1. Архитектура - България - детска и юношеска литература
087.5:72(497.2)
72(497.2):087.5
COBISS.BG-ID 44768008


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

АНТОВ, Пламен, 1964-
        Анималистиката на Емилиян Станев : биополитически и философски проблеми, критика на политическото : Станев и Хайдегер : литературно изследване Вж Кн 112

АНТОВ, Пламен, 1964-
        Пред непостижимото: Емилиян Станев и Мартин Хайдегер : философска зооантропология на Ем. Станев : Хайдегер и Изтокът : литературно изследване Вж Кн 113

БОГДАНОВ, Христо Йорданов, 1940-2020
        Каин и Земята : естетика на митопоетичната концепта за началото Вж Кн 39

ВРАДЖАПРАНА, Правраджика, 1952-
        Веданта : лесно въведение Вж Кн 32

БК 2021/11 Кн 28
МОСКОВ, Румен Петров, 1948-
        Животът е диалектика / Румен Москов. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 104 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-371-646-3
1. Философия

COBISS.BG-ID 44862472

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

ХРИСТОВА, Марина Христова, 1986-
        Тайните на руните : книга и карти Вж Кн 1

БК 2021/11 Кн 29
ХРИСТОВА, Марина Христова, 1986-
        30 начина да си направим амулет и 30 силни ритуала / Надежда Надева. - София : Аргонавти, 2020 ([София] : [Дом и пари]). - 114 с. : с ил. ; 21 см

Надежда Надева - псевд. на авт. Марина Христова Христова. - Коя е Надежда Надева?: с. 7.

ISBN 978-619-91423-4-9
1. Амулети
133
COBISS.BG-ID 44803592

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БАРАКОВА, Зорница Крумова, 1970-
        Родовият дух Доспевски в историята на Бялото братство Вж Кн 193

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/11 Кн 30
АНДОНОВА, Деница Димитрова, 1985-
        Ново ниво : холистичен наръчник за трансформация и позитивна промяна / Деница Андонова. - [София] : Хау трайв, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 192 с. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91725-0-6 : 25 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.922/.923
COBISS.BG-ID 44868360

ГЕОРГИЕВА, Славка
        Пръстът на съдбата : книга за феномена Стоян Марков Вж Кн 58

БК 2021/11 Кн 31
ОШО, 1931-1990
        Зрялост : отговорността да бъдеш себе си / Osho ; прев. от англ. Маргарита Цветкова. - [Ново изд.]. - [София] : Сините птици, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 172 с. : с портр. ; 22 см

Ориг. загл.: Maturity / Osho. - Osho - псевд. на авт. Чандра Мохан Джаин. - За Ошо: с. 165-166.

ISBN 978-619-91065-0-1
1. Личност - психология 2. Медитация
159.923
COBISS.BG-ID 44734472

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Виж и 2-42

ДИМИТРОВА, Ина Димитрова, 1979-
        Живот с увреждане в "трудовата утопия": образи на продуктивизма Вж Кн 43


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

23 РЕЛИГИИ НА ИНДИЙСКИЯ СУБКОНТИНЕНТ. ХИНДУИСТКА РЕЛИГИЯ В ШИРОК СМИСЪЛ

БК 2021/11 Кн 32
ВРАДЖАПРАНА, Правраджика, 1952-
        Веданта : лесно въведение / Правраджика Враджапрана ; прев. от англ. Божидар Филипович - Девадатта. - София : Бълг. федерация по йога, 2019 ([Ст. Загора] : [2М]). - 89 с. : с портр. ; 17 см

Ориг. загл.: Vedanta / Pravrajika Vrajaprana. - Девадатта - духовното име на Божидар Филипович.

ISBN 978-619-90938-1-8 : 8 лв.
1. Йога 2. Философия, индийска 3. Индия - философия
233-85
1(540)
COBISS.BG-ID 44856840

БК 2021/11 Кн 33
САТЯНАНДА Сарасвати, свами, 1923-2009
        Управлявай ума : второто поколение / свами Сатянанда Сарасвати. - София : Бълг. йога асоц., 2020 ([София] : [Мениджмънт бизнес машин]). - 15 с. : с цв. ил. ; 22 см. - (Полей корените ; 3)

Ориг. загл.: Manage the mind / Swami Satyananda Saraswati.

ISBN 978-619-7155-08-2
1. Йога
233-85
COBISS.BG-ID 44760584

25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

КРАЛЕВ, Петър Василев, 1960-
        Аяхуаска : свещеният дар на слънцето Вж Кн 53

27 ХРИСТИЯНСТВО

БОГДАНОВ, Христо Йорданов, 1940-2020
        Каин и Земята : естетика на митопоетичната концепта за началото Вж  Кн 39

БК 2021/11 Кн 34
КИРИЛ, патриарх руски, 1946-
        Мисли за всеки ден от годината / патриарх Московски и на цяла Русия Кирил ; прев. от рус. ез. Йоан Карамихалев ; предг. Волоколамски митрополит Иларион. - София : [Подворие на Московския и на цяла Русия патриарх], 2018 ([Троян] : Линеа). - 281 с. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Кирил - духовно име на Владимир Михайлович Гундяев ; Йоан - духовно име на Янко Михалев Карамихалев ; Иларион - духовно име на Григорий Валериевич Алфеев. - От преводача: с. 9-10.

ISBN 978-619-90683-2-8 (подв.)
1. Християнство - проповеди
27-475
COBISS.BG-ID 44757000

БК 2021/11 Кн 35
НАУМ, митрополит Струмишки, 1961-
        Преодоляване на дуализма / митрополит Наум Струмишки ; прев., предг. Александра Миленкова. - София : Симолини 94, 2018. - 249 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Надминување на дуализмот. - Наум - духовно име на Наум Люубомир Илиевски. - Възприетата форма на името на прев. Александра Миленкова е Александра Иванова Карамихалева.

ISBN 978-619-7265-49-1
1. Православие - проповеди
271.2-475
COBISS.BG-ID 44812552

БК 2021/11 Кн 36
ПАИСИЯ, монахиня
        История на манастира. Чудесното житие на преподобна Ирина Хрисоваландска и някои от нейните многочислени чудеса / Паисия Монахи Хрисоваландска. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2020. - 96 с. : с ил., портр. ; 21 см

Прев. от рус. ез. - Възприетата форма на името на авт. Паисия Монахи Хрисоваландска е монахиня Паисия. - Изд. на Свещения манастир на преподобна Ирина Хрисоваландска - Ликовриси, Гърция. - Някои съвременни чудеса на света Ирина Хрисоваландска: с. 62-92.

ISBN 978-954-391-145-5
1. Ирина, света, 828-921 - жития 2. Светци, гръцки - жития 3. Гърция - религия
27-36(495)(092)
929 Ирина, света
COBISS.BG-ID 44872712

БК 2021/11 Кн 37
        СВЕТЕЦА от затворите Валериу Гафенку (1921-1952) : свидетелства за живота на Валериу Гафенку, събрани и анотирани от монах Моисе / прев. от рум. Мария Дерменджиева. - София [т.е. Банкя] : 360, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 392 с. : с ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Valeriu Gafencu - sfântul închisorilor (1921-1952). - Но се хвалим и със скърбите / Андрей, архиепископ на Алба Юлия: с. 7-11. - Андрей - духновното име на Йоан Андрейкуц.

ISBN 978-619-91205-0-7 : 12 лв.
1. Гафенку, Валериу, 1921-1952 - биографии 2. Богослови, румънски - биографии 3. Румъния - религия
27-12(498)(092)
929 Гафенку, Валериу
COBISS.BG-ID 44828424

БК 2021/11 Кн 38
        СВЕТИТЕ отци от нашата обител чудотворят... / пролог Монахиня Стилияни. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2020. - 88 с. : с цв. ил. ; 21 см

Прев. от рус. ез. - Изд. на Свети дев. общеж. манастир Пантократор Таос (Дау) Пентели - Гърция.

ISBN 978-954-391-148-6
1. Светци 2. Манастири - Атон 3. Атон - религия
271.2-36
271.2-788(495)
COBISS.BG-ID 44896264

27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ

БК 2021/11 Кн 39
БОГДАНОВ, Христо Йорданов, 1940-2020
        Каин и Земята : естетика на митопоетичната концепта за началото / Христо Богданов. - София : Пропелер, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 1052 с. ; 24 см

ISBN 978-954-392-595-7
1. Стар завет 2. Космогония 3. Митология - философия
27-23
1:27-264
27-17
COBISS.BG-ID 44792584

УИЛКИН, Уенди
        Библия за деца Вж Кн 22

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ

БАРАКОВА, Зорница Крумова, 1970-
        Родовият дух Доспевски в историята на Бялото братство Вж Кн 193


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/11 Кн 40
ПАВЛОВ, Александър Цветомиров, 1991-
        Най-големите фалшификации в миналото и днес / Александър Павлов. - София : Пропелер, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 200 с. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Най-големите фалшификации. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 193-194.

ISBN 978-954-392-570-4 : 15 лв.
1. Пропаганда 2. Политическа информация - фалшификации 3. История - фалшификации
316.658
323.23
930.2
COBISS.BG-ID 44802824

БК 2021/11 Кн 41
ЧЕШМЕДЖИЕВА, Десислава Стоянова, 1979-
        Етническият друг : образът на ромите, циганите и пътуващите хора в българския и британския печат / Десислава Чешмеджиева-Стойчева ; науч. ред. Светлана Неделчева. - [София] : Асеневци, 2020. - 272 с. : с диагр. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Десислава Чешмеджиева-Стойчева е Десислава Стоянова Чешмеджиева. - Рец.: Елка Добрева, Румяна Тодорова. - Библиогр.: с. 236-252.

ISBN 978-619-7586-18-3 : 22 лв.
1. Роми - в периодичния печат 2. Периодичен печат - България 3. Периодичен печат - Великобритания 4. България - периодичен печат 5. Великобритания - периодичен печат
316.347(=214.58):070
070(497.2+410)
COBISS.BG-ID 44798984

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

ПАВЛОВ, Александър Цветомиров, 1991-
        Най-големите фалшификации в миналото и днес Вж Кн 40

330.5 НАЦИОНАЛНО ИМУЩЕСТВО. НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН СТОПАНСКИ БАЛАНС

БК 2021/11 Кн 42
НЕСТОРОВ, Недялко Мариев, 1986-
        Оценяване на влиянието на външната търговия върху брутния вътрешен продукт на България чрез коинтеграционния подход : монография / Недялко Несторов. - София : Недялко Мариев Несторов, 2019 ([София] : [Миг принт]). - 204 с. : с табл., ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 201-204.

ISBN 978-619-90681-1-3
1. Външна търговия - България 2. Обществен продукт - България 3. България - икономически науки
330.55(497.2)
339.5(497.2)
COBISS.BG-ID 44743432

331.1 ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТЕЩИ

БК 2021/11 Кн 43
ДИМИТРОВА, Ина Димитрова, 1979-
        Живот с увреждане в "трудовата утопия": образи на продуктивизма / Ина Димитрова. - София : Колектив за общ. интервенции, 2019 ([София] : [СУ "Св. Климент Охридски"]). - 67 с. ; 21 см

Библиогр. под линия.

ISBN 978-619-7219-25-8
1. Труд - хора с увреждания - етични проблеми 2. Социална икономика - етични проблеми
331.1-056.26
172
COBISS.BG-ID 44761608

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

БК 2021/11 Кн 44
ИГНАТОВА, Николинка Димитрова, 1965-
        Оценка и повишаване на конкурентоспособността на агенциите за недвижими имоти / Николинка Димитрова Игнатова. - София : Авалон пъблишинг, 2019 ([Русе] : [Авангард принт]). - 368 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Рец.: Йорданка Христова Йовкова, Йорданка Владимирова Ковачева. - Библиогр.: с. 344-352.

ISBN 978-954-9704-39-6 : 16 лв.
1. Недвижима собственост - търговия 2. Конкуренция (икономика)
332.85
339.137
COBISS.BG-ID 44748808

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

ИГНАТОВА, Николинка Димитрова, 1965-
        Оценка и повишаване на конкурентоспособността на агенциите за недвижими имоти Вж Кн 44

339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
Виж и 336.24

НЕСТОРОВ, Недялко Мариев, 1986-
        Оценяване на влиянието на външната търговия върху брутния вътрешен продукт на България чрез коинтеграционния подход : монография Вж Кн 42

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/11 Кн 45
        БЪЛГАРИЯ и българската армия между двете световни войни : сборник със студии и статии / състав., предг. Димитър Недялков ... [и др.]. - София : Пропелер, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 200 с. : с ил. ; 29 см

Други състав.: Светлозар Елдъров, Сево Явашчев. - Изд. на Съюз на възпитаниците на воен. на Негово Величество у-ща, Школа за запасни офицери и родолюбивото войнство и гражданство, Ред. на сп. Един завет. - Продълж. на сб. България в Първата световна война.

ISBN 978-954-392-594-0
1. Въоръжени сили - България - 1919-1945 - сборници 2. България - военно дело
355.1(497.2)(091)(062)
355.48(497.2)(062)
COBISS.BG-ID 44819720

ТОШЕВ, Стефан Тошев, 1859-1924
        България над всичко : недовършените и неиздадени спомени и записки на генерал Стефан Тошев - освободителя на Добруджа Вж Кн 204

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/11 Кн 46
ДИМИТРОВА, Гинка Костова, 1937-
        Призванието да си педагог / Гинка Димитрова. - София : Пропелер, 2019 ([София] : Диджитал принт експрес). - 213 с. : с факс., цв. ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и: Библиография на трудовете на проф. д-р по педагогика Гинка Костова Димитрова: с. 182-194.

ISBN 978-954-392-555-1
1. Димитрова, Гинка Костова, 1937- - биографски материали 2. Педагози, български - биографски материали 3. България - педагогика
37.01-051(497.2)(092)
929 Димитрова, Гинка Костова
COBISS.BG-ID 44821000

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

БК 2021/11 Кн 47
КОСТАДИНОВ, Костадин Василев, 1960-
        Уча цифрите и смятам : забавни задачи, игри и упражнения : 5-7 години / Костадин Костадинов ; худож. Кирил Танев. - София : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - 64 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 29 см

ISBN 978-619-240-133-7 : 7.90 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - смятане 2. Математика - учебни помагала за основни училища
373.2.016(076)
373.3.016:51(076)  
COBISS.BG-ID 44815368

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БК 2021/11 Кн 48
МАРУШКИНА, Силвия Евгениева, 1965-
        Ръководство за учителя при работа с деца в начален етап на обучение за формиране на социална компетентност / Силвия Марушкина. - [София] : Асеневци, 2021. - 60 с. ; 22 см

Рец. Пепа Митева.

ISBN 978-619-7586-21-3 : 9 лв.
1. Гражданско образование - методика на преподаването за основни училища
373.3.035(072)
COBISS.BG-ID 44569352

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/11 Кн 49
ИСАКОВА, Йорданка, 1964-
        Любознателна ваканция след 1. клас : учебно помагало / Йорданка Исакова, Анна Атанасова, Стефан Стефанов. - София : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - 64 с. : с цв. ил. ; 29 см

Пълната форма на името на авт. Йорданка Исакова е Йорданка Исакова Зилберщейн. - Възприетата форма на името на авт. Анна Атанасова е Анна Деянова Деянова-Атанасова.

ISBN 978-619-240-092-7 : 9.90 лв.
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа
373.3.016:0/9(076)
COBISS.BG-ID 44823304

БК 2021/11 Кн 50
ИСАКОВА, Йорданка, 1964-
        Учебно помагало по математика 1. клас / Йорданка Исакова. - София : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - 32 с. : с цв. ил. ; 28 см

Пълната форма на името на авт. Йорданка Исакова е Йорданка Исакова Зилберщейн.

ISBN 978-619-240-135-1 : 5.90 лв.
1. Математика - учебни помагала за основни училища
373.3.016:51(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 44811528

КОСТАДИНОВ, Костадин Василев, 1960-
        Уча цифрите и смятам : забавни задачи, игри и упражнения : 5-7 години Вж Кн 47

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
Виж и 364

БК 2021/11 Кн 51
НИКОЛОВА, Капка Танева, 1972-
        В разбиране на различието : помагало за учители начален етап / Капка Николова, Албена Павлова ; предг. Стойко Иванов. - Варна : Ин дизайн медия, 2019 ([Варна] : Пасат прес). - 32 с. : с табл. ; 21 см

Изд. на Средно у-ще Гео Милев - Варна. - Библиогр.: с. 30-31.

ISBN 978-954-92812-4-8
1. Специални училища - учебно-възпитателна работа
376
COBISS.BG-ID 44876040

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/11 Кн 52
        СТРАТЕГИЯ за изграждане на публичен образ на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" : резултати от научно изследване / Сийка Ковачева ... [и др.] ; състав. Велин Станев, Теофана Димитрова ; науч. ред., предг. Велин Станев. - Пловдив : Коала прес, 2020 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 293 с. : с диагр., табл., сх. ; 21 см

Загл. на кор.: Стратегия за изграждане на публичен образ на Пловдивски университет Паисий Хилендарски. - Други авт.: Ярослава Генова, Теофана Димитрова, Гергана Димитрова, Фани Бойкова, Дора Левтерова, Атанас Владиков, Любомир Стойчев, Мими Василева-Прокопова, Велин Станев. - Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. - Рец.: Иванка Костова, Свободка Класова.

ISBN 978-619-7536-29-4
1. Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - управление и организация 2. Пловдив - висше образование
378.4.07(497.234)
COBISS.BG-ID 44776968

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/11 Кн 53
КРАЛЕВ, Петър Василев, 1960-
        Аяхуаска : свещеният дар на слънцето / Петър Кралев. - 2. изд. - София : Потайниче, 2020 ([София] : [Симолини]). - 160 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2011 на изд. Лъчезар Минчев, установено от доп. източник. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2965-82-4 : 14 лв.
1. Медицински растения - Южна Америка 2. Шаманизъм - Южна Америка 3. Южна Америка - етнология
392.85(8)
258
COBISS.BG-ID 44797192


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

514 ГЕОМЕТРИЯ
Виж и 515.1

БК 2021/11 Кн 54
НАЙДЕНОВ, Милен Найденов, 1946-
        Ограден четириъгълник : статии, доклади, задачи / Милен Найденов. - Варна : [Изд. авт.], 2014. - 65 с. : с черт. ; 21 см

Текст и на англ. ез. - Принтирано изд.

ISBN 954-799-602-9 !
1. Многоъгълници
514.17
COBISS.BG-ID 44736520

521/524 АСТРОНОМИЯ

СОКОЛОВСКИ Руди, Хисела
        Какво е Вселената : целият материален свят Вж Кн 19

СПАРОУ, Джайлс, 1970-
        Енциклопедия на Космоса Вж Кн 21

535 ОПТИКА
Виж и 159.937.51; 537.53; 537.86; 539.1

БК 2021/11 Кн 55
ЩИЛИЯНОВ, Здравко Георгиев
        Светлината и нейната сянка : физико-философско изследване : същност, състав, прояви, непроучени процеси и истината за светлината! / Здравко Щилиянов. - Ямбол : Жельо Учков, 2020. - 144 с. : с ил. ; 30 см

Кой е автора: с. 142.

ISBN 978-954-391-143-1 : 12 лв.
1. Светлина 2. Космология
535.1
COBISS.BG-ID 44809736

539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА

БК 2021/11 Кн 56
ЩИЛИЯНОВ, Здравко Георгиев
        Кварки : научно-философско изследване на това, което знаем, което предполагаме и което предлагаме, ... и т.н. / Здравко Щилиянов. - Ямбол : Жельо Учков, 2020. - 48 с. : със сх., ил. ; 21 см

Кой е автора: с. 43-44.

ISBN 978-954-391-144-8 : 5 лв.
1. Елементарни частици
539.12
COBISS.BG-ID 44792840

592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Виж и 57.06

СОКОЛОВСКИ Руди, Хисела
        Ерата на динозаврите : вълнуващо приключение назад във времето Вж Кн 18

ХИБЪРТ, Клеър, 1970-
        Енциклопедия на динозаврите Вж Кн 23


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

611 АНАТОМИЯ. АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ
Виж и 343.93; 572; 591.3; 591.4; 616-091; 743

СОКОЛОВСКИ Руди, Хисела
        Човешкото тяло : една невероятна машина Вж Кн 20

612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ
Виж и 159.91; 577; 581.1; 591.1; 616-092

СОКОЛОВСКИ Руди, Хисела
        Човешкото тяло : една невероятна машина Вж Кн 20

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

БК 2021/11 Кн 57
        РИСК базирани проверки в здравеопазването / Златица Петрова ... [и др.]. - София : Бивалвия, 2020. - 204 с. : с табл., портр., диагр. ; 21 см

Други авт.: Тодор Черкезов, Ралица Златанова-Великова, Елисавета Петрова-Джеретто, Александрина Гигова. - Рецензии / Цекомир Воденичаров, Е. Шипковенска: с. 7-11. - Представяне на авторите: с. 198-204. - Библиогр.: с. 194-197.

ISBN 978-619-91569-0-2
1. Здравеопазване - управление на риска
614.2
005.52:005.334
COBISS.BG-ID 44819976

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/11 Кн 58
ГЕОРГИЕВА, Славка
        Пръстът на съдбата : книга за феномена Стоян Марков / Славка Георгиева. - 4. изд. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2020. - 160, 32 с. : с факс., цв. ил. ; 21 см

1. изд. 2000.

ISBN 978-954-391-140-0
1. Марков, Стоян Димитров, 1971- - биографии 2. Екстрасенси - България - биографии 3. Парапсихология 4. България - обща терапия
615.85(497.2)(092)
159.961(497.2)(092)
929 Марков, Стоян Димитров
COBISS.BG-ID 44808968

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/11 Кн 59
         [ЧЕТИРИДЕСЕТ] 40 домашни теста за здравето : последна проверка преди доктора / състав. Марина Христова. - София : Аргонавти, 2019 (София : Дом и пари). - 74 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91423-3-2
1. Симптоматология - наръчници
616-07(035)
COBISS.BG-ID 44815624

621 МАШИНОСТРОЕНЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЯДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО
Виж и 677.05

БК 2021/11 Кн 60
ДИМИТРОВ, Венцислав Панев, 1975-
        Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни системи за проектиране в машиностроенето I / Венцислав Димитров, Веселина Димитрова. - Сливен [т.е. Ямбол] : ИК "Жельо Учков", 2020. - 120 с. : с ил., сх. ; 21 см

Изд. на ТУ - София. Инж.-пед. фак. - Сливен. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Георги Петров Тонков.

ISBN 978-954-391-150-9 : 15 лв.
1. Машини - проектиране - автоматизация - лабораторни ръководства за ВУЗ
621.01:004(076)(075.8)
004(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44858120

БК 2021/11 Кн 61
ДИМИТРОВ, Венцислав Панев, 1975-
        Ръководство за лабораторни упражнения по проектиране на шприцформи и пресформи / Венцислав Димитров, Веселина Димитрова. - Сливен [т.е. Ямбол] : ИК "Жельо Учков", 2020. - 80 с. : с ил., сх. ; 21 см

Изд. на ТУ - София. Инж.-пед. фак. - Сливен. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Георги Димитров Тодоров.

ISBN 978-954-391-149-3 : 12 лв.
1. Машинни елементи - проектиране - автоматизация - лабораторни ръководства за ВУЗ
621-2.01:004(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44859400

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

БК 2021/11 Кн 62
ПЕТРОВ, Николай Иванов, 1953-
        Управление на електромеханични системи и тяхната надеждност / Николай Ив. Петров, Кремена Й. Димитрова. - София [т.е. Ямбол] : ИК "Жельо Учков", 2020. - 204 с. : с ил. ; 24 см

Рецензия / Пенчо Георгиев: с. 203. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 200-202.

ISBN 978-954-391-147-9 : 20 лв.
1. Електрозадвижване - учебници за ВУЗ 2. Електродвигатели - надеждност - учебници за ВУЗ
621.313(075.8)
COBISS.BG-ID 44782856

621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА. ЕЛЕКТРОННИ ТРЪБИ. ФОТОКЛЕТКИ. УСКОРИТЕЛИ

БК 2021/11 Кн 63
МАРИНОВ, Марин Петров, 1948-
        Ръководство за упражнения по микропроцесорна техника : на базата на микроконтролери от гамата Z8 на фирмата Zilog / Марин Маринов. - [Перник] : Европ. политехн. унив., 2013 ([София] : [Жаккомерс]). - 97 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-2983-14-9 : 5 лв.
1. Микропроцесори - учебни помагала за ВУЗ
621.382(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44845064

БК 2021/11 Кн 64
MARINOV, Marin Petrov, 1948-
        Digital microelectronics : lectures course / Marin Marinov. - [Перник] : Европ. политехн. унив., 2013 ([София] : Жаккомерс). - 100 с. : с ил. ; 30 см

ISBN 978-954-2983-13-2 : 9.80 лв.
1. Микроелектроника - лекции за ВУЗ
621.382(075.8)
COBISS.BG-ID 44830728

629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Виж и 625; 656

БК 2021/11 Кн 65
ПЕТРОВ, Николай Иванов, 1953-
        Навигационни и електронни системи на автомобила / Николай Петров. - София [т.е. Ямбол] : ИК "Жельо Учков", 2020. - 108 с. : с ил., сх. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Боян Лалов.

ISBN 978-954-391-146-2 : 15 лв.
1. Автомобили - части 2. Автомобили - управление
629.331.05
COBISS.BG-ID 44789000

636 ЖИВОТНОВЪДСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ). СКОТОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

ЛЬОПТИ, Еманюел, 1973-
        Фермата : енциклопедия за деца : по идея на Жак Бомон Вж Кн 12

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/11 Кн 66
        КУЛИНАРНИ шедьоври за рибари, авджии и прочeе табиетлии : 160 лично изпитани в кухнята рецепти за дълъг живот чрез здравословно хранене с риба, дивеч и разни други благини, включително специалните народни гозби за големите православни празници / състав. Николай Светлев - Доцента. - София : АТЛ-50, 2019 ([София] : Симолини 94). - 136 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7194-46-3 : 10 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55(083.12)
COBISS.BG-ID 44835336


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

7.01/.097 - ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕХНИКИ. ХУДОЖЕСТВЕНО МАЙСТОРСТВО. ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ШКОЛИ, СТИЛОВЕ, ВЛИЯНИЕ. ОБЕКТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗКУСТВА

БК 2021/11 Кн 67
        ПЪТЕШЕСТВИЯ : научна конференция 2020, [София] / състав., науч. ред. Ингеборг Братоева-Даракчиева - отг. ред. ... [и др.] = Journeys : annual conference 2020, [Sofia] / ed. by Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva ... [и др.]. - София : Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2021 ([София] : Дайрект сървисиз). - 502 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Изкуствоведски четения : тематичен рецензиран годишник за изкуствознание : ново изкуство = Art readings : thematic peer-reviewed art studies annual : new art, ISSN 1313-2342. [т.] 2 ; 2020)

Други науч. ред.: Камелия Николова, Милена Божикова, Милена Георгиева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-8594-99-8
ISBN 978-954-8594-71-4 !
1. Изкуство, съвременно - конференции
7.038(06)
COBISS.BG-ID 44870664

72 АРХИТЕКТУРА
Виж и 624; 625; 626; 627; 69

РЪЖЕВА, Магдалина Полинова, 1978-
        Пловдив - Баухаус Вж Кн 14

РЪЖЕВА, Магдалина Полинова, 1978-
        Пловдив - Капана и Джумаята Вж Кн 15

РЪЖЕВА, Магдалина Полинова, 1978-
        Пловдив - стария град Вж Кн 16

RǍŽEVA, Magdalina Polinova, 1978-
        Plovdiv - Bauhaus Вж Кн 24, Кн 25

RǍŽEVA, Magdalina Polinova, 1978-
        Plovdiv - Kapana and Dzhumayata Вж Кн 26

RǍŽEVA, Magdalina Polinova, 1978-
        Plovdiv - the old town Вж Кн 27

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА

КАЦАРОВ, Васил Танчов
        Римско монетно съкровище от село Попинци, община Панагюрище (І-ІІІ в.) Вж Кн 187

745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2021/11 Кн 68
ДЪБОВА, Веселина Минкова
        Азбука на дърворезбата : методическо ръководство за църковна дърворезба. Ч. 2, Класическа дърворезба. Проектиране и моделиране на мотиви от църковната дърворезба / Веселина Дъбова. - [София] : [Изд. авт.], [2020]. - 40 с. : с ил. ; 21 см

Принтирано изд.

ISBN 978-619-188-459-9
1. Дърворезба - методика на преподаването - ръководства
745.51(072)(035)
COBISS.BG-ID 44836616

780.616 КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

ШПИЛМАН, Владислав, 1911-2000
        Пианистът : Варшавски спомени 1939-1945 Вж Кн 111

781 ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА. ОБЩИ ВЪПРОСИ
Виж и 78.01

БК 2021/11 Кн 69
ЯНАКИЕВ, Иван Костадинов, 1987-
        Концертният строй A1 = 432 Hz : и отворените квинти: опит за интегрално акустическо, психофизиологическо, когнитивно и практическо изследване / Иван Янакиев. - София : Марс 09, 2021 ([София] : Дайрект сървисиз). - 392 с. : с табл., цв. диагр., ноти ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: The concert pitch A1=432 Hz. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 363-372. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2925-47-7 (подв.)
1. Музика - теория
781
COBISS.BG-ID 44833288

БК 2021/11 Кн 70
ЯНАКИЕВ, Иван Костадинов, 1987-
        Микрохроматичната музика през XX-XXI век : теория и практика / Иван Янакиев. - София : Марс 09, 2021 ([София] : Дайрект сървисиз). - 172 с. : с ил., табл., ноти ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Microchromatic music in the 20th and 21st century. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 146-155. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2925-48-4
1. Музика - 20-21 век 2. Тон (музика)
781.22.036
COBISS.BG-ID 44889352

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/11 Кн 71
КАЦАРОВА, Силвия, 1954-
        Мой сън... / Силвия Кацарова ; [послесл.] Валентин Пензов ; отг. ред. Георги Тошев. - [София] : [Ефект адвъртайзинг], [2019] ([София] : Pulsio print). - 267, [17] с. : с цв. ил., портр., факс. ; 24 см

ISBN 978-619-90794-7-8 : 24.90 лв.
1. Кацарова, Силвия, 1954- - биографски материали 2. Естрадни певци, български - биографски материали 3. България - музика
784.7.071.2(497.2)(092)
929 Кацарова, Силвия
COBISS.BG-ID 44805896

793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ)
Виж и 394.23; 394.25; 688.74

БК 2021/11 Кн 72
АВРАМОВ, Иван Харалампиев, 1932-
        Практическо помагало за решаване на кръстословици. Т. 2 / Иван Аврамов. - Варна ; Добрич : [Изд. авт.], 2020 ([Добрич] : Нилекта принт). - 336 с. ; 16 см

1. Енигматика - ръководства
793.7(035)
COBISS.BG-ID 44787976

796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
Виж и 379.8; 685.6; 685.7

БК 2021/11 Кн 73
ИВАНЧЕВ, Николай Иванов, 1967-
        Удовлетвореност от живота и от някои житейски области при спортуващи : допринася ли спортуването за удовлетвореността от личностното развитие, постиженията и уменията : монография / Николай Иванчев. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2020. - 177 с. : с диагр., табл., сх. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Людмил Кръстев, Станислава Стоянова. - Библиогр.: с. 147-176.

ISBN 978-954-00-0248-4
1. Спорт - психология
796:159.9
COBISS.BG-ID 44747784

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ

ДОНЧЕВА, Лилия Крумова, 1976-
        Научен английски в областта на спорта : монография Вж Кн 75

796.3 ИГРИ С ТОПКА
Виж и 797.25

БК 2021/11 Кн 74
БОТЕВ, Цоньо Георгиев, 1949-
        Спомени за баскетбола в Габровски окръг / Цоньо Ботев. - Габрово : Колонел, 2020 ([Габрово] : [Българи]). - 263 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8268-67-7 : 15 лв.
1. Баскетбол - Габровски окръг - история - спомени 2. Габровски окръг - физическа култура и спорт
796.323(497.21-35)(091)(093.3)
COBISS.BG-ID 44796936


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/11 Кн 75
ДОНЧЕВА, Лилия Крумова, 1976-
        Научен английски в областта на спорта : монография / Лилия Крумова Дончева. - София : НСА прес, 2021 ([София] : [Авангард прима]). - 149 с. : с диагр., табл. ; 21 см

Текст и на англ. ез. - Рец.: Даниела Дашева, Лейла Димитрова. - Библиогр.: с. 146-148.

ISBN 978-954-718-658-3
1. Спорт - научноизследователска работа - методи на изследване и техника на писане 2. Английски език - стилистика 3. Научен език и стил
811.111'38:001.4
796.011:001.891
COBISS.BG-ID 44746504

БК 2021/11 Кн 76
MUNRO, Hector Hugh, 1870-1916
        Six short stories and six tests / Saki ; състав. Ваня Иванова. - Пловдив : Koala press, 2020 (София : DPX). - 136 с. ; 21 см. - (Language trainer)

Saki - псевд. на авт. Hector Hugh Munro. - Възприетата форма на името на състав. Ваня Иванова е Ваня Иванова Зидарова. - Текст и на бълг. ез. - Рец.: Златороса Неделчева-Белафанте, Гергана Петкова.

ISBN 978-619-7536-58-4 : 9 лв.
1. Английски език - учебни помагала
811.111(076)
821.111-32
COBISS.BG-ID 44844808

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК)

БК 2021/11 Кн 77
KOHLHAGEN, Norgard, 1941-
        Die Rivalinnen : plus Grammatik- und Wortschatzübungen : adaptiert [за ниво] A2 / Norgard Kohlhagen ; състав. Ралица Златева. - 2. изд. - Пловдив : Koala press, 2020 ([София] : [DPX]). - 84 с. ; 21 см. - (Sprachtrainer)

Ралица Златева - псевд. на състав. Кана Иванова Димитрова. - 1. изд. 2007.

ISBN 978-619-7536-55-3 : 9 лв.
1. Немски език - учебни помагала за средни училища
811.112.2(076)(075.2)
821.112.2-91-31
COBISS.BG-ID 44844296

811.124 ЛАТИНСКИ ЕЗИК

БК 2021/11 Кн 78
ПЕТКОВА, Гергана Атанасова, 1982-
        Тестове за подготовка и самоподготовка по латински език със специализирана терминология за студентите от специалност "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация", "Медицинска сестра" и "Акушерка". Ч. 1, Азбука, произношение и ударение; първо склонение, второ склонение, прилагателни имена по първо и второ склонение; сложни клинични термини от гръцки произход / Гергана Петкова. - Пловдив : Коала прес, 2020 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 101 с. ; 21 см

Текст и на лат. ез.

ISBN 978-619-7536-71-3
1. Латински език - тестове за ВУЗ
811.124(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 44787464

БК 2021/11 Кн 79
PETKOVA, Gergana Atanasova, 1982-
        Tests for practice in class and self-preparation in Latin and specialized terminology for students of "Medicine", "Dental Medicine", "Pharmacy". Pt. 1, Alphabet, pronunciation and accentuation; first and declension - nouns and adjectives, complex clinical terms (Greek by origin) / Gergana Petkova. - Plovdiv : Koala Press, 2020 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 59 с. ; 21 см

Текст и на лат. ез. - Рец. Boyan Zlatanov.

ISBN 978-619-7536-74-4
1. Латински език - тестове за ВУЗ
811.124(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 44871688

821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/11 Кн 80
        ИЗБРАНИ афоризми от световноизвестни мислители : подредени хронологично от античността до най-ново време = Ausgewählte Aphorismen Weltbekannter Denker : chronologisch aufgelistet von der Antike bis zu neuester Zeit / състав. и прев. от нем. на бълг. Руска Симеонова. - [София] : Коала, 2020 (София : DPX). - 279 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. в текста, за състав. - на гърба на кор. - Библиогр.: с. 277-278.

ISBN 978-619-7536-73-7

821-84(082.2)
COBISS.BG-ID 44863496

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/11 Кн 81
        СКЪСАНИТЕ обувки / худож.Таня Колева. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моята първа приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-102-3 : 2.20 лв.

821-93-34
COBISS.BG-ID 44815112

821(6)-93 АФРИКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/11 Кн 82
        ИЗ мрежите на Анансе : африкански приказки / прев. от англ. Диляна Георгиева ; ил. Виктория Видевска. - София : Ерове, 2019 (София : Симолини 94). - 84 с. : с ил. ; 24 x 24 см. - (Серия Ер малки)

Без сведение за ориг. загл. - Биогр. данни за прев., ил. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-7313-11-6 : 20 лв.

821(6)-93-34
COBISS.BG-ID 44874760

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/11 Кн 83
ДЖЕРЪМ, Джеръм К., 1859-1927
        Трима души в една лодка : без да става дума за кучето / Джером К. Джером ; прев. от англ. Красимира Маврова. - [Ново изд.]. - [Бургас] : Хеликон, [2020] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 264 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Three men in a boat (to say nothing of the dog). - Възприетата форма на името на авт. Джером К. Джером е Джеръм К. Джеръм.

ISBN 978-619-7547-46-7 : 12.95 лв.

821.111-313.1
COBISS.BG-ID 44725000

БК 2021/11 Кн 84
ДЖЕРЪМ, Джеръм К., 1859-1927
        Трима души в една лодка : без да става дума за кучето / Джером К. Джером ; прев. от англ. Красимира Маврова. - [Ново изд.]. - [Бургас] : Хеликон, [2020] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 264 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Three men in a boat (to say nothing of the dog). - Възприетата форма на името на авт. Джером К. Джером е Джеръм К. Джеръм

ISBN 978-619-7547-47-4 (подв.) : 15.95 лв.

821.111-313.1
COBISS.BG-ID 44726536

БК 2021/11 Кн 85
МАЛИ, Джема, 1971-
        Смъртниците : злото трябва да се разпознава / Джема Мали ; прев. от англ. Златка Паскалева. - София : Артлайн студиос, 2013. - 304 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Killables / Gemma Malley. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2908-48-7 : 14.90 лв.

821.111-312.9
COBISS.BG-ID 44733448

MUNRO, Hector Hugh, 1870-1916
        Six short stories and six tests Вж Кн 76

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/11 Кн 86
АЛМЪНД, Дейвид, 1951-
        Скелиг / Дейвид Алмънд ; прев. от англ. Борис Шопов. - София : Артлайн студиос, 2011. - 256 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Skellig / David Almond. - За автора: с. 5-6.

ISBN 978-954-2908-10-4 : 11.99 лв.
ISBN 978-954-2809-10-4 !

821.111-93-312.9
COBISS.BG-ID 44811784

БК 2021/11 Кн 87
        ДОМАШНИЯТ любимец на Пепа : based on the TV series Peppa pig by Neville Astley, Mark Baker / [прев. Христо Коцев]. - София : Артлайн студиос, 2017. - [20] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Peppa's first pet. - Името на прев. установено от доп. източник.

ISBN 978-619-193-095-1 : 4.99 лв.

821.111-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 44826632

БК 2021/11 Кн 88
        МОЯТ татко : based on the TV series Peppa pig by Neville Astley, Mark Baker / [прев. Христо Коцев]. - София : Артлайн студиос, 2017. - [16] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: My daddy. - Името на прев. установено от доп. източник.

ISBN 978-619-193-093-7 : 4.99 лв.

821.111-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 44837128

БК 2021/11 Кн 89
        МОЯТА мама : based on the TV series Peppa pig by Neville Astley, Mark Baker / [прев. Христо Коцев]. - София : Артлайн студиос, 2017. - [20] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: My mummy. - Името на прев. установено от доп. източник.

ISBN 978-619-193-098-2 : 4.99 лв.

821.111-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 44826120

БК 2021/11 Кн 90
        ПЪРВИЯТ ден на Джордж в занималнята : based on the TV series Peppa pig by Neville Astley, Mark Baker / [прев. Христо Коцев]. - София : Артлайн студиос, 2017. - [24] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: George's first day at playgroup. - Името на прев. установено от доп. източник.

ISBN 978-619-193-097-5 : 4.99 лв.

821.111-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 44837640

УИЛКИН, Уенди
        Библия за деца Вж Кн 22

БК 2021/11 Кн 91
ФИЛПОТ, Елън
        Пепа играе футбол : книжката е базирана на телевизионната поредица Peppa Pig, създадена от Невил Астли и Марк Бейкър / адапт. Елън Филпот ; прев. Христо Коцев. - София : Артлайн студиос, 2017. - 31 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Peppa plays football. - Кн. от поредицата Научи се да четеш - ниво 2.

ISBN 978-619-193-096-8 : 5.99 лв.

821.111-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 44831240

БК 2021/11 Кн 92
ФИЛПОТ, Елън
        Пепа отива да плува : книжката е базирана на телевизионната поредица Peppa Pig, създадена от Невил Астли и Марк Бейкър / адапт. Елън Филпот ; прев. Христо Коцев. - София : Артлайн студиос, 2017. - 31 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Peppa goes swimming. - Кн. от поредицата Научи се да четеш - ниво 1

ISBN 978-619-193-099-9 : 5.99 лв.

821.111-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 44830472

821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/11 Кн 93
ДЖОЙС, Джеймс, 1882-1941
        Одисей / Джеймс Джойс ; прев. Иглика Василева. - 3. обновено изд. - София : Хеликон, [2020] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 838 с. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Ulysses / James Joyce. - 1. изд. 2004 на изд. Фама

ISBN 978-954-2984-83-2 : 29.95 лв.

821.111(417)-31
COBISS.BG-ID 44766472

БК 2021/11 Кн 94
ДЖОЙС, Джеймс, 1882-1941
        Одисей / Джеймс Джойс ; прев. Иглика Василева. - 3. обновено изд. - София : Хеликон, [2020] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 838 с. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Ulysses / James Joyce. - 1. изд. 2004 на изд. Фама

ISBN 978-954-2984-84-9 (подв.) : 39.95 лв.

821.111(417)-31
COBISS.BG-ID 44765192

821.111(417)-93 ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/11 Кн 95
ЛАНДИ, Дерек, 1974-
        Скълдъгъри Плезънт / Дерек Ланди ; прев. от англ. Емануил Томов. - 3. изд. - София : Артлайн студиос, 2019. - 312 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Skulduggery Pleasant / Derek Landy. - 1. изд. 2010.

13.99 лв.
ISBN 978-954-9253-35-1 !

821.111(417)-93-312.9
COBISS.BG-ID 44730632

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/11 Кн 96
САНДЪРСЪН, Брандън, 1975-
        Легион / Брандън Сандерсън ; прев. от англ. Йоана Гацова. - София : Артлайн студиос, 2016. - 73 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Legion / Brandon Sanderson.

ISBN 978-619-193-078-4 : 7.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 44741384

821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/11 Кн 97
БЪРНЕТ, Франсис Ходжсън, 1849-1924
        Тайната градина / Франсис Бърнет ; прев. Елен Хаджиилиева. - [6. изд.]. - [София] : Хеликон, [2019] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 280 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: The secret garden / Frances Hodgson Burnett. - Името на прев. Елен Хаджиилиева погрешно отпеч. в кн.  Елена Хаджийска. - 1. изд. 1983 на изд. Отечество.

ISBN 978-619-7547-24-5 : 12.95 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 44797960

БК 2021/11 Кн 98
ГРИЙНУОЛД, Томи, 1962-
        Наръчник на Чарли Джо Джаксън за повишаването на оценката / Томи Грийнуолд ; ил. от Дж. П. Кувърт ; прев. Ана Нанева. - София : Артлайн студиос, 2016. - 264 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Charlie Joe Jackson's guide to extra credit / Tommy Greenwald. - Загл. на предзагл. с.: Наръчник на Чарли Джо Джаксън за увеличаването на домашната работа. - Кн. 2 от поредицата Наръчник на Чарли Джо Джаксън.

ISBN 978-619-193-075-3 : 11.99 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 44846344

БК 2021/11 Кн 99
ГРИЙНУОЛД, Томи, 1962-
        Наръчник на Чарли Джо Джаксън как да не четеш / Томи Грийнуолд ; ил. Дж. П. Кувърт ; прев. от англ. Ана Нанева. - София : Артлайн студиос, 2015. - 221 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Charlie Joe Jackson's guide to not reading / Tommy Greenwald. - Кн. 1 от поредицата Наръчник на Чарли Джо Джаксън.

ISBN 978-619-193-014-2 : 11.99 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 44819208

БК 2021/11 Кн 100
ПЪРС, Линкълн, 1963-
        Големият Нейт: на това му се казва класа / Линкълн Пърс ; прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Артлайн студиос, 2016. - 216 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Big Nate: in a class by himself / Lincoln Peirce

ISBN 978-619-193-031-9 : 11.99 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 44792072

БК 2021/11 Кн 101
РЪСЕЛ, Рейчъл Рене, 1945-
        Дневниците на загубенячката. [Т.] 1, Истории от един не толкова прекрасен живот / Рейчъл Рене Ръсел ; прев. от англ. ез. Надя Златкова. - София : Артлайн студиос, 2012. - 282 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Dork diaries / Rachel Renée Russell

ISBN 978-954-2908-49-4 : 11.99 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 44804616

БК 2021/11 Кн 102
РЪСЕЛ, Рейчъл Рене, 1945-
        Дневниците на загубенячката. [Т.] 3, Истории от една не толкова талантлива поп звезда / Рейчъл Рене Ръсел ; прев. от англ. ез. Яна Грозева. - София : Артлайн студиос, 2013. - 312 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Dork diaries / Rachel Renée Russell. - Възприетата форма на името на прев. Яна Грозева е Яна Радостинова Маркова. - За авт.: с. 312

ISBN 978-954-2908-70-8 : 11.99 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 44808456

БК 2021/11 Кн 103
РЪСЕЛ, Рейчъл Рене, 1945-
        Дневниците на загубенячката. [Т.] 6, Истории от едно не толкова щастливо сърцераздирателно събитие / Рейчъл Рене Ръсел, в сътрудничество с Ерин Ръсел ; [ил.] Ники Ръсел ; прев. Надя Златкова. - София : Артлайн студиос, 2015. - 344 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Dork diaries tales from a not-so-happy heartbreaker / Rachel Renée Russell. - Сведения за авт. отговорност на Ники Ръсел и Ерин Ръсел установени от доп. източник. - За авт.: с. 341.

ISBN 978-619-193-022-7 : 12.99 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1536264402

БК 2021/11 Кн 104
ТВЕН, Марк, 1835-1910
        Приключенията на Том Сойер / Марк Твен ; прев. Нели Доспевска. - [12. изд.]. - [Бургас] : Хеликон, [2019] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 308 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: The adventures of Tom Sawyer / Mark Twain. - Марк Твен - псевд. на авт. Самюъл Лангхорн Клемънс. - 1. изд. 1954 на изд Нар. младеж. - За книгата и автора: с. 303-304.

ISBN 978-954-2984-92-4 : 8.95 лв.

821.111(73)-93-311.3
COBISS.BG-ID 44816136

БК 2021/11 Кн 105
ТВЕН, Марк, 1835-1910
          Приключенията на Том Сойер / Марк Твен ; прев. Нели Доспевска. - [12. изд.]. - [Бургас] : Хеликон, [2019] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 308 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: The adventures of Tom Sawyer / Mark Twain. - Марк Твен - псевд. на авт. Самюъл Лангхорн Клемънс. - 1. изд. 1954 на изд Нар. младеж. - За книгата и автора: с. 303-304.

ISBN 978-619-7547-36-8 (подв.) : 11.95 лв.

821.111(73)-93-311.3
COBISS.BG-ID 44816648

821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

KOHLHAGEN, Norgard, 1941-
        Die Rivalinnen : plus Grammatik- und Wortschatzübungen : adaptiert [за ниво] A2 Вж Кн 77

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/11 Кн 106
КАРИЕР, Жан-Клод, 1931-2021
        Махабхарата / [адапт.] Жан-Клод Кариер ; предг. Мирела Лингорска ; прев. от фр. ез. Галина Русева-Соколова ; ил. Пенко Гелев. - [София] : Индолог. фонд. Изток-Запад, 2018. - 239 с. : с ил. ; 25 см. - (Библиотека Традиции и съвременност) (Поредица Индийска класика)

Ориг. загл., установено от доп. източник: The Mahabharata / Jean-Claude Carriere.

ISBN 978-954-92863-8-0 (подв.)

821.133.1-91-34
COBISS.BG-ID 44825096

821.134.2-93 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/11 Кн 107
ГАЙЕГО Гарсия, Лаура, 1977-
        Омниа : всичко, за което може да мечтаеш / Лаура Гайего ; ill. Xavier Bonet ; прев. от исп. Ангелина Димитрова. - [София] : Тонипрес-ай, 2018 ([София] : [Изток-Запад]). - 224 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Omnia / Laura Gallego García.

ISBN 978-619-7002-13-3 : 11.90 лв.

821.134.2-93-312.9
COBISS.BG-ID 44784136

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/11 Кн 108
ИЛФ, Иля, 1897-1937
          Дванайсетте стола / Иля Илф и Евгений Петров ; прев. Боян Станков. - [Ново изд.]. - [Бургас] : Хеликон, [2019] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 576 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Двенадцать стульев / Илья Ильф, Евгений Петров. - Иля Илф - псевд. на авт. Иля Арнолдович Файнзилберг, Евгений Петров - псевд. на авт. Евгений Петрович Катаев

ISBN 978-619-7547-18-4 : 15.95 лв.

821.161.1-313.1
COBISS.BG-ID 44843528

БК 2021/11 Кн 109
ИЛФ, Иля, 1897-1937
        Дванайсетте стола / Иля Илф и Евгений Петров ; прев. Боян Станков. - [Ново изд.]. - [Бургас] : Хеликон, [2019] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 576 с. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Двенадцать стульев / Илья Ильф, Евгений Петров. - Иля Илф - псевд. на авт. Иля Арнолдович Файнзилберг, Евгений Петров - псевд. на авт. Евгений Петрович Катаев

ISBN 978-619-7547-19-1 (подв.) : 17.95 лв.

821.161.1-313.1
COBISS.BG-ID 44844040

БК 2021/11 Кн 110
ИЛФ, Иля, 1897-1937
        Златният телец / Иля Илф и Евгений Петров ; прев. Боян Станков. - [Ново. изд.]. - [София] : Хеликон, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт). - 648 с. ; 21 см 

Ориг. загл., установено от доп. източник: Золотой телëнок / Илья Ильф, Евгений Петров. - Иля Илф - псевд. на авт. Иля Арнолдович Файнзилберг, Евгений Петров - псевд. на авт. Евгений Петрович Катаев.

ISBN 978-619-7547-42-9 (подв.) : 19.95 лв.

821.161.1-313.1
COBISS.BG-ID 44852744

821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/11 Кн 111
ШПИЛМАН, Владислав, 1911-2000
        Пианистът : Варшавски спомени 1939-1945 / Владислав Шпилман ; увод и комент. Анджей Шпилман ; прев. от пол. Маргрета Григорова. - Русе : Елиас Канети, 2019. - 279 с. : с ил., портр. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Pianista / Władysław Szpilman. - Капитан Вилм Хозенфелд : фрагменти от записките му / прев. от нем. Пенка Ангелова: с. 221-238. - Мост между Владислав Шпилман и Вилм Хозенфелд, построен от 49 фрагмента / Волф Бирман ; прев. от нем. Пенка Ангелова: с. 239-274.

ISBN 978-954-2992-39-4 : 16 лв.
1. Шпилман, Владислав, 1911-2000 - спомени 2. Пианисти, полски - спомени 3. Полша - музика
821.162.1-94
780.616(438)(092)(0:82-94)
929 Шпилман, Владислав
COBISS.BG-ID 44865288

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/11 Кн 112
АНТОВ, Пламен, 1964-
        Анималистиката на Емилиян Станев : биополитически и философски проблеми, критика на политическото : Станев и Хайдегер : литературно изследване / Пламен Антов. - [София] : Книги за всички, 2019 ([София] : [Ню принт къмпани]). - 444 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Пламен Антов е Пламен Антов Петков.

ISBN 978-619-7535-03-7 : 15 лв.
1. Станев, Емилиян, 1907-1979 - творчество - философски проблеми 2. Хайдегер, Мартин, 1889-1976 - мироглед 3. Писатели, български - творчество - философски проблеми 4. Философи, немски - мироглед 5. България - литературознание 6. Германия - философия
821.163.2(092)
1(430)(092)
929(497.2+430)
COBISS.BG-ID 44864008

БК 2021/11 Кн 113
АНТОВ, Пламен, 1964-
        Пред непостижимото: Емилиян Станев и Мартин Хайдегер : философска зооантропология на Ем. Станев : Хайдегер и Изтокът : литературно изследване / Пламен Антов. - [София] : Книги за всички, 2021 ([София] : [Инвестпрес]). - 236 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Пламен Антов е Пламен Антов Петков. - Библиогр.: с. 221-234

ISBN 978-619-7535-18-1 : 12 лв.
1. Станев, Емилиян, 1907-1979 - творчество - философски проблеми 2. Хайдегер, Мартин, 1889-1976 - мироглед 3. Писатели, български - творчество - философски проблеми 4. Философи, немски - мироглед 5. България - литературознание 6. Германия - философия
821.163.2(092)
1(430)(092)
929(497.2+430)
COBISS.BG-ID 44749064

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/11 Кн 114
БЪНКОВ, Вихрен Миланов, 1949-
        Епиграми на килограми / Вихрен Бънков ; предисл. Боян Балкански. - София : Пропелер, 2019 ([София] : Диджитал принт експрес). - 78 с. ; 20 см

Боян Балкански - псевд. на авт. на доп. материал Боян Виденов Кръстанов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-392-557-5

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 44796424

БК 2021/11 Кн 115
ВАСИЛЕВА, Дияна, 1968-
        Седефка : поезия-хумор / Дияна Василева ; ил. Дияна Василева Иванова. - Добрич : Дияна Василева Иванова, 2019 (Добрич : Зона артпринт). - 20 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Дияна Василева е Дияна Василева Иванова.

ISBN 978-619-91235-1-5

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 44740616

БК 2021/11 Кн 116
        ВЪЗРОЖДЕНСКИ пориви : поетична антология, посветена на 150-годишнината от създаването на списание "Читалище" / глав. ред., предг. Петър Динчев. - София : Фонд. Читалище - 1870 г., 2020 ([София] : [Булгед]). - 240 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-9508-20-8 : 10.01 лв.

821.163.2-1(082.21)
COBISS.BG-ID 44813832

БК 2021/11 Кн 117
ГАНЧЕВ, Борислав Иванов, 1959-
        Фениксът любов : избрана лирика / Борислав Ганчев ; худож. Велина Даскалова. - [София] : АТЛ-50, 2018 ([София] : [Спектър]). - 40 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7194-28-9 : 5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44748552

БК 2021/11 Кн 118
ГЕОРГИЕВ, Велико Димитров, 1955-
        Носталгия и копнежи : стихове / Велико Георгиев. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 56 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-371-645-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44744712

БК 2021/11 Кн 119
ГРИГОРОВА, Димитринка, 1955-
        Тя - любовта : любовна лирика / Димитринка Митова ; худож. Димитринка Митова. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2019. - 136 с. : с цв. ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Димитринка Митова е Димитринка Григорова, с пълно име Димитринка Григорова Митова. - Има такава любов / Виолета Станиславова: с. 5-8.

ISBN 978-954-391-128-8 : 9.80 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44793608

БК 2021/11 Кн 120
ДАМЯНОВ, Иван Георгиев, 1976-
        Сърце доброчовечност : прозаична лиричност / Иван Дамянов ; худож. Иван Дамянов. - Ст. Загора : [Изд. авт.], 2019. - 36 с. : с ил. ; 21 см

Принтирано изд.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44790536

БК 2021/11 Кн 121
ДИМИХ, Диана, 1952-
        Дива коза : стихове / Диана Димих ; портретни скици и акварели Диана Димих. - София : Пропелер, 2019 (София : Диджитал принт експрес). - 68 с. : с ил. ; 20 см

Диана Димих - псевд. на авт. Диана Рангелова Георгиева.

ISBN 978-954-392-561-2 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44796680

БК 2021/11 Кн 122
ДОБРЕВА, Росица Пенкова, 1980-
        Завръщане : стихотворения / Росица Добрева. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 28 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-636-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44788488

БК 2021/11 Кн 123
ДРЕНЧЕВ, Георги Иванов, 1943-
        Летателно-произшествено / Георги Дренчев. - София : Пропелер, 2020 ([София] : Direct Services). - 74 с. ; 20 см

ISBN 978-954-392-588-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44826376

ДРЕНЧЕВ, Георги Иванов, 1943-
        Постинги за поезията Вж Кн 155

БК 2021/11 Кн 124
ЕНЧЕВ, Иван Колев, 1942-
        Жарта вземете! : стихотворения / Иван Енчев. - 2. доп. изд. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 64 с. ; 21 см

1. изд. 2015. - Обич ми е нужна / Драгомил Георгиев: с. 59-61. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Драгомил Георгиев е Драгомил Георгиев Атанасов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-371-640-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44769032

БК 2021/11 Кн 125
ЗАХАРИЕВА, Мария Димитрова, 1933-
        Галени мечти / Мария Димитрова Захариева ; ил. Теодора Димитрова Захариева. - София : Спектър, 2019. - 72 с. : с ил. ; 23 см

Любовта е прекрасна, дори само по представа / Николай Атанасов: с. 7-9. - За авт.: с. 14.

ISBN 978-954-435-067-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44863752

МАНОЛОВ, Христо Михайлов, 1937-
        Не бъди на колене : размисли в стихове и проза за дълг, чест, морал, любов, нетърпимост към неправдите, за духовен бунт... Вж Кн 148

БК 2021/11 Кн 126
НИКОЛОВ, Никола, 1936-
        Есенни изгреви / Никола Николов. - София : Феномен, 2019 (София : Скай принт). - 92 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Никола Николов е Никола Николов Костадинов. - Всяка дума къс от мойта плът е... / Пенчо Чернаев: с. 84-86. - Житейският и творчески път на писателя: с. 87-89.

ISBN 978-954-549-141-2 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44786952

БК 2021/11 Кн 127
НИКОЛОВА, Таня Петкова, 1968-
        Толкоз : лирика / Таня Николова = So viel : lyrik / Tanya Nikolova ; прев. от бълг. на нем. Ралица Атанасова-Фолц. - [София] : Фонд. Емили, 2020 ([София] : [Булгед]). - 42, 44 с. ; 20 см

Събитие и явление в европейската поезия / Маргарит Жеков: с. 5-8. - Втората кн. отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-619-7425-04-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44816904

БК 2021/11 Кн 128
ПЕЙЧЕВА, Калина Стефанова, 1983-
        Влюбих се в теб... : стихове / Калина Пейчева. - 2. изд. - [София] : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2020 ([София] : Симолини-94). - 80 с. ; 21 см

1. изд. 2019, установено от доп. източник. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7469-16-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44786184

БК 2021/11 Кн 129
ПЕНКОВА, Лилия, 1969-
        Бягството на принцесата : книга за сериозна поезия и смешни разкази / Лилия Пенкова ; графики Невена Пенева. - София : Librum, 2020 ([София] : [Симолини 94]). - 192 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Лилия Пенкова е Лилия Пенкова Андреева, на ил. Невена Пенева - Невена Пенева Събева. - Какво четете? / Невена Пенева с. 5-9.

ISBN 978-619-91095-5-7 : 12 лв.

821.163.2-1
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44783880

БК 2021/11 Кн 130
ПЕНЧЕВ, Деян Пламенов, 1985-
        Светове : поезия / Деян Пенчев. - София : Изд. ателие Аб, 2020 ([София] : Zape4at.com). - 84 с. ; 20 см

За автора: с. 83

ISBN 978-619-228-079-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44760328

БК 2021/11 Кн 131
САПУНДЖИЕВА, Алтенка Асенова, 1957-
        Дъх на мечти : поезия / Латинка-Златна = Дах маште : поезиjа / Латинка-Златна ; прев. са бугарског Иван Топалски ... [и др.]. - Плевен : Нима, 2015. - 88 с. ; 22 см

Латинка-Златна - псевд. на авт. Алтенка Асенова Сапунджиева. - Други прев.: Милан С. Димитриевич, Милорад Геров, Денко Рангелов, Наjдан Стоjановић. - Люлката на мечтите / Ненад Радош: с. 6-9. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

(Подв.) : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44779784

БК 2021/11 Кн 132
САПУНДЖИЕВА, Алтенка Асенова, 1957-
        Небесна : стихове / Латинка-Златна. - [Троян] : Линеа, 2018 ([София] : Булгед). - 104 с. ; 21 см

Латинка-Златна - псевд. на авт. Алтенка Асенова Сапунджиева. - За авт.: с. 5-6.

ISBN 978-954-9479-90-4 : 10 лв.
ISBN 978-619-90856-1-5 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44883720

БК 2021/11 Кн 133
ТРЕНДАФИЛОВА, Петя Валентинова
        Величественият президент на Република България Румен Радев! / Петя Валентинова Трендафилова. - [София] : [Изд. авт.], [2021]. - 16 с. : с цв. ил. ; 21 см

Принтирано изд.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44729608

БК 2021/11 Кн 134
ТРЕНДАФИЛОВА, Петя Валентинова
        Храмът - символ на вярата! / Петя Валентинова Трендафилова. - [София] : [Изд. авт.], [2021]. - 16 с. : с цв. ил. ; 21 см

Принтирано изд.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44731144

БК 2021/11 Кн 135
ТРЕНДАФИЛОВА, Петя Валентинова
        Честит 24 май господин президент Румен Радев! / Петя Валентинова Трендафилова. - [София] : [Изд. авт.], [2021]. - 16 с. : с цв. ил. ; 21 см

Принтирано изд.

821.163.2-1
821.163.2-4
COBISS.BG-ID 44730376

БК 2021/11 Кн 136
ЦВЕТКОВА, Десислава Цветанова
        Лъчи от небесна любов : стихотворения / Десислава Цветкова. - София : Потайниче, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 108 с. ; 21 см

За стиховете, които носят светлина / Наталия Недялкова: с. 3-4. - За автора: с. 102-103. - Текст и на англ., фр. ез.

ISBN 978-954-2965-83-1 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44764424

БК 2021/11 Кн 137
        L'ABBRACCIO della vita / trad. dei racconti Irina Yordanova ; pref. di Annamaria Abbruzzetti. - Sofia : Propeller, 2019 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 68 с. ; 21 см

Съдържа: Un anello sotto il guanciale : poesia / Irina Yordanova. Perchè, principe? : prosa / Diana Dimikh. - Diana Dimikh - псевд. на авт. Diana Rangelova Georgieva, с възприета форма на името Diana Dimih.

ISBN 978-954-392-551-3

821.163.2-1
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44864520

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/11 Кн 138
ВЪЛЕВ, Цветлин Атанасов, 1970-
        Тъмната страна на сянката / Цветлин Вълев. - София : ИвиПет, 2019 ([София] : [Мениджмънт бизнес машин]). - 414 с. ; 20 см

Кн. 4 от поредицата Какво сънуват чудовищата. - За Цветлин Вълев: с. 413.

ISBN 978-619-7525-02-1 : 14.99 лв.

821.163.2-312.4
COBISS.BG-ID 44768264

БК 2021/11 Кн 139
ГЕОРГ, Мина, 1967-
        Зазоряване : разкази за измислени факти и реални измислици / Мина Георг. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : AV Design Group). - 193 с. ; 21 см

Мина Георг - псевд. на авт. Магда Георгиева Берберова.

ISBN 978-619-188-369-1 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44782344

БК 2021/11 Кн 140
ГОГОВ, Ивайло Свиленов, 1973-
        Село Добрина : разкази / Ивайло Гогов ; худож. Павел Павлов. - София : Арт лайн груп, 2019 ([с. Равно поле, Софийско] : [Бет принт]). - 148 с. : с ил. ; 19 см

ISBN 978-619-91035-4-8 (подв.)

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44757512

БК 2021/11 Кн 141
ДАНАИЛОВ, Георги Христов, 1936-2017
        Къща отвъд света / Георги Данаилов. - [3. изд.]. - [Бургас] : Хеликон, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 252 с. ; 21 см

1. изд. 1996 на изд. Св. Георги Победоносец.

ISBN 978-619-7547-04-7 (подв.) : 19.95 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44755976

БК 2021/11 Кн 142
ДРАГНЕВ, Драгни Георгиев, 1939-
        Тервел Богоравният : роман / Драгни Драгнев. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 130 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-639-5

821.163.2-311.6
COBISS.BG-ID 44743688

БК 2021/11 Кн 143
КОНСТАНТИНОВ, Алеко Иваницов, 1863-1897
        Бай Ганьо / Алеко Константинов. -[64. изд.]. -[Бургас] : Хеликон, [2020] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 176 с. ; 21 см

1. изд. 1895 със загл. Бай Ганю, изд. на книж. Пенчо В. Спасов.

ISBN 978-619-7547-35-1 (подв.) : 9.95 лв.

821.163.2-323.1
COBISS.BG-ID 44753928

БК 2021/11 Кн 144
КОСТОВ, Мирослав Костов
        До дъно! / Мирослав Костов ; ил. Мая Лилова. - 2. изд. - София : Потайниче, 2020 ([София] : [Симолини 94]). - 300 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2018 на изд. ИвиПет.

ISBN 978-954-2965-85-5 : 16.99 лв.

821.163.2-312.9
COBISS.BG-ID 44795400

БК 2021/11 Кн 145
КРУМОВА, Милена Димитрова
        Ореол / Милена Крумова. - София : Милена Димитрова Крумова, 2019 ([Плевен] : Izdavam.com). - 164 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91220-5-1

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44787720

БК 2021/11 Кн 146
КРУМОВА, Милена Димитрова
        Рубин / Милена Крумова. - София : Милена Димитрова Крумова, 2019 ([Плевен] : Izdavam.com). - 271 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91220-2-0

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44784392

БК 2021/11 Кн 147
КУНОВ, Ангел Йорданов, 1941-
        Път с ласките на възвишеното / Ангел Кунов. - София : [Изд.авт.], 2020 ([София] : [Булгед]). - 370 с. : с цв. ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-188-410-0

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44775944

БК 2021/11 Кн 148
МАНОЛОВ, Христо Михайлов, 1937-
        Не бъди на колене : размисли в стихове и проза за дълг, чест, морал, любов, нетърпимост към неправдите, за духовен бунт... / Христо Манолов. - София : Пропелер, 2019 ([София] : Диджитал принт експрес). - 106 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-954-392-552-0

821.163.2-3
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44779272

ПЕНКОВА, Лилия, 1969-
        Бягството на принцесата : книга за сериозна поезия и смешни разкази Вж Кн 129

        L'ABBRACCIO della vita Вж Кн 137

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/11 Кн 149
        БЪЛГАРСКИ народни пословици, поговорки и гатанки / състав. Цанко Лалев ; ил. Красимир Ризов. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

Пълната форма на името на състав. Цанко Лалев е Цанко Лалев Дулев.

ISBN 978-619-240-060-6 : 6.90 лв.

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 44749320

БК 2021/11 Кн 150
ВАНГЕЛОВ, Петър Аспарухов, 1955-
        Страници от дневника на новия век : поезия и проза / Петър А. Вангелов. - 3. доп. изд. - София : Пропелер, 2019 (София : Диджитал принт експрес). - 158 с. : с ил. ; 20 см

1. изд. 2016. - Светлината в душите на хората прониква със зазоряването на утрото / Севдалина Друмешка: с. 3-8. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Севдалина Друмешка е Севдалина Пенева Дерелиева-Друмешка. - Борец за мир / Камелия Димитрова: с. 9-10. - За автора: с. 149.

ISBN 978-954-392-559-9 : 8 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44833032

БК 2021/11 Кн 151
ГРИГОРОВ, Григор Йорданов
        Така беше вчера / Хнихняхньо Хнихнихнев. - София : Пропелер, 2019 ([София] : Диджитал принт експрес). - 244 с. ; 20 см

Хнихняхньо Хнихнихнев - псевд. на авт. Григор Йорданов Григоров. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-392-499-8 : 12 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44794888

БК 2021/11 Кн 152
ДАМЯНОВ, Иван Георгиев, 1976-
        При изгрева на ангелите : поетична прозаичност / Иван Дамянов ; худож. Иван Дамянов. - Ст. Загора : [Изд. авт.], 2019. - 32 с. : с ил., портр. ; 21 см

Принтирано изд.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44791816

БК 2021/11 Кн 153
ДАСКАЛОВ, Христо Атанасов, 1957-
        "Свещен световен театър" с художествен ръководител Христо Атанасов Даскалов - кн. 2 : в памет на Мирча Елиаде / Христо Атанасов Даскалов ; глав. ред. Христо Атанасов Даскалов (Христосананда Сарасвати). - София : Пропелер, 2019. - 229 с. : с ноти ; 20 см

Христосананда Сарасвати - духовно име на Христо Атанасов Даскалов. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-392-554-4

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44803080

БК 2021/11 Кн 154
        ДЕТСКА митология : ако бях Бог... / худож. Милена Гъдева. - София : Потайниче, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 40 с. : с цв. ил. ; 21 см

Съдържа есета от: Андреа Христова, Андрей Николов, Елица Заркова, Емили Ахмед, Севар Петров, Катя Киркова, Никол Георгиева, Александра Казакова, Божидар Георгиев, Дея Христова, Дилян Костадинов, Нели Атанасова, Стефан Спасов, Атанас Кънев, Йоана Петрова, Лилия Бояджиева, Лилия Толева, Мина Таскова, Стефания Станева, Анонимчо Анонимков.

ISBN 978-954-2965-80-0 : 8 лв.

821.163.2-053.2-4(082)
COBISS.BG-ID 44898568

БК 2021/11 Кн 155
ДРЕНЧЕВ, Георги Иванов, 1943-
        Постинги за поезията / Ангел Чортов - Ангар. - София : Пропелер, 2020 ([София] : Direct Services). - 150 с. ; 20 см

Ангел Чортов - Ангар - псевд. на авт. Георги Иванов Дренчев.

ISBN 978-954-392-587-2

821.163.2-4
821.163.2-17
COBISS.BG-ID 44829192

БК 2021/11 Кн 156
        ИЗБРАНИ афоризми и цитати на известни български автори : от Българското възраждане до нашето съвремие / избрала, подредила и прев. от бълг. на нем. ез., предг. Руска Симеонова = Ausgewählte Aphorismen und Zitate bekannter bulgarischer Autoren : von der bulgarischen Aufklärung bis zu unserer Gedenwart / ausgew., geordnet und aus dem Bulgarischen ins Deutsche übers., vorw. Ruska Simeonova. - [Пловдив] : Коала прес, 2020 (София : DPX). - 92 с. ; 21 см

 Биогр. данни за авт. отбелязани в текста, за състав. - на гърба на кор.

ISBN 978-619-7536-72-0

821.163.2-84(082.2)
COBISS.BG-ID 44886536

КАПЧЕВ, Георги Иванов, 1868-1936
        Македония или Гласът на роба Вж Кн 202

БК 2021/11 Кн 157
КРЪСТЕВ, Димитър, 1920-2013
        Реката на свещената маймуна / Димитър Кръстев ; прев. от англ. Йордан Тодоров ; предг. Йордан Тодоров. - София : Ерове, 2019 (София : Симолини 94). - 176 с. : с к., факс., XXXII с. : цв. ил. ; 20 см

Ориг. загл.: River of the sacred monkey / Dimitar Krustev. - Рецензии / Ралица Базайтова, Симеон Идакиев: с. 169-174

ISBN 978-619-7313-12-3 : 18 лв.
1. Мексико - география
821.163.2-992
910.4(72)(0:82-992)
COBISS.BG-ID 44809224

БК 2021/11 Кн 158
МАНОЛОВА, Мария Йорданова, 1939-
        Спомените... обратното броене / Мария Манолова. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 84 с. : с ил., портр. ; 21 см

Повече не ми трябват думи, трябва ми време / Мариана Иванова: с. 3-6. - Пълната форма на името на авт. на предг. Мариана Иванова е Мариана Иванова Колева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-371-643-2

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44759816

БК 2021/11 Кн 159
НАЙДЕНОВ, Милен Найденов, 1946-
        Избрано от спомените ми / Милен Найденов. - Варна : [Изд. авт.], 2020. - [52] с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Принтирано изд.

ISBN 954-799-602-9 !

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44740360

БК 2021/11 Кн 160
НАЙДЕНОВ, Милен Найденов, 1946-
        Спомени / Милен Найденов. - Варна : [Изд. авт.], 2018. - [249] с. : с ил., портр. ; 22 см

Кн. с ръкоп. текст. - Арх. екз. с автогр. текст и автограф. - Принтирано изд.

(Подв.)
ISBN 954-799-602-9 !

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44735752

БК 2021/11 Кн 161
НАЙДЕНОВ, Милен Найденов, 1946-
        Спомени VII / Милен Найденов. - Варна : [Изд. авт.], 2019. - 27 с. ; 21 см

Кор. опис. - Принтирано изд.

ISBN 954-799-602-9 !

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44736264

БК 2021/11 Кн 162
НАЙДЕНОВ, Милен Найденов, 1946-
        Спомени VIII / Милен Найденов. - Варна : [Изд. авт.], 2019. - 24 с. ; 21 см

Кор. опис. - Принтирано изд.

ISBN 954-799-602-9 !

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44736776

ПАПАЗОВ, Димитър Стоянов, 1944-
        Под зеленото знаме. Кн. 1 Вж Кн 3

БК 2021/11 Кн 163
СТОЯНОВ, Захари, 1850-1889
        Записки по българските въстания / Захари Стоянов. - [27. изд.]. - [Бургас] : Хеликон, [2019] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 973 с. : с портр., факс. ; 22 см

Загл. и на стар правопис. - Захари Стоянов - псевд. на авт. Джендо Стоянов Джедев. - 1. изд. 1884-1892, в 3 т., изд. на Обл. печ. - Пловдив, Н. Л. Каравелов и сие - Русе, Анастасия Стоянова - София. - Речник на непознатите думи: с. 951-966. - Преименувани и уточнени географски имена / Александър Кюркчиев: с. 967-970.

ISBN 978-954-2984-81-8 (подв.) : 29.95 лв.
1. Априлско въстание 1876 - спомени 2. България - история
821.163.2-94
94(497.2)"1870/1876(093.3)
COBISS.BG-ID 44744456

ТРЕНДАФИЛОВА, Петя Валентинова
        Честит 24 май господин президент Румен Радев! Вж Кн 135

БК 2021/11 Кн 164
ЦОНЕВ, Стоян, 1941-
        Под знака на Телеца : записки пост рестант / Стоян Цонев. - В. Търново : Фабер, 2019. - 232 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Стоян Цонев е Стоян Цонев Иванов. - Оригинално белетристично повествование / Марин Кадиев: с. 5-8.

ISBN 978-619-00-1075-3

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44795656

БК 2021/11 Кн 165
ЯНЕВ, Янко Канев, 1953-
        През лабиринта на живота : спомени / Янко Янев. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 344 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-371-629-6

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44851976

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/11 Кн 166
БОГДАНОВА, Елена Василева, 1942-
        Синя тинтява : стихове за деца / Елена Богданова ; худож. Илия Пашов. - София : Пропелер, 2019 ([София] : Диджитал принт експрес). - 56 с. : с цв. ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-392-558-2 : 5 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44783368

БК 2021/11 Кн 167
ГАБЕ, Дора Петрова, 1886-1983
        От слон до мравка / Дора Габе ; худож. Кирил Танев. - [5. изд.]. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моите първи стихотворения)

Кор. опис. - 1. изд. 1955 на изд. Нар. култура. 

ISBN 978-619-240-041-5 : 2.20 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44813576

БК 2021/11 Кн 168
ГАНЧЕВ, Борислав Иванов, 1959-
        Дресираният цар : приказки и басни с поуки ясни - кн. 2 / Борислав Ганчев. - София : АТЛ-50, 2020 ([София] : [Спектър]). - 64 с. ; 20 см

На кор. авт. отбелязан с псевд. Борко Бърборко. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7194-64-7 : 8 лв

821.163.2-93-342
821.163.2-93-191
COBISS.BG-ID 44742664

БК 2021/11 Кн 169
ГАНЧЕВ, Борислав Иванов, 1959-
        Мързелан преструван : приказки и басни с поуки ясни - кн. 1 / Борислав Ганчев. - София : АТЛ-50, 2020 ([София] : [Спектър]). - 64 с. ; 20 см

На кор. авт. отбелязан с псевд. Борко Бърборко. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. 

ISBN 978-619-7194-63-0 : 8 лв.

821.163.2-93-342
821.163.2-93-191
COBISS.BG-ID 44767496

БК 2021/11 Кн 170
ГАНЧЕВ, Борислав Иванов, 1959-
        Рунтавата танцьорка : приказки и басни с поуки ясни - кн. 3 / Борислав Ганчев. - София : АТЛ-50, 2021 ([София] : [Спектър]). - 60 с. ; 20 см

На кор. авт. отбелязан с псевд. Борко Бърборко. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7194-65-4 : 8 лв.

821.163.2-93-342
821.163.2-93-191
COBISS.BG-ID 44744968

БК 2021/11 Кн 171
ДУНЧЕВА, Галя Петрова, 1968-
        Хипу в света на сънищата / Галя Дунчева - Дара, Сева Ники ; ил. Елена София. - София : Потайниче, 2020 ([София] : [Симолини]). - 36 с. : с цв. ил. ; 23 x 22 см

Сева Ники - псевд. на бълг. авт. ; Елена София - псевд. на ил. Елена Володиева Стоилова.
 
ISBN 978-954-2965-81-7 (подв.) : 17.99 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 44835848

БК 2021/11 Кн 172
ЕЛИН Пелин, 1877-1949
        Ян Бибиян : невероятните приключения на едно хлапе ; Ян Бибиян на Луната / Елин Пелин. - [11. изд.]. - [Бургас] : Хеликон, [2020] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 268 с. ; 20 см

Елин Пелин - псевд. на авт. Димитър Иванов Стоянов. - 1. изд. 1966 на изд. Бълг. писател.

ISBN 978-619-7547-27-6 : 8.95 лв.

821.163.2-93-312.9
COBISS.BG-ID 44818184

БК 2021/11 Кн 173
ЙОРДАНОВ, Недялко Асенов, 1940-
        Ние букви сме добрички : 30 братя и сестрички / Недялко Йорданов ; ил. София Каракушева. - София : Аз Буки, 2020 ([София] : Алианс принт). - 83 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. на гърба на загл. с.: Ние букви сме добрички, 30 братя и сестрички.

ISBN 978-619-7065-35-0

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44827144

БК 2021/11 Кн 174
КОЛЕВ, Ивомир Петров
        Колю Фичето : историята на прочутия майстор / Ивомир Колев ; ил. Александра Младенова. - София : Бълг. история, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 44 с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-619-7496-64-2 (не е отпеч.) : 5 лв.
ISBN 978-619-7496-23-9 !

821.163.2-93-321.6
COBISS.BG-ID 44813064

БК 2021/11 Кн 175
НАУМОВ, Владимир Анастасов, 1954-
        Забавни детски приказки 2 : с картинки за оцветяване : книга за учителя, родителя и детето / Владимир Наумов ; худож. Мая Бочева. - [София] : Моите артистични лица, 2019 ([София] : Печ. 99 %). - 56 с. : с ил. ; 21 x 30 см

Кор. опис. - Загл. в изд. каре: Забавни детски приказки 2 с картинки за оцветяване. - Няма нищо по-хубаво от една приказка за лека нощ, за добро утро или за добър ден / Катя Стоянова: с. 2-3.

ISBN 978-619-91199-1-4

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 44886024

БК 2021/11 Кн 176
ПАПАЗОВА, Йоанна Грозданова, 1939-
        Моят детски свят : стихове за деца / Йоанна Папазова ; худож. Стоян Петров Зарков. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 32 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-371-638-8

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44785672

БК 2021/11 Кн 177
ПОПОВА, Елена Василева, 1956-
        Трошици обич : разкази за малки и големи деца / Елена Попова ; худож. Ина Ангелова Николова. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 72 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-954-371-641-8

821.163.2-93-32
COBISS.BG-ID 44807688

БК 2021/11 Кн 178
        ПРИ мама и при татко / худож. Кирил Танев. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моите първи стихотворения)

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-128-3 : 2.20 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44814088

РАДЕВА, Милена Радева, 1988-
        Приятели : какво са приятелите? Вж Кн 13

БК 2021/11 Кн 179
        СПАРТАК : по текстове на Мария Даскалова, Христо Данов, Стоил Стоилов, Тодор Харманджиев, Рафаело Джованьоли / ил. Васил Горанов, Олег Топалов. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Приказки и легенди за владетели и герои)

Кор. опис. - Тодор Харманджиев - псевд. на библиогр. предшественик Тодор Александров Илиев.

ISBN 978-619-240-076-7 : 1.50 лв.

821.163.2-93-343
COBISS.BG-ID 44834824

БК 2021/11 Кн 180
ТРИФОНОВА, Красимира, 1954-
        На гости на дъгата / Красимира Трифонова ; худож. Емилия Паркър. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 37 с. : с цв. ил. ; 29 см

Пълната форма на името на авт. Красимира Трифонова е Красимира Трифонова Тилева. - Кн. е ил. с рис. на ученици от Средно у-ще И. Вазов - Н. Загора, Школа по изкуствата Илия Аврамов - Н. Загора, В. Търново.

ISBN 978-954-371-622-7

821.163.2-93-1
821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 44857864

821.163.2-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ

БК 2021/11 Кн 181
        ГЕРОИТЕ на Априлското въстание : по текстове на Захари Стоянов, Константин Константинов, Дагоберт Енглендер, Димитър Икономов, Цанко Лалев. - [София] : Пан, 2019 ([София] : [Циан]). - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Приказки и легенди за владетели и герои)

Кор. опис. - Захари Стоянов - псевд. на библиогр. предшественик Джендо Стоянов Джедев. - Пълната форма на името на библиогр. предшественик Цанко Лалев е Цанко Лалев Дулев. - Кн. е ил. с рис. на: Иван Петров, Димитър Гюдженов, Васил Горанов, Евгени Поптошев

ISBN 978-619-240-077-4 : 1.50 лв.

821.163.2-93-91
COBISS.BG-ID 44875784

БК 2021/11 Кн 182
ЛАЛЕВ, Цанко, 1962-
        Български вълшебни приказки / преразк. Цанко Лалев ; състав. Цанко Лалев ; ил. Олег Топалов. - София : Пан, 2018 ([София] : Образование и наука). - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

Пълната форма на името на адапт. Цанко Лалев е Цанко Лалев Дулев.

ISBN 978-619-240-021-7 (подв.) : 10.90 лв.

821.163.2-93-91
COBISS.BG-ID 44742920

БК 2021/11 Кн 183
ЛАЛЕВ, Цанко, 1962-
        Приказки за самодиви, змейове, лами и други вълшебни създания / преразк. Цанко Лалев ; състав. Цанко Лалев ; ил. Олег Топалов. - София : Пан, 2019 ([София] : Образование и наука). - 48 с. : с цв. ил. ; 30 см

Пълната форма на името на адапт. Цанко Лалев е Цанко Лалев Дулев.

ISBN 978-619-240-103-0 (подв.) : 12.90 лв.

821.163.2-93-91
COBISS.BG-ID 44785928

БК 2021/11 Кн 184
РУСАНОВ, Любомир Кирилов, 1962-
        Маша и мечокът и други приказки : [по] Yulia Zverkova / лит. обраб. Любомир Русанов ; худож. Игор Приходкин. - София : Пан, 2018 ([София] : Образование и наука). - 80 с. : с цв. ил. ; 23 см

Съдържа и: Червената шапчица ; Пепеляшка ; Златокоска и трите мечки ; Красавицата и звяра ; Хензел и Гретел.

ISBN 978-619-240-001-9 (подв.) : 12.90 лв.

821.163.2-93-91
COBISS.BG-ID 44849672

821.163.3 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/11 Кн 185
ГЬОРГЬОСКИ, Миле, 1957-
        Сатирични мистерии : избрани афоризми / Миле Гьоргьоски ; ил. Миро Георгиевски ; състав. и прев. Валентин Димитров. - София [т.е. Варна] : Валентин Любомиров Димитров, 2020 (София : Дайрект сървисиз). - 188 с. : с ил. ; 20 см

Творческа биография: с. 186-187.

ISBN 978-619-91555-0-9 : 15 лв.

821.163.3-84
COBISS.BG-ID 44793096

821.19 АРМЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/11 Кн 186
          ОТ розата - уханието, от човека - човечността : арменски пословици и поговорки / предг., състав., прев. Гоар Хнканосян ; худож. Ашот Хнканосян. - София : Армен. училищно сдружение "Степанос Ховагимян" : Изток-Запад, 2019. - 152 с. : с ил. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: From the rose comes the scent and from the man - the humanity. - Парал. загл. и текст на арм. ез.

ISBN 978-619-91019-2-6 (Арменско училищно сдружение "Степанос Ховагимян")
ISBN 978-619-01-0550-3 (Изток-Запад)

821.19-84
COBISS.BG-ID 44847624


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/11 Кн 187
КАЦАРОВ, Васил Танчов
        Римско монетно съкровище от село Попинци, община Панагюрище (І-ІІІ в.) / Васил Кацаров, Върбин Върбанов, Бойка Златева ; въвед. Атанас Шопов, Николай Ненов. - В. Търново : Фабер, 2019. - 96 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см

Изд. на Ист. музей - Панагюрище. - Библиогр.: с. 38-40. - Рез. на англ. ез. - Съдържа и: Каталог на монетите: с. 41-76.

ISBN 978-619-00-1068-5
1. Монети, римски - Панагюрски край 2. Съкровища - Панагюрски край 3. Попинци (област Пазарджик) - паметници на културата 4. Рим (държава) - нумизматика
904:737.1.032(497.23-22)
737.1.032(497.23-22=124)
COBISS.BG-ID 44848136

БК 2021/11 Кн 188
ЦОНЕВ, Любомир Владимиров, 1954-
        Провадийската Омуртагова колона - опит за анализ / Любомир Цонев. - София : Булга медиа, 2021. - 114 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 111-114.

ISBN 978-954-9670-55-4
1. Паметници на културата - България 2. Колони - Провадия 3. България - паметници на културата
904(497.2)
COBISS.BG-ID 44738312

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/11 Кн 189
КУКУЧЕВ, Иван Георгиев, 1936-
        Искри от жаравата на Тополовград - 2 / Иван Кукучев ; състав. Иван Кукучев ; [предг.] Добри Денков. - Ямбол : Жельо Учков, 2019. - 160 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-391-138-7
1. История - Тополовград - спомени 2. Тополовград - краезнание
908(497.23-21)(093.3)
COBISS.BG-ID 44791048

БК 2021/11 Кн 190
        НЯКОГАШНИЯТ град Мехомия / науч. ред. Стоянка Кендерова ; предисл. Христина Манова. - Благоевград : РИК Ирин-Пирин, 2020. - 296 с. : с ил., факс. ; 17 x 24 см. - (Известия на Исторически музей - гр. Разлог ; т. 1)

Загл. на кор.: Старата Мехомия. - Загл. и на англ. ез.: The former city of Mehomiya. - Изд. на Ист. музей - Разлог. - Именен показалец, геогр. показалец. - Рез. на англ. ез. - Съдържа: Щрихи върху облика на град Разлог / Христина Николова Манова. Разлог - град на четири реки / Илия Тантилов. - Библиогр.: с. 29. Населението на Разлог в началото на XX век : превод и анализ на два регистъра на османотурски език / Стоянка Кендерова. Основен регистър. Мехомия, квартал Керемит ; Основен регистър 2. Продължение на квартал Керемит ; Регистър 2. Мехомия, българи от махалата Чакър / прев. от османотур. Стоянка Кендерова.

ISBN 978-954-8505-92-5
1. История - Разлог - сборници 2. Разлог - краезнание
908(497.23-21)(062)
COBISS.BG-ID 44580360

БК 2021/11 Кн 191
ТАКОВА, Цветка Димитрова, 1952-
        Село Борино [община Борино] - в миналото и настоящето на Родопите : продължение / Цветка Такова ; [предг.] Тодор Згуров, Зекир Велиев. - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2019. - 459 с. : с ил. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. части.

ISBN 978-619-7343-28-1
1. Села - Родопски край - история 2. Борино (област Смолян) - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 44866312

БК 2021/11 Кн 192
ЧУКЛЕВА, Мила Кръстева, 1938-2011
        История на село Росен, Бургаска област / Мила Чуклева ; предг. Женя Костадинова. - София : Потайниче, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 176 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: История на село Росен. - Спомен за Мила Чуклева / Росица Топалова: с. 173-175. - Библиогр.: с. 172.

ISBN 978-954-2965-86-2 : 10 лв.
1. Села - Югоизточна България - история 2. Росен (област Бургас) - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 44777224

910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ

КРЪСТЕВ, Димитър, 1920-2013
        Реката на свещената маймуна Вж Кн 157

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

АНТОВ, Пламен, 1964-
        Анималистиката на Емилиян Станев : биополитически и философски проблеми, критика на политическото : Станев и Хайдегер : литературно изследване Вж Кн 112

АНТОВ, Пламен, 1964-
        Пред непостижимото: Емилиян Станев и Мартин Хайдегер : философска зооантропология на Ем. Станев : Хайдегер и Изтокът : литературно изследване Вж Кн 113

БК 2021/11 Кн 193
БАРАКОВА, Зорница Крумова, 1970-
        Родовият дух Доспевски в историята на Бялото братство / Зорница Баракова. -  Варна [т. е. Бургас] : Сдружение Слънчогледи, 2020 ([Варна] : Хеликс прес). - 56 с. : с ил., портр., факс. ; 22 x 22 см

За авторката: с. 7. - Библиогр.: с. 54-56.

ISBN 978-619-7033-38-0
1. Доспевски (род) 2. Дъновизъм 3. България - генеалогия
929.52(497.2)Доспевски
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 44838408

БК 2021/11 Кн 194
БОНЧЕВ, Веселин Иванов, 1942-
        Пътят на поколението / Веселин Бончев. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 216 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Семейна хроника - памет за поколението / Елена Попова: с. 7-8. - Библиогр.: с. 213-215.

ISBN 978-954-371-637-1
1. Родове, български - Добрич (област) 2. Добрич (област) - генеалогия
929.52(497.21-35) Великови
COBISS.BG-ID 44787208

ГЕОРГИЕВА, Славка
        Пръстът на съдбата : книга за феномена Стоян Марков Вж Кн 58

ДИМИТРОВА, Гинка Костова, 1937-
        Призванието да си педагог Вж Кн 46

КАПЧЕВ, Георги Иванов, 1868-1936
        Македония или Гласът на роба Вж Кн 202

КАЦАРОВА, Силвия, 1954-
        Мой сън... Вж Кн 71

КОЗОДОЙ, Виктор Иванович, 1961-
        Бял реванш в страната на червените рози : Александър Гучков и държавният преврат на 9 юни 1923 година в България Вж Кн 196

БК 2021/11 Кн 195
КОЛЕВА, Пенка Лалева
        Родовете в село Яворец [община Габрово] / Пенка Колева. - В. Търново : Фабер, 2019. - 235 с. : с ил., портр., табл. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-619-00-1081-4
1. Родове, български - Северна България 2. Яворец (област Габрово) - генеалогия
929.52(497.21-22)
COBISS.BG-ID 44812808

ЛАЛЕВ, Цанко, 1962-
        23 царе и царици в българската история Вж Кн 10

ПАИСИЯ, монахиня
        История на манастира. Чудесното житие на преподобна Ирина Хрисоваландска и някои от нейните многочислени чудеса Вж Кн 36

        СВЕТЕЦА от затворите Валериу Гафенку (1921-1952) : свидетелства за живота на Валериу Гафенку Вж Кн 37

ТЕОДОСИЕВ, Николай Милчев, 1952-
        Свещеник Петко Франгов : биография Вж Кн 203

ТОШЕВ, Стефан Тошев, 1859-1924
        България над всичко : недовършените и неиздадени спомени и записки на генерал Стефан Тошев - освободителя на Добруджа Вж Кн 204

ШПИЛМАН, Владислав, 1911-2000
        Пианистът : Варшавски спомени 1939-1945 Вж Кн 111

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ

ПАВЛОВ, Александър Цветомиров, 1991-
        Най-големите фалшификации в миналото и днес Вж Кн 40

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

СОКОЛОВСКИ Руди, Хисела
        Древен Египет : пътуване из тайните на историята Вж Кн 17

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/11 Кн 196
КОЗОДОЙ, Виктор Иванович, 1961-
        Бял реванш в страната на червените рози : Александър Гучков и държавният преврат на 9 юни 1923 година в България / В. И. Козодой ; прев. от рус. ез. Таня Стоянова Нейчева. - В. Търново : Фабер, 2019. - 347 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Белый реванш в стране алых роз. - За автора: с. 345-346. - Библиогр.: с. 340-344.

ISBN 978-619-00-1060-9
1. Гучков, Александър Иванович, 1862-1936 - дейност 2. Политици, руски - дейност 3. Деветоюнски преврат 1923 4. Русия - история 5. България - история
94(470)(092)
94(497.2)"1923"
929 Гучков, Александър Иванович
COBISS.BG-ID 44849928

БК 2021/11 Кн 197
ПЕТКОВА-Енчева, Милена Иванова
        Между Анатолия и Румелия : юруците и стопанското райониране на части от Централните Балкани, средата на XV - средата на XVI век : [монография] / Милена Петкова ; науч. ред. Алексей Кальонски. - София : Гутенберг, 2021 ([София] : Дайрект сървисиз). - 150 с. : с диагр. ; 22 см

Възприетата форма на името на авт. Милена Петкова е Милена Иванова Петкова-Енчева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 126-142. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-176-182-1
1. Стопанско райониране - Балкански полуостров - история 2. Балкански полуостров - история
94(497)"14/15''
COBISS.BG-ID 44807176

БК 2021/11 Кн 198
        СТУДИИ по история 2 : учебно пособие по структурен проект RP-A13/18 Центрове, пътища и територии. Проекции на обмен и конфликтност на Балканите от древността до средата на ХХ в. / Калин Порожанов ... [и др.] ; състав. Калин Порожанов ... [и др.]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2019. - 175 с. ; 25 см

Други авт.: Валентин Китанов, Диана Иванова, Мирослава Георгиева, Александър Порталски, Янко Христов. - Други състав.: Валентин Китанов, Александър Порталски. - Рец.: Васил Марков, Костадин Паев. - Библиогр. след отд. студии.

ISBN 978-954-00-0192-0
1. История - Балкански полуостров - сборници 2. Балкански полуостров - история
94(497)(062)
COBISS.BG-ID 44872200

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/11 Кн 199
БОЯДЖИЙСКИ, Александър Киров, 1974-
        Истинската история на българите : книга, която всеки българин трябва да прочете! задължително!!! / Александър Бояджийски. - [4.] изд. - Бургас : [Изд. авт.], 2019. - 382 с. : с цв. ил., к. ; 24 см

1. изд. 2017 със загл. Книга, която всеки българин трябва да прочете! Задължително!!!!, на изд. Флат - Бургас ; В кн. погрешно отпеч. 3. прераб. изд.

ISBN 978-619-188-304-2 : 30 лв.
1. История - България 2. България - история
94(497.2)
COBISS.BG-ID 44788744

ЛАЛЕВ, Цанко, 1962-
        23 царе и царици в българската история Вж Кн 10

БК 2021/11 Кн 200
        СОФИЯ - Скопие: културни модели и миграции : [доклади от научна конференция, София, 17-18 май 2019] / състав., предг. Надежда Иванова ... [и др.]. - София : Ерове, 2019 ([София] : Смарт офис). - 254 с. : с ил., портр. ; 21 см

Други състав.: Стамен Кънев, Марина Яниславова, Божидар Първанов. - Възприетата форма на името на състав. Марина Яниславова е Марина Яниславова Иванова. - Текст и на макед. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7313-13-0
1. Емиграция и имиграция, македонска - България - конференции 2. България - история 3. Македония - история
94(=163.3)(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 44817928

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/11 Кн 201
ПЕТКОВА-Енчева, Милена Иванова
        Централните Балкани и османците : демографско развитие и аграрна икономика в Източния дял на Тракийската низина през XVI век / Милена Петкова. - София : Гутенберг, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 473 с. : с ил. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Милена Петкова е Милена Иванова Петкова-Енчева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 441-465. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-176-177-7
1. Население - Югоизточна България - история 2. История - България - турско владичество 3. Селско стопанство - Югоизточна България - история - 16 век 4. България - история
94(497.2)"15"
COBISS.BG-ID 44869128

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/11 Кн 202
КАПЧЕВ, Георги Иванов, 1868-1936
        Македония или Гласът на роба / Георги Капчев ; предг. Иван Даракчиев. Предците / Сава Събев. - [Бургас] : Dukaty, 2020 (Бургас : ЦДМ). - 8, 42 с., с. 51-312 : с ил., портр. ; 22 см

Bulgarskoj braći u Macedoniji / August Haralambašić: с. 4. - На братята българи в Македония : стихотворение / Август Харамбашич: с. 5. - Фототип. изд.: Македония или Гласъ на роба / Георгій Ив. Крапчевъ. - Загребъ : Антун Шолц, 1898.

ISBN 978-619-90045-8-6
1. Македонски въпрос 2. Родове, български 3. България - история
94(497.2)"18/19"
929.52(497.2)Капчеви
821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44852232

СТОЯНОВ, Захари, 1850-1889
        Записки по българските въстания Вж Кн 163

БК 2021/11 Кн 203
ТЕОДОСИЕВ, Николай Милчев, 1952-
        Свещеник Петко Франгов : биография / Николай Теодосиев. - София : Николай Милчев Теодосиев, 2020 ([София] : [Print.bg]). - 398 с. : с ил., к., портр., факс. ; 30 см

За авт.: с. 398. - Библиогр.: с. 317-320. - Именен показалец.

ISBN 978-619-90806-5-8
1. Франгов, Петко Тодоров, 1855-1931 - биографии 2. Духовници, български - биографии 3. България - история
94(497.2)"18/19"(092)
929 Франгов, Петко Тодоров
COBISS.BG-ID 44817672

БК 2021/11 Кн 204
ТОШЕВ, Стефан Тошев, 1859-1924
        България над всичко : недовършените и неиздадени спомени и записки на генерал Стефан Тошев - освободителя на Добруджа / Стефан Тошев ; предг. Тодор Костадинов. - София : АТЛ-50, 2015 ([София] : Спектър). - 213 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7194-04-3 : 13.90 лв.
1. Тошев, Стефан Тошев, 1859-1924 - биографски материали 2. Пълководци и генерали, български - биографски материали 3. Военна история - България - спомени 4. България - история
94(497.2)"18/19"(092)
355.48(497.2)(093.3)
929 Тошев, Стефан Тошев
COBISS.BG-ID 44848392

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

КОЗОДОЙ, Виктор Иванович, 1961-
        Бял реванш в страната на червените рози : Александър Гучков и държавният преврат на 9 юни 1923 година в България Вж Кн 196


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

780.61 СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2021/11 Н 1
АРАБОВ, Пламен Янков, 1947-
        Фолклорна дъга [Нотирана музика] : пиеси за класическа китара / Пламен Арабов ; аранжимент, нотопис и ред. Стела Митева-Динкова = Folk rainbow : classical guitar pieces / Plamen Arabov ; arrangement, rev. and notogr. Stela Miteva-Dinkova ; Engl. lang. transl. Dimitar Ninov. - Пловдив : ИМН, 2020. - 23 с. ; 30 см

Възприетата форма на името на авт. на аранжимент Стела Митева-Динкова е Стела Благоева Митева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Диптих за соло китара : Заспало е челебийче : елегия ; Яна овчал лъгала : скерцо ; Пиленце пее, говори : фолклорни фрагменти ; Гиго, мамин Гиго : за китарно дуо.

ISMN 979-0-9021220-1-6

780.614.131.089(497.2)
COBISS.BG-ID 44891400

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/11 Н 2
АРАБОВ, Пламен Янков, 1947-
        Упражнения за музикално-слухово обучение [Нотирана музика] / Пламен Арабов ; нотопис Калина Маринова ... [и др.] = Exercises in ear training / Plamen Arabov ; [Engl. lang. transl. Dimitar Ninov]. - Пловдив : ИМН, 2019. - 84 с. : с ноти ; 24 см

Други нотографи: Стефан Делиганев, Любомира Христова.

ISMN 979-0-9021220-0-9

784.9.089
COBISS.BG-ID 44824072


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК 2021/11 Г 1
ВИТКОВ, Константин Огнянов, 1977-
         Jack Eridon : [комикс] : вуду / история, сценарий, разкадровка, рис. Константин Витков - Титис ; цвят, звукови ефекти, балони Соня Анастасова. - София : Артлайн студиос, 2019. - [144] с. : с цв. ил. ; 24 см

Галерия гост артисти: с. 129-144.

ISBN 978-619-193-141-5 : 25 лв.
1. България - изобразителни изкуства
741.52(497.2)
821.163.2-312.9:741.52
COBISS.BG-ID 44822792

БК 2021/11 Г 2
ОТЛИ, Раян, 1975-
        Невероятния Спайдър-мен : назад към началото : [комикс] / худож. Раян Отли, Умберто Рамос ; сценарий Ник Спенсър ; туш Клиф Ратбърн, Виктор Олазаба ; цвят Лаура Мартин, Едгар Делгадо ; прев. Здравко Генов. - София : Артлайн студиос, 2020. - [152] с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: The amazing Spider-man : back to basics / Ryan Ottley, Nick Spencer. - На гърба на кн. означено 1. - Съдържа и: Комикс от Ден на безплатния комикс 2018 (Невероятния Спайдер-мен).

ISBN 978-619-193-191-0 : 25 лв.

741.52-053.2(73)
821.111(73)-93-312.9:741.52
COBISS.BG-ID 44875272

БК 2021/11 Г 3
ПАУЪЛ, Ерик, 1975-
        The goon : груба сделка : [комикс] / рис. Ерик Пауъл ; цветове Дейв Стюарт ; прев. Симеон Цанев. - [София] : Студио Арт лайн, 2008. - [96] с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The goon / Eric Powell.

ISBN 978-619-193-112-5 : 12.99 лв.
1. САЩ - изобразителни изкуства
741.52(73)
821.111(73)-31:741.52
COBISS.BG-ID 44807432

БК 2021/11 Г 4
СТЕГМАН, Раян, 1981-
        Венъм : рекс : [комикс] / худож. Раян Стегман ; сценарий Дони Кейтс ; прев. Здравко Генов. - София : Артлайн студиос, 2019. - [144] с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Venom : rex / Ryan Stegman, Donny Cates.

ISBN 978-619-193-145-3 : 25 лв.
1. САЩ - изобразителни изкуства
741.52(73)
821.111(73)-312.9:741.52
COBISS.BG-ID 44875016

БК 2021/11 Г 5
ТАЛАИЧ, Далибор, 1972-
        Дедпул избива вселената на Марвел : [комикс] / молив Далибор Талаич ; сценарий Кълън Бън ; цвят Лий Лофридж ; прев. от англ. Йоана Гацова. - София : Артлайн студиос, 2018. - [96] с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Deadpool kills the Marvel Universe. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-193-118-7 : 20 лв.
1. Хърватия - изобразителни изкуства
741.52((497.5)
821.111(73)-312.9:741.52
COBISS.BG-ID 44828680

БК 2021/11 Г 6
ШОУ, Джеф
        Танос печели : [комикс] / худож. Джеф Шоу ; сценарий Дони Кейтс ; цвят Антонио Фабела ... [и др.] ; прев. от англ. Здравко Генов. - София : Артлайн студиос, 2019. - [124] с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Thanos wins / Donny Cates. - Други ил.: Джейсън Бъроус, Марсио Мениз. - Съдържа: Танос (2016) бр. 13-18.

ISBN 978-619-193-142-2 : 25 лв.
1. САЩ - изобразителни изкуства
741.52(73)
821.111(73)-312.9:741.52
COBISS.BG-ID 44896520

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/11 Г 7
СОЛ за живите. Изложба (Добрич ; 2018)
        Сол за живите : творби по стихове на Йордан Кръчмаров (1948-1986) : каталог към изложбата [31 октомври 2018 г.] / текст, състав. Сашо Серафимов. - В. Търново : Фабер, 2018. - 40 с. : с цв. ил., портр. ; 23 x 23 см

Пълната форма на името на състав. Сашо Серафимов е Сашо Серафимов Николов. - Изд. на Худож. галерия - Добрич, Сдружение на писателите - Добрич. - Йордан Кръчмаров - живот в дати и събития / Константин Младенов: с. 40. - Съдържа и: Стихотворения на Йордан Кръчмаров.

ISBN 978-619-00-0840-8
1. Кръчмаров, Йордан Добрев, 1948-1986 - творчество 2. Поети, български - творчество 3. Художници, български - изложби - каталози 4. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(083.824)
821.163.2(092)
821.163.2-1
929(497.2)
COBISS.BG-ID 44861192

БК 2021/11 Г 8
ТАСЕВА, Калина Петрова, 1927-
        Калина Тасева / представена от Румен Серафимов = Kalina Taseva / presented by Rumen Serafimov ; Engl. transl. Todor Shopov. - [София] : Нац. дарителски фонд 13 века България, 2020 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 1 албум (48 с.) : с цв. ил. ; 22 x 23 см. - (Поредица Българско изкуство. Имена = Book series Bulgarian art. Names)

Биографични данни: с. 16-17.

ISBN 978-954-8718-48-6
1. Тасева, Калина Петрова, 1927- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
929 Тасева, Калина Петрова
COBISS.BG-ID 44831752

БК 2021/11 Г 9
ЯНКО, Лика, 1928-2001
        Лика Янко. Общуване със сакралното : изложба в Галерия Лоранъ, 28.10. - 28.11.2019 г., Галерия Контраст, 06.11. - 06.12.2019 г. / [текст] Красимир Илиев ; състав. Красимир Илиев, Лаврен Петров = Lika Yanko. Communicating with the sacral : Exhibition in Loran Galery, 28.10. - 28.11.2019, Contrast Galery, 06.11. - 06.12.2019 / [text] Krassimir Iliev ; comp. Krassimir Iliev, Lavren Petrov ; transl. Nigrita Davies. - София : Галерия Лоранъ, 2019 ([София] : [Симолини]). - 1 албум (211 с.) : с цв. ил. ; 30 см

Лика Янко - псевд. на худож. Евангелина Лазар Янко. - Биографични бележки: с. 204-206. 

ISBN 978-619-7468-04-5 : 35 лв.
1. Янко, Лика, 1928-2001 - творчество - изложби - каталози 2. Художници, български - творчество - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(083.824)
929 Янко, Лика
COBISS.BG-ID 44896776


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

ПАУЪЛ, Ерик, 1975-
        The goon : груба сделка : [комикс] Вж Г 3

СТЕГМАН, Раян, 1981-
        Венъм : рекс : [комикс] Вж Г 4

ТАЛАИЧ, Далибор, 1972-
        Дедпул избива вселената на Марвел : [комикс] Вж Г 5

ШОУ, Джеф
        Танос печели : [комикс] Вж Г 6

821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

ОТЛИ, Раян, 1975-
        Невероятния Спайдър-мен : назад към началото : [комикс] Вж Г 2

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

СОЛ за живите. Изложба (Добрич ; 2018)
        Сол за живите : творби по стихове на Йордан Кръчмаров (1948-1986) : каталог към изложбата [31 октомври 2018 г.] Вж Г 7

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

СОЛ за живите. Изложба (Добрич ; 2018)
        Сол за живите : творби по стихове на Йордан Кръчмаров (1948-1986) : каталог към изложбата [31 октомври 2018 г.] Вж Г 7

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

ВИТКОВ, Константин Огнянов, 1977-
        Jack Eridon : [комикс] : вуду Вж Г 1


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ПЕЙКОВ, Тошо Костадинов, 1951-
        Александър I. Князът на Нова България : исторически фото-албум Вж Г 10

СОЛ за живите. Изложба (Добрич ; 2018)
        Сол за живите : творби по стихове на Йордан Кръчмаров (1948-1986) : каталог към изложбата [31 октомври 2018 г.] Вж Г 7

ТАСЕВА, Калина Петрова, 1927-
        Калина Тасева Вж Г 8

ЯНКО, Лика, 1928-2001
        Лика Янко. Общуване със сакралното : изложба в Галерия Лоранъ, 28.10. - 28.11.2019 г., Галерия Контраст, 06.11. - 06.12.2019 г.  Вж Г 9

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/11 Г 10
ПЕЙКОВ, Тошо Костадинов, 1951-
        Александър I. Князът на Нова България : исторически фото-албум / текст, фотогр., [състав.] Тошо Пейков. - София : Янус, 2019 (София : Лито Балкан). - 1 албум (339 с.) : с цв. ил., портр. ; 33 см

Библиогр.: с. 338-339. - Рез. на нем. ез.

- - Рецензия на публикациите "Александър I. Князът на Нова България" и на продължението "Сръбско-българската война 1885" / Иван Първев. - 2 с. ; 32 см

ISBN 978-619-7008-37-1 (подв.)
1. Владетели, български - албуми 2. България - история
94(497.2)"18"(092)(084.12)
929 Александър I, княз
COBISS.BG-ID 44873224

БК 2021/11 Г 11
ПЕЙКОВ, Тошо Костадинов, 1951-
        Кратка история на Сръбско-българската война през 1885-та : исторически фото-албум / текст, фотогр., [състав.]Тошо Пейков. - София : Янус, 2019 ([София] : Вуду принт). - 1 албум (213 с.) : с ил., портр., к. ; 33 см

Загл. на кор.: Сръбско-българската война 1885. - Загл. на гърба на кн.: Кратка история на Сръбско-българската война 1885. - Продълж. на изд. Александър I. Князът на Нова България.

- - Рецензия на публикациите "Александър I. Князът на Нова България" и на продължението "Сръбско-българската война 1885" / Иван Първев- 2 с. ; 32 см

ISBN 978-619-7008-38-8 (подв.)
1. Сръбско-българска война - албуми 2. Съединение на България - албуми 3. България - история
94(497.2)"1885"(084.12)
COBISS.BG-ID 44890632


Репродукции и портрети

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/11 Г 12
        ПЕРИОДИЧНА система на химичните елементи - дългопериоден вариант [Изобразителен материал] : за ученици 7. - 8. клас. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 таблица : цв., отпеч. едностранно ; 110 x 170 см

ISBN 978-954-2945-97-0
1. Химия - учебни помагала за основни училища 2. Химия - учебни помагала за средни училища
373.3.016:54(075.2)(083)
544.01(075.3)(083)
COBISS.BG-ID 44725512

БК 2021/11 Г 13
        ПЕРИОДИЧНА система на химичните елементи - класически вариант [Изобразителен материал] : за ученици 7. - 8. клас. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 таблица : отпеч. едностранно ; 110 x 170 см

ISBN 978-954-2945-96-3
1. Химия - учебни помагала за основни училища 2. Химия - учебни помагала за средни училища
373.3.016:54(075.2)(083)
544.01(075.3)(083)
COBISS.BG-ID 44721928


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

544 ФИЗИКОХИМИЯ

         ПЕРИОДИЧНА система на химичните елементи - дългопериоден вариант : за ученици 7. - 8. клас Вж Г 12

         ПЕРИОДИЧНА система на химичните елементи - класически вариант : за ученици 7. - 8. клас. Вж Г 13


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ

Атласи

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ)

БК 2021/11 К 1
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        Икономически атлас на България [Картографски ресурс] : природа, население, икономика, райониране, справочна информация / [картограф] Теменужка Бандрова. - Мащаб различен. - София : Датамап-Европа, 2010. - 1 атлас (64 с.) : с цв. к. ; 12 см

Доп. к.: Часови пояси: с. 3 ; Природогеографска карта на Европа: с. 4-5. - Условни знаци.

ISBN 978-954-519-035-3
1. България - социално-икономическо положение
308(497.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 44887560

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/11 К 2
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        Джобен атлас на света [Картографски ресурс] / [картограф] Теменужка Бандрова. - 4. прераб. изд. - Мащаб различен. - София : Датамап - Европа, 2012. - 1 атлас (64 с.) : с цв. ил., к. ; 12 см

1. изд. 2000, установено от доп. източник. - Доп. материали: Слънчева система ; Движения на Земята ; Данни за Земята ; Луна ; Справочни данни ; Знамена. - Условни знаци. - Геогр. показалец.

ISBN 978-954-871-794-6 !

911.2(100)(084.4)
COBISS.BG-ID 44882952


Карти

0 ОБЩ ОТДЕЛ

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/11 К 3
        БЪЛГАРИЯ в обединяваща се Европа [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - М 1:5 100 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци. - 1. изд. 2013, по данни от док. - Доп. материали: Знамена на държавите от Европейския съюз ; Химн на Европейския съюз.

ISBN 978-619-238-037-3
1. Европа - организации
061.1ЕС(084.3)
COBISS.BG-ID 44722440


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

27 ХРИСТИЯНСТВО

        РАЗПРОСТРАНЕНИЕ на християнството (I-III в.) Вж К 20

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

656.1/.5 СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

БК 2021/11 К 4
        БЪЛГАРИЯ [Картографски ресурс] : пътна карта, 4589 населени места : карти на десет града. - 20. изд. - М 1:530 000. - София : Датамап - Европа, 2018. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 69 x 98 см, сгъната до 23 x 13 см

Загл. в изд. каре: Пътна карта на България. - 1. изд. 2011, по данни от док. - Доп. к.: София М 1:75 000 ; София център ; Бургас 1:40 000 ; Пловдив М 1:35 000 ; Пловдив център ; Стара Загора М 1:33 000 ; Варна М 1:45 000 ; Русе М 1:40 000 ; Благоевград М 1:35 000 ; Плевен М 1:40 000 ; Добрич М 1:40 000 ; В. Търново М 1:27 000. - Доп. материал: Километр. разстояния. - Условни знаци. - Текст и на рус. ез.

ISBN 978-954-8717-03-8 !
1. България - транспорт
656.1/.5(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 44844552

БК 2021/11 К 5
        ЕВРОПА [Картографски ресурс] : пътна карта. - 5. прераб. изд. - М 1:5 000 000. - София : Датамап-Европа, [2017]. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 69 x 104, сгъната до 23 x 13 см

Загл. в изд. каре: Пътна карта на Европа. - 1. изд. 2004. - Геогр. наименования на нац. ез. - Доп. к.: Централна Европа М 1:3 500 000 ; Исландия М 1:6 000 000 ; о. Крит М 1:3 500 000. - Условни знаци. - Показалец на градове.

ISBN 978-954-519-004-9 !
1. Европа - транспорт
656.1/.5(4)(084.3)
COBISS.BG-ID 448970329 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/11 К 6
        АЗИЯ - природогеографски зони [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - М 1:11 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 150 см

1. изд. 2014, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-37-6
1. Азия
911.2(5)(084.3)
COBISS.BG-ID 44725256

БК 2021/11 К 7
        БАЛКАНСКИ полуостров - учебна политическа карта [Картографски ресурс]. - М 1:1 375 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : отпеч. едностранно, с ил. ; 150 x 107 см

Доп. к.: Гъстота на населението ; Религия ; Езикови групи М 1:6 450 000. - Доп. материали: Знамена на балканските държави. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-73-4
1. Балкански полуостров
911.3:32(497)(075)(084.3)
COBISS.BG-ID 44724232


БК 2021/11 К 8
        ПЛОВДИВ [Картографски ресурс] : план-указател. - 3. прераб. изд. - М 1:10 000. - София : Датамап-Европа, 2016. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 68 x 99 см, сгъната до 13 x 23 см

Загл. в изд. каре: Карта на Пловдив и региона. - 1. изд. 2002. - Текст и на рус. ез. - Доп. к.: Област Пловдив М 1:280 000 ; Асеновград М 1:15 000 ; Пловдив - стария град ; кв. Прослав ; кв. Коматево. - Условни знаци. - Геогр. показалец.

ISBN 954-8717-27-1 !
1. Пловдив
911.372(497.234)(084.3)
COBISS.BG-ID 44755720

БК 2021/11 К 9
СТОЯНОВА, Йоана Василева, 1981-
        Атлантически океан - природогеографска карта [Картографски ресурс] / картограф Йоана Стоянова ; глав. ред. Антоанета Манева. - [2. изд.]. - М 1:12 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 150 x110 см

1. изд. 2009, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-66-6
1. Атлантически океан
911.2(261)(084.3)
COBISS.BG-ID 44723208

БК 2021/11 К 10
        VARNA [Картографски ресурс] : city map. - М 1:10 000. - Sofia : Datamap-Europe, 2012. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 68 x 99 см, сгъната до 13 x 23 см

Загл. в изд. каре: Varna and Varna region. - Доп. к.: Varna region M 1:300 000 ; Albena M 1:15 000; Beloslav M 1:15 000 ; Devnya M 1& 12 000 ; Sv. sv. Konstantin i Elena M 1:15 000 ; Zlatni pyasatsi M 1:15 000 ; kv Povelyanovo ; kv Galata ; kv Vinitsa. - Условни знаци. - Геогр. показалец.

ISBN 978-954-519-045-2
1. Варна
911.372(497.211)(084.3)
COBISS.BG-ID 44764168

913(497.2) ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/11 К 11
        BULGARIA [Картографски ресурс] : 200 tourist sights : drawings, information, location / text Boris Kolev ; draw. Ivo Stoyanov ; transl. Ventsislava Masheva. - М 1:530 000. - Sofia : Datamap-Europe, 2011. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно, с ил. ; 68 x 98, сгъната до 23 x 13 см

Ориг. загл.: България. - Загл. в изд. каре: 200 tourist sights in Bulgaria. - Условни знаци. - Кратки сведения за туристическите обекти. - Показалец на 200 туристически обекта.

ISBN 978-954-519-042-1
1. България
913(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 44885256

94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

БК 2021/11 К 12
        ПЪРВАТА световна война (1914-1918) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:3 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-066-3

94(100)"1914/1918"(084.3)
COBISS.BG-ID 44731400

БК 2021/11 К 13
        ПЪРВИТЕ кръстоносни походи (XI-XIII век) [Картографски ресурс]. - [2. изд.]. - М 1:3 600 000. - София : Атласи, 2018 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

1. изд. 2011, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-047-2

94(100)"10/12"(084.3)
COBISS.BG-ID 44730888

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

БК 2021/11 К 14
        ВЕЛИКАТА гръцка колонизация (VIII-VI в. пр.Хр.) [Картографски ресурс]. - [2. изд.]. - М 1:2 620 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Загл. погрешно отпеч. в изд. каре: Великата гръцка колонизация (VII-VI в. пр.Хр.). - 1. изд. 2011, по данни от док. - Доп. материал: Улична мрежа на древния Милет. 
- Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-81-9
1. Древна Гърция
94(38)(084.3)
COBISS.BG-ID 44724744

БК 2021/11 К 15
        ГРЪКО-персийски войни (500-449 г. пр.Хр.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - М 1:660 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

1. изд. 2011, по данни от док. - Доп. к.: Битката при термопилите ; Саламинско сражение. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-83-3
1. Древна Гърция 2. Древна Персия
94(38)(084.3)
94(355)(084.3)
COBISS.BG-ID 44727816

БК 2021/11 К 16
        ПУНИЧЕСКИТЕ войни (ІII-ІІ в. пр.Хр) [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - М 1:1 190 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

1. изд. 2011, по данни от док. - Доп. к.: Битката при Тразименското езеро ; Битката при Кана. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-88-8
1. Рим (държава) 2. Древна Африка
94(37+397)(084.3)
COBISS.BG-ID 44732680

БК 2021/11 К 17
        РИМСКА Тракия (І-ІV век) [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - М 1:665 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

1. изд. 2011, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-91-8
1. Древна Тракия
94(398)(084.3)
COBISS.BG-ID 44738056

БК 2021/11 К 18
        РИМСКАТА държава преди Октавиан Август (ІІ-І век пр.Хр.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - 1:3 420 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

1. изд. 2011, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-89-5
1. Рим (държава)
94(37)(084.3)
COBISS.BG-ID 44732424

БК 2021/11 К 19
        РИМСКАТА империя по времето на император Траян (98-117 г.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - М 1:3 420 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 110 x 180 см

1. изд. 2011, по данни от док. - Условни знаци. - Геогр. показалец.

ISBN 978-954-2945-90-1
1. Рим (държава)
94(37)(084.3)
COBISS.BG-ID 44720136

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

БК 2021/11 К 20
        РАЗПРОСТРАНЕНИЕ на християнството (I-III в.) [Картографски ресурс]. - [2. изд.]. - М 1:3 400 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

1. изд. 2011, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-038-0
1. Европа
94(4)"00/02"(084.3)
27-9(084.3)
COBISS.BG-ID 44727048

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/11 К 21
        ВТОРАТА балканска (Междусъюзническа) война 1913 г. [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - М 1:600 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил., портр. ; 110 x 180 см

1. изд. 2011, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-029-8
1. Балкански полуостров
94(497)"1912/1913"(084.3)
COBISS.BG-ID 44739336

БК 2021/11 К 22
        ГЕРМАНИЯ и Италия през XIV-XV век [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - М 1:1 900 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

1. изд. 2011, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-052-6
1. Германия 2. Италия
94(430)"13/14"(084.3)
94(450)"13/14"(084.3)
COBISS.BG-ID 44731656

БК 2021/11 К 23
        МОСКОВСКОТО княжество през XIV-XV век [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - М 1:2 650 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 180 x 110 см

1. изд. 2011, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-051-9
1. Русия
94(470)"13/14"(084.3)
COBISS.BG-ID 44739848

БК 2021/11 К 24
        РАЗПАДАНЕ на Съветския блок (1989-2003) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:2 850 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил., портр. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-074-8
1. СССР
94(47+57)(084.3)
COBISS.BG-ID 44720392

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/11 К 25
        БЪЛГАРИЯ при цар Калоян и цар Иван Асен II (1197-1241) [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - М 1:970 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 180 x 110 см

1. изд. 2011, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-012-0
1. България
94(497.2)"1197/1241"(084.3)
COBISS.BG-ID 44738824

БК 2021/11 К 26
        ПАДАНЕ на България под византийска власт [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2 изд.]. - М 1:900 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

1. изд. 2011, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-009-0
1. България
94(497.2)"1018/1185"(084.3)
COBISS.BG-ID 44726792

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/11 К 27
        КУЛТУРНО развитие на България 1878 - 1944 г. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1: 360 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : отпеч. едностранно, с цв. ил. ; 110 x 180 см

Загл. в изд. каре: Културно развитие на България (1878 - 1944). - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-032-8
1. България
94(497.2)"1878/1944"(084.3)
COBISS.BG-ID 44726280


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/11 Е 1
ЛИЧКОВ, Николай, 1953-
        Възможен подход за създаване на сигурност на организации от националните ведомства и националната критична инфраструктура [Електронен ресурс] / Николай Георгиев, Валери Пъневски. - Текстови данни. - София : Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика "Акад. Ангел Балевски" при БАН, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Възприетата форма на името на авт. Николай Георгиев е Николай Личков, с пълно име Николай Личков Георгиев. - Рец.: Атанас Иванов Начев, Димитър Любенов Димитров. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-7466-08-9
1. Национална сигурност
355.02(0.034)
COBISS.BG-ID 44887816


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БК 2021/11 Е 2
        ФОКУС върху думите [Електронен ресурс]. Ч. 1, Лексикални материали за чуждестранни студенти - научен профил със самостоятелно и свободно ниво на владеене на езика / Мирена Пацева ; науч. ред. Елена Руневска. - Текстови данни. - София : Фак. по слав. филологии, СУ "Св. Климент Охридски", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Авт. на многочастното изд.: Мирена Пацева, Елена Руневска. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-7433-35-7
ISBN 978-619-7433-34-0 !
1. Български език - учебни помагала за чужденци
811.163.2(076)(075.8.034)
COBISS.BG-ID 44766216

БК 2021/11 Е 3
        ФОКУС върху думите [Електронен ресурс]. Ч. 2, Текстове и лексикални задачи за чуждестранни студенти (медиен профил, свободно владеене на езика) / Елена Руневска ; науч. ред. Мирена Пацева. - Текстови данни. - София : Фак. по слав. филологии, СУ "Св. Климент Охридски", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Авт. на многочастното изд.: Мирена Пацева, Елена Руневска. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-7433-34-0 !
ISBN 978-619-7433-35-7 !
1. Български език - учебни помагала за чужденци
811.163.2(076)(075.8.034)
COBISS.BG-ID 44739080


ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИАбруцети, Аннамария вж Abbruzzetti, Annamaria
Аврамов, Иван Харалампиев, 1932- (автор) Кн 72
Алмънд, Дейвид, 1951- (автор) Кн 86
Алфеев, Григорий Валериевич вж Иларион, митрополит Волоколамски, 1966-
Анастасова, Соня Иванова, 1986- (илюстратор) Г 1
Ангар вж Дренчев, Георги Иванов, 1943-
Ангелова, Пенка Емилова, 1949- (преводач) Кн 111
Андонова, Деница Димитрова, 1985- (автор) Кн 30
Андреева, Лилия Пенкова вж Пенкова, Лилия, 1969-
Андрей, архиепископ, 1949- (предговор) Кн 37
Андрейкуц, Йоан вж Андрей, архиепископ, 1949-
Антов, Пламен, 1964- (автор) Кн 112, Кн 113
Арабов, Пламен Янков, 1947- (композитор) Н 1, Н 2
Арабов, Пламен Янков, 1947- вж Arabov, Plamen Jankov, 1947-
Арвайлер, Люсил (илюстратор) Кн 12
Астли, Невил, 1950- (библиогр. предшественик) Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 92
Атанасов, Драгомил Георгиев вж Георгиев, Драгомил, 1955-
Атанасов, Николай Павлов, 1963- (предговор) Кн 125
Атанасова, Анна Деянова Деянова- вж Деянова-Атанасова, Анна Деянова, 1963-
Атанасова-Фолц, Ралица Живкова, 1986- (преводач) Кн 127
Атанасова-Фолц, Ралица Живкова, 1986- вж Atanasova-Volz, Ralica Živkova, 1986-Базайтова, Ралица Петрова, 1965- (рецензия) Кн 157
Бакалова, Гергана (преводач) Кн 17, Кн 19, Кн 20
Балкански, Боян, 1939- (предговор) Кн 114
Бандрова, Теменужка Любенова (картограф) К 1, К 2
Баракова, Зорница Крумова, 1970- (автор) Кн 193
Бейкър, Марк, 1959- (библиогр. предшественик) Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 92
Берберова, Магда Георгиева вж Георг, Мина, 1967-
Бирман, Волф, 1936- (послеслов) Кн 111
Богданов, Христо Йорданов, 1940-2020 (автор) Кн 39
Богданова, Елена Василева, 1942- (автор) Кн 166
Божикова, Милена Борисова, 1959- (съставител) Кн 67, (редактор) Кн 67
Божикова, Милена Борисова, 1959- вж Božikova, Milena Borisova, 1959-
Бойкова, Фани Евгениева, 1964- (автор) Кн 52
Бомон, Емили, 1948- (библиогр. предшественик) Кн 11
Бомон, Жак, 1949- (библиогр. предшественик) Кн 12
Бонет, Ксавие, 1979- (илюстратор) Кн 107
Борко Бърборко вж Ганчев, Борислав Иванов, 1959-
Бончев, Веселин Иванов, 1942- (автор) Кн 194
Ботев, Цоньо Георгиев, 1949- (автор) Кн 74
Бочева, Мая Василева, 1978- (илюстратор) Кн 175
Бояджийски, Александър Киров, 1974- (автор) Кн 199
Братоева-Даракчиева, Ингеборг Георгиева, 1957- (съставител) Кн 67, (редактор) Кн 67
Братоева-Даракчиева, Ингеборг Георгиева, 1957- вж Bratoeva-Darakčieva, Ingeborg Georgieva, 1957-
Бън, Кълън, 1971- (текст) Г 5
Бънков, Вихрен Миланов, 1949- (автор) Кн 114
Бърнет, Франсис Ходжсън, 1849-1924 (автор) Кн 97
Бъроус, Джейсън, 1972- (илюстратор) Г 6


Вангелов, Петър Аспарухов, 1955- (автор) Кн 150
Василев, Емил Христов (автор) Кн 4
Василева, Дияна, 1968- (автор) Кн 115, (илюстратор) Кн 115
Василева, Иглика Василева, 1981- (преводач) Кн 93, Кн 94
Василева-Прокопова, Мими Иванова (автор) Кн 52
Велиев, Зекир Джамалов (предговор) Кн 191
Великова, Ралица Златанова Златанова- вж Златанова-Великова, Ралица Златанова, 1976-
Видевска, Виктория Стефанова, 1998- (илюстратор) Кн 82
Витков, Константин Огнянов, 1977- (художник) Г 1, (текст) Г 1
Владиков, Атанас Игнатов, 1978- (автор) Кн 52
Воденичаров, Цекомир Влайков, 1949- (рецензия) Кн 57
Враджапрана, Правраджика, 1952- (автор) Кн 32
Вълев, Цветлин Атанасов, 1970- (автор) Кн 138
Върбанов, Върбин Добрев, 1972- (автор) Кн 187


Габе, Дора Петрова, 1886-1983 (автор) Кн 167
Гайего, Лаура вж Гайего Гарсия, Лаура, 1977-
Гайего Гарсия, Лаура, 1977- (автор) Кн 107
Ганчев, Борислав Иванов, 1959- (автор) Кн 117, Кн 168, Кн 169, Кн 170
Гарсия, Лаура Гайего вж Гайего Гарсия, Лаура, 1977-
Гацова, Йоана Пламенова (преводач) Г 5, Кн 96
Гелев, Пенко Георгиев, 1968- (илюстратор) Кн 106
Генов, Здравко Стойков, 1993- (преводач) Г 2, Г 4, Г 6
Генова, Ярослава Димитрова (автор) Кн 52
Генчева, Цветана Тодорова, 1964- (преводач) Кн 100
Георг, Мина, 1967- (автор) Кн 139
Георгиев, Велико Димитров, 1955- (автор) Кн 118
Георгиев, Драгомил, 1955- (послеслов) Кн 124
Георгиев, Николай Личков вж Личков, Николай, 1953-
Георгиев, Пенчо Венков, 1942- (рецензия) Кн 62
Георгиева, Диана Рангелова вж Димих, Диана, 1952-
Георгиева, Диляна Георгиева, 1988- (преводач) Кн 82
Георгиева, Милена Георгиева, 1958- (съставител) Кн 67, (редактор) Кн 67
Георгиева, Милена Георгиева, 1958- вж Georgieva, Milena Georgieva, 1958-
Георгиева, Мирослава Стоилова (автор) Кн 198
Георгиева, Славка (автор) Кн 58
Георгиевски, Миро, 1946- (илюстратор) Кн 185
Геров, Милорад, 1938-? (преводач) Кн 131
Гигова, Александрина Пантелеева, 1974- (автор) Кн 57
Гогов, Ивайло Свиленов, 1973- (автор) Кн 140
Горанов, Васил Иванов, 1972- (илюстратор) Кн 179
Ѓорѓијоски, Миле вж Гьоргьоски, Миле, 1957-
Грозева, Яна Радостинова вж Маркова, Яна Радостинова, 1981-
Григоров, Григор Йорданов (автор) Кн 151
Григорова, Димитринка, 1955- (автор) Кн 119, (илюстратор) Кн 119
Григорова, Маргрета Любомирова, 1964- (преводач) Кн 111
Грийнуолд, Томи, 1962- (автор) Кн 98, Кн 99
Гундяев, Владимир Михайлович вж Кирил, патриарх руски, 1946-
Гъдева, Милена (илюстратор) Кн 154
Гьоргьоски, Миле, 1957- (автор) Кн 185


Дамянов, Иван Георгиев, 1976- (автор) Кн 120, Кн 152, (илюстратор) Кн 120, Кн 152
Данаилов, Георги Христов, 1936-2017 (автор) Кн 141
Данов, Христо Милушев, 1908-1997 (библиогр. предшественик) Кн 179
Дара вж Дунчева, Галя Петрова, 1968-
Даракчиев, Иван Стойков, 1948- (предговор) Кн 202
Даракчиева, Ингеборг Георгиева Братоева- вж Братоева-Даракчиева, Ингеборг Георгиева, 1957-
Даскалов, Христо Атанасов, 1957- (автор) Кн 153, (редактор) Кн 153
Даскалова, Велина Венелинова, 1984- (илюстратор) Кн 117
Даскалова, Мария Атанасова (библиогр. предшественик) Кн 179
Девадатта вж Филипович, Божидар Любомиров, 1946-
Дейвис, Нигрита Петрова, 1958- (преводач) Г 9
Дейвис, Нигрита Петрова, 1958- вж Davis, Nigrita Petrova, 1958-
Делгадо, Едгар, 1976- (илюстратор) Г 2
Делиганев, Стефан Милков, 1996- (нотограф) Н 2
Делиганев, Стефан Милков, 1996- вж Deliganev, Stefan Milkov, 1996-
Денков, Добри (предговор) Кн 189
Дерелиева-Друмешка, Севдалина Пенева (предговор) Кн 150
Дерменджиева, Мария Христова, 1965- (преводач) Кн 37
Деянова-Атанасова, Анна Деянова, 1963- (автор) Кн 49
Джедев, Джендо Стоянов вж Стоянов, Захари, 1850-1889
Джеретто, Елисавета Данаилова Петрова- вж Петрова-Джеретто, Елисавета Данаилова
Джером, Джером К., 1859-1927 вж Джеръм, Джеръм К., 1859-1927
Джеръм, Джеръм К., 1859-1927 (автор) Кн 83, Кн 84
Джованьоли, Рафаело, 1838-1915 (библиогр. предшественик) Кн 179
Джойс, Джеймс, 1882-1941 (автор) Кн 93, Кн 94
Димитриевич, Милан С., 1947- (преводач) Кн 131
Димитријевић, Милан С., 1947- вж Димитриевич, Милан С., 1947-
Димитров, Валентин Любомиров, 1946- (съставител) Кн 185, (преводач) Кн 185
Димитров, Венцислав Панев, 1975- (автор) Кн 60, Кн 61
Димитрова, Ангелина Василева, 1946- (преводач) Кн 107
Димитрова, Веселина Красимирова, 1979- (автор) Кн 60, Кн 61
Димитрова, Гергана Димитрова, 1972- (автор) Кн 52
Димитрова, Гинка Костова, 1937- (автор) Кн 46
Димитрова, Ина Димитрова, 1979- (автор) Кн 43
Димитрова, Камелия Иванова, 1958- (предговор) Кн 150
Димитрова, Кана Иванова, 1951- вж Dimitrova, Kana Ivanova, 1951-
Димитрова, Кремена Йорданова, 1975- (автор) Кн 62
Димитрова, Теофана Валентинова, 1977- (автор) Кн 52, (съставител) Кн 52
Димих, Диана, 1952- (автор) Кн 121, (илюстратор) Кн 121
Димих, Диана, 1952- вж Dimih, Diana, 1952-
Динкова, Стела Благоева Митева- вж Miteva, Stela Blagoeva, 1973-
Динчев, Петър Кръстев, 1938- (редактор) Кн 116, (предговор) Кн 116
Добрева, Росица Пенкова, 1980- (автор) Кн 122
Дончева, Лилия Крумова, 1976- (автор) Кн 75
Доспевска, Нели Станиславова, 1915-1988 (преводач) Кн 104, Кн 105
Доцента вж Светлев, Николай Петров, 1953-
Драгнев, Драгни Георгиев, 1939- (автор) Кн 142
Дренчев, Георги Иванов, 1943- (автор) Кн 123Кн 155
Друмешка, Севдалина Пенева Дерелиева- вж Дерелиева-Друмешка, Севдалина Пенева
Дулев, Цанко Лалев вж Лалев, Цанко, 1962-
Дунчева, Галя Петрова, 1968- (автор) Кн 171
Дъбова, Веселина Минкова (автор) Кн 68
Дюамел, Ерик (илюстратор) Кн 11


Елдъров, Светлозар Владимиров, 1956- (съставител) Кн 45, (предговор) Кн 45
Елена София, 1984- (илюстратор) Кн 171
Елин Пелин, 1877-1949 (автор) Кн 172
Енглендер, Дагоберт, 1848-1925 (библиогр. предшественик) Кн 181
Енчев, Иван Колев, 1942- (автор) Кн 124
Енчева, Милена Иванова Петкова- вж Петкова-Енчева, Милена ИвановаЖеков, Маргарит Иванов, 1963- (предговор) Кн 127
Жеков, Маргарит Иванов, 1963- вж Žekov, Margarit Ivanov, 1963-
Жечев, Георги Иванов, 1962- (преводач) Кн 11


Зарков, Стоян Петров, 1945- (илюстратор) Кн 176
Захариева, Мария Димитрова, 1933- (автор) Кн 125
Захариева, Теодора Димитрова, 1995- (илюстратор) Кн 125
Зверкова, Юлия Викторовна (автор) Кн 7, Кн 8, (библиогр. предшественик) Кн 184
Зверькова, Юлия Викторовна вж Зверкова, Юлия Викторовна
Згуров, Тодор Стоев, 1954- (предговор) Кн 191
Зидарова, Ваня Иванова, 1959- вж Zidarova, Vanja Ivanova, 1959-
Зилберщейн, Йорданка Исакова вж Исакова, Йорданка, 1964-
Златанова-Великова, Ралица Златанова, 1976- (автор) Кн 57
Златева, Бойка (автор) Кн 187
Златкова, Надя Иванова, 1957- (преводач) Кн 101, Кн 103


Иванов, Стойко Ванчев, 1957- (предговор) Кн 51
Иванов, Стоян Цонев вж Цонев, Стоян, 1941-
Иванова, Диана Велева (автор) Кн 198
Иванова, Дияна Василева вж Василева, Дияна, 1968-
Иванова, Мариана, 1942- (предговор) Кн 158
Иванова, Марина Яниславова, 1990- (съставител) Кн 200, (предговор) Кн 200
Иванова, Надежда Димитрова (съставител) Кн 200, (предговор) Кн 200
Иванчев, Николай Иванов, 1967- (автор) Кн 73
Игнатова, Николинка Димитрова, 1965- (автор) Кн 44
Идакиев, Симеон Кирилов, 1941- (рецензия) Кн 157
Икономов, Димитър Христов, 1839-1896 (библиогр. предшественик) Кн 181
Иларион, митрополит Волоколамски, 1966- (предговор) Кн 34
Илиев, Красимир Димитров, 1954- (текст) Г 9, (съставител) Г 9
Илиев, Красимир Димитров, 1954-  вж Iliev, Krasimir Dimitrov, 1954-
Илиев, Тодор Александров вж Харманджиев, Тодор, 1905-1993
Илиева, Антоанета Стефанова вж Илиева, Точка, 1989-
Илиева, Точка, 1989- (илюстратор) Кн 14
Илиева, Точка, 1989- вж Ilieva, Točka, 1989-
Илиевски, Наум Любомир вж Наум, митрополит Струмишки, 1961-
Илф, Иля, 1897-1937 (автор) Кн 108, Кн 109, Кн 110
Ильф, Илья, 1897-1937 вж Илф, Иля, 1897-1937
Исакова, Йорданка, 1964- (автор) Кн 49, Кн 50


Йоан, протойерей, 1957- (преводач) Кн 34, (предговор) Кн 34
Йорданов, Недялко Асенов, 1940- (автор) Кн 173
Йорданова, Ирина Димитрова, 1964- вж Jordanova, Irina Dimitrova, 1964-


Кадиев, Марин Стоянов, 1939- (предговор) Кн 164
Калинова, Анна Владкова, 1980- (автор) Кн 14, Кн 15, Кн 16
Калинова, Анна Владкова, 1980- вж Kalinova, Anna Vladkova, 1980-
Кальонски, Алексей Кирилов, 1963- (редактор) Кн 197
Капчев, Георги Иванов, 1868-1936 (автор) Кн 202
Каракушева, София Христова, 1980- (илюстратор) Кн 173
Карамихалев, Янко Михалев вж Йоан, протойерей, 1957-
Карамихалева, Александра Иванова, 1967- (преводач) Кн 35, (предговор) Кн 35
Кариер, Жан-Клод, 1931-2021 (адаптатор) Кн 106
Катаев, Евгений Петрович вж Петров, Евгений, 1903-1942
Кацаров, Васил Танчов (автор) Кн 187
Кацарова, Силвия, 1954- (автор) Кн 71
Кейтс, Дони, 1984- (текст) Г 4, Г 6
Кендерова, Стоянка Тодорова, 1947- (автор) Кн 190, (редактор) Кн 190, (преводач) Кн 190
Кирил, патриарх руски, 1946- (автор) Кн 34
Кирилл, патриарх руски, 1946- вж Кирил, патриарх руски, 1946-
Китанов, Валентин Спасов, 1958- (автор) Кн 198, (съставител) Кн 198
Клемънс, Самюъл Лангхорн вж Твен, Марк, 1835-1910
Клоук, Рене, 1905-1995 (илюстратор) Кн 22
Ковачева, Сийка Костадинова, 1958- (автор) Кн 52
Козодой, Виктор Иванович, 1961- (автор) Кн 196
Колев, Борис Тодоров, 1948- вж Kolev, Boris Todorov, 1948-
Колев, Ивомир Петров (автор) Кн 174
Колева, Ася Николова, 1980- (илюстратор) Кн 15
Колева, Ася Николова, 1980- вж Koleva, Asja Nikolova, 1980-
Колева, Мариана Иванова вж Иванова, Мариана, 1942-
Колева, Пенка Лалева (автор) Кн 195
Колева, Таня Ангелова, 1966- (илюстратор) Кн 81
Колхаген, Норгард, 1941- вж Kohlhagen, Norgard, 1941-
Константинов, Алеко Иваницов, 1863-1897 (автор) Кн 143
Константинов, Константин Илиев, 1890-1970 (библиогр. предшественик) Кн 181
Коско, Рафаела, 1973- (илюстратор) Кн 11
Костадинов, Костадин Василев, 1960- (автор) Кн 9Кн 47
Костадинов, Никола Николов вж Николов, Никола, 1936-
Костадинов, Тодор Павлов, 1959- (предговор) Кн 204
Костадинова, Женя Ангелова, 1970- (предговор) Кн 192
Костов, Мирослав Костов (автор) Кн 144
Коцев, Христо Стоянов, 1970- (преводач) Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 92
Кралев, Петър Василев, 1960- (автор) Кн 53
Крумова, Милена Димитрова (автор) Кн 145, Кн 146
Кръстанов, Боян Виденов вж Балкански, Боян, 1939-
Кръстев, Димитър, 1920-2013 (автор) Кн 157
Кръчмаров, Йордан Добрев, 1948-1986 (доп. материал) Г 7
Кувърт, Дж. П. (илюстратор) Кн 98, Кн 99
Кукучев, Иван Георгиев, 1936- (автор) Кн 189, (съставител) Кн 189
Кунов, Ангел Йорданов, 1941- (автор) Кн 147
Кънев, Стамен Владимиров, 1991- (съставител) Кн 200, (предговор) Кн 200
Кюркчиев, Александър, географ (доп. материал) Кн 163


Лалев, Цанко, 1962- (автор) Кн 10, (адаптатор) Кн 182, Кн 183, (съставител) Кн 149, Кн 182, Кн 183, (библиогр.  предшественик) Кн 181
Ланди, Дерек, 1974- (автор) Кн 95
Латинка-Златна вж Сапунджиева, Алтенка Асенова, 1957-
Левтерова, Дора Стоилова, 1963- (автор) Кн 52
Лилова, Мая Мирославова, 1993- (илюстратор) Кн 144
Лингорска, Мирела Калчева (предговор) Кн 106
Личков, Николай, 1953- (автор) Е 1
Лозанова, Корнелия Иванова, 1966- (преводач) Кн 7, Кн 8, Кн 18, Кн 21, Кн 23
Лофридж, Лий (илюстратор) Г 5
Льопти, Еманюел, 1973- (автор) Кн 11, Кн 12
Льопьоти, Еманюел вж Льопти, Еманюел, 1973-


Маврова, Красимира Петрова, 1962- (преводач) Кн 83, Кн 84
Мали, Джема, 1971- (автор) Кн 85
Манева, Антоанета Николова, 1952- (редактор) К 9
Манова, Христина Николова, 1982- (автор) Кн 190, (предговор) Кн 190
Манолов, Христо Михайлов, 1937- (автор) Кн 148
Манолова, Мария Йорданова, 1939- (автор) Кн 158
Маринов, Марин Петров, 1948- (автор) Кн 63
Маринов, Марин Петров, 1948- вж Marinov, Marin Petrov, 1948-
Маринова, Калина (нотограф) Н 2
Маринова, Калина вж Marinova, Kalina
Маркова, Яна Радостинова, 1981- (преводач) Кн 102
Мартин, Лаура, 1971- (илюстратор) Г 2
Марушкина, Силвия Евгениева, 1965- (автор) Кн 48
Машева, Венцислава вж Maševa, Vencislava
Мениз, Марсио (илюстратор) Г 6
Миленкова, Александра Иванова вж Карамихалева, Александра Иванова, 1967-
Милушева, Анна Огнянова, 1983- (илюстратор) Кн 9
Митева, Стела Благоева, 1973- (аранжимент) Н 1, (нотограф) Н 1, (съставител) Н 1
Митева, Стела Благоева, 1973- вж Miteva, Stela Blagoeva, 1973-
Митева-Динкова, Стела Благоева вж Митева, Стела Благоева, 1973-
Митова, Димитринка Григорова вж Григорова, Димитринка, 1955-
Младенов, Константин Павлов, 1954-2015 (доп. материал) Г 7
Младенова, Александра Мирослав, 1995- (илюстратор) Кн 174
Моисе, монах, 1974- (съставител) Кн 37
Москов, Румен Петров, 1948- (автор) Кн 28
Мънроу, Хектор Хю, 1870-1916 вж Munro, Hector Hugh, 1870-1916


Надева, Надежда вж Христова, Марина Христова, 1986- 
Найденов, Милен Найденов, 1946- (автор) Кн 54, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162
Нанева, Ана Неделчева, 1980- (преводач) Кн 98, Кн 99
Наум, митрополит Струмишки, 1961- (автор) Кн 35
Наумов, Владимир Анастасов, 1954- (автор) Кн 175
Научна конференция Пътешествия (София ; 2020) Кн 67
Научна конференция Пътешествия (София ; 2020) вж Naučna konferencija Pǎtešestvija (Sofija ; 2020)
Научна конференция София - Скопие: културни модели и миграции (София ; 2019) Кн 200
Неделчева, Светлана Йорданова, 1972- (редактор) Кн 41
Недялков, Димитър Илиев, 1959- (съставител) Кн 45, (предговор) Кн 45
Недялкова, Наталия Дмитриевна, 1969- (предговор) Кн 136
Нейчева, Таня Стоянова, 1974- (преводач) Кн 196
Ненов, Николай Иванов, 1966- (предговор) Кн 187
Несторов, Недялко Мариев, 1986- (автор) Кн 42
Николов, Никола, 1936- (автор) Кн 126
Николов, Сашо Серафимов вж Серафимов, Сашо, 1953- 
Николова, Ина Ангелова, 1989- (илюстратор) Кн 177
Николова, Камелия Николова, 1959- (съставител) Кн 67, (редактор) Кн 67
Николова, Камелия Николова, 1959- вж Nikolova, Kamelija Nikolova, 1959-
Николова, Капка Танева, 1972- (автор) Кн 51
Николова, Таня Петкова, 1968- (автор) Кн 127
Николова, Таня Петкова, 1968- вж Nikolova, Tanja Petkova, 1968-
Нинов, Димитър Нинов, 1963- (преводач) Н 1, Н 2
Нинов, Димитър Нинов, 1963- вж Ninov, Dimitǎr Ninov, 1963-


Олазаба, Виктор (илюстратор) Г 2
Отли, Раян, 1975- (художник) Г 2
Ошо, 1931-1990 (автор) Кн 31


Павлов, Александър Цветомиров, 1991- (автор) Кн 40
Павлов, Павел Кирилов, 1974- (илюстратор) Кн 140
Павлова, Албена Тодорова, 1960- (автор) Кн 51
Паисия, монахиня (автор) Кн 36
Паисия Монахи Хрисоваландска вж Паисия, монахиня
Папазов, Димитър Стоянов, 1944- (автор) Кн 3
Папазова, Йоанна Грозданова, 1939- (автор) Кн 176
Папазова, Миглена Боянова (илюстратор) Кн 16
Папазова, Миглена Боянова вж Papazova, Miglena Bojanova
Паркър, Емилия Любомирова, 1973- (илюстратор) Кн 180
Паскалева, Златка Паскалева, 1981- (преводач) Кн 85
Пауъл, Ерик, 1975- (художник) Г 3
Пацева, Мирена Атанасова, 1960- (автор) Е 2, (редактор) Е 3
Пашов, Илия Рачев, 1938- (илюстратор) Кн 166
Пейков, Тошо Костадинов, 1951- (съставител) Г 10, Г 11, (фотограф) Г 10Г 11 (текст) Г 10, Г 11
Пейчева, Калина Стефанова, 1983- (автор) Кн 128
Пенева, Невена, 1979- (предговор) Кн 129, (илюстратор) Кн 129
Пензов, Валентин Кирилов, 1953-2019 (послеслов) Кн 71
Пенкова, Лилия, 1969- (автор) Кн 129
Пенчев, Деян Пламенов, 1985- (автор) Кн 130
Пенчев, Исай Пенчев, 1963- (илюстратор) Кн 10
Петков, Пламен Антов вж Антов, Пламен, 1964- 
Петкова, Гергана Атанасова, 1982- (автор) Кн 78
Петкова, Гергана Атанасова, 1982- вж Petkova, Gergana Atanasova, 1982-
Петкова, Милена Иванова вж Петкова-Енчева, Милена Иванова
Петкова-Енчева, Милена Иванова (автор) Кн 197, Кн 201
Петров, Евгений, 1903-1942 (автор) Кн 108, Кн 109, Кн 110
Петров, Лаврен Александров, 1971- (съставител) Г 9
Петров, Лаврен Александров, 1971- вж Petrov, Lavren Aleksandrov, 1971-
Петров, Николай Иванов, 1953- (автор) Кн 62, Кн 65
Петрова, Златица Георгиева, 1951- (автор) Кн 57
Петрова-Джеретто, Елисавета Данаилова (автор) Кн 57
Попова, Елена Василева, 1936- (предговор) Кн 194
Попова, Елена Василева, 1956- (автор) Кн 177
Порожанов, Калин Стойнев, 1952- (автор) Кн 198, (съставител) Кн 198
Порталски, Александър Савов, 1969- (автор) Кн 198, (съставител) Кн 198
Приходкин, Игор Николаевич, 1959- (илюстратор) Кн 7, Кн 8, Кн 184
Приходкин, Игорь Николаевич, 1959- вж Приходкин, Игор Николаевич, 1959-
Прокопова, Мими Иванова Василева- вж Василева-Прокопова, Мими Иванова
Пъневски, Валери Стефанов, 1962- (автор) Е 1
Първанов, Божидар Ивайлов, 1988- (съставител) Кн 200, (предговор) Кн 200
Първев, Иван Христов, 1960- (рецензия) Г 10, Г 11
Пърс, Линкълн, 1963- (автор) Кн 100


Радева, Милена Радева, 1988- (автор) Кн 13, (илюстратор) Кн 13
Радош, Ненад, 1946-2020 (предговор) Кн 131
Рамос, Умберто, 1970- (художник) Г 2
Рангелов, Денко Манолов (преводач) Кн 131
Ратбърн, Клиф (илюстратор) Г 2
Ризов, Красимир, 1975- (илюстратор) Кн 149
Руди, Хисела Соколовски вж Соколовски Руди, Хисела
Руневска, Елена Николова (автор) Е 3, (редактор) Е 2
Русанов, Любомир Кирилов, 1962- (адаптатор) Кн 184
Русева-Соколова, Галина Йовчева (преводач) Кн 106
Ръжева, Магдалина Полинова, 1978- (автор) Кн 14, Кн 15, Кн 16
Ръжева, Магдалина Полинова, 1978- вж Rǎževa, Magdalina Polinova, 1978-
Ръсел, Ерин (автор) Кн 103
Ръсел, Ники (илюстратор) Кн 103
Ръсел, Рейчъл Рене, 1945- (автор) Кн 101, Кн 102, Кн 103


Сандерсън, Брандън вж Сандърсън, Брандън, 1975-
Сандърсън, Брандън, 1975- (автор) Кн 96
Сапунджиева, Алтенка Асенова, 1957- (автор) Кн 131, Кн 132
Сатянанда Сарасвати, свами, 1923-2009 (автор) Кн 33
Светлев, Николай Петров, 1953- (съставител) Кн 66
Сева Ники (автор) Кн 171
Серафимов, Румен Серафимов, 1955- (текст) Г 8
Серафимов, Румен Серафимов, 1955- вж Serafimov, Rumen Serafimov, 1955-
Серафимов, Сашо, 1953- (текст) Г 7, (съставител) Г 7
Симеонова, Руска Константинова, 1929- (предговор) Кн 156, (съставител) Кн 80, Кн 156, (преводач) Кн 80, Кн 156
Симеонова, Руска Константинова, 1929- вж Simeonova, Ruska Konstantinova, 1929-
Соколова, Галина Йовчева Русева- вж Русева-Соколова, Галина Йовчева
Соколовски, Силвина, 1965- (илюстратор) Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20
Соколовски, Хисела вж Соколовски Руди, Хисела
Соколовски Руди, Хисела (автор) Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20
Сол за живите. Изложба (Добрич ; 2018) Г 7
Спароу, Джайлс, 1970- (автор) Кн 21
Спенсър, Ник, 1967- (текст) Г 2
Станев, Велин Стефанов, 1967- (автор) Кн 52, (съставител) Кн 52, (редактор) Кн 52, (предговор) Кн 52
Станиславова, Виолета Карамфилова, 1951- (предговор) Кн 119
Станков, Боян Цветанов, 1967- (преводач) Кн 108, Кн 109, Кн 110
Стегман, Раян, 1981- (художник) Г 4
Стефанов, Стефан Иванов, 1978- (автор) Кн 49
Стилияни, монахиня, 1933-2019 (предговор) Кн 38
Стоилов, Стоил Трайков, 1945- (библиогр. предшественик) Кн 179
Стоилова, Елена Володиева вж Елена София, 1984- 
Стойчев, Любомир Йорданов (автор) Кн 52
Стойчева, Десислава Стоянова Чешмеджиева- вж Чешмеджиева, Десислава Стоянова, 1979-
Стојановић, Најдан, 1956-2018 вж Стоянович, Найдан, 1956-2018
Стоянов, Димитър Иванов вж Елин Пелин, 1877-1949
Стоянов, Захари, 1850-1889 (автор) Кн 163, (библиогр. предшественик) Кн 181
Стоянов, Иво Калчев вж Stojanov, Ivo Kalčev
Стоянова, Йоана Василева, 1981- (картограф) К 9
Стоянова, Катя Димитрова (предговор) Кн 175
Стоянович, Найдан, 1956-2018 (преводач) Кн 131
Стюарт, Дейв, 1972- (илюстратор) Г 3
Събев, Сава Светославов, 1934- (автор) Кн 202
Събева, Невена Пенева вж Пенева, Невена, 1979-


Такова, Цветка Димитрова, 1952- (автор) Кн 191
Талаич, Далибор, 1972- (художник) Г 5
Танев, Кирил Танов, 1973- (илюстратор) Кн 47, Кн 167, Кн 178
Тантилов, Илия Спасов, 1948- (автор) Кн 190
Тасева, Калина Петрова, 1927- (художник) Г 8
Тасева, Калина Петрова, 1927- вж Taseva, Kalina Petrova, 1927-
Твен, Марк, 1835-1910 (автор) Кн 104, Кн 105
Теодосиев, Николай Милчев, 1952- (автор) Кн 203
Тилева, Красимира Трифонова вж Трифонова, Красимира, 1954-
Титис вж Витков, Константин Огнянов, 1977-
Тодоров, Йордан Николов, 1980- (предговор) Кн 157, (преводач) Кн 157
Томов, Емануил Христов, 1986- (преводач) Кн 95
Топалов, Олег Степанов, 1973- (илюстратор) Кн 179, Кн 182, Кн 183
Топалова, Росица Пенчева, 1966- (доп. материал) Кн 192
Топалски, Иван Димитров, 1970- (преводач) Кн 131
Тошев, Георги Коцев, 1969- (редактор) Кн 71
Тошев, Стефан Тошев, 1859-1924 (автор) Кн 204
Трендафилова, Петя Валентинова (автор) Кн 133, Кн 134, Кн 135
Трифонова, Красимира, 1954- (автор) Кн 180


Уилкин, Уенди (адаптатор) Кн 22


Фабела, Антонио, 1977- (илюстратор) Г 6
Файнзилберг, Иля Арнолдович, 1897-1937 вж Илф, Иля, 1897-1937
Филипович, Божидар Любомиров, 1946- (преводач) Кн 32
Филпот, Елън (адаптатор) Кн 91, Кн 92
Фолц, Ралица Живкова Атанасова- вж Атанасова-Фолц, Ралица Живкова, 1986-
Фламини, Лорела, 1963- (илюстратор) Кн 5


Хаджиилиева, Елен Николаева, 1955- (преводач) Кн 97
Хаджитанев, Христо Петров, 1958- (илюстратор) Кн 10
Харамбашич, Август, 1861-1911 (доп. материал) Кн 202
Харманджиев, Тодор, 1905-1993 (библиогр. предшественик) Кн 179
Хибърт, Клеър, 1970- (автор) Кн 23
Хнканосян, Ашот (илюстратор) Кн 186
Хнканосян, Гоар Размиковна, 1976- (съставител) Кн 186, (преводач) Кн 186, (предговор) Кн 186
Хнихнихнев, Хнихняхньо вж Григоров, Григор Йорданов
Хозенфелд, Вилм, 1895-1952 (доп. материал) Кн 111
Христов, Янко Митков (автор) Кн 198
Христова, Любомира Георгиева (нотограф) Н 2
Христова, Любомира Георгиева вж Hristova, Ljubomira Georgieva
Христова, Марина Христова, 1986- (автор) Кн 1, Кн 29, (съставител) Кн 59
Христова, Зорница, 1974- вж Hristova, Zornica, 1974-
Христосананда Сарасвати вж  Даскалов, Христо Атанасов, 1957-


Цанев, Симеон Димитров, 1985- (преводач) Г 3
Цанева, Боряна Недялкова (преводач) Кн 12
Цветкова, Десислава Цветанова (автор) Кн 136
Цветкова, Маргарита Ангелова, 1971- (преводач) Кн 31
Цонев, Владимир Йорданов, 1958- (предговор) Кн 3
Цонев, Любомир Владимиров, 1954- (автор) Кн 188
Цонев, Стоян, 1941- (автор) Кн 164


Чандра Мохан Джаин вж Ошо, 1931-1990 
Черкезов, Тодор Димитров, 1956- (автор) Кн 57
Чернаев, Пенчо Маринов, 1927- (послеслов) Кн 126
Чешмеджиева, Десислава Стоянова, 1979- (автор) Кн 41
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава Стоянова вж Чешмеджиева, Десислава Стоянова, 1979-
Чортов, Ангел вж Дренчев, Георги Иванов, 1943-
Чортов-Ангар, Ангел вж Дренчев, Георги Иванов, 1943-
Чуклева, Мила Кръстева, 1938-2011 (автор) Кн 192


Шипковенска, Елена Младенова, 1944- (рецензия) Кн 57
Шопов, Атанас Петров, 1961- (предговор) Кн 187
Шопов, Борис (преводач) Кн 86
Шопов, Тодор Крумов, 1952- (преводач) Г 8
Шопов, Тодор Крумов, 1952- вж Šopov, Todor Krumov, 1952-
Шоу, Джеф (художник) Г 6
Шпилман, Анджей, 1956- (предговор) Кн 111
Шпилман, Владислав, 1911-2000 (автор) Кн 111


Щилиянов, Здравко Георгиев (автор) Кн 55, Кн 56


Явашчев, Сево Делчев, 1949- (съставител) Кн 45, (предговор) Кн 45
Янакиев, Иван Костадинов, 1987- (автор) Кн 69, Кн 70
Янев, Янко Канев, 1953- (автор) Кн 165
Янева, Анелия Великова, 1963- (преводач) Кн 22
Яниславова, Марина вж Иванова, Марина Яниславова, 1990-
Янко, Евангелина Лазар вж Янко, Лика, 1928-2001
Янко, Лика, 1928-2001 (художник) Г 9 
Янко, Лика, 1928-2001 вж Janko, Lika, 1928-2001
Лика Янко. Общуване със сакралното. Изложба (София ; 2019) Г 9
Лика Янко. Общуване със сакралното. Изложба (София ; 2019) вж Lika Janko. Obštuvane sǎs sakralnoto. Izložba (Sofija ; 2019) 


Abbruzzetti, Annamaria (предговор) Кн 137
Ahrweiller, Lucile вж Арвайлер, Люсил
Almond, David, 1951- вж Алмънд, Дейвид, 1951-
Anastasova, Sonja Ivanova, 1986- вж Анастасова, Соня Иванова, 1986-
Andonova, Denica Dimitrova, 1985- вж Андонова, Деница Димитрова, 1985-
Andrei, архиепископ, 1949- вж Андрей, архиепископ, 1949-
Angelova, Penka Emilova, 1949- вж Ангелова, Пенка Емилова, 1949-
Antov, Plamen, 1964- вж Антов, Пламен, 1964-
Annual conference Journeys (Sofija ; 2020) вж Naučna konferencija Pǎtešestvija (Sofija ; 2020)
Arabov, Plamen Jankov, 1947- (композитор) Н 1, Н 2
Arabov, Plamen Jankov, 1947- вж Арабов, Пламен Янков, 1947-
Astley, Neville, 1950- вж Астли, Невил, 1950-
Atanasov, Nikolaj Pavlov, 1963- вж Атанасов, Николай Павлов, 1963-
Atanasova-Volz, Ralica Živkova, 1986- (преводач) Кн 127
Atanasova-Volz, Ralica Živkova, 1986- вж Атанасова-Фолц, Ралица Живкова, 1986-
Avramov, Ivan Haralampiev, 1932- вж Аврамов, Иван Харалампиев, 1932-


Bakalova, Gergana вж Бакалова, Гергана
Baker, Mark, 1959- вж Бейкър, Марк, 1959-
Balkanski, Bojan, 1939- вж Балкански, Боян, 1939-
Bandrova, Temenužka Ljubenova вж Бандрова, Теменужка Любенова
Bǎnkov, Vihren Milanov, 1949- вж Бънков, Вихрен Миланов, 1949-
Barakova, Zornica Krumova, 1970- вж Баракова, Зорница Крумова, 1970-
Bazajtova, Ralica Petrova, 1965- вж Базайтова, Ралица Петрова, 1965-
Beaumont, Émilie, 1948- вж Бомон, Емили, 1948-
Beaumont, Jacques, 1949- вж Бомон, Жак, 1949-
Biermann, Wolf, 1936- вж Бирман, Волф, 1936-
Bočeva, Maja Vasileva, 1978- вж Бочева, Мая Василева, 1978-
Bogdanov, Hristo Jordanov, 1940-2020 вж Богданов, Христо Йорданов, 1940-2020
Bogdanova, Elena Vasileva, 1942- вж Богданова, Елена Василева, 1942-
Bojadžijski, Aleksandǎr Kirov, 1974- вж Бояджийски, Александър Киров, 1974-
Bojkova, Fani Evgenieva, 1964- вж Бойкова, Фани Евгениева, 1964-
Bončev, Veselin Ivanov, 1942- вж Бончев, Веселин Иванов, 1942-
Bonet, Xavier, 1979- вж Бонет, Ксавие, 1979-
Botev, Con´o Georgiev, 1949- вж Ботев, Цоньо Георгиев, 1949-
Božikova, Milena Borisova, 1959- (съставител) Кн 67, (редактор) Кн 67
Božikova, Milena Borisova, 1959- вж Божикова, Милена Борисова, 1959-
Bratoeva-Darakčieva, Ingeborg Georgieva, 1957- (съставител) Кн 67, (редактор) Кн 67
Bratoeva-Darakčieva, Ingeborg Georgieva, 1957- вж Братоева-Даракчиева, Ингеборг Георгиева, 1957-
Bratoeva-Daraktchieva, Ingeborg вж Bratoeva-Darakčieva, Ingeborg Georgieva, 1957-
Bunn, Cullen, 1971- вж Бън, Кълън, 1971-
Burnett, Frances Hodgson, 1849-1924 вж Бърнет, Франсис Ходжсън, 1849-1924
Burrows, Jacen, 1972- вж Бъроус, Джейсън, 1972-


Canev, Simeon Dimitrov, 1985- вж Цанев, Симеон Димитров, 1985-
Caneva, Borjana Nedjalkova вж Цанева, Боряна Недялкова
Carriere, Jean-Claude, 1931-2021 вж Кариер, Жан-Клод, 1931-2021
Cates, Donny, 1984- вж Кейтс, Дони, 1984-
Cloke, Rene, 1905-1995 вж Клоук, Рене, 1905-1995
Conev, Ljubomir Vladimirov, 1954- вж Цонев, Любомир Владимиров, 1954-
Conev, Stojan, 1941- вж Цонев, Стоян, 1941-
Conev, Vladimir Jordanov, 1958- вж Цонев, Владимир Йорданов, 1958-
Coovert, J. P. вж Кувърт, Дж. П.
Cosco, Raffaella, 1973- вж Коско, Рафаела, 1973-
Cvetkova, Desislava Cvetanova вж Цветкова, Десислава Цветанова
Cvetkova, Margarita Angelova, 1971- вж Цветкова, Маргарита Ангелова, 1971-


Čerkezov, Todor Dimitrov, 1956- вж Черкезов, Тодор Димитров, 1956-
Černaev, Penčo Marinov, 1927- вж Чернаев, Пенчо Маринов, 1927-
Češmedžieva, Desislava Stojanova, 1979- вж Чешмеджиева, Десислава Стоянова, 1979-
Čukleva, Mila Krǎsteva, 1938-2011 вж Чуклева, Мила Кръстева, 1938-2011


Dǎbova, Veselina Minkova вж Дъбова, Веселина Минкова
Damjanov, Ivan Georgiev, 1976- вж Дамянов, Иван Георгиев, 1976-
Danailov, Georgi Hristov, 1936-2017 вж Данаилов, Георги Христов, 1936-2017
Danov, Hristo Milušev, 1908-1997 вж Данов, Христо Милушев, 1908-1997
Darakčiev, Ivan Stojkov, 1948- вж Даракчиев, Иван Стойков, 1948-
Darakčieva, Ingeborg Georgieva Bratoeva- вж Bratoeva-Darakčieva, Ingeborg Georgieva, 1957-
Daskalov, Hristo Atanasov, 1957- вж Даскалов, Христо Атанасов, 1957-
Daskalova, Marija Atanasova вж Даскалова, Мария Атанасова
Daskalova, Velina Venelinova, 1984- вж Даскалова, Велина Венелинова, 1984-
Davies, Nigrita вж Davis, Nigrita Petrova, 1958-
Davis, Nigrita Petrova, 1958- (преводач) Г 9
Davis, Nigrita Petrova, 1958- вж Дейвис, Нигрита Петрова, 1958-
Dejanova-Atanasova, Anna Dejanova, 1963- вж Деянова-Атанасова, Анна Деянова, 1963-
Delgado, Edgar, 1976- вж Делгадо, Едгар, 1976-
Deliganev, Stefan Milkov, 1996- (нотограф) Н 2
Deliganev, Stefan Milkov, 1996- вж Делиганев, Стефан Милков, 1996-
Denkov, Dobri вж Денков, Добри
Derelieva-Drumeška, Sevdalina Peneva вж Дерелиева-Друмешка, Севдалина Пенева
Dermendžieva, Marija Hristova, 1965- вж Дерменджиева, Мария Христова, 1965-
Dimih, Diana, 1952- (автор) Кн 137
Dimih, Diana, 1952- вж Димих, Диана, 1952-
Dimikh, Diana, 1952- вж  Dimih, Diana, 1952-
Dimitrijević, Milan S., 1947- вж Димитриевич, Милан С., 1947-
Dimitrov, Valentin Ljubomirov, 1946- вж Димитров, Валентин Любомиров, 1946-
Dimitrov, Vencislav Panev, 1975- вж Димитров, Венцислав Панев, 1975-
Dimitrova, Angelina Vasileva, 1946- вж Димитрова, Ангелина Василева, 1946-
Dimitrova, Gergana Dimitrova, 1972- вж Димитрова, Гергана Димитрова, 1972-
Dimitrova, Ginka Kostova, 1937- вж Димитрова, Гинка Костова, 1937-
Dimitrova, Ina Dimitrova, 1979- вж Димитрова, Ина Димитрова, 1979-
Dimitrova, Kamelija Ivanova, 1958- вж Димитрова, Камелия Иванова, 1958-
Dimitrova, Kana Ivanova, 1951- (съставител) Кн 77
Dimitrova, Kremena Jordanova, 1975- вж Димитрова, Кремена Йорданова, 1975-
Dimitrova, Teofana Valentinova, 1977- вж Димитрова, Теофана Валентинова, 1977-
Dimitrova, Veselina Krasimirova, 1979- вж Димитрова, Веселина Красимирова, 1979-
Dimova, Zornica Hristova вж Hristova, Zornica, 1974-
Dinkova, Stela Blagoeva Miteva- вж Miteva, Stela Blagoeva, 1973-
Dinčev, Petǎr Krǎstev, 1938- вж Динчев, Петър Кръстев, 1938-
Dobreva, Rosica Penkova, 1980- вж Добрева, Росица Пенкова, 1980-
Dončeva, Lilija Krumova, 1976- вж Дончева, Лилия Крумова, 1976-
Dospevska, Neli Stanislavova, 1915-1988 вж Доспевска, Нели Станиславова, 1915-1988
Dragnev, Dragni Georgiev, 1939- вж Драгнев, Драгни Георгиев, 1939-
Drenčev, Georgi Ivanov, 1943- вж Дренчев, Георги Иванов, 1943-
Duhamel, Érick вж Дюамел, Ерик
Dunčeva, Galja Petrova, 1968- вж Дунчева, Галя Петрова, 1968-


Eldǎrov, Svetlozar Vladimirov, 1956- вж Елдъров, Светлозар Владимиров, 1956-
Elena Sofija, 1984- вж Елена София, 1984-
Elin Pelin, 1877-1949 вж Елин Пелин, 1877-1949
Enčev, Ivan Kolev, 1942- вж Енчев, Иван Колев, 1942-
Engländer, Dagobert, 1848-1925 вж Енглендер, Дагоберт, 1848-1925


Fabela, Antonio, 1977- вж Фабела, Антонио, 1977-
Filipovič, Božidar Ljubomirov, 1946- вж Филипович, Божидар Любомиров, 1946-
Flamini, Lorella, 1963- вж Фламини, Лорела, 1963-


Gabe, Dora Petrova, 1886-1983 вж Габе, Дора Петрова, 1886-1983
Gacova, Joana Plamenova вж Гацова, Йоана Пламенова
Gadeva, Milena вж Гъдева, Милена
Gallego García, Laura, 1977- вж Гайего Гарсия, Лаура, 1977-
Gančev, Borislav Ivanov, 1959- вж Ганчев, Борислав Иванов, 1959-
Gelev, Penko Georgiev, 1968- вж Гелев, Пенко Георгиев, 1968-
Genčeva, Cvetana Todorova, 1964- вж Генчева, Цветана Тодорова, 1964-
Genov, Zdravko Stojkov, 1993- вж Генов, Здравко Стойков, 1993-
Genova, Jaroslava Dimitrova вж Генова, Ярослава Димитрова
Georg, Mina, 1967- вж Георг, Мина, 1967-
Georgiev, Dragomil, 1955- вж Георгиев, Драгомил, 1955-
Georgiev, Penčo Venkov, 1942- вж Георгиев, Пенчо Венков, 1942-
Georgiev, Veliko Dimitrov, 1955- вж Георгиев, Велико Димитров, 1955-
Georgieva, Diana Rangelova вж Dimih, Diana, 1952-
Georgieva, Diljana Georgieva, 1988- вж Георгиева, Диляна Георгиева, 1988-
Georgieva, Milena Georgieva, 1958- (съставител) Кн 67, (редактор) Кн 67
Georgieva, Milena Georgieva, 1958- вж Георгиева, Милена Георгиева, 1958-
Georgieva, Miroslava Stoilova вж Георгиева, Мирослава Стоилова
Georgieva, Slavka вж Георгиева, Славка
Georgievski, Miro, 1946- вж Георгиевски, Миро, 1946-
Gerov, Milorad, 1938-? вж Геров, Милорад, 1938-?
Gigova, Aleksandrina Panteleeva, 1974- вж Гигова, Александрина Пантелеева, 1974-
Giovagnoli, Raffaello, 1838-1915 вж Джованьоли, Рафаело, 1838-1915
Gogov, Ivajlo Svilenov, 1973- вж Гогов, Ивайло Свиленов, 1973-
Goranov, Vasil Ivanov, 1972- вж Горанов, Васил Иванов, 1972-
Ǵorǵijoski, Mile, 1957- вж Гьоргьоски, Миле, 1957-
Greenwald, Tommy, 1962- вж Грийнуолд, Томи, 1962-
Grigorov, Grigor Jordanov вж Григоров, Григор Йорданов
Grigorova, Dimitrinka, 1955- вж Григорова, Димитринка, 1955-
Grigorova, Margreta Ljubomirova, 1964- вж Григорова, Маргрета Любомирова, 1964-


Hadziilieva, Elen Nikolaeva, 1955- вж Хаджиилиева, Елен Николаева, 1955-
Hadžitanev, Hristo Petrov, 1958- вж Хаджитанев, Христо Петров, 1958-
Harambašić, August, 1861-1911 вж Харамбашич, Август, 1861-1911
Harmandžiev, Todor, 1905-1993 вж Харманджиев, Тодор, 1905-1993
Hibbert, Clare, 1970- вж Хибърт, Клеър, 1970-
Hnkanosjan, Ašot вж Хнканосян, Ашот
Hnkanosjan, Goar Razmikovna, 1976- вж Хнканосян, Гоар Размиковна, 1976-
Hosenfeld, Wilm, 1895-1952 вж Хозенфелд, Вилм, 1895-1952
Hristov, Janko Mitkov вж Христов, Янко Митков
Hristova, Ljubomira Georgieva (нотограф) Н 2
Hristova, Ljubomira Georgieva вж Христова, Любомира Георгиева
Hristova, Marina Hristova, 1986- вж Христова, Марина Христова, 1986-
Hristova, Zornica, 1974- (преводач) Кн 24, Кн 26Кн 27


Idakiev, Simeon Kirilov, 1941- вж Идакиев, Симеон Кирилов, 1941-
Ignatova, Nikolinka Dimitrova, 1965- вж Игнатова, Николинка Димитрова, 1965-
Ikonomov, Dimitǎr Hristov, 1839-1896 вж Икономов, Димитър Христов, 1839-1896
Ilarion, митрополит Волоколамски, 1966- вж Иларион, митрополит Волоколамски, 1966-
Iliev, Krasimir Dimitrov, 1954- (текст) Г 9, (съставител) Г 9
Iliev, Krasimir Dimitrov, 1954- вж Илиев, Красимир Димитров, 1954-
Iliev, Krassimir вж Iliev, Krasimir Dimitrov, 1954-
Ilieva, Antoaneta Stefanova вж Ilieva, Točka, 1989-
Ilieva, Tochka, 1989- вж Ilieva, Točka, 1989-
Ilieva, Točka, 1989- (илюстратор) Кн 24, Кн 25
Ilieva, Točka, 1989- вж Илиева, Точка, 1989-

Il´f, Il´ja, 1897-1937 вж Илф, Иля, 1897-1937
Isakova, Jordanka, 1964- вж Исакова, Йорданка, 1964-
Ivančev, Nikolaj Ivanov, 1967- вж Иванчев, Николай Иванов, 1967-
Ivanov, Stojko Vančev, 1957- вж Иванов, Стойко Ванчев, 1957-
Ivanova, Diana Veleva вж Иванова, Диана Велева
Ivanova, Mariana, 1942- вж Иванова, Мариана, 1942-
Ivanova, Marina Janislavova, 1990- вж Иванова, Марина Яниславова, 1990-
Ivanova, Nadežda Dimitrova вж Иванова, Надежда Димитрова
Ivanova, Vanja вж Zidarova, Vanja Ivanova, 1959-Janakiev, Ivan Kostadinov, 1987- вж Янакиев, Иван Костадинов, 1987-
Janev, Janko Kanev, 1953- вж Янев, Янко Канев, 1953-
Janeva, Anelija Velikova, 1963- вж Янева, Анелия Великова, 1963-
Janko, Evangelina Lazar вж Janko, Lika, 1928-2001
Janko, Lika, 1928-2001 (художник) Г 9
Janko, Lika, 1928-2001 вж Янко, Лика, 1928-2001
Lika Janko. Obštuvane sǎs sakralnoto. Izložba (Sofija ; 2019) Г 9
Lika Janko. Obštuvane sǎs sakralnoto. Izložba (Sofija ; 2019) вж Лика Янко. Общуване със сакралното. Изложба (София ; 2019)
Javaščev, Sevo Delčev, 1949- вж Явашчев, Сево Делчев, 1949-
Jerome, Jerome K., 1859-1927 вж Джеръм, Джеръм К., 1859-1927
Joan, протойерей, 1957- вж Йоан, протойерей, 1957-
Jordanov, Nedjalko Asenov, 1940- вж Йорданов, Недялко Асенов, 1940-
Jordanova, Irina Dimitrova, 1964- (автор) Кн 137, (преводач) Кн 137
Joyce, James, 1882-1941 вж Джойс, Джеймс, 1882-1941


Kacarov, Vasil Tančov вж Кацаров, Васил Танчов
Kacarova, Silvija, 1954- вж Кацарова, Силвия, 1954-
Kadiev, Marin Stojanov, 1939- вж Кадиев, Марин Стоянов, 1939-
Kalinova, Anna Vladkova, 1980- (автор) Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, (преводач)Кн 25
Kalinova, Anna Vladkova, 1980- вж Калинова, Анна Владкова, 1980-
Kal´onski, Aleksej Kirilov, 1963- вж Кальонски, Алексей Кирилов, 1963-
Kǎnev, Stamen Vladimirov, 1991- вж Кънев, Стамен Владимиров, 1991-
Kapčev, Georgi Ivanov, 1868-1936 вж Капчев, Георги Иванов, 1868-1936
Karakuševa, Sofija Hristova, 1980- вж Каракушева, София Христова, 1980-
Karamihaleva, Aleksandra Ivanova, 1967- вж Карамихалева, Александра Иванова, 1967-
Kenderova, Stojanka Todorova, 1947- вж Кендерова, Стоянка Тодорова, 1947-
Kirill, патриарх руски, 1946- вж Кирил, патриарх руски, 1946-
Kitanov, Valentin Spasov, 1958- вж Китанов, Валентин Спасов, 1958-
Kjurkčiev, Aleksandǎr, географ вж Кюркчиев, Александър, географ
Kocev, Hristo Stojanov, 1970- вж Коцев, Христо Стоянов, 1970-
Kohlhagen, Norgard, 1941- (автор) Кн 77
Kolev, Boris Todorov, 1948- (текст) К 11
Kolev, Ivomir Petrov вж Колев, Ивомир Петров
Koleva, Asja Nikolova, 1980- (илюстратор) Кн 26
Koleva, Asja Nikolova, 1980- вж Колева, Ася Николова, 1980-
Koleva, Asya вж Koleva, Asja Nikolova, 1980-
Koleva, Penka Laleva вж Колева, Пенка Лалева
Koleva, Tanja Angelova, 1966- вж Колева, Таня Ангелова, 1966-
Konstantinov, Aleko Ivanicov, 1863-1897 вж Константинов, Алеко Иваницов, 1863-1897
Konstantinov, Konstantin Iliev, 1890-1970 вж Константинов, Константин Илиев, 1890-1970
Kostadinov, Kostadin Vasilev, 1960- вж Костадинов, Костадин Василев, 1960-
Kostadinov, Todor Pavlov, 1959- вж Костадинов, Тодор Павлов, 1959-
Kostadinova, Ženja Angelova, 1970- вж Костадинова, Женя Ангелова, 1970-
Kostov, Miroslav Kostov вж Костов, Мирослав Костов
Kovačeva, Sijka Kostadinova, 1958- вж Ковачева, Сийка Костадинова, 1958-
Kozodoj, Viktor Ivanovič, 1961- вж Козодой, Виктор Иванович, 1961-
Krǎčmarov, Jordan Dobrev, 1948-1986 вж Кръчмаров, Йордан Добрев, 1948-1986
Kralev, Petǎr Vasilev, 1960- вж Кралев, Петър Василев, 1960-
Krǎstev, Dimitǎr, 1920-2013 вж Кръстев, Димитър, 1920-2013
Krumova, Milena Dimitrova вж Крумова, Милена Димитрова
Kukučev, Ivan Georgiev, 1936- вж Кукучев, Иван Георгиев, 1936-
Kunov, Angel Jordanov, 1941- вж Кунов, Ангел Йорданов, 1941-


Lalev, Canko, 1962- вж Лалев, Цанко, 1962-
Landy, Derek, 1974- вж Ланди, Дерек, 1974-
Lepetit, Emmanuelle, 1973- вж Льопти, Еманюел, 1973-
Levterova, Dora Stoilova, 1963- вж Левтерова, Дора Стоилова, 1963-
Ličkov, Nikolaj, 1953- вж Личков, Николай, 1953-
Lilova, Maja Miroslavova, 1993- вж Лилова, Мая Мирославова, 1993-
Lingorska, Mirela Kalčeva вж Лингорска, Мирела Калчева
Loughridge, Lee вж Лофридж, Лий
Lozanova, Kornelija Ivanova, 1966- вж Лозанова, Корнелия Иванова, 1966-


Malley, Gemma, 1971- вж Мали, Джема, 1971-
Maneva, Antoaneta Nikolova, 1952- вж Манева, Антоанета Николова, 1952-
Manolov, Hristo Mihajlov, 1937- вж Манолов, Христо Михайлов, 1937-
Manolova, Marija Jordanova, 1939- вж Манолова, Мария Йорданова, 1939-
Manova, Hristina Nikolova, 1982- вж Манова, Христина Николова, 1982-
Marinov, Marin Petrov, 1948- (автор) Кн 2, Кн 64
Marinov, Marin Petrov, 1948- вж Маринов, Марин Петров, 1948-
Marinova, Kalina (нотограф) Н 2
Marinova, Kalina вж Маринова, Калина
Markova, Jana Radostinova, 1981- вж Маркова, Яна Радостинова, 1981-
Martin, Laura, 1971- вж Мартин, Лаура, 1971-
Maruškina, Silvija Evgenieva, 1965- вж Марушкина, Силвия Евгениева, 1965-
Maševa, Vencislava (преводач) К 11
Masheva, Ventsislava вж Maševa, Vencislava
Mavrova, Krasimira Petrova, 1962- вж Маврова, Красимира Петрова, 1962-
Meniz, Marcio вж Мениз, Марсио
Miluševa, Anna Ognjanova, 1983- вж Милушева, Анна Огнянова, 1983-
Miteva, Stela Blagoeva, 1973- (аранжимент) Н 1, (нотограф) Н 1, (съставител) Н 1
Miteva, Stela Blagoeva, 1973- вж Митева, Стела Благоева, 1973-
Miteva-Dinkova, Stela Blagoeva вж Miteva, Stela Blagoeva, 1973-
Mladenov, Konstantin Pavlov, 1954-2015 вж Младенов, Константин Павлов, 1954-2015
Mladenova, Aleksandra Miroslav, 1995- вж Младенова, Александра Мирослав, 1995-
Moise, монах, 1974- вж Моисе, монах, 1974-
Moskov, Rumen Petrov, 1948- вж Москов, Румен Петров, 1948-
Munro, Hector Hugh, 1870-1916 (автор) Кн 76


Najdenov, Milen Najdenov, 1946- вж Найденов, Милен Найденов, 1946-
Naneva, Ana Nedelčeva, 1980- вж Нанева, Ана Неделчева, 1980-
Naučna konferencija Pǎtešestvija (Sofija ; 2020) Кн 67
Naučna konferencija Pǎtešestvija (Sofija ; 2020) вж Научна конференция Пътешествия (София ; 2020)
Naučna konferencija Sofija - Skopie: kulturni modeli i migracii (Sofija ; 2019) вж Научна конференция София - Скопие: културни модели и миграции (София ; 2019)
Naum, митрополит Струмишки, 1961- вж Наум, митрополит Струмишки, 1961-
Naumov, Vladimir Anastasov, 1954- вж Наумов, Владимир Анастасов, 1954-
Nedelčeva, Svetlana Jordanova, 1972- вж Неделчева, Светлана Йорданова, 1972-
Nedjalkov, Dimitǎr Iliev, 1959- вж Недялков, Димитър Илиев, 1959-
Nedjalkova, Natalija Dmitrievna, 1969- вж Недялкова, Наталия Дмитриевна, 1969-
Nejčeva, Tanja Stojanova, 1974- вж Нейчева, Таня Стоянова, 1974-
Nenov, Nikolaj Ivanov, 1966- вж Ненов, Николай Иванов, 1966-
Nestorov, Nedjalko Mariev, 1986- вж Несторов, Недялко Мариев, 1986-
Nikolov, Nikola, 1936- вж Николов, Никола, 1936-
Nikolova, Ina Angelova, 1989- вж Николова, Ина Ангелова, 1989-
Nikolova, Kamelija Nikolova, 1959- (съставител) Кн 67, (редактор) Кн 67
Nikolova, Kamelija Nikolova, 1959- вж Николова, Камелия Николова, 1959-
Nikolova, Kapka Taneva, 1972- вж Николова, Капка Танева, 1972-
Nikolova, Tanja Petkova, 1968- (автор) Кн 127
Nikolova, Tanja Petkova, 1968- вж Николова, Таня Петкова, 1968-
Nikolova, Tanya вж Nikolova, Tanja Petkova, 1968-
Ninov, Dimitar вж Ninov, Dimitǎr Ninov, 1963-
Ninov, Dimitǎr Ninov, 1963- (преводач) Н 1Н 2
Ninov, Dimitǎr Ninov, 1963- вж Нинов, Димитър Нинов, 1963-


Olazaba, Victor вж Олазаба, Виктор
Osho, 1931-1990 вж Ошо, 1931-1990
Ottley, Ryan, 1975- вж Отли, Раян, 1975-


Paceva, Mirena Atanasova, 1960- вж Пацева, Мирена Атанасова, 1960-
Paisia, монахиня вж Паисия, монахиня
Pǎnevski, Valeri Stefanov, 1962- вж Пъневски, Валери Стефанов, 1962-
Papazov, Dimitǎr Stojanov, 1944- вж Папазов, Димитър Стоянов, 1944-
Papazova, Joanna Grozdanova, 1939- вж Папазова, Йоанна Грозданова, 1939-
Papazova, Miglena Bojanova (илюстратор) Кн 27
Papazova, Miglena Bojanova вж Папазова, Миглена Боянова
Parker, Emilija Ljubomirova, 1973-вж Паркър, Емилия Любомирова, 1973-
Pǎrvanov, Božidar Ivajlov, 1988- вж Първанов, Божидар Ивайлов, 1988-
Pǎrvev, Ivan Hristov, 1960- вж Първев, Иван Христов, 1960-
Paskaleva, Zlatka Paskaleva, 1981- вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Pašov, Ilija Račev, 1938- вж Пашов, Илия Рачев, 1938-
Pavlov, Aleksandǎr Cvetomirov, 1991- вж Павлов, Александър Цветомиров, 1991-
Pavlov, Pavel Kirilov, 1974- вж Павлов, Павел Кирилов, 1974-
Pavlova, Albena Todorova, 1960- вж Павлова, Албена Тодорова, 1960-
Peirce, Lincoln, 1963- вж Пърс, Линкълн, 1963-
Pejčeva, Kalina Stefanova, 1983- вж Пейчева, Калина Стефанова, 1983-
Pejkov, Tošo Kostadinov, 1951- вж Пейков, Тошо Костадинов, 1951-
Penčev, Dejan Plamenov, 1985- вж Пенчев, Деян Пламенов, 1985-
Penčev, Isaj Penčev, 1963- вж Пенчев, Исай Пенчев, 1963-
Peneva, Nevena, 1979- вж Пенева, Невена, 1979-
Penkova, Lilija, 1969- вж Пенкова, Лилия, 1969-
Penzov, Valentin Kirilov, 1953-2019 вж Пензов, Валентин Кирилов, 1953-2019
Petkova, Gergana Atanasova, 1982- (автор) Кн 79
Petkova, Gergana Atanasova, 1982- вж Петкова, Гергана Атанасова, 1982-
Petkova-Enčeva, Milena Ivanova вж Петкова-Енчева, Милена Иванова
Petrov, Evgenij, 1903-1942 вж Петров, Евгений, 1903-1942
Petrov, Lavren Aleksandrov, 1971- (съставител) Г 9
Petrov, Lavren Aleksandrov, 1971- вж Петров, Лаврен Александров, 1971-
Petrov, Nikolaj Ivanov, 1953- вж Петров, Николай Иванов, 1953-
Petrova, Zlatica Georgieva, 1951- вж Петрова, Златица Георгиева, 1951-
Petrova-Geretto, Elisaveta Danailova вж Петрова-Джеретто, Елисавета Данаилова
Philpott, Ellen вж Филпот, Елън
Plovdivski universitet Paisij Hilendarski вж Пловдивски университет Паисий Хилендарски
Popova, Elena Vasileva, 1936- вж Попова, Елена Василева, 1936-
Popova, Elena Vasileva, 1956- вж Попова, Елена Василева, 1956-
Porožanov, Kalin Stojnev, 1952- вж Порожанов, Калин Стойнев, 1952-
Portalski, Aleksandǎr Savov, 1969- вж Порталски, Александър Савов, 1969-
Powell, Eric, 1975- вж Пауъл, Ерик, 1975-
Prihodkin, Igor´ Nikolaevič, 1959- вж Приходкин, Игор Николаевич, 1959-


Radeva, Milena Radeva, 1988- вж Радева, Милена Радева, 1988-
Radoš, Nenad, 1946-2020 вж Радош, Ненад, 1946-2020
Rajeva, Magdalen вж Rǎževa, Magdalina Polinova, 1978-
Rajeva, Magdalina, 1978- вж Rǎževa, Magdalina Polinova, 1978-
Ramos, Humberto, 1970- вж Рамос, Умберто, 1970-
Rangelov, Denko Manolov вж Рангелов, Денко Манолов
Rathburn, Cliff вж Ратбърн, Клиф
Rǎževa, Magdalina Polinova, 1978- (автор) Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27
Rǎževa, Magdalina Polinova, 1978- вж Ръжева, Магдалина Полинова, 1978-
Rizov, Krasimir, 1975- вж Ризов, Красимир, 1975-
Runevska, Elena Nikolova вж Руневска, Елена Николова
Rusanov, Ljubomir Kirilov, 1962- вж Русанов, Любомир Кирилов, 1962-
Ruseva-Sokolova, Galina Jovčeva вж Русева-Соколова, Галина Йовчева
Russell, Erin вж Ръсел, Ерин
Russell, Nikki вж Ръсел, Ники
Russell, Rachel Renée, 1945- вж Ръсел, Рейчъл Рене, 1945-


Sǎbev, Sava Svetoslavov, 1934- вж Събев, Сава Светославов, 1934-
Saki вж Munro, Hector Hugh, 1870-1916
Sanderson, Brandon, 1975- вж Сандърсън, Брандън, 1975-
Sapundžieva, Altenka Asenova, 1957- вж Сапунджиева, Алтенка Асенова, 1957-
Satyananda Saraswati, свами, 1923-2009 вж Сатянанда Сарасвати, свами, 1923-2009
Serafimov, Rumen Serafimov, 1955- (текст) Г 8
Serafimov, Rumen Serafimov, 1955- вж Серафимов, Румен Серафимов, 1955-
Serafimov, Sašo, 1953- вж Серафимов, Сашо, 1953-
Seva Niki вж Сева Ники
Shaw, Geoff вж Шоу, Джеф
Shopov, Todor вж Šopov, Todor Krumov, 1952-
Simeonova, Ruska Konstantinova, 1929- (предговор) Кн 156, (съставител) Кн 80, Кн 156, (преводач) Кн 80, Кн 156
Simeonova, Ruska Konstantinova, 1929- вж Симеонова, Руска Константинова, 1929-
Socolovsky, Silvina, 1965- вж Соколовски, Силвина, 1965-
Socolovsky Rudi, Gisela вж Соколовски Руди, Хисела
Sol za živite. Izložba (Dobrič ; 2018) вж Сол за живите. Изложба (Добрич ; 2018)
Sparrow, Giles, 1970- вж Спароу, Джайлс, 1970-
Spencer, Nick, 1967- вж Спенсър, Ник, 1967-
Stanev, Velin Stefanov, 1967- вж Станев, Велин Стефанов, 1967-
Stanislavova, Violeta Karamfilova, 1951- вж Станиславова, Виолета Карамфилова, 1951-
Stankov, Bojan Cvetanov, 1967- вж Станков, Боян Цветанов, 1967-
Stefanov, Stefan Ivanov, 1978- вж Стефанов, Стефан Иванов, 1978-
Stegman, Ryan, 1981- вж Стегман, Раян, 1981-
Stewart, Dave, 1972- вж Стюарт, Дейв, 1972-
Stiliani, монахиня, 1933-2019 вж Стилияни, монахиня, 1933-2019
Stoilov, Stoil Trajkov, 1945- вж Стоилов, Стоил Трайков, 1945-
Stojanov, Ivo Kalčev (илюстратор) К 11
Stojanov, Zahari, 1850-1889 вж Стоянов, Захари, 1850-1889
Stojanova, Joana Vasileva, 1981- вж Стоянова, Йоана Василева, 1981-
Stojanova, Katja Dimitrova вж Стоянова, Катя Димитрова
Stojanović, Najdan, 1956-2018 вж Стоянович, Найдан, 1956-2018
Stojčev, Ljubomir Jordanov вж Стойчев, Любомир Йорданов
Stoyanov, Ivo вж Stojanov, Ivo Kalčev
Svetlev, Nikolaj Petrov, 1953- вж Светлев, Николай Петров, 1953-
Szpilman, Andrzej, 1956- вж Шпилман, Анджей, 1956-
Szpilman, Władysław, 1911-2000 вж Шпилман, Владислав, 1911-2000


Šipkovenska, Elena Mladenova, 1944- вж Шипковенска, Елена Младенова, 1944-
Šopov, Atanas Petrov, 1961- вж Шопов, Атанас Петров, 1961-
Šopov, Boris вж Шопов, Борис
Šopov, Todor Krumov, 1952- (преводач) Г 8
Šopov, Todor Krumov, 1952- вж Шопов, Тодор Крумов, 1952-
Štilijanov, Zdravko Georgiev вж Щилиянов, Здравко Георгиев


Takova, Cvetka Dimitrova, 1952- вж Такова, Цветка Димитрова, 1952-
Talajić, Dalibor, 1972- вж Талаич, Далибор, 1972-
Tanev, Kiril Tanov, 1973- вж Танев, Кирил Танов, 1973-
Tantilov, Ilija Spasov, 1948- вж Тантилов, Илия Спасов, 1948-
Taseva, Kalina Petrova, 1927- (художник) Г 8
Taseva, Kalina Petrova, 1927- вж Тасева, Калина Петрова, 1927-
Teodosiev, Nikolaj Milčev, 1952- вж Теодосиев, Николай Милчев, 1952-
Todorov, Jordan Nikolov, 1980- вж Тодоров, Йордан Николов, 1980-
Tomov, Emanuil Hristov, 1986- вж Томов, Емануил Христов, 1986-
Topalov, Oleg Stepanov, 1973- вж Топалов, Олег Степанов, 1973-
Topalova, Rosica Penčeva, 1966- вж Топалова, Росица Пенчева, 1966-
Topalski, Ivan Dimitrov, 1970- вж Топалски, Иван Димитров, 1970-
Tošev, Georgi Kocev, 1969- вж Тошев, Георги Коцев, 1969-
Tošev, Stefan Tošev, 1859-1924 вж Тошев, Стефан Тошев, 1859-1924
Trendafilova, Petja Valentinova вж Трендафилова, Петя Валентинова
Trifonova, Krasimira, 1954- вж Трифонова, Красимира, 1954-
Twain, Mark, 1835-1910 вж Твен, Марк, 1835-1910


Vǎlev, Cvetlin Atanasov, 1970- вж Вълев, Цветлин Атанасов, 1970-
Vangelov, Petǎr Asparuhov, 1955- вж Вангелов, Петър Аспарухов, 1955-
Vǎrbanov, Vǎrbin Dobrev, 1972- вж Върбанов, Върбин Добрев, 1972-
Vasilev, Emil Hristov вж Василев, Емил Христов
Vasileva, Dijana, 1968- вж Василева, Дияна, 1968-
Vasileva, Iglika Vasileva, 1981- вж Василева, Иглика Василева, 1981-
Vasileva-Prokopova, Mimi Ivanova вж Василева-Прокопова, Мими Иванова
Veliev, Zekir Džamalov вж Велиев, Зекир Джамалов
Videvska, Viktorija Stefanova, 1998- вж Видевска, Виктория Стефанова, 1998-
Vitkov, Konstantin Ognjanov, 1977- вж Витков, Константин Огнянов, 1977-
Vladikov, Atanas Ignatov, 1978- вж Владиков, Атанас Игнатов, 1978-
Vodeničarov, Cekomir Vlajkov, 1949- вж Воденичаров, Цекомир Влайков, 1949-
Volz, Ralica Živkova Atanasova- вж Atanasova-Volz, Ralica Živkova, 1986-
Vrajaprana, Pravrajika, 1952- вж Враджапрана, Правраджика, 1952-


Wilkin, Wendy вж Уилкин, Уенди


Yanko, Lika, 1928-2001 вж Janko, Lika, 1928-2001
Lika Yanko. Communicating with the sacral. Exhibition (Sofia ; 2019) вж Lika Janko. Obštuvane sǎs sakralnoto. Izložba (Sofija ; 2019)
Yordanova, Irina вж Jordanova, Irina Dimitrova, 1964-


Zaharieva, Marija Dimitrova, 1933- вж Захариева, Мария Димитрова, 1933-
Zaharieva, Teodora Dimitrova, 1995- вж Захариева, Теодора Димитрова, 1995-
Zarkov, Stojan Petrov, 1945- вж Зарков, Стоян Петров, 1945-
Zgurov, Todor Stoev, 1954- вж Згуров, Тодор Стоев, 1954-
Zidarova, Vanja Ivanova, 1959- (съставител) Кн 76
Zlatanova-Velikova, Ralica Zlatanova, 1976- вж Златанова-Великова, Ралица Златанова, 1976-
Zlateva, Bojka вж Златева, Бойка
Zlateva, Ralica вж Dimitrova, Kana Ivanova, 1951-
Zlatkova, Nadja Ivanova, 1957- вж Златкова, Надя Иванова, 1957-
Zverkova, Yulia вж Zver´kova, Julija Viktorovna
Zver´kova, Julija Viktorovna вж Зверкова, Юлия Викторовна


Žečev, Georgi Ivanov, 1962- вж Жечев, Георги Иванов, 1962-
Žekov, Margarit Ivanov, 1963- (предговор) Кн 127
Žekov, Margarit Ivanov, 1963- вж Жеков, Маргарит Иванов, 1963-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


Азбука на дърворезбата. Ч. 2, Класическа дърворезба. Проектиране и моделиране на мотиви от църковната дърворезба Кн 68
Азбука, произношение и ударение; първо склонение, второ склонение, прилагателни имена по първо и второ склонение; сложни клинични термини от гръцки произход Кн 78
Азия - природогеографски зони [Картографски ресурс] К 6
Александър I. Князът на Нова България Г 10
Анималистиката на Емилиян Станев Кн 112
Атлантически океан - природогеографска карта [Картографски ресурс] К 9
Аяхуаска Кн 53


Бай Ганьо Кн 143
Балкански полуостров - учебна политическа карта [Картографски ресурс] К 7
Библия за деца Кн 22
България [Картографски ресурс] К 4
България и българската армия между двете световни войни Кн 45
България над всичко Кн 204
България в обединяваща се Европа [Картографски ресурс] К 3
България при цар Калоян и цар Иван Асен II (1197-1241) [Картографски ресурс] К 25
Български вълшебни приказки Кн 182
Български народни пословици, поговорки и гатанки Кн 149
Бягството на принцесата Кн 129
Бял реванш в страната на червените рози Кн 196


В разбиране на различието Кн 51
Веданта Кн 32
Великата гръцка колонизация (VIII-VI в. пр.Хр.) [Картографски ресурс] К 14
Величественият президент на Република България Румен Радев! Кн 133
Венъм Г 4
Влюбих се в теб... Кн 128
Втората балканска (Междусъюзническа) война 1913 г. [Картографски ресурс] К 21
Възможен подход за създаване на сигурност на организации от националните ведомства и националната критична инфраструктура [Електронен ресурс] Е 1
Възрожденски пориви Кн 116


Галени мечти Кн 125
Германия и Италия през XIV-XV век [Картографски ресурс] К 22
Героите на Априлското въстание Кн 181
Гиго, мамин Гиго Н 1
Гласовете на животните Кн 5
Големият Нейт: на това му се казва класа Кн 100
Гръко-персийски войни (500-449 г. пр.Хр.) [Картографски ресурс] К 15


Дах маште Кн 131
[Двадесет и три] 23 царе и царици в българската история Кн 10
Дванайсетте стола Кн 108, Кн 109
Дедпул избива вселената на Марвел Г 5
Детска митология Кн 154
Джобен атлас на света [Картографски ресурс] К 2
Дива коза Кн 121
Динозаврите Кн 6, Кн 9
Диптих за соло китара Н 1
Дневниците на загубенячката. [Т.] 1, Истории от един не толкова прекрасен живот Кн 101
Дневниците на загубенячката. [Т.] 3, Истории от една не толкова талантлива поп звезда Кн 102
Дневниците на загубенячката. [Т.] 6, Истории от едно не толкова щастливо сърцераздирателно събитие Кн 103
До дъно! Кн 144
Домашният любимец на Пепа Кн 87
Древен Египет Кн 17
Дресираният цар Кн 168
Дъх на мечти Кн 131


Европа [Картографски ресурс] К 5
Енциклопедия на динозаврите Кн 23
Енциклопедия на Космоса Кн 21
Епиграми на килограми Кн 114
Ерата на динозаврите Кн 18
Есенни изгреви Кн 126
Етническият друг Кн 41


Жарта вземете! Кн 124
Живот с увреждане в "трудовата утопия": образи на продуктивизма Кн 43
Животът е диалектика Кн 28


Забавни детски приказки 2 Кн 175
Забавни детски приказки 2 с картинки за оцветяване Кн 175
Завръщане Кн 122
Зазоряване Кн 139
Записки по българските въстания Кн 163
Златният телец Кн 110
Златокоска и трите мечки Кн 184
Зрялост Кн 31


Из мрежите на Анансе Кн 82
Избрани афоризми от световноизвестни мислители Кн 80
Избрани афоризми и цитати на известни български автори Кн 156
Избрано от спомените ми Кн 159
Икономически атлас на България [Картографски ресурс] К 1
Искри от жаравата на Тополовград - 2 Кн 189
Истинската история на българите Кн 199
Истории от един не толкова прекрасен живот Кн 101
Истории от една не толкова талантлива поп звезда Кн 102
Истории от едно не толкова щастливо сърцераздирателно събитие Кн 103
История на манастира. Чудесното житие на преподобна Ирина Хрисоваландска и някои от нейните многочислени чудеса Кн 36
История на село Росен Кн 192
История на село Росен, Бургаска област Кн 192


Каин и Земята Кн 39
Какво е Вселената Кн 19
Карта на Пловдив и региона К 8
Кварки Кн 56
Класическа дърворезба. Проектиране и моделиране на мотиви от църковната дърворезба Кн 68
Колю Фичето Кн 174
Концертният строй A1 = 432 Hz Кн 69
Красавицата и звяра Кн 184
Кратка история на Сръбско-българската война 1885 Г 11
Кратка история на Сръбско-българската война през 1885-та Г 11
Кулинарни шедьоври за рибари, авджии и прочeе табиетлии Кн 66
Културно развитие на България 1878-1944 г. [Картографски ресурс] К 27
Къща отвъд света Кн 141


Легион Кн 96
Лексикални материали за чуждестранни студенти - научен профил със самостоятелно и свободно ниво на владеене на езика Е 2
Летателно-произшествено Кн 123
Лъчи от небесна любов Кн 136
Любознателна ваканция след 1. клас Кн 49


Македония или Гласът на роба Кн 202
Махабхарата Кн 106
Маша и мечокът и други приказки Кн 184
Между Анатолия и Румелия Кн 197
Микрохроматичната музика през XX-XXI век Кн 70
Мисли за всеки ден от годината Кн 34
Мой сън... Кн 71
Московското княжество през XIV-XV век [Картографски ресурс] К 23
Моят детски свят Кн 176
Моят татко Кн 88
Моята мама Кн 89
Моята първа енциклопедия Кн 11
Мързелан преструван Кн 169


На гости на дъгата Кн 180
На оня свят... Кн 4
Навигационни и електронни системи на автомобила Кн 65
Най-големите фалшификации Кн 40
Най-големите фалшификации в миналото и днес Кн 40
Наръчник на Чарли Джо Джаксън как да не четеш Кн 99
Наръчник на Чарли Джо Джаксън за повишаването на оценката Кн 98
Наръчник на Чарли Джо Джаксън за увеличаването на домашната работа Кн 98
Научен английски в областта на спорта Кн 75
Не бъди на колене Кн 148
Небесна Кн 132
Невероятния Спайдър-мен Г 2
Ние букви сме добрички Кн 173
Ние букви сме добрички, 30 братя и сестрички Кн 173
Ново ниво Кн 30
Носталгия и копнежи Кн 118
Някогашният град Мехомия Кн 190


Ограден четириъгълник Кн 54
Одисей Кн 93, Кн 94
Омниа Кн 107
Ореол Кн 145
От розата - уханието, от човека - човечността Кн 186
От слон до мравка Кн 167
Оценка и повишаване на конкурентоспособността на агенциите за недвижими имоти Кн 44
Оценяване на влиянието на външната търговия върху брутния вътрешен продукт на България чрез коинтеграционния подход Кн 42


Падане на България под византийска власт [Картографски ресурс] К 26
Пепа играе футбол Кн 91
Пепа отива да плува Кн 92
Пепеляшка Кн 184
Периодична система на химичните елементи - дългопериоден вариант [Изобразителен материал] Г 12
Периодична система на химичните елементи - класически вариант [Изобразителен материал] Г 13
[Петдесет] 50 развиващи задачи: 3 години Кн 7
[Петдесет] 50 развиващи задачи: 4 години Кн 8
Пианистът Кн 111
Пиленце пее, говори Н 1
Пловдив [Картографски ресурс] К 8
Пловдив - Баухаус Кн 14
Пловдив - Капана и Джумаята Кн 15
Пловдив - стария град Кн 16
Под зеленото знаме. Кн. 1 Кн 3
Под знака на Телеца Кн 164
Постинги за поезията Кн 155
Практическо помагало за решаване на кръстословици. Т. 2 Кн 72
Пред непостижимото: Емилиян Станев и Мартин Хайдегер Кн 113
Предците Кн 202
През лабиринта на живота Кн 165
Преодоляване на дуализма Кн 35
При изгрева на ангелите Кн 152
При мама и при татко Кн 178
Призванието да си педагог Кн 46
Приказки за самодиви, змейове, лами и други вълшебни създания Кн 183
Приключенията на Том Сойер Кн 104, Кн 105
Приятели Кн 13
Провадийската Омуртагова колона - опит за анализ Кн 188
Пръстът на съдбата Кн 58
Пуническите войни (ІII-ІІ в. пр.Хр) [Картографски ресурс] К 16
Първата световна война (1914-1918) [Картографски ресурс] К 12
Първите кръстоносни походи (XI-XIII век) [Картографски ресурс] К 13
Първият ден на Джордж в занималнята Кн 90
Път с ласките на възвишеното Кн 147
Пътешествия Кн 67
Пътна карта на България К 4
Пътна карта на Европа К 5
Пътят на поколението Кн 194


Разпадане на Съветския блок (1989-2003) [Картографски ресурс] К 24
Разпространение на християнството (I-III в.) [Картографски ресурс] К 20
Реката на свещената маймуна Кн 157
Римска Тракия (І-ІV век) [Картографски ресурс] К 17
Римската държава преди Октавиан Август (ІІ-І век пр.Хр.) [Картографски ресурс] К 18
Римската империя по времето на император Траян (98-117 г.) [Картографски ресурс] К 19
Римско монетно съкровище от село Попинци, община Панагюрище (І-ІІІ в.) Кн 187
Риск базирани проверки в здравеопазването Кн 57
Родовете в село Яворец [община Габрово] Кн 195
Родовият дух Доспевски в историята на Бялото братство Кн 193
Рубин Кн 146
Рунтавата танцьорка Кн 170
Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни системи за проектиране в машиностроенето I Кн 60
Ръководство за лабораторни упражнения по проектиране на шприцформи и пресформи Кн 61
Ръководство за упражнения по микропроцесорна техника Кн 63
Ръководство за учителя при работа с деца в начален етап на обучение за формиране на социална компетентност Кн 48


Сатирични мистерии Кн 185
Светеца от затворите Валериу Гафенку (1921-1952) Кн 37
Светите отци от нашата обител чудотворят... Кн 38
Светлината и нейната сянка Кн 55
Светове Кн 130
"Свещен световен театър" с художествен ръководител Христо Атанасов Даскалов - кн. 2 Кн 153
Свещеник Петко Франгов Кн 203
Седефка Кн 115
Село Борино [община Борино] - в миналото и настоящето на Родопите Кн 191
Село Добрина Кн 140
Синя тинтява Кн 166
Скелиг Кн 86
Скълдъгъри Плезънт Кн 95
Скъсаните обувки Кн 81
Смъртниците Кн 85
Сол за живите Г 7
София - Скопие: културни модели и миграции Кн 200
Спартак Кн 179
Спомени Кн 160
Спомени за баскетбола в Габровски окръг Кн 74
Спомени VII Кн 161
Спомени VIII Кн 162
Спомените... обратното броене Кн 158
Сръбско-българската война 1885 Г 11
Старата Мехомия Кн 190
Страници от дневника на новия век Кн 150
Стратегия за изграждане на публичен образ на Пловдивски университет Паисий Хилендарски Кн 52
Стратегия за изграждане на публичен образ на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" Кн 52
Студии по история 2 Кн 198
Сърце доброчовечност Кн 120


Тайната градина Кн 97
Тайните на руните Кн 1
Така беше вчера Кн 151
Танос печели Г 6
Калина Тасева Г 8
Текстове и лексикални задачи за чуждестранни студенти (медиен профил, свободно владеене на езика) Е 3
Тервел Богоравният Кн 142
Тестове за подготовка и самоподготовка по латински език със специализирана терминология за студентите от специалност "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация", "Медицинска сестра" и "Акушерка". Ч. 1, Азбука, произношение и ударение; първо склонение, второ склонение, прилагателни имена по първо и второ склонение; сложни клинични термини от гръцки произход Кн 78
Толкоз Кн 127
[Тридесет] 30 начина да си направим амулет и 30 силни ритуала Кн 29
Трима души в една лодка Кн 83, Кн 84
Трошици обич Кн 177
Тъмната страна на сянката Кн 138
Тя - любовта Кн 119


Удовлетвореност от живота и от някои житейски области при спортуващи Кн 73
Управление на електромеханични системи и тяхната надеждност Кн 62
Управлявай ума Кн 33
Упражнения за музикално-слухово обучение [Нотирана музика] Н 2
Уча цифрите и смятам Кн 47
Учебно помагало по математика 1. клас Кн 50


Фениксът любов Кн 117
Фермата Кн 12
Фокус върху думите [Електронен ресурс] . Ч. 1, Лексикални материали за чуждестранни студенти - научен профил със самостоятелно и свободно ниво на владеене на езика Е 2
Фокус върху думите [Електронен ресурс] . Ч. 2, Текстове и лексикални задачи за чуждестранни студенти (медиен профил, свободно владеене на езика) Е 3
Фолклорна дъга [Нотирана музика] Н 1


Хензел и Гретел Кн 184
Хипу в света на сънищата Кн 171
Храмът - символ на вярата! Кн 134


Централните Балкани и османците Кн 201


Червената шапчица Кн 184
Честит 24 май господин президент Румен Радев! Кн 135
[Четиридесет] 40 домашни теста за здравето Кн 59
Човешкото тяло Кн 20


Ян Бибиян Кн 172
Ян Бибиян на Луната Кн 172
Лика Янко. Общуване със сакралното Г 9


L'abbraccio della vita Кн 137
Alphabet, pronunciation and accentuation; first and declension - nouns and adjectives, complex clinical terms (Greek by origin) Кн 79
Artificial intelligence Кн 2
Ausgewählte Aphorismen und Zitate bekannter bulgarischer Autoren Кн 156
Ausgewählte Aphorismen Weltbekannter Denker Кн 80Bulgaria [Картографски ресурс] К 11


The concert pitch A1=432 Hz Кн 69


Digital microelectronics Кн 64


Exercises in ear training Н 2


Folk rainbow Н 1
From the rose comes the scent and from the man - the humanity Кн 186
The former city of Mehomiya Кн 190


The goon Г 3


Jack Eridon Г 1
Journeys Кн 67
Microchromatic music in the 20th and 21st century Кн 70


Plovdiv - Bauhaus Кн 24, Кн 25
Plovdiv - Kapana and Dzhumayata Кн 26
Plovdiv - the old town Кн 27


Die Rivalinnen Кн 77


Six short stories and six tests Кн 76
So viel Кн 127Kalina Taseva  Г 8
Tests for practice in class and self-preparation in Latin and specialized terminology for students of "Medicine", "Dental Medicine", "Pharmacy". Pt. 1, Alphabet, pronunciation and accentuation; first and declension - nouns and adjectives, complex clinical terms (Greek by origin) Кн 79
[Two hundred] 200 tourist sights in BulgariaК 11


Varna [Картографски ресурс] К 10
Varna and Varna region К 10


Lika Yanko. Communicating with the sacral Г 9
ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕБиблиотека Традиции и съвременност. - София : Индолог. фонд. Изток-Запад, 1999- . ISSN C634-254X Кн 106[Десет] 10 архитектурни загадки за деца. - София : Дет. архит. работилница, 2019- . ISSN C623-8033 Вж Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27


Изкуствоведски четения. - София : Институт за изкуствознание БАН, 2003- . ISSN 1313-2342 Кн 67Моите първи стихотворения. - София : Пан, 2019- . ISSN C634-8637 Кн 167, Кн 178
Моята първа приказка. - София : Пан, 2011- . ISSN C634-2671 Кн 81


Откривател. - София : Пан, 2019- . ISSN C634-8645 Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20


Полей корените. - София : Бълг. йога асоц., 2020-. ISSN C634-8505 Кн 33
Поредица Българско изкуство. Имена вж Съвременно българско изкуство. Имена
Поредица Индийска класика. - София : Индолог. фонд. Изток-Запад, 2002- . ISSN C634-2558 Кн 106

Приказки и легенди за владетели и герои. - София : Пан, 2018- . ISSN C634-8440 Кн 179, Кн 181


Серия Ер малки. - София : Ерове, 2019- . ISSN C634-8653 Кн 82
Съвременно българско изкуство. Имена. - София : Нац. дарителски фонд 13 века България, 2015-. ISSN C634-0067 Г 8


Art readings вж Изкуствоведски четения


Book series Bulgarian art. Names вж Съвременно българско изкуство. Имена


Language trainer. - Plovdiv : Koala press, 2005- . ISSN C624-7369 Кн 76


Sprachtrainer. - Пловдив : Коала прес, 2006- . ISSN C625-3644 Кн 77


[Ten] 10 architecture puzzles for kids вж 10 архитектурни загадки за деца


[Zehn] 10 Architektur-rätsel für kinder вж 10 архитектурни загадки за децаУДК


003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ Кн 1
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 2, Кн 60
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 57
030 ОБЩИ СПРАВОЧНИЦИ (КАТО ТЕМА) Кн 11
06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ К 3, Кн 3
07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА Кн 41
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 4, Кн 5, Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 87, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 92, Кн 175


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Кн 28, Кн 32, Кн 39, Кн 112, Кн 113
13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 1, Кн 29
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 193
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 30, Кн 31, Кн 58
17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ Кн 43


23 РЕЛИГИИ НА ИНДИЙСКИЯ СУБКОНТИНЕНТ. ХИНДУИСТКА РЕЛИГИЯ В ШИРОК СМИСЪЛ Кн 32, Кн 33
25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Кн 53
27 ХРИСТИЯНСТВО К 20, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39
27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ Кн 22, Кн 39
29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ Кн 193


308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ) К 1
316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 40, Кн 41
323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 40
330.5 НАЦИОНАЛНО ИМУЩЕСТВО. НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН СТОПАНСКИ БАЛАНС Кн 42
331.1 ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТЕЩИ Кн 43
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Кн 44
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 44
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ Кн 42
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Е 1, Кн 45, Кн 204
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 46
373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ Кн 47
373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Кн 48
373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Г 12, Г 13, Кн 47, Кн 49, Кн 50
376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 51
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Кн 52
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 53


514 ГЕОМЕТРИЯ Кн 54
521/524 АСТРОНОМИЯ Кн 19, Кн 21
535 ОПТИКА Кн 55
539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Кн 56
544 ФИЗИКОХИМИЯ Г 12, Г 13
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 18, Кн 23


611 АНАТОМИЯ. АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ Кн 20
612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ Кн 20
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Кн 57
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 58
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 59
621 МАШИНОСТРОЕНЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЯДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО Кн 60, Кн 61
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 62
621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА. ЕЛЕКТРОННИ ТРЪБИ. ФОТОКЛЕТКИ. УСКОРИТЕЛИ Кн 63, Кн 64
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 65
636 ЖИВОТНОВЪДСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ). СКОТОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ Кн 12
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 66
656.1/.5 СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ К 4, К 5


7.01/.097 - ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕХНИКИ. ХУДОЖЕСТВЕНО МАЙСТОРСТВО. ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ШКОЛИ, СТИЛОВЕ, ВЛИЯНИЕ. ОБЕКТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗКУСТВА Кн 67
72 АРХИТЕКТУРА Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Кн 187
741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Г 1, Г 2, Г 3, Г 4, Г 5, Г 6
745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Кн 68
75 ЖИВОПИС Г 7, Г 8, Г 9
780.61 СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Н 1
780.616 КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Кн 111
781 ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА. ОБЩИ ВЪПРОСИ Кн 69, Кн 70
784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Кн 71, Н 2
793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ) Кн 72
796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ Кн 73
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ Кн 75
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 74


811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 75, Кн 76
811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК) Кн 77
811.124 ЛАТИНСКИ ЕЗИК Кн 78, Кн 79
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Е 2, Е 3
821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 80
821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 81
821(6)-93 АФРИКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 82
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 76, Кн 83, Кн 84, Кн 85
821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 22, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 92
821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 93, Кн 94
821.111(417)-93 ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 95
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Г 3, Г 4, Г 5, Г 6, Кн 96
821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Г 2, Кн 97, Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102, Кн 103, Кн 104, Кн 105
821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 77
821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 106
821.134.2-93 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 107
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 108, Кн 109, Кн 110
821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 111
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Г 7, Кн 112, Кн 113
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Г 7, Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 148, Кн 155
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Г 1, Кн 129, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 3, Кн 135, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 202
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 13, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180
821.163.2-93-91 
БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184
821.163.3 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 185
821.19 АРМЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 186
904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Кн 187, Кн 188
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 189, Кн 190, Кн 191, Кн 192
910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ Кн 157
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ К 2, К 6, К 7, К 8, К 9, К 10
913(497.2) ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ К 11
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 7, Г 8, Г 9, Г 10, Кн 10, Кн 36, Кн 37, Кн 46, Кн 58, Кн 71, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 202, Кн 203, Кн 204
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ Кн 40
94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ К 12, К 13
94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ К 17, К 18, К 19, Кн 16
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА К 20
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ К 21, К 22, К 23, К 24, Кн 196, Кн 197, Кн 198
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 10, Кн 199, Кн 200
94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 25, К 26, Кн 201
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) Кн 163, Кн 202, Кн 203, Кн 204
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Г 10, Г 11, К 27, Кн 196ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Български есперантски съюз
- история Кн 3


Гафенку, Валериу (1921-1952)
- биографии Кн 37
Гучков, Александр Иванович (1862-1936) вж Гучков, Александър Иванович (1862-1936)
Гучков, Александър Иванович (1862-1936)
- дейност Кн 196


Димитрова, Гинка Костова (1937-)
- биографски материали Кн 46
Доспевски (род) Кн 193


Ирина, света (828-921)
- жития Кн 36


Кацарова, Силвия (1954-)
- биографски материали Кн 71
Кръчмаров, Йордан Добрев (1948-1986)
- творчество Г 7


Марков, Стоян Димитров (1971-)
- биографии Кн 58


Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"
- управление и организация Кн 52


Станев, Емилиян (1907-1979)
- творчество
- - философски проблеми Кн 112, Кн 113


Тасева, Калина Петрова (1927-)
- творчество
- - албуми Г 8
Тошев, Стефан Тошев (1859-1924)
- биографски материали Кн 204


Франгов, Петко Тодоров (1855-1931)
- биографии Кн 203


Хайдегер, Мартин (1889-1976)
- мироглед Кн 112, Кн 113


Шпилман, Владислав (1911-2000)
- спомени Кн 111


Янко, Лика (1928-2001)
- творчество
- - изложби
- - - каталози Г 9


Gafencu, Valeriu (1921-1952) вж Гафенку, Валериу (1921-1952)


Heidegger, Martin (1889-1976) вж Хайдегер, Мартин (1889-1976)
Heidegger, Martin (1907-1979) вж Хайдегер, Мартин (1889-1976)ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


Автомобили
- управление Кн 65
- части Кн 65
Амулети Кн 29
Английски език
- стилистика Кн 75
- учебни помагала Кн 76
Априлско въстание 1876
- спомени Кн 163
Архитектура
- България
- - детска и юношеска литература Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27


Баскетбол
- Габровски окръг
- - история
- - - спомени Кн 74
Богослови, румънски
- биографии Кн 37
Български език
- учебни помагала за чужденци Е 2, Е 3


Владетели, български
- албуми Г 10
Военна история
- България
- - спомени Кн 204
Външна търговия
- България Кн 42
Въоръжени сили
- България
- - 1919-1945
- - - сборници Кн 45


Готварство
- рецепти Кн 66
Гражданско образование
- методика на преподаването за основни училища Кн 48


Деветоюнски преврат 1923 Кн 196
Детски градини
- учебно-възпитателна работа
- - смятане Кн 47
Динозаври
- детска и юношеска литература Кн 18, Кн 23
Домашни животни
- детска и юношеска литература Кн 12
Духовници, български
- биографии Кн 203
Дъновизъм Кн 193
Дърворезба
- методика на преподаването
- - ръководства Кн 68


Екстрасенси
- България
- - биографии Кн 58
Електродвигатели
- надеждност
- - учебници за ВУЗ Кн 62
Електрозадвижване
- учебници за ВУЗ Кн 62
Елементарни частици Кн 56
Емиграция и имиграция, македонска
- България
- - конференции Кн 200
Енигматика
- ръководства Кн 72
Естрадни певци, български
- биографски материали Кн 71


Здравеопазване
- управление на риска Кн 57


Изкуствен интелект
- лекции за ВУЗ Кн 2
Изкуство, съвременно
- конференции Кн 67
История
- Балкански полуостров
- - сборници Кн 198
- България Кн 199
- - турско владичество Кн 201
- Древен Египет
- - детска июношеска литература Кн 17
- Разлог
- - сборници Кн 190
- Тополовград
- - спомени Кн 189
- фалшификации Кн 40


Йога Кн 32, Кн 33


Колони
- Провадия Кн 188
Конкуренция (икономика) Кн 44
Космогония Кн 39
Космология Кн 55
- детска и юношеска литература Кн 19, Кн 20


Латински език
- тестове за ВУЗ Кн 78, Кн 79
Личност
- психология Кн 31


Македонски въпрос Кн 202
Манастири
- Атон Кн 38
Математика
- учебни помагала за основни училища Кн 47, Кн 50
Машини
- проектиране
- - автоматизация
- - - лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 60
Машинни елементи
- проектиране
- - автоматизация
- - - лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 61
Медитация Кн 31
Медицински растения
- Южна Америка Кн 53
Микроелектроника
- лекции за ВУЗ Кн 64
Микропроцесори
- учебни помагала за ВУЗ Кн 63
Митология
- философия Кн 39
Многоъгълници Кн 54
Монети, римски
- Панагюрски край Кн 187
Музика
- 20-21 век Кн 70
- теория Кн 69


Население
- Югоизточна България
- - история Кн 201
Научен език и стил Кн 75
Национална сигурност Е 1
Начални училища
- учебно-възпитателна работа Кн 49
Недвижима собственост
- търговия Кн 44
Немски език
- учебни помагала за средни училища Кн 77


Обществен продукт
- България Кн 42


Паметници на културата
- България Кн 188
Парапсихология Кн 58
Педагози, български
- биографски материали Кн 46
Периодичен печат
- България Кн 41
- Великобритания Кн 41
Пианисти, полски
- спомени Кн 111
Писатели, български
- творчество
- - философски проблеми Кн 112, Кн 113
Поети, български
- творчество Г 7
Политици, руски
- дейност Кн 196
Политическа информация
- фалшификации Кн 40
Православие
- проповеди Кн 35
Пропаганда Кн 40
Пълководци и генерали, български
- биографски материали Кн 204


Родове, български Кн 202
- Добрич (област) Кн 194
- Северна България Кн 195
Роми
- в периодичния печат Кн 41
Руни Кн 1


Самоусъвършенстване Кн 30
Светлина Кн 55
Светци Кн 38
Светци, гръцки
- жития Кн 36
Села
- Родопски край
           -- история Кн 191
- Югоизточна България
- - история Кн 192
Селско стопанство
- Югоизточна България
- - история
- - - 16 век Кн 201
Симптоматология
- наръчници Кн 59
Социална икономика
- етични проблеми Кн 43
Специални училища
- учебно-възпитателна работа Кн 51
Спорт
- научноизследователска работа
- - методи на изследване и техника на писане Кн 75
- психология Кн 73
Сръбско-българска война
- албуми Г 11
Стар завет Кн 39
Стопанско райониране
- Балкански полуостров
- - история Кн 197
Съединение на България
- албуми Г 11
Съкровища
- Панагюрски край Кн 187


Тон (музика) Кн 70
Труд
- хора с увреждания
- - етични проблеми Кн 43


Философи, немски
- мироглед Кн 112, Кн 113
Философия Кн 28
Философия, индийска Кн 32


Химия
- учебни помагала за основни училища Г 12, Г 13
- учебни помагала за средни училища Г 12, Г 13
Християнство
- проповеди Кн 34
Художници, български
- изложби
- - каталози Г 7
- творчество
- - албуми Г 8
- - изложби
- - - каталози Г 9


Царе, български
- детска и юношеска литература Кн 10


Човешко тяло
- детска и юношеска литература Кн 20


Шаманизъм
- Южна Америка Кн 53
ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


Азия К 6
Атлантически океан К 9
Атон
- религия Кн 38


Балкански полуостров К 7, К 21
- история Кн 197, Кн 198
Борино (област Смолян)
- краезнание Кн 191
България К 11, К 25, К 26, К 27
- военно дело Кн 45
- генеалогия Кн 193
- изобразителни изкуства Г 1, Г 7, Г 8, Г 9
- икономически науки Кн 42
- история Г 10, Г 11, Кн 163, Кн 196, Кн 199, Кн 200, Кн 201, Кн 202, Кн 203, Кн 204
- литературознание Кн 112, Кн 113
- музика Кн 71
- обща терапия Кн 58
- организации Кн 3
- паметници на културата Кн 188
- педагогика Кн 46
- периодичен печат Кн 41
- социално-икономическо положение К 1
- транспорт К 4


Варна К 10
Великобритания
- периодичен печат Кн 41


Габровски окръг
- физическа култура и спорт Кн 74
Германия К 22
- философия Кн 112, Кн 113
Гърция
- религия Кн 36


Добрич (област)
- генеалогия Кн 194
Древна Африка К 16
Древна Гърция К 14, К 15
Древна Персия К 15
Древна Тракия К 17


Европа К 20
- организации К 3
- транспорт К 5


Индия
- философия Кн 32
Италия К 22


Македония
- история Кн 200
Мексико
- география Кн 157


Пловдив К 8
- висше образование Кн 52
Полша
- музика Кн 111
Попинци (област Пазарджик)
- паметници на културата Кн 187


Разлог
- краезнание Кн 190
Рим (държава) К 16, К 18, К 19
- нумизматика Кн 187
Росен (област Бургас)
- краезнание Кн 192
Румъния
- религия Кн 37
Русия К 23
- история Кн 196


САЩ
- изобразителни изкуства Г 3, Г 4, Г 6
СССР К 24


Тополовград
- краезнание Кн 189


Хърватия
- изобразителни изкуства Г 5


Южна Америка
- етнология Кн 53


Яворец (област Габрово)
- генеалогия Кн 195ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


954-799-602-9 ! Кн 54, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162
954-8717-27-1 ! К 8
978-619-00-0840-8 Г 7
978-619-00-1060-9 Кн 196
978-619-00-1068-5 Кн 187
978-619-00-1075-3 Кн 164
978-619-00-1081-4 Кн 195
978-619-01-0550-3 Кн 186
978-619-176-177-7 Кн 201
978-619-176-182-1 Кн 197
978-619-188-304-2 Кн 199
978-619-188-369-1 Кн 139
978-619-188-410-0 Кн 147
978-619-188-459-9 Кн 68
978-619-193-014-2 Кн 99
978-619-193-022-7 Кн 103
978-619-193-031-9 Кн 100
978-619-193-075-3 Кн 98
978-619-193-078-4 Кн 96
978-619-193-093-7 Кн 88
978-619-193-095-1 Кн 87
978-619-193-096-8 Кн 91
978-619-193-097-5 Кн 90
978-619-193-098-2 Кн 89
978-619-193-099-9 Кн 92
978-619-193-112-5 Г 3
978-619-193-118-7 Г 5
978-619-193-141-5 Г 1
978-619-193-142-2 Г 6
978-619-193-145-3 Г 4
978-619-193-191-0 Г 2
978-619-228-079-6 Кн 130
978-619-238-009-0 К 26
978-619-238-012-0 К 25
978-619-238-029-8 К 21
978-619-238-032-8 К 27
978-619-238-037-3 К 3
978-619-238-038-0 К 20
978-619-238-047-2 К 13
978-619-238-051-9 К 23
978-619-238-052-6 К 22
978-619-238-066-3 К 12
978-619-238-074-8 К 24
978-619-240-001-9 Кн 184
978-619-240-011-8 Кн 11
978-619-240-021-7 Кн 182
978-619-240-023-1 Кн 23
978-619-240-024-8 Кн 21
978-619-240-025-5 Кн 10
978-619-240-041-5 Кн 167
978-619-240-043-9 Кн 7
978-619-240-044-6 Кн 8
978-619-240-052-1 Кн 18
978-619-240-053-8 Кн 19
978-619-240-054-5 Кн 20
978-619-240-055-2 Кн 17
978-619-240-060-6 Кн 149
978-619-240-065-1 Кн 5
978-619-240-076-7 Кн 179
978-619-240-077-4 Кн 181
978-619-240-092-7 Кн 49
978-619-240-102-3 Кн 81
978-619-240-103-0 Кн 183
978-619-240-118-4 Кн 6
978-619-240-122-1 Кн 22
978-619-240-126-9 Кн 9
978-619-240-128-3 Кн 178
978-619-240-130-6 Кн 12
978-619-240-133-7 Кн 47
978-619-240-135-1 Кн 50
978-619-7002-13-3 Кн 107
978-619-7008-37-1 Г 10
978-619-7008-38-8 Г 11
978-619-7033-38-0 Кн 193
978-619-7065-35-0 Кн 173
978-619-7155-08-2 Кн 33
978-619-7194-04-3 Кн 204
978-619-7194-28-9 Кн 117
978-619-7194-46-3 Кн 66
978-619-7194-63-0 Кн 169
978-619-7194-64-7 Кн 168
978-619-7194-65-4 Кн 170
978-619-7219-25-8 Кн 43
978-619-7265-49-1 Кн 35
978-619-7313-11-6 Кн 82
978-619-7313-12-3 Кн 157
978-619-7313-13-0 Кн 200
978-619-7329-53-7 Кн 4
978-619-7343-28-1 Кн 191
978-619-7425-04-8 Кн 127
978-619-7433-34-0 ! Е 2, Е 3
978-619-7433-35-7 Е 2
978-619-7433-35-7 ! Е 3
978-619-7466-08-9 Е 1
978-619-7468-04-5 Г 9
978-619-7469-16-5 Кн 128
978-619-7496-23-9 ! Кн 174
978-619-7496-64-2 Кн 174
978-619-7525-02-1 Кн 138
978-619-7535-03-7 Кн 112
978-619-7535-18-1 Кн 113
978-619-7536-29-4 Кн 52
978-619-7536-55-3 Кн 77
978-619-7536-58-4 Кн 76
978-619-7536-71-3 Кн 78
978-619-7536-72-0 Кн 156
978-619-7536-73-7 Кн 80
978-619-7536-74-4 Кн 79
978-619-7543-00-1 Кн 16
978-619-7543-01-8 Кн 27
978-619-7543-02-5 Кн 15
978-619-7543-02-5 ! Кн 26
978-619-7543-03-2 Кн 26
978-619-7543-04-9 Кн 14
978-619-7543-05-6 Кн 24
978-619-7543-06-3 Кн 25
978-619-7547-04-7 Кн 141
978-619-7547-18-4 Кн 108
978-619-7547-19-1 Кн 109
978-619-7547-24-5 Кн 97
978-619-7547-27-6 Кн 172
978-619-7547-35-1 Кн 143
978-619-7547-36-8 Кн 105
978-619-7547-42-9 Кн 110
978-619-7547-46-7 Кн 83
978-619-7547-47-4 Кн 84
978-619-7586-18-3 Кн 41
978-619-7586-21-3 Кн 48
978-619-90045-8-6 Кн 202
978-619-90681-1-3 Кн 42
978-619-90683-2-8 Кн 34
978-619-90794-7-8 Кн 71
978-619-90806-5-8 Кн 203
978-619-90856-1-5 ! Кн 132
978-619-90938-1-8 Кн 32
978-619-91019-2-6 Кн 186
978-619-91035-4-8 Кн 140
978-619-91065-0-1 Кн 31
978-619-91095-5-7 Кн 129
978-619-91199-1-4 Кн 175
978-619-91205-0-7 Кн 37
978-619-91220-2-0 Кн 146
978-619-91220-5-1 Кн 145
978-619-91235-1-5 Кн 115
978-619-91423-1-8 Кн 1
978-619-91423-3-2 Кн 59
978-619-91423-4-9 Кн 29
978-619-91555-0-9 Кн 185
978-619-91569-0-2 Кн 57
978-619-91725-0-6 Кн 30
978-954-00-0192-0 Кн 198
978-954-00-0248-4 Кн 73
978-954-2809-10-4 ! Кн 86
978-954-2908-10-4 Кн 86
978-954-2908-48-7 Кн 85
978-954-2908-49-4 Кн 101
978-954-2908-70-8 Кн 102
978-954-2925-47-7 Кн 69
978-954-2925-48-4 Кн 70
978-954-2945-37-6 К 6
978-954-2945-66-6 К 9
978-954-2945-73-4 К 7
978-954-2945-81-9 К 14
978-954-2945-83-3 К 15
978-954-2945-88-8 К 16
978-954-2945-89-5 К 18
978-954-2945-90-1 К 19
978-954-2945-91-8 К 17
978-954-2945-96-3 Г 13
978-954-2945-97-0 Г 12
978-954-2965-79-4 Кн 13
978-954-2965-80-0 Кн 154
978-954-2965-81-7 Кн 171
978-954-2965-82-4 Кн 53
978-954-2965-83-1 Кн 136
978-954-2965-85-5 Кн 144
978-954-2965-86-2 Кн 192
978-954-2983-13-2 Кн 64
978-954-2983-14-9 Кн 63
978-954-2983-20-0 Кн 2
978-954-2984-81-8 Кн 163
978-954-2984-83-2 Кн 93
978-954-2984-84-9 Кн 94
978-954-2984-92-4 Кн 104
978-954-2992-39-4 Кн 111
978-954-371-622-7 Кн 180
978-954-371-629-6 Кн 165
978-954-371-636-4 Кн 122
978-954-371-637-1 Кн 194
978-954-371-638-8 Кн 176
978-954-371-639-5 Кн 142
978-954-371-640-1 Кн 124
978-954-371-641-8 Кн 177
978-954-371-643-2 Кн 158
978-954-371-645-6 Кн 118
978-954-371-646-3 Кн 28
978-954-391-128-8 Кн 119
978-954-391-138-7 Кн 189
978-954-391-140-0 Кн 58
978-954-391-143-1 Кн 55
978-954-391-144-8 Кн 56
978-954-391-145-5 Кн 36
978-954-391-146-2 Кн 65
978-954-391-147-9 Кн 62
978-954-391-148-6 Кн 38
978-954-391-149-3 Кн 61
978-954-391-150-9 Кн 60
978-954-392-499-8 Кн 151
978-954-392-551-3 Кн 137
978-954-392-552-0 Кн 148
978-954-392-554-4 Кн 153
978-954-392-555-1 Кн 46
978-954-392-557-5 Кн 114
978-954-392-558-2 Кн 166
978-954-392-559-9 Кн 150
978-954-392-561-2 Кн 121
978-954-392-570-4 Кн 40
978-954-392-587-2 Кн 155
978-954-392-588-9 Кн 123
978-954-392-594-0 Кн 45
978-954-392-595-7 Кн 39
978-954-435-067-3 Кн 125
978-954-519-004-9 ! К 5
978-954-519-035-3 К 1
978-954-519-042-1 К 11
978-954-519-045-2 К 10
978-954-549-141-2 Кн 126
978-954-718-658-3 Кн 75
978-954-8268-67-7 Кн 74
978-954-8505-92-5 Кн 190
978-954-8594-71-4 ! Кн 67
978-954-8594-99-8 Кн 67
978-954-871-794-6 ! К 2
978-954-8717-03-8 ! К 4
978-954-8718-48-6 Г 8
978-954-8930-19-2 Кн 3
978-954-9253-35-1 ! Кн 95
978-954-92812-4-8 Кн 51
978-954-92863-8-0 Кн 106
978-954-9479-90-4 Кн 132
978-954-9508-20-8 Кн 116
978-954-9670-55-4 Кн 188
978-954-9704-39-6 Кн 44


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN


979-0-9021220-0-9 Н 2
979-0-9021220-1-6 Н 1